DeMooiRooiKrant

11 juli 2018

DeMooiRooiKrant 11 juli 2018


Twee Rooienaren kregen deze week de verrassing van hun leven. Janine Heisterkamp en Arno Verbunt werden namelijk allebei gehuldigd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Janine in haar o zo vertrouwde raadzaal en Arno voor het oog van zijn brandweerkameraden. DeMooiRooiKrant was uiteraard bij beide momenten aanwezig.

Janine Heisterkamp: Koninklijke Onderscheiding zó gegund
Het akoestisch kunstwerk in de raadszaal hing er maar net op tijd, want het applaus voor Janine Heisterkamp (49) was donderdag oorverdovend, en hield lang aan. Het is haar door velen ook zo gegund. Uit handen van de burgemeester Kees van Rooij ontving ze de Koninklijke onderscheiding waarmee ze werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een onderscheiding die ze dik en dik verdiend heeft, zo laten velen weten. "Direct in je taalgebruik" complimenteerde de burgemeester haar. "Vriendelijk, integer en zorgzaam".
Heisterkamp nam tevens afscheid als raadslid, om haar oude beroep in de zorg weer op te pakken. Door het fractievoorzitterschap van de grootste fractie van Meierijstad kwam ze minder toe aan inhoudelijke taken en had daardoor minder voldoening in het werk.
Na afloop van de raadsvergadering werd het politieke reces ingeluid met een natje en een droogje. Het feestvarken had de vergadering (slechts drie agendapunten maar toch weer een latertje) niet afgewacht maar was lekker op een terras gaan borrelen. Als haar sterke kanten noemt ze zelf haar perfectionisme in het lezen van de stukken, om goed te weten waar je het over hebt. "Dat voorkomt ook dat je met je mond vol tanden staat tijdens een debat" wat haar, voor zover wij weten, inderdaad nog nooit is overkomen.

Een overzicht van haar verdiensten:
April 2006 - 31 december 2016: gemeenteraadslid Sint-Oedenrode namens Gemeentebelangen en later Hart voor Rooi
April 2014 - 31 december 2016: fractievoorzitter Hart voor Rooi
April 2014 – 31 december 2016: raadsnestor/plv. raadsvoorzitter Sint-Oedenrode
april 2015 – 31 december 2016: voorzitter werkgeverscommissie griffie (ingesteld voor fusieproces Meierijstad)
april 2015 – 31 december 2016: lid Kerngroep Fusie (ingesteld voor fusieproces Meierijstad)
Januari 2017 – 27 april 2018: gemeenteraadslid Team Meierijstad
Januari 2017 – 27 april 2018: fractievoorzitter Team Meierijstad, waarvan vier maanden functie neergelegd in verband met mantelzorgactiviteiten.

Arno Verbunt: een trouwe en fanatieke brandweerman
"Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om Arno Verbunt te benoemen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau." Met die woorden maakte burgemeester Van Rooij maandagavond om half negen bekend dat er opnieuw een Rooienaar is gedecoreerd.
Verbunt kreeg de onderscheiding uitgereikt omdat hij zich ruim 28 jaar, namelijk van 1 juli 1989 tot 1 november 2017 als lid aan de vrijwillige brandweer van Sint-Oedenrode was verbonden. Burgemeester van Rooij gaf aan dat Arno zich in die periode als een trouw en fanatiek brandweerman heeft getoond. Hij haalde het technisch inzicht van Verbunt naar voren. "Toen er een deur van een vrachtwagen moest worden verwijderd, vroeg jij niet om een schaar en een spreider, maar zei dat je aan een sleutel 10/11 en een tang ook voldoende had".
Aansluitend werd er door de brandweercollega's van Arno nog getoost op de onderscheiding. Ondanks dat Arno dacht dat er onvoldoende bier in huis was om zijn onverwachte gasten te trakteren, bleken zijn vrouw en kinderen wel op de komst van het korps te hebben gerekend. "De koelkast is goed gevuld", zo liet zijn vrouw aan de brandweermannen weten.

Straatvoetballers krijgen prijs van 'tiki taka' Touzani

Vol trots gingen de Rooise jongens met Touzani op de foto. Foto: Cees van Hoogdalem

Afgelopen zaterdag heeft het team Skôn Roi een derde plaats behaald op het NK straatvoetbal in de Jaarbeurs in Utrecht. Dit toernooi werd georganiseerd door de KNVB en Fox sport.

Straatvoetbal is in heel Nederland erg populair. Dat komt mede omdat balvirtuoos en bekende Nederlander (tiki taka) Touzani de sport al jarenlang promoot in zijn YouTube-programma's. Hij was dan ook bij het evenement aanwezig om te kijken hoe de vele deelnemende jongeren het er vanaf brachten.
De wedstrijdjes duurden minuten. De jongens speelden 4 tegen 4 zonder keeper. Het team Skôn Roi deed mee in de categorie 13-15 jaar. Tegenstanders waren o.a. jeugdspelers van Feyenoord en De Graafschap. De Rooise voetballers wisten een mooie tweede plek te behalen in de poule door onder andere de jeugd van Feyenoord met 2-1 te verslaan. Hierna moesten ze het in de kruisfinale opnemen tegen een team van De Graafschap. Zij waren een maatje te groot, waardoor Skôn Roi het voor de derde plek op moest nemen tegen FC Barendrecht. Deze wedstrijd werd zeer knap gewonnen met 3-2. Het was een grote eer voor de Rooise jongens dat Touzani hoogstpersoonlijk de derde prijs uit kwam reiken. Trots poseerden ze dan ook met de beste straatvoetballer van Nederland voor de camera. De spelers van Skôn Roi: Jarno Thijssen, Jesse v.d. Oever, Joep Brussee, Ziea v.d. Heijden, Raf v.d. Hurk en Chiel v.d. Biggelaar.

Jaargang 8 • Week 28 • Woensdag 11 juli 2018

Formido
Forum klus wijs

Roep om 'tiny houses': oproep aan B&W

Het kunstwerk is prachtig zichtbaar. Foto: Arno van Alebeek

De roep om meer en sneller kleine woningen in Meierijstad te realiseren lijkt sinds donderdag vruchten te gaan afwerpen. De woonvisie, die op de agenda stond, was niet alleen unaniem akkoord maar werd ook door een grote meerderheid van de raad aangegrepen om het college opdracht te geven om de bouw van kleine woonvormen voorrang te geven. De motie hiertoe, een initiatief van Hart van Schijndel, was medeondertekend door veruit de meeste fracties.

Doelstelling in de woonvisie is zo'n 4.000 woningen per jaar waarvan 1000 sociale huurwoningen. Portefeuillehouder Eus Witlox beloofde de locaties voor kleine huurwoningen (o.a. 'tiny houses') te onderzoeken maar kon dat niet afronden voor 1 januari 2019 waarom de raad had verzocht. De indieners gingen akkoord met de toezegging om dat voor 1 april 2019 te doen. Met de opdracht hoopt de gemeenteraad starters op de woningmarkt te behouden voor Meierijstad.
Hart voor Schijndel diende, mede namens PvdA, SP en D66, ook een motie in om private bouwers te verplichten tot kleinere woonvormen. Mirjam van Esch (Hart voor Schijndel) wees er op dat dit mogelijk was. Witlox meende van niet, maar zou het onderzoeken. Overigens is het nog de vraag of de gemeente van die verplichting gebruik zal maken want de steun voor deze motie was niet raadsbreed. Nick de Laat (VVD) was tegen verplichten, en wees er op dat het nu al praktijk in Meierijstad is dat projectontwikkelaars sociale huurwoningen bouwen.

Kunstwerk Annie Veldkamp ingewijd

Het was te uitgebreid om een lintje te knippen of vanachter een doek te onthullen, maar de ingebruikname van het vilten kunstwerk in de raadszaal van Annie Veldkamp 'Zodat wij elkaar verstaan' ging niet stilletjes voorbij.

De opening van de laatste gemeenteraad voor het reces donderdag was nog niet meteen officieel en iedereen kon weer gaan zitten, want er viel wat te vieren. Nog vóór de koninklijke onderscheiding van Janine Heisterkamp zal niemand zijn ontgaan dat de raadszaal een kleine metamorfose heeft ondergaan want waar je ook kijkt, het kunstwerk van de Rooise kunstenares is alom aanwezig. Op de wanden, en onder de grote dakkoepel vanwaar het zelfs vanuit de lucht zichtbaar zal zijn.
Burgemeester Kees van Rooij stond er ook bij stil. "De verstaanbaarheid in de raadszaal bleek verre van optimaal. Gelukkig konden we het functionele met het mooie combineren" Hij wees er op dat de afbeeldingen op de panelen in de koepel het resultaat zijn van participatie, en geïnspireerd door de kleurstaven van de Rooise schilder en tekenaar Jan Sonnemans. Na een dankwoord aan de kunstenares, die bij de ingebruikname aanwezig was, gonsde het tussen de politieke onderwerpen door. Mooi, nuttig, en ook nog eens duurzaam. "Behalve geluiddempende kwaliteiten is vilt bestand tegen Uv-straling en is het vuilafstotend. Kleur en structuur zijn dus gegarandeerd" aldus Annie Veldkamp.

Rooienaar beloont gouden tip vernielingen

In park Kienehoef zijn tien bankjes van gerecycled kunststof balken met grof geweld vernield. "Dit is geen vandalisme, dit is ziekelijk", vertelt Rooienaar Martin van den Tillart. Hij looft €250,- uit voor degene die de gouden tip geeft en daarmee de dader(s) weet te vinden.

Van den Tillart woont dichtbij het park en komt er dagelijks. Deze vernieling gaat hem dan ook aan het hart. "Niet alleen mij, maar ook veel ouderen die hier komen. Die zijn blij dat er om de enkele meters weer een bankje staat, zodat ze kunnen zitten. Dit is echt waanzin wat hier is gebeurd. Degene die dit gedaan heeft is echt ziek. Die moet professionele hulp krijgen."

In het weekend van 1 juli is het gebeurd. Op maandag 2 juli is er aangifte gedaan bij de politie, maar Van den Tillart wil dat er meer aandacht aan wordt besteed. "Het had al eerder in de krant gemoeten. De daders moeten worden opgespoord, zodat ze geholpen kunnen worden voordat er nog meer vernielingen of zelfs ongelukken gebeuren. Daarom geef ik €250,- aan degene die weet wie het gedaan heeft. Mijn mailadres is martin.vandentillart@outlook.com." Natuurlijk moet dan ook de politie worden geïnformeerd. Dat kan via 0900-8844. Kijk voor alle foto's op www.mooirooi.nl


"Waar nodig komen we met forse voorstellen"

Bij ieder bord was het dringen geblazen.

Na de inloopavond van dinsdagavond in het gemeentehuis van Meierijstad is het wachten geblazen op de nieuwe centrumvisie van de gemeente Meierijstad. De laatste maanden zijn burgers en direct betrokkenen gevraagd om zich te mengen in de discussie wat ieder centrum nodig heeft om aantrekkelijk te worden of te blijven. Daar is veel gehoor aan gegeven. Ook op de laatste inspraakavond voor burgers en andere betrokkenen was het druk.

"We verwachten dat vooral direct betrokkenen interesse hebben in de vervolgstappen van dit proces", vertelt wethouder Jan Goijaarts aan het begin van de avond. "Deze mensen willen het beste voor hun centrum, dus daarom willen we zoveel mogelijk ideeën ophalen. We moeten niet denken dat dan ineens heel de regio komt winkelen in de verschillende centra. Eerst richten we ons met name op lokaal publiek. De inwoners van Meierijstad moeten hun eigen centrum interessant genoeg blijven vinden om te bezoeken."
Op de website www.centravanmeierijstad.nl legt de gemeente heel duidelijk uit wat het proces inhoudt. Daarnaast kunnen burgers er nog steeds ideeën achterlaten. Wat opvalt is dat één van de hoofdfoto's van de site er een is van de Noordkade, terwijl er constant gesproken wordt over drie centra. Goijaarts: "Er komt straks één centrumvisie uit voor de drie centra Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Daar hoort voortaan ook de Noordkade bij. Je ziet dat het een regionale functie heeft verworven. Het is een publiekstrekker. Daarom nemen we ook de Noordkade mee in het onderzoek." Volgens Goijaarts zal niet op elke centrum een zelfde visie worden losgelaten. Ieder centrum behoudt haar eigen karakter met in de toekomst allemaal een publiekstrekker, dat is de bedoeling.
Het is algemeen bekend dat de tendens in het hele land is dat centra het over het algemeen steeds lastiger krijgen. Er komt meer en meer leegstand. Niet alleen verschillende grote ketens hebben het zwaar. Ook lokale ondernemers moeten er door concurrentie van internet steeds harder aan trekken. Hoe gaat de gemeente deze problemen in de centra van Meierijstad te lijf? "We gaan dit rapport echt kritisch bekijken en waar nodig met forse voorstellen komen", zegt de beleidsbepaler tot slot. Droogh Trommelen en Partners (DTNP) voert het onderzoek uit en komt na de zomervakantie met een uitgewerkt rapport. In december gaat de nieuwe centrumvisie van Meierijstad naar de raad.
Of de avond voor wat betreft Sint-Oedenrode veel nieuwe ideeën heeft opgeleverd is nog maar de vraag. Iedere kern had zijn eigen kaart met daarop een beknopte sterkte/zwakte analyse. Net als bij Schijndel en Veghel was het ook bij Sint-Oedenrode heel de avond dringen. Toch waren vooral dezelfde personen aanwezig die ook in een eerder stadium al hun stem hebben laten horen. Onder andere door een enquête in te vullen en door een schouw in het centrum van Rooi. Toch waren er ook nog wat 'nieuwe' betrokkenen. Wellicht heeft iemand van hen het gouden ei in de ideeënbus gestopt…


"Natuurlijk is motorrijden leuk"

Jeroen van Doorn

"Ongekende vrijheid, de lucht, lekker gas geven en veel bochten." Zo maar wat kreten die de deelnemers aan de Rooise motoravondvierdaagse spontaan antwoordden op de vraag wat motorrijden voor hen zo aantrekkelijk maakt. Van vorige week woensdag tot en met afgelopen zaterdag waren de inmiddels traditionele jaarlijkse drie avondritten en afsluitende zaterdagmiddag tocht van MC D'n Dommel.

Door Hans van den Wijngaard

"Het aantal deelnemers valt nog wat tegen", vertelt Nicole Vosveld. Zij is samen met Mark van Pinxteren, Tinus Verhagen en Paul Kremers namens de organisatie van motoravondvierdaagse aan de start bij café Dommelzicht. "Op zich is dat niet vreemd, want ondanks dat het heel mooi weer is, is het wel warm en dan is zo'n motorpak niet echt fijn om te dragen." Tinus Verhagen vult haar aan: "Het is niet alleen de warmte, maar zo tegen de avond staat de zon toch weer wat lager aan de hemel en dat kan je behoorlijk verblinden. Je hebt weliswaar een donker vizier op je helm, maar dat is toch anders dan zonneklep in de auto. Ik had het pas nog dat ik tegen de zon in reed en me zelf in de schaduw van bomen bevond. Op de plaats waar de zon scheen, zag ik helemaal geen weg." Als ik dit zo allemaal hoor, vraag ik me af of motorrijden wel echt leuk is? Maar die vraag stellen, is hem ook meteen beantwoorden: "natuurlijk is motorrijden leuk!"

Gerard (l) en Ellen (helemaal rechts) van Gils
Carlo van Esch
John van Engeland

De routes voor de vierdaagse worden door de leden van de MC D'n Dommel uitgezet. De routes worden zo gepland dat er zo min mogelijk door dorpen en steden wordt gereden. Maar ook de snelweg heeft niet de voorkeur van de organisatie. Veel bochten en landschap dat stellen de deelnemers op prijs. Vier dagen betekent ook vier windrichtingen. Woensdag stond het westen, richting Tilburg op het programma. Donderdag togen de motoren richting het noorden naar de Maaskant en het dijkenlandschap en vrijdag werd een grote ronde om Eindhoven gemaakt. De avondritten zijn allemaal honderd kilometer lang. Op zaterdag startte de tocht al na de middag en stond er op de navigatie een route van honderdvijftig kilometer ingesteld. Inderdaad op de navigatie, want een route op papier is niet alleen lastig en gevaarlijk te volgen. Maar medeorganisator Paul Kremers heeft de routes ook allemaal gedigitaliseerd en stelt die beschikbaar aan de deelnemers. Zij kunnen hun navigatieschermpje aansluiten op de laptop van Paul, die zorgt dan dat de route wordt geüpload. Dan is het tijd om te vertrekken en terwijl de beschermende kleding ondanks de hitte wordt aangetrokken, klinkt het ronken van de eerste motoren al. Opstappen en richting Tilburg.

Jeroen van Doorn
"Het is misschien al wel de vijfde keer dat ik met deze tocht meerijd. Het is een leuk initiatief van d'n Dommel. Omdat zij de avondvierdaagse organiseren, is het een mooie motivatie om er een keer met de motor op uit te trekken. Motorrijden is heel ongedwongen en dat maakt het zo leuk."

John van Engeland
"Ja, ik ben lid van d'n Dommel en ik doe misschien al wel voor de vijftiende keer mee. Wat mij het meeste trekt aan motorrijden is toch wel het genieten van de vrijheid en de natuur, de frisse lucht ruiken. Ja, dat is voor mij motorrijden."

Gerard en Ellen van Gils
"Nee, wij zijn geen lid van d'n Dommel. Wij zijn van MC Olland, maar we rijden al veel jaren mee met de vierdaagse hier in Rooi. Maar ook bij ander tochten zijn we er graag bij. Tja... wat is de mooiste omgeving om te rijden? Hier in Nederland toch wel Brabant, maar als we de kans krijgen om een weekend naar de Eifel te gaan, dan laten we dat zeker niet schieten."

Carlo van Esch en Maarten van 't Hof
"Wij doen gewoon mee voor de lol. Eigenlijk willen we er elk jaar wel bij zijn ondanks dat we geen lid van d'n Dommel zijn. Het mooie van motorrijden is toch wel de vrijheid die je hebt, genieten van de lucht en natuurlijk met geweld optrekken, zodat de rook van de achterband walmt. Voor ons is rijden in Limburg het mooiste, tenminste als je het op Nederland betrekt. Anders hebben de Eifel, de Vogezen en het Zwarte Woud toch wel de voorkeur, jammer dat die zo ver weg zijn."


In Schotland de cursus in praktijk

Deze groep beleefde een mooie paar dagen in Schotland.

In de laatste week van mei was het weer zover. De tweejaarlijkse reis van cursisten Engels naar Engeland. Voor het eerst bestond de groep uit mensen vanuit heel Meierijstad en natuurlijk de omliggende plaatsen. Het doel was deze keer Schotland, een hele stap voor sommige, want niet iedereen was al eens met de nachtboot overgestoken.

Maar alles ging goed, en dat hadden ze vooral te danken aan het ontzettende goede weer. Een gladde zee met een prachtige zonsondergang. De cursisten bezochten op de heenreis Durham, met zijn prachtige kathedraal, bekend uit de Engelse serie George Gently. Na een bezoek aan Chesterfort en Hadrians Wall arriveerden ze in Aberfoyle.

De groep bezocht het bekende Stirling Castle en The Famous Grouse, waar iedereen whisky mocht proeven. Het maakte de trip naar het hotel extra gezellig. Hoe zou dat toch komen? Het hoogtepunt was wel de reis door the Glenn Coe en the Trossachs naar Fort William. Met de prachtige vergezichten en besneeuwde toppen. Vergezeld door een stralende zon. Chauffeur Fabian bracht de club mensen naar Mallaig, een vissersplaatsje waar de stoomtrein richting Fort William vertrok. Inderdaad, de beroemde Harry Potter trein. Het was een tocht van twee uur waar iedereen van genoot.

Een bezoek aan Edinburgh ontbrak natuurlijk ook niet, waar een Nederlandse gids zich bij de meute voegde. Het was Ernest van Ophuizen van Netherburg tours. Hij woont al een aantal jaren in Edinburgh. Hij leidde de mensen rond in de oude stad met schitterende verhalen en als kers op de taart mochten ze met de bus in Hollyrood Park. Met officiële papieren op zak mochten ze door het park. Het was schitterend, velen zullen de bloeiende gaspeldoorn en het uitzicht over de stad niet meer vergeten. Op de weg terug naar de boot bezochten ze nog Barnard Castle town met zijn prachtige museum en Burnby House and Gardens.

Het was weer een geweldige belevenis voor alle Engelse cursisten en ze hopen er nog vele mee te maken. Het aantal cursisten wordt langzaamaan minder. Er wordt niet veel aandacht geschonken aan het feit dat in Meierijstad nog steeds Engelse les wordt gegeven.


Altijd al graag samen willen zingen?

Dat kan! Het Roois Gemengd Koor kan best nog wat versterking gebruiken bij alle stemgroepen.

Bij het concert 'A Wondrous Walk' van zondag 1 juli genoot een uitverkocht Mariëndael van een speels en enthousiast koor dat veel bijval kreeg. Onder leiding van dirigent Willem Heldens werkt het koor aan een ontwikkeling die het koor laat sprankelen en dat tevens streeft naar intensiteit en ambitie. Zingen bij het Roois Gemengd Koor is leren luisteren naar jezelf en naar de anderen. Niet altijd gemakkelijk, spannend soms, maar vooral heel erg mooi. Om van te genieten. Zowel voor de ervaren koorzanger als voor de beginner.
Na het sfeervolle zomerconcert en de zomervakantie daarna bereidt het koor zich voor op deelname aan Rooi Vol Koren en het Kerstprogramma eind december. Een goed moment dus om kennis te maken met het gezellige Roois Gemengd Koor en hun ambitieuze toekomstontwikkeling. Instappen is eenvoudig, neem contact op met de secretaris van het koor : 0413-476407, of mail naar: secretaris.rgk@hotmail.com of kom naar de repetitieavond op Mariëndael, maandag 20.00-22.30 u. en kijk mee in de keuken van het koor! U bent van harte welkom.


Rooise lerares neemt afscheid

Foto: V.l.n.r.: Geert Ploegmakers, Dorothé Doeleman, Jacky van Rooij, Marianne Bekkers, Ton Essens, Petra Keursten en Corinne Engelen. (niet op de foto: Joop Baaten)

Acht medewerkers van het Fioretti College in Veghel gaan met prépensioen. Bij elkaar vertegenwoordigen zij 240 dienstjaren. De school neemt daarmee afscheid van een schat aan onderwijservaring. Onder hen de Rooise Marianne Bekkers. Ze werkte dertig jaar bij de onderwijsinstelling.

In de allerlaatste schoolweek werden in Veghel vijf docenten en drie onderwijs ondersteunende medewerkers uitgezwaaid. Hoewel ze allen dus afscheid nemen van het Fioretti College maakten velen hun start op één van de voorlopers van de school. De afdeling personeelszaken ziet Petra Keursten uit Heeswijk-Dinther vertrekken. Zij begon haar administratieve werkzaamheden in 1970 op de toenmalige leao/lhno De Molen Beemden. Met haar 48 dienstjaren is zij met verve de langstzittende collega. De Erpse Jacky van Rooij zal bij veel oud-leerlingen nog helder op het netvlies staan. Zij was 18 jaar lang hét gezicht van de dagdienst. Een plek waar leerlingen met al hun vragen en problemen dagelijks terecht konden. De afdeling praktijkonderwijs verliest met Joop Baaten (Veghel) een hardwerkende en trouwe onderwijsassistent die 15 jaar lang met veel plezier docenten bij allerlei praktijkvakken heeft ondersteund.
Naast de drie ondersteuners kiezen ook vijf leerkrachten voor het naschoolse leven. Corine Engelen-van Mierlo doet dat na 40 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben, waarvan 30 jaar in Veghel. In eerste instantie op de LTS aan de spoorlaan en later onder de paraplu van het Fioretti College. Ook Geert Ploegmakers (bouwen, wonen en interieur) begon zijn loopbaan op de LTS. De laatste jaren stelde hij zijn vakmanschap ten dienste van de leerlingen van de afdeling Praktijkonderwijs. Vanuit Oss kwam hij daarvoor 19 jaar lang naar de school in Veghel.
De Rooise Marianne Bekkers verzorgde lessen binnen het leergebied Mens & Natuur en biologie. Dertig jaar geleden begon zij haar loopbaan in Veghel op De Molen Beemden. Dorothé Doeleman-Wonders komt weliswaar uit Veghel, maar begon haar carrière op de Sint Jozef mavo in Sint-Oedenrode. Ook die school kwam via de fusie bij het Fioretti en uiteindelijk zelfs in z'n geheel in Veghel terecht. Ton Essens (uit Heesch) zwaait af als docent biologie en Dienstverlening & Producten. Hij begon zijn onderwijsloopbaan in 1976 op de toenmalige Pius X-mavo als leraar Nederlands en muziek. Tijdens een drukbezochte receptie op donderdag 5 juli werden de bijna-gepensioneerden nog één keer in het zonnetje gezet.


Gaat abstracte kunst Meierijstad redden?

Jaren geleden heb ik eens vakantiewerk gedaan, als suppoost, in Museum Jan Cunen in Oss. Ik zat daar echt op mijn plek. Helaas vond de directie het geen succes en werd ik na drie dagen al op straat gezet. En dat, terwijl ik op mijn eerste werkdag toch al drie schilderijen had verkocht. Onbegrijpelijk. Kenners weten het; ik ben een kenner. Vorig jaar heb ik op de Gemondse vrijmarkt voor slechts 380 euro De Schreeuw van Vincent van Gogh gekocht, geschilderd net voor hij vijftien jaar geleden in Amsterdam werd vermoord. Die koektrommel is nu zeker het vierdubbele waard.

Als kenner weet ik ook: Er wordt me wat af geklungeld in de kunstwereld. Musea hangen vol met portretten waarvan zelfs mijn opblaaspop hoofdpijn zou krijgen. Vitrines worden gevuld met onooglijke sculpturen, waar ik mijn hond voor zou straffen als ik het bij mij binnen zou vinden. In Schijndel is momenteel een tentoonstelling te zien met IJslandse kunst, met onder andere een kapot robotpopje liggend tussen de radijzen. Tja … snap jij het? Zo is het voor mij ook volstrekt onbegrijpelijk dat ze abstracte schilderijen nog steeds bewaken. De meeste zijn zo lelijk die beschermen zichzelf. Wist je dat er zelfs in de Zeelandse Corridor gevangenis moderne kunst hangt? Dus zeg nooit meer dat die Tbs'ers niet streng gestraft worden.
Ik was laatst in het Centraal Museum in Utrecht en zag daar een leeg schilderij hangen met het onderschrift: "witte lijst". Klinkt als een bijgerecht uit de mond van een Chinese serveerster …. maar van mij hadden ze beter de kunstenaar zelf op kunnen hangen? Meer iets voor het Boekelse Kachelmuseum. Het typografisch werkje ernaast vond ik veel interessanter: een blauw kader met gele pijl en daaronder de letters "toiletten rechtsaf".
Ik heb niet zoveel met abstracte kunst. Al maak ik een uitzondering voor de non-figuratieve nuttige kunst. Zo heeft de Rooise wol- en viltkunstenares Annie Veldkamp een kunstwerk gemaakt voor betere akoestiek in de raadzaal. Kijk, dat heeft mijn waardering, al wist ik niet dat er problemen waren met de verstaanbaarheid van het gesproken woord. Ik dacht dat het meer te maken had met de begrijpelijkheid. Een probleem waar ook de abstracte kunst mee worstelt.

Chinees bliksembezoek in Sint-Oedenrode

Een kop vanmorgen in de landelijke dagbladen: 'Drenthe wil meer Chinezen trekken.' Even leek het er op dat ook gemeente Meierijstad daad bij het woord heeft gevoegd, want maandagochtend reed een bus vol Chinezen Sint-Oedenrode binnen voor een bliksembezoek.

David Chen uit Eindhoven regelt al vele jaren reisjes voor Chinese gezelschappen naar Nederland. Ditmaal hadden hij en zijn vrouw Lee tientallen middelbaarschoolleerlingen onder hun hoede van een school uit de buurt van Shanghai. Steevast brengen dhr. en mevr. Shen een bezoek aan Sint-Oedenrode. Ze vinden het een prachtig dorp en willen daar hun landgenoten kennis mee laten maken. Iedere keer weer staan Bert de Graaf en Jos Wijn klaar om ze te ontvangen. Dat was maandagmorgen ook weer het geval. Bij het voormalige gemeentehuis op Dommelrode werden de gasten door hen welkom geheten. Wethouder Coby van der Pas nam de honneurs waar van burgemeester Van Rooij door ze in de raadzaal toe te spreken.

De klomp
Sint-Oedenrode zet zich steeds meer in om 'de klomp' te promoten. In China is het schoeisel bekend, maar ze vinden het bijna mythisch. 'Loopt daar iedereen op rond?' vragen ze zich af. Het zal de tieners zijn opgevallen dat dat niet het geval is, maar minstens één persoon zagen ze wél op de houten schoenen. Eric van den Hurk van de Gasthuishoeve. Van hem kregen ze een demonstratie klompen maken. De mobiele telefoons en tablets werden volop gebruikt, want dat moest natuurlijk worden vastgelegd voor het thuisfront.

Na een bezoek aan het kasteel en het park trok de groep weer verder. Van der Pas vertelde de jong volwassenen in haar toespraak dat Meierijstad wel 27000 voetbalvelden groot is. Ze moesten er om gniffelen. Daar waren ze niet van onder de indruk, aangezien de steden daar wel honderd keer groter zijn. Waar ze wel van onder de indruk waren, was het groen en het kleinschalige. "Precies daarom vinden wij het hier zo mooi", vertelt Shen als trotse gids. Hij komt vast en zeker terug met een groep landgenoten, want inmiddels zijn hij en zijn vrouw echte promotors van Sint-Oedenrode geworden.


Omroep Meierij

RondOM
Een programma met nieuws, actualiteiten en opmerkelijke gebeurtenissen uit Meierijstad.
Onderwerpen worden steeds bijgewerkt! In deze periode aandacht voor zomerse onderwerpen. Meest actuele onderwerpen worden vooraan in de reeks getoond. Uitzendtijden RondOM: ELK heel uur.

Kunstenaars in Beeld
In deze serie brengen wij kunstenaars uit Meierijstad in beeld. Deze keer brengen we naaldkunstenares Wilhelmien van Aarle voor het voetlicht.
Uitzendingen: 10 t/m 16 juli om 02:30 – 05:30 – 08:30 – 11:30 – 14:30 – 17:30 – 20:30 – 23:30 uur.

Fabriek Magnifique
Een meerdaagse groot evenement in Veghel-centrum waarin kunst, cultuur, muziek, en elkaar ontmoeten worden verbonden. Zo'n 70.000 bezoekers genoten. U kunt kijken naar een samenvatting. Uitzendingen: 11 t/m 17 juli om 00:30 – 03:30 – 06:30 – 09:30 – 12:30 – 15:30 – 18:30 – 21:30 uur.

Van je vrienden moet je het hebben

Deze regel wordt wel eens sarcastisch gebruikt, als één van je vrienden je een streek levert. Toch is het in dit geval bedoeld zoals het er staat. Ron van der Leest moest het van zijn vrienden hebben afgelopen maandagavond. Hij is bezig met het opknappen van een woning. Voor een aanbouw bestelde de Nijnselnaar een ijzeren balk van zo'n 750 kilo. Maar ja, die moest natuurlijk ook nog even naar binnen! Gelukkig voor hem wonen zijn vrienden dichtbij en na enkele oproepen stonden ze met zijn allen klaar om te sjouwen. Ook van de buren kreeg hij een helpende hand toegestoken. De klus was nog niet zomaar geklaard. Wat wil je met zo'n zwaar geval! Na een sterk staaltje teamwork lag de balk uiteindelijk op zijn plek. Van je vrienden moet je het hebben!

De puzzel is gelegd

Tijdens het evenement Fabrique Magnifique is vrijdagavond dan eindelijk de grote puzzel gelegd, gemaakt door inwoners van Meierijstad. Het project heette MeierWijstad en moedigde creatievelingen aan om een puzzelstuk te adopteren en te komen leggen. Ook enkele Rooienaren deden mee aan het evenement. Onder hen Martien Sonnemans. Hij maakte deze mooie creatie, verwijzend naar Sint-Oedenrode.

Naam weggevallen

In DeMooiRooiKrant van afgelopen 4 juli stond een recensie met foto van het concert van het Roois Gemend Koor. In de aanhef was de naam van het koor weggevallen. Daardoor was niet duidelijk over welk koor geschreven werd.

"Je staat eigenlijk in een winkel, maar dan buiten'

Foto: Anne Marie van de Meulengraaf

Wie op vrijdag een bezoek brengt aan de weekmarkt in Rooi, heeft hem vast wel eens zien staan. Na 25 jaar in de bouw maakte Peter van Deursen de switch naar marktkoopman en inmiddels staat hij ruim een jaar op de Rooise markt met een kraam vol onderkleding, leggings en tregging. Maar hoe ziet dat vak er nu eigenlijk uit?

"Jos heeft 30 jaar op de markt in Rooi gestaan met Beeren ondergoed. Hij werd een dagje ouder en ik heb zijn handel overgenomen en aangevuld met (thermo)leggings en treggings. In september 2015 heb ik mij ingeschreven als ondernemer bij de KvK. Daarvoor heb ik 25 jaar in de bouw gewerkt, tot de crisis. Na een gesprek met mijn oom die al jaren op de markt staat, ben ik gaan nadenken om ook als marktkoopman te starten. Ik zag het nog niet direct voor me: van werken in de bouw naar ondergoed verkopen op de markt. Is dat wel iets voor mij?"

Toch besloot Peter de gok te wagen en is Van Deursen Bodywear al vijf jaar op diverse markten te vinden. "Ik begin de week op dinsdag in Eindhoven. Met mijn bus rijd ik naar de locatie van mijn kraam, ik bouw de tent op, richt deze in, zet mijn busje weg en de verkoop kan beginnen. Ik zorg ervoor dat de voorraad goed aangevuld blijft en dat de producten netjes op zijn plek liggen. Je staat eigenlijk in een winkel, maar dan buiten."
En dat is meteen het grote verschil. "Op de markt sta je buiten met je kraam in weer en wind. Zonder airco of een dak boven je hoofd en als het regent is het de kunst om je spullen droog te houden. Tegelijkertijd vind ik een winkel benauwend en houd ik van de vrijheid die je buiten hebt. Een kraam kun je verplaatsen waardoor geen dag hetzelfde is. Op dinsdag sta ik dus op de markt in Eindhoven, op woensdag in Roermond, donderdag Maasbracht, vrijdag hier in Rooi en zaterdag de hele dag in Helmond. Op maandag rijd ik naar Duitsland voor de inkoop van mijn producten.
Nu is het hoogseizoen waardoor ik naast de vaste markten op verschillende braderieën sta, zoals de Jaarmarkt in Rooi een paar weken geleden. Ieder jaar op 19 maart wordt het seizoen geopend met een hele grote markt in Sint Joep. Daar komt al snel zo'n zeventig tot tachtigduizend man op af. Het is een gigantische markt met veel gezelligheid.
De sfeer op een markt is trouwens ook niet overal hetzelfde. Ik sta nu ruim een jaar op vrijdag in Rooi en hier heerst een goede gemoedelijke sfeer. Geen moeilijke mensen. Een markt in een dorp is heel anders dan een markt in het centrum van een stad. In Eindhoven heb je veel dagjesmensen en er lopen verschillende culturen door elkaar heen. Dat is ook gezellig, maar je ziet niet vaak dezelfde gezichten. Dat is hier wel. Ook tussen de marktkooplui in Rooi heerst een goede sfeer. We zijn een hecht clubje en indien nodig we kunnen op elkaars hulp rekenen. Ook proberen we leuke acties te bedenken voor onze klanten. Met bijvoorbeeld Kerst, Sinterklaas en Pasen doen we altijd iets extra's."
Met het gemak van online shoppen is internet een grote concurrent geworden. Toch ziet Peter de charme van een markt niet zomaar verdwijnen. "De kraampjes met zeil zullen vervangen worden door luxere verkoopwagens en tenten met airco. Over een aantal jaren zien we steeds meer kramen die lijken op echte winkels. Vroeger kwam er vast en zeker meer volk op een markt af dan vandaag de dag, maar ik geloof niet dat een markt uit het straatbeeld zal verdwijnen. Doordat ik met mijn producten van de ene markt naar de andere rijd, ben ik beperkt in het assortiment dat ik mijn klanten kan bieden. Mijn bus zit altijd bomvol en ik kan niet meer meenemen dan dat. Ook ik moet met de tijd meegaan en daarom zijn wij op dit moment druk bezig met het bouwen van een online webshop. www.vandeursenbodywear zal rond de bouwvak gelanceerd worden."

En of Peter zijn baan in de bouw mist? "Het zal mij altijd blijven triggeren, maar ik heb absoluut geen spijt van mijn beslissing. Het is keihard werken, maar ik begin iedere dag met veel plezier. Het is een mooi vak en ik hoop dat veel jongeren worden geïnspireerd om met een kraam op de markt te starten, zodat de authentieke markt nog lang blijft bestaan."

SamenLoop Kanjer van de Week

Sint-Oedenrode loopt al maanden warm voor SamenLoop voor Hoop. Er zijn maar weinig mensen die er niet bij betrokken zijn. Via een serie in DeMooiRooiKrant gaan we op zoek naar hen. Wat doen ze voor de SamenLoop? Waarom? Daarnaast mogen ze het stokje doorgeven aan de volgende. In deze aflevering: Ilona Hagelaars.

Hoe zet jij je in voor de Samenloop?
"Ik ben deelnemer van team 59 Dorpsherberg/'t Smoske uit Olland. Met de eigenaar van de Dorpsherberg zijn we samen op het idee gekomen om ook een team op te richten. Het is zelfs een internationaal team, want we hebben er een deelneemster uit België bij! Ik heb eerder verhalen gehoord van een SamenLoop voor Hoop evenement in Liempde, welke een aantal jaren terug heeft plaatsgevonden. Mijn eerste gedachte daarbij was: mocht het ooit eens in Rooi komen, dan doe ik beslist mee. Dat stond bij mij als een paal boven water!"

Waarom zet jij je hier voor in?
"Helaas zijn er binnen mijn familiekring op jonge leeftijd mensen geconfronteerd met kanker en daar ook kort na elkaar aan gestorven. Deze ziekte heeft niet alleen een grote impact op de persoon zelf, maar ook op de mensen in de naaste omgeving. Ook heb ik zelf een huidziekte. Sinds november 2017 ben ik algemeen bestuurslid van de 'Stichting Lichen Sclerosus' en ik beheer een geheime Facebook-pagina voor lotgenotencontact. Een aantal lotgenoten zijn getroffen door vulva-kanker of hebben vulva-kanker gehad. Via-via ben ik in contact gekomen met een lotgenoot uit Sint-Oedenrode die vulva-kanker heeft gehad en we hebben samen besloten om ook voor onze lotgenoten die kanker hebben of hebben gehad, mee te doen aan de SamenLoop om hen een warm hart toe te dragen."

Hoe beleef je dit traject?
"Het is mooi om te zien hoe betrokken iedereen is. Ik vind het super om te zien dat er tijdens de Jaarmarkt bijvoorbeeld door verschillende teams aandacht wordt besteed aan de SamenLoop. Dat is het mooie van een dorp. Ik ben erg betrokken met mijn lotgenoten en ik wil hen op deze manier wat extra positieve energie meegeven. Ik ben blij dat ik er op mijn manier samen met mijn mede-lotgenoot invulling aan mag geven."

Wat heb je met je team tot nu toe gedaan?
"Onze eerste activiteit is helaas in duigen gevallen. We hadden een darttoernooi georganiseerd, maar vanwege te weinig animo hebben we het moeten annuleren. 1 Juli hebben we samen met meerdere teams een garagesale gehouden om zoveel mogelijk geld op te halen voor het KWF. Tijdens de SamenLoop gaan we 's morgens broodjes smeren en verkopen waarvan de opbrengst natuurlijk ook ten goede komt van het KWF."

Wil je verder nog iets kwijt?
"Ik heb er super veel zin in. Het zal een dag worden met een lach en traan. Ik hoop dat we op 3 september met zijn allen kunnen terugkijken op deze fantastische SamenLoop 2018 in Sint-Oedenrode en kunnen zeggen: 'Samen zijn we sterk en het was een dag om NOOIT meer te vergeten'."

Ilona geeft het stokje door aan Henk Bekkers en Marja van Kempen.

Wat er vóór de schermen van de krant gebeurt leest iedereen. Wat er áchter diezelfde schermen gebeurt weten alleen ingewijden. Terwijl dat eigenlijk best vaak dingen zijn, die meer lezers interesseren of zouden moeten weten, bedachten wij ons als redactie. Natuurlijk gaan we niet helemaal met de billen bloot, maar er blijft genoeg over dat we met onze lezers willen delen.

Rechtszaken
Er zijn legio rechtszaken waarbij burgers, instanties en/of overheden uit Sint-Oedenrode zijn betrokken. Veruit de meeste daarvan zijn openbaar. Rechtszaken tussen burgers en overheid (gemeente), het zogeheten publiekrecht, komen regelmatig in de krant. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de megastal in Nijnsel. Daarbij worden ook 'man en paard' (in dit geval: varken) genoemd. Waarom? Omdat er een publiek belang mee is gemoeid, én de gemiddelde lezer hier ook in is geïnteresseerd. Iedereen begrijpt dat we daar als krant niet omheen 'kunnen', al was het maar omdat andere media daar ook in duiken en wij behalve advertenties ook nieuws brengen.
Bij strafzaken ligt het allemaal gevoeliger. Als een Rooienaar wordt verdacht of veroordeeld, komt dat toch vaak in de krant. Waarom? Dat is wat lastiger uit te leggen. De publieke interesse en eventuele onrust bij het vergrijp, het veiligheidsgevoel, het rechtvaardigheidsgevoel, de wetenschap dat iemand die de wet overtreedt wéét dat hij daarmee ook publiciteit riskeert en tot slot natuurlijk de vrijheid van drukpers. In zo'n geval worden er geen (volledige) namen vermeld. Overigens weet 'het dorp' bijna altijd wel over wie dat gaat en anders kunnen ze dat vaak vinden in de sociale media..
Dan heb je ook nog geschillen tussen burgers onderling, al dan niet zakelijk, het zogeheten privaatrecht. Ook dat ligt altijd gevoelig, al hangen sommigen dat aan de grote klok en belanden bijvoorbeeld bij de Rijdende Rechter. Half Nederland smult ervan, en er zijn ook legio mensen die geërgerd door-zappen omdat ze vinden dat je de vuile was binnen moet houden. Ook al denken de betrokkenen er heel anders over, dat vinden ze privé, dat willen ze niet weten.
Ons vorige thema in deze rubriek had als titel 'afwegingen' en toevallig speelde tegelijkertijd het geschil over cafetaria De Mèrt en de publicatie van de rechtszaak. Daarover hebben we ook volop afwegingen gemaakt. Het argument om er geen aandacht aan te besteden was, dat het een privéaangelegenheid was, waarmee bovendien niet alle betrokkenen in de krant wilden staan. Voor ons woog dat uiteindelijk niet op tegen de argumenten om dat wél te publiceren.
Want hoe privé de situatie van de ene kant was, zo publiek was hij tegelijkertijd ook. Half Rooi wist wat er speelde, er werd volop gespeculeerd. Een verslag van de rechtszaak zou die speculaties kunnen beperken tot de feiten, plus de mening van de betreffende rechter. De ene betrokkene heeft de publiciteit gezocht met zijn plannen voor de overname, de andere heeft de publiciteit geriskeerd door een rechtszaak aan te spannen. Want die was openbaar. Binnen die vier muren zijn in het openbaar ook uitspraken gedaan, die we bewust buiten het verslag hebben gelaten. Onze insteek was: informatie, niet sensatie. Zelfs de taxatiewaarde van het pand, in het openbaar genoemd, hebben we achterwege gelaten omdat het ons inziens niets afdeed aan het principe waar het om draaide. Als MooiRooikrant zijn we dol op mooi nieuws, maar als het ergens schuurt willen we dat ook in de krant. Een kritiekloos weekblad met uitsluitend advertenties en gladde teksten is een sufferdje.        

Wil je reageren of uitleg over een ander onderwerp dat vanachter de schermen speelt? Stuur dan een mail naar redactie@demooirooikrant.nl


Afscheidscomité denkt aan alles

Het is altijd een bijzonder moment voor groep-achters en hun familie wanneer de basisschool wordt verlaten. Zo ook voor basisschool Eerschot.

Richting de musical werd al wat slechter geslapen. Na de musical voor de ouders en grootouders was er het traditionele feest op school. Maar dan kwam toch eindelijk de aller-aller laatste basisschooldag. Nog geschminkt van het optreden werd groepen 8a en 8b vaarwel gezegd. Het afscheidscomité had aan alles gedacht. Vanuit school gingen de kinderen één voor één over een mooie rode loper door een erehaag van schoolgenoten. Op buitengewoon originele en ook komische wijze nam de school afscheid. Voor ieder kind was er een herkenbare rijm, een fijn glas kinderchampagne en een mooie heliumballon. Er waren high- en low fives in overvloed. Met een erg passend muziekje mochten de ballonnen richting Oirschot (de wind stond zuidwestwaarts). Het was een kleurrijk, vrolijk en zeer goed bezocht evenement. Allemaal gericht op, en ingericht voor deze schoolverlaters. De klasse-whatsapp groepen pingden dat het een lieve lust was. De kinderen zullen worden gemist op school!

'Rooienaren willen viswinkel'

Er begint zo langzamerhand een leegloop te ontstaan in het centrum van Sint-Oedenrode. Bakkerij Bart is inmiddels verdwenen en binnenkort vertrekt de grote kapper Brainwash. In het geruchtencircuit gaat de ronde dat nog meer winkels gaan verdwijnen en daar komt de laatste tijd weinig tot niets voor terug. Via MooiRooi.nl en Facebook vroeg onze redactie aan de lezers wat zij voor winkel missen in Sint-Oedenrode. Het meest genoemd: een viswinkel.

Vraag het ook maar eens op straat of op een verjaardagsfeestje aan je vrienden. Al jaren loopt de discussie waarom er toch geen viswinkel is in Rooi. Die roep is nog niet verstomd, want de vele reacties liegen er niet om. Naast een viswinkel wordt eveneens vaak een hobbywinkel genoemd, een schoenenzaak of een cadeauwinkel. Hieronder enkele reacties die wellicht ondernemers net dat laatste zetje geven om in Sint-Oedenrode te beginnen.

'Toch een leuke kledingwinkel voor tieners tussen de 12 en 18 jaar. Met "betaalbare" hippe kleding.'

'Schoenenzaak zoals Pour Vous destijds, kinderkleding voor grotere kinderen, Scapino, gewoon leuke dingen voor een betaalbare prijs.'

'Nou, aangezien de platen- en boekenbeurs altijd zo goed loopt lijkt me een tweedehands boekenzaak wel een idee. En een plek waar je in de ochtend een betaalbaar broodje met een bakje koffie kunt nuttigen. Of een hobbyzaak waar je fournituren, stoffen, knutselspullen en bakspullen kunt kopen.'

'Een viswinkel en een Ekoplaza. Voor de viswinkel moet ik naar Schijndel of Veghel en voor een Ekoplaza naar Uden of Eindhoven. Dus iets waar je meer biologische producten kunt kopen, zodat ik voor deze producten niet zo ver hoef te rijden of deze via Internet moet bestellen. Ook iets op het gebied van bijvoorbeeld vitamines e.d. waar niet mee "gerommeld" is zoals al die synthetische vitamines (ik noem dat rommel) die je wel bijna overal kunt kopen.'

'Dan zullen de huurprijzen van de panden eerst flink moeten zakken. Deze vraag is het afgelopen jaar al vele malen voorbij gekomen en ik lees steeds dezelfde antwoorden. Dat moet dus wel goed komen zou je denken.'

'Een uitgebreide hobbywinkel zoiets als Kreatop in Uden of De Kwast in Den Bosch. Verder een fourniturenwinkel en een leuke cadeauwinkel zoals Steengoed kado in Schijndel.'

Nostalgische kermis in Boerenbondsmuseum

Komend weekend is het weer drie dagen lang zwieren, zwaaien en rondjes draaien bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Want op zaterdag 14 juli (18.00 tot 21.00 uur) en op zondag 15 juli en maandag 16 juli (13.00 tot 21.00 uur) wordt weer de jaarlijkse nostalgische kermis gehouden. Dit jaar is de kermis groter dan ooit tevoren. Een feestelijk begin van de schoolvakantie!

Ook dit jaar zijn er weer tal van attracties die doen denken aan de kermis van een Brabants dorp begin vorige eeuw. Zo zijn er weer de mallemolen (uit 1874), de luchtschommel (uit 1924), de kop van jut (uit 1936) en de zweefmolen. Maar ook kan er weer gevist worden naar leuke prijsjes, is er een grabbelton, is de balgooiwagen aanwezig, kan er touwtje worden getrokken, kan er worden blik gegooid, staat er een rad van avontuur en kun je in de toekomst kijken met een heuse waarzegster. Er zijn ook diverse nieuwe attracties: buks schieten, kegelspel, katapult schieten, drie op een rij en ringwerpen.
Ook staan er weer enkele authentieke zigeunerwoonwagens en kan er op een kleine pony worden gereden. Ook de inwendige mens komt aan bod: zo zijn er oliebollen en pannenkoeken en is er een snoep- en ijskraam.
Naast de normale entreeprijs van het museum betaalt u slechts 10 eurocent per attractie. Kortom, drie dagen volop plezier voor jong en oud, met ouderwets lage prijzen. Behalve leuke kleine prijzen zijn er ook waardepunten te winnen. Door deze punten te verzamelen kun je kiezen uit grotere prijzen in onze prijsjescorner.
Verder worden er in de ambachtsgebouwen weer verschillende demonstraties gegeven en zijn ook onze tentoonstellingen te bezichtigen. Breng ook eens een bezoek aan de akkers langs het karrenspoor. De velden en akkers van het Boerenbondsmuseum staan er weer prachtig bij. Diverse gewassen staan op dit moment volledig in bloei. Een wandeling langs deze velden en akkers naar de veldkapel van de Heilige Gerlachus is de moeite waard.

Bailo en Basha zijn twee katers die vorig jaar als kitten gevonden zijn. Helaas waren ze erg bang voor mensen dus zijn ze naar een pleeggezin gegaan voor socialisatie. Dat heeft eindelijk zijn vruchten afgeworpen. Bailo is wat dapperder dan Basha, maar zijn beide erg nieuwsgierig en verkennen in het pleeghuis waar ze wonen de hele boel. Ze lopen ontspannen rond en liggen op de lekkerste plekjes.
Ze hebben al veel stapjes gemaakt en zijn nu klaar voor hun forever home. Ze zoeken een rustig huisje zonder kleine kinderen. Met een baasje die veel tijd en liefde voor ze heeft en ze net dat laatste zetje kan geven zodat ze uitbloeien tot gezellige huiskaters. Op rustige honden reageren ze goed en ook kunnen ze prima omgaan met andere katten en grote kinderen die respectvol met een dier om kunnen gaan. Interesse? Mail dan snel naar dierenasiels@hokazo.nl!

Wederom een foto uit de oude doos. Een foto waarvan wij wel willen weten wanneer die gemaakt is. Ook horen we graag wie de personen zijn die op de foto staan. Weet jij wie deze mensen zijn? Dan horen we dat graag via redactie@demooirooikrant.nl, via 0413-479322 of loop eens bij ons binnen: Heuvel 7. De koffie staat klaar!

Zicht op Knoptoren behouden

In DeMooiRooikrant van 27 juni werd bericht dat ontwikkelaar OKKO woningen wil bouwen bij de Eerschotsestraat. Het plan hiervoor ligt nu ter inzage.

Op 20 oktober 2016 heeft de Raad van de voormalige Gemeente Sint-Oedenrode het gebied 'Knoptoren en omgeving' aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht. Als het plan van OKKO wordt gerealiseerd, zal het huidige zicht op de Knoptoren vanaf de A50 en de Noordelijke Randweg worden belemmerd. Dit vanwege het realiseren van een appartementengebouw aan de rand van het plangebied van 16 m. hoogte. OKKO geeft in zijn plan ook toe dat het bestaande zicht niet kan worden gehandhaafd. Verder voorziet het plan van OKKO in het aanbrengen van z.g. 'dove gevels' bij dit gebouw en bij de patiowoningen die aan de zijde van de Noordelijke Randweg komen staan. Deze 'dove gevels' zullen een hoogte van minimaal 6 m. hebben. Deze 'geluidswand' is noodzakelijk om zo dicht bij de A50 woningen te kunnen realiseren. Dat zal vanaf de A50 bepaald géén fraai gezicht opleveren.
Het appartementengebouw komt te staan in de uiterste zuidwestelijke hoek van het plangebied, pal tegen het kwetsbare, beschermde natuurgebied achter de Knoptoren. In dat natuurgebied ligt een oude Dommelarm. Het plangebied maakt, tenslotte, deel uit van de hooggelegen dekzandrug waarop het middeleeuwse Eerschot is gebouwd. OKKO wil in dit eeuwenoude landschap een deel van die dekzandrug verlagen om er een plasdras, een half-moeras – aan te brengen: een rechtstreekse aantasting van het oorspronkelijke, middeleeuwse landschap. In zijn huidige vorm is dit plan van OKKO op diverse punten in strijd met de bestaande waarden in dit gedeelte van Eerschot. Het dient daarom door de Raad van Gemeente Meierijstad te worden afgewezen.

Richard de Visser

Prijzen van huizen blijven stijgen

In alle Eurolanden is de prijs van een koopwoning weer gestegen ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde prijs ligt 4,5 procent hoger. In Nederland zijn de huizenprijzen zelfs gemiddeld 9,3 procent hoger.

Toch is het niet Nederland waar de prijsstijging het hoogst is. Dat is in Litouwen. Daar zijn de prijzen met 13,7% gestegen. Slovenië doet er amper voor onder met 13,4%. In Italië en Finland zijn de huizenprijzen in tegenstelling tot de andere landen gezakt.

16 / 32

17 / 32

Kerkberichten

Martinuskerk (centrum)
Za 14/7 15.30u: Orgelconcert. 18.30u: Eucharistieviering met het Pelgrimskoor Intenties: Dien de Leijer-Moeskops (mgd); Jan van Roosmalen (mgd); Frens Versantvoort (mgd); overleden ouders Linders- v.d. Wijst; overleden ouders de Korte- Verhaar; Johan Linders; Piet Habraken.
Zo 15/7 Vijftiende Zondag door het jaar 09.30u: Eucharistieviering met volkszang. Intenties: An Lathouwers (mgd); Louis van der Veen (mgd); Leo van Driel; Marietje van Driel van der Heijden (mgd); Overleden ouders Timmermans van den Broek; Jan van Rooij en zoontje Marcel.
Maandag, donderdag en vrijdag 09.00u: Eucharistieviering in de Dagkapel van de Goede Herderkerk.
Di 09.00u: Eucharistieviering in de Heilige Antonius van Padua kerk te Nijnsel.
Wo 19.00u: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant.
Do 10.30u: Uitvaartdienst voor Wim Bekkers
In de schoolvakantie van 07 juli t/m 19 augustus is het parochiecentrum van de Martinuskerk op donderdag gesloten. Geopend op dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

Sint Antonius Nijnsel
Zo 15/7 Eucharistieviering om 11.00 uur met volkszang. Intenties: Dien Oerlemans- Vos, Martien Raaijmakers, Marinus en Drika Verhagen- van Hooff en zoon Rini.
Di 17/7 9.00u: Eucharistieviering.

H. Martinus Olland
In de vakantieperiode tot 31 augustus zijn er geen eucharistievieringen in de Ollandse kerk.

Sint Genoveva-kerk
Do 12/7
18.15u: Rozenhoedje, 18.30u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Za 14/7 Geen eucharistieviering
Zo 15/7 09.30u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst intentie: Harrie en Tonny Swinkels-Reloe, Jan Overzee, Bets van Maasakkers-van der Pas, ouders van Maasakkers-Huijbers, Jan Adriaans, Wim van Heeswijk.

Sint Petrus' Banden
De vieringen vinden plaats in de Sint Genoveva-kerk in Breugel, behalve de viering iedere zaterdagmiddag 16.30 uur in Berkenstaete.
Za 14/7 16.30u: woord- en communieviering Berkenstaete.
Zo 15/7 09.30u: Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor Breugel. 11.00u: Eucharistieviering Intentie: Bert van Vlokhoven, Louis Pessers, Hanne van den Hurk – Bennebroek, Cees Laas, Martien van Kleef.

Odendael
Zo 15/7
10.00u: eucharistieviering. Intentie: Theo Bekkers
Di 17/7 19.00u Rozenhoedje bidden in de stilteruimte

Protestantse kerk (PKN):
Dienst in Son: Zo 15/7 10.00u. Ds. G. Baerends

Muzikale samenwerking rondom Smitsorgel

Muzikale samenwerking rondom Smitsorgel

Je kunt het gerust een traditie noemen, de zomerconcerten die worden georganiseerd door Stichting Smitsorgel Sint-Oedenrode. Al jaren vinden op de zaterdagen in de maanden juli en augustus, in de H. Martinuskerk (Sint-Oedenrode centrum) concerten plaats onder de naam: 'Muziek op en rond het Smitsorgel.' Zaterdag 14 juli klinken niet alleen de orgelklanken die organist Bert Augustus uit het orgel weet te toveren, maar zullen ook de blokfluittonen van Els Althuizen de kerkruimte vullen.

Beide musici staan garant voor een prachtig, uitgebalanceerd programma waarbij de tonen van de fluit op onnavolgbare manier harmoniëren met het monumentale Smitsorgel dat Sint-Oedenrode rijk is.
Els Althuizen studeerde blokfluit aan het Conservatorium in Tilburg bij Pieter van Veen en sloot deze opleiding af met de diploma´s docerend musicus (1980) en uitvoerend musicus (1981). Later studeerde zij nog verder bij Marijke Miessen in Amsterdam. Zij maakte deel uit van diverse muziekgezelschappen en verleende medewerking aan een aantal radio- en cd-opnames en aan de instrumentale begeleiding van koren tijdens concerten. Momenteel speelt zij in "de Bijenkorf, gezelschap voor Barokmuziek" en is zij een van de vaste instrumentale begeleidsters van de "De Witt Academy".
Bert Augustus (Eindhoven, 1952) werkt sinds 1989 als campanoloog bij klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts te Asten en sinds enkele jaren ook bij het Museum Klok & Peel aldaar. Hij studeerde natuurkunde (HTS Eindhoven), orgel (Brabants Conservatorium) en beiaard (Nederlandse Beiaardschool). Hij was organist aan de Brigidakerk in Geldrop, de Willibrorduskerk in Berkel-Enschot en de Thomaskerk te Eindhoven. Als beiaardier was hij verbonden aan het Oude Willibrorduskerkje in Waalre en als assistent beiaardier aan de Philipsbeiaard (Catharinakerk) in Eindhoven. Sinds voorjaar 2002 is Bert Augustus naast zijn werk in Asten als vaste bespeler verbonden aan het in 2001 gerestaureerde Smits (I) orgel (1839) in de Martinuskerk te Sint-Oedenrode. Van 1994 tot aan de restauratie in 2004 was hij betrokken bij de voorbereiding van de restauratie van het Vollebregt-Smitsorgel in de Brigidakerk in Geldrop. Sinds 2011 is hij beheerder van het in dat jaar gerestaureerde Smits (I) orgel (1838) in de Willibrorduskerk in Deurne. Hij is momenteel lid van het bestuur van de Nederlandse Sint-Gregorius Vereniging, Bisdom Den Bosch.
Op het programma van zaterdag 14 juli staan werken van o.a. Unico Wilhelm van Wassenaer, Jacob van Eyck, Michel Corrette en Jacob van Eyck. Waarschijnlijk verrassend is dat in dit rijtje ook de namen Lennon & McCartney staan. Ook een van de werken van deze eigentijdse componisten staat zeker ook op het programma van deze zaterdag. Het concert waarvoor u van harte wordt uitgenodigd begint om 15.30u. en is gratis toegankelijk.

Talentvolle organist bespeelt Smitsorgel

De Stichting Smitsorgel had de jeugdige organist Niels de Klerk uitgenodigd om op zaterdagmiddag 7 juli het monumentale Smitsorgel te bespelen.

Door: Bert de Graaf

Niels de Klerk is een veelbelovend orgelstudent aan het Tilburgs Conservatorium. In 2005 begon hij als 8-jarige met orgelspelen. Voorts piano- en orgellessen bij Simon van 't Hoff en Jelena Bazova. Niels nam succesvol deel aan concoursen en masterclasses. Hij is organist in een vijftal kerken rondom zijn woonplaats Werkendam.
Het jeugdig toptalent bespeelde het orgel vlot en meesterlijk. Het publiek hoorde werken van Bach senior, P. Hindemith, Vaughan Williams, Mendensohn-Bartholdy en een goed uitgevoerde improvisatie van Yesterday van de Beatles. Tot slot hoorden de aanwezigen een prachtig uitgevoerd orgelwerk van Rheiberger uit Sonate 8; introduktion und Passacaglia.
Het slotnummer kwam veel te vroeg en de aanwezigen beloonden Niels met een geweldig applaus.
In ieder geval het bewijs dat Stichting Smitsorgel, door zo'n jeugdig toptalent naar Rooi te halen, betrokken is bij de orgelmuziek. Het Rooise publiek profiteert daarvan. Het is alleen jammer dat maar weinig mensen komen luisteren.

Red Bull en Bavaria

Een tijdje geleden zag ik een kennis van me voorovergebogen in de berm scharrelen. 'Dag Maria, alles goed?' vroeg ik. Die hield een plastic zak met daarin zwerfafval omhoog. 'Soms kan ik het gewoon niet meer aanzien, dan duik ik even de berm in.' Ik werd helemaal blij van haar actie. 'Goed bezig, Maria!'

Nu raap ik ook wel eens wat zwerfvuil op, maar ik doe het makkelijke werk. Ik gooi wel eens een blikje dat op straat ligt in de vuilnisbak. Meestal praat ik er alleen maar over. Bijvoorbeeld als ik met vriendinnen aan het wandelen ben. Dan zeggen we: 'We hadden een plastic zak mee moeten nemen, hadden we mooi deze rommel in kunnen doen.'
Gestimuleerd door Maria, trek ik er vandaag serieus op uit. Ik heb twee fietstassen aan mijn fiets gehangen, een paar vuilniszakken en tuinhandschoenen meegenomen. Ik ga een straat 'adopteren' en schoonmaken; 'adopt a street', op de Amerikaanse toer dus. Ik kies voor de Langstraat, een sluipweg in het Roois-Schijndelse buitengebied. Waarom de Langstraat? Daar fietste ik pas geleden. De berm werd net gemaaid en daardoor werd er een grote hoeveelheid afval zichtbaar. Ik zal dus eer van mijn werk hebben. Daarbij lijkt het me een straat waar ik onopvallend en ongestoord aan mijn – eenmalige? – experiment kan beginnen.
Ik ben op mijn bestemming, trek mijn tuinhandschoenen aan en begin. Meer lopend dan fietsend struin ik links en rechts de berm af. Op iedere meter is het raak. Onwillekeurig begin ik een studie te maken van het afval, wat ligt er zoal? Blik, glas, plastic, papier. De meeste blikjes zijn van Red Bull, maar ook Bavaria komt vaak voor. Ik kom veel lege pakjes sigaretten en shag tegen, snoepwikkels, chipszakken en zakdoeken. Zwerfvuil is nooit 'gezond' afval. Het roept bij mij ineens allerlei vragen op. Waarom zitten snacks eigenlijk niet in biologisch afbreekbare verpakkingen? Waarom zijn het juist de snoepers, rokers en de Red Bull-drinkers die hun afval weggooien? Of werken die producten juist weggooi-gedrag in de hand?
Als mijn fietstassen vol zijn heb ik slechts een paar kilometer afgelegd. De ambitie om de hele Langstraat op te schonen, blijkt te hoog gegrepen. En nu? Waar ga ik de troep laten? Nergens is een vuilnisbak te bekennen. Er zit niets anders op dan het zooitje thuis in de grijze bak te gooien. 'Moet jij er nog voor betalen ook,' zegt een klein stemmetje dat ik haastig wegdruk. Niet zeuren.
Op de terugweg zie ik overal blikjes en plastic liggen. Ik let er nu natuurlijk speciaal op, zie niets anders meer. Ik word er een pietepeuterige milieufreak van. Bij een picknickplaats leeg ik een klein deel van mijn tassen in een vuilnisbak. Nu kan ik onderweg naar huis weer wat oprapen.
Thuis gooi ik de zakken in de kliko en schenk mezelf een kop thee in. Ik neem er een grote koek bij, die heb ik wel verdiend. Gaf het voldoening? Ja, al zet het nauwelijks zoden aan de dijk. Alle beetjes helpen, dat moet de insteek zijn. Is dit voor herhaling vatbaar? Ja, maar dan liever niet meer in m'n eentje, daar is weinig lol aan. Misschien moet ik met vrienden een straat adopteren. Zwerfvuil oprapen, gezellig filosoferen over Red Bull, Bavaria, sigaretten en chips en ondertussen een snack eten.

Elli de Rijk
Reageren? schrijvers@impesant.nl

Gezamenlijke realisatie Duizendjarig Woud

Op donderdag 05 juli om 13.00 uur gaan Ahrend, Meierijstad en Kunststichting Sint-Oedenrode een overeenkomst tekenen bij Ahrend voor gezamenlijke realisatie van de het Duizendjarige Woud. Met kunstwerken worden het Ommetje Rijsingen met het Observatorium (Frank Havermans, 2009) en de Uitkijktoren (Lucas Lenglet, 2011) en de Kasteellaan nogmaals met elkaar verbonden. Hierdoor ontstaat een prachtig lange wandelroute omgeven door diverse kunstwerken tussen de Boskantseweg - via Rijsingen - en de Kienehoef.

Door de ondertekening van de overeenkomst kan de Kunststichting met de uitvoering beginnen van het projectonderdeel van Landschap van Allure, het zogenaamde "Duizendjarig Woud". De Kunststichting Sint-Oedenrode zet zich al jaren in om het Rooise landschap met kunst te verbinden en wandelpaden aan elkaar te knopen zodat wandelaars op een bijzondere en toegankelijke manier kennis kunnen nemen van het prachtige landschap. De realisatie van het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van diverse organisaties, waaronder het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (bkkc), Brabant C, Provincie Noord Brabant.

Foto: 112nieuwsonline.nl
Foto: 112nieuwsonline.nl

Moerasbos en klimaatbestendige aanplant
In het Duizendjarig Woud staan bomen die minstens duizend jaar oud kunnen worden. Het is een bos van bomen die in vier leeftijdsklassen en verschillende variaties worden aangeplant, en die bestand zijn tegen klimaatveranderingen en die optimaal gedijen in het dynamische milieu van de Dommel, met zijn regelmatige overstromingen. Het is niet alleen een betoverend moerasbos dat de Dommel siert, maar het is ook een educatief voorbeeld van klimaatbestendige aanplant. De bomen krijgen een volle groene ondergroei die door het jaar heen voortdurend verandert. Deze nieuwe biotoop zal de flora en de fauna langs de Dommel versterken.

Historie
Op het terrein, tegenover de toegang naar Slotje Henkenshage, van Ahrend, heeft de toegang naar het Slotje Lochtenburg gelegen. De historische toegang tot de Kasteellaan (richting Kasteel Henkenshage) wordt in de ontwikkeling van het kunstproject Duizendjarig Woud opgenomen, waarbij de behorende historische elementen zoals de leeuwen op deze locatie worden teruggebracht.

Vakmanschap
De opdrachtgever werkt met professionals die hun sporen hebben verdiend in de vormgeving en verbijzondering van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld met Floris Alkemade, sinds kort de nieuwe Rijksbouwmeester, woonachtig in Sint-Oedenrode alwaar hij zijn buro FAA heeft. Hij is betrokken bij het IABR projectatelier Brabantstad, is professor in Gent en heeft een lectoraat bij de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Bedenker van het Duizendjarig Woud is landschapsarchitect Paul Roncken. Hij is onder meer docent aan de Wageningen Universiteit, met als specialisatie Landschap en Design. Roncken is tevens auteur van het Raamwerk kunst A50, met onder meer de NAR route waarvoor de NAR toolkit is ontwikkeld.

Grote brand aan Spierkesweg

Het leek vorige week woensdagavond wel of de hele avond was gevuld met brandweersirenes. Dat had een reden. De brandweer moest twee keer kort achter elkaar uitrukken.

In eerste instantie werd op MooiRooi.nl al gemeld dat de brandweerkorpsen van Schijndel en Rooi woensdagavond op weg gingen naar het Vogelsven voor een bosbrand. Het bleek echter niet om een bosbrand te gaan, maar om een bankje dat in brand stond. Vermoedelijk was dat brandje aangestoken.
De brandweer bluste de brand vrij snel, keerde huiswaarts en kreeg direct weer een oproep. Ditmaal vanuit de Spierkesweg, op steenworp afstand van het Vogelsven. Daar stond een stal in brand. Eerst trok het Rooise korps er weer op uit en tien minuten later werd ook het Schijndelse korps weer opgetrommeld. Ook de Veghelse brandweer werd gebeld, omdat zij een hoogwerker hebben die in dit geval nuttig was.
Eenmaal ter plaatse bleek dat een stapel mest was gaan branden die tegen een grote stal aan lag. Volgens een omwonende smeulde het de hele avond al en was er eerder al eens water overheen gegooid. Dat heeft dus niet geholpen. Daarmee lijkt het onwaarschijnlijk dat de twee branden van die avond met elkaar te maken hebben.

Bijzondere bomen in Rooi

Foto: Picasa

Sint-Oedenrode ligt in een boomrijke omgeving. Tussen al deze verschillende bomen bevinden zich bijzondere exemplaren. Dit kunnen zeldzame soorten zijn, bijzondere snoeivormen of bomen die op zichzelf heel opvallend zijn of karakteristiek voor deze omgeving. Als die bijzondere bomen meer dan 80 jaar oud zijn kunnen ze onder voorwaarden worden opgenomen in de landelijke lijst van monumentale bomen. Stichting Het Roois Landschap is bezig met een inventarisatie van bijzondere bomen in Rooi en wil u in deze serie kennis laten maken met enkele daarvan.

De Bergiep of Ruwe Iep (Ulmus glabra )
De Bergiep is een van de iepensoorten die in ons land van nature voorkomt. Toch is deze boom in het wild bijzonder zeldzaam in Nederland. Bovendien is de oorspronkelijke vorm van de Bergiep zeer vatbaar gebleken voor de iepenziekte, reden waarom er niet veel oude exemplaren van deze soort zijn overgebleven. Door deze iepenziekte, een schimmelaantasting die wordt verspreid door Iepenspintkevers, ging alleen al in de jaren 30 van de vorige eeuw ongeveer 60% van de Nederlandse iepen verloren. De verschillende soorten van de iep zijn niet altijd gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. Eén kenmerk hebben alle iepen echter gemeen: de bladeren zijn niet symmetrisch door hun opvallend scheve bladvoet.

De Bergiep op het Martinuskerkhof (Ulmus glabra 'Exoniensis')
De Ulmus glabra 'Exoniensis' wordt ook wel aangeduid met de Nederlandse naam Pluimiep. In 1826 werd deze variëteit van de Bergiep als zaailing gevonden in een tuin nabij Exeter in Zuidwest Engeland, vandaar ook de naam Exoniensis. Van daar werd deze verder verspreid. Een Exoniensis is goed te onderscheiden van andere iepen: Het blad is enigszins gekroesd en de twijgen van de boom groeien allemaal omhoog als een soort van pluim. Dit verklaart de benaming Pluimiep. Als de bomen jong zijn groeit de kroon recht omhoog, terwijl deze later gaat uitzakken. Dit levert een bijzonder silhouet op bij oudere exemplaren. Verder valt op dat juist deze variëteit van de Bergiep beter dan de wilde vorm bestand is tegen de iepenziekte. Om die reden is deze in de 20e eeuw wat vaker aangeplant dan andere iepensoorten nadat deze ziekte in 1918 voor het eerst werd waargenomen.
Het Rooise exemplaar van de Ulmus glabra 'Exoniensis' werd al lang daarvoor geplant, namelijk rond 1854 toen het kerkhof bij de Martinuskerk in het centrum werd aangelegd. Samen met enkele bruine Beuken behoort deze iep nog tot de oorspronkelijke beplanting. Deze oude bomen vormen het raamwerk van het groen op het kerkhof, dat als geheel een beschermd rijksmonument is.
Wat Stichting Het Roois Landschap betreft vormen de bomen een belangrijk en onmisbaar onderdeel van deze monumentale status. Deze Bergiep en de enorme bruine Beuk naast de calvarieberg hebben door hun schoonheid en monumentale status een vermelding gekregen in het landelijk register van monumentale bomen, te vinden op www.bomenstichting.nl.
Toen de iep in 2015 werd opgemeten had deze een omtrek van 4,07 meter op 1,30 hoogte en een hoogte van ongeveer 20 meter.

Heeft u meer informatie over deze boom of wilt u meer weten over Stichting Het Roois Landschap? Mail rooislandschap@gmail.com. Tekst en Foto: Henri van Weert, Stichting Het Roois Landschap


Welzijnsorganisaties slaan handen ineen

Afgelopen vrijdag ondertekenden ONS welzijn, Welzijn de Meierij, Lumens, MEE regio 's-Hertogenbosch en Juvans in 't Spectrum in Schijndel een samenwerkingsovereenkomst.

Hiermee leggen zij officieel vast dat zij hun krachten blijven bundelen ten gunste van de inwoners van Meierijstad. Bij deze gelegenheid waren verschillende andere spelers uit het sociaal domein aanwezig. Ook Eus Witlox, wethouder zorg, volkshuisvesting en volksgezondheid, in Meierijstad is getuige van dit moment: "Jullie hebben jezelf overstegen. Het vraagt lef om te kijken naar de snijvlakken van je eigen organisatie. Jullie doen dat! En daar ben ik heel blij mee."

UDEN. Ondertekening bestuursovewreenkomst snelfietsroute F50. Veghel-Uden.Harry van Rooijen, Christophe van der Maat en Franko van Lankvelt Foto : Wim Hollemans Foto: Wim Hollemans

De meerwaarde van samenwerken
"Samenwerken is meer dan samen dingen doen. Het is samen denken, samen beslissen en de ander dingen gunnen. Wij werken samen met elkaar, als professionals, maar ook of juist met de inwoners van Meierijstad. Wij gunnen hen een zo prettig en zelfstandig mogelijk leven. Samenwerken maakt dit beter mogelijk," zegt Roland van der Heijden, manager bij Lumens.

Ruimte voor anderen om zich aan te sluiten
De samenwerkingspartners willen hun expertise delen en nog meer verbindingen aangaan. Deze samenwerking is een open bolwerk waarbij andere organisaties en individuen zich kunnen aansluiten. Trix Cloosterman, bestuurder van Welzijn De Meierij: "Onze onderscheidende kracht is dat wij werken vanuit lokale kennis, lokale netwerken en dorpskernen. Daardoor weten wij wat onze inwoners nodig hebben en kunnen wij hierop inspelen."

Inwoners hebben al profijt van de samenwerking
"Onze ambitie is om te werken vanuit de kracht van de inwoners. Wij willen aansluiten bij wat zij daadwerkelijk willen," verteld Miriam van der Smissen, bestuurder van ONS Welzijn. Voor de inwoners betekent dit concreet dat voor hen duidelijk is welke mogelijkheden er in hun buurt zijn op het gebied van maatschappelijke hulp en ondersteuning. Hierbij is het voorkomen van problemen een belangrijk onderdeel van de gezamenlijke aanpak. Inwoners worden aangemoedigd om zelf en met het eigen netwerk problemen op te lossen. Daarin worden zij indien nodig ondersteund door de organisaties.

Eerdere samenwerking
Voorheen werkten de organisaties ook al samen. Enkele voorbeelden van de samenwerking zijn: De Beursvloer Meierijstad breed, Buurtbemiddeling Meierijstad, diverse samenwerkingsprojecten met het jongerenwerk zoals jonge mantelzorgers en gezamenlijke voorlichting voor ouders en de ontwikkeling van project Werkplaats Financiën.

Snelfietsroute gaat er komen

De gedeputeerde van provincie Noord-Brabant en de wethouders van Meierijstad en Uden hebben vandaag de samenwerking voor de snelfietsroute formeel bezegeld. Zij deden dat

met een handtekening onder een bestuursovereenkomst. Hiermee is de weg vrij om in Meierijstad aan de slag te gaan met het schetsontwerp en het fietsstimuleringsplan. Het schetsontwerp wordt samen met belanghebbenden en aanwonenden uitgewerkt. De provincie neemt een aanzienlijk deel van de kosten voor rekening en stelt kwaliteitseisen aan de snelfietsroute. Maar daarbinnen kunnen lokaal keuzes gemaakt worden. Na de zomervakantie wordt het ontwerpproces in Meierijstad gestart. Uitgangspunt is het noordelijk tracé, waarvoor de raad dit voorjaar al gekozen heeft. Op 7 mei hebben veel mensen de inloopavond in het gemeentehuis in Veghel bezocht. Veiligheid, en uitstraling zijn daarbij naar voren gekomen als belangrijke aandachtspunten. Bewoners krijgen een rol in de uitwerking van het ontwerp en worden na de zomer uitgenodigd hun bijdrage te leveren. Harry van Rooijen, wethouder in Meierijstad: "We begrijpen de zorg van omwonenden over o.a. veiligheidsaspecten. Tegelijkertijd merkten we op 7 mei dat niet bij iedereen duidelijk is hoe een fietsstraat werkt, eruit kan zien en veilig kan zijn voor zowel gebruikers als aanwonenden. Daarom willen we samen met belanghebbenden uit Veghel elders een voorbeeld gaan bekijken. Dat biedt ook de gelegenheid de ervaringen van bewoners daar te horen. Daar kunnen we ons voordeel mee doen in het ontwerpproces".

Fietsstimuleringsplan
De aanleg van de snelfietsroute is éen. Maar het gaat er ook om dat mensen gestimuleerd worden de route te gebruiken. Als meer mensen vaker de auto laten staan, draagt dat bij aan een betere doorstroming op de weg. Dat is noodzakelijk om Veghel goed bereikbaar te houden. Provincie en gemeente hebben als doel dat meer mensen de fiets gaan gebruiken. De gemeente stelt daarom ook op korte termijn een fietsstimuleringsplan op. Daarin staan concrete acties en maatregelen die ervoor moeten zorgen dat meer mensen de snelfietsroute gebruiken. Speciale aandacht gaat daarbij naar de werkgevers: wat kunnen zij zelf doen om hun eigen werknemers te stimuleren.

Fight Cancer Night bijna uitverkocht

Een uniek evenement in de regio en dat blijkt wel. Van de 1000 beschikbare tickets zijn er slechts nog een kleine 100 beschikbaar.

Wat is de Fight Cancer Night?
De Meierijstad Fight Cancer Night vindt plaats op zaterdag 18 augustus 2018 in Boerdonk. Dit outdoor evenement waarbij ondernemers uit Meierijstad het tegen elkaar gaan opnemen in de ring om zoveel mogelijk geld op te halen voor het gevecht tegen kanker zal in de open lucht plaatsvinden op 't Weike in Boerdonk. Maar liefst 14 ondernemers doen hier aan mee en zijn al enkele maanden aan het trainen om het kickboksen onder de knie te krijgen. Die avond vinden er dus 7 gevechten plaats in een echte boksring. Een show met alles er op en eraan!

De spanning neemt toe
De vakantie komt eraan en veel van de fighters trainen 3 keer per week en een aantal volgen zelfs nog individuele trainingen. Toch is de vraag "hoe hou ik mijn conditie de komende weken op peil?". Springtouwen worden ingepakt omdat de boksballen niet passen. Sommige fighters gaan overigens niet op vakantie. Alles voor de wedstrijd zeg maar. Hoezo spanning?

Start Kaartverkoop
Natuurlijk hebben de deelnemers een voorkeur gehad bij de kaartverkoop. Dat liep als een tierelier. Daarom lijkt het er naar uit te gaan zien dat we gaan richting een volledig uitverkochte avond! Wil jij nog tickets. Check onze website www.fightcancernight.nl. Onder de button tickets kunt u ook tickets aanschaffen. Verder vindt u daar ook alle informatie en het actuele programma overzicht met de gevechten. Wilt u meer specifieke informatie? Stuur dan een e-mail naar info@fightcancernight.nl.


Kinderen welkom in wolwerkplaats

Iedere dinsdag van 10.00 - 15.30 uur mag iedereen vanaf 6 jaar komen helpen in de wolwerkplaats. Deze is te vinden in de Schaapskooi te Schijndel.

Vooral nu in de vakantie is dat een gezellig en leerzaam uitje. Deelnemers mogen meehelpen om de wol van de schapen van de Schaapskooi te kaarden, te vilten, te weven enz. Tip: neem een steen mee die goed in de hand past. Dan kan er iets moois omheen gevilt worden. Dan wordt de steen een 'aaikei'. Zo worden er nog meer leuke dingen gemaakt. De kosten zijn per activiteit 1 euro. Aanmelden is niet nodig. Als er heel veel belangstelling is dan zullen ze een nummer moeten trekken. Informatie : rinske-liedia@hotmail.com of 06 15526615

Gemeente ondersteunt innovatieve ideeën Burgerinnovatiefonds

Gemeente Meierijstad juicht het toe wanneer inwoners van Meierijstad initiatieven ontplooien die gericht zijn op sociale of technische innovatie en helemaal wanneer deze een bijdrage leveren aan de participatie binnen de gemeente. Daarom stelt de gemeente voor 2018 een Burgerinnovatiefonds van €50.000,-- beschikbaar voor deze initiatieven.

Beter of anders

Inwoners weten vaak als geen ander wat er anders of beter kan in hun omgeving. Met het Burgerinnovatiefonds krijgen zij de ruimte om (samen) met nieuwe initiatieven aan de slag te gaan. Vanaf september 2018 kunnen zij hun innovatieve ideeën aandragen.

Start na zomervakantie
Het burgerinnovatiefonds is helemaal nieuw en daarmee nog onbekend. De mogelijkheden en de spelregels van het fonds worden na de zomervakantie verder bekend gemaakt. Aanvragen van de subsidie is vanaf dat moment mogelijk. De periode vanaf de zomervakantie tot en met eind 2018 geldt als een pilotperiode. Eind 2018 worden alle initiatieven en de opbrengst ervan geëvalueerd.

Toekomst zwemschool voor kinderen met beperking ongewis

De toekomst voor het zwemmen voor ruim 60 kinderen uit Meierijstad en omgeving met een beperking als autisme of adhd staat nog steeds op losse schroeven, omdat nog niet zeker is of de gemeentelijke subsidie wordt voortgezet. Melanie Kastelijn, die hen met haar zwemschool Aqua Health speciale zwemlessen geeft via de stichting Buitengewoon Bijzonder uit Schijndel, is er niet gerust op.

Kastelijn is nog niet tevreden met de afloop van het gesprek wat zij hierover heeft gehad met sportwethouder Coby van der Pas. Die zou zoeken naar oplossingen op korte én lange termijn, en naar een overbruggingskrediet, maar de tijd dringt en Kastelijn wil vóór de zomervakantie duidelijkheid. De wethouder wil kijken of de kinderen ook bij andere aanbieders van zwemlessen terecht kunnen. Volgens Kastelijn hebben de kinderen in kleine groepen speciale aandacht nodig, die ze lang niet overal krijgen. Ze wil een structurele oplossing. Bij het ter perse gaan van deze krant was er nog geen reactie van de gemeente over het collegebesluit.

Krachten bundelen in onderhoud

Besturen van gemeente Meierijstad, WSD en IBN zijn akkoord met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De sociale werkbedrijven IBN en WSD willen net als de gemeente Meierijstad, de bewoners nog meer betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en het beheer van openbare ruimte.

Mes snijdt aan twee kanten

WSD en IBN helpen de mensen aan het werk die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben; Bijvoorbeeld omdat ze re-integreren nadat ze lang werkloos zijn geweest of omdat ze een beperking hebben. De voormalige gemeente Veghel werkte voor de onderhoudstaken al met IBN; Schijndel en Sint-Oedenrode deden zaken met WSD. Jan Simons, algemeen directeur WSD is trots om samen met IBN een volgende stap kunnen zetten in het groenonderhoud in de gemeente Meierijstad: "In deze samenwerking versterken de doelen elkaar: een schone, fijne woon- en werkomgeving en het aan het werk helpen én houden van mensen die daar hulp bij nodig hebben."

Beleving als graadmeter onderhoud
Met de overeenkomst wordt het bestaande partnerschap op belangrijke punten vernieuwd. De gemeente Meierijstad wil een veilige en goed onderhouden en beheerde openbare ruimte. Vanaf 1 januari 2019 wordt er nog maar met éen integraal bestek voor groen en grijs gewerkt. Er blijft sprake van inbesteding; dat wil zeggen dat de gemeente de opdracht rechtstreeks gunt. Doordat WSD en IBN in de coördinatie en uitvoering samenwerken wordt de gemeente maximaal ontzorgd in de beheertaken.

Open dag bijenvereniging Bijerijstad

Zondag 15 juli heeft de bijenvereniging Bijerijstad een open dag in het Geerbos te Veghel. Het Geerbos ligt aan de linkerkant langs de weg van Veghel naar Vorstenbosch.

De bijenhal van de vereniging bevolkt met bijen ligt in het Geerbos en is die dag te bezichtigen. Een aantal leden (imkers) van de vereniging is die dag aanwezig om te vertellen over het leven van de bij. Verder is er een demonstratiekast met bijen, korfvlechter, bijenkaarsen, overige bijenartikelen en natuurlijk honing. Catering zorgt die dag voor heerlijke hapjes. U ben op zondag 15 juli welkom tussen 11.00 uur en 16.00 uur

Kaarten

"Als ge dun uurste slag nie hoalt, dan speulde ut noit kupot", zei een vriend van me tijdens een rondje rikken. Oh, wat kan ik genieten van een fijn potje kaarten. Terwijl ik dat met rikken, jokeren, pesten en toepen heb, heb ik dat totaal niet met Kerstkaarten. Vroeger hing bij ons vanaf 13 december het huis vol met kerstprenten. Geijkte kaarten met een kaars of een kerstboom. Wij mochten/moesten altijd meehelpen met het klaarmaken voor verzending. In de praktijk betekende dat: aanlikken van de postzegels. Helaas hadden onze ouders veel vrienden en grote families. Ik heb zelfs nu nog een volledig uitgedroogd plekje op mijn tong. Maak van het ongemak gewoon een hobby. Rond Pasen werden de kaarten vakkundig van hun postzegel ontknipt en dan kon het weekspel beginnen. Afwasbak met warm water, vierkantjes met postzegel erin en dan een uur of twee later was het postzegels vissen. Helaas had ik geen oom of tante in het buitenland. Mijn postzegel boekje was daarom ook totaal "verJulianaseerd". Gelukkig was er nog zoiets als zomervakantie. Dan kwam er wel eens een vakantiekaart binnen uit exotische landen als Duitsland of België. Ik heb het over de jaren tachtig. Tegenwoordig wordt er druk vakantie gevierd in nog exotischer oorden. Maar vakantiekaarten komen niet meer binnen. Via whatsapp zie ik nog wel wat vrienden eten gedurende hun reis naar Italië, Oostenrijk, Slovenië, Frankrijk of Ibiza. Tevens komt er vaak een snap van het lokale weerbericht. Meestal zonnig en tegen de 35 graden. Maar ja, wat heb je daaraan als filatelist? Vrienden en kennissen maken de mooie knip-, week-, insteekhobby wel heel erg lastig op deze manier. Gelukkig is vanuit Amerika Valentijnsdag over komen waaien. Daar wordt nog druk gekaart. Een vriend van me heeft trouwens 70 hobbies. Vissen en..... Ik heb maar niet doorgevraagd.

Cal Ambre

Vrijwilligers gezocht

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Ook deze keer hebben we enkele interessante vacatures van de vacaturebank voor u uitgelicht.

Stichting Ommekaar zoekt vrijwilligers
Stichting Ommekaar helpt gratis mensen die even hulp nodig hebben. Te denken valt aan vervoer (met of zonder begeleiding) naar ziekenhuis of huisarts, boodschappen, wandelen, kleine klusjes, oppassen enz. voor iedereen in Sint-Oedenrode. Maar daar zijn ook mensen voor nodig die dat willen doen. Daarom zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom. Inzet op afroep en in overleg. Wel is het zo dat het vervoer per auto niet gratis is: aan de vrijwilliger moet een redelijke kilometervergoeding worden betaald. Verder zoekt de stichting, om het bestuur weer compleet te hebben, iemand als afgevaardigde vanuit Nijnsel. (vacaturenummers 20234 en 12628).

Maatschappelijke begeleiders
Vluchtelingenwerk Sint-Oedenrode is op zoek naar een maatschappelijk begeleider in Sint-Oedenrode. Vluchtelingen die mogen blijven, moeten van alles regelen in het complexe Nederland, terwijl ze nog amper de taal spreken. Als Maatschappelijk Begeleider zorg jij dat vluchtelingen snel zelfredzaam worden. Het werk van een Maatschappelijk Begeleider is een onvergetelijke ervaring die je niet wilt missen! Op de locaties worden de maatschappelijke taken uitgesplitst in coaching bij vestiging en coaching bij integratie. Je wordt begeleid en krijgt trainingen aangeboden. Ook is er een reiskosten/onkostenvergoeding. Belangrijk is dat je begrip heb voor cultuurverschillen, dat je mobiel bent (auto, scooter, fiets) en dat je minimaal MBO niveau hebt. Kun jij goed problemen oplossen, zelfstandig (en in teamverband) werken en heb je doorzettingsvermogen? Reageer dan op deze vacature! Werktijden in overleg. (vacaturenummer 19975)

Sociaal vaardige vakman voor houtbewerking
Voor mensen met een lichamelijke of psychische beperking wil Welzijn de Meierij een leuke alternatieve dagbesteding bij de houtwerkplaats van de SOK in Schijndel aanbieden. Deze mooie locatie beschikt over alle materialen die nodig zijn om creatief met hout bezig te zijn. Doelgroep zijn onder meer cliënten van Laverhof, Onderdac en andere betrokken partijen. Voor deze houtwerkplaats zoeken wij een vakman die creatieve ideeën kan inbrengen en stimuleren. Daarnaast wordt verwacht dat hij of zij ook goed en ontspannen kan omgaan met de cliënten en hun beperkingen en begeleiding kan geven aan de ondersteunende vrijwilligers. De werkzaamheden vinden in principe een dagdeel per week plaats. Gezien de verantwoordelijkheden en de inhoud van de functie is een vergoeding bespreekbaar (vacature 20604)

Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij; (073 – 5441400) of (vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl).

Vrijwilligers Bernhoven zoeken versterking

"We prijzen ons gelukkig met de ruim 180 vrijwilligers die zich op allerlei terreinen in het ziekenhuis of de Polikliniek in Oss voor de patiënten inzetten," zegt voorzitter Ans Sweep van de Stichting Vrijwilligers Bernhoven. Voor een nieuw project zoeken Ans en haar collega's nieuwe enthousiaste vrijwilligers.

Een kopje koffie
In september is het de bedoeling te starten met een nieuw project, het rondbrengen van een kopje koffie/thee door een gastvrouw/heer op de poliklinieken van ziekenhuis Bernhoven in Uden. Op de polikliniek in Oss wordt dit al gedaan en zeer gewaardeerd door de patiënten en hun begeleiders.

Voor de patiënt
Alle activiteiten die door de vrijwilligers van Bernhoven worden gedaan zijn een aanvulling om het verblijf van de gasten in Bernhoven te veraangenamen. Uitgangspunt is dat hetgeen vrijwilligers in het ziekenhuis doen niet ten koste mag gaan van betaalde functies. "Vrijwilligers zijn in het ziekenhuis actief voor de patiënt, dat is ons belangrijkste uitgangspunt," aldus de voorzitter. En dat dit gewaardeerd wordt ervaren Ans en haar collega's dagelijks. In die zin leveren de vrijwilligers een wezenlijke bijdrage aan het streven naar gastvrijheid in Bernhoven.

De Stichting Vrijwilligers Bernhoven brengt haar activiteiten onder in projecten. Een compleet overzicht van de projecten die lopen staan op de website van Bernhoven www.bernhoven.nl/over-bernhoven-overig/stichting-vrijwilligers-bernhoven. Het project Beweeg Je Beter wil uitbreiden en heeft ook vrijwilligers nodig en voor degenen die iets anders willen dan het rondbrengen van een kopje koffie/thee komen er nog enkele plaatsjes vrij bij één van onze andere projecten. Vrijwilligers werken in de regel een dagdeel per week of twee weken en vaak samen met een collega. Wie zich aangesproken voelt om een steentje bij te dragen aan het welzijn van de bezoekers van Bernhoven kan een mailtje sturen naar vrijwilligersbernhoven@telfort.nl

Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker

Mannen bij wie prostaatkanker wordt vastgesteld kunnen moeite hebben daarover te praten. Soms moeten zij iets overwinnen voordat zij het er over kunnen hebben.

Om bespreekbaar te maken waar zij mee zitten, nodigt de ProstaatKankerStichting hen uit om hun ervaringen en vragen te delen met lotgenoten, die allemaal weten wat zij doormaken. Hoe zij ondanks de beperkingen toch kwaliteit van leven kunnen hebben. Daarnaast kan het krijgen van praktische informatie rond een behandeling belangrijke steun geven.
Daarom houdt de ProstaatKankerStichting een lotgenotenbijeenkomst in inloophuis De Cirkel, Evertsenstraat 19 in Helmond. Het thema van deze middag is: Prostaatkanker: moet ik positief denken of mag ik bang zijn? De bijeenkomst is op maandag 16 juli om 14.00 tot circa 16.00 uur. Partners en familie zijn, zoals altijd, welkom. De toegang is gratis.

Zevensprong van start gegaan

Foto: Jos van Nunen

Dinsdag is de 32e editie van de Zevensprong van start gegaan. Al ruim voor half 10 stonden veel van de 275 deelnemers met spanning klaar om een leuke vakantieweek te gaan beleven. De kinderen maakten eerst kort kennis met elkaar en hun begeleiding. Hierna opende voorzitter Martin van Hastenberg de Rooise kindervakantieweek voor alle kinderen uit groep 3 en 4 van het basis- en speciaal onderwijs.

Het thema van de 32e Zevensprong is "Zingend en swingend de Zevensprong door". De Zevensprong werd geopend door de Zevensprongfanfare. Zij hebben al twee jaar op rij de talentenshow gewonnen. Als ze dit jaar weer winnen mogen ze de beker houden. Natuurlijk zijn er meer talenten die mee doen, dus dit zal niet zo makkelijk worden. De fanfare nodigt alle kinderen uit om vrijdagmiddag naar te talentenshow te komen kijken.

Na de opening zijn de kinderen in groepjes met namen als Accordeons, Rappers en Trompetten, begonnen aan een leuk sport- en knutselcircuit. Er werd decor gemaakt voor de talentenjacht, pannenkoeken versierd, geknutseld en gedanst. Aan het einde van de middag werden de muziekinstrumenten en bladmuziek van de fanfare gestolen. Daar moesten de kinderen vandaag, woensdag, naar op zoek tijdens een vossenjacht in de Kienehoef. Ook werd er flink geklommen, geklauterd en gesprongen tijdens de zeskamp op spectaculaire springkussens.

Morgen, donderdag, is traditioneel de dag waarop het uitstapje met de bus plaatsvindt. Waar de reis naar toe gaat blijft nog even geheim... Snel weten waar de bus de kinderen naar toe heeft gebracht? Volg de Zevensprong dan op Twitter, Facebook of Instagram. Vrijdagochtend volgen de kinderen bij Mariëndael drie workshops waarin ze hun talenten op het gebied van zang, dans en slagwerk kunnen laten zien en verbeteren. 's Middags voert de leiding een toneelstuk op, en vindt na de pauze waarbij de Albert Heijn een verassing voor de kinderen sponsort, de talentenshow plaats. Daarna zullen de nodige vrijwilligers in het zonnetje worden gezet, en vindt de prijsuitreiking plaats. Om 15.30 uur is het tijd voor de afsluiting. Iedereen mag hierbij aanwezig zijn. De kinderen zullen als afsluiting laten zien wat ze geleerd hebben in de workshops. Daarna is om 16.00 uur de Zevensprong dan toch echt afgelopen.

Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen

Tijdens de Zevensprong is iedereen van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Ook kunt u de Zevensprong volgen via Twitter @zevensprongROOI, Facebook "Stichtingdezevensprong", Instagram "zevensprongrooi" of www.zeven-sprong.nl. Volgende week leest u meer over de Zevensprong in deze krant! Kijk voor alle foto's op www.mooirooi.nl

Succes voor Argo tijdens Lippepokal Duitsland

Afgelopen weekend vond in Lünen (Duitsland) de 27e Internationale Schwimmwettkampf um den Lippepokal der Sparkasse an der Lippe plaats met zwemverenigingen uit heel Duitsland, Nederland en Engeland. Tijdens deze wedstrijd draait alles om een spannende wedstrijd, met spannende estafettestarts, kwalificaties voor finales en vooral veel gezelligheid. In totaal werd door meer dan 600 zwemmers deelgenomen aan dit zwemevenement. Ook Argo was present met 19 zwemmers. Op het terrein aan de Cappenberger See was het Argo tentenkamp ingericht onder prima weersomstandigheden. Het gehele zwemweekend vond plaats onder de stralende zon.

Argo heeft tijdens de Lippepokal een prima prestatie geleverd. Er is een 10e plaats bereikt in het verenigingen klassement dat bestond uit 28 deelnemende verenigingen. Medailles waren er voor Lars Diesch (6), Isa van Doorn (1), Leonie Habraken (1), Marijke van der Heijden (3), Luuk Janssen (1), Roel Janssen (2), Naomi van der Post (1), Janne Santegoeds (1), Guus van Stiphout (4), Maartje van Stiphout (2) en Stef van Zitteren (1). In totaal wisten de zwemmers 23 medailles te behalen. Ook wisten enkele zwemmers de finale te bereiken, waar gezwommen werd voor geldprijzen. Guus van Stiphout, Stef van Zitteren, Lars Diesch en Luuk Santegoeds bereikten de finale voor de 100m vlinderslag (Guus en Stef), 100m rugslag (Guus en Luuk), 100m schoolslag (Lars en Guus) en 100m vrije slag (Guus en Stef) Argo dankt alle vrijwilligers die het weekend mede mogelijk hebben gemaakt. Speciale dank aan Albert Heijn en Emté uit Sint Oedenrode voor de geleverde sponsoring.

Lektocht
Terwijl het grootste deel van de Argo wedstrijdgroep afgelopen weekend in Lünen was voor een tweedaagse internationale zwemwedstrijd heeft Dana Janssen zondag voor de derde keer deelgenomen aan de zwemklassieker Beusichem – Culemborg. De Lektocht is de enige zwemwedstrijd die in een rivier wordt gehouden, waar ook de scheepvaart gewoon doorgaat en het startpunt niet gelijk is aan het finishpunt. Met veel tegenwind en stroming tegen was het dit jaar een zware editie voor de zwemmers. Deze zes kilometer lange zwemtocht met start vanaf de veerpont in Beusichem en finish in de jachthaven van het mooie Culemborg heeft Dana volbracht in een tijd van 1 uur en 42 minuten. In een deelnemersveld van 76 dames eindigde Dana halverwege.

Sportuitslagen

Bridge
BC de Neul.
A Lijn: 1e Harrie van Erp en Harry Hutschenmeakers 67,92 % – 2e Will van Rooij en Ben van de Steen 59,58 % - 3e Annie van de Sangen en Gerda van Oirschot 56,25 % - B Lijn: 1e Rinus Kuipers en Sjef van de Kerkhof 60,75 % - 2e Toon Majoor en Jan Wouters 59,72 % - 3e Rien en Helma van den Heuvel & Doca van den Oetelaar en Miep van Oss 56,60% - C Lijn: 1e Liesbeth Bekkers en Ria Verboort 57,99 % - 2e Gonnie de Poorter en Toon der Kinderen 3e Hennie en Wil Merkelbach 55,90 %.
Bridgeclub Rooi 750 4/7 A-lijn: 1. Irmgard Etman & Theo Janssen 63,75% 2. Henk Schakenraad & Henk van Walbeek 56,67% 3. Hetty van Geffen & Lieke Pieters 56,25% B-lijn: 1. Mia de Leijer & Riet van de Laar 59,90% 2. Anneke Majoor & Toon Majoor 58,33% 3. Marijn van den Akker & Evert Vugs 56,77% C-lijn: 1. Henriette van de Berk & Bertha van de Laar 71,53% 2. Carla van de Wetering & Maria van Deursen 56,94% 3. Jaap Agema & Rein Jansen 54,86% Zomerinloop elke woensdagavond voor leden en niet leden.
BC De Meierij 5/7: A-lijn: 1. Betsy van Kaathoven en Heleen Wiers en Helma van den Heuvel en Mia Poels 60.00 3. Jo Evers en Betsie van Gerwen 55.00 4. Jan van Erp en Ben van der Steen 53.75 B-lijn: 1. Ans van de Laar en Frans van den Boomen 58.33 2. Gerrie van Erp en Riet van de Laar 57.64 3. Nellie Seegers en Jan Seegers 57.58 4. Mies Stroeken en Jos jansen 56.06. Einduitslag 5e competitieronde: A-lijn: 1. Helma van den Heuvel en Mia Poels 55.68 2. Riet van Hout en Cees van Hout 54.41 3. Jo Evers en Betsie van Gerwen 54.25 4. Harrie van Erp en Jan van Erp 52.78 B-lijn: 1. Nellie Seegers en Jan Seegers 60.17 2. Mies Stroeken en Jos Jansen 57.90 3. Jo Verhoeven en partners 55.25 4. Jo van den Oever en Lenie van Rooij 52.64 Vakantie: 6 weken geen bridgen.
JVG 4/7 1: Gerry van Erp & Harrie van Genugten 60,94% (2): Mieke Raaymakers & Leo van Uffelen 57,81% (2): An van Genugten & Harrie van Erp 57,81% Wij bridgen op woensdagmorgen in Odendael van 9 tot 12 uur. Graag zouden wij er nog enkele spelers bij willen hebben. Meld je aan!. Dit kan kan op woensdagmorgen op Odendael of Tel. 0413473825

SV Fortuna '67
7/7 Oosterhoutse trail
VrouwenTrim 23.000 m Marjolein Bekkers 2.54.56

Verhitte clubkampioenschappen TV Nijnsel

Paul van der Rijt (l) en Johan van der Pas.

De jaarlijkse clubkampioenschapen zijn dit jaar onder tropische omstandigheden gespeeld. De organisatie had het weer prima voor elkaar en met hulp van vele vrijwilligers was dit weer een geslaagde editie. Een mooi deelnemersveld met relatief veel jonge tennissers die de weg naar de tennisbaan weer gevonden hebben. Op zondag 1 juli werden de finales gespeeld.

In de heren enkel 8 kon opa Her van der Zanden ondanks zijn supportersschare niet winnen van Jens Warnecke. De gemengd dubbel 7 overwinning ging naar het jeugdige koppel Youri Dortmans/Imke Hoppenbrouwers, zijn wonnen in een driesetter van Paul van Oorschot/Monique Witlox. In de heren dubbel 7 konden de 'debutanten' Ruud van der Rijt/Toby Verhoeven het niet afmaken tegen het degelijke koppel Leon Peeters/Bas Verbakel. Petra van Oorschot kon wel winnen samen met Monique Witlox van Anet van der Heijden/Caroline van der Linden in de dames dubbel 7 finale. De heren enkel 7 finale werd overtuigend gewonnen door Co Stamps tegen Erik Hoppenbrouwers. Het jeugdige koppel Marlie van Gastel/Vera van den Hanenberg werden verslagen door het ervaren duo Anja Taks/Mieke Vervoort in de dames dubbel 5 categorie. Marlie wist wel te winnen met Paul van der Rijt in de gemengd dubbel 5 finale van Miryam en Co Stamps. Dit jaar hadden ze geen dames enkelfinale in de hoogste categorie. De heren enkel finale werd dit jaar sterk gewonnen door Johan van der Pas tegen Paul van der Rijt. Johan prologeerde hiermee zijn titel. De prijsuitreiking werd afgesloten met een gigantische loterij met mooie gesponsorde prijzen.
TV Nijnsel gaat vakantie vieren. Na de vakantie maken ze zich op voor het jaarlijkse open toernooi, dit jaar het TV Nijnsel Van Happen Containers Open dubbeltoernooi 2018, van 21 tot 30 september.

Toon Renders behaalt certificaat met hond Youp

Zondag 8 juli ging Toon Renders uit Nijnsel met zijn hond op voor het certificaat politiehond 1. Drie jaar intensieve training aan het oefenterrein aan de Lieshoutseweg gingen hieraan vooraf.

Dat Youp een goede politiehond zou kunnen worden was bij de meeste hondenkenners binnen de politiehondensport bekend. Youp had al aan meerdere wedstrijden meegedaan en daar al vaker laten zien dat hij beschikt over de juiste kwaliteiten. Toon Renders, die bijna 45 jaar politiehonden africht, wist het beste uit Youp naar boven te halen. Dit maakte dat het afgelopen zondag een zeer spannende dag werd voor Toon, Youp en de leden van politiehondenvereniging Steeds Paraat uit Sint-Oedenrode. De behendigheidsonderdelen volgen, revieren en zwemmen werden probleemloos doorstaan. Het duo Toon en Youp liep samen maar tegen één probleem aan in de ochtend; het zoeken naar kleine voorwerpjes in een terrein van 14 bij 14 meter. Omstreeks 14.00 uur werd begonnen met het spectaculaire stelwerk. Dit zorgt altijd voor veel vertier bij het publiek. De ohhh's en wow's vlogen dan ook uit de monden van het publiek toen Youp zijn kunsten vertoonde. Youp en Toon behaalden een prachtig certificaat politiehond 1 met lof. 433 punten van de maximaal 435 punten werden hen toegekend.
Het koppel gaat op zondag 29 juli wederom deelnemen aan een wedstrijd. Een nominatiewedstrijd die bepaald of Toon en Youp in aanmerking komen om op vrijdag 7 en zaterdag 8 september deel mogen nemen aan de Nederlandse kampioenschappen te Eindhoven.

Argobokalen voor Luuk en Britt

Aan het eind van het seizoen werden de winnaars van de Argobokalen bekend gemaakt. Dit jaar zijn deze voor Luuk en Britt. Bij zowel de Wedstrijdgroep als bij het Waterpolo werd een wisselbokaal uitgereikt.

Zwemmen
Bij de Wedstrijdgroep wordt de winnaar bepaald door een formule waarbij de geleverde prestatie, de vooruitgang en het volgen van trainingen van zware invloed zijn. Ook dit jaar bleek dat veel wedstrijden zwemmen je een hoge score oplevert. Luuk Janssen heeft de hoogste score behaald en mag deze beker dus een jaar houden. Bij de Recreatieven is er dit jaar geen bokaal uitgereikt. In plaats daarvan ontvingen alle Recreatieven een medaille voor hun prestaties. De trainer had voor iedere zwemmer een persoonlijk woordje.

Waterpolo
Voor het winnen van de progressiebeker bij het waterpolo wordt gekeken naar de uitkomsten van twee testen die tijdens waterpolotrainingen aan het begin en aan het eind van het seizoen worden gehouden. Ook wordt gekeken naar de opkomst bij de trainingen en wedstrijden. Alle kinderen hebben tijdens het afgelopen seizoen natuurlijk hun uiterste best gedaan en iedereen is harder met de bal gaan gooien, sneller gaan zwemmen en technisch beter gaan spelen. Maar op basis van alle uitkomsten is de progressiebeker bij het waterpolo dit seizoen gewonnen door Britt van der Heijden.

Vrouw-Vrouw en Man-Man toernooi

Afgelopen zaterdag organiseerde Cloeck & Moedigh het NJBB Vrouw-Vrouw en Man-Man toernooi voor doubletten.

Met een opkomst van 29 doubletten uit de gehele regio, waaronder enkele leden uit de Nationale jeugd- en vrouwenselectie, was het toernooi sterk bezet. Het was dan ook geen verrassing dat het doublet Maaike Hooijmaijers/Noelle Viguurs (5 +58) met de eer ging strijken bij de vrouwen. Knap was dat het doublet Maria Thijssen/Nelly van de Wetering (4 +19) tweede werd. Het doublet Annemie van den Dungen/Yvonne Verbeek (4 +14) werd derde. Bij de mannen ging de winst naar Cees Leemans/Jean Michel Lobo (4 +40) met op de tweede plaats de routiniers Leon Schoenmaekers/Jos te Boekhorst (4 +32). Derde werd het doublet Pieter Moors/Martijn Moors (4 +24), vierde het doublet Henk Hermes/André Abdoella (4 +22) en vijfde Henk Spanjers/Hein Bakens (4 +18). Scheidsrechter Huub van Abeelen maakte op dit toernooi zijn debuut.
De vrijdagavond competitie werd gewonnen door Ad Ketelaars (3 +30), tweede werd Pieter Vereijken (3 +17) en derde Anja in 't Zandt (3 +11). Met twee winstpartijen werd Jan vd Loo (2 +10) vierde en Bas in 't Zandt (2 +7) vijfde. De cumulatieve stand wordt aangevoerd door Pieter Vereijken (+10), gevolgd door Toon Vervoort (+9) en Frans vd Velden (+8).


Tweede dan voor Dewy Lo-a-Njoe

Dewi Lo-a-Njoe ontvangt uit handen van Cor van der Heijden het diploma dat bij haar tweede dan hoort

Aansluitend aan het laatste toernooi van Dai Ippo mocht trainer Cor van der Heijden afgelopen zondag aan Dewy Lo-a-Njoe haar tweede dan uitreiken. De zestienjarige Lo-A-Njoe kreeg deze dan omdat zij het afgelopen jaar Nederlands kampioen werd in de categorie tot achttien jaar, in haar eigen leeftijdscategorie, en bij de senioren.

Een dan is een onderscheiding in Japanse sporten. Voor de leek is het een zwarte band, voor judoka's is het een dan. Ondanks dat zwarter dan zwart niet kan, zijn er toch gradaties in de dan's. Haar eerste dan haalde Dewy val toen ze veertien was, een bijzondere prestatie die maar weinigen nadoen. De regels van de sport zeggen zelfs dat het dragen van een dan onder de zestien niet is toegestaan. Die eerste dan moest Dewy daarom twee jaar in de kast laten liggen.

Het afgelopen jaar vlamde Dewi echter weer. Nadat ze eerst al bij het NK voor dames boven de achttien Nederlands Kampioen wist te worden, behaalde ze enkele weken later dezelfde titel in haar eigen leeftijdsklasse. Volgens de NJB een dermate bijzondere prestatie dat een tweede dan voor de Rooise Judoka op zijn plaats was.

Volgens Cor van der Heijden heeft Dewy daarmee gezien haar leeftijd een bijzondere prestatie geleverd. Te meer daar ze haar beide dan's behaalde door middel van bijzondere prestaties, te weten het dubbele Nederlandse Kampioenschap.

Bas Verhagen zevende op NK BMX

Afgelopen zondag vond het NK BMX in Uithoorn plaats. Bas Verhagen pakte een zevende plek.

Bas Verhagen had zich hiervoor geplaatst en was dus van de partij. Goed voorbereid op deze wedstrijd vertrok hij zondagochtend om er te strijden voor het Nederlands Kampioenschap. In de eerste manche was hij goed weg en kon hij netjes zijn race rijden en afsluiten met een tweede plek. In de tweede manche was hij evengoed uit het hek en moest Bas van de buitenzijde komen om de eerste bocht als eerste te nemen. Eén van zijn tegenstanders zat aan de binnenkant en kon daardoor de koppositie innemen. Bas sloot wederom de race als tweede af. Op naar de derde en laatste manche. In deze manche pakte hij wederom kopstart, maar deze keer ging hij er met de eerste plek van door. Hiermee was de halve finale een feit. Na een peptalk door zijn personal trainer ging hij naar de startheuvel. Ditmaal had hij geen goede start en dat betekende een plek midden in het rijdersveld. Hij knokte zich naar de eerste vier en eindigde ook op die plek. Dat betekende meteen een ticket voor de finale. Na een korte pauze werden de finales gereden. Bas had een goede start en zat bij de eerste vier, totdat hij net voor de bocht uit z'n click schoot. Dat leverde hem gelijk de achtste en laatste positie op. Nu was er werk aan de winkel. Na een actie in de laatste bocht sloot hij het NK af met een mooie zevende plaats. Nu op naar het EK BMX Sarrians (FR).

28 / 32

zij, Fatuma, daagt de goden uit
van achter haar gazen voile
om gelijk een dolende pagode
steunend op haar houten fluit
als bevallige dienende bruid
over haar duistere ultieme
verlangens te verhalen

teneinde de hemelse heerscharen
in een aardse verleiding te noden
zodat zij, Fatuma, hun zaad
in sprekend stof zou baren
waar elke willekeurige macht
kan worden omgezet in haar geboden
en de uitgeblusten haar tot
enige opperwezen zouden verklaren

zo geschiedde...
met vrouwelijk geduld
dat niet alleen de baarden
maar zelfs hen met zalige borsten,
onbelast met bevruchtende sappen,
werden omhuld met eeuwige schuld;
haar superbe grootsheid te aanvaarden

Foto: Anja Huijberts

Anja Huijberts zag deze mooie vlinder in haar tuin en wist hem vast te leggen. Wat een kleuren! Stuur ook uw natuurfoto in naar redactie@demooirooikrant.nl

DCIM\100MEDIA\DJI_0056.JPG Foto: Henri van Hoorn

Een stukje van de Molenwiel en zo is te zien hoe de straat richting de Odaschool loopt. Foto: Henri van Hoorn.

Je leeft maar één keer. Maar als je het goed doet is dat genoeg.

Wanneer 'nnen boer kiep is, is d'n boer of de kiep, ziek

Rooienaren zeventien uur op de fiets

Afgelopen zaterdag hebben vijf leden van WTC Gerry van Gerwen uit Olland de Ronde van 12 gefietst. Het is de langste racefiets-toertocht van Nederland voor wielerfanaten.

De route van deze monstertocht met een totale afstand van 432 km voert door alle twaalf provincies van Nederland. Men heeft de keuze uit een drie-, twee- of eendaagse tocht.
De route loopt van de start in Lent-Nijmegen in Gelderland naar de finish in het Groningse Leek. In sommige provincies worden grote afstanden afgelegd, met aan kop de provincie Brabant met zo'n 140 km, een derde deel van de hele Ronde van 12 Toertocht. Maar er zijn ook drie provincies (Limburg, Zeeland en Drenthe) die het met minder dan twee kilometer op hun grondgebied moeten doen. Dit om de tocht zo efficiënt mogelijk oftewel 'zo kort mogelijk' door de twaalf provincies te laten gaan. Er werd gefietst door polders, bosgebieden, dorpen en steden. Het landschap varieert van prachtige weidsheid zoals het groene Hart in Zuid-Holland, tot de open polders van Flevoland en van idyllische dorpjes tot een kort stukje door een industriegebied.
Uiteraard gingen de vijf WTC GvG-leden de uitdaging aan deze tocht in één (kalender)dag te fietsen. Zo vertrokken Mart van Heeswijk, Eric Muusz, Wim van de Langenberg, Karel Hendriks en Willy Brus zaterdag 7 juli om 00:00:01 uur vanuit Lent om vervolgens iets meer dan 17 uur later (17:15u.) in Leek te finishen. Dit mag een puike prestatie genoemd worden. Zeker gezien het feit dat de fietsers met tegenwind – noordenwind - te kampen hadden.


Druk duivenweekend

Het was een druk weekend voor de Rooise duiven. Op 6 juli werd gevlogen vanuit Dax (1000 km.), op 7 juli vanuit La Souterraine (660km) en zondag de 8e vanuit Duffel (85 km).

Uitslag Dax: Gelost om 13.30 uur met 33 duiven van vijf liefhebbers werd de eerste geklokt door J. v. Houtum op 7 juli om 12.25uur (snelheid 1016 m.p.m.) De volledige uitslag: J. v. Houtum: 1,3,6,10. B. Giebels: 2,4,5,8,11. Verhagen v.d. Steen: 7. M. Walravens: 9.
Uitslag La Souterraine: 73 duiven van acht liefhebbers werden gelost om 7.00u. De eerste werd geklokt door W. v. Houtum om 17.08u (snelheid 1093 m.p.m) De eerste vijftien in Rooi: W. v. Houtum: 1,3,6,9,12. J. v.d. Brand: 2,5,8. J. v. Boxmeer: 4,13. Th. V. Houtum: 7,10,11,14,15.
Uitslag Duffel: 193 duiven gelost om 9.10u. Bij de jonge werd de eerste geklokt door H. v. Boxmeer om 10.12u (snelheid 1348 m.p.m) Bij de oude werd de eerste geklokt door: J. v. Boxmeer om 10.11u (snelheid 1361 m.p.m.) De eerste vijftien jonge: H. v. Boxmeer: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15. M Walravens: 11. De eerste vijftien oude: J. v. Boxmeer: 1,2,4,6,8,12,14. W. v. Houtum: 3. J.e.L: 5,7. H. v. Boxmeer: 9,10,11. G. en H. v. Dijk: 13. M. Walravens: 15.

Viswedstrijden ERHV

De Eerste Rooise Hengelsport Vereniging beleefde in korte tijd twee wedstrijd. Het Roois kampioenschap vissen en de Borchmolenwedstrijd.

Roois kampioenschap

De laatste wedstrijd van het Roois kampioenschap is gevist in Olland. Winnaar van de dag was Henk v/d Plas met 5048gr, tweede Peter de Greef met 2143gr en derde M. Foolen met 1426 gr. Na aftrek van de slechtste wedstrijd mocht Marie Foolen zich Roois kampioen noemen met 8 punten. De tweede plaats is voor Peter de Greef met 9 punten en derde is Jan Fransen met 10 punten.

Borchmolenwedstrijd
Volgens traditie is de Borchmolenwedstrijd gevist aan het begin van de vakantie. Er werd met achttien deelnemers gevist op de vijver van de Kienehoef. De vangsten waren matig, maar er wordt altijd wel een bonusvis gevangen. De eerste plaats was voor Rien Kastelijns met 1230gr, tweede werd Nol Daniëls met 1043gr en derde Henk v/d Plas met 796gr. Na afloop mochten de winnaars onder het genot van een drankje hun prijs namens de Borchmolen in ontvangst nemen.

De randzaken van het amateurvoetbal

Voetbal en bier, een welbekende combinatie. Na een vurige strijd op het veld duikt menig voetballer de kantine in voor de derde helft. Dan mag een potje bier natuurlijk niet ontbreken. Rhode 10 gaat echter nog een stapje verder: het Rooise vriendenteam heeft inmiddels zijn derde speciaal bier gebrouwen.

In 2011 is het team gestart en sindsdien is de groep vrijwel helemaal intact gebleven. "We hebben een gezonde balans tussen prestatiegericht zijn en ervoor zorgen dat het vooral gezellig is", vertelt Roy de Laat. "Tijdens en rondom de wedstrijden zijn we fanatiek en doen we alles om te winnen, maar de derde helft en activiteiten buiten het veld om zijn voor de meesten minstens net zo belangrijk. Het is leuk dat we, ondanks dat we in de kelderklasse spelen, behoorlijk fanatieke supporters hebben die vaak komen kijken. Om iets terug te doen proberen we leuke acties en berichten te verzinnen die we via social media verspreiden. Dit gebeurt heel het jaar door middel van leuke photoshops, filmpjes en het uitbrengen van ludieke producten. Zo hebben we al eens eigen supporterssjaals laten maken en hebben we bierglazen verkocht, voorzien van ons eigen logo. Ook hebben we in 2015 al eens een blond- en bruin biertje gebrouwen. Dit werd zo enthousiast ontvangen dat we dit jaar wederom een eigen speciaalbier hebben gemaakt; de tripel 'Zelf Halen'. Het idee van bier brouwen is vooral ontstaan doordat veel spelers uit ons team erg van speciaalbier houden en wij dachten: 'Zoiets kunnen wij ook maken, maar dan beter!'

Zo gezegd, zo gedaan. Een grote pan en ingrediënten als water, mout, hop, suiker en gist werden in huis gehaald en de mannen gingen als ware bierbrouwers aan de slag. "Zelf bier brouwen is leuk om te doen en hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Je kunt het zo moeilijk maken als je zelf wilt. Op een eenvoudig pitje kon het zogeheten wort worden gemaakt. Daarna moest het bier een tijd gisten op een vat waarna het gebotteld kon worden en de zelfgemaakte etiketten konden worden aangebracht. Al met al zijn we opgeteld een dag bezig geweest. De bieren waren razendsnel uitverkocht. Binnen 24 uur was alle voorraad op. We hebben dan ook veel mensen moeten teleurstellen. Maar wees gerust, we hebben al besloten nog een keer bier te gaan brouwen. Het zal alleen nog wel even duren voordat het zover is, want we willen het wel een beetje exclusief houden. Overigens worden we er niet rijk van. Het is vooral ludiek bedoelt. We zorgen dat we uit de kosten komen en met een beetje geluk houden we nog wat over om een keer een nieuwe bal of iets dergelijks te kunnen kopen."

Benieuwd wat Rhode 10 naast voetballen nog meer uitvreet? Op YouTube worden regelmatig filmpjes geüpload en ook zijn de mannen via Facebook, Twitter en Instagram te volgen. "Met name in de kerstperiode en aan het eind van het seizoen steken we extra moeite in het verzinnen van leuke items op onze social media. Zo ook twee weken geleden, toen we onze jaarlijkse seizoensafsluiting met het team hadden, en het speciaalbier hebben onthuld door middel van een leuk filmpje. Het is wat ons betreft dan ook de moeite waard om het filmpje nog eens rustig te bekijken en te genieten van de randzaken van het amateurvoetbal!"


Nijnselse ruiters naar Brabantse Kampioenschappen

Michelle Westerdijk (l) en Marieke Siertsema

Dit weekend werd zowel voor dressuur als springen de laatste selectiewedstrijd verreden en is de afvaardiging naar de Brabantse kampioenschappen bekendgemaakt.

In Reusel in de dressuur klasse L1 startte Michelle Westerdijk het paard Impress Me. De jury beloonde de proef met 68.3% en een eerste prijs. Marieke Siertsema startte haar paard
Ikara ook in deze klasse en behaalde met 64.8% een vierde prijs. Beide combinaties zijn afgevaardigd naar de Brabantse kampioenschappen, welke verreden worden 28 juli aanstaande.
Michelle en Impress Me reden ook nog een tweede proef en eindigden ook met een eerste prijs.
In de klasse ZZ licht is Michelle met het paard Grand Romancier f ook afgevaardigd. In de klasse Z1 is Marloes van Stiphout en haar paard Figaro ook startgerechtigd op de kampioenschappen.
Dit weekend werd de laatste springselectie verreden in Leende. Linda van Gastel en haar paard
Coco Flanel behaalden in de klasse B de achtste prijs en tevens een startbewijs voor de Brabantse kampioenschappen. In de klasse M startte Suzan van Gastel de paarden Gracia Go, Hercules en
Flash Go en eindigde met een respectievelijk tweede, zesde en zevende prijs. In de klasse Z eindigde
Suzan ook met een tweede prijs met Gracia Go. Naar de kampioenschappen gaat Suzan in de klasse M met Hercules en in de klasse Z met Herbie en Gracia Go.
Voor het springen zijn verder nog afgevaardigd in de klasse L: Noortje Gevers met Holly, Judith van den Nieuwenhuijzen met Izaminka B, Annette Swinkels met Iciparis en Hare Majesteit.
In de klasse Z en ZZ Marwin van den Nieuwenhuijzen met de paarden Figo, Fabulous, Spock en Eton.
Ashley Peters startte haar paard I-Malve in de klasse B op een springwedstrijd in Schijndel en behaalde de vierde prijs. Judith van den Nieuwenhuijzen startte het paard Izaminka B op een springwedstrijd in Asten in de klasse L en behaalde de eerste prijs. Helemaal in vorm dus om te gaan knallen op de Brabantse kampioenschappen. Wilt u de Nijnselse ruiters en amazones gaan aanmoedigen. De kampioenschappen vinden plaats op het evenementen terrein aan de radioweg in Sint Antonius. Enkele dames van onze ponysectie (Linde, Rian, Fem en Marit) namen zaterdag deel aan een crosstraining. De dametjes hebben genoten en veel geleerd.

Judith Martens Kringkampioen klasse Z

Afgelopen weekend werd in Leende bij Manege de Molenberg de laatste selectiewedstrijd voor de springruiters georganiseerd. Judith Martens werd Kringkampioen.

De beste combinaties van kring Eindhoven de Kempen mogen einde van de maand in actie komen op de Brabantse Kampioenschappen in Stevensbeek. In de klasse Z maakten twee Rooise Ruiters kans op de titel Kringkampioen klasse Z; Judith Martens en Anne van Liempd. Beide ruiters reden dit seizoen voor het eerst Z met hun paard. In de klasse Z wordt er een parcours gesprongen over een hoogte van 1.30m. Uiteindelijk had Judith de beste kaarten in handen en mag zij zich Kringkampioen noemen. Beide ruiters zijn door naar de Brabantse Kampioenschappen, ook afgevaardigd zijn de Rooise Ruiters: Isabel Geers met Fleur Donja, Bente Voorn met Jtamalia Z, Eveline van der Looij met Zilllkenney V alle drie in de klasse B. In de klasse L mogen Sidney Renders met Tjonge-Jonge en Tanagra H, Dianne Merks met Haike Oberlina FL Z, Marloes Merks met Dora Bella en Belle van Breugel met Inflame-Go en Goldenvinia door naar de Brabantse Kampioenschappen en in de hoogste klasse, het ZZ, mag Julia Geers met Darwin door.

Olat begroet duizendste lid

Het ledental van wandelvereniging Olat groeit als kool. De club vermeerdert zelfs zo snel dat afgelopen week de magische grens van duizend leden werd bereikt. Trudy van der Hagen uit Sint-Oedenrode werd daarom getrakteerd op een oorkonde en een bos bloemen.

Vrijdagochtend kreeg ze een delegatie van de vereniging op bezoek. Het was geen verrassing dat Ad Ketelaars op de stoep stond. Hij is 'mister Olat' in Sint-Oedenrode. Hij had echter meer mensen meegenomen. De clubfotograaf én voorzitter Joop Wesseling, die met een brede glimlach de bos bloem mocht overhandigen.
Trudy was een beetje 'flabbergasted' van alle aandacht. Terwijl het bezoek genoot van een heerlijk stuk ijstaart – hoe kan het ook anders bij een bakkersfamilie?! – kon zij even bijkomen. Daarna ontkwam ze uiteraard niet aan een foto. Tijdens de plichtplegingen kreeg ze – behalve de bloemen en de oorkonde – ook nog een setje wandelkleding van Olat. Waarom Trudy zich aanmeldde voor de club? "Enkele jaren geleden wandelde ik veel. Dat was even wat minder, maar ik wilde dat weer oppakken. Ik hoorde veel over Olat en dat klonk goed. Vandaar dat ik heb besloten om me aan te melden."

Olat timmert flink aan de weg. De vereniging werd onlangs verkozen tot 'Beste vereniging van Noord-Brabant' en strijdt binnenkort voor de titel 'Beste vereniging van Nederland." Die titel heeft de op één na grootste wandelclub van Nederland niet voor niets gekregen. Wesseling: "We organiseren heel erg veel. Er zijn tientallen verschillende wandelgroepen van Olat die er wekelijks op uit trekken en daarnaast hebben we met regelmaat eigen uitgezette tochten. Binnenkort vinden de Olat wandeldagen weer plaats bij de Vresselse Hut en ook tijdens de Nijmeegse Vierdaagse zijn we volop aanwezig." Daar doet Trudy nog niet aan mee. "Nee, daar moet je toch echt voor trainen en dat heb ik niet gedaan", lacht ze.


Ontspanning scoort in Schijndel

Afgelopen weekend was de vierde Lowlands Shootout. Deze keer in Schijndel met een internationaal veld van 150 schutters.

Op zaterdag schoten de compoundschutters. Namens Ontspanning schoot Theo Passier hier mee. Met een score van 659 punten ging hij als 18e geplaats naar de finales. Theo won de eerste ronde en werd uiteindelijk 16e.

Op zondag schoten de recurveschutters. Bij de dames werd Kristin Davies 15e geplaatst met 553 punten. Zij mocht net naar de 8e finale. Zij won de 2e en 4e ronde en eindigde als 11e. Sjef en Piet van den Berg schieten bij de heren. Piet schoot 601 punten en werd 33e. Hij mocht net niet met de top 32 naar de finales. Sjef ging als eerste geplaatst naar de finales met 675 punten. Hij won de eerste vier rondes en in de finale trof hij een Canadese schutter die hij internationaal ook vaak treft. De strijd ging gelijk op tot 4-4. In de laatste ronde verloor Sjef met 29-30 punten, zodat de eindstand kwam op 4-6. Sjef werd dus tweede.
In Boekel was de rayon veteranendag voor schutters vanaf 50 jaar. Martie Verhoeven heeft daar meegeschoten. In de categorie 50 – 55 werd hij 14e met 188 punten.
Dinsdag schoot de Rozelaer een wedstrijd in de 18 meter competitie. De dagwinnaar was Martie Verhoeven met 217 punten. De overige scores: Jan van Bergen 212, Jan Gordijn 199, Jan van Erp 192 en Ron Spijker 166.
Op woensdagavond werd bij de jeugd de 6e wedstrijd om de krokuscup geschoten. Hierbij moeten zoveel mogelijk zevens geschoten worden. De dagwinnaar waren Ray Matuszewski met 161 punten en 6x7 en Roos Kragten met 157 punten en 6x7. De overige scores: Puck Foolen 120; 5x7, Sander van Weert 98; 3x7, Jelt de Bie 108, Daan Foolen 44 en Bas van der Laak 29. Deze week is de zevende en laatste wedstrijd. Dan wordt de winnaar bekend.
Op vrijdag was een wedstrijd in de zonacompetitie. Hierbij moeten zoveel mogelijk negens geschoten worden. Houtschutters schieten op gildeblazoen moeten zoveel mogelijk vijven schieten. Bij recurve ging de winst naar Patrick Bouman met 203 punten en 9x9 en Rob Naus met 218 punten en 9x9. Overige scores: Wil Kivits 212; 7x9, Marjelein Verhoeven 195; 5x9, Jan van Bergen 201; 4x9 en Karin de Jong 171; 2x9. Bij compound won Piet van den Berg met 236; 14x9 tegen Paul van de Mortel 220; 14x9. De winst bij de houtschutters ging naar Jos van den Berg met 36; 1x5 en Michael Moonen 31; 1x5. Agnes Visser schoot 32 punten en Frans Temmink 8.
Op maandagavond schieten de Vrienden van Pieter Breugel hun wedstrijden op dinsdagmiddag de Rozelaer. Vrijdagavond is de clubavond van de senioren. De leden hebben een eigen sleutel en kunnen vrij binnen en buiten trainen als de accommodatie niet bezet is. De jeugdtraining is op woensdagavond van 18.30 – 20.00 uur.

Rooienaar in gloednieuwe waterpoloacademie

Julian van Oorschodt (18) uit Sint-Oedenrode behoort tot de grootste waterpolotalenten van ons land. Daarom is hij uitgekozen om zich te voegen bij de waterpoloacademie die in Eindhoven van start gaat. De academie gaat talenten klaarstomen voor het grote werk.

Negentien jongens tussen de 16 en 18 jaar krijgen in Eindhoven een fulltime topsportprogramma aangeboden. De beste coaches gaan zich over de jonge mannen ontfermen en de jongens kunnen gebruik gaan maken van de allerbeste faciliteiten.
In augustus gaat Julian starten met de waterpoloacademie. Daarnaast gaat hij verder met zijn studie Applied Physics aan de TU/E. Hij is eind juni 18 geworden, maar zijn propedeuse heeft de sportende student inmiddels al binnen. De waterpoloër is op dit moment in voorbereiding op het jeugd EK in Minsk (eind augustus). Sinds een maand is het zomerprogramma van Jong Oranje van start gegaan en wordt alle dagen (m.u.v. donderdagen) in Zeist getraind. Achtereenvolgens staat er nu eerst een trainingsstage in Hannover en Georgië op het programma voordat wordt afgereisd naar Wit-Rusland.

32 / 32

Woensdag 11 t/m vrijdag 13 juli
Zevensprong
Sint-Oedenrode

woensdag 11 juli
Dansen
Odendael

14 juli 1789
Franse Revolutie
Deze datum geldt als de begindatum van de Franse Revolutie. Na een woelige periode van enkele maanden, waarin o.a. de Staten Generaal voor het eerst in 114 jaar bijeenkomt, bestormen woedende en hongerige Parijzenaars de openbare gebouwen van de hoofdstad met als belangrijkste de gevangenisburcht 'de Bastille'. De leuze van de Franse Revolutie: vrijheid - gelijkheid - broederschap vormt de grondslag voor de ideologie van de westerse democratie. Liberalisme, socialisme, communisme en anarchisme zijn dan ook geesteskinderen van de Franse Revolutie.

Zaterdag 14 juli
Muziek op en rond het Smitsorgel
H. Martinuskerk

15 juli
Wereld Jonge Talentendag
De talenten van jongeren worden nog niet genoeg benut. Onder jongeren heerst een hogere werkloosheid dan bij ouderen. Op deze dag worden evenementen georganiseerd om het bewustzijn van het belang om talenten te ontwikkelen te verhogen.

zondag 15 juli
Open Tuin "De Stal"
Stekelbrem

Dinsdag 17 t/m vrijdag 20 juli
Rooi Fietst
Sint-Oedenrode

Woensdag 18 juli
Dansen
Odendael

Vrijdag 20 juli
Dommelvolk begroet Fietsvierdaagse
Kiosk op de Markt

Zaterdag 21 juli
Poppentheater Luuk Petersen
Kerkplein

Concert door organist Marc Schippers
Martinuskerk

Zondag 22 juli
Open Tuin "De Stal"
Stekelbrem

Woensdag 25 juli
Dansen
Odendael

Zaterdag 28 juli
Poppentheater Luuk Petersen
Kerkplein

Concert door organist Istvan Eperjesy
Martinuskerk

Zaterdag 28 t/m zondag 5 augustus
Amsterdam Gay Pride
Amsterdam Gay Pride is het jaarlijkse hoogtepunt voor gay Amsterdam met straatfeesten, gay dance parties en de wereldberoemde Canal Parade over de Amsterdamse grachten. De Canal Parade is een bonte stoet van boten op de eerste zaterdag van augustus (13:30 uur). Jaarlijks komen enige honderdduizenden bezoekers op dit evenement af. Homo en hetero, jong en oud, ze hebben het allemaal hartstikke gezellig!

Zondag 29 juli
Open Tuin "De Stal"
Sint-Oedenrode

maandag 30 juli
Prijsuitreiking Roois Tourspel
De Beurs

Donderdag 2 augustus
70ste editie van de Brabantse Heemdagen
Sint-Oedenrode

Vrijdag 3 augustus
35e OLAT Wandeldagen
de Vresselse Hut

Zaterdag 4 augustus
Poppentheater Luuk Petersen
Kerkplein

Concert door organist Roelof Hamberg
Martinuskerk

Zondag 5 augustus
Open Tuin "De Stal"
Stekelbrem

Dinsdag 7 augustus
IVN Zomerwandeling
Boskant

Zaterdag 11 augustus
Poppentheater Luuk Petersen
Kerkplein

Concert door Willem Hörmann
Martinuskerk

Zondag 12 augustus
Open Tuin "De Stal"
Stekelbrem

Maandag 13 t/m vrijdag 17 augustus
JeugdVakantieWeek
Sint-Oedenrode

Zaterdag 18 en zondag 19 augustus
DeMooiRooiSchaal
Ollandia

Zaterdag 18 augustus
Poppentheater Luuk Petersen
Kerkplein

Concert door organist Bas Koster
Martinuskerk

Zondag 19 augustus
Open Tuin "De Stal"
Stekelbrem

Zaterdag 25 augustus
Burgerkoning schieten
Sint Joris Gilde

Zaterdag 25 t/m woensdag 29 augustus
Rooi Kermis
Sint-Oedenrode

Zondag 26 augustus
Open Tuin "De Stal"
Stekelbrem

Woensdag 29 augustus
Samen vissen, samen ontspannen
Cathalijnepad