DeMooiRooiKrant

4 juli 2018

DeMooiRooiKrant 4 juli 2018


Ad van Acht (l) en Robert Barclay.

In de bres voor alle sporters in de gemeente

In de gemeente Meierijstad zijn bijna 50.000 mensen op de een of andere manier met sport bezig. Ongeveer de helft van hen is lid van een of meer van de honderdvijftig sportverenigingen die de gemeente telt. Om de belangen van al die sporters bij de gemeente goed te kunnen behartigen is er de Sportraad Meierijstad. In deze sportraad zijn elf mensen actief, twee van hen zijn de uit Rooi afkomstige Ad van Acht en Robert Barclay. DeMooiRooiKrant sprak met hen. Deze week deel 1.

Zowel Ad als Robert zijn geen onbekende Rooienaren. Van Acht was van 1990 tot 2002 raadslid in Sint-Oedenrode. Ook stond hij wel eens bij de Prinsenzittingen op het podium. Momenteel werkt hij bij het voortgezet onderwijs Best-Oirschot als financieel manager. Robert Barclay is in Rooi al vele jaren actief als organisator van verschillende 'dorpsactiviteiten'. De Rooise Kwis en Beachsoccer/Rooi Live kunnen altijd rekenen op de organisatietalenten van Robert. In het dagelijkse leven is hij verenigingsondersteuner bij de gemeente Tilburg.

Waarom een sportraad Meierijstad?
"De Sportraad Meierijstad is een koepel voor alle verenigingen in de gemeente Meierijstad", vertelt Ad van Acht. "Wij geven de gemeente gevraagd, maar ook ongevraagd advies over sport gerelateerde onderwerpen." Maar, zo benadrukt Van Acht nadrukkelijk: "We zijn geen spreekbuis voor individuele verenigingen. We zijn een belangenbehartiger voor het collectief." In Sint-Oedenrode was er geen overkoepelend orgaan dat namens de verenigingen met de gemeente sprak. Schijndel en Veghel kenden dat al wel. Veghel had een sportraad, Schijndel kende de Jeugdsportstichting Schijndel. Op verzoek van de gemeente is er een koepel voor Meierijstad gekomen. Vanzelfsprekend vormden de Veghelse en Schijndelse stichtingen hiervoor de basis. Daarmee was er echter meteen een witte vlek, want vanuit Sint-Oedenrode was er geen invulling. Inmiddels hebben Ad van Acht en Robert Barclay namens Sint-Oedenrode zitting genomen in de sportraad Meierijstad. Een zittingsperiode in de sportraad duurt drie jaar en een lid kan maximaal twee perioden zitting nemen in de raad. Hoewel nu de vertegenwoordiging vanuit Sint-Oedenrode zeer beperkt is, mag worden verwacht dat op termijn de verdeling evenrediger zal worden en dat ook de oude bloedgroepen Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode meer homogeen zullen worden. Tenslotte werd er in het oude Sint-Oedenrode ook niet zo strikt gekeken of iemand uit Rooi, Boskant, Olland of Nijnsel kwam.

Van drie naar een
Een van de eerste taken die de sportraad op zijn bordje kreeg was het adviseren van de gemeente over het sportbeleid in de gemeente Meierijstad. Elk van de drie oude gemeenten had een eigen sportbeleid. Net als voor alle andere beleidsvormen geldt dat ook het sportbeleid uiterlijk op 1 januari 2019 geharmoniseerd moet zijn. Zeker voor sportbeleid is dat geen gemakkelijke opgave geweest, omdat er enerzijds behoorlijke verschillen tussen de verschillende oude gemeenten waren, maar dat anderzijds juist een onderwerp als sport heel veel mensen raakt. De volgende uitdaging die de Sportraad Meierijstad kreeg voorgeschoteld was het onderdeel subsidies en de huurprijs van accommodaties, duidelijk een gevolg van en een vervolg op het harmoniseren van de drie oude beleidsvormen. Net zoals bij het beleid was ook dit in elke voormalige gemeente anders geregeld. Waar in de ene gemeente de verenigingen voor de aanschaf van sportattributen bij de gemeente aan konden kloppen, stond de collega vereniging uit de buurgemeente zelf aan de lat voor deze opgave.

Van Acht: "Het was best een lastige puzzel om de (huur)tarieven en de subsidies op een zodanige manier te harmoniseren dat het bij geen enkele vereniging pijn zou doen. Toch denken we dat er nu een weloverwogen huurtarief- en subsidiebeleid is opgesteld. Daarbij hebben we activiteiten van verenigingen in tweeën gesplitst. Namelijk een deel dat echt sportgebonden is, denk daarbij aan de velden en de benodigde attributen zoals kleedruimten. Zeg maar: 'wat heb je nodig om te sporten' en wat is meer het sociale vlak van de vereniging zoals bijvoorbeeld de tribunes en de kantines. In de tarieven en subsidies neemt de gemeente het eerste deel voor haar rekening. Zij zorgt ervoor dat het sporten mogelijk is en blijft. Denk daarbij aan het onderhoud en eventuele vervanging van velden en kleedruimten. De kosten daarvoor komen in de vorm van huur terug bij de verenigingen. Dit lijkt misschien duur te zijn voor verenigingen, maar op de jaarlijkse verenigingsbegroting komt de reservering voor deze kosten helemaal te vervallen."
Deze gedachtegang klinkt logisch, maar met in het achterhoofd de gedachte dat er altijd verenigingen zijn en waren die niet of te weinig reserveerden, is het de vraag hoe dit financieel uitpakt voor de verenigingen. En het roept ook meteen de vraag op of de verenigingen die altijd zelf fors hebben geïnvesteerd nu in een keer hun eigendommen 'kwijtraken'? Van Acht heeft daarop een helder antwoord: "Natuurlijk is daar aan gedacht. Zoals ik al zei, krijgen verenigingen ruimte in hun begroting omdat ze niet meer hoeven te reserveren, maar er is onder voorwaarden ook altijd nog een keuze. Verenigingen kunnen kiezen om zelf het onderhoud aan hun accommodaties te blijven doen. In dat geval ontvangen zij daarvoor van de gemeente een subsidie. Maar wel met een duidelijke kwaliteitsnorm waar de vereniging aan moet voldoen." Het gevoel bestaat nu dat er voor alle verenigingen een goede basis ligt. Toch blijkt altijd dat er maar een manier is voor 'the proof of te pudding' en dat is 'eating it'. "Daarom kunnen de komende periode verenigingen voor wie de nieuwe regeling echt slecht zou blijken te zijn, altijd met de gemeente in gesprek treden en dan wordt er naar een acceptabele oplossing gekeken", zo antwoordt Van Acht.

Volgende week Deel 2 in DeMooiRooiKrant

Het Rondje Rooi is niet meer weg te denken uit de Rooise evenementenkalender en zondag bleek opnieuw waaróm. Het rijdend museum bij de Vresselse Hut was weer een haast explosief vat van indrukken. Oldtimers in sobere kleuren met vaak uitbundige welvingen, youngtimers in felle kleuren waarbij je op een kilometer afstand het land van herkomst herkent, de berijder – mannen in de meerderheid – en hun passagier in kleding die ongeveer gelijktijdig met het voertuig op kenteken lijkt gezet.

Al vóór aankomst op de Vresselseweg zet het evenement de toon. Een oude kever cabrio met nóg oudere chauffeur, in een T-shirt met opdruk "Air Cooled". Behalve veel auto's is ook de humor Engels. De toegangspoort naast de Vresselse hut is dit keer gesloten, maar de stofwolken en benzinedampen achterna blijkt de ingang naar de inschrijvingslocatie linksom te zijn, over de Vresselse Akkers.
De discussie over Co2 en duurzaamheid is hier even verstomd. Rondje Rooi is niet alleen een stap terug in de tijd met de auto's, ook de normen en waarden van weleer gelden hier. In Nijnsel, waar géén school mocht worden gebouwd in De Beckart vanwege het fijnstof van de A50, zoeken honderden mensen het juist op. De benzinedampen waarvoor iedereen door het jaar heen zijn neus dicht houdt, zijn de Chanel nr 5 voor de liefhebbers.
Organisator Frans Mabesoone heeft bij de voorinschrijving zo'n 80 deelnemende auto's geteld. "Maar met dit weer verwacht ik er nog wel zo'n 30, 40 extra" en hij lijkt gelijk te krijgen; continu rijden er museumstukken binnen en het tweede weiland stroomt ook vol met de meest spraakmakende creaties. Het blijft een kwestie van smaak, maar iemand die een Jaguar E-type lelijk vindt en een Volvo 544 (bijnaam 'poepende hond') mooi, zou thuis zomaar een poster van Patty Brard aan de muur kunnen hebben.
Een van de vele trotse deelnemers is Rooienaar Willem van de Sande. "Dit jaar doe ik voor de eerste keer mee. Ik heb zoveel goede dingen gehoord over Rondje Rooi. Deze MG-B heb ik geleend van mijn oom, ook als een verjaardagscadeau voor mijn zoontje Niels, hij wordt morgen 11 en rijdt vandaag mee." Niels knikt, een beetje verlegen en enthousiast tegelijk.
Naast een donkerblauwe Citroën Traction Avant staat Eindhovenaar Wim Kolenbrander. Met het woord 'eigenaar' doe je hem eigenlijk tekort. "Deze is uit 1957, het laatste jaar waarin ze nog werden gemaakt. Ik heb hem in 1970 gekocht, ben er in getrouwd en eigenlijk ook méé getrouwd." Hij opent de motorkap en wil nog veel meer vertellen, maar op een gegeven moment moeten we toch verder. Het blijkt hier niet alleen een reizend museum, maar ook een reizende bibliotheek.

Jaargang 8 • Week 27 • Woensdag 4 juli 2018

Formido
De Wit Schijndel
Puur Brabant

Rechtszaak cafetaria De Mert: drie opties voor oplossing

Foto: Jelle vd Brand

Het conflict tussen Will en Peer van der Linden over de toekomst van het cafetaria op de Markt is uitgemond in een rechtszaak. Donderdag 28 juni diende de zaak voor het gerechtshof in Den Bosch.

In 1973 nam Peer van der Linden het cafetaria over van zijn broer Will. Will bleef eigenaar en Peer huurde voor onbepaalde tijd. Decennialang ging alles zijn gangetje en zo'n beetje heel Rooi kende Peer en Riky, en andersom. Op zijn 63e wilde Peer met pensioen en vond in Stephan de Vries, eigenaar van Frietfeest, een huurder die de zaak graag zou overnemen. Zijn broer Will moest dat uit DeMooiRooiKrant vernemen en was – voorzichtig uitgedrukt – onaangenaam verrast. Will was van plan om de zaak te verkopen, hij had al een serieuze kandidaat die een bod had gedaan. Peer had echter al een overeenkomst gesloten met Stephan, en beiden hielden daaraan vast. Daarop spande Will een rechtszaak aan. De emoties liepen donderdag af en toe hoog op.
Rechter Van der Ham zag drie oplossingsrichtingen. Eén: het pand verkopen aan een derde – maar een pand in verhuurde staat brengt veel minder op. Twéé: huurder De Vries in de plaats stellen van zijn voorganger. Dat is precies de reden waarom Will de rechtszaak had aangespannen. Drie: afkopen van huurder De Vries. Die gaf echter te kennen dat hij het pand graag wilde kopen van Will. Maar Will wilde het niet aan hém verkopen. Rechter Van der Ham moest de partijen regelmatig tot de orde roepen. "Wij zijn hier gekomen om iets op te lossen". Op een gegeven moment greep hij in. "Ik wil niemand meer horen behalve de gemachtigden!" (advocaten, red.).
De rechter vond de gang van zaken "Vrij gebruikelijk in de horecabranche". Will stelde destijds zijn broer te hebben geholpen en nu stank voor dank te krijgen. Details waaruit achterstallig onderhoud zou blijken konden rechter Van der Ham niet overtuigen. Hij stuurde aan op het enige onderdeel wat volgens de eisende partij nog niet hard gemaakt zou zijn: de kredietwaardigheid van de nieuwe huurder. De advocaten van beide partijen spraken elkaar tegen over de overgelegde stukken waaruit dat zou blijken. De Vries zou een solvabiliteitsverklaring hebben van de bank, maar kon dat niet hard maken. De Vries bood aan om dezelfde middag nog een solvabiliteitsverklaring van de bank te tonen. Op die voorwaarde ging rechter Van der Ham na een schorsing akkoord: uitspraak exact over vier weken.


Een miljoen minuten lezen

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die in de zomervakantie niet lezen, soms wel één of twee niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. Dat wordt de zomerdip genoemd. Om de zomerdip tegen te gaan, starten de bibliotheken in Meierijstad op 1 juli weer met het project 'Leesmiljonairs'. Alle deelnemers samen gaan proberen een miljoen minuten te lezen.

Leesmiljonairs kunnen in de bibliotheek een speciaal boekje ophalen waarin ze per week opschrijven hoeveel minuten ze gelezen hebben. Het zelf lezen thuis, maar ook voorlezen en het bezoeken van de bibliotheek tellen mee. Kinderen verdienen met hun leesminuten bronzen, zilveren en gouden diploma's en cadeautjes. Zo'n diploma is bovendien het ticket voor het Leesmiljonairsfeest in de Kinderboekenweek, op vrijdag 12 oktober. Zo lees je je rijk!

Alle minuten van de deelnemende lezers worden bij elkaar opgeteld en per week wordt de tussenstand bijgewerkt op de speciale leesmeter in de bibliotheken van Veghel, Schijndel, Sint-Oedenrode en Erp. Leesmiljonairs duurt tot en met 10 oktober.

Leer jij mij fietsen?

Vluchtelingenwerk en Welzijn De Meierij zijn samen op zoek naar liefst vrouwelijke vrijwilligers voor het geven van een fietscursus voor vrouwen. Deze cursus zal zowel in Sint-Oedenrode als in Schijndel worden georganiseerd.

Samen met professionele vrijwilligers van de Fietsersbond gaan we kijken hoe zo'n cursus in elkaar steekt en hoe we die daarna zelf kunnen geven. Dus wil jij leren van de professional en daarna samen met andere vrijwilligers vrouwen in Sint-Oedenrode of Schijndel verder mobiel maken? Dan komen wij heel graag in contact met jou!
Wat vraagt het? Geduld, inlevingsvermogen en 10 zaterdagochtenden, startend vanaf zaterdag 25 augustus in Schijndel of Sint-Oedenrode.
Mocht het je wel aanspreken, maar de dag of de periode in het jaar je niet uitkomen, komen we toch graag in contact met je; dan kunnen we altijd kijken wat mogelijk is. Steunpunt Vrijwilligerswerk, Welzijn De Meierij

Bakker Bart

vertrouwde plek in Rooi
verdwenen

Bakker Bart
vriendelijke bediening
een praatje…een glimlach
verdwenen

Bakker Bart
plaats van ontmoeting
een kopje koffie
iets lekkers erbij
even bijkletsen
verdwenen

Bakker Bart
een lege ruimte
brood verdwenen
alles verdwenen
wat deze vertrouwde plek
zijn eigen unieke kleur
gaf

Jos Hamelink

"Vijver camping ramvol met rivierkreeften"

Een groep van 75 buitenlandse en Nederlandse studenten van de Wageningen Universiteit gebruikten afgelopen week de zwemvijver van camping Kienehoef als 'proefvijver' in het kader van hun opleiding in waterkwaliteitsbeheer. De resultaten werden ter plekke onderzocht in een heus veldlaboratorium en de stemming is opperbest. "Het eerste wat opviel, was het vrijwel ontbreken van waterplanten" legt docent en coördinator Mike Lurling uit. "Pas toen de eerste uitgezette fuik werd binnengehaald, vielen de puzzelstukjes in elkaar. Het zit hier ramvol met gestreepte Amerikaanse rivierkreeft!"

Teruggooien? "Nee, het is een exoot, die gooien we nooit terug. We hebben er heerlijk van gegeten, kilo's. Zonnebaars zit hier veel, ook een exoot. Ook dat zijn echte rovertjes, lokale soorten krijgen amper kans om zich voort te planten. Ze zijn echter wel wat klein voor consumptie." De studenten lieten vanaf een meetplatform in de zwemplas verticale profielen van waterkwaliteitsvariabelen meten, en keken daarbij naar de gelaagdheid in het water. Ze onderzochten welke planten, ongewervelde dieren en vissen er voor zouden komen en hoe het met de onderwaterbodem was gesteld. Ook bij de vijvers van park Kienehoef liepen groepjes studenten rond de vijvers om een inventarisatie van de waterkwaliteit van de roei- en visvijver te maken.

"Zo levert iedere dag wel een verrassing op."


Met waterplanten in plastic flessen waar de kreeften niet bij kunnen wordt op verschillende dieptes gekeken hoe die zich in de zwemplas ontwikkelen. Bij de watermonsters is aan de troebelheid meteen al te zien welke van acht meter komen en welke van minder diep. Daaruit wordt ook het zoöplankton (dierlijk) onderzocht. Algen zitten er genoeg, het zicht onder water is niet geweldig.
Waarom komt Wageningen helemaal naar dit plekje in Rooi, met ook zoveel buitenlandse studenten? "Ik woon zelf in Rooi", lacht Lurling. "Deze manier van onderzoeken, het echte veldwerk, kamperen en met een mobiel lab, is redelijk uniek, zelfs in Nederland." In de fuiken zat één snoek maar verder helemaal geen inheemse vissoort. Bijna alle vissen-eitjes verdwijnen in de magen van de vele zonnebaarsjes. De coördinator heeft amper zijn teleurstelling uitgesproken over de exoten die de inheemse soorten verdringen, als de vangst uit de volgende fuiken aan land wordt gehaald. Daartussen zitten twee baarzen. Lurling is verheugd. "Zo levert iedere dag wel een verrassing op." Het valt ook op dat de honderden kreeften allemaal vrouwtjes zijn. Zijn die dan hermafrodiet, net als slakken? "Nee, die planten zich is ongeslachtelijke voort en dit is net iets anders. Dit zijn vrouwtjes die zichzelf maagdelijk kunnen voortplanten. Dat heet parthenogenetisch" legt de wetenschapper uit. "Dat komt inderdaad bij sommige kreeftensoorten voor." Het is maar dat u het weet.


Nieuwe Lidl opent in februari

Enkele weken geleden luidde het plaatsen van bedrijfsborden en een bouwkeet op het braakliggende terrein aan de Boskantseweg al enige actie in. Zou er na jaren eindelijk wat gaan gebeuren? Het antwoord is 'ja'. Lidl is gestart met de voorbereidingen van de bouw van een 'duurzame supermarkt' zoals de keten het zelf noemt.

Dat staat op een bord wat Lidl heeft geplaatst aan de rand van de bouwplaats. Bouwvakkers zijn op het terrein bezig met werkzaamheden. De supermarktketen geeft tot dusver nog geen verdere informatie prijs over het project. Enkele jaren geleden werd al bekend dat Lidl een supermarkt gaat bouwen in Sint-Oedenrode, op het braakliggende terrein tussen tuincentrum Brekelmans en garage Martien de Louw. Nu er schot in de zaak is gekomen, is de kans groot dat er snel meer duidelijkheid komt.


Rabobank ontvangt dementievriendelijk-logo

Hoe kun je iemand met dementie herkennen? En hoe kun je deze mensen het beste benaderen? Dit zijn belangrijke vragen voor naaste familie en vrienden, maar ook voor bedrijven. Daarom hebben de Adviseurs Dagelijkse Bankzaken van Rabobank Hart van De Meierij een training 'Samen dementievriendelijk' gehad. Ook zo probeert Rabobank haar klanten de best denkbare service te geven.

Veel mensen beseffen niet dat dementie gedrag en karakter kan veranderen. Zo kan een stemming zonder duidelijke aanwijzing omslaan en kan iemand verdrietig, angstig of achterdochtig worden. Het aantal mensen met dementie groeit en de Rabobank vindt het belangrijk om hen goed te kunnen helpen. Tijdens de training leerden de adviseurs hoe zij verantwoord kunnen omgaan met mensen met dementie. Door begrip te tonen kun je hen vertrouwen geven en helpen.
Afgelopen maandag heeft Jan Sinot, bestuurslid van de stichting Alzheimer Nederland, de certificaten en stickers uitgereikt. De vergeet-me-niet-sticker, hét dementievriendelijk-logo, prijkt vanaf deze week op de kantoren van Rabobank Hart van De Meierij. Jan vertelt; "Dementie kent vele vormen. Alzheimer is de meest voorkomende vorm . Het doet ons enorm goed om te zien dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen om deze, steeds groter wordende, doelgroep zo goed mogelijk te helpen."

Verrassend en veelzijdig zomerconcert

Heb zelden een concert meegemaakt waar het er zo heerlijk ontspannen en ook muzikaal bruisend aan toe ging. Onder de bezielende leiding van dirigent Willem Heldens maakten de koorzangers de titelsong voor dit concert 'A Wondrous Walk' helemaal waar. Verwondering, speelsheid, communicatie maar ook ambitie was voelbaar en kon rekenen op grote bijval. Het enthousiasme binnen het koor over opzet, opstelling en repertoirekeuze had vele verwanten en koorliefhebbers uit Rooi en daarbuiten bereikt en had geresulteerd in een overweldigende opkomst.

Door: Mattie De Schepper

Aanpak werkt
De positieve ontwikkeling die tijdens het Kerstconcert te horen was heeft zich duidelijk voortgezet. De aanpak van Willem Heldens kwam precies op het goeie moment voor het koor en werkt. Door dit concert kregen we een kijkje in de keuken van hoe het er op een repetitieavond aan toe gaat. Bewust werken aan intonatie, klankkleur en homogeniteit en balans wil de dirigent bereiken door o.a. de zangers te laten luisteren naar elkaar. Hij laat vaak alle stemmen door elkaar staan, ook bij het instuderen. Hierdoor worden de koorleden die al jaren naast 'hun maatje' zingen wel uit hun comfortzone gehaald. Het maakt ze op termijn wel zelfstandiger en stimuleert ze om hun partij goed te beheersen.

Thema, repertoire en performance
Het repertoire voor dit concert bestond uit liederen waarin zowel de natuur als menselijke emoties in vele facetten centraal stonden. Koorzettingen in zeer verschillende stijlen; van zeer lichtvoetig naar uitbundig, van romantisch of swingend naar beschouwend, van goed in het gehoor liggende zelfs populaire nummers tot muzikaal hoogstaande en gedurfde koorwerken volgden elkaar op. De hieraan gerelateerde wisselingen in opstelling verliepen vlotjes en werkten zeer verrassend. Je kon merken dat de koorleden zich heel goed inleefden in deze opzet. Heerlijk om te zien hoe spontaan er gezongen werd, met een knipoog, een gebaar, betrokken ze het publiek. Het zag er allemaal heel natuurlijk uit en klonk warm en volmondig. De prachtige zetting van het lied ´Het dorp´ van Wim Sonneveld zette meteen de toon en opende alle harten. In de korte praatjes die Willem Heldens ter inleiding of afronding van een koorwerk hield gaf hij summier aan wat zijn intentie was bij de keuze en wat er kon of mocht van verwacht worden. Zo klonk het 'Remember me' ontroerend en zeer genuanceerd - hoorden we een sfeervolle, loepzuivere, Gustav Holst – oogstte de vertolking van het themalied en de uitheemse nummers grote waardering.

Betrokkenheid en aandacht
Bij het buitengaan maakte mij iemand erop attent dat ik niet mocht nalaten te vermelden dat de schitterende kunstwerken en foto´s die getoond werden bij de liederen, van de hand waren van koorleden of van hun partners. Dit maakte het heel bijzonder, de beeldpresentatie was zeer professioneel. Tot slot sprak Harrie van den Brand als nieuwe voorzitter van het koor zijn grote waardering uit voor dit concert en werd zijn voorganger Marius Wijnakker - voortaan zingend lid – bedankt voor zijn jarenlange inzet. De geestig 'leden wervende' toegift krijgt hopelijk goed gevolg.

Kaarten

"Als ge dun uurste slag nie hoalt, dan speulde ut noit kupot", zei een vriend van me tijdens een rondje rikken. Oh, wat kan ik genieten van een fijn potje kaarten. Terwijl ik dat met rikken, jokeren, pesten en toepen heb, heb ik dat totaal niet met Kerstkaarten.

Vroeger hing bij ons vanaf 13 december het huis vol met kerstprenten. Geijkte kaarten met een kaars of een kerstboom. Wij mochten/moesten altijd meehelpen met het klaarmaken voor verzending. In de praktijk betekende dat: aanlikken van de postzegels. Helaas hadden onze ouders veel vrienden en grote families. Ik heb zelfs nu nog een volledig uitgedroogd plekje op mijn tong. Maak van het ongemak gewoon een hobby. Rond Pasen werden de kaarten vakkundig van hun postzegel ontknipt en dan kon het weekspel beginnen. Afwasbak met warm water, vierkantjes met postzegel erin en dan een uur of twee later was het postzegels vissen. Helaas had ik geen oom of tante in het buitenland. Mijn postzegel boekje was daarom ook totaal "verJulianaseerd". Gelukkig was er nog zoiets als zomervakantie. Dan kwam er wel eens een vakantiekaart binnen uit exotische landen als Duitsland of België. Ik heb het over de jaren tachtig. Tegenwoordig wordt er druk vakantie gevierd in nog exotischer oorden. Maar vakantiekaarten komen niet meer binnen. Via whatsapp zie ik nog wel wat vrienden eten gedurende hun reis naar Italië, Oostenrijk, Slovenië, Frankrijk of Ibiza. Tevens komt er vaak een 'snap' van het lokale weerbericht. Meestal zonnig en tegen de 35 graden. Maar ja, wat heb je daaraan als filatelist? Vrienden en kennissen maken de mooie knip-, week-, insteekhobby wel heel erg lastig op deze manier. Gelukkig is vanuit Amerika Valentijnsdag over komen waaien. Daar wordt nog druk gekaart. Een vriend van me heeft trouwens 70 hobbies. Vissen en..... Ik heb maar niet doorgevraagd.

Cal Ambre

6 / 32

Wettelijke- en bovenwettelijke vakantiedagen

Die kleine Siem van 3 die durfde wel. Foto: Lieke Verhagen Foto: Lieke Verhagen

De zomer komt weer in zicht. Een tijd dat veel mensen vakantie nemen en er heerlijk op uit gaan. Heb jij al vakantieplannen? En ook niet onbelangrijk: heb jij je vrije dagen al doorgegeven aan je werkgever en ben je op de hoogte van de regels rondom vakantiedagen?

Iedere werknemer heeft per jaar recht op minimaal vier weken doorbetaalde vakantie. Bij een fulltime baan van 40 uur per week, heeft een werknemer recht op minimaal 20 doorbetaalde vrije dagen. Dit minimum aantal noemen we de wettelijke vakantiedagen. Er zijn echter veel werknemers die meer vakantie kunnen opnemen dan deze wettelijke dagen. Dagen die zij op basis van hun cao, bedrijfsreglement of arbeidsovereenkomst meer op mogen nemen, zijn de bovenwettelijke vakantiedagen. Stel dat jij iedere week 40 uur werkt en je hebt per jaar 26 vrije dagen, dan zijn er 20 wettelijk en 6 bovenwettelijk.

Weet jij hoeveel vakantiedagen je hebt?
Je bent nu op de hoogte van het verschil tussen wettelijke- en bovenwettelijke dagen, maar waar moet je op letten als het gaat om vakantiedagen? Wij hebben 5 aandachtspunten voor je op een rij gezet.
• Wettelijke- en bovenwettelijke dagen zijn niet even lang 'geldig'. Jouw wettelijke vakantiedagen moet je binnen anderhalf jaar opmaken, daarna komen ze te vervallen. De wettelijke dagen die jij bijvoorbeeld op 1 januari 2017 hebt gekregen, moet je voor 1 juli 2018 opgemaakt hebben. Bovenwettelijke vakantiedagen kun je daarentegen 5 jaar meenemen.
• Weet jij niet precies hoeveel vrije dagen je hebt en of je bovenwettelijke dagen kunt opnemen? Pak je arbeidscontract of de cao er dan bij! Daarin staat het als je recht hebt op bovenwettelijke vakantiedagen en om hoeveel dagen het gaat. Als dat er niet in staat, kun je geen aanspraak op de dagen maken.
• Let op: adv- en atv-dagen zijn géén bovenwettelijke vakantiedagen. Deze dagen worden gezien als roostervrije dagen.
• Wettelijke vakantiedagen mag je niet laten uitbetalen door je werkgever. Dit is alleen mogelijk aan het einde van je dienstverband. Als werknemer kun je daarentegen wel het verzoek doen om je bovenwettelijke vakantiedagen te laten uitbetalen (als je bijvoorbeeld geen mogelijkheid ziet om je dagen op te nemen, in verband met drukte). Ook een werkgever kan het verzoek doen om jouw bovenwettelijke dagen aan je uit te betalen. Als werknemer hoef je niet met dit voorstel in stemmen, aangezien je het recht hebt om de dagen als vakantie op te nemen.
• Als jij jouw vakantie hebt aangevraagd, wil dat nog niet direct zeggen dat je aanvraag is goedgekeurd. Een werkgever mag namelijk een aanvraag weigeren, als er een zwaarwegend bedrijfsbelang is waardoor je niet weg kunt. Als dit het geval is, moet jouw werkgever dit binnen 2 weken na je aanvraag aan je laten weten.
Van de Ven Accountants | Adviseurs, te bereiken via 0413 – 49 11 11 of via e-mail: info@vdven.nl.


SamenLoopKanjer van de Week

Sint-Oedenrode loopt al maanden warm voor SamenLoop voor Hoop. Er zijn maar weinig mensen die er niet bij betrokken zijn. Via een serie in DeMooiRooiKrant gaan we op zoek naar hen. Wat doen ze voor de SamenLoop? Waarom? Daarnaast mogen ze het stokje doorgeven aan de volgende. In deze aflevering: Sandra Verhagen.

Hoe zet jij je in voor de SamenLoop?

"Samen met de (schoon)broers en (schoon)zussen van mijn vader en mijn broertje en vriendin vormen wij Team Verhagen. Mijn vader en ik zijn ons aan het voorbereiden om de Kennedymars in Someren te lopen, hiervoor hebben we al meer dan 250 euro opgehaald. Het totale bedrag is nog niet bekend, omdat deze actie pas 7-8 juli zal plaatsvinden. Daarnaast verkoopt ons team spelkaarten en is ons team druk met spullen te verzamelen en maken voor de verkoop op 1-2 september."

Waarom zet jij je hier voor in?
"In september 2016 ben ik mijn moeder verloren aan kanker. Destijds heeft mijn moeder meegedaan met een onderzoek in het Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam. Dit is de reden dat ik en mijn familie ons willen in zetten voor KWF. Alle acties en producten die we verkopen staan in het teken van mijn moeder."

Hoe beleef je dit traject?
"Ik vind het heel bijzonder om te zien hoe Sint-Oedenrode zich inzet voor SamenLoop voor Hoop. Door alle teams wordt er veel geregeld, georganiseerd, maar ook veel gesproken over deze vreselijke ziekte. Het is mooi om te zien dat iedereen dat op zijn/haar manier doet. Alleen daar kunnen we al trots op zijn."

Wat heb je met je team tot nu toe gedaan?
"We komen gemiddeld één keer per maand met ons team bij elkaar, om alles door te nemen en verdere acties op te zetten. Afgelopen maandag hebben we met z'n alle een knutselavond gehouden. Het is dan tijd om te knutselen, maar natuurlijk ook om even bij te kletsen over de stand van zaken."

Wil je verder nog iets kwijt?
"Ik hoop dat het een mooie, bijzondere, indrukwekkende en succesvolle SamenLoop voor Hoop gaat worden."

Sandra geeft het stokje door aan Ilona Hagelaars, deelnemer van team 'Dorpsherberg/'t Smoske'.


8 / 32

Seizoenafsluiting Zij Actief Nijnsel

Het einde van het seizoen nadert rap voor Zij Actief Nijnsel. De zomer werd ingeluid met een lekkere BBQ en enkele Oudhollandse spelen.

Twee leden legden de plaat vol met vlees en begonnen te bakken zodat de honger gestild kon worden van alle aanwezige dames. Na verloop van tijd werden er verschillende spelen binnen en buiten de Beckart neer gezet. Groepen werden ingedeeld en zo kon het spektakel beginnen. Het spiegeltekenen viel niet mee en zorgde voor veel hilariteit, zo ook het vangspel.

De scorelijsten werden door elke groep naar eigen idee ingevuld, zodat van de uiteindelijke puntentelling niet veel meer klopte. Dit mocht de pret niet drukken. Het ging toch niet om de prijzen, maar om de fun!
Echter, de verrassing van deze avond was, dat er toch prijsjes waren voor alle deelnemers. Het bestuur had alle overgebleven pasta en vlees enz. verdeeld in bakjes en zakjes. Deze werden na afloop uitgereikt als prijsjes. Wat konden de dames zich nog meer wensen als start van de zomervakantie? Een mooie zwoele zomeravond en gezellige afsluiting buiten op het terras.

Man met de bijenbaard stelt zijn deuren open

Je hebt het bijna niet kunnen missen in de landelijke media: de man met de bijenbaard. Imker Peter van der Pol uit Heeswijk-Dinther liet zich een paar weken geleden een baard van 30.000 levende bijen aanmeten.

Om extra aandacht voor de bij te vragen en mensen te infomeren over het belang van de bij voor onze natuur. Die extra aandacht kwam er: van DeMooiBernhezeKrant en het Brabants Dagblad tot het Jeugdjournaal en Pauw, overal was hij te zien. Tijdens de Landelijke Open Imkerijdagen op zaterdag 14 en zondag 15 juli verwelkomt deze 'beroemde' imker graag bezoekers bij zijn Imkerij 't Polleke in Heeswijk-Dinther. Er is dan van alles te zien, doen en leren over bijen.

Wat gaat er allemaal aan vooraf tot je het potje honing op tafel hebt staan? Wat is het verschil tussen een bij en een wesp? Hoe verwijder je een angel nadat je gestoken bent? Op deze en tal van andere vragen geven Peter en zijn team graag een antwoord.

Kom jij ook naar deze leuke en leerzame dag, ook voor de kinderen? Zowel zaterdag 14 als zondag 15 juli staat van 10.00 tot 17.00 uur de deur open en de koffie en thee klaar. Imkerij 't Polleke aan de Jan van den Boomstraat 7 in het prachtige buitengebied van Heeswijk-Dinther is ook prima bereikbaar met de fiets. www.facebook.com/imkerijpolleke

Maak gebruik van persoonsberichten.nl

Persoonsberichten.nl is een initiatief van MooiRooi. De site biedt iedereen de mogelijkheid om een felicitatie, geboorte, of rouwbericht direct online te plaatsen. Zo kunt u dat met de Rooise inwoners delen.

Geboorteberichten, felicitaties, jubilea, huwelijkskaarten, rouwadvertenties of dankbetuigingen. Al deze persoonlijke berichten kunt u plaatsen in DeMooiRooiKrant. Daarna verschijnen ze gratis op www.persoonsberichten.nl.
Heeft u binnenkort in de familie of vriendengroep iemand die jarig is of jubileert en vindt u het leuk om hem of haar op deze manier in het zonnetje te zetten? Stuur het bericht door naar redactie@demooirooikrant.nl en laat het tevens op de website Persoonsberichten.nl plaatsen.

Alle verschillende soorten Persoonsberichten kunnen over het algemeen binnen enkele uren geplaatst worden. Informeer vrijblijvend bij de redactie naar de mogelijkheden. Dit kan via redactie@demooirooikrant.nl, u kunt bellen naar 0413-479322 of u kunt binnenlopen op ons kantoor: Heuvel 7.

Laatste exemplaren 'Mooie Mensen in Mooi Rooi'

Ze zijn er weer! De allerlaatste boeken met daarin de portretinterviews van Jan H. F. van der Heijden, die wekelijks in DeMooiRooiKrant verschenen. Boeiende verhalen over Rooienaren die op een of andere manier opvallen. Ze hebben een bijzondere baan of hobby, het zijn gewoon alledaagse mensen, die geen alledaagse dingen doen. Deze verhalen zijn gebundeld in het boek 'Mooie Mensen in Mooi Rooi' DEEL 2.

Het boek 'Mooie Mensen in Mooi Rooi' is te koop bij DeMooiRooiKrant, Heuvel 7 en de volledige opbrengst gaat naar Hospice Dommelrode. De laatste exemplaren gaan voor een prikkie van € 10,- de deur uit, dus ben er snel bij.

Mediabericht Omroep Meierij

RondOM
Een programma met nieuws, actualiteiten en opmerkelijke gebeurtenissen uit Meierijstad.
Onderwerpen worden steeds bijgewerkt! Meest actuele onderwerpen worden vooraan in de reeks getoond. Uitzendtijden RondOM: ELK heel uur.


Openingstijden kantoor en bereikbaarheid
Studio Schijndel: Steeg 9D. Tel. 073-5479955
Studio Sint-Oedenrode: Laan van Mariëndael 30A,
Tel. 0413-471193 Mailadres: info@omroepmeierij.nl

Voor de winst en de ervaring

Via Duitsland, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Kroatië naar de finish in Slovenië. En dat met een oud barrel uit 1991. Zo start de Rooise Bart van der Heijden zijn zomer. Samen met drie vrienden rijdt hij dit jaar voor het eerst de Carbage Run; een rally van zo'n 2500 kilometer, waarbij de jongens onderweg voor nog onbekende opdrachten staan.

"Zondag 1 juli vertrokken we richting Emmen, waar alle auto's verzamelen en gekeurd werden, alvorens we maandagochtend naar onze eerste bestemming vertrokken", vertelt Bart. "We zijn alle vier gek van auto's en toen we deze rally voorbij zagen komen, konden we ons nog net op tijd inschrijven. Tijdens de rally gaat het niet om de snelheid, maar om de uitvoering van de opdrachten. Ook wint de meest originele auto een prijs. Het is de bedoeling dat we op 6 juli de finish in Slovenië bereiken."

Bart en zijn vrienden rijden de rally in een Honda Accord Aerodeck uit 1991. Hiervan zijn er in Nederland nog maar zeven van, waarvan zij de enige Amerikaanse uitvoering hebben. Deze is de herkennen aan de kleine kentekenplaatjes en de teller die geen kilometers, maar mijlen aangeeft. Het is de bedoeling dat de auto voor ongeveer €500,- wordt gekocht en dat hij voor 1999 is gebouwd. Om zo origineel mogelijk aan de start te verschijnen, zijn op het dak van de wagen een driewieler en gele led lampen bevestigd. "We hebben eigenlijk van alles door elkaar gegooid om de auto zo opvallend mogelijk te maken. We gaan voor de leuke ervaring maar natuurlijk ook voor de winst! Voor wie ons wil volgen tijdens onze roadtrip; we hebben een Instagram account aangemaakt met de naam @sfdamCarbage. Daar posten we dagelijks updates over onze reis. Ook onze zelf geplande terugreis, die onder andere via Monaco loopt, is hier te volgen. We hebben er enorm veel zin in!"

DeMooiRooiKrant heeft dagelijks via de app contact met Bart en zijn kameraden. De eerste foto's hebben ze inmiddels doorgestuurd. De heren hebben het – zoals verwacht – uitstekend naar hun zin. Ze reden richting Emmen naar de eerste stop in Dresden. Bart: "We hebben onderweg geen problemen gehad. Het eerste gedeelte van de reis verliep soepel! Ik heb nooit geweten da Dresden zo'n mooi historisch centrum had! We hebben er echt van genoten." Op dinsdag reden de mannen door naar Tsjechië, op naar een volgend avontuur!


Plattelandsfestival het genot van zand, stof, diesel en nostalgie

Voor veel mensen klinkt de combinatie van zand, stof en diesel als onaangenaam. Maar in combinatie met nostalgie ontstaat er een heel ander gevoel. Voor dat gevoel kwamen zaterdag en zondag weer honderden mensen naar Vressel. Daar vindt jaarlijks traditioneel in het eerste weekend van juli het 'Plattelandsfestival' plaats.

Voor iedereen die op de een of andere manier in techniek geïnteresseerd is, is het plattelandsfestival een aanrader. High-tech was op Vressel niet vinden. Wat er wel was, was de basis van de welvaart waarin wij nu leven. Want dankzij de mechanisatie in de landbouw kwamen er mensen beschikbaar om andere vormen van industrie te bedrijven. De mechanisatie in de landbouw begon in de eerste helft van de vorige eeuw. Het paard werd vervangen door de tractor. Voor het maaien en dorsen van het graan kwamen er machines op de markt. Vooral die machines trekken nog steeds de aandacht. Voor de ouderen is het nostalgie, voor de jeugd is het een kennismaking met de basis van de techniek.

Vaste onderdeel op het plattelandsfestival is trekkertrek met klassieke tractoren. Om de kracht van de tractor te meten moet een stellage met een gewicht voort worden getrokken. Op zich te doen, want een tractor is daarvoor meer dan sterk genoeg. Addertje onder het gras is echter dat de stellage zich naarmate de afgelegde afstand groter wordt steeds dieper ingraaft. Voor veel klassieke tractoren houdt het spel dan na zo'n twintig tot dertig meter dan ook vaak op. Dat het ook anders kan, bewees een inmiddels ook al op leeftijd zijnde Unimog. Zonder moeite knalde dit Duitse werkpaard over het bijna honderd meter lange parcours. Geen wonder dat winterdiensten in het zuiden van Duitsland en de Alpenlanden met deze vrachtwagens zijn uitgerust.
Naast het werkende mechanische geweld was er op het grote terrein net als alle andere jaren ook weer een grote stattic-show. Honderden tractoren, variërend in leeftijd van enkele tientallen jaren tot aan bijna honderd jaar oud waren te zien. De ene in de staat als of die gisteren nog aan het werk was geweest, de andere op en top gepoetst en glimmend als in de showroom.
Ook de nostalgische ambachten trekken elk jaar opnieuw veel publiek. De vrijwilligers van 'Hoeve Strobol' lieten zien hoe zij een tweewielige kipkar weer helemaal in de oude staat herstellen. Twintig meter verder was een smid drukdoende om het publiek te laten zien hoe in oude tijden werd gesmeed. Voor wie het een en ander gemist heeft, maar wel in traditionele landbouwtechniek is geïnteresseerd, is er op 5 augustus een nieuwe kans. Dan is op Hoeve Strobol de jaarlijkse oogstdag. Met minder mechanisatie, maar nog veel meer nostalgie. In de voorafgaande Heilige Mis, zal bisschop De Korte van het Bisdom 's Hertogenbosch voor gaan, zo liet medeorganisator Bert Verbakel weten.

Van de camping af
Bij het Plattelandsfestival is ook een camping gevestigd voor de mensen die het hele weekend blijven. Op zondag ochtend was de politie genoodzaakt om enkele campinggasten te verwijderen van het terrein. Ze waren 's nachts luidruchtig en gooiden met eieren. Op aandringen van de organisatie wilden ze niet vertrekken. Toen de politie op kwam dagen kozen ze eieren voor hun geld.

Foto: Foto:

Kijk voor alle foto's op www.mooirooi.nl


Zevensprong 2018 bijna van start

Dinsdag 10 juli start de 32e editie van de Zevensprong, de Rooise kindervakantieweek voor alle kinderen uit groep 3 en 4 van het basis- en speciaal onderwijs. De kerngroep is al sinds september vorig jaar druk met het organiseren van deze week. Vanaf dinsdag staan zo'n 60 vrijwilligers klaar om de 275 deelnemende kinderen iedere dag te begeleiden en een onvergetelijke week te bezorgen.

Programma
Dinsdagochtend gaat de Zevensprong om 9.30 uur van start bij manege de Pijnhorst. Na een feestelijke opening beginnen de kinderen aan een sport- en knutselcircuit. Alle opdrachten en spellen heb met het thema "Zingend en swingend de Zevensprong door" te maken. Woensdag is het tijd voor een Zeskamp waarbij de kinderen helemaal los kunnen gaan op grote luchtkussens. Daarnaast is er een vossenjacht in park en wijk de Kienehoef. Donderdag vindt de traditionele busreis plaats. Waar de reis naar toe gaat blijft nog even geheim... Vrijdagochtend vinden er bij Mariëndael workshops plaats met zang, dans en slagwerk. 's Middags is er een toneelvoorstelling uitgevoerd door de leiding, en daarop aansluitend een talentenjacht. Om 15.30 uur vindt de afsluiting plaats, waarbij de kinderen aan ouders en andere belangstellenden een optreden verzorgen. Om 16.00 uur is de Zevensprong dan echt afgelopen.

Foto: Bert de Graaf
Foto: Bert de Graaf

Feestavond
Voor de kerngroep en de vrijwilligers start de Zevensprong maandag al. Na de voorbereidingen overdag vindt er 's avonds eerst een leidingspel en daarna een feest plaats in café 't Kerkpleintje. Deze avond wordt gesponsord door 't Kerkpleintje en Cafetaria de Mert. De avond is bedoeld om alle vrijwilligers bij voorbaat te bedanken, maar ook de onderlinge kennismaking staat tijdens deze avond centraal.

Emballage-actie Jumbo
Jumbo Sint-Oedenrode heeft in de maand juli een leuke actie. Met een lege flessensactie kunnen alle klanten de Zevensprong steunen door na het inleveren van de lege flessen, het bonnetje in een speciale box te stoppen. De gehele opbrengst vanuit deze actie komt ten goede aan de Zevensprong. De kerngroep hoopt natuurlijk dat een ieder de Zevensprong steunt en zijn lege flessen inlevert bij de Jumbo en het bonnetje aan hen doneert! Ook kunnen de kinderen de flessen tijdens de Zevensprong inleveren bij de leiding. De actie loopt de hele maand juli.

Tijdens de Zevensprong is iedereen van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Ook kunt u de Zevensprong volgen via Twitter @zevensprongROOI, Facebook "Stichtingdezevensprong", Instagram "zevensprongrooi" of www.zeven-sprong.nl.

Harmonie Nijnsel huldigt jubilarissen bij seizoensslot

Op dinsdag 26 juni heeft Harmonie Nijnsel haar laatste repetitie voor de zomervakantie gehouden. Deze avond bestaat zoals gewoonlijk uit optredens van alle orkesten van de vereniging en is toegankelijk voor iedereen. Aangezien het een prachtige zomeravond was, vond de repetitie buiten plaats en was er veel publiek op het optreden afgekomen.

Als eerste heeft de slagwerkgroep van zich laten horen met enkele bekende nummers. De blokfluitgroep stond als tweede op het programma. Deze vier leerlingen hebben pas enkele maanden les, maar konden toch al een mooi deuntje spelen! Na deze twee optredens zijn de jubilarissen van de vereniging gehuldigd. Dit jaar zijn er twee jubilarissen: Jan van de Sande is 60 jaar lid en Ilse van den Boom speelt 25 jaar bij de vereniging. Door voorzitter Wim Beeks zijn beiden in het zonnetje gezet. Jan is door de KNMO geëerd voor zijn lange lidmaatschap met een bondsspeldje.
De avond werd afgesloten door een gezamenlijk optreden van het opleidingsorkest en het harmonieorkest. Zij hebben leuke nummers gespeeld, waaronder enkele bekende melodieën.
Dit concert is een afsluiting van een bewogen jaar. Met Muziekvereniging Frisselstein uit Veghel is het hele schooljaar een fusie voorbereid, die helaas niet zal doorgaan. De leden van Harmonie Nijnsel zijn nu vol enthousiasme bezig om plannen te maken voor de toekomst. Zodra daar meer duidelijkheid over is, hoort u daar zeker van!

Thijssen-Dortmans exposeert

De Rooise kunstenares Annie Thijssen-Dortmans gaat komend weekend exposeren in de Noordkade te Veghel.

Tijdens het festival Fabrique Magnifique zal de expositie van haar schilderijen plaatsvinden op de eerste verdieping en wel op de volgende tijden: 6 juli van 19.00 uur tot 22.00 uur, 7 juli van 11.00 uur tot 20.00 uur en 8 juli van 11.00 uur tot 20.00 uur.
Toen Annie in 2000 met schilderen begon, koos ze daarvoor omdat vooral het werken met kleur haar erg inspireerde. Uiteindelijk kwam ze uit in een spel van lijnen en ruimten die dan spontaan ontstaan en waarin ze vele mogelijkheden ontdekte, bijvoorbeeld illusies van het exterieur of het interieur van bouwwerken of gedeelten daarvan.
Zij laat zich inspireren door beelden die ze op haar netvlies krijgt. De aan de werkelijkheid ontleende vormen weet ze vervolgens te abstraheren en om te zetten in sfeervolle voorstellingen in het platte vlak. Bestaande beelden worden getransformeerd.

Rooise kunst in Son

Twee Rooise beeldhouwers waren uitgenodigd om afgelopen zondag deel te nemen aan een openluchtexpositie op het Kerkplein in Son en Breugel. De beelden waren te zien op het Kerkplein. In totaal namen achttien beeldenvormers deel aan dit evenement. Uit Rooi waren dit Ans van Bakel en Cees van de Wijdeven.

Voortgang aanleg carpoolplaats

De sanering van de asbesthoudende grond op de nieuwe carpoolplaats te Sint-Oedenrode is succesvol afgerond. Bij het vervolg van de aanlegwerkzaamheden is op een nieuw en onvoorzien probleem gestuit. Er blijkt een periode van 'rust' nodig om de bodem geschikt te maken voor asfaltering. Dit betekent dat de ingebruikname van de carpoolplaats naar het najaar verschuift.

De ondergrond van een deel van het terrein blijkt verzadigd te zijn geraakt met water en is instabiel geworden. Daardoor is het nu nog niet mogelijk de asfaltverharding op dat deel van de locatie aan te brengen. Samen met de aannemer is gekeken wat de meest doelmatige oplossing voor dat probleem zou kunnen zijn. Een periode van "rust" blijkt de meest voor de hand liggende en effectieve maatregel.

Het werk wordt nu zoveel mogelijk afgemaakt op de delen van de locatie waar dat al wel kan. De bouwvakantie (en de periode eromheen) wordt benut voor die noodzakelijke periode van rust. Begin september worden de asfalteringswerkzaamheden hervat. Naar verwachting is het werk eind oktober 2018 voltooid.

14 / 32

Deze week weer een foto uit vervlogen tijden. Vrouwen in klederdracht zelfs. Weet u wie deze mensen zijn en waar de foto is gemaakt? We horen het graag! Stuur uw reactie in naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens bij ons binnen: Heuvel 7. De koffie staat klaar!

We zijn specifiek op zoek naar oude foto's uit de periode jaren '70, '80 en '90. Heeft u een leuke foto uit die tijd die een plekje in deze rubriek verdient? Kom de foto dan brengen zodat we hem kunnen inscannen of lever hem aan via de mail: redactie@demooirooikrant.nl. Alvast bedankt!

Oplossing week 26:

Op de foto staat de sportploeg en sportman van het jaar '94. Links vooraan Nederlands kampioen snowboarden.

Luc van Kruijsdijk

Dit is een foto van Rhode A1 tijdens het Sportgala. Trainer Han van de Warenburg staat er op met onder andere Hein van Acht, Jorg van den Eertwegh en Roel Kersten. Han kwam altijd de kleedkamer binnen met de woorden: "Hoi mannen, hoi!"

Susan van Gerwen en Jorg van den Eertwegh

Aiky is een mooie zwart-witte kater van 8 jaar oud. Waarschijnlijk heeft hij een groot deel van zijn leven op straat doorgebracht en dat is te merken. Hij vindt mensen (nog) niet zo leuk en kan wel eens grommen als je te dicht bij hem in de buurt komt. Hij wordt wel wat rustiger als je een tijdje in zijn verblijf bent en als je natvoer bij hebt, wordt hij toch ook nieuwsgierig naar dat lekkere geurtje. Hij vindt het wel spannend om het op te eten waar je bij bent, maar als je afstand houdt, gaat hij toch lekker smullen. Aiky zoekt een rustig huisje waar hij de tijd krijgt om uit zijn schulp te kruipen en waar hij lekker zichzelf kan zijn. Een rustig en sociaal kattenvriendje zal hij zeker op prijs stellen.
Kom jij hem halen? Dierenopvangcentrum Hokazo, Lange Goorstraat 6, 5406XE Uden.

16 / 32

17 / 32

Een speeddate met: Henk van Lieshout Tegelhandel

Wat is de meest effectieve manier om iemand te leren kennen? Precies, via een speeddate! Iedere maand vuren wij vragen af op een ondernemer die met zijn bedrijf is gevestigd op een bedrijventerrein in Rooi. Deze maand zitten wij aan tafel met Henk van Lieshout.

Omschrijf jezelf als ondernemer in drie woorden:
"Tja, wat betekent ondernemerschap op lange termijn. Je moet een drive hebben en niet teveel omkijken of kijken naar hoe anderen het doen. Je moet klanten correct behandelen, goed kunnen luisteren en een hart voor de zaak hebben."

Hoe ziet jouw ideale werkdag eruit?
"Ik ben begonnen met een bouwbedrijf en in die tijd kon ik mijn dag redelijk inplannen. Sinds ik ben gestart met de tegelhandel is dat helemaal anders. Het is iedere dag en zelfs ieder uur weer anders."

Waar ben je als ondernemer het meest trots op?
"Op datgene wat wij in 35 jaar ondernemerschap hebben gebouwd en opgebouwd als tegelhandel/bouwbedrijf."

Wat wilde je vroeger graag worden?
"Vroeger heb ik vaak in het tarief gewerkt, wat wil zeggen dat je per prestatie wordt beloond. Dan praat ik over veertig jaar geleden. Later heb ik nog in Duitsland en België gewerkt waarna ik in Nederland als voorman timmerman aan de slag ben gegaan en daarna als uitvoerder in de bouw. In 1978 ben ik mijn eigen klusbedrijf en tegelhandel begonnen en in 1990 ben ik van klusbedrijf naar officieel bouwbedrijf gepromoveerd. Ik heb eigenlijk altijd in dezelfde branche gewerkt."

Waar zie je jezelf over vijf jaar?
"Over vijf jaar, ik heb nog geen idee. Het kan zomaar zijn dat iemand de zaak overneemt, maar wie weet ben ik zelf nog steeds actief met tegelverkoop. Dan alleen wel in de sfeer van tegelgroothandel/pensionaris."

De vraag van Rogier Wegkamp: 'Is er onderling veel concurrentie met Van Erp Tegels en Outlet, die ook op het bedrijventerrein zit?
"Nee, concurrentie met mijn buurman heb ik nooit gevoeld of gehad. Op de manier zoals wij tegels kunnen inkopen en verkopen is er weinig concurrentie te vinden in Nederland. Wij zijn gespecialiseerd in vloertegels in grotere formaten en houtlook vloertegels, waarvan wij meer dan 200 verschillende in onze showroom hebben staan. Onze showroom is op afspraak geopend, ook 's avonds."

De volgende speeddate is met Jan Habraken Glas & Aluminiumwerken. Welke vraag zou jij hen willen stellen?
"Net als ik word ook hij een dagje ouder. Hoe lang wil jij de zaak nog voorzetten? Of in samenwerking met je kinderen of anders, vertel?"

Bijzondere bomen in Rooi

Sint-Oedenrode ligt in een boomrijke omgeving. Tussen al deze verschillende bomen bevinden zich bijzondere exemplaren. Dit kunnen zeldzame soorten zijn, bijzondere snoeivormen of bomen die op zichzelf heel opvallend zijn of karakteristiek voor deze omgeving. Als die bijzondere bomen meer dan 80 jaar oud zijn kunnen ze onder voorwaarden worden opgenomen in de landelijke lijst van monumentale bomen. Stichting Het Roois Landschap is bezig met een inventarisatie van bijzondere bomen in Rooi en wil u in deze serie kennis laten maken met enkele daarvan.

De Marilandicapopulier (Populus x canadensis 'Marilandica')
Marilandicapopulieren waren tot zo'n halve eeuw geleden de meest voorkomende populieren in de omgeving van Sint-Oedenrode. Het is geen wilde populierensoort maar een kloon, om precies te zijn een kruising tussen de inheemse Zwarte Populier en een Amerikaanse populierensoort. De vroegste van deze kruisingen zijn spontaan ontstaan in Frankrijk, nadat daar Amerikaanse populieren werden aangeplant. Rond 1750 werd de eerste van deze hybriden in productie gebracht onder de naam Populus x canadensis 'Serotina'. Mogelijk is de Marilandica aan het begin van de 19e eeuw in Nederland ontstaan als kruising tussen de Serotina en de Zwarte Populier. Helemaal zeker is dat niet, evenmin is duidelijk waarom deze is vernoemd naar de Amerikaanse staat Maryland. Hoe dan ook, in Nederland worden al deze kruisingen Canadapopulier of in het Brabants Kanidas genoemd. De Marilandica staat daarnaast ook nog bekend onder de naam Brabantse Staander. De oudste en dikste Marilandica van Nederland staat echter niet in Brabant maar aan de IJssel, bij het IJsselhotel in Deventer. Deze is mogelijk in 1822 geplant en heeft een omtrek van 6,58 meter bij een hoogte van 35 meter.
In de 19e eeuw kwam de Canadapopulier in onze omgeving als geroepen. Op de vochtige zandgronden bleek deze uitstekend te groeien, waarbij ook het voorpootrecht een belangrijke rol speelde. Op basis daarvan mochten grondeigenaren op de aanliggende gemeenschappelijke gronden of langs de wegen bomen telen die ze zelf mochten oogsten. De Canadapopulieren werden belangrijke vormers van het landschap in de Meierij en de klompen die ervan werden gemaakt leverden een grote bijdrage aan de werkgelegenheid.
Een Marilandica is herkenbaar aan de zwaar gegroefde schors, die zelfs wel aan die van een eik doet denken. Opvallend is dat de stam vaak scheef groeit met de windrichting. Op latere leeftijd ontstaat een zware tak die tegen de windrichting in groeit en zo de boom in evenwicht houdt. Als vrouwelijke kloon levert de boom in het voorjaar volop vruchtpluis, maar bij gebrek aan mannelijke bomen wordt geen zaad gevormd.
Na de Tweede Wereldoorlog werden Marilandicapopulieren langzaam vervangen door nieuwe populierenklonen die sneller groeien en dus jonger kunnen worden geoogst. Deze hebben vaak een gladde schors en groeien kaarsrecht. Voor verwerking tot klompen of lucifers bleken deze vaak minder geschikt, terwijl diverse van deze klonen al op jonge leeftijd grote problemen opleveren met spontane tak- en stambreuk.

De Marilandica aan de Hambrug
In Rooi is een klein aantal oude Marilandicapopulieren overgebleven. In het Dommeldal staan onder andere bij Olland enkele fraaie exemplaren. In een weiland bij de Watermolenstraat staat een Canadapopulier met een omvang van 5,40 meter. Dit is een werkelijk fors exemplaar met een hoogte van 35 meter. De dikste Marilandica zover ons bekend staat aan het Achterpad, bij het gebouw van de scouting. Deze is jammer genoeg flink teruggesnoeid nadat grote stukken van de top waren uitgebroken, maar de boom staat er nog redelijk vitaal bij. Mogelijk is deze geplant omstreeks 1870. In 2016 was de omvang gemeten op 1,30 meter zo'n 5,55 meter. De hoogte is na het terugsnoeien nog ongeveer 15 meter. De boom op de foto is een van de opvallendste Marilandica's in Rooi omdat deze vlak naast de Hambrug aan de Dommel staat .Met een hoogte van 30 meter en een omvang van 4,85 meter op 1,30 gemeten is dit monument wel niet de dikste of de oudste maar wel een imposante verschijning in het dorp.
Hopelijk kunnen we nog lang van deze bijzondere boom genieten. Ondertussen zijn de afgelopen jaren weer op kleine schaal Marilandicapopulieren aangeplant, onder andere het 'Marilandicapad' in het Ollandse Dommeldal en meer recent ook in de berm van de Bobbenagelseweg. Het is te hopen dat minimaal enkele van deze populieren de kans zullen krijgen om eens tot monumentale proporties uit te groeien.

Heeft u meer informatie over deze boom of wilt u meer weten over Stichting Het Roois Landschap? Mail rooislandschap@gmail.com Tekst en Foto: Henri van Weert, Stichting Het Roois Landschap.


Wat moet dat moet

De laatste tijd gaat het goed. Ik poets, flos en raag elke dag alsof het een lieve lust is. Mijn tandarts is meestal tevreden, behalve bij de laatste inspectie. Er zit iets bij een kies wat er niet hoort. Conclusie: een ontsteking aan de wortelpunt. Een wortelkanaalbehandeling is nodig als ik mijn kies wil behouden.

Vandaag is het zover. Met knikkende knieën en pijn in mijn buik loop ik de behandelkamer binnen. De tandarts geeft me een hand. Die van mij is slap en vochtig. Eenmaal in de gehate stoel beweegt de rugleuning langzaam naar beneden. Daar lig ik dan. Mijn verstand zegt: blijven liggen, maar eigenlijk wil ik uit de stoel springen en wegrennen. Ik lig zo ver achterover dat ik bijna op mijn hoofd sta. 'Ik ga een raamwerkje met een lapje over uw kies spannen,' verduidelijkt de arts. Het is zeegroen, zie ik vanuit een ooghoek. 'Als het goed is voelt u niets als ik begin te boren. Steek uw linkerhand op als het pijnlijk wordt,' zegt hij. Allerlei gereedschap hangt zwaar in mijn mondhoek, het groene flapje fladdert in mijn mond.
Dan begint het: eerst het geluid van grof krakend schuurpapier afgewisseld met het geluid van de propeller van een helikopter en een pas geoliede naaimachine. Tot nu toe vind ik het nog meevallen.
Terwijl ik me gelaten overgeef aan de behandeling, zie ik op het televisiescherm tegen het plafond een goeroe die mensen helpt met seksuele frustraties en soortgelijke hulpvragen. Beelden laten volwassen mannen en vrouwen zien die over een ballon aaien. Ik voel me niet goed worden en doe mijn ogen dicht.
Auwww! Een forse pijnscheut dendert door mijn kaak. Mijn hand schiet omhoog. 'Even proberen om de kies ernaast te verdoven,' mompelt de tandarts en prikt er nog een gaatje bij. Ik kan natuurlijk niets terugzeggen. Het enige wat ik kan is geforceerd slikken, kokhalzen of mijn verkrampte kaak bewegen op een moment dat de man even niet in mijn kies zit te peuteren.
Ik bedenk dat ik blij moet zijn niet in de middeleeuwen te zijn geboren, dan was de kies met een nijptang hardhandig getrokken en kon je op later leeftijd alleen nog eten nadat je je brood had gesopt. Ik open mijn ogen. Boven me vertelt de goeroe nog steeds zijn ding. Zonder mijn hoofd te bewegen kijk ik naar links, naar de gemaskerde assistente die onbewogen naar mijn mond zit te staren. Zou zij zo'n behandeling al eens gehad hebben? vraag ik me af. Voorzichtig veeg ik een traan weg die bijna in mijn hals drupt. Bang dat door een onverwachte beweging de boor iets raakt wat niet verdoofd is.
'De laatste loodjes. Nog even desinfecteren.' De arts sproeit een vreselijk vies goedje door mijn mond. Het lijkt alsof er een slok pure chloor in mijn keel brandt. 'Oh, ik denk dat er een gaatje in het flapje zit,' Verontschuldigt hij zich. Het kokhalzen houdt niet op. De assistente doet haar best om de vloeistof op te slurpen met het bekende zuigertje. Heftig gebarend kom ik paniekerig half overeind. 'Snel een nierbekkentje!' wijst de man. Ik gebaar dat het alweer gaat en zak terug in de stoel. De tranen lopen over mijn wangen, maar het is voorbij. Eindelijk! Wat een opluchting!

Willemien van de Ven        
Reageren? schrijvers@impesant.nl


Kerkberchten

Martinuskerk
Za 7/8
15.30u: Orgelconcert. 18.30 uur: Eucharistieviering met Het Goede Herder Koor. Intenties: Tonnie van 't Hof – van den Tillaart en Jan van 't Hof (mgd), Jan en Margaretha Bekkers – van Thienen, Nelly en Gerard van Enckevort – Bekkers, Netty Bekkers – van Aert, Jos van Genugten (mgd), Piet van Genugten (mgd), Piet Bekkers, Marie Bekkers – Timmermans, Nelly Bekkers – Nijssen, Manuel Peeters.
Zo 8/7 Veertiende Zondag door het Jaar 09.30u: Eucharistieviering met Het Martinus Koor. Intenties: Gijs de Laat (mgd), Hendrikus Kluijtmans, Wilhelmina Kluijtmans – van den Oever, Jos van Rijbroek – Vervoort (mgd), Overleden familieleden familie van Bree, Harrie Kuijpers (mgd), Toon van Erp (mgd), José Peters namens vrijwilligers Hoeve Strobol, John Harks, Carla van Kaathoven – Havinga, hun beide opa's en oma's en overleden familieleden, Gerard Boleij (mgd), Jo van de Wijdeven – van Berkel, Max Dons, Ger Dons – Knops, Carina van Engeland, Jan van Erp en ouders van Erp – Hermes.
Maandag, donderdag en vrijdag 09.00u: Eucharistieviering in de Dagkapel van de Goede Herderkerk.
Di 09.00u: Eucharistieviering in de Heilige Antonius van Padua kerk te Nijnsel.
Wo 19.00u: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant.In de schoolvakantie van 07 juli t/m 19 augustus is het parochiecentrum van de Martinuskerk op donderdag gesloten. Open op dinsdag en op vrijdag.E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

H. Martinus Olland
Za 7/7
, 17.30u. Eucharistieviering met kerkkoor.

Protestantse kerk (PKN):
Dienst in de Knoptorenkerk, St. Oedenrode:
Zo 8/7 om 10.00u: Drs. W. v.d. Wouw

Sint Antonius
Zo 8/7: eucharistieviering om 11.00 uur met Deo Favente. Om 9.30u doop van Teun Leijtens, en om 12.30 uur doop van Lieke ten Voorde. Intenties: Ria Sanders- Renders, Mien van Oorschot- Hanegraaf, Gerard Sijbers, Harrie Dekkers
Di 10/8 9.00u: Eucharistieviering.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Do 5/7
18.15u: Rozenhoedje, 18.30u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zo 9/7 09.30u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Truus van den Tillaart, Gerard Lenting, Adèle Schneiders-Commandeur, voor een 60 jarig huwelijk.

Sint Petrus' Banden, Son
De vieringen vinden plaats in de Sint Genoveva-kerk in Breugel.
Za 7/7 geen Eucharistieviering
Zo 8/7 09.30u: Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor Breugel, 11.00u: Eucharistieviering. Intentie: Frits en Doortje Maas de Bijl, Cilia Hoonhout v Schöll, Wim Sanders, Leo Achterbergh, Jan van Rijsingen.

Eerste orgelconcert van seizoen

Foto:

Op zaterdag 7 juli vindt het eerste concert plaats in de reeks van zomerconcerten op het monumentale Smitsorgel in de H. Martinuskerk aan het Kerkplein (centrum) Sint-Oedenrode.

Traditioneel zijn deze concerten elke zaterdagmiddag in de maanden juli en augustus. Niels de Klerk (1997) uit Werkendam verzorgt als jonge enthousiaste organist dit concert. Vanaf zijn 8ste jaar speelt hij al orgel. Thans studeert hij bij Ruud Huijbregts aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. Met succes nam hij deel aan verschillende concoursen. In 2012 en 2015 was hij winnaar van het Feike Asma Concours in Ede. Hij is momenteel organist in vijf kerken in de omgeving van Werkendam. Naast de studie aan het conservatorium volgt hij ook de studie Economie en Bedrijfseconomie aan de Tilburg University. Uitgevoerd worden werken van o.a. J.S. Bach, P. Hindemith, R. Vaughan Williams, F. Mendelssohn-Bartholdy en J. Rheinberger. Ook een improvisatie op het thema van de Beatles is wellicht te horen. Bezoek ook de website www.smitsorgel.nl voor een uitgebreidere toelichting op het programma. Het concert begint om 15.30 uur en duurt ± 1 uur. De toegang is gratis. Van harte uitgenodigd.

Kaarsje aansteken via de website

Heeft u wel eens een kaarsje aangestoken in een kerk of kapelletje? Het wordt veelvuldig gedaan, ook in Sint-Oedenrode. Het wordt gedaan om een gestorvene te herdenken, om steun te vragen voor je zelf of voor een ander, of gewoon om een stukje hoop te creëren. Voortaan hoef je voor het aansteken van de kaars niet meer naar de kerk. Het kan ook online.

De website van de Heilige Odaparochie – de parochie van Son en Breugel en Sint-Oedenrode – voorziet sinds een week van deze service. Degene die wil kan op de website een kaarsje aansteken bij een van de kapelletjes die de parochie rijk is. Bij dat kaarsje kan een intentie geformuleerd worden. Dat kan onder vermelding van een naam, maar ook anoniem. Deze mogelijkheid van kaarsjes aansteken is te vinden op de homepage van de website, in de rechter kolom. Het kaarsje met de intentie blijft een week staan. In die tijd wordt voor de aan de kaarsjes gekoppelde intenties gebeden in de eucharistievieringen van de parochie.

Mooi in de natuur

Foto: Raymond van de Sande

Weer hebben we enkele mooie natuurfoto's binnengekregen en dus willen we die met jullie delen! Stuur ook uw natuurfoto in via redactie@demooirooikrant.nl of via de MooiRooi-hotline: 06-89970555

Foto: Lisette van Helden
Foto: Raymond van de Sande
Foto: Thea Willems
22 / 32

bankscène

het is onjuist
dacht ik zomaar
dat jij
je verveelde
in het samenzijn
dat we nochtans deelden

niet dat we
veel woorden scoorden
of dat de bewegende beelden
uit de kast der verstrooiing
ons op de bank
afleidend doorboorden

we zaten gewoon
te voelen zonder
te raken
kijkend naar wat
zwijgend werd gezegd

wel had alles met
ons te maken
we waren sprakeloos
aan elkaar gehecht

DCIM\100MEDIA\DJI_0118.JPG Foto: Henri van Hoorn

De nieuwe appartementen aan de Mater Lemmensstraat worden al bewoond. Het eindresultaat is erg mooi. Luchtfoto: Henri van Hoorn.

Foto: Lisette van Helden

Deze specht komt even buiten kijken... Foto: Lisette van Helden. Stuur je natuurfoto in naar redactie@demooirooikrant.nl

Ik leg de lat lekker hoog, dan kruip ik er makkelijker onderdoor.

Es de henne schuile dan duurt de regen nie lang.

Foto van de Maand: Hanka van de Ven

Foto: Photographer: Hans Vervloed

Einde juni vond de laatste clubavond plaats van FotoclubRooi voor de zomervakantie. De eerstkomende clubavond is pas weer begin september. Intussen loopt de buitenexpositie bij de Helden van Kien gewoon door. Pas eind augustus of begin september, de exacte datum ligt nog niet vast, wordt die afgebroken. In het weekend van 13 en 14 oktober exposeert onze club weer in het kader van het Fotofestijn.

Door: Hans Vervloed

Op de laatste clubavond van dit seizoen verraste Hanka van de Ven de clubleden met bijgaande foto. Degenen die haar werk kennen, weten dat zij haar onderwerpen altijd dicht bij huis zoekt. Dat is niet haar zwakte, maar juist haar kracht.

Foto: Thea Willems Foto: Thea Willems

Voor de foto heeft zij in een glazen bak (vaak een accubak genoemd) zeepsop aangemaakt en er vervolgens een bloem in gelegd. Op het moment dat de bloem ver genoeg in de bak was gezonken heeft ze die door de glazen wand van de bak gefotografeerd. Door de lichtbreking in het glas en het water is de bloem niet helemaal scherp en krijgt die een soft-focus effect. Intussen komen de kleuren van de bloem subtiel terug in een groot aantal zeepbellen. De zeepbellen zelf lijken naar boven te vervagen tot een soort wolkendek. Een plaatje dat niet gauw verveelt en dat menigeen wel een paar jaar "boven de bank" wil hangen. Hanka bewijst hiermee weer dat je geen verre reizen hoeft te maken om een mooie foto te maken.

Tip. Het is weer vakantietijd en voor velen is dat de tijd waarop de camera weer eens uit de kast en de tas komt. Natuurlijk legt iedereen die foto's maakt de mooie herinneringen aan de vakantie vast. Maar als je een plaatje wilt schieten dat ook voor anderen de moeite van het bekijken waard is moet je vooral goed bepalen wat je vastlegt. Al is de foto duizenden kilometers ver van huis genomen, dan nog is die niet altijd voor een willekeurige toeschouwer een interessante foto. Wil je met iets aparts thuiskomen, maak dan, als het kan, van één onderwerp meerdere foto's vanuit verschillende hoeken {ga eens flink door de knieën!) of bij verschillend licht. Kies later thuis de beste uit en laat er een vergroting van maken. Ik wens iedereen een goede vakantie toe en veel fotoplezier!

Weer over het weer

Het weer is één van de meest besproken onderwerpen in ons land. Een goede reden om eens terug te kijken op het weer van de afgelopen maand. Viel er meer of juist minder regen dan normaal? Was het te warm of veel te koud. Hadden we reden om te klagen of kregen we gewoon dat wat we verdienden?

In de reeks warmer dan normaal speelde ook de vorige maand weer een hoofdrol. Regen viel er nauwelijks en de zon maakte een paar overuren.

Extreem warm
De afgelopen maand was met een gemiddelde middagtemperatuur van 23,4°C ruim twee graden warmer dan normaal. Tropische dagen met een temperatuur van meer dan dertig graden hadden we niet. Op zaterdag 30 juni wees de thermometer 29,4°C aan en daarmee hadden we de warmste dag van de maand te pakken. Ook de nachten waren ongeveer twee graden warmer dan normaal. Waar we in de loop van de jaren rekening mogen houden met een minimumtemperatuur van 10,3°C was het vorige maand in de nachten gemiddeld niet kouder dan 12,2°C. De koudste nacht hadden we op 23 juni, toen koelde het in de ochtend af tot 7,7°C. De gemiddelde etmaaltemperatuur van 18,0°C was net als de andere gemiddelden ook twee graden hoger de normale waarde van 16,0°C.

Droger dan normaal
Met maar 48 millimeter regen was mei 2018 al een droge maand. Dat het nog droger kan bleek in juni, toen viel er maar 22,5 milimeter neerslag in onze regio. Vrijdag 8 juni was de dag met de meeste regen, toen tapten we 9,3 mm af. Er waren in totaal 23 droge dagen in de afgelopen maand.

De zon maakte overuren
Met 210 uur en 54 minuten zon, leefden we iets boven onze stand. Gemiddeld hebben we recht op 182 uur zonneschijn. Op 29 juni scheen de zon het meest, die dag konden we maar liefst vijftien uur en drie minuten van de zon genieten. In totaal kende juni negen sombere dagen, dat zijn dagen dat de zon minder dan 20% van de daglengte te zien is. De eerste dag van de maand spande de kroon, toen zagen we de zon helemaal niet.

Kort samengevat, was juni 2018 een zonnige maand. Wat de temperatuur aangaat was de maand op alle fronten te warm en regen viel er nauwelijks.

IJslandse kunstenaars in Meierijstad

Onder internationale kenners genieten IJslandse schrijvers, muzikanten, schilders en beeldhouwers grote faam – al zal die vaak het Europese publiek niet bereiken. Maar vanaf 7 juli hoeft u niet naar het afgelegen eiland om hun kunst te ontdekken - hedendaagse beeldende kunst uit IJsland is dan gewoon in de Keg Expo in Schijndel te zien. Samen met twee gastcuratoren, kunstenaarsechtpaar Mariëlle van den Bergh en Mels Dees, organiseert de KEG een speciale tentoonstelling: Frá Íslándi (Uit IJsland).

Er wordt nog volop gewerkt aan deze bijzondere expositie; de catalogus ligt bij de drukker, het werk is al onderweg uit het verre IJsland en via het internet houden de curatoren voortdurend contact met hun vakgenoten daar.
Mariëlle van den Bergh bezocht na haar opleiding in Tilburg gedurende twee jaar de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Daar ontmoette ze talloze kunstenaars, waaronder een groep opvallende IJslanders. Toen ze dan ook in het voorjaar van 2017 samen met haar man en collega-kunstenaar Mels Dees, als artists in residence naar Reykjavik zou gaan, zocht ze hun documentatie weer op.
Met behulp van oude publicaties van de studenten van de Jan van Eyck, via Google en dankzij allerlei online vertaalprogramma's wist ze haar medestudenten van vroeger te achterhalen. Helaas waren drie van hen al overleden.

In Reykjavik ontmoette ze onder andere ook weer Svanborg Matthiasdóttir, die in schilderijen in haar zelf ontworpen huis nog steeds van haar liefde voor paarden getuigde. Mels zocht zijn oude kompaan van het Europees Keramisch Werkcentrum weer op, Helgi Fridjonsson, die net een nieuw atelier had betrokken. Daarnaast maakten Mariëlle en Mels vanzelfsprekend ook nieuwe vrienden. Er vormde zich een voortdurend groter wordende kring van jonge en oudere IJslandse kunstenaars die een band met Nederland hadden - waarop het idee ontstond om de IJslandse kunstenaars in Nederland uit te nodigen voor een tentoonstelling.

Toen de KEG Mariëlle en Mels vroeg om samen deze tentoonstelling te organiseren, werd het al heel snel duidelijk : De IJslanders komen naar Schijndel. Onder hen bevinden zich kunstenaars die aan de Biënnale van Venetië en de Documenta in Kassel hebben deelgenomen. Maar ook relatief jonge, gretig experimenterende collega's maken deel uit van de selectie. Veel van hen reizen de hele wereld af, anderen concentreren zich op de geïsoleerde gemeenschap die IJsland nu eenmaal is. Enkelen zullen op de opening van zaterdag 7 juli performances geven.

Vanaf 7 juli tot en met augustus zal deze bijzondere tentoonstelling te zien zijn in de Keg Expo in het cc. 't Spectrum in Schijndel. www.kegschijndel.nl

98% geslaagd en negen keer cum laude

Maar liefst 98% van de eindexamenkandidaten van het Fioretti College in Veghel is geslaagd. Dat zijn 351 van de 360 examenkandidaten basisberoeps, kaderberoeps en mavo. De school voor mavo, vmbo en praktijkonderwijs in Veghel komt al jaren ruim boven de landelijke norm uit.

Locatiedirecteur Clemens Geenen is trots op het resultaat. "We scoren al jaren goed op het eindexamen, maar met 98% mogen we ons tot één van de beste scholen in Nederland rekenen. De laatste jaren lag het resultaat rond de 96 à 97%, maar we moeten het toch ieder jaar maar weer zien waar te maken. Ik feliciteer onze leerlingen, hun ouders/verzorgers én onze collega's met dit geweldige resultaat!"

Clemens Geenen geeft ook aan dat van de 166 mavo-leerlingen er 133 geslaagd zijn met 7 vakken en allemaal met wiskunde in hun pakket. "Het Fioretti College legt de lat hoog bij de mavo-leerlingen en zij laten zien dat ze het ook kunnen! Enkele leerlingen zijn zelfs geslaagd voor 8 vakken of hebben scheikunde op havo 3-niveau gedaan." Dit jaar hebben de basisberoeps- en kaderberoepsleerlingen voor het eerst examen gedaan voor de nieuwe profiel- en keuzevakken. Clemens Geenen: "De vernieuwing binnen het vmbo is goed geïmplementeerd, gezien de resultaten. Ik meld ook graag dat we de laatste vijf jaren geen enkele kandidaat vooraf teruggetrokken hebben. Iedere leerling gaat dus op examen!"

Praktijkonderwijs (PrO)
Op het Praktijkonderwijs gaan 41 vijfde- en zesdejaars leerlingen de school verlaten. "Voor ongeveer de helft van de leerlingen hebben onze PrO-docenten passend werk gevonden", aldus de locatiedirecteur. "De andere helft van de PrO-leerlingen gaat verder op het MBO. Van deze schoolverlaters hebben er 15 dit schooljaar hun Entree-diploma behaald op het Fioretti College en dat is een primeur. Daarnaast hebben 31 leerlingen uit het vijfde jaar ervoor gekozen om een zesde jaar op het Fioretti College doen."

Gezamenlijke dienstverlening sociaal werk in Meierijstad

Op 6 juli ondertekenen ONS welzijn, Welzijn de Meierij, Lumens, MEE regio 's-Hertogenbosch en Juvans in 't Spectrum in Schijndel een samenwerkingsovereenkomst waarin zij hun samenwerking in Meierijstad opnieuw voor anderhalf jaar vastleggen. Met de samenwerking willen zij ervoor zorgen dat alle inwoners van Meierijstad zo zelfstandig mogelijk hun leven kunnen leiden in hun eigen omgeving.

Dit wordt mogelijk gemaakt door het bieden van basishulp en basisvoorzieningen afgestemd op de behoefte van inwoners. Het heeft tot gevolg dat specialistische hulp niet of korter nodig is. Bij het vormgeven van de hulp en voorzieningen wordt kern- en wijkgericht gewerkt. Dat betekent dat de dienstverlening in de kernen zo goed mogelijk is afgestemd op de specifieke krachten, kwaliteiten en vraagstukken in de verschillende kernen en wijken.
Voor de inwoners betekent dit concreet dat voor hen duidelijk is welke mogelijkheden er in hun buurt zijn op het gebied van maatschappelijke hulp en ondersteuning. Hierbij is het voorkomen van problemen een belangrijk onderdeel van de gezamenlijke aanpak. Inwoners worden aangemoedigd om zelf en met het eigen netwerk problemen op te lossen. Daarin worden zij indien nodig ondersteund door de organisaties.
De samenwerkingspartners stimuleren het bundelen van de krachten en kwaliteiten van inwoners, verenigingen en professionals in alle domeinen. Samen met inwoners, wijk- en dorpsraden, professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties kijken zij wat de lokale vraagstukken zijn. Hierbij werken zij vanuit positiviteit met een toekomstgerichte aanpak. Enkele voorbeelden van de samenwerking zijn: De Beursvloer Meierijstad breed, Buurtbemiddeling Meierijstad, diverse samenwerkingsprojecten met het jongerenwerk zoals jonge mantelzorgers en gezamenlijke voorlichting voor ouders en de ontwikkeling van project Werkplaats financiën. Innovaties worden samen met inwoners gerealiseerd, waardoor diensten en processen verbeteren. En daar profiteert heel Meierijstad van.

Laatste spoorplaat gelegd

Vorige week donderdag is de laatste spoorplaat gelegd in de Hoofdstraat in Schijndel, tegenover de Glazen Boerderij. Wethouder van Rooijen maakte het bed van cement om de laatste spoorplaat vast te leggen in de straat. Daarmee is de herinrichting van Hoofdstraat in Schijndel formeel afgerond.

De spoorplaten vertellen allemaal iets over de culturele historie van Schijndel. Er zijn nu 34 spoorplaten in het centrum te vinden, die verwijzen naar de oude tramlijn die door Schijndel heeft gelopen. Deze laatste spoorplaat staat in het teken van het samengaan van Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode in Meierijstad. Op deze plaat is het nieuwe gemeentewapen van Meierijstad gegraveerd. Het nieuwe gemeentewapen is daarmee voor het eerst in de openbare ruimte te zien.

Tijdens de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van de Heemkunde kring Schijndel, city management Schijndel, MTD landschapsarchitecten, gemeente Meierijstad en medewerkers van Doorn Infra aanwezig.

Verkenning Pastoor van Haarenstraat

Op verzoek van de gemeenteraad Meierijstad zijn de knelpunten van de Pastoor van Haarenstraat in Mariaheide verkend. Een werkgroep van Dorpsraad Mariaheide, bewoners en ondernemers heeft samen met de gemeente de grootste uitdaging benoemd: fietsers fietsen niet langer op het voetpad. Het voorstel is nu een nadere uitwerking te maken van de weg met fietsstroken, andere materialen voor de (half)verhardring van voetpad en rijbaan en hagen in de berm.

Verleiden tot ander gedrag
Knelpunten die inwoners ervaren zijn: fietsers op het voetpad; automobilisten die zich niet houden aan de maximum snelheid en de hoeveelheid (vracht)auto's in de straat. Die laatste twee blijken lastig aan te pakken met infrastructurele maatregelen, omdat maatregelen die daarvoor nodig zijn botsen met andere uitgangspunten en belangen.
De werkgroep heeft veel ideeën geopperd om fietsers van het voetpad te weren of beter, te verleiden tot een andere route. Dat zou volgens hen bereikt kunnen worden door een verbetering van het comfort voor fietsers op de weg en verslechtering van comfort voor fietsers op het voetpad. Bijvoorbeeld door de toepassing van andere (half-)verharding en de aanleg van fietsstroken. Het voorstel is om deze maatregelen te ondersteunen met een campagne.

Sem van Bommel covermodel van De Blauwe Kei Junior

v.l.n.r.: Bas van Turnhout, Ties van Dooren en Harry Vermeulen.

Het nieuwe covermodel van De Blauwe Kei Junior is bekend. Uit de drie genomineerde kinderen, die in de afgelopen weken werden voorgesteld in de Stadskrant en DeMooiRooiKrant, koos de jury voor de zevenjarige Sem van Bommel uit Veghel. Hij komt op de cover van De Blauwe Kei Juniorfolder 2018-2019, die na de vakantieperiode verschijnt.

Theater De Blauwe Kei ontving dit jaar een recordaantal aan mooie, grappige en lieve reacties op de oproep voor een nieuw covermodel. Uit alle inzendingen werden drie kinderen genomineerd. Dit waren, naast Sem van Bommel, Anne Mettler en Veerle van den Broek.

Afgelopen week koos een jury, bestaande uit Ties van Dooren (Stadskrant), Bas van Turnhout (MooiRooi), Harry Vermeulen (Theater De Blauwe Kei) en Sita Vermeulen (theateractrice), de uiteindelijke winnaar. De keuze viel op Sem. Sita, die op afstand jureerde, zei het volgende over Sem: "Je kunt zien dat hij ervan houdt om in het middelpunt te staan; hij straalt! Hij zingt, danst en acteert, zelfs al in het theater. Voor mij is Sem een écht covermodel".

Sem wint, naast een professionele fotoshoot, vrijkaartjes voor een kindervoorstelling, een feestelijke overhandiging van het eerste exemplaar van De Blauwe Kei Juniorfolder op zijn basisschool én hij komt natuurlijk op de voorpagina van De Blauwe Kei Juniorfolder 2018-2019 te staan.


Overgangsregeling gasaansluitingen

Op 1 juli a.s. vervalt de aansluitverplichting voor aardgas. Dat betekent dat alle vergunningsaanvragen vanaf 1 juli aardgasvrij moeten zijn. Omdat deze wet op zeer korte termijn is ingevoerd, is er door de regering een overgangsperiode ingesteld tot 1 januari 2019. In die periode kunnen gemeenten uitzonderingen maken.

"Het rijk heeft het gas erop gezet om van het gas te komen", aldus wethouder Harry van Rooijen. "Een ontwikkeling die past in onze duurzaamheidsambities om in 2050 energieneutraal te zijn. Maar het tempo waarmee de wetswijziging wordt ingevoerd is erg hoog. We begrijpen dat deze snelheid vooral voor niet-professionele bouwers als een onaangename verrassing kan komen. Daarom is de gemeente Meierijstad bereid om tijdens de overgangsperiode in bepaalde gevallen uitzonderingen te maken." Uitgangspunt is dat alle vergunningsaanvragen vanaf 1 juli aardgasvrij dienen te zijn. In de overgangsperiode staat de gemeente uitsluitend aardgasaansluitingen toe als de initiatiefnemer daartoe een schriftelijk verzoek indient. Het verzoek moet dus onderbouwd zijn. Steekhoudende argument kan bijvoorbeeld zijn dat alsnog gasloos bouwen grote vertraging geeft. Als dat het geval is wordt het verzoek behandeld en getoetst aan een vastgesteld afwegingskader. Alle initiatiefnemers die bij de gemeente bekend zijn, hebben inmiddels een brief ontvangen met een uitleg over de aanpassingen van de Gaswet en de overgangsregeling in Meierijstad. Daarin raadt de gemeente een vergunningsaanvraag met een aardgasaansluiting nadrukkelijk af. De brief heeft als doel initiatiefnemers zo goed mogelijk voor te lichten, zodat ze op basis van die informatie een goede afweging kunnen maken. En zich realiseren welk risico ze nemen t.a.v. bijvoorbeeld legeskosten of investeringen in een gasaansluiting voor een woning die op termijn alsnog aardgasvrij moet worden. Tegelijk werkt de gemeente aan een pakket van stimuleringsmaatregelen die burgers helpen om energieneutraal te bouwen. Eind 2018 is dat beschikbaar.

Toekomstbestendig Erp met Omnipark

Stuurgroep Omnipark De Brug, gemeente Meierijstad en waterschap Aa en Maas hebben hun krachten gebundeld om een multifunctioneel park in Erp mogelijk te maken. De samenwerkende partijen gaan nu eerst een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren om te kijken of het beoogde Omnipark gerealiseerd kan worden. Deze verkenningsfase wordt halverwege 2019 afgesloten en dan besluiten de betrokken partijen over een 'go' of 'no go'. Bij een 'go' kan de uitvoering eind 2020 van start gaan.

De samenwerkende partijen willen een toekomstbestendige ontmoetingsplek met voorzieningen voor de hele gemeenschap in Erp en omgeving. Het doel is dat het park een brug slaat tussen de verschillende verenigingen gericht op sport, maatschappelijke activiteiten, cultuur en recreatie, onderwijs, zorg en ontmoeten. Wethouder Coby van der Pas: "Meierijstad zijn we samen. Dit burgerinitiatief zorgt voor een accommodatie die voor iedereen toegankelijk is en draagt zo bij aan de leefbaarheid van onze gemeente waar alle mensen mee kunnen doen. Wij omarmen dit prachtige initiatief dan ook van harte. Het is een uniek concept voor Meierijstad en kan wellicht ook voor andere gemeenten als inspiratie dienen.

Stuur uw vakantiefoto in en win!

Vakantie thuis betekent ook grasmaaien! Foto: Ans van Kempen Foto: Ans van Kempen

De eerste vakantiefoto's zijn al binnen! Stuur ook uw grappige, leuke en/of originele vakantiefoto in en win een goed gevuld zomerpakket vol leuke prijzen!!!

Mail uw foto naar: redactie@demooirooikrant.nl

Deze foto is gemaakt tijdens een van onze wandelingen in Praia da Luz in Portugal. De rots die beneden ziet heet 'Rocha Negra'. Foto: Riky Foolen
Corsica is prachtig. Ruige natuur, witte stranden, blauwe zee en heel veel zon. Eigenlijk niet in één foto te vatten. Foto: Jeroen van de Sande Foto: Jeroen van de Sande
Foto: Moniek Vijfvinkel

Een praatje tegen zomereenzaamheid

Voor mensen die eenzaam zijn, kan de zomer net zo voelen als de feestdagen. Iedereen is met vakantie of doet iets anders leuks. Wekelijkse activiteiten stoppen. Hierdoor neemt het gevoel van eenzaamheid toe. Een praatje kan dan enorm helpen. Vrijwilligers van Sensoor, de landelijke luisterlijn bieden een luisterend oor aan mensen met zorgen, verdriet en problemen. Via chat, telefoon en e-mail. Vrijdag 14 september 2018 start er een training in Eindhoven om nieuwe vrijwilligers op te leiden.

De landelijke luisterlijn wordt vaker gebeld dan ooit. Afgelopen mei beantwoordde Sensoor bijvoorbeeld 1.800 telefoontjes méér dan in diezelfde maand vorig jaar. Het aantal vrijwilligers is te laag om de groei te kunnen opvangen. Ook deze zomer verwachten we veel telefoontjes, want hoewel je het misschien niet zou verwachten, ligt juist in de zomer eenzaamheid op de loer. Onderzoekers aan de Universiteit van Utrecht zochten dit uit. Wat bleek? Wanneer je weinig zelfvertrouwen hebt of je eenzaam voelt, vergroot mooi zomerweer het gevoelsmatige contrast met al die vrolijke mensen die je ineens overal voorbij ziet komen. Verder zijn familieleden in deze periode vaak op vakantie en het verenigingsleven ligt stil. Zelfs op TV houden de series op. Wil jij helpen deze mensen gehoor te geven, dan biedt Sensoor je graag een training aan bij jou in de buurt om je op te leiden als vrijwilliger.

Écht iets betekenen
"Ik heb juist voor dit vrijwilligerswerk gekozen omdat ik in een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek, iemand met een luisterend oor kan helpen. Door echte aandacht te geven en de juiste vragen te stellen, kan ik mensen op hun gemak stellen. Dan komen ze de dag net even wat beter door. Daarnaast is het heerlijk iets voor een ander te kunnen betekenen", aldus Gerben, een van de vrijwilligers van Sensoor. Een andere vrijwilliger vult aan: '' We bieden geen hulp, maar door alleen al te luisteren, kun je het verschil maken."

Extra trainers
Er worden extra trainers ingezet om trainingen te geven en de groei van het aantal vrijwilligers op te vangen. Als vrijwilligers zich aanmelden, vindt er een intakegesprek plaats en wordt gekeken waar ruimte is om de training te volgen. Nieuw is de e-learning die gevolgd kan worden naast de praktijktraining. De training wordt door vrijwilligers als heel leerzaam ervaren. Gerben: "Ik dacht altijd dat ik goed kon luisteren en goede vragen wist te stellen, maar in de training leerde ik pas écht wat aandacht geven is. Ook privé en in mijn werk pluk ik daar nu de vruchten van".

Over Sensoor, de landelijke luisterlijn
Sensoor is al 60 jaar de grootste organisatie in Nederland die anonieme hulp op afstand biedt. Vanuit 26 locaties, waaronder in Eindhoven, voeren zo'n 1.200 vrijwilligers dag en nacht ruim 285.000 anonieme gesprekken per jaar, via telefoon, chat en e-mail. Deze vrijwilligers worden opgeleid en begeleid door beroepskrachten. Geïnteresseerden in het vrijwilligerswerk kunnen zich melden via www.sensoor.nl. De luisterlijn wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Steunpunt Vrijwilligerswerk zoekt vrijwilligers

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Ook deze keer hebben we enkele interessante vacatures van de vacaturebank voor u uitgelicht.

Vrijwilliger voor ondersteuning bij het tuinonderhoud van een basisschool
Basisschool Sint Antonius van Padua in Nijnsel is op zoek naar een vrijwilliger met groene vingers, die het leuk vindt om ondersteuning te bieden bij het tuinonderhoud van de school. Werktijden zijn in overleg. Bent u die vrijwilliger met groene vingers die graag de handen uit de mouwen steekt? Dan is deze vacature iets voor u (vacaturenummer 19316)

Penningmeester wijkraad kck (Kienehoef, Cathelijne en Kinderbos)
Het bestuur van wijkraad KCK is op zoek naar een penningmeester. Het bestuur bestaat uit een aantal bevlogen vrijwilligers die zich inzetten voor de leefbaarheid en de eigenheid van deze wijk. De wijkraad KCK komt op voor de belangen van de wijk en is tevens aanspreekpunt/klankbord voor de gemeente. Heeft u gevoel voor cijfers en financiën en woont u in één van deze wijken, dan is deze functie misschien wel iets voor u (vacaturenummer 15148)
Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij; u kunt bellen (073 – 5441400) of mailen (vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl). Bezoek ook de website voor alle andere vacatures en activiteiten (www.welzijndemeierij.nl).

Nieuwe programma Eropuit-bus

Het programma van de Eropuit-bus Sint-Oedenrode voor juli t/m december 2018 is klaar.

Ze willen u dit leuke en diverse programma niet onthouden en delen graag vast wat uitstapjes. Zo gaan ze maandag 16 juli naar Kasteel Heeswijk en Looz Corswaremhoeve, woensdag 22 augustus naar Camping het Goeie Leven, zondag 7 oktober naar het Edah Museum en maandag 22 oktober bezoeken ze het Paleis van Justitie in Den Bosch. Wilt u weten wat er nog meer op het programma staat? Het programmaboekje is te vinden op de website (www.welzijndemeierij.nl) als bij het kantoor in Odendael. U kunt hen ook bereiken op 073-544 1400 voor meer vragen of het toezenden van het programmaboekje. De Eropuit-bus Sint-Oedenrode is een samenwerking van Brabantzorg Odendael en Welzijn De Meierij.

Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker

Op dinsdag 17 juli vindt in Bernhoven weer een lotgenotenbijeenkomst plaats voor mensen met prostaatkanker. Dit doet het ziekenhuis in samenwerking met Prostaatkankerstichting.nl.

Thema van deze bijeenkomst is: Hoe leef je met de gevolgen van de behandeling, zoals incontinentie? Hierover praten lotgenoten met elkaar. Ervaringsdeskundigen van Prostaatkankerstichting.nl zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Prostaatkankerstichting.nl is een patiëntenorganisatie door en voor mannen met prostaatkanker. De organisatie informeert en steunt mannen (en hun naasten) die worden geconfronteerd met de diagnose prostaatkanker. De bijeenkomst begint om 10.00 uur, wij heten u dan graag welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Het doet zo zeer

In het maandelijkse Alzheimercafé in Veghel is op dinsdag 17 juli om 19.30 uur de film "Het doet zo zeer" te zien.

Bij mevrouw Been, de moeder van schrijfster Heleen van Royen wordt beginnende dementie geconstateerd. Op zeker moment neemt Heleen de beslissing om voor haar moeder een mantelzorgwoning in haar achtertuin te plaatsen. Ruim een jaar lang registreert zij met een camera het leven van haar moeder in alledaagse situaties en in de tocht langs artsen, zorginstellingen en klinieken. Zo ontstond een zeer intiem portret van moeder en dochter, dat het verloop van de ziekte en de missie van de dochter om het leven van haar moeder beter te maken integer in beeld brengt.

Moeilijke beslissingen over verhuizen, euthanasie en kostbare momenten van samenzijn en humor wisselen elkaar af. Na afloop van de film is er voor de bezoekers gelegenheid om met elkaar en met de aanwezige professionals na te praten. Het Alzheimercafé in het Pieter BrueghelHuis, Middegaal 25 in Veghel is gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Wat er vóór de schermen van de krant gebeurt leest iedereen. Wat er áchter diezelfde schermen gebeurt weten alleen ingewijden. Terwijl dat eigenlijk best vaak dingen zijn, die meer lezers interesseren of zouden moeten weten, bedachten wij ons als redactie. Natuurlijk gaan we niet helemaal met de billen bloot, maar er blijft genoeg over dat we met onze lezers willen delen.

Afwegingen
Afwegingen, wie maakt ze niet? Dagelijks? Om te beginnen met welk been je uit bed stapt? Of doe je dat op de 'automatische piloot'? De meeste afwegingen die we als redactie maken kun je wel raden, daar gaan we onze lezers niet mee vervelen. Maar er zijn ook best veel afwegingen waar je misschien niet bij stilstaat. Een krant is niet van elastiek, of hij nou van papier is of digitaal. Bij een groot aanbod van kopij moeten we bijvoorbeeld soms van 36 naar 40 pagina's. Die moeten dan wél vol!
Wat moét deze week mee, bijvoorbeeld een nieuwsbericht? Een advertentie? De laatste gelegenheid voor een aankondiging? Een andere toegezegde plaatsing? Welk onderwerp trekt veel lezers, en wat niet? Allemaal afwegingen voordat de krant naar de krantenopmaak gaat. Die weet daar wel een mouw aan te passen en de rest wordt doorgeschoven naar een volgende editie.
Wáár gaan we komende week een kijkje plus eventueel foto's nemen? Verwachten we voorpaginanieuws? Hoe lang mag dat artikel worden? Moeten we een halve pagina gereserveerd houden? Wie van onze redacteuren is geknipt voor die klus of – heel simpel – beschikbaar? Tot zover de wekelijkse routine. Maar daar komt nog van alles tussendoor.

Zo krijgen we regelmatig inzendingen voor de rubriek Lezerspodium. Welke inzendingen plaatsen we, en welke niet? We zijn niet flauw met de inhoud daarvan maar om het te plaatsen moet het in onze ogen wel iets toevoegen, of mensen aan het denken zetten. Een klacht over bijvoorbeeld de gemeente of een instantie zullen we niet zomaar plaatsen. Daar zal minstens een verhaal in moeten zitten dat verder gaat dan dat van één boze klant. Nóg voorzichtiger zijn we met inzenders, die via onze krant willen communiceren met een ander persoon.

Met de politiek is het vooral tegen verkiezingstijd druk met het maken van afwegingen. Als fractie A ons bestookt met veel als persbericht vermomde verkiezingspropaganda maken wij daar een selectie uit. Als ze ons ook buiten verkiezingstijd goed op de hoogte houden, is dat een pré. Worden bij het persbericht halve of hele onwaarheden verkondigd, plaatsen we ze met een naschrift redactie. Dat laatste is bij de gemeenteraadsverkiezingen voor Meierijstad ook daadwerkelijk gebeurd. Indien nodig, korten wij persberichten in en doen andere tekstuele aanpassingen, zolang dat geen afbreuk doet aan de inhoudelijke boodschap. Als fractie B spreekt van een succes, vragen wij naar de feiten waarop dat is gebaseerd. Als die ontbreken of niet overtuigen, maken wij van dat 'feit' een mening. Zo komen we er altijd wel uit.

Wil je reageren of uitleg over een ander onderwerp dat vanachter de schermen speelt? Stuur dan een mail naar redactie@demooirooikrant.nl


Beachvolleyballers trotseren hitte

Met dertig teams op zaterdag en achttien teams op zondag kan het beachvolleytoernooi van Sint-Oedenrode tevreden terugkijken op het afgelopen weekend. Tel daarbij nog een keer op dat de zon de hele dag hoog aan de hemel stond en het was op en top feest voor en rondom sporthal de Streepen.

De winnaars van zaterdag; VDL1
Team 1 Bayleys, 1 bier en 2 radler won op zondag!
Karlijn is het meisje helemaal links.

Het Rooise Beach Volleytoernooi, vierde dit jaar haar eerste lustrum. Het idee ontstond in die tijd om een activiteit te organiseren om volleybal in Sint-Oedenrode te promoten. Waar het toernooi in 2013 nog heel bescheiden begon met twee speelvelden en een wedstrijddag, is er de afgelopen vijf edities wel wat veranderd. Het toernooi duurt inmiddels twee volle dagen en er zijn maar liefst drie speelvelden. Sterker nog eigenlijk waren er drie speeldagen, want toen 'de zandbak' vrijdag klaar was, hield VV Rooi onder het motto 'spelen in de zandbak' een ouder-kindtoernooi. Al met al namen er ongeveer zo'n tweehonderd mensen deel aan het toernooi. Een aantal teams speelde zowel op zaterdag als op zondag.
"De spelregels zijn nagenoeg gelijk als bij zaalvolleybal", vertelt Geert van Diest. Hij is een van de organisatoren. "Wat wel anders is dan bij het officiële beachvolley, is dat er teams zijn van vier personen, normaal zijn dat maar twee mensen. Omdat er hier veel teams deelnemen die normaal niet of nauwelijks volleybal spelen, hebben we gemeend dat het beter is dat er vier mensen in het veld staan."
De spelers hadden weinig last van de hitte. Een verfrissend windje zorgde tijdens de wedstrijden boven het witte zand, voor enige afkoeling. Bijkomend voordeel was dat het terras van sporthal de Streepen op het heetste moment van de dag kon profiteren van de schaduw en daarmee ook de sporters en de supporters.

Limbourg sluit wedstrijdseizoen Dioscuri mooi af

Zondag 1 juli, terwijl alle papa's en mama's van de selectieturnsters tijdens het kind-ouderturnen het seizoen gezamenlijk afsloten, moest Karlijn Limbourg (Pupil 1 N3) nog hard aan de slag. In Helmond stonden de toestelfinales voor de N3 op het programma en Karlijn had zich eerder dit jaar knap voor 3 van de 4 toestellen weten te kwalificeren.

In het spiksplinternieuwe wedstrijdpakje mocht zij namens Dioscuri het seizoen afsluiten. Karlijn begon wat gespannen aan de wedstrijd, maar mede vanwege het goede coachen van trainster Myrne van den Eertwegh wist Karlijn haar zenuwen gelukkig goed onder controle te krijgen. Karlijn begon haar wedstrijd op het onderdeel sprong. En dat deed ze goed. De jury beloonde haar overslag over de pegasus en haar streksalto vanuit de plankoline met een gemiddelde van 13,700 pt. Goed voor de 6e plaats. De tweede toestelfinale waarin Karlijn mocht aantreden was vloer. Ook daar liet Karlijn zich van haar beste kant zien. Haar vloeroefening leverde Karlijn 12,800 pt op, de 9e score. Karlijn eindigde haar wedstrijd op de altijd spannende evenwichtsbalk. Iets waar Karlijn echt in uit kan blinken, maar ook een toestel waarop het kleinste foutje grote gevolgen heeft voor de einduitslag. Zo ook deze keer. Ondanks een geweldig mooie balkoefening, moest Karlijn één keer de balk vroegtijdig verlaten, en ja dan kelder je in een toestelfinale met allemaal balkfinalisten. Toch eindigde Karlijn met 11,167 pt ook hier nog keurig als 8e. Daarmee heeft Karlijn zich in alle drie de toestelfinales knap in de top 10 geturnd en het wedstrijdseizoen mooi afgesloten.

Mix-tripletten clubkampioenschap

De laatste avond werd onder zomerse temperaturen gespeeld. De tripletten Hanneke van Erp/Leon vd Rijdt/Jan van Erp en Trudy vd Hagen/Pieter Vereijken/Jan van Thienen maakten in hun laatste vier partijen geen fouten meer en wonnen deze.

Het triplet Hanneke van Erp/Leon vd Rijdt/Jan van Erp (9 +37) werd clubkampioen mix-tripletten 2018 bij Cloeck & Moedigh doordat zij meer pluspunten schoorde dan het triplet Trudy vd Hagen/Pieter Vereijken/Jan van Thienen (9 +26), die daarmee 2e werd. Het triplet Maria Thijssen/Henri Rovers/Jan Verschuijten (7 +15) verloor drie van haar laatste vier partijen en werd 3e. Ook het triplet Annie Verbruggen/Bert Goorts/Harrie van Breugel (7 -1) verloor drie van haar laatste vier partijen en werd daarmee 4e.

De zondagmiddag competitie werd deze keer gewonnen door Peter Onderstein (3 +32), tweede werd Bert Goorts (3 +27), derde Tonny vd Rijt (3 +20)., vierde Martien vd Hurk (2 +13) en vijfde ex aequo Els Goorts en Betsie van Heesch (2 +8). De cumulatieve stand wordt aangevoerd door Wim vd Rijdt (+8), gevolgd door Tonny van Eerd (+7).

Clubkampioenschap doubletten

Als gebruikelijk is op zaterdag 30 juni het jaarlijkse clubkampioenschap doubletten gespeeld op het complex van boulesvereniging De Klutsers te Nijnsel.

De weersomstandigheden waren er naar om er een mooie dag van te maken. Bij deze wedstrijden gaat het om de samenwerking tussen de twee deelnemers, Vooral de tactiek van aanpak om te scoren is van groot belang. De deelnemers waren in een poule van vier ingedeeld, zodat ieder drie partijen te spelen had om door te kunnen gaan voor de afvalwedstrijden. De beste vier koppels speelden de halve finale. Dat waren Jo van Oischot met Martien Versantvoort tegen Ad Hurkmans en Jan Philipsen. Ad en Jan wonnen met mooie cijfers van 13-4 de partij. De andere halve finale ging tussen Betsie van Heesch met Marijke Hurkmans tegen Martien en Harriët de Koning. Deze partij werd gewonnen door Betsie en Marijke met 13-9. In de finale speelden dus Ad en Jan tegen Betsie en Marijke. Ook hier wisten Ad en Jan grandioos met 13 tegen 4 te winnen. Frappant was dat zij al eerder in pouleverband tegen elkaar speelden en dat toen Ad en Jan het onderspit moesten delven van Betsie en Marijke. Maar wie het laatst lacht lacht het best. Ad en Jan zijn de kampioenen voor 2018. Jo en Martien speelden tegen Martien en Harriët om de derde en vierde plaats. Deze partij werd met een goed resultaat van 13 tegen 8 afgesloten door Jo en Martien. Voor de winnaars was er een bekertje in goud en voor de tweede in zilver. Ook kregen alle winnaars een mooie fles wijn aangeboden door voorzitster Toos Sanders. Op de foto v.l.n.r. winnaars Ad Hurkmans en Jan Philipsen, Martien en Harriët de Koning. Achterste rij Jo van Oirschot, Martien Versantvoort, Marijke Hurkmans en Betsie van Heesch

Uitwisseling jeu de boulers

De jeu de boule-uitwisseling tussen de beide clubs is op de zomerse dinsdagavond 26 juni gezellig verlopen. Opvallend was dat de eerste drie winnaars van Cloeck en Moedigh alle drie de wedstrijden hadden gewonnen. De drie beste spelers van J.B.C. Boskants Boeleke hadden elk twee wedstrijden gewonnen. Sommige partijen waren super spannend.

Uitslag na drie wedstrijden:
Cloeck en Moedigh:
1e Wim v.d. Rijdt 3 gewonnen 19+
2e Pieter Vereijken 3 gewonnen 13+
3e Bert Goorts 3 gewonnen 9+

J.B.C. Boskants Boeleke
1e Fried v. Bokhoven 2 gewonnen 13+
2e Bertha v.d. Heijden 2 gewonnen 12+
3e Jan v.d. Elzen 2 gewonnen 11+
Namen op foto v.l.n.r.; Pieter Vereijken, Fried v. Bokhoven, Wim v.d. Rijdt, Bertha v.d. Heijden, Bert Goorts, Jan v.d. Elzen.

Twee medailles op EK voor Dewy Lo-A-Njoe

Dewy Lo-A-Njoe was door de Judo Bond Nederland geselecteerd voor de Europese Kampioenschappen Judo -18 jaar in Sarajevo. Afgelopen weekend was het zover voor de Nijnselse judoka. Uiteindelijk kwam ze met twee medailles thuis.

Haar eerste partij was tegen een Griekse judoka. Dewy wist deze partij in 47 seconden te winnen met Ippon. Daarna kwam ze tegen een meisje uit Oostenrijk. Dewy kwam snel op voorsprong, maar verloor uiteindelijk. De Nijnselse werd verbannen naar de herkansingsronde. Dit met de wetenschap dat alleen een derde plaats nog haalbaar was. Haar derde partij was tegen een Wit-Russische. Dewy gaf vol gas en versloeg haar tegenstander na 21 seconden met Ippon. Dit gaf haar weer het nodige vertrouwen. De Italiaanse judoka was een lastige. Dewy kreeg zelfs twee straffen en stond hiermee op scherp. Maar toen wist ze toch nog te scoren en haalde deze zwaarbevochte partij binnen. De Duitse judoka moest ook het onderspit delven. Toen stond Dewy zomaar in de partij die om de derde plek ging. De Russische judoka gaf felle tegenstand, maar dat was natuurlijk ook wel te verwachten. Er moest een Golden Score volgen om een beslissing te krijgen. Dewy had twee straffen en stond wederom op scherp. Maar ze wist toch weer een mooie actie uit de hoge hoed te toveren en pakte een mooie bronzen plak op dit EK.
Zondag deed Dewy ook nog mee met het mixed team van Nederland. De judoka werd in elke partij opgesteld. Eerst ging Frankrijk ten onder aan het Nederlandse geweld, daarna volgde Georgië en weer daarna Turkije. In de finale tegen Rusland werd het pas echt spannend. Helaas verloor Nederland en werd het tweede op dit EK. En Dewy? Zij pakte ook nog een zilveren medaille mee. Zo'n top weekeinde maak je niet vaak mee.


Sportuitslagen

Bridge
Bridgeclub Rooi 750
Uitslag zomerinloop 27/6 A-lijn: 1. Lin de la Parra & Bas de la Parra 67,19% (2) Lieke Pieters & Heleen Voets 54,17% (2) Harrie Hol & Ad van Kaathoven 54,17% 3. Mieke van Lankveld & Will van Rooij 52,60% B-lijn: 1. Iet Damen & Gerard Damen 61,11% 2. Tonnie van Acht & Lenie van de Wall 54,17% 3. Huub van den Tillaart & André van Zeeland 54,17% C-lijn: 1. Mieke Hendriks & Margot Fassbender 60,90% 2. Guus Plevier & Fried van de Laar 60,63% 3. Helma van de Heuvel & Carla van de Wetering 53,96%. Zomerinloop elke woensdagavond voor leden en niet leden.

BC De Meierij 28/6: A-lijn : 1. Cor van Gerwen en Ben van der Steen 57.81 2. Helma van den Heuvel en Mia Poels 56.77 3. Mieke van de Ven en Frans van de Ven 56.25 4. Jo Evers en Betsie van Gerwen 52.60 B-lijn: 1. Nellie Seegers en Jan Seegers 63.80 2. Mies Stroeken en Jos Jansen 61.81 3. Hannie de Laat en Mieke Raaimakers 54.86 4. Ans van de Laar en Frans van den Boomen 54.17

BC de Neul A-lijn:1.Riet&Cees van Hout 62,8 %, 2. Betsie&Jan van Gerwen 60,12%, 3. Annie van de Sangen&Gerarda van Oirschot. B-lijn: 1. Iet&Gerard Damen 62,8%, 2. Rikie van de Oetelaar&Lucy Schuurmans 59,82%, 3. Ria van Zon&Henk van Walbeek 57,44% C-lijn: 1. Ria Jongepier&Ans van de Laar 61,77%, 2. Mia van de Eertwegh&Zus van de Rijt 61,01%, 3. Joke&Frans Boudewijns 55,31%

JVG 27/6 (1): Rinus Kuipers & Sjef van de Kerkhof 60,94% (1): Nelly Philipsen & Riek Vleuten 60,94% 3 An van Genugten & Wil van Gerwen 57,81% Wij bridgen op woensdagmorgen in Odendael van 9 tot 12 uur. Graag zouden wij er nog enkele spelers bij willen hebben. Meld je aan!. Dit kan kan op woensdagmorgen op Odendael of Tel. 0413473825

Fortuna '67
1/7, Weert, IJzerenman loop, MannenTrim 14.000 m, Pim van Grinsven 1.00.23 (3e)

Fietscrossen ondanks hitte

Zaterdag 30 juni werd in Schijndel de tweede interclub gereden met Volkel en Erp. Ondanks de warmte waren er veel rijders en die trokken zich niks aan van de hitte.

Soraya van Schijndel uit de klasse Girls 10 werd in de drie manches drie keer tweede en daarna in de A-finale 6e. Lyndsay van Schijndel (Girls 9) reed 4-5-4. Ondanks een valpartij en de A-finale werd ze 7e.
Jurre van den Elsen fietste een goeie eerste wedstrijd en werd 2-2-4. In de A-finale derde bij de Boys 5/6 jaar. Ook Timo van Rooij (Boys 5/6 jaar) fietste zijn eerste wedstrijd als een speer en eindigde 4-4-3. In de A-finale werd hij zelfs 2e. 16 September is de volgende interclub in Erp.

Duivenvlucht vanuit Frankrijk

Op zaterdag 30 juni was er een duivenvlucht gepland vanuit Sezanne (340 km).

Aan de start kwamen 180 duiven van elf liefhebbers. Gelost om 6.45 uur werd de eerste geklokt door W. v. Houtum om 11.39 uur (snelheid 1175 m.p.m.) De eerste vijftien in Sint-Oedenrode waren: W. v. Houtum: 1. J. v. Boxmeer: 2,3,7,8,10,11,12,15. J. E. L.: 4,5,9,14. A. v/d Heijden: 6. G en H. v. Dijk: 13.

Van Uden wint viswedstrijd

De eerste ERHV viswedstrijd van het koningsvissen is gewonnen door Antoon van Uden met 666gr.

Tweede werd Koos Brands met 574gr en derde Alphons van Boxmeer met 545gr. De tweede wedstrijd is gewonnen door Wim Herijgers met 1147gr. Tweede werd René de Haan met 1057gr en derde Peter de Greef met 959gr. De laatste wedstrijd wordt gevist op donderdag 5 juli op de vijver van de Kienehoef. Op vrijdag 6 juli is de Borchmolenwedstrijd. Deze wordt ook op de Kienehoef gevist. Inschrijven kan tot 5 juli bij de Borchmolen.

Passier wint Lakotha Trophy

Het was een druk weekend met divers outdoor evenementen in Nederland. Mede vanwege het prachtige weer was het ook een mooi sportweekend. In Zoetermeer was de Lakotha Tropy. Een internationale veldwedstrijd. Theo Passier schoot daar namens Ontspanning. Met een score van 373 punten werd hij de winnaar in de veteranenklasse compound.

In Schijndel was het NK outdoor voor senioren. De finales waren op de Parade in Den Bosch, waar volgend jaar het WK geschoten zal worden. Op het mooie veld van Landman's Unie werd geschoten om de nationale titel. Voor Ontspanning schoten Sjef en Piet van den Berg, Kristin Davies en Simon Boersbroek. Simon schoot in de voorronde 349 punten en ging als 50e naar de eliminatieronde. Hij trof daar de nummer 15 die helaas een maatje te groot voor hem was. Simon werd 33e.
Piet schoot 619 punten en ging als 10e naar de eliminatieronde. Hij kwam die ronde ongeschonden door. In de 16e finale ging de strijd gelijk op tot 5-5 zodat een shootoff de beslissing moest brengen. De pijl van Piet zat net iets minder dicht bij het midden dan die van zijn tegenstander, zodat Piet 17e werd.
Sjef verdedigde zijn titel. Hij is al 5 jaar op rij de Nederlands Kampioen. Met 670 punten ging hij als 2e geplaatst naar de finales. Met 6-0, 6-0, 6-0, 6-2 bereikte hij de halve finale. Daar wist hij de 10 net te weinig te raken en hij verloor met 2-6. In de bronzen finale wist hij zich te herpakken en hij won het brons met 6-4.
Kristin ging bij de vrouwen als 9e door naar de finales met een score van 547 punten. In de kwartfinale gingen de scores gelijk op. Om en om wonnen de dames een setje. Bij een 5-5 stand volgde een shootoff. De pijl van Kristin zat het beste, dus ging zij door naar de kwartfinale. Daar verloor zij helaas met 0-6. Zij eindigde op de 7e plaats.
Sjef en Kristin vormde ook nog een team, net als Simon en Piet. Het tweede team eindigde op de 22e plaats en ging niet naar de finales. Sjef en Kristin gingen als 4e geplaatst naar de finales. Met tweemaal 6-0 gingen zij naar de halve finale. Daar troffen zij het team van Concordia. Beide Rooise teams hielden elkaar goed in evenwicht, zodat bij 4-4 een shootoff nodig was voor de winst. Die ging naar Concordia. In de bronzen finale verloor het team helaas en zij eindigden als vierde.
Vorige week schoot Rick van de Mortel de jeugdfita in Almere. Hij schiet op 40, 30 en 20 meter. Met een score van 176, 158 en 234, totaal 568, werd hij zesde bij de aspiranten jongens t/m 12 jaar. Vorige week was het Van Gansewinkel toernooi in Aarle-Rixtel. Daar schoten René van Erp, Wil Kivits en Martie Verhoeven. René schoot 230 punten, Wil 221 en Martie 192. De prijswinnaars worden op een later tijdstip bekend als het hele toernooi is afgelopen.
Dinsdag schoot de Rozelaer een wedstrijd in de 18 meter competitie. De dagwinnaar was Martie Verhoeven met 224 punten. De overige scores: Jan Gordijn 213, Jan van Erp 188, Ron Spijker 163 en Joep Verbunt 111. Op dinsdagavond was de vriendschappelijke uitwedstrijd tegen L'Union Liempde. De scores waren: Paul van de Mortel 231, Patrick Bouman 221, Wil Kivits 219, Martie Verhoeven 211, Karin de Jong 176, Chris Lokven 127 en Jos van den Berg 98. De gemiddelde teamscore kwam hiermee op 183. In het najaar volgt de tweede wedstrijd thuis. De vereniging die dan het dichtste bij de eerste gemiddelde score komt, wint de wisselbeker. Op vrijdag was de vriendschappelijke wedstrijd tegen Beatrix uit Acht thuis. De scores waren: Jan van Bergen 227, Rob Naus 226, René van Erp 222, Patrick Bouman 222, Wil Kivits 221, Martie Verhoeven 201, Jan Gordijn 178 en Karin de Jong 177. Bij de houtschutters: Michael Moonen 105, Antoon Vervoort 90 en Marleen Kremers 50.
Op maandagavond schieten de Vrienden van Pieter Breugel hun wedstrijden op dinsdagmiddag de Rozelaer. Vrijdagavond is de clubavond van de senioren. De leden hebben een eigen sleutel en kunnen vrij binnen en buiten trainen als de accommodatie niet bezet is. De jeugdtraining is op woensdagavond van 18.30 – 20.00 uur.


Nieuwe clubkampioenen Argo

Woensdag 27 juni zijn de Clubkampioenschappen gehouden. Achtentwintig Zwemmers en zwemsters hebben aan deze wedstrijd deelgenomen waarbij iedereen drie afstanden heeft gezwommen.

Nadat alle afstanden gezwommen waren, werden de medailles voor de verschillende leeftijdscategorieën uitgereikt. De volgende zwemmers en zwemsters mogen zich clubkampioen noemen in hun categorie: Britt van der Heijden, Martijn Bogers, Sanne van der Heijden, Luuk Janssen, Naomi van der Post, Anne Janssen, Naomi van de Ven, Roel Janssen, Janne Santegoeds, Guus van Stiphout en Roxanne Linders. De zwemmers en zwemsters die geen plaatsje op het podium wisten te bemachtigen ontvingen een fraaie herinneringsmedaille. Iedereen ging dus met een medaille naar huis.

Komend weekend
Komend weekend reist een groep van eenendertig personen, waarvan negentien zwemmers af naar het Duitse Lünen (nabij Dortmund). Zij zullen daar op zaterdag en zondag deelnemen aan de wedstrijd om de Lippepokal, die wordt gehouden in het 50m buitenbad bij de Cappenberger See.

Rooise renners op NK wielrennen

Youri van Esch reed afgelopen woensdag in het Belgische Ravels. Na 90km pakte Youri een mooie negentiende plaats. Afgelopen zaterdag stond Youri samen met Sep Schuurman aan de start bij de afwachtingswedstrijden voor de start van het NK in Nispen. Achter de zeven leiders pakte Sep een achtste en Youri een elfde plaats.

Jarno had zich geplaatst voor zowel het NK tijdrijden als NK Beloften op de weg. Afgelopen woensdag was in Bergen op Zoom het NK tijdrijden. Het eerste gedeelte liep totaal niet bij Jarno en het tweede gedeelte had hij zijn ritme wel gevonden. Uiteindelijk pakte hij een 45e plaats.
Zaterdag stond Jarno aan de start bij het NK Beloften op de weg tussen de andere 150 renners in het snikhete Nispen waar de start was en na 164 km was de finish in Hoogerheide. Het doel was om met zijn twee andere ploeggenoten, die zich ook hadden geplaatst, dit NK uit te rijden tussen al de continentale ploegen die hier natuurlijk ook vertegenwoordigd waren. Het zou een ware veldslag worden mede ook door de wind en de enorme hitte. Toch wisten Jarno en zijn ploeggenoten stand te houden tussen dit geweld. Jarno kwam uiteindelijk in het laatste pelotonnetje terecht die de wedstrijd nog uit reed vanaf de 58e plaats. Hij kwam totaal kapot als 81e over de eindstreep. Klasse dat hij deze wedstrijd uit reed als eerstejaars belofte. Dat het zwaar was bleek dat de helft dus maar deze wedstrijd uit reed, waarvan maar twintig eerstejaars. Volgende week start Jarno in de klassieker in Groesbeek, staat Sep aan de start in de Ronde van Twente (klassieker) en mag Youri deelnemen aan de 4daagse wedstrijd in het Belgische Kontich.

Van der Velden kringkampioen

Afgelopen weekend was de beslissende en laatste dressuur selectiewedstrijd in Eindhoven voor de ponyruiters. Ondanks het warme weer wisten de Rooise ponyruiters de prijzen in de wacht te slepen en zich te kwalificeren voor de Brabantse Kampioenschappen.

Tessy van der Velden Jonkers wist met haar Tiësto alle concurrentie te verslaan. In Eindhoven namen zij ook de eerste prijs mee naar huis. In de klasse AB-B behaalden zij maar liefst 196 punten. Hiermee is zij gehuldigd als kringkampioen! Ook met haar andere pony Pepper wist zij een nette dressuurproef te rijden. Met Pepper is zij dan ook reserve kringkampioen geworden. Een mooi resultaat om trots op te zijn!
July van der Velden Jonkers is dit seizoen ook van start gegaan met de pony Pepper. Zij reed een nette proef welke werd beloond met een vierde plaats en 181,5 punten. In de totaalstand is July zesde geworden en hiermee heeft zij ook een startbewijs voor de Brabantse Kampioenschappen behaald. Een topprestatie voor de pas zesjarige July!
En ook Liv kwam met haar mooie pony Indigo uit in de klasse C-B. Hier rijden zij een fijne proef welke werd beloond met een tweede prijs en een goed commentaar. In het eindklassement werden zij hiermee reserve kringkampioen en mogen zij ook naar de Brabantse Kampioenschappen. Een topcombinatie die we graag vaker in de ring terug zien!

32 / 32

4 juli
Dansen
Odendael
Avondwandeling rondje Rijsingen
Start vanaf Markt

4 t/m 7 juli
Motortoer avond-4-daagse
Café Dommelzicht

zaterdag 7 juli
Concert organist Niels de Klerk
Martinuskerk

Live orkest
Odendael

zondag 8 juli
Open Tuin "De Stal"
Stekelbrem

8 juli 1947
Wereld in rep en roer
Op 8 juli 1947 werd vanuit het slaperige stadje Roswell in New Mexico een militair persbericht de wereld ingezonden dat overal ter wereld voor opschudding zorgde. Het was geschreven op bevel van de commandant van de luchtmachtbasis, kolonel William Blanchard, en het luidde gedeeltelijk als volgt: 'De vele geruchten over vliegende schotels werden gisteren werkelijkheid toen de inlichtingenafdeling van de 509de bommenwerpersgroep van de achtste luchtdivisie, Roswell Army Air Field, het geluk had in het bezit te komen van een schotel, dankzij de medewerking van een van de plaatselijke veehouders en het bureau van de sheriff van Chaves County...' Tot op de dag van vandaag worden er onderzoeken gepubliceerd met bewijzen voor of tegen de landing van een UFO. Het leger verklaarde uiteindelijk dat het ging om een neergestorte weerballon.

Dinsdag 10 t/m vrijdag 13 juli
Zevensprong
Sint-Oedenrode

woensdag 11 juli
Dansen
Odendael

zaterdag 14 juli
Muziek op en rond het Smitsorgel
H. Martinuskerk
zondag 15 juli
Open Tuin "De Stal"
Stekelbrem

Dinsdag 17 t/m vrijdag 20 juli
Rooi Fietst
Sint-Oedenrode en omstreken

17 t/m 20 juli
De Nijmeegse Vierdaagse wordt in 2018 gehouden van dinsdag 17 t/m vrijdag 20 juli. De Vierdaagse van Nijmegen (Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen) start elk jaar op de 3e dinsdag in juli. Naast de wandelvierdaagse staat Nijmegen ook bekend om haar Vierdaagsefeesten

18 juli 1995
De dood van Casartelli
Dinsdag 18 juli 1995. Een warme dag in de 15e etappe tijdens de 82e editie van de de Ronde van Frankrijk. Bij de gevaarlijke afdaling van de Col de Portet d'Aspet komen enkele renners ten val. Daarbij ook de Italiaan Fabio Casartelli. De toenmalige ploegmaat van Lance Armstrong raakt met zijn hoofd een muurtje en krijgt in de helikopter die hem naar het ziekenhuis voert, drie keer een hartstilstand. In het ziekenhuis wordt de reanimatie na twee uur gestaakt. Fabio is dood.

Dansen
Odendael

vrijdag 20 juli
Dommelvolk begroet Fietsvierdaagse
Kiosk

zaterdag 21 juli
Poppenkast door Poppentheater Luuk Petersen
Kerkplein

zaterdag 21 juli
Concert door organist Marc Schippers
Martinuskerk

zondag 22 juli
Open Tuin "De Stal"
Stekelbrem

23 juli 1903
De eerste Ford
Op 23 juli 1903 wordt in Detroit (VS) de eerste auto van de Ford Motor Company verkocht. Het is het Model A. Henry Ford wil door massaproductie de auto betaalbaar maken voor de gewone burger. Voor de lopende bandproductie werkt hij met Frederick Taylor. Deze ziet als één van de oorzaken van het inefficiënt werken van ondernemingen de natuurlijke luiheid van de werknemer. Een ondernemer maakt meer winst bij een grotere (sociale) controle van arbeidsproces en arbeider. Er wordt o.a. voor elke werknemer een schema van opeenvolgende (simpel te leren) handelingen gemaakt.

woensdag 25 juli
Dansen
Odendael

zaterdag 28 juli
Poppenkast door Poppentheater Luuk Petersen
Kerkplein

Concert door organist Istvan Eperjesy
Martinuskerk

zondag 29 juli
Open Tuin "De Stal"
Stekelbrem

donderdag 2 augustus
70ste editie van de Brabantse Heemdagen
Sint-Oedenrode

vrijdag 3 t/m zondag 5 augustus
35e OLAT Wandeldagen
Sint-Oedenrode

zaterdag 4 augustus
Poppenkast door Poppentheater Luuk Petersen
Kerkplein

Concert door organist Roelof Hamberg
Martinuskerk

zondag 5 augustus
Open Tuin "De Stal"
Stekelbrem

dinsdag 7 augustus
IVN Zomerwandeling
Boskant

zaterdag 11 augustus
Poppenkast door Poppentheater Luuk Petersen
Kerkplein

Concert door Willem Hörmann
Martinuskerk

zondag 12 augustus
Open Tuin "De Stal"
Stekelbrem

maandag 13 t/m vrijdag 17 augustus
JeugdVakantieWeek
Sint-Oedenrode

Zaterdag 18 en zondag 19 augustus
DeMooiRooiSchaal
VV Ollandia