DeMooiRooiKrant

6 december 2017

DeMooiRooiKrant 6 december 2017


"In de Filipijnen hangen de kerstlichtjes al vanaf september"

Rony op de kiosk in Rooi. Foto: Manon Swinkels

December staat niet voor niets bekend als 'feestmaand'. In Nederland viert een grote groep op 5 december het Sinterklaasfeest en op 24, 25 en 26 december Kerstmis met de hele familie. Er staat een kerstboom in de woonkamer, met misschien wel wat cadeautjes en er wordt groots uitgepakt met het diner. Het jaar wordt afgesloten onder het genot van oliebollen, champagne en een hoop vuurwerk. Maar hoe wordt deze feestmaand ervaren door onze medelanders?

Door Manon Swinkels

"Ik had nog nooit van Sinterklaas gehoord. Het klinkt als 'santa claus', maar ik wist dat hiermee iets anders bedoelt wordt", vertelt Rony. Ook al woont hij pas sinds oktober in Sint-Oedenrode, met zijn beheersing van de Nederlandse taal is niets mis. Hij laat me via foto's op zijn telefoon zien waar hij vandaan komt. Rony wijst naar een eiland in de Filipijnen, Boracay om precies te zijn. "Het strand van dit eiland staat in de top 10 van mooiste stranden ter wereld", vertelt Rony. Een wit strand, helderblauwe zee en palmbomen verschijnen in beeld. Wat een mooie plek moet dat zijn. Ik vraag me af wat hem naar Nederland heeft gebracht. "Mijn vriendin", antwoord Rony. "In 2015 was ik hier op vakantie en op Paaspop zag ik haar staan. Na een aantal drankjes had ik genoeg moed verzameld om op haar af te stappen en het klikte meteen." Na wat reisjes heen en weer besloten de twee om in haar woonplaats te settelen.

Terug naar het Sinterklaasfeest. "Zaterdagavond vieren wij het Sinterklaasfeest met de familie. Ik kreeg de opdracht om een cadeautje te kopen, maar ik weet niet voor wie. Dat is toch onhandig? In de Filipijnen kopen wij cadeautjes voor Kerst. Door het trekken van lootjes weet je voor wie je een cadeautje koopt. Je bedenkt dan iets wat bij diegene past. Ik ben dus erg benieuwd wat mij zaterdagavond te wachten staat."

Met het kerstfeest is Rony wel bekend, al wordt dat een stuk groter aangepakt dan hier. In de Filipijnen kan de Kerst niet vroeg genoeg beginnen. Rony vertelt enthousiast verder. "Vanaf september wordt het hele eiland versierd met kerstlichtjes. Iedereen pakt flink uit. Tot en met januari blijven de lichtjes hangen. Op 1 september begint het aftellen naar Kerstmis op verschillende nieuwskanalen en de televisie. Iedereen leeft naar de Kerst toe." Rony is katholiek en in de Filipijnen wordt in de nacht van 24 op 25 december de geboorte van Jezus Christus gevierd met een kerkelijk bezoek. Eerste Kerstdag staat in het teken van familie, samenzijn en gezelligheid. "Toen ik jong was, ging ik Eerste Kerstdag altijd langs bij mijn peetoom en peettante en kreeg ik een cadeautje. Nu ik volwassen ben, zijn de rollen omgedraaid. Tweede Kerstdag werden wij uitgenodigd om te eten bij de buren." Dit jaar viert Rony voor het eerst Kerst met temperaturen die sterk afwijken van wat hij gewend is. Alhoewel de eerste lichtjes al branden in ons dorp en de Sinterklaas versiering langzaamaan ruimte maakt voor de kerstboom, is de sfeer niet te vergelijken met die in de Filipijnen. "Ik heb geen idee hoe Kerstmis hier wordt gevierd. We hebben al eens gegourmet en dat vond ik heel lekker."

Net als Kerstmis wordt ook de jaarwisseling in de Filipijnen groter aangepakt. "Alle inwoners en toeristen van het eiland verzamelen zich op het strand. Er staan dan zo'n 50.000 mensen bij elkaar. Vanaf daar heb je een mooi uitzicht op de vele vuurpijlen die de lucht in gaan. Het lijkt wel een wedstrijd tussen de verschillende resorts wie het mooiste vuurwerk heeft." De knallers die wij kennen zijn vast niet zo indrukwekkend als in Boracay. Toch kennen wij gebruiken tijdens de decembermaand waar Rony zich nu al op verheugd. "Chocolademelk met slagroom, oliebollen en glühwein. Er zijn hier maar weinig dingen die ik niet lust. Haring met uitjes zijn mijn favoriet", zegt Rony met een brede grijns.

Formido
Forum klus wijs
Puur Brabant

Jaargang 8 • Week 49 • Woensdag 6 december 2017

Megastal: Politiek schuift richting 'nee', college heeft laatste woord

De raadscommissie heeft donderdagavond uitgebreid gediscussieerd over het collegevoorstel om de omstreden verklaring van geen bedenkingen tegen de geplande megastal in Nijnsel niet af te geven. Naast enkele duidelijke standpunten – zo blijven VVD en GBM voorstander van de vestiging – lieten de grote fracties het achterste van hun tong nog niet zien.

Met uitzondering van GBM waren de oppositiepartijen in juni al tegen. Het veranderde collegestandpunt speelde hun dus in de kaart, wat niet wegnam dat sommige oppositiefracties een vernietigend oordeel hadden over het "gedraai" en "gestuntel" van het college. Dat oordeel werd overigens breed gesteund in de commissie. GBM dreigde zelfs met een motie van wantrouwen richting college.

Meer afwijzingsgronden
De tegenstanders van de megastal bleven bij hun standpunt van juni, voormalig voorstander CDA leek nog meer in vertwijfeling dan voorheen, Team leek achter hun wethouder te blijven staan ofwel alsnog tegen de megastal te gaan stemmen, al is het de vraag in hoeverre het ditmaal unaniem zal zijn.

Er was de nodige verwarring, omdat portefeuillehouder Eric van den Bogaard verschillende fracties niet duidelijk kon maken welke beïnvloedingsruimte ze nog hadden. Behalve de zogeheten stalderingsregeling – geen nieuwe initiatieven op maagdelijke grond als elders stallen leeg of gesloopt zijn - zijn er volgens het college meer afwijzingsgronden voor het verlenen van een vergunning. Sommige fracties vroegen zich daarom af wat de discussie voor zin had: stel dat ze uiteindelijk tegen het collegevoorstel zouden stemmen, kon het college toch op juridische gronden de vergunning weigeren.

Een van die juridische gronden was volgens het college ontbreken van een afweging op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening. Thijs van Zutphen (lijst Blanco) wees er fijntjes op dat hij in juni al precies dit zelfde had betoogd. Daar had het college toen geen oren naar, en nu wordt het ineens door het college als nieuw argument naar voren gehaald.

Verwijten
Als rode draad door de discussies liepen verwijten. Verwijten van het college richting initiatiefnemer omdat die te laat of niet met gevraagde gegevens zou zijn gekomen, waardoor het allemaal zo lang heeft moeten duren. Verwijten in omgekeerde richting omdat het college zelf veel te lang had gewacht en daarvoor ook door de Raad van State op de vingers was getikt, en nu de initiatiefnemer voor een onmogelijke opgave stelde. Verwijten richting college die adviezen van GGD en lokale huisartsen naast zich neer hebben gelegd. Verwijten van CDA richting provincie die zonder overgangsperiode de regels verandert en daarmee het college voor het blok zet. Verwijten van raadsfracties aan het college vanwege hun "gedraai" en het ontberen van een visie, en aan Team Meierijstad omdat die – in tegenstelling tot CDA – geen landelijke visie op veehouderij hebben en daarom juist zouden moeten opkomen voor de belangen van hun lokale kiezers.

De uitslag blijft tot de raadsvergadering op 14 december koffiedik kijken, maar te oordelen naar de reactie van initiatiefnemer Verhagen en diens advocaat, leken die niet meer te geloven in een voor hun gunstige afloop.


Convenant gemeente met dorps-en wijkraden

Foto: 112nieuwsonline

Woensdagavond 29 november ondertekenden vertegenwoordigers van dorps-en wijkraden en wethouder Coby van der Pas namens de gemeente Meierijstad een samenwerkingsconvenant.

Dit heeft als doel om de relatie tussen de betrokken partijen in stand te houden, te verstevigen, en bij te dragen aan een open en evenwichtige samenwerking, waarbij wederzijdse verwachtingen helder zijn en waargemaakt kunnen worden. De bijeenkomst vond plaats in het Spectrum in Schijndel en de Schijndelse comédienne Christel de Laat praatte de onderdelen aan elkaar.
"Vorig jaar zaten jullie al bij elkaar, in de opmaat naar Meierijstad" memoreerde Van der Pas bij haar inleiding. "We leggen nu samenwerkingsafspraken vast met elkaar, maar eigenlijk zouden we die niet nodig moeten hebben." Alle dorpsraden van de dertien kleine kernen waren vertegenwoordigd. De animo bij de uitgenodigde wijkraden was minder, sommige hadden niemand afgevaardigd noch bericht van verhindering gestuurd.
Wat de gemeente Meierijstad kan betekenen voor dorps-en wijkraden was al gebleken: voor het leefbaarheidsbudget van 60.000 euro waren maar liefst 50 leefbaarheidsprojecten gemeld. Van iedere hoofdkern werd een voorbeeld genoemd; in Rooi was dat een wooninitiatief voor mensen met een beperking in de wijk Kienehoef.
Christel de Laat las voor iedere dorps-of wijkraad een passend en vaak humoristisch gedichtje voor. Na de ondertekening werden twee workshops gehouden: Subsidiewerving en Samenwerking.
Bij de afsluitende rondvraag met hoog applausgehalte kwam toch even wat oud zeer bovendrijven. De vertegenwoordiger van wijkraad De Leest uit Veghel reageerde geïrriteerd op het woord 'leefbaarheid' gezien een ervaring met de gemeente in 2004. Van der Pas gaf er een positieve draai aan. "Dit tekent wél uw betrokkenheid bij de wijk" en gastvrouw De Laat deed er zelfs nog een schepje bovenop. "Maak ruzie! Dan haal je het beste in elkaar naar boven!"

Kop-staart botsing op A50

Het is weer zo ver. Op de A50 ter hoogte van Sint-Oedenrode is dinsdagochtend rond half negen een ongeluk gebeurd.

Twee auto's botsten op elkaar. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Het ongeluk leed wel tot kleine verkeershinder op de snelweg. Bron: www.112nieuwsonline.nl

Uitwerking Albert Heijn-verhuizing gestart

Het heeft lang geduurd, maar onlangs zijn eindelijk de bijeenkomsten gestart om invulling te geven aan de nieuwe locatie van Albert Heijn op het De Leijer-terrein. In december vorig jaar bepaalde de gemeenteraad de kaders waarbinnen dat zou moeten gebeuren.

De verplaatsing van de AH was destijds het laatste onderwerp waar de Rooise gemeenteraad fel over discussieerde. Kern van de discussie was wat het zwaarste moest wegen, de belangen van de bewoners van het Sluisplein die fel tegen waren, of het algemeen belang en de economische kracht van het centrum vanwege de veel te krappe behuizing met dito parkeermogelijkheden op de huidige locatie. Nadat in november de stemmen staakten, viel het definitieve besluit in december toch uit in het voordeel van de verplaatsing, een dubbeltje op zijn kant.

Aldus Wilbur van Hamond van Okko Project was de eerste bijeenkomst vooral informatief. De aanwezigen van de gevormde klankbordgroep, aanwonenden, belanghebbenden en gemeente, kregen aan de hand van de kaders het verzoek om na te denken over de verdere uitwerking. "Dat gebeurt in een drietal sessies" aldus Van Hamond. "Binnen de vastgelegde kaders zijn alle opties nog open." Om plaats te maken voor de nieuwe AH zal, behalve het pand van De Leijer, ook een aantal aangrenzende woningen gesloopt moeten worden. Hoeveel dat er zijn en welke, wordt vastgelegd in modellen waarover verder wordt gedacht en gesproken. Het verzoek aan de aanwezigen was om ook eens na te denken over mogelijkheden ruimer dan het plangebied, en oplossingen van de huidige knelpunten op het Sluisplein. Op 13 december vindt de tweede sessie plaats, in januari de derde, daarna kunnen er spijkers met koppen worden geslagen.


Geen nieuw onderzoek verkeersveiligheid Lidl

Namens de toekomstige omwonenden van de Lidl op het voormalige Boerenbond-terrein heeft de heer Van der Loo donderdagavond in de raadscommissie gevraagd om een onderzoek naar de verkeersveiligheid, in de situatie die ontstaat na uitvoering van de huidige plannen. Een dergelijk onderzoek is er al geweest, met de uitkomsten daarvan zou Lidl net binnen de gestelde kaders vallen. Echter: dat onderzoek is betaald door de Lidl. In het licht van de uitkomsten, kan de objectiviteit van de resultaten in twijfel worden getrokken, zo redeneerde van der Loo.

Punt van discussie is met name de plek waar de ontsluiting zal komen, via de Meerkoet (in de woonwijk) of via de Boskantseweg. De omwonenden zijn hierover al met de Lidl in overleg geweest. De meeste fracties waren het niet eens met de gedachte achter het verzoek van de omwonenden. "Wie betaalt, bepaalt" erkende portefeuillehouder Eric van den Bogaard. Maar dat is nog geen reden om de objectiviteit van het onderzoek in twijfel te trekken. Het onderzoeksrapport is openbaar en toetsbaar aan de landelijke richtlijnen. Het is gebruikelijk dat de initiatiefnemer ook de kosten voor eigen rekening neemt die zijn verzoek met zich mee brengt. Als de gemeente daar dan steeds een onafhankelijk onderzoek achteraan moet doen wordt dat een dure grap, was de essentie van de korte politieke discussie die erop volgde.

Bovendien heeft Lidl toegezegd dat ze, als de geplande ontsluiting bij Meerkoet onverhoopt toch problemen geeft, meewerken aan een oplossing daarvoor. Verschillende fracties vonden dat te vrijblijvend, maar Van den Bogaard had alle vertrouwen in de toezegging van de prijsvechter.

Onderzoek verkeersveiligheid Lidl klopt niet

Het gepubliceerde artikel over Lidl op deze pagina behoeft nadere toelichting. Geschreven wordt dat het verkeerskundig onderzoek net binnen de norm blijft. Dat komt omdat foutieve cijfers zijn gebruikt. Waren de juiste gebruikt dan was de uitkomst anders geweest en was het onderzoek niet binnen de norm gebleven! Waarom zijn foutieve cijfers gebruikt?

In het vergunde plan is voor de verkeersgeneratie uitgegaan van een bandbreedte, met een minimum en maximum aantal verkeersbewegingen. In het nieuwe plan is niet de bandbreedte maar het gemiddelde gebruikt. Dit is geen juiste vergelijking. Door toepassing van het gemiddelde is er geen minimum en maximum maar slechts één uitkomst. Deze foutieve uitkomst drukt de verkeersgeneratie waardoor net binnen de norm wordt gebleven. Was de bandbreedte gehanteerd dan was de norm overschreden!
De motivatie om van het gemiddelde uit te gaan, is dat het Verkoop Vloer Oppervlak (VVO) van de winkel maar minimaal toe neemt. Het Bruto Vloeroppervlak (BVO) neemt op papier toe met 345m2. In de praktijk is het makkelijk om het BVO, of een deel daarvan, om te zetten in VVO. Ook is het discutabel of een deel van de uitbreiding dat nu toegerekend wordt aan het BVO niet tot het VVO gerekend moet worden.
Redenen genoeg waarom de bandbreedte en niet het gemiddelde gebruikt had moeten worden. Tot slot staat in het onderzoek dat de aangelegde wegen in de woonwijk in zijn algemeen voldoen om de toenemende verkeersstroom af te wikkelen. De situatie in de Meerkoet en Geelgors is niet algemeen. In het onderzoek is nagelaten om hier naar te kijken.
Dat zijn de redenen waarom wij tegen ontsluiting via de Meerkoet zijn en het bestemmingsplan pas vastgesteld mag worden nadat er een onafhankelijk verkeerskundig onderzoek is gedaan. Dit standpunt staat los van mogelijk andere bezwaren van omwonenden die een zienswijze hebben ingediend.

Bewoners van de Vogelenzang die ingesproken hebben:
Antwan van Summeren
Edwin Bank
Hans van de Loo


Oude uitkijktoren legt het loodje

De kou heeft inmiddels haar intrede gedaan, maar dat weerhoudt Ruud de Wit er niet van om zijn droom te verwezenlijken. Vrijdag is hij gestart met zijn project om de uitkijktoren van zijn vader te gaan vervangen voor een nieuwe. Gelukkig krijgt hij hulp van familie en de Heemnatuurgroep, want het is een hels karwei.

Aan de rand van de Dommel, met de Knoptoren in mist omringd op de achtergrond, werd vrijdagmorgen gestart met de sloop van de rotte uitkijktoren die bijna elf jaar geleden is geplaatst. De bouw was destijds een IVN afstudeerproject van Mari de Wit. Vorig jaar overleed Mari en dus kreeg zoon Ruud het idee om de vervallen toren nieuw leven in te blazen om zijn vader te eren.
Ruud is maanden bezig geweest om sponsoren en vrijwilligers te vinden om zijn werk te kunnen voltooien. Met succes, want enkele weken geleden maakte hij bekend dat de toren er definitief gaat komen. De hele maand december heeft de geboren Nijnselnaar vrij genomen om de klus te klaren.

Zo klonk vrijdagochtend getimmer en gezaag vanuit de Dommelbeemden. Met familie en Mari's vrienden van de Heemnatuurgroep begon Ruud aan deel één van het project: de afbraak. Na enig wurmen en wrikken, lukte het de heren en dames uiteindelijk om de vergane toren tegen de vlakte te krijgen. "De komende weken ga ik aan de slag met de opbouw van de nieuwe toren. Het hout ligt bij Van Aarle houtbedrijf klaar. In totaal gaat het om honderd meter hout! Het is de bedoeling dat ik de toren voor het grootste gedeelte opbouw en dat we hem daarna hier naartoe brengen. Dit gebied is in deze tijd van het jaar vaak lastig te bereiken maar het zou moeten lukken", blikt Ruud vooruit.

Net voor de toren ten val komt, doet Ruud ook nog even zijn verhaal voor Omroep Brabant radio en tv. Zijn telefoon begint direct te zoemen als hij net live zichtbaar is geweest. Zijn familie en vrienden leven mee. Binnenkort kunnen ze samen met Ruud eindelijk weer eens de hoogste plek van de toren innemen. Dat zal een emotioneel moment zijn…


Kinderboerderij Kienehoeve genomineerd voor vrijwilligersprijs

Kinderboerderij Kienehoeve is door gemeente Meierijstad genomineerd voor een landelijke vrijwilligersprijs. Ook dorpsraad Wijbosch en Stichting Cornelius van Boerdonk zijn door de gemeente genomineerd.

De 'Meer dan Handen' vrijwilligersprijzen worden sinds 2011 uitgereikt door de staatssecretaris van VWS aan bijzondere en inspirerende vrijwilligersorganisaties, -projecten en –initiatieven.

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, en talloze mensen doen het met veel inzet en plezier. Daarvoor verdienen zij erkenning en waardering. Met de 'Meer dan Handen' vrijwilligersprijzen zetten ze lokale en landelijke organisaties én bijzondere vrijwilligers in het zonnetje én spreken ze waardering uit voor al die vrijwilligers die zoveel mogelijk maken.

Vanaf 7 december 2017 kan er door iedereen worden gestemd voor de publieksprijs. Doe mee! Stem op kinderboerderij Kienehoeve!
https://www.vrijwilligersprijzen.nl/initiatief/kinderboerderij-kienehoeve


La Vie Sint-Oedenrode sluit haar deuren

La Vie aan de Markt 9 te Sint-Oedenrode gaat haar deuren sluiten maar dat gaat niet onopgemerkt. Vanaf nu kun je bij La Vie Sint-Oedenrode terecht voor mooie merkkleding tegen aantrekkelijke prijzen.

De kortingen lopen op tot wel 70%. De merken die in de outlet verkocht worden zijn o.a. Penn & Ink, Drykorn, Summum, No'mansland, 10 Days en Samsoe & Samsoe. Behalve kleding worden er ook schoenen en tassen in de outlet winkel verkocht. De winkel wordt wekelijks aangevuld met nieuwe items van de mooiste merken. De vestigingen van La Vie in Boxmeer, Malden, Uden en Rosmalen blijven gewoon geopend. "Wij hebben een ontzettend fijne tijd gehad in Sint Oedenrode. Hopelijk mogen wij onze vaste klanten begroeten in een van onze andere winkels" aldus La Vie Sint-Oedenrode.


Een gezellige Winterbraderie: Natuurlijk! Sint-Oedenrode

Foto: Jos van Nunen

Op zondag 10 december wordt in het altijd gezellige centrum van Sint-Oedenrode wederom de jaarlijkse Winterbraderie gehouden.

De succesvolle Rooise Jaarmarkt staat ook deze winter weer garant voor een gezellige middag uit voor het hele gezin. In het centrum van ons mooie dorp zullen kooplieden uit het hele land hun spullen uitstallen en verkopen. Het assortiment varieert van schoenen en kleding, tot snoep, drogisterij artikelen en wenskaarten. Natuurlijk mogen de kraampjes met heerlijke etenswaren niet ontbreken.

Ook voor de kinderen is er voldoende te beleven tijdens de verschillende attracties. Gedurende de dag zullen diverse muziekgezelschappen optreden in het centrum, waaronder het kerstmannenorkest. Natuurlijk zijn ook de algemeen bekende plaatselijk winkeliers en de horeca op deze dag gewoon geopend. Kortom, voor een gezellig dagje uit, shoppen, een hapje en een drankje, voor het hele gezin moet je op 10 december natuurlijk! in Sint-Oedenrode zijn.

Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen

De Winterbraderie vindt plaats in het centrum van Sint-Oedenrode en is geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Parkeren en toegang zijn gratis. De organisatie is in handen van winkeliersvereniging Rooi2000.

9 / 44

Zondag kom ik ook een kijkje nemen op de Winterbraderie. Ik heb veel zin om jullie allemaal te zien!
Tot zondag!!

Aanmelding Sportgala geopend

Foto: Jeroen van de Sande

De aanmelding voor het jaarlijkse Sportgala is weer geopend. Tijdens het Sportgala worden al meer dan 25 jaar de sporters van Sint-Oedenrode op professionele wijze gehuldigd. Ook worden de titels van Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Sportvrijwilliger en Sporttalent van het jaar uitgereikt.

Sint-Oedenrode kent enorm veel talentvolle sporters. Sporters die met veel fanatisme en enthousiasme de kleuren van de Rooise verenigingen verdedigen en sporters die hun hele leven wijden aan de sport. Dit talent vraagt dan ook om een jaarlijks Sportgala. Het gala vindt plaats op vrijdagavond 16 maart 2018 in De Beurs.

Foto: Hans van den Wijngaard

Aanmelden kandidaten 2017
De aanmeldingsformulieren voor de kampioenen 2017 zijn deze week verzonden aan de Rooise sportverenigingen. Ook Rooise sportkampioenen die lid zijn van een sportvereniging buiten Sint-Oedenrode kunnen voor informatie en het toezenden van aanmeldingsformulieren contact opnemen met de stichting via Jacqueline van der Heijden, telefoonnummer (0413) 477634, email vanderheijdens6@upcmail.nl. Daarnaast ontvangt de Stichting graag de aanmeldingen voor Sportman, Sportvrouw, Sportploeg en Sportvrijwillig(st)er 2017. Bijzondere talenten kunnen ook bij de Stichting worden aangemeld. De stichting ontvangt de aanmeldingen graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 17 december 2017.

Criteria
In het algemeen geldt dat kandidaten in Sint-Oedenrode moeten wonen. Echter wanneer zij, bijvoorbeeld voor studie of werk, tijdelijk niet in de gemeente Sint-Oedenrode staan ingeschreven, maar maatschappelijk en sociaal (bijvoorbeeld via hun sport) wel nadrukkelijk aan Sint-Oedenrode zijn verbonden, wordt hiermee voldaan aan het criterium 'woonachtig in Sint-Oedenrode'.

Criteria voor te huldigen sportkampioenen
- kampioen moet woonachtig zijn in de gemeente Sint-Oedenrode of lid zijn van een Rooise sportvereniging. Voor dit laatste geldt dat het kampioenschap is behaald onder de vlag van deze Rooise sportvereniging; kampioen kan zowel jeugd als volwassene zijn; kampioen moet lid zijn van een vereniging die (via de sportbond) is aangesloten bij NOC*NSF; kampioen moet een door de sportbond c.q. NOC*NSF erkend kampioenschap hebben behaald; kampioen moet een kampioenschap hebben behaald op provinciaal, landelijk, Europees, wereld, of Olympisch niveau of een 2de of 3de plaats hebben behaald op landelijk, Europees, wereld, of Olympisch niveau; de stichting behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen hiervan af te wijken.

Criteria voor nominaties Sportman, Sportvrouw, Sportploeg
Om in aanmerking te komen voor de nominaties Sportman, Sportvrouw, Sportploeg gelden andere criteria. Hiervoor hoeft men géén kampioenschap op bovengenoemde niveaus te hebben behaald. Criteria zijn: genomineerde moet woonachtig zijn in de gemeente Sint-Oedenrode; genomineerde kan zowel jeugd als volwassene zijn; genomineerde hoeft geen kampioenschap te hebben behaald op provinciaal, landelijk, Europees, wereld of olympisch niveau. In principe kan iedereen die een bijzondere sportprestatie heeft verricht hiervoor in aanmerking komen; de stichting behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen hiervan af te wijken.

Geef kandidaten door voor de titel Sportvrijwillig(st)er 2017
De verkiezing tot Sportvrijwillig(st)er van het jaar is eigenlijk symbolisch. Immers alle vrijwilligers verdienen deze titel! Toch willen wij hierbij extra aandacht vragen voor deze titel. Voor al deze onmisbare en belangrijke vrijwilligers hebben we heel veel waardering. Wij willen dan ook dringend vragen om de vrijwilliger(s), in de breedste zin van het woord, voor te dragen voor deze titel. De vrijwilliger moet woonachtig zijn in de gemeente Sint-Oedenrode, of vrijwilligerswerk doen voor een Rooise sportvereniging.

Sporttalent 2017
Tijdens het gala wordt ook het 'Sporttalent van 2017' bekendgemaakt. Hiervoor gelden geen specifieke criteria. Kent u een sporttalent? Meld hem of haar dan meteen aan!

Meer informatie?
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Stichting Sportgala Sint-Oedenrode, via Jacqueline van der Heijden, telefoonnummer (0413) 477634, email vanderheijdens6@upcmail.nl. Ook voor het aanvragen van (extra) aanmeldingsformulieren kunt u contact opnemen met Jacqueline.


Hoog niveau geschiedenisles voor de zintuigen

Foto:

Bij weer en wind, zoals afgelopen zondagmiddag, is er weinig te merken van het bruisend imago van het centrum, waar Sint-Oedenrode zich graag mee op de kaart zet. Toch gebeurt er soms meer dan een voorbijganger zo gauw in de gaten heeft. Je moet dan even weten waar de 'bubbels' zitten.

Door: Jan Egmond

De mix van muziek en Bourbon viel goed in de smaak. Foto:

Bij de Ossekop brandt licht, maar de tafels zijn leeg. Tenminste … bij het raam. Wie even goed naar binnen kijkt, ziet echter een volle achterzaal, waar een beamer beelden projecteert. Een presentatie? Veel meer dan dat. Het is een totaalbeleving. Welkom bij Bourbon & Blues.

Geen kwaad woord over onze eigen muziekgezelschappen, maar Arno en Cis de Leijer weten in hun eet-en muziekcafé regelmatig te zorgen voor een verfrissende variatie. Soms experimenteel, zoals onlangs stand up comedians. Soms professioneel, zoals afgelopen zondag. In samenwerking met drankenhandel, whisky-en portshop Van Boxmeer hadden ze Hans Offringa en zijn band Small Batch gestrikt. Die hadden echt meer nodig dan de geplande twee uur om het publiek mee te nemen door de boeiende geschiedenis van de Bourbon whisky, met name het merk Four Roses. Parallel daaraan, de historie van de bluesmuziek die daar veel raakvlakken mee heeft en soms innig is verbonden.

Verhalen, anekdotes, beeldmateriaal, Bourbon, hoogte-en dieptepunten ervan in de geschiedenis, en niet te vergeten live muziek door de professionele musici van Small Batch, niet toevallig de naam van een Four Roses Bourbon. Klaas Vermeulen speelt bluesharp, Dirk van Coevorden gitaar en zang met een authentiek Amerikaans accent. Offringa houdt het verhaal en doet dat niet uit de boekjes, integendeel, hij schreef er zelf meer dan twintig. Het is een deel van zijn leven. In Kentucky is hij kind aan huis en ontving er zelfs een hoge onderscheiding voor zijn verdiensten.

Het publiek hangt aan zijn lippen. Hun eigen lippen bevochtigen ze bijna op bevel als Offringa daartoe uitnodigt, als zijn verhaal bij de bewuste Bourbon-variant is aangekomen die als een 'menuutje' voor ieders neus staat.
Iedereen kreeg na afloop nog een goodybag, met een flesje Four Roses. Voor de verzamelaars, voor de fijnproevers. En als herinnering aan een bijzondere geschiedenisles waarbij niet alleen de oren werden geprikkeld en de neus – daar proef je mee – maar af en toe ook de huid. Met kippenvel.


Wijkvereniging Eerschot

Een koude winteravond is ideaal om een kaartje te komen leggen in Meerschot. Op vrijdag 8 december is iedereen uitgenodigd om te komen rikken of jokeren. Om half acht staat de koffie al klaar en om acht uur wordt er begonnen. Eline zal zorgen voor lekkere hapjes tussendoor.

Op dinsdag 12 december is er weer de welbekende Walk&Talk. In de wintermaanden zit je vaak toch wat meer stil. Strek je benen en je zult je hartstikke goed voelen. Om half zeven wordt er gestart bij Meerschot.

Dit jaar is voor de 60+ middag en avond de Dutch Show Company geboekt. Zij zorgen voor het amusement door middel van zang, sketches en nog veel meer. Tussen 13.30 uur en 14.00 uur wordt iedereen ontvangen met koffie of thee en kerstbrood met roomboter. Daarna zal de Dutch Show Company optreden. Kiest u voor de avond? Dan staat de koffie en thee om 19.30 uur klaar en is het optreden van 20.00 uur tot 22.00 uur. Natuurlijk kan daarna nog even geborreld worden. Aanmelden kan bij Gerda, graag voor 9 december.

Winterwonderlandparty bij The Joy

December is begonnen en Sinterklaas is weer naar huis, tijd voor de kerst! Bij Jeugddisco The Joy zal er flink gefeest worden met de Winterwonderland Party! Op 8 december gaat men genieten van het feit dat kerst er weer aankomt met de leukste kerstmuziek en plaatselijke sneeuwbuien.

Ook zal er een loterij zijn met leuke prijsjes, bij binnenkomst krijg jij een lootje! Tegen het einde van de avond worden de lootjes getrokken en ben jij misschien wel een van de winnaars met een leuk prijsje. Jullie zijn welkom om 19:30 uur en om 22:00 uur sluiten The Joy haar deuren. Je vindt The Joy aan de Oude Lieshoutseweg 7 (naast Ontmoetingscentrum De Beckart) in Nijnsel.

Voor meer informatie en foto's kijk eens op de website: www.the-joy.nl. Zet je ook alvast 12 januari in je agenda, dan is het Ski-party en komt er hoog bezoek!

Kaartavonden in Boskant

De derde kaartavond in Boskant wordt weer gehouden. Deze wordt georganiseerd door de drie Boskantse buurtverenigingen West, Rita en Beuken. Net zoals de vorige twee keren mag er op donderdag zeven december weer bij De Vriendschap aangeschoven worden om 20.00 uur.

Iedereen is dan natuurlijk van harte welkom. Je hoeft niet eens in Boskant te wonen, ook andere mensen uit Rooi, eigenlijk uit heel Meierijstad, zijn welkom. Voor slechts
€ 1,50 kun je meedoen en misschien wel een prijsje in de wacht slepen. Hoe vaker je komt, hoe meer kans je hebt op de eindprijs natuurlijk. Graag tot dan allemaal!

DeMooiRooiKrant voortaan ook op Snapchat

Foto:

DeMooiRooiKrant doet al veel met social media. Naast dat we op Facebook, Twitter en Instagram zitten, zijn we voortaan ook te volgen op Snapchat.

De redactie wil zoveel mogelijk mensen bereiken en daar hoort uiteraard ook het wat jongere publiek bij. Snapchat wordt over het algemeen het meest gebruikt door mensen tot 25 jaar.

Het account is opgestart en zal onder andere worden onderhouden door onze stagiair Kim Verstappen. Dus iedereen die een kijkje achter de schermen wil, voeg ons toe! Gebruikersnaam is demooirooikrant, of scan de foto.

Programma informatie

Rooi Actueel
Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen.

Rondje Rooi
Tot en met woensdag 13 december zijn de volgende onderwerpen opgenomen:
Sinterklaas weer welkom in Rooi, Jubileumwandeltochten van 50-jarig OLAT, Krollenloop gehouden in Veghel, Jubileumconcert Nico van de Wetering in Odendael, Open Kerkenroute met schilderijen Knoptoren, 80.000ste inwoner van Meierijstad verwelkomd, Drie Dorpen Cross Fortuna '67, Doe-dag in Eldecollege, Symposium Stichting Toegankelijk Meierijstad.

Kantoor en telefonische bereikbaarheid
Studio: Laan van Mariëndael 30A Tel. 0413-471193.

Kerstconcert Roois Gemengd Koor

Foto: Jelle vd Brand

Op zondag 17 december 2017 brengt het Roois Gemengd Koor een mooi kerstconcert in de Martinuskerk ten gehore. Ditmaal met het thema 'Een kind brengt hoop'.

Dit gebeurt onder leiding van dirigent Willem Heldens en met piano/orgel-begeleiding van Henk van Riel.

Het programma bevat traditionele- en oud Engelse kerstliederen maar er is ook ruimte voor samenzang met het koor, met vele kerstliederen die u niet onbekend in de oren zullen klinken. Sfeervol als van ouds. Verder staat er een mooie bijdrage op het programma van vioolensemble Strijk en Co, jonge vioolleerlingen onder leiding van docente Andrea Pieper. Ook een gesproken woord zal niet ontbreken met een welkom van pastor Vincent Blom, Jef De Schepper met een gedicht en een slotwoord van Marius Wijnakker, voorzitter van het koor. Het Roois Gemengd Koor hoopt u te mogen begroeten. Toegang van het concert is gratis. Iedereen is van harte welkom. Het concert start om 15.00 uur.


WIN WIN WIN: Alle Rooise kinderen opgelet!

Nog een paar weekjes wachten en dan gaan de deuren van het schoolgebouw op slot. Hoera, de kerstvakantie komt eraan! Maak van je vakantie een feest! Wij verloten namelijk vier strippenkaarten ter waarde van €15,- per stuk (entree inclusief eten en drinken) voor Kinderkermis Gasthuishoeve. Winnen?

Haal de stiften, glitters en kleurpotloden maar uit de kast, want wij zijn op zoek naar de mooiste kerstkaarten van Rooi! Knutsel een leuke kerstkaart voor DeMooiRooiKrant in elkaar en schrijf daar jouw grootste wens op voor alle inwoners van ons dorp. Vergeet niet je naam op de kerstkaart te schrijven!

Tot 22 december heb je de tijd om jouw kerstkaart in te leveren bij DeMooiRooiKrant (Heuvel 7). De vier gelukkige winnaars worden op onze website www.mooirooi.nl én op onze Facebook-pagina bekend gemaakt.


Samen zijn met Kerst

Kerstmis, voor veel mensen een periode van gezelligheid. Lichtjes aan, warmte, knus bij elkaar. Maar voor sommige mensen is dit een periode van verdriet of eenzaamheid. Omdat je iemand moet missen, omdat je door omstandigheden alleen bent komen te staan. Welzijn De Meierij wil graag de handen ineen slaan om zoveel mogelijk mensen een fijne en gezellige kerst te bezorgen!

Daarom zijn wij op zoek naar mensen die rond de kerstdagen iemand thuis uit willen nodigen voor een gezellig praatje, wat lekkers of een heerlijke maaltijd. Wilt u graag iets betekenen voor iemand uit uw omgeving die met kerst alleen is of bent u met kerst alleen en zou u graag met andere mensen kerst willen vieren? Meld u dan aan bij Welzijn De Meierij via 073-544 1400 zodat we op deze manier mensen kunnen verbinden en samen een warme en gezellige kerst kunnen vieren! Ook voor meer vragen of leuke ideeën kunt u contact opnemen met ons!


Mathieu Dirvenconcert in teken van winter en Kerst

Op zondag 10 december is er weer een Mathieu Dirven Concert in kasteel Henkenshage. Dit keer zal het concert in het teken staan van Winter en Kerstmis.

Het belooft een heel gevarieerd programma te worden. Om ons in de winterse sfeer te krijgen is een harp natuurlijk een uitgelezen instrument. Luca Appeldoorn speelt hierop samen met haar docent van Phoenix Annelies Bremmers. De 17-jarige Lucas van der Endt zal met zijn trompet laten horen waarom hij een heel groot talent is. Naast NJA speelt hij ook in het Nationale Jeugd Fanfare Orkest. Bij dit concert speelt hij solo o.a. de Intrada van Otto Ketting.
Bij Kerstmis hoort natuurlijk gezang en ook hiervoor is ruimte tijdens het concert. Zo zal Eva Lathouwers met pianobegeleiding van haar moeder het ontroerende The Snowman zingen. Ook koor Aurora zal het kasteel vullen met gezang. Bijzonder is ook de inbreng van enkele leden van de Rooise Schrijfgroep. Nelleke Thijssen, Gloria van der Staak en Emmy van Haastrecht zullen vanuit drie verschillende invalshoeken het thema 'Winter en Kerst' belichten.
Jochem Brusse is een jonge, talentvolle pianoleerling van Ruud Bouman van Phoenix Cultuur. Vorig jaar trad hij ook al eens op bij de Mathieu Dirven Concerten en nu zal hij twee stukken spelen van Chilly Gozales. Afwisseling genoeg dus. Het koffieconcert begint op zondagochtend 10 december om 11.30 uur in kasteel Henkenshage. Reserveren is mogelijk via het e-mailadres mdirvenconcert@rooiskultuurkontakt.nl.


De perfecte opmaat voor Kerst

Na het succesvolle vriendenconcert van oktober zijn de leden van het harmonie-orkest en de slagwerkgroep van Harmonie Nijnsel enthousiast gaan repeteren voor het Kerstconcert van 23 december.

In kerstsfeer zal er door beide groepen mooie nummers ten gehore worden gebracht. Het harmonie-orkest heeft enkele traditionele kerstliederen en een paar nummers uit de bekende musical "Fiddler on the Roof" op het repertoire staan. Bij enkele nummers zullen zij de zanger Lot Engelen begeleiden. Dit belooft iets prachtigs te worden! Ook de slagwerkgroep is hard aan het oefenen voor een spetterend optreden.

Graag zien we u op 23 december om 20.00 uur in de grote zaal van Odendael in Sint-Oedenrode. De toegang is gratis. De spelers garanderen u dat u in kerststemming naar huis gaat.


Jaarlijkse gezellige kerstmarkt

Foto: Jos van Nunen

Veel mensen heugen zich de gezelligheid van de jaarlijkse kerstmarkt in Odendael. Ook dit jaar komt de gezellige kerstmarkt weer naar het verzorgingshuis. En wel op vrijdag 8 december. Ben jij er ook bij?

De entree, de gangen rondom de receptie en de grote zaal zullen weer omgetoverd worden tot een sfeervolle kerstmarkt. De markt is oorspronkelijk bedoeld om mensen elkaar te laten ontmoeten. Niet alleen elkaar, maar juist ook mensen van buitenaf. Om 19.00 uur gaat de markt van start en om 21.30 worden de kraampjes weer gesloten. Uiteraard is het restaurant geopend om wat lekkers te drinken.

Ook dit jaar is het natuurlijk weer de moeite waard om een kijkje te nemen bij Odendael. Er zijn allerlei leuke spulletjes van kerstballen tot sieraden en van eigengemaakt spulletjes tot woonaccessoires. Kortom, Odendael heet u maar wat graag welkom op vrijdag de achtste.


Titelveiling Papgat: nieuwe locatie en nieuwe adellijken

Foto:

De Titelveiling van Papgat Carnaval is dit weekend voor de negentiende keer gehouden. Op een nieuwe locatie kregen de nieuwe adellijken hun titel.

Zaterdagavond rond half zes was het al erg druk bij De Beleving. Alle houders van een adellijke titel vanuit de Titelveiling 2016 van Stichting Papgat werden daar ontvangen om te genieten van een heerlijk menu, samengesteld door Ralf en met een fantastische service uitgeserveerd door het team van Noortje. Rond de klok van acht uur werden de gasten opgehaald door de Kneuterkapel. Op naar De Gouden Leeuw waar dit jaar voor het eerst de titelveiling werd gehouden. De zaal was prachtig aangekleed en werd goed gevuld met de titelhouders, leden van verschillende clubs en diverse andere belangstellenden. Natuurlijk waren ook Prins Ton Pap III en Adjudant Sander en de leden van de Raad van 11 en Stichting Papgat aanwezig. Om het veilen van de titels vakkundig te laten verlopen werd deze avond geleid door twee ervaren rotten in het Papgatse Carnaval. Wetshandhaver Peter Verkuijlen en Veilingmeester Will van der Linden leidden de gasten door een mooie lijst van bijzondere titels. Adellijke titels zoals jonkheer of jonkvrouw, graaf of gravin en hertog of hertogin werden geveild. Enkele oudgedienden pikten hun gebruikelijke titels weer mee. Ze blijken toch erg gehecht te zijn aan de mooie medaille, oorkonde, vlag en uitnodiging voor het Diner der Adellijken 2018. U kunt hieronder de namen bekijken en vergelijk deze maar eens met de titelhouders van de afgelopen jaren. Maar er zijn ook weer nieuwe Adellijken in Papgat. De Plekkers wonnen de veiling tussen de clubs en mogen bepalen wie de titel Ridder van Papgat krijgt en Tonio en Thea van Berkel mogen zich een jaar lang Hertog en Hertogin van de Markt noemen. Het hoogtepunt van de titelveiling is zoals elk jaar de veiling van de titel " Groothertog van Papgat". Vorig jaar werd deze titel gewonnen door Paul en Syreeta van der Vleuten en bedrijfsleider Rinus Merks van De Gouden Leeuw en ze wilden ook dit jaar weer graag de titel houden. Na een mooie biedingsronde tussen Michael Toelen van D'n Toel uit Olland, Mark van den Akker van 't Kerkpleintje en Paul van der Vleuten was het toch weer Paul die de titel kocht. De oude titelhouders werden dus ook weer de nieuwe titelhouders. Het Groothertogbal zal dit jaar dan ook weer bij De Gouden Leeuw zijn. De Stichting Papgat is alle bieders erg dankbaar. Dankzij alle bieders zal ook dit jaar de Stichting de deelnemers aan de Papgatse optocht op zondag weer financieel kunnen ondersteunen. Meer foto's: www.mooirooi.nl

Titelhouders 2017
Jonkheer en Jonkvrouw van het Haverland - Martien en Annie van Hoof
Jonkheer en Jonkvrouw van Dommelrode - Monique en Martijn Fliervoet
Jonkheer en Jonkvrouw van den Armenhoef - Robert en Elise Strijbos
Jonkheer en Jonkvrouw van het Kinderbos - Gert Jan Pepers en Ans Verbakel
Jonkheer en Jonkvrouw van Eerschot - Peter Verkuijlen en Marjos Janssen
Jonkheer en Jonkvrouw van de Vogelenzang - Leo Wouters en Benita van Summeren
Ambassadeur en Ambassadrice van de Kampen - Thijs Merks en Miranda Kluijtmans
Jonkheer en Jonkvrouw van de Kienehoef - Eric de Graauw en Anne-Marie Coolen
Jonkvrouw van de Koevering - Anja van Turnhout
Ridder in de orde van Papgat - De Plekkers
Hertog en Hertogin van het Centrum - Tonio en Thea van Berkel
Jonkheer van de Cathelijne - Bas van Turnhout
Jonkheer van het Rijsingen - Jeroen van de Sande
Barones van den Boskant - Oda van Roosmalen
Jonkheer en Jonkvrouw van het Everse - Marinus Merks en Ans Vogels
Jonkheer en Jonkvrouw van de Sloef - Stichting Papgat
Heer en Vrouwe van het Kerkplein - Mark en Elle van den Akker
Baron en Barones van Olland - Maarten en Malou van Hoof
Jonkheer en Jonkvrouw van den Heikant - Antwan van Summeren en Sandra van de Linden
Graaf en Gravin van de Markt - Paul en Syreeta van der Vleuten
Baronnen van Nijnsel - Rene vd Biggelaar en Gert Jan Pepers
Herauten van de Markt - Frank van den Brand en Arnie van der Heijden
Watergravinnen - Daisy van der Steen en Debby Kerremans
Loopgraaf - Patrick Sanders
Dijkgraaf en Dijkgravin - Hans en Rian van Stiphout
Groothertogen en Groothertogin van Papgat - Paul en Syreeta van der Vleuten en Rinus Merks

Paul en Syreeta van der Vleuten in handen van het prinselijk duo. Foto: Patrick Sanders
Foto: Patrick Sanders
Foto: Patrick Sanders
Foto: Patrick Sanders

Start verkoop zeventien patiowoningen

Foto:

Start verkoop zeventien patiowoningen in Sint-Oedenrode

In de fonkelnieuwe wijk Heikant wordt druk gebouwd aan de Rooise Gaard. De ene na de andere nieuwe straat verschijnt op de kaart van Sint-Oedenrode. Binnenkort start VOF Sluitappel met de verkoop van zeventien prachtige en bijzondere patiowoningen.

Wonen in het gastvrije oer-Brabantse Sint-Oedenrode betekent wonen te midden van een heerlijk relaxte, groene omgeving. Op een plek waar veel mensen elkaar kennen. Waar je kinderen zich thuis voelen. En waar je vlakbij het bruisend Eindhoven bent. Een geweldig aantrekkelijke buitenkans toch? Het bijzondere aan deze woningen is uiteraard de patiotuin. Het kan jouw plek worden waar je onder het genot van een glaasje wijn de werkdag afsluit, waar je samen kunt eten of waar de kinderen beschut in de frisse buitenlucht spelen. Lange zomeravonden, aangename temperaturen en sfeervol samenzijn. De tuin is zoveel meer dan een extra ruimte aan het huis.

Heikant
Wonen in de Rooise Gaard is genieten van het Brabantse land op z'n mooist. De buurt ligt in de wijk Heikant, aan de noordrand van Sint-Oedenrode. Het is het land van de meanderende Dommel, van wuivende populieren en karakteristieke boerderijen. De Rooise Gaard ligt ten noorden van de nieuwe wijk Sluitappel. De wijk is een centraal gelegen plek in Sint-Oedenrode met de oprit naar de A50 op korte afstand. Het biedt de ideale combinatie van landelijk wonen en levendige steden met alle voorzieningen binnen handbereik. Volop genieten van alles wat 's-Hertogenbosch en Eindhoven te bieden hebben en van de rust die wonen in een dorpse wijk brengt.

De woningen
De zeventien woningen worden aangeboden in een aantal verschillende indelingsvarianten, twee of drie slaapkamers of met een hobbykamer, geschakeld- of enkel; als hoekwoning - of tussenwoning. Kortom, voor elk wat wils.

Is jouw interesse gewekt? Kom dan naar de start verkoop?
Deze is op 14 december a.s. van 18.30u tot 20.00u bij De Helden van Kien in Sint-Oedenrode. De patiowoningen zijn te koop vanaf €319.000,- v.o.n. Grijp je kans! Kijk voor meer info op: www.vanwanrooij.nl/sint-oedenrode-rooise-gaard

Weer over het weer

Het weer is één van de meest besproken onderwerpen in ons land. Een goede reden om eens terug te kijken op het weer van de afgelopen maand. Viel er meer of juist minder regen dan normaal? Was het te warm of veel te koud. Hadden we reden om te klagen of kregen we gewoon dat wat we verdienden?

De temperatuur hield zich vorige maand aan de afspraak. Er viel iets minder regen dan normaal en de zon liet zich juist wat uitbundiger zien, maar wel met een 'maar'.

Een tikkeltje warmer dan normaal
De temperatuur was in november met gemiddeld 6,7°C net wat hoger dan de 6,3°C die we de laatste jaren aflazen. Net als de gemiddelde temperatuur, was ook de middagtemperatuur iets hoger dan in andere jaren. November 2017 scoorde met precies 10,0°C een halve graad hoger dan normaal. Op 23 november hadden we met 15,6°C de hoogste maandtemperatuur. De nachten daarentegen koelden net iets verder af dan normaal. Waar anders een temperatuur van 3,4°C wordt gemeten, daalde het kwik dit jaar tot 3,1°C. We hadden zelfs vier nachten met vorst, op 7 november koelde het af tot -3,1°C. Daarmee was de eerste vorst van deze winter een feit en hadden we ook het koudste moment in november op de teller staan.

Iets droger dan ander jaren
Normaal tappen we in november 70 mm regen af. Dit jaar viel er 60,6 millimeter neerslag en dat is maar een fractie minder dan normaal. Opvallend was dat er veel regendagen waren, het bleef maar op negen dagen helemaal droog. Er waren zes dagen met minder dan een millimeter neerslag. De meeste regen viel op 27 november, toen viel er 9,9 millimeter regen.

Meer zon en meer sombere dagen
De zon liet zich in november vaker dan gemiddeld zien. In totaal scheen de zon 80 uur en 33 minuten. Dat is 25% meer dan de 64 uur waar we op basis van jarenlange metingen recht op hebben. Toch kenmerkte de elfde maand van 2017 zich ook door veel sombere dagen. November had maar liefst dertien sombere dagen met minder dan 20% zonneschuin en op zeven dagen liet de zon zich in het geheel niet zien.

Kort samengevat, was november 2017 ondanks relatief veel uren zon toch somber. Er viel wat minder regen dan anders en de temperatuur hield zich redelijk aan de afspraak.


"Meester, Bromsnor en Swiebertje tegelijk"

Burgemeester Fränzel (r) neemt applaus in ontvangst Foto: Jos van Nunen

Al zou hij nog even de honneurs waarnemen tot zijn opvolger Kees van Rooij woensdag geïnstalleerd wordt, maandagavond nam de gemeenteraad officieel afscheid van waarnemend burgemeester Marcel Fränzel.

Aan kwalificaties geen gebrek in de speeches voor de markante burgervader. In de eerste plaats 'meester' vanwege zijn start in de wereld van het onderwijs, een achtergrond die zijn handelsmerk werd omdat hij regelmatig gemeenteraadsleden 'vergaderles' gaf. Omdat hij 'streng was waar het moest, en aardig waar het kon' en erg betrokken was bij de burgers, op mooie maar ook op droevige momenten, werd de vergelijking met Bromsnor en Swiebertje ook uit de kast gehaald. Fränzel liet het zich graag welgevallen en versterkte nogmaals zijn imago als 'meester' met vijf tips, die hij de gemeenteraad meegaf om het succes van Nederlands jongste gemeente na zijn vertrek voort te zetten. Een daarvan was "het versterken van jullie kaderstellende rol" ofwel: niet te veel praten over details, hou je bij de hoofdzaken. Ook mochten ze van hem vaker de telefoon grijpen om een vraag te laten verduidelijken door de gemeentelijke afdeling die erover gaat.
Maar voor het zo ver was, hadden CDA fractievoorzitter Johan van Gerwen en HVS fractievoorzitter Laurens van Voorst Fränzel al meegegeven wat hij van hún had kunnen leren, al kwamen ze niet veel verder dan Carnaval vieren. Van Gerwen schetste ook Fränzels loopbaan, als waarnemer aan het roer van steeds mooiere gemeentes.

Fränzel: "Omdat het een fusie uit liefde was, heb ik het waarnemerschap ervaren als de hoofdprijs onder de waarnemingen, als goud. Bedankt, ik heb ervan genoten."


18 / 44

Er verblijven nog altijd veel kittens op Hokazo en in pleeggezinnen. De meeste zijn al wat ouder en daardoor minder populair dan de jongere kittens. Maar ook zij willen graag een gouden mandje!

Igor is een van die oudere kittens. Hij is 7 maanden en dat is natuurlijk nog hartstikke jong! Hij is een verlegen type dat zich niet meteen op de voorgrond dringt. Daardoor wordt hij vaak over het hoofd gezien. En dat hij mensen nog wat spannend vindt, helpt natuurlijk niet mee. Spelen, al dan niet met een ander kitten, vindt hij erg leuk en komt dan helemaal los.

Het zou dus leuk zijn als een ander kitten mee mag verhuizen, of als er al een jonge, sociale kat aanwezig is. Igor zoekt een rustig huisje waar hij op zijn eigen tempo mag wennen aan mensen. Dierenopvangcentrum Hokazo, Lange Goorstraat 6, 5406 XE Uden.


Historische beelden week 49:
Herkent u de mannen op deze foto? Wij horen het graag! Stuur je reactie naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens binnen bij ons kantoor: Heuvel 7. De koffie staat klaar!
Heeft u ook een mooie historische foto? Wij ontvangen hem graag! Stuur hem naar redactie@demooirooikrant.nl of kom even langs op ons nieuwe kantoor.


Oplossing historische beelden week 48:
Ik herken de uniformen van wandelclub Haveland, zeg maar WSV.

Mevr. Mieke Berkvens

Kerststal op het Kerkplein

Foto: Kim Verstappen

Sinterklaas is nog niet weg, maar op het Kerkplein voor de Sint-Martinuskerk staat nu al een kerststal. Een langgekoesterde wens van pastoor Vincent Blom.

Waar voorheen alleen nog maar een kerstboom stond, staat nu een grote kerststal, volledig gemaakt van hout. Dankzij de herders, dieren, Josef, Maria en natuurlijk het kinneke Jezus heeft het kerkplein nu een echte kerstsfeer.
Zes weken geleden is de pastoor naar Arie Verheijen gestapt met de vraag om een kerststal te maken. "Ik vond het jammer dat er op het mooie plein wel een kerstboom stond, maar geen kerststal. Nu krijg je een beetje de sfeer als je door het dorp of over het plein loopt", aldus Blom. Arie plaatste samen met Sil Schampaert de stal op zijn huidige plek.

Een aantal jaar geleden was het idee voor een kerststal er al, maar door de angst voor vandalisme is er toen geen gekomen. Toch lijkt het op andere plaatsen die wel een kerststal hebben goed te gaan. Pastoor Blom is dan ook niet bang dat er iets zal gebeuren: "Alle beelden staan gewoon vast en we hebben het vaste vertrouwen dat het allemaal goed gaat."

Kijk voor meer foto's op www.mooirooi.nl

Open Coffee in de Beckart

Wil je nieuwe mensen ontmoeten? Kennis delen, inspiratie opdoen, of zo maar een kopje koffie drinken? Kom dan op woensdag 13 december tussen 9 en 11 uur naar de Open Coffee het Groene Woud. Deze keer zijn ze te gast bij Ontmoetingscentrum de Beckart in Nijnsel.

Het voormalige schoolgebouw in het dorpshart biedt als ontmoetingscentrum onder meer ruimte voor de lokale verenigingen en maatschappelijke organisaties en zet deze ochtend de deuren voor ons open.
Open Coffee is er voor iedereen, de gemeenschappelijke factor is dat men graag wil netwerken en kennis wil delen. Een goed initiatief om mensen met allerlei achtergronden, kennis en ervaringen bijeen te brengen. Het vooropgezette doel is op een laagdrempelige manier je persoonlijke netwerk vergroten en het delen van kennis. Open Coffee 't Groene Woud is het platform waar eenieder kan kennis delen, ideeën bespreken, brainstormen of samenwerken. Kortom natuurlijk netwerken op zijn Brabants!
Jullie worden uitgenodigd om deze ochtend met elkaar in gesprek te gaan. Vooraf aanmelden is niet nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden, je betaalt alleen je eigen consumpties. Voor meer informatie: kijk op onze social media. LinkedIn: (OpenCoffee Het Groene Woud), Twitter (@OpenCoffeeGroen) en Facebook (Open Coffee het Groene Woud). Voor vragen kunt u contact opnemen met Marischka Klotz tel 06-53624631 of Alma Engelhart 06-12826053 of mailen naar opencoffee.hetgroenewoud@gmail.com.

Op weg naar Kerst

Op zondagmiddag 10 december verzorgt kamerkoor Quodlibet onder leiding van Manon de Wit samen met Véronique van den Engh (organist van de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan te 's Hertogenbosch) een kerstconcert waarbij Cathérine Witvliet passende eigen gedichten zal voordragen.

Het gevarieerde en sfeervolle programma bevat a capella kerstmuziek voor koor van Toebosch, Pichaud, Holst, Willcocks, Ledger en Poston, kerstmuziek voor orgel solo van J.S. Bach, Buxtehude, Brahms, Liszt, De Klerk, Schulz-Widmar en Willcocks en kerstmuziek voor koor en orgel van J.S. Bach, Ravenscroft en Kirkpatrick. Bijzonder is dat het koor enige werken zingt in de zetting van Ko van Geldorp, oprichter en lange tijd dirigent van het Sons Kamerkoor.

Quodlibet bestaat vanaf 2004. Spontaan ontstaan door een toevallige ontmoeting op straat en uitgegroeid tot een kleinschalig ad hoc koor dat in wisselende samenstelling concerten geeft. Er bestaat een vaste kern, maar die wordt voor elk project aangevuld. De muzikale leiding van QuodLibet is voor deze gelegenheid in handen van Marion de Wit.

Véronique van den Engh ging na haar Gymnasium B opleiding studeren aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. Ze behaalde daar als leerling van Maurice Pirenne het diploma Docerend Musicus in juni 1989 en een jaar later het diploma Uitvoerend Musicus voor orgel.

Cathérine Witvliet studeerde in 1974 af aan de Academie voor Euritmie en Dans in Den Haag. Binnen de euritmie speelt de poëzie een grote rol. Dit deed haar als meisje van 17 besluiten deze opleiding te doen i.p.v. Moderne Dans. Vanaf haar 18e heeft zij niet alleen de muziek maar ook het woord gedanst. Het kon niet uitblijven dat zij zelf ging dichten. Het concert vindt plaats in de Sint Genovevakerk in Breugel en begint om 15.00 uur. De toegang is gratis.

Overdekte Kerstmarkt

Zondag 10 december van 12.00-17.00 uur houdt de Loop'r voor het derde jaar op rij de overdekte kerstmarkt. Weer of geen weer, tijdens deze markt struin je altijd lekker warm tussen de kraampjes. En dat onder het genot van een glaasje glühwein en een gezellig stukje muziek.

In het hele gebouw zijn leuke kraampjes te vinden. Van Kerstbomen tot kerststukjes, feestelijke accessoires, aankleding en meer. Iedereen is van harte welkom!

Samen delen in De Ossekop

Binnenkort heeft eet- en muziekcafé de Ossekop naast het reguliere aanbod een nieuw concept op de menukaart: "Sharing Bier & Diner".

Daarbij kies je per twee personen één gerecht en één bijpassend speciaalbier om samen te delen. De Ossekop heeft, als huisbasis van het Rooise biergilde, altijd zo'n 50 speciaalbieren op voorraad. Verschillende blonde bieren, tripels, dubbels, quadrupels en blacks staan op de kaart. Bij ieder gerecht wordt 'n bier suggestie gegeven, maar eenieder is natuurlijk vrij om 'n andere keuze te maken. Omdat de bieren en gerechten worden gedeeld met je tafelgenoot heb je de mogelijkheid om meerdere combinaties van bier en gerechten te proberen.

Wie verdient een bloemetje?

Al geruime tijd verschijnt iedere week in DeMooiRooiKrant de bekende rubriek, gesponsord door Bloembinderij de Keizerskroon. De rubriek heet: Dat verdient een bloemetje…!

Wie verdient er volgens jou een bloemetje? Dat kan om verschillende redenen zijn. Om dat iemand lang ziek is geweest, of misschien is er iemand die altijd voor je klaar staat? Het kan ook zijn dat je een bloemetje gunt aan je moeder die altijd trouw op je kinderen past. Of aan je collega, omdat hij je iedere morgen komt ophalen met de auto. Kortom, het kan van alles zijn! Wie verdient er volgens jou een bloemetje? Stuur uw motivatie van maximaal 50 woorden en een foto van degene die het verdient naar redactie@demooirooikrant.nl.


22 / 44

23 / 44

Van de pastores: Een nieuw hart

Een moderne filosoof schreef laatst dat de mens op zoek moet naar een nieuw hart in een tijd waarin machines en techniek het werk van ons overnemen.

Het op zoek gaan naar een nieuw hart is een beeld dat goed past bij de advent, de weken voor kerst. Wij bereiden ons voor op de komst van de Heer. Wij willen het Kindeke Jezus welkom heten met kerstmis. Maar daarvoor is het noodzakelijk dat wij ons voorbereiden. Zoals wij een bezoek van vrienden voorbereiden, het huis op orde maken, lekker eten voorbereiden, een goede verlichting verzorgen en misschien bijpassende muziek. Zo mogen wij ons ook voorbereiden op de komst van Jezus.

Wij doen dat door ons van binnen voor te bereiden, ons klaar te maken zodat wij Jezus in vriendschap en liefde kunnen ontvangen. Het gaat er hierbij vooral om dat wij ruimte maken zodat Jezus ook in ons leven een plek kan vinden.

In de herberg, zo lezen wij over enkele weken in de kerstviering, was geen plaats. Laten wij ervoor zorgen dat in ons hart deze plaats wel aanwezig is, dat wij met een opgeruimd hart en goed gemoed tijd en ruimte vrijmaken voor de komst van de Zoon van God. Maken wij ons hart deze weken mild en barmhartig zodat wij met een nieuw hart achter de herders mogen aansluiten en met de engelen mogen meezingen dat Het geboren is, het loffelijke kind dat ons allen zo zeer bemint.

Diaken Frank van der Geld


Kerstmarkt in Rooi: St. Martinuskerk opent haar deuren. Je bent welkom!

Op zondag 10 december is in het centrum van Sint-Oedenrode weer de jaarlijkse 'Winterbraderie', bij ons beter bekend als de 'Kerstmarkt'. Dit jaar voor het eerst willen wij ons als parochie op deze kerstmarkt presenteren.

Op het plein voor de kerk komt een 'parochie-kraam'. Daar zijn mensen van de Torengroep, die de bezoekers graag iets vertellen over de kerk en de parochie. In de kraam liggen ook spulletjes, deels voor de verkoop, deels gratis mee te nemen. We willen de mensen graag laten zien wie wij als parochie zijn en wat wij te bieden hebben. Daarom willen we de passanten graag uitnodigen om een bezoekje te brengen aan onze mooie Martinuskerk. Dat doen we door de mensen een waxinekaarsje aan te bieden en hen te vragen dat bij de kerststal te gaan aansteken. De kerststal is dan al opgebouwd. Maar ook de overige bezienswaardigheden in de kerk zijn een bezoekje meer dan waard.

In de kerk zijn mensen van de parochie aanwezig, die de bezoekers graag welkom heten en hen eveneens graag wat meer willen vertellen over de kerststal en de Martinuskerk. Rond 14.00 uur verzorgt koor Aurora een informeel kerstconcert.

Iedereen is van harte welkom!

Ook de Nijnselse stal heet je welkom
Op vrijdagavond 15 december vindt de Kerstmarkt in Nijnsel plaats. De St. Antoniuskerk opent deze dag haar deuren. De kinderen die de Kerstmarkt bezoeken worden uitgenodigd een lichtje te komen aansteken bij de kerststal in de kerk. Kom naar de kerstmarkt, daar word je verwezen naar de stal.


Met de klas op bezoek bij de kerststal

In samenwerking met het netwerk 'Identiteit' van SKOSO nodigt de parochie ook dit jaar weer de groepen 1 en 2 van de basisscholen uit om naar de kerststal in één van onze kerken te komen kijken.

Het kerstthema van de parochie is dit jaar: 'Je bent welkom!' Engelen zijn in het verhaal van de geboorte van Jezus degenen die uitnodigen. De kinderen kleuren en/of versieren op school daarom ieder een engeltje. De kinderen worden uitgenodigd om in de periode van 12 tot en met 21 december met hun engeltje naar de kerststal te komen. We vertellen daar bij de kerststal aan de kinderen nog eens het verhaal over de geboorte van Jezus. De meegebrachte engeltjes hangen we op bij de kerststal. De kinderen krijgen na hun bezoek een klein kerstkaartje mee naar huis.

Bijzonder blij zijn we dat dit jaar ook de kinderen van de Bloktempel in Son en van de Stoklandschool in Breugel meedoen! Bij de stal is iedereen welkom.

Manon van den Broek


6 december Oecumenische vespers Martinuskerk-C 19.00 uur
7 december Bijeenkomst liturgiecommissie
10 december Kerstmarkt Centrum; kerk open, Concert Orgelkring Genovevakerk Breugel
11 december Mogelijkheid pastoraal gesprek Odendael
13 december Oecumenische vespers Genovevakerk Breugel 19.00 uur
14 december Bijeenkomst ziekenbezoekgroep Martinus-C, Ark kinderclub
15 december Kerstmarkt Nijnsel, kerk open
18 december Bidden Moeders, parochiezaal Nijnsel 13.45 uur, Kerstbijeenkomst bestuur, pastorale raad, Torengroepen Nijnsel
20 december Oecumenische vespers, Kerk van de Eenheid in Christus, Son 19.00 uur


Oecumenisch avondgebed in de Advent

"God ontmoeten in de stilte": dat is het thema van de reeks oecumenische vieringen in de adventstijd. In de advent willen we samen met de protestantse gemeente van Sint-Oedenrode - Son en Breugel weer een aantal korte gebedsvieringen houden. De vieringen worden telkens gehouden in een andere kerk, op woensdagavond om 19.00 uur.

Woensdag 6 december in de Sint Martinuskerk in Sint-Oedenrode

Woensdag 13 december in de Sint Genovevakerk in Breugel

Woensdag 20 december in de Kerk van de Eenheid in Christus in Son.

U bent van harte welkom!


Tweet van de paus

Moge de wijsheid van God ons helpen om hen te aanvaarden en verwelkomen in ons leven die anders denken en handelen dan wijzelf.

Kerkberichten

Martinuskerk (centrum)
Za 09/12:
18.30 uur: Eucharistieviering met Volkszang. Intenties: Jan Vermeltfoort, Harrie Vos.
Zo 10/12: Tweede Zondag van de Advent 09.30 u: Eucharistieviering met Het Martinuskoor. Intenties: Overleden ouders Harrie en Bertha van de Ven – Kempe, Cornelus en Adriana van Rooij – Verhoeven en Maria, Maria en Wim van Engeland – van der Vleuten, Harry Merks, Gerard en Marietje van den Nieuwenhuyzen – Hazenberg, Truus Versantvoort – Verkuijlen, Sjef Versantvoort en Jean, René en José van Eck, Gijs de Laat, Jos van Rijbroek – Vervoort, Josine en Jan Michels – Raaijmakers, Wim Aben, Tonny van Erp – van Eert, Cisca en Jan Steenbakkers – van Erp, Jan en Doortje Steenbakkers – van Berkel, Emmanuel Jacobs en Elisabeth Jacobs – van Bree.
Maandag, donderdag en vrijdag 09.00 u: Eucharistieviering in de Dagkapel van De Goede Herderkerk.
Di 12/12: 09.00 u: Eucharistieviering in de Antonius van Padua kerk te Nijnsel.
Wo 13/12: 19.00 u: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant. Intenties: Marie van Engeland – van de Vleuten, An van Engeland – Arts namens processie Hakendover.
Do 14/12: 13.30 u: Ziekenbezoekgroep Martinus Centrum, 20.00 u: Stichting Behoud Martinuskerk.

Sint Antonius Nijnsel
Zo 10/12: Eucharistieviering om 11.00 uur met Deo Favente koor. Intenties: Levende en overleden leden van Deo Favente, Pastoor Elbers, Grard en Mieke van Kessel- van Zutphen, Bert en Miet van Erp- v.d. Tillaart, zoon Wim en dochter Diny, Dien Oerlemans- Vos, Peter Verhagen en overl. fam. Verhagen, Sjors en Haike van Erp, Jan en Petra Aarts- v.d. Laar, Richard en Nel Janssen en zoon Gerard.
Di 12/12: 09.00 uur Eucharistieviering.

Odendael
Zo 10/12:
10.00 u: Eucharistieviering met Odendael koor.
Zo 17/12: 10.00 u: Communieviering met Odendael koor.
Zo 24/12: 19.00 u: Kerstavond. Communieviering.
Ma 25/12: Kerstdag. 10.00 u: Eucharistieviering. Intenties: Frans van der Velden.
Di 26/12: Tweede kerstdag. 10.00 u: Eucharistieviering. Intenties: Mieke v/d Heyden, Gottenbos.
Ma 01/01: Eucharistieviering met Odendael koor.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Do 07/12:
18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Zo 10/12: 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Lies Sanders-van den Boogaart, Marieke van der Lande-Wijnands, Kitty Lagraine-Konings, Gerard Lenting, 15.00 u: Concert QuodLibet.
Do 14/12: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Za 16/12: 18.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Rob van Stuivenberg.
Zo 17/12: 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst. Intentie: Tiny Rooijakkers, John Meulendijks, Truus van den Tillaart, ouders Swinkels-van Rooij en familie, Jan Overzee, Johan en Martina Foolen-Jansen en zoon Karel, Jan Adriaans en overleden ouders Adriaans-Klerx en overleden ouders van Lierop-Essens, overleden ouders Leenders-Manders en zoon Jan.
Ma 18/12: 18.00 u: Kerstspel van De Stoklandschool.

Sint Petrus' Banden, Son
Wo 06/12:
19.00 u: Eucharistieviering in de Sint Petrus' Bandenkerk, 19.00 u: Oecumenisch avondgebed in het kader van de Advent in de Sint Martinuskerk in Sint-Oedenrode.
Za 09/12: 14.00 – 16.00 u: Kijkdag voor geïnteresseerden in de banken en andere goederen die niet kunnen worden geplaatst in de nieuw te bouwen kerk.
Geen Eucharistieviering in Son of in Breugel.
Zo 10/12: Tweede zondag van de Advent 11.00 u: Eucharistieviering, Gezinsviering. Intenties: Riet Passier-Swinkels, Loes Mom-Wiekart, Mien Heijmans-van Uden, Rein Biegel, Jan Verheijden, Harry van den Berg, 13.00 u: Doop Janne Paling.
Wo 13/12: 19.00 u: Eucharistieviering in de Sint Petrus' Bandenkerk, 19.00 u: Oecumenisch avondgebed in het kader van de Advent in de Sint Genovevakerk in Breugel.
Za 16/12: 18.30 u: Eucharistieviering in Breugel.

H. Martinus Olland
Za 09/12,
17.30 u: Eucharistieviering met kerkkoor. Intenties: Thomas van Heesch, Henk en Riek Kastelijn - van Eck.

Protestantse Kerk Knoptoren
Zo 10/12: Dienst in de Knoptorenkerk, 10.00 u: Predikant ds.Bas Stigter, Dienst van Schrift en Tafel, met kindernevendienst, tevens inzameling voor de voedselbank in Sint Oedenrode als aanvulling voor de Kerstpakketten.


Kerstconcert in Eerde

Dit jaar wordt het kerstconcert dat het gemengd koor Cantado geeft, gehouden op zaterdag 9 december. Dit gebeurt in de kerk in Eerde. Ook het Beek en Donks gemengd koor zal kerstliederen ten gehore brengen.

Het wordt bijna een traditie, maar kerstliederen klinken toch het mooist in een kerk. Daarom heeft het bestuur van Cantado weer het plan opgevat een mooi kerstconcert te verzorgen voor de Eerdse bevolking. Eerder werd het koor aangevuld met twee andere koren. In deze 2017 editie is het Beek en Donks gemengd koor gevraagd de avond aan te vullen.

Beide koren zijn vergelijkbaar in grootte en klankkleur. Toch zullen zij ieder een heel ander repertoire laten horen. Het is natuurlijk een echt kerstconcert dus mogen Stille nacht en Away in a manger niet ontbreken. Ook buitenlandse kerstliederen zullen passeren. De koren gaan ook een lied samen zingen, wat een geweldig volume en overdonderend effect zal geven. De dirigenten Jeanneke v.d. Ven en Arie Ketelaars zullen de koren leiden tijdens het concert.

De kerk is al mooi in kerstsfeer versierd en de lichtjes en klanken zullen een heerlijk kerstgevoel geven. Na afloop staat er voor iedereen een kop koffie of thee klaar met wat lekkers. Iedereen is welkom. De aanvang is om 20:00 uur en de toegang is gratis.


Gemeente voor grondige aanpak grensoverschrijdend gedrag

Gemeente Meierijstad hecht aan een gezonde, leefbare en veilige omgeving voor haar inwoners. Het voorkomen en terugdringen van grensoverschrijdend gedrag draagt hieraan bij. Om dit grondig aan te pakken, ontwikkelt gemeente samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties, een nieuwe aanpak hiervoor.

Samen met sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties
Wethouder Coby van der Pas: "De gemeente wil er zo aan bijdragen dat binnen al deze organisaties grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar is en "op de agenda staat". Dat vraagt om een veilige sfeer en een open cultuur. Alleen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht stellen is niet voldoende. Samen met verenigingen en organisaties gaan we naar een breder scala aan maatregelen kijken, die zij zelf kunnen toepassen binnen hun eigen organisatie."

Wat gebeurt er al
Een aantal verenigingen heeft het onderwerp omarmd en inmiddels al maatregelen genomen. Welzijnsorganisaties hebben gedragscodes geformuleerd en stellen VOG's verplicht voor eigen personeel en vrijwilligers die met kwetsbare groepen werken. Welzijn de Meierij biedt vrijwilligers(organisaties) een workshop aan. Hier wordt ingegaan op het belang van preventie, de verschillende mogelijkheden en de praktische kant van het aanvragen van een VOG. Trix Cloosterman, directeur van Welzijn de Meierij: "Een VOG is een momentopname en geeft geen garantie voor de toekomst! Mensen kunnen veranderen of nieuw gedrag laten zien in positieve- en negatieve zin . Het blijven mensen. Vandaar dat naast de inzet van een VOG ook altijd andere preventiemaatregelen en acties nodig zijn om binnen een organisatie een veilige werkomgeving te scheppen."

Pilot gaat van start
Van december 2017 tot en met april 2018 gaan Meierijstad en het ministerie in een pilot samenwerken met een aantal jonge bedrijven. Zij worden uitgedaagd om op een innovatieve, creatieve manier naar dit maatschappelijke vraagstuk te kijken. Zo kan mét input van de sportverenigingen, de sportraad i.o. en vrijwilligersorganisaties en door gedeelde expertise een vernieuwende aanpak ontwikkeld worden; een totaalpakket van maatregelen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en terug te dringen. Door deze methode nu te ontwikkelen en te testen, kan de aanpak straks ook landelijk gebruikt worden.
Lieke Vloet van NOC*NSF (Nederlandse sportorganisatie met als doel sport in Nederland te bevorderen): " Het zou fantastisch zijn als alle clubs in gemeente Meierijstad het belang zien van een totaalaanpak op grensoverschrijdend gedrag en dat iedereen bereid is daar aan te werken binnen de eigen club! Het is van groot belang dat dit onderwerp bespreekbaar wordt binnen de clubs en dat zij daarbij ondersteund worden door de gemeente". Deze pilot kan daar zeker aan bijdragen."


Bloemschikdemonstratie Groei & Bloei

Groei & Bloei, afdeling Meierijstad organiseert op maandag 11 december een bloemschikavond met Ruud van Schie op een nieuwe locatie: in de Peppelhof.

Zij willen de leden graag ontvangen en Ruud zal er die avond weer acte de présence geven. De nieuwste trends op het gebied van bloemschikken, zeker met het oog op Kerstmis en op een datum die ons nog voldoende mogelijkheid geeft zelf aan de slag te gaan. Laat u inspireren en kom. Na afloop van de avond worden de bloemstukken verloot. Parkeren bij de Peppelhof is niet altijd eenvoudig. Mocht u de gelegenheid hebben om met de fiets of te voet te komen dan is dat waarschijnlijk verstandig.

Als u meer wilt weten over het groenaanbod van Groei & Bloei afdeling Meierijstad is een bezoek aan website www.meierijstad.groei.nl aan te bevelen. Locatie: Dienstencentrum Peppelhof, Wilgenstraat 15, 5461 EA, Veghel. Aanvang 20.00 uur.


Graven naar duizend jaar geschiedenis

Voorbijgangers kijken wat verbaasd naar de graafmachines, bergen zand en diepe sleuven op het Veghelse marktplein. Dat er gewerkt wordt aan een nieuwe inrichting van het marktplein, is intussen wel bekend. Maar wat zoeken ze daar toch in de grond en waarom duurt het zo lang?

Bij heemkundekring Vehchele weten ze daar alles van. Want de plek waar nu de markt ligt was duizend jaar geleden al bewoond. Er lag een zandrug in het beekdal van de Aa en dat was een prima plek om te gaan wonen. Als ze daar dan gaan graven, dieper dan voorheen, kunnen er bijzondere vondsten gedaan worden. Daarom is er een archeologisch bureau ingeschakeld. Dat betekent voor de aannemer dat er voorzichtig gewerkt moet worden. Oude sporen kun je maar één keer opgraven. En die werkwijze trekt nieuwsgierigen. Daarom leek het de heemkundekring een goed idee om belangstellenden te informeren over de geschiedenis van deze markante plek. Om genoeg mensen in de gelegenheid te stellen de lezing bij te wonen, zal deze twee keer worden gegeven, zowel op maandag 11 als op dinsdag 12 december, telkens om 19.30 uur in de bovenzaal van het oude Raadhuis aan de Markt. Rolf Vonk zal vertellen over de geschiedenis van de Markt met de bijzondere gebouwen die er stonden en staan, over de kalvermarkt en de markt als ontmoetingsplek. Archeoloog Kasper van den Berghe zal dit steeds aanvullen met de bevindingen van de recente opgravingen. De toegang is gratis, maar men dient zich vooraf wel aan te melden. Aanmelden kan op de site www.bibliotheekveghel.nl of aan de balie aldaar.

Minister Schouten te gast in Meierijstad

Minister Schouten (2e van rechts) luister aandachtig. Foto:

Vorige dinsdag waren eurocommissaris Andriukaitis en minister Schouten te gast bij THREE-SIXTY in Meierijstad (Veghel). In dit voormalige distributiecentrum ontwikkelen en testen ondernemers, studenten en startups samen innovatieve concepten voor diverse vraagstukken op het gebied van circulaire economie. Zij richten zich op het tegengaan van verspilling van voedsel en van talent.

Uniek in Nederland
Tijdens hun werkbezoek kregen de eurocommissaris en de minister uitleg over de initiatieven en bedrijven binnen THREE-SIXTY. Zij waren hier op uitnodiging van de Task Force Circulair Economy Food. Dit is een initiatief van Wageningen University & Research, het ministerie van Economische Zaken en de Alliantie Verduurzaming Voedsel en één van de partijen die zich hebben verbonden aan het thema en de locatie in Veghel. De Takforce bundelt de krachten en initiatieven tegen voedselverspilling om zo de ontwikkeling naar een circulaire economie te versnellen. THREE-SIXTY is daarvan een prachtig voorbeeld, dat zij graag onder de aandacht wilden brengen van de eurocommissaris en de minister als dé locatie in Nederland tegen verspilling.

Open dagen tijdens de maand van de Verspilling
Een andere initiatief om voedselverspilling op de kaart te zetten is de 'maand van de Verspilling'. In maart 2018 gaat, zowel landelijk als regionaal, een groot aantal acties van start om voedselverspilling onder de aandacht te brengen van scholen, leerlingen, studenten en ondernemers. En op 4 en 18 maart zet THREE-SIXTY de deuren wagenwijd open om het grote publiek kennis te laten maken met dit unieke concept.


Poëzie Podium Schrijverscollectief

Het Schrijverscollectief Meierijstad organiseert weer haar periodieke Poëzie Podium op zondag 10 december van 14:00 tot 16:00 uur in Casa del Arte, Schoolstraat, Wijbosch, Meierijstad.

Een groot aantal dichters (ook uit Vlaanderen) heeft zich aangemeld waaronder Kees van Meel, voormalig stadsdichter van Breda en heeft inmiddels ook gepubliceerd in het buitenland (Centraal-Europa). Ook dichteres Ans van Kessel uit Stevensbeek zal voordragen. Het Schrijverscollectief nodigt u daarom graag uit hierbij aanwezig te zijn. De entree is gratis.

Beleef kerst bij Scouting Schijndel

Het belooft een sfeervolle kerstmarkt te worden, in en rondom het gebouw van de scoutingvereniging. De scouts hebben op 10 december veel activiteiten en leuke kerstverkoop in petto, voor jong en oud.                                                                        

Al wekenlang zijn ze er druk mee, de leden en leiding van Scouting Schijndel. Er is dan ook veel te doen op de markt. Je kan je eigen fakkel maken bijvoorbeeld. Ook kan worden meegespeeld met een muziekbingo, of kan een broodje worden gebakken boven het kampvuur. De scouts bieden daarnaast allerlei lekkernijen aan en verkopen zelfs kerstspullen. De opbrengst gaat naar de jongste leden van Scouting Schijndel, om zo ook dit seizoen weer actieve en uitdagende programma's te kunnen organiseren.

Gezelligheid alom
De markt wordt sfeervol aangekleed. Natuurlijk zijn er ook activiteiten die helemaal niks kosten, want het kerstgevoel kent geen prijs. Wat gedacht van een levende kerststal, een Kerstman waarmee je op de foto kunt en een luchtkussen waar kinderen een sprong op kunnen wagen. Met een warme kom soep of mok chocomel in de handen kan ondertussen geluisterd worden naar de gezelligste kerstmuziek.

De kerstmarkt wordt zondag 10 december gehouden van tien tot vier in en rond het scoutinggebouw aan de Smaldonkstraat 10.

Geen stoepkrijtverbod meer en verbod op openlijk drugsgebruik

De gemeenteraad beslist binnenkort over het voorstel van het college van B&W om de Algemene Plaatselijke Verordening Meierijstad (APV) aan te passen.

Zo wil het college het stoepkrijtverbod schrappen, plaatselijke instellingen collectes toestaan zonder vergunning en een verbod op openlijk drugsgebruik. Door in de APV festiviteiten zoals carnaval, koningsnacht en –dag, oud en nieuw en de kermis op te nemen, hoeft niet meer elk jaar een nieuw (zelfde) besluit te worden genomen en bekendgemaakt. Verder is er een bepaling opgenomen om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.

Vergunning ondermijnende activiteiten
In de Mijlpalen van Meierijstad geeft het college aan dat ondermijnende criminaliteit prioriteit heeft. Aanpak hiervan is nodig omdat de boven- en de onderwereld ongemerkt steeds meer met elkaar verweven zijn. Dit tast de leefbaarheid aan en zorgt voor een onveilig woon- en ondernemersklimaat. De nieuwe bepaling maakt het mogelijk dat de burgemeester branches, gebouwen en gebieden aanwijst waarvoor voortaan een vergunningplicht geldt.

Stoepkrijt
Landelijk is er al enige tijd discussie over het stoepkrijtverbod. De meeste mensen zijn van mening dat kinderen op straat moeten kunnen spelen en dat stoepkrijten daar bij hoort.

Openlijk drugsgebruik
Veel mensen ervaren hinder, overlast en gevoelens van onveiligheid doordat op openbare plaatsen drugs worden gebruikt. Met de aanpassing kan voortaan tegen dat gebruik worden opgetreden.

Collectieve festiviteiten in de APV
De dagen waarop de horeca niet hoeft te voldoen aan de landelijke geluidsnormen worden nu vastgelegd in de APV. Het betreft hier: carnaval, koningsnacht en –dag, oud en nieuw en de kermis in de betreffende kern. Door deze dagen vast te leggen in de APV hoeft niet meer elk jaar een nieuw (zelfde) besluit te worden genomen en bekendgemaakt. Ook wordt nu vastgelegd dat de landelijke regels voor het doven van sportveldverlichting niet gelden tijdens toernooien.

Collecteren
Als de gemeenteraad de verordening vaststelt, kunnen plaatselijke instellingen die geld inzamelen of producten verkopen voor de eigen organisatie, dat voortaan doen zonder vergunning.

De overheid gaat digitaal. U ook?

De overheid gaat digitaal. Daarom organiseert Bibliotheek Veghel de cursus 'Digisterker: werken met de elektronische overheid'. De cursus is bedoeld voor mensen die willen leren hoe ze via internet gebruik kunnen maken van alle diensten van de overheid.

De cursus Digisterker gaat over het aanvragen van een DigiD en het veilig gebruik daarvan. Ook leert u hoe u handig informatie kunt vinden en hoe u iets moet aanvragen. De cursus duurt drie ochtenden. In het werkboek bij de cursus wordt gewerkt met voorbeelden van de website van de gemeente Meierijstad. Na afloop ontvangt u een certificaat.

Deze cursus is bestemd voor mensen die al wel met internet kunnen omgaan. Er kunnen maximaal 8 deelnemers meedoen per cursus. Zo kunnen we genoeg aandacht besteden aan vragen. Digisterker wordt gegeven in Bibliotheek Veghel op woensdagochtenden van 10.00 - 12.30 uur, op de volgende data: 17 januari, 31 januari en 7 februari.

U kunt zich aanmelden via www.bibliotheekveghel.nl of aan de balie in de bibliotheek. Heeft u wel interesse, maar beschikt u nog niet over voldoende digitale vaardigheden? Dan kunt u in de bibliotheek terecht voor de cursus Klik & Tik.

Alle hens aan dek voor energieneutraal Meierijstad

'Meierijstad - In 2050 is Meierijstad een energieneutrale gemeente'. Dat staat in het coalitieakkoord 2017-2022 van de gemeente Meierijstad. Uiterlijk in 2018 ligt er een plan van aanpak om dat te bereiken. Maar wat betekent energieneutraal? En wat moet er nu écht gebeuren om energieneutraal te worden? Om daarachter te komen heeft het College van B&W een nulmeting laten uitvoeren door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).

Nulmeting
Deze nulmeting geeft antwoord op de vraag: hoeveel energie moeten we duurzaam opwekken om energieneutraal te worden? Wat blijkt: 'het energieneutraal maken van de gemeente Meierijstad is een enorme opgave'. Er moet veel gebeuren en iedereen moet mee doen; inwoners, bedrijven, instellingen en gemeente. Duurzaamheidswethouder van Rooijen: "Het lukt niet om de gemeente energieneutraal te maken met alleen zonne-energie. Ook andere vormen van duurzame energieopwekking zijn noodzakelijk, bijvoorbeeld biomassacentrales, windmolens en mogelijk nu nog onbekende innovatieve technieken. En álle woningen moeten geïsoleerd worden, zodat huishoudens met minder energie toekunnen".

Bestaande energie-initiatieven
Staat Meierijstad dan nog helemaal aan het begin? Nee; er gebeurt al veel in de gemeente. Veel bedrijven werken aan energiebesparing en energieopwekking met zonnepanelen en windmolens. De Schijndelse energiecoöperatie heeft projecten om energie te besparen (spouwmuurisolatie) en energie op te wekken (zonnepark op het dak van de gemeentewerf). De Rabobank is een kopgroep gestart die werkt aan energieopwekking in Schijndel. Het eerste zonnepark in Veghel gaat binnenkort van start. De gemeente krijgt samen met drie andere gemeenten Europese subsidie voor een 100.000-zonnepanelenproject in onze regio. Inwoners kunnen vanaf 2018 gemeentelijke subsidie krijgen voor het verduurzamen van hun woning. De woningbouwcorporaties en particulieren maken hun woningen energiezuiniger en comfortabeler. Samen met het bedrijfsleven kijkt het College op dit moment ook naar nieuwe technieken, zoals geothermie (diepe aardwarmte).

Het rapport "Nulmeting energieneutraal Meierijstad" gaat nu naar de gemeenteraad. Daarna wil het College boegbeelden zoeken en samen in gesprek gaan met inwoners, bedrijven en instellingen om samen volgend jaar een plan van aanpak te maken; om te beginnen voor de eerste periode (2019-2023).

Voordelig kerstshoppen bij Intratuin

Aankomende zaterdag 9 december heeft Intratuin Veghel een vroege vogel actie. Alle klanten die tussen 8:00 en 10:00 uur Intratuin Veghel bezoeken krijgen 20% korting op al hun aankopen.

Op deze manier kun je extra voordelig profiteren van het uitgebreide kerst- najaars assortiment. De korting geldt op het gehele assortiment, dus ook op planten, interieur, potterie, kerst- en sfeerartikelen met uitzondering van aanbiedingen. Je kunt heerlijk kerstshoppen en wegdromen bij Intratuin in de gezelligste periode van het jaar. Probeer je maar eens in te houden op de grootste kerstmarkt van de regio waar de uitgebreide kerstcollectie wordt gepresenteerd. Het assortiment is rijkelijk gevuld met de nieuwste modellen kersthuisjes, alle denkbare kerstballen en overige decoratiematerialen om de boom te versieren.

Win een magisch kerstdiner voor 10 personen
Intratuin Veghel geeft kerstliefhebbers dit jaar op een wel heel bijzondere wijze een voorproefje van Kerst. Met de actie 'Win een magische kerstdiner' kunnen kerstfanaten nu al geheel in de kerstsfeer komen. Met een totaal verzorgd culinair 5 gangen-kerstdiner op zaterdagavond 16 december voor maximaal 10 personen bij Intratuin Veghel welteverstaan. Het diner wordt verzorgd door een chef-kok met bijpassend drankarrangement! Een betere plek om inspiratie op te doen en je alvast helemaal onder te dompelen in het kerstgevoel, is er niet. Wil je kans maken? Kijk dan op www.intratuin.nl/kerstdiner en schrijf je in.

Parkinson Café Eindhoven

Hiermee nodigen Vitalis en het Parkinson Café u uit voor de bijeenkomst op donderdag 14 december 2017 van het Parkinson Café Eindhoven. De organisaties zijn zeer verheugd dat zij de bekende cabaretier Hans Holtslag hebben kunnen contracteren om een voorstelling te geven van zijn theatershow Kristallen Tranen.

De organisaties verwachten u zoals gewoonlijk vanaf 14.30 uur. Om 15.15 start het theaterprogramma. Tijdens het programma is er een onderbreking voor de koffiepauze. Aansluitend is er een gezellig samenzijn tot uiterlijk 18.00 uur in de ruimte naast de Carroussel met hapjes en drankjes. Het eerste drankje wordt u aangeboden door Vitalis. Hiervoor krijgt u bij binnenkomst een consumptiebon.

Het Parkinson Café Eindhoven is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson(ismen), hun partners, familieleden, mantelzorgers en zorgverleners. In een ontspannen sfeer worden er diverse onderwerpen besproken. Naast het uitwisselen van informatie en ervaringen kunt u in het Parkinson Café ook contact leggen met lotgenoten.

Het Parkinson Café Eindoven opereert op regionale basis en biedt ook cliënten uit de aangrenzende gemeenten de mogelijkheid deel te nemen. In verband met de organisatie zou het prettig zijn als u zich van te voren per bijeenkomst vrijblijvend aanmeldt via ons mailadres parkinsoncafe.eindh@gmail.com. Het Parkinson Café vindt plaats in Vitalis Peppelrode aan de Ds. Th. Fliednerstraat 5 te Eindhoven.

Samen wandelen

Wandelgroep Blijf Actief vierde op 16 november haar tienjarig bestaan. Zoals elke donderdagmiddag vertrok de groep mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers vanuit het PietBrueghelHuis voor een wandeling in de natuur.

Onder leiding van sportdocente Gonny van Zutven en de vaste vrijwilligers en in gezelschap van wethouder Eus Witlox, werd tijdens de wandeling een paar keer gestopt om wat oefeningen te doen en een eenvoudig spel te spelen. Na de wandeling haalden de deelnemers en de begeleiders herinneringen op aan de afgelopen jaren, onder het genot van een kop koffie en taart. In zijn toespraak benadrukte de wethouder niet alleen het belang van het bewegen, maar ook van het wekelijkse samenkomen. Een paar uurtjes eruit ervaren zowel de deelnemers met geheugenproblemen als hun mantelzorgers als heilzaam. Lekker in beweging kunnen zij gezellig met iemand praten en ondertussen ook nog van de natuur genieten.

Er is nog plaats
Blijf Actief verzamelt iedere donderdagmiddag om 13.45 uur bij het PieterBrueghelHuis. Deelname is gratis en mogelijk voor iedereen die zich bij de groep thuis voelt. Na de wekelijkse wandeling is er altijd gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken en met elkaar verder te praten. Rond 15.30 uur wordt de middag afgesloten. Bij slecht weer is er binnen iets te doen. In de groep is nog plaats voor nieuwe deelnemers. Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen op donderdagmiddag vrijblijvend eens langskomen. Wie meer informatie wil of zich wil aanmelden, kan daarvoor tijdens kantooruren bellen naar ONS welzijn, telefoonnummer 088-3742525. Of rechtstreeks contact opnemen met Gonny van Zutven, via telefoonnummer (0413) 476894 of e-mailadres gonnyvanzutven@gmail.com.

Rikken en jokeren

K.B.O. Boskant organiseert ook dit jaar weer een gezellige rik- en jokeravond. Deze keer vindt de avond plaatst op zondagavond 10 december. Iedereen is daarbij van harte welkom. Vrienden, familie, men hoeft geen lid te zijn van de K.B.O.

Bij "De Vriendschap" in Boskant vindt de avond plaats. Daar is het natuurlijk altijd heel gezellig. De avond start om 20.00 uur en er zijn verschillende vleesprijzen te winnen.

Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker

Foto: Jelle vd Brand

Als bij u prostaatkanker wordt vastgesteld kan het zijn dat u moeite heeft daarover te praten. Ook mensen uit uw omgeving weten daar vaak geen raad mee. Soms moet je iets overwinnen om erover te praten.

Om toch bespreekbaar te maken waar u mee zit nodigt de ProstaatKankerStichting u uit om uw ervaringen en vragen te delen met lotgenoten, die allemaal weten wat je doormaakt. Daarnaast kan het krijgen van praktische informatie rond een behandeling belangrijke steun geven. Daarom bent u van harte welkom op maandag 18 december in Inloophuis de Cirkel, Evertsenstraat 19, 5703 AM, Helmond.

Het thema is: Hoe kan ik zelf de regie in handen houden? Ook uw partner en familie is welkom De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Het Onderonsje in kerstsfeer

Traditiegetrouw organiseert het Onderonsje weer gezellige kerstactiviteiten op donderdag 21 december. Allereerst staat het maken van een kerstdecoratie op het programma. Dit jaar niet het 'gewone' kerststukje, maar een decoratie die opgehangen kan worden.

Een draadtangetje meebrengen is handig. Verder zorgen wij voor de spulletjes. Ondertussen is de mannenkookclub in de keuken bezig om weer een heerlijk kerstmaal te bereiden. Dat gaat zeker lekker worden!

Het Onderonsje begint om 10.00 uur tot ca. 13.30 uur. Gezien de voorbereidingen is het noodzakelijk dat u zich van te voren opgeeft. Dat kan uiterlijk tot 17 december. Bij het Onderonsje is iedereen vanaf 55 jaar van harte welkom. Aanmelden en info bij: Petra Vesters, tel.06-10068676 en Karin van Vlerken, tel. 06-13992915. Damiaancentrum, Schijndelseweg 46, 5491 TB Sint-Oedenrode, www.damiaancentrum.nl

Decembernummer Senior Rooi

In het decembernummer van Senior Rooi staat een kruiswoordpuzzel gemaakt door de hoofdredacteur, die gewijd is aan Boskant. In de puzzel worden diverse dingen uit Boskant gevraagd.

Het blad, helemaal in kleur. is een gezamenlijke uitgave van de KBO-afdelingen Rooi en Nijnsel. Ook de KBO-leden in Olland krijgen het en in Boskant ligt het voor iedereen gratis in de Boskantse supermarkt. Met de decemberdagen voor de boeg kan er dus lekker gepuzzeld en gelezen worden. Veel plezier allemaal!

Vrijwilligers gezocht

Foto: Jeroen van de Sande

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Ook deze keer hebben we enkele interessante vacatures van de vacaturebank voor u uitgelicht.

Taalcoach Vluchtelingenwerk
Wil je een vrijwillige bijdrage leveren aan een goede en snelle integratie van de vluchteling in de gemeenschap; dan is taalcoaching wellicht iets voor jou! Werkzaamheden: als taalcoach help je de inburgeringsplichtige met het leren van de Nederlandse taal. Taken zijn: praktische ontwikkeling van de Nederlandse taal die bijdraagt aan het behalen van het inburgeringsexamen en ondersteunen van de sociale redzaamheid. Werktijden in overleg. (vacaturenummer 18918)

RKSV Rhode zoekt vrijwilligers
Voetbalvereniging RKSV Rhode is op zoek naar vrijwilligers voor meerdere functies. Zo zoeken zij vrijwilligers voor de functies gastheer/dame, grensrechter en voor de functie leider/coach passend voetbal. Als gastheer/dame ontvang je de scheidsrechters. Je bent het aanspreekpunt, ontvangt ze in de bestuurskamer en begeleidt ze naar de kleedkamers. Het team van gastheren/dames zijn in dagdelen aanwezig. Het vraagt ca 2/3 uur van je vrije tijd op zaterdag en/of zondag. Als grensrechter assisteer je de hoofdscheidsrechter met het handhaven van de voetbalspelregels tijdens de competitie- en vriendschappelijke wedstrijden. Je moet daarbij kordaat kunnen optreden en uiteraard kennis hebben van de spelregels. In de regel vinden de wedstrijden plaats op zondag. De aanvangstijden kunnen variëren, houdt echter rekening met een tijdsbestek van 3 uur. Ook zoekt Rhode leiders/coaches die het "passend" voetbalteam op zaterdag komen versterken. Dit betreft een team voetballers met een beperking. Het vraagt ca 2 uur van je tijd om met deze enthousiaste jeugd te werken. (vacaturenummers 19670, 19663, 19669) Naast deze vacatures zoekt RKSV Rhode ook nog vrijwilligers voor andere functies. Voor het totale overzicht verwijzen wij u graag naar onze vacaturebank!

Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij; u kunt bellen (073 – 5441400) of mailen (vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl).

Dennenappelgoochelaar

Ineens zag ik ze, de dennenappels. Eerst vielen ze niet op, struikelde ik er bij wijze van spreken over. Toen werd de kleine jongen in me wakker, die altijd op de loer ligt. Ik vind het niet erg, het is altijd genieten met hem. Hij fluisterde me een idee in het oor: 'geef eens een schop tegen zo'n dennenappel!'

Ik vond het wel een goed idee. Ergens in me leeft de droom profvoetballer te worden nog steeds, hoewel ik daar veel te oud voor ben. Ja, Stanley Matthews voetbalde tot zijn 50e. Dat was dan ook een grootheid, dat was in een andere tijd.

Dromen zijn hardnekkig, ook al spreken de feiten hen tegen. Ik besloot te proberen de dennenappel à la Maradonna hoog te houden. Op de tonen van 'Live is Life', met een denkbeeldig vol stadion, een paar keer op de voet, eerst links en dan rechts. Dan op de schouder, op mijn heup, opvangen in de nek, de hele rataplan. Dat wil zeggen, dat was het plan.

Hoe ik het ook probeerde, hoezeer ik me concentreerde, of de dennenappel in kwestie nou groot was of klein, binnen twee tellen lag-ie op de grond, verdween tussen de struiken of onder een auto. Met een plagend tik-tak-tok schoten ze stuk voor stuk buiten mijn bereik. 'Shit!'

Al gauw lag ook deze illusie aan diggelen, met elke droge plof op het trottoir brak een klein stukje van de droom af. Menige hartgrondige vloek ontsnapte aan mijn anders zo keurige lippen. Vloeken is niet netjes, het lucht wel op.

Misschien een andere tactiek proberen? Als hooghouden niet lukt, kun je ze ook gewoon wegschieten. Dat ging al beter, ik heb best een aardige traptechniek. Al zeg ik het zelf. Een paar keer achter het standbeen langs, dat kwam meer in de buurt. Het publiek werd wild, schreeuwde het uit van enthousiasme!

Toen werd ik wakker. Stond ik weer met beide benen op de grond, opende mijn ogen en zag ook deze dennenappel in de struiken verdwijnen.

Het is nooit echt een droom geweest om profvoetballer te worden, meer een fantasie. Fantasie kent geen leeftijd, is niet gebonden aan de realiteit. In mijn fantasie maak ik nog steeds het winnende doelpunt, vlak voor tijd. Met buitenkantje rechts stuur ik de bal naar de linkerbovenhoek, buiten bereik van de wanhopig graaiende handen van de keeper. In de finale van de Champions League natuurlijk, of van het WK. En blijf ik bescheiden in de interviews, achteraf. Uiteraard. Fantasie overschrijdt alle grenzen, vormt de realiteit om naar je wensen. Of het nu een bal is, of een dennenappel, je kan er alles mee!

In werkelijkheid ben ik alleen in mijn fantasie een dennenappelgoochelaar.

www.eigen-wijs-heden.nl, info@eigen-wijs-heden.nl


Klussendienst in Sint-Oedenrode

Klussen in Sint-Oedenrode, die uiterlijk vrijdag 8 december worden aangeboden zullen indien mogelijk nog dit jaar worden uitgevoerd.
Alle klussen die later worden aangeboden zullen pas vanaf 8 januari 2018 worden opgepakt. In Schijndel worden de klussen die na 13 december worden aangeboden pas vanaf 8 januari opgepakt. Wanneer je dus nog een klus in wilt dienen, ben er dan snel bij.

Dag Sinterklaas

Gelezen in de krant: Oma heeft haar kleinkind achter op de fiets. Tijdens het fietsen krijgt ze buikkrampen, houdt het niet langer en laat een wind. Stilletjes hopend dat niemand het merkt en dat de geur snel zal verdwijnen. Dan hoort ze een zacht stemmetje achter haar, helemaal in de sfeer van deze tijd: 'Oma, ik ruik het paard van Sinterklaas.'

Verhalen rondom het sinterklaasfeest worden in deze tijd beschreven en besproken. En ook als je geen kleine kinderen meer hebt om het sinterklaasverhaal in leven te houden, is het bijna onmogelijk om niet minstens te glimlachen bij het zien van het plezier dat onze kleintjes beleven aan dit feest.

Als ik bij de supermarkt mijn auto parkeer hoor ik het sinterklaasliedje: 'Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is...', uit de luidsprekers in het winkelcentrum schallen. Ik zie Zwarte Pieten rondspringen in hun gekleurde, glimmende pakken. Kinderen roepen en kijken verlangend naar de zak waar het snoepgoed in zit.

Dit alles brengt allerlei herinneringen bij me naar boven. Ik weet nog dat ik als kind rond vijf december liedjes zong tot ik er keelpijn van kreeg. Ook weet ik nog het gevoel van blijdschap, de stormachtige wind buiten en de warmte binnen. Als ik hard genoeg zou zingen, hoorden de pieten het wel als ze over het dak liepen om bij de schoorsteen te luisteren. Hoe harder ik zong hoe meer kans op cadeautjes. Dat was wat ik allemaal geloofde. Wat de pieten ook hoorden: als je kattenkwaad uithaalde of lelijke woorden riep. Dat werd allemaal doorgegeven aan Sinterklaas en opgetekend in het grote rode boek. Vooral rondom het sinterklaasfeest wilde ik als kind niet riskeren dat de pieten ook maar iets stouts ter ore kwam. Ik moest er niet aan denken om in zo'n grote jute zak, daar kon gemakkelijk een kind van zes jaar in, meegenomen te worden naar Spanje. Wat ik toen nog niet wist is, dat Spanje zo gek nog niet is.

En dan was er ook nog de roe, waar regelmatig mee geschermd werd als je ondeugend was.

Het was voor mij dan ook geen probleem om 'braaf' te blijven. Een prettige bijkomstigheid voor ouders en leerkrachten.

Terwijl ik in mijn auto zit en kijk naar de mensen naast mij. Er staan twee kinderen netjes te wachten totdat mama ook zover is om mee te gaan. Het kleinste kind begint te roepen, wijzend met het vingertje en springt op en neer. Haar gezichtje begint te stralen: 'Mama, mama kijk daar! Daar loopt Zwarte Piet!' De pieten horen het kind en komen dichterbij gelopen, ondertussen graaiend naar het snoepgoed in hun flink gevulde zakken. Ik zit het glimlachend te bekijken. De twee kinderen staan met vooruitgestoken armpjes en de handjes als een kommetje, zodat er zoveel mogelijk pepernoten in kunnen. De pieten vullen de handjes en gooien de mutsen van de jasjes ook nog eens vol.

Het kleine meisje kijkt opzij en glundert als ze me ziet knipogen en de mmmmm- lekker- handbeweging maak. Haar moeder en enkele omstanders staan er glimlachend bij te kijken.

Wat je ook vindt van de discussie rond Zwarte Piet, het blijft voor mij een heerlijke gezellige tijd. Ik vind dat de vreugde rondom dit kinderfeest bijdraagt aan meer positiviteit en een betere wereld. Dag Sinterklaas, tot volgend jaar.

Willemien van de Ven

Reageren? schrijvers@impesant.nl


Publiek waardeert foto's Marij Wagenaars

Foto: Marij Wagenaars

In het weekend van 18 en 19 november heeft FotoclubRooi een zeer succesvolle expositie gehouden in de Deken van Erpstraat, Atrium B. Bijna 400 mensen hebben de expositie bezocht en iedereen was enthousiast over de geboden kwaliteit en diversiteit van de foto's. Een groot aantal bezoekers heeft het formuliertje ingevuld, waarin zij konden aangeven welke foto hen het meest aansprak. Met overweldigende meerderheid is gestemd op twee foto's van Marij Wagenaars, die op plek 1 en 2 eindigden. De foto met de meeste stemmen is hierbij afgedrukt.

Door: Hans Vervloed

Marij is pas vanaf juli dit jaar lid van FotoclubRooi en nu al de winnares van de "publieksprijs". De afgedrukte foto behoeft ook niet veel commentaar. Het zal moeilijk zijn iemand te vinden die er niet met plezier naar kijkt. Marij heeft de foto genomen in de vroege ochtend, toen zij op weg was naar haar werk. Tussen Rooi en Liempde stond de groep koeien op een bospad. Meestal tref je die dieren aan in een wei. De locatie is op zich dus al verrassend. Ook verrassend is de min of meer geordende opstelling van het groepje. Drie koeien hebben blijkbaar de aanwezigheid van Marij opgemerkt. Zij kijken in haar richting en (toevallig?) staan de drie nieuwsgierige koppen in een denkbeeldige, bijna gelijkbenige, driehoek. Die compositie straalt een buitengewone rust uit. Denk je maar eens in hoe veel minder landelijk en rustgevend de foto zou zijn als de koeien willekeurig over het beeld verdeeld waren. En dan dat licht! Een mooie geelrode gloed van de ochtendzon strijkt over het groepje koeien en geeft een warme tint aan de omgeving. Alsof een schilder uit de Gouden Eeuw zijn vaardigheden toont. Het kon bijna niet missen of deze foto moest de favoriet worden van het publiek.
Alle foto's die in het Atrium zijn tentoongesteld kunnen overigens nog tot en met 24 februari 2018 bewonderd worden in zorgcentrum Odendael. Vergeet als bezoeker niet de trap of de lift naar de tweede verdieping te nemen. In de hal hangen de tien foto's die FotoclubRooi in 2017 heeft ingezonden voor de landelijke Bondsfotowedstrijd van de Fotobond en boven alle overige foto's, waaronder een flink aantal "dubbelfoto's". Met de "dubbelfoto's" heeft FotoclubRooi een project afgesloten waaraan de leden in 2017 hebben gewerkt. De bedoeling was twee beelden naast elkaar te zetten, die elkaar versterken, een verhaal vertellen of qua beeld of kleur bij elkaar passen.

TIP: De winnende foto is gemaakt door een fotografe die 's morgens naar haar werk reed. Hoeveel spijt zou ze hebben gehad als ze op dat moment haar camera zou hebben thuisgelaten? Houd altijd een camera paraat (bijvoorbeeld een compact camera in je dashboardkastje) om een uniek moment vast te leggen en grijp ook op weg naar je werk die gelegenheid aan. Je kunt trouwens altijd nog beter met je telefoon een foto maken dan gewoon doorrijden! Beperk het maken van foto's niet tot speciale gelegenheden.

Sinterklaasavond bij Zij Actief Nijnsel

Vorige week woensdag was het weer pakjesavond bij Zij Actief Nijnsel. Een voor een kwamen de dames vol spanning binnen. In het midden van de zaal stond een ronde tafel gevuld met allemaal cadeautjes.

Daar omheen stonden vijf tafels opgesteld waar de leden plaats konden nemen. Elk jaar wordt er een gevarieerd programma in elkaar gezet. Ieder jaar wat anders. Deze avond stond in het teken van koffie en peperoten op tafel, zo stond ook in de nieuwsbrief vermeld. Daar werd natuurlijk eerst even gezellig bijgekletst waarna de rest van de avond kon beginnen.

Na de koffie en speculaas werd er gestart met het programma van spelletjes. Er waren zo'n dertien opdrachten die gedaan moesten worden. Van pepernoten stapelen tot de pepernoot laten balanceren op je neus en meer. Ook waren er een stel oude schoenen waarin pepernoten gegooid moesten worden om de hoogste score. Wie de snelste was en de beste score had van de groep mocht een cadeautje kiezen en uitpakken.

Na veel spanning, actie en lol waren alle pakjes aan het eind van de avond vergeven en uitgepakt. Het was weer een gezellige en geslaagde avond.

TVE Reclameproducties

TVE Reclameproducties is al langere tijd een bekende naam in Sint-Oedenrode en de regio en ver daarbuiten. Dat een website belangrijk is voor een bedrijf weet TVE als geen ander. Tussen alle andere ondernemers op het web valt TVE op een dusdanige manier op.

"36 jaar ervaring, een team van 45 vaktechnisch fanatieke medewerkers, een doorzetter mentaliteit, vrijwel alle benodigde vakdisciplines in eigen huis, een modern machinepark, oog en oor voor innovaties en een nuchtere en open ondernemersinstelling. Ingrediënten waarmee en waardoor wij zijn uitgegroeid tot één van de grootste en meest creatieve aanbieders in Europa op het gebied van reclameproducties," aldus TVE op haar website.

De combinatie van moderne apparatuur samen met vakbekwaam personeel op alle bedrijfsfronten. Dat is de grote kracht van TVE. De duidelijke, gestructureerde website geeft aan wat voor bedrijf TVE is. Daar kan men de verschillende mogelijkheden van het bedrijf zien, hoe dit wordt gedaan en ziet men verschillende impressies van werkzaamheden die TVE zoal al verricht heeft. De website van TVE geeft je echt een kijkje in de 'keuken', wat het ontzettend persoonlijk maakt.

Vandaag de dag is het hebben van een goede website heel erg belangrijk. Zowel op papier als online zichtbaar zijn is heel waardevol voor bedrijven. Ben jij nieuwsgierig geworden naar TVE? Kijk dan eens op www.tve.nl

Gezellig samen koken

Foto: Lisa vd Ven

Voor een kookclub in Odendael zijn is het bedrijf op zoek naar verschillende enthousiaste deelnemers. Een maal per maand komt deze club bij elkaar om samen te koken waarbij het sociale aspect erg belangrijk is. Leeftijd is niet belangrijk, gezelligheid wel.

Wat deze club vooral erg leuk maakt is dat er mensen uit verschillende landen deelnemen die hun eigen recepten en gerechten meebrengen om uit te wisselen aan elkaar. Ben je nieuwsgierig geworden, heb je vragen en lijkt het je leuk om een keertje te komen kijken, ben je van harte uitgenodigd op de eerst volgende bijeenkomst op dinsdag 12 december om 10.30 uur tot ongeveer 12.00 uur in Odendael. Natuurlijk hoopt de kookclub nieuwe enthousiaste deelnemers te mogen ontvangen die van gezelligheid houden en natuurlijk van lekker samen koken. Of het nou een stootpotje, lasagne of een varkenshaasje is, dat is niet belangrijk. Er wordt vooral gezellig met elkaar gekletst waarbij natuurlijk de heerlijkste recepten worden uitgewisseld.

Heb je vragen of wil je je aanmelden voor de kookclub? Bel dan naar 0413-474911 en vraag naar Thea de Haan. Zij kan je meer vertellen over de kookclub. Graag allemaal tot snel!


Knotten voor het landschap

Foto: Hans van den Wijngaard

Wat is er mooier dan op een mistige zaterdag wilgen knotten? De antwoorden op deze vraag zullen divers zijn, maar de mensen van het Roois Landschap zullen waarschijnlijk zeggen dat er weinig is dat mooier is.

Afgelopen zaterdag had het Roois Landschap haar jaarlijkse knotdag. Aan de Villenbraken, net achter de Sonseweg, werden zo'n tweehonderdvijftig wilgen van hun zware last ontdaan. Zoals ieder jaar werd ook deze keer de Winterse klus door een stel vrijwilligers geklaard.

Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard

Knotten gebeurde vroeger voor de houtopbrengsten, maar is tegenwoordig niet meer rendabel. Daarom worden knotbomen tegenwoordig vooral uit landschappelijke overwegingen geknot. Het Roois Landschap is één van de organisaties die nu het knotten op zich neemt. Hartstikke fijn natuurlijk want het is goed voor de natuur en het oog heeft er later ook plezier van.

"We werken daarbij onder andere samen met boomkwekers en de gemeente", vertellen Wim de Vrij en Theo Gottenbos van het Roois Landschap tijdens een korte pauze om daarna weer snel door te gaan. Want er zijn nog veel wilgen te knotten voor dat het avond is.


36 / 44

de engel des eenvouds

nog vroeg en wel bij
de schemerende dageraad
verscheen aan mij de engel
des eenvouds

het was wel geheel onverwacht
en gestuurd zonder
enig voorafgaand beraad,
dat toonden zijn woorden aan
geheel op eigen houtje heeft
hij aan mij een werkbezoek gebracht

gij, Julius, zo sprak hij met eerbied
zijt een toonbeeld van ijdelheid
nog nimmer dat ik de hemel verliet
voor een mens die daar zo aan lijdt
blindheid voor eigen kunnen,
overschatting van uw wezen
het vagevuur ligt in 't verschiet
alhoewel een enkele reis naar de hel
in het spoorboekje reeds is te lezen

Foto: Henri van Hoorn

We zijn met de drone Veghel binnen gevlogen. De veelbesproken Noordkade hebben we eens goed van boven bekeken. Foto; Henri van Hoorn.

Het was koud afgelopen weekend en dat resulteerde in mooie natuurverschijnselen. De vrieskou was ook op deze paddenstoel te zien. Foto: Thea Willems. Heb jij ook een bijzondere natuurfoto? Stuur deze dan naar redactie@demooirooikrant.nl

Op z'n recht staon es 'nne boer op z'n klompe

Sommige mensen zullen nooit iets leren, omdat ze alles te vlug begrijpen.
Alexander Pope (1688-1744) Engels dichter.

Sporttalent van Rooise bodem: Lita van Weert

Sint-Oedenrode bulkt van het talent in allerlei takken van sport. DeMooiRooiKrant brengt ze de komende maanden in beeld. Waar zijn deze jonge sporters goed in? Wat willen ze bereiken? In de eerste aflevering ontvangen we schoonspringtalent Lita van Weert.

Lita van Weert (8) is sinds haar vijfde al aan het schoonspringen. Ze heeft meerdere gouden medailles gewonnen en mag zich al Nederlands Kampioen noemen op de 1- en 3-meter plank. Een reuzetalent dus.

Waarom ben je begonnen met schoonspringen?
"Papa en mama zagen dat ik heel veel kunstjes deed in het water. Ze lieten mij toen een filmpje zien en daarna mocht ik proeflessen doen bij PSV Schoonspringen. Ik vond het heel leuk en toen ben ik begonnen met schoonspringen. Het hoogste waar ik nu vanaf ben gesprongen is de 7.5 meter van de toren."

Wat vind je het allerleukste aan de sport?
"Dat je heel de tijd van de plank mag springen. Ook dat je allemaal kunstjes mag doen en leuke sprongen. Het leukste tot nu toe vind ik de wedstrijden."

Hoe vaak train je?
"Ik train vier keer in de week (10 uur) in het Pieter van de Hoogenband zwemstadion in Eindhoven. Ik heb twee trainsters. Nora, die spreekt Engels, en Celine, dat is een torenspringster. Mijn zusje zit nu ook op schoonspringen. Zij traint niet bij mij, maar soms moet ik wel tegen haar bij wedstrijden. Als ze dan laatste wordt is dat niet erg omdat ze een van de jongste is van Nederland."

Wat heb je al bereikt en wil je nog bereiken?
"Ik ben dit jaar Nederlands Kampioen geworden en in 2016 was ik Sporttalent van het Jaar in Sint-Oedenrode. Ik zou in de toekomst heel graag nog mee willen doen met de Olympische Spelen. Het liefste als torenspringster. Ik kijk op tegen mijn trainsters, omdat zij heel erg goed zijn. Nora heeft meegedaan aan de Olympische Spelen en Celine zit in het Nederlands Team en deed afgelopen jaar mee aan de wereldkampioenschappen."

Sinds vorige maand heb je nu ook je eerste sponsor, hoe voelt dat?
"Ik vind dat heel leuk. Ik heb een mooi trainingspak met Stylish Kappers erop. Voor papa en mama is dat ook wel fijn denk ik, want je moet wedstrijd geld betalen en omdat ik veel wedstrijden doe is dat best veel geld."

Jij bent stuntdubbel geweest in de tv-serie 'De regels van Floor', hoe vond je dat?
"Heel erg leuk. Ik moest toen een mooie sprong van de 3-meter doen, want de hoofdrolspeelster durfde dat niet. Ik kreeg toen een pruik op omdat ik op het meisje moest lijken, want ze had donkerder en langer haar dan ik. Het wordt pas in 2018 uitgezonden dus ik moet nog even wachten voor ik op tv kom."


Darters café 't Kerkpleintje doen het goed

Het softtip team staat op dit moment op de achtste plek met 43 punten achter de nummer 1 van dit moment: café de Kroeg. Met maximaal 21 punten te halen per wedstrijd en nog zo'n twaalf wedstrijden te gaan is er nog heel veel mogelijk.

Het steeltip team Wie heeft de tas, die ook uitkomen voor het café aan de Heuvel, komen uit in de derde divisie regio Den-Bosch en staat dit moment op een welverdiende tweede plek. Het verschil met de nummer 1 is op dit moment maar twee punten.

Met nog veertien wedstrijden te gaan is er nog niets beslist. In de tweede divisie komen twee teams uit, beide in een andere poule. Het team café 't Kerkpleintje 1 speelt in de B-poule en staat zesde met een achterstand van een kleine veertien punten. In de A-poule komt het team Dc38 uit, deze spelers hebben een ruime voorsprong op de nummer twee: achttien punten.

Voor het nieuwe seizoen kunnen zich al nieuwe teams melden. Heb jij ook eens zin om een pijltje te gooien en om te kijken of het je leuk lijkt om in competitieverband te gooien? Loop dan gerust eens binnen. Daarnaast organiseert het café ook een onderlinge competitie op woensdagavond genaamd de Pimpellientjes. Vanaf volgend jaar komt daar ook nog eens een single competitie softtip bij voor de amateurs.

Prijzen voor de Rooise Ruiters en Ponyruiters

Afgelopen weekend was de derde selectiewedstrijd voor de springruiters. In totaal zijn er vijf selectiewedstrijden voor hen, waar bepaald wordt wie door mag naar de Brabantse Kampioenschappen.

Voor de leden van de rijvereniging de Rooise Ruiters en Ponyruiters is een afvaardiging dit jaar erg speciaal. Deze kampioenschappen worden namelijk door de eigen rijvereniging georganiseerd in de manege de Pijnhorst en vinden plaats in februari 2018.

Goede kanshebbers zijn Anne van Liempde en Bente Voorn. Anne van Liempde wist met Carribean Z in de klasse L een achtste prijs te behalen. Met haar eerdere resultaten maakt zij hiermee veel kans op een startbewijs in februari 2018. In de klasse B is Bente Voorn een goede kanshebber met haar paard Jammie. Afgelopen weekend wist zij een derde plaats te bemachtigen in de klasse B. Opnieuw een knappe prestatie in een klasse met maar liefst 55 deelnemers.

Rooise judoka's pakken tweede plek in Bonn

Zaterdag vertrokken Eric Markgraaff en Cor van der Heijden in alle vroegte naar Bonn voor het vijfde Dieter Born Gedächtnis Pokal Kata Turnier. Vorig jaar wist het Rooise duo de eerste plaats te bemachtigen. Dit jaar moesten ze proberen hun titel te verdedigen.

Eric en Cor verkozen dit toernooi boven het tweede Open Noord-Hollandse Kata Toernooi, wat was aangeschreven als meetpunt. In Duitsland hadden ze meer tegenstand en was het een internationale aangelegenheid en dat vonden ze toch meer een uitdaging. Het Kata verliep goed en het was dus afwachten hoe het uit zou pakken. De scherpte was wel minder dan onlangs bij het WK maar dat mocht ook wel. De twee hebben even wat gas teruggenomen. Uiteindelijk pakken ze een mooie tweede plaats waar ze erg tevreden mee waren. Ze moesten alleen de huidige kampioen van Duitsland voor laten gaan. Na het uitwisselen van wat 'tips en trics' over hun Kata met de Duitse kampioenen vertrok het Rooise duo weer naar huis.

vv Nijnsel pronkt in nieuw tenue

vv Nijnsel/TVE Reclame zit diep in de genen bij Varkenshandel Van den Berkmortel, gehuisvest aan de Houtsestraat 26 in Nijnsel. Moeder Doreen is al jaren superactief bij de jeugdafdeling met 'van alles' waar ook haar drie talentvolle kinderen in verschillende teams actief zijn.

Ze voetbalt zelf nog bij Dames 4 op zaterdag en als de nood aan de vrouw is op zondag, dan staat ze ook daar nog haar mannetje bij Vrouwen 2. Een echte duizendpoot dus. Twee voetballende zonen en een dochter terwijl Rick al ooit de fel begeerde en prestigieuze Penaltybokaal won. Pa Marcel deed vorig seizoen spontaan nog elke week op een vaste avond zijn kicksen aan toen de B-jeugd tijdelijk zonder trainer zat; de resultaten verbeterden zichtbaar. De familie is ook nog vertegenwoordigd in clubsponsor boerderijwinkel en webshop 'Puur Brabant'. Van den Berkmortel heeft zich recent ook nog voor de komende jaren als weldoener verbonden aan de traditionele afsluiting van het seizoen voor de jeugdafdeling. En of dat nog niet allemaal genoeg is kwamen er afgelopen zaterdag ook nog eens nieuwe designshirts op de proppen voor Nijnsel Onder 13-1! Voorzitter Wil Kremers stak dan ook uitgebreid de loftrompet over deze zeer voetbal-betrokken familie die zich op meerdere wijzen voor de vereniging verdienstelijk maakt en dat valt alleszins te prijzen.


Nieuwe sponsor Boskant 4

Diek van den Berk, directeur van het bedrijf Plintenfabriek twijfelde geen moment toen hij door v.v. Boskant werd benaderd met de vraag of hij bereid was om een seniorenteam van de vereniging te voorzien van een nieuw tenue.

De keuze voor een team was voor Diek niet moeilijk. Hij koos voor Boskant 4, het team waar hijzelf, samen met collega Erik Thijs, deel van uitmaakte. Op bijgaande foto de spelersgroep in hun nieuwe tenue. Vanzelfsprekend is v.v. Boskant (en ook de spelersgroep) zeer content met de bijdrage van Diek.


Kampioen bij Rhode

In de kampioenswedstrijd op het hoofdveld werd met 9-1 afgerekend met Schijndel zodat de jongens van de JO15-4 ongeslagen kampioen zijn geworden!