DeMooiRooiKrant

5 oktober 2016

DeMooiRooiKrant 5 oktober 2016


Gemeenteraad unaniem achter krediet basisschool Nijnsel

Zaten coalitie en oppositie (CDA) elkaar donderdag bij de gemeenteraadsvergadering flink in de haren over de moties van de christendemocraten, grote eensgezindheid was er over het bedrag van circa 3,5 miljoen wat de nieuwe basisschool in Nijnsel mag gaan kosten. Een duurzame brede school voor kinderen van nul tot twaalf jaar, inclusief sportvoorziening, met SKOSO als bouwheer en huurder.

De vervanging van het schoolgebouw, dat niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen en eisen van deze tijd, zit al langer in de pen. De nieuwe school, die iets kleiner wordt dan de huidige Antonius van Padua, is het laatste grote project waarover Sint-Oedenrode zelfstandig een besluit neemt, zij het met instemming van Schijndel en Veghel.

Op 12 juli besloot het college in principe al om de zogeheten variant II te kiezen voor het project. Met de uitwerking daarvan ging de gemeenteraad, naast het krediet, eveneens akkoord. Het programma van eisen voor de school beschrijft onder meer 7 klassen (momenteel zijn dit er nog 9), ruimtes voor de kinderopvang, BSO en peuteropvang. Omdat de afstand tot 'De Streepen' te groot is, is ook voorzien in een gym/speelzaal voor de kleinsten. Dat laatste betekent een verplaatsing van de huidige speelvoorziening, het 'pek'. Ook het dekkingsplan voor de incidentele en structurele lasten was akkoord. Mochten er later nog aanpassingen worden gedaan voor de duurzaamheid om de exploitatiekosten te dekken, komen die voor rekening van SKOSO.

De gemeenteraad had wel wat kritische vragen. Waarom geen woningbouw opnemen in het totale project om daarmee een deel van de investering terug te verdienen? Zou SKOSO als bouwheer wel voldoende afstemmen met de dorpsraad en omwonenden? Waarom financiering uit allerlei potjes, in plaats van het budget voor onderwijs? Inspreker Thijs van Zutphen, lijsttrekker van 'lijst blanco' voor Meierijstad, koos ook dit onderwerp voor zijn 'maidenspeech'. Hij vroeg om het plan breder te trekken.

De raad kon met de antwoorden van wethouder Jeanne Hendriks wel uit de voeten.


Rooienaar gaat bamboefabriek openen in Nicaragua

Sint-Oedenrode - De Rooise Mark Sittrop gaat samen met nog zeven anderen een bamboe fabriek openen in het Midden-Amerikaanse Nicaragua. Mark, die aan de Technische Universiteit in Delft studeert, vertrok afgelopen week naar de andere kant van de wereld. Één gelukje, zijn vriendin gaat ook mee.

"Het is een heel bijzonder project. Wij wilde samen gaan reizen én iets doen. Voor veel projecten moet je betalen en dat wilden wij niet. Via via kwamen we in contact met Bambú Social. Dat is een project dat drie jaar geleden is opgezet. Daarna hebben wij nog zes andere studenten gevonden die met ons mee wilde gaan. De bedoeling is dat we een Bamboe fabriek op gaan zetten in een afgelegen gebied. Bamboe wordt nu nog op een verkeerde manier gebruikt in die gebieden waardoor het snel vergaat. Wij gaan de bevolking leren hoe ze er wél mee om moeten gaan."

Het plan is er om eerst een fabriek op te zetten in de plaats Esperanza. "Via een gemotoriseerde boot moeten we zes uur varen voordat we bij het dorpje aankomen. Daar zit meteen al het knelpunt. Als deze mensen altijd zo ver moeten reizen om hun spullen te halen kost dat veel te veel geld. Daarom is het verstandig om in deze regio met Bamboe te werken, dat is er namelijk genoeg. We gaan daar per 'gebouw' aan het werk. We maken dus eerste het ene af voor we aan het volgende beginnen. Uiteindelijk zijn het vier gebouwen die gebouwd moeten worden. We hopen natuurlijk voldoende geld binnen te krijgen om dit allemaal te kunnen realiseren.

De groep gaat niet alleen de fabriek bouwen. Zij gaan ook de lokale bevolking leren hoe ze moeten ondernemen. Wat daar allemaal bij komt kijken en hoe je op bepaalde zaken inspeelt. Bambú Social werkt samen met Stichting Samenscholen. Stichting SamenScholen streeft naar duurzame verbetering van het onderwijs aan de oostkust van Nicaragua. Wanneer de Bamboekfabriek staat in Nicaragua is het de bedoeling dat er verschillende scholen gebouwd gaan worden.

"Wij gaan ter plekke samenwerken met timmerman Henkie. Hij woont al 27 jaar in Nicaragua. Op dit moment spreken wij geen Spaans dus we gaan eerst een weekje les nemen, daarna gaan we even rondreizen en dan is het tijd voor het echte werk. In Zuid-Amerika heeft 78 procent van de bevolking slecht onderdak en maakt slechts twintig procent van de bevolking zijn basisschool af. Wij hopen een kleine bijdrage te kunnen leveren aan het beter worden van dit alles. Er kan tevens nog steeds gedoneerd worden voor het project. Dat kan via: https://www.pifworld.com/nl/projects/iHgxtqsofO4/bamboo-factory-nicaragua/about


Mark en zijn vriendin Robyne in Nicaragua

Jaargang 7 - Week 40 - Woensdag 5 oktober 2016

Formido
Moonen Optiek
De Wit Schijndel

CDA fel aangevallen op "verkiezingsretoriek"

De verkiezingen voor Meierijstad zijn in aantocht en dat was donderdagavond goed te merken in De Beckart, waar de gemeenteraadsvergadering dit keer plaatsvond. Het CDA kreeg links en rechts om de oren omdat het bezig zou zijn met zieltjes winnen voor de verkiezingen. Vooral het voorstel om VV Rhode (ruim 1000 leden) compleet schadeloos te stellen voor de waterschade vorig jaar schoot bij de coalitiefracties in het verkeerde keelgat.

De waterschade aan velden en gebouwen was ontstaan door een defecte overstortklep in het riool bij de Dommel. De verzekering van de gemeente, het waterschap en de vereniging betaalden niet, omdat er volgens hun sprake was van natuurgeweld. "Maar Rhode treft ook geen blaam" betoogde CDA-er Maarten van Bakel. "En ze huren van de gemeente, dus die is aansprakelijk, in ieder geval moreel."

De gemeente is Rhode tegemoet gekomen door ze een jaar lang geen huur in rekening te brengen, een bedrag van ruim 30.000 euro. Volgens Rhode bedraagt de totale schade het dubbele en het CDA stelde in een motie voor om dat te honoreren. Het leverde zijn partij de hoon op van alle andere fracties. "Wat is de onderbouwing voor het bedrag? Hoe denkt u dit te gaan betalen? Hoe u het ook wendt of keert, er valt een gat. Zou u deze motie ook indienen als het een andere club was overkomen?" vroeg Wilma Wagenaars (VVD). "U wilt nu investeren in de huidige locatie. Maar waar was u, toen het haalbaarheidsonderzoek naar een verplaatsing plaatsvond? Uw verhaal is slecht onderbouwd. Verkiezingsretoriek."

Hans Hulsen (DGS/BVT): "CDA, alstublieft, gebruik andere mogelijkheden voor uw verkiezingsstunt. Wij waarschuwden in 2007-2008 al terecht voor precedentwerking toen er glasvezel in Rooi zou worden aangelegd. Wat is het volgende? Wat gaat u bijvoorbeeld doen als grote hagelstenen het dak van de Pijnhorst vernielen?"

Rik Compagne (Hart voor Rooi): "Het college is ons inziens al erg coulant geweest. Een nog ruimere vergoeding is niet te verdedigen tegenover de andere verenigingen in Rooi."

Van Bakel en CDA fractievoorzitter Coby v.d. Pas deden hun uiterste best om de motie te verdedigen, maar kregen geen voet aan de grond. Wethouder Jeanne Hendriks zat op de lijn van de coalitie, en waarschuwde voor precedentwerking. "Schep nou niet de verwachting dat de gemeente alles kan oplossen". Ze ontraadde de motie, die uiteindelijk met vier stemmen voor en elf tegen werd verworpen.

Ook de motie 'Footprint, de Rooise (d)raad verweven' die het CDA voor de zomervakantie had ingebracht maar was aangehouden, kwam aan bod. Ze stelden daarmee voor om een overdrachtsdocument te maken waarmee de Rooise wensen bij de toekomstige gemeenteraad van Meierijstad worden ingebracht. Overbodig, oordeelden de andere fracties. "Ook dit noemen wij een gewone verkiezingsstunt" sneerde Will v. Gerwen (DGS/BVT).

"Wilt u dat ik deze motie in stemming breng?" vroeg burgemeester Peter Maas, volgens het boekje. Van der Pas was het spuugzat. "Er wordt hier wat lacherig over gedaan en het wordt weer afgedaan als een verkiezingsstunt. Wij brengen deze motie niet in stemming, ik kan ook tellen, dat hoeft u niet voor mij te doen."

Burgers en de burgemeester

De ondernemers van Meierijstad willen inspraak bij de benoeming van de nieuwe burgemeester. Dat snap ik volkomen. Ondernemers en de gemeente kunnen elkaar helpen. Door samen op te trekken kunnen zij de economie in Meierijstad versterken. Een sterke economie met goede bedrijven kunnen de drager zijn van een gezonde arbeidsmarkt met werk voor iedereen en een investering op duurzaamheid.

D66 wil al jaren dat er een gekozen burgemeester komt. Die gaat er gelukkig ook komen, alleen nu nog niet. Daarom wil D66 inwoners betrekken bij de profielschets van de nieuwe burgemeester. Let op: inwoners. Een democratisch gekozen burgemeester wordt gekozen door inwoners en niet door bedrijven. Natuurlijk ben ik blij als ondernemers daarbij willen meedenken. Het primaat ligt echter niet bij hen.

Economie, vestigingsbeleid, arbeidsmarkt en duurzaamheid zijn inhoudelijke onderwerpen. Die horen niet bij een burgemeester te liggen. Nee, daarbij moet je politieke keuzes maken en daarom horen die portefeuilles bij een wethouder te liggen, zodat er ook draagvlak ontstaat voor dat beleid. Met een aanjagende, sturende en controlerende rol van de gemeenteraad. Daarom is het goed als er een speciale wethouder ondernemerschap en innovatie komt. Dat willen wij als D66. En een gemeentelijk loket voor ondernemers, dat zou D66 ook graag zien.

En die burgemeester? Daar horen de burgers van Meierijstad over te gaan. Wat mij betreft moet die nieuwe burgemeester dat zijn voor alle inwoners. In Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode.

Marrik van Rozendaal, lijsttrekker D66 Meierijstad


Biovergisting en AZC: hete hangijzers afgekoeld

Er zijn zo van die onderwerpen, ook in Rooi, die explosief in het nieuws komen maar met een sisser aflopen. De gemeenteraadsvergadering besprak er afgelopen donderdag twee: de biovergisting aan de Wolvensteeg, en de opvang van vluchtelingen in het voormalige Damianenklooster aan de Schijndelseweg.

Met een uitspraak van de Raad van State is de strijd over de aanleg van de biovergistingsinstallatie in het voordeel van de initiatiefnemer beslecht. Daardoor was een aanpassing in het bestemmingsplan buitengebied nodig. De gemeenteraad was van oordeel dat de RvS de risico's voor de verkeersveiligheid te licht had gewogen vanwege de verwachte toename van vrachtverkeer (ook al heeft de initiatiefnemer naar eigen zeggen de plannen gewijzigd waardoor uitsluitend mest van eigen en omliggende veehouderijen wordt verwerkt, red). "Het klinkt misschien vreemd, maar u moèt formeel instemmen met dit voorstel" aldus burgemeester Peter Maas. Aldus geschiedde.

Het onderzoek van de geschiktheid van het huidige gebouw van Novadic/Kentron voor opvang van maximaal 300 vluchtelingen is van veel recentere datum, maar sneller dan een nachtkaars uitgegaan. Mede vanwege de snelle afname van het aantal vluchtelingen en de keuze van het COA om het onderzoek af te blazen, is de druk van de ketel.

"Vreemd hoe de fusie tot stand is gekomen"

v.l.n.r.: Ad van der Heijden, Frans van den Heuvel, Dirk Latijnhouwers, Rinus van der Heijden en Anneke Jacobs

DeMooiRooiKrant heeft de dorpsraadvoorzitters van de drie kleine kernen gevraagd hoe zij aankijken tegen Meierijstad, en wat zij daarvan verwachten. Ziehier hun reacties.

Frans van den Heuvel, Boskant

"Toen we hoorden over een eventuele fusie tussen de drie gemeentes Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode, waren wij als Dorpsraad Boskant terughoudend. We hebben de laatste jaren een goede relatie opgebouwd met de gemeente Sint-Oedenrode. Ieder kerkdorp heeft een aangewezen wethouder als direct contactpersoon. Dit werkte prima: korte lijntjes, openheid en duidelijkheid waarom iets wel/niet was te realiseren. Samen met de gemeente hebben we uiteindelijk een aantal, voor ons belangrijke, doelen gerealiseerd in Boskant: herinrichting tot natuurlijk speelplein basisschool Franciscus, herinrichting van het Ritaplein, een gemeenschapshuis voor de Boskantse jeugd, verenigingen en ouderen (zorg en welzijn), behoud/inrichting omgeving Ritakapel en sinds kort (als laatste deelproject inrichting Ritaplein) de inwerkingstelling van de informatiezuil op het Ritaplein. Ook zijn er op dit moment genoeg mogelijkheden voor nieuwe (en ook betaalbare) woningbouw in Boskant.

Rene Voss
Ad van der Heijden

In de nieuwe situatie (Meierijstad) moeten we echter afwachten wat er staat te gebeuren. Wij vragen ons dan ook terecht af: hoe gaat het nieuwe bestuur om met de kleine kernen. Blijven de sportvelden behouden voor deze kernen, of wordt de huur zo hoog dat verenigingen zich moeten opheffen of fuseren (centraliseren in een van de hoofdkernen, gemeente)? Blijven de scholen behouden in de kleine kernen, blijven de voorzieningen voor ouderen (zorg/welzijn) lokaal behouden etc.?

Ook vragen wij ons af, en dat hebben we verschillende keren kenbaar gemaakt tijdens diverse bijeenkomsten van alle wijk- en dorpsraden van toekomstig Meierijstad, wat de rol en invloed wordt van de wijk- en dorpsraden. Hierover is door de gemeente(s) nog geen enkele uitspraak gedaan. Blijft het even soepel en via korte lijntjes verlopen zoals dat nu gebeurt?

Misschien is een fusie wel een juiste oplossing voor een aantal zaken cq problemen binnen onze gemeentes. Wellicht zeggen we over 5 Jaar "Dit hadden we veel eerder moeten doen".

Op dit moment zijn er nog te veel onzekerheden en daarom zijn wij als Dorpsraad Boskant een beetje terughoudend en kijken we wat dat betreft nog een beetje de kat uit de boom."

René Voss, Nijnsel

De dorpsraad Nijnsel staat voor het behouden en zo mogelijk verbeteren van de leefbaarheid voor alle inwoners van Nijnsel. Voor de leefbaarheid in een dorp als Nijnsel is het van cruciaal belang dat het dorp vitaal en levend blijft. Daarvoor zijn voorzieningen zoals goed basisonderwijs in de wijk en goede sport- en cultuurvoorzieningen van primair belang. Daarnaast moet er ruimte zijn voor jonge gezinnen om te wonen. Die drie zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als één van deze zaken niet op orde is heeft dat gevolgen voor de andere pijlers.

Nijnsel heeft wat dat betreft de afgelopen decennia haar zaken goed op de rit. Wij maken ons hard voor nieuwe bouwmogelijkheden voor de toekomst. Momenteel inventariseren we de woon wensen bij de (potentiële) inwoners van Nijnsel middels een digitale enquête. Verder moeten ook de ouderen en mensen met een beperking mee kunnen blijven doen in de samenleving. De wereld is wat dat betreft aan het veranderen. Zorg op afstand en aangepaste woonvoorzieningen voor mensen die er alleen voor komen staan zijn dan onontbeerlijk. Wat dat betreft is er nog een heleboel te doen in ons dorp. Digitale bereikbaarheid van het buitengebied is een voorwaarde waar eindelijk schot in zit. Een aangepaste woonvoorziening voor genoemde doelgroep is iets wat nog in de kinderschoenen staat.

Als we dan kijken naar de Meijerijstad dan denk ik dat we op het gebied van zorg en welzijn vooral van elkaar kunnen leren. In sommige dorpen zoals Wijbosch heeft men dat al prima met elkaar geregeld. Hier liggen kansen voor Nijnsel. Verder is het voor ons van belang dat ook de nieuwe gemeenteraad de belangen van de kleine kernen als zodanig onderkent en haar beleid daarnaar richt. Samen met de andere kerkdorpen organiseren we een politieke avond op 15 november waarbij de politieke partijen zal worden gevraagd naar hun visie over de hier genoemde onderwerpen. Deze avond zal plaats vinden in de Brink in Eerde en begint om 20.00 uur. Ben je ook benieuwd welke partij de belangen van de kerkdorpen hoog in het vaandel hebben? Volg dan de media voor meer info over deze avond op 15 november.

Ad van der Heijden, Olland

Laat ik beginnen met te zeggen dat ik het erg vreemd vind hoe de nieuwe gemeente tot stand is gekomen. Ik word wel gevraagd via een referendum over een handelsakkoord met Oekraïne waarvan ik ver af sta en ook niet de volledige betekenis kan overzien. Maar ik word helemaal niet betrokken bij de fusie van mijn eigen gemeente waar ik dagelijks deel van uit maak.

Nu het zover is, heb ik daar een goed gevoel over. Ik denk dat het een kwaliteitsverbetering tot gevolg heeft wat ten goede komt aan de dienstverlening en aan de besluiten. We zullen weliswaar op sommige momenten een iets grotere afstand moeten overbruggen, zowel fysiek als gevoelsmatig, maar uiteindelijk worden we er beter van. Ik kijk dan met name wat er de laatste jaren in Schijndel en Veghel is gebeurd, dan hebben wij in Sint-Oedenrode wel wat kansen laten liggen. Vooral het bouwen in de kleine kernen heeft hier weinig aandacht gehad. Kijkende naar de kleine kernen in de beide andere gemeenten, is daar volop gebouwd en komen wij er met 8 woningen in de laatste 10 jaar wel erg bekaaid vanaf. Met alle gevolgen van dien voor de levensvatbaarheid van de basisschool, de verenigingen maar ook dat van bv de MFA de Loop'r.

In aanloop naar de nieuwe gemeente zijn nu alle tien de dorpsraden van de kleine kernen samen druk bezig om onze gemeenschappelijke knelpunten onder de aandacht te brengen van de politiek. Zo is er op 15 november een politiek debat in de Brink te Eerde waarin alle politieke partijen gevraagd wordt stelling te nemen in een aantal thema's. Dat bouwen in de kleine kernen het meest belangrijke onderwerp is zal geen verrassing zijn.

Wat ik b.v. goed vind in de aanloop naar de nieuwe gemeente is dat alle dorps- en wijkraden betrokken worden in het helder krijgen wat de rol en functie zou moeten zijn van deze dorps- en wijkraden. Met werkgroepen en kerngroepen waarin ambtenaren en dorpsraden zijn vertegenwoordigd moeten we komen tot een notitie die leidend gaat worden voor de bestuurders over hoe de dorps- en wijkraden zouden moeten functioneren binnen het totale besluitvormingsproces. Dus wat wordt de rol en functie van de dorps- en wijkraad in de nieuwe gemeente Meierijstad. Verder ben ik erg benieuwd naar de ontwikkelingen omtrent de sportvoorzieningen en het prijskaartje wat daaraan hangt. Sint-Oedenrode heeft financiële roofbouw gepleegd op de diverse verenigingen en in vergelijking met de andere fusiegemeenten zijn er gigantische verschillen. Het nieuwe gemeentebestuur en ook de nieuwe gemeenteraad kan het zich niet veroorloven om een besluit hierover lang uit te stellen. Je kunt de ene vereniging niet 2 of 3 jaar lang het drievoudige laten betalen t.o.v. een andere vereniging uit dezelfde (nieuwe) gemeente.

Zoals eerder gezegd, heb ik een goed gevoel bij mijn verwachtingen ten aanzien van Meierijstad. Ik heb het vertrouwen dat bv een dorpsraad, eerder dan nu, betrokken zal worden in de besluitvorming over zaken die onze als kleine kern raken en voor ons van belang zijn. Ik verwacht dat we als een serieuze gesprekspartner worden gezien en dat het advies van ons zeker meegenomen gaat worden in het uiteindelijke besluit. Van de andere kant vergt een fusie ook veel aanpassing, zowel in de organisatie maar ook vooral in de cultuur. En cultuur laat zich lastig veranderen. Dus ben ik best wel benieuwd hoelang het gaat duren voordat alles een beetje soepel verloopt en er ook efficiënt en effectief bestuurd kan worden waarin alle partijen zich gehoord en gerespecteerd voelen. Wat me wel een beetje zorgen baart is dat de lijsttrekkers bij de diverse politieke partijen allemaal uit Veghel of Schijndel komen. Het is altijd maar weer afwachten of onze belangen en sterke punten voldoende de aandacht krijgen en ook ondersteund worden.

Maar al met al heb ik vertrouwen bij de naderende fusie.


Novelty: 'De Versiertour 2016'

Begin november staat Popkoor Novelty op de planken met de nieuwe voorstelling 'De Versiertour 2016'. Een avondvullend programma waarin het koor zich weer van een nieuwe kant laat zien.

In de afgelopen maanden werkte het koor hard aan een nieuw repertoire met de bijbehorende regie. Hiervoor zijn twee regisseurs gezocht die samen met dirigent Peter van Beijnum voor nieuwe inspiratie zorgen.

Bij 'De Versiertour 2016' laat het koor zich van een iets andere kant zien. Muziek en theater worden gemengd waardoor er een sprankelende voorstelling ontstaat. Deze voorstellingen vinden plaats op 4, 5 en 6 november in Theater De Brink in Eerde.

Regisseurs Eva van Rooijen en Marlous Luiten zijn bekend van Femmage Academy en zitten al jarenlang in het theatervak. Onder hun inspirerende leiding heeft Popkoor Novelty in mei 2015 de beker gewonnen voor de beste podiumpresentatie bij het Balk korenfestival 'De Fendert zingt'!

Op 3 november vindt er een speciale avond voor 'collegakoren' plaats. Deze koren kunnen zich aanmelden via de website en worden actief benaderd door Popkoor Novelty.

Kaarten zijn te koop voor €12,50 per persoon. Voor kinderen is dit inclusief een bekertje ranja en iets lekkers in de pauze. Via de www.popkoornovelty.nl kunt u uw kaarten reserveren. Kaarten zijn ook direct verkrijgbaar aan de kassa van het theater.


Rooi Vol Koren, even niet voor alle oren

Als op 16 oktober alle koren zich om 11.00 uur verzamelen in de Sint-Martinuskerk in het centrum van Rooi Vol Koren dan is dat een exclusief moment voor alle deelnemers.

Het wordt wat je een 'muzikale happening' zou kunnen noemen. Behalve de officiële opening van het evenement krijgen alle betrokkenen ook de laatste aanwijzingen voor ze gaan optreden.
En het mooiste is waarschijnlijk het moment, dat voor de éérste keer met bijna 1000 mensen samen het lied Brabant van Guus Meeuwis wordt gezongen. Alle koren hebben dit lied al op hun wekelijkse oefenavonden gerepeteerd. Het publiek kan hier nog niet van meegenieten, hoewel je je mag afvragen of de muren van de kerk dik genoeg zullen zijn om het volume van duizend kelen binnen te houden.
Het grote publiek zal rond 17.30 uur op het Kerkplein kunnen genieten van de resultaten van deze grote generale repetitie.

Vrijwilligers
Er zullen voor deze keer in de kerk maatregelen moeten worden getroffen, anders kan niet iedereen zitten. Naast de vaste kerkbanken zullen er ook nog eens 350 stoelen bij moeten worden geplaatst.
De commissie Logistiek heeft zo zijn handen vol bij de inrichting van de kerk, de podiums en andere voorzieningen. Aangezien vele handen licht werk maken blijft de Stichting roepen om vrijwilligers. Óók zijn ze nog op zoek naar mensen die de rol van gastvrouw of gastheer kunnen vervullen of als stagemanager een van de tien podia kunnen bestieren.

Meehelpen!
Als je het leuk vindt om op 16 oktober deel uit te maken van dit mooie muzikale initiatief dan kun je je opgeven per mail naar: rooivolkoren@ziggo.nl Graag met je telefoonnummer erbij.

Volgende week, op dinsdagavond, is er een bijeenkomst van alle vrijwilligers. Iedereen die zich heeft aangemeld zal hiervoor worden uitgenodigd.


Roep om 'Leven in Vrijheid'

Zaterdagavond 1 oktober en zondagmiddag 2 oktober in Grote zaal van Mariëndael. Roois Gemengd koor o.l.v. Ad Vergouwen aangevuld met een aantal projectleden. Pianobegeleidingen Henk van Riel. Intermezzi: solo op gitaar door Rolf van Meurs en voordracht door Tsegenet Teklu Kidane en Mia van Boxtel van de Taalwerkplaats Sint- Oedenrode.

Aansluitend bij de lovende slotwoorden van Marius Wijnakker, voorzitter van het koor, kom ook ik, zeker na de uitvoering van zondagnamiddag, tot de slotsom dat het RGK met dit concert wederom een bijzondere prestatie heeft neergezet. Zowel de programmakeuze als het visuele aspect; subtiele details bij de kleding van het koor, projectie van teksten en beelden, aankleding van de zaal waren gericht op optimale beleving van het thema en getuigde van een intensieve voorbereiding. Beide concerten werden goed bezocht. Aandacht en ontvankelijkheid voor het thema was voelbaar.
Programma

Vóór de Pauze lag het accent op onvrijheid door oorlog, onderdrukking, geweld, uitzichtloos bestaan en roep om vrijheid. In koorwerken uit verschillende stijlperiodes - de heroïsche strijd bezongen in het 'La Bataille de Marignan' van Janequin, het 'Koor van de Schotse Vluchtelingen' van Verdi, het 'Goodnight Saigon' van Billy Joel, tot aan het Give me your tired, your poor' van Irving Berlin en het zo indrukwekkende lied 'In Flanders fields van Patrick J. Lee - werden al deze aspecten doorleefd bezongen. Indringend en ontroerend mooi was de voordracht door de in Rooi wonende Ethiopische vluchtelinge Tsegenet Teklu Kidane met het gedicht 'Laat er vrede zijn' van Lemn Sissay. Zij werd bijgestaan door Mia van Boxtel van de Taalwerkplaats die zelf twee veelzeggende teksten uitsprak. Na de pauze richtte de roep om vrijheid zich vooral op het grote goed van te leven in vrijheid. Songs – niet altijd even geslaagd bewerkt tot koorwerken - als 'They dance alone' van Sting, Blowing in The wind van Bob Dylan en 'Imagine' van John Lennon klonken overtuigend. 'Let the sunshine ' uit de musical 'Hair' werd als toegift door het publiek volmondig meegezongen.

Uitbreiding bij Sportschool van den Oever

Foto: Jos van Nunen

Theo van den Oever is druk bezig met de verbouwing van zijn sportschool. Bijzonder aan de verbouwing is dat Theo heel veel zelf doet. Het eerste weekend van november hoopt de eigenaar klaar te zijn.

"Het is de bedoeling dat we het eerste weekend klaar zijn ja. Vooralsnog liggen we goed op schema. Het feit dat ik heel veel zelf doe scheelt natuurlijk hartstikke veel in de kosten. Dat kan dan weer aan andere zaken uitgegeven worden." Boven komt er honderd vierkante meter bij, beneden is dit ongeveer vijftig vierkante meter. Boven in de nieuwe ruimte van de sportschool komt er een ruimte speciaal voor krachttraining. Ook de plek waar tot nu toe fysiotherapiepraktijk Joost de Vaan is gevestigd heeft Theo inmiddels al weer verhuurd. "Ja, we zijn druk bezig. Op alle vlakken. De sportschool gaat er nóg mooier uit zien."

Foto: Jos van Nunen

Beierse gezelligheid tijdens druk 'Oktoberfissa'

Foto: Bart van der Heijden

Het bekende Duitse Oktoberfest begint steeds populairder te worden en dat wordt ook in Rooi gemerkt. Vorig jaar vond de eerste editie plaats van het 'Oktoberfissa' en nu was het dus tijd voor de tweede editie.

Vier dagen lang was het parkeerterrein bij De Neul de plek waar het traditionele feest gevierd werd. Donderdagavond tot en met zondagavond zat de grote tent afgeladen vol met enthousiaste jongeren én ook de wat ouderen feestvierders. Op de laatste avond, de zondag, vond de altijd populaire biercantus plaats. Daarbij werd niet alleen veel bier gedronken, maar gingen er ook aardig wat liters door de lucht!

Foto: Bart van der Heijden

Bart van der Heijden

Sint-Oedenrode - Het bekende Duitse Oktoberfest begint steeds populairder te worden en dat wordt ook in Rooi gemerkt. Vorig jaar vond de eerste editie plaats van het 'Oktoberfissa' en nu was het dus tijd voor de tweede editie. Vier dagen lang was het parkeerterrein bij De Neul de plek waar het traditionele feest gevierd werd. Donderdagavond tot en met zondagavond zat de grote tent afgeladen vol met enthousiaste jongeren én ook de wat ouderen feestvierders. Op de laatste avond, de zondag, vond de altijd populaire biercantus plaats. Daarbij werd niet alleen veel bier gedronken, maar gingen er ook aardig wat liters door de lucht!

Bart van der Heijden
Bart van der Heijden
Bart van der Heijden
Bart van der Heijden
Bart van der Heijden

Kofferbakverkoop tijdens boskant kermis

Foto: Hans van den Wijngaard

Kofferbakverkoop tijdens kermis

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de kofferbakverkoop en kinderkledingbeurs op zaterdag 15 oktober van 13.30 tot 16.30 uur tijdens de kermis in Boskant.

Wie ongebruikte 'zundspullen' op zolder heeft liggen en er een zakcentje aan over wil houden, kan zich melden voor een afgebakende plek. De organisatie verwacht veel publiek want naast kofferbakverkoop en een tweedehands speelgoed- en kinderkledingmarkt draait de kermis op het Ritaplein.
Reserveer snel voordat alle plekken bezet zijn via bvboskantwest@gmail.com of bel buiten kantooruren naar Paul: 06-10061895 Edwin: 06-83379050. De kosten voor een standplaats bedragen: Een afgebakende plek voor auto, aanhanger, kruiwagen of kleed: € 10,00, Een dubbele plek bv. auto plus aanhanger: € 17,50, Een marktkraam op de kinderbeurs: €10,00 twee kramen: € 17,50.


Vlinderpaspoort

Foto: Gerrit Ketelaars

Gerrit Ketelaars heeft een bijzondere hobby. Hij fotografeert nachtvlinders. "Met enkele mensen van IVN Sint-Oedenrode gaan we regelmatig naar nachtvlinders kijken. Om ook mensen te laten genieten van de mooie vlinders, zonder dat men zelf s´nachts met een lamp er op uit moeten wil ik dat op deze weg delen," aldus de hobbyfotograaf.

Witte Tijger (Spilosoma lubricipeda)

De witte tijger is van de familie Spinneruilen. De harige witte vlinder heeft zwarte stippen op zowel de voorvleugels als de achtervleugels. Het voorste gedeelte van het lijf is wit behaard, het achterste gedeelte is oranje met zwart. De spanwijdte is erg variabel: van 34 tot 48 mm.

De eitjes worden in de zomer in grote groepen gelegd, en komen snel uit. De rupsen van de witte tijger zijn zeer beweeglijk en kunnen in korte tijd grote afstanden afleggen. De wetenschappelijke naam van de soort verwijst hierna (lubricipeda = snelvoetig). In de herfst worden grijszwarte cocons gesponnen, waarin de rups verpopt. De cocons vinden we dan terug tussen de afgevallen bladeren en ander plantaardig afval. De rupsen tref je vooral aan in de onderste helft van allerlei planten. Het dier heeft een voorkeur voor kruidachtige planten.

De vliegtijd van de witte tijger is lang, namelijk van half april tot half augustus. Zowel de rups als de volwassen vlinder is voor vogels ongenietbaar en zelfs giftig. De volwassen vlinders eten niet.


Mooie Rooise mensen steunen Hospice en Taalwerkplaats

V.l.n.r. Elli de Rijk, Wenny van der Heyden, Arent van Dijk en Jan van der Heyden Foto: Hans van den Wijngaard

Voor de Taalwerkplaats en de Vrienden van Hospice Dommelrode was er afgelopen vrijdag een reden voor een feestje. Wenny van der Heyden overhandigde beide initiatieven elk een cheque van duizend euro. Dat geld haalde Wenny op met de verkoop van het boek 'Mooie mensen in Mooi Rooi', daarin bundelde zij de interviews die haar man Jan in 2015 hield voor DeMooiRooiKrant.

Het afgelopen anderhalf jaar kon u wekelijks in DeMooiRooiKrant een interview met een bekende of minder bekende Rooienaar lezen. Jan H.F. Van der Heyden sprak met hen en schreef hun verhaal op. Zijn vrouw Wenny realiseerde zich dat deze verhalen bij de meest mensen binnen een week bij het oud papier lagen. Dat bracht haar op het idee om de verhalen van 2015 te bundelen. Zo zouden ze niet verloren gaan en met de opbrengst van de bundel werden ook nog eens twee Rooise goede doelen geholpen.

De honderd boeken zijn dankzij de publicaties in deze krant en de belangeloze medewerking van Boekhandel 't Paperas, Mullermode, Gerits Mannenmode en het VVV-kantoor allemaal verkocht. Omdat Wenny en Jan de drukkosten voor hun eigen rekening namen, was de volledige opbrengst voor het goede doel.

"Onze keuze viel op deze twee goede doelen omdat wij enorm veel respect hebben voor de vrijwilligers van het Hospice Dommelrode en die van de Taalwerkplaats. Zij zetten zich geheel belangeloos in om het leven van anderen – hoe lang of hoe kort dat ook moge zijn – aangenamer te maken", vertelde Wenny bij de overhandiging van de cheques.

"Onder het motto van 'het leed verzachten' zetten de vrijwilligers van het Hospice zich in om mensen in hun laatste levensfase zo aangenaam mogelijk en waardig te begeleiden. De vrijwilligers van de Taalwerkplaats zetten zich juist in voor mensen die aan het begin van een nieuwe levensfase staan. Deze nieuwe Nederlanders hebben vaak nog moeite met onze taal, maar dankzij de Taalwerkplaats leren zij Nederlands zodat ze makkelijker hun weg in onze maatschappij kunnen vinden", aldus Wenny.

Arent van Dijk nam de cheque namens de Vrienden van het Hospice in ontvangst. Hij vertelde iedere keer opnieuw onder de indruk te zijn als mensen een bijdrage aan het Hospice verlenen. "Het doet me goed dat zoveel mensen het Hospice een warm hart toe dragen".

"Wij zijn ook zeer verheugd met jullie bijdrage", gaf Elli de Rijk van de Taalwerkplaats aan. "Met deze bijdrage gaan we lesmaterialen kopen en kunnen we met de mensen op excursie".


Fotografiewandeling "Kijken en kieken in het landschap"

Laat de mooie plekjes van Sint-Oedenrode het decor zijn en leer over fotografie van landschap en natuur. IVN Rooi nodigt u uit voor zondag 9 oktober om onder deskundige begeleiding met uw eigen digitale camera foto's te maken.

Verschillende fotografen begeleiden de wandeling in het mooie Rooise landschap. U heeft de mogelijkheid om steeds ter plekke vragen te stellen. Dit kan zijn over de instellingen van uw camera, maar ook over de lichtsituatie of het opname standpunt. Kortom, hoe kunt u uw foto's verbeteren.

Deze keer is de wandeling in de het oude cultuurlandschap van de Vresselse Akkers in een stukje Dommeldal. De wandeling begint om 9.00 uur bij De Vresselse Hut (Vresselseweg 33, Sint-Oedenrode) en eindigt om 12.00 uur. Nabespreking van de foto's vindt plaats tijdens een tweede bijeenkomst op woensdag 12 oktober 20.00 - 22.00 uur (locatie De Vresselse Hut), u kunt maximaal drie van de gemaakte foto's laten bespreken. Zie ook www.ivnrooi.nl.

Verdere informatie: Wim de Vrij, 0413-478252, wimdevrij@gmail.com, www.ivnrooi.nl


Programmeren kun je leren

De leerlingen van groep 5 tot en met 8 van Basisschool de Springplank maken momenteel kennis met programmeren, onder andere door het zelf te doen.
Programmeren is het lezen en schrijven van de toekomst. Daarom is het belangrijk om leerlingen de beginselen van deze '21 Century Skill' bij te brengen. Via games, apps, computers, maar ook magnetrons, vliegtuigen en stoplichten komen we dagelijks in aanraking met deze technologie. Ja, zowat alles draait op een programma. Maar hoe werkt dat nou? Met het programma Bomberbot leren de kinderen dat computers niet zelf denken, maar dat wij ze instructie geven om iets te doen. Spelenderwijs, want met een online game, leren ze vervolgens de eerste kneepjes van het programmeervak. Met behulp van de programmeertaal banen ze zich een weg door het spel. Een hele klus, zeker, maar met resultaat: zoals in elke game worden doorzettingsvermogen en concentratie beloond. Een bijzondere en leuke spelervaring, vinden de kinderen.


Programma informatie

Rooi Actueel

Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen.

Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle andere programma's.


Rondje Rooi

Vanaf donderdag 6 oktober zijn te zien:

  • Kunstexpositie bij tuincentrum De Peppelhoeve
  • Burendag 2016 in wijk Kienehoef
  • Project Bamboe Social in Nicaraqua door o.a. Rooise student
  • Roois Theater speelt jubileumstuk "The Godmother"
  • Rooise Golfkampioenschappen
  • Speelmonument in vorm van Spitfire op De Vlagheide
  • Rooi bruist, volgens menig bezoeker!

Uitzendtijden: 00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Specials: korte films in 't kader van project Mozaïek Brabant over het gebied Het Groene Woud.

Onderwerpen: Project Mozaïek Brabant, De Neul, 't Laar, Helden van Kien.

Gedurende 2 weken vanaf woensdag 5 oktober.

Uitzendtijden: 01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 13:00 – 16:00 – 19:00 – 22:00 uur

Openingstijden kantoor en telefonische bereikbaarheid

Studio aan de Laan van Mariëndael 30A is bereikbaar voor bestellingen, vragen, meldingen, op elke ochtend van 09:00 - 11:30 uur behalve vrijdag, Op vrijdag is het kantoor 's-middags van 13:30 - 16:30 uur open. Telefoonnummer: 0413-471193

Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN kanaal 559.TRINED kanaal 12.
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 38, analoog op 792 MHz.
Via Ziggo: analoog op 256 MHz en digitaal via mediabox kanaal 36, CI+ kanaal 331.
Via Vodafone Thuis: kanaal 712

Internet
Met nieuws, informatie, veel foto's en films is TV Meierij wereldwijd te volgen
via www.tvmeierij.nl
Facebook : Achtergronden, foto's en meer … op: www.facebook.com/tvmeierij

Collecte Fonds verstandelijk gehandicapten een succes

Met de collecte van Fonds verstandelijk gehandicapten is in Sint-Oedenrode € 4126,33 opgehaald. Het Fonds bedankt alle vrijwilligers en gevers die hieraan bijgedragen hebben.

Dit jaar was in Olland een jubilaris. Mevr. Martje Markus collecteerde voor de 25ste keer in Olland. Door haar wijkhoofd werd zij in de bloemetjes gezet. Met de opbrengst worden landelijke en lokale projecten gefinancierd die het leven van mensen met een verstandelijke beperking veraangenamen en hun wereld vergroten. Fonds verstandelijk gehandicapten wil dat deze mensen kunnen meedoen in de maatschappij. Er gaat geld naar initiatieven zoals de aanschaf van een duo fiets voor een zorgboerderij, het organiseren van theater- en schildercursussen op maat en aangepast speelmaterialen voor kinderen met een beperking. Het Fonds draagt ook bij aan werkweken, vakanties of een aangepaste schoolreis om zo mensen met een verstandelijke beperking ongedwongen te laten genieten.

Collectant gemist? Op de website www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl kan online gedoneerd worden.


Wat geloven peuters?

Foto: Marianne Ketelaars

Een jaar geleden stapten we voor het eerst binnen bij de peuterviering: mijn dochters van 3 en 1 jaar en ik. De viering was in het parochiezaaltje van de Goede Herder. Geen galmende akoestiek, houten harde banken en volwassen teksten. Maar leuk gekleurde kinderstoeltjes, sprekende teksten en bewegingen, instrumentjes en activiteiten die aansluiten bij peuters en kleuters. En dat toch allemaal in het teken van het (katholieke) geloof: met het aansteken van kaarsjes tot en met de voorbede in het kapelletje. Wat een leuke manier om mijn kinderen kennis te laten maken met het geloof!

Door: Manon van den Broek

Iedere viering kiezen de medewerkers een ander thema uit en zoeken daarbij bijpassende verhaalplaten, liedjes en knutselactiviteiten. Na 35 minuten is de viering al afgelopen: perfect voor de spanningsboog van de kinderen. En daarna kunnen ze nog even aan de ranja en wat spelen, terwijl de ouders kunnen napraten met elkaar en de medewerkers, onder het genot van koffie en thee.

Een uniek concept, wat maar op een paar plaatsen in de regio zo wordt uitgevoerd. Laagdrempelig, want alle ouders, grootouders en (klein)kinderen kunnen binnenstappen om aan te sluiten bij de viering. Nieuwsgierig geworden? De vieringen zijn dit seizoen op de volgende data: 9 oktober, 13 november, 25 december (Kerstmis), 22 januari, 19 februari, 26 maart, 17 april (Pasen) en 11 juni.


Wijkvereniging Eerschot

Woensdag 5 oktober om 19.15 uur gaat de deur van Meerschot weer open. Om 20.00 uur wordt er begonnen met weer een kienavond met mooie prijzen en een leuke loterij.

Dinsdag 14 oktober gaat de vereniging lekker een uurtje een frisse neus halen en eens over wat anders praten. Ben om 18.30 uur bij Meerschot en loop mee. Heb jij je nog niet opgegeven voor het 50-jarig jubileumweekend van zaterdag 29 tot en met maandag 31 oktober? Bel deze week nog naar één van de bestuursleden. De telefoonnummers staan in de wijkkrant van Oktober.


Opbrengst collecte Nierstichting

Tussen 18 en 24 september gingen in heel Nederland ruim 70.000 collectevrijwilligers op pad voor de Nierstichting. In Sint-Oedenrode leverde dat zo'n 4.742,51 euro op. De inkomsten zijn hard nodig om nierziekten klein te krijgen. En daarmee de wereld van nierpatiënten weer groot.

Donaties zijn de enige bron van inkomsten van de Nierstichting, die geen subsidie ontvangt van de overheid. "De collecte is essentieel voor het werk van de Nierstichting", benadrukt Marianne Bruin-van Groningen, collectecoördinator van de Nierstichting in Sint-Oedenrode. "Elke bijdrage, hoe klein ook, draagt bij aan een beter leven voor nierpatiënten."


Activiteiten KBO Boskant: jeu de boules & tennissen

Foto:

Onder het motto van Boskanters in beweging gaat KBO op zoek naar haar kampioenen. Daarom wordt er op woensdag 12 oktober een groot tennistoernooi en een jeu de boules toernooi gehouden.

De aanvang voor dit toernooi is 13.30 uur. Deze tijd geldt voor zowel de jongere als de oudere deelnemers. Het belooft weer een gezellige happening te worden. Alle toppers zijn namelijk al weken in training. Wie zal er dit jaar vandoor gaan met de KBO Cup? Aan spanning in ieder geval geen gebrek.
Tevens is op zondag 9 oktober de opening van het kaartseizoen. Ditmaal gaan we rikken en jokeren in de Vriendschap. Deze avond start om 20.00 uur. Voor meer informatie: Leo Bekkers, tel: 0413-474050

Fietsverlichtingsactie

"De ANWB gelooft in goede en veilige mobiliteit en maakt zich al sinds de oprichting in 1883 hard voor de belangen van fietsers", vertelt Sanne van den Rotten van ANWB Betrokken, de afdeling die zich bezighoudt met vrijwilligerswerk. "Samen met Stichting Repair Café willen we laten zien dat het heel leuk en gemakkelijk is om je eigen fiets te repareren en in goede staat te houden."

Daarom staat het Repair Café van donderdag 13 oktober geheel in het teken van fietsverlichtingcontrole i.s.m. de ANWB. Op donderdag 13 oktober tussen 13.30 en 16.00 uur staan ook voor andere klusjes diverse vaklieden klaar, maar let wel: het accent van deze middag ligt op de fietsverlichting. De bedoeling is dat u samen met de vakman de klus klaart. De vaklui in het Repair Café weten bijna altijd raad. U bent van harte welkom! Elke tweede donderdag van de maand kunt u bij het Repair Café terecht.

v.l.n.r.: Nolda Hellings, Geert Jansen en Kees Vervoort

"Een super ervaring om ze te zien genieten"

Onlangs vierden Kees Vervoort en Geert Jansen de overdracht van het autobedrijf in Nijnsel. Na vele jaren zwaaide Kees af en gaf hij het stokje door aan zijn opvolger. De mannen wilden geen cadeau, maar een donatie. Niet voor zichzelf, maar voor nog te kiezen goede doelen. Uiteindelijk wisten ze er twee te vinden. De mannen sponsorden een barbecue op Zonhove in Son en Breugel en een nieuwe koersbalmat voor Odendael.

Daarmee maakten ze veel mensen gelukkig. Dinsdagmiddag kwamen Kees en Geert naar Odendael om de koersbalmat officieel te overhandigen. "Iedere dinsdag spelen we hier koersbal met een vaste club van ongeveer vijftien tot twintig mensen. Na het spelen gaan ze met lachende gezichten weer naar buiten", vertelt vrijwilligster Nolda Hellings. Daar is het de ondernemers precies om te doen. Kees schetst nog even zijn belevenis tijdens de barbecue in Son en Breugel. "Door de gulle giften van al die mensen tijdens ons feest hebben we dit mogelijk kunnen maken. Op zondag 28 augustus is de barbecue gehouden. Het was een super ervaring om te zien hoe zij genoten en op welke manier dan ook uitdrukten het top te vinden."

De Eropuit-bus naar Nistelrode

Op dinsdag 18 oktober gaat de Eropuit-bus Sint-Oedenrode naar Van Tilburg Mode in Nistelrode om gezellig samen te winkelen. Daarnaast drinken we er samen een kopje koffie of thee.

U wordt rond 13.30 uur opgehaald en rond 16.30 uur bent u weer thuis. Kosten: € 5,- p.p. excl. consumptie en persoonlijke uitgaven. Wilt u ook mee? Geef u dan op door te bellen naar Welzijn De Meierij, 073-5441400.

Als kind was ik best slim. Toen ik in de Veghelse modewinkel van Hout- Brox mijn moeder een keer kwijt was geraakt, ben ik naar de klantenservice gegaan en daar heb ik laten omroepen of de mensen wilden uitkijken naar een vrouw zonder kind zoals ik. Ik had op mijn 9e al een hele lijst van projecten waar ik later, als uitvinder, veel geld mee zou gaan verdienen: de tafel zonder poten (dus onmogelijk om nog ooit je knieën te stoten), het kraakloze beschuit (hou het eerst een minuut onder de kraan) en het opblaasbare ondergoed (voor schipperskinderen zonder zwemdiploma). Hoe ik dat allemaal heb bedacht? Nou gewoon, zonder hulp. Want ik werd thuis in niets gestimuleerd of bevestigd. Ik moest het zelf maar uitzoeken.

De Rooise Mark Sittrop opent binnenkort in Nicaragua een bamboefabriek. Of het slim is weet ik niet, maar het is in ieder geval gedurfd. Kan niet anders dan dat Mark vroeger ook tegen de stroom in heeft moeten zwemmen. Anders kom je niet op zo'n plan.

Tegenwoordig gaat dat heel anders. Bij iedere kunstig gedraaide neuskeutel wordt de kleuter door pappa en mamma de hemel in geprezen. "Kijk onze Bas nou toch! Hij krast met een mesje het woord BAL in de lak van onze nieuwe auto! Knap hè?" Natuurlijk kweek je zo een generatie vol zelfingenomen autisten. Wij, de opvoeders, verpesten ze. Daarom zou ik het persoonlijk een prima idee vinden als ouders en leerkrachten zich eens een tijdje helemaal NIET met hun kinderen zouden bemoeien. Laat ze er zelf maar 's achter komen dat niet alles vanzelf gaat. Worden ze hard en vooral inventief van.

Tot zover mijn visie op onderwijs en educatie. Ja, ik denk, ik schrijf hem maar 's op, wellicht dat politici en bestuurders er iets van leren. Dat zou de Rooise gemeenschap dan weer een boel geld besparen. Die 3,5 miljoen voor die Nijnselse basisschool kunnen dan rechtstreeks naar de aanplant van legale wiet aan de Schijndelsestraat, naar de drainage van het hoofdveld van Rhode of naar de verbouwing van dat klooster voor de vergisting van gevluchte Damianen … of haal ik nou iets door elkaar?


Bewoners van de Sint Paulusgasthuisjes

Foto: Jelle vd Brand

Naar aanleiding van het artikel over de bewoonsters van het Sint-Paulusgasthuis (onlangs geplaatst in DeMooiRooiKrant) zijn tot nu toe de volgende namen bekend geworden. Indien er lezers zijn die nog meer namen weten, dan horen we het graag.

De namen van oud-bewoners:

- Bertje en Leentje van Schijndel- van Oorschot. Ze woonden in het laatste huisje en is het enige echtpaar wat hier ooit heeft gewoond
- Koosje van der Heijden. Zij woonde naast Bertje en Leentje
- Maria van den Brand- Vetter. Ze vertrok op 21 januari 1971
- An Steenbakkers
- Anna van de Bracht. Ze schilde iedere dag de aardappelen voor familie de Brouwer. Ook kan een inzender zich herinneren dat ze voor grote families altijd de sokken stopte.
- Sijntje van de Wetering
- Ant Bijsterveld. Zij woonde in het eerste huisje aan de Kerkstraat, nu VVV.
- Allegonda Donkerts. Weduwe van de Eerdse schoolmeester Willem Frundt (eerste hervormde weduwe )

Bewoners van de Sint Paulusgasthuisjes

Naar aanleiding van het artikel over de bewoonsters van het Sint-Paulusgasthuis (onlangs geplaatst in DeMooiRooiKrant) zijn tot nu toe de volgende namen bekend geworden. Indien er lezers zijn die nog meer namen weten, dan horen we het graag.

De namen van oud-bewoners:
- Bertje en Leentje van Schijndel- van Oorschot. Ze woonden in het laatste huisje en is het enige echtpaar wat hier ooit heeft gewoond
- Koosje van der Heijden. Zij woonde naast Bertje en Leentje
- Maria van den Brand- Vetter. Ze vertrok op 21 januari 1971
- An Steenbakkers
- Anna van de Bracht. Ze schilde iedere dag de aardappelen voor familie de Brouwer. Ook kan een inzender zich herinneren dat ze voor grote families altijd de sokken stopte.
- Sijntje van de Wetering
- Ant Bijsterveld. Zij woonde in het eerste huisje aan de Kerkstraat, nu VVV.
- Allegonda Donkerts. Weduwe van de Eerdse schoolmeester Willem Frundt (eerste hervormde weduwe)


Toxopeus doneert aan Wensambulance

Afgelopen vrijdag 30 september heeft het afscheid van dierenarts Geuko Toxopeus, werkzaam bij Dierenartspraktijk Sint-Oedenrode plaatsgevonden. Het was een lang gekoesterde wens van Geuko om zijn werkzame leven af te sluiten met een symposium voor boeren door boeren. Van wie kun je nu meer opsteken dan van je eigen collega's....

De dag werd gehouden op een zeer toepasselijke locatie, namelijk in de stal tussen de koeien en op de balen hooi bij activiteitenboerderij 't Dommeltje in Boxtel. Dit in het bijzijn van Geuko's echtgenote, kinderen, kleinkinderen, collega's, vrienden en kennissen.

Acht melkveehouders hielden een presentatie over hun bedrijf, hun visie en legden uit waarom hun specifieke bedrijfsvoering zo goed bij hen past. Tussendoor kwam Wens Ambulance Brabant iets vertellen over hun werkzaamheden, want als cadeautip had Geuko de mensen gevraagd een donatie aan Wens Ambulance Brabant. Het was een zeer geslaagde, interessante en leerzame dag met een hoge opkomst die afgesloten werd met een gezellige afscheidsborrel.

De donatiebox, in de vorm van een ambulance waar de enveloppen in gedoneerd waren, werd nadien geopend. Een bedrag om trots op te zijn. Maar liefst € 1600,00! Dankzij het initiatief van Geuko Toxopeus is dit tot stand gekomen. Hier kunnen weer vele wensen van vervuld worden.

Nog een laatste maal het ouderlijk huis zien, naar familie toe of een dagje naar het strand. Het lijken wensen die heel eenvoudig te vervullen zijn, maar voor mensen die niet lang meer te leven hebben, is dat echt niet altijd vanzelfsprekend. Wens Ambulance Brabant brengt terminaal zieke mensen nog één keer naar hun favoriete plek. Kent u iemand die ernstig ziek is of hebt u zelf nog een laatste wens? WensAmbulance Brabant regelt het graag voor u! Zie voor meer informatie: www.wensambulancebrabant.nl


Samen voor "Haar"

Op 27 oktober vindt in de Gouden Leeuw een High Wine of High Beer plaats. Deze avond wordt georganiseerd door zeven Rooise ondernemers die zich inzetten voor het goede doel: de Nederlandse Haarstichting. De Nederlandse Haarstichting helpt financieel minder bedeelde vrouwen met kanker kosteloos aan een haarwerk.

Vanaf 1 oktober gaan de Rooise ondernemers geld inzamelen. De actie loopt tot de modeshow, die op 27 oktober plaatsvindt. De entree voor deze avond is 25 euro waarvan er 3.50 euro gedoneerd wordt. Ook levert iedere ondernemer een bedrag in per verkocht item of behandeling. Aan het einde van de avond zal het opgehaalde bedrag aan iemand van de Nederlandse Haarstichting worden aangekondigd.

De High Wine of High Beer avond staat vooral in het teken van gezelligheid en mode. Tijdens uw hapjes en drankjes zullen er modellen aanwezig zijn die u de nieuwste trends op het gebied van mode, schoenen, kapsels, sieraden, brillen en pruiken laten zien. Als afsluiting van de avond staat er voor iedereen een leuke verrassing te wachten.

Bent u in het bezit van een pruik die niet meer gebruikt wordt, dan kunt u contact opnemen met You! fashion for women of Queens Hairfashion. Zij zullen er voor zorgen dat deze pruiken bij de Nederlandse Haarstichting terecht komen.


Irene Mandos (Mariëndael)

Foto: Irene Mandos

Waar ben je trots op:        mijn moeder is mijn voorbeeld

Wat doe je het liefst in de vrije tijd:        op vakantie gaan

Favoriete TV serie: Modern family

Hobbies:        Mariëndael, overblijfmoeder bij de Verbinding

Wat zou je willen zijn?        'n baby, vanwege het gemak, lijkt me heerlijk...

As50+ blijft in overleg over statushouders en integratie

Foto:

Omdat het COA besloten heeft geen nieuwe opvanglocaties voor vluchtelingen te ontwikkelen, heft de As50+ de daartoe ingerichte stuurgroep op. "Wij kijken terug op een prima samenwerking en een goed resultaat. Wij hebben samen de schouders eronder gezet toen dat nodig was en zullen dat opnieuw doen als dat ons gevraagd wordt", aldus coördinerend burgemeester Wobine Buijs (Oss).

De As50+ gemeenten blijven wel in overleg over de huisvesting en integratie van statushouders. Coördinerend burgemeester Wobine Buijs: "De meerwaarde van het feit dat wij samen aan tafel hebben gezeten, is dat we elkaar steeds makkelijker weten te vinden. Als het gaat om de huisvesting en integratie van statushouders zijn nog voldoende slagen te maken. Wij trekken hierin nu samen op en delen kennis, ervaring en expertise."

Om voldoende opvang voor vluchtelingen te organiseren, hebben de As50+ gemeenten intensief samengewerkt. Zij hebben een gezamenlijk document met concrete locaties opgeleverd. Inmiddels is de instroom van vluchtelingen beperkt en blijkt dat de ontwikkeling van nieuwe locaties op dit moment niet nodig is. Wobine Buijs: "Wij realiseren ons ook dat wij in een snel veranderende wereld leven waarin vluchtelingenstromen opnieuw naar ons land kunnen komen. Het is dan ook goed om hiermee rekening te blijven houden."


Steunpunt vrijwilligers zoekt vrijwilligers

Foto: Stagiar DMRK

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Maar, zoals de titel al vertelt, niet alleen voor organisaties. Onze vacaturebank staat ook bol van leuke, uitdagende vrijwillige taken die alles te maken hebben met individuele ondersteuning. Die ondersteuning varieert van bezoek brengen, tot samen een ommetje maken.

Voor een jongeman van 34 jaar met autisme zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die ondersteuning wil bieden bij het winkelen. Het gaat hier niet om het sjouwen, maar juist om ondersteuning bij contacten. Interpreteren van lichaamstaal van anderen is soms erg lastig, de vrijwilliger zal hierbij ondersteunend zijn. (vacaturenummer 17312)
Voor een mevrouw van 46 jaar zijn wij op zoek naar een ondersteunende vrijwilliger die met haar leuke dingen kan ondernemen zoals winkelen, terrasje pikken, erop uit gaan. Zij heeft een beperking dus het is belangrijk dat de vrijwilliger hier op in kan spelen. We zoeken een rustig persoon, die niet bazig of streng is maar begripvol. En dan nog het liefst van ongeveer dezelfde leeftijd. (vacaturenummer 17313)
Wanneer vrijwilligers zich inzetten voor soortgelijke vragen, krijgen zij via Steunpunt Vrijwilligerswerk de nodige tools en netwerken aangeboden om het vrijwilligerswerk prettig uit te kunnen voeren. Uitwisseling van ervaring en training zijn elementen waardoor vrijwilligers worden ondersteund bij de uitvoering.
Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij; u kunt bellen (073 – 5441400) of mailen (vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl).

Primera start met verkoop Riverdale

Het woonmerk Riverdale, bekend van de prachtige woonaccessoires voor in en om het huis, is vanaf nu ook verkrijgbaar bij Primera Sint-Oedenrode. Volledig geïnspireerd door de laatste modetrends heeft Riverdale diverse producten geselecteerd die verkrijgbaar zijn bij Primera. Leuk als cadeautje voor jezelf of voor een ander. De collectie zal altijd volgens de laatste trends worden ingedeeld.

Het assortiment bestaat uit cadeauartikelen tegen kleine prijzen zoals windlichten, kaarsen, verzorgingsproducten, klokken, kussens en fotolijsten. Bij Primera Sint-Oedenrode zal er twee keer per jaar een themacollectie van zorgvuldig samengestelde Riverdale producten verschijnen. Daarnaast verschijnt er één keer in de maand de Monthly Must Have: een limited edition aanbieding, OP=OP. Kijk in deze editie van de Mooi Rooikrant naar de Must Have van de maand oktober.
De komst van het populaire woonmerk bij Primera Sint-Oedenrode zorgt voor een nog breder aanbod van cadeauartikelen met een vriendelijke prijs.

Steunpunt vrijwilligers zoekt vrijwilligers

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Maar, zoals de titel al vertelt, niet alleen voor organisaties. Onze vacaturebank staat ook bol van leuke, uitdagende vrijwillige taken die alles te maken hebben met individuele ondersteuning. Die ondersteuning varieert van bezoek brengen, tot samen een ommetje maken.

Voor een jongeman van 34 jaar met autisme zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die ondersteuning wil bieden bij het winkelen. Het gaat hier niet om het sjouwen, maar juist om ondersteuning bij contacten. Interpreteren van lichaamstaal van anderen is soms erg lastig, de vrijwilliger zal hierbij ondersteunend zijn. (vacaturenummer 17312)

Voor een mevrouw van 46 jaar zijn wij op zoek naar een ondersteunende vrijwilliger die met haar leuke dingen kan ondernemen zoals winkelen, terrasje pikken, erop uit gaan. Zij heeft een beperking dus het is belangrijk dat de vrijwilliger hier op in kan spelen. We zoeken een rustig persoon, die niet bazig of streng is maar begripvol. En dan nog het liefst van ongeveer dezelfde leeftijd. (vacaturenummer 17313)

Wanneer vrijwilligers zich inzetten voor soortgelijke vragen, krijgen zij via Steunpunt Vrijwilligerswerk de nodige tools en netwerken aangeboden om het vrijwilligerswerk prettig uit te kunnen voeren. Uitwisseling van ervaring en training zijn elementen waardoor vrijwilligers worden ondersteund bij de uitvoering.

Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij; u kunt bellen (073 – 5441400) of mailen (vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl).


Foto: Stagiar DMRK

Het woonmerk Riverdale, bekend van de prachtige woonaccessoires voor in en om het huis, is vanaf nu ook verkrijgbaar bij Primera Sint-Oedenrode. Volledig geïnspireerd door de laatste modetrends heeft Riverdale diverse producten geselecteerd die verkrijgbaar zijn bij Primera. Leuk als cadeautje voor jezelf of voor een ander. De collectie zal altijd volgens de laatste trends worden ingedeeld.

Het assortiment bestaat uit cadeauartikelen tegen kleine prijzen zoals windlichten, kaarsen, verzorgingsproducten, klokken, kussens en fotolijsten. Bij Primera Sint-Oedenrode zal er twee keer per jaar een themacollectie van zorgvuldig samengestelde Riverdale producten verschijnen. Daarnaast verschijnt er één keer in de maand de Monthly Must Have: een limited edition aanbieding, OP=OP. Kijk in deze editie van de Mooi Rooikrant naar de Must Have van de maand oktober.

De komst van het populaire woonmerk bij Primera Sint-Oedenrode zorgt voor een nog breder aanbod van cadeauartikelen met een vriendelijke prijs.


Ondertekening samenwerkingsovereenkomst waterbeheer Nederland en Vlaanderen

Woensdag 5 oktober 2016 ondertekenen provincie Limburg(BE), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Watering De Dommelvallei en Waterschap De Dommel een samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerking richt zich op het beheren en onderhouden van de beken en rivieren in het grensgebied Nederland en Vlaanderen.

Water kent geen grens
Goed waterbeheer is essentieel om er voor te zorgen dat het water in beken en sloten niet te hoog en niet te laag komt te staan. Dat is niet eenvoudig, laat staan als je met vier partijen aan het 'roer' staat. Met daarbij ook nog water een materie die zich net niet aan grenzen houdt. Een lastige klus. Daarom is er voor gekozen om heldere wederzijdse afspraken te maken. Zo maait Waterschap De Dommel bijvoorbeeld vanaf nu de Elsenloop (Kolksgracht) en Provincie Limburg de Erkbeek (Buulder Aa). Beide beken zijn grensvormende beken en met maaien was het vaak onduidelijk wie nu welke beek onderhoudt. Verder heeft Waterschap De Dommel een meetpunt in de Dommel vlakbij de grens. Die gegevens worden nu ook gemeld bij de VMM zodat zij deze kunnen gebruiken.

De beheergebieden van Watering De Dommelvallei, provincie Limburg (BE) en de Vlaamse Milieumaatschappij bevinden zich op Belgisch grondgebied. Het beheergebied van Waterschap De Dommel bevindt zich op Nederlands grondgebied. Binnen de beheergebieden van alle partijen bevinden zich rivieren en beken die plaatselijk de Nederlands – Belgische grens vormen en/of de grens overschrijden. Bij de grensoverschrijdende rivieren en beken is de beheerder verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de waterlopen. Bij grensvormende waterlopen zijn de Belgische en Nederlandse beheerder sámen verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het water.
Een mooi samenwerkingsproject is de ecologische verbindingszone Elsenloop. Hier trekken we écht samen op. Bij de planvorming, uitvoering en bij de verdere gezamenlijke zorg voor de Elsenloop.

Wie zijn deze muzikale mannen? We zijn erg benieuwd! Stuur uw reactie naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens bij ons binnen: Heuvel 17. De koffie staat klaar! U bent ook welkom om oude foto's in te leveren. We staan er voor open om ze te plaatsen. Alle foto's zijn welkom.

85ste Nationale klompenkeuring

Foto: Lisa vd Ven

Dinsdag was het weer tijd voor de jaarlijkse Nationale klompenkeuring in de Beurs. Sinds 1932 worden klompen gekeurd in ons dorp. Zowel de machinale klompen als de handgemaakte werden op deze dag gekeurd door een vakjury. Aanstaande vrijdag zal bekend gemaakt worden wie de uiteindelijke winnaar is. Dit zal plaatsvinden in de Beurs, waar Burgemeester Maas de prijs uit zal reiken.

Foto: Lisa vd Ven

Steunpunt Vrijwilligerswerk zoekt vrijwilligers

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Maar, zoals de titel al vertelt, niet alleen voor organisaties. Onze vacaturebank staat ook bol van leuke, uitdagende vrijwillige taken die alles te maken hebben met individuele ondersteuning. Die ondersteuning varieert van bezoek brengen, tot samen een ommetje maken.

Voor een jongeman van 34 jaar met autisme zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die ondersteuning wil bieden bij het winkelen. Het gaat hier niet om het sjouwen, maar juist om ondersteuning bij contacten. Interpreteren van lichaamstaal van anderen is soms erg lastig, de vrijwilliger zal hierbij ondersteunend zijn. (vacaturenummer 17312)

Voor een mevrouw van 46 jaar zijn wij op zoek naar een ondersteunende vrijwilliger die met haar leuke dingen kan ondernemen zoals winkelen, terrasje pikken, erop uit gaan. Zij heeft een beperking dus het is belangrijk dat de vrijwilliger hier op in kan spelen. We zoeken een rustig persoon, die niet bazig of streng is maar begripvol. En dan nog het liefst van ongeveer dezelfde leeftijd. (vacaturenummer 17313)

Wanneer vrijwilligers zich inzetten voor soortgelijke vragen, krijgen zij via Steunpunt Vrijwilligerswerk de nodige tools en netwerken aangeboden om het vrijwilligerswerk prettig uit te kunnen voeren. Uitwisseling van ervaring en training zijn elementen waardoor vrijwilligers worden ondersteund bij de uitvoering.

Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij; u kunt bellen (073 – 5441400) of mailen (vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl).


Informatieavond patiowoningen 'Rooise Gaard'

Foto: Henri van Hoorn

Op 12 oktober a.s. zullen vanaf 19.00 uur de ontwikkelaars van VOF Sluitappel en de bij het plan betrokken makelaars een korte presentatie geven over de nieuwe ontwikkeling in de nieuwbouwwijk De Rooise Gaard. De informatieavond wordt gehouden in 'De Gouden Leeuw' te Sint-Oedenrode. Iedereen is van harte welkom om binnen te lopen.

Het nieuwe plan met ca. 17 éénlaagse woningen is een invulling aan de Thorbeckestraat. De kavels hebben de achtertuin/patio gelegen op het zuiden en grenzen aan de woningen aan de Sluitappel.

Eerder dit jaar hebben gemeente en VOF Sluitappel afspraken gemaakt over de invulling van deze locatie. De gemeente was erg kien op het behoud van kwaliteit van de woningen die op deze locatie zullen verrijzen en gaf nadrukkelijke eisen mee voor de uitstraling en hoogte van de woningen. Het gerenommeerdere architectenbureau Visser en Bouwman uit 's-Hertogenbosch zal deze kwaliteit bewaken.
Op de informatieavond zijn de eerste beelden en de plattegronden van de patiowoningen te zien. De geïnteresseerden kunnen hun reacties en wensen die avond kenbaar maken. Op basis van de aangedragen wensen en ideeën zal het plan op korte termijn verder worden ontwikkeld en hierna in verkoop worden gebracht. Op basis van de eerste reacties kan geconcludeerd worden dat er momenteel veel vraag is naar levensloopbestendig wonen binnen Sint-Oedenrode. Deze toenemende vraag sluit overigens aan bij landelijke ontwikkelingen. Binnen het plan zullen een 17 tal woningen worden gebouwd die op veel onderdelen geheel naar wens van de koper kunnen worden ontwikkeld / ingericht. Zo zullen deze energiezuinige woningen allemaal over o.a. twee slaapkamers, een patiotuin die op het zuiden is georiënteerd en een eigen oprit beschikken. Geïnteresseerden zijn van harte welkom op de informatieavond op 12 oktober vanaf 19.00 uur bij De Gouden Leeuw aan de Markt in Sint-Oedenrode.


Op jacht naar de prins

En de kleur is…

Bij het horen van deze tip begon ik spontaan te zingen. Het deed me denken aan een heel mooi nummer van The Scene maar ook kwam er een oud liedje van Heino over een Gentiaan naar boven drijven.

Tip 6: Blauw, blauw, blauw

Er kunnen veel associaties met de kleur blauw gemaakt worden maar als je drie keer blauw bent dan heb je er toch echt wel zat gehad. Natuurlijk zijn er ook carnavalsverenigingen die de kleur blauw dragen of sportclubs die in het blauw op het veld staan. Misschien hebben ze met zijn drieën blauwe ogen of hebben ze drie zonen? Ik hoop wel dat de Neije geen vervelende ervaringen heeft met de politie of de belastingdienst. Dat zou dan wel weer die koie zomer verklaren.

Puzzel 6:

Deze keer weer een woordzoeker. Streep onderstaande woorden weg. De overgebleven letters vormen een woord dat je nodig hebt voor de bonuspuzzel.

Belasting, Bessen, Bloed, Boerenkiel, Bont, Gentiaan, Kobalt, Korenbloem, Kou, Lucht, Maandag, Ogen, Plek, Politie, Smurf, Vinkje

Wie heeft er blauw bloed door de aderen stromen en wordt de Neije Prins van Papgat? Als u een vermoeden heeft wie de Neije en zijn adjudant gaan worden, stuur dan een berichtje aan de voorzitter van de Prinskeuzecommissie Gerard van de Koevering: vdkoevering@kpnmail.nl. Bent u de eerste die beide namen correct inlevert, dan ontvangt u van het nieuwe koppel een geweldig aandenken.


Foto van de maand september

Foto: Wim Verhagen-Delft

Gedurende de zomermaanden heeft FotoclubRooi geen clubavonden waarop het werk van de leden wordt besproken. Dat wil echter niet zeggen dat iedereen stilzit. Het merendeel van de leden is druk in de weer geweest met het maken van een serie. Daarmee wordt bedoeld een reeks van foto's die een onderling verband met elkaar hebben; die als het ware een verhaal vertellen.

Op de expositie van de club van 16 oktober tot en met 29 december a.s. in Odendael zal een aantal van die series te zien zijn. De expositie heeft overigens ook een meer officieel deel, namelijk in het weekend van 19 en 20 november. In dat weekend zijn de makers van de foto's zo veel mogelijk aanwezig om, als u dat wilt, wat uitleg te geven over de tentoongestelde werken. Een van de leden, Wim Verhagen, heeft in de zomermaanden Delft bezocht en daar de foto gemaakt die hierbij is afgedrukt. Zoals bij velen bekend is, is het centrum van Delft schilderachtig. Staande op één van de vele bruggetjes over de grachten van Delft zag hij een schitterende spiegeling in het water onder de brug. Daarin komen de elementen terug van de brug die daar weer achter ligt. Als je de foto goed bekijkt zie je een fiets van de verder gelegen brug spiegelen in het water onder de eerste brug. Wat de foto echter nog meer bijzonder maakt zijn de bloemen in de spiegeling. Ze liggen mooi gerangschikt rond de weerspiegelende fiets, alsof Wim ze zelf zo in het water heeft gelegd. Daarbij komt nog dat de kleuren in het water prachtig harmoniëren met die op de kade. Meestal is de aanwezigheid van verkeersborden in een foto een storend element. In deze foto verstoren ze het beeld echter niet. Ze vormen een lijst om het hoofdthema en laten in alle eerlijkheid zien dat de foto, ondanks de overvloedig aanwezige bloemenpracht, in een drukke stadse omgeving is genomen. Tot slot bewijst de foto dat het mogelijk is een aansprekende foto te maken met een eenvoudige camera. Op zijn trip naar Delft had de fotograaf alleen maar een compact-cameraatje meegenomen en daarmee dit fraaie plaatje geschoten. De fotograaf blijft altijd nog belangrijker dan zijn apparatuur!

TIP. Als je een foto maakt waarop veel mensen staan, probeer dan de compositie zo te maken dat er geen halve mensen op staan. In een overzichtsfoto geven figuren met halve of geen hoofden of benen of die in de lengterichting zijn doorgesneden aan de randen van de foto zelden een fraai beeld. Op bijgaande foto is dat ook vermeden. Let daar ook op als je de foto later bijsnijdt.


Weer over het weer

Het weer is één van de meest besproken onderwerpen in ons land. Een goede reden om eens terug te kijken op het weer van de afgelopen maand. Viel er meer of juist minder regen dan normaal? Was het te warm of veel te koud. Hadden we reden om te klagen of kregen we gewoon dat wat we verdienden?

De zomer van 2016 viel in september. De zon scheen uitzonderlijk vaak, er viel niet veel regen en het was opnieuw weer warm.

Bijzonder warm
De eerste helft van september was het bijzonder warm. De temperatuur kwam zelfs op drie dagen boven de 30°C uit. Dinsdag de dertiende was met 32,8°C de warmste dag. De gemiddelde middagtemperatuur lag met 24°C ook duidelijk hoger dan de 19,4°C waar we recht op hebben. Op de 27e werd de laagste maandtemperatuur afgelezen. Die ochtend daalde het kwik tot 4,6°C. Maar ook de gemiddelde minimumtemperatuur was met 11,4°C ruim anderhalve graad hoger dan de langjarige laagste ochtendtemperatuur van 9,8°C. De gemiddelde dagtemperatuur bedroeg de afgelopen maand 17,5°C tegen normaal 14,5°C.

Bijna geen regen
Het bleef in september op 24 dagen helemaal droog. In totaal viel er vorige maand 22,2 mm regen en dat is maar een derde van de normale hoeveelheid hemelwater. De meeste regen viel in de nacht van de 15e op de 16e. Op vrijdagochtend gaven de regenmeters 14,5 mm aan.

De zon maakte overuren
September was relatief gezien de zonnigste maand van het jaar. De zon scheen 224 uur en 27 minuten. Dat was 59% van de tijd dat de zon zich in die maand kan laten zien. Een maand eerder in augustus scheen de zon 229 uur en 33 minuten, maar theoretisch kan de zon in die maand honderd uur meer schijnen. De zon scheen het langst op 7 en 8 september, op beide dagen scheen zij 11 uur en 39 minuten. 13 september was relatief gezien de zonnigste dag. Toen scheen de zon 11 uur en 36 minuten, dat was 90,7% van de maximaal mogelijke tijd. Op 7 en 8 september was dat 88,6% en 88,9%.

Kort samengevat was september opnieuw warmer. Viel er een weinig regen en was de zon uitzonderlijk vaak te zien.

20 / 40

21 / 40

De Mariamonologen

Een bijzonder initiatief van de protestantse gemeente Sint-Oedenrode/Son en Breugel in de oktobermaand: de Maria monologen, gespeeld door theatergroep de Kern.

Maria, het meisje uit Nazareth en de moeder van Jezus, is een fascinerende vrouw. Door de eeuwen heen geschilderd op prachtige schilderijen. Gebeeldhouwd door de beroemdste beeldhouwers. Beschreven in de mooiste gedichten. Bezongen in wereldmuziek. Een idool voor kleine meisjes waaraan ze steeds opnieuw verschijnt. Weggemoffeld en aanbeden. Verheven in kathedralen, maar ook ontkend. In ieder geval iemand waar je niet omheen kunt, wat voor achtergrond je ook hebt. Protestant of katholiek, gelovig of ongelovig, man of vrouw!

"Theaterconcert De Mariamonologen" is een voorstelling vol prachtige verhalen, gedichten en nieuwe liedjes speciaal geschreven en gecomponeerd voor deze voorstelling. Maar ook het prachtige Salve Regina en wereldmuziek van o.a. Youssu N'Dour en de Beatles. Met hart en ziel gezongen en met overgave verteld door Elly Zuiderveld, Ineke ter Heege en Elise Mannah. Drie zangeressen die diep weten te raken, begeleid op de piano door de veelzijdige Henk Doest.

Vrijdag 14 oktober 20.00 uur

Protestantse kerk aan de Zandstraat in Son

Toegang € 7,50

Kaarten te reserveren bij: Jeannet Venekamp (tel 0499-463602) of per e-mail: mariainson@kpnmail.nl


Communie en Vormsel 2016-2017

Het schooljaar is van start gegaan en inmiddels is ook de voorbereiding op het Vormsel begonnen. De lessen van de communievoorbereiding starten deze week. Door de late vakantie en de supersnelle start van het schooljaar kan het zijn dat u iets ontgaan is. Wanneer u uw kind nog wilt aanmelden voor de voorbereiding op het Vormsel of de Eerste Heilige Communie kan dat nog, wanneer u heel snel bent. U kunt daarvoor contact opnemen met het secretariaat van de parochie secretariaat@heiligeodaparochie.nl of 0413-477741 elke werkdag tussen 10.00 u en 12.00 u. Het kan nog net!

Manon van den Broek

Familievieringen

Familievieringen zijn zondagsvieringen in onze parochie die speciaal zijn afgestemd op kinderen van de basisschoolleeftijd en hun families. Kinderen verzorgen de taken, het kinderkoor zingt en er is voor iedereen altijd wel iets te doen en te beleven tijdens een familieviering. De eerstvolgende familievieringen zijn op zaterdag 5 november 18.30 uur in de Genovevakerk in Breugel, zaterdag 12 november om 17.30 uur in de Martinuskerk in Olland en 18.30 uur in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode. Dan vieren we Sint Maarten. Het is dit jaar een speciaal Sint Maarten jaar omdat het 1700 (!) jaar geleden is dat hij in Hongarije werd geboren. We gaan er een bijzonder feest van maken.

Ook de andere data van de familievieringen zijn bekend. U vindt ze op de website van de parochie onder 'Vieringen met kinderen'.

Peuter en Kleutervieringen

Peuter en kleutervieringen zijn vieringen voor onze jongste kinderen (van 0 tot 7 jaar), hun ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's, vriendjes en vriendinnetjes. We luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, er is een doe-activiteit, we steken kaarsjes aan en bidden samen in de kerk. De eerstvolgende viering is op zondag 9 oktober om 11.00 u in parochiezaal de Goede Herder in Eerschot. We vieren dan Dierendag. Op de website van de parochie vindt u de uitnodiging voor deze viering.

Afgelopen zondag was het al dierendag in de peuter en kleuterviering in Son. Alle knuffels werden extra verwend!

Op de website van de parochie vindt u alle data van de peuter en kleutervieringen van dit jaar, bij 'Vieringen voor kinderen'.


Actie Schoenmaatjes

Wie maak je blij met een onvergetelijk cadeau?

De actie Schoenmaatjes gaat weer beginnen. Dit is een actie van Edukans, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor kinderen in arme landen. De afgelopen jaren zijn maar liefst twee miljoen kinderen verrast met een prachtig cadeau.

Deze actie wordt hier georganiseerd door de gezamenlijke kerken van de PKN Sint-Oedenrode/Son&Breugel en de Odaparochie. De doos kan ingeleverd worden tot en met zondag 13 november 2016 op het Parochiebureau in Son, Kerkplein 7, Son of bij het Parochiecentrum de Goede Herder, Mgr. Bekkersplein1 in Sint-Oedenrode. Maandag tot en met vrijdag van 9.30-12.00 uur.

Hoe vul je een schoenendoos?
Edukans heeft een mooie folder uitgegeven. Daarin staat hoe je de schoenendoos maakt en vult. De folder kan worden afgehaald in de kerken of op een van de parochiebureaus, maar staat ook op de website van de parochie (www.heiligeodaparochie.nl). Voor de verzending wordt een bijdrage gevraagd van €6,- per schoenendoos.


De dozen worden uitgedeeld in landen als Albanië, Moldavië, Irak of Ghana. Veel kinderen daar leven in moeilijke omstandigheden in weeshuizen, vluchtelingen-kampen en sloppenwijken. Een schoenendoos is voor hen een cadeau om nooit te vergeten. Wie ga jij blij maken met een onvergetelijk cadeau?

Orgel expeditie

Op zaterdag 8 oktober kunnen kinderen in Sint Oedenrode meedoen aan de orgelexpeditie die georganiseerd wordt door de Odaparochie, de Stichting Smitsorgel en de NSGV. Met een spannende prijsvraag, een klimtocht naar de orgelzolder, een inkijk in het binnenste van het orgel (hoe werkt dat instrument toch?), knutsel- en kleurwerk, een spannend orgelsprookje en meer!

Inloop van 14.30 tot 17.00 uur.

WELKOM! (Ook met uw (klein)kinderen), op 8 oktober in de Sint Martinuskerk, Kerkplein 47a in Sint-Oedenrode. Gratis toegang, aanmelden hoeft niet.


Tweet van de paus

De wereld heeft concrete tekenen van solidariteit nodig, speciaal om de bekoring van onverschilligheid weg te nemen.

Kerkberichten

Martinuskerk
Za 08/10:
18.30 u. Eucharistieviering met volkszang. Intenties: Marietje van den Biggelaar – v.d. Wijdeven; Hill Jansen; Netty Bekkers – van Aert; Jacobus en Lies van Aert – Marcus; Jan van Oirschot; Jas en Betsie van Schijndel-van Berkel; Joke Gaffert-Dortmans.
Zo 09/10: 9.30 u. Eucharistieviering met het Martinuskoor. Intenties: Jan van den Elzen; Mien Snijders-Verhagen; Tiny Jansen-van der Voort; An en Nard van den Oever-Bekkers; Antonet en Piet van Brand-van de Wetering en hun zonen Albert, Harrie en Kees; Theo en Joke Muselaers-van de Laar; Anny Bekkers; Martina en Jan Bekkers-van Oirschot en Wim Vissers; Riek Versantvoort-Roestenburg; Jitta Westgeest; Siraar en Bertha van Erp.
Op maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag is er 's morgens om 09.00 uur een Eucharistieviering in de Martinuskerk. Voorafgaand aan de viering wordt om 8.45 uur de Rozenkrans gebeden.
Op woensdag is er om 19.00 uur een Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel in Boskant.

Sint Petrus' Banden, Son
Wo 05/10:
19.00 u. Eucharistieviering.
Vr 07/10: Eerste Vrijdag van de maand, 08.30 u. Eucharistieviering.
Za 08/10: 18.30 u. Eucharistieviering in Breugel.
Zo 09/10: 11.00 u. Eucharistieviering m.m.v. Sons Parochiekoor. Intenties: Wim Toonen (1e jaargetijde), Pim Prinsen, Anna Meulenbroeks-van de Wetering, Lieke Braam-van Dieren.
Ma 10/10: 19.00 u. Eucharistieviering.
Wo 12/10: 19.00 u. Eucharistieviering.
Za 15/10: Geen Eucharistieviering in Son of in Breugel.
In de maand oktober wordt het Rozenhoedje gebeden: op maandag- en woensdagavond om 18.30 uur in de Sint Petrus' Bandenkerk, op zaterdagavond om 19.00 uur in de Mariakapel aan de Beverlaan.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Do 06/10: 18.15 u. Rozenhoedje, 18.30 u. Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Vr 07/10: 18.15 u. Rozenhoedje, 18.30 u. Eucharistieviering.
Za 08/10: 18.30 u. Eucharistieviering m.m.v. Rob v Stuivenberg. Intentie: overleden ouders Versantvoort-Merks.
Zo 09/10: 09.30 u. Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Corrie Sanders-Welte, Willem de Roos, Jozef Xhofleer, Han Verhagen, Harrie en Tonny Swinkels-Reloe, ouders van Maasakkerks-Huijbers.
Di 11/10: 18.15 u. Rozenhoedje, 18.30 u. Eucharistieviering.
Do 13/10: 18.15 u. Rozenhoedje, 18.30 u. Eucharistieviering met aansluitend stille aanbidding.
Vr 14/10: 18.15 u. Rozenhoedje 18.30 u. Eucharistieviering.
Zo 16/10: 9.30 u. Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst. Intentie: Elie Kluijtmans-Eestermans, Louis van der Schoot, Piet Egelmeers, Overleden ouders Petrus Egelmeers-Hazenberg, Alex van den Heuvel, Dré de Haas, overleden ouders Saris- van Heeswijk.

H. Martinus Olland
Za 08/10.
Geen Eucharistieviering.

Protestantse Kerk Knoptoren
Zo 09/10:
Dienst in de Knoptorenkerk, 10.00 u. Predikant Ds. D. Strasser.

Odendael
Zo 09/10:
10.00 u. Eucharistieviering met Olland Dorpskapel.
Di 11/10: 14.30 u. Maria viering. 19.00 u. Rozenhoedje bidden in de stilteruimte van Odendael.

Sint Antonius Nijnsel
Zo 09/10:
Eucharistieviering met Deo Favente. Intenties: Annie Stamps- v.d. Ven, Zus Oerlemans- van Geffen, Bijzondere intentie, An v.d. Rijt- van Schijndel.


Lezing Rosita Steenbeek in de Knoptoren

Het Roois Kultuur Kontakt had samen met boekhandel 't Paperas Rosita uitgenodigd voor deze lezing. Het was tevens de eerste literaire lezing van het nieuwe RKK seizoen en het werd een mooie avond.

Rosita Steenbeek (1959) is een Nederlandse schrijfster en incidenteel actrice. Ze studeerde moderne letterkunde in Amsterdam en debuteerde in 1994 met de roman 'De laatste vrouw'. Ze woont en werkt sinds 1985 een groot deel van het jaar, in Rome. In deze stad kwamen een aantal van haar boeken tot stand.

Foto: Jack van Haastrecht

Om acht uur was het in de Knoptoren al behoorlijk druk. 85 bezoekers, waarvan 75 dames en 10 heren, zaten in spanning af te wachten op Rosita's verhaal. Zij begon haar verhaal dat zij in 1985, na haar doctoraal, naar Rome vertrok om haar geluk in de film te beproeven. Ook om in te halen dat ze niet mee mocht op Romereis vanwege een hersenbloeding. Ze speelde in film en tv producties en schreef artikelen voor o.a. Vrij Nederland en vertaalde boeken uit het Italiaans. In 1994 debuteerde ze met De laatste vrouw, een boek dat Rome en Sicilië als decor heeft en in verschillende talen werd vertaald. Vanaf dat moment wijdt ze zich volledig aan het schrijven. Er volgden vele romans en ook meerdere boeken over Rome, de stad waar ze het grootste deel van het jaar woont.
Al met al was het was een inspirerende avond met veel boeiende verhalen.

De toren

Het moet in een droom zijn geweest,
was het vannacht?, dat het dak van
de toren in lichterlaaie stond.
De massieve en robuuste toren die
zich al generaties lang verhief boven
de huizen van het stadje, vertrouwd
oriëntatiepunt in de wijde omgeving
van het eiland. Zoals hij er altijd was
geweest, zo zou hij er ook altijd zijn.
Dus kon en mocht hij niet verdwijnen;
kon en mocht er dus geen sprake zijn
van brand, hoogstens van een verzin-
sel, een waanidee of kwaad gerucht.
Maar toen de dichter die de toren be-
woonde de ware werkelijkheid opzocht,
trof hij nog slechts een rokende puin-
hoop aan. Want, zo leert de tijd, zelfs
het sterkste bolwerk gaat voorbij. Bij
die aanblik bouwde hij op de geblakerde
en nasmeulende fundamenten een
nieuwe toren van woorden en hij nam
zijn intrek, was het vandaag?, op de
bovenste kamer, keek uit naar de toe-
komst, schreef verzen. Hij woont daar
zolang hij zal leven.

                                                 Kees Hermis

Word jij het nieuwe teamlid van The Electrics?

First Lego League (FLL) is een (internationale) wedstrijd voor kinderen van 8 t/m 14 jaar. De kinderen bouwen met Lego Mindstorms een robot en via de computer programmeren zij de robot. Een keer per jaar is er een officiele wedstrijd (in Eindhoven) waarbij teams strijden om de meeste missies door de robot uit te laten voeren. Ieder jaar is gekoppeld aan een ander project. Daarnaast demonstreert het team tijdens de Techniekmiddagen op Mariendael hun vorderingen met de robot.

Ons team The Electrics is in september weer gestart. Wij komen elke zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur bij elkaar in Cultureel Centrum Mariëndael om te bouwen en programmeren.

Vind jij het leuk om te programmeren, samen te werken of ben je juist goed in creatief denken en wil je graag nieuwe dingen leren, dan ben jij misschien wel ons nieuwe teamlid. Loop gerust een keer binnen om te kijken of je het leuk vindt of kom gewoon een keer meedoen. Men is ook nog op zoek naar ouders die als coach het team willen begeleiden en die daarvoor komend schooljaar ingewerkt willen worden. Technische kennis van het programmeren is handig maar zeker niet noodzakelijk. Mocht je belangstelling hebben of meer informatie willen dan kun je contact opnemen met Cultureel Centrum Mariëndael (0413-474031).

Vak apart

Foto: Lisa vd Ven

Naam: Louke Anthonissen
Leeftijd: 17 jaar

Welke studie volg je en waar volg je de studie?
Momenteel volg ik de studie persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau 4 ( maatschappelijke zorg ) op ROC de Leijgraaf in Veghel.


Wat vind je leuk aan de studie?
Ik vind het leuk dat ik mensen kan helpen die bepaalde dingen niet meer kunnen. En als deze mensen hier ook hun waardering voor laten blijken, geeft mij een goed gevoel.

Wat vind je minder leuk aan de studie?
Voor stage moeten we veel opdrachten maken en dat levert soms wel eens op tot stress. Zeker in het eerste leerjaar, toen was ons totaal niet duidelijk uitgelegd wat nou precies de bedoeling was en er werd veel van ons verwacht.

Wat wil je na je studie gaan doen?
Ik wil misschien door gaan studeren op het HBO, maar weet nog niet precies welke studie. Het allerliefst wil ik gaan werken op een dagbesteding met mensen die een beperking hebben op hoog niveau. Helaas is de kans op een baan hier niet zo groot in.

Aan wie geef je het stokje door?
Lianne van Acht.

CDA Rooi: coulanceregeling waterschade Rhode 'verkiezingsretoriek'?

In een eerder CDA-artikel in deze krant heeft u kunnen lezen dat wij vinden dat Rhode op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld moet worden voor de waterschade aan hun accommodatie als gevolg van een disfunctionerende klep in de Dommel. Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering vorige week stemden VVD, HvR en DGS/BVT echter tegen het CDA-voorstel om de waterschade van VV Rhode volledig te vergoeden. Hadden zij daar een onderbouwing voor? Nee! Steekhoudende argumenten? Nee! Nou ja, er werd één argument genoemd: precedentwerking. Maar dit argument gaat mank. Er is namelijk geen enkele vereniging die in een zelfde situatie verkeert als VV Rhode, in de natte Dommelvallei, met een disfunctionerende waterklep, op grond van de gemeente. En dan nog. Stel, een andere vereniging overkomt een vergelijkbare calamiteit, laten we het dan als gemeente ook afweten? En deze vereniging met een groot deel van de herstelkosten zitten?
Wat we vooral wél uit de monden hoorden was het woord 'verkiezingsretoriek'! Het CDA zou er op uit zijn om 'zieltjes te winnen', vooral zieltjes van de meer dan 1000 leden van VV Rhode. En met deze woorden schoven VVD, HvR en DGS/BVT de restantkosten van zo'n 24.000,- euro richting Rhode weg. Restantkosten die hard nodig zijn om de waterschade aan hun accommodatie te herstellen.
Maar beste VVD, HvR en DGS/BVT, gaat u zo gemakkelijk voorbij aan het feit dat Rhode geen enkele, maar dan ook geen enkele, blaam treft voor de waterschade? En daarmee niet verantwoordelijk voor de kosten van herstel? Of gaat u daar gewoonweg aan voorbij omdat juist het CDA op de bres springt voor Rhode, terwijl bij u het politieke steekspel de boventoon voert?
Neem eens een voorbeeld aan de vele vrijwilligers van deze club! Zij hebben zich de afgelopen tijd volop ingespannen om de boel weer grotendeels schoon te maken. Daarmee konden nog hogere schoonmaak- en herstelkosten worden voorkomen. Verdienen zij het, evenals de voetballers van Rhode, in de kou te worden gezet met woorden als 'verkiezingsretoriek'?
VVD, HvR en DGS/BVT hadden even zo goed kunnen kiezen voor een debat op inhoud, gericht op een afdoende oplossing voor Rhode. Helaas konden zij dat niet opbrengen. En zo is VV Rhode nu de dupe en moet zelf voor de restantkosten opdraaien. Jammer, het had zoveel anders gekund!

Fractie CDA Rooi

Maarten van Bakel
Ger Brouwer
Rien Verhagen
Coby van der Pas

CDA brengt problemen agrarische bedrijven in beeld

Tweede Kamerlid Jaco Geurts (links) samen met Europarlementariër Annie Schreijer en (2e van rechts) lijsttrekker Jan Goijaarts (rechts) in gesprek met de familie Bekkers Foto: Hans van den Wijngaard

Het CDA heeft haar pijlen al helemaal gericht op de gemeenteraadsverkiezingen van 23 november. Afgelopen zaterdag had het CDA-Meierijstad een bijeenkomst in Eerde. Die stond in het teken van de problemen die de agrarische sector momenteel kent. Als sprekers op deze bijeenkomst waren Europarlementariër Annie Schreijer, Tweede Kamerlid Jaco Geurts en Statenlid Ton Braspenning uitgenodigd. Aansluitend bezocht het gezelschap in Sint-Oedenrode het melkveebedrijf van Pieter Bekkers aan het Sterrebos en het varkensbedrijf van de familie van de Berkmortel aan de Houtsestraat.

De CDA-leden uit Meierijstad maakten zaterdag kennis met de Rooise gastvrijheid. Op hun eerste stop na de bijeenkomst in Eerde, stonden bij de familie Bekkers de soep en de broodjes klaar. Onderwerp van gesprek was de regelgeving die voor veel boerenbedrijven zal leiden tot financiële problemen. Dat bleek ook wel uit de zorgen die Pieter Bekkers uitte toen hij zijn verhaal vertelde dat Europarlementariër Annie Schreijer en Tweede Kamerlid Jaco Geurts samen met de andere aanwezigen aanhoorden. Statenlid Ton Braspenning, die ook aanwezig zou zijn, was verhinderd omdat hij als agrariër druk bezig was met de maïsoogst.

"Mijn opa heeft deze boerderij tijdens de oorlog gebouwd. In die tijd was het een gemengd bedrijf", vertelt Pieter Bekkers. "In de jaren zeventig hadden we als één van de eerste bedrijven in de regio een moderne ligboxenstal. Toen in de jaren tachtig het melkquotum werd ingevoerd, bleek dat we eigenlijk te weinig dieren hadden, maar we hebben als bedrijf overleefd. Sinds begin van deze eeuw werk ik mee op het bedrijf en sinds 2008 ben ik eigenaar. Vorig jaar hebben we met een Europese subsidie een moderne stal kunnen bouwen. Ondanks de subsidie, was dat een flinke investering en nu worden in Nederland bovenop de Europese regels ook nog een fosfaatrechten ingevoerd. Of we dat overleven is nog maar de vraag?".

Ondanks dat het bedrijf van de familie Bekkers aan de strengste regels op milieugebied en dierenwelzijn voldoet, worden opnieuw de duimschroeven aangedraaid. Volgens Annie Schreijer niet door Brussel, zoals veel mensen denken, maar door Den Haag en de provincie. Zij riep daarom de boeren ook op om donderdag naar het Binnenhof te gaan. Daar houdt de Tweede Kamer dan namelijk een hoorzitting over de wet die de fosfaatrechten gaat regelen.

Tweede Kamerlid Jaco Geurts, die net als Annie Schreijer, ook een eigen agrarisch bedrijf heeft wees op het dilemma, waar de bedrijven voor staan. "De overheid zadelt de ondernemers steeds met nieuwe regelgeving op, die brengen enorme investeringen met zich mee. Dat leidt er vervolgens toe dat familiebedrijven steeds aan de rand van de afgrond staan en zeker deze wet over de fosfaatrechten zal er toe leiden dat er bedrijven omvallen". Aansluitend riep Jan Goijaarts de landelijke en provinciale politiek op om niet steeds het braafste jongetje van de Europese klas te willen zijn. Hij wees erop dat het CDA niet alleen lokaal, maar ook provinciaal, nationaal en Europees mensen heeft die voor de belangen van de agrarische ondernemers opkomen.

Op onze vraag wat ze van Meierijstad vond, gaf Europarlementariër Annie Schreijer aan dat ze Meierijstad als Europa in het klein ziet. Enerzijds zijn er landelijke gebieden en anderzijds toonaangevende industrieën. Door samen te werken zal Meierijstad net als Europa een belangrijke speler worden.


Snap dat dan

Mijn moeder heeft een nieuwe vriend. Hij is best oké. Niet zo lief als mijn vader, dat niet, maar daar kijk ik op mijn manier tegenaan, natuurlijk. En ik merk gewoon dat mijn moeder heel blij is met hem. Dat vind ik super voor haar, omdat ze mijn vader niet meer kon uitstaan. Ik hoorde haar haast nooit meer lachen.

Mijn vader heeft een nieuwe vriendin. Ben niet dol op haar, maar ik moet toegeven dat ze erg haar best doet het makkelijk voor mij te maken. Ze dringt zich niet aan me op. Ze is ook leuk met mijn vader en ze doen niet klef, waar ik bij ben. Maar ze is een beetje truttig, helemaal niet sportief en als ik er ben, zie ik haar nooit iets anders doen dan poetsen en koken. Mijn moeder heeft wel duizend hobby's. Huishouden interesseert haar niet zo. Haar vriend klaagt er nooit over, terwijl mijn vader de laatste jaren steeds meer stampij maakte over stof en rotzooi.

Mijn broer is door al het gedoe thuis totaal van het toneel verdwenen. Hij was al achttien toen de scheiding erdoor was en is meteen op kamers gaan wonen. Hoe hij over de twee nieuwe partners denkt? Geen flauw idee, want ik zie hem nooit meer. Dat is nog het allerergste van die hele scheiding. Wij waren dikke maatjes. Hij hielp me met wiskunde, ik mocht wel eens die speciale trui van hem aan en als hij uitging mocht ik óók, als hij me maar mee nam. Hij mopperde er nooit over dat hij daardoor ook eerder van feestjes weg moest om zijn kleine zusje - nou ja, klein? maar drie jaartjes jonger - thuis te brengen. Nu interesseer ik hem duidelijk niet meer, want hij belt niet, hij appt niet. Reageerde hij maar eens op berichtjes van mij. Ik ben echt boos op hem. Al begin ik nu door te hebben, dat mensen misschien wel op elkaar uitgekeken kunnen raken, hoeveel ze eerder ook van elkaar hielden. Het doet hartstikke zeer.

Heel veel ouders van vriendinnen zijn ook gescheiden. Sommigen hebben ook nieuwe relaties. Soms hoor ik gruwelverhalen, dat wil je niet weten, regelrechte horror. Mijn beste vriendin is nu bij haar opa en oma gaan wonen, want de nieuwe vriend van haar moeder kon zijn handen niet thuishouden. Ik zal je de details besparen. Snap je zo'n moeder? Ik kan me niet voorstellen dat de mijne nog een dag langer met zo'n vent onder één dak zou willen wonen. Dus waar zeur ik helemaal over? Toch, het zit me hoog.

Mijn moeder komt meestal in haar blootje de badkamer uit. Dat deden wij altijd. Scheelt een heleboel tijd, want dan hoef je niet te wachten tot iemand na het douchen eindelijk iets heeft aangetrokken. 'Vlotte doorstroming', noemde mijn vader dat. De laatste tijd komt de vriend van mijn moeder ook naakt de badkamer uit. Dat gaat me te ver. Ik hoef zijn blote alles niet te zien. Hij hoort er niet bij. Niet bij mij, in elk geval. Sinds hij in huis is, trek ik altijd - als een soort ochtendjas zeg maar - een oud overhemd van mijn vader aan. Duidelijke taal, lijkt me, maar ze vatten het niet. Ik vind het gewoon niet fijn. Te intiem. Snap dat dan.

Emmy van Haastrecht

Reageren? schrijvers@impesant.nl


28 / 40

Wat een beestenboel

Afgelopen weken hebben wij talloze mooie, lieve, schattige, stoere en grappige inzendingen binnen gekregen. Uit deze inzendingen worden uiteindelijk drie winnaars gekozen die een prijs winnen van Totalpetshop. De winnaar kiezen? Dat doen jullie zelf! Vanaf nu kan er gestemd worden in de winkel van Totalpetshop aan de Streepenstraat 2. Iedereen kan één keer zijn of haar stem uitbrengen. Stemmen kan tot en met dinsdag 11 oktober 12.00 uur.

30 / 40

Wereldkampioen gehuldigd

Elise Pennings poseert trots met haar ouders, burgemeester Maas en haar vriend, die tevens haar coach is.

Normaal worden Rooise sporters die iets gepresteerd hebben tijdens het jaarlijkse Sportgala in het zonnetje gezet. Voor Elise Pennings werd dinsdagmiddag een uitzondering gemaakt. Natuurlijk niet om een drogreden. De Rooise zwemster kroonde zich enkele weken geleden tot wereldkampioen in de opkomende sport Lifesaving. Burgemeester Maas toonde zich trots en gaf Elise een bijzonder geschenk.

Daar lagen ze op tafel. De drie medailles van Elise. Twee zilveren en een gouden. Met haar teamgenoten, maar ook individueel wist ze deze geweldige prijzen binnen te slepen in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion. Wethouder Ad van der Heijden en burgemeester Maas waren danig onder de indruk. De twee sportfanaten vuurden vragen af op Elise, haar ouders en haar coach en vriend. Maar niet voordat een bos bloemen en een broche werden uitgereikt. "Deze broche is speciaal voor jou gemaakt", liet de burgemeester optekenen. "Het logo van de gemeente staat er op en enkele golven." Dankbaar nam de wereldkampioen het geschenk in ontvangst.
De Rooise heeft een buitengewone prestatie neergezet in een sport die in opkomst is. Lifesaving staat op de nominatie om toegelaten te worden tot de Olympische Spelen. "Amerika is van plan om miljoenen in de sport te pompen om in één ruk door te dringen tot de wereldtop. Dat helpt mee om de sport belangrijker te maken", legt vader Ton Pennings uit. Elise en haar team zullen de komende jaren dan ook meer en meer tegenstand krijgen. Nu troefden ze toplanden als Australië en Duitsland af. Heel knap, want daar doen soms professionele zwemmers mee.

Volgend jaar probeert het Nederlands team een medaille te pakken tijdens het EK in België. Een jaar later staat het WK in Australië op het programma. "Dat zou geweldig zijn", droomde Elise alvast vooruit tijdens het gezellige onderonsje in het gemeentehuis waarbij ook Cor Leijtens en Jacqueline van der Heijden namens het Sportgala aanwezig waren. Wat veel mensen niet weten is dat Elise er ontzettend veel trainingsarbeid in stopt. Niet alleen in Lifesaving, maar ook in de 'normale' categorieën waarin ze actief blijft. Ondertussen studeert ze ook nog. Om dat allemaal te kunnen combineren is al een medaille waard.


Volgende transport staat op de rit

Hans (2e van links) maakt mensen in Oekraïne blij met de spullen Foto:

'Meierijstad helpt Oost-Europa' is één van de eerste stichtingen in Meierijstad. Toch zijn de kartrekkers van deze stichting al meer dan honderd keer naar Oost-Europa gegaan om hulpgoederen te brengen. Komende vrijdag staat de volgende rit alweer op het programma.

Het transport staat gepland om om 17.00 uur te vertrekken vanaf de Rooise Markt. Een uur eerder zal de truck arriveren. "We hebben 95 m3 geladen met een gewicht van 17.500 kg", zegt chauffeur en organisator Hans Nieuwkamp. "Ons doel van de reis is het bezoeken van kindertehuizen, ziekenhuizen en weeshuizen in Romny (Oost-Oekraïne)." Hans is blij met enkele sponsoren die het transport mogelijk maken, zoals De Wit bouwmachines uit Oss, bouwbedrijf Wagemakers Oss, Daf, Bas Volvo, Netrom, Van Happen transport en Reaal effect. "Wij zijn hen heel erkentelijk. Zo zijn we vooral ook erg blij met de nieuwe oplegger die we mogen gebruiken. Dankzij de sponsoren zijn er extra mogelijkheden", dankt Hans hen. Iedereen die wil, mag de mannen uit komen zwaaien. Heeft u verder vragen of ideeën? Stuur dan een mail naar meierijstadhelptoosteuropa@gmail.com


Dianne wordt al maandenlang geplaagd door ongemak en pijn, maar wacht geduldig op herstel. Wat er op een dag, onverwacht zal zijn.
Omdat ze steeds belangstelling houdt voor iedereen om haar heen en hoé. Volgens ons, mag het bloemetje dáár naar toe.

De buren

Oplossing: Teun van den Eshof
Winnaar: Jan vd Tillaar
Kamille 15

Foto: Henri van Hoorn

Middenin het centrum wonen veel senioren. In Odendael maar ook aan het Ameroyenhof. Bij deze eens uit de lucht bekeken. Foto: Henri van Hoorn

Foto: Henri van Weert

De bladeren gaan vallen de komende weken en de herfst zal officieel haar intrede gaan doen! Foto: Henri van Weert

Aordig zijn vur de diere dè mag ok anders dan op diere-dag

mijn nachtland

luister naar mij
ik spreek over weinig
slechts letters
met klanken
daartussen het lied
van zingende
elfenbanken

zij staan,
zomaar gewoon
dicht bij de grond
hebben geen weet
van mensendromen
zij kijken niet rond
zij zijn, gaan
en komen


VDZ Racing op jacht naar titel in Nissan 350Z Challenge

Aankomende vrijdag en zaterdag staat de volgende wedstrijd op de Nederlandse rallykalender op het programma, de befaamde GTC Rally, ook wel bekend als de Nacht van Achtmaal. VDZ Racing staat op pole position om de titel te grijpen in de Nissan 350Z Challenge, en heeft daar nog 2 wedstrijden de tijd voor. Hopelijk hoeft niet op de laatste wedstrijd gewacht te worden om de titel binnen te slepen, maar de competitie zal als vanouds weer ouderwets sterk zijn.

In de huidige tussenstand heeft VDZ Racing een voorsprong van 24 punten op achtervolger Tijink. Als hij wint worden er 23 punten bijgeschreven. Mocht VDZ Racing 2e worden, ontvangt men hier ook 23 punten voor en zo gaat dit door tot de laatste plaats. Dit rechtvaardigt het feit dat VDZ Racing met een standaard auto rijdt en Tijink met een verbeterde. De opdracht is dus simpel: Tijink verslaan of direct achter hem finishen en de titel is binnen. De werkelijkheid zal anders worden: Naast Tijink staat ook Parren weer aan de start met (ook) een verbeterde 350Z en zal het een zware strijd gaan worden op de rallypaden.

Foto: Ivo Rijniersce Foto: Ivo Rijniersce

In de Hellendoorn Rally werd Roel van der Zanden genavigeerd door Arjan Veldkamp die de hotseat naast Roel warm hield voor Ilse van de Sande, die vlak voor de Hellendoorn Rally slachtoffer is geworden van een kop-staart botsing. We zijn nu een paar weken verder maar de deelname van Ilse kan helaas dit weekend niet plaatsvinden. Daarom heeft Roel ook verder gekeken naar een andere navigator. Gezien de moeilijkheidsgraad van de GTC Rally is iemand met flink wat ervaring gewenst. Ilse zal dit weekend vervangen worden door Gijs Boom, een zeer ervaren navigator die ook gewend is aan snelle auto's.

Op vrijdagavond wordt gestart met 5 klassementsproeven. Meteen om de hoek bij de service (nieuwe locatie: PSC Den Goubergh, Oude Ettensebaan in Roosendaal) is een nieuwe proef uitgezet die op zaterdag ook nog 2 maal verreden zal worden. Verder staan op vrijdag KP Wernhout en de waanzinnige proef Achtmaal (ruim 20 km!) op het programma. Op zaterdag volgen er nog 12 proeven waaronder die in Etten-Leur. De finish staat rond 1930 gepland op het podium.

Iedereen is natuurlijk uitgenodigd om de verrichtingen van VDZ Racing te komen volgen en te kijken of de titel binnengehaald kan worden.

Succes voor Peter Markus op najaarskeuring

Op zaterdag 1 oktober vond in Heeswijk-Dinther de politiehonden keuring PHV1 plaats. Peter Markus ging voor de 24ste keer naar de keuring, dit maal met z'n mechelse herder Casper.

Peter bedrijft de sport al 42 jaar. Hij traint drie maal per week bij vereniging "Hond in het bos" te Schijndel. Het examen wordt afgenomen door de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging afdeling Noord-Brabant (KNPV). De honden worden getest op het gebied van springen, zwemmen, bewaken, zoeken en stelwerk. Er zijn totaal 435 punten te behalen. Het koppel behaalde een zeer mooi certificaat met lof met 428 punten. Een mooie prestatie.

Casper is een werklustige hond en zal nu gaan werken bij Politie. De honden worden gebruikt voor het speuren, het bewaken van objecten en voor ordebewaking.

Tweede prijs voor Nijnselse ruiter

Dit weekend werd er zowel in de spring- als de dressuurring door leden van de Nijnselse ruiters gestreden om de prijzen. Eveline van de Ven startte haar paard Allure op een dressuurwedstrijd in Haarsteeg.

Eveline en Allure komen uit in de klasse ZZlicht dit id voor de basiswedstrijd sport de hoogste klasse. De jury was zeer tevreden over de verrichtingen van deze combinatie en beloonde ze met 62%, goed voor de tweede plaats. In Geldrop was dit weekend een springwedstrijd voor paarden. Annette van England startte haar paard From England in de klasse B. De jury beloonde de foutloze rit met 76,5 stijlpunten en een negende prijs. Marwin van de Nieuwenhuijzen startte zijn paard Fien H in de klasse M. Beide omlopen liet deze combinatie alle balken in de lepels liggen en eindigde met een twaalfde prijs. In de klasse 1.35m. startte Marwin het paard ERP, deze combinatie eindigde met een vijfde prijs.

Rooi dames 1 vergeet te winnen

Het afgelopen weekend hebben de Dames van Sint-Oedenrode gelijk gespeeld tegen de jonge ploeg uit Goirle. Voor het publiek een spectaculaire wedstrijd waar veel gebeurd.

Sint-Oedenrode komt fel uit de startblokken. Door middel van hoge druk wordt het Goirle moeilijk gemaakt om te hockeyen. Hierdoor kan het middenveld gemakkelijk de bal veroveren en dreigend zijn in de 23mtr van Goirle. Desondanks laat een doelpunt op zich wachten. Goirle krijgt grip op het spel en weet zo kansen te creëren, dit resulteert in een achterstand voor Sint-Oedenrode, 1-0. Opgeven wordt niet gedaan, Sint-Oedenrode is tenslotte de bovenliggende partij. Aan het eind van de eerste helft wordt dit beloont met een fraai doelpunt van middenvelder Anne van Esch, 1-1.

Na rust blijven beide ploegen geconcentreerd hockeyen. Sint-Oedenrode is wederom de bovenliggende partij. Vele corners worden veroverd, uiteindelijk weet Lin Schakenraad de bal beheerst te scoren, 1-2. Met nog 6 minuten op de klok blijft het een spannende wedstrijd. Nu is het Goirle die strafcorners weet te bemachtigen. Ook daar komt een doelpunt uit, een harde sleep in de rechter bovenhoek, 2-2.

Sint-Oedenrode laat goed hockeyspel zien waar vele kansen worden gecreëerd, echter is het niet effectief genoeg in de cirkel. Volgende week staat de derby tegen MEP uit Boxtel op het programma.

HBV Ontspanning

De schutters van de Rozelaer hebben dinsdag een wedstrijd in de competitie geschoten. De dagwinnaar was Antoon Vervoort met 221 punten. De overige scores: Jan van Erp 213, Jan van Bergen 212, Ron Spijker 201, Antoon Hermes 197, Martie Verhoeven 188 en Joep Verbunt 106.

Vorige week hebben Theo Passier en René van Erp in Lier (België) de Grote Prijs Jos Janssens geschoten. Dit is een gecombineerde veld- en 3D-wedstrijd. Theo werd tweede bij de heren master compound met 339 punten uit 360. René werd zevende bij de heren compound met 342 punten uit 360.

Dinsdagavond was de eerste indoor competitiewedstrijd. Het eerste team schoot thuis, samen met de reserves. De scores van het team waren: Piet van den Berg 287, William Huyberts 271, Mark Kuys 234. Zij werden deze ronde derde in de ereklasse. De reserves: Paul van de Mortel 197, Agnes Vissers 181, Jerica van de Mortel 141, Jos van den Berg 73 (longbow) en Theo Passier 290 (compound).

Het tweede team schoot in Schijndel. De scores: René van Erp 260, Jan van Bergen 260, Martie Verhoeven 257 en Simon Boersbroek 248. Zij werden tweede in de A-klasse.

Op vrijdag hebben we een onderlinge wedstrijd geschoten op 18 meter. Bij de houtschutters was Antoon Vervoort de beste met 142 punten. Michael Moonen schoot 141 en Martijn de Kok 91. Bij recurve werd gewonnen door Jan van Erp met 200 punten. Mark Kuys schoot 189 en Agnes Vissers 175. Compound werd gewonnen door René van Erp met 226 punten. Tweede plaats voor Paul van de Mortel met 207 punten.

Op vrijdagavond was ook de eerste competitiewedstrijd voor de jeugd. De scores waren: Dione Mesu 247, Floris Mesu 237, Jelt de Bie 177, Rick van de Mortel 165, Stan de Bie 128 en Simon Roumen 113.

Tweede plaats voor Luc Branten

Onder zeer natte weersomstandigheden werd de zesde ronde van het ONK Trial verreden.

De wedstrijd werd lastig gemaakt door een groot gebrek aan grip en door de harde wind die er stond.
Een uitdaging om iedere keer weer grip te zoeken en gefocust te blijven. Luc ging tevreden naar huis met een verdiende tweede plaats.

Op 15 en 16 oktober vindt de laatste wedstrijd plaats, de tweedaagse kampioenstrial in Zelhem. Ook daar zal Luc Branten weer in actie komen.

KV Rooi pakt geen punten

Zondag stond de wedstrijd tegen Rietvogels, een voor KV Rooi onbekende ploeg, op het programma.

In de eerste minuten werd KV Rooi overbluft door de tegenstanders en kwamen ze op een 4-1 achterstand. Gelukkig kwam KV Rooi met een grote inhaalslag en pakte zelfs een 4-6 voorsprong. Nog voor rust wist Rietvogels terug te komen tot 6-7. Na rust ging het tot de 9-9 gelijk op. Vanaf dat moment verzuimde KV Rooi te scoren en Rietvogels profiteerde hiervan door uit te lopen naar 12-9. Invaller Danielle deed nog iets terug door een prachtige een-handse doorloopbal te scoren. Rietvogels wist de korf in deze fase van de wedstrijd wel erg makkelijk te vinden, wat de score op 15-10 bracht. KV Rooi kon nog 1x scoren maar dit was helaas niet voldoende om de punten mee naar Rooi te nemen. Danielle en Manouk, bedankt voor het invallen!

Goed spelend Odisco wint weer

Odisco speelde afgelopen zondag uit tegen Spoordonkse Girls in Spoordonk. Spoordonk stond voor deze wedstrijd 2 punten achter op Odisco, maar Odisco heeft in het verleden nooit van deze ploeg kunnen winnen.

Odisco begon sterk aan de wedstrijd: de dames waren fel, gretig en gaven bijna geen kansen weg. In de aanval speelde Odisco goed en zocht geduldig naar de juiste kans. Na 18 minuten stond het 0-4 via Myrthe van Heereveld, Floor van Heeswijk en 2x Dorenda van Liempd. Odisco bleef goed spelen, maar werd minder fel. Toch konden Meike Leenderts en Lisa Wouters in de 23e minuut de score op 1-6 zetten. Daarna schoot Odisco minder zuiver en vergat de vele kansen te benutten. Ruststand: 3-6.

Na rust bleef het beeld hetzelfde: Odisco creëerde veel kansen, maar kreeg de bal niet in de korf. Na 13 minuten scoorde Marlon van Heeswijk 4-7. In een time-out werd de dames verteld scherper te zijn in de aanval. Dit resulteerde snel in 3 doelpunten. 2x Myrthe van Heereveld en Dorenda van Liempd (5-10). 8 minuten voor tijd maakte Floor van Heeswijk de 6-11 en de wedstrijd werd slim uitgespeeld. Lisa Wouters kon nog 1x scoren. Eindstand: 9-12.

Odisco speelde goed en creëerde wederom veel kansen. Helaas werd er 23 minuten lang geen kans benut. Aanstaande zondag speelt Odisco om 12.00 thuis tegen medekoploper Celeritas uit Schijndel.

Rooise Golfkampioenschappen

Afgelopen zaterdag werden op De Schoot de Rooise Golfkampioenschappen gespeeld. Mede door een aantal sponsoren kon deze wedstrijd die openstond voor alle golfers uit Sint-Oedenrode voor de 24e keer worden georganiseerd.

Er werd gespeeld in 2 categorieën. In de stablefordwedstrijd was de 1e prijs bij de Dames voor Letty de Wit en bij de Heren voor Wim Lathouwers. Bij de netto strokeplay was de 1e prijs bij de Dames voor Hanny van den Bosch en bij de Heren voor Ron Gräper. De Rooise kampioene werd José van Genugten, die in een spannende play off met Clarie van den Bosch moest uitmaken welke naam op de beker gegraveerd kan worden. Bij de Heren liepen de gedoodverfde favorieten, Kobbe Vink, Ad van Pelt en Wim van den Bosch gezamenlijk in de laatste flight. Uiteindelijk bleek niet een van deze coryfeeën de titel op te eisen, maar werd Mario Korsten met een ronde van 78 slagen de Rooise Kampioen 2016. Hij bleef hiermee 1 slag voor op Ron Gräper en Kobbe Vink. Al vallen we volgend jaar onder Meierijstad, de organisatie heeft toegezegd voor volgend jaar van de 25e editie van dit evenement een extra feestelijke happening te maken.

BMX'ers rijden AK wedstrijd

Op zondag 2 oktober werd in Ammerzoden de 9e AK wedstrijd van 2016 gereden. De weersvoorspellingen waren niet optimaal, maar gelukkig bleef het toch grotendeels droog. Met slechts 67 manches te verrijden was het niet de meest drukke AK wedstrijd, maar toch waren alle toppers aanwezig dus moest er toch hard gereden worden om door te kunnen naar een volgende ronde.

Alex Veldt (Cruisers 30+) reed in de manches 5-6-5 en de B-Finale schreef hij supernetjes op zijn naam, hij kwam als eerste over de finish. Lex Veldt, Kyro van Schijndel en Bas verhagen reden alle 3 in dezelfde leeftijdsklassen. Bij de open klasse is dit 12/13 jaar en in de eigen klasse is dit Boys 13 jaar. In de open klasse waren de resultaten als volgt Lex plaatste zich met 3x een tweede plaats voor de halve finale waarin hij 6e werd. Ook Kyro reed 3x een 2e plaats bij elkaar in de open klasse, in de halve finale ging hij niet zo goed van start en eindigde hier als 8e. Bas Verhagen wist wel door te dringen tot de finale, hij won alle 3 zijn manches en met een 2e plaats in de halve finale plaatste hij zich gemakkelijk voor de finale waarin hij heel knap 3e werd.

In de eigen klasse werd Lex in de manches 5-3-5 wat helaas net geen startbewijs opleverde voor de halve finale. Bas won ook hier al zijn manches, werd 2e in de halve finale en 5e in de A finale. Kyro plaatste zich met 3x een 3e plaats in de manches ook voor de halve finale en daarbij kwam hij als 4e over de streep wat hem een startbewijs voor de A finale opleverde waarin hij 7e werd.

41ste Zwem4daagse

Voor de 41ste keer houdt zwemvereniging Argo tussen 24 en 28 oktober de Nationale Zwem4daagse. Vier avonden lang, tussen 18.30 en 20.00 uur, staat Zwembad De Neul in het teken van jong en oud die met al hun inzet en plezier de nodigde baantjes zwemmen. De een doet het voor zichzelf, de ander omdat er samen met vriendjes en vriendinnetjes elke avond weer veel plezier beleefd wordt.

Zoals we gewend zijn zorgt zwemvereniging Argo, in samenwerking met Zwembad De Neul, weer voor een unieke sfeer. Dit jaar staat in het teken van de "Hippie's". Met hun flowerpower cultuur, relaxte muziek en vooral veel hippe kleuren, bloemetjes en peace-tekens moet De Neul wel veranderen in een echt water-feestpaleis. Tel hier de leuke activiteiten bij op, waaronder het traditionele discozwemmen op vrijdag, en je hebt weer alle ingrediënten voor een fantastische Zwem4daagse. Of je nu net je A-diploma hebt of je zwemt al heel je leven, iedereen is welkom.

De uitnodiging voor de Nationale Zwem4daagse wordt op dit moment op de scholen in de regio verspreid. Mocht je meer informatie wensen, dan kan je hiervoor al terecht op de website van zwemvereniging Argo: http://www.zw-argo.nl/zwemvierdaagse.

Waterpolodames kopje onder

Afgelopen weekend stond een zware wedstrijd op het schema tegen de dames van Zuidwesthoek uit Hoogerheide, weliswaar een thuiswedstrijd maar toch een geduchte tegenstander. In het verleden was het stuivertje wisselen m.b.t. de winst en ook dit keer was het niet anders.

Een gelijkwaardige tegenstander die alleen geklopt kan worden wanneer de dames van Argo een goede wedstrijd speelt. Helaas was dit afgelopen zaterdag niet het geval. Het werd een zeer wisselvallige wedstijd waarbij Argo binnen een halve minuut al tegen een 0-2 achterstand aankeek. Met hard werken en knokken voor iedere bal wist Argo het tweede en derde deel van de wedstrijd tegenstand te bieden en zelfs tot 3-3 terug te komen. In het laatste deel van de wedstrijd gaf Argo de wedstrijd compleet uit handen door teveel onnodige persoonlijke fouten, missen van doelpuntrijpe kansen en slechte passes. Het team speelde zichzelf hierdoor compleet uit de wedstrijd waardoor een nederlaag onafwendbaar was. De einduitslag van 4-6 was een zware teleurstelling voor de coach en speelsters van Argo, Het is dan ook zaak om deze wedstijd snel te vergeten, komende zaterdag staat De Dokkelaers te wachten, een mooie tegenstander waar zeker punten behaald kunnen gaan worden. Doelpunten voor Argo zijn gemaakt door Lotte van Schijndel, Tamara Vervoort en Josine Raaijmakers (2x).

Eerste overwinning TTV Attaque

Attaque 1 ontving Taverbo uit Boxtel. De wedstrijd werd met 7-3 verloren. Menno van Os won twee wedstrijden, Dirk Kastelijn won er één, Leon Schepens wist geen wedstrijd te winnen. Na drie wedstrijden heeft het team 12 punten en bezet hiermee de 6e plaats.

Attaque 2 kreeg Smash'73 uit Uden op bezoek. Het werd met 6-4 de eerste overwinning van het seizoen. Henry van Casteren won al zijn drie wedstrijden, Leon Huijberts won er twee en Peter Verhagen één. Na drie wedstrijden heeft Attaque 11 punten en staat hiermee op de 5e plaats.

Attaque 3 nam het in een thuiswedstrijd op tegen JCV uit Vught. Met een gelijkspel van 5-5 werden de punten eerlijk verdeeld. Bram Marinus en Cliff van Driel wonnen ieder twee wedstrijden, Stefan Kerk won er één. Het team heeft na drie wedstrijden 20 punten en staat hiermee op de 3e plaats.

Pubquiz Odisco in Olland

Korfbalclub Odisco organiseert weer de leuke en gezellige Odisco pubquiz! Het zal plaatsvinden op 19 november om 20:15 uur in de Loop'r in Olland. De quiz zal rond half 9 starten en rond 12 uur is de prijsuitreiking.

U kunt een team van maximaal 6 personen opgeven via het emailadres pubquizodisco@gmail.com. Geef je teamleden en je teamnaam door! Het inschrijfgeld is 10 euro en u kunt dit contant op de avond zelf betalen. Er zijn elke ronde prijzen te winnen en er is een leuke hoofdprijs, dus geef je snel op!

Zwemmers maken debuut

Afgelopen zondag hebben de zwemmers van Argo hun debuut gemaakt in de landelijke C-klasse van de zwemcompetitie. In zwembad "De Wedert" in Valkenswaard zwommen zij samen met Tempo en Zeester-Meerval de eerste competitiewedstrijd van het seizoen.

Tijdens deze wedstrijd werd er 7 keer een 1e plaats, 11 keer een 2e plaats en 7 keer een 3e plaats behaald. Daarnaast zijn er 25 persoonlijke records gezwommen. Verder werden er 2 clubrecords gezwommen: Anne Gibbels op de 400m vrije slag in 4.51.16 en Guus van Stiphout op de 50m rugslag in 0.29.39. In de tussenstand neemt Argo de 8e plaats in van de 30 verenigingen. Komende zondag nemen de zwemmers van de Wedstrijdgroep deel aan de 1e Junioren-Jeugd wedstrijd die gehouden wordt in het Dommelbad te Boxtel. Aanvang 14.30 uur.

Boskant verliest ongeslagen status

Boskant is de koppositie in 4I kwijt door een 2-3 nederlaag in de topper tegen Boxtel. Lange tijd leek het er op dat Boskant op weg was naar een stunt. Want ondanks het ondertal, Ruud van der Zanden kreeg in de 42e minuut rood na een overtreding op Valentijn Waals, stond het na 69 minuten spelen 2-0 voor de thuisclub. Maar in een tijdsbestek van 5 minuten scoorden de bezoekers liefst 3 keer. Een tegenslag die Boskant niet te boven kwam!

Het bezoekende Boxtel was in de eerste 20 minuten het betere team. Het leverde veel balbezit op, maar echte goede kansen werden niet gecreëerd. Daarna was Boskant de betere ploeg. Na een goede pass van Emiel van den Elsen kreeg Ron van Uden na een half uur spelen een goede mogelijkheid op de 1-0, maar Boxtel doelman Raymon Strik wist met een goede redding een doelpunt te voorkomen. Drie minuten later was hij opnieuw attent bij een verrassend schot van Rens van de Wijdeven. De bezoekers bleven gevaarlijk; met snelle uitvallen probeerden ze de Boskant verdediging uit te spelen. In de 42e minuut was Valentijn Waals daarin een heel eind op weg maar met een "verre" sliding wist Ruud van der Zanden hem te stoppen. Onreglementair volgens scheidsrechter Theunisz die hem, na kort nadenken, de rode kaart toonde. Een tegenvaller die binnen enkele minuten enigszins "verzacht" werd omdat Boskant op voorsprong kwam. Een harde schuiver van Rens van de Wijdeven kwam via de binnenkant van beide palen voor de voeten van Emiel van den Elsen die attent de 1-0 binnenschoof.

Boskant kwam direct na de theepauze zelfs op 2-0. Na een goede aanval over rechts krulde Ron van Uden de bal vanaf de punt van het 16-meter gebied perfect in de kruising: 2-0. Vanzelfsprekend kon Boxtel met 11 tegen 10 niet veel anders doen dan vol in de aanval gaan. Lange tijd leverde dat niet echt kansen op en kon Boskant met veel inzet de voorsprong vasthouden. De vrije trap die door Boxtel aanvoerder Tim Didderiens in de 69e minuut snoeihard werd binnen gekopt bleek het omslagpunt. Binnen 5 minuten veranderde de 2-0 voorsprong in een 2-3 achterstand. Eén minuut na de aansluitingstreffer scoorde Boxtel voor de 2e keer. Na zwak uitverdedigen aan Boskant zijde kon Boxtel aanvaller Daniel Mensah eenvoudig binnen tikken: 2-2. Drie minuten later kreeg de thuisploeg nog een dreun uitgedeeld, toen Maks Piasecki de rebound van Haike van Heesch, die snoeihard de lat raakte, alsnog voorbij doelman Geert Foolen knalde: 2-3.
Boskant krabbelde echter weer overeind en ging in de resterende tijd naarstig op zoek naar minimaal de gelijkmaker. In de 85e minuut leek die er aan te komen, toen Emiel van den Elsen een vrije trap fraai doorkopte naar Frank van der Heijden. Diens inzet werd echter op het laatste nippertje door een van de Boxtel verdedigers geblokkeerd. Na een snelle uitval leek Boxtel in de allerlaatste minuut nog te scoren, maar de inzet van Piasecki werd attent door Geert tot corner verwerkt. De eerste nederlaag van Boskant, tegen een goede tegenstander, was, na het affluiten van scheidsrechter Theunisz, daarmee een feit.

Volgende week staat er voor Boskant de uitwedstrijd tegen Vorstenbossche Boys op het programma. Een team dat zeer waarschijnlijk op revanche uit is, want het verloor afgelopen weekend met maar liefst 8-1 van BMC!
Boskant blijft in het spoor van het vaandelteam uitstekend meedraaien. De uitwedstrijd tegen Mariahout 2 eindigde in een 1-1 gelijkspel, waardoor het team de 2e plek op de ranglijst bezet, 1 punt achter koploper ASV'33 2, de tegenstander van aanstaande zondag!

Matig Nijnsel delft het onderspit

Op een prachtig gelegen sportpark "De Bergerheide" trad Nijnsel aan tegen Bergeijk. En zoals langzamerhand traditie begint te worden begon Nijnsel zwak aan de wedstrijd. Bergeijk was een stuk feller een kreeg een aantal goede kansen.

Na een kwartier spelen kwam er een voorzet van rechts en deze werd bij de tweede paal vrij ingekopt. Ruim tien minuten later kreeg Nijnsel een aantal corners die gevaarlijk waren. Stefan Hulsen nam de corner en na een kaats kwam de bal weer bij hem terecht. Hij plaatste een boogbal over de keeper en zorgde voor de gelijkmaker. Na deze treffer werd Nijnsel iets sterker en op slag van rust kwam het zelfs op voorsprong. Stef Witlox rondde een voorzet van rechts bekwaam met het hoofd af. Op het moment dat de bal de doellijn passeerde werd het de grensrechter te veel. Hij stak zijn zijn vlag in de lucht en tot ieders verbazing nam de scheidsrechter zijn signaal over. De bal zou de achterlijn gepasseerd zijn tijdens de balvlucht. in de 55e minuut pompte Bergeijk de bal naar voren en de verdediging van Nijnsel stond niet goed. De spits van Bergeijk wist wel raad met deze kans en zorgde wederom voor een voorsprong. Kort daarna had Nijnsel de stand weer recht kunnen trekken, maar een lob van Johan van der Pas verdween naast het doel. Bergeijk bleef de betere partij en kreeg een aantal kansjes. Nijnsel zette daar weinig tegenover maar maakte toch gelijk. Een voorzet van Arjan van Zutphen werd door de keeper van Bergeijk niet goed verwerkt en Stefan Hulsen maakte zijn tweede. Hierna speelden beide ploegen op de overwinning en in de laatste minuut maakte Bergeijk de winnende treffer. Een strakke voorzet van links werd bekwaam afgerond. Door deze nederlaag komt Nijnsel op de negende plaats van de ranglijst op 2 punten van de koploper. Alle ploegen staan dus dicht bij elkaar en een overwinning volgende week tegen Wodan zou de stand weer op zijn kop kunnen zetten.