DeMooiRooiKrant

24 mei 2017

DeMooiRooiKrant 24 mei 2017


'De Neul' verheugd met miljoenen

Foto: Henri van Hoorn

Sint-Oedenrode - Het College van Burgemeester en Wethouders presenteerde afgelopen donderdag 'Mijlpalen van Meierijstad'. In dat document staat wat er de komende jaren wordt uitgegeven om de nieuwe gemeente draaiende te houden en te verbeteren, maar vooral ook hoe dat verdeeld wordt. Sint-Oedenrode kreeg goed nieuws op het bord. De gemeente gaat namelijk twee miljoen investeren in het opknappen van zwembad De Neul en hetzelfde bedrag spenderen aan de aanleg voor kunstgras bij VV Rhode. Tom van Wanrooij van gebruikersraad zwembad De Neul en Rhode voorzitter Wim van Meijl zijn zeer verheugd.

"Afgelopen 1,5 jaar hebben wij geïnvesteerd in de relatie met de gebruikers onderling, de bedrijfsleiding van het Sportbedrijf en wethouder Van der Pas. In gesprekken met hen hebben wij formeel en informeel gesproken over de doelstelling van de samenwerking tussen vereniging en het belang voor de leefbaarheid van Sint-Oedenrode dat onze doelen worden behaald. Met dit beleidsstuk van het College en coalitie zien wij voor de komende vijf jaar een mooie gelegenheid om zwembad De Neul weer bij de tijd te maken", zegt Van Wanrooij, die zegt verrast te zijn over het concrete budget. Volgens Van der Pas wordt het zwembad in 2019 op de schop genomen. Wat er precies op de rol staat, weet de voorzitter van de gebruikersraad niet. "Zover bij ons bekend is er ook geen recent rapport over de status van het zwembad. Hierover zullen wij de komende weken meer inzicht in proberen te krijgen. Tevens is voor ons onduidelijk voor welke periode de aankomende onderhoudswerkzaamheden zijn."
Voor de verenigingen in De Neul lijkt er voorlopig niets te veranderen. In 2018 zal er volgens Van Wanrooij een onderzoek komen naar de bezetting van de overdekte zwembaden in Meierijstad. Dit kan direct of indirect gevolgen hebben voor de beschikbaarheid en bezetting van De Neul. Het samenwerkingsverband blijft dus actief om voor de gebruikers en inwoners van Sint-Oedenrode en omgeving het beste te behouden. "Op korte termijn heeft de gebruikersraad een overleg met de wethouder en beleidsadviseur sport over de samenwerking in de toekomst", voegt de Rooienaar toe. "De verenigingen zijn ook reeds uitgenodigd voor het Sportcollectief Sint-Oedenrode en de oprichting van de Sportraad Meierijstad. Voor andere gebruikers is de Gebruikersraad de spreekbuis voor de gemeente. Wij behartigen de belangen voor de natte sport, recreatie en onderwijs in Sint-Oedenrode."

Enkele meters verderop huist voetbalclub Rhode. Die vereniging is volgens voorzitter Wim van Meijl niet alleen tevreden over het feit dat er een oplossing komt voor de problematiek van de huidige velden, maar eveneens is met blijdschap gereageerd op het feit dat deze in De Neul wordt gerealiseerd.
Even terug in de geschiedenis: medio 2013 is Rhode in overleg gegaan met de gemeente om tot een oplossing te komen voor de kwaliteit van de velden en het tekort aan capaciteit (Rhode blijft een groeiende vereniging, waar met name het aantal meisjes- en damesteams toeneemt). Naar aanleiding van deze situatie start een werkgroep die, in overleg met de gemeente, de mogelijkheden voor een oplossing onderzoekt. De gemeenteraad bezoekt in november 2013 De Neul en onderschrijft de problemen.
Eind 2014 presenteert de werkgroep aan het bestuur en leden van Rhode een plan voor de aanleg van kunstgras op De Neul. Dit voorstel is in overleg met de gemeente opgesteld en lijkt realistisch en betaalbaar. Echter, op 10 en 11 januari 2015 loopt de Dommel over, waardoor het gehele sportpark onder water komt te staan. Deze overstroming zet de gemeente op een ander spoor: kunstgras op de Neul is een risico in verband met kans op overstroming en mogelijke natuurschade. De gemeente haalt een streep door de plannen van de werkgroep en gaat onderzoeken of verplaatsing van Rhode naar sportpark De Kienehoef haalbaar is. Bestuur en leden van Rhode zijn verrast door deze wending, maar gaan akkoord met de planvoorbereiding voor verhuizing, ondanks dat Rhode liever op de Neul blijft.
In 2015 start een onderzoek voor verplaatsing van Rhode naar een centraal sportpark op de Kienehoef. Uiteindelijk leidt dit onderzoek tot veel vragen met betrekking tot de financiële haalbaarheid. De besprekingen en de besluitvorming hierover kosten zoveel tijd, dat de gemeente Sint-Oedenrode geen zelfstandig besluit meer kan nemen in verband met de fusie tot Meierijstad. Volgens Van Meijl tot grote teleurstelling van Rhode, omdat de problemen op de Neul alsmaar blijven voortbestaan.
"Het bestuur van Rhode heeft direct nadat het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders van Meierijstad was geïnstalleerd, opnieuw de draad opgepakt en de besprekingen hervat met de nieuwe wethouder van sport, Coby van der Pas", vertelt de Rhode voorzitter. "Het bestuur drong aan om op redelijke termijn tot een besluit te komen, waarbij voor Rhode een oplossing op De Neul nog steeds bespreekbaar is. Van der Pas is met voortvarendheid aan de slag gegaan en heeft de problemen van Rhode meegenomen in de uitwerking van het coalitieakkoord. Met tevredenheid heeft Rhode kennis genomen van de plannen van het gemeentebestuur om een oplossing te realiseren op De Neul."
In 2017 wordt gestart met de voorbereiding en in 2018 ligt er kunstgras. Op korte termijn wordt er een werkgroep geformeerd waarin de plannen worden voorbereid die vervolgens aan de leden worden voorgelegd. Belangrijkste bespreekpunt hierbij is: op welke velden komt er kunstgras?

Onder het motto 'Meierijstad zijn we samen' wordt in het document uitgelegd wat de gemeente voor de komende jaren aan doelstellingen heeft en hoe ze die wil gaan uitvoeren. Dat gaat over gebieden zoals bestuur en ondersteuning, veiligheid, verkeer - vervoer en openbare ruimte, economie, onderwijs, sport en cultuur, sociaal domein, volksgezondheid en milieu, volkshuisvesting - ruimtelijke ontwikkeling - en stads- en dorpsvernieuwingen. Uiteraard horen daar ook financiële cijfers bij. Die worden eveneens in dit document getoond. U kunt het document vinden op www.mooirooi.nl

Foto: Hans van den Wijngaard
Jeroen van Stiphout (l) en Gerald Kluijtmans (r) Foto: Hans van den Wijngaard

Maar liefst twee ondernemers zijn zaterdag ondernemer van het jaar geworden in de Beckart in Nijnsel. Gerald Kluijtmans werd in de categorie Business to Consumer uitgeroepen tot winnaar en Jeroen van Stiphout viel die eer ten deel in de categorie Business to Business. De prijzen die bij de titels hoorden werden uitgereikt door Jan Goijaarts, de wethouder voor Economie van Meierijstad.

In totaal waren er in elke categorie drie ondernemers genomineerd voor de finale. In de categorie Business to Consumer, de detailhandel, waren dat Gerald Kluijtmans van Slagerij Kluijtmans, Mari van Liempd en Ed Steenbakkers van Forum en Silvie van der Schoot van bloembinderij Keizerskroon. In de categorie B2B waren dat Peter Voss van Baderie Voss, Jeroen van Stiphout van Bouwbedrijf van Stiphout en Maarten van Hoof van Van Hoof zacht fruit en asperges.

De spanning ontlaadde zich bij Gerald Kluijtmans in het in een schreeuw uiten van de kreet "geweldig!, geweldig!", toen de jury hem uitriep tot ondernemer van het jaar. Na afloop geeft Gerald aan dat hij enorm blij is met de waardering. "Je doet elke dag je werk vol ambitie en met passie en dan is zo'n titel een mooie kroon op het werk". Toen presentator Arthur Friesinger aan het begin van de avond aan de kandidaten vroeg hoe zij zich zaterdag op de avond voor hadden bereid, antwoord Gerald nog "de spanning komt nu pas. Maar het was wel leuk om te horen dat veel klanten me succes wensten. Het zijn juist die klanten waarvoor je het uiteindelijk doet".

Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard

Ook Jeroen van Stiphout was trots en blij met zijn titel. "Nee ik had het niet verwacht, ik was heel blij dat we bij de laatste drie zaten. Ik zal de titel dan ook met trots uitdragen. Dat begint maandag al met worstenbrood voor het personeel. Dat heb ik ze beloofd en belofte maakt schuld". Ook over de werkwijze van de jury waren de beide winnaars zeer te spreken. "Na het invullen van een algemene vragenlijst, hebben studenten van Avans hogeschool onze bedrijven nader bekeken. Daarna kwam de vakjury nog aanvullende vragen stellen.

De juryrapporten waren duidelijk: "Gerald weet als ambachtelijk slager dat hij zich moet onderscheiden, anders gaan klanten voor hun vlees naar de supermarkt. Door de klant centraal te stellen en met een eigen worstenmakerij en het zelf roken van de hammen benut hij kansen, maar creëert Gerald die kansen ook voor de klant. Hij speelt bijvoorbeeld in op de vraag naar kant en klare maaltijden, door die in het assortiment op te nemen". Ook voor Jeroen van Stiphout had de jury lovende woorden: "Tijdens de crisis in de bouw, zag Jeroen mogelijkheden door bouwbedrijven met specialisaties, die het eigen bedrijf nog niet had over te nemen. Daardoor kon Van Stiphout inschrijven op specifieke bouwprojecten". Maar ook de kansen die van Stiphout biedt voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt speelden een rol in de uiteindelijke keuze van de jury.


Jeroen van Stiphout (l) en Gerald Kluijtmans (r) Foto: Hans van den Wijngaard

Maar liefst twee ondernemers zijn zaterdag ondernemer van het jaar geworden in de Beckart in Nijnsel. Gerald Kluijtmans werd in de categorie Business to Consumer uitgeroepen tot winnaar en Jeroen van Stiphout viel die eer ten deel in de categorie Business to Business. De prijzen die bij de titels hoorden werden uitgereikt door Jan Goijaarts, de wethouder voor Economie van Meierijstad.

In totaal waren er in elke categorie drie ondernemers genomineerd voor de finale. In de categorie Business to Consumer, de detailhandel, waren dat Gerald Kluijtmans van Slagerij Kluijtmans, Mari van Liempd en Ed Steenbakkers van Forum en Silvie van der Schoot van bloembinderij Keizerskroon. In de categorie B2B waren dat Peter Voss van Baderie Voss, Jeroen van Stiphout van Bouwbedrijf van Stiphout en Maarten van Hoof van Van Hoof zacht fruit en asperges.

De spanning ontlaadde zich bij Gerald Kluijtmans in het in een schreeuw uiten van de kreet "geweldig!, geweldig!", toen de jury hem uitriep tot ondernemer van het jaar. Na afloop geeft Gerald aan dat hij enorm blij is met de waardering. "Je doet elke dag je werk vol ambitie en met passie en dan is zo'n titel een mooie kroon op het werk". Toen presentator Arthur Friesinger aan het begin van de avond aan de kandidaten vroeg hoe zij zich zaterdag op de avond voor hadden bereid, antwoord Gerald nog "de spanning komt nu pas. Maar het was wel leuk om te horen dat veel klanten me succes wensten. Het zijn juist die klanten waarvoor je het uiteindelijk doet".

Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard

Ook Jeroen van Stiphout was trots en blij met zijn titel. "Nee ik had het niet verwacht, ik was heel blij dat we bij de laatste drie zaten. Ik zal de titel dan ook met trots uitdragen. Dat begint maandag al met worstenbrood voor het personeel. Dat heb ik ze beloofd en belofte maakt schuld". Ook over de werkwijze van de jury waren de beide winnaars zeer te spreken. "Na het invullen van een algemene vragenlijst, hebben studenten van Avans hogeschool onze bedrijven nader bekeken. Daarna kwam de vakjury nog aanvullende vragen stellen.

De juryrapporten waren duidelijk: "Gerald weet als ambachtelijk slager dat hij zich moet onderscheiden, anders gaan klanten voor hun vlees naar de supermarkt. Door de klant centraal te stellen en met een eigen worstenmakerij en het zelf roken van de hammen benut hij kansen, maar creëert Gerald die kansen ook voor de klant. Hij speelt bijvoorbeeld in op de vraag naar kant en klare maaltijden, door die in het assortiment op te nemen". Ook voor Jeroen van Stiphout had de jury lovende woorden: "Tijdens de crisis in de bouw, zag Jeroen mogelijkheden door bouwbedrijven met specialisaties, die het eigen bedrijf nog niet had over te nemen. Daardoor kon Van Stiphout inschrijven op specifieke bouwprojecten". Maar ook de kansen die van Stiphout biedt voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt speelden een rol in de uiteindelijke keuze van de jury.

Jaargang 7 • Week 21 • Woensdag 24 mei 2017

Formido
Roxs elektro world

Wovesto gaat fuseren met Huis & Erf

Nu staan auto's aan de zijkanten van de Postdijk geparkeerd.

Op 17 mei vond er zowel in Sint-Oedenrode als in Schijndel een algemene ledenvergadering plaats. Hierin stemden de leden van beide woningbouwverenigingen met zeer ruime meerderheid in met het voornemen tot fusie van de twee corporaties.

Voorbereidingen
Deze uitslag is het resultaat van voorbereidingen in de afgelopen twee jaar. Daarin hebben ronde tafel gesprekken plaatsgevonden met de leden, zowel gezamenlijk als per corporatie. Ook vond op 19 april jl. een gezamenlijke ledenvergadering plaats waar de voordelen van de fusie zijn toegelicht.

Huurdersorganisaties en gemeenten
In deze periode van twee jaar voerden Huis & Erf en Wovesto ook gesprekken met de huurdersorganisaties van de twee corporaties en de gemeenten Meierijstad en Sint-Michielsgestel, het werkgebied van beide corporaties. Om tot fusie over te gaan worden de huurdersorganisaties en gemeenten om een zienswijze gevraagd.

Samengaan levert voordelen op
Samen hebben Wovesto en Huis & Erf ruim 5000 sociale huurwoningen in Sint-Oedenrode, Olland, Nijnsel, Boskant, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Gemonde, Berlicum, Den Dungen en Vught. De corporaties willen fuseren omdat zij samen meer investeringskracht hebben. Ook hebben de corporaties samen meer kennis in huis en kunnen zij gezamenlijk beter aan de eisen van de Woningwet voldoen. Door te fuseren verwachten de corporaties efficiënter te kunnen werken. Dit levert een besparing op van een half miljoen tot een miljoen op de totale bedrijfslasten.

Fusieplan
De leden stemden in met de fusie. Dat betekent dat de corporaties de komende tijd een fusie plan gaan uitwerken. Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het ministerie. Het voornemen van de corporaties is om per 1-1-2018 te fuseren.

Wat betekent dit voor de huurders?
Uiteraard houden de corporaties de huurders op de hoogte van de voortgang. De vorderingen van de fusie zijn voor iedereen te volgen op de websites van de corporaties.

CDA: snel carpoolplaats aan Postdijk

Het wordt steeds drukker met parkerende auto's in de omgeving van de Noordelijke Randweg en de Postdijk in Sint-Oedenrode. Wat het CDA betreft had er in de schaapsweide, zoals het gebied nabij de A50 in de volksmond heet, deze zomer al een carpoolplaats gerealiseerd moeten zijn. Omdat dit nog niet is gerealiseerd, rammelt de partij aan de poort bij het College.

Volgens het CDA moet de carpoolplaats er snel komen om daarmee de verkeersveiligheid een boost te geven. Anderzijds om de overlast voor omwonenden tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Het CDA heeft begrip voor het feit dat in een nieuwe fusiegemeente het stof nog moet neerdalen en zaken tijd kosten, maar aan veiligheid mag daarbij niet worden getornd", schrijft de partij in een persbericht.

Inmiddels is 2017 nagenoeg halverwege en realisering van een carpoolplaats nog immer niet in zicht. "Onze fractie is teleurgesteld over de trage gang van zaken. Al in 2016 waren de financiële middelen voorhanden, maar de laatste maanden hoorden we maar niks meer. Mede door de aantrekkende economie is het druk geworden op de A50, dus laten we snel tegemoetkomen aan de wens voor carpoolplaatsen. Als mensen ons de weg wijzen naar oplossingen - in dit geval door te gaan carpoolen - moeten we toch niet afwachten? Verkeersveiligheid kun je bovendien niet even parkeren". aldus CDA'er Rien Verhagen. De CDA-fractie hoopt nu dat het tijdstraject van wethouder Van Rooijen werkelijkheid wordt. Dan wordt er eind september gestart met het uitvoerende werk en kan de nieuwe carpoolplaats nog dit jaar in gebruik worden genomen.

Auto's rijden je van de sokken

Foto: Jelle vd Brand

In het centrum wordt met regelmaat te hard gereden. Dat valt overdag nog wel mee, maar vooral 's avonds – als het wat rustiger is op straat – komen auto's ooit als gekken voorbij geraasd.

Mensen die op het terras zitten of door het centrum wandelen, zien dat vaak gebeuren. Onze nieuwe poll op deze website stelt een vraag over deze kwestie. Laat uw mening horen op www.mooirooi.nl.


Das is geen rover

Als dassenwerkgroep hebben we met verbazing kennis genomen van het artikel "Das rooft kievitsnesten leeg" in uw krant van 10 mei j.l. Daarin wordt de das neergezet als een dier dat stelselmatig eieren van weidevogels zou roven. Zonder dat deze typering door wetenschappelijk onderzoek of onderbouwing wordt ondersteund.

Het behoeft daarom om te beginnen enige nuancering en toelichting voor wat betreft de leefwijze van de das. De das is een scharrelaar, die na zonsondergang op voedseltocht gaat. Daarbij eet hij wat hij tegenkomt, vooral regenwormen omdat die overvloedig aanwezig zijn, maar ook slakken, insecten, vruchten en soms kleine zoogdieren. En ja, als een das tijdens zijn tocht een nestje met eieren tegenkomt dan zal hij die niet versmaden. Maar een das zal niet bewust op zoek gaan naar nesten van weidevogels, dat zou bovendien veel teveel energie kosten en te weinig opleveren. Ervaringscijfers van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer wijzen uit dat kievitlegsels in Brabant zich voor 80% op akkerland bevinden. En dat zijn niet bepaald voedselrijke biotopen voor de das. Mestonderzoek heeft aangetoond dat bovendien slechts sporadisch eieren worden gegeten (Badgers – E. Neal/C. Cheeseman) en dat predatie van eieren door dassen voor geen enkele vogelsoort een bedreiging vormt (Badger – T.J. Roper).

SOVON, Alterra en Landschapsbeheer Nederland hebben in 2005 een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar het effect van predatie op de weidevogelpopulaties (http://edepot.wur.nl/38288). Daaruit blijkt dat een groot aantal dieren weidevogellegsels prederen: vos, hermelijn, steenmarter, bunzing, egel, hond, wezel, kraai, kiekendief, havik, scholekster. De das wordt daarbij niet eens genoemd. Een citaat uit het rapport: Predatie vormt voor de populatie-ontwikkeling van weidevogels vooral een probleem in combinatie met andere verliesoorzaken.

Dieren in de natuur vergaren voedsel om in leven te blijven. Inderdaad, eten en gegeten worden. Mechanismen in de natuur zorgen ervoor dat er een zeker evenwicht is tussen predator en prooidieren, waardoor soorten niet uitsterven. En het kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn dat de overheid door ingrijpen deze natuurlijke processen gaat beïnvloeden. Want de mens is vooral degene die zorgt voor het massaal uitsterven van soorten.

Willy Thijssen
secretaris Stichting Dassenwerkgroep Brabant


Truckrun wordt nooit vergeten

Foto: Jos van Nunen

De jaarlijkse Truckrun vanuit Schijndel wordt vooral gegeven om mensen met een beperking een dag te schenken om nooit te vergeten. Dat is ook afgelopen zondag weer gelukt. Iets meer dan 150 trucks reden van dorp naar dorp met in iedere vrachtwagen een speciale gast. De reacties vanaf de straat waren hartverwarmend.

Zo rond 14.15u uur rolden de eerste trucks Sint-Oedenrode binnen. Dat ging niet bepaald onopgemerkt. Een kwartier van te voren waren de eerste geluiden in de verte al te horen. Vooral de luide claxons en alarmbellen van iedere truck werden benut. Hoe dichter bij Rooi, hoe oorverdovender het werd. Mensen trokken de straat op om te kijken waar het om ging en bijna allemaal bleven ze staan om te zwaaien. Eén ding is zeker, er werd volop teruggezwaaid vanuit de cabine. Ook de chauffeurs beleefden op die manier een onvergetelijke dag.
Bij de cafetaria van Peer van der Linden kregen de deelnemers een aangename verrassing. Op ladders stonden Peer en zijn team klaar om goodybags met leuke presentjes cadeau te geven. Geschonken door DA Drogist, Intertoys, Albert Heijn en cafetaria de Mert. Kijk voor meer foto's op www.mooirooi.nl

Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen

Restaurant De Volle Buik

Foto: Lisa vd Ven

Donderdagavond konden zo'n tachtig gasten genieten in restaurant de volle buik. Het restaurant was een eenmalig pop-up restaurant van groep acht van basisschool de Springplank. De kinderen van groep acht zorgden er samen voor dat iedereen met een voldaan gevoel weer de deur uit ging. Dit alles natuurlijk om zoveel mogelijk geld op te halen voor de kinderen op de Filipijnen, want daar gaat het om.

De kids van groep acht rennen met een beetje stress door de geïmproviseerde keuken. Om vijf uur komen de eerste gasten al en om kwart voor vijf is de stroom uitgevallen. Gelukkig heeft meester Emiel dit even later weer opgelost waardoor er rustig verder kan worden gekookt. De gasten die gereserveerd hebben voor deze avond staat een heerlijk drie-gangen menu te wachten dat samengesteld is door de kids. De laatste boodschappen worden nog even tegenover bij de Jumbo gehaald en de taken worden goed verdeeld. Tijd om de gasten te verwelkomen, te bedienen en te laten genieten.

Foto: Lisa vd Ven

Het idee is ontstaan door de meester en de leerlingen samen. Meester Emiel vertrekt deze zomer richting de Filipijnen om daar een school te bezoeken. De kinderen halen op deze manier geld op om zodat Emiel dat mee kan nemen en daar spullen kan kopen voor die kinderen. Een heel goed initiatief vinden de kinderen zelf.

En dat de kinderen het professioneel hebben aangepakt is meteen te zien. Van de menukaarten tot een welkomstbord en van kaarsjes tot mooi gevouwen servetten, aan werkelijk alles is gedacht. De gasten hebben de keuze uit verschillende gerechten die klaar worden gemaakt in de keuken. Af en toe is dat een klein beetje stressen, maar dat is niet erg. Zolang je maar naar elkaar blijft luisteren, benadrukt leraar Emiel.

Terwijl Lieve en Lotte de gastenlijst bijhouden staat Colin zich uit te sloven in de keuken. Ivar is inmiddels ook al aan het kokkerellen en Norbert loopt met de borden naar de gasten toe. Het restaurant zou zo iedere dag geopend kunnen worden...

Schaakles van échte schaakmeesters

Alweer voor de derde keer is het 'SKOSO Schaakspektakel' georganiseerd. Onder leiding van Femke van der Loo en Jeroen van der Cruijsen (SKOSO) en in samenwerking met drie vrijwilligers van de Rooise Dam- en Schaakvereniging hebben 26 kinderen enthousiast deelgenomen. Drie middagen zijn speciaal ingericht voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen van de groepen 5 en 6 van de zeven scholen die tot de stichting behoren.

Femke en Jeroen, die beiden zelf actief schaken, vonden het belangrijk dat deze kinderen eens op een andere manier en in een andere setting uitgedaagd zouden worden dan hoe dat dagelijks op school gebeurt. Zij hebben in het verleden zelf ervaren dat het strategische spel schaken veel vraagt van het denkvermogen, zoals analytisch, inzichtelijk en logisch denken, vooruit denken en veel onthouden, waarbij een goede concentratie van groot belang is. Kortom, een leerzaam spel vol uitdagingen, perfect geschikt voor deze slimme kinderen.

De leerlingen worden tijdens de bijeenkomsten uitgedaagd om te leren schaken en de opgedane kennis toe te passen in een schaaktoernooi. Daarnaast is het voor deze kinderen een mooie kans om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten én leren zij omgaan met verlies. Dat laatste is af en toe lastig, want dat zijn ze meestal niet gewend.

De eerste bijeenkomst zijn er masterclasses gevolgd om het spel te leren of om de bestaande kennis uit te breiden. De schakers van de club: René Dekkers, Bert de Laat en Jos van den Biggelaar hebben hier een belangrijke rol in gespeeld. Wat is er voor de kinderen nou leuker dan les krijgen van 'échte schaakmeesters'!

De tweede en derde keer werd een schaaktoernooi gehouden. De kinderen hebben, zowel met als zonder schaakklok, vele partijen tegen elkaar gespeeld. De winnaar van het toernooi is Thobian Leijtens uit groep 5 van basisschool Kienehoef. Hij ging naar huis met de wisseltrofee voor zijn school en de eerste prijs. De tweede prijs werd behaald door Hugo de Koning uit groep 6 van basisschool Dommelrode. En derde is Wieke Koster geworden uit groep 6 van basisschool Sint Antonius van Padua. Wat een prestatie, gefeliciteerd winnaars!

Verdere uitslagen: 4. Jaap Beemster, groep 5 basisschool de Kienehoef. 5. Joep Jansen, groep 5 Odaschool. 6. Maaike Habraken, groep 6 basisschool de Kienehoef. 7. Yara van Mill, groep 6 basisschool de Kienehoef. 8. Anne Sophie van Riel, groep 5 Odaschool. 9. Max Ketelaars, groep 6 basisschool Eerschot. 10. Ruth van den Hengel, groep 6 basisschool Sint Antonius van Padua.

Neem ook eens een kijkje op de website: http://www.rooisedam-enschaak.nl

Kinderboerderij geeft feest voor alle kinderen

Foto: Bart van der Heijden

Kinderboerderij Kienehoeve viert groot feest. Zondagmiddag 28 mei zijn alle Rooise kinderen welkom om het twintigjarig jubileum van de kinderboerderij te vieren.

In 1997 werd het toenmalig hertenkampje in park Kienehoef omgebouwd tot een volwaardige kinderboerderij. Na het ondertekenen van de notariële akte nam Stichting Kinderboerderij Kienehoeve het beheer van de nieuwe kinderboerderij over van gemeente Sint- Oedenrode.

Sinds de opening hebben veel Rooise vrijwilligers ongelofelijk veel tijd en moeite in deze prachtig gelegen boerderij gestopt. Gelukkig kon al snel worden samengewerkt met Stichting Dichterbij, een organisatie die zorg draagt voor de dagbesteding van mensen met een beperking. Deze groep mensen zijn van maandag tot en met vrijdag aanwezig en houden zich bezig met het voeren van de dieren, het schoon houden van de boerderij en omgeving. Dat alles onder begeleiding van medewerkers van Dichterbij.
Het onderhoud en alle activiteiten worden georganiseerd en ingevuld door bestuur en vrijwilligers van de kinderboerderij. Dankzij de sympathie van vele sponsoren is men, elk jaar opnieuw, in staat een aantal leuke activiteiten te organiseren en daarmee kinderen vertrouwd te maken met de dierenwereld.
Scholen komen vaak met kinderen (onderbouw). Deze krijgen via een speciaal daarvoor ontwikkeld lesprogramma inzicht in dieren en het nut daarvan. Heel leerzaam.
Kinderboerderij Kienehoeve beschikt al jaren over het hoogst haalbare Keurmerk Kinderboerderij en voldoet daarmee nog steeds aan alle daaraan gestelde eisen. Deze kinderboerderij is dus veilig!

Tijdens het twintigjarig verjaardagsfeest van zondag komt er een ballonnenclown, een popcornkar, een touwslager waarbij kinderen een eigen springtouw kunnen maken, er komt een mandenmaker die bezoekers aan het werk zet en kinderen kunnen leren vilten met wol.
Kortom, genoeg redenen om zondagmiddag een bezoek te brengen aan Kinder- boerderij Kienehoeve. De boerderij is open van 13.30 tot 17.00 uur en alle Rooise kinderen kunnen gratis met de activiteiten meedoen!


Frans de Baaij overhandigt eigen boek aan opvolger

Paul Meessen ontvangt van Frans de Baaij (r) het boek. Foto: Ilse van den Ham

Bij het beëindigen van de actieve carrière van Frans de Baaij als directeur-bestuurder van SKOSO per 1 augustus 2016, is het idee ontstaan om een bundel samen te stellen met daarin een beschrijving van zijn loopbaan en daarnaast een aantal thema's en artikelen over onderwijsontwikkelingen. Het project is gaandeweg wat uitgebreider geworden en de bundel is inmiddels uitgegroeid tot een boek van 140 pagina's met als titel 'Leiden als lerend kompas'.

In zijn onderwijsloopbaan heeft Frans de Baaij ervaren dat goed onderwijs stevig leiderschap vraagt in alle geledingen van de organisatie. Hij gaat in dit boek dan ook in op de wijze waarop zijn leiderschap zich heeft ontwikkeld. Dat beschouwt hij vanuit de context van de dynamische wereld van het onderwijs en in dialoog met de professionals waarmee hij mocht samenwerken. Leiderschap is in zijn visie geen statisch begrip maar dient steeds in te spelen op datgene wat nodig is in een maatschappij die volop in beweging is. De rode draad die Frans in dit boek zichtbaar heeft willen maken betreft organisatie- en leiderschapsontwikkeling in een verschuivend perspectief. Dat vraagt om leiding en koersbepaling, waarbij een zuiver kompas onontbeerlijk is.

Tijdens zijn afscheidsbijeenkomst in juli 2016 heeft hij kenbaar gemaakt het voornemen te hebben om dit boek aan medewerkers van SKOSO en andere belangstellenden aan te bieden als dank voor de mooie samenwerking. Het eerste exemplaar is op donderdag 18 mei overhandigd aan Paul Meessen, directeur-bestuurder van SKOSO en opvolger van Frans de Baaij, in aanwezigheid van de directeuren en staf van SKOSO. Voor geïnteresseerden is het boek ook verkrijgbaar via de website www.debaaij.nl en bij boekhandel 't Paperas in Sint-Oedenrode.


Kunst in Rooi: Sint-Oedenrode bruist van kunst

Tijdens het weekend van 27 en 28 mei gaat het in Sint-Oedenrode weer bruisen van de kunst. Dit tweejaarlijkse evenement wordt wederom georganiseerd door Petra Thoen en Lia Bekkers. Ruim veertig kunstenaars zullen hun werken laten zien aan een breed publiek. Velen zijn te vinden in en rond het centrum van Sint-Oedenrode. Er zijn verschillende kunstvormen- en stijlen te zien.

Maar ook buiten het centrum kunt u genieten van kunst. Zo is er in de Boskant aan de Hazelaarstraat het werk van Rita Bullens te zien. In Olland aan de Nieuwstraat vindt u het atelier van Rianne Brugmans. Zij opent haar atelier alleen op zondag 28 mei. In Nijnsel, aan de Vresselseweg 44, zijn meerdere kunstenaars aanwezig om hun werken te tonen.
Bij het Ar(T)senaal aan de Lindendijk 10 kunt u kennis maken met het werken in steen. Steenhandel Dune uit Volkel geeft hier uitleg over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het werken met steen. Hier kunt u op beide dagen uitleg krijgen over de diverse soorten stenen, over de hardheid, de specifieke kenmerken van de steen en hoe ze te bewerken zijn.
In het tuinatelier aan de Stompersstraat 16 geeft Petra Thoen graag uitleg over hoe creatief bezig zijn kan bijdragen aan je gevoelstoestand. Het is bijvoorbeeld een heerlijk middel om tot rust te komen maar ook om emoties te verwerken en gebeurtenissen in je leven een plekje te geven. Als demonstratie kan je tijdens Kunst In Rooi gratis je hart laten zien door in het tuinatelier je hart te komen teken, schilderen of plakken.
Op het Kerkplein is een tentoonstelling van de Stichting Open Mind te zien. Deze is georganiseerd door het Roois Kultuur Kontakt. Hier wordt het verhaal verteld van vluchtelingen die tien jaar in ons land verblijven. Tien jaar geleden zijn ze geïnterviewd door bekende Nederlanders en nu weer. Het zijn indrukwekkende verhalen met prachtige foto's daarbij. Kortom, het wordt een weekend met een grote diversiteit aan kunst: glaskunst, beeldhouwkunst, tekeningen, schilderijen en keramiek.
De deelnemende ateliers zijn te herkennen aan de vlag van Kunst In Rooi. De openingstijden zijn op zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis.
De deelnemers kunt u vooraf bekijken op de website: www.kunstinrooi.nl. Daar kunt u ook de plattegrond downloaden. Deze is tevens af te halen bij Mariëndael, bij het VVV in Sint-Oedenrode en bij de kunstenaars zelf. De organisatie hoopt veel belangstellenden te ontmoeten bij Kunst In Rooi 2017.

Meer dan 150 HavemanKunstwerken

Op 28 mei van 11.00 uur tot 17.00 uur is er tijdens de kunstroute Kunst in Rooi bijzonder veel te zien en te ervaren bij Tuincentrum Peppelhoeve aan de Liempdseweg en het Zaken- en Bestuurscentrum aan het Bastion.

Er zijn schilderijen en beelden van maar liefst 18 kunstenaars te zien. Daarnaast worden bij Peppelhoeve ook demonstraties van bijzondere technieken gegeven en is er een randprogramma met eten en drinken. Bij het Zaken- en Bestuurscentrum worden meer dan 75 beelden en schilderijen geëxposeerd waaronder de schilderijen van Leny Meulendijks uit Sint-Oedenrode. De overige schilderijen zijn zonder uitzondering bijzonder qua stijl en techniek en gemaakt door talentvolle kunstenaars die onder de vlag van HavemanKunst uit Sint Oedenrode hun werk exposeren.
Ed de Hoogd exposeert er zijn kleurrijke beelden die altijd weer een enorme aantrekkingskracht op de bezoeker hebben. Bij Peppelhoeve zijn beelden en schilderijen van maar liefst 11 kunstenaars te zien. Zo staan de buitenbeelden van Herman Deckers en Annejet van Stekelenburg in de beeldentuin, is de permanente expositie, met o.a. het werk van de Rooise Annemieke Berings te zien in de Clothingstore en zijn meerdere kunstenaars in en rond de modeltuinen actief aan de slag met het creatieve proces. Zo wordt er gewerkt met kunsthars, epoxy, bijenwas, verf en worden er bijzondere technieken toegepast.

Joosje: glas in lood ramen en schilderijen

Er komt weer een expositie aan. De glas in lood ramen en schilderijen van Joosje zijn te bezichtigen op 28 mei van 11.00 uur tot 17.00 uur.

In het kader van de kunstroute opent Joosje haar atelier voor publiek. Zij is afgestudeerd aan de academie voor beeldende kunsten in Rotterdam. Na de opleiding tot beeldhouwster is zij gaan schilderen en glas in lood ramen gaan maken. Het licht en de kleur in het glas stemmen je tot echt kijken, beleven, de schoonheid voelen. Dat voel je tot in je ziel. Ze zijn speels en aantrekkelijk om voor de ramen te hangen. In de schilderijen is het zoeken naar schoonheid. Een soort rust in de chaotische wereld. Ook daar is kleur heel belangrijk in. Door de jaren heen zijn er tentoonstellingen geweest in het hele land maar ook al vaker in Sint-Oedenrode. Iedereen is van harte welkom aan de van Homberghlaan 5.

Als dank naar Gers Pardoel

Foto:

Voor het goede doel Villa Pardoes haalden de leerlingen van basisschool De Kienehoef afgelopen maand een bedrag op van maar liefst €5775,- Om de school te bedanken zijn de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 uitgenodigd om een benefietconcert van Gers Pardoel bij te wonen.

Inmiddels zijn de leerlingen van groep 5 en 6 op 10 mei naar het benefietconcert geweest in Goirle. Bij binnenkomst kregen de leerlingen ranja, glittertattoos en een foto met het geldbedrag bij Pardoes. Het concert duurde anderhalf uur en was erg gezellig, feestelijk en laagdrempelig t.o.v. de artiesten en kinderen. Met z'n allen hebben ze genoten van de bekende melodieën van nummers zoals 'Ik neem je mee' en 'Als jij langs loopt'. Ook had Gers Pardoel nog wat andere artiesten geregeld. Na het concert kregen de kinderen weer drinken en een snoepje of fruit en mochten zij natuurlijk op de foto met Gers Pardoel. Op 31 mei zijn de leerlingen van groep 7 en 8 aan de beurt. Ook op school worden de leerlingen nogmaals bedankt. Deze week worden ijsjes aan de onderbouw uitgedeeld.


Genieten van het uitzicht boven in Knoptoren

Foto: Bart van der Heijden

Voor de zesde keer werd zondag de Torendag georganiseerd. Tijdens deze dag is er speciale aandacht voor de middeleeuwse torens en kerken in Peelland. Ook de bekende Knoptoren in Rooi is daar onderdeel van. De werkgroep activiteiten van De Knoptoren stelde de kerk open voor bezichtiging en beklimming.

Zo goed als iedereen kwam natuurlijk voor de beklimming. Volwassenen betaalden een kleine vergoeding, die geheel ten goede komt aan de in stand houding van de toren. Kinderen mochten gratis naar binnen. Vele bezoekers wilden vanuit de eeuwenoude kerk genieten van het unieke uitzicht. Na 154 traptreden kom je aan bij het uitzichtpunt van de Knoptoren. Hier zijn vier ramen waardoor je naar buiten kunt kijken. Zo kun je onder andere 's-Hertogenbosch en Tilburg zien bij helder weer. Gelukkig voor de bezoekers was het dan ook helder weer en hadden zij hun smartphones en camera's meegenomen om het unieke beeld vast te leggen.

Derk de Bruijn was als één van de vrijwilligers van de werkgroep aanwezig. Boven in de toren vertelde hij verhalen over de bijna zeshonderd jaar oude Knoptoren. Zo is de top van de toren vroeger een keer afgebrand en opnieuw opgebouwd en is in het jaar 1800 de 'knop' van de toren naar beneden gevallen. ''Het is een heel erg bijzondere toren en van binnen is er ook een heel aparte constructie van houten balken'', vertelt Derk, wijzend naar het midden, waar allerlei balken door elkaar heen lopen. ''Hoe hebben ze het toch kunnen bedenken hè?'', lacht hij. De komende maanden is De Knoptoren ook enkele zaterdagen open voor bezichtiging en beklimming. Dit zal zijn op zaterdag 27 mei, 3 juni, 24 juni, 1 juli en 8 juli. Een beklimming kost €2,00 per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar boven onder begeleiding van een volwassene.

Verwendag voor dames met diagnose kanker

Dit jaar houdt Lizet van Schoonheidssalon Eindeloos voor de zevende keer de jaarlijkse gratis Verwendag voor dames met de diagnose kanker.

Deze dag staat in het teken van ontspannen. Om er voor te zorgen dat de dames een gezellige maar vooral relaxte dag hebben kunnen ze genieten van een ontspannende behandeling en een creatieve workshop. Dit kan Lizet natuurlijk niet alleen. Daarom helpen deze toppers allemaal weer belangeloos mee: kapster Romy Strijbosch, Nance taarten, Steengoedkado Schijndel, You! Fashion for Women, restaurant Osteria, Mazzeltjes.nl, Helma Verkampen Pruik bij u thuis, Polleke creatief, Damesmode Caprice, Skeyndor, Pupa Milano, Care Cosmetics, Ici Paris xl Veghel en DeMooiRooiKrant. Alle hulp is welkom, dus heeft u een bedrijf en wilt u deze geweldige actie ook steunen? Neem dan contact op met Schoonheidssalon Eindeloos via onderstaand nummer.

Kent u of bent u een dame met de diagnose kanker? Dan kunt u uzelf of diegene opgeven door te bellen naar 0413-474234. Lizet wil graag de dames voorrang geven die op dit moment in het behandeltraject zitten zodat zij weer kracht op kunnen doen voor de volgende behandeling. De Verwendag is op donderdag 1 juni van 10.00 uur tot 14.00 uur bij Schoonheidssalon Eindeloos. Van Rijckevorsel van Kessellaan 15, 5491GD Sint Oedenrode.

Wijkvereniging Eerschot

Vrijdag 26 mei gaat wijkvereniging Eerschot weer gezellig een avondje jokeren en rikken. Dit alles natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje. Er wordt om 20.00 uur gestart in Meerschot.

Op dinsdag 30 mei gaat de vereniging een uurtje wandelen door het groene Rooi. Er wordt om 18.30 uur gestart bij Meerschot. Op woensdag 31 mei om 20.00 uur start de bingomachine weer. Leden onder de twaalf jaar zijn dan welkom onder begeleiding van een ouder. Wil je een gokje wagen? Kom dan gezellig naar Meerschot. De zaal wordt om 19.15 uur geopend. In de pauze is er een loterij.
Kinderen van groep 2 tot en met groep 8 die met het kinderreisje mee willen naar Ponypark Slagharen kunnen zich nog opgeven bij Patroeska tot 4 juni. Tel: 752781.

Op woensdag 14 juni is er weer de jaarlijkse straatspeeldag. Ook dit jaar is de Hertog Janstraat afgesloten. Op straat zijn er diverse spellen voor de kinderen maar hiervoor kan nog wel wat extra hulp gebruikt worden. Wil je komen helpen? Meld je dan aan bij Jos van der Heijden: 477363 of mail naar wijkverenigingeerschot@gmail.com. Voor de jeugd is dit een leuke manier om je maatschappelijke stage in te vullen.

Nieuwe stagiaire: Manon Swinkels

Manon Swinkels

Sint-Oedenrode - Mijn naam is Manon Swinkels (25) en voor vele van jullie een bekend gezicht van café D'n Dommel. Naast het tappen van biertjes studeer ik Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht en de komende drie weken ben ik werkzaam op de redactie van DeMooiRooiKrant.

Deze drie weken ga ik als een echte journalist aan de slag en je zult mij dan ook bij verschillende evenementen in het dorp treffen. Interviewen en het schrijven van persoonlijke verhalen is mijn passie en ik vind het dan ook ontzettend leuk dat ik mijn verhalen via deze weg met jullie mag delen. In september begint mijn stage van drie maanden bij DeMooiRooiKrant, dus jullie gaan de komende tijd nog veel van mij lezen.

Programma informatie

Rooi Actueel
Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen.
Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle andere programma's.


Rondje Rooi
Tot en met woensdag 31 mei staan op het programma: Veel belangstelling dodenherdenking 2017, Te voet naar St. Jan in Den Bosch, Toerrit met klassieke landbouw werktuigen door Meierijstad, Herdenking 15 jaar geleden overleden Bart de Graaff, Schoolvoetbaltoernooi leerlingen groep 8 bij Rhode, Buitententoonstelling "50 Ontmoetingen 10 jaar later".

Studio
Laan van Mariëndael 30A. Tel. 0413-471193

Muziek seizoen geopend

Foto:

Sint-Oedenrode – Dit weekend is het muziek seizoen in het Rooise centrum officieel geopend. Seniorenorkest Dommelvolk trapte af op de kiosk. De komende weken en maanden gaan meerdere muziekgezelschappen er optreden.

De kiosk is er speciaal voor geprepareerd. Het Centrummanagement maakte zich hard voor het verwijderen van de leilindes. Een goede keuze, want tijdens het concert van het Dommelvolk werd duidelijk waarom ze een doorn in het oog waren. Dit keer waren de muzikanten wél te zien, vanaf de terrassen aan beide kanten van de Markt. Dat zorgde voor verbinding en een open karakter.

"Het was altijd ver fietsen naar Nijnsel"

Marco Thijssen staat graag aan de toog van zijn eigen Vresselse Hut Foto: Hans van den Wijngaard

Marco Thijssen wordt in augustus vijftig en woont al zijn hele leven in Sint-Oedenrode. Hij is dan op 9 september zeker aanwezig bij de reünie van de vijftigjarigen van dit jaar. Het bijzondere is dat Marco niet alleen als Abraham op het feest in de Vresselse Hut zal zijn, maar ook als gastheer, want al sinds 1991 is hij de uitbater van het zalencentrum aan de Vresselseweg.

"Ik heb altijd hier op Vressel gewoond. Ik woon nu als derde generatie hier, mijn opa boerde hier en mijn vader heeft er een horecagelegenheid van gemaakt", vertelt Marco als ik hem vraag naar zijn schooltijd. "Ik vond het altijd ver fietsen naar Nijnsel, want ondanks dat we hier net zo ver van Breugel als van Nijnsel wonen, zijn we altijd op Nijnsel georiënteerd geweest. Ik kwam vaak te laat en was ook zeker niet de gemakkelijkste leerling op school. Ik heb dan ook vaak op de gang gestaan", herinnert Marco zich zijn schooltijd. Na de lagere school ben ik naar de LTS gegaan en volgde een chauffeursopleiding. Toch heb ik maar drie jaar als chauffeur gewerkt, want toen ben ik hier in de zaak gekomen".

"Natuurlijk ben ik blij dat het Abraham en Sarahfeest dit jaar bij de Vresselse Hut wordt gehouden", antwoordt Marco. "Ook vorig jaar heb ik een aanbieding aan de organisatie van dat jaar gedaan, toen is het niet gelukt, dit jaar gelukkig wel. Wij gaan met ons team geen honderd en geen honderdvijftig, maar wel tweehonderd procent ons best doen om het feest te laten slagen. Dat zit in de aard van ons team en als er dan ook nog eens een keer alleen maar Rooise mensen komen, dan is dat natuurlijk een extra stimulans om het meer dan goed te doen".

Ondanks dat Marco niet in de organisatie van de reünie zit, heeft hij bij dit feest toch wat meer contacten met de organisatie dan bij de andere feesten en partijen. "Ik kom er achter dat er bij een feest veel meer komt kijken dan dat ik altijd ervaar. Natuurlijk hebben we als team zicht op wat er bij een feest hoort. Maar het regelen van een fotograaf en het verzorgen van de uitnodigen om maar eens wat te noemen zijn allemaal dingen die normaal altijd aan ons voorbij gaan", zo sluit Marco af.


14 / 36

Historische beelden week 21:
Herkent u de mensen op deze foto? Wij horen het graag van u. Mail naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop gerust eens binnen bij ons op kantoor: Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Oplossingen historische beelden week 20:
Helaas hebben wij deze week geen oplossingen mogen ontvangen.

Oplossingen historische beelden week 14:
Volgens mij is de foto gemaakt tijdens de overdracht van de collecte van de Sint Vincentiusvereniging aan de geestelijke Andries v.d. Heijden. De man links op de foto is zijn vader Martinus Oerlemans en de man tweede van rechts onder is Driek Wijnen.

De heer Oerlemans


Hallo, ik ben Amor, een stoere Stafford reu van ruim 5 jaar oud. Hiervan zit ik al ruim 4 jaar in het asiel. Ik ben al vaker asieldier van de week geweest en nu wordt het toch echt de hoogste tijd dat dit de laatste keer is. Ik ben het liefst de hele dag actief bezig. Ik hou van wandelen, rennen, springen, zwemmen, spelen en knuffelen. Ik heb energie voor tien dus ben op zoek naar een baasje dat ook graag actief bezig is. Ik heb ook iemand nodig die duidelijk leiding kan geven. Op andere honden reageer ik niet of nauwelijks tijdens het wandelen. Bij voorkeur word ik geplaatst bij een baasje zonder andere honden of katten en geen kleine kinderen. Wie komt mij na 4 jaar asiel ophalen? Ik sta ook op www.dierenasiels.com en www.facebook.com/hokazo!

Dierenopvangcentrum Hokazo - Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden - tel. 0413-260546 - e-mail: admin@hokazo.nlwww.hokazo.nl


Kiki Mettler: een trotse en gevoelige perfectionist

Foto: Georgette van Gerven

Kiki Mettler is met haar 21 jaar nog een jonge spring-in-'t-veld. Al van jongs af aan zingt zij en maakt ze muziek. "Vorig jaar ben ik afgestudeerd aan de opleiding marketing, communicatie en evenementen in Eindhoven. Nu wil ik me helemaal richten op mijn muziek." Daar hoort natuurlijk een EP bij.

De jonge muzikante lijkt wat zenuwachtig. Maar dat is al snel verdwenen wanneer zij over haar muziek begint te vertellen. "Het klinkt als een cliché maar ik zing al heel mijn leven. Dat heb ik denk ik van mijn moeder. Zij heeft altijd in een koor gezongen. Mijn zusje is eveneens muzikaal maar zo intensief als ik is niemand er mee bezig."

The Voice of Rooi
Toen Kiki zeventien was deed ze mee aan The Voice of Rooi. Met succes. Ze won namelijk. Sindsdien timmert Kiki hard aan de weg om haar muziek aan iedereen te laten horen. "Ik heb de afgelopen twee jaar heel veel gespeeld. Wat dat betreft ben ik wel blij dat ik nu klaar ben met mijn studie. Ik moest de laatste tijd regelmatig om uitstel vragen en dat is niet altijd fijn."

Foto: Reza Lesteluhu

Voor de singer songwriter is inmiddels een spannende tijd aangebroken. Komende vrijdag brengt ze haar eerste EP uit. Kiki heeft eigenlijk niet meer nodig dan een akoestische gitaar, een barkruk en een microfoon maar deze keer doet ze het anders. Ditmaal treedt zij op mét band, iets wat zij zelf onwijs spannend vindt. "Wanneer ik alleen sta kan ik mezelf corrigeren en heb ik alles in eigen hand. Met een band moet je veel meer op elkaar inspelen en moet alles van te voren op elkaar worden afgestemd. Dat maakt het voor mij ingewikkelder omdat het nieuw is, maar het is natuurlijk ook een enorme uitdaging."

Release-party
Voor de release-party van de EP wilde Kiki wat anders doen dan anders. "Ik werk al een tijdje bij PopEi in Eindhoven. Daar heb ik twee keer een half jaar stage gelopen en ik vind het een heel toffe plek. Het is heel fijn dat ik heb kunnen regelen dat mijn release-party hier is, want het voelt toch een beetje als thuis."

Uiteindelijk wil Kiki het liefst alle grote festival langs. "Deze zomer ga ik touren en in september start de Popronde waarvoor ik ben geselecteerd. Dan heb je drie maanden de kans om op te mogen treden in allerlei verschillende steden. Ik hoop zo dat er dan nog meer mensen naar mijn geluid komen luisteren. Natuurlijk ben ik daar wel een klein beetje zenuwachtig voor maar ik ben vooral een trotse perfectionist die hoopt dat er heel veel mensen van mijn muziek gaan genieten," vertelt de jonge muzikant.


Wifi specialist aan het woord

Kwaadaardige software probeert uw computer, smartphone of tablet te bereiken om vervolgens misbruik te maken van uw gegevens. Een virusscanner en een firewall beschermen uw bestanden op software niveau. Het is echter ook heel belangrijk om je "fysieke toegang" goed te beveiligen zegt Wifi specialist VETM, Michel van Eert. Let daarnaast goed op als je gebruik maakt van een openbaar Wifi netwerk.

Hoe kan er toegang worden verkregen tot mijn Wifi netwerk?
Iedereen die binnen bereik komt van uw Wifi netwerk kan proberen om uw gebruikersnaam en wachtwoord te kraken. Lukt dit of blijkt uw netwerk helemaal niet beveiligd; dan heeft diegene toegang tot uw netwerk en alles wat daarop aangesloten is.

Hoe kan ik mijn Wifi netwerk beter beveiligen?
"De meeste apparaten lijken tegenwoordig unieke Wifi netwerknamen en wachtwoorden te hebben maar dit zijn in feite bekende reeksen" ,zegt van Eert. Pas deze Wifi netwerknaam dan ook altijd aan en kies een naam welke niet direct wijst naar de eigenaar. Kies een sterk WPA2 Wifi wachtwoord met hoofd- en kleine letters, cijfers en een speciaal teken.

Het gevaar van openbare Wifi netwerken en hoe kan ik daar toch veilig gebruik van maken?
Als iemand dezelfde Wifi netwerknaam instelt als het openbare netwerk waarmee u denkt te verbinden kan deze al snel uw gegevens onderscheppen die u verstuurd of ontvangt. Uw inloggegevens van online bankieren zijn dan niet langer veilig. Gebruik een openbaar Wifi netwerk niet voor belangrijke zaken of gebruik een VPN waarmee uw gegevens extra beveiligd over het netwerk gaan.


18 / 36

19 / 36

20 / 36

"Gezondheid is het belangrijkste in het leven"

De Rooise Mieke Raaimakers is inmiddels 78 jaar. Samen met haar, inmiddels overleden, man kreeg zij twee kinderen. Een van die twee is de 48-jarige Harold. Harold is zwaar gehandicapt en woont sinds zo'n elf jaar op De Merode. Hoe is het om daarmee om te gaan?

"Toen ik zwanger was had ik een heel hoge bloeddruk. Ik ben toen naar het ziekenhuis gegaan om te rusten maar dat mocht niet baten. Ergens weet je wel dat er iets niet goed zit, maar in die tijd werd er weinig verteld. Toen Harold uiteindelijk met een keizersnede ter wereld is gekomen, woog hij drie pond. Ook op dat moment werd door de doctoren niet zo veel aan ons verteld. Behalve dat we een 'zorgenkindje' hadden gekregen.

Hersenvliesontsteking
Later ontdekten we dat Harold hersenvliesontsteking had. Vijf maanden later lag hij nog steeds in het ziekenhuis. Hij huilde dag en nacht, aan een stuk door. We wisten dat dat niet goed kon zijn. We werden doorgestuurd naar Tilburg en daar werd ons verteld dat door de hersenvliesontsteking heel veel was aangetast. Dat Harold zo moest huilen kwam waarschijnlijk door erge hoofdpijn. Ze hebben toen een drain geplaatst en daarna is ook dat huilen afgenomen", vertelt Mieke.
"Uiteindelijk mocht Harold met kerst eindelijk naar huis. Hier heeft hij tot zijn achtste levensjaar plat gelegen. Over heel veel dingen werd vroeger niet gepraat. Dat werd een beetje verzwegen. Zo ook als wij op zoek waren naar hulp. We konden op dat moment voor hem bijvoorbeeld geen uitvaartverzekering afsluiten maar wel een studieverzekering. Je moest echt op het juiste moment bij de juiste mensen zijn wilde je iets geregeld krijgen."

Na 37 jaar verhuisd
"Mijn man en ik besloten dat Harold rond zijn achttiende uit huis zou gaan, maar uiteindelijk heeft onze zoon 37 jaar met liefde bij ons gewoond. Toen in 2006 De Merode geopend werd is Harold daar naartoe verhuisd. Het is fijn om te zien hoe liefdevol en warm de verplegers daar met hem en de anderen omgaan. Sindsdien heb ik het idee dat ik altijd dichtbij hem in de buurt kan zijn. Dat hij zo dicht bij mij woont vind ik een heel prettig gevoel."


"Dat hij zo dicht bij mij woont vind ik een heel prettig gevoel."

Top verplegers
Over de verzorgers die Mieke in de loop der jaren allemaal getroffen heeft, heeft zij alleen maar lof. "Zij werken ontzettend hard en hebben altijd het beste met iedereen voor. Anders kun je dat werk ook niet doen denk ik. Maar door steeds meer bezuinigingen krijgen ook zij steeds minder tijd om persoonlijke aandacht te geven. Ik kan er op zondag ook nog wel naar toe gaan maar ik moet soms ook een beetje aan mezelf denken. In al die jaren heb ik geleerd dat je zelf ook een klein beetje rust en ontspanning nodig hebt. Daarom zijn we ook op zoek naar iemand die het leuk zou vinden om met Harold eens wat te ondernemen. Dat is niet omdat ik niet wil, het is omdat ik er niet iedere dag naar toe kan gaan."

Niet kunnen praten
Harold is meervoudig gehandicapt maar de grootste handicap is volgens zijn moeder het niet kunnen praten. "Wanneer iemand niet kan praten ga je zelf dingen invullen. Dat is niet altijd de beste methode. Op een gegeven moment leer je natuurlijk aanwijzingen herkennen maar ook dat heeft tijd nodig. Het is allemaal niet niks, maar als je gaat zitten klagen wordt het zeker niks."

Maar bovenal is Harold volgens zijn moeder een echte goedzak. "Ik ben ervan overtuigd dat hij meer weet en snapt dan dat wij soms denken. Dat geeft hij op bepaalde momenten ook zeker op een bepaalde manier aan. Ik ga dan natuurlijk wel nadenken over de toekomst. Wie gaat er dan voor mijn zoon zorgen? Tegenwoordig draait het leven steeds meer om geld en leven we steeds meer langs elkaar heen. Ik heb in al die jaren wel geleerd dat gezond zijn het belangrijkste is in het leven is. Dat mag veel meer gewaardeerd worden."


Kortingsacties KBO-leden

KBO-leden kunnen momenteel gebruik maken van een tweetal kortingsacties. Tijdens de openingstijden in de ochtenduren hebben KBO-leden op vertoon van hun KBO-pas voor slechts 1 euro toegang tot het zwembad De Neul.

De openingstijden zijn op maandag van 7.30 uur tot 9.15 uur, op woensdag en vrijdag van 7.30 uur tot 8.45 uur en op dinsdag en donderdag van 8.45 tot 10.15 uur. Deze actie loopt nog tot half juli.

Ook op vertoon van de KBO-pas hebben leden voor slechts 1 euro toegang tot het Museum voor Brabantse Mutsen en Poffers. Dit museum is gevestigd in het Sint-Paulusgasthuis. De openingstijden zijn van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Bij festiviteiten is het museum ook op zondag geopend. Deze actie loopt de gehele zomer tot en met de maand september. Tijdens de openingstijden heeft iedereen gratis toegang tot de museumtuin. In het verleden heeft de KBO een paar comfortabele banken gesponsord en het is daar zeer aangenaam toeven. Loop gerust eens binnen!


Pinksteren begint met een hoop spektakel: Er komt vuur uit de hemel, vurige tongen komen over de apostelen, er steekt een flinke storm op en iedereen begint te spreken in vreemde talen. Maar wat de mensen vervolgens raakt is het getuigenis van één man, Petrus. Daardoor worden duizenden mensen geïnspireerd en laten zich dopen.

Hoe vaak gebeurt zoiets niet. We zoeken het grootse op, het overweldigende, en uiteindelijk maakt iets heel eenvoudigs de meeste indruk.

Het Eurovisie Songfestival was daar dit jaar weer een mooi voorbeeld van. Vele landen haalden alles uit de kast wat ze aan zang, dans en vooral aan show in huis hadden. Maar wat mensen raakte was die eenvoudige jonge man uit Portugal, die gewoon in zijn eentje op het podium stond en vanuit zijn hart een lied zong…

Voor onze vakantie in Florence had ik vooral uitgekeken naar de beroemde Dom met zijn imposante koepel, indrukwekkende musea met kunstwerken van echt grote meesters. Maar wat me vooral heeft getroffen was een heel sobere cellengang in een klein Franciscaner klooster, bovenop een berg.

In de parochie pakken we soms flink uit met feestelijke vieringen. Maar eens in de maand hebben we ook een kringviering in een woongemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking. Het stelt niks voor en is elke keer bijna hetzelfde: een paar eenvoudige liedjes, een bijbelverhaal en samen wat bidden. Maar ik kom elke keer weer vol verhalen thuis, want het raakt me.

Soms heb je even wat spektakel nodig om je aandacht te trekken, om je vervolgens te laten inspireren door iets heel eenvoudigs. Ik denk dat dat ook met Pinksteren gebeurde. Gods Geest was niet in de hevige storm en niet in het vuur, maar (zoals de profeet Elia ervaart in 1 Koningen 19) in het suizen van een zachte bries…

Diaken Wilchard Cooijmans


Prachtige opbrengst sponsordiner

Op 7 mei jongstleden vond in het St. Carolusklooster in Den Bosch een sponsordiner plaats. De opbrengt van dit diner is ten goede gekomen van het 'goede-doel-project' van onze Eerste Communicantjes: de inrichting van het klaslokaal voor de kleuters in Mtinko (Tanzania). Aanvankelijk meldde wij dat de opbrengst € 970,00 bedroeg. Een nagekomen bijdrage van € 30,00 maakt er een mooi rond bedrag van: € 1000,00. Een geweldig resultaat!

Een dergelijk diner heeft alleen kans van slagen door de bereidwillige medewerking van sponsoren. Er was een grote bereidheid bij velen om een steentje bij te dragen aan dit diner opdat de opbrengst ook daadwerkelijk ten goede zou komen aan Mtinko.

Alle communicantjes van de Odaparochie willen daarom graag heel hartelijke bedanken:
Keurslager Gerald Kluijtmans
Van Hoof asperges en zachtfruit
Sanders groenten & fruit
Bakkerij Van den Eertwegh
Tuincentrum Brekelmans
Champignonkwekerij J. van de Elsen
Spar Walter in Veldhoven
Peter Koehn, chefkok van de Karpendonkse Hoeve (Eindhoven)

Dank zij al deze sponsoren is het diner voor Mtinko een groot succes geworden.

Van de pastores: Een bijzondere zegening

Zaterdag 13 mei waren vertegenwoordigers van de parochies van Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode bijeen in de Veghelse Lambertuskerk voor de viering van Sint-Servatius. Deze Maastrichtse heilige is, met instemming van de bisschop, gekozen tot patroonheilige van de nieuwe gemeente Meierijstad. Tijdens deze viering mocht ik een bijzondere handeling verrichten: de zegening van de nieuwe ambtsketen van de burgemeester. Een niet alledaags gebeuren in een land waar de scheiding tussen Kerk en Staat hoog wordt gehouden.

Als katholiek-christelijke gemeenschap hebben wij een belangrijke taak in de samenleving. Veel in onze streken is immers voortgekomen door de grote inzet van de religieuzen: denk bijvoorbeeld aan het onderwijs en zorg voor zieken, ouderen en armen. Maar nog steeds hebben wij, in onze kleinheid en eenvoud, een taak in de wereld. Er is dan wel een scheiding van Kerk en Staat, maar niet van Kerk en straat.

Als zout van de aarde en licht van de wereld hebben wij als christenen de positieve opdracht onze schouders te zetten onder het algemeen welzijn. Wij willen bidden voor goed bestuur. Wij willen meewerken aan een gemeenschap van vrede, rechtvaardigheid en barmhartige liefde. Al zijn wij als christelijke gemeenschap in de afgelopen decennia kleiner geworden, toch zijn wij nog steeds in staat het verschil te maken. Hoe verschillend wij allemaal ook zijn, als gelovige mensen zijn wij geroepen de eenheid te zien en te beleven. Een zinvol accent in de rijke verscheidenheid.

Een zichtbaar teken van eenheid in rijke verscheidenheid is de ambtsketen die de burgemeester op belangrijke momenten zal dragen. Het was daarom passend om dit kostbare teken te zegenen. Bij de zegening van de ambtsketen werd gebeden 'om zegen over de nieuwe gemeente Meierijstad. Dat er altijd eensgezindheid en gerechtigheid mogen heersen dankzij de wijsheid van hen die ons besturen en het hartelijk samenleven van de inwoners. Dat blijvende voorspoed er samengaan met vrede en recht en gerechtigheid heersen in de menselijke samenleving van Meierijstad'.

Dat het zo moge zijn.

Pastoor Vincent Blom

25 mei
Openluchtviering t.e.v. H. Rita, kapel Kremselen, Boskant 10.00 uur
Openluchtviering t.e.v. H. Maria, kapel Beverlaan Son 11.00 uur

26 mei
Nacht Zonder Dak, parochietuin Breugel 21.00-22.00 uur

29 mei
Mogelijkheid pastoraal gesprek Odendael 14.00-17.00 uur
Biddende Moeders, parochiezaal Nijnsel 13.45 uur

30 mei
Antoniusnoveen met Rozenhoedje, Antoniuskerk Nijnsel 08.45 uur

2 juni
Rondbrengen ziekencommunie 09.00-11.00 uur
Viering Odendael 10.00 uur

11 juni
Openluchtviering t.e.v. H. Antonius van Padua, Processiepark Nijnsel 11.00 uur

13 juni
Feestelijke viering H. Antonius van Padua, kerk Nijnsel 09.00 uur

06 augustus
Oogstdankviering, Strobolse Hoeve, Nijnsel 10.00 uur

Pinkstercollecte voor de Nederlandse missionaris 3 en 4 juni 2017. Iedere dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Vanuit Nederland dragen we hieraan bij met de Pinksteractie voor de Week van de Nederlandse Missionaris (WNM).

Dit jaar staat de Week Nederlandse Missionaris in het teken van Geloven in de kracht van de ander. 'Father' Nol Verhoeven, Mill Hill-missionaris in Kameroen en missionair werker Ellen Schouten in Venezuela werken vanuit dat vertrouwen. Dat doen zij in hun contact met bijvoorbeeld jongeren of tijdens de strijd om de dagelijkse middelen van bestaan. Missionarissen en missionair werkers geloven in de kwetsbare mensen in de gemeenschap waarin zij leven. Dat geeft hen kracht en moed om hun eigen situatie te veranderen.

Kijk op www.weeknederlandsemissionaris.nl voor meer informatie en steun de Pinksteractie.

De collecte die in onze kerken gehouden wordt in het Pinksterweekend, 3 en 4 juni, gaat in zijn geheel naar de Pinksteractie.


In juni gaat de voorbereiding op het Vormsel van start voor de kinderen die nu in groep 7 zitten of 11 jaar en ouder zijn. De voorbereiding begint met een informatieavond voor ouders én kinderen over het Vormsel en de voorbereiding daarop.

Deze is voor ouders en kinderen uit Son en Breugel op donderdag 8 juni in de dagkapel van de Sint Petrus' Bandenkerk in Son. De informatieavond voor Sint-Oedenrode is op dinsdag 13 juni in parochiecentrum de Goede Herder in Eerschot. Kijk op de website van de parochie bij 'Ik wil— het Vormsel' voor meer informatie.
We ontmoeten jullie graag op een van deze avonden!

Wilchard Cooijmans

Manon van den Broek


Nacht Zonder Dak

In de avond en nacht van vrijdag 26 mei verandert de pastorietuin van Breugel in een kleine krottenwijk. Onze vormelingen en tieners slapen dan een nacht in een kartonnen doos. Dat doen ze niet zomaar. Met deze actie halen ze geld op voor straatjongeren in Bolivia, Kenia en India, die hun nacht altijd op deze manier moeten doorbrengen.

U bent van harte welkom om een bezoekje te brengen aan deze pop up krottenwijk. Dat kan op vrijdag van 21.00 u tot 22.00 uur. U bent van harte welkom.

Ook kunt U de tieners nog sponsoren. Op de website van de parochie vindt u hoe dat kan.
Van harte aanbevolen!

Marga Cooijmans, Wilchard Cooijmans, Manon van den Broek.

Zondag 11 juni: Antoniusfeest, Familiefeest in Nijnsel!

Het schooljaar loopt zoetjes naar zijn einde. We sluiten dit jaar feestelijk af met de Antoniusviering; een Familiefeest! Deze is op zondag 11 juni 11.00 uur in het processiepark H. Antonius van Padua Nijnsel. We vieren samen de Mis in de openlucht.

Er is een speciale viering voor peuters en kleuters. We sluiten de communie– en vormselvoorbereiding af. Daarbij overhandigen we het geld dat de communicanten bij elkaar hebben gespaard aan de zusters die in Mtinko werken of gewerkt hebben. En … er wordt 'iemand' 50 jaar! Na de Mis is er koffie, wat lekkers en zijn er allerlei zomerspellen. Zet het in uw agenda, iedereen is van harte welkom!

Vieringen op Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag, 25 mei, zijn er twee openluchtvieringen in onze parochie.

Voor Sint-Oedenrode is er op deze dag een Eucharistieviering bij de Ritakapel op Kremselen (Boskant). Aanvang is om 10.00 uur. Deze viering wordt muzikaal opgeluisterd door gitaarclub de Mandogita's.
Voor Son en Breugel is er om 11.00 uur een Eucharistieviering bij de Mariakapel aan de Beverlaan in Son. Het gregoriaans koor verzorgt de zang bij deze viering.
Bij slecht weer vinden de vieringen plaats in de St. Martinuskerk (Rooi) en de St. Petrus' Bandenkerk (Son).

Eerste Heilige Communie in parochie Heilige Oda

Afgelopen schooljaar hebben in onze parochie maar liefst 86 kinderen zich voorbereid op hun Eerste Heilige Communie. Nu is de tijd aangebroken dat zij ook werkelijk dat mooie feest gaan vieren. 14 mei deden de kinderen in Son en Boskant hun Eerste Communie.

Afgelopen zondag 21 mei waren de kinderen van Breugel en Nijnsel aan de beurt. Op de website van de parochie vindt u de namen van de communicanten en foto's van de vieringen. Alle communicanten en hun families: van harte gefeliciteerd namens het pastorale team van de parochie! Maandag 5 juni, Tweede Pinksterdag, om 10.00 u ontvangen de laatste 36 kinderen de Eerste Communie in de kerk van de H. Martinus van Tours in Sint-Oedenrode.

Manon van den Broek

Secretaraat vrijdag gesloten!

Aanstaande vrijdag 26 mei, de dag na Hemelvaart, is het parochiesecretariaat gesloten. Voor dringende gevallen is er iemand telefonisch bereikbaar onder hetzelfde telefoonnummer.

Wanneer wij naar Maria kijken, ervaren wij op bijzondere wijze haar liefde en tederheid.

Kerkberichten

Martinuskerk
Do 25/05:
Hemelvaartsdag 10.00 u: Eucharistieviering bij de Ritakapel te Kremselen met de Mandogita's. (Bij slecht weer is de Viering in de Martinuskerk.) Intenties: Marinus van den Berk, Helena van den Berk – van Engeland, Harrie van den Oever en overleden familieleden, Ernst van der Meulen en Diny van der Meulen – Hillebrands, Thea Spierings – van Keulen.
Za 27/05: 18.30 u: Eucharistieviering met Het Goede Herderkoor. Intenties: Jan van de Ven.
Zo 28/05: Zevende Zondag van Pasen 09.30 u: Eucharistieviering met Het Martinuskoor. Intenties: Lucie Claesens – Kikken, Antoinette van Gerwen – van de Tillaart en overleden familieleden, Theo en Joke Muselaers – van de Laar, Lies van den Brand – Verhoeven, Overleden familieleden van de familie Lathouwers – van de Weijdeven, Betsie Verhoeven – van Roozendaal, Gerrit Verhoeven, Max Dons en Ger Dons, Bert van Heesch, Johannes van der Linden – Verstraten en overige familieleden, Adrianus van Oss en dochter Antoinet, Frans en Bertje Bekkers.
Zo 28/05: 11.00 u: Doopviering Indy Oskam.
Ma 29/05: 09.00 u: Eucharistieviering in de dagkapel van de Goede Herderkerk.
Di 30/05: 09.00 u: Eucharistieviering in de Antoniuskerk te Nijnsel. Tevens Zevende Noveendag van de Heilige Antonius van Padua.
Wo 31/05: 19.00 u: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant.

Sint Petrus' Banden, Son
Wo 24/05:
18.30 uur: Rozenhoedje, 19.00 u: Eucharistieviering.
Do 25/05: Hemelvaartsdag 11.00 u: Eucharistieviering bij de Mariakapel aan de Beverlaan m.m.v. het Sons Gregoriaans koor. Bij slecht weer wordt de viering in de kerk gehouden. Intentie: Lieke Braam-van Dieren.
Za 27/05: 19.00 u: Rozenhoedje in de Mariakapel aan de Beverlaan. Geen Eucharistieviering in Son of in Breugel.
Zo 28/05: 11.00 u: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor. Intenties: Ties en Anneke van der Heijden-van der Zanden, Toon, Riek en Jo van Grotel, Joep Potting, Anny van Geffen-van Asseldonk, Leo Pagels, Petra Royackers-van der Spank.
Wo 31/05: 18.30 u: Rozenhoedje, 19.00 u: Eucharistieviering.
Vr 02/06: Eerste Vrijdag van de maand08.30 uur: Eucharistieviering.
Za 03/06: 18.30 u: Eucharistieviering in Breugel.
In de maand mei wordt het Rozenhoedje gebeden: elke woensdag in de Sint Petrus' Bandenkerk om 18.30 uur elke zaterdag in de Mariakapel aan de Beverlaan om 19.00 uur.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Di 23/05: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering.
Do 25/05: 11.00 u: mis bij kapelletje aan de Beverlaan in Son.
Zo 28/05: 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intenties: Ietje van Dinther-Raeven, Gijs Bouwhuis, Jozef Xhofleer, Hans Rosenberg, Janus Sanders, Mia Donkers-van Heeswijk, Snoeba Eijkenboom, Ton Goossens, Willemien Merks-Roestenburg, Jan Streur.
Di 30/05: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering.
Do 01/06: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Za 03/06: 18.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Rob van Stuivenberg. Intentie: ouders van Engeland-Swinkels en Annelies Jansen-van Engeland, Theo van den Oever en Tinie van Laarhoven.
Zo 04/06: Pinksteren. 09.30 u: Eucharistieviering, m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst Intentie: Ad Versantvoort, Miny vd Ven-Winkelman, Karel en Elisabeth Faessen-van Tilburg, overleden ouders Thoonen-Roijackers, zoon Bart, Betsie en Marian, Piet Swinkels en overleden ouders Swinkels-Gruithuijzen, Ben Swinkels.
Ma 05/06: 2e Pinksterdag. 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. het Breugels Kerkkoor

Protestantse Kerk Knoptoren
Zo 28/05: Dienst in Son, 10.00 u: Predikant Ds. C. Mondt, met kindernevendienst.

H. Martinus Olland
Za 27/05:
17.30 u: Eucharistieviering met kerkkoor. Intenties: Maria van Acht-van Hout, Toos de Haas, overleden ouders Versantvoort-Termeer, Chris Essens, An de Bie-v.d. Berk, Lambert Uijen, overleden ouders Essens-Swinkels, Astrid Essens, Huub en Maria v.d. Laar-Hagelaars, Wout v.d. Meerendonk, Francy van Casteren-v.d. Meerendonk

Sint Antonius Nijnsel
Za 27/05: 14.00 u: Huwelijksviering van Michelle Huijben en Nick Jenniskens.
Zo 28/05: 11.00 u: Eucharistieviering met gemengd koor, 12.30 u: doop van Lizze v.d. Sande
13.15 u: doop van Isa Bok. Intenties: Toon en Bertha van Erp- Kemps en zoon Leo, Lucin Bezdigian.
Di 30/05: 09.00 u: 7de noveen H. Antonius van Padua.

Odendael
Do 25/05:
10.00 u: Hemelvaart van de heer. Eucharistieviering met Odendael koor. Intenties: Fam. van de Ven, Fam. van de Wiel.
Zo 28/05: 10.00 u: Woord en communieviering. Intenties: Jan Dortmans.
Di 30/05: 19.00 u: Rozenhoedje bidden in de stilteruimte van Odendael.


Steunpunt Vrijwilligerswerk zoekt vrijwilligers

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Op de website www.welzijndemeierij.nl wordt een overzicht gepresenteerd waar allerhande vacatures te vinden zijn in uw eigen omgeving.

Begeleiders Eropuit-bus
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is op zoek naar begeleiders voor de Eropuit-bus. De Eropuit-bus is een dienst van Welzijn De Meierij en Brabantzorg Odendael waarbij deelnemers thuis worden opgehaald om samen leuke dingen te ondernemen. Taken van de begeleider zijn: het begeleiden van de groep, helpen bij in- en uitstappen, duwen van de rolstoel en het creëren van een veilige sfeer en gezelligheid. Vindt u het leuk om een groep te begeleiden en kunt u goed luisteren en overzicht houden? Dan is deze vacature iets voor u! (vacaturenummer 15939)

Bezoekvrijwilliger om bij een mevrouw een lijstje met structurele zaken door te nemen
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is op zoek naar een vrijwilliger die of twee keer per maand, samen met een mevrouw een lijstje kan doornemen met bepaalde structurele taken die moeten gebeuren. Het gaat dan bijvoorbeeld om welke boodschappen er gedaan moeten worden en of er medicijnen bijbesteld moeten worden. (vacaturenummer 16807)

Korfbalvereniging Rooi is op zoek naar scheidsrechters-beoordelaar en scheidsrechters
Korfbalvereniging Rooi is op zoek naar vrijwilligers die als scheidsrechter-beoordelaar of scheidsrechter aan de slag willen. Als scheidsrechter-beoordelaar ben je vooral aan het waarnemen, beoordelen, observeren en analyseren. Daarnaast zoeken ze scheidsrechters die de wedstrijd willen fluiten. (vacaturenummers 10891 en 10890)

Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij; u kunt bellen (073 – 5441400) of mailen (vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl). Bezoek ook onze website voor alle andere vacatures en activiteiten (www.welzijndemeierij.nl).


Vijftien gilden in de straten van Veghel

Zondag 28 mei dan ziet Veghel er heel bijzonder uit : 15 gilden met in totaal enkele honderden Gildebroeders , ook jeugdigen, met vendels, trommen en bazuinen en zelfs diverse Standaardruiters trekken door de straten. Eén keer in de 13 jaar vindt dit in Veghel plaats: de feestelijke gildedag van Gildenkring " Hoge Schuts ". In de Sint Lambertuskerk met gildevlag aan de toren, komen al die gilden, ook één uit Duitsland, bij elkaar voor een feestelijke H. Mis vanaf 9.30 uur met de Bisschop van Den Bosch als voorganger.

Het kanon op de Markt zal donderen en de kleurrijke optocht vertrekt.
Aan de bewoners van de straten waar de gilden langstrekken zal gevraagd worden om de aangereikte ballonnen ( zwart, wit en rood, gildekleuren van Veghel ) zo mogelijk met vlag aan de straatzijde op te hangen. Het sein van het kanon, rond 12.00 uur zal iedereen horen, net als de trommen en bazuinen van de gilden.

Ook is er een bus om bezoekers van het centrum naar het gildeterrein bij de sportvelden van Blauw-Geel te brengen. Ook de wedstrijden vanaf 13.30 uur met geweer- en kruisboogschieten, vendelen, trommen en bazuinblazen, jeu de boules maar ook ringsteken door de diverse standaardruiters van de gilden zijn indrukwekkend en leuk om te zien en horen. Na 17.00u vindt de prijsuitreiking plaats.

"Uit met ouders" in Veghel

Een informatieve "kroegentocht" voor ouders van jongeren van 12 tot en met 17 jaar uit de voormalige gemeente Veghel. Stappen, u hebt het vroeger vast ook gedaan, met vrienden naar de kroeg, een biertje drinken. Een herkenbaar en geaccepteerd gebeuren. Nu hebt u zelf tieners in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar, die (binnenkort) op stap gaan.

Misschien bent u wel nieuwsgierig naar hoe dat stappen er tegenwoordig aan toe gaat en waar uw kinderen nu of in de toekomst te vinden zijn, dan krijgt u nu de kans om dit te ervaren. Duik samen op 29 mei in de uitgaanswereld van Veghel en schrijf u in voor " Uit met ouders." Op deze uitgaansavond zijn de jongeren niet welkom.

Er wordt gestart op 29 mei om 19.15 in de Oude Raadszaal in de bibliotheek in Veghel, Markt 1, alwaar Wethouder Dhr. E Witlox de avond zal openen. Daarna start men met de interactieve voorstelling van Theater Helder, om vervolgens het uitgaansgebied in te gaan en dan bezoekt u in groepen de verschillende cafés.
Roulerend krijgt u in elk café een korte presentatie van 30 minuten. Medewerker van GGD Hart voor Brabant die u informeert over hoe alcoholgebruik te voorkomen bij jongeren onder de 18. Medewerkers van Novadic-Kentron geven u informatie en handvatten over trends in drugsgebruik, wat zijn partydrugs?, wat kan ik als ouder doen? Politie en horeca informeren u over de veiligheid bij het uitgaan. Wat komt je puber tegen? Wat is de rol van de politie, horeca en ouders?

Bent u geïnteresseerd in deze thema-avond 'Uit met Ouders' dan kunt u zich tot uiterlijk 24-5-2017 aanmelden. Vol=Vol. Dit kunt u doen door te bellen naar onderstaand nummer of een email te sturen naar info@cjggeeftantwoord.nl met uw gegevens, de leeftijd van uw kinderen en het aantal deelnemende personen.

Dienstenveiling Theaterkoor Stem

Theaterkoor Stem houdt op zaterdagavond 10 juni in gemeenschapshuis De Brink in Eerde een grandioze goederen- en dienstenveiling, afgewisseld met een gezellige pubquiz.

Tijdens de veiling worden bijzonder interessante goederen en originele diensten onder de hamer gebracht. De avond wordt afgewisseld met een bruisende pubquiz waaraan zowel individueel als in teams kan worden meegespeeld. Tijdens de pauzes presenteert het Theaterkoor Stem enkele nummers uit hun nieuwste voorstelling Boeiende Buren. Voor meer informatie, het aandragen van een kavel en/of het meedoen aan de pubquiz kunt u terecht op de website www.theaterkoorstem.nl. De opbrengst van deze - vooral ook gezellige - avond komt geheel ten goede aan de voorstelling die het theaterkoor in maart 2018 op de planken gaat brengen.

De veiling
Er zijn tientallen kavels waarop kan worden geboden. Voor elk is er wel wat wils, voor de grote en de kleine portemonnee en stuk voor stuk de moeite waard. Denk daarbij aan een fotoreportage op locatie, een professionele kok aan huis, diverse cursussen, teveel om op te noemen. Iedereen is op deze avond van harte welkom! Entree is 3 euro. De veiling start zaterdagavond 10 juni om klokslag 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal geopend en kunt u de kavellijst bekijken. Er zijn verschillende veilingrondes die worden afgewisseld met rondes van de pubquiz. Meer informatie is te vinden op www.theaterkoorstem.nl of op onze Facebookpagina.

Stichting Make a Memory

Soms krijgen mensen in hun leven te maken met een afschuwelijke gebeurtenis of omstandigheid. Dan is er hulp nodig en hulp kost geld, veel geld. De medewerkers van Orthodontistenpraktijk Veghel speuren jaarlijks naar een goed doel om te kunnen bijdragen aan het vele werk wat vrijwilligers vaak geheel belangeloos doen.

Dit jaar heeft de orthodontistenpraktijk gekozen voor de Stichting Make a Memory. De orthodontisten en hun medewerkers zijn gegrepen door het prachtige werk wat deze stichting doet. Zij geven mensen die het diepst mogelijke verdriet meemaken een herinnering van onschatbare waarde.

Stichting Make a Memory fotografeert ernstig zieke en overleden kinderen in de leeftijd van 23 weken zwangerschap t/m 17 jaar op verzoek ouders. Met een landelijk netwerk van ruim 140 vrijwillige fotografen worden thuis of in het ziekenhuis foto's gemaakt. De foto's bieden de ouders troost en een blijvende herinnering en kunnen wezenlijk helpen bij de verwerking van het verlies. Voor ouders zijn er geen kosten verbonden aan het ontvangen van foto's van Make a Memory.

Op 21 maart j.l. hebben alle medewerkers heel hard gewerkt om de opbrengst van die dag aan Make a Memory te kunnen schenken. Uiteraard is er ook een gezellige dag van gemaakt met veel aandacht voor de Stichting en een gezamenlijke lunch. De orthodontisten Wilma van Beers en Ricardo Ophof konden op 11 mei een mooie cheque van 5000 euro overdragen aan Rian van Schaik (een van de oprichters) van Stichting Make a Memory …… als steun in de rug en noodzakelijke bijdrage voor al het werk wat deze kanjers verrichten.

"Hoor ons Blazen!" toont talent en kwaliteit

Wellicht mede te wijten aan het prachtige zomerse weer en aan andere publiekstrekkers, was de opkomst dit keer niet zo druk als meestal bij de Mathieu Dirven concerten. Gelukkig hebben de uitvoerders zich hier niet laten door ontmoedigen en hebben zij ons laten genieten van een aangenaam, welluidend en gevarieerd programma.

Door: Mattie De Schepper

Motto's Mathieu Dirven Concerten
Zoals Nicoline van Esch in de aankondiging vertelde, waren bij dit concert meerdere – voor de Mathieu Dirven gangbare - motto's van toepassing. Naast 'Hoor ons blazen' was 't Zit in de familie' ook aan de orde. In het hoorntrio komen Roos Dortmans - van Hoof, Judith Bevers- van Genugten en Marianne Hubers – van der Heijden alle drie uit families waarvan ook broers en zussen en familieleden speelden - en velen nog spelen - in de fanfares van Rooi en Nijnsel (later Harmonie Nijnsel).

In het blokfluitenensemble : Edda Hoving , Judith van Enckevort, Daphne van Zundert, Marja Apünn en Heidi Hoon bleken van twee moeders ook hun dochter te spelen. Voor verschillende spelers van vandaag was het niet voor het eerst dat zij hier optraden. We hebben hun ontwikkeling, hun bevlogenheid; 'wat is ervan geworden?' al meermaals kunnen bewonderen. Zelf kon ik met enige trots vaststellen wat er van Judith Bevers – van Genugten ( oud- leerling) geworden is. Beheersing van techniek, muzikaliteit en invoelend ensemblespel waren kenmerkend. Steeds vaker wordt de organisatiewerkgroep benaderd door spelers die nog wel eens willen terugkomen voor deelname aan een Kasteelconcert. Jammer dat Lucas van der Endt(trompet) door ziekte verhinderd was en we niet hebben kunnen ervaren hoe twee jaar extra en intense scholing merkbaar is.

Programma, inbreng en plannen spelers
De deelname vanuit Phoenix Cultuur bestond uit een voor dit concert samengesteld blokfluitensemble van spelers die deel uitmaken van de P.C. Recorder Players. Het was puur genieten en bewonderen van ieders bagage aan muzikaliteit, virtuositeit, ademtechniek, toonvorming, aanzetten, genuanceerde dynamiek, uitgebalanceerd samenspel en inleving. Deze zeer gemotiveerde, ervaren spelers (D niveau) opgeleid door Eleanor de Groot bij Phoenix Cultuur, bereiden zich voor op deelname aan het door Phoenix Cultuur georganiseerde, Brabants Telemann Festival 23 t/m 25 juni a.s.. We hebben er alle vertrouwen in dat ook daar hun kwaliteit en hun stijlvolle performance niet onopgemerkt zal blijven. De nog jonge trompettiste Iris van Hoorn wist zich aardig staande te houden en na enige aarzeling in aanzet (zenuwen)speelde ze overtuigend Eric Vloeimans' song 'My own King am I'.

Alle respect voor de drie hoorn spelende dames. Met grote toewijding en inleving in hun muziek en in elkaar brachten zij in twee blokjes een aantal zeer gevarieerde korte duetten en trio's. We kunnen deze samenwerking tussen Fanfare NJA en Harmonie Nijnsel alleen maar toejuichen en hopen op een vervolg optreden.

Midden in het leven

Ze staat midden in het leven. Ambitieus. Gejaagd is ze. Ze wil een overal-mens zijn. Wie wil zomaar een mens zijn, opgeslokt door de eigen kleine kring? Dan ben je een achterblijver, een loser. Wie wil dat nou? Stel je voor! Nee, er middenin, overal met je neus bovenop. Je blijft je mail checken, on line voor het laatste nieuws. Je wilt het toch allemaal bijhouden, niks missen. Er middenin. Een winnaar.

Toch? Eigenlijk wil ik best een beetje achterblijven. Zo nu en dan denk ik echt: loop maar door, ik ben niet van plan te jakkeren, er moet tenslotte iemand op het huis passen.
Mensen die er middenin willen staan, gebruiken tegenwoordig ook al gezondheidsapps. Ken je die al? Iets nieuws en o zo handig. Dat hoorde ik laatst weer, toen ik er middenin stond, met mijn tijd meegaand. Met zo'n app kan je makkelijker in de gaten houden of je het nog volhoudt, al dat bijhouden. Loopt mijn hart geen risico? Is mijn vochtbalans op orde? Verbruik ik voldoende calorieën? Beweeg ik genoeg volgens de norm? Is mijn geheugen nog intact? Van minuut tot minuut kunnen we het weten. Het is bijna geen keuze meer. Moet je hebben, joh. Het maakbare leven. Eigen schuld als je aan de verliezende kant zit. Je raakt er buiten adem van. Al dat rusteloze gedoe.

Het leven is ingewikkeld. Altijd geweest, trouwens. Wat haalde Eva al niet op haar hals toen ze van de verboden vrucht at? Hoe ingewikkeld werd het toen? We kennen het verhaal. We worden iedere dag door de reclame verleid allerlei nieuwe producten te proberen. Of oude wijn in nieuwe zakken. We kennen de praatjes. Misschien kun je het beter laten staan. Zeker weten zelfs. Maar 'ze' weten je er steeds aan te herinneren: Hé, ga je wel met je tijd mee? Weet je wel hoe ingewikkeld alles is? Participeer je wel voldoende? Sta je er wel middenin? Heb je wel een mening klaar?

Meningen veranderen. Ik mag van mezelf best wel een beetje zwalken. Soms ben ik ineens lekker egocentrisch, dan gun ik mezelf een verrukkelijke pas op de plaats, dichtbij eigen huis en de open haard. Nadenken, me voeden met kunst en muziek, wikken, wegen, kijken, luisteren, proeven, voelen. Ja, voelen vooral. Mijn leven is geen statistiek. Als ik te veel in het midden van de competitieve reuring ga staan, mis ik wellicht net die rafelige randjes die zo prettig schuren om me bij de les te houden. Als ik blijf rennen om de winst te behalen, of net dat onsje meer te presteren, waar blijft dan de rust om weloverwogen keuzes te maken? Als ik te hard hol, mis ik misschien net die straat om de hoek waar de wereld er net even anders uitziet. En misschien ren ik wel zo hard, dat het meer op doordraven neerkomt en ik juist buiten de boot val.
Ik moest ineens aan een liedje uit mijn kindertijd denken:

'k Moet dwalen, 'k moet dwalen
Langs bergen en langs dalen
Daar kwam een kleine springer in het veld
Hij zwaaide met zijn hoed
Hij stampte met zijn voet
Kom laten wij nu dansen gaan, dansen gaan [...]

Ja, ik ga me even buiten adem spelen. Zo nu en dan. Dansen. Zomaar. Midden in het speelveld van het leven.

Emmy van Haastrecht

Reageren? schrijvers@impesant.nl


Boskantse slimmeriken winnen BankBattle

Sint-Oedenrode – Afgelopen week heeft groep 8 van basisschool Franciscus de BankBattle van de gemeente Sint-Oedenrode gewonnen. In totaal deden er ruim 1400 enthousiaste leerlingen mee aan de battle, waarvan zes teams uit Sint-Oedenrode.

De BankBattle is een quiz vanuit de Rabobank waarbij kinderen uit groep 7 en 8 de strijd aangaan met andere groepen leeftijdsgenoten. Ze moeten ongeveer 250 vragen beantwoorden over allerlei verschillende onderwerpen. Met de antwoorden kunnen ze een code kraken en een kluis openen op internet. De klas die dit als eerste voor elkaar krijgt heeft natuurlijk gewonnen. De groep van basisschool Franciscus had er in totaal 36 minuten over gedaan, wat snel genoeg was om van 5 andere teams te kunnen winnen. Per gemeente was er een prijs te verdienen, namelijk een taart voor de hele klas. Deze taart is gisteren met open armen door de leerlingen ontvangen. Per cluster (Boxtel, Schijndel. Sint-Michielsgestel en Sint-Oedenrode) werd er ook nog een hoofdprijs uitgereikt, deze ging naar de Lambertusschool in Gemonde. Suzan van den Heuvel: "Het is een leuke en interactieve quiz voor de leerlingen, als juf zijnde ben ik super trots op mijn klas!"

Wie volgt Harry op?

Harry van de Rijt verzorgde jarenlang de info-borden van de VVV. Een groot compliment voor hem. Geweldig gedaan. Heel veel dank daarvoor. Je moet het ook maar willen doen…toch?

Nu er toch een verandering moet komen, kunnen we ons afvragen: is het nog van deze tijd?

Behalve dat het enorm veel werk is, is het ook een beetje achterhaald denk ik. Moeten we niet in heel Meierijstad naar uniforme digitale elektronische infoborden?

Het lezen van de huidige infoborden is niet voor iedereen weggelegd. Soms staat er zoveel tekst op dat je nauwelijks, zittend in de auto, de info kunt lezen. Bovendien is er een klein gevaaraspect. Soms staat zo'n bord net in een scherpe bocht en staan er ook nog diverse verkeersborden die je in de gaten moet houden. Vooral voor de ietwat oudere chauffeur niet altijd te lezen en te doen.

Vaak wordt een mooie wei ontsiert door een ander verschijnsel: Billboards, spandoeken, en reclameborden met de aankondiging van evenementen. Het ziet er niet uit en het lijkt een beetje op landschapsvervuiling.

Reclame maken voor je evenement is prima, maar doe het dan niet met deze verschrikkelijk lelijke billboards. Als ze op particulier terrein staan kun je daar niets aan doen, op rijkseigendom moet je een aanvraag daartoe doen.

Beter is wanneer Meierijstad in de hele gemeente, op veilige plekken, digitale infoborden plaatst. Waar iedereen, tegen betaling, de aankondiging van het evenement kan doen. Op deze manier betalen deze borden zichzelf terug. We moeten met de tijd mee.

Efkes hierbij stilstaon is al 'n hille vuruitgang.

Van den Oever wint goud op Grand Prix

Op zondag 21 mei veroverde handboogschutter Rick van den Oever samen met zijn teamgenoten Mick de Bakker en Jan van Tongeren de gouden medaille tijdens de Grand Prix in Boekarest, Roemenië.

Na een kwalificatieronde van 72 pijlen op een afstand van 70 meter met veel wind, wisten de Nederlandse heren zich als 5e te plaatsen voor de eliminatierondes. Individueel plaatsten Rick, Mick en Jan zich respectievelijk op een 15e, 19e en 22e plaats. Na een walk-over in de eerste ronde namen de Nederlanders het op tegen Frankrijk die zij overtuigend versloegen met een stand van 5-3. Vervolgens stond de sterke nummer 1 uit de kwalificatie Oekraïne op het menu. De jongens lieten zich niet van de wijs brengen en namen al snel de leiding met 2-0. Na enkele goede series van beide teams kwam de stand uit op 3-3, de laatste set zou de beslissing brengen in de wedstrijd. De eindstand werd 5-3 en de finale tegen Rusland voor de dag erna was een feit. Het jonge Nederlandse team versloeg Rusland overtuigend met een eindstand van 6-2.

In het individuele toernooi was van den Oever goed op dreef waar hij na een walk-over en 2x winst het opnam tegen de nummer 2 geplaatste Oekraïner Oleksii Hunbin. Dit zou een spannende wedstrijd beloven maar werd in het voordeel van Rick beslist met 6-2. In de kwartfinale nam Rick het op tegen de Rus Tsybzhitov, helaas moest hij hier het onderspit delven tegen de latere winnaar met 3-7.

Pop&Colour Festival ook een feest voor kinderen

Het aftellen is begonnen. Over minder dan een maand, op zondag 11 juni, wordt het buitenterrein van Mariendael voor één dag omgetoverd tot festivalterrein. Pop&Colour is een festival waar zoveel mogelijk jongeren een POPpodium krijgen, maar ook voor kinderen valt er van alles te beleven.

Iedereen kan genieten van mooie kunstwerken en producten zoals viltkunst, houtbewerking, haakwerk, cadeautjes van leer en papier, beeldhouwkunst, zelfgemaakte sieraden en hoeden, schilderkunst, upcycling kitsch, gepimpte lampenkappen en mandala tekenen. De deelnemers van Pop&Colour vertellen graag hoe ze hun producten gemaakt hebben en sommige zijn ook live aan het werk. In één van de ateliertenten wordt een expositie ingericht door studenten van het St Lucas waar zij hun meesterproef tonen. Ook is er een fashionhoek, waar je zelf je droomjurk kunt samenstellen. Aan de rand van het terrein komt de Rijsingen Royaal tent, een echte BOULEVARDtent met tribune met daarin o.a. theater, dans, fashionshow en 'circus doe je zelf'.

Neem ook een kijkje in de POP-up-ateliers waar kinderen voor een kleine bijdrage een workshop kunnen volgen. Heb je zin om aan de slag te gaan met tekenen, bloemsierkunst, techniek, knutselen en keramiek, dan kun je hier de hele middag terecht. Er zijn voor kinderen Pop&Colour passe-partouts te koop waarmee ze kunnen eten en drinken en de verschillende workshops kunnen doen.

DeMooiRooiKrant geeft 10 Pop&Colour passepartouts ter waarde van 5 euro weg! Los onderstaande rebus op en mail de oplossing naar redactie@demooirooikrant.nl onder vermelding van passe-partout Pop&Colour. Onder de goede inzendingen worden 10 passepartouts verloot. De uitkomst geeft meteen een hint waar je op het festival met je passe-partout ranja kunt halen!

LIKE onze facebookpagina. Hierop verschijnen berichtjes van deelnemers aan het festival en zullen in de komende tijd nog meer passe-partouts te winnen zijn:www.facebook.com/popencolourfestival


KV Nijnsel 1

Nijnsel had nog een punt nodig om het kampioenschap veilig te stellen. Dit klusje konden ze klaren in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen met Midako 1 als tegenstander. Met het nodige publiek achter zich begonnen de dames van KV Nijnsel aan deze opdracht.

Het was de thuisploeg die de scoren opende, maar hier reageerde Midako direct op. Dit resulteerde in een 5-3 ruststand. Judith v.d. Nieuwenhuijzen zorgde ervoor dat het gat geslagen was. Met 11-6 floot de scheidsrechter af. Met hard werken en vooral teamwork is het kampioenschap dik verdiend!

Rhode 5
KV Rooi B2
KV Rooi F1
KV Rooi Midweek 1
Rhode JO11-3

Rhode 5 kampioen

Het scenario kon niet mooier. Bijna de hele competitie was FC Uden de koploper, maar in de laatste weken verloor het tweemaal, zodat Rhode 5 koploper werd. Zondag mochten de twee titelkandidaten daarom in de laatste wedstrijd samen uitmaken wie met de eer mocht gaan strijken. Rhode moest winnen, FC Uden had aan 1 punt voldoende.

De spanning was vanaf het begin voelbaar bij spelers en begeleiders. Het Udense team was wel de bovenliggende partij maar wist niet tot scoren te komen. Ook de counterkansen van Rhode leverden niets op. Na 10 minuten in de tweede helft opende Jesse Gevers de score en was er een enorme vreugde bij het team. Na zeven minuten sloeg dit om en werd de gelijkmaker gescoord, en weer 7 minuten later was er een enorme domper bij Rhode: 1-2. Het team ging daarna nog feller spelen en na drie minuten sloeg Bas Moeskops toe: 2-2. Daarna was het Jesse van Heesche die de score op 3-2 wist te brengen. De hectiek nam toe maar daar maakte Stefan Daniëls een einde aan door een strafschop te benutten: 4-2. Rhode 5 mag zich terecht kampioen noemen!

Rhode JO11-3 ongeslagen kampioen

Rhode JO11-3 heeft het afgelopen seizoen een geweldige prestatie geleverd en is ongeslagen kampioen geworden.

Na de winst op koploper Venhorst werd tijdens de laatste beslissende wedstrijd tegen Gemert, het kampioenschap binnengehaald. Dat werd traditioneel gevierd met een geweldige rondrit op de platte kar door Sint-Oedenrode.

De jongens hebben het fantastisch gedaan en werden daarbij enthousiast en sportief gecoacht door de trainers en leiders.

Rick van de Mortel wint NK

Afgelopen weekend waren de Nederlandse kampioenschappen 25 meter 1 pijl voor de jeugd. De aspiranten schoten in Middelbeers. Rick van de Mortel schiet bij de aspiranten t/m 10 jaar. Met een score van 171 punten na 25 pijlen werd hij Nederlands Kampioen.

Jelt de Bie schiet bij de aspiranten t/m 12 jaar. Met een score van 211 punten werd hij 8e in zijn klasse. De cadetten schoten in Veldhoven. Floris en Dione Mesu hadden zich geplaatst voor het kampioenschap. Floris schoot 454 punten na 50 pijlen en wist daarmee de bronzen medaille te winnen. Dione schoot 429 punten en werd 11e.

De schutters van de Rozelaer hebben dinsdagmiddag een competitie wedstrijd geschoten. De dag winnaar was Antoon Vervoort met 222 punten. De overige scores: Martie Verhoeven 214, Jan Gordijn 212, Jan van Erp 205, Ron Spijker 166 en Joep Verbunt 154.

Op vrijdagavond heeft men de Wil Lathouwerstrofee geschoten. De winnaar was Mark Kuys met twee maal 127 punten, dus 0 punten verschil. In het weekend was een 3D wedstrijd in Drunen. Daar schoten René van Erp, Wil Kivits en Theo Passier mee in de compound unlimited klasse. René schoot 374 punten, Wil 398 en Theo 496. Theo wist hiermee beslag te leggen op de tweede plaats.

Afgelopen week werd in Shanghai de eerste wereldbeker wedstrijd geschoten. Sjef van den Berg was hierbij een van de deelnemers. Met een score van 669 ging hij als 10e geplaatst naar de finales. Het Nederlandse team plaatste zich als 7e. Het team trof in de 8e finale Rusland als tegenstander. De russen wonnen en Nederland eindigde op de 9e plaats.

Individueel schoot Sjef degelijke rondes. Met 7-1, 6-2, 6-2 en 7-3 wist hij door te dringen tot de halve finale. Daar kwam de stand op 5-5 en weer was een shoot off nodig voor de beslissing. De pijl van de Koreaanse tegenstander zat net wat dichter bij het midden en Sjef ging naar de bronzen finale. Daar trof hij een andere Koreaan. Hij verloor met 3-7 en strandde op de vierde plaats.


Ollands Mooiste met ruim 400 deelnemers

Foto: Hans van den Wijngaard

Het mooie weer is zeker voor een deel oorzaak van het grote aantal deelnemers aan de jaarlijkse toertocht 'Ollands Mooiste' van Wielertoerclub Gerry van Gerwen. Maar naast het mooie weer is ook zeker de professionele organisatie een reden dat steeds meer deelnemers uit het hele land de weg naar Olland weten te vinden.

Om acht uur stonden de eerste groepen toerfietsers al klaar bij Café D'n Toel in Olland. "Op dit tijdstip zijn het vooral de deelnemers aan de 130-kilometertocht die vertrekken", zegt één van de verkeersregelaars. "Dadelijk komen de deelnemers aan de tochten van 50 en van 80 kilometer er ook nog bij. Zeker met dit weer verwacht ik 'de stelletjes' die de kortste afstand gaan fietsen vanaf een uur of tien nog wel hier aan de start".

Daar wachten de toerclubs uit de regio niet op. Terwijl één van groepsleden alle kaarten laten scannen in de door een sponsor beschikbaar gestelde startbus, wacht de groep op straat. Met de ervaring van 'Ollands Ruigste' nog in het achterhoofd is de aanmeldprocedure verbeterd en is er van wachttijden nauwelijks nog sprake. De groep is dan ook snel op weg richting Belgische grens, want dat is het doel van de 130-kilometertocht. Bij een goede organisatie hoort meer dan alleen een goed uitgepijlde tocht. Dat blijkt als de telefoon om iets voor tien bij Fred Verzandvoort overgaat. In Reusel is valpartijtje geweest en verder fietsen lukt niet meer. Meteen stappen er twee vrijwilligers van de club in de bestelwagen van een anders sponsor en rijden naar Reusel om de onfortuinlijke renner en zijn fiets op te halen. Voor de zekerheid nemen ze ook de EHBO-tas mee, maar die zal wel niet nodig zijn.

Vierde AK wedstrijd in Ammerzoden

Op zondag 21 mei werd in Ammerzoden de vierde AK wedstrijd van 2017 gereden. Met 71 manches was het op deze zonnige dag niet heel erg druk. De klasse Boys 14 jaar blijft een erg grote klasse. In deze leeftijdsklasse komen Lex Veldt, Bas Verhagen en Kyro van Schijndel uit. Zij zullen altijd op scherp moeten staan om de finales te kunnen bereiken.

Alex Veldt rijdt bij de Cruisers 30+, hij reed in de manches 3x een derde plaats bij elkaar en plaatste zich hiermee gemakkelijk voor de A finale waarin hij achtste werd. In de open klasse 12/13 jaar won Lex Veldt zijn manches en met een derde plaats in de halve finale plaatste hij zich voor de finale waarin hij netjes zesde werd. Ook Bas Verhagen rijdt in deze leeftijdsklasse en ook hij plaatste zich voor de halve finale met drie overwinningen in de manches. Met wederom een winst in de halve finale mocht ook hij in de finale van start gaan, hierin werd hij heel knap derde. Kyro van Schijndel kwam niet verder dan de manches met een 6-6-5. In de eigen klasse Boys 14 jaar werd Lex in de manches drie keer vierde. In de halve finale werd hij achtste en dit resultaat behaalde hij ook in de B finale. Bas reed bij de Boys 14 jaar drie keer een tweede plaats bij elkaar en met een derde plaats in de halve finale mocht hij van start gaan in de A finale, hier werd hij derde. Kyro plaatste zich bij de Boys 14 jaar eveneens voor de halve finale, hij moest hierin helaas genoegen nemen met een achtste plek. In de B finale werd hij vierde.

30 / 36

Opwinding

de glazenwasser
is er weer
hij klimt omhoog
op weg naar
een hogere sfeer
houdt hij het droog,
zo hoog

het is een man
net als ik
windt me op
zo'n hijger op een trap

zweet breekt mij uit
zal hij mijn bovenraam
ook gaan doen

alsof ik er in stik
de spanning maakt
mijn denken krap
kom, wees koen

vraag hem voor een bakkie
en geef hem ook zwaaiend
zijn verdiende poen


Foto: Peter Verkuijlen

Peter Verkuijlen deed deze bijzondere waarneming in Sint-Oedenrode. Op 21 mei 2017 om 18.30 uur: Twee lepelaars bij Hazeputten in Nijnsel.

De ladder van de levensweg zit vol splinters, maar dat voelt alleen degene die naar beneden glijdt.
Onbekend

Naor d'n himmel rijde nie in een gauw koets

Foto: Henri van Hoorn

Henri van Hoorn maakte deze prachtige luchtfoto van de oude melkfabriek.

53e ELE Rally belooft groots spektakel

Foto:

Aan de vooravond van het 53e ELE Rally is een ding duidelijk: de toeschouwer wordt de grote winnaar van het ELE-weekend! Van jaren vijftig Austin Healey tot World Rally Car, vanuit het gratis toegankelijke SchippersStop Rallydorp brengen bijna negentig équipes op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei maar liefst zeventig jaar rallysport-historie aan de start. Als kers op de taart mogen fans zich bovendien verheugen op het debuut van de hypermoderne Eurol R5 Rally Challenge.

De opzet van het ELE-weekend is ten opzichte van vorig jaar ietwat gewijzigd. Zo kennen een aantal klassementsproeven een gedeeltelijk nieuw parcours en worden twee klassementsproeven in tegengestelde richting verreden. Grootste verandering is de verplaatsing van de ELE Shortrally van vrijdag naar zaterdag. Op zaterdag racen vanaf 18.30 uur klassieke rallyauto's door Sint-Oedenrode. Gevolgd door de echte rallyrijders vanaf 19.09 uur.

Het zijn niet alleen de toeschouwers die zich nu al rijk mogen rekenen. Althans, als we de kenners mogen geloven. Want met de verrassende deelname van Erik van Loon kent de 53e ELE Rally plots een absolute topfavoriet voor de eindzege. Wegens zakelijke drukte annuleerde Van Loon zijn deelname aan een rally in Kazachstan, waardoor de ELE Rally op de radar kwam. "Toen ik af moest zeggen voor Kazachstan dacht ik direct aan de ELE", vertelt Van Loon enthousiast. De Riethovense Dakar-specialist vertrouwt op de Subaru Impreza WRC waarmee hij in 2016 de ELE Rally won en lijkt daarmee onaantastbaar, al blijft rallysport ook een mechanische sport: "Tijdens de vorige wedstrijd hadden we wat probleempjes met de auto", legt Van Loon uit.

Met De Jong (Citroën DS3 R5), Hermen Kobus (Škoda Fabia R5), Piet Hein van der Heijden en viervoudig ELE Rally-winnaar Henk Vossen (beiden Ford Fiesta R5) wordt het debuut gesierd door de aanwezigheid van liefst drie verschillende types R5. Concurrentie komt ook van Jasper van den Heuvel, al is nog niet bekend waarmee dit zal zijn. De regerend Nederlands rallykampioen wil in de 53e ELE Rally graag een nieuwe auto laten debuteren, maar de haalbaarheid hiervan is vooralsnog onzeker. In het andere uiterste start regionaal favoriet Piet van Hoof voor het zeventiende jaar op rij met de spectaculaire Mitsubishi Lancer Evolution IV die hij in 2003 en 2009 naar de ELE-zege stuurde. Diversiteit kenmerkt niet alleen de kop van het deelnemersveld. "En daar ligt ook de kracht van deze ELE", weet Van Hoek. "De snelle vierwiel aangedreven auto's zijn absoluut indrukwekkend om te zien, maar een drift van een achterwielaandrijver brengt helemaal een lach van oor tot oor! Van de Ford Escort MKI van Wim Luijbregts tot aan de deelnemers aan de 325i Challenge; we hebben dit jaar ontzettend veel van deze achterwielaandrijvers aan de start. Niet alleen in de rally, maar ook in de ELE Shortrally. Neem Janjur Monshouwer in zijn prachtige Opel Ascona 400. Of Ger Haverkate en diens indrukwekkende BMW M3 E30. Toeschouwers kunnen deze ELE rekenen op groots spektakel!" De 53e ELE Rally is live te volgen via Omroep Brabant. Tijdens de rally houden zij je via een liveblog (omroepbrabant.nl/elerally) op de hoogte van alle ontwikkelingen, inclusief unieke live beelden! Voor meer informatie over het ELE-weekend en de verkrijgbaarheid van tickets kijk je op www.elerally.nl

Einde van een tijdperk voor VDZ Racing

Aankomende vrijdag en zaterdag, 26 en 27 mei, staat de ELE Rally weer op het programma voor rallyminnend Nederland. Natuurlijk staat VDZ Racing weer aan de start. Even werd gehoopt op de rentree van vaste navigatrice Ilse van de Sande, dit blijkt echter nog niet mogelijk. Roel van der Zanden zal wederom door Gijs Boom over de proeven genavigeerd worden in de machtige Nissan 350Z. Dit is de laatste rally van het team met de Nissan, die verkocht is.

Op dit moment is er nog geen nieuw rallywapen gevonden en dus is er ook nog geen duidelijkheid over de wedstrijden die het team na de ELE zal gaan rijden. Er wordt gekeken naar een mooie vierwielaandrijver wat een mooie stap vooruit is ten opzichte van de Nissan en de 1e rallyauto van het team, de gifgroene Peugeot 205 GTi. In de ELE Rally staan er 17 klassementsproeven op het programma. Rond de klok van 0.30 zal de 1e dag afgesloten worden door de 1e auto in het parc fermé. Op zaterdag wordt de rally hervat met een service (1e auto ± 12.30 uur) voordat de deelnemers verder gaan met de resterende 11 proeven (Wintelre, Strijpse Kampen, Spoordonk, Sint-Oedenrode en industrieterrein Ekkersrijt). Rond de klok van 23 uur zal de winnaar over het finishpodium rijden op serviceterrein SchippersStop te Veldhoven. Roel en Gijs zullen starten met startnummer 32.

Na een succesvol voorgaand jaar met promotie heeft TV de Kienehoef Heren 2 het een stuk lastiger in de zesde klasse landelijke voorjaarscompetitie. Echter weet men met nog twee speeldagen op de agenda een gedeeltelijk tweede plaats te bezitten. De laatste dagen staan daarom in het teken van het behouden van deze sub-kop positie.

Zondag 21 mei stond een moeilijke partij op de agenda, de ongeslagen nummer 1: T.C. Metzpoint 2. Nadat Bram, Nick en Jack van de baan afgeveegd waren stond Dylan nog te vechten voor de overwinning. Na een aantal inzinkingen en wat schotse motiverende woorden heeft Dylan er toch een derde set uit weten te slepen. In de loop van de derde set bleek de tegenstander toch te sterk te zijn. De singles hebben dus niet veel teweeg gebracht, na een korte pauze was het tijd voor de dubbels. Het team van TV de Kienehoef was klaar om het gevecht aan te gaan en minimaal 1 dubbel partij binnen te slepen. Het team van aanvoerder Job kon bij elkaar geveegd worden op het veld en was toe aan een spa geel na de teleurstellende verliezen.

Zinderende bekerfinale Zaalvoetbalcompetitie

Het is de avond waar veel Rooise zaalvoetballers naar uitkijken, de avond van de bekerfinale met aansluitend de seizoensafsluiting waar alle prijzen worden uitgereikt. De bekerfinale werd dit jaar gespeeld door Schildersbedrijf Gebroeders Harks en Café-Zaal Kleijngeld. Een team uit de A-Poule tegen een team uit de B-Poule dus. Je zou zeggen dat het team uit de hogere competitie het redelijk gemakkelijk zou moeten kunnen winnen, maar niets bleek minder waar. Het werd een zinderende finale.

Al binnen één minuut wist de ploeg van Schildersbedr. Gebr. Harks op een 1-0 voorsprong te komen. Café-Zaal Kleijngeld moest dus meteen aan de bak om de achterstand weg te poetsen. Door de vroege goal werd de wedstrijd wel vanaf het begin al gelijk ontzettend leuk om naar te kijken. De altijd grote aanhang van Café-Zaal Kleijngeld was zoals gebruikelijk erg fanatiek en pepte hun team op. Een gelijkmaker leverde dat het team echter niet op en Schildersbedr. Gebr. Harks kwam op een 2-0 voorsprong. Was het dan toch hun ervaring die het ging winnen van het oneindig lijkende uithoudingsvermogen en de bevlogenheid van de jongere garde van Café-Zaal Kleijngeld? Even leek het erop, maar de jonge mannen wisten van de 2-0 een 2-2 gelijke stand te maken. Beide teams begonnen vanaf de gelijkmaker haast te maken voor de winnende goal. anderhalve minuut voor het einde van de wedstrijd was het moment daar. Het team van Schildersbedr. Gebr. Harks vond een gaatje en profiteerde meteen. 3-2 in het voordeel van de mannen uit de A-Poule, zo kort voor tijd. Voor Café-Zaal Kleijngeld was er niet meer genoeg tijd om een verlengen af te dwingen en dus won Schildersbedrijf Gebroeders Harks de bekerfinale van het seizoen 2016-2017 in een spectaculaire wedstrijd die zeker voor de neutrale toeschouwer erg attractief was.

Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden

Na de bekerfinale volgt traditioneel de prijsuitreiking. Allereerst waren de topscorers aan de beurt. In de A-Poule won Mike Reniers de prijs met een totaal van 30 doelpunten. In de B-Poule ging het tussen twee spelers van Café-Zaal Kleijngeld. De winnaar werd uiteindelijk Niek van Zutphen met 44 goals. In de C-Poule wist Erik Tijs de meeste ballen in het netje te leggen. Hij maakte er 33 in totaal. Daarna was het tijd voor de sportiviteitsprijs. Het team met de hoogste beoordeling van de scheidsrechters was uiteindelijk Twinscooking.nl. Als laatste werden de bekers aan de kampioenen van elke poule uitgereikt. In de A-Poule wist Klerkx Hoveniers/Brabant Sports met een verschil van twee punten de titel in de wacht te slepen. In de B-Poule werd bekerfinalist Café-Zaal Kleijngeld de kampioen. In de C-Poule trok Pijnappels Tuinen aan het langste eind.


Bedrijventoernooi Nijnsel op punt van beginnen

De dertiende editie alweer en nog steeds niets aan populariteit ingeboet. vv Nijnsel/Reclame organiseert jaarlijks een groot sponsortoernooi op sportpark Den Eimert. Ook deze editie staan maar liefst achtentwintig teams aan de aftrap en een van hen zal in de tweede helft van de middag de begeerde schaal omhoog houden.

Autofirst Mark van de Brand was de winnaar in 2016 en wil graag de titel in eigen garage houden. De directievoorzitter heeft weer een uitgekiend team samengesteld en met 27 kapers op de kust is dat ook nodig.
Het toernooi start rond de klok van half tien, teamindeling en wedstrijdschema zijn te vinden op de site van vv Nijnsel. Het is altijd een gezellige boel op het sportpark en er heerst een geweldige sfeer. Veel bedrijven nemen personeel en familie mee en vv Nijnsel zorgt voor muziek, een hapje en een drankje en ook de kinderen vervelen zich niet met het springkussen en in de schminkstudio.

Dus iedereen is aanstaande zondag 28 mei weer van harte welkom op sportpark Den Eimert op het 13e Jan Vervoort Bedrijventoernooi!

Actief op Hemelvaartsdag

Aanstaande donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, is het zoals vanouds weer gezellig druk op en rondom het Boskant sportpark. Vanaf 10 uur wordt daar de vlooienmarkt georganiseerd. De opbrengst van deze vlooienmarkt is bestemd voor de jeugd van de club.

Op de velden wordt vanaf 10.00 uur een 7x7 familie & vriendentoernooi georganiseerd; de opvolger van het mogelijk meer bekende familievoetbaltoernooi. Liefst 18 teams hebben ingeschreven zodat het weer gezellig druk gaat worden op het sportpark. Op Weeronline scoort Hemelvaartsdag een dikke 8, dus een (dikke) reden te meer op niet binnen te blijven zitten en een bezoekje te brengen aan het sportpark!

Zaalvoetballers sluiten seizoen mooi af

Het zaalvoetbalseizoen zit er weer op. Een mooi moment voor team Fysiotherapie de Meierij en Masta aanhangers om hun nieuwe shirts voor de laatste keer dit seizoen aan te trekken. Ondanks het niet behalen van de doelstelling dit jaar kan het team terugkijken op een mooi seizoen.

Team Rainbow Racing in Duitsland

Team rainbow Racing is ditmaal beland in Oost-Duitsland op het stratencircuit in Schleiz. Het is een gedeeltelijke openbare weg die nu wordt gebruikt als circuit. Aangezien het dorpje in heuvelachtig gebied ligt kent de baan ook grote hoogteverschillen wat het weer erg mooi maakt om te rijden.

Voor bakkenist Jarno is het een nieuw circuit en wordt de eerste kwalificatie training gebruikt om zoveel mogelijk op de baan te zijn. Ook aangezien er regen op komst is moet er ook aan de bak om een tijd te kunnen zetten.

Het blijft droog en in de tweede kwalificatie wordt de tijd verbeterd en staat het team als zevende gekwalificeerd. Een goede uitgangspositie voor de komende wedstrijden. Ook werd er op de zaterdag nog een sprintwedstrijd van zes ronden verreden. Na een goede start probeerde het team de kopgroep bij te houden maar dit lukte helaas niet. Het team finishte als zesde.

Voor de hoofdrace van 10 ronden kon het team vertrekken op een half natte baan, wat de bandenkeuze weer lastig maakte. Het team besloot om op slicks te vertrekken. Ook in deze hoofdrace behaalde het team een mooie zesde plek.

Clubkampioenschap tireren 2017

Tireren ofwel precisieschieten is een spectaculair maar ook moeilijk onderdeel van de petanque sport. Er is aanleg voor nodig maar het kost vooral veel oefening om dit onderdeel goed te beheersen. Na op 2 donderdagavonden in totaal 120 boules te hebben geschoten op 5 verschillende opdrachten, bleek Wim v.d. Rijdt (+147) dit onderdeel momenteel het best onder de knie te hebben.

Hij heroverde hiermee zijn titel en de wisselbeker die vorig jaar naar de huidige nummer 2 Karel Verschuijten (+124) ging. Tevens vestigde hij een nieuw clubrecord. Op de 3e plaats eindigde Erik Verschuijten (+115), 4e werd Jan in 't Zandt (+105) en 5e Henri Rovers (+98). Bij de dames ging het kampioenschap en wisselbeker afgetekend naar Gerrie v.d. Rijdt (+84), die daarmee Maria Thijssen en Angela Gerritsen (2e, beide +41) ver achter zich liet. Over het gehele toernooi waren de scores beter dan vorig jaar ondanks dat de scores op de eerste wedstrijdavond nadelig werden beïnvloed door de regenval op deze avond.

Zondagmiddagcompetitie
Bij de zondagmiddagcompetitie waren in de top de onderlinge verschillen gering. Bert Goorts werd 1e met 3+27, Piet Habraken eindigde als 2e met 3 +26 en de Mien v.d. Velden met 3 +25 als 3e. Verdere uitslagen: 4e Maria de Beer (3 +20), 5e Jos van Eck (3 +16), 6e Pier Vereijken en Sjan Ondersteijn (beide 3 +14). Het klassement na 2 dagen wordt aangevoerd door Jos van Eck (+6), op de voet gevolgd door Piet Habraken en Sjan Ondersteijn (beide +5).

KV rooi sluit laatste thuiswedstrijd winnend af

Zondag 20 mei stond voor de dames van KV Rooi VVO uit Hapert op het programma. De vorige wedstrijd hebben de meiden van Rooi de punten mee naar huis kunnen nemen. Er staat verder niets meer op het spel, maar aangezien VVO laag staat genoteerd op de ranglijst is voor hen de punten nog belangrijk.

Het begin van KV Rooi was niet scherp, door slordig en gehaast spel loopt KV Rooi snel achter de feiten aan. Dit werd achter snel gecorrigeerd en dit leverde een voorsprong op. Tot de rust werd deze behouden, helaas gooide VVO er nog eentje in wat een gelijkspel opleverde in de rust. De tweede helft werd er meer rust in het spel bewaard waardoor er de hele tweede helft een voorsprong was voor KV Rooi. Een paar momenten was het nog spannend, toen VVO op 2 punten verschil kon komen. Eindstand: 13-10.

Regio- en Districtsfinales Someren

Zaterdag 20 mei vonden in Someren de Regiofinales 6e divisie plaats. Zondag 21 mei de Districtsfinales voor de niveaus D1 en D2.

Larissa Timp, Junior divisie 6, kwam namens Dioscuri in actie. Larissa begon haar wedstrijd op de evenwichtsbalk. Ondanks de nodige zenuwen bleef ze tijdens de radslag knap staan. Bij de pirouette moest Larissa de balk helaas vroegtijdig verlaten. Desalniettemin scoorde Larissa nog 9,200 pt. Het onderdeel vloer ging erg goed. Larissa's oefening werd beloond met 10,450 pt. Ook op het onderdeel sprong liet Larissa een nette score noteren: 10,250 pt. Larissa maakte haar wedstrijd goed af. Alles lukte tijdens haar brugoefening en verdiend kreeg ze dan ook 10,400 pt. Met een totaal van 40,300 pt werd Larissa knap 10e in het eindklassement.

Zondags streden Karlijn Limbourg, Puk Glorius, Lieke de Visscher, Nora Wijnen en Evelien den Ouden op het hoogste podium in de categorie D1/D2. De beste 28 turnsters per leeftijdscategorie uit de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg namen het tegen elkaar op. 's Ochtends was het al heel vroeg de beurt aan Karlijn, die liet zien goed mee te kunnen in de top van de Instap D1. Met een totaalscore van 52,375 pt kwam Karlijn slechts 0,325 pt tekort voor de bronzen medaille. Ze werd knap 5e. Puk, Lieke en Nora traden 's middags aan in de categorie Pupil II D2. Ze startten ijzersterk op balk. Vooral Lieke wist haar optimale vorm goed vast te houden, wat uiteindelijk resulteerde in een hele mooie 8e plaats. Puk eindigde op de 21e plaats en Nora op de 25e plaats. D1-Jeugdturnster Evelien sloot de wedstrijddag af in Someren met een keurige 13e plaats. Met name de turnsters uit de regio Limburg zorgden voor flinke concurrentie.

Linda van Gastel en Coco Flanel pakken derde prijs

Dit weekend was er weer volop paardensport voor de Nijnselse ruiters. In Geldrop was een springwedstrijd voor paarden. Linda van Gastel startte haar paard Coco Flanel in de klasse B.

De foutloze baragerit werd door de juryleden beoordeeld met 80 stijlpunten, goed voor een derde prijs. In de klasse L startte Eline Peters haar paard Forever Alve in de klasse L. Na twee foutloze rondes eindigde deze combinatie met een achtste prijs. In de klasse M startte Suzan van Gastel het paard Eye Catcher Go. Suzan en Eye Catcher Go eindigde met een zesde prijs na twee foutloze rondes. Hierna startte Suzan Eye Catcher in de klasse Z/ZZ. Hier eindigde de combinatie met een zevende prijs. Marwin van den Nieuwenhuijzen startte de paarden Ustinov en Fabulous ook in de klasse Z/ZZ. Met Ustinov reed hij de snelste barrageronde en eindigde met de eerste prijs. Het paard Fabulous deed er iets langer over in de barrage en deze combinatie eindigde met de derde prijs. Kelly van der Heijden startte haar paard Evita Khan op een dressuurwedstrijd in Asten. Met een score van 62.1% eindigde ze met een eerste prijs.

Veerle en Nina in de prijzen

Afgelopen zondag was er een mooi concours in Geldrop de tweede selectiewedstrijd voor kring in Eindhoven, de Kempen. Veerle van de Pasch reed een net rondje met haar paard en een mooie tweede fase wat haar een mooie vierde plaats opleverde in de klasse M.

Nina van Enckevort reed met haar darc Du Rona Z in de klasse Z /ZZ een mooie ronde en zij behaalde daarmee een mooie tweede plek. Volgend weekend is er vanaf donderdag tot en met zondag prachtige paardensport in Sint-Oedenrode te zien bij manege de Pijnhorst. Zowel voor de pony's als de paarden.

Wedvlucht vanuit Nanteuil

Op twintig mei stond de tweede midfond vlucht vanuit Nanteuil Le Haudouin op het programma. De vlucht had een afstand van 330 kilometer en er stonden 362 duiven van 16 Rooise liefhebbers aan de start.

De duiven werden om 08.30 uur gelost en de eerste werd geklokt door H. v. Boxmeer om 11.55 uur. De eerste vijftien in Sint-Oedenrode waren: H. v. Boxmeer: 1, 4, 5, 6, 8 & 13. J. v. Boxmeer: 2, 3, 10, 12, 14 & 15. T.H. v. Houtum: 7. Combinatie G. & H. v. Dijk: 9. J. Lathouwers: 11.

Geslaagd toernooi

Op vrijdag 19 mei werd een toernooi gespeeld in Nijnsel met De Klutsers en Cloeck&Moedigh uit Rooi. In 3 rondes werd er door zo´n 40 boulers gezellig gespeeld om de felbegeerde prijzen waarvan er 4 naar Cloeck&Moedigh ginen en 4 naar De Klutsers.

De boulers die letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes werden gezet waren; Gina van der Loo met 3 gewonnen partijen en 32 punten, Wim v.d. Rijt met 3 gewonnen partijen en 27 punten, Karel Kreijveld met 3 gewonnen partijen en 25 punten, Koen v.d.Linden met 3 gewonnen partijen en 24 punten, Gerrie v.d.Rijt met 3 gewonnen partijen en 24 punten, Berna van Duinhoven met 3 gewonnen partijen en 19 punten, Marijke Hurkmans met 3 gewonnen partijen en 19 punten, Toos Sanders met 3 gewonnen partijen en 16 punten.

Voetbal
v.v. Boskant

Uitslagen senioren
Mariahout 4-Boskant 3 0-3
Uitslagen jeugd
Schijndel JO17-2-Boskant JO17-1 4-1

Korfbal
KV Rooi
Uitslagen senioren:

KV Rooi 1-VVO 1 13-10
KV Rooi 2-De Korfrakkers 5 10-11
Nijnsel 2-KV Rooi 3 15-3
Merselo MW1-KV Rooi MW1 3-8
Avanti MW1-KV Rooi MW2 6-6
Uitslagen jeugd:
KV Rooi A1-RoDeBo A1 19-7
Nijnsel B1-KV Rooi B1 3-4
KV Rooi B2-Altior B3 12-6
KV Rooi C1-Odisco C1 1-1
Celeritas D1-KV Rooi D1 9-5
Alico E2-KV Rooi E1 4-6
SCMH E1-KV Rooi E2 5-1
KV Rooi E3-Be Quick E3 2-4
Avanti F1-KV Rooi F1 3-5
KV Rooi F2-Klimroos F1 6-14
Programma jeugd 27/05:
De Korfrakkers A3-KV Rooi A1 14.30u
De Korfrakkers B3-KV Rooi B2 13.00u
Korloo C1-KV Rooi C1 13.30u
KV Rooi D1-Corridor D1 12.30u
KV Rooi D2-Odisco/Nijnsel D2 11.30u
KV Rooi E1-MOSA'14 E1 10.30u
KV Rooi F1-Be Quick F1 09.30u
DDW F2-KV Rooi F2 09.45u
Programma senioren 28/05:
Melderslo 1-KV Rooi 1 13.00u
Odio 2-KV Rooi 2 10.45u

Odisco
Uitslagen jeugd:

Odisco-Be quick 3-2
Odisco D2-Prinses Irene D2 4-5
Rooi C1-Odisco C1 1-1
Altior E1-Odisco E1 0-12
Emos E2-Odisco E2 5-3
Uitslagen senioren:
Korloo 2-Odisco 2 9-5
Prinses Irene Mw1-Odisco Mw 1 9-6
Programma jeugd 27/05:
De kangeroe D1-Odisco 10.30u
Rooi D2-Odisco D2 11.30u
Programma senioren 28/05:
Odisco 1-Vessem 1 12.00u
Odisco 2-SCMH 3 12.30u
Programma senioren 31/05:
Odisco Mw1-Flamingo's Mw1 20.00u

Hardlopen
Fortuna '67
13/05: Oirschot

Mannen 10.000 m
Thijs Dekkers 39.04
Jorrit Dekkers 43.46
Vrouwen 10.000 m
Rikie Huyberts 48.42
MannenTrim 2.500 m
Henry Wijffelaars 15.06 (1e)
13/05: Best

Meisjes PA 6-kamp
Eva van den Oever 168 ptn
JongensPB 5-kamp
Merijn Schoondermark 242 ptn (Clubrecord)
JongensPC 5-kamp
Guus van de Wouw 278 ptn (PR) (Clubrecord)
Harm van de Wouw 198 ptn
12/05: Rosmalen
MannenTrim 5.000 m
Frans Giebels 18.16
Henry Wijffelaars 27.56
Pierre Lardenois 27.57
16/05: Geldrop
MannenTrim 5.000 m
Henry Wijffelaars 2917
VrouwenTrim 5.000 m
Rikie Huyberts 29.19
17/05: Uden
JongensJB 800 m
Guus van Kessel 2.44,67 (1e)
MeisjesJB 200 m
Inge Timmermans 32,71 (2e)
21/05: Den Bosch

Mannen 15.000 m
Frans Giebels 59.30
Vrouwen45 15.000 m
Harriet van den Bergh 1.42.36 (PR)
MannenTrim 15.000 m
Frans Gezelle Meerburg 1.32.51 (PR)
VrouwenTrim 10.000 m
Ingrid van Rijen 1.03.09

Bridgen
B.C. "d'n einder '05": A lijn: 1. Mia Poels & Truus v. Heesch 62.58 %, 2. Rien en Helma v.d. Heuvel 58.58 %, 3. Anja Lafleur & Mari v.d.Vleuten 58.50 %. Zie ook: www.bridgeclubdeneinder.nl.

Inloopbridgeclub De Beckart Nijnsel: 1. Tineke lomp en Riet Verstappen 56.65 %, 2. Riet v.d. Laar en Zus v.d. Rijt 55.54 %, 3 en 4 gedeeld. Nel Dielemans en Jacques Jongeneel & Fried v.d. Laar 55.54 %. Volgende week 25 mei geen bridgen, Hemelvaart. Verder iedere donderdagmiddag inloopbridge, iedereen is welkom, ook als je geen bridgepartner hebt. Info: 0413 474297.

BC de Meierij: A-lijn: 1. Betsie van Gerwen en Riet van Hout 54.70 %, 2. Harrie van Erp en jan van Erp 54.68 %, 3. Mia Poels en Heleen Wiers 53.64 %, 4. Betsy van Kaathoven en Anja Lafleur 53.12 %. B-lijn: 1. Mieke van de Ven en Frans van de Ven 65.62 %, 2. Jo Hendriks en Truus Vissers 61.97 %, 3. Annie Dortmans en Thea van der Heijden 57.29 %, 4. Jana van de Acker en Harrie van de Acker en Ans van de Laar en Frans van den Boomen 53.64 %.

Bridgeclub J.V.G: 1. Echtpaar Seegers 60,83 %, 2. Dames N. Lathouwers & De Bever en Heren R. Kuipers & S. v.d. Kerkhof 58,75 %, 3. Heren L. v. Uffelen & H. v. Zon 56,67 %.

Bridgeclub Rooi 750: A-lijn: 1. Marijke van den Berk & Francine de Koning 60,83 %, 1. Hetty van Geffen & Tino Hillenaar 60,83 %, 3. Irmgard Etman & Willem de Roo 59,17 %. B-lijn: 1. Theo van Geffen & Henk Schakenraad 66,67 %, 2. Marianne Muller & Joop Muller 55,00 %, 3. Frank Heijckmann & Leon Heijckmann 54,58 %. C-lijn: 1. Mieke Vugs & Johan van Bakel 61,81 %, 2. Els Raaijmakers & Fons Raaijmaakers 61,46 %, 3. Hermien Botter & Dick Botter 61,11 %.

BC 't Koffertje '94: A-lijn: 1 Hetty van Geffen & Willem Pieters 62,50 %, 2. Irmgard Etman & Dirk Gillissen 56,25 %, 3. Jan van Rooij & Piet Voss 55,73 %. B-lijn: 1. Jos van Bommel & Jan Verbunt 57,58 %, 2. Marianne Bekkers & Maria Bloem 56,50 %, 3. Marcel Janse & Willy Swinkels 55,65 %.

Bridgeclub De Neul A-lijn: 1. Hermien Botter en Dick Botter 58.33 %, 2. Peter Schepers en Harrie Timmermans 57.08 %, 3. Mia Poels en Mia de Leijer 55.42 %. B-lijn: 1. Hannie de Laat en Zus van de Rijt 58.68 %, 2. Marielle Knippen en Fons Raaijmaakers 58.33 %, 3. Corry van Niftrik en Ria van Zon 57.64 %. C-lijn: 1 en 2 gedeeld: Joke Bouwdewijns en Frans Bouwdewijns & Corrie Kapteijns en Babs van der Vleuten 58.33 %, 3. Leny van Rooy en Marianne Timmermans 55.42 %. D-lijn: 1. Riet van de Laar en Jeanne van de Ven 64.13 %, 2. Annie Lathouwers en Gonnie de Poorter 58.06 %, 3. Truus Foolen en Ans van de Vleuten 57.97 %.


Rooise Renners in actie

Zaterdag 20 mei stonden Youri en Sep aan de start van Ronde van de Kempen in Veldhoven. Een criterium over 70 kilometer over een rondje van 2,4 kilometer. Direct vanaf de start ging het volle bak waardoor er al veel uitvallers waren na de eerste rondes.

Na zo'n 20 kilometer nam Sep het initiatief voor een ontsnapping en hij kreeg 5 medevluchters. Youri had op het zeer hobbelige en bochtige parcours weer veel last van zijn rug en moest vroegtijdig staken. Sep en zijn groepje namen langzaam maar zeker toch afstand door zeer hard en aanvallend te rijden met een gemiddelde van 42 kilometer per uur. Dit resulteerde in een sprint waarbij Sep als eerstejaars junior net naast het podium viel. Toch een zeer knappe vierde plek.

De zondag daarna was er de ronde van Lieshout. Dit was een zeer rommelige wedstrijd, waar amateurs, sportklasse en junioren door elkaar heen reden. Voor Sep en Youri niet een wedstrijd om serieus om de prijzen mee te doen. Youri is vroegtijdig afgestapt en Sep eindigde in het peloton.

Ondertussen stond Jarno van Esch met de Brabantse selectie op vrijdag al aan de start voor de Internationale junior-driedaagse in Axel. De zwaarste meerdaagse wedstrijd voor junioren in Nederland met 33 teams van 6 renners, selecties uit Europa en een team uit Amerika. De eerste etappe reed Jarno een ijzersterke wedstrijd. Hij zat met 15 renners ruim 60 kilometer in de aanval maar helaas kreeg hij 15 kilometer voor het einde te maken met een lekke band maar finishte toch nog in het eerste gedeelte van het peloton. De tweede etappe was een tijdrit over 11,2 kilometer. Hier viel de tijd tegen. Met 15.01 werd hij 106e, waar hij 2 weken geleden nog een knappe achtste tijd pakte. De derde etappe 's avonds over ruim 100 kilometer werd vooral op het eind een slagveld door de wind in Zeeuws Vlaanderen. Het peloton brak in stukken en ook nu wist Jarno zich in het eerste gedeelte te handhaven. Met een 66e plaats in het eindklassement en een negende in het kasseienklassement ging hij voor de vierde etappe naar België. Door de Vlaamse Ardennen, 102 kilometer met 12 beklimmingen en diverse kasseienstroken, loodzwaar dus. Jarno ging de eerste heuvels goed van voren naar boven maar kwam op de beruchte paddenstraat zeer hard ten val waardoor hij helaas de strijd moest staken.

Summer van den Hurk derde van Nederland

Op zaterdag 20 mei mocht Summer van den Hurk, uitkomend voor Stichting Flik-Flak 's-Hertogenbosch, deelnemen aan het Nederlands kampioenschap Turnen. Dit mocht zij bij de pupillen 2, categorie N2. De beste 36 turnsters van Nederland hadden zich hiervoor weten te kwalificeren.

Summer begon sterk op vloer waar ze met 13.700 punten na de eerste ronde de tiende plaats wist te behalen. Na twee mooie sprongen, beloond met 13.450 punten, stond Summer elfde na twee toestelronden. Op brug, haar favoriete toestel, haalde ze met een mooie strakke oefening 14.350 punten. Goed voor het vijfde punt van de wedstrijd op dit toestel. Na drie ronden stond Summer op een knappe zevende plaats. Op het laatste toestel balk had Summer wat last van zenuwen. Ze knokte zich met een paar wankels door haar balkoefening en haalde op haar laatste toestel 12.850 punten. Summer eindigde uiteindelijk na een stabiele wedstrijd met 54.350 punten op een knappe twaalfde plaats allround van Nederland.

Op zondag 21 mei werden de toestelfinales geturnd bij het Nederlands kampioenschap pupil 2, N2 te Alphen aan de Rijn. De beste acht gekwalificeerde turnsters per toestel mochten hieraan deelnemen. Summer van den Hurk kwalificeerde zich eerder tijdens de halve finales voor de brugfinale Ze turnde een strakke oefening met drie prachtige reuzen draaien en een stabiel gelanden streksalto en wist hiermee 14.600 punten te scoren. Goed voor de bronzen medaille!

Zwemmers in actie op RZK en Meerkamp

Afgelopen weekend streden in Eindhoven de zwemmers uit Brabant, Limburg en Zeeland tijdens de Regionale Zomer Kampioenschappen om de regionale titels. Voor de zwemmers van Argo zat er helaas geen podium plaats in.

Tijdens deze wedstrijd zijn de volgende resultaten behaald: Pascal van Bakel: 10e op de 50m schoolslag in 0.32.29; Lars Diesch: 4e op de 50m schoolslag in 0.33.27; Sem van Eijndhoven: 31e op de 50m vrije slag in 0.32.20; Anne Gibbels: 21e op de 50m vlinderslag in 0.31.31, 21e op de 100m vrije slag in 1.02.84 en 9e op de 400m wisselslag in 5.40.32; Leonie Habraken: 6e op de 400m vrije slag in 5.33.52, 20e op de 100m vrije slag in 1.14.96 en 5e op de 400m wisselslag in 6.30.50; Dana Janssen: 21e op de 400m wisselslag in 6.09.67;

Roel Janssen: 52e op de 50m vrije slag in 0.30.79; 33e op de 200m wisselslag in 2.45.87 en 38e op de 200m vrije slag in 2.27.56; Sanne Peters: 8e op de 50m rugslag in 0.36.21, 11e op de 100m schoolslag in 1.28.76, 10e op de 100m rugslag in 1.20.95, 15e op de 50m vlinderslag in 0.34.98 en 24e op de 100m vrije slag in 1.10.97; Maartje van Stiphout: 21e op de 100m rugslag in 1.17.33, 32e op de 50m vlinderslag in 0.34.73; Naomi van de Ven: 10e op de 50m rugslag 0.36.70;

Daarnaast nam er nog een estafette ploeg bestaande uit Guus, Lars, Pascal en Roel deel aan de 4x100m wisselslag. Zij werden 9e met een tijd van 4.36.44. Leonie Habraken behaalde een clubrecord op de op de 400m vrije slag in 5.33.52. Afgelopen zondag hebben 14 zwemmers van de Recreatieven in het Golfbad in Oss deelgenomen aan de 4e Meerkamp van dit seizoen. Tijdens deze wedstrijd hebben zij 7 keer een 1e plaats, 8 keer een 2e plaats en 9 keer een 3e plaats behaald.

Daarnaast zijn er 19 persoonlijke records gezwommen. Omdat dit de laatste wedstrijd van het seizoen was werden de medailles uitgereikt. De zwemmers van Argo keerden met tien gouden, zes zilveren en zeven bronzen medailles huiswaarts. Naomi van der Post zwom een 12 jaar oud clubrecord uit de boeken: op de 25m vrije slag zwom zij 0.18.39. Komend weekend staat het tweede deel van de Regionale Zomer Kampioenschappen op het programma. De wedstrijd vindt wederom plaats in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven. Aanvang op zaterdag om 13.30 uur en op zondag om 10.30 uur.

Boskant telt af voor Boskant Challenge

Foto: Jos van Nunen

Nog een paar weken wachten of nog even (in het geheim) trainen en dan is het zover. Zondag 11 juni. De dag waarop de tweede Obstacle Run van start gaat.

Dat Boskant er opnieuw zin in heeft blijkt al wel uit de vele voorinschrijvingen en de spontane hulp van heel veel vrijwilligers. De opening door de Freerunners van MANK uit Eindhoven belooft spectaculair te worden. Vervolgens zal het de hele dag een sportief feest zijn op en rondom het Ritaplein. Met een aantal nieuwe hindernissen, een goed gevuld en gevarieerd muzikaal programma en meer eet en drinkpunten is er volop vertier voor kijkers en deelnemers. Voor wie nog graag mee wil doen: Inschrijven is nog mogelijk!
Voor jong en oudHet programma van de runs begint om ca. 11.00 uur 's morgens en zal eindigen om ca 17.00 's middags. Er kan gestart worden in diverse categorieën. Deelname is mogelijk individueel of in teams van max. 5 personen. Op het programma op www.boskantchallenge.nl of op facebook lees je meer over afstanden en starttijden.

Volop gezelligheid rondom het parcours
De Obstacle Run wordt gehouden op het compacte parcours op en rondom het Ritaplein. De bekende hindernissen, aangevuld met een aantal uitdagende, nieuwe hindernissen, staan garant voor volop spektakel en hilariteit. Dit voor zowel deelnemers als publiek.
De optredens van de livebands The Announcement en Fieldtrip, ons eigen Boskantse zangduo Remy en Karin en DJ Huub zorgen voor een muzikale omlijsting die in de smaak zal vallen bij jong en oud. Dat geldt ook voor de diverse eet en drinkmogelijkheden op de gezellige terrassen waar Boskantse ondernemers zullen zorgen dat de inwendige mens niets te kort komt. Natuurlijk zal er na afloop van het wedstrijdprogramma tijdens de afterparty op het terras bij de Vriendschap nog lang nagepraat kunnen worden.

Niet te missen
Als de weergoden mee willen werken belooft het opnieuw een onvergetelijke happening te worden. Niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor de toeschouwers. Natuurlijk wil je dat meemaken en met eigen ogen zien. Inschrijven kan nog tot en met 8 juni. Mooi als je er ook bij kunt zijn!

Paardenliefhebbers komen bijeen tijdens Arabian Horse

Foto: Jos van Nunen

Het Arabian Horse Weekend beleefde afgelopen weekend een stralende editie. De familie Stoop had als organisatie de boel weer goed voor elkaar. Wederom ontvingen ze gasten uit de hele wereld. Stuk voor stuk paardenliefhebbers die allemaal aan hun trekken kwamen.

Normaal gesproken vindt de show plaats in juni, maar door drukke agenda's binnen de paardenwereld kwam midden/eind mei dit keer beter uit. Hoewel de lokale belangstelling meestal niet super is (raar, want het is een evenement van internationale allure) was er wel veel interesse uit de wereld van de Arabische volbloedpaarden. Zowel jonge als volwassen paarden werden geshowd in de professionele arena bij manege de Pijnhorst. Natuurlijk werd er gehandeld, en zo gingen parels van de ene naar de andere eigenaar.


Fortuna '67 boft: perfect wandelweer

SV Fortuna '67 bofte zondag. Het was tijd voor de jubileum wandeltocht en die vond plaats in perfecte weersomstandigheden. Niet te warm, af en toe een zonnetje, een briesje en geen regen. Wat wil een wandelaar nog meer?!

Zondagmorgen konden wandelaars vanaf 8.00u starten voor verschillende afstanden. Vanonder de feestelijke ballonnenboog werd gestart om enkele uren later weer voldaan terug te keren.

36 / 36

WOENSDAG 24 MEI
DANSEN

Odendael

POPPENKASTVOORSTELLING
CEC Mariëndael

DONDERDAG 25 MEI
HEMELVAARTSDAG

Officiële vrije dag. Op donderdag de veertigste dag na Pasen vieren christenen de hemelvaart ('Ascensionis Domini') van Jezus Christus. Het is de veertigste dag na zijn opstanding uit het graf en tien dagen voor Pinksteren (nederdaling van de Heilige Geest).

RONDOM MEIERIJSTAD
De Beleving

VRIJDAG 26 MEI
ELE RALLY

Sint-Oedenrode

ZATERDAG 27 MEI T/M ZONDAG 28 MEI
KUNST IN ROOI

Sint-Oedenrode

ZATERDAG 27 MEI
KNOPTOREN BEZICHTIGEN EN BEKLIMMEN

Knoptoren

DANSAVOND
Odendael

TAFELVOETBAL TOERNOOI
Café 't Kerkpleintje

ZONDAG 28 MEI
OLAT DAUWTRAPTOCHT

De Vriendschap

BEDRIJVENTOERNOOI VV NIJNSEL
VV Nijnsel

THE ROCKING NAVIGATORS
De Beurs

MUZIEK EN CD-PRESENTATIE: RACHEL EN LYSANNE
De Gasthuishoeve

VERJAARDAGSFEEST KINDERBOERDERIJ KIENEHOEVE
Kinderboerderij Kienehoeve

SLAGWERKSPEKTAKEL
Markt

MUZIEK OP KIOSK
Markt

BIER & BITES
De Ossekop

JAZZ ANTIONETTE
De Ossekop

WOENSDAG 31 MEI
VISSEN

Kienehoef

DANSEN
Odendael

DONDERDAG 1 JUNI
VERWENDAG VOOR DAMES MET DIAGNOSE KANKER

Schoonheidssalon Eindeloos

VRIJDAG 2 JUNI T/M ZONDAG 4 JUNI
ROOI LIVE

Dommelpark

VRIJDAG 2 JUNI
NK Beach Soccer hulpverleners

Dommelpark

ZATERDAG 3 JUNI
BEACH SOCCER ROOI JEUGDTOERNOOI

Beach Soccer Rooi

KNOPTOREN BEZICHTIGEN EN BEKLIMMEN
Knoptoren

DANSAVOND
Odendael

BANANA REPUBLIC
De Ossekop

ZONDAG 4 JUNI T/M MAANDAG 5 JUNI
BEACHSOCCER ROOI

Beach Soccer Rooi

ZONDAG 4 JUNI T/M MAANDAG 5 JUNI
PINKSTEREN

Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest, de derde Persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen.

MUZIEK OP KIOSK
Markt

DINSDAG 6 JUNI T/M VRIJDAG 9 JUNI
AVONDWANDELVIERDAAGSE
De Vriendschap

WOENSDAG 7 JUNI
DANSEN
Odendael

GALA FIORETTI COLLEGE
Kasteel Henkenshage

VRIJDAG 9 JUNI T/M ZONDAG 11 JUNI
OLLEND DREIJT DUR

Olland

VRIJDAG 9 JUNI
MAMA'S ONTMOETEN MAMA'S
Neulstraat 41

MUZIEK OP KIOSK
Markt

BEACH PARTY
Jeugd-disco The Joy

FILMTHEATER MARIËNDAEL: RAMS
Mariëndael

ZATERDAG 10 JUNI
GROEP 5 SUMMER PARTY
Jeugd-disco The Joy

DANSAVOND
Odendael

ZONDAG 11 JUNI
NATUURWANDELING HEEM-NATUURGROEP CREYSPOT
Markt

SPIRITUELE WANDELING MET LUNCH
Leef en Vind

BOSKANT CHALLENGE 2017
Boskant

POP&COLOUR FESTIVAL
Mariëndael

WHISKY PROEVERIJ
Café 't Kerkpleintje

WOENSDAG 14 JUNI
VISSEN
Ollandse Waterloop

BUITENSPEELDAG
De 10e Buitenspeeldag op 14 juni staat voor de deur. Initiatiefnemers Jantje Beton en Nickelodeon roepen iedereen op mee te helpen om van Nederland één grote speelplek te maken.

DANSEN
Odendael

DONDERDAG 15 JUNI
BIERGILDE
De Ossekop

VRIJDAG 16 JUNI T/M ZATERDAG 17 JUNI
VADERDAG ACTIE
Sint-Oedenrode

ZATERDAG 17 JUNI
GEHANDICAPTENDAG MET MICHAEL VAN GERWEN
Vossenbergweg

OPEN HUIS DAMIAANCENTRUM
Damiaancentrum

MUZIEK OP KIOSK
Markt

DANSAVOND
Odendael

ALS VAN OUDS MET MISTERY DJ
Café 't Kerkpleintje

ETERNITY LIVE
De Ossekop

ZONDAG 18 JUNI
VADERDAG
Iedere derde zondag van juni is het Vaderdag. Op Vaderdag worden vaders in de schijnwerpers gezet: ze worden verwend met een ontbijt op bed of krijgen een cadeau van hun kinderen. Vaderdag is niet alleen bedoeld voor vaders maar voor iedereen die zich als een echte vader gedraagt. Dat kan dus ook een stiefvader zijn.