DeMooiRooiKrant

12 juli 2017

DeMooiRooiKrant 12 juli 2017


Foto:

In juni is de Rooise Nick Bax voor de tweede keer Nederlands kampioen skateboarden in de bowl geworden en hij is geselecteerd voor het Nederlands Olympisch Skateboard Team. Naast het runnen van zijn eigen skateschool Area 51 Skateschool staat deze 25-jarige het liefst zelf op het board.

"De titel die ik heb behaald, betekent dat ik in een bepaalde activiteit van skaten Nederlands kampioen ben geworden. In dit geval deed ik mee aan een skatewedstrijd in de bowl, een soort houten kuil, waar je binnen één minuut je meest spectaculaire trucs laat zien. De winnaar ontvangt de titel en een geldbedrag. Voor mij betekent het eigenlijk niet heel veel. Ik vind het leuk om te skaten, tijdens een event mijn vrienden te zien en met een wedstrijd wat geld te verdienen. De titel zelf zie ik als een extraatje."

Als jochie van negen jaar koopt Nick zijn eerste skateboard bij de Intertoys en vanaf dat moment groeit zijn liefde voor de sport. "Mijn opa woonde dichtbij de mini ramp tegenover kasteel Henkenshage en ik ging regelmatig kijken hoe de grote jongens aan het skaten waren. Ik had zo'n beetje alle sporten uitgeprobeerd, maar niets maakte mij enthousiast. Na een tijdje kijken bij het skateveldje kocht ik mijn eerste skateboard en ik vond het skaten meteen heel leuk. Het is een sport dat je alleen uitvoert, maar je beoefent het met een groep. Je leert van elkaar, je ziet progressie bij jezelf en bij anderen en dat is iets wat mij aanspreekt.

Foto:

Toen eenmaal bleek dat ik er echt plezier in had, ben ik met ons pap een professioneel board gaan halen. Hij bouwde wat obstakels zodat ik voor de deur kon oefenen. Met mijn vrienden was ik vaak bij het basketbalveld op de Kienehoef te vinden waar wij ook zelf verschillende obstakels bouwden om vervolgens te skaten. We hebben het uiteindelijk voor elkaar gekregen dat de skatebaan op de Kienehoef werd aangelegd. Helaas zal deze verdwijnen."

Na de middelbare school begint Nick aan de opleiding tot onderwijsassistent. Na twee jaar wordt hij van school getrapt, omdat hij de reisjes naar het buitenland die hij krijgt aangeboden van sponsoren belangrijker vindt. "Skaten was toen nog geen olympische sport, waardoor school mij geen vrij kon geven wanneer ik werd gevraagd voor wedstrijden in het buitenland. Tegen die tripjes zei ik natuurlijk geen 'nee' en na een tijdje mocht ik de opleiding niet vervolgen. Op dat moment kwam alles tegelijk."

Nick stond op het punt van een mogelijke doorbraak en hij kreeg steeds meer sponsoren, maar een blessure gooide roet in het eten. "Skaten is een blessuregevoelige sport en zeker niet zonder risico. Mijn voortanden zijn er wel eens uitgevlogen, ik heb mijn elleboog uit de kom gehad en mijn enkels klappen nog wel eens dubbel. Verder heb ik mijn polsen gebroken en opdrukken gaat hem niet meer worden.

"De kick die het geeft wanneer het dan eindelijk lukt, vind ik het mooiste wat er is."

Er zijn veel mensen die goed kunnen skaten, maar er zijn er weinig die daadwerkelijk doorbreken. Ik ben ook zeker geen professional. Wanneer je kijkt naar het buitenland, ligt het niveau daar vele malen hoger. De skateparken zijn daar veel groter, de obstakels hoger en er bestaan minder regeltjes waardoor de sport veel lomper wordt beoefend. Als je die manier van skaten gewend bent, heb je een voorsprong. Dat is ook de reden waarom ik mijn kansen en die van andere Nederlandse skaters om überhaupt door de kwalificatie van de Olympische Spelen in Tokio te komen, vrij klein acht."

Een pro werd hij dus niet, maar Nick heeft uiteindelijk bereikt wat hij graag wilde. Hij is nooit gestopt met skaten, hij neemt regelmatig deel aan wedstrijden waar hij er met het prijzengeld vandoor gaat en hij mag onder andere het Amerikaanse schoenenmerk Vans tot zijn lijst met sponsoren rekenen. "Naast het skaten werk ik fulltime in de skateschool die ik zes jaar geleden met een vriend in Eindhoven ben begonnen en hierdoor deel ik dagelijks mijn passie voor skaten en het werken met kinderen. Ik geef les en workshops en ik kan eigenlijk wel zeggen dat het mijn droombaan is. Ik wil skateboarden in Brabant groter maken door meer skate-evenementen te organiseren en grootser te denken. Daarnaast wil ik mijn skateschool uitbreiden en meer kinderen enthousiast maken voor de sport. Bij skaten draait het om het verleggen van grenzen. Het duurt soms wel dagen voordat je één trucje hebt geleerd, maar de kick die het geeft wanneer het dan eindelijk lukt, vind ik het mooiste wat er is."

Skatebaan wordt voorlopig trapveldje

Hoewel het stuit tegen het zere been van veel bewoners van de wijk Kienehoef werd de skatebaan afgelopen maandag weggehaald. Een rechter heeft bepaald dat de gemeente die beslissing moest nemen wegens het overschrijden van geluidsnormen. Een brainstormbijeenkomst met wijkbewoners – georganiseerd door de gemeente en de wijkraad - heeft er afgelopen donderdag mede voor gezorgd dat er een tijdelijke oplossing komt. De gemeente gaat een trapveldje creëren zodat de kinderen er tijdens de vakantie gewoon kunnen spelen.

Een trapveldje was één van de ideeën die donderdagavond in de Kienehoefschool de revue passeerde. Buurtbewoners, waaronder ook enkele kinderen, dachten maar wat graag mee over een nieuwe speelmogelijkheid. Een andere opdracht was het bedenken van een nieuwe plek voor een skatebaan. Daarbij werd niet alleen in de Kienehoef rond gekeken maar ook in de rest van Sint-Oedenrode, zodat in de toekomst meer kinderen er profijt van kunnen hebben. De gemeente gaat de aangewezen plekken onderzoeken of realisatie daar mogelijk is. In het onderzoek wordt gekeken naar kosten, overlast, sociale veiligheid, geluid en doelgroep
Datzelfde geldt voor de opties op het huidige terrein in de Kienehoef waar de skatebaan stond. Daar wordt voorlopig dus een voetbalveldje gemaakt, maar in de toekomst behoort een andere invulling ook tot de mogelijkheden.
Het realiseren van een trapveldje kan snel uitgevoerd worden. Na afstemming met de wijkraad kunnen de doeltjes binnen een week worden geplaatst.

Jaargang 7 - Week 28 - Woensdag 12 juli 2017


Formido

Meierijstad haalt taakstelling statushouders

Foto: Bart van der Heijden

De gemeente Meierijstad heeft de taakstelling voor het huisvesten van statushouders gehaald. In totaal is voor 124 statushouders huisvesting geregeld. De datum van 1 juli 2017 was een harde datum om voor de statushouders de huisvesting te realiseren. De gemeente Meierijstad heeft samen met de woningcorporaties Area, Huis &Erf en Wovesto de opgave gehaald.

Gemeenten krijgen op basis van hun inwonertal naar rato een opgave voor het huisvesten van statushouders. De provincie heeft een toezichthoudende taak in deze en tikte begin 2017 de gemeente Meierijstad nog op haar vingers vanwege de achterstand over 2016.

Achterstand omgebogen in voorsprong
In 2017 werd in Meierijstad gestart met een achterstand van 63 te huisvesten statushouders. De taakstelling voor de eerste helft van dit jaar bedroeg 61 statushouders. In Meierijstad is de achterstand ingelopen en is voldaan aan de taakstelling van de eerste helft van dit jaar. De gemeente verwacht, samen met de corporaties en Vluchtelingenwerk de taakstelling voor de 2e helft van dit jaar te kunnen halen.

Samenwerking
"Bij het invullen van de taakstelling spelen de woningcorporaties en VluchtelingenWerk in Meierijstad een belangrijke rol, waarbij de nodige vrijwilligers participeren. De gemeente is hen hiervoor dankbaar", aldus verantwoordelijk portefeuillehouder Witlox. "De statushouders zijn van harte welkom en de gemeente wenst hun een goed verblijf toe in Meierijstad."

Harmonie Nijnsel gaat voor fusie

Harmonie Nijnsel en Muziekvereniging Frisselstein uit Veghel hebben de intentie een volledige fusie van beide verenigingen te realiseren. Hiertoe is op 2 juli een intentieverklaring getekend door beide voorzitters: Peter van de Snepscheut en Wim Beeks.

De muziekverenigingen zien in het samengaan een kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van organisatie en orkesten, de basis voor speelplezier van muzikanten en aantrekkelijke concerten voor het publiek. Ook biedt deze ontwikkeling kansen voor de versterking van een eigen muziekcultuur in Meierijstad.

Ter voorbereiding van de fusie zullen een stuurgroep en werkgroepen, samengesteld uit leden van beide verenigingen, worden geformeerd die in de komende periode een analyse maken van de bestaande organisatie en werkwijze van beide verenigingen en een voorstel maken voor de nieuwe vereniging. Het definitieve fusievoorstel wordt conform de statuten ter beslissing voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van beide verenigingen. Streven is de fusie medio 2018 te realiseren.

Dorpswinkel Boskant krijgt nieuwe eigenaar

Heel Boskant wist het al, en nu weet heel Rooi het ook: Jan Hellings doet per 15 augustus 'zijn' dorpswinkel over aan Jolanda Vos, die tevens het pand zelf heeft gekocht van eigenaar Theo Gevers.

De drijfveer van beide Boskanters is dezelfde. "Het is heel erg belangrijk dat jong en oud in Boskant vlak bij huis terecht kunnen voor hun dagelijkse boodschappen" aldus Jolanda. Hoewel 'heel Boskant' het al weet en de vrijwilligers dus waarschijnlijk ook, zit ze achter hun contactgegevens aan om ze zo snel mogelijk persoonlijk bij te praten.

Voor Boskant zelf verandert er niets, behalve Jan Hellings blijft al het personeel er werken, inclusief zijn zoon Joep. "De winkel krijgt wel een andere naam. Welke? Dat weet ik nog niet, het gaat allemaal best wel snel" aldus de goedlachse Boskantse. "We willen wel meer de focus gaan leggen op verse producten zoals groenten, fruit en vlees. In de toekomst willen we misschien ook wat gaan doen met streekproducten, maar dat zijn voorlopig nog maar gedachten."


Grote fracties in de stress om megastal

Wie gehoopt had in de commissievergadering van donderdagavond een idee te krijgen van de kansen dat er een megastal met 18.000 varkens in Nijnsel komt, is bedrogen uitgekomen. De meeste fracties hielden het kruit droog, de zweetdruppels waarmee ze hun dilemma op tafel legden niet meegerekend.

VVD en Gemeentebelang Meierijstad gingen bij voorbaat al akkoord met het collegevoorstel om een verklaring van geen bedenkingen tegen de stal af te geven. PvdA zei meteen "nee". Thijs van Zutphen (lijst Blanco) hield een sterk betoog dat er geen afweging was gemaakt op grond van de Ruimtelijke Ordening. Omdat die afweging wettelijk verplicht is, mág er volgens hem niet eens een verklaring van geen bedenkingen worden afgegeven. Die reactie mag van hem ook als een duidelijk 'nee' worden uitgelegd. "De wethouder strooit ons zand in de ogen, of levert een heel slecht stuk aan." Uit navraag blijkt ook de SP nee te gaan zeggen wegens het ontbreken van alternatieve locaties. Ze dienen bij de raadsvergadering een motie in.

"Ik heb het gevoel dat we besodemieterd worden".

Van bloemen tot bonje
Wat bijna lieflijk begon met het aanbieden van 18.000 bloemzaadjes als alternatief voor de 18.000 varkens, eindigde in een climax – misschien is dieptepunt een beter woord – waarbij leden van Re-actiegroep De Bleieven woedend de raadzaal verlieten. De bloemenzaadjes werden aan verantwoordelijk wethouder Eric van den Bogaard uitgereikt door Geert Laugs, directeur van dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming Nederland (CIWF). Ze gingen vergezeld van een petitie met 15.000 handtekeningen tégen de megastal.

Kritisch
Lijst blanco, D66 en SP waren zeer kritisch naar het collegevoorstel. Ze verweten het college met name dat er niet serieus naar een alternatieve locatie was gezocht: twee locaties slechts, terwijl ze zelf een tiental locaties binnen Meierijstad hadden aangedragen. Met het opsommen van de voorwaarden waaraan die zouden moeten voldoen veegde verantwoordelijk wethouder Eric van den Bogaard ze van tafel. Ook visten de oppositiepartijen naar documenten waarop toezeggingen van het college aan de initiatiefnemer zouden zijn vastgelegd, maar die zouden er – ondanks het 'megabelang' van de kwestie - niet zijn. Kees van Limpt (SP): "Ik heb het gevoel dat we besodemieterd worden".

Dilemma
Het dilemma van met name de twee grote fracties, Team Meierijstad en CDA, zit hem in de kloof tussen hun verkiezingsbeloftes en een collegevoorstel dat daar bijna lijnrecht tegenin gaat. Dat die twee fracties ook de meeste wethouders mochten leveren, plaatst hun nu in een loyaliteitsconflict. Dit speelt met name in Team Meierijstad, dat Van den Boogaard als wethouder naar voren had geschoven. TM-lid Wern van Asseldonk wees donderdagavond ook op de vele bloedgroepen (dorpspartijen uit de voormalige gemeenten) die samen hun fractie hebben gevormd. CDA-fractievoorzitter Johan van Gerwen sprak van een 'megadilemma'. "Wij zijn niet tegen megastallen, maar tegen een megastal op die locatie" waarop Thijs van Zutphen hem vroeg waarom het CDA dan niet gewoon "nee" zegt tegen de verklaring van geen bedenkingen.

Incident
De aanleiding voor het incident waarbij Re-actiegroep De Bleieven woedend de zaal verliet was volgens voorzitter Ivo van Wijk het "gemanipuleer" van Van den Bogaard. "In het gesprek dat wij eerder met hem hadden heeft hij ons verzekerd dat het aantal voormalige veehouderijen in de Weieven totaal niet meetelt in de afweging, dat alleen het aantal varkens bepalend is. En wat doet hij vanavond? Hij begint doodleuk over 23 veehouderijen die de afgelopen jaren in de Weieven hun bedrijf zouden hebben beëindigd."

Dronken bestuurder aangehouden na ongeluk

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een dronken man een eenzijdig ongeluk veroorzaakt. Hij belandde met de auto op zijn kop in de berm.

Hoe het ongeluk op de A50 bij Sint-Oedenrode precies heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk, maar de politie had al snel door dat de bestuurder dronken was. Die kwam overigens verder met de schrik vrij. Hij had slechts enkele schrammen.


Spanning al snel van de schouders

Spanning al snel van de schouders

Dance at the Park beleefde zaterdag haar eerste editie. En wat voor één! Meer dan honderd dansers en danseressen hadden de eer om voor zo'n zevenhonderd man publiek een dansvoorstelling op te voeren. Dat was best wel even spannend, maar op het podium viel alle last van de tengere schouders.

Ieder jaar geven de dansgroepjes van sportcentrum Van den Oever een grote dansshow. De laatste jaren stoomde Neeltje van Kasteren haar pupillen klaar voor De Blauwe Kei in Veghel, maar dit jaar kwam De Helden van Kien met het idee om de voorstelling in het park te houden. In Rooi en ook nog eens in de open lucht. Natuurlijk, dat was een flinke gok, maar het heeft perfect uitgepakt. Verschillend partijen sloegen de handen ineen om het project te doen slagen en het weer hielp enorm mee. "Wat wil je nog meer?! Goed weer heb je nodig, maar het is ook allemaal top geregeld", verklaarde Theo van den Oever tevreden.
Eén voor één kwamen de dansteams het podium op. Helaas kreeg het publiek niet direct mee om welke dansensembles het ging en welke lerares er bij betrokken was. Dat werd pas aan het eind mede gedeeld. Dat mocht de pret uiteraard niet drukken, want ieder optreden was een groot feest. Elke keer waren het weer andere trotse gezinnen die hier en daar straalden, klapten en foto's maakten. Dat gaf het geheel een Rooise 'touch' op een perfecte locatie. Kijk voor alle foto's op www.mooirooi.nl


Puppyquiz heeft alles mee

Foto:

De puppyquiz, die plaatsvond op het grote grasveld tegenover kasteel Henkenshage, heeft een engeltje op de lat. Niet alleen bij haar eerste lustrum afgelopen zondag, maar ook alle voorgaande edities kon de reuze-quizpicknick doorgaan. Want ook al heet de organisator 'De natte plek pubquiz', bij slecht weer gaat het gewoon niet door, en is er geen alternatief. En zon-dag deed zijn naam alle eer aan.

Afgezien van het weer, kan de formule niet stuk. Alles wat op een groot picknickkleed past mag zich opgeven als team. "Leeftijd van pakweg 3 tot 99, vandaar dat het we het geen pubquiz hebben genoemd maar puppyquiz" legt quizmaster Ton Schoo uit. Voor een aantal families is het een leuk verzetje. "Ze kijken er vaak echt naar uit, en we zien ieder jaar ook veel dezelfde teams terugkomen".
In hoog tempo vlogen de vragen voorbij maar niemand had moeite om ze te volgen. Elke vraag werd nog een keer herhaald, en aan het eind van elke vragenronde werden ze nog eens kort samengevat. De vragen blijken inderdaad afgestemd op een publiek van alle leeftijden. Dat het eigenzinnige meisje van "raad eens wat je ruikt" Suzie Ruzie heet, weten alleen de kleintjes en natuurlijk de opvoeders. "Gordon was gisteren jarig. Hoe oud is hij geworden?" was dan weer een vraag voor de (wat) ouderen, het priemgetal tussen 21 en 31 was weer voer voor de bêtamannetjes en –vrouwtjes en er zaten ook heel actuele tussen, zoals "Welke renner elleboogde Peter Sagan?"
Een enkele keer was de vraag zo 'moeilijk' dat de samenstellers van de quiz er zelf naast zaten. Niet Carlo Boszhard, maar diens broer Ron presenteert Zappsport naast Naomi van As. Het hoorde er allemaal bij, het ging om het spel en niet om de knikkers.
Er waren 16 teams, totaal ongeveer 150 personen, en maar liefst twee winnaars. Team: "mét kinderen, méér succes" en het "Berghems Clubke". Een leuk extra was een plaatjesronde in het park. Daar hingen tien foto's met vragen. Bij de ronde "levend kahoot", oftewel "ren je rot" stonden vier dames in vier kleuren met dezelfde afbeeldingen, alleen met andere antwoorden. Iedereen kon individueel meedoen, als je bij de juiste dame stond, kon je een stempel bij de stempeltafel halen. Er waren uiteraard (te) veel winnaars. Dus als "shoot out" de vraag hoeveel kilometer de totale tour de France dit jaar is. Als audio- ronde speelde Kyra op haar gitaar intro's van bekende nummers, die geraden moesten worden. "Al met al een super gezellige zomerse middag in het park" aldus medeorganisator Arno Vlooswijk.

Foto:

'Leuk da ge d'r Band' maakt vliegende start

V.l.n.r. Vincent Termeer, Paul van der Vleuten, Joris van Esch, Ton van Hout, Hanneke Merks en Sander van der Ven Foto: Hans van den Wijngaard

Twee jaar geleden had nog niemand ooit van hen gehoord, dat kan ook niet want 'Leuk da ge d'r Band' bestaat nog maar anderhalf jaar. Enkele leden van vriendengroep 'de Kornuiten' hadden tijdens carnaval 2016 het idee om een band op te richten. Een jaar later wonnen ze de Blèrcup op de Rooise kapellenavond en tijdens Paaspop van 2017 stonden ze als welkom op de camping. Wat komt er nog meer?

"Zoals gezegd, met carnaval 2016 ontstond het idee om een band op te richten. Er was echter één probleem, niemand van ons vieren kon een instrument bespelen. Daarom benaderden we Anne Sijbers en Freek Gevers met de vraag of zij ons konden helpen", vertelt Vincent Termeer na afloop van de wekelijkse repetitie. "Toen hebben we om te beginnen allemaal individueel muziekles gevolgd op ons eigen instrument. In het najaar van 2016 hebben we voor het eerst samen gespeeld. 'Wilhelmke Pap' was vanzelfsprekend het eerste nummer dat we leerden. Ons debuutoptreden hadden we op 1 januari van dit jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie".

Freek Gevers daagde de muzikanten uit om deel te nemen aan de Kapellenavond en mee te strijden om de Blèrcup. Die uitdaging ging de jonge groep aan en speelde met behulp van leden uit andere kapellen de sterren van de hemel met een cover van Witch Doctor van De Staat. Het werd een ongekend succes, want de debutanten namen de Blèrcup diezelfde avond nog mee naar huis. Dat succes leverde meteen weer een aantal nieuwe leden op en de band en het succes bleven maar groeien. Enkele weken later stonden ze in Schijndel bij Paaspop op het podium.

Met een optreden op de Rooise kiosk, daags na de kapellenavond, maakte 'Leuk da ge d'r Band' nog meer vrienden. Paul en Syreeta van der Vleuten, de uitbaters van de Gouden Leeuw, beloonden de band dan ook prompt met een blad bier. Uit dat ene blad bier ontstond een sponsorband met 'Leuk da ge d'r Band'. Afgelopen donderdag resulteerde dat in de onthulling van een sponsorkast in de Gouden Leeuw.


Zevensprong 2017 bijna van start

Saskia van den Eshof overhandigde de shirts namens het bouwbedrijf aan Martin van Hastenberg. Foto: Bart van der Heijden

Dinsdag 18 juli start de 31e editie van de Zevensprong, de Rooise kindervakantieweek voor alle kinderen uit groep 3 en 4 van het basis- en speciaal onderwijs. De kerngroep is al sinds september vorig jaar druk met het organiseren van deze week. Vanaf dinsdag staan zo'n 50 vrijwilligers klaar om de 275 deelnemende kinderen iedere dag te begeleiden en een onvergetelijke week te bezorgen.

Op donderdag 6 juli vond de vergadering plaats voor alle vrijwilligers die dit jaar tijdens de Zevensprong een groepje begeleiden. De 50 vrijwilligers werden op de hoogte gebracht van het programma van dit jaar, en kregen een T-shirt, gesponsord door Bouwbedrijf van Stiphout.

Dinsdagochtend gaat de Zevensprong om 9.30 uur van start bij manege de Pijnhorst. Na een feestelijke opening beginnen de kinderen aan een sport- en knutselcircuit. Alle opdrachten en spellen hebben met het thema "Superhelden in actie" te maken. Woensdag is het tijd voor een Zeskamp waarbij de kinderen helemaal los kunnen gaan op grote luchtkussens. Daarnaast is er een spellencircuit in park de Kienehoef. Donderdag vindt de traditionele busreis plaats. Waar de reis naar toe gaat blijft nog even geheim... Vrijdagochtend starten de kinderen vanaf Mariëndael met een vossenjacht door het centrum. 's Middags is er een fantastische bingo. Daarna is er natuurlijk de prijsuitreiking en vindt de afsluiting plaats waarbij iedereen aanwezig mag zijn. U bent vanaf 15.20 uur van harte welkom bij Mariëndael.
Voor de kerngroep en de vrijwilligers start de Zevensprong maandag al. Na de voorbereidingen overdag vindt er 's avonds een feest plaats in café 't Kerkpleintje. Deze avond wordt gesponsord door 't Kerkpleintje, Cafetaria de Mert en Drankenhandel van Boxmeer. De avond is bedoeld om alle vrijwilligers bij voorbaat te bedanken, maar ook de onderlinge kennismaking staat tijdens deze avond centraal.

Jumbo Sint-Oedenrode heeft al een paar weken een leuke actie. Met een lege flessenactie kunnen alle klanten de Zevensprong steunen door na het inleveren van de lege flessen, het bonnetje in een speciale box te stoppen. De gehele opbrengst vanuit deze actie komt ten goede aan de Zevensprong. De kerngroep hoopt natuurlijk dat een ieder de Zevensprong steunt en zijn lege flessen inlevert bij de Jumbo en het bonnetje aan hen doneert! De actie loopt de hele maand juli. Tijdens de Zevensprong is iedereen van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Ook kunt u de Zevensprong volgen via Twitter @zevensprongROOI, Facebook "Stichtingdezevensprong" of www.zeven-sprong.nl.

Zij Actief Nijnsel sluit jaarseizoen af

Zes jeu de boules banen zijn twee weken geleden op woensdagavond door vereniging "De Klutsers" beschikbaar gesteld aan de dames van Zij Actief Nijnsel. Om de zomervakantie in te luiden hebben ze zich gewaagd aan het spel met het butje en de zware ijzeren ballen.

Nadat Toos, als ervaren jeu de boules speelster, de spelregels heeft uitgelegd kunnen ze beginnen. Het eerste half uur horen de dames regelmatig onzekere kreten: 'Hoever moet het butje op de baan liggen? Wie moet er nu eerst gooien? Welke bal is van mij?' Enkele deelnemers van 'De Klutsers' horen dit aan en komen spontaan helpen om hier en daar wat aanwijzingen te geven. Even later is het rustiger en hebben de meeste dames door hoe het werkt. Soms komt zo'n ijzeren bal vervaarlijk dicht in de buurt van de tenen van toeschouwers of deelnemers. Een enkele keer komt een gevaarte met een hoge boog op iemand af. De ogen goed open houden is geboden. Het is reuze gezellig en ook goed voor de conditie. De deelnemers bukken en hurken wat af deze avond. Ook de armspieren worden goed getraind door het regelmatige gesjouw met gewichtige ballen.

Tijdens de borrel, met een heerlijke warme hap, worden de prijzen uitgereikt aan de winnaars. De voorzitster bedankt iedereen voor de gezellige avond en wenst hen een hele fijne, leuke en vooral zonnige vakantie toe.

Smullen bij de kinderboerderij

Alle kinderen die op zondagmiddag 16 juli a.s. een bezoek brengen aan Kinderboerderij Kienehoeve worden verrast met lekkere verse pannenkoeken.

Kinderen die dol zijn op deze lekkernij komen dan ook graag, met ouders of grootouders, even langs om deze traktatie in ontvangst te nemen! Natuurlijk verwachten we zomerse temperaturen, maar ook dat alle ingekochte ingrediënten uiteindelijk als (pannen)koek in de kinderenmagen zullen verdwijnen!
De kinderboerderij is geopend van 13.30 tot 17.00 uur en natuurlijk zijn alle pannenkoeken voor kinderen tot en met 11 jaar gratis! Kinderen boven de twaalf jaar betalen het luttele bedrag van € 0.50 ct. per pannenkoek. U bent van harte welkom!

Met de fiets naar Iran

Foto:

Zijn pedalen heeft hij inmiddels al miljoenen keren laten draaien. Al twee maanden is de 35-jarige Bart van de Ven uit Nijnsel op pad. Met zijn fiets trok hij de wijde wereld in. De avonturier zegde zijn werk op, leverde de sleutels van zijn appartement in en begon aan een fietstocht richting de horizon. De eerste 3200km zitten er inmiddels op.

Iran is voorlopig de eerste stip aan de horizon die Bart als doel heeft gesteld. Daar kom je natuurlijk niet zomaar. Via Duitsland trapte Bart zich een weg naar Tsjechië om daarna door Slowakije te fietsen richting Hongarije. Bart trotseerde de prachtige bergen van Slovenië en kwam zo in Kroatië uit. De laatste weken fietst hij in die regio rond. Eerst kwam Bosnië-Herzegovina op zijn pad en nu is Bart inmiddels in Montenegro. "Een fantastisch land. Het gaat hartstikke goed met me en ik geniet van de reis. Wat is Europa toch prachtig", vertelt de wereldreiziger via whatsapp. Kemps Tweewielers uit Schijndel heeft er voor gezorgd dat Bart met goed materiaal op pad kon door een groot gedeelte van een nieuwe fiets te sponsoren. "Daar wil ik ze graag voor bedanken. Na 3200km heb ik nog geen problemen gehad met de fiets!" toont de Rooienaar zijn dankbaarheid.

"Wat is Europa toch prachtig"

De komende weken en maanden rijdt Bart door Albanië, Macedonië, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne. Daar pakt hij de ferry naar Georgië om dan door te fietsen naar Armenië en Iran. Wat hij daarna gaat doen? Dat weet hij nog niet...

Via Instagram kan je de reis van Bart volgen. Zijn account heet aworldride en daarop post de reiziger vrijwel iedere dag een mooie foto.


Motoravondvierdaagse doet alle windstreken aan

Motorclub De Dommel hield vorige week alweer voor de elfde keer haar jaarlijkse motoravondvierdaagse. Vanaf woensdag werd er elke avond een route van zo'n honderd kilometer gereden. Zaterdagmiddag stond er zelfs een tocht van ongeveer honderdvijftig kilometer op het programma. Gemiddeld namen er zo'n veertig deelnemers per tocht deel aan de vierdaagse.

Het is donderdagavond rustig aan de start bij Dommelzicht. Slechts vier motoren staan klaar voor vertrek. De dreigende lucht en de app van buienradar heeft veel deelnemers aan de avondvierdaagse doen besluiten om een dagje over te slaan. Want ook dat kan, deelname per dag behoort gewoon tot de mogelijkheden. Tenslotte is deelname aan zo'n toertocht vooral bedoeld om plezier te hebben, bovendien kan rijden tijdens regen en onweer ook nog eens gevaarlijk zijn.

Over de routes kunnen de deelnemers nog weken napraten. Elke dag stond er een tocht in een van de vier windrichtingen op het programma. Woensdag reden de motoren vanuit Rooi het Maasland rondom Oss, terwijl donderdag de motoren in de richting van Tilburg koersten. Vrijdag stonden de Peel en Venlo op het programma en tenslotte op zaterdag wezen de navigatiesystemen de bestuurders in de richting van Weert en Grathem. Vanzelfsprekend was er elke dag in de buurt van het keerpunt een terras, waar de motoren en hun bestuurders even tot rust konden komen.

Edelhertkalfjes in Groene Woud

Voor het eerst zijn er kalfjes geboren bij de edelherten die dit voorjaar zijn uitgezet in De Scheeken tussen Best en Liempde. De geboorte van deze drie kalveren is een mooie aanvulling op de roedel die in de toekomst nog verder kan groeien. Met hun geschil, gesnoei en gegraas zorgen edelherten voor een halfopen, gevarieerd landschap waar veel planten en dieren zich thuis voelen.

Eerste Brabantse edelhertkalfjes
Na ruim anderhalve eeuw afwezigheid brachten Brabants Landschap en ARK het edelhert begin maart terug in Brabant. De geboorte van deze eerste drie Brabantse edelhertkalfjes is een belangrijk moment voor de groep van 13 edelherten in het gebied. Als er een kalfje geboren wordt, wordt de onderlinge groepsband sterker. Ook zorgt de geboorte van een kalf ervoor dat de edelherten het gebied echt als hun territorium en leefgebied gaan zien. De komende weken worden waarschijnlijk nog meer kalfjes geboren.

Moeder is in de buurt
Voor wandelaars is het goed om te weten dat een hinde haar kalfje achter laat op een goed beschutte plek in het gebied. Een pasgeboren kalf heeft een schutkleur en is nagenoeg geurloos, waardoor het lastig op te sporen is voor roofdieren. Wandelaars die een edelhertkalfje zien liggen, worden verzocht dit te melden bij Brabants Landschap, maar het kalf verder met rust te laten. De hinde gaat op pad om voedsel te vinden, maar zoekt haar kalf een aantal keren per dag op om te voeden. Moeder en kalf communiceren met elkaar via een speciaal roepje en vinden elkaar altijd terug. Na 1 à 2 weken sluit het kalf zich aan bij de groep hindes. Vrouwtjeskalfjes blijven vanaf dan bij deze groep.

Burlende herten
Mannetjeskalfjes verlaten na 1 à 2 jaar de groep hindes en vormen dan eerst een eigen pubergroep. Later gaan ze ook deelnemen aan de bronst. De bronsttijd is de paartijd voor edelherten. Mannetjesherten strijden in deze periode op spectaculaire wijze om de hindes. Om indruk te maken, maken ze een geluid dat burlen wordt genoemd. Brabants Landschap en ARK organiseren van half september tot half oktober in samenwerking met SPPILL (Stichting Promotie Projecten Leefbaar Liempde) bronstexcursies om mensen dit indrukwekkende schouwspel te laten beleven.

Wat bloeit er in onze bermen?

Er wordt door Gemeenten veel aan bermbeheer gedaan om het voor fietsers en wandelaars aantrekkelijk te maken. Zo ook in Sint- Oedenrode. Als wij door ons Dommelpark lopen bespeuren we een groot aantal soorten bloemplanten welke destijds via `plan Dotterbloem` zijn ingezaaid en zichzelf in de loop der jaren hebben gehandhaafd of zich daar spontaan hebben gevestigd. Onze gids Theo Gottenbos doet verslag.

Grote Kattenstaart ofwel gewone Kattenstaart (Lythrum salicaria ) en lid van de fam. Kattenstaarten, is een algemeen bekende bloemsoort die wij veelvuldig in de natte bermen van ons dorp tegenkomen. In het Dommelpark niet uitgezaaid maar spontaan ingeburgerd langs de oevers van de diverse poelen. De Grote Kattenstaart is overblijvend. ( Hemikryptofyt = winterknoppen op of iets onder de grond of helofyt = winterknoppen onder water, bloeiende plant boven water). Tevens is de plant tweeslachtig ( een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De plant wortelt tot een meter diep. De rechtopstaande stengels zijn meestal vertakt met schuin omhoog staande zijstengels. Aan de voet zijn ze verhout. De bloemen vormen schijnkransen in aarvormige bloeiwijzen en zijn paarsrood. De eivormige doosvruchten zijn 3-4 mm. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Bloeitijd: juni t/m. september.

In de oude geneeskunde werd de plant geschikt geacht om niet alleen bloedingen te stelpen en verwondingen te genezen maar ook tegen andere bloedvloeiingen. Daar de plant tevens veel looistoffen bevat, werd zij ook als samentrekkend middel aangewend bij diarree, dysenterie en catarre. Tevens werd de plant vroeger op graanbergen en zolders gelegd tegen schadelijke insecten. De Grote Kattenstaart is een waardevolle plant voor zowel solitaire- als sociale bijen, hommels, vlinders en zweefvliegen.

Foto: Jeroen van de Sande

Texas Rooi wordt Tante Loetje

Restaurant Texas Rooi uit Sint-Oedenrode verandert van concept én van naam. Na een zeer smaakvolle make-over gaan de deuren van Tante Loetje aanstaande donderdag voor het eerst open. Was u al van plan om uit te gaan eten komende week? Reserveer dan nu al bij Tante Loetje, zodat u één van de eerste bent.

Het restaurant aan het Kofferen zit er inmiddels alweer drie jaar en draait op volle toeren. Vanuit de hele omgeving weten fijnproevers al jaren de weg naar de horecazaak te vinden. Omdat de markt blijft veranderen heeft de eigenaar besloten om voor een ander concept te gaan dat meer bij de wensen van tegenwoordig aansluit. Hij heeft daarbij goed naar zijn gasten geluisterd. Tantje Loetje gaat drie-gangen keuzemenu's aanbieden voor slechts €16,95 euro. De gasten kunnen kiezen uit meerdere heerlijke en zeer toegankelijke voor- hoofd- en nagerechten. Deze worden allemaal in de prachtige open keuken bereid door een professioneel team. De kaart wordt met regelmaat opgefrist, dus iedere keer weer wordt u als gast verrast. Heeft u zin in een heerlijk sappig stuk vlees of een hoogstaand gerecht met vis? Wilt u dat afsluiten met een luxe kaasplankje bijpassende desertwijn? Bij Tante Loetje kan het allemaal.

Tantje Loetje straalt gezelligheid, gemoedelijkheid en kwaliteit uit. Zes dagen per week is de zaak geopend, dus even zoveel dagen heeft u de kans om een culinair feest te beleven. Wilt u een romantische avond met uw liefde, of een plezierige avond met vrienden of collega's waarbij lekker eten centraal staat? Kom dan vanaf donderdag naar Tante Loetje in Sint-Oedenrode. Het succesvolle concept van Texas blijft ook gewoon bestaan in de gemeenten Boxtel en Rosmalen. Uiteraard bent u eveneens daar van harte welkom om heerlijk te dineren.

Tante Loetje, Kofferen 20, 5492BN Sint-Oedenrode, www.tanteloetje.nl, 0413-322910

Twee keer oorverdovend applaus

Foto:

Een oorverdovend applaus klonk er twee keer, afgelopen weekend. Er werd geklapt voor de spelers van de kindergroep van 't Roois Theater. Zij speelden op 8 en 9 juli het stuk 'Gejat!'

Van de zenuwen die achter de schermen voelbaar waren, was op het toneel niets te zien. De jonge acteurs speelden hun rollen uitstekend. Ten tonele verschenen onder andere een moderne heks, een kakker, een clown, een vrouw die tegen haar knuffelhond praat en een blije scout. Het was voor het publiek een complete verrassing dat laatstgenoemde op het einde de bad-guy van het stuk was.
Tien jaar geleden werd Gejat! ook al eens gespeeld, door de toenmalige kindergroep van 't Roois Theater. Het was daarom ook extra leuk dat Pip de clown zaterdag werd gespeeld door Renske Wijbenga en zondag door Roos Staals: acteurs die destijds meespeelden in het stuk.

In september begint de kindergroep van 't Roois Theater weer met repeteren voor een nieuw stuk. Voor dit toneelstuk worden nog acteurs gezocht, tussen 8 en 13 jaar oud. Interesse? Stuur een mailtje naar rooistheater@gmail.com.


Buurtbusvereniging zoekt chauffeurs

De buurtbusvereniging Sint-Oedenrode is op zoek naar enthousiaste nieuwe chauffeurs.

Het is vrijwilligerswerk. Er staat geen geldelijke vergoeding tegenover, wel dankbaarheid. De vereniging is op zoek naar representatieve buschauffeurs m/v die in het bezit zijn van rijbewijs B. Ze hebben twee busjes, en die rijden drie blokken van vier uur per dag, vijf dagen in de week.

Voor verdere informatie stuurt u een mailtje met uw contactgegevens naar buurtbusvereniging@telfort.nl. Ze nemen dan z.s.m. met u contact op.

Start de Tour volgend jaar in Rooi?

Ik hou van sporten. Ik kan er uren naar kijken. Mijn vriendin nog geen minuut: "Waarom sloven die lui zich zo uit? Weten ze niet dat je in Schijndel bij Van Heeswijk Sportprijzen die medailles gewoon kunt kopen?" Tja, leg zoiets maar 's uit. We kwamen laatst in café D'n Dommel op de Markt een rugbyspeler tegen. "Oh, wat leuk", zei mijn vriendin spontaan, "er is hier een klein podiumpje, misschien is het leuk als je vanavond nog even op je rugby speelt".

Ik ben de afgelopen 2 maanden niet meer achter mijn televisietoestel weg geweest. Het begon indertijd met de wedstrijden van Oranje. Het viel me op dat onze jongens best in vorm waren maar telkens op hetzelfde moment de weg kwijt raakten, meestal net na het Wilhelmus. Toen kregen we onze roze Tom. Mijn vriendin vond die poeppauze het meest interessante moment van de hele Giro. "Rijden er geen mobiele Dixie's mee?" Daarna kwam het tennissen in Parijs. Na de finale vroeg ze: "Heeft die jongen gewonnen? Waarom slaat hij nou al die ballen het publiek in? Zit daar zijn hond?" Om er van af te zijn, zei ik dat alle winnaars dat tegenwoordig doen, ook bij darten.

Ik ben er inmiddels achter dat niet alleen de vrouwelijke toeschouwer maar ook de sportster zelf heel anders naar topsport kijkt. Alicia Holzken was een zeer talentrijke amateurboksster. Ze was zo goed dat ze in de toekomst best eens professional zou kunnen worden. Maar om daar naar toe te groeien, had ze goede sparringpartners nodig en die had ze niet. Dus is ze nu al prof geworden. Eh …wat? Dat is een onverwachte move! Dat is alsof je hoort dat de gemeenteraad toch een vergunning geeft aan die Nijnselse megastal, om hem juist klein te houden. Of dat het vechthondenverbod toch weer wordt teruggedraaid, om die honden niet uit te dagen. Of zoiets. Je snapt op het eerste gezicht niet waarom het gebeurt, maar het zal wel een reden hebben, dus je accepteert het. Dingen gebeuren nou eenmaal, basta!

Mijn vriendin vroeg me waarom de Tour de France in Duitsland startte. Tja, van die dingen dus. Volgende week start de Nijmeegse vierdaagse in Boskant.


Jose van Schijndel

Helaas moeten wij afscheid nemen van onze clubheld, maar niet voordat we haar hebben bedankt voor de veertien jaar dat zij zich heeft ingezet voor Dansvereniging Sunrise. Jose is begonnen als begeleider van verschillende dansgroepen en vervolgens nam ze plaats in het bestuur. De taak als voorzitter heeft zij een aantal jaren op zich genomen en de afgelopen jaren was zij verantwoordelijk voor alle kleding van de club. Iedere keer zorgde ze ervoor dat elke groep mooie pakjes had om in te schitteren. Jose was zeven dagen in de week inzetbaar voor alle voorkomende werkzaamheden binnen onze vereniging en wij gaan haar ontzettend missen. Jose, enorm bedankt voor al deze jaren en ga volop genieten van het oma zijn!

Welke clubheld verdient het om volgende week in de spotlights te shinen? Laat het ons weten via redactie@demooirooikrant.nl

Expositie Annie Veldkamp en haar studenten

De entree van de Sint Paulusgasthuisjes Foto:

Sint-Oedenrode - Tot 1 september is er een kleine expositie in het Brabantse mutsen en poffersmuseum van kunstenares Annie Veldkamp en haar studenten.

Er zijn viltobjecten van haar te zien en in een vitrine en baretten ontworpen door haar studenten met verschillende structuren, kleuren en eigen inspiratie. De baretten passen goed bij de mutsen en poffers.

Het museum is, samen met de VVV, gevestigd in het Sint Paulusgasthuis, een begijnhof uit 1435. Achter het gasthuis is een besloten tuin, een klein paradijsje, waar op de achtergrond het carillon van de Martinuskerk klinkt. Openingstijden dinsdag tot zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur

Programma informatie

Rondje Rooi
Vanaf donderdag 13 juli doen we verslag van deze onderwerpen: - Themaweek in Odendael "Wij Rooi(en) het samen" - Sportster Monique Kalkman – v.d. Bosch opgenomen in Hall of Fame Tennis - Landelijke Open Imkerijdagen - Oldtimerrit "Rondje Rooi" - Musical Bs. Kienehoef - Hein de Koning stopt na 35 jaar secretaris Jeugdnatuurwacht - Serviceclub Rooi organiseert golfdag voor goed doel - "Dance at the Park" bij Helden van Kien - Jeugdgroep Roois Theater met "Gejat". Uitzendtijden: 00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Openingstijden kantoor en telefonische bereikbaarheid
Studio: Laan van Mariëndael 30A bereikbaar voor bestellingen, vragen, meldingen, elke ochtend van 09:00 - 11:30 uur behalve vrijdag. Vrijdag is het kantoor van 13:30 - 16:30 uur open. Tel. 0413-471193

Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN kanaal 1435.TRINED kanaal 500. OnsBrabantNet digitaal via kanaal 38, analoog op 792 MHz. Via Ziggo: analoog op 256 MHz en digitaal via mediabox kanaal 36, CI+ kanaal 331. Via Vodafone Thuis: kanaal 712Win driegangenmenu van De Beleving

Het Roois Tourspel houdt samen met MooiRooi.nl een nieuwe wedstrijd. Wie maakt de leukste of meest originele wielrenfoto!?

De eerste inzendingen zijn inmiddels binnen, maar we willen er meer!! De eerste prijs is niet mis: een driegangenmenu voor twee personen bij De Beleving. Kortom, na het verbranden van flink wat calorieën kan je ze daar weer aanvullen!
Wees origineel! Ren met een wielrenfiets op je rug over de finish, maak een komische groepsfoto met je fietsvrienden of trek een kiekje zodra je weer eens je lekke band moet fiksen. Mail de foto naar redactie@demooirooikrant.nl en maak kans op de overheerlijke en prachtige prijs!!! Deze actie duurt tot het laatste weekend van de Tour de France.

'The floor is lava'

Foto:

'The floor is lava' is op dit moment erg 'hot' op internet. Eerder kenden we bijvoorbeeld al de icebucket challenge, maar dit is weer iets heel anders. Het is een soort moderne vorm van 'voetje van de vloer'. Deze Rooise kinderen hebben in ieder geval een zeer originele inzending die ze uitvoerden in en op de grote gele klomp voor het kantoor.

Natuurmonumenten blij met opbrengst

Sint-Oedenrode - Van 26 t/m 30 juni heeft er in Sint-Oedenrode een collecte plaatsgevonden voor Natuurmonumenten.

Huis-aan-huis zijn collectanten bij u aan de deur geweest voor een jaarlijkse bijdrage. In totaal is er voor een bedrag van ruim 800 euro opgehaald, bij de huisnummers met postcode 5491. Natuurmonumenten dankt iedereen hartelijk voor de bijdrage.

Jacob-Roelandslyceum                                                         

Havo (Economie en Maatschappij)                                
Diede Beekmans
Ingrid Meesters

Havo (Natuur en Gezondheid)                        
Evi de Beer

Atheneum (Natuur en Techniek)                                        
Casper Vissers

Dik verdiend diploma

Onder iedere diploma moest natuurlijk een handtekening.

De Voorleesexpress trekt virtueel door het hele land om kinderen beter te leren lezen. Welzijn de Meierij is de kartrekker van dit project in Schijndel en Sint-Oedenrode, in samenwerking met de plaatselijke bibliotheek. De afgelopen maanden hielpen vrijwilligers om een tiental kinderen het nodige bij te spijkeren. donderdagmiddag ontvingen de kinderen allemaal een dik verdiend diploma en uiteraard werden ook de vrijwilligers in het zonnetje gezet.

In september 2017 start Welzijn De Meierij opnieuw in Sint-Oedenrode met de uitvoering van de VoorleesExpress. Dat is een erkend landelijk leesstimuleringsproject waarbij jonge kinderen (2-8 jaar) met een taalachterstand 20 weken lang thuis worden voorgelezen. Het project draait reeds 10 jaar in Nederland en heeft al meer dan 100 gemeenten én 3900 gezinnen bereikt. Het blijkt een goede manier om het leesplezier te vergroten, de taalomgeving te verrijken en de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. Om dit voorleesritueel ook bij gezinnen in Sint-Oedenrode te introduceren is Welzijn De Meierij op zoek naar 10 vrijwillige voorlezers.

Heb je vanaf september 20 weken tijd en zin om deel te nemen aan dit leuke project en voldoe je aan het functieprofiel? Wil je meer informatie verkrijgen? Neem dan contact op met Nienke van Geesbergen, email n.geesbergen@welzijndemeierij.nl, telefoon 073-5441400. Zie ook www.voorleesexpress.nl

Sas Evers van de bibliotheek las een kort maar leuk verhaaltje voor.
Nienke van Geesbergen van Welzijn de Meierij beet het spits af.
Eén voor één ontvingen de kinderen een diploma.
De voorleesvrijwilligers werden uiteraard niet vergeten.

Deze week een grote foto. En wat voor één! Misschien weet u wanneer deze foto is gemaakt en wie er allemaal op staat? We horen het graag van u. Stuur uw reactie naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens binnen; Heuvel 17. De koffie staat voor u klaar. Ook ontvangen we nog steeds graag oude foto's. We kunnen deze inscannen en plaatsen!

Oplossing week 27:

De doelman is ome Tinus uit Boskant (zijn vrouw is de zus van mijn vader)

Mies van Roosmalen

Vader met 10 zoons maakten een elftal wat speelde tegen eenzelfde elftal uit Veghel, er werd gevoetbald om geld voor de kerk op te halen. Op de foto zijn oa te zien: Frans, Cor, Opa, Johan, Jan, Tinus, ome Pieter, Toon, Martien en Gerard. Het betreft hier de familie Rovers uit Boskant.

W. Koolen, Olland

Op de foto staat het voetbalelftal van de familie Rovers. Doelman is mijn schoonvader Tinus Rovers met zijn tien zonen; Cor, Johan, Jan, Theo, Frans, Gerard, Toon, Bert, Martien en Pieter. Ze hebben wedstrijden gespeeld tegen andere familie elftallen.

Annemarie Rovers

Dit zijn de gebroeders Rovers uit de Boskant met hun vader als doelman die samen een voetbalelftal vormden. De foto is gemaakt in 1954-1955. Het elftal speelde toen tegen het elftal van de familie de Koning, ook uit Boskant. De uitslag was 1-1. Opbrengst van deze voetbalwedstrijd was voor de Boskantse kerk. Ook heeft het elftal Rovers nog een wedstrijd gespeeld tegen het elftal van de familie van Creij uit Veghel.

Jos Wijn

Het is de familie Rovers uit Boskant. Zij speelden in stadion den Bult, met Vader Martien (keeper) en zonen als elftal een benefiet wedstrijd tegen familie de Koning. Dit alles t.b.v. Nieuwe kerk in Boskant. Omstreeks 1950. Onderaan 2e van links is Martien Rovers.

Marjo van Deursen-Rovers

Asieldier van de week

Hallo, ik ben Lana, een leuk Bulldog teefje van ruim 6,5 jaar oud. Helaas moesten mijn eigenaren afstand van mij doen in verband met een allergie. Ik ben heel lief en aanhankelijk. Ik vind het erg fijn om aandacht te krijgen en wil graag bij je in de buurt zijn. Ik reageer wisselend op andere honden, vooral teefjes vind ik niet zo leuk. Ik zit nu samen met Buster (herder reu) in dezelfde kennel en we zijn inmiddels goede vrienden. Het is nog onbekend of ik met katten kan samenleven. Het is onbekend of ik met kleine kinderen kan maar ik kan wel goed samenleven met grotere kinderen vanaf een jaar of 7. Heb je interesse in mij? Kom dan snel kennismaken met mij! Ik sta ook op www.dierenasiels.com en www.facebook.com/hokazo!

Dierenopvangcentrum Hokazo - Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden - tel. 0413-260546 – e-mail: admin@hokazo.nlwww.hokazo.nl

Nieuwbouwplannen Markt stap dichterbij

v.l.n.r.: Marcel Merks (Van Stiphout), wethouder Eric van den Bogaard (gemeente Meierijstad) en Harold Bouwmans (Van Stiphout) bij de ondertekening van de intentieovereenkomst. Foto:

Meierijstad – De plannen voor de bouw van appartementen en commerciële ruimte in het hart van Sint Oedenrode zijn weer een stap verder. Op maandag 10 juli tekenden wethouder Eric van den Bogaard en projectontwikkelaar Marcel Merks van Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling de intentieovereenkomst voor de bouwplannen op de Markt / Kapittelhof in Sint-Oedenrode. Met de overeenkomst is voor Van Stiphout de weg vrij om te starten met de onderzoeken die nodig zijn voor het bestemmingsplan.

Kwaliteit
Wethouder Eric van den Bogaard: "De gemeenteraad van Sint-Oedenrode heeft eind vorig jaar groen licht gegeven voor de plannen. Het is goed dat we nu verdere stappen zetten. Sint-Oedenrode heeft een prachtig historisch centrum. Wij vinden het belangrijk dat de ruimtelijke kwaliteit van hoog niveau blijft. Dit nieuwbouwplan kan daaraan bijdragen."

Hart van Rooi
Het plan dat de naam 'Hart van Rooi' heeft gekregen, bestaat uit ongeveer 64 appartementen. Harold Bouwmans, projectontwikkelaar bij Van Stiphout is het aanspreekpunt voor dit project. Hij legt uit: "Zoals het er nu uitziet, gaan we circa 25 sociale huurwoningen, 4 sociale koop en zo'n 35 vrije sectorwoningen ontwikkelen. Daarnaast komt er ongeveer 600 m2 commerciële ruimte op de begane grond. Bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan is ook goed nagedacht over parkeren, dit gaan we ondergronds oplossen. Zo kan de openbare ruimte een prachtig parkachtig karakter krijgen."

Leenders architecten
Van Stiphout heeft het gerenommeerde architectenbureau Leenders Architecten uit Veghel geselecteerd om het project te tekenen. Bouwmans: "Na een gedegen architectenselectie waarbij we vier partijen op hun ideeën en visie hebben getoetst, bleek hun plan het beste aan te sluiten bij de kenmerken van het centrum en de markante bestaande bebouwing op de Markt. De architect is inmiddels gestart met het schetsen van de plattegronden." De eerstvolgende stappen zijn nu het uitvoeren van diverse (planologische) onderzoeken zoals een flora- en faunaonderzoek waarbij we vleermuizen en vogelsoorten in kaart brengen. Deze werkzaamheden zijn nodig voor het opstellen van het bestemmingsplan.

Meer informatie
Later dit jaar organiseren ze een informatiebijeenkomst voor alle belangstellenden met uitgebreidere informatie over het bestemmingsplan en de beeldkwaliteit van de gebouwen. Ze houden u daarvan uiteraard op de hoogte.
U vindt de meest actuele informatie ook steeds op de website www.hartvanrooi.nl. Als u zich op deze site aanmeldt voor de nieuwsbrief, houden ze u via die weg actief op de hoogte van alle ontwikkelingen. Hier kunnen mensen die wellicht in de toekomst geïnteresseerd zijn in een woning of appartement zich ook aanmelden.

"Ik vind de variatie zo mooi"

Deze rubriek is ingeruimd voor de Medewerker van de Maand. Dit keer is dat bedrijfsleider Frank de Greef van Elbeco. Frank ís Elbeco. Het bedrijf dat vanaf 1980 al bestaat heeft Frank sinds 1984 in de gelederen. Nog steeds heeft hij het erg naar zijn zin, want "ik vind de variatie zo mooi. Iedere dag is anders", verklaart de Rooienaar.

Net als de hele bouwsector heeft ook Houtbewerking Elbeco een zware tijd achter de rug. De crisis noopte het houtbewerkingsbedrijf om inventief te zijn. Alles werd aangegrepen om te overleven. Inmiddels draait de motor weer op volle toeren. "Het is hartstikke druk", zegt Frank. "We kunnen wel een extra allround-timmerman gebruiken. Het liefst een student niveau drie. Die kan bij ons veel leren!" Op allerlei vlakken, want Houtbewerking Elbeco heeft inmiddels ook een nieuwe tak: bouwbedrijf Elbeco. Frank: "Er lopen nu een paar flinke bouwprojecten waar we mee bezig zijn. Daarnaast blijven we bezig met de kleinere klussen die veel bedrijven laten liggen. Een enkele deur die ergens geplaatst moet worden of een paar draai-kiepramen. Daar komen we graag voor langs."
Behalve dat blijft Houtbewerking Elbeco hét adres voor kozijnen. Al jaren is het daar in gespecialiseerd. Voor het eigen bouwbedrijf, maar zeker ook voor particulieren, ZZP'ers en andere aannemers.

Elbeco is dus van alle markten thuis. Dat wordt helemaal duidelijk als Frank een hele mooie sauna laat zien. "Voor een klant van ons maken we sauna's. Van klein tot groot. Deze is voor een liefhebber in London. Daar ben ik al een paar keer geweest." Frank gaat dus van draai-kiepraam in een rijtjeshuis in Rooi naar Engeland. "Ja, haha. Klinkt vreemd he, maar dat is wat we doen en het is kei geweldig werk!" glimt de vakman.

Kerkberichten

H. Martinus Olland
Za 15/7:
Geen Eucharistieviering.

Martinuskerk (centrum)
Vr 14/7
09.00u: Eucharistieviering in de Dagkapel van De Goede Herderkerk.
Za 15/7 15.00u: Orgelconcert. 18.30u: Eucharistieviering met Het Goede Herderkoor. Intenties: Cor en Martha van der Velden, Max Dons en Ger Dons, Wim Passier en overleden familieleden van de familie Passier en van de familie Baak.
Zo 16/7 Vijftiende Zondag door het Jaar 09.30u: Eucharistieviering met Het Martinuskoor. Intenties: Fanny Sneijder – van Roosmalen, Henk Janssen, Mien Verhoeven – Steenbakkers, Rogier Coolen, Dien de Leijer – Moeskops.
Ma 17/7 09.00u: Eucharistieviering in de Dagkapel van De Goede Herder kerk.
Di 18/7 09.00u: Eucharistieviering in de Antoniuskerk te Nijnsel.
Wo 19/7 19.00u: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant.E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

Sint Antonius Nijnsel
Zo 17/7
11.00u. Eucharistieviering met gitaarclub de Mandogita's. Intenties:
Pastoor Elbers, Anneke Sanders, Martien Raaijmakers en zijn ouders, Drika en Marinus Verhagen- van Hooff en zoon Rini, Jef en Mien Vervoort, Overl. ouders v.d. Weijer- Adriaans, overl. ouders Foolen- v.d. Linden, Harrie en Annie Renier- Foolen, Jan en Sjaan Pijnenburg- Foolen, Paula Foolen en dochter Moniek, Marcel van Asseldonk, overl. ouders v. Asseldonk- Kuijpers, Toon en Nellie Hellings- v. Roosmalen en kleindochter Esther Foolen, Wim van Zoggel, .
Di 9.00u: Eucharistieviering.

Sint Petrus' Banden, Son
Wo 12/7
19.00u: Eucharistieviering
Za 15/7 18.30u: Eucharistieviering in BreugelZo 16/7 11.00u: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Gregoriaans koorintenties: Loes Mom-Wiekart, Aleida Hilgerdenaar-Koster (1e jaargetijde), Jan van Lieshout, Alda Teunissen-Feijen, Tini Saris, Dianne van Geffen, Karel van de Ven, Herman Benning, Jan van Osch, Jan van Boxtel.
Wo 19/7 19.00u: Eucharistieviering

Sint Genoveva-kerk
Do 13/7
18.15u: Rozenhoedje, 18.30u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Za 15/7 18.30u: Eucharistieviering m.m.v. familie Cooijmans. Intentie: overleden familieleden Kerkhof
Zo 16/7 09.30u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienstintentie: Dré de Haas, Harrie en Tonny Swinkels-Reloe, Hens Aelmans, Corrie Raaijmann-v Oirschot, overleden ouders Harrie en Doortje van den Oever-Migchels, Tiny Rooijakkers, John Meulendijks, Jan Adriaans.
Di 18/7 18.15u: Rozenhoedje 18.30u: Eucharistieviering

Odendael
Zo 16/7
10.00u Eucharistievering met seniorenkoor Erp, int: Antoon van Sinten voor zijn verjaardag.
Di 18/7 19.00u Rozenhoedje binnen in de Stilte Ruimte.

Protestantse Kerk Knoptoren
Zo 16/7, Dienst in de Knoptorenkerk, 10.00u, Predikant Ds. Mv. A. Nieuwenhuizen.

Op en rond het Smitsorgel

Foto:

De komende zaterdagen nodigt Stichting Smitsorgel muziekliefhebbers 's middags om 15.30u van harte uit in de H. Martinuskerk te Sint-Oedenrode. Zij houdt dan namelijk inloopconcerten onder de titel: 'op en rond het Smitsorgel'.

Concert 8 juli
Zo ook jongstleden zaterdag. De titel van deze reeks inloopconcerten was deze keer wel heel toepasselijk. Bert Augustus bespeelde op een meesterlijke manier niet alleen het monumentale Smitsorgel maar ook het Kabinetorgel. Voor de eerste keer waren de verfijnde klanken van dit orgeltje tijdens een concert te horen. Maar Bert Augustus concerteerde niet alleen. Het concert op 8 juli werd namelijk mede verzorgd door de zeer talentvolle blokfluitiste Els Althuizen. Haar fenomenale manier van musiceren laat ieder die ook maar enigszins laatdunkend is over een blokfluit, een toontje lager zingen. Met een formidabele adembeheersing slaagde Els Althuizen erin om de blokfluittonen te laten harmoniëren met het orgel. Ook haar solospel was meer dan voortreffelijk. Kortom: het smaakt naar meer en daarom muziekliefhebbers: opgelet!

Foto:

Inloopconcert 15 juli
Ook zaterdagmiddag 15 juli om 15.30u. zal het Smitsorgel weer virtuoos klinken. Naast het orgel zullen dan ook vocale klanken de kerkruimte vullen. Organist Marc Schippers en zangeres Enide Lebrocquy stelden daartoe een uitgebalanceerd programma samen met werken van o.a. J.S. Bach (1685-1750); H. Distler (1908-1942); M. Dupre (1886-1971) en D. Manneke (1939).
Beide relatief jonge muzikanten zijn buitengewoon gemotiveerd om u op 15 juli weer muzikaal te verrassen. Stichting Smitsorgel nodigt u dan van harte uit om dit gratis concert bij te wonen.

Volop kansen om punten te sparen

Restaurant de Gouden Leeuw van Paul en Syreeta van der Vleuten is nu pas een jaar open. Bijna net zo lang doet de horecagelegenheid mee met de Natuurlijk! Sint-Oedenrode klantenkaart. Gelukkig voor de spaarder, want bij De Gouden Leeuw heb je volop kansen om veel te sparen.

Iedereen weet inmiddels dat je bij het restaurant aan de Markt heerlijk kunt borrelen en dineren. De kok stelt met regelmaat nieuwe en verrassende recepten samen. Hoe leuk is het als je na een smakelijk diner ook nog eens punten bij mag schrijven op je spaarkaart? Dat kan ook na een (zakelijke) lunch en binnenkort bij een goed verzorgd afhaaldiner. Eten en sparen gaat perfect samen!
Ook op andere gebieden kan je het sparen met De Gouden Leeuw combineren. Het pand biedt mogelijkheden voor presentaties, vergaderingen en koffietafels. Daarnaast is het mogelijk om er feest te geven, voor welke gelegenheid dan ook. Heeft u een wens of een idee? Vraag het na bij De Gouden Leeuw.
De komende twee weken kunt u bij De Gouden Leeuw dubbele punten sparen. Een extra reden om er eens een bezoekje te brengen.

Tiona laat 2000 mensen extra genieten

De muzikanten van het Nijnsels Blaasorkest Tiona hebben tijdens het voorbije warme juli-weekeinde ongeveer tweeduizend mensen laten genieten van hun vrolijke eigentijdse klanken. Ze speelden zaterdagmiddag ruim twee uur voor zo'n vijftienhonderd bezoekers van De Wit Schijndel en zondagmiddag waren de tweehonderd plaatsen op de zonnige terrassen van De Helden van Kien in Sint-Oedenrode continu bezet.

Ze speelden in drie afwisselende blokken bijna veertig verschillende nummers. Van 'the house of the rising sun' en 'Vive la vida' tot 'Copacabana' en 'A night like this'. Muziek die de toehoorders duidelijk zichtbaar inspireerde.
Het waren de laatste optredens van de muzikanten vóór ook zij op vakantie gaan. Eind augustus hervatten zij hun wekelijkse repetities om zich voor te bereiden op het jaarlijkse muziekfeest Blaasmuziek Plus, dat traditiegetrouw plaatsvindt op de laatste zaterdag van oktober in De Beckart in Nijnsel. Daar zullen zij wederom, samen met een aantal gastartiesten, nieuwe muzieknummers aan hun repertoire toevoegen.

Bouw Veghels Buiten van start

Foto:

Met het hijsen van vlaggen hebben wethouder Jan Goijaarts van de gemeente Veghel en directeur Martin Beukeboom van Bouwbedrijf Dura Vermeer donderdag 6 juli het officiële startsein gegeven voor de bouw van 70 huizen in buurtschap De Kloostertuinen. Het gaat om 25 koopwoningen in verschillende prijsklassen, 8 sociale huurwoningen voor wooncorporatie Area en 37 vrije sector huurwoningen voor woningbouwbelegger Amvest.

Het zijn de eerste huizen in dit buurtschap, waar uiteindelijk zo'n 185 woningen worden gebouwd, door verschillende bouwbedrijven. Dit bouwplan is het eerste grootschalige project in Veghels Buiten.

Mooi initiatief
"De gemeente is verheugd dat de bouw is gestart", vertelt wethouder Goijaarts enthousiast. "Het is mooi dat er nu ook op wat grotere schaal andere woningtypen worden gebouwd in Veghels Buiten, naast de vrijstaande huizen die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd in kleinschalige erven. Dat komt ten goede aan de aantrekkingskracht van Meierijstad als woonplaats. Daarbij is gekeken naar de wensen van woningzoekenden." Directeur Beukeboom merkt dat er voldoende behoefte is aan de te bouwen koop- en huurwoningen. "De huizen zijn gunstig geprijsd en hebben een ideale ligging. Landelijk en toch vlakbij het centrum van Veghel met alle voorzieningen. Dat blijkt ook wel uit de belangstelling voor de huizen: de koopwoningen zijn bijna allemaal al verkocht."

Kastanjetuin en Ommuurde tuin
Het project van Dura Vermeer bestaat uit 2 deelplannen, de Kastanjetuin en de Ommuurde tuin, elk met een eigen karakter en verschillende woningtypes. Er zijn nog enkele huizen te koop en nog meerdere te huur. Meer informatie is te vinden op veghelsbuiten.nl.

Reactie VVD Meierijstad op besluit maatregelen veehouderij

Vrijdag 7 juli hebben de Provinciale Staten ingestemd met de versnelde transitie in de veehouderij van Brabant. Dit besluit heeft verstrekkende gevolgen voor Brabantse boeren die nu in tegenstelling tot eerdere afspraken versneld moeten investeren in aanvullende maatregelen om het bedrijf volgens de laatste, aangescherpte normen te laten functioneren. U kunt zich voorstellen dat dit voor veel boeren financieel zeer grote gevolgen heeft.

Uit de media heeft u ongetwijfeld gelezen dat diverse lokale VVD fracties zich niet kunnen scharen achter het standpunt van de provinciale VVD fractie. Belangrijke uitgangswaarden voor de VVD zijn immers betrouwbaarheid – juist ook vanuit de overheid – en een gelijkwaardig speelveld. Betrouwbaarheid is belangrijk omdat ondernemers moeten weten waar ze aan toe zijn, juist om investeringen te kunnen doen voor de toekomst. En liberaal milieubeleid is ook dat je niet kiest voor (veel) strengere regels dan op andere plekken om ons heen. Wat een boer in Brabant niet mag, mag zijn buurman een paar honderd meter verderop in Limburg of Gelderland gewoon blijven doen. Dat is natuurlijk raar.

Ook VVD Meierijstad was onaangenaam verrast met het standpunt van VVD Brabant. De laatste weken heeft ook de fractie van VVD Meierijstad veelvuldig contact gehad met de collega VVD-ers in de provinciale staten om samen met andere lokale VVD fracties tot goede oplossingen te komen. Hoewel we nog steeds teleurgesteld zijn in het standpunt van de provinciale VVD fractie op dit onderwerp, zijn we blij met de aangenomen motie en amendement. Dit moet extra garanties bieden voor veehouders en deze zijn met dank aan de input van lokale fracties en agrarische ondernemers opgesteld.

"Goed flankerend beleid is cruciaal voor onze steun", verwoorde VVD Brabant gisteren tijdens de vergadering en als tijdens de begrotingsbehandeling in 2018 blijkt dat deze wensen niet worden ingewilligd, dan trekt VVD Brabant alsnog de steun in voor het gehele voorstel. Als lokale VVD fractie houden we de Statenfractie hier graag aan.

100-jarig bestaan Reddingsbrigade Nederland

Woensdag 12 juli 2017 geeft de Reddingsbrigade Veghel (RBV), samen met de Gemeente Meierijstad, een feestelijk tintje aan het 100-jarig bestaan van de Reddingsbrigade Nederland.

Reddingsbrigade Nederland is het overkoepelende orgaan voor alle reddingsbrigades in Nederland. De Reddingsbrigade Veghel (RBV) is aangesloten bij de Reddingsbrigade Nederland. Het vieren van een jubileum is een mooi moment om stil te staan bij alle vrijwillige redders.
Door de brigade is een feestelijke middag georganiseerd voor alle leden. Er is een DJ aanwezig en een groot springkussen op het water. Om 18.00 uur wordt wethouder Cody van der Pas ontvangen door de Reddingsbrigade Veghel. Wat er precies gaat gebeuren, blijft nog een verrassing.

Maar wat doet de reddingsbrigade nou precies?
Het doel van de reddingsbrigade is het voorkomen en bestrijden van verdrinkingen. De RBV is een vereniging met circa 150 leden. De RBV zet zich in voor de veiligheid op en om het water in de gemeente Meierijstad en dan met name in Veghel. Veghel is waterrijk met alle sloten, kanaal, vijvers en rivier de Aa. Daarom heeft de reddingsbrigade een prominente plaats met haar activiteiten.

Vakantiebezorgers gezocht!

DeMooiRooiKrant is op zoek naar vakantiebezorgers! Heb jij zin en tijd om op een leuke manier een centje extra te verdienen? Dan zijn wij op zoek naar jou! De mensen in Rooi ook, want die zien je graag komen!

Heb je interesse? Stuur dan een mailtje met je naam, leeftijd, adres en de weken die je beschikbaar bent naar redactie@demooirooikrant.nl. We nemen dan z.s.m. contact met je op!

Weggooien? Mooi niet!

Iedereen die het Repair Café in Schijndel heeft bezocht, kent de unieke samenstelling van het vrijwillige team. Fietsenmakers, creatieve naaisters, elektriciens, houtreparateurs, Senseo-specialisten, klussers die van alle markten thuis zijn. Maar een wel heel bijzondere aanvulling die in de regio niet gewoon is, is de messen- en scharenslijper. Zodra er thuis 'bot wordt gevangen' in de keukenlade, wordt de inhoud mee naar het Repair Café genomen en weet de slijper wel raad. Deze kan zelfs uw roestige kettingzaag weer als nieuw laten draaien!

In de fietswerkplaats van Welzijn De Meierij in Schijndel, Steeg 9 ('t Spectrum) draait het op donderdagmiddag allemaal om repareren. Op donderdag 13 juli tussen 13.30 en 16.00 uur staan diverse vaklieden klaar: elektriciens, naaisters, timmerlieden, slijper, klusjesmannen en een fietsenmaker helpen u gratis bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap en materialen zijn aanwezig. Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, speelgoed, servies en alles wat het niet meer doet, is welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie. Het gaat in principe om kleine klusjes, waarmee men niet naar de winkel gaat en die maximaal twee uur reparatietijd in beslag nemen en makkelijk te hanteren zijn. De bedoeling is dat u samen met de vakman de klus klaart. De vaklui in het Repair Café weten bijna altijd raad. Wanneer u vóór 15.30 uw klusje inschrijft bij de gastvrouw, bent u verzekerd van een deskundige blik op een mogelijke reparatie. U bent van harte welkom! Elke tweede donderdag van de maand kunt u bij het Repair Café terecht.
Voor meer informatie Welzijn De Meierij: Steeg 9f, (073) 544 14 00 of info@welzijndemeierij.nl

Literair festival met Bart Chabot

De tweede editie van Het VerhAal vindt op zondag 27 augustus plaats. Het gratis literaire festival langs de oever van De Aa ontvangt dit jaar onder anderen Bart Chabot en Ellen Deckwitz. Daarnaast verbindt Het VerhAal literatuur met alle mogelijke vormen van kunst. Bekende en onbekende auteurs en kunstenaars staan naast elkaar.

Jan van Hoof gaf namens Kunstgroep De Compagnie samen met Meike Boertjes van de Veghelse bibliotheek maandagmiddag alvast een inkijkje in het programma van de tweede editie van Het VerhAal. In de tuin van de bieb, toepasselijk aan de Aa, bleek al gauw dat er een gevarieerd programma is samengesteld.
Het festival is compacter dan de voorgaande editie. Verder is Het VerhAal inhoudelijk vernieuwd en op een aantal punten aangepast. "Het publiek in 2015 vond de afstand tussen de drie pleisterpunten met de optredens te groot", zegt Jan. "En de totale route was eigenlijk te lang om in een paar uur te kunnen lopen." Vandaar dat de route van Het VerhAal ingekort is. Ook staan er op 27 augustus geen podia met een programma, maar heeft elk optreden zijn eigen plek langs de Aa vanaf de bieb tot aan de Kilsdonkse Molen in Heeswijk-Dinther. Jan: "Je kunt daar echt geweldig wandelen. Het wordt een avontuurlijke route vol literaire en muzikale optredens en kunstzinnige acts. Ook het verhaal van de rivier zelf heeft een plaats gekregen. Al lopend komen de festivalgangers steeds weer voor een nieuwe verrassing te staan."
Er wordt ook een route voor fietsers en auto's uitgezet, maar te voet krijgt men het beste een beeld van de vele optredens. Waterschap Aa en Maas werkt mee om de route toegankelijk te maken. De bottleneck zit hem bij de A50. "We moeten er onderdoor, maar daar vinden we wel iets op", laat Jan weten. "Misschien laten we een vlot bouwen door de scouting of roepen we een fluisterboot in het leven."

Programma
"We zijn trots op namen als Bart Chabot en Ellen Deckwitz," vertelt Meike. "Maar ook beginnende dichters, letterschilders, beeldhouwers en fotografen staan in Het VerhAal." Er is tussen 11.00 uur en 19.00 uur een doorlopend programma. Meike somt een aantal highlights op: "Dichter Û heeft afhaalpoëzie met een trekmuur voor de geest. Er komen een aantal telefooncellen waar je kan bellen met een schrijver of dichter. Portretdichter Book Bert maakt gedichten op maat. Achter landgoed Zwanenberg is een watermis met pastoor Joost Jansen en Canta Libre treedt op aan allebei de oevers van de Aa."

Doe mee
Het VerhAal wordt vervolgd, maar loopt vast zonder deelnemers en vrijwilligers. Ook vrijwilligers zijn zowel in de voorbereiding als op de dag zelf nog van harte welkom. Interesse? Stuur een mail naar info@hetverhaal.nu.

Skunk presenteert de Volleybal Academie Regio Meierijstad

De Volleybal Academie Regio Meierijstad is opgezet om ambitieuze en talentvolle jonge volleyballers in onze regio trainingen te bieden onder leiding van toptrainers. Initiatiefnemer is VV Skunk die hiermee anticipeert op het wegvallen van regionale talenttrainingen door de landelijke volleybalbond. De Veghelse volleybalvereniging wil met die initiatief het volleybalniveau in de regio naar een hoger niveau tillen.
VV Skunk is een bloeiende en groeiende vereniging uit Veghel. Dankzij toptrainers als Bou Boudeling speelt het herenteam inmiddels nationale competitie (eerste divisie).
Boudeling is ook voor de Academie de hoofdtrainer met naast hem meerdere regionale trainers van hoog niveau. Door de kwaliteit van de trainers en het grote aantal trainingsuren is de persoonlijke ontwikkeling gegarandeerd.
De trainingen zijn op zondagochtend vanaf 17 september in Veghel. Ambitieuze en talentvolle jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar uit de wijde omgeving kunnen deelnemen. Kom jij uit Veghel, Schijndel, Sint-Oedenrode, Erp, Uden, Oss, Boekel, Gemert, Heeswijk-Dinther, Den Dungen, Berlicum, Den Bosch, Son en Breugel of Eindhoven? Meld je aan op www.volleybalmeierijstad.nl.

'Monsterhit' doet de naam eer aan

Foto:

De musical 'Monsterhit' van groep 8 van basisschool Kienehoef was een doorslaand succes.

Deze vond afgelopen 6 juli plaats in de Loop'r te Olland. Vele maanden van voorbereiding met verschillende werkgroepen zorgden ervoor dat het acteerwerk, de zang, de dans en het decor een waar spektakel werden. Dankzij de sponsoring van MK2 kon het visuele aspect worden versterkt door een beamer, waardoor groep 8 met zelfgemaakte afbeeldingen het verhaal nog eens extra versterkten op een groot scherm. TV Meierij was bereid gevonden om dit professioneel vast te leggen.
Onder toeziend oog van ruim 200 aanwezigen werd het verhaal uitgebeeld van een muziekgroep De Monsters, die de concurrentie aan moeten gaan met een andere groep: De Hero's. Na diverse pieken en dalen kwamen beide partijen erachter dat samenwerking meer oplevert dan elkaar tegenwerken. En dat is wat deze groep 8 heeft gepresteerd. Dat verdient complimenten. Te meer omdat deze groep na het uitvallen van hun vaste leerkracht deze hele voorbereiding op eigen kracht heeft moeten doen. Een prestatie van formaat! Een lang staand applaus viel hen dan ook ten deel en hier en daar viel er ook een traantje te bespeuren. Nu op naar de laatste schooldag. Deze zal afgesloten worden, volgens traditie, in galastijl!

Diploma voor mediatoren

Enkele weken geleden begonnen tien leerlingen uit groep 7 van basisschool Kienehoef aan de training om mediator te worden. Basisschool Kienehoef vindt het belangrijk dat kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school. Door kinderen taken en verantwoordelijkheden te geven, kan dat bereikt worden. Eén van die verantwoordelijkheden is het werken als leerling mediator.

Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen de kinderen uit groep 3 t/m 8 bij het oplossen van onderlinge conflictjes. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan twee leerlingen die het niet eens worden over de spelregels. De mediatoren zorgen er bij dit soort kleine conflicten voor dat de leerlingen naar elkaar luisteren en dat ze proberen om zelf tot een oplossing te komen. De mediator stelt vragen om het probleem boven water te krijgen en om de leerlingen zelf te laten nadenken over hun gedrag en over mogelijke oplossingen.
De leerlingen van groep 7 hebben zich middels een sollicitatiebrief aangemeld voor de taak. Vervolgens leerden ze in vier bijeenkomsten de vaardigheden die een mediator moet hebben. Op vrijdag 7 juli ontvingen de leerlingen hun welverdiende diploma. Komend schooljaar zullen deze tien leerlingen goed hun best gaan doen om de kinderen op basisschool Kienehoef zo goed mogelijk te helpen!

Brabantse Leuke luitjes genieten van de zomer

Strand, zwemmen, fietsen en wandelen. Brabantse Leuke luitjes doen het graag in de zomer. En dan pakken we ook graag een terrasje of genieten van onze picknick. Lekker buiten! Wil je dit graag samen doen, maar weet je nog niet met wie? Kom je uit Brabant en ben je 60-plus? Meld je dan aan op www.leukeluitjes.nl. Leuke luitjes zijn dichterbij dan je denkt!

Wat is www.leukeluitjes.nl?
Op www.leukeluitjes.nl kun je in contact komen met mensen in de buurt (60+) die dezelfde hobby's hebben als jij. Je bent echt niet de enige die graag van het mooie weer geniet. En samen is vaak toch leuker. Anderen gingen je voor, schreven zich in bij Leuke luitjes en vonden een nieuw maatje om op pad te gaan. Mogen we jou ook blij maken?

Hoe werkt het?
Aanmelden is simpel en gratis. We hebben wel je postcode en je e-mailadres nodig. De postcode is nodig om te bekijken wie er dichtbij woont en je e-mailadres is belangrijk om contact met de ander te leggen. Mensen met dezelfde interesse die bij elkaar in de buurt wonen, krijgen namelijk elkaars e-mailadres om contact te leggen. Je houdt zelf de regie en kunt zelf bepalen of en wanneer je samen iets leuks gaat doen.

Alle hobby's
Leuke luitjes is speciaal voor mensen vanaf 60 jaar. Wandelen en fietsen zijn populair, maar ook voor andere hobby's kun je op www.leukeluitjes.nl een buurtgenoot vinden. Wat vind jij leuk? Kaarten, fotograferen, samen koken en eten, of naar theater. Het is allemaal welkom. Laat het ons weten en meld je aan! Dan kijken wij of we voor jou een buurtgenoot kunnen vinden die hetzelfde leuk vindt. Gezellig!

Alzheimercafé in nieuw onderkomen

In de zomermaanden programmeert het Alzheimercafé Uden-Veghel en omstreken voor de bezoekers een speciaal programma, dat door de vrijwilligers zelf wordt verzorgd. In het nieuwe onderkomen, het PieterBrueghelHuis, Middegaal 25 in Veghel, draait op dinsdag 18 juli de documentaire Mist.

De documentaire volgt het echtpaar Prevoo, dat geconfronteerd wordt met de ziekte van Alzheimer. De deuren van het Alzheimercafé gaan open om 19.00 uur en de toegang is gratis voor iedereen die geïnteresseerd is in dementie en de gevolgen daarvan voor mensen die ermee te maken krijgen.

Mist
Toen vijftiger Lou Prevoo in 2004 de diagnose Alzheimer kreeg, besloot hij samen met zijn vrouw Wilma een camera in zijn leven toe te laten. Als naslagwerk voor zorgprofessionals en als herinnering aan betere tijden voor zijn vrouw na zijn overlijden. Documentairemaakster Karin Hillebrand volgt het stel uit het Limburgse Valkenburg bijna 5 jaar lang na diagnose. Ze filmt dat Lou opbloeit op de zorgboerderij in Ransdaal en dat Wilma haar volle baan als laborante moeilijk kan combineren met de zorg voor haar man. Haar broer springt dan bij en komt "oppassen". Mooi om te zien hoe hij Lou sturing geeft en hem toch in zijn waarde laat. Met haar geduld en liefde lukt het Wilma om Lou nog ruim vier jaar thuis te houden.

Liefde en verlies
De documentaire legt ook pijnlijk helder vast hoe de mist in Lou's hoofd dikker wordt en hoe Wilma steeds meer van haar oorspronkelijke echtgenoot moet missen. MIST gaat over zijn strijd om het leven te begrijpen en over haar liefdevolle pogingen om hem te volgen. Een indrukwekkende documentaire over de liefde tussen twee mensen die elkaar geleidelijk verliezen.

Struif als smakelijk einde

De bewoners van Odendael krijgen ieder jaar veel leuke evenementen voorgeschoteld. Het hele jaar door, maar vooral tijdens de themaweek. Die vond de afgelopen weken plaats onder de noemer: We Rooi(en) het Samen. Vrijdagmiddag was de afsluiter. Een lekkere afsluiter, want op 't Plein werden pannenkoeken gebakken.

Struif, zoals die generatie nog steeds zegt. De geur kwam je bij het oplopen van de trap al tegemoet. Terwijl de pannenkoeken werden gebakken en het merendeel al zat te smullen konden de mensen op de foto met de grote klomp van MooiRooi. Professioneel fotograaf Bart van der Aa stond klaar om de kiekjes te nemen. Op de achtergrond klonk fijne Rooise muziek van Nico van de Wetering. Dat zorgde voor een extra vertrouwd sfeertje.
Meerdere activiteitenbegeleidsters zijn druk bezig geweest om voor de ouderen een leuk en gevarieerd programma op poten te zetten. Dat is wederom gelukt. De ouderen konden bijvoorbeeld mee doen aan een potje jeu de boules, een Brabantse liederentafel of een boeren high-tea. Maar ook is er gewandeld en gingen de voetjes van de vloer bij het linedancen. Kortom, beweging, ontspanning en plezier zijn op een mooie manier gemixt.

Bezoek een Kamelenmelkerij

Op maandag 24 juli gaat de Eropuit-bus naar de enige kamelenmelkerij van Europa, in Berlicum.

De melk van deze kamelen is de enige die legaal verkocht mag worden in de Europese Unie. Ze doen de Discovery-tour waarbij ze op eigen houtje het bedrijf en de kamelen bezoeken. De dieren mogen dan door uzelf gevoerd worden. Daarnaast mag u ook de melk proeven. Ze vertrekken rond 13.00 uur en zijn rond 17.00 uur weer thuis. Kosten bedragen €10,00 p.p. inclusief entree en exclusief consumptie. Aanmelden kan tot en met woensdag 19 juli 10.00 uur via telefoon 073-5441400.

Gitaarles op woensdagochtend bij Nico van de Wetering

Foto: Nelleke Post

Voor de gitaarles voor 50-plussers zijn er nog enkele plaatsen vrij op woensdagmorgen om 8.30 uur.

De lessen starten in september en zijn speciaal voor oudere mensen die nog nooit iets aan muziek hebben gedaan. Er wordt niet met noten lezen gewerkt. Meer info te verkrijgen via nicovandewetering@kpnmail.nl.

Het Sleutelbos deel 1

Er was eens een reus die sleutelbewaarder van het Sleutelbos was geworden. Dat kwam omdat hij zo reusachtig was. De andere reuzen van het Sleutelbos waren natuurlijk ook best fors, maar hij was toch de reusachtigste en daarom was hij met drieëntwintig stemmen vóór en drie tegen gekozen voor deze taak. De Bosbaas had hem officieel beëdigd bij de sleuteloverdracht en hij had daarbij plechtige woorden gesproken waar iedereen een beetje stil van was geworden. 'Hierbij geef ik je ook een nieuwe naam: Sleuteloog.'

Op een nacht lag Sleuteloog op de sleutel bij de poort van het Sleutelbos te slapen. Hij droomde van reuzenkinderen en je kon om zijn mond een glimlach zien. Soms schudde zijn reusachtige lijf van plezier. De reuzenkinderen probeerden zijn kolossale lijf opzij te rollen zodat zij de reuze grote en belangrijke sleutel zouden kunnen pakken. Dat lukte natuurlijk niet en daar moest de reus reuze om lachen en ook omdat het een beetje kietelde. Het was een fijne droom, want Sleuteloog wist dat de sleutel bij hem het allerveiligst was.

Overdag hing de sleutel met een sleutelring aan zijn broeksband, hoog boven de grond, ongrijpbaar voor grijpgrage handen. 's Avonds ging hij slapen op een bed van sleutelbloemen. Dat vond hij het heerlijkste plekje van het bos. Hij legde dan de sleutel onder zijn enorme billen. Sleutelbloemen geuren zacht en daar word je rustig van. Dat weet elke reus.

Een keer per jaar was iedereen opgewonden in het Sleutelbos, want dan ging de poort van het Sleutelbos open. Alleen de Bosbaas mocht die openen. Hij riep de sleutelbewaarder dan bij zich, vroeg de sleutel en opende daarmee de poort. Op die ene dag gingen alle reuzen op reis naar de mensenwereld. Niet alleen de reuzen gingen dan bij de mensen op bezoek, maar ook kwamen dan de feeën, heksen, kabouters, tovenaars en elfjes. Ze kwamen bij elkaar midden in de nacht, want het was Midzomernacht, in het grote bos van de mensen. Er werden daar verhalen verteld, nieuwtjes uitgewisseld, er werd gedanst en gezongen, zodat de mensen – zonder dat ze zelf wisten hoe dat kwam - weer een tijd in sprookjes geloofden. Die nacht al droomden de mensen over sprookjesfiguren.

In de weken na het jaarlijkse uitje was er iets veranderd. Sleuteloog voelde dat de spanning in het bos groeide. 's Nachts had hij in plaats van fijne dromen, nu akelige dromen, meer nachtmerries kon je wel zeggen. Hij besloot de sleutel niet meer van zijn riem te halen en dacht dat het beter was als hij maar op zijn buik ging slapen. Misschien was dat nog veiliger. Dat lag natuurlijk helemaal niet zo lekker, want de sleutel prikte in zijn maag en benen. Dat ging behoorlijk pijn doen en dan ging Sleuteloog in zijn slaap een beetje anders liggen. Op een nacht schrok hij wakker van een geluid naast zijn oor. Hij kon niet thuisbrengen wat het was en viel na een poosje weer in slaap. De volgende morgen zag hij voetstappen naast zijn slaapplaats. Een paar nachten later hoorde hij weer zo'n geluid en zag hij weer voetstappen staan. Wat had dit te betekenen? Hij besloot er met niemand over te praten.

Elli, Emmy, Hanny, Henriëtte, Nelleke, Willemien
reageren? Schrijvers@impesant.nl

"De fietsvierdaagse dat is mijn vakantie"

Foto: Frans Mabesoone

Ine en Harrie Beerens zijn fanatieke fietsers. Elke donderdag zijn zij bij Fiftyfit aanwezig om de nodige kilometers weg te trappen. Ook bij de Rooise fietsvierdaagse zijn ze elk jaar drie dagen onderweg. Drie dagen? Ja, want op die andere dag zitten zij niet op hun fiets, maar staan ze bij een stempelpost.

"Dit jaar zijn we voor de vijfde keer bij de Rooise fietsvierdaagse", vertelt Harrie terwijl zijn vrouw Ine koffie en thee zet. "Het is een geweldig mooi evenement om aan mee te mogen werken. We zitten elk jaar een dag op een stempelpost. Ine kan daar dadelijk wel een paar leuke anekdotes van vertellen. Maar ik kan je in elk geval wel zeggen dat het bemannen van een stempelpost hard werken is. Er komen zo'n duizend fietsers langs en iedereen wil even een praatje maken".

Foto: Hans van den Wijngaard

"Inderdaad", vult Ine haar man aan, terwijl de thee en de koffie met een koekje worden gepresenteerd. "Mensen komen uit het hele land en ondanks dat er zoveel deelnemers zijn, krijg je toch een band met de deelnemers. Mensen uit het noorden van het land kennen ons, maar wij hen ook, nog van voorgaande jaren. Er ontstaat een soort band met elkaar".

Natuurlijk zijn Ine en Harrie trots op de Rooise fietsvierdaagse en in hun ogen is het natuurlijk de best georganiseerde vierdaagse van het land. "Wij doen aan meerdere vier- en driedaagsen mee, maar zoals we het in Rooi hebben geregeld met het uitpijlen van de route, zie je eigenlijk nergens", vertelt Harrie, die ook voorbeelden noemt van tochten waar hij met een papieren routebeschrijving de hei op werd gestuurd.

Toch zijn aan dat uitpijlen ook risico's verbonden. Zo is er altijd wel baldadige jeugd die een pijl verhangt of verwijderd. Dat brengt Ine tot de volgende anekdote: "Enkele jaren geleden hadden we een stempelpost bij 'Het Goede Leven' in Eerde. Die mensen waren pas gestart en hadden van de boerderij van haar ouders een camping gemaakt. Opa, was dan ook bijzonder trots, dat dochterlief die dag wel zo'n duizend fietsers mocht verwelkomen. Echter opa zag ook dat de pijl, die wij hadden opgehangen om de fietsers na de controle weer richting route te wijzen, niet naar de horecagelegenheid op de camping leidde. Dat kon niet en daarom draaide hij volledig ter goeder trouw, de pijl eerst naar het café. Als de mensen daar waren geweest, vonden ze de uitgang echt zelf wel".

Ondanks dat Ine en Harrie, maar drie dagen meefietsen, rijden ze de route van hun 'stempeldag' vooraf altijd een keer. "Het kan toch niet zo zijn, dat wij van de deelnemers moeten horen, hoe de route van die dag er uitziet. Bovendien willen we de mensen ook vertellen wat ze de komende kilometers kunnen verwachten, als ze daar naar vragen", zo sluiten Ine en Harrie af.

De Rooise Fietsvierdaagse komt eraan

Het is bijna zover. Op dinsdag 18 juli gaat de Rooise Fietsvierdaagse van start. Het is al weer voor de zesde keer dat een meerdaags fietsevenement in Sint-Oedenrode overdag plaats vindt.

Door de Nederlandse Toer Fiets Unie ( NTFU) is Rooi Fietst met het maximale aantal sterren gewaardeerd en mag het predicaat 'Klassieker' voeren. De beweegredenen van de NTFU (www.ntfu.nl) zijn de prachtige routes, leuke stempelplaatsen, de geweldige methode van uitpijlen, de ruime parkeermogelijkheden, de EHBO post en de pechdienst. Kortom de kwaliteit staat hoog genoteerd. Verder vallen de gemoedelijkheid en gastvrijheid op. Een pluim is er ook voor de vele vrijwilligers die erg vriendelijk en behulpzaam overkomen.

"Onze commissie routes heeft dit jaar weer nieuwe prachtige routes kunnen maken en we hebben ook weer nieuwe stempelplaatsen weten te strikken", aldus voorzitter Rien Voets.
Rooi Fietst (www.rooifietst.nl) heeft goede contacten met de regionale ondernemers en het Groene Woud met als doel de regio beter op de kaart te zetten. Leuke bijkomstigheid: Sint- Oedenrode heeft de grootste dichtheid van oplaadpunten voor e-bikes in Nederland. Alle horecalocaties hebben meerdere oplaadmogelijkheden.
Er zijn dagelijks drie routes te rijden van 30, 45 en 60 km. De starttijd is tussen 9.00 en 13.00 uur. Om 17.00 uur is de sluitingstijd.

Start en finish zijn dagelijks bij Camping de Kienehoef (www.kienehoef.nl) Zwembadweg 37, 5491 TE Sint-Oedenrode. Vanaf de invalswegen in Sint-Oedenrode kunt u de bruine borden volgen met het campingteken van de Kienehoef. Deelname voor vier dagen is € 12,- per persoon. Dagdeelname € 3,50. Kinderen betalen € 1,- per dag. Meer info kunt u vinden op www.rooifietst.nl

Tourspel vallers en uitvallers

Het Roois Tourspel heeft dit jaar maar liefst 761 deelnemende lijsten die strijden om de felbegeerde hoofdprijs.

Zaterdag 1 juli, de Tour was nog niet koud begonnen, en koud was het tijdens de tijdrit in Dusseldorf, en de eerste vallers en uitvallers konden worden genoteerd. 449 lijsten hadden een plekje ingeruimd voor Valverde. Hij was tenslotte een constante factor, een echte puntenpakker, een zekerheidje die altijd de Tour uitrijdt…..niet dus! Ook outsider Izagirre ging in dezelfde bocht als waar Valverde viel onderuit en ook daar kon een streep door. Gelukkig hadden slechts 70 lijsten hem in het team opgenomen. Na ruim een week zijn er inmiddels veel meer uitvallers van naam. Wat te denken van onze Nederlandse hoop Gesink, Demare, Porte, Cavendish, de Sagannen en nog een tiental anderen.
Dat Peter Sagan uitviel zal voor de deelnemers niet al teveel uitmaken omdat hij zowat op iedere lijst een plek heeft gekregen. Jurai Sagan viel ook uit. Omdat de broer van alleen op een lijst is opgenomen die gaat voor de laatste plaats werd dit geen groot nieuws. Complimenten trouwens aan Cafetaria de Mert. Dit team dat jaarlijks meedoet voor de laatste plaats staat na ruim een week nog netjes op nul punten. Een knappe prestatie tot nu toe maarrrr… Parijs is nog ver.
Afgelopen zondag ging ook Porte hard tegen het asfalt in de Koninginnerit. Zijn Tour zat er direct op. Deelnemers die dachten door Porte als gele trui drager te kiezen een verrassende winnaar te hebben gekozen kunnen die 30 punten dus op hun buik schrijven en waarschijnlijk gelijk een topnotering in het spel vergeten. Zijn er dan nog verrassingen deze Tour? In het spel zijn Aru en Chaves relatief weinig gekozen dus als deze mannen in je team zitten doe je het goed.

Er zijn nog bijna twee weken te gaan. De Tour is nog lang niet beslist en ook het Roois Tourspel ligt ook nog volledig open. Aan de top van de ranglijst is het spannend. Arno Brus heeft een gaatje geslagen als koploper van het spel. Verder zien we in de top dit jaar veel Rooienaren. Zou het dan toch weer een keer gebeuren na al die jaren een Rooise winnaar? Maandag 24 juli weten we het. Dan is vanaf 20:00 uur de uitreiking van het Tourspel bij de Beurs. De avond is weer goed gevuld. We huldigen de winnaars, verdelen de geldprijzen, de loterij staat op het programma en onze spreekstalmeester Lambert Verhoeven is na een jaar afwezigheid weer terug van weggeweest. Er gaan zelfs geruchten dat het Tourspel weer een rondemiss heeft weten te strikken. En nee ze komt niet uit Liempde….

Meiden- en damesvoetbal v.v. Boskant

Steeds meer meiden melden zich aan om bij v.v. Boskant te komen voetballen! Dat is onder meer te danken aan de zeer geslaagde meiden- en vriendinnendagen die de afgelopen seizoenen zijn georganiseerd.

De aanwas van nieuwe meisjes is voor volgend seizoen zelfs zo groot, dat ze gaan starten met een nieuw MO13 team (meisjes onder 13). Het MO15-team, dat afgelopen seizoen kampioen wist te worden, zal verder gaan als een MO-17 elftal. Daarmee krijgt de 'meidenafdeling' van v.v. Boskant dus weer een nieuwe impuls. Naast het senioren vrouwenteam hebben we volgend seizoen voor het eerst twee meidenteams in verschillende leeftijdsgroepen. Er is dan dus voortaan sprake van een serieuze 'damestak' binnen de vereniging. Dit is erg goed voor de continuïteit van het damesvoetbal binnen de vereniging, waarmee ze heel erg blij zijn.

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe opzet ook echt een succes wordt, is het belangrijk dat er voldoende speelsters zijn, ook als er een keer wat blessures of afwezigen zijn. Een paar extra meiden zijn daarom altijd welkom en dat geldt vooral in de leeftijd van 14 tot en met 17 jaar (voor ons MO17 team). Ben je iemand die erg graag bij deze leuke (en talentvolle) groep meiden zou aansluiten? Of ken je iemand die dit erg leuk zou vinden? Stuur dan a.u.b. even een mailtje naar info@vvboskant! De technische commissie neemt dan contact met je op en beantwoordt graag al je vragen.Vakantiebezorgers gezocht!

DeMooiRooiKrant is op zoek naar vakantiebezorgers! Heb jij zin en tijd om op een leuke manier een centje extra te verdienen? Dan zijn wij op zoek naar jou! De mensen in Rooi ook, want die zien je graag komen!

Heb je interesse? Stuur dan een mailtje met je naam, leeftijd, adres en de weken die je beschikbaar bent naar redactie@demooirooikrant.nl. We nemen dan z.s.m. contact met je op!

30 / 36

dream

ik schenk mijn glas nog eens vol.
niet zo een waar je diep in kijkt
en dat bij leegte het lijf draagt van een bol
op een dunne haast platte ronde voet

aldus gevuld met Cognac, toch wel ten dele, zoals het hoort,
het geluk verrijkt met eerst haar geur,
later de smaak en dan afronding op de tong
die met goud iedere herinnering bekoort

al woon ik in de ouderdom, met weinig later,
ben nog steeds dorstig van geest en vrij
met mijn lippen aan de beker, ik ben gewenst
mijn eigen uitbater. tot de ziel roept of de zucht enkel nog van de verleiding snoept.

Foto: J. Peereboom

De natuur doet haar werk aan de voet van de Knoptoren. Dhr. J. Peereboom zag dat ook en maakte daar gelukkig een foto van.

'n goei huisvrouw is 'n goei thuisvrouw

Ik verloor mijn verstand, met lange tussenpozen van verschrikkelijke geestelijke gezondheid.

Een mooi stukje Rooi! Foto: Henri van Hoorn

Oplossing: Paul van Schijndel!

Winnaar: Anne vd Akker

Oranje Nassaulaan 86

V.d. Pas en Eradus Clubkampioenen T.V. Nijnsel

De afgelopen anderhalve week is er fel gestreden om de titel in de wacht te slepen tijdens de clubkampioenschappen 2017 op de tennisbanen bij T.V. Nijnsel Evenals andere jaren was dit toernooi wederom een sportief en gezellig succesvol evenement. Onder mooie weersomstandigheden en zelfs soms onder tropische temperaturen zijn er fraaie wedstrijden gespeeld. Afgelopen zondag is het toernooi met de verschillende finales op mooie manier afgesloten.

Het is Johan van der Pas bij de heren en Anneke Eradus bij de dames gelukt om de titel clubkampioen 2017 binnen te slepen. In de herenfinale van afgelopen zondag was Johan duidelijk de sterkste in een tweestrijd met smaakmaker Nick van de Pol. In twee sets wist Johan de wedstrijd naar zich toe te trekken. Anneke Eradus was bij de dames in de finale tegen Marlie van Gastel de beste van twee. Zijn versloeg in de finale haar opponent ook in twee sets.
Samen met Koen Berkvens wist Johan van der Pas ook de titel te grijpen bij de herendubbel 6. Zij waren een maatje te groot voor het duo Mari Vervoort en Co Stamps. Erik Franc wist samen met Ine Berkvens de titel clubkampioen te behalen in de categorie gemengd dubbel 6. Zij waren in de finale te sterk voor Co en Myriam Stamps.
De finale bij de dames dubbel 6 was een ware thriller. Marlie van Gastel en Vera van de Hanenberg namen het op tegen Monique Witlox en Petra van Oorschot. Uiteindelijk moest de alles beslissende tie break in de derde set de beslissing brengen. Deze finale had eigenlijk geen verliezers verdiend maar toch waren het Marlie en Vera die uiteindelijk met de eer gingen strijken. In de strijd om de titel gemengd
Ook de finale bij herendubbel 7 kende een zeer spannende ontknoping. In deze eindstrijd tussen de duo's John Kusters en Paul van Oorschot tegen Ad Leenders en good old André Verbakel moest ook de derde en beslissende set de winnaar aanwijzen. Lange tijd leek het erop dat John en Paul deze finale naar zich toe zouden trekken. Toch waren het uiteindelijk Ad en André, die zelfs een matchpoint tegen overleefde, die zich clubkampioen mochten noemen. Diezelfde John Kusters wist samen met Vera van den Hanenberg de hoogste treden te betreden in de categorie gemengd dubbel 7. Zij waren te sterk voor het Ad Leenders en Marie-José Giroldi. Annette van der Heijden en Myriam Stamps kwamen als winnaar uit de bus in de categorie damesdubbel 7. Zij versloegen in drie sets Leentje van de Ven en Marian van Gastel.
De laatste clubtitel waar om gestreden werd was de titel in de herenenkel 8. In de afgelopen anderhalve week hebben de matadoren in deze poule gezorgd voor een reeks van zeer spannende poulewedstrijden. Na vele uren op de baan te hebben gestaan waren het uiteindelijk Jack Boets en Ben van de Biggelaar die zich mochten opmaken voor de eindstrijd. De finale was uiteindelijk een prooi voor Ben van de Biggelaar. Hij versloeg Jack Boets in twee sets. Al met al een zeer geslaagde editie van de clubkampioenschappen 2017 bij TV Nijnsel.

Mini-zeskamp bij jubilerend Fortuna '67

Foto:

De Rooise omnisportvereniging Fortuna '67 bestaat viert dit jaar haar gouden jubileum. Met verschillende activiteiten staat de vereniging daar dit jaar bij stil. Afgelopen zaterdag was er daarom een sport- en fundag voor de jeugd.
"De jeugd op een speelse manier kennis laten maken met atletiek, dat is wat we met deze sport- en fundag willen bereiken", vertelt Jos Dekkers. "De voormiddag staat in het teken van een soort mini-zeskamp. Kinderen kunnen hier hardlopen, hoogspringen, kogelstoten en balwerpen. Ze krijgen uitleg van de begeleiders, maar in de praktijk zie je dat ze daarna op hun eigen wijze te werk gaan. Maar zoals ik al zei, dat geeft helemaal niet, want het is vooral belangrijk dat kinderen genieten en plezier maken. "Maar," zo vervolgt Dekkers, "je ziet dat er ook jongens en meisjes bij zijn die talent hebben. Het zou mooi zijn als die op termijn bij onze vereniging komen".

Patrick Sanders, die samen met Irene van de Velden en Edwin van de Sande, de organisatie van deze dag voor zijn rekening nam, vult aan: "Het gaat gewoon super. Het is ook mooi om te zien dat er veel ouders zijn die op deze dag bereid zijn om te helpen. Want zonder de hulp van al die ouders kunnen we deze dag niet houden".

Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard

Jos Dekkers en Patrick Sanders hadden ook nog een nieuwtje. Dankzij de bijdragen van een aantal sponsoren, kan Fortuna 67 een tweedehands hoogspringmat kopen. Daarmee kan de vereniging zich weer meer in de breedte van de atletieksport ontwikkelen. Iets dat beide heren van harte toejuichen.

Kijk voor meer foto's op www.mooirooi.nl

Brons voor Rick van den Oever

Foto:

Zaterdag 8 juli stond de top van de Nederlandse handboogsport aan de schietlijn voor de kwalificatie van het Nederlands Kampioenschap Outdoor. Deze kwalificatie bestaat uit 12 series van 6 pijlen op 70 meter. Vanuit de kwalificatie zou de top 56 bij het onderdeel heren recurve door gaan naar de eliminatierondes. Rick van den Oever bezette na zijn kwalificatie met een degelijke score van 657 een prima 3e plek.

Na een walk-over in de eerste ronde was het tijd voor de eerste eliminatieronde voor Van den Oever in de top 32. Zowel de 1ste als de 2e tegenstander werden overtuigend naar huis gestuurd door Rick. Eenmaal in de kwartfinale is een hoog niveau van groot belang, de nationale top bij de heren recurve wordt namelijk steeds breder. Met een score van 6-2 versloeg zijn tegenstander Geoffrey Doornbosch en stroomde hij door naar de halve finale tegen zijn teamgenoot Steve Wijler, de jonge limburger die eerder dit seizoen zijn allereerste wereldbekerwedstrijd direct wist te winnen. Na enkele series keek van den Oever tegen een achterstand aan van 3-5. Rick moest de laatste set winnen om het tot een shoot-off te brengen. Helaas schoten beide heren een score van 28 uit 30 en werden de punten gedeeld waardoor Wijler met 6-4 won. De bronzen en gouden finales zouden de dag erna apart worden verschoten op een apart finaleveld met publiek. Rick nam het op tegen zijn teamgenoot Mitch Dielemans. Met overtuigende series van 29-28-27-29 versloeg hij Dielemans met een eindstand van 7-1 en was de bronzen medaille een feit.
Het NK Outdoor was tevens de laatste selectiewedstrijd om een plek te bemachtigen in het team voor de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Berlijn. Rick zal hier met zijn teamgenoten Steve Wijler, Rick van der Ven en Sjef van den Berg in augustus naartoe gaan om Nederland te vertegenwoordigen. Het behalen van deze selectie betekent ook een stap dichter bij kwalificatie voor het WK Outdoor in Mexico in oktober. Drie van deze vier heren zullen hier aan de start verschijnen na nog enkele selectiewedstrijden.

Tenniskamp TV de Kienehoef

Op 8 en 9 juli was het voor 77 jeugdleden van TV de Kienehoef eindelijk zover: de tweede editie van het tenniskamp. De afgelopen maanden zijn de jeugdleden al druk bezig geweest met geld in te zamelen voor de actie 'scoren voor de club'. Mede door de vele enthousiastelingen die deelnamen aan de actie kon het spetterende jeugdkamp plaatsvinden. Het doel van het kamp: samen tennissen, samen spelen en natuurlijk heel veel plezier maken met elkaar!

Zaterdagmiddag stroomde de eerste sportievelingen binnen, het paviljoen van onze vereniging werd binnen de kortste keren omgebouwd tot een waar hotel. Daarna het eerste spel, een tocht door het dorp waarbij allerlei opdrachten moesten worden uitgevoerd. Hierdoor kregen de kinderen een goede honger, die gelukkig gestild kon worden met een heerlijke barbecue in het zomerse zonnetje. Direct gevolgd door een circuit op het tennispark waarbij het stierrijden en de buikschuifbaan voor velen het hoogtepunt waren. De zaterdag werd afgesloten met een bonte avond waarin alle groepjes dansend, zingend en rappend probeerden de hoogste toon te voeren.

De zondag stond in het teken van tennissen, al leek dat voor de meesten na zo'n korte nacht niet mee te vallen. Gelukkig dat de wake-up call van het begeleidersteam mee hielp om er weer volop tegen aan te kunnen gaan. Alle banen waren bezet en er werd flink gestreden om de prijzen. Aan het eind van de middag was het tijd om die uit te reiken.

Kijk voor de foto's en rest van dit verslag op www.mooirooi.nl

Ook Beachvolleytoernooi heeft weergoden mee

Als de brede trap voor sporthal De Streepen is omgetoverd tot tribune, met aan de voet daarvan één grote zandbak, weten de liefhebbers dat het jaarlijkse beachvolleytoernooi weer aan de gang is. Een toplocatie, met zo'n overzicht dat iedere toeschouwer elke mep, blokkade of val tot in details kan volgen en zelfs zien aankomen.

Evenals de voorgaande jaren heeft Volleybal Vereniging Rooi afgelopen weekend met gemak voldoende deelnemende teams weten aan te trekken. Uit Rooi, Eindhoven en zelfs Vessem. Het zonnige, warme en naar goed Nederlands gebruik ook wat benauwde weer zet de consumpties in hoog tempo om in zweetdruppels. Na elke wisseling is dan ook goed te zien welke spelers zojuist het 'strand' hebben verlaten.

"Vorig jaar hebben we wat regen gehad, op een gegeven moment de competitie even stilgelegd, maar daarna viel er weer goed te spelen. Nee, het werd geen moddervolley" weet Geert van Diest. Hij is zondag, evenals de andere vier leden van de organisatie, dik tevreden met het verloop van het sportieve evenement. "Hoe ze beachvolley trainen? Ze hebben niet allemaal een grote zandbak ter beschikking. Er nemen dan ook vooral recreanten aan deel, gisteren 26 teams. Vandaag wat minder teams, maar ook twee tegen twee, dat zijn meer professionele teams. Die doen ook mee om iedereen te laten zien wat een mooie sport beachvolley is, als je het op een hoger niveau speelt. We organiseren dit nu voor de vierde keer, volgend jaar jubileum, dan zullen we kijken of we een beetje groter kunnen uitpakken."

Ondertussen worden de teams weer gewisseld, en aan teamnamen als "Zootje bijeen geraapt" is ook wel op te maken dat het om amateurspelers gaat. De lol is er niet minder om. Maarten Kaskens doet ook mee, maar dan als 'terreinbewaker'. En dat is te zien, want er is nog geen volleybalnet kapot gesneden, grinnikt hij. Blessures? "Volgens mij niet, aan de buitenkant zit onder het zand een gemene stoeprand, daar wil je niet op vallen, maar dat weten de spelers wel. Vorig jaar met die regen ja, daarna viel er misschien weer goed te spelen, maar veel zand bleef plakken en voor het opruimen daarvan zijn ze nog een keer terug moeten komen."

De uitslagen top drie:

Zaterdag 4 tegen 4
1. De Netteklappers
2. Dokter Bernard & de Dots
3. VDL 1

Zondag 4 tegen 4
1. Toellies 1
2. Helemaal uit Vessem 1
3. Helemaal uit Vessem 2

Zondag 2 tegen 2
1. BeJo
2. Makkelijk Zat H
3. Makkelijk Zat D


Foto:

Bridge
BC de Meierij
6/7
: A-lijn : 1.Riet van Hout en Cees van Hout 53.25 2. Betsy van Kaathoven en Anja Lafleur 52.77 3. Harrie van Erp en jan van Erp 52.08 4. Mia Poels en Heleen Wiers 51.38 B-Lijn : 1. Truus van Heesch en Corrie Kastelijn 62.50 2. Bertha van de Laar en Mien van de Velde 57.63 3. Jo Hendriks en Thea van der Heijden 52.77 4. Jana van de Acker en Harrie van de Acker 52.08.
Bridgeclub J.V.G.
5/7
1. Hrn. Van Erp 68,75% 2. Hrn. J.v.Gerwen- S.v.d.Kerkhof 60,42% 3. Echtpr. Van Genugten 53,13%.
Bridgeclub Rooi 750
zomer inloopbridge 5/7 A-lijn: 1. Nettie Hulsen & Leon Heijckmann 60,42 % 2. Irmgard Etman & Willem de Roo 56 % 3. Henk Schakenraad & Henk van Walbeek 53,33 % B-lijn: 1. Coby Huijbers & Gertie Cuijpers 65,77 % 2. Francine de Koning & Hans Kersten 62,50 % 3. Jan Derks van de Ven & Christ Verhoeven 59,52 % We organiseren weer een beginnerscursus bridge inlichtingen tel 0413-476925. Elke woensdagavond inloopbridge voor leden en niet leden
Bridgeclub De Neul 10/7: A-lijn: 1. Margot Fassbender en Lieke Pieters 62.08%; 2. Marijke Klaassen en Els van de Westelaken 60.00%; 3. Els Franssen en Annie Kooymans 57.08%. B-lijn: 1. Doca van de Oetelaar en Sjannie van de Wijdeven 63.65%; 2. Piet Strik en Riet Prinsen 54.48%; 3. Truus van Heesch en Nelleke Kappen 53.13%. C-lijn: 1. Corry Kapteijns en Babs van der Vleuten 59.58%; 2. Jo Evers en Anja lafleur 55.83%; 3. Mies Stroeken en Jos Jansen 55.83%. D-lijn: 1. Annie Lathouwers en Gonnie de Poorter 59.90%; 2.Ria Damen en Toos Sanders 55.73%; 3. Doreth Verstappen en Riet Verstappen 54.69%. Iedere maandagavond bridgedrive. Iedereen is welkom. Opgeven bij Riet v Hout tel. 06 54970750.

Duivenvlucht
Sezanne
340km
Eerste geklokt door W. v. Houtum om 14.43 uur (snelheid 1548 m.p.m.)
Eerste 15: W. v. Houtum: 1,8,15. J. v. Boxmeer: 2,4,5,7,10,13,14. Comb. G. en H. v. Dijk: 3,9. H. v. Boxmeer: 6,11. J. Lathouwers: 12.
DAX
Eerste geklokt door O. Roeters (zaterdag om 12.55u, snelheid 858 m.p.m.)
Uitslag: O. Roeters: 1,4. J. v. Houtum: 2,3,6,7. Verhagen v.d. Steen: 5,9. B. Giebels: 9.
Limoges
Eerste geklokt door J. v. Boxmeer (om 17.09u, snelheid 1149 m.p.m.)
Eerste 15: J. v. Boxmeer: 1,2,5,8,9,10,14. W. v. Houtum: 3,4,11,13. J. v.d. Brand: 6,7. Verhagen v.d. Steen: 12. Th. v. Houtum: 15.

Jeugd gaat met winst aan de haal

Zaterdag werden de Vrouw-Vrouw en Man-Man toernooien gespeeld bij Cloeck & Moedigh. Vanuit de verre regio hadden zich 30 teams, waarvan 1 uit België, ingeschreven. De jeugd blijkt in opmars te zijn, zowel bij de vrouwen als bij de mannen.

Bij de vrouwen won het doublet Maaike Hooijmaijers/Noëlle Viguurs overtuigend met 5 +36. Zij lieten het doublet Nellie v. Heuvel/Wilma Nillissen (2e , 4 +21) en het Cloeck & Moedigh doublet Jeanne van den Brand/Angela Gerritsen (3e, 4 +15) duidelijk achter zich. Bij de mannen was de concurrentie iets groter en bleven drie teams ongeslagen. Hiervan behaalde het doublet Brian Schampers/Jason Lut de meeste punten binnen (5 +57) en werd daarmee 1e. Op plaats twee en drie eindigden (ex aequo met 5 +38) de doubletten Jerry Vlemincx/Kris Verelst en André Abdoela/Tonny Raaymakers. Op de vierde plaats eindigde het Cloeck & Moedigh doublet Albert van de Loo/Jan van de Loo (4 +34) en vijfde werd het doublet Erik Verschuijten/Karel Verschuijten (4 +32). Door het fraaie weer werd het een geslaagd toernooi.
Bij het mix-tripletten werden donderdagavond diverse partijen uit de tweede ronde afgeblazen vanwege het naderende onweer. Deze worden komende donderdag hervat bij de stand die toen op het scorebord stond. De stand is hierdoor enigszins vertekend, maar twee teams hebben momenteel zes winstpartijen op zak, het triplet Frans vd Velden/Wil Passier/Netty Leijtens (6 +38) en het triplet Leon vd Rijdt/Harrie van Breugel/Maria Thijssen (6 +33).
Angela Gerritsen scoorde bij de vrijdagavondcompetitie de meeste punten (3 +24). Daarmee liet ze Jan vd Loo (2e, 3+22) en Piet Habraken (3e, 3 +12) de hielen zien. Evenals Albert vd Loo (4e, 2 +13) en Jan Verhagen (5e, 2 +9). In de eindstand hebben ze momenteel vier koplopers me +8, te weten Harrie van Breugel, Bert Goorts, Jan vd Loo en Gerrie vd Rijdt.

Trots op drie leden

Politiehondenverenigingen Hond in het Bos te Schijndel en De Trouwe Helper uit Sint Oedenrode zijn trots op een drietal leden binnen deze verenigingen.

In de maand mei gingen deze drie leden naar de voorjaarkeuring voor een certificaat, te behalen voor politiehond 1. Zo behaalde Harold Vorstenbosch uit Schijndel met zijn hond Storm een certificaat met lof met 430 punten. Wim Bouwmans uit Sint-Oedenrode behaalde met zijn hond Ties een certificaat met lof met 433 punten.
Mike Kremers uit Sint Oedenrode behaalde met zijn hond Floris een certificaat met lof met 411 punten. Deze mannen hebben ongeveer drie jaar hard met hun hond getraind om dit mooie resultaat te behalen. In totaal kun je 435 punten halen. Het programma bestond uit een ochtend- en middagdeel. De honden Ties en Floris gaan wat zij geleerd hebben in de praktijk uitoefenen. Hond Storm gaat nu genieten van zijn welverdiende pensioen bij zijn baasje thuis.

Ladiesnight bij TV de Kienehoef

Met slechts vijftien 'ladies' was het een heel kleine Ladiesnight, maar desalniettemin ontzettend gezellig.

De dames werden flink verwend met gezonde snacks en sapjes en er werd volop gestreden voor de leuke prijsjes. Men had een prima avond qua weer. Kortom; toch een geslaagde avond. De winnares van de avond was Marcia van Heesch. Mieke Heijmans en Helma van de Heijden vielen ook in de prijzen. Volgend jaar staat hij gepland op vrijdag 29 juni. Zet hem alvast in je agenda!

Top weekend voor Nina van Enckevort

Foto:

Afgelopen weekend was er een mooie wedstrijd in Houten. Nina reed een super snelle ronde met haar schimmel merrie Conchita's. Ze behaalde daarbij een mooie eerste plaats in de klasse M.

Zaterdag was er voor de pony's een laatste selectie in Leende. Anne en Sydney hadden wat foutjes wat hun buiten de prijzen hield. Zondag was het de beurt aan Nina en Veerle bij de paarden. Veerle reed een mooi parcours. Helaas viel er een balk. Daarna was het de beurt aan Nina met haar schimmel merrie. Ze deed zaterdag nog een keer over. Door een zeer snelle tijd neer te zetten kwam er niemand meer in haar buurt en mocht ze die eerste prijs in ontvangst nemen. In de klasse Z reed ze met haar Du Rona Z en mocht ze daarmee ook na een zeer snel rondje de eerste prijs ophalen. Daarmee was ze ook nog kringkampioen geworden van kring Eindhoven de Kempen. De kampioenschappen worden dit jaar gehouden in het plaatsje Dongen. Anne en Sydney, Veerle en Nina zijn allemaal geselecteerd voor deze kampioenschappen.

Kringkampioenen bij Nijnselse ruiters

Dit weekend was in Leende de laatste selectiewedstrijd springen voor zowel de paarden als de pony`s
Op zaterdag eindigde Rachel Peters met haar pony Mushu`s Morris in de klasse DE/M met een tweede prijs. Dit was voldoende om hen te huldigen als kampioen van kring Eindhoven de Kempen.


Tevens levert dit een startplaats op voor de Brabantse kampioenschappen, eind van deze maand in Dongen. Op zondag startte Linda van Gastel haar paard Coco Flanel. In de klasse B eindigde ze op een achtste plek. Ook Linda en Coco Flanel werden gehuldigd als kringkampioen. De resultaten van Suzan van Gastel met Enrico du Mesnil waren dit seizoen van dien aard dat ze ook gehuldigd werden als kringkampioen. Ook Linda en Suzan hebben een startbewijs voor de Brabantse kampioenschappen ontvangen. Welke combinaties van de vereniging nog meer een startbewijs hebben ontvangen voor de Brabantse kampioenschappen komt in DeMooiRooiKrant van volgende week.

Liv van den Berk kringkampioen

Afgelopen zaterdag is Liv van den Berk met Debbie in Leende tweede geworden en werd daarna gehuldigd als kringkampioen klasse AB-B springen.

Ze heeft zich met Debbie zowel voor het springen als dressuur geplaatst voor de Brabantse kampioenschappen. Tessy van der Velden-Custers vertrok met haar pony's naar de selectiewedstrijd in Geldrop. Tessy was met haar pony Tiesto 2e geworden met 209 punten. Met haar pony Pepper had ze een 4e plaats met 206 punten. Tessy mag ook met beide pony's deelnemen aan de Brabantse kampioenschappen. Ook voor Nienke Theuns en Allendara Thunder Beauty was het een succesvol weekend. Zaterdag tijdens de laatste selectiewedstrijd springen in de DB in Leende een 5e plaats na 2 foutloze rondjes, waarmee ze zich geplaatst heeft voor de Brabantse Kampioenschappen. Op zondag een 2e plaats in de DL2 dressuur, hierdoor ook een startplek veroverd voor de kampioenschappen. Kijk voor de rest van het bericht op www.mooirooi.nl

Invitatietoernooi bij De Klutsers

Op zondag 9 juli werd met mooi weer een gezellig invitatietoernooi gespeeld met 24 deelnemers.

Het was duidelijk te zien dat er nieuwe aanwas voor het ledenbestand aan zit te komen. Er werd gebould of het leven er vanaf hing, om de prijzen natuurlijk. 1e prijs: Maria en Wim van de Boogaard. 2e prijs: Martien Versantvoort en Rens van Zutphen. 3e prijs: Betsie van Heesch en Richard Jansen.

Stralende zon voor Argo tijdens Lippepokal

Onder de stralende zon werd afgelopen weekend de 26e Internationale Schwimmwettkampf um den Lippepokal der Sparkasse an der Lippe gezwommen. Maar liefst 38 zwemverenigingen kwamen aan de start en waren gezamenlijk goed voor ruim 3600 individuele zwemstarts.

Ook Argo was met twintig zwemmers van de partij. In alle vroegte zijn de zwemmers vertrokken naar Lünen, waar op zaterdag om 9.00 uur het startsein werd gegeven voor de tweedaagse zwemwedstrijd. Alle Argo zwemmers hebben hierbij goed gepresteerd. Op zaterdag waren er twaalf medailles; een gouden, acht zilveren en drie bronzen.
Ook wisten enkele zwemmers de finale te bereiken. Stef van Zitteren bereikte te finale voor de 100m vlinderslag waar hij tweede werd en Guus van Stiphout behaalde ook een tweede plaats op de 100m rugslag.
De Argo zwemmers hadden de smaak te pakken, dus op zondag werden er wederom medailles gescoord. Dertien medailles, vier gouden, vier zilveren en vijf bronzen, konden worden toegevoegd, zodat het totaal uitkwam op vijfentwintig medailles.
Deze medailles zijn behaald door Lars Diesch (goud, zilver, brons), Fleur Gibbels (brons), Leonie Habraken (zilver, brons), Marijke van der Heijden (zilver), Luuk Janssen (3x zilver), Roel Janssen (1x goud, 2x zilver), Fenne Peters (brons), Naomi van der Post (brons), Guus van Stiphout (2x goud, 2x zilver en 2x brons), Maartje van Stiphout (brons) en Stef van Zitteren (1x goud, 2x zilver)
Ook op zondag werden de finales bereikt. Lars op de 100m schoolslag en behaalde een achtste plaats, Stef en Guus op de 100m vrije slag, Guus behaalde een tweede plaats, Stef werd vierde. Uiteindelijk behaalde Argo een mooie achtste plaats in het verenigingenklassement. Een prachtige prestatie geleverd tijdens een fantastisch en zonnig zwemweekend. Argo dankt alle vrijwilligers die het weekend mede mogelijk hebben gemaakt. Speciale dank voor Albert Heijn uit Sint-Oedenrode voor de geleverde sponsoring.

Lektocht 2017
Terwijl het grootste deel van de wedstrijdgroep afgelopen weekend in Lünen was heeft Dana Janssen op zondag deelgenomen aan de Lektocht. Dit is een zes kilometer lange zwemtocht met start vanaf de veerpont in Beusichem en eindpunt zes km verderop in de jachthaven van Culemborg. Dana heeft de zes kilometer gezwommen in een tijd van 1 uur en 35 minuten. Dit was goed voor een keurige 26e plaats in een deelnemersveld van zesentachtig dames.

Sjef van den Berg pakt goud op NK

De beslissende pijlen zitten beide in de roos. Foto:

In het weekend zijn de Nederlandse kampioenschappen outdoor geschoten in Almere. Namens Ontspanning deden Sjef van den Berg en Kristin Davies mee. Zij schoten allebei op 70 meter.

Sjef wist zich op zaterdag als eerste te plaatsen voor de finales met een score van 674 punten bij de heren recurve. Sjef schoot een sterke wedstrijd en met 6 – 0, 6 – 0, 6 – 2 en 6 – 2 wist hij zich te plaatsen voor de gouden finale op zondag. Daar trof hij een van zijn maten van het Nederlands team. Na een aanvankelijk sterk begin van Sjef kwam de stand nog op 5 – 5, zodat een shoot off de winnaar moest bepalen. De pijl van Sjef viel midden in het blazoen en de pijl van Steve was 'slechts' een goede 10. Hiermee werd Sjef van den Berg voor de vijfde keer op rij Nederlands Kampioen outdoor. Rick van den Oever van Concordia won brons bij de heren. Kristin schoot in de kwalificatie 547 punten en ging als 13e geplaatst door naar de finales bij de dames recurve. In de 8e finale kwam zij net iets tekort en met 0 – 6 eindigde zij op de 9e plaats.
Op zondagochtend waren de mixed team finales. Sjef en Kristin waren 6e geplaatst. In de eerste ronde wisten zij door sterke scores met 6 – 0 van hun tegenstanders uit Heerhugowaard te winnen. In de kwartfinale troffen zij een team uit Rotterdam. Ondanks een sterk optreden en goede series kwamen zij net een puntje tekort en met 1 – 7 eindigden zij op de vijfde plaats.
Op dinsdag hebben de leden van de Rozelaer een wedstrijd in de competitie geschoten. De dagwinnaar was Antoon Vervoort met 216 punten. De overige scores: Jan van Bergen 201, Jan van Erp 195, Ron Spijker 165, Antoon Hermes 142 en Joep Verbunt 125.
In het weekend was ook de veldwedstrijd bij Concordia. Dit was tevens het rayonkampioenschap. Er schoten twee schutters van Ontspanning mee: Theo Passier en René van Erp. Theo schiet bij de heren compound masters. Met een score van 393 op zaterdag en 400 op zondag wist hij niet alleen de wedstrijd te winnen, maar werd hij ook rayonkampioen. De score van 400 was ook nog eens genoeg voor een gouden speld.
René schiet bij de heren compound senioren. Zijn scores van 337 op zaterdag en 348 op zondag waren goed genoeg voor een 15e plaats in de wedstrijd en een 5e plaats bij het rayonkampioenschap.
Op maandagavond schieten de Vrienden van Pieter Breugel hun wedstrijden op dinsdagmiddag de Rozelaer. Vrijdagavond is de clubavond van de senioren. De leden hebben een eigen sleutel en kunnen vrij binnen en buiten trainen als de accommodatie niet bezet is. De jeugdtraining is op woensdagavond van 18.30 – 20.00 uur.


Nijnsel/TVE Reclame VR1 waaiert uit