DeMooiRooiKrant

20 januari 2016

DeMooiRooiKrant 20 januari 2016


Glasvezel voor buitengebied Rooi

Ook het Rooise buitengebied krijgt snel internet Foto: Hans van den Wijngaard

Op 14 januari heeft de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM) Mabib geselecteerd om de aanleg van breedband in heel Brabant mogelijk te maken. Met de toegekende financiering van 35 miljoen euro uit het Breedbandfonds wil Mabib de provinciale ambitie vervullen om nagenoeg alle resterende witte adressen in Brabant van open en hoogwaardige breedbandverbindingen te voorzien. Provincie, BOM en betrokken partijen (zoals leveranciers van hoogwaardige breedbandverbindingen) gaan de komende periode in gesprek om een plan van aanpak te maken voor bedrijventerreinen die nu nog niet zijn voorzien van hoogwaardig toekomstvast breedband.

Rooi bij eerste aanleggebieden
Mabib maakt op haar website bekend dat ze medio 2016 starten met de verglazing van het buitengebied in Noord-Brabant. Voor de aanleg delen ze het totale buitengebied van 35.000 woningen op in twee fases. Elke bouwfase duurt 1 jaar. Tijdens fase 1 wordt het glasvezelnetwerk aangelegd in Bernheze, Schijndel, Landerd, Vught, Haaren, 's-Hertogenbosch, Oss, Sint Michielsgestel, Uden, Veghel, Sint-Oedenrode, Boxtel en Heusden. In fase twee wordt de bouw doorgezet in Cranendonck, Asten, Deurne, Someren, Nuenen, Eindhoven, Helmond, Geldrop-Mierlo, Laarbeek, Gemert-Bakel, Son en Breugel, Best, Valkenswaard en Veldhoven.


Feestelijke receptie voor 55-jarig jubileum Heikneuters

Sint-Oedenrode - In Rooi zijn veel verschillende Carnavalsclubs, maar afgelopen zondag stond er één in de spotlights. De Heikneuters hield een receptie ter ere van hun 55-jarig bestaan en nodigden alle andere carnavalsverenigingen uit om dat samen met hun te vieren. De hele middag stond in het teken van 55 jaar Heikneuters en er werden verschillende bedankjes gegeven en feestelijke nummers gespeeld.

Niet alleen alle leden van nu, maar ook de oud-leden waren aanwezig. Vele kapellen van de Rooise carnavalsclubs zorgden voor een feestelijke sfeer met hun vrolijke muziek, terwijl de gasten met zijn alle stonden te borrelen. De Heikneuters, één van de oudste carnavalsverenigingen van Sint-Oedenrode, werd dus goed in het zonnetje gezet. Ook burgemeester Maas kwam langs om een mooi woordje te doen voor de vereniging waarin hij benoemde dat de 111-leden tellende club een prachtige geschiedenis kent en hoopt dat deze nog verder uitgebreid zal worden.

De club verwachtte zo'n vierhonderd bezoekers en die verwachting kwam aardig uit. De Beckart stond bomvol met feestgangers die de Heikneuters graag wilden feliciteren met hun jubileum.De andere aanwezige verenigingen hadden allemaal een mooi woordje over voor de Nijnselse club, wat natuurlijk erg gewaardeerd werd. Meerdere malen kwam het bestuur van de Heikneuters naar voren om gefeliciteerd te worden, waardoor de nieuwe pakken van de club goed te zien waren. Ter ere van het 55-jarig jubileum zijn splinternieuwe pakken gemaakt, welke veel complimenten verdienden.

Jaargang 6 - Week 3 - Woensdag 20 januari 2016

Topfysio
Wielerkrant
Elde college

Woningbouw met veel groen op Fiorettiterrein

Als het aan de voorbereidingscommissie ligt, komt er woningbouw op het Fiorettiterrein. De commissie was dinsdagavond eensgezind, en volgt met die keuze het voorstel van B en W die dit nu verder gaan uitwerken. De voorkeur gaat uit naar wat grotere percelen, en veel groen.

De wens van het Starterscollectief, die graag op het Fiorettiterrein in een nieuw te bouwen campus zouden willen blijven, gaat hiermee niet in vervulling. De commissie vond dit niet passen in de groene omgeving. Wel krijgen het Starterscollectief ruim de tijd om uit te zien naar een andere locatie. Het huidige huurcontract, dat loopt tot 1 januari 2017, wordt met twee jaar verlengd. Voor starters die er al langer zitten, betekent dit echter geen langere huurtermijn dan het bestaande maximum van vijf jaar.

Nationale Gedichtendag, schrijf een gedicht

Op donderdag 28 januari 2016 gaat met de Nationale Gedichtendag de Poëzieweek van start. Stuur daarom uw zelfgeschreven gedicht naar redactie@demooirooikrant.nl. We zullen tot 29 januari elke dag een gedicht op onze site plaatsen, het mooiste gedicht wordt in DeMooiRooiKrant geplaatst.

Waar komt Gedichtendag vandaag? Gedichtendag, sinds 2000 georganiseerd door Poetry International Rotterdam, is hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. Poëzieliefhebbers in Nederland en Vlaanderen organiseren die dag een grote diversiteit aan eigen poëzieactiviteiten en ook de media klinken die dag een stuk poëtischer.Sinds 2013 start met Gedichtendag de Poëzieweek. Voor de enorme hoeveelheid optredens, publicaties, poëzieprijzen, -programma's en -activiteiten is één dag inmiddels simpelweg veel te kort! Gedichtendag vond voor het eerst plaats op 27 januari 2000 en is gemodelleerd naar de succesvolle National Poetry Day in Engeland.


Stedelijk College Eindhoven 3 x 'Excellent'

Stedelijk College Eindhoven 3 x 'Excellent'

Op 18 januari heeft de inspectie op basis van de adviezen van de jury Excellente Scholen bekend gemaakt welke scholen het predicaat Excellente School 2015-2017 ontvangen. Het Stedelijk College Eindhoven heeft het predicaat ontvangen voor het uitstekend presteren van alle drie de afdelingen: vwo, havo èn mavo! Zowel de Nederlandstalige als tweetalige afdelingen werden geprezen om haar kwaliteit, de uitstekende begeleiding en de ontwikkelingsgerichtheid.

Het Stedelijk College is bijzonder trots op de erkenning. Opleidingsdirecteur Ingrid van Zuijdam noemde de onderscheiding een grote blijk van waardering voor de kwaliteit van het onderwijs. "Uitstekend onderwijs leidt tot sterke leerlingen in de Brainportregio. Onze school werkt continu aan vernieuwing, denk daarbij bijvoorbeeld aan nieuwe onderwijsvormen, digitaal lesgeven en de bijzondere lessen die leerlingen kunnen volgen als filosofie en Chinees. We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het pre-wetenschappelijk onderwijs aan onze WON-Akademie op het Nederlandstalig vwo en het tweetalig onderwijs wordt op het allerhoogste niveau gegeven en bovendien op alle afdelingen: vwo, havo èn mavo. In vergelijking met de veelheid van vormen van tweetalig onderwijs die scholen vandaag de dag aanbieden, voldoet die van het Stedelijk College Eindhoven al 23 jaar aan de hoogste normen van het Europees Platform." Een belangrijk gegeven op een school waar internationalisering als een rode draad door het onderwijs loopt.

Over het predicaat
Een excellente school is in de basis een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren op een bepaald gebied dat in de school als geheel doorwerkt. Excellente scholen zien het predicaat niet alleen als een vorm van erkenning en waardering voor hun prestaties, maar ook als een uitdaging om hun onderwijs voortdurend tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen. Excellente scholen zijn een voorbeeld voor andere scholen.


Petra Stienen in de Knoptoren

Petra Stienen, arabist en voormalig diplomate houdt vrijdag 22 januari een lezing in de Knoptorenkerk.

Petra Stienen werd in 1965 geboren in Roermond in de arbeiders- en achterstandswijk de Donderberg, waar ze tot haar zeventiende woonde. Tegenwoordig is de wijk een 'probleemwijk' en wonen er meer dan tachtig nationaliteiten. Petra ging er onlangs terug om er een boek over te schrijven: Terug naar de Donderberg (2015). Ze vroeg aan (oud)-bewoners hoe zij, ondanks de vaak moeilijke omstandigheden, erin slagen toch iets van hun leven te maken. Maar ze vertelt ook over haar jeugd die, o.a. door de slechte financiële situatie thuis, lang niet altijd makkelijk was.

Na haar middelbare school besloot ze Arabisch te gaan studeren in Leiden en werd ze een succesvol diplomate in Egypte en Syrië. Na de diplomatieke dienst keerde ze terug naar Nederland en trad ze tijdens de protesten in de Arabische wereld vaak op als Midden Oosten deskundige bij Pauw en Witteman. Ze interesseert zich vooral voor mensenrechten en de positie van de vrouw in Arabische landen. Over het Midden Oosten schreef ze Dromen van een Arabische lente (2008) en Het andere Arabische geluid (2012).

Petra Stienen heeft een column in het tijdschrift Opzij en schrijft voor onder meer NRC Handelsblad en De Volkskrant. Sinds 9 juni 2015 is Petra voor D66 lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal. De lezing begint om 20.00 uur. Een entreekaart kost €10.-, voor studenten €5.-. Abonnementhouders kunnen gratis een introducé meebrengen.

Zevensprong 2016 zoekt leiding

De voorbereidingen voor de Zevensprong 2016 zijn al in volle gang. Het thema van de Zevensprong, dat dit jaar plaats gaat vinden van dinsdag 26 juli tot en met vrijdag 29 juli is: "Trammelant in Waterland"

De kerngroep is druk doende met het bedenken van leuke activiteiten in het thema. Natuurlijk zullen ook onder andere de traditionele zeskamp, het sport- en spellen circuit en de vossenjacht helemaal in het teken hiervan staan. En gaan we natuurlijk ook weer met de bus een dag op uitstapje! De sponsorcommissie benadert momenteel al onze sponsoren van de voorgaande jaren, en probeert ook nieuwe sponsoren te vinden. De Zevensprong is bedoeld voor alle kinderen van groep 3 en 4 uit Sint-Oedenrode. Ook kinderen die naar het speciaal (basis)onderwijs gaan, mogen deelnemen.

Vrijwilligers gezocht!
Ieder jaar hebben we ongeveer 60 vrijwilligers nodig die ons een handje helpen bij het begeleiden van een groepje kinderen tijdens de activiteiten. Het is de bedoeling dat 2 vrijwilligers een groepje begeleiden van ongeveer 11-13 kinderen. Wij hebben al een groot aantal aanmeldingen van vrijwilligers gekregen, maar zoeken nog meer jongeren die een groepje willen begeleiden.

Wat bieden wij?
- Een fantastische start van je vakantie; - Veel plezier met leeftijdsgenoten; - Evt. stageplaats voor Pabo-studenten of vergelijkbare opleiding (in overleg en aangemeld voor 1 mei); - Evt. stageplaats voor maatschappelijke stage (in overleg en aangemeld voor 1 mei); - Een leuke feestavond om de week te beginnen en jullie alvast te bedanken.

Wat vragen wij van onze vrijwilligers?
- Enthousiast in de omgang met kinderen; - Verantwoordelijkheidsgevoel; - Bereidheid tot samenwerken met andere vrijwilligers; - Bereidheid tot aanpakken en na afloop mee opruimen; - Bijwonen van de vrijwilligersvergadering ter voorbereiding; - We zijn op zoek naar jonge vrijwilligers met een minimale leeftijd van 16 jaar

Meer informatie en opgeven via www.zeven-sprong.nl

Midden-Brabants naar Heemkundekring 'De Oude Vrijheid"

In het gemeentearchief bleken zich nog ongeveer 77 jaargangen van Midden-Brabant te bevinden. Vorige week vrijdag zijn deze ingebonden weekbladen door de gemeente overgedragen aan Heemkundekring 'De Oude Vrijheid'. Interimvoorzitter Rien van Tilburg nam de oude kranten van burgemeester Maas in ontvangst.

"Een pracht schenking", zo vertolkte Van Tilburg zijn gevoelens. De schenking omvat 74 boekwerken over de historie van Sint-Oedenrode uit de periode 1938 – 2014. Dat zijn ongeveer 77 jaren. De twee oorlogsjaren1942 en 1943 ontbreken in de verzameling.

De boeken zijn een geweldige inspiratiebron en komen ook digitaal beschikbaar. Het BHIC, Brabants Historisch Informatie Centrum, zal daarvoor zorg dragen. "Het heem zal goed voor de boekwerken zorgen en ook de toegankelijkheid daarvan", zo garandeerde Van Tilburg burgemeester Maas.

Olland - Gemengd koor Polyhymnia heeft op maandagavond 18 januari in het gemeenschapshuis De Loop'r in Olland het feit gevierd dat Jeanne van Oirschot al veertig jaar lid is.

Begonnen als sopraan zingt ze nu al jaren als alt. In bijzijn van haar man Harrie ontving zij uit handen van de voorzitter een speld van de landelijke korenvereniging KBZON, een oorkonde en een bos bloemen. De alten hadden een toepasselijk lied gemaakt.

Jeanne was duidelijk verrast door dit optreden en deze huldiging, want ze had er zelf totaal geen rekening mee gehouden. Ze hoopt nog vele jaren mee te doen.

Wie wordt Voorleeskampioen van Sint-Oedenrode 2016?

De kandidaten van 2015

In Mariëndael strijden donderdag 28 januari van 9.15 tot 11.30 uur acht leerlingen uit de groepen 7 en 8 van alle Rooise basisscholen om de titel 'Voorleeskampioen van Sint-Oedenrode 2016'. De voorleeswedstrijd wordt georganiseerd door Bibliotheek De Meierij en mede mogelijk gemaakt door CC Mariëndael en boekhandel 't Paperas.

De volgende deelnemers binden de strijd met elkaar aan: Ilse Hulsen (De Kienehoef); Meike van de Laar (Dommelrode); Quinty van Voorthuisen (De Springplank); Maxim van Lieshout (Odaschool); Eva Lathouwers (Eerschot); Jo-Anna Randall (Sint Antonius van Padua); Ilva van Berkel; (Franciscusschool); Bente van der Steen (Basisschool De Sprongh). Elke deelnemer is kampioen geworden van zijn of haar school. De schoolkampioenen lezen ieder een fragment voor uit een door henzelf gekozen jeugdboek. Ze worden daarbij aangemoedigd door hun klasgenoten.

Jury
Hun prestaties worden beoordeeld door een deskundige jury. De winnaar van de voorleeswedstrijd zal Sint-Oedenrode gaan vertegenwoordigen tijdens de provinciale finales, die in maart en april worden gehouden. Daar gaan de schoolkampioenen uitmaken wie door mag naar de landelijke Finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. Deze finale zal op 25 mei plaatsvinden in Utrecht.;


Digimove: uniek verkoopconcept voor uw woning

Twee Rooienaren, Harrie Taks en Bas Heesakkers, ontwikkelden een uniek verkoopconcept voor woningen. Door goed te kijken en te luisteren naar de woningmarkt werd de basis gelegd voor Digimove. Dat concept biedt verkopers de mogelijkheid om hun woning discreet bij drie makelaars onder te brengen en daarbij zelf de regie in handen te houden.

Wanneer u besluit om uw woning te verkopen, om welke reden dan ook, dan is dat een grote stap. Vragen die dan bij veel mensen opkomen zijn: wat is de juiste vraagprijs? Is er wel belangstelling voor mijn woning? Welke makelaar kan mijn woning het beste verkopen? Ga ik de verkoop zelf doen? Bovendien vinden veel verkopers het niet prettig als hun woning met alle verkoopdetails, voor iedereen breed op internet zichtbaar is en ook nog eens een bord 'te koop' in de tuin.

Herkent u zich als verkoper hierin, dan is Digimove de oplossing voor u. Met Digimove neemt u het heft zelf in handen. U voert zelf de regie, maar laat zich wel bijstaan door drie deskundige makelaars. In plaats van één makelaar, zijn er drie makelaars die zich inspannen om een koper voor uw woning te vinden. Zo hebt u drie keer meer kans op een succesvolle verkoop.

Hoe werk het?
U meldt zich aan bij Digimove en kunt dan meteen drie makelaars selecteren, die uw voorkeur hebben. Vervolgens krijgt u een inlogcode en daarmee presenteert u uw woning op de manier zoals u dat zelf wilt. Digimove benadert deze drie makelaars met de vraag of zij zich in willen spannen om een koper voor uw woning te vinden. Discretie is daarbij een vereiste. Geen bord in de tuin, niet breed op internet. Wel drie makelaars, met een eigen bestand van woningzoekenden.

De drie makelaars die zich voor u gaan inspannen, krijgen inzage in het verkoopprofiel van uw woning. Zij hebben met Digimove een extra aanbod van woningen om potentiële kopers te verrassen. Digimove is voor zowel verkoper als makelaar een uniek concept dat beide partijen dichter bij elkaar brengt zonder direct verplichtingen met elkaar aan te gaan. Hebt u belangstelling kijk dan op www.digimove.nl.

Nieuwjaarsbijeenkomst BtB en BBN+K in Dommelzicht

Bij een nieuw jaar horen goede voornemens, volgens het bestuur van BtB. Iedereen die vorige week dinsdag voor de nieuwjaarsbijeenkomst van BtB en BBN+K bij Dommelzicht binnenliep, kreeg dan ook een kaartje in handen gedrukt. Het doel? De wensen, doelen en ambities van de leden voor 2016 te verzamelen. "In de loop van het jaar zullen we regelmatig die kaartjes erbij pakken", aldus voorzitter Arthur Frieser. Maar eerst zette hij de maatschappelijke bril op.

Door: Ria Balk

Als vertegenwoordiger vanuit Rooi Centrummanagement sprak Pieter van de Kamp zijn zorgen uit over de toekomst van de Rooise gemeenschap binnen Meierijstad. "Wij doen er alles aan om Rooi leefbaar te houden." Met het Fashion & Food Festival (18 t/m 21 maart) wil het centrummanagement Rooi weer op de kaart zetten. Ook het Damiaancentrum werd onder de aandacht gebracht. "Mensen hebben heel veel ideeën, maar die stroken lang niet altijd met de werkelijkheid", meldde Elli de Rijk. "Het Damiaancentrum is een sociaal centrum, waar kwetsbare mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ook voor ondernemers staan de deuren open."

Als laatste gaf Arthur Frieser het woord aan een jongeman met lef. Arthur: "Berny Salden heeft, ondanks zijn verstandelijke beperking, vanuit Meerschot (Dichterbij) zijn zelfstandige koeriersdienstservice opgezet. Hij was ook aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente en daar viel hij direct op." Berny gaf aan dat hij druk bezig is zijn koeriersdienstservice bekend te maken. Gelukkig maar, want daardoor vergaf hij het Arthur toen die een aantal vragen voor de tweede maal stelde. Zijn doel? "Met mijn service iets bereiken, namelijk een realistische baan." Op de bakfiets brengt Berny pakketjes rond: weer of geen weer. Hij wil zijn onderneming straks zelfs verbreden in Meierijstad. Zijn motto? "Als ik op tijd vertrek, ben ik ook op tijd weer klaar." Daar kun je op bouwen.

Zo ziet de loonstrook eruit in 2016

Het loonstrookje valt voor de meeste werknemers positief uit. Voor de lage inkomens zijn ze het meest gunstig. Dat is te danken aan de belastingverlaging die het kabinet heeft doorgevoerd: zo daalt het tarief in de tweede en derde schijf van 42% naar 40,4% en gaat het toptarief van 52% belasting pas gelden bij inkomens boven de € 66.421, in plaats van boven € 57.585.

Minimumloners (€ 1.524,60 bruto per maand) ontvangen netto omstreeks € 76 per maand meer, wat vooral te danken is aan de verhoging van het minimumloon. Iemand met een modaal salaris (€ 36.000 op jaarbasis) krijgt er netto omstreeks € 69 per maand bij. De inkomens van personen die rond de € 60.000 verdienen, dalen licht. Dit komt doordat zij minder belastingkorting ontvangen (als gevolg van de afbouw van de algemene heffingskorting). Bij inkomen waarop geen loonheffingskorting wordt toegepast, zijn de nettoverschillen tussen 2015 en 2016 beperkt. Gepensioneerden zien op het overzicht van hun aanvullend pensioen dat het bedrag dat zij ontvangen niet of nauwelijks geïndexeerd wordt. De AOW gaat wel omhoog.

Een aantal regelingen staan niet op het loonstrookje, maar waarvan de hoogte dit jaar wel omhoog gaat: Kindgebonden budget en kinderbijslag; Hogere kinderopvangtoeslag voor tweeverdieners; Belastingkorting, de zogenoemde inkomensafhankelijke combinatiekorting en Zorgtoeslag

Opgelet
De eerste drie maanden van het jaar ontvangen werknemers iets te veel salaris. Aanvankelijk zou het tarief voor de tweede en derde schijf naar 40,2% zakken, maar dit werd door de Tweede Kamer op het laatste moment toch vastgesteld op 40,4%. De Belastingdienst had echter geen tijd meer om dit op tijd te verwerken. Gevolg is dat vanaf april 2016 iedereen weer wat minder krijgt, ook omdat over de eerste drie maanden met terugwerkende kracht een correctie wordt doorgevoerd.

Cao
De nettoloonstijgingen van ondernemingen die onder een cao vallen kunnen afwijken door initiële cao-loonsverhogingen in januari en hogere/lagere inhoudingen voor de pensioenpremies.

Huizenbezitters
Voor huizenbezitters kan het voordeel flink tegenvallen. Doordat minder inkomens in het toptarief van 52% zitten, kunnen veel huizenbezitters minder hypotheekrente effectief in aftrek brengen.

Van de Ven Accountants | Adviseurs, Personeel en Salarisadministratie
Evonne van der Pol - van den Hurk RSa, tel. 0413-49 11 11

Rouw- en verliesverwerking

Wanneer u een dierbare hebt verloren en uw levenszin aan het wankelen is gebracht. Wanneer u daardoor het gevoel hebt volkomen alleen te staan. Wanneer gevoelens van boosheid, verdriet, eenzaamheid, schuld of angst telkens weer de overhand krijgen. Waar kunt u dan terecht met uw verdriet?

Vaak hebben lotgenoten maar één woord nodig om elkaar te begrijpen. 'Samen Onderweg' biedt de mogelijkheid om lotgenoten te ontmoeten. De groep wordt begeleid door vrijwilligers met levenservaring, die een training hebben gevolgd. In Schijndel is bij Welzijn De Meierij ( 't Spectrum, Steeg 9) iedere tweede en vierde maandag van de maand een inloopbijeenkomst; in Sint-Oedenrode organiseert Welzijn De Meierij in De Stek (Meierij 6) iedere eerste en derde woensdag van de maand en maandelijks één zondagmiddag een inloopbijeenkomst. De bijeenkomsten zijn steeds van 13.30 uur tot 15.00 uur. Deelname is gratis. Betreft het een feestdag, dan vervalt de bijeenkomst.

Individuele ondersteuning is ook mogelijk. Indien u de voorkeur geeft aan een persoonlijk gesprek en een luisterend oor van een vrijwilliger bij u thuis, neemt u dan contact op met Welzijn De Meierij. Als u belangstelling hebt voor of meer wilt weten over 'Samen Onderweg', loopt u dan gerust eens binnen bij een bijeenkomst of neemt u contact op met Welzijn De Meierij, telefonisch (073-5441400) of via e-mail (info@welzijndemeierij.nl).

Steunpunt Vrijwilligerswerk zoekt vrijwilligers

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Ook deze keer zijn er weer enkele interessante vacatures.

Bezoekvrijwilligers in Schijndel
Een mevrouw in Schijndel met COPD wil graag bezoek ontvangen. Zij houdt van een praatje maken, een korte wandeling, koffie of thee te drinken. (vacaturenummer 14615)

Een mevrouw in Schijndel zoekt iemand tussen de 50 en 60 jaar om een praatje te maken, een spelletje te doen of koffie/thee te drinken. Ook vindt ze het fijn om samen te koken en te eten of erop uit te gaan voor een tochtje met haar scootmobiel. (vacaturenummer 14927)

Vrijwilligers voor boodschappenbus in Sint-Oedenrode
Welzijn De Meierij en Brabantzorg Odendael willen in Sint-Oedenrode gaan starten met een boodschappenbus. De boodschappenbus is een dienst voor mensen die niet meer zelfstandig boodschappen kunnen doen en/of meer sociale contacten zouden willen. De boodschappenbus haalt de mensen thuis op en brengt ze ook weer thuis.

Vrijwilligerscoördinator boodschappenbus
We zijn op zoek naar twee vrijwilligers die de begeleidende vrijwilligers coördineren, vragen beantwoorden als er onduidelijkheden zijn, communiceren met de receptie van Brabantzorg Odendael over de deelnemers en de chauffeurs, onduidelijkheden/problemen terugkoppelen naar de Sociaal Werker van Welzijn De Meierij. Als coördinator is het belangrijk dat je het leuk vindt om met mensen (samen) te werken, overzicht kunt houden, een veilige en leuke sfeer kunt creëren en leiding kunt geven. Maar het belangrijkste is dat je vooral plezier hebt in het werk en dat je passie ligt bij het werken met mensen! (vacaturenummer 15938)

Begeleiders boodschappenbus
De begeleiders begeleiden de groep deelnemers, helpen bij in- en uitstappen, duwen eventueel een rolstoel en creëren een veilige sfeer en gezelligheid. Als begeleider is het belangrijk dat je het leuk vindt om te werken met mensen, overzicht kunt houden, goed kan luisteren en een groep kan begeleiden. Maar ook hier is plezier hebben in het werk en passie hebben voor mensen het belangrijkste! (vacaturenummer 15939)

Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk, Welzijn De Meierij, telefoon 073 – 5441419 of stuur een e-mail naar: vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl. Bezoek ook de website voor alle vacatures en activiteiten (www.welzijndemeierij.nl).


Alzheimer Café

Op maandag 25 januari wordt in restaurant-zaal De Nachtegaal, Boxtelseweg 15 te Schijndel, weer een avond van Alzheimer Café Regio 't Groene Woud georganiseerd.

Het thema van de avond is: Diagnostiek, behandeling en begeleiding. Geheugenproblemen komen vooral voor bij ouderen, maar ook jonge mensen kunnen er last van hebben. Verandert het gedrag? U merkt iets, maar u kunt er niet de vinger op leggen? Het is dan verstandig om te laten onderzoeken wat er aan de hand is. Deze klachten kunnen het begin zijn van dementie.

Hoe verloopt een onderzoek en hoe en door wie wordt de dementie vastgesteld? Zijn er mogelijkheden tot behandeling? Wat betekent deze diagnose voor degene die het betreft en voor de omgeving? Deze en andere vragen gaan we voorleggen aan: Gastspreker: Dr. Paul Dautzenberg, klinisch geriater.

Vanaf 19:00 uur is iedereen van harte welkom. Het programma start om 19:30 uur en de avond wordt afgesloten om 21:30 uur. De toegang is gratis.

Kofferbakmarkt 't Skrothupke

Cv t Skrothupke houdt zondag 6 maart wederom een kofferbakmarkt. Die is dan op de Markt en duurt van 10.00 uur – 15.00 uur

Als u op zolder of in de schuur nog spulletjes hebt staan waarvan u denkt dat u ze inmiddels wel lang genoeg hebt bewaard! Bij de kringloopwinkel krijgt u er niet veel voor en bij de milieustraat moet u er geld bij geven. Dan is het nú tijd om deze spulletjes zelf te verkopen! En waarschijnlijk hebben uw familie of buren ook nog wat te verkopen! Dus, laad uw auto vol en kom met uw familie naar de kofferbakmarkt. Of wilt u de spullen verkopen voor een goed doel kom gerust. Inschrijven voor een staanplaats kan via het inschrijfformulier op www. Skrothupke.nl of Tel 06-52625062 ( na 18.00 uur )

Wijkvereniging Eerschot

Wijkvereniging Eerschot houdt in wijkcentrum Meerschot, Heistraat 22 zondag 20 maart een markt voor kinderkleding en speelgoed. Je kunt hiervoor een tafel huren en zelf je spullen verkopen. De huur van een tafel bedraagt 10 euro.

Voor informatie kun je contact opnemen met José van der Heijden, e-mail wijkverenigingeerschot@gmail.com. De verkoop is van 10.00 tot 12.00 uur. Entree 1.00 euro. www.facebook.com/marktmeerschot.

Jokeren en rikken
Vrijdag 22 januari liggen de kaarten voor het jokeren en rikken weer op tafel. Alle leden vanaf 16 jaar zijn welkom. Deze avond begint om 20.00 uur in Meerschot Heistraat 22. Maar iedereen is vanaf 19.30 welkom want dan is de koffie en thee al klaar. Ook wordt er weer een loterij gehouden. Heb je geen geluk in de loterij. Na afloop van het kaarten gaat iedereen weer met een vleesprijs naar huis. Zaterdag 23 januari gaan we met de kinderen die zijn aangemeld Disco Rollerskate. Zorg dat je om 18.15 uur bij meerschot bent. Denk er wel aan je skates mee te nemen. Maandag 25 januari gaan we weer een uurtje de benen strekken. Kom om 18.30 uur naar Meerschot

Programma informatie

Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen. Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle andere programma's.

Rondje Rooi
Dit zijn de onderwerpen die we tot en met 27 januari uitzenden:: 157 Teams bezig met Rooise Kwis; De Dieeterij: Ouderen en jongeren koken en eten samen; Gieten eerste klok carillon Martinuskerk; Centrummanagement sluit nieuwe overeenkomst; Prinsenzitting Papgat; Laatste nieuwjaarsreceptie gemeente; Facelift gebouw Cloeck & Moedigh; Vrijwilligers knotten wilgen; Bekendmaking uitslag Rooise Kwis; Uitzendtijden: 00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Openingstijden kantoor en telefonische bereikbaarheid
Studio aan de Laan van Mariëndael 30A is bereikbaar voor bestellingen, vragen, meldingen op elke ochtend van 09:00 - 11:30 uur behalve vrijdag, Op vrijdag is het kantoor 's-middags van 13:30 - 16:30 uur open. Telefoonnummer: 0413-471193.

Uitzendkanalen en frequenties:
TV Meierij is te ontvangen via KPN kanaal 559.TRINED kanaal 12. OnsBrabantNet digitaal via kanaal 38, analoog op 792 MHz. Via Ziggo: analoog op 256 MHz en digitaal via mediabox kanaal 36, CI+ kanaal 331.

Internet
Met nieuws, informatie, veel foto's en films is TV Meierij wereldwijd te volgen
via www.tvmeierij.nl

Facebook
Met achtergronden, foto's en meer … op: www.facebook.com/tvmeierij


Dinsdag 12 januari waren we 's avonds in de regen onze autopapieren verloren, waarschijnlijk in de buurt van de Knoptoren.

We zijn bijzonder blij dat het mapje met de papieren woensdag werd teruggebracht door iemand die het gevonden had. Wij waren op dat moment zelf niet thuis, maar we zouden graag even persoonlijk de eerlijke vinder willen bedanken. Wij hopen dat deze persoon contact met ons opneemt.

Jos en Diny Hamelink, Verwestraat 3, Sint-Oedenrode. Tel. 0413-473419


Onderhoud AED's in orde

Vorige week hebben verschillende landelijke media melding gemaakt van slecht onderhoud van AED's. Dat slaat zeker niet op Sint-Oedenrode, want Stichting Rooi Hartsafe controleert hier elk kwartaal alle AED's die bij de stichting bekend zijn.

Sinds 2007 heeft Rooi Hartsafe namens verenigingen, stichtingen en bedrijven op strategische plekken in Sint-Oedenrode 47 AED's geplaatst. Het onderhoud van deze 47 Automatische Externe Defibrillatoren wordt door Rooi Hartsafe verzorgd. Daarbij worden de apparaten elk kwartaal getest en zo nodig worden elektroden en batterijen vervangen. Vorige week zaterdag zijn er tijdens een controleronde bij 15 AED's elektroden vervangen.

Mocht iemand toch constateren of vermoeden dat er iets niet in orde is met een van de AED's (er moet namelijk altijd een groen letje iedere 7 seconden knipperen),dan vraagt Rooi Hartsafe om dit direct door te geven via aed@rooihartsafe.nl Rooi Hartsafe hoopt hiermee eventuele bezorgdheid over het onderhoud van de AED's in Rooi is weggenomen.

Wel maakt Rooi Hartsafe zich zorgen over het feit dat niet alle vrijwilligers regelmatig terugkomen voor een (gratis) herhalingsles "Reanimeren met AED". De trouwe herhalers worden daarvoor elk jaar uitgenodigd. Rooi Hartsafe vraagt dringend aan wie zo'n uitnodiging niet ontvangen heeft om zich toch voor een herhalingsles in te schrijven via http://www.rooihartsafe.nl/cursusaanbod . Ook via Twitter en facebook laat Rooi Hartsafe regelmatig weten wanneer er nieuwe cursussen zijn.

Groene Handdruk voor Kinderboerderij

Herman Koenen en Rob Kamp van Kinderboerderij 'Kienehoeve' kregen maandag 18 januari uit handen van wethouder Hendriks een Groene Handdruk. De kinderboerderij ontving de handdruk wegens het betrekken van kinderen bij de natuur en de beestenboel.

De Groene Handdruk is een aanmoedigingsprijs voor inwoners, organisaties en bedrijven binnen de gemeente die zich inzetten voor duurzaamheid en biodiversiteit. De aanmoedigingsprijs van de Duurzame Driehoek wordt namens de Streekraad van het Groene Woud uitgereikt.

Naast de Groene Handdruk ontvangt de Stichting ook een waardecheque ter waarde van 350,= euro. Deze kunnen zij gebruiken voor het verdere vervolg van het project waarmee ze de Groene Handdruk hebben mogen ontvangen.

Volume evenemententerrein gaat naar beneden

Foto: Hans van den Wijngaard

Beachsoccer en Oktoberfissa mogen de volumeknop dit jaar minder ver opendraaien dan vroeger. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten aan de gemeenteraad. Omwonenden van het evenemententerrein op de Neul hebben bij de gemeente laten weten last te hebben van het geluid bij evenementen op het terrein.

Omwonenden en gemeenten hebben vorige maand een gesprek gehad. Daarbij is afgesproken dat de maximumwaarde overdag wordt verlaagd van 85 dB naar 75 dB. Vanaf middernacht tot één uur is dat zelfs 70 dB. Ter vergelijking 75 decibel is het geluid dat een vrachtwagen die 15 meter afstand met 70 km/h passeert. De gemeente zal tijdens evenementen de geluidswaarden meten.

Een vak apart

Lisa van den Ven Foto: Hans van den Wijngaard

Naam: Lisa van de Ven
Leeftijd: 24, 21-02-1991

Welke studie volg je en waar volg je de studie?
Ik studeer als het goed is bijna af voor mijn studie journalistiek. Deze heb ik gevolgd in Tilburg. Tevens ben ik vorig jaar met een deeltijdopleiding Leraar Spaans begonnen. Ook deze studie volg ik in Tilburg.

Wat vind je leuk aan de studie?
Zowel journalistiek als Spaans zijn passies van me. Ik ben altijd bezig geweest met tekst en na de havo heb ik kennis gemaakt met de Spaanse taal in Zuid-Amerika. De studies zijn leuk omdat ze veelzijdig zijn.


Wat vind je minder leuk aan de studie?
Het minder leuke gedeelte van de Spaanse opleiding is woordjes leren. Stampen. Het is noodzakelijk om de taal goed te beheersen maar er zijn leukere manieren....

Aan wie geef je het stokje door?
Pim Smit

Ontdek het Elde College tijdens de Open Dagen

Basisschoolleerlingen en hun ouders/verzorgers zijn ook dit jaar weer van harte welkom tijdens de Open Dagen van het Elde College op 24 en 31 januari.

Kinderen uit met name groep 7 en 8 ontdekken wat de school allemaal te bieden heeft. De locatie Sint-Michielsgestel (vmbo en onderbouw havo) opent haar deuren op zondag 24 januari. Een week later op zondag 31 januari is het de beurt aan het Elde College in Schijndel (tweetalig vwo, vwo, havo, vmbo T, K en B en praktijkonderwijs).

Eigen leerlingen actief betrokken
Tijdens de Open Dagen zijn er verschillende lesactiviteiten, presentaties van vakken en voorlichtingsrondes. Ook is het mogelijk om met docenten in gesprek te gaan. Een grote groep leerlingen van het Elde College is actief betrokken bij de Open Dag. Zij zorgen voor de ontvangst, geven informatie en maken onderdeel uit van diverse activiteiten. Want het Elde College meent: onze leerlingen kunnen het beste vertellen hoe zij de school ervaren en beoordelen.

Alle leerwegen
Kinderen kunnen bij het Elde College terecht voor tweetalig vwo, vwo, havo maar ook voor alle leerwegen binnen het vmbo (theoretisch, kader en basis) en voor praktijkonderwijs. Op de locatie in Sint-Michielsgestel is het mogelijk om in de eerste drie leerjaren havo te volgen en een vmbo-diploma te halen. Deze locatie hanteert een 75-minutenrooster waardoor er veel tijd is om te verdiepen in de lesstof. De leerlingen krijgen hierdoor op een dag in minder vakken les.

Typisch Elde
Bij het Elde College staat de leerling en zijn of haar talent centraal. We vinden het belangrijk dat jongeren doen waar ze goed in zijn en dat ze uitgedaagd worden om nét dat stapje extra te zetten. En dat kan op ieder niveau.
Onze docenten zijn niet alleen experts in hun vak, maar hebben oog voor iedere leerling. Het Elde College bereidt leerlingen voor op de toekomst en staat midden in de maatschappij. We werken samen met culturele organisaties, hogescholen en universiteiten, gemeentes en bedrijven. We maken excursies, bezoeken musea en steden, reizen naar het buitenland of nemen deel aan uitwisselingsprojecten. Het leren vindt niet alleen plaats in de klas, maar ook op onze leerpleinen en in het studiehuis. Omdat de leerlingen onderwijs volgen in aparte gebouwen en de lessen verzorgd worden door een eigen docententeam, voelt iedereen zich al snel thuis en vertrouwd. En niet te vergeten, we behalen we op alle niveaus goede resultaten en onze slagingspercentages zijn bovengemiddeld.

Nieuwbouw
Het Elde College heeft in september een nieuw gebouw geopend in Het Kloosterpark in Schijndel dat plaats biedt aan circa 200 vmbo-leerlingen uit de onderbouw. Maar ook de bestaande gebouwen worden gemoderniseerd en aangepast. Zo is de bezoekers- en medewerkers entree in Schijndel vernieuwd. Ook de locatie in Sint-Michielsgestel krijgt dit jaar een flinke opfrisbeurt. Diverse ruimtes worden vernieuwd en het hele gebouw wordt in de verf gezet.

Parkeren
De Open Dagen op 24 januari en 31 januari vinden plaats van 12.30 tot 16.00 uur. Op de locatie Sint-Michielsgestel aan de Kapelberstraat 6 zijn er parkeermogelijkheden op het eigen sportveld van de school. Bij een bezoek aan de school in Schijndel (Putsteeg 4) kan geparkeerd worden aan de Putsteeg, bij sporthal De Dioscuren of op De Steeg. Pendelbussen rijden de hele middag tussen het Elde College en de parkeerplaats van De Steeg.

Open dag Heerbeeck College

Het Heerbeeck College in Best houdt zondag 31 januari de jaarlijkse Open Dag. Tussen 11.00 en 15.00 uur opent de school zijn poorten voor leerlingen en ouders van groep 7 en 8 van de basisscholen uit de regio.

Het Heerbeeck College biedt opleidingen op mavo, havo- en vwo-niveau en het Heerbeeck International College (HIC), de nieuwe onderwijsvorm voor havisten en vwo'ers. Het Heerbeeck College is een Brainport School waar leerlingen onderzoekend, ondernemend en ontdekkend leren.

In het Junior College, het huis van de brugklassers, zijn mentoren aanwezig die de basisschoolleerlingen en hun ouders persoonlijk te woord staan. In de lokalen presenteren de vakken zich en kunnen de bezoekertjes aan allerlei kortdurende activiteiten meedoen, zodat ze een indruk krijgen van wat hen in het brugjaar te wachten staat.

In het hoofdgebouw zijn er presentaties over "Een dag op het Heerbeeck" en presenteren de afdelingen mavo, havo en vwo zich. Daarnaast worden in een aparte vleugel het Heerbeeck International College en de speciale HIC-vakken toegelicht. Nieuw dit jaar is de Heerbeeck Open Dag-app. Deze service biedt bezoekers ter plekke de mogelijkheid allerlei extra informatie over de school en de verschillende afdelingen op te zoeken; daarnaast is ook het programma van de Open Dag er terug te vinden.

De vakken die worden gegeven, de begeleiding die de leerlingen krijgen: alle aspecten van het onderwijs krijgen de aandacht. Bezoekers die de leertrajecten na de brugklas willen aftasten, kunnen op de Open Dag alle gewenste informatie krijgen van de aanwezige medewerkers. Het Heerbeeck College geeft in zijn slogan "Je eigen plek - Je eigen talent" al aan, dat het bepalen van de juiste onderwijsvorm voor elk individueel kind de hoogste prioriteit heeft.

De Open Dag van het Heerbeeck College op zondag 31 januari begint om 11.00 uur en eindigt om 15.00 uur. De school is gevestigd aan de Willem de Zwijgerweg 150 in Best. Kijk voor meer informatie op de website van de school: www.heerbeeck.nl.

Stel uw vraag over e-books aan de e-bookambassadeur

De e-bookambassadeur van Bibliotheek De Meierij houdt vrijdag 29 januari spreekuur in de bibliotheek in Sint-Oedenrode. De e-bookambassadeur probeert samen met bezoekers een antwoord te vinden op allerlei vragen rondom het e-bookportal van de bibliotheek. In het e-bookportal, te vinden op www.bibliotheek.nl/ebooks, kunnen bibliotheekleden gratis e-books lezen.

Aan de e-bookambassadeur kunnen vragen gesteld worden over e-books, e-readers, het aanmaken van een account in de e-bookportal om e-books te lenen, het lezen van e-books op een tablet en de mogelijkheden van de bibliotheek op dit gebied.
Advies tijdens dit spreekuur is gratis en aanmelden is niet nodig.

Nog enkele kaarten voor jeugdcarnaval te koop

Afgelopen weekend is de voorverkoop van kaarten voor het jeugdcarnaval voor de jeugd tot en met 16 jaar begonnen. In de voorverkoop zijn dagkaarten tegen een gereduceerd tarief verkrijgbaar.

"Het was dit jaar niet zo dringen zoals een jaar geleden. Toen stonden meteen bij de opening van de verkoop de jongeren rijen dik aan de kassa. Dit jaar kwam iedereen mooi over de dag verdeeld en dat is ook voor het kopende publiek fijner", vertelt Leon van Rooij van de stichting Jeugdcarnaval Sint-Oedenrode.

Komende zondag is in Mariëndael nog een keer de mogelijkheid tot het kopen van dagkaarten en passe partouts. Dagkaarten kosten in de voorverkoop € 6,50 en een passe partout kost € 27,50.

Met een bootje varen in Park Kienehoef. Het is al weer lang geleden dat deze foto is gemaakt. Weet u wie er op deze foto te zien zijn en wanneer de foto gemaakt is? Laat het ons dan even weten. U kunt het antwoord sturen naar redactie@demooirooikrant.nl of loop even bij ons binnen, Heuvel 17, de koffie staat altijd klaar. Bellen mag natuurlijk ook (0413)479322.

Oplossing week 2

Deze foto is gemaakt op de camping de kienehoef, niet op het park, wij hebben daar zelf jaren gestaan.
Op de foto staan Miranda van Beers, Denise en Brigith Buters ,Linda ? en Wesley Hendriks, deze komen allemaal niet uit Sint-Oedenrode.

Hendrien van de Wijgert

Nog 16 dagen tot Carnaval in Lolland!

Afgelopen zaterdag is de kaartverkoop gestart voor de Ollandse Bonte Avonden op 29 en 30 januari. Er zijn nog maar enkele kaartjes beschikbaar, dus wees er snel bij op=op. Met veel (L)Ollands talent op de bühne én in de zaal beloofd dit veel goeds voor de (L)Ollandse carnaval!

Evenals op zondag en maandag staat er op dinsdag een carnavalsontbijt klaar met aansluitend alweer de laatste kindermiddag. Feest DJ Lolland is heel de dag van de partij en 's middags komt het inmiddels welbekende swingorkest Dùbent een optreden verzorgen met o.a. muzikanten uit de regio en natuurlijk John Schellekens uit Olland in hun midden. Het beloofd weer een spetterend optreden te worden. 's Avonds wordt er verder gefeest met Duo Two for You. Twee knotsgekke artiesten vol entertainment en show.

Daarmee lijkt het carnavalsfestijn teneinde te komen, maar niets is minder waar. Als trotse bezitter van de Groothertog organiseert d'n Toeloop dit jaar op woensdag het Groothertogbal in combinatie met het Kasteleinsbal. Vanaf 19.00 uur is de zaal open en om 20.00 uur start het programma Met optredens van o.a. de Rooise Anne van der Heijden, John de Bever en Pascal Redeker. Feest DJ Rob draait de avond aan elkaar. Stichting Papgat verloot tijdens deze avond de gratis titel Baljuw van Papgat 2016. Mooi moment om gezamenlijk samen met Prins Maarten Pap d'n Urste en zijn gevolg de carnaval af te sluiten!

Zes dagen lang zal d'n Toeloop helemaal op z'n kop staan. Met een grote feestzaal waarin ruimte genoeg is voor alle carnavalsvierders, kapellen, prins met gevolg en alle andere carnavalsgekte gaat dit helemaal goed komen. Naast de carnavalsgekte kan men er tijdens deze dagen ook terecht om 's ochtends een goede bodem te leggen en 's avonds tussen het feesten door de magen te vullen. Voor grote groepen wordt er een speciaal carnavalsrestaurant ingericht. Rustig even eten en weer meteen doorfeesten.

Het belooft een skônne carnaval te worden, houd de komende weken de krant in de gaten voor het complete programma!

Stans stond nooit met een mond vol tanden

Stans van den Berg (l) en Frans Sijbers in 2007 Foto: Hans van den Wijngaard

De Heikneuters zijn al 55 jaar een hechte carnavalsclub. Maar ook buiten de carnavalsperiode laat deze Nijnselse vriendenclub zich regelmatig zien. Samen met Frans Sijbers, oud voorzitter van de Heikneuters, kijken we terug op 55 jaar Heikneuters, maar we kijken ook vooruit naar de komende Bonte Avonden, want dan staat Frans stil bij zijn veel te vroeg overleden vriend Stans van den Berg. Samen stonden zij veertien keer als Doi en Nellis op de planken.

Op 29 en 30 januari zijn in Nijnsel de Bonte Avonden. Die staan in het teken van het 55-jarige bestaan van de Heikneuters. Maar ook staat Frans Sijbers weer op het podium. Als eerbetoon aan Stans van den Berg. Frans zal de optredens die hij samen met Stans deed nog een keer de revue laten passeren en tot slot zal Sijbers nog een gedicht opdragen.

"Ja hoe is het allemaal begonnen?", herhaalt Frans. "Wij waren al jaren vrienden en maakten samen veel lol. Op een verjaardagsfeestje bedachten we, dat we eens een act op de Bonte Avond moesten doen. Ik ben toen gaan schrijven en Stans werkte alles op de computer uit. We gingen altijd als Doi en Nellis, Stans was Doi en ik speelde Nellis. Het kenmerk van Doi was dat hij nooit met zijn mond vol tanden stond. Stans deed namelijk standaard zijn kunstgebit uit en dat maakt Doi bijzonder. Net als bij elk duo hadden wij ook onze rollen verdeeld. Nellis reikte de grappen aan, maar Doi kopte ze steevast in".

"Om een goede act neer te zetten zijn er een paar basisregels", antwoordt Frans. "Het belangrijkste is dat je bij je typetje blijft. Maar je mag ook zeker geen mensen beledigen en in onze beginjaren werden ook seksueel getinte grappen niet op prijs gesteld. Wat mij betreft is dat ook helemaal niet nodig. Het mag best dubbelzinnig zijn, maar het moet altijd netjes blijven". Daar ligt volgens Frans ook meteen een belangrijke rol voor de commissie. Die moet er voor zorgen dat iemand die een scheve schaats heeft gereden, niet door iedere spreker op de hak wordt genomen en nog belangrijker: het dient altijd met respect te gebeuren.

"Met een optreden waren we een heel jaar bezig. Stans en ik hadden beiden altijd wel een stukje papier bij ons. Als we iets hoorden of zagen dat misschien te gebruiken zou zijn, dan schreven we dat op. Vooral de laatste weken voor de Bonte Avond zijn belangrijk, want grappen en grollen moeten wel herkenbaar zijn en niet gaan over iets dat maanden geleden speelde".

Natuurlijk blikt Frans ook al even vooruit op de Nijnselse Bonte Avonden. "Die zijn altijd van een hoog niveau. Elk jaar wordt de lat een beetje hoger gelegd. Daar hoeft de commissie de artiesten niet toe aan te sporen, dat doen zij zelf", zo sluit Frans uitnodigend af.

De feestdagen voorbij??

Het feest is nu pas begonnen!! Januari heeft veel donkere dagen maar wij zien alleen maar kleur in ons kleurrijk Papgat. We zien steeds meer gevels, huizen en straten versierd oftewel de carnaval is in aantocht.

Tijdens het alweer laatste weekend van de prinsenzittingen mochten we de eerste exemplaren van een schitterende Papbuikkrant ontvangen. Deze wordt komende week door Papgat verspreidt. Hiervoor zetten verschillende clubs/verenigingen zich in. Een kleine bijdrage zou leuk zijn. Zo houden we ons mooi Papgat springlevend. Ook hebben we tijdens de zitting een aantal mensen mogen onderscheiden en bedanken voor een geweldige inzet op allerlei vlakken voor Papgat.

Zo werden Jo Verbakel en John vd Linden erelid van de Raad van Elf. Ook de dames Ans en Janine werden in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet. Chantal Vulders, Nellie Essens en Dorry van Kaathoven kregen de onderscheiding Erelid van verdiensten van de Prinsenzitting. En wat was het een mooie, dolle, wilde bedoeling. Alle deelnemers en vrijwilligers bedankt voor 2 weekenden skôn vermaak. Het nieuwe prinsenpaar van de Oivers uit Eerde, Prins Daan, Prinses Willeke, Adjudant Gijs en Hofdame Kimberly, hebben we zondag gefeliciteerd. Natuurlijk hebben we daar het Willem Papbuiklied weer uit volle borst uitgedragen, om toch maar even duidelijk te maken in deze Regio van Meierijstad dat er maar één echt Carnavalsland is! En toen door naar de receptie van C.V. de Heikneuters die maar liefst hun 55 jarige bestaan vierden. Een club die haar sporen binnen Papgat zeker verdiend heeft. In alle hoeken, gaten en commissies kom je ze tegen. Zo ook de Jagers van Papgat. Ze zijn alleen wel mijn keteltje kwijt geraakt sinds de receptie. Maar gelukkig hebben wij afgelopen dinsdag bij Gouden Koksmutswinnaar, Gerard Wollerich, nog heerlijk gegeten. Dus kunnen we nog even zonder Pap uit ons keteltje. Blijf naar 'm uitkijken. Nu zaterdag staat de kapellenavond op het programma. Hier wordt in de Beurs gestreden om de befaamde Blèrcup. We hebben er zin in! Tot dan!

Alaaf! Prins Maarten Pap d'n Urste

Meer kleur in Papgat!

Foto: Jeroen van de Sande

Binnenkort is het al weer carnaval. "Sint-Oedenrode" wordt voor een aantal dagen "Papgat". Bij het zien van de Papgatvlaggen in het dorp begint bij velen het carnavalsgevoel al te kriebelen. Stichting Papgat is al maanden bezig met de voorbereidingen om voor u weer een prachtige carnaval te organiseren. Maar u als inwoner kunt ons daar een handje bij helpen. Want de commissie Kleurrijk Papgat, onderdeel van de Stichting, kan niet alleen heel Papgat in een kleurrijke gemeente veranderen.

Wat vragen wij van u?
Het zou mooi zijn als tijdens de carnaval Papgat bont gekleurd is. Dus versier de voorgevel van uw huis. Vraag de buren en de hele straat om mee te doen. Het kan niet gek genoeg. Maar ook voor u als winkelier is hier een rol weggelegd. Tover uw etalage om tot een carnavaleske geheel. En niet te vergeten de scholen in ons dorp. Als alle kinderen hierbij de handen uit de mouwen steken moet het toch lukken om de school feestelijk aan te kleden. Aanmelden voor deze wedstrijd kan tot dinsdag 2 februari 12.00 uur. Een formulier hiervoor vindt u op de website van stichting Papgat. Hier staan ook alle voorwaarden van deelname beschreven. Een deskundige jury zal op woensdag 3 februari bij alle deelnemers gaan kijken en hun punten uitdelen. Dus zorg dat u op tijd klaar bent! Want de prijzen zijn zeer zeker de moeite waard: Voor de mooist versierde straat een heerlijke barbecue, mede mogelijk gemaakt door Traiteur/slagerij Verheijen. Voor alle kinderen van de winnende school is er een lekkere traktatie. En niet te vergeten de eeuwige durende (voor een jaar) roem voor de winkelier met de mooiste etalage. Het zal hun niet aan aandacht ontbreken. Is uw gevel uitgekozen tot mooiste van Papgat? Dan komt er een goed gevuld prijzenpakket uw kant uit. Mocht u voor het versieren nog een Papgatvlag nodig hebben? Deze is te bestellen via de website, www.papgat.com. Voor € 12,50 is de vlag van u.

Maar dat is nog niet alles. Er is ook nog een kleurwedstrijd voor alle kleine Papbuiken en Papbuikinnekes. Je kunt de kleurplaat downloaden op de website. Kleur 'm in en wie weet win jij een van de prijzen die beschikbaar worden gesteld door Puur48. Je hebt tot uiterlijk vrijdag 29 januari om de kleurplaat in te leveren. Kortom, werk aan de winkel. U doet toch ook mee? Kijk voor meer informatie, de kleurplaat en een inschrijfformulier op onze website: www.papgat.com (bij activiteiten/kleurrijk Papgat). Veel kleur- en versierplezier!


18 / 36

Zephyr Schijndel pakt drie punten

Zondag 17 januari speelden de dames van Zephyr uit Schijndel thuis de eerste wedstrijd in het nieuwe jaar. Na een paar weken rust waren de dames er op gebrand om weer goed van start te gaan en de punten te pakken.

Elshout startte goed en scoorde snel de 0-1. Esther van Engelen had hierop direct een antwoord en scoorde de 1-1 door middel van een mooie passeeractie. De verdediging van Zephyr stond goed en ook keepster Ilse van Zutphen wist haar doel ruim 15 minuten schoon te houden. De dames van Zephyr liepen uit naar 8-1. Zephyr speelde goed en met snelheid rond waardoor er ruimte ontstond en de hoekspeelster goed konden profiteren en Zephyr uit kon lopen naar 14-1. Elshout wist nog een maal te scoren zodat de ruststand 14-2 werd.

De tweede helft verliep wat slordiger omdat Zephyr enkele 'nieuwe' spelvarianten wilde uitproberen. Toch werden er weer mooie doelpunten gemaakt, maar Zephyr moest ook wat meer doelpunten incasseren doordat de verdediging verslapte. Zephyr liep uit naar 19-5. De 20-6 werd aangetekend door Loes Ketelaars vanaf de cirkel door een mooie 1-2 aanval. Zephyr kwam geen enkel moment in gevaar en kon de punten in Schijndel houden. Eindstand 21-9.

Passie voor techniek

Jongeren enthousiasmeren voor techniek, dat is wat Harry van Zutphen (68) uit Mariaheide wekelijks doet. Hij werkt al vijf jaar als vrijwilliger bij de sector Techniek op het Fioretti College in Veghel. Met veel passie verzorgt hij oriëntatielessen voor vmbo-leerlingen. De eerste- en tweedejaarsleerlingen oriënteren zich twee jaar lang op de verschillende studierichtingen in de bovenbouw. Als het aan Harry ligt, zouden ze allemaal voor techniek moeten kiezen. Als het aan teamleider Edwin Vijn ligt ook!

"In het begin staan veel jongens en meisjes nog wat onwennig in hun stofjassen aan de werktafels", vertelt Harry. "Maar met een positief verhaal en een duwtje in de rug krijg ik iedereen enthousiast aan de slag. En oh wat zijn ze na anderhalf uur trots op hun metalen vliegtuigje, gesoldeerde beertje of zelfgemaakte verlengsnoer. Ik leer ze een aantal basisbeginselen, waar ze later plezier van hebben."

Harry heeft 37 jaar lang met veel plezier in de technieksector gewerkt, waarvan de laatste 33 jaar bij Rank Xerox. Sinds zijn pensionering, acht jaar geleden, heeft hij niet stilgezeten. "Techniek is zó krachtig", geeft Harry aan, "dat ik daar jonge mensen graag enthousiast voor maak!" Vier jaar lang werkte hij als vrijwilliger voor de landelijke organisatie TECHNIEKCOACH in je klas. "Met koffers vol materiaal en gereedschap reed ik naar basisscholen om daar techniekles te geven." "Vijf jaar geleden vroegen we Harry om op het Fioretti College oriëntatielessen te gaan verzorgen", vertelt Edwin Vijn. "Dat doet hij met veel passie en geduld. Het enthousiasme werkt twee kanten op!"

De expertise die Harry heeft opgebouwd, zet hij ook in Afrika in. Al zes jaar reist hij als SENIOR EXPERT naar landen als Gambia en Tanzania. De gebruikte gereedschappen, machines en computers, die Harry inzamelt, krijgen een tweede leven in o.a. Afrika.

Voor Edwin Vijn is een vrijwilliger als Harry goud waard. "Onze techniekafdeling is flink gegroeid. Daar heeft Harry ook een steentje aan bijgedragen. We hebben een prachtig vaklokaal bijgekregen voor Bouwen, Wonen & Interieur en de vaklokalen voor Produceren, Installeren & Energie en Mobiliteit & Transport zijn helemaal gemoderniseerd.
We hebben onze techniekvrijwilligers sindsdien des te harder nodig. Ik hoop dat we nog lang een beroep kunnen doen op Harry en zijn collega's!"


Programma Phoenix

Foto: Hans van den Wijngaard

Phoenix heeft een uitgebreid cursusaanbod. Hierbij treft u een overzicht van een aantal cursussen aan.

K.O.M.: Kinderen, Ouders & Muziek
Alle kinderen zijn muzikaal. Jonge kinderen vinden het heerlijk om muziek te maken. Samen zingen, muziek maken en bewegen is essentieel voor de ontwikkeling en het welzijn van het jonge kind. Binnenkort start Phoenix Cultuur in 't Spectrum in Schijndel met muzieklessen voor jonge kinderen en een ouder (of oma of opa). De lessen worden gegeven door muziekpedagoog Margré van Gestel, mede-initiatiefneemster van Muziekeducatie voor kinderen 0-4, bekend als Muziek op Schoot.

Muziek met de baby: woensdagochtend 11.00- 12.00 uur
Voor baby's van 4-12 maanden. Wanneer een baby 4 maanden is, zijn kiekeboe spelletjes erg interessant. In deze nieuwe ontwikkelingsfase kunnen we dus ook meer muzikale spelletjes spelen. Liedjes voor tijdens de dagelijkse verzorging die passen bij de baby vanaf 4 maanden, maar ook experimenteren met materiaal, geluiden en speelgoed.

Op woensdagochtend 27 januari zijn er open lessen in de bibliotheek in 't Spectrum. Graag van te voren even melden wanneer u bij de open les aanwezig wilt zijn via 0413-782010 of info@phoenixcultuur.nl

De overheidsmechanismen ontrafelt in De Blauwe Kei

Op vrijdag 22 januari staat Het Zuidelijk Toneel in De Blauwe Kei met de voorstelling Waterdragers. Dit toneelstuk toont de wereld van duizenden ambtenaren en laat zien dat de wereld van de overheid erg complex en geheimzinnig is. Waterdragers is te zien om 20.30 uur in de Kleine Zaal.

Toneelschrijver Marcel Osterop liep drie maanden fulltime mee bij de gemeente Eindhoven in een poging het ondoorgrondelijke apparaat dat de overheid heet te begrijpen. Het is een wereld waarin duizenden mensen werken aan een gezamenlijk doel. Een paar op de voorgrond. En veel, heel veel op de achtergrond. Met Waterdragers ontrafelt Marcel de mechanismen in deze wereld zoals hij die heeft ervaren.

Kaarten voor Het Zuidelijk Toneel kosten € 16,- (inclusief drankje) en zijn te reserveren via www.blauwekei.nl, telefonisch via (0413) 34 25 55 of aan de theaterkassa op werkdagen tussen 13.00 en 17.00 uur.

Paus Franciscus zal vanaf heden zijn gebedsintenties voor de maand in een videoboodschap bekendmaken. Het betreft de een nieuw initiatief van de het Apostolaat van het Gebed in het kader van het Heilig Jaar van Barmhartigheid. De eerste videoboodschap is onlangs verschenen.

Moedertaal
"Paus Franciscus spreekt in deze videoboodschappen in zijn moedertaal, het Spaans, en natuurlijk is er ondertiteling in andere talen", laat pater Federic Fornos, directeur van het Apostolaat van het Gebed, weten aan Radio Vaticaan.

Interreligieuze dialoog
In de videoboodschap voor de maand januari zal paus Franciscus vragen te bidden voor de interreligieuze dialoog. "Hij denkt dat dit echt belangrijk is, vandaag de dag", zegt Fornos daarover. "Hij vraagt te bidden opdat de oprechte dialoog tussen mannen en vrouwen van verschillende religies vruchten van vrede en rechtvaardigheid brengt."

Bidden met de paus
De videoboodschappen, zegt de directeur, zullen "de mensen helpen". "Niet alleen de katholieken, maar alle mensen die willen bidden en zich in willen zetten voor deze uitdagingen van de mensheid. Samen met paus Franciscus bidden voor deze uitdagingen zal ons erg helpen."

Sociale media
De video met gebedsintenties van de paus zullen via alle sociale media worden verspreid: voor Nederland via: www.devideovandepaus.org. Tijdelijk is dit nog met Engelse ondertiteling, maar binnenkort met Nederlandse. Ook via een link op de website kunt u de boodschappen van de Paus volgen.


In januari vragen de Nederlandse kerken traditioneel aandacht voor de landelijke actie Kerkbalans. Dit jaar is dat niet anders. De actie is erop gericht om de gelovigen nog eens te wijzen op de noodzaak van een blijvende financiële bijdrage, dit om de continuïteit van de parochies te waarborgen. En dat geldt natuurlijk ook voor onze eigen H.Oda-parochie.

Ofschoon we zeer scherp op onze kosten en uitgaven letten blijft er altijd geld nodig voor allerlei zaken. Terwijl kosten vaak gelijk blijven of stijgen, is het moeilijk om de inkomsten daarmee gelijke tred te laten houden. Het teruglopen van de collectes, minder inkomsten uit bijzondere vieringen, een schamele rente op de spaarrekening. Het hoort allemaal bij deze tijd. Niet om te somberen, maar het houdt wel in dat de gezinsbijdrage een steeds belangrijker onderdeel vormt van onze inkomsten. Wij doen dan ook een dringend beroep op alle betrokken parochianen om hieraan deel te (blijven) nemen. We zijn heel blij met de honderden vrijwilligers die met veel enthousiasme zeer regelmatig de handen uit de mouwen steken, zonder hun bewonderenswaardige inzet konden we lang niet alles doen wat we nu doen. Alle lof daarvoor. Laten we hen niet het gevoel geven dat ze er alleen voor staan, maar als parochianen er samen voor zorgen dat onze goed lopende parochie een stevig financieel fundament behoudt om met vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan.
In het Heilig Jaar van de Barmhartigheid vertrouwen wij op uw barmhartigheid, uw solidariteit…….
Veel dank daarvoor.

Foto: Hans van den Wijngaard

In alle toespraken en preken staat Paus Franciscus stil bij de betekenis van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Hier volgt een tweede overdenking van de Paus.

Roep om barmhartigheid
"Een Heilig Jaar om sterk in ons de vreugde te ervaren dat wij werden gevonden door Jezus, die als Goede Herder naar ons op zoek is gegaan, want wij waren verdwaald" (preek tijdens de aankondiging van het Heilig Jaar, 11 april 2015): dat is het doel dat de Kerk zich stelt dit Heilig Jaar. En zo zullen wij in ons de zekerheid versterken dat de barmhartigheid werkelijk kan bijdragen aan de opbouw van een meer menselijke wereld. Juist in onze tijd, waarin de vergiffenis zo zeldzaam is op alle terreinen van het menselijk leven, wordt de roep om barmhartigheid dringender, en wel op elk terrein: in de samenleving, bij de instellingen, op het werk en ook in het gezin.

'Ik ben een zondaar'
Daarom is het dus noodzakelijk te erkennen dat wij zondaars zijn; om in ons de zekerheid van de goddelijke barmhartigheid te versterken. "Heer, ik ben een zondaar, Heer ik ben een zondares: kom met uw barmhartigheid." Dat is een heel mooi gebed. Een gemakkelijk gebed om elke dag te bidden: "Heer, ik ben een zondaar; Heer, ik ben een zondares: kom met uw barmhartigheid."

Getuigen worden
Beste broeders en zusters, ik hoop dat eenieder van ons dit Heilig Jaar de ervaring zal krijgen van de barmhartigheid van God, om zo getuigen te worden van "wat God het meest behaagt". Is het onnozel om de geloven dat dit de wereld kan veranderen? Ja, menselijk gesproken is het van de gekke, maar "De dwaasheid van God is (...) wijzer dan de mensen, en de zwakheid van God is sterker dan de mensen" (1 Kor. 1,25).

Wanneer u in de kerstvakantie in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode bent geweest, kunnen al die hartjes en harten u niet zijn ontgaan. Zij zijn het tastbare resultaat van een schoolproject rond Kerstmis, afkomstig van het SKOSO netwerk identiteit. Dit netwerk bestaat sinds 2012. Het bestaat uit een leerkracht en een ouder van elke SKOSO basisschool. Naast de scholen maakt ook de parochie deel uit van het netwerk.

Het netwerk houdt zich bezig met de identiteit, de 'K' (Katholiek) van de SKOSO basisscholen. Elke school heeft een eigen methode om deze identiteit vorm te geven, zoals 'De vreedzame school' of 'Trefwoord'. Echter, verheldering en versterking van de 'K' was en is nodig. Want godsdienst is niet vanzelfsprekend, terwijl ouders blijven vragen om een waarachtige invulling van die 'K'.

In het netwerk wordt bedacht hoe scholen en parochie acties kunnen ondernemen die de 'K', de kinderen en de scholen ten goede komen. Vaak zijn dit projecten zoals het Kerstproject. Met een verwijzing naar het Heilig Jaar dat in december begonnen is, was het thema 'Open je hart voor de ander'. Kleuterklassen zijn op bezoek geweest in onze kerken om de kerststal te bezoeken en hun hartjes op te hangen. In de hogere groepen zijn mensen die als vluchteling naar Sint-Oedenrode zijn gekomen, op bezoek geweest. Zij hebben daar hun verhaal verteld en vragen van kinderen beantwoord. Kunnen wij ons hart openen voor deze concrete dorpsgenoten? Jazeker, dat kunnen onze kinderen, als je de teksten op de harten leest.

Vind je het uitdagend om met deze thematiek bezig te zijn? We zijn op zoek naar jou. Zoals dat gewoon is op scholen groeien ouders uit de school en gaan zij het netwerk verlaten. Nieuwe leden zijn nodig. Vraag ernaar op school. Op elke school is er een leerkracht die je meer kan vertellen. We komen twee keer per jaar bij elkaar. Je bent de oren en ogen van het netwerk op het schoolplein van jouw school. Als je wilt doe je mee aan één van de projecten. We wachten op je!

Manon van den Broek

Parijs, de aanslag op Charlie Hebdo is inmiddels één jaar geleden. Op TV vertelt een jongeman dat zijn moslim vrienden niets met de aanslagen te maken willen hebben. Toch merkt hij met spijt op dat de aanslagen de moslimgemeenschap verdeeld hebben.

Eenheid en verdeeldheid. En dat laatste liever niet. Deze week vieren we de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. Wat betekent deze eenheid in 2016 voor ons?

De theoloog Fabio Ciardi vertelt over deze eenheid: 'Wanneer God aan het werk is brengt Hij wonderwerken tot stand. Toen Hij hemel en aarde had geschapen, zag Hij 'dat het goed was.' Nadat Hij man en vrouw had geschapen en hen de schepping had toevertrouwd zag Hij 'dat het zeer goed was.' Maar het werk dat alles te boven gaat, is wat God tot stand heeft gebracht in Jezus: door zijn dood en verrijzenis heeft Hij een nieuwe wereld en een nieuw volk geschapen. Aan dit volk schonk Jezus het leven van de hemel, broederschap, openheid voor elkaar, delen met elkaar, leven voor elkaar.' Dit 'grootste wonderwerk' is de eenheid die ons christenen verbindt.

Maar christenen verschillen al sinds mensenheugenis van elkaar. Is dat verdeeldheid? Ja, toen angst en ruzie ontstonden. Nee, wanneer het lukt om elkaar te ontmoeten. Dan groeit juist die eenheid. Dit is een vermoeiend én verrijkend proces. 2016 biedt ons veel mogelijkheden om te groeien in eenheid. Christenen uit het Midden Oosten komen dichtbij en leren ons wat getuigenis is. 'Linkse' en 'conservatieve' katholieken ontvangen dit jaar samen een nieuwe bisschop. Het is bijna 500 jaar reformatie. De uitdaging is nooit ver weg en bidden is nodig.

Verdeeld raken is zonde maar soms realiteit. Laten we voor elkaar bidden, om vol te kunnen houden.

Manon van den Broek

Foto: Hans van den Wijngaard

In de Oda-parochie willen we onder andere vorm geven aan het jaar van barmhartigheid door een reeks bezinningsavonden. De avonden zijn heel verschillend van inhoud, maar ze hebben één ding gemeen: ze willen ons inspireren tot barmhartigheid, respect voor onze medemensen en voor heel Gods schepping.

De eerste bijeenkomst vond plaats dinsdag 19 januari om 20.00 uur in het parochiecentrum bij de Goede Herderkerk, Mgr. Bekkersplein 1 in Sint-Oedenrode. De avond ging over de encycliek "Laudato Si, Geprezen zijt Gij!". De avond werd verzorgd door broeder Theo van Adrichem o.f.m., franciscaan uit Megen.

In juni 2015 verscheen de tweede encycliek van paus Franciscus, getiteld 'Laudato Si'. De openingswoorden zijn overgenomen uit het Zonnelied van Franciscus van Assisi. De paus uit zijn zorgen over ons 'gemeenschappelijke huis', de wereld, en doet een beroep op onze verantwoordelijkheid, op basis van de taak die God de mens in de schepping heeft toegewezen.

De andere bijeenkomsten in deze reeks zijn:

2. Dinsdag 16 februari: Kindia (Kind in India) door Annemieke van den Broek, Carlijn van den Broek en Nettie Cleutjens
3. Dinsdag 23 februari: Vincentius a Paulo (1581-1660) door pastoor Vincent Blom
4. Dinsdag 8 maart: Moeder Teresa (1910-1997) door pater Pushpa Raj
5. Dinsdag 15 maart: Moderne geloofsgetuigen door Joris van Voorst, directeur van Kerk in Nood, en Dennis Peters
6. Dinsdag 29 maart: Frederic Ozanam (1813-1853) door diaken Wilchard Cooijmans

Alle avonden worden gehouden in het parochiecentrum van de Goede Herderkerk, Mgr. Bekkersplein 1, 5491 EB Sint-Oedenrode, van 20.00 tot 21.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. U bent van harte welkom.


20 januari         ARK                 12.30 uur         Parochiecentrum

22 januari         Tieners         19.00 uur         Parochiecentrum

25 januari         Biddende Moeders         13.45-14.30 uur         Parochiezaal Nijnsel
                 Mogelijkheid pastoraal gesprek 13.30 uur         Odendael

31 januari         Italiaanse eucharistieviering 12.30 uur         Antoniuskerk Nijnsel

2 februari         Bijeenkomst parochiebestuur 20.00 uur

3 februari         ARK                         12.30 uur         Parochiecentrum

Wanneer wij onszelf toevertrouwen aan God, kunnen we alle moeilijkheden overwinnen die onze levensweg kruisen.

Kerkberichten

Martinuskerk (centrum)
Za 23/1 18.30u.:
Derde Zondag door het Jaar: Eucharistieviering met Het Goede Herderkoor. Int.: Tony Vermeltfoort – van Dijk, Jas van Schijndel en Betsie van Schijndel – van Berkel, Jas en Miet Heymans – van Wanrooy, zoon Wim en dochter José.
Zo 24/1 9.30u.: Derde Zondag door het Jaar Eucharistieviering met Het Martinuskoor. Int.: Jan van de Wijdeven en overleden familieleden, Antonet en Piet van den Brand – van de Weetering en hun zonen Albert, Harrie en Kees, Siraar en Bertha van Erp – van de Ven, Peter Sonnemans, Jan en Marie Kuis, Toos Verhagen – Rooijakkers, Toon en Tonia van Kemenade – van den Hurk, José Blommers – van den Tillaart, Jan en Wies van de Laar – van Bree, Jan Kanters, Jan van Acht (jaardienst), Toon en Anna de Korte – van Kempen, Ties van den Oever, Overleden ouders van de Burgt – de Haan, Noud van den Heuvel.
Ma 25/1 9.00u.: Eucharistieviering.
Di 26/1 9.00u.: Eucharistieviering. Int.: Sjaan en Gerard Wenting – Kreté en Annemiek.
Wo 27/1 9.00u.: Eucharistieviering.
Do 28/1 9.00u.: Eucharistieviering.
Vr 29/1 9.00u.: Eucharistieviering.

Sint Antonius Nijnsel
Zondag 24/1 11.00u.:
Eucharistieviering m.m.v. Nol Ardts. Int.: Tonny Kerkhof- v.d. Ven, Piet van Hoof, Truus Mulders- van Hoof, Pastoor Chris Bekx, Noud van Erp, Cor Verschuijten, Jan en Petra Aarts- v.d. Laar, Elisabeth Sanders- Franken.

H. Martinus Olland
Za 23/1 17.30u.:
Eucharistieviering met kerkkoor. Int.: Berty v.d. Sanden-Roche, Henk Kastelijn.

Odendael
Zo 24/1 10.00u.:
Woord- en Eucharistieviering met Odendaelkoor. Int.. Nelly Bogers, Ton van de Heijden.

Protestantse Kerk Knoptoren
Zo 24/1 10.00u. Dienst in de Knoptorenkerk Predikant Ds. B. Stigter.
Di 26/1 20.00u. Lezing in de kerk in Son, Maria: wie is zij en wat betekent zij voor ons?

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Zo 24/1 9.30u.:
Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Int.: Ietje van Dinther-Raeven, Mia Donkers-van Heeswijk, Harry Swinkels.
Za 30/1 18.30u.: Eucharistieviering

Sint Petrus' Banden, Son
Wo 20/1:
Geen Eucharistieviering
Za 23/1 Geen Eucharistieviering in Son of in Breugel
Zo 24/1 9.30u.: Peuter- en kleuterviering, thema: "Abraham´
Zo 24/1 11.00u.: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Gregoriaans koor. Int.: Huub van Hamersveld (1e jaargetijde), Riet Schoonderwoerd-Looijmans, Adrie Renders-de Haas, Rie Hessels-van der Sman, Wim Toonen, Marcel de Gilde.
Ma 25/1 19.00u.: Eucharistieviering
Wo 26/1 Geen Eucharistieviering
Za 30/1 18.30u.: Eucharistieviering in Breugel
In verband met afwezigheid van pater Pushpa vervallen voorlopig de doordeweekse vieringen in Breugel en de woensdagavondviering in Son.

CDA Rooi: Glasvezel buitengebied Meierijstad stap dichterbij!

Glasvezel: waarom?
Weet u dat het downloaden van bijvoorbeeld Windows 10 in het buitengebied van Nijnsel en Olland nu soms meer dan 24 uur duurt? Vanuit het buitengebied mee doen aan de Rooise kwis? Helaas, te trage internetverbinding! Technologische toepassingen spelen een snel toenemende rol bij bedrijven, in onderwijs én in zorgmonitoring van mensen met een zorgvraag.


Een glasvezelnetwerk is de beste optie om snelle internetverbindingen, die hiervoor nodig zijn, te realiseren. Voor economische groei en werkgelegenheid en een leefbaar en vitaal platteland is een glasvezelnetwerk dus van groot belang. Ons buitengebied mag hier niet van verstoken blijven, vinden wij. Daarom pleitten wij als CDA Rooi bij de gemeenteraadsverkiezingen en vervolgens bij iedere begrotingsbehandeling de afgelopen jaren voor aanleg van glasvezel in het buitengebied. En organiseerden de drie CDA's van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode vorig jaar een gezamenlijke informatieavond over glasvezel in het buitengebied. En zetten we ons als CDA, samen met anderen, in om dit te realiseren.
Glasvezel: een stap dichterbij!
Gelukkig is glasvezel in het buitengebied van Rooi en breder gezien Meierijstad nu een stap dichterbij. Afgelopen week stelde de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) namelijk 35 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de Brabantse buitengebieden. Voor uw informatie: de BOM is uitvoerder van het breedbandfonds. In 2014 richtte de provincie dit fonds op om aansluiting van huishoudens en bedrijven in buitengebieden op breedband mogelijk te maken. Het bedrijf Mabib uit Lithoijen heeft de aanleg gegund gekregen en kan nu aan de slag. Met dit positieve nieuws kunnen de plannen voor aanleg van het glasvezelnetwerk verder in gang worden gezet. Agrifood Capital (18 gemeenten in Noordoost Brabant) en Peelland (13 gemeenten in Zuidoost Brabant) bereiden samen met Mabib de uitrol van het glasvezelnetwerk voor.

Glasvezel: voor wie?
Alleen woningen of bedrijven die nog geen coax-aansluiting hebben komen in aanmerking voor één van de 35.000 glasvezelaansluitingen die Mabib gaat aanleggen.

Glasvezel: wat kost dat?
De aansluitkosten zullen, aldus Mabib, aangeboden worden in twee betalingsvarianten. De eerste variant is eenmalige aansluitkosten van 250,- euro en een maandelijks vastrecht bedrag van 15,- euro. De tweede variant is een eenmalige afkoopsom van 1.815,- euro. Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.(bron Mabib).

Glasvezel: wanneer start de aanleg?
Mabib start dit jaar al en voert de aanleg in twee fasen uit. Meierijstad en omliggende gemeenten komen in de eerste fase aan bod, Eindhoven en Helmond en omliggende gemeenten in de tweede fase. De aanleg zelf gebeurt in vijf stappen: aanmelden, aanleg per straat, verbinding met uw woning/bedrijf, aansluiting van uw woning/bedrijf en tot slot de installatie van diensten. Meer weten? Surf naar www.mabib.nl.
We gaan er dus vanuit dat we in Meierijstad over ruim 1 jaar kunnen beschikken over glasvezel in het buitengebied! Als CDA Meierijstad breed zijn we daar erg blij mee. Wij hopen u als burger en ondernemer in de buitengebieden van ons nieuwe Meierijstad ook!

Fractie CDA Rooi,
Coby van der Pas; Rien Verhagen; Maarten van Bakel; Ger Brouwer

www.cda-sint-oedenrode.nl

Kettingbotsing op A50

foto: AS Media Foto: AS Media

Op de A50 ter hoogte van Sint-Oedenrode zijn vorige week donderdagavond rond zes uur zeven auto's op elkaar gebotst. De linkerrijstrook was tijdelijk dicht, maar werd rond kwart voor zeven weer vrijgegeven. Door het ongeluk stond er tussen knooppunt Ekkersweijer en Sint-Oedenrode zes kilometer file.


24 / 36

Kennismaken met andullatietherapie

De deelnemers met meest rechts Bram van Driel Foto: Hans van den Wijngaard

Cultureel Educatief Centrum Mariëndael in Sint-Oedenrode staat op 22, 23 en 24 januari volledig in het teken van de Open Dagen. Tijdens deze dagen kunnen geïnteresseerden kennismaken met andullatietherapie, een relatief nieuwe en wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode.

Veel mensen hebben te maken met lichamelijke gezondheidsproblemen, zoals reuma, artrose of fibromyalgie. Deze klachten zijn chronisch van aard en kunnen een grote invloed hebben op het dagelijks leven. De zoektocht naar pijnverlichting verloopt vaak moeizaam. We zullen in de toekomst steeds vaker moeten investeren in onze eigen gezondheid. Home health products biedt de mogelijkheid om in vertrouwde omgeving de controle over het eigen welzijn te behouden. Andullatietherapie behoort tot de nieuwe generatie behandelingsmethoden. De therapie bestaat uit een combinatie van mechanische trillingen en infrarood-dieptewarmte.

Andullatietherapie zorgt niet alleen voor de verlichting van acute en chronische pijn, maar kan ook preventief worden ingezet. Fysieke inspanningen vragen veel van het menselijk lichaam. Vaak gaan we zelfs over onze grenzen heen, wat veel energie vergt. Een goede prestatie geeft voldoening, maar wel alleen als het bijbehorende herstel zorgt voor nieuwe energie en blijvend betere prestaties. Bent u nieuwsgierig naar wat andullatietherapie voor u kan betekenen? Kom dan op 22, 23 en 24 januari naar de Open Dagen bij Cultureel Educatief Centrum Mariëndael in Sint-Oedenrode en probeer de Andumedic, het medisch massagematras van home health products, vrijblijvend uit. Wilt u wachttijden voorkomen? Maak dan snel een afspraak via 076-5329050 of
www.gezondheidswijzer.nu.

Bram van Driel uit Boskant bij NK koks

Op jonge leeftijd wist hij het al. "Waar Groningen ligt hoef ik niet te weten, ik word toch kok" zei hij op school op zevenjarige leeftijd. Nu vijftien jaar later is Bram van Driel uit Boskant kok en deelnemer aan de NK voor koks onder vijfentwintig. Afgelopen woensdag was hij een van de acht deelnemers van de door het Gastronomisch Gilde uitgeschreven NK tijdens de Horecava. Een wedstrijd met jonge toekomstige meesterkoks uit verschillende windstreken die strijden om het Zilveren koksmes.

In het tijdsbestek van amper vier uur moest Bram een eigen creatie van een vier gangenmenu voorschotelen aan de vakjury. Die stond onder leiding van Onno Kokmeijer, van het tweesterrenrestaurant Ciel Bleu van het Okura-Hotel in Amsterdam. Onder hoge tijdsdruk moesten de inkopen worden gedaan, het menu worden uitgeschreven en vervolgens via een strak tijdschema aan de vakjury worden gepresenteerd. Tegelijkertijd werden de foto's van alle gerechten op het Internet(www.apicbase.com) geplaatst. Op de vakbeurs konden bezoekers live de verrichtingen van de deelnemers volgen zowel op een groot scherm als in de speciaal voor de deelnemers gecreëerde keukens. De inmiddels door Bram opgedane werkervaring bij verschillende toprestaurants, waaronder twee verschillende restaurants met een Michelinster en zijn huidige werkgever Kasteel Maurick in Vught kwamen de uitwerkingen zeker ten goede. Er werd gewerkt met verse producten die rechtstreeks uit de schappen van de "winkel" in het RAI-gebouw in Amsterdam kwamen.

"Helaas is het niet gelukt om binnen de top drie van Nederland te eindigen maar ik kan voor mijzelf toch terugkijken op geslaagde wedstrijd waarbij ik weer de nodige ervaring heb opgedaan", aldus Bram. "Dit was mijn deelname aan een eerste grote wedstrijd waarvoor ik als deelnemer ben gevraagd. Wie weet krijg ik in de toekomst nog meer kansen om aan wedstrijden op landelijk niveau mee te mogen doen. Individueel of in een team".

Verhalen van vroeger bij het Onderonsje

Op donderdag 28 januari van 14.00-16.00 uur komt Hans Lakwijk in het Damiaancentrum verhalen vertellen over vroeger en natuurlijk kunt u ook uw verhaal kwijt! Mooie verhalen zijn het waard om gedeeld te worden met anderen.

Aanmelden is niet nodig.; Bijdrage € 3,-

Waar ligt de grens?

'Juf, mijn vader had heel veel vuurpijlen!'
'Juf, mijn moeders kerstpudding met Kerst was mislukt!'
'Juf, wij waren naar de wintersport, maar er was helemaal geen sneeuw!'
'Bij ons kwam de Kerstman, juf, en ik heb zo'n step gekregen. Je weet wel, een Space Scooter.'
Alle kinderen willen hun verhaal tegelijk vertellen. Wel twintig vingers zwaaiend in de lucht.


'En jij juf, vertel jij eens over vakantie.'
'Vertellen jullie maar eerst, Atif, dan vertel ik straks over wat er bij mij is gebeurd,' zeg ik verrast. 'Hoe was het bij jou, Atif?' vraag ik er meteen achteraan. 'Ik vertel ook strak wel.' 'Straks,' kan ik niet nalaten hem te verbeteren. 'Mijn oom en tante uit Kenia waren er,' roept Angelique. We luisteren een paar minuten naar het verhaal van de oom en tante die als ontwikkelingswerkers in Kenia werken. 'Wat ver van huis.' Ik zie het de kinderen denken.

Als mijn klas weer rustig zit, begin ik met de taalles van die dag. Ze moeten de stam van een werkwoord zoeken. Grote hilariteit bij het werkwoord 'zoenen'. Het is niet alleen een stam, maar ook een zelfstandig naamwoord, weten een paar slimmeriken. Knap. Want dat is niet altijd zo. Wel bij 'steppen', maar weer niet bij 'vergeten'. Ik wil het een beetje spannend maken: 'Wie kan mij uitleggen wat een zoen eigenlijk is?' Simon: 'Mijn vader en moeder zoenen wel eens stiekem, als ze denken dat wij niet kijken.' Wat doen ze dan, Simon?' vraagt Janke. Simon krijgt een kop als een boei. Carmen weet het: 'Een zoen is, als papa zijn lippen tegen die van mama doet. Soms, als ze heel veel zin hebben, tongen ze ook nog.' 'Oké, die heeft in duidelijke taal voorlichting gehad. Hoe kom ik weer van dit onderwerp af? Mijn groep 5 raakt wel heel opgewonden nu.'

Terwijl ik naar een uitweg zoek, redt Atif me uit de brand: 'U vertellen over kerstmis, juf.' 'Ja, dat zou ik doen. Willen jullie het horen?' Ze gaan er eens goed voor zitten. 'Nou, het is niet zo'n leuk verhaal, hoor, jongens. Ik ben er eigenlijk best verdrietig van.' Ik vertel in eenvoudige woorden hoe mijn vriend na het kerstontbijt onze verkering heeft uitgemaakt. Atif staat op, buigt naar mij en brengt een hand naar zijn hart. Ik heb tranen in mijn ogen terwijl ik hem een aai over zijn bol geef. 'Nu ik vertellen,' zegt hij. 'Ja, vertel maar.' Ik ga erbij zitten en dan komt het verhaal over zijn vader die zijn grote zus het huis uit heeft gestuurd, omdat ze een Nederlands vriendje heeft. 'U huilen, ik huilen,' besluit hij. Mijn klas stelt voor: 'Laten we het troostliedje zingen.' We hebben dat liedje een paar maanden geleden geleerd, toen de vader van meester Jurgen was overleden.

De volgende ochtend zie ik de vader van Atif op het schoolplein. Hij wil een klacht bij de directeur tegen mij indienen. Ik had zijn zoon niet mogen aanraken. Een aai over de bol is ongepast, over de grens van wat is toegestaan in het lichamelijk contact tussen leraar en leerling.
'U kan van uw zoon nog veel over elkaar steunen leren,' denk ik. 'Het zal de wereld aardiger maken.' Mijn directeur zal hem dat vast uitleggen.

Emmy van Haastrecht

schrijvers@impesant.nl


Huismus weer op één bij Tuinvogeltelling

Bij de 13e Nationale Tuinvogeltelling, georganiseerd door Vogelbescherming Nederland in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland, is de huismus opnieuw de meest getelde vogel. De koolmees en merel maken de top-3 compleet. Voor het eerst in de geschiedenis van de Tuinvogeltelling valt de spreeuw buiten de top-10. De spreeuw neemt al jaren in aantal af.


Ook dit jaar is de huismus opnieuw de meest getelde vogel in de Nederlandse tuinen. De huismus leeft in groepen, waardoor deze vogel qua absolute aantallen op de eerste plek eindigt. In de top-10 staat de koolmees op de 2e plaats, gevolgd door de merel. De merel is de vogel die in de meeste tuinen is gezien.

Spreeuw buiten top-10
De spreeuw eindigt dit jaar voor het eerst sinds de start van de Tuinvogeltelling buiten de top-10. De afgelopen jaren zien we het aantal getelde spreeuwen tijdens de Tuinvogeltelling afnemen. Dat beeld komt overeen met andere onderzoek: de afgelopen 20 jaar is het aantal spreeuwen dat in ons land broedt met 40% afgenomen. In andere Europese landen zien we hetzelfde beeld.

Opkomst halsbandparkiet
Tegelijkertijd is de opkomst van de halsbandparkiet ook goed terug te zien in de Tuinvogeltelling: ook dit jaar werden er meer geteld. De halsbandparkiet is een knalgroene vogel, die zich door toedoen van de mens hier heeft gevestigd. Het zijn ontsnapte en losgelaten kooivogels. De halsbandparkiet profiteert in de winter van het bijvoeren door de mensen. In Amsterdam eindigde de halsbandparkiet zelfs op de 5e plaats. Halsbandparkieten (Bron: J.M.Garg)

Veel keepen
Dit jaar werden er ook veel keepen geteld, ruim twee keer zoveel als afgelopen jaar. Keepen, vink-achtige vogels, zijn afkomstig uit het noorden en oosten van Europa. Ze overwinteren in landen waar veel beukennootjes te vinden zijn. In Nederland zou nu sprake zijn van een zogenaamd goed mastjaar, een jaar waarin bomen veel vrucht dragen. Dat trekt niet alleen keepen aan, maar is goed voor meer vogelsoorten.

Nog meer bijzonderheden:
*De roodborst werd in 7 op de 10 tuinen gezien
*De grote bonte specht werd in in 1 op de 14 tuinen gezien
*Dit jaar werden er 7 barmsijzen geteld
*Nieuwkomer Grote Canadese gans werd 27 keer geteld
*De middelste bonte specht, ook nieuw op de lijst, werd 58 keer geteld
*De ijsvogel werd 311 keer geteld.


Wethouder Hendriks over de transities: "Plezierig lastig"

Wethouder Jeanne Hendriks: WMO, plezierig lastig

Bijna iedereen heeft of krijgt er mee te maken, direct of indirect. Je leest er veel over, vaak zijn het flarden informatie en het klopt of past ook niet altijd allemaal: de transities. Het is geen sexy onderwerp, en zo complex dat het in de media een ondergeschoven kindje is geworden. Jammer, vindt Jeanne Hendriks, wethouder sociaal domein. Niet in detail, maar wat het voor iedereen betekent, ís helemaal niet moeilijk om uit te leggen.

De gemeenten, Sint-Oedenrode niet uitgezonderd, hebben grote moeite gehad met de rijkstaken die ze op hun bordje kregen geschoven, de zogeheten transities. Maar ook al is geld – bezuiniging – voor Den Haag de drijfveer geweest, in sociaal opzicht heeft het absoluut winst opgeleverd, is de rode draad in wethouder Hendriks' verhaal. En al ontkwam Rooi ook niet helemaal aan de kinderziekten bij de invoering, en gaat het hier en daar nog wel eens fout, de sociale winst begint zich steeds meer af te tekenen en de wethouder ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Een cliché, dat laatste, maar Hendriks heeft wél iets om op terug te kijken. "In 2007 is, als eerste transitie, de hulp in de huishouding op het bordje van de gemeente gekomen. De invoering daarvan is in Rooi zo goed gegaan dat we toen al het vertrouwen hadden dat we de andere transities ook goed onder de knie zouden kunnen krijgen. En ik kan nu zeggen dat dat goed is gelukt, al zijn er nog wat punten waar we aan moeten werken zoals de doorlooptijden na de eerste keukentafelgesprekken." Hendriks' enthousiasme was meer dan een gevoel; een klanttevredenheidsonderzoek bevestigde de resultaten.

Recept van het succes
Het recept van het succes kan volgens Hendriks niet genoeg worden benadrukt: de combinatie van transparantie, korte lijn, het éénloket-principe en de integrale benadering. "En dat willen we in 2016 nóg beter lokaal gaan doen met de transitie, transformatie noemen we het ook wel eens. Jammer dat het de meeste mensen pas interesseert als ze het zelf nodig hebben. Het motto is 'Eén gezin, één plan, één regisseur'. Dicht bij de burgers, en met de menselijke maat. Vroeger moest een burger bij vragen of problemen contact zoeken met een instantie, vaak ver weg, voor een andere vraag of probleem weer contact zoeken met een andere instantie, enzovoort. Velen lieten het maar over zich heenkomen en legden zich erbij neer. Nu komen we bij de mensen thuis."

Ja, dat deed de huisarts vroeger óók
"Toch ga ik er vanuit dat dat zo blijft. Over huisartsen gesproken, die spelen natuurlijk een belangrijke rol in een zorgtraject en het is voor iedereen even wennen. Maar het begin van de verbetering in de samenwerking is ingezet.
Rooi heeft één sociaal team waarin alle disciplines zijn vertegenwoordigd, een aanmelding wordt van alle kanten bekeken, wat vooral in complexe situaties belangrijk is. Als er een klacht is, is de stap naar bijvoorbeeld de wethouder klein. Dat maakt het voor mij 'plezierig lastig', je moet er meteen mee aan de slag maar kunt wel snel handelen en resultaat zien.
Zorg is mensenwerk, dus het moet wél klikken tussen de actoren. Een serieus aandachtspunt daarbij is dat de professionals in de zorg de vrijwilligers in de zorg en de mantelzorgers serieus nemen. Daar ontbreekt het nog wel eens aan."

Blijkt het succes ook uit de cijfers?
"Cijfers zijn altijd wiebelig zeg ik wel eens, er verandert zo veel in zo'n korte tijd. Zodat je al gauw appels met peren vergelijkt, ja. Je kunt wel vergelijken met de landelijke ontwikkelingen. Met de pgb's bijvoorbeeld zijn we net zo begonnen als de rest, maar beter geëindigd. We hebben de werkprocessen rondom de pgb's hier goed op orde.
In de leeftijdsopbouw van de bevolking werkt ons sociaal team met de schaal 0 tot 100. Nee, eigenlijk -1 tot 100. Want soms moet je proberen een gezonde zwangerschap ondersteunen en ongewenste zwangerschap voorkomen. Want soms zijn betrokkenen al in beeld ten tijde van een zwangerschap en is ondersteuning al ingezet."

Eén sociaal team, iedereen kent elkaar. En in Meierijstad?
"Je kunt niet alle teams een op een vergelijken, het takenpakket kan verschillen. In Rooi hebben we een compleet team met bijvoorbeeld ook een jeugdconsulent, dat is niet overal het geval. Den Bosch heeft één compleet sociaal team per 25.000 inwoners, Rooi heeft er 18.000, dus wij zitten relatief ruim in ons jasje. Met de vorming van Meierijstad lijkt het mij logisch als de bestaande teams zoveel mogelijk blijven zoals ze zijn, elkaar kennen is immers de kracht ervan. Met de 80.000 inwoners zouden dat straks drie of vier teams kunnen worden. Maar ik mag niet over mijn graf heen regeren, daarover beslist straks de nieuwe gemeenteraad van Meierijstad."

Iedere gemeente heeft eigen verordeningen, bijvoorbeeld voor bijzondere bijstand. Bij de fusie zal daarvoor toch één verordening moeten komen. Als die ongunstiger uitpakt dan de Rooise verordening, kun je wel mooi de dupe worden van de fusie.
De ook bij het interview aanwezige Marion van Roessel, beleidsmedewerker communicatie Sociaal Domein Meierijstad: "Die 1 januari 2017 is wel een harde datum voor de fusie, maar niet voor beleidswijzigingen. Het wordt echt niet allemaal ineens anders." Hendriks: "Dit jaar wordt er natuurlijk nog veel voorbereid voor de gemeenteraad van Meierijstad, die hoeven hierover alleen maar de knopen door te hakken. En nogmaals, ik mag niet over mijn graf heen regeren, maar ik heb het volste vertrouwen in het handhaven van een barmhartig sociaal beleid in Meierijstad."

Lezing over bevrijding Brabant

Museum Bevrijdende Vleugels houdt dinsdagavond 26 januari een lezing in het Boshuys aan de Sonseweg 39 te Best. Gastspreker is Jos Korsten uit Rosmalen.

Onder de titel " De Vliegende Koe" gaat de gastpreker in op de bijzondere bijdragen van de 1ste Poolse Pantserdivisie en de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachute Brigade aan de bevrijding van Brabant en de rest van Nederland. Dit alles aan de hand van een uniek fotoboek van een Poolse tankcommandant, die in 1945 een lange periode in Brabant heeft doorgebracht. De lezing vangt aan om 19.45 uur en de toegang is gratis.

Rikken bij Ollandia

Nu het balletje weer is gaan rollen, is er toch ook voor de liefhebbers nog de gelegenheid om te komen rikken. Ze kunnen hiervoor op donderdag 28/1 om 20.30 uur terecht in de Ollandia kantine op sportpark Ekkerzicht. Ook ditmaal zijn er weer mooie prijzen te winnen.

Kaartavond Boskant week eerder

De kaartavond van donderdag 4 februari in Boskant is vanwege het carnaval een week eerder op donderdag 28 januari. Omdat 'De Vriendschap' donderdag al is versierd voor carnaval is het kaarten een week eerder.

Rick van den Oever in top 4 op wereldniveau

Rick van den Oever. Foto: Ben van der Velde

Rick van den Oever was het afgelopen weekend in het Franse Nimes voor een wereldbekerwedstrijd indoor schieten. Op een deelnemersveld van meer dan tweehonderd schutters wist Van den Oever als vierde te eindigen.

De wedstrijd in Nimes was de derde in een reeks van vier. Tijdens de kwalificaties, die zaterdag plaatsvonden, eindigde Rick als vijftiende met 583 punten. Daarmee behoorde hij ruimschoots bij de 32 beste schutters van het kwalificatiegedeelte van het toernooi en mocht hij door naar de zestiende finales.

Daarna werd het spannend, tenslotte stonden de beste 32 schutters van het toernooi opgesteld. Rick wist vervolgens na een spannende serie, die steeds gelijk op ging, eerst een Sloveen te verslaan. Daarna stond er een Fransman naast onze dorpsgenoot. Deze Fransman had in zijn vorige ronde al één van de gedoodverfde podiumkandidaten naar huis geschoten. Na vijf series was het 5-5 en kwam er een shoot-off. Wie zijn enige pijl het dichtst bij de roos schoot, ging door. Rick bleek de zenuwen beter de baas dan zijn opponent. Rick schoot een tien, zijn tegenstander een negen. Het werd steeds spannender, de volgende tegenstander was een Koreaan. Rick kent hem nog uit zijn jeugd. Het draaide weer op een shoot off uit. De jury kwam er aan te pas om te kijken wie door zou gaan. Maar zelfs na het meten met een schuifmaat, konden de juryleden niet anders beslissen dan dat beide schutters nog een keer moesten schieten. Opnieuw bleek Rick te beschikken over stalen zenuwen. Dit keer schoot hij maar 5 millimeter boven de roos. De Koreaan delfde met een negen het onderspit. In de halve finale liep Rick tegen een Russische tegenstander aan. Die bleek een maatje te groot. Zondag zou Van den Oever in de troostfinale strijden met een Amerikaanse Olympische medaille winnaar om de derde en vierde plaats. Ondanks een stroef begin van beide schutters waren Rick zijn laatste series van 29 30 29 net een maatje te klein voor de 30 30 30 van zijn Amerikaanse tegenstander

Volgende week zal Rick afreizen naar Las Vegas voor de laatste wedstrijd van het wereldbekercircuit. Hij hooptj zich te kunnen plaatsen in de top 16 en dan door te gaan naar de finale. Voor dat het zover is, staan eerst nog de Nederlandse Kampioenschappen op het programma. Die worden het komend weekend in Zoetermeer gehouden. Dankzij de goede resultaten van Van den Oever, dingt hij nog steeds mee voor een Olympisch ticket naar Rio de Janeiro komende zomer.


Foto in de pas

niet zomaar keer ik
mijn gezicht naar je toe
en ditmaal zonder glas

je ziet het gewicht
onder mijn ogen
weliswaar gezakt
maar ik ben
geenszins levensmoe

ik betrap mezelf
op een lichte lach
althans zo neem ik het waar
het maakt, denk ik,
van naderend licht gewag

zij zegt, ik wil ook
uw oren zien,
de wet schrijft dit voor

het ijs is gebroken
mijn fantasie doet zijn werk
en werpt mijn sjaal in de hoek ;

mijn pose is zodoende
zondermeer sterk

foto: Henri van Hoorn Foto: Henri van Hoorn

Na de klompenindustrie was Kamp-Oda de volgende industrietak in Sint-Oedenrode.Vanuit de lucht wordt de ware omvang van Ahrend pas zichtbaar. Foto: Henri van Weert

Al we 'nne man schonner is
es 'nnen aop, is meegenomme

Foto: Thea Willems

We moesten er lang op wachten, maar eindelijk hebben we een beetje winter. Foto: Thea Willems

Dakar uitgereden, dat is wat later telt

Met een 23e plaats in het eindklassement van Dakar 2016 heeft Hans Vogels niet gekregen waarop hij vooraf hoopte. Na een 22e plaats bij zijn debuut twee jaar geleden en zelfs de elfde plaats vorige jaar, hoopte de Boskanter dit jaar op een top tien plaats. Het mocht niet zo zijn, desondanks kan de endodurorijder wel zeggen dat hij drie van de drie Dakar's uit heeft gereden.

Vooral de eerste week tartte het lot Vogels. Na een goede proloog verloor hij op de Pampa's tijd in de modder. Niet goed werkende GPS-apparatuur leverde hem een tijdstraf op en ook de hoogtes in de Andes lagen Hans dit jaar minder goed. Maar in de tweede week ging het Vogels weer voor de wind. Hij kon zijn supporters laten zien, waarom hij naar Dakar was gekomen. In de duinen bij Belèn reed Vogels vorige week dinsdag weer zoals het hoort . Doorrijden, heet en veel kilometers om de achterstand goed te maken

"Ik heb vandaag laten zien dat ik er, als het erop aankomt, gewoon bij hoor", zei Vogels woensdag na de pittige tiende etappe. Dat was er een die de mannen scheidde van de jongens. Tijdens de etappe met de beruchte duinen van Fiambalá meldde Hans Vogels zich bij de mannen. Bij de grote mannen zelfs. Met de veertiende tijd in de 244 kilometer lange special gaf hij een groot aantal toprijders het nakijken

De pechduivel bleef Hans Vogels volgen. Niet op de motor, nee daar ging het allemaal geweldig vorige donderdag. Nee, dit keer was het de organisatie. Halverwege de wedstrijd werden de regels aangepast. Nadat Vogels zijn proef over 431 kilometers had afgerond, besloot de jury dat de laatste 190 kilometer niet meetelde voor het klassement. Op de zwaarste 190 kilometer had Hans alles gegeven en zijn concurrenten, konden dat op hun gemak doen. "Dit is Dakar onwaardig", zo uitte Vogels zijn ontevredenheid bij de jury na afloop. "Mensen doen mee omdat het de zwaarste rally ter wereld zou moeten zijn. Dan is het finishen of falen, maar niet dit half-en-half laffe gedoe."

Met de finish in zicht moest Vogels vorige week vrijdag nog flink afzien. "Het was mijn eigen schuld", gaf Hans Vogels meteen toe. "Op 80 kilometer in de twaalfde etappe van de Dakar schatte ik mijn snelheid bij een rio verkeerd in. Op de met mos begroeide betonplaten in de rivierbedding ging ik hard onderuit. Het was 400 kilometer afzien naar de streep. Het was een echte Dakardag: lang, zwaar en nog best moeilijk. Ik was helemaal gaar."

Maar zaterdag op het podium staan bij de finish van de Dakar is dan toch weer een geweldige ervaring ongeacht de uitslag. Uitrijden is sowieso een prestatie. Met drie finishes uit drie Dakardeelnames mag Hans Vogels tevreden zijn. Maar dat besef was er nog niet in Rosario: "Ik moet deze Dakar de komende maanden nog een keer of tien voorbij laten komen."

Zilver voor turnster Summer van den Hurk

Summer van den Hurk behaalde afgelopen zaterdag de tweede plaats bij de Regionale Turnkampioenschap Brabant-Oost in Cuijk.

De Ollandse turnster Summer van den Hurk nam zaterdag 16 januari deel aan de regiokampioenschappen turnen pupillen I N2 te Cuijk. Summer traint en komt uit voor Flik-Flak, Den Bosch. De Ollandse won met 52.575 punten knap het zilver. Hierdoor wist ze zich te plaatsen voor deelname aan de landelijke wedstrijden. Met een eerste plaats op sprong, 13,975 punten, een tweede plaats op brug, 13,40 punten, een derde plaats op vloer, 14,05 punten en een vierde plaats op balk, 11,15 punten wist Summer zich tevens te plaatsen voor alle Regionale toestelfinales later deze maand.

Dorpsherberg op weg naar Pro-Team

Twee topdarters van het team van de Dorpsherberg zijn naar Engeland geweest. Doel was om de felbegeerde PDC Prokaart te halen.

Dick van Dijk wist de kaart binnen te halen, voor Tommy Legius lukte dat niet. Maar de kansen voor Tommy zijn nog niet verkeken. Hij kreeg een uitnodiging voor de UK Open. Ook de andere leden van het team proberen de kwalificaties te halen en zo een Pro-Team te vormen.

Fortuna '67 trotseert de kou

Foto: Bart van der Heijden

Het vroor het afgelopen weekend voor het eerst deze winter en dat was ook goed te merken buiten. Dat weerhield de lopers van S.V. Fortuna '67 er niet van hun jaarlijkse crossloop bij Park de Kienehoef te lopen. Zij trotseerden de kou en gingen stuk voor stuk voor de winst.

Niet alleen leden konden aan de wedstrijd meedoen, maar ook niet-leden. Dat is natuurlijk een mooie gelegenheid voor de niet-leden om te kijken of zij wellicht toch lid willen worden, of gewoon om de conditie op peil te houden en een gezellige ochtend te hebben. Om half elf gingen de eerste deelnemers van start. Alle lopers waren verdeeld in een aantal groepen. Zo was er een groep met de allerkleinsten, de junioren en de senioren. De kleinste lopers liepen een ronde van zo'n 850 meter, waar de junioren die ronden twee maal liepen. De volwassenen pakten een grote ronde door het hele park die zij ofwel drie, ofwel 5 maal liepen.

Hans Vogels eindigde als 23e in zijn derde Dakar

Deze crossloop was één van de vijf wedstrijden die jaarlijks in Park Kienehoef worden gehouden door Fortuna. De deelnemer die gemiddeld over deze wedstrijden het beste scoort, is de winnaar. Al tientallen jaren wordt deze crosslopen gehouden en elke keer zijn de lopers weer aan elkaar gewaagd. Doordat er ook mensen van buiten de vereniging meedoen is er natuurlijk ook kans op een verrassende uitslag, maar zoals veel deelnemers zeggen: meedoen is belangrijker dan winnen.

DHS opnieuw kledingsponsor voor Rhode E1

Na twee succesvolle seizoenen als de kledingsponsor van Rhode F1 en Rhode E2, heeft DHS uit Oss opnieuw besloten om voor twee seizoenen wederom één van de jeugdteams te ondersteunen. Rhode E1 is volledig uitgerust met nieuwe tenues voorzien met het logo van DHS nextCloud.

Summer van den Hurk eindigde als tweede

KV Rooi verliest belangrijke punten

Joni Toelen Foto: Hans van den Wijngaard

KV Rooi had op zondag 17 januari de uitwedstrijd tegen Oranje-Wit uit Leunen op het programma staan. KV Rooi staat op dit moment op een tweede positie in de competitie, gevolgd door Oranje-wit. Als KV Rooi deze wedstrijd zou winnen zouden ze 3 punten los staan op Oranje-wit. Maar eerst moest de wedstrijd nog gewonnen worden. Aangezien de eerste wedstrijd binnen tegen Oranje-wit in een nederlaag eindigde zou het een lastige opgave worden om te winnen.

KV Rooi begon sterk aan de wedstrijd en nam in de eerste helft de leiding. Na een kwartier spelen stond er een 2-0 voorsprong op het scorebord. Dit door twee mooi uitgespeelde afstandsschoten. In de verdediging werd er goed gespeeld zo kreeg Oranje-wit geen kans tot scoren. In de 26e minuut was het weer raak voor Rooi door wederom een afstandsschot, 3-0. Net voor rust kon Oranje-wit toch nog een gaatje in de verdediging vinden, ruststand: 3-1.

Na rust begon Oranje-wit sterker dan Rooi, daardoor stond het al snel 3-2 . KV Rooi kon het goede spel van de eerste helft niet voortzetten in de tweede helft. In de 42e minuut veroorzaakt Rooi een strafworp die door Oranje-wit wordt benut, 3-3. In de 50e minuut veroorzaakte Rooi wederom een strafworp: 3-4. Met nog tien minuten op de klok probeert Rooi de scoren nog recht te trekken. Helaas mocht het niet zo zijn. Door deze nederlaag verliest KV Rooi haar tweede plaats aan Oranje-wit. KV Rooi staat nu met een punt minder op de derde plaats. Volgende week zondag staat De Horst op het programma. Aanvang 13.15 uur in Groesbeek.

Nijnselse ruiters rijden zich in prijzen

Hippisch Indoor Oirschot, dat het afgelopen weekend plaatsvond, was de laatste selectiewedstrijd voor de Brabantse Kampioenschappen springen in kring Eindhoven de Kempen. De Nijnselse Ruiters reden zich daarbij vaak in de prijzen.

Vrijdag werd er een rubriek springen klasse B verreden. Marloes van Stiphout en haar paard Figaro bleven net als Eline Peters met haar paard Forever Alve in het basisparcours en in de barrage foutloos. Eline en haar paard ontvingen van de jury 75 stijlpunten en de vijfde prijs. Marloes en haar paard Figaro kregen 80,5 stijlpunten en eindigden als eerste. Zaterdag startte Suzan van Gastel zowel met haar paard Epke als Fergie in de klasse L. Beide combinaties reden een foutloos basis- en barrageparcours. De tijd van Suzan en Epke was de snelste en dus een eerste prijs. Fergie was vier seconden langzamer op het barrageparcours. Dat was goed voor de negende prijs. Suzan en Epke startten daarna ook nog in de klasse M, hier eindigde de combinatie na twee foutloze rondes op de zevende plaats.

Anouk van den Nieuwenhuijzen startte zondag in de klasse B met haar paard Irena Z. Met 68,5 stijlpunten in de barrage was dat goed voor een zevende prijs. Suzan van Gastel reed met Fergie in de klasse L. Ook in deze rubriek liet Fergie alle balken in de lepels liggen. De combinatie mocht zich daarom als vierde opstellen bij de prijsuitreiking.

In de klasse M verschenen vier combinaties van de Nijnselse Ruiters in de prijsuitreiking. Noortje Gevers en haar paard Diara du Rona Z mochten na twee foutloze rondes en de snelste tijd, de eerste prijs in ontvangst nemen.
Thom van Dijck en Cinderella Z deden 1 seconde langer over de barrage en eindigden als tweede. Suzan van Gastel eindigde met Enrico du Mesnill na twee foutloze rondes op de vierde plaats. Suzan en haar paard Eve behaalden de zesde prijs. Suzan van Gastel is met het paard Fergie in de klasse L afgevaardigd naar de indoor Brabantse kampioenschappen. Met haar paard Epke verschijnt ze daar in de klasse M. Eveline Hazenberg reed met Eagle tijdens een dressuurwedstrijd in de Pijnhorst. In de klasse B beoordeelde de jury haar proef met 64 % en dat was goed voor plaats twee.

Valerie van Hamond

Valerie van Hamond was zondag 17 januari speelster van de wedstrijd. Haar ouders, haar broers en haar opa en oma kwamen naar haar kijken. Valerie mocht mee inspelen met senioren 1 en de openingsbal uitnemen! Valerie heeft naar de wedstrijd gekeken, maar helaas werd deze niet gewonnen door KV Rooi. Zelf speelt Valerie in de F1 en die staan op de tweede plaats! Leuk dat ze er was! Het was duidelijk te zien dat ze ervan genoten heeft!

KV Nijnsel verliest van koploper

Winnen van de koploper: met dit doel reisden de meiden van KV Nijnsel 1 naar Knegsel om een wedstrijd te spelen tegen Vessem 1. In de buitencompetitie wist Nijnsel net niet van hen te winnen. Nijnsel heeft echter veel geleerd in de afgelopen maanden, waardoor winst kan zorgen voor een breekpunt in de competitie.

Na nog geen halve minuut speeltijd weet Vessem te scoren uit een vrije worp, na een fout van Nijnsel. Dit doelpunt geeft meteen het niveau van de wedstrijd weer. Vessem is goed op elkaar ingespeeld, speelt snelle ballen, maakt mooie aanvallen en heeft een zuiver afstandsschot. Nijnsel vecht voor haar plaats en afstandsschoten van Vessem en Nijnsel wisselen elkaar af. Door het loepzuivere schot van Vessem gaan de meiden het kleedlokaal in met een 13-5 tussenstand.

In de tweede helft wordt er wederom hard gewerkt. Er wordt beter verdedigd en rustiger gespeeld. Dimphy wordt ingebracht als fitte wissel, dat zorgt nog voor twee doelpunten. Helaas mocht deze verandering niet meer baten. Na een sterke pot gaat Nijnsel gaat naar huis zonder punten. Eindstand: 17-10.

Joni Toelen naar NK Show Rolschaatsen

In het Topsportcentrum Almere wordt zaterdag 30 januari het Nederlands Kampioenschap Show rijden gereden. De Rooise Joni Toelen is één van de 38 rijdsters van RC De Oude Molen die aan deze wedstrijd deelneemt.

Trainsters, rijdsters en begeleiders zijn na de kerstshow druk aan de slag gegaan om alle figuren nog preciezer uit te voeren. Voor de rijdsters en trainsters staan nog een aantal laatste trainingen op het programma. Begeleiders en naaisters zorgen voor de laatste extra glitters en elementen op de kleding, daarna alles inpakken, goed checken en niets vergeten, want Almere… we komen er aan!

Voor Joni is het best spannend. Het is de eerste keer dat ze afreist naar Almere om mee te doen met het NK Show rijden. Ze rijdt mee in jeugdteam 2 met het nr. Construction Workers. RC De Oude Molen gaat in alle vijf categorieën de strijd aan met de rest van Nederland.

Sydney en Nina kringkampioen

Gisteren was in manege Soniushof de laatste selectiewedstrijd. Daar konden de dames van de Vresselse Ruiters zich nog kwalificeren voor de Brabantse Kampioenschappen.

Sydney reed een mooi eerste rondje met Ramona en ook Anne met haar Way of Live. Bij de barrage liet Sydney alle balken netjes liggen en werd kringkampioen in de klasse DEL. Anne had een snellere tijd , maar er vielen twee balken. Nina wist eerder drie selectiewedstrijden te winnen en hoefde daarom niet te starten. Vanuit de Nijnselse Ruiters zijn: Anne met way of live E/L; Sydney met Ramona D/L; sydney met Colinda C/M; Nina met Dinkytoy in de klasse D/M; Nina met Dinkytoy Z in de klasse E/M; Nina met Diego in de klasse Z afgevaardigd naar de Brabantse op 21 februari in De Mortel.

Kringkampioenen onder Rooise vlag

Foto: Hans van den Wijngaard

Ook de Rooise Ruiters waren het afgelopen weekend te gast in Oirschot voor de vijfde en daarmee laatste selectiewedstrijd springen.

In de klasse B kwam Anne van Liempd aan de start met haar paard Falanda. Na twee foutloze rondes werd deze combinatie zesde. Na een goed seizoen werden zij tevens gehuldigd als kringkampioen van de klasse B. In de klasse L kwam Isabel Geers aan de start met haar paard Alexander. Deze combinatie weet het hele seizoen al constant te presteren. Ook in Oirschot werd na twee mooie rondes een tweede prijs behaald. Terecht werden zij gehuldigd als kringkampioen.


Boskant uit naar De Rakt

Archief

Natuurlijk is het even afwachten wat Koning Winter de komende dagen voor ons in petto heeft, maar als de velden bespeelbaar zijn, gaat komend weekend voor de jeugd en voor Boskant 1 de (competitie)bal weer rollen. Voor Boskant 1 betekent het de dertiende wedstrijd in de klasse 4H, voor de jeugdteams is het de eerste wedstrijd in de nieuwe klasse (of dezelfde klasse met andere tegenstanders). De teams worden immers door de KNVB na de winterstop opnieuw ingedeeld.

Boskant 1 speelt dan thuis tegen FC De Rakt dat op dit moment de onderste plaats bezet. Op het oog dus niet een van de sterkste tegenstanders. Dè 'kans' om het team te onderschatten en onnodig puntenverlies te leiden! In de voorbereiding op deze wedstrijd heeft Boskant 1 afgelopen weekend een oefenwedstrijd tegen Heeswijk 2 gespeeld. In de eerste helft liep het allemaal nog niet zo. Het was weer de eerste wedstrijd na de (korte) winterstop en het blijkt maar weer dat het wedstrijdritme snel aan de haal gaat. In de eerste helft was dat in ieder geval duidelijk zichtbaar (0-0). De wedstrijd werd gespeeld op kunstgras; mogelijk een excuus, maar dan ook maar een kleintje!

Na rust ging het gelukkig wat beter en via doelpunten van Maikel Merks, Jim van der Zanden en Emiel van den Elsen leverde de oefenwedstrijd een 0-3 overwinning op. Boskant 2 oefent uit tegen vv Acht 2.

Nijnsel 1 naar Oisterwijk

Aanstaande zondag hervat Nijnsel/TVE Reclame 1 de competitie tegen NEVELO uit Oisterwijk. Nijnsel hoopt op een passend vervolg van de succesvolle eerste seizoenshelft die medio december werd afgesloten met een klinkende thuisoverwinning tegen EMK.

De geelblauwen bewaren geen goede herinneringen aan de thuiswedstrijd in september tegen de roodwitten uit een van de mooiste dorpen van Brabant. Net voor de rust weerhield de lat een 2-1 voorsprong voor de thuisclub en amper een minuut later werd het dankzij een vrije trap aan de andere kant 1-2 en kwam Nijnsel ook nog eens met tien man te staan. Na de thee probeerde de thuisploeg de bakens nog te verzetten, maar de gasten counterden bekwaam naar de 1-4.

Alle aanleiding dus voor een sportieve revanche! De overwinning van Nevelo bleek echter geen eendagsvlieg, want het team stond zelfs een tijdlang in de top van de ranglijst. Daarna zakte het wat terug. Het kan dus zondag alle kanten in en hopelijk voor de bezoekers nu de goede kant. Afgelopen zondag werd in een oefenpot tegen tweedeklasser Sparta'25 een klinkende 4-1 overwinning geboekt! Het vernieuwde, maar vooral verjongde bestuur van vv Nijnsel/TVE Reclame hoopt evenals spelers en technische staf dat zondag weer veel trouwe supporters naar de Sportlaan 20 in Oisterwijk afreizen om hun favorieten aan te moedigen. Het zou mooi zijn als we met drie punten uit het vennendorp konden vertrekken en de N.V. Lederfabrieken Oisterwijk, opgericht in 1930, in rouw gedompeld zouden kunnen achterlaten.

Rhode zondag naar FC Uden

De winterstop is weer voorbij en voor a.s. zondag staat er al meteen een aansprekende wedstrijd op het programma, want FC Uden komt op bezoek.

Voorwaarde is natuurlijk wel dat het weer meewerkt. Tot op heden is nog geen vorst van betekenis geweest en voor komend weekend wordt die ook niet verwacht, dus de vooruitzichten zijn goed. Voor Rhode 1 is de winterstop korter dan in voorgaande jaren, omdat de standaard elftallen m.i.v. dit seizoen allemaal in klassen van 14 teams zijn ingedeeld, met als resultaat 26 wedstrijden en daarom een kortere winterstop.

Rhode is wat aarzelend aan de competitie begonnen met een gelijkspel tegen Stormvogels en een nederlaag bij FC Uden. Die nederlaag was wat ongelukkig, Rhode had zeker wel een gelijkspel verdiend. Rhode heeft daarna een prima eerste helft gehad, het won de eerste periodetitel en ging als koploper de winterstop in. Jammer genoeg werd de laatste wedstrijd bij Boekel Sport wel verloren, zodat de voorsprong slechts 2 punten bedraagt. FC Uden begon heel goed aan de competitie, maar na een wedstrijd of 6 werd één spits geschorst en de ander geblesseerd en binnen de kortste keren werd de koppositie ingeleverd. Ongetwijfeld is FC Uden er op gebrand om deze schade snel te herstellen en weer aansluiting te zoeken. Voor beide ploegen staat er zondag dus veel op het spel en de toeschouwers mogen dan ook een spannende en mooie wedstrijd tegemoet zien.

Ollandia viert 60-jarig bestaan

Traditiegetrouw kijken we bij een jaarwisseling vooruit naar alles wat er in het nieuw jaar te wachten staat. Zo is dat ook dit jaar niet anders. Een blik in de nabije toekomst leert dat we onze Oranje petjes, shirtjes en shawltjes dit jaar helaas in de kast kunnen laten liggen. Als we de kenners moeten geloven zitten 'we' midden in een Nederlandse voetbalcrisis die nog jaren kan duren. We moeten vernieuwen, omdenken, innoveren en zijn te lang blijven hangen in het verleden, zijn de veel gehoorde kritieken.

Gelukkig heeft VV Ollandia geen de laatste jaren geen last gehad van de crisis waarin het Nederlands elftal zich nu bevindt ! Ollandia speelt inmiddels ruim tien jaar op een prachtig nieuw sportpark Ekkerzicht, heeft het twee velden met veldverlichting, voldoende aanwas vanuit de jeugd en een grote groep vrijwilligers die ieder jaar voor de club klaar staan! Kortom er wordt binnen Ollandia vooral vooruit gekeken en gewerkt aan de toekomst. Desondanks blikt Ollandia dit jaar eens uitgebreid terug. Het jaar 2016 staat namelijk in het teken van het 60-jarig jubileum en dat gaan de Ollanders groots vieren met tal van activiteiten.

De aftrap van het jubileumjaar is reeds verricht tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Na de traditionele mooie woorden van de voorzitter heeft de jubileumcommissie het startsein gegeven middels de onthulling van het jubileumlogo. Ook is naast de Pastoor Smitsstraat een groot informatiebord onthuld waarop het jubileumprogramma aangekondigd wordt. Hopelijk is het bord groot genoeg, want het programma zit boordevol activiteiten en festiviteiten voor jong en oud!
Vrijdag 15 juli gaat Ollandia van start met een reünie voor alle leden en oud-leden. De kantine wordt omgedoopt tot één groot museum waarin de gehele geschiedenis van de club centraal staat. Zaterdag 16 juli start met een activiteit voor de jongste leden, namelijk een groot bouwdorp, pal naast de kantine. Die avond staan de receptie en feestavond op de planning, die voor alle belangstellende vrij toegankelijk zijn. Zondag 17 juli sluiten Ollandia het weekend af met een color obstacle run, oftewel een kleurrijk hardloop event met diverse uitdagende obstakels door en rondom ons prachtige kerkdorp Olland. Aan dit evenement kan door jong en oud worden deelgenomen!

De komende maanden wordt u via de diverse kanalen op de hoogte gehouden van de festiviteiten rondom het 60 jarig jubileum van VV Ollandia. Om hiervan niets te missen is het zeer aan te raden om 15-16-17 juli 2016 vrij te houden in uw agenda!

NJBB Winteravondcompetitie

Team 1 van Cloeck & Moedigh speelde thuis in de hoofdklasse tegen team 2 en wist dit te verzilveren met een 8-1 winst. De tripletten Igor vd Loo/Joris v Liempd/Marco v Wanrooij en Jan vd Schoot/Leon vd Rijdt/Ingrid vd Eijnden wonnen deze avond alle partijen.

Team 1 blijft daardoor leider in de hoofdklasse en team 2 is opnieuw hekkensluiter. Team 3 moest in de eerste klasse naar Loon op Zand en won daar met 3-6 van Cochonnetclub 1. Daar was het triplet Maria v Berkel/Tini vd Donk/Martin Gerritsen goed voor drie winstpartijen. Team 3 bezet de tweede plaats in de eerste klasse. Team 4 bleef thuis en won daar in de tweede klasse met 6-3 van VOP Udenhout 2. Hier pikte het triplet Karel Kreijveld/Nelly Hendriks/Toos Hazenberg drie winstpartijen in. Team 4 bezet in de tweede klasse de tweede plaats met evenveel punten als koploper Dongen 4.

Ollandia hervat competitie thuis tegen WHV

Vanwege de slechte toestand van eigen velden wijkt Ollandia uit naar Veghel, waar het dan woensdag op het Willem Alexander sportpark de oefenwedstrijd tegen VOW speelt. Als het weer dan wil meewerken zal komend weekend de voetbalcompetitie weer gaan beginnen.

Zaterdag is er al weer een volledig programma voor de jeugd, terwijl op zondag Ollandia 1 de competitie weer hervat tegen WHV. Ollandia liet zich in de uitwedstrijd in Loosbroek na een 1-0 voorsprong alsnog verrassen en leed door een laat doelpunt een 2-1 nederlaag. Het is nu aan Ollandia om er zondag in de thuiswedstrijd met z'n allen als team voor te gaan en met volle overgave de strijd aan te gaan met deze tegenstander. Hopelijk kunnen de 3 punten ditmaal dan wel in Olland gehouden worden en geven ze weer vertrouwen voor de komende wedstrijden. Voor Ollandia 2 en de Vrouwen staan er oefenwedstrijden op het programma. Op 31/1 hervatten ook de Ollandia Vrouwen en Veteranen weer de competitie met inhaalwedstrijden.

Rhode
Programma

Rhode – FC Uden,14:30 uur
Blauw Geel 2 – Rhode 1, 21 jan. 19:30 uur
Sparta 2 – Rhode 2, 11:00 u
SBC 2 – Rhode 3, 11:00 u
Programma Jeugd 23-1:
Mierlo hout A1 - Rhode A1 14:30
Rhode A2 vrij
Rhode A3 - ONDO A1 14:45
Mierlo Hout A4 - Rhode A4 14:30
Mierlo hout B1 - Rhode B1 14:30
Bavos B1G - Rhode B2G 12:45
Blauw Geel'38 B3 - Rhode B3 14:30
Rhode B4 - Schijndel/DE WIT B3 13:00
Heeswijk C1 - Rhode C1 13:00
Rhode C2 - Bavos C2 13:00
Rhode C3 - ELI C1G 13:15
Blauw Geel'38 C8 - Rhode C4 13:00
MVC C2G - Rhode C5 13:15
Top D1 - Rhode D1 10:30
Volkel D1 - Rhode D2 9:00
Rhode D3 - Blauw Geel'38 D4 11:45
Handel D1 - Rhode D4G 11:00
Rhode D5 - ST Elsendorp/Fiducia D1 11:45
Rhode D6 - vrij
HVCH E1 - Rhode E1 11:15
NWC E2G - Rhode E2 10:15
Rhode E3 - Mierlo Hout E5 10:30
Rhode E4 - Avanti'31 E2 10:30
Rhode E5 - Rhode E6 10:30
Rhode E6 - Rhode E5 10:30
Avanti'31 E4 - Rhode E7G 9:30
Rhode E8G vrij
Rhode E9G - Schijndel/DE WIT E6G 10:30
Rhode E10 - vrij
Rhode F1 - Schijndel/DE WIT F1 9:15
Schijndel/DE WIT F2 - Rhode F2 9:00
VOW F1 - Rhode F3 10:30
Rhode F4 - S.V. Brandevoort F6 9:15
Rhode F5G - WEC F3 9:15
Erp F3 - Rhode F6G 10:30
Rhode F7G - Venhorst F3G 9:15
Rhode F8 vrij
RKVV Keldonk F2 - Rhode F9 10:30
Rhode F10G - VOW F3M 9:15
Rhode F11G - Avanti'31 F6 9:15
Rhode F12 - Schijndel/DE WIT F7 10:30
Heeswijk MB1 - Rhode MB1 13:00
RhodeMC1 vrij
Rhode MD1 vrij
Mini-pupillen onderling aanvang 10:30

VV Nijnsel/TVE Reclame
Uitslagen:
Nijnsel 1 – Sparta'25 1 4-1
Nijnsel 2 – Sparta'25 2 0-7
Nijnsel 3 – Nulandia 3 2-3
Programma 23-1
Nijnsel/TVE B1-Lierop B1 15:00
ELI B2-Nijnsel/TVE B2G 14:30
Nijnsel/TVE C1G-Avanti'31 C3G 13:00
Nijnsel/TVE D1G-Gemert D5 11:15
Boerdonk E2G-Nijnsel/TVE E1G 11:00
WEC E4G-Nijnsel/TVE E2G 10:30
Nijnsel/TVE F2G-Blauw Geel'38 F13 9:45
Nevelo 1-Nijnsel/TVE 1 14:30
Programma 30-1
Nijnsel/TVE B1-S.V. Brandevoort B1 15:00
Deurne B3-Nijnsel/TVE B2G 12:45
Blauw Geel'38 C7-Nijnsel/TVE C1G 13:00
DVG D2G-Nijnsel/TVE D1G 11:45
Sparta'25 E6G -Nijnsel/TVE E1G 9:15
DVG F5-Nijnsel/TVE F2G 9:30
Oirschot V. 1-Nijnsel/TVE 1 14:30

VV Boskant
Programma senioren 24-1

Boskant 1-FC De Rakt 1 14.30 u.
vv Acht 2-Boskant 2 12.00 u. (oefenwedstrijd)
Uitslagen Jeugd
WEC D1-Boskant D1 1-4
Programma jeugd zaterdag 23-1
NWC A2-Boskant A1 a.14.30 v.13.15 u.
Boskant B1-Boekel Sport B3 a.14.30 u.
Blauw Geel'38/Jumbo C6-Boskant C1 a.13.00 v.11.45 u.
Boskant D1-Ollandia D1G a.11.30 u.
Boskant F2G-Venhorst F4        a.10.30 u.

Ollandia:
Programma senioren: 20-1:
Ollandia 1-VOW 1 20.00u
Programma senioren: 24-1:
Ollandia 1-WHV 1 14.30u
Ollandia 2-Keldonk 2 11.00 u
Venhorst Vr1-Ollandia V1 10.30 uur.
Programma Ollandia: Jeugd 23-1
Ollandia B1-Avanti'31 B3G 14.30u
Boskant D1-Ollandia D1G v:10.30u
Ollandia D2G-DVG D2G 11.30u
Ollandia E1-Venhorst E3 9.30u
Ollandia F1G-Erp F4 9.30u
Blauw Geel'38 F16M-Ollandia F2G v: 9.15 uur.

KV Nijnsel
Uitslagen:

Woensdag 13 januari 2016
Nijnsel MW1-Olympia/DOS 5-9
Zaterdag 16 januari
Flash A2-Nijnsel A1 9-4
DAKOS B1-Nijnsel B1 9-2
Zondag 17 januari :
Vessem 1-Nijnsel 1 17-10
KV Rooi 3-Nijnsel 2 8-10
Programma: 23-1
Nijnsel A1 - Tovido A1 15.00 uur
Nijnsel B1 - De Korfrakkers B3 14.00 uur
Nijnsel D1 - Klimop D2 12.00 uur

KV Rooi
Uitslagen:

KV Rooi 1-Oranje Wit 1 3-4
KV Rooi 2-De Merels 2 13-6
KV Rooi 3-Nijnsel 2 8-10
Odisco MW1-KV Rooi MW1 3-10
KV Rooi A1-Altior A1 9-9
KV Rooi B1-De Kangeroe B1 14-3
KV Rooi C1-Flamingo's C1 4-2
DSV/EDN C1-KV Rooi C2 5-1
Flamingo's D1-KV Rooi D1 4-2
KV Rooi E1-SDDL E1 5-3
Emos E3-KV Rooi E2 2-13
KV Rooi F1-Avanti F1 4-11
Programma 20-1:
KV Rooi MW1-SCMH MW1 a. 21.00u.
KV Rooi MW2-Blauw Wit MW 1 a. 20.00u.
Programma 23-1:
DOT/Klaverblad A2-KV Rooi A1 v. 12.30u.
NeCa B1-KV Rooi B1 v. 12.45u.
KV Rooi B2-DAKOS B2 a. 13.00u.
KV Rooi D1-De Korfrakkers D3 a. 11.00u.
Prinses Irene E1-KV Rooi E1 v. 08.00u.
Celeritas F1-KV Rooi F1 v. 10.15u.
Programma 24-1:
De Horst 1-KV Rooi 1 a. 13.15u.
De Horst 2-KV Rooi 2 a. 12.00u.
Corridor 3-KV Rooi 3 a. 15.45u.
Programma 26-1:
NDZW MW1-KV Rooi MW2 a. 21.30u.

Odisco
Uitslagen jeugd:

De Korfrakkers B3 – Odisco B1 1-14
Tovido D2 – Odisco D1 3-2
Uitslagen senioren:
Odisco Mw1 – Rooi Mw1 3-10
Programma jeugd 23-1:
Odisco C1 – Be Quick C2 16.10 uur
Odisco D1 – Be-Quick D3 10.00 uur
Odisco E1 – Korloo E2 10.30 uur
Odisco E2 –Altior E4 9.30 uur
Programma senioren 20-1
De Kangeroe Mw1 – Odisco Mw1 21.00 uur
Programma senioren 24-01
Tovido1 - Odisco 1 13.00

Fortuna '67
Dieprijtcross, Eersel, 17-1

MeisjesPC 700 m
Sanne Olislagers 3.16 (2e)
JongensPA 1.400 m
Youri Olislagers 6.07
MeisjesPA 1.400 m
Irene van Oijen 8.47
MeisjesJD 1.400 m
Emma van Oijen 7.38

Beugelclub "De Lustige Spelers" Olland
Uitslagen:

Olland 2 – Olland 3 4-1
Heeze 1 –Olland 4 1-4
Heeze 2 – Olland 5 5-0
Programma 20-1:
Olland 5 – Schijndel 2 20.00u
Programma 23-1:
Meijel 1 – Olland 1 20.30u
Programma 25-1:
Olland 3 – Loosbroek 3 20.00u
Programma 26-1:
Olland 2 – Olland 4 20.00u

Uitslagen Argo:
DBD - B1 5-8
AquAmigos - C1 16-3
DBD - Dames 1 3-10
AquAmigos - E1 20-1
Merlet - Heren 1 14-12
DBD - Heren 2 7-9
Programma: 23-1
Lutra - D2 in De Wissen te Helmond 16:30 uur
E1 - Arethusa in ZIB te Best 16:30 uur
C1 - SWNZ (SG) in ZIB te Best 17:15 uur
PSV - D1 in De Tongelreep te Eindhoven 18:00 uur
Dames 1 - Hellas-Glana in ZIB te Best 18:00 uur
Heren 2 - SWNZ (SG) in ZIB te Best 19:00 uur
Heren 1 - Hellas-Glana in ZIB te Best 19:45 uur

Bridge

B.C. "d'n einder'05" 13/1
A ljjn: 1 Rien en Helma v.d.Heuvel 57.92% 2 Maria Foolen- Annette Termeer 56.67% 3 Bert Foolen- Jan.v.d.Velden 53.75%. B. Lijn: 1 Marianne Timmermans- Leny v. Rooy 63.08% 2 Lenie Gruithuijzen- Carla v.d. Wetering 59.65% 3 Truus v. Heesch- Addie Rijkers 58.58%. Zie ook: www.deneinder.nl

B.C. Rooi 750 13/1
A-lijn: 1 Jan Machielsen – Henk Schakenraad 60.00%; 2 Hetty van Geffen – Lieke Pieters 55.42%; 3 Ria en Toon Habraken 53.75% B-lijn: 1 Mieke Janssen – Christine van Heertum 63.13%; 2 Mieke van Lankveld – Will van Rooij 61.18%; 3 Dirk Gillissen – Jan van Lanen 54.10% C-lijn: 1 Marijn van de Akker – Evert Vugs 61.67%; 1 Hanny en Jan Bosch 61.67%; 3 Bep Machielsen – Joost van Heertum 57.50%

BC de Beckart 14/1
A-lijn: 1Toon en Piet van Schaijk 63.75 2 Riet en Cees van Hout 63.33 3 Nelly en Jan Seegers 57.08 B-lijn: 1 Marietje v Aarle en Jo Verhoeven 68.05 2 Annie Dortmans en Thea v d Heijden 58.33 3 An van Erp en Antoinette van Hoof 54.16.

Bridgeclub J.V.G. 13/1
1 Dms. N.Lathouwers- Z.Bevers 63,75% 2 Echtpr. Seegers 62,92% 3 Echtpr. Van Gerwen 62,50%.

BC 't Koffertje '94 18/1
A-lijn:
1 Jan van Lanen & Jan van Rooij 57,50; 2 Willem Pieters & Harrie van Rijbroek 55,73; 3 Hetty van Geffen & Wil Schilder en Jan Machielsen & Rien Voets 54,38 B-lijn: 1 Jos van Bommel & Jan Verbunt 67,45; 2 Tiny van der Steen & Lies Vissers 59,79; 3 Irmgard Etman & Dirk Gillissen 56,85
Eindstand na de vierde cyclus:
A-lijn: 1 Ad van Helvoort & Jan van Lanen 55,71; 2 Hetty van Geffen & Wil Schilder 54,55; 3 Leny Kremers & Willem de Roo 52,80; 4 Corry van der Hamsvoort & Jos van der Hamsvoort 52,75 B-lijn: 1 Irmgard Etman & Dirk Gillissen 57,45; 2 Tiny van der Steen & Lies Vissers 55,63; 3 Jan van Rooij & Piet Voss 55,50; 4 Nelly Derks van de Ven & Jo Renders 53,31 C-lijn: 1 Jos van Bommel & Jan Verbunt 59,93; 2 Tonny van Acht & Ben van der Steen 57,40; 3 Martien Hulsen & Betty van Doeland 50,45; 4 Frits Helders & Abbes Midhat 50,20

BC De Neul 18/1:
A-lijn : 1. Marielle Knippen en Fons Raaijmaakers 58.07 2. Nettie van Heeswijk en Jan van Heeswijk 56.77 3. Nettie Passier en Ans Wagenaar 56.25 B-lijn : 1. Helma van den Heuvel en Rien van den Heuvel 61.51 2. Mies Stroeken en Jos Jansen 59.66 3. Ardie van Bakel en Johan van Bakel 57.58 C-lijn : 1. Annie Kastelijn en Corrie Kastelijn 60.12 2. Iet Damen en Gerard Damen 58.63 3. Gerda van de Kerkhof en Bertie Kuipers 55.06.

Rooise Biljart Competitie

In ronde 15 waren er geen echte hoge scores.

Korte partijen: Johan v.d. Sande ('t Pumpke) 24 car. in 10 beurten (moy. 2,4), Peter Kempe (Beurs) 30 car. in 11 beurten (moy. 2,72), Martien van Asseldonk (Wapen van Eerschot) 20 car. in 11 beurten (moy. 1,81), Ad Geboers (Kofferen) 34 car. in 12 beurten (moy. 2,83), GertJan Kluijtmans (Wellie Winne Welles) en Cees Vervoort (Kofferen) 28 car. in 12 beurten (moy. 2,33), Theo van Hastenberg (Beurs) 30 car. in 13 beurten (moy. 2,3), Petra Leijtens (Wellie Winne Welles) 20 car. in 13 beurten (moy. 1.53), Harrie Toelen en Hennie Immens (D'n Toel) 24 car. in 14 beurten (moy. 1,71), Dorita Bekkers (Dorpsherberg) en Chris van Gerwen (Wapen van Eerschot) 20 car. in 14 beurten (moy. 1,42). Cees van Oorschot (22 car.) van St.Joris maakte een serie van 10.

Uitslagen: Kofferen – Gin keus 77-63, Dorpsherberg – Beurs 73-67, Oud Rooij – Wellie Winne Welles 56-80, St.Joris – B.C. Eerschot 64-76, Jachtrust – Kofferen 76-64, Gin Keus – D'n Toel 58-76, Wapen van Eerschot – 't Pumpke 74-66. Boskant was vrij.

Stand: 1 D'n Toel (14) 1088, 2 Jachtrust (14) 1024, 3 St.Joris (14) 1007, 4 Kofferen (14) 1004, 5 Oud Rooij (14) 994, 6 Wellie Winne Welles (14) 989, 7 B.C. Eerschot (14) 982, 8 Dorpsherberg en Wapen van Eerschot (14) 949, 10 Beurs (14) 948, 11 Gin Keus (14) 922, 12 't Pumpke (13) 842, 13 Boskant (13) 823.

Programma:
Ma 18/1:
B.C. Eerschot – Oud Rooij; Kofferen – Dorpsherberg; Boskant – Gin Keus
Di 19/1: D'n Toel – Jachtrust
Do. 21 jan. Wellie Winne Welles – Beurs; 't Pumpke – St.Joris
Wapen van Eerschot is vrij.


Uitslagen HBV Ontspanning

De Rozelaer onderlinge competitie 12/1
De dagwinnaar was Antoon Vervoort met 221 punten. Jan van Erp 215, Jan Gordijn 213, Mart Verhoeven 213 (bm), Jan van Bergen 210, Antoon Hermes 184, Ron Spijker 178 en Joep Verbunt (BB) 63.

25 meter 1 pijl 3e wedstrijd competitie van de NHB geschoten 12/1
Het team van Ontspanning won deze wedstrijd. Piet van den Berg 233, Mart Verhoeven 215, Paul van de Mortel 172, Jan van Bergen 220, Toon Hermes 193. Simon Boersbroek 198 en Theo Passier (BB) 155.

Voorjaarscompetitie eerste wedstrijd 15/1
In deze wedstrijd gaat het erom wie zijn gemiddelde van 2015 het meest verbeterd. Winnaar is geworden Antoon Vervoort (LB) met een score van 142 en een verbetering t.o.v. het gemiddelde van 39 punten. Beppie van Bergen 212/34, Marjelein Verhoeven 197/25, Toon Hermes 202/21 (PR, +1), Mart Verhoeven 227/20, Frans van der Braak 206/18, Rene van Erp 231/12, William Huyberts 235/11 (PR, +1), Jan van Erp 197/9, Michael Moonen (LB) 117/5, Mark Kuys 190/0, Agnes Vissers 178/-1, Jan van Bergen 211/-3, Theo Passier (C), 232/-3, Paul van de Mortel 162/-14 en Jos van der Veer 165/-21.

Derde competitiewedstrijd jeugd Liempde 15/1
Piet van den Berg 233, Dione Mesu 226, Floris Mesu 214, Tim Hulsen 177, Ray Matuszewski 165 (PR), Rick van de Mortel 138 (PR) en Simon Roumen 78.

Indoor FITA A-status Mönchen- Gladbach Duitsland
Met een score van 283 en 291 werd Theo Passier eerste bij de Masters compound.


Jort en Wick eerste in Gemert

Dai-Ippo nam afgelopen zondag met zeven judoka's deel aan het jaarlijkse toernooi van Judo Club Gemert.

Jim van de Ven beet het spits af. Zijn eerste partij was meteen en pittige maar hij wist deze yugo te winnen en won vervolgens twee partijen op ippon. Maar toen, in zijn vierde partij moest hij het afleggen tegen een rechts voorstaande tegenstander. Jim moest dus links gaan aanvallen en en dat lukte hem zondag niet zo goed. In zijn partij om de tweede en derde plaats liet hij het kaas niet van zijn brood eten en won met yugo.

Jort van de Laar zat in een poule van zes. Hij moest vijf keer de mat op. Jort startte zeer sterk en pakte twee keer winst met ippon. Daarna had hij een Golden Score nodig om verder te gaan. Volop swingend en bewegend was hij ongrijpbaar voor zijn tegenstander. Daarna scoorde hij weer ippon. In de vijfde partij kwam hij tekort en moest zijn meerdere erkennen. De vier keer winst staan en leverde hem een eerste plaats op.

Quint Rovers heeft de laatste weken wat extra toernooien gedraaid en had daar een zeer goed gevoel aan over gehouden. Zijn eerste partij was er één om trots op te zijn. Hij scoorde een zeer mooie ippon met een schouderworp . Daarna werd hij verrast door de uiteindelijke winnaar. Quint liet zondag geen steek meer vallen. Met vijf partijen winst, waarvan vier keer ippon, eindigde hij als tweede.

Wick van de Ven is een geboren knokker en is zeer moeilijk te werpen. Hij won vier partijen allen vroegtijdig met ippon en kon daarom even later op de hoogste trede van het podium staan te glunderen. Later kwamen Alizee Foolen, Jesse van de Akker en Marlene Kastelijn nog de mat op . Helaas konden zij geen potten breken. Maar in vergelijking met de vorige toernooien maakte Dai Ippo zeker verbeteringen. Dit geeft natuurlijk moed voor de toekomst.

Argo verstevigt koppositie

Jim van de Ven

Afgelopen zondag stond de derde ronde van de Nationale Zwemcompetitie op het programma. Argo ontving in zwembad de Neul de ploegen van DZT'62, De Waalstroom en Noord Limburg.

De ploeg van Argo was nagenoeg compleet en dat resulteerde in een zeer goed resultaat. De nummer 2 van de ranglijst, AquAmigos uit Vlijmen behaalde deze ronde 139 punten meer. Hierdoor is de voorsprong van Argo opgelopen tot 194 punten. De vier verenigingen treffen elkaar weer op 6 maart in Venray.

Argo nam aan deze competitiewedstrijd deel met 36 zwemmers. Tijdens deze wedstrijd zijn er negen eerste, negen tweede en dertien derde plaatsen behaald. Jannus van Dinther verbeterde het clubrecord op de 200m rugslag op 2.23.10. Daarnaast zijn er 38 persoonlijke records gezwommen.

Komende zondag nemen de jonge zwemmers van de wedstrijdgroep deel aan de derde Miniorenwedstrijd in Boxtel aanvang 14.30 uur.

Makkelijke overwinning waterpolodames Argo
Na een korte winterstop van vier weken mochten de waterpolodames van Argo het bad weer in. Ze hadden in deze eerste wedstrijd een ideale tegenstander aan hekkensluiter DBD uit Best.

Over het algemeen komen de dames van Argo wat langzaam uit de startblokken na de zomer- en winterstop en dus was het prettig om tegen DBD te herstarten. Daarnaast was dit een ideale gelegenheid voor een aantal dames om terug te keren vanuit ziekte en blessure. Dat er gewonnen moest gaan worden was duidelijk. Na een aantal zeer moeizame wedstrijden was het team wel toe aan een wedstrijd waarbij de drie punten behaald konden worden. En dat deden de dames van Argo op een acceptabele manier. Argo kwam geen moment in de problemen en bij vlagen werd er ook goed gespeeld.

De eindstand van 3-10 had hoger uit kunnen vallen. Argo heeft veel kansen laten liggen en ook het spel was niet zo verzorgd als normaal. Desalniettemin kan coach Anja van Wanrooij tevreden zijn en met vertrouwen de komende wedstrijden tegemoet zien. Paula Smith had met haar drie doelpunten een groot aandeel in het succes, daarnaast wist bijna iedere speler in het team ook nog een bal in het net te leggen.

Menno van Os Clubkampioen TTV Attaque

Tafeltennisvereniging TTV Attaque heeft afgelopen zaterdag de clubkampioenschappen gehouden. Er werd begonnen met het dubbelspel in een poule van zeven. Daarna kwamen de beste twee teams in de finale tegen elkaar uit. Jo van de Ven en Leon Huijberts waren in deze poule de sterkste. Zij wonnen ook de finale van Peter Verhagen en Stefan Kerk; 11-6, 11-8.

Daarna was het tijd voor de enkelspelen. Bij de enkelspelen werd er in drie poules van vijf gespeeld. De nummers één, twee en de twee beste nummers drie gingen door naar de kwartfinales. De andere spelers speelden voor de Rita van de Vleuten trofee. In de finale stonden Bram Marinus en Anne van de Sande tegenover elkaar. Anne van de Sande wist de finale vrij makkelijk te winnen en werd daarmee voor de tweede keer winnares van de mooie beker; 11-6, 11-3, 11-5.

Natuurlijk wilde iedereen clubkampioen worden van TTV Attaque. Acht deelnemers streden na de poulefase verder in de kwartfinales. Na een aantal zeer mooie wedstrijden gingen er vier deelnemers door naar de halve finales. Frank van de Zanden nam het op tegen Peter Verhagen en won die wedstrijd met 3-0. Menno van Os en Leon Schepens speelden in de andere halve finale tegen elkaar. Een absolute thriller waarin Menno aan het langste eind trok en met 3-2 won. De finale werd gespeeld tussen Frank en Menno. Frank die nog geen game verloren had tot dan toe moest het tegen Menno die sterk speelde toch afleggen. Menno won de finale relatief makkelijk met 3-0; 11-7, 11-6, 11-9. Menno die vele moeilijke wedstrijden uit het vuur sleepte mag zich met recht clubkampioen 2016 van TTV Attaque noemen.


36 / 36

11 januari-16 februari
Expositie Mieke Ketelaars Schilderijen
Cultureel Centrum Mariëndael

20 januari
Dansmiddag van KBO
Odendael

21 januari
Bewust & Zo
Inspiratieavond 'Innerlijke Zekerheid'
Campus Fioretti

22 januari
Lezing Petra Stienen
De Knoptoren

23 januari
Ever Since Lucy
finalist Clash of the Coverbands
D'n Dommel

23 januari
Kappellenavond
De Beurs

25 januari
Versierwedstrijd / Kleurwedstrijd
Heel Papgat

27 januari
Dansmiddag van KBO
Odendael

28 januari
't Onderonsje
Damiaancentrum

29 januari
Bonte Avonden
De Loop'r

29 januari
Bonte Avond, Nijnsel
De Beckart

30 januari
Rockin Daddy
De Ossekop

30 januari
Bonte Avond, Nijnsel
De Beckart

31 januari
Mathieu Dirven Concert
Kasteel Henkenshage

31 januari
Ollandse Bonte Kindermiddag
De Loop'r

31 januari
Muziek met RUM (roept u maar)
De Ossekop

1 februari
Lezing Heem-natuurgroep
d'n einder

3 februari
Dansmiddag van KBO
Odendael

4 februari
Pubquiz Alaaf editie
Café d'n Dommel

5 februari
DJ Maarten
Oud Rooij

6- 9 februari
Papgat Carnaval 2016
Sint-Oedenrode

6 februari
DJ Gerrit
Café van Ouds

6 februari
DJ Erik
Oud Rooij

6 februari
Dansmiddag van KBO
Odendael

6 februari
Pullen VullenFrietFeest
De Beckart

7 februari
DJ Robbie/DJ Maarten
Oud Rooij

8 februari
DJ Cliff
Oud Rooij

8 februari
Kindermiddag
De Beckart

9 februari
DJ Maarten
Oud Rooij

9 februari
DJ Nico Haak
Café van Ouds

9 februari
Snertconcert CV 't Skrothupke
Café Oud Rooy

10 februari
Dansmiddag van KBO
Odendael

11 februari
Haring happen
Café van Ouds

14 februari
Valentijnsdag
Nederland

14 februari
Rikken en Jokeren
Dorpsherberg in Olland

17 februari
Dansmiddag van KBO
Odendael

19 februari
De film "The imitation game"
Filmtheater Mariendael

19 februari
Keeztoernooi
De Loop'r

21 februari
Rooise Crosslopen
Kienehoefpark

21 februari
OLAT wandeltocht
Feesterij-Camping Dommelvallei

24 februari
Dansmiddag van KBO
Odendael

25 februari
't Onderonsje
Damiaancentrum

27 februari
Funky Monks RedHotChiliPeppers
D'n Dommel

27-28 februari
Boeken- en platenbeurs
Odaschool

2 maart
Dansmiddag van KBO
Odendael

4 maart
Dressuurwedstrijd
Manege de Pijnhorst

4-6 maart
Halfvastenspektakel
Café Oud Rooy

5 maart
Room 6
D'n Dommel

5 maart
Dansmiddag van KBO
Odendael

6 maart-20 april
Expositie Harry Passier en
Ine Beerens Schilderijen
Cultureel Centrum Mariëndael

7 maart
Lezing Heem-natuurgroep
d'n einder

9 maart
Dansmiddag van KBO
Odendael

11-12-16-18-19 maart
Toneelvoorstelling Klavertje Vier
De Beckart

16 maart
Dansmiddag van KBO
Odendael

17 maart
Pubquiz
Café d'n Dommel

18 maart
De film "A Late Quartet"
Filmtheater Mariendael

18 maart
Lezing Griet Op de Beeck
De Knoptoren

18 maart
Fashion and Food Flashbacks

19 maart
Fashion and Food Dinnershow

20 maart
OLAT Wandeltocht
Brasserie Klein Speijck

20 maart
Fashion and Food Family

20 maart
Lenteconcert ofwel trio a capella
De Knoptoren

21 maart
Fashion and Food Dinnershow

23 maart
Dansmiddag van KBO
Odendael

25 maart
Goede vrijdag
Nederland

26 maart
Quick Back Band
Oud Rooy

27 maart
1e paasdag
Nederland

28 maart
2e paasdag
Nederland

3 april
Rikken en Jokeren
Dorpsherberg in Olland

4 april
Lezing Heem-natuurgroep
d'n einder

8 april
De film "Clouds of Sils Maria"
Filmtheater Mariendael

15 april
Lezing Gustaaf Peek
De Knoptoren

17 april
OLAT voorjaarstocht
Eurocamping Vesem

17 april
Mathieu Dirven Concert
Kasteel Henkenshage

21 april
Pubquiz
D'n Dommel

24 april
Rikken en Jokeren
Dorpsherberg in Olland

27 april
Koningsdag
Nederland

1 mei
Dag van de Arbeid
Nederland

1 mei
Heem-natuurgroep
waterdieren scheppen
Markt

4 mei
Dodenherdenking
Nederland

5 mei
Hemelvaartsdag
Nederland

5 mei
Bevrijdingsdag
Nederland

8 mei
Moederdag
Nederland

15 mei-26 juni
Expositie Au Tens Tekeningen
Cultureel Centrum Mariëndael

15 mei
1e pinksterdag
Nederland

16 mei
2e pinksterdag
Nederland

20-22 mei
Ollend Dreijt Dur

22 mei
Dommelrit MTC D'n Dommel
Markt

22 mei
Concert Pythagoras kwartet
De Knoptoren

27 mei
De film "Deux jours, Une nuit"
Filmtheater Mariendael

29 mei
Mathieu Dirven Concert

2 juni
Pubquiz
Café d'n Dommel

5 juni
Excursie Heem-natuurgroep
Markt

12 juni
Amazing Colours Festival
Mariëndael

17 juni
De film "Coming home"
Filmtheater Mariendael

19 juni
Vaderdag
Nederland

29 juni
Avond 4 daagse MTC D'n Dommel
Markt

6 juli
Natuurwandeling Heem-natuurgroep
Markt

7 juli
Pubquiz
Café d'n Dommel

16-17 juli
Feestweekend 60-jarig Ollandia
V.V. Ollandia

26-29 juli
Zevensprong

27-31 augustus
Kermis
Sint-Oedenrode

20 september
Prinsjesdag
Nederland

4 oktober
Dierendag
Nederland

9 oktober
Herfstrit MTC D'n Dommel
Markt

31 oktober
Halloween
Nederland

11 november
Sint Maarten
Nederland

12 november
Elf-elf bal
De Beurs

5 december
Sinterklaas
Nederland

25 december
1e kerstdag
Nederland

26 december
2e kerstdag
Nederland

27 december
Dressuurwedstrijd

31 december
Oudejaarsdag
Nederland