DeMooiRooiKrant

5 april 2017

DeMooiRooiKrant 5 april 2017


Fashion and Food spettert aan alle kanten

Foto: Jos van Nunen

Sint-Oedenrode, en dan met name het centrum, kan terugkijken op een uitstekend geslaagd Fashion and Food evenement. Al vanaf de start op vrijdag was het raak. In de grote tent op de markt genoten maar liefst 420 liefhebbers van de combinatie van kijken naar mode en daar tussendoor lekker eten, en de Corona's kregen zowel het publiek als de lachspieren in beweging..

De mode werd gepresenteerd door vijftien Rooise modezaken, het lekkere eten was het product van de chefs van vijf deelnemende Rooise restaurants. Dat het tussen het genieten door af en toe flink regende, kon de pret niet drukken want de tent stond er niet voor niets. Nog even geen weer voor de getoonde zomermode, maar het getoonde begon toch te kriebelen want zaterdag en zondag deden de modewinkels goede zaken. Op de modeshows werden de nieuwste trends in een viertal blokken door professionele modellen aan het publiek getoond, maar de aftrap van de modeshows was voor de kids van Dansschool Van den Oever. Duidelijk werd dat wie van vrolijke kleuren en vlotte kleding houdt komende zomer helemaal op zijn of haar wensen wordt bediend.

Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Jos van Nunen
Foto: AS Media
Foto: AS Media
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
De prachtige creatie van Brekelmans Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Jos van Nunen

Was het vorig jaar Rooi vol koren dat het evenement verder versterkte, ditmaal voegde de kunstroute een dimensie toe. Overal lagen plattegrondjes waarop zowel de kunstroute als de workshops in kaart waren gebracht.

Het voordeel van het voor de derde keer organiseren van een evenement als Fashion and Food is dat je kunt leren van de voorgaande keren. Na afloop was duidelijk dat Fashion and Food beter en beter wordt. Het aanbod van activiteiten was breder en de spreiding was beter voor elkaar. Geen enkel stuk van het centrum werd overgeslagen. Natuurlijk bleef de tent het middelpunt maar verder konden mensen overal terecht voor mode, eten en vertier.

Zaterdag en zondag waren de weergoden het evenement gunstiger gestemd, en menige bezoeker van het centrum kwam ogen – en soms ook terrasstoelen – te kort om er zelf ook een feestje van te maken. Naar verluidt viel de bieromzet wat tegen, maar ook na lunchtijd liepen de serveersters opvallend vaak rond met zware dienbladen vol met hapjes. "Burgemeester Marcel Fränzel en wethouder Jan Goijaarts kwamen ook een kijkje nemen en waren helemaal enthousiast" aldus voorzitter Pieter van de Kamp van het centrummanagement en Rooi Promotie..

Ondertussen vermaakte iedereen zich op zijn eigen manier; van ouderen in schootmobielen tot kinderen op het springkussen of een klauterpartijtje op het beeld van Bisschop Bekkers, die het glimlachend over zich heen liet komen. Voor de kinderen waren er trouwens nog veel meer activiteiten, wat er zeker toe zal hebben bijgedragen dat de vele bezoekers – ook van buiten Rooi – in alle leeftijdsgroepen goed waren vertegenwoordigd.

Jaargang 7 • Week 14 • Woensdag 5 april 2017

Formido
Jos Martens
Moonen Optiek
Zkh Bernhove

"College moet goede voorbeeld geven voor landbouw"

De fracties van D66 en Lijst Blanco dienen op 6 april een gezamenlijke motie in om het platteland en de landbouw een nieuwe toekomst te geven. Zij dringen er bij het college op aan om op deze thema's meer de samenwerking te zoeken en een afgewogen beleid te ontwikkelen, waarbij aan agrariërs en bewoners van het platteland de ruimte geboden wordt om samen kansrijke plannen te maken.

Die plannen moeten volgens hen betrekking hebben op volksgezondheid, gezonde bedrijven, leefbaarheid, veiligheid, dierenwelzijn, duurzaamheid, ondernemerschap, bouwen, huisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, recreatie en toerisme. Thijs van Zutphen van Lijst Blanco: "De komende jaren zal er meer dan 375.000 vierkante meter landbouwbedrijf leeg staan. Dat zijn meer dan 75 voetbalvelden. Om verpaupering te voorkomen moeten er actieve plannen ontwikkeld worden op het gebied van alternatieve bestemmingen, wonen, recreatie et cetera. Alleen dan blijft ons platteland leefbaar, vitaal en veilig."

Marrik van Rozendaal van D66: "Voor iedere inwoner heeft Meierijstad zes varkens en vijftien kippen. Ik maak me zorgen over de volksgezondheid en het welzijn van die dieren. We moeten naar een duurzame landbouw met gezonde boerenbedrijven. Zoals het nu gaat kan het niet meer. Dat blijkt wel uit het aantal boeren dat stopt met hun bedrijf." Volgens de beide partijen moet de gemeente niet alles zelf gaan doen, maar vooral een koers bepalen die rekening houdt met alle aspecten en burgers en ondernemers steunen om goede initiatieven ook echt de kans te geven en die niet kapot te laten lopen op stroeve procedures of te starre regels en wetten.

"De gemeente Meierijstad is ontstaan om een sterker bestuur, meer beleidskracht en meer budget te krijgen. Landbouw en platteland kunnen het bewijs zijn dat de fusie zinvol is. Het college moet het goede voorbeeld geven en gezamenlijk dit thema oppakken", vertellen D66 en Lijst Blanco. (Ervan uitgaande dat we onder een voetbalveld een halve hectare verstaan, 5000 m2).


Kerkberichten

Martinuskerk
Za 08/04
18.30 u: Geen Eucharistieviering.
Zo 09/04 Palmzondag 09.30 u: Eucharistieviering met Palmwijding. Viering met communicanten. Intenties: Piet van Lankveld vanwege zijn sterfdag, Marietje van der Heijden – Eijmberts, Petronella Raaijmakers – Kluijtmans, Maria en Wim van Engeland – van der Vleuten, Christiaan Wouters en Petronella de echtgenote en verdere familieleden, Anne-Marie van den Boomen – van den Elsen, Wim van Rooij, Truus Versantvoort – Verkuijlen, Sjef Versantvoort en Jean, Ties Bekkers, Adriaan Brugmans, Michel van Bokhoven, Piet Verhagen vanwege zijn sterfdag, Overleden ouders van Rooij – van de Laar en overleden familieleden.
Do 13/04 Witte Donderdag 13.30 u: Ziekenbezoekgroep Martinus Centrum. 19.00 u: Eucharistieviering.
Vr 14/04 Goede Vrijdag 15.00 u: Liturgie van Goede Vrijdag.

Sint Petrus' Banden
Wo 05/04:
19.00 u: Eucharistieviering in de Sint Petrus' Banden-kerk. In het kader van de oecumenische activiteiten in de Veertigdagentijd: 17.00 u: Stiltewandeling vanuit de Sint Genoveva-kerk in Breugel. Aansluitend soep en broodjes in D'n Bauw (Deelnemers kunnen zich opgeven bij diaken Wilchard Cooijmans: wcooijmans@heiligeodaparochie.nl of 0499-471230.) 19.00 u: Vijfde Oecumenisch avondgebed in de Sint Genoveva-kerk.
Vr 07/04: Eerste Vrijdag van de maand 08.30 u: Eucharistieviering.
Za 08/04: Geen Eucharistieviering in Son of in Breugel, 14.00 u: – 16.00 u: palmpaasstokken maken in de dagkapel in Son.
Zo 09/04: Palmzondag 11.00 u: Eucharistieviering, Gezinsviering, Palmwijding en uitreiking van palmtakjes.
Intenties: Anton Ellenbroek (1e jaargetijde), Nel van Helmond-Coppelmans (1e jaargetijde), Anna Meulenbroeks-van de Wetering, Els van den Heuvel-Schel, Dien Sanders-Peters, Ben Giesbers, voor de zieken en overleden van Buurtvereniging Kanaalstraat, Ouders Theo en Riek Vogels, Marinus van Dinter, Mien Heijmans-van Uden.
Na de viering verkoop van koekjes en paasartikelen door de eerste communicanten voor hun goede doel: Kleuterschool in Mtinko, Tanzania 14.00 u: Doop Jinte van Engelen.
Ma 10/04: 19.00 u: Boeteviering m.m.v. het Sons Parochiekoor.
Wo 12/04: Geen Eucharistieviering.

Sint Genoveva-kerk
Do 06/04: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering met aansluitend stille aanbidding.
Za 08/04: geen viering in Breugel
Zo 09/04: Palmzondag
09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor Intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Alex van den Heuvel, Jeanne Sadée-Massart, Dilia Peters-Swinkels, Martien Scheepens, Tiny Rooijakkers, overleden ouders Versantvoort-Merks.
Di 11/04: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering.

Odendael
Vr 07/04 10.00 u: Eerste vrijdag van de maand. Eucharistieviering met Odendael koor.
Za 08/04 14.30 u: Zonnebloemviering, eucharistieviering.
Zo 09/04 10.00 u: Palmzondag Eucharistieviering. Intenties: Jan Dortmans en zoon, Jan zijn sterfdag. Fam. Blummel van Breugel, Leo van Esch, Bert van de Boogaard en overleden familie van Esch van de Boogaard, Fam Versantvoort, Roestenburg.

Sint Antonius Nijnsel
Zo 09/04: Geen viering in Nijnsel, i.v.m. gezamenlijke Palmpasenviering om 9.30 uur in de Martinuskerk centrum.
Vr 14/04: Goede vrijdag met om 18.30 u: kruisweg in het processiepark, met medewerking van de Nijnselse koren.

H. Martinus Olland
Za 08/04:
Geen Eucharistieviering.


Passieconcert Anne-Mieke Post en Henk van Riel

Foto: Tonnie Donkers Foto: Tonnie Donkers

In de Goede Week verzorgen pianist Henk van Riel en zangeres Anne-Mieke Post-Smetsers twee concerten die in het teken staan van verdriet, overlijden, gemis, eenzaamheid, troost, vertrouwen en hoop.

Zij hebben daarvoor een bijzondere mix van klassieke en moderne liederen samengesteld. Palmzondag 9 april vindt dit concert om 15.00 uur plaats in de Knoptoren te Sint-Oedenrode. Goede Vrijdag 14 april geven ze dit concert om 20.15 uur in de Lambertuskerk te Veghel. De toegangsprijs in de Knoptoren bedraagt € 7,-. In de Lambertuskerk is een vrije gift zeer welkom. Anne-Mieke en Henk nodigen u van harte uit voor deze concerten.


Rooienaar achter de knoppen van pollen-nieuws

Foto: Jos van Nunen

Wie kijkt er niét regelmatig op buienradar? Vooruit, die was makkelijk. Wie kijkt er wel eens op pollennieuws? Huh? Ontwikkelaar en Rooienaar Arno Vlooswijk weet er meer van, al benadrukt hij dat hij slechts één van de radertjes is in het 'ontwikkelteam'. Hij trekt aan de bel: het is weer pollen-seizoen.

Vlooswijk geeft een kijkje achter de schermen – én óp de schermen – van de preventieprogramma's tegen de vrijwel onzichtbare kwelgeesten van minstens 4000 inwoners van Meierijstad. Want minimaal 5% van de Nederlandse bevolking heeft last van hooikoorts. En dat is nog een héél voorzichtige schatting, aldus Vlooswijk. "Samen met Buienradar is afgelopen maanden een nieuwe meerdaagse verwachtingenkaart ontwikkeld. Deze hooikoortsradar is eigenlijk een soort 'weerkaart' voor hooikoortspatiënten" legt Vlooswijk uit. Als je iemand hoort roepen "Hoera, het regent, ik kan weer naar buiten" hoef je dus niet raar op te kijken.

Interactief
"Het pollen-nieuws is in 2007 door twee Nijmeegse biologen bedacht" herneemt Vlooswijk. "Een soort pensioen-passieproject van Maurice en Herman, dat zijn de pollen-experts en ze verzorgen dagelijks de inhoudelijke redactie. Ik zelf ben uitgever van de apps en websites en ontwikkelaar van de nieuwe onderdelen daarvan, zoals het meerdaagse verwachtingenkaartje. De pollen worden in Nederland verzameld (en per soort geteld) door twee ziekenhuizen, in Helmond en in Leiden. In 2009 is de eerste Pollennieuws app ontwikkeld voor de iPhone, deze is inmiddels aan zijn vierde generatie toe. De Android-versie uit 2012, die overigens hard aan een update toe is, is vorige week door de grens van 100.000 downloads gegaan, IPhone zit op zo'n 80.000. De zuster-website www.hooikoortsradar.nl is helemaal vernieuwd en krijgt binnenkort eigen apps, "made in Rooi", Fruitcake is er druk mee bezig. De hooikoortsradar-app is heel erg meteo en wat meer gericht op een jonger publiek, de pollennieuws-app geeft meer de bio-kant en is behalve nuttig en educatief ook interactief. Het heeft een pollenkalender en ook een soort digitaal logboekje waarin mensen hun klachten kwijt kunnen."

Geen oplossing
"Wij staan als platform het dichtst bij een soort patiëntenvereniging. Centraal staat de ontwikkeling van het verwachtingsmodel. Dit bestaat uit allerlei elementen, denk aan: bloeiseizoen, temperatuur, windsterkte en –richting, neerslag, de aanwezigheid van bepaalde planten- en boomsoorten. In Zeeland staan bijvoorbeeld bijna geen berken, daar houdt de redactie rekening mee bij de samenstelling van het verwachtingenkaartje." Vlooswijk is meer dan beroepsmatig bezig met pollen; het interesseert hem mateloos. "Je kunt de apps aan het ontwikkelen blijven, bijvoorbeeld op een steeds specifiekere locatie. Ik ben ook altijd op zoek naar de verhalen achter de claims die mensen leggen. Eén echte oplossing voor hooikoorts die bij iedereen werkt is er helaas nog niet. Het zoveel mogelijk voorkomen dat hoge concentraties pollen op je slijmvliezen in neus en ogen landen kan veel gesnotter voorkomen. Die pollendruk verschilt van dag tot dag en van uur tot uur."

Wie?
"Ik denk dat een kwart van de mensen niet weet waar hun klachten vandaan komen" herneemt Vlooswijk. "Maar dat kunnen ze beter wel laten onderzoeken, anders kun je het hele jaar wel binnen blijven. Het maakt voor je dagelijks leven nogal een verschil als niet weet of je allergisch bent voor katten, huisstof of pollen. Gemeenten mogen zich ook wel eens meer bewust worden van dat veel mensen last kunnen hebben van specifieke pollen. Nu kunnen ze onbewust zomaar een heel berkenbos bij een school neerzetten. Maar zonder funding gaat alles een stuk langzamer. De apps zijn nu gratis maar aan betaalde versies wordt dan ook gewerkt, zonder reclame. Het zijn trouwens niet alleen mensen die last kunnen hebben van hooikoorts. Apen ook. En honden."


4 / 40

Wollerich levert 2500e vinoloog Wijnacademie

Vinoloog Joey Hendriks kreeg gisteren een oorkonde. Foto:

De Wijnacademie heeft tijdens een feestelijk diner op woensdag 29 maart haar 2500e diploma uitgereikt aan vinoloog Joey Hendriks, sommelier bij restaurant Wollerich in Sint-Oedenrode. In de sfeervolle ambiance van Grand Hotel V ontvingen naast Joey Hendriks nog eens 63 Vinologen van de Wijnacademie® uit handen van Gerhard Horstink, voorzitter van de examencommissie, hun welverdiende diploma en het daarbij behorende vinologenspeldje. Daarnaast worden zij geregistreerd als RegisterVinoloog.

Vakkennis
Het diploma Vinoloog van de Wijnacademie® geldt als dé garantie in Nederland voor een gedegen en up-to-date vakkennis voor iedereen die in het dagelijks leven werkzaam is met wijn. Alleen deze door de branche erkende titel geeft aan dat de kandidaat daadwerkelijk beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden.

2500e diploma
Inmiddels hebben meer dan 2500 studenten de examens met goed gevolg afgelegd en mogen de titel Vinoloog van de Wijnacademie® voeren. Joey Hendriks, de 2500e vinoloog op rij, werkt bij restaurant Wollerich, een restaurant met een Michelinster. Hendriks: 'Door mijn opleiding ben ik bij Wollerich nu als sommelier in dienst. De eigenaresse van Wollerich is zelf ook Vinoloog van de Wijnacademie®, dus kent de waarde van de vakopleiding als geen ander.' Met de studie is Joey een paar jaar bezig geweest. In het eerste jaar vindt er eens in de twee weken een cursusdag plaats, daarna is er de nodige zelfstudie vereist. Om de studie uiteindelijk te voltooien heeft de Wijnacademie een bijscholingstraject gerealiseerd waar Joey en een groep studenten aan deelgenomen hebben. Hendriks: 'Naast het doornemen van de examenlesstof en het interactief oefenen en stimuleren van elkaar onder leiding van Ibert van der Waal MV werd er veel aandacht besteed aan de manier van studeren. Het is dankzij deze lessen dat ik mijn diploma nu in ontvangst kan nemen.'

Feestelijke uitreiking
Tijdens de uitreiking werden de trotse examenkandidaten één voor één naar voren geroepen om hun diploma in ontvangst te nemen. Allemaal zijn ze persoonlijk toegesproken door opleidingsmanager Klazien Vermeer en Gerhard Horstink, voorzitter van de examencommissie. Ron Andes: 'Met recht mogen deze examenkandidaten trots zijn op zichzelf. Tussen de 20.000 mensen werkzaam in de wijnbranche onderscheiden zij zich met hun diploma door hun brede kennis, hun bekwaamheid in het proeven en enorme passie voor alles wat met wijn te maken heeft.'

Over de Wijnacademie
De Wijnacademie is hét opleiding- en kenniscentrum voor wijn-gerelateerd onderwijs in Nederland. Niet alleen wijn maar ook gedistilleerd hebben hun plek binnen de Wijnacademie. Vandaag de dag staat de Wijnacademie borg voor een opleidings- en examenprogramma van beginnerscursus tot het allerhoogste professionele niveau. De Wijnacademie faciliteert de examens voor de Wijnoorkonde (SDEN 2) en het Wijnbrevet (SDEN 3). En de Wijnacademie leidt op tot Vinoloog (SDEN 4), Magister Vini (SDEN 5) en Liquorist. Website: www.wijnacademie.nl


Prijswinnaars Autotron

In het komende weekend is in het Autotron van Rosmalen weer de Oldtimerbeurs Automobielen en de Airbrush-show. Het is de eerste grote Oldtimerbeurs na de winterslaap en de eigenaren van de auto's van toen verheugen zich nu al om elkaar weer te ontmoeten. De airbrush-show, die gelijktijdig wordt gehouden is de grootste van Europa.

De lezers van DeMooiRooiKrant konden voor deze beurs toegangskaartjes winnen. Als u ons wist te vertellen dat de airbrush-techniek al sinds 1879 wordt toegepast, dan maakte u kans op één van de kaartjes.
De volgende winnaars wisten het juiste antwoord te vertellen: Will Raaijmakers, Marco Kaan, Henk van Kilsdonk, Léon Koeleman & Albert van Dinter. Behoort u tot de winnaars, dan kunt u de kaartjes ophalen op het kantoor van DeMooiRooiKrant Heuvel 17.
Wist u het antwoord op deze vraag niet of behoorde u niet tot de gelukkigen, dan kunt u toch naar de Oldtimerbeurs Automobielen en de Airbrush-show in het Autotron in Rosmalen. De beurs is beide dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 12,50 euro. Kinderen tot 12 jaar hebben onder begeleiding van een volwassene gratis toegang.


Sint-Oedenrode/Rosmalen - In het komende weekend is in het Autotron van Rosmalen weer de Oldtimerbeurs Automobielen en de Airbrush-show. Het is de eerste grote Oldtimerbeurs na de winterslaap en de eigenaren van de auto's van toen verheugen zich nu al om elkaar weer te ontmoeten. De airbrush-show, die gelijktijdig wordt gehouden is de grootste van Europa.

De lezers van DeMooiRooiKrant konden voor deze beurs toegangskaartjes winnen. Als u ons wist te vertellen dat de airbrush-techniek al sinds 1879 wordt toegepast, dan maakte u kans op één van de kaartjes.

De onderstaande winnaars wisten het juiste antwoord te vertellen:

1
2
3
4
5

Behoort u tot de winnaars, dan kunt u de kaartjes ophalen op het kantoor van DeMooiRooiKrant Heuvel 17, te Sint-Oedenrode.

Wist u het antwoord op deze vraag niet of behoorde u niet tot de gelukkigen, dan kunt u toch naar de Oldtimerbeurs Automobielen en de Airbrush-show in het Autotron in Rosmalen. De beurs is beide dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 12,50 euro. Kinderen tot 12 jaar hebben onder begeleiding van een volwassene gratis toegang.

Beste gemeente Meierijstad,

Foto:

De leerlingen van bassischool Eerschot willen dat het schoolplein en het grasveld er wat fraaier uit komen te zien, net zoals op veel andere basisscholen in de buurt. Met kledinginzamelacties heeft de school al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Het schoolplein zelf is niet groot genoeg om daar wat grotere speeltoestellen te plaatsen. Het grasveld echter wel. Op dit moment staan er 2 goals en ligt er een basketbalveldje. Er is nog ruimte genoeg om het grasveld wat fraaier te maken. De kinderen van basisschool Eerschot willen het liefst een natuurspeeltuin.

Een aantal leerlingen uit de bovenbouw heeft alvast een ontwerp gemaakt. Zie hiervoor de tekening. Het liefst gebruiken we allemaal natuurlijke spullen. Dit willen wij graag: Een crossbaantje van zandheuveltjes. In het midden loopt een paadje van houten snippers. Ook komt er een houten wipwap in de speeltuin. We hebben ook een parcours. Dat bestaat uit houten palen met voetstukjes waar je overheen kunt lopen, er komen houten balken waar je overheen kunt, vervolgens komt er nog een heuveltje met een net van touw, en als je boven bent kun je met het trappetje naar beneden. Maar je kunt het parcours ook andersom doen. Ten slotte hebben we bedacht om twee bankjes neer te zetten.

Voor het realiseren van het plan hebben we al een aantal vrijwilligers gevonden. De eerste stap is echter dat de gemeente Meierijstad ons toestemming moet geven voor het plan. We hopen dat de gemeente met ons wil meedenken. Dat zou te gek zijn!

Met vriendelijke groeten,

alle leerlingen van bassischool Eerschot, Sint-Oedenrode.

"Ik wil de aandacht van het publiek trekken"

Foto: Ilse van den Ham

Lynn de Grauw (10) van de Franciscusschool in Boskant doet op 8 april mee aan de provinciale finale van De Nationale Voorleeswedstrijd. Al een aantal maanden neemt zij het op tegen leeftijdsgenoten van verschillende basisscholen om de titel 'Nationale Voorleeskampioen' te bemachtigen.

Lynn leest iedere keer een stukje van ongeveer vijf minuten voor uit het boek 'De verschrikkelijke badmeester'. "Ik mag zelf een stukje uitkiezen om voor te lezen", zegt de leerling. "Ik zoek een stukje uit waar veel verschillende stemmen in zitten en het liefst met een vraagstuk aan het einde, zodat ik de aandacht van het publiek trek." Lynn wordt tijdens het voorlezen namelijk beoordeeld op tempo, tempoverwisseling, afwisseling in stemgebruik en duidelijk spreken.
Het leesniveau van Lynn is C, dit is het hoogst haalbare niveau. In haar vrije tijd leest ze graag stripboeken. Of ze later iets met haar leestalent wil gaan doen, weet ze nog niet. Ze heeft in ieder geval al een plek als jurylid in Mariëndael bij de voorleeswedstrijd van volgend jaar bemachtigd. Lynn: "Ik heb heel erg veel zin in de halve finale. Eerst deed ik het vooral voor het plezier, maar nu zou ik toch wel heel erg graag willen winnen."
De Nationale Voorleeswedstrijd is een jaarlijkse wedstrijd voor leerlingen uit groep 7 en 8. Allereerst wordt er op de scholen een wedstrijd georganiseerd waar één winnaar uit wordt gekozen. Deze schoolkampioenen nemen het tegen elkaar op. In Mariëndael heeft Lynn het opgenomen tegen acht andere kinderen van allerlei basisscholen uit Sint-Oedenrode. Later is zij in Goirle, samen met acht andere leerlingen, gekozen om door te gaan naar de provinciale finale. Deze vindt plaats op 8 april in de Verkadefabriek in Den-Bosch.


VvE Bastion plaatst AED

Foto:

Er zijn in de plaatselijke dekking van levensreddende AED's altijd wel grijze plekken die beter voorzien kunnen worden als er meer AED's beschikbaar zijn.

De rotonde nabij het bastion is zo'n grijze plek. Toen de Vereniging van Eigenaren (VvE) van appartementencomplex Bastion bij "Stichting Rooi Hartsafe" aanklopte in verband met de aanschaf van een AED, was dat een mooie kans om daar verandering in te brengen.

Rooi hartsafe bracht het advies uit om de AED openbaar te hangen en zo ook deze omgeving van een levensreddende AED te voorzien. De AED is afgelopen week via SRH aangekocht en opgehangen. Deze hangt bij de middelste ingang van appartementen 18 t/m 23. Tevens zijn er acht personen opgeleid door "Stichting Reanimatie Sint-Oedenrode" om het apparaat perfect te kunnen inzetten bij een noodsituatie. Omdat de AED voor de gehele omgeving beschikbaar is, is er door "Rabobank HvdM" een bijdrage uit het "coöperatieve dividend" toegekend aan VvE Bastion Sint-Oedenrode. De AED wordt verder betaald uit de servicekosten van de VvE, opgebracht door bewoners en bijbehorende kantoren, "Woon en/of werkplek op het Bastion is er een stuk veiliger op geworden", aldus Piet van Hoof sec/pen. van de VvE.

In Rooi zijn inmiddels 58 AED's aanwezig waarvan er vijfenveertig 24/7 openbaar beschikbaar zijn en aangemeld bij hartslagnu.nl, het reanimatie oproep systeem. Voor een gratis herhalingsles "Reanimeren met een AED" kunt u zich inschrijven via: http://www.rooihartsafe.nl/herhaling/view/form


Spectaculaire opening Gezondheidscentrum De Meierij

Foto: Jos van Nunen

Dat de opening van Gezondheidscentrum De Meierij een spektakelstuk zou worden was vooraf bekend, en zaterdagochtend bleek het geen woord teveel gezegd. Het spektakel was zelfs al begonnen vóór het moment van de officiële opening, toen het smaakvol verbouwde voormalige postkantoor aan de Borchmolendijk volstroomde met belangstellenden. Het hing er bijna met de benen buiten, al was dat misschien ook wel een beetje te 'danken' aan de regen, die met bakken tegelijk naar beneden kwam.

Even later was het vrijwel droog maar de donkere wolken hebben misschien ook wel een handje 'geholpen' bij de lengte van de toespraken, al waren die lang genoeg om de juiste boodschap over te brengen. Initiatiefnemer Joost de Vaan, die er ook zijn fysiotherapiepraktijk heeft, nam zijn publiek even mee terug in de tijd dat hij begon met een voorraadkast vol bier en een massagetafel, bij sportcentrum Van den Oever waar hij al snel uit zijn jasje groeide. Hij bedankte zijn vriendin Carolien en de vele vrienden die mee hadden geholpen zijn droom te verwezenlijken. Ook bedankte hij architect Sjef van Griensven voor het prachtige werk, al was dat ook diens eigenbelang: hij is de overbuurman. De drie kinderen van Joost en Carolien, wiens namen zijn vereeuwigd in de naamsteen aan de voorzijde, onthulden het naambord boven de ingang. Wethouder en 1e locoburgemeester Eus Witlox had binnen al een kijkje genomen en prees de fantastisch aangeklede ruimtes. Hij zag een parallel met de vorming van Meierijstad, waar verschillende disciplines samenwerken. "Je gaat hier niet naar iemand toe, je gaat hier naar een team toe."

Foto: Jos van Nunen

Het échte spektakel bleef een verrassing tot na de toespraken. Olympisch boogschutter en Rooienaar Rick van den Oever liep er rond in zijn sport-outfit, zijn pijl en boog waren al gezien en de ballonnenboog voor de ingang moest een kwart slag worden gedraaid. Rick richtte zijn pijl echter niet op de ballonnen, maar op de ingang. Tromgeroffel … Rick schoot meteen in de roos die achterin stond opgesteld. Op hetzelfde moment knalden er confettikanonnen en het echte feest kon beginnen. Het publiek hoefde zich niet naar binnen te haasten, want het was inmiddels vrijwel droog.

Op http://gezondheidscentrumdemeierij.nl/ kun je bij 'disciplines' zien welke gezondheidsactiviteiten De Meierij allemaal onder haar dak heeft.


In de rubriek "Politiek Dichterbij" geeft DeMooiRooiKrant regelmatig een raadslid of lid van het college de kans zich aan de lezers te presenteren.

Deze keer: Eric van den Bogaard


Geb. datum: 25 juni 1961

Geb. plaats: Veghel

Gehuwd met: Rianne

Kinderen: 2

Kleinkinderen:1

Opleiding: Rechten: rechtswetenschappen (universitair)

Beroep: tot 19 januari teamleider bestuurlijke organisatie bij Provincie (NBr)

Hobby's: Fotografie, zwemmen, lezen (literatuur), cultuurhistorie, museumbezoek en: mijn kleinkind van negen maanden!

Was je beroep niet te combineren met het wethouderschap?
"Als je fulltime wethouder bent, valt dat nooit te combineren met een andere fulltime baan. Wel ben ik nog Lid van de Raad van Advies faculteit rechtswetenschappen Open Universiteit Nederland"


En dan moet er ook nog tijd vrij gemaakt worden voor hobby's?
"Fotograferen doe ik vooral tijdens onze vakanties, de andere hobby's zijn ook dingen die er prima bij kunnen. (Grinnikt) Wat dat zwemmen betreft: een vitale wethouder is ook belangrijk."


Hoe is je politieke loopbaan tot nu toe verlopen?
"Van 1994 tot 1998 ben ik gemeenteraadslid geweest, voor het CDA. In de jaren daarna was ik actief in een aantal andere bestuursfuncties buiten de politiek. Op een gegeven moment werd gevraagd of ik lid wilde worden van DDB, een lokale partij in Veghel. Die is gefuseerd met de andere lokale partijen tot 'Team Meierijstad' waar ik nummer 11 was op de kieslijst. Mijn eerste focus was toen: lid van de gemeenteraad. Toen ik met voorkeurstemmen op plaats 8 terecht kwam, werd mij gevraagd of ik ambities en competenties had om wethouder te worden. Ik dacht 'áls ik het wil moet ik het nu doen, het is nu of nooit'. Ik wil geen 'bobo' wethouder zijn, gebaseerd op macht, maar vanuit gezag en overtuiging. Als wethouder zit je wel in een compleet ander jasje, maar dat gaat elke week beter zitten."


Ben je 24 uur wethouder, of moet je soms afstand nemen?
"In principe 24 uur, maar in de praktijk zal dat wel meevallen met die uren. Naast wethouder ben ik ook 4e locoburgemeester, en contactwethouder voor enkele wijk- en dorpsraden. Om de vier weken hebben wethouders weekenddienst. Of ik mijn werktelefoon meeneem op vakantie? Dat weet ik nog niet, we zijn dit jaar nog niet op vakantie geweest!"

Deze raadsperiode is voor mij geslaagd als… geen clichés graag.
"Als we Meierijstad op de kaart hebben gezet als het groene, culturele en economische hart van de regio, waar het goed werken en leven is. Is dat niet te cliché?"

Nee, maar echt verrassend is het ook weer niet.
"Oké, als Meierijstad de gemeente is waar we grote zaken kunnen regelen maar de mensen van de dertien kernen in hun eigen vertrouwde omgeving blijven, met vertrouwen in hun eigen identiteit. De gemeente die groter is geworden om klein te kunnen blijven. Met de menselijke maat."

In verband met de foto; wat is jouw mooiste plekje van Meierijstad, en waarom?
"Ik heb zoveel plekken in Meierijstad die ik mooi vind, in iedere kern wel een icoon. En ik heb aan alle drie de gemeentes warme herinneringen. Laat mij maar poseren voor de Sint Paulus-gasthuisjes. Monumentenbeleid zit in mijn portefeuille, musea bezoeken is mijn hobby en ik ben tegenwoordig ook voorzitter van de stichting Sint-Paulusgasthuisjes."

Is er nog iets wat je aan dit gesprek toe wilt voegen?
"Wethouder vind ik een heel eervol beroep en ik ben blij dat ik mijn kennis en ervaring mag inzetten voor Meierijstad. Ik heb ook mijn vroegste jeugdherinneringen aan Rooi, ik weet nog precies hoe ik als vijfjarig manneke bij mijn moeder – ze is nu al 92 en nog steeds gezond - achterop de fiets het graf van Bisschop Bekkers ging bezoeken. Mijn moeder komt uit Schijndel, mijn schoonmoeder uit Erp, maar woont inmiddels ook acht jaar in Rooi. Vroeger heb ik ook veel gespeeld in Rooi, onder andere bij het Kofferen. Rooi geeft mij een vertrouwd gevoel."


Collectie Alkemade op transport naar Den Haag

Foto: Bert de Graaf

De afgelopen weken hebben Bert de Graaf en Jos Wijn er een hele klus aan gehad, maar maandag was het dan eindelijk zover: "Den Haag vandaag". Een grote vrachtwagen voor de deur bij Alkemade aan de Borchmolendijk, alsof de complete collectie van Frans Alkemade (1925 – 2015) mee moest naar de expositie in het SER-gebouw in Den Haag.

In werkelijkheid was het 'maar' een selectie uit zijn complete werk, dat uit meer dan 900 schilderijen bestaat. "Morgen worden ze weer gesplitst in drie categorieën" legt Frans' weduwe Godelieve, roepnaam Tille uit. Ja, Frans was behalve huisarts ook een veelzijdig schilder en tekenaar.
Mevrouw Alkemade is naar eigen zeggen al "bijna 93" maar doet nog alles zelf, van de koffie verzorgen tot de regie over het transport. De huiskamer van het statige pand uit 1886 staat niet alleen vol met schilderijen, maar ook met stoelen. "Dat doe ik als ik een keer veel bezoekers krijg, zoals vandaag. Ja hoor, allemaal zelf."
Over het leven en oeuvre van Frans Alkemade is al veel gezegd en geschreven. De vruchten van zijn werk gaan snel maar voorzichtig door de handen van de verhuizers. De werken zijn stuk voor stuk genummerd, voorzien van nummers, beschermd met stoothoekjes en zijstukken en omwikkeld met transportfolie. Maar dat is nog niet genoeg. "Er komt ook nog bubbeltjesfolie omheen. En handschoenen aan, het is erfgoed" vullen Jos en Bert elkaar aan.
Terwijl de verhuizers aan de koffie zitten, neemt de rest een kijkje op de gigantische zolder, die omgebouwd is tot labyrint en daarmee een kinderspeelplaats vormt om van te dromen. Maar tegelijk is het een bergplaats, een compleet museum aan spullen, van Frans' collectie tot scherven uit de oudheid, kinderspeelgoed uit verleden tijden, teveel om op te noemen. "Ja, Frans verzamelde alles en gooide niks weg". De expositie vindt plaats in het gebouw van de Sociaal Economische Raad, Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag, en van 6 april tot 12 mei.
Iedereen in Rooi kende Frans als huisarts, tot ver buiten Rooi was hij bekend als tekenaar en schilder. Na het gymnasium vertrok hij naar Amsterdam en tijdens zijn studie aldaar volgde hij schilderlessen bij Piet van Wijngaarden en Jeroen Voskuyl. Met zijn latere vrouw Tille (zij studeerde ook medicijnen) hing hij veel rond in het onder kunstenaars populaire café Eijlders bij het Leidseplein.
In 1959 nam Alkemade samen met zijn vrouw Tille, in Sint-Oedenrode de praktijk van zijn vader over. Ook als arts bleef hij altijd zeer intensief schilderen en was hij 23 jaar voorzitter van Pincet & Penseel, de vereniging van schilderende artsen. Na zijn pensioen werd schilderen zijn voornaamste bezigheid en kon hij zich ook wat meer op exposities gaan richten. Alkemade ontwikkelde zijn talent met velerlei technieken. Hij maakte zowel abstracte schilderijen als stillevens, en landschappen die soms ook bijna weer abstract werden.
Zijn eerste solo expositie was bij Galerie Van Bokhoven 1953 in Delft waarna er veel meer tentoonstellingen in Nederland en het buitenland volgden. Zo nam hij in de jaren '90 o.a. een aantal keren deel aan de Salon d' automne in Parijs. Ook won hij verschillende prijzen, o.a. de eerste en tweede prijs in de Salon International du Val d'Or in Noirlac. In 1994 stopte hij met exposeren in het buitenland. Het koste hem te veel tijd, hij wilde liever schilderen.
Hoewel er veel belangstelling was voor zijn werk, weigerde hij meestal om schilderijen te verkopen. Hij kon er geen afstand van doen, zegt zoon Floris (Rijksbouwmeester) 'Het waren zijn kinderen.' De enorme, door hemzelf tot een labyrint vertimmerde zolder puilde ervan uit. Deze geëxposeerde werken zijn door kunsthistoricus Jaap Nijstad geselecteerd uit de ruim 900 kunstwerken van Alkemade. De openingsreceptie vindt plaats op 6 april 2017 om 15.30 uur.

Foto: Jos van Nunen

Pop & Colour Festival staat

Foto: Jos van Nunen

Het terrein rondom CEC Mariëndael in Sint-Oedenrode bruist op zondag 11 juni vanaf 12 uur 's middags weer van de activiteiten en optredens. Jong talent treedt op: bands van Pop&Co Bandcoaching en dans- en theatergroepen van Phoenix Cultuur. De creatieve markt van Amazing Colours, waar kunstenaars hun werk laten zien en verkopen, zorgt voor veel gezelligheid en sfeer. Ondertussen kun je volop genieten van lekker eten en drinken, verzorgd door de lokale horeca.

Na het succes van de eerdere edities hebben de verschillende organiserende partijen de smaak te pakken en besloten om nog intensiever te gaan samenwerken. Pop&Co Bandcoaching, Amazing Coulours Festival, CEC Mariëndael en Phoenix Cultuur organiseren gezamenlijk dit festival voor jong en oud. De nieuwe naam van het festival symboliseert dit succesvolle partnership: Pop & Colour Festival '17.

De sfeer en opzet van het festival blijven gelijk aan voorgaande jaren. Een gemoedelijk muziek- en kunstfestival met goed eten en drinken, dat voor jong en oud gratis toegankelijk is. Tijdens deze editie op zondag 11 juni 2017 worden er een aantal nieuwe elementen toegevoegd. Dit blijft nog even een verrassing! Wat ook nog geheim blijft is de artiest die het festival dit jaar afsluit. Ieder jaar hebben we een bekende artiest op het podium die het festival feestelijk afsluit. Wie dat dit jaar wordt maken we binnenkort bekend!

Nieuwsgierig en wil je op de hoogte blijven van het festival? Kijk op: www.popencobandcoaching.nl, www.phoenixcultuur.nl en www.mariendael.nu. Of volg alle activiteiten rondom het Pop & Colour Festival via Facebook: www.facebook.com/AmazingColoursRooi.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk zoekt vrijwilligers

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Op de website www.welzijndemeierij.nl wordt een overzicht gepresenteerd waar allerhande vacatures te vinden zijn in uw eigen omgeving.

Ook deze keer hebben we enkele interessante vacatures van de vacaturebank voor u uitgelicht.

Vrijwilliger voor fietsles
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is op zoek naar een vrijwilliger die fietsles wil geven aan een Syrische vrouw in de Wijk Vogelenzang en/of een Eritrese vrouw in Nijnsel. Werktijden zijn in overleg. (vacaturenummer 18623)

Zorgboerderij de Dommelhoeve zoekt vrijwilliger
Zorgboerderij de Dommelhoeve is op zoek naar een vrijwilliger die hen kan ondersteunen op de donderdag. Bent u een vrijwilliger die het leuk vindt om te klussen en schilderen en dit samen met een gast van de zorgboerderij op te pakken? En bent u gemakkelijk in de omgang en heeft u respect voor uw medemens maar ook voor dieren in het algemeen? Dan is deze vacature iets voor u!
Werktijden zijn donderdag van half 10 tot 16.00 uur. U zult deel uitmaken van een warm team en veel dankbaarheid van de gasten mogen ontvangen. (vacaturenummer 16874)

Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij; u kunt bellen (073 – 5441400) of mailen (vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl). Bezoek ook onze website voor alle andere vacatures en activiteiten (www.welzijndemeierij.nl).

Brood bakken met alle zintuigen

Hoeve Strobol kan ook dit jaar weer alle Rooise groep-4 leerlingen tegemoet zien. Voor het bijzondere bakkersproject. Kinderen mogen onder andere zelf brood bakken.

De leerlingen krijgen informatie over de geschiedenis van het broodbakken, de bakker en de ingrediënten van brood. Ook wordt in Hoeve Strobol getoond hoe het broodbakken vroeger werd gedaan, hoe de bakkers in die tijd hun brood bakten. Hoe er gezaaid en geoogst werd, hoe de drevels gebruikt werden om het graan te dorsen en hoe het graan gezeefd werd en gemalen tot meel.

De kinderen ervaren gedurende dit project met al hun zintuigen de weg van het bereiden van brood: van de graankorrel tot aan het opeten van het brood. De zintuigen komen allemaal aan bod: Het kneden van het deeg (voelen); De bakker aan het werk, graan, oude werktuigen (zien); De geur van versgebakken brood (ruiken); Het knetteren van het vuur, slaan met het deeg, de uitleg bij de expositie (horen); Het zelf gebakken brood opeten (proeven).

Hoeve Strobol maakt met hulp van een grote groep enthousiaste vrijwilligers van dit project een bijzondere ervaring voor de kinderen. Brood is immers een vanzelfsprekend deel van de dagelijkse voeding. Na het project weten de leerlingen van groep 4 dan ook waarvan en hoe brood wordt gemaakt, wat de belangrijkste werkzaamheden van een bakker zijn en dat men vroeger geen machines had die het werk deden. Daarnaast luisteren de leerlingen naar verhalen van oudere mensen over voorwerpen en gebeurtenissen van vroeger, ze kunnen voorwerpen vergelijken uit verschillende periodes en kijken naar oude afbeeldingen en foto's. Een aantal scholen neemt het Kinderbakproject mee in de voorbereidingen voor de Eerste Communie van de leerlingen. Het project neemt een ochtend in beslag.

Kledinginzameling basisschool Dommelrode

In maart zijn voor alle groepen van de zeven deelnemende basisscholen de Milieu-educatieprojecten weer van start gegaan. Deze projecten zijn gekoppeld aan textielinzamelingen. Ouderverenigingen mogen de opbrengsten van de textielinzamelingen gebruiken voor hun leerlingen op voorwaarde dat de basisscholen deelnemen aan de projecten.

Al een aantal jaren doet basisschool Dommelrode mee aan dit project. Dit is een samenwerkingsverband tussen gemeente, Reshare en school waarbij kinderen spelenderwijs onder andere via gastlessen bewust worden gemaakt van de gevolgen van zwerfafval, riool en recycling.

De kledinginzameling is dit schooljaar op maandag 10 en dinsdag 11 april. Ouders kunnen de volgende zaken inleveren: dames-, heren-, en kinderkleding, schoenen, beddengoed, riemen, hoeden, handtassen, gordijnen, laarzen en pluche speeltjes. De kinderen van basisschool Dommelrode hebben een speciale zak voor de kleding mee naar huis gekregen, maar de oude kleding mag ook in gewone vuilniszakken worden aangeleverd. De zakken met kleding kunnen op maandag 10 april van 18:30 tot 19:30 uur of op dinsdag 11 april van 8:00 tot 9:00 uur op school aan de hoofdingang van de Mater Lemmensstraat 31 worden afgegeven.

De opbrengst van de inzameling komt volledig ten goede aan de kinderen van de basisschool. Het ingezamelde geld wordt gebruikt om allerlei activiteiten voor de kinderen te organiseren of iets speciaals te doen voor de basisschool.


Kraamverhuur Vrijmarkt reeds van start

Foto: Bart van der Heijden

Deze week is de Oranjevereniging weer gestart met de verhuur van de kramen voor de Vrijmarkt op woensdagavond 26 april en voor de traditionele kinderspeelgoedmarkt op Koningsdag, donderdag 27 april. Inschrijven kunt u op het VVV-kantoor.

De kramen worden uitgegeven op volgorde van aanmelding. In totaal worden er 50 kramen verhuurd. Voor deVrijmarkt kunt u alleen een hele kraam huren à € 15,00 en voor de kinderspeelgoedmarkt kan ook een halve kraam worden gehuurd. Maar ook daarvoor geldt dat de kramen verhuurd worden op volgorde van aanmelding. Voor de Kinder-Speelgoedmarkt bedragen de kosten voor een hele kraam €10,00 en voor een halve kraam €5,00. Omdat we uit ervaring weten dat er veel vraag is naar de kramen, is het belangrijk dat u op tijd komt, want vol is vol.

De bedoeling van de Vrijmarkt is dat er alléén particulieren en verenigingen een kraam huren en dat er géén speelgoed wordt verkocht. De Vrijmarkt op woensdagavondvond 26 april duurt van 19.00 uur tot 23.00 uur. De kramen zullen verlicht worden. Op de Kinder-Speelgoedmarkt op Koningsdag donderdag 27 april, is het de bedoeling dat er alleen speelgoed verkocht wordt. Deze markt duurt van 11.30 uur tot 17.00 uur. Kijk voor de openingstijden van het VVV kantoor op www.vvvsintoedenrode.nl

Programma informatie

Rooi Actueel
Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen.
Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle andere programma's.

Rondje Rooi
Vanaf donderdag 6 april kijken we terug op:
• Expositie Hetty de Haan en Suzanne Grem in Mariëndael
• Klavertje Vier speelt De Nonnen van Navarone
• Voorronden EK via o.a meisjesvoetbaltoernooi Schijndel
• Fashion & Food krijgt veel belangstelling
• Mountainbike Clinic, een hele toer!
• Meierijstad op weg naar Fair Trade Gemeente

Serie "Has en Jas" - deel 8: "Rijk".
Elke aflevering wordt uitgezonden meteen na Rondje Rooi.
Uitzending aflevering 8: 5 april tot en met 10 april.
Uitzendtijden: 00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Openingstijden kantoor en telefonische bereikbaarheid Studio
Laan van Mariëndael 30A bereikbaar voor bestellingen, vragen, meldingen, elke ochtend van 09:00 - 11:30 uur behalve vrijdag. Vrijdag is het kantoor van 13:30 - 16:30 uur open. Tel. 0413-471193
Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN kanaal 559.TRINED kanaal 13.
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 38, analoog op 792 MHz. Via Ziggo: analoog op 256 MHz en digitaal via mediabox kanaal 36, CI+ kanaal 331. Via Vodafone Thuis: kanaal 712

Wijkvereniging Eerschot

Woensdag 5 april om 20.00 uur gaat de bingomachine van wijkvereniging Eerschot het eerste nummer van de avond trekken. Dus leden: kien met ons mee. De leden vanaf 12 jaar zijn welkom mits onder begeleiding van een ouder.

De deuren van Meerschot zijn om 19.15 uur open en dan de staat koffie en thee klaar. In de pauze is er een loterij. Dinsdag 11 april gaat men weer wandelen. Loop je mee? Kom om 19.30 uur naar Meerschot. Ook dit jaar gaat men met de kinderen vanaf groep 2 leuke Paas dingen maken. Opgave kan tot 5 april bij Shirley van der Velden, telefoon: 472930.

Drukbezochte museumdag

Foto: Ilse van den Ham

Maandag 3 april begint de Nationale Museumweek, maar Smederijmuseum H.J. Van de Kamp en het Museum van Brabantse Mutsen en Poffers openden hun deuren afgelopen zondag 2 april al. Vanwege de koopzondag en het Fashion and Food Festival begon de Museumweek voor hun dus al een dag eerder.

In het Poffermuseum konden bezoekers niet alleen de hele dag binnenlopen om de geschiedenis van de mutsen en poffers te bestuderen, maar ook om te kijken hoe deze gemaakt worden. Er werd gedemonstreerd hoe deze vroeger helemaal met de hand vervaardigd werden, waar met veel aandacht naar gekeken en geluisterd werd. Buiten voor de deur kon men lekker in het lentezonnetje zitten met een kop koffie en een koekje en nog wat meegenieten van alle festiviteiten in het centrum.

Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden

In het Smederijmuseum aan het Kofferen werden op de ouderwetse manier hoefijzers gesmeed. Veel mensen die richting het centrum onderweg waren, of juist naar huis gingen, liepen even binnen bij de oude smederij om een kijkje te nemen. In het museum is veel Rooise geschiedenis te vinden over het ontstaan van de staalfabrieken van de Ahrend. Op het kleine binnenplein werd uitgelegd hoe de oude, gerestaureerde hoefstal vroeger werd gebruikt om de paarden nieuwe hoefijzers te geven. Voor de bezoekers stond ook een borreltje klaar in het oude kamertje van de smederij, waar ook veel oude foto's te zien waren. Op de foto's was goed te zien hoe het er vroeger uit zag aan het Kofferen en hoe het door de jaren heen veranderd is.

Alle kapelletjes in één route

Peter van Kempen (67) uit Sint-Oedenrode heeft een fietsroute uitgestippeld langs alle kapelletjes in Meierijstad. Hij wil deze route graag voor aankomende zomer publiceren.

Peter fietst regelmatig wanneer het goed weer is. Zelf legt hij ook het liefst mooie fietsroutes af. "Zomaar rondjes fietsen heb je niets aan", vindt hij. Op een dag was Peter aan het fietsen en kwam hij langs een aantal kapelletjes in Meierijstad. Zo kwam hij op het idee om ze allemaal eens op te zoeken en er een route van te maken.

De 'kapellen zoektocht' van Peter loopt door heel Meierijstad. De route is zo'n 45 kilometer lang en komt langs verschillende oude, maar ook nieuwe kapellen. De route kan ook gereden worden met de auto. Alle kapellen zijn makkelijk bereikbaar en onderweg komt u langs verschillende plekken om iets te eten of te drinken. Peter heeft de hele route in zijn eentje uitgestippeld en is hier zo'n 10 dagen mee bezig geweest. Hij heeft ook een routebeschrijving gemaakt, maar hij wil de route toch als een soort zoektocht naar buiten brengen. Dit wil zeggen dat de mensen geen beschrijving bij de route ontvangen, maar dat ze met behulp van foto's de zoektocht op moeten lossen. Als er genoeg interesse voor blijkt te zijn, wil Peter er misschien ook nog een soort quiz bij bedenken.

"De maand mei staat bekend als de 'Mariamaand'. In deze maand bevindt zich voor velen waarschijnlijk een geschikt moment om de fietsroute af te leggen", vertelt Peter. Hij denkt dat er vanuit de oudere generatie voldoende interesse is en hij is bereid om voor deze mensen een folder te maken met daarin de route en eventueel plaats voor adverteerders.

Jeugdnatuurwacht steekt handen uit de mouwen

De JeugdnatuurWeij met de pas geknotte wilgen. Foto: Henri van Weert Foto: Henri van Weert

Aan de Zuidelijke randweg in Sint-Oedenrode ligt het adoptieterrein van Jeugdnatuurwacht De Populier. Dit terrein wordt door de kinderen en vrijwilligers van de Jeugdnatuurwacht al vele jaren onderhouden en wordt de JeugdNatuurWeij genoemd. Er ligt een mooie poel en aan de rand staan knotwilgen.

Ook zijn er allerlei voorzieningen gemaakt die kunnen dienen als schuilplaats voor kleinere dieren. Het gebied is ook herkenbaar aan het insectenhotel en vooral aan het grote kunstwerk "De Olifant" van Theo Sonnemans. Zaterdag 8 april gaan de natuurwachters hier aan de slag om het gebied nog verder te verfraaien.

Foto: Henri van Weert

Zaterdagmorgen om 09:00 uur verzamelen de Jeugdnatuurwachters zich met de fiets bij Mariendael. Vandaar vertrekken ze samen naar hun eigen adoptiegebied, waar vorige maand door vrijwilligers de grote knotwilgen zijn geknot. Nu liggen er stapels takken te wachten op de kinderen om daar mooie dingen van te gaan maken. Een deel daarvan zal worden gebruikt om schuilplaatsen voor dieren te maken en de bestaande te herstellen. Er zijn echter nog meer mogelijkheden voor het gebruik van wilgentakken en daar gaan de kinderen deze ochtend ook mee aan de slag.

Ook moeten er nog enkele wilgen worden gesnoeid, zodat de natuurwachters zich zeker niet hoeven te vervelen. Het is belangrijk dat de kinderen kleren dragen die vies mogen worden, eventueel regenkleding als het weer wat minder mooi is. Op het natte terrein zijn laarzen noodzakelijk. Om 11:30 fietsen de natuurwachters weer terug naar Mariendael of rechtstreeks naar huis. Dan is het gebied weer helemaal klaar om wandelaars te ontvangen die er de komende tijd weer volop van de natuur kunnen genieten. Voor inlichtingen of afmeldingen bellen naar Bep (0413) 475222 / 06-26812461 of Fried (0413) 476305


Wat bloeit er in onze bermen?

Foto:

Er wordt door Gemeenten veel aan bermbeheer gedaan om het voor fietsers en wandelaars aantrekkelijk te maken. Zo ook in Sint- Oedenrode. Als wij door ons Dommelpark lopen bespeuren we een groot aantal soorten bloemplanten welke destijds via `plan Dotterbloem` zijn ingezaaid en zichzelf in de loop der jaren hebben gehandhaafd. Onze gids Theo Gottenbos doet verslag.

Gewone dotterbloem (Caltha palustris) Aan deze plant heeft `plan Dotterbloem`zijn naam te danken en in het voorjaar zie je dan ook een gele waas van bloemen langs de kanten van de Stille Dommel. Deze Dotter is lid van de Ranonkelfamilie en overblijvend. Haar winterknoppen bevinden zich onder water maar tijdens de bloei komen ze naar boven. De plant groeit in pollen en de bladeren zijn hartvormig, getand en glanzig. De bloemen zijn tweeslachtig ( een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Zij vormen een doosvrucht. Als de zaden rijp zijn laten ze los en blijven drijven. Hierdoor kan de plant zich verspreiden. Helaas zijn de zaden kort levend. Dotters vindt men op natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, weinig of niet bemeste grond. Hun aanwezigheid in het buitengebied duidt vaak op kwelwater. Bloeitijd: maart/april. In het vroege voorjaar wordt de bloem veelvuldig bezocht door hommels en div. soorten bijen, o.a. de zwart- roze zandbij ( Andrena clarkella ). In deze periode is nog weinig nectar en stuifmeel voorhanden en de dotters leveren hieraan een bijdrage.

Foto: Jeroen van de Sande

In vroegere tijden noemde men deze plant ook wel ` Watergoudsbloem`of `Water Goudbloem`. De algemeen verspreide naam Dotterbloem heeft de plant gekregen naar de dooiergele kleur van de bloemen want Dotter is volgens de overlevering een bijvorm van dodder en zou met dooier in verband staan.

Bron: Wilde planten in Nederland en België / Planten en hun naam van H. Kleijn.


16 / 40

Foto:

Hallo, wij zijn Kiko (links) en Moki (rechts), twee broertjes van bijna zeven maanden. We zijn samen met nog een broertje en zusje naar Hokazo gebracht en wij zoeken nog een eigen plekje. We vinden de mensenwereld nog best spannend, maar durven al iets lekkers van je vinger af te likken en zachtjes geaaid te worden. Heb jij een huisje voor ons zonder kleine kindjes, waar het lekker rustig is en waar we een holletje krijgen om in weg te kruipen als we het allemaal wat eng vinden? Heb je veel tijd en geduld en wil je ons de kans geven de wereld op ons eigen tempo te ontdekken? We hoeven niet persé samen geplaatst te worden maar het zou wel leuk zijn! We staan ook op www.dierenasiels.com en www.facebook.com/hokazo!

Dierenopvangcentrum Hokazo - Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden - tel. 0413-260546 - e-mail: admin@hokazo.nlwww.hokazo.nl

Deze week een prachtige oude foto met alleen maar mannen. We zijn heel erg benieuwd wie deze mannen zijn. Misschien weet u het? Zo ja, stuur ons dan een mail met daarin uw oplossing voor ons vraagstuk! redactie@demooirooikrant.nl .Uiteraard mag u het ook doorbellen naar 0413-479322 of loop eens binnen: Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Heeft u daarnaast zelf nog een oude foto die u in de krant wilt plaatsen? Dat kan... wij plaatsen dat graag.

Olland is een witte vlek en wat Piet betreft blijft dat zo

Wat Piet betreft, komt hier nooit een zendmast te staan Foto: Hans van den Wijngaard

Het bericht in DeMooiRooiKrant van afgelopen woensdag dat in Olland een 95 meter hoge 4G telecommast zou worden geplaatst, maakte nogal wat tongen los. De bijeenkomst hierover in de Toel die zaterdagochtend zou worden gehouden kreeg heel wat minder reacties.

Bij het noteren van de afspraak in de agenda zal het dan ook veel mensen zijn opgevallen dat het die dag 1 april was. Ook Piet, zijn echte naam houdt hij liever voor zichzelf, was zich bewust van de datum. Toch was hij in d'n Toel en niet zonder reden. Piet is namelijk gevoelig voor elektrosmog, hij wilde wel eens kijken wie er zoal allemaal naar deze bijeenkomst zouden komen. Gezien het aantal reacties op Facebook zou dat wel eens heel veel kunnen zijn, of juist heel weinig, het werd het laatste.

Dat mobiel bellen en internetten een crime is in Olland is algemeen bekend. Zelfs een landelijke politieke partij vroeg hier enkele jaren geleden al aandacht voor. Een mast met 4G dekking tot over de Duitse en Belgische grens in Olland zou het Rooise kerkdorp voor eens en voor altijd op de mobiele kaart zetten.

Wie het verhaal in onze krant van vorige week goed las en bovendien de stelling van Pythagoras goed wist toe te passen en weet hoe radiogolven zich verplaatsen, die had snel door dat zelfs een 95 meter hoge mast geen telefonische dekking tot ver over de grens kon bieden. Het verhaal was dan ook te mooi om waar te zijn, althans voor de Ollanders.

Heel anders is dat voor mensen die lijden aan EHS, Elektrohypersensitiviteit, zij zijn gevoelig voor alle elektrische signalen die ons dagelijks bijna overal treffen. Voor hen is Olland een witte vlek op de mobiele kaart waar zij niet worden geplaagd door de alom aanwezige radiostraling van zendmasten. Ook Piet heeft last van deze straling. "Ik wordt moe van die straling. Ik hoor een continue piepen in mijn hoofd en mijn spieren doen zeer. Zo'n drie procent van de mensen is in meer of mindere mate gevoelig voor elektrosmog. Vergelijk het met zonnebrand, de ene mens verbrandt ook sneller in de zon dan de andere", zegt Piet. "Zo is het ook met de gevoeligheid voor elektrosmog".

Piet heeft thuis verschillende maatregelen genomen om de elektrosmog zoveel mogelijk te beperken. Zo belt hij zelf alleen maar met een vaste telefoon en zet hij de router 's nachts uit. Want ondanks dat Piet gevoelig is voor straling, gunt hij zijn kinderen draadloze verbindingen. "Maar er zijn meer maatregelen mogelijk om de elektrosmog buiten de deur te houden. Daarbij kun je denken aan speciale vitrages, koolstofhoudende verf en dat soort dingen. Die zijn echter duur, daarom vindt Piet het jammer dat EHS niet herkend en erkend wordt door artsen. Bovendien zou bij erkenning van de ziekte een bijdrage uit de WMO voor woningaanpassing mogelijk zijn".

Wat de opkomst in D'n Toel in Olland betreft, die was dan weliswaar niet hoog voor de informatiebijeenkomst voor de mast die er niet komt. Michael Toelen, kon zijn voormiddag toch nog een beetje goed maken met de omzet die wandelaars realiseerden. De anonieme man, die in zijn witte auto tegenover D'n Toel stond om te kijken wie er allemaal naar de bijeenkomst kwamen, had dan toch nog wat te (ver)tellen.


Hoe komt Rooi toch zo diervriendelijk?

Ziet een wilde beer een mens in een slaapzak als een warme burrito? Hoe loopt een pinguïn weg als-ie echt kwaad is? Betekent Chihuahua in het Mexicaans "omgebouwde muis waardoor je nooit rustig op de bank zult zitten"? Geen idee.

Je voelt 'm al aan: Ik hou niet van alle dieren. Zo hebben wij sinds kort een kat. Grumpy, zo heet het mormel, en dat beest kijkt me constant aan alsof-ie net, toen ik even weg was, 5 volstrekt overbodige spullen bij BOL.COM heeft gekocht. En vertel mij niet dat-ie daar niet toe in staat is. Toen Grumpy laatst de broodkruimels van mijn toetsenbord oplikte, had hij zich meteen opgegeven voor een online cursus Spaans, en tevens contact met drie leuke singlemeiden in een straal van 5 kilometer rond onze woonplaats. Nou jij!?

Mijn vriendin zegt dat ik niet van Grumpy hou, omdat ik niets van dieren afweet. Zou kunnen. Vraag mij niet van wat voor schaap staalwol gemaakt wordt, want ik zou het echt niet weten. Ik weet enkel het hoogst noodzakelijke. Als je door een politiehond wordt achtervolgd, dan moet je nooit door een smalle pijp wegvluchten, daarna over een wip rennen, dan langs pionnen slalommen en tot slot nog 's over een laag hekje springen …want daar zijn ze nou net op getraind. Kijk, dat weet ik bijvoorbeeld. Katten slapen twee derde van hun leven en dat andere derde deel zijn ze bezig met het maken van stomme youtube-filmpje. Weer zo'n nietszeggend feit dat ik zonder problemen ophoest.

Maar verder weet ik niets van de dierenwereld. En daarom overweeg ik dus om naar Sint-Oedenrode te verhuizen, het mondiale dierencentrum, tenminste als ik het nieuws van de laatste weken mag geloven. Het begon met dat geknor over die Nijnselse megastal, die er misschien wel of misschien ook niet komt. Toen begon het gekat over al dan niet edelherten in Het Groene Woud. Vervolgens spoot in de Vresselse Bossen een man pepperspray in de ogen van nietsvermoedende honden, en toen daar iedereen over was uit geloeid, struikelde op de A50 een vrachtwagen met duizenden kippen. Nee, als je ergens iets over dieren kunt leren dan moet je naar Rooi komen.

Oh, het laatste dierennieuws uit Rooi: Kind bijna aangereden op zebrapad.

Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad officieel geïnstalleerd

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad (ASD) zijn vorige week woensdag door wethouder Eus Witlox, namens het college van B&W in bijzijn van wethouder Menno Roozendaal en vertegenwoordigers van de gemeente, officieel geïnstalleerd.

De volgende leden zijn geïnstalleerd: Pieter van Dieperbeek (voorzitter), Jan de Ruijter (secretaris), Peter Bok (Wmo), Mart van Goor (Wmo), John Schut (Participatie), Jan Sleegers (Participatie), Harry Verkuijlen (Participatie), Emmely Bunk (Jeugd), Guus Ennen (Jeugd), Susan Scheepers (Jeugd), Jeroen Slagers (Jeugd), Margo van Grinsven (Onderwijs), Herman Mulder (GGZ), Peter Kuijs (Migranten) en Fenna van Bergen (Communicatie/PR). Til van den Berg (Wmo) was afwezig en wordt op een later moment geïnstalleerd.

De leden van de ASD zijn inwoners van Meierijstad en geworven op basis van een vooraf opgesteld functieprofiel. Het gaat daarbij om inwoners die vanuit hun kennis, ervaring, affiniteit of achtergrond een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de gemeentelijke beleidsontwikkeling in het sociaal domein. De leden acteren onafhankelijk en zonder last of ruggespraak. Van de leden wordt verwacht dat zij doelgroepoverstijgend denken en zich laten leiden door het collectieve belang van alle inwoners van de gemeente Meierijstad. De leden van de raad nemen deel aan één van de vijf kennisgroepen, te weten Wmo, Participatie, Jeugd-Onderwijs, GGZ en Migranten. Ook onderhouden alle leden van de raad contact met een of meerdere wijk- of dorpsraden.

Doelstelling Adviesraad Sociaal Domein
De ASD is een formeel adviesorgaan van de gemeente Meierijstad. De raad oefent invloed uit op het ontwikkelen, in- en uitvoeren, toetsen en evalueren van het gemeentelijk sociaal beleid om de kwaliteit van leven van de inwoners van Meierijstad te verhogen. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college gevraagd of ongevraagd. Kijk voor meer informatie op de website van ASD Meierijstad of op de Facebook pagina. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fenna van Bergen (06-14981148)


Weer over het weer

Het weer is één van de meest besproken onderwerpen in ons land. Een goede reden om eens terug te kijken op het weer van de afgelopen maand. Viel er meer of juist minder regen dan normaal? Was het te warm of veel te koud. Hadden we reden om te klagen of kregen we gewoon dat wat we verdienden?

Maart 2017 verbrak veel records. Nog nooit was de maand gemiddeld zo warm, maar ook de twee laatste dagen waren niet eerder warmer dan dit jaar. De hoeveelheid regen hield zich precies aan de gemaakte afspraken, maar de zon maakt daarentegen weer ruimschoots overuren.

Weer te warm
Met een gemiddelde middagtemperatuur van 14,1°C was het maart bijna 4°C warmer dan gemiddeld. Het zal dan ook niet verbazen dat ook de minimumtemperaturen en de gemiddelde temperatuur ook hoger lagen dan normaal. In de nachten koelde het gemiddeld af tot 3,3°C en dat is meer dan 1°C warmer dan de afgelopen dertig jaar. Ook de etmaaltemperatuur, die normaal 6,3°C bedraagt, haalde dit jaar met 8,9°C ruim 2,5°C meer dan anders. De warmste dag hadden we op het einde van de maand. Op de 31e wees de thermometer 23,4°C aan. Op 10 maart koelde het af tot -1,5°C.

Meer regen dan normaal
Over de hoeveelheid regen kunnen we kort zijn. Die was met 68 mm precies hetzelfde als dat wat we mogen verwachten in de derde maand van het jaar. Zaterdag 18 maart viel er 16 mm regen en dat was daarmee de natste dag van de afgelopen maand. Overigens regende het in meer of mindere mate op vijftien dagen en een goed rekenaar weet dan dat we zestien droge dagen hadden.

Iets meer zon
De zon maakte de afgelopen maand duidelijk overuren. Normaal mogen we op 118 uur zonneschijn rekenen in de eerste lentemaand. Dit jaar liet de zon zich echter 170 uur en 39 minuten zijn. Dat is meer dan vier volle dagen zon in deze tijd van het jaar.

Kort samengevat, was maart 2017 veel te warm. Viel er precies genoeg neerslag volgens de statistieken en de zon liet zich uitgebreid zien.


NVM Open Huizen dag weer goed bezocht

De halfjaarlijkse NVM Open Huizen Dag is ook afgelopen zaterdag goed bezocht. Het aantal bezoeken aan de 22.000 deelnemende woningen kwam dit keer uit op ruim 100.000, blijkt uit een bliksemenquête van de NVM. Vooral buiten de Randstad waren de meeste huizen te bezichtigen en bleek de interesse om vrijblijvend woningen te bezichtigen groot.

De NVM Open Huizen Dag, die elk halfjaar plaatsvindt, heeft weinig van zijn aantrekkingskracht verloren en blijft in trek. "Al zien we de belangstelling voor deelname verschuiven naar de regio's buiten de Randstad", zegt NVM-woordvoerder Roeland Kimman.

"In de Randstad, en dan vooral de grote (studenten)steden Amsterdam en Utrecht, neemt de interesse om deel te nemen langzaam af. Dat komt doordat verkopers in die krappe en oververhitte woningmarkt de extra aandacht uit de NVM Open Huizen Dag niet meer direct nodig hebben. Maar de huizen die in de Randstad deelnamen hadden over het algemeen grote belangstelling. En ook in de provincies was de belangstelling groot."

Door de oplevende economie, de lage rente en het toegenomen consumentenvertrouwen worden woningen sneller verkocht en is er minder aanbod. Kimman: "Ruim 25% van de te koop staande woningen van de NVM deed in deze voorjaarseditie van de NVM Open Huizen Dag mee." (www.nvm.nl)

20 / 40

Nationale Buitenlesdag

Dinsdag 11 pril is de tweede Nationale Buitenlesdag. Leerkrachten hebben zich hier massaal voor aangemeld: leerlingen van meer dan 1500 scholen door het hele land krijgen op deze dag buiten les.

Alleen al in Brabant doen meer dan 200 scholen mee. Buitenles is goed voor de ontwikkeling van kinderen; door buitenlessen bewegen ze meer en worden ze blootgesteld aan natuurlijk daglicht. Ook bieden buitenlessen kansen voor uitdagend onderwijs. Leerkrachten zouden dan ook veel vaker buiten les willen geven.
Kinderen brengen ongeveer 40% van de tijd dat ze wakker zijn door op school. Veelal binnen, in het klaslokaal. De Nationale Buitenlesdag stimuleert leerkrachten om naar buiten te gaan. Niet alleen om buiten te spelen, maar juist ook om buiten te leren. Buitenlessen hebben als doel om leren te bevorderen, beweging en samenwerken te stimuleren en de motivatie en het welzijn van kinderen te vergroten.

Meer buitenles
Leerkrachten willen vaker met hun leerlingen naar buiten, maar hebben daar de ruimte en materialen niet voor. Ze geven nu 0,5% van hun lessen buiten en 99,5% binnen. Dat terwijl zij verwachten dat buitenlessen een positief effect hebben op de leerprestaties van leerlingen. Door regelmatig reguliere lesstof in de buitenlucht aan te bieden, ontdekken, onderzoeken en leren kinderen spelenderwijs en met veel meer plezier. Leerkrachten denken dan ook dat de ideale verhouding tussen binnen en buiten les 75% binnen en 25% buiten zou zijn.

In het klaslokaal hebben kinderen nauwelijks toegang tot frisse buitenlucht en natuurlijk daglicht. Alleen al blootstelling aan natuurlijk daglicht zou een positief effect kunnen hebben op het leervermogen van kinderen. Blootstelling aan zonlicht is verantwoordelijk voor onder meer de aanmaak van vitamine D en serotonine. Ook kan daglicht helpen bij de cognitieve processen die hen helpen bij het leren. Buitenlessen kunnen dus bijdragen aan minder vermoeidheid, een betere stemming en een groter leervermogen.

Buitenlesbundel
Jantje Beton en IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) organiseren voor het tweede jaar de Nationale Buitenlesdag. Zij zien dat leerkrachten knelpunten ervaren bij het geven van buitenlessen, waardoor zij minder naar buiten gaan dan ze zouden willen. Een van de redenen waarom er nog weinig buiten les wordt gegeven is het gebrek aan buitenlesmateriaal. Daarom hebben Jantje Beton en IVN samen met leerkrachten een Buitenlesbundel ontwikkeld, vol uitgewerkte lessen en lesideeën om leerkrachten te inspireren.

Wielrenners botsen hard op Schijndelseweg

Foto: AS Media

Sint-Oedenrode - Zondag omstreeks 10:40 uur is een wielrenner die aan de verkeerde kant van de van de weg reed in botsing gekomen met een groep andere wielrenners. Dit gebeurde op de Schijndelseweg ter hoogte van de Leijerweg in Sint-Oedenrode. De wielrenner die tegen het verkeer in reed is ten val gekomen. Hij is met onbekende verwondingen vervoerd naar het ziekenhuis.

Foto: AS Media
Foto: AS Media

Een bijzondere maaltijd

maaltijd voor El Salvador in een gemoedelijke, gezellige sfeer

Op dinsdag 28 maart vond er in de parochiezaal van de Goede Herderkerk in Sint-Oedenrode een bijzondere maaltijd plaats, georganiseerd door de Odaparochie. Voor 15 euro kon men zich inschrijven. Ruim 40 mensen namen aan de maaltijd deel.

Met de opbrengst van deze maaltijd wordt steun verleend aan een zeer zinvol project in El Salvador.

In dat meest gewelddadige land van de wereld worden kinderen en jongeren door bendes die elkaar bestrijden ingezet om b.v. leden van andere bendes of de politie af te luisteren. Deze kinderen en jongeren worden door deze bendes gelokt met geld en drugs. Dit gebeurt met name in San Salvador, de hoofdstad van El Salvador. Wie in handen komt van deze bendes eindigt in het ziekenhuis, in de gevangenis of op het kerkhof.
Door zusters en vrijwilligers zijn er in San Salvador jeugdcentra opgericht om kinderen en jeugdigen veiligheid te bieden. Deze jeugdcentra worden "eilanden van hoop" genoemd. De opbrengst van de maaltijd in de parochiezaal van de Goede Herderkerk is bestemd voor deze "eilanden van hoop".

Paasmarkt protestantse kerk

De Protestantse Kerk houdt 8 april in Son haar traditionele Paasmarkt in de kerk aan de Zandstraat, vanaf 10.00 uur. De opbrengst komt ten goede aan twee doelen, die de gemeente elk jaar ondersteunt: het Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje in Eindhoven (voor dak- en thuislozen) en de organisatie Vluchtelingen in de Knel, ook in Eindhoven. Tientallen vrijwilligers zijn al weken in de weer om hiervan een succes te maken.

Er is een groot aanbod van planten en stekken tegen aantrekkelijke prijzen. Een prima moment om toe te slaan, midden in de start van het tuinseizoen! In de hal van de kerk zijn mooie, vaak artistieke bloemstukjes te koop, een lust voor het oog. Ideaal om met Pasen een mooi stukje in huis te hebben of aan vrienden en familie cadeau te doen!

Boekenmarkt. De boekenmarkt is de grote trekpleister. Er is een ruim aanbod van boeken, keurig gesorteerd op onderwerp: romans, kunst, religie, gezondheid, reizen e.d. De boeken zijn afkomstig van schenkingen (waaronder zeldzame exemplaren) en zijn van goede kwaliteit. Ook is er keuze tussen allerlei CD's, DVD's, puzzels etc.

Er is nog meer te doen. De bezoekers kunnen rond snuffelen tussen kraampjes met artistieke producten, gemaakt door talentvolle kerkleden: tekeningen, etsen, kaarten, keramiek, siervoorwerpen enz. Er is een veiling van enkele bijzondere oude of antieke voorwerpen. De meer culinair ingestelde bezoeker kan zich te goed doen aan allerlei soorten zelfgemaakt banket en andere lekkere hapjes. Dit alles onder de klanken van gezellige live muziek op de achtergrond.

Het zijn niet alleen de koopjes die een bezoek de moeite waard maken. De markt is ook een ontmoetingspunt van dorpsgenoten, die elkaar treffen en onder het genot van een kop koffie en cake weer eens lekker kunnen bijpraten. U bent allen van harte welkom! De markt is geopend van 10.00 tot ca. 13.30 uur.

Voordelen van inschakelen Rooi Werkt bij het aantrekken van personeel

Het aantrekken van personeel kan lastig zijn. Als je als ondernemer iemand in een uitkeringssituatie of met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans wil geven, wordt het er niet makkelijker op. Daarom wijzen wij je graag op de voordelen van het inschakelen van Rooi Werkt.

Wij nemen werk uit handen
Het werven en selecteren van geschikte kandidaten kost veel tijd. Wij kunnen dit van een werkgever overnemen. Rooi Werkt bemiddelt mensen naar betaald werk, maar ook naar leer-werkplekken, werkervaringsplaatsen en omscholingsstages. Wij hebben Rooise kandidaten in ons bestand, dus de lijnen zijn kort. Ons-kent-ons en via-via blijft de beste manier om goed personeel aan te trekken. We stellen maximaal 3 kandidaten voor zodat sollicitatiegesprekken voor jou als werkgever weinig tijd kosten.

Wij gaan voor een goede match
Om succesvol te kunnen zijn bezoeken we altijd het bedrijf en willen graag de werkgever en de kandidaten spreken. Geen geschikte kandidaten in ons bestand? Dan zoeken wij via diverse andere kanalen verder. Omdat we op de hoogte van de (subsidie)regelingen zijn, kunnen wij adviseren en ondersteunen bij het aanvragen. Door een goede relatie met UWV, gemeente en WSD zijn wij in staat om snel te schakelen met de juiste persoon.

Wij leveren nazorg
Na plaatsing houden we vinger aan de pols en leveren nazorg. Wij kunnen ook ondersteunen en/of meedenken met andere P&O vraagstukken bijvoorbeeld op het gebied van scholing, coaching, ontslag of verzuim.

Rooi Werkt is een initiatief van de ondernemersvereniging BtB en wordt gesubsidieerd door de gemeente Sint-Oedenrode (Meierijstad). De stichting wordt 'gedragen' door enthousiaste professionals. Voor onze inzet vragen wij een bescheiden bijdrage bij een succesvolle plaatsing. Meer weten? Surf naar: www.rooiwerkt.nl Contact opnemen kan via 06 4434 6449 of info@rooiwerkt.nl

Inschrijfavond Zevensprong 2017

Dit jaar wordt de Zevensprong voor de 31e keer georganiseerd. De kindervakantieweek heeft dit jaar het thema "De Zevensprong 2017: Superhelden in actie!". en gaat dit jaar plaats vinden van dinsdag 18 juli tot en met vrijdag 21 juli.

De Zevensprong is een kindervakantieweek voor alle kinderen van groep 3 en 4 uit Sint-Oedenrode. Ook kinderen die naar het speciaal (basis)onderwijs zijn natuurlijk van harte welkom!
De inschrijfavond voor de Zevensprong is op donderdag 20 april van 19.30 tot 20.00 uur bij Mariëndael. De inschrijfformulieren zijn inmiddels op de basisscholen uitgedeeld. Kinderen die buiten Sint-Oedenrode naar school gaan kunnen een inschrijfformulier downloaden van de website www.zeven-sprong.nl Het is ook mogelijk om een formulier aan te vragen via info@zeven-sprong.nl of door te bellen met Martin van Hastenberg 06-22461100 (na 18.00 uur)
Voor de opening op dinsdagochtend is de organisatie op zoek naar superheldenpakken om tijdens de opening te dragen. Ook zoeken zij naar bijzondere voertuigen om de superhelden te vervoeren. Heeft u een speciaal voertuig, of kent u iemand met een speciaal voertuig, of heeft u een superheldenpak te leen, dan kunt u een mailtje sturen naar info@zeven-sprong.nl. Het voertuig mag door u zelf worden bestuurd tijdens de opening op 18 juli tussen 9.30 en 9.45 uur.

WensAmbulance bij Zij Actief

Afgelopen woensdagavond hadden de dames van Zij Actief Nijnsel in Zalencentrum De Beckart een informatieve avond over de mogelijkheden van Stichting WensAmbulance Brabant. Ieder mens heeft een laatste wens.

De heer Cees Huijben bleek een bevlogen verteller over de vele wensen die hij en zijn collega's vervuld hebben in de jaren dat de Stichting bestaat. Hoe Cees zelf in contact is gekomen met dit werk vertelt hij door een emotionele persoonlijke ervaring te delen met de groep.

In tegenstelling tot een gewone ambulance wordt hier het voertuig alleen ingezet voor mensen die terminaal zijn. Als zij niet meer langdurig kunnen zitten en een laatste wens graag in vervulling zien gaan, is dit de enige manier. Zo'n wens kan variëren van een laatste keer naar het strand, naar een voetbalwedstrijd of nog een keer naar de plek waar een echtpaar elkaar voor het eerst heeft ontmoet. Ontroerend zijn de verhalen van de prachtige momenten die deze professionele vrijwilligers mensen bezorgen in de laatste dagen, maanden van hun leven.

Op de parkeerplaats kan er een blik in de ambulance worden geworpen. Cees vertelt dat er in Noord-Brabant vier van deze voertuigen staan: in Bergen op Zoom, Boxtel, Helmond en Waalwijk. De mensen worden vervoerd op comfortabele brancards. Buiten de chauffeur gaat er ook een verpleegkundige mee die tijdens de rit de zorg kan verlenen die nodig is. Dit alles is mogelijk door gulle giften van sponsors, donateurs, verenigingen en particulieren die Wens Ambulance Brabant een warm hart toedragen.


Max Verstappen op bezoek in Veghel

Max Verstappen bezocht vrijdagochtend de Jumbo Foodmarkt in Veghel. De snelste man van het land was daar voor een persconferentie omtrent de Jumbo Familie Race Dagen op het circuit van Zandvoort. Max deed samen met Veghelaar en Jumbo-topman Frits van Eerd zijn woordje in de Jumbo Academy boven de winkel. "De Jumbo Foodmarkt ziet er goed uit. Mooie winkel en lekker eten", liet de Formule 1-coureur desgevraagd weten.

Door: Ties van Dooren

Een rondje Veghel zat er niet in. "Er staat weer een druk weekend voor de deur. Ik moet snel door naar mijn volgende afspraak", aldus Max.
Max Verstappen, momenteel sportheld nummer één in Nederland, werd goed afgeschermd. Overal waar de jonge coureur zijn gezicht laat zien, is het binnen no time een gekkenhuis. In Veghel viel het mee, want de Jumbo had de komst van Verstappen niet aangekondigd. Een bewuste keuze. Na de persconferentie stonden er toch tientallen mensen te wachten in de hoop een glimp van hem op te vangen. Max zelf blijft er rustig onder. "Ik blijf lekker relaxed en doe geen gekke dingen. Gewoon blijven wie je bent." Dat klinkt makkelijk en Max heeft het geluk er beetje mee te zijn opgegroeid. Vader Jos stond immers ook vaak in de spotlights. "Het hoort bij de sport. Je weet dat alle aandacht erbij hoort wanneer je deze sport uitkiest. Ik vind het niet zo moeilijk hoor", vertelt de nuchtere Limburger.

Rondje Veghel
De aanwezige pers vroeg Max het hemd van het lijf over DRS-systemen, bandenwisselen, motorproblemen en een eventuele Grand Prix in Zandvoort. Verstappen stond iedereen netjes te woord. Zijn bliksembezoek aan Veghel bleef beperkt tot de Jumbo Foodmarkt op de Noordkade. "Een rondje Veghel zit er niet in. Ik ben daar echt te druk voor."

Le Mans-debuut
Frits van Eerd is blij dat hij met 'zijn' Jumbo een evenement als de Race Dagen in Zandvoort kan sponsoren. Net als dat hij gelukkig is met het sponsoren van Max Verstappen. "Het is toch bijzonder dat er zoveel pers naar Veghel is gekomen. Dit is een van mooiste Jumbo's van het land.", sprak de Jumbo-topman zijn gepaste trots uit. Frits is zelf druk bezig met de voorbereidingen voor de 24 uur van Le Mans. Max volgt de Jumbo-topman wanneer hij kan. "Het ziet er allemaal positief uit voor zijn Le Mans-debuut. Ik ben erg benieuwd en ga absoluut kijken." Frits zou qua tijden één seconde achter Jan Lammers (samen met Rubens Barrichello de andere rijders van Racing Team Nederland red.) liggen. "Ik hoorde net zeventiende seconde. Het doel van Frits moet zijn om sneller te rijden dan Jan", besluit Max met een brede grijns.

Jumbo Familie Racedagen
Op 20 en 21 mei vindt de tweede editie plaats van de Jumbo Familie Racedagen. Tijdens dit spectaculaire evenement op Circuit Park Zandvoort kan men genieten van onder andere races, demonstraties, muziekoptredens én speciale demonstraties van Max Verstappen. Meer info op deze website.

Inspiratiedag bij Intratuin

Foto:

De lente is begonnen! Heb je nog geen nieuwe tuinplannen gemaakt, dan is nu het moment. Laat je verleiden door de nieuwste voorjaarstrends en kom sfeer proeven bij Intratuin Veghel. Snak je naar nog meer inspiratie? Dat komt dan goed uit. Tijdens de Lente Inspiratie Dag op zaterdag 8 april van 10:00 – 17:00 uur zijn er verschillende activiteiten waar je aan mee kunt doen.

De hele dag is er de perkgoed oppotservice waarbij intratuin gratis je perkplant aankopen voor je oppot. En kun je lekker komen loungen op de nieuwe tuinmeubelcollectie! Intratuin Veghel organiseert deze zaterdag ook een barbecue demonstratie die wordt verzorgd door de professionele Weber grillmaster! Alle tuinmeubelen die deze zaterdag worden gekocht worden gratis thuisbezorgd*

Foto:

Voor alle vijverliefhebbers wordt gratis het vijverwater getest. Neem daarvoor een potje gevuld met vijverwater mee naar Intratuin Veghel. Ook aan de kinderen wordt gedacht. Zij kunnen tussen 13.00 en 16.00 uur deelnemen aan een leuke paasworkshop `paastak versieren´ en tasjes stempelen. Voor de volwassenen organiseert intratuin de workshop wilde veldtuin maken. Hiervoor kun je je inschrijven om 10.00 uur of om 14.00 uur. Kijk op www.intratuin.nl/veghel voor meer informatie over de lente inspiratie dag.

Tijdens de workshop 'Wilde Veldtuin' ga je aan de slag met mos en diverse planten waar bijen en vlinders dol op zijn. Opgeven voor de workshops kan via de servicebalie van Intratuin Veghel of via info@veghel.intratuin.nl

Wil je nog meer inspiratie, dat komt dan goed uit, want alle Intratuin-bezoekers ontvangen t/m Pasen bij hun aankoop een 2e entree gratis voor Nederlands enige tuininspiratiepark 'De tuinen van Appeltern', waar meer dan 200 voorbeeldtuinen zijn te bewonderen volgens de laatste trends op tuingebied.

Jeugdgildedag verovert basisscholen

Een bezoekestafette van het Sint Barbara Gilde met trom en bazuin bracht deze op elf basisscholen in Meierijstad alle leerlingen in enthousiasme. Op dinsdag 23 mei zal er op drie sportvelden van voetbalclub Blauw-Geel een Gildenspelendag gehouden worden voor deze 350 scholieren.

De PABO-studenten Adri van de Sande en Paul Ketelaars schreven lessen voor de basisscholen waarbij het vooral gaat over het meest waardevolle van elk Gilde: broederschap. Zij vinden dat kinderen in deze tijd wat meer van Gilden moeten weten aangezien broederschap in deze tijd niet erg vanzelfsprekend meer is. Daarnaast worden ook de geschiedenis en tradities zoals Koningschieten en vendelen van de Gilden aangekaart.

Het kasteel Frisselstein van Veghel herbouwen op de helft van de ware grootte op het Blauw-Geelterrein rond een tent van 10x40m is niet te doen zonder veel hulp van diverse bedrijven in Veghel en Meierijstad. Op dinsdag 23 mei vindt de Jeugd-Gildedag plaats waarbij voor het eerst de Jeugd-Koning van Meierijstad met de kruisboog geschoten gaat worden.

De grote KringGildendag is vervolgens op 28 mei. Dan komen uit de hele regio alle Gilden naar het terrein. Ook dan wordt er geschoten en gevendeld en op de bazuin geblazen. Na de Gildenmis trekken de Gilden door Veghel naar het Blauw-Geelterrein voor de wedstrijden.

Jong talent op Windkracht '17

Zang, dans, humor en spanning. Alles komt aan bod bij Theaterfestival Windkracht '17. Ook dit jaar belooft Windkracht weer boordevol eigenzinnigheid en creativiteit te zitten. Het 5-daagse festival zal plaatsvinden op CHV Noordkade in Veghel en CEC Mariëndael in Sint-Oedenrode van 7 t/m 15 april.

Windkracht is een jaarlijks terugkerend theaterfestival georganiseerd door Phoenix Cultuur. Ook dit jaar zijn er weer diverse voorstellingen voor alle leeftijden. Over oorlog, een dromenjager, zeeheks Lorelei, een pleegmoeder met 10 kinderen, het circus en nog veel meer. Stuk voor stuk mooie voorstellingen met herkenbare thema's als vriendschap, familie en de zoektocht naar avontuur.
De stukken zijn geschreven door theatermakers en docenten van Phoenix Cultuur en een aantal gastschrijvers. De voorstellingen duren tussen de 25 en 50 minuten en worden geregisseerd door Lilian van Overbeek, Annabelle Morvan en René Hildesheim.

Kaarten kosten per stuk €3,- voor kinderen tot 16 jaar en €4,- voor jongeren en volwassenen vanaf 16 jaar. Reserveren en kopen kan via: 0413 – 78 20 10 / info@phoenixcultuur.nl. Of bij de receptie van Phoenix Cultuur op CHV Noordkade. Meer informatie: www.phoenixcultuur.nl.

Virtueel de wereld verbeteren

De vmbo-basis klassen leerjaar 1 en de klassen praktijkonderwijs leerjaar 2 van het Elde College te Schijndel nemen op 12 en 13 april deel aan het tweedaagse Globaland project, een spannend simulatiespel over de maatschappij en de wereld. Het project staat in het teken van de virtuele wereld die Globaland heet. De situatie in de landen in Globaland is problematisch. Er is bijvoorbeeld slecht onderwijs, er zijn geen goede wegen en het milieu is vervuild. De leerlingen vormen in groepjes de nieuwe leiders van deze landen. In vier spelrondes is het hun taak om de situatie in hun land te verbeteren.

Door middel van allerlei actieve praktische opdrachten verdienen de groepjes zogenaamde Globa's, de munteenheid in Globaland. Zo zingen ze een rap of lied, voeren ze een toneelstuk op of vertellen ze een verhaal door middel van een lego bouwwerk. Alle opdrachten gaan over mondiale problemen zoals oneerlijke handel, vrouwendiscriminatie, vluchtelingenproblematiek, honger en armoede in de wereld. Tijdens de spelopdrachten worden leerlingen aan het denken gezet over deze problemen en wat wij hier in Nederland mee te maken hebben en vormen ze hier een eigen mening over. Bovendien krijgen de leerlingen tips over hoe ze zich in kunnen zetten tegen deze mondiale problemen. Het fictieve geld dat de leerlingen tijdens de praktische opdrachten verdienen, investeren zij in hun land. In vier rondes krijgen ze de kans om alle ministeries te verbeteren én de bevolking tevreden te houden. De verdiende Globa's mogen ze telkens naar eigen inzicht verdelen: hoeveel belasting wordt er geheven, hoe wordt dit geld verdeeld over de ministeries en met elke groepen uit de klas wordt samengewerkt om internationale problemen op te lossen? De feedback op hun keuzes krijgen de leerlingen via grappige 'cartoonstickers' die zij op een grote poster plakken. De poster geeft aan wat de nieuwe situatie van hun land is in de volgende spelronde. Er wordt een ranglijst bijgehouden waarop de leerlingen kunnen zien hoe het gaat met hun land. Het project wordt feestelijk afgesloten met een prijsuitreiking voor de beste groepen. Globaland stelt zich ten doel scholieren van de onderbouw van de middelbare school bewust te maken van armoede en onrecht in de wereld. Belangrijk hiervoor zijn de jongeren van Globaland die hun eigen enthousiasme voor het thema overbrengen op de scholieren. Het project brengt innovatief onderwijs. Naast veel kennis doen leerlingen verschillende competenties op zoals zelfstandig werken in groepen, brainstormen en discussiëren, creatief denken en werken, keuzes maken en reflecteren. Het project heeft de vorm van het bij jongeren zeer populaire simulatiespel en bevat alle ingrediënten die nodig zijn om leerlingen te enthousiasmeren: actie, avontuur, teamwork, multimedia, competitie en leuke prijzen. Het Globaland project is onderdeel van Stichting Cross Your Borders. Deze stichting is in 2004 opgezet door een groep jongeren die zich betrokken voelt bij mondiaal onrecht. Sindsdien is het initiatief sterk gegroeid en nemen jaarlijks ongeveer 250 scholen deel aan diens onderwijsprojecten. Naast Globaland organiseert Stichting Cross Your Borders diverse andere onderwijsprojecten met betrekking tot mondiale problematiek en ondernemerschap. Kijk voor meer informatie op www.crossyourborders.nl.

Lezing buurtschap Dorshout

Familie van Zutphen voor het stamhuis in Dorshout

Op uitnodiging van Heemkundekring Vehchele verzorgt Bernard Vissers op maandag 10 april een lezing over "Dorshout, een buurtschap door de loop der eeuwen"

Veghel telt meerdere oude buurtschappen. Buurtschap Dorshout, gelegen op de westoever van de Aa, is een daarvan. Ook hier hebben de ontwikkelingen in de regionale geschiedenis hun sporen nagelaten. Vroeger was deze buurtschap een stuk groter dan tegenwoordig.
De Aa, de vruchtbare gronden, het Duits Lijntje, de aanleg van de Zuid-Willemsvaart en de haven hebben in belangrijke mate de ontwikkelingen in Dorshout bepaald. Voor Veghelaren is dit zeker ook een boeiend stukje geschiedenis van ons eigen heem.
De lezing begint om 19.30 uur in de Trouwzaal van "Het Raadhuis" aan de Markt en is voor leden van de heemkundekring gratis toegankelijk. Overige bezoekers betalen € 2,50. U bent vanaf 19.00 uur welkom.


Foto van de maand

Marjolijn, Jeroen en Karel heten u komend weekend van harte welkom. Foto:

Deze maand besteden we aandacht aan een foto van Hanka van de Ven. Hanka is al meer dan 9 jaar lid van fotoclubRooi. Ze verrast de andere leden van de club vaak met abstracte composities. Degenen die de expositie van de fotoclub afgelopen november in Odendael hebben bezocht herinneren zich zeker de serie met de rode blokjes op een macadamweg.

Door: Hans vervloed

Als je naar de foto kijkt bij dit stukje zul je daarin wel herkenbare beeldelementen ontdekken, maar uiteindelijk niet een-twee-drie doorhebben wat er is afgebeeld. Het is ook niet van belang wat er is afgebeeld. Het gaat om de vormen en de kleuren. Zoals bij een abstract schilderij. Een kronkelige vorm centraal in het beeld en kleuren en strepen eromheen. Op de achtergrond zijn twee handen te herkennen. Juist omdat die twee handen het meest herkenbaar zijn in een overigens schijnbaar onontwarbaar totaalbeeld roepen die vragen op. Hebben de handen een functie in het beeld? Houden ze iets vast? Het antwoord op die vragen doet niet ter zake. Het oproepen van die vragen is het belangrijkst. Dat zorgt voor de nodige spanning.
Het geheel is bedoeld als een vormstudie en eigenlijk doe je daaraan afbreuk als je uitlegt wat er werkelijk te zien is. Toch zal ik dat verraden. Hanka heeft een glimmende metalen lepel gebruikt voor de centrale vorm. Rondom die lepel heeft ze een reclamefoto gevouwen van een dame die haar handen op de dijen heeft liggen. De blouse en de andere kledingstukken van het model weerspiegelen in de bolle kant van de lepel. Erg knap om met zulke dagelijkse dingen een verrassend beeld te scheppen.
Zo zie je dat het niet nodig is verre reizen te maken of zelfs maar de deur te verlaten om met een goede foto voor de dag te komen. De vormen en de inspiratie kunnen recht voor je neus liggen als je het maar ziet. De foto is er één uit een serie. Helaas is de ruimte te beperkt om de andere afbeeldingen te laten zien. Ook in die foto's komen verrassende vormen naar voren door bijvoorbeeld de lepel op een gestreepte handdoek te leggen. Ik denk dat we de andere foto's nog wel zullen zien op de jaarlijkse expo van de fotoclub eind november.
TIP. Om met een goede foto voor de dag te komen is het niet nodig huis en haard te verlaten. Met spullen, waarmee in je huis of in de tuin bent omgeven kun je ook boeiende resultaten bereiken. Het is een uitdaging daarmee een opstelling te maken die je op een bijzondere manier in beeld brengt. Soms is het nodig daarvoor een zogenaamde macro-lens te gebruiken. Die zijn speciaal ontworpen om van heel dichtbij een detail scherp in beeld te brengen, maar vaak volstaat de standaardlens. Let bij het nemen van de foto goed op de lichtval en experimenteer met verschillende opstellingen en camerastandpunten. Zo word je vanzelf een kunstenaar!

Vet

'Wat is dat voor herrie, wat is er aan de hand?' Ik hoor Dirk mijn kant op komen. Ik wil hem nog waarschuwen. Maar voordat ik iets kan zeggen komt hij met een lange uithaal van zijn voet de keuken ingegleden. Hij probeert door wild met zijn armen om zich heen te zwaaien, zijn evenwicht te bewaren.

Vandaag eten we zelfgebakken friet, die is het lekkerst. Het modernste apparaat om friet te bakken, heb ik nog niet. Maar mijn oude frituurpan werkt nog als de beste. Ik besluit om eerst de olie te verversen. En zoals het een brave burger betaamt, heb ik netjes een lege verpakking bewaard voor de oude olie. Het ritueel, dat ik al zo vaak heb uitgevoerd, kan beginnen. Een fluitje van een cent. De frituurpan heb ik aangezet, zodat ik het vet zo meteen gemakkelijk kan uitgieten. Ondertussen haal ik de lege kan, draai de dop eraf en zet alles klaar op het aanrecht. Dan terug om hem uit te zetten. De olie mag niet te warm worden, want dan heb ik een probleem. Luttele seconden opwarmen, is voldoende. Met een stevige greep houd ik de pan met olie vast, het schenken kan beginnen. Het gaat goed. Ik denk, mooi, alles past erin. Ik hoef geen tweede kan te halen. Op dat moment klinkt er een harde knal en voor ik het in de gaten heb, zie ik een grote golf van twee en een halve liter bruine smurrie over het aanrecht stromen. Over de rand naar beneden. De glibberige substantie kloddert omlaag. Onderweg naar de vloer, de keukenkastjes, de tafel en stoelen en mijn broek en schoenen besmeurend.

Ik sta nog verdwaasd met mijn pan in de hand als ik Dirk hoor aankomen. Voor ik er erg in heb, is hij al in de vettigheid uitgegleden. Wat een puinhoop. Ik probeer voorzichtig een paar glibberige pasjes te zetten richting Dirk. Hij heeft zich gelukkig niet bezeerd. We kijken samen naar de vettige plastic fles. Een paar centimeter boven de bodem zit een rond gat, alsof er een kogel dwars doorheen is gegaan. De olie is toch een ietsje pietsje te heet geweest, is onze conclusie. Maar wat nu? Een klein gelukje bij dit keukenongeluk is dat de deur van de vaatwasser openstond en een gedeelte van de olie heeft opgevangen. Even speelt de gedachte om alles gewoon door de afvoer van de machine te spoelen. Maar als het dan verstoppingen geeft in het riool? Laat ik het er maar uit scheppen. Dan loop ik met voorzichtige pasjes naar de bijkeuken om oude lappen te halen. Ik ben nog van de generatie die oude handdoeken en dergelijke kapot knipt om voor de vieze karweitjes te gebruiken. Dit is zo'n vies karwei. Gelukkig heb ik er een grote stapel van liggen. Allereerst bedek ik de vette vloer met deze doeken, dep het vet op het aanrecht en zorg dat het ophoudt met druppen op de vloer. Dan een emmer sop. Nog een emmer sop en nog een laatste emmer sop voor de grote beurt van de vloer.

Als de klus is geklaard, puilt de afvalbak uit. Mijn aanrecht blinkt als nooit tevoren. De vloer glimt. Dirk en ik genieten fris gewassen van een welverdiende borrel.

Willemien van de Ven

reageren? schrijvers@impesant

Drie bedrijven, één Open Weekend

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Vooral als ook nog eens de krachten gebundeld worden. Dat doen Interieurbeplanting Van der Vleuten, Van Uden Caravans en Citroën van den Berg. Aankomend weekend houden ze tegelijkertijd een Open Weekend.

De drie bedrijven zetten wel vaker de deuren open voor publiek, maar dit is de eerste keer dat ze het samen doen. Een slimme zet en voor de consument bovendien erg interessant. Zo kunt u namelijk op één dag drie zeer interessante bedrijven bezoeken die zeker iets voor u kunnen betekenen.
Er is niet alleen voldoende te zien, er is ook voldoende te doen en te beleven. Zo houdt Van der Vleuten Interieurbeplanting een wijnproeverij en kunnen mensen bij Van Uden proefrijden met een buscamper en een mover. Speciaal daarvoor is een moverparcours uitgezet. Citroën Van den Berg heeft haar prachtige showroom weer geprepareerd om aantrekkelijke acties te tonen. Bovendien hebben ze een groot aanbod occasions voor u klaar staan.

Winactie
Er valt ook wat te winnen! Niet de minste prijzen! Alle drie de bedrijven geven prachtige prijzen weg. Iedereen die de Open Dagen bezoekt maakt kans op een schitterende plantenbak van Van der Vleuten Interieurbeplanting, een gratis overnachting op een camping in Veldhoven, aangeboden door Van Uden caravans en een gratis wasbeurt voor je auto bij Citroën van den Berg.

Dat klinkt reuze interessant allemaal en dat is het ook. Dus plan het in uw agenda en ga 8 of 9 april een kijkje nemen bij deze bedrijven. Allemaal gelegen aan de Jan Tinbergenstraat op bedrijventerrein De Kampen te Sint-Oedenrode.

Zwemmen voor maar 1 euro bij zwembad de Neul

Zwemmen is geschikt voor iedereen en dit is zeker het geval voor senioren. Naarmate iemand ouder wordt begint het lichaam minder te functioneren. Zo worden de spieren en gewrichten stijver, waardoor dagelijkse handelingen steeds moeilijker worden. Maar ook het evenwichtsorgaan gaat achteruit, waardoor u misschien meer moeite heeft met lopen en/of met sporten.

Bewegen in het water is dan ook bij uitstek geschikt om de gezondheid van de 50+er te bevorderen. Er is nauwelijks kans op vallen of op blessures, botontkalking zal minder snel optreden en het evenwicht wordt door het golvende water steeds beter.

Daarom hebben de KBO en het Rooise zwembad de Neul hun krachten gebundeld om alle KBO leden een gezond voorjaarsaanbod te doen:

- Op vertoon van uw KBO-pasje krijgt u in de ochtenduren voor slechts 1 euro toegang tot het vrij zwemmen in zwembad De Neul.
- Dit aanbod geldt in de periode van 3 april t/m 14 juli 2017. Bel naar KBO of het zwembad voor de zwemtijden.

'Als sterven dichterbij komt'

Geboren worden en sterven zijn twee zekerheden in het leven. VPTZ regio Uden/Veghel (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg), werkt met vrijwilligers die ondersteuning bieden bij cliënten in hun laatste levensfase en zijn/haar mantelzorgers. Zij maken het mede mogelijk dat de zieke thuis kan blijven in vertrouwde omgeving en dat de mantelzorger(s) het ook kan volhouden. Vrijwilligers ervaren dit als zeer dankbaar en waardevol werk.

Na een gedegen basiscursus gevolgd te hebben, zijn de vrijwilligers goed toegerust om dit werk verantwoord te kunnen gaan doen. Een verpleegkundige achtergrond is hiervoor niet noodzakelijk. Op 25-09-2017 start er weer een basiscursus. Om de zes weken zijn er bijeenkomsten, waar algemene zaken worden besproken en waar ervaringen vanuit de praktijk worden gedeeld met elkaar.

Twee keer per jaar wordt er een themadag georganiseerd. Aansluitend wordt er die dag een ontspannen gedeelte ingepland, in de vorm van een gezamenlijke lunch en daarna een gezellige activiteit. In de kerstperiode wordt er een kerstviering georganiseerd. Dan worden alle vrijwilligers nog eens extra bedankt voor alle goede zorgen voor hun medemensen en vindt er een gezellig samenzijn plaats.

Onlangs is er een themadag geweest (20 maart) en zijn we na een gezellige lunch naar de lammetjes gaan kijken bij Dirk Geenen in Odiliapeel. Natuurgrazers Landschapsbeheer. Dirk vertelde vol passie over zijn werk en waren er veel dartelende lammeren te zien. Gezien de vergrijzing die momenteel merkbaar toe slaat, komen we altijd vrijwilligers tekort.

Mocht u interesse hebben in dit vrijwilligerswerk, dan zien we graag een reactie van u tegemoet. Email: info@svptz.nl Telnr. 0413-820305. Website: www.vptz-uden-veghel.nl.

Oirschots orkest treedt op in Rooi

Foto: Jelle vd Brand

Op 9 april zal seniorenorkest OSO uit Oirschot een optreden verzorgen in Odendael. De uitvoering begint om 14.30 uur.

Foto:

Zij zullen voor een leuk en gezellig stuk muziek zorgen. Voor elk wat wils. Het repertoire zal bestaan uit marsen, walsen, evergreens, böhmisch, marisch en verder bekende Hollandse melodietjes. Het orkest bestaat uit een dame en de rest allemaal mannen. Kom en geniet. Toegang gratis. OSO staat sinds mei 2016 onder leiding van Ad v.d. Wijdeven.

Brievenbussen gaan weg

Moeten sommige Rooienaren binnenkort meer dan een kilometer wandelen om hun brief te posten? Waarschijnlijk wel. Snel vervallen namelijk verschillende brievenbussen in Rooi.

Op de website van Post NL is te zien dat er na deze "reorganisatie" nog maar twee brievenbussen in Rooi te vinden zijn. Namelijk die aan de Tolhuisweg en die aan de Johanna van Brabantlaan. In het centrum van Sint-Oedenrode is er straks dus geen brievenbus meer te vinden. De post kan uiteraard nog wel bij Primera gepost worden maar buiten de openingstijden van het bedrijf moet men dus naar de andere kant van Rooi. Vooral voor ouderen die in het centrum wonen kan dit vervelend zijn. PostNL heeft nog niet gereageerd op de verwijderingen van een aantal brievenbussen.

Kaartavonden in Boskant

Op zondag 9 April staan de tafels weer klaar bij De Vriendschap in Boskant voor de laatste kaartavond van het seizoen 2016/2017. Met natuurlijk weer schitterende prijzen.

Men gaat weer gezellig rikken en jokeren en op die manier een sportieve strijd aan met elkaar. Natuurlijk mag een praatje dan niet ontbreken. Aanvang om 20.00 uur en de inleg is € 4,- Iedereen is van harte welkom. In oktober wordt er begonnen met het seizoen 2017/2018. Hierover en over de data's wordt iedereen tijdig geïnformeerd.

Gitaarles voor 50-plussers

In september wordt weer gestart met een nieuwe cursus gitaarles voor 50-plussers. De cursus is bedoeld voor mensen die nooit gitaar gespeeld hebben, ietwat ouder zijn en die dit nog graag willen leren.

Vaak twijfelen mensen of ze het gaan doen of niet. Niet twijfelen: gewoon doen. Iedereen kan het. De oudste deelnemer nu is 74 jaar en hij heeft er het grootste plezier in. Er wordt niet gewerkt met noten maar met zogenaamde gitaarakkoorden. Daarmee kan je dan liedjes begeleiden. De liedjes die gebruikt worden zijn veelal liedjes uit de jaren '60 en '70.

Er wordt gewerkt in groepjes van maximaal vier personen. Je kunt eventueel ook je eigen groepje samenstellen. Een gitaar aanschaffen kan in overleg. Verdere info te verkrijgen per email: nicovandewetering@kpnmail.nl

Werknemer van de Maand: Erik van Meijl

Foto: Lisa van de Ven

Erik van Meijl is vorig jaar vijftig geworden. Hij komt uit Budel maar werkt al zeventien jaar met heel veel plezier in Sint-Oedenrode. Bij Jan Habraken op bedrijventerrein de Kampen.

Dat zijn gezin van het Brabantse land houdt wordt al vrij snel duidelijk. "Mijn vrouw heeft een hele tijd in Son gewerkt en een van mijn kinderen werkt momenteel in Schijndel", lacht Erik. "Je zou bijna denken dat we het er om doen hè."

"Natuurlijk vragen mensen het me wel eens, want ja, ik moet toch iedere dag zo'n drie kwartier rijden. Op en neer. Maar weet je, als je het naar je zin hebt op je werk dan maakt dat helemaal niet uit. Ik ga 's morgens op tijd weg en sta eigenlijk zelden in de file. Als je zo geniet van je werk neem je de reistijd voor lief."

Dat Erik het naar zijn zin heeft bij Habraken op kantoor is wel duidelijk. Het enthousiasme waarmee hij vertelt, spat er vanaf. Dat is trouwens ook wanneer hij over zijn kinderen, zijn woonplek of over zijn hobby's begint te vertellen. "Ik fiets heel graag. Dat geeft ontspanning. Tochten van rond de 230 kilometer vind ik heerlijk. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Daar kan ik echt van genieten."

"Wat het werk bij Habraken zo leuk maakt?" vraagt Erik. "Het feit dat ik nooit weet hoe mijn dag er uit gaat zien. Dat kan continu veranderen. Wanneer ik met een calculatie bezig ben die de volgende dag af moet zijn, kunnen er klanten binnenkomen waardoor ik in de middag moet hollen en stilstaan. Omdat het hier een klein bedrijf is heb je echt het contact en de binding met de klanten. Dat is juist hetgeen dat het werk zo leuk maakt."

Team 6 kampioen 6e divisie

Foto:

Met een 5-3 winst op La Ferme Boel 3 en met nog 1 wedstrijd te spelen is team 6 kampioen geworden in de 6e divisie 6013. Ze zijn niet meer in te halen door Eindhoven 3 die met 3 punten achterstand op de 2e plaats staat.

De overige uitslagen van deze week:
4e divisie 4008, La Ferme Boel 1 - Cloeck & Moedigh 1: 4-4
5e divisie 5003, Cloeck & Moedigh 2 - Mooie Boule 2: 0-8
6e divisie 6005, Cloeck & Moedigh 5 - Lingewaard 3: 4-4
6e divisie 6014, 't Lover 5 - Cloeck & Moedigh 7: 6-2

Clubkampioenschap tête-à-tête
Met de aanvang van dit toernooi is het buitenseizoen officieel van start gegaan. En dat met fantastisch lenteweer. Door 42 spelers wordt in 2 poules om de titel gespeeld over 4 avonden. In poule A zijn de navolgende spelers na de 1e speelavond nog ongeslagen: André vd Nieuwenhof, Leon vd Rijdt, Toon Bergen, Henk Hermes en Frans vd Velden. In poule B zijn dit: Jan vd Schoot, Wil Passier en Jan vd Loo.

BMX cross in Zolder

In het eerste weekend van april werd in Zolder (B) de eerste EK ronde van 2017 gereden. Vanwege het enorme aantal deelnemers mocht de Challenge klasse enkel twee kwalificatiemanches rijden. Het was dus zaak meteen al in de manches goed erbij te zitten, want een foutje werd direct afgestraft met een uitschakeling voor de volgende ronde.

Bas Verhagen (Boys 13/14 jaar) won op zaterdag allebei zijn manches. Met een vierde plaats in de 1/16e finale plaatste hij zich voor de 1/8e finale waarin hij helaas gevallen is. Op zondag werd hij in de manches derde en tweede, in de 1/16e finale en de 1/8e finale werd hij vierde. Met een vijfde plaats in de kwartfinale plaatste hij zich helaas net niet voor de halve finale.

Kyro van Schijndel (Boys 13/14 jaar) had behoorlijk moeite om fatsoenlijk uit het starthek te komen. Kyro en Pro Gate hekken zijn gewoon geen vriendjes en om in dit startveld telkens naar voren te fietsen valt dan niet mee. Op zaterdag kwam hij maar net door de manches heen met een vijfde en een vierde plaats, in de 1/16e finale werd hij vijfde. Op zondag ging het in de manches beter en met twee keer een derde plaats mocht hij ook op zondag starten in de 1/16e finale, hierin werd hij na een hele spannende strijd op een paar cm na vijfde. Jammer genoeg geen succesvol weekend voor hem. De volgende wedstrijd is een AK wedstrijd in Volkel op zondag 9 april.

OLAT voorjaarstocht

Op zondag 9 april houdt wandelsportvereniging OLAT haar vijfde voorjaarstocht vanuit Milheeze. De Stippelberg is één van de mooiste natuurgebieden van de Peel en het belangrijkste gebied waar ze zullen wandelen.

De Stippelberg heeft twee gezichten. In het natte oostelijke deel vind je een gemengd bos met de uitstraling van een landgoed: een landhuis met statige lanen en rododendrons, krentenboompjes, die prachtig in bloei staan als de wandelaars er komen, en bloemrijke struiken die het landgoed opfleuren. In het westen ligt een dennenbos met talloze heuveltjes (stippels). De langere afstanden volgen het Peelkanaal richting de Vale Peel, wandelen over de landgoederen Grote Slink en Bunthorst, Ze wandelen verder richting Kleine Slink en de Justitieplaats. De 40 km komt ook in de Staatsbossen en een stukje door de Ullingse Bergen. Ze sluiten de wandeling af langs de zandafgravingen nabij ons eindpunt. Pak je wandelschoenen en kom!
Startlocatie is Natuurpoort Nederheide, Kaak 11, 5763 PK Milheeze. Alle andere afstanden mogen starten vanaf 08.00 uur. De ervaren wandelaars kunnen wandelen op de 40, 30 of 20 km. Voor degenen die minder willen wandelen en voor families met kinderen kan men tot uiterlijk 12.30 uur ook starten op de 15 of 10 km. Men moet om 17.00 uur weer terug zijn op de startlocatie. Onderweg heeft OLAT enkele wagen- en caférustposten ingericht. Er hangen pijlen en men krijgt een routebeschrijving mee, waardoor de routes eenvoudig zijn te wandelen. Kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding genieten 50% korting op het inschrijfgeld. Uitgebreide informatie vindt u op www.olat.nl/winterserie.

Twee keer achter elkaar kampioen

Foto:

VV Rooi Dames 1 heeft afgelopen dinsdag een prachtige prestatie geleverd. Voor het tweede opeenvolgende jaar zijn de vrouwen kampioen geworden.

De tribunes waren goed bezet door familie, vrienden en kennissen. Op het veld leek het allemaal ontspannen, maar je zag toch links en rechts wat zenuwachtige acties. Na de eerste paar ballen werd de focus weer gelegd op datgene waar ze goed in zijn: eenheid. De scherpe services werden afgelost met mooie blokkeringen. Zo werd de juiste voorsprong in de eerste set gemaakt. Een goede verdediging bij elke service of aanval vanuit tegenstander PSV was zichtbaar. VV Rooi liet aan iedereen zien wat ze het hele jaar al liet zien.

Foto: Hans van den Wijngaard
Foto:

De eerste set werd winnend afgesloten en je zag de ontspanning terugkeren. 'Het komt goed'. Tijdens de tweede set ging het spel verder waar het team mee geëindigd was in de eerste set. Scherp op elke bal en juiste blokkeringen ontmoedigden de aanvallers van de tegenpartij. Teleurstellend was helaas het uitvallen van Marjolein met kuitblessure. Mede daardoor kwam het team op een 17-22 achterstand. Een time-out en scherpe aanwijzingen van de aanvoerder bracht de dames terug in het spel.

Met mooie aanvallen werd uiteindelijk ook deze tweede set gewonnen. Tijdens de derde set liep het spel zoals verwacht. Passes liepen en de supporters genoten. Mooie blokkeringen en strakke aanvallen zorgden voor een 21-13 voorsprong. Helaas was er daarna wat verslapping en bracht tegenstander PSV het verschil naar twee punten. Een blik naar de tribunes gaf het laatste signaal. Ze kwamen niet alleen voor de benodigde punten voor het kampioenschap. Dus iedereen weer helemaal scherp en met de juiste instelling werd ook deze set winnend afgesloten. Daarmee werd weer een 3-0 eindstand op het lijstje bijgeschreven en dus een terechte kampioen. Alle felicitaties voor Corina, Ela, Elske, Imke, Judith, Marjolein, Petrie en Rianne. Teamlid op afstand Janneke (Australië) was er toch bij. In het kleedlokaal stond een fles champagne en een felicitatiekaart van haar.

Rally Team presenteert nieuwe wagen

De uit Nijnsel afkomstige Ruud Middel, presenteerde afgelopen zaterdag in Eindhoven zijn nieuwe rallywagen. Dit jaar rijdt Ruud, samen met zijn navigator Martijn Ebben, in een Fiat Grande Punto Abarth R3D in de rally's in Nederland en België.

Met deze auto, turbodiesel, een cilinderinhoud van 1900 cc en bijna 200 PK vermogen verwachten Middel en Ebben mooie prestaties te kunnen leveren in het nieuwe rallyseizoen. Dat begint voor het duo en hun technisch team met de ELE rally, met onder andere een proef in Sint-Oedenrode.

Ruud Middel is al sinds 2006 actief in de rallysport. Zijn eerste wagen was Fiat Cinquecento en sinds 2009 reed hij met een Fiat Seicento. Vanaf dit jaar is dat zijn 'nieuwe' Fiat Grande Punto Abarth R3D. Ruud was al langer op zoek naar een andere auto, zo vertelt hij. "Vorig jaar hebben we deze auto in Hongarije op de kop kunnen tikken en we zijn maar wat blij dat we hem dadelijk aan onze sponsoren kunnen tonen".

Op klokslag halfzes is het dan zover. Met de precisie van het op tijd aan de start staan voor een proef, doven de lichten in de hal. Uit de boxen klinkt het Peter Gunn Theme van Anderson, Lake and Palmer. Terwijl Ruud en Martijn beiden een hoek van het doek pakken dat de nieuwe auto nog aan het oog onttrekt, worden de spots gericht. Onder luid applaus van fans en sponsoren wordt de nieuwe wagen gepresenteerd. Glimmend wit en de grote koplampen zijn het eerste dat opvalt. Gegarandeerd dat we komende tijd veel van onze dorpsgenoot zullen horen.

Geslaagde mountainbike-clinic SV Fortuna '67

Op zondag 2 april hield sportvereniging Fortuna '67 een mountainbike-clinic in het kader van haar 50-jarig bestaan. Mede vanwege het fantastische weer was het parcours ook voor de niet geoefende mountainbiker heel goed te doen en was het een zeer geslaagd evenement. Zo geslaagd zelfs dat een aantal deelnemers er nog een extra ronde van 6.5 km aan plakte.

Het parcours rondom de accommodatie bij de Zwembadweg kende een 5-tal hindernissen. De eerst hindernis, steigerplank rijden, verliep voor de meeste deelnemers zonder problemen. Daarna volgende ringsteken, pylon slingeren en over balken rijden; ook deze hindernissen werden zonder problemen genomen. Bij de laatste hindernis moesten de deelnemers over een stuk van 25 meter fietsen zonder met de voeten de grond aan te raken. Wie dit het langst vol kon houden, kreeg een prijsje. Bij de mannen was de winnaar Edwin Eijkemans met een tijd van 2 min 38.13. Bij de vrouwen was de winnaar Sanne van Lieshout met een tijd van 1 min 22.03. Na afloop was er nog een drankje en een broodje met beleg, gesponsord door Bakkerij Bekkers en Het Roois Kaashuis.

Gezellige club mountainbikers
Fortuna kent een actieve, gezellige groep mountainbikers die er iedere week op uit trekken, zowel in de zomer- als in de winterperiode. Tijdens de winterperiode is er iedere zondagmorgen een veldtoertocht in de omgeving en een wegtocht van ongeveer 60 km rond Sint-Oedenrode (met een koffiepauze halverwege de route). In de zomerperiode wordt er op donderdagavond een trainingstocht georganiseerd van ongeveer 50 km. Op zondagmorgen wordt er deelgenomen aan een toertocht op de weg die uitgezet is door andere toerclubs op de kalender van de NTFU (de grootste wielersportbond van Nederland). Wie geïnteresseerd is, kan op donderdagavond met ons mee fietsen: vertrek om 18:30 uur en zondagmorgen om 08:30 uur bij drankenhandel van Boxmeer. Iedereen is van harte welkom!

34 / 40

Een dagdroom

ik loop door mijn park
nog zo heiig vroeg
droom nog verder
van mijn nachtelijke ark
met ontluisterende pracht
en zachte gitaarmuziek
waar ieder mij toelacht
rust mijn woord verzacht

slenterend hoor ik vogels
roepen mij als het ware toe:
zie ook hier het voorjaar
hoor onze klanken
de lotus opent zich voor jou
ik voel, het is waar

ik ervaar mij als stille rank
teder zuigend naar licht
schouwend al in de morgen
ja zo ben ik:
naar binnen en buiten gericht

Oplossing: Harold Hagelaars

Winnaar: Maij Biemans

Foto: Henri van Hoorn

Een mooie luchtfoto van het centrum van Sint-Oedenrode. In de verte ziet u de voetbalvelden van Rhode.

Foto: Lisette van Helden

De bloesem komt prachtig uit deze week! Overal zie je het tevoorschijn komen. Foto: Lisette van Helden

Een taal is een dialect met een leger en een vloot.

Jiddisch gezegde.

Van 'n auw viool kunde ginne schonne muziek verwachte

Gehandicapt Rhode te licht voor Oirschot Vooruit

Foto: Jan Roche

Rhode moest zondag zwaar gehandicapt op bezoek bij koploper Oirschot Vooruit. De hele as met Roel Smeets, Mart Krüsemann en Koen vd Zanden ontbrak door 2 blessures en 1 schorsing. De schwaduwspits, Teun Latijnhouwers, moest het ook al laten afweten door een blessure en Brent vd Wijdeven staat al maanden op non actief t.g.v. een knieblessure.

Het begin was rustig met van beide kanten afwachtend voetbal. Het eerste kansje was in de 2e minuut voor Oirschot Vooruit uit een vrije trap. Na 12 minuten was het eerste wapenfeit van Rhode, maar Simon vd Wetering werd gevloerd. Langzamerhand had Oirschot Vooruit wat meer balbezit gekregen. Het oogde allemaal nog niet zo gevaarlijk, maar toch had de Rhode verdediging er wel de nodige moeite mee. Na 15 minuten lukte het niet om bij een scrimmage de bal uit te verdedigen en Oirschot Vooruit door Dennie Banda kon de 1-0 laten aantekenen. Rhode kon voorin nauwelijks een vuist maken en de kansen moesten eigenlijk uit een paar vrije trappen komen, maar die leverden niets op. Zo kon Oirschot Vooruit dan ook in de 35e minuut verder uitlopen. Een aanval kon niet worden uitverdedigd en vervolgens, na een paar pogingen, werd de bal door Daan Hagemeijer binnen geschoven, 2-0.

Rhode begon goed aan de tweede helft, er was direct een levensgrote kans, maar die werd op de doellijn gered. Meteen uit werd uit de tegenaanval de wedstrijd beslist, na een snelle actie van Daan Hagemeijer werd de bal door Dennie Banda goed afgerond, 3-0. Hierna was de wedstrijd gespeeld. Rhode bracht nog 3 wissels in, maar kon nauwelijks een vuist maken.

Donderdag restant WSC, zondag Best-Vooruit thuis
Donderdag 6 april wordt het restant van de vorige gestaakte wedstrijd WSC – Rhode verder uitgespeeld. Na 38 minuten staakte de scheidsrechter de wedstrijd, omdat hij zich niet fit voelde. De stand was nog 0-0.
Zondag komt een van de titelfavorieten Best-Vooruit naar de Neul. De uitwedstrijd won Rhode wat gelukkig. In de winterstop heeft Best-Vooruit zich nog kunnen versterken en de resultaten zijn er naar. Zondag werd tegen Emplina gelijkgespeeld.

Nijnsel te wisselvallig

Na de eclatante 6-0 overwinning van afgelopen zondag tegen Bergeijk ging de geelblauwe brigade vol vertrouwen op weg naar Sparta'25 in Beek en Donk. Deze ploeg heeft de afgelopen 102 jaar niet vaak gewonnen van Nijnsel maar op zondag 2 april was het toch weer een keer raak. En Nijnsel legde de gastheren niet veel in de weg, veel te weinig eigenlijk.

Het was gezellig druk op het zonovergoten sportpark 't Heereind. In de eerste 45 minuten ging het goed tegen elkaar op; soms hadden de bezoekers een licht overwicht en dan was het weer Sparta dat meer aan de bal was. Nijnsel kreeg enkele kansjes maar die werden of om zeep geholpen of niet goed ingeschat. Sparta'25 legde veel fysiek in het spel zodat de man met de spons nogal eens het veld in moest. De logische ruststand was dan ook dubbelblank.
Na de thee begon de thuisploeg iets meer aan te dringen maar dit leverde aanvankelijk niet veel meer op dan wat schoten die de nodige overtuiging misten. Nijnsel kwam er waar mogelijk uit maar de precisie ontbrak zodat de bal weer snel in het bezit van de Spartanen kwam. In de 57e minuut een corner voor de groenwitte gastheren die in eerste instantie door iedereen leek te worden gemist. Uiteindelijk kwam de bal toch in het bezit van de nummer 10 van Sparta die vervolgens succesvol inschoot: 1-0. Voor Nijnsel het signaal om meer op de helft van de gastheren te verschijnen. Hieruit ontstond een aantal halve kansen maar telkens kwamen de voorwaartsen een of meer centimeters te kort. De echte overtuiging ontbrak zodat de thuisploeg relatief gemakkelijk overeind bleef. Enkele wissels aan Nijnsel-kant brachten ook niet het gewenste succes en zo slaagden de bezoekers er niet meer in de bakens te verzetten en een verdiend gelijkspel uit het vuur te slepen. En zoals vaker blijkt: aanvallend voetbal wordt niet altijd beloond want afgelopen weekeinde verloren niet voor niets Nijnsel, Feyenoord en Sparta Rotterdam.

Palmzondag komt PSV op bezoek
'Erbarme dich, Mein Gott, um meiner Zähren willen Schaue hier, Herz und Auge weint vor dir Bitterlich.' Oftewel, we zijn weer op weg naar de Goede Week, te beginnen op Palmzondag. En dan ontvangt Nijnsel bezoek van PSV, een ploeg die zijn oorsprong heeft in West-Eindhoven. Ze dolen wat rond in het rechterrijtje en komen niet echt tot aansprekende resultaten. Kortom, Nijnsel kan zondag zijn ijzersterke thuisreeks voortzetten en het publiek een aantrekkelijke wedstrijd voorschotelen. Met de juiste wedstrijdinstelling en de verguisde nonchalance uitbannen, dan ligt succes in het verschiet.

Ollandia trekt zege naar zich toe

Op het zonnige sportpark 't Vreek in Deurne werd afgelopen zondag de wedstrijd Racing Boys tegen Ollandia gespeeld. Ollandia had een duidelijke missie en dat bleek direct na het startschot. De spelers werden in stelling gebracht en binnen 3 minuten werd de voorzet van Robert Erven door Paul van Driel in het doel gekopt.

0-1! Lang mocht Ollandia 1 niet genieten van de voorsprong. In het strafschopgebied zag de scheidsrechter een overtreding in het uitkomen van doelman Kevin Vesters. Ondanks dat de scheidsrechter op grote afstand stond, was er volgens hem geen twijfel mogelijk. De bal ging resoluut op de stip. Racing Boys twijfelde geen moment en de gelijkmaker vloog genadeloos in het doel. 1-1. Ollandia was in de eerste helft degene die kans na kans creëerde, maar helaas bleef het bij kansen. Vlak voor rust klonk er al gejuich vanuit de Ollandse supporters, maar het schot van Stefan Erven stuitte via de paal weer uit het doel.
In de tweede helft was Ollandia vaak de bovenliggende partij, al konden zij nog niet scoren. Na een klein kwartier in de tweede helft besloot Ollandia meer te gaan combineren en daar bleek hun kracht te liggen. Via Stan de Beer kwam de bal bij Robert Erven. Hij speelde de bal richting zijn broer Stefan. Deze laatste wist de keeper te slim af te zijn en de 1-2 vloog in het net.
Evenals in de eerste helft wist Ollandia wederom niet lang te genieten van de voorsprong. De Ollandse achterhoede gaf teveel ruimte weg, waarna een goed keepende Kevin Vesters machteloos stond. 2-2. In de slotfase waren er nog mooie kansen voor Ollandia, maar het lukte maar niet. De scheidsrechter zorgde regelmatig voor verwarring door wel/geen voordeel te geven, of toch weer wel. Kortom het ritme van de wedstrijd werd regelmatig onderbroken. Terwijl de laatste minuten wegtikten, wilde Ollandia nog eenmaal counteren. Vandaag wilde men de punten mee naar Olland nemen. Het was druk in het doelgebied van Racing Boys. Gerben Dankers vond de ruimte en hij schoot de bal over de grond in het doel. 2-3! Enkele minuten later gaf de scheidsrechter het eindsignaal en de winst was gelukkig voor Ollandia 1. Volgende week speelt Ollandia thuis tegen RKPVV.

Boskant verslaat Maliskamp

Foto:

Het bezoekende Maliskamp had deze middag, behoudens een periode in de tweede helft, niet al te veel in te brengen tegen een bij vlagen goed spelend Boskant.

Boskant openden sterk en zette de verdediging van de bezoekers vanaf de eerste minuut onder druk. Na wat kansjes in de beginfase leverde dat in de 19e minuut de 1-0 voorsprong op. Na een aanval over rechts kon de strakke voorzet van Roy van der Linden door een attent inlopende Jim van der Zanden tegen het net worden geschoven. In de 28e minuut was Roy opnieuw aangever. De snoeiharde inzet van Frank van der Heijden kon echter door Maliskamp doelman Mark van den Dungen uit het doel worden gebokst. Twee minuten later had het zomaar gelijk kunnen zijn. Na een dieptepass was aanvaller van Meurs net iets eerder bij de bal dan de uitgelopen doelman Erwin Brouwers, maar z'n boogbal stuiterde tot opluchting van alles wat Boskant heette, over het lege doel. In de 42e minuut zorgde Frank van der Heijden voor de 2-0. Via een pass van Roy en de doelpaal kwam de bal enigszins gelukkig voor z'n voeten, maar deze keer was z'n inzet niet te houden! Net voor rust had de wedstrijd op slot gekund. Na goed doorzetten van Jim van der Zanden zag hij de geheel vrijstaande Emiel van den Elsen jammer genoeg over het hoofd, anders zou het zeker kassa zijn geweest!
De Boskantse thee had de bezoekers blijkbaar goed gedaan, want na rust was het duidelijk geen eenrichtingsverkeer. Emiel poeierde de bal al snel diagonaal tegen de touwen; het doelpunt werd op advies van grensrechter van der Ven echter alsnog afgekeurd. Daarna was het de beurt aan Maliskamp. In de 66e minuut leek de aansluitingstreffer in de maak, maar doelman Erwin Brouwers wist de vrij voor hem opduikende van Meurs het score te beletten. In de 74e minuut was Erwin opnieuw bij de les toen hij een inzet van diezelfde Meurs uit de benedenhoek tikte! Pas in de 78e minuut ging de wedstrijd op slot. Voor een aantal toeschouwers een discutabel doelpunt omdat de bal wel/niet de doellijn gepasseerd had, maar niet voor scheidsrechter Dings die gedecideerd naar de middenstip wees: 3-0. De wedstrijd was daarmee gelopen. Niet voor invaller Aimé Ophey die net voor tijd het Boskant feest compleet maakte door een corner, "in één tijd" binnen te schieten waarmee hij de eindstand op 4-0 bracht.

VV Boskant kiest sportman en sportvrijwilliger

Een van de vaste agendapunten op de algemene ledenvergadering (voorjaarseditie) van voetbalvereniging Boskant is de verkiezing van de sportman/vrouw en de sportvrijwilliger.

Gezien de reacties tijdens en na de bekendmaking, kon eenieder zich uitstekend vinden in de keuzes: Fred van Bussel 'Sportman 2016-2017' en Yvonne van den Akker 'Sportvrijwilliger 2016-2017'.
Fred is in 1992 naar Boskant gekomen en verdedigde meer dan 10 jaar het doel van Boskant 1. Hij stopte daarmee na het seizoen 2002-2003. Toen al verzorgde Fred, onder de "hoede" van (de lange) Jan van Hastenberg de keeperstraining van de Boskant selectie. Toen Jan daarmee stopte nam Fred die taak van hem over. Tot aan de dag van vandaag is Fred daarom nog wekelijks te vinden op het trainingsveld bij vv Boskant. Na 15 jaar heeft Fred z'n comeback gemaakt in Boskant 1. Het verhaal is bij de meesten bekend; Tom van der Heijden, onze vaste 1e elftal keeper, raakte ernstig geblesseerd in de voorbereiding van dit seizoen. Het betekende ook meteen dat er een keepersprobleem ontstond, met name m.b.t. het 1e elftal. Fred heeft zich toen (op 51 jarige leeftijd) beschikbaar gesteld! Met prima resultaat! Een betere keuze voor de titel "Sportman" kon er echt niet worden gemaakt!
Mogelijk is de keuze voor Yvonne als 'Sportvrijwilliger" voor een aantal personen wat onverwacht, maar dat zal dan vooral komen omdat het vrijwilligerswerk van Yvonne vooral op de jeugd betrekking had en voor een groot deel achter de schermen plaats vond. Ze kent de club intussen op haar duimpje. In haar vrijwilligerswerk is Yvonne gestart als secretaris bij het jeugdbestuur. Daar is het niet bij gebleven en heeft ze zich ingezet op allerlei andere plekken. Een korte opsomming: als coördinator vriendschappelijke wedstrijden, deelnemer afgelastingendienst, bardienst, organisatie ouder/kind toernooi, coördinatie wedstrijden en last but not least natuurlijk het wedstrijdsecretariaat bij de jeugd. Hoe Yvonne binnen de vereniging is te herkennen? Simpel, ze is altijd bereid te helpen, denkt altijd mee en is (bijna) altijd vrolijk en vriendelijk! Je zou maar zo'n vrijwilliger (-ster) binnen je club hebben!

Rhode 2 zaterdagkampioen

Foto: Harry Gazelle

Rhode 2-za had afgelopen weekend moeite met doelpunten maken tegen Willem II 5-za. Uiteindelijk lukte het twee keer in de slotminuten van de eerste en de tweede helft. Dat maakte het team uiteindelijk kampioen.

Willem II 5-za mag dan wel voorlaatste staan, maar ze hebben relatief weinig doelpunten tegen. Dus het vooraf gehoopte doelpuntenfestijn bleef ditmaal uit. Scheidsrechter Huub Raaijmakers kende geen problemen met het leiden van de wedstrijd.
Voor het eerst in de Rhode historie kwam in seizoen 2016-2017 een seniorenelftal in de KNVB-competitie uit en meteen zeer succesvol. Zo zijn de heren kampioen geworden in de laagste klasse (Reserve 5e), want daar moet je nu eenmaal beginnen. En met overtuigende cijfers: 16-48 109-16.

Staand v.l.n.r.: Edwin Gordijn (shirtsponsor De Kroeg), Geert van Sinten, Steven van der Zanden, Erik van Steenbergen, Juul Ketelaars, Kevin van Erp, Geert van der Hagen, Roy van Gemert, Ruud van den Brand, Sjors van de Laar, Arné van Haver; gehurkt v.l.n.r.: Jeroen van de Wijdeven, Mike Rovers, Wout Bekkers, Niels der Kinderen, Kevin Raaijmakers, Thjeu Habraken, Isi Merkx.


Pupil van de wedstrijd

Foto:

De 6-jarige Tom Raaijmakers is zondag 9 april "Pupil van de Wedstrijd" bij de thuiswedstrijd van Rhode 1 tegen Best Vooruit 1. Tom voetbalt in JO9- 8. Hij is een fanatieke speler die tweebenig is. Hij is een echte goaltjesdief en scoort wekelijks. Hij straalt een en al voetbal uit. Zijn favoriete voetballer is Siem de Jong. Tom zit in groep 1/2B van basisschool Dommelrode. Hobby's van Tom zijn voetballen en basketballen. Rhode wenst Tom een gezellige voetbalmiddag bij Rhode.

Clubkanjers in het zonnetje

Afgelopen vrijdag was het weer zover! Het ClubKanjer feest bij TV de Kienehoef waarbij alle vrijwilligers worden bedankt die zich het afgelopen jaar flink hebben ingezet voor de vereniging. Ieder op zijn eigen manier, want dankzij de inzet van deze vrijwilligers wordt de club draaiende gehouden.

Elk jaar wordt één vrijwilliger extra in het zonnetje gezet. Dit jaar is Paul Stamps verkozen tot vrijwilliger van het jaar. Ondanks dat hij op dit moment helaas zelf niet kan tennissen, is hij een bekend gezicht bij TV de Kienehoef en zet hij zich met hart en ziel in op culinair gebied. Naast deze verkiezing en het gezellig bijkletsen, was er ook dit jaar wederom een activiteit georganiseerd. Onder het genot van een drankje en diverse verzorgde hapjes bogen de teams zich fanatiek over de georganiseerde mini quiz met thema 'Vruuger'. De oud-Hollandse spelen en diverse proef- en quizvragen bepaalde de winnaars van de avond.

Er kan teruggekeken worden op een zeer geslaagde feestavond. Graag willen we Brasserie de Beleving, Drankhandel van Boxmeer, de Apotheek, Bakkerij van de Mortel, Specialiteitenhuis Voets en Traiteur Slagerij Verheijen bedanken voor hun bijdrage aan dit feest. Tot slot willen we alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet het afgelopen jaar en hopen dat zij zich nog vele jaren met plezier willen inzetten voor de vereniging.

Plaatsing voor NK turnen

Afgelopen zondag mocht Summer van den Hurk deelnemen aan de ½ finales voor het NK turnen te Bellingwolde, categorie pupillen 2 N2. 18 van de 24 turnsters konden zich in deze wedstrijd plaatsen voor het NK turnen.

In een sterk deelnemersveld startte Summer met een voor haar doen matige balkoefening waarbij zij zelfs een keer de balk moest verlaten met de arabier. Dit leverde haar 1 heel punt aftrek op. Voor haar balkoefening kreeg ze uiteindelijk 11.650 punten. Na de 1ste ronde stond ze 23ste. Gelukkig hervatte ze zich op tijd en met een prima vloeroefening behaalde ze 13.650 punten, 8ste punt van de wedstrijd op dit toestel. Hiermee klom ze naar plek 20 na twee ronden. Op sprong liet ze twee goed sprongen zien wat haar 13.825 punten opleverde. Dit was uiteindelijk het 6de punt van de wedstrijd. Na 3 rondes bezette ze de 16de plek. Op haar favoriete toestel brug toonde ze haar kracht en met 14.450 punten behaalde zelfs het 3de punt van de wedstrijd op dit toestel. Uiteindelijk werd Summer knap 14de. Hiermee plaatst ze zich voor het NK Turnen die in mei gehouden zullen worden. Haar 3de plek op burg leverde haar tevens nog een toestelfinale plaats op brug op bij het NK Turnen.

Attaque stap dichter bij kampioenschap

Attaque 1 heeft nog vier horden richting een kampioenschap te gaan. De eerste was afgelopen vrijdag. Smash '73 1 uit Uden kwam op bezoek. Voor de wedstrijd had Attaque 1 een voorsprong van 6 punten op concurrent Rotac '82 1. Een groot gat, maar dat kan met een slechte avond snel verdwijnen.

Die slechte avond zou er afgelopen vrijdag in ieder geval niet komen. De rooise mannen overklasten hun Udense tegenstanders. Al vanaf de eerste partij was het duidelijk dat Attaque 1 geen misstappen zou begaan. De eerste 2 partijen gingen beiden met 3-0 naar respectievelijk Menno van Os en Leon Schepens. De derde wedstrijd zag een kleine verandering. Dirk Kastelijn moest de derde game afgeven, maar won met 3-1. Vervolgens gingen de 5 partijen daarna weer naar de mannen van Attaque.

Attaque 2 ging met een voorsprong van 13 punten op nummer 2 Flash 6 naar Tilburg om het op te nemen tegen LUTO 5, de nummer 3 in de stand. Voor de mannen van Attaque 2 zijn er ook 4 horden te gaan, maar de horden zijn wat lastiger te nemen dan die van Attaque 1. Dit werd ook duidelijk deze avond. De start was nog wel voor het rooise team door een overwinning van Henry van Casteren, maar ondanks een overwinning van Peter Verhagen in de 3 partij stond het team met 3-2 achter na 5 van de 10 partijen. Nadat de 6e partij ook verloren werd leek zelfs een nederlaag in de maak, maar door 2 overwinningen van Leon Huijberts en de 2e van Henry van Casteren werd de nederlaag toch nog afgewend: 5-5. Attaque 2 ziet hierdoor de voorsprong op Flash 6 wat slinken.

Attaque 3 hangt nog steeds in de middenmoot, maar moet blijven oppassen niet verder naar beneden te zakken. Vooraf werd er gehoopt op 2 of 3 punten. Stefan Kerk pakte direct de 1e partij van de avond door met 3-1 te winnen. ASIO 1 nam daarna met 3 overtuigende overwinningen een 1-4 voorsprong. Attaque 3 was nog niet klaar om op te geven en Cliff van Driel gaf dat een interessante belichaming. Hij won zijn laatste 2 partijen met een 12-10 overwinning in de 5e game. Stefan Kerk won de laatste partij van de avond.

Meerkamp in Veghel

Afgelopen zondag hebben twaalf zwemmers van de Recreatieven deelgenomen aan de derde Meerkamp in zwembad De Beemd in Veghel.

Tijdens deze wedstrijd werd er zes keer een eerste plaats, vier keer een tweede plaats en drie keer een derde plaats behaald. Daarnaast zijn er 22 persoonlijke records gezwommen. Naomi van der Post behaalde een clubrecord op de 25m vrije slag in 0.18.55.
Na afloop werden de punten opgeteld en de wisselbekers uitgereikt: 1e Zegenwerp 76 pnt, 2e Arethusa 66 pnt, 3e Argo 52 pnt en 4e Gorgo 46 pnt. Na drie wedstrijden is de tussenstand als volgt: 1e Zegenwerp 216 pnt, 2e Arethusa 194,5 pnt, 3e Argo 163,5 pnt en 4e Gorgo 146 pnt
Komend weekend wordt in zwembad 'De Neul' de 40e Acura 24 uurs Zwemmarathon gezwommen. Deze begint vrijdagavond om 20.00 uur en eindigt zaterdagavond om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken, ook 's nachts. De toegang is gratis. Meer informatie op www.zw-argo.nl/marathon

Seniorentennistoernooi groot succes

Op de eerste echte zomerse dag - boven 20°C- werden op 28 maart weer de senioren tenniswedstrijden gehouden op de banen van TV "De Kienehoef ". Onder het genot van een kopje koffie/thee met natuurlijk iets lekkers van ….. had de organisatie voor een geweldige ambiance gezorgd.

Door 54 deelnemers werd op hoog niveau strijd geleverd tijdens de heren-dames- en mix-dubbels. De verschillen waren klein, waardoor de voorzitter terecht aan het einde iedereen tot winnaar uitriep. De lunchpauze werd gebruikt om iedereen weer op krachten te laten komen door de deelnemers een uitstekende lunch voor te schotelen. Ondanks een pijntje hier en een pijntje daar, was de inzet en het enthousiasme erg groot. De dag werd afgesloten met een loterij, zodat iedereen niet alleen met een voldaan gevoel, maar ook nog met een mooie prijs huiswaarts keerde. Terecht werd de organisatie letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet. Uiteraard krijgt deze dag een vaste plek op de agenda en er is nog enige ruimte voor meer deelnemers.

Schakers van RDS kampioen

De schakers van RDS 1 zijn in de avondcompetitie kampioen geworden. In de laatste wedstrijd tegen Son en Breugel moest er gelijk gespeeld worden en dat lukte. Hiermee zijn John ten Ham, Martijn Bax, Daan Geboers en Bert de Laat weer terug in de eerste klasse. Het tweede team van RDS heeft deze competitie geen potten kunnen breken. Volgend jaar beter!

In de landelijke competitie moest het achttal van RDS afgelopen zaterdag tegen Bergen op Zoom. Om te kunnen promoveren als beste nummer twee moest er gewonnen worden. Dat leek lange tijd te gaan gebeuren maar helaas moest Harry Willems na vijf uur schaken genoegen nemen met remise. Daarmee kwam de eindstand op 4-4 en dat betekent dus dat wij ook volgend jaar in de 2e klasse zullen spelen.