DeMooiRooiKrant

23 december 2015

DeMooiRooiKrant 23 december 2015


Hellings machinebouw breidt uit op voormalig Pulles-terrein

Het oer-Rooise bedrijf Hellings machinebouw zit in de lift. Het bedrijf groeit de laatste jaren en zoekt daarom naar uitbreidingsmogelijkheden. Die ruimte heeft het inmiddels gevonden. Vorig week passeerde de akte voor de aankoop van het voormalig Pulles-terrein. Dat wordt door Hellings machinebouw overgenomen van STIVO projectontwikkeling.

In 2006 verhuisde Hellings Machinebouw B.V. naar het bedrijventerrein in Nijnsel. Op dat moment had de organisatie circa twaalf medewerkers in dienst. Onder leiding van de Rooise ondernemer en directeur/eigenaar Paul Hellings is de organisatie gegroeid naar een bedrijf met momenteel vijfenveertig medewerkers. Om deze groei voort te kunnen zetten was een groter onderkomen nodig. Hiervoor zijn diverse opties de revue gepasseerd. Echter is de wens altijd geweest om in Rooi gevestigd te blijven. Omdat de herontwikkelingen van de nieuwe plannen voor het voormalige Pulles-terrein uitbleven is contact opgenomen met de eigenaar van het perceel, STIVO (Gerard van Stiphout en Piet Voss). Dit heeft er toe geleid dat Paul Hellings per 16-12-2015 de nieuwe eigenaar is van het perceel en de gebouwen met als hoofddoel om de groei van Hellings Machinebouw B.V. te kunnen voortzetten.

Het terrein, dat nu geheel eigendom is van Hellings, heeft een oppervlakte van totaal 7000m2. Op dit moment worden er concrete plannen uitgewerkt voor de bouw van een multifunctionele en moderne bedrijfshal van ca. 3000m2. Hierbij vindt Hellings kwaliteit en uitstraling erg belangrijk. Een gedeelte van de bedrijfshal wordt geschikt om opgedeeld te worden in kleinere compartimenten.

Het pand waar het bedrijf sinds 2006 gevestigd is, heeft een oppervlakte van 2800m2. In dat pand blijven de kantoren gevestigd. Daarnaast behoudt de onderneming er de productie, het magazijn en onze huidige montageruimte. Met de nieuwe bedrijfshal breiden we onze montageruimte uit met 1800 m2. Daarnaast zullen er enkele spreekkamers gerealiseerd worden. Het overige deel van de nieuw te realiseren bedrijfshal wil het gaan verhuren aan andere bedrijven.

Op de huidige locatie gaat Hellings machinebouw, zodra de nieuwe bedrijfshal gereed is, inpandig het kantoor uitbreiden waardoor er een twintigtal nieuwe werkplekken ontstaan. "Dit is ook hard nodig", aldus Paul Hellings, "omdat het kantoor nu al te klein is om alle medewerkers - waaronder verkopers/projectmanagers, engineers/constructeurs, inkopers en administratieve krachten - van een goede werkplek te voorzien. Van het gedeelte van de nieuwe bedrijfshal dat een verhuurbestemming zal krijgen is nu nog 1150m2 vrij in te delen. Door de multifunctionele inrichting kunnen we ruimtes bieden vanaf 100m2, waarbij naar wens van de huurder een kantoor voorzien kan worden. Het bestaande kantoorgebouw op het voormalige Pulles terrein is ook bedoeld voor de verhuur en wel als bedrijvenverzamelgebouw. Er hebben zich reeds bedrijven gevestigd in de kantoren. We hebben hier de mogelijkheid om kantoorruimtes van 9 tot 350m2 te verhuren, naar wens van de huurder." In het voorjaar wordt gestart met de bouw van de nieuwe bedrijfshal. In het najaar dienen de werkzaamheden gereed te zijn. Aansluitend zal in het huidige pand de extra kantoorruimte gerealiseerd worden.

Hellings Machinebouw is actief in het ontwerpen, fabriceren en installeren van allerlei transportsystemen, maar ook speciaal machines voor de voedingsmiddelenindustrie. Sprekende voorbeelden hiervan zijn machines om verschillende smaken kleine zakjes chips in een grote zak samen te voegen, of machines om koekjes te stapelen en in doosjes te doseren.

Harold Bouwmans, projectontwikkelaar voor STIVO: "We zijn content met de verkoop van de locatie aan "buurman" Hellings Machinebouw, een mooi groeiend Nijnsels bedrijf. Een ondernemer kan hierdoor voor Nijnsel (Sint-Oedenrode worden behouden! Het traject van verkoop/koop is heel prettig, open en snel verlopen. De gemeente heeft een aantal jaren geleden het bedrijventerrein Nijnsel gerevitaliseerd. Het is dan ook positief dat de voormalige Pulles-locatie, toch een markante plek aldaar, na vijf jaar tot ontwikkeling komt."

Foto: Hans van den Wijngaard

De derde editie van de Rooise Kwis is zaterdagavond succesvol verlopen. Net zoals andere jaren, was er om zes uur een run op 'De Beurs', want daar konden de vragen worden opgehaald. Nog geen tien minuten later was iedere groep alweer naar huis om het huiswerk over het team te verdelen. Zo'n vijf uur later, tegen de klok van elf uur was het alweer tijd om de antwoorden in te leveren. Vijf spannende, gestresste maar vooral gezellige uurtjes, die voor de meeste teams veel te snel voorbij vlogen.

Het was zo'n twintig graden warmer dan een jaar geleden. Toen werd de 'Rooise Kwis' onder winterse omstandigheden gehouden. De organisatoren moesten toen zelfs bonuspunten uitdelen omdat de buitenopdrachten door sneeuw en ijs extra moeilijk waren. Wat dat betreft waren de buitenopdrachten dit jaar een stuk makkelijker. Maar dat wil niet zeggen dat alles vanzelf ging. De uithoeken van de gemeente stonden dit jaar op de route. Het driegemeentenpunt van Liempde, Best en Sint-Oedenrode moest in het donker worden bestudeerd, net zoals de grenssteen tussen Lieshout en Sint-Oedenrode. Die laatste steen was in het verleden overigens al vaker onderwerp van discussie.

AH-Klanten in het voordeel
Net als elk jaar was het weer de vraag, "wie sturen we naar de geheime expeditie?" Welke experts zouden dit jaar het beste voor de dag komen? Nadat de dorpskenners in de eerste editie en de bollebozen vorig jaar in het voordeel waren, bleken het dit keer de vaste klanten van Albert Heijn te zijn die de beste slag voor hun team konden slaan. Om klokslag halftien mochten de afgevaardigden van de 158 teams in de supermarkt aan de Markt hun enveloppe met opdrachten openen. Kort daarna waren op de gezichten van de meeste heren de eerste verontruste blikken te zien. …........Loop maar eens door een supermarkt met een boodschappenlijstje in de hand dat niet in de goede volgorde is opgesteld. Een van de heren concludeerde dan ook: "in deze winkel kom ik nooit meer. Het personeel wil je hier niet eens helpen". Wellicht dat de beste man deze week nog maar eens terug moet gaan, dan zal hij merken dat hij zich zeer zeker vergiste.

Alarmcentrale
Maar het waren niet alleen de buitenmensen die zo nu en dan flink moesten zweten. Ook de teamleden in de woonkamers, kantoren, keukens en werkplaatsen achter de laptops en de PC's moesten alles uit de kast halen om de meer dan honderd vragen te beantwoorden. Menig woonkamer leek zaterdagavond dan ook op de ANWB alarmcentrale in het hoogseizoen. De digitale snelweg naar Sint-Oedenrode was met momenten overbelast, maar naarmate de avond vorderde vielen er steeds meer puzzelstukjes op hun plaats en werd het tijd om de definitieve vragenlijst in te gaan vullen. Want klokslag elf uur, moesten de antwoorden weer terug zijn in 'De Beurs'.

Handtasje
Maar dat ook het inleveren van de vragen nog behoorlijk stress op kan leveren merkte Nicky van de Laar. Onder tijdsdruk stopte zij niet alleen de enveloppe met antwoorden in de wasmand, maar ook haar telefoon. Toen zij kort na elf uur de mand doorspitte, bleek haar telefoon toch niet in de mand te zitten. Maar waar dan wel? Met een kort telefoontje naar haar nummer, was de telefoon gelukkig weer snel gevonden. Waar? Natuurlijk op de plaats waar elke vrouw haar mobieltje bewaart, gewoon in haar handtasje. Waar anders?

Jaargang 6 - Week 52 - Woensdag 23 december 2015

CDA: "Raad gepasseerd bij deal grondprijzen Boskant"

De vaststelling van de grondprijzen 2016 heeft afgelopen donderdag in de gemeenteraad een flinke rel veroorzaakt. Terwijl de uitgifteprijs voor de sociale sector onveranderd bleef staan op 180 euro per m2, besloot het college eigenmachtig om in te stemmen met een aanbod van Van Wanrooij projectontwikkeling en het bedrag voor de vrije sector te verlagen van 355 naar 200 euro. CDA-Rooi was niet blij en stelde daar vragen over. Maar de beantwoording door wethouder Jan van Burgsteden viel helemaal verkeerd bij CDA-fractievoorzitter Coby van der Pas.

Wijzigingsvoorstel
CDA-Rooi diende op het grondprijzenbesluit een amendement (wijzigingsvoorstel) in voor een andere berekeningswijze, waarmee het verschil in meterprijs tussen sociale woningbouw en vrije sector weer groter zou worden. De christendemocraten vonden daarvoor geen enkele steun en de motie werd weggestemd. CDA fractievoorzitter Coby van der Pas: "CDA-Rooi omarmt de notitie 'Bouwen in Boskant'. Maar was dit de weg van de minste weerstand, of echt noodzakelijk? Zal dit geen drastische verlaging van de bestaande huizenprijzen betekenen? Wethouder, u zet ons voor een voldongen feit. Wij staan erop dat u ons nog deze week inzage geeft in de deal met Van Wanrooij"

Oorverdovend stil
Op haar vraag waarom de gemeenteraad niet geconsulteerd (advies ingewonnen) was over de spectaculaire grondprijsverlaging antwoordde Van Burgsteden dat het "oorverdovend stil" bleef op zijn vraag tijdens de Dorpsraadvergadering wie er interesse had om in Boskant te gaan bouwen. Ondertussen heeft Rooi een flinke achterstand in de woningbouwdoelstelling. "Dan moet je gewoon kiezen voor onconventionele maatregelen. Het niet consulteren van de raad is mijn keuze. Het besluit is gepubliceerd, daar heeft niemand op gereageerd en ik heb dat opgevat als uw toestemming. Op een oproep aan bouwbedrijven hebben er verschillende gereageerd. Bij dit soort ontwikkelingen moet je heel snel zijn. Onder het contract met Van Wanrooij staat nog geen handtekening. Maar ik weet niet waar u naar op zoek bent."

Van der Pas: "Wethouder, u bent op de stoel van de raad gaan zitten. De kaders zijn afgesproken. Gezien uw reactie is er de neiging tot een motie van afkeuring." De andere fracties hadden geen oordeel over de handelwijze van Van Burgsteden, konden ook het amendement niet op waarde schatten en zagen geen andere uitweg dan meegaan met de uitleg van de wethouder. Ondanks hun moeite met de manier waarop het besluit was genomen, stemde het CDA uiteindelijk toch in met de vaststelling van de grondprijzen. "Want Boskant is er goed mee."


Het doek valt binnenkort voor de Brabantband

Het aantal leden van de Brabantband was al jaren een

De Brabantband heeft afgelopen maandag wel een heel bijzonder Algemene Ledenvergadering gehouden. In Cultureel centrum Mariëndael besloten de leden om na ruim 67 jaar het doek te laten vallen. Het steeds verder teruglopende ledenaantal van de vereniging noopte de leden tot dit dramatische besluit.

Na jaren, waarin de in 1948 als Kajottersdrumband opgerichte Brabantband, succes boekte op concoursen, vele optredens verzorgde in binnen- en buitenland, overschakelde van jachthoorn- en trompetterkorps naar drumfanfare en later naar een kleine bigband, van terugloop van het ledenbestand tot een aantal waarbij het moeilijk wordt om behoorlijk muziek ten gehore te brengen, na aanpassingen in uiterlijke presentatie en niet meer marcheren, na kiezen voor andere vlotter in het gehoor liggende muziek, is men binnen de vereniging tot de conclusie gekomen dat de Brabantband geen toekomst meer heeft.

Ondanks alle pogingen zijn er geen muzikanten bijgekomen die het korps onmiddellijk konden versterken. De bezetting is nu zo minimaal geworden dat bij de geringste afmelding van enkele leden een optreden niet door kan gaan. De leden van de Brabantband hebben daarom op deze Algemene Leden-vergadering met algemene stemmen besloten om de vereniging op te heffen. Uiteraard heeft een opheffing de nodige consequenties. Te denken valt aan de in opleiding zijnde 5 jeugdleden. Zij zien hun pogingen om volwaardig lid te worden van de Brabantband in rook op gaan. Het bestuur zal haar uiterst best doen om daar een passende oplossing voor te vinden en de jeugdleden en hun ouders proberen tegemoet te komen.

Er moet veel geregeld worden. Zo krijgen de donateurs van het Instrumenten- en Uniformenfonds, die de afgelopen maanden hun donatie voor dit fonds hebben gestort, hun bijdrage voor het jaar 2015/2016 terug gestort. Daarnaast zijn er nog talrijke zaken die moeten worden afgewerkt maar daarvoor kan het bestuur rekenen op de medewerking van de leden.

De Brabantband zou de Brabantband niet zijn als er niet een gepast slotoptreden zou worden georganiseerd. Medio maart-april zal dat plaats vinden en zal de Rooise bevolking via de plaatselijke media op de hoogte worden gehouden. Als alles verloopt zoals gepland zal de Brabantband in juni, als alles op een correcte en wettelijk vastgelegde wijze en conform de verenigingsstatuten is afgewerkt, op houden te bestaan. Een vereniging, die vele generaties actief en passief plezier heeft gegeven, die onafscheidelijk verbonden is geweest met het culturele Roois leven, is dan niet meer.


Carillon Martinuskerk in de gietblokken

Een delegatie van MooiRooi was bij het gieten aanwezig. Foto: Jan Egmond

Op woensdagmiddag 16 december zijn de klokgieters van de Koninklijke Eijsbouts in Asten aan het werk. Voor hen misschien een routineklus, voor Rooi allerminst: ze gieten 18 klokken die bestemd zijn voor het carillon voor de Martinuskerk in het Rooise centrum. "Een unieke gebeurtenis" aldus Vincent Blom, pastoor van de Parochie Heilige Oda, nadat hij zijn zegen had uitgesproken. "Een carillon voor een kerk in een dorp ter grootte van Sint-Oedenrode zie je nergens. Daar mag Rooi best trots op zijn".

Die trots geldt ook voor de Stichting Behoud Martinuskerk, die het carillon schenkt aan de Martinusparochie als cadeau voor het honderdjarig bestaan van de Martinuskerk, én aan Rooise bevolking en sponsors. Bij die laatste horen ook alle deelnemers aan de tientjesactie, waarbij iedereen tien euro kan storten op rekeningnummer NL56RABO0198233000 o.v.v. 'tientjesactie carillon' van Stichting Behoud Martinuskerk. Er kan dan meer geld bespaard blijven in het potje van de boekenbeurs, waar nu een bedrag van 35.000 euro uit is gehaald voor het carillon.

Ondertussen kijken de genodigden geboeid naar het gieten van de klokken. Dat gebeurt vanuit hittebestendige dikwandige potten met een hoog smeltpunt, die brons bevatten van 1100 graden C. Dat brons is weer een legering van ca. 80% koper en de rest tin, plus toeslagen, en dat luistert heel nauw, legt de voorlichter van Eijsbouts uit. In gietvormen van chamottecement stolt het brons. Eijsbouts levert klokken over de hele wereld, en nu eens een keer dicht bij huis.

Foto: Jan Egmond

Op Paaszaterdag kunnen de Rooienaren voor het eerst zelf genieten van de klanken van het carillon. En ze kunnen voortaan zelf on line stemmen welke muziekstukken ze willen horen. Net als bij een radiozender.


De jeugd kan veilig carnaval vieren in Papgat

Leon van Rooij is de nieuwe voorzitter van de Stichting Jeugdcarnaval Sint-Oedenrode Foto: Hans van den Wijngaard

In het zuiden van het land vieren we massaal carnaval. Elke plaats doet dat op haar eigen manier, maar in Papgat heeft de jeugd wel een heel bijzondere plaats. Vanuit de verre regio kijkt men naar het jeugdcarnaval zoals we dat hier vieren. Samen met Leon van Rooij, de kersverse voorzitter van de Stichting Jeugdcarnaval Sint-Oedenrode, kijken we terug en vooruit op het jeugdcarnaval in Papgat.

"De Stichting Jeugdcarnaval Sint-Oedenrode bestaat al sinds 1965. Het initiatief om ook iets voor de Papbuikskes te doen lag bij meester Van de Wetering en juffrouw Sleegers, zoals de leerkrachten in die tijd nog werden aangesproken. Het Martinushuis dat bij menig Rooienaar herinneringen oproept aan een mooie jeugd, stond ook bij het jeugdcarnaval centraal", vertelt Leon van Rooij. "Al vrij snel kreeg ook de jeugd een Prins en Adjudant met natuurlijk ook eigen Raad van Elf. In ruim vijftig jaar is het jeugdcarnaval in Papgat volwassen geworden, maar de jeugd is nog steeds het belangrijkste".

De Stichting Jeugdcarnaval Sint-Oedenrode bestaat uit een bestuur van zeven actieve mensen, die op hun beurt weer worden gesteund door enkele sub-bestuursleden en een groot aantal vrijwilligers. Iedereen van hen zet gedurende het hele jaar het beste beentje voor om ook het komende carnaval tot een groot succes te maken. En dat het jeugdcarnaval in Sint-Oedenrode een succes is, dat zal niemand ontkennen.

Geen duiventil
"We zijn er natuurlijk primair voor de Rooise jeugd, maar ook bij veel jongeren in de regio is de tent in Papgat een begrip", vertelt Leon. "Inmiddels weten ook veel ouders dat ze hun kroost met een gerust hart bij ons in de tent achter kunnen laten, al was het maar omdat ze vroeger zelf ook in de tent kwamen. Toch hebben we de laatste jaren ook een aantal maatregelen moeten treffen om het jeugdcarnaval ook veilig te houden. Zo controleren we op alcoholgebruik en als we twijfelen laten we jongeren zelfs blazen voor ze binnen komen. Verder is het zo als kinderen bij ons in de tent zijn, moeten ze ook binnen blijven. We willen voorkomen dat het een duiventil wordt, waar iedereen maar in en uit loopt. Als we dat toestaan, hebben we geen zicht op wat de jongeren doen. Het klinkt misschien wat flauw, maar op deze manier kunnen we wel een veilig carnaval garanderen".

"Het voorbereiden van het volgende carnaval begint al meteen na carnaval", antwoordt de voorzitter op de vraag wat de Stichting door het jaar zoal doet. "Tijdens de evaluatie van het afgelopen carnaval, kijken we alweer wat er volgend jaar nog beter kan. Ook de keuze van de nieuwe Raad van Elf speelt alweer bij het begin van het schooljaar. Dan kijken we wie zich allemaal hebben aangemeld. We letten er dan op dat de leden eerlijk verdeeld zijn over de Rooise basisscholen. Meestal zijn er zoveel aanmeldingen dat we moeten loten wie er in de Raad van Elf komt. Als we dan dertien namen hebben, roepen we die jongens bij elkaar en zij kiezen dan de Prins uit hun midden. De Prins zelf kiest op zijn beurt weer de Adjudant.

Niets uitsluiten
Dit jaar was de keuze van het koppel Prins en Adjudant nog traditioneel. Er verschenen zoals altijd twee heren op het podium . Maar bij de keuze van de Nar kwam er deze keer een meisje uit de hoge hoed. "Het is niet gezegd, dat daarmee de keuze van een Prinses hierop een logisch gevolg is", zegt Leon. "Maar ik wil het ook zeker niet uitsluiten in de toekomst".

Dolle Bollebal
Naast het organiseren van een groots carnaval voor de Papbuikskes verzorgt de Stichting Jeugdcarnaval Sint-Oedenrode dit jaar alweer voor de derde keer het Dolle Bollebal. "Sinds 2014 hebben we op dinsdagmiddag kinderen en volwassenen met een beperking te gast in de tent. Dat idee werd tijdens een vergadering van de Stichting Papgat door de toenmalige President Ed Steenbakkers geopperd. Daarop keken Henrie van den Elzen en ik elkaar kort aan en we begrepen elkaar meteen. Wij hadden de ruimte en we konden de tijd vrij maken en zo geschiedde. Tijdens het carnaval van 2014 was de dinsdagmiddag voor de eerste keer van deze groep. Dat sloeg aan en het succes van die middag bewees dat we naast de jeugd ook nog een andere doelgroep een geweldig carnavalsfeest konden bezorgen.

Voorverkoop
Vorig jaar verkocht de Stichting Jeugdcarnaval Sint-Oedenrode voor het eerst toegangskaarten in de voorverkoop. Ook dit jaar kan de jeugd hun kaartjes al van te voren kopen. Ze weten dan zeker dat ze niet aan een gesloten deur komen, want in verband met de veiligheid kunnen er maximaal 1300 jongeren in de tent. De voorverkoop van zowel de Passe Partout als de dagkaarten is op zaterdag 17 en 24 januari 2016 van 10.00 tot 14.00 uur bij Mariëndael. Een Passe Partout kost in de voorverkoop 27,50 euro en een dagkaart 6,50 euro. Aan de kassa kost een dagkaart 7,50 euro.


Met de paplepel

Er staat een hoop te gebeuren in ons Papgatland. Zo hebben we na een flinke wandeling van Rooi naar Olland, want de borrelbus rijdt nog niet, plots het plan hoe we de jeugd erbij kunnen betrekken. En dat ging zo…

Je moet het ze gewoon met de paplepel ingeven. Maar ja, wat heb je daar nou voor nodig?! Eerst waren we wat aan het piekeren en prakkeseren. Misschien dat de Wannûh Klets avonden in Olland wat inspiratie konden brengen. Daar hebben we, ten midden van gewaardeerde onderdanen, aandachtig naar een prachtige avond klets geluisterd. Maar toen we thuis kwamen waren we eigenlijk nog steeds niets wijzer geworden van deze klets.

Toen daags naderhand, stond het adellijk diner op het menu, dat alleen al was een hele Beleving in de Brasserie. Ondanks dat wij wilden blijven plekken, gingen we door onder begeleiding van muziekkapel naar de jaarlijkse titelveiling, bij van Ouds. Van Ouds?? We moeten ook jeugd hebben om het net wat wilder te maken! Tijdens de titelveiling vlogen de handen en titels je om de oren, 't ging er gezellig wild aan toe, dat kon ons wel bekoren. Dus van ons een groot compliment aan de titelhouders die een jaar lang samen met ons over Papgat mogen gaan heersen. Vooral de Loopgraaf en Loopgravin krijgen het druk de komende periode, want deze zijn er (bij deze) verantwoordelijk voor dat wij tijdens carnaval niet droog komen te staan. Ook is er dit jaar een belangrijke taak voor de Jonkheer van het Kinderbos weggelegd, want carnaval vieren doe je van kinds af aan.

Na alle titelhouders gefeliciteerd te hebben en gezamenlijk op de foto te zijn geweest voor de krant, scheidden onze wegen zich weer en gingen alle titelhouders een andere richting op, ons Papgat in. Wij natuurlijk richting Olland, wederom te voet, want ons geld was op en de borrelbus rijdt nog niet. Na een lange, zware tocht naar huis zagen we de ster in Bed(lehem) al branden en zijn de kerstdagen aangebroken.

Die tocht naar huis heeft ons wel één ding opgeleverd. We gaan er weer een spelletje van maken komend jaar. Dus jagers, verenigingen, vriendengroepen of ieder individu opgelet… We hebben een plannetje gesmeed om de carnaval bij iedereen weer met de paplepel in te geven.
Maar allereerst wensen wij voor iedereen, jong en oud, hele fijne feestdagen en een geweldig nieuwjaar!

Wordt vervolgd…


Stemmen staken bij "Reddingspoging" voor verplaatsing VV Rhode

Foto: Jeroen van de Sande

Bij de onheilstijding van het college vorige week, dat de gemeente veel te weinig in kas heeft om de verplaatsing van VV Rhode komend jaar te kunnen betalen, hebben niet alle fracties zich neergelegd.

De VVD probeerde donderdag met een motie nog een voet tussen de deur te krijgen om het financiële gat te vullen. Met de eigen middelen, plus die van Schijndel en Veghel, en wel vóór eind januari 2016. Vervolgens zou er het eerste kwartaal 2016 opnieuw een raadsvoorstel moeten komen waarin de uitkomst van die eerste stap is verwerkt, dan wel op zoek gaan naar een ander scenario. De gemeenteraad was tot op het bot verdeeld over de motie van de lokale liberalen.

Die vonden vooral CDA-Rooi tegenover zich, waar Maarten van Bakel de motie genaamd "Van droom naar werkelijkheid" fel terugverwees naar dromenland. Sportwethouder Ad van der Heijden probeerde de bespreking uit te stellen vanwege het late uur, maar de toon was al gezet. De aansporing van het college in de motie was niet nodig, vond hij. "Die hebben wij in onze genen." Hij liet weten al contact te hebben gehad met zijn collega-wethouders van de fusiegemeentes. "Die steunen ons hierin, de eerste stappen zijn gezet". Vooral met het tijdpad in de motie had hij moeite. "Het is een trein die loopt. Ik vertaal dit naar een inspanningsverplichting, niet naar een tijdsverplichting".

De discussie werd er niet duidelijker op, omdat zowel VVD-woordvoerder Wilma Wagenaars als de sportwethouder Scenario 3A van het Masterplan Buitensportaccommodaties en de verplaatsing van VV Rhode door elkaar haalden. En ook het begrip 'dekking' werd verschillend uitgelegd, merkte burgemeester Peter Maas op. Portefeuillehouder financiën Jan van Burgsteden maakte in ieder geval duidelijk dat er in de begroting 2016 voor Rooi totaal geen rek meer zit.

Het college ontraadde de motie. Toch werd die gehandhaafd, en vond steun bij de fractie HvR. Omdat (bij de tegen stemmende fracties) niet alle raadsleden aanwezig waren, staakten de stemmen. Dat laatste betekent dat de motie de eerstvolgende raadsvergadering weer op de agenda komt.

Rooi Werkt: succesvol en volop ideeën

De Stichting Rooi Werkt is opgericht om Rooise ondernemers en werkzoekenden aan elkaar te koppelen, om zo de werkloosheid in Sint-Oedenrode te verminderen. Nu het jaar ten einde loopt, is het tijd om terug te blikken.

'Ik ben trots op de resultaten,´ zegt Dennis Ketelaars, voorzitter van de Stichting. 'Sinds september vorig jaar is er hard aan de weg getimmerd. Op dit moment hebben 19 mensen via ons een baan gevonden en 8 mensen een werkervaringsplek. Daarnaast hebben we, samen met de gemeente, nog eens 18 Rooienaren kunnen plaatsen in de Werkacademie van de WSD, een intensief trainingstraject. Dat betekent dat we onze doelstellingen ruimschoots hebben gehaald. Die doelstelling was om in totaal 25 mensen te plaatsen of een stap dichter bij werk te brengen.'
'Er staan nog diverse vacatures uit,' vult Elli de Rijk, projectleider, aan. 'Ondernemers weten ons steeds beter te vinden. En de samenwerking met de gemeente, het UWV en de WSD is prima. We willen daarom het project heel graag voortzetten.'

Vooruitblik
Ook in 2016 ziet Rooi Werkt volop uitdagingen. De Stichting wil aan blijven sluiten bij de participatiedoelstellingen van de gemeente, om werkzoekenden te ondersteunen bij het vinden van werk. Ook het begeleiden naar omscholing hoort hier bij. 'Daarnaast zien we mogelijkheden om vluchtelingen te ondersteunen bij het inburgeren en het zoeken naar werk of een dagbesteding. Dit, samen met de gemeente en andere initiatieven, zoals de Taalwerkplaats, Gilde Samenspraak, Vluchtelingenwerk, het Damiaancentrum en Den Einder.' laat Elli de Rijk weten. Dennis Ketelaars: 'En we willen ondernemers ondersteunen bij het invulling geven aan sociaal ondernemerschap. Natuurlijk kijken we ook naar samenwerking in Meierijstad. Maar voorop staan de persoonlijke benadering en de korte lijnen, dat is onze kracht.'

Rooi Werkt bedankt iedereen voor het vertrouwen en wenst iedereen fijne feestdagen en een succesvol 2016. Voor meer informatie, neem contact op via 06 4434 6449 (Elli de Rijk, projectleider).

Tien jaar een eigen zaak….en dat op je 33e

v.l.n.r.: Teun van Acht, Ad Verhoeven, Zico Merks en Paul van Oorschot.

Hij is pas 33, maar op 1 april 2004 schreef Teun van Acht zich al in bij de Kamer van Koophandel. Als zoon van Ben van Acht – die tientallen jaren een eigen zaak runde – werd het ondernemersbloed op die manier extra bevestigd. In 2005 startte Teun met zijn huidige bedrijf. Een tienjarig jubileum dus. Soms kan hij zelf niet geloven dat het al zo ver is…

Enkele weken geleden nam Teun zijn derde fulltime werknemer aan bij Van Acht autoschade. "Moet je nagaan dat ik in het begin wel eens ooit droomde over het hebben van personeel", weet de Nijnselnaar nog. "Stel je voor dat ik ooit zoveel werk zou hebben dat ik iemand aan zou kunnen nemen, zodat die bij mij zijn boterham kan verdienen. Dat zou geweldig zijn! dacht ik toen. Nu heb ik drie mensen rondlopen. Ik vind dat heel erg bijzonder." Teun is zich terdege bewust van de verantwoordelijk die hij draagt, maar nuchter als hij is, staat hij daar niet teveel bij stil. Dag en nacht staat hij klaar voor zijn trots, zijn bedrijf aan de Industrieweg.

Het begon allemaal met handelen in auto's tijdens zijn schoolperiode. Teun: "De handelsgeest heeft er altijd wel in gezeten. Van ons pa leerde ik een wijze les, waarna ik het spelletje door kreeg. Ik was 13 en ging voor een crossbrommertje kijken. Pa ging mee. Hij liet er me mijn gang gaan. De verkoper vroeg 350 gulden en ik zei meteen 'ja'. Zo blij was ik met mijn brommer die ik van mijn eigen verdiende geld kocht. Toen we gingen zei ons pa 'die had je voor 250 gulden ook wel kunnen hebben '. Dat zette me aan het denken, haha." Ben was vooral in de beginjaren de sparringpartner van Teun. Zoonlief draaide alleen zijn zaak, maar pa sprong vaak bij en gaf advies waar nodig.
In de beginjaren handelde Teun in auto's en repareerde hij schades. "Ik weet nog goed dat ik na mijn allereerste kwartaal maar 549 euro had verdiend. 'Waar ben ik aan begonnen!?' dacht ik toen. Gelukkig ging het daarna beter en beter. Na vier jaar kwam Ad Verhoeven bij mij werken. Hij werd mijn eerste werknemer en werkt er nog." Door zijn jonge enthousiasme en doorzettingsvermogen kweekte hij een gunfactor. Tel daarbij het vakmanschap van hem zelf en Ad op en het ene na het andere autobedrijf sprak het vertrouwen in Van Acht autoschade uit. Ook het particuliere klantenbestand bleef maar groeien. "Nog steeds mogen we ieder jaar een plus bijschrijven. Dat is natuurlijk fantastisch. Wat ik nog steeds bijzonder vind, zijn de mensen die naar ons toekomen als ze schade hebben. 'Waarom naar ons?' denk ik dan wel eens ooit. Iedere nieuwe klant waardeer ik enorm. Daar leven we van en dus doen we er onze stinkende best voor."
Twee jaar geleden werd een droom van Teun werkelijkheid. Er werd een nieuwe ingang en een nieuw kantoor aan zijn werkplaats gebouwd. De toekomst ziet Teun met vertrouwen tegemoet. Alhoewel… "Natuurlijk zijn er altijd bedreigingen. Wat als de auto's straks allemaal automatisch inparkeren en misschien wel zelf rijden? Daarnaast wordt het verkeer steeds veiliger. Ach, je weet toch niet wat er gaat gebeuren, maar natuurlijk houden we de markt scherp in de gaten en zorgen we dat we klaar zijn voor wat komen gaat."

Ondernemerschap noemen ze dat. Drie man personeel, een stijgende omzet, maar Teun kijkt nog steeds graag verder. Stilzitten kan niet, dat zit niet in de aard van het beestje. Daarom begon de entrepreneur vorig jaar met Van Acht interieurspuiterij. "We hebben de ruimte en dus dacht ik, waarom niet? Mensen die meubels of een keuken willen laten spuiten, kunnen hier terecht", tipt Teun. Voor vakantieplannen mag je tegenwoordig aan Van Acht Campers denken. Teun verhuurt tegenwoordig ook campers. Het staat nog in de kinderschoenen, maar ik koop campers met een beetje werk, knap ze op en verhuur ze. Daarna probeer ik ze weer te verkopen. Erg leuk om te doen."
Plezier blijkt eens temeer het toverwoord bij Teun. Of 'hobbyen' zoals hij zelf vaak zijn werk aankondigt als hij een paar uurtjes door moet 's avonds. Het enthousiasme en vakmanschap van Teun en zijn team gaat er zeker voor zorgen dat van Acht Autoschade over tien jaar nog steeds bestaat!


Succesvolle Nijnselse slipjacht krijgt dit jaar vervolg

De slipjacht Nijnsel krijgt op 2 januari een vervolg na de succesvolle editie van vorig jaar.

Bij een slipjacht zoeken en volgen honden geurspoor, dat voorafgaand aan de jacht wordt getrokken. De slip bestaat uit lappen, die gedrenkt zijn in mest. Het spoor dat zo ontstaat heet ook wel 'scent'.

De slipjacht in Nijnsel is zo'n 20-25 km lang. Om de meute en de volgers de gelegenheid te geven om te rusten en te hergroeperen is deze slipjacht opgedeeld in drie 'runs'. Aan het einde van de jacht worden de honden met een koeienpens beloond voor hun werk.

Het programma voor de dag ziet er als volgt uit: 11:00 Samenkomst bij de Vresselse Hut; 12:30 Vertrek van de stoet; 15:00 Lunchpauze aan de Lieshoutseweg; 16:30 Einde slipjacht t.h.v. de Vresselse Hut

Deelnemers kunnen de route gratis volgen per fiets dan wel auto. Deelnemers te paard kunnen zich nog aanmelden bij joostnolte@gmail.com.


Dansen voor voedselhulp

Foto: Hans van den Wijngaard

Wie afgelopen zaterdag langs sportschool Van de Oever kwam zal zich zeker even hebben afgevraagd wat er gaande was. De muziek schalde uit de luidsprekers en op de parkeerplaats stonden deze keer nauwelijks auto's. Dat kon ook niet omdat daar zo'n 35 dames zich de longen uit het lijf dansten om geld in te zamelen voor de Schijndelse voedselhulp.

Het initiatief voor deze actie kwam van trainster Claudia Bergman. Vorig jaar danste zij met haar leerlingen een bedrag van zevenhonderd euro bij elkaar. Dit jaar ging het nog iets beter want om halfelf kon Claudia aan Manon van Dinther van voedselhulp Schijndel een cheque ter waarde van 748,50 euro overhandigen. Voedselhulp Schijndel werkt nauw samen met de voedselbank Boxtel, die ook Rooise gezinnen, die het nodig hebben, van een pakket voorziet.

Veel belangstelling voor cursus Rooilogie

De cursus Rooilogie waarover de MooiRooikrant vorige week berichtte, mag zich verheugen in een grote belangstelling. Er hebben zich meer dan twintig belangstellenden aangemeld voor deze door Roois Cultureel Erfgoed en heemkundige kring De Oude Vrijheid opgezette cursus.

Hiermee zit de eerste cyclus al vol. Degenen die belangstelling hebben en zich nog niet hebben aangemeld, wordt verzocht dit toch te doen zodat de organisatie een beeld krijgt van de totale belangstelling. Een tweede cyclus ligt dan ook in de rede, hierover gaat de organisatie zich nog buigen. Voor informatie en aanmelding kunt u terecht op de website www.rooilogie.nl

Boulen 2e kerstdag bij Cloeck & Moedigh

Degenen die eens wat anders willen doen tijdens de Kerstdagen, bestaat de gelegenheid om een partijtje gezellig te gaan boulen bij Cloeck & Moedigh aan de Mater Lemmensstraat. Dit kan op 2e Kerstdag en men dient zich te melden om 13.00 uur in het clubgebouw. Er worden 3 partijen gespeeld in de binnenhal. Er wordt gehusseld zodat men bij iedere partij met anderen samen speelt. Zo maakt iedereen kans om te winnen, ook als men geen geoefend speler is. Voor de kosten, € 1,20, hoeft men het niet te laten. Geen boules, geen nood, hier kan de club voor zorgen.

'Hart voor Elkaar' kiest 'Vrienden van Hospice Dommelrode'

De winnaars trots op een rij. Foto: Rabobank

Maar liefst 6.358 leden van Rabobank Hart van De Meierij brachten de afgelopen periode in totaal 30.587 stemmen uit op 318 lokale verenigingen en stichtingen; dat is het resultaat van de tweede editie van 'Hart voor Elkaar'. Alle stemmen zijn inmiddels geteld en de uitslag is bekend. De 'prijzenpot' van € 100.000,- wordt begin 2016 verdeeld.

Stichting Vrienden van Hospice Dommelrode (Sint-Oedenrode), Bestrijding eenzaamheid ouderen (Sint-Oedenrode) en Stichting Voedselbank Zuid Steunpunt Boxtel zijn op het erepodium terechtgekomen. De winnaar is Stichting Vrienden van Hospice Dommelrode met 674 stemmen, wat resulteert in een donatie van € 2.204,-. Bestrijding Eenzaamheid Ouderen eindigde uiteindelijk op 529 stemmen (€ 1.730,-). Op gepaste afstand werd Stichting Voedselbank Zuid, Steunpunt Boxtel derde met 487 stemmen, nog altijd goed voor een mooie donatie van € 1.592,-.

Top 10
Op plaats 4 t/m 10 zijn respectievelijk geëindigd: De Zonnebloem Sint-Oedenrode, De Zonnebloem Sint-Michielsgestel, Stichting de Zevensprong (Sint-Oedenrode), Stichting Kindervakantiewerk (Sint-Michielsgestel), RKSV Rhode (Sint-Oedenrode), KBO (Sint-Oedenrode) en Stichting Jeugdcarnaval (Sint-Oedenrode. Hun donaties liggen tussen € 1.370,- en € 932,-.

Volledige uitslag
De volledige uitslag wordt gepubliceerd op de website van Rabobank Hart van De Meierij: www.rabobank.nl/hvdm , kopje 'Hart voor Elkaar'. Rabobank Hart van De Meierij dankt de 318 clubs voor hun deelname en de bijna 6.500 leden voor het uitbrengen van hun stemmen. Gezien het overweldigende succes zal Hart voor Elkaar ook in het najaar van 2016 weer plaatsvinden.


Uitreiking van twee groene handdrukken

Foto: Hans van den Wijngaard

Afgelopen maandag werden twee Groene handdrukken uitgereikt. Om 11.30 uur reikte wethouder Van der Heijden bij het viswater aan de Bobbenagelseweg de eerste uit aan de Boskantse Hengelsportvereniging. Twee uur later was het de eer aan wethouder Hendriks om nog zo'n Groene Handdruk uit te reiken aan het bestuur van de Parochie Heilige Oda.

De Groene handdruk is een aanmoedigingsprijs voor inwoners, organisaties en bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en biodiversiteit binnen de gemeente. De aanmoedigingsprijs van de Duurzame Driehoek wordt namens de Streekraad van het Groene Woud uitgereikt.

Boskantse Hengelsportvereniging
Deze vereniging ontvangt de Groene Handdruk vanwege haar inzet voor de bevordering van de visstand in de Bobbenagelse Dommel.

Parochie Heilige Oda
De Parochie ontvangt de Groene Handdruk vanwege de instandhouding en vernieuwing van het groen op het monumentale kerkhof gelegen nabij de Dommel. Beide besturen ontvangen de Groene handdruk samen met een waardecheque. Deze kunnen zij gebruiken voor het verdere vervolg van het project waarmee ze de Groene Handdruk hebben ontvangen.

Foto: Hans van den Wijngaard

Boulen tweede Kerstdag bij Cloeck & Moedigh

Degenen die eens wat anders willen doen tijdens de Kerstdagen, bestaat de gelegenheid om een partijtje gezellig te gaan boulen bij Cloeck & Moedigh aan de Mater Lemmensstraat. Dit kan op 2e Kerstdag en men dient zich te melden om 13.00 uur in het clubgebouw. Er worden 3 partijen gespeeld in de binnenhal. Er wordt gehusseld zodat men bij iedere partij met anderen samen speelt. Zo maakt iedereen kans om te winnen, ook als men geen geoefend speler is. Voor de kosten, € 1,20, hoeft men het niet te laten. Geen boules, geen nood, hier kan de club voor zorgen.

Nieuwe eigenaren De Vriendschap: "Dit komt precies op tijd"

Het zal in Boskant niemand ontgaan zijn en ook wel hebben doorgeklonken in de rest van Rooi: De Vriendschap krijgt per 1 januari nieuwe eigenaars. Niet zomaar twee andere mensen achter de toonbank, achter de tap en in de zaal, nee, er verandert veel meer. "Maar niet te veel!" benadrukken Eddy en Karin van der Heijden - want die zijn het - in koor.

Voor het tweetal komt de gelegenheid om De Vriendschap over te nemen precies op tijd. Eddy was eigen baas, hij had vijftien jaar een gevelrenovatiebedrijf. "Dat was uit nood geboren, maar niet helemaal mijn ding. Ik heb de school voor consumptieve beroepen doorlopen en altijd zoiets gewild, maar het kwam gewoon niet op ons pad. Ja, zo'n 4 ½ jaar geleden kregen we de kans, maar we durfden het niet aan, onze kinderen waren ook nog wat te jong. Die zijn nu tussen de 15 en 20, de kans kwam opnieuw voorbij, en die hebben we met twee handen gegrepen." Ook de achtergrond van Karin sluit naadloos aan bij hun nieuwe toekomst. "Zo'n 25 jaar geleden, dus voordat de kinderen er waren, heb ik hier ook geholpen. Daarna heb ik lang administratie gedaan, planning en boekhouding."

Eddy: "In de eerste plaats willen we de goede dingen behouden. De feesten en partijen in de grote zaal bijvoorbeeld. Die zijn zo'n succes! Dat hebben de vorige eigenaars goed gedaan dus dat houden we zo. Er is inmiddels een splinternieuwe klimaatbeheersing geïnstalleerd en dat was hard nodig. Bij sommige feesten was het 35 graden, d'r hadden wel dooien kunnen vallen haha. Ook de speciale frietjes van De Vriendschap hebben een reputatie. Die worden gemaakt volgens een speciaal recept, nee, dat is het geheim van de kok haha – maar serieus, de mensen rijden daar graag een stuk voor om. Ook het personeel blijft, op één na dan.

Wat wél compleet verandert, is de menukaart. Niet steeds weer iets anders uit steeds weer een ander land. Die menukaart wordt vereenvoudigd, laagdrempelig. Dan kun je ook de klanten sneller bedienen. We willen de gezinnen hier terug aan tafel. Die kunnen bij ons bijvoorbeeld terecht voor een malse varkenshaas met champignonsaus of een biefstuk met een lekkere saus. De kwaliteit willen we handhaven, die is 110%. Kwaliteit wordt ons kenmerk, en gastvrijheid."

"Die menukaart is ook aantrekkelijker voor fietsers," vult Karin aan, "die willen geen uitgebreide menukaart. We liggen langs drie fietsroutes, er is hier ook een oplaadpunt. We liggen trouwens ook aan een wandelroute. Of er meer verandert? Zou kunnen, ideeën en plannen hebben we genoeg. Maar we luisteren eerst goed naar wat onze klanten willen."

Op de vraag of we iets nog niet besproken hebben, valt het even stil. Tot de twee ineens iets heel belangrijks te binnen schiet. "Toen bekend werd dat wij de het hier gingen overnemen, hadden we wel een stuk of 20 wenskaarten met 'succes' verwacht. Maar het werden er bijna 120! Daar krijg je zó'n boost van!"


Recht uit het hart, recht naar het hart

Foto: Hans van den Wijngaard

Kerstmis met het Roois Gemengd Koor is een traditie, al 70 jaar. In december 1945 werd het eerste kerstconcert gegeven. De behoefte aan samen zingen en samen vieren moet toen groot geweest zijn, na al die jaren van geweld en ontbering.

Kerstmis 2015. Pastor Vincent Blom herinnert ons aan het heilig jaar van de barmhartigheid. Toepasselijk nu weer zo velen op de vlucht zijn voor oorlog en ellende, in andere delen van de wereld. Voorzitter Marius Wijnakker noemt het 'warmhartigheid'.

Die warmte straalt het programma, met bekende en geliefde kerstliederen, ook uit. Als opening klinkt het 'Nu zijt wellekome' niet alleen uit de kelen van de koorleden, maar uit die van alle mensen in de Martinuskerk, al vele jaren het toneel voor dit concert. Een medley van Engelse en Ierse teksten 'om de kou buiten te houden' wordt gevolgd door een prachtig, ingetogen Oekraïens kerstlied. Het mooie 'When a baby is born' levert het motto voor het concert van dit jaar.

Henk van Riel maakt ondertussen heel wat meters, van het grote orgel naar het kleine orgel, naar de piano en terug, bespeelt alle even virtuoos. Henk is al meer dan dertig jaar de vaste begeleider van het koor.

Bijzondere muzikale gasten zijn drie blazers van de Harmonie Nijnsel: Miranda van de Ven, Ilse van den Boom en Matthijs Lemmens. De pure klank van klarinet en dwarsfluit geeft de oude melodieën nog iets extra's mee. Dirigent Ad Vergouwen zet met deze keuze voor het bekende en vertrouwde een heel sfeervol concert neer, vol overtuiging gezongen door de vaste koorleden en de gastzangers en -zangeressen. Het 'Stille nacht, heilige nacht' wordt in verschillende talen meegezongen. De boodschap van vrede en liefde heeft in vele talen woorden gevonden op deze oude, uit het hart gegrepen melodie.

Programma informatie

Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen. Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle andere programma's.

In het laatste Rondje Rooi van 2015 zijn opgenomen: D'n Einder, een bezoek waard! - Tis Aalt Wa treedt op voor Odakoor - Alicia Holsken kampioene NK boksen - VV Rhode herfstkampioen - Heikneuters 55 jaar jong - Welzijn De Meierij zet vrijwilligers in 't zonnetje - Expositie Ellen Voets, Emelie Jegerings en Dirk Verberne

Jaaroverzicht Rondje Rooi 2015
Vanaf 31 dec. 2015 uitgebreide selectie uit onderwerpen die in 2015 de revue passeerden. Uitzendtijden: 00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 – 5:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Kerstsfeer in Rooi
In de dagen voor kerst worden diverse kerstactiviteiten in Rooi georganiseerd. Van kerstmarkten tot kerstklanken. TV Meierij maakte er een samenvatting van. Deze kerstspecial kunt u zien van 21 tot en met 27 december. Een uitvoering van het kerstoratorium van A.F. Müller. Uitzending van 28 dec. tot en met 3 januari 2016. Uitzendtijden: 01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 13:00 – 16:00 – 19:00 en 22:00 uur.

Openingstijden kantoor en telefonische bereikbaarheid
Studio aan de Laan van Mariëndael 30A is bereikbaar voor bestellingen, vragen, meldingen op elke ochtend van 09:00 - 11:30 uur behalve vrijdag, Op vrijdag is het kantoor 's-middags van 13:30 - 16:30 uur open. Telefoonnummer: 0413-471193

Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN kanaal 559.TRINED kanaal 12. OnsBrabantNet digitaal via kanaal 38, analoog op 792 MHz. Via Ziggo: analoog op 256 MHz en digitaal via mediabox kanaal 36, CI+ kanaal 331.


Vrijwilligers verzorgen Kerstdiner Wooninitiatief Kamille

De bewoners van wooninitiatief Kamille konden zondag met buurtgenoten genieten van een heerlijk kerstdiner. Dat diner werd hen aangeboden door onder andere de Jumbo. Maar zonder de ondersteuning door de Wijkraad KCK, Welzijn de Meierij en de Lions alsmede de inzet van veel vrijwilligers was dit diner niet mogelijk geweest.

Bestuur Zorg Coöperatie Rooi verwelkomt honderdste lid

Het bestuur van ZCR had het niet durven hopen. Binnen vier maanden na de officiële opening van Zorg Coöperatie Rooi, meldde zich het honderste lid. Reden om een bloemetje af te geven bij mevrouw Mia de Leijer en het glas te heffen op deze bijzondere gebeurtenis.

Op 1 september 2015 opende ZCR officieel het kantoor in Campus Fioretti. Daar waren heel wat voorbereidingen aan vooraf gegaan. Een groot team van Rooise vrijwilligers onderzocht de haalbaarheid van een zorgcoöperatie in Sint-Oedenrode. Nadat gebleken was dat ZCR een welkome toevoeging is op de bestaande vrijwillige en professionele aanbieders op het brede vlak van de zorg, werd een bestuur samengesteld, een Raad van Advies en een team van vrijwilligers die de begeleiding en advisering van de leden gaan uitvoeren.

Een goede communicatie zorgde ervoor dat al snel de eerste aanmeldingen binnenkwamen. Uiteraard leefden er ook veel vragen bij de Rooise mensen, die het wel eens waren dat er hulp nodig was bij het verkrijgen van de juiste, betaalbare zorg nu de overheid zich terugtrok en de gemeente steeds meer zorgtaken kreeg toebedeeld, maar niet konden inschatten welke rol de zorgcoöperatie zou kunnen spelen bij deze zoektocht naar de juiste zorg. Snel werd duidelijk dat het lidmaatschap van ZCR betekent, dat je er niet meer alleen voorstaat wanneer de zorgvraag op je af komt. De vrijwilligers van ZCR kunnen je begeleiden bij je zorgvraag. Samen zoeken naar de juiste oplossing en daar waar nodig hulp bieden in de vorm van informatie, bemiddeling en assistentie bij administratieve taken etc. Door dit allemaal tijdig te regelen sta je er niet meer alleen voor, je hebt een "maatje in de zorg" en dit maatje staat altijd aan jouw kant.

Mia de Leijer, 84 jaar oud en wonend op de Borchmolendijk, is blij met de komst van Zorg Coöperatie Rooi. Mia is gewend haar zaken vooraf goed te regelen en door haar lidmaatschap van de ZCR is zij verzekerd van een goede begeleiding en advisering wanneer een zorgvraag zich aandient. Voorlopig is dat nog niet nodig. Mia is een actieve vrouw, alleen in het huishouden heeft ze wel wat hulp nodig. Ze was blij verrast met het bloemetje en schonk meteen een glaasje wijn in op het succes van Zorg Coöperatie Rooi.

Alweer zesde kinder- winterkermis in Odendael

Archief

De Stichting Vrienden van Odendael houdt zondag 27 december voor de zesde keer de kinderwinterkermis, een gezellige dag voor jong en oud.

Er is die dag binnen en buiten van alles te doen om ouderen en jongeren volop aan hun trekken te laten komen. Op het plein voor Odendael zijn allerlei attracties voor de kleintjes en in de grote zaal draait het Rad van Fortuin.

Archief

Winterkermis
Van 11.00 tot 16.00 uur staat op het voorplein een draaimolen en een zweefmolen. Men kan er touwtje trekken en bij goed weer rijdt een treintje door de buurt. Natuurlijk ontbreken de oliebollen en popcorn niet. Binnen kan men zich laten schminken en er is een ballonnenclown. In de grote zaal is muziek van Piet de Koning en Piet van Kasteren ( 11.00 uur tot 13.00 uur ) en het Seniorenorkest Dommelvolk ( 14.00 uur tot 16.00 uur). Voor de allerkleinsten zijn er spelletjes zoals eendjes hengelen, blikken gooien en er is een groot springkussen. Nieuw is dit jaar het optreden van een heuse goochelaar.
Kermisdiner
In de grote zaal wordt vanaf 17.00 uur een heerlijk diner opgediend, bestaande uit: boerengroentesoep, hutspot met hachee op grootmoeders wijze of boerenkool met rookworst en een dessert. De kosten hiervoor bedragen 8,50 euro. U kunt zich aanmelden bij de gastvrouwen in 'De Ontmoeting'. Het diner wordt muzikaal omlijst door Twi Light. Tegen 20.00 uur komt er een eind aan de winterkermis van dit jaar.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk zoekt vrijwilligers

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode.

De Eekelhof zoekt een kok
Woonvorm de Eekelhof in Schijndel zoekt iemand die één dag in de week wil koken voor 8 mensen.De eenvoudige keuken is meer dan welkom. (vacaturenummer 15712)

Helpende handen
Een woongroep voor oudere mensen met een verstandelijke beperking in Sint-Oedenrode (Meierij 44) kan wat helpende handen gebruiken bij allerlei dagelijkse activiteiten. (vacaturenummer 15809)

Bezorger boodschappen
De buurtwinkel in de Boskant zoekt een vrijwilliger om boodschappen te bezorgen.Werktijden in overleg. (vacaturenummer 15661)

Schaakmaatje gezocht Hij woont in Schijndel en speelt graag een potje schaak. Het spel staat al klaar. Wie doet de eerste zet? (vacaturenummer 15751)

Gastvrouw-/gastheer gezocht
De dagbesteding voor ouderen in De Stek in Sint-Oedenrode zoekt voor maandag- en dinsdagochtend een gastvrouw of gastheer. (vacaturenummer 10521)

Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk, Welzijn De Meierij, telefoon 073 – 5441419 of stuur een e-mail naar: vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl

Bezoek ook onze website voor al onze vacatures en activiteiten (www.welzijndemeierij.nl).

Sluiting Welzijn De Meierij met feestdagen

Vanwege de feestdagen is het kantoor van Welzijn De Meierij gesloten van vrijdag 25 december tot en met vrijdag 1 januari.

Voor noodgevallen vanwege sociale alarmering in Schijndel kunt u bellen naar 06-12929715;
Voor noodgevallen vanwege sociale alarmering in Sint-Oedenrode kunt u bellen naar 0413-273155.

Welzijn De Meierij wenst u fijne kerstdagen, een prettige jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2016 toe. Vanaf maandag 4 januari staan wij weer graag voor u klaar.

Uw Fiat- en Alfa Romeo specialist zit gewoon in de buurt…

Stel, u rijdt Fiat, Alfa Romeo, Lancia of Landrover. Ten eerste staat u er dan goed op, omdat u een prima merk auto rijdt. Ten tweede heeft u geluk dat er een specialist in de buurt is gevestigd. Auto Christiano uit Sint-Oedenrode is al decennia lang expert op het gebied van deze automerken. Ook al rijdt u graag met uw auto, voor advies of reparatie hoeft u niet ver weg.

Magneti Marelli Checkstar
Auto Christiano is aangesloten bij Magneti Marelli Checkstar Nederland. In Nederland verspreid zitten 45 gelijksoortige specialisten die gespecialiseerd zijn in de merken Fiat, Alfa Romeo, Lancia en Landrover. Een groot voordeel van deze krachtenbundeling is dat mocht iemand waar dan ook met pech langs de weg staan, dan kan de dichtstbijzijnde Magneti Marelli Checkstar vestiging de helpende hand bieden. Op een dusdanige kundige en professionele manier dat u altijd goed geholpen wordt.

All-in Europa dekking
Nieuw van Magenti Marelli Checkstar is de Europese dekking. Binnenkort is het mogelijk om tegen betaling van een laag tarief overal in Europa verzekerd te zijn van hulp als u zich als Fiat, Alfa Romeo, Lancia of Landrover rijder aansluit bij deze optie. Er is dan één meldpunt voor alle pechgevallen. Uw wellicht noodgedwongen overnachting wordt vergoed en vervangend vervoer wordt geregeld. Ook een repatriëring naar uw eigen Nederlandse garage kan geregeld worden. Er zijn nog veel meer voordelen. Auto Christiano kan het u allemaal uitleggen.

Oldtimers
Steeds meer mensen duiken in de wereld van de oldtimers. Eenmaal geproefd aan deze bijzondere hobby willen ze vaak niet anders meer. Liefde voor een bepaald automerk hoort daarbij. Zo hebben veel liefhebbers hun hart verpand aan Alfa Romeo. Bij Auto Christiano vertolken ze die liefde al vele jaren lang in sleutelen, racen, maar ook gewoon in het rijden van een rondje. Wilt u informatie, advies of bent u op zoek naar de juiste originele onderdelen tegen een mooie prijs? Neemt u dan contact op met Auto Christiano of breng eens een bezoekje.

Auto Christiano, Alfred Nobelstraat 6, 0413-479104,
www.autochristiano.nl

Honk 1224 al tien jaar een jongerenhuiskamer

?Honk1224 bestaat dit jaar tien jaar en dat werd vorige week dinsdagavond gevierd. Het honk, dat onderdeel is van Welzijn De Merierij, is voor zo'n tweehonderd Rooise jongeren als een huiskamer.

De jongeren ontmoeten daar hun leeftijdsgenoten en kunnen met de jongerenwerkers praten over dingen die hen dwarszitten. Maar het zijn niet alleen probleemgesprekken die in het honk worden gevoerd. Integendeel, Honk1224 is vooral een ontmoetingsplaats om te chillen of gewoon een spelletje te spelen.

Honk en straat
Het honk ontstond in haar huidige vorm nadat Mariëndael was geopend. Maar twee jaar eerder kwamen al verschillende Rooise jongeren in de oude sporthal 'De Streepen' bij elkaar. Daar legden Gerry Jochems en Monique Stegenga de kiem voor het Rooise jongerenwerk. Want Honk1224 is maar een deel van het jongerenwerk. Jack Elbers, de huidige Rooise jongerenwerker, bezoekt ook de jongeren die zich op straat ophouden. Deels zijn dat bezoekers van het honk, maar zeker niet allemaal. Daarnaast kent het jongerenwerk ook nog een groep speciaal voor meiden vanaf groep acht tot en met vijftien jaar. Samen met de regelmatige bezoekers van Honk1224 en de buitenjongeren, heeft het jongerenwerk regelmatig contact met zo'n vierhonderd jongeren.
Contact leggen
Een van de activiteiten van het jongerenwerk is het tijdig signaleren van problemen. Trix Cloosterman, de directeur van Welzijn De Meierij, zei het als volgt: "tachtig procent van de jongeren groeit zonder al te veel problemen op. Voor hen is het jongerenwerk een basisvoorziening met een aantrekkelijk activiteitenaanbod. Maar die andere twintig procent heeft extra aandacht nodig, bijvoorbeeld omdat ze opgroeien in omstandigheden met veel risisco's. Voor hen probeert het jongerenwerk de kansen op problemen thuis of op school zo klein mogelijk te maken, door een weg terug te bieden.

Wifi
Jack Elbers, de Rooise jongerenwerker, is zeker vier middagen en avonden in de week beschikbaar voor de jongeren. Hij is vaak in Mariëndael bij het Honk1224 te vinden, maar ook op verschillende plaatsen in het dorp gaat hij met de jeugd het gesprek aan. "Toen ik ruim twee jaar geleden vanuit mijn woonplaats Deurne hier in Sint-Oedenrode kwam, dacht ik waar ben ik aan begonnen. Maar nu twee jaar later kan ik zeggen dat ik hier met de Rooise jeugd een vette coole Job heb. De jeugd reikt hier de hand naar elkaar uit. Natuurlijk zijn er wel eens problemen, maar dat zijn in het algemeen problemen naar Rooise maatstaven". Jack bevestigde dat door te vertellen, dat het meest voorkomende probleem dat hij hier ervoer was: "Jack!!!, De wifi ligt er weer eens uit!!!".


Hoop op een vreedzame wereld is de kerstgedachte van Lambert Verhoeven

Foto: Jan van der Heyden

Ook Lambert Verhoeven (64) uit Nijnsel wond zich hevig op toen hij die vrijdagavond, 13 november, naar de bloedige IS-aanslagen in Parijs keek. Maar nóg bozer werd hij kort daarna op de Franse president Hollande en andere gezagsdragers die schreeuwden om wraak en slechts een paar uren later de daad bij het woord voegden met bommen op Irak en Syrië. 'Want dat is niet de oplossing,' vindt Verhoeven.
Omdat hij beroepshalve goed is met pen en papier, koelde hij zijn woede af met een vlammend opiniestuk in het Eindhovens Dagblad. Met vijfhonderd publieke woorden legde de geboren Geldroppenaar zijn karakter bloot. Een pacifist die vanuit een christelijke levensvisie geweld veroordeelt, de westerse rijkdom en arrogantie verwerpt, opkomt voor onderdrukten. En daarom zo begaan is met de vluchtelingen die in het welvarende Europa een veilig onderkomen hopen te vinden. Met nog twee dagen voor Kerstmis trekt hij een bijzondere vergelijking: 'Jozef en Maria waren ook vluchtelingen, zij werden ook achtervolgd en er was voor hen geen plaats in de herberg.'

Door Jan H.F. van der Heyden

Met de kerstgedachte houdt Lambert Verhoeven hoop op een vreedzame wereld. 'Want,' zegt hij, 'Kerstmis is een nieuw en mooi begin, de geboorte van een kind, nieuw leven.' Hij associeert Kerstmis met wereldvrede en ziet het als de taak van elke mens om daaraan 'in de eigen omgeving bij te dragen.' Hoe? 'Door iets te doen of na te laten. Door een boodschap, door een glimlach. De vissen of vogels voeren. Het hoeft allemaal niet zo groots te zijn. Blijf dicht bij jezelf. Dáár begint het, bij jezelf.'
Terug naar het opiniestuk van Verhoeven in het Eindhovens Dagblad, want dat was dan wel gericht tegen de staatshoofden en politici die het IS-geweld met geweld bestrijden, maar zijn pennenvruchten zeggen vooral iets over hemzelf. Met zijn schriftelijk protest begon Verhoeven in feite bij zichzelf. 'Ontluisterend,' schreef hij, 'dat er nog steeds mensen zijn die pleiten voor een leger en een groter justitieapparaat. Volstrekt zinloos, het werkt alleen maar averechts.'
Geeft zich hier een pacifist bloot?
Een volmondig 'ja' klinkt uit zijn mond. Ook vertrouwde hij aan het papier toe: 'We hebben het te druk allemaal om onze eigen posities hier minimaal te consolideren en waar mogelijk te versterken. Je kunt tenslotte nooit hoog genoeg op de maatschappelijke ladder staan. En ondertussen maar zoveel mogelijk proberen anderen onder je te houden.' Hij bevestigt mijn veronderstelling, dat wij anderen onderdrukken. 'Ja, als je anderen primaire dingen onthoudt, als je anderen de kans ontneemt zich te ontwikkelen, doe je aan onderdrukking.'

Foto: Jan van der Heyden
Foto: Jan van der Heyden

'Jozef en Maria waren ook vluchtelingen. En er was voor hen geen plaats in de herberg.'

Hij kenschetst de rijke westerse maatschappij als arrogant. 'Wij hebben ons zelf heilig verklaard. Wij zijn de slimste mensen. Wij bepalen wat in andere landen moet gebeuren. Wij leggen anderen onze wil op, want wij hebben alles in huis.' Het Westen is volgens Verhoeven doorgeschoten. 'De sociaal-maatschappelijke afstanden zijn groter geworden. Bovenin méér, onderin minder.' Trekken we ons te weinig aan van de noden in Derde Wereldlanden? Weer een volmondig 'ja.' En kort hierna: 'In de armste landen van Afrika zie je overal reclames van Coca-Cola en Marlboro.' En weer even later: 'Hoeveel nucleair afval hebben wij naar Afrika gebracht?'
Na de kerstvergelijking van de vluchtende Jozef en Maria met de actuele vluchtelingenstroom naar Europa komt hij opnieuw met een praktisch voorbeeld. Verklaart eerst zo'n hekel te hebben aan de toevoeging 'politieke' of 'economische' vluchteling. Verontwaardigd: 'Waarom moet dat er altijd bijstaan? Wat deden wij jaren geleden toen wij naar Canada, Australië en Nieuw-Zeeland emigreerden? Wij waren toen geen politieke vluchtelingen. Wij verlieten ons land toch ook, omdat we het hier economisch niet meer zagen zitten. Waarom mag dat niet? Déél gewoon. Déél onze welvaart en kennis met anderen. Maar delen is voor veel mensen een brug te ver.'
In het Eindhovens Dagblad pleitte Lambert Verhoeven om 'erkenning van het probleem.' Wat is dan volgens hem het probleem? 'Dat wij mensen aan hun lot overlaten, geen perspectief bieden of zelfs wegnemen. We stoppen ze in een getto met een muur eromheen. Vind je het gek dat mensen zich dan afzetten tegen de heersende orde? Ze voelen zich geminacht, paria's, uitgestoten. En komen dus in opstand. Ze zijn zo geworden, die mensen in die banlieues, ze zijn zo niet geboren.'

Hij bevestigt dat zijn geloof in een kentering, in een betere wereld, te maken heeft met zijn rooms-katholieke opvoeding, die hij voor een belangrijk deel kreeg in Geldrop, zijn geboorteplaats. Zijn vader was een harde werker, een wever, moeder een betrokken huisvrouw. 'Een eenvoudig arbeidersgezin, geen luxe, degelijk, veel naar de kerk', zoals hij het zelf omschrijft. 'We woonden met vier families in de Heggestraat, een heel klein wereldje, we kwamen de straat niet uit, wel veel bij elkaar over de vloer. De schoolreisjes gingen naar Animali, kijken naar de schildpaddenrace, later met de bus naar Artis in Amsterdam. We hadden geen centrale verwarming, wel een ruime voorkamer. Met Kerstmis ging daar de kachel aan en aten we lekker.' Hij bezocht de lagere 'Broederschool' met een streng regime. 'Ja, die Broeders hadden zo'n eikenhouten stokje waar ze mee sloegen.' Hij ging vier jaar naar de Mulo en dacht toen over te stappen naar de vijfde klas van de HBS, maar dat ging niet door. Moest naar de vierde. Daar was hij het niet mee eens. Uit recalcitrantie ging hij werken, als laborant bij Peijnenburg Koek. 'Dat was om de hoek.' Ergerde zich toen al aan het verschil in standen. 'Ik kon gemakkelijk mee op de lagere school, maar kreeg het advies Mulo. Anderen, zonen van rijke Geldropse fabrikanten, mochten naar de HBS of gymnasium. Ik vroeg me toen al af hoe dat kon. Uiteindelijk is dat een kwestie van geld, heb ik ontdekt.'
Bij Peijnenburg deed hij veel aan schimmelonderzoek 'want schimmel is het ergste wat je kan overkomen in de koekwereld.' Was anderhalf jaar lang luchtmacht-hospik op de Nederlandse militaire basis in het Duitse Blomberg. In die tijd leerde hij zijn huidige echtgenote, Franka van Litsenburg, kennen. Franka was toen nog maar vijftien. 'Haar moeder zei tegen mij: "kom over een paar jaar maar eens terug!"'
Na zijn diensttijd gaat hij bij de Rabobank in Eindhoven werken. Op het brommertje op en neer van Geldrop naar Eindhoven. Eerst aan de balie ('iedereen begint daar') en na heel veel interne cursussen en zelfstudie klimt hij op naar de functie van communicatieadviseur, want hij blonk op school al uit in talen en schrijven. Ruim 43 jaar bleef hij deze werkgever trouw. Dit jaar zwaaide hij af. En kon toen nóg meer tijd stoppen in de kerk, het voetbalbestuurswerk én aan het bijbrengen van de Nederlandse taal aan vluchtelingen. Daarnaast is hij nog mantelzorger voor zijn hulpbehoevende schoonvader en vervoert hij regelmatig mensen naar het ziekenhuis. Zijn vrijheid inhoud geven is voor Lambert Verhoeven geen probleem, want hij heeft nog twee tijd vergende hobby's: popconcerten van internationaal vermaarde groepen bijwonen (hij bezocht er al 250) en reizen naar landen 'die niet op jou zitten te wachten.'

Lambert Verhoeven trouwde in 1976 en ruilde toen Geldrop in voor Eindhoven. Na ruim tien jaar wilde zijn Franka weleens wat anders. Zijn zus woonde in Sint-Oedenrode en maakte hem attent op nieuwbouwhuizen in Nijnsel. Maar Lambert Verhoeven was niet economisch-gebonden aan Rooi en maakte eigenlijk geen kans. Dan vertelt hij een lang verhaal over 'contacten' en 'connecties' met makelaar Rien van den Berg en bouwer Gerard van Stiphout, die er uiteindelijk voor zorgden dat hij wél kon kopen aan de Lieshoutseweg in Nijnsel. Na drie jaar kwam Gerard van Stiphout weer met een nieuwbouwplan op de proppen, nu aan de Klaproosstraat. Daar woont hij nu nog, schuin achter de kerk, met een poortje dat rechtstreeks aansluiting geeft op het voetbalveld, samen met Franka en zijn voetballende zonen Boy (24) en Toby (22). 'Tussen het voetbalveld en de kerk liggen veel uren,' zegt hij doelend op zijn vrijwilligerswerk in de besturen van beide 'instituten.' Het 'voetbalinstituut' vv Nijnsel bekroonde vorige week zijn vele vrijwilligersuren met het erelidmaatschap.

Lambert Verhoeven voelt zich sterk aangetrokken tot het rooms-katholiek geloof. 'Van jongs af aan meegekregen. Ik zat op een Broederschool, ging veel naar de kerk, moest biechten, kreeg de sacramenten en liep mee in de blaasjeszegen. Ja, ik geloof dat iemand of iets in mij stuurt of in ieder geval in mijn leven meestuurt. Die mij in de gelegenheid stelt te genieten van de zonsopkomst en de zonsondergang, van de sneeuwklokjes uit de grond. Ik geloof in de schepping en in een Schepper, dat Onze Lieve Heer 33 jaar heeft rondgelopen op deze aarde. Ik geloof dat er hierna nog iets is. Dat de ter aarde stelling niet het einde van het leven is.'
Zijn rotsvast geloof en vertrouwen in de rooms-katholieke kerk valt me op. Verbaast me zelfs. Als ik hem daarom enkele nieuwsgierige vragen stel over de bijdrage van de kerk aan de wereldvrede en de luxe van het Vaticaan, ontstaat er enige stroefheid in ons vlot verlopen tweegesprek. 'Wereldvrede,' zegt hij enige tijd later, 'lijkt me op dit moment een brug te ver. Zoek de vrede in jezelf en deel deze met je naaste omgeving.' En de luxe van het Vaticaan dan? 'Waar leven onze koning, koningin, prinsen en prinsessen? Zij baden toch ook in weelde? Laat ze maar, deze mensen leven op Mars.'
Tenslotte: ja, Lambert Verhoeven gaat nog altijd elke zondag naar de kerk. Zijn zonen niet meer. 'Nee, die hebben het losgelaten. Doet nú geen pijn meer.'

De zorgen van de Kerstman

De sint reist na zijn verjaardag in december af naar Spanje en de Kerstman komt naar het schijnt uit Noord-Finland en moet dus een heel eind afzakken van het hoge noorden deze kant in. Ze treffen elkaar derhalve niet ergens onderweg. Maar app-en kan natuurlijk ook.

Door: Lambert Verhoeven

De sint zal graag zijn ervaringen willen delen. Zal hij op zijn stoomboot op de heenreis opgezien hebben tegen de maar nooit eindigende Zwarte Pieten discussie? Kan Hij het op zijn leeftijd nog allemaal bevatten? Zijn Pieten hadden en hebben toch nooit kwaad in de zin gehad? De Kerstman is ook niet meer zonder zorgen. Want kijk eens goed naar de kerststal! Wie en wat zie je daar allemaal? Eerst de gebruikelijke beelden: het middelpunt is natuurlijk het Kind in de kribbe. Hopelijk is het stro niet te hard voor zijn roze billetjes. Vader en moeder dichtbij, ze raken er maar niet over uitgepraat, wat een mooi kind is ons geschonken! Het lacht en het straalt ondanks de niet jofele omstandigheden daar in die kouwe stal op de vlakte van Judea. Daar kan het in de winter behoorlijk koud zijn en de herberg zat vol, ook dat nog. De os en de ezel zorgen voor wat warmte. Hun warme, vochtige adem die uit hun grote dampende neusgaten stroomt streelt langs het kind en dat is genoeg voor dit moment. Buiten staan de herders, een beetje op afstand. Ze zijn er verlegen onder dat zij de eerste mogen zijn die op kraamvisite mogen komen! Wat een eer. Zij hebben hun schapen bij zich en een hond die de 'mekkeraars' een beetje in het gareel houdt. De herders zijn net een beetje bekomen van de schrik, want toen zij zojuist nog op het veld waren, begonnen de engelen prachtig te zingen en de omgeving te verlichten zodat de herders wisten waar ze naar toe moesten. Een koning in een stal! Het moet niet gekker worden natuurlijk.

Ergens zijn er ook nog koningen onderweg, ze zijn ingefluisterd, misschien wel door diezelfde engelen. En ze hebben een ster ontdekt hoog aan de hemel die hen uitnodigt om hem te volgen. Dat moet ook wel want koningen zijn nu eenmaal niet gewend om een langere voettocht te maken. En ze hebben ook nog wat cadeaus bij zich, dat dan weer wel. Je kunt natuurlijk niet met lege handen bij een koning aankomen. Ze hebben wat goud bij zich, verder mirre en wierook, in de hoop dat dat in de smaak valt bij zijn ouders. Net als ze hun voeten beginnen te voelen, blijft de ster staan. De koningen kijken rond: 'Zitten we hier wel goed? We zien niets wat op een paleis lijkt of zoiets?' De ster blijft echter staan en dan zien ze in de verte een stal met daaromheen wat beweging. Nou, dan daar maar eens gaan kijken en vragen. En verdraaid! Het ziet er allemaal heel huiselijk uit. Een kind, bezorgde en dankbare ouders. Weinig luxe, maar het tafereel heeft wel iets lieftalligs. De koningen voelen dat het hier wel goed zit. Ze kijken nog eens goed rond. De herders zijn al lang uiteen geweken, want ze zien wel aan die dure kleren en aan de kronen dat hier belangrijk volk aankomt. De koningen knielen gevoelsmatig en leggen de cadeaus neer. Ongetwijfeld geven ze Maria en Jozef een hand want een zoon die al op zijn leeftijd koning is, dat overkomt je als ouders natuurlijk niet elke dag.

Tja, alles peis en vree zou je zeggen, maar waar zit dan het probleem? Welnu, de koningen hadden ook een kameel meegenomen en een knecht die hem aan de teugel hield. Een lijfeigene misschien wel. En wat denk je welke kleur die knecht heeft? Precies! Net als één koning. Maar de knecht maalt er niet om en de koningen nog minder. De herders hebben veel meer belangstelling voor de kameel dan voor de knecht. Wat een raar beest! Weer eens wat anders dan die schapen. Iedereen gaat zingen. Geen 'lang zullen ze leven.' Dat past niet. Ze zongen wel: 'Er is een Kindeke geboren op d'aard' en wel in een stille en heilige nacht. Iedereen zong mee, iedereen was blij, iedereen was welkom, niemand voelde zich tekortgedaan. Dat zou het Kind, de koning, ook absoluut niet willen. Hij heeft het beste voor met iedereen, ongeacht afkomst of huidskleur. Hij maakt er geen probleem van, waarom de mensen dan wel? Er zal toch ook geen rendier zijn dat de arrenslee trekt en dat zich tekort gedaan voelt omdat er een kameel op het toneel verschijnt? Ben je mal! De herders zijn van eenvoudige komaf en zij staan hier ook met hun neus voorop. Een hele eer, maar zo werkt het wel. Het Kind zegt: de rijken en machtigen bedruipen zichzelf wel, daar kom ik niet voor. Ik kom voor de verstotenen, zij die alleen maar een doornenkroon op hun hoofd voelen.
Nou, wat valt daar nog aan toe te voegen of tegenin te brengen? Een lesje in nederigheid, daar wordt niemand slechter van. De nieuwe koning geeft kleur aan je leven, welke kleur je zelf ook hebt. De geschiedenis van vele onderdrukten kunnen en mogen we niet ontkennen, sterker nog, ze zijn er nog steeds. Laten we met hen gaan praten in plaats van over hen. Alle mensen en dieren in de stal denken er hetzelfde over. Zij hebben respect voor elkaar en laten eenieder in zijn waarde. Of je nu een koning bent, een herder of een donkere kameeldrijver, voor het Kind ben je gelijk. Hij kijkt naar wat er in je hart omgaat en niet hoe je eruit ziet.

Tweetal aangehouden voor handel in drugs

Op het parkeerterrein aan de Bremhorst heeft de politie zaterdagavond rond kwart voor tien twee aanhoudingen verricht. Daar werden toen een 16-jarige jongen en een 20-jarige man opgepakt. Het tweetal dat uit Berlicum komt zat in een auto waarin de politie een grote hoeveelheid softdrugs vond. De drugs waren waarschijnlijk bedoeld voor de handel.

De politie heeft 46-gripzakjes met hennep in beslag genomen. Daarnaast vond de politie ook weegschaaltjes. De 16-jarige jongen had ruim zeshonderd euro bij zich. Het geld, de drugs en de weegschaaltjes zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De twee verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau en ingesloten voor verder onderzoek.

Wie heeft hier zojuist een koe gemolken en wie kijken er toe?
Als u het weet, mag u het zeggen. Laat het ons weten per mail via redactie@demooirooikrant.nl, bel naar (0413)479322 of loop eens binnen op Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Raden kiezen afgeslankt duurzaam stadhuis

De colleges van gemeenten Sint Oedenrode, Schijndel en Veghel hebben eerder de ambitie uitgesproken voor de maximaal mogelijke verduurzaming voor het stadhuis Veghel. Hierbij paste een uitgebreid pakket aan maatregelen passend bij het hoge ambitieniveau.

Uit de raadscommissies kwamen onlangs uiteenlopende opvattingen over dit scenario naar voren. Vervolgens is in de kerngroep van de drie raden een compromisvoorstel neergelegd in de vorm van een nieuw scenario. Dit is een combinatie van twee eerdere scenario's, namelijk het verduurzamen van de installaties en realistische verduurzaming van het gebouw, maar dan in afgeslankte vorm.

Lagere investering
De raden kiezen nu voor dit nieuwe scenario. De benodigde investering hiervoor bedraagt € 705.000,- De investering voor het eerdere scenario bedroeg € 1.195.000. Het derde scenario; het realiseren van een energie neutraal gebouw werd, met een investering van 6.3 miljoen, al eerder als een te grote investering beoordeeld door de drie colleges.

Financiën
De investering bedraagt € 705.000,- De jaarlijkse kapitaallasten daarvan en de extra onderhoudskosten bedragen € 71.400,- Deze lasten kunnen voor € 36.000 gedekt worden uit de jaarlijkse besparing op energie en voor € 35.400,- door een verlaging van het exploitatievoordeel.

Maatregelen
De maatregelen die passen binnen dit nieuwe plan zijn: LED verlichting, toepassing van warmtepompen en toeren geregelde pompen, ruimteregeling met CO2- en temperatuurregeling op ruimteniveau. Door toepassing van het regelen van Co2 en temperatuur per ruimte verbetert het binnenklimaat. Wetenschappelijk is aangetoond, dat een prettige werkomgeving bijdraagt aan een verlaging van het ziekteverzuim en verhoging van de productiviteit van de medewerkers.

Voorbeeldfunctie
Mede doordat Meierijstad haar ambities nu zelf vertaalt naar haar eigen vastgoed hoopt zij ook bedrijven en consumenten uit te dagen tot het nemen van duurzame maatregelen. Meierijstad wil met het genomen besluit om het gemeentehuis van Veghel te verduurzamen aantonen dat zij serieuze duurzaamheidsambities heeft en hiermee haar voorbeeldfunctie uitdraagt en tegelijk ook aandacht heeft voor verbetering van de werkomgeving van het personeel van Meierijstad.

Dommelrodeschool al in kerstsferen

Deze jonge leerlingen knutselden er op los. Foto: Pien van der Sommen

Kerst staat voor de deur en daarmee dus ook de kerstvakantie. De Dommelrodeschool dompelde zich vorige week donderdag alvast in kerstsferen.

De complete dag stond in het teken van Kerst. Er werden kerstlantaarns gemaakt, kerstflappen gebakken en een leuk onderdeel was een lipdub maken op een kerstliedje. Vanmiddag wordt Vluchtelingenwerk geholpen met kerstpakketten die de kinderen hebben gemaakt voor twaalf gezinnen in Rooi. Een mooi gebaar dat precies past in de tijd van het jaar.

Obs de Springplank knallend de vakantie in

Knallend spektakel Foto: Ilja van Bommel Foto: Ilja van Bommel

Openbare basisschool "De Springplank' heeft de kerstvakantie op haar eigen manier ingeluid. Op het programma stonden een kerstdiner en andere activiteiten.

's Avonds als het al donker is naar school voor een kerstdiner, dat voelt toch wel heel speciaal. Samen knutselactiviteiten doen in het kerstthema en gezellig schaatsen op de schaatsbaan. 'De Springplank' is een openbare school. Dat betekent niet dat het kerstfeest en het kerstverhaal geen aandacht krijgen, integendeel zelfs. Een openbare school besteedt aandacht aan alle wereldgodsdiensten. De feestelijkheden van afgelopen week werden op donderdagavond, samen met de leerlingen en hun ouders, afgesloten met een sfeervol samenzijn op het schoolplein. Na samen nog wat liedjes gezongen te hebben, knalden de leerkrachten met partypoppers het nieuwe jaar alvast in.

Knallende vuurwerkshow

Over iets meer dan een week knalt Sint-Oedenrode het nieuwe jaar in. Honderden Rooise gezinnen zullen over gaan tot het kopen van vuurwerk. Maar wat te kiezen, wat te kopen? Daarom was er vorige week donderdag een knallende vuurwerkshow in het Dommelpark.

Kluswijs Forum aan de Liempdseweg is al jaren dé vuurwerkspecialist van Sint-Oedenrode. De keuze is er reuze. Dat was donderdagavond dan ook te zien. De ene na de andere vuurpijl werd de lucht in gestuurd om het publiek te overtuigen. Natuurlijk kwam niet iedereen om te kopen, maar lokte het spektakel ze naar de plek. De show was spetterend, is het nu even afwachten welke knallers we op 1 januari weer terug zien.

Misschien Taalheld van Nederland, in elk geval held van Sint-Oedenrode

Foto: Jan van der Heyden

Of de 65-jarige Rooise Mia van Boxtel de Taalheld 2015 van Nederland wordt, maakt Prinses Laurentien op 21 januari bekend, voor Sint-Oedenrode is zij in elk geval een Held. Zoveel als zij ruimhartig en belangeloos doet voor mensen die door gebrek aan taal minder goed mee kunnen doen in onze samenleving, voor vluchtelingen met name, voor analfabeten. Voor de geldprijs van 2500 euro, die aan de 'prestigieuze persoonlijkheidsprijs' van de Stichting Lezen & Schrijven is verbonden, heeft ze in haar hoofd al een bestemming: nieuw lesmateriaal en voor een definitieve ruimte van de Taalwerkplaats in het Martinushuis.

Door Jan H.F. van der Heyden

Het gemeentebestuur van Sint-Oedenrode in de persoon van wethouder Jeanne Hendriks-van Kemenade heeft haar voorgedragen voor de Taalheldenprijs van de Stichting Lezen & Schrijven, opgericht en voorgezeten door Prinses Laurentien. Een Taalheld is in de visie van de stichting iemand die zich in 2015 bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor een beter geletterd Nederland. De stichting zet zich in om mensen beter te leren lezen en schrijven, want daardoor wordt de kans op een gezond en gelukkig leven vergroot. De door Mia van Boxtel in 2008 opgerichte Taalwerkplaats Rooi heeft zo'n zelfde doelstelling: oefenen met de Nederlandse taal voor mensen die het Nederlands niet of nog niet zo goed verstaan, spreken, lezen en schrijven. Elke woensdagochtend van negen tot twaalf uur geven Mia van Boxtel en zeven begeleiders Nederlandse taalles in de bibliotheek in het Martinushuis. In acht jaar hebben zij ruim 120 mensen beter leren lezen, schrijven en spreken.

Foto: Jan van der Heyden
Foto: Jan van der Heyden

Naar schatting wonen in Sint-Oedenrode 1200 mensen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn

Laaggeletterdheid. Deze benaming duidt op het bestaan van mensen die door het niet of slecht lezen en schrijven van de Nederlandse taal moeilijk een volwaardige plaats in de maatschappij kunnen innemen. Volgens de stichting is het lezen en schrijven van Nederlands voor één op de negen Nederlanders niet vanzelfsprekend. Hoe is dat in Rooi? Mia van Boxtel zegt dat ze niet zou weten waarom het in haar geboorte- en woonplaats anders zou zijn dan in de rest van Nederland. Alhoewel er geen of althans onvoldoende onderzoek naar is gedaan, schat Mia in dat in Sint-Oedenrode zo'n 1200 tot 1300 mensen wonen die de Nederlandse taal niet machtig (genoeg) zijn. Als ze dit getal noemt, begint ze onmiddellijk over het probleem van het probleem: de (on)zichtbaarheid. 'Er zit nog heel veel schaamte.' Mensen durven er niet voor uit te komen, stelt ze, ze verzinnen smoesjes ('bril vergeten') om het te verbergen. Maar ze zouden het tegenovergestelde moeten doen, vindt ze, want dan zijn er veel meer mensen die kunnen en willen helpen. 'En maak vooral ook zichtbaar dat je eraan werkt.'
Nee, er zitten geen Rooienaren op Nederlandse taalles van de Taalwerkplaats Rooi, wel mensen met een Nederlands paspoort. De cursisten zijn zowel vluchtelingen als andere anderstaligen. Ze komen uit Syrië, Ethiopië, Somalië, Irak, Afghanistan, Armenië, Bosnië, Filipijnen, Thailand, China, India en uit Europese landen zoals Spanje, Portugal en Slowakije. Ze zijn erg gemotiveerd, vertelt Mia, 'maar sommigen hebben zoveel ellende in hun hoofd dat het moeilijk is er een zekere regelmaat in te krijgen. Van de vluchtelingen is niemand zonder trauma.'
Enthousiast vertelt ze over haar 'niet schoolse' Taalwerkplaats. 'Het is een ontmoetingsplek waar mensen uit eigen motivatie en achtergrond Nederlands kunnen leren. Niets hoeft, 't mag allemaal. Er is al zoveel wat moet in het leven van deze mensen. Dit mág. Het is een cadeautje voor ze.' Mia is ervan overtuigd dat ze vanwege die vrijheid en het 'niet-school-systeem' van de Taalwerkplaats de mensen op de cursus houdt. 'Wij zitten ze niet achter de broek. Luisteren goed, maar stellen nooit uit nieuwsgierigheid vragen over de reden van hun vlucht. Want dan brengen wij ze weer terug in hun ellende. Als ze het uit zichzelf willen vertellen, prima. Willen ze het niet, ook goed. Wij respecteren dat. Het is hún privacy.'

Het is best moeilijk, vertelt Mia, om de cursisten taalles te geven. 'Omdat er zoveel en zulke grote verschillen zijn in niveau en achtergrond. De analfabeten vormen de moeilijkste doelgroep, maar die hebben we niet veel.' Mia stelt de lessen zelf samen. Ze heeft 'in het grijze verleden' de kweekschool gevolgd en Nederlands gestudeerd.

Ze is verguld met de voordracht voor de 'prestigieuze persoonlijkheidsprijs', zegt ze. 'Ik vind het een goede zaak dat de stichting op deze manier laat zien wat voor mensen nodig zijn om dit werk te doen en te dragen. Ik vind de omschrijving van de prijs 'wel een eer, ja.' En dat juist het gemeentebestuur haar heeft voorgedragen vindt ze 'geweldig.' Ze beschouwt het als 'een erkenning voor wat ik al jaren doe en promoot.' Ze vertelt dat door haar werk bij de Taalwerkplaats de relatie met de gemeente in de loop der jaren is veranderd. 'Gewoon leuk', zegt ze. 'Woensdag komen er twee ambtenaren praten over hoe formulieren in elkaar zitten en ingevuld moeten worden. Die overheidstaal is veel te moeilijk, ook voor Nederlanders.'

Wethouder Jeanne Hendriks wilde graag reageren

Waarom is Mia van Boxtel door u voorgedragen?
"Mevrouw Mia van Boxtel is al erg lang actief op het gebied van taal, ook in de verbinding met theater en toneel. Ze zet al jarenlang haar kennis en ervaring in om mensen uit een ander taalgebied te helpen met het leren van Nederlands. Wanneer je dan, als wethouder, benaderd wordt door andere vrijwilligers, die haar willen voordragen, dan ga je daar enthousiast en vierkant achter staan! Ik had nog niet van deze prijs gehoord, dus het was fijn dat zij mij daarop attendeerden. Na overleg met de andere B&W collega's hebben we volmondig ja gezegd. Dat willen we graag steunen. Het is ook een mooi voorbeeld hoe het in Sint-Oedenrode vaak gaat; dicht bij mensen, vanuit een betrokkenheid met elkaar worden praktische oplossingen gezocht. Daarom kan de groep ook gebruik maken van een maatschappelijke ruimte van de gemeente, in Mariendael of het Martinushuis. Het past ook prima in de participatiemaatschappij, waarbij zelfredzaamheid en samen-redzaamheid belangrijk zijn."

Waarom moet volgens u Mia van Boxtel de Taalheld van 2015 worden?
"Dé taalheld van 2015 daar gaat natuurlijk een jury over beslissen. En dan is vergelijken altijd erg moeilijk. Hoe vergelijk je appels met peren? Wat Mia speciaal maakt, is dat ze haar cursisten/leerlingen/deelnemers stimuleert om ook buiten de taallessen zaken in onze gemeenschap op te pakken, mee te doen. Via toneel, via de contacten met de bibliotheek, via het Damiaancentrum, interculturele activiteiten, emancipatieactiviteiten, zomerschool, het groot Roois Dictee, Mia laat haar "mensen" helpen bij ontvangsten, koffie en thee serveren, ze zoekt mee naar werk of dagbesteding. Het boekje "in 60 hapjes de wereld rond" is daar ook een sprekend voorbeeld van. Mia is daarmee op vele levensgebieden van onze nieuwe inwoners betrokken, dat maakt haar bijzonder en voor mij absoluut Taalheld 2015. Taal is de sleutel tot contact en Mia ziet kans haar leerlingen aan allerlei lokale activiteiten te verbinden, waarmee ook de verbinding tussen mensen ontstaat."

BP Wehkamp: de langst gevestigde benzinepomp

Weet u hoeveel benzinepompen Sint-Oedenrode 35 jaar geleden telde? Het is lastig raden en misschien moeilijk voor te stellen, maar het waren er twaalf. Hoeveel zijn er dat vandaag de dag? Omdat op de vingers te tellen gaat makkelijker: drie. Wehkamp was toen al één van hen en is dat nu nog steeds. Dat zegt heel erg veel…

Dat maakt BP Wehkamp dé dorpspomp van Sint-Oedenrode. Het is gevestigd aan één van de drukste en bekendste straten van Sint-Oedenrode. Er komen ontzettend veel vaste klanten die al jaren – soms zelfs al decennia lang – klant zijn bij de benzinepomp. Het blijft meestal dus niet bij 'even snel tanken'. Met regelmaat wordt een praatje gemaakt met Netty, Ger of iemand van het personeel. Waar vind je nog een pomp waar tijd wordt gemaakt voor de klant en waar het niet puur alleen om de prijs draait? Het is een extra krachtig punt van het benzinestation.

Wehkamp heeft ook een autoservice die al even zo lang bestaat. Een ideale service in het dorp die mensen helpt met problemen aan de auto. Een APK keuring? Geen probleem. De airco bijvullen? Wehkamp regelt het. Een lampje stuk? Die wordt snel even vervangen. Ook de carwash schuin achter de pomp wordt met regelmaat gebruikt. Kortom, alles bij de hand en service voorop bij autoservice en benzinestation Wehkamp.

NLdoet 2016: heel Nederland doet mee!

Op 11 en 12 maart 2016 is weer NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds. Ben of ken je een maatschappelijke organisatie waar vrijwilligers nodig zijn voor een leuke klus? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op donderdag 14 januari bij Welzijn De Meierij.

Meedoen aan NLdoet betekent extra handen, nieuwe netwerken en naamsbekendheid voor je organisatie. Heb je een klus te klaren of wil je tijdens NLdoet nét dat beetje meer doen? Meld je klus dan aan op www.nldoet.nl. Als je dit vóór 25 januari 2016 doet, dan kan het Oranje Fonds een bijdrage geven van maximaal € 400,00. Wil je hier bij ondersteuning of tips hebben, kom dan op 14 januari naar het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij houdt die dag een bijeenkomst voor organisaties die ondersteuning willen bij NLdoet. die begint om 19.30 en duurt tot 21.30 uur en is in 't Spectrum in Schijndel. Op deze avond denken wij met je mee over aan te bieden klussen bij jouw organisatie. Je kunt dan ook jouw klus aanmelden en wellicht kom je in aanmerking voor een. De deelname is gratis, maar aanmelden is gewenst.

Meld je aan vóór 10 januari. Stuur een mail sturen aan vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl onder vermelding van de naam en adresgegevens van uw organisatie en de namen (maximaal 2) van de aanwezigen namens uw organisatie. Voor extra informatie, het laatste nieuws en tips en inspiratie voor een fantastische NLdoet-activiteit kun je terecht op www.nldoet.nl. Welzijn De Meierij 073-5441419.

De bezuinigingen in Rooi

De laatste tijd is er nogal wat veranderd in Rooi, (mede) als gevolg van de komende fusie met Veghel. Het zwembad gaat bijvoorbeeld minder uren open. Voorts zal het huidige gemeentehuis slechts worden gebruikt voor het houden van de maandelijkse gemeenteraadsvergadering van Meijerijstad, en als loket van de burgerlijke stand voor Rooi. Na de fusie wordt dit gebouw waarschijnlijk toch wel afgestoten als t.z.t. een nieuw gemeentehuis in Veghel wordt gebouwd om alle ambtenaren van Rooi, Schijndel en Veghel onder te brengen.

In de laatste raadsvergadering worden drie opties vermeld om het gemeentehuis in Rooi klimaatbestendig te maken. Over die opties was er flink wat discussie tussen de fracties van de VVD (mevr. Wilma Wagenaars) enerzijds en HvR (mevr. Janneke van Vugt) en CDA (Rien Verhagen) anderzijds. Aan de beoogde optie 2 hangt een stevig prijskaartje van jaarlijkse(!) kapitaalslasten en onderhoud van liefst € 111.000,- waarop besparingen ad €.44.000,- in mindering komen (maar die besparingen vallen vaak in de praktijk erg tegen).

Mevrouw Wagenaars zei terecht dat die investeringen nooit terugverdiend worden. Bovendien is dat weggegooid geld, als dit gebouw over een jaar grotendeels komt leeg te staan en t.z.t. wordt afgestoten. Er zijn gemeentelijke regelingen die nu al worden doorgeschoven naar Meijerijstad, maar waarom moet dit klimaatbestendig maken, nu meteen gebeuren?

De gemeente bezuinigt op van alles en nog wat, maar smijt hier met geld. Wat zijn de gevolgen van de fusie voor de bibliotheek? Blijft die in Rooi bestaan? Onze bieb is onderdeel van een overkoepelende organisatie Bibliotheek De Meijerij, bestaande uit zes bibliotheken. De bieb van Veghel hoort daar niet bij, maar die is sinds kort al een samenwerking aangegaan met de bieb van Oss.

Enkele dagen geleden is – vanwege nieuwe bezuinigingen (€ 15000,-?) op de subsidie die onze bieb van de gemeente Rooi ontvangt - het aantal openingsuren van de bieb met ongeveer de helft teruggebracht. Dit is de zoveelste bezuiniging in enkele jaren tijd die onze bieb treft. Bij drukke werkzaamheden in onze bieb worden nu al invalkrachten van elders "ingevlogen", bestaande uit een vrijwilligster en een vrouwelijke WSW 'er. Opmerkelijk is dat de gemeente de tijdstippen bepaalt waarop de bieb open is. Er komt binnenkort een landelijke bibliotheekpas. Het voordeel is dat je dan in iedere bibliotheek in het gehele land een boek kunt lenen zonder extra-kosten. Of het huidige tarief voor een abonnement geldende na 1 januari 2016 van € 38,50, zo laag blijft na invoering van de landelijke pas, is nog maar de vraag, want bijvoorbeeld de bieb in Utrecht rekent voor een abonnement € 75,-. Het is wel zaak om alert te blijven over wat er nu-, en na de fusie op ons in Rooi afkomt.

Mr. J.F.A. van de Wall
Verwestraat 34


Spinningmarathon Team Alpe de Suus

Team Alpe de Suus houdt zondag 10 januari 2016 een spinning marathon bij Basic Fit in Sint-Oedenrode. Team Alpe de Suus is een actieve mtb-fietsvriendengroep uit Sint-Oedenrode bestaande uit: Roy van der Veen, Rob den Boer, Bart van den Braak, Rob van den Braak, Emiel van Wanrooij, Danny Reijnders en Wilgard van de Ven. U kunt hieraan deelnemen door u in te schrijven. (U kunt zich aanmelden bij Roy tel 06-40477880). Alle opbrengsten van de spinningmarathon gaan naar het Alpe d'HuZes/KWF-fonds.

Iedereen komt ergens in zijn leven wel eens in aanraking met kanker. Dan wel zelf of iemand in je naaste omgeving die aan kanker lijdt. De cijfers liegen er niet om: Momenteel krijgt één op de drie mensen in Nederland een bepaalde vorm van kanker. Elk persoon die overlijdt aan de gevolgen van deze vreselijke ziekte is er één teveel!

Archief

Er wordt ontzettend veel onderzoek gedaan naar de bestrijding en preventie van kanker. En voor dit onderzoek is er heel veel geld nodig. Alpe d'HuZes is een actie waarbij o.a. fietsers, alleen of in een team, geld bijeen fietsen door één of meerdere keren de legendarische berg Alpe D'Huez in Frankrijk te beklimmen. Hiermee leveren zij een financiële bijdrage aan het onderzoek naar kanker. Daarom fietst ook het Rooise team Alpe de Suus op donderdag 2 juni 2016 mee met Alpe D'HuZes. Elk teamlid heeft als doel om op deze dag het maximale uit zichzelf te halen.

U kunt ons steunen in de strijd tegen kanker. Dit kunt u doen door ons team te sponsoren. Ga naar de website van Alpe d'HuZes: www.opgevenisgeenoptie.nl, ga naar team; Alpe de Suus. Op deze pagina kunt u doneren, door op "steun ons" te klikken. Daar kunt u uw donatie doorgeven. Elke donatie, groot of klein, is van harte welkom!

Alle opbrengsten van Alpe d'HuZes worden door KWF beheerd in het Alpe d'HuZes/KWF-fonds en zorgvuldig besteed. Sinds 2014 is KWF ook geheel verantwoordelijk voor de besteding van de opbrengsten. 'Opgeven is geen optie!' is het motto van Alpe d'HuZes. Dat betekent dat Alpe d'HuZes zich inzet voor de patiënt, zonder er zelf beter van te worden. Al het geld dat wordt opgehaald, gaat voor 100% naar onderzoek- en implementatieprojecten met betrekking tot kanker. (Bron: KWF-website)

Te voet uitwaaien na de kerstdagen

Wilt u na een heel lang Kerstweekend eens lekker uitwaaien en bewegen tijdens een mooie wandeltocht in ons grensgebied met België dan kan dat op maandag 28 december. Die dag organiseren Wandelsportvereniging OLAT (NL) en Wandelclub Milieu 2000 (B) voor de 24e keer hun internationale Grenzeloze Tocht.

Op deze dag is het mogelijk om zowel van Luyksgestel naar Lommel als van Lommel naar Luyksgestel wandelen. De tocht bestaat uit blokjes van 8 kilometer en veelvouden daarvan, zodat er keuze is uit 8, 16, 24 of 32 kilometer wandelplezier. Er rijden pendelbussen zodat de mogelijkheden in traject-keuzes groot is en men ook altijd weer bij het startpunt kan terugkomen. Iedereen kan hierdoor de tocht naar eigen wens invullen: starten in België, starten in Nederland, een "enkeltje" met de bus of een "retourtje" met de benenwagen. Het "pijlen" gebeurt op de bekende OLAT wijze.

Zoals men van OLAT mag verwachten wordt er veel over onverharde paden gewandeld door dit mooie grensgebied met zijn rijke variatie aan bossen, heide, open gebieden en natuurlijk de Lommelse Sahara. Nieuwe wandelaars zullen zich verbazen over de schoonheid, de rust en stilte, passend in deze tijd van het jaar. Wilt u door de Lommelse Sahara wandelen: deze ligt dit jaar op het traject van Luyksgestel naar Lommel. Als extra attractie staat er nu een 30 meter hoog uitkijktoren met 3 platforms. Voor wandelaars die al vaker de Grenzeloze Tocht hebben gewandeld is het goed te weten dat er in België een nieuwe startlocatie is gekomen en dat daardoor nog meer afwisseling is gekomen in de routes.
Startlocatie in Nederland is Camping De Zwarte Bergen, Zwarte Bergendreef 1, 5575 XP Luyksgestel. Alle afstanden mogen vanaf 08.00 uur starten. De 32 km tot 10.00 uur, de 24 km tot 11.00 uur en de 16 en 8 km tot 12.00 uur. Men moet voor 17.00 uur weer terug zijn op de startlocatie. Onderweg is na 8 km een centrale rustpost ingericht in het gebouw van Scoutsheem. Er hangen pijlen en men krijgt een routebeschrijving mee, waardoor de routes eenvoudig zijn te wandelen. Kinderen genieten 50% korting op het inschrijfgeld. Nadere informatie op www.olat.nl of per e-mail op te vragen bij dagtochten@olat.nl.

De bezuinigingen in Rooi

De laatste tijd is er nogal wat veranderd in Rooi, (mede) als gevolg van de komende fusie met Veghel. Het zwembad gaat bijvoorbeeld minder uren open. Voorts zal het huidige gemeentehuis slechts worden gebruikt voor het houden van de maandelijkse gemeenteraadsvergadering van Meijerijstad, en als loket van de burgerlijke stand voor Rooi. Na de fusie wordt dit gebouw waarschijnlijk toch wel afgestoten als t.z.t. een nieuw gemeentehuis in Veghel wordt gebouwd om alle ambtenaren van Rooi, Schijndel en Veghel onder te brengen.

In de laatste raadsvergadering worden drie opties vermeld om het gemeentehuis in Rooi klimaatbestendig te maken. Over die opties was er flink wat discussie tussen de fracties van de VVD (mevr. Wilma Wagenaars) enerzijds en HvR (mevr. Janneke van Vugt) en CDA (Rien Verhagen) anderzijds. Aan de beoogde optie 2 hangt een stevig prijskaartje van jaarlijkse(!) kapitaalslasten en onderhoud van liefst €111.000,-, waarop besparingen ad €44.000,- in mindering komen (maar die besparingen vallen vaak in de praktijk erg tegen).

Mevrouw Wagenaars zei terecht dat die investeringen nooit terugverdiend worden. Bovendien is dat weggegooid geld, als dit gebouw over een jaar grotendeels komt leeg te staan en t.z.t. wordt afgestoten. Er zijn gemeentelijke regelingen die nu al worden doorgeschoven naar Meijerijstad, maar waarom moet dit klimaatbestendig maken, nu meteen gebeuren?

De gemeente bezuinigt op van alles en nog wat, maar smijt hier met geld. Wat zijn de gevolgen van de fusie voor de bibliotheek? Blijft die in Rooi bestaan? Onze bieb is onderdeel van een overkoepelende organisatie Bibliotheek De Meijerij, bestaande uit zes bibliotheken. De bieb van Veghel hoort daar niet bij, maar die is sinds kort al een samenwerking aangegaan met de bieb van Oss.

Enkele dagen geleden is – vanwege nieuwe bezuinigingen (€15000,00?) op de subsidie die onze bieb van de gemeente Rooi ontvangt - het aantal openingsuren van de bieb met ongeveer de helft teruggebracht. Dit is de zoveelste bezuiniging in enkele jaren tijd die onze bieb treft. Bij drukke werkzaamheden in onze bieb worden nu al invalkrachten van elders "ingevlogen", bestaande uit een vrijwilligster en een vrouwelijke WSW 'er. Opmerkelijk is dat de gemeente de tijdstippen bepaalt waarop de bieb open is. Er komt binnenkort een landelijke bibliotheekpas. Het voordeel is dat je dan in iedere bibliotheek in het gehele land een boek kunt lenen zonder extra-kosten. Of het huidige tarief voor een abonnement geldende na 1 januari 2016 van €38,50, zo laag blijft na invoering van de landelijke pas, is nog maar de vraag, want bijvoorbeeld de bieb in Utrecht rekent voor een abonnement €75,-. Het is wel zaak om alert te blijven over wat er nu-, en na de fusie op ons in Rooi afkomt.

Mr. J.F.A. van de Wall
Verwestraat 34


Carnaval in d'n Toeloop!

Met de Prins en adjudant uit Olland gaan we dit jaar een wilde carnaval tegemoet. Café d'n Toel en de Loop'r zetten de tent zes dagen lang op z'n kop in d'n Toeloop

Op vrijdag gaan we knallend de carnaval in met DJ Jerome o.a. bekend van Seks met die kale. Vanaf dat moment is het één zoete inval in d'n Toeloop.

Zaterdag vanaf 14.00 uur met de kindermiddag. Kinderen kunnen zich naar hartenlust uitleven, met o.a. springkussen, minidisco, snoepkraam en nog veel meer. Laat je zaterdagavond verrassen door diverse muzikanten van de Crazy Piano's uit Scheveningen. Het beloofd een Oud (h)Ollands gezellig feestje te worden.

Zoals iedere dag op zondag carnavalsontbijt voor maar € 5,- p.p. (2,5 munt) en aansluitend kindermiddag. Van 17.00-19.00 uur staat er voor iedereen gratis stamppot klaar om op te warmen na de Rooise optocht. Daarna feesten we verder met Henk Dissel o.a. bekend feest dj Lolland.

Maandag: Ollandse Glorie met een "Prinsheerlijk ontbijt", aansluitend de optocht van Lolland en de kindermiddag. Aan het einde van de dag zal de prijsuitreiking plaatsvinden door niemand minder dan Prins Maarten Pap d'n Urste en zal er voor iedereen een kop snert klaarstaan. Daarna Stef Ekkel bekend van o.a. "de woonboot" en feest-dj Rob.

Ook op dinsdag staat er weer een carnavalsontbijt klaar met aansluitend kindermiddag. Feest dj Lolland is heel de dag van de partij. 's Middags komt het inmiddels welbekende swingorkest Dùbent een optreden verzorgen en 's avonds feesten we door met Duo two for you.

Woensdagavond vanaf 19.00 uur Kasteleinsbal. Tevens vindt dan het Groothertogbal plaats. Met optredens van Anne van der Heijden, John de Bever en Pascal Redeker en feest-dj Rob.

Het beloofd een skônne carnaval te worden, houd de komende weken de krant in de gaten voor het uitgebreide programma!

24 / 48

Dorpspomp terug van weggeweest in Roois straatbeeld

Foto: Pien van de Sommen

Door de complete renovatie van de Sint-Paulusgasthuisjes moest de alom bekende dorpspomp even plaatsmaken. Woensdag is de pomp weer teruggeplaatst.

Omdat de verbouwing bijna zijn voltooiing nadert kon de pomp weer met een gerust hart worden teruggeplaatst en staat hij niet meer in de weg. In het verleden raakte de pomp nog al eens beschadigd auto's of vrachtwagens die er tegenaan reden. Om dat te voorkomen is er een extra steen geplaatst.

Foto: Hans van den Wijngaard

Barmhartigheid moet niet alleen bij mooie woorden blijven, maar moet ook werkelijkheid worden in het dagelijks leven. Liefhebben en vergeven zijn de concrete en zichtbare tekenen dat het geloof onze harten heeft veranderd. Liefhebben en vergeven zoals God liefheeft en vergeeft. Dat is een levensprogramma waarin geen onderbrekingen of uitzonderingen mogelijk zijn, maar dat ons ertoe aanzet om altijd verder te gaan zonder ooit moe te worden, met de zekerheid dat wij worden ondersteund door de vaderlijke aanwezigheid van God.

Wij worden uitgenodigd om in dit Heilig Jaar een stap te zetten en één van de Heilige Deuren door te gaan die geopend zijn in Rome en in alle grote kathedralen en basilieken van de wereld. De Heilige Deur: dit jaar ware Deuren van Barmhartigheid.

De Deur verwijst naar Jezus zelf die heeft gezegd: "Ik ben de deur; wie door Mij binnenkomt zal gered worden: die kan vrij in en uit gaan en zal weidegrond vinden" (Joh. 10,9). De Heilige Deur doorgaan is het teken van ons vertrouwen in de Heer Jezus die niet is gekomen om te oordelen, maar om te redden (vgl. Joh 12,47). Voor deze Verlossing wordt niets betaald. De Verlossing kun je niet kopen. Jezus is de deur, en Jezus krijg je gratis! Hijzelf heeft het over degenen die mensen niet zoals het hoort naar binnen laten gaan, en Hij zegt dan eenvoudigweg dat het boeven en bandieten zijn. Nogmaals, denk eraan: de verlossing is gratis.

De Heilige Deur doorgaan is het teken van een werkelijke bekering van ons hart. Als we die deur doorgaan is het goed om ons te herinneren dat we ook de deur van ons hart wijd open moeten houden. Ik sta voor de Heilige Deur en ik vraag: "Heer, help mij om de deur van mijn hart wijd open te zetten!" Het Heilig Jaar zou niet veel effect hebben als de deur van ons hart Christus niet doorlaat, die ons duwt om naar de anderen toe te gaan om Hem en zijn Liefde te brengen. Dus, net als de Heilige Deur open blijft, want die is het teken van de ontvangst die God zelf ons bereidt, zo ook moet onze deur, die van ons hart, altijd open staan om niemand uit te sluiten. Zelfs hij of zij die mij last bezorgt: niemand.


Nog maar enkele dagen en dan is het kerstmis. Veel is in gereedheid gebracht, de kerken zijn versierd, de straten verlicht, de boodschappenlijstjes liggen al klaar.

Nog enkele dagen hebben wij om ons voor te bereiden op het feest van de geboorte van het Godskinds. Tegelijkertijd lezen wij ook in de dagen voor kerst over landen die hun grenzen sluiten en hoge hekken bouwen, over landen die immigranten hun bezit willen afnemen en over grote landen die strijden om de macht in het Midden-Oosten. De Paus heeft het jaar van de barmhartigheid uitgeroepen. Barmhartigheid verdraagt zich niet met hoge hekken, gesloten grenzen, uitsluiting en onderdrukking.

Het verhaal van kerstmis is ook het verhaal van Josef en Maria die geen toegang hadden tot de herberg. Om goed kerstmis te vieren is het nodig dat ons land, ons dorp en onze gezinnen zich openstellen voor hen die nood hebben, die net zoals Josef en Maria op reis zijn, veelal op de vlucht, en die een veilig onderkomen, een herberg in deze tijd zoeken. Barmhartigheid kan zo ook uitgelegd worden als 'herbergzaamheid'.

Graag wens ik toe dat onze gemeenschap, onze huizen en harten herbergen mogen worden waarin vreemden zich thuis voelen, waarin zij vrede, rust en genegenheid ervaren. Zo kunnen wij als barmhartige en herbergzame mensen op weg naar kerstmis gaan om de vreugde van de geboorte van de Heiland, Jezus Christus, te vieren.

Namens het gehele pastorale team van de Oda Parochie wens ik u een zalig kerstmis toe.

Diaken Frank van der Geld

Evenals voorgaande jaren is er ook dit jaar de mogelijkheid om tijdens de kerstdagen een bezoek te brengen aan de kerststallen die in onze kerken staan opgebouwd. Een mooi moment om in rust de fraaie kerstgroepen te bewonderen en de mooie kerstversieringen in ogenschouw te nemen. Hier volgen de tijden van openstelling:

Sint Martinuskerk te Sint-Oedenrode:
Eerste Kerstdag 12.30 – 17.00 uur
Tweede Kerstdag 11.00 – 17.00 uur
27 december van 13.00 tot 16.00 uur.
28 december t/m 3 januari van 14.00 tot 16.00 uur.
6 januari (Driekoningen) van 14.00 tot 16.00 uur.

Sint Antoniuskerk te Nijnsel:
Eerste en Tweede Kerstdag 12.00 – 16.00 uur

Sint Martinuskerk te Olland:
Vanaf Eerste Kerstdag t/m Nieuwjaar dagelijks tussen 10 – 17 uur

In Boskant:
Kerststallentocht. Begin bij de Ritakerk waar buiten een grote kerststal staat opgesteld.

Sint. Petruskerk te Son:
Voor en na alle vieringen

Sint Genovevakerk te Breugel:
Eerste en Tweede Kerstdag 10.30 – 16.00 uur


Foto: Hans van den Wijngaard

Advent is een tijd van verwachting, een tijd van bezinning. In deze tijd willen we samen met de protestantse gemeente van Sint-Oedenrode-Son en Breugel een viertal korte gebedsvieringen houden.

Het centrale thema van dit oecumenisch avondgebed is 'waakzaamheid'. De vieringen worden telkens gehouden in een andere kerk, op woensdagavond 23 december om 19.00 uur in de Kerk van de Eenheid in Christus aan de Zandstraat in Son. U bent van harte welkom!


In DeMooiRooiKrant van volgende week is er wegens de kerstvakantie geen parochienieuws.Vanaf 6 januari is er 2-wekelijks nieuws uit uw parochie.

In de dagen voor Kerstmis wordt de H. Communie thuisgebracht bij zieken en aan hen die aan huis zijn gebonden. Wilt u graag de H. Communie ontvangen, neemt u dan contact op met het secretariaat van de parochie: 0413-477741 (maandag t/m vrijdag tussen 10.00 – 12.00 uur).

Een doel voor elke dag: breng de tederheid van Christus aan degenen die in nood, verdriet of ellende verkeren

Kerkberichten

H.Martinuskerk (Centrum)

Do 24/12 19.30u.: Kerstavondviering. Int.: Uit dankbaarheid, Jan Kanters, Nelly van den Biggelaar – van Boxtel, Piet Foolen, Piet, Truus, Josefa Hobbelen en Gien en Martien Maas en Piet Teraa, Piet van Hoof, Theo en Anna van Erp – Oerlemans en zoon Jan, Albert Versantvoort, Overleden leden van de familie Lathouwers, Overleden leden van de familie van Gerwen – Lathouwers, Antoinette van Gerwen – van de Tillaart, Lenneke Versantvoort, Jos Pittens, Jos Gevers, Ton en Liesje van Helden – Simons, Opa en Oma Simons – van de Kamp en Opa en Oma van Helden – van Dineken, Nicole van Ooijen – van de Kamp en haar beide opa's en oma's, Overleden ouders van der Heijden – van Elderen en zoon Cor, Overleden ouders van den Oever – van Kempen en overleden ouders Swinkels – van den Berg, Overleden ouders Piet Vermeltfoort en Petra Vermeltfoort – Dekkers.
Do 24/12 21.30u.: kerstavond, Nachtmis. Int.: Uit dankbaarheid, Jan Kanters, Nelly van den Biggelaar – van Boxtel, Piet Foolen, Piet, Truus, Josefa Hobbelen en Gien en Martien Maas en Piet Teraa, Piet van Hoof, Theo en Anna van Erp – Oerlemans en zoon Jan, Albert Versantvoort, Overleden leden van de familie Lathouwers, Overleden leden van de familie van Gerwen – Lathouwers, Antoinette van Gerwen – van de Tillaart, Lenneke Versantvoort, Jos Pittens, Jos Gevers, Ton en Liesje van Helden – Simons, Opa en Oma Simons – van de Kamp en Opa en Oma van Helden – van Dineken, Nicole van Ooijen – van de Kamp en haar beide opa's en oma's, Overleden ouders van der Heijden – van Elderen en zoon Cor, Overleden ouders van den Oever – van Kempen en overleden ouders Swinkels – van den Berg, Overleden ouders Piet Vermeltfoort en Petra Vermeltfoort – Dekkers.
Vr 25/12 9.30u.: Eerste kerstdag. Feestelijke Herdertjesmis voor jong en oud. Kinderen zijn uitgenodigd om verkleed als herdertje, schaapje, koning of engel te komen. De Viering wordt opgeluisterd door Kinderkoor Sint Maarten, Aurora en het opleidingsorkest van de Harmonie Nijnsel. Int.: Marietje van de Sande – Verhagen, Kleinkind Sander en overleden familieleden van de Sande en Verhagen, Martien van der Vleuten, Driek en Dien de Koning – van de Laar, Gonda van de Laar, Jan van de Laar, Tonny van Erp – van Eert, Jan van Hamond en Mien van Hamond – van de Wijdeven en Thies en Maria Vogels – Adriaans, Richard van den Bosch en overleden familieleden van den Bosch en van der Vleuten, Jan van Acht en overleden ouders en familieleden, Overleden ouders Habraken – van de Sande en familie, Jan Poels en overleden ouders Poels – van der Heijden en overleden familieleden, Broer de Poorter, Antoon en Nelly Adams – Seijkens en zoon Willy en Tonny en Bertus Braat – van Kaam, Overleden ouders van de Laar – Kuypers en zoon Johan, Gerrit Royakkers, Overleden ouders Royakkers – Raaymakers, Overleden ouders Smits – van der Velden en overleden broers en zussen, Jan Sanders.
Vr 25/12 11.30u.: Eerste kerstdag. Kindje Wiegen voor peuters en kleuters. Int.: Marietje van de Sande – Verhagen, Kleinkind Sander en overleden familieleden van de Sande en Verhagen, Martien van der Vleuten, Driek en Dien de Koning – van de Laar, Gonda van de Laar, Jan van de Laar, Tonny van Erp – van Eert, Jan van Hamond en Mien van Hamond – van de Wijdeven en Thies en Maria Vogels – Adriaans, Richard van den Bosch en overleden familieleden van den Bosch en van der Vleuten, Jan van Acht en overleden ouders en familieleden, Overleden ouders Habraken – van de Sande en familie, Jan Poels en overleden ouders Poels – van der Heijden en overleden familieleden, Broer de Poorter, Antoon en Nelly Adams – Seijkens en zoon Willy en Tonny en Bertus Braat – van Kaam, Overleden ouders van de Laar – Kuypers en zoon Johan, Gerrit Royakkers, Overleden ouders Royakkers – Raaymakers, Overleden ouders Smits – van der Velden en overleden broers en zussen, Jan Sanders.
Za 26/12 9.30 uur: Eucharistieviering, feest van de Heilige Stefanus. Int.: Brigitta van de Hurk, Paul Kempe, Tony Vermeltfoort – van Dijk, Antonet en Piet van den Brand – van de Weetering en hun zonen Albert, Harrie en Kees, Bertus Vermeltfoort, Overleden ouders Vermeltfoort – van Mensvoort, Overleden ouders van de Ven – van de Nieuwenhuizen en overleden familieleden, Miet Kuijpers, Overleden ouders Rovers, Sjaantje van Nostrum – Rovers, Jan van Acht, Overleden ouders Stephanus van de Wiel en Zus van de Wiel – van de Kamp, Ton, Veva, Angelique, Jan, Theo en Jan.
Zo 27/12 9.30u.: Feest van de Heilige Familie, Eucharistieviering. Int: Jan van Roosmalen en Leentje van Roosmalen – Verspagen, Riek van der Burgt – Vermeer, Peter Sonnemans, Hendrikus Kluijtmans, Wilhelmina Kluijtmans – van de Oever, Bernard van de Laar, Riek Vogels, Frans Habraken, Marinus van Weert en Antonet van Weert – Kelders.
Tijdens de Kerstdagen is de Martinuskerk geopend voor een bezoek aan de kerststal. Tijdens de kerstdagen ná de vieringen tot 17.00 uur. 27 december van 13.00 tot 16.00 uur. 28 december tot en met 03 januari van 14.00 tot 16.00 uur. 06 januari (Driekoningen) van 14.00 tot 16.00 uur.

Sint Antonius Nijnsel
Do 24/12 18.00u.: Kerstavond Familieviering met Kinderkoor, Deo Favente en gemengd koor.
Vr 25/12 11.00u.: Hoogfeest van Kerstmis Eucharistieviering met Deo Favente en Gemengd Koor. Int. Kerstavond en eerste kerstdag: Riek en Martien v.d. Linden- de Groot, Pastoor Chris Bekx, Willem en Antonia v.d. Loo- v.d. Sande, overl. ouders v.d. Meulengraaf- Oerlemans, Theo Hannes, Piet van Hoof, Truus Mulders- van Hoof, Jan Vervoort, Theo Raaijmakers, Tonny en Theo van Kaathoven- van Erp, Lies Aalders- Berkvens Harrie Sijbers, Noud van Erp Cor Verschuijten, Johannes en Johanna Dortmans- Dobbelsteen, Gerardus en Anna van Zutphen- van Beusekom en zoon Gerrit, Jan en Petra Aarts- v.d. Laar, Hendrikus en Adriana v.d. Biggelaar- Korsten en overl. fam. v.d. Biggelaar Gerardus en Cornelia v.d. Koevering- v.d. Heijden en overl. fam. v.d. Koevering. Lies Aalders- Berkvens.
Za 26/12 11.00u.: Tweede kerstdag Eucharistieviering met Nol Ardts. Int.: Marinus en Drika Verhagen- van Hooff en zoon Rini, Martien Raaijmakers, overl. ouders Vervoort- van Gogh en zoon Jan, Piet en Jans van Grinsven- van Lieshout en overl. familieleden.
Zo 27/12 11.00u.: Eucharistieviering met Gemengd koor.

Odendael
Do 24/12 19.00u.:
Kerstavond Woord-Communieviering met Roois Gemengd Koor. Int.: Antoon van Sinten.
Vr 25/12 10.00u.: Kerstmis Eucharistieviering met Odendael koor. Int.: Jo vd Laar, Marianne van de Bosch- vd Laar.
Za 26/12 10.00u.: Tweede kerstdag, Eucharistieviering met Cantecleer Koor. Int.: Rosa Tops, Mieke vd Heijden-Gottenbos, fam. Smetsers-Luit en fam.
Zondag geen viering in Odendael ivm winterkermis.

H. Martinus Olland
Do 24/12 20.00u:
Kerstavondviering voor jong en oud, familieviering. Int.: Henk Kastelijn, Tinus v.d. Heijden.
Za 26/1 en za 2/1:
Geen eucharistie1ste en 2de Kerstdag kerk open van 12.00 tot 16.00 uur.

Sint Petrus' Banden
Wo 23/12:
19.00u: Eucharistieviering 19.00u: Oecumenisch avondgebed in de Protestantse kerk aan de Zandstraat
Do 24/12: Kerstavond 18.00u: Peuter- en kleuterviering. 19.30u: Gezinsviering m.m.v. Zanggroep Cascade, int.: Frans en Anny Verhappen-van de Water, Antoon van der Heijden, Henk van Wijk. 21.30u: Kerstavond-viering m.m.v. het Sons Parochiekoor int.: Ouders Merks-Habraken en kinderen en Frans Merks, Ouders Pijnenborg van Arkel en kinderen, Jan van Boxtel, alle overleden familieleden van de familie Bogers-de Bok, Piet Helmond, Ouders Coppelmans-Gevers, Ouders Van Erp en Hans van Erp.
Vr 25/12: Eerste Kerstdag 11.00u: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Gregoriaans koor. int:Ties en Anneke van der Heijden-van der Zanden, Corrie en Leo van de Ven-van den Hurk, Pim Prinsen, Ouders Royackers-Faassen, Jet, Margriet en Mia, Anny Theunisse-Smits, Jan Senders, overleden ouders Van Gerwen-Linssen, 11.30u: Kindje Wiegen voor peuters en kleuters in de kerk van Breugel
Za 26/12: Tweede Kerstdag 09.30u: Eucharistieviering in Breugel
Z0 27/12: 11.00u: Eucharistieviering int.: Frans Merks, Theo Vermeulen, Huub van Hamersveld, Adrie Renders-de Haas, Petra Royackers-van der Spank, Rie Hessels-van der Sman, Wim Toonen. 12.45u: Doop Annelies Pop
Ma 28/12 19.00u: Eucharistieviering
Wo 30/12 19.00u: Eucharistieviering
In de Kersttijd is er gedurende een uur voor en een uur na de vieringen gelegenheid om de kerststal te bezichtigen.

Protestantse Kerk Knoptoren
Do 24/12, Dienst in Son, Kerstavond, 21.00 uur, Predikant Ds. G. Baerends. Deze dienst wordt rechtstreeks uitgezonden door Son en Breugel t.v. en is te zien op SonenBreugelverbindt.nl
Vr 25/12, Dienst in de Knoptorenkerk, Kerst, 10.00 uur, Predikant Ds. B. Stigter.
Zo 27/12, Dienst in de Knoptorenkerk, Predikant Ds. Mv. Nieuwenhuizen.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Do 24/12 19.30u:
kerstavond Eucharistieviering m.m.v. Een van Zin
Int.: Gerrit Rooyakkers en familie, Antoon Snijder, Piet Buur, Marius van Wijk, John Coxon, overleden ouders vd Heijden-v Heeswijk, Nell Vrenssen-Sol en verleden familieleden Vrenssen-Sol, Frens Swinkels.
Do 24/12 21.30u: kerstavond Eucharistieviering m.m.v. Breugels Kerkkoor Int.: Leopold Voncken en ouders Voncken-Röselaars, overleden ouders van Wijck-Melissen, Piet Swinkels, Sjaak van de Ven.
Vr 25/12 9.30u.: Kerstmis Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor Int: Tony Lepelaars
Vr 25/12 11.30u.: Kindje Wiegen
Za 26/12 9.30u.: Tweede Kerstdag Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor Int.: Theo en Lena Roestenburg-vd Wetering, overleden ouders Swinkels-Geven.
Zo 27/12 9.30u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor Int.: familie vd Laar-van Heeswijk, Arie en Jet de Korte-vd Laar, Harry en Nell vd Meerendonk, Laura Swinkels-Swinkels, Ietje van Dinther-Raeven, Ben Swinkels en overleden ouders en familieleden.
Do 31/12 18.00u.: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Int.: Sjaak van de Ven en ouders van Leest-Timmers
In verband met afwezigheid van pater Pushpa vervallen voorlopig de doordeweekse vieringen in Breugel.

Feestelijke middag voor vluchtelingenkinderen uit Rooi

Een ongewone samenwerking kan vaak verrassend uitpakken. Kiwanis Rooi organiseerde samen met het Roois Kamerkoor een koninklijk feestje voor kinderen uit Sint-Oedenrode en Schijndel via Vluchtelingenwerk en Taalwerkplaats.

Het was een drukte van belang in Mariëndael afgelopen zaterdagmiddag. Alle kinderen hadden via Vluchtelingenwerk een uitnodiging gekregen van Prinses Oda om daar haar verjaardag te komen vieren. De Prinses was er niet. Twee lakeien brachten een grote kist binnen. Met hulp van Jappie, een vriend van Prinses Oda, moesten de kinderen aan het werk om het feest voor te bereiden. Het Roois Kamerkoor was uitgenodigd omdat de Prinses van zingen houdt. De flashmob waarmee ze zingend op kwamen maakte diepe indruk op de kinderen en hun begeleiders.

De Prinses wilde graag met de kinderen uit de andere landen die in Sint-Oedenrode en omgeving zijn komen wonen haar verjaardag vieren. De zaal werd versierd met slingers en ballonnen en Jappie leerde iedereen hoe je een Koninklijke buiging moet maken. Het Roois Kamerkoor was net zo enthousiast als de kinderen en ze zongen intussen de prachtigste muziek zoals een Afrikaans Welkomstlied en een lied waarin allerlei dierengeluiden klonken die de kinderen konden herkennen. Zo waren er ook liederen uit Congo, Rusland en Pakistan. Er werd door iedereen druk, en met zichtbaar plezier geoefend op een dans voor de Prinses.

Toen alles klaar was voor het feest kwam Prinses Oda met haar lakeien binnen. Er werd gebogen, gezongen en gedanst en de Prinses had daarbij echte Rooise klompen aan! Jappie, het Roois Kamerkoor, en vooral de kinderen hebben Prinses Oda een geweldig feest bezorgd! De Prinses was daar zo blij mee dat ze tenslotte voor alle kinderen een koninklijk kadootje had. Toen iedereen naar huis ging zong het koor in de hal het Afrikaanse lied met een aangepaste Brabantse tekst: "Houdoe!"


Kerstavond in Sonse Protestantse kerk

De protestantse gemeente Sint-Oedenrode en Son en Breugel verzorgt zoals ieder jaar een kerstavondviering. Dit jaar in de kerk aan de Zandstraat 26 in Son.

Wat is het dat mensen altijd weer zo boeit aan Kerstmis? Is het alleen de romantiek, behoefte aan samenzijn, warmte en licht in donkere dagen? Herkennen wij in de verhalen uit de bijbel elementen uit onze hedendaagse wereld en kunnen we aspecten daarvan in ons dagelijks leven bespeuren? Daarmee ontkomen we niet aan de soms rauwe werkelijkheid van 2000 jaar geleden en nu. Maar het wordt ook een feestelijke viering waarin naast woorden, ook beelden een rol spelen. Er is veel zang en muziek met medewerking van de Cantorij.

De dienst op donderdag 24 december begint om 21:00 uur en zal worden uitgezonden door Son en Breugel tv. en is te zien via het internet op SonenBreugelverbindt.nl. Voorafgaand aan deze dienst worden vanaf 20.45 uur gezamenlijk kerstliederen gezongen. De kerkdienst is later ook terug te zien op SonenBreugelverbindt.nl. Ieder is van harte welkom.


Muziek centraal tijdens de feestdagen in de Ossekop

Mensen die van muziek houden hoeven zich komende periode niet te vervelen. De Ossekop heeft een aantrekkelijk muziekprogramma tijdens de laatste week van het jaar.

Zondag 27 december speelt vanaf 16.00 de formatie Get Back 2. Deze band zet als geen ander hits uit de jaren 60 en 70 neer zoals ze moeten klinken, alle grote namen komen voorbij. Dinsdag 29 dec. kunnen alle liefhebbers van de top 2000 hun parate kennis testen tijdens de Top 2000 quiz, inschrijven is nog mogelijk maar haast je want vol is vol. Oudjaarsavond verwelkomen we het nieuwe jaar met bubbels, bites en live muziek vanaf 21.30. Op nieuwjaarsdag starten we om 16.00 met een nieuwjaarsborrel waarbij de muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Antwerpse band " Zat van A" inmiddels welbekend bij de vaste gasten van de Ossekop.


Lions halen 180 kratten voedsel op

De Lions hebben afgelopen zaterdag hun tweede dag gehad van de voedselbank actie. Ook die dag werd er weer gul gegeven. De totale opbrengst van de actie, gemeten over twee dagen, was 180 kratten! Dat is een record. Vorig jaar haalden de Lions in totaal 150 kratten op.

De eerste dag zijn er 72 kratten ingeleverd (gecorrigeerd). De tweede dag 108 kratten. Daarbovenop is door een ondernemer een half varken beschikbaar gesteld. Extra gezond want het is een biologisch varken.

De Lions kijken tevreden terug op een geslaagde actie en bedanken het winkelend publiek van Sint-Oedenrode voor hun bijdragen.

30 / 48