DeMooiRooiKrant

9 november 2016

DeMooiRooiKrant 9 november 2016


Onder andere deze ondernemers en winkels doen mee aan het spaarsysteem. Lees verderop in de krant wie dat nog meer zijn! Foto: Jos van Nunen

Het Rooi2000 spaarsysteem krijgt niet alleen een nieuwe naam. Het wordt ook van een moderne jas voorzien. Eind dit jaar staat de lancering gepland van het Natuurlijk! Sint-Oedenrode spaarsysteem. Daarmee is het loyaliteitssysteem voor het winkelend publiek in Sint-Oedenrode klaar voor de toekomst.

Het spaarsysteem van Rooi2000 bestaat al sinds jaar en dag, maar eerlijk is eerlijk; de levensvatbaarheid was er een beetje uit. Reden voor Rooi2000 om de handschoen op te pakken en een 'boost' te creëren. Met verschillende partijen is de winkeliersvereniging in gesprek gegaan, waaronder Natuurlijk! Sint-Oedenrode, Centrummanagement en Fruitcake Studio. Het nieuwe systeem gaat geheel over in eigen beheer en biedt straks meer extra mogelijkheden.

Tablet en app
Aan het sparen op zich veranderd niets. Daar valt namelijk niets op aan te merken. Deelnemende winkeliers kunnen spaarpunten geven aan het winkelend publiek, die het op hun beurt weer bij dezelfde deelnemende zaken kunnen verzilveren. Zie het als een soort Airmiles systeem. Hoe meer je spaart, hoe groter de kortingen die iemand zichzelf cadeau kan doen. De mensen die er gebruik van maken kennen de vertrouwde kastjes wel waarin het Rooi2000 pasje gestopt moet worden om punten af- of bij te schrijven. Dat kastje wordt binnenkort vervangen door een tablet. Iedere deelnemende winkel krijgt van Rooi2000 een tablet. Met dat tablet kunnen de nieuwe pasjes van het Natuurlijk! Sint-Oedenrode systeem worden ingescand.
Een mooie stap in het geheel is het integreren van het spaarsysteem in de app van Natuurlijk! Sint-Oedenrode die in april van dit jaar werd gelanceerd. Op deze manier willen de centrumondernemers ook het wat jongere publiek bewegen om van het spaarsysteem gebruik te (gaan) maken. Wil iemand met de app gaan sparen dan kan dat. Hij of zij moet dan wel eenmalig een eigen pas in de app inscannen. Daarna is de pas voor de 'app-spaarders' niet meer nodig.

Nieuwe pasjes
De Rooise Winterbraderie van 11 december wordt gezien als het officiële startschot van het nieuwe spaarsysteem. Op die dag kunnen de huidige spaarders alvast de oude pas om komen ruilen. Uiteraard blijven de punten behouden. Ook mensen die voor het eerst mee willen gaan doen, kunnen op die dag een pas aanvragen. Bent u de pas kwijt? Dan kan er een nieuwe aangevraagd worden. De deelnemende ondernemers krijgen binnenkort uitleg over het nieuwe systeem en staan dan voor het eind van het jaar met tablet paraat om spaarders van spaarpunten te voorzien.

Koop lokaal!
Veel centra in Nederland hebben het moeilijk. Leegstand is nergens een uitzondering en het winkelend publiek loopt terug. De laatste jaren is Sint-Oedenrode zich daar meer en meer bewust van geraakt en dus zijn door Rooi2000, Centrummanagement en Natuurlijk! Sint-Oedenrode de koppen bij elkaar gestoken om het centrum aantrekkelijk te houden. De sfeerverlichting, informatieschermen in het dorp en beter georganiseerde (en grotere) evenementen zijn daarvan een voorbeeld, maar vooral ook de app van Natuurlijk! Sint-Oedenrode draagt daar aan bij. Deze is inmiddels al meer dan 1800 keer gedownload en staat aan de vooravond van een interessante update. Het moderniseren van het spaarsysteem is een volgende belangrijke stap om lokaal winkelen, eten en drinken te stimuleren. Hoe meer ondernemers daar aan mee doen, hoe beter. Op de achtergrond speelt de nodige interesse van winkels en horeca om ook deel te gaan nemen.

Promotieacties
Het winkelend publiek kan zich gaan opmaken voor interessante promotieacties vanuit Rooi2000 en Natuurlijk! Sint-Oedenrode om het moderne en vernieuwde spaarsysteem te promoten. Daarover zal Rooi2000 binnenkort meer informatie geven.


Bomen op de Markt worden aangepakt

Jeroen vd Sande

Bij de vijfjaarlijkse inspectie van de Visual Tree Inspections (VTI), blijkt dat het bomenbestand op en rond de Markt weer eens flink moet worden aangepakt.

Vier van de twaalf paardenkastanjes hebben een bloedingsziekte, waardoor de schors loslaat. De bomen zijn daardoor ten dode opgeschreven en moeten uit veiligheidsoverwegingen worden geveld. Bij een boom is dat al gebeurd, drie andere ondergaan binnenkort hetzelfde lot. De overige paardenkastanjes kunnen nog vijf tot vijftien jaar mee, maar hebben dan wel veel zorg nodig, in de vorm van bodemverbetering en zuurstof. Die levensduur geldt ook voor de twee lindes bij het voormalige raadhuis. De twee lindes aan de voorzijde van de Neulstraat staan echter al een tijd te verpieteren, hebben geen groeipotentie meer en worden verwijderd. De 20 andere lindes bij de AH kunnen nog jaren mee. Tot slot worden ook de leilindes rond de kiosk verwijderd. Daar verdwijnen eveneens andere obstakels plus tien parkeerplaatsen, waaronder die op de voormalige bushalte.

De te vellen bomen op de Markt worden tijdelijk vervangen door andere, op langere termijn wil de gemeente het rigoureus aanpakken. Dat moet heel zorgvuldig gebeuren, omdat er bij de Markt veel leidingen in de grond zitten. Een en ander wordt opgenomen in het overdrachtsdossier Meierijstad.

Archipel zorggroep
Formido
Gemeentebelang Meierijstad
PvdA
Team Meierijstad

Jaargang 7 - Week 45 - Woensdag 9 november 2016

Raadsbesluit in strijd met de regels

In de raadsvergadering van 20 oktober heeft de Raad unaniem ingestemd met het stedenbouwkundig kader voor nieuwbouw op het terrein Rabobank-Kapittelhof. Dit kader gaat uit van een bouwhoogte van max. 13.20m. Het besluit van de Raad is echter in strijd met het Bestemmingsplan Centrum dat in november 2013 is herzien: de bouwhoogte is toen voor die locatie bepaald op max. 8m. Daarnaast wil men àlle parkeerplaatsen achter de Rabobank laten vervallen.

In november 2012 wees de toenmalige Raad een eerder plan voor nieuwbouw op de locatie Rabobank/Kapittelhof af. De geplande bouwhoogte was in strijd met het Beeldkwaliteitsplan: de geplande goothoogte was nl. ongeveer een halve meter te hoog. Ook was de Raad toen van oordeel dat herontwikkelingsplannen op die plek niet ten koste mochten gaan van openbare parkeerplaatsen. In 2013 wees diezelfde Raad de Markt met aanliggende straten aan als 'beschermd dorps- of stadsgezicht' en stelde – in lijn met die aanwijzing - later het Bestemmingsplan Centrum herziening 2013 vast.
Het stedenbouwkundig kader voor Markt-Kapittelhof overschrijdt de max. bouwhoogte in het bestemmingsplan met meer dan 5m. Om dat 'probleem' op te lossen wil het College van B&W - voor deze gelegenheid - het Bestemmingsplan Centrum bijstellen. Als je de regels bijstelt, kun je die niet meer overschrijden, is kennelijk de redenering. Wat heeft 'aanwijzing tot beschermd dorps- of stadsgezicht' zo nog voor zin? Voor een bouwplan dat College en Raad wel zien zitten, worden de "regeltjes" vast nóg wel een keer aangepast. Wanneer gaan hier in Rooi bananen groeien?
Even zo vrolijk stemde de Raad op diezelfde 20ste oktober unaniem èn enthousiast in met de aanwijzing van de Knoptoren e.o. tot beschermd dorps- of stadsgezicht. Maar wat betekent dat al met al?
En dan word ik opgeroepen in november te gaan stemmen?! Voor wie en waarom? Poppenkast kan leuk zijn, maar alleen als we het allemáál zo benoemen.

Richard de Visser

Rooi krijgt sportcollectief

Op weg naar Meierijstad moet er continu aandacht zijn voor harmonisatie van de onderlinge verschillen tussen de fusiegemeentes. Wat heeft Rooi en die andere twee niet? Wat hebben die andere twee, en Rooi niet? En, in geval van dat laatste: moeten we dat voor de fusie nog even regelen? Dat laatste blijkt het geval bij een sportcollectief.
Meierijstad als geheel telt straks maar liefst 220 sportverenigingen. Het sportbeleid van de Meierijstad- gemeentes verschilt onderling echter gigantisch. "Rooi heeft als enige nog geen overkoepelende organisatie. Het zou goed zijn als de gesprekspartners in Rooi, in het hele proces van in-en samenspraak, ook een collectief zouden vormen. Het college wil dit faciliteren, met een bijdrage van 5000 euro. Het moet natuurlijk wél gedragen worden door de verenigingen" aldus sportwethouder Ad van der Heijden. Als vertegenwoordigers van de Rooise buiten- en 'natte' sportverenigingen gaan Wim van Meijl, Kasper Tersmette en Tom van Wanrooij op 14 november om de tafel voor een oprichtingsvergadering.

Brownies en Downies in nieuwe, bekende handen

Maartje (onder midden) en haar moeder (r) poseren met het team. Foto: Lisa vd Ven

Brownies en Downies is voortaan in de handen van de vijfentwintigjarige Maartje Rooijakkers uit Son en Breugel. Geen onbekende van de zaak want ze was er al langere tijd werkzaam. "Dat ik nu eindelijk deze stap kan zetten is ontzettend gaaf. Samen met mijn moeder en natuurlijk alle medewerkers gaan wij er alles aan doen om het een succes te maken."

Na haar opleiding Pedagogiek in Eindhoven wist Maartje dat ze iets met deze doelgroep wilde gaan doen. "Ik heb altijd iets met deze doelgroep gehad. Vooral omdat de medewerkers wat ouder zijn kun je écht iets met ze bereiken en iets voor ze betekenen. Ik had nog geen echte ervaring in de horeca maar sinds ik hier werk vind ik het hartstikke gaaf. Mijn moeder en ik hebben altijd gezegd dat we ooit zoiets zouden willen beginnen en nu kwam deze kans, dan moet je hem grijpen."
Moeder Rian vult Maartje aan. "Het gaat hier vooral om gezelligheid en gastvrijheid. We hebben gekozen voor een nieuw interieur en een gezellige speelhoek voor de kleintjes. Tevens zijn we voortaan op maandag en op vrijdagavond geopend. Je kunt dus ook voor de avondkaart bij ons terecht."
Het bedrijf is dus op veel vlakken vernieuwd maar op heel veel vlakken ook net zo vertrouwd als voorheen. Zo kun je er nog steeds terecht voor een heerlijke lunch en zijn er nog altijd dezelfde gezellige medewerkers aanwezig.
De dames vinden het allemaal ontzettend spannend maar vooral heel erg leuk. We zitten nu in eens soort van achtbaan maar het is zo leuk om te doen. De twee vullen elkaar goed aan en helpen waar nodig. Rian vooral in de keuken en Maartje vooral als begeleider. Iedere dag is een verrassing en een feest. Zoals Maartje zelf zegt: "Het kost ons ontzettend veel energie, maar we krijgen er nóg meer energie voor terug."

Foto:

Primeur voor Mariëndael: open podium

Cultureel centrum Mariëndael heeft al heel wat 'formats' op de planken gehad. Op 11 november komt er daar nog een bij: een Open podium. Muziekdocent Kornelis Lievense legt uit wat dat inhoudt, en welke gedachte erachter zit.

"Een muziekevenement waarbij geen bestaande formaties op de planken staan, maar musici uit andere formaties. Het enige wat bij een open podium vast is, is de begeleidingsgroep, al is die ook samengesteld uit andere bands. Zelf doe ik de voorbereiding van de optredens, er worden duidelijke afspraken gemaakt over de combinaties en het repertoire, maar er worden geen repetities gehouden." Dus een open podium houdt het midden tussen een normaal optreden en een jam- sessie? En je kunt het niet vergelijken met bijvoorbeeld Pop&Co? "Klopt. Pop&Co hebben we wel regelmatig in Mariëndael, eigen kweek, met bands die net beginnen, die al wat meer ervaring hebben of die professioneel bezig zijn. Bij het open podium treedt overigens ook een nieuwe band voor het eerst op, net opgericht: Fieldtrip. En natuurlijk meer Rooise musici, bijvoorbeeld Janne v.d. Wetering en Dennis van de Sande.
Heb je ervaring met open podia? "Jazeker, in Schijndel doen we dat al een jaar of vier, in Spectrum. Daarvoor is zoveel belangstelling, dat we dat vier keer per jaar houden. Als dat in Mariëndael ook zo aanslaat, krijgt het hier zeker een vervolg." Waarom uitgerekend op 11-11? Dan viert half Rooi toch carnaval? "We hadden weinig keus, het moest in november en de grote zaal van Mariëndael was al bijna volgeboekt. Maar we verwachten ook een heel ander publiek. Iedereen is natuurlijk welkom, ook hier bieden wij een podium aan jong talent en ik verwacht sowieso hun vaste aanhang en fans. Maar bij de open podia in Schijndel is de meerderheid 45 plus, geen echt kroegpubliek. Het open podium is namelijk in de eerste plaats gezellig, muziek niet te hard zodat niemand hoeft te schreeuwen om verstaanbaar te zijn. Het repertoire is heel breed, in alle stijlen en van alle tijden. Je wordt ook steeds weer opnieuw verrast: wie komt er deze keer op het podium? En hoe gaat dat klinken? De toegang is gratis, dus voor de entree hoef je ook al niet weg te blijven. Volgens mij moet dat in Rooi ook lukken. Like ons maar vast op Facebook: openpodiumrooi."

Een brief van Sinterklaas

Wij hebben deze week een brief van Sinterklaas ontvangen. Deze brief is speciaal bedoeld voor alle lieve kinderen uit Sint-Oedenrode. Wil je weten wat hij schrijft? Lees dan snel de brief die hij heeft opgestuurd.

Hallo lieve kinderen,

Nog maar een paar nachtjes slapen en dan zijn mijn pieten en ik weer in Nederland. Zondag 13 november komen wij rond 13.30 uur met de boot aan bij de Jongsingel in Sint-Oedenrode. Vanaf hier loop ik samen met tientallen pieten richting het Kerkplein. Ik kan niet wachten om alle gezichten van de lieve kinderen uit Sint-Oedenrode weer te zien. Dus ik hoop dat jij ook weer komt, samen met papa, mama, je broertje en je zusje.

Gelukkig zijn mijn pieten al druk in de weer om er een prachtige intocht van te maken. Er zal wederom genoeg te zien en te doen zijn. Samen met mijn pieten kunnen jullie vanaf 13.00 uur spelletjes spelen op het Kerkplein. Ik heb vernomen dat je hier zelfs een Pietendiploma kan verdienen! Maar er is dit jaar nog een nieuw spelletje, namelijk de Pietenbingo. De pieten zijn er erg enthousiast over en als jullie ook mee willen spelen kan je aan papa en mama vragen of zij een bingokaart voor jou willen kopen. Deze kost € 0,50 per stuk. De Pietenbingo is van 13.00 tot 13.20 uur en als je wint krijg je natuurlijk een leuke prijs. Ik heb deze zelf uitgezocht, dus ik weet zeker dat jullie er heel blij mee zijn!
Ikzelf kom rond 14.45 uur aan het op Kerkplein. Natuurlijk zullen wij samen liedjes zingen en wie weet wat nog meer. Aan het einde van het programma mogen jullie lieve kinderen ook nog met mij op de foto. Ik vind het zelf eigenlijk ook wel leuk om deze foto's te zien, dus wil je aan papa en mama vragen of ze alle leuke foto's op
www.facebook.com/SintRooi willen zetten? Dan kan ik deze allemaal bekijken en daar word ik heel blij van!
Ben ik nog iets vergeten? Nee, ik denk het niet. Ik heb heel veel zin om jullie weer te zien en ook mijn pieten staan te popelen om weer naar Sint-Oedenrode te komen. Wie weet hebben zij ook nog wel iets lekkers voor jullie bij, want wie zoet is krijgt lekkers.

Tot zondag!

Groeten van Sinterklaas


Kombi bouwmaterialen realiseert nieuw onderkomen

Foto:

Kombi bouwmaterialen Sint-Oedenrode is gestart met de realisatie van een nieuw onderkomen aan de Sonseweg. Op de plek waar al sinds mensheugenis bouwmaterialen te koop zijn, komt in fases een nieuw complex te staan. Net voor carnaval zal fase 1 voltooid zijn.

De plannen om een nieuw kantoor met showroom en magazijn te plaatsen zijn al ongeveer tien jaar oud. Nu gaat het er dan eindelijk van komen. Eigenaar Ivo van Beuningen vertelt over de bouw. "Het kan donderdag even een raar gezicht zijn, want dan wordt het kantoor en het oudste gedeelte van de opslag plat gegooid. We gaan dan aan de slag met fase 1 van de opbouw. Voor carnaval verhuizen we een deel over en starten we met fase 2. In totaal heeft het gebouw straks een oppervlakte van veertig bij vijfenzestig meter."

Ondertussen blijft Kombi bouwmaterialen Sint-Oedenrode gewoon geopend. Er is vijftig meter verderop een nieuwe inrit gerealiseerd als voorlopige entree. "Het brengt wat aanpassingen met zich mee, maar we zijn voor onze klanten gewoon bereikbaar", stelt de eigenaar gerust.

In 1999 nam Kombi het bedrijf over van Van Erp, zoals de zaak in de volksmond nog wel eens genoemd wordt. Mensen rijden er blind naar toe. Voor Kombi één van de redenen om niet te verhuizen. Als het nieuwe gebouw later volgend jaar in zijn geheel klaar is dan heeft Kombi bouwmaterialen Sint-Oedenrode alles onder één dak.

Er komt een eind aan dit aangezicht Foto:

Tussen Trump en Clinton aanhangers

Foto: Lisa van der Pasch

Naar eigen zeggen was het een rare gewaarwording, maar toch heeft Lisa van der Pasch het meegemaakt. Afgelopen weekend nestelde ze zich samen met haar medestudenten Communicatie van het Fontys tussen de aanhangers van zowel Clinton als Trump. Lisa is deze week in Amerika om de verkiezingen van dichtbij mee te maken. DeMooiRooiKrant volgt haar op de voet. Vanuit Amerika houdt de Rooise student ons op de hoogte.

"We zijn zaterdag 5 november langs de deuren geweest om te canvassen voor Trump en vandaag hebben we hetzelfde gedaan voor Clinton; beiden in de swingstate Virginia. Hierbij was het belangrijk om te vragen of ze gingen stemmen en op wie. Sommige Amerikanen waren daar heel open over, vooral de Clinton aanhangers. We hebben wel gemerkt dat Trump aanhangers iets voorzichtiger zijn. Zo sprak ik met een man die in eerste instantie niet durfde te zeggen op wie hij ging stemmen, pas toen wij zeiden dat we Nederlandse studenten waren en zelf niet konden stemmen. Hij zei dat hij op Trump ging stemmen, waarna wij dus ook durfden te zeggen dat we voor de Trump campagne langs de deuren gingen. Toen kwam er een bijzonder verhaal waarom Amerika een man als Trump nodig heeft, hij kreeg zelfs tranen in zijn ogen. Voor ons Nederlanders is dit volgens mij erg ondenkbaar. Na het canvassen zijn we naar de George Mason University gegaan om daar de rally van de running mate van Trump, Mike Pence, bij te wonen. Wat een bijzondere ervaring, zoveel Trump aanhangers op één plek. Alleen de wachtrij was al een hele belevenis met mensen die onder andere petjes, shirts en buttons verkochten. Toen we na anderhalf uur binnen kwamen was het net de douane bij een vliegveld, alles werd gecontroleerd. Na de controle kwamen we in een volle gymzaal aan en sloten we ons aan bij de menigte. Tijdens de toespraak van Mike Pence ging het publiek af en toe flink tekeer, ze riepen dingen als "lock her up" en "USA". Heel gek om daar tussenin te staan als Nederlander zijnde. Vooral omdat echt iedereen staat te schreeuwen en klappen. Maar wel een ervaring die ik nooit meer zal vergeten."

"Zondag 6 november was de Clinton campagne aan de beurt en spraken we vooral met vrolijke Amerikanen die op haar gaan stemmen aankomende dinsdag. De mensen die we spraken waren vastberaden, maar dat was waarschijnlijk omdat de insteek van deze dag was om de Clinton aanhangers naar de stembus te krijgen, dus van de mensen die we spraken was al bijna zeker dat ze achter Clinton staan. Verder hebben we afgelopen week ook bedrijven bezocht. Dit is allemaal terug te lezen op onze website www.amerikaanseverkiezingen2016.com."

Foto: Lisa van der Pasch

Tip van de Prins: Resumé

De laatste tip alweer. Een extra aanwijzing waar ze vandaan komen wellicht. D'n hei zou de Sonse hei kunnen zijn, de Vlaghei of d'n Heikant misschien maar waar je vandaan komt als je uit d'n mast komt. Geen idee?! Is het er een van Van der Heiden of wordt met mast veevoer bedoeld. Je hoopt toch niet dat ze met eikels geassocieerd kunnen worden. Dat gaat helemaal in tegen hetgeen je van een nieuw koppel verwacht.

Tip 11: Ze komme uut d'n hei of uut d'n mast

Nog efkes alles op een rijtje. De kleuren van Papgat staan de Neije Prins en Adjudant goed, ze gaan gère van bil en bespeulen bekant alles. Ze hebben iets gemeen met tukkers en zijn vaak blauw, blauw, blauw. Misschien dat ze daarom een koie zomer hebben gehad? Zo achter elkaar klinkt dat als een heel wild duo dit jaar maar ze gaan ook carnaval vieren met jong en oud, hebben ervaring want ze zijn het al ooit geweest en samen zijn ze sterk spul! Met een dosis sterallures erbij die ze schijnen te hebben, gaat het vast weer helemaal goed komen het komende carnavalsseizoen.

Nog een paar dagen en dan weten we het. Wie komen er uut d'n hei of uut d'n mast gesprongen op het podium in De Beurs tijdens het 11-11-bal a.s. zaterdag. Dat wil je toch niet missen? Daar moet je bij zijn geweest!

Puzzel 11:

Zoals beloofd de bonuspuzzel met de bonustip. Vul de gevonden woorden uit de voorgaande puzzels hieronder in op de juiste regel en in de dikgedrukte kolom ontstaat een extra tip die jullie de goede richting in kan gaan wijzen.

Zaterdag 12 november a.s. tijdens het 11-11-bal kunnen we dan eindelijk gaan zien of de jagers dit jaar mis of raak hebben geschoten? Weet jij wie de Neije Prins en zijn adjudant gaan worden? Insturen kan nog steeds. Stuur een berichtje aan de voorzitter van de Prinskeuzecommissie Gerard van de Koevering: vdkoevering@kpnmail.nl. Bent u de eerste die beide namen correct inlevert, dan ontvangt u van het nieuwe koppel een geweldig aandenken.


Mi un boer en schilder was carnaval dees jaor net wa wilder!

Foto:

En dat hebben we geweten... Na een maandenlange kater en een beetje 'kremmig' links en rechts, kunnen we nog steeds moeilijk onder woorden brengen wat voor geweldige tijd we achter de rug hebben.

Veel carnavalscoryfeeën zeiden tijdens onze receptie; "Geniet 5 kwartier in een uur want het is zo voorbij." En ik moet toegeven: ze hadden gelijk! Onze Bram loopt alweer bijna en ook wij zijn weer een jaartje ouder, maar die wilde haren zijn we toch nog niet helemaal kwijt. Zo hebben we natuurlijk het 'neije koppel' mee op weg geholpen. Mooi spelleke, die jagers bezighouden. Het leukste is 'als wild' flink rondjes rijden om door de jagers gevolgd te worden. Zo konden wij toch steeds op ons gemak de PK vergaderingen bijwonen. Soms waren de jagers dichtbij maar vaak ook ver weg. Bij de aftrapavond afgelopen zaterdag liepen zelfs de raadsleden met hun staart tussen de benen maar geen jager te bekennen. Zullen ze het al weten?? Één persoon gaat het zeker 15 minuten voor de onthulling weten, Jeroen van de Sande van DeMooiRooiKrant. Door een gekocht kavel bij de rariteitenveiling van d'n Egelantier heeft hij 't voorrecht om dit seizoen 't neije koppel vooraf te spreken. Maar voor de onthulling zover is mogen Berry, Marianne, Malou en ik donderdag en vrijdag nog twee keer acte de présence geven in tenue, bij de buitengewone raadsvergadering van de nieuwe gemeente Meierijstad en de jubileumreceptie van De Reigers. Leuk om zo alles nog een keer te mogen beleven. Aanstaande zaterdag is het toch echt 't moment waar we allen naar toeleven. Na het aftreden van onze Jeugdprins Koss, Adjudant Bryan, Nar Temmi en daarna dat van ons, is het tijd voor de nieuwe heersers van Papgat in 2017. Jullie zijn er toch zeker ook bij!?! Bij deze wensen wij het neije koppel alvast succes en vooral heel veel leut! Alle Papbuiken en Papbuikinnekes, hartelijk dank voor de geweldige tijd die jullie ons gegeven hebben! Afscheid is het niet want ook komend seizoen zullen we al wild lallend door de Papgatse straten gaan.

Alaaf! Prins Maarten Pap d'n Urste

Steunpunt Vrijwilligerswerk zoekt vrijwilligers

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Ook deze keer hebben we enkele interessante vacatures van de vacaturebank voor u uitgelicht.

Enthousiaste en proactieve secretaris gezocht voor Scouting Rooi
Als secretaris ben je verantwoordelijk voor de verslaglegging van afspraken van de vergaderingen en voor het verzamelen en bewaren van informatie van de groep. Je bent verantwoordelijk voor de correspondentie en de administratieve contacten en je coördineert alle interne en externe informatie (nieuwsbrief, website, persberichten etc.) Daarnaast beheer je de agenda en plan je vergaderingen en bijeenkomsten in. Je werkt circa 10 uur per maand. Er zijn ongeveer 6 bestuursvergaderingen per jaar en 6 vergaderingen van de groepsraad. Het is belangrijk dat je organisatorisch onderlegd bent en het leuk vindt om dingen te organiseren. (vacaturenummer 14705)

Kookvrijwilliger gezocht voor woongroep Meierij 44
Woongroep Meierij 44 is op zoek naar een kookvrijwilliger die 1 a 2 keer in de week kan komen koken.
Bij woongroep Meierij 44 wonen zes cliënten op leeftijd met een verstandelijke/ lichamelijke beperking. Denk hierbij aan down syndroom, ontwikkelingsachterstand, dementie, lichamelijke beperkingen, epilepsie, etc. Werktijden zijn in overleg. (vacaturenummer 17416)

Welzijn De Meierij zoekt PR-medewerker
Welzijn De Meierij zoekt een enthousiaste en creatieve vrijwilliger die affiniteit heeft met PR en communicatie en die het leuk vindt om hiermee aan de slag te gaan. De vacature omvat allerhande zaken en taken die bij PR komen kijken. Het verzamelen en verwerken van persberichten en indien nodig het redigeren daarvan. Het afnemen van interviews tijdens activiteiten in werkplaatsen, activiteitenruimten, bij vrijwilligers maar ook bij collega's. Het (mede)vormgeven van de website en invulling geven aan social media. En bovendien het invullen van de creatieve ruimte waarbinnen de PR medewerker mag opereren. Werktijden in overleg, uitgaande van minstens een halve dag in de week. (vacaturenummer 16750)

Voor aanmelding of informatie (073 – 5441400) of mailen; vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl, www.welzijndemeierij.nl).

Herstel uw kleding samen met vrijwilligers

Een van de uitgangspunten van het Repair Café is 'het samen doen'. Als gast van het Repair Café wordt u uitgenodigd om samen met vakmannen en vakvrouwen op verschillende gebieden de reparatie uit te voeren.

Wist u al dat u dat ook kunt doen, wanneer uw kleding is gescheurd door bijvoorbeeld een val of doordat u met uw mouw bent blijven hangen aan een scherp voorwerp? Bij het Repair Café werken vrijwilligers die zijn gespecialiseerd in herstellen van kleding. Van het vervangen van een knoop tot het herstellen van een scheur in het mooie katoen.

In de fietswerkplaats van Welzijn De Meierij in Schijndel, Steeg 9 ('t Spectrum), draait het bij het Repair Café om repareren. Op donderdag 10 november tussen 13.30 en 16.00 uur staan diverse vaklieden klaar: elektriciens, naaisters, timmerlieden, slijper, klusjesmannen en een fietsenmaker helpen u gratis bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap en materialen zijn aanwezig. Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, speelgoed, servies en alles, wat het niet meer doet, is welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie. Het gaat in principe om kleine klusjes, waarmee men niet naar de winkel gaat en die maximaal twee uur reparatietijd in beslag nemen en makkelijk te hanteren zijn. De bedoeling is dat u samen met de vakman de klus klaart. De vaklui in het Repair Café weten bijna altijd raad. U bent van harte welkom!

Elke tweede donderdag van de maand kunt u bij het Repair Café terecht. Voor meer informatie Welzijn De Meierij: Steeg 9f, (073) 544 14 00 of info@welzijndemeierij.nl

Sint-Oedenrode krijgt eigen Top 100

Binnenkort worden de sloten weer van het Top 2000 café gehaald. Dan luistert Nederland wekenlang naar de beste 2000 platen ooit, door hen zelf samengesteld. Als er in Sint-Oedenrode een lijst zou zijn…welke nummers staan dan in de Top 100? Over ongeveer een half jaar weten we het, want MooiRooi gaat in samenwerking met U-DEEJAY een Rooi Top 100 samenstellen. De opbrengst wordt gegeven aan een goed doel uit eigen dorp.

Maarten Swinkels is het gezicht achter U-DEEJAY.nl. Hij hangt van muziek aan elkaar en speelde dan ook met de gedachte van een eigen Rooise Top 100 lijst. "Wat is er mooier om zo'n lijst in eigen dorp samen te stellen?! Ik werd zelf enthousiast van het idee en dacht meteen aan MooiRooi. Als ik het goed aan wil pakken, dan kan ik hun hulp heel goed gebruiken", motiveert Maarten zijn keuze om de telefoon te grijpen en MooiRooi te bellen. Toevallig is Bas van Turnhout van MooiRooi ook nog eens een grote muziekliefhebber, dus hij zag het idee direct zitten. Bas: "We zijn meteen aan de slag gegaan om een plan te maken. Wat ik vooral belangrijk vind, is dat we er een goed doel blij mee gaan maken."

Achter de schermen wordt op dit moment hard gewerkt om een stemsysteem te creëren. Het is de bedoeling dat de mensen vanaf 1 januari hun favoriete muziekplaten kunnen sms'en naar een nummer. Het stemmen zal een klein bedrag kosten, wat later wordt geschonken aan een goed doel. Over enkele maanden wordt dat goede doel bekendgemaakt. "Het is de bedoeling dat mensen ongeveer een half jaar kunnen stemmen, alvorens we over gaan tot de onthulling in het centrum van Rooi. Hoe we dat aan gaan pakken weten we nog niet precies, maar in potentie kan dat een flink evenement worden", ruikt Maarten een kans. Dat wil niet zeggen dat de stemmers lang moeten wachten op het luisteren van hun favoriete hits. "Via Spotify willen we wekelijks of maandelijks met een tussenstand komen. Als je merkt dat je favoriete nummer veel te laag staat, kan je hem omhoog proberen te stemmen. In de zomer gaan we de Rooi Top 100 bekend maken", legt Bas uit.

"Via Spotify willen we wekelijks of maandelijks met een tussenstand komen"

Het publiek bepaalt dus hoe de lijst eruit komt te zien. Een manier die Maarten ook toepast in zijn concept U-DEEJAY. Maarten: "Met een U-DEEJAY muziekzuil op een feest bouw je samen aan sfeer, doordat het publiek ter plekke favoriete nummers kan draaien. Als DJ ontdekte ik de kracht van verzoekplaatjes. Het ene verzoek is beter dan het ander, maar op het moment dat iemand een liedje aanvraagt en enthousiast wordt als hij of zij deze hoort dan werkt dat enorm aanstekelijk op de rest van het aanwezige publiek! Ik bied nu verschillende modellen 'jukeboxen' anno 2016 aan, gebaseerd op muziekstreaming. Het geeft een feest iets verrassends en unieks."

Binnenkort volgt er meer nieuws over dit nieuwe concept voor Sint-Oedenrode. Schrijf alvast je favoriete platen aller tijden op. Dan kan je vanaf 1 januari gaan stemmen en wordt de Rooi Top 100 meteen gevuld!


Dag van de Ondernemer

Kim Balster

Er bestaat voor alles een aparte dag: een Dag van de Bouw, Secretaressedag, Moederdag. Maar er is nog geen 'Dag van de Ondernemer'. En dit terwijl er in Nederland ruim 1,5 miljoen ondernemers zijn die met hun bedrijf van enorme toegevoegde waarde zijn voor ons land. Ondernemers creëren immers groei, banen en welvaart.

MKB-Nederland vindt dat ondernemers respect verdienen voor hun inzet en dat er een moment moet zijn waarop aandacht wordt gegeven aan het belang van ondernemers voor Nederland. Een dag waarop ondernemers worden bedankt voor hun durf en doorzettingsvermogen. De start van een traditie om het ondernemerschap te vieren, ondernemers te bedanken en in het zonnetje te zetten.

Daarom roept MKB-Nederland vanaf 2016 elke derde vrijdag van november uit tot 'Dag van de Ondernemer'. Dit jaar vieren wij de eerste Dag van de Ondernemer op vrijdag 18 november.

Grenzeloos Muziek in Damiaancentrum

Muziek verbroedert, zingen is gezellig. Het Damiaancentrum wil mensen rond allerlei muziek en liederen uit allerlei culturen elkaar laten ontmoeten. Veel samen zingen en luisteren naar elkaars liederen en muziek, dat is leerzaam en leuk. Op maandag 14 november beginnen we, van 19.30 tot 21.30 uur in het Damiaancentrum, Schijndelseweg 46 in Sint-Oedenrode. De toegang is gratis.

Voor mensen die gezelligheid zoeken en voor mensen die (nog) beter Nederlands willen leren, maar ook voor hen, die het gewoon leuk vinden om samen te zingen is Grenzeloos Muziek bedacht. De bedoeling is veel samenzang, zonder een liederentafel te worden. Elkaars liedjes samen (te leren) zingen, zonder een koor te zijn: aan zangkwaliteiten worden geen eisen gesteld. Luisteren naar elkaars muziek, zonder concert-idee te krijgen. Misschien valt er wel wat te vertellen over traditionele muziek(instrumenten) en speelt iemand wellicht op zo'n instrument.

Heb je zin om samen te zingen, rond muziek elkaar te ontmoeten? Ken je mensen met een andere culturele achtergrond, die het ook leuk vinden om iets over hun (kinder)liedjes en muziek te vertellen? Neem ze mee en kom op 14 november om 19.30 uur naar het Damiaancentrum, dan gaan we elkaar ontmoeten rond muziek. Iedereen is welkom! Vervoersproblemen proberen we op te lossen. Graag even aanmelden bij hanslakwijk@ziggo.nl of via 0143-291200.


Programma informatie

Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen. Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle andere programma's.

Rondje Rooi
Tot en met woensdag 16 november maken de volgende onderwerpen deel uit van Rondje Rooi: - Nationale zwemvierdaagse in zwembad De Neul – d'n einder schenkt aan goede Doelen- Luc Branten Nederlands kampioen trial - Voormalig Postkantoor wordt gezondheidscentrum - Nacht van de Nacht vanuit Knoptoren - Bladeren verkleuren en vallen: prachtige herfstbeelden! Uitzendtijden: 00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur. - Vanaf 14 november komen lijsttrekkers van alle politieke partijen in Meierijstad voor het voetlicht. Volgende week details.

Openingstijden kantoor en telefonische bereikbaarheid
Studio aan de Laan van Mariëndael 30A is bereikbaar voor bestellingen, vragen, meldingen, op elke ochtend van 09:00 - 11:30 uur behalve vrijdag, Op vrijdag is het kantoor 's-middags van 13:30 - 16:30 uur open. Telefoonnummer: 0413-471193

Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN kanaal 559.TRINED kanaal 13. OnsBrabantNet digitaal via kanaal 38, analoog op 792 MHz. Via Ziggo: analoog op 256 MHz en digitaal via mediabox kanaal 36, CI+ kanaal 331. Via Vodafone Thuis: kanaal 712


100.000ste bezoeker van 2016 uit Rooi

Foto:

Dit weekend heeft Sanne Swinkels uit Sint-Oedenrode een jaar lang gratis naar de film cadeau gekregen omdat zij de 100.000ste bezoeker van Industry Bioscoop Veghel in 2016 was. Samen met haar moeder nam zij deze prijs bij ons in ontvangst.

Industry hoopt dit jaar nog veel meer bezoekers te mogen verwelkomen en misschien wel de magische 150.000ste bezoeker te mogen ontvangen! Mogelijkheden te over, want ze hebben dit weekend een extra Vroege Vogel actie voorafgaand aan de intocht van Sinterklaas met de film "De Club van Sinterklaas & en geblaf op de pakjesboot". De film start om 10.30 uur, zodat je ruim op tijd aan de haven staat om de Sint te verwelkomen! Tickets kosten € 5,50 per stuk.

Activiteiten Wijkvereniging Eerschot

Vrijdag 11 november liggen de kaarten voor het jokeren en rikken weer op tafel. Alle leden vanaf 16 jaar zijn welkom. Deze avond begint om 20.00 uur in Meerschot Heistraat 22.

Maar iedereen is vanaf 19.30 welkom want dan heeft Eline de koffie en thee al klaar. Ook wordt er weer een loterij gehouden. Heb je geen geluk in de loterij. Na afloop van het kaarten gaat iedereen weer met een vleesprijs naar huis. Dinsdag 15 november gaan ze weer wandelen. Kom om 18.30 uur naar Meerschot en wandel gezellig mee.

Paranormaalbeurs in Meerschot

In het wijkcentrum Meerschot Heistraat 22 is zondag 13 november weer een parnormaal beurs. De deuren gaan om 11.00 open en we sluiten om 17.00 uur. De toegang is gratis. Een consult bij een medium op de beurs kost 5 euro.

Er zijn onder meer mediums aanwezig die zich bezig houden met kaartleggen, invoelen van voorwerpen of foto's, contact leggen met overledenen, handlezing en behandeling met oorkaarsen. Communicatie met dieren, intuitief tekenen, engelen kaarten, tarotkaarten en pendelstenen. Ook zijn er specialisten in onder meer Reikie en voetreflextherapie.

Leerlingen Fioretti ervaren ondernemerschap

Ondernemer Rob van Kaathoven tussen enkele leerlingen.

"Wat is er nodig is om een eigen bedrijf te starten en om ondernemend te zijn?" Met die vraag opende Juliën Koog, teamleider Economie van het Fioretti College in Veghel, de startbijeenkomst van het project 'From Schoolclass 2 Businessclass'. Ruim dertig vierdejaars basis- en kaderleerlingen nemen deel aan de tweede ronde van dit Europese Erasmus+ project. "Jullie worden gecoacht door ervaren ondernemers uit Veghel of Sint-Oedenrode en natuurlijk door jullie docent", sprak Koog de leerlingen toe. "Maar ook onze docenten stellen zich lerend op, want die kunnen straks hun lesstof nog beter aansluiten op wat er in de 21ste eeuw gevraagd wordt vanuit het bedrijfsleven".

Vaardigheden
Algemeen directeur Annemien van der Veen benoemde met name de vaardigheden die je later op de arbeidsmarkt als ondernemend persoon nodig hebt: "Je moet goed kunnen samenwerken, de taken slim kunnen verdelen, nieuwsgierig en pro-actief zijn en je bedrijf en jezelf goed kunnen presenteren." Van der Veen sprak uit ervaring. Voordat ze haar carrière in het onderwijs startte, was ze zelf ook vijftien jaar ondernemer.

Coaching
De leerlingen gaan in een zestal groepjes aan de slag met het opzetten van een fictieve eigen onderneming. Ondernemer Albert Dominicus en docent Lisa van den Berg gaan met hun groepje iets doen binnen de branche van de alcoholische dranken. Ondernemer Gerard de Kock en docent Eric van der Zwaag gaan samen met hun leerlingen een elektronicaonderneming opzetten. Rob van Kaathoven en Robert-Jan Gruijthuizen gaan met hun groepje ondernemen binnen de foodbranche. Onder leiding van Thea van Hout en Eric van der Zwaag gaan leerlingen zich richten op een winkel in sportkleding. Coaches Pepijn en Frans van Rooij en docent Erik Nijhuis gaan hun leerlingen helpen met een horecaonderneming. En Vincent van Liempt en Manon Geijsels starten met hun groepje een reclamebureau.

Internationaal
Bij het Erasmus+ project zijn ook scholen en organisaties uit Italië, IJsland, Slovenië en Bulgarije betrokken. Vanuit Nederland zijn dat Reflexion (Son en Breugel) en Anmelin (Sint-Oedenrode). Vanuit ROC de Leijgraaf zijn studenten van het ondernemersproject PIT betrokken. Kennis en ervaringen worden uitgewisseld, zodat er een groot lerend netwerk ontstaat.

Vervolgopleiding
"Natuurlijk kun je na het project niet meteen aan de slag als zelfstandig ondernemer", gaf Koog tot slot aan, "maar je hebt wel de juiste basis om een niveau 2 of 3 opleiding te volgen op het ROC. Je kent de theorie, je hebt de praktijk zelf ervaren, je beheerst de juiste vaardigheden én je bent gemotiveerd!"

Tai Chi Qigong voor 50plussers

Tai Chi Qigong is een eenvoudige manier om rust te vinden door middel van beweging.

Deelnemers die de oefeningen regelmatig doen geven aan zich beter te kunnen concentreren, maar vooral fitter en meer ontspannen te voelen. Ook geven deelnemers aan, met oog op het sociale karakter, dat het fijn is om eerst samen op een leuke manier te bewegen en dat aansluitend de mogelijkheid is, voor wie wil, om na afloop gezellig samen een kopje thee of koffie drinken in het mooie grand café van Odendael.

Het merendeel van de mensen kent Tai Chi Qigong van wat we eens op TV hebben gezien, Aziatische mensen die op mooie rustige manier langzame siervolle bewegingen maken. De oefeningen zijn erop gericht om lichamelijk te ontspannen en het denken tot rust brengen, dit heeft een positief effect op je algehele gezondheid en het gevoel van jezelf fit voelen.

De lessen worden iedere dinsdag, donderdag en vrijdag in de ochtend gegeven van 9 uur tot 10 uur, in de mooie Maas en Dieze zaal op de begane grond in Odendael. van 9.00 - 10.00 uur. Al enige jaren worden de lessen met veel enthousiasme verzorgd door Kay Aras van Tai Chi Qigong School De Weg van de Cirkel, in samenwerking met de KBO's in Sint-Oedenrode.

Als je wel eens nadenkt over een gezondere levensstijl of als je gewoon op een leuke ontspannen manier in beweging wilt komen, geef je dan op voor een proefles, een eenvoudige en vrijblijvende manier om te kijken of Tai Chi Qigong bij je past. Voor aanmelden voor een proefles of meer informatie neem dan contact op met Kay Aras 0413-480687, of mail naar info@dewegvandecirkel.nl.

'Saar aan huis'

Zeker de ouderen onder ons zullen zich haar nog wel herinneren: Saartje, de onvermoeibare en altijd optimistische huishoudster van de burgemeester uit de televisieserie Swiebertje. Saartje was een duizendpoot, geduldig, vol humor en de personificatie van het zorgzame type.

Sinds kort kunt u uw eigen 'Saar' inhuren onder andere in de persoon van Birgit de Paepe uit Sint Oedenrode. Birgit is mantelzorger en knapt voor u alle mogelijke karweitjes op zodat u veilig en verzorgd zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Bij karweitjes mag u denken aan licht huishoudelijk werk, (samen) boodschappen doen, een wandeling maken, eten koken, helpen bij de administratie of het oplossen van kleine problemen. Birgit is werkzaam via 'Saar aan huis', een landelijke organisatie gespecialiseerd in het ondersteunen van ouderen bij het zelfstandig thuis wonen. Daar waar de zorg verleend door zorginstellingen haar grote beperkingen kent als het gaat om wat voor soort hulp er geboden mag worden (persoonlijke zorg, huishoudelijke hulp), is de 'Saar aan huis' juist uitermate flexibel. 'Saar aan huis' ondersteunt niet alleen de cliënt, ook de familieleden of andere -vrijwillige- mantelzorgers worden door Birgit ontlast en dat kan vaak een enorme opluchting betekenen, zeker voor die mantelzorgers die dag en nacht voor hun partner klaar staan.

'Saar aan huis' is een nieuw concept voor begeleiding en ondersteuning van mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. In deze regio wordt 'Saar aan huis' geleid door Vincent Bakx en Karin Bouwdewijns, beiden uit Best. Meer informatie over 'Saar aan huis' kunt u vinden op www.saaraanhuis.nl of telefonisch via 0499-310237/06-13152065.

PVGE fietst naar Nuenen

Woensdag 16 november start weer het winterseizoen en de fietstocht naar Nuenen is de eerste van deze winterfietstochten.

Deze tochten nemen altijd een ½ dag in beslag en starten om 10.00 uur. Pas in april 2017 is de vertrektijd weer 9.30 uur. Via Bokt gaat de fietstocht eerst naar Eindhoven en langs de Dommel om vervolgens via Boord naar het centrum van Nuenen te gaan, waar we koffie drinken. Na de koffie wordt via Nederwetten teruggefietst naar Son en Breugel. Uiterlijk om 12.30 uur ben je weer terug. 's Avond vindt het jaarlijkse etentje van de fietsclub plaats, waarmee het seizoen 2016 wordt afgesloten. Verdere inlichtingen bij fietsclubcoördinator: Herman Hendriks, tel.: 0499-473042; email: herman.j.hendriks@kpnmail.nl

Bridgeclub De Neul in actie in Odendael

Foto:

Bridgeclub De Neul speelt iedere maandagavond in Odendael. Ze is gegroeid tot 120 leden en een kleine wachtlijst. Sinds september wordt er gespeeld in vier lijnen en daardoor kan de wachtlijst worden opgeheven en is er weer ruimte voor enkele nieuwe leden. Voor verdere informatie zie: www.bcdeneul.nl

'Nog veel (zwevende kiezers) te winnen'

Vraag eens aan uw buren, vrienden of familie uit Sint-Oedenrode op wie ze gaan stemmen voor de gemeente Meierijstad en je merkt dat de verkiezing nog niet bepaald leeft. Ook het onderzoek van TipMooiRooi wijst uit dat veel mensen sowieso nog niet weten op welke partij ze gaan stemmen. Zo zijn er door de partijen nog veel zwevende kiezers te winnen, maar is het zelfs al een klus om überhaupt kiezers naar de stembus te krijgen. Deze tabellen geven weer dat lang niet iedere Rooienaar bezig is met de verkiezingen. Zo kan iets meer dan 40% niet meer dan vier partijen opnoemen die deelnemen aan de verkiezingen voor het vormen van de gemeenteraad Meierijstad.

We vroegen onze raadgevers om zich in te leven. Welke onderwerpen zouden ze sowieso op de raadsagenda willen als ze in de nieuwe gemeenteraad zouden zitten. De volgende onderwerpen kwamen het meest aan bod: eigen identiteit behouden, herindeling Markt, harmonisering van de kernen in Meierijstad, huur sportvelden, kunstgras voor verenigingen, ontbinden Meierijstad, zwembad De Neul moet blijven, wegenonderhoud.

Colourparty bij The Joy

Dames en heren vanaf groep 6: op vrijdag 11 november is er weer een spetterend feest in Jeugddisco The Joy, namelijk een Colour party!

Een lekker kleurrijk thema. De bar op pimpen met vrolijke kleuren met jullie te gekke ideeën. Doe vooral geen nieuwe kleren aan zodat je geen zorgen hoeft te maken over verfspettertjes. 11 November allemaal weer te zien om 19:30 in Jeugddisco The Joy, Oude Lieshoutseweg 7 te Nijnsel. Om 22:00 uur gaan de deuren sluiten.

Bij de volgende party op 9 december kan je het eindresultaat bewonderen. Het thema is dan Kerstballenparty. Je mag dan een kerstbal versieren. Voor meer informatie kijk eens op onze website www.the-joy.nl.


Foto:

Bij deze weer een prachtige oude foto van een man te paard. Is het een ridder? Nee, dat kan toch niet? Wie is deze persoon en waar en wanneer is deze foto gemaakt? We horen het graag. Stuur uw foto naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens bij ons binnen. De koffie staat klaar. U bent ook welkom om een oude historische foto te komen brengen om te plaatsen.

Oplossing week 44

Tweede klas 1944, Rooms Katholieke jongensschool in Sint-Oedenrode

Martien Vogels

Verkoudheid: Ter voorkoming van verkoudheid moet je dagelijks een liedje neuriën dat helpt echt heel goed. Al je holtes blijven zo goed open.

Bijeenkomst herbestemming kerkgebouwen

Foto: Henri van Hoorn

Vanavond houdt de stichting Kerkelijk Waardebeheer in de Knoptorenkerk in Sint-Oedenrode een bijeenkomst over de herbestemming van kerkgebouwen.

Het is overduidelijk dat veel mensen zich niet meer kunnen vinden in een institutionele manier van denken. Dit uit zich onder andere in een terugloop van traditioneel kerkbezoek en in het sluiten van kloosters. Wat betekent dit voor de gebouwen?

Afgelopen week is er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over gehouden. Kerkelijk Waardebeheer helpt kerkbesturen bij het denken over vastgoed, in relatie tot kerkelijke doelstellingen. Tijdens de bijeenkomst wordt het stappenplan voor de herbestemming van kerkelijke gebouwen gepresenteerd en besproken. Dit stappenplan is een hulpmiddel voor kerkbestuurders bij het beheer en de exploitatie van het kerkgebouw. Menno Stok, adviseur van Kerkelijk Waardebeheer, presenteert dit stappenplan en beantwoordt vragen daarover.

Ervaringen uit de praktijk
Winfried van der Bom en Derk de Bruijn zitten in het bestuur van de Stichting Knoptorenkerk. De Rijksmonumentale Knoptorenkerk onderging eind jaren zestig van de vorige eeuw een grote renovatie. Van der Bom en de Bruijn vertellen over het kerkgebouw dat – met uitzondering van de toren, die van de burgerlijke gemeente is – eigendom is van de stichting Knoptorenkerk. Het beheren van een Rijksmonumentaal kerkgebouw is een hele uitdaging. Lukt het de stichting om de exploitatie rond te krijgen, wat zijn daarbij belangrijke succes- en faalfactoren? Er is op deze avond ruim de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar ervaringen te delen.

Wanneer: Woensdag 9 november 2016 van 19.30 - 22.00 u. Inloop vanaf 19.00 u. De entree is gratis. Vanwege een goede organisatie wordt aanmelding gevraagd via de website. Waar: Knoptorenkerk, Kerkdijk-Noord 8 5491 AR Sint-Oedenrode


'Dag van het Succes': inspirerend netwerkevent voor ondernemers

De directie: van links naar rechts: Willy van der Velden, Toine van den Oetelaar, Hans Dinkelberg, Wil Kuipers en Ronald Dinkelberg) Foto:

Dinkelberg & Kuipers Accountants en Adviseurs organiseert voor het derde jaar op rij de 'Dag van het Succes'. Dit netwerkevent vindt plaats op donderdag 17 november a.s. bij restaurant Quatre Bras in Best.

De 'Dag van het Succes' is een inspirerend netwerkevent voor (MKB-)ondernemers. Door actuele ontwikkelingen aan bod te laten komen wil Dinkelberg & Kuipers ondernemers informeren én motiveren om hierover na te denken. Het onderwerp van deze 'Dag van het Succes' is "Organisaties van morgen bouw je niet met businessmodellen van gisteren". Deze quote is afkomstig van spreker Ivar Davids, een gepassioneerd ondernemer met een vernieuwende visie op samenwerkingen tussen organisaties en de kansen met nieuwe verdienmodellen. Door de interactieve opzet van zijn verhaal is er uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen en voorbeelden uit de praktijk te behandelen. Na afloop van het plenaire gedeelte kunnen nieuwe contacten worden opgedaan of bestaande contacten worden aangehaald tijdens de netwerkborrel. Onder het genot van een hapje en drankje zorgen wij ervoor dat u de juiste ondernemers te spreken krijgt. Verbinden en mensen met elkaar in contact brengen heeft Dinkelberg & Kuipers hoog in het vaandel staan. Dit brengen we met de 'Dag van het Succes' graag in de praktijk.

Programma en aanmelden
Dinkelberg & Kuipers nodigt regionale MKB-ondernemers van harte uit om bij de 'Dag van het Succes' aanwezig te zijn. We ontvangen u graag tussen 16.00 en 16.15 uur bij restaurant Quatre Bras. Voor meer informatie over het programma en om aan te melden gaat u naar www.dinkelberg-kuipers.nl/dagvanhetsucces

Extra show Tis Aalt Wa

De dames van cabaretgroep Tis Aalt Wa zijn weer zeer succesvol bezig. Ria Hulsen geeft aan dat de shows in een paar dagen tijd helemaal uitverkocht zijn geraakt.

De splinternieuwe kerstshows die vorige week in deze krant werden aangekondigd zaten in no-time vol en daarom hebben de dames besloten er nog maar eentje bij te doen, zodat iedereen die dat wil nog in de gelegenheid gesteld kan worden om te komen genieten. De show gaat over Kerst, winter, feestdagen en aanverwante zaken. De liedjes worden afgewisseld met leuke sketches of gedichten en alles wordt meerstemmig en in het Brabants gezongen. Afgaande op wat Hulsen vertelt en de vorige shows en reputatie die de dames hebben opgebouwd, zal het weer een bijzonder gezellige middag worden! Die show kunt u zien op zondagmiddag 18 december, ook weer in zalencentrum De Vriendschap in Boskant. Kaarten van 5 euro p.p telefonisch te bestellen bij Ria Hulsen (0413-473674)

Daan is zijn hoofd kwijt

Daan loopt langs de Dommel. Hij is even toe aan een loopje. Hij heeft de hele middag zitten leren voor een proefwerk geschiedenis, morgen. Al die jaartallen en namen, hij kan ze maar niet onthouden. Steeds dwalen zijn gedachten af en moet hij denken aan wat zijn opa gisteren voor de zoveelste keer tijdens het zondagse koffie-uurtje zei: 'Ach, jongen, we weten het nou wel: geschiedenis herhaalt zich, niks nieuws onder de zon.' Hij kan daar zo kwaad om worden, alsof hij een beetje voor niks zit te leven.

Dat proefwerk morgen gaat over de Romeinse keizers die veel onheil hebben aangericht. Het waren niet bepaald lieverdjes. Uit angst voor de eerste volgelingen van Christus hadden ze gruwelijke methoden bedacht om hun het zwijgen op te leggen. De keizers voelden zich een soort godheden en die godenmacht wilden ze wel behouden. Geen concurrentie alsjeblieft. Ze zijn trouwens uiteindelijk zelf bijna allemaal vermoord of gesneuveld. Toen het bij het vorige proefwerk over het Ottomaanse Rijk ging, waren tegengestelde overtuigingen en machtsdenken ook de hoofdingrediënten. In die zin heeft zijn grootvader natuurlijk gelijk. Vandaag de dag gebeurt er nog steeds van alles in naam van de ene of de andere godsdienst of door de een of andere dictator. Kijk naar het journaal, zie je daar ooit iets anders dan politiek gehakketak en oorlog?

Daan wil het anders, wil een betere toekomst. 'Houd op met dat negatieve gedoe,' had hij gisteren dan ook kwaad gezegd. 'Als we er allemaal zo over blijven denken, vervallen we inderdaad alleen maar in herhalingen.' 'Daan is zijn hoofd kwijt. Droom jij maar lekker verder, jongen, maar zo kom je er niet,' had zijn opa gezegd.
Nu loopt hij hier langs de Dommel naar zijn hoofd te zoeken, want hij wil er wèl komen. 'Ach, onzin, ik ben mijn hoofd niet kwijt,' denkt hij. Wat hij nog het kwalijkste vindt, is dat zijn ouders niet voor hem zijn opgekomen. 'Je weet toch wie het zegt?' zegt zijn vader altijd. 'Zorg jij nou maar dat je een voldoende voor dat proefwerk haalt, anders kom je er niet. Of wil je 5 vwo nog een keer overdoen? Als je met opa over dit soort dingen begint, ben je nog niet jarig. Opa wil altijd gelijk hebben.' 'Ja, jij kan het weten,' had Daan cynisch gezegd. 'Ophouden,' was het enige dat zijn moeder had ingebracht.

'Wat is dat toch met die volwassenen? Hebben die dan helemaal geen idealen meer? Gaat dat soms voorbij als je van school af bent? Dan kan ik inderdaad maar beter blijven zitten.' Kwaad schopt hij in een berg droge bladeren.
Als hij thuiskomt, staat het eten op tafel. Zijn vader heeft zijn vermaarde recept gekookt: Spaghetti alla Carbonara . 'Italiaans. Toepasselijk, hè? En, ken je de namen van al die keizers nou?' 'Ik ga er geen energie meer in steken. Ik wacht de vragen maar af.' 'Joh, doe straks nog een uurtje,' spoort zijn moeder aan. 'Nee, ik neem de gok. En als opa gelijk heeft, doet het er ook helemaal niet toe. Ze komen vanzelf weer opdraven.' 'Jij bent echt je verstand verloren, pa heeft gelijk,' schiet zijn vader uit zijn slof. 'Ja, hoor. Altijd. Wees gerust, ik heb mijn hoofd net weer gevonden.'

Emmy van Haastrecht
Reageren?
schrijvers@impesant.nl

Rijsingse gift voor Hospice en Wooninitiatief

Foto:

Op zondag 23 oktober hield buurtschap Oud Rijsingen een rommelmarkt onder de noemer 'Rijsingen ruimt op!' Van de opbrengst konden deze week twee goede doelen blij gemaakt worden.

Foto: Jos van Nunen

Namens de Hospice Dommelrode mochten Arent van Dijk en Ingrid Gevers een cheque van 250 euro in ontvangst nemen. "We zijn aan het sparen voor nieuwe bedden en nachtkastjes, dus kunnen we deze donatie zeker goed gebruiken", aldus een enthousiaste Ingrid. Ook bij Wooninitiatief Kamille komt het geld goed van pas voor het organiseren van de disco-avonden. Marieke van Wanrooij vertelt: "Elke maand organiseren we een discoavond waar niet alleen onze bewoners, maar ook andere Rooise mensen met een verstandelijke beperking mogen komen dansen. De mensen genieten daar erg van. Het is voor hen echt als een avondje uit." Door het koude weer tijdens 'Rijsingen ruimt op!' was het iets minder druk dan de organisatie had voorzien. Hierdoor werden er nog voedingsmiddelen ter waarde van 100 euro geschonken aan de Voedselbank. Eind goed, al goed.

Vrouwennetwerk maakt goede doelen blij

Het Rooise Vrouwennetwerk heeft stichting Make a Wish Nederland en Zorgcoöperatie Rooi blij gemaakt met een mooie cheque. Dat gebeurde tijdens de avond 'Ladies Only', een evenement wat eens in de vijf jaar plaatsvindt.

Tijdens de avond werd een veiling gehouden. Alle goederen en diensten zijn aangeboden door de leden van het Vrouwennetwerk zelf. Uiteindelijk werden maar liefst 25 mooie kwaliteitsproducten aangeboden, van zelfgemaakte natuurdecoraties tot schilderijen, tassen en keramiek.
Dit jaar lag het accent vooral op de 20 diensten die aangeboden werden, zoals een boottochtje over de Dommel, een fietstocht, diverse workshops, wandelingen met iets lekkers en ponyrijden.

Wijnactie Hospice Dommelrode

In het Hospice Dommelrode zorgt een grote groep vrijwilligers ervoor dat bewoners de laatste periode van hun leven in alle rust en goed verzorgd kunnen doorbrengen. De Stichting Vrienden van Hospice Dommelrode ondersteunt het Hospice financieel maar er zijn nog veel giften nodig om dit allemaal in stand te houden. Om het hospice financieel te ondersteunen is er een wijnactie bedacht.

Met de komende feestdagen in het vooruitzicht heeft de stichting in nauwe samenwerking met wijnhandel KE Trading een aantal heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen geselecteerd. Dit mooie cadeau kunt u gebruiken voor uzelf, uw zakenrelaties, verjaardagen, recepties of andere speciale momenten zoals Kerst en Nieuwjaar.

De opbrengst gaat in zijn geheel minus de inkoop naar hospice Dommelrode. Met deze opbrengst krijgt de Stichting Vrienden van Hospice Dommelrode extra financiele steun waarmee we veel goeds kunnen doen. Het bestellen van de wijnen gaat eenvoudig via onderstaande website. Op deze website vindt u ook alle informatie over de beschikbare wijnen en kunt u nog kiezen voor een leuke cadeauverpakking. Na bestelling worden de producten bij u thuis bezorgd. www.mijnwebwinkel.nl/winkel/wineforcharity
Evenals vorig jaar neemt het hospice deel aan de actie Hart voor Elkaar van de Rabobank. We hebben toen veel stemmen mogen ontvangen, en hopen ook dit jaar weer op uw stem. Uw steun is nog steeds nodig om een gezond financieel fundament te vormen. Verder hebben we een wensenlijstje om het verblijf van onze bewoners nog meer te veraangenamen. Elk lid van de Rabobank mag maximaal vijf stemmen uitbrengen, twee per vereniging of stichting. U kunt stemmen vanaf 1 november tot 13 november op de volgende: www.mijnbankenik.nl/hvdm/hart-voor-elkaar

Introductiebijeenkomst Vrouwennetwerk mag je niet missen

Op dinsdag 22 november houdt het Vrouwennetwerk Sint-Oedenrode weer een introductieavond.

Het Vrouwennetwerk bestaat alweer ruim 18 jaar en wil onderlinge en informele contacten tussen vrouwen van verschillende achtergronden en disciplines bevorderen. Het 'netwerken' kun je daarbij zien in de ruimste zin van het woord: ontmoeten, contacten leggen en relaties opbouwen, kennis en ervaring delen en elkaar ondersteunen. En soms ontstaan hieruit ook hechte vriendschappen.

Tijdens een tiental bijeenkomsten per jaar ontmoeten vrouwen elkaar rondom verschillende thema's op het terrein van maatschappij, kunst en cultuur, persoonlijke ontwikkeling, beroepsgroepen en vakgebieden. Daarnaast brengt het netwerk jaarlijks een bedrijfsbezoek en start ieder verenigingsjaar met een gezamenlijk etentje. En om de drie á vier jaar organiseert het netwerk een activiteit voor een goed doel. Dit jaar is er weer een goede doelenactiviteit voor maar liefst twee doelen, Stichting Make a Wish en Zorg coöperatie Sint-Oedenrode.

Het Vrouwennetwerk heeft momenteel 65 leden, die in leeftijd variëren van begin dertig tot eind zestig. De VNW-leden hebben verschillende achtergronden, maar één ding hebben zij gemeen: zij zijn allemaal op een of andere wijze maatschappelijk actief. Binnen het netwerk wordt van leden een actieve deelname verwacht. Ieder jaar verzorgen eigen leden dan ook enkele bijeenkomsten. Dit jaar vertelde bijvoorbeeld een van de leden over het werk in haar massagepraktijk en een ander lid verzorgde een workshop schilderkunst. In een andere bijeenkomst werden we bijgepraat door een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) over zijn werk. Ook maakten we op de fiets een rondje door Meierijstad. Door te 'halen en te brengen' versterken en inspireren leden elkaar. En dit alles gebeurt in een open en gemoedelijke sfeer.

Het Vrouwennetwerk bouwt graag voort op de ingeslagen weg waarbij nieuwe leden van harte welkom zijn. Daarom organiseert zij op dinsdag 22 november haar jaarlijkse introductieavond speciaal voor vrouwen die belangstelling hebben om lid te worden. Introducés kunnen niet alleen op deze avond (gratis) kennis maken met het Vrouwennetwerk. Zij zijn ook van harte welkom om de netwerkbijeenkomst van 14 december bij te wonen. Meer weten over het Vrouwennetwerk? Surf dan naar www.vrouwennetwerksint-oedenrode.nl. En heb je belangstelling voor de introductiebijeenkomst op 22 november en/of voor de vervolgavond in december, meld je dan vóór 14 november aan bij het bestuur, via ledenadministratie@vrouwennetwerksint-oedenrode.nl . Ook jij bent van harte welkom!

Coby van der Pas
Voorzitter Vrouwennetwerk Sint-Oedenrode

Drukbezochte familiedag bij dansvereniging Sunrise

Foto: Hans van den Wijngaard

De Rooise dansvereniging Sunrise hield zondag haar jaarlijkse familiedag. In 'De Beurs' konden ouders, grootouders en andere belangstellenden kennis maken met de danskunsten van de dertien dansgroepen bestaande uit 115 meiden en die ene jongen.

"Het belangrijkste is dat dit een gezellige dag is", vertelt Corina van Berkel. "Maar zeker voor de nieuwe leden is het ook belangrijk om podiumervaring op te doen. Nu danst elke groep één keer, maar in juni bij de presentatie mag elke groep drie of vier dansen laten zien. Zeker voor de kleinsten is het opdoen van podiumervaring op een dag als vandaag ook heel belangrijk".

"Dansen bij Sunrise is er voor iedereen, de jongste groep bestaat uit drie meisjes die vier jaar oud zijn. De oudste meiden zijn tussen de twintig en dertig jaar jong, maar wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze enorm veel plezier hebben in het dansen. De jongste meiden kijken met respect naar de grote danseressen en je ziet ze denken, dit gaan wij ook nog allemaal leren. Maar andersom kijken ook de oudere groepen naar de jongsten, want zo zijn zij ook ooit begonnen", zegt Corina na afloop van de ochtendshow. Die werd door ongeveer 200 bezoekers gezien, na de middag werden nog een keer bijna 250 mensen verwacht.

Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard

Brandweer Sint-Oedenrode oefent in de wijk

De maand oktober stond in het teken van de Nationale Brandpreventieweken. Eén van de meest aansprekende onderdelen was 'Oefenen in de wijk'. Ook in november en december verzorgt Brandweer Brabant-Noord in verschillende gemeenten woningbrand-oefeningen. Op 14 november is Sint-Oedenrode aan de beurt.

Kom kijken
Brandweer Sint-Oedenrode oefent op maandag 14 november 19.15 uur in de wijk op het adres Borchmolendijk 12. Inwoners van Sint-Oedenrode zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

De brandweer simuleert een woningbrand en laat zien hoe de brandweer werkt. En laat tevens zien wat de brandweer niet kan doen en wanneer de bewoners zelf aan zet zijn. Bijvoorbeeld in het brandveiliger maken van de woning en -mocht er toch brand uitbreken- het beperken van de gevolgen hiervan. Inwoners die vragen hebben kunnen deze stellen aan de aanwezige brandweermensen.

Nieuwe collega's gezocht
De vrijwilligers van Brandweer Sint-Oedenrode zijn op zoek naar nieuwe collega's M/V. Heb jij het in je om vrijwilliger bij de brandweer te zijn? Wil jij je inzetten voor anderen en hulp verlenen onder niet alledaagse omstandigheden? Kom dan zeker een kijkje nemen tijdens de oefenavond. Onze collega's geven je met veel plezier informatie.


Medische verklaring Mantelzorgwoning? Weg er mee!

De afgelopen week liet de VVD in DeMooiRooiKrant weten dat ze hun landelijke fractie gaan inschakelen voor verdere verruiming van de mantelzorgwoning.

Er zijn gelukkig al ruime mogelijkheden om makkelijk mantelzorgwoningen te realiseren. Zolang mogelijk wonen in je vertrouwde buurt is plezierig voor de mensen en spaart kosten voor de gemeenschap. Afgelopen maandag was in de journaals nog te horen dat ouderen onnodig lang in het ziekenhuis liggen, omdat er thuis onvoldoende zorg is. Hulp dichtbij huis moet dus toegejuicht worden.
Op dit moment mag een mantelzorgwoning geplaatst worden als een van de bewoners zorgbehoevend is. Lijst 7 Lijst Blanco zet zwaar in op de WMO. Op snelle goede ondersteuning, daar waar nodig! Wij vinden dat preventief werken nog beter is! Waarom dan die medische verklaring? Als raadslid heeft onze lijstduwer Jan Verhagen in 2009 middels een motie weten te bewerkstelligen dat de medische toets om een mantelzorgwoning te plaatsen, kwam te vervallen. Groot was onze verbazing toen we hoorden dat er nota bene 6 jaar na de afschaffing toch weer sprake was van een medische toets. Over regelvermindering gesproken!
Met medeweten van alle zittende partijen is een onnodig beperkende regel heringevoerd. Lijst 7 lijst Blanco vindt dat onbegrijpelijk. Wij willen verdere stappen zetten. Om waardering uit te spreken en mantelzorgwoningen te stimuleren gaan we voorstellen doen om de financiële lasten voor mensen, die hulp nodig hebben en hulp bieden, te verminderen.

Voor wat hoort wat, zo vinden wij. Zo denken we onder meer aan vrijstelling van bouwleges en OZB, van afvalstoffenheffing en rioolheffing voor de mantelzorgwoning. Om ons programma te verwezenlijken vragen wij op 23 november uw steun. Stem op een van onze kandidaten op Lijst 7 Lijst Blanco.

www.lijstblanco.nl, Thijs van Zutphen, lijsttrekker en Jan Verhagen, lijstduwer.


Verkiezingsavond 'Leve(n) de dorpen'

In de aanloop naar de verkiezing van de eerste gemeenteraad van Meierijstad houden de tien dorpsraden van Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel Olland, Wijbosch en Zijtaart gezamenlijk een verkiezingsavond 'Leve(n) de dorpen' waarop de lijsttrekkers flink aan de tand gevoeld gaan worden. Iedereen is van harte welkom bij deze avond.

Alle politieke partijen die gaan deelnemen aan de verkiezing op woensdag 23 november zijn op deze avond aanwezig.
Ter nadere toelichting: Naast aandacht voor de belangen van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode dient er te allen tijde ook voldoende aandacht te zijn voor de belangen van de tien kleine kernen van Meierijstad.
Het debat staat onder leiding van gespreksleider Twan van den Brand, voormalig adjunct-hoofdredacteur van het Brabants Dagblad. Ook voor de aanwezigen bestaat de mogelijkheid om inbreng te leveren.
Verder zal zanger Nico van de Wetering uit Sint-Oedenrode zijn lied 'Meierijstad is de naam' ten gehore brengen tijdens deze avond.

Wanneer? Op dinsdag 15 november 2016
Waar? In gemeenschapshuis 'De Brink', Sint Antoniusplein 7, te Eerde
Hoe laat? 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Verkiezingsbijeenkomst vrijetijdseconomie: focus op buitenlandse toeristen

De eerste verkiezingsavond van Meierijstad vond vorige week dinsdagavond symbolisch plaats op het 'driedorpenpunt' bij camping Het Goeie leven aan de Vlagheide en had op die locatie, eveneens toepasselijk, 'vrijetijdseconomie' als thema. Het werd niet zozeer een verkiezingsavond maar vooral een informatieavond voor ondernemers met waardevolle eye-openers. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat een toerist uit België tweemaal zoveel besteedt in Brabant als een Brabantse toerist, een Duitser driemaal en een Engelsman zelfs vier maal zoveel.

Die nogal spectaculaire onthulling deed Rolf Pepers van VisitBrabant, die ook uit de doeken deed hoe je dat proces op gang krijgt in een provincie die afgelopen jaar een 'groei' van min (!) drie procent in de toeristische sector noteerde. Probeer bijvoorbeeld ieder jaar via landelijk naar internationaal op de kaart te komen met een Brabants thema, zoals 2015 het Van Goghjaar "Van Gogh homeland", dat volgens de onderzoekscijfers gemiddeld 13% omzetgroei in de regio heeft opgeleverd. 2016 is het jaar van Jheronimus Bosch dus opnieuw een Brabants thema; in 2017 wordt dat Design "Van Mondriaan tot Dutch Design" etcetera.
Bij de aanwezige politieke partijen ontbrak lijst blanco, van wiens bestaan organisator Recron niet op de hoogte bleek. Enkele partijen speelden de bal voor een vervolg terug naar de organisator: "Wat zou ú veranderd willen hebben waar wij invloed op kunnen uitoefenen?", maar Recron-woordvoerder Willen Kraanen speelde de bal terug. "Wij gaan niet bepalen wat jullie moeten doen, dat doen jullie toch niet. Politici kunnen mooi praten maar luisteren vaak niet, wij reiken slechts mogelijkheden en informatie aan" en daar moesten de politici het mee doen.
Kraanen stelde dat de overheid de 'gastvrijheidssector' beter zou moeten faciliteren, dat er meer afspraken voor de lange termijn gemaakt zouden moeten worden en wees op de vele lasten die vrijetijdsondernemers moeten betalen. "Ik wil hier geen zielig verhaal houden, maar wijzen op aandachtspunten voor de politiek. Als lokaal de waterschapslasten bijvoorbeeld per aansluiting iets worden verhoogd, is dat een enorme klap voor een ondernemer met een vakantiepark. Waterschapslasten mag geen sluitpost zijn van de begroting." Dat de gemeente daar niet over gaat, maar het waterschap, had niemand van de aanwezigen blijkbaar in de gaten.
Sint-Oedenrode heeft de laagste rioolheffing, maar bijvoorbeeld wel de hoogste OZB en afvalstoffenheffing. Maar vooral de toeristenbelasting bleek voor de aanwezigen een heikel punt: Gaat Meierijstad die van Schijndel volgen (= geen) of die van Sint-Oedenrode (1,70 per overnachting) die als extreem hoog werd ervaren? Het samenvattend advies van Kraanen: maak keuzes, richt een (compact) platform recreatie en toerisme op, neem de lokale lasten in de tang en profileer de regio.
De ANWB nam ook deel aan de presentatie maar kon daar weinig aan toevoegen. Regiomanager Janique Huijbregts beschikte niet over specifieke gegevens van de fusiegemeente en wist de aandacht van het publiek niet goed vast te houden.
Tot slot mocht iedere lijsttrekker namens zijn of haar partij een quote noemen over het onderwerp. Vooral Peter Verkuijlen van Gemeentebelang Meierijstad maakte daar slim gebruik van. "Een van onze programmapunten is, dat de inwoners van alle gemeenten er door de fusie op vooruit moeten gaan. Bij de toeristenbelasting gaan wij dus voor het beleid van Schijndel."

D66 wil snelfietspad van Rooi naar Veghel en Eindhoven

D66 Meierijstad wil dat er een snelfietspad komt van Sint-Oedenrode naar Veghel en naar Eindhoven. Zo wil de partij het fietsgebruik van mensen die naar hun werk gaan vergroten, zodat de drukte op deze wegen wordt verminderd.

De wegen van en naar Sint-Oedenrode worden steeds drukker. Zo is het erg druk op de A50 van Sint-Oedenrode naar Veghel en Eindhoven en staan daar geregeld files. We zien ook dat steeds meer mensen voor de auto als vervoermiddel kiezen om op hun werk te komen. Met de economie die uit het dal klimt, zal dat alleen maar betekenen dat het drukker en drukker gaat worden met daarmee extra vervuilinging en overlast tot gevolg. De klassieke meer-asfalt-oplossing voor dit soort problemen is meestal niet voldoende. Heel vaak zien we dan dat het ergens vastloopt of dat juist door die oplossing nog meer mensen de auto gaan pakken, waardoor men uiteindelijk toch weer in de file staat.
"D66 is de duurzaamste partij die straks op 23 november meedoet aan de verkiezingen in Meierijstad," zegt Marrik van Rozendaal, de lijsttrekker voor die partij. "En daarom willen we graag een duurzame en gezonde oplossing voor dit probleem. We willen ervoor zorgen dat meer mensen hun auto laten staan en de fiets pakken om naar hun werk of naar andere plekken te gaan. Met de ontwikkeling van zogenaamde 'pedelecs' (e-bikes die wel 45 km per uur kunnen) wordt de fiets ook steeds meer een optie voor mensen die wat verder van hun werk wonen. Dat is niet alleen goed voor henzelf maar ook voor werkgevers en het milieu," aldus Van Rozendaal.

Odendael; het hele dorp komt over de vloer

Afgelopen week bezocht PvdA Meierijstad lijsttrekker Menno Roozendaal met enkele partijgenoten Odendael. Na een kennismaking met locatiemanager Maarten Coolen en pr-medewerker Ingrid Gevers en een rondleiding was Roozendaal onder de indruk van het Rooise zorgcentrum. "Het is echt een zorgcentrum van en voor het dorp. Het hele dorp komt er over de vloer. Op bezoek bij familie of vrienden, om aan activiteiten deel te nemen of een broodje te eten. Het gebouw is modern en tegelijkertijd zorgt het voor een huiselijke sfeer".

Tijdens de bijeenkomst vertelde Ingrid Gevers enthousiast over hoe Odendael erin geslaagd is mensen uit het dorp regelmatig binnen te krijgen bij activiteiten, zoals onlangs bij Rooi Vol Koren. Ook het succes van de Rooise Pas kwam ter sprake. Met deze pas kunnen inwoners in aanmerking komen voor diensten en aanbiedingen van Odendael en inmiddels ook van lokale winkeliers. PvdA'er Martha School, die aanwezig was bij het bezoek, kent de Rooise Pas wel: "Goed om te horen dat de Rooise Pas in Sint-Oedenrode werkt. In andere dorpen is het blijkbaar minder gelukt. Daarmee zie je maar dat ieder dorp anders is en dat lokaal maatwerk altijd nodig is".

Het bezoek van de PvdA Meierijstad maakt onderdeel uit van een tour van de partij langs verschillende zorg- en welzijnsinstellingen in Meierijstad. Eerder bezochten PvdA'ers zorginstelling ZorgOkee aan de Ollandseweg en binnenkort staat een bezoekje aan het jongerencentrum in Mariëndael gepland.

Ook dorpsraden maken profielschets nieuwe burgemeester

Waren het eerst de gemeenteraadsleden, de organisaties en de ondernemers in toekomstig Meierijstad die een profielschets hadden samengesteld waaraan de nieuwe burgemeester van Meierijstad zou moeten voldoen, op 31 oktober hebben ook de tien dorpsraden van de tien kerkdorpen van de aanstaande fusiegemeente daar hun bijdrage in gedaan.

Zo zag het Platform Ondernemend Meierijstad (POM) op de burgemeesterspost graag een netwerker met goede contacten bij de Provincie, Den Haag en in Brussel. Organisaties zien het liefst een bourgondische en gepassioneerde burgervader die affiniteit heeft met sport, zowel wijs is als eigenwijs en een mensenmens. De kerkdorpen leggen nu extra accenten op diens oprechte aandacht voor de belangen van iedere kern van Meierijstad, ongeacht de grootte ervan. De nieuwe burgemeester zou de saamhorigheid van de kleine kernen gezamenlijk, en ieder afzonderlijk, een warm hart toe moeten dragen en waar mogelijk een steentje bijdragen aan de uitbouw daarvan. Oprechte interesse voor de leefbaarheid in de kleine kernen en de daarmee verbonden problematiek is voor hen een pré, en iemand die in samenwerking met de wethouders actief op zoek gaat naar haalbare oplossingen.

De dorpsraden hebben hun aanbevelingen toegestuurd aan de negen politieke partijen die meedingen met de verkiezingen, omdat elke fractie straks afgevaardigd is in de vertrouwenscommissie die de definitieve profielschets gaat opstellen.


CDA Meierijstad: Dichtbij en samen vooruit, ook voor Rooi

Foto:

Er staan veel enthousiaste Rooienaren op de kieslijst van CDA Meierijstad voor de gemeenteraadsverkiezingen op 23 november. Rooienaren die net als u geworteld zijn in Rooi, begaan zijn met wat hier leeft en weten wat er speelt. Rooienaren die zich maar al te graag inzetten voor een nog fijnere woon-, werk en leefplek in onze unieke kernen Sint-Oedenrode, Boskant, Nijnsel en Olland. Dat doen we niet alleen maar samen, voor Sint-Oedenrode en heel Meierijstad.

Voor Rooi hebben we als CDA een top 10 van concrete speerpunten benoemd. Speerpunten die wij graag samen met u de komende jaren willen waarmaken.

Top 10 CDA-speerpunten voor Sint-Oedenrode

  • Herinrichting markt, verplaatsing AH, woningbouw Kapittelhof/Markt en behoud bibliotheek in het centrum
  • Een multifunctionele accommodatie in wijk de Kienehoef
  • Een volwaardige sportaccommodatie voor VV Rhode en behoud zwembad De Neul
  • Dotterbloem-/Neul verder ontwikkelen als natuur- /recreatiepark na verplaatsing Rhode
  • Een 'sportlane' voor voetgangers en fietsers van Neul naar Sportpark Kienehoef
  • Een nieuw bedrijventerrein naar Rooise maat en schaal
  • Carpoolplaats en HOV-halte nabij A50
  • Voldoende woningbouw in Boskant, Nijnsel en Olland en behoud van onderwijs, welzijn- en sportvoorzieningen
  • Snel internet en goede mobiele bereikbaarheid Olland, Boskant en Nijnsel
  • Geen grenscorrectie Zwijnsbergen en omgeving

Wellicht bent u ook benieuwd naar de speerpunten voor álle dertien kernen. Deze vindt u in de CDA Meierijstadnieuwsbrief die u volgende week samen met de MooiRooikrant in uw brievenbus vindt. Interesse in het complete verkiezingsprogram van CDA Meierijstad? www.cda.nl/meierijstad

Kies voor Rooi en stem

Lijst 1 CDA Meierijstad; Coby van der Pas-van Nuland, nr. 3, Danielle Aarts-van de Loo, nr. 5, Rien Verhagen, nr. 9, Maarten van Bakel, nr. 10 en Ger Brouwer, nr. 15.

CDA ziet veel kansen

Zaterdagmorgen 5 november waren CDA'ers Coby van der Pas en Danielle Aarts-van der Loo samen met enkele partijgenoten, in Sint-Oedenrode in de weer om 'Kansen te laten zien'.

CDA Meierijstad wil aandacht voor belangrijke locaties in Meierijstad die wat hen betreft snel op de schop mogen. "Ons centrum kan nog aantrekkelijker worden voor onze eigen inwoners, maar ook voor toeristen en passanten. Herinrichting van de Markt is een kans die we moeten benutten om ons centrum toegankelijk, bruisend en levendig te houden", aldus de nummer 3 op de kieslijst voor de herindelingsverkiezingen van 23 november. "Ook de staat van het fietspad aan de Ollandseweg is ons een doorn in het oog. Verkeersveiligheid geldt ook voor fietspaden. Bovendien biedt een goed fietspadennetwerk ook kansen voor het vergroten van de aantrekkingskracht van toerisme en recreatie."

Jongeren debatteren

Onder het motto 'Ask me anything you want' organiseren jongeren in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel op 11 en op 18 november hun eigen verkiezingsdebatten. Jonge, lokale politici zijn uitgenodigd om met de jongeren in gesprek te gaan. Belangstellenden zijn van harte welkom om aanwezig te zijn.

De locaties en tijdstippen waarop de verkiezingsdebatten worden gehouden, zijn:
- Schijndel: Vrijdag 18 november, 20.00 uur, Tapperij de Beurs, Hoofdstraat 145, Schijndel. Contactpersoon: Willy van Roosmalen → (073) 547 08 81 / )073) 543 21 96

- Sint-Oedenrode: Vrijdag 18 november, 19.30 uur, jongerencentrum Honk1224, Laan van Henkenshage 2., Sint-Oedenrode. Contactpersoon: Jack Elbers → (06) 45 77 01 41

- Veghel: Vrijdag 11 november, 15.00 uur, jongerencentrum De Kluis, NCB-laan 52-54 (Noordkade) Veghel. Contactpersoon: Maarten Bevers → (06) 14 34 23 80.

Over plascontract, Tomtom en lokaal stemmen

Gelukkig is het in Odendael niet aan de orde, het plascontract zoals in een verpleeghuis in Hellevoetsluis. Je moet er niet aan denken.

Alle bobo's van CDA, VVD, D'66 en PVDA riepen op radio, tv, facebook en twitter in koor: Schande. Alsof ze niet zelf verantwoordelijk zijn voor het ouderenbeleid. Als of zij de huidige ouderenzorg niet zelf hebben gemaakt.

Die zelfde bobo's komen nu met Tomtom en veel bombarie naar Meierijstad om de kandidaten van de landelijke partijen te instrueren. Op 23 november zijn de verkiezingen. Moeten wij het in Rooi echt hebben van Haagse adviezen? Wordt Rooi daar beter van, mooier van?

De kans is groot dat Samsom, Buma, Rutte of Pechtold niet eens weten waar Rooi ligt, dat ze het zonder Tomtom niet eens kunnen vinden. Maar zeker is wel: als je op 23 november op een van de leiders van een landelijke politieke partij wilt stemmen dan kan dat niet.

Lokale partijen als Hart voor Rooi, DGS/BVT ( nu samen in TEAM Meierijstad) dragen al jaren verantwoordelijkheid in Rooi, leveren 9 van de 17 raadsleden en 2 van de 3 wethouders, hebben bijgedragen aan wat Rooi nu is, weten dat sommige zaken beter kunnen, maar worden niet aangestuurd door Den Haag en hebben zeker geen Tomtom nodig!

Hart voor Rooi, DGS/BVT: TEAM Meierijstad: Jos Beerens, Janine Heisterkamp, Hans Hulsen, Rik Compagne, Will van Gerwen, Janneke van Vugt, Arie Smetsers, Peter Verbraak en Henri Raaijmakers

Scoren voor de burgers

Gemeentebelang Meierijstad wil de burgers laten scoren. Uitgangspunt is het waarderen van mensen naar wat ze doen en hun loyaliteit aan de waarden van de samenleving. Niet naar leeftijd, geslacht, huidskleur, religie of herkomst. Politiek en verantwoordelijkheid moeten terug naar de burgers, die zelf onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad zetten, met spreekrecht. Dorpen en wijken verdienen een eigen adviescommissie die de gemeenteraad adviseert en punten op de raadsagenda zet. Voor belangrijke beslissingen wordt een lokaal referendum gehouden. Dat burgers beter worden van de fusie is een plicht en opdracht voor de politiek en de ambtelijke organisatie.

Tarieven voor sportaccommodaties dienen te worden vastgesteld op het laagste niveau van de drie gemeenten. Zwembaden, voetbalvelden en andere buitensportaccommodaties blijven de verantwoordelijkheid voor de gemeente. Gemeentebelang Meierijstad werkt niet mee aan sluiting van de zwemvoorzieningen in Rooi, Schijndel of Veghel. Gemeentebelang Meierijstad wil, op basis van vrijwilligheid, het onderhoud en de aankleding van de openbare ruimte in kerkdorpen en wijken voor een deel aan de bewoners zelf overlaten met eigen budgetten voor beplanting, straatmeubilair, speelvoorzieningen e.d. Onderwijsaccommodaties hebben perfecte voorzieningen voor sportieve en culturele vorming. Uitgaven voor de toekomst van de jeugd zijn nooit te hoog. Zwakkeren in de samenleving verdienen naast kansen vooral solidariteit van medeburgers en gemeente. Zorg is in alle kernen de verantwoordelijkheid van de gemeente, de behoefte is richtinggevend, niet de kosten.

Gemeentebelang Meierijstad; Peter Verkuijlen, Moniek van de Meerakker en Huub van de Wijdeven

CDA in actie voor betere mobiele bereikbaarheid

U probeert iemand mobiel te bereiken, maar krijgt steeds maar geen verbinding. Herkenbaar? Vooral als u in Olland woont, zult u daar last van hebben. Maar ook op andere plekken in Rooi is de mobiele bereikbaarheid slecht. Dat moet beter, vindt het CDA, want slechte mobiele bereikbaarheid is onwenselijk en zelfs gevaarlijk in situaties waarin snelle hulpverlening nodig is.

Daarom trekt het CDA aan de 'alarmbel' en vraagt het College van B&W via schriftelijke vragen dringend om dit probleem op te pakken.
De NOS en Omroep Brabant presenteerden onlangs de onderzoeksresultaten mobiele bereikbaarheid in Nederland. Brabant scoort met een gemiddeld cijfer 5,1 slecht en Sint-Oedenrode met een 3,7 nog slechter. Onze fusiegemeenten Schijndel en Veghel scoorden een gemiddeld cijfer van resp. een 5,8 en 5.
Vooral de mobiele bereikbaarheid in Olland is slecht. Ollanders kunnen soms zelfs het alarmnummer 112 niet bereiken. Maar ook in Boskant en Nijnsel is de mobiele bereikbaarheid niet best. Het Brabantse CDA-Statenlid Stijn Steenbakkers stelde recent dit probleem provinciaal aan de orde. En CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder stelde afgelopen week hierover kritische vragen aan de minister. Daarbij noemde zij onze gemeente als voorbeeld waar de mobiele bereikbaarheid beter moet. Hierop zei de minister toe te gaan werken aan verbetering. Zo werkt dat bij het CDA! Lokale, provinciale en landelijke CDA-ers vinden elkaar snel bij vraagstukken die niet alleen lokaal op te lossen zijn.
Goede mobiele bereikbaarheid is anno 2016 niet alleen gewenst maar ook noodzakelijk om contacten te kunnen onderhouden in werk en privé en zeker om in noodsituaties alarmnummer 112 te kunnen bereiken. Dus samen aan de slag om de mobiele bereikbaarheid in Sint-Oedenrode en heel Meierijstad te verbeteren!

Fractie CDA Rooi/Meierijstad; Maarten van Bakel, Ger Brouwer, Rien Verhagen en Coby van der Pas

Verantwoord Veelzijdig Doortastend Onderwijs

De VVD wil dat iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. Om goed voorbereid te zijn op veranderingen in de toekomst, moet de basis op orde zijn. Die basis wordt gelegd in het basisonderwijs en wordt vervolmaakt in het voortgezet onderwijs. Hier leren leerlingen vandaag wat morgen relevant is, leren ze met elkaar omgaan en ontdekken ze hun passies en talenten.

Wij willen dat iedere jongere in het onderwijs volop ruimte krijgt om zichzelf te ontwikkelen tot een volwassen individu. Goed onderwijs speelt op die manier een blijvend grote rol in het leven van mensen. Maar ook onze samenleving en economie hebben er belang bij. Als organisaties behoefte hebben aan bepaalde vaardigheden, dan zijn dát dus de dingen die we kinderen in ieder geval moeten leren. Dat is ook in het belang van de leerlingen zelf, want bij die organisaties moeten ze na hun opleiding een baan vinden.
De belangrijkste taak van basisscholen en middelbare scholen is om ieder kind een basisniveau te geven. Daarbij is er voortdurende aandacht voor taal en rekenen. Wie niet kan lezen, schrijven en rekenen, heeft namelijk niet de vrijheid om zijn eigen keuzes maken.
Laaggeletterdheid moet worden bestreden, vanuit het basis­ en voortgezet onderwijs, maar ook bij volwassenen. Laaggeletterdheid moet de aandacht blijven krijgen voor zowel Nederlanders mét als zónder een migratie-achtergrond.
Ieder kind verdient het onderwijs dat hij of zij nodig heeft. De invoering van het passend onderwijs gaat niet overal even makkelijk. Voor de VVD is het van belang dat kinderen onderwijs zo dicht mogelijk bij huis kunnen volgen. Onnodig lang reizen moet voorkomen worden.
Zaterdag 12 november is Sander Dekker, staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op bezoek bij de VVD op de Schijndelse weekmarkt. Komt u ook mee praten?

Fractie VVD Sint-Oedenrode; Piet Klaassen, Nick de Laat, Michiel van Seventer en Wilma Wagenaars

Pleegzorg is hard werken, maar zo de moeite waard

De zorg is een speerpunt van de PvdA Meierijstad. Een van de ideeën uit ons verkiezingsprogramma om de zorg te verbeteren, is meer pleegouders werven.

Pleegzorg is een bijzondere vorm van zorg. Het is heel anders dan adoptie, al worden ze weleens in één adem genoemd. Het is een belangrijke vorm van zorg voor kinderen die om wat voor reden dan ook niet meer bij de eigen ouders kunnen wonen. Je kan pleegouder worden van een voor jou onbekend kind of van een kind uit je sociaal netwerk, bijvoorbeeld familie. Pleegzorg kan langdurend, kortdurend of in deeltijd zijn.

Afgelopen week was het Week van de Pleegzorg en bezocht onze lijsttrekker Menno Roozendaal een Schijndels pleeggezin. Er is veel behoefte aan pleegzorg, er zijn zelfs wachtlijsten, zo blijkt uit informatie van zorginstelling Oosterpoort die in onze regio de grootste aanbieder van pleegzorg is. De PvdA Meierijstad wil in de nieuwe gemeente een project starten om meer (lokale) pleegouders te vinden én te ondersteunen.
Waarom? Omdat het wenselijk is kinderen in een zo normaal mogelijke gezinssituatie groot te brengen. Veiligheid, warmte en rust zijn belangrijk voor kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. Dat kan in een instelling, maar een pleeggezinssituatie is ook een goede oplossing.
Er zijn ook vormen van pleegzorg (dagzorg, buddypleegzorg, vakantie- en weekendpleegzorg) die door een intensieve samenwerking van ouders en pleegouders het mogelijk maken dat een kind toch (deels) thuis blijft wonen. Zo hebben ouders, broertjes en zusjes af en toe 'een adempauze'.
Samen met de instanties en zorginstellingen willen we een goede lokale werving opzetten en door te luisteren naar ervaren pleegouders de juiste ondersteuning bieden. Want het pleegouderschap is hard werken, zo leerde Menno uit zijn bezoek.

22 / 44

23 / 44

Jeugdnatuurwacht De Populier maakt nestkastjes schoon

Op zaterdag 12 november gaan de kinderen die lid zijn van Jeugdnatuurwacht De Populier uit Sint-Oedenrode nestkastjes schoonmaken.

Deze nestkastjes zijn jaren geleden opgehangen op verschillende locaties in Sint-Oedenrode . In het park Kienehoef, rond de kinderboerderij en langs de Zwembadweg. Ook in de eiken langs het zandpad Koningsvaren hangen vele nestkastjes. Verder achter de golfbaan en omgeving Karthuizerweg in Olland. Ook de nestkastjes in de open tuin "de Stal" aan het zandpad Stekelbrem worden door de kinderen van de JNW schoongemaakt.

Samenkomst is om 9.15 uur op de fietsparkeerplaats van het park Kienehoef, gelegen langs de Zwembadweg, hier is ook de ingang. Van hieruit gaan de kinderen met de leiding naar de diverse locaties. Kom met de fiets en trek laarzen en warme kleding of regenkleding aan, want de jeugdnatuurwachters laten zich niet door regen of harde wind binnen houden. Deze activiteit duurt tot ± 11.30 uur.

Elk jaar moet het oude nestje uit de nestkast gehaald en schoongekrabd worden, zodat de vogeltjes de nestkastjes weer kunnen gebruiken om de winter erin door te brengen of te schuilen en te slapen. Natuurlijk moet het ook gedaan worden voor het komende voorjaar als ze weer een nieuw nestje willen bouwen in het nestkastje, er eitjes in te leggen en de jongen groot te brengen. Het is elke keer weer spannend voor de kinderen om te zien of er een vogeltje in het nestkastje gewoond heeft en natuurlijk welk vogeltje. Ook kijken of ze gebroed hebben, want dikwijls liggen er nog eitjes in die niet uitgekomen zijn.

Als je nog interesse hebt om lid te worden van de Jeugdnatuurwacht "De Populier" kom dan ook naar de fietsenstalling bij ingang park Kienehoef en geef je op als lid, je bent nog steeds van harte welkom. Voor informatie en afmelden kun je bellen naar Bjorn van den Hurk: tel.nr. 06- 29379054 of Bep van Zoggel: tel.nr. 475222


Vennen weer pico bello

Wethouder Ad van der Heijden hielp zaterdag een handje mee. Foto: Jos van Nunen

Echte IVN'ers houden niet alleen van wandelen of fietsen door de natuur. Ze staan ook vooraan als de handen uit de mouwen gestoken kunnen worden. Afgelopen zaterdag was dat het geval tijdens de jaarlijkse Natuurwerkdag, een landelijk evenement. In Sint-Oedenrode gingen de natuurliefhebbers aan de slag in het Vressels Bos. Vennen aan het Vogelsven werden onder handen genomen en nu liggen ze er weer pico bello bij. Kijk voor meer foto's op www.mooirooi.nl

Vogelexcursie Kraaijenbergse Plassen

Bijzondere Brabantse plassen rijk aan watervogels. Op zondag 13 november nodigt IVN Rooi iedereen uit mee te gaan op vogelexcursie vlak aan de Maas bij Cuijk.

Door winning van zand, grind en klei zijn hier 6 grote plassen ontstaan. Het totale oppervlakte aan water is 475 ha. Tot 1968 had dit gebied een agrarisch karakter. De plassen hebben nu een recreatieve functie met ruime aandacht voor natuur, die door het Brabants Landschap wordt beheerd. In de winter zijn hier grote groepen eenden, ganzen en zwanen. Men kan ook zeldzame exemplaren tegenkomen, zoals de parelduiker en de roodkeelduiker.
Het vertrek is om 08.00 uur vanaf de Markt te Sint-Oedenrode. Rond 12.30 uur zullen we terug zijn. Het is verstandig om laarzen mee te nemen. Verdere informatie: Wim de Vrij, 0413-478252, wimdevrij@gmail.com, www.ivnrooi.nl

Het Rijke Roomsche en Rooische Leven in Rome en Assisi

Het Rooise team wacht op de Paus. Foto:

Een kleine 125 pelgrims uit het dekenaat Sint-Oedenrode/Veghel, onder wie een achttal kinderen dat, zo later bleek, inmiddels was getransformeerd tot een kinderkoor, vertrokken op zaterdag 22 oktober in alle vroegte in drie touringcars via Oostenrijk naar Midden-Italië. Met op het programma de Eeuwige Stad, doorsneden door de Tiber, later Assisi en tot slot nog een vleugje La Verna. Nog net op tijd ook om de Porta Sancta, de Heilige Deur, door te gaan die in de loop van deze maand weer hermetisch wordt afgesloten tot het volgende Heilig Jaar zich aandient.

Rome is één groot openluchtmuseum en telt maar liefst ruim 900 kerken. Je kunt dus achttien jaar lang elke week naar een andere kerk om een viering bij te wonen. De stad telt een kleine drie miljoen inwoners en de apostelen Petrus en Paulus begonnen hier hun getuigenis van hun geloof in Christus. Assisi daarentegen is de Stad van de Vrede waar Sint Franciscus geestelijke rijkdom verwierf door arm te zijn onder de armen. Aan hem hebben we trouwens ook onze huidige kerststal te danken. Italië is eveneens het land van de onthutsend lekkere koffie en met die eretitel op zak kun je bij echte Brabanders wel aan komen. In een tweeluik wordt er een schets gemaakt van deze bijzondere reis. Dit keer ligt het accent op Rome; volgende week belichten we de 'avonturen' in en rond Assisi.

De aftrap van de bedevaart vond op zondagavond plaats in de Santa Maria dell' Anima, een 'Duitse kerk', gelegen even ten westen van het sfeervolle ovaalvormige Piazza Navona. De kerk is gesticht rond 1350 door een echtpaar uit Dordrecht. In deze kerk ligt de enige Nederlandse paus begraven; Adrianus VI, geboren in 1459 in Utrecht. Hij was iets langer dan een jaar paus, tot aan zijn dood in 1523. Tijdens zijn bewind werd hij bijgestaan door kardinaal Willem van Enckenvoirt uit Mierlo van wie je eveneens in deze kerk het graf kunt vinden. Een beetje thuiskomen dus.

Elke dag vroeg uit de veren
Dat was ook nodig want Rome, en tevens de nog warme zon, zijn vroeg wakker en dat betekent dat een verkeersinfarct al snel op de loer ligt. Veel getoeter, rechts en links inhalen, nauwelijks stop- en parkeergelegenheid voor drie bussen en een scherpe controle bij veel ingangen van kerken en monumenten. Rugzakken door de scanner en een strakke, militaire blik in de ogen, op zoek naar verkeerde bedoelingen. Buiten kijf dat Vaticaanstad, de stad binnen de stad, bezoekers trekt als een magneet. Onze paus ligt goed in de markt en de pracht en praal van de Sint-Pieter met zijn Sixtijnse Kapel doet pijn aan de ogen. Bij een pausverkiezing krijgt deze kapel een 'tijdelijke schoorsteen'.
Op maandag gaan we, omringd door honderden bezoekers, in processie, de kinderen met het processiekruis voorop en door een speciaal daarvoor bestemde doorgang, naar het plein en trekken gezamenlijk door de Heilige Deur. Een heel bijzonder moment.

Ook nonnen backpacken. Foto:

De Friezenkerk
Dit is de kerk die 'Nederlands ademt'. Weliswaar niet groot noch vergeven van grandeur, maar met 'de kont' tegen het Vaticaan uniek gelegen. Op het eerste oog een wat vreemde benaming want als je ergens geen katholieken verwacht dan is het wel in deze noordelijke provincie. Rector pater Dominicaan De Brouwer legt uit dat Friesland in vroeger jaren reikte van Zuidwest-België (Brugge) tot aan de zuidgrens van Denemarken! Dat betekent natuurlijk ook dat de Friese Elfstedentocht in die tijd van behoorlijk grotere omvang moet zijn geweest dan de huidige. Voormalig bisschop Antoon Hurkmans is met ingang van 1 november jongstleden begonnen als rector van deze kerk. De viering wordt steevast afgesloten met het zesde couplet van het Wilhelmus terwijl de Friese vlag trots wappert.

Samen vieren
Op de woensdag na is er elke dag een gezongen viering. Elke keer weer op een andere, verrassende
plek: een kerk, een basiliek, een crypte, een kapel, een baptisterium. We zingen onder meer 'Er is een Kindeke geboren' en nog steeds blij om te horen dat Het op aarde is gekomen voor ons allemaal. Iedereen heeft een 'liturgieboekje', zeg maar rustig, 'bundel', waarmee we alle vieringen nauwgezet kunnen volgen want ze zijn allemaal anders. Welk een inspanning ligt hier aan ten grondslag, indrukwekkend. Op eigen gelegenheid kunnen bij sommige gelegenheden de Vespers worden bijgewoond.

Op woensdag is de wekelijkse audiëntie bij de paus. Zo'n tien- tot vijftienduizend pelgrims uit alle windstreken verzamelen zich op het plein, in afwachting van de Man die Barmhartigheid predikt en het 'dichtbij' gevoel op zovelen weet over te brengen. Het pelgrimskoor zou het pelgrimskoor niet zijn als ze voor deze gelegenheid geen speciaal nummer hadden ingestudeerd: het krachtige en meerstemmige 'Tu es Petrus'.

In de wijk Trastevere vieren we op maandagavond onze enige gezamenlijke maaltijd van de bedevaart buiten de (hotel)deur. De rijkelijk vloeiende huiswijn is er mede debet aan dat we eindigen met de onvermijdelijke 'Tulpen uit Amsterdam'. De opgetrommelde troubadour ('O sole mio') wordt eerder muzikaal overmeesterd door enkele solisten van het koor; hij laat het zich graag welgevallen. Een sfeervolle wijk, het Montmartre van Parijs, waar de, inmiddels wereldwijd actieve, gemeenschap van San Egidio zijn wortels heeft. In de vanouds arme studentenwijk ontwikkelde zich destijds een studenteninitiatief dat zich bezighield met het verstrekken van warme maaltijden en dekens aan behoeftigen. Tevens gaven de studenten bijles aan de kansarme kinderen uit de wijk.

In de volgende editie van DeMooiRooiKrant verleggen we onze aandacht naar Assisi.


Kerkberichten

H. Martinus Olland Za 12/11, 17.30u. Familieviering Sint Maarten met koor. Intenties: Henk Kastelijn, Thomas van Heesch, Frens v.d. Zanden, overleden ouders De Haas-van Oorschot.

Protestantse Kerk Knoptoren
Zo 13/11, Dienst in de Knoptorenkerk, 10.00u, Predikant Ds. Chr. Mondt

Sint Antonius Nijnsel
Zo 13/11
11.00u: Eucharistieviering met Deo Favente. Intenties Leonardus Sanders, Zus Oerlemans, Arwin Oerlemans, Wim van Zoggel, An v.d. Rijt - van Schijndel, Jas van Gerwen.

Martinuskerk (centrum)
Za 12/11 en zo 13/11
vieren wij het Sint Maartensfeest. Het is dit jaar 1700 jaar geleden dat de Heilige Martinus van Tours werd geboren.
Za 12/11 18.30u: Sint Maartensviering, familieviering met Kinderkoor van Nijnsel en Kinderkoor van het centrum. Intenties: Hill Jansen, Liesbeth van de Schoot – van den Abbeele en Tom Lathouwers, Gerda Kusters – Hoedemakers, Joke Gaffert – Dortmans, Uit dankbaarheid voor een vijftigjarig huwelijk, Overleden ouders van Alphen – Hazenberg, Overleden ouders van den Broek – van Weert.
Zo 13/11 Drieëndertigste Zondag door het Jaar – Zeventiende eeuwfeest Heilige Martinus van Tours 09.30u: Feestelijke Hoogmis met Gregoriaans Koor. Intenties: Petronella Raaijmakers – Kluijtmans, Jo van de Laar, Riky Kersten – Ketelaars, Jan van der Vleuten, Theo Rovers, Overleden ouders Kapteijns – van Heesch, Sjaak van der Kallen, Anne-Marie van den Boomen – van den Elsen, Jan van de Wijdeven, Frans van den Biggelaar vanwege zijn verjaardag.
11.00u: Peuter/Kleuterviering rondom Sint Maarten in het zaaltje van de Goede Herderkerk.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er om 09.00 uur een Eucharistieviering in de Martinuskerk.
Op woensdag is er om 19.00 uur een Eucharistieviering in de Ritakapel te Boskant.


Odendael
Zo 13/11 10.00u:
Eucharistieviering met Goede Herder Koor. Intenties: Wim en Barbara Goossens - Vermeltfoort. Harrie Verschuren.

Sint Genoveva-kerk
Do 10/11
18.15u: Rozenhoedje, 18.30u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Vr 11/11 18.15u: Rozenhoedje, 18.30u: Eucharistieviering
Zo 13/11 09.30u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Louis van der Schoot, overleden ouders
Meulendijks-Vermeulen, Alex van den Heuvel, Willem de Roos, Jozef Xhofleer, Harrie en Tonny Swinkels-Reloe. Marius vd Ven en ouders vd Ven-van Linden en ouders Vogels-Kluitmans, Broer Roovers.15.00u: Concert Capella Monteverde olv Reinier Wakelkamp
Di 15/11 18.15u: Rozenhoedje, 18.30u: Eucharistieviering

Sint Petrus' Banden
Wo 9/11 19.00u: Eucharistieviering
Za 12/11 19.00u: Geen Eucharistieviering in Son of in Breugel
Zo 13/11 09.30u: Peuter- en kleuterviering, Thema: Sint Maarten; Samen spelen, samen delen. 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor
Intenties: Jef van den Boorn (1e jaargetijde), Henk van Buul, Doortje Maas-de Bijl, Mia van Hest-Manders, Anna Meulenbroeks-van de Wetering, Frans van den Hurk, Jan van Lieshout, Els van den Heuvel-Schel.
Ma 14/11 19.00u: Eucharistieviering
Wo 16/11 19.00u: Eucharistieviering


Tegeloutlet een gevestigde naam

Sinds 1 September is de Tegeloutlet in handen van Roland en Vincent

Twee tegelzetters die jarenlang ervaring hebben in het vak van tegelzetter. Vooral de particuliere markt is hun werkterrein. Hierdoor kunt u in de winkel vakkundig advies verwachten, gebaseerd op hun eigen praktijkervaringen. Denk hierbij aan verschillende zaken die zeer belangrijk zijn bij de keuze van uw tegels, zoals: welk formaat komt het beste tot zijn recht in een ruimte van bepaalde afmetingen? Welke tegels kan ik in de badkamer gebruiken of kan deze tegel ook buiten op een terras geplaatst worden?

Ook kan Tegeloutlet de tegels voor de klanten laten plaatsen. Zo is kwaliteit en een strakke planning gewaarborgd. Ook een coördinator voor het leveren en plaatsen van de tegels kunnen onze klanten zeer waarderen. Dus: indien u op zoek bent naar tegels, is de Tegeloutlet zeker een bezoekje waard!


Popkoor Novelty op versiertour met een spetterende show

Foto: Hans van den Wijngaard

'De Versiertour 2016' van popkoor Novelty, het afgelopen weekend in De Brink in Eerde, was een groot succes. Met vier optredens van twee keer drie kwartier wist Novelty het publiek keer op keer te imponeren. Met de geweldig zangkwaliteit liet het koor van zich horen, maar ook al het andere rondom het optreden was tot in de puntjes verzorgd.

Vorige week donderdag was de laatste try-out. Daarvoor had Novelty misschien wel het meest kritische publiek uitgenodigd dat een koor zich voor kan stellen, namelijk een groot aantal andere koren. Maar tijdens de pauze en zeker na het optreden bij de afsluitende borrel in de foyer van 'De Brink' was er alleen maar lof voor de 45 zangers en het vijfkoppige combo. Als zo'n publiek tevreden is, dan mag je het als koor zelf ook zijn.

Nieuw voor Novelty was dat zij zich voor deze versiertour niet alleen door hun dirigent Peter van Beijnum lieten begeleiden. Voor deze reeks van optredens heeft het koor twee ervaren regisseurs, Eva van Rooijen en Marlous Luiten, benaderd. Deze twee dames zorgden ervoor dat de shows niet alleen een lust voor het oor waren, maar dat het publiek ook visueel werd verwend. De versiertour speelde zich af in een café en daar versierden de leden elkaar, maar maakten ook af een toe een uitstapje naar de zaal. Daar werd het publiek met serpentines behangen. Naast de theatrale accenten die de leden van het koor aan hun muziek toevoegden, moet ook zeker de spectaculaire lichtshow worden genoemd. Kortom een geweldig spektakel dat meer was dan de spreekwoordelijke 'kers op de taart'.

Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard

Novelty werkte twee jaar aan deze show. Dat begon met het kiezen van een repertoire van eigentijdse muziek die iedereen herkent. Daarna volgden wekelijkse repetities en regelmatige werk(zater)dagen om het gewenste resultaat te bereiken. Alsof dat nog niet genoeg is, bouwden de koorleden ook zelf het decor. Tafels, stoelen, oude oliedrums en zelfs pepernoten waren er nodig om de perfecte coulisse voor een versiertour neer te zetten en het publiek een onvergetelijke avond of middag te bezorgen.

Laatste keer Terzijde

Vanaf de start van deze krant heeft Kees Hermis ons vrijwel iedere week verblijd met een gedicht onder de noemer Terzijde. Aan alles komt een einde, zo ook aan deze reeks. De redactie van DeMooiRooiKrant wil Kees Hermis zeer hartelijk danken voor zijn toestemming om deze gedichten te publiceren. Kees wil graag zijn slotwoorden hier aan toevoegen:

Slotwoorden

Zoals de wind in de bomen verstilt
iemand zich uitspreekt en er
het zwijgen toe doet

zo landen de woorden vertraagd en
verdicht, uitgeademd geschreven
getild aan het licht

om in de handen van de tijd
op te branden, te verdwijnen

in dit bestek van komen en gaan
beëindig ik het fictieve gesprek
met u, de voor mij onzichtbare lezer

dit is mijn laatste Terzijde-gedicht
om deze plek daarna open te laten

door de stem van de muze gedreven
kom ik u nog één keer tegemoet
ik zeg u vaarwel, het ga u goed

                                         Kees Hermis


The King of Kings

Zondag 13 november om 20.00 uur wordt in de H. Martinuskerk aan het Kerkplein in Sint-Oedenrode (centrum) de 'stomme' film "De koning der koningen" van de wereldberoemde filmregisseur Cecil B. DeMille vertoond, in de originele versie uit 1927. De film wordt begeleid door orgelmuziek van het majestueuze Smitsorgel.

Een stomme, - zwijgende - of stille film is een film zonder geluid. Zo'n film werd vroeger muzikaal begeleid door een (klein) orkest, zodat je eigenlijk niet van stille film kon spreken. Deze originele 'stomme' film wordt ook nu life ondersteund door muziek. Maar nu is er geen orkest, zelfs geen kleintje.
Nee, het unieke Smitsorgel, bespeeld door de bekende organist Joost Langeveld uit Nijmegen, neemt die rol op een ongelooflijk manier over. Terwijl de film wordt vertoond improviseert Langeveld live de ondersteunende orgelmuziek.
Heb je zoiets niet eerder meegemaakt dan moet je die kans nu zeker grijpen. Je zult onder de indruk zijn van de prachtige suggestieve klanken die deze organist uit het Smitsorgel weet te halen. Tijdens de film die vorig jaar werd vertoont (De Tien Geboden) wist Joost Langeveld met het orgel zelfs het geluid te suggereren van galopperende paarden!

De film 'The King of Kings' gaat over de laatste dagen van het leven van Jezus waarin Maria Magdalena kwaad wordt op Judas omdat hij niet aanwezig wil zijn op het feest dat zij geeft. Maria Magdalena besluit Jezus een bezoek te brengen en ze krijgt spijt van haar boosheid. De toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage is vanzelfsprekend welkom.

Wat geloven peuters

Een jaar geleden stapten we voor het eerst binnen bij de peuterviering: mijn dochters van 3 en 1 jaar en ik. De viering was in het parochiezaaltje van de Goede Herder. Geen galmende akoestiek, houten harde banken en volwassen teksten. Maar leuk gekleurde kinderstoeltjes, sprekende teksten en bewegingen, instrumentjes en activiteiten die aansluiten bij peuters en kleuters. En dat toch allemaal in het teken van het (katholieke) geloof: met het aansteken van kaarsjes tot en met de voorbede in het kapelletje. Wat een leuke manier om mijn kinderen kennis te laten maken met het geloof!

Iedere viering kiezen de medewerkers een ander thema uit en zoeken daarbij bijpassende verhaalplaten, liedjes en knutselactiviteiten. Na 35 minuten is de viering al afgelopen: perfect voor de spanningsboog van de kinderen. En daarna kunnen ze nog even aan de ranja en wat spelen, terwijl de ouders kunnen napraten met elkaar en de medewerkers, onder het genot van koffie en thee.
Een uniek concept, wat maar op een paar plaatsen in de regio zo wordt uitgevoerd. Laagdrempelig, want alle ouders, grootouders en (klein)kinderen kunnen binnenstappen om aan te sluiten bij de viering. Nieuwsgierig geworden? De data van de vieringen vindt u op de website van de parochie Heilige Oda www.heiligeodaparochie.nl en op Facebook (Parochie Heilige Oda). De eerstvolgende viering is op zondag 13 november om 11.0 uur. We vieren dan Sint Maarten!"

Judith Van Damme

De allerjongste muzikantjes in Meierijstad

In de week van 14 november start Margré van Gestel (mede-initiator van Muziek op Schoot in Nederland) met een korte muziekcursus van vier lessen voor jonge kinderen 0-4 jaar en een (groot) ouder in zowel Veghel, Sint-Oedenrode als Schijndel.

In een les worden oude en nieuwe liedjes gezongen, wordt er bewogen op muziek en geëxperimenteerd met instrumentjes, maar heeft iedereen vooral heel veel plezier. Alle liedjes en activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd en de ontwikkeling van de jonge kinderen en kunnen thuis heel gemakkelijk ook herhaald worden. (Groot) ouders kunnen de (klein) kinderen opgeven voor de baby/dreumes les (tot 18 maanden) of voor de peutergroep (van 19-48 maanden) via www.phoenixcultuur.nl

Zû benauwd zitte es 'nne vos onder de heg

Vergeef altijd je vijanden. Er is niets wat ze zo irriteert.

Foto: Henri van Hoorn

Wederom een mooi plaatje vanuit de lucht. Een historisch pand in het hartje van Rooi. Foto: Henri van Hoorn.

Foto: Claudia van den Brand

Deze week kregen we meerdere foto's binnen van deze dubbele regenboog. Iedereen dank daarvoor. We hebben de foto van Claudia van den Brand geplaatst. Stuur ook uw bijzondere natuurfoto in naar redactie@demooirooikrant.nl

Oplossing: Franka v d Sande

Winnaar: Wilma Gloudemans

Van Padoem Patsss naar De Beurs

Foto: Jannemieke Termeer Foto: Jannemieke Termeer

Voor liefhebbers een 'must-see' op tv, voor tegenstanders een flop: onlinershow Padoem Patsss! Rob Scheepers zal het een worst wezen. Hij heeft er van genoten én van geleerd, zo zegt hij zelf. De komende maanden kruipt de komiek weer terug in de oude vertrouwde ton. Zo beweegt hij van NPO3 naar De Beurs, want de tonprater doet mee aan Klompenklets.

Door Padoem Patsss ben je ineens niet meer alleen bekend in Brabant…
"Ik was inderdaad een onbekende toen ik vorig jaar de onlinerwedstrijd Padoem Patsss won in de Toomler in Amsterdam. Ineens werd ik uitgenodigd bij De Wereld Draait Door. Erg leuk om eens mee te maken! Het heeft een boost gegeven aan mijn carrière."

De meeste mensen kenden je alleen als tonprater, maar je doet veel meer.
"Dat klopt. Tonpraten doe ik al heel erg lang, maar ik heb nu ook een theatertour en daarnaast dus mijn optredens op tv. Er wordt helaas niet veel naar Padoem Patsss gekeken, maar dat maakt me niet uit. Ik leer er veel van. Ik leer anders naar grappen te kijken."

"Ik ben dan degene die de avond kan maken of breken."

Welk onderdeel vind je het meest boeiend?
"Theater. Tonpraten is voor mij minder boeiend geworden, omdat ik daarin alles al heb meegemaakt. Het klinkt gek, maar als een avond in de ton niet loopt, dan weet ik precies waar het aan ligt. Ook weet ik precies wat ik moet doen om zo'n optreden te doen slagen. Het is bijna een trucje geworden. TV is ook leuk, maar daar heb je geen interactie met het publiek. In het theater wel. Dan komt iedereen puur alleen voor jou. Ik ben dan degene die de avond kan maken of breken. Dat geeft druk, maar het is ook een ontzettende uitdaging."

Stel je jezelf doelen op 'theater-gebied'?
"Mwaa, niet echt. Ik doe vooral de dingen die ik leuk vind. Alles wat komt, dat komt. Binnenkort ga ik mijn theatertour buiten Brabant proberen. Als Brabander heb ik het voordeel dat ik door mijn dialect vaak als sympathiek wordt bestempeld. Een Brabander kan best in de randstad optreden, maar andersom valt dat niet mee."

Je hebt kinderen. Heb je dan wel de rust om nieuwe grappen te bedenken?
"Dat valt niet altijd mee, haha. Ik heb eerlijk gezegd niet per se de rust nodig. Chaos is me net zo lief . Natuurlijk moet ik wel tijd vrij maken om nieuwe grappen te bedenken, maar dat doe ik dan ook."

Je komt weer naar Rooi. Hoe vind je dat?
"Het is denk ik de zesde keer dat ik naar Sint-Oedenrode kom. Het is altijd één van de leukere zalen, hoewel het publiek soms ook hard kan zijn. Ik heb wel eens deelnemers van het podium zien komen die niet wisten wat ze 'fout' hadden gedaan."

Welk typetje ga je doen?
"Dat weet ik nog niet. Ik moet nog in de boeken kijken om te zien wat ik allemaal al gespeeld heb in Rooi. Ik ben hier al eens hooligan geweest, acteur, clown en vorig jaar bakker. Ik heb de tennisser nog liggen. Misschien doe ik die wel!"

Heb je nog steeds de zenuwen als je op moet?
"Nee, ik heb totaal geen zenuwen. Dat komt omdat ik precies weet wat ik moet doen. Daardoor kom ik niet voor verrassingen te staan."

Klompenklets 25, 26 en 27 november, zalencentrum De Beurs. Vrijdag 25 november is uitverkocht. Kaartverkoop bij De Beurs. Tonpraters: Rob Scheepers, Hans Keeris, Dirk Kouwenberg, Andy Marcelissen, Berry Knapen, Jan Schellekens en Boy Jansen.

Al ruim 100 inschrijvingen voor De Rooise Kwis

Foto: Hans van den Wijngaard

Met ruim 100 ingeschreven teams loopt het wederom erg voorspoedig met de inschrijvingen voor De Rooise Kwis. Beetje bij beetje raakt het quizboek ook voller met leuke vragen en opdrachten; "we hebben weer een jaar lang inspiratie op kunnen doen en hebben onze oren en ogen open gehouden, we hebben dus voldoende materiaal om er weer een mooie en uitdagende quiz van te maken", aldus mede-organisator Robert Barclay.

2 nieuwe categorieën bekend
"Rondje Rooi" en "Land van Rode" zijn de categorieën die al bekend gemaakt waren. De volgende twee categorieën die in de quiz opgenomen zijn, zijn "Op de hoogte" en "Roi in ut nieuws". Hiermee zijn vier van de twaalf categorieën bekend.

Bijzonder in Rooi
Elk team speelt mee voor een eigen goed doel. Op dit moment zijn er ook nog teams die hun doel in beraad hebben of die het moeilijk vinden een goed doel te benoemen. Op www.derooisekwis.nl zie je welke doelen door de andere teams zijn gekozen. Mocht er geen goed doel gekozen worden dan speelt het team automatisch mee voor "Bijzonder in Rooi". Dit goed doel is door de organisatie van De Rooise Kwis gekozen. Bijzonder in Rooi is opgericht voor kinderen en jongeren met een beperking*. Deze kinderen vinden het vaak lastig om aan te sluiten bij een sport(vereniging) of in contact te komen met leeftijdsgenootjes. Vaak zitten deze kinderen verspreid op scholen binnen de gemeente of zitten ze op scholen die niet in de eigen gemeente gehuisvest zijn. Sociale contacten en 'gezien' worden is belangrijk. Bijzonder in Rooi helpt deze kinderen bij het ontwikkelen /opbouwen van een sociaal netwerk door vrijetijds- en sportactiviteiten aan te bieden, en aan te sluiten bij bestaande activiteiten binnen de gemeente. Zo kunnen deze kinderen elkaar leren kennen waardoor er ook vriendschappen kunnen ontstaan. De kinderen vereenzamen niet, en voelen zich meer een onderdeel van de maatschappij.

Inschrijven voor De Rooise Kwis kan via www.derooisekwis.nl. Inschrijfgeld bedraagt €20,- per team. Er is geen limiet aan het aantal teams maar wanneer je voor 15 december inschrijft ben je in ieder geval verzekerd van deelname. Stel jouw team van vrienden, familie, kennissen, collega's enz. samen en schrijf je in. Een team mag uit een onbeperkt aantal personen bestaan, maar geadviseerd wordt om met minimaal 12 personen te zijn.
Via de Mooi Rooi Krant, www.derooisekwis.nl en de twitter en facebook-pagina's van De Rooise Kwis blijf je op de hoogte gehouden van al het nieuws omtrent de Rooise Kwis.

Tekenatelier voor kinderen en workshop Monotype

In het goed uitgeruste atelier in 't Spectrum in Schijndel biedt Phoenix Cultuur verschillende creatieve lessen en workshops aan. Vanaf woensdag 9 november start illustrator Janne Keurlings met een korte cursus tekenen voor kinderen van 8 t/m 13 jaar. Voor volwassenen die de bijzondere grafische techniek van Monotype eens uit willen proberen geeft Kunstenares Rita van der Laan een tweedaagse workshop.

Jonge tekenaars gezocht!
Wil jij ook altijd overal op krassen, krabbelen en tekenen? Zou je meer willen leren over tekenen? Dan is dit iets voor jou! Je leert over schaduw, licht en donker, kleuren mengen, verhoudingen en perspectief. Je gaat jouw ideeën, verhalen en fantasie om zetten in tekeningen. De kinderen werken in een inspirerend atelier en krijgen les van illustrator Janne Keurlings. Tekenatelier voor kinderen van 8 t/m 13 jaar: 6 lessen op woensdag van 15.00 – 16.30 uur, start op woensdag 9 november, cursusgeld € 65,-.

Verrassende en kleurrijke resultaten met Monotype
Monotype is een grafische techniek waarmee heel verrassende en kleurrijke resultaten bereikt kunnen worden. Verschillende platen zoals glas, perspex of zink worden 'íngerold' met drukinkt of verf. Er kan rechtstreeks op de platen worden getekend of gekrast. Ook kunnen sjablonen, garens, bladeren en bijvoorbeeld kant als vormen gebruikt worden om te printen. Kenmerkend van monotype is dat elke afdruk een experiment en uniek is. In deze korte cursus van 2 lessen leren de deelnemers hoe ze deze techniek kunnen toepassen. Docent Rita van der Laan geeft naast de workshop ook teken- en schilderlessen in Schijndel. Workshop monotype: 2 zaterdagen, 19 en 26 november van 10.00 – 16.00 uur, cursusgeld € 94,-.

Op www.phoenixcultuur.nl vindt men meer informatie over de workshops en lessen in Schijndel en het aanbod op de verschillende andere locaties in Meierijstad. Voor vragen en/of aanmeldingen: info@phoenixcultuur.nl of 0413-782010.

"Ik vond het zonde dat die tekening naar zolder zou gaan"

Foto: Hans van den Wijngaard

"Toen mijn collega haar tekening oprolde en zei: 'zo die kan ook naar zolder', dacht ik nu moet ik toch echt aan mijn website beginnen. Ik liep al langer met het idee rond om een website voor creatieve mensen te bouwen en dit was voor mij de aanleiding om nu ook echt te beginnen".

Aan het woord is Marja van Aarle uit Boskant. Met haar website www.artdemeierij.nl wil zij kunstenaars uit de gemeente Meierijstad een podium bieden om hun werken te tonen. "Maar", zo zegt ze, "als er iemand uit een buurgemeente iets wil laten zien dan doe ik daar ook niet moeilijk over. Grenzen zijn maar lijntjes op een kaart".

Met haar website geeft Marja kunstenaars uit Meierijstad de kans om hun werken te presenteren, het is een soort van etalage. "Daarmee bedoel ik presenteren in de breedste zin van het woord. Alles kan, iemand kan zijn schilderijen of tekeningen laten zien, maar het plaatsen van foto's van een beeld behoort ook tot de mogelijkheden", vervolgt Marja vol enthousiasme. "Ik zou het zelf ook heel mooi vinden als mensen met een bijzonder ambacht zoals een smid of een stoelenmatter zich met hun werk op de site zouden willen laten zien".

Maria ziet voor creatieve mensen verschillende mogelijkheden op haar website. Voor mensen die graag willen laten zien wat zij kunnen biedt de website mogelijkheden, maar mensen die werken willen verkopen kunnen de website natuurlijk ook als online-shop gebruiken. Marja hoopt zelfs stilletjes dat Art de Meierij een soort van 'portal' wordt voor alle websites van creatieve mensen uit de omgeving van Meierijstad.

Het was voor Marja de eerste keer dat ze een website bouwde. "Ik had het nog nooit eerder gedaan. Maar ik heb jaren met Office gewerkt. Een kennis vertelde me dat het met one.com heel gemakkelijk zou zijn om een website te bouwen. Dat bleek na wat oefenen ook te kloppen want met kopieëren en plakken had ik vrij snel een mooie layout op het scherm staan. Maar om vervolgens dan de juiste kleurstelling te vinden en ook de details netjes te maken, kostte wat meer tijd. Maar met de hulp van mijn kinderen en wat creatieve vrienden is het in mijn ogen een mooie website geworden".

Bent u ook benieuwd naar de website Art de Meierij kijk dan op www.artdemeierij.nl. Daar vindt u ook de contactgegevens van Marja, als u uw eigen creativiteit wilt tonen.

€3.343,09 Diabetes Fonds

47 Vrijwilligers gingen van 29 oktober tot en met 5 november in Sint-Oedenrode op pad voor het Diabetes Fonds. Gezamenlijk haalden zij met de collectebus € 3.343,09 op. Het opgehaalde geld gaat naar onderzoek om diabetes beter te behandelen of te voorkomen.

"Bedankt, Sint-Oedenrode! Wij zijn erg blij met de bijdrage van de collectanten, de gevers en iedereen die zich heeft ingezet", zegt Hanneke Dessing, directeur van het Diabetes Fonds. Met dit geld betalen we nieuw onderzoek naar diabetes en geven we uitleg over deze ziekte.

Dankzij onderzoek is al veel bereikt waardoor mensen met diabetes gezonder en langer kunnen leven. Zo is ontdekt hoe diabetes type 1 ontstaat, dat is een fout van het afweersysteem. Daardoor kunnen artsen nu bij sommige kinderen diabetes afremmen. Inwoners van Sint-Oedenrode die geen collectant aan de deur hebben gehad, kunnen alsnog geld overmaken op giro NL58INGB0000005766 t.n.v. Diabetes Fonds in Amersfoort. Voor meer informatie: bel 033-4622055 of kijk op www.diabetesfonds.nl.

Gevarieerde kunst Zaken- & Bestuurscentrum

Foto: Cor van Oorschot Foto: Cor van Oorschot

HavemanKunst is er wederom in geslaagd een gevarieerd aanbod van schilderijen en beelden te exposeren in het Zaken- & Bestuurscentrum te Sint-Oedenrode.

Deze keer staat een viertal kunstenaars garant voor een expositie. Betsie Rumen uit Rosmalen. Marijke Traast-Bos uit Vollenhove, Jeanne Schoorl uit Helmond en de in Maaseik (België) wonende Linda Dammann. "Weer een prachtige inrichting van ons centrum met de mogelijkheid kennis te maken met bijzondere en gezellige mensen tijdens de Meet&Greet. Iedere keer weer een feestje om dit met HavemanKunst te organiseren. We hopen dat er veel mensen naar de opening komen", vertellen ze. Tijdens de Meet&Greet op vrijdag 18 november aanstaande zijn de kunstenaars dan ook zelf aanwezig en leiden de bezoekers met veel genoegen langs de kunstwerken.

Stralend opent Berings haar tentoonstelling

Zo trots als een pauw opende de Rooise kunstenares Annemieke Berings afgelopen zondag haar expositie in Mariëndael.

Van 6 november t/m 8 januari houdt Annemieke haar tentoonstelling, die georganiseerd is door het Roois Kultuur Kontakt. Annemieke heeft les gehad van Maria Kemps bij het toenmalige Pieter Breughel Instituut. Dit was een stimulerende periode waar veel onderwerpen en technieken aan bod kwamen.

De tentoonstelling die er nu hangt onderstreept dat. De aanwezigen die zondag een kijkje kwamen nemen, waren vol bewondering en feliciteerden Annemieke met haar expositie.

Deze foto is genomen door Cor van Oorschot.

Voorlichting over voortgezet onderwijs in Veghel

Foto:

Voor de kinderen die nu in groep 8 zitten, komt het einde van de basisschoolperiode snel naderbij. Begin maart moeten ouders/verzorgers hun zoon of dochter aanmelden voor het vervolgonderwijs. Maar welk type school past het best bij het niveau en het karakter van hun kind? Ouders/verzorgers kunnen binnenkort kennismaken met de verschillende vormen van voortgezet onderwijs in Veghel. Het Zwijsen College en het Fioretti College organiseren eind november voorlichtingsavonden op beide scholen.

Zwijsen College
De avonden op het Zwijsen College (PWA Sportpark 15 in Veghel) zijn op maandag 21 en dinsdag 22 november. Tijdens de voorlichting kunnen de groep 8 kinderen deelnemen aan een leuke workshop. Natuurlijk worden alle leerlingen in januari ook weer uitgenodigd om actief mee te doen tijdens de open lesmiddagen. Het programma op het Zwijsen College duurt op beide avonden van 19.00 uur tot 20.00 uur. Ouders/verzorgers kunnen kiezen uit de volgende opties: havo (havo/mavo & havo/vwo) of vwo (havo/vwo & vwo+, inclusief gymnasium). Aanmelden kan via www.voveghel.nl tot vrijdag 18 november 2016.

Fioretti College
De voorlichtingsavonden op het Fioretti College (Muntelaar 4 in Veghel) zijn op maandag 28 en dinsdag 29 november en zijn alleen voor ouders/verzorgers. Alle leerlingen worden namelijk in januari uitgenodigd om actief mee te doen tijdens de Fioretti Doedagen. Het programma op het Fioretti College is op beide avonden als volgt: van 19.00 tot 20.00 uur bezoek aan één schooltype naar keuze, dan een kwartier pauze en dan van 20.15 tot 21.15 uur bezoek aan één ander schooltype naar keuze. De opties zijn: praktijkonderwijs (PrO) en vmbo (mavo, kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg). Aanmelden kan via www.voveghel.nl tot vrijdag 25 november 2016.

Bevestiging aanmelding
Na aanmelding via www.voveghel.nl ontvangen de ouders/verzorgers meteen via de mail een bericht over het lokaal waarin zij verwacht worden. We hopen velen tijdens de voorlichtingsavonden te mogen begroeten!


Verkiezingsdebat in klare taal

Op 10 november is er in Bibliotheek Veghel een debat in klare taal. Een debat over de verkiezingen voor de gemeente Meierijstad op 23 november. Politieke partijen leggen uit wat zij willen. Ze doen dit in klare taal en dat betekent: geen moeilijke woorden of lange zinnen.

Klare taal
Waarom een debat in klare taal? Politiek is vaak moeilijk te volgen. Het lezen van een programma van een politieke partij is een hele klus. Elke politieke partij heeft andere standpunten. Ze denken anders over onderwerpen zoals wonen, verkeer en milieu. Een debat in klare taal is makkelijk te volgen. Ook voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Deniz Ozkanli van Stichting Lezen en Schrijven opent daarom het debat. De debatleider is Paula van Hout.

Debat in de bieb
In de maand november gaat het in de bibliotheek over democratie tijdens de campagne Nederland Leest. Weet u nog niet op welke partij u gaat stemmen? Kom dan naar het debat in de bibliotheek! Het debat in Bibliotheek Veghel is op 10 november om 19.30 uur. De toegang is gratis en elke bezoeker gaat naar huis met een cadeautje van de bibliotheek. U kunt zich opgeven in de bibliotheek, telefonisch via 0413-342705 of via een mail aan Meike Boertjes: vmb@nobb.nl.

Keez-toernooi Schijndel komt er weer aan

Op vrijdag 9 december vindt er weer een Keeztoernooi plaats in Dorpscentrum De Schakel, Schijndel.

Het Keezen in De Schakel is erg geliefd en daarom zijn wij ook blij mede te delen dat er weer een nieuw Keeztoernooi is gepland in De Schakel. Met het geslaagde toernooi van afgelopen september in ons achterhoofd is het tijd om weer voorbereidingen te treffen voor december.

Op vrijdag 9 december zal de zaal openen om 19.30u en het toernooi zal om 20.00u van start gaan. Gaan jij en je team genoot dit keer weer strijden voor de eerste prijs? Inschrijven kan weer via de website: www.sem-events.nl of via de inschrijfformulieren achter de bar bij De Schakel.

Voor meer informatie ga naar www.sem-events.nl of neem contact met ons op via info@semevents.nl. Je kunt ons ook volgen via Facebook: https://www.facebook.com/semmeierijstad/

Leerlingen skypen met Amerikaanse studenten

In de nacht van dinsdag 8 op woensdag 9 november volgen 3e- en 5e jaars tweetalig vwo leerlingen vanaf 06.00 uur 's ochtends op school de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, terwijl ze in contact zijn met Amerikaanse studenten.

Ze zullen skypen met studenten van de universiteit van Cincinnati, Ohio. Daarnaast zijn er polls en stemwijzers om de verkiezingen te voorspellen per staat en is de aula aangekleed in de sfeer van deze verkiezingen. Om 07.00 uur staat er een Amerikaans ontbijtbuffet klaar voor de leerlingen. De school vindt het belangrijk dat de leerlingen internationaal georiënteerd zijn en regelmatig in contact komen met andere landen en culturen. Dit vergroot niet alleen de talenkennis en de sociale vaardigheden, ook beleven leerlingen culturele verschillen.

Trainers Dai-Ippo pakken Zuid-Nederlandse titel

Foto:

Het was al een druk weekeinde met veel judo, maar zondag stond voor Eric Markgraaf en Cor van der Heijden in het teken van de tweede open Zuid-Nederlandse Kata Kampioenschappen.

Ze moesten hun titel verdedigen. Dit jaar waren er meer deelnemende koppels en moest hun Kata, het Kodokan Goshin Jutsu Kata, twee keer uitgevoerd worden. Als men tenminste bij de beste drie zat. Na een goede warming-up stapte het duo vol vertrouwen als eerste de mat op. Ja, ja, ze werden weer als eerste geloot. Het ging erg goed en na 21 technieken stapten ze tevreden de mat af. Nu was het kijken naar de anderen. Helaas voor de anderen konden zij niet zo'n strakke uitvoering neer zetten. Dus Eric en Cor behaalden de hoogste score. Dit zou normaal gesproken voor de finale betekenen dat zij niet als eerste de mat op hoefden. Maar dit bleek niet zo te zijn. Protesteren wilden ze niet. "We gaan er gewoon voor" zeiden ze tegen elkaar. Hun tweede optreden verliep zo mogelijk nog strakker en weer kwamen ze zeer tevreden de mat af. Toen was het even wachten wat de anderen nog deden, maar met een ruime voorsprong prolongeerden zij hun titel. Dit is natuurlijk een mooie opsteker. Vanaf nu moet men punten behalen op vastgestelde meetmomenten om in aanmerking te komen voor een EK of WK. Dan is deze titel natuurlijk een mooie start.


Dai-Ippo judoka's actief in Brabant Cup

Zaterdag ging een grote groep judoka's naar Liempde om deel te nemen aan de voor Dai-Ippo eerste wedstrijd in de Brabant Cup.

De Brabant Cup is een initiatief van Team Coolen uit Oisterwijk, wat al een aantal jaren draait. Judoka's die zich hier voor inschrijven krijgen zes wedstrijden per seizoen voorgeschoteld. Bij elke wedstrijd scoort men punten afhankelijk van hoe goed je het doet. Als je wint krijg je meer punten dan iemand die vierde wordt. Aan het einde van het seizoen telt men alle punten op. Heb je weinig punten krijg je een bronzen beker en met meer punten een zilveren of zelfs een gouden beker. De bedoeling is om kinderen te stimuleren om aan wedstrijden mee te gaan doen en/of om meer wedstrijdervaring op te laten doen.

Zaterdag behaalden Wick van de Ven, Jarno Renders, Hein Korsten en Daan Blommestein een mooie 1e plaats. Tweede plaatsen waren er voor Youri Biemans en Jamie Bekkers. Derde plaatsen voor Sara van de wetering, Floor van Heist, OlivierStültiens, Robin van Wijk, Marlène Kastelijn, Pierrette Stültiens en Wessel Biemans.

Zondag was er nog een toernooi in Liempde en daar deden de judoka's van Dia Ippo het ook weer erg goed. Daar waren 1e plaatsen voor Wessel Biemans, Jamie Bekkers, Lars de Groot. Tweede plaatsen voor Roos Berkelmans, Siebe de Groot, Youri Biemans, Rolf van Boxmeer en Lukan van Boxmeer. Daan Blommestein en Boet Strijbos behaalden een 3e plek.

D'n Dommel steekt tennisteam in tenue

"Wijnald, wat zijn wij blij met de prachtige nieuwe teamkleding die je ons hebt gesponsord!" Deze tennisdames van TV de Kienehoef zijn erg blij met de uitbater van café d'n Dommel.

Ze hebben er al een aantal toernooitjes succesvol in warmgedraaid en nu werd het tijd om de pakken met trots te delen met de rest van Rooi. Dan kunnen ze zich vervolgens opmaken voor de start van de wintercompetitie. Met de nieuwe kleding van d'n Dommel zijn ze er helemaal klaar voor.

Rob van der Heijden Voetballer van het Jaar

Jan Roche Foto:

Na de wedstrijd Ollandia - Racing Boys op zondag 30 oktober stond er bij Ollandia nog een aantal officiële zaken op het programma. Buiten het feestje dat Ollandia te vieren had naar aanleiding van de overwinning op Racing Boys en de wetenschap dat de huiskoks Hugo en Erik weer 300 eieren van hun schilletje zouden ontdoen waren er ook een aantal belangrijke zaken om bij stil te staan.

Het belangrijkste daarvan waren de jubilarissen Jan Vervoort en Jan Roche. Beiden 60 jaar lid van de eveneens 60 jarige jubilerende vereniging Ollandia. Voorzitter Erik Huijbregts nam dan ook met veel genoegen de microfoon om de verdiensten van beide heren in de schijnwerpers te plaatsen. Beide jaren lang actief in het eerste elftal en later in het veteranenelftal. Beide voorzien van de nodige kwaliteiten. Zo was Jan Vervoort de stille, sterke pion in de achterhoede en was Jan Roche de dirigerende sluitpost in de goal liet Erik weten.

Jan Vervoort Foto:
Foto:
Anita Leemans bij haar winnende vogel. Foto: Bart van der Heijden

De verdiensten voor Ollandia gingen echter veel verder dan het voetbalveld. Zo waren beide heren nadrukkelijk betrokken bij de bouw van het sportcomplex en zijn ze tot op de dag van vandaag betrokken bij het onderhoud en verbetering c.q. verfraaiing van het sportcomplex. Jan Vervoort is voor zijn betrokkenheid in 2004 benoemd tot lid van verdiensten en Jan Roche is in 2014 benoemd tot erelid van v.v. Ollandia.
Voorzitter Huijbregts sloot zijn speech af met het bedanken van de beide partners voor de tijd en de ruimte die ze hun mannen hebben gegeven om zich in te zetten voor Ollandia. Dat ging uiteraard gepaard met een mooie bos bloemen. De heren kregen een mooi aandenken voor hun 60-jarig lidmaatschap aan Ollandia. Het krachtige applaus van de vele aanwezige onderstreepte de mooie woorden van de voorzitter.
Daarna was het moment om de Voetballer van het Jaar 2015-2016 bekend te maken. Traditioneel wordt deze bekend gemaakt door de voetballer van het jaar van vorig jaar. Nu ook, dus Gerben Voets was de aangewezen persoon. Gerben nam de microfoon, sprak een kort woordje en vroeg aan huis DJ Leon om tromgeroffel. Voetballer van het seizoen 2015-2016 is Rob van der Heijden. Het luide applaus en de felicitaties waren voor Rob van der Heijden.

Recordaantal punten voor mooiste vogel

Afgelopen weekend werd bij vogelvereniging Rooyse Vogelvreugd weer de jaarlijkse tentoonstelling gehouden. Ook dit jaar samen met Vogelvrienden Combinatie Schijndel. Van groot tot klein, allerlei soorten vogels waren te zien. Allemaal werden ze gekeurd door een strenge jury die de prijzen mocht verdelen.

Het was een erg kleurrijke show met veel verschillende soorten vogels. Er was veel belangstelling voor de show die dan ook goed bezocht werd. Bij de vogelshow werd de mooiste vogel gekroond tot algemeen kampioen van de tentoonstelling. De winnaar krijgt de Pieter de Koning Wisseltrofee, de gemeentebeker en een bondskruis. Dit jaar wist Anita Leemans de eerste prijs in de wacht te slepen met haar Mozambiquesijs Wildkleur. Ze kreeg van de jury maar liefst 95 punten. Dat is nog nooit eerder voorgek