DeMooiRooiKrant

8 november 2017

DeMooiRooiKrant 8 november 2017


Foto: Jos van Nunen

Bij ieder lustrum organiseert SV Fortuna '67 tegenwoordig een marathon, en zondag was het weer zover. Het tiende lustrum zelfs, dus met een extra feestelijk tintje. Voor sommigen is het ook een weerzien met hardloopliefhebbers van buiten de dorpsgrenzen, en voor allen het hoogtepunt van het seizoen. Zo'n 100 deelnemers lopen de ruim 42 kilometer solo, 255 deelnemers in estafette-groepjes circa 8 km. De enthousiaste organisatie met niet minder dan 135 vrijwilligers en de ervaringen bij hun eerdere marathons staan garant voor een geslaagd verloop. Het enige dat roet in het eten kan gooien is het weer. En dat doet het dan ook.

Tijdens de start is het mooi loopweer, onder een stralend winterzonnetje. De regen is voorspeld, de hagelbui niet. Die is zelfs even zo hevig, dat sommige lopers een schuilplaats even belangrijker vinden dan een scherpe tijd. Bij de vorige marathon was het ook slecht weer, weet wedstrijdorganisator Pierre Lardenois zich te herinneren. "Toen was er één buitje voorspeld. Maar dat duurde wel de hele middag."
Wethouder Eric van den Bogaard is door een communicatiestoornis al twee uur voor de start op appèl, maar aan zijn humeur is dat niet te merken. "Ik moest kiezen tussen de marathon van New York en die van Rooi, dus dat was niet zo moeilijk", grapt hij. Om stipt 11.00 uur lost hij het startschot.
Terwijl de grote startgroep solo-lopers zich steeds meer oplost in het parcours, gebeurt het tegenovergestelde in de sportkantine. Supporters, familie, organisatie en de latere estafettestarters drommen samen voor de bar. Een kwartier later vertrekt de kopgroep estafette-marathonlopers. De deelnemende groepjes bij de estafette waren een gezellig zootje ongeregeld. Met veelzeggende namen als 'Oldtimers Fortuna's oude glorie maken weer historie' met als oudste deelnemer Isa van Heijningen (78!) in hun gelederen, zes nichten Verhoeven met hun creatief credo 'Ver hoeven we niet te lopen' maar ook naamloze groepjes. Het parcours loopt dit keer niet door het centrum van Rooi, wel worden de kerkdorpen aangedaan en enkele natuurgebieden rondom Rooi. Die bieden steeds een ideale omgeving voor een zuurstofrijk, fraai en – bij mooi weer - groen parcours, dat ook lopers van buiten Rooi aantrekt. Toch komen de meeste deelnemers uit Rooi, aldus de organisatie.
Als de teller op 2.47,30 staat finisht Leon van der Rijt uit Den Bosch als eerste. Het gezicht van de geboren Rooienaar staat nog wat gespannen, maar na een paar sinaasappels heeft hij tussen de felicitaties door wel zin in een praatje. "Ik heb wel vaker marathons gelopen. Vijf jaar geleden kon ik er in Rooi niet bij zijn, nu gelukkig wel." Of hij verrast is dat hij als eerste finisht? "Dat niet. Maar ik ben wel verrast dat ik zo ver op de rest ben uitgelopen".
Felicitaties, omhelzingen, lachende gezichten en ook tranen, de ontlading is voor iedereen anders. Even later arriveren ook de estafettelopers. Sommigen afgemat, met zelfs het schuim op de mond, maar ook topfit en uitgelaten zoals Jeroen van Heeswijk, Frank Verstappen, Patrick Smulders en Gertjan van Kessel. Ze wonen net buiten Rooi en kennen elkaar als collega's: het zijn alle vier zzp metselaars en sporten ook vaak samen. "Al is het niet per sé hardlopen."

Foto: Jos van Nunen

Maatregelen na ongeluk jong meisje

Foto: Jelle vd Brand

Een jong meisje uit de wijk Rooise Zoom belandde anderhalve week geleden in het ziekenhuis na een aanrijding in de Pastoor Klessensstraat. Een auto reed te hard, de bestuurder zag het meisje te laat en kwam met haar in botsing. Het meisje is inmiddels weer thuis en herstellende, maar het had volgens haar vader veel erger af kunnen lopen. De buurt roept al langer om maatregelen omdat er structureel te hard gereden wordt. De gemeente heeft aangegeven in te gaan grijpen.

De Verwestraat en de Pastoor Klessensstraat zijn voor veel mensen de in- en uitrit van de wijk Eerschot. Bovendien zijn het de toegangswegen tot de basisschool en dus komt er dagelijks erg veel verkeer voorbij. In 2012 is de laatste verkeerstelling gedaan in de Pastoor Klessensstraat. Daaruit bleek dat dagelijks zo'n vijfhonderd motorvoertuigen gebruik maken van de Pastoor Klessensstraat. Een werkdagintensiteit van zo'n vijfhonderd motorvoertuigen is volgens de gemeente niet bijzonder. "Er wordt wel te hard gereden. De weg is volgens de richtlijnen van een 30 km/uur-weg binnen de bebouwde kom uitgevoerd", aldus een woordvoerder van gemeente Meierijstad.
"We hebben in 2012 met een afvaardiging van de bewoners gesproken", gaat de woordvoerder verder. "We spraken toen met een vertegenwoordiging uit de wijk over de Verwestraat, de Pastoor Klessensstraat en de Ds. Hoogeveenstraat. Op de agenda stonden diverse onderwerpen van gesprek. Naar aanleiding van dit gesprek zijn er een aantal zaken opgepakt. Zo is de inrit naar de Ds. Hoogeveenstraat in een ander materiaal uitgevoerd, zodat het gelijkwaardige karakter werd versterkt. In de Verwestraat is een parkeerverbod over een grotere lengte ingesteld."
Onder ander naar aanleiding van het laatste incident gaat de gemeente nieuwe maatregelen nemen. De aanwezige 'punaise' in het wegdek is nu vlak uitgevoerd, maar die gaan ze enigszins bol leggen. Ook komt er een verkeersmeting om het aantal voertuigen en de toename van het verkeer te meten. Zodra de punaise verhoogd is, wordt gemeten wat daar het effect van is.

Jaargang 8 • Week 45 • Woensdag 8 november 2017

Formido
Forum klus wijs
Jos Martens

Begroting akkoord: bouwen, bereikbaarheid en duurzaamheid

Inhoudelijk was hij amper verrassend, de begrotingsbehandeling van Meierijstad maandagavond. Veel open deuren, clichés en uitspraken waarover al eerder raadsbreed instemming was bereikt passeerden de revue. Bouwen, bereikbaarheid en duurzaamheid werden het vaakst genoemd, daar was ook de meeste overeenstemming over. In een ruime meerderheid stond de gemeenteraad achter de – sluitende – begroting, waarbij menig oogje werd dichtgeknepen vanwege de enorme klus die een begroting voor een nieuwe fusiegemeente betekent.

Het goede nieuws was, dat huishoudens in 2018 gemiddeld iets minder betalen aan gemeentelijke belastingen dan daarvoor, en ook in vergelijking met omliggende gemeenten draait Meierijstad een mooi gemiddelde. Op de gemeentepagina van DeMooiRooiKrant van vorige week staat de begroting beknopt, voor iedereen begrijpelijk, samengevat. Bij het grootste knelpunt, woningbouw, meldde portefeuillehouder Eus Witlox maandagavond dat daar nog dit jaar een klap op gegeven wordt, in de raadsvergadering van 21 december. Daarbij worden ook alle wijk- en dorpsraden betrokken.
SP en GBM (Gemeentebelang Meierijstad) stemde tegen de begroting omdat daarin volgens hun de mens niet centraal staat, de andere fracties waren vóór.

Hilarisch
De meeste tijd en aandacht ging echter naar de vier ingediende moties (initiatiefvoorstellen) en de drie ingediende amendementen (wijzigingsvoorstellen). Bijvoorbeeld om 100.000 euro beschikbaar te stellen voor het (EU)regio event 'We Are Food 2018'. SP en Hart voor Schijndel waren het daar uit principe niet mee eens, omdat de prijs Europese Regio Gastronomie 2018 niet door Brabant gewonnen was, maar gekocht. Peter Verkuijlen (GBM) wilde een deel van het bedrag bestemmen voor kunst en te kijken hoeveel geld de gemeenteraad daarvoor over had. Uiteindelijk werden ze alle ofwel ingetrokken vanwege onvoldoende steun of in het vertrouwen dat de gemeente er al mee bezig was, of doorgeschoven naar december.
Maar voor het zover was, volgde er een verhitte en regelmatig ook hilarische discussie. Voor sommigen misschien zonde van de tijd. Maar wie weer eens wat anders wil zien dan de gelikte amusementsprogramma's op tv, zou eens een kijkje kunnen nemen in het archief van de live opnames. https://channel.royalcast.com/meierijstad/#!/gemeentemeierijstad/20171106_1.
Een mooie kans om onze lokale volksvertegenwoordigers de degens te zien kruisen en elkaar verbaal vliegen af te vangen. Het regende brutaliteiten en spitsvondigheden. Laurens van Voorst (Hart voor Schijndel) maakte er zelfs een soort one-man show van, maar vergiste zich een paar keer. Bij zijn zoveelste uitglijder gooide burgemeester Marcel Fränzel olie op het vuur. "Meneer van Voorst, gelukkig zijn wij een dementie-vriendelijke gemeente". De zaal lag dubbel, maar Van Voorst had het laatste woord. "Als ik dit woord in de krant tegen kom, voorspel ik dat u per 6 december geen burgemeester meer bent van Meierijstad. Is dit een dreigement? Ja, dit is een dreigement!"

Stichting Toegankelijkheid geeft symposium

Stichting Toegankelijkheid Meierijstad geeft op 24 november 2017 een symposium met als hoofdthema "Leren inclusief denken."

Dit symposium wordt gehouden op vrijdagmiddag 24 november 2017 om 14.00 uur in het Pieter Brueghelhuis, Middegaal 25 te Veghel. Centraal staat daarin het onderwerp: onbeperkt meedoen voor iedereen. Met dit symposium beoogt de Stichting Toegankelijk Meierijstad u kennis te laten maken met haar activiteiten, gericht op de leefomgeving van mensen met een beperking.

De nog nieuwe stichting zet zich in om voorwaarden te scheppen voor die groep mensen, zodat zij op volwaardige wijze zelfstandig aan de samenleving kunnen deelnemen. De kernwaarden daarbij zijn: respect(vol), zelfstandig, volwaardig en meedoen.
Er worden daartoe diverse initiatieven ontwikkeld om bijvoorbeeld de toegankelijkheid en faciliteiten van gebouwen voor rolstoelers e.a., bewustwording bij de jeugd, veiligheid en leefbaarheid bij blindheid, doofheid e.d. te stimuleren.

Daartoe brengen de werkgroepen (de kernen Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel) knelpunten in kaart en geven gevraagd en ongevraagd adviezen aan de gemeente, projectontwikkelaars e.d. Zowel bestuur als werkgroepen bestaan volledig uit gemotiveerde vrijwilligers die zich belangeloos inzetten, zodat er meer en tijdig rekening wordt gehouden met de belangen van mensen met een beperking binnen de samenleving.

Aanmelden voor het symposium kan via dit adres: Stichting Toegankelijk Meierijstad. Secretariaat: Marion de Laat. E-mail: info@toegankelijkmeierijstad.nl. Telefoon: 06- 20184731


Rooise Zouaven herdacht

In de Heilige mis van zondag 5 november werden de dappere mannen uit Rooi herdacht, die zich in de negentiende eeuw aansloten bij de Zouaven, het leger van de Paus.

Er was veel belangstelling. Zeventien kaarsjes werden ontstoken (voor iedere Rooise Zouaaf één) en bij de expositievitrine neergezet. Ook waren er enkele nakomelingen van de Rooise Zouaven gekomen om deze herdenking mee te maken. Onder hen de kleinzoon van Zouaaf Petrus van Hal.
De nakomelingen hadden ook verschillende documenten en foto's meegenomen om ze te laten zien. Ze worden gekopieerd en geschonken aan het Heem. Deze expositievitrine, ingericht door Heemkundige Kring De Oude Vrijheid, is tijdens voor en na de diensten te bekijken en duurt tot en met 26 november.

Gemeente komt sportverenigingen tegemoet

Meierijstad - De sportsubsidieregelingen van de voormalige gemeenten moeten vóór 1 januari 2019 gelijk worden getrokken. Dit is zo binnen de wet Arhi wettelijk bepaald. Tot aan deze harmonisatie van het sportbeleid gelden in Meierijstad de tarieven van de voormalige gemeenten. Daarbij is aangegeven dat alle verenigingen overeind moeten kunnen blijven.

Enkele buitensportverenigingen hebben aangegeven het financieel zwaar te hebben door de hoge huur voor hun sportaccommodatie. Deze hoge huurtarieven zijn geen gevolg van de gemeentelijke fusie. Meierijstad heeft besloten om die verenigingen, waarvan vastgesteld is dat ze het zwaar hebben, financieel tegemoet te komen voor de periode tot aan de harmonisatie.

De buitensporttarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Binnen Meierijstad golden verschillende indexeringen, waardoor de sporttarieven niet gelijkmatig werden verhoogd. Om de verschillen in de tarieven niet verder op te laten lopen, is besloten alle sporttarieven in Meierijstad in 2017 met 1,83% en in 2018 met 1,60 % te indexeren.

De gemeente Meierijstad wil in het eerste kwartaal 2018 een nota sportbeleid presenteren waarin kaders worden voorgesteld voor de harmonisering van de sporttarieven. De nieuwe sporttarieven treden op 1 januari 2019 in werking. De sportnota en de daaraan gekoppelde harmonisering van de tarieven wordt voorbereid in samenwerking met de Sportraad Meierijstad in oprichting.

Schilderijen Pieter de Josselin de Jong arriveren in Den Haag

Op 12 november opent Panorama Mesdag de tentoonstelling 'Pieter de Josselin de Jong: Een vergeten meester.' Vandaag kwamen de schilderijen van de schilder aan in Den Haag. Enkele weken geleden zijn enkele werken van Josselin de Jong opgehaald uit het voormalige gemeentehuis van Sint-Oedenrode.

Pieter de Josselin de Jong (1861-1906) was in Mesdags tijd een internationaal gelauwerde kunstenaar en een geliefde collega met een vooraanstaande positie in de Haagse kunstwereld. Door zijn vroegtijdige dood en de opeenvolgende vernieuwingen in de kunst raakte zijn naam al snel op de achtergrond.

Met de nodige zorg zijn de schilderen verscheept van Rooi naar Den Haag. Foto:

Unieke meester
Hij was echter een veelzijdig kunstenaar en zeer technisch begaafd. Hij voorzag vooral met portretten van welgestelden en het Koninklijk Huis in zijn onderhoud. Wanneer zijn financiële situatie het toeliet, trok De Josselin de Jong er met zijn schetsboek op uit. Hij had een meesterlijk oog voor originele onderwerpen, zoals de zwetende arbeider in de pas geopende fabrieken. Tegelijkertijd verbeeldde hij het traditionele boerenleven. Precies deze tegenstelling maakt hem tot een unieke meester van de 19e eeuw.

Tentoonstelling
Door bruiklenen uit musea en van particulieren is het nu voor het eerst mogelijk een compleet beeld van De Josselin de Jongs oeuvre te tonen, met een selectie van zijn beste schilderijen, pastellen, aquarellen en tekeningen. Hij wist zijn observaties in alle technieken te vangen. Door schetsboeken en grote studies te tonen naast de uitgewerkte schilderijen en aquarellen, wordt ingezoomd op het werkproces van De Josselin de Jong. Documentatie, zoals zijn brieven aan zijn ouders, laten het publiek kennismaken met de mens achter de kunstenaar: een knappe, vrolijke gezinsman.

Mesdag
Ook Hendrik Willem Mesdag zelf bewonderde én verzamelde de werken van De Josselin de Jong. Twee werken van De Josselin de Jong uit de collectie van Panorama Mesdag zijn opgenomen in deze tentoonstelling: een portret van de actrice Theo Mann-Bouwmeester en een portret van Mesdag. Met deze solotentoonstelling zet Panorama Mesdag deze ten onrechte vergeten meester op de kaart en krijgt hij weer de aandacht die hij verdient. De tentoonstelling is te zien van 12 november 2017 tot en met 11 februari 2018.


Rooi kleurt meer fairtrade

Marianne Bruin (links) en Piet van Berkel (rechts) van Werkgroep Fairtrade Meierijstad reikten het vignet uit aan Carla van de Laar van De Plaatselijke Makelaar

Gemeentebestuur Meierijstad is hard op weg om een Fairtradegemeente te worden: een gemeente die bijzondere aandacht besteedt aan eerlijke handel. Het lijstje met fairtrade bedrijven en organisaties in Sint-Oedenrode wordt steeds langer en vorige week woensdag zijn er maar liefst zeven vignetten uitgereikt.

Op de foto zie je dat een delegatie van Fairtrade Meierijstad een vignet overhandigt bij de jarige Carla van de Laar. Naast De Plaatselijke Makelaar hebben ook de Gasthuishoeve, Zorgboerderij Dommelhoeve, Gezondheidscentrum de Meierij, Taalwerkplaats Rooi, Boekhandel 't Paperas en Mediahuis Meierijstad het vignet in ontvangst genomen. Vrijdag wordt het vignet uitgereikt aan Huiskens Optiek & Horen en Optiek Moonen Zien & Horen.


Dag van Respect ook in Rooi

In de week van 6 tot en met 12 november 2017 wordt landelijk aandacht besteed aan de "Week van Respect". In Sint-Oedenrode vindt op vrijdag 10 november aanstaande in dit kader de "Dag van Respect" plaats.

In samenwerking met de Lions Club Sint-Oedenrode is een bijeenkomst georganiseerd in Mariëndael voor de deelnemende basisscholen. Tijdens deze bijeenkomst wordt een film getoond en worden de winnaars bekend gemaakt van de Peaceposterwedstrijd. Dit jaar hebben drie scholen deelgenomen aan de wedstrijd, te weten: basisschool Antonius van Padua, Odaschool en basisschool Eerschot

De glimmende robot is het stralende middelpunt tussen deze juryleden. Foto:

Programma:
08.45 uur ontvangst van de leerlingen door Fieke Barten, Cultuurkade Meierijstad

09.00 uur welkomstwoord door wethouder Menno Roozendaal

09.05 uur filmvoorstelling "One Happy Day"

09.35 uur toespraak en uitreiking van de prijzen aan de winnaars van de Peaceposterwedstrijd door de secretaris van de Lions Club Sint-Oedenrode, de heer Bart Lips

10.00 uur afsluiting door wethouder Menno Roozendaal

10.10 uur fotomoment voor aanwezige pers (wethouder, secretaris Lions en de winnaars van de Peaceposterwedstrijd)

Nijnselse basisschool wint robotwedstrijd

Gejuich ging door de school toen bekend werd dat de Sint Antonius van Padua school de robotwedstrijd van het Ontdeklab had gewonnen. De hoofdprijs wordt aanstaande donderdag verzilverd. Dan komt de zogenaamde Makersbuzz de hele dag op school te staan.

In totaal werden maar liefst veertig robots ingeleverd in het Ontdeklab aan de Eerschotsestraat. De jury nomineerde uiteindelijk vijf robots en uit die vijf werd uiteindelijk een winnaar aangewezen. Op de bijgevoegde foto staat de jury afgebeeld. v.l.n.r.: Daan Arkesteijn oftewel Professor Von Lichtensteijn, Lilian van Kaathoven van Neovito, Inge Bollen van Atelier Inge Bollen, Sas Evers (voormalig medewerker bibliotheek) en wethouder Menno Roozendaal. De winnende robot herbergde geluid, licht en allerlei snufjes. Vandaar dat het volgens de jury een terechte winnaar is.

Met de Makersbuzz leren kinderen door te maken. Dit doen ze door middel van workshops. Buzz wordt letterlijk voor de deur geparkeerd en de kinderen krijgen moderne en digitale maakapparatuur mee de klas in. Samen met team MakersBuzz begint dan de ontdekkingstocht! Door de inzet van de apparatuur wordt de nieuwsgierigheid meteen gewekt, gaan kinderen spelenderwijs hun talenten ontdekken en verwonderen zij zich over alle mogelijkheden. Maar…..het is niet alleen maar leuk! In deze workshops wordt ook een beroep gedaan op de verschillende vaardigheden zoals creativiteit, samenwerken, kritisch denken en communiceren om zelf - of samen met anderen - dingen te ontdekken, te bedenken en te maken.

Vrijwilligers gezocht

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Ook deze keer hebben we enkele interessante vacatures van de vacaturebank voor u uitgelicht.

Beugelclub zoekt penningmeester
Beugelclub "De Lustige Spelers" uit Olland (± 50 leden) is op zoek naar een penningmeester voor het verwerken en bijhouden van de financiën. Werktijden zijn in overleg. Bent u iemand met affiniteit voor sport en cijfers? Dan is deze vacature iets voor u! (vacaturenummer 16303)

Vrijwilliger gezocht om leuke dingen te ondernemen
Een mevrouw van 59 jaar met een verstandelijke beperking en autisme, wonend bij Dichterbij, zoekt een vrijwilliger om twee keer in de maand samen leuke dingen mee te ondernemen, zoals wandelen fietsen of een rommelmarkt bezoeken. Mevrouw werkt op maandag t/m donderdag en heeft tijd op de vrijdag, het weekend of in de avond. Bent u sociaal, flexibel, staat u sterk in uw schoenen en heeft u ervaring met het werken met mensen met een beperking? Dan is deze vacature iets voor u!

Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij; u kunt bellen (073 – 5441400) of mailen (vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl).

Bezoek ook onze website voor alle andere vacatures en activiteiten (www.welzijndemeierij.nl).


Kinderen Odaschool halen duizenden euro's op

Vorige maand hebben de kinderen van de Odaschool hun beste beentje voortgezet. Met een sponsorloop probeerden de kinderen zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. De centjes zijn geteld en het bij elkaar gelopen bedrag is bekend…

Met de actie hebben de kinderen een bedrag van maar liefst €4.809,46 opgehaald voor stichting Het Vergeten Kind. Na de sponsorloop zijn de kinderen op pad gegaan om het geld op te halen. Hoe meer rondjes, hoe hoger het bedrag dat naar stichting Het Vergeten Kind gaat.

"Vorig jaar haalden de kinderen geld op voor kindertehuizen in Jakarta. Dit jaar zochten wij het wat dichter bij huis, want ook in Nederland zijn er kinderen die onze hulp kunnen gebruiken", vertelt waarnemend directeur René Rooijakkers. Wat zal het goede doel van volgend jaar zijn?

De aanhouder die wint, maar wie wordt dat?

Foto: Hans van den Wijngaard

Die vraag kun je je stellen als je kijkt naar het vrijhouden van de Vresselse vennen van boomachtige beplanting. Vrijwilligers van Staatsbosbeheer en het IVN steken elk jaar de handen uit de mouwen om te voorkomen dat de vennen dichtgroeien. Afgelopen zaterdag waren er een tiental van hen in de weer om al het opkomend hout te snoeien.

"Ja de aanhouder zal winnen, maar zeker is dat als we de natuur haar gang laten gaan dat het hier binnen de kortste keren weer een dicht begroeid bos is", antwoordt Rick Verrijt. Hij is ecoloog bij Staatsbosbeheer en in die rol verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in onder ander het Vressels bos. "Ons eerste doel is om het gebied rondom de Hazenputten ecologisch te herstellen. Dat gebied wordt omrasterd en dan ook begraasd, zodat berken, dennen en vogelkers geen kans krijgen uit te schieten.
Hier rondom het Vogelsven daarentegen gaan we de eerste jaren niet intensief beheren. Tot die tijd zullen we met dit soort acties moeten voorkomen dat de houtachtigen de overhand krijgen. Snoeien is niet het meest effectief, maar we voorkomen in elk geval dat de planten zaadlobben vormen en zich dan zo kunnen verspreiden.

Het bos is een onneembare barrière
Maar ik sluit niet uit dat over een jaar of tien de gebieden rondom de beide vennen wel ecologisch met elkaar zijn verbonden. Dan kunnen ook hier runderen of schapen grazen en houden we zo de houtachtigen onder controle. Want het zou mooi zijn als insectenpopulaties uit beide gebieden met elkaar in contact komen. Want ondanks dat de afstand tussen de twee vennen niet echt groot is, vormt het bos er tussen in een onneembare barrière.

Een van de vrijwilligers is Rooienaar Wim de Vrij. Op de vraag waarom hij hier elk jaar weer opnieuw terugkomt om een schijnbaar ongelijke strijd te voeren antwoordt hij: "Naast het doel van het werk, is het ook gewoon lekker om in de natuur te werken. Lekker bezig zijn met een vast clubje mensen van het IVN. Nu zijn we hier bezig in het bos, over een maand gaan we met het Roois Landschap weer Dingen knotten"


'Jenevers Akkerpad' zaterdag op NPO2

Het Evers Akkerpad wordt gekscherend wel eens het 'Jenevers Akkerpad' genoemd vanwege de illegale alcoholstokerij die er eens was. Aankomende zaterdag besteedt het programma Andere Tijden er aandacht aan.

Enkele weken geleden vonden de opnamen van het programma plaats. Piet Opheij vertelt het verhaal over de illegale stokerij van zijn familie. De eerste paasdag van 1968 vormt een keerpunt in de historie van het illegale alcoholstoken in Nederland. Op deze dag werd namelijk door ambtenaren van douane en rijkspolitie een grootschalige alcoholstokerij opgerold in Sint-Oedenrode. In de schuur van de woning aan het Everse Akkerpad 10 werd jaren geleden volop huisgemaakte jenever geproduceerd. Een groot geheim waar zelfs binnen de familie nauwelijks over gesproken werd. Eén van de FIOD-rechercheurs van destijds, meneer Van de Put, was ook bij de opnames aanwezig. Samen met Piet haalden de twee voor het oog van de camera herinneringen op.
Op zaterdagavond 11 november is het verhaal rondom de Rooise alcoholstokerij te zien op NPO 2 (vanaf 21.25 uur).


Hoeve Strobol krijgt stoommachine, aflevering II

In deel I van dit verhaal lieten we zien hoe het contact tussen Bert Verbakel van Hoeve Strobol en Antoon van den Hurk van Rollé, eigenaar van de stoommachine die helemaal in Frankrijk staat, tot stand kwam. Het verhaal over de stoommachine heeft zoveel kanten en zoveel mooie momenten, dat we het met één aflevering tekort zouden doen. Bovendien is het verhaal, ook na deze laatste aflevering, nog lang niet afgelopen …

Plan van aanpak
Nog geen week na het contact met Antoon had Bert een compleet plan van aanpak gereed. Voor de ontmanteling van de stoommachine, het demonteren van losse onderdelen, het inpakken, het steen voor steen afbreken van de huidige huisvesting, op transport zetten, formaliteiten, restauratie in de oude staat, tot en met de plaatsing in een hal die verbouwd wordt tot oude klompenmakerij annex timmerwerkplaats en waarin ook ruimte is voor een oude smederij.

Bert Verbakel: "Daar komt nog best wat bij kijken want de machine staat in een gebouw dat nu helemaal moet worden afgebroken. De machine moet eerst helemaal worden ingepakt, om eventuele schade te voorkomen. Hij moet daarna met een speciale kraan heel voorzichtig op de vrachtwagen worden gezet, want een stoommachine heeft een hoog zwaartepunt dus kantelt snel."

Ook de mannen van Rollé uit Schijndel, het grote im-en exportbedrijf van eikenhout dat de stoommachine via een opgekochte failliete zagerij in bezit kreeg, volgen de plannen van Bert met belangstelling. "Toen ik zijn plan onder ogen kreeg, viel ik van mijn stoel van verbazing. Het was net of Bert er drie weken eerder al aan begonnen was" liet Ton van de Hurk zich ontvallen. Ook zijn broer Deevid en vader Antoon zijn aangestoken door het enthousiasme van Bert Verbakel, en onder de indruk van diens gedrevenheid en vakmanschap. Volgens Bert zelf valt dat allemaal nog wel mee: hij heeft volop ervaring met dit soort klussen, al is dit project wel een maatje groter dan de voorgaande…

Restauratie én … energieneutraal!
Met het transport is de klus echter nog lang niet compleet. "We zijn hier natuurlijk nu al reuze trots op, maar het zal ook nog veel hobby-uren kosten, en vrijwilligers zoeken, en sponsors" weet Bert. Alles bij elkaar verwacht hij dat het gevaarte dit jaar tegen oud en nieuw op zijn definitieve bestemming staat. Maar al is dat op zichzelf al een mega-klus, eigenlijk begint het werk dan pas écht!

"We willen met de stoommachine graag een energieneutraal museum maken"

"Allereerst willen we natuurlijk proberen om de stoommachine in oude staat te restaureren. We gaan er in de eerste instantie van uit dat we de stoommachine klaar krijgen zodat die weer gekeurd kan worden voor het stoomwezen. Daarbij willen we een bestaande hal van 250 m2 gaan aanpassen waarin een oude klompenmakerij / annex oude timmerwerkplaats wordt gehuisvest en een ruimte voor een oude smederij.

Dat betekent dat we over een paar jaar met een beetje geluk een oude Rooise historie hebben terug gebracht" aldus Bert.

"Daarnaast willen we graag met de stoommachine een energieneutraal museum maken. Dat betekent dat we met de stoommachine eigen stroom willen maken en ook elektrisch willen verwarmen. Prachtig toch, als je oud en nieuw zo met elkaar kunt verbinden? Het is natuurlijk nu allemaal op papier maar we gaan er wel voor". Hoe lang dat allemaal gaat duren? Bert: "We hopen het in vier jaar helemaal klaar te hebben. Dan moet er dus nog veel water door de Dommel voordat we de eerste stoom maken!"

Een kans voor alle dieren

Dierenopvangcentrum Hokazo in Uden vangt voor tien gemeenten in de regio honden en katten op die zwervend worden gevonden of waarvan de eigenaar afstand doet. Hokazo heeft ook een eigen dierenambulance die in dezelfde regio actief is. Bij het dierenopvangcentrum zijn alle dieren welkom; jong, oud, ziek, gehandicapt, bang, schuw of met een gebruiksaanwijzing.

Alle dieren verdienen een kans op een liefdevol thuis en ontvangen, gedurende hun verblijf in het opvangcentrum, alle (medische) zorg die ze nodig hebben. Zelfs al duurt dat verblijf een jaar of langer, want Hokazo heeft een strikt anti-inslaapbeleid. Elk dier blijft er wonen tot het een geschikt thuis heeft gevonden. Dierenopvangcentrum Hokazo vangt jaarlijks ruim 1000 katten en zo'n 400 honden op. Veel van de katten zijn bang of schuw. Ze zijn buiten geboren of hebben er vele jaren moeten zien te overleven. Een hard bestaan, vol ontberingen, gevaren en onbehandelde ziekten en verwondingen. Daarbij worden ze door de omgeving veelal als overlast ervaren. Dierenopvangcentrum Hokazo probeert een diervriendelijke bijdrage te leveren aan de oplossing van dit 'zwerfkattenprobleem'. Ze vangt al jarenlang en met veel succes bange en schuwe katten op en socialiseert ze, zodat ze wennen aan het contact met mensen en uiteindelijk in een liefdevol thuis geplaatst kunnen worden. Hokazo werkt hiervoor heel graag samen met pleeggezinnen, waarin de dieren zich in een stressvrije omgeving, met veel liefde en geduld kunnen ontwikkelen tot sociale huiskat.

Hokazo is dringend opzoek naar socialisatiepleeggezinnen. Er zitten veel katjes in het asiel die bang zijn en tot bloei kunnen komen in een pleeggezin. Omdat Hokazo een anti-inslaapbeleid heeft geven we alle katjes een kans, hoe lang ze ook in het asiel zitten. Wil je meer informatie over angsthaasjes, je opgeven als pleeggezin of misschien een angsthaasje adopteren? Mail dan naar admin@hokazo.nl.

Letterbrein: poëzie voor groot en klein

Op zaterdag 11 november houdt een collectief van organisaties, te weten de Taalwerkplaats, schrijverscollectief Meierijstad, Bibliotheek Sint-Oedenrode, boekhandel 't Paperas en Welzijn De Meierij deze poëzie-dag voor jong en oud.

's Ochtends zijn de kinderen tussen 10.30 en 12.00 uur welkom in de bibliotheek van Sint-Oedenrode. Er worden gedichten en versjes voorgelezen en samen liedjes gezongen. In het Nederlands én in andere talen. (leeftijd vanaf 3 jaar). En de oudere kinderen vanaf ongeveer 8 jaar worden uitgenodigd om samen een rap te maken. Een echte Rooise rap.

In de middag is het de tijd aan volwassenen. Er zijn in totaal 16 optredens in 14 verschillende talen! Echt uniek! De verhalen en gedichten worden in het Nederlands toegelicht. Benieuwd naar hoe het Amhaars of Chinees gevangen wordt in muzikale taal? Iedereen is welkom om te komen luisteren in Boekhandel 't Paperas van 14.00 – 15.30 uur.

Weer over het weer

Het weer is één van de meest besproken onderwerpen in ons land. Een goede reden om eens terug te kijken op het weer van de afgelopen maand. Viel er meer of juist minder regen dan normaal? Was het te warm of veel te koud. Hadden we reden om te klagen of kregen we gewoon dat wat we verdienden?

Oktober 2017 was opnieuw een te warme maand. Daar waar het een maand eerder kouder bleef, spanden de uitschieters naar boven vorige maand weer de kroon. Er viel weinig regen en de zon liet zich net wat vaker en langer zien dan dat we mochten verwachten.

Fors warmer dan normaal
Dat het in oktober al een keertje vriest was enkele jaren geleden heel normaal. Dit jaar werd het echter niet kouder dan 3,8°C. Dat was op de dertigste. Een zomerse dag daarentegen was tot voor kort zeldzaam in de tiende maand. Op de zestiende werd het met 25,4°C nog een keer zomers warm. Die hoge extremen waren geen uitzondering. Ook de gemiddelden waren in oktober duidelijk hoger dan normaal. Waar we normaal een gemiddelde middagtemperatuur van 14,8°C hebben, was dat afgelopen maand 16,9°C. Ook de minimumtemperatuur was met 9,3°C duidelijk hoger dan het langjarige gemiddelde van 6,7°C. De gemiddelde etmaaltemperatuur van 13,3°C afgelopen maand was ook 3° warmer dan de 10,3°C die vroeger gemiddeld werd afgelezen.

Vrij droog
Normaal mogen in oktober 70 mm regen verwachten. Dit jaar hielden de grote regenwolken echter afstand, want met slechts 46,4 mm regen in de meters was het duidelijk een droge maand. Daarentegen viel er wel op veel dagen meer of minder regen. Op slechts elf dagen bleef het helemaal droog en er waren tien dagen die minder dan 1 mm regen telden. De paraplu hadden we dan ook maar op tien dagen echt nodig. Het regende op 5 oktober het meest, die dag tapten we 9 mm neerslag af.

Behoorlijk wat meer zon
Als het niet veel regent, mag je verwachten dat de zon zich ook vaker laat zien. Vorige maand ging die logica ook op. Met 122 uur en 30 minuten zonneschijn hadden we ruim tien uur meer zon dan normaal. Dat is in deze tijd van het jaar toch een ruim een volle dag. Zondag 15 oktober konden we het langst van de zon genieten. Die dag scheen de zon 9 uur en 36 minuten een dag eerder was dat slechts drie minuten minder. Toch telde de vorige maand maar liefst 13 sombere dagen met minder dan 20% zonneschijn en op drie dagen liet de zon zich in het geheel niet zien.

Kort samengevat, was oktober 2017 opnieuw geen uitzondering wat de temperatuur betreft, die was duidelijk te hoog. Met minder regen dan normaal en met wat meer zon dan dat we vooraf mochten verwachten, was het in elk geval wel een maand waar we nog volop buiten konden genieten.


Wandeling IVN naar Velder & Heerenbeek

Op zondag 12 november houdt IVN Sint-Oedenrode een 'doorstapwandeling' in het gebied van Velder en Heerenbeek. Doorstappen betekent meer kilometers en minder oponthoud.

Er is een mooi traject uitgestippeld van ongeveer 16 km over de lanen en paden van de leembossen en hun ingesloten weilandjes. Een structuur waarvan de basis is gelegd in de middeleeuwen. Twee vochtige natuurgebieden van een verrassende schoonheid. We vertrekken om 8.30uur vanaf de markt in Sint-Oedenrode en zijn rond 12.30 weer terug. Zie voor het laatste nieuws: www.ivnrooi.nl.

Haringmaatjes

Ik las in DeMooiRooiKrant van vorige week over de hangplek voor ouderen. Ik heb wel een suggestie om deze groep een naam te geven: "De Haringmaatjes". Dit leek mij wel passend.

Hans van Boxtel

Ranjapongparty bij The Joy

Wat houdt dat nou in? Je maakt een team met een vriend of vriendin en zo ga je de strijd aan met zijn tweeën. De bedoeling is dat jij met je teamgenoot zo snel mogelijk de pingpongbal in de beker van de tegenstander gooit. Ieder team mag om de beurt gooien, wanneer de bal in de laatste beker gaat van je tegenstander heb je gewonnen! Wil je meedoen, meld je aan achter de bar.
Om 19:30 uur opent The Joy haar deuren en om 22:00 uur is het afgelopen. Je vindt The Joy aan de Oude Lieshoutseweg 7 (naast Ontmoetingscentrum De Beckart) in Nijnsel. Voor meer informatie en foto's kijk eens op de website: www.the-joy.nl. Zet je ook alvast 8 december in je agenda, dan is het Winterwonderlandparty.

Collecte voor kinderen met een handicap

Duizenden vrijwilligers gaan binnenkort weer op pad om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap. Ook in Sint-Oedenrode komen zij aan de deur tijdens de landelijke collecteweek van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind van 13 t/m 18 november 2017.

Gewoon kind zijn
In onze samenleving zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren met een handicap niet gewoon kunnen meedoen. Veel kinderen met een handicap gaan bijvoorbeeld naar aparte scholen. Of ze gaan helemaal niet naar school. De speeltuin in de buurt is voor hen vaak niet toegankelijk, evenmin als de sportclub, de theatercursus of de arbeidsmarkt. Daardoor staan zij vaak aan de zijlijn. NSGK helpt om deze drempels uit de weg te ruimen. Zodat zij gewoon kunnen spelen, leren, wonen en werken, sámen met niet-gehandicapte leeftijdgenoten.

Vrijwilligers
NSGK kan dit werk doen dankzij de hulp van vele donateurs en vrijwilligers, die zich daarvoor belangeloos inzetten. Zoals vrijwilliger Louis van Veen zegt: 'Het idee dat ik gehandicapte kinderen kan helpen aan een beetje extra geluk in een toch vaak lastig leven geeft me veel voldoening.'

Ook in uw regio
Met de opbrengst van de collecte steunt NSGK projecten voor kinderen en jongeren met een handicap in heel Nederland. Wilt u weten wat NSGK in uw regio doet? Op de website www.nsgk.nl ziet u recent ondersteunde projecten op een landkaart. Wanneer u inzoomt op uw woonplaats, ziet u welke NSGK-projecten daar mede mogelijk worden gemaakt dankzij uw steun.

Wijkvereniging Eerschot

Vrijdag 10 november liggen de kaarten voor het jokeren en rikken weer op tafel. Alle leden vanaf 16 jaar zijn welkom. Deze avond begint om 20.00 uur in Meerschot, Heistraat 22.

Maar iedereen is vanaf 19.30u welkom want dan is de koffie en thee al klaar. Ook wordt er weer een loterij gehouden. Heb je geen geluk in de loterij. Na afloop van het kaarten gaat iedereen weer met een vleesprijs naar huis. Dinsdag 14 november vertrekken ze om 18.30 uur bij Meerschot om lekker uit te waaien. Wandel jij dit uurtje mee? In de wijkkrant van november hebben ze het Pakjeskienen op woensdag 29 november vergeten te vermelden. Noteer deze avond in je agenda, maak ook een notitie dat deze later is afgelopen dan normaal want ze hebben een prijs en een extra ronde.


Programma informatie

Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen. Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle andere programma's.

Rondje Rooi
Tot en met woensdag 15 november telt Rondje Rooi deze onderwerpen:•Expositie bij 70-jarige Adri Frigge•Nico v.d.Wetering – 25 jr dialectenactiviteiten• Verzamelingen over Rooi – Patrick Sanders en Martien v.d.Velden• Albumpresentatie Jesje de Schepper in De Knoptoren. Uitzendtijden: 00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Kantoor en telefonische bereikbaarheid
Studio: Laan van Mariëndael 30A Tel. 0413-471193

Menno Roozendaal en Angela Schalken, pleegzorgwerker bij Oosterpoort Foto: Manon Swinkels

"Ik stond versteld van de mogelijkheden binnen pleegzorg"

Afgelopen week werd voor de derde keer door Pleegzorg Nederland de 'Week van de Pleegzorg' georganiseerd. Met deze actie vraagt Pleegzorg Nederland aandacht voor het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. Ook in de gemeente Meierijstad is er vraag naar een warm thuis en wordt er aandacht besteed aan dit onderwerp.

Door Manon Swinkels

De ballonnen hangen nog voor het raam wanneer ik een bezoekje breng aan Rianne van Acht en haar pleegkindje Stefano. Hij is net twee jaar geworden. Rianne draagt inmiddels anderhalf jaar de zorg voor Stefano en vandaag deelt zij haar ervaring als pleegouder met Menno Roozendaal, wethouder werk, jeugd en cultuur. De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg en Menno wil graag de persoonlijke ervaringen rondom pleegzorg in Meierijstad onderzoeken. Naast Menno is ook Angela Schalken, pleegzorgwerker bij Oosterpoort, aangeschoven. Stefano lijkt zich niets aan te trekken van de vreemde mensen die zich in de woonkamer hebben verzameld.
"Ik heb altijd een grote kinderwens gehad en ik plaatste wat vraagtekens bij pleegzorg", begint Rianne. "Ik wilde namelijk niet zorgen voor een kind dat na een tijdje uit mijn leven zou verdwijnen. Begin 2015 besloot ik toch een informatieavond over pleegzorg bij te wonen om mijn mogelijkheden te onderzoeken. Ik stond versteld van de opties die er zijn." In sommige situaties is het voor kinderen niet mogelijk om thuis te wonen. Allereerst wordt gekeken of de problemen binnen het gezin opgelost kunnen worden. Lukt dit niet, dan wordt pleegzorg ingeschakeld.
"Pleegzorg is er in vele vormen", vertelt Angela. "Er bestaat crisisopvang, kortdurende pleegzorg en pleegzorg als opvoedingsvariant. Daarnaast zijn er kinderen die bijvoorbeeld alleen in het weekend pleegzorg nodig hebben. Dat is afhankelijk van de gezinssituatie." Het is voor (toekomstige) pleegouders zelfs mogelijk om een gewenst kader te schetsen, bijvoorbeeld wat betreft de leeftijd van een kind.
"Mijn voorkeur ging uit naar een zo jong mogelijk kind, omdat ik het belangrijk vind dat een kind zich op jonge leeftijd veilig voelt in een vertrouwde omgeving. Na een traject van toetsing en screening werd ik gebeld dat er sprake was van een match. Het ging om een baby van vijf maanden. Na kort overleg met mijn omgeving heb ik laten weten dat Stefano zeer welkom is." In het geval van Stefano ging het om crisisopvang met het oog op langdurige pleegzorg. Na het telefoontje had Rianne 25 uur om zich voor te bereiden op de komst van haar pleegkind. Een baby. "Eigenlijk zou er een startpakket moeten zijn met daarin de basisbenodigdheden. Toekomstige ouders hebben de tijd om zich voor te bereiden op de komst van hun kindje. Ik had naast een aantal kleertjes niets in huis, dus maakte ik die avond nog een rondje langs mijn vrienden om wat spullen bij elkaar te rapen."
Buiten klinkt het geluid van een tractor en Rianne brengt Stefano snel naar haar vader. "Dat vindt hij geweldig, samen met opa op de tractor." Rianne zorgt van het begin af aan in haar eentje voor Stefano, met de nodige hulp van haar omgeving. Samenwonend of alleen, rijk of arm, hetero of homo, iedereen kan pleegouder worden. De voorbereiding en screening neemt zo'n drie maanden tijd in beslag. Tijdens de screening van (toekomstige) pleegouders wordt onder andere gekeken naar hun netwerk, de gezinssituatie en justitiële- en financiële zaken. "Wij willen dat kinderen op een goede plek terechtkomen en de screening is dan ook een heel serieuze aangelegenheid. Uit persoonlijke gesprekken met (toekomstige) pleegouders toetsen wij wat hen goede pleegouders maakt. De motivatie vinden wij hierin erg belangrijk. Wij willen niet dat pleegouders achteraf zeggen: ik had het me toch anders voorgesteld", vertelt Angela.
Een groot verschil tussen adoptie en pleegzorg is het contact met de biologische ouder(s). De meeste pleegkinderen houden namelijk contact met hun ouders. "Stefano heeft twee mama's en dat is fantastisch", vertelt Rianne vol liefde. "Eén keer in de maand is er een ontmoeting met de biologische moeder van Stefano en eens per maand is er ruimte voor een belmoment. In het begin vond ik het best moeilijk dat ik Stefano met zijn biologische moeder moest delen, maar dat gevoel heb ik snel losgelaten. Zij is nu eenmaal de moeder en uit respect voor haar én Stefano gun ik hen het contact."
"Een kind wordt natuurlijk niet zomaar uit huis geplaatst. De moeder van Stefano heeft ongelooflijk veel verdriet van het feit dat ze niet voor haar zoon kan zorgen. Tegelijkertijd weet ze heel goed dat ze geen betere plek voor haar zoon kan wensen dan hier bij Rianne", laat Angela weten. "De communicatie tussen onze organisatie, Rianne en de biologische moeder van Stefano verloopt erg fijn. Wij proberen zowel de ouders als de pleegouders zo goed mogelijk te begeleiden."
Als het perspectief voor het pleegkind op terugkeer naar de eigen ouders niet meer aanwezig is, kan het pleeggezin voogdijschap overnemen. Stefano keert niet meer permanent terug naar zijn biologische moeder en de voogdijschap ligt op dit moment in handen van de William Schikker Groep. "Uiteindelijk wil ik de voogdijschap over Stefano overnemen. Op dit moment vind ik de situatie prima zoals die is, al moet ik voor bepaalde zaken zoals een medische handeling eerst toestemming vragen bij de William Schikker Groep."
Stefano lijkt net zo dol te zijn op Rianne als andersom. Ik ben erg benieuwd of het hart van Rianne ruimte heeft voor een kindje meer. "Echt wel!", roept Rianne enthousiast. "Het liefst heb ik hier vier kinderen rondrennen. Ik wil heel graag voor meer kindjes zorgen, maar het moet wel reëel blijven. Ik sta een aantal dagen in de week voor de klas en ik ben nog bezig met een Master studie. In je eentje is het toch iets meer geregel dan wanneer je een partner hebt." Er wordt gekeken naar de persoonlijke situatie van de pleegouder(s) en de haalbaarheid. Er moet bijvoorbeeld voldoende opvang zijn en financiële middelen wegen mee", vertelt Angela. "Gelukkig heeft Stefano twee lieve pleegoma's die eens per week voor hem zorgen", zegt Rianne met een glimlach. "De andere twee dagen dat ik aan het werk ben, gaat hij naar een gastouder."
Rianne is ontzettend dankbaar voor de hulp en begeleiding die zij vanuit Oosterpoort heeft gekregen en nog steeds krijgt. Ze hoopt dat de tekortkoming van pleegouders in ons land snel is opgelost. "Ik vind het heerlijk om voor Stefano te mogen zorgen. Het is zoiets moois en het geeft niet alleen mij, maar mijn hele omgeving een heleboel geluk. Ik adviseer iedereen die twijfelt aan pleegouderschap, om een informatiebijeenkomst bij te wonen. Gewoon om de mogelijkheden eens op een rijtje te zetten."

Bent u benieuwd of het pleegouderschap iets voor u is? Kom naar de informatiebijeenkomst op woensdag 22 november om 19:30 in het gemeentehuis Veghel.

Jaarlijkse grote schoonmaak

Foto: Henri van Weert

Zaterdag 11 november gaan de leden van jeugdnatuurwacht De Populier aan de slag om de nestkastjes in het Kienehoefpark en op enkele andere locaties schoon te maken.

Het nestmateriaal van het afgelopen broedseizoen wordt verwijderd zodat de vogels in het nieuwe jaar een schone broedplaats kunnen betrekken. Sommige vogels slapen in de winter ook graag in zo'n schoon huisje. Het is altijd weer interessant om te zien wat voor soort nest er in een kastje zit. Soms zijn er nog eitjes in achtergebleven en heel misschien zelfs jonge vogels die het uitvliegen niet gehaald hebben. Op basis van het nestmateriaal en de eventuele eitjes kunnen we bepalen welke soort vogel in de nestkast heeft gebroed, zoals koolmezen, pimpelmezen of boomklevers. De natuurwachters gaan in groepjes op pad samen met een of meer leiders.

Er wordt altijd veilig gewerkt vanaf een stevige ladder en tijdens het werk wordt gezorgd voor warme chocolademelk. Voor deze activiteit is het wel belangrijk om warme kleding te dragen die ook een beetje vies mag worden. Met handschoenen, stevige laarzen om goed op de ladder te kunnen staan en als het nat weer is regenkleding zijn de kinderen er zeker helemaal klaar voor. De natuurwachters komen 's morgens om 9:15 uur met de fiets bij de Kinderboerderij in het Kienehoefpark, adres Klothal 1. Vandaar vertrekken ze naar de diverse locaties. Rond 11:30 uur komen alle groepen weer terug naar de Kinderboerderij. Contactpersonen Bjorn 06-293 790 54 en Bep. 06-268 124 61


Tip 11: Doordrammers

Yes, ik weet het! Jullie ook? Afgelopen weken zijn er diverse hints en tips weggegeven door de Neije om ons uit te dagen, op het verkeerde been te zetten en aan het denken te krijgen. Ik zal de tips uit deze krant nog even op een rijtje zetten.

Vroeger stond het koppel strak tegenover elkaar, loste elkaar af maar deden ze het toch niet op dezelfde plaats. Ondanks dat ze zich niet voor één gat laten vangen, komen ze wel vaak twiddes. Bovendien is het een kleurrijk duo want ze hebben groene vingers en paars bloed. Eerst wisten ze nog niet wat ze wilden maar nu pretenderen ze toch "waor af en waor oan" te weten. Ze geloven het verder allemaal wel want de laatste tip die ik kreeg is daarover heel duidelijk.

Tip 11: Ze douwe ut d'r toch wel dur hinne

Ze houden dus wel van een beetje "deurdouwen". Zouden ze dan toch lid zijn van die gelijknamige carnavalsclub? Ook deze tip zal zoals altijd wel weer iets heel anders betekenen. Zitten ze in de politiek of ergens in het bestuur en duwen ze daar hun mening er graag doorheen. Of is het meer letterlijk bedoeld en duwen ze daadwerkelijk ergens iets doorheen. Is het een muzikant die zijn lucht door de buizen van zijn instrument duwt? Misschien heeft hij een kantoorbaan waar hij veel met de perforator in de weer is of doet hij iets met pijpen en riolering waar van alles doorheen moet.
Al met al lijken het me dus wel standvastige types die als ze iets willen het altijd weer voor elkaar krijgen en net zo lang doorgaan tot ze hun zin door hebben geduwd. Daar zal de Raad van Elf dus nog een hele kluif aan krijgen de komende tijd. Vandaag ook de laatste hint in deze tekst voor de extra bonus-tip. Nu zijn jullie aan zet. Wie komt er a.s. zaterdag tijdens het 11-11-bal in De Beurs vanachter de coulissen op het podium gesprongen en wordt gekroond als de nieuwe prins van Papgat?
Als jullie weten wie zaterdag op het podium zal schitteren, dan kunnen jullie de namen van de Neije en de adjudant nog steeds doorgeven aan de voorzitter van de Prinskeuzecommissie Arnie van der Heijden via arniejet@outlook.com. De eerste inwoner van Papgat die de juiste namen aanlevert, kan rekenen op een leuke attentie van de gezochte BP-er.


Jeugdraad 2018 presenteert zich

Foto:

Op zaterdag 11 november is iedereen om 19.00 uur welkom in zalencentrum De Beurs. De jeugdraad van 2017 gaat dan afscheid nemen en de jeugdraad van 2018 zal zich presenteren.

Hierbij is natuurlijk de grote vraag: wie is de jeugdprins van 2018 of is er dit jaar misschien een jeugdprinses? Zet de trend van afgelopen jaren door? Zouden er überhaupt weer meisjes in de jeugdraad zitten? Prins Ot, adjudant Julian, nar Mika en hun raad van elf starten de avond. Zij hebben het fantastisch gedaan afgelopen carnaval. Hierna zal iedereen weten wie de Rooise heerser van jeugdcarnaval 2018 zal zijn. Altijd weer een spannend moment!

Zorg dat je erbij bent! Misschien zijn er vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, buurkinderen of klasgenoten bij en kan je samen lol maken. Alle jeugdige inwoners van Sint-Oedenrode, Boskant, Nijnsel en Olland wil de organisatie daarom graag uitnodigen. Samen met de gasten en de nieuwe jeugdraad wordt op zaterdag 11 november het carnavalsseizoen geopend. Het feesten kan beginnen! Neem ook je ouders gezellig mee, want na de onthulling van de jeugdraad zal de prins van Papgat zich bekendmaken. Het belooft een spannende avond te worden. Stichting Jeugdcarnaval hoopt jullie allemaal te ontmoeten op zaterdag 11 november in zalencentrum de Beurs. De Beurs is vanaf 18.30 uur open en vanaf 19.00 uur zal het programma gestart worden.

Jeugdcarnaval doet mee aan Rabobank Clubkas campagne
Om te kunnen feesten en alle activiteiten door te kunnen laten gaan is er veel hulp en geld nodig. Bij deze wil Stichting Jeugdcarnaval jullie aandacht vragen voor de Rabobank Clubkas campagne. Alle leden van de Rabobank mogen stemmen uitbrengen. Denk hierbij ook aan Stichting Jeugdcarnaval, hoe meer stemmen ze verzamelen hoe groter het sponsorbedrag van de Rabobank zal zijn. "Wij zijn alle stemmers zeer dankbaar. Verder zijn we altijd op zoek naar mensen die ons kunnen ondersteunen in financiële vorm of als vrijwilliger. Heb jij een warm hart voor Stichting Jeugdcarnaval en ben je bereid om iets voor ons te betekenen dan horen wij dat graag via secretaris@jeugd-carnaval.nl", roept het bestuur op.


Nog steeds kriebels voor de buut

Foto:

Wie Frans Bevers hoort praten raakt wel eens het spoor bijster, want de tonprater uit Oirschot spreekt in sneltreinvaart. Van vrijdag 24 t/m zondag 26 november stopt de kletser op station Sint-Oedenrode en kruipt hij in de huid van Ciske Spoor. Wie al een treinkaartje heeft voor De Beurs heeft geluk, want die gaan flink wat plezier beleven…DeMooiRooiKrant had alvast een plezant telefoongesprek met de komiek.

Heb je zin om in Rooi te spelen?
"Jazeker, het voelt als thuis! Ik speel er al vele jaren en ga er altijd met een warm gevoel naar toe. Die mensen van De Narrekap lopen de benen onder de kont vandaan. Daar wil ik graag mijn best voor doen!"

Je staat al 29 jaar in de ton. Weet je nog hoe het ooit begon?
"Mijn buurman was destijds 12,5 jaar getrouwd. Ze vroegen me om een stukje voor te dragen. Daarna werd ik gevraagd voor de Bonte Avonden in Oirschot. Ik zei: 'ge belt mar!' en dat deden ze dus! Ik was er nog nooit geweest en ineens stond ik zelf in de ton. De eerste avond had ik totaal geen zenuwen. Vanaf de tweede wel, haha, toen kreeg ik de kriebels. Die heb ik nu nog steeds voor ik op moet."

Al je typetjes heten Ciske. Waarom?
"Mijn doopnaam is Franciscus en dus werd vaak 'Cis' of 'Ciske' gezegd. In de ton moest ik toch een naam hebben, dus koos ik daarvoor. Inmiddels is het een begrip geworden en voor mij voelt het goed."

Je vrouw is er altijd bij. Is ze je graadmeter?
"Het is prettig dat ze er bij is. Ze remt me af als ik te enthousiast ben geweest. Ze is eerlijk en dat vind ik fijn. Dan weet ik waar ik bij moet schaven. Laatst zag ik haar tijdens een buut stiekem lachen. Dan weet ik dat het goed is!"

Wil je ook lachen met Ciske Spoor? Het is een flinke aanrader in ieder geval. Er zijn nog kaarten te verkrijgen bij De Beurs.

Bakkerij Bekkers zet de deur open

Foto: Hans van den Wijngaard

Als warme broodjes over de toonbank gaan, dat kan zeker gezegd worden bij de open dag bij bakkerij Bekkers. Zondag zette de (van oorsprong) Nijnselse Bakkerij Bekkers de deuren van zijn bakkerij op de Amert in Veghel open. Op tijden stonden de mensen een uur in de rij om binnen te komen. Vervelend? Misschien, maar Bakkerij Bekkers had voor iedereen die wachtte alvast een lekkere oliebol.

"We durfden alleen maar te hopen dat het zo druk zou worden", vertelt Alexander Bekkers. "Maar als je dan een open dag hebt en er is zoveel belangstelling, dan doet dat wel goed". Om alle bezoekers te ontvangen is er aan het Dorshout een grote parkeerplaats gemaakt. Van daar rijdt een treintje de bezoekers naar de bakkerij. Daar is het opnieuw aansluiten in de rij, maar dat hebben de mensen er graag voor over om eens te kijken hoe hun brood wordt gebakken.

Terwijl Alexander vol overgave vertelt over de bakkerij, die hij zo'n vijftien jaar geleden na het plotseling overlijden van zijn vader overnam, krijgt hij regelmatig complimenten. Oud-werknemers, maar ook familieleden van het huidige personeel zijn vol lof over de open dag. Maar ook wildvreemden die Alexander herkennen van de bedrijfsvideo die tijdens de open dag te zien is complimenteren de Rooise bakker met het resultaat van de open dag.

"Het lijkt wel alsof Alexander zich verontschuldigt omdat hij nu zijn bakkerskloffie niet aan heeft. "Ik bak het brood niet speciaal voor de film, maar ook in het dagelijkse leven sta ik gewoon in de bakkerij. Ik vind het veel leuker om brood te bakken, dan de hele dag achter een computer te zitten. Dat enthousiasme heb ik van mijn vader en probeer dat ook op mijn kinderen over te brengen. Ik hoop dat zij de vierde generatie Bekkers zijn die in de bakkerij hun brood kunnen verdienen.

Intussen blijven de bezoekers in grote getalen komen. Het wachten wordt beloond. Tijdens de rondleiding door de bakkerij kan er op verschillende plaatsen worden geproefd van al het lekkers. Al meteen bij binnenkomst worden de oliebollen letterlijk aan de lopende band gebakken. Maar wie er nog geen heeft gekregen in de rij buiten, moet nog even wachten tot de uitgang, want direct uit de olie zijn deze oliebollen nog net iets te heet. Een paar meter verder op in de banketbakkerij kunnen de snoepers al wel proeven. Tegen de tijd dat de oliebollen weer in beeld zijn, weet iedereen hoe het brood en banket worden gebakken.

Foto: Hans van den Wijngaard

Sociaal ondernemen
Alexander Bekkers heeft zijn hart op de goede plaats zitten. Ook mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben bij Bakkerij Bekkers een kans. In de bedrijfsfilm kan iedereen zien hoe ook werknemers met een handicap niet nutteloos aan de kant hoeven te zitten. Ook zij leveren een bijdrage aan het arbeidsproces. "Ik vind het belangrijk om als ondernemer ook deze mensen een kans te geven", vertelt Alexander. "Maar het is ook belangrijk om te zorgen dat de mensen die je in dienst hebt het goed hebben. Zo is het belangrijk dat er goede sfeer in de bakkerij is. Maar ook wil ik voorkomen dat mensen te lang achter elkaar werken. Ze moeten op tijd rust nemen, want als mensen ziek worden dan is dat niet goed voor die mensen en ook niet voor ons bedrijf", zo sluit de ondernemer af en gaat weer snel aan het werk.

Vertrek richting Oost-Europa (deel 2)

Na het laden, wegen en inklaren bij Kuehne & Nagel is het dan zover. Het vertrek op 6 oktober met schrijvende en visuele pers: MooiRooi, TV Meierij en een hart onder de riem van Europarlementariër Lambert van Nistelrooij richting onze EU buren. Het lijkt een herhaling te worden van twee eerdere ritten, toch is altijd alles weer net even anders…..

Door: Ron Bezoen

Foto:
De vrachtwagens in een enorme rij. Foto:

Met een driespan rijden hebben we niet geoefend en is een uitdaging die makkelijker gaat door onderlinge communicatie met portofoons. De snelweg wordt een makkie met de ervaren Hans met junior voorop, Adriaan en Eric veilig in het midden en Frans en ik als opduwers. Met de moderne middelen zoals cruise-control en adaptieve afstandmeting is 4½ uur achtereen rijden een genot, des te meer aandacht voor de omgeving en overig verkeer. In Duitsland de eerste nieuwe situatie onderweg: drie parkeerplaatsen in deze drukke tijd, we hebben geluk, er is plaats.

In Polen aangekomen de tweede nieuwe situatie: tol betalen met drie combinaties bij een tolhokje. Hier kan de penningmeester Ron Bezoen naar voren sprinten om drie keer te pinnen, en dit dan ook nog bij drie tolwegen op dit traject. Het vervolg gaat makkelijker met de tolkastjes. Dan onze grootste angst: de EU uit via de grens Polen-Oekraïne. De lange rij van wachtende combinaties rijden we voorbij omdat we humanitair transport zijn en staan dan voor het rode licht. Met de nodige overreding van onze voorzitter Frans van den Nieuwenhuijzen kunnen we vrij vlot de barrières aan de Poolse grens nemen, zelfs met drie combinaties en wonderwel zijn we binnen twee uur in niemandsland.

En dan alle formaliteiten om Oekraïne in te komen. De oud Russische bureaucratie is tegen ons, het zit niet mee om de invoice te laten vertalen: "wacht u gerust even drie uur want ik word overspannen van drie tegelijk en ik heb het al zo druk" is de vrije vertaling zonder verder het Oekraïens machtig te zijn. Al met al duren alle zes loketjes zo'n zes uur – hier is het laatste woord nog niet over gesproken - en kunnen we naar onze overnachting in Sarny.

Volgende week het vervolg.

Viering 20 jaar Rooise Dommelklanken

Op zondag 12 november geven de Rooise Dommelklanken hun jaarlijkse uitvoering van het Nederlandse lied. Voor degenen die het Nederlandse lied een warm hart toedragen. De uitvoering wordt gegeven in de Knoptoren en is dit keer extra bijzonder omdat het mannenkoor 20 jaar bestaat. Een mooie toevoeging aan het geheel is het optreden van Duo CenS.

Om 14.30 uur trappen de Rooise Dommelklanken af. In de pauze is het Duo CenS die het stokje overneemt. Daarna ronden de heren het af tot 17.00 uur.
Op donderdag 23 november staat de zangers samen met "Dommelvolk" op het podium. Ditmaal een in zorgcentrum Odendael. Een kleine maand later is het weer zo ver. 10 December is het Winterbraderie en ook dat vinden de Dommelklanken een uitgelezen mogelijkheid om de mensen te vermaken.
Wat verder weg, maar niet minder amusant…Als hoogtepunt wordt op 2 juni 2018 een festival georganiseerd op de markt waaraan vijf prominente koren zullen deelnemen. Verdere informatie zal tegen die tijd verschijnen. Op 29 september 2018 wordt het jubileumjaar afgesloten met een feestelijk uitstapje.

16 / 36

Historische beelden week 45:
Herkent u de mannen op deze prachtige oude foto? Wij horen het graag! Mail je reactie naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens binnen op ons kantoor: Heuvel 7. De koffie staat klaar!
Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar nieuwe historische beelden. Heeft u nog mooie oude foto's? Mail ze naar ons of loop eens binnen! Alvast bedankt.

Oplossingen historische beelden week 44:

De foto is gemaakt bij een "catering" op locatie, eind jaren vijftig. Waarschijnlijk tgv jubileum van 25-jarig priesterfeest van Mgr. Bekkers. De catering werd verzorgd door fam. Hoppenbrouwers van bakkerij Hoppenbrouwers, Kofferen 6. Links op de foto is onze Cees, daarnaast Annie Ketelaars en daarnaast Corrie in 't Zand. De andere personen op de foto zijn ingehuurde krachten die ik niet ken.

Jacques Hoppenbrouwers

De man met een sigaar in zijn mond is mijn oom Tom Peijnenburg.

José Vermeltfoort

De grote dame is mijn zus Marietje van Alphen. Op de hoek rechts is Annie van Overbeek en de man er tussenin is Thomas Peijenburg uit Boxtel. Helaas zijn ze allemaal overleden.

Mevrouw Dortmans – van Alpen


Foto:

De driejarige Pleun zit al 1,5jr. in onze opvang. Al de helft van haar leven dus! Ze was zo ontzettend bang toen ze bij ons binnenkwam. Waarschijnlijk heeft ze weinig tot geen positief contact gehad met mensen. Daarom is ze naar een pleeggezin gegaan voor socialisatie. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen! Haar pleegouders kunnen haar nu goed benaderen en aaien. Naar vreemden is ze nog wat verlegen en ze kan soms nog wat schrikken van onverwachte bewegingen. Maar ze wil nu eindelijk een eigen huisje. Dat heeft ze ook wel verdiend, want ze heeft flinke stappen gemaakt. Het is hoog tijd dat ze haar eigen personeel krijgt. Wil jij haar over haar verlegenheid heen helpen? En heb jij een rustig huishouden waar ze op haar gemak kan wennen? Mail dan snel naar dierenasiels@hokazo.nl en dan neemt het pleeggezin contact met je op!

Negen op de tien achterdeuren slecht beveiligd

Voor inbrekers kost het weinig moeite om via de achterdeur een weg naar binnen te werken omdat de achterdeuren in Nederland zo slecht beveiligd zijn. De meeste van alle sloten zijn binnen drie minuten opengebroken. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Inbraakpreventie Weken.

"Mensen draaien de achterdeur vaak netjes op het nachtslot als ze slapen of niet thuis zijn, maar ze hebben er geen idee van, dat het voor een inbreker dan toch een fluitje van een cent is om binnen te komen", aldus Coen Staal, voorzitter van de Nationale Inbraakpreventie Weken.

Toch dalen de inbraakcijfers. Wat natuurlijk hartstikke goed nieuws is. In 2012 werden ruim 91000 inbraken gemeld, in 2016 waren dat er nog 55000. Volgens Staal vinden de meeste van die inbraken plaats via de achterdeur.

Op ruim de helft van de achterdeuren kan het zogenaamde cilindertrekken toegepast worden. Zo kunnen ook deuren met stalen veiligheidsbeslag binnen een paar minuten opengebroken worden. De inbreker schroeft een stalen schroef in de cilinder en oefent daar met een cilindertrekker zoveel druk op uit dat deze in het midden afbreekt. De markt reageerde met anti-cilindertrekbeslag, maar dit zit nog maar op 12 procent van de achterdeuren.

Een kwart (25,3 procent) van de achterdeuren heeft aluminium beslag, herkenbaar aan schroefjes aan de buitenkant. Dit slot is met een simpele schroevendraaier en tang zelfs binnen een minuut te kraken. Van de huurhuizen heeft 43 procent een zeer zwak beveiligde achterdeur. Bij koophuizen is dat percentage 33 procent.

18 / 36

19 / 36

20 / 36

Als de dag van heden

de dag sliep
geen licht kwam binnen

ik rookte wel
en toetsen bewogen even
maar de ogen
en het denken lieten mij
in een baarmoeder zweven

de viervoeter
bewaakte op mijn borst
ingeslopen hazenslaapjes
die aan elkander waren geregen

toen teneinde
het wakkere zich aandiende
scheen het zwart door mijn raam

was het nog een late ochtend
of al de vroege avond
ik hoorde wel de maag knorren
maar niet mijn bejaarde haan

Foto: Bert Ernest

Bert Ernest maakte deze prachtige natuurfoto. Tussen de bladeren door de dieren zien! Stuur ook uw natuurfoto in naar redactie@demooirooikrant.nl

In een goede samenwerking denken beide schrijvers dat ze tachtig procent van het werk doen, en ze hebben gelijk.
Larry Niven (1938) Amerikaans sciencefiction- en fantasieschrijver

Es d'n elfde van d'n elfde velt, worre alle gekke geteld

Foto: Henri van Hoorn

De Eerschotsestraat van boven. Deze straat wordt dagelijks door duizenden mensen gebruikt. Foto: Henri van Hoorn

Kerkberichten

Martinuskerk (centrum)
Za 11/11
: Sint Maartensfeest 18.30u: Eucharistieviering met Het Pelgrimskoor. Intenties: Jan Vermeltfoort.
Zo 12/11: Tweeëndertigste Zondag door het Jaar – Sint Maarten 09.30u: Eucharistieviering met Het Martinuskoor en beide Kinderkoren. Intenties: Petronella Raaymakers – Kluytmans, Truus Versantvoort – Verkuijlen, Sjef Versantvoort en Jean, Gijs de Laat, An Lathouwers, Jos van Rijbroek – Vervoort, Anne-Marie van den Boomen – van den Elsen.
12.00u: Concert Canto Ostinato.
Ma, do en vr 09.00u: Eucharistieviering in de Dagkapel van De Goede Herderkerk.
Di 09.00u: Eucharistieviering in de Antonius van Padua kerk te Nijnsel.

H. Martinus Olland
Za 11/11:
17.30 u: Familieviering Sint Maarten met kinderkoor. Intenties: Frens v.d. Zanden, Henk en Riek Kastelijn - van Eck.

Sint Petrus' Banden, Son
Wo 08/11: 19.00 u: Eucharistieviering.

Za 11/11: Geen Eucharistieviering in Son of in Breugel.
Zo 12/11: 09.30 u: Peuter- en kleutervering, 11.00 u: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor. Intenties: Mien Heijmans-van Uden, Riet Passier-Swinkels, Loes Mom-Wiekart, Marinus van Dinter, Rein Biegel, Jan Verheijden, Harry van de Berg, Frans van den Hurk.
Wo 15/11: 19.00 u: Eucharistieviering.
Za 18/11: 18.30 u: Eucharistieviering in Breugel.\

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Do 09/11:
18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Zo 12/11: 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intentie: Ietje van Dinther-Raeven, John Meulendijks, ouders Meulendijks-Vermeulen, Jan Adriaans, Truus van den Tillaart, Marieke van der Lande-Wijnands, Gerard Lenting, Kitty Lagraine-Konings, 14.30 u: Orgelmuziek Axel Wenstedt, 15.00 u: Concert Sons Kamerkoor olv Marie-Astrid Vermaas.
Do 16/11: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Za 18/11: 18.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Rob van Stuivenberg. Intenties: Frieda Beniers en Frans Renders, Petra en An Hulsen.
Zo 19/11: 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst. Intentie: Harrie en Tonny Swinkels-Reloe, Hens Aelmans, Tiny Rooijakkers, Jeanne v.d. Wijdeven-van Erp, Jan Overzee, 14.00 -16.00 u: Inloopmiddag Den Bauw.

Sint Antonius Nijnsel
Zo 12/11: Eucharistieviering om 11.00u met Deo Favente. Intenties: Leonardus Sanders, Dien Oerlemans- Vos, pastoor Chris Bekx.
Di 14/11 9.00u: Eucharistieviering.

Odendael
Zo 12/11:
Woord en communieviering met Odendael koor. Intenties: Jan en R. Merks en overleden familie Merks-Aarts.
Di 14/11: Rozenhoedje bidden in de stilteruimte van Odendael.


Waardig en warm slotconcert Koor Cantecleer

Foto: Guus Kuijper

De afgelopen zondagmiddag zo talrijke aanwezigheid van verwanten van koorleden, van oud-leden, dierbare luisteraars waaronder zeer vele koorzangers en verschillende dirigenten van onze Rooise koren schiep meteen een warme sfeer. Voorzitter Noor Belgraver gaf in haar welkomstwoord aan dat de keuze om dit slotconcert in de Knoptoren te houden voor de hand liggend was geweest. Hier was hun thuishaven voor hun wekelijkse repetities, hier is veel lief en leed gedeeld en heeft hun hoogste kunne geklonken. Al moesten sommige mensen bij gebrek aan zitplaatsen het concert staande beluisteren, men had het er graag voor over om er te zijn en dit afscheid mee te dragen en dat was voelbaar.

Door; Mattie De Schepper

Foto: Guus Kuijper

Zorg, aandacht en wijsheid
Fijn dat men beroep kon doen op een vijftiental nog prima zingende oud- leden zodat al bij binnenkomst - zingende om de luisteraars heen - een prachtige volle koorklank te horen was. Het voelde als een warme mantel om ons heen.
In de woorden van de voorzitter en in de ontroerende mijmering van Jos Hamelink kwam duidelijk naar voren dat 'stoppen' een gezamenlijk besluit was geweest, voortgekomen uit het inzicht dat het beoogde muzikale resultaat niet meer kon bereikt worden. Er kwam geen aangroei of invulling van lege plaatsen doordat mensen omwille van leeftijd, verhuizing of andere keuze het koor verlieten.
Met pijn in het hart is na het nemen van dat besluit met grote zorg en wijsheid toegewerkt naar een mooie afronding en daar zijn zij bijzonder goed in geslaagd.

Geliefd repertoire
Door dirigent Peter Raaijmakers ingeleid – met vermelding van plaats, context en veelvoud van uitvoering - klonken de met zorg gekozen koorwerken als parels aan een kostbaar snoer. Je kon merken dat ook de gastzangers nog zeer vertrouwd waren met het gekozen veelzijdig repertoire. Het stond als een huis, er werd veel uit het hoofd gezongen wat dictie en beleving zeer ten goede kwam. Bij de slotnummers, waarin dank om zegeningen doorklonk, werd ook bij de luisteraars een traantje weggepinkt.

Alles heeft zijn tijd
De - nu 45 jaar geleden - graag zingende jongeren, destijds bij elkaar gebracht door Ad en Carla vd. Wetering, Peter en Lies Termeer, hebben gezongen, samen veel lief en leed gedeeld en hechte vriendschap beleefd. Dat maakte zelfs, dat de mogelijkheid om bij een meer ambitieus ensemble te zingen, daardoor niet in vraag kwam. Voor alles wat intens leeft en bestaat is er een tijd, al doet het pijn en vraagt het om wijsheid en medeleven om wat dierbaar was los te laten. De tijd van Cantecleer is er een om door velen in dankbaarheid te koesteren.

Eervol
Het langdurend applaus, de bloemenhulde, het dankwoord en schitterend verwoord eerbetoon door Marius Wijnakker, voorzitter van het Cultureel Platform, getuigden van diep respect en invoeling. Zo kan het dus ook in Rooi: groots en waardig afscheid nemen en er zijn om mee te leven.

Uitvoering Canto Ostinato uniek voor Rooi

De voorbereiding van deze muziekklassieker, gecomponeerd door Simeon ten Holt, is in volle gang. De uitvoerende musici, de organisten Bert Augustus en Arjan Mooij samen met pianist Martien Maas (zie foto), voeren de nodige repetities uit.

De compositie is bij de klassieke muziekliefhebbers erg geliefd. Het stond niet voor niks op de 7e plaats van de Hart en Ziel Lijst (de klassieke top 300) die jaarlijks door NPO 4 uitgezonden wordt. Bovendien weten ook steeds meer liefhebbers van popmuziek dit werk te waarderen. Het is een zeer toegankelijk stuk; je hoeft geen geoefende luisteraar te zijn om van dit stuk in de ban te raken.
Het bijzondere is dat het werk op kerkorgels uitgevoerd wordt. Wat minder vaak voorkomt. Uniek is dat het in Sint-Oedenrode nog nooit werd gespeeld. Daarnaast is het gebruik van drie instrumenten, het Smitsorgel, het koororgel en een vleugel een combinatie, die uitsluitend in de H. Martinuskerk mogelijk is. Het publiek zit tussen de instrumenten in.
De toegang tot dit unieke concert is voor vrienden van het Smitsorgel vrij. Voor overige bezoekers zijn de toegangskaarten verkrijgbaar bij de VVV Rooi en 't Paperas. Vanaf een half uur voor aanvang, ook in de kerk.

Mogelijk is om vooraf een mailtje sturen naar: cantorooi@outlook.com en het verschuldigde bedrag te storten op rekening NL 92 RABO 0198220227 ten name van Stichting Smitsorgel. Waarna een bevestiging wordt toegezonden, dat de kaartjes vanaf een half uur voor aanvang bij de kassa aan de ingang van de kerk liggen.

Nadere informatie kunt u tevens vinden op Facebook onder "CantoRooi". Het stichtingsbestuur wil graag de Rooise Canto Ostinato laten beleven en velen verrassen. Zij hopen en verwachten dan ook een grote toeloop op 12 november a.s. om 16.00 uur in de H. Martinuskerk.

"Hopelijk is de wereld snel Hepatitis C-vrij"

Elfi op het strand van Barcelona. Foto:

Ruim drie jaar geleden behaalde de ex-Rooise Elfi Egmond een onderzoeks-mastertitel aan de Universitat Autònoma de Barcelona in Spanje, waarmee ze toen ook een plaatsje kreeg in DeMooiRooiKrant. Vrijwel aansluitend is ze gaan promoveren aan diezelfde universiteit en op de afdeling Psychiatrie en Psychologie van een publiek ziekenhuis, Hospital Clínic te Barcelona. Sinds september mag ze zich Internationaal Doctor in de Klinische Psychologie noemen. Het onderwerp van haar thesis is "kwaliteit van leven bij patiënten met chronische hepatitis C".

"Wat maar weinig mensen weten, is dat hepatitis C met 85 miljoen (!) geïnfecteerden één van de belangrijkste chronische infecties wereldwijd is. Het virus wordt overgedragen via het bloed, en tast voornamelijk de lever aan. De meeste hepatitis C patiënten ontwikkelen daarbij cirrhosis, wat uiteindelijk via leverkanker tot de dood kan leiden. De infectie blijft vaak jaren onopgemerkt, maar leidt tot een lagere fysieke kwaliteit van leven en mentale symptomen zoals depressie, slapeloosheid en verminderd cognitief functioneren," aldus Elfi

"Eind jaren 80 ontdekte men een antiviraal middel, wat echter soms erger leek dan de kwaal vanwege de trage respons en ernstige bijwerkingen. In 2011 werd een nieuw middel ontdekt met veelbelovende resultaten. In mijn thesis onderzocht ik de precieze effecten op levenskwaliteit. Ik vatte de resultaten van bestaande situaties samen, en mat bij zo'n 100 patiënten de effecten van de behandeling. De resultaten waren veelbelovend en bevestigden de suggestie van eerdere onderzoeken: niet alleen hebben patiënten een betere kans op genezing, hun kwaliteit van leven lijkt ook nauwelijks te worden aangetast en het mentaal welbevinden zou zelfs kunnen verbeteren. Ik hoop dat mijn onderzoeksresultaten bijdragen aan de wereldwijde beschikbaarheid en een redelijk prijskaartje van de medicijnen, zodat de wereld wellicht over een tijdje hepatitis C-vrij kan zijn!"

Al heeft Elfi voorlopig nog geen plannen om Barcelona te verlaten, ze zal de traditie voortzetten om haar geboortedorp Sint-Oedenrode regelmatig te blijven bezoeken.

Seniorenraad Meierijstad is een feit

Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Die boodschap liep donderdag 2 november in het Rooise bestuurscentrum als rode draad door de inleiding van Wim van Meijl, voorzitter van de seniorenraad. Na een aanvullend woord van portefeuillehouder Eus Witlox ondertekenden gemeente en de bestuursleden van de piepjonge Seniorenraad het convenant en bekrachtigden daarmee hun samenwerking.

Van Meijl wond er geen doekjes om dat die samenwerking geen "liefde op het eerste gezicht" was tussen beide partijen, maar inmiddels waren alle hobbels gladgestreken. De Seniorenraad Meierijstad heeft zijn roots in de Seniorenraad Schijndel, waarvan het oorspronkelijke convenant werd aangepast aan de samenvoeging met senioren uit de andere fusiegemeenten. Het bevat onder meer de afspraak dat halfjaarlijks seniorenoverleg plaatsvindt tussen beide partijen. Alles bij elkaar behartigt de Seniorenraad Meierijstad nu de belangen van bijna 35000 senioren. Voor eerdere plannen om die belangenbehartiging onder te brengen bij de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) bleek bij de senioren geen draagvlak.

De sprekers benadrukten dat een convenant op zich geen rechtskracht heeft, maar ook zeker niet vrijblijvend is. Voor senioren-aangelegenheden is het immers de stem van ruim een derde van alle inwoners van Meierijstad. De seniorenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college over zaken die de senioren betreffen. Het college betrekt op haar beurt de Seniorenraad bij alle onderwerpen die de senioren van Meierijstad raken. Uitgezonderd hiervan zijn echter zaken waarover het college in overleg is met de ASD of de Stichting Toegankelijkheid Meierijstad.

SP wil publicatie vergunningen terug in lokale media

Foto:

Een van de vele veranderingen die de fusie tot Meierijstad voor Sint-Oedenrode tot gevolg heeft gehad, is de maatregel om de aanvragen voor omgevingsvergunningen of kapvergunningen niet langer te publiceren in de lokale media.

Dat besluit past volgens de SP echter niet bij de ambitie 'Mijlpalen' van het college. Daarbij is informatieverstrekking van wezenlijk belang, en die bereik je niet door te verwijzen naar de website Mijn overheid, stelt de fractie. Dat is in theorie wel actieve betrokkenheid van de burgers, maar geeft geen blijk van een dienstbare opstelling van de lokale overheid. De site 'Mijn overheid' is namelijk niet altijd goed en vlot bereikbaar, daar informatie vinden vraagt aardig wat inzet, en niet alle burgers – met name ouderen – zijn vaardig in de computer. Het verstrekken van informatie in lokale kranten doet de gemeente toch al, en zo bereik je veel meer burgers, aldus de socialisten. In een motie 'vreemd aan de orde van de dag' pleitten ze daarom afgelopen maandagavond tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad voor het (weer) opnemen van vergunningsaanvragen in de lokale media in de lokale kranten. Ze kregen daarvoor echter geen meerderheid in de gemeenteraad.

Alles draait om kwaliteit bij Wok-Inn

Genieten van de lekkerste gerechten uit de Japanse, Chinese, Indonesische én Hollandse keuken. Zonder dat je op de prijs hoeft te letten. Het is het concept waarmee Wok-Inn tien jaar geleden in Veghel van start ging. Anno 2017 heeft het restaurant een grote verbouwing achter de rug en staan er nieuwe eigenaren aan het roer.

Wie bij de Veghelse Wok-Inn in de Poort van Veghel binnenstapt, ziet dat de zaak een totale metamorfose heeft ondergaan. Het oude interieur heeft plaatsgemaakt voor een strakke, moderne maar ook sfeervolle inrichting. Hoewel er ruim 300 zitplaatsen zijn, is de sfeer intiem en perfect voor een avondje uit. "De reacties zijn positief. We krijgen vaak te horen dat mensen het gezelliger vinden dan voorheen", zegt eigenaar Youxi Zhou. Samen met chef-kok Kris Wang nam hij eind vorig jaar Wok-Inn over van de vorige eigenaren. Het duo is gepokt en gemazeld in de horecawereld en droomde ervan samen aan een nieuw avontuur te beginnen. Dat werd dus Veghel, waar de formule van 'all you can eat' hen aansprak.

Keuze
"Wok-Inn is anders dan andere restaurants. Voor een vaste prijs kunnen gasten genieten van gerechten die ze zelf samenstellen. Daarbij hebben ze de keuze tussen arrangementen exclusief of inclusief drankjes, die overigens aan tafel geserveerd worden", legt Youxi uit.
Het motto 'de keuze is reuze' gaat bij Wok-Inn zeker op. Het lopend buffet kent een keur aan gerechten, van traditionele babi pangang, nasi, bami en foe yong hai tot meer exotische gerechten als kikkerbilletjes, maar ook frietjes en spareribs staan op de kaart. Tevens kan er een keuze worden gemaakt uit diverse dimsum (Chinese hapjes uit een bamboemandje) en heerlijke sushi. En niet te vergeten de soepen en salades, en verse vis als haring en paling. Daarnaast kan er zelf een bordje samengesteld worden dat door de koks van Wok-Inn ter plekke in de wok of tappanyaki (gloeiendhete plaat) wordt bereid. Daarbij kan uit diverse sauzen worden gekozen, van niet pikant tot zeer pikant. "Omdat een saus de smaak van het eten bepaalt, leggen we onze gasten uitvoerig uit wat er in welke saus zit en geven onze koks desgevraagd advies."

EDB wint Jumbo Muziek Festival

V.l.n.r: Wim v. Meijl, Eus Witlox en Ben Merx. Foto: Seniorenraad

Zaterdag 4 november was de 33ste editie van het regionaal Jumbo Muziek Festival. Slagwerkgroep EDB doet jaarlijks mee aan dit festival en heeft al 5 keer de eerste prijs weten te bemachtigen. Voor de tweede keer op een rij heeft Slagwerkgroep EDB uit Eerde de Albert van Zutphen trofee gewonnen. Deze trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste groep van de dag.

Het festival wordt georganiseerd door de Muziekkring Veghel. Mede dankzij de sponsoring van Jumbo supermarkten is het mogelijk om dit festival jaarlijks te organiseren. Vele fanfares, harmonieën en slagwerkgroepen uit de regio doen hier elk jaar aan mee. Het festival kenmerkt zich door de ontspannen sfeer en behulpzaamheid onder de deelnemers.

Literaire avond Schrijverscollectief

Het Schrijverscollectief Meierijstad verzorgt een Literaire Avond in De Watersteeg te Veghel. Op 9 november is iedereen van harte uitgenodigd.

Er wordt voorgedragen uit werk van bekende schrijvers en dichters: een feest van herkenning en feestelijke omgang met inspirerende literatuur van veraf en uit de eigen regio.
Sprekers deze avond zijn:
- Julius Dreyfsandt Zu Schlamm: initiatiefnemer Schrijverscollectief Meierijstad, dichter DeMooiRooiKrant en DeMooiSchijndelKrant
- Miriam Storck-de Jong: voormalig stadsdichter Veghel, leidt schrijfgroep en leeskring bij het Taalhuis in de bibliotheek Veghel
- Wilbert Heisterkamp: vertaler en kenner Russische literatuur
- Jeroen Van de Crommert zal de muzikale omlijsting van deze avond verzorgen.

De presentatie van de avond is in handen van Wilbert Linders. Start is om 19:00u.

Ton 'We are food' op zak houden

B en W hebben voorgesteld om €100.000 bij te dragen aan het (EU)regio event 'We Are Food 2018'. Oppositiepartijen SP en Hart voor Schijndel zijn het daar niet mee eens. Omdat de Europese Regio Gastronomie 2018, waarin Brabant de titel 'won', volgens een analyse in de Volkskrant een nepwedstrijd is.

Als dat event er dan toch zou moeten komen is dat dus geen taak van de gemeente, vinden SP en HvS, maar zou de aangewezen organisatie Agrifood Capital zijn. Die organisatie wordt al financieel ondersteund door de gemeente, dus dat zou dubbel op zijn. Beide fracties hebben daarom een gezamenlijk amendement ingediend op de begroting 2018, die afgelopen maandagavond in de gemeenteraad werd behandeld, om de bestemming voor die post te schrappen, en toe te voegen aan de algemene reserves. De gemeenteraad stemde het wijzigingsvoorstel maandag echter weg.

IKAR Keukens

IKAR Keukens is een bekend bedrijf op het bedrijventerrein in Nijnsel. Hier bent u aan het juiste adres voor een op maat gemaakte keuken. De showroom in Nijnsel is fraai ingericht waar je geen standaard keukens zult vinden. Een eigen keuken maak je namelijk helemaal naar je eigen smaak, volledig afgestemd op je eigen wensen.

In de showroom zijn diverse modellen en materialen te vinden. Of het nu gaat om een klassieke, moderne of een traditionele keuken, bij IKAR keukens bent u aan het juiste adres. Omdat alles in de eigen fabriek gemaakt wordt, kan IKAR aan vrijwel alle wensen voldoen. Daarnaast kan de keuken worden voorzien van de nieuwste apparatuur.

Op de website is overzichtelijk te zien wat het bedrijf doet en hoe je daarvoor het beste contact op kunt nemen met het bedrijf. Daarnaast zijn er enkele voorbeelden te zien van keukens die door IKAR zijn gemaakt. Uiteraard is er daarnaast nog veel meer mogelijk op het gebied van je nieuwe keuken.

Al meer dan dertig jaar biedt IKAR keukens op maat. Maar er is veel meer dan dat. Het totaalplaatje klopt tot in de puntjes. Zo ook de website.

In keukens wordt steeds vaker sfeer en functionaliteit gecombineerd. Zo biedt IKAR kookplaten met afzuiging gecombineerd die efficiënt, stil en krachtig zijn. Zo probeert het bedrijf continu te vernieuwen en met de tijd mee te gaan. De medewerkers van IKAR geven daarnaast graag advies. Zoals verteld wordt alles in eigen fabriek gemaakt én door eigen, deskundige monteurs geplaatst. Ook hierbij staat service en kwaliteit heel hoog in het vaandel.

Ben jij nieuwsgierig geworden naar de website en IKAR zelf? Neem eens een kijkje op www.ikarkeukens.nl of loop eens binnen op Industrieweg 12 in Nijnsel.


Voorspellingen

'Ik ben benieuwd of we het droog houden vanmiddag,' zei ik terloops. Ik pikte een terrasje met familie en keek naar de donkere wolken die zich boven ons hadden samengepakt. Het was geen vraag die ik stelde, maar toch voelden enkele mensen zich geroepen mij een antwoord te geven.

Ze pakten meteen hun mobieltje. Er werd fanatiek getikt, gescrold, getuurd en gediscussieerd. 'Ik kan het hier niet zo snel zien op deze app,' zei de een. 'Nee joh, je moet niet op die app kijken, maar gewoon op Buienradar. Die is het meest betrouwbaar. En daar staat dat er hier de komende uren geen regen valt, kijk maar,' zei de ander. Binnen de kortste keren buitelden de actuele weersvoorspellingen en de meningen over nut en bruikbaarheid van weer-apps over elkaar heen. En zo gebeurde het dat de buienradar-fan bij hoog en bij laag volhield dat het bij ons droog zou blijven, terwijl de regen al vrolijk op het dak van de overkapping kletterde.

Ik moet aan dit voorval denken als ik op een zaterdagochtend naar Den Bosch wil. Een afspraak met vriendinnen. Zal ik met de fiets gaan? De lucht ziet er grijs en grauw uit en belooft niet al te veel moois. Ik staar besluiteloos naar buiten in een vergeefse poging het weer te peilen. Henk neemt het heft in handen: 'Buienradar zegt dat het de hele dag droog blijft. Pas tegen de avond gaat het regenen.' Hij duwt het scherm van zijn laptop onder mijn neus. Ik hak de knoop door, pak mijn fiets en voor de zekerheid mijn regenpak, en ga welgemoed op weg.

Ik zet koers richting Schootsedijk. Ik ben nog niet bij Park de Kienehoef of de eerste druppels vallen. Niet hard, maar toch wel wat meer dan miezer. Geen nood, die paar druppels waaien snel over, denk ik, de positieve berichten van Buienradar nog vers in het geheugen. Gewoon doortrappen dus.
Maar de voorspelling van Buienradar klopt voor geen meter. Tegen de tijd dat ik Sint-Michielsgestel nader, regent het hard. Ingestopt in mijn regenpak buffel ik de laatste kilometers door een striemende regen.

Van Henk krijg ik een meelevend appje: 'Toch nog slecht weer gehad, vrees ik.' Mijn vriendinnen begroeten me met: 'Meid, wat zie je er lekker verfomfaaid uit.' En tippen: 'Je had op Motregenradar moeten kijken.' Mijn voorzichtige gesputter 'het was geen motregen,' verdwijnt in een vrolijk gekwetter over Bossche cafeetjes waar je lekker koffie kunt drinken.

Na een gezellige lunch maak ik me om een uur of drie op om naar huis te fietsen, door de regen. Buienradar is vandaag echt van slag. Terwijl ik me in mijn regenbroek hijs, hoor ik een berichtje binnenkomen op mijn telefoon. Weer van Henk: 'Met de auto is ook niet alles: ik sta met een lekke band.' Oeps, arme Henk, wat zeur ik nou over regen. Een lekke band, ik moet er niet aan denken! Vreselijk. En het was mij waarschijnlijk overkomen als ik de auto had meegenomen. Ik kan precies voorspellen hoe het dan was gegaan. Dan zou ik hulpeloos langs de kant van de weg staan, starend naar een krik waarvan ik niet wist hoe ik die moest gebruiken terwijl ik koortsachtig nadenk welke hulptroepen ik kan inschakelen. Opgelucht sluit ik mijn capuchon en rijd ik de regen in.

Elli de Rijk
reageren? schrijvers@impesant.nl

Foto van de maand

Foto: Eric van de Ven

Een simpele kruiwagen met daarop wat takkenbossen, die met een touwtje bij elkaar worden gehouden. Zo eenvoudig kan het zijn. De kruiwagen stond deze zomer in Albanië en het was Eric van de Ven die het opviel.

Foto: Tessa Jansen
Foto: Jack van Haastrecht

Door: Hans Vervloed

Alledaagse onderwerpen worden vaak over het hoofd gezien. Meestal komen vakantiegangers terug met spectaculaire vergezichten, imposante gebouwen of opzichtig uitgedoste mensen. Maar een verlaten kruiwagen die geparkeerd staat tegen een grof opgetrokken muur zal niet snel worden vastgelegd.
Wat aan de foto opvalt is dat er weinig kleur in zit, alleen wat grauw grijs en wat groen. De takken dragen nog wat paarse bloemen. Het geheel oogt dor en droog. Net als de afgesnoeide takken heeft de kruiwagen zijn beste tijd gehad. De vraag dringt zich op waar de persoon is gebleven die de takken op de kruiwagen heeft gelegd en waarom hij op een plek staat waar juist geen planten te bekennen zijn. Zo wordt het een vreemd object dat op de verkeerde plaats terecht lijkt te zijn gekomen.
Compositorisch staat de kruiwagen op de goede plek, namelijk rechts van het midden in de "rijrichting". De groene strook gras die naar de kruiwagen leidt vormt een verbinding met de lading, zowel wat de structuur betreft als de kleur. De grove muur en de dorre grijze ondergrond vormen een passend decor voor het hoofdonderwerp: de verroeste kruiwagen. Het harde licht benadrukt de droogte die in de scène heerst. Een plaat die je gerust boven de bank kunt hangen en die juist door zijn eenvoud niet gauw zal vervelen.

TIP: Het kan niet genoeg worden benadrukt: maak ook eens foto's van hele alledaagse voorwerpen of taferelen, die op het eerste gezicht geen foto waard lijken te zijn. Maar doe het met zorgvuldigheid. Maak het alledaagse herkenbaar als iets alledaags, maar voeg er wat betreft de compositie, het standpunt of de kleurstelling iets aan toe waardoor de toeschouwer ondanks de alledaagsheid toch geboeid naar het plaatje kan kijken. Zo schep je een reden de camera wat vaker uit haar benauwende tasje te halen.

Expositie FotoClub Rooi

Op 18 en 19 november 2017 houdt FotoclubRooi zijn jaarlijkse expositie in het kader van Fotofestijn Meierijstad.

De ruim twintig leden van de club hebben ieder een "dubbelfoto" gemaakt, twee foto's die bij elkaar horen en elkaar aanvullen. Daarnaast exposeren ze ieder ongeveer vijf foto's die niet in alle gevallen iets met elkaar te maken hebben.

Een grote variatie aan onderwerpen, technieken, formaten en ideeën staat garant voor een interessante expositie. Er zullen leden van de fotoclub aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en toelichting te geven. We heten u graag welkom op zaterdag 18 en/of zondag 19 november. U kunt de expositie bezoeken vanaf 10.30 uur tot 17.30 uur in het Atrium aan het Hof van Rode, Deken van Erpstraat b, Sint-Oedenrode.

Expositie Liseth Visser geopend

Frits Bakker opende afgelopen zondag namens het Roois Kultuur Kontakt een kleurrijke expositie in Mariëndael. De kunstenares waar het in deze om draait is Liseth Visser uit Veghel.

Zij maakt realistische portretten in olieverf op kant en paneel en gebruikt arbeidsintensieve traditioneel-ambachtelijke technieken. Met haar beperkte palet besteedt zij veel aandacht aan het licht/donkerspel en zwak al haar kleuren af ten gunste van een warm, harmonieus poëtisch resultaat. De tentoonstelling is volgens de kenners vakkundig ingericht en geeft een goed overzicht van de werken van deze kunstenares.

Wij maken het verschil

Van Schijndel Hoortechniek heeft als missie zoveel mogelijk slechthorenden te helpen aan een beter gehoor. De hooggewaardeerde hoorspecialist, met onder meer een vestiging aan het 17 Septemberplein 1 B in Son kiest daarvoor een andere weg dan veruit de meeste audiciens.

'Wij nemen zeer ruim de tijd voor onze klanten om het beste en eerlijkste maatadvies te kunnen geven. Dat is niet altijd het advies dat de zorgverzekeraar voorschrijft,' zegt directeur Jeroen van Schijndel van Van Schijndel Hoortechniek.

Investeren
Van Schijndel heeft een ding hoog in het vaandel staan: de klant is veruit het belangrijkst. 'Bij ons sta je niet binnen een kwartier buiten als je een gehoorapparaat nodig hebt. Wij investeren heel veel tijd in persoonlijk maatadvies, voor het beste type gehoorapparaat en vervolgens de afstelling en nazorg. We willen niet dat een gehoorapparaat na een maand in een laatje ligt omdat het niet goed blijkt te werken.'
Voordeliger
Wil je iemand aan een beter gehoor helpen, dan moet je in de eerste plaats zelf heel goed kunnen luisteren. De hoogopgeleide vakspecialisten van Van Schijndel Hoortechniek verstaan dat als geen ander. Gemiddeld besteedt Van Schijndel, verspreid over meerdere afspraken, zo'n zeven uur (!) aan iedere nieuwe klant. Uitzonderlijk in deze tijden, waarin alles snel en goedkoop moet. Van Schijndel Hoortechniek doet aan die trend niet mee en wat blijkt: veel slechthorenden zijn uiteindelijk voordeliger uit en bovendien zéér tevreden.
Hulpmiddel
Dat laatste zorgt voor opmerkelijk veel mond-tot-mondreclame. Klanten respecteren vooral de eerlijke werkwijze van Van Schijndel, dat met 7 filialen en 2 servicepunten in Oost Brabant, niet voor niets nog steeds groeiende is. 'Het gehoor zoals het was komt niet terug, maar wel kunnen we de situatie zo goed mogelijk verbeteren. Daarvoor werken we alleen met kwalitatieve A-merken, precies afgestemd op de individuele wensen en eisen van onze klanten.'
Verrassend
Rond slecht horen bestaat nog altijd schaamte, reden dat de filialen van Van Schijndel Hoortechniek gerieflijk zijn ingericht en de specialisten echt aandacht (en oor) hebben voor mensen die voor het eerst de drempel over stappen. De oplossingen zijn vaak verrassend. Wij horen vaak "was ik daar maar eerder gekomen". Een mooier compliment kunnen we niet krijgen. Maak vrijblijvend een afspraak voor een eerlijk hooradvies in Son.

Longontsteking voorkomen

Jaarlijks belanden er 35.000 mensen in het ziekenhuis met een longontsteking, waarvan ruim de helft vijfenzestigplusser is. In totaal worden er elk jaar 125.000 Nederlanders getroffen door een longontsteking. Huisarts Ted van Essen geeft tips hoe ouderen zich daar tegen kunnen wapenen omdat zij door hun lagere weerstand sneller besmet kunnen raken.

Van Essen, bekend als tv-dokter, vindt het belangrijk om aandacht te vragen voor longontsteking bij ouderen en doet dit nu, omdat het 12 november Wereld Longontsteking Dag is. De tips van Dr. Van Essen om longontsteking te helpen voorkomen zijn:

  1. Eet gezond, beweeg en zorg voor frisse buitenlucht
  2. Neem voldoende rust
  3. Stop met roken
  4. Was vaker uw handen, dit voorkomt dat bacteriën zich kunnen verspreiden
  5. Overweeg u te laten vaccineren tegen griep en pneumokokken als u een kwetsbare gezondheid heeft (vraag advies aan uw huisarts)

Tot slot: als u hoest of niest, doe dat dan in een papieren zakdoekje (of in de plooi van uw elleboog) en was daarna uw handen. Hiermee helpt u voorkomen dat u anderen aansteekt.

Ouderen kwetsbaarder
Symptomen van longontsteking zijn koorts, hoesten, benauwdheid, spierpijn, pijn bij het ademhalen en vermoeidheid. Bij ouderen verloopt een longontsteking vaak ernstiger en kan het weken tot maanden duren voordat ze weer de oude zijn. Ook hebben veel ouderen tijdelijk hulp nodig van anderen.

Pneumokokken
Vaak wordt longontsteking veroorzaakt door besmetting met de pneumokokkenbacterie. Pneumokokken zijn beruchte bacteriën. Besmetting door pneumokken vindt plaats door hoesten of niezen. Ook via zoenen en via de handen kan de bacterie worden overgebracht. Omdat het in de wintermaanden kouder is, is de kans groter om een longontsteking te krijgen2. Kijk voor meer informatie op www.longfonds.nl/longontsteking of http://www.rivm.nl/Onderwerpen/L/Longontsteking


Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker

Als bij u prostaatkanker wordt vastgesteld kan het zijn dat u moeite heeft daarover te praten. Ook mensen uit uw omgeving weten daar vaak geen raad mee. Soms moet je iets overwinnen om erover te praten.

Om toch bespreekbaar te maken waar u mee zit nodigt de ProstaatKankerStichting u uit om uw ervaringen en vragen te delen met lotgenoten, die allemaal weten wat je doormaakt. Daarnaast kan het krijgen van praktische informatie rond een behandeling belangrijke steun geven. Daarom bent u van harte welkom op maandag 20 november in Inloophuis de Cirkel, Evertsenstraat 19, 5703 AM, Helmond. Het thema is: Hoe ervaren ik en mijn omgeving prostaatkanker? Ook uw partner en familie is welkom. De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

VV Nijnsel/TVE onderuit

Foto: Jan Roché

Nijnsel/TVE Reclame kreeg deze zondag bezoek van Vianen Vooruit, niet die van de grote rotonde voor Utrecht maar van het kerkdorp van Cuijk met maar liefst 1250 inwoners. De in het roodwit gestoken tegenstanders begonnen goed aan de wedstrijd en combineerden naar hartenlust zonder overigens veel gevaar te stichten.

De thuisploeg zette daar niet bijster veel tegenover. De passing was matig, het spel slordig en men verscheen zelden voor het vijandelijke doel. Het zag er dan ook alleszins naar uit dat er een 'Frits van Turenhout tussenstand' op het scorebord zou verschijnen maar de gasten dachten daar echter anders over. Na een puike voorzet van links nam een voorwaartse van Vianen Vooruit de bal, zoals dat heet, direct op de pantoffel en de bal zeilde onhoudbaar voor de Nijnselse goalie in het doel : 0-1. Een vervelende ruststand.
Na de kostelijke shunga geisha organica thee van theoloog L.A. Verhoeven werden de bakens verzet en ging Nijnsel furieus van start. Het doel van de gastheren werd voortdurend bestookt maar de finesse ontbrak. En dan kan het gebeuren dat je in de tegenstoot in het mes loopt, zo overkwam de thuisploeg. Een speler van Vianen Vooruit leverde een welhaast perfecte kopbal af die, opnieuw onhoudbaar, in het doel zeilde. Lastig. Nijnsel ging echter niet bij de bekende pakken neerzitten en de druk op het vijandelijke doel werd nog verder opgevoerd. Nijnsels beste aanvaller Arjan van Zutphen werd onreglementair gestuit in de zestien maar de bal werd er net buiten gelegd. In de 88e minuut leverde het offensief alsnog het gewenste succes op en Rick van der Vleuten verkleinde de marge tot 1-2. Vervolgens was het bij de bezoekers 'vrouwen en kinderen eerst' en alle ballen werden weggeroeid. Ook hadden zij op zaterdag blijkbaar een bezoek gebracht aan een voorstelling van het Zwanenmeer want de spelers vielen bij bosjes neer op het veld wat bij de thuisploeg de nodige irritatie opleverde en uit haar ritme haalde. Toen net voor tijd ook nog Tom ten Broeke van Nijnsel uit de wedstrijd werd geschopt, wat raar genoeg de verkeerde kleur kaart opleverde, doofde het vuur bij Nijnsel en was de tweede nederlaag in deze competitie een feit.
Aanstaande zondag is Heren 1 vrij en heeft het management alle tijd om te bedenken hoe het de week daarna het onderaan bengelende Boekel Sport in een uitwedstrijd het beste kan bestrijden.

Opnieuw winst voor Ollandia

Het leek een hele mooie dag te worden want het was al in de 35e seconde dat we een beauty van een goal te zien kregen. Het was Stefan Erven die vanaf de zijkant met een fantastische lob over de keeper de bal bij de 2e paal in het doel schiet, nogmaals een beauty. We gingen er eens goed voor zitten (figuurlijk dan want we hebben geen tribune) want dit kon inderdaad wel eens een hele mooie middag worden.

Helaas kwam het niet helemaal uit wat we als supporters in gedachten hadden want Ollandia speelde slordig en leek niet helemaal bij de les. Verdedigend vielen er verschillende gaten en was het keeper Tom Wouters die met een aantal prima reddingen ons op de been hield. Nederwetten kreeg dus een aantal kansen om op gelijke hoogte te komen maar het was Ollandia dat toch weer scoorde, 2-0 door een uitstekende vrije trap van Remco Voets. 6 minuten later, in de 28 minuut, was het Robert Erven die zijn directe tegenstander passeerde maar niet verder kon lopen omdat zijn benen onder hem werden weggemaaid, penalty dus voor Ollandia. Daar hebben we tegenwoordig Steven van Dijke voor en zoals de andere keren wist hij ook deze keurig binnen te schieten, 3-0. En nog geen 3 minuten later was het Stefan Erven die het overzicht behield en met een prima strakke voorzet wist Steven van Dijke wist te bereiken die de bal voor het intikken had en dus zijn 2de van de middag liet aantekenen, 4-0 derhalve en een geruststellende voorsprong zou je zeggen. Helaas voelde het niet zo langs de kant want Ollandia bleef slordig voetballen wat in de 34e minuut tot een tegentreffer leidde. Na balverlies op het middenveld moest onze verdediging op ongeoorloofde wijze ingrijpen waarna de bal terecht op de stip ging. Deze ging er wel in voor Nederwetten en stond de ruststand op het bord, 4-1.

Na rust is de wedstrijd vlug vertelt. Nederwetten had niet meer het vuur van voor de pauze en Ollandia had nu wat meer rust in het spel waardoor het de wedstrijd goed onder controle had en kon houden. Uit de diverse aanvallen kwamen er nog wel een aantal prima kansen om de score verder op te voeren maar ook Ollandia was in de afwerking de scherpte een beetje kwijt en liet dus deze kansen onbenut. Het eindsignaal werd toch met tevredenheid ontvangen want de 3 punten waren binnen en kon het feestje met het thema "remember 88" en een goed gevulde kantine gevierd worden.

Ruime overwinning Boskant op ASV'33

Foto: Wil van der Linden

ASV'33 zat het eerste half uur duidelijk beter in de wedstrijd dan Boskant zodat de eerste kansen voor de bezoekers waren. Al in de 5e minuut moest Boskant doelman Vincent Staals aan de bak bij een schuiver van ASV speler Ronny Heijmans. Boskant gaf 1 minuut later meteen tegengas, maar de voorzet van Brett had niet de snelheid om voor gevaar te zorgen.

Foto:

In de 30e minuut leek de 0-1 in de maak. Thomas Fritsen draaide handig langs een aantal Boskant verdedigers, maar zijn inzet kon door doelman Staals nog net tot corner worden verwerkt. Boskant was in de 32e minuut effectiever. Na goed wegdraaien van Brett Veldkamp kreeg Emiel van den Elsen de bal panklaar op de voet: 1-0. Vanaf dat moment was Boskant de bovenliggende partij. Dat leidde tot een 2e doelpunt in de 41e minuut. Na een goede pass op Maikel Merks was het voor de ASV verdediging gezien.
Boskant ging er na de theepauze meteen volle bak tegenaan en leek vanaf de aftrap meteen al de voorsprong uit te breiden. Nadat ASV doelman Martijn Verbakel een strak ingeschoten bal niet meteen klemvast had, kwam Maikel net een teentje tekort om de 3-0 binnen te tikken. Het bleek een kwestie van tijd, want in de 48e minuut verscheen die stand toch op het scorebord. Na een snelle uitval over rechts kon de 'voorzet-op-maat' die Maikel uit de hoge hoed toverde, door Brett Veldkamp bij de 2e paal worden binnengetikt.
De wedstrijd was gelopen. De uitslag had flink wat hoger kunnen uitvallen als Boskant ook maar een paar van de gecreëerde kansen had benut. Ook ASV kreeg wel enkele kansen op een (ere)treffer. Mede omdat invaller Erwin van Dijk in de 77e minuut van dichtbij een dot van een kans niet wist te verzilveren, kon de Boskant verdediging deze wedstrijd de nul houden. Een heerlijke voetbalmiddag dus!

Door deze overwinning blijft Boskant goed in de race om de plaatsen in de top 3. Volgend weekend is er voor Boskant 1 geen programma, daarom speelt Boskant a.s. donderdag om 20.00 uur een oefenwedstrijd tegen Avesteijn 1. Boskant 2 verloor de uitwedstrijd tegen het sterkere EVVC 2 met 2-1. Geen groot verlies, maar helaas geen punten dus. Aanstaande zondag staat de uitwedstrijd tegen Festilent 2 op het programma.

Rhode / Van Stiphout Bouw pakt periodetitel

Rhode behaalde zondag in Empel de eerste periodetitel. De manier waarop verbaast vriend en vijand en ongetwijfeld ook wel de eigen staf. Maar liefst zeven overwinningen op rij. EVVC uit Vinkel won ook en hield de achterstand op vier punten, maar kan Rhode in de laatste wedstrijd van de eerste periode niet meer inhalen.

Tegenstander Emplina had vorig jaar een goed seizoen, pakte ook een periodetitel, en leek vooraf ook een lastige hindernis. De wedstrijd begon met aan weerszijden veel strijd, maar was wel rommelig. Toch was Rhode de betere ploeg. Achterin gaf de degelijke Rooise verdediging niets weg, Emplina kwam niet veel verder dan wat afstandsschoten, waarvan de meeste niet eens op goal kwamen. Rhode was veel gevaarlijker. Via de vleugels kwamen er een paar goede voorzetten die net niet bij de spitsen terecht kwamen. De eerste echte kans kwam na 26 minuten, ingeleid door een mooie actie van Geert Oerlemans en door Mart Krüsemann rakelings naast geschoten. Vervolgens waren er nog wat mogelijkheden, maar uiteindelijk moest het doelpunt toch uit een vrije trap komen. Vanaf 18 meter schoot Daan van Dinten de bal hard en onhoudbaar binnen. In de 40e minuut was het al weer raak, opnieuw uit een dood spelmoment. Uit een mooi hakje werd Geert Oerlemans gelanceerd en onderuit gehaald, en Daan van Dinten, die toch al een goede wedstrijd bezig was, knalde ook de strafschop feilloos binnen.
Emplina begon met het nodige zelfvertrouwen aan de tweede helft. Het zette de nodige druk, maar echte kansen waren er eigenlijk nauwelijks. In de 65e minuut was er wel een gevaarlijk moment, uit een corner kon de spits vanaf twee meter de bal inschieten, maar via de voet van doelman Paul van Heesch ging de bal toch naast. Rhode kwam langzamerhand weer meer aan aanvallen toe en er ontstonden ook wat mogelijkheden. In de 73e minuut werd Koen van der Zanden diep gestuurd. Hij hield het hoofd koel, speelde de laatste man uit en schoof de bal langs de keeper in de uiterste hoek. In de 85e was er uit een voorzet van rechts nog een kans voor Emplina, tot tweemaal werd de bal zonder succes ingekopt. In de 90e viel de tegentreffer dan toch. Opnieuw kwam er een voorzet van rechts en ditmaal was het wel raak.

A.s. zondag is er een inhaalprogramma. Rhode 1 speelt een beslissingswedstrijd voor de beker. Tegenstander is vv Eijsden. In de voorronde speelden beide teams in de poule driemaal gelijk en a.s. mogen zij in Weert, op het sportpark van sv Laar, gaan uitmaken wie zich voor de volgende ronde gaat plaatsen.

Geslaagde eerste editie Meierijstad kampioenschappen

De complete organisatie van het evenement.

Dit weekend zijn op de tennisbanen van TV De Hopbel voor de eerste keer de Meierijstad Kampioenschappen gehouden.

Kijk voor meer foto's op www.mooirooi.nl Foto: Jos van Nunen

De clubkampioenen van alle niveaus van de tien deelnemende tennisverenigingen TV Frisselstein, TC Skinlo, TV de Coevering, TV De Krekel, TV Hertog Jan, TV Zijtaart, TV Boskant, TV Nijnsel, TV de Kienehoef en TV de Hopbel, hebben gestreden om de sportieve eer, om voor de eerste keer Meijerijstad kampioen te worden. Het toernooi is georganiseerd door een commissie bestaande uit leden van al de bovenstaande verenigingen. Er kon gespeeld worden in vijfentwintig verschillende onderdelen. In totaal zijn er 142 wedstrijden gespeeld in de drie dagen dat het toernooi plaatsgevonden heeft.
Tijdens de kampioenschappen werden voor de jeugdleden van deze verenigingen door tennisschool Gijs diverse clinics gegeven. Ondanks de koude wind stonden er alle drie de dagen veel toeschouwers langs de lijn om de spelers aan te moedigen.
Deze kampioenschappen zijn een prachtige initiatief dat de tennissport in onze nieuwe gemeente een positieve boost moet geven. De spelers die meegedaan hebben waren enthousiast over dit initiatief. Het is de bedoeling om van dit kampioenschap een jaarlijks terugkerend evenement te maken, dat dan telkens op een ander sportpark binnen Meierijstad plaatsvindt.
De volgende spelers zijn kampioen geworden en hebben hun prijs in ontvangst kunnen nemen uit handen van Menno van Roosendaal, afgevaardigd namens de gemeente Meierijstad en Margo Kuenen van TV De Hopbel. HE3: Bart de Wit, HD3: Kevin van Grinsven en Roel Pluk, HD4: Jim Kastelijn en Stefan Koster, DE4: Anneke Eradus, DD4: Linda van Hout en Femke van der Velden, GD4: Piet van Asseldonk en Femke van der Velden, DE5: Zuzanna Bernat, HE6: Roel van de Moosdijk, HD6:Rob van Acquoy en Michiel Vos, DD6: Lieke van Alebeek en Lizzy van Brussel, GD6: Jasper de Meester en Nicole van der Avoird, HD6 45+: Iwan van Brussel en Roland Geeven, GD6 45+: Will Gevers en Willian van der Zanden, HE7: Mathijs van den Broek, DE7: Anne Donkers, HD7: Stefan Groenendaal en Koen Korsten, DD7: Manuela Elissen en Astrid Verbakel, GD7: Niels van den Broek en Dianne Raaijmakers, HD7 45+: Arnold van Erp en Johan Jennissen, DD7 45+: Franca Seegers en Monique van de Westelaken, HE8: Raymon Verspeek, DE8: Pleun Hellings, HD8: Bert van Brakel en Hans van Brakel, DD 8: Joyce Ketelaars en Lindy van Lankveld, GD8: Reinier Pompen en Marieke Pompen- van de Heuvel. Heeft u interesse in de uitslagen van deze kampioenschappen, kijk dan op toernooi.nl te bekijken.

MooiRooi kind-ouder toernooi: in één woord schitterend

Alle zestien tennisbanen waren weer volop in gebruik tijdens het 21e MooiRooi kind-ouder tennistoernooi van TV de Kienehoef, afgelopen weekend. Vele leden waren van de partij, van jong tot oud, iedereen deed mee en dat maakte het jaarlijks terugkerende toernooi weer tot een heel gezellig samenkomen. 'Verbroedering' zoals trainer Cees van den Boer het altijd aangeeft.

Het toernooi werd over twee en een halve dag gespeeld en alle dagen was er volop plezier. Voor de meeste mensen is dit het leukste recreatieve tennistoernooi van de vereniging. Met maar liefst 412 deelnemers is dit, durven de organisatie gerust te zeggen, een van de grootste toernooien van Nederland. Met zestien banen bezet en 460 wedstrijden van dertig minuten was er genoeg te beleven aan de Bremhorst. De organisatie had zelfs voor een clowntje en een goochelaar gezorgd.
Bij dit toernooi moet minimaal één van de deelnemers lid zijn van de tennisvereniging. Met spelers van jong en oud en van selectietennissers tot recreatieve tennissers was er veel variatie in de wedstrijden. De oudste deelnemer van het toernooi was dit jaar 74 jaar en de jongste deelnemer 5 jaar. Cees van de Boer had de indeling samengesteld, zodat het eerlijke wedstrijdjes werden. Ondanks een kleine regenbui en wat hagel werden alle wedstrijden op tijd afgewerkt. De uiteindelijke 39 poulewinnaars kregen een schitterende beker en een foto met de titel erbij. Ook de loterij was weer een hele drukte voor de organisatie. Met dank aan sponsoren: Exploitatiemaatschappij de Koning, Dungelmann Schoenen, Rosval Production en Development Best, HLB van Daal & Partners accountants, Gerard van Stiphout, Installatiebedrijf Teun van Kessel, De Bottel Dranken BV, SIIS Interieurspuiterij, Buddy Latijnhouwers schilderwerken, De Wit Schijndel, Papi verpakkingen, Van Aarle interieurspuiterij, Van Acht koel & vriesopslag, Mars Veghel, Marcel Plaat, Bakkerij Bekkers, DeMooiRooiKrant, Shell Bongers, Harry vd Meulengraaf timmer- en renovatiewerk, D.I.O de Vlinder, KE trading, Slagerij Verheijen, Massagepraktijk Cura en Atelier Inge Bollen.
Bij deze loterij waren er prijsjes voor alle deelnemende kinderen. Ook wat de toeschouwers betreft was het heel erg druk: Opa's, oma's, vaders, moeders, broertjes en zusjes waren aanwezig om hun familie aan te moedigen en te steunen. Wat ook bij de organisatie opviel was dat er wederom enkele "niet tennissende" deelnemers informeerden voor een training en eventueel een lidmaatschap. Dus wat dat betreft was dit toernooi een zeer goede reclame voor de vereniging. Volgens de organisatie was het nog nooit zo druk geweest als bij dit toernooi. De organisatie wil volgend jaar zelfs proberen om een groepje te maken in 2018 van 5-jarigen en een poule waarbij het kind ouder is dan 40 jaar. Dus de nieuwe uitdaging ligt alweer klaar.

Onderstaand de 39 poule winnaars van 2017:
1: Casper vd Vleuten/Liesbeth 2: Merlijn/ Tjelka Raaijmakers 3: Noël de Wit en Oscar 4: Rubin vd Vleuten/ Annely 5: Boet vd Akker/ Marieke 6: Lenn en Jeroen vd Eertwegh 7:Isis en Marcel Raaijmakers 8: Valerie / Wilco v Hamond 9:Merijn en Rob v Prooijen 10: Maud en Frank vd Velde 11: Wouter Peters en Maarten 12: Linde en Inge Bollen 13: Joep en Roel Jansen 14: Mara en Pieter Lamers 15: Job en Jeroen Rijkers 16: Diederik en Lars Lintsen 17: Bram en Antwan v Summeren 18: Senna en Greetje de Wit 19: Gijs v Iersel en Sabine 20: Wouter en Martin v Erp 21: Melle en Geert vd Zanden 22: Iris vd Heijden / Wil 23: Thomas en Rene Korsten 24: Fem en Maarten Strijbosch 25: Guus en Maarten van Uittert 26: Valery en Rene vd Hoeven 27: Stef en Mari Versantvoort 28: Frank vd Oever en Johan 29: Mees en Hans Rooyakkers 30: Casper Aalders / Jola 31: Yanick en Reinout vd Korst 32: Evert Pluk / Wim 33: Lisanne en Simon Passier 34: Ellen Wouters / Wil 35: Koen Vaas/ Jan 36: Jan en Mari van Hamond 37: Mees Rooyakkers / Rita 38: Britt en Huub Raaijmakers 39: Tim Heijmans/ Gijs. Foto's van de poulewinnaars zijn te zien op de site van TV de Kienehoef

Pupil v.d. Week Ollandia: Sven Vos

Afgelopen zondag mocht Sven Vos als 'Pupil v.d. Week' de aftrap verzorgen bij Ollandia - Nederwetten. Sven heeft een broer Stef en een zus Anouk. Hij is 10 jaar oud en hij zit in groep 6 van Bs. De Sprongh. Hij voetbalt in het team JO11-1. Het leukste aan voetballen vind Sven het bewegen met een bal. Hij vindt het leuk om bij Ollandia te trainen en te voetballen. Svens favorieten binnen Ollandia zijn teamgenoten Teun Hagelaars, Bjorn van Weert, Baran Karaymirza en Dylan Exters. Naast voetballen vindt Sven het ook leuk om te klimmen en te knutselen.

Foto:
Foto:

Pupil van de Week vv Nijnsel/TVE Reclame

Giel van Zutphen (7) was afgelopen zondag Pupil van de Week bij de wedstrijd Nijnsel/TVE Reclame- Vianen Vooruit. Hij studeert aan het Antonius van Padua college aan de Jasmijnstraat in Nijnsel. Hij staat ingeschreven bij Groep 4. Zijn favoriete vak is…. het speelkwartier! Giel doet namelijk niets liever dan buitenspelen! Niet raar want hij woont in het buitengebied van Nijnsel en dan ook nog in een van de mooiste straten: Donte! Als ik hem vraag naar zijn favoriete speler, dan aarzelt hij niet: Arjan van Zutphen. De sponsor van onze pupil van deze week is Harrie Huijbers Beregening-Waterbehandeling.

Jan van Roosmalen Husseltoernooi 2017

Met een stralende zon begon op zaterdag 4 november 2017 de zevende editie van het Jan van Roosmalen Husseltoernooi.

Dit jaar deden er zestig mensen mee aan het toernooi, waaronder nog een aantal van Jan's vrienden. Het toernooi bestaat uit drie dagdelen. De beste heer en dame van elk dagdeel gaan door naar de finale. Klokslag 10.00 uur gingen de eerste partijen van start. De toeschouwers genoten van de zon, maar voor de deelnemers was het serveren best lastig met zo'n laag staand zonnetje.
Ondertussen had familie Van der Kallen van "Racketservice Express" het reuze druk met het opnieuw bespannen van rackets. Het leek wel of iedereen gewacht had tot de eerste zaterdag van november om zijn racket opnieuw te laten bespannen. Aan het begin van de avond waren de zes finalisten bekend. Nadat Oda van Roosmalen de loting had verricht, gingen drie koppels strijden om de wisselbokaal: Hanneke Bogers met Theo van Genugten, Christien van der Doelen met Jan van Boxtel, Maria van der Zanden en Tim van Haaren.
In de regen wonnen Maria van der Zanden en Tim van Haaren hun beide finalewedstrijden en werden dan ook terecht de winnaars van het Husseltoernooi. Elke finalist kreeg uit handen van Igo van Roosmalen een doos met tennisballen die beschikbaar gesteld waren door "Racketservice Express". Omdat Tim van Haaren eerder op de dag net iets meer games had gewonnen dan Maria van der Zanden werd hij de trotse bezitter van de Jan van Roosmalen Husselbokaal. Nou ja, tot 3 november 2018 dan, want dan staat het toernooi al weer op de kalender.

Team van de Week: MHC jongens D1

Foto:

In de rubriek Team van de Week krijgen alle teams van Rooise sportverenigingen de kans om eens op het podium van DeMooiRooiKrant te staan. Doorgaans worden alleen verslagen geplaatst van de vaandelteams omdat het sportaanbod in deze krant zo gigantisch is, dat er geen plaats is voor ieder team. Dat zijn er tenslotte honderden. In deze eerste aflevering: MHC jongens D1.

De competitie is inmiddels zeven wedstrijden oud en Jongens D1 van MHC Sint-Oedenrode heeft reeds achttien punten verzameld. De tweede plek is stevig in handen van dit talentvolle team dat dit seizoen onder leiding staat van coaches Bart van den Akker en Marcel Bongers. Afgelopen zaterdag werd in een spannend duel Rosmalen, de nummer drie van de ranglijst, verslagen met 2-1. Komende zaterdag staat de wedstrijd tegen hekkensluiter Uden op het programma, alvorens de jongens thuis aantreden tegen Best. Stiekem wordt al met een schuin oog gekeken naar de uitwedstrijd tegen nummer 1 Geel Zwart uit Veghel op zaterdag 25 november. Wordt hier het kampioenschap beslist? Op de foto van staand v.l.n.r.: Thomas, Jort, Job, Sen, Sam, Freek, Mees, Bart en Marcel. Zittend van links naar rechts: Milan, Joep, Jaap, Dorus, Thijs, Lou en Quinten

Wil jij je team in DeMooiRooiKrant? Lever dan een artikel aan van maximaal 250 woorden met goede foto in Jpeg. Mail het naar redactie@demooirooikrant.nl

Rooise dames winnen eindelijk

De dames van het MHC Sint-Oedenrode hebben eindelijk punten gepakt in de competitie. Het team van coach Jan Kemps wist met 3-1 te winnen van HOD uit Valkenswaard.

Er werd hard getraind afgelopen week. Na de verloren wedstrijd tegen Civicum, vorige week, waren de dames er op gebrand om deze week de punten in Rooi te houden. HOD uit Valkenswaard zou een lastige tegenstander zijn maar het was absoluut niet onmogelijk om punten te pakken. Het moest gaan gebeuren maar dan moest wel iedereen zich voor 150 procent inzetten. Dat waren de wijzen woorden van assistent Hugo van Gent.

Rooi begon fel aan de wedstrijd, maar het was HOD dat de eerste kansen wist te creëren. Via een strafcorner kwam de uitploeg op een 0-1 voorsprong. De Rooise dames lieten hun kopjes echter niet hangen. Er moest nog harder gewerkt gaan worden. Al snel zorgde Floor Rooijakkers voor de gelijkmaker na een mooie actie van Loes van der Heijden. Vlak na rust was het wederom Floor Rooijakkers die het net wist te vinden. Niet veel langer daarna was het de van Schijndel overgekomen Anouk van Nistelrooij die de 3-1 wist te maken. Het was nu zorg om de wedstrijd slim uit te spelen. Dat wisten de Rooise dames te doen. De punten waren eindelijk, verdiend, in eigen huis gebleven. Voor Rooi staan er nu nog drie wedstrijden op het programma voor de winterstop. Uit tegen Oss en Goirle en thuis tegen Boxmeer. Er zal weer hard getraind gaan worden om te zorgen om nog enkele punten te pakken voor de winterstop.

Zevenklapper voor Nijnsel 5

Foto:

Je ziet het wel in de racewereld waarin coureurs van top tot teen onder de reclame-uitingen zitten, maar in de voetbalwereld komt dat niet of nauwelijks voor. Nijnsel/TVE Reclame 5 is echter de witte raaf want afgelopen zondagmorgen al vroeg kwam het team bijeen voor een elftalfoto in het bijzijn van maar liefst zeven (!) sponsoren…..

Foto:

Een aantal daarvan stond overigens zelf in het team want dat zijn voor een groot deel jonge en ambitieuze zzp-ers. En zo prijken er dus een unieke serie van zeven sponsornamen op shirts, trainingspakken, inloopshirts en tassen. Voetballende zoon Rick Raaijmakers liet de sponsoring over aan zijn ouders, Raaijmakers expeditiebedrijf. Sluitpost Maikel Thijssen strikte pa Marco van de met afstand gezelligste en bekendste hut in de regio, de Vresselse Hut, maar deed zelf ook een duit in het zakje met zijn pas opgerichte bedrijf Party-aanhanger.nl. De overige vier donateurs in het illustere rijtje: Toby's Tuinen, vande Pol podia en steigerconstructies, Van de Ven - (very) allround en tot slot Kusters Tegelwerken. Om 10.00 uur klonk dan onder leiding van de soeverein leidende Twan Verbakel het beginsignaal voor de belangrijke thuiswedstrijd tegen Nulandia 8 en mede dankzij een uitblinkende Lucas de Jonge werd de tegenstander gedecideerd opzij geschoven 5-2, waarmee de toppositie werd geconsolideerd.

Van Esch Loonwerk beloont Nijnsel VR2

Nijnsel/TVE Reclame VR2 is bij vv Nijnsel het zonnetje in huis. Dit damesteam dopt volledig haar eigen boontjes en vindt haar eigen weg binnen de vereniging. 's Morgens al vaak voor dag en dauw verzamelen, vervolgens snel een voedzaam ontbijtje bestaande uit een worstenbroodje, redbulletje en een sigaretje. Alles redelijk biologisch dynamisch.

Agrarisch loonwerkbedrijf Lambert van Esch sprak deze basic benadering wel aan en voorzag het team, waarin zijn dochter Lotte een solide en betrouwbare sluitpost vormt, van een modieuze, nagelnieuwe outfit. De familie Van Esch drukt sowieso een stempel op vv Nijnsel want zoon Thijs behoort bijna wekelijks tot de uitblinkers van Nijnsel Heren 1, al staat hij nu even vanwege een blessure (popelend) aan de kant, terwijl echtgenote Willy op zaterdag de scepter zwaait in de kantine.
De dames van Nijnsel/TVE Vrouwen 2 zijn erg in hun nopjes met de nieuwe garderobe en dragen de firma Van Esch vanzelfsprekend een warm, geelblauw hart toe. Afgelopen zondag speelden de dames een onderhoudende wedstrijd tegen het altijd lastige Nooit Gedacht 5 uit het pittoreske Geffen. Om kwart over elf stond er een fraaie 2-1 eindstand in het boekje van de nagenoeg foutloos leidende leidsman Van Dijk.

Ponyamazones succesvol in de Pijnhorst

Dit weekend was het laatste weekend van de Nijnselse ruiterdagen. Een indoor dressuurwedstrijd voor pony`s. Het was tevens een selectiewedstrijd voor de indoor kampioenschappen.

De deelnemers van de Nijnselse ruiters en ponyruiters waren zeer succesvol. In de klasse DE L1 behaalde Meyke Foolen met haar pony Cocktail 62.0%, goed voor een vierde prijs. Meike Nooijen behaalde in de klasse AB/L1 de vierde plaats met 59%. Marit Foolen en haar pony Chiara behaalden in de klasse DE/B 60.7%. In de klasse C/B reed Fem Scheepens met haar pony Avoriaz naar 61.7% en dat betekende de vijfde plaats. In de klasse AB/B startten Wieke, Rian en Linde. Wieke Koster en haar pony Dolly behaalden 61.2%. Linde Nooijen en haar pony Fire Face behaalden 82.8% en de derde prijs. Tenslotte Rian Koster en de pony Dolly. Zij werden door de jury beloond met 64.5% en een tweede prijs.
Noortje Gevers startte dit weekend in manege de Peelbergen met het paard Fleur op een selectie wedstrijd voor Jumping Amsterdam. Noortje en Fleur wonnen de wedstrijd, want ze waren in de barrage ruim twee seconden sneller dan de rest. Hiermee was ook het startbewijs voor Jumping Amsterdam binnen. Eerder dit weekend waren Noortje en Fleur al succesvol in De Mortel. Ze eindigden met een vierde prijs in het springen klasse Z. Martijn van Stiphout startte zijn paard Hannibal ook in De Mortel. Deze combinatie sloot het springen klasse L winnend af. Vorige week was Martijns zus Marloes ook al zeer succesvol in het dorp. Marloes won de klasse M2 dressuur met haar paard Figaro met een score van 65.7%. Kelly van de Heijden startte dit weekend haar paard Winner voor de eerste keer op wedstrijd in de klasse L1. De jury was content en beloonde de proef met 67.7% en een eerste prijs. In de klasse ZZ licht startte Kelly haar paard Evita en ook deze combinatie eindigde met een eerste prijs. Marwin van den Nieuwenhuijzen startte zijn paarden dit weekend op Indoor Wierden. Op vrijdagavond eindigde Marwin en het paard Eton met een derde prijs in een 1.40m CSI2* wedstrijd.

Argo breidt activiteiten uit

Vanaf 1 januari gaat Z&WV Argo haar activiteiten uitbreiden met het aanbieden van zwemmen voor gehandicapten. Op dit moment bestaat Argo uit een waterpoloafdeling voor alle leeftijden, een recreatieve wedstrijdzwemgroep en masterzwemmen vanaf 21 jaar. Na 1 januari komt hier dus een nieuwe tak bij.

Aanleiding hiervoor is de oproep van Willem Branten, voorzitter van gehandicaptenzwemmen in Rooi. Begin 2017 is aangegeven dat de organisatie die de subsidie en badhuur regelen gaat stoppen.

"Wij hebben elkaar gevonden tijdens de bijeenkomsten van het Sportraad Meierijstad (in oprichting). De algemene ledenvergadering van Argo heeft unaniem ingestemd met dit voorstel en de vrijwilligers van het gehandicaptenzwemmen zijn inmiddels ook op de hoogte. De activiteiten van het gehandicaptenzwemmen blijven op deze manier gecontinueerd. Tevens breidt Argo hiermee de maatschappelijk taak uit. Het huidige bestuur en vrijwilligerskorps van het gehandicaptenzwemmen blijven zoveel als mogelijk betrokken binnen de nieuwe situatie," aldus Tom van Wanrooij, voorzitter van Argo.

In dezelfde algemene vergadering heeft Argo tevens een nieuw huishoudelijk reglement aangenomen, waarin geregeld is dat alle vrijwilligers binnen de vereniging een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten inleveren. Deze VOG is gratis indien deze via de vereniging wordt aangevraagd. Hiermee loopt Argo vooruit op de wens van gemeente en KNZB om een VOG verplicht te stellen voor vrijwilligers die werken met jeugdleden en/of gehandicapten voor een veilig sportklimaat.

Vresselse ruiters in de prijzen

Rianne Koster en Dolly. Foto:

Vorige week was er een wedstrijd in Asten. Nina van Enckevort reed met haar Casall-dochter en behaalde een mooie tweede prijs.
Dit weekend was er een selectie voor Jumping Amsterdam in de Peelbergen. In de klasse Z behaalde Nina een derde plaats van de 110 deelnemers met Conchita 's. Sydney Renders reed met haar paard in De Mortel en behaalde een negende prijs in de klasse B.

Rooise Ruiters in de prijzen

De Rooise springruiters waren afgelopen weekend op meerdere concoursen uitgekomen.

De jonge Joris Bekkers heeft zijn start bij de paarden direct bekroond met een eerste prijs. Hij kwam uit in De Mortel met zijn jonge topper Harmony Girl in de klasse B. De zusjes Geers startten ook in De Mortel. Julia Geers was opnieuw succesvol met haar paard Darwin. In de klasse Z wist zij dubbel 0 te rijden, wat goed was voor een zesde plaats. Ook haar zus Isabel viel in de prijzen. Met haar paard Alexander reed zij dubbel 0 in de klasse L, waarmee zij een twaalfde prijs in de wacht sleepte.

Pleun van der Vleuten ging met haar paard Gerdina op concours in Schijndel. Daar behaalde zij de snelste tijd en won ze de klasse L. Een knappe prestatie in een klasse met maar liefst zestig deelnemers.

Sjef van den Berg wint Lowlands Shootout

Op zondag was de 2e indoor Lowlands Shootout. Dit is een nationale indoorcompetitie. Er schoten twee schutters van Ontspanning mee: Sjef van den Berg en Kristin Davies.

Met 595 punten ging Sjef als eerste geplaatst naar de finales. Hij wist alle drie de rondes te winnen met 6 – 0, 7 – 1 en 6 – 2. Hiermee zette hij de tweede ronde van de LLSO op zijn naam. Kristin ging met 535 punten als derde geplaatst naar de finales. Zij verloor helaas de eerste ronde met 3 – 7, maar won vervolgens twee rondes met 6 – 0 en 6 – 5. Zij eindigde op de vijfde plaats. Op tweede kerstdag is de LLSO bij Ontspanning.
Op dinsdag hebben de leden van de Rozelaer een wedstrijd in de competitie geschoten. De dagwinnaar was Antoon Vervoort met 225 punten. De overige scores: Jan Gordijn 218, Mart Verhoeven 213, Jan van Bergen 213, Antoon Hermes 209, Ron Spijker 174, Jan v n Erp 172, Joep Verbunt 137 en Jan Habraken 128.
Op dinsdagavond was de zesde wedstrijd in de indoorcompetitie. Het recurveteam schoot in Eerde. De scores waren: Piet van den Berg 278, William Huyberts 272, en Simon Boersbroek 250. Zij werden deze ronde tweede in de ereklasse. Simon Boersbroek en Mart Verhoeven hebben zondag nog een competitiewedstrijd ingehaald. Simon schoot 254 en Mart 244. De compoundschutters en de houtschutters schoten bij Concordia. De scores waren: Theo Passier 289, Wil Kivits 275 en Paul van de Mortel 266. Agnes Vissers schoot 137 en Jos van den Berg 131.
Op woensdagavond heeft de jeugd een Halloween wedstrijd geschoten. De winnaar was Simon Boersbroek met 494 punten. De overige scores: Floris Mesu 393, Dione Mesu 383, Ray Matuszewski 314, Jelt de Bie 274, Stan de Bie 156, Puck Foolen 138 en Daan Foolen 121.
Op vrijdagavond was op de club de tweede wedstrijd in de onderlinge najaarscompetitie. De winnaar was Sjef van den Berg met 245 punten. De overige scores bij recurve: Mark Kuys 212, Jan van Bergen 208, Mart Verhoeven 204, Jos van der veer 201 en Frans van de Braak 192. Bij de compound was Wil Kivits de winnaar met 214 punten en Paul van de Mortel tweede met 211 punten. Bij de houtschutters was Antoon Hermes de winnaar met 106 punten. De overige scores: Antoon Vervoort 99 en Agnes Vissers 60.
De jeugd schoot de zesde competitiewedstrijd in Liempde. De scores waren: Dione Mesu 264, Floris Mesu 259, Ray Matuszewski 215, Jelt de Bie 142 en Rick van de Mortel 142.

Op maandagavond schieten de Vrienden van Pieter Breugel hun wedstrijden op dinsdagmiddag de Rozelaer. Vrijdagavond is de clubavond van de senioren. De leden hebben een eigen sleutel en kunnen vrij binnen en buiten trainen als de accommodatie niet bezet is. De jeugdtraining is op woensdagavond van 18.30 – 20.00 uur.60-jarig jubileum Rooyse Vogelvreugd

Dit jaar is er het 60-jarig jubileum voor vogelvereniging de Rooyse Vogelvreugd. Een hele prestatie voor een vereniging en dat betekent dat er nog steeds mensen zijn die van vogels houden.

Dat kunnen zij ook zien als vereniging. Het ledenaantal blijft altijd stabiel. Vaak zien ze mensen die na een tijdje ook weer terugkeren bij de vereniging. Dat wil toch wel zeggen dat het een hechte vereniging is. Het houden van vogels is dan ook een zeer leuke hobby.
De leden doen dat dan ook met veel plezier om de beste en mooiste vogels te kweken. Dat met behulp van informatie die ze bij de verenging en natuurlijk onderling van elkaar krijgen. De kweek van vogels is een interessante hobby. Het is een hobby die het gehele jaar kan worden beoefend. Niet alleen voor volwassenen, maar ook voor de jeugd is het kweken van vogels een prima bezigheid.
De club wil dat aan u laten zien door middel van de jaarlijkse tentoonstelling die het aankomend weekend exemplaren gaat tonen. Voor deze speciale gelenigheid hebben ze ook de andere verenigingen EVC Schijndel en De Edelzanger (Veghel-Erp) uitgenodigd. Er zijn dan ook bijna vierhonderd vogels te zien in het clubgebouw KV Rooi te Sint-Oedenrode.
Met veel plezier is de organisatie ter hand genomen. Het resultaat mag er zijn. Met de inzet van een grote groep enthousiaste vrijwilligers is de tentoonstellingsruimte ingericht voor een prachtige show. Woensdag 8 november zijn de vogels gekeurd door keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Zij hebben de vogels, die de standaardeisen van de bond het dichtst benaderen, beloond met de kampioenstitel. Tijdens de keuring wordt vooral gelet op de kleur, formaat, vorm en model, de houding en de algemene conditie van de vogels.

Tentoonstelling
Op zaterdag 11 november van 10.00 uur – 20.00 uur en op zondag 12 november van 10.00 uur – 16.00 uur is iedereen van harte welkom in clubgebouw Concordia aan de Zwembadweg 62 om van de tentoongestelde vogels te genieten. Laat deze gelegenheid u niet voorbijgaan. In de verkoopklasse bieden de leden van de vereniging vogels te koop aan waar indien gewenst mee kan worden gekweekt. Dit tegen zeer vriendelijke prijzen. De ingang van de show is tegenover camping De Kienehoef en er is voldoende parkeergelegenheid. Een bezoek is zeker aan te bevelen. U bent van harte welkom en de entree is gratis.

Stuivertje wisselen bij Cloeck & Moedigh

Foto: Bart van der Heijden

Het blijft stuivertje wisselen bij het clubkampioenschap mix- doubletten. Het doublet Frenk van Mierlo/Annie Verbruggen stoomde op van zesde plaats naar de koppositie (6 +38). Dit ten koste van het doublet Erik Verschuijten/Rien van de Rijt (6 +33) die door een verliespartij terugzakte naar de tweede plaats. Komende donderdag is de laatste speeldag en vallen de beslissingen.

Verdere standen: 3; Wim van de Rijdt/Jan van Erp (6 +32) 4; Karel Kreijveld/Angela Gerritsen (6 +30) 5; Ad van der Velden/Tonny van Eerd (6 +16) 6; André van de Nieuwenhof/Hanneke van Erp (5 +19) 7; Tini van de Donk/Jeanne Sanders (5 +18)

In de vrijdagavondcompetitie wisten 4 spelers alle drie hun partijen te winnen. Het hoogst scoorde Wim vd Rijdt (3 +30), op de tweede plaats kwam Ad Ketelaars (3 +26) en op plaats drie/vier eindigden ex aequo Martien vd Hurk en Frans vd Velden (beiden 3 +17). Met 2 winstpartijen eindigde op de vijfde plaats Toon Vervoort (2 +16), zesde werd Harrie van Breugel (5 +14) en zevende Henk Strik (2 +10). Het klassement wordt aangevoerd door Maria van Berkel , Rob van Berkel en Ad vd Velden (allen +5).

OLAT bestaat vijftig jaar

Foto:

Iedereen heeft wel eens van OLAT gehoord. De wandelsportvereniging staat voor Ollandse Lange Afstand Tippelaars. In 1967 werd de vereniging in Olland door Cornelis van Montfort opgericht. Inmiddels beslaat OLAT het gebied van Den-Bosch tot Eindhoven tot Tilburg en een klein stukje van het Limburgse Weert. "Daar woonde één van de bestuursleden," lacht voorzitter Joop Wesseling.

"Tijdens het jubileumweekend op 17, 18 en 19 november zijn er verschillende afstanden te lopen. Bijzonder aan deze dag is dat het inschrijfgeld voor zo'n tocht maar € 0,50 cent bedraagt. Op vrijdagavond starten de tochten van 80 en 110 kilometer, daar hebben we inmiddels al zo'n 280 inschrijvingen voor. Hartstikke veel," vertelt penningmeester en vicevoorzitter Ad Ketelaars.

Foto:

Naast deze twee enorme afstanden zijn natuurlijk ook de afstanden van 10, 15, 20, 30, 40 of 50 kilometer te lopen. Hiervoor hoef je niet in te schrijven. "Dat maakt het natuurlijk ontzettend spannend. We zijn heel erg benieuwd hoeveel mensen er mee gaan doen, maar daar kunnen we nu nog niets van zeggen," aldus de twee bestuursleden. Wel laten zij doorschemeren stiekem wel te verwachten dat het druk gaat worden.

Jubileumboek voor leden
In september hebben alle leden van OLAT al een prachtig jubileumboek uitgebracht. Daarin zijn verschillende verhalen te lezen over de vereniging. Zo is te lezen dat in mei 1968 OLAT haar eerste Kennedytocht hield waarbij 109 deelnemers aanwezig waren. Vanaf 1975 wordt maandelijks het OLATNieuws uitgegeven. "Dat doen we vandaag de dag nog steeds. Natuurlijk hebben we ook een website maar we vinden het belangrijk om op deze manier binding met onze leden te houden," vertelt de voorzitter.

Dat OLAT meer is dan alleen een stukje wandelen is me inmiddels wel duidelijk geworden. Tijdens alle tochten, die altijd met zorg worden uitgestippeld, zijn er tientallen vrijwilligers druk bezig. "Zo wordt maanden vooraf al gekeken naar de route. Deze wordt door vrijwilligers samengesteld waarbij we proberen geen enkele keer dezelfde route te gebruiken. Op de dag voordat de route gelopen wordt, worden de pijltjes opgehangen. Ook dat wordt door vrijwilligers gedaan. Evenals de boterhammen die gesmeerd worden, de rustplekken die worden neergezet en de ontvangst van alle deelnemers. Er komt dus veel kijken bij zo'n dagen maar wanneer je dat met alle vrijwilligers gedaan krijgt is dat natuurlijk hartstikke mooi."

Het bestuur ziet al ontzettend uit naar het jubileumweekend. Wil jij ook meer informatie over de tochten of over OLAT zelf, neem dan eens een kijkje op www.olat.nl

Broer en zus van start in Rally Zuid-Limburg

Aanstaande zondag 12 november neemt het Ruud Middel Rally Team deel aan de derde Rally van Zuid-Limburg rondom het Belgische Sint-Truiden. Ditmaal zal zus Simone naast Ruud plaatsnemen om de pacenotes voor te lezen.

"Ik heb twee maal de Short Rally in Kasterlee genavigeerd. Dit wordt mijn eerste lange rally én de eerste keer in de snelle Punto. Het beloofd een leerzaam weekend te worden want vorige edities van deze wedstrijd kenmerkte zich door hele gladde en modderige wegen. Mooi dat we de traditie in stand kunnen houden om minimaal één keer per jaar als broer en zus een rally te rijden. Ik heb er zin in!" zegt Simone.

De wedstrijd telt drie verschillende proeven die vier maal verreden worden en start zondag om 8.30 uur. De eerste deelnemers zullen tegen 19.00 uur over het finishpodium verwacht worden. Ruud: "Dit wordt onze eerste deelname en ik ben benieuwd of wij ons staande kunnen houden tussen de maar liefst 100 deelnemende equipes. De Grande Punto Abarth heeft het tijdens de Twente Rally (afgelopen 22 oktober) voortreffelijk gedaan, dus ik heb het volste vertrouwen in een goede afloop!
Het door Vuran tuinhaarden en Securebit ondersteunde Ruud Middel Rally Team is vóór, tijdens en na de rally te volgen via www.ruudmiddelrallyteam.nl en middels de Facebook-pagina.

Wellie Winne Welles scoort top

Goede scores in de 8e ronde voor Wellie Winne Welles (88), Boskant (85) en Dorpsherberg 83.

Korte partijen:Jan Kuijpers (Boskant) 24 car. in 10 beurten (moy. 2,4), Bert Berepas (de Kroeg) 20 car. in 10 beurten (moy. 2), Piet Verbeek ( B.C. Eerschot) 24 car. in 11 beurten (moy. 2,18), Gijs van Aarle (Oud Rooij) 40 car. bandstoten in 12 beurten (moy. 3,33), Jan van de Oetelaar (Boskant) 56 car. in 13 beurten (moy. 4,30), Hans Oerlemans (D'n Toel) 36 car. in 13 beurten (moy. 2,76), Theo van Hastenberg (Beurs) 32 car. in 13 beurten (moy. 2,46), Martijn de Jong (Wellie Winne Welles) 24 car. in 13 beurten (moy. 1,84), Marjolein van Gerwen (Wellie Winne Welles) 22 car. in 13 beurten (moy. 1,69), Henrij van Hoorn (Oud Rooij) 30 car. in 14 beurten (moy. 2,14) en Det van der Heijden (Wellie Winne Welles) 20 car. in 14 beurten waarbij een serie van 11 (moy. 1,42). Johnny Glaudemans van B.C. Eerschot (30car.) maakte een serie van 13 en Petra Lieijtens van Wellie Winne Welles (20 car.) een serie van 9.

Uitslagen: Kofferen – Dorpsherberg 57-83, B.C. Eerschot – Wellie Winne Welles 52-88, Oud Rooij – Beurs 72-68, D'n Toel – Wapen van Eerschot 78-62, St.Joris – de Kroeg 71-69, Jachtrust – Boskant 55-85. Stand: 1 D'n Toel 628, 2 Kofferen 593, 3 Boskant 587, 4 Wellie Winne Welles 566, 5 Oud Rooij 565, 6 Beurs 552, 7 B.C. Eerschot en Dorpsherberg 551, 9 St.Joris 527, 10 de Kroeg 526, 11 Jachtrust 521, 12 Wapen van Eerschot 516.

Programma ronde 9:
Ma. 13 nov. Boskant – Dorpsherberg, B.C. Eerschot – Oud Rooij
Di. 14 nov. St.Joris – Beurs, D'n Toel – Kofferen
Do. 16 nov. De Kroeg – Wapen van Eerschot, Jachtrust – Wellie Winne Welles

Stylish kappers eerste sponsor Lita van Weert

Trots showt schoonspringster Lita (8 jaar) haar gouden medaille aan Eva Wouters, eigenaresse van Stylish kappers. "Als ik mee wil doen aan wedstrijden, dan moeten we startgeld betalen. Opgeteld, samen met de contributie die papa en mama betalen, is dat jaarlijks best wel een hoog bedrag", vertelt Lita. "Ik vind het daarom erg fijn dat Eva een bijdrage doet in mijn wedstrijddepot."

Eva heeft daar een goede reden voor: "Met al die beeldschermen tegenwoordig vind ik het belangrijk dat kinderen sporten. Ik ken Lita al even als klant en ze vertelt altijd enthousiast over haar sport. Het is leuk om te zien hoe gemotiveerd ze is en ik gun het jong talent om zich verder te kunnen ontwikkelen."
Na haar gouden medaille tijdens de breedtesportwedstrijd in Zoetermeer op 29 oktober, wist Lita afgelopen zaterdag ook de eerste plaats te bemachtigen tijdens de zeskamp in Amsterdam. Lita traint 4x in de week bij PSV Schoonspringen onder leiding van zeer ervaren trainers. Ze wil graag nog beter worden om de echte top te bereiken. Op haar website lees je meer over haar en haar sport, www.litavanweert.com.

Slechts 14 beurten voor Jan Hagelaars

Op maandag 6 november werden de voorlaatste partijen uit de 1e ronde gespeeld. De kortste partij speelde Jan Hagelaars tegen Gerard v.d. Tillaart. Jan had slechts 14 beurten nodig.

Zijn gemiddelde kwam op 2.93 en zijn hoogste serie op 14. Ook Rob van Oorschot volgde op de voet met 17 beurten. Vier partijen eindigden in de maximaal te halen 10 wedstrijdpunten. Hoge series werden gemaakt door Rien Kastelijn (8), Dorita Bekkers (6), Maarten van Hoof en Twan v.d. Akker (5).

Uitslagen D'n Toel:
John van Oorschot 5 – Gerard Eijkemans 4; Ton van Alphen 4 – Dorita Bekkers 7; Marianne Klaver 0 – Toon v.d. Akker 10; Ad v.d. Bergh 10 – Mark v.d. Laar 0; Jan Verhagen 4 – Renee Wisse 4; Rob van Oorschot 10 – Twan v.d. Akker 5.

Uitslagen De Dorpsherberg:
Gerard v.d. Tillaart 5 – Jan Hagelaars 10; Albert van Driel 10 – Leo Hagelaars 4; Ad Huijbers 8 – Wil v.d. Pasch 7; Jan de Jong 9 – Bart van Esch 2; Maarten van Hoof 5 – Rien Kastelijn 8; Jo Timmermans 5 – Wim v.d. Zanden 4.

34 / 36


VV Nijnsel
Uitslagen senioren:

Nijnsel 1 - Vianen Vooruit 1 1-2
Heeswijk 3 - Nijnsel 2 1-2
Berghem 2 - Nijnsel 3 4-3
Nijnsel 5 - Nulandia 8 5-2
WEC 6 - Nijnsel 6 4-2
WEC 7 - Nijnsel 7 1-4
DSE VR1 - Nijnsel VR1 6-0
Nijnsel VR2 - Nooit Gedacht VR5 2-1
Uitslagen jeugd:
JO19-1 Avanti'31 JO19-3 6-2
JO15-1 Schijndel JO15-3 1-1
Avanti'31 JO11-2 - JO11-1 2-6
WEC JO11-2G - JO11-2 3-7
JO11-3 Schijndel/DE WIT JO11-5 12-1
Mariahout JO9-2G - JO9-1 8-1
MO15-1 - SJVV MO15-1 1-3
Programma jeugd 8/11:
Avanti'31 JO17-2 - JO17-1 19:30u
Programma senioren 12-11:
Nijnsel 2 - MULO 2 12:00u
FC Uden 2 - Nijnsel 3 12:00u
Nijnsel 5 - Heeswijk 6 9:30u
DVG 8 - Nijnsel 6 10:00u
Nulandia 10 - Nijnsel 7 11:30u
OVV'67 VR1 – Nijnsel VR1 12:30u
Nijnsel VR2 - WHV VR1 10:00u
Programma jeugd 11/11:
VOW JO19-1 - JO19-1 14:30u
JO17-1 Schijndel JO17-3 15:00u
Mariahout JO15-1G - JO15-1 13:00u
Schijndel/DE WIT JO13-4 - JO13-1 11:45u
JO11-1 - WHV JO11-1 9:45u
JO11-2 - WEC JO11-3G 9:45u
Rhode JO11-5 - JO11-3 10:30u
Keldonk/Boerdonk JO9-3M - JO9-2 10.15u

Ollandia
Uitslagen senioren:

Ollandia 1 – Nederwetten 1 4-1
Ollandia 2 – SV Brandevoort 2 2-6
Ollandia 3 – Mariahout 5 0-6
Irene 35+1 – Ollandia 35+1 1-4
Ollandia Vr1 – SBC Vr2 3-0
Uitslagen jeugd 12-11:
Sparta'25 Jo17-2 – Jo17-1G 1-8
Sparta'25 Jo15-2 – Jo15-1G 4-1
Jo13-1 – Gemert Jo13-2 7-0
Jo11-1 – VOW Jo11-1 3-4
Heeswijk Jo11-4 – Jo11-2G 6-2.
Programma senioren 12/11:
Ollandia 2 – Avanti'31 3 10.30u.
Ollandia 3 – HVCH 15 11.00u.
SCMH 35+1 – Ollandia 35+1 10.00u.
Cranendonck Vr2 – Ollandia Vr1 10.00u.
Programma jeugd 11-11:
Jo17-1G – Boskant Jo17-1 14.30u.
Volkel Jo13-1 – Jo13-1 10.15u.
Avanti'31 Jo11-3G - Jo11-1 9.30u.
Jo8-1G – Blauw Geel Jo8-3 9.30u.

Rhode
Uitslagen senioren:

Emplina 1 - Rhode 1 1-3
Wittenhorst 2 - Rhode 2 2-2
Nulandia 3 - Rhode 3 3-0
Rhode 4 - Avanti'31 3 0-2        
Rhode 6 - Heeswijk 5 3-3        
Boskant 6 - Rhode 7 0-6
Blauw Geel 14 - Rhode 8 1-4
Rhode 35+1 - HVCH 35+1 4-1
Rhode VR2 - Sparta'25 VR2 2-0        
Boekel Sport VR2 - Rhode VR3 5-2        
Rhode 2 (zat) - Zwaluw VFC 2 11-2
Veteranen - Mariahout 4-0
Uitslagen jeugd:
JO10/1G - Helmondia JO10/1 1-0
JO11/3G - DVG JO11/2G 0-8
Gemert JO13/3 - JO13/3G 2-2
JO13/6M - Nooit Gedacht JO13/5M 1-1
Schijndel JO17/2 - JO17/1G 1-0
DVG JO9/4 - JO9/6M 7-2
JG1 - VCH JG1 20-4
Gemert JO11/1 - JO11/1 8-4
Avesteyn JO11/2G - JO11/4 12-0
Mariahout JO11/2G - JO11/6 8-2
DVG JO11/4 - JO11/7 10-0
Brandevoort JO12/1 - JO12/1 1-0
Stiphout V. JO13/1 - JO13/1 0-7
JO13/2 - WEC JO13/1 0-6
JO13/4 - SCMH JO13/2 1-4
WEC JO13/3G - JO13/5 4-0
JO15/1 - Brandevoort JO15/1 1-3
JO15/2 - Festilent JO15/1G 2-5
Irene JO15/1 - JO15/3 2-2
JO17/2 - Boskant JO17/1 7-4
Irene JO17/1 - JO17/3 0-2
UDI'19/CSU JO17/8 - JO17/4 7-1
JO19/1 - Juliana '31 JO19/1 0-8
Schijndel JO19/2 - JO19/2 8-0
JO19/3 - HVCH JO19/4 1-4
UDI'19/CSU JO8/2 - JO8/1 2-8
JO8/2 - HVCH JO8/2 8-6
VOW JO8/1 - JO8/3 8-5
JO8/4 - Blauw Geel JO8/4 3-4
Blauw Geel JO8/3 - JO8/5 20-0
Avanti'31 JO9/1 - JO9/1 2-4
JO9/2 - Avanti'31 JO9/2 6-5
JO9/3 - Sparta'25 JO9/2 2-7
JO9/4 - Avesteyn JO9/3G 4-7
Avanti'31 JO9/3G - JO9/5 13-1
MO11/1 - VOW MO11/1 1-0
MO15/1 - OSS'20 MO15/2 6-1
Herpinia/OKSV MO17/1 - MO17/1 1-4
Programma senioren zo 12/11:
Eijsden 1 - Rhode 1 14:30u.
Rhode 2 - SSS'18 2 11:00u.
Rhode 3 - Heeswijk 3 12:00u.
SBrandevoort 2 - Rhode 4 11:00u.
Rhode 5 - Blauw Geel 11 10:00u.
Rhode 6 - Sparta'25 8 12:00u.
Avanti'31 6 - Rhode 7 10:00u.
Erp 7 - Rhode 8 13:00u.
Rhode 9 - Blauw Geel 15 12:00u.
WV 35+1 - Rhode 35+1 10:30u.
Erp VR1 - Rhode VR1 10:00u.
ST Elsendorp VR1 - Rhode VR3 10:00u.
Merlijn 2 - Rhode 2 (zat) 12:00u. (11 nov)
ELI - Veteranen 17:00u. (11 nov)
Programma jeugd 11/11:
Best Vooruit JO19/1 - JO19/1 14:45u.
JO19/2 - UDI'19/CSU JO19/3 14:45u.
Volkel JO19/3 - JO19/3 13:00u.
Rhode JO17/1G - Deurne JO17/1 14:45u.
VOW JO17/1 - JO17/2 14:30u.
JO17/3 - Blauw Geel'38 JO17/8 14:45u.
JO17/4 - Nulandia JO17/2 13:00u.
DVG JO15/1 - JO15/1 13:00u.
Boskant JO15/1 - JO15/2 13:00u.
VOW JO15/1 - JO15/3 13:00u.
JO15/4 - Avesteyn JO15/3 13:00u.
JO13/1 - DVG JO13/1G 11:45u.
JO12/1 - TOP JO12/1 10:30u.
JO13/2 - Schijndel JO13/2G 11:45 u.
ELI JO13/1 - JO13/4 11:30u.
JO13/5 - Avanti'31 JO13/3 11:45u.
Blauw Geel'38 JO13/9M - Rhode JO13/6M 11:30u.
Rood Wit'62 JO10/1 - Rhode JO10/1G 9:00u.
Schijndel JO11/2 - Rhode JO11/2G 10:15u.
JO11/4 - Schijndel JO11/4 9:15u.
JO11/5 - JO11/3 10:30u.
Irene JO11/2 - JO11/6 9:00u.
JO11/7 - Heeswijk JO11/4 10:30u.
JO11/1 - Sparta'25 JO11/1G 9:15u.
JO9/1 - Berghem Sport JO9/1 9:15u.
Heeswijk JO9/1G - JO9/2 10:00u.
Schijndel JO9/2 - JO9/3 9:00u.
DVG JO9/3 - JO9/4 10:30u.
JO9/5 - Boerdonk/Keldonk JO9/2G 9:15u.
Rhode JO9/6M - Avesteyn JO9/4G 9:15u.
JO8/1 - Avanti'31 JO8/1 10:30u.
JO8/2 - NLC'03 JO8/1 10:30u.
JO8/3 - Heeswijk JO8/1 10:30u.
Avanti'31 JO8/2 - JO8/4 10:30u.
Erp JO8/2 - JO8/5 10:30u.
MO17/1 - HVCH MO17/1 13:00u.
Juliana Mill MO15/1 - MO15/1 13:00u.
MO15/2 - DVG MO15/1 10:30u.
Avanti'31 MO11/1 - MO11/1 9:30u.

VV Boskant
Uitslagen senioren:

Boskant 1 – ASV'33 1 3-0
EVVC 2 – Boskant 2 2-1
Boskant 3 – Avesteyn 4 3-0
WHV 2 – Boskant 4 9-1
Boskant 5 – WEC 4 3-3
Boskant 6 – Rhode 7 0-6
SPV VR1 – Boskant VR1 2-2
Uitslagen jeugd:
JO19-1 – Avanti'31 JO19-2 4-2
Rhode JO17-2 – JO17-1 7-4
FC Uden JO15-1 – JO15-1 5-0
Boerdonk/Keldonk JO13-1G – JO13-1 6-2
MO17-1 – Nooit Gedacht Mo17-1 7-4
Volkel MO13-1 – MO13-1 3-3
Programma senioren 9/11:
Boskant 1 – Avesteijn 1 20.00u.
Programma senioren 12-11:
Festilent 2 – Boskant 2 11.00u.
Boskant 3 – WHV 3 12.00u.
Boskant 4 – DVG 5 10.00u.
Boskant 5 – ELI 4 12.00u.
UDI'19 12 – Boskant 6 10.00u.
Tivoli VR1 – Boskant VR1 11.30u.
Programma jeugd 9-11:
MO17-1 – Rhode MO17-1 19:00u.
Programma jeugd 11-11:
WEC JO19-1 – JO19-1 a.14:30 u. v.13:15u.
Ollandia JO17-1 – JO17-1 a.14:30 u. v.13:30u.
JO15-1 – Rhode JO15-2 a.13:00u.
JO13-1 – VOW JO13-1 a.11:00u.
JO10-1G – Brandevoort JO10-3 a.09:30u.
Irene JO9-1 – JO9-1G a.10:00 u. v.08:45u.
Schijndel JO8-2 – JO8-1G a.09:30 u. v.08:15u.
Schijndel JO7-1 – JO7-1G a.10:00 u. v.08:45u.
Vorstenbosch MO17-1 – MO17-1 a.14:30 u. v.13:15u.

KV Rooi
Programma 8/11:

KV Rooi MW2-Avanti MW 1 a. 20.00u.
Programma 11/11:
A1-Prinses Irene A1 a. 18.30u.
B1-De Korfrakkers B2 a. 17.30u.
C1-BMC C1 a. 14.00u.
C2-Oranje Wit C2 a. 13.00u.
D1-Prinses Irene D1 a. 12.00u.
E1-Altior E1 a. 10.00u.
E2-Tovido E2 a. 11.00u.
E3-MKV E1 a. 10.00u.
F1-Altior F1 a. 11.00u.
Programma 12/11:
KV Rooi 1-Stormvogels 1 a.18.10u.
KV Rooi 2-Prinses Irene 3 a. 16.45u.
KV Rooi 3-Flash 4 a. 15.25 u.

Odisco
Programma senioren 12/11:

SVOC '01 1 – Odisco 1 15.00u.
NDZW 2 – Odisco 2 10.15u.
De korfrakkers 5 – Odisco 3 16.15u.
Programma senioren 8/11:
Prinses Irene Mw1 - Odisco Mw 1 21.00u.        
Programma jeugd 11/11:
Corridor B1 – B1 15.35u.
D1 – Avanti D1 13.00u.
E1 – Tovido E1 9.30u.

De Lustige Spelers                        
Uitslagen:
                        
Olland 1 Neer 1 1-4
Olland 3 Olland 2 2-3
Schijndel 3 Olland 4 4-1        
Programma:                         
8/11: Olland 4 Heeze 2 20.00u.
11/11:Olland 1 Ell 1 20.00u.
14/11:Liempde 1 Olland 2 20.00u.

Fortuna '67
's-Gravenvoeren (B), Bear Trail
Mannen 15km Nederlands Kampioenschap
Pim van Grinsven 1.43.43
5/11 Valkenswaard, Valkenloop
Vrouwen35 Halve marathon
Astrid Keeren 1.51.28 (PR)
5/11 Veghel, Krollenloop
MannenTrim 10 Engelse mijlen
Pim van Grinsven 1.14.36 (PR)

Marathon van Rooi
Mannen <40        
Leon van de Rijt 2.47.32
Addie van der Vleuten 2.55.40
Rob van den Elzen 2.57.32        
Mannen 40        
Thijs Dekkers 2.66.11
Dennis vd Meulengraaf 3.15.52
Edwin Gelinck 3.18.32        
Mannen 50        
Peter Mijsberg 2.53.35
Dorus Jaspers 3.08.42
Marcel van Dinther 3.24.24        
Mannen 60        
Cees van Gageldonk 3.15.24
Gerard Kivits Loopgroep 3.35.37
Wim Hogentoren 3.42.02
Vrouwen <50        
Johanna Josten 3.22.08
Stefanie Nijman 3.53.28
Wally van Laarhoven 3.56.41
Vrouwen 50        
Jannet Lange 3.38.04
Anne Rindt 3.45.38
Jo Toebosch 3.48.17        
Estafette 2 personen        
Bart vervloed 03.14.51
Thijs Tielemans 03.16.01
Jelle Mud 03.41.23        

Estefette 3 personen        
Rinus van Dijck 03.01.13
Briek van Waes 03.51.00                        
Estefette 4 personen        
Jarno van Heeswijk 03.11.13
Anique v.d Ven 03.42.08
Piet van Schijndel 03.48.06
Estefette 5 personen                
Dreamteam 2.0 03.27.55
Hennie van Alebeek 03.46.41
Niene Nederveen 03.54.51        
Estafette 6 personen        
Conny vd Biggelaar 03.13.07
Rachel vd Pol 03.20.17
Guus van Kessel 03.23.21

Argo
Uitslagen
:
Hellas-Glana - C gemengd 11-1
PSV - C jongens 1-3
Zeester-Meerval - D1 19-3
TRB-RES - Dames 1 6-6
VZV Njord - Heren 1 8-6
Nayade - Heren 2 11-8
Programma 11/11:
D1 - DBD 15:30u.
C gemengd - Aegir 16:15u.
C jongens - DBD 17:00u.
B1 - PSV 17:45u.
Heren 1 - Thalassa 18:30u.
Heren 2 - VZV Njord 19:15u.
Zwemmen
Komend weekend en het weekend van 18 en 19 november staan de Brabantse Winter Kampioenschappen op het programma, die gehouden worden in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven. Namens Argo zullen daar 9 zwemmers aan deelnemen die 24 keer aan de start verschijnen. Aanvang zaterdag 13.30 uur en zondag 12.45 uur.

Bridgen
BC Rooi750
: A lijn: 1. Diny v.d. Biggelaar & Wilma van den Biggelaar 59,82%, 2. Theo Janssen & Robert Janssen 56,85%, 3. Nettie Hulsen & Harrie van Rijbroek 56,55%, B lijn: 1. Ria Habraken & Toon Habraken 61,90%, 2. Nelleke Kappen & Jeanne Swinkels 58,04%, 3. Willem Pieters & Rien Voets 56,55%. C lijn: 1. Riet van de Laar & Mia de Leijer 61,90%, 2. Hans Huijbers & Lenie van de Wall 60,42%, 3. Annette Termeer & Carla van de Wetering 56,55%.

B.C. "d'n einder '05": A lijn: 1. Rien en Helma v.d. Heuvel 67.50%, 2. Bert Foolen-Jan v.d.Velden 62.92%, 3. Mari en Nellie v.d.Vleuten 57.92% zie ook : www.bridgeclubdeneinder.nl

Inloop Bridgeclub De Beckart: 1. Riet Verstappen en Annie Kooymans 58.88%, 2. Zus v.d. Rijt en Riet v.d. Laar 57.77%, 3. Lena v. Acht en Hilda v.d. Kaden 53.70%, 4. Tiny v.d. Steen en Lies Vissers 50.00%. Iedere donderdagmiddag inloopbridge. Iedereen is welkom, ook als je geen bridgepartner hebt. Info 0413 474297.

BC de Meierij: A-lijn: 1. Nellie Vervoort en Nelly van der Vleuten 59.89%, 2. Mieke en Frans van de Ven 58.85%, 3. Riet en Ad Koevoets 57.29%, 4.Harry en Jan van Erp 56.77%. B-lijn: 1 Leny van Rooy en Mieke Raaimakers 60.83%, 2. Ans van de Laar en Frans van den Boomen 60.00%, 3. Jan Kastelijn en Jo Verhoeven 58.75%, 4. Wil van Rooy en Ans van de Vleuten 57.08%.

Bridgeclub J.V.G. 1 Hrn. Van Erp 66,67 % 2 Dms. R.v.d.Vleuten- N.Philipsen 59,90 % 3 Hrn.S.v.d.Kerkhof- R Kuipers en Dms .A.v .Genugten- W v. Gerwen 57,29 %.

BC 't Koffertje '94: A-lijn: 1. Ad van de Laar & Elvira Thijssen 69,10%, 2. An van Genugten & Wil van Gerwen 60,07%, 3. Tiny van der Steen & Lies Vissers 56,94%. B-lijn: 1. Nicole van de Berg & Theo van Geffen 64,50%, 2. Ben van der Steen & Christ Verhoeven 60,00%, 3 Nelly Derks van de Ven & Jo Renders 56,00%. Eindstand 2de cyclus: A-lijn: 1. Tonnie & Ton van Acht 58,67%, 2. Willem Pieters & Harrie van Rijbroek 57,85%. 3. Ad van de Laar & Elvira Thijssen 57,64%, 4. Hetty van Geffen & Wil Schilder 54,85%. B-lijn: 1. Nicole van de Berg & Theo van Geffen 55,89%, 2. Rietje Donker & Nelly van Zon 54,68%, 3. Ben van der Steen & Christ Verhoeven 53,94%. 4. Jos van Bommel & Jan Verbunt 53,30%.

Bridgeclub De Neul: A-lijn: 1. Harrie van Erp en Harry Hutschemakers 61.11%, 2. Cor van Gerwen en Toon van der Vleuten 59.72%, 3. Mia de Leijer en Sjane van der Vleuten 56.25%. B-lijn: 1. Marielle Knippen en Fons Raaijmaakers 62.92%, 2. Diny van Erp en Joke van de Laak 57.97%, 3. Jo Evers en Jo Kremers 54.62%. C-lijn: 1. Wilmien van Gastel en Albert van Gastel 62.92%, 2. Hannie de Laat en Zus van de Rijt 58.33%, 3. Annie Lathouwers en Gonnie de Poorter 57.08%. D-lijn: 1. Riet Meijs en Truus Vissers 63.54%, 2. Ans van de Vleuten en Ger Vervoort 61.46%, 3. Liesbeth Bekkers en Ria Verboort 60.83%.
Uitslag 2e competitieronde: A-lijn: 1. Harrie van Erp en Harry Hutschemakers 59.75%, 2. Cor van Gerwen en Toon van der Vleuten 53.05%, 3. Ria Habraken en Toon Habraken 51.66%. B-lijn: 1. Heleen Voets en Christ Verhoeven 56.32%, 2. Diny van Erp en Joke van de Laak 55.60%, 3. Anja Lafleur en Els Raaijmaakers 54.24%. C-lijn: 1. Hannie de Laat en Zus van de Rijt 56.60%, 2. Wilmien van Gastel en Albert van Gastel 55.75%, 3. Mies Stroeken 53.65%. D-lijn: 1. Ans van Bakel en Riky van de Schoot 58.88%, 2. Riet Meijs en Truus Vissers 55.96%, 3. Liesbeth Bekkers en Ria Verboort 54.85%.


35 / 36

Woensdag 8 november
Dansen in de Ontmoeting

Odendael

Lezing: beinvloeding door energie?
Boskant

Vrijdag 10 november
Dag van de Mantelzorg

Op de jaarlijkse 'Dag van de Mantelzorg' staan de mantelzorgers centraal. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd om de mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.

Dag van Respect ook in Rooi
Mariëndael

The Joy Ranjapong party
Jeugd disco The Joy

Pupquiz Gitaarvereniging Ancora
De Loop'r

Film: Eye in the sky
Mariëndael

Zaterdag 11 november
Sint Maarten

Nederland

Elf-elf bal
De Beurs

Jaarlijkse schoonmaak nestkastjes
Kinderboerderij de Kienehoef

Vogeltentoonstelling
KV Rooi

Zondag 12 november
Familiedag Sunrise

De Beurs

Optreden Rooise Dommelklanken en Duo Cens
Knoptoren

Destination Bluesband
De Ossekop

Canto Ostinato
Martinuskerk

Vogeltentoonstelling
KV Rooi

Dinsdag 14 november
Wereld Diabetes Dag

Wereld Diabetes Dag werd in 1991 door de Internationale Diabetes Federatie (IDF) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geïntroduceerd als reactie op de alarmerende toename van diabetes over de hele wereld. Het doel van Wereld Diabetes Dag is aandacht en begrip te vragen voor diabetes, die wereldwijd epidemische vormen aanneemt, onder volwassenen maar ook onder kinderen.

Meditatie
Boskant

Woensdag 15 november
Dansen in de Ontmoeting

Odendael

Donderdag 16 november
Biergilde

De Ossekop

Vrijdag 17 november
Workshop: Manifesteren

Boskant

Optreden 't Akkoordje
Odendael

Zaterdag 18 november
Jubileumtochten 50 jaar OLAT

De Vresselse Hut

Expositie FotoclubRooi
Atrium aan het Hof van Rode

Casino avond
't Kerkpleintje

Faut Feesie Skrothupke
Café Oud Rooy

Zondag 19 november
Intocht Sinterklaas

Sint-Oedenrode

Muziek: de Mandogita's
De Gasthuishoeve

The Bluesshufflers
De Ossekop

Jubileumtochten 50 jaar OLAT
De Vresselse Hut

Dinsdag 21 november
Puur-Gevoel Basis training

Beelstraat 28

Woensdag 22 november
Contact maken met je diepste gevoel

Boskant

Dansen in de Ontmoeting
Odendael

Vrijdag 24 november
Stichting Toegankelijk Meierijstad geeft symposium

Pieter Brueghelhuis Veghel

Klompenklets
De Beurs

Keez Toernooi Samenloop voor Hoop
De Vriendschap

Lezing Kristien Hemmerechts
De Knoptoren

Zaterdag 25 november
Pietenhuis

Borchmolendijk 7

Bandeville
De Ossekop

Steeltip darttoernooi
't Kerkpleintje

Zondag 26 november
Koopzondag

Sint-Oedenrode

Pietenhuis
Borchmolendijk 7

Maïscross
Everse

Driedorpencross
Eerdse bossen

Concert Dennis van der Sanden en Trio d'Antonet
Kasteel Henkenshage

Rikken en Jokeren
Dorpsherberg

Alle Torens Verzamelen
Knoptoren

Woensdag 29 november
Pietenhuis

Borchmolendijk 7

Dansen in de Ontmoeting
Odendael

Donderdag 30 november
't Onderonsje

Damiaancentrum

Vrijdag 1 december
Keeztournooi Surprise-editie

De Loop'r

Zaterdag 2 december
Pietenhuis

Borchmolendijk 7

Softtip dart toernooi
Café 't Kerkpleintje

Titelveiling
De Gouden Leeuw

Surprise Kaarten
De Beckart

Dansen in de Ontmoeting
Odendael

Zondag 3 december
Winterwandeling Heem-natuurgroep

Markt

Bourbon & Blues met Hans Offringa
De Ossekop