DeMooiRooiKrant

23 november 2016

DeMooiRooiKrant 23 november 2016


Frans (man met bril rechtsboven) en Ron (blauwe jas) helpen met het uitladen van een truck. Foto:

Aflevering I: de voorbereiding

"Groot" en "klein" zijn relatieve begrippen. Dat besef komt sterk naar voren, als de krant aanschuift bij de mannen van de Stichting Meierijstad helpt Oost-Europa, die dit najaar met een vracht hulpmiddelen hun tweede reis hebben gemaakt naar Romny in Oost-Oekraïne. En Oekraïners in opperste verbazing hebben gebracht over hoe 'dat kleine landje dat half onder water' ligt, zo'n groot land kan helpen. "Ze hadden geen idee dat Nederland nog kleiner was dan hun eigen provincie. Dat wij 95 kuub hulpgoederen in Nederland gratis hadden gekregen, evenals het gebruik van de nieuwe 30-tonner DAF, mét nieuwe oplegger, én brandstof ging hun voorstellingsvermogen ook ver te boven. Niet dat ze zelf niks geven, dat gaat óns voorstellingsvermogen wel eens te boven." In drie afleveringen nemen de mannen van de Stichting ons figuurlijk mee op hun humanitair transport van afgelopen oktober.

Als stichtingsvoorzitter Frans van den Nieuwenhuijzen op zijn praatstoel zit, spat het enthousiasme ervan af. Regelmatig trapt hij zelf op de rem, om zijn maten Ron Bezoen en Hans Nieuwkamp aan het woord te laten. En verontschuldigt zich dat hij zo vaak "ik" zegt. "Dat gaat vanzelf, door mijn enthousiasme, maar ik bedoel altijd: wij!" Zijn maats knikken grinnikend. Ze kennen elkaar door en door. Avontuurlijke mannen met een groot hart, die elkaar bij binnenkomst niet alleen een hand geven maar ook even stevig vastpakken.

Foto:
Foto:

De voormalige Stichting 'Sint-Oedenrode helpt Polen' heeft er inmiddels ruim honderd transporten op zitten. "Maar ieder transport is anders. We kijken ook steeds kritisch of we nog goed bezig zijn. Dit keer hadden we dus een taak erbij: de controlerende. Hoe is er omgegaan met de hulpgoederen van ons vorige transport? Zijn die bij de juiste mensen en doelen terecht gekomen? Zijn er geen landen die onze hulp nu harder nodig hebben?

Oekraïne
"Voordat we vertrokken, hebben we ook goed gekeken hoe de hulpmiddelen vorig jaar zijn geland in Romny. Toen hadden we onder meer kleding, fietsen, bedden, ziekenhuisbenodigdheden, waspoeder, speelgoed. Nicolai was en is daarbij een onmisbare schakel. Hij staat aan het hoofd van maar liefst 17 stichtingen in Oekraïne, waaronder het Rode Kruis. Alle hulpgoederen hebben vorig jaar een goede bestemming gekregen, maar dat heeft wel drie maanden geduurd. Nicolai heeft in het Engels een lijst laten opstellen met goederen waar dit keer behoefte aan was. Sterilisatiemiddelen voor dieren bijvoorbeeld. De wildgroei aan loslopende honden en katten daar is een groot probleem aan het worden. Oekraïners zijn harde mensen, maar huisdieren verzuipen of castreren met twee bakstenen zoals in vroeger tijden bij ons is er niet bij. Ze zijn daar nu een dierenkliniek op aan het zetten en van een dierenartsenpraktijk uit Best kregen we veel materiaal om te steriliseren. Dat probleem wordt dus op een humane manier aangepakt."

Sponsoren
Netwerker Van den Nieuwenhuijzen kan niet uit over de gulle sponsoren die dit keer goed waren voor in totaal 17.500 kg hulpgoederen. "Die mensen verdienen allemaal een standbeeld. Mag ik er een paar noemen? De Wit bouwmachines uit Oss, bouwbedrijf Wagemakers uit Oss, bouwcenter Veghel, DAF, Bas Volvo, Netrom, Van Happen Containers en Real effect." Ook Landal Green Parks komt in de opsomming voorbij. "Die vervangen om de paar jaar de bedden, die dan nog hartstikke goed zijn. In Nederland moeten die worden vernietigd, maar in de Oekraïne zijn ze er heel blij mee."

Adressen en contact
Adressen waar spullen (kleding, speelgoed, meubelen, computers, kantoorinrichting, etc.) gebracht kunnen worden (bestuursleden):
Frans van den Nieuwenhuijzen, Korenlaan 27, Sint Oedenrode. Tel. 06 – 53 16 58 21
Hans Nieuwkamp, Valstraat 7, Sint Oedenrode. Tel. 06 – 53 73 40 31
Ron Bezoen, Michiel de Ruijterstraat 1, Best. Tel. 06 – 23 09 26 76
Indien gewenst komen we de spullen bij u ophalen.
Vragen of ideeën? Mail naar meierijstadhelptoosteuropa@gmail.com

In de volgende aflevering verbazen we ons over de ongekend sociale mentaliteit van dit ruwe volk, en delen we in hun blijdschap over de nieuwe spullen maar net zo goed over de welvaartsresten die met het transport zijn meegekomen.

Verdeeldheid over meerkosten nieuw gemeentehuis

Voor € 236.000 koop je een nieuw huis, en kun je het nog leuk inrichten ook. Maar € 236.000 voor een voordeur? Als je het zo stelt lijkt dat buiten proporties. Het gaat in dit geval over de ingang het nieuwe gemeentehuis in Veghel, waar vanaf 2 januari aanstaande 500 ambtenaren van Meierijstad werken en dagelijks de bezoekers uit een bevolking van 80.000 gebruik van maken. Hoe dan ook, het bedrag komt bovenop de aanvankelijk geraamde kosten, en dat is hier en daar behoorlijk in het verkeerde keelgat geschoten.

De huidige Veghelse fracties DDB en TEL willen de gemeente houden aan de afspraken over de totaalkosten die eind vorig jaar gemaakt zouden zijn. Volgens de voorstanders is de deur niet luxe, maar puur functioneel.

De gemeente motiveert de aanschaf als volgt. "Om het ontmoeten in het pand centraal te plaatsen en om alle inwoners van Meierijstad een nieuwe welkom en ontvangst te laten ervaren in transparantie, openheid en toegankelijkheid, is de wens ontstaan om de hoofdentree te verplaatsen en aan te passen. Daarnaast willen we de doorstroming van de klantenstroom door middel van een tourniquet (draaideur, red.) garanderen en voorkomen we ondanks de openheid en transparantie het risico van tocht in het pand. De kosten voor het verplaatsen en aanpassen van de hoofdentree bedragen € 152.000,- Het plaatsen van het tourniquet is geraamd op € 50.000,- en om tegemoet te komen aan de wens van welstand wordt van materialen gebruik gemaakt en een plaat aangebracht tussen de pilaren aan de rechterzijde van de nieuwe entree. Dit is geraamd op een bedrag van € 34.000,-"

Volgens de gemeente ligt de verbouwing op schema, en is bij de aanbestedingen rekening gehouden met lokaal ondernemerschap. Het overgrote deel van het werk zou ook daadwerkelijk aan lokale partijen zijn gegund, onder meer Van Stiphout, Ahrend en Delo Veghel.

Jaargang 7 - Week 47 - Woensdag 23 november 2016

Formido
Forum klus wijs
Opaal
De Wit Schijndel
Roxs elektro world

Bouw Boskantse huizen ingepland na ondertekening

Directeur/bestuurder bij Wovesto, dhr. Overmars, en directeur dhr. Van Wanrooij namens Van Wanrooij Projectontwikkeling, tekenden vorige week maandagmiddag een turnkey-overeenkomst voor 11 huurwoningen voor het project De Wilgen te Boskant.

Project De Wilgen betreft een uitbreidingslocatie van het kerkdorp Boskant. De beoogde nieuwbouw van deze uitbreidingslocatie betreft een combinatie van sociale huurwoningen en vrije sector koopwoningen. Wovesto heeft op de locatie reeds meerdere huurwoningen gerealiseerd. De wens was om met het woningconcept Optio van Van Wanrooij de eerstvolgende 11 huurwoningen te realiseren. De woningen voldoen aan de wensen van Wovesto en passen binnen het beleid van de gemeente. De 11 huurwoningen worden met een EPN van 0 uitgevoerd en zijn hiermee fors energiezuiniger dan de eis van het Bouwbesluit.

Ontwerp
Architectenbureau Visser en Bouwman uit 's-Hertogenbosch tekende voor het woningontwerp. De woningen zijn ontworpen in een warme stijl, die past bij de gebouwde omgeving. Alle woningen zijn met een hoog kwaliteitsniveau ontworpen, zowel qua ruimte, qua aansluiting op de openbare inrichting als ook ten aanzien van materialisering en afwerking. Naar verwachting zal februari 2017 de bouw van de 11 huurwoningen starten. De bouw zal worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Gebr. van Stiphout uit Sint-Oedenrode. Van Wanrooij heeft op dezelfde uitbreidingslocatie in Boskant enkele weken geleden 16 koopwoningen in verkoop genomen, verdeeld in 12 rijwoningen en 4 tweekappers. De belangstelling is erg goed. Nagenoeg alle woningen zijn inmiddels verkocht. De bouw van ook deze woningen zal naar verwachting in het voorjaar plaatsvinden. Alle woningen, i.c. 11 huurwoningen en 16 koopwoningen zullen naar verwachting eind 2017 worden opgeleverd.

Minder eigen bijdrage voor iedereen met een Wmo - voorziening

De colleges van B&W van Schijndel , Sint- Oedenrode en Veghel hebben besloten om per 1 januari 2017 geen eigen bijdrage (CAK) te vragen van inwoners met een Wmo-maatwerkvoorziening en een verzamelinkomen tot 110% van het sociaal minimum.

Daarnaast wordt er volgend jaar een lagere kostprijs doorgevoerd voor begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Samen met de maatregelen van het Rijk betekent dit dat de eigen bijdrage in 2017 voor iedereen met een Wmo-voorziening (zoals huishoudelijke verzorging, begeleiding of een hulpmiddel) in Meierijstad lager uitvalt.

Zorg wordt toegankelijker
De gezamenlijke wethouders mevrouw Hendriks (Sint- Oedenrode), de heer Van Rinsum (Veghel) en de heer Witlox (Schijndel): "Uit onderzoek blijkt dat mensen zorg mijden vanwege de hoogte van de eigen bijdrage (CAK). Door minder eigen bijdrage te berekenen, wordt Wmo-ondersteuning toegankelijker. Voor de inwoners met een laag inkomen betekent dit een lastenverlichting. Hierdoor kan iedereen de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft."

Wat betekent dit voor de situatie van de Wmo klanten?
Van de Wmo-klanten die een verzamelinkomen tot 110% van het sociaal minimum hebben, wordt per 1 januari 2017 geen eigen bijdrage geïnd. Dit betekent een lastenverlichting voor de inwoners met de kleinste portemonnee.
Door het besluit om een lagere kostprijs te hanteren voor begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf wordt de eigen bijdrage van een cliënt voor bijv. dagbesteding nooít meer kan zijn dan € 14, - per dagdeel. Afhankelijk van inkomen, vermogen en gezinssituatie is de feitelijke bijdrage vaak lager, bijvoorbeeld wanneer de minimaregeling voor van toepassing is. De gebruiker betaalt nooit meer dan de door het CAK berekende maximale periodebijdrage.

Nieuwe dienstregeling bussen

Met ingang van 11 december wijzigt de dienstregeling van de bussen in Zuidoost Brabant. Reizigers krijgen nieuwe bussen, betere verbindingen, andere lijnnummers en gewijzigde routes met andere tijden. Bovendien krijgen reizigers te maken met een nieuwe merknaam.

Bravo is de nieuwe naam voor het openbaar vervoer in Brabant. Alles weten over reizen in Brabant? Ga dan naar www.bravo.info

Belangrijkste wijzigingen in de dienstregeling per 11 december 2016
Op een aantal nieuwe verbindingen gaat Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) rijden. Op deze drukke routes gaan de bussen vaker. Bovendien worden op deze routes volledig elektrische 18 meter bussen ingezet. Dit is uniek binnen Nederland en zelfs binnen Europa rijden nog niet zoveel elektrische bussen rond. Daarnaast worden op de drukke streeklijnen in de regio nieuwe bussen ingezet met een extra hoog comfortniveau Deze grote verbeteringen zijn aangegrepen om de buslijnen logischer te nummeren, een aantal buslijnen heeft daarom een ander lijnnummer gekregen: De 100 reeks betreft lijnen die alleen in de spits rijden. De 200 reeks is voor de buurtbussen, de 300 reeks voor de luxere streekbussen, de 400 reeks voor het HOV met nieuwe elektrische 18 meter bussen en de 600 reeks betreft scholierenlijnen.

Vol huis voor de Prins

Foto: Johnny Huijberts

De receptie zorgt steevast voor een vol huis. Zo ook afgelopen zondag toen Prins Frits en adjudant Bart vanaf 12.11 uur klaarstonden om gefeliciteerd te worden. Uiteraard waren ook de vrouw van Frits, Suzanne, en de vriendin van Bart, Denise, van de partij. Vanaf de eerste minuut stroomden de mensen binnen. Kapellen, verenigingen, andere prinsen uit omliggende dorpen en familie en vrienden. Meerdere keren werd de microfoon gepakt om de Prins alle succes toe te wensen en natuurlijk ontbrak de muziek niet. Het mag gezien worden als de start van enkele turbulente maanden voor het prinselijk koppel.

Foto: Johnny Huijberts
Foto: Johnny Huijberts
Foto: Johnny Huijberts
Foto: Johnny Huijberts
Foto: Johnny Huijberts

Column van de Prins

GE-WEL-DIG! Dit is het woord waarmee ik wil beschrijven hoe mijn afgelopen twee weken waren. Om te beginnen de onthulling op zaterdag 12 november. Na maanden mochten we dan eindelijk tevoorschijn komen. Na de spannende onthulling, kwamen enthousiaste carnavalsvierders uit de zaal ons al feliciteren met dit heugelijke nieuws. Wat een leuke reacties allemaal!

Op zondag stond het huis vol met o.a. familie, de raad van elf en natuurlijk de Bloasplekkers die een serenade kwamen brengen. Wat hadden ze een hoop Plekkers meegenomen! Uiteraard werd de naam eer aangedaan en bleven ze lang plekken.

Afgelopen zondag was het de dag van de receptie. 's Ochtends zijn de officiële foto's gemaakt. Aansluitend kwam Karel namens Citroën dealer v.d. Berg de Prinsmobiel uitreiken. Hier gaan we zeker leuke kilometers mee maken! Om 12.11 uur begon de receptie, waarbij de zaal vanaf minuut 1 gevuld was met familie, vrienden, collega's en carnavalsverenigingen. Ook andere prinsen met hun gevolg kwamen feliciteren. Super!

Na een heerlijk diner, verzorgd door de cateringcommissie, zijn we moe, maar hartstikke voldaan naar huis gegaan. Overweldigend veel cadeautjes werden de dag daarna door de PK gebracht. Al met al een mooi begin van een geweldig jaar!


Floor Vogels Skrotvrouw van 't jaar

Foto:

Afgelopen zaterdag tijdens het 11-11 bal van Cv 't Skrothupke is Floor Vogels benoemd tot Skrotvrouw van 't jaar.

Floor is al 36 lid van Cv 't Skrothupke. Naast trouwe sponsor van de club zet zich al vele jaren in voor de kapel en vele commissie's. Al jaren wordt de loopgroep bij haar gemaakt en met haar goede ideeën en behulpzaamheid is het elke keer een succes. De club hoopt dat ze nog vele jaren kan genieten van haar behulpzaamheid.
Tijdens de avond werd tevens een aantal leden gehuldigd met hun 44-jarig jubileum van de club. De grondleggers van de club Wim v.d. Velde, Piet Habraken, Bert en Marianne Hubers, Broer en Jeanne Wouters en Jan van Erp werden in het zonnetje gezet. Tevens werd Renske v.d. Burgt gehuldigd met haar 22-jarig jubileum.


Programma informatie

Rooi Actueel

Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen.

Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle andere programma's.


Rondje Rooi

Tot en met woensdag 30 november telt Rondje Rooi de volgende onderwerpen:

 • United Concert of Rooi; Harmonie Nijnsel en Nos Jungit Apollo
 • Familiedag DV Sunrise
 • Eerde Grenzeloos
 • Concert Impressies: Roois Kamerkoor / Adri Frigge
 • Intocht Sinterklaas
 • Bezoek aan het Pietenhuis!
 • Brandweer oefent in de wijk

Uitzendtijden: 00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Rechtstreeks programma Verkiezingsuitslag Meierijstad
Door de gezamenlijke lokale omroepen LOS Schijndel, Skyline Veghel/Uden en TV Meierij wordt op woensdag 23 november een live totaalprogramma gemaakt dat niet alleen de uitslagen toont maar ook reacties van inwoners bij stembureaus en commentaren van lijsttrekkers en partijleden geeft. Presentatie: Michiel Bakker.

Rechtstreekse uitzending vanuit 't Spectrum in Schijndel vanaf 21:00 uur voor abonnees van KPN, Ziggo (UPC) en OnsBrabantnet.

Ook via sociale media facebook en twitter!

Openingstijden kantoor en telefonische bereikbaarheid

Studio aan de Laan van Mariëndael 30A is bereikbaar voor bestellingen, vragen, meldingen, op elke ochtend van 09:00 - 11:30 uur behalve vrijdag, Op vrijdag is het kantoor 's-middags van 13:30 - 16:30 uur open. Telefoonnummer: 0413-471193

Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN kanaal 559.TRINED kanaal 13.
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 38, analoog op 792 MHz.
Via Ziggo: analoog op 256 MHz en digitaal via mediabox kanaal 36, CI+ kanaal 331.
Via Vodafone Thuis: kanaal 712
Internet
Met nieuws, informatie, veel foto's en films is TV Meierij wereldwijd te volgen
via www.tvmeierij.nl
Facebook : Achtergronden, foto's en meer … op: www.facebook.com/tvmeierij

'Aankondiging' LIVE uitzending op OMROEP MEIERIJSTAD i.o.

Woensdag 23 november a.s. zijn de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Meierijstad. Vanaf 21.00 kunt u LIVE KIJKEN naar de verkiezingsuitslagen, de diverse partijen aan het woord, de mobiele stembus en interviews vanuit het Spectrum waar de lijsttrekkers aanwezig zijn! Op KPN, Brabantnet, ZIGGO en via livestream


Het Steunpunt Vrijwilligerswerk zoekt vrijwilligers

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Ook deze keer hebben we enkele interessante vacatures van de vacaturebank voor u uitgelicht.

Lid van de sponsorcommissie bij De Zevensprong
De Zevensprong is op zoek naar een lid voor de sponsorcommissie. Als lid van deze commissie ga je op zoek naar sponsoren. Kennis van ondernemers en bedrijven in Sint-Oedenrode is een pre. De sponsorcommissie begint elk seizoen in december en de activiteiten lopen tot september. (vacaturenummer 10847)

Medewerker Klussendienst Sint-Oedenrode
De Klussendienst Sint-Oedenrode is op zoek naar een vrijwilliger die mee kan helpen met het doen van klusjes in en rondom het huis bij inwoners van de gemeente Sint-Oedenrode, die vanwege een beperking niet zelfstandig in staat zijn om de klus uit te voeren of niet de financiële middelen hebben om een bedrijf in te schakelen. We geven de voorkeur aan mensen die meerdere dagdelen per week inzetbaar zijn. Eén keer per week is er een klusoverleg op maandag. (vacaturenummer 10853)

Samen fietsen, wandelen of een kopje koffie drinken
Welzijn De Meierij krijgt steeds meer vragen naar een bezoekvrijwilliger voor (kwetsbare) mensen: bijvoorbeeld samen een eindje wandelen, boodschappen doen voor iemand, samen duofietsen of gewoon gezellig een kopje koffie drinken en buurten. Bent u nog op zoek naar een betekenisvolle invulling van uw dag en houdt u ervan om andere mensen een fijne dag te bezorgen? Dan is deze vacature iets voor u! (vacaturenummer 11782)

Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij; u kunt bellen (073 – 5441400) of mailen (vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl).

Bezoek ook onze website voor alle andere vacatures en activiteiten (www.welzijndemeierij.nl).


JubileumKaartavond CV 't Skrothupke

Op zaterdag 10 december as organiseert CV 't Skrothupke uit Sint-Oedenrode weer zijn traditionele kaartavond.

Dit jaar met extra leuke prijzen i.v.m. 44 jaar bestaan van de club. U kunt weer rikken of jokeren voor mooie vleesprijzen, levensmiddelenpakketten en vele andere prijzen. De avond begint om 20 uur en wordt gehouden in café Oud Rooy. Inschrijven kan vanaf 19.45 uur. Een uitgesproken gelegenheid om tijdens deze donkere dagen voor Kerst en Nieuw, eens met anderen een avondje gezellig te ontspannen en onder het genot van een drankje samen een kaartje te leggen. Ouderwetse gezelligheid met een sportief karakter.


KBO Cultuurclub naar museum Slager in Den-Bosch

Foto: Lisa vd Ven

Op het programma voor dit jaar staat nog het bezoek aan museum Slager in Den Bosch op 15 december. Acht kunstenaars, drie generaties van de bekende Bossche schildersfamilie Slager, samen ruim een eeuw van prachtige schilderkunst: het komt allemaal samen in Museum Slager.

Soms is een talent erfelijk en gaat het door van generatie op generatie. Dat is ook het geval bij de familie Slager In Den-Bosch. Veel familieleden hadden een groot talent voor schilderen. Het Museum Slager in Den Bosch toont ruim een eeuw schilderkunst van de familie Slager in drie generaties: de grondlegger Petrus Marinus Slager (1841 - 1912) en zijn zonen, dochters, schoondochters en kleinzoon. In totaal gaat het om acht schilders en schilderessen met als achternaam Slager. Petrus Marinus, Piet, Frans, Jeanette, Corry, Suze, Marie en Tom.

De collectie van het museum is eindeloos. Men kan uren rond blijven kijken. Olieverfschilderijen, aquarellen, tekeningen en etsen, allemaal hebben ze een plekje in het monumentale pand in Den Bosch.

De kunstwerken hebben verschillende thema's: het vroegere 's-Hertogenbosch, landschappen, dorpsgezichten, stillevens, bloemstillevens en portretten. Ook zijn er een paar meubels te zien uit de tijd van de familie Slager. Zo is te zien hoe het was om te leven, te wonen en te werken in de negentiende en twintigste eeuw. Ontdek het grote talent van de familie Slager!

Onder de titel Dagelijks Brood houdt Museum Slager te 's-Hertogenbosch van 9 oktober 2016 tot 22 januari 2017 een overzichtstentoonstelling van het werk van Giovanni Dalessi.

Dagelijks brood biedt een overzicht van Dalessi's schilderijen en keramisch werk. De titel van de tentoonstelling is ontleend aan Dalessi's overtuiging dat religie niet iets zweverigs is maar even gewoon en essentieel als ons dagelijks brood.

Het museum is gemakkelijk te bereiken, het ligt dicht bij de Sint-Janskathedraal. Als u desondanks problemen hebt met het vervoer, laat u dit dan even aan de organisatie weten, dan wordt er geprobeerd een oplossing te vinden.

Meerijden kan dan voor € 3,- per persoon (inclusief parkeerkosten) De entree bedraagt 6 euro, maar met een museumkaart is het gratis. De rondleiding begint om 14.00 uur, dus graag tijdig aanwezig. Aanmelden kan weer bij Harry van Oorschodt tot 11 december. Dit kan bij voorkeur per mail aan: cultuurclub@kborooi.nl


Alzheimer Café in de Nachtegaal in Schijndel

Op maandag 28 november wordt in restaurant-zaal De Nachtegaal, Boxtelseweg 15 te Schijndel, weer een avond van Alzheimer Café Regio 't Groene Woud georganiseerd. Het thema van de avond is: Belang van Ergotherapie

Ergotherapie heeft als doel mensen met dementie zo goed mogelijk hun dagelijkse activiteiten uit te laten voeren in hun eigen omgeving. Zij worden vaak beperkt in hun dagelijkse activiteiten. Dit als gevolg van problemen met bijvoorbeeld het onthouden van informatie, het plannen van dagelijkse handelingen, het omgaan met apparaten of het nemen van initiatieven. De ergotherapeut kan u adviseren, ondersteunen, begeleiden met behulp van eventuele voorzieningen of aanpassingen zodat de betekenisvolle activiteit weer uitgevoerd kan worden. Regie, plezier en voldoening voor de oudere met dementie staat voorop. Het programma start om 19:30 uur. De toegang is gratis.


Gemeentelijke waardering voor Wim van Hees

Het bestuur van de stichting Smitsorgel H. Martinuskerk (centrum) hield op 14 november een bijzondere bestuursvergadering. Bij deze vergadering was burgemeester Peter Maas te gast. Hij bracht namens de gemeente een attentie mee voor bestuurslid Wim van Hees. Wim heeft vele jaren grote inzet - en verdiensten voor de stichting betoond.

De stichting kwam in 1996 tot stand door Wim van Hees. Vanaf de oprichting tot 2010 was hij onafgebroken voorzitter / secretaris. Hij was de initiator van de restauratie van het ernstig in verval geraakte Smitsorgel. In 2001 was de restauratie gereed en vond de inspeling plaats tijdens de feestelijke week rond 11 november, de naamdag van de Heilige Martinus van Tours (Sint Maarten). Acties zoals de loterij met de naam "een gok waar muziek in zit" en de voetbalwedstrijd tussen het team van RHODE en de professionals van PSV zullen veel Rooienaren zich vast nog kunnen herinneren. Zowel de loterij als de voetbalwedstrijd waren voor Rooi heel bijzonder en - een groot succes. Twee van nature verschillende organisaties, voetbal en orgel, hadden elkaar dat succes bezorgd.

Om het Smitsorgel in goede staat te houden is regelmatige bespeling noodzakelijk. Ook daarvoor heeft Wim van Hees na de restauratie veel initiatieven ontplooid en zaken tot stand gebracht zodat het Smitsorgel nu in een erg goede staat verkeert en klaar is voor de toekomst. Wim zit nu nog in het stichtingsbestuur en zijn inbreng is daar zeer waardevol.

In zijn toespraak memoreerde de burgemeester ook de vele overige activiteiten die Wim in het verleden als vrijwilliger op zich nam o.a. dat hij Prins Carnaval was, penningmeester van de vriendenclub voor de Fanfare Nos Jungit Apollo, penningmeester van de club van "oud" carnavalsprinsen, penningmeester van het schoolbestuur van basisschool H. Antonius van Padua in Nijnsel, voorzitter/bestuurslid van Tennisvereniging de Kienehoef en lid van buurtvereniging SKOK. De attentie die de burgemeester overhandigde, een horloge met de ingegraveerde gemeentenaam Sint-Oedenrode, is binnenkort een collectors-item.

De collega-bestuurders van de orgelstichting vonden het een terechte erkenning voor Wim die hem zeer gegund is. Zij zijn erg blij dat deze veelzijdige persoon deel van hun bestuur uitmaakt en ze hopen dat Wim, ondanks de fysieke beperkingen die hem op dit moment parten spelen, nog jaren bestuurslid blijft.

Feestelijke reünie bij afsluiting Heilig Jaar

Zondag 20 november heeft Paus Franciscus in Rome het Heilig Jaar van de Barmhartigheid afgesloten. De Porta Sancta, de Heilige Deur van de St. Pietersbasiliek, is door hem gesloten. Pas bij een volgend Heilig Jaar, naar verwachting in 2025, wordt de Porta Sancta weer geopend. De afsluiting van het Heilig Jaar was ook de dag waarop de 124 deelnemers van de bedevaart naar Rome, Assisi en La Verna voor hun reünie in Sint-Oedenrode bijeen kwamen.
De dag begon met een feestelijke en druk bezochte Eucharistieviering in de Rooise St. Martinuskerk. Tijdens deze viering werd voor de eerste maal de door Henk van Riel gecomponeerde 'Missa in Anno Misericordiae' gezongen op Nederlandse bodem. Tijdens de pelgrimage was de Missa al meerdere malen gezongen door het Pelgrimskoor. Tevens werden de door Rooienaar Henk van Riel gecomponeerde werken 'Tu es Petrus' en 'Dulce Lignum' ten gehore gebracht door het Pelgrimskoor. Het jeugdkoor dat deelnam aan de bedevaart liet bij de afsluiting van het Heilig Jaar ook van zich horen. Zij zong onder andere het Ave Maria.

Na de plechtigheid in de kerk werd de reünie voortgezet in 'De Vriendschap' in Boskant. Een toepasselijke naam: tijdens de bedevaart zijn er immers vele duurzame vriendschappen ontstaan. Aan het einde van de Eucharistieviering kondigde Deken Vincent Blom een nieuwe bedevaart aan. In de herfstvakantie van 2018 gaat men naar Lourdes.

Nieuwe blikvangers

Foto: Jos van Nunen

Zwerfvuil aan de Boxtelseweg was voor enkele Rooise kinderen een doorn in het oog. Daarom stuurden ze een brief naar de burgemeester voor een oplossing. Daar werd gehoor aan gegeven. Woensdagmiddag onthulde wethouder Van der Heijden samen met de klokkenluiders een splinternieuwe blikvanger.

Robin, Quinty, Lyn en Dean van Nuland zagen het vuil liggen als ze met de hond gingen wandelen of de hond uit gingen laten. Blikjes, lege zakken snoep, chipszakken en drank kartons. Alles zagen ze voorbijkomen.
Nu aan weerszijden een blikvanger is geplaatst hopen de kinderen dat het vinden van afval straks verleden tijd is.

"Voorkomen van zwerfafval is beter dan het voortdurend moeten opruimen. Zwerfafval is een behoorlijk bron van ergernis en Initiatieven, zoals van deze kinderen. We willen helpen om iedereen een beetje meer milieubewust te maken. Vanuit de gemeente zijn er een tweetal blikvangers beschikbaar gesteld. Nu maar hopen dat de passerende fietsers en voetgangers de blikvangers weten te raken", roept Van der Heijden op.


Nederlandse première in de Rooise kerk

Ter gelegenheid van het Heilig Jaar van de Barmartigheid heeft de Rooise musicus Henk van Riel twee werken gecomponeerd; "Missa in Anno Misericordiae" en het motet "Tu es Petrus" Deze werken werden voor het eerst gezongen tijdens de pelgrims reis van de parochies van het dekenaat Sint-Oedenrode/Veghel in oktober, naar Italie in Vaticaanstad, Assisi en ook in Matrei am Brenner (Oostenrijk).

De Nederlandse première vond plaats op zondag 20 november in de Martinuskerk, ter gelegenheid van het Plechtig afsluiten van het Heilig Jaar van Barmhartigheid en werden gezongen door het pelgrimskoor. "De Missa in Anno Misericordia",die Henk speciaal schreef voor het pelgrimskoor bestaat uit; Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei. Het motet "Tu es Petrus" Is een hommage. De officiële partituur is met een brief afgeven aan de Vaticaanse wacht met het verzoek, deze door te geven aan paus Franciscus. Het was inderdaad een feestelijke Plechtige afsluit mis, met medewerking van het jeugd pelgrimskoor en vele anderen, de kerk zat dan ook helemaal vol en afloop konden we genieten van een kopje koffie of thee.

Gratis concert voor alle vrijwilligers

In samenwerking met Stichting Meierijstad Help Oost-Europa biedt Stichting Muzikale Oktober Best een gratis concert aan voor alle vrijwilligers in Sint-Oedenrode.

De Stichting Muzikale Oktober Best (M.O.B.) is opgericht in 2009 en beoogt iedere twee jaar een muziekfestival te organiseren in de gemeente Best . Dit festival vindt plaats rondom 24 oktober - de Bevrijdingsdag van Best - van ieder oneven jaar en heeft tot doel om een breed spectrum van muzikale cultuur en muzikale tradities onder de aandacht te brengen van een groot publiek. Alle concerten van MOB zijn gratis toegankelijk.

Op zaterdag 10 december wordt door Stichting Muzikale Oktober i.s.m. stichting Meierijstad Help Oost-Europa een muzikale Kerstviering aangeboden voor alle vrijwilligers in Sint-Oedenrode. Voor dit concert zijn vier jonge musici uitgenodigd. Petr, Alexandra en Olga traden al op tijdens de eerste editie van MOB in 2009, en hadden tevens een enorm succes tijdens het MOB Bevrijdingsconcert in 2015.

Petr Pavlov (1992)
Altviolist uit Krasnojarsk, Rusland. Reeds op zesjarige leeftijd kreeg Petr zijn eerst vioollessen en nadat hij diverse regionale concoursen had gewonnen, studeerde hij aan het Rimsky Korsakov lyceum (onderdeel van het Conservatorium) in Sint Petersburg. Daarna heeft Petr verschillende studies gevolgd in Italië en bleef zich voortdurend ontwikkelen. Hij was eerste violist in het orkest Fondazione in Turijn, maar houdt tevens een grote belangstelling voor kamermuziek.
Momenteel volgt hij zijn masteropleiding in Berlijn. Dit jaar heeft hij de eerste prijs op het internationale Schumann concours in Düsseldorf gewonnen.

Alexandra Ermilova (1992)
De uit Kazachstan afkomstige pianiste kreeg op negenjarige leeftijd haar eerste pianolessen en trad al na een half jaar op in een concert. Alexandra studeerde aan het Rimsky Korsakov lyceum in Sint Petersburg en het Staatsconservatorium in Moskou. Na een stage werd zij als een van de drie pianisten toegelaten tot de Hans Eisler Muziek Academie in Berlijn. In 2009 werd Alexandra als enige pianiste van haar opleiding uitgenodigd om negen concerten in verschillende steden in Nederland te spelen, zowel solo als in een kamermuziek ensemble.

Petr en Alexandra vormen samen een duet en wonnen in 2013 de eerste prijs op een internationaal kamermuziek concours in Piemonte. Regelmatig geven zij kamerconcerten in de kleine zaal van het Berlijnse Philharmonie.

Olga Artyugina (1991)
Eén van de knapste violisten van Sint Petersburg, Rusland. Zij was winnares van diverse gerenommeerde Russische en internationale concoursen. Optredens door heel Europa met symfonie- en kamerorkesten. Olga wordt door muziekrecensenten geroemd om haar vermogen om elk stuk helder en intens artistiek te interpreteren met een sound van een bekoorlijke schoonheid.
Momenteel volgt zij in haar masteropleiding aan het conservatorium van Madrid.

Anna Zilberbord (2006)
Geboren Sint Petersburg. Anna speelt al vanaf haar zesde viool en is leerlinge van Rimsky Korsakov lyceum in Sint Petersburg, haar docente is Olga Artyugina. Zij speelde haar eerste concert met orkest reeds op 8-jarige leeftijd. In 2016 werd zij tweede op het internationale vioolconcours in Moskou.

Het concert zal plaatsvinden op zaterdag 10 december. Aanvang van het concert is 19.30 uur en de zaal gaat open vanaf 19.00 uur. Locatie Knoptorenkerk in Sint-Oedenrode. De toegang is gratis.


Mooirooi.nl; nieuws en veel meer

De website www.mooirooi.nl is inmiddels al jarenlang een begrip in en rondom Sint-Oedenrode. Op de website wordt continu het laatste nieuws gepresenteerd zodat je op de hoogte bent van alles wat er speelt. Samen met de leukste foto's, columnisten, filmpjes en natuurlijk een verslaggever ter plaatse zijn het stuk voor stuk unieke artikelen. Maar er gebeurt veel meer op de website.

Wisten jullie bijvoorbeeld dat:

 • Wanneer je een vacature in onze papieren krant plaatst, deze GRATIS op www.mooirooi.nl geplaatst wordt?
 • Wij ook op Facebook, Twitter en Instagram heel actief zijn en dat er koppelingen worden gemaakt met onze website?
 • Onze website tussen de 2000 en 3000 unieke bezoekers per dag heeft?
 • Je je gratis aan kunt melden voor ons online abonnement? Dit betekent dat je op dinsdag al de nieuwste krant in je mailbox ontvangt zodra de krant af is.
 • Alle bedrijven in Sint-Oedenrode te vinden zijn in het bedrijvenregister van MooiRooi.nl?
 • Ook alle verenigingen op www.mooirooi.nl te vinden zijn?
 • Je ook kunt reageren op artikelen?
 • Je in het archief alle kranten terug kunt lezen?
 • MooiRooi.nl de meest actuele website van Sint-Oedenrode is?

Met hulp uit Nijnsel plastic vangen in een wereldhaven

De plasticvanger in bouw bij BV Europe 90 in Nijnsel. Foto: Hans van den Wijngaard

Onze wereld stikt langzaam maar zeker in haar eigen afval. Een voorbeeld daarvan openbaart zich ver van huis in de vorm van de plasticsoep. Drijvend plastic, dat zich in oceanen verzamelt en voor al het zeeleven ter plaatse een regelrechte bedreiging vormt. De oorzaak van het ontstaan van die plasticsoep ligt voor een deel dichter bij huis. Veel van het plastic dat we achteloos weggooien komt via beken als de Dommel en rivieren uiteindelijk via zeestromingen in de wereldoceanen. Maar er is hoop, BVEurope90, een Nijnsels bedrijf werkt mee aan een proef om in de Rotterdamse haven het plastic uit het water te vissen voordat het naar zee drijft.

Roel van Gastel werkt bij BV Europe 90, een zelfstandige dochteronderneming van L. Verbakel holding BV (Verba) uit Nijnsel. "Verbakel heeft veertig jaar ervaring met RVS en gerecyclede kunststoffen in de Agrarische sector. In het verwerken van kunststof zijn we uniek. Met BV Europe 90 richten we ons meer op de industriële en particulieren sector. Op de zoektocht naar andere afzetmarkten kwamen we Recycled Park Rotterdam tegen. Dat bedrijf wilde iets doen met al het plastic dat via de Nieuwe Maas ons land verlaat en uiteindelijk bijdraagt aan het ontstaan van die plasticsoep", vertelt Roel, terwijl hij wijst op de tekening van een 'plasticvanger'.

"Minder plastic afval naar zee en meer groen in de stad"

Met die plasticvanger wil Recycled Park zoveel mogelijk drijvend plastic dat via de grote rivieren naar Rotterdam komt opvangen voordat het de Noordzee bereikt. Zo wordt voorkomen dat de plasticsoep steeds groter wordt. Met de eerste plasticvanger, die vorige week naar Rotterdam is vertrokken, verwachten BVEurope en Recycled Park elke week zo'n vijf tot zes kubieke meter plastic uit het water te halen. Uiteindelijk wil Recycled Park met drie plasticvangers op proef in de haven drijvend plastic opvissen. Alleen met deze drie vangers naar verwachting jaarlijks al zo'n duizend kubieke meter. Maar wat te doen met dat ingezamelde plastic? Ook daarvoor hebben Recycled Park en BV Europe 90 natuurlijk ook een oplossing.

Weinig stedelijk groen, maar veel water
Rotterdam heeft als grote stad namelijk nog een andere uitdaging. In die stad is te weinig plaats voor stedelijk groen. Maar er is wel veel water in Rotterdam. Op dat water zou volop plaats zijn voor stedelijk groen, ware het niet dat het water is. Door het opgevangen plastic te recyclen en daarvan drijvende plantenbakken te maken ontstaat ruimte voor stedelijk groen op het water. Door die plantenbakken aan elkaar te koppelen is het zelfs mogelijk drijvende groene eilandjes, kleine parkjes in in de haven te maken. "Als proef maakte BV Europe 90 al een aantal van deze plantenbakken", vertelt Roel. "Zo krijgt Rotterdam ondanks dat er in de stad eigenlijk weinig ruimte is voor groenvoorzieningen, dankzij de recycling van plasticafval toch extra groene longen. Twee problemen die in één klap en deels in Nijnsel worden opgelost. Minder plastic afval naar zee en meer groen in de stad, zo sluit Roel zijn verhaal af terwijl we naar de hal lopen waar de eerste plasticvanger wordt gebouwd.


'Dag van het Succes' zet in op nieuwe businessmodellen

dagvoorzitter Toine van den Oetelaar laat spreker Ivar Davids reageren op vragen uit de zaal

Op donderdag 17 november 2016 organiseerde Dinkelberg & Kuipers voor het derde jaar op rij de 'Dag van het Succes'. Ook dit jaar vond het netwerkevent plaats bij restaurant Quatre Bras in Best.

Met de quote "Organisaties van morgen bouw je niet met businessmodellen van gisteren" gaf spreker Ivar Davids, zelf een gepassioneerd ondernemer, zijn vernieuwende visie op samenwerkingen tussen organisaties en de kansen met nieuwe verdienmodellen. Aan bod kwam onder andere de snelheid waarmee de wereld om ons heen verandert en hoe je hier als ondernemer in mee kan gaan. Grote bedrijven worstelen daar mee en merken dat de grootte van hun organisatie hierbij niet altijd een voordeel is. Het zijn juist de kleine (MKB-)ondernemingen die flexibel zijn en dus beter in staat om veranderingen door te voeren. Dat veel ondernemers dit erkennen, maar vaak niet goed weten waar te beginnen, bleek wel uit de vragen die na afloop werden gesteld.

Aandacht was er ook voor de circulaire economie. "Wat afval is voor de één, is grondstof voor de ander." Bedrijven zijn zich steeds meer bewust van de duurzaamheid van hun producten, de belofte die ze hiermee doen aan de afnemers en hoe hiermee om te gaan in het productieproces.

De ruim 100 aanwezige ondernemers gingen met elkaar in gesprek over de vraag hoe zij hun bedrijf gereed maken voor de wereld van morgen. Verbinden en mensen met elkaar in contact brengen heeft Dinkelberg & Kuipers hoog in het vaandel staan en dit werd tijdens de netwerkborrel na afloop van het plenaire gedeelte, volop in de praktijk gebracht. Dinkelberg & Kuipers kijkt terug op een geslaagd event en bedankt de aanwezige ondernemers, het team van Quatre Bras en spreker Ivar Davids hartelijk voor hun bijdrage hieraan!

De oproep heeft geholpen. We hebben enkele 'nieuwe' oude foto's binnengekregen. Dit is er eentje van. Wie zijn deze mensen op de foto en waar en wanneer is deze gemaakt? We horen het graag van u! Mail naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens bij ons binnen: Heuvel 17. De koffie staat weer klaar. Heeft u ook een foto die u wilt plaatsen? Stuur hem op of laat hem bij ons inscannen.

Oplossing week 46:
Ik denk te weten wie de mannen zijn die aan het bier zitten. Van links naar rechts; Gradje van Boxmeer, Jan van Boxmeer, Poon van Boxmeer, Bernard Vogels, Antoon Vogels, Marinus Vogels, onbekende, Lathouwers, Pietje Vervoort en Tinus van Lieshout. De foto is gemaakt bij De Roskam

Alphons van Boxmeer

Sint vaste klant bij Optiek Moonen

Foto: Joyce van Kasteren

Sinterklaas is weer in het land en op zijn leeftijd kan hij toch echt niet meer zonder leesbril. Om die reden bracht hij afgelopen zondagmiddag een bezoek aan Optiek Moonen aan de Heuvel. Aan hen de eer een passend model voor de goedheiligman te verzorgen. De keuze is gevallen op een tijdloos exemplaar, een prachtige gouden bril.

Om het feest compleet te maken zorgde blaaskapel HZZ voor wat muzikale begeleiding. Er werd door alle aanwezigen, groot en klein, enthousiast gezongen en gesprongen en de Sint was zichtbaar onder de indruk. De uitnodiging voor het jaarlijkse Sinterklaasconcert, wat die middag in café het Kofferen zou plaatsvinden, kon hij toen natuurlijk niet meer afslaan.

Sinterklaas is zeer tevreden met zijn nieuwe bril. Nu kan hij weer duidelijk lezen wat er allemaal over de kinderen staat geschreven in zijn grote boek en ook de tekeningen die zij voor hem gemaakt hebben zijn voor hem weer glashelder te bewonderen. Volgend jaar komt hij tijdens zijn verblijf in Nederland zeker even terug voor een gratis oogmeting bij Optiek Moonen.

Koopzondag 27 november is Moonen Optiek geopend van 12.00-17.00uur

Sint arriveert door weer en wind in Olland

Foto: Bart van der Heijden

Afgelopen zondag arriveerde Sinterklaas dan eindelijk ook in Olland. Zoals altijd werd er door de kinderen weer reikhalzend naar deze dag uitgekeken. De Sint moest er echter wel veel moeite voor doen om bij De Loop'r in Olland aan te komen.

Hij trotseerde het stormachtige weer en langs de kant van de weg stonden vele kinderen hem op te wachten om hem naar De Loop'r te begeleiden. Onderweg werden ontelbaar veel handen gevuld met snoepgoed en werd er volop gezongen. Eenmaal binnen kon de Sint even bijkomen van het stormachtige weer en kon het feest echt beginnen. Onder luid gezang van een volle sporthal ging de goedheiligman op zijn stoel zitten. Samen met alle kinderen maakte hij er voor de kinderen weer een onvergetelijke dag van. Hieronder ziet u een fotoverslag.

Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden

Sinterklaasfeest in Nijnsel

Op zondag 27 november zal Sinterklaas en zijn Pieten aankomen op het Beckartplein in Nijnsel. Om 14.00 uur start de rondrit door het dorp. De route van de rondrit is ten opzichte van vorig jaar niet gewijzigd.

De rondrit start op het Beckartplein, Lieshoutseweg, Lupinestraat, Hortensiastraat, Pastoor Pankenstraat, Lieshoutseweg, Jasmijnstraat, Margrietstraat, Azaleastraat, Tulpstraat, Oude Lieshoutseweg, Beckartplein. Daarna begroet sinterklaas alle kinderen binnen in de Beckart.

Het programma duurt ongeveer een uurtje, waarin de kinderen samen met de pieten kunnen zingen, dansen en spelletjes kunnen spelen. Na afloop krijgen alle kinderen een snoepzak. Als het weer te slecht is, maakt Sinterklaas geen rondrit. Hij is dan om 14.30 uur in "de Beckart". Tot 27 november!

Sinterklaas komt naar Meerschot

Donderdag 24 november komt sinterklaas met zijn twee zwarte Pieten naar Meerschot om zijn verjaardag te vieren. Voor de kinderen die zijn opgegeven brengt hij een cadeautje mee.

De deuren van Meerschot zijn om 18.15 uur open zorg dat je op tijd aanwezig bent. Vrijdag 25 november liggen de kaarten voor het jokeren en rikken weer op tafel. Alle leden vanaf 16 jaar zijn welkom. Deze avond begint om 20.00 uur. De loterij prijzen heeft zwarte piet ingepakt. Dinsdag 29 november wordt er weer gewandeld. Heb je zin om mee te gaan? Kom dan om 18.30 uur naar Meerschot. Zaterdag 17 december is er de 60+ middag en avond met muzikale ondersteuning van Klavertje 4.

Foto: Gerrit Ketelaars

9. Schimmelspanner (Dysstroma truncata)


De Schimmelspanner behoort tot de familie van de Spanners.

De spanwijdte van de Schimmelspanner is 32 tot 39 mm.
De Schimmelspanner vliegt in twee duidelijk gescheiden generaties: de eerste generatie vliegt vooral van midden mei tot eind juni en de tweede generatie vliegt vooral in augustus en september. Hoewel overdag gemakkelijk op te jagen, is de Schimmelspanner een echte nachtvlinder. Hij komt gemakkelijk op licht af, maar nooit in enorme aantallen. Het is een echte bossoort, die vooral voorkomt in bossen op lichte zandgronden.
De rupsen van deze vlinder leven van juni tot juli (eerste generatie) en van september tot mei (tweede generatie). De soort overwintert als half volgroeide rups en verpopt zich tussen de bladeren van de waardplanten. De rupsen zijn te vinden op bomen zoals wilg en berk en op struiken zoals meidoorn en struikhei en op lagere planten, vooral bosbes en bosaardbei.

De vlinder komt zeer algemeen in ons land voor.

In Meierijstad is iedereen de grootste

Vandaag zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Meierijstad. Vorige week viel de lijst met de kandidaten van de verschillende partijen op de deurmat van elk huis. Hoe steken de Rooise kandidaat-raadsleden af ten opzichte van de kandidaten uit de andere fusiegemeenten?

Om te weten hoe de verhoudingen in de nieuwe gemeente eruit komen te zien zetten we eerst wat feiten op een rijtje. Met behulp van gegevens uit Wikipedia komen we een heel eind. We moeten daarbij wel een kleine slag om de arm houden omdat niet alle peildatums hetzelfde zijn.

Inwoners en oppervlakte
De nieuwe gemeente Meierijstad telt op 1 januari 2017 ongeveer 79.595 inwoners. Daarvan komen er 31.352 (39,4%) uit Veghel, 23.621 (29,7%) uit Schijndel, 17.879 (22,5%) uit Sint-Oedenrode en 6743 (8,5%) uit Erp. Die laatste plaats werd in 1994 al met Veghel samengevoegd. Als we naar het oppervlakte van Meierijstad kijken, dan zien de verhoudingen er weer heel anders uit. Het gehele grondgebied van Meierijstad is 18551 ha. groot, Sint-Oedenrode is met 6494 ha. (35%) de grootgrondbezitter. Veghel is tweede in het rijtje met 4302 ha. (23,2%) op de voet gevolgd door Schijndel dat met 4166 ha. 22,5% van het oppervlak van Meierijstad vormt. Erp heeft een oppervlak van 3589 ha. en dat is goed voor 19,3% van de nieuwe gemeente.

Kandidaat-raadsleden
Zoals uit het bovenstaande al blijkt zijn er verschillende manieren om te kijken naar de nieuwe gemeente. De ene keer is Veghel (inwoners) de grootste en de andere keer is dat Sint-Oedenrode (oppervlakte). Maar ook Schijndel staat een keer vooraan in het lijstje. Als we kijken naar het aantal kandidaat-raadsleden, dan is Schijndel zonder twijfel de grootste van Meierijstad. Voor de 35 raadszetels die de nieuwe gemeenteraad kent, zijn er in totaal 322 kandidaten. Van hen komen er 134 (42,3%) uit Schijndel, 87 (27,4%) uit Veghel, 75 (23,7%) uit Sint-Oedenrode en 18 (5,7%) uit Erp. Wie goed telt zal 0,9% missen en dat klopt, want de PvdA heeft drie kandidaten op de lijst staan, die niet in de nieuwe gemeente wonen.

Lijsttrekkers en top tien
Als we kijken naar de woonplaatsen van de lijsttrekkers, dan staat Schijndel met maar liefst vijf lijsttrekkers (Team Meierijstad, SP, PvdA, D66 en Hart voor Schijndel) bovenaan. Veghel (CDA en VVD) en Sint-Oedenrode (Gemeentebelangen Meierijstad en Blanco) brengen elk twee lijsttrekkers in. Lijst Blanco heeft met zes kandidaten in de top tien de meeste Rooise kandidaten op de lijst staan. Ook Gemeentebelangen Meierijstad heeft met vijf kandidaten een groot aantal Rooise kandidaten. Met vier Rooienaren in de top tien volgt het CDA op plaats drie gevolgd door Team Meierijstad en de VVD die elk drie Rooise kandidaten in de top tien hebben staan. PvdA (2), D66 (1) en Hart voor Schijndel (geen) sluiten het rijtje met Rooise kandidaten in de top tien af.

Rooienaren per partij
De VVD heeft met negentien Rooise kandidaten op haar lijst het grootste aandeel Rooienaren, gevolgd door Team Meierijstad met zestien en het CDA met twaalf Rooienaren op de lijst. SP en PvdA hebben beiden zeven Rooise kandidaten op hun lijst, Gemeentebelangen en blanco hebben elk vijf kandidaten op de lijst. D66 (3) en Hart voor Schijndel (1) hebben weinig Rooienaren weten te strikken voor hun lijst.

En Erp dan?
Afgaande van de bovenstaande cijfers zou je de indruk krijgen dat de inwoners van Erp in de gemeente Meierijstad altijd aan de achterste mem hangen. Maar gelukkig is het maar net hoe je naar de cijfers kijkt. Met de verhouding oppervlak en inwoners doet Erp het zo slecht nog niet. Per Erpenaar is er 5322 m² grondgebied beschikbaar en voor elke Rooienaar is dat 3632 m². Voor Veghel en Schijndel zijn die cijfers heel wat benauwder, in Schijndel moeten ze het met 1763 m² en in Veghel met 1372 m² per inwoner doen. Zo blijkt maar dat elke woonplaats in Meierijstad op haar eigen manier uniek is en dat geldt ook voor de kandidaten voor de gemeenteraad.


Breng uw stem uit! Stem LIJST 1 CDA Meierijstad!

Na een intensieve CDA-campagne in dorpen en wijken, op social media en tijdens debatavonden gaat het er nu om spannen. Want vandaag, 23 november, zijn tot 21.00 uur de stemlokalen open om uw stem uit te brengen voor de gemeenteraadsverkiezingen Meierijstad. Dé kans om op het CDA te stemmen!

CDA Meierijstad heeft als slogan 'Dichtbij en samen vooruit!'
Dichtbij, want Meierijstad heeft dertien unieke kernen en het CDA wil dichtbij de mensen in deze kernen staan. En kan dat ook omdat in elke kern CDA-ers wonen, die hier geworteld zijn en begaan zijn met wat er in hun dorp of wijk speelt. En die zich maar al te graag hiervoor inzetten, net als u.

Het CDA wil ook 'samen vooruit'. Samen met u willen we van Meierijstad een nog fijnere woon-, werk- en leefplek maken. Voor iedereen!
Onze speerpunten per kern heeft u wellicht al gelezen in de CDA-nieuwsbrief die u vorige week ontving in uw brievenbus. En mocht u het gehele CDA-verkiezingsprogramma nog eens willen lezen, ga dan naar www.cda.nl/meierijstad.

Op de CDA-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen Meierijstad staan maar liefst 50 enthousiaste CDA-ers, waarvan 12 Rooise CDA-kandidaten. Samen met de Schijndelse en Veghelse CDA-kandidaten gaan we voor een mooi verkiezingsresultaat. En zetten we ons samen in voor een fijne gemeente Meierijstad. Uw stem is belangrijk. Laat uw stem daarom niet verloren gaan.

Stem Lijst 1, CDA Meierijstad!

Alvast bedankt voor uw stem!

Coby van der Pas, nr. 3
Danielle Aarts, Lijst 1, nr. 5
Rien Verhagen, nr. 9
Maarten van Bakel, nr. 10
Ger Brouwer, nr. 15


Jongeren laten zich niets wijs maken door politiek

Foto: Hans van den Wijngaard

De meesten van hen zijn nog net te jong om te mogen stemmen. Maar dat wilde niet zeggen dat ze vrijdagavond niet wisten wat ze wilden. Ook lieten de jongeren van HONK 1224 zich niets op de mouw spelden tijdens "Ask me what you want" in Mariëndael.

Voor de pauze was eerder sprake van een minder spetterend debat. Aan de hand van de stellingen die de partijen zelf hadden ingebracht, leken de partijen meer met elkaar gemeen te hebben dan zich van elkaar te onderscheiden. Daarom gooide gespreksleider Jasper Ondersteijn na de rookpauze de knuppel in het politieke hoenderhok. "Deponeer eens een stelling bij een partij waarvan je zeker weet dat jullie het niet met elkaar eens zijn!"

Om de jongeren te stimuleren ook te gaan stemmen voor de gemeenteraad van Meierijstad, waren er afgelopen vrijdag in Schijndel en Sint-Oedenrode bijeenkomsten voor jongeren. Een week eerder was er al een bijeenkomst met Veghelse jongeren. Tijdens het eerste deel van de avond konden jongeren reageren op stellingen van de verschillende partijen. Na het uitwisselen van meningen mochten de naar schatting zo'n dertig aanwezige jongeren met het laten branden van een rood of groen lampje aangeven of ze het met een stelling eens of oneens waren.

De gemeente gaat er toch niet over
De vraag of er in alle dorpen van Meierijstad openbaar vervoer moest komen, leverde zonder verrassingen veel groene lampjes op. Dat de gemeente niet als eerste over het openbaar vervoer gaat, maar dat dit de provincie is, kon aan het aantal groene lampjes weinig veranderen. Ook de stelling van gemeentebelangen dat de parkeerboetes veel te hoog zijn, was als het intrappen van een open deur. Net zoals bij het openbaar vervoer, is ook de hoogte van boetes echter geen gemeentelijke verantwoordelijkheid. Veel van de aanwezige jongeren vroegen zich dan ook af waarom zij deze stelling voorgelegd kregen als de gemeente er toch niet over gaat.

Als er toch niets verandert....
Een andere open deur was de vraag of dat de voorzieningen zoals bijvoorbeeld een zwembad behouden moesten blijven in alle kernen. Dat ook nu de groene lampjes in de meerderheid waren zal niemand verbazen. Ook de partijen waren het met deze stelling eens, al maakten sommige partijen wel de kanttekening dat voorzieningen geld kosten. Deze stelling riep bij de jongeren wel een tegenvragen op. "Als jullie alles hetzelfde willen laten, waarom droppen jullie dan deze stelling bij ons? Of waarvoor is deze fusie eigenlijk als alles toch hetzelfde blijft?" Zeker in die laatste vraag klonk een zeker wantrouwen door.

De vraag of Meierijstad rijp was voor een coffeeshop, zorgde voor meer reuring. Zowel bij de vertegenwoordigers van de partijen als bij de jongeren waren de meningen daarover verdeeld. Toch brandden er aan het eind van de discussie meer groene dan rode lampjes.

Na de pauze was het de beurt aan het publiek om vragen en stellingen bij de politiek neer te leggen. Maar ook dat maakte geen echte verschillen tussen de partijen zichtbaar. Zo was er de vraag waarom de jongeren na de rondetafeldiscussie van afgelopen zomer nog steeds geen antwoord hadden gehad op hun vraag. Daarover sprak elke partij zijn ongenoegen uit, alleen Kees van Limpt van de SP gaf de tip om de wethouder hier op aan te spreken.

Toch nog vuurwerk
Het enige politieke vuurwerk dat het debat kende was aan het einde toen gespreksleider Jasper Ondersteijn de partijen vroeg om aan een partij een vraag te stellen over iets waar ze het zeker niet eens over zijn. Daarop vroeg Gertjan Hobert van D66 aan Bram Brouwers (CDA) waarom hij eerder op de avond aangaf tegen een coffeeshop in Meierijstad te zijn, terwijl zijn collega in Veghel een week eerder juist voor was. Maar ook D66 bleek niet helemaal op de hoogte te zijn van de Rooise geschiedenis. Want op de vraag van Rik Compagne wat nou zo vernieuwend is aan D66, kreeg hij onder andere als antwoord dat D66 meer zonne-en windenergie in Meierijstad wilde hebben. Als voorbeeld noemde Hobert de bouw van windmolens naast de A50. Schijnbaar is hij niet op de hoogte van eerdere Rooise initiatieven om bij de Vlagheide windmolens te plaatsen. Iets dat niet door kon gaan omdat de molens de radar van de vliegbases Volkel en Eindhoven zouden storen.

Blijven de loketten open?
Op de vraag of de loketten in Sint-Oedenrode en Schijndel, net zoals de loketten in andere fusiegemeenten ook over een paar jaar toch niet gesloten zouden worden waren de antwoorden nogal verschillend. Hoewel alle partijen van mening waren dat Service aan de burger en Voorzieningen in de kernen met een hoofdletter geschreven moet worden, waren de visies niet eensluidend. Team Meierijstad, Gemeentebelangen, SP, Blanco en PvdA waren er zeker van dat de loketten ook na een aantal jaren open zullen blijven. CDA, VVD en D66 gaven echter aan dat dit afhankelijk is van nieuwe ontwikkelingen. De wereld wordt steeds digitaler en mogelijk dat loketten over een aantal jaren niet meer nodig zijn.


Achterbanvergadering DGS/BVT

Op maandag 28 november om 20.00 uur is de gezamenlijke achterbanvergadering van DGS/BVT Rooi en Hart voor Rooi, in de commissiekamer van het gemeentehuis.

Behandeld wordt ondermeer de raadsagenda van 1 december. Waarbij verplaatsing AH opnieuw behandeld wordt. Eventuele vragen via website: www.dgs-bvtrooi.nl of www.hartvoorrooi.nl , of via de secretaris A. Smetsers: 0413-477024


18 / 36

19 / 36

Open repetitie bij Novelty

Foto: Hans van den Wijngaard

Na 'De Versiertour 2016' is er weer tijd voor nieuwe projecten en daarbij ruimte voor nieuwe zangeressen, zangers én een drummer. Popkoor Novelty uit Sint-Oedenrode houdt daarom een open repetitie op dinsdag 29 november om 20.00 uur.

Popkoor Novelty heeft leden uit de hele regio maar vooral uit Sint-Oedenrode en Son en Breugel. Iedere dinsdagavond wordt er gerepeteerd van 20.00-22.15 uur, met uitzondering van de schoolvakanties, in De Beurs, Heuvel 44 in Sint-Oedenrode.
Het gemengde koor heeft ongeveer 42 leden en staat onder leiding van dirigent Peter van Beijnum. Maandelijks vindt er een repetitie plaats met het eigen combo. Het repertoire is gevarieerd en bestaat o.a. uit muziek van Nickelback, Claudia de Breij, Avicii, Kensington en Ed Sheeran.
De afgelopen anderhalf jaar is er een ledenstop geweest. Het koor heeft met een vaste club mensen toegewerkt naar de grootse show 'De Versiertour 2016'. Nu deze succesvol is afgerond heeft het koor ruimte voor nieuwe leden. Bassen, tenoren en alten zijn vooral gewenst om alle stempartijen evenwichtig te kunnen aanvullen. Daarnaast zoekt het koor een drummer voor hun eigen combo. Voor drummers begint de open repetitie op dinsdag 29 november al vanaf 19.00 uur. Kom luisteren, kijken, misschien al voorzichtig meeneuriën of zelfs al meezingen bij de open repetitie van Popkoor Novelty. De gelegenheid om sfeer te proeven en om in te stromen nu er nieuwe activiteiten gaan opstarten. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.popkoornovelty.nl, facebook, stuur een mailtje aan pr@popkoornovelty.nl of bel 06-13922775.


Mathieu Dirven Dirven concert in Henkenshage

Met als motto: 'Meester- Gezel' zullen Jef Geerinckx, Ruud Bouman en Jo Hennen; drie docenten van Phoenix Cultuur (muziekschool Rooi-Veghel- Schijndel) musiceren samen met gevorderde talentvolle leerlingen in Kasteel Henkenshage in Sint- Oedenrode. Organisatie: Cultureel Platform en Roois Cultuur Contact i.s.m. Phoenix Cultuur

Dwarsfluitdocent Jef Geerinckx zal een optreden verzorgen met zijn fluitensemble 'Flutonic':

Al jaren bouwt ensemble "Flutonic" aan een zeer divers repertoire, dat niet alleen bestaat uit veel mooie en bekende klassieke melodieën, maar waarin ook de solistische capaciteit van de spelers goed naar voren komen. Deze keer willen zij u op een heus muzikaal sprookje trakteren.

Juliette van Hoorn en Aurelie Alards-Bogaerts (beiden fluitisten uit het ensemble) laten hun bijzondere kwaliteiten ook horen in het meer solistische repertoire. Daniël van Rooij (altsaxofoon, leerling van Jo Hennen) is inmiddels ook geen onbekende meer in deze serie en laat graag horen wat hij voor nieuws in petto heeft.

Voor de gelegenheid heeft Ruud Bouwman ook nog een speciale 'gast'-muzikant uit ons buurland België weten binnen te halen. Guy Woestenburg (Euphonium) is een 19-jarige topmuzikant die onlangs landskampioen werd in 'Sonatina', een speciale wedstrijd voor geselecteerde solisten uit de amateurwereld in België.

De pianobegeleiding is deze middag geheel in handen van docent Ruud Bouman (Phoenix Cultuur).                                                

Dit 'Meester- Gezel' concert belooft weer een erg gevarieerd optreden te worden van talentvolle muzikanten en ensemble o.l.v. docenten van Phoenix Cultuur. Entree: € 7,50 (koffie – thee inbegrepen) kinderen en jeugd tot 18 jaar € 3,00 Reserveren: cultureelplatform@kpnmail.nl

Het Rijke Roomsche en Rooische Leven in Assisi (2)

Foto:

Een kleine 125 pelgrims uit het dekenaat Sint-Oedenrode/Veghel, onder wie een achttal kinderen, vertrokken op zaterdag 22 oktober in alle vroegte in drie touringcars via Oostenrijk naar Midden-Italië. Met op het programma de Eeuwige Stad, later Assisi en tot slot nog een vleugje La Verna. Twee weken geleden verhaalden we op deze plaats over de ervaringen als pelgrim in de Eeuwige Stad Rome waar je nooit raakt uitgekeken. In het tweede en laatste deel van dit tweeluik komen we in Assisi en La Verna terecht.

Assisi, een 'schokkende' ervaring
Een paar busuren van Rome ligt het hoger gelegen Assisi, het telt circa 25.000 inwoners. Sint Franciscus en de H. Clara ('Chiara'), je moet ze in één adem noemen, waren hier thuis. Minderbroeder Franciscus, zijn doopnaam was Giovanni, was met name actief onder de leprozen in de benedenstad. Zijn welgestelde ouders vonden hem in zijn jeugd nogal eens recalcitrant en als dat dreigde te ontsporen, dan werd hij een tijdje onder 'huisarrest' geplaatst. Tijdgenoot Clara was van oorsprong ook met rijkdom begiftigd, maar ze werd al snel bezield door de levenswijze van Franciscus en ruilde haar vermogen in tegen de rijkdom van de armoede. Later stichtte zij de Clarissen, de vrouwelijke tak van de Franciscanen. De frescorijke en met veel architectonische hoogstandjes gezegende Basiliek bestaat uit drie kerken boven elkaar; twee jaar na de dood van Franciscus in 1226 (hij werd slechts 45 jaar oud) werd begonnen met de bouw, later werd zijn lichaam hier bijgezet. We bezoeken ook het wat verscholen en van soberheid mooie klooster San Damiano waar Franciscus uiteindelijk zijn roeping gewaar werd (1205) en hij het bekende Zonnelied schreef. (Hij vond de zon een van de mooiste schepselen). In dit klooster stierf de heilige Clara in 1253 op 60-jarige leeftijd. Zij ligt nu opgebaard in haar eigen basiliek. Tot slot zien we nog de plaats waar Franciscus werd geboren.
Werkelijk een van de grootste heiligen die onze kerk kent, die zich onderdompelde in armoede en actief was onder de mensen aan de rafelranden van de maatschappij, ver verwijderd van de adellijken in de bovenstad. Nee, Franciscus zou in zijn tijd zijn stem niet makkelijk aan de VVD hebben gegeven.

Dat niet al het goede van boven komt, worden we gewaar rond de klok van half acht, waar we verzameld zijn in de lobby van het hotel, in afwachting van de avondmaaltijd. Een handjevol pelgrims woont de Vespers bij in de nabijgelegen monumentale basiliek Santa Maria degli Angeli, waar Franciscus is gestorven. Op dat moment begint de aarde te schudden, de schaal van Richter staat ergens stil in de buurt van de '6.1', episch centrum in het nabijgelegen Perugia. In de kerk struikelen de paters over elkaar de kerk uit, almaar angstig naar boven kijkend of de koepel het wel houdt. Alle hotelgasten staan inmiddels buiten. Twee uur later, net na het toetje een nieuwe siddering, gevolgd door een derde om half twaalf, het lijkt wel afgesproken werk. Het gesprek van de avond en een deel van de nacht natuurlijk. Tonnie Donkers weet te melden dat medio jaren tachtig in Nijnsel ook een aardschok werd waargenomen. Goede raad is duur, ook voor de reisleiding. Het hotel is stevig gebouwd, zo meldt de hotelier. Hij zegt niet 'stevig genoeg'. En niet met de lift of met de trap. 'Per favore.' Het wordt een lange nacht, in de (enigszins geruststellende) wetenschap dat de paus dichtbij is……

La Verna (Franciscaanse Calvarieberg)
Later op de vrijdagmorgen, voordat de pelgrims op zaterdag weer naar de Meierij terugkeren, doet het gezelschap nog 'even' La Verna aan. In het voorjaar van 1213 hield Franciscus een preek voor een stel feestvierende ridders. Graaf Orlandus, een van de feestelingen, was zo onder de indruk dat hij hem spontaan een berg cadeau deed, waarschijnlijk zonder cadeaupapier. Franciscus was erg in zijn sas met de berg want op deze afgelegen plek kon hij zich makkelijk terugtrekken om te bidden. Via een in 1578 speciaal aangelegde processiegang, trekken de Minderbroeders nog steeds elke middag naar de kapel van de Stigmata. Ook hier staat weer een grote basiliek; de Chiesa Maggiore.
De gedenkdag van Franciscus is 4 oktober niet toevallig ook Dierendag. De heilige was zoals bekend een grote dierenvriend en hij ging regelmatig in gesprek met de vogels zoals prinses Irene zo af en toe een gesprek aanknoopt met bevriende bomen.

Het Romekoor, het Pelgrimskoor
Een bonte verzameling van dames en heren pelgrims, jong en op een leeftijd met een minder kansrijke pretentie van jeugdigheid, maar bovenal bevlogen. Er zitten nachtegalen tussen en, om maar even binnen de ornithologie te blijven, merels, wielewalen en, wie overkomt het niet een keer, kanaries met een vermoeden van een kraai met een opgezette huig die echter, keurig in de harmonie ingebed, geen kans krijgen om de boventoon te voeren. Alles en iedereen met een ijzeren wil om zijn beste muzikale beentje voor te zetten. En daar zijn ze in geslaagd, cum laude. Met speels en haast achteloos gemak beklommen zij de hoogste toonladders.
Het gezelschap heeft vele maanden lang met een even beangstigend als bewonderenswaardig fanatisme de complexe muzikale stof doorgeworsteld en zich eigen gemaakt. Muzikale duizendpoot Henk van Riel vertrouwde duizenden muzieknoten aan het liturgische papier toe en gaf het koor niet de gelegenheid om op adem te komen, enkel de duimschroeven nog verder aangedraaid. Er werd op meerdere plaatsen geoefend in een hoge frequentie. Ooit ging zelfs de avond over in de nacht en werden, raar genoeg, eerst aan het einde van de repetitie de stemmen gesmeerd. Alle vieringen vielen ten prooi aan het koor. Gevoelig solowerk roerde de kerkgangers tot tranen, nooit werd uitgekeken naar de bel die het einde van de dienst aankondigde.
Deze mensen verdienen alle lof, hun niet aflatende inzet leverde een niet te versmaden resultaat op. Het is wachten op de eerste cd…… Wie had ooit kunnen bevroeden dat dit gezelschap met een aanvankelijk hoog heterogeen gehalte een zulke muzikale homogeniteit aan de dag zou weten te leggen, dit onder de bezielende leiding van meerdere dirigenten en de professionele ondersteuning van de organisten? Als de noot het hoogst is, is het Pelgrimskoor nabij in casu nooit ver weg.

Afgelopen zondag 20 november, om half tien in de Martinuskerk, traden zij nog één keer op, zij luisterden de bijzondere viering op die tevens het einde van dit, door velen als zo waardevol ervaren en beleefde, Heilig Jaar van Barmhartigheid inluidde. Je hoorde de paus in Rome als het ware de Heilige Deur sluiten…. Ons hart moeten we natuurlijk niet sluiten; dat moet altijd open blijven voor de mensen die elders tevergeefs naar barmhartigheid zoeken en nu eindelijk bij ons aankloppen.

Namens Sint Franciscus bedankt en voor iedereen: 'Pace e Bene,' Vrede en alle Goeds!


Kerkberichten

Sint Genoveva-kerk
Do 24/11: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Vr 25/11: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 uur: Eucharistieviering.
Za 26/11: 18.30 u: Vormselviering m.m.v. Rob van Stuivenberg.
Zo 27/11: 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Jans van der Wielen-Broks, Barbara Mühlstaff, Mia vd Kerkhof-Donkers, Mia Donkers-van Heeswijk, Hans Rosenberg, Janus Sanders, Theodorus van der Eerde.
Di 29/11: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering.
Do 01/12: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering met aansluitend stille aanbidding.
Vr 02/12: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering.
Za 03/12: 18.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Rob van Stuivenberg.
Zo 04/12: 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst. Intenties: Ad Versantvoort, Nelly Vlemmix-Versantvoort, Miny van de Ven-Winkelman, Louis van der Schoot, Gijs Bouwhuis, Karel en Elisabeth Faessen-van Tilburg. 14.00-16.00 uur: Inloopmiddag Den Bauw.

Sint Petrus' Banden, Son
Wo 23/11:
19.00 u: Eucharistieviering.
Za 26/11: 18.30 u: Vormselviering in Breugel. Kinderen uit Son en uit Breugel worden gevormd door hulpbisschop Mgr. R. Mutsaerts.
Zo 27/11: Eerste zondag van de Advent, 11.00 u: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor
Intenties: Harrie Derks, Ouders Hulsen-van Laarhoven, Tini Saris.
Ma 28/11: 19.00 u: Eucharistieviering.
Wo 30/11: 19.00 u: Eucharistieviering.
Vr 02/12: Eerste Vrijdag van de maand, 08.30 u: Eucharistieviering.
Za 03/12: 18.30 u: Eucharistieviering in Breugel.

H. Martinus Olland
Za 26/11,
17.30 u: Eucharistieviering met kerkkoor.

Protestantse Kerk Knoptoren
Zo 27/11: Dienst in de Knoptoren, 10.00 uur: Predikant Ds. Bas Stigter, Dienst van Schrift en Tafel.

Martinuskerk
Do 24/11
10.00 u: Uitvaartdienst Wim Klerx.
Za 26/11 18.30 u: Eucharistieviering met Het Goede Herderkoor. Intenties: Amélie Vasconcelles – van de Broek.
Zo 27/11: Eerste Zondag van de Advent – Feestdag van de Heilige Oda 10.30 u: Eucharistieviering met toediening van het Heilig Vormsel door Mgr. R. Mutsaerts. Met zang door de Vormelingen. Intenties: Janske Bekkers, Francien van der Vleuten – Aarts, Marietje van der Heijden – Eijmberts, An en Nard van den Oever – Bekkers, Nico van der Horst, Cisca en Jan Steenbakkers – van Erp.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er om 09.00 uur een Eucharistieviering in de Martinuskerk.
Op woensdag is er om 19.00 uur een Eucharistieviering in de Ritakapel te Boskant.

Sint Antonius Nijnsel
Zo 27/11:
11.00 u: Eucharistieviering tgv Ceciliafeest met gemengd koor. 12.30 u: doop van Luuk Leijtens, 13.15 u: doop van Daniek v.d. Heijden. Intenties: Levende en overleden koorleden, Jan v.d. Ven, Cor Verschuijten, Marietje Verschuijten, Lucin Bezdigian, Marietje v.d. Heijden- Manders, Bert v.d. Boogaard, Overl. ouders Neggers- Lamers- van Kray.

Odendael
Zo 27/11
10.00 u: Eucharistieviering met Odendael koor. Lies v.d. Tillaart. Intenties Nelly Boets. Overleden: Henk Janssen. J. A. Dortmans. Cathy Toos de Baay van Casteren. Mevrouw P. K. Santing.


Een dun lijntje tussen rasverteller en enthousiast publiek

Foto: Jack van Haastrecht Foto: Jack van Haastrecht

Van de jaarprogramma's van het Roois Kultuur Kontakt kun je veel zeggen, maar aan afwisseling zal het niet gauw ontbreken. Met Kader Abdolah heeft het RKK afgelopen vrijdagavond in ieder geval weer een onderscheidende auteur in huis – beter gezegd, in de Knoptorenkerk - weten te halen. Abdolah's achtergrond beloofde een avond met veel verrassingen en weinig clichés. Een belofte die grotendeels uitkwam.

Door: Jan Egmond

De aanbeveling voor tijdige reservering, plus andere opstelling van de stoelen om meer gasten plaats te bieden, doen vermoeden dat het RKK meer gasten verwachtte dan de kleine 100 die uiteindelijk verschenen. Wat verder opviel, was de bijna 50-50 verhouding m/v onder de bezoekers. Bij eerdere lezingen dit jaar was minstens 90% vrouw.

En tja, de man waarvoor iedereen was gekomen, Kader Abdolah (Perzië, 1954). Vanaf de opkomst van zijn rijzige gestalte was het muisstil in de zaal. Dat was niet alleen het stukje magie dat voelbaar in de lucht hing, maar had ook een haast banale reden. Je hoeft toch echt geen Maxima te heten om na ruim 30 jaar in Nederland redelijk accentloos onze taal te kunnen spreken. Daar was de academisch geschoolde voormalig politieke vluchteling zeker niet in geslaagd. Zo, dat moest er even uit.
Abdolah kreeg woorden als "Sint-Oedenrode" bijna niet uit zijn strot maar ook bij alledaagse woorden legde hij de klemtoon verkeerd. Ontluisterend was die vaststelling echter niet, integendeel. Al omzeilde hij verzoeken om uit eigen werk voor te lezen, hij zette zijn handicap slim in. Zo had hij de eer om een tijdlang te wonen in het dorpje Zalk, wereldberoemd vanwege kruidenvrouwtje Klazien, die nota bene nog beroemder was dan hijzelf. Sinds vrijdag weten 100 Rooienaren dat Abdolah, de grote zwarte snor die van achter de gordijnen door alle 750 zielen werd nagegluurd, de enige was die in Zalk fatsoenlijk Nederlands sprak.
Abdolah is een romanschrijver en op een vraag uit het publiek naar het autobiografisch gehalte van zijn werk kwam geen duidelijk antwoord. Volgens zijn 'officiële' verleden, overal met een muisklik te lezen, moet hij in ieder geval een ongelooflijke prestatie hebben geleverd door op eigen houtje te komen waar hij nu is: het puikje van de Nederlandse literatuur, waaraan hij met zijn roman Salam Europa vorige maand zijn 17e bijdrage leverde.
Veel westerlingen zullen hem wellicht ambitieus vinden, hijzelf noemt zich een man met grote dromen. Van kind af aan wilde hij president van zijn land worden, en anders een beroemde Perzische schrijver. Maar was hij nu ambivalent naar de verderfelijke VS, die de cultuur in zijn land schoffeerde met kiosken vol boeken met mooie meisjes in korte rode rokjes en nu een president kiest waarvoor eigen landgenoten gaan emigreren, maar waar hij wel heen wilde vluchten omdat Nederland veel te klein was voor zijn dromen?
Een indrukwekkend moment was er zeker, toen hij de houding van veel Nederlanders ten opzichte van vluchtelingen in historisch perspectief zette. "Wie bang is voor Kader Abdolah, onderschat zijn eigen kracht als koopman." In de stilte die daarop volgde, had een "Amen" niet misstaan. En niemand beter dan hij kon het weten: "Ik heb wél geleerd dat niets in het leven onmogelijk is. Dromen geven kracht en energie."
Verhalen en anekdotes uit het blote hoofd vertelde Abdolah, op zijn typerende eigen manier, meesterlijk, evenals improviseren op vragen uit het publiek. Hoe hij stond ten opzicht van religie? Als een puber vertelde hij over zijn grote liefde, een meisje op de hoek. Omdat hij 'stierf van hartstocht' vond hij dat 'God' zich maar moest bewijzen en sprak hem toe: als u ervoor zorgt dat ze morgen om 12 uur de deur uit komt, weet ik dat u bestaat. Stond het horloge van God wel goed? Had God hem misschien niet goed verstaan? Toen ook hard op de deur bonzen niet hielp, wist Abdolah het: géén God. "Maar religie is nódig. Ik ben zó jaloers op mensen met een geloof!" Met veel pathos, mimiek en gebaren hield Abdolah zijn publiek tot het laatst toe in de ban.

Ondertussen bakende hij met humor en zelfspot zijn comfortzone af en het publiek, ook al lag het soms dubbel van het lachen, bleef hem aanspreken met "meneer" en "u". En al was dat lijntje dun, het bleef hangen.


Ik heb een droom

Ik houd van kleinschaligheid, van streekwinkeltjes, asperges bij de boer, de boerenkool in onze voortuin. Ik houd van fietsen, wandelen, zwemmen. Van mijn gezin, familie en werk. Ik houd van lezen, nadenken over het leven, schrijven. Eenvoudig gezegd, Ik houd van mijn leven. Mijn kleinschalige leven.

De laatste tijd denk ik wel eens dat de wereld te ingewikkeld is geworden voor mij.

Ik begrijp er bijvoorbeeld niets van dat Amerikanen een man als Trump kunnen kiezen als president. Ik zou het liefst voor een vrouw kiezen, maar van Hillary was ik ook niet gecharmeerd.

Onlangs deelde ik via Facebook een berichtje waarin ik me uitsprak om de Walen te helpen het Ceta-verdrag te stoppen. Een van mijn vrienden reageerde met de vraag of dat niet wat te eenzijdig was. Had ik de voor-en nadelen wel op een rijtje? Mijn zoon legde vervolgens weer haarfijn uit waarom de 'Walen' tegen dit verdrag waren. Het had niets met Canada te maken, maar met hun 'strijd' tegen de Vlamingen. Ik moet zeggen, de diverse standpunten klonken geloofwaardig. Maar hoe zat het dan met de reportage die ik op tv zag. Hierin sprak een Waalse boer zijn angst uit voor de toekomst van zijn bedrijf met zestig koeien als dit verdrag door zou gaan. Ik kon me de angst van de boer heel goed voorstellen. Ik werd geraakt door de oprechtheid van zijn persoonlijke verhaal en omdat ik van kleinschaligheid houd, steunde ik hem door de Walen te steunen. Misschien naïef, maar ik schaam me er niet voor.

Er is een grote afstand gegroeid tussen kleinschaligheid en grootschaligheid. Is het niet belangrijk dat ze met elkaar verbonden blijven? Net zoals er twee kanten aan een medaille zitten. Ze kunnen dan samen groeien naar brons, zilver en goud.

Er zijn ontwikkelingen die plaatsvinden op wereldniveau die ten koste gaan van het welzijn van persoonlijke levens in plaats dat het hun ten goede komt. Veel ontwikkelingen halen niet eens de bronzen medaille.

In contact met mensen vraag ik me regelmatig af wat ik kan bijdragen aan hun geluk. Heel vaak is luisteren al voldoende. Als het me lukt echt te horen wat ze zeggen verandert er iets tussen ons. Iets transformerends voor beiden. Mijn hart gaat een beetje meer open. Iedere keer als ik iets voor mensen kan betekenen, voelt dat goed. Het maakt me blij en ik ervaar op zulke momenten hoe goed het leven met elkaar kan zijn. Ik geloof dat wij als mens het vermogen hebben om elkaar naar een hoger plan te tillen.

Om mijn leven naar een hoger plan te tillen heb ik mijn dromen. Hierin ben ik grootschalig. Ik droom over een gezonde aarde waar het goed toeven is voor iedereen. Over schone rivieren, zeeën en oceanen, duurzame landbouw en schone industrieën.

Ik droom dat mensen in staat zijn hun behoeften te bevredigen zonder een ander of de aarde te benadelen. Over ieders recht op leven en ontwikkeling. Over onderwijs dat kinderen en jongeren in staat stelt hun eigen manier van denken en handelen te ontdekken. Ik droom over regeringen die op een coöperatieve manier met andere landen en culturen omgaan en samenwerken.

Ik ben een dromer die zich iedere keer weer afvraagt hoe zij haar grootschalige droom kan vormgeven in haar kleinschalige leven.

Henriëtte Snelders

Reageren?info@impesant.nl

Info-avond Mozaïek Dommelvallei: Vaar jij straks even naar het centrum?

In de maalstroom van dingen die dit jaar nog even geregeld moeten worden voor Meierijstad, staan andere ontwikkelingen niet stil. Ontwikkelingen die niet exploderen zoals de waan van de (verkiezings-)dag, maar die voor Rooienaren misschien wel eens net zo belangrijk zouden kunnen gaan worden. En waarin je als Rooienaar wérkelijk mee kunt (be)denken én beslissen.

Dromen? Als ze maar iets met water te maken hebben, en je ze wilt delen met anderen, zou je op dinsdagavond 29 november absoluut eens een kijkje moeten nemen bij de Helden van Kien op de Bremhorst 1. Van 20.00 tot 22.00 uur is daar dan een informatieavond over vier projecten die bij eerdere inventarisaties al boven zijn komen drijven. En … er kan volop over de uitwerking worden meegedacht en nieuwe ideeën voor projecten blijven ook welkom.

Water als verbindend element
Rinus van der Heijden en Rob Jansen, twee leden van de initiatiefgroep Mozaïek Dommelvallei, laten nog even het ontstaan van Mozaïek Dommelvallei de revue passeren zoals onder meer in april jongstleden in deze krant heeft gestaan en ook te lezen op www.mozaiekdommelvallei.nl Belangrijk voor nu, samengevat in de woorden van wethouder Jan van Burgsteden: "Door de innige verstrengeling met de Dommel leeft en werkt Sint-Oedenrode al eeuwen met water. De klimaatverandering maakt het noodzakelijk om opnieuw naar de betekenis van water te kijken. Dan gaat het niet alleen om de bescherming tegen hoog water, schoon drinkwater en voldoende water voor landbouw en natuur maar ook om het recreëren met water. 'Het is mooi om te zien dat een aantal Rooise inwoners en ondernemers bereid is dit samen met ons op te pakken."

Varen naar het centrum
Van der Heijden en Jansen vertellen enthousiast over de vier projecten die inmiddels in de steigers staan: Zuidelijke bypass, 't Laar, Streekpark Kienehoef en de Neul. Het tweetal wijst op de compleet andere manier van denken in de Rooise gemeenschap. Pas een decennium geleden gold bij organisaties, overheden maar ook burgers nog 'ieder voor zich' 'niet mijn afdeling' en 'word ik hier beter van''. Maar het besef dat met 'samen' uiteindelijk iederéén beter af is, en de natuur ook nog eens, groeit snel.
Mooi, maar wat moeten de Rooienaren zich nu bij zo'n waterproject concreet voorstellen? Jansen noemt een prachtig voorbeeld bij Streekpark Kienehoef en de Neul. Ooit een droom, maar inmiddels hoog genoteerd: een open verbinding over water tussen de plas bij camping Kienehoef, via een onderling verbonden Noord- en Zuidvijver in het Kienehoefpark, langs de Zwembadweg (waar de afwatering nu grotendeels onder de grond loopt) tot aan de Neul. De lang gekoesterde wens om weer roeiboten in de Kienehoefvijvers te brengen staat bovenaan de lijst en een boottochtje naar het centrum, dat gaan we echt meemaken. "Problemen met de verdroging oplossen, recreatie, sport, omgevingskwaliteit, zoveel kwaliteiten bij elkaar op één grote lijn, dat is toch prachtig" aldus Van der Heijden, die het allemaal vrijwillig doet evenals veel andere betrokkenen. Ook het afkoppelen van regenwater bij vervanging van het rioolstelsel in de wijk Kienehoef, een miniatuuropstelling van watertoepassingen waardoor de jeugd spelenderwijs leert mee te denken komen ter sprake. Het zijn maar voorbeelden.

Ook de andere projecten zijn letterlijk en figuurlijk met elkaar verbonden. Via water uiteraard. Maar we gaan natuurlijk niet alles verklappen: zet gewoon 29 november in je agenda.


'De neije deur van Meierijstad'

Hedde t al geheurd?
Wat er in Veghel is gebeurd.
Daar wille ze een nijen deur.
Van 236 duizend euro, t' is ongeheurd.

Het is toch van de gekke.
Wat daar gebeurd ter plekke.
In dees tijd van kommer en kwel.
Zoveel geld voor een nijen deur, awel.

Het wordt beslist geen dikke deur.
En dat gaf toen al veel gezeur.
Doe eens gewoon raad, en veroorzaak geen malheur.
En bestel gewoon een normale open deur

Bert de Graaf
Azaeleastraat 31

Financiële voordelen voor werkgevers

Wil je als ondernemer iemand aannemen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dan is het wellicht prettig om te weten welke regelingen er beschikbaar zijn. Rooi Werkt heeft de belangrijkste voor je op een rij gezet:

Wat: Aanpassingen in bedrijf
Waar aanvragen: UWV
Doelgroep: zieke of gehandicapte werknemer
Voordeel: tegemoetkoming in kosten voor aangepaste werkplek. Bijv. een aangepast bureau.

Wat: jobcoach
Waar aanvragen: UWV, WSD
Doelgroep: Wajong, WIA, WSD'er
Voordeel: de jobcoach (intern of extern) begeleidt de Wajong of Wia werknemer. Bijv. om een inwerkprogramma op te stellen of om nieuwe vaardigheden aan te leren.

Wat: jonggehandicapten-korting
Waar aanvragen: belastingdienst
Doelgroep: Wajong
Voordeel: korting op de premies voor werknemersverzekeringen.

Wat: proefplaatsing
Waar aanvragen: UWV of gemeente
Doelgroep: werknemer met een WW- of bijstand uitkering
Voordeel: tijdens de proefplaatsing van 2 maanden behoudt de kandidaat zijn/haar uitkering en hoeft de werkgever geen loon te betalen.

Wat: loonkostensubsidie
Waar aanvragen: gemeente
Doelgroep: Werknemer met een ziekte of handicap
Voordeel: de loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon.

Wat: loondispensatie
Waar aanvragen: UWV, WSD
Doelgroep: Wajong, WSD'er
Voordeel: de werkgever betaalt tijdelijk minder loon aan een werknemer omdat hij minder aan kan dan de andere werknemers.

Wat: mobiliteitsbonus bij ziekte of handicap
Waar aanvragen: belastingdienst
Doelgroep: werknemer met een ziekte of handicap
Voordeel: korting op de premies voor werknemersverzekeringen.

Wat: mobiliteitsbonus 56+
Waar aanvragen: belastingdienst
Doelgroep: werknemer van 56 jaar of ouder die tot dat moment een uitkering had
Voordeel: belastingvoordeel. De korting kan oplopen tot € 7.000 per jaar, over een periode van max. 3 jaar.

Wat: No Risk Polis
Waar aanvragen: UWV
Doelgroep: WIA of WAO
Voordeel: wordt de werknemer ziek binnen deze periode van 5 jaar? Dan betaalt UWV voor maximaal 2 jaar de Ziektewetuitkering:

Kijk voor het volledige artikel op www.rooiwerkt.nl. Kijk voor alle details en voorwaarden van deze regelingen op: http://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/regelingen-van-uwv/

Hoofdbrekens in Olland

Foto: Jos van Nunen

De Loop'r liep zaterdag vol voor de jaarlijkse pubquiz van korfbalvereniging Odisco. Het leverde de nodige hoofdbrekens op.

De pubquiz is al enkele jaren erg populair. Met natuurlijk De Rooise Kwis als grootste evenement op dat gebied. Dat is min of meer een uit de kluiten gewassen pubquiz. De pubquiz van Odisco is wat intiemer. Veel teams bonden de strijd met elkaar aan afgelopen zaterdag en er werd serieus gestreden. Sommige vragen waren gewoon te moeilijk, maar één ding is zeker; iedereen heeft weer wat bijgeleerd.

Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen

Tentoonstelling zandlopers op de verzamelbeurs

Op zondag 27 november organiseert de afdeling Oost-Brabant van 'De Verzamelaar' een ruilbeurs voor allerlei verzamelingen in gemeenschapshuis 'De Brink' in Eerde. Deze keer houdt Theo Adriaanse een tentoonstelling met zijn verzameling zandlopers.

Ongeveer 20 jaar geleden vroeg de zoon van Theo Adriaanse of hij op zoek wou gaan naar een zandloper op de rommelmarkt. Theo vertelde dat hij ernaar zou kijken, maar dat hij er nog nooit een gezien had op de rommelmarkt, maar ja … wat je niet zoekt dat zie je niet. Op de eerste rommelmarkt vond hij al direct 3 verschillende zandlopers, maar ze waren nog niet wat zijn zoon zocht. Ze moesten groter zijn en langer lopen. Hij vond nog 3 zandlopers voor zijn zoon, maar nog was er niet bij wat die zocht. Theo had toen 6 zandlopers en een verzameling was geboren. In 20 jaar tijd heeft Theo inmiddels een verzameling opgebouwd van 5.800 verschillende zandlopers. Zoals veel verzamelaars dacht hij toen hij er 100 had dat de verzameling wel bijna compleet was. Nu hij er al 5.800 heeft, denkt hij dat er nog minstens een even groot aantal verkrijgbaar moet zijn wat nog niet in zijn verzameling zit. Hij kan nog regelmatig exemplaren aan zijn verzameling toevoegen. De laatste tijd kijkt hij meer op kwaliteit dan kwantiteit. Bij zijn eigen huis heeft hij een complete kijkkamer ingericht, waar je op afspraak zijn zandlopers mag gaan bezichtigen, maar op zondag 27 november neemt hij een klein gedeelte van zijn verzameling mee naar de verzamelbeurs in Eerde.

Als u deze tentoonstelling eens wilt zien, of als u nog een leuke zandloper voor hem heeft, kom dan eens een kijkje nemen op de verzamelbeurs. Neem ook eens een kijkje op www.EveryOneWeb.com/verzamelbeurs, als u meer wilt lezen over deze verzameling of de verzamelbeurs. Op deze site staat een uitgebreid verhaal. De ruilbeurs wordt gehouden op zondag 27 november van 09.00 tot 12.00 uur in gemeenschapshuis 'De Brink' aan het Sint Antoniusplein 7 in Eerde.

Tijdens deze verzamelbeurs is er van alles te ruilen, o.a. van supermarktacties zoals de Rode neuzen festival van Emté, Plus Bricks, de Dinoplaatjes van AH, enzovoorts, maar ook voor ansichtkaarten, lucifermerken, markclips, munten, bidprentjes, jokers, pins, postzegels, speelkaarten, pennen, sigarenbanden, suikerzakjes, sleutelhangers, stripboeken, speldjes, theezakjes, winkelwagenmunten en nog veel meer kunt u op de verzamelbeurs goed slagen.

Belgisch koningspaar bezoekt Veghel

Foto: www.monarchie.be Foto: www.monarchie.be

Op uitnodiging van Zijne Majesteit de Koning brengt Zijne Majesteit Koning Filip der Belgen van maandag 28 tot en met woensdag 30 november 2016 een staatsbezoek aan Nederland. Koning Filip wordt vergezeld door Hare Majesteit Koningin Mathilde. Er staat een bezoek aan Veghel op het programma.

Het staatsbezoek bevestigt de hechte en veelzijdige buurlandrelatie en benadrukt de historische band en gedeelde waarden. Met België en met de Belgische gewesten en gemeenschappen zijn de politieke, economische en culturele relaties intensief. België is - na Duitsland - de belangrijkste handelspartner van Nederland. Tussen beide landen is sprake van hechte culturele en academische samenwerking. Ook op veiligheidsgebied wordt nauw samengewerkt, bilateraal en internationaal. Tevens reist een economische en academische missie mee. Nederlandse bewindspersonen nemen deel aan diverse onderdelen van het staatsbezoek.

Koning Filip en Koningin Mathilde worden officieel welkom geheten op de Dam in Amsterdam door Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Na de inspectie van de erewacht vindt in het Koninklijk Paleis Amsterdam een ontvangst plaats met Nederlandse en meegereisde Belgische autoriteiten. Na de ontvangst legt Koning Filip een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. In aanwezigheid van beide Koninklijke Paren ondertekenen minister Koenders van Buitenlandse Zaken en de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Reynders in het Koninklijk Paleis het Verdrag, voor de aanpassing van de grens tussen de Nederlandse gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de Belgische stad Wezet (Visé). Koning Filip, Koningin Mathilde, Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn 's middags in het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond voor een cultureel programma van de drie gemeenschappen.

De tweede dag van het staatsbezoek begint met een bezoek van Koning Filip aan ruimtevaartorganisatie ESA/ESTEC in Noordwijk. Vervolgens heeft Koning Filip in het gebouw van de Eerste Kamer een gesprek met mevrouw Broekers-Knol, voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, mevrouw Arib, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en de voorzitters van de commissies Europese Zaken. Aansluitend ontvangt minister-president Rutte Koning Filip. Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Koningin Mathilde sluiten aan voor de lunch in de Ridderzaal.

Op de laatste dag van het staatsbezoek reist Koning Filip naar High Tech Campus Eindhoven, waar Belgisch-Nederlandse seminars plaatsvinden op het gebied van digitale innovatie, duurzaamheid en R&D. Koning Filip spreekt onder meer met jonge onderzoekers, bezoekt Holst Centre en woont met minister Schultz van Haegen een watersymposium bij. Koningin Mathilde en Koningin Máxima arriveren per trein in Utrecht voor een bezichtiging van het nieuwe Centraal Station en het stationsgebied. Vervolgens reist Koningin Mathilde door naar High Tech Campus in Eindhoven en Sligro Food Group in Veghel voor de opening van ZiN, een inspiratielab voor de foodservicebranche. Het staatsbezoek eindigt bij Kasteel Heeze, waar minister Schultz van Haegen namens de Nederlandse regering officieel afscheid neemt van de Koning en Koningin der Belgen.


Bekende taxateur naar Veghel

Donderdag 1 december komt de bekende Nederlandse taxateur Arie Molendijk uit Rotterdam naar Hampshire Hotel Fitland in Veghel, Stadhuisplein 3. Van 13.00 tot 16.00 uur kan het publiek bij hem terecht met oude boeken, documenten, foto's, brieven, (staten)bijbels, kerkboeken, atlassen, prenten en kinderboeken voor een waardebepaling.

Molendijk heeft bijna 1600 taxatiedagen op zijn naam staan en in de loop der jaren internationaal een reputatie opgebouwd. Vorig jaar hield hij in de Stadsbibliotheek in Rotterdam zijn jubileum van 1500 taxatiedagen. Zaterdag 3 september j.l. was hij aanwezig op de boekenparade in Amsterdam en taxeerde voor het publiek in samenwerking met enkele conservatoren, hoogleraren van de Koninklijke Bibliotheek uit Den Haag. Iedereen is op deze dag van harte welkom. Schroom niet om 1 of meerdere boeken te beoordelen door de taxateur. Adviezen voor een veiling of verkoop worden graag verleend. Taxatie 5 euro ongeacht het aantal te beoordelen boeken.

Informatie liefst alleen per mail. Zie www.molendijkboeken.nl email: amolendijkboeken@outlook.com.

Hallo Jumbo, hebt u nog hockeyplaatjes?

Foto: Hans van den Wijngaard

De Rooise hockeyclub MHC en Jumbo hebben samen een hockeyplaatjesverzamelalbum uitgegeven. Wie vanaf woensdag boodschappen doet bij Jumbo krijgt bij aankopen vanaf vijftien euro een setje hockeyplaatjes van Rooise hockeyspelers.

"We vinden als Jumbo dat we onderdeel zijn van de Rooise samenleving", vertelt filiaalmanager Tommy Grubben van de Rooise Jumbo. "Dat laten we regelmatig met allerhande acties zien. Vanaf deze week hebben we in samenwerking met de Rooise hockeyclub MHC een spaaractie met hockeyplaatjes. Dit keer geen foto's van Nederlandse hockeyhelden, maar van onze eigen Rooise hockeyspeelsters en -spelers".

Afgelopen zaterdag overhandigde Tommy Grubben het eerste exemplaar van het album aan Gert-Jan van Thienen, de voorzitter van MHC. Voor elke speler van de Rooise vereniging is er een gepersonaliseerd verzamelalbum gedrukt. Op de voorzijde van het album prijkt de eigen foto. Die is dan alvast binnen, maar voor de andere plaatjes moet gespaard worden. Bij elke vijftien euro aankopen bij Jumbo, krijgen de klanten een pakje met zeven hockeyplaatjes.

Foto: Hans van den Wijngaard

De actie loopt van 23 november tot en met 17 januari. In die tijd zal er zeker een levendige ruilhandel in hockeyplaatjes ontstaan. Ook als u geen verzamelalbum hebt, dan kunt u zeker een buurjongen of -meisje blij maken. Bent u geen lid van MHC, maar wel een fanatiek verzamelaar, dan is het album voor slechts 4,95 euro bij Jumbo te koop.


Oplossing: Sylvia de Graauw.
Winnaar: Jacqueline Kuijpers

Foto: Henny van Schijndel

Deze kleurrijke natuurfoto is gemaakt door Henny van Schijndel. Wilt u ook een natuurfoto in deze krant plaatsen? Stuur deze dan naar redactie@demooirooikrant.nl

In grote steden vergeet men de eigen dood net zo gemakkelijk als die van een vreemde.

Zit november zonder snuw, wor 't de weinter van de euw

Foto: Henri van Hoorn

Café Restaurant De Gouden Leeuw. Veel mensen zien het vaak van de binnenkant, maar nu ook eens van boven. Dankzij Henri van Hoorn.

Motor in het naseizoen: doorrijden of in de stalling?

De wind waait door de bomen. Het donker wint ruimschoots van het daglicht, de ochtendstond begint zachtjes te knabbelen aan je vingers, het aantal zwaaibewegingen wordt stilaan gedecimeerd… Wij geven alvast enkele praktische tips voor de doorrijder en de motorstalling. Nu het echt kouder wordt, is winterstalling thuis of bij uw lokale motordealer 'n uitkomst. Waar moet u aan denken als u uw motor wegzet? Voor deze vragen en advies kunt u altijd terecht bij uw lokale motorzaak.

Motor schoonmaken voor de winterstalling
In het voorjaar wilt u uw motor in goede staat uit de winterstalling halen. Maak daarom de motor goed schoon voordat u hem weg zet. Vocht en vuil kunnen dan het lak- en chroomwerk tijdens de winter niet beschadigen. Smeer verder de kettingen en tandwielen. Doe dit na een rit, dus als uw motor nog warm is. Het vet kan dan dieper doordringen. Ververs ook de olie. Zuren in olie kunnen namelijk tijdens de winterperiode onderdelen in de motor aantasten. Bij een te lege brandstoftank kan na verloop van tijd bovendien roestvorming ontstaan. Vul de brandstoftank daarom goed bij voor het stallen. Toevoeging van een brandstof stabilisator. Ga na of de koelvloeistof de juiste beschermingswaarde tegen de vorst heeft, controleer het vloeistofniveau van de accu en vul deze bij met gedestilleerd water. Of ga voor de zekerheid even langs bij uw motordealer voor een wintercheck. Zij helpen u graag, ook in verband met winterstalling.

Onderhoud motor tijdens de stalling
Ook tijdens de stalling heeft uw motor onderhoud nodig. Zo kunnen de banden vervormen als de motor te lang stil staat. Ideaal is het om de banden van de grond plaatsen. Kan dat niet, verhoog dan de bandenspanning met 0,5 bar. Om te voorkomen dat uw accu zijn startcapaciteit verliest en kapot gaat, moet hij regelmatig opgeladen worden, bijvoorbeeld met een druppellader. Allemaal verkrijgbaar bij uw lokale motorzaak. Of laat voor de stalling een grote beurt uitvoeren, daarmee u bij de eerste zonnestralen meteen veilig op pad kunt. Vaak heeft uw lokale dealer in het najaar hiervoor vele lucratieve aanbiedingen.

In de winter blijven rijden op de motor?
Bent u een echte bikkel die ook 's winters op de motor stapt? In principe is dat niet gevaarlijk zolang het wegdek droog blijft. Kleed u warm aan en gebruik verwarmde handvatten of verwarmde handschoenen. Controleer uw banden op uitdroging en vervang ze met een goed profiel als het nodig is. Zorg er verder voor dat u goed zichtbaar bent en draag een fluo veiligheidshesje en/of reflecterende wielstriping. Toch met pekel gereden, wel uw motor even afspoelen met lauw water.

Derde editie van Maiscross

Na weken van voorbereidingen is het aankomend weekend zover. De eerste najaarsstorm is achter de rug, de dagen worden almaar korter en de eindklassementen voor wat betreft de motorsport zijn zo goed als bekend. Oftewel, tijd voor Maiscross Sint-Oedenrode!

Zaterdag werden enkele Ganghouwers nog gezandstraald op het strand van Scheveningen, met Lars van Sleeuwen en Simon Vermeltfoort op een respectievelijke 272e en 274e plaats bij de Red Bull Knock Out. Ook dit jaar is de baan weer spectaculair en is er alles aan gedaan om jong en oud maximaal te vermaken. Buiten zorgen pitspoezen voor optimaal gemotiveerde crossers aan de start om de holeshot-awards binnen te slepen. Terwijl er binnen in een heerlijk verwarmde feesttent met diverse versnaperingen, drankjes en muziek, de laatste GP van de Formule 1 op groot scherm te bezichtigen is! Reden genoeg dus om komend weekend af te reizen naar de Weievenseweg te Sint-Oedenrode! Meer informatie? Kijk snel op de facebookpagina van MC de Ganghouwers.

Bram en Saar reünie in 2017

Foto's: Gerry van Roosmalen Foto: Gerry van Roosmalen

De voorbereidingen voor de Rooise traditionele 50-jarigen reünie is al in volle gang. De editie 2017 wordt georganiseerd voor alle Rooienaren die in het schooljaar 1978-1979 in de zesde klas van een Rooise basisschool zaten (of bijzonder onderwijs) en tussen 1 oktober 2016 en 30 september 2017 de 50-jarige leeftijd bereiken. Tevens zijn welkom de leerlingen die op een Rooise basisschool hebben gezeten en tussen 1 september 1973 en 1 juli 1979 en tussen 1 oktober 2016 en 30 september 2017 50 jaar worden.

Het reüniefeest van jaargang 2017, de 37e editie, zal plaatsvinden op zaterdag 9 september 2017, op een nader te bepalen locatie. Een nieuwe commissie, met vertegenwoordigers vanuit alle basisscholen van Rooi, heeft kort na de geslaagde editie van 2016 het stokje overgedragen gekregen. Inmiddels heeft deze nieuwe commissie al een paar vergaderingen achter de rug onder de strakke leiding van Maarten van der Vleuten. De taken zijn verdeeld in verschillende werkgroepen en per basisschool worden, geholpen door klassenfoto's en social media, de namen en adressen achterhaald. Vriendschappen van vroeger worden weer hersteld en men kijkt nu al uit naar de aanstaande reünie. De commissie heeft er zin, gaat zich inspannen voor een mooi feest en hoopt op een grote opkomst. Volg de komende maanden de berichten in DeMooiRooiKrant en like ons op Facebook via www.facebook.com/reuniebramensaar.


Foto: Gerry van Roosmalen
Foto: Gerry van Roosmalen
Foto: Gerry van Roosmalen

Gevoelig verlies waterpolodames Argo

Er zijn allerlei redenen te noemen om het verlies van de waterpolodames afgelopen zondag recht te praten. Maar het feit blijft dat je als Argo (9e) moet constateren dat je afgedroogd bent door PSV (8e), wanneer je met 9-4 het bad uit klimt.

De waterpolodames uit Rooi hadden geen schijn van kans tegen PSV. Bij Argo waren teveel mensen met kleine pijntjes in de selectie, teveel mensen die zwaar onder het niveau speelden en daarnaast nog de afwezigheid van 2 speelsters. Het is dan ook zaak dat Argo hand in eigen boezem steekt en op zoek moet gaan naar andere mogelijkheden, anders dan toch weer proberen om de wedstrijd op de gebruikelijke manier te gaan spelen. Daarmee komt Argo niet meer weg in de huidige competitie. Een van de weinige lichtpuntjes in de wedstrijd was het doelpunt van Reina v.d. Velden. Ze schoot de bal van afstand mooi in de touwen en kon daarmee terecht blij zijn met haar eerste treffer dit seizoen. Coach Anja van Wanrooij heeft een week de tijd om haar team op het juiste spoor te krijgen, want komende zaterdag staat een soortgelijk duel op het programma tegen Aquamigos. Ook hier kunnen punten gehaald worden, maar dan zal Argo echt uit een ander vaatje moeten gaan tappen.

MHC dames 1 wint stormachtige wedstrijd

Afgelopen zondag stond de wedstrijd tegen HOD op het programma. De dames van HOD hadden de afgelopen twee wedstrijd flink verloren en waren vastberaden punten mee naar huis te nemen. Sint-Oedenrode was hier tijdens de bespreking voor gewaarschuwd.

De wedstrijd beging rommelig in verhouding met de wedstrijd tegen Weert. Er werd te veel gelopen met de bal, waardoor er geen rust was in het spel. Daarnaast kwamen de dames niet goed voor de man spelen, dit heeft ervoor gezorgd dat de verdediging de bal niet kwijt kon. De lange pass was dan ook geregeld de gekozen optie. HOD had dit goed in de gaten en speelde daar op in. Beetje bij beetje kwam Sint-Oedenrode in haar spel. De passes werden nauwkeuriger en het spel werd op kortere afstand gecreëerd. Dit resulteerde in verschillende kansen in de cirkel van HOD. Nadat een speelster van HOD de bal met haar voet van de doellijn weerde, mocht Karien Thielen de strafbal nemen. Een harde push in de rechter hoek veranderde de stand op het scorebord, 1-0.

Na rust bleef het spel onstuimig. Er werd door het team gevochten om de voorsprong niet uit handen te geven. Het spelbeeld in de tweede helft was vergelijkbaar met de eerste. Met deze drie punten op zak, staat de ploeg van Jos Nonnekes op een knappe vijfde plek.

KV Nijnsel laat punten liggen

NeCa uit stond zondag op het programma van Nijnsel. De wedstrijden tegen NeCa zijn pittig omdat de teams flink aan elkaar gewaagd zijn, bleek uit eerder treffen.

Direct na het eerste fluitsignaal lag het baltempo aan beide kanten hoog. Het was Nijnsel die de score opende door een mooi uitgespeelde aanval. Vervolgens bleef Nijnsel lekker doorballen, maar werd het toch 1-1 door een verdedigingsfout aan de kant van Nijnsel. Aanvallend ging het snel, maar de druk van de verdediging was laag. Hierdoor kon Nijnsel veel kansen creëren en legde er voor rust vier doelpunten in. NeCa profiteerde met name van toegekende vrije worpen en met 3-4 werd er gerust.

Na de rust gebeurde er weinig aanvallend, doordat beide partijen de druk in de verdediging flink opvoerde. Met nog vijf minuten op de klok gaf het scorebord 3-5 aan en was het een kwestie van uitspelen. Doordat Nijnsel dit slecht uitvoerde werd in de laatste minuut de wedstrijd uit handen gegeven en maakt NeCa de gelijkmaker. Hierdoor neemt Nijnsel maar een punt huiswaarts.

Odisco wint zeer overtuigend

Odisco speelde afgelopen zondag thuis tegen BMC 1. Met een volle tribune begon Odisco vol overtuiging aan de wedstrijd. BMC komt terug uit de overgangsklasse en werd beschouwd als mede titelkandidaat.

Odisco begon sterk aan de wedstrijd en stond verdedigend heel goed. Aanvallend lag het tempo soms wat laag, maar omdat er niks weggeven werd kwam Odisco na 24 minuten op 5-0 via 2x Myrthe van Heereveld, Marlon van Heeswijk, Ingrid van Boxtel en Meike Leenderts. 5 minuten voor rust kon BMC hun eerste doelpunt scoren, maar via Marlon van Heeswijk kon Odisco toch gaan rusten met een 6-2 voorsprong.

In de rust werd de dames verteld slimmer te spelen en vooral in de aanval het tempo hoger te houden. Verdedigend speelde de dames ijzersterk en dat moest zo blijven. Na rust was het BMC dat snel scoorde, maar hierna kwamen de dames van Odisco in hun spel en liepen via Rachel van de Moosdijk, 2x Marlon van Heeswijk, Dorenda van Liempd, Floor van Heeswijk en Myrthe van Heereveld uit naar 12-3. Het restant van de wedstrijd werd slim uitgespeeld en zo kon Odisco via 2X Meike Leenderts de eindstand op 14-5 zetten. Een overtuigende en terechte overwinning van Odisco. De dames verdedigde ijzersterk en gaven niks weg. Hierdoor kwamen de dames nooit in de problemen. Volgende week speelt Odisco om 14.15 thuis in sporthal de Streepen tegen HBSV.

Rooi maakt het weer spannend

Afgelopen zondag had Rooi de wedstrijd tegen Olympia op het spel staan. Olympia opende de de scoren en liepen al vrij snel uit naar 4-1. Rooi wist ook een goede kans te creëren en zo via een korte kans de scoren op 4-2 te zetten.

Deze stand bleef lang op het scorebord staan maar Rooi bleef goede kansen afmaken waardoor de stand op 4-4 kwam. Met nog 15 seconde op de klok voor rust en met de bal aan de Rooise aanvalskant, zat er nog maar één ding op.... dat was de voorsprong pakken voor rust. Wat misschien lastig leek, was het toch Rooi die via een snel spel en een mooi afstandsschot de stand op 4-5 kon zetten. In de rust was besproken dat we soms rustiger met balbezit om moesten gaan en de goede kansen moesten blijven zoeken. Na de rust is het heel de tweede helft spannend gebleven. Olympia/dos wist te scoren en zo de stand gelijk te zetten. De tweede helft was een jojo spel. Telkens wanneer er aan de ene kant gescoord werd, werd dit weer aan de andere kant rechtgezet. Tot op de laatste minuut was het spannend, maar helaas kwam Rooi net te kort, waardoor ze de punten aan Olympia/dos hebben moeten afgeven met een 13-12 verlies.

Aanstaande zondag: Rhode tegen Erp

Foto: Jos van Nunen

Na de teleurstellende en niet verwachte nederlaag in de laatste wedstrijd tegen Schijndel, zal Rhode zondag vol aan de bak moeten om de punten in huis te houden. Tegenstander Erp heeft aangetoond de laatste tijd de juiste balans gevonden te hebben en staat alleen aan de leiding in periode 2 met twee achtereenvolgende overwinningen.

Winst is voor Rhode noodzakelijk om voor de winterstop niet onnodig in de problemen te komen. Bij winst komt Rhode in de middengroep terecht, verlies houdt in dat de degradatieplaatsen in zicht komen. Dit laatste is niet nodig omdat Rhode in de 10 gespeelde wedstrijden aangetoond heeft een degelijke tweedeklasser te zijn. Dit is een prima resultaat na de promotie van de derde naar de tweede klasse in mei.

Aanstaande donderdag 24 november: start Rikken en Pokeren bij Rhode
Traditioneel beginnen aanstaande donderdag 24 november, vijf weken vóór de Kerst, de rik- en pokerwedstrijden in de kantine van Rhode. Iedereen, spelers – supporters – sponsoren – Rhode-sympathisanten, is van harte welkom om hieraan deel te nemen. Het zijn altijd gezellige en spannende avonden die gepaard gaan met het nodige amusement. Kortom, avonden die je niet wilt missen. Aanvang is direct na de training, om ongeveer 21.30 u.

Ollandia op bezoek bij Boerdonk

Na een inhaalweekend, waarin de "oudjes" van Ollandia door een 2-0 winst tegen hun "lotgenoten" van koploper Schijndel de spanning in de top van hun 35+ competitie weer volledig terug brachten, wordt zondag alle competities weer hervat. Hierbij staat er dan voor Ollandia een uitwedstrijd in en tegen Boerdonk op het programma.

Een tegenstander die, met 1 wedstrijd en 1 punt meer, net boven Ollandia staat en voor beide teams geldt dat ze bij winst op de standenlijst aansluiten bij de middenmoot. Het is ook een wedstrijd tussen de ploeg, Boerdonk, met de meeste doelpunten tegen en de ploeg met de minste doelpunten voor. Hopelijk staat het Ollandia vizier ditmaal goed afgesteld en zal staan ook lat en paal Ollands succes ditmaal niet in de weg. Als Ollandia, zoals gebruikelijk, ook ditmaal weer de juiste strijdlust op kan brengen, moet het ook met het scoren goed komen. De supporters hebben er vertrouwen en hopelijk zijn er zondag op sportpark De Kerveheester aan de Veerstraat 7 in Boerdonk dan ook weer velen aanwezig om onze jongens hierbij te steunen. Ook de overige senioren- en jeugdteams komen in het weekend weer in actie voor hun competitiewedstrijden en ook zij rekenen op uw steun, waarbij zeker het goed draaiende Ollandia 2, op bezoek bij het nog ongeslagen Zijtaartse VOW, wel extra steun kan gebruiken.

Dankzij sponsoren naar The States

Het Rooise BMX-talent Koen van der Wijst heeft zich de laatste maanden flink terug moeten knokken na een zware blessure. Hij is dusdanig op de weg terug dat de eerste wedstrijden alweer op de agenda staan. Eén van die wedstrijden is een groot en belangrijk treffen in Tulsa (USA). Dankzij enkele gulle sponsoren kan Koen er naar toe.

Het hele afgelopen jaar heeft Koen in Papendal gewoond om daar te trainen op het hoogste niveau. Koen behoort tot de grootste talenten van het land en traint vrijwel iedere dag om zijn dromen waar te maken. Volgend jaar wordt de jonge sportman ingedeeld bij de Elite, het hoogste niveau in de BMX-wereld. "De wedstrijd in Tulsa is een heel goed moment om me te testen", doelt Koen niet alleen op zijn herstel, maar ook op het niveau. Tot slot dankt hij zijn sponsoren; Alex en Chris Veldt van Veldts Pannenkoeken en zijn ouders die het bedrijf www.ritsstuk.nl hebben. "Door hen kan ik naar Amerika", zegt de BMX'er blij.

Nijnsel twee zondagen naar De Kempen

Foto: Wil van der Linden

Na een weekend rust staan er voor Nijnsel Heren 1 voor de winterstop nog drie wedstrijden op het programma. Aanstaande zondag en de zondag erna worden er twee uitwedstrijden gespeeld naar twee teams uit het hart van de Kempen. Allereerst wacht het verrassend goed presterend Bladella en een week later Reusel Sport dat eveneens goed draait. Het zijn dus twee pittige tegenstanders met een fanatiek publiek die spelen op, zeker in deze tijd van het jaar, zwaar bespeelbare velden. Kortom, een pittige uitdaging.

Ook Nijnsel/TVE Reclame 1 is echter in goede doen, getuige ook de florissante stand op de ranglijst. Daarnaast werden de laatste vier wedstrijden alle winnend afgesloten. In de competitie tegen lastige opponenten als Braakhuizen en Valkenswaard en tussendoor werden twee tweedeklassers, Schijndel en Erp, in oefenwedstrijden aan de Nijnselse zegekar gebonden. Er is dan ook alle reden om deze ontmoetingen met vertrouwen tegemoet te zien. Het team van Arno Methorst en Marc de Vries heeft maar weinig kansen nodig, zo is al vaker gebleken en die worden er ook altijd wel gecreëerd.
Op zondag 11 december (14.15 uur) tenslotte wordt dan de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar gespeeld, thuis tegen het gedegen Bestse Wilhelmina Boys. Een team dat niet minder ambities heeft dan het kampioenschap en samen met Eindhoven amateurs dan ook de ranglijst aanvoert. Nijnsel zal op haar beurt er alles aan doen om met een goed gevoel de winterstop in te gaan en sowieso een solide positie willen innemen in het linkerrijtje van deze sterke competitie.
Voor meer informatie en ook het oefenprogramma in de winterstop, raadpleeg dan onze druk bezochte site www.vvnijnsel.nl.

Pupil van de wedstrijd

De 8 jarige Tigo Heijmans is zondag 27 november "Pupil van de Wedstrijd" bij de thuiswedstrijd van Rhode 1 tegen Erp 1. Tigo voetbalt in JO9- 4. Hij is een fanatiek en zeer gedreven voetballer. Hij heeft een goede trap en staat zijn mannetje wel in het veld, het is daarom ook moeilijk om hem te passeren. Favoriete voetbalclub is PSV en Barcelona. Favoriete speler Messi, Ronaldo en de Jong. Tigo zit in groep 5 van basisschool Eerschot. Leuk op school vindt hij gym , lezen en spelling. Hobby's van Tigo zijn voetballen, zwemmen en spelen met vriendjes. Rhode wenst Tigo een gezellige voetbalmiddag bij Rhode.

VV Boskant behoudt huidige trainer

De huidige (hoofd)trainer van v.v. Boskant, Mayk van Driel, zal ook volgend seizoen de selectie van Boskant onder zijn hoede nemen. Voor de selectiespelers, het begeleidend kader en het bestuur was er geen enkele twijfel over voortzetting van het contract. En Mayk zelf wilde ook dolgraag nog een jaartje verder.
"Fijn dat het al op tijd geregeld is", aldus Mayk. "Nu kan alle aandacht naar de lopende competitie, waar we, met een 3e plek op 3 punten achter koplopers BMC en Boxtel (maar met nog één wedstrijd tegoed), nog volop meedoen om de bovenste plek."

Boskant vervolgt competitie met uitwedstrijd tegen SCI

Na een tweetal weekenden zonder competitievoetbal vervolgd Boskant 1 haar competitie op zondag 27 november met een uitwedstrijd tegen SCI. Afgaande op de ranglijst lijkt het voor Boskant een "makkie".

Maar ….. zoals eerdere uitslagen al hebben aangetoond zijn de punten pas binnen als de wedstrijd gewonnen is. En dat staat nog maar te gebeuren. Het zal niet de eerste keer zijn dat de underdog, in dit geval dus SCI, met de zege aan de haal gaat! Maar de taakstelling is duidelijk. Wil Boskant mee blijven draaien in de top 3 dan zullen de punten in eigen zak gehouden moeten worden. Graag aandacht voor de aanvangstijd: de wedstrijd begint om 14.00 uur! Ook de overige teams, inclusief jeugd, moeten aanstaand weekend aan de bak.

Noortje Gevers wint springen klasse L met Fleur

Rijvereniging Sint Genoveva uit Breugel organiseerde dit weekend een springwedstrijd voor paarden. Deze wedstrijd was tevens selectiewedstrijd voor kring Eindhoven de Kempen. Juliet Bosshardt startte zaterdag in de klasse B met haar
paard Giolita.

Beide rondes lieten Juliet en Giolita alle balken in de lepels liggen. De jury beloonde het barrage parcours met 81 stijlpunten, goed voor een derde prijs. Zaterdagavond was een rubriek teamspringen uitgeschreven met een interessante prijzenpot. Een team bestond uit een B, L, M en een Z combinatie. Judith Martens ,Eline Peters, Nicole Gevers, en Lisanne van de Pasch vormden samen een team over de grenzen van Nijnsel en behaalden een vierde prijs. Een ander team bestaande uit Linda van Gastel, Noortje Gevers, Bart Kerkhof en Suzan van Gastel. Dit team behaalde een tweede prijs. Zondag startte Eline en Forever Alve in het springen klasse L en reden een foutloze eerste omloop en mochten aan de start verschijnen in de barrage. Voor Forever Alve zijn de balken op een hoogte van 1.20 meter geen probleem, foutloos en een zesde prijs. Noortje Gevers had twee troeven in deze rubriek. Met het paard Fleur was Noortje in de barrage iedereen te vlug af en behaalde een eerste prijs. Noortje en haar paard Gigi du Rouet behaalde een achtste prijs. Suzan van Gastel behaalde in de klasse M een tweede prijs met het paard Epke en een achtste prijs met het paard Eye Catcher Go. Noortje startte haar paard Gigi du Rouet ook nog in de klasse M, ook hier liet Gigi du Rouet alle balken in de lepels liggen en eindigde ze met een achtste prijs. Marwin van den Nieuwenhuijzen startte in deze klasse zijn paard Faboules en eindigde met een vijfde prijs. In de klasse Z startte Suzan nogmaals het paard Epke en de combinatie viel ook hier in de prijzen en wel de vierde. Marwin startte in deze klasse zijn paard Fien H en eindigde met een vijfde prijs. Marwin van de Nieuwenhuijzen kwam eerder deze week aan de start in Wanroij. Op vrijdag reed Marwin met het paard Spock twee foutloze rondes in de klasse M. De barrage tijd leverde een achtste prijs op. Op zaterdag kwam Marwin in de klasse L aan de start met zijn paard Elvixis. Ook Elvixis liet in zowel de basis als het barrage parcours alle balken in de lepels liggen. Ze mochten in de prijsuitreiking opstellen en de vijfde prijs in ontvangst nemen. In de klasse Z startte Marwin het paard Frodo. Deze combinatie eindigde na 2 foutloze rondes met een vierde prijs.

Rooise amazones halen prijzen binnen

De Rooise ruiters en amazones wisten afgelopen weekend zowel in de dressuur- als in de springring mooie resultaten neer te zetten. Myrthe van Happen vertrok met haar pony Starlight naar de dressuurwedstrijd in Leende en wist hier tweemaal in de prijzen te vallen.

Myrthe en Starlight wisten de eerste proef in de klasse dL2 te winnen met 190 punten. De tweede proef werden zij beloond met een tweede prijs met 187.5 punten. Op 13 november vertrokken Laura Petersen en haar paard Divident na een rustperiode van 2 maanden naar Velddriel. De rustperiode had de combinatie goed gedaan. Laura en Divident wisten in de klasse ZZ-zwaar tweemaal een tweede prijs te bemachtigen met respectievelijk 62.95% en 64.45%. Afgelopen weekend vertrok deze combinatie naar Uden om wederom uit te komen in de klasse ZZ-zwaar. Hier werd een mooie vierde prijs behaald met 66.60%. Annelieke Stoop vertrok een weekend eerder naar Lieshout met haar paard Shaemira Lazize. Zij wisten in de klasse B een eerste en tweede prijs te behalen met 198, respectievelijk 198.5 punten.

De springruiters vertrokken naar de selectiewedstrijd in Schijndel. In de klasse B wist Judith Martens haar paard Lynn v/d sonniuswijck twee rondes foutloos door het parcours te sturen. De jury beloonde Judith en Lynn met een hoge stijlbeoordeling welke goed was voor een vijfde prijs. Pleun van der Vleuten stuurde haar paard Gerdina eveneens tweemaal foutloos door het parcours. Zij werden zesde. Sterre Basstein en Whisper kwamen op zaterdag uit in de klasse L. Na twee foutloze rondes werd een vijfde prijs behaald. Op zondag reed Dianne Merks het M-parcours binnen met haar paard Eva. Na twee foutloze rondes werd een mooie zesde prijs behaald. Julia Geers en Fleur Donja namen op zondag deel aan de L-rubriek. Twee foutloze rondes leverde een zevende prijs op. Met haar paard Darwin reed Julia Geers twee foutloze rondes in de klasse Z. Dit werd beloond met een achtste prijs. Marion Merks en High Fly kwamen in Asten uit in de klasse BB. Zij wisten foutloos te blijven en mochten zich opstellen voor een eerste prijs.

Hoge punten voor St. Joris en BC Eerschot

Hoge scores voor St.Joris en B.C. Eerschot. In ronde 10 behaalden St.Joris 90 en B.C. Eerschot 89 punten.

In de wedstrijd Beurs tegen St.Joris waren er in de 7 partijen slechts 100 beurten nodig. Korte partijen: Pieter van Kaathoven (Jachtrust) 44 car. in 8 beurten waarbij een serie van 21 (moy. 5,5), Jan Smits (St.Joris) 20 car. in 10 beurten waarbij een serie van 9 (moy. 2), Marcel de Laat (St.Joris) 30 car. in 11 beurten (moy. 2,72), Wim Hulsen (Kofferen) 24 car. in 11 beurten (moy. 2,18), Fons Jans (Kofferen) 28 car. in 13 beurten (moy. 2,15), Jan Latijnhouwers (Beurs) en Mark Verhagen (Gin Keus) 22 car. in 13 beurten (moy.1,69), Twan van der Heijden (D'n Toel) 22 car. in 14 beurten (moy. 1,57) en Cees van Oorschot (St.Joris) 20 car. in 14 beurten (moy. 1,42).Willy Smetsers van B.C. Eerschot (70 car.) maakte een serie 25.
Uitslagen: Kofferen – Oud Rooy 74-66, B.C. Eerschot – Wellie Winne Welles 89-51, D'n Toel – Boskant 68-72, de Kroeg – Gin Keus 79-61, Jachtrust – Wapen van Eerschot 63-77, Beurs – St.Joris 50-90. Dorpsherberg was vrij.
Stand: 1 Oud Rooy (10) 740, 2 Boskant (10) 738, 3 St.Joris (9) 682, 4 D'n Toel (9) 671, 5 Wapen van Eerschot (9) 664, 6 Wellie Winne Welles (10) 663, 7 Kofferen (9) 644, 8 Beurs (9) 642, 9 de Kroeg (9) 608, 10 Jachtrust (9) 601, 11 B.C. Eerschot (9) 584, 12 Dorpsherberg (9) 559, 13 Gin Keus (9) 513. Programma di. 22 nov.: St.Joris – B.C. Eerschot en Oud Rooy – D'n Toel. do. 24 nov.: de Kroeg – Jachtrust, Gin Keus – Beurs, Wapen van Eerschot – Kofferen en Wellie Winne Welles – Dorpsherberg. Boskant is vrij.

Halve finalisten A-klasse en C-klasse bekend

Op maandag 21 november zijn de twaalf wedstrijden uit de C klasse gespeeld. Van de 12 spelers C klasse gaan er vier over naar de halve finale. Ad Huijbers moest aantreden tegen Wim v.d. Zanden. Ad wist met gemak te winnen in 14 beurten. In zijn tweede partij, 15 beurten, haalde Ad ook 10 wedstrijdpunten en wist zich verzekerd van een plek in de halve finale.

Ruud van Driel speelde zijn eerste partij overtuigend maar moest in zijn tweede partij alle zeilen bijzetten. Met het totaal van 17 wedstrijdpunten plaatste Ruud zich voor de halve finale. Rob van Oorschot en Sander v.d. Pasch kwamen in hun partijen niet in de problemen en gaan met 17 en 16 wedstrijdpunten naar de halve finale. Naast de uitslagen van de gespeelde wedstrijden uit de C klasse treft u ook het overzicht aan van de plaatste spelers A klasse. De wedstrijden uit de 2e ronde B-klasse worden op 28 november gespeeld. De wedstrijdleiding wenst alle geplaatste spelers uit de A en C klasse veel succes in de halve finale.

Uitslagen D'n Toel: Rob van Oorschot 10 – Jan de Jong 8; Mark van Oorschot 9 – Maarten van Hoof 10; Jan de Jong 5 – Wil v.d. Pasch 10; Mark van Oorschot 4 – Sander v.d. Pasch 8; Rob van Oorschot 7 – Wil v.d. Pasch 6; Maarten van Hoof 6 – Sander v.d. Pasch 8.
Uitslagen De Dorpsherberg: Rien Kastelijn 7 – Ruud van Driel 10; Wim v.d. Zanden 0 – Ad Huijbers 10; Rien Kastelijn 8 – Harrie v.d. Heijden 6; Wim v.d. Zanden 6 – Tonny Hagelaars 4; Ruud van Driel 7 – Harrie v.d. Heijden 5; Ad Huijbers 10 – Tonny Hagelaars 7.
Geplaatste spelers klasse A halve finale: Jan Hagelaars; John van Oorschot; Gerard v.d. Tillaart en Gerard Eijkemans.
Geplaatste spelers klasse C halve finale: Ad Huijbers; Ruud van Driel; Rob van Oorschot en Sander v.d. Pasch.

Eerste speeldag wintercompetitie

De eerste speeldag van de wintercompetitie 2016 is alweer een feit! Gemengd Kienehoef 2, uitkomende in de tweede klasse, mocht het op deze eerste speeldag opnemen tegen L.T.V. Munsel 1 uit Boxtel.

Met een fris team en invaller Frank van den Oever wilden zij een goede eerste competitiedag neerzetten.

De herendubbel werd door Joost en Frank zonder teveel moeite binnengesleept, waardoor het eerste punt van de competitie een feit is. Helaas kwamen Anne en Ilse net te kort in de damesdubbel, die met 6-3 6-4 werd verloren. Stand 1-1. Kans om revanche te nemen in de mix nam Anne met beide handen aan. In een spannende drie setter trok ze samen met Joost aan het langste eind! 7-6 5-7 7-6. Ondertussen traden ook Frank en Marleen aan in de mix waarbij mooie rally's en prachtige winners ervoor zorgen dat de stand uiteindelijk resulteerde in een 3-1 overwinning.

Op naar volgende week om ook daar weer een mooie prestatie neer te gaan zetten!

Nina van Enckevort in vorm

Vorige week reed Nina in oosteind met haar Darc Du Rona Z ze behaalde daar een mooie 3 de plaats in de klasse M . Zondag reed ze met de pony's in Schijndel en reed met Diego ook een mooie 3 de prijs.

Afgelopen zondag stond het concours van indoor Breugel op de kaart en stond een klassiek parcours met barrage Nina reed een keurig rondje en na een snelle barrage met 4 sec sneller dan nummer 2 mocht ze de eerste prijs in ontvangst nemen . Sydney reed met haar pony ramona in de mortel en behaalde een mooie 4 de plaats in de klasse D/E M.

Drie RDS'ers in achtste finale

Na een succesvolle start met maar liefst drie en vijftig deelnemers in clubhuis "Dommelzicht" nadert de strijd om het Brabants bekerkampioenschap de kwartfinale.

De Rooise dam- en schaakclub wist zich gedurende het toernooi uitstekend te manifesteren en heeft met Fred Passchier, David Riupassa en Arno Bloks drie spelers met uitzicht op een plaats bij de laatste vier.
Fred Passchier gaat het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen René van Oosterhout van Heijmans Excelsior en Joop Achterstraat van damvereniging DOG uit Uden en is op grond van zijn rating kansrijk om door te gaan naar de laatste vier.
Hetzelfde geldt voor David Riupassa die het gaat opnemen tegen Barend van Amerongen van damvereniging d'Amateurs uit Sint-Michielsgestel. Arno Bloks heeft geloot tegen de finalist van vorig jaar, Theo van de Hoek uit Tilburg. Op grond van rating heeft Arno voldoende aan remise en is daardoor beslist niet kansloos.

34 / 36

Rhode
Uitslagen senioren:

Rhode 2-Sparta'25 2 afgelast
Blauw Geel 5-Rhode 4 1-3        
Rhode 5-RKVV Keldonk 5 afgelast
Nijnsel 4-Rhode 5 1-5                                
FC Uden 8-Rhode 10 3-3
Rhode 35+1-Schijndel 35+2 afgelast
Rhode VR2-Boskant VR1 afgelast        
Best Vooruit 2-Rhode 2-Zat 2-1
SBC O-23-Rhode O-23 afgelast
Programma senioren 27/11:
Rhode 1-Erp 1 14:30u.
ZSV 2-Rhode 2 11:00u.
Sparta'25 2-Rhode 3 11:00u.
Blauw Geel 5-Rhode 4 12:00u.
Avanti'31 6-Rhode 5 10:00u.
Rhode 6-Irene 4 12:00u.        
Rhode 7-Heeswijk 7 12:00u.
Avanti'31 4-Rhode 9 12:00u.
Rhode 10-DVG 6 10:00u.        
Gemert VR2-Rhode VR1 10:00u.
Programma senioren 26/11:
Blauw Geel-Veteranen 17:00u.
Rhode 2-Zat-Bladella 2 16:30u.
Uitslagen jeugd:
JO19-1-DVG JO19-1 4-4
Blauw Geel'38 JO19-2-JO19-2 6-4
JO19-3-Boskant JO19-1 2-4
Sparta'25 JO17-1-JO17-1 8-0
JO17-2-Blauw Geel'38 JO17-3 afg.
JO17-3-Heeswijk JO17-2G afg.
WEC JO17-2-JO17-4 4-3
JO15-2-Schijndel JO15-3 2-0
Schijndel JO15-4-JO15-3 1-15
JO15-4-MVC JO15-1G 6-4
Gemert JO15-6-JO15-5G 10-0
Erp JO13-1-JO13-1 2-4
Boekel JO13-3G-JO13-2 1-9
WEC JO13-1-JO13-3G 2-1
JO13-4-UDI'19 JO13-7 9-1
JO13-5G-ST Boerdonk JO13-1G 1-3
JO13-6-Boekel JO13-5G afg.
Blauw Geel'38 JO13-9M-JO13-7M 1-3
JO11-1-Geldrop JO11-1 afg.
Gemert JO11-2-JO11-2 1-4
JO11-5G-Vorstenbosch JO11-1 3-9
Avanti'31 JO11-4G-JO11-6 2-2
WEC JO11-4-JO11-7G 2-1
JO11-8G-DVG JO11-5 1-3
Stiphout JO9-1-JO9-1G afg.
JO9-2-Boskant JO9-1G 1-0
Boekel JO9-3-JO9-3 1-0
Avesteyn JO9-3-JO9-4G 0-1
JO9-5-Blauw Geel'38 JO9-8 0-1
HVCH JO9-8-JO9-6G 1-0
Boekel JO9-7G-JO9-7G 0-1
JO9-8-Irene JO9-3 1-0
JO9-9-Blauw Geel'38 JO9-13 0-1
JO8-1-Margriet JO8-2 6-0
Irene MO19-1-MO19-1 afg.
WEC MO17-1-MO17-1 6-2
VOW MO11-1-MO11-1 1-1
Programma jeugd 26/11:
JVOZ JO19-1-JO19-1 14:30u.
ASV'33 JO19-1-JO19-2 14:30u.
JO19-3-Avanti'31 JO19-2 14:45u.
JO17-1-Volharding JO17-1 14:30u.
Schijndel JO17-2-JO17-2 15:00u.
Avesteyn JO17-2-JO17-3 12:00u.
JO17-4-Avesteyn JO17-3 13:00u.
Gemert JO15-2-JO15-1G 13:15u.
VOW JO15-1-JO15-2 13:30u.
Blauw Geel'38 JO15-6-JO15-3 13:00u.
JO15-4-Blauw Geel'38 JO15-7 13:05u.
JO15-5G-Erp JO15-3 13:00u.
JO13-1-FC de Rakt JO13-1 11:45u.
VOW JO13-1-JO13-2 11:30u.
JO13-3G-Blauw Geel'38 JO13-6 11:45u.
SCMH JO13-1-JO13-4 11:30u.
JO13-5G-Gemert JO13-7 10:30u.
Schijndel JO13-6-JO13-6 10:15u.
JO13-7M-Keldonk JO13-2M 11:45u.
Schijndel JO11-1-JO11-1 10:15u.
HVCH JO11-2-JO11-3 10:00u.
Heeswijk JO11-2-JO11-4G 9:00u.
JO11-5G-Erp JO11-3 10:30u.
JO11-6-Heeswijk JO11-3G 10:30u.
Schijndel JO11-5-JO11-7G 9:00u.
JO11-8G-Irene JO11-2 10:30u.
JO9-1G-Brandevoort JO9-1 9:15u.
JO9-2-Avanti'31 JO9-4G 9:15u.
Avanti'31 JO9-5-JO9-3 10:30u.
JO9-4G-Avesteyn JO9-2G 9:15u.
Boekel JO9-5-JO9-5 9:30u.
JO9-6G-VOW JO9-2 9:15u.
Mariahout JO9-4G-JO9-7G 10:00u.
JO9-9-JO9-8 10:30u.
JO8-1-Blauw Geel'38 JO8-1 9:15u.
MO19-1-Schijndel MO19-1 14:30u.
MO17-1-MO17-1 13:00u.
MO13-1-VOW MO13-1 9:15u.
MO11-1-Margriet MO11-2 10:30u.
Mini-pupillen(J07):onderling 10:30u.

V.v. Nijnsel
Uitslagen senioren:

Mariahout 6-Nijnsel 5 4-3
Programma senioren 27/11:
Bladella 1-Nijnsel 1 14.30u.
Nijnsel 2-Gemert 3 12.00u.
ASV 2-Nijnsel 3 11.30u.
Nijnsel 4-Blauw Geel 12 12.00u.
Nijnsel 5-Erp 10 09.30u.
DVG 7-Nijnsel 6 10.00u.
Prinses Irene 8-Nijnsel 7 10.00u.
SVO Fortuna VR2-Nijnsel VR1 13.30u.
Boerdonk VR1-Nijnsel VR2 11.00u.
Uitslagen jeugd:
JO19-1-ASV JO19-1 5-6
DVG JO17-2G-JO17-1 5-2
Blauw Geel JO15-5-JO15-1 7-0
Heeswijk JO13-2-JO13-1 0-5
JO11-1-Avesteyn JO11-2 3-1
Avanti JO11-5-JO11-2 3-2
JO9-1-VOW JO9-1 1-0
MO15-1-Venray MO15-1 0-2
MO15-2-DVG MO15-1 0-17
Programma jeugd 26/11:
Bavos JO19-1-JO19-1 14.45u.
JO17-1-Boskant JO17-1 15.00u.
DVG JO15-2-JO15-1 13.00u.
JO13-1-Schijndel JO13-4 11.15u.
DVG JO11-3-JO11-1 09.30u.
JO11-2-Blauw Geel JO11-9 09.45u.
Schijndel JO9-3-JO9-1 09.00u.
NWC MO15-1-MO15-1 11.30u.
MO15-2-RPC MO15-1 11.15u.

Ollandia
Uitslagen senioren:

Schijndel 35+ 1-Ollandia 35+ 1 0-2
Programma senioren 27/11:
Boerdonk 1-Ollandia 1 14.30u.
VOW 2-Ollandia 2 11.30u.
Ollandia 3-Boekel 8 11.00u.
Ollandia 35+ 1-Vorstenbosch 35+ 1 10.00u.
Baardwijk VR2-Ollandia VR1 11.00u.
Uitslagen jeugd:
Irene Jo15-1-Jo15-1G 2-2
Nooit Gedacht Jo13-1-Jo13-1G 4-1
Irene Jo11-2-Jo11-1 3-5
Jo9-1G-Irene Jo9-1 0-1
Schijndel Jo9-4-Jo9-2G 1-0
Programma jeugd 26/11:
Blauw Geel'38/Jumbo Jo17-3-Jo17-1 13.30u.
Jo15-1G-Schijndel Jo15-3 13.30u.
Blauw Geel Jo13-3-Jo13-1G 10.15u.
Jo11-1-DVG Jo11-5 9.30u.
Mariahout Jo9-2G-Jo9-1G 9.00u.
Jo9-2G-Boskant Jo9-2G 10.30u.

Uitslagen en programma v.v. Boskant
Uitslagen senioren:
Festilent 7-Boskant 6 1-6
Programma senioren 22/11:
Boskant 1 – Heeswijk 1 20.00 u.
Programma senioren 27/11:
SCI 1-Boskant 1 14.00 u.
Boskant 2-DVG 2 12.00 u.
MVC 2-Boskant 3 12.00 u.
Gemert 6-Boskant 4 12.00 u.
Boskant 5-Avanti'31 7 10.00 u.
WHV VR1-Boskant VR1 10.00 u.
Uitslagen jeugd:
Rhode JO19-3-JO19-1 2-4
Irene JO17-1-JO17-1 2-2
JO15-1-VOWJO15-1 0-4
Schijndel MO15-1-MO15-1 5-2
Irene JO13-1-JO13-1 2-1
JO11-1G-Toxandria JO11-1G 2-5
Rhode JO9-2-JO9-1G 1-0
JO9-2G-Avanti JO9-7 0-1
Programma jeugd 26/11:
VOM JO19-1-JO19-1 14:30 u.
Nijnsel JO17-1-JO17-1 15:00 u.
JO15-1-Irene JO15-1 13:00 u.
JO13-1-DVG JO13-2 11:30 u.
JO11-1G-FC Uden JO11-4 09:30 u.
JO9-1G-Blauw Geel JO9-3 10:30 u.
Ollandia JO9-2G-JO9-2G 10:30 u.
Mini's-ODC Mini's 5 10:00 u.

Korfbal
Odisco

Uitslagen senioren:
Nijnsel Mw1-Odisco Mw1 11-5                
Odisco 2-Rietvogels 2 8-16                        
Odisco 1-BMC 1 14-5
Uitslagen jeugd:
Odisco E1-Be Quick E2 15-5                
Odisco C1-Rooi C1 4-3                
Odisco D1-Tovido 4-6
Odisco D2-NeCa D1 1-7
Programma senioren 23/11:
Odisco Mw1-Klimroos Mw1 20.00u.
Programma senioren 27/11:
Odisco 1-HBSV 1 14.15u.
Odisco 2-SVOC '01 2 13.00u.
Programma jeugd 26/11:
DAKOS D3-Odisco D2 10.00u.
Blauw-wit C1-Odisco C1 10.00u.
Altior E1-Odisco E1 13.30u.
Odisco F1-Be-quick F2 9.30u.

KV Nijnsel
Uitslagen senioren:
NeCa 1-Nijnsel 1 5-5
Nijnsel MW1-Odisco MW1 11-5
Programma senioren 23/11:
EDN MW1-Nijnsel MW1 19.00u
Uitslagen jeugd:
Nijnsel B1-Prinses Irene B1 2-4
Odisco/Nijnsel D2-NeCa D1 1-7
Programma jeugd 26/11:
Celeritas (S) B1-Nijnsel B1 14.00u
DAKOS D3-Odisco/Nijnsel D2 10.00u
KV Rooi
Uitslagen senioren:

Olympia/DOS 1-KV Rooi 1 12-13
KV Rooi 3-Celeritas 2 9-5
KV Rooi MW2-DOS/Olympia MW2 15-5
Programma senioren 23/11:
KV Rooi MW1-Vessem MW1 21.00u.
Corridor MW1-KV Rooi MW2 20.00u.
Programma senioren 27/11:
Prinses Irene 1-KV Rooi 1 11.25u.
De Horst 2-KV Rooi 2 12.15u.
Flamingo's 3-KV Rooi 3 12.30u.
Uitslagen jeugd:
KV Rooi A1-BIO A1 19-4
Tovido B1-KV Rooi B2 3-3
Odisco C1-KV Rooi C1 4-3
KV Rooi D1-De Kangeroe D1 7-2
KV Rooi D2-Flamingo's D1 1-5
DAKOS E1-KV Rooi E2 12-3
Tovido E2-KV Rooi E3 1-10
KV Rooi F1-Corridor F1 3-12
KV Rooi W1-Be Quick W1 2-10
Programma jeugd 26/11:
KV Rooi A1-De Kraanvogels A1 15.00u.
Prinses Irene B1-KV Rooi B1 12.00u.
KV Rooi B2-Altior B2 14.00u.
KV Rooi C1-Flamingo's C3 13.00u.
De Peelkorf D2-KV Rooi D1 08.45u.
De Korfrakkers D4-KV Rooi D2 11.00u.
KV Rooi E1-Tovido E1 11.00u.
KV Rooi E2-Eendracht/Treffers E1 10.00u.
KV Rooi E3-Eyckelkorf E1 10.00u.
TOG F1-KV Rooi F1 10.00u.

Waterpolo
Argo
Uitslagen senioren:

PSV-Dames 1 9-4
AquAmigos-Heren 1 9-8
Programma senioren:
AquAmigos-Dames 1 19:50u.
Uitslagen jeugd:
VZV Njord-B1 9-4
SBC2000-CJ1 6-10
PSV-CM1 14-1
VZV Njord-D1 18-4
VZV Njord-E1 15-4
Programma jeugd:
PSV-B1 15:00u.
AquAmigos-E1 16:05u.
CM1-Gorgo/De Treffers 17:30u.
AquAmigos-D1 17:45u.

Beugelen
De Lustige Spelers
Uitslagen 14 november:

Olland 1-Tegelen 2 3-2
Schijndel 1-Olland 2 3-2
Liempde 2-Olland 3 1-4
Schijndel 2-Olland 4 3-2
Programma 22/11:
Olland 2-Liempde 1 20.00 u.
Programma 23/11:
Olland 4-Hoogeloon 5 20.00 u.
Programma 25/11:
Neer 1-Olland 1 20.00 u.

B.C. "d'n einder'05"
16/11: A Lijn:1. Bert Foolen & Jan v.d. Velden 64.58 %, 2. Mari en Nellie v.d. Vleuten 60.42 %, 3. Corrie Kastelijn & Riet v. Hout 49.58 %. B lijn: 1 Maria Foolen & Lenie Gruithuijzen 59.17 %, 2. Leny v. Rooy & Marianne Timmermans 55.69 %, 3. Johan v. Bakel & Hannie de Laat 54.86 %. Zie ook: www.bridgeclubdeneinder.nl

BC Rooi 750
16/11: A-lijn: 1. Marianne Muller & Joop Muller 62,92 %, 2. Will Schilder & Tino Hillenaar 55,42 %, 3. Theo Janssen & Robert Janssen 51,67 %. B-lijn: 1. Mieke van Lankveld & Will van Rooij 59,72 %, 2. Mieke Vugs & Johan van Bakel 56,60 %, 3. Maria Broeke & Netty Passier 55,21 %. C-lijn: 1. Marijn van den Akker & Evert Vugs 60,00 %, 2. Lin de la Parra & Fons Raaijmaakers 59,58 %, 3. Hans Huijbers & Lenie van de Wall 57,08 %.

BC De Beckart/Maas en Dieze
17/11: A-lijn : 1. Nellie Vervoort en Nelly van der Vleuten 58.85 %, 2. Riet van Hout en Cees van Hout 58.33 %, 3. Marietje van Aarle en Jo Verhoeven 53.64 %, 4. Bertha van de Laar en Mien van de Velde 50.52 %.B-lijn: 1. Frans van den Boomen en Jo van de Tillaart 64.58 %, 2. Nelly Seegers en Jan Seegers 61.80 %, 3. Mieke van de Ven en Frans van de Ven 59.02 %, 4. Jo Hendriks en Ans van der Vleuten 52.77 %.

Inloopbridgeclub De Beckart
17/11: 1. Annie Kooijmans en Sjannie v.d. Wijdeven 65.00 %, 2. Tineke Klomp en Riet Verstappen 59.00 %, 3. Helga en Frits Helders 55.40 %, 4. Jet v.d. Meerakker en Ad v.d. Brand 52.00 %. Iedere donderdagmiddag inloopbridge. Iedereen is welkom. Start 13.30 uur. Info: 0413-474297.

Bridgeclub J.V.G.
16/11: 1 Echtpaar Van Gerwen 61,46 %, 2 Heren Van Erp 59,90 %, 3 Dames M. Raaimakers- R.de Poorter 58,33 %.

Bridgeclub De Neul
21/11: A-lijn: 1. Miep van Oss en Mia Poels 61.25 %, 2. Harrie van Erp en Harry Hutschemaekers 58.75 %, 3. Mia de Leijer en Sjane van der Vleuten 56.67 %. B-lijn: 1. Corry van Niftrik en Ria van Zon 59.03 %, 2. Will van Rooy en Ria Theunis 57.64 %, 3. Anja Lafleur en Els Raaijmaakers 55.21 %. C-lijn: 1. Mies Stroeken en Jos Jansen 61.25 %, 2. Jo Evers en Stephan van de Wiel 59.58 %, 3. Jan Verbunt en Jo Verhoeven 59.42 %. D-lijn: 1. Bertha van de Laar en Nellie Lathouwers 62.90 %, 2. Annie Kastelijn en Corrie Kastelijn 60.40 %, 3. Tineke Klomp en Lenie Tijsma 58.68 %.

BC 't Koffertje '94
21/11: A-lijn: 1. Irmgard Etman & Dirk Gillissen 57,27 %, 2. Tonnie & Ton van Acht en Hetty van Geffen & Wil Schilder 56,60 %, 3. Thea van de Aker & Christ Verhoeven 54,51 %. B-lijn: 1. Wim Stierum & Piet Swinkels en Wilma van den Biggelaar & Jan Janssen 61,01 5, 2. Tonny van Acht & Ben van der Steen 59,52 %, 3. Rietje Donker & Nelly van Zon 55,06 %.


Drie Dorpencross, voor alle hardlopers

Foto: EVJ Fotografie Foto: EVJ Fotografie

Aanstaande zondag, 27 november, vindt weer de jaarlijkse Drie Dorpencross van Fortuna'67 plaats. Dit hardloopevenement vindt plaats in de bossen aan de Coevering, in het hart van Meierijstad. Het parcours is prachtig gevarieerd en daardoor een uitdaging voor de jongere en oudere hardloper, voor de geoefende en de beginnende recreant. Er worden circa 500 deelnemers verwacht.

De recreanten bijten om 10:30 uur het spits af. Zij lopen de ronde van ruim 1,9 kilometer 1 tot 4 keer, naar eigen keuze. Deze recreatieloop staat open voor alle hardlopers: jong of oud, geoefend of beginner.

Vanaf 11:30 uur volgen de starts voor de wedstrijden in de verschillende leeftijdscategorieën voor wedstrijdlicentiehouders. Vele oudere en jonge atleten uit de regio gaan dan de strijd met elkaar aan. Ook prachtig om als toeschouwer van te genieten. Deze wedstrijden zijn onderdeel van de Kempische Cross Competitie, een serie van 8 wedstrijden in deze regio. Deelnemers aan deze competitie beschouwen de Driedorpencross als de mooiste van deze cyclus.

Voorzitter Jorrit Dekkers zal deze dag de prijzen uitreiken.

De startlocatie is tegenover Molenweg 4 te Sint-Oedenrode, de route hiernaartoe is duidelijk aangegeven. Inschrijven is op de dag zelf mogelijk vanaf 9.00 uur of via www.fortuna67.nl, waar u ook meer informatie kan vinden over het programma en de afstanden.

De Rozelaer heeft weer geschoten

De schutters van de Rozelaer hebben dinsdag een wedstrijd in de competitie geschoten. De dag winnaar was Antoon Vervoort met 220 punten. De overige scores waren: Jan van Erp 216, Jan Gordijn 214, Jan van Bergen 210, Martie Verhoeven 207 en Joep Verbunt 147.

Dinsdagavond hebben schutters van Ontspanning deelgenomen aan de zesde ronde uit de indoor competitie van de NHB. Het eerste team, uitkomend in de Ere klasse behaalde de eerste plaats met een score van 827 punten. Uitslag: Sjef van den Berg 287, Piet van den Berg 221, Kristin Davies 278 (PR) en William Huyberts 262. Kristin verbeterde opnieuw haar eigen Noorse record met 5 punten. Het tweede team komt uit in de A-klasse en behaalde de vierde plaats met een score van 754. Uitslag: Martie Verhoeven 260, Jan van Bergen 250, en Simon Boersbroek 244. Individueel uitkomend in de compound klasse Theo Passier 281 en in de recurve klasse: Agnes Vissers 177 en Jerica van de Mortel 185.

Op donderdagavond schoten de senioren uit de tweede vriendschappelijke wedstrijd tegen Krijgsman Soranus. Winnaar van de wisselbeker is de vereniging die in 2 wedstrijden het dichtst bij het vooraf opgegeven gemiddelde uitkomt. De winnaar was dit jaar Ontspanning met een totaal score van -14 punten tegen Krijgsman Soranus met +38 punten. Individuele uitslagen: Beppie van Bergen 157, Jan van Bergen 202, Jerica van de Mortel 147, Mart Verhoeven 214, Wil Kivits 227 (C) en Paul van de Mortel 218 (C).

Op vrijdagavond schoot de jeugd thuis de zesde de competitieronde indoor. Er deden 6 schutters van Ontspanning mee. Uitslag: Floris Mesu 265, Ray Matuszewski 215, Simon Roumen 148, Jelt de Bie 148, Rick van de Mortel 132 en Stan de Bie 128.

Op zondag heeft het team van Ontspanning geschoten in de eerste ronde voor de NHB beker. Ontspanning is geëindigd op de derde plaats en daarmee uitgeschakeld voor deNHB-beker

Dai-ippo naar Beek en Donk

Zondag gingen 6 Judoka's van Dai-Ippo naar Beek en Donk. Daar werd het jaarlijkse toernooi gehouden van de plaatselijke judo club. Als eerste moest Jort van de Laar de mat op. Hij start goed.

Maar er zat beweging in en hij probeerde met verschillende technieken zijn tegenstander te verslaan. Hij wint uiteindelijk op ippon. Dan komt hij tegen zijn grote rivaal. Met weer beweeglijk judo maakt hij het zijn tegenstander zeer moeilijk. Jort die rond liep met een ontstoken scheenbeen moet helaas opgeven na een paar flinke tikken op dat been. Jammer voor vandaag maar Jort stond er wel. Quint Rovers had niet zijn dag. Het draaide allemaal wat stroef. Hij wist goed zijn technieken in te zetten maar hij zette niet door als hij eenmaal zover was. Wick van de Ven wist eerste 3 partijen met ippon te winnen voordat hij 2 keer verlies moest incasseren. Dan bleven er nog 3 meiden over. Marlène Kastelijn proeft aan de grotere toernooien en dat ging haar gisteren al een stuk beter af. Maar nog niet genoeg voor de prijzen. Alizee Foolen had een super dag. Ze deed alles wat haar werd ingefluisterd. In Haar 1e partij weet ze 3 keer te scoren. Later weet ze een Wazari te scoren tegen de Zuid-Nederlands kampioen. Jammer dat ze deze voorsprong niet kan handhaven. Maar ze stond er en ging zeker niet opzij voor het geweld van de kampioen. Met 2 mooie winst partijen pakt ze een mooie 2e plek. Sara van de Wetering was als laatste aan de beurt. Haar geheime wapen is niet meer zo geheim. Iedereen gaat hier op inspelen en dan is het voor Sara nu nog wat lastig om ook met andere technieken tot score te komen. Toch weet Sara een mooie 3e plaats te behalen.

Ryan Lo-A-Njoe pakt 3e plek

Ryan had vorige week een rust moment maar afgelopen weekeinde reisde hij af naar Amneville, Frankrijk. Daar deed hij mee in de categorie -21 jaar, dit is de categorie waarin hij volgende jaar zal gaan uitkomen. Hij liep dit weekeinde goed voor Ryan.
Zijn tegenstander standers kunnen al 20 jaar oud zijn terwijl Ryan Nog 17 jaar is. Hij voelde het krachtverschil wel maar met zijn snelheid kwam hij toch goed weg. Ryan weet 2e te worden in zijn poule. Hiermee gaat hij verder naar de finale poule. IN de finale poule weet hij zijn 1e partij van een poulewinnaar snel in zijn voordeel te beslissen met een omstrengeling. Daarna volgt er een harde partij waarbij geen van de judoka's tot scoren weet te komen. Jammer genoeg krijgt Ryan een straf en verliest daardoor deze partij. In de partij om het brons staat hij er weer. Hij weet 2 keer een Yugo te scoren en komt verder niet meer in gevaar. Een mooie derde plek!

Lita van Weert clubkampioen Toren

Afgelopen zaterdag stonden bij PSV Schoonspringen in Eindhoven de clubkampioenschappen Toren op het programma. Lita van Weert sprong een heel goede wedstrijd. Ze kreeg mooie punten van de jury voor haar zweefsprong voorwaarts gehoekt van de 3 meter en zweefsprong achterwaarts gestrekt van de 1 meter.

Haar twee laatste sprongen waren beiden van de 5 meter, een standsprong voorwaarts gehoekt en een standsprong achterwaarts gestrekt.
Ondanks dat deze sprongen voor Lita vrij nieuw zijn, voerde ze deze heel mooi uit. En dat werd ook beloond door de jury!
Met een puntentotaal van 123,95 betekende dit een gouden medaille in haar serie.
Ze wist tevens van alle recreatieve springers het hoogste spronggemiddelde te behalen, wat werd beloond met de titel Clubkampioen!

36 / 36

Woensdag 23 november
Verkiezingen Meierijstad
Meierijstad

Dansmiddag
Odendael

Little Money Dancers
Odendael

Speelgoed- en kledingmarkt
Meerschot

Donderdag 24 november
't Onderonsje
Damiaancentrum

Vrijdag 25 november
Boetseren (ook voor mensen met visuele beperking)
Leef & Vind

Vrijdag 25 november t/m zondag 27 november
Klompenklets
De Beurs

Zaterdag 26 november
Afterbeat
De Ossekop

Zondag 27 november
Spirituele wandeling
Leef & Vind

Mathieu Dirven Koffieconcert: Meester – Gezel
Kasteel Henkenshage

Koopzondag
Sint-Oedenrode

Intocht Sint Nicolaas
De Beckart

Rikken en jokeren
Ollandse Dorpskael

Woensdag 30 november
Dansmiddag
Odendael

Disco-avond voor jeugd
Het Pluugske

Donderdag 1 december
Filmclub Senioren
Odendael

Kaartavonden Boskant
De Vriendschap

Vrijdag 2 december
Suprise kaarten
De Beckart

Zaterdag 3 december
Dansavond
Odendael

The Bluestalkers
De Ossekop

Het Foute Freestyle Feest
De Beurs

Zondag 4 december
Natuurwandeling Heem-natuurgroep
Markt

Maandag 5 december
Sinterklaas
Op 5 december is het in Nederland Sinterklaasavond (Pakjesavond). Zo'n 65% van de bevolking viert dan de 'verjaardag' van Sinterklaas en men geeft elkaar uit naam van de goedheiligman cadeautjes.

Woensdag 7 december
Dansmiddag
Odendael

Vrijdag 9 december
Colour party
The Joy

Kerstmarkt
Odendael

Filmtheater: Publieke Werken
Mariëndael

Zaterdag 10 december
Tonpratersavond Wannuh Klets
De Loop'r

Loeki de Vos
De Ossekop

Kaartavond CV 't Skrothupke
Café Oud Rooy

Zondag 11 december
Kerst beugeltoernooi
de Misse 7

Winterbraderie
Sint-Oedenrode

Kerstmarkt & Ancora en de Dorpskapel
De Loop'r

Persoonlijk groeiweekend
Leef & Vind

Woensdag 14 december
Dansmiddag
Odendael

Donderdag 15 december
't Onderonsje
Damiaancentrum

Bewust & Zo / inspiratieavond 'Loslaten'
Kasteellaan 6R

Vrijdag 16 december
Kerstmarkt
De Beckart

Kerstkaarten
De Beckart

Zaterdag 17 december
Spirituele wandeling
Leef & Vind

Zondag 18 december
Koopzondag

Sint-Oedenrode

Gezamenlijk kerstconcert 5 Rooise koren
H. Martinuskerk

Wild rikken en jokeren
De Dorpsherberg

Woensdag 21 december
Open Rooise Crosslopen 2016-2017
De Kienehoef

Dansmiddag
Odendael

Biergilde
Proeverij van Ouds

Zaterdag 24 december
Levende Kerststal
Olland

Zondag 25 december t/m maandag 26 december
Kerstmis

Kerst (Kerstmis) is het feest dat rond de geboorte van Jezus Christus wordt gevierd en is het het feest dat door de christelijke gemeenschappen uitgebreid als familiefeest wordt gevierd.

Maandag 26 december
Levende Kerststal

Olland

Woensdag 28 december
Dansmiddag
Odendael

Zaterdag 31 december
Oudejaarsavond

De laatste dag van het jaar in alle landen die de westerse kalender hanteren. Oudejaarsavond (ook wel: Silvester of Silvesteravond) wordt jaarlijks gevierd op de laatste dag van het jaar - 31 december. Na middernacht, wanneer het nieuwe jaar is begonnen, wordt vuurwerk afgestoken.

Zondag 1 januari
Nieuwjaarsdag

Een nieuw jaar, een nieuw begin. De eerste dag van het jaar in landen die de westerse kalender gebruiken. Voor veel mensen is dit een vrije dag.