DeMooiRooiKrant

25 januari 2017

DeMooiRooiKrant 25 januari 2017


Kalkman-van den Bosch in mondiale tennis Hall of Fame

Monique Kalkman - vd Bosch Jeroen vd Sande

Sint-Oedenrode / Melbourne - De in Sint-Oedenrode geboren Monique Kalkman - van den Bosch (dochter van de bekende kroegeigenaar Jan van den Bosch) is opgenomen in de mondiale Hall of Fame van de tennissport. Dinsdag kreeg ze van deze eervolle vermelding te horen tijdens de Australian Open die op dit moment in Melbourne plaatsvindt.

De inmiddels 52-jarige Brabantse heeft jarenlang in de top gebivakkeerd van het mondiale rolstoeltennis. Zo veroverde ze vier keer goud op de Paralympische Spelen. Niet alleen als rolstoeltennisser, maar in 1984 in eerste instantie als tafeltennisster. De laatste jaren doet ze mee in de top van het rolstoelgolf. Ook daarin streeft ze er naar om zich met de besten te meten.
Behalve Olympisch kampioen werd Kalkman – van den Bosch eveneens vier keer wereldkampioen rolstoeltennis en stond ze lang aan kop van de wereldranglijst. In 1996 kreeg de topsportster de eer om tijdens de openingsceremonie van de Paralympische spelen de vlag te dragen.

Foto: Monique Kalkman
Foto: Henri van Hoorn Foto: Henri van Hoorn

Eerst kon er geschaatst worden, toen weer niet, maar uiteindelijk toch weer wel! Brachten de weermannen Nederland in verwarring? Nee, eigenlijk niet. Het weer blijft uiteindelijk onvoorspelbaar. Het ijs werd gelukkig nog dik genoeg om op vele plekken te kunnen schaatsen. Niet alleen op ondergelopen veldjes of pleinen, maar zelfs op natuurijs. Dat leverde afgelopen weekend de nodige ijspret op. Gezien de plaatjes hebben er veel mensen van genoten!

Foto: Mieke van de Vossenberg Foto: Mieke van de Vossenberg

Jaargang 7 - Week 4 - Woensdag 25 januari 2017

Column Heemkundige kring

De foto dateert uit 1979

In 1904 kreeg de kruidenierswinkel van de Firma H. W. van der Hagen een Jugendstil gevel met tegelversiering. In 1921 werd het pand verbouwd tot hotel- cafe-restaurant.

Het was in de loop der jaren onder vele namen bekend. Tot 1936 heete het 'Hotel Schoonhen'. In de periode dat Van Herpen en Van Liempt er de scepter zwaaiden, werd de naam 'Gasthof' gebruikt (1936-1952). Van Eijk ging het hotel naar zich zelf noemen. Ook de volgende exploitanten Van der Tol en Beks bleven deze naam gebruiken.

Wim en Will van Duyn, die de zaak in 1977 overnamen, hebben pas in 1982 de gele neonletters met de oude naam 'Hotel Van Eijk' van de veranda gehaald. Sindsdien heette hun restaurant 'De Rooise Klomp'. Het waren Wim en Agnes van der Velden die in 1987 de huidige naam 'Oud Rooy' voor Markt 13 bedachten.

Bron Heemschild, Jaargang 44 nummer, 1 lente 2010, uitgave van de Heemkundige Kring De Oude Vrijheid Sint-Oedenrode

U kunt het Heemhuis van De Oude Vrijheid ook bezoeken, iedere maandag van 10.00 tot 12.00 uur voor het raadplegen (bv voor een kwis) of gewoon even kijken, Kerkdijk-Noord 4 Sint-Oedenrode.


De Rooise Gaard vordert gestaag

Foto: Henri van Hoorn

Door de vorst wordt er nu wat minder hard gewerkt aan de nieuwe woonwijk Rooise Gaard, maar deze luchtfoto laat zien dat er schot in de zaak zit. Een half jaar geleden plaatsten we een luchtfoto en nu weer.

De contouren zijn erg goed zichtbaar, de huizen laten zich beetje bij beetje zien. Nog een paar maanden en een gedeelte van de wijk is af. Foto's: Henri van Hoorn.

De tussenstand op dit moment. Foto: Henri van Hoorn

Meierijstad zijn we samen

Het centrum van Eerde

Inmiddels is het jaar al weer bijna vier weken oud en daarmee ook de gemeente Meierijstad. Die begint steeds meer vorm te krijgen, er is intussen een volwaardig college van burgemeester en wethouders en ook de nieuwe gemeenteraad heeft in al haar wijsheid de eerste besluiten genomen. Maar voor de meesten van ons is er tot nu in de praktijk weinig veranderd, althans niet in de zin dat we het dagelijks merken.

Veghel is nog net zo ver weg als dat het op 31 december was en ook naar Schijndel is de afstand niet groter, maar ook niet korter geworden. Wij zijn Rooi en zij zijn nog steeds Schijndel en Veghel. We wonen dan wel allemaal in de gemeente Meierijstad, maar Meierijstedeling dat voelen we ons zeker nog niet. Daarom is het misschien wel een goed idee om eens te kijken met wie we nu zo allemaal samen wonen in Meierijstad en wat biedt Meierijstad nu precies.

De Dommel bijvoorbeeld, die stroomt al sinds mensenheugenis door ons dorp. De oorsprong van de Dommel ligt in het Belgische Peer en meet tot aan de monding in de Dieze bij 's-Hertogenbosch zo'n 120 kilometer in lengte. Per seconde stroomt er 14 m³ water door deze beek. Maar in Meierijstad is er nog zo'n alleraardigste laaglandbeek, de Aa. Die ontspringt in de Peel bij Weert en brengt uiteindelijk met 11 m³/s net wat minder water naar de Dieze. Ook is de Aa met 72 kilometer in lengte een flink stuk korter dan de Dommel.

Het voormalige klooster in hartje Zijtaart

Wat infrastructuur betreft mag Meierijstad niet klagen. Van zuid naar noordoost doorsnijdt de A50 de gemeente. In het zuiden zijn er goede verbindingen met Limburg, België en Duitsland. In de andere richting heeft de A50 een goede aansluiting naar het noorden en oosten van ons land. Vanuit Veghel is er met de verbreding van de N279, de weg langs de Zuid-Willemsvaart een goede verbinding met de A2 en daarmee naar de Randstad. Met het kanaal, zoals de Zuid-Willemsvaart in de volksmond wordt genoemd, is Meierijstad ook per binnenvaartschip goed bereikbaar. De verbinding per spoor laat echter nog te wensen over. Weliswaar ligt er tussen Boxtel en Veghel nog een spoorlijn, maar de berkenstruiken die al jaren tussen de bielzen groeien, verraden dat het al lang geleden is dat er een trein is geweest.

We wonen dan wel allemaal in de gemeente Meierijstad, maar Meierijstedeling dat voelen we ons zeker nog niet.

Maar de gemeente Meierijstad dat zijn toch vooral de mensen die er wonen. Het coalitieakkoord dat vers van de pers komt heeft dan ook niet voor niets de titel 'Meierijstad zijn we samen' gekregen. In de dertien kernen wonen zo'n tachtigduizend mensen met hun eigen gebruiken en gewoonten, maar zeker zullen ze ook overeenkomsten hebben. Al is het alleen maar dat we allemaal in dezelfde gemeente wonen. Maar laten we eerst elkaar maar eens de hand schudden, dan gaan we later wel eens bij elkaar op de koffie.

Boerdonk
Of we nu op alfabetische volgorde of op inwonertal sorteren, de kern Boerdonk staat altijd vooraan in de rij. Het meest oostelijk gelegen dorp van Meierijstad telt 778 zielen en was tot 1994 een kerkdorp van de toenmalige gemeente Erp, daarna viel het onder Veghel. Sinds begin dit jaar staat er op het kombord 'Boerdonk, gemeente Meierijstad. RKSV Boerdonk, is de plaatselijke voetbalvereniging. Menig jonge inwoner van 'Boering', zoals de inwoners hun dorp graag noemen is vanaf zijn of haar geboorte lid van deze vereniging.

Boskant
Boskant was de jongste kern in de gemeente Sint-Oedenrode en ook in Meierijstad is dit dorp in het zuidwesten van Meierijstad nog steeds de Benjamin. Het dorp is pas sinds 1955 een eigen parochie en telt 1550 inwoners. De meeste woningen in het dorp zijn ook pas van na die tijd. De kerk werd in 1956 gebouwd ten behoeve van de inwoners van De Bus, Kremselen, en het Vernhout. Wat nog niemand bij de bouw van de kerk kon bevroeden was dat amper zestig jaar later deze alweer gesloten zou worden.

Eerde
Misschien is Eerdenaar, of in het dialect d' Eerdse, wel de beste naam voor een 'Meierijstedeling'. Het kerkdorp lag tot 1966 in de drie gemeenten die ruim vijftig jaar later op zouden gaan in Meierijstad. De gemeentegrenzen van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel kwamen in Eerde bij elkaar. Bij de grenscorrectie van 1966 kwam de gehele bebouwde kom van Eerde bij de gemeente Veghel, maar een groot deel van het buitengebied werd Schijndels grondgebied. Sint-Oedenrode verdween uit beeld, maar op de zolder van het Rooise gemeentehuis stond nog jaren in een hoek een kombord met de tekst 'Eerde' gemeente Sint-Oedenrode.

Erp
Tot 1994 was Erp de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente. Samen met Boerdonk en Keldonk telde de gemeente zo'n 6500 inwoners. Voor de provincie was dat begin jaren negentig reden om Erp bij Veghel te voegen. Ten zuidoosten van de kern Erp ligt een bedrijventerrein. De voormalige provinciale weg van Veghel naar Gemert doorsnijdt het dorp en menig Erpenaar zal er niet om treuren als er eindelijk een randweg langs het dorp komt. De Veghelse politiek besliste echter telkens anders. Kunnen ze in Erp van Meierijstad meer verwachten?

Keldonk
Wat voor het verkeer in Erp geldt, geldt ook voor Keldonk. Verkeer vanaf de N279 (Veghel-Helmond), dat van en naar Erp gaat, komt allemaal door dit dorp. Net als Boerdonk, maakte Keldonk tot 1994 deel uit van de gemeente Erp en werd het daarna een kerkdorp in de gemeente Veghel. Sinds 1 januari van dit jaar is het één van de dertien kernen in Meierijstad. In Keldonk ligt ook de enige ophaalbrug van Meierijstad. Wie over het kanaal wil, zonder een helling te hoeven nemen, moet daarvoor in Keldonk zijn.

Maria-Heide
Net als Sint-Oedenrode heeft ook Maria-Heide een streepje voor in Meierijstad. Of beter gezegd, een streepje in de naam. Ondanks dat 'de Hei' zoals de inwoners van Maria-Heide hun dorp graag noemen, jaren als Mariaheide op de kaart stond, is er enkele jaren geleden toch het streepje dat oorspronkelijk in de naam stond teruggekomen. Tegenwoordig is Maria-Heide een rustig dorp waar één keer per uur een bus komt. Maar voordat de A50 werd geopend, reden er dagelijks zo'n 25.000 auto's door het dorp.

Nijnsel
Wie over de Dommel per kano de gemeente Meierijstad binnenkomt, komt als eerste langs Nijnsel. Ten noorden van Nijnsel ligt het eerste Rooise bedrijventerrein. Vanaf de jaren 'zestig' ontwikkelde de Rooise nijverheid zich daar. Rond die tijd werd het dorp ook flink uitgebreid met nieuwbouwwoningen. Voor die tijd bestond de kern van Nijnsel vooral uit lintbebouwing langs de Lieshoutseweg. In het kader van het IDOP, heeft Nijnsel sinds enkele jaren weer een bruisend dorpshart dat zich rondom de Beckart heeft ontwikkeld.

Olland
Olland is een kleine kern binnen de gemeente Meierijstad en behoorde totdat Meierijstad een feit was, tot Sint-Oedenrode. Olland was tot het midden van de jaren zeventig een kern met een typische lintbebouwing. Vanaf toen is er in Olland vooral aan de noordkant uitgebreid. Tijdens de oorlog werd Olland pas eind oktober 1944 bevrijd, terwijl in de andere Rooise kernen de Duitsers al op 17 september tijdens de operatie Market Garden werd verjaagd. Tijdens de strijd werd de Ollandse kerk vernield omdat de geallieerden niet wilden dat de Duitsers hen vanuit de kerktoren konden volgen. De huidige kerk werd in 1950 gebouwd.

Schijndel
De kern Schijndel is de op één na grootste kern in de gemeente Meierijstad en heeft ruim 22.000 inwoners. De plaats is vooral na de oorlog flink gaan groeien. Schijndel kende al vroeg veel industrie en nijverheid. In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstond kaarsenfabriek Bolsius en in het begin van de twintigste eeuw werd kousenfabriek Jansen de Wit geopend. Als gevolg van die industrialisering ontwikkelde de voormalige gemeente het relatief grote bedrijventerrein 'Duin', dat een flinke bijdrage levert aan de werkgelegenheid in de gemeente Meierijstad.

Sint-Oedenrode
Rooi, zoals de inwoners van Sint-Oedenrode hun dorp graag noemen, is de enige stad in Meierijstad. Maar sinds de komst van Napoleon in 1795 naar ons land hebben de stadsrechten, die Rode in 1232 van de hertog van Brabant kreeg, alleen nog een symbolische betekenis. Behoudens de Oda-fabrieken heeft Sint-Oedenrode nooit een echte industrialisatie gekend. Tot na de oorlog, verdienden veel Rooienaren de kost in de agrarische sector. Tegenwoordig werken veel Rooienaren buiten hun eigen gemeente.

Veghel
De grootste kern in Meierijstad is Veghel. Dankzij de ligging aan de Zuid-Willemsvaart en de spoorlijn Boxtel-Wesel, werd Veghel in de tweede helft van de negentiende eeuw een goede vestigingsplaats voor industrie. Die positie is de afgelopen jaren alleen maar beter geworden, met de aanleg van de A50 en de verbreding van de Zuid-Willemsvaart. De Veghelse industrie bevindt zich aan beide zijden van het kanaal. De woonwijken liggen allemaal ten noordoosten van de Zuid-Willemsvaart.

Wijbosch
De kern Wijbosch was tot aan de fusie een kerkdorp in de gemeente Schijndel. Het dorp lag aan de doorgaande weg van Schijndel naar Veghel, maar sinds een aantal jaren wordt het doorgaande verkeer om de kern heen geleid. Wijbosch is al in de Middeleeuwen ontstaan en er wonen nu zo'n 1550 mensen in het dorp. Verpleeghuis Sint-Barbara is een verzorgingscomplex in Wijbosch en is voortgekomen uit het Sint-Barbaraklooster dat door oorlogshandelingen op 17 oktober 1944 volledig werd verwoest.

Zijtaart
Met Zijtaart zijn we bij de laatste kern in de gemeente Meierijstad aangekomen. De kern lag tot zo'n twintig jaar geleden op grote afstand van Veghel. Maar door de uitbreiding van het Veghelse bedrijventerrein, ligt Zijtaart nu nagenoeg tegen de bebouwde kom van Veghel. Er zijn plannen om voor de verbreding van de N279 in zuidelijke richting het tracé voor deze weg ten zuiden van Zijtaart te leggen, maar het overgrote deel van de inwoners van Zijtaart is het daar niet mee eens. Verschillende protestborden rondom het dorp maken dat duidelijk aan iedereen die het dorp passeert.


Oppositie maakt stampij over aantal wethouders

Foto: Henk van Abeelen

Dat het de oppositie niet lekker zat dat Meierijstad zes wethouders kreeg was bekend, maar donderdagavond 19 januari hebben ze dat in de gemeenteraadsvergadering nog eens in alle toonaarden laten weten. Daarbij werden woorden als "zakken vullen" en "grootheidswaanzin" niet geschuwd. De uitleg van formateur Eus Witlox, die de extra collegewerkzaamheden toeschreef aan het "nieuwe", harmonisatie van de verschillende regelingen en het wegzetten van het "Merk" Meierijstad, stuitte op veel weerstand.

Burgemeester Marcel Fränzel moest een paar keer ingrijpen om de gemeenteraad in het gareel te houden. De discussie overstemde het ceremonieel gedeelte van de avond, waarbij de installatie van de wethouders, de nieuwe gemeenteraadsleden op de vrijgevallen plaatsen en de commissieleden-niet raadsleden volgens het boekje verliepen.

Foto: Henk van Abeelen
Foto: AS Media

Waarom zes?
Witlox gaf uitleg en aanvulling op het coalitieakkoord, dat slechts hoofdlijnen van de ambitie bevat. Hij zinspeelde daarbij op gevoeligheden. "Die dertien kernen mogen klein blijven en hun identiteit behouden. Graag zelfs. En het is voor ons allemaal een zoektocht. De komende vijf jaar willen wij daar helderheid in brengen."

Over het benodigde aantal wethouders ontspon zich een taaie discussie. Zo werd het aantal wethouders van een aantal steden en dorpen, afgezet tegen het inwoneraantal, vergeleken met dat van Meierijstad. Volgens de coalitie was dat appels met peren vergelijken, zeker nu Meierijstad als nieuwe gemeente extra bestuurskracht nodig heeft.

Waarom vijf?
De oppositie wees er op dat een nieuwe fusiegemeente wettelijk maximaal twee jaar heeft om het beleid van de oorspronkelijke gemeentes te harmoniseren. Laurens van Voorst (Hart voor Schijndel) en Marrik van Rozendaal (D66) hadden daarom voorgesteld om na de eerste twee jaar verder te gaan met vijf wethouders. In zijn reactie leek Witlox daar even een opening voor te bieden, maar toen de oppositie daarop inging krabbelde hij terug. "U draait er maar omheen. Zeg dan gewoon meteen nee, dan is dat tenminste duidelijk" sneerde Ruud Merks (SP). Peter Verkuijlen (Gemeentebelang Meierijstad) nam de gemeenteraad mee in zijn zoektocht naar het juiste aantal wethouders. Inclusief onkosten kost een fulltime wethouder voor een gemeente met 80.000 inwoners per jaar bruto anderhalve ton, betoogde hij. Maar toen hij zich vervolgens hardop afvroeg of de nieuwe wethouders wel voldoende competenties hadden voor zo'n grote gemeente, tikte Fränzel hem op de vingers. "Ik wil u erop wijzen dat wij hier met respect met elkaar omgaan, meneer Verkuijlen."

Ook Thijs van Zutphen (Lijst Blanco) vond het aantal van zes wethouders "onbegrijpelijk".

Visie
In grote lijnen kon de oppositie wel leven met de ambities uit het coalitieakkoord, op de portefeuilleverdeling onder de wethouders kwamen wel wat cynische reacties. Zoals de complimenten van Verkuijlen aan Jan Gooijaarts dat hij in zijn eentje zo'n zware portefeuille aankon (onder meer financiën, economie, agrarische sector en stadsmarketing, red.) en de opmerking van Van Voorst dat Meierijstad de laatste energieneutrale gemeente van Nederland is. "Dan is het opvallend dat in Meierijstad uitgerekend een VVD-wethouder milieu en duurzaamheid in portefeuille heeft."

"Er staan vooral veel dingen niét in het coalitieakkoord. Dat getuigt van een gebrek aan visie" merkte Van Rozendaal op. "Gelukkig hoeven we hier niet mee in te stemmen."

Wederom schoorsteenbrand in Sint-Oedenrode

Zaterdagavond werd de brandweer van Sint-Oedenrode en Veghel rond 21:48 uur opgeroepen voor een schoorsteenbrand aan de Baron van Coehoornlaan in Sint-Oedenrode.

Een hoogwerker uit Veghel kwam ter plaatse en heeft het rookkanaal schoongeveegd. Het bleek allemaal wel mee te vallen, er was vooral sprake van rookontwikkeling.

De brandweer kon dan ook snel weer retour. Er raakte niemand gewond. Bron: AS Media

Nieuwe regels belasten vermogen in box 3: ook voor u nadelig?

Wie een dezer dagen de voorlopige belastingaanslag 2017 op de deurmat vindt en genoeg vermogen heeft om daar belasting over te moeten betalen, kan aan de slag met een hersenkraker. Tot nu toe gold voor box 3 in de inkomstenbelasting één fictief vermogensrendement waarover belasting moest worden betaald. Sinds 1 januari zijn daar een paar ficties aan toegevoegd die het er niet eenvoudiger op maken.

Jarenlang was de belasting op uw spaargeld en vermogen in box 3, gebaseerd op een vast forfaitair (fictief) rendement van 4%. U betaalde hier dan 30% belasting over, effectief 30% x 4% = 1,2%. Afgelopen jaren is wel duidelijk geworden dat 4% rendement voor de meeste spaarders/beleggers een onhaalbare kaart is. De rente op reguliere spaarrekeningen bedraagt momenteel (met wat geluk) maximaal zo'n 0,5%. Tijd voor verandering!

Vanaf 2017 hangt het forfaitaire rendement af van de hoogte van het vermogen in box 3. Kleine spaarders gaan minder belasting betalen, mensen met veel vermogen meer. Het tarief is nog steeds 30%. De uiteindelijke box 3-heffing ligt in 2017 tussen de 0,86% en 1,62%. Het omslagpunt ten opzichte van 2016 voor een alleenstaande belastingplichtige ligt ongeveer op € 219.000. Bij partners ligt dat punt op zo'n € 500.000.

Voor veel belastingplichtigen is dat het startschot om te kiezen voor een eigen besloten vennootschap (B.V.) waarin zij het spaargeld stoppen. Effectief wordt er dan minder belasting betaald, een voordeel dat kan oplopen tot wel duizenden euro's per jaar. Wilt u ook weten of een eigen B.V. u voordeel kan opleveren? Of kiest voor een lonender alternatief? Neem dan contact op met Van de Ven Accountants | Adviseurs, te bereiken via 0413-491111, e-mail: info@vdven.nl, of loop gewoon even binnen op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur.


Primeur op dartgebied voor Café Van Ouds

Foto: Bart van der Heijden

Afgelopen woensdagavond werd er in Café Van Ouds een hagelnieuwe dartkast onthuld. In het café worden regelmatig pijlen gegooid, vooral het softtip darten is er erg populair. De nieuwe kast is dan ook bedoeld voor het softtip darten. Team Schneider Darts uit Duitsland kwam de kast installeren en legde uit hoe alles werkt.

De modern uitziende, witte kast was recht tegenover de bar geïnstalleerd en klaar om gedemonstreerd te worden. Het apparaat van de firma Radikal Darts werd gepresenteerd door Team Schneider Darts. Het is pas de vierde machine in heel Nederland, en in deze regio is het de allereerste. Café Van Ouds had dus een ware primeur en daar was bedrijfsleider Mark van den Akker erg blij mee. ''Het is een primeur hier in de regio, dus dat is wel heel erg mooi!''

Het is de bedoeling dat spelers via het touchscreen op de machine een profiel aanmaken, om zo online te kunnen spelen tegen tegenstanders van over de hele wereld. Via camera's wordt in de gaten gehouden of de daadwerkelijke speler ook echt via zijn profiel aan het darten is. Ook registreren de camera's of de darter met zijn voet achter de met een laser geprojecteerde lijn staat tijdens het gooien. Is dit niet het geval en wordt er vals gespeeld, dan wordt de score van de speler ongeldig verklaard.

Foto: Bart van der Heijden

Met de dartkast kan online worden meegedaan aan nationale en internationale wedstrijden en kunnen er ook prijzengeld gewonnen worden naarmate je hoger komt en meer wedstrijden wint. Natuurlijk zit er ook een trainingsmodus op om eerst nog eens te oefenen op die befaamde 180. Er is ook een app te downloaden, zodat je op grote toernooien waar meerdere kasten en vele deelnemers aanwezig zijn, direct kunt zien op welke kast en tegen wie je hoe laat moet spelen. Nadat je je profiel hebt gemaakt, kun je met een pasje inloggen en direct aan de slag gaan. Bij de bezoekers viel de machine gelijk al in de smaak. Zij bleven tot in de late uurtjes hun pijlen op het bord mikken.


Ollandse schrijft aangrijpende gedichtenbundel

Een Bundel Verdriet is de titel van het boekje met gedichten over rouw en verlies, geschreven door Marja van de Laar uit Olland. In de gedichten staat afscheid nemen en de emoties en gedachten die daarmee gepaard gaan centraal; pijn om het gemis van je partner, vader, moeder, broer, zus, een vriend of vriendin, je kind....

Uit eigen ervaring maar vooral geïnspireerd door de openhartigheid en het vertrouwen van mensen om haar heen, weet Marja dat de dood bij het leven hoort, maar ook dat rouw hartverscheurend veel pijn kan doen en dat de tijd niet altijd alle wonden heelt. Moest u afscheid nemen van mensen die u dierbaar waren of kent u iemand die dit heeft meegemaakt? Deze gedichten kunnen steun geven doordat de beschreven gevoelens puur en herkenbaar zijn. Ook kunnen de gedichten een inspiratie zijn voor een afscheidsdienst of bij het schrijven van een persoonlijke condoleance.

Een paar reacties die Marja kreeg: "Heel mooi, ik werd geraakt door de eenvoud en de puurheid." "Heel herkenbaar, tot tranen toe geroerd." De bundel is verkrijgbaar via 't Paperas.


Voor ieder wat wils tijdens de Prinsenzittingen

Op 27 en 28 januari en 3 en 4 februari, gaan alle artiesten van de Prinsenzittingen in De Beurs weer acte de présence geven in diverse acts. De kaarten voor deze avonden zijn online te bestellen via www.papgat.com/prinsenzittingen en kosten € 12,50 per stuk.

Ook bij Boek- en Kantoorboekhandel 't Paperas en bij zalencentrum De Beurs zijn (beperkt) kaarten te koop. De Prinsenzittingen zijn avonden van vermaak voor jong en oud, voor ieder is er wat wils. Of je nu lid van een carnavalsvereniging bent of niet, iedereen is welkom om met elkáár een leuke avond te beleven. Het entertainment begint al bij de toegangsdeur….

Eén van de optredens wordt verzorgd door Samba Rooi. Daarom zetten we hen deze week in de spotlights. "Na een jaar afwezigheid zijn we nu weer terug van weggeweest bij de prinsenzittingen 2017. Wij vinden het super dat we weer mee kunnen doen en onze samba geluiden kunnen laten horen in De Beurs. Vooral voor de gezelligheid, sfeer, lol en muziek, want daar staat Samba Rooi voor. Ook dit jaar zullen we weer van het podium spetteren met een andere manier van optreden dan je van ons gewend bent. Het is iedere keer weer een beleving om aanwezig te zijn en mee te doen met de zittingsavonden. Ook wij als club genieten buiten de deelname zelf, van de andere optredens en het gezellig samen zijn in het artiesten café in de bovenzaal. Daar is het altijd heel gezellig…. Waarom zou je naar de Prinsenzitting gaan kijken? Gewoon, omdat het altijd kei gezellig is voor de bezoekers en alle aanwezigen. Het worden dus ook dit jaar weer super avonden bij de Rooise Prinsenzittingen! Voor meer info over de band kijk op onze website www.sambarooi.nl", aldus één van de leden van de band.

Sleuteloverdracht Carnaval in Veghel

Foto: Hans van den Wijngaard

Sinds 1 januari jongstleden is Sint-Oedenrode opgegaan in de nieuwe gemeente Meierijstad. Dit heeft consequenties voor de sleuteloverdracht tijdens carnaval en daarmee voor het alom bekende programma op de zaterdag. De gemeente Meierijstad heeft de carnavalsverenigingen in Meierijstad, waar onder ook stichting Jeugdcarnaval en stichting Papgat namens de Rooise carnavalsverenigingen, verzocht te komen tot één gezamenlijke sleuteloverdracht.

De sleuteloverdracht zal plaatsvinden op zaterdag 25 februari 2017 tussen 9.49 uur en 11.30 uur in de tent op de Markt in Veghel. De organisatie is in handen van C.V. De Kuussegatters, maar stichting Jeugdcarnaval en stichting Papgat en de carnavalsverenigingen uit de andere kernen van Meierijstad hebben een grote inbreng gehad. Iedereen is van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Waarnemend burgemeester Marcel Fränzel zal de respectievelijke sleutels overhandigen aan zowel de volwassen prinsen als aan de jeugdprinsen van alle kernen behorende bij de gemeente Meierijstad.

Prins Frits Pap d'n Urste en jeugdprins Ot en hun adjudanten, nar en Raden van Elf zijn vervolgens op tijd bij het kapelleke aan het Everse om de traditionele carnavalskaars te ontsteken. De organiserende carnavalsvereniging De Deurdouwers heeft het aanvangstijdstip naar 12.00 uur verschoven en geven met een leuk programma het startsein voor het carnaval in Papgat. Om 14.00 uur zullen prins Frits Pap d'n Urste en jeugdprins Ot in De Beurs aan De Heuvel 44 te Sint-Oedenrode de sleutel van Papgat presenteren. Een werkgroep, bestaande uit leden van stichting Jeugdcarnaval, stichting Papgat, een oud-prins en oud-adjudant (mede namens de carnavalsverenigingen), heeft hiervoor een aantrekkelijk programma samengesteld. De beide prinsen worden op een ludieke wijze door een panel aan de tand gevoeld waarom hij meent geschikt te zijn om de komende vier dagen over Papgat te regeren. Vanzelfsprekend maakt ook de Federatie Oud Prinsen zijn opwachting en wordt de winnaar van de Van Rossum Papgatprijs gehuldigd. De middag wordt muzikaal opgeluisterd door de kapel van C.V. 't Skrothupke en geven de danseressen van Sunrise twee optredens. Het programma eindigt om 15.30 uur met het ophangen van de sleutel door prins Frits Pap d'n Urste in de bovenzaal van De Beurs. Dit duurt tot uiterlijk 15.50 uur. Jeugdprins Ot en zijn gevolg vertrekken om 15.30 uur naar de jeugdtent op de Markt van Sint-Oedenrode om daar hun sleutel op te hangen.

De onthulling van Wilhelmke Pap vindt vanaf 16.00uur op het Kerkplein plaats. Hier zal gedurende carnaval ook de vlag van Papgat wapperen. De jaarlijkse carnavalsmis in de Martinuskerk, aanvang 16.30 uur, sluit het middagprogramma af. Kortom; een vol maar attractief programma met bekende en wellicht nieuwe tradities.


Blog jeugdcarnaval

Carnaval staat voor de deur!

Nog maar 4 weken te gaan en het is weer tijd voor carnaval. Al jaren wordt voor de jeugd in Papgat "De Tent" georganiseerd door Stichting Jeugdcarnaval, maar dat is niet het enige wat zij doen. In deze blog nemen we jullie de komende vier weken mee in de wereld van Stichting Jeugdcarnaval en wat zij allemaal regelen voor jeugdcarnaval in Papgat.

"De Tent" daar kennen de meesten ons van. Met de artiesten in de tent maken we er ieder jaar weer een bruisend feest van. Naast onze festiviteiten in de tent zorgt Stichting Jeugdcarnaval ook voor alle zaken rondom de jeugdraad.

De jeugdraad bestaat uit twaalf jongens en meisjes die Papgat dit jaar vertegenwoordigen met de slogan: "Wij zijn voor carnaval in de wieg gelegd!"

We zijn nu vooral druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de jeugdprinsen-receptie. Op zondag 29 januari 2017 wordt er in de Beurs een speciaal feest voor de jeugdprins en zijn raad van 11 georganiseerd. Alle carnavalsverenigingen komen de jeugdprins veel succes wensen voor het komende carnavalsjaar. Voor zo'n dag moet er een hoop geregeld worden. Niet alleen de kleding en de schmink voor de nar, maar ook de versiering van de zaal, het licht en geluid en het programma dat naadloos op elkaar aan moet sluiten regelen wij.

Naast de activiteiten voor de jeugdprinsen-receptie zijn we natuurlijk ook druk bezig met het programma voor de tent. De laatste puntjes worden op I gezet. Het snoepgoed wordt in huis gehaald. Het licht en geluid wordt geregeld. De vrijwilligers en stagiaires worden aangemeld. Alle artiesten zijn geboekt en nu zorgen we voor een mooi programma wat op elkaar aansluit en moeten we aan de wensen van de artiesten voldoen. Het grootste hoogtepunt van dit jaar is B-Brave in "De Tent", maar dat was nog wel even een heleboel geregel!

Volgende week komt er weer een nieuwe blog van Stichting Jeugdcarnaval. Voor nu een goede week toegewenst en hopelijk zien we jullie allemaal in De Tent dit jaar!


Receptie Jeugdprins, Adjudant, Nar & Jeugdraad

Op zondag 29 januari zal er door Stichting Jeugdcarnaval een receptie worden aangeboden aan onze Jeugdprins Ot, Adjudant Julian, Nar Mika en de leden van de Raad van Elf, Frank, Gijs, Iwan, Koen, Lars, Meike, Menno, Merlijn, Rens, Tom en Wesley.

Het wordt weer een fantastische middag, naast verschillende optredens van dansschool Sunrise zullen ook Prins Frits en Adjudant Bart van Stichting Papgat, verenigingen, scholen en carnavalsclubs onze jeugdprins, adjudant, nar en jeugdraad van elf komen feliciteren.

De presentatie van deze middag is in handen van Frank van den Brand. Bij deze nodigt Stichting Jeugdcarnaval Sint-oedenrode iedereen uit om onze Jeugdprins, adjudant, nar en de Raad van Elf te feliciteren en ze een geweldig carnavalsfeest toe te wensen. Hopelijk mogen we jullie begroeten a.s. zondag 29 januari bij De Beurs. Aanvang receptie 12.30 uur tot 17.00 uur. Met carnavaleske groet: Stichting Jeugdcarnaval Sint-Oedenrode

De Taaltuin gaat door

In november 2016 is er begonnen met de TaalTuin, een leer- en ontmoetingsplaats voor mensen met een verstandelijke beperking.

Tijdens de bijeenkomsten oefenen we op een speelse manier met taal en cijfers. Het is fijn om een zinvolle bezigheid te hebben en plezier te beleven aan alledaagse taal- en rekenvaardigheden. Zo verenigen ze het nuttige met het aangename en het werkt. Deelnemers hebben er niet alleen plezier in, maar ze nemen er ook elke keer wat van mee.

De bijeenkomsten zijn één keer in de twee weken, van 19.30 uur tot 21.00. We noemen het de Taaltuin, omdat men bij elkaar komt in het tuinatelier van Mieke van Schijndel in de Stompersstraat. De eerstvolgende taaltuin is op dinsdag 31 januari.

Ben je zelf geïnteresseerd of ken je mensen die dit wel leuk zouden vinden, neem dan contact op. Er is nog plaats. Mia van Boxtel (tel. 06 - 25 41 52 62) Emmy van Haastrecht (tel. 0413 - 842276)

Voorleesfeestje voor peuters en kleuters

Van woensdag 25 januari tot en met zaterdag 4 februari 2017 zijn het weer Nationale Voorleesdagen. In deze periode wordt in heel Nederland extra aandacht besteed aan voorlezen voor jonge kinderen.

Ook de bibliotheek in Sint-Oedenrode viert feest tijdens de Nationale Voorleesdagen. Iedereen tot ongeveer zeven jaar is welkom op het voorleesfeestje in Bibliotheek Sint-Oedenrode op donderdag 26 januari vanaf 16.15 uur.
Er wordt een verhaal verteld over de verjaardag van Berre. Zijn vriendinnetje Fleur doet er alles aan om een leuk feestje voor hem te organiseren. Maar is ze door de drukte niet iets vergeten?
De toegang is gratis.

Kofferbakmarkt CV 't Skrothupke

Op zondag 26 maart houdt Cv 't Skrothupke in Sint-Oedenrode wederom een kofferbakmarkt. Deze vindt plaats op de Markt.

Op zolder of in de schuur heeft u misschien wel spulletjes staan waarvan u denkt dat u ze inmiddels wel lang genoeg heeft bewaard. Bij de kringloopwinkel krijgt u er niet veel voor en bij de milieustraat moet u er geld bij geven. Dan is het nú tijd om deze spulletjes zelf te gaan verkopen! En waarschijnlijk hebben uw familie of buren ook nog wat te verkopen. Dus, laad uw auto vol en kom met uw familie naar de kofferbakmarkt. Ook als u de spullen wilt verkopen voor een goed doel kan dat natuurlijk.

Inschrijven voor een standplaats kan via het inschrijfformulier op www.Skrothupke.nl of tel. 06 – 52625062. (na 18.00 uur). Schrijft u op tijd in want vol is vol.


Geef aan de collectant van de Hersenstichting

Van maandag 30 januari tot en met vrijdag 3 februari 2017 vraagt de Hersenstichting uw steun. Vele enthousiaste collectanten gaan in de gemeente Sint-Oedenrode op pad om geld in te zamelen voor al die mensen met een hersenaandoening. Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken met een hersenaandoening. Hieronder vallen onder meer beroerte, dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson en ADHD. Er komen per jaar 160.000 mensen met een hersenziekte bij. Bijna een half miljoen mensen kampen met blijvende ernstige gevolgen.

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden en hersenaandoeningen te genezen. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting, voeren we vernieuwende projecten uit en werken we aan goede patiëntenzorg. Voor dit werk is veel geld nodig. Geef daarom aan de collectant. Dit jaar wordt er voor de 4e keer gecollecteerd in Sint-Oedenrode. Wilt u dit jaar nog of volgend jaar mee helpen als collectant, geeft u zich dan op bij de collecte-coordinator Anton Lathouwers 06-52075576 of via het hoofdkantoor 070-3604816.

U kunt ook uw gift overmaken op IBAN: NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag.


Programma informatie

Rooi Actueel

Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen.

Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle andere programma's.


Rondje Rooi

Vanaf donderdag 26 januari maken de volgende onderwerpen deel uit van Rondje Rooi:

  • Fototentoonstelling Natuur in Beeld in De Loop'r
  • Met lied brengt Anja Harks ode aan Bart de Graaff
  • De Deurdouwers op pelgrimstocht naar Tours
  • Interview met ouders van eerste Meierijstadbaby Pim de Koning
  • Schaatsen bij Helden van Kien en de eerdere alternatieve Elfstedentocht
  • Expositie Annie Veldkamp Noordkade Veghel met "De Wereld is van ons Allen"

Uitzendtijden: 00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Openingstijden kantoor en telefonische bereikbaarheid

Studio: Laan van Mariëndael 30A bereikbaar voor bestellingen, vragen, meldingen, elke ochtend van 09:00 - 11:30 uur behalve vrijdag. Vrijdag is het kantoor van 13:30 - 16:30 uur open. Tel. 0413-471193
Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN kanaal 559.TRINED kanaal 13.
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 38, analoog op 792 MHz. Via Ziggo: analoog op 256 MHz en digitaal via mediabox kanaal 36, CI+ kanaal 331. Via Vodafone Thuis: kanaal 712

Speelgoed- en kledingmarkt in Meerschot

Op zondag 19 maart houdt wijkvereniging Eerschot in wijkcentrum Meerschot aan de Heistraat 22 een markt voor kinderkleding en speelgoed. De markt is van 10.00 uur tot 12.00 uur geopend.

De entree bedraagt 1 euro. Je kunt hiervoor ook een tafel huren om zelf je spullen te verkopen. Voor verdere informatie of wil je je aanmelden om een tafel te huren neem dan contact op via e-mail: wijkverenigingeerschot@gmail.com


CJG begint opnieuw met een oppascursus

Foto: Jos van Nunen

Jongens en meiden tussen de 12 en 16 jaar (vanaf groep 8 basisonderwijs tot derde jaar middelbaar onderwijs) kunnen in maart 2016 weer meedoen aan de cursus "je oppasdiploma halen."

De cursus bestaat uit vier avonden waarin je onder andere leert hoe je kennismaakt met ouders en kinderen, informatie krijgt over veiligheid en verzorging van kinderen en leert hoe je het beste met kinderen kunt omgaan als ze bijvoorbeeld moeten eten of slapen. Met je oppasdiploma op zak sta je sterker en kom je makkelijker aan een oppasadres!

De data van de cursus wordt gepland als de groep vol is. Deze wordt gegeven in het Centrum voor Jeugd en Gezin "CJGgeeftantwoord", inlooppunt Sint-Oedenrode, Odendael 1, 5491CT Sint-Oedenrode. De cursus is gratis. Cursusleidster is Frances Welte. Heb je nog vragen of wil je je aanmelden, stuur dan een mail naar info@cjggeeftantwoord.nl met daarin je gegevens (naam telefoonnr. en email) of bel naar 0800-2540000.

11 / 36

Jeroen vd Sande

Meierijstad – Het blijkt toch moeilijker dan gedacht. Of is het gewoon wennen, een keer de neus stoten om het daarna nooit meer te vergeten? Dit billboard aan de rotonde in Veghel richting Zijtaart valt goed op. Het valt extra op omdat Meierijstad op geheel eigen wijze staat geschreven…

Is Meierijstad wel goed voor je rug?

Mijn tante Trui en ome Willy wonen in Olland. Veel mensen geloven dat niet. Zelfs Ollanders vragen zich massaal af waar die twee dan wel zouden wonen. Logisch, want je ziet ze nogal snel over het hoofd. Tante Trui haalt de 1 meter 30 amper. De ladder in haar panty heeft maar twee treden. En haar minirok is altijd vuil van het over de grond slepen. Als ze op het toilet zit, krijgt ze altijd de klep tegen haar achterhoofd. Nee, 't is geen pretje om zo klein te zijn. Ome Willy kan daar over meepraten. Hij heeft laatst zijn kop gestoten aan het kattenluikje. Ik kwam hem vorige week tegen bij D'n Toel. Wat ik ook tegen Willy zei hij bleef maar nee schudden. Bleek dat iemand in het urinoir in zijn oor had staan zeiken.

Niet handig allemaal. Toch zijn zowel Willy als Trui onlangs gevraagd om zitting te nemen in de gemeenteraad van Meierijstad, nota bene vanwege hun lengte! Het blijkt namelijk dat het meubilair in de nieuwe raadszaal in Rooi speciaal voor dat soort hobbits is gemaakt. Een katheder van 75 centimeter hoog, tafeltjes die prima passen in een poppenhuisje, en stoeltjes waar kabouter Spillebeen nog doorheen zou zakken (KRAK). Zelfs de 12 jarige Thijs van Zutphen (Lijst Blanco) uit Nijnsel kreeg het in zijn rug. Dat het allemaal veel te klein is, snap ik wel. De gemeente is op 1 januari ineens 3 maal zo groot geworden. Maar dan moet je daar ook het meubilair op aanpassen, sukkels! Misschien moet die hele raadszaal wel driemaal zo groot worden. Meierijstad heeft namelijk 1 wethouder op iedere 3 inwoners, dus het is ook nog eens ontiegelijk druk in die zaal.

Uiteraard heeft een of andere ambtenaar zitten slapen. En dat verbaast me niks. Heb je het van de week gelezen? "Nog niet alle ambtenaren weten hoe ze de naam van hun gemeente moeten schrijven." Dat vond ik wel schokkend nieuws. Zoiets zie je enkel bij de overheid. Bij van Houdt Broks, de Sliegro of cateraar Hötten, om maar enkele willekeurige voorbeelden te noemen, word je dan als medewerker meteen ontslagen, maar niet bij de gemeente Mijereistadt. Vreemd, toch?


Scholen in actie voor meer buitenspelen

Scholen voor meer buitenspelen

Buitenspelen is tegenwoordig niet vanzelfsprekend. Zo speelt 1 op de 5 kinderen niet of slechts één keer per week vrij buiten. En 80% van de kinderen beweegt onvoldoende. Daarom ondersteunt Jantje Beton scholen om geld op te halen tijdens de Loterij voor buitenspelen tijdens en na schooltijd. Scholen mogen de helft van de opbrengst van de verkochte loten besteden aan het schoolplein en buitenactiviteiten. Met de andere helft ondersteunen de scholen buitenspeelprojecten van Jantje Beton. Zo komen jaarlijkse zo'n 70.000 leerlingen van scholen samen met Jantje Beton in actie voor meer buitenspelen!

Kinderen bewegen niet alleen te weinig. Wist u dat 1 op de 5 kinderen niet of slechts één keer per week vrij buitenspeelt? En dat steeds meer kinderen niet naar een sportclub kunnen om lekker te bewegen? Daar wil Jantje Beton wat aan doen. Iedere school die zich aanmeldt voor de Jantje Beton Loterij stimuleert buitenspelen tijdens en na schooltijd. En scholen helpen door deelname aan de Loterij kinderen voor wie buitenspelen minder vanzelfsprekend is. Buitenspelen is gezond, het geeft energie en het levert ook nog eens een positieve bijdrage aan het concentratievermogen en de leerprestaties. Jantje Beton zet kinderen daarom graag spelenderwijs in beweging. Het schoolplein biedt kinderen goede mogelijkheden om tijdens en na schooltijd actief te zijn en hun batterij op te laden. Het schoolplein staat zelfs in de top 3 van favoriete plaatsen om te spelen. Een belangrijke (speel)plek dus!

Ondersteuning scholen
In de afgelopen 20 jaar hebben duizenden scholen met de opbrengst hun buitenspeelmaterialen aangeschaft, speeltoestellen op kunnen knappen en extra voorzieningen op het plein aangebracht. Jantje Beton roept ouders, leerkrachten of anderszins betrokkenen op, hun basisschool te wijzen op de Loterij. Met de opbrengst van de Loterij kunnen basisscholen veel doen: het schoolplein opknappen, een avontuurlijk schoolreisje organiseren of nieuwe buitenspeelmaterialen en -toestellen, zoals een duikelrek of klimtoestel, aanschaffen. Iedere basisschool kan deelnemen aan de Loterij. Aanmelden via: www.jantjebeton.nl/loterij.


Herken jij de mannen op deze foto? We horen het maar wat graag! Mail naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop gerust eens een keer binnen. De koffie staat klaar!

Oplossingen historische beelden week 3:

V.l.n.r. Martien Raaijmakers, en twee broers Peters. Cor Peters zit in het midden. Dit waren vrienden die in de Jonker de Jegerstraat woonden.

Mevrouw v/d Wijdeven - Raaijmakers

De drie mannen zijn volgens mij: links Tinus Raaimakers had de bijnaam Tijger, midden Cor Peters had ook bijnaam Kokkie, Rechtse Marie Peters had ook bijnaam Bas Malipaard leuk om te zien vr gr Annie Peters-Bysterveld ...p.s ik denk dat de foto ongeveer van jaar 1963 is .....

Corneel Peters


Steunpunt Vrijwilligerswerk zoekt vrijwilligers

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Ook deze keer hebben we enkele interessante vacatures van de vacaturebank voor u uitgelicht.

Helpen in de houtwerkplaats
Het Damiaancentrum is op zoek naar vrijwilligers voor de houtwerkplaats. U begeleidt cliënten/deelnemers bij het maken van eenvoudige houten producten (vogelhuisjes, insectenhotels, bankjes, tafeltjes, decoratiemateriaal). Werktijden zijn in overleg, minimaal 1 halve dag per week. (vacaturenummer 18098)
Samen fietsen, wandelen of een kopje koffie drinken
Welzijn De Meierij krijgt steeds meer vragen naar een bezoekvrijwilliger voor (kwetsbare) mensen: bijvoorbeeld samen een eindje wandelen, boodschappen doen voor iemand, samen duofietsen of gewoon gezellig een kopje koffie drinken en buurten. Bent u nog op zoek naar een betekenisvolle invulling van uw dag en houdt u ervan om andere mensen een fijne dag te bezorgen? Dan is deze vacature iets voor u! (vacaturenummer 11782)

Chauffeurs voor Zorgokee
Zorgokee zoekt chauffeurs voor hun interne vervoersdienst met eigen vervoer, die cliënten ophaalt en thuisbrengt. Werktijden zijn in overleg maar spitsen zich toe op werkdagen tussen 15.00 en 18.30 uur en in de weekenden in de ochtend en rond 17.00 uur. U ontvangt een vrijwilligersvergoeding. (vacaturenummer 17270)


Boogschutter en mandenvlechter ineen

Met de blik alvast gericht op de Abraham en Sara reünie in september, komt DeMooiRooiKrant dit jaar met een serie verhalen van (oud)Rooienaren die deze respectabele leeftijd dit jaar gaan bereiken. Eén van hen is Jørgen Dohmen. Hij heeft tijd vrij gemaakt om mee te werken aan een artikel. Bij deze zijn verhaal.

"Na het lezen van het stukje door Michel van den Nieuwenhof ligt de lat wel behoorlijk hoog", begint Jørgen zijn mail. We stellen hem gerust. Het gaat niet om een hoogstaand artikel, het gaat er om dat Rooi kennismaakt met 'Abraham' Jørgen. Gezien zijn bijzondere hobby's komt dat zeker goed.

"Bij het begin beginnen dan maar", gaat de oud-Rooienaar verder als hij de moed bij elkaar heeft geraapt. "Ik ben geboren in 'd'n Boskant' tegenover de kleuterschool met zijn grote speelweide waar we uiteraard veel hebben gespeeld. De toegang er naar toe was makkelijk; via een gat in de heg recht tegenover mijn ouderlijk huis. Tijdens mijn tijd op de basisschool verlegde het speelterrein zich meer richting De Scheken en de boerderijen van Stefan en Hans. Hutten bouwen, met brommers crossen en nog veel meer. Eigenlijk deden we alles wat je alles jongen maar kunt wensen."

"Na de basisschooltijd ben ik naar Veghel gegaan voor het vervolgonderwijs en aansluitend de MTS-E. Daar begon mijn vertrek uit Boskant gestalte te krijgen. Via een stage kwam ik terecht in het Limburgse land. Aangezien we daar nog genoeg familie hadden wonen (mijn ouders komen oorspronkelijk uit Limburg) en ik geen zin had om elke ochtend een paar uur in de auto te zitten, was de keuze snel gemaakt. Ik ging tijdelijk bij mijn oom in Heerlen wonen. Langzaamaan begon ook mijn sociale leven zich steeds meer daar af te spelen. Al ging ik steeds minder vaak naar huis. Ook na mijn stage bleef ik naar Limburg gaan. Ik heb daar ook uiteindelijk werk in de beveiligingsbranche gekregen en er mijn huidige vrouw leren kennen. Vandaag de dag ben ik nog altijd werkzaam in de beveiliging, maar dan aan de kant van de certificering van bedrijven en inspecties op de diverse installaties (auditor/inspecteur bij Kiwa). Natuurlijk kwam ik nog regelmatig in Boskant aangezien mijn ouders daar nog altijd woonden, maar meer dan een bezoek was het niet meer. Tja, en dat is het wel eventjes in een notendop. Geen grootse avonturen in het buitenland… Al zijn de meningen er over verdeeld of Limburg telt als buitenland, haha."

Jørgen vindt het niet echt de moeite waard om met dit verhaal in MooiRooi te komen, maar dit is niet alles. De reden waarom Jørgen is gevraagd, ligt meer aan zijn aparte hobby's. Ken je Re-enactment, of wel levende geschiedenis? "Voor hen die het nog minder als niets zegt, even een korte introductie", begint Jørgen. "Als re-enacter speel je fases uit de geschiedenis na op een zo historisch mogelijk manier. Dat gaat erg ver. Van de kostuums tot uitrustingsstukken, veelal worden die dan ook nog zelf gemaakt. Daar is de link naar levende geschiedenis dan ook weer snel gelegd. Ik verwacht dat iedereen wel eens groepen re-enactors aan het werk heeft gezien. Denk even aan de jaarlijkse herdenkingen rond Bevrijdingsdag en operatie Market Garden. Het is niet alleen WOII die wordt nagespeeld. De groep waar ik bij zit - Levende Geschiedenis Limburg - houdt zich bezig met de middeleeuwen. Met de groep zetten we elke eerste zondag van de maand een kampement op bij de ruïne in Montfort. Tijdens die dag houden we ons bezig met allerlei dingen, zoals het beoefenen van diverse ambachten; manden vlechten, naaldbinden etc. Daarnaast wordt er geoefend met wapens; zwaardvechten, boogschieten etc. Zelf beeld ik twee karakters uit: een boogschutter in dienst van de stad Maastricht of een mandenvlechter uit dezelfde stad."

Je was gewoon blij met de wetenschap dat het een spel was en je niet echt voor je leven moest vechten, zo echt voelde het aan."

"Ook wordt er tijdens de bijeenkomst kennis uitgewisseld. De meeste leden doen serieus onderzoek naar wat er wel en niet past in de betreffende tijdsperiode. Dat gebeurt door onder andere te lezen in manuscripten en door museumbezoek . Naast de maandelijkse bijeenkomst nemen we deel aan diverse evenementen in binnen- en buitenland. Zo hebben we deelgenomen aan de herdenking van de slag bij Azincourt (F, 1415 honderdjarige oorlog). Dit was voor mij wel een van de meest mooie evenementen uit de afgelopen periode. Het was erg indrukwekkend om deze slag na te spelen. Je was gewoon blij met de wetenschap dat het een spel was en je niet echt voor je leven moest vechten, zo echt voelde het aan."

De tweede hobby/sport van Jørgen heeft direct raakvlakken met de eerste; boogschieten. Niet met de moderne olympische boog met vizier, stabilisatoren enzovoorts, maar met een traditionele houten boog (Engelse longbow). "Wat mij betreft schieten in de meest oorspronkelijk vorm", legt Jørgen uit. "Een stok met een touw waarmee je een andere stok wegschiet. Naast de reguliere training op de schutterij doe ik ook regelmatig mee aan 3D-toernooien. Dit is een jachtsimulatie op kunststof dieren die meestal in een natuurgebied staan opgesteld op diverse onbekende afstanden. De kunst is dan de juiste afstand te schatten en het beest te raken natuurlijk." De pijlen maakt Jørgen helemaal zelf. Natuurlijk kun je de pijlen kopen, maar volgens de oud-Boskanter is het veel leuker om ze zelf te maken en er zo je eigen persoonlijke stijl aan te geven. "Tja, over de beide hobby's kan ik nog vele pagina's vullen, maar hierbij moet ik het laten van MooiRooi." Inderdaad, Jørgen moet ook op de reünie nog wat te vertellen hebben…


18 / 36

19 / 36

Prachtige natuurfoto's op perfecte locatie

Harry van den Oever pakte de publieksprijs.

De Loop'r in Olland kent iedereen in Rooi onderhand wel, als is het uit de krant. De meesten zullen er ook wel eens langs gereden zijn. Maar een 'vreemd' gebouw binnenlopen doe je niet zomaar. Daar heb je een aanleiding voor nodig. De expositie van natuurfoto's in het weekend van 21 januari was zo'n aanleiding: met zo'n 450 bezoekers en veel positieve reacties kijkt de organisatie tevreden terug.

Voor degenen die de Loop'r nog niet eerder hadden bezocht, was het eigenlijk een dubbele expositie want het gebouw van binnen leverde ook een goed doordacht en fraai 'plaatje' op.

De foto's oogstten veel verwondering en bewondering. De mooiste planten, dieren en objecten, in soms haast ongelooflijk fraaie scherpte en (com)positie. Van poserend als fotomodel (jan-van-genten) tot het omgekeerde, het juist niet gezien willen worden (uilen). De naamgeving van menig foto-kunstwerk was even scherp, treffend of zelfs humoristisch als de foto zelf.

Harry van den Oever
Harry van den Oever
Foto: Harry van den Oever
Foto: Harry van den Oever
Foto: Harry van den Oever

Behalve het onderwerp, natuur, is er ook een andere overeenkomst. Alle foto's zijn genomen door leden van fotogroep De Vriendschap, waarin niet alleen een aantal Rooienaren elkaar heeft gevonden, maar ook fotografen verder uit de regio.

De Loop'r is een Multifunctionele accommodatie (MFA) en dat kwam – toevallig? - goed van pas. De inpandige jeu de boulesbaan was voor deze gelegenheid bedekt met isolatieplaten met daarop tapijt, wat zomaar het gevoel kon versterken dat je zelf ook midden tussen de natuur stond. Een andere uitkomst was het akoestisch lokaal, dat ditmaal dienst deed als filmzaal. Daar kregen de tientallen bezoekers in elkaar opvolgende beelden een nog veel groter aantal foto's te zien, omlijst met passende muziek.

Het publiek had het laatste woord. Het maakte massaal gebruik van het verzoek om hun top drie aan te leveren van de fraaiste foto's. De hoofdprijs ging naar de foto van het winterkoninkje, dat met zijn baltsgedrag dus niet alleen de harten van de winterkoninginnetjes had veroverd.


Naar het Oeteldonkse Gemintemuzejum

De KBO Cultuurclub organiseert opwoensdag 15 februari 2017een bezoek met rondleiding aan hetOeteldonks Gemintemuzejum. Men dient uiterlijk om 13.45 uur in het museum aanwezig te zijn. Om 14.00 uur begint de rondleiding.

Op een idyllische plek in 's-Hertogenbosch, op de plek van het voormaligepoortgebouw van het middeleeuwse Zusters van Orthenklooster en gelegenaan de Binnendieze, vindt u het Oeteldonks Gemintemuzejum. Een plek waar u wordt ondergedompeld in de rijke historie van het nationale, internationaleén Oeteldonkse carnaval.

Het 'muzejum' heeft een vaste collectie met allerlei soorten maskers, kleding,promotiemateriaal, wapens, schildjes en andere waardevolle en belangrijkevoorwerpen uit de geschiedenis van carnaval en Oeteldonk. In de zomermaandenworden er ook thematische tentoonstellingen georganiseerd.

Maak een rondleiding met één vande suppoosten, die u op geheeleigen wijze alles zal vertellenover de historie en bijzonderhedenvan het carnaval. Kom alles te wetenover het carnaval in, maar ook buitenOeteldonk - tot ver over de grenzen.

De duur van de rondleiding door het museum is ongeveer 1,5 uur. Kosten bedragen € 4,50. museumkaarten 50% korting. Aanmelden kan tot uiterlijk 13 februari 2017 a.s. bij Harry van Oorschodt, per mail,cultuurclub@kborooi.nl Als u problemen hebt met het vervoer, laat u dit dan even aan de organisatie weten, dan wordt er geprobeerd een oplossing te vinden. Meerijden kan dan voor € 2,00 p.p.

Komende evenementen die al vast staan: (noteer het alvast in uw agenda)
9 maart: Lunchpauzerepetitie Philharmonie zuidnederland in het Muziekcentrum Eindhoven
20 april: Lunchpauzeconcert Berlage Saxofoonkwartet in het Muziekcentrum Eindhoven
8 juni: Lunchpauzeconcert Fontys Laureatenconcert in het Muziekcentrum Eindhoven

Daarnaast staat nog een museumbezoek gepland aan De Pont in Tilburg, maar de datum moet nog vastgesteld worden.

Bezoek kunsthal Helmond

De KBO Cultuurclub bracht op woensdag 18 januari j.l. een bezoek aan de Kunsthal Helmond. Op het programma stond een rondleiding aan de exposities "Vlisco 'Un a Un' en aan de solotentoonstelling " Yinka Shonibare MBE / Paradise Beyond". Dit in het teken van het 170 jarig bestaan van het Helmondse bedrijf Vlisco.

Er was veel belangstelling en om half drie begon de rondleiding. Er is begonnen op de eerste etage, waar men de solotentoonstelling zagen van Yinka Shonibare MBE, hij is bekend vanwege de toepassing in zijn werk van de kleurrijke Afrikaans ogende stoffen en dessins van het Helmondse textielbedrijf Vlisco. In deze expo zag men sculpturen, installaties, collages, tekeningen, fotowerken uit de periode 2004-2016 en veel prachtige kostuums. Beneden zagen de bezoekers de designpresentatie "Vlisco 1:1 Un a Un", ingericht door Vlisco.

Beide exposities zijn uniek maar nauw verweven. Het was echt genieten van de prachtige stoffen en dessins en de kunstzinnige toepassing van de kunstenaar.

Nieuwe expositie Odendael

Vanaf zondag 15 januari tot en met zondag 26 maart 2017 hangt er weer een nieuwe tentoonstelling in zorginstelling Odendael. Het betreft een expositie van het werk van Teuni de Lange-Mulder uit Breugel.

Zij schildert sinds enkele jaren met veel plezier en heeft inmiddels een mooie collectie van kleurrijke en abstracte kunstwerken gemaakt. Ze deelt de resultaten van deze hobby graag met een breder publiek! U kunt haar schilderijen bekijken bij zorginstelling Odendael, Iedereen is van harte welkom.

Creatieve ontmoetingscursussen

Bij Welzijn De Meierij starten binnenkort twee nieuwe ontmoetingscursussen.

Vrij tekenen en schilderen
Voorop staat het plezier dat wordt beleefd aan het schilderen/tekenen in groepsverband. Er is alle ruimte is voor eigen expressie. In deze cursus leer je vrij te schilderen/tekenen zonder van tevoren een opgezet plan te hebben. Tijdens de cursus krijg je informatie over kleurgebruik, compositie, verschillende materialen en technieken die je kunt gebruiken. Deze cursus is geschikt voor beginners en gevorderden en start 6 februari op maandagmiddag.

Keramiek
Op een ontspannen manier creatief bezig zijn met klei. Van en met elkaar leren onder deskundige begeleiding. De cursus wordt gegeven in twee verschillende groepen en start woensdag 8 februari.

Informatie en aanmelding bij Welzijn De Meierij, Steeg 9f, telefoon 073-5441400

Rooi TOP100 gaat prijzen strooien

Foto: Pien van der Sommen

Vanaf deze week kan je prachtige prijzen winnen als je stemt voor de Rooi TOP100. De eerste prijs die over de toonbank gaat is een lunchbon van De Pastorie ter waarde van maar liefst 40 euro. Wat moet je daarvoor doen?

Het enige wat je daarvoor moet doen is stemmen op je favoriete liedje. Je krijgt tot 6 februari de tijd om te stemmen en wie tot die tijd stemt maakt kans op de lunchbon van De Pastorie, de heerlijke lunchroom aan het Kerkplein. SMS TOP100 + artiest + nummer naar 1008 en maak kans! SMS precies zoals het er staat, dus let er op dat je hoofdletters gebruikt waar nodig en spaties weglaat of gebruikt waar nodig. In de krant van 8 februari wordt de eerste winnaar bekendgemaakt en gaan we door met de volgende prijs of prijzen. Er is nog een extra manier om kans te maken…
Je kunt ook nog kans maken door te stemmen op een goed doel. Welk goed doel - met een link met Sint-Oedenrode – mag van jou uiteindelijk de gehele opbrengst van de Rooi TOP100 krijgen? SMS TOP100 + naam goed doel naar 1008 en maak ook kans op de lunchbon van De Pastorie. Doe mee en win deze geweldige prijs! Bovendien steun je altijd een goed doel, want de opbrengst gaat in zijn geheel naar een nog te kiezen goede bestemming.
De Rooi TOP100 allertijden is al enkele weken bezig en de stemmen druppelen langzaamaan binnen. Het kan beter, dus stem alstublieft mee! Iedere woensdag wordt de tussenstand bekendgemaakt op www.rooitop100.nl. Zorg er voor dat jou nummer bovenaan komt te staan!

SMS TOP100 + artiest + nummer naar 1008.


NL doet voor vrijwilligers(-organisaties)

Dit jaar is de grootste vrijwilligersactie van Nederland op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart. Via www.nldoet.nl kan een klus aangemeld worden of kun je je aanmelden als je de handen uit de mouwen wil steken. Tot 31 januari kan een aanvraag voor een financiële bijdrage van maximaal € 400 ten behoeve van een klus gedaan worden. Laten we met zijn allen dit jaar de handen weer uit de mouwen steken.

NLdoet geeft organisaties de mogelijkheid op een laagdrempelige manier in contact te komen met nieuwe enthousiaste vrijwillige krachten. Ook bedrijven en de gemeente kunnen op deze manier hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap laten zien. Ieder jaar zijn zo'n 350.000 Nederlanders bereid hun handen uit de mouwen te steken tijdens NLdoet. Hieruit blijkt dat Nederland een land is van vrijwilligers en daar mogen we met z'n allen trots op zijn. Ook in Sint-Oedenrode zijn er tal van vrijwilligers die op deze dag meewerken aan verschillende klussen.

Heeft u als vrijwilligersorganisatie vragen over NLdoet of wilt u ondersteuning bij het aanvragen van een klus of de financiële bijdrage van het Oranje Fonds? Neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk via vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl


Actie Kerkbalans ingeluid

Afgelopen zaterdag beierden op honderden plaatsen in Nederland om 13.00 uur de klokken. Dit als aankondiging van de actie Kerkbalans 2017 die dit jaar als thema draagt 'Mijn kerk verbindt'. Alle kerken in Nederland doen mee aan de jaarlijkse actie die aandacht vraagt voor de geldelijke ondersteuning van de (lokale) kerk als instituut.

Het zal iedereen duidelijk zijn dat het 'actief kerk zijn' kosten met zich meebrengt. De praktijk wijst uit dat het niet of nauwelijks mogelijk is om de kosten naar beneden te brengen en het daarentegen moeilijk is om de inkomsten op peil te houden. Alle kerken mogen zich verheugen op de inzet van vele onmisbare vrijwilligers die zich met veel enthousiasme en passie inzetten om zoveel mogelijk werkzaamheden en activiteiten in goede banen te leiden.
Dat geldt natuurlijk ook voor onze eigen H.Oda-parochie die actief is in Sint-Oedenrode, Son en Breugel. Deze week zijn er op diverse plaatsen tientallen vrijwilligers in touw om de duizenden brieven en acceptgirokaarten in enveloppen te doen. Daarna is het de beurt aan de vrijwilligers die de geadresseerde enveloppen bij alle parochianen persoonlijk gaan bezorgen. Pastoor Blom spreekt in de brief namens het pastorale team, het parochiebestuur, de pastorale raad en alle vrijwilligers allereerst zijn dank uit voor de bijdragen van het afgelopen jaar, maar doet tevens een beroep op alle parochianen om ook voor dit jaar 2017 de bijdrage te consolideren. Parochianen die niet (meer) meedoen aan de gezinsbijdrage worden opgeroepen solidair te zijn, zich alsnog te verbinden en zodoende ook hun steentje bij te dragen. De bijdragen van alle parochianen zijn onmisbaar en vormen een belangrijke basis voor een gezonde financiële huishouding. Vroeger hing er bij mensen thuis wel eens de volgende spreuk aan de muur 'draagt elkanders lasten' en die oproep is actueler dan ooit.

Huiszegen 2017

Het is een goede gewoonte om bij gelegenheid van het nieuwe jaar het huis te laten zegenen door een priester of diaken. Dat is dikwijls om praktische redenen niet mogelijk. Om in deze leemte te voorzien, geven vele gelovigen de hier afgebeelde huiszegen een plaats in hun woning. De huiszegen is sterk verbonden met het feest van Driekoningen.

Betekenis
De letters C+M+B worden in verband gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar. Maar deze letters betekenen nog meer! Zij zijn ook de beginletters van de zegentekst "Christus Mansionem Benedicat", vertaald "Christus zegene dit huis".
De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen. Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder van Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de aanbidding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).

Buitenlandse tradities
In het buitenland, bijvoorbeeld in Duitsland, wordt de huiszegen met krijt boven de voordeurpost geschreven. Eerst wordt het jaartal en de letters met gewijd krijt bovenaan de deurpost geschreven: 20 C+M+B 17. Dan wordt met wierook en het Driekoningenwater elk vertrek besprenkeld en een zegen uitgesproken. Indien mogelijk wordt dit door een priester gedaan of anders door het hoofd van het gezin.

Driekoningen
Tijdens de vieringen op 7 en 8 januari, wanneer wij in onze streken het feest vieren van de Openbaring des Heren – Driekoningen, werden de huiszegens 2017 uitgereikt aan de kerkgangers. Dit is inmiddels een heel goede traditie geworden in onze Odaparochie. In vele huizen en huisgezinnen heeft deze zegen een zichtbare plaats.

Zelf printen
Via onderstaande link kunt u ook zelf de huiszegen uitprinten. Print extra kaarten om weg te geven aan familie en vrienden. http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/docs/2017/huiszegen2017.pdf

Collecte voor India

In het weekend van 14 en 15 januari jongstleden is er in onze parochiekerken gecollecteerd voor de congregatie waartoe pater Pushpa behoort. In India gaan zij een kleinseminarie bouwen, maar eerst is het noodzakelijk om daar het bestaande priesterhuis te renoveren. De plaatselijke bevolking is te arm om daarvoor het geld bij elkaar te brengen. De collecte heeft in het totaal bijna €2200 opgeleverd, inclusief een mooie gift van de Lionsclub Son en Breugel.

Pater Pushpa is nu in India; ik heb hem het resultaat doorgegeven. Hij is er erg blij mee en dankt, mede namens zijn congregatie, alle gulle gevers!

Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest om een donatie te doen en toch iets willen bijdragen aan dit goede doel, dan kan dat via de Parochiële Caritas Instelling "De Goede Herder": NL08 RABO 0305 3651 26 ten name van R.K. Parochie Heilige Oda; onder vermelding van "Pater Pushpa". Veel dank, uw bijdrage wordt optimaal besteed.

diaken Wilchard Cooijmans

Maria lichtmis en blasiuszegen

Op donderdag 2 februari viert de Kerk het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel. In de volksmond kennen wij dit feest als 'Maria Lichtmis'. Eigen aan dit feest is de zegening van de kaarsen. Er is die dag om 9.00 uur een Eucharistieviering in de dagkapel van de Goede Herder in Eerschot.

Daags daarna, 3 februari, is het de feestdag van de heilige Blasius. Aan zijn gedachtenis is de Blasiuszegen verbonden waarbij wij om Gods zegen vragen over ons leven en onze gezondheid. Ook die dag is er om 9.00 uur een Eucharistieviering in de dagkapel van de Goede Herder in Eerschot. Aan het einde van de viering is het mogelijk om de Blasiuszegen te ontvangen. Op zondag 5 februari is het mogelijk om in de St. Genovevakerk van Breugel de Blasiuszegen te ontvangen na de viering van 9.30 uur.

Startavond vastenactie 2017

Op dinsdag 31 januari zal in Veghel het Vastenactieproject 2017 worden gepresenteerd. Dit jaar wordt de landelijke vastenactie gehouden rond het Thema: 'Eilanden van hoop'. In het door een burgeroorlog en armoede getroffen El Salvador proberen kerkelijke groeperingen voor de jeugd weer eilanden van hoop op te bouwen.

Henk Baars van de stichting Stek uit Den Haag zal komen vertellen hoe wij hier in Nederland eilanden van hoop kunnen zijn voor elkaar. Stek – stichting voor stad en kerk – in Den Haag wil mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen.

Het Popkoor Vivace uit Zijtaart zorgt voor de inspirerende muzikale omlijsting. Vanaf 19.30 uur bent U op dinsdag 31 januari van harte welkom in de H. Hartkerk aan de Vondelstraat in Veghel!

Vanaf donderdag 26 januari Bezorging brieven actie Kerkbalans

29 januari Viering voor zegen Meierijstad, H.Antonius Abt kerk Eerde 10.00 uur

31 januari Aftrap Vastenactie 2017, H.Hart kerk Veghel 19.30 uur

1 februari Ark kinderclub & Bijeenkomst Torengroep Nijnsel 13.30 uur

2 februari Viering 'Maria Lichtmis', kapel De Goede Herder, Eerschot 09.00 uur

3 februari Rondbrengen ziekencommunie & Tienerclub 10.00-12.00 uur

5 februari Nieuwsbrief H.Oda parochie, Viering met Blasiuszegen, Genovevakerk Breugel 09.30 uur

6 februari Biddende Moeders, parochiezaal Nijnsel 13.450 14.30 uur

12 februari Gildekoor Dinther, Antoniuskerk Nijnsel 11.00 uur, Mis met Romekoor, Lambertuskerk Veghel 10.00 uur

18 februari Mis met Romekoor, Servatiuskerk Schijndel 18.30 uur


Om Gods zegen uit te spreken over Meierijstad, de burgemeester, de wethouders, de leden van de gemeenteraad en de medewerkers komt bisschop Gerard de Korte van 's-Hertogenbosch op zondag 29 januari a.s. naar Eerde. Om 10.00 uur zal hij voorgaan bij een eucharistieviering in dit kerkdorp.

Het initiatief om de bisschop uit te nodigen komt van de zijde van de dorpsraad van Eerde. De dorpsraad heeft dit initiatief genomen, omdat Eerde in het hart van Meierijstad ligt en er reeds op 1 mei 1966 in dit dorp een gemeentelijke herindeling heeft plaatsgevonden waarbij de voormalige gemeenten Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel betrokken waren. Het initiatief van de dorpsraad van Eerde wordt van harte ondersteund door pastoor Ard Smulders, het voltallige bestuur en de pastoraatsgroep van de Franciscusparochie alsmede het dekenaat Veghel-Sint-Oedenrode.

Iedere belangstellende is van harte welkom bij deze eucharistieviering.

Na afloop is er koffie / thee voor alle aanwezigen.


Vrede is een actieve deugd, één die oproept tot verbinding en samenwerking met iedere persoon en met de samenleving als geheel.

Kerkberichten

Sint Genoveva-kerk
IVM afwezigheid van pater Pushpa vervallen de weekvieringen.
Za 28/01: 18.30 u: Eucharistieviering. Intentie: overleden familieleden Kerkhof.
Zo 29/01: 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intentie: Mien vd Kerkhof-Donkers, Janus Sanders, Mia Donkers-van Heeswijk, Leon en Cees van Stuivenberg.
Zo 05/02: 9.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels Kerkkoor. Kinderwoorddienst. Intentie: Ad Versantvoort, Miny van de Ven-Winkelman, Karel en Elisabeth Faessen-van Tilburg, Gijs Bouwhuis, ouders van Leest-Timmers, Sjaak van de Ven. 14.00-16.00 uur: Inloopmiddag Den Bauw

Sint Petrus' Banden
Wo 25/01:
19.00 u: Eucharistieviering.
Za 28/01: 18.30 u: Eucharistieviering in Breugel.
Zo 29/01: 11.00 u: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor. Intenties: Mia van Hest-Manders, Nel van Helmond-Coppelmans.
Ma 30/01: 19.00 u: Eucharistieviering.
Wo 01/02: 19.00 u: Eucharistieviering.
Vr 03/02: Eerste Vrijdag van de maand 08.30 u: Eucharistieviering.
Za 04/02: Geen Eucharistieviering in Son of in Breugel

H. Martinus Olland
Za 28/1:
Geen Eucharistieviering.

Protestantse Kerk Knoptoren
Zo 29/01: Dienst in Son, 10.00 u: Predikant Ds. G. Baerends, met kindernevendienst.

Sint Antonius Nijnsel
Zo 29/01: 11.00 u: Eucharistievering. Intenties: Marietje v.d. Heijden- Manders, Fam. Verhagen- Kronenburg, Lucin Bezdigian, Leo van Erp.
Do 02/02: 14.30 u: 50 jarige huwelijksviering van Bert en An van Heesch.
Mededeling: Wij vragen uw aandacht voor de actie Kerkbalans.

Martinuskerk (centrum)
Za 28/01:
18.30 u: Eucharistieviering met Het Goede Herderkoor. Intenties: Amélie Vasconcelles – van den Broek, Noud van de Heuvel, Jas en Miet Heymans – van Wanrooij, hun zoon Wim en dochter José, Jan van de Ven en kleinkind Roel van den Dungen, Jitka Westgeest.
Zo 29/01: Vierde Zondag door het Jaar 09.30 u: Eucharistieviering met Het Martinuskoor. Intenties: Jan van de Wijdeven, Lucie Claessens – Kikken, Nico van der Horst, Jan van Nunen, Corry van Nunen – van Engeland, Jan Kanters, Overleden ouders Ploegmakers – van Rooy en Leo, Noud van de Heuvel, Sjaan en Gerard Wenting – Kreté en Annemiek, Fons Welte en overleden familieleden van de familie Welte en van de familie van der Zanden.
Op maandag, dinsdag en donderdag is er 's morgens om 09.00 uur een Eucharistieviering in de dagkapel van De Goede Herderkerk. Woensdag is er om 19.00 uur een Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant.
Vr 03/02: Eerste Vrijdag van de Maand 10.00 u: Eucharistieviering in Odendael.

Odendael
Zo 29/01:
10.00 u: Woord en communieviering met het Odendael koor. Intenties: Mevrouw van de Biggelaar, mevrouw Thijssen.


Jongerengroep Roois Theater repeteert volop

Jongerengroep Roois Theater repeteert volop

De ene speler is druk bezig met het perfectioneren van haar gemene lach, terwijl twee andere spelers nog werken aan hun 'bitchfight' op het toneel. Kortom: de jongerengroep van 't Roois Theater is hard aan het repeteren voor het toneelstuk 'Keizer zkt. Vr.' Daarbij is natuurlijk iedereen van harte welkom.

Het toneelstuk gaat over een arrogante keizer. Hij zoekt een vrouw om zijn rottige klusjes te doen. Verschillende vrouwen melden zich: de mooie Pula, boerin Fien en de mysterieuze Kwanzie.

Laatstgenoemde heeft overigens wel erg veel weg van Kwanza de gemene, lelijke en oude directie-secretaresse van Keizer Peso. Samen met Quetzal en Zlotty, haar niet echt snuggere hulpjes, probeert zij aan de macht te komen. Alles gooit ze in de strijd: scheetkussens, verborgen camera's en geheime toverdrankjes waar je vijf minuten lang de macerena van gaat dansen.

Of het haar lukt om Keizer Peso van de troon te stoten, is te zien op 11 februari. Op deze dag gaat het stuk om half 3 in première bij Mariendael. Om half 8 spelen de jongeren het stuk nog een keer.

Kaarten zijn op de dag zelf te koop bij Mariendael en kosten 3,50 euro. De tekst en regie is in handen van Pauline Verstraten en Emile Kalmann. Iedereen is van harte welkom!


"De Nacht van de Noordkade" jong talent uit Veghel in De Kluis

Oude Fabrieken bruisen met muziek, food, dans, musical en beeldende kunst! En daarin kan Meierijstad natuurlijk niet achterblijven.
Vrijdag 27 januari aanstaande vindt van 19.00 uur tot 02.30 uur in Veghel de Nacht van de Noordkade plaats. Een food & kunstfestival vol muziek, dans, musical, heerlijke eten en drinken en beeldende kunst verspreid over de oude veevoederfabrieken. Een bijzondere avond die toegankelijk is voor iedereen die wil.

In jongerencentrum De Kluis kunnen de bezoekers van 19.00 uur tot 23.00 uur onder het genot van warme chocomel luisteren naar muziek en optredens van jonge talenten uit Veghel.

Programma in De Kluis
Chase: is een gloednieuwe naam in de muziekscene. Geboren en getogen in Veghel en vanaf dag één al een echte muziekliefhebber. Op 10 jarige leeftijd begon Chase met draaien, hij merkte al snel dat draaien hem goed beviel.

Cathy: is een zangeres van 15 jaar en normaal rockt ze in een schoolband Morons van het Fioretti college. Tijdens de Nacht van de Noordkade zal ze solo het podium betreden.

Lawson: is een dj en producer uit Veghel. Hij is veel bezig met het maken van muziek en doet veel optredens. Ook heeft hij nu een eigen kledinglijn!

Hiddex: is een getalenteerde 15-jarige dj en producer uit Veghel. Hij produceert vooral Moombahton en Dancehall.

Blind Getekend: is een hiphop collectief, bestaande uit vier rappers: Q'n, Sfurr, Roelioo en Lyri. De naam Blind Getekend heeft meerdere lagen en betekenissen. De belangrijkste is het feit dat artiesten tegenwoordig vooral worden getekend, omdat ze veel views pakken op sites als youtube zonder dat er wordt gekeken naar de kwaliteit en de inhoud van de teksten. Alleen de hype rondom de persoon telt nog. Blind getekend wil de focus terug brengen op de muziek.

Cas Slootweg: is 20 jaar en speelt al meer dan 13 jaar gitaar. De afgelopen 4 jaar is hij zich ook gaan richten op zingen en het schrijven van zijn eigen nummers. Zijn muziek heeft invloeden van blues, folk en een beetje jazz en soul.

Tijdblok
Van 19.00 uur tot 19.45 uur Chase & Hiddex. Van 19.45 uur tot 20.00 uur Cathy. Van 20.00 uur tot 20.30 uur Cas Slootweg. Van 20.30 uur tot 20.45 uur Blind Getekend. Van 20.45 uur tot 21.30 uur Lawson. Van 21.30 uur tot 21.45 uur Cathy. Van 21.45 uur tot 22.00 uur Blind Getekend. Van 22.00 uur tot 22.30 uur Hiddex en van 22.30 uur tot 23.00 uur Chase. Kortom kom allemaal kijken naar de jonge talenten van Veghel in jongerencentrum De Kluis en laat je trakteren op een muzikale avond die gratis toegankelijk is.

Mannen uit Brabant hebben goede band met schoonouders

Bijna zeven op de tien Nederlandse mannen hebben een goede relatie met de ouders van hun partner (69%). Mannen uit de provincies Drenthe (85%), Overijssel (79%), Gelderland (74%) en Noord-Brabant (70%) kunnen het best door één deur met hun schoonouders. Dit blijkt uit onderzoek naar het gezinsleven van de Nederlandse man, uitgevoerd door mannenmodeketen Only for Men.

De clichés en flauwe grappen over schoonmoeders lijken, volgens dit onderzoek, tot het verleden te behoren. Toch geeft een kleine 6% van de mannen, uit de provincie Noord-Brabant, aan niet overweg te kunnen met zijn schoonouders. Gelukkig is dit niet zo'n hoog aantal natuurlijk.

De eerste ontmoeting
Ondanks de goede band die de Noord-Brabantse mannen hebben met de ouders van hun partner, gaat ongeveer een kwart toch maximaal één keer per maand op visite. Natuurlijk is dit niet overal zo het geval. Twee op de tien mannen uit de provincie bezoeken hun schoonouders alleen bij gelegenheden zoals verjaardagen en Kerstmis. 33% geeft de ouders van zijn partner minstens één keer per week een bezoekje. Het grootste gedeelte van de groep dus. Daar mogen we ergens trots op zijn.

Hij helpt zijn schoonmoeder graag
Drie op de tien Nederlandse mannen zeggen dat hun schoonmoeder erg belangrijk voor hen is. Het is dan ook niet gek dat het grootste deel aangeeft dat hij zijn schoonmoeder vaak helpt wanneer zij hulp vraagt bij kleine klusjes (32%). In de provincie Utrecht is dit zelfs in 37% van de gevallen zo. In Zeeland (20%) en Zuid-Holland (16%) is de schoonmoeder het vaakst onderwerp van discussie.

Het eindcijfer voor schoonmama
De schoonmoeders van Brabant krijgen van de mannen een gemiddeld cijfer van 7,2. Alleen de provincies Drenthe, Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland en Groningen geven een lager cijfer aan de moeder van hun geliefde. Het laagste cijfer wordt in Zeeland gegeven, namelijk een 6,0. Flevoland geeft het hoogste cijfer, namelijk een 8,1!

Poëziemiddag in Week van de Poëzie

In het kader van de week van de Poëzie houden "Bek Boeken" en het "Schrijverscollectief Meijerijstad" op 28 januari een Poëziemiddag met een tiental dichters uit Meijerijstad en omgeving. Een bijzonder samenzijn met een ieder die van schrijven houdt.

Het belooft een mooie middag te worden met bijzondere dichters. De presentatie is in handen van de bekende dichter Ad van Schijndel uit Bernheze. De voordrachten, omlijst met muzikale bijdragen, worden gehouden in de prachtige leesruimte van Bek Boekhandel aan de Hoogstraat 12 te Veghel van 14.00 tot 15.30 uur U bent van harte welkom en de toegang is gratis.

Spelplezier in de Proeffabriek

Aanstaande zondag 29 januari zijn er van 10.00 tot 18.00 weer volop activiteiten in de Proeffabriek op de Noordkade. Deze keer staat de Proeffabriek in het teken van Brabantse gezelligheid. Tijdens deze dag kan er volop gespeeld, geborreld, gesnuffeld en natuurlijk geproefd worden.

Elke winkel in de Proeffabriek heeft zijn eigen spel, waar ook weer prijzen mee zijn te winnen. Ga de uitdaging aan en sjoel met stenen van chocolade de hoogste punten bij elkaar, of win bij het walnoot werpen een jaar lang gratis noten. Verder is er nog een wijnspel, touwtje trekken, koffiezaklopen en een bierkrattenspel.

Foto: Foto Speijkers

Naast deze spellen is er nog genoeg ruimte om te genieten van een hapje en een drankje, onder het genot van muziek live gedraaid door DJ Roy. Ook zullen er verschillende standhouders aanwezig zijn. Een middag om eens lekker rond te snuffelen.

Voor meer informatie en alle andere evenementen : www.proef-fabriek.nl of 0413 78 2000

Fanfare St. Cecilia houdt Meierijstadcup

Aanstaande zondag 29 januari is het zover dat 16 jonge muzikanten tot 18 jaar gaan strijden om de Meierijstad-cup. Van zeven harmonieën en fanfares uit Meierijstad zijn er van elk een of meerdere solisten die meedoen op een blaasinstrument of slagwerk. Fanfare NJA St. Oedenrode wordt vertegenwoordigd door Iris van Hoorn en Lucas van der Endt, beiden met trompet. Harmonie Nijnsel is vertegenwoordigd door het klarinetduo Thomas & Thijs Lemmens.

Juryleden Marc Dufour voor de slagwerkers en Jaap van Wershoven voor de blazers zullen alle muzikanten met een juryrapport beoordelen en bepalen wie de Meierijstadcup gaat winnen. Tot slot treedt onder leiding van Marc van Kessel North Side Brass voor u op. Wethouder Menno Roozendaal zal aanwezig zijn voor de prijsuitreiking. Iedereen die wil komen luisteren is welkom op deze ochtend! Locatie:Dorpshuis Zijtaart in ontmoetingszaal Tijdstip:10.00 uur tot maximaal 13.00 uur. Toegang:gratis.

Wim Daniëls: de wondere wereld van taal

Donderdag 9 februari is Wim Daniëls te gast in Bibliotheek Veghel met de lezing 'De wondere wereld van taal'. De schrijver, geboren in Aarle-Rixtel, is gefascineerd door taal: de geschiedenis ervan, de herkomst van onze woorden, de opkomst en naderende ondergang van de dialecten en meer.

Daniëls schreef er veel over, onder andere in zijn boeken De taal achterna en Groeten uit Brabant. Ook in zijn fictieboeken staat taal vaak centraal, zoals blijkt uit zijn nieuwe verhalenbundel De tambour-maître. In zijn lezing beschrijft Daniëls de wondere wereld van de taal en legt hij uit hoe we er in Nederland met het Nederlands en de dialecten voorstaan.
Daarbij is er voor het publiek ook volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Na afloop van zijn lezing zijn enkele van zijn boeken desgewenst te koop en signeert hij ook.

De lezing begint om 20.00 uur. Kaarten kosten €5,- voor leden van de bibliotheek in de voorverkoop en €7,- voor niet-leden en aan de deur. Kaarten zijn verkrijgbaar in de bibliotheek en via de online kaartverkoop op www.bibliotheekveghel.nl.

'Wij zijn een veilige basis voor de kinderen'

Clementine de Koning kijkt toe hoe de 10-jarige Kuba uit Polen de sjoelstenen in de juiste vakjes probeert te schuiven. De behaalde scores worden daarna netjes in alle rust bij elkaar opgeteld. De 7-jarige Saron komt zich voorstellen. "Ik kom uit", ze denk even na. "Syrië?", vraagt ze aan Clementine. "Nee, Eritrea", antwoordt Clementine zachtjes. Saron lacht lief terug. "Ik kom uit Eritrea en heet Saron."

Het moge duidelijk zijn. Dit is geen doorsnee klas. Clementine is tutor in een schakelklas bij De Taalvijver Veghel. De Taalvijver is een initiatief van de gemeente Veghel in samenwerking met Skipov. De kinderen die les volgen spreken niet of nauwelijks Nederlands. Clementine: "Neem bijvoorbeeld Mohamad uit Syrië. Hij is pas vijf dagen hier." Clementine heeft samen met haar collega's een eigen vleugel in het schoolgebouw van SBO De Wissel in de Paul Rinkstraat in Veghel. De groepen zijn klein. Er is een klas voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar en eentje voor 7- tot en met 11-jarigen.

IJs breken
Voordat Clementine begint aan de intensieve vorm van onderwijs probeert ze eerst het vertrouwen te winnen van de kinderen. "Je moet ze een veilig gevoel geven. Het is zo ontzettend spannend voor de kinderen. Ze komen in een hele nieuwe omgeving terecht waar ze niemand verstaan. Je ziet de kinderen soms denken 'waar heeft ze het over?' De uitstraling en de lichaamshouding zijn erg belangrijk. Daaraan kun je veel aflezen. In het begin probeer ik altijd het ijs te breken met humor. Dat lukt bijna altijd." Daarna worden de kinderen ondergedompeld in een waar taalbad. Alles wordt behandeld. Woordenschat, spelling, rekenen, leren lezen en schrijven, klankoefening en ga zo maar door. "Deze kinderen zijn de eerste 18 weken voltijd op de Taalvijver. De volgende 18 weken op maandag, dinsdag en woensdag. Op donderdag en vrijdag maken ze kennis met de school waar ze na één jaar Taalvijver naartoe gaan." Met vier Syrische kindjes in de klas is de verleiding groot om Syrisch met elkaar te praten. "Wij spreken alleen Nederlands. Dat moet ook wel, want anders weet ik niet waar ze het overhebben en zo worden ze gedwongen om al snel Nederlands te gaan praten." Clementine heeft kinderen uit veel verschillende landen voorbij zien komen. "Onder andere Griekenland, Hongarije, Brazilië, Bulgarije, Rusland, China, Polen en Syrië. Elke taal heeft zijn eigen manco's. Daarnaast zijn ze verschillend van leeftijd. Je moest dus multitasken." Voor Clementine is het elke keer weer een uitdaging. "Het is niet bepaald eenvoudig. De kinderen die hier binnenkomen beginnen echt op nul. Daarnaast wordt thuis vaak de moedertaal gesproken."

Oorlog
Ga er maar aanstaan. De meeste kinderen zijn naar Nederland gekomen uit pure noodzaak. Gezinnen uit Midden- en Oost-Europa, zoals Polen, Hongarije, komen hier voor economische redenen. Een andere grote groep omdat er in eigen land oorlog heerst. Daar zit je dan in een vreemd land met een taal die je niet spreekt. "Een aantal kinderen hebben dingen meegemaakt die wij nooit hopen mee te maken." Toch wordt er nauwelijks gesproken over de oorlog of andere ingrijpende gebeurtenissen. "Wij zijn een veilige basis voor de kinderen. Hier heerst rust en structuur. Over de oorlog of andere traumatische ervaringen wordt vakkundig omheen gepraat, want dat is niet ons werkgebied." Als een kind erg getraumatiseerd is dan heeft Clementine het vaak snel door. "Wij geven dat dan door aan de ib-er, maar meestal is zoiets al bekend vanuit het AZC waar ze zijn geweest en zitten de kinderen al in een traject."

'Ze willen echt Nederlands leren'
De klas van juf Clementine ziet er gezellig uit, dit komt omdat het een uitnodigende leeromgeving is, alles gericht op woordenschat. "Het is bijzonder om te zien hoe veerkrachtig deze kinderen zijn. Ze willen echt Nederlands leren." Spelenderwijs leren de kinderen 70 tot 80 woordjes per week. Ze maken zelf een woordenboek en krijgen een USB-stickje met studiemateriaal mee naar huis. Geen half werk dus. "Ze moeten er hard voor werken, maar daar hebben de kinderen helemaal geen erg in. De meeste vinden het niet leuk als ze vakantie hebben, want dan is de school dicht", lacht Clementine. Het accent ligt op het leren van de Nederlandse taal, maar er wordt bijvoorbeeld ook getekend en gerekend. "Er is ook veel aandacht voor burgerschap, normen, waarden en respect voor elkaar", vertelt Clementine. De cursus wordt op het einde van het jaar in stijl afgesloten. "De kinderen krijgen een diploma waar ze echt naartoe hebben gewerkt. We vieren dat met een glaasje kinderchampagne en een presentatie aan alle ouders. Op het einde van het schooljaar hebben we een afsluiting met het thema, hoe kan het ook anders, Nederland", besluit Clementine.

Het team Taalvijver Veghel bestaat naast Clementine uit leerkrachten Rita Ritzer, Mariëtte Janssen, interne begeleider Toos van Deursen en directeur Ellen Vos.


Wie wordt d'n urste prins van Meierijstad

Iedereen heeft vorige week in DeMooiRooiKrant kunnen lezen, dat dit alles om een ludieke actie gaat. Carnaval vier je met z'n allen, ieder op zijn eigen manier. Misschien is carnaval wel een van de grootste culturele evenementen die jaarlijks plaatsvindt.

Carnaval is voor jong en oud en geeft een bepaalde verbroedering om samen feest te vieren. Carnaval is een voorbeeld hoe je feest vieren moet, zeker in deze tijd waar het in de wereld niet altijd koek en ei is. Gelukkig komt carnaval steeds dichterbij , maar wie d'n urste prins van Meierijstad wordt is bij velen nog steeds een groot vraagteken.

Onze zevende tip luidt als volgt:

Er valt gin touw aan vast te knopen.

Een bekend spreekwoord, maar wat heeft onze urste prins van Meierijstad er mee te maken.

Heb je een idee, stuur dan de oplossing naar DeMooiRooiKrant. Je kunt slechts 1 oplossing opsturen. Degene die het als eerste goed heeft geraden wordt rijkelijk beloond.

Gemeentehuis Schijndel voor andere doeleinden

Het gemeentehuis van Schijndel is sinds enkele weken niet meer in gebruik. Om verpaupering, overlast en eventueel vandalisme te voorkomen is het gebouw tijdelijk in gebruik gegeven aan 'De Vastgoedbeschermer'. De Vastgoedbeschermer is een professionele partij gespecialiseerd in leegstandsbeheer. Zij geven leegstaande panden tijdelijk in bruikleen aan ondernemers, bewoners en/of kunstenaars. De Vastgoedbeschermer beheert panden verspreid door heel Nederland. In het gemeentehuis worden tijdelijk een aantal bewoners en ook enkele ondernemers gehuisvest voor naar verwachting een periode van circa 1 tot 1,5 jaar.

Vervolg
Op dit moment wordt het gemeentehuis van Schijndel opgeruimd en geschikt gemaakt voor dit tijdelijk gebruik. Vanaf 13 februari worden de eerste tijdelijke gebruikers gehuisvest. Op zaterdag 4 maart organiseren wij een opening, waarbij ook de tijdelijke gebruikers aanwezig zijn.

Definitieve invulling
De gemeente doet verder onderzoek naar een goede definitieve invulling van het gemeentehuis op deze markante plek in het centrum van Schijndel. Dit onderzoek moet met de grootste zorgvuldigheid plaatsvinden. Belangrijk onderdeel vormt natuurlijk op welke wijze de definitieve invulling te realiseren

30 / 36

Mauw

Kijk haar nu eens zitten. Onbeweeglijk naar boven turend, naar de zak die onbereikbaar hoog hangt. Hoe kan ik daarbij in de buurt komen, lijkt ze zich af te vragen. Meestal komt ze naar me toe om met verleidelijke kronkelbewegingen van haar lijf langs mijn enkels te strijken. Maar nu is iets anders voor haar belangrijker.

Een aantal jaren geleden wordt ze op een boerderij in onze straat geboren. Een mooi zwart-wit getekend katje. De meeste kittens uit het nestje leken op haar, maar een broertje was anders. Hij was grijs en erg gewild bij kopers.

Volgens de verhalen hebben de geïnteresseerden tegen heug en meug 'ons' zwart-wit katje gekocht. Eigenlijk wilden ze liever de grijze die absoluut niet te koop was.

Een week later was de grijze kitten op onverklaarbare wijze verdwenen en tegelijkertijd was 'onze' zwart-witte, enigszins verwaarloosd, weer terug. Hoe kon dit? Wat was er gebeurd? Waar was de grijze gebleven? Hoe kwam 'ons katje' weer hier? Die kopers kwamen van ver. Dat eind kon het beestje onmogelijk zelf gelopen hebben. We denken toch dat de koper de diertjes heeft omgeruild, maar daar is geen bewijs voor. Onze vragen blijven onbeantwoord. Heel erg jammer voor de oma van de boerderij. Want voor haar was het grijze katje bedoeld.

Het lot van zwart-witje is treurig: Terug bij haar broertjes en zusjes wordt ze niet meer geaccepteerd en zelfs nagezeten tot op grote afstand. Buurtgenoten ontfermen zich over het beestje door op gezette tijden eten klaar te zetten. Maar bij sommigen lopen de irritaties hoog op als het diertje, met haar onophoudelijk klagend gemiauw, bij hen in de buurt komt.

Op een gegeven moment heeft het zwerfkatje een naam gekregen: Mauw. De mensen blijven het beestje verzorgen en heel langzaam wordt het mauwen minder. Ze is nu een aanhankelijke troetelpoes geworden die zich graag laat aaien. De kinderen kunnen dichtbij komen en zijn dan ook dol op haar. Wij genieten van de aanblik van onze kleinzoon met Mauw. Zij is blij met zijn aandacht en andersom ontdekt hij de zachtheid van de dierenvacht. Al kruipend probeert hij de staart te pakken te krijgen die om hem heen zwiert. Wat een plezier heeft het kind met dat beest. Een dagje naar opa en oma is ook een dagje naar Mauw.

Het is onduidelijk waar ze 's nachts blijft. Soms ligt er een muis voor de achterdeur. Een keer hebben we zelfs een dood konijntje op het gazon gevonden. Dat was geen leuk gezicht, maar haar manier om haar dankbaarheid te laten zien. Het is wel eens voorgekomen dat ik heerlijk in het zonnetje zat met een goed boek en dat de rust opeens verstoord werd door een krakend geluid. Mauw was bezig een vogeltje te verorberen. Op zo'n moment realiseer ik me dat onze lieve buurtkat toch echt een roofdier is.

Zoals het een goed inwoner van Meierijstad betaamt, scheiden we netjes ons plastic verpakkingsafval om in de bewuste doorzichtige zakken te verzamelen.

Niet gerekend op Mauw die er als een haas vandoor schiet als we de garage binnenkomen. Wat een ravage. De vloer ligt bezaaid met plastic. Dirk heeft er gelukkig iets op gevonden. Aan een haak in het plafond hangt nu de zak. Onbereikbaar hoog voor onze arme Mauw.

Willemien van de Ven

Reageren?

schrijvers@impesant.nl


Succesvol weekend Waterpolo

Voor zowel de heren als voor de dames stond er een belangrijke wedstrijd op het programma afgelopen weekend. De heren vechten om een plekje in de top 3 en vond in Thalassa een directe concurrent voor de 3e plek. Met een prima invalbeurt van jeugdspelers Jesse van Osch (zelfs 2x gescoord) en Rick Welte maakte Argo korte metten met de tegenstander.

Halverwege te wedstrijd stond het zelfs 5-0 in het voordeel van Argo, waarbij Gijs van Wanrooij duidelijk liet zien waarom hij topscoorder is van het team. Met een gemiddelde van ruim 3 doelpunten per wedstrijd wist hij er afgelopen weekend zelfs 6 te scoren. Dit tot ongenoegen van Thalassa, die het vertrouwen al snel verloren had in de wedstrijd en hun irritatie botvierden op elkaar en op de scheidsrechters.

Dit kwam het spel al helemaal niet ten goede, maar er was niets af te dingen aan de klinkende overwinning van Argo met de cijfer 9-3. Naast Jesse en Gijs, wist ook Martijn Hulsen te scoren. Hierdoor neemt Argo de derde plek over van Thalassa.

De waterpolodames hebben dit seizoen een hele andere uitdaging, namelijk voorkomen van degradatie. In de wedstrijd tegen TRB-RES was er maar 1 opdracht, namelijk 3 punten pakken en daarmee de tegenstander ook direct de degradatiezone in duwen. Ad interim coach Anita van der Heijden gaf de dames de opdracht om direct volop pressing te spelen, waardoor de tegenstander bij iedere bal onder druk komt te staan. Deze tactiek resulteerde wel in een fysiek duel en een ware zwemwedstrijd, maar TRB-RES was geen snelle ploeg en dus kwam het neer op het winnen van de persoonlijke duels.

Daarin was Argo duidelijk beter. Het team kwam geen enkele moment in de problemen en kon werken aan het opbouwen van zelfvertrouwen door de tegenstander met 8-3 te verslaan. Renske vd Burgt had met haar 3 doelpunten een groot aandeel hierin, topscoorster van het team, Josine Raaijmakers is goed voor gemiddeld ruim 2 doelpunten per wedstrijd en dat lukte haar dit keer ook weer. Daarnaast wisten Lotte van Schijndel, Liesbeth vd Korst en Paul Smith ook het net te vinden. Hierdoor komt Argo op de 9e plek van de 12.


holle vaten

ik reik jou de doodsaaie verveling aan
vol met nietszeggende woorden
ik dacht nog over mijzelf te praten,
het eeuwig wederkerend fileleed
of de vlieg die ik wilde vermoorden
maar nee, ook dat zijn holle vaten

slaapverwekkend is nu mijn schrijven
nodigt uit tot lege armzalige gedachten
wat heerlijk eens niet te moeten
niets stichtelijks of pijn te verzachten
niet naar rijmend gezeur te smachten
ik ga dan maar, wel op blote voeten


Foto: Henri van Hoorn

Henri van Hoorn schoot ook met de koudere weersomstandigheden prachtige plaatjes van boven. Zoals deze. Een mooi winters tafereel.

't is zund van 't bisje, 't kos zû schon danse

Foto: Thea Willems

Deze week kregen wij natuurlijk talloze mooie natuurfoto's binnen. Thea Willems maakte dit prachtige plaatje. Wat kan de natuur toch mooi zijn!

Dirk Kastelijn clubkampioen TTV Attaque

Zaterdag is Dirk Kastelijn voor de tweede keer in 3 jaar clubkampioen van tafeltennisvereniging Attaque geworden. Jo van de Ven won voor het eerst sinds 2011 de 'Rita van der Vleuten trofee' en bij het dubbelspel gingen Leon Huijberts en Anne van de Sande er met de eerste prijs vandoor.

Traditiegetrouw begonnen de clubkampioenschappen met het dubbelspel. Na een poulefase waarbij vele dubbels aanspraak maakten op een plek in de finale waren er uiteindelijk 2 fortuinlijke duo's die mochten aantreden. Dit waren Leon Huijberts/Anne van de Sande en Menno van Os/Marijke van Rijn. Na een gelijkopgaande eerste game die beide teams konden winnen maakten Menno en Marijke de eerste stap richting een grote verrassing: 11-9. Na de eerste game werd echter langzamerhand het niveauverschil tussen beide koppels groter en dat was ook te zien in de games. Zowel de tweede als de derde game werden met 11-4 gewonnen door Leon en Anne, die hierbij de eerste clubkampioenen van 2017 werden.

Na het dubbelspel ging het enkelspel van start. Er waren in de poulefase zo goed als geen verrassingen. Alleen Cliff van Driel verraste Nico Stamps door hem met 3-0 te verslaan. De poules werden opgedeeld in 2 eindrondes. De 8 beste spelers uit de poules gingen in de A-poule uitvechten wie clubkampioen werd en de andere spelers streden in de B-poule om de recreantentitel. In die B-poule werd de finale gespeeld door de 2 favorieten. Dit waren Jo van de Ven en Bram Marinus. De wedstrijd was spannender dan de uitslag doet vermoeden, maar mede door zijn ervaring won Jo van de Ven in 3 games 11-6, 13-11, 11-7, en mocht daardoor de 'Rita van der Vleuten trofee' in ontvangst nemen.

In de A-poule wonnen Leon Schepens, Dirk Kastelijn en Menno van Os soeverein hun wedstrijden en Leon Huijberts ontsnapte tegen Cliff van Driel. De halve finales zaten vol met spanning en beide wedstrijden eindigden in 3-2. Dirk won van Leon Huijberts en Leon Schepens won van Menno van Os, de titelverdediger. De finale leek vervolgens eenrichtingsverkeer te worden, want de in Dordrecht woonachtige Leon Schepens won de eerste twee games met 11-7 11-7. Dirk Kastelijn verweerde zich echter kranig en won na een 8-6 achterstand de game met 11-8. De vierde game werd echter het kantelpunt in de wedstrijd. En na 5 matchpoints tegen trok Dirk, ietwat gelukkig, de game alsnog naar zich toe 13-11. Daarna was al snel het verzet van Leon gebroken en Dirk won de vijfde game met 11-6 en werd zo clubkampioen van TTV Attaque. Een fantastische prestatie na een indrukwekkende inhaalrace! Zo kwam de wisseltrofee weer in handen van de, dit jaar zo door privéproblemen geplaagde, speler. Een titel die hem door iedereen bij de club van harte gegund is!


Druk competitieweekend voor Dioscuri

Afgelopen weekend stonden maar liefst vier competitiewedstrijden op het programma. Allen in Boxmeer tegen turnvereniging De Meere en voor drie van de vier teams bovendien de allereerste competitiewedstrijd van dit seizoen.

Zaterdag 21 januari nam het Bovenbouw 2-team van Dioscuri het op tegen het Bovenbouw 2-team van De Meere. Bente, Birgit, Larissa, Elena, Ilse en Nienke kwamen namens Dioscuri in actie. Voor Birgit en Bente de eerste wedstrijd in de bovenbouw. Beide dames lieten met name op vloer een prima optreden zien. Bente liet op dit onderdeel zelfs de hoogste score namens Dioscuri noteren en Birgit liet knap een arabier flikflak zien. De meiden van De Meere waren echter duidelijk een maatje te groot voor de Rooise turnsters.

Zondagochtend was het de beurt aan het D2-team, bestaande uit Nicci, Imke, Lindsy, Lieke, Puk, Nora, Alysha, Janne en Jindy. Voor verschillende dametjes de allereerste competitiewedstrijd in de wedstrijdgroep van Dioscuri. Opvallend goed waren vooral de overslagen over de kast van Nora en Lieke, de brugoefening van Alysha, de balkoefeningen van Puk en Lindsy en de vloeroefening van Nicci. Helaas waren de prestaties van de meiden onvoldoende voor de winst. 's Middags kwam het D1-team in actie. Naomi, Karlijn, Noa, Veerle, Keri, Amy, Evie en Evelien gingen er vol voor. Noa liet op vloer voor het eerst een arabier flikflak zien en Veerle een streksalto op sprong. Opvallend waren verder de prachtige brugoefening van Evelien, de balkoefeningen van Amy en Karlijn en de vloeroefening van Keri. De wedstrijd werd nipt verloren: 260,600pt voor Dioscuri tegenover 263,900pt voor De Meere. Karlijn werd knap 1e in het individuele eindklassement.

Het Bovenbouw 1-team, bestaande uit Anouk, Mikayla, Julia, Sterre, Anneke, Jade en Myrne, sloot de wedstrijddag af. De wedstrijd verliep niet voor alle turnsters optimaal. Sterre en Julia wisten wel op alle vier de toestellen uitstekend te scoren. Dit resulteerde in het individueel eindklassement zelfs in respectievelijk de 1e en 2e plaats. Als team moest Dioscuri helaas de overwinning aan De Meere afstaan.


Jim van de Ven pakt eerste plaats

Afgelopen zondag gingen Quint Rovers en Jim van de Ven naar Gemert voor het jaarlijkse toernooi van de plaatselijke judoclub. Quint Rovers wist 1 partij te winnen maar na 2 keer verlies ben je wel klaar. Dat Quint nog niet meer partijen weet te winnen ligt aan het feit dat hij net overgegaan is naar een andere leeftijdscategorie. Hij is nu weer de jongste en dat wil in deze categorie tot 18 jaar toch wel wat zeggen.

Jim van de Ven zit in zijn laatste jaar in de -18 jaar en hij moet dit jaar gaan oogsten. Jim pakte het zondag goed aan. Hij is een zeer beweeglijke judoka die maar moeilijk te volgen is voor zijn tegenstanders. Zo ook afgelopen weekend, met goed voorbereidend werk, wist hij zijn drie partijen te winnen en nam even later dan ook dankbaar zijn trofee in ontvangst. Zaterdag waren de beginnende judoka's actief tijdens hun wedstrijd voor de Brabant Cup in Moergestel. Wick van de Ven, ja het jongere broertje van Jim, deed daar ook van zich spreken. Ook Wick wist al zijn partijen te winnen en kwam op de hoogste trede van het erepodium. Ook Jamie Bekkers draaide weer goed en ook hij wist een mooie 1e plaats te behalen. Tweede plaatsen waren er voor Rolf van Boxmeer, Floor van Heist en Seb Pruissen. Derde plaatsen waren er voor Jannick Schilder, Lukan van Boxmeer, Robin van Wijk, Jouri Biemans, Daan Blommestijn, Wessel Biemans en Jarno Renders. Voor de overige deelnemers waren er geen podiumplaatsen.


Winnaar Cloeck en Moedigh

Afgelopen zaterdag werden voor de 23e keer bij Cloeck & Moedigh de finales gespeeld van het prestigieuze cyclustoernooi 2016/2017 waaraan 28 doubletten uit de hele regio deelnamen. De finale in de D-poule werd gewonnen door het doublet Rob van Berkel/Henk Smulders (3 +25)van Cloeck & Moedigh.

In de C-poule ging de winst naar het doublet Johan vd Heuvel/Toon Dobbelsteen (4 +28) van 't Lover. In de B-finale toonde het doublet Leon Schoenmakers/Piet Hermans (4 +30) van de Hei zich de sterkste. In de A-poule, de hoofdfinale van het toernooi, vond een mooie strijd plaats om de hoogste plaatsen. Het doublet André Abdoella/Carel Copier viel net buiten het podium (2 +11). Op de 3e plaats eindigden de kampioen van vorig jaar, het doublet Karel Verschuijten/Erik Verschuijten (3 +3). Op de 2e plaats kwam het doublet Natascha Bijsterveld/Hein Bakens (3 +10). De eindzege en de wisselbeker ging dit jaar met 3 +15 naar het doublet Bernard Bredow/Linsey Bakens van 't Lover uit Asten.

Zondagmiddagcompetitie
Leon v.d. Rijdt ging deze zondagmiddag ruimschoots met de zege aan de haal (3 +31). Frenk van Mierlo nestelde zich met 3 +27 op de 2e plaats en Martien den Otter wist met 3 +19 de 3e plaats te bemachtigen. Met 2 +10 eindigde Rien vd Rijt als 4e en 5e werd Gerrie vd Rijdt (2 +7). Bert Goorts blijft het klassement aanvoeren (+9).


Sport2000 Brabant Sports

Sportwinkel Brabant Sports is van naam veranderd. Sinds 1 januari 2017 heet de zaak SPORT2000 Brabant Sports. De naamsverandering wordt gevierd met een groots heropeningsweekend op 27 en 28 januari.

Het (her)openingsweekend wordt ingeluid met spectaculaire acties. Voor de splinternieuwe pui komt een groot opblaasbaar doel te staan. Door hierop te schieten kunnen betalende klanten diverse leuke prijzen winnen. Daarnaast wordt een loterij georganiseerd waar diverse prijzen zoals voetballen, running schoenen, door Jelle Galema of Robert van der Horst gesigneerde hockeysticks of een gesigneerd FC Eindhoven voetbalshirt te winnen zijn. Verder zijn er extreem hoge kortingen op alle artikelen, waarbij geldt: hoe meer je koopt, hoe meer korting je krijgt. Voor het eerste artikel betaal je de volledige prijs, op het tweede artikel krijg je 50 procent korting, op het derde artikel 70 procent en het vierde artikel is gratis. Hierbij geldt, vanzelfsprekend, dat de artikelen van duur naar goedkoop geordend worden.

De ombouw startte begin januari. Naast een nieuwe pui kreeg ook het interieur van de zaak een update, waaronder een compleet vernieuwde schoenenwand. Volgens eigenaren Joop Seegers en Bas Bijnen blijft hun werkwijze, service en vakmanschap ongewijzigd. Ook de topmerken zoals Nike, Adidas en Asics, blijven ruim vertegenwoordigd in de collecties. 'Waarom dan de wijziging van formule?', zal je misschien denken. Onder andere om eerdergenoemde A-merken aan te kunnen blijven bieden: "We kunnen daarbij ook meeliften op marketingcampagnes van SPORT2000. Zo kunnen we nog meer beleving bieden aan de klant. Als bijvoorbeeld een nieuw model voetbalschoen uitkomt, wordt de etalage thematisch ingericht in combinatie met het desbetreffende merk", legt Bijnen uit.

Het succes van de winkel is mede te danken aan de samenwerking/partnership met meer dan 20 sportverenigingen uit de omgeving. Zo zijn er in de regio samenwerkingen met bijvoorbeeld MEP, HC Liempde, De Merletten en LTV Munsel, maar ook met diverse verenigingen buiten Boxtel. Je zou kunnen stellen dat de sportzaak 'hofleverancier' is van deze clubs wat betreft kleding, schoenen en overige materialen. De winkel bedrukt daarnaast op verzoek alle sportkleding in eigen huis.

SPORT2000 Brabant Sports is tijdens het openingsweekend op vrijdag van 9.00-20.00 uur en zaterdag van 9.00-17.00 uur geopend. Om kans te maken op prijzen wordt deelnemers gevraagd om naam en telefoonnummer achter te laten. De winnaars worden na afloop uitgeloot. Ook loten de 'likers' en delers van de SPORT2000 Brabant Sports Facebookpagina mee met de diverse prijzen.


Nijnsel (her)opent in Dommelen

Afgelopen zaterdag verloor met een paar spelers van Nijnsel Onder 19 versterkt Nijnsel 1 thuis van Unitas '59 uit Eindhoven-Noord. Een ploeg met een aantal behendige spelers die niet voor niets soeverein bovenaan staan in de vierde klasse. Gisteren, dinsdag, werd thuis nog geoefend tegen tweedeklasser Nieuw Woensel uit Eindhoven.

Aanstaande zondag trekt de geelblauwe brigade naar de Kempen en wel naar het kerkdorp Dommelen, onder de rook van Valkenswaard, en dan gaat het weer om het 'echie'! Evenals vorig seizoen werd het eerder in Nijnsel een mooie en spannende wedstrijd waarbij de thuisploeg (opnieuw) aan het kortste eind trok. De ambitieuze thuisploeg zal dit nog zeker niet vergeten zijn…….
Daarom zullen alle geelblauwe zeilen moeten worden bijgezet om later op de middag niet zonder punten richting de Meierij af te reizen. De teamgeest is ongebroken en die hebben we ook na de winterstop hard nodig. Nijnsel neemt een mooie positie in op de ranglijst maar we zijn pas op de helft, zodat er op de ranglijst nog behoorlijk kan worden geschoven. Supporters zijn ook aanstaande zondag van harte welkom en zeker ook nodig om de Nijnselse mannen bij hun sportieve ambities te ondersteunen.

Nijnsel Goes Saturday!
Veel sportliefhebbers uit Sint-Oedenrode vinden het jammer dat ze bijna nooit naar Nijnsel kunnen gaan kijken omdat ze hun eigen team op zondagmiddag willen zien spelen. Om aan deze lacune tegemoet te komen, speelt Nijnsel binnenkort op een zaterdagavond! En wel op zaterdag 4 februari thuis tegen EMK uit Nuenen (Nijnsel verloor eerder uit geflatteerd maar wel verdiend), aanvang 19.00 uur. Ook onze Nuenense voetbalvrienden azen op punten omdat de rode lantaarn langzaam maar zeker wat feller begint te schijnen. De activiteitencommissie heeft al toegezegd om ook de derde helft op een originele, aantrekkelijke en themamatige wijze aan te kleden zodat voor alle supporters en andere belangstellenden alle ingrediënten aanwezig zijn om op zaterdag 4 februari een bezoek te brengen aan sportpark Den Eimert.

Foto: Lisa vd Ven

Rosan is bezig aan haar tweede seizoen bij v.v. Boskant en speelt in J onder 11.
Meestal speelt ze links of rechts in de verdediging en ze doet dit erg goed. Ze is heel fanatiek en de tegenstander komt haar dan ook 3 keer tegen als het nodig is ! Met de training doet ze goed haar best wat we 's-zaterdags in de wedstrijd kunnen zien.

Veel plezier zondag Rosan !


Ollandia hervat zondag competitie thuis

Aanstaande zondag gaat de 2de competitie weer van start. Ollandia begint hierin met een thuiswedstrijd tegen Fiducia en heeft daarin nog wat recht te zetten. Het leed in de uitwedstrijd, na een 1-1 ruststand, een 4-1 nederlaag, waarbij het zeker in de 2de speelhelft werd weggespeeld.

Ollandia heeft halverwege de competitie evenveel punten als deze tegenstander en heeft zondag dan ook de mogelijkheid om deze op 3 punten achterstand te zetten. Hiermee kan Ollandia dan ook op de standenlijst aansluiting vinden met de middenmoot. Het complete team zal hiervoor weer veel strijdlust moeten opbrengen, maar ook zowel voor- als achterin van de eerste tot de laatste minuut bij de les moeten zijn. Na een, vanwege de weersomstandigheden, moeizame voorbereiding moet Ollandia er zondag gewoon staan en daarmee deze wedstrijd een aanzet laten zijn van een mooie 2de competitiehelft. Ollandia 2 oefent donderdag 26/1 tegen tegen Rhode al kan ook hierbij de toestand van het veld spelbreker zijn. Afgelopen zaterdag had de KNVB alle wedstrijden bij de jeugd afgelast en komende weekeinde wordt er opnieuw geprobeerd om de competitie in de voorjaarsreeksen te hervatten.

Rhode zondag naar Helvoirt?

De winterstop is voor Rhode 1 al weer voorbij. De overige teams moeten nog een week geduld hebben, zij beginnen weer op 5 februari aan de competitie.

Nou is het voor Rhode 1 natuurlijk ook maar zeer de vraag of zij zondag al aan de bak kunnen. Voor de hele week is er nog nachtvorst voorspeld en dan is de kans wel minimaal dat er zondag al weer gespeeld kan worden. De laatste weken kon er al niet getraind worden. Er zijn wel, op kunstgras, een paar oefenwedstrijden gespeeld. Tegen Beerse Boys werd het 3-3 en tegen Nulandia 3-1.

Voor zondag staat de wedstrijd tegen Helvoirt gepland. Rhode begon de competitie tegen Helvoirt en verloor wat ongelukkig met 1-2. Helvoirt had een prima eerste periode, leek de eerste periodetitel ook binnen te gaan slepen, maar werd in de laatste wedstrijd toch nog voorbij gestreefd door Heeswijk. Daarna heeft Helvoirt wel wat puntjes laten liggen, maar draait nog steeds goed mee en staat op een gedeelde tweede plaats.

Boskant hervat competitie thuis tegen WHV

De kans dat er aanstaande zondag voor de competitie gevoetbald gaat worden is, gezien de weersvoorspellingen, niet zo groot. Maar dat staat natuurlijk los van de voorbereiding er naar toe. Koning Winter maakt het de buitensporters maar lastig.

Zelfs de kunstgrasvelden werden slachtoffer. Want de sneeuw die intussen alweer enkele weken geleden gevallen is, moet met speciale apparatuur worden verwijderd om het veld bespeelbaar te maken. Het hoofdveld van vv Nijnsel is op die manier sneeuwvrij gemaakt en was afgelopen zondag beschikbaar voor een oefenwedstrijd tegen SCMH. Hopelijk is het geplande uitstapje van de selectie op zaterdag de belangrijkste oorzaak voor de 0-4 nederlaag! Heel positief richting competitiestart is de uitslag in ieder geval niet.
Als er zondag wel gevoetbald wordt, is WHV tegenstander. Hoewel de uitwedstrijd indertijd met 2-1 door Boskant gewonnen werd en Boskant op dit moment duidelijk hoger op de ranglijst staat dan tegenstander WHV betekent dat niet automatisch dat het voor Boskant een eitje wordt. De winterstop heeft vaker voor verrassingen gezorgd!

Voetbal
VV Nijnsel
Programma senioren 29/01:

Dommelen 1-Nijnsel 1 14.30 u.
Programma jeugd 28/01:
JO17-1-Rhode JO17-4 15.00 u.
Handel JO15-2-JO15-1 10.00 u.
JO13-1-Gemert JO13-5 11.15 u.
JO11-1-WEC JO11-2G 09.45 u.
Avanti JO11-5-JO11-2 09.30 u.
JO11-3-Boekel JO11-6G 09.45 u.
Blauw Geel JO9-7-JO9-1 10.15 u.

Rhode
Programma senioren 28/01:
Nulandia 2-Rhode 2 12.00 u.
SBC 4-Rhode 2 ZZT 16.30 u.
Programma senioren 29/01:
Helvoirt-Rhode 14:30 u.
Uitslagen jeugd 21/01:
Dongen JO19-1-JO19-1 4-0
Programma jeugd 28/01:
Emplia JO19-1-JO19-1 16:30
JO19-3-Stiphout V. JO19-2 14:45
Prinses Irene JO17-1-JO17-1 14:30
MULO JO17-3-JO17-2 15:00
JO17-3-Bruheze JO17-4 13:00
Nijnsel JO17-1-JO17-4 15:00
Zwaluw JO15-1-JO15-1 10:30
JO15-2-SJVV JO15-1 13:00
Boekel JO15-3G-JO15-3 13:00
JO15-4-Boekel JO15-4 13:15
Schijndel JO15-4-JO15-5G 11:30
JO13-1-FC Engelen JO13-1 11:45
JO13-2-Gemert JO13-2 11:45
JO13-3G-WEC JO13-1 11:45
Brandevoort JO13-6-JO13-6 11:00
Prinses Irene JO11-1-JO11-1 10:45
JO11-2-Schijndel JO11-3 10:30
Avanti'31 JO11-3G-JO11-3 9:30
Elsendorp JO11-1G-JO11-5G 11:30
Boekel JO11-3-JO11-6 10:30
JO11-7G-Brandevoort JO11-8 10:30
JO11-8G-Blauw Geel'38 JO11-10 10:30
Boekel JO9-1-JO9-1G 9:30
JO9-2-Blauw Geel'38 JO9-3 9:15
Fiducia JO9-1G-JO9-4G 9:30
Blauw Geel'38 JO9-8-JO9-5 10:15
JO9-6G-JO9-3 9:15
JO9-8-Schijndel JO9-4 9:15
JO9-9-JO9-7G 9:15
Handel JO9-2-JO9-10G 11:15
Mini-pupillen (J07) :onderling 10:30

Ollandia
Programma senioren 26/01:
Ollandia 2-Rhode 4 20.00 u.
Programma senioren 29/01:
Ollandia 1-Fiducia 1 13.00 u.
Programma jeugd 28/01:
Jo17-1-VOW Jo17-1 14.30 u.
Jo15-1-Gemert Jo15 13.00 u.
Jo11-1-Blauw Geel'38 Jo11-4 9.30 u.
Jo9-1-MVC Jo9-1 9.30 u.
Boerdonk Jo9-1- Jo9-2 10.00 u.

V.v. Boskant
Programma senioren 29/01:
Boskant 1-WHV 1 14.30 u.
Boskant 2-Beerse Boys 3 11.30 u.
Programma jeugd 28/01:
Mierlo JO19-2-JO19-115:30 u.
Sparta'25 JO17-2-JO17-1 14:30 u.
JO15-5-SCMH JO15-1G 13:00 u.
Blauw Geel JO13-5-JO13-1 11:30 u.
Boekel JO11-7G-JO11-1G 10:30 u.
JO9-1G-Avanti'31 JO9-4G 10:30 u.
Blauw Geel JO9-14-JO9-2G 10:15 u.

Beugelen
De Lustige Spelers
Uitslagen 16/01 – 21/01

Ell 1-Olland 1 3-2
Olland 2-Heeze 1 5-0
Programma 24/01:
Olland 2-Loosbroek 2 20.00 u.
Programma 25/01:
Olland 4-Heeze 2 20.00 u.
Programma 26/01:
Tegelen 1-Olland 1 20.00 u.

Korfbal
KV Rooi
Uitslagen

KV Rooi 1-Olympia/DOS 1 18-9
Celeritas 2-KV Rooi 3 9-9
DOS/Olympia MW2-KV Rooi MW2 5-12
BIO A1-KV Rooi A1 4-17
KV Rooi B2-Tovido B1 3-5
KV Rooi C1-Odisco C1 1-2
De Kangeroe D1-KV Rooi D1 4-6
Flamingo's D1-KV Rooi D2 8-3
KV Rooi E2-DAKOS E1 3-13
KV Rooi E3-Tovido E2 8-5
Corridor F1-KV Rooi F1 18-8
Korfrakkers W1-KV Rooi W1 5-12
Programma woensdag 25 januari 2017
Vessem MW1-KV Rooi MW1 21.00 u.
KV Rooi MW2-Corridor MW1 21.00 u.
Programma vrijdag 27 januari 2017
Prinses Irene 1-KV Rooi 1 19.00 u.
Programma zaterdag 28 januari 2017
Kraanvogels A1-KV Rooi A1 09.00 u.
KV Rooi B1-Prinses Irene B1 17.30 u.
Altior B2-KV Rooi B2 14.45 u.
Flamingo's C3-KV Rooi B2 09.15 u.
KV Rooi D1-De Peelkorf D2 12.00 u.
KV Rooi D2-De Korfrakkers D4 11.00 u.
Tovido E1-KV Rooi E1 10.00 u.
Eendracht/Treffers E1-KV Rooi E2 08.45 u.
Eyckelkorf E1-KV Rooi E3 08.30 u.
KV Rooi F1-TOG F1 13.00 u.
KV Rooi W1-De Korfrakkers W1 13.00 u.
Programma zondag 29 januari 2017
KV Rooi 1- Prinses Irene 1 18.10 u.
KV Rooi 2- De Horst 2 16.45 u.
KV Rooi 3-Flamingo's 3 15.30 u.

Odisco
Uitslagen jeugd:

Be Quick E2-Odisco E1 5-15
Rooi C1-Odisco C1 1-2
Tovido D1-Odisco D1 3-1
NECA D1-Odisco D2 4-4
Uitslagen senioren:
BMC 1-Odisco 1 8-12
Rietvogels 2-Odisco 2 11-6
Odisco Mw1-Nijnsel Mw1 10-6
Programma jeugd 28/1:
Odisco-DAKOS 10.00 u.
Odisco C1-Blauw-wit C1 15.30 u.
Odisco E1-Altior E1 9.30 u.
Programma senioren 29/1:
HBSV 1-Odisco 1 16.45 u.
SVOC '01 2-Odisco 2 12.10 u.
Programma senioren 25/1:
Klimroos Mw1-Odisco Mw1 20.00 u.

KV Nijnsel
Uitslagen Jeugd:
NeCa D1- Nijnsel D2 4-4
Prinses Irene B1-Nijnsel B1 5-3
Uitslagen Senioren:
Nijnsel 1-NeCa 1 11-10
Odisco MW1-Nijnsel MW1 10-6
Programma Senioren 25/1:
Nijnsel MW1-EDN MW1 20.00 u
Programma Jeugd 28/1:
Nijnsel D2-DAKOS D3 10.00 u
Nijnsel B1-Celeritas (S) B1 16.30 u

Waterpolo
Argo
Uitslagen jeugd:

B1-De Treffers 6-11
CJ1-Hieronymus 5-9
CM1-Gorgo/De Treffers 5-6
D1-TRB-RES 2-20
Uitslagen senioren:
Dames 1-TRB-RES 8-3
E1-Aegir 14-6
Heren 1-Thalassa 9-3
Programma jeugd:
DBD-E1 15:30 u.
DBD-CJ1 16:55 u.
DBD-B1 17:40 u.
DBD-D1 18:10 u.
Programma senioren:
De Zuidwesthoek-Dames 1 19:00 u.
PSV-CM1 14:30 u.

Bridgen
Bridgeclub J.V.G.
18.01: 1: Harrie en Toon v. Erp met 61.11 %, 2: Betsie en Jan v.Gerwen 57.63 %, 3: Bertha v.d. Laar en Mien v. Schijjndel 54.17 %.

B.C. "d'n einder '05" 18/01: Combinatie A en B Lijn: 1. Corrie Kasteleijn & Rinus Kuipers 60.00 %, 2. Rien en Helma v.d. Heuvel 59.58 %, 3. Bert Foolen & Jan v.d. Velden 56.25 %. Er kunnen zich nieuwe leden aanmelden. Zie ook: www.bridgeclubdeneinder.nl

BC De Meierij 19/01: A-lijn: 1. Toon van Schaijk en Piet van Schaijk 60.93 %, 2. Riet van Hout en Cees van Hout 57.81 &, 3. Harrie van Erp en Jan van Erp 56.77 %, 4. Betsie van Kaathoven en Anja Lafleur 55.72 %, B-lijn: 1. Mieke Raaimakers en Leny van Rooy 66.66 %, 2. Frans van den Boomen en Rinus Kuipers 56.77 %, 3. Nelly Seegers en Janny Ruisch 53.12 %, 4. Annie Kastelijn en Addy Rijkers 52.60 %.

Inloopbridgeclub De Beckart 19/01: 1. Riet v.d. Laar en Zus v.d. Rijt 62.50 %, 2. Nancy en Annie Schellekens 57.81 %, 3. Tineke Klomp en Lies Vissers 54.68 %, 4. Guus Plevier en Fried v.d. Laar 51.30 %. Iedere donderdagmiddag inloopbridge. Iedereen is welkom, ook als men alleen is. Info 0413 474297.

Bridge club BC Rooi 750: A-lijn: 1. Marion Konings & Thea v.d. Laar en Mieke Janssen & Christine van Heertum 61.67 %, 3. Will Schilder & Heleen Voets 56.25 %, B-lijn: 1. Lin de la Parra % Bas de la Parra 63.19 %, 2. Hanny Bosch % Jan Bosch 61.11 %, 3. Nancy Lathouwers & Anni Oppers-van Boxtel 57.64 %, C-lijn: 1. Willem Dekker & Henk van Walbeek 60.42 %, 2. Marieke Bressers & Paul Feddon 59.72 %, 3. Jos van Schijndel & Francine Versantvoort en Marcel Janse & Willy Swinkels 57.99 %.

BC 't Koffertje '94: 23/01: A-lijn: 1. Nicole van de Berg & Theo van Geffen 67,26 %, 2. Ad van de Laar & Elvira Thijssen 61,61 %, 3. Willem Pieters & Harrie van Rijbroek 57,14 %. B-lijn: 1. Herman Pauw & Leny van de Wall 65,42 %, 2. Riet van de Laar & Nelly Vervoort 64,24 %, 3. Jan Derks van de Ven & Leon Heijckmann 55,90 %.

Bridgeclub De Neul: 23/01: A lijn: 1. Mien en Jan van Rooy 62.85 %, 2. Miep van Oss en Jan Wouters 54.86 %, 3. Harrie van Erp en Harry Hutschemaekers 52.78 %. B-lijn: 1. Nettie Passier en Ans Wagenaar 59.03 %, 2. Ardie van Bakel en Johan van Bakel 56.94 %, 3. Loes van de Meerendonk en José v.d. Steen 56.60 %. C-lijn: 1. Liesbeth Bekkers en Ria Verboort 60.42 %, 2. Hermien Botter en Dick Botter 59.38 %, 3. Netty Leijtens en Nel van der Pijl 55.35 %. D-lijn: 1. Joke Bouwdewijns en Frans Bouwdewijns 58.06 %, 2. Gerda en Bert Schellekens 57.64 %, 3. Thea Huyberts en Ger Vervoort 57.50%.


Veel Nijnselse ruiters en ponyruiters in de prijzen

Dit weekend hebben veel leden van onze vereniging de kou getrotseerd en zijn op wedstrijd geweest. Meyke en Marit rijden tijdelijk samen op de pony van Meyke
Coctail. In Velddriel kwamen Meyke en Cocktail als eerste in de ring in de klasse DE/B dressuur. Meyke kreeg van de jury 62.3 %, goed voor een vierde prijs. Marit en Cocktail
werden beloond met 61% en een zevende prijs.

Vorige week waren de zusjes met Cocktail op wedstrijd in Leende. Meyke en Cocktail verschenen als eerste in de ring en reden voor een vierde prijs. Daarna waren Marit en Cocktail aan de beurt, zij behaalden een derde prijs. Inge Heesakkers is met haar Friese paard Cora op wedstrijd geweest in Tilburg. De jury beloonde de dressuurproef in de klasse L2 met 63.2%, goed voor een derde prijs. Eveline Hazenberg startte haar paard op een dressuurwedstrijd in manege de Pijnhorst. In de klasse B beloonde de jury haar proef met een derde prijs.
Dit weekend werd indoor de Meierij verreden in Schijndel en het winterfestijn in manege het Zwarte Water. Op vrijdag begon Suzan van Gastel met een overwinning in het springen klasse M met het paard Enrico du Mesnil. Marwin van den Nieuwenhuijzen en het paard Fien H kwamen in de barrage een seconde later over de finish en behaalde een tweede prijs. In de klasse Z viel Suzan zowel met haar paard Fergie als het Epke in de prijzen. Epke behaalde de eerste prijs en Fergie de derde prijs en met Epke de eerste prijs. In de klasse B behaalde Moniek en haar paard Spartakus in de barrage een tweede prijs. Linda en het paard Coco Flanel behaalden de zesde prijs. In het springen klasse L verscheen Andre van Hooft in de ring met zijn paard Evita Bella. De resultaten in de barrage leverden een negende prijs op. In de klasse M verscheen Suzan van Gastel in de ring met Enrico Du Mesnil. In de barrage was deze combinatie twee seconden sneller dan de rest en mochten ze weer een eerste prijs in ontvangst nemen. Op zondag startte Thom van Dijck zijn paard Archer in het springen klasse Z. Deze combinatie eindigde met de dertiende prijs. Marwin van den Nieuwenhuijzen startte op zondag in manege het Zwarte Water zijn paard Faulous. In de klasse M eindigde ze met een elfde prijs.


Verschillende wedstrijden Rooise ruiters

Afgelopen weekend kwamen de Rooise ruiters op verschillende wedstrijden uit. Pleun van der Vleuten en haar mooie schimmel Gerdina vertrokken naar het winterfestijn in De Mortel. Zij wisten in de klasse B twee nette foutloze rondes te rijden welke werden beloond met een tweede plek.

Isabel Geers en Alexander vertrokken op zondag naar de springwedstrijd in Schijndel. In de klasse L werd snel en foutloos rondgereden wat een derde prijs opleverde. Zij werden opgevolgd door Sterre Bastein en Grace. Zij werden na een snelle en foutloze rit vierde. Annelieke Stoop vertrok op vrijdagavond naar de dressuurwedstrijd in Manege De Pijnhort in Sint Oedenrode. In de klasse B werd een nette proef gereden. Samen met haar paard Shaemira Lazize werd een derde prijs behaald.


Korte partijen biljart competitie

In de vijftiende ronde waren er goede scores van Wapen van Eerschot (83), Boskant (81) en Kofferen 80.

Korte partijen: Peter van Zutven (Jachtrust) 20 car. in 8 beurten (moy. 2,5), Dries van der Vegt (Kofferen) 26 car. in 9 beurten (moy. 2,88), Fons Jans (Kofferen) 30 car. in 10 beurten (moy. 3), Hennie Immens (D'n Toel) 26 car. in 10 beurten (moy. 2,6), Gonny van der Pasch (Dorpsherberg) 20 car. in 10 beurten (moy. 2), Hennie Jans (St.Joris) 44 car. in 12 beurten (moy. 3,66), Chris van Gerwen (Wapen van Eerschot) 22 car. in 12 beurten (moy. 1,83), Richard van Liempd (Wapen van Eerschot) 36 car. in 13 beurten (moy. 2,76), Nick Derks (Oud Rooy) 36 car. in 14 beurten (moy. 2,57), Ton Rovers (Wapen van Eerschot) 30 car. in 14 beurten (2,14), Johan van Hastenberg (Boskant) 26 car. in 14 beurten (moy. 1,85) en Hans van Dinten (B.C. Eerschot) 24 car. in 14 beurten (moy. 1,71).

Uitslagen: Boskant – B.C. Eerschot 81-50, Dorpsherberg – D'n Toel 67-73, Oud Rooy – Beurs 71-69, St.Joris – Jachtrust 71-69, Wellie Winne Welles – Kofferen 60-80, Wapen van Eerschot – de Kroeg 83-57. Gin Keus was vrij.
Stand: 1Boskant (15) 1134, 2 Kofferen (15) 1113, 3 D'n Toel (15) 1103, 4 Wapen van Eerschot (14) 1073, 5 Beurs (15) 1042, 6 Oud Rooy (15) 1033, 7 St.Joris (14) 1019, 8 de Kroeg (15) 1010, 9 Jachtrust (15) 1004, 10 Wellie Winne Welles (15) 997, 11 Dorpsherberg (15) 965, 12 Gin Keus (14) 899, 13 B.C. Eerschot (15) 886.
Programma: Ma. 23 jan: Boskant – Dorpsherberg, B.C. Eerschot – Oud Rooy, Kofferen – St.Joris. Di. 24 jan: D'n Toel – Wellie Winne Welles. Do: 26 jan.Beurs – Wapen van Eerschot, Jachtrust – Gin Keus, De Kroeg is vrij.

Nijnsel boekt nipte thuiszege

Nijnsel stond afgelopen zondag een flinke strijd te wachten tegen NeCa. Voor beide teams was winnen van groot belang, omdat zij voor aanvang van de wedstrijd samen de laatste plek in de poule deelden. De winnaar zou doorschuiven naar plek 6.

De openingstreffer viel snel na de start van de wedstrijd aan de kant van Nijnsel, door een mooi uitgespeelde doorloopbal. Ondanks dat de bezoekende ploeg hier meteen een antwoord op had gaf het de Nijnselse ploeg vertrouwen in de wedstrijd. Er werden veel kansen gecreëerd en Nijnsel wist vier punten los te komen van NeCa. Tien minuten voor rust werd Nijnsel te comfortabel met de voorsprong en wist NeCa drie punten achter elkaar te pakken, waardoor er met 6-5 gerust werd.

Met het doel om de voorsprong verder uit te bouwen kwam Nijnsel de zaal weer in. Door mooi samenspel werden er zeker doelpunten gemaakt, maar telkens na een doelpunt van Nijnsel wist NeCa binnen enkele minuten ook de korf te vinden. Nadat er opgeteld in de tweede helft negen doelpunten waren gevallen, stond de stand op een gelijke 10-10. Met nog maar een paar minuten speeltijd werd er een vrije worp toegekend aan Nijnsel die qua uitvoering ging zoals getraind, maar de bal ging er net niet in. In de laatste 30 seconden bemachtigde Nijnsel alsnog de bal en wist Kelly van Kessel zich helemaal vrij te spelen en het winnende doelpunt te maken, eindstand 11-10.

Koning bij handboogschutterij Nijnsel

v.l.n.r.: Jan van der Aa, Tom van den Brand, Gerrit Swinkels, Toon Relou, Gerard Kluijtmans, Ad van Aarle

Handboogschutterij Sint Antonius heeft sinds zaterdag 21 januari weer een koning. Gerrit Swinkels verlengde met rake scores de koningstitel. Toon Relou zag zijn sterke scores in de voor- en afvalronden uiteindelijk beloond met de titel van prins. Gerard Kluijtmans eindigde ridderlijk op de derde plaats.

Tom van den Brand viel weliswaar buiten de koninklijke prijzen, maar vanwege zijn vierde plaats ontving hij de wisselbeker van camping 'Het Vressels Bos'. Jan van der Aa had sinds anderhalf jaar zijn recurveboog omgewisseld voor een door collega schutter Ad van Aarle gemaakte houten longbow. Zijn 144 punten bezorgden hem de titel van nar. Ad van Aarle werd na zijn strijd met Theo Sanders uitgeroepen tot wijze 'senator van het jaar'

Na de voorronde van dertig pijlen stond keizer Johan Schepers ruim op de eerste plaats met 288 punten, gevolgd door Toon Relou 214, Gerrit Swinkels 213, Riky van Acht 212, Gerard Kluijtmans 211, Tom van den Brand 203, Jan Nolle 171, Jan van der Aa 171. In de daar op volgende afvalronden was het voor iedere schutter erop of eronder. Wie de laagste score had, moest de strijd verlaten. Dat overkwam Jan Nolle en Riky van Acht. De vier overgebleven schutters streden voor een finaleplaats. In de halve finale gaven Gerard Kluijtmans en Toon Relou elkaar niet veel toe. Zij hadden de volle vijf sets nodig voor de zes noodzakelijk setpunten. Uiteindelijk ging Toon met de eer strijken. In de andere halve finale was Gerrit Swinkels de meerdere van Tom van den Brand. Tom was daarna ook niet meer opgewassen tegen Gerard Kluijtmans die met 6 tegen 2 de strijd in zijn voordeel besliste. Tegen de scores van Gerrit Swinkels was Toon Relou tenslotte niet opgewassen. Johan Schepers liet vervolgens duidelijk zien, dat men van goede huizen moet komen om boven zijn scores van 28, 28 en 29 uit te komen. Hij behield de keizerstitel, want koning Gerrit Swinkels was nu duidelijk de mindere.

Odisco wint na spannende wedstrijd

Odisco speelde afgelopen zondag tegen BMC in Berlicum. Bij winst zou Odisco BMC op zes punten achterstand zetten. Ondanks dat de thuiswedstrijd gemakkelijk werd gewonnen, wist Odisco dat BMC gebrand zou zijn het verschil te verkleinen naar twee punten.

BMC begon sterk aan de wedstrijd, de ploeg was gretig en speelde sterk. Odisco had hier moeite mee en kon niet goed onder de hoge druk van BMC uitkomen. Scoren ging hierdoor moeizaam. Ondanks dat wist Odisco toch een 2-5 voorsprong te pakken. Maar door onnodige blunders in de verdediging kon BMC terugkomen tot 5-5. Dit was ook de ruststand.

In de rust werd de boel op scherp gezet en werd geprobeerd de dames te motiveren een stapje meer te doen voor elkaar. Na rust werd het snel 5-7 en leek Odisco beter in de wedstrijd te komen. Helaas miste de uitploeg daarna veel kansen en liet zo BMC terug in de wedstrijd komen. Met nog 10 minuten te spelen was de stand 8-8. In de resterende speeltijd heeft Odisco, door heel hard te werken en elkaar op te peppen, de wedstrijd naar zich toe getrokken. Odisco bleef aanzetten en dat resulteerde in een sterk laatste stuk, zowel aanvallend als verdedigend. Zo stond er na 60 minuten 8-12 op het scorebord.

Odisco werd vandaag flink getest en bleek over een hoge weerbaarheid te beschikken. De dames bleven heel hard knokken en sleepten elkaar naar de overwinning. Ondanks het tekortkomende spel resulteerde dit toch in een mooie overwinning. Odisco speelt volgende week om 16.45 uit in Venlo tegen HBSV.

Rooi pakt ruime overwinning

Afgelopen zondag stond een bekende op het programma, Olympia/Dos! Dit werd een wedstrijd waar het alle kanten op kon. Rooi wist de eerste voorsprong te pakken via een mooie korte kans van Kristi vd Zanden. Toch had Olympa/Dos daar na een minuut weer een antwoord op en zo stond de stand 1-1.

Rooi had verschillende mooie aanvallen en wist zo maar liefst 3 keer te scoren, dus 4-1. Ondanks dat Olympia/Dos ook bleven scoren, wist Rooi de gehele eerste helft hetzelfde te doen, waardoor het gat groot genoeg bleef. Zo ook de ruststand van 8-5. In de rust werd gezegd dat we de tweede helft net zo moeten spelen en absoluut niet mogen afgeven. De tweede helft startte en Rooi begon weer meteen sterk. Zo kwam er ook een mooi afstandsschot van Sanne Hulsen in waardoor de stand op 9-5 stond. Toen kwam er een klein moment waarop Rooi de controle verloor en hierdoor kon Olympia/Dos 2 keer scoren, 9-7! Uiteindelijk wist Rooi de wedstrijd zo mooi uit te spelen waardoor er veel goede kansen kwamen en hierdoor het scorenbord op 18-9 wisten te zetten. Voor de meiden van Rooi was dit een hele goede wedstrijd waar veel vertrouwen mee is gekregen. Deze week mag Rooi 2 keer strijden tegen Prinses irene uit Nistelrode. A.s vrijdag speelt Rooi uit om 19:00 en A.s zondag speelt Rooi thuis om 18:10!

Handboogvereniging schiet onderlinge wedstrijd

De schutters van de Rozelaer hebben dinsdagmiddag een onderlinge wedstrijd geschoten. De dag winnaar was Antoon Vervoort met 224 punten. De overige scores waren: Mart Verhoeven 221, Jan Gordijn 214, Jan van Erp 212, Tonnie Hermes 205, Jan van Bergen 189 en Joep Verbunt 148.

Dinsdagavond is de vierde wedstrijd uit de 25 meter 1pijl competitie van de Nederlandse Handboog Bond verschoten. Het team van Ontspanning schiet in de A-klasse. Er werd thuis geschoten. De scores waren: William Huyberts 224, Piet van den Berg 244, Rene van Erp 225, Jan van Bergen 199, Simon Boersbroek 216, Mart Verhoeven 213, Mark Kuys 202, Theo Passier (C) 241 en Paul van de Mortel (C) 220.

De jeugd schoot op vrijdag thuis de vierde competitiewedstrijd van de NHB. De uitslagen waren: Floris Mesu 233, Dione Mesu 98, Ray Matuszwesky 182 (PR), Simon Roumen 112, Jelt de Bie 159 en Stan de Bie 78.

Speelster van de wedstrijd KV Rooi

Zondag 22 januari was Bouke Verhagen de speelster van de wedstrijd bij KV Rooi 1 – Olympia 1. Bouke speelt, altijd lachend en met veel plezier in de F1. Ze is heel erg snel en scoort regelmatig. Ook tijdens de wedstrijd van KV Rooi 1 zag ze er veel doelpunten in gaan. Bouke heeft genoten van de wedstrijd en zag KV Rooi winnen met 18-9.


36 / 36

Donderdag 26 januari
't Onderonsje

Damiaancentrum

Zaaltrimmen bij Fortuna '67
De Streepen

Vrijdag 27 januari
Prinsenzittingen

De Beurs

Zaterdag 28 januari
Pannatoernooi

De Dorpsherberg

Uitreiking stimuleringsprijs
De Dorpsherberg

Prinsenzittingen
De Beurs

Dansen
Odendael

Purdy's Pleasure
De Ossekop

Zondag 29 januari
Jeugdprins receptie

De Beurs

Trio 'd Antoinet
De Ossekop

Donderdag 2 februari
Filmclub Senioren "The English Patient"

Odendael

Zaaltrimmen bij Fortuna '67
De Streepen

Kaartavonden Boskant
De Vriendschap

Vrijdag 3 februari
Prinsenzittingen

De Beurs

Filmtheater: Fanfare
Mariëndael

Zaterdag 4 februari
Prinsenzittingen

De Beurs

Dansen
Odendael

Zondag 5 februari
Voorverkoop carnavalstent

Mariëndael

Maandag 6 februari
Lezing Heem-Natuurgroep

D'n Einder

Vrijdag 10 februari
Mama café

Neulstraat 41

Carnavalsparty
The Joy

Zaterdag 11 februari
Regionale voorwedstrijden turnen

De Streepen

Jongeren 't Roois Theater: Keizer Zkt. Vr.
Mariëndael

Dansen
Odendael

Zondag 12 februari
Voorverkoop carnavalstent

Mariëndael

Regionale voorwedstrijden turnen
De Streepen

Literair Concert Ivo de Wijs en Pieter Nieuwint
De Knoptoren

Rikken en jokeren
De Dorpsherberg

Dinsdag 14 februari
Valentijnsdag

Op 14 februari is het Valentijnsdag. Dan kan men een bloemengroet of een kaartje sturen aan mensen die men dankbaar is of op wie men bijzonder gesteld of zelfs verliefd is.

Donderdag 16 februari
Biergilde

De Ossekop

Vrijdag 17 februari
Huidadvies dag

Markt Apotheek

Zaterdag 18 februari tot en met zondag 19 februari
Boeken- en platenbeurs

Odaschool

Zaterdag 18 februari
Dansen

Odendael

Zondag 19 februari
Open Rooise Crosslopen

De Kienehoef

Mathieu Dirven Koffieconcert: Luister naar mijn lied
Kasteel Henkenshage

Muziek: Gitarando Gitaaronderwijs
De Gasthuishoeve

Donderdag 23 februari
't Onderonsje

Damiaancentrum

Vrijdag 24 februari
Installatie dorpspinterke/pinterinneke

De Dorpsherberg

B-Brave
Tent op de markt

Zaterdag 25 februari t/m dinsdag 28 februari
Carnaval

Zaterdag 25 februari
Sleuteloverdracht Prins Frits

Markt, Veghel

Ontsteken Carnavalskaars
Kapelleke 't Everse

Presentatie sleutel aan Papgat
De Beurs

Onthulling Wilhelmke Pap
Kerkplein

Carnavalsmis
Martinuskerk

Dansen
Odendael

Miss Faith
Tent op de markt