DeMooiRooiKrant

28 december 2017

DeMooiRooiKrant 28 december 2017


De laatste dagen van het jaar zijn aangebroken en voor veel mensen betekent dit dat zij van hun werkgever een attentie hebben gehad of nog krijgen voor de bewezen diensten. De een krijgt een bon om iets naar zijn of haar gading te kopen. De ander krijgt een mand gevuld met levensmiddelen om de feestdagen nog gezelliger te maken. Toch is er ook een grote groep landgenoten die het hele jaar met weinig rond moeten komen. Voor hen is er aan het eind van het jaar geen cadeaubon of een mand met lekkers. Of toch wel? Maar dan geschonken door de Voedselbank.

Verschillende Rooienaren hebben zich de afgelopen weken ingezet voor de voedselbank. Zij wilden iets doen, zodat ook voor de mensen met minder dan een bijstandsinkomen rond moeten komen aan het eind van het jaar ook iets bijzonders op tafel staat. Zo danst Claudia Bergman bij sportschool van den Oever al jaren met haar leerlingen aan het eind van elk jaar voor de Voedselbank. Maar Claudia maakte dit jaar ook verschillende kerststukjes en verkocht die. Met het geld dat zij daarmee ophaalde (bijna 800 euro) werden levensmiddelen gekocht voor de Voedselbank Rooi en de Vincentiusvereniging in Schijndel, die soortgelijke activiteiten als een voedselbank verricht.

Maar de Voedselbank kon niet alleen op steun van Claudia Bergman en haar dansgroep rekenen. Ook Serviceclub Rooi zette zich in voor de Voedselbank. De zaterdagen voor Kerstmis posteerden zij zich bij de ingangen van de Rooise supermarkten. Daar spoorden zij het winkelend publiek aan om iets extra te kopen voor de voedselbank. Verdeeld over twee zaterdagen werden er 215 kratten opgehaald! Vorig jaar stond de teller op 183. Ook de collectebussen werden goed gevuld. Daar kwam bijna 300 euro in terecht. Dat geld is nu niet gebruikt om goederen te kopen want het magazijn van de Voedselbank had sowieso amper ruimte om alle producten op te slaan. Het geld wordt daarom later weer ingezet voor de Voedselbank. Vermeldenswaardig is ook het initiatief van de eigenaar van de oliebollenkraam op de markt. Hij heeft een tegoedbon geschonken voor alle Rooise gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank. Met de tegoedbon kunnen gratis oliebollen of krentenbollen worden afgehaald.

Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard

André van de Warenburg is bestuurslid van de Voedselbank Boxtel, die ook voor Sint-Oedenrode actief is. "We zijn als Voedselbank natuurlijk het hele jaar door actief om mensen met minder dan een minimuminkomen te helpen. Daarvoor halen we het hele jaar door bij supermarkten levensmiddelen op die 'over' zijn. Ik wil wel nadrukkelijk aangeven", zo vervolgt Van de Warenburg, "dat daarbij alleen levensmiddelen worden verstrekt die nog goed zijn. We hebben een goedkeuring van de Keuringsdienst van Waren en die willen we graag behouden. Maar veel belangrijker is natuurlijk dat we alleen levensmiddelen verstrekken die nog goed zijn". Een collega van André vult aan: "maar we krijgen niet alleen spullen van supermarkten en andere ondernemers. In Boxtel is er een groep vrijwilligers actief die in een soort van volkstuin, het hele jaar door verse groenten verbouwt ,die zij vervolgens aan de voedselbank schenken". Ten slotte vertelt André dat die groep vrijwilligers sowieso zeer gewaardeerd wordt, want doelstelling van Voedselbank Nederland is om geen levensmiddelen te kopen, met hun inzet kunnen ook regelmatig verse groenten of fruit aan het pakket worden toegevoegd.

'Gehele buitengebied krijgt in 2018 glasvezel'

v.l.n.r.: Wethouder Harry van Rooijen, Martijn Bethlem en Roël Hoppezak namens Mabib

Meierijstad - De aanleg van glasvezel in het buitengebied van Meierijstad komt een stuk dichterbij. Het college van burgemeester & wethouders heeft eind 2017 ingestemd met de overeenkomst "Aanleg glasvezel buitengebied' met de Maatschappij voor Breedband in Brabant (Mabib).

Wethouder Harry van Rooijen heeft donderdagmiddag zijn handtekening gezet onder de overeenkomst. Glasvezel maakt meer mogelijk Wethouder van Rooijen is blij met deze belangrijke stap: "Via het supersnelle glasvezelnetwerk kunnen adressen in het buitengebied dan gebruik maken van televisie-, internet- en telefoniediensten. Maar er is meer; via dit toekomstbestendig medium kunnen ontwikkelingen rond (thuis) zorg, educatie en bedrijfsvoering ontsloten worden. Met de aanleg in de buitengebieden geven we de economische groei in die gebieden echt een stevige impuls." Mabib start begin 2018 met de voorlichtingsbijeenkomsten. Daarin wordt informatie gegeven over aanleg, kosten van aansluiting en abonnement en de planning van de werkzaamheden. Mabib benadert bewoners en bedrijven in het buitengebied persoonlijk om de deelname te inventariseren. Het is belangrijk om zoveel mogelijk deelnemers te werven. Mabib stelt namelijk de voorwaarde dat minimaal 50% van alle adressen meedoet. Pas als die ondergrens bereikt is, gaat de aanleg door. Het glasvezelnetwerk wordt dan aangelegd op 40 cm diepte. Meer informatie hierover wordt de komende tijd via Mabib verstrekt. Mabib streeft ernaar om in 2018 het gehele Meierijstadse buitengebied te hebben voorzien van glasvezel.

Jaargang 8 • Week 52 • Donderdag 28 december 2017

Formido
Forum klus wijs

Emoties stop nieuwbouw lopen hoog op in Olland

Heel Sint-Oedenrode loopt al jaren achter met nieuwbouw. Daar gaat nu een inhaalslag op komen, alleen Olland – waar circa 35 woningen bij zouden komen - zit voorlopig op slot. Alsof dat op nog niet vervelend genoeg is, is de reden ervan in de ogen van de Ollanders volkomen onzinnig: de aanwezigheid van twee geitenhouderijen.

Vorige maand lieten de bewoners tijden een speciale bijeenkomst aan Team Meierijstad hun ongenoegen al blijken. Donderdag tijdens de beeldvormende avond hield dorpsraadvoorzitter Ad van der Heijden nog een emotioneel, cynisch maar ook concreet betoog om het advies van de provincie naast zich neer te leggen. "Toon politieke lef, en alsjeblieft geen risicoloos gedrag want daar worden absoluut geen wedstrijden mee gewonnen."

Het argument om niet te bouwen, is een advies van de provincie omdat binnen een straal van twee kilometer van een geitenhouderij een verhoogd risico zou zijn op longontsteking. De dorpsraadvoorzitter rekende de politiek voor hoe absurd laag dat verhoogde risico zou zijn: op de 100 extra inwoners waarvoor nu de plannen op slot zitten, elke 10 jaar één extra geval van longontsteking. In theorie tenminste. Want Olland heeft ten opzichte van andere kernen een zeer goede luchtkwaliteit. Omgeven door drie natuurgebieden, geen industrieterrein, geen aanvliegroute, geen snelweg, geen hoogspanningsleiding. "Wij hebben nog niet eens een tankstation". Hij rekende ook alle onderzoeken, procedures en formaliteiten door. "Dan zouden we, als alles meezit, in 2025 kunnen gaan bouwen. Maar dan blijkt dat iemand een wind heeft gelaten, en kunnen we weer opnieuw gaan beginnen."

Arbeidscoach voor vluchtelingen

Je bent veilig, je hebt een dak boven je hoofd en je gaat naar school om de Nederlandse taal te leren. Vervolgens wil je je eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt. Maar wat kun je hier doen en hoe pak je dit aan? Dit is de situatie waarin veel vluchtelingen zitten. Met als uitgangspunt het wensberoep en de achtergrond help je als Arbeidscoach deze mensen bij VluchtelingenWerk op weg. Waar liggen de kansen hier in Nederland?

Jehad is schilder en heeft in Syrië altijd in de bouw gewerkt. Jehad was deelnemer aan het project VIP, een landelijk project bestaande uit loopbaantraining en coaching. Tijdens een netwerkbijeenkomst bij Arbeidsparticipatie van VluchtelingenWerk kwam hij in contact met een bouwbedrijf in zijn huidige woonplaats waar hij momenteel werkervaring op doet. Zijn arbeidscoach heeft hem begeleid tijdens de gesprekken en onderhield de contacten met de werkgever en de gemeente. Omdat hij extra scholing nodig heeft zit hij in een traject wat betaald werken en leren combineert.

Om als Arbeidscoach te beginnen is het handig als je kunt netwerken, sociaal vaardig bent en kunt beschikken over doorzettingsvermogen. Je wordt begeleid door je Teamleider en je kunt praktijkgerichte workshops volgen.
Arbeidscoach Saskia Venneker: "Door mijn werk als vrijwillig arbeidscoach heb ik het afgelopen jaar veel geleerd. Onder andere over de Participatiewet, de lokale arbeidsmarkt en cultuurverschillen. Ik heb veel bewondering gekregen voor de motivatie en de veerkracht van de statushouders die ik begeleid. Het geeft veel voldoening deze mensen te helpen om een nieuw bestaan op te bouwen".

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is op zoek naar vrijwillige arbeidscoaches. Mensen die zich een paar uur in de week willen inzetten voor vluchtelingen. Zodat ook zij deel gaan nemen aan de Nederlandse arbeidsmarkt.
Kijk voor meer informatie en de contactgegevens: www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland

Vrijwilligersavond Hospice schot in de roos

Vrijwilligersavond Hospice
schot in de roos

Sinds de oprichting van Hospice Dommelrode in 2015 was het er nog niet van gekomen: een avond voor de mensen die om beurten dag en nacht klaar staan om de bewoners te verzorgen en te verwennen: de vrijwilligers. Dank zij bijdragen van sponsoren, in geld en in daad, kon er eindelijk een datum worden geprikt en dat werd 18 december, bij de Helden van Kien.

Dit keer geen thema als middelpunt, maar de vrijwilligers zelf. Ongedwongen de kans krijgen om elkaar te leren kennen, niet als aflossing van de wacht maar echt de tijd kunnen nemen voor elkaar. Met een hoog "jij ook hier?" gehalte want lang niet iedereen die elkaar kende, wist van elkaar dat ze óók vrijwilliger waren. Met een hapje, drankje, en live muziek van het duo CenS die dat ook helemaal belangeloos deed, kreeg de feestmaand december dit jaar extra betekenis.

Verrassend was de grote opkomst. Bij de pakweg 70 uitgenodigde vrijwilligers waren er slechts vijf afmeldingen. "Dat zegt veel over jullie betrokkenheid. Daar ben ik trots op" aldus coördinator Ingrid Gevers. Ook de besturen van het Hospice en de Stichting Vrienden waren vrijwel compleet.

Er werd stil gestaan bij de overledenen, van wie Ingrid alle tijd nam om de namen op te lezen. Het waren immers geen namen van een lijstje, het waren mensen. De bestuurswisselingen van de afgelopen tijd werden bekend gemaakt, en zijn inmiddels verwerkt op de website van het Hospice.

Het opsommen van wat ze met z'n allen al bereikt hadden, werd een feestje op zich. Niet alleen de ontvangen en gewonnen bedragen waar menig applaus voor klonk, maar ook de waardering die daaruit spreekt vanuit de bevolking. Ze worden gedragen. Op handen. Dat, om dezelfde reden als de grote opkomst, vrijwel iedereen tot het laatst bleef 'plakken' verbaasde dan ook niemand.


Bijzondere koning in Ollandse Kerststal

Foto:

Warme chocomel, lekkere glühwein, kerstmuziek en verkleedde mensen uit alle windstreken. Het was er allemaal bij de levende kerststal in Olland. Veel ouders en kinderen stonden op Kerstavond en op Tweede Kerstdag met plezier te kijken hoe het kerstverhaal met een Ollands tintje werd opgevoerd.

Alle personages uit het Kerstverhaal waren aanwezig: De engeltjes, kindje Jezus, Maria en Jozef, de drie Koningen en zelfs een echte ezel was van de partij. Na het toneelspel was er voor iedereen de gelegenheid om mooie foto's te maken van de Kerststal. Ook stond er een Kerstkoor die voor gezellige Kerstmuziek zorgde.
Op Kerstavond vond een bijzondere koning zijn weg naar de Kerststal. Het ging om Gebreysus Tekie uit Eritrea. Hij is enkele jaren geleden gevlucht uit Eritrea en dit jaar in Olland neergestreken. Hij wilde graag deelnemen aan de levende Kerststal. In Olland is het gezin al door menigeen in de armen gesloten. Iedereen kent hen inmiddels en ze worden overal in alle hartelijkheid ontvangen. Zo ook afgelopen zondagavond. Het gaf de Kerstavond in Olland een extra dimensie.

Foto: Mees van Dijk
Foto: Mees van Dijk

Indoor Kinderkermis in Gasthuishoeve

Foto: Mees van Dijk

De vakantie is net begonnen, de feestdagen van start gegaan en dat betekent vaak dat mensen iets leuks willen doen met het gezin. Gelukkig is daar tot 7 januari in Rooi een ideale gelegenheid voor. De Gasthuishoeve aan Kremselen in Sint-Oedenrode houdt in die periode de eerste editie van een indoor kinderkermis. Zaterdag en zondag was de kermis voor het eerst open.

Foto: Mees van Dijk
Foto: Mees van Dijk

Afgelopen zondag was het nog niet heel druk. "De mensen moeten het nog gaan ontdekken. In Friesland is het daarentegen wel al heel bekend", vertelt de organisator van de kermis. De organisatoren komen zelf ook uit Friesland en vinden het leuk om de kermis een keer ergens anders te mogen organiseren.

Terwijl de ouders wat drinken in de centrale hal kunnen de kinderen zichzelf met van alles vermaken. Zo zijn er luchtkastelen, een bungee-katapult en is er een zweefmolen. Natuurlijk mag een popcorn- en suikerspinkraam niet ontbreken.

Kinderen kunnen zich tijdens de kerstvakantie van 11:00 uur tot 19:00 uur vermaken op Kinderkermis Gasthuishoeve. De entree bedraagt voor kinderen van twee t/m twaalf jaar €7,50 per dag. Met een strippenkaart van €15,- inclusief entree zijn de kinderen ook voorzien van eten en drinken. Eerste Kerstdag is de kermis gesloten.

Venherstel Vressels bos gestart

Foto: Henri van Hoorn

Staatsbosbeheer is gestart met het creëren van meer openheid rond de bestaande vennen in Vressels bos bij Nijnsel.

Ook is een raster geplaatst in het centrale deel van het natuurgebied. Hoofddoel van de werkzaamheden is het herstel van de vennen en het uitbreiden van het leefgebied van bijzondere planten en dieren. Vanaf het voorjaar in april tot aan november zullen jaarlijks runderen binnen het raster gaan grazen, zodat de open verbindingen tussen de vennen in stand worden gehouden. Hierdoor kunnen dieren die afhankelijk zijn van onder meer zonlicht en heide, zich beter verplaatsen, bijvoorbeeld tussen de Hazenputten en de Oude putten. Het landschap wordt hierdoor ook afwisselender en plaatselijk meer open. De heide zal zich uitbreiden.

Venherstel
Doordat er bomen zijn verwijderd rond de vennen, zijgt er meer water in de bodem en wordt er minder water verdampt. Hiermee wordt verdroging tegen gegaan. Zodra het regenwater in zijgt, voegt de bodem hier calcium aan toe. Het water stroomt hierna 'zwak gebufferd' in de ven oevers. Hierdoor wordt de waterkwaliteit van de vennen en de oeverplanten verbeterd.

Begrazing door koeien en heideschapen
Vanaf het voorjaar van 2018 zullen ongeveer 4-6 runderen binnen het raster gaan grazen om het ontstaan van bos tegen te gaan. Plaatselijk zullen wel wat ruigere stukken ontstaan met pijpenstrootje gras, struiken en jonge boompjes, waardoor een geschikt leefgebied ontstaat voor onder meer levendbarende hagedis en diverse amfibieën. De koeien zullen jaarlijks gedurende het groeiseizoen tot uiterlijk november in het gebied grazen. Aanvullend wordt elk jaar met een gescheperde kudde heideschapen ook buiten het raster begraasd om ook daar openheid te creëren en een natuurlijke overgangen van bos naar heide. Het bos buiten het raster blijft bos, uitgezonderd dus de overgangen naar de heide.

Bijzondere planten en dieren
In het Vressels bos komen allerlei zeldzame planten en dieren voor. Rond het ven Hazenputten groeien veenmossen met lavendelheide en kleine veenbes. Het vleesetende ronde en kleine zonnedauw en de klokjesgentiaan zijn hier tevens te vinden. Ook leven er bijzondere libellen zoals de speerwaterjuffer, venwitsnuitlibel en de maanwaterjuffer. Vanaf april vliegt dagvlinder 'groentje' hier rond. En in het vroege voorjaar is het 'klokken' van de heikikker te horen, wanneer de mannetjes kort blauw kleuren om de vrouwtjes te imponeren. Dodaars en geoorde fuut broeden in de vennen.

Financiering
Dit project is tot stand gekomen met financiering van provincie Noord-Brabant en Staatsbosbeheer. Het ven herstel project vindt plaats in opdracht van Staatsbosbeheer.


Heb jij die kwisvraag goed beantwoord?

Waar gaat het in het nieuwe jaar naartoe? Cabaretier Wim Kan vroeg het zich 40 jaar geleden al af. Kunnen dadelijk in 2018 ook alle bejaarde vrouwen nog kinderen krijgen, net als die Friese oma die het wereldrecord eisprong op 62 jaar en 3 maanden bracht? En ik heb gehoord dat de NAM al een aanvraag heeft liggen om in het Rijksmuseum op de Nachtwacht te mogen boren, want die schijnt met olieverf te zijn gemaakt. En hoe duur worden onze ziektekosten eigenlijk? Gaat een ziekenhuisbed inderdaad per nacht zo'n slordige 1750 euro kosten? En is dat bed dan leeg of is de verpleegster in kwestie daarbij inbegrepen? En haalt Trump het record van 365 blunders per jaar?

Wat gaat 2018 brengen? Worden in Olland nou eindelijk die 30 nieuwbouwwoningen gebouwd? Of gaan ze die twee geitenboerderijen uitbreiden? Witte gij't? Komt het glazen huis van Serious Request nou onderhand 's op de Rooise Markt te staan? Wordt Rhode ongeslagen kampioen? En hoeveel streekbussen zullen er in 2018 door Rooise durpskwissers worden overvallen? Acht of vijftien?

Nou nou, dat was op de valreep toch nog een spectaculair nieuwsbericht uit Sint-Oedenrode: "Streekbus aangevallen door een horde dolle inwoners". Sommigen bonkten op de busramen, anderen hingen hysterisch aan de buitenspiegels, auto's reden de bus klem, en dat alles omdat ze daarin de oplossing op een vraagje van de Rooise dorpskwis dachten te vinden. Waanzin! De buschauffeur kon aan de defibrillator en heeft de kerst in Bernhoven doorgebracht. Waar gaat dat naartoe in 2018?
Omdat deze MooiKrant de kwis sponsort, heb ik in vertrouwen inzicht gekregen in de vragenlijst van het komend jaar. Ongelofelijk! Ze doen er blijkbaar nog een schepje bovenop. Hier komen enkele vragen. Schrik niet. Vraag 18. Hoe lang duurt het voordat een man van 85 kilo de grond raakt, wanneer hij de Knoptoren afspringt? Vraag 34 A. Wat is de pincode van burgemeester Van Rooij? Vraag 34 B. Zegt een Rooise wijkagent AU als je hem in zijn kruis schopt? Vraag 78. Welke kleur onderbroek draagt de kerstman op de Nijnselse basisschool? Vraag 167. Hoe lang duurt het voor een volgetankte Ford Fiesta volledig uitbrandt?
Nogmaals, dit is me allemaal in vertrouwen toegefluisterd, dus hou het even onder de pet tot komende december. Dank.


Hoe Poolse families de decembermaand vieren…

Foto: Manon Swinkels

December staat niet voor niets bekend als 'feestmaand'. In Nederland viert een grote groep op 5 december het Sinterklaasfeest en op 24, 25 en 26 december Kerstmis met de hele familie. Er staat een kerstboom in de woonkamer, met misschien wel wat cadeautjes en er wordt groots uitgepakt met het diner. Het jaar wordt afgesloten onder het genot van oliebollen, champagne en een hoop vuurwerk. Maar hoe wordt deze feestmaand ervaren door onze medelanders?

De grootste groep immigranten in Rooi dragen de Poolse nationaliteit. Vanwege de economische en politieke situatie in hun thuisland, zijn zij naar Nederland verhuisd. Vijf jaar geleden is Aleksandra samen met haar man en kinderen in Nederland komen wonen, met het oog op een betere toekomst.

Hard werken
"Polen is een ontzettend mooi land, daar is geen woord van gelogen, maar het politieke systeem is een drama. De belastingdienst komt de bevolking niet tegemoet en met een mager loon wordt het leven erg moeilijk. Om een beetje normaal te kunnen leven, moet er twaalf á veertien uur op een dag gewerkt worden. Je kan ook dagen van acht uur maken, maar dan moet men in het weekend ook werken. Er staan heel wat uurtjes werk tegenover een gemiddeld salaris." Aleksandra volgde het voorbeeld van haar broer en zus, die al een aantal jaren geleden naar Nederland vertrokken waren. "Ik vond het heel moeilijk om de rest van mijn familie in Polen achter te laten, maar ik wil mijn kinderen een goede toekomst geven."

Schoenen gevuld
Ondanks de slechte economie, is er ook in Polen ruimte voor een feestelijke decembermaand. Eén feestdag lijkt wel heel erg op ons Sinterklaasfeest. "In de nacht van 5 op 6 december worden de schoenen van de kinderen gevuld met cadeautjes. Onze Sint Nicolaas heeft veel weg van de Nederlandse Sinterklaas, maar hij wordt geholpen door elfjes in plaats van een hoop pieten. Daarnaast is jullie Sinterklaas een aantal weken voor zijn verjaardag in het land, terwijl Sint Nicolaas op 5 december arriveert, cadeautjes bezorgd en op 6 december weer vertrekt."

"Het is bij ons traditie om op feestdagen wodka te drinken. Op 25 en 26 december verschijnt het drankje op tafel én tijdens de jaarwisseling wordt het genuttigd."

Sint Nicolaas
Terwijl onze traditie onderscheid maakt tussen Sinterklaas en de Kerstman, staat in de Poolse cultuur voor beide feesten één persoon centraal. Sint Nicolaas viert op 6 december zijn verjaardag en tijdens Kerstmis is de beste man weer van de partij. "Sint Nicolaas draagt ongeveer hetzelfde kostuum als dat van de Amerikaanse Kerstman. Ook wordt hij geholpen door zijn elfjes en zijn rendieren brengen hem overal naartoe. Op 24 december zorgt Sint Nicolaas voor cadeautjes onder de boom. Er staat een diner op het menu met twaalf gangen, als teken voor geluk. Iedere maand van het jaar telt een bepaalde gang. Er wordt deze avond gebeden, een hostie met elkaar gedeeld en om twaalf uur 's nacht gaat men naar de kerk. Hier in Nederland zetten wij deze traditie voort en bezoeken wij in Helmond de Poolse kerk. Op 25 en 26 december staat er een kerstontbijt klaar en staan er bezoekjes aan vrienden en familie op het programma."

Wodka
Oudejaarsdag wordt gevierd met vrienden. Een heleboel eten moet zorgen voor een goede bodem, want natuurlijk mag de wodka niet ontbreken. "Het is bij ons traditie om op feestdagen wodka te drinken. Op 25 en 26 december verschijnt het drankje op tafel én tijdens de jaarwisseling wordt het genuttigd." Ook in Polen wordt het jaar afgesloten met champagne, vuurwerk en lekkernijen. Daarnaast wordt rond de feestdagen geld opgehaald voor betere medische zorg voor kinderen. "Wij noemen deze actie 'Wielka Orkiestra Swiatecznej Pomocy'. Het is een prachtige actie en er wordt een hoop geld opgehaald om het zorgsysteem in Polen een stukje beter te maken. Hopelijk is deze zorg op een dag te vergelijken met die van hier."


Van Canada naar Engeland en Nieuw-Zeeland

Franka en haar gezin. Foto:

Sint-Oedenrode / Nieuw-Zeeland - In deze serie vertellen Rooienaren over hun permanente of tijdelijke leven in het buitenland. Ze zitten over de hele wereld en DeMooiRooiKrant heeft enkele van hen gevonden.

Deze aflevering gaat over Franca Logan. Ze is in 1980 vanuit Sint-Oedenrode met haar familie naar Canada vertrokken. Daar heeft ze haar man ontmoet en is ze eerst naar Engeland en uiteindelijk naar Nieuw-Zeeland verhuisd om te settelen.

Waarom ben je uiteindelijk in Nieuw-Zeeland gaan wonen?
"In 1980 emigreerden mijn pa, ma, twee zusjes, twee broertjes en ik naar Canada. Naar St. Thomas Ontario, op een boerderij. Een aantal jaar later heb ik in Canada mijn man ontmoet. Hij komt uit Engeland en in 2001 zijn wij daarheen verhuisd. Weer enkele jaren later is onze dochter er geboren. In 2006 vertrokken wij naar Nieuw Zeeland voor een paar jaar omdat mijn man een baan aangeboden kreeg. Drie jaar later besloten we er te blijven. Mijn man is nog steeds werkzaam in de bouw en ik ben een bloemenzaak begonnen."

Was het moeilijk om Nederland te verlaten?
"Ik was veertien toen ik vertrok en het was een avontuur op die leeftijd. Ik deed mijn best om wel een beetje contact te houden met mijn vriendinnen. Verhuizen was niet heel moeilijk op die leeftijd, maar soms heb je heimwee en Nederland blijft nog altijd 'thuis'. Als ik in Nederland ben voel ik me meteen thuis. Ik mis ook sommige dingen uit Nederland. Zoals het lekkere fietsen, de Nederlandse gezelligheid en het Nederlands eten."

Heb je nog veel contact met je familie buiten Nieuw-Zeeland?
"Ik heb best wel een grote familie in Rooi, rondom Son en in Canada. We houden goed contact en Skype, Facebook en WhatsApp maken het heel gemakkelijk."

Kom je nog wel eens terug naar Sint-Oedenrode?
"Ik ben vorig jaar nog in Sint-Oedenrode geweest, voor mijn vijftigste verjaardag. Heel erg gezellig om al die schoolvrienden te zien, een top dag. Ik kom iedere vier à vijf jaar weer naar Nederland. Het was vaker toen ik in Canada en England woonde, maar Nieuw-Zeeland is ook een beetje te ver weg om ieder jaar terug te komen. Daarbij reizen we ook graag andere landen."

Hoe vier je kerst?
"Kerst vieren we met ons drieën en met vrienden hier. Het is hier zomer dus lekker weer en we wonen bij het strand dus is het thuis blijven in Auckland en genieten. Kerst in de zomer was wel raar de eerste paar jaar, maar dat zijn we nu gewend. We zetten skype aan met mijn familie in Canada waar het de 24e is als het bij ons de 25e is. Dan zijn ze allemaal bij ons mam thuis kerstavond vieren en zien we ze dezelfde tijd. Altijd leuk en dan voel je je weer dichter bij elkaar."


Programma informatie

Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen. Uitzending: elk heel uur, tot en met 31 dec. 2017.

Rondje Rooi
Vanaf donderdag 28 december terugblik met een selectie uit het voorbije jaar in:
Jaaroverzicht Rondje Rooi 2017 Aansluitend: Afwisselend telkens nieuwe actuele onderwerpen! Uitzendtijden: 00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Special: Kerstconcert Gemengd Koor Polyhymnia
Aan dit concert werken verder mee het Koperkwintet van NJA en organist Jos Friedrich. Samenvatting van de uitvoering op 23 dec. uit de Antonius van Paduakerk in Nijnsel. Uitzending van 26 dec. tot en met 3 jan. Uitzendtijden: 01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 13:00 – 16:00 - 19:00 en 22:00 uur.

Special: Winter in De Meierij
De winter neemt de natuur in zijn greep. Flora en fauna bereiden zich voor op een koude periode. Uitzending van 28 dec. tot en met 3 jan. Uitzendtijden: 02:00 – 05:00 – 08:00 – 11:00 – 14:00 – 17:00 - 20:00 en 23:00 uur.

Openingstijden kantoor en telefonische bereikbaarheid
Studio: Laan van Mariëndael 30A bereikbaar voor bestellingen, vragen, meldingen, elke ochtend van 09:00 - 11:30 uur behalve vrijdag. Vrijdag is het kantoor van 13:30 - 16:30 uur open. Tel. 0413-471193

Uitzendkanalen en frequenties:
KPN kanaal 1435 TRINED kanaal 500. Ziggo analoog op 256 MHz (kanaal S14+) en digitaal via mediabox kanaal 36, CI+ kanaal 331. Vodafone Thuis: kanaal 712


Roois droomhuis in VT wonen

Foto: Lenneke van Zutven

Sint-Oedenrode - Wie een abonnement heeft op VT wonen heeft het vast al gezien. De Rooise Lenneke van Zutven en Vincent Termeer staan deze week met een grote reportage in het woonmagazine.

Het huis van Lenneke & Vincent, aan de Hoge Vonderstraat, is op zijn minst gezegd bijzonder te noemen. De twee hebben het huis als bouwval gekocht en daarna omgetoverd tot een waar paradijs. Reden genoeg voor het populaire blad om eens een kijkje te nemen in het Rooise huis. Eerder kwam ook De Telegraaf al langs om een reportage te maken van het huis. Wil jij ook eens een kijkje nemen in het huis van Lenneke & Vincent? Dat kan via Instagram: www.instagram.com/lenzut

Foto: Lenneke van Zutven
Foto: Lenneke van Zutven

Forum geen inzamelpunt afgestoken vuurwerk

In de eerste week van het nieuwe jaar kunt u geen afvalvuurwerk inleveren bij Forum Vuurwerkspecialist op Liempdseweg 3.

De jarenlange succesvolle samenwerking met de gemeente en Bouwmarkt Forum is zonder overleg door de gemeente beëindigd, wat we als enigste vuurwerkverkooppunt in Sint-Oedenrode zeer betreuren.

Honderden zakken vuurwerkafval werden door de kinderen en hun ouders ingeleverd en de straten in Rooi waren na 1 januari opvallend schoon. Natuurlijk beloonden wij, van Forum Vuurwerkspecialist, deze mensen door ze gratis een fraaie vuurwerkcake te geven. U krijgt dit jaar wel een afvalzak bij het gekochte vuurwerk die beschikbaar wordt gesteld door de gemeente Meierijstad. De gevulde zakken kunt u dan inleveren bij het afvaldepot van de firma van Kaathoven. Graag hadden wij onze verantwoordelijkheid ook in 2018 op ons genomen, maar de gemeente Meierijstad heeft helaas anders besloten. Wij wensen u namens ons vuurwerkteam een kleurrijke en knallende jaarwisseling toe.

Nieuwjaarsconcert CV 't Skrothupke

Op 1 januari as houdt CV 't Skrothupke in Sint – Oedenrode weer zijn traditionele Nieuwjaarsconcert voor leden en niet-leden.

Wat is er mooier om het jaar met vrienden en bekenden te beginnen, onder 't genot van een drankje en een lekker stukske muziek? Een uitgelezen moment om elkaar de hand te schudden en samen te toosten op het nieuwe jaar. Dit concert vindt plaats in Café Oud Rooy en begint om 17 uur. Dit mag je niet missen dus kom op tijd want vol is vol. Bestuur en leden van CV 't Skrothupke wensen alle sponsors, vrienden en bekenden vast prettige feestdagen en een voorspoedig 2018 en hopelijk tot Nieuwjaarsdag.

Loopbaantraject voor werkzoekenden in Meierijstad

Rooi Werkt is een sociale onderneming zonder winstoogmerk die langdurig werkzoekende inwoners uit Meierijstad aan het werk wil helpen bij lokale ondernemers. In januari start Rooi Werkt met een nieuw Arbeidsmarktgericht Loopbaantraject. Het doel hiervan is om werkzoekenden concreet te ondersteunen bij hun zoektocht naar een baan.

Het loopbaantraject is bedoeld voor mensen die al een tijdje geen baan hebben, die niet goed weten wat hun mogelijkheden zijn op de huidige arbeidsmarkt en die gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan. Het is een maatwerktraject voor een groepje kandidaten waarmee we samen hard aan de slag gaan om een passende baan te bemachtigen.

Concreet en praktisch
Tijdens het traject staan de persoonlijke situatie, kwaliteiten en vaardigheden van de cursisten centraal. Op basis van de uitkomsten van een assessment richten we ons op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. We gaan concreet aan de slag met solliciteren, met netwerken en het gebruiken van social media. Er komen ook vaardigheden aan bod, zoals gesprekstechnieken, jezelf presenteren en assertiviteit. De deelnemers gaan concreet en praktisch aan de slag, met oefeningen, (huiswerk)opdrachten en natuurlijk met solliciteren. De trainers van Rooi Werkt zetten hun kennis, ervaring en netwerk in om de deelnemers te ondersteunen. Persoonlijke coaching is een belangrijk onderdeel van het traject.

No cure no pay
Het traject begint met een intakegesprek. Er zijn daarna 15 bijeenkomsten: van eind januari tot mei 2018 (op woensdagen en een enkele donderdag). Voor het loopbaantraject is een bijdrage van de cursisten voorzien op basis van no cure no pay: wij vragen geen vergoeding voor deelname, wij vragen een vergoeding nadat je een baan hebt gevonden.

Meer weten?
Ben je werkzoekend, woonachtig in Meierijstad en wil je ondersteuning bij je zoektocht naar werk? Mail dan naar info@rooiwerkt.nl of bel 06 4608 5630 (Elske Huijbers).

Historische beelden week 52:
Herkent u de mensen op deze foto? Wij horen graag meer over deze bijzondere foto. Mail naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens binnen bij ons op kantoor: Heuvel 7. De koffie staat klaar.

Historische beelden gezocht
Heeft u ook nog historische beelden thuis? Wij zijn heel benieuwd! Mail ze naar redactie@demooirooikrant.nl of kom eens langs op kantoor. Wij kunnen de foto dan op dat moment inscannen zodat u de foto weer mee naar huis toe kunt nemen.


Foto:

De zesjarige Scar is een prachtige verschijning om te zien. Dit was niet altijd zo. Toen ze bij Hokazo binnenkwam was ze zo bang dat je haar niet eens zag! Daarnaast had ze veel last van stress waardoor ze zich niet (voldoende) waste en ging haar vacht erg klitten. We besloten haar ter socialisatie in een pleeggezin onder te brengen en dit bleek een gouden zet. Scar bloeide helemaal op. Ze zit weer goed in haar vacht, letterlijk en figuurlijk, en maakt enorme stappen. Ze is niet meer bang voor haar pleegouders en geniet van kroeltjes. Bij vreemden en in haar nieuwe huisje zal ze zich misschien even verstoppen en zeker weer moeten wennen maar met wat geduld en veel liefde komt deze dame er wel!

Wil jij het socialisatieproces voortzetten? Mail dan snel naar dierenasiels@hokazo.nl! Dierenopvangcentrum Hokazo, Lange Goorstraat 6, 5406 XE Uden.

Ollend Dreijt Dur maakt plaats voor ODDfest

Terwijl de meeste feestgangers van Ollend Dreijt Dur nog aan het nagenieten zijn van het afgelopen jaar, wordt er achter de schermen al weer volop gewerkt om in 2018 weer iets moois neer te zetten. Na tien super mooie jaren in de tent op d'n Tip, komen ze dit jaar met een volledig nieuw feest. Ollend Dreijt Dur maakt plaats voor ODDfest en verhuist naar binnen. Op zaterdag 26 mei gaan ze met heel de rambam de Loop'r in.

Van de Loop'r zelf zal je weinig meer herkennen. Het zal volledig worden omgebouwd tot één groot festival. Dit jaar niet een, niet twee, maar zelfs drie podia!! Van Nederlandstalig tot harde rock en van feestmuziek tot Rock 'n Roll en DJ's. Door de aanwezigheid van meerdere podia zullen de artiesten elkaar afwisselen. Er wordt natuurlijk geluisterd naar onze bezoekers. Andere jaren hoorden we wel eens dat de muziek te hard stond, 'ge kon nie eens effe buurten!'.

Daar komt dit jaar verandering in! De artiesten staan om en om op de twee grote podia. Als er geen band op het podium staat, zal er een DJ staan die de muziek NIET op standje 'bloed uit de oren' heeft staan, maar op hebbelijk niveau. Dit jaar zal ook een heus theater zijn intrede maken, waar je van een lekker stukje akoestische muziek kunt genieten. Langzaamaan zal de organisatie de muziek bekend gaan maken en zal zelfs een timetable jullie kant op komen!

De organisatie hoopt dat de nieuwe site www.oddfest.nl snel online is. Tot die tijd kan je op de hoogte blijven van ODDfest via facebook, twitter en instagram. Nieuwsgierig geworden? Blijf ze volgen en zet alvast 26 mei in je agenda!


De Loop'r blaast vijf kaarsjes uit

Foto:

De Loop'r luidt 2018 extra feestelijk in. Het ontmoetingscentrum in Olland bestaat in januari namelijk vijf jaar en dat moet natuurlijk groots gevierd worden. Jannie Brinkman, beheerster van het pand, en Sanne Maas- van Kaathoven, directeur van basisschool De Sprongh, zijn ontzettend trots op het bruisende hart van hun dorp.

Op 11 januari 2013 werd Ontmoetingscentrum De Loop'r officieel geopend. "Het voormalige gemeenschapshuis De Holm en basisschool Sint-Petrus waren beide aan vernieuwing toe", vertelt Jannie. "Samen met de gemeente, SKOSO, Wovesto en de bewoners van het dorp zijn destijds de handen ineen gestoken met De Loop'r als resultaat." In het ontmoetingscentrum zijn naast basisschool De Sprongh en een enorme barzaal verschillende ondernemers gevestigd. Zo is er een kinderdagverblijf, een personal trainer en een fysiotherapeut te vinden. "Van maandag tot en met donderdag vinden diverse verenigingen hun weg naar De Loop'r", gaat Sanne verder. "De leden van de verschillende volleybal- en badmintonclubs, teams van de jeu de boules, het koor, de jeugdkapel en de gitaarvereniging maken gebruik van de vele voorzieningen die dit pand biedt. Daarnaast biljarten en kaarten de leden van de KBO wekelijks in de barzaal en organiseren de dames van de VCO maandelijks verschillende activiteiten. Iedere donderdagmiddag vindt in de barzaal het eetpunt plaats, waar ouderen gezellig samen kunnen tafelen", vult Jannie aan. "In het weekend dient De Loop'r vooral als feestruimte voor evenementen. De diversiteit van dit pand is enorm."

De Loop'r is het enige gemeenschapshuis in Meierijstad die geen subsidie ontvangt van de gemeente. Wovesto is eigenaar van het pand en door de intensieve samenwerking van de gebruikers van het pand, blijven de deuren geopend. "We hebben het financieel hard te halen, met hulp van Wovesto kunnen we de begroting toch rond krijgen", vertelt Jannie. "De Loop'r is een enorme aanwinst voor Olland en de ruimte biedt veel mogelijkheden. Onze agenda zit vol met activiteiten, maar er is genoeg ruimte voor meer evenementen."

Vrijdag 12 januari gaat het feestweekend van start met een besloten feestavond voor alle medewerkers van het pand. Op zaterdag 13 januari gaat het feest verder met een heuse Buurt Battle. "Tot aan het feestweekend krijgen de deelnemers iedere week een opdracht voorgeschoteld, als voorbereiding op het echte werk", vertelt Jannie enthousiast. "Zondag 14 januari zijn de deuren van alle gebruikers in De Loop'r geopend voor publiek. Deze dag zit vol activiteiten voor jong en oud. Voor Basisschool De Sprongh is dit tevens de open dag waarop nieuwe ouders een kijkje kunnen nemen in de school. Daarnaast zullen de verschillende verenigingen laten zien wat ze doen, geïnteresseerden kunnen meedoen met de diverse activiteiten."


16 / 36

17 / 36

"Wat is er mooier dan een onderneming starten in eigen dorp?"

Foto: Manon Swinkels

Huiskens Optiek & Horen is al 35 jaar niet meer weg te denken uit het straatbeeld van de Heuvel. De optiekzaak begon op nummertje 30 en nam enkele jaren geleden zijn intrede in het prachtige pand op Heuvel 18. Erwin Huiskens neemt ons mee, terug naar het begin.

Na de Optiekopleiding aan de Christiaan Huygensschool in Rotterdam betrad Erwin op 19-jarige leeftijd het werkveld. Als opticien deed hij ervaring op bij verschillende werkgevers en in 1983, in een tijd van crisis, nam Erwin een opmerkelijk besluit. Hij nam ontslag en ging op zoek naar de geschikte ruimte om de deuren van zijn eigen optiekzaak te openen. "Ik was destijds werkzaam als bedrijfsleider bij een optiekzaak in Eindhoven. Juist door de crisis besloot ik om mijn spullen te pakken en voor mezelf te beginnen. Als het dan toch slecht ging met de economie, had ik mijn lot liever zelf in de hand. Na moeilijke jaren breken immers altijd weer betere tijden aan. Aan de Heuvel in Rooi zat een optiekzaak die ik kon overnemen. Ik ben ook op andere plekken gaan kijken, maar wat is er mooier dan een onderneming te starten in je eigen woonplaats? Na een kleine verbouwing werd Huiskens Optiek geopend."
Erwin en zijn vrouw Mieke hebben van begin af aan met veel liefde en plezier in hun zaak gewerkt. "Plezier hebben in je vak is belangrijk en het mogen werken met fijne klanten speelt daarin een grote rol. De vriendelijkheid van de mensen en de gemoedelijke sfeer binnen Rooi is bijzonder. Dat vind je elders niet." In de afgelopen 35 jaar is er een hoop veranderd, maar de essentie van het vak, die blijft hetzelfde. "Men loopt bij ons binnen met een klacht, zoals slecht zien of lezen, hoofdpijn of droge ogen. Aan ons de taak om met de juiste kennis en apparatuur een passende oplossing te vinden." Op het gebied van technologie is er flink wat beweging geweest. "Vroeger stonden er twee computers in ons pand, tegenwoordig werken wij met tientallen apparaten om de ogen zo nauwkeurig mogelijk te meten. De techniek blijft zich vernieuwen en wij groeien met deze ontwikkelingen mee."
Jaren geleden werd een bril vooral voor zijn functie aangeschaft. Tegenwoordig is het model net zo belangrijk. "Het assortiment was destijds een stuk kleiner. Vandaag de dag wil men zich onderscheiden met het montuur. Een bril is mode en het onderstreept de persoonlijkheid. Door de jaren heen zien we retro modellen weer terugkomen. Wat twintig jaar geleden helemaal hip was, wordt nu weer door de jeugd gedragen. Natuurlijk wel geproduceerd met verbeterde technieken en materialen. Qua monturen wordt tegenwoordig veel gewerkt met lichte materialen, zoals titanium, hout en carbon. Op beurzen presenteren honderden fabrikanten hun nieuwste monturen en aan de hand daarvan selecteren wij een mooie collectie voor in onze zaak. Komende maand bezoeken wij de internationale beurs in München om het aanbod voor het nieuwe seizoen te bewonderen."

'Dat is zeker je opvolger', werd er vroeger wel eens gezegd wanneer ik met de kinderwagen ging wandelen. Ik dacht dan bij mezelf: Dat zullen we nog wel eens zien.

Na dertig jaar sloot Huiskens Optiek de deuren van het pand. Niet voorgoed, juist niet! Met zoon Roel aan het roer was het de hoogste tijd om een ruimere locatie te betrekken. In dezelfde straat, vijftig meter verderop, werden opnieuw de deuren geopend. Sindsdien kleurt de bedrijfsnaam op de gevel in blauwe letters: 'Huiskens Optiek & Horen'. "Met de verhuizing hebben wij onze specialisatie verbreed met een audicienpraktijk en daar hoort een nieuwe naam bij. Dat is alweer vijf jaar geleden", concludeert Erwin vol verbazing. "De tijd gaat hard. Het is trouwens niet zo dat ik altijd heb gehoopt dat onze zoon in mijn voetstappen zou treden. 'Dat is zeker je opvolger', werd er vroeger
wel eens gezegd wanneer ik met de kinderwagen ging wandelen. Ik dacht dan bij mezelf: Dat zullen we nog wel eens zien. Toen hij een jaar of zestien was, begon hij er zelf over." Ook al heeft Erwin de zaak al enkele jaren geleden aan zijn zoon overgedragen, hij is nog steeds regelmatig op de werkvloer te vinden. "Het is een leuk en vooral erg dankbaar vak. Ik heb nog steeds veel plezier in mijn werk en ik kan de klanten, de winkel en mijn collega's nog lang niet missen."

Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators: Wel zo duidelijk!

Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators is een advocatenkantoor in Sint-Oedenrode en Best met vier vrouwelijke advocaten gespecialiseerd in het arbeidsrecht en familierecht.

Duidelijk
Mensen zitten niet te wachten op advocaten in dure pakken die onleesbare brieven opstellen en adviezen geven waar je niets van begrijpt. Als je een probleem hebt met je ex-partner of werknemer of werkgever, dan kun je dat er niet bij hebben. Kehrens Snoeks pakt het anders aan.
Geen oubollig imago, maar vier jonge en frisse advocaten met verstand van zaken. Duidelijk en betrokken! Bij Kehrens Snoeks luisteren ze écht naar de klanten en denken ze mee in de beste en snelste oplossing voor je probleem. Iedere stap wordt uitgelegd in duidelijke taal. Van moeilijke juridische begrippen naar iets dat iedereen begrijpt.

Waar voor je geld
De indruk bestaat dat advocaten niet gemakkelijk benaderbaar en duur zijn. Dat is ook meestal het geval. De vraag is: krijg je waar voor je geld?
Kehrens Snoeks biedt een totaaloplossing, van a tot z wordt alles voor je geregeld. Geen gedoe meer achteraf. Wat ze gaan doen, wordt van tevoren besproken. Alle stappen worden goed uitgelegd. Als je liever niet op uurbasis betaalt, kun je ook vaste prijsafspraken maken of een abonnement afsluiten.

Daarnaast zoeken zij altijd naar mogelijkheden om de kosten vergoed te krijgen. Misschien ben je wel verzekerd via een rechtsbijstandverzekering of heb je recht op een "pro-deo"-advocaat.

Spreekuur
Kehrens Snoeks doet er alles aan om de drempel om binnen te stappen zo laag mogelijk te maken. De teller gaat niet direct lopen. Daarnaast zijn er wekelijks twee gratis spreekuren. Je kunt dan vrijblijvend je probleem voorleggen. Kehrens Snoeks geeft direct kort juridisch advies of legt uit wat ze voor je kunnen doen. Omdat ze zich graag willen voorbereiden op jouw komst, vinden ze het fijn als je van te voren even laat weten dat je komt. Dan zit je direct bij de juiste specialist aan tafel.

Dus ben je op zoek naar een duidelijk advies en wil je waar voor je geld? Neem dan vrijblijvend contact op met Kehrens Snoeks.

Wel zo duidelijk!

Kehrens Snoeks Advocaten & MediatorsBastion 1 / Sint-Oedenrode
Eindhovenseweg 32 / Best
T 0499-379111
E info@kehrens-snoeks.nl
www.kehrens-snoeks.nl


Kerkberichten

Martinuskerk
Za 30/12 18.30u: Eucharistieviering met Het Goede Herderkoor. Intenties: Annie Vervoort – Ketelaars.
Zo 31/12 Oudjaar – Feest van de Heilige Familie 09.30 u: Eucharistieviering. Oudjaarsviering met Dommelvolk. Intenties: Lies van den Brand – Verhoeven, Tonny de Brouwer – Russens, Zus van Rooy – van Erp.
Ma 1/1 Nieuwjaar – Feest van de Heilige Moeder Gods Maria 11.00u: Hoogmis met Het Martinuskoor. Intenties: (nog geen intenties opgegeven.)
Di 2/1 9u: Eucharistieviering in de Heilige Antonius van Padua kerk te Nijnsel.
Wo 3/1 19.00u: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant. Intenties: Dora van Hastenberg.
Do en vr 09.00u: Eucharistieviering in de dagkapel van De Goede Herder kerk.
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

Sint-Genoveva-kerk, Breugel
Do 28/12:
18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Za 30/12: 18.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Rob van Stuivenberg.
Zo 31/12: 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intentie: Fam van de Laar-van Heeswijk, Arie en Jet de Korte-van de Laar, Sjaak van de Ven, ouders van Leest-Timmers.
Ma 01/01: 11.00 u: Eucharistieviering m.m.v. Sons kerkkoor.
Do 04/01: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Zo 07/01: 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst. Intentie: Ad Versantvoort, Miny van de Ven-Winkelman, Karel en Elisabeth Faessen-van Tilburg, Lies Sanders-van den Boogaart, Willemien Merks-Roestenburg, Miet Foolen, Ine en Piet Maximus, Annie van der Eerden-van Sleuwen, overleden ouders Thoonen-Roijakkers en zoon Bart en Betsie en Marian, Janus Foolen, ouders Saris-van Heeswijk.

Sint Petrus' Banden, Son
Tot nader order vinden deze plaats in de Sint Genoveva-kerk in Breugel.
Za 30/12: 18.30 u: Eucharistieviering.
Zo 31/12: Oudjaar 11.00 u: Eucharistievering m.m.v. het Sons Gregoriaans koor. Intenties: Toon, Riek en Jo van Grotel, Corrie Potting-Nolden, Bertha Verhagen-van Erp.
Ma 01/01: Nieuwjaar - Hoogfeest Heilige Moeder Gods Maria 11.00 u: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor.
Vr 05/01: Eerste Vrijdag van de maandag 08.30 u: Eucharistieviering.
Za 06/01: Geen Eucharistieviering.

H. Martinus Olland
Za 30/12:
Geen Eucharistieviering.

Sint Antonius Nijnsel
Zo 31/12
Eucharistieviering om 11.00u met gemengd koor.
Intenties: Theo van de Meulengraaf, Toon van de Burgt.
Di 2/2 9.00u: Eucharistieviering.

Odendael
Zo 31/12
: geen dienst
Ma 1/1: eucharistieviering met Odendael koor
Di 2/1: Rozenhoedje bidden in stilteruimte om 19.00u

Grote belangstelling Kerstconcert Polyhymnia

Foto: Jos van Nunen

Bij binnenkomst troffen we heel wat koorliefhebbers en zangers aan die afgelopen zondag het concert van het RGK bezochten of er aan deelnamen. Blijkbaar zijn er in Rooi genoeg liefhebbers van Kerstmuziek om twee concerten op hetzelfde moment van luisteraars te voorzien ( zie Kerstconcert Harmonie in Odendael). Het kerkje in Nijnsel was tot de laatste stoel bezet en aan de stemming te meten had men zich verheugd op wat Polyhymnia i.s.m. organist Jos Friedrich en het Koperkwintet van NJA ten gehore zou brengen.

Door: Mattie De Schepper

Uitstekend stemmenmateriaal
Wie al een tijdje meeluistert naar onze Rooise koren zal het niet ontgaan zijn dat het Ollandse Polyhymnia van ruim 40 jaar geleden zich opzienbarend goed heeft ontwikkeld en dat de herkomst van de zangers ondertussen de hele regio bestrijkt. Kenmerkend is de bezieling en het streven een goed koor te zijn in een ontspannen gemoedelijke sfeer. Het is Polyhymnia gegeven – grotendeels eigen verdienste - dat de stembezetting en het huidig stemmenmateriaal goud zijn in de handen van hun bevlogen dirigente Nicole Krijnen.

Programma
Prachtige goed in het gehoor liggende Kerstliederen werden afgewisseld met het Koperkwintet en met orgelspel. Het repertoire van het koor stond als een huis. Sommige koorleden zongen bijna alles uit hun hoofd wat ten goede kwam aan de koorklank en aan de expressie. Ik merkte dat die zangers/zangeressen mijn aandacht trokken. Een compliment voor wat aan homogeniteit en beheersing van intonatie bereikt is.

Intermezzi op orgel door Jos Friedrich
Heel verassend, en knap vertolkt, riepen de variaties op 'Midden in de winternacht' kleurrijk klinkende Kerstaferelen op van zich haastende herdertjes, speelse engelen en uitbundige Kerststalbezoekers. Het publiek raakte blijkbaar zo enthousiast dat na ieder orgelstuk spontaan applaus volgde.

Koperkwintet
Ook, nu enkele vaste spelers gewisseld zijn, blijft de kwaliteit gewaarborgd. In de vijf kersthymnen, bewerkt voor koperkwintet, kwam individuele muzikaliteit mooi aan bod. Het was genieten van de verhalende warme bastuba en gedragen hoorn - en tromboneklank en van de vaak alternerende en alerte trompetten. Een groot compliment voor de kleurrijke omspeling en begeleiding bij het schitterend werk dat samen met het koor als slotapotheose vertolkt werd. Hier gebeurde echt iets waardoor iedereen als het ware kerstvreugde voelde stromen. Het was genieten van een prachtig volle koorklank waarbij feestelijke fortissimo's niet geschuwd werden en intieme gedeelten verstilde aandacht kregen.

Persoonlijke beschouwing
Hopelijk heeft de collecte in de mandjes zoveel opgeleverd zodat de koorkas flink kon aangevuld en er wellicht een bijdrage over is voor een betere microfoon / geluidsinstallatie voor de Nijnselse kerk. Mede door de slechte geluidskwaliteit kwamen mededelingen en praatjes niet goed over. Bij het buitengaan hoorde ik verschillende mensen zich afvragen waarom het Koperkwintet balletmuziek van Tchaikovsky speelde. Beknopte informatie in het programmablad had kunnen vermelden dat het Notenkrakerballet een verhaal vertelt wordt dat zich afspeelt rond de Kerstboom en veelal in de Kersttijd uitgevoerd wordt. De vele tevreden gezichten en woorden van waardering zijn hopelijk ook aanleiding geweest tot aanmelding bij de 'Vrienden van Polyhymnia'.


PvdA tevreden over eerste resultaten Ombudsteam

Het PvdA-ombudsteam is nu vier maanden actief in de gemeente Meierijstad. In die periode is de vrijwilligersgroep meerdere keren ingeschakeld. Uit navraag blijkt dat vanaf 1 september zeven casussen (hulpvragen) zijn binnengekomen.

Het team bestaat uit ruim tien vrijwilligers met deskundigheden op velerlei gebied. Iedereen uit Meierijstad kan - gratis - via telefoon of mail een beroep doen op het team, waar een van de leden binnen 24 uur op reageert. De vraag wordt vervolgens anoniem uitgezet onder de vrijwilligers. Binnen drie dagen na de eerste melding kloppen twee ter zake deskundige teamleden aan bij de hulpvrager, en helpen bij het vinden van een oplossing. Daarbij gaan ze niet zitten op de stoel van bijvoorbeeld de sociale dienst of de woningbouwvereniging, ze gaan juist assisteren bij het vinden van de juiste weg bij dergelijke instellingen. In veel gevallen zal het team de oplossing van het probleem zelfstandig kunnen begeleiden. Mocht dat niet lukken, bestaat de mogelijkheid om deskundigheid te zoeken bij de landelijke koepel van PvdA-ombudsteams, waarmee een nauw contact bestaat.

Theatercursussen Phoenix Cultuur

Wie een theatercursus wil volgen heeft geluk. Vanaf 8 januari 2018 wordt er voor veertien weken cursussen aangeboden door Phoenix Cultuur, voor zowel jong als oud.

De cursussen worden gehouden in het Cultureel Educatief Centrum Mariëndael. Dat gebeurt onder leiding van Monika Kowalewska, medeoprichter van de theaterwerkplaats 'gelukszoekers' in Den Bosch. "We beginnen met deze cursussen omdat we die nog niet hadden bij Phoenix Cultuur. We hebben wel al musical theater gehad, maar nog geen gewoon theater", laat ze weten. Er zullen aparte cursussen worden gehouden voor jong en oud. Hierbij worden de mensen met en zonder ervaring gewoon gemixt. Tijdens de cursus leer je de basistechnieken van acteren. "Na zo'n cursus ben je klaar om in een voorstelling te spelen, dit kan dan ook in Phoenix Cultuur", vertelt Monika. In Veghel in de Noordkade is vanaf afgelopen september al een soortgelijke cursus aangeboden. Ook deze zou veertien weken duren en was gefocust op beginners. Volgens Phoenix Cultuur zijn deze cursussen echter niet doorgegaan doordat er te weinig aanmeldingen waren. Monika hoopt dat er voldoende aanmeldingen zullen zijn en hoewel Sint-Oedenrode al meerdere theatergroepen kent, is ze niet bang dat dit haar in de weg staat. "We kunnen prima naast elkaar werken, het hoeft elkaar echt niet te bijten."

Drie generaties in kerstproductie

Foto: Kim Verstappen

Theatergroep Het Groote Hoofd brengt begin januari de speciale kerstproductie 'En waar de ster bleef stille staan' op de Noordkade in Veghel. Een bijzondere productie, waar verschillende amateurs naast de professionele acteurs Rob van Gestel, Paul Hoes en Herman van de Wijdeven op de planken staan. Onder andere drie generaties van de familie Zoontjens uit Sint Oedenrode, in de leeftijd van 6 tot 68 jaar.

Drie schlemielen verkleden zich als de drie koningen en halen geld op om naar de kroeg te gaan. Als ze er bijna zijn komen ze langs een armzalige caravan waar net een jonge vrouw is bevallen. Ze geven al hun geld weg, maar platzak aangekomen bij de kroeg vragen ze zich af wat er is gebeurd. Hebben ze de heilige familie gezien? Of was het een vlaag van verstandsverbijstering? Het is een gebeurtenis die hun hele verdere leven beïnvloedt.
Het Groote Hoofd maakt theater met een Brabantse ziel en wil de gemeenschap bij al haar producties betrekken. Zo krijgen amateurs bijvoorbeeld de kans mee te werken aan deze kerstvoorstelling. "Wij hadden al eens met een paar gezinsleden aan de musical in de Efteling meegedaan", vertelt George Zoontjens van 68. "Het is zo bijzonder om dat als grootouders met je kind en kleinkinderen samen mee te maken. Een geweldige ervaring en voor ons past deze voorstelling perfect bij de kerstgedachte." Wil je de familie komen bewonderen? Ga naar de website ster.hetgrootehoofd.nl en klik op tickets onder het kopje Veghel.
'En waar de ster bleef stille staan' is een tijdloos theaterstuk naar een verhaal van de Vlaamse schrijver Felix Timmermans. Het stelt de actuele vraag hoever je gaat om een ander te helpen. Het Groote Hoofd heeft de thematiek van Timmermans vertaald naar de kleine Brabantse mens en geplaatst in het Brabantse land. De productie staat in Veghel, Tilburg en Turnhout (België) op de planken. Het stuk sluit aan bij eerdere voorstellingen van de theatergroep, die de strijd van de kleine mens laten zien. En dan blijkt elke keer weer: het is niet makkelijk om mens te zijn.

Prinsenzittingen 2018: artiesten aan het woord

Foto: Jan Ebbenn

Net als de afgelopen weken komen artiesten aan het woord om een beeld te krijgen wat er allemaal achter de schermen gebeurt en wat de artiesten beweegt om mee te doen aan de Prinsenzittingen. Deze week in de spotlights en aan het woord: Erwin Delisse namens Het Prinselijk Vermaak.

"Zoals de naam het al zegt, proberen we iedereen prinselijk te vermaken. Prinselijk? Een stelletje oud-prinsen staat al vele jaren tijdens de prinsenzittingen op het podium. Elk jaar wordt er een act in elkaar gezet, waarbij een ieder vermaakt wordt met gezellige muziek, stukje cabaret en uiteindelijk moet de zaal gewoon op z'n kop staan. Elk jaar wordt er een thema bedacht en bij dat thema wordt passende muziek gekozen. Uiteindelijk ontstaat er een medley van gezellige muziek. Vele repetities gaan er aan vooraf, vooral veel klets, op z'n tijd een pilsje en veel lachen. Dat zorgt ervoor dat uiteindelijk weer een mooi stukje wordt opgevoerd. Ook dit jaar is er weer een mooi stuk in elkaar gezet en dat de zaal weer 'plat' gaat is eigenlijk wel gegarandeerd. Met dit jaar zelf iets wat nog nooit op de Prinsenzittingen is vertoond. De prins van vorig jaar, Frits Stehmann, is ook van de partij. Ook hij zal zijn zangkwaliteiten tonen. Ik zou zeggen; tot op de Rooise Prinsenzittingen! Je wordt Prinselijk Vermaakt.
Bent u na het stukje benieuwd wat Het Prinselijk Vermaak u te bieden heeft? Kom dan eens een avond kijken wat zij ten tonele brengen en alle andere artiesten die voorbij komen. U kunt kaarten voor de Prinsenzittingen online bestellen via http://webshoppapgat.nl (12,50 per stuk). Ook bij zalencentrum De Beurs zijn (beperkt) kaarten te koop.

Win kaarten!!

Voor alle puzzelliefhebbers een leuke rebus waarmee je gratis kaarten kunt winnen voor 1 van onze zittingsavonden op 12, 13, 19 of 20 januari 2018. Onder de goede inzendingen worden in totaal 4 kaarten verloot voor een gezellige avond! Stuur de juiste oplossing naar info@papgat.com Uiterste inleverdatum is 1 januari 2018. Houd je niet van puzzelen of wil je zeker zijn van een plekje bij de zittingen dan kun je kaarten bestellen voor een avond naar keuze via onze webshop: www.webshoppapgat.nl


Dagtocht naar tentoonstelling De Josselin de Jong

De KBO organiseert een dagtocht naar Den Haag om daar de tentoonstelling van Pieter De Josselin de Jong te bezoeken. De expositie van de Rooise kunstenaar staat hoog aangeschreven in Nederland.

Pieter De Josselin de Jong, een vergeten meester
Het einde van de negentiende eeuw was een tijdperk waarin tradities en nieuwe ontwikkelingen naast elkaar bestonden. Het is precies deze tegenstelling die zichtbaar is in het werk van Pieter De Josselin de Jong. Dit maakt hem een unieke meester van de negentiende eeuw.
Pieter de Josselin de Jong (1861-1906, geboren in St Oedenrode) was een vermaarde kunstenaar in zijn tijd, maar na zijn vroegtijdige dood en de opeenvolgende vernieuwingen in de kunst raakte zijn naam al snel op achtergrond. Met een grote solotentoonstelling wil Panorama Mesdag deze ten onterechte vergeten meester op de kaart zetten. Voor het eerst sinds 1985 krijgt hij weer de aandacht die hij verdient.
De tentoonstelling toont de kunstenaar in de volle breedte van zijn kunnen, met een selectie van zijn beste schilderijen, pastellen, aquarellen en tekeningen. Brieven en foto's laten het publiek kennismaken met de mens achter de kunstenaar: een knappe, vrolijke gezinsman en een geliefde collega met een vooraanstaande positie in de Haagse kunstwereld. De afgelopen jaren zijn er veel werken van De Josselin de Jong op de markt gekomen, waarvan ook een deel in museale collecties is terechtgekomen. Hierdoor is een beter beeld van zijn oeuvre ontstaan dan eerder getoond. De tentoonstelling zal vooral de veelzijdigheid en technische begaafdheid van de meester laten zien. Hij had een meesterlijk oog voor originele onderwerpen en wist zijn observaties in alle media te vangen.

Tijdens de Dagtocht bezoekt u Den Haag, dus het panorama Mesdag en de tentoonstelling van Josselin de Jong. Ook bezoeken ze Delft, waar u een rondleiding krijgt door de Oude en Nieuwe kerk (bekend van de Oranjes). Verder kunt u daar op eigen gelegenheid lunchen en hebt u nog wat vrije tijd. Voor sommige onderdelen van het programma is de Museumkaart geldig, daarom zijn er twee tarieven. Wilt u meer informatie over de kosten en het programma? Dan kunt u terecht bij: Bert de Graaf 06-51326768 en Ton van den Hurk 06-36535084.

Kaarten winnen
DeMooiRooiKrant ondersteunt de Rooise cultuur en speciaal dit initiatief, omdat het een Rooise kunstenaar betreft en verloot daarom twee vrijkaartjes. Twee deelnemers aan deze dagtocht krijgen hun inleggeld terug van de organisatie!


KBO Boskant naar Den Haag

Op 20 december zijn 31 leden van KBO Boskant naar de Tweede Kamer in Den Haag geweest.

De deelnemers moesten zich melden bij Lange Poten 4. Na een zeer scherpe controle en door het scanapparaat te zijn geweest mocht er worden rondgekeken. Onder leiding van Paul, die tijdens de rondleiding deskundige uitleg gaf, heeft de groep de centrale hal bekeken waar grote borstbeelden van hoogwaardigheid bekleders uit het verleden staan. Zo ook van onze koningin Wilhelmina. Daarna werd de ronde vervolg naar het beveiligde gedeelte van de rondleiding.
In de 'Drees zaal' werd de groep getrakteerd op koffie en thee. Daar kregen zij meer uitleg over het functioneren van parlementsleden. Er wordt heel hard gewerkt door deze groep mensen. Meer dan dat iedereen alleen op TV ziet.
Ook Henk Krol kwam even kennismaken en gedag zeggen. De groep mocht wat vragen stellen aan hem. Daarna werd de rondleiding gevolgd in de handelingenkamer. Daar zijn alle notulen van de raadsvergaderingen opgeslagen van 1815 tot 2001. Een indrukwekkend geheel met zo'n 30.000 boeken in het totaal. Nu gaat natuurlijk alles digitaal. Als laatste werd de plenaire vergaderzaal nog aangedaan. Daar kunnen plaatsen gereserveerd worden op de publieke tribune en kon de groep getuige zijn van een politiek debat. Al met al een zeer leerzame middag.

Nieuwjaarsbal KBO

De KBO heeft in samenwerking met Brabantzorg een grandioos nieuwjaarsbal georganiseerd. Op zaterdag 6 januari in de grote zaal van Odendael.

Aanvang 19.30 uur tot 23.00 uur. De zaal gaat open vanaf 19.00 uur. Tijdens het nieuwsjaarsbal is er muziek van het bekende orkest 'De Rooise Bluf'. De entree bedraagt een euro per persoon. Hier krijgt u een hartstikke gezellige avond voor aangeboden. Samen een dansje wagen of gewoon fijn naar de muziek komen luisteren? Het kan allemaal. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen.

Filmclub senioren: Pelle de Veroveraar

De eerstvolgende film die gedraaid wordt op donderdag 4 januari om 19.00 uur is Pelle de Veroveraar. Hij wordt in de zaal Maas en Dieze getoond en start om 18.30 uur. Entree: 4 euro (incl. koffie/thee tijdens pauze)

Het einde van de 19e eeuw: een boot gevuld met Zweedse emigranten komt aan op het Deense Bornholm. Onder de reizigers zijn ook Lasse en Pelle, die werk willen zoeken in Denemarken. Ze vinden werk bij een grote boerderij maar worden mensonterend behandeld. Hoewel Pelle Deens spreekt, wordt hij nog steeds niet voor vol aangezien. Maar ze willen hun droom op een beter leven niet opgeven. Glansrollen van Pelle Hvenegaard, Max von Sydow en Erik Paaske                

Foto van de maand

Manja van der Heijden van FotoclubRooi heeft een workshop gevolgd die zich richtte op het gebruik van lange sluitertijden, dat wil zeggen op het maken van foto's die gedurende een relatief lange tijd worden belicht. Bijgaande foto is gemaakt met een sluitertijd van 10 seconden. Normaal ligt de sluitertijd tussen 1/60e en 1/500e seconde.

Door: Hans Vervloed

Naar aanleiding van de workshopheeft ze tegen de avond een sfeerplaatje gemaakt aan de Zeeuwse kust. Je ziet de gevolgen van de lange sluitertijd. De golven zijn vervaagd tot wattige wolkjes en het zand van het strand heeft de vorm van een nevel aangenomen. Alles wat op de foto kon bewegen is in de 10 seconden dat de opname duurde vervaagd. De palen, die tezamen een paalhoofd vormen, lijken op het verstoven zand te zweven.
De zachte vormen en de blauwachtige tint geven aan dit zeegezicht een onwerkelijke uitstraling.

De palen zijn echter scherp in beeld gebracht en voeren de blijk van de toeschouwer van de linkerhoek in het beeld naar de strakke horizon. Een horizon overigens die niet in het midden van de foto ligt, maar op ongeveer 1/3e deel van boven. Dat klinkt als iets onbelangrijks, maar dat is het niet. Een horizon die midden in het beeld ligt splitst de foto in twee helften, zodat dikwijls een onrustig beeld ontstaat. Bovendien loopt de horizon kaarsrecht door het beeld. Meestal is een scheve horizon op (vakantie-)foto's een echter spelbederver en dat zou het in deze foto zeker ook zijn geweest. Kortom: de foto zou prima dienst kunnen doen als poster op de slaapkamer en dat is beslist niet laatdunkend bedoeld.

Nog even over een lange sluitertijd, want die kun je natuurlijk alleen gebruiken als er weinig licht in de lens valt. Bij avond- of nachtopnamen is er in de regel al zo weinig licht dat je wel lang moet belichten. Als er te veel licht is om een opname te maken bij 1 of meer seconden, kun je proberen het diafragma (de lensopening) zoveel mogelijk dicht te draaien (naar het hoogste getal, bijvoorbeeld 22). Maar overdag helpt je dat in de regel niet veel. Het enige wat er dan nog op zit is het gebruik van een "grijsfilter". Die zijn er in verschillende sterktes. Hoe donkerder de filter is, des te meer licht hij tegenhoudt. Daarmee kun je overdag het water van een fontein of van een stromende rivier mooi vloeiend vastleggen.

TIP. Experimenteer ook eens met lange sluitertijden en leg daarmee beweging in je foto's vast, zonder die te "bevriezen". Gebruik bij opnames met een lange sluitertijd een statief, anders worden de stilstaande voorwerpen ook bewogen. De meeste camera's meten een sluitertijd van 30 seconden nog automatisch. Als dat te kort is moet je zelf inschatten wat een juiste tijd is. Zet de camera dan op B (bulb), druk de ontspanknop in en laat die los als je denkt dat je in de buurt van een juiste tijd zit. Begin met diafragma 8, dan vormen de (eventuele) lichtjes in je onderwerp sterretjes. Het zal niet altijd lukken, maar als het lukt ben je er zeker gelukkig mee!

Volwassen

Onze eeuw, de eerste van het derde millennium, wordt over een paar dagen 18 jaar en zal dan volwassen zijn. Hij krijgt een groot feest van de hele wereld aangeboden. Fonteinen, vuurpijlen, knalerwten en kiloknallers zijn al besteld en kunnen vanaf vandaag worden afgehaald. Velen zitten te popelen op hun stoel tot het zover is. Met de restjes van vorig jaar vergasten zij ons aan de vooravond van de verjaardag al op heimelijk geknal, zodat we onze hondjes, vooruitlopend op het echte feest, maar vast een valiumpje geven. De champagne ligt koud. De voorbereidingen voor het buffet worden getroffen. In Nieuw-Zeeland eerst, die lopen op ons voor. Wij staan dan nog oliebollen te bakken om afscheid te nemen van onze puber.
Wereldleiders, CEO's, politiecommissarissen, en nog meer van die hoogwaardigheden zijn hun verjaarstoespraken al aan het voorbereiden. Houd je krant maar in de gaten, dan kan je straks meepraten en je kritiek spuien.
De jarige zelf had geen verlanglijstje, voor zover ik weet, die is gewoon weer de twaalf maanden van de Gregoriaanse kalender zichzelf en wacht af wat wij denken hem te moeten geven. Hij kent tijd noch uur. Komt desondanks nooit te laat, hij gaat zijn rustige gangetje.

Nochtans. Wij mensen zijn al bijna achttien jaar aan het ploeteren in de eenentwintigste eeuw. Echt volwassen gaat het er nog niet aan toe. Nog steeds worden er oorlogen uitgevochten of dreigingen in die richting geuit, omgorden fanaten zich met bommen om aanslagen te plegen, behandelen sommigen kinderen, vrouwen en andersdenkenden respectloos, lijden mensen honger en hebben ze niet de beschikking over zuiver water, laten we vluchtelingen in hun gammele bootjes verzuipen op zee of zetten ze in schandalige kampen achter hoge hekken in de kou, rekenen farmaceuten de hoofdprijs voor pillen waar anderen beter van kunnen worden, zweren we bij flexibilisering zodat niemand nog zekerheid op werk en inkomen heeft.
De lijst is nog veel langer, heel veel langer.

Volwassen worden. Met vallen en opstaan, want zo gaat dat. We weten het allemaal uit eigen ervaring maar al te goed. 'Leer te wensen dat alles precies verloopt zoals het doet', is een uitspraak van Epicurus, die ik onlangs tegenkwam. Dat is aanvaarden, verzoening, dat is vertrouwen. Deze uitspraak van de Griekse wijsgeer kan als een stevige basisgedachte dienen. Het lijkt me daarbij ook een goed idee wakker te worden uit onze dromen over een betere wereld, want als je het kunt dromen, kun je het ook doen! Laten we de eeuw verder helpen in zijn groei naar volwassenheid. Laten we een einde maken aan ..., laten we zorgen dat ..., vul maar in van jouw lijstje uit je meest urgente dromen. Laten we meer vanuit onze intuïtie leven, want die kiest - vaker dan het verstand - het beste van de mogelijkheden. Laten we hoofd en hart laten samenwerken.

Mijn nieuwjaarswens aan 2018: Goede reis in het eerste jaar van je volwassenheid, eeuw, maak er iets moois van. Laat ons niet in de steek in onze worsteling. Geef ons wat inspiratie door de onblusbare energie waarmee jij onvoorwaardelijk voortgaat. Geef ons het inzicht te stoppen een platform te bieden aan mensen die de aarde kapotmaken door schaamteloos energiebronnen uit te putten en schade toe te brengen aan landen en volkeren.
Samen met jou volwassen worden, wens ik onszelf toe. Eindelijk, het wordt tijd.

Emmy van Haastrecht
Reageren? schrijvers@impesant.nl

Kerstmarkten in Nijnsel en Boskant

Toen de Kerstvakantie zich vorige week aandiende, stonden veel scholen bij het feest stil. Ook in Boskant en Nijnsel. In Boskant beleefde ze woensdagavond 21 december een Kerstmarkt, in Nijnsel twee dagen later. Behalve een Kerstmarkt waren er nog veel meer activiteiten.

Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen

De opbrengst van beide Kerstvieringen ging naar goede doelen. Zo had de leerlingenraad van Franciscusschool Boskant gekozen voor Wensambulance. Tijdens de avond haalden de Boskantse leerlingen maar liefst 750 euro op.
Op beide scholen spatte het thema Kerst er vanaf. Er werd gedanst, gezongen, muziek gemaakt en toneel gespeeld. Alles in het thema van Kerst. Lees op www.mooirooi.nl de complete verslagen.

30 / 36

Voor ik trouwde had ik zes theorieën over de opvoeding van kinderen. Nu heb ik zes kinderen en geen enkele theorie.
John Wilmot (1647-1680) 2e Graaf van Rochester.


Foto: Lisette van Helden

Om sterren te zien hoef je niet altijd omhoog te kijken, je ziet ze niet veel maar ze zijn er wel: aardsterren, zoals dit exemplaar.(een paddenstoel) Foto: Lisette van Helden

Voorspelbaar

.

waarom vergroot ik

het gras uit
terwijl het groen is

stook ik liefde op
als het hout
nog smeult

en kijk ik diep
het heelal in

avond na avond

om maar niets te
te kunnen zien
terwijl het grootse
zich voor mij ontvouwt

ik doe dat al
sinds mensenheugenis

Wor gin oud is is ok gen neij gewist

Foto: Henri van Hoorn

De oude fabriek aan de Nijnselseweg waar nu appartementen in huizen. Foto: Henri van Hoorn

Achter de schermen

Wat er vóór de schermen van de krant gebeurt leest iedereen. Wat er áchter diezelfde schermen gebeurt weten alleen ingewijden. Terwijl dat eigenlijk best vaak dingen zijn, die meer lezers interesseren of zouden moeten weten, bedachten wij ons als redactie. Natuurlijk gaan we niet helemaal met de billen bloot, maar er blijft genoeg over dat we met onze lezers willen delen. Vandaar deze rubriek, die we voorlopig maandelijks uitbrengen.

Een interview maak je samen
"Krijg ik de tekst eerst te zien voordat het in de krant komt?" Ons antwoord: ja. Het is dagelijkse, nou ja, wekelijkse kost voor onze redacteuren. Want bij ons gaat geen week voorbij zonder interviews. Daarin zijn wij natuurlijk niet uniek. Voor een lezer zijn een dagbladinterview en een weekbladinterview ook hetzelfde. Achter de schermen verschillen ze echter wel degelijk.

De uitwerking van een interview valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de krantenredactie. Een dagblad zal zich daar als regel strikt aan houden, vanwege de persvrijheid maar ook praktisch: de tekst moet de eerst mogelijke dag in de krant. Eenrichtingsverkeer, dus let op je woorden, het moet in één keer goed zijn. Dat geldt óók voor de interviewer. Wat eenmaal in de papieren krant staat, kun je niet deleten.

DeMooiRooiKrant heeft als weekblad echter meer speelruimte voor de deadline, en biedt als (gratis) service aan dat de geïnterviewde de concepttekst vooraf te inzage krijgt.
Zo komt het nogal eens voor dat degene die geïnterviewd is, bij het teruglezen spijt heeft. Van dingen die hij niet gezegd heeft, maar wel had willen zeggen. Of precies omgekeerd. Of anders. Geen enkel probleem, passen we aan! Je kunt het dus ontspannen ondergaan, met een borrel op, spontaan iets eruit flappen, dan komen vaak de mooiste uitspraken boven drijven. Je kunt er immers nog een nachtje over slapen. Dat geldt ook hier voor de interviewer. Meer voordelen: de kans op missers is bijna nihil, de lezers kunnen ervan op aan dat het klopt wat ze lezen. En als het niet klopt, weet iedereen wie dat heeft beweerd.
Zijn er ook nadelen? Jazeker. Om te beginnen (soms veel) meer werk, voor beide gesprekspartners. Het is ook niet vrijblijvend. Bij onze terugkoppeling verwachten wij een gelijkwaardige en flexibele medewerking. Niet ieder karakter leent zich daarvoor. Controlefreaks, perfectionisten, narcisten, egotrippers, my way or the highway-types, iedereen kent ze wel behalve zij zichzelf. Ze willen van A tot Z bepalen wat er over hen in de krant komt. Ook dat is geen probleem, als ze het zelf maar opschrijven. Dan beoordelen wij of het geschikt is als persbericht (feiten) of voor het Lezerspodium (meningen).
Een adverteerder die de complete regie over een advertentie wil, kan die zelf maken of naar een tekst- of reclamebureau stappen. Vaak komt daar echter ook een redactionele, populaire versie bij. Tegenwoordig heerst een trend van 'niemand is hier de baas, we doen alles samen'. Als daardoor ook, met de beste bedoelingen, de concepttekst van een interview over de afdeling gaat, gaat het echter fout. Iedereen vindt daar wel iets van en in de praktijk blijft er niets over van de oorspronkelijke tekst. Erger: vaak blijft het oordeel van de meest negatieve criticus hangen. Dat doen we dus nooit (meer…). Twee gesprekspartners werkt het beste, bij vennoten mag het een onsje meer zijn.
En zo zijn er nog meer dingen die je moet weten als je een interview gaat krijgen. Maar dat zijn details, daar gaan we onze lezers niet mee vervelen. Die hoor je wel van ons, als je zelf aan de beurt bent.

Kerst bij Zij Actief Nijnsel

Woensdag 20 december om 18.00 uur was het een verademing om vanuit de kille vochtige buitenlucht de warme Beckart binnen te stappen. De sfeervol versierde zaal en de gezellige kerstverlichting voelden als een warme deken bij binnenkomst.

De ronde tafels waren goed bezet door feestelijk uitgedoste leden. Er werd gepraat onder het genot van een drankje terwijl de voorzitster iedereen welkom heette en uitnodigde voor het warm buffet. We stonden tijdens een gedicht even stil bij de kerstgedachte; het samenzijn, de acceptatie van elkaar. Iedereen mag zijn zoals hij of zij is. Er werd gelachen met elkaar, moppen getapt. Ja, waarom niet? Toen ging het over de postcodekanjer. 'Als ik die nu eens zou winnen? Wat zou ik er dan allemaal mee kunnen doen?,' vroeg een van ons zich hardop af. De avond vorderde en een van de leden bracht iedereen weer terug naar de kerstsfeer door twee prachtige liederen te spelen op haar klarinet. Cadeautjes, de mooie stukjes op de tafels werden verloot, evenals modern uitziende zelfgemaakte kerstboompjes. Een erg geslaagde kerstavond en iedereen kon tevreden, met haar kerstwens, weer huiswaarts gaan.


Topcoach in 'The States'

Foto: Mark Campbell Foto: Mark Campbell

Sommige Rooienaren zullen hem nog wel kennen, Rolf van de Kerkhof, opgegroeid in Rooi. "Van de Odaschool ben ik toentertijd naar het Skinle gegaan en vanuit daar ben ik sport en economie gaan studeren in Tilburg. Inmiddels woon ik al zo'n twintig jaar in Amerika en werk ik als hockeycoach. Sommige dingen mis je natuurlijk wel maar het grijze weer in Nederland hoort daar niet bij."

Door: Lisa van de Ven

Een hockeycoach uit Amerika. Voor mij, als echte fanaat, is dat fantastisch. Ik ben benieuwd naar de verhalen van Rolf en vraag hem hoe het allemaal begonnen is. "Ik had een rijles in Den-Bosch en moest de trein van Tilburg naar Den-Bosch nemen. Ik stapte per ongeluk in de verkeerde trein en daar zag ik een krantje liggen. In het krantje las ik een artikel over sporten in het buitenland en het coachen van teams. Ik heb gebeld en contact gehad met een Amerikaans team. Hen heb ik uiteindelijk uitgenodigd om langs te komen bij MHC Sint-Oedenrode en daar hebben we een fantastische tijd gehad. Ik heb daarna meegeholpen bij een aantal zomerkampen in 'The States' en vond het fantastisch. Niet veel langer daarna vond het WK hockey plaats in eigen land. Ik heb daar twee projecten mogen draaien en dacht: ik kan best een jaartje naar Amerika toe, daarna kan ik altijd terugkomen en verdergaan met wat ik deed. Dat jaartje is inmiddels een langere tijd, een vrouw, en vier kinderen geworden," grapt Rolf.

Dat het leven in Amerika anders is dan in Nederland is voor iedereen wel duidelijk. Voor Rolf was dit wel even wennen. "Natuurlijk was het allemaal anders, en grootser. Maar die ruimte is juist ook wat ik zo fijn vind aan Amerika. Ik vind Rooi een fantastisch dorp, waar ik heel graag terugkom, maar als ik zie hoe kort hier soms alles op elkaar gebouwd wordt, dat je je auto niet eens kunt parkeren, dan denk ik, wat hou ik toch van de ruimte in Amerika."

Amerika ademt sport. Dat is al decennialang zo. "Het wordt hier van kinds af aan heel veel gedaan. Veel kinderen doen meerdere sporten die gebonden zijn aan seizoenen, daarna kunnen ze kijken waar ze in uitblinken. Wanneer je dan naar de universiteit gaat kun je in aanmerking komen voor een sportbeurs. Daar gaan de studenten dan ook voor. Studeren hier is duur maar je kunt jezelf door middel van je prestaties op school én in de sport omhoog werken en belonen. Hiervoor heb ik twaalf jaar in Michigan bij de universiteit gewerkt en op dit moment ben ik actief bij de University of Delaware, in Newark, Delaware. Deze universiteit bevind zich dichter bij de familie van mijn vrouw, dat is ook de reden dat we zijn verhuisd destijds. Ik heb vier kinderen, twee zoons van 9 & 7 en twee dochters van 5 en bijna 3. Voor hen is het natuurlijk fantastisch dat we wat dichter bij familie opgroeien," vervolgt Rolf.

'Men gaat hier heel professioneel om met sport'

Rolf is zo'n twintig procent van de tijd bezig met het coachen zelf. "Daarnaast ben ik vooral bezig met het scouten van meiden in binnen- en buitenland en alles wat erbij hoort om een team nog beter te maken. Dan kun je denken aan individuele gesprekken, videoanalyses en voedingspatronen. Dat doe ik overigens niet alleen. Er is een hele staf om mij heen die me daarbij helpen. Fysiotherapeuten, voedingsdeskundigen, psychologen, noem maar op. Daaraan alleen al zie je wel hoe professioneel er hier wordt omgegaan met sport."

Op dit moment is Rolf ook in Nederland om meiden te zoeken die (het liefst voor vier jaar) naar Amerika toe willen. "Ik zeg het liefst vier jaar omdat het team hier ieder jaar weer verandert. Wanneer de meiden afstuderen stoppen ze natuurlijk ook met het universiteitsteam. Het is voor ons daarom belangrijk om ieder jaar weer een complete, goede selectie te hebben. Wanneer meiden voor vier jaar naar Amerika komen kunnen ze natuurlijk veel meer leren dan in één jaar. Ze worden dan echt 'part of the team' en ontwikkelen zichzelf gigantisch. Die meiden zijn niet alleen teamgenoten van elkaar maar vaak ook beste vriendinnen."

Of er verschil zit tussen de buitenlandse en de Amerikaanse meiden? Daar is Rolf duidelijk over. "Amerikanen zijn vooral heel erg lief. Wanneer zij voor open doel staan zullen ze nog steeds het liefst de bal afgeven aan een teamgenoot. Europeanen bijvoorbeeld hebben dat veel minder. Je ziet dat bij veel teams in onze competitie Duitse, Franse of Nederlandse meiden topscoorder zijn. Simpelweg omdat ze wat minder lief spelen." Daarnaast zijn volgens Rolf Nederlandse meiden in de leeftijd van 18/22 volwassener dan Amerikaanse meiden. Maar die meiden kunnen alleen maar hartstikke veel van elkaar leren en dat vind ik heel mooi om te zien."

Rolf doet het goed met zijn team. "We spelen in principe 2 seizoenen in Amerika. Het 'spring & fall season'. Op dit moment zit het eerste seizoen er op. We mogen ons straks weer klaar gaan maken. Ik hoop dat we dan natuurlijk weer mee gaan doen voor de prijzen, daar doe je het immers voor." Of we Rolf snel terug zullen zien in Nederland? Ik denk van niet. University of Delaware heeft er echter sinds dit jaar wel een fan bij. Ik ga ze volgen!


34 / 36

"Ruiters presteren nu op hoger niveau dan vroeger"

In manege de Pijnhorst vond donderdag het vijftigste kerstspringtoernooi plaats van de Rooise Ruiters en Ponyruiters. Fried van Stiphout is nog maar net zestig, maar bij alle toernooien was hij aanwezig. Bijna altijd als ruiter, maar in de eerste jaren ook vaak als 'hulpje'. Ook de laatste jaren hoort Fried nog altijd bij de vele vrijwilligers die de wedstrijd al een halve eeuw mogelijk maken. DeMooiRooiKrant sprak met Fried over een van de oudste kerstspringtoernooien in de regio.

"Ja, vroeger was de paardensport heel anders dan tegenwoordig", antwoordt Fried op de vraag wat er in de loop van de jaren is veranderd. "Toen ik jong was, reden we wedstrijden op het paard waar we door de week mee moesten werken. De prestaties die een paard in die tijd leverde waren niet te vergelijken met wat de paarden nu doen. Een paard begint tegenwoordig uitgerust aan een wedstrijd, dat was vroeger wel anders en de paarden van nu zijn heel anders met meer bloed", vertelt Fried.

Een ander verschil dat Fried benoemt, is dat de ruiters vroeger vaak maar een paard tot hun beschikking hadden. "Tegenwoordig rijden de jonge ruiters al meteen op ervaren paarden en pony's. Die dieren zijn helemaal getraind om goed te springen. Zodra de ruiter een stap zet naar een hogere klasse staat er een paard op dat niveau klaar. Dat in tegenstelling tot onze tijd. Wij hadden maar een paard en als de ruiter groeide, maar het paard niet, dan stond je als ruiter ook stil. Daarom zie je tegenwoordig ook veel vaker dat mensen al op jonge leeftijd in hogere klassen uit komen. Daarmee heeft de sport een geweldige ontwikkeling doorgemaakt", zo vindt Fried.

Het Rooise kerstspringtoernooi is een van de oudste indoorconcoursen in de regio. Het is nu ruim vijftig jaar geleden dat familie De Leijer een manege bouwde aan de Molenweg, net over de gemeentegrens met Veghel. Tot die tijd was de ruitersport vooral een zomerse bezigheid. Met de komst van de maneges werd ook in de wintermaanden gereden. Fried is dan ook van mening dat de familie De Leijer een grote bijdrage heeft geleverd aan de successen in de Rooise ruitersport. Successen die al heel oud zijn. In de tijd dat Fried jong was, kwamen in de klasse Z meestal niet meer dan tien ruiters uit. Bijna zeker dat daar altijd wel drie of vier Rooienaren bij zaten.

"Nog voor dat ik twintig was mocht ik op kosten van de Rooise Ruiters een opleiding tot instructeur volgen."

Ondanks dat Fried al jaren in het Noord-Limburgse Hegelsom woont, is hij nog steeds lid van de Rooise Ruiters. Bij de twee grote toernooien die de Rooise Ruiters en Ponyruiters elk jaar houden is hij nog steeds betrokken als vrijwilliger. "Die toernooien zijn voor mij een soort van reünie. Want ondanks dat ik al lang niet meer in Rooi woon is het nog steeds leuk om hier te zijn. Tijdens zo'n concours als vandaag is het geweldig om weer oude vrienden en bekenden tegen te komen."

Een andere reden waarom Fried nog steeds graag naar Rooi terug komt is zijn verbondenheid met de vereniging. "Nog voor dat ik twintig was mocht ik op kosten van de Rooise Ruiters een opleiding tot instructeur volgen. Bij ons thuis was er geen geld voor zo'n opleiding, maar de Rooise Ruiters lieten me naar de instructeursopleiding in Ermelo gaan. Vervolg van de opleiding was dat ik per jaar drie maanden vrij nam van mijn werk als automonteur om jonge hengsten te rijden in het verrichtingsonderzoek in Ermelo.

Als we het dan toch over vroeger hebben weet Fried nog wel een paar leuke anekdotes te vertellen. "Zo was het vijftig jaar geleden nog heel gewoon dat je op het paard naar het oefenen reed, want er waren nog bijna geen aanhangers. Hier in Rooi hadden we al een vrachtwagen waar we mee op concours gingen. Daar konden zo'n tien paarden mee worden vervoerd. We haalden toen 's morgens iedereen thuis op. Het maakte niet uit groot of klein. Iedereen was dan de hele dag op het concours. De groten zagen de prestaties van de jeugd en wij als jongeren mochten dan al een keer op het paard van een ruiter uit de klasse Z zitten. Die samenhorigheid zie je nu veel minder. Iedereen komt met zijn eigen paard en de meesten gaan daarna meteen weer naar huis. Dat is wel jammer", zo sluit Fried af.

Fried van Stiphout was dinsdag voor de vijftigste keer bij het Kerstspringen van de Rooise Ruiters Foto: Hans van den Wijngaard

Bridgen
BC de Neul:
A-lijn: 1. Toon Majoor en Jan Wouters 59,72%, 2. Mien van Schijndel en Lonja Woonings 59,03%, 3. Francien van Oorschot en Miep van Oss 55,21%. B-lijn 1. Lenie van Rooij en Marianne Timmermans 58,16%, 1. Wilmien en Albert van Gastel 58,16%, 3. Jan Verbunt en Jo Verhoeven 56,34%. C-lijn: 1. Joke en Frans Boudewijns 63,37%, 2. Guus Plevier en Fried van de Laar 59,81%, 3. Hannie de Laat en Zus van de Rijt 58,77%. D-lijn 1. Corrie Kapteijns en Babs van de Vleuten 58,43%, 2. Lenie Tijsma en Ans van de Vleuten 55,47%, 3. Ans van de Laar en Addie Rijkers 54,60%. Top-integraal score 1. Joke en Frans Boudewijns, 2. Guus Plevier en Fried van de Laar, 3. Toon Majoor en Jan Wouters.

Bridgeclub Rooi 750, uitslag kerstdrive: A-lijn: 1. Robert Janssen & Theo Janssen 67,75%, 2. Ria Habraken & Toon Habraken 59,88%, 3. Marijn van den Akker & Evert Vugs 56,46%. B-lijn: 1. Hetty van Geffen & Lieke Pieters 62,88%, 2. Willem Pieters & Rien Voets 62,67%, 3. Christine van Heertum & Mieke Janssen 61,33%. C-lijn: 1. Marion Konings & Thea v.d. Laar 63,75%, 2. Willem Dekker & Jan Verbunt 56,79%, 3. Nettie Hulsen & Harrie van Rijbroek 55,83%.

Inloop Bridgeclub De Beckart: 1. Toos Sanders en Harrie Maas 60.00%, 2. Riet v.d. Laar en Zus v.d. Rijt 58.88%, 3. Lies Vissers en Tiny v.d. Steen 57.77%, 4. Nel Dielemans en Jan Verbunt 49.98%. Iedere donderdagmiddag inloopbridge. Iedereen is welkom, ook als je geen bridgepartner hebt. Info: 0413-474297

Fried springt nog steeds. Foto: Hans van den Wijngaard
Met zo'n honderdtachtig deelnemers was de kerstspringwedstrijd van de Rooise Ruiters afgelopen dinsdag, tweede kerstdag, goed bezet. De veelal vaste deelnemers streden in deze vierde van de vijf kwalificatiewedstrijd niet alleen voor de prijzen, maar nog meer voor een startbewijs voor de Brabantse Kampioenschappen die in februari ook in manege 'De Pijnhorst' worden gehouden. Op 17 en 18 februari strijden de pony's en hun ruiters om de prijze Foto: Hans van den Wijngaard

BC De Meierij 21/12: A-lijn 1. Helma van de heuvel en Harrie van Erp 59.72 2. Nellie Vervoort en Nellie van der Vleuten 59.03 3. Nelly Seegers en Jan Seegers 57.64 4. Mia Poels en Heleen Wiers 52.78 B-lijn: 1. Jo Evers en Truus van Heesch 56.25 2. An van Erp en Toos Hurkmans 53.47 3. Toon der Kinderen en Ad Koevoets 52.78 4. Bertha van de Laar en Mien van de Velde 50.69

KV Odisco
Uitslagen jeugd        
Winty B1 – Odisco B1 8-0
Be Quick D2 – Odisco D1 5-4        

35 / 36 <