DeMooiRooiKrant

15 maart 2017

DeMooiRooiKrant 15 maart 2017


Sportploeg van het jaar Foto: Hans van den Wijngaard

Broer Ryan en zus Dewy Lo-A-Njoe zijn benoemd tot Sportman en Sportvrouw van het jaar. Tijdens het Sportgala 2017 dat vrijdagavond in De Beurs in Sint-Oedenrode plaatsvond, werden de twee talentvolle judoka's met de eretitels bekroond. De huldigingscommissie prees de twee jonge topsporters, die al meerdere malen werden genomineerd, om hun drive en de stabiliteit van hun prestaties. Het is voor het eerst dat in Sint-Oedenrode een broer en zus in hetzelfde jaar met de titels Sportman en Sportvrouw van het jaar naar huis gaan.

De familie Lo-A-Njoe zit dankzij de topprestaties van Ryan en Dewy al jaren vooraan tijdens het Sportgala. Broer en zus werden al vele malen gehuldigd voor verschillende regionale en nationale titels. Deze titels en podiumplaatsen werden vaak behaald in hogere leeftijdscategorieën dan de categorie waarin ze rechtmatig mee zouden mogen doen. Tegenstanders waren daardoor soms meer dan 5 jaar ouder. Ook werden beide judoka's al eerder genomineerd voor de titels Sportman en Sportvrouw. Ryan werd in 2011 al eens uitgeroepen tot Sporttalent van het jaar. De ongekende vormvastheid van beide talenten en het winnen van het Nederlands kampioenschap tot 18 jaar – Dewy wist die titel zelfs te prolongeren – deed de huldigingscommissie besluiten de twee te benoemen. Omdat Dewy voor een judowedstrijd in Zagreb is, nam haar broer Ryan de prijs in ontvangst. Dewy zelf werd via Skype op de hoogte gebracht van haar titel en bedankte de zaal hiervoor.

Eerste herenteam Rhode 1 Sportploeg van het jaar 2016
De titel van Sportploeg van het jaar ging dit jaar naar de voetballers van Rhode 1. De heren van het eerste voetbalteam van de Rooise voetbalvereniging promoveerde in 2016, na het eerste kampioenschap in 24 jaar, naar de tweede klasse. Ook vorig jaar ging de titel van Sportploeg naar een voetbalteam. Toen waren het de heren van VV Nijnsel/TVE reclame die er met de titel vandoor gingen.

Sportman van het jaar Foto: Hans van den Wijngaard
Sporttalent van het jaar Foto: Hans van den Wijngaard
Sportvrijwilliger van het jaar Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard

Lita van Weert Sporttalent van het jaar 2016
Schoonspringster Lita van Weert is benoemd tot Sporttalent van het jaar 2016. De piepjonge Lita traint dagelijks en is ondanks haar jonge leeftijd een op en top sportvrouw. Lita werd verkozen uit een groep van zeven genomineerde talenten, die de titel allemaal verdienen. Met de nominaties spreekt de huldigingscommissie haar bewondering uit voor de grote talenten in Rooi en ziet in hen de titeldragers Sportman en Sportvrouw van de komende jaren.

Hans van der Staak Sportvrijwilliger van het jaar 2016
Voor de huldigingscommissie altijd een lastige klus: het benoemen van een Sportvrijwilliger van het jaar. Alle vrijwilligers verdienen roem en daarom is deze titel ook symbolisch. In de persoon van Hans van der Staak worden alle sportvrijwilligers in Sint-Oedenrode gehuldigd en bedankt voor hun tomeloze inzet bij zowel dagelijkse taken als intensieve fusietrajecten. Mede door die inzet is het mogelijk sport te beoefenen. Hans is niet alleen de drijvende kracht achter Zwemvereniging Argo en actief binnen de zwembond, maar maakt zich ook sterk voor sport en bewegen in het hele dorp. Bijvoorbeeld met zijn inzet voor de Zevensprong en de Jeugdvakantieweek. Daarom ontvangt hij dit jaar de titel


Jaargang 7 • Week 11 • Woensdag 15 maart 2017

Formido
Forum klus wijs
Janssen Mode
Vennotex

Piet Spanjers mag ambtsketen Meierijstad maken

Het ontwerp

Piet Spanjers, de meest bekende Rooise goud- en zilversmid, heeft de eer gekregen om het nieuwe ambtsketen van Meierijstad te maken. Dat is donderdagmiddag bekendgemaakt door de voorzitter van de selectiecommissie, waarnemend burgemeester Fränzel.

Vier juweliers/ontwerpers uit Meierijstad hebben aangegeven graag in aanmerking te komen om de ambtsketen te vervaardigen. Begin januari werden zij uitgenodigd om een ontwerp met toelichting in te dienen. Na ontvangst van de ontwerpen werden deze geanonimiseerd en voorgelegd aan de selectiecommissie. Deze selectiecommissie bestond uit waarnemend burgemeester Marcel Fränzel van Meierijstad (eerder van de gemeente Veghel), oud-burgemeester van Schijndel Jetty Eugster en de plaatsvervangend raadsvoorzitters Mari van de Aalsvoort en Rien Verhagen. Met inachtneming van de criteria heeft de selectiecommissie unaniem een winnend ontwerp gekozen. De selectiecommissie stelt: 'Het ontwerp is tijdloos en typerend voor de gemeente Meierijstad.'

In 1997 maakte Piet ook al de laatste ambtsketen van Sint-Oedenrode. Een jaar lang werkte hij er iedere zondag aan. Dit keer moet hij de klus in 5,5 week klaren. Samen met zijn vrouw Nellie was de goudsmid aanwezig bij de bekendmaking. Vol trots liet Piet alvast onderdelen zien van zijn ontwerp. "Ik vind het belangrijk dat mensen iets in handen hebben. Daarom heb ik alvast een voorbeeld gemaakt", vertelt de Rooienaar. Nellie is nog steeds perplex over de aanbesteding. "We hadden niet verwacht dat we dit nog een keer zouden mogen doen. Het is echt een eer. Toen we het hoorden, stonden we allebei te trillen."

Waarnemend burgemeester Fränzel mag het ornament nog enkele maanden dragen. Daarna zal hij het overdragen aan zijn opvolger. De oude ambtsketens van de gemeenten Veghel, Schijndel, Sint-Oedenrode en Erp krijgen een plekje in het bestuurscentrum van Meierijstad te Sint-Oedenrode.


Een Alpe d'Huzes Beleving

Team lekker belangrijk neemt al acht jaar deel aan de Alp d'Huzes. Een evenement op door de Tour de France beroemde "Nederlandse Berg" de Alpe d'Huzes.

Op de eerste donderdag in juni gaan veel deelnemers de strijd aan om die berg te gaan beklimmen. Per fiets, lopend of zelfs hardlopend bevechten vele deze dag de berg. Voor de echte doorzetters onder hen fietsen sommige de berg zelfs zes keer. Ook voor team lekker belangrijk is het ieder jaar weer een schitterende beleving met allemaal mensen met hetzelfde doel. Een strijd tegen kanker. Samen gaan we geld inzamelen om kanker te kunnen bestrijden.

De leus van dit team is dan ook ieder jaar weer: Opgeven is geen optie. De actie die dit jaar wordt gehouden om geld in te zamelen is een Alpe d'Huzes beleving. Op zondag 2 april kun jij deze beleving meemaken bij Sportcentrum van den Oever.

Iedereen gaat die dag spinnen om het echte gevoel te krijgen. Ben je een spinner? Dan ga je lekker op tempo mee. Ben je geen echte spinner? Helemaal geen probleem, dan doe je het op je eigen tempo. Er zijn vier sessies om 12.00 uur, 13.00 uur, 14.00 uur en om 15.00 uur. Per sessie zijn er twintig fietsen beschikbaar.

Natuurlijk krijgt iedereen ook een goed gevulde goodiebag mee naar huis. Na de sessie kan er nog even bijgekletst worden met elkaar. Daarnaast is er ook een kleine loterij met diverse mooie prijzen.

De kosten hiervoor bedragen tien euro. De volledige opbrengst gaat uiteraard naar KWF. Aanmelden kan via Mail: wpnklomp@hetnet.nl Of bel Wim 0624282174 Of bel Hannie 0622731383.


Raadsvergadering toneel van discussies

Het vergaderen volgens het zogeheten BOB-model (beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming) werkt in Meierijstad nog niet zoals het de bedoeling was. Door het inlassen van een 'beeldvormende avond' en aansturing van eventuele discussies naar een 'oordeelsvormende commissievergadering', werkt het BOB-model toe naar een gemeenteraadsvergadering waar efficiënt en slagvaardig besluiten worden genomen. Wel blijft de raadsvergadering de plek waar amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (wens, verzoek of opdracht) worden gedaan. Dat laatste kan echter weer discussie oproepen en daar werd donderdag ruimschoots gebruik van gemaakt.

Laptopvergoeding
Het onderwerp dat iedere inwoner en ondernemer van Meierijstad in de portemonnee raakt, de gemeentelijke belastingen, was nota bene een hamerstuk al leverde het wel een paar stemverklaringen op. In schril contrast daarmee stond een uitgebreide discussie over 18 euro vergoeding voor het gebruik van een tablet door de gemeenteraadsleden. Het onderwerp was nota bene al afgedaan in de raadsvergadering van 2 januari, maar werd via een omweg (motie) door indiener SP opnieuw ter discussie gesteld, ditmaal mede ondertekend door Lijst Blanco.

Die gang van zaken werd SP-er Kees van Limpt door de andere fracties niet in dank afgenomen. Janine Heisterkamp (Team Meierijstad) stelde daarnaast ook dat tablets papierloos vergaderen mogelijk maken, wat per saldo veel goedkoper is dan de vergoeding voor de tablet. Sikko Oegema (PvdA) verbaasde zich dat een ervaren partij als de SP, en ook een partij die heel goed zijn huiswerk doet en de wet kent als Lijst Blanco, met zo'n motie durfden te komen. "Je kunt hier niet voor zijn, je kunt hier niet tegen zijn, deze motie zou gewoon helemaal niet behandeld moeten worden. Met deze motie kan de PvdA helemaal niets."

Vergoeding huishoudelijke hulp
Een andere discussie speelde zich af rond het Schijndels echtpaar bij wie per 1 april door de invoering van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) hun vergoeding voor huishoudelijke hulp per week terug zagen lopen van 4 ½ naar 2 ½ uur per week. Na bemiddeling van Mark Rutte bleek er toch een oplossing voor. Laurens van Voorst (Hart voor Schijndel) greep dit voorval aan om aandacht te vragen voor soortgelijke situaties. Ondanks herhaalde waarschuwingen van Marcel Fränzel dat er in de raadsvergadering niet gesproken mag worden over individuele zaken, bleef Van Voorst dat toch steeds doen. Volgens hem biedt de WLZ geen mogelijkheid voor maatwerk. Hij pleitte voor de werkwijze in Den Bosch, waarin WLZ-ers vanaf hun 75e categoraal garantie krijgen op een gemeentelijke aanvulling. Portefeuillehouder Eus Witlox voelde daar niks voor en pleitte voor maatwerk. "Het zorgkantoor is nu aan zet en ik ga er vanuit dat per 1 april alles goed geregeld is. Zo niet, hebben wij ook nog mogelijkheden."

Vergadering online
Het blijft nog aanmodderen met het online volgen van de vergaderingen via de gemeentesite. Wie dit probeerde via de knop "Videoregistraties" krijgt steevast de mededeling "Er zijn op dit moment geen aankomende vergaderingen", ook als dit wel het geval is. Wie kiest voor de knop "Vergaderkalender" kan - meestal - wel de opname starten. Bij de geringste onderbreking van microfoongebruik, bijvoorbeeld bij schorsing of het uitdelen van stukken, wordt echter ook onaangekondigd het zaalgeluid voor de uitzending uitgeschakeld.

TV-kijkers die mensen zien bewegen en met elkaar praten zonder geluid concluderen een storing in de geluidsopname en haken af. In het videoarchief van de gemeente wordt het aantal bezoekers bijgehouden. Vooropgesteld dat dit technisch wél goed gebeurt, is dat aantal per uitzending inmiddels minder dan 1 promille van de bevolking van Meierijstad.


Werkbezoek Wethouder Witlox

Wethouder Witlox (team Meierijstad) gaat op woensdag 15 maart 2017 op uitnodiging van directeur Overmars van Wovesto op werkbezoek bij deze woningbouwvereniging in Sint-Oedenrode. Het werkbezoek staat in het teken van kennismaken met elkaar en het bezoeken van twee nieuwbouwprojecten, die door Wovesto zijn geselecteerd.

Project Mater Lemmensstraat (kern Sint-Oedenrode)
Het project Mater Lemmensstraat worden 6 gedateerde huurwoningen uit het bouwjaar 1944 verbouwd tot 22 sociale huurappartementen. De huurders van deze woningen zijn hier nauw bij betrokken en in 2015 en 2016 verhuisd naar een andere huurwoning. Begin februari 2017 is gestart met het slopen van de oude woningen. Naar verwachting zal de oplevering van de nieuwe appartementen eind 2017 plaatsvinden. De appartementen worden levensloopbestendig uitgevoerd en zijn geschikt voor alle doelgroepen. Het project voldoet aan de duurzaamheidsambitie van Wovesto en wordt all electric uitgevoerd. De energiekosten voor de nieuwe bewoners zullen zeer beperkt zijn.

Wethouder Witlox zal het bouwbord van dit project onthullen. "Meierijstad wil voorop lopen op het gebied van duurzaamheid," aldus wethouder Witlox. Het beperken van de energielasten en belasting voor het milieu en levensloopbestendig bouwen in dit project spreekt mij zeer aan. "

Project Azaleastraat (Nijnsel):
Wethouder Witlox wordt daarna rondgeleid op de locatie van een voormalig kantoorpand op de hoek van de Azaleastraat en de Anjerlaan in Nijnsel, hier bouwt Wovesto 3 patio-woningen. Met de bouw is eind oktober 2016 gestart. De oplevering van de woningen wordt in april 2017 verwacht. De nieuwe huurders voor deze woningen zijn al geselecteerd. De woningen zijn op de begane grond voorzien van een slaapkamer en een badkamer. Op de verdieping is een extra kamer aangebracht die als slaapkamer of hobbykamer kan worden gebruikt. Bij dit project zal de wethouder de vlag hijsen vanwege het bereiken van het hoogste punt.


De politiek dichterbij

In de rubriek "Politiek Dichterbij" geeft DeMooiRooiKrant regelmatig een raadslid of lid van het college de kans zich aan de lezers te presenteren.

Deze keer: Harry van Rooijen


Geb.datum: 4 september 1953
Geb. plaats: Utrecht
Gehuwd met: Renie
Kinderen: 3
Kleinkinderen: 6. Misschien aardig om te vermelden dat drie van hen allemaal vorig jaar geboren zijn.
Opleiding: SRM National Accountmanagement (sales, marketing en communicatie)
Beroep: Fulltime wethouder (VVD)
Hobby's: Reizen. Vroeger veel hockey, tegenwoordig golfen op De Schoot in Rooi.

Eerst even terug naar jouw beroep.
Voordat ik wethouder werd in Meierijstad, heb ik ruim 43 jaar bij Douwe Egberts gewerkt. Binnen dit Internationale bedrijf ben ik in meerdere functies actief geweest zowel operationeel als leidinggevend.

Is dit goed te combineren met het wethouderschap?
Nee, daarom heb ik daar ook ontslag genomen. Wethouderschap is geen erebaantje maar wel eervol en daarop moet je volledige focus kunnen hebben."

En dan moet er ook nog tijd vrij gemaakt worden voor hobby's?
Al werk je fulltime moet je af en toe ook een streep hiervoor in je agenda kunnen zetten.

Hoe is je politieke loopbaan tot nu toe verlopen?
Voordat ik wethouder werd van Meierijstad, zat ik al in de politiek in Veghel. Eerst vier jaar als burgerlid, daarna zeven jaar raadslid waarvan vier als fractievoorzitter. Ik ben ook tweemaal lijsttrekker geweest.

Ben je 24 uur wethouder, of moet je soms afstand nemen?
In principe zeven dagen in de week, maar je moet jezelf ook de ruimte geven om andere dingen goed te doen, dat houdt je fris. Als wethouder heb je ook meer sociale 'verplichtingen', maar die voel ik niet als verplichting. NL Doet 2017 bijvoorbeeld, daar werk ik met alle plezier aan mee.

Wat is op dit moment voor jou het spannendst?
Duurzaamheid en bereikbaarheid. Duurzaamheid is zo'n containerbegrip geworden, dat wil ik graag vertalen naar concrete stappen die wij in Meierijstad gaan zetten. De bereikbaarheid van Meierijstad houdt mij ook flink bezig; zowel bijvoorbeeld HOV bij Sint-Oedenrode als de N279 voor Veghel. Dat zijn grote beslissingen maar 'het parkietje in het park' boeit mij net zo goed. Van die menselijke dingen. Ja, eigenlijk zijn het ook die grote verschillen die mij zoveel energie geven.

Deze raadsperiode is voor mij geslaagd als… geen clichés graag.
Geen clichés? Als mensen vragen waar Den Bosch ligt, of Eindhoven, het antwoord krijgen "vlak bij Meierijstad", is dat origineel genoeg? Haha. En als jongeren gaan studeren, of de wijde wereld in trekken, zeggen "ik kom gewoon terug". Want Meierijstad heeft vrijwel alles in huis, ook al gaat een universiteit in Boskant, 'm toch niet worden."

In verband met de foto; wat is jouw mooiste plekje van Meierijstad, en waarom?
De heuveltop bij Vlagheide. Van daaruit kun je bij helder weer alle kernen van Meierijstad zien. Het punt van waaruit je ook ziet dat we één gemeente zijn.

Is er nog iets wat je aan dit gesprek toe wilt voegen?
(Denkt even na) Ja, eigenlijk toch nog iets meer over die geslaagde raadsperiode. De identiteit van de kernen hebben we al, die moeten we koesteren, maar we moeten ook de meerwaarde van Meierijstad gaan bewijzen. Dat de bewoners niet alleen begrijpen dat je met een grotere gemeente meer kunt doen, maar dat zelf ook concreet gaan zien. Dat er ineens dingen gebeuren, die voorheen niet mogelijk waren.


De wijde wereld in: voorgoed?

Foto: Bram School

Veel mensen denken er wel eens aan om de stoute schoenen aan te trekken en de wijde wereld op te zoeken. Even zo vaak verdwijnt een dergelijk idee in de prullenbak. Niet bij Bram School (29) en Manon van Os (27). Zij hebben sinds eind oktober Rooise haard achtergelaten om naar de andere kant van de wereld te reizen. "Er is niks mooier dan het ontdekken van andere landen en culturen", vinden wij.

"Het is dan ook niet ons eerste avontuur", vertelt Bram. "Dat was in 2011. Manon liep toen stage op Curaçao. Bram was bijna afgestudeerd en volgde daarna ook. Na een periode van mooie stranden en de relaxte sfeer plakten we er nog een zesweekse reis door de VS aan vast. Na deze tijd gingen we weer terug naar het mooie Rooi. Het was moeilijk om Curaçao achter te laten, maar we gingen graag terug om iedereen weer te zien. Maar eenmaal terug kwamen we er al snel achter dat we toch echt het reisvirus te pakken hadden. We wilden zo snel mogelijk weer weg. Vooral Australië stond hoog op ons lijstje. Na een aantal mooie vakanties naar Bali, Tenerife en Hongarije verlieten we na 2,5 jaar (in 2013) Rooi weer. Na een tijdje in Hong Kong en Thailand zijn we een jaar in Australië gaan reizen en werken. Een prachtige tijd! Je hebt daar geen grote cultuurverschillen, maar het land is echt geweldig om doorheen te reizen. De grote steden in het zuiden, en de leegte in de outback. Na dit jaar belandden we nog in Fiji en Nieuw-Zeeland en via LA en Las Vegas vlogen we toen terug naar onze eerste bestemming: Curaçao! Dit was ons zo goed bevallen dat we hier nog een tijdje wilden gaan werken. Na ruim anderhalf jaar was het dan toch weer tijd om terug te gaan naar Nederland."

Manon vervolgt: "Thuis kregen we vaak de vraag wat nou de mooiste plek is waar we zijn geweest. Een erg moeilijke vraag na zoveel prachtige plekken die we hebben mogen zien. Thailand is een prachtig land, ideaal om te backpacken, in Australië hebben we de tijd van ons leven gehad, Fiji is een eilandengroep met de mooiste eilanden en stranden en super aardige mensen. Nieuw-Zeeland is erg mooi met op het noordereiland de vulkanische activiteiten en het berglandschap op het zuidereiland. Las Vegas is een grote speeltuin en Curaçao heeft een speciale plek in ons hart. Een keuze maken hieruit is gewoon niet mogelijk! Na al deze geweldige ervaringen kregen we vrijwel meteen weer heimwee naar die prachtige tijden. Het was dan ook geen moeilijke keuze om na 1,5 jaar weer te vertrekken! Misschien wel voorgoed dit keer…"

Foto: Bram School
Foto: Bram School

"Wat ons betreft is er geen grotere levensles dan op een wereldreis gaan."

"Via het prachtige Dubai zijn we nu weer in Australië. In Perth, aan de west kust deze keer", geeft Bram aan. "Daar waren we nog niet geweest, want zelfs in een jaar backpacken en reizen lukte het ons niet om hier alles te zien wat we wilden. Hier zijn we meteen opzoek gegaan naar werk. Helaas is reizen nog steeds niet gratis en in plaats van in Nederland langer te werken wilden we dit graag hier gaan doen. Wat we zo mooi vinden aan reizen, is vooral de vrijheid. Het doen wat je zelf wil en wannéér je het wil. Andere culturen ontdekken, de mooiste natuur van de wereld zien: het is allemaal geweldig. Je leert ontzettend veel over jezelf. Wat ons betreft is er geen grotere levensles dan op een wereldreis gaan. Bovendien is het ook een goede test voor je relatie, wanneer je met je vriend(in) gaat reizen. Als je samen 1,5 jaar op elkaars lip kunt zitten, dan kun je alles aan! Maar reizen is heus niet altijd alleen maar leuke dingen doen: soms hebben we geen geld. Het is vaak onzeker of we werk hebben en natuurlijk zitten er ook wel eens dingen tegen, maar dat is het voor ons allemaal dubbel en dwars waard! Onze favoriete anekdote is dan ook: 'Travel is the only thing you buy that makes you richer'."

Manon: "Hoe lang we in Australië gaan blijven weten we nog niet. Met ons visum mogen we een jaar blijven, maar we willen graag nog wat langer blijven, om ervaringen op te doen en te sparen om andere droomplekken te bezoeken. We willen na het werken in ieder geval met een 4x4 de westkust gaan ontdekken en omdat Australië bijna 206x zo groot is dan Nederland willen we hier wel even de tijd voor nemen. De komende jaren willen we echt nog niet stoppen met reizen. We hebben het plan om de prachtige eilanden in de Pacific te ontdekken en ook Zuid-Amerika staat nog op ons lijstje. Wie weet waar we uiteindelijk ergens eindigen.. of dat in Nederland is, dat weten we nog niet! Plannen genoeg dus en onze toekomst ligt dan ook nog helemaal open…"

Mochten jullie de avonturen van Bram en Manon willen volgen? Kijk dan zeker op de site www.flipflopwanderers.com. Ook via MooiRooi zal het koppel regelmatig te volgen zijn.


Kindermiddag stichting Kei Kim groot succes

Foto: Bart van der Heijden

Zondag stond Café 't Kerkpleintje bomvol voor de kindermiddag van Stichting Kei Kim. Een stichting die zich inzet voor kinderen met een hersenbeschadiging. Zij organiseerden de middag in samenwerking met het café om geld op te halen voor de stichting. Voor de kinderen waren er allerlei activiteiten en spelletjes opgezet.

Rond de klok van 14:00 uur barstte het festijn los en konden de kinderen zich de hele middag meer dan prima vermaken. Airhockey, tafelvoetbal, kleuren, schminken, goochelshows, je kon het zo gek niet bedenken of het was er. Aan het einde van de dag was er zelfs een loterij waar leuke prijzen mee te winnen waren. Dit alles was opgezet door Stichting Kei Kim in samenwerking met Mark van den Akker van Café 't Kerkpleintje, waar de kindermiddag georganiseerd werd. Het doel was om de kinderen en hun ouders en/of opa's en oma's een gezellige middag te bezorgen en tegelijkertijd natuurlijk geld op te halen voor de stichting, om kinderen met een hersenbeschadiging te helpen.
''Voor sommige activiteiten vragen we een kleine bijdrage'', vertelt Marion, één van de initiatiefneemsters van de stichting. ''Die bijdrage gaat volledig naar de stichting. We hebben eigenlijk voor ieder wat wils. We hebben een verhalenverteller, een goochelaar, de kinderen kunnen tafelvoetballen of bijvoorbeeld gewoon lekker kleuren.'' Ook FrietFeest was aanwezig, zo hoefden de bezoekers niet eens weg voor het eten en konden de kinderen dus lekker door blijven spelen. Het springkussen dat buiten stond was vanwege het weer ook een enorm succes, net als de rest van de middag. Het café aan het kerkplein was afgeladen vol en de kinderen genoten zichtbaar. De Stichting Kei Kim is een organisatie die is opgericht om kinderen te begeleiden die een hersenbeschadiging (cerebale parese) hebben opgelopen bij hun geboorte. Om de kwaliteit van hun leven te verbeteren en hen een beter perspectief te bieden zet de Stichting Kei Kim zich in om deze doelen te bereiken. Al deze kinderen hebben een eigen verhaal maar ze hebben allemaal één ding gemeen; het zijn stuk voor stuk lieve, geweldige kinderen met heel veel doorzettingsvermogen! Om de stichting financieel te ondersteunen organiseren zij op zaterdag 25 maart 2017 in Café 't Kerkpleintje een benefietavond onder de naam "Think" met als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen zodat kinderen met een cerebrale parese de hulp krijgen die zij nodig hebben.

De organisatie van de kindermiddag met als stralend middelpunt Kim zelf. Foto: Bart van der Heijden

Fietstocht: 3 landschappen op fietsafstand

Foto: Ilse van den Ham

Op zondag 19 maart organiseert het IVN haar jaarlijkse landschapsfietstocht. Een route van ongeveer 28 km met 3 totaal verschillende landschappen. In de natte lemige ondergrond is op basis van politiek en eigendomsvorm op korte afstand een grote landschappelijke variatie ontstaan met wisselende grenzen.

De Scheeken met zijn behouden populieren landschap. Velder een landgoed met statige lanenstructuur al vanaf 1300 ongewijzigd in gebruik voor jacht en houtproductie en Heerbeek, ooit in het bezit van de Van Coehoorns, met afwisselend bosbouw en landbouw. Gestart wordt om 9.00 uur vanaf de markt in Rooi. De tocht duurt tot 12.30 uur. Meer informatie is te vinden op de facebook van IVN Rooi, of de website www.ivnrooi.nl

Wandelen in de natuur

Op vrijdag 7 april start IVN Sint-Oedenrode, in samenwerking met zorgverleners, een nieuwe activiteit, genaamd Biowalking. Een maandelijkse groepswandeling in de natuur voor mensen uit Sint-Oedenrode die diabetes type 2, hart- en vaatziekten of COPD hebben. De wandelingen worden begeleid door een IVN natuurgids en een zorgverlener. Samen wandelen in de natuur is niet alleen goed voor de gezondheid maar vooral ook heel leuk.

Deelnemers wandelen mee met in totaal vier maandelijkse Biowalks. Elke Biowalk begint met een half uur flink doorwandelen om conditie op te bouwen. Na een korte pauze wordt nog een uur gewandeld. De IVN natuurgids vertelt onderweg over de natuur en het landschap van Sint-Oedenrode en de zorgverlener beantwoordt vragen over beweging, voeding, medicijngebruik. Na de wandeling kunnen de deelnemers, onder het genot van een kop koffie/thee, napraten en geeft de zorgverlener informatie en tips over leefstijl.

De eerste twee wandelingen zijn op vrijdag 7 april en 12 mei om 14.00 uur, vertrek vanaf Odendael. De wandelingen in juni en juli starten vanaf de Gasthuishoeve in Boskant.

Apetrots op eerste diploma

Op de Openbare Basisschool de Springplank hebben zestien kinderen vorige week woensdag hun diploma van de VoorleesExpress mogen ontvangen. Wethouder Coby van der Pas was aanwezig om deze aan de deelnemende kinderen uit te reiken.

Ouders en contactpersonen van de basisscholen, peuterspeelzalen, het consultatiebureau en de logopedie waren ook aanwezig om de groei en inzet van de kinderen te belonen.

De VoorleesExpress is een landelijk project waarbij kinderen van twee tot acht jaar twintig weken lang, één uur per week aan huis worden voorgelezen door een vrijwilliger. Het project is opgezet om kinderen, maar ook ouders, te stimuleren om thuis meer met taal bezig te zijn.

Het tweede project in Sint-Oedenrode is al gestart en loopt tot eind 2017. Ook in Schijndel is er in januari een groep gestart en Veghel doet zelfs al voor het vierde jaar mee aan dit succesvolle project.

Weer over het weer

Het weer is één van de meest besproken onderwerpen in ons land. Een goede reden om eens terug te kijken op het weer van de afgelopen maand. Viel er meer of juist minder regen dan normaal? Was het te warm of veel te koud. Hadden we reden om te klagen of kregen we gewoon dat wat we verdienden?

Nadat het jaar in januari kouder begon dan normaal, hebben we in februari weer gewoon een te warme maand gehad. Met een gemiddelde temperatuur die op alle fronten zo'n twee graden hoger lag dan normaal, blijft het structureel te warm.

Weer te warm
Februari was veel te warm. De gemiddelde temperatuur was 5,4°C en dat is ruim twee graden warmer dan de 3,2°C die gemiddeld voor de tweede maand geldt. Ook de nachten waren met 2,0°C veel warmer dan het langjarige gemiddelde van -0,2°C. Dat ook de middagtemperatuur van 8,6°C hoger uitviel dan de 6,4°C waar we recht op hebben zal dan ook geen verrassing zijn. De hoogste temperatuur werd overigens gemeten op 15 februari en die bedroeg 16,2°C. Vijf dagen eerder op 10 februari koelde het af tot -3,6°C en dat was daarmee de laagste temperatuur van de afgelopen maand.

Meer regen dan normaal
Er viel vorige maand ook meer regen dan dat er gemiddeld in februari viel. Gemiddeld viel er in de periode van 1980 tot en met 2009 66 mm neerslag in de tweede maand. Dit jaar was dat 71,1 mm neerslag en op een enkel sneeuwvlokje na, was dat allemaal regen. De meeste regen viel er op donderdag 23 februari. Die dag werd in de regenmeters 24 mm neerslag afgetapt. In de nacht voorafgaand aan die stormachtige dag was er overigens ook al 11 mm regen gevallen. Een groot deel van de regen van de vorige maand viel dan ook binnen anderhalve dag. Het was overigens maar op 8 dagen helemaal droog en dat is zelfs voor ons land erg weinig.

Iets meer zon
De zon liet zich in de kortste maand van het jaar net iets meer zien, dan gemiddeld, namelijk 66 uur en 54 minuten. Normaal is dat zestig uur. Op 14 februari scheen de zon 8 uur en 42 minuten. Dat was 87,5% van de tijd dat de zon die dag kon schijnen. In totaal was de zon op zeven dagen helemaal niet te zien. Op zestien dagen scheen zij minder dan 20% van de maximale tijd en zo'n dag wordt somber genoemd.

Kort samengevat, was februari 2017 te warm. Er viel iets meer neerslag dan andere jaren en de zon liet zich net wat vaker zien.


Cursus om beter te leren slapen

Als je 's nachts slecht slaapt, kan dat gevolgen hebben voor het functioneren overdag. Je kunt dan oververmoeid of prikkelbaar zijn, je moeilijk concentreren en moeite hebben om dingen te onthouden. Indigo en ONS welzijn starten op donderdag 30 maart met de cursus Leren slapen.

De cursus bestaat uit 6 lessen, steeds op donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur en er zijn nog enkele plaatsen vrij. Afhankelijk van de aanmeldingen worden de lessen gegeven in Uden of in Veghel. De deelnemers krijgen meer inzicht in hun slaapproblemen en gaan daar actief mee aan de slag. Belangstellenden kunnen voor informatie contact opnemen met Hans Vermeltfoort van ONS welzijn. Aanmelden kan tot 23 maart; zodra deze groep vol zit, komt men op een wachtlijst voor de volgende groep. Dat kan tijdens kantooruren via telefoonnummer 088-374 25 25 en via het e-mailadres hans.vermeltfoort@ons-welzijn.nl. Deelname is gratis.

Ontdekken
Er zijn heel veel mensen die slaapproblemen hebben. Dat varieert van moeite hebben met inslapen of 's nachts wakker worden en niet meer in slaap kunnen vallen tot 's nachts liggen te piekeren of zelfs angstig zijn om weer in te slapen. Deze symptomen duiden vaak op een slaapstoornis. In de cursus helpen de cursusleiders de deelnemers om te ontdekken wat voor slaapprobleem zij hebben en wat daar de oorzaak van kan zijn. Met dit inzicht kunnen deelnemers op zoek gaan naar oplossingen die aangereikt worden.

De Jeugdnatuurwacht gaat wilgen knotten

Zaterdag 18 maart 2017 gaat de Jeugdnatuurwacht "De Populier" uit Sint-Oedenrode wilgen knotten op onze "Natuur Weij", gelegen langs de Zuidelijke Randweg.

Deze morgen gaat de JNW weer een bijdrage leveren aan het behoud van de natuur. Knotten moet om de 3-5 jaar gebeuren, daar anders de takken te dik en te zwaar worden en zo de knotwilg uit elkaar breekt. Het zal wel een hele klus worden, maar voor de echte jeugdnatuurwachter is dat geen probleem. Diegene die mee gaan zorgen zelf voor laarzen, natuurlijk ook warme kleding aandoen, dit is voor deze activiteit zeer belangrijk. Jullie hoeven geen gereedschap mee te brengen deze morgen.

De leiding van de JNW zorgt voor ladders, snoeigereedschap en warme chocolademelk. Ouders die mee willen helpen, zijn van harte welkom, daar er een tekort aan leiding is. Wel vooraf even contact opnemen met een van de leden van de werkgroep. De jeugdnatuurwachters en ouders die meekomen, zijn om 9.15 uur met de fiets paraat bij "Mariendael" laan ten Henkenshage. Kom op tijd. Het is ons voornemen om 11.30 – 11.45 uur weer bij "Mariëndael" terug te zijn van het knotten. De werkgroep bestaat uit: Bep 475222, Bjorn 06-29379054, Frank 475356, Bernard en Arno.

Feestelijke start kunstproject Het Duizendjarig Woud

Sint-Oedenrode heeft een unieke, rijke historie en kent een fantastisch landschap. Kunststichting Sint-Oedenrode wil de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van Sint-Oedenrode tastbaar maken met het kunstproject Het Duizendjarig Woud. Een ambitieus project dat gerealiseerd kan worden dankzij provinciale subsidie uit het programma Landschap van Allure, Het Kloppend Hart van het Groene Woud. Op vrijdag 17 maart wordt het officiële startsein voor dit belevingsproject gegeven tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Ahrend BV in Sint-Oedenrode.


Verleden en toekomst beleven
Het Duizendjarig Woud is een belevingsproject, een kunstzinnige toevoeging aan de natuur die het landschap versterkt en waarmee het wandelen door stad en ommeland van Sint-Oedenrode en langs de Dommel een intensievere beleving wordt. Verleden en toekomst worden met elkaar verbonden door een woud te laten verrijzen op een plek die duizend jaar geleden bepalend was voor het ontstaan van Sint-Oedenrode. Het thema 'duizendjarig' geeft aanleiding om via dat verre verleden na te denken over een (verre) toekomst en te benadrukken dat geschiedenis, natuur, religie en schoonheid een eeuwigheidswaarde hebben.

Landmark van duurzaamheid
Een deel van het kunstproject Het Duizendjarig Woud ligt op het terrein van Koninklijke Ahrend, de internationale projectinrichter die is gespecialiseerd in het leveren van eigentijdse en zeer duurzame office lifestyles. Het wandelpad zal voor een deel over terrein van dit hoofdkantoor lopen en onderdeel uitmaken van Het Duizendjarig Woud. Het woud wordt met een wandelpad verankerd in zijn omgeving, slingerend langs en over de Dommel met bruggen en trekpontje. Bestaande en nieuwe kunst langs de wandelroute voegt een extra beleving toe. Het Duizendjarig Woud wordt een landmark die tot de verbeelding zal spreken als een innoverende vorm van landschapsarchitectuur tussen dorpskern en ommeland. Het maakt op een toegankelijke en aansprekende manier duidelijk dat kunst en natuur niet los van elkaar staan.

Over Kunststichting Sint-Oedenrode
Kunststichting Sint-Oedenrode, opgericht in 1990, houdt zich bezig met kunst in de openbare ruimte van de gemeente. Kunst die medebepalend is voor de omgeving van velen. De stichting stelt zich hierbij als doel om een generatie van kunstwerken te ontwikkelen waarmee nadrukkelijk wordt ingegaan op de onderliggende structuur van het dorp. En waarmee betekenis aan de geschiedenis en eigenschappen van een locatie worden ontleend. Kunstwerken die zich onlosmakelijk verbinden met hun plek en die onzichtbare verbanden leesbaar maken. Meer informatie: www.kunstinsint-oedenrode.nlVan 17 maart tot 26 mei aanstaande is er weer een bijzondere expositie in het Zaken- en Bestuurscentrum. Onder de naam 'Bonte wereld' presenteren 4 kunstenaars hun schilderijen en beelden. Wat ze alle 4 gemeen hebben is dat ze veel kleur gebruiken in hun werk. Ze willen de kijker erbij betrekken, er plezier aan laten beleven en vrolijk maken.

De kunstenaars komen uit diverse hoeken van het land maar dit keer ook uit ons eigen Sint-Oedenrode, in de persoon van Leny Meulendijks. Leny exposeert een aantal van haar schilderijen met alledaagse maar niet realistische afbeeldingen. Ze heeft haar opleiding onder andere bij de Academie der Schone Kunsten te Arendonk genoten en wil met haar kleurrijke schilderijen blijheid bij de kijker bezorgen.

Helmy van Kollenburg van het Zaken- en Bestuurscentrum is in ieder geval enthousiast. 'Leuk om de verhalen van de kunstenaars te horen en ons gebouw weer prachtig aangekleed te zien worden. Ik hoop dat er veel mensen een kijkje komen nemen. Het is zeker de moeite waard.' Opening met Meet & Greet op 17 maart. Op vrijdag 17 maart aanstaande wordt de expositie officieel geopend, onder het genot van een hapje en een drankje. De kunstenaars zijn dan zelf aanwezig en leiden de bezoekers met veel genoegen langs de kunstwerken. U bent van harte welkom tussen 17.00 – 18.30 uur. Vanaf 20 maart is de expositie doorlopend te bezoeken tijdens kantoortijden in het Zaken- en Bestuurscentrum op Bastion 1-5 in Sint-Oedenrode.

Honderden kansen op een mini bij Holland Casino

Speel van 13 maart tot en met 17 april mee op de speelautomaten en win speltegoed ter waarde van € 25,- en een leuke attentie van MINI! U ontvangt dan tevens een winnaarsbrief waarmee u tijdens de winnaarsavond op woensdag 19 april kans maakt op een MINI 3 deurs.

In nauwe samenwerking met van Laarhoven MINI uit Eindhoven maakt u kans op het icoon van MINI. Het icoon, de 'oer' MINI, een auto met historie en onderscheidend vermogen, anders dan de rest. En nu in een modern jasje, nog steeds onderscheidend en anders dan de rest. Spreek je uit, leef, geniet en gun jezelf de mooie dingen van het leven, dit is MINI. Het karakter van MINI is nog steeds hetzelfde als toen. Maar nu met alles wat u van een moderne auto mag verwachten, laat u verrassen door de mogelijkheden van connectiviteit bijvoorbeeld of door het head up display zoals in een vliegtuig.

Hoe kunt u deze prachtige prijs winnen?
De Mystery Jackpot valt willekeurig als extra prijs op één van de speelautomaten in Holland Casino Eindhoven en is onafhankelijk van inworp of winnende combinatie. Wint u deze MINI?

Programma informatie

Rooi Actueel

Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen.

Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle andere programma's.


Rondje Rooi

Tot en met woensdag 22 maart zijn de onderwerpen:

Nieuw boek Wim van Rooij over eerdere gemeenten van Meierijstad KBO Jaarvergadering met bijzonder afscheid secretaris Henk Geerts. De natuur ontwaakt in de Meierij; het wordt weer lente!

Serie "Has en Jas" - deel 5: "Thuiszorg"
We volgen kleine gebeurtenissen van twee broers die elkaars tegenpolen zijn, hun woordenwisselingen hebben maar samen ook veel lol delen. Jas voelt zich verre van fit, zo ziek zelfs dat thuiszorg nodig is ….

Elke aflevering wordt uitgezonden meteen na Rondje Rooi.
Uitzending aflevering 5: 15 tot en met 20 maart.
Uitzendtijden: 00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Openingstijden kantoor en telefonische bereikbaarheid
Studio: Laan van Mariëndael 30A bereikbaar voor bestellingen, vragen, meldingen, elke ochtend van 09:00 - 11:30 uur behalve vrijdag. Vrijdag is het kantoor van 13:30 - 16:30 uur open. Tel. 0413-471193
Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN kanaal 559.TRINED kanaal 13.
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 38, analoog op 792 MHz. Via Ziggo: analoog op 256 MHz en digitaal via mediabox kanaal 36, CI+ kanaal 331. Via Vodafone Thuis: kanaal 712

Wijkvereniging eerschot

Weer terug van weggeweest. Op woensdag 15 maart gaat men met de kinderen die zich hebben opgegeven kinderkienen. Iedereen is van harte welkom om 13.45 in Meerschot. Het begint om 14.00 uur. Vrijdag 17 maart hebben heeft de wijkvereniging haar jaarvergadering.

Gerda opent deze avond om 20.00 uur. Voor leden is dit het moment om mee te praten, klachten te uiten of kritiek uit te spreken en ook aan te geven wat jullie prettig vinden. Na de vergadering wordt er nog een ronde gekaart. Dinsdag 21 maart gaat men weer wandelen. Wandel je een avondje mee? Kom om 18.30 uur naar Meerschot.


Speelgoed- en kledingbeurs in Meerschot

Op het gebied van kinderspeelgoed en kinderkleding is er van alles te vinden op de beurs die zondag 19 maart plaatsvindt in Meerschot, Heistraat 22 te Sint-Oedenrode. De deuren zijn geopend van 10.00 tot 12.00 uur.

Er zijn onder andere tweedehandse broekjes, jurken, T-shirts, puzzels, poppen, duplo, kinderfietsjes en veel speelgoed te koop. Niet alleen ouders maar ook opa's en oma's kunnen hun slag slaan. De entree bedraagt 1.00 euro. Alle tafels zijn verhuurd. Voor informatie: email wijkverenigingeerschot@gmail.com of www.facebook.com/marktmeerschot.


Week van Zorg en Welzijn 2017: Maak kennis met kunde

Tijdens de Week van Zorg en Welzijn, van 13 t/m 18 maart 2017, openen ruim 65 Brabantse organisaties hun deuren om toekomstige medewerkers, scholieren, vrijwilligers, buurtbewoners, familieleden en (aankomend) cliënten een beeld te geven van de sector. Zo laten we samen zien met hoeveel trots en professionaliteit we in de sector werken.

Maak kennis met kunde
Thema dit jaar is 'Maak kennis met kunde'. Zorg- en welzijnsorganisaties laten zichzelf tijdens deze week graag aan u zien door het organiseren van bijvoorbeeld open dagen of activiteiten (voor een specifieke doelgroep).

Genoeg te beleven
Tijdens de Week van Zorg en Welzijn is er van alles te doen en beleven. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld een kijkje nemen in de keuken van een zorgorganisatie, ervaren hoe innovaties in de gezondheidszorg helpen om gezonder te leven, diverse presentaties/bijeenkomsten bijwonen over bijvoorbeeld pleegzorg, (vecht)scheidingen, Community Care enz. Bovendien zijn er verschillende ateliers en horecagelegenheden geopend.

Vacatures en vrijwilligers
Veel zorg- en welzijnsorganisaties zoeken nieuwe medewerkers. Geïnteresseerd in een (vrijwilligers)baan binnen de sector? De Week van Zorg en Welzijn is hét moment om eens binnen te lopen bij een zorg- of welzijnsorganisatie en vragen te stellen aan medewerkers. Op www.brabantzorg.net vindt u een overzicht van alle activiteiten in Noord-Brabant tijdens de Week van Zorg en Welzijn 2017.

Even voorstellen:

Wij zijn ZHON Zorgwinkel en sinds een jaartje gevestigd in het hartje van Best, met de toenemende vergrijzing en het langer zelfstandig thuis blijven wonen van senioren, wordt het belang van goede en juiste hulpmiddelen meer en meer belangrijk.

Iemand die niet meer goed ter been is, maar toch op zichzelf is aangewezen kan met een goed advies afdoende geholpen zijn, denk hierbij aan de grotere hulpmiddelen zoals scootmobielen, rollators en rolstoelen, sta-op stoelen en zorgbedden, maar zeer zeker ook de kleinere hulpmiddelen zoals douchkrukjes, aangepast bestek en bekers, medicijndoosjes, krukken, en ook voor de slechtzienden een ruim assortiment zoals telefoons met grote toetsen en loeplampen.

Ook voor het huren van zorghulpmiddelen bent u bij ons aan het goede adres. Met enige regelmaat kunnen wij ook tweedehandsartikelen aanbieden, zo kunnen wij mensen met een kleiner budget dezelfde kwaliteit bieden maar dan voor een kleiner prijsje . Houdt onze website in de gaten.

Bij aankoop van een scootmobiel kan er indien gewenst meteen een verzekering en een onderhoudscontract worden geregeld, zodat u zich hierover gen zorgen hoeft te maken.

Kortom, service en persoonlijke benadering staan bij ons hoog in het vaandel, hierbij nodigen wij u uit eens een kijkje te komen nemen in onze winkel aan de Sint Odulphusstraat 2a – Hoofstraat 18d in Best 0499-377173 www.ZHON.nl

de koffie staat uiteraard klaar !!

Openingstijden : dinsdag t/m zaterdag van 10.00 u tot 17.00 uur

Steekwoorden

Wie zorgt er voor

We zorgen voor elkaar

Voor elkaar, een zorg minder

Wie zorgt er voor jou?

Week van zorg, daar zorgen we voor

Asieldier van de week

Hallo, we zijn Boris (ruwharig) en Boober (gladharig), twee leuke 4 jaar oude Beagle kruisingen. Helaas heeft onze eigenaar afstand van ons gedaan wegens tijdgebrek. We zijn, zoals een Beagle betaamt lekker eigenwijs, maar we willen ook graag leren, vooral als er snoepjes aan te pas komen. We zijn erfhonden geweest en het is nog onbekend hoe we op andere honden of katten reageren. We hebben weinig tot geen opvoeding gehad, dus we zoeken een baas die zich goed bezig wil houden met onze opvoeding. We vinden het fijn als je bij ons bent en knuffelen graag. Ook wandelen vinden we erg fijn. Soms trekken we wat aan de lijn maar het is geen probleem om ons samen uit te laten. Boris en Boober staan ook op www.dierenasiels.com en www.facebook.com/hokazo!

Dierenopvangcentrum Hokazo - Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden - tel. 0413-260546 –

e-mail: admin@hokazo.nlwww.hokazo.nl

Herken jij de mensen op deze oude foto? Laat het ons weten! Stuur je antwoord naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens binnen bij ons op kantoor. De koffie staat klaar!

Oplossing week 10:
Helaas hebben wij geen oplossingen ontvangen voor de foto van vorige week. Deze week beter!

Ook zaterdag weer volop actie voor NL Doet

Nadat afgelopen vrijdag de aftrap voor NL Doet was gegeven, was zaterdag de tweede dag van deze vrijwilligersactie. In heel Sint-Oedenrode staken vrijwilligers hun handen uit de mouwen.

Zo werd er in Nijnsel door de leden van Jeu de Boulesvereniging 'De Klutsers' hard gewerkt aan het plafond bij hun clubhuis. Een paar honderd meter verderop waren de vrijwilligers van de korfbalvereniging KV Nijnsel druk bezig met de laatste werkzaamheden rondom het nieuwe kunstgrasveld dat een dag later in gebruik zou worden genomen.

In Sint-Oedenrode werd ook op meerdere plaatsen flink aangepakt. Bij het Wooninitiatief Kamille, het voormalige gezinsvervangend tehuis, hadden Marco en Marieke van Wanrooij weer volop ondersteuning bij allerhande klussen. Zo werd er in het pand geschilderd en werd de tuin weer zomerklaar gemaakt. Achter in de tuin werd het mos van de tegels gespoten en voor het huis was wethouder Coby van der Pas druk bezig om de bloempotten te vullen met nieuwe bloeiers. Zelfs de dakgoot werd ontdaan van al het blad dat er in de laatste herfst in was gewaaid.

De Klutsers maakten even tijd voor een groepsfoto voor hun clubgebouw Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard

Scouting Sint-Oedenrode mocht zich op de hulp van de Kiwanissen verheugen. Dat was ook maar goed, want er zijn grote plannen met de blokhut aan het Achterpad. De oude kastenwand, die nodig aan vernieuwing toe is, werd met beleid gesloopt en ook de toiletgroep die al sinds de bouw van het pand in gebruik is, wordt vervangen door een nieuwe. Een paar flinke klussen die de Scouting ook na NL Doet nog wel even bezig zal houden.

Ook in Olland en Boskant waren zaterdag verschillende vrijwilligers actief voor hun buurt. In beide kernen werd de speeltuin onder handen genomen, zodat die ook de komende zomer veel gebruikt zal worden. Iets dat de jeugd uit de beide Rooise kerkdorpen zeker op prijs zal stellen.

NL Doet van start

Foto: Jos van Nunen

Vrijdag is de landelijke campagne NL Doet gestart. Honderden vrijwilligers overal in het land aan de slag. Zo ook in Olland bij De Loop'r. "Wij willen het hart van Olland mooier maken en een verbinding laten zien tussen de geschiedenis en het nieuwe," aldus Erik Huijbregts. Samen met Wethouder Menno Roozendaal zette hij de eerste schop in het zand.

De Loop'r heeft samen met verschillende financiers een kunstwerk ontworpen dat plaats gaat nemen voor het gebouw. "Het kunstwerk komt voort uit lokale ondernemers. Er zijn verschillende elementen uit de geschiedenis gebruikt. Zo is er een element van de vroegere Holm terug geplaatst en is de eerst gelegde steen hergebruikt. Al deze elementen maken een kunstwerk zodat niet vergeten wordt wat de geschiedenis is van deze plek. Het kunstwerk wordt een mooi bankje waar mensen op kunnen plaatsnemen en waar men kan genieten van het uitzicht."

Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen

Wethouder Menno Roozendaal was aanwezig om de eerste spade in de grond te zetten. Samen met financiers Stichting Boelaars-Hoeve en NL Doet kan er gewerkt worden aan de toekomst. Want dat Olland belangrijk is door de geschiedenis én voor de toekomst, dat staat vast.

Klusdag bij De Klutsers

In het kader van de NLdoet klusdagen van het Oranjefonds op 10 en 11 maart is er bij Boulesvereniging De Klutsers in Nijnsel hard gewerkt om de accommodatie achter Zalencentrum De Beckart een flinke opknapbeurt te geven. Door een verdeling in 4 verschillende werkploegjes heeft het karwei tot een optimaal resultaat geleid. Een vijfde ploegje zal nu de speelbanen nog gaan bewerken om daarna te starten met het nieuwe speelseizoen.

Gebruikelijk loopt het zomerseizoen van april tot en met oktober. Tijdens de winterperiode wordt gebruik gemaakt van een overdekte accommodatie van een zustervereniging. Na deze wat rustige periode kijken de leden van de vereniging elk jaar weer uit naar het spelen in de buitenlucht. Op maandag 3 april wordt gestart. Evenals voorgaande jaren is er nu weer de mogelijkheid voor niet leden om in te haken.


Al 25 jaar met passie aan het werk

Annemiek van der Linden viert 1 april haar jubileum. Dan zit zij namelijk 25 jaar in het vak. Reden voor een feestje en een weekend vol leuks bij DA drogisterij Van der Linden.

Toen Annemiek 25 jaar geleden begon bij de drogisterij en parfumerie had zij nooit kunnen bedenken dat de winkel later van 'haar' zou worden. "Dat was destijds natuurlijk nooit mijn insteek. Ik ben begonnen als schoonheidsspecialiste in de winkel en daarna ben ik ook steeds meer in het drogisterij gedeelte gaan doen. Toen ik vier jaar geleden de kans kreeg om de winkel over te nemen heb ik die kans met beide handen aangegrepen. Ik moest en zou de winkel weer succesvol laten worden en dat is me gelukt."

De plek voelt voor Annemiek helemaal als eigen en thuis. "Ik heb hier altijd met hart en ziel gewerkt, en dat doe ik nog steeds. Het is belangrijk om continu te blijven vernieuwen en mijn kennis en ervaring te blijven delen met mijn medewerksters en klanten."

In het weekend van 1 april staan er een aantal leuke activiteiten en verrassingen gepland. Tijdens deze feestelijke dagen zijn er een aantal promotiedames van bekende merken op het gebied van huid- en nagelverzorging en biologische etherische oliën in de winkel aanwezig. Tevens introduceren wij dan een aantal hippe, nieuwe merken op het gebied van lichaamsverzorging en wellness. Als klap op de vuurpijl komt op zaterdagmiddag 1 april de bekende stylist Mari van de Ven om met U de laatste tips & trics op het gebied van make-up te delen. Houd voor de laatste info hierover onze Facebookpagina en DeMooiRooiKrant goed in de gaten.

Feestelijke opening kunstgrasveld KV Nijnsel

Foto: Bart van der Heijden

Afgelopen zondag werd het kunstgrasveld van Korfbal Vereniging Nijnsel geopend. Het multifunctionele veld dient niet alleen voor de vereniging zelf, maar in overleg met de club kan in principe iedereen er gebruik van maken. Onder grote belangstelling vond de feestelijke opening plaats.

Al ruim voor de opening stond het grote publiek in het heerlijke lentezonnetje al te wachten bij de hekken. Kijkend naar het veld hadden de aanwezige korfbaldames er al zichtbaar veel zin in om hier hun wedstrijden te gaan korfballen. Voorzitter van KV Nijnsel Erik Hoppenbrouwers nam de microfoon in zijn hand en begon met de opening. Hij bedankte alle bedrijven en organisaties die mee hebben gewerkt om het plan te realiseren. De vrijwilligers die mee hebben gewerkt, werden letterlijk en figuurlijk nog even extra in het zonnetje gezet, want ook zij hadden een groot aandeel in de realisatie. ''Wij zijn als club erg trots op dit prachtige kunstgrasveld en we willen graag iedereen bedanken die hier hun bijdrage aan geleverd hebben'', sprak Erik Hoppenbrouwers trots.

Het traditionele doorknippen van het lint werd overgelaten aan nieuwe wethouder van o.a. sport in de gemeente Meierijstad Coby van der Pas en oud-wethouder van gemeente Sint-Oedenrode Ad van der Heijden. Zij werden geholpen door twee piepjonge leden van KV Nijnsel. Na afloop werd er lekkere champagne gedronken.

Foto: Bart van der Heijden

Laat de ooievaar maar komen

Foto: Hans van den Wijngaard

De dierenartsenpraktijk op de hoek van de Schijndelseweg is er sinds zaterdagmiddag helemaal klaar voor. De ooievaar kan komen. Nee, er wordt geen ziekte gevreesd onder deze, voor veel mensen, bijzonder vogel. Integendeel, als het aan voormalig dierenarts Toxopeus ligt, krijgt de ooievaar juist alle kansen.

Zaterdagmiddag rond de klok van vier uur werd op het terrein van de dierenartsenpraktijk een heus ooievaarsnest geplaatst. Het was een cadeau van dierenarts Geuko Toxopeus ter gelegenheid van zijn pensionering voor zijn voormalige collega's in de praktijk.

Foto: Hans van den Wijngaard

Dat zij dit cadeau dankbaar in ontvangst namen bleek wel, want gewapend met schop en waterpas stonden zij samen met hun oud-collega klaar om het ooievaarsnest te plaatsen in de paardenwei bij de praktijk.

Dat het plaatsen van zo'n paal voor de dierenartsen geen alledaagse klus is, bleek wel. Maar met de deskundige hulp van Jos Heijmans, die in het dagelijkse leven al menig boom heeft geplant, was de klus vrij snel geklaard. Misschien dat de discussie over, 'of de paal nu wel of niet loodrecht zou staan', wel meer tijd kostte dan het plaatsen ervan.

Voordat Geuko Toxopeus de paal met het ooievaarsnest aan zijn collega's schonk had hij zich, aanvullend op zijn vakkennis en bijna veertig jaar werkervaring, goed laten informeren over de leefomstandigheden van ooievaars. "Nee, de plaats van het nest zo dicht bij, of eigenlijk in de bebouwde kom, is zeker niet slecht voor de ooievaar. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, staan vaker muizen op het menu van de ooievaar dan kikkers. Juist in de buurt van bebouwing komen nu eenmaal meer muizen voor, dan in het open veld", zo vertelt hij na afloop van de plaatsing van het ooievaarsnest.

Nu is het nog wachten op de eerste ooievaar, die het nest als het zijne of hare beschouwt en er samen met een partner een gezinnetje begint.


Klavertje Vier: De rolverdeling

De afgelopen weken voelde DeMooiRooiKrant de spelers van Toneelvereniging Klavertje Vier Nijnsel aan de tand over de personages van hun nieuwe stuk "De Nonnen Van Navarone" dat ze op 17, 18, 22, 24 en 25 maart spelen bij De Beckart Nijnsel. Deze week evalueren we samen met regisseuse Lotte de Krom de voorbereiding die al startte in september:

Ik heb dit jaar de leuke, enthousiaste en gemotiveerde groep mensen van Toneelvereniging Klavertje Vier Nijnsel mogen regisseren. Gemakkelijk heb ik het ze niet gemaakt aangezien ik een vrij ingewikkeld kluchtig blijspel gekozen heb. Dit stuk zorgde in de beginfase voor veel vragen en verwarring, maar tegelijkertijd gaf het ook uitdaging en alertheid. De spelers zijn ontzettend betrokken en gemotiveerd, lieten zich niet afremmen en hebben geen moment opgegeven! Hun passie en spelplezier zijn - samen met de grote groep vrijwilligers die achter de schermen alles tot in de puntjes regelt - de kracht van deze mooie Nijnselse vereniging.
Ik, de spelers en de achterban zouden het ontzettend leuk vinden om jou bij één van de voorstellingen te mogen begroeten. Je zult er geen spijt van krijgen, het wordt namelijk een hilarische avond uit door de vele merkwaardige gebeurtenissen en groteske, typematige personages in Klooster Huize Navarone!
Hoe weet ik of een asbestdak heb?

Op de meeste woonhuizen in Nederland ligt geen asbest. Het zit niet in gewone dakpannen. Asbest kan je op daken aantreffen in golfplaten van voor 1994 op je aanbouw of schuur. Ook leien en bitumen daken van voor 1994 kunnen asbest bevatten.

De vezelige structuur van asbest is in 'hechtgebonden' materialen zoals golfplaten vaak niet goed te zien. Gelukkig kun je aan golfplaten zien dat er geen asbest in zit als op de een-na-laatste golf van de plaat de letters NT staan. De korte en heldere video op www.milieucentraal.nl/asbest geeft je handige tips voor het herkennen van asbest.

Laat in geval van twijfel een professional onderzoeken of er asbest op jouw dak ligt. Zo'n onderzoek kost enkele honderden euro's. Je vindt een gecertificeerd bedrijf via de Stichting Certificatie Asbest (Ascert) op www.ascert.nl.

18 / 36

19 / 36

"Samen maken we elkaar sterker"

Sinds de invoering van de nieuwe klantenkaart van Natuurlijk! Sint-Oedenrode heeft Marion Verkampen honderden spaarders over de vloer gehad in haar prachtige winkel You! fashion for women. Ze is namelijk net als Roxs Elektro World servicepunt en dus moet de consument daar zijn voor vragen over de kaart. "Het loopt echt storm. Mooi om te zien hoe de spaarkaart weer tot leven is gekomen", zegt Marion blij.

Samen met een team van mensen heeft Marion hard gewerkt aan de reanimatie van de spaarkaart. De laatste maanden is duidelijk dat die inzet niet voor niets is geweest. "Omdat het weer in de lift zit vragen steeds meer mensen een kaart aan. En oude kaarten worden omgeruild. Als je ziet uit welk jaar sommige kaarten komen… ik probeer ondertussen zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken om mee te doen."

"Samen maken we elkaar sterker", vertelt de winkelier door. "Dat is echt zo. Hoe meer er meedoen, hoe leuker en beter het voor iedereen wordt. Oh ja, ook bedrijven van buiten het centrum mogen meedoen. Graag zelfs!" De komende twee weken kan je als klant dubbele punten scoren bij You! fashion for women en maak je kans op een sjaal naar keuze, ter waarde van € 29,95.

Grijp die kans!


Lustrumeditie "Trio A Capella" in Knoptoren

Het Roois Kultuur Kontakt houdt zondag 19 maart voor het vijfde jaar op rij een lenteconcert in de Knoptoren onder de naam Trio A Capella. Het bereikt daarmee een lustrum van een jaarlijks terugkerend klein evenement dat in de behoefte voorziet van de liefhebber van a capella muziek. In de uitnodigende akoestiek van het uit 1410 daterende rijksmonument zullen drie gerenommeerde groepen optreden met een diversiteit aan stijl en repertoirekeuze.

De opzet is al vijf jaar ongewijzigd. Er is een groep die louter bestaat uit mannen en daarnaast een groep die geheel uit zangeressen bestaat. Een derde groep is gemengd. Elke groep treedt 2 keer op met een blokje van telkens ca. 20 minuten a capella zang.

In de voorgaande edities is gebleken dat voor zowel de deelnemende groepen als voor het publiek de akoestiek van de Knoptoren bijzonder geschikt is voor a capella zang. Soms lijkt het alsof dit oudste gebouw van Sint Oedenrode gebouwd is voor deze muziekstijl.

Uit Tilburg komt het mannen-ensemble T-SiNG! Deze zanggroep, onder leiding van Michiel Bekker, gaat lastige uitdagingen niet uit de weg. Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Niettemin houden de heren ook van gezelligheid. Ze zullen bewijzen dat hard werken en plezier maken heel goed met elkaar samen kan. Op het programma staan werken van Queen, Saylor en Steve Young. Daarnaast bereiden ze zich voor op de Barbershopconventie in Veldhoven op 31 maart a.s. Ze zullen het Rooise publiek zeker fêteren op de package waarmee ze bij de conventie hoge ogen willen gaan gooien.

Uit de provincie Gelderland is vocalgroup iSing afkomstig. Louter bestaande uit vrouwen – hoewel onder leiding van een man – zal deze groep een mix brengen uit hun uitgebreide repertoire. Veel van de werken die ze zingen zijn van eigen hand en daarmee garanderen ze een uniek geluid. Vorige jaar heeft iSing haar 5-jarig bestaan gevierd met de zelfgeproduceerde show "Fever". iSing brengt stukken van Bach tot Brigitte Kaandorp.

Het trio wordt gecompleteerd door gemengd kwartet D R I E S T uit Den Bosch eo. D R I E S T bestaat uit 4 professionele musici die zich met name richten op werken van Frans van Hoek. Met titels als 'Keuvelend Water en Smiespelend Meer' en 'Een Verstoorde Idylle' zullen ze het publiek ongetwijfeld in vervoering gaan brengen. Sopraan Ien Bouwman was al meerdere keren te gast in de Knoptoren in haar functie als dirigent van All Women.

Het belooft wederom een mooie muzikale middag te worden in het teken van de menselijke stem: Puur, kwetsbaar en zonder enige muzikale begeleiding. Kaartjes zijn te verkrijgen bij de VVV of vooraf te reserveren bij Jeanne van de Ven, secretaris van het Roois Kultuur Kontakt: a.ven62@chello.nl

Indien nog voorradig zijn er ook kaartjes te koop vanaf een uur voor aanvang van het concert in de Knoptoren. De entree bedraagt €10,00, aanvang van het concert is 14.30 uur.

Kerkberichten

Martinuskerk
Za 18/03:
18.30 u: Eucharistieviering met Het Goede Herderkoor. Intenties: Cor en Martha van der Velden, Jan Kanters.
Zo 19/03: Derde Zondag van de Veertigdagentijd 09.30 u: Eucharistieviering met Het Martinuskoor. Intenties: Harry Merks, Theo van der Heijden, Joos Pas, Annie Bekkers – Kersten, An en Nard van den Oever – Bekkers, Wim van Iersel, Anna Hurkx – van de Velden, Overleden ouders Vermeltfoort – Sanders en overleden familie, Fanny Sneijder – van Roosmalen, Overleden ouders Hendriks – Hazenberg, Sjaak, Gerard, Jan, Nelly en Christ, Jan Vermeltfoort namens biljartvrienden, Overleden leden van de KBO in de maand februari, Karol Pankanin, Johan van Acht, Ad van der Kallen, Siraar en Bertha van Erp, Piet van de Donk, Overleden ouders Hubertus Bekkers – van den Berk en overleden familieleden.
Op maandag, dinsdag en donderdag is er 's morgens om 09.00 uur een Eucharistieviering in de dagkapel van De Goede Herderkerk. De Viering van donderdag wordt voorafgegaan door het Rozenkransgebed vanaf 08.45 uur.
Wo 22/03: 19.00 u: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant.
Wo 22/03: 19.00 u: Oecumenisch Avondgebed in de Sint Petrus' Bandenkerk in Son.

Sint Petrus' Banden, Son
Wo 15/03:
19.00 u: Eucharistieviering in de Sint Petrus' Banden-kerk, 19.00 u: Tweede Oecumenisch avondgebed in het kader van de Veertigdagentijd in de Sint Martinuskerk in Sint-Oedenrode.
Za 18/03: Geen Eucharistieviering in Son of in Breugel.
Zo 19/03: 11.00 u: Eucharistieviering, Familieviering. Intenties: Maria Brugmans en Familie Brugmans-Merks, Nel van Helmond-Coppelmans, Joep Potting, Harrie Derks, Riky van den Hurk-van de Kerkhof, 13.00 u: Doopviering.
Ma 20/03: 19.00 u: Eucharistieviering. Intentie: Wim van Kemenade.
Wo 22/03: 19.00 u: In de dagkapel: Derde Oecumenisch avondgebed in het kader van de Veertigdagentijd (Er is vandaag geen Eucharistieviering.)
Za 25/03: 18.30 u: Eucharistieviering in Breugel m.m.v. het Sons Kamerkoor.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Di 14/03: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering, 20.00 u: Kempisch Kamerkoor.
Do 16/03: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Zo 19/03: 9.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst. Intentie: Jozef Xhofleer, Willem de Roos, Alex van den Heuvel, Dré de Haas, Hens Aelmans, Corrie Raaijmann-van Oirschot, Han Verhagen, Tiny Rooijakkers, Piet Strik, Frens Swinkels, overleden ouders Swinkels-Gruithuijzen, 14.00-16.00 uur: Inloopmiddag Den Bauw
Di 21/03: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering.
Do 23/03: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Za 25/03: 18.30 u: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Kamerkoor.
Zo 26/03: 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Fam van de Laar-van Heeswijk, Arie en Jet de Korte- van de Laar, Mien van de Kerkhof-Donkers, Hans Rosenberg, Janus Sanders, Harrie en Tonny Swinkels-Reloe, Mia Donkers-van Heeswijk, Martina Foolen-Jansen, Snoeba Eijkenboom, Ton Goossens.

H. Martinus Olland
Za 18/03: 17.30 u. Eucharistieviering met kerkkoor. Intentie: Chris Essens, Nella Versantvoort.

Sint Antonius Nijnsel
Zo 19/03: 11.00 u: Eucharistieviering met gemengd koor. Intenties: Jas van Gerwen, Wim van Zoggel, Bert v.d. Boogaard, Bert Schoenmakers.

Odendael
Zo 19/03:
10.00 u: Woord en communieviering met Odendael koor. Intenties: Wim Klerkx, Jan Dortmans, Marinus Verhagen, Ant van Sinten. Jaargetijde: Doortje Aarts en familie Aarts. Overl. H. Slits, Wim van Rooy, J.A. Blummel, Mevrouw Versantvoort.

Lezing Erik Vlaminck

Erik Vlaminck (Kapellen – België 1954) is een zeer veelzijdige en maatschappelijk geëngageerde roman– en theater- auteur. Hij leidde de Antwerpse Schrijversacademie en is voorzitter van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal– en Letterkunde.

Als theatermaker werkte hij voor veel professionele gezelschappen. In zijn boeken weerklinken zijn vroegere ervaringen als leraar en psychiatrisch hulpverlener. Met veel mededogen en geloofwaardigheid beschrijft hij het leven en de tragiek van de gewone mens. Niet belerend of moraliserend en zonder in melodrama te vervallen, vertelt hij over het verdriet dat zoveel minderbedeelden te beurt valt en vaak onzichtbaar blijft in onze maatschappij. Met zijn boeken Suikerspin en Brandlucht heeft hij diverse nominaties en prijzen toebedeeld gekregen.

De lezing wordt georganiseerd door het Roois Kultuur Kontakt en Boekhandel 't Paperas. De prijs voor de kaartjes bedraagt € 10,00. De aanvang voor de lezing is 20.00 uur. Kaarten voor deze lezing zijn verkrijgbaar bij Boekhandel 't Paparas, via de website: www.rooiskultuurkontakt.nl en aan de kassa.

Intratuin verklaart lente geopend

De bomen worden weer groen, de krokussen breken open en dieren ontwaken uit hun winterslaap. De natuur bruist, bloeit, ontluikt en ontspruit! En dat doet het ook in Intratuin Veghel. Het is tijd om buiten lekker aan de slag te gaan. Intratuin helpt jou op alle fronten om je tuin, terras of balkon lente klaar te maken. In de maand maart organiseert Intratuin diverse activiteiten om je te inspireren en op weg te helpen.

Potgronddagen zaterdag 18 en 25 maart
Lekker makkelijk! Op zaterdag 18 en 25 maart is er een potgrond drive-in bij Intratuin Veghel. Blijf jij lekker in de auto zitten, dan laden medewerkers van Intratuin de zakken potgrond en tuinaarde voor je in. Kom vervolgens bij Intratuin Veghel binnen voor gratis tuinadvies.

Hovenier Van der Loo is deze potgronddagen aanwezig voor het geven van gratis tuinadvies, het maken van een gratis tuinschets en helpt u verder naar uw ideale droomtuin. Hovenier van der Loo is exclusief geselecteerd door de Tuinen van Appeltern wat staat voor kwaliteit en vakkennis. Vanaf zaterdag 18 maart t/m 17 april ontvangen alle betalende klanten bij Intratuin Veghel ook een gratis 2e entree voor De Tuinen van Appeltern. Deze voucher is het hele tuinseizoen 2017 geldig. Ook voor de kinderen organiseert Intratuin Veghel een leuke workshop.

Ook voor de kinderen organiseert Intratuin Veghel een leuke workshop. Op zaterdag 18 en 25 maart kunnen kinderen namelijk voor 2,50 van 13 tot 16 deelnemen aan de kinderworkshop wormenbak maken. Dan maak je een comfortabel hotel waar de wormen zich helemaal thuis voelen. De workshop wordt gehouden tussen 13 en 16 uur.

Soufflé klaar voor jubileum uitvoering

Toneelgroep Soufflé is 30 jaar geleden opgericht en nog altijd springlevend. Komend weekend zullen zij voor minimaal de 30ste keer een toneel uitvoering op de planken zetten. Minimaal want er zijn ook nog andere activiteiten geweest. Zoals bijvoorbeeld toneelstukken voor kinderen of ingezet als typetjes bij bijvoorbeeld een bedrijfsjubileum. Kortom te veel om allemaal op te noemen.

Het is Souffle in al die jaren steeds weer gelukt om nieuw talent aan te boren en die te inspireren om toneel te spelen. Op dit moment bestaat de groep uit 17 personen. Alle spelers van toen en nu zullen beamen dat toneel spelen één van het mooiste en leukste is dat je kunt doen.

Samen werken aan een productie, een tekst instuderen, in de huid van een personage kruipen, je uitleven, huilen, lachen, kwaad worden en blij zijn. Het komt allemaal aan bod als je gaat toneel spelen. Zo ook in het jubileumstuk, 'Papa moet aan de vrouw' dat komend weekend op de planken wordt gezet, zullen al deze aspecten van toneel spelen te zien zijn. De spelers en regisseuse zijn er klaar voor, een gezonde spanning is aanwezig, het decor is klaar en de generale repetitie zal de puntjes op de i zetten.

Het enige dat nu nog ontbreekt is het enthousiaste publiek maar dat komt zeker goed, want niemand wil een leuke avond uit missen. Want dat je tijdens onze voorstellingen zult moeten lachen en plezier zult hebben, dat is zeker. Wil jij ook weten of 'Papa aan de vrouw' gaat, kom dan kijken bij een van onze voorstellingen op de CHV Noordkade. Reserveer je kaartje (met leuke kortingen) op www.souffle.nl, in de voorverkoop bij het UitPunt of de balie van de Noordkade of koop je kaartje bij de ingang van de zaal.

Servatius patroonheilige Meierijstad

Op 29 januari jongstleden vond er in de St. Antoniuskerk van Eerde een speciale Eucharistieviering plaats bij gelegenheid van de start van Meierijstad. Tijdens een recent gehouden bijeenkomst met de pastorale teams van de Meierijstadparochies kwam ook het patroonschap van Meierijstad ter sprake.

In de aanloop naar de viering op 29 januari spraken wij als gezamenlijke parochies de wens uit om voor de nieuwe gemeente een patroonheilige te kiezen. Vanouds kennen onze dorpen en steden een patroonheilige. Het lijkt ons goed om deze traditie te bewaren en te koesteren.De scheiding tussen Kerk en Staat in acht nemende kan een patroonheilige verbindend werken tussen de diverse parochies, de lokale gemeenschappen, de gilden en tal van andere verenigingen.Na consultatie kwam één heilige naar voren: Servatius (+384). Aan de bisschop van 's-Hertogenbosch hebben wij hem als patroonheilige voorgesteld. In een schrijven van 10 maart jongstleden heeft Mgr. De Korte deze keuze bevestigd.

De heilige Servatius
De heilige Servatius is een verbindende figuur tussen de diverse dorpen waaruit Meierijstad is gevormd: patroon van de vroegere gemeente Schijndel en de parochiekerk aldaar, patroon van de kerken van Erp en Boerdonk. In de St. Martinuskerk van Sint-Oedenrode staat Servatius afgebeeld in de rij van heilige bisschoppen van Maastricht (glas-in-loodramen Odakapel). Dit in de context van het levensverhaal van de heilige Oda. Servatius, de eerste bisschop in onze streken, als bindend figuur voor de kerken en de gemeenschappen binnen onze nieuwe gemeente.

Reden tot feest
Op zaterdag 13 mei aanstaande, feestdag van Servatius, willen wij met een gezamenlijke viering in Veghel het patroonschap feestelijk gaan vieren. Alle geloofsgemeenschappen uit de Meierijstadparochies zullen hierbij aanwezig zijn. Het Pelgrimskoor, met leden uit Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode, verzorgt de zang. De vier gilden uit Meierijstad zijn aanwezig met hun kleuren en klanken: 13 mei om 17.00 uur.

Jeugd Toneelvereniging Eerde speelt 'Verdachte Zaken'

Een dag als alle anderen bij de firma 'de Kroon en Co', een merkwaardige onderneming van drie dames die platzak zijn en niet vies van een beetje list en bedrog. Zeer creatief wordt er werkelijk alles aan gedaan om de huur te kunnen betalen. De dames raken verstrikt in een web van criminele activiteiten; brandstichting, valsemunterij en beroving. Is elk personage wel echt wie je zou denken dat hij is? En weten de dames zich uit de nesten te werken?

Dit humoristische toneelstuk onder regie van Paul van de Meerakker is op zaterdag 8 en zondag 9 april te zien in Gemeeschapshuis 'De Brink' in Eerde. De voorstellingen beginnen om 20:00uur. Kaartverkoop: www.toneelverenigingeerde.nl

Ben jij ook nog zwevend?

Net als de politieke partijen voert ook MATCH campagne. Maatjesproject MATCH is altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers (18+) die tijd willen doorbrengen met een kind dat een dosis positieve en individuele aandacht goed kan gebruiken. In deze verkiezingstijd zet ook Match nog een tandje bij en organiseert o.a. een informatieavond voor belangstellenden: donderdag 23 maart, (van 19.30 uur tot 20.45 uur ( Oosterpoort, Kamperfoeliestraat 60 in Oss).

MATCH koppelt een vrijwilliger aan een kind (6 t/m 18 jaar) dat door verschillende omstandigheden een steuntje in de rug goed kan gebruiken. Matchkoppels ondernemen wekelijks gezellige en ontspannende activiteiten met elkaar. Samen taarten bakken, een potje voetballen of de hond uitlaten; het contact met een maatje zorgt ervoor dat een kind even kind kan zijn, ontspant en meer zelfvertrouwen krijgt.

De campagne van Match houdt niet op bij de informatiebijeenkomst. We hebben flyers en posters die onze Matchkoppels in de hele regio ophangen en verspreiden. Gewoon, omdat zij de kinderen op de wachtlijst net zo'n fijn maatje gunnen als zij zelf hebben. In dat kader hebben zij eind vorig jaar ook een promotiefilmpje gemaakt over Match. Dit en andere informatie is te zien op de website www.oosterpoort.org/match.

Informatiebijeenkomst
Geïnteresseerden zijn van harte welkom bij de informatiebijeenkomst van Match op 23 maart in Oss. Tesse van Boxmeer, matchbegeleider, en een vrijwilligster vertellen over de mogelijkheden en ervaringen. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via de website of telefonisch (0412) 46 53 00, maar is niet verplicht.

D66 wint scholierenverkiezingen Elde

Afgelopen vrijdag 10 maart brachten 350 scholieren van vwo/havo 4, 5 en 6 hun stem uit tijdens de scholierenverkiezingen. Met een opkomstpercentage van 80% gaven de uitslagen een verrassend beeld van de politieke voorkeur van de jongeren op het Elde College.

Het leerplein was ingericht als heus stembureau. De kiescommissie, bestaande uit leerlingen van de leerlingenraad HV, controleerde de namen via klassenlijsten. Als een leerling stemgerechtigd was, kreeg deze een stembiljet om dat in te vullen in de stemhokjes. Vervolgens werden de ingevulde stembiljetten in de stembussen gedaan. Daarna was het aan de kiescommissie om de stemmen te tellen en de uitslag bekend te maken.

De uitslag was een klinkende overwinning voor D66. Met 102 stemmen versloeg D66 alle concurrentie. De tweede plaats van Groen Links met 56 stemmen bleef ver achter op D66. De VVD volgde Groen links op de voet met 54 stemmen op een derde plaats. De vierde partij op het Elde werd de PVV met 46 stemmen. De vijfde plaats , met 35 stemmen, voor het CDA was opvallend. Partijen als de SP, PvdA en Partij voor Dieren werden door het CDA op grote afstand gezet.

Succesvol concert Dommelvolk en Eigen Wijs

Foto: Lisa vd Ven

Afgelopen maandag stond er een gezamenlijk concert op het programma. In de ontmoetingszaal van Odendael speelden zowel Seniorenorkest Dommelvolk uit Rooi als orkest Eigen Wijs uit Veghel.

Dat de muziek geliefd is bij veel mensen in Meierijstad was meteen bij binnenkomst duidelijk. Een zaal van voren tot achter helemaal gevuld. Ook de locatiemanager van Odendael en Wethouder Eus Witlox waren aanwezig om te genieten van de orkesten. Eus Witlox: "Ik kom zelf uit Schijndel, een orkest uit Rooi én een orkest uit Veghel, zo zie je maar weer dat Meierijstad verbroedert."

Foto: Lisa vd Ven
Foto: Lisa vd Ven

Met ZijActiefNijnsel naar de Hoorinfotheek

Donderdagmiddag hebben we om 14.00 uur een afspraak met Jacqueline Lavrijssen in Eindhoven. Zij is medewerkster van de Libra Audiologie Hoorinfotheek en zal ons rondleiden. Terwijl we naar de eerste verdieping gaan vraagt ze ons zachtjes of niet te praten. Dat zou storend kunnen zijn voor de hooronderzoeken die in de verschillende ruimtes plaats vinden.

Door: Ria van den Boom

Als we binnenkomen in de ruimte van de infotheek lijkt het alsof we in een telefoonwinkel zijn. Jacqueline verzekert ons dat er niets gekocht kan worden. De Hoorinfotheek geeft onafhankelijk hulpmiddelen advies aan doven en slechthorenden.

Als er vragen komen vanuit de groep vraagt mevrouw Lavrijssen om niet door elkaar te praten. Dat kan zij niet volgen. Dan verteld ze dat ze zelf vanaf haar geboorte zeer slechthorend is en met behulp van liplezen en twee hoortoestellen door het leven gaat. De aangewezen persoon om ons over de vele hulpmiddelen te vertellen die slechthorenden het leven kunnen veraangenamen.

Schokkend was het te horen dat er steeds meer jonge kinderen hoorproblemen hebben. De bekende oortjes om muziek te luisteren worden vaak veel te lang ingehouden. Na een uur de oortjes in gehad te hebben is het noodzakelijk om de oren drie dagen rust te gunnen om beschadiging te voorkomen.

Een avond te dicht bij geluidsboxen staan kan onomkeerbare schade, zelfs doofheid geven. Vele hulpmiddelen worden uitgelegd en kunnen we uitproberen. Een kinbeugelhoofdtelefoon kan helpen om beter de tv te kunnen volgen. Een opus-soundbar die aangesloten kan worden op de tv en volledig is ontworpen voor maximale spraakverstaanbaarheid.

Er is ook een flink aanbod van wek- en waarschuwingssystemen. Bijvoorbeeld een versterkte deur- en telefoonbel. Rookmelder en wekker kunnen aangesloten worden op een trilapparaatje. Het was een interessante middag met veel informatie waar we iets mee kunnen als we zelf zover zijn dat we een hoortoestel nodig hebben.

Gewoon vriendinnen

Het is even na negenen. Ik sta op het perron in Best. Ik heb een lekker warme jas aan, comfortabele schoenen en een rugzakje bij me. Mijn stemming is opperbest. Heerlijk, een dagje uit, vriendinnen onder elkaar. Daar hoort de trein bij. Ik ga naar Utrecht, daar zal ik de anderen treffen voor een stadswandeling.

We kennen elkaar al sinds de lagere school. Al die jaren was het contact goed. Soms wat meer, soms wat minder. Af en toe neemt iemand het initiatief om samen iets te ondernemen. Een wandeling, een high tea, weekendje weg. Door het jaar heen zien en spreken we elkaar natuurlijk ook. Maar echt met z'n vieren erop uit, dat gebeurt niet zo vaak. Deze afspraak is na veel appen een half jaar geleden gepland. En als zo'n afspraak eenmaal staat, dan staat-ie ook. Iets om naar uit te kijken.

In de trein naar Utrecht is het druk. Onmiskenbaar zie ik om me heen nog meer vriendinnen die gezellig samen op pad zijn. Je haalt ze er zo uit: niet al te jong, meestal in tweetallen, druk pratend en praktisch gekleed. Vaak voorzien van Blokker voordeelkaartjes. De vrouwen naast mij ook. 'Leuk dat je belde,' zegt de een. 'Ja, ik dacht, laat ik het nieuwe jaar goed beginnen en meteen een afspraak maken. Het is te lang geleden,' zegt de ander. Ik glimlach. Dat klinkt bekend.

In Utrecht is ons groepje van vier compleet. Onze dag begint steevast met koffie. Aan tafel kijken we elkaar lachend in de ogen en kan het bijpraten echt beginnen. Nu we ouder zijn, gaan onze gesprekken over andere dingen dan voorheen. We hebben het over onze kwetsbare ouders, mantelzorgen, onze eigen kwaaltjes, over verlies. Over het wel en wee van kinderen die op zichzelf wonen, over perikelen op het werk, over de plek waar we oud willen worden. We kennen elkaars eigenaardigheden en twijfels, kunnen erom lachen. Het gaat ook over luchtige dingen, over vakanties, kleding en vroeger. 'Weet je nog …?' En dan komt er gegarandeerd een smeuïg verhaal, gevolgd door een uitbundige lachsalvo.

De wandeling gaat door rustige wijken en verrassende parken. 'Dag dames, zo te zien lusten jullie wel een wijntje,' begroet de ober ons in het lunchrestaurant. Hij ziet het goed. We gniffelen als blijkt dat we tamelijk uit de toon vallen met onze fleecevesten en wandelschoenen tussen de in driedelig pak gestoken zakenlieden. We laten ons lekker verwennen en kletsen gezellig door. Na de lunch wandelen we verder, tot aan het diner in de binnenstad. En al die tijd praten we. Voor ik het weet is de dag voorbij.

'Hoe was het?' vraagt Henk als ik thuiskom. Eén woord volstaat: 'Gezellig!' Verdere toelichting is overbodig. Het doet er eigenlijk niet toe wat we hebben gedaan of gezegd. De wandeling is slechts een decor. En waar de gesprekken ook over gaan, het is altijd goed, altijd fijn. Of we nu lachen, huilen of stil zijn. Het belangrijkste is het samenzijn zelf, er zijn voor elkaar. Daarin zit de kracht van ons uitje. Gewoon, het vertrouwde gevoel van vriendinnen onder elkaar.

Ik pak mijn telefoon. Snel even appen, vragen of iedereen goed is thuisgekomen. Ik verheug me nu al op de volgende keer.

Elli de Rijk
reageren? schrijvers@impesant.nl


Team Rembrandts wint eerste prijs in Florida

Het team Rembrandts, bestaande uit studenten van de Fontys Hogeschool Eindhoven, scholieren van het Zwijsen college uit Veghel en het Heerbeeck college uit Best hebben afgelopen zaterdag de eerste prijs in de FRC regional robot competition in Orlando Florida gewonnen. Drie leerlingen van het Zwijsen College zijn Rooise.

Naast deze prijs heeft team Rembrandts ook de Quality award gewonnen en hebben zij tijdens een van de wedstrijden in de competitie een nieuw wereldrecord gezet. Met het winnen van de eerste prijs heeft team Rembrandts zich gekwalificeerd voor de wereldkampioenschappen in St Louis eind april.

Maandag rond 09.00 uur arriveerde het team met een bus vanuit Dusseldorf bij de Fontys hogeschool aan de Rachelsmolen. Www.teamrembrandts.nl

Even voorstellen...

Hoi! Mijn naam is Ilse van den Ham. Ik ben 21 jaar oud en woonachtig in Son en Breugel. Ik zit momenteel in het laatste jaar van mijn MBO opleiding 'Marketing en Communicatie', deze opleiding volg ik op het Summa College in Eindhoven. Om deze opleiding af te ronden moet ik een afstudeerstage lopen. De komende vier maanden zal ik het MooiRooi-team dus komen versterken en zult u mijn naam vast en zeker vaker voorbij zien komen.

Ik heb gekozen voor een stage bij DeMooiRooiKrant omdat ik volgend jaar graag Communicatie of Journalistiek wil gaan studeren. Mijn interessegebied is erg breed, maar wat ik vooral leuk vind om te doen is het bedenken, schrijven en lezen van teksten. Ik hoop dus ook in deze 4 maanden mijn eigen bijdrage te kunnen leveren en uw favoriete krant nog aantrekkelijker te maken. Verder houd ik me in mijn vrije tijd veel bezig met sport, vrienden, dieren, festivals en films. Naast mijn opleiding werk ik in de horeca en sta ik regelmatig in verschillende supermarktketens lekkere hapjes uit te delen, iets wat ik al jaren met liefde en plezier doe.

Wanneer ik straks afgestudeerd ben aan de hoge school hoop ik of een baan te bemachtigen bij een groot reclamebureau of een bekend magazine, of zelfs ooit een eigen televisieprogramma op te zetten. Hopelijk ziet u mijn naam in de toekomst dus nog vaker voorbij komen! Heeft u vragen of wilt u gewoon even een praatje maken, loop dan gerust eens binnen.


Sandra Koningstein zit op dit moment in de serie van Boer Zoekt Vrouw. Ze is net als twee andere dames door boer Olke gekozen uit een berg post. Komende zondag hoort ze of ze naar huis moet of dat ze nog even in Texas mag blijven.

De redactie van DeMooiRooiKrant liep haar tegen het lijf en ze wilde graag poseren met onze krant! Enkele weken geleden berichtten wij al dat Sandra een klant is van DeMooiRooiKrant. Ze heeft het bedrijfje Eten met Gemak en daarmee trekt ze de regio door

Seniorenmarkt Odendael

Op 21 en 22 april 2017 wordt door de Stichting Vrienden van Odendael in Odendael een Seniorenmarkt georganiseerd. De Seniorenmarkt richt zich met name op alle belangstellende senioren uit Sint-Oedenrode en omgeving, Meierijstad.

Op deze markt is een gevarieerd aanbod te zien tussen producten en diensten voor senioren. Naast bedrijven die zich met hun producten en/of diensten presenteren zullen er tijdens de Seniorenmarkt een variabel aantal verenigingen, stichtingen en andere vrijwillige organisaties zich presenteren die zich dagelijks richten op zorg en welzijn. Kortom, de Seniorenmarkt is bij uitstek een gelegenheid om te zien wat ondernemend Meierijstad te bieden heeft.

Daarom zijn wij op zoek naar ondernemers die het leuk vinden om op deze markt hun product aan te prijzen en benaderen wij vrijwillige organisaties die hun vereniging willen promoten.

Op vrijdag 21 april begint de markt om 16.00 uur tot 20.00 uur, op zaterdag 22 april duurt de seniorenmarkt van 11.00 uur tot 16.00 uur. Voor informatie en aanmelden: Ingrid Gevers 06-10558591, e-mail: ingrid.gevers@brabantzorg.eu of Jan van Vlokhoven 06 -22375074, e-mail: info@vriendenvanodendael.nl

Jan van Acht voorzitter KBO

Op woensdag 8 maart jl. heeft KBO-Nijnsel haar jaarvergadering gehouden. Na de opening geeft interim voorzitter Jan van Acht het woord aan Mevrouw Yvonne de Goey(GGD). Zij vroeg aandacht voor het project: "theatervoorstelling en maatjesmarkt eenzame ouder", . Een project dat wordt georganiseerd door de gezamenlijke KBO's van Sint-Oedenrode.

Hierna neemt de vergadering een aanvang. Het blijkt, dat KBO Nijnsel haar financiële reserves heeft moeten aanspreken. De inkomsten van de huisvestingssubsidie en oud papier zijn onmisbaar. Het zijn juist die twee zaken waarover de politiek in de komende tijd een standpunt moet innemen.

Jan van Acht, die de vergadering goed heeft geleid wordt door de vergadering gekozen tot voorzitter, hetgeen met applaus wordt begroet.

Na de vergadering is er een optreden van: "t is alt wa". Zij geven een mooie voorstelling over bekende Rooise personen en Rooise gebeurtenissen.
Een muzikale cursus "Rooilogie", die door de aanwezigen goed is ontvangen. De middag werd traditioneel besloten met erwtensoep en roggebrood.

Alzheimercafé over onbegrepen gedrag

Op dinsdagavond 21 maart opent het Alzheimercafé om 19.00 uur weer zijn deuren in de Blauwe Kei in Veghel. Zoals gebruikelijk wordt er ook dan vanaf 19.30 uur een bepaald aspect van de ziekte dementie besproken. Deze keer gaat het over de veranderingen in het gedrag van mensen met dementie.

Die veranderingen zijn vaak niet te begrijpen en zorgen voor veel verdriet en machteloosheid. Een psycholoog komt uitleg en advies geven over het omgaan met onbegrepen gedrag. Bovendien komt een mantelzorger vertellen over haar ervaringen. Het Alzheimercafé is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in dementie en de toegang is gratis.

Herkenning
Wanneer iemand gaat dementeren kan er veel veranderen, zowel voor de betrokkene zelf als voor zijn of haar omgeving. Niet zelden treden er veranderingen op in gedrag en emoties, waarmee de naasten zich vaak geen raad weten. Hoe ga je om met boosheid of achterdocht van iemand met dementie? Of met iemand die niets wil? Wat kun je dan het beste doen? Een psycholoog geeft uitleg en adviezen over de omgang. Bij de bezoekers van het Alzheimercafé zullen ook de ervaringen van een mantelzorger veel herkenning oproepen. Het is de bedoeling van het Alzheimercafé om mensen die iets met dementie te maken hebben te informeren en een steuntje in de rug te geven. Bezoekers kunnen er niet alleen lotgenoten ontmoeten, maar ook hun vragen voorleggen aan professionals die iedere maand aanwezig zijn.

Themawandeling over 'kiezen'

Het Gesprek te Pas van aanstaande zondag 19 maart heeft als thema 'kiezen'. We hebben op 15 maart een regering mogen kiezen. Kiezen is moeilijk en we worden er dagelijks mee geconfronteerd. Ook zonder na te denken kiezen we voor 'gewoon verder gaan', terwijl dat misschien helemaal niet zo gewoon is. We hebben veel meer keuzes dan we ons realiseren. Ook nu allerlei aanknopingspunten voor een goed gesprek. We nodigen iedereen, jong of minder jong, van welke afkomst of gezindte dan ook, uit voor dit gesprek met wandeling. Je bent van harte welkom op zondag 19 maart om 10.00 uur bij het Damiaancentrum, Schijndelseweg 46, 5491 TB in Sint-Oedenrode.

Het Gesprek te Pas wordt elke derde zondag van de maand georganiseerd, telkens met een nieuw onderwerp. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en zal om ongeveer 12.00 uur worden afgesloten. De opzet is steeds hetzelfde:

Na ontvangst met koffie/thee en een inleiding op het thema (met enkele gedichten) komt het gedeelte "te pas": de deelnemers maken in kleine groepjes een wandeling van een uurtje in de bossen, tuinen of de prachtige omgeving van het centrum. Bij heel slecht weer of voor wie slecht ter been is, wordt de wandeling denkbeeldig. We spreken te pas, al of niet aan de hand van de meegegeven vragen, over of naar aanleiding van het onderwerp.

Vervolgens wisselen we bij een gezellige kop koffie/thee de ervaringen, verhalen of meningen uit, bespreken de teksten en om ongeveer 12.00 uur besluiten we dan deze ontmoeting van mensen en hun ideeën en denkbeelden.

Met deze wandelingen hoopt Damiaancentrum Nederland mensen nader tot elkaar te brengen en wat inspiratie te bieden. Onze kosten bedragen per deelnemer ongeveer 3 euro, we zijn tevreden met elke bijdrage naar draagkracht. Voor alle informatie over de Gesprekken te Pas: tel. 0413-291200 of 06-10223044.

Sportief wandelen met SV Fortuna'67

Op 28 Maart begint de eerste training in de zomertijd, en is het in de avond weer langer licht. Dus is het tijd om de conditie en lichamelijke fitheid op orde te brengen. Wandelen is een zeer goede manier om de gestreste ledematen te ontspannen na een drukke werkdag.

Dit kan SV Fortuna 67 voor u op een ontspannen en sociale manier verzorgen. In de maanden Maart en April besteden we hier extra aandacht aan i.v.m. ons 50 jarig bestaan. Dit als voorbereiding op onze jubileum wandeltocht voor iedereen op 21 Mei en de avond 4 daagse in Juni. Sportief wandelen is duidelijk anders dan een 'stukje wandelen'. Sportief wandelen betekent stevig doorwandelen, met een tempo rond de vijf of zes kilometer per uur. De gevarieerde training staat onder begeleiding van gediplomeerde trainers. De training begint met een warming-up om de spieren los te maken. Daarna oefenen we intensief met verschillende wandelvormen zoals: stevig doorwandelen en oefeningen met tempowisselingen. Na een dik uur volgt tenslotte de cooling down (om spierpijn te voorkomen). Tijdens de training worden waar nodig technische aanwijzingen gegeven. Wij leren iedereen de enige echte Sportief wandelpas aan. Door deze verantwoorde opbouw is de kans op blessures minimaal. Op dinsdag 28 maart en donderdagavond 30 maart kunt u aansluiten bij een beginners of een gevorderde groep. Vier weken gratis mee trainen om de sfeer te proeven. Verzamelen om 18.50 op de dinsdag en donderdag avond bij het verenigingsgebouw aan de zwembadweg 62 te Sint-Oedenrode. Voor Informatie kunt u contact opnemen met George Zoontjens (0413-476748).

Startersondersteuners bundelen krachten

Het Starterscollectief Sint-Oedenrode, Startersmarktplaats Veghel-Uden-Schijndel en Starters Succes Oss bundelen hun krachten in het Kennisplatform Noordoost-Brabant. Dit in navolging op het ontwikkelde kennisplatform in West-Brabant. Het Kennisplatform biedt een mix van e-learning courses, fysieke worskhops en een online community allemaal gericht op het zelfstandig ondernemerschap.

Eerste workshop
De eerste workshop vindt plaats op 17 maart van 14.30 tot 17.00 uur bij Bizztopia in Oss met als thema: Strategie en verdienmodel. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via: events@starterssucces.nl. Aan deze eerste bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Kennisplatform Noordoost-Brabant
Het Kennisplatform bestaat uit een combinatie van e-learning courses, een online community en praktische workshops rondom acht belangrijke thema's van het ondernemerschap. Deze thema's zijn: Strategie en verdienmodelSalesPersoonlijk leiderschapMarketingJuridische ZakenAdministratie en belastingenNetwerken en samenwerkenOnline Marketing en Social Media

E-learning en community
Op het e-learning platform reiken ervaren ondernemers op bovenstaande thema's stap voor stap de kennis aan. Als deelnemer bepaal je zelf welke informatie je nodig hebt en welke modules je wilt volgen. Je leert in het tempo dat jou het beste uitkomt. Aan het eind van elke module kun je de opgedane kennis voor jezelf testen door middel van een toets. Daarnaast word je deel van het Online Ondernemers Platform. In deze online community kun je de kennis en de informatie die je hebt opgedaan met andere ondernemers delen en kun je elkaar hierover vragen stellen.

Melkveefosfaatrechten, grondgebondenheid: wat staat u allemaal te wachten als melkveehouder?

De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen in de melkveesector. Eén daarvan is de afschaffing van het melkquotum. Door de afschaffing zijn veel melkveebedrijven gaan uitbreiden, waardoor de veestapel in Nederland is gegroeid.

Dit heeft ertoe geleid dat de regering de afgelopen 3 jaar allerlei maatregelen heeft genomen om de groei aan banden te leggen. De meest ingrijpende maatregelen zijn voor de (meeste) melkveehouders de melkveefosfaatrechten en de grondgebondenheid.

De introductie van het pakket maatregelen ging niet zonder slag of stoot. Eind 2016 is het wetsvoorstel voor melkveefosfaatrechten aangenomen, om daarna – wegens bezwaren vanuit de Europese Commissie – met één jaar uitgesteld te worden. Inmiddels zijn er halsoverkop enkele (nood)maatregelen genomen om de fosfaatproductie in 2017 al te verminderen.

Door deze ontwikkelingen willen wij u graag op 21 maart 2017 bijpraten over wat de gevolgen zijn voor de melkveehouderij. Uiteraard gaan we daarbij ook in op de knelpunten die de wetgeving met zich meebrengt en welke oplossingen er mogelijk zijn. Het belooft een leerzame en interessante avond te worden, waarbij ook alle ruimte is om gezellig te netwerken.

De informatieavond zal worden gehouden op ons kantoor: Van de Ven Accountants | Adviseurs, Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode.

U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar reactie@vdven.nl onder vermelding van uw naam en het aantal personen of telefonisch via telefoonnummer 0413 – 49 11 11. Wij hopen u op dinsdag 21 maart 2017 vanaf 20.00 uur te mogen begroeten. Om 20.15 uur starten we met de presentatie.

28 / 36

dag, dag.

ik deel mezelf met de nacht
die nadert om de hoek
meestal ben ik dan verloren
voelt de warmte bij voorbaat zacht,
zo zal een hemel mij kunnen bekoren

ik hou me dat in alle eenvoud voor
het beperkt ook de decibellen
als ik onder het laken
op mijn hurken, liggend,
omga met het mateloos snurken

het is niet ongebruikelijk
dat dit geluid mij doet kwellen
en de slaap onderbreekt
als een zwart baken

soms mag ik er meerdere tellen
het zal God zijn die mij pest
en steekt en mij herinnert
aan het vermaledijde moeten
waar ik in dit verlopen etmaal
had moeten wroeten

de bodem is in zicht
mijn brein vecht met het tegenlicht
ik doe wat ik moet doen,
geef mijn Boomer een natte zoen,
ben verder tot niets meer verplicht

ik deel mezelf met de nacht


Foto: Henri van Hoorn

Henri van Hoorn maakte deze prachtige foto vanaf de Ahrend. Door al het groen krijg je meteen zin in de lente!

Een taal is een dialect met een leger en een vloot
Jiddisch gezegde.

Wel een vuggelke mer nog gin koike

Foto: Lisette van Helden

Lisette van Helden schoot dit prachtige plaatje. Samen genieten van de heerlijke warme voorjaarszon.

Nijnsel pakt de volle buit

Ruud van der Rijt (links) tijdens zijn afscheidswedstrijd met broers John en Paul (r)

Op een zonovergoten Sportpark Den Eimert trof Nijnsel de Geldropse ploeg Braakhuizen. Na een feestelijke opening van het kunstgrasveld bij de buren van de korfbal begaven vele mensen zich naar het andere kunstgrasveld om te genieten van een leuk pot voetbal.

Braakhuizen is een goed voetballende ploeg en zij begonnen dan ook sterk aan de wedstrijd. Binnen een minuut had het al op voorsprong kunnen komen, maar doelman Thijs van Esch redde bekwaam. Braakhuizen was de betere ploeg en met goed voetbal kwamen zij tot een aantal kansen, maar het vizier stond niet op scherp en Thijs had een aantal goede reddingen. Geheel onverwacht kwam Nijnsel op voorsprong. Een speler van Braakhuizen speelde de bal zomaar in de voeten van Johan van der Pas. Hij ging alleen op de keeper af, maar hield goed het overzicht en gaf Stefan Hulsen een niet te missen kans en Stefan wist wel raad met dit kadootje. Direct na de aftrap werd Braakhuizen gevaarlijk. De behendige buitenspeler passeerde een aantal mensen en zijn goede schot belandde op de lat. Met de minimale voorsprong ging Nijnsel rusten. De thee van Ard Marinus deed wonderen. Nijnsel schoot uit de startblokken, want een minuut na rust werd de score verdubbeld. Een vrije trap van Stefan Hulsen kwam terug in zijn voeten en in de rebound rondde hij bekeken af. Lang kon Nijnsel niet genieten, want een aantal minuten later maakte Braakhuizen de aansluitingstreffer. Kort voor tijd vergrootte Nijnsel wederom de voorsprong. Arjan van Zutphen zette zijn tegenstander te kijken en zijn voorzet werd bij de eerste paal, knap door de immer scherpe Rick van der Vleuten binnen getikt. In de laatste minuut kwam Braakhuizen weer dichterbij waardoor het toch weer spannend werd. Omdat het spel een aantal keren onderbroken was, kwamen er een behoorlijk aantal minuten bij. Lars van Zutphen was nog dichtbij met een prachtig schot dat via de onderkant van de lat weer terug het veld in kwam. De rebound werd door Leon Peters benut, maar helaas gebeurde dit in buitenspelpositie. Nijnsel hield met kunst en vliegwerk de 3-2 stand vast en pakte de volle buit.

Ruime winst Rhode bij Prinses Irene

Vorige week verloor Rhode eigenlijk de wedstrijd tegen Helvoirt al in het eerste kwartier. Die fout wilde het zondag tegen Prinses Irene niet opnieuw maken en het trok dan ook meteen ten aanval. Er kwamen een drietal kleinere kansen en een grotere uit een scrimmage.

Na het eerste kwartier kwam Irene langzamerhand ook beter in de wedstrijd. Er kwamen een aantal mogelijkheden voor Prinses Irene uit voorzetten, en een paar gevaarlijke schoten. Doelman Paul van Heesch bewaarde de rust en leek niet echt in de problemen te komen. Rhode kreeg ook nog wel een paar kansjes, maar een paar goede voorzetten bereikten helaas geen medespelers. De 0-0 leek dus de ruststand gaan te worden, maar op slag van rust kwam Rhode toch nog op voorsprong. Simon vd Wetering werd in het 16–meter gebied onderuit gehaald en Daan van Dinten nam de bal perfect, hard en hoog in de hoek, 0-1.

Rhode ging daarna goed door. Al in de 46e minuut was er een eerste kans die nog niets opleverde. Maar in de 50e minuut was er al een herkansing. Koen vd Zanden ging op rechts goed door naar de achterlijn en zijn voorzet op Tim Stewart was op maat, en die wist er wel raad mee, 0-2. En in de 53e minuut was het al weer raak uit een identieke aanval. Ditmaal stuurde Bas van Kuringen Daan van Dinten diep en nu mocht Koen vd Zanden de klus afmaken, 0-3. In de 59e minuut werd het vonnis voltrokken. De keeper verdedigde de bal slecht uit en Koen vd Zanden wist de bal te onderscheppen en uit een moeilijke hoek kon hij de 0-4 binnen schieten. Prinses Irene bleef het daarna nog wel proberen, vooral met lange ballen, die de Rhode verdediging niet echt in moeilijkheden konden brengen. In de 82e minuut kregen zij toch loon naar werken, een voorzet van rechts werd binnen gekopt, eindstand 1-4.

Zondag: Rhode-Emplina. A.s. zondag is er weer een thuiswedstrijd. Tegenstander is Empelina uit Den-Bosch. De eerste wedstrijd, uit, werd wat ongelukkig verloren. Het zou mooi zijn als Rhode dat zondag recht kan zetten.

BMC net iets te sterk voor Boskant

BMC 1 was afgelopen weekend net iets te sterk voor ons vaandelteam. In de eerste helft was de wedstrijd in evenwicht; in de 2e helft had de thuisclub het beste van het spel. Met een klein beetje geluk had Boskant toch nog een punt overgehouden, maar een vrije trap in de allerlaatste minuut trof slechts de paal.

Boskant begon prima aan de wedstrijd. In de 9e minuut leverde dat een goede kans op voor spits Emiel van den Elsen. Zijn lobje verdween onhoudbaar voor keeper Jesper Langenhuijsen richting doel, maar bleek helaas net iets teveel naar links gericht. In de 17e minuut was Boskant er weer dichtbij. Een vlot lopende aanval werd door verdediger Rick van der Zanden strak voorgegeven, maar Emiel kwam een teentje tekort om er een goed vervolg aan te geven. In de 20e minuut was de thuisclub aan de beurt. Een voorzet van rechts werd door Lars Boelens in goede positie hoog over gekopt. In de 25e minuut kwam Boskant op voorsprong. Na een overtreding op Boskanter Frank van der Heijden, binnen de 16, ging de bal op de stip. Roy van der Linden bleef ijzig kalm en schoof de bal onhoudbaar tegen de touwen: 0-1. Binnen 5 minuten was het echter alweer gelijk. Na balverlies achterin was de voorhoede van BMC er als de kippen bij om de gelijkmaker binnen te schieten. In eerste instantie wist Boskant doelman Fred van Bussel nog te redden, maar tegen de rebound van Ruben Schellings was hij kansloos: 1-1.

Na rust was BMC de betere ploeg. En dat leverde ook enkele goede mogelijkheden op voor de thuisclub. In de 68e minuut leek de 2-1 te vallen, maar de strakke voorzet van Ruben Schellings werd door twee van z'n teamgenoten op een haartje gemist! En bij een tweede goede mogelijkheid, in de 73e minuut, kon de bal door de Boskant verdediging nog met veel moeite worden uitverdedigd. Maar bij een 3e aanval, in de 77e minuut, was het wel raak. Na een prima pass verscheen Bram Verhoeven vrij voor het Boskant doel. De eerste inzet van Bram wist doelman van Bussel nog te pareren, maar bij de rebound van Bram was hij kansloos: 2-1. Vanzelfsprekend probeerde Boskant die achterstand in de resterende tijd nog recht te trekken. Emiel van den Elsen was er met een kopbal in de 87e minuut dicht bij, maar hij mikte de bal de bal over. De vrije trap van Ron van Uden, in de allerlaatste minuut, leek één punt op te gaan leveren, maar zijn inzet spatte, onbereikbaar voor doelman Langenhuijsen, uiteen op de paal. Helaas geen punten voor Boskant dus!

Boskant zoekt trainer/coach 2e elftal

Voor komend seizoen is Voetbalvereniging Boskant is op zoek naar een trainer / coach voor het tweede elftal. De huidige trainer/coach Huub van der Zanden heeft aangegeven bezig te zijn aan zijn laatste seizoen. Dit gaat vooralsnog zeer succesvol, want het elftal is halverwege koploper in de reserve 3e klasse F. Het bestuur en de technische commissie hechten veel belang aan een goede begeleiding van het tweede elftal, omdat veel jeugdspelers er hun 'carrière' bij de senioren starten en van daaruit de stap naar het eerste elftal maken.

Het tweede team bestaat bijna volledig uit zelf opgeleide jonge spelers, van wie een gedeelte op termijn de stap richting het eerste team moet gaan zetten. De trainer/coach van het tweede werkt nauw samen met hoofdtrainer Mayk van Driel en de overige teamleden van de begeleiding. Trainingsdagen van de selectie zijn dinsdag- en donderdagavond. De trainer/coach van het tweede zal in elk geval op donderdagen de trainingen van het 2e gaan verzorgen en de coaching op wedstrijddagen. Voor de dinsdagtraining kunnen in overleg andere afspraken gemaakt worden.

Van de trainer/coach van het 2e wordt verwacht dat hij goede communicatieve vaardigheden heeft en in staat is om vooral jonge spelers op diverse (voetbal) aspecten beter te maken. De intentie is een samenwerking voor meerdere seizoenen. Bij interesse of voor tips kan er contact opgenomen worden met: Rudy Neggers
Voorzitter Technische Commissie Mail: info@vvboskant.nl.

Ruud van der Rijt hoofdtrainer De Valk

Hij is pas 28 jaar, maar toch gaat Nijnselnaar Ruud van der Rijt beginnen aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Vanaf komend seizoen zal hij aan het roer staan van eersteklasser De Valk uit Valkenswaard.

Veel mensen kennen Ruud als voetballer van Nijnsel en natuurlijk als oud-voetballer van FC Eindhoven. Hij speelde meer dan 100 wedstrijden in de Eerste Divisie en een aantal duels in de Eredivisie. Een blessure aan zijn knie gooide roet in het eten. Daardoor moest hij zijn carrière vroegtijdig beëindigen. Zijn toenmalige club Willem II zag direct een andere taak voor hem weggelegd. Ruud is nu Trainer/Coach van Willem II JO-17 en hij maakt videoanalyses voor het vaandelteam van de club uit Tilburg. De Valk haalt dus een talentvolle trainer binnen met ervaring op het hoogste niveau. "Ik heb er erg veel zin in. De Valk is een mooie club", geeft de oefenmeester aan.

Teams Attaque in grootse vorm

De 4e speelronde van de voorjaarscompetitie 2017 bleek een goede te worden voor de teams van Attaque. Waar Attaque 1 de koppositie heroverde, Attaque 2 hun voorsprong vergrootte en Attaque 3 de aansluiting vond met de middenmoot.

Attaque 1 ging vrijdagavond op bezoek naar het Veghelse TTCV van Herwaarden 5. Waar het vaandelteam al het hele seizoen stuivertje wisselt om de 1e positie in de groep, zijn de Veghelse tegenstanders aan het strijden tegen degradatie. Dit gegeven bleek ook tijdens de wedstrijd bevestigd te worden, want vanaf het begin lieten Dirk, Menno en Leon zien dat ze duidelijk een maatje te groot waren. Attaque 1 kwam nooit echt in de problemen en uiteindelijk stond er de grootste uitslag mogelijk op het bord: 0-10. Door deze soevereine score en omdat naaste concurrenten Rotac '82 1 maar 7 punten pakten, is de koppositie weer overgenomen. Het gat bedraagt nu 1 punt: 29 om 28.

Attaque 2 ging woensdagavond ook naar Veghel om het op te nemen tegen TTCV van Herwaarden 7. De uitgangspositie was vrijwel gelijk aan die van team 1: Attaque 2 draait goed bovenin mee en het team uit Veghel strijd tegen degradatie. Ook Attaque 2 kende een uitstekende start en na een aantal prima partijen stond er alweer 0-5 op het bord voor Leon, Frank en Burt. De score liep daarna nog wat verder op totdat Leon Huijberts verrassend de 8e partij verloor tegen Gerard Hendriks. Burt en Frank trokken vervolgens toch de score door en dat resulteerde in een afgetekende 1-9 overwinning voor de Rooise mannen, die hiermee hun voorsprong op nummer 2 BSM 2 vergrootte van 2 naar 5 punten.

Waar Attaque 1 en 2 soeverein bovenaan staan, zoekt Attaque 3 na 3 wedstrijden nog steeds naar de eerste overwinning. Vrijdagavond troffen ze een tegenstander waarbij dit sowieso essentieel zou kunnen zijn, namelijk nummer 5 Rotac '82 3. Het verschil tussen de jonkies uit Rooi en de veteranen uit Rossum bedroeg slechts 1 punt in het voordeel van team 3. Het bijna gelijke puntenaantal in de stand was echter geen afspiegeling van wat er die avond ging gebeuren in Rossum. Na een thriller die Stefan Kerk uiteindelijk won van Ton Gil en de soevereine overwinning die daarop volgden van Anne en Bram, stond het al snel 0-3. Nadat Anne en Stefan het dubbelspel wonnen en Stefan ook zijn tweede partij eenvoudig binnenhengelde, was het zelfs al 0-5. Daarna ging de Rooise machine wat haperen werden de laatste 5 wedstrijden om en om gewonnen door beide teams, waardoor Attaque 3 hun eerste wedstrijd dit seizoen wint: 3-7. Door deze overwinning en de resultaten van de andere teams is het verschil naar nummer 3 Always Fair 2 nog maar 2 punten en dit duel wordt volgende week vrijdag uitgevochten.

Triplet opnieuw clubkampioen

Voor het 3e jaar op rij werd dit triplet clubkampioen tripletten. Een unieke prestatie dat nog nooit eerder bij Cloeck & Moedigh is gepresteerd. Na de 2e finalepartij was duidelijk dat de winst hun bijna niet meer kon ontgaan. Zij versloeg daarin naaste concurrent het triplet Karel Verschuijten/Martin Gerritsen/Frenk van Mierlo en hield een hoog saldo over.

In de andere partij ging de winst naar het triplet Ingrid vd Eijnden/Leon vd Rijdt/Piet Habraken door het triplet Angela Gerritsen/Erik Verschuijten/Nellie Hendriks te verslaan. In de laatste ronde verloor het triplet Toon Bergen/Huub van Abeelen/Karel Kreijveld van het triplet Angela Gerritsen/Erik Verschuijten/Nellie Hendriks maar hield voldoende saldo (1e, 2 +10) over om het toernooi te winnen. De strijd om de 2e en 3e plaats werd beslist in het voordeel van het triplet Ingrid vd Eijnden/Leon vd Rijdt/Piet Habraken (2e, 2 +1). Het triplet Karel Verschuijten/Martin Gerritsen/Frenk van Mierlo eindigde hierdoor op de 3e plaats (3e, 1 -5) omdat ze 1 punt voordeel hadden op het triplet Angela Gerritsen/Erik Verschuijten/Nellie Hendriks (4e, 1 -6). In de B-finale werd het triplet Wim vd Rijdt/Jan vd Schoot/Kees Luijten winnaar (3 +25), in de C-finale het triplet Hanneke van Erp/Rob van Berkel/Jan Bekkers (3 +14) en in de D-finale het triplet Toos Hazenberg/Annemie Selten/Henri Rovers (3 +26).

Nationale Petanque Competitie (NPC)
Uitslagen van deze week: 4e divisie 4008, Dommels Boeleke 2 - Cloeck & Moedigh 1: 4-4, 5e divisie 5003, PV Tilburg 4 - Cloeck & Moedigh 2: 3-5, 5e divisie 5011, PC Venlo 1 - Cloeck & Moedigh 4: 4-4, 6e divisie 6005, Cloeck & Moedigh 5 - Plop 9: 5-3, 6e divisie 6013, La Donnée 3 - Cloeck & Moedigh 6: 3-5, 6e divisie 6014, Cloeck & Moedigh 7 - Dongen 4: 2-6.

Start nieuwe loopgroep voor beginners

Net als voorgaande jaren start Sportvereniging Fortuna '67 uit Sint-Oedenrode, ook in het jaar dat de vereniging 50 jaar bestaat, weer met een hardloopgroep voor beginners. Het ideale moment om kennis te maken met de loopsport, individueel of met een loopmaatje. De eerste training van deze nieuwe groep is op maandag 3 april om 19.30 uur (duur circa 1 uur), vertrek vanaf de clubaccommodatie aan de Zwembadweg. Hardlopen is een heerlijke buitensport die het hele jaar door beoefend kan worden. Tijdens de trainingen komen alle facetten van de loopsport aan bod zoals intervaltraining, loopscholing, coopertest en duurlopen.

Inspanning en ontspanning
De trainingen worden verzorgd door gediplomeerde trainers met veel aandacht voor o.a. warming-up, cooling-down en blessurepreventie. Zowel ongeoefende lopers als meer gevorderde lopers kunnen zich bij Fortuna aanmelden. De nieuwe beginnersgroep is er op gericht om in relatief korte tijd een redelijke afstand te kunnen lopen. Een aantal keer per jaar wordt een coopertest gelopen om je conditie en voortgang te beoordelen.

Naast inspanning tijdens de training is ontspanning zeker zo belangrijk. Het sociale aspect staat bij Fortuna´67 dan ook hoog in het vaandel. Het is een hechte vereniging met meer dan 170 leden van jong tot oud. Menig loper bezoekt regelmatig regionale of landelijke wedstrijden, waar Fortuna dan ook wordt herkend als een zeer gezellige club met enthousiaste lopers. Inlichtingen en vooraf aanmelden bij Luc Minderhoud 06-24831884 of kijk op www.fortuna67.nl

Eveline van der Looij succesvol op Indoor Brabant

Ook dit jaar werd Eveline uitgenodigd om deel te nemen aan Indoor Brabant, nadat ze vorig jaar net buiten de prijzen viel (11de) wist ze dit jaar sportief te revancheren. In de Klasse DE - M / Z / ZZ is ze de eerste ronde foutloos doorgekomen waarbij slechts 7 van de 32 deelnemers met haar naar de barrage mochten.

De omroeper die in deze prachtige ambiance het publiek informeerde, wist de vele meegereisde supporters te enthousiasmeren door de link naar Sint-Oedenrode en de Rooise Pony en Paarden Ruiters te leggen. In de barrage bleek hoe moeilijk het was om te presteren in deze arena, van de 7 overgebleven combinaties waren er slechts 2 foutloos na 2 omlopen. Eveline zette een scherpe tijd neer maar wel met 1 balk. Hiermee werd een prachtige vierde plek behaald. De uitreiking werd gedaan door niemand minder dan onze Olympische trots Anky van Grunsven en sponsor Joep Raaijmakers. Met een rozet, deken, hoofdstel en welgemeende felicitaties van deze twee iconen konden Eveline en Esprit terug zien op een geweldige ervaring.

Michelle Bakx en Golden Tulip vertrokken een weekend eerder naar de dressuurwedstrijd in Uden. Na een wedstrijdstop van drie maanden vertrok deze combinatie weer op wedstrijd. Michelle en Golden tulip reden een mooie ontspannen proef in de klasse L2 welke goed was voor een vierde prijs en 207 punten.

Marwin van den Nieuwenhuijzen Tweede op Indoor Brabant

De vijftigste editie van Indoor Brabant was afgelopen week in de Brabanthallen te Den Bosch. Tussen alle topsport was ook nog plaats en tijd ingeruimd voor de basiswedstrijdsport. Op zondagochtend in de Peelhal startte Marwin van den Nieuwenhuijzen het paard Fien H in de klasse Z.

In deze klasse liggen de balken in het basisparcours op 1.30m hoogte. In het basisparcours bleef het parcours geheel intact en samen met zeven andere combinaties kon in de barrage gestreden worden om de eerste prijs. Een balk rolde uit de lepels en Marwin en Fien H schroefde het tempo op. Dankzij de snelle barragetijd eindigde ze met een tweede prijs. Suzan van Gastel startte haar paard Fergie ook in deze klasse. Helaas rolde bij deze combinatie een balkje uit de lepels in het basisparcours.

Hoge score voor Gin Keus

In de 21e ronde behaalde Gin Keus een prachtige score van 97 punten. Korte partijen: Pieter van Veijfeijken (Wapen van Eerschot) 24 car. in 7 beurten (moy. 3,42), Marcel de Laat (St.Joris) 34 car. in 11 beurten (moy.3,09), Theo van Hastenberg (Beurs) 32 car. in 12 beurten (moy. 2,66), Mark Verhagen (Gin Keus) 28 car. in 13 beurten (moy. 2,15) en Joan van Hastenberg (Boskant) 26 car. in 14 beurten (moy. 1,85).

Uitslagen: Boskant – Jachtrust 71-64, Oud Rooy – Gin Keus 43-97, Dorpsherberg – Beurs 66-74, D'n Toel – Kofferen 79-61, Wapen van Eerschot – St.Joris 75-65, Wellie Winne Welles – de Kroeg 67-69. B.C. Eerschot was vrij.
Stand: 1 Boskant (20) 1491, 2 Wapen van Eerschot (19) 1465, 3 D'n Toel (20) 1459, 4 Kofferen (19) 1393, 5 St.Joris (19) 1376, 6 Oud Rooy (20) 1370, 7 Beurs (19) 1336, 8 Dorpsherberg (20)1304, 9 Wellie Winne Welles 1302, 10 Jachtrust (19) 1288, 11 de Kroeg (19) 1260, 12 Gin Keus (19) 1255, 13 B.C. Eerschot (19) 1164.
Programma: Ma. 13 maart Kofferen – Boskant, B.C. Eerschot – Dorpsherberg. Do. 16 maart Gin Keus – Wapen van Eerschot, De Kroeg – St.Joris, Jachtrust – Oud Rooy, Beurs – Wellie Winne Welles, D'n Toel is vrij.

Bizarre waterpolowedstrijd Argo

Op papier was het een kansloos duel voor de waterpolodames van Argo dat met slechts 1 wisselspeelsters en de afwezigheid van 2 basisspelers afgelopen zaterdag af moest reizen naar Helmond. Tegenstander Lutra, 2e plaats in de competitie, doet het dit seizoen opvallend goed.

De tactiek van Argo was door middels een goede zone, het fysieke spel te ontregelen waardoor Lutra het vooral moest hebben van schoten uit de 2e lijn en de counter. Yvonne v.d. Vorstenbosch keepte een puike wedstrijd. De tactiek pakte in het eerste part goed uit en met een 0-0 werd er gerust. Dat was het moment waarop de wedstrijd op zijn kop werd gezet. Een speelster van Lutra had zich ingesmeerd met bodylotion, dat is niet toegestaan en dus mocht de speelster niet meer meedoen aan de wedstrijd. Dit resulteerde in de nodige frustratie bij Lutra, waardoor in het 2e part een speelster van Lutra zich verbaal niet wist te beheersen. Ook zij mocht het bad verlaten waardoor Lutra geen wisselspeelsters meer had. Toen 2 minuten later een 3e persoonlijke fout uitgedeeld werd, werd een 3e speelster van Lutra weggestuurd, waardoor Argo de rest van de wedstrijd een overtal situatie had. Het uitspelen van de man meer verliep zeer gedisciplineerd. In het laatste part liep ook Argo averij op doordat 2 speelsters met 3 persoonlijke fouten niet meer het water in mochten. De eindstand van 3-10 zal menig vraagtekens oproepen bij de andere teams in de competitie, de dames van Argo namen het cadeautje gretig in ontvangst waardoor het team definitief veilig is in deze competitie.

Super weekend voor Argo zwemmers

Nadat vrijdagavond tijdens het Rooise sportgala de wedstrijdploeg van Argo werd gehuldigd voor het behaalde regionale D1 kampioenschap van 2016 stond zondag alweer de laatste competitieronde van seizoen 2016/2017 op het programma.

Argo voor het eerst uitkomend in de landelijke C-klasse stond na de voorlaatste ronde in de tussenstand op een keurige 4e plaats van de 30 deelnemende verenigingen. De laatste competitieronde werd in Eindhoven in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion gezwommen met 6 verenigingen.

Argo ging met een vrijwel complete ploeg richting Eindhoven. In alle programmanummers goed vertegenwoordigd, goed gemotiveerde zwemmers en prima tegenstanders. Dit alles resulteerde in een uitermate spannende wedstrijd waarbij soms op het scherpst van de snede werd gestreden om de eerste plaatsen. De Argo wedstrijdzwemmers hebben zich vaak in de top 3 weten te zwemmen. In totaal werd 5 keer een 1ste, 3 keer een 2e en 8 keer een 3e plaats behaald. Ook zijn er weer enkele clubrecords gesneuveld: Anne Gibbels: 200m vlinderslag in 2.41.21, Guus van Stiphout 100m rugslag in 1.00.33 en 50m vrije slag in 0.23.85, Stef van Zitteren 200m vlinderslag in 2.23.71. Argo heeft in deze laatste competitieronde 5254,37 punten behaald. In de totaaluitslag komt Argo hiermee op 21712,97 punten.

OLAT wandeltocht vanuit Riethoven

Op zondag 19 maart is de start van de laatste wandeltocht van dit 50e winterseizoen en wel vanuit Riethoven. Na de vele buien van de laatste weken hopen we de eerste zonnestralen van het naderende voorjaar te voelen. Riethoven ligt in de kern van De Kempen.

Onze routebouwers kennen de schoonheid van deze streek met zijn heide, bossen, dennen, veengebieden, riviertjes en watermolens. De wandelaars lopen door het natuurgebiedje Heiereind en komen uit bij de Keersop. De 10 km wandelaars volgen dit riviertje een tijdje. Voor de anderen gaat het richting Dommel en passeren de Dommelse Watermolen, een dubbele onderslagmolen: korenmolen én oliemolen. Daarna via een oud landgoed richting de Venbergse Watermolen. Via omgeving Eurocircuit gaan de wat langere afstanden naar de Malpie, een uitgestrekt heidegebied met vele grote en kleine vennen. Verderop via knuppelpaadjes richting Borkel. De langste afstand gaat door natuurgebied De Plateaux-Hageven. We vervolgen richting Kempervennen en komen aan bij een rustpost bij de Sint-Valentinuskapel. Via een paar boerenlandpaden opnieuw langs de Dommel naar Westerhoven en via een oud kerkenpad naar een mooi bosgebied voor de laatste kilometers naar de finish. Voor de echte lange afstand wandelaars kent de route nog een extra lus richting Broekhoven en Steensel via het riviertje de Run, natuurpad De Sprankel, natuurgebied Het Goor, visvijvers, Vlasroot en Keersop.

Startlocatie is Struisvogelboerderij Heierhof, Heiereind 11, 5561 BD Riethoven. Parkeren kan op het terrein van Heierhof. De 50 en 60 km wandelaars starten tussen 07.00 en 07.30 uur. Alle andere afstanden mogen starten vanaf 08.00 uur. De ervaren wandelaars kunnen wandelen op de 40, 30 of 20 km. Voor degenen die minder willen wandelen en voor families met kinderen kan men tot uiterlijk 12.30 uur ook starten op de 15 of 10 km. Men moet om 19.00 uur weer terug zijn op de startlocatie. Onderweg heeft OLAT enkele wagen- en caférustposten ingericht. Er hangen pijlen en men krijgt een routebeschrijving mee, waardoor de routes eenvoudig zijn te wandelen. Kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding genieten 50% korting op het inschrijfgeld. Uitgebreide informatie vindt u op www.olat.nl/winterserie waar vooraf ook de route middels GPS tracks zijn te verkrijgen. Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen via e-mail: dagtochten@olat.nl.

KV Rooi A1 kampioen

Vorige week speelde de KV Rooi A1 een belangrijke wedstrijd tegen Stormvogels A2, het was een gelijkopgaande wedstrijd. De einduitslag was 8-8, waarmee de A1 het kampioenschap binnenhaalden.

Afgelopen zaterdag speelde ze de laatste wedstrijd, ook weer tegen Stormvogels A2. De tegenstanders waren erg scherp, want bij winst zouden ook zij kampioen zijn. De eindstand was 1-6 voor Stormvogels. De A1 kon toch het kampioenschap gaan vieren.

KV Rooi D1 kampioen

Afgelopen zaterdag speelde de D1 van KV Rooi hun kampioenswedstrijd tegen Altior D2. Alleen bij winst waren ze kampioen, het was een ontzettend spannende wedstrijd waarbij er hard werd gewerkt.

Ze hebben uiteindelijk gewonnen met 5-4. Het hele seizoen hebben ze met z'n alle super hard gewerkt om te winnen, en dit is beloond met een mooi kampioenschap wat hierna goed is gevierd.

VDZ Racing start rallyseizoen met een kleine verrassing

Aanstaande zaterdag start het Nederlandse rallyseizoen in Emmeloord en omgeving met de Zuiderzeerally. VDZ Racing zou aanvankelijk deze wedstrijd overslaan in verband met de verkoop van de Nissan. Aangezien deze nog niet verkocht is, heeft de organisatie van de Zuiderzeerally Roel benaderd om dan als zgn. 0-auto van start te gaan. Navigatrice Ilse van de Sande is nog niet voldoende hersteld, Gijs Boom neemt wederom de honneurs waar.

De 0-auto is de eerste rallyauto die de proef op volle snelheid rijdt, voor de eerste deelnemers die o.a. bestaat uit rallylegende Coen Vink in de Subaru Impreza 555 en de bekende namen in hun EVO's en R5-auto's. Volop promotie voor de sponsoren en hopelijk zijn er nog wat extra geïnteresseerden om de Nissan over te nemen. De Zuiderzeerally bestaat uit 5 klassementsproeven, goed voor 116,5 kilometer op snelheid. De landelijke dijkproeven staan voor de middag op het programma (3x), waarna het 's avonds tijd is voor o.a. de beroemde industrieproef (2x) waar altijd enorm veel publiek op af komt. In de afgelopen winterperiode heeft het serviceteam zeker niet stilgezeten: Naast het reguliere onderhoud aan de Nissan is het team ook begonnen met het opbouwen van een 2e Peugeot 205 die ook de verkoop in zal gaan als de auto gereed is.

Tweemaal winst & eenmaal verlies voor Dioscuri

Zondag 12 maart, een lange turndag in Sporthal De Streepen! Maar liefst 50 turnsters van Dioscuri Sint-Oedenrode en De Meere Boxmeer kwamen in actie in een driedubbel competitietreffen. Waar de turnsters in de individuele wedstrijden vooral gefocust zijn op "veilig" turnen biedt de teamcompetitie de kans bij uitstek om te experimenteren en nieuwe technieken uit te proberen.

Het tweede bovenbouwteam liet wederom prima progressie zien. Hoogtepunten waren het sterke turnen van Paula en Bente op vloer (11.50), de fraaie brugoefening van Birgit (eveneens 11.50), de erg mooie balkoefening van Elena (met 11.10 de hoogste Dioscuri score) en goede sprongen van Nienke (11.00). Ilse eindigde op een mooie tweede plaats in het individueel eindklassement. De wedstrijd werd met ruim 9 punten verschil in het voordeel van De Meere beslist.

In de tweede wedstrijd traden Anouk van den Brand, Amy Jones, Julia van Hoof, Sterre van den Brand, Anneke Verwaard, Jade van Vechel en Myrne van den Eertwegh aan. Het lukt de meiden van Dioscuri niet altijd, maar dit keer was hun optreden op brug ijzersterk. Amy zette met de hoogste dagscore van 12.00 de toon, onmiddellijk gevolgd door de turnzusjes Sterre en Anouk van den Brand (die 1 en 2 zouden eindigen in het eindklassement!) met 11.90. Het team zat "in de wedstrijd" en gaf de wedstrijd op balk een mooi vervolg. Hier waren het Julia en Anneke die de kar trokken met scores van 12.10 en 11.40. Jade liet zich op dit toestel van haar beste kant zien door fysieke tegenslag te overwinnen en een hele fraaie oefening te laten zien. Op sprong en vloer werd, mede door hoge sprongen van Myrne, de voorsprong op De Meere niet meer uit handen gegeven: 231.85 tegen 227.75 voor de Rooise meiden.

In de laatste wedstrijd betraden Imke Dirven. Nicci Vereijcke, Lindsy Hagelaars. Hanna Hessels, Lieke de Visscher, Puk Glorius, Nora Wijnen, Jindy van den Oever, Alysha Broeders en Janne Oerlemans de turnarena. Het harde werken van de afgelopen weken werd beloond met een overwinning: 319,65 - 318,85 voor Dioscuri. Nora scoorde een mooie tweede en Lieke een fraaie derde plaats overall. Puk en Lieke maakten een radslag op de balk en bleven staan!

Piet van den Berg bondskampioen bij de junioren

Afgelopen weekend waren de bondskampioenschappen indoor. Piet van den Berg schoot namens Ontspanning in Schijndel bij de junioren 1e klasse. In de voorronde schoot hij 5672 punten en ging als tweede geplaatst naar de finales.

De eerste twee rondes won hij met 6 – 2. In de halve finale schoten beide schutters viermaal dezelfde score zodat de stand op 4 – 4 kwam. In de laatste serie wist Piet het verschil te maken met een punt meer en hij won met 6 – 4. In de gouden finale gaven de schutters elkaar weer weinig toe en opnieuw werd de stand 4 – 4. Piet schoot ook nu net weer een puntje meer in de laatste ronde, zodat hij de titel won.

Rick van de Mortel schoot zaterdag het bondskampioenschap in Rotterdam bij de aspiranten t/m 10 jaar. Zij schieten een enkele ronde van 30 pijlen, zonder finales. Met een score van 149 werd Rick keurig zesde.

De schutters van de Rozelaer hebben dinsdagmiddag voor een wedstrijd voor de competitie geschoten. De dagwinnaar was Antoon Vervoort met 225 punten. De overige uitslagen: Mart Verhoeven 215, Jan van Erp 210, Leo van Breugel 179, Antoon Hermes 174, Ron Spijker 158 en Joep Verbunt 148.

Vrijdagavond is er een normale 25 meter wedstrijd geschoten. De winnaar bij de recurve was Sjef van den Berg met 245 punten. Goede tweede was Piet van den Berg met 243 punten. De overige scores: William Huyberts 226, Kristin Davies 207, Frans van de Braak 191, Mark Kuys 188, Jerica van de Mortel 164 en Antoon Hermes 152. Bij compound was Paul van de Mortel de winnaar met 228 punten. De overige twee: René van Erp 225 en Wil Kivits 224. Bij de houtschutters won Antoon Vervoort met 137 punten. De overige scores: Jos van den Berg 111, Michael Moonen 76 en Agnes Vissers 72.

Op maandagavond schieten de Vrienden van Pieter Breugel hun wedstrijden op dinsdagmiddag de Rozelaer. Vrijdagavond is de clubavond van de senioren. De leden hebben een eigen sleutel en kunnen vrij binnen en buiten trainen als de accommodatie niet bezet is. De jeugdtraining is op woensdagavond van 18.30 – 20.00 uur.

In memoriam
Wij hebben onverwachts afscheid moeten nemen van onze oud-voorzitter Jan Lathouwers. Jan is 27 jaar voorzitter geweest van Ontspanning. Hij heeft veel betekend voor de club en voor de handboogsport. Vorig jaar hebben we het 50-jarig lidmaatschap mogen vieren met Jan en zijn familie. We zullen hem missen.

34 / 36

Voetbal
VV Nijnsel
Uitslagen senioren:

Nijnsel 1-Braakhuizen 1 3-2
Nijnsel 2-Bavos 2 0-3
SC Helmondia 2-Nijnsel 3 2-1
Nijnsel 4-UDI'19 16 4-7
Nijnsel 5-Blauw Geel'38 17 4-3
Blauw Geel 14-Nijnsel 6 2-5
Rood Wit'62 VR1-Nijnsel VR1 0-3
Rhode VR2-Nijnsel VR2 0-0
Uitslagen jeugd:
HVCH JO19-2-Nijnsel JO19-1 1-4
Boekel JO17-4-Nijnsel JO17-1 1-6
Boekel JO15-5G-Nijnsel JO15-1 0-5
Nijnsel MO15-1-Schijndel MO15-1 0-3
Nijnsel JO13-1G-WEC JO13-2 1-1
Gemert JO11-4 Nijnsel JO11-1G 2-6
Nijnsel JO11-3G-Boekel JO11-7G 11-0
Rhode JO9-4G-Nijnsel JO9-1G 0-1
Programma jeugd:
JO19-1-Avesteyn JO19-1 15.00
JO17-1-SJVV JO17-2 15.00
JO15-1-Rhode JO15-5G 13.00
FC de Rakt MO15-2-MO15-1 12.15
Boskant JO13-1 -JO13-1G 11.30
JO11-1G-Blauw Geel'38 JO11-3 09.45
Gemert JO11-9-JO11-3G 09.15
JO9-1G-Boekel JO9-3 09.45
Programma senioren:
WODAN 1-Nijnsel 1 14.30
Rhode 3-Nijnsel 2 12.00
Nijnsel 3-Mifano 2 12.00
HVCH 13-Nijnsel 4 10.30
Rhode 7-Nijnsel 5 12.00
Nijnsel 6-Festilent 7 10.00
Nijnsel 7-Blauw Geel'38 13 10.00
Nijnsel VR1-Gemert VR1 14.30
Nijnsel VR2-TOP VR1 10.00

Rhode
Programma senioren:

Rhode 1-Emplina 1 14:30
HVCH 2-Rhode 2 12:00
Rhode 3-Nijnsel 2 12:00
Rhode 4-WHV 2 12:00
Sparta'25 9-Rhode 5 12:00
Blauw Geel 14-Rhode 6 10:00
Rhode 7-Nijnsel 5 12:00
Boekel 8-Rhode 10 10:00
Rhode 35+1-Ollandia 35+1 10:00
Rhode VR1-Festilent VR2 10:00
Rhode 2/ZAT-Zwaluw VFC 4 16:30
Mierlo Hout-Veteranen 16:
Uitslagen senioren:
Prinses Irene 1-Rhode 1 1-4
Rhode 2-Someren 3 0-1
Volkel 2-Rhode 3 5-1
HVCH 6-Rhode 4 1-3
Rhode 6 ELI 4 0-4
Boskant 5-Rhode 7 4-3
Rhode 10-Avanti'31 9 5-1
Volkel VR1-Rhode VR1 2-1
Rhode VR2-Nijnsel VR2 0-0
Schijndel 35+2-Rhode 35+1 1-0
SV BLC 6-Rhode 2 1-7
Uitslagen jeugd:
JO19/1-UNA JO19/1 0-3
Irene JO19/1-JO19/2 3-3
JO19/3-Erp JO19/2 4-4
Deurne JO17/1-JO17/1 3-1
Mierlo JO17/3-JO17/2 3-1
JO17/3-Mierlo JO17/4 1-1
SVSH JO17/1-JO17/4 7-0
JO15/1G-WEC JO15/1 5-0
Brandevoort JO15/2-JO15/2 1-0
Erp JO15/2-JO15/3 1-0
JO15/4-Blauw Geel'38 JO15/9 0-12
JO15/5G-Erp JO15/4 1-4
DAW JO13/1-JO13/1 0-0
Brandevoort JO13/2-JO13/2 0-2
JO13/3G-Schijndel JO13/5 8-1
Gemert JO13/3-JO13/4 0-2
Schijndel JO13/6-JO13/5G 1-4
JO13/6-Irene JO13/2 0-5
JO13/7M-SCMH JO13/2M 8-1
JO11/1-Avesteyn JO11/1 0-2
WEC JO11/3G-JO11/2 2-7
JO11/3-Boekel JO11/2G 5-2
JO11/5G-DVG JO11/3 5-9
Sparta'25 JO11/4G-JO11/6 2-7
Stiphout V. JO11/4G-JO11/7G 6-5
JO11/8G-Gemert JO11/9 4-5
ASV'33 JO9/1-JO9/1G 1-8
JO9/2-MVC JO9/1G 1-0
Sparta'25 JO9/5G-JO9/3 0-7
JO9/4G-Nijnsel JO9/1G 0-1
Boskant JO9/1G-JO9/5 1-0
JO9/7G-Blauw Geel'38 JO9/15 1-0
Irene JO9/3-JO9/8 0-1
JO9/9-Boskant JO9/2G 1-1
Blauw Geel'38 JO9/19-JO9/10G 1-0
JO8/1-JVC Cuijk JO8/1 8-0
DSV MO19/1-MO19/1 9-0
MO17/1-Boekel MO17/1 2-0
MO13/1-VOW MO13/1 2-6
Achilles Reek MO11/1-MO11/1 0-12
Programma jeugd:
RKDVC JO19/1-JO19/1 14:30
JO19/2-NLC'03 JO19/1 14:45
ZSV JO19/2-JO19/3 15:00
JO17/1-Stiphout V. JO17/1 14:30
JO17/2-DVG JO17/2G 14:45
Rood Wit'62 JO17/5-JO17/3 15:00
JO17/4-Someren JO17/3 13:00
MULO JO15/1-JO15/1G 13:00
JO15/2-Milheezer Boys JO15/1G 13:00
JO15/3-Blauw Geel'38 JO15/5 13:15
Avanti'31 JO15/2-JO15/4 13:00
Nijnsel JO15/1-JO15/5G 13:00
JO13/1-Sparta'25 JO13/1 11:45
JO13/2-HVV Helmond JO13/1 11:45
Mariahout JO13/2G-JO13/3G 12:00
JO13/4-Mifano JO13/3 11:45
Schijndel JO11/1-JO11/1 10:15
JO11/2-Boerdonk JO11/1G 10:30
WEC JO11/2G-JO11/3 9:30
Handel JO11/1-JO11/5G 10:00
JO11/6-Gemert JO11/6 10:30
JO11/7G-Sparta'25 JO11/5G 9:15
JO10/1-Boekel JO10/1 10:30
JO9/1G-NWC JO9/1 10:30
Ollandia JO9/1G-JO9/2 9:30
JO9/3-Schijndel JO9/3 9:15
JO9/6G-Sparta'25 JO9/5G 9:15
VOW JO9/2-JO9/7G 10:30
JO9/8-Boerdonk JO9/1 9:15
Blauw Geel'38 JO9/14-JO9/9 10:15
JO9/10G-Schijndel JO9/6 9:15
JO8/1-Avanti'31 JO8/1 9:15
Ravenstein MO17/1-MO17/1 14:15
Ravensetin JO13/4M-JO13/7M 11:00
DVG MO13/1-MO13/1 11:45
MO11/1-Margriet MO11/3 10:30
Heeswijk JO7-JO7/1 10:00
JO7/2-Avanti JO7 10:30
Mini-pupillen onderling 10:30

v.v. Boskant
Uitslagen senioren
BMC 1-Boskant 1 2-1
Boekel 5-Boskant 4 0-8
Boskant 5-Rhode 7 4-3
Boskant 6-WEC 6 1-1
SES VR2-Boskant VR1 12-1
Programma senioren
Boskant 1-Vorstenbossche Boys 1 14.30
ASV'33 2-Boskant 2 11.30
Boskant 3-Gemert 5 12.00
Boskant 4-Sparta '25 6 10.00
WEC 4-Boskant 5 12.00
ELI 4-Boskant 6 11.30
Uitslagen jeugd
Irene JO17-1-JO17-1 8-2
JO15-1-Handel JO15-1 1-0
MO15-1-Festilent MO15-1 7-0
Erp JO13-5- JO11-1G 7-3
ASV'33 JO11-5- JO11-1G 4-2
JO9-1G-Rhode JO9-5 1-0
Rhode JO9-9-JO9-2G 1-1
Programma jeugd
JO19-1-MULO JO19-2 14:30
JO17-1-Gemert JO17-5 13:30
Gemert JO15-4-JO15-1 11:45
Schijndel MO15-1-MO15-1 11:30
JO13-1-Nijnsel JO13-1G 11:30
JO11-1-MVC JO11-3 9:30
DVG JO9-3-JO9-1G 10:45
Boskant JO9-2G-Blauw Geel JO9-16 10:30

Ollandia
Uitslagen senioren:
Schijndel/De Wit 5-Ollandia 2 1-6
Prinses Irene 9-Ollandia 3 2-4
Ollandia 35+1-WEC 35+1 3-0
FC Cranendonck VR2-Ollandia Vr1 1-1
Programma senioren:
Milheezer Boys 1-Ollandia 1 14.30
Ollandia 2-Heeswijk 4 10.30
Ollandia 3-EVVC 6 11.30
Rhode 35+1-Ollandia 35+1 10.00
Ollandia Vr1-SES Vr2 9.45
Uitslagen jeugd:
Schijndel Jo17-2-Jo17-1 8-0
Handel Jo15-2-Jo15-1 1-4
Sparta'25 Jo13-3-Jo13-1G 0-4
Jo11-1-Sparta'25 Jo11-2 1-6
Blauw Geel'38 Jo9-4-Jo9-1 1-0
Jo9-2G-Sparta'25 Jo9-4G 0-1
Programma jeugd:
Jo17-1-ELI Jo17-1 14.30
Jo15-1-Schijndel Jo15-4 13.00
Jo13-1G-Mierlo Hout Jo13-3 11.30
Schijndel Jo11-4-Jo11-1 8.15
Jo9-1-Rhode Jo9-2 9.30
Erp Jo9-6-Jo9-2G 9.30

Beugelen
De Lustige Spelers
Uitslagen:

Helden 1-Olland 1 4-1
Olland 2-Olland 3 2-3
Schijndel 3-Olland 4 3-2
Programma 15/03:
Heeze 1-Olland 2 20.00u.
Programma 17/03:
Kronenberg 1-Olland 1 20.00u.

Korfbal
KV Rooi
Uitslagen
:
EDN/Spoordonkse Girls MW 1-KV Rooi MW1 10-4
KV Rooi A1-Stormvogels A2 1-6
Flamingo's B1-KV Rooi B1 4-5
Korfrakkers B2-KV Rooi B2 3-3
KV Rooi D1-Altior D2 5-4
Be Quick E2-KV Rooi E1 10-5
NeCa E2-KV Rooi E3 1-4
Programma woensdag 15 maart 2017
KV Rooi MW1-Odisco MW1 20.00u.
DAKOS MW1-KV Rooi MW2 21.00u.

Waterpolo
Argo
Uitslagen:

Lutra-B1 4-16
SBC2000-CM1 6-5
Lutra-D1 6-4
Lutra-Dames 1 3-10
PSV-E1 16-6
Lutra-Heren 1 11-3
Programma:
D1-VZV Njord 16:20
E1-VZV Njord 17:10
Heren 1-AquAmigos 18:00
Dames 1-PSV 18:50

Bridgen
B.C. "d'n einder '05":
A lijn; 1.Corrie Kasteleijn & Riet v. Hout 64.58 %, 2. Rien en Helma v.d. Heuvel 59.38 %, 3. Mari en Nellie v.d.Vleuten 56.77 %. B lijn: 1 Liesbeth Bekkers & Marie-Catrien Wielens 66.67 %, 2. Maria Foolen & Lenie Gruithuijzen 61.11 %. 3. Mieke v. Tiel & Hannie v. Grinsven 52.50 %. Eindstand vijfde ronde: A lijn: 1. Corrie Kasteleijn & Riet v. Hout 59.28 %, 2. Jo Evers & Anja Lafleur 52.75 %, 3. Mari en Nellie v.d.Vleuten 51.69 %. B lijn: 1 Maria Foolen & Lenie Gruithuijzen 56.14 %, 2. Liesbeth Bekkers & Marie-Catrien Wielens 54.14 %, 3. Ardie v. Bakel & Riet Verstappen 54.03 %. Zie ook: www.bridgeclubdeneinder.nl

BC De Meierij: A-lijn: 1. Nellie Vervoort en Nelly van der Vleuten 65.62 %, 2. Riet van Hout en Cees van Hout 55.77 %, 3. Mieke van de Ven en Frans van de Ven 53.12 %, 4. Mia Poels en Heleen Wiers 52.60. B-lijn: 1. Bertha van de Laar en Mien van de Velde 64.06 %, 2. Gerda Schellekens en Bert Schellekens 58.85 %, 3. Annei Kastelijn en Addie Rijkers 58.33 %, 4. Marietje van Aarle en Jo Verhoeven 53.64 %. Einduitslagen competitieronde A-lijn: 1. Toon van Schaijk en Piet van Schaijk 58.59 %, 2. Riet van Hout en Cees van Hout 58.44 %, 3. Neliie Vervoort en Nelly van der Vleuten 58.07 %, 4. Mia Poels en Heleen Wiers 53.68 %, B-lijn: 1. Mieke van de Ven en Frans van de Ven 57.93 %, 2. Annie Kastelijn en Addie Rijkers 55.16 %, 3. Frans van de Boomen 53.26 %, 4. Marietje v Aarle en Jo Verhoeven 52.82 %.

Inloopbridgeclub De Beckart: 1. Jan Engbers en Ben v.d. Steen 70.13 %, 2. Riet v.d. Laar en Zus v.d. Rijt 63.19 %, 3. Guus Plevier en Fried v.d. Laar 50.69 %, 4. Lena v. Acht en Ad Vervoort 48.61 %. Iedere donderdagmiddag inloopbridge. Iedereen is welkom, ook als je alleen bent. Info 0413 474297.

Bridgeclub J.V.G: 1. Heren Van Erp 69,27 %, 2. Dames B. v.d. Laar & M. v. Schijndel 63,54 %, 3. Dames A. v. Genugten & W. v. Gerwen 60,94 %.

Bridgeclub Rooi 750: A-lijn: 1. Frank Heijckmann & Leon Heijckmann 59,31 %, 2. Hetty van Geffen & Lieke Pieters 57,84 %, 3. Heleen Voets & Ad van Helvoort 57,23 %. B-lijn: 1. Martin Quadflieg & Ton Schuurman 60,17 %, 2. Lenie van de Wall & Hans Huijbers 58,46 %, 3. Lia van Ham & Leny Kremers 56,13 %. C-lijn: 1. Ellen Weyjenberg & Bert Weyenberg 58,95 %, 2. Riet van de Laar & Mia de Leijer 58,33%, (3). Jannie van Boxtel & Bets Versantvoort 55,27 %, (3). Marieke Bressers & Paul Feddon 55,27 %.

Bridgeclub De Neul: A-lijn: 1. Riet van Hout en Cees van Hout 59.72 %, 2. Loes van de Meerendonk en Jose van der Steen 55.21 %, 3. Harrie van Erp en Harry Hutschemaekers 54.51 %. B-lijn: 1. Jan Verbunt en Jo Verhoeven 58.75 %, 2. Hermien Botter en Dick Botter 54.17 %, 3. Mies Stroeken en Jos Jansen 53.13 %. C-lijn: 1. Hannie de Laat en Zus van de Rijt 65.63 %, 2. Cor van Gerwen en Toon van der Vleuten 60.63 %, 3. Corry van Niftrik en Ria van Zon 55.73 %. D-lijn: 1. Annie Kastelijn en Corrie Kastelijn 64.55 %, 2. Jo Evers en Jo Kremers 59.82 %, 3. Ria Jongepier en Stephan van de Wiel 57.41 %.

BC 't Koffertje '94: A-lijn: 1. Leny Kremers & Willem de Roo 64,88 %, 2. Willem Pieters & Harrie van Rijbroek 55,36 %, 3. Tonnie & Ton van Acht 55,06 %. B-lijn: 1. Wim Stierum & Piet Swinkels 59,23 %, 2. Martien Hulsen & Jan van der Velden 57,44 %, 3. Wilma van den Biggelaar & Jan Janssen en An van Genugten & Wil van Gerwen 57,14 %. Eindstand na de vierde cyclus: A-lijn: 1. Willem Pieters & Harrie van Rijbroek 54,66 %, 2. Nicole van de Berg & Theo van Geffen 54,14 %, 3. Ad van Helvoort & Jan van Lanen 54,09 %, 4. Leny Kremers & Willem de Roo 53,60 %. B-lijn: 1. Tonny van Acht & Ben van der Steen 58,30 %, 2. Jos van Bommel & Jan Verbunt 57,97 %, Herman Pauw & Leny van de Wall 57,73 %, 4. Wil Merkelbach & Jeanne Swinkels 54,49 %.


35 / 36

Woensdag 15 maart
Dansen
Odendael

Donderdag 16 maart
Biergilde

De Ossekop

Vrijdag 17 maart
Ollands KeezToernooi

De Loop'r

Nationale Pannenkoekendag
Dat betekent dat je deze dag geen spruitjes, andijvie of hutspot hoeft te eten, maar heerlijk kunt smikkelen en smullen van pannenkoeken met spek of appel of kaas of jam of banaan of poedersuiker of... alles door elkaar natuurlijk. Het is jouw feestje!

Lezing Erik Vlaminck
De Knoptoren

Toneelvoorstelling Klavertje Vier Nijnsel
De Beckart

Zaterdag 18 maart
Open Dag bij BrabantZorg
Odendael

Workshop Oceandrum maken
Leef en Vind

Dansavond
Odendael

Toneelvoorstelling Klavertje Vier Nijnsel
De Beckart

Zondag 19 maart
Grootste Moestuinmarkt van Benelux naar Rooi
De Gasthuishoeve

Speelgoed en kinderkledingmarkt
Wijkcentrum Meerschot

Rock and roll middag met sixties dinner
De Dorpsherberg

Concert Trio a Capella
De Knoptoren

Rock en Ronny
De Ossekop

Woensdag 22 maart
Dansen
Odendael

Toneelvoorstelling Klavertje Vier Nijnsel
De Beckart

Donderdag 23 maart
Paranormale avond

Wijkcentrum Meerschot

'De bewegingen van de familieziel'
Bewust&Zo

Vrijdag 24 maart
Halfvastenspektakel Skrothupke
Café Oud Rooy

Toneelvoorstelling Klavertje Vier Nijnsel
De Beckart

Zaterdag 25 maart
Landelijke Opschoondag

Tijdens de Landelijke Opschoondag organiseren mensen overal in het land leuke evenementen om samen hun straat of buurt schoon te maken en te houden.

De Ville
De Ossekop

Receptie 44 jaar CV 't Skrothupke
Café Oud Rooy

Dansavond
Odendael

Toneelvoorstelling Klavertje Vier Nijnsel
De Beckart

Benefietavond en dienstenveiling KeiKim
Café 't Kerkpleintje

Zondag 26 maart
Kofferbakmarkt

Sint - Oedenrode

Kapellenfestival Halfvastenspektakel 2017
Café Oud Rooy

Woensdag 29 maart
Dansen

Odendael

Donderdag 30 maart
't Onderonsje

Damiaancentrum

Vrijdag 31 maart t/m zondag 2 april
Fashion and Food Festival

Sint-Oedenrode

Zaterdag 1 april
Dansavond

Odendael

Een vrolijk gemeenschapsfeest
Op deze dag mag je anderen voor de gek houden. Mensen halen grote en kleine grappen met elkaar uit.

Zondag 2 april
Kaartavonden Boskant
De Vriendschap

Wereld Autisme Dag
De Verenigde Naties hebben 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag (World Autism Awareness Day), een dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat. Deze dag is bedoeld om iedereen bewust te maken van wat autisme eigenlijk is.

Rikken en Jokeren
Ollandse Dorpskapel

Maandag 3 april
Lezing Heem-Natuurgroep

d'n Einder

Dinsdag 4 april
Inschrijving Jeugdvakantieweek

Dommelzicht

Woensdag 5 april
Dansen

Odendael

Zaterdag 8 april
Dansavond

Odendael

Zondag 9 april
Lenteconcert koor Polyhymnia

De Beckart

Passieconcert Roois Kamerkoor
Kerk Nijnsel

Kaartavonden Boskant
De Vriendschap