DeMooiRooiKrant

30 mei 2018

DeMooiRooiKrant 30 mei 2018


Reactie Rooise sportverenigingen op sportnota

Naar aanleiding van de nieuwe sportnota vroegen wij drie sportverenigingen naar hun reactie. De veldhuren in Rooi waren door het laatste Rooise college in de afgelopen jaren, ondanks het vooruitzicht op de fusie, verveelvoudigd. Bij een gemeentefusie is wettelijk vastgelegd dat de nieuwe gemeente twee jaar de tijd krijgt om alle tarieven te 'harmoniseren'. Toch klinkt er ook kritiek door, al heeft die niet zozeer betrekking op de sportnota zelf maar op de onzekerheid over een compensatieregeling, waar ook in de commissie zorgen over waren.

Binnensport
Turnvereniging Dioscuri: "De gemeente Meierijstad is sportief gezien de goede weg ingeslagen. Met de recent verschenen sportnota laat de gemeente zien sport serieus te willen nemen. De gemeente zet zich in voor betrokken en actieve verenigingen die midden in de samenleving staan. Dat sluit aan bij de visie van Dioscuri/Dioscuri'94.
Met de komst van de gemeente Meierijstad worden ook de tarieven voor de sportvoorzieningen in de oude kernen Rooi, Veghel en Schijndel gelijkgetrokken. De lasten voor zaalhuur waren in Rooi de afgelopen tijd, jaar in jaar uit, tot maar liefst vier maal hoger dan in bijvoorbeeld Veghel. Aan deze situatie komt nu een einde. Voor ons als Rooise binnensportvereniging geeft dit de komende jaren ruimte om structureel te investeren in de kwaliteit van onze lessen en uitbreiding van ons sportaanbod. Daar zijn we blij mee. De gemeente heeft ook laten zien de turnsport serieus te nemen. Wij hebben aangedrongen op de uitbreiding van een bestaande locatie met permanente turn-/valvoorzieningen. Aan deze al lang bestaande wens van Dioscuri/Dioscuri'94 lijkt nu invulling gegeven te gaan worden. Althans, in de sportnota is een bedrag gereserveerd voor een gezamenlijke valvoorziening voor de turnsport in Meierijstad. Hoe e.e.a. vorm gaat krijgen is nog niet bekend, maar de eerste stappen zijn gezet en bieden perspectief.
Wel maken we ons in de breedte zorgen over de zaalsportvoorzieningen in Rooi. De Kienehoef wordt afgebroken en er lijkt vooralsnog een duidelijk plan te ontbreken voor de verenigingen die daar nu hun thuisbasis hebben. Sporthal De Streepen gaat hier geen oplossing voor bieden. Deze zit namelijk op de uren dat verenigingen kunnen trainen al vol. Zo moeten wij als Rooise turnvereniging nu al in de maanden dat de buitensporten naar binnen moeten gedurende vier maanden uitwijken naar de turnhal in Best. We volgen alle ontwikkelingen met interesse en zijn benieuwd hoe de gemeente alle zaalsport in Sint-Oedenrode de ruimte gaat geven in de toekomst."
Volleybalvereniging Rooi: "Wij als club VVROOI zijn positief gestemd over het voorstel.
Reden: De opzet huur sporthal geeft als resultaat dat we minder gaan betalen als 40-weken huurder. Voor wat betreft de opzet subsidie basis + subsidie per lid resulteert het voorstel in een hogere uitbetaling voor VVROOI." Op de vraag naar de cijfers houdt de vereniging nog een slag om de arm, hier zijn ze nog mee bezig.

Buitensport
VV Ollandia: "In de cijfers die nu naar buiten worden gebracht gaat Ollandia er inderdaad wat op vooruit wat veldhuur betreft. Maar wat vragen oproept is de overdracht of niet van de kleedlokalen. Deze accommodatie/kleedlokalen zijn dertien jaar geleden door vrijwilligers gebouwd en hoofdzakelijk middels sponsormiddelen, acties en flink sparen in de voorafgaande jaren bij elkaar gesprokkeld. Om nu deze investering te schenken en daar vervolgens huur voor te gaan betalen vanaf de dag van overdracht lijkt mij wel zeer onterecht. In de commissievergadering werd al aangegeven dat dat niet in lijn is met de uitspraken van het college die ondernemerschap en initiatief nemen hoog in haar vaandel heeft staan. Zo wordt er geen onderscheid gemaakt tussen een nieuw/vrijwel nieuw complex en een gedateerd complex.
Verenigingen met een oud complex zullen het voorgestelde beleid omarmen, echter de verenigingen die in de afgelopen tijd met veel inzet en verantwoordelijkheid een nieuw complex hebben gebouwd zullen daar heel anders tegenaan kijken. Bij Ollandia hoeft men de eerste 25 jaar geen herbouw te plegen en zal het groot onderhoud ook nogal gaan meevallen. Dus valt het voorgestelde beleid veel slechter op de deurmat. Kortom, je had de afgelopen tijd beter met je armen over elkaar kunnen gaan zitten dan alles op alles te zetten voor een mooi nieuw sportcomplex.
Zijn wij dan tegen nieuwbouw of aanpassingen op andere sportcomplexen? Zeker niet maar een acceptabele compensatie voor de andere zou wel op zijn plaats zijn. In welke vorm? Voor een voetbalvereniging, bedenk het maar!"

Foto: Hans van den Wijngaard

Eigenlijk was het de bedoeling om oudhollandse spelletjes te spelen. Maar bij de temperaturen van het afgelopen weekend was het vooral het zwembad en het andere water dat de jeugd van Armenhoef aantrok. Voor de sfeer op het feest vanwege het vijfendertigjarig bestaan van de buurtvereniging maakte dat niet uit. Die was gewoon goed.

De wijk Armenhoef bestaat al veel langer dan vijfendertig jaar. De eerste woningen ten westen van de Van Rijkevorsel Van Kessellaan stammen uit het begin van de jaren zestig. De woningen aan de oostkant zijn de tweede helft van het decennium gebouwd. De wijkvereniging zag pas in 1983 het levenslicht.
De wijkvereniging is inmiddels ruimschoots volwassen en kent leden in de leeftijd van nul tot boven de tachtig jaar. De vereniging houdt elk jaar een buurtfeest, maar ook paaseieren zoeken, Sinterklaas en kinderbingo komen elk jaar weer terug. Maar ook heeft de buurtvereniging zo'n jaar of tien geleden zelf een AED aangeschaft. Verder bestaat in de wijk de mogelijkheid voor mensen die geen eigen vervoer hebben om zich door buurtgenoten naar het ziekenhuis of een dokter te laten brengen.
Net als veel verenigingen wordt het ook voor de buurtvereniging elke keer lastiger om vrijwilligers bij elkaar te krijgen om iets op te zetten. Daarbij wordt het de vereniging ook niet gemakkelijk gemaakt, want als de vereniging een activiteit wil houden, zoals beugelen, lopen ze tegen de regeltjes van de gemeente aan. Die verbiedt het namelijk om sportverenigingen zogenaamde commerciële activiteiten te ontplooien. Maar die kommer en kwel was zaterdag eventjes niet aan de orde.
Op het 'evenemententerrein' aan de Hildewarelaan kon de jeugd zaterdag na de middag genieten van vooral veel water. Maar voor wie het liever droog hield waren er ook oudhollandse spelen. Later op de middag was er een barbecue voor de jeugd. Iets later kwam een cateraar met een warm en koud buffet voor de volwassen leden van de jarige buurtvereniging. 's Avonds was er nog een feest. Dat werd – uiteraard – héél gezellig.

Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard

Jaargang 8 • Week 22 • Woensdag 30 mei 2018

Forum KlusWijs
Formido
Ziekenhuis Bernhoven

Oversteekplaats Schijndelseweg onder de loep

Oversteekplaats Schijndelseweg onder de loep

De oversteekplaats op de Schijndelseweg, tegenover Shell bezinepomp, wordt door de gemeente onder de loep genomen, heeft een persvoorlichter laten weten. Meerdere signalen die de gemeente ontvangen heeft over deze specifieke plek zijn aanleiding geweest om de situatie in het derde kwartaal van 2018 nader te bekijken.

Ook DeMooiRooiKrant kreeg tientallen reacties de afgelopen maanden en publiceerde er daarom al vaker over. Afgelopen week kwam bij de redactie wederom een alarmerende mail binnen van een bezorgde automobilist die zelf toegaf een overstekend kind totaal niet gezien te hebben. "Bij Bongers wilde een kind met fiets oversteken. Ik zag auto's aan de andere kant stoppen, alleen het kind was echt niet te zien voor mij. Pas toen ik op het zebrapad was, zag ik haar! Erg gevaarlijk! Als ik haar eerder gezien had, was ik zeker gestopt!", schreef de persoon geschrokken.
De gemeente gaat nu serieus met de situatie aan de slag. Het gaat in kaart brengen welke problemen zich voordoen en wat daarvan de oorzaken zijn. Op basis daarvan gaat de gemeente na of het wenselijk is om maatregelen te treffen waarmee de verkeersveiligheid verbeterd kan worden. Als dat het geval is, kijken ze of dat met eenvoudige maatregelen al op de korte termijn gerealiseerd kan worden. Maar de conclusie kan ook zijn dat maatregelen meegenomen worden in de algehele inrichting van de Schijndelseweg. Die staat gepland voor 2019.


De dierenarts geeft tips…

Foto: Pien van der Sommen

Heeft u een konijn? Dan is het in de zomermaanden nog belangrijker dan anders om het hok en het konijn zelf netjes schoon te houden. Vieze luchtjes of uitwerpselen die in de vacht blijven hangen, trekken namelijk vliegen aan.

Het gevaar van vliegen
Het gaat bij myiasis (of madenziekte) met name om de groene vliegen. Deze leggen eitjes in de vacht van het konijn. De maden die hier uit komen, eten zich een weg door de huid van het konijn en veroorzaken veel schade en pijn. Het konijn kan hieraan overlijden als dit niet of te laat ontdekt wordt! Merkt u wondjes of kleine gaatjes in de vacht van uw konijn op of ziet u zelfs maden kruipen? Ga dan direct naar de dierenarts, er moet onmiddellijk worden ingegrepen.

Hygiëne
Verschoon dus regelmatig het hok en gebruik een goed vochtopnemende bodembedekking. Let ook op dat uw konijn zijn blindedarmkeutels opeet. Dit zijn zachte glimmende keutels die het konijn normaal gesproken direct uit de anus weer opeet omdat hier belangrijke voedingsstoffen inzitten. Bij een konijn dat te veel of verkeerd voer krijgt (vooral te veel brokjes/krachtvoer), of een konijn dat er niet bij kan omdat het te dik is of oud en stram, blijven deze keutels liggen of in de vacht plakken. Controleer liefst dagelijks of uw konijn schoon is en geen ontlasting in zijn vacht heeft hangen.

Preventief middel
Bij uw dierenarts zijn producten te koop ter preventie van infecties met maden. Er bestaat een anti-myiasisspray waarmee u de achterkant van het konijn kan insprayen, wat voorkomt dat de maden kunnen uitgroeien.

Vliegen uit de buurt houden
Om vliegen tegen te gaan kunt u, naast het zorgvuldig schoon houden van het konijnenverblijf, zoveel mogelijk gebruik maken van horren. Heeft u een konijn met zachte ontlasting, pas dan zijn voeding aan en gebruik eventueel tijdelijk een klamboe om het hok. Gebruik geen insecticide spray, deze kan ook giftig zijn voor uw konijnen.

Dierenartsenpraktijk de Meierij heeft twee locaties: In Sint-Oedenrode (Kortestraat 1, 0413-472650) en Schijndel (Bunderstraat 22, 073-5493566).

Bakkerij Bart verdwijnt

Bakkerij Bart aan de Borchgrave gaat stoppen. Daarmee verdwijnt de franchiseorganisatie na vele jaren uit Sint-Oedenrode. 30 juni zal de laatste dag zijn dat de bakkerij en broodjeszaak open is.

Dat is een harde klap voor de vaste klanten, maar ook voor het Rooise centrum. De laatste maanden zijn er meer zaken leeg komen te staan dan dat er bij zijn gekomen. De leegstand in het centrum en dan met name in de Borchgrave wordt uitgebreid. Voor Bakkerij Bart is het een noodzakelijke stap. "Het klantenbestand in Sint-Oedenrode is in tegenstelling tot veel andere filialen van Bakkerij Bart niet gegroeid. De organisatie heeft het nog een kans gegeven, maar uiteindelijk toch besloten om dit filiaal te sluiten", vertelt een medewerker van de bakkersformule teleurgesteld.

Onweersdreiging houdt publiek niet weg

Foto: Jos van Nunen

Afgelopen zondag was het weer tijd voor de jaarlijkse expositie van Rooise beeldhouwers. Die wordt om het andere jaar bij de kunstenaars thuis gehouden of in de tuin voor het kasteel-raadhuis en dat was nu weer aan de beurt. De exposerende kunstenaars keken niet alleen met spanning naar de publieke belangstelling, maar ook naar de wolken die het voltallige publiek met één hoosbui of foute bliksemschicht weg hadden kunnen jagen.

Verrassend genoeg gebeurde het tegendeel. Het dreigende weer en het onheilspellende gerommel hielden zo lang aan, dat het leek of iedereen nog even een kijkje wilde nemen voordat de hel los zou barsten. Pas tegen 15.00 uur vielen de eerste druppels en tot dat moment hadden de tientallen gelijktijdige bezoekers ruim de tijd om de creaties op hun gemak te bekijken en een praatje te maken met de beeldhouwer.

Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen

Slechts een handjevol Rooise beeldhouwers had gebruik gemaakt van de gelegenheid om te exposeren. De selectie van materialen was daardoor wat eenzijdig, maar te oordelen aan de reacties van het publiek was dat geen groot gemis en afwisseling in stijlen was er genoeg. Een harpiste verzorgde het - volgens de leer van Aristoteles – tweede zintuig, al wachtte zij de bui niet af.

Behalve verwondering, leeft het spelelement bij zo'n expositie ook bij het publiek. Stelt het abstracte werk iets concreets voor, en zo ja, wat? Moét het eigenlijk wel iets voorstellen of 'mag' je het simpelweg mooi vinden? Mag je er zelf een betekenis aan geven? Dat laatste was in ieder geval de boodschap bij de totempaal van Adri Liefkens. Of je hem nou mooi vond of niet, creatief was hij in ieder geval. Bovenaan prijkte een smiley die vanwege de 'harmonicabewerking' twee gezichten had. Als je links kwam aanlopen zag je een big smile, eenmaal voorbij keek hij beteuterd. Dat was niet alleen grappig bedoeld, aldus Liefkens. "Het is maar van welke kant je het bekijkt. Alles heeft twee kanten."


Boskant Challenge Weekend: sportief spektakel

Zaterdag 9 en zondag 10 juni staat het Ritaplein in Boskant bol van activiteiten rondom de derde editie van de Boskant Challenge.

Zaterdagavond is er een gezellige 'warming up' met BBQ-party, DJ en livemuziek. Diegene die wil, kan zijn spieren die avond al wat los maken op een heuse rodeostier. Zondag staat in het teken van de Obstacle Run zelf. Een aantal nieuwe hindernissen in het parcours zorgt voor extra uitdaging en spektakel voor de deelnemers. Voor diegenen die dat niet aandurven is er de hele dag volop kijkplezier en gezelligheid. Ook dit jaar zijn er volop mogelijkheden om de honger en dorst te lessen en is het muzikale programma op het Ritaplein weer goed verzorgd.

Foto: Jos van Nunen

Voor jong en oud
Het programma van de runs op zondag begint om ca. 11.00 uur 's morgens en zal eindigen om ongeveer 16.30 uur 's middags. Er kan gestart worden in diverse categorieën. Deelname is individueel mogelijk of in teams van max. vijf personen. Ook kinderen en volwassenen van buiten Boskant zien ze graag aan de start. Op het programma op de Boskant Challenge site of op Facebook lees je meer over afstanden en starttijden. De voorinschrijving sluit donderdag 7 juni. Wie later alsnog mee wil doen kan zich ter plaatse inschrijven tot een uur voor aanvang van de wedstrijd.

Volop gezelligheid rondom het parcours
De Obstacle Run wordt gehouden op en rondom het Ritaplein. Zaterdagmiddag wordt een start gemaakt met de opbouw van het parcours met volop uitdagende hindernissen. De organisatie is erg blij dat opnieuw vele vrijwilligers zich aangemeld hebben om het parcours vorm te geven. Nieuw is de invulling van de zaterdagavond. Vanaf 17.00 uur is er dit jaar al volop vertier. Een vette BBQ-party met muziek en rodeostier in de tent bij De Vriendschap staan garant voor een leuke avond. De laatste kans om de spieren los te maken of om je samen met je teammaten nog wat moed in te drinken voor de run op zondag.
Het uitdagende parcours staat op zondag vanaf 11.00 uur garant voor volop spektakel en hilariteit, voor zowel deelnemers als publiek. De muzikale omlijsting en de gezellige terrassen rondom start en finish zorgen voor de rest. Tijdens en na afloop van het wedstrijdprogramma is er van alles te doen op en rondom het Ritaplein met volop muziek en een mogelijkheden om een hapje en een drankje te nuttigen bij één van de diverse foodstands.

Niet te missen weekend
Als de weergoden net zo mee willen werken als vorige edities belooft het opnieuw een onvergetelijke happening te worden. Niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor de talrijke toeschouwers. Natuurlijk wil je dat meemaken en met eigen ogen zien. Inschrijven kan op de dag zelf nog tot een uur voor aanvang. Kijken kan natuurlijk de hele dag. Mooi als je er ook bij kunt zijn. Op zaterdagavond, zondag of gewoon gezellig het hele weekend!

Vlooienmarkt CV De Plekkers

Zondag 3 juni van 10.00 tot 13.00 houdt carnavalsvereniging De Plekkers haar jaarlijkse vlooienmarkt. Deze wordt gehouden op het terrein van de firma Van Kaathoven aan de Eversestraat 11 te Sint-Oedenrode (afslag 9 van de A50).

De afgelopen tijd hebben De Plekkers weer een grote diversiteit aan spullen opgehaald. Ze hebben deze allemaal uitgesorteerd en al deze spullen worden netjes uitgestald op de kramen. Er ligt werkelijk van alles tussen: oude langspeelplaten, boeken, schilderijen, grote diversiteit aan elektronica, kleding, schoenen en nog veel meer. Je komt er de gekste dingen tegen.
Mocht je naar iets op zoek zijn dan zou het er zomaar tussen kunnen liggen. Om 10.00 uur gaat de poort open, maar ben er vroeg bij, want wie het eerste komt, wie het eerst maalt! Na afloop moet alles weer opgeruimd worden. Alles wordt gesorteerd en sommige spullen gaan naar een goed doel. Al met al een druk en gezellig weekend voor de boeg voor De Plekkers met hopelijk een mooi centje voor de clubkas. Toegang 2 euro, tot 12 jaar gratis.

Play-in concert NJA op de kiosk

Aankomende zaterdagavond wordt de gehele kiosk bezet door de Fanfare NJA met alle play-in muzikanten.

Samen hebben zij met de hele club de afgelopen drie weken flink gestudeerd en gerepeteerd om zo een mooi optreden te geven. In deze drie weken zijn er een vijftal verschillende stukken op de lessenaar gezet welke de fanfare door het jaar heen tijdens allerlei concerten tegenkomt. De play-in'ers hebben kunnen proeven hoe het is om met een groot orkest mee te doen en met maar liefst veertien aanmeldingen heeft NJA dit keer dus ook echt een groot orkest. Velen zijn vooral verrast door de grote en mooie klank die een orkest voortbrengt en natuurlijk de gezelligheid in zo'n groep, niet alleen met, maar ook na de repetitie. Kom kijken naar dit spektakel of ga lekker luisteren vanaf de omliggende terrasjes met een drankje erbij. Het optreden start vanaf 20.30 uur op de Markt.

Rooise Dommelklanken viert 20 jaar bestaan

Op 30 september 1998 nam Frenk van Mierlo met een paar andere enthousiaste zangers het initiatief om een smartlappenkoor op te richten. Al snel was de animo zo groot dat het koor stond als een huis. Nu twintig jaar later zijn de Rooise Dommelklanken een begrip geworden in Sint-Oedenrode en wijde omgeving.

In de voorbije twintig jaren zij er vele hoogtepunten geweest, waaronder zeker vernoemd moeten worden optredens samen met Koos Alberts, Frank en Mirella en Imca Marina. De liedjes die gebracht worden zijn nog steeds de echte Nederlandse smartlappen aangevuld met de wat modernere versies. Aanstaande zaterdag 2 juni is op de Markt te Sint-Oedenrode een festival met bevriende koren om aan dit heugelijke feit een feestelijk tintje te geven. Iedereen die houdt van het Nederlandse lied is van harte welkom om dit samen te vieren. Toegang is gratis en het begint om 13.00 uur.

Start jubileumweek basisschool Dommelrode

Het vijftigjarig jubileum van Basisschool Dommelrode wordt gevierd. Foto: Manon Swinkels

Basisschool Dommelrode bestaat vijftig jaar! En dat is natuurlijk een feestje waard. Niet één, maar drie dagen lang werd er door de leerlingen, (oud)leerkrachten, vrijwilligers en de ouders gefeest. De jubileumweek ging vorige week woensdag van start.

Alle leerlingen verzamelden zich op het schoolplein. Netjes achter het lint dat rondom het gloednieuwe speeltoestel was gespannen. Klas na klas werden de leerlingen door een tijdmachine geleid en plots beleefden de kinderen zich niet in 2018, maar in het jaar 1968… De kinderen zagen hoe het er vijftig jaar geleden aan toe ging op de basisschool.
De rekenles van toen werd nagebootst en rondom de school was te zien hoe er destijds werd gespeeld in de pauze en na schooltijd. Geen games, iPad's of televisie, maar touwtje springen, blik gooien, hoepelen, hinkelen en zaklopen. Geloof het of niet, maar de ouderwetse spelletjes van toen werden door de kinderen, zowel groot als klein, enthousiast ontvangen. Eenmaal terug op het schoolplein werd het nieuwe speeltoestel geopend. Aan de twee jongste leerlingen van de basisschool de eer om het lint door te knippen. Na het dankwoord én het zingen van het nieuwe schoollied was het tijd voor een foto met alle leerlingen en leerkrachten van basisschool Dommelrode. Donderdag werd de school omgetoverd tot een heus circus en de leerlingen gingen hard aan de slag om een circusact voor te bereiden. Vrijdag werd de jubileumweek afgesloten met een dag vol oud-Hollandse spelen.

Foto: Manon Swinkels
Foto: Manon Swinkels
Foto: Manon Swinkels
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen

Pop-up restaurant De Vallende Ster

Foto: Manon Swinkels

Restaurant De Vallende Ster opende gisteravond voor één keer haar deuren en wie op tijd een tafeltje had gereserveerd, kon smullen van een overheerlijk driegangenmenu. Aan de kinderen van groep acht van basisschool de Springplank de taak om de volledige boel te runnen.

Voor het vierde jaar werd de aula van de school omgetoverd tot pop-up restaurant om geld op te halen voor het goede doel. "De winst gaat naar het KWF. Daar waren we het met de hele klas over eens", vertelde Yannick, een van de leerlingen. "We zijn vanmorgen om half elf begonnen met de voorbereidingen en om kwart over vijf kwamen de eerste gasten binnen. Er komen ongeveer 120 mensen bij ons eten."

Foto: Manon Swinkels
Foto: Manon Swinkels
Foto: Manon Swinkels

In een van de klaslokalen werd deze avond volop gekookt en net als in een echt restaurant, was ook hier de nodige stress aanwezig. "Iedereen heeft een eigen taak. Er is een gastvrouw, er staan klasgenoten achter de bar, in de bediening, we hebben obers voor het drinken, koks en er staan een aantal klasgenoten in de afwas. Het is heel leuk om met zijn allen één avond restaurantje te spelen, maar wel hard werken."

En of er hard is gewerkt! Aan alles is gedacht: een gastvrouw die de gasten bij de ingang verwelkomd, een compleet overzicht van alle reserveringen, een goed gevulde bar, mooi gedekte tafels, de menukaart is overal te vinden en ook over de opmaak van de gerechten is goed nagedacht. Uit de reacties van de gasten is gebleken dat de avond een groot succes was.

Veilig door het verkeer

Deze kinderen moesten goed opletten en natuurlijk stoppen! Foto:

Het verkeer zit vol gevaren. Vooral voor kinderen liggen ongelukken op de loer. Daarom hield basisschool de Kienehoef donderdag een Verkeersdag. Hoe beweeg je jezelf veilig door het verkeer? Die vraag stond centraal.

De ochtend startte in de sporthal waar een grandioze opening van Magic Traffic Show plaatsvond. Na deze opening stonden enorm veel hulpouders klaar. Naast een verrijker, politieauto, caravan achter een tractor en een bus waren ook verkeerspleinen opgesteld. Met een mobieltje in je hand een parcours afleggen, ontdekken in welke hoek je niet meer zichtbaar bent, voorrang verlenen aan voetgangers op een zebrapad en kinderen van groep 8 die op pad gingen naar hun nieuwe school op het Voortgezet Onderwijs. Sommige kinderen kregen daar een rondleiding en maakten al kennis met de nieuwe school. Een erg leerzame ochtend voor de kinderen waarbij de kinderen enorm veel betrokkenheid en plezier toonden.

Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:

Omroep Meierij

RondOM
Een programma met nieuws, actualiteiten en opmerkelijke gebeurtenissen uit Meierijstad. Onderwerpen worden vaak dagelijks bijgewerkt! Uitzendtijden RondOM: ELK heel uur.

Specials
BBBeep Boekenprogramma
Onze vaste rubriek over Boeken, Blaadjes en de Bieb. Vakantietijd... leestijd! Wethouder Coby van der Pas laat een paar van haar favoriete boeken de revue passeren. Uitzending vanaf 27 mei tot en met 2 juni.

Meierijse Kunstenaars in Beeld
Kunstrubriek. In deze aflevering de beeldend kunstenares Hella van der Zanden uit Eerde. Zij vertelt over haar werk én hoe zij haar kunstwerken maakt. Uitzending vanaf 27 mei tot en met 2 juni. Uitzendtijden: 02.30 – 05.30 – 08.30 – 11.30 – 14.30 – 17.30 – 20.30 en 22.30 uur.

Zenderoverzicht TV
Uitzendkanalen en frequenties voor Sint-Oedenrode en bijbehorende kernen.
KPN digitaal kanaal 1333. ZIGGO digitaal kanaal 36, analoog 256 MHz, CI+ kanaal 331. Telfort kanaal 1333. TRINED kanaal 500.

Zenderoverzicht RADIO
Uitzendkanalen en frequenties voor Sint-Oedenrode en bijbehorende kernen.
ZIGGO Digitaal kanaal 915 en Ci+ kanaal 365 Kabel: 87.5 FM - KPN digitaal: Kanaal 1033. Telfort: 796.

Openingstijden
Studio Schijndel: Steeg 9D. Tel. 073-5479955
Studio Sint-Oedenrode: Laan van Mariëndael 30A, bereikbaar voor bestellingen, vragen, meldingen, elke ochtend van 10.00 - 12.00 uur behalve donderdag. Vrijdag is het kantoor van 12.00 - 15.00 uur open.
Tel. 0413-471193, mailadres: info@omroepmeierij.nl

Ontvang de MooiRooi nieuwsflash

Wil je 'heet' Roois nieuws als eerste op je telefoon ontvangen? Dat kan tegenwoordig. Download de app van Natuurlijk! Sint-Oedenrode en ontvang het laatste nieuws als eerste.

MooiRooi.nl is er altijd als de kippen bij als het om plaatselijk nieuws gaat. De website laat altijd de laatste Rooise nieuwtjes zien. Het is niet voor niets dat dagelijks tweeduizend á drieduizend unieke bezoekers de site opzoeken. Wilt u het echte 'hete' nieuws als eerste ontvangen? Dat kan door de app te downloaden met uw mobiel en u voor het pushbericht aan te melden. Ongeveer duizend mensen gingen u al voor.

Als er vragen zijn, horen we het graag! 0413-479322

Zwaar weekend gehad?

Op het eerste gezicht een goede waarschuwing voor de automobilist. Pas op! Stoplichten! en inhalen is er verboden. Een prima advies, maar wie de foto verder bestudeert ziet dat het in het straatje Den Berg is. Daar is inhalen niet eens mogelijk en waarom zou je in een doodlopende straat stoplichten plaatsen? Degene die deze borden heeft geplaatst, heeft vast een zwaar weekend gehad. (Deze foto is ingestuurd via de MooiRooi hotline: 06-89970555).

Garagesale in Eerschot

Op zondag 10 juni a.s. van 11.00 uur tot 15.00 uur is er een garage-sale in de wijk Eerschot.
Meer dan veertig deelnemers verspreid over de wijk verkopen vanuit hun garage/berging/oprit of voortuinen gebruikte of zelfgemaakte spullen. Een adressenlijst van alle deelnemers is deze dag vanaf 11.00 uur af te halen bij het centrale punt Meerschot, Heistraat 22.

Talentencafé voor studenten en afgestudeerden

Foto:

Op 4 juni aanstaande (16:00 - 20:00 uur) vindt de tweede editie van het Talentencafé plaats. Deze middag is speciaal gericht op studenten en afgestudeerden van elk opleidingsniveau en staat in het teken van persoonlijke ontwikkeling.

Het Talentencafé vindt plaats bij Hellings Machinebouw in Sint-Oedenrode, waar ook kennis kan worden gemaakt met de metaalbranche. Een interessante middag waarbij je meer te weten zal komen over jouw talenten, interesses, behoeften en nog veel meer. Zeer handig tijdens jouw zoektocht naar je eerste baan!

Eerste gedeelte Talentencafé (16:00 – 17:30 uur)
De middag kan grofweg verdeeld worden in twee gedeelten. Van 16:00 tot 17:30 uur zal kennis worden gemaakt met het bedrijf Hellings Machinebouw. Door middel van een korte presentatie en een interessante rondleiding zullen de studenten en afgestudeerden kennis maken met de metaalbranche en erachter komen dat er meer mogelijkheden zijn dan je zou denken. Hellings is namelijk een jong, groeiend en innovatief bedrijf die naast monteur en lasser ook zeer interessante functies aanbiedt voor engineering (E en WTB), softwareontwikkeling, projectmanagement, marketing, accountmanagers, inkoop, financial controllers, kortom, op elk niveau.

Tweede gedeelte Talentencafé (18:00 – 20:00 uur)
Na een pauze, waarbij gezorgd zal worden voor een hapje en een drankje, zal om 18:00 uur het tweede deel van de middag beginnen. Deze staat in het teken van een intervisiegedeelte waarbij persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Onder leiding van drs. Marcel van der Loo (directeur Birkman.nl) zal in kleine groepjes worden gekeken naar jouw talenten, sterktes, zwaktes, behoeften en interesses in een baan. Erg interessant om meer te weten te komen over jezelf en jouw perspectief op je omgeving. Aan het eind zal zelfs een officiële Birkman persoonlijkheidsprofiel worden verloot!

MOOC ter voorbereiding op Talentencafé
Voorafgaand aan het Talentencafé wordt er een Massive Open Online Course (MOOC) gelanceerd. De MOOC kan gezien worden als een online platform waarbij social learning centraal staat. "In de MOOC gaan we dieper in op het thema 'Een kijkje in de metaalindustrie' en 'Ontdek je talent'. Ook biedt de MOOC de mogelijkheid om kennis en ideeën met elkaar uit te wisselen en te sparren over het thema", aldus Martijn Schippers, mede-eigenaar van JAMwerkt.nl. Deelnemen aan de MOOC is niet verplicht, maar wel handig als voorbereiding op het Talentencafé. Ook voor de mensen die niet naar het Talentencafé gaan, is het mogelijk om aan de MOOC deel te nemen. Neem hiervoor een kijkje op www.talentencafe.com.

Het Talentencafé is een initiatief van AgriFood Capital Werkt! en JAMwerkt.nl. Martijn Schippers (directeur) legt uit waarom ze het Talentencafé zijn gestart. "Het doel is om meer jonge mensen in Noordoost-Brabant aan het werk te helpen. Veel jongelui verlaten deze regio, omdat ze gaan studeren in andere steden. Ze komen dan vaak niet meer terug. Door middel van het Talentencafé zetten we deze regio verder op de kaart en maken ze bekend met wat deze regio te bieden heeft. Op deze manier willen we studenten dichterbij bedrijven brengen en andersom" Het Talentencafé vindt plaats op 4 juni 2018 van 16:00-20:00 bij Hellings Machinebouw in Sint-Oedenrode. Voor meer informatie en het inschrijfformulier kijk op: www.talentencafe.com. Er zijn slechts 80 plaatsen beschikbaar.


Prachtige schenking

Ingrid Gevers, Mari van der Vleuten en Arent van Dijk.

Na dertien jaar is voor bridgeclub d'n Einder '05 het doek gevallen. "De afgelopen twee jaar is het aantal leden zodanig teruggelopen, dat het niet zinvol meer is om door te gaan", vertelt voorzitter Mari van der Vleuten. "De meeste leden hebben al een andere bridgeclub gevonden en gaan door."

In de laatst gehouden opheffingsvergadering is door het bestuur en de leden besloten om het batig saldo van €900,- te schenken aan Hospice Dommelrode. Afgelopen vrijdag werd de cheque door Mari overhandigd aan Ingrid Gevers, coördinator van Hospice Dommelrode, en Arent van Dijk, Voorzitter Stichting Vrienden van Hospice Dommelrode.

"Wij zijn erg blij met deze gift", zegt Ingrid dankbaar. "We hebben namelijk nog een grote wens die we dankzij dit bedrag kunnen realiseren. We willen graag de gezamenlijke badkamer met een aantal aanpassingen rolstoelvriendelijk maken." Met pijn in het hart neemt Mari afscheid van zijn club. "Namens het bestuur bedank ik alle leden en oud-leden die op de een of andere manier hebben bijgedragen om de afgelopen dertien jaar de bridgeclub tot een fijne en gezellige vereniging te maken."

Zeventig jonge muzikanten treden op bij Pop & Colour Festival

Foto: Bert Verbruggen

Ze voelen de spanning al wanneer ze er aan denken… aan optreden tijdens het Pop & Colour Festival. Maar liefst zeventig jonge muzikanten, verdeeld over dertien bands, moeten dan aan de bak. Stuk voor stuk komen ze uit de kweek- en repetitievijver van Pop & Co, een bandcoachingstraject van Phoenix Cultuur. Het is hoe dan ook zeer de moeite waard om op 10 juni te gaan kijken in Park Kienehoef. Samen met bandcoach Kornelis Lievense blikken we alvast vooruit…

Wat is Pop & Co precies?
"Pop & Co is het bandcoachings traject van Phoenix Cultuur. In 1997 zijn wij hiermee begonnen in Sint-Oedenrode. Iedereen van elke leeftijd die zin heeft om in een band te spelen kan bij ons terecht. Wij formeren bands en zorgen daarna dat ze goed voorbereid zijn om op het podium te stappen. Ook bestaande bands kloppen bij ons aan om tips te krijgen en zich te kunnen ontwikkelen. Wij verzorgen meerdere optredens per jaar. Door regelmatig op het podium te staan gaat de ontwikkeling het snelst. De bandcoaches begeleiden de bands in welke vorm dan ook."

Wat is je rol binnen Pop & Co?
"Ik ben bandcoach en coördinator. Elke week coach ik meerdere bands, daarnaast zijn er veel zaken die op de achtergrond geregeld moeten worden. Zo verzorgen wij bij onze optredens meestal zelf het geluid en de backline."

"Wij formeren bands en zorgen daarna dat ze goed voorbereid zijn om op het podium te stappen."

Waarom is Pop & Co belangrijk?
"Pop & Co is belangrijk omdat het de mogelijkheid biedt je te ontwikkelen als muzikant. Door in een band te spelen, leer je samen muziek te maken. Samenwerken is heel erg belangrijk. Daarnaast kom je als vanzelf in een netwerk terecht waardoor je vele mogelijkheden hebt om samen met je andere muzikanten weer nieuwe initiatieven op te zetten. Muziek maken in een band geeft vooral veel voldoening!"

Zijn er al muzikanten doorgebroken die bij Pop & Co begonnen zijn?
"Er zijn vele muzikanten die zich bij Pop & Co ontwikkeld hebben. Een goed voorbeeld is Vic Willems. Hij heeft afgelopen jaar de finale van de Grote Prijs van Nederland gewonnen. Momenteel is de band Yellow Pants een band die wekelijks speelt in het cover circuit en zich ontwikkelt tot veel gevraagde band."

Hoeveel Pop & Co bands/muzikanten doen mee tijdens Pop & Colour?
"Deze editie spelen er dertien bands. Dit is een record. Het aantal muzikanten is daarmee ongeveer zeventig."

Wat kunnen we verwachten van het evenement?
"Hopelijk heel veel zon en goede muziek. De bands krijgen de mogelijk om zich te ontwikkelen op een groot podium. Dit brengt altijd weer extra spanning en adrenaline met zich mee. De diversiteit is enorm, alleen daardoor al zal het een erg leuke dag worden. Als afsluiter hebben we dit jaar Lucas Hamming kunnen contracteren. Hij heeft eerder dit jaar aan alle bandleden een masterclass gegeven, heel speciaal dat hij dan ook als laatste van zich laat horen. Dit geeft weer extra inspiratie voor alle bands. Naast muziek is er ook een creatieve markt met veel kraampjes en pop-up ateliers. Het decor van streekpark De Kienehoef doet de rest!"


12½ jaar in de wijngaard van de Heer

Manon van den Broek is dit jaar 12½ jaar actief als pastoraal werker. De afgelopen jaren in de H. Oda parochie, die de kernen Sint-Oedenrode, Boskant, Olland, Nijnsel en Son en Breugel omvat. Zij houdt zich voornamelijk bezig met activiteiten gericht op jeugd, jongeren, huwelijken en jonge gezinnen. In deze snel veranderende tijden waarin het geloof steeds meer naar de achtergrond lijkt te worden verdrongen zou je kunnen denken dat je met een hopeloze missie bezig bent. Maar Manon niet! Ook zij staat weliswaar met twee voeten op de grond en ziet wat er om haar heen gebeurt, maar dat neemt niet weg dat zij moed put uit haar ervaringen en gelooft in het slaan van bruggen. Zij zaait onophoudelijk met vertrouwen op Gods akker en is ervan overtuigd dat er nog steeds voldoende vruchten zijn te plukken: "Ik heb een vast vertrouwen in het vinden van een weg naar een levende toekomst. Bijzonder dat ik deel uit mag maken van deze zoektocht."

Kun je iets over je afkomst en gezinssamenstelling vertellen?
"57 jaar geleden werd ik geboren in Vught. Mijn ouders hadden daar een fruitteelt- en pluimveebedrijf. Ik ben de oudste van vier kinderen. We woonden achteraf, met een klooster van de fraters van Tilburg als naaste buren. Zo werd ik al vroeg 'ingewijd' in het agrarische/katholieke leven. Ik woon nu in Rosmalen, in de Maaspolder. Geen klooster meer als buren, maar wel weer het buitengebied. Ik ben getrouwd met Gerard Beentjes en we hebben twee zoons en een dochter in de leeftijd van 21 tot 26 jaar. We hebben geen agrarisch bedrijf zoals onze ouders dat hadden, maar genieten van het grote erf met alles erop en eraan."

Welke studies heb je gevolgd?
"Na mijn middelbare school ben ik Tuinbouwplantenteelt gaan studeren aan toen de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Daar studeerde ik af met een verzwaard vak voorlichtingskunde. In dat vakgebied ben ik ook werkzaam geweest tot 1991. Ik voelde; dit is het toch niet helemaal. Ik wil dichter staan bij waar het in het leven écht om gaat. Ik ben toen theologie gaan studeren in Amsterdam en later in Utrecht. Theologie is geloof onderzoeken met het verstand. Ik was tot de conclusie gekomen dat in het christelijk geloof voor iedereen een plaats is. Daar kun je werkelijk zijn wie je bent, groeien en bloeien. Veel levensbeschouwingen beloven dat, maar kunnen dat niet altijd waar maken. Dat is kostbaar en daar wilde ik me voor inzetten."

Hoe ziet je 'werkzame leven' er tot nu toe uit?
"In 2005 ben ik aan het werk gegaan als pastoraal werkende in de parochies van Heeswijk, Dinther en Loosbroek. Ik had daar taken die veel overeenkomen met mijn huidige taken. Het was een mooie start in het vak. Ik herinner me bijvoorbeeld dat ik vrijgesteld was om een dagdeel in de week op een huisjescamping in Heeswijk te zijn en daar maar contacten op te bouwen. Zoals op veel van deze huisjesparken woonden er vakantiegangers, Poolse werknemers en mensen met grote problemen door elkaar. We hebben daar een gezin zonder gas, water, elektriciteit en school weer op de rit kunnen krijgen. In 2010 werd ik gevraagd om te komen werken in de op te starten Oda-parochie."

Is het beroep 'pastoraal werker' een roeping?
"Nou…, ik denk dat het een roeping is om je in te zetten voor het koninkrijk van God. Dat kan op verschillende manieren. Ook de functie van pastoraal werker biedt je een mogelijkheid om dit te doen, als functionaris binnen de kerk."

"Als niet wij zelf als ouders, wie zou dan…? Die taak bleek voor ons ook een grote kans."

Op welk moment ging je je aangetrokken voelen tot werken in het pastoraat?
"Toen ik op de middelbare school zat overwoog ik soms de mogelijkheid om theologie te gaan studeren. 'Maar dan moet ik misschien wel zuster worden', dacht ik. Die keuze kon ik niet maken. De mogelijkheid van pastoraal werker in een parochie kwam niet in me op. In mijn jonge jaren hoorde ik veel meer bij het Fraterklooster, dan bij een parochie. Later ging ik me verdiepen in het christelijk geloof en in mijn eigen geloof. Het zit in mijn aard om dit dan met anderen te willen delen en samen hierin op ontdekkingsreis te gaan. Dat is in mijn ogen pastoraat."

Wanneer ben je begonnen in de H. Oda parochie?
"In mei 2010 ben ik begonnen in de Oda-parochie; tegelijk met de start van de fusieparochie. Ik vond zo'n fusieparochie een goed idee. We zouden hoe dan ook onze krachten moeten gaan bundelen om toekomst te vinden, dacht ik. In zo'n fusieparochie kan dat. Ik ontmoette in het begin van de nieuwe Oda-parochie veel scepsis en terughoudendheid. Ik kon me dat wel voorstellen. Maar al snel konden we ook voordelen plukken van de samenwerking."

Je hebt binnen de H. Oda parochie een specifieke rol binnen het aandachtsgebied: 'jeugd, jongeren en jonge gezinnen'. Wat trekt je specifiek aan binnen dit aandachtsveld?
"Toen wij zelf kinderen kregen stonden mijn man en ik voor de vraag: 'Hoe gaan we om met geloof in de opvoeding?' Ik voelde aan dat wanneer we zelf niets zouden ondernemen, de kans om onze kinderen met geloof op te voeden voorbij zou gaan. Als niet wij zelf als ouders, wie zou dan…? Die taak bleek voor ons ook een grote kans. Ons eigen geloof groeide mee. We gingen (weer) bidden met en voor onze babyzoon, (voor)lezen uit de Bijbel, op zondag naar de kerk. Dit proces is niet eenvoudig, maar wel kostbaar. Het geloof wordt veel meer doorgegeven in de gezinnen, dan dat mensen zich uit het niets bekeren tot Christus."

Moet je veel 'trekken' om bij de 'jeugd en jongeren van tegenwoordig' Christus onder de aandacht te brengen?
"Zoals bij sport of muziek heb je ook religieuze 'supertalenten'. Kinderen en jongeren die het heel fijn vinden om met geloof bezig te zijn. Zij zoeken en ontdekken, zij merken dat het geloof bij hen past en hen goed doet. Hen hoef je niet te 'trekken'. Voor veel kinderen, jongeren, volwassenen is de wereld van geloven een wereld die ver af staat van de dagelijkse wereld. Daar ligt de uitdaging om een brug te slaan. De wereld van geloven is een aanbod, een voorstel om anders naar jezelf, naar je medemensen en naar de wereld te kijken. Dit is geen trekken. Dit doe je door Christus' voorstel zelf te leven, te verwoorden en te laten zien."

Heb je jezelf voor de komende jaren nog bepaalde ambities en uitdagingen gesteld?
"Mijn ambitie is om alleen, met het pastoraal team en met alle werkers in de parochie nóg meer Christus' voorstel te leven. Ik denk dat we alleen zó die moeilijke zaken als leger wordende kerken, afnemende kennis van wat geloof inhoudt, ouder wordende gemeenschap, minder geld, een samenleving die steeds minder ruimte voor geloof biedt, enz. het hoofd kunnen bieden. Ik heb een vast vertrouwen in het vinden van een weg naar een levende toekomst. Bijzonder dat ik deel uit mag maken van deze zoektocht."


SONY DSC Foto: Henri van Weert

Al sinds de oprichting in 1998 maakt Stichting Het Roois Landschap zich sterk voor het behoud en waar nodig herstel van het fraaie landschap in Sint-Oedenrode. Hiertoe behoort ook de zorg voor de vele bijzondere en monumentale bomen, zowel in de dorpen als in het buitengebied. In een aantal afleveringen willen wij u kennis laten maken met enkele van de meest bijzondere exemplaren.

De Amerikaanse eik (Quercus rubra)
De Amerikaanse eik is afkomstig uit het Oosten en Midden van Noord-Amerika. De eerste aanplant in Nederland dateert pas van omstreeks 1825. In Amerika wordt deze eik zeer gewaardeerd vanwege de fraaie roodbruine herfstkleur, maar ook als schaduwboom en houtleverancier.

In ons land werden in de 20e eeuw veel Amerikaanse eiken geplant voor de houtproductie. Op drogere grond groeien deze namelijk veel sneller dan de Europese eiken. Veel lanen en bossen werden daarna vooral gewaardeerd vanwege hun prachtige herfstkleuren. Met de kwaliteit van het hout bleek het echter erg tegen te vallen, want dit is veel minder bruikbaar en duurzaam dan Europees eikenhout. De afgelopen jaren was de Amerikaanse eik als uitheemse soort ook niet populair onder natuurbeheerders omdat er nauwelijks insecten of andere dieren leven op deze boom die zich ook nog eens heel sterk uitzaait in de bossen. Ook wil er onder volwassen Amerikaanse eiken nauwelijks iets anders groeien. Om die redenen zijn veel Amerikaanse eiken gekapt. Ook in het Vresselse Bos is dit gebeurd, al heeft men daar gelukkig wel de laanbeplanting langs de dreven gespaard. Ondanks alle negatieve kanten aan deze bomen is er in de herfst bijna niets fotogenieker te bedenken dan een laan met rood verkleurde Amerikaanse eiken.

Op de foto staat de oudste Amerikaanse eik die wij in Rooi hebben kunnen vinden. Deze staat op het kerkhof in Olland en heeft dankzij zijn respectabele leeftijd en prachtige uiterlijk een plek op onze monumentale bomenlijst verdiend. Mogelijk is de boom geplant omstreeks 1865 toen de eerste Ollandse parochiekerk is gebouwd. Met zijn kolossale stam en brede kroon neemt hij een belangrijke plaats in op het kerkhof. Bij een opmeting in 2012 was de omtrek op 1,30 meter 4,34 meter en de hoogte 17,4 meter.

Vlak bij deze boom staan nog meer monumentale bomen, waaronder de rode Beuk die in 2013 is uitgeroepen tot Wereldboom. Deze komt in een andere aflevering van deze serie nog aan de orde.

Heeft u meer informatie over deze boom of wilt u meer weten over Stichting Het Roois Landschap? Mail rooislandschap@gmail.com Tekst en Foto: Henri van Weert, Stichting Het Roois Landschap.

"Ik kom nog altijd graag in Rooi"

Op 8 september verzamelen een paar honderd Abrahams en Sara's zich bij de Vresselse Hut voor de jaarlijkse 50-jarigen reünie. Ook Rudy de Kruijff zal er bij aanwezig zijn. Hij woont inmiddels al een tijd in Nederasselt, maar wil maar wat graag naar Rooi komen om zijn oude klasgenoten te ontmoeten.

Stel je even voor aan de rest van Sint-Oedenrode…
"Ik ben Rudy de Kruijf, getrouwd en met mijn vrouw Ilja en vier kinderen woonachtig in Nederasselt (gemeente Heumen). Ik ben pastoor geweest in Aarle-Rixtel en Wijchen, waar ik mijn huidige vrouw heb leren kennen. Dat betekende dat ik een keuze moest maken. In 2012 ben ik uitgetreden, nu werk ik als leidinggevende in de gehandicaptenzorg."

Op welke Rooise basisschool heb je gezeten?
"Ik heb op de Maria Goretti school gezeten."

Wat is je herinnering aan die school?
"Mijn vroegste herinnering is dat ik op school kwam en de hoogste klassen alleen nog uit meisjes bestonden. We hadden een niet al te grote homogene klas."

Wie was je favoriete leerkracht?
"Mijn favoriete leerkracht was juffrouw van der Heijden uit de derde klas. We hadden een klik samen. In de tweede klas mocht ik al bij haar boeken lenen. Ik ben veel later nog bij haar op bezoek geweest. Haar zoon heette ook Rudy. Navraag leerde dat ze deze naam mede gekozen had met mij in haar achterhoofd."

Met wie speelde je?
"Ik had verschillende vrienden en vriendinnen, maar na school speelde ik meestal met de kinderen uit mijn straat (Verwestraat). Mijn ouders wonen nog in Sint-Oedenrode evenals mijn voetbalvrienden, die net als ik een seizoenkaart van PSV hebben. Dus ik ben er nog regelmatig en kom er graag."

Op 8 september 2018 zal Rudy zijn oude klasgenoten ontmoeten tijdens de reünie. Aanmelden en dus betalen kan nog steeds, ondanks het verstrijken van de termijn (1 mei). Iedereen is nog steeds van harte welkom bij het feest dat je niet wilt missen. Wacht niet te lang, want de zomervakanties naderen! Wat is er nu leuker dan verhalen ophalen uit de jeugd en dingen delen met mensen die je al meer dan dertig jaar niet hebt gezien?!

In de rubriek 'Ik hou van mijn vak' komen Rooienaren aan het woord die wat vertellen over hun beroep. Dit keer interviewen we Guus van Diest. 'Iets met mensen', dat was altijd het antwoord wanneer hem werd gevraagd wat hij later wilde worden. Zijn baan als pedagogisch groepsbegeleider is hem dan ook op het lijf geschreven.

In gesprek met: Guus van Diest

Beroep? "Ik werk als pedagogisch groepsbegeleider."

Waar werk je? "Ik werk bij ZorgOkee, grotendeels op de locatie in Sint-Oedenrode maar één groep draai ik in Helmond."

Hoe lang werk je al op deze plek? "Ik ben begonnen met een jaar stage lopen bij ZorgOkee. Ik heb mijn diploma bij ZorgOkee gehaald en daarna is mij een contract aangeboden. Met mijn stage erbij werk ik denk ik bijna twee jaar bij ZorgOkee."

Waarom heb je voor dit beroep gekozen? "Ik ben graag omringd door mensen en ik werk graag met mensen. Het is afwisselend werk waarbij je erg wordt gespiegeld door de doelgroep. Ik vind sfeer een belangrijke factor bij mijn werk. Je krijgt wat je geeft als het gaat om je houding. Je hebt een bepaalde structuur die je moet aanhouden binnen je werk, maar je begeleidingsstijl is volledig van jezelf. Dit is iets wat me aanspreekt in het werk. Met een gezonde dosis humor, maar toch consequent zijn richting de doelgroep, is een groei binnen het leerproces neerzetten een leuke uitdaging."

Wat wilde je vroeger worden? "Heel vroeger wilde ik altijd leraar worden. Toen ik wat ouder werd en echt moest beslissen, wist ik het eigenlijk nooit zo goed. 'Iets met mensen', dat was mijn antwoord. Dat is het uiteindelijk ook altijd gebleven."

Wat is de mooiste kant van je vak? "De mooiste kant van mijn vak, pfoee daar vraag je wat. Ik denk toch wel de hoeveelheid lachen. Met de doelgroep maar ook met collega's. De oprechtheid van de doelgroep en de schitterende opmerkingen die ze kunnen maken. Ook vind ik de niet tastbare kant van het werk heel mooi. De nabijheid die de doelgroep kan zoeken of het vertrouwen dat de doelgroep je toont."

De mooiste/gekste/leukste herinnering aan je vak? "Deze zijn er heel veel. Van kleine geniale opmerkingen in een groepsgesprek, tot grappen die de doelgroep uithaalt op kamp. Al deze momenten zijn bijna altijd 'daar had je bij moeten zijn' situaties. De grappigste momenten zijn vaak zo grappig doordat ze heel puur en oprecht zijn, maar dit geldt ook voor de mooie momenten. Vaak is het moeilijk uit te leggen aan mensen die de kinderen niet kennen. Deze verhalen worden door collega's dan ook wel aan elkaar verteld."

Inbreker uit Rooi aangehouden

Foto: 112nieuwsonline Foto: 112nieuwsonline

Op maandagmorgen hield de politie twee mannen aan op verdenking van inbraak op een boot aan de Prins Hendrikkade in Broek op Langedijk. Het gaat om een 18-jarige man uit Sint-Oedenrode en een 19-jarige man uit Groet.

Omstreeks 02.00 uur meldde een getuige dat er mogelijk vier mannen vanaf een boot zouden komen die afgemeerd lag langs de Prins Hendrikkade. Sommigen stapten op een bromfiets en reden weg. De getuige vermoedde een inbraak.
De politie stelde een onderzoek in in de omgeving waarbij de politie drie personen op een bromfiets zag rijden. De bestuurder reageerde niet op een stopteken en reed door. De politie zette de achtervolging in. Bij de fietsbrug over de N242 reed de bromfietser niet over de brug, maar stuurde de berm in en reed langs het talud naar beneden. Hier viel de bromfiets. De politie kon ter plaatse een van de verdachten aanhouden. De tweede werd aangetroffen na een korte zoekslag in de omgeving. De derde verdachte werd, ondanks de inzet van een politiehond, niet teruggevonden. Het door de hond gevonden spoor liep naar een sloot waardoor de verdachte was gevlucht.
De twee aangehouden verdachten werden voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De politie stelt onderzoek in naar de identiteit van de andere verdachte(n).

Inval in drie woningen

Meierijstad - Bij drie woningen op het Heilig Hartplein in Veghel heeft dinsdagochtend rond 7:15 uur een inval plaatsgevonden met politie en douane.

Volgens een getuige zou er een arrestatieteam bij aanwezig zijn geweest met automatische wapens. Het zou er fors aan toe zijn gegaan. De politie is met meerdere eenheden in de panden aanwezig. Ook is er een eenheid van de douane in de panden. Deze doorzoekt de woningen met een hond. Er is tenminste één persoon aangehouden. Rond 8:30 uur is ook Enexis ter plaatse gekomen bij de woningen om onderzoek te doen.

Wil je dit stuk wegens privacyregels asjeblieft NIET lezen

Om te beginnen wil ik zeggen dat ik dit niet schrijf om eens lekker te zeuren. Zo ben ik niet. Ik zat laatst met mijn neef Niko naar een documentaire over Mali te kijken. Een moeder liep iedere dag vele kilometers door de woestijn met een joekel van een waterpot op haar hoofd om voor haar kind water te halen. "Heeft ons mam nooit gedaan voor mij, met een krat op d'r kop op en neer naar de slijter", mopperde Niko. Zal je mij niet horen zeggen. Ik ben niet zo'n klager. Natuurlijk, ik vind de nieuwe tarieven voor de Rooise sportclubs ook belachelijk hoog en de herrie van café 't Stroatje ook buiten proportie, maar mij hoor je er niet over.

Mijn vriendin moest van de week digitaal haar abonnement bij Microsoft verlengen, maar dankzij die nieuwe Europese regels op de privacy moest ze bewijzen dat ze meerderjarig was en al haar credit kaart gegevens intypen. Eh … wacht efkes, hoezo privacy? Het is alsof de zedenpolitie je bij een intake eerst een kwartier onzedelijk betast! Het is de wereld op z'n kop. Alsof niet de gedupeerde postbode maar de eigenaresse van die twee doorgedraaide vechthonden 60 duizend euro schadevergoeding eist na die bijna fatale aanval. Absurd, van 't padje, zwaar koekoek! … maar ik ga daar echt niet over lopen klagen.
Dus ook niet over mijn wc-wrevel. Ja, dat betreft de symbolen op de heren- en damestoiletten in de horecagelegenheden. Waarom staat daar niet gewoon een simpel mannetje of vrouwtje op? Snap ik niet. Heb je hoge nood, je blaas staat op knappen, je haast je naar achteren en dan zie je ineens een deur met een zandloper of een kerkklok op de voorkant? Wat moet ik daarmee? Of nog erger, op de ene staat een papegaai en op de andere een olifant. Tja, welke wc moet je dan pakken als man? Hallo, ik moet pissen en heb helemaal geen tijd voor dit soort stomme puzzeltjes. Kappen nou! Ik wil een mannetje of een vrouwtje en verder geen gezeik. Maar goed, daar ga ik het dus ook niet over hebben … want zo ben ik niet.


Wandelen in de Mortelen

De Heemnatuurgroep wandelt op 10 juni in de Mortelen.

In het mooie kleinschalige landschap Mortelen stroomt de Heerenbeekloop. Deze loop vormt voor een groot deel een Ecologische Verbindingszone (EVZ) om dieren de gelegenheid te geven veilig van de ene plaats naar de andere te komen. Kleine weilandjes omzoomd door houtwallen, singels en bosjes maken het landschap tot een van de mooiste in onze omgeving. Men kan er volop genieten van vogels, insecten, planten en amfibieën. De Heemnatuurgroep zal ook aandacht hebben voor het kleine oude begraafplaatsje aan de Oude Grintweg. Daarvandaan zal de wandeling starten.

Om 9.00 uur verzamelt men op de Markt in Sint-Oedenrode waarna carpoolend naar Oirschot wordt vertrokken. Iedereen is welkom en deelnemen is gratis. Bij nat weer zijn stevige schoenen of laarzen aan te bevelen.


'Ik wil het de bewoners zo fijn mogelijk maken'

Daniëlla van Boxtel Foto: Manon Swinkels

Er is een enorm personeelstekort in verschillende takken van de zorg in ons land. In onder andere verzorgingshuizen, ziekenhuizen en de thuiszorg zijn vele openstaande vacatures en er is een grote vraag naar verzorgenden en verpleegkundigen om deze te vervullen. Hoe komt dat nu eigenlijk? Het imago van billenwassen en eten serveren is allang niet meer van deze tijd, maar hoe ziet een baan in de zorgsector er dan wel uit?

Daniëlla van Boxtel (28) werkt sinds februari van dit jaar op een afdeling met dementerenden ouderen in Odendael. "Ik heb op verschillende afdelingen in de zorg gewerkt, om mij zo breed mogelijk te oriënteren. Vanuit daar heb ik ervaring opgedaan in de thuiszorg en hospice, maar al snel merkte ik dat de doelgroep PG (psychogeriatrische zorg) toch echt mijn afdeling is. Ik houd van uitdaging en ik heb het hier goed naar mijn zin.
Met mijn team zorg ik voor een groep van tien bewoners. Wij zorgen voor het huishouden, de medicatie en de voeding. Daarnaast plannen wij afspraken met bijvoorbeeld de huisarts, de fysio- en ergotherapeut en wij observeren het gedrag van onze bewoners. Ieder mens is anders, net zoals de behoefte van iedere persoon verschilt. De een heeft meer hulp nodig dan de ander en doordat communiceren steeds moeilijker wordt, is het belangrijk om het gedrag goed in de gaten te houden. Doordat je dagelijks met dezelfde mensen aan het werk bent, leer je iedere bewoner steeds beter kennen en dat zorgt ervoor dat je passende zorg kunt bieden. Bij opvallende gedragsveranderingen wordt de casus binnen het team van collega's besproken. Je vindt niet alleen steun bij elkaar, maar je leert ook van elkaars inzichten.
Ik vind het belangrijk om het de bewoners zo fijn mogelijk te maken. Ik zou het zelf ook fijn vinden als er goed voor mijn ouders wordt gezorgd, mochten zij ooit in dezelfde situatie terechtkomen. Wij proberen de bewoners een fijne dag te bezorgen met vermaak en het plannen van activiteiten. Een wandeling met de familie is echt al een uitje en het maakt mij blij als er een lach op het gezicht verschijnt. Ik ben voor zoveel momenten dankbaar. Het is zo mooi om te zien dat de zorg die jij biedt ook echt werkt. Communiceren is lastig maar een hand vasthouden of een knuffel geven doet vaak al heel veel."

Ruby van Pinxteren Foto: Manon Swinkels

De Rooise Ruby van Pinxteren (20) volgt op dit moment de mbo opleiding Verpleegkundige en naast haar studie werkt Ruby in de weekenden en vakanties als verzorgende bij Odendael. Anders dan Daniëlla werkt Ruby op een open afdeling. De bewoners hebben de vrijheid om te gaan en staan waar ze willen, voorzien van de zorg en veiligheid die ze nodig hebben.
"De bewoners van deze afdeling ervaren de eerste verschijnselen van dementie. Omdat ik nog studeer, zijn er een aantal handelingen die ik nog niet mag verrichten. Zo mag ik medicatie uitzetten en toedienen, insuline spuiten, bloedsuiker prikken, zalf smeren, ogen druppelen en medicijnpleisters plakken. Het toedienen van morfine is iets wat ik zonder diploma nog niet mag doen. De dag begint met het wassen en aankleden van de bewoners. Ik laat de bewoners doen wat ze zelf kunnen en ik bied hulp waar nodig. De bewoners op de afdeling waar ik werk zijn hun eigen vertrouwde thuissituatie kwijt en ineens maken ze deel uit van een groep met tien bewoners. Het is mijn doel om het thuisgevoel terug te geven, ook al zal de leefomgeving nooit hetzelfde zijn als thuis. Met mijn collega's speel ik in op de behoefte van de bewoners en die is voor iedereen anders. Laatst hebben we met een groepje bloempotten geschilderd en voor degene die dat niet zien zitten, proberen we een andere activiteit aan te bieden.
Het doet mij goed als de mensen een fijne dag hebben gehad en ik ze zie genieten. Niet alleen door mijn toedoen, maar door de samenwerking met het volledige team.
Na mijn mbo opleiding begin ik met een deeltijdopleiding hbo Verpleegkundige. Ik weet nog niet precies voor welke richting ik uiteindelijk kies. Zowel de kraamafdeling in het ziekenhuis als de psychiatrie lijkt mij erg interessant. Ik kan zoveel kanten op en ik wil mij daarom ook zo breed mogelijk oriënteren."

'Je duwt je partner niet zomaar in een verzorgingshuis'

Mantelzorg, wat is dat nu eigenlijk? Het verlenen van 24-uurs zorg voor een geliefde met dementie wordt door buitenstaanders vaak zwaar onderschat. Iedere maand ontmoet een clubje mantelzorgers elkaar bij Zorgboerderij Dommelhoeve. Deze keer bestaat de groep uit vijf dames en al snel blijkt dat het niet zomaar een uurtje gezellig kletsen is onder het genot van een kop koffie met wat lekkers. Lief en leed wordt gedeeld en de vele moeilijke momenten worden besproken.

Door Manon Swinkels

"We maken allemaal hetzelfde mee en het geeft veel steun om te praten met mensen die hetzelfde meemaken als jij." Het groepje dames tegenover mij zorgt elk met veel liefde voor hun partner. "Het is zowel fysiek als mentaal een enorme taak. Als je zestig jaar getrouwd bent, duw je je partner niet zomaar in een verzorgingshuis. Wanneer je zelf niets mankeert wil je natuurlijk zo lang mogelijk voor je partner zorgen, maar er zijn momenten dat je niets liever wilt dan je jas aantrekken en vluchten." Er klinken direct geluiden van herkenning bij de andere vier.
"Je probeert het zo goed te doen voor de ander, maar vervolgens word je constant gecommandeerd. Dat doet pijn. Dementie is een ziekte waardoor het geheugen is te vergelijken met gatenkaas. Daar horen stemmingswisselingen bij, verwarring en achterdochtigheid. Voor de buitenwereld lijkt het allemaal wel mee te vallen. Tijdens het boodschappen doen zegt mijn man vriendelijk tegen iedereen goedendag en dan krijg ik vaak te horen 'Ooh, hij is nog goed bij!'. Met andere mensen om zich heen doet hij zich veel beter voor, waardoor mensen op het verkeerde been worden gezet. Zij maken hem tenslotte maar een fractie van een moment mee." De verhalen die ik hoor komen allemaal op hetzelfde neer. Ze snappen direct waar de ander het over heeft.
"Het lijkt net of je een kleuter thuis hebt zitten die dag en nacht zorg nodig heeft. Ik heb bijvoorbeeld wel eens de afwas gevonden in de koelkast of alle boodschappen in de vriezer. Er komt veel meer bij kijken dan alleen zorgen voor het innemen van medicijnen, op tijd eten en drinken en de persoonlijke verzorging. Alles wordt drie keer aan je gevraagd, hij gaat er vanuit dat alles maar wordt aangereikt en een stukje waardering blijft uit."
Hoewel het soms lastig is om boven de dames uit te komen, wordt het even stil wanneer ik de volgende vraag in de groep gooi. "Het ergste is nog wel dat je elkaar als partner zijnde verliest. Elke dag weer een beetje meer. Communiceren is lastig en een goed gesprek zit er niet meer in. Het fijne huwelijk en de warmte van je partner is weg. Er is ineens niemand meer die een welgemeende arm om je heen slaat of tegen je zegt dat het fijn is dat je er bent. Ik hoop dat ik degene ben die hem gaat overleven. Het zou verschrikkelijk zijn als hij uiteindelijk alleen overblijft. En hoe moeilijk het ook is, zolang ik nog voor hem kan zorgen, zou ik hem voor geen goud naar Odendael brengen."

Terwijl de dames druk in gesprek zijn, gaan de activiteiten op de dagbesteding gewoon verder. In een huislijke sfeer worden allerlei activiteiten georganiseerd voor ouderen met dementie, lichamelijke, psychische of somatische problematiek en NAH. "De dagbesteding dient daarnaast als ontmoetingsplek", vertelt Mirjam van de Vossenberg van Zorgboerderij Dommelhoeve. "We willen onze gasten vooral een fijne dag bezorgen. Met mooi weer wordt er gewandeld, op woensdag is er een groepje dat graag gaat zwemmen, er is een vast clubje dat met elkaar kaart, de een vindt het leuk om te schilderen en de ander zit graag buiten. We vinden het belangrijk om goed te luisteren naar wat de mensen leuk vinden.
Onder begeleiding van gediplomeerde krachten en vrijwilligers stimuleren wij ouderen om middels activiteiten zolang mogelijk het niveau te behouden. De dingen die ze nog goed kunnen, laten we hen zoveel mogelijk zelf doen, zoals koffie inschenken en aardappels schillen. We willen hen het gevoel geven dat ze er toe doen. Wanneer de mensen met een voldaan gevoel naar huis gaan, zijn wij tevreden en wij hopen dat zij die positieve zingeving thuis doorzetten.
Ook biedt de dagbesteding mantelzorgers een moment van rust. Een dag niet hoeven zorgen, gewoon boodschappen kunnen doen of gezellig bijkletsen met vrienden of familie. Wij nemen de dagelijkse zorg van mantelzorgers graag uit handen. In Rooi is veel zorg te halen en er bestaat een fijne samenwerking tussen de diverse organisaties. We zijn geen concurrenten van elkaar, maar partners. Doordat de lijntjes kort zijn is een helpende hand al snel geboden."

18 / 40

Een interessante en mooie foto dit keer. Wellicht is het lastig om de persoon of de plek te herkennen, maar we hopen dat het toch iemand weet of ziet. Weet u meer over deze foto? Stuur dan een mail naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens bij ons binnen: Heuvel 7. De koffie staat klaar.

oplossing week 21:
Neel en Nelleke de Greef, die woonden in de kleine lage huisjes achter waar nu De Beurs is. Ouders: Grarda de Greef die getrouwd was met een de Wijn, familie van Jos Wijn.

An van der Kaaij (96jr)
Ameroyenhof

Dit zijn mijn oma & opa de Greef, de moeder en vader van mijn moeder Gerarda Wijn de Greef. Oma's meisjesnaam is Nelleke van de Rijt geboren op de Koevering 2 juni 1880 en overleden op 18 januari 1941 in Sint-Oedenrode. Opa's jongensnaam is Cornelus (Neel)de Greef geboren in Gemert 3 februari 1880 en overleden op 23 november 1973 in Veghel. De foto eind jaren 30 van de vorige eeuw is gemaakt voor hun huisje aan de Knapenhoek dat stond achter de Beurs, is nu parkeerplaats. Op 21 november 1963 de geboorte van Franki de Greef ontstonden er 4 generaties de Greef.

Jos Wijn

Op de foto staan mijn opa en oma Cornelis de Greef en Nelleke van de Rijt, foto is gemaakt op Borchmolendijk, midden jaren 30. Opa is geboren 03.02.1880 en overleden 23.11.1973 en oma is geboren op 02.06.1880 en overleden op 18.01.1941

Mia van de Linden-de Greef
Son

Mijn opa en oma staan op deze foto, gemaakt op de Borchmolendijk, lang geleden. Hun namen Zijn Neel de Greef en Nelleke de Greef- van de Rijt.

Mevr. Wagemaker
Sint-Oedenrode

Silva is een knappe verschijning van nog maar twee jaar oud. We mogen haar alleen van een afstand bewonderen en nog niet aanraken want deze dame is namelijk bang voor mensen. Daarom zoekt zij een rustig huisje zonder kleine kinderen, waar ze op haar gemak kan wennen en waar men veel tijd, liefde en geduld heeft. Ze wil ook graag een sociaal soortgenootje. Ze vindt het gezelschap van een sociale kat erg fijn en daar kan ze zich aan optrekken en van leren dat de mens niet zo eng is. Ook gaat ze, na een gewenningstijd, graag naar buiten. Op een boerderij zou ze zeker niet misstaan. Wie weet vangt ze dan ook meteen wat muizen! Geef jij haar het liefdevolle huisje waar ze zo naar snakt? Kom dan snel kennismaken met haar!

Dierenopvangcentrum Hokazo, Lange Goorstraat 6, 5406 XE Uden.

Steunpunt Mantelzorg, Welzijn De Meierij

Zorgt u voor een hulpbehoevend familielid, goede vriend, buur of bekende die langdurig ziek is? Dan bent u mantelzorger. Omdat mantelzorgers een sociale (familie) band hebben met de zorgvrager is mantelzorg vaak vanzelfsprekend. Dat is goed en geeft voldoening. Maar soms kan de zorg te zwaar worden. Heeft u behoefte aan een luisterend oor of heeft u ondersteuning / advies nodig? Dan kunt u terecht bij het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn De Meierij.

U kunt van het Steunpunt gebruikmaken, wanneer u:
- Informatie en advies nodig hebt over bijvoorbeeld professionele zorg, wettelijke regelingen, PGB, respijtzorg, vakantiemogelijkheden, omgaan met het ziekteproces etc.- Uw verhaal wilt vertellen: een gesprek met een medewerker van het Steunpunt kan u een steuntje in de rug geven.
- Praktische hulp nodig heeft: u kunt uw zorg (tijdelijk) overdragen aan professionals en vrijwilligers.
- Behoefte heeft aan contact met lotgenoten: u kunt o.a. deelnemen aan de partnergroep dementerenden, Aandacht voor verlies, het Alzheimer Café, Café Brein.

Ook de jonge mantelzorgers hebben onze aandacht. Zorg jij voor een chronisch ziek familielid, heb jij een broertje met een beperking of een moeder met een verslaving waardoor je veel zorg en taken overneemt thuis? Ook jij kan terecht bij het Steunpunt Mantelzorg voor informatie, een gesprek of advies. Bel, loop gerust eens binnen of praat met een van onze jongerenwerkers over jouw thuissituatie.

Bereikbaarheid kantoor Sint-Oedenrode, locatie: Odendael 3 Sint-Oedenrode:
Inloopspreekuur maandag tot en met donderdag van 09.00 - 11.00 u.
074-544 1400, contactpersonen: Janny Forsten en Nelleke Zomer

Huiskamer De Stek, Welzijn De Meierij en Brabantzorg Odendael
Huiskamer De Stek is een plek waar u als zelfstandig wonende oudere terecht kunt, als u behoefte heeft aan meer sociale contacten of een daginvulling zoekt. Ook is de huiskamer voor partners of familie een goede oplossing; zij hebben dan even tijd voor zichzelf, in de wetenschap dat hun partner of familielid een goede daginvulling heeft. De Stek is bedoeld voor mensen die nog niet in aanmerking komen voor een indicatie voor dagopvang, maar wel graag deel willen nemen aan een ontmoetingsactiviteit.
Om onderlinge contacten te bevorderen wordt een gevarieerd programma aangeboden. U kunt hierbij denken aan verschillende activiteiten zoals kaarten, puzzelen, beweging, creatieve of muzikale activiteiten. Afhankelijk van wens en behoefte doet men mee aan de activiteiten. Het gaat erom dat de dag op een zinvolle manier wordt ingevuld. Er is vooral veel ruimte voor gezelligheid, zoals samen koffie drinken en gezamenlijk de warme maaltijd gebruiken in 'De Ontmoeting' van Odendael.
Bent u nieuwsgierig geworden naar de Stek en zou u graag een keer komen kijken? Of wilt u eerst nog wat meer informatie? Neem gerust contact op via 073-544 1400, contactpersoon: Nelleke Zomer.

20 / 40

21 / 40

Grappige moeder

Ik kijk naar Jort, hij is nu acht maanden oud en ligt in de box te spelen. Als hij geen speeltje bij de hand heeft, zie ik hem vliegensvlug dubbelvouwen, zijn voetje grijpen en het in zijn mondje stoppen. Ik verwonder me hoe soepel dat manneke nog is. Om jaloers op te worden. Ik vraag me af wanneer dat bij mij is overgegaan.

Ik herinner me een jongen op de lagere school. Hij kon de benen in zijn nek leggen. Vol trots liet hij zijn klasgenootjes dat kunstje zien en dan waren wij vol bewondering en probeerden het ook. Meestal zonder resultaat. Wat zou die jongen later zijn gaan doen met zijn soepele lijf? Sportleraar? Yogaleraar? Misschien vond hij de aandacht voor zijn lenigheid zo leuk dat hij zijn lichaam is gaan trainen en bodybuilder is geworden. Wie weet.
Jaren geleden was ik een fanatiek beoefenaar van yoga. Nu heb ik me aangemeld voor een yogaworkshop en krijg ik de kans om te ontdekken hoe soepel mijn spieren nog zijn. In makkelijk zittende kleding en met een handdoek onder de arm kom ik de mooie, lichte ruimte binnen.
Na een kort rondje kennismaken beginnen we met liggen op de mat, ogen dicht en een diepe ontspannen ademhaling. Een makkie. Ik luister naar de instructies: kussentje onder de billen, knieën buigen en langzaam de benen recht omhoog.
Daar lig ik dan. Ik gluur onopvallend tussen mijn wimpers door naar de anderen. Een grappig gezicht al die benen in de lucht. Ik kijk naar mijn lange stelten die boven me zweven. En toegegeven: het ligt lekker. Zo kan ik wel uren blijven liggen. Dan de kleermakerszit. Vlot vouwt onze aardige yogalerares haar benen dubbel. Ik kijk om me heen naar de andere deelnemers. Gelukkig ben ik niet de enige die niet zo vlot is als de juf. Voorzichtig buig ik de knieën en leg ze langzaam uit elkaar. Behoedzaam kruis ik de enkels. Ik sta versteld van mezelf. Het lukt me om in deze zithouding te komen zonder veel pijn of gekraak. Ik voel me best wel een beetje trots. Als ik even later in de kindhouding lig, op mijn knieën met de billen zo ver mogelijk naar achter en met het voorhoofd steunend op de grond, moet ik opeens denken aan een moment nu alweer heel wat jaartjes geleden.
Mijn puberzoon zat achter de computer toen ik thuiskwam van een intensieve yogales. Ik maakte een praatje met hem en vertelde enthousiast over mijn ervaringen, deed ik 'even' voor wat we die avond hadden gedaan. Ik pakte mijn voet vast en ging ermee richting plafond. Wankelend op één been daagde ik Bart uit om het ook eens te proberen. Opeens hoorde ik een stem uit de computer komen: "Wat een grappige moeder heb jij!". Van schrik verloor ik mijn evenwicht en kon me nog net vastgrijpen om niet te vallen. "Wat is dat nou?", riep ik. Bart was met iemand aan het praten met de webcam aan! Die had alles kunnen volgen! Met een rood hoofd en een gemaakt lachje maakte ik dat ik weg kwam.

Nu ik tijdens deze workshop weer geproefd heb van deze oefeningen besef ik hoe yoga mijn lichaam jarenlang soepel heeft gehouden. Een stimulans om weer te gaan beginnen.

Willemien van de Ven
Reageren? schrijvers@impesant.nl

Jong enthousiasme, talent en gedegen scholing

Foto's: Cor van Oorschot Foto: Cor van Oorschot

De reeks Mathieu Dirven Concerten van dit seizoen werd zondag swingend afgesloten. Het motto 'Dansmuziek' was aanleiding om zeer verschillende benaderingen van dansmuziek aan bod te laten komen.

Door: Mattie de Schepper

Bij de keuze van uitvoerders - vraag en aanbod - was bewust gekeken om zowel jong als ietwat belegen en geschoold talent podium te bieden. Ook was bijzonder dat er live gedanst werd en in het geval van de Renaissance dansen beeldmateriaal getoond werd. Heel wat liefhebbers van dansmuziek, dierbaren van uitvoerders en heel zeker ook alle uitvoerenden hebben een heerlijke ochtend beleefd in Kasteel Henkenshage.

Foto: Cor van Oorschot

Nieuwkomers en gekend talent en geschoold vakmanschap
De PC Recorder Players: Edda Hoving, Margot Ikkersheim, Quinie Vermeulen, Janneke van
Grafhorst, Marja Appünn en Heidi de Hoon worden al vele jaren gecoacht door blokfluitdocente Eleanor de Groot. Naast deze gevorderde, zeer ervaren amateurs, maakt ook hun vakdocente deel uit van het ensemble. Het programma 'Renaissance Hofdansen' werd aan de hand van beeldmateriaal ingeleid door Eleanor zodat de dansers met wat fantasie in vol ornaat op Pavanes en Allemandes hoofs zagen voortbewegen op de binnenplaats van het kasteel. Het spel van De PC Recorder Players kenmerkt zich door subtiel samenspel en uitgebalanceerde homogeniteit. Inzetten komen spatgelijk. Zij beheersen grote zeggingskracht in dynamiek, klankkleuren, muzikale structuur van de dans en virtuoos lijnenspel.
Tango dansen: tijdens het vorig Mathieu Dirven Concert werden we verrast door een knappe vertolking van Astor Piazzolla's muziek voor piano en bandoneon door Tobias Klokgieters en Niek Lurling. Nu konden we vaststellen hoe hun samenspel in deze twee maanden zoveel meer gerijpt is. Tobias en Niek werden geflankeerd door de dansers van Tipo Tango uit Eindhoven: Wim den Dekker, Ria Gelens, Ronald Drenten en Karin Bergsma. Prachtig hoe zij, met het gangpad als dansruimte, door hun sierlijkheid en expressie onze bewondering wisten te ontlokken. Eén van de dansers vertelde me in de pauze dat het gevoeld had alsof ze met professionele muzikanten hadden gedanst. Wellicht voor herhaling vatbaar hoopten zij.
Jazz Kids: een workshopband van Phoenixcultuur met bij dit concert: Lieke van Puijenbroek – viool, Chloé Polman - cello, Sam van Aarle - altsax, Tycho Polman - trompet, Daniëlle van Summeren - vibrafoon en drum, Lotte Bouman en Samuel van Dongen - piano (allen leeftijd tussen 10 en 14 jaar) worden gecoacht door Jo Hennen. Hun wens 'een band te vormen, en op te treden' is al aardig uitgekomen. Wat een enthousiasme en toewijding en wat een inzicht in Jazz spelen, hebben deze kids zich al eigen gemaakt. Als muzikale duizendpoot kent docent Jo Hennen de kneepjes van het vak om kennis, vaardigheid en zelfstandigheid over te brengen. Het swingde en klonk alsof er een band van twintig spelers zat. Veelbelovend, talentvol en gedreven!

'Hier doen we het voor' en 'Hier word ik nu echt heel blij van', klonk uit de mond van organisatoren en van dierbaren en collega's van Mathieu Dirven. Volgend seizoen: voor info en suggesties contact opnemen via mdirvenconcert@rooiskultuurkontakt.nl


Muziek over de grenzen

Foto:

Onder de naam 'Grenzeloos Muziek' wordt in het Damiaancentrum elke maand een bijzondere liederentafel gehouden. De opzet van deze avonden is om kennis te maken met andere culturen, de deelnemers komen uit verschillende landen.

Het is een goede gelegenheid, voor anderstaligen, om beter Nederlands te leren en de uitspraak te verbeteren. "Ook nemen we de tijd om over de teksten te praten", vertelt Peter van den Hoogenhof, de vaste muzikale begeleider van de groep. "Als je teksten zingt als: 'Na twee jaar kwam de ooievaar' dan wil je wel eens weten of dat in andere landen ook zo gaat en dat levert leuke gesprekken op", geeft hij als voorbeeld. De volgende liederentafel is op dinsdag 5 juni. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. "In de zomeravonden proberen we het buiten op het terras te houden, een Parijs sfeertje waarbij een accordeon goed van pas komt." Er wordt een eigen bijdrage van één euro gevraagd, maar daar heb je dan behalve de gezelligheid ook nog koffie of thee voor. Aan speciale zangkwaliteiten worden geen eisen gesteld maar tijdens sommige avonden hebben enkele deelnemers al eens de microfoon in de hand gehouden. Natuurlijk staan er veel Brabantse liederen op het repertoire. Bespeel je een geschikt instrument? Breng het mee! Aanmelden kan bij Peter via tintin.peter@gmail.com en het adres is Schijndelseweg 46, Sint-Oedenrode.


Kerkberichten

Martinuskerk (centrum)
Za 2/6: Hoogfeest van Sacramentsdag 18.30u: Eucharistieviering met het Goede Herder Koor. Intenties: Tonnie van 't Hof – van den Tillaart en Jan van 't Hof; Harry van Beljouw; Bert van Heesch.
Zo 3/6: Hoogfeest van Sacramentsdag 09.30u: Eucharistieviering met het Martinuskoor.
Intenties: Johannes Hurkx; Overleden familieleden van den Oever – in 't Zandt; Huward Bekkers; Tonnie Prinssen – van den Berg; Harrie Schepens en zoon Mari.
Zo 3/6: Ritakapel Boskant; Eerste H. Communie om 11.00u. Intenties: Oma Door v.d. Berk; Opa Jan Kweens; opa en oma Huijgens en tante Wilma.
Wo 6/6 19.00u: Eucharistieviering in de H. Ritakapel in Boskant
Maandag, donderdag en vrijdag 09.00u: Eucharistieviering in de Dagkapel van de Goede Herderkerk.
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

H. Martinus Olland
Za 2/6
Geen Eucharistieviering

Odendael
zo 3/6
10.00u: woord- en communiedienst. Intentie: mevr. Tineke Klomp – van Boxtel.
di 5/6 19.00u: rozenhoedje bidden in de stilteruimte.

Sint Antonius Nijnsel
Zo 3/6 Eucharistieviering om 11.00u met gemengd koor. Intenties: Theo Verbakel, Noud van Hoof, Drina Merks- Geven, Mia Verhagen- Wijnhoven, Mien van Oorschot- Hanegraaf, Gerard Sijbers, Driek en Martha v.d. Berg en zoon Gerrit.
Di 5/6 a.s. 9.00u, 8ste noveen H. Antonius van Padua.

Protestantse kerk (PKN):
Dienst met/bij Zonhove: Zo 3/6 om 11.00u: Ds. B. Stigter. m.m.v. Gospelkoor.

Sint Petrus' Banden, Son
De vieringen vinden tijdelijk plaats in de Sint Genoveva-kerk in Breugel.
Vr 1/6, Eerste Vrijdag van de maand 08.30u: Eucharistieviering.
Za 2/6 18.30u: Eucharistieviering. 19.00u: Rozenhoedje in de Mariakapel aan de Beverlaan.
Zo 3/6 11.00u: Eucharistieviering. Rein Biegel, Jan Verheijden, Harry van den Berg, Karel van de Ven, Piet van de Laar, Fam. van den Hurk de Groot. Uit dankbaarheid bij een 50 jarig huwelijk.
Di 5/6 10.30u: uitvaart Marriet Verhagen.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Do 31/5
18.15u: Rozenhoedje. 18.30u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Za 2/6 18.30u: Eucharistieviering m.m.v. Rob van Stuivenberg. Intentie: Theo van den Oever, Tinie van Laarhoven.
Zo 3/6 09.30u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. intentie: Ad Versantvoort, Miny van de Ven-Winkelman, Karel en Elisabeth Faessen-van Tilburg, Truus van den Tillaart, Piet Swinkels en overleden ouders Swinkels-Gruithuijzen.

Werk mee aan een levensgrote puzzel

Foto:

Op 1 januari 2017 fuseerden drie Oost-Brabantse gemeenten, Schijndel, Sint Oedenrode en Veghel tot Meierijstad. Uitgangspunt van zo'n fusie is natuurlijk altijd 'verbetering' maar fuseren betekent ook verandering (en weerstand). Je moet loslaten wat was om te omarmen wat komt en dat is soms best lastig. Je moet opnieuw verbinden!

En verbinden, daarin is Carin Simons een kei. Voor de vierde keer zet Carin Simons een verbindingsproject neer tijdens het ongekend leuke gratis art & food festival Fabriek Magnifique in Veghel. Dit keer met haar project MeierWijstad (www.meierwijstad.nl).

Wat is MeierWIJstad?
Jij als inwoner van Meierijstad kan meedoen aan het maken van een levensgrote puzzel die de vorm heeft van de plattegrond van de gemeente. En levensgroot betekent levensgroot: er zijn 500 puzzelstukken samen met een oppervlakte van ongeveer 400m2!

Marianne van de Klok
Ook jij kunt meedoen aan MeierWIJstad. Wat je vertelt mag je zelf weten. Geen restricties, enige voorwaarde is dat je je verbonden voelt of wilt voelen met Meierijstad. Net zoals Marianne van de Klok uit Sint-Oedenrode. Marianne is al enige tijd ziek en heeft vaak niet de energie en puf voor veel dingen. Een deelnemende vriendin attendeerde haar op MeierWIJstad en vroeg haar of het niet iets is voor haar. Ja dus ;-) Marianne doet mee omdat ze het leuk vindt om onderdeel te zijn van een groot project. Bijkomend voordeel is dat ze het op haar eigen momenten kan doen. Dat maakt het voor Marianne, ondanks haar omstandigheden, ook mogelijk mee te doen. Elke dag een kwartiertje! "Het is belangrijk te kijken naar mooie momenten en te genieten van wat kan en op mijn pad komt", voegt ze toe.

Deelname is gratis en natuurlijk superleuk. Zoek je inspiratie, like dan de Facebook-pagina en zie wat andere deelnemers doen; het zal je verbazen. Reserveer nu nog op www.meierwijstad.nl en/of bekijk MeierWIJstad gedurende één van de festivaldagen op 6, 7 en 8 juli in Veghel. De honderden puzzelstukken liggen dan op het Hobij-plein aan de Hoogstraat te Veghel.


10.000ste kaartje in Rooi verkocht

Foto:

Het aantal verkochte kaarten voor theaterseizoen 2018-2019 in Theater De Blauwe Kei is, vier uur na de start van de losse verkoop op 22 mei om 17.00 uur, al de grens van 10.000 gepasseerd. Ingrid Peters uit Sint-Oedenrode kocht met haar reservering het 10.000ste kaartje en werd daarom door De Blauwe Kei in het zonnetje gezet.

Samen met haar man bestelde Ingrid Peters voor het nieuwe seizoen een combinatie van muziek- en cabaretvoorstellingen. Ze gaan in de Grote Zaal van De Blauwe Kei naar cabaretier Pieter Derks en het duo Vrijdag & Sandifort. In de Kleine Zaal staat de show van cabaretière Dorine Wiersma en een literaire muzikale voorstelling van dichter Tjitske Jansen en zanger/trompettist Jeroen Zijlstra in hun agenda.

Als verrassing ontvingen mevrouw Peters en haar man van De Blauwe Kei drie theatervoorstellingen cadeau als aanvulling op de reeds gemaakte bestelling. Op cabaretgebied werd Paulien Cornelisse, winnaar van de Neerlands Hoop, toegevoegd. Ook mogen ze een bezoek brengen aan de jubileumvoorstelling En Toen Ineens, waarin zanger Alex Roeka zijn oude liedjes eert. Als laatste ontvangen ze kaarten voor het Canadese circusgezelschap Flip Fabrique dat op 21 september de openingsvoorstelling van het theaterseizoen verzorgt.

75-jarig bestaan EDB

Muziekvereniging EDB bestaat 75 jaar. Dit is een mooie reden om een groots muzikaal evenement te organiseren. Het evenement 'Spotlight' is op 9 juni en begint om 20.00 uur in gemeenschapshuis De Brink in Eerde. Eerder georganiseerde successen zoals 'Hollandse meesters' en 'Woodstock' geven aan wat voor muzikale talenten er in Eerde aanwezig zijn. Samen met Eerdse artiesten zoals diverse muzikanten, zangers/zangeressen en solisten belooft het een gezellige avond te worden. Als laatste speelt hofkapel 'Da's Mooi' en start hiermee de after party.

Sponsorloop Fioretti College voor onderwijs en ontmoeting

De onderbouwleerlingen van het Fioretti College in Veghel gaan zich inzetten voor twee goede doelen. De vmbo-leerlingen zamelen geld in voor Stichting Marijn en de PrO-leerlingen voor Buurttuin Bitswijk. De actiedag is op dinsdag 26 juni. We hopen dat velen uit Veghel en de omliggende plaatsen onze leerlingen willen steunen!

Stichting Marijn
Deze stichting zet zich in voor kansarme kinderen in Nicaragua. De kinderen zitten op het reguliere onderwijs, maar krijgen in het educatiecentrum van de stichting extra bijles, huiswerkbegeleiding en zorg. De jongeren nemen deel aan beroepstrainingen en de ouders aan opvoedcursussen. Jet van Os, de oprichtster en drijvende kracht achter Stichting Marijn, heeft veertien jaar in Nicaragua gewoond en gewerkt. Sinds vier jaar is ze met haar kinderen terug in Nederland en ondersteunt ze met haar bestuurders van hieruit de projecten. Onlangs heeft ze twaalf gastlessen verzorgd op onze school. De opbrengst van de sponsorloop is voldoende om tachtig kinderen een jaar lang te ondersteunen.

Buurttuin Bitswijk
In deze tuin in Uden worden allerlei ontmoetingen en activiteiten georganiseerd. De vrijwilligers, die de tuin onderhouden, richten zich speciaal op ouderen, mindervaliden, (eenzame) buurtbewoners en basisschoolleerlingen. Bijzonder is ook dat onze praktijkonderwijs-leerlingen meehelpen bij het tuinonderhoud. Ze leren tijdens hun stage om te werken in de groensector, doen kennis op over tuinieren en hebben er leuke ontmoetingen. Omdat de tuin afhankelijk is van donaties en giften, wil de school dit project graag sponsoren. De vrijwilligers willen een tuinfrees aanschaffen, zodat zij én de leerlingen hun werk makkelijker kunnen doen.

Sponsorgeld inzamelen
De leerlingen zamelen vanaf woensdag 30 mei twee weken lang sponsorgeld in. Ze benaderen daarvoor hun ouders/verzorgers, grootouders, familieleden, vrienden en buren. Het gaat tijdens deze sponsorloop niet om het aantal rondjes. Sponsoring kan daarom gerust met een vast bedrag van enkele euro's gebeuren. Er doen in totaal ruim 400 leerlingen mee.

Gemeente gaat voor sterke winkelcentra

Gemeente Meierijstad hecht veel waarde aan de kwaliteit van de centra. Daarom wil zij graag van de lokale ondernemers, inwoners en bezoekers weten wat ze van de diverse centrumgebieden in de gemeente vinden. Dit helpt om tot een nieuwe centrumvisie voor heel Meierijstad te komen om de centra aantrekkelijker te maken en te houden.

De bestaande centrumvisies voor Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode zijn niet langer actueel. In de nieuwe visie wordt per centrumgebied aangegeven waar de unieke kwaliteiten liggen en welke toekomstige ontwikkelingen er nodig zijn om de centrumgebieden interessant te houden. Ook wordt bekeken in hoeverre de centra, ieder met hun eigen identiteit, elkaar kunnen aanvullen of versterken.

Hoe komt de nieuwe kijk op de centra tot stand?
Samen met de gebruikers van de centra, ondernemers, inwoners en bezoekers gaat de gemeente inventariseren wat er nodig is om de inwoners en bezoekers te boeien en binden. Daarvoor gaan enquêteurs in de eerste twee weken van juni in Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode vragen stellen aan bezoekers van het centrum. Ook wordt per centrum, tijdens een rondgang met lokale ondernemers, bekeken welke verbeterpunten er liggen. Verder organiseert de gemeente een aantal inloopavonden voor de gemeenteraad en de inwoners waar ideeën worden opgehaald en de conceptvisie besproken wordt.

Denkt u mee over de centra?
Om ook nu, bij de start, iedereen de gelegenheid te geven om bij te dragen aan de centrumvisie en, is er een online poll opengesteld. Via www.vragenlijst.dtnp.nl kunt u aangeven wat u van de centra vindt en tips en ideeën geven

De Blauwe Kei zoekt covermodel

Voor De Blauwe Kei Junior 2018-2019, een folder waar alle jeugdvoorstellingen in staan, is Theater De Blauwe Kei in samenwerking met Stadskrant Veghel en DeMooiRooiKrant op zoek naar een covermodel. Iedereen tussen de 4 en 12 jaar die kans wil maken om het nieuwe gezicht van deze folder te worden kan zich aanmelden.

Het covermodel wint een fotoshoot, vrijkaartjes voor een kindervoorstelling, een ingelijste foto en een feestelijke overhandiging van het eerste exemplaar van de folder op zijn of haar school.
Wie kans wil maken om op de cover te staan kan zich tot vrijdag 8 juni aanmelden door een e-mail te sturen naar info@blauwekei.nl o.v.v. covermodel. De Blauwe Kei ontvangt graag een foto en een korte motivatie. Daarnaast vraagt het theater de kanshebbers om lid te worden van De Blauwe Kei Juniorclub. Dit kan gratis via www.blauwekei.nl. Uit alle inzendingen worden drie kinderen gekozen die in de Stadskrant Veghel en DeMooiRooiKrant worden voorgesteld. In juli wordt de winnaar bekend gemaakt.
De Blauwe Kei Juniorclub is bedoeld voor kinderen tot twaalf jaar. De leden ontvangen regelmatig nieuws van De Blauwe Kei over acties, voordelen en andere privileges, die uitsluitend voor De Blauwe Juniorleden gelden. Aanmelden voor De Blauwe Kei Junior club kan gratis op www.blauwekei.nl.

Circus Freiwald in Meierijstad

Het circus is weer in de stad! De kleurrijke tent wordt samen met circuswagens en het grote dierenpark opgebouwd op drie verschillende locaties in de gemeente Meierijstad. Maar liefst vier weken lang heeft u tijd dit prachtige circus in de regio te bezoeken. Zowel mens als dier zetten hun beste beentje voor om het hooggeëerd publiek van 17 mei t/m 10 juni een traditionele doch eigentijds geregisseerde voorstelling te presenteren.

Repeteren
De afgelopen wintermaanden is hard gewerkt om nieuwe acts in te studeren en bestaande nummers te voorzien van een nieuwe choreografie. Basis achter de gehele productie is de bekende circusfamilie Freiwald, een negen-koppig gezelschap dat zowel voor als achter de schermen het Nederlandse circusbedrijf runt. Hierbij heeft ieder zijn specialiteit, wat resulteert in een voorstelling met een ultramoderne lichtinstallatie, perfecte dierennummers en gewaagde acrobatiek.

130 minuten
Ruim twee uur duurt de voorstelling waarin alle facetten van het klassieke circus aan bod komen. Monika en Lutz Freiwald presenteren meerdere dierennummers met unieke combinaties van kamelen en lama's, Spaanse stieren, boerderijdieren, pony's en edele paarden. Alle dieren zijn getraind op basis van beloning en genieten een uitstekende verzorging.
Acrobatische hoogstandjes worden geleverd in de piste met balans op de strakke draad en wervelende hoela-hoops, alsook in de nok van de 12-meter hoge tent. Daar schitteren Jennifer en Sharon aan het verticale koord, tussen zijden doeken en in de ringtrapeze.
Natuurlijk mag een clown in het circus niet ontbreken: samen met het publiek zorgt huisclown Jeffrey voor een gulle lach en de nodige komische intermezzo's tussen de spannende optredens.

Verjaardag
Het klassieke circus viert wereldwijd zijn 250ste verjaardag. In de 18e eeuw ontstond het circus met paardendressuren in een Engelse piste. Later zijn daar clowns en acrobaten bij gekomen en groeide het circus tot een van de populairste vormen van vermaak. Ook in de huidige tijd bezoeken jaarlijks ruim 1 miljoen Nederlanders een traditioneel circus met dieren!
Circus Freiwald geeft de volgende optredens: 31 mei tot en met 3 juni bij Sportpark De Neul in Sint-Oedenrode. 7 tot en met 10 juni aan de Kluisstraat in Schijndel. De première vindt steeds plaats op donderdag om 19.00 uur, daarna iedere vrijdag en zaterdag om 17.00 uur en alle zon- en feestdagen om 14.00 uur matineevoorstellingen. Op vrijdag is het familiedag, kaarten kosten dan slechts € 10,- per persoon! Informatie en kaartverkoop via www.circus-freiwald.nl, bij de Primera of vanaf 30 min. voor aanvang aan de circuskassa.

Benefiet optreden Dúbent voor ALS

Jaarlijks beklimmen honderden wandelaars, hardlopers en fietsers de Mont Ventoux in Zuid-Frankrijk om geld in te zamelen in strijd tegen de verschrikkelijke ziekte ALS. Het motto van Tour du ALS is: 'Samen trappen we ALS de wereld uit'.

Om de helden die zich inzetten voor dit goede doel extra aan te moedigen, zal Dùbent uit Veghel ook afreizen naar Zuid-Frankrijk en daar een benefiet optreden verzorgen. In aanloop naar dit evenement is Dùbent bijzonder geraakt door de vele emotionele verhalen rondom deze ziekte. Hierdoor kreeg Dùbent het idee om meer te doen dan alleen muziek maken. Naast deze dankbare taak wil Dùbent namelijk ook een steentje bijdragen om zoveel mogelijk geld op te halen om ALS de wereld uit te trappen. Iedereen kan vrijblijvend geld doneren aan Tour du ALS, via de stichting zelf of via Dùbent. Kijk voor meer informatie over de actie van Dùbent op www.dubent.nl. Meer informatie over Tour du ALS is te vinden op www.tourduals.nl.

SamenLoopKanjer van de Week

Sint-Oedenrode loopt al maanden warm voor SamenLoop voor Hoop. Er zijn maar weinig mensen die er niet bij betrokken zijn. Via een serie in DeMooiRooiKrant gaan we op zoek naar hen. Wat doen ze voor de SamenLoop? Waarom? Daarnaast mogen ze het stokje doorgeven aan de volgende. In deze aflevering: Wijnald Koolen.

Hoe zet jij je in voor de samenloop?
"Samen met vijf anderen vorm ik de Commissie Catering/Horeca. Wij zorgen er onder andere voor dat alle vrijwilligers, organisatoren en eregasten tijdens het evenement zijn voorzien van eten en drinken, en het is onze taak om het evenement zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor bezoekers. Hoe meer publiek, hoe groter de opbrengst voor het goede doel zal zijn."

Waarom zet jij je hier voor in?
"Irda en Marion hebben mij destijds benaderd. Ik vind het een goed initiatief, veel mensen hebben met deze rot ziekte te maken en daar zet ik mij dan ook graag voor in."

Hoe beleef je dit traject?
"Er komt meer werk bij kijken dan dat ik van te voren had gedacht. Ik denk dat de hele organisatie van het evenement door velen wordt onderschat. Vanaf september vorig jaar zijn de eerste gesprekken en bijeenkomsten met onze commissie gestart. Vooral in het begin bracht iedere vergadering weer een verrassing met zich mee. Dan blijken er toch details over het hoofd gezien of er moet het een en ander gewijzigd worden. Het kost stiekem toch best veel tijd."

Wat moet er op dit moment nog allemaal geregeld worden?
"Het muziekprogramma is zo goed als klaar. Dat was nog een heel gepuzzel. Naast ieder optreden moet er voldoende tijd en ruimte zijn voor de op- en afbouw en de wisseling van de verschillende acts. Op dit moment zijn we nog bezig met het licht en geluid, en we zijn aan het uitzoeken waar we drank-inkopen gaan doen. De inkoop willen we natuurlijk zo goedkoop mogelijk, want alles dat overblijft gaat naar het KWF."

Hoe zie je het evenement op 1 en 2 september voor je?
"Ik denk dat de SamenLoop nog grootser wordt dan gedacht en dat we 1 en 2 september onverwacht toch tegen veel dingen aanlopen. Op papier kan alles nog zo mooi zijn uitgedacht, maar er hoeft maar één ding mis te gaan en de hele planning moet worden aangepast. Dat we ter plekke moeten overstappen naar plan-b, zal vast wel eens gebeuren."

Wijnald geeft het stokje door aan Ingrid Derks-Markus, teamcaptain van team 'Voor jou!'

ODD fest zet goede basis voor de toekomst

Foto: Hans van den Wijngaard

Olland Dreijt Dur bestaat niet meer, maar daarvoor in de plaats was zaterdag in De Loop'r in Olland het ODD fest. Met maar liefst drie podia met muziek en muzikanten zodat er voor elk wel wat wils was. Daardoor leek het in elk geval minder druk dan bij het inmiddels legendarische Olland Dreijt Dur, dat tien jaar op d'n Tip stond. Maar het was zeker niet minder gezellig en deze eerste editie is een perfecte aanzet naar verder succes.

Het was voor iedereen even wennen. Niet meer op d'n Tip van de Nieuwstraat en de Schootsedijk, maar in De Loop'r. Niet één maar drie podia. Het publiek had wat te kiezen en dat deed het ook. In 'De feesttent', dat was de naam voor de grote zaal, traden Dirk Drost uit Schijndel, ODK Next, Dude Oss en Outline op. DJ Leon, bekend van 't Palmke, dat enkele weken geleden nog een reünie had, zorgde voor de muziek als de muzikanten even op adem moesten komen.
Podium twee was gebouwd in de jeu de bouleszaal. De toepasselijke naam voor dit podium - 'Jeu de Rock' - paste bij de muziek die daar te horen was. King Hiss, Stags en D-Struktion lieten de grond beven. Hier had DJ Jurrit de belangrijke taak om tussen de optredens het publiek te verblijden met muziek.
Intiem en knus, dat kan zeker gezegd worden van het derde podium dat de organisatoren ter beschikking hadden. Het kleinste zaaltje, maar daardoor was het er wel gezellig. Met dank aan de trappen en tribune wisten Dude Oss en Loeki de Vos het publiek in waarschijnlijk 't kleinste theater van heel Nederland, maar zeker van Sint-Oedenrode mee te nemen. Beide groepen brachten muziek waarbij het publiek mee kon zingen en dat gebeurde ook. Dude Oss bracht een Johny Cash Tribute en Loeki de Vos speelde On Demand. Het publiek toverde letterlijk uit de hoge hoed nummers van bekende artiesten en Loeki de Vos speelde ze.

Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard

Reumatische voet

Reuma is een aandoening aan gewrichten, spieren en pezen. Er zijn verschillende vormen van reuma: ontstekingsreuma, artrose en wekendelenreuma. Mensen met de diagnose reuma kunnen last krijgen van een reumatische voet.

Reuma kan in de voeten voor verschillende klachten zorgen. Er kan pijn ontstaan bij staan en lopen. Door vergroeiingen kunnen de middenvoetsbeentjes zich meer naar beneden verplaatsen. Hierdoor zijn er een soort 'knobbels' onder de voetzolen voelbaar die de druk op deze plek verhogen. Dit kan zorgen voor eeltplekken of zelfs wondjes. Daarnaast kunnen tenen door vergroeiingen een andere stand gaan aannemen en de voorvoet kan breder worden wat drukplekken geeft in de schoenen.

Makkelijker lopen met teenstukjes
Zo kwam bij Podotherapie Makkelijk Lopen de 63-jarige mevrouw V. binnen. Mevrouw V. is al 12 jaar bekend met de diagnose reuma en heeft regelmatig last van ontstekingen in de gewrichten en dan met name in de voeten. Ook de tenen hebben, als gevolg van reuma de laatste jaren een andere stand aangenomen wat zorgt voor drukplekken in de schoenen. "Vooral in de winter met dichte schoenen is het lastig. Vaak heb ik last van pijnlijke rode drukplekken bovenop de tenen en onder de bal van de voeten." Er zijn verschillende mogelijkheden om deze drukplekken te verminderen. Zo kunnen we bijvoorbeeld van siliconen materiaal ortheses maken waarbij de drukplekken verminderen. "Bij Podotherapie Makkelijk Lopen hebben ze teenstukjes gemaakt om de drukplekjes op de tenen te verminderen. Wat een verlichting!" Bij mevrouw V. is er naast de ortheses voor gekozen om zolen te vervaardigen om de drukplekken onder de bal van de voet te verminderen. "Aan de zolen heb ik in het begin best even moeten wennen. Ook merk ik dat bij veranderingen van mijn voeten de zolen anders kunnen gaan aanvoelen. Daarom laat ik dit jaarlijks controleren bij de podotherapeut. De klachten zijn nooit voor 100% weg, maar met deze hulpmiddelen kan ik ieder geval een stuk makkelijker vooruit."

Natuurlijk is het naast deze hulpmiddelen ook van belang om goed schoeisel te dragen waarbij er genoeg ruimte is voor de voeten, er geen naden lopen over drukplekken en het schoeisel stevig genoeg is.

Last van een reumatische voet?
Neem contact op met Podotherapie Makkelijk Lopen op telefoonnummer (073) 547 00 19 of via email info@makkelijklopen.nl.


"In de auto ruik je de natuur niet"

"In de auto ruik je de natuur niet"

Waarom motorrijden? Tinus Verhagen en Mark van Pinxteren kijken elkaar aan. Ze weten al lang wat ze willen zeggen, want vrijwel iedere week stappen ze op de motor om dezelfde redenen. Het gevoel van vrijheid bijvoorbeeld. Om praktische redenen omdat je de motor makkelijker aan de kant kunt zetten, maar Tinus heeft veel mooiere redenen. "In de auto ruik je de natuur niet en zie je veel minder van de omgeving", stipt hij aan.

Tinus is voorzitter van Motor Tour Club d'n Dommel. Mark is de penningmeester. Binnenkort bestaat hun vereniging 25 jaar. Een mooie reden om eens extra in de krant te komen. En wellicht de ideale gelegenheid om extra leden te werven, want die liggen niet meer voor het oprapen. "Er zijn echt nog wel motorrijders, maar mensen willen zich niet meer zo snel binden", constateert Mark. Daar heeft hij gelijk in. Meerdere verenigingen kampen met dat probleem. "Toch jammer, want het is gruwelijk gezellig en mooi om met zijn allen samen op pad te gaan", probeert Tinus een charmeoffensief.

Dat 'op pad gaan' begon in de tijd dat Appie van Liempd nog de uitbater was van café d'n Dommel. Enkele motorliefhebbers die er vaak in het café kwamen – waaronder Tinus – kregen het idee om een club te beginnen. Tinus: "We waren allemaal ongeveer in dezelfde leeftijd. Dezelfde interesses, dezelfde levensfase. Dat was een gezellige tijd. We trokken er veel op uit." Er werden routes uitgezet in Nederland, België en Duitsland. Vandaag de dag trekken ze met enkele motoren (de club heeft nog zo'n veertig leden) regelmatig naar de Eifel. "Een prachtig gebied om te touren", is Mark van mening. "Vroeger reden we met zijn allen in een groot lint, maar tegenwoordig zijn de groepjes wat kleiner." De meest bizarre reis die de heren eens ondernomen hebben is een motortocht naar Moskou. Zodra het ter sprake komt, puilen de herinneringen bijna uit de oogkassen. "De wegen zijn er heel anders", begint Tinus. "Welke wegen, haha", lacht zijn maat direct. Na wat anekdotes blijkt wel dat niet alleen de wegen er anders zijn. Alles is er anders, maar in tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn de Russen volgens de heren erg vriendelijk. Daar hadden Tinus en Mark echter zelf ook schuld aan, want ze namen speciaal voor de reis Russische taallessen en dat oogstte aardig wat respect. Het einddoel was het Rode Plein, voor de liefhebbers ligt het nog steeds op hun netvlies.
Zo zie je maar waar je met de motor kunt komen. Tegenwoordig zijn de ritjes door de leeftijd wat dichterbij huis, maar de frequentie waarmee de mannen er met de club op uittrekken is hoog. Tijdens het Pinksterweekend en in september worden grote tochten uitgezet. Tochten van maximaal 300 km. Dat is volgens Tinus nog wel te behappen. Verder hebben ze een Snertrit, een Herfstrit, een Voorjaarsrit in mei, motor avond 4 daagse in juli en iedere tweede zondag van de maand een rit. "Iedereen die wil mag meerijden. Aanmelden kan via onze website www.mtcdndommel.nl", nodigt de voorzitter uit.

Omdat gezelligheid één van de pijlers is van de vereniging, zal het niemand verbazen dat het 25-jarig bestaan gevierd gaat worden. Op 23 juni as vieren de motormannen met zijn allen feest. Ook alle oud-leden zijn welkom. Bent u oud-lid en wilt u ook naar het feest om herinneringen op te halen? Stuur dan een mail naar 25jaar@mtcdndommel.nl

DeMooiRooiKrant Lezersonderzoek

Foto: Henri van Hoorn

Twee maanden geleden hebben we een lezersonderzoek gehouden in Sint-Oedenrode. Dit onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau: Top Onderzoek. Het heeft ons goede inzichten gegeven. De geënquêteerden hebben antwoord gegeven op meerdere meerkeuzevragen, maar ze hebben ook tips en tops geventileerd. De uitslagen van het onderzoek gaan we de komende weken met u delen. Daarnaast gaan we vooral aan de slag met de tips die ons zijn gegeven. Ook daar zult u als lezer, zeker iets van gaan merken. Heeft u een vraag? Stel deze dan via redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens bij ons binnen.

Deel 1: Waar denkt u aan, wanneer u aan DeMooiRooiKrant denkt?

Informatieve fietstocht door het Rooise landschap

Foto: Theo Gottenbos

Het Roois Landschap hield 27 mei wederom een fietstocht door het Rooise landschap in samenwerking met twee boomkwekers.

In het Dommelpark werd gestart met een leuk aantal belangstellenden voor een tocht van ongeveer 14 km. Op naar het eerste stoppunt. Onderweg werd aandacht besteed aan een van de mooiste paardenkastanjes van onze regio, op het parkeerterrein van de Rooise Boerderij aan de Grote Doelenlaan. Verder bij de Wilgenhof aan de A50, alwaar Fried van den Brand, eveneens aanwezig en realisator hiervan, zelf uitleg gaf over de doelstelling van deze wilgenaanplant. Al fietsend door het landschap kon men genieten, rijdend over het Bolkpad, van de ecologische akkers van Staatsbosbeheer en van de bolle akkers rondom de Dommel aan het Bakkerpad en Hoogakkerpad.
Bij Wolfswinkel werd even stilgestaan met een uitkijk over de akker- en weilanden langs de Dommel alwaar Roois Landschap tezamen met vele vrijwilligers dit jaar een groot aantal knotwilgen heeft geknot. Deze activiteit wordt jaarlijks herhaald op telkens weer een andere locatie en uiteraard werd aan de aanwezigen gevraagd hieraan deel te nemen.
Via de Airborneweg en het Schoor de eerste stop bij boomkweker Jeroen Erve. Op deze locatie kweekt hij potplantencultuur en gaat daar tevens zijn toekomstige woning bouwen. Verderop aan de Hoogstraat nr. 57 heeft hij zijn Ilex- kwekerij (hulst) waar men werd ontvangen voor het bekijken van zijn kwekerij. Een van de onderwerpen die hier ter sprake kwam was natuurlijk het buxusprobleem. Heeft hij hiervoor een alternatief en welke?
Van daaruit was er nog 12 km te gaan. Via Vernhout naar de Goeiendonk met een stop voor de mooiste inheemse boomsoort die wij in Rooi kennen, n.l. de fladderiep. Henri van Weert, schrijver van een aantal inzendingen over monumentale bomen in DeMooiRooiKrant, gaf uitleg over het hoe en waarom van deze prachtige boom. Daarna werd verder gefietst via de Donderdonksedijk en Hazelaarstraat, terug naar Boskant. Hier werd een scala aan bomensoorten getoond, welke de kwekerij van Gebr. van de Berk toebehoren. Via Kremselen naar de Bobbenagelseweg naar Erica 3 alwaar zich het kassencomplex van Coen Dekkers bevindt. Daar vond de laatste stop plaats en tevens de lunch welke door Roois Landschap werd aangeboden. Coen gaf daarna uitgebreid informatie over zijn kweek van een twaalftal Euonyssoorten in zijn kassen. Opmerkelijk feit dat de moederplanten hiervan zich op zijn bedrijf in Kenia bevinden alwaar de stekken worden verzameld om per vliegtuig naar de eindbestemming in Rooi te worden gebracht. Hier worden de stekken verder opgeplant en vindt de verdere opkweek plaats.
Van hieruit werd onder het genot van een (bijna) onweersbui teruggepeddeld naar het Dommelpark en wederom was een prachtige fietstocht volbracht. Een aanrader voor eenieder die deze tocht zelf ook eens wil fietsen.

Arabian Horse weekend: Rooi op de wereldkaart

Aan evenementen geen gebrek in Sint-Oedenrode en Meierijstad. Ook grote evenementen met een regionale en soms ook landelijke uitstraling. Maar noem eens een evenement waarmee Rooi in steeds vettere letters op de wereldkaart staat? Het antwoord kan alleen maar zijn: het Arabian Horse weekend.

Ook afgelopen weekend was het weer raak op het terrein bij manege de Pijnhorst. Met een crew en bezoekers uit alle hoeken van de wereld. Organisator Pieter Stoop: "Zie je die man met dat hoedje? Dat is een jurylid, helemaal uit Australië. Die man heeft 30 uur in het vliegtuig gezeten, speciaal voor het Arabian Horse weekend." Ook de aantallen bezoekers en deelnemers van ver spreken tot de verbeelding. "Bij hotel Van der Valk in Uden is geen kamer meer vrij."

Het is bijna Arabisch weer als het evenement zaterdagochtend om 8.00 uur wordt aangekondigd. Vanaf het eerste moment professioneel, met een professionele lady-speaker. Bovendien een goede geluidsinstallatie die, in tegenstelling tot de snerpende megafoons voor andere evenementen op het terrein, niet op de aangrenzende woonwijk is gericht. Sinds het evenement vijftien jaar geleden uit Tilburg werd overgenomen door de familie Stoop, met veertig deelnemende paarden, is het tot 220 paarden uitgegroeid en zit daarmee aan de maximum capaciteit. Wat heet uitgegroeid? Gezien het aantal deelnemende landen uit Europa- en het Midden-Oosten, vorig jaar nog zes en inmiddels veertien, kun je dit jaar bijna spreken van een explosie.
Wie graag naar mensen kijkt omdat ze allemaal zo verschillend zijn, zou eens een kijkje kunnen nemen bij de vip-tent. Een bonte mix van allerlei nationaliteiten waar zelfs uitersten als Israël en Egypte verenigd zijn, door hun gezamenlijke passie.
Over het Arabische paard waar het allemaal om draait, zijn al boeken vol superlatieven geschreven. In de rijke historie veredeld tot het paard waar koningen en oliesjeiks graag op gezien willen worden. Het is een wereld waar vele miljoenen euro's in omgaan en het parkeerterrein bij de Pijnhorst is tijdens het evenement soms een snoeptrommel voor autospotters, al viel dat dit jaar eigenlijk best mee.

30 / 40

OLAT provinciewinnaar 'Vereniging van het Jaar'

Dit jaar vindt voor het eerst de verkiezing 'Vereniging van het Jaar' plaats. De verkiezing is een initiatief van de Rabobank met haar partners in sport en cultuur: NOC*NSF, LKCA en Kunstbende met als doel de kracht van sport- en cultuurverenigingen bij zoveel mogelijk Nederlanders in de schijnwerpers te zetten. In 71% van alle Nederlandse gemeenten deden verenigingen mee aan de verkiezing. Wandelsportvereniging OLAT is winnaar van de categorie sport in de provincie Noord-Brabant op basis van het meeste aantal stemmen en de hoogste gemiddelde waardering. Het ingezonden verhaal van OLAT en van de andere winnende verenigingen is terug te lezen op www.verenigingvanhetjaar.nl.

Bezoek bekende jury aan provinciewinnaars
In elke provincie is er een winnende vereniging in de categorie sport en cultuur. Begin september bezoekt de jury deze 24 verenigingen. Elke vereniging zal getoetst worden op thema's als maatschappelijke impact, duurzaamheid en betrokkenheid. Op basis van het juryoordeel wordt er een top 3 gekozen. De twee winnende verenigingen worden bekendgemaakt tijdens de Nationale Sportweek in september en mogen daar hun prijs in ontvangst nemen. Tom van Kuyk, Sponsorstrateeg Rabobank Nederland: "Natuurlijk willen wij als eerste de winnende verenigingen van harte feliciteren. Een mooie manier om het verenigingsverhaal binnen de gemeente in de schijnwerpers te zetten. Verenigingen krijgen een steeds belangrijkere rol in de samenleving. We zien dat ze meer gaan samenwerken met andere clubs, een maatschappelijke rol innemen en druk zijn met thema's als integratie en duurzaamheid. Verenigingen dragen bij aan een gezondere en sociale samenleving en dat mag gezien worden!"

Achtergrond verkiezing Vereniging van het Jaar
Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen. Sociale ontmoetingsplaatsen waar mensen samen sporten, muziek maken, acteren, dansen of kunst maken. Ze vormen samen het grootste sociale netwerk van ons land. Ook leiden ze talenten op die zonder vereniging of stichting nooit zo ver zouden komen.
De Rabobank, NOC*NSF, het LKCA en Kunstbende geloven allen in de kracht en het belang van sport- en cultuurverenigingen. Zij werken samen om de maatschappelijke betrokkenheid van verenigingen te vergroten door verenigingen te stimuleren open te staan voor nieuwe verbindingen en samenwerkingen. Samen ondersteunen zij verenigingen om aan de hand van hun eigen ambities zelfredzamer, vitaler en gezonder te worden. En dat is belangrijk, want verenigingen kunnen een belangrijke rol spelen in de gezondheid en vitaliteit van mensen.

Odisco laat punt liggen

Afgelopen zondag speelde Odisco 1 thuis tegen Rietvogels 1. De ploeg stond een punt onder Odisco op de ranglijst.

In de strijd om de derde plaats zijn alle te behalen punten nog van belang, dus moest Odisco niet met lege handen komen te staan. Odisco begon goed aan de wedstrijd en wist na dertien minuten op 4-1 te komen. Goede aanvallen met goede kansen, die werden verzilverd. Verdedigend gaven de dames niet veel weg. Hierna bleef, zoals de laatste weken, het scoren wat achter en kon Rietvogels weer aansluiten en zelfs twee minuten voor rust de 6-7 scoren. Dit was ook de ruststand.

De dames werden flink opgepept in de rust en moesten vol vertrouwen de tweede helft in gaan. De ballen zouden dan vanzelf in de korf vallen. De tweede helft leverde hetzelfde beeld op: de kansen kwamen, maar er werd slordig mee omgegaan. Toch bleef het steeds gelijk opgaan en kregen beide ploegen het verschil nooit groter dan één doelpunt. Met nog tien minuten te gaan kwam Odisco op 12-11. Hierna volgden nog enkele mooie kansen die onbenut werden gelaten en was het Rietvogels die vier minuten voor tijd de eindstand op 12-12 zette.
Odisco blijft door dit behaalde punt één punt achter de nummer drie Melderslo staan. Volgende week kan Odisco, in Melderslo, in een rechtstreeks duel bepalen wie de buitencompetitie als derde af mag sluiten. Publiek is hierbij meer dan welkom.

Avondwandel4daagse in Sint-Oedenrode

Foto: Hans van den Wijngaard

Van 5 tot en met 8 juni zal dit jaar de veertiende editie van de Avondwandel4daagse plaatsvinden. Wandelaars kunnen mooie routes volgen van 5, 10, en 15 km. Onderweg staan volgeladen verzorgingsposten, waaronder een van hoofdsponsor Albert Heijn.

Dinsdag 5 juni wordt het startsein in Boskant gegeven door Piet van Berkel, de commissievoorzitter. Even voorbij de start worden tasjes uitgedeeld door Rabobank medewerkers. De routes gaan, waar mogelijk, over zand- en veldwegen door de mooie Rooise natuur. Op de 5 km zijn voor de kinderen leuke puzzelzoektochten uitgezet en zijn er mooie prijzen te winnen. Gezellig wandelen, moppen tappen enliedjes zingen. Het kan allemaal tijdens het sportieve evenement. In sommige gebieden, zoals de Geelders en Vresselse Bossen, kunnen de muggen vervelend zijn. Wees op uw hoede en kleed u goed aan! Controle op teken na de tochten wordt aanbevolen. Het startbureau is dagelijks geopend vanaf 17.30 uur.

Voor startkaarten, verkoop, routeboekjes en puzzeltochten moet men in Boskant via de zijingang naar de zaal. Iedereen die mee wandelt, moet in het bezit zijn van een startkaart. Na het afstempelen tussen 18.00 en 19.00 uur mogen de wandelaars vertrekken.
Alle routes staan nauwkeurig beschreven in het routeboekje. Is er onverwacht een routewijziging volg dan de pijlen. Onderweg staan verzorgingsposten klaar om wandelaars met een startkaart te verwennen met een natje en een droogje. Laat geen rommel achter in de natuur en gelieve niets te vernielen. Bij de verzorgingsposten en het eindpunt kunt u het afval kwijt. Op vrijdagavond wordt de rode loper uitgelegd, muziek zal klinken terwijl de wandelaars feestelijk finishen. Na vier dagen wandelen kan men alleen met gestempelde 4daagse-kaart, de medailles afhalen. Alle deelnemers krijgen bloemen aangeboden en voor de kinderen is er de mogelijkheid om een diploma te laten schrijven, als beloning voor de geleverde prestaties. Familie, vrienden en bekenden zijn welkom bij de feestelijke inhuldiging van de deelnemers.

Kom met de fiets!
Om parkeeroverlast te beperken, is het verstandiger om met de fiets naar de start te komen. Iedereen dient de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen. Zij worden ingezet voor de veiligheid van alle wandelaars. Bij problemen onderweg kan men het noodnummer in het routeboekje of het startcafé bellen. Op de verzorgingsposten en bij de finish staan EHBO verbanddozen

Verkeer: de doorgaande weg is voor D`n Toel in Olland deels afgesloten, het verkeer kan er om en om passeren.
Kosten: nog tot uiterlijk 4 juni 20.00 uur zijn de 4daagse-startkaarten te koop voor slechts € 4,50.
In Boskant op het startbureau kost een 4daagse-kaart € 6,-. Een of enkele dagen meedoen kan met een dagkaart van € 2,- per avond. 4daagse-kaarten zijn inclusief verzorging en medaille; dagkaarten zijn inclusief verzorging. www.avondvierdaagse-sint-oedenrode.nl

KV Nijnsel sluit seizoen af

Op een zonovergoten bloedhete zondagmiddag speelde KV Nijnsel 1 haar laatste wedstrijd van dit seizoen. Nijnsel nam het op tegen DAW, een ploeg die bij winst kampioen zou worden. Na een stevig teamontbijt was zowel team Nijnsel als het publiek klaar voor actie!

Nadat de 'Pupil van de week' Sem van Rixtel een mooie doorloopbal nam, klonk het startsignaal. DAW was direct op stoom en nam binnen enkele minuten de leiding met 0-4. Lichtelijk verrast scherpte Nijnsel direct haar verdediging aan, zodat de doelpuntenreeks gelukkig niet vervolgd werd. Na een stroeve start werden er aan de kant van Nijnsel mooie kansen gecreëerd en rolde de bal er ook aan de kant van Nijnsel een aantal keer in. Het was echter DAW die zuiver was in haar schoten en hiermee de rust stand op een 4-12 wist te zetten.
Na een lekker koud glas ranja besloot Nijnsel er weer vol tegenaan te gaan, zodat er flink wat weerstand kwam op de aanvallen van DAW. Zij wisten dan ook na de rust meer dan tien minuten niet te scoren. Omdat Nijnsel hierin ook niet slaagde, bleef de stand lang onveranderd. Het laatste kwartier wist Nijnsel nog een paar behendige doelpunten te maken en kwam op een saldo van zeven. Dit was niet genoeg om de score van negentien doelpunten van DAW te evenaren. Met een stand van 7-19 klonk het eindsignaal en eindigt Nijnsel als vijfde in de poule. Toch bloemen en champagne bij Nijnsel, want het eerste team nam afscheid van Sandra Verhagen, Nicole de Koning, Selly van Roosmalen en Myrna Foolen. Zij gaan vanaf volgend seizoen in het tweede team korfballen. De komende weken zijn er nog tal van activiteiten zoals het auto wassen (9 juni) en het familie vriendentoernooi (17 juni) gepland, voordat we definitief dit zomerseizoen gaan afsluiten. Iedereen is hier van harte welkom.

Come on KV Rooi, come on KV Rooi

Afgelopen zondag startte de wedstrijd tegen Dakos. De vorige wedstrijd tegen deze ploeg waren ze aan elkaar gewaagd en kon Dakos uiteindelijk de punten daar houden.

Nu wist KV Rooi dat ze vol aan de bak moesten om bovenin mee te blijven draaien. De wedstrijd startte en Rooi wist meteen een voorsprong te pakken met 3-0. Ook Dakos kon scoren waardoor het gat niet groter werd als vier doelpunten. Rooi had nog lang te spelen en moesten blijven werken voor de doelpunten. Zo was de ruststand 8-4.
De tweede helft startte Rooi weer scherp en kon zo meerdere doelpunten afmaken waardoor 10-4 op het scorebord kwam te staan. Rooi hield de scherpte vast en won zo uiteindelijk de wedstrijd met 15-11.
Na afloop van de wedstrijd kreeg Rooi te horen dat Bladella gelijk heeft gespeeld tegen Melderslo, waardoor Rooi volgende week een kampioenswedstrijd gaat spelen. Bij winst is Rooi sowieso kampioen en bij gelijk of verlies hangt dit af van wat Bladella heeft gespeeld. Winst is dus het meest zeker voor Rooi! Volgende week zondag 3 juni om 13.30 uur speelt Rooi haar kampioenswedstrijd tegen DSV in Haghorst. Publiek is van harte welkom om Rooi te steunen in deze wedstrijd!

Laatste wedstrijden van het dartseizoen

Dartteam Dorpsherberg 1 heeft zich net niet weten te plaatsen voor de eredivisie van de BDC. Er werd verloren tijdens de spannende wedstrijd tegen Frappant 2/3 uit Berlicum op de promotie wedstrijden in Boxtel.

De felicitaties gaan naar Frappant en natuurlijk de spelers van Dorpsherberg 1 met het behalen van plaats twee in de divisie 1a. Dorpsherberg 2 heeft de promotie wedstrijden wel gered en werd tweede in divisie 3c. Hierdoor promoveert het team naar divisie 2. Team Nooit Genog wist een zesde plaats te behalen in divisie 1b en het team Dorpsherberg 2.0 een derde plaats in divisie 3a.
Het superleague team Dorpsherberg No Fear wist in de overgangsklasse b te overleven door hun op één na laatste wedstrijd vijf tegen vijf te spelen. Op die manier houden zij zich op de superleague wedstrijden voor volgend seizoen met op 9 juni de belangrijkste wedstrijd van het jaar tegen Oranjebar, om 13.00 uur in Olland. Het team kan wel wat support gebruiken! Als deze wedstrijden erop zitten, wensen wij alle darters een goede zomerstop toe en een mooie start van het komende seizoen.

32 / 40

JIJ, MIJN KIND

zie je ook, mijn kind
de verte van dichtbij
kijk jij naar buiten, vooruit
terwijl ik met het verleden vrij

je ogen volgen de dromen
die ook ik ooit heb bemind

jouw met hoop gevulde hart
ontmoet ik in een late echo
die zich thans in mij bevindt

geef me
als je wilt
je kleine hand,

als het mag
voel ik mij,
voor even,
een eeuwigheid blij

Oogcontact

Oplossing: Silvana Swinkels
Winnaar: Kirsten Giraffe

Succes is van mislukking naar mislukking gaan zonder je enthousiasme te verliezen.

Es 't hoi 't perd naolopt, dan wil 't gegete zijn.

Foto: Henri van Hoorn

Een bekende plek waar veel mensen Rooi binnenrijden. Door Henri van Hoorn eens van boven bekeken.

Mooie afsluiter voor Rhode

Bij EVVC - Rhode stond eigenlijk niets meer op het spel, behalve de eer. Na het kampioenschap verloor Rhode drie wedstrijden, maar vorige week werd tegen Margriet de draad weer opgepakt en ook zondag bij EVVC werd met 0-2 gewonnen.

EVVC begon het beste aan de wedstrijd, de eerste tien minuten speelde zich dan ook op de Rhode helft af. Daarna nam Rhode het initiatief over en er kwam al direct een goede kans uit een fraaie aanval, het schot van Simon van de Wetering ging richting kruising, maar de keeper was attent. Na een kwartier ging Geert Oerlemans alleen op doel af, maar werd gehinderd en kwam ten val, de scheidsrechter had een strafschop kunnen geven, maar het was een beetje een twijfelgeval en hij gaf hem niet. Na een half uurtje waren er twee kansen voor EVVC en net voor rust belandde nog een schot van Rhode op de lat.
EVVC begon weer fel aan de tweede helft, kreeg meteen een grote kans, maar Paul van Heesch stopte de bal. In de 70e minuut herhaalde zich dit en de 0-0 stand bleef nog even op het bord staan. Maar lang duurde dat niet, in de 77e minuut had Rhode wel succes. Simon van de Wetering zocht op links de achterlijn op, zette de bal voor en Geert Oerlemans hoefde de bal alleen nog maar aan te raken, 0-1. En zes minuten later was het al weer raak. Junior Dosso speelde Kyron Brus aan, die de bal breed legde op Koen van der Zanden, die alle ruimte kreeg en daar wel raad mee wist, 0-2.
Spannend was de strijd om de degradatie. Van de twee debutanten won TGG en verloor Margriet en dat betekent dat zij weer terug gaan naar de derde klas. Samen met TGG moet BVV de nacompetitie voor degradatie gaan spelen. Erp kwam ook nog in aanmerking voor de nacompetitie, maar won en door die overwinning grepen zij meteen ook de derde periode, zodat ze mogen deelnemen aan de nacompetitie voor promotie. Na Rhode en Pr Irene stonder er vier ploegen gedeeld op de derde plaats, waarvan Erp het beste doelsaldo heeft.
Rhode 2 had nog een theoretische kans op de titel, maar verloor van Avanti en moet nu via de nacompetitie proberen te promoveren naar de hoofdklasse.


Foto: Wil van der Linden

Geen nacompetitie voor v.v. Boskant

Onder barre omstandigheden, hevige regen en onweer, heeft Boskant de competitie afgesloten met een 2-1 nederlaag tegen Acht. Acht eindigt daardoor op de vierde plek waardoor ze nacompetitie mag spelen.

Foto: Dennis van de Sande

Natuurlijk is de uitslag voor Boskant tegenvallend, maar op basis van de wedstrijd hebben we daar vrede mee en is de overwinning van Acht verdiend te noemen. Het initiatief lag meer bij de thuisclub, maar omdat doelpunten uitbleven, bleef de wedstrijd spannend tot het eindsignaal. In de 16e minuut kwam de thuisclub op voorsprong. Een diepe bal bereikte Roy Roestenburg die vrij voor doelman Vincent Staals, wel raad wist met die kans: 1-0. In de 23e minuut was Acht dicht bij de 2-0, maar de kopbal van Max Wijgergangs zeilde een decimetertje naast het Boskant doel. In de 24e minuut kwam Boskant op gelijke hoogte. De voorzet die Aimee, na een knappe actie op links, afleverde, belandde, na een handsbal van Daniël Verkerk, op de 11-meter stip. Roy van der Linden, bijna een zekerheid vanaf de penaltystip, gaf ook doelman Rico van der Veld geen kans: 1-1. Net voor rust was het nog even spannend voor het Acht doel, toen Aimée opnieuw een gevaarlijke voorzet afleverde, maar de kopbal van Emiel van den Elsen had niet voldoende vaart en zuiverheid om Acht pijn te doen.
In de 53e minuut besloot de goed fluitende scheidsrechter Schellekens vanwege het onweer de wedstrijd te onderbreken. Toen de wedstrijd werd hervat, duurde het welgeteld vier minuten voordat Acht opnieuw op voorsprong kwam. Bij een aanval van Acht kreeg Boskant de bal niet voldoende weg en toen Indy Wouterse de bal, na een actie van Roy Roestenburg, voor open doel in de voeten kreeg, was de 2-1 een feit. Boskant bleef, ondanks het overwicht van de thuisclub, overeind, al moest Vincent in de 68e minuut vol aan de bak toen een van de voorwaartsen voor hem op dook. De laatste kans was voor Boskant. Na een uitstekende aanval dook Jim van der Zanden in de 82e minuut op voor het Acht doel, maar tot twee keer toe wist de verdediging de bal uit het doel te werken!

Door deze nederlaag en de 3-2 winst van Stiphout Vooruit, eindigt Boskant op een zesde plek. Een prima resultaat! Daarmee is het seizoen voor de vereniging echter nog niet afgelopen. Naast de inhaalwedstrijden die er voor de jeugdteams, de dames en de lagere senioren nog op het programma staan, moet Boskant 2 nog aan de slag in de nacompetitie. De competitie is afgesloten met een 0-0 gelijkspel, waardoor het team op de elfde plaats is geëindigd. Boskant 2 begint de nacompetitie a.s. zondag met een thuiswedstrijd tegen Volkel 3.

Ook Boerdonk moet eraan geloven

Ollandia heeft de competitie op fraaie wijze afgesloten. Boerdonk werd met 3-0 aan de zegekar gebonden en daarmee werd de nederlaag in de uitwedstrijd rechtgezet.

Was het in Boerdonk destijds vooral de fysieke strijd die Ollandia de das omdeed, nu was het voetballend de veel betere ploeg en liet Boerdonk eigenlijk redelijk kansloos. Door laksheid en verminderde scherpte bleef het bij 3-0, waar er diverse kansen waren op een toch wat hogere score. Zoals zo vaak dit seizoen werd de score geopend door Steven van Dijke. Via goed voorbereidende werk van Stefan Erven kwam de bal bij Remco Voets uiteindelijk die een prima steekpass op Steven gaf en die vervolgens beheerst scoorde. Zijn veertigste doelpunt deze competitie, meer dan een applaus waard en waarschijnlijk ook de regio topscoorderstitel. Hierna kreeg Ollandia nog diverse kansen om de score te verhogen maar ook Boerdonk was via Daan Dortmans nog een paar keer dreigend. Maar door de diverse onderbrekingen door dreigend onweer werd het spel er niet beter op en gingen ze met 1-0 de rust in.
Na de rust bleef Ollandia de bovenliggende partij en was het wachten op een tweede doelpunt. In de 50e minuut miste Steven van Dijke nog een dot van een kans door voor open doel hoog over te schieten, iets wat hem niet vaak overkomt. Maar in de 52e minuut was het wel raak. Opnieuw was het Stefan Erven die via de rechterkant doorkwam en een fijne bal terug legde op broer Robert die beheerst afwerkt. Een minuutje later kreeg Remco Voets de kans op zijn goal maar ook zijn schot ging over. De supporters moesten nog een tiental minuten wachten op het derde doelpunt dat op naam kwam van Stefan Erven na een prima steekpass van Robert Erven. Nadien sleepte de wedstrijd zich naar het einde, waarbij nog een rode kaart was voor een verdediger van Boerdonk in de 80e minuut. De eindzege kwam niet meer in gevaar en zo kon ollandia op weg naar een gezellige seizoensafsluiting. Tijdens dat feestje werd de 'Speler van het Jaar' bekend gemaakt en was de keuze van de commissie gevallen op Stefan Erven, een meer dan verdiende verkiezing.

Nijnsel start nacompetitie tegen Herpinia

Foto: Jan Roché

Het was al langer duidelijk dat Nijnsel/TVE Reclame niet rechtstreeks zou degraderen maar wel in de nacompetitie zou belanden. Het was echter nog even de vraag of het team twaalfde of dertiende in de eindrangschikking zou worden.

Dat laatste betekende ook een andere tegenstander. Na het gelijkspel uit tegen Nooit Gedacht (1-1) van afgelopen zondag en de nederlaag van Stormvogels '28 is Nijnsel definitief op de twaalfde plaats geëindigd en dat betekent dat aanstaande zondag 3 juni de nacompetitie wordt geopend tegen Herpinia uit Herpen. Dit team behaalde de eerste periodetitel in de vierde klasse G en eindigde in die competitie op de negende plaats. Nijnsel speelt thuis op Den Eimert maar het is nog even de vraag hoe laat. De officiële aanvangstijd is half drie, maar vanwege het veertiende Jan Vervoort Bedrijventoernooi hopen de gastheren de wedstrijd naar een later tijdstip te kunnen verzetten. Hierover is inmiddels overleg met de KNVB en de tegenstander. Bij winst volgt er een tweede wedstrijd op zondag 10 juni en als die ook winnend wordt afgesloten, dan volgt de finalewedstrijd op zondag 17 juni. Het team hoopt in deze beslissende fase van de nacompetitie op een grote opkomst van zijn trouwe supportersschare.

Jan Vervoort Bedrijventoernooi
Zondag wordt ook het veertiende Jan Vervoort Bedrijventoernooi gespeeld. Het aantal deelnemende ploegen staat nu op 21, maar daar kan nog verandering in komen omdat er nog meerdere deelnemers spelers moeten afstaan aan de diverse nacompetitiewedstrijden. Op zeer korte termijn worden de poules en het definitieve speelschema gepubliceerd.
Het toernooi begint in elk geval om 10.00 uur; alle voorbereidingen zijn in volle gang en naderen zijn voltooiing zodat alle deelnemers en belangstellenden weer een mooi en spannende toernooi krijgen voorgeschoteld. In 2017 behaalde Falco Electrotechniek de eerste prijs; zij zijn dus titelverdediger.

Pupil v.d. Week Ollandia: Quinty van Nuland

Afgelopen zondag mocht Quinty van Nuland als 'Pupil v.d. Week' de aftrap verzorgen bij Ollandia - Boerdonk. Quinty zit in groep 7 van Bs. De Sprongh. Zij voetbalt in het team JO11-2. Quinty vindt het leuk om tijdens een voetbalwedstrijd te scoren, maar ze kan ook goed passes geven. Ze geniet van het spelen van voetbalwedstrijden en ook het jaarlijkse voetbalkamp vind Quinty erg leuk. Haar favoriet binnen Ollandia is haar vader Leon van Nuland. Lieke Martens is haar favoriete profvoetbalster. Naast voetballen speelt Quinty graag gitaar en is ze groot fan van Ajax.

Einde competitie nadert

Voor zowel Ollandia 1 en 2 zit de competitie er na afgelopen zondag al op. Dit komt misschien wel op het verkeerde moment, want beide teams waren de laatste weken met een sterke serie wedstrijden bezig.

Hopelijk kunnen ze deze serie in het komende seizoen doortrekken. Voor de overige seniorenteams geldt dat er nog een of meer wedstrijden op het programma staan, welke midweeks en in het weekend afgewerkt moeten worden. Ook voor de jeugd staan er nog inhaalwedstrijden op het programma, met daarbij nog enkelen die beslissend zijn voor het behalen van kampioenschap, zoals woensdag 30/5 met de uitwedstrijden van Ollandia Jo15-1G en Jo13-1 tegen resp. WEC en Avesteyn. Ook vanuit Rhode zullen er nog enkele wedstrijden op sportpark Ekkerzicht afgewerkt gaan worden.

Het duizelingwekkend aantal van veertig goals

Niemand in Olland had ooit van Steven van Dijke gehoord. Hij kwam afgelopen zomer over van Heeswijk 2 om de clubkleuren van Ollandia te verdedigen. Als buitenstaander moet je je altijd extra bewijzen en dat heeft Steven meteen gedaan.

Al snel konden de supporters zich in de handen wrijven; ze hadden een goalgetter binnengehaald. Een veelvraat in en rondom de zestien. Al snel prijkte de naam van Steven van Dijke aan de kop van DeMooiRooiCup en daar is hij al die maanden niet meer weggeweest. Na zijn doelpunten van afgelopen zondag is Steven van Dijke de ultieme topscoorder in Sint-Oedenrode met het duizelingwekkende aantal van veertig goals! Tijdens DeMooiRooiSchaal zal de topscoorder zijn trofee overhandigd krijgen.

Foto: Lambert Verhoeven

Nijnsel 6 kampioen

Het was weer even geleden dat een lager seniorenteam van vv Nijnsel/TVE Reclame de kampioensvlag mocht hijsen, maar dit jaar waren er twee kandidaten die de kampioensstrijd lang volhielden: Nijnsel 4 en Nijnsel 6. Nijnsel 4 haakte af na een nederlaag tegen koploper Blauw Geel'38, maar Nijnsel 6 hield het hoofd langer boven water.

Afgelopen zondag kwam de directe concurrent Erp 7 op bezoek. Een gelijkspel volstond voor het kampioenschap omdat de gasten vier punten op Nijnsel achterstonden met nog twee wedstrijden op het programma. Onder grote belangstelling werd om 10.00 uur op Den Eimert afgetrapt, de temperatuur was inmiddels al behoorlijk gestegen. Beide teams begonnen voorzichtig aan de wedstrijd en leken met een 0-0 ruststand de pauze te halen. Erp kwam echter toch nog op voorsprong met een verraderlijk schot dat net onder de lat binnen zeilde. Een tegenvaller voor de geelblauwe formatie van Jan Sanders.
Na de ranja de gewenste snelle gelijkmaker die op het scorebord werd gezet door Ruud van der Rijt: hij benutte een strafschop, toegekend door de nagenoeg foutloos leidende Van Dijk. Niet lang daarna de, zo leek het, bevrijdende treffer die door Paul Verhagen over de vijandelijke lijn werd gedrukt. Wie dacht dat Erp zich hierbij zou neerleggen, vergiste zich: de gasten zochten de aanval en Nijnsel werd steeds meer achteruit gedrukt. Een van die aanvallen werd goed uitgespeeld en de snelle spits van de bezoekers faalde niet: 2-2. Nog steeds genoeg maar wel een gevaarlijke stand met nog een kleine twintig minuten op de klok. Erp rook dat er winstkansen waren en de drie punten hadden ze ook nodig om de achterstand tot één punt terug te brengen. Minuten kunnen ook uren duren en de negentig minuten bleven akelig lang op het scorebord staan, had ook te maken met de drinkpauze. Tot grote opluchting van alles wat Nijnsel was en een warm hart toedroeg klonk niet lang voor twaalf uur toch het laatste en verlossende fluitsignaal en mocht Nijnsel/Risero 6 zich na een veel te spannende wedstrijd kampioen noemen.

Twee jeugdkampioenen vv Nijnsel

Foto: Lambert Verhoeven

Afgelopen zaterdag 26 mei werden meerdere jeugdspelers van vv Nijnsel/TVE Reclame niet uitgerust wakker: slecht geslapen. Misschien van de hitte maar zeker van de zenuwen. De jongelui van Nijnsel Jongens Onder 11-2 en Onder 09-2 konden bij winst namelijk het begeerde kampioenschap binnen halen. En dan duurt wachten lang…

Om kwart voor tien trapten de oudsten af op sportpark Den Eimert tegen hun leeftijdgenoten uit Heeswijk die vrijuit konden voetballen. Het bleef lang 0-0, ofschoon aan beide zijden mooie kansen vielen te noteren. De publieke belangstelling was groot: ouders, broertjes en zusjes, opa's en oma's. Niet lang voor de rust werd echter de ban gebroken door de thuisclub, zodat de geelblauwen op de gewenste voorsprong kwamen. Deze bevrijdende treffer gaf Nijnsel vleugels en het team liep dan ook na de rust vlot uit naar een comfortabele 6-0 voorsprong. Toen verslapte bij de thuisploeg even de concentratie en de sportieve gasten uit Heeswijk profiteerden hier gretig van: binnen korte tijd wisten zij drie keer achter elkaar te scoren. Toen vond Nijnsel het welletjes en met twee fraaie doelpunten aan het einde werden de zege en het kampioenschap veiliggesteld. Na een paar hele lange slotminuten blies de vanouds foutloze leidsman Johan van der Pas af en kon alles wat geelblauw was juichen. En dat was te horen... Een geweldige teamprestatie. Een dik verdiend kampioenschap met veel dank aan de vrijwilligers rondom het team die het hele seizoen in de weer waren om de kinderen zo veel mogelijk in de watten te leggen zodat de jonge dames en heren zich helemaal op het voetbal konden richten. Petje af voor de succescoaches Peter van den Brand, Jurgen en Chantal de Greef. Verder voor de trainers Willem van de Sande, Cindy van Vught, Doreen van de Berkmortel, Dennis de Groot en Björn Vijfvinkel.
Terwijl de champagne nog bruiste en de platte kar warm draaide, kwam er goed voetbalnieuws uit Zijtaart waar 'Onder 09-2' de thuisploeg oprolde en zo samen met hun leeftijdgenoten uit Erp met ieder slechts twee verliespunten gelijk bovenaan eindigde. Afgelopen week leverde de titanenstrijd tussen de twee kemphanen nog een sensationele 6-6 eindstand op, na een 3-0 achterstand voor Nijnsel. Dit superjonge kampioensteam werd afgelopen seizoen geleid door twee bevlogen kaderleden, Rob Uitenhoven en Daniël der Kinderen.
Alle spelers en vrijwilligers van harte gelukgewenst met dit mooie resultaat. Bestuur en leden van vv Nijnsel/TVE Reclame zijn trots op jullie!

Foto: Lambert Verhoeven

Met overmaat kampioen

Reeds twee wedstrijden voor het eind werden de jongens van MHC Sint-Oedenrode JC1 afgelopen zaterdag kampioen in de eerste klasse van de KNHB.

Nadat afgelopen winter ook al werd genoten van het kampioenschap in de zaal, liet ook de 'Black White Army' zich op het veld van de sterkste kant zien. Flitsend aanvallend spel met mooie doelpunten wisselden elkaar dit seizoen af met een strakke en solide verdediging. Op dit moment staat de teller dan ook niet voor niets op 44 doelpunten voor en slechts 12 tegen. Met maar liefst acht punten voorsprong op de huidige nummer twee MHC Best, was Sint-Oedenrode dan ook een ongenaakbare tegenstander en een terechte kampioen in deze poule.
De flessen werden dus met plezier ontkurkt en de handen met enthousiasme in de lucht. Coaches Susan van Schaijk en Maarten van Bakel wisten het gehele seizoen deze jongens te motiveren en te begeleiden, wat dan ook heeft geleid tot deze mooie en meer dan verdiende titel! Op 16 juni aanstaande mogen de Rooise jongens zich gaan meten met de andere winnaars voor het Zuid Nederlandse Kampioenschap, waarmee maar weer eens is bewezen dat ook een kleine club als Rooi, grootste prestaties kan leveren!

Driedubbel feest

Het was feest bij KV Rooi dit weekend, maar liefst drie teams zijn kampioen geworden. KV Rooi feliciteert de A1, B1 en E2 met het behalen van dit mooie resultaat. Gefeliciteerd!

Tenniskampioenen!

Het eerste kampioenschap is al beslist op de voorlaatste competitiedag. Met een voorsprong van ruim tien punten waren deze dames niet meer te verslaan en hadden ze aan één punt al genoeg om kampioen te worden. De namen v.l.n.r: Manon, Hilde, Lisanne, Britt en Eline.

Voor het eerst kampioen

Dit team van Rhode - JO19-3 - is voor het eerst kampioen geworden. Iedere voetballer wil dit wel eens meemaken en deze heren kunnen er nu over mee praten!

35 / 40

Zaterdagboys kampioen

Rhode VR1 kampioen Foto: Picasa
Rhode JO13-2
Rhode JO17-1G
Rhode JO19-3
Rhode JO11-1

Dioscuri Bovenbouw 1 – Bovenbouw 2

dav

Zaterdagochtend, 26 mei. Buiten schijnt de zon volop. In Sporthal De Streepen nemen de twee Divisie 3/4 bovenbouw teams van Dioscuri het tegen elkaar op de in de laatste competitie wedstrijd van dit seizoen. Het is warm binnen: halverwege de wedstrijd worden welkome verfrissingen aangedragen voor turnsters, publiek, juryleden en trainsters.

Het eerste Bovenbouwteam is deze wedstrijd stevig gehandicapt door blessures van de zusjes Anouk en Sterre van den Brand. Sterre moet zich beperken tot de balk, terwijl Anouk alleen kan uitkomen op balk en vloer. Maar wat zijn we blij dat ze er weer bij zijn! Meiden, een goed herstel toegewenst, in het seizoen 2018/2019 komen jullie vast en zeker sterker terug dan ooit.

In het onderlinge duel laten de Dioscuri turnsters veel goede dingen zien. Elena zet een prachtige stabiele balkoefening met een mooie arabier neer, goed voor de hoogste dagscore van 11.600. Zij wordt op dit toestel op de voet gevolgd door Evie, die haar groei van dit seizoen onderstreept met een prima 11,400. Anneke straalt als vanouds op vloer en zet daar de hoogste score van 11,400 neer. Myrne, met de regiofinales nog in het vooruitzicht, is de beste op brug: haar fraaie oefening is goed voor 11,300. Een grappig moment op vloer voor Paula, die in haar acrobatische serie voor een maximale score gaat, maar ter plekke haar geplande overslag na de salto moet veranderen in een koprol. Ja, ook ter plekke improviseren en snel reageren is onderdeel van de turnsport! Julia's tweede sprong, een half-in half-out is erg goed: helemaal wat we van deze explosieve turnster gewend zijn. De altijd elegante Amy tenslotte zette een prima en stabiele meerkamp neer. Zij miste het podium op slechts 0.3 punten.

Uiteindelijk trekt het tweede Bovenbouwteam aan het langste eind en wint de wedstrijd met 136,050 tegen 131,300 punten. In het algemeen klassement pakt Jade de eerste plaats, gevolgd door Anneke op de tweede plek. Evelien bekroont een fraaie meerkamp met een mooie derde plek. Dames, begeleiding, dank voor een mooi seizoen!


Nieuwe tireer kampioenen

Twee donderdagavonden op rij stond bij Cloeck & Moedigh het boulen in het teken van de clubkampioenschappen tireren.

Altijd een spectaculair onderdeel van het boulen, waarbij het aankomt op precisieschieten op vijf verschillende opdrachten op 6, 7, 8 en 9 meter afstand. Na de eerste avond stond de top nog dicht bijeen en waren er nog volop kanshebbers. Wat echter niemand meer verwacht had was dat Rob van Berkel van de achtste naar de eerste plaats zou stijgen. Dit dankzij een formidabele tweede avond waarbij hij meer dan het dubbele scoorde dan op de eerste avond. Hierdoor had Rob (111) juist 1 punt meer dan nummer twee Wim vd Rijdt (110) en werd daarmee clubkampioen tireren 2018. Derde werd Karel Verschuijten (102), vierde Erik Verschuijten (98) en vijfde Pieter Vereijken (91). Bij de dames nam Gerrie vd Rijdt (53) vanaf de eerste avond de leiding en stond deze niet meer af en werd daarmee clubkampioen tireren 2018 bij de dames. Op de tweede plaats kwam Narda van Zutphen (44) en derde werden ex aequo (20) Maria Thijssen en Angela Gerritsen.
Het Pinksterboulen werd gewonnen door Koen vd Linden (3 +33), tweede werd Ad Verbruggen (3 +31), derde Tonny van Eerd (3 +24), vierde Annie Sonnemans (3 +23) en vijfde Piet Habraken (3 +22).

Het klassement van de zondagmiddagcompetitie wordt aangevoerd door Tonny van Eerd en Wim vd Rijdt (beide +6).


Nieuwe jeugdkoningen bij Ontspanning

Foto: MARK 5 Photography

Zondag was het koningschieten voor de jeugd bij Ontspanning. De wedstrijd begon na het inhalen van de aspirantenkoning van vorig jaar, Rick van de Mortel.

Hij werd thuis opgehaald met een grote pick-up truck en keurig naar het doelgebouw gebracht. Rick mocht om twee uur het openingsschot lossen voor de wedstrijd. De aspiranten schoten 40 pijlen en de cadetten schoten 50 pijlen. Met een score van 254 punten wist Rick van de Mortel zijn koningstitel bij de aspiranten te prolongeren. Prins werd Puck Foolen met 188 punten en ridder werd Daan Foolen met 164 punten. Bij de cadetten ging de koningstitel met 410 punten naar Roos Kragten. Prins werd hier Ray Matuszewski met 362 punten en Jelt de Bie werd ridder met 276 punten. Bas van der Laak werd vierde met 31 punten. Ter afsluiting was er nog een gezamenlijke maaltijd, waarna iedereen moe en voldaan naar huis ging.
Dinsdag schoot de Rozelaer een wedstrijd in de 18 meter competitie. De dagwinnaar was Martie Verhoeven met 211 punten. De overige scores: Jan Gordijn 206, Jan van Erp 197, Toon Hermes 185, Joep Verbunt 136 en Ron Spijker 129.
Vorige week schoot Theo Passier een 3D wedstrijd in Drunen. Met een score van 490 punten werd hij derde bij de heren compound.
Vrijdagavond was de tweede van drie wedstrijden om de Ontspanningsbokaal. Hierbij worden na 25 pijlen de eerste 15 pijlen omgeloot, waarna degene met het meeste punten na loting de winnaar is. De winnaar bij recurve was Piet van den Berg met 207 punten. De overige scores: William Huyberts 197, Rob Naus 189, Frans van de Braak 183, Martie Verhoeven 182, Patrick Bouman 175 en Karin de Jong 168. Bij compound ging de winst naar Paul van de Mortel met 211 punten. De overige scores: Wil Kivits 208 en René van Erp 149. De houtschutters schoten op gildeblazoen (1 t/m 6). De winnaar daar was Michael Moonen met 82 punten. De overige scores: Marleen Kremers 51, Jos van den Berg 47 en Toon Hermes 46.
In het weekend was het NK 25 meter 1 pijl in Schijndel. Wil Kivits schoot daar mee in de 1e klasse compound. Met een score van 231 en 226, totaal 457, werd hij 20e.
Op maandagavond schieten de Vrienden van Pieter Breugel hun wedstrijden op dinsdagmiddag de Rozelaer. Vrijdagavond is de clubavond van de senioren. De leden hebben een eigen sleutel en kunnen vrij binnen en buiten trainen als de accommodatie niet bezet is. De jeugdtraining is op woensdagavond van 18.30 – 20.00 uur.


v.v. Boskant
Uitslagen senioren:

Acht 1 – Boskant 1 1-2
Boskant 2 – HVCH 3 0-0
Blauw Geel 11 – Boskant 4 5-1
Gemert 7 – Boskant 5 4-3
Boskant 6 – Nijnsel 5 0-4
Boskant VR1 – Baardwijk VR3 6-0
Uitslagen jeugd:
Margriet JO19-2 – JO19-1 6-2
JO17-1 – Sparta'25 JO17-2 3-2
JO15-1 – Heeswijk JO15-1 2-1
ELI JO15-1G – JO15-1 2-4
JO13-1 – Margriet JO13-6 4-2
Prinses Irene JO13-3 – JO13-1 2-6
Vorstenbossche Boys MO17-1 – MO17-1 7-3
MO17-1 – JVC Cuijk MO17-2 3-2
EVVC MO13-1 –MO13-1 1-1
MO13-1 – Venhorst MO13-1 1-10
MO13-1 – St. Hubert MO13-1 0-7
Programma senioren 31/5:
Rhode 6 – Boskant 5 19.00u.
Programma senioren 3/6:
Boskant 2 – Volkel 2 11.00u
Boskant 3 – UDU'19 10 12.00u.
Boskant 5 – Schijndel 6 12.00 u.
Boskant 6 – Heeswijk 6 10.00u.
Blauw Geel VR1 – Boskant VR1 12.00u.
Programma jeugd 29/5:
JO13-1 – Heeswijk JO13-2 19.00u.
Brandevoort JO10-4 – JO10-1G 19.00u.
MO17-1 – FC De Rakt MO17-1 19.00u.
Programma jeugd 30/5:
Schijndel JO8-2 – JO8-1G 18.00u.
Programma jeugd 31/5:
JO17-1 – Heeswijk JO17-1 19.30u.
Programma jeugd 2/6:
Stiphout V. JO17-3 – JO17-1 15.00u.
Programma jeugd 4/6:
JO13-1 – Schijndel JO13-4 19.00u.

Ollandia
Uitslagen senioren:

Ollandia 1 – Boerdonk 1 3-0
Ollandia 2 – Mariahout 3 2-0
Sparta'25 5 – Ollandia 2 1-1
Avesteyn 6 – Ollandia 3 2-0
Ollandia 35+1 – EVVC 35+1 0-1
Ollandia VR1 – SPV VR1 4-1
Uitslagen jeugd:
Brandevoort Jo17-2 – Jo17-1 2-1
Mariahout Jo11-2G – Jo11-1 0-8
Jo13-1 – NLC'03 Jo13-1 2-0
DVG Jo17-1 – Jo17-1G 13-0
Jo15-1G – DVG Jo15-2 2-1
Jo11-2G – Avesteyn Jo11-3 12-1
Programma senioren 31/5:
Ollandia VR1 – Cranendonck VR2 19.30u
Programma senioren 3/6:
Ollandia 3 – SCMH 5 11.15u
Rhode 35+1 – Ollandia 35+1 9.30u
Ollandia VR1 – Real Lunet VR1 10.00u
Programma senioren 7/6:
Ollandia 35+1 – ODC 35+1 19.30u
Programma senioren 10/6:
Ollandia 35+1 – Vorstenbosch 35+1 10.00u
Programma jeugd 30/5:
WEC Jo15-2 – Jo15-1G 19.15u
Avesteyn Jo13-1 – Jo13-1 19.30u
Programma jeugd 2/6:
Jo17-1 – Bavos Jo17-1G 14.30u
Jo11-1 – Blauw Geel Jo11-5 11.00u
Jo8-1G – Blauw Geel Jo8-4 9.30u

Rhode
Uitslagen senioren:

EVVC 1 - Rhode 1 0-2
Rhode 2 - Avanti 2 2-3
DVG 2 - Rhode 3 6-0
WEC 4 - Rhode 6 1-7
Rhode 7 - WEC 5 5-2
Rhode 8 - Heeswijk 7 3-1
Avanti 8 - Rhode 9 4-0
DVG 9 - Rhode 9 3-1
Schijndel 35+2 - Rhode 35+1 4-0
Rhode VR1 - DVG VR1 5-3
Nooit Gedacht VR5 - Rhode VR2 0-1
OVC'26 2 - Rhode 2 (zat) 0-6
Rhode 2 (zat) – SSC 3 8-2
Programma senioren 31/05:
Boskant 5 - Rhode 6 19:00u.
Rhode 35+1 - WHV 35+1 19:30u.
Programma senior