DeMooiRooiKrant

13 april 2016

DeMooiRooiKrant 13 april 2016


v.l.n.r.: Wim van Meijl, Rutger van der Sandt, Mark Groenland en Alvaro Leyba Foto: Jan Egmond

Bij de recente ontwikkelingen rondom vv Rhode laat de vereniging regelmatig haar sociale gezicht zien. Dit keer heeft dat echter niks van doen met de verhuizing en de samenwerking met andere sportverenigingen. Rhode signaleert behoefte aan een g-team en maakt zich sterk om dat ook echt van de grond te krijgen.

Die G wordt in de volksmond wel eens gezien als afkorting voor Gehandicapten, maar dat doet geen recht aan de doelgroep. Namen van voetbalteams zijn gekoppeld aan de letters van het alfabet en in Rooi gaat dat bij alle voetbalverenigingen tot en met de F-jes, de jonge pupillen, meer zit daar niet achter. Wel is het zo dat de G een doelgroep is die wegens 'in de persoon gelegen factoren' niet plaatsbaar zijn in andere teams, maar daarbij moet je in de eerste plaats denken aan woorden als "beperking" "anders" of "bijzonder", bijvoorbeeld autisme of ADHD.

"Bij Rhode willen we de term "passend voetbal" gaan gebruiken, die gebruikt de KNVB ook" legt Mark Groenland uit. Hij is kartrekker van het project dat de mogelijkheden onderzoekt. Omdat hij professioneel werkzaam is in de zorg voor jongvolwassenen, staat hij dicht bij de doelgroep. "Ik ben bij andere voetbalverenigingen die al G-teams hebben aan het onderzoeken wat hiervoor nodig is. We hoeven het wiel natuurlijk niet opnieuw uit te vinden. Bij SBC in Son en Breugel hebben ze bijvoorbeeld al 40 leden in de g-teams. Ze juichen het toe dat wij dit hier ook willen gaan doen".

"Bij Rhode sta je nooit buitenspel" is de titel van een pagina op de Rhode-site en dat is letterlijk en figuurlijk van toepassing. De site spreekt klare taal. "Vanwege een beperking kan het zijn dat je niet in een regulier elftal van een voetbalclub mee kunt doen en dat terwijl je zo graag wilt voetballen. Dit is vanaf nu verleden tijd. Er zijn verschillende aanpassingen, zodat iedereen die dat wil kan meedoen. Het veld en de doelen zijn kleiner, je kunt nooit buitenspel staan en je mag wisselen wanneer je maar wilt. De teams zijn gemengd, dus zowel jongens als meisjes mogen meedoen. Kun je niet goed tegen grote groepen of ben je misschien wat drukker? Geen probleem, wij zorgen ervoor dat onze groepen bestaan uit maximaal acht spelers per team en we gaan er leuke teams van maken."

Zo stellig als het op de site staat is het nog niet. "Natuurlijk moet er wel voldoende animo voor zijn. Dat zal blijken op 12 mei a.s. als Rhode een informatieavond geeft over de plannen. Wie daar bij wil zijn, wordt gevraagd om zich voor 5 mei aan te melden bij Mark Groenland via gvoetbal@rhode.nl " legt Rutger van der Sandt, bestuurslid voetbalzaken, uit. "We weten dat er animo voor een G-team is; ouders van kinderen met een beperking, verenigd in 'Bijzonder in Rooi', vonden dat er in Rooi te weinig mogelijkheden waren voor sport en beweging voor de doelgroep.

Mark Groenland wordt de trainer/coördinator, maar kan wegens zijn onregelmatige diensten niet altijd ter plekke zijn. Daarom heeft Rhode nog een trainer/ coördinator gevonden met affiniteit voor de doelgroep: Alvaro Leyba. Of ze daar een opleiding voor hebben? Groenland: "Voor plezier heb je geen opleiding nodig". Hij is de man van de quotes. "Kleine velden, kleine doelen. Maar de bal is gewoon rond, hoor."

VV Rhode-voorzitter Wim van Meijl: "Een g-team valt ook binnen het doel van Rhode om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Niet dat Rhode zo nodig maatschappelijk bezig moet zijn hoor. Maar we zijn heel blij dat we mensen hebben die hier met elkaar enthousiast aan willen beginnen. Dat doen we direct na de zomerstop. Wij zetten de deur open, en gaan dit faciliteren."

Burgerinitiatief voor behoud zwembad De Neul

Foto: Henri van Hoorn

Al jarenlang laait de discussie over de toekomst van zwembad De Neul met enige regelmaat op. Soms steken belanghebbenden de koppen bij elkaar om namens het zwembad op te kunnen treden als gesprekspartner met de gemeente. Tot nu toe is het bij voornemens gebleven, maar nu gaat het dan toch echt gebeuren. Met Meierijstad in het vizier voelen de betrokken opnieuw 'nattigheid'. Ze gaan een gebruikersraad vormen, die onderzoekt in hoeverre De Neul nog meer rendabel kan worden ingezet, al is "het aantal mensen dat tegelijk in het zwembad ligt" in de loop der jaren al aardig opgeschroefd.

Mede-initiatiefnemer Tom van Wanrooij: "Een zwembad kost een gemeente altijd geld. En maatschappelijk gezien mág het geld kosten. Denk maar eens aan zwemmen voor bejaarden of gehandicapten, en aan schoolzwemmen. Daarom is het ook belangrijk om deze voorziening dicht bij huis te hebben, in de kern Sint-Oedenrode van Meierijstad. De cijfers van De Neul zijn overigens niet zo negatief als veel mensen denken, de rode cijfers waar het vaak over gaat gelden voor het Rooise sportbedrijf als geheel. Winstgevend kunnen we het nooit maken, wél kunnen we onderzoeken waar we het exploitatieresultaat nog kunnen verbeteren. Zowel qua bezetting door gebruikers, als qua andere inkomstenbronnen. Met een goed plan zouden we bijvoorbeeld aanspraak kunnen maken op het promotiebudget van het sportbedrijf."

Wim van Kreij, tevens mede-initiatiefnemer, breekt een lans voor behoud van De Neul omdat die een belangrijke rol speelt bij onder meer het behoud van vitaliteit van ouderen. "Die gaan echt niet zwemmen in Schijndel of Veghel. Bovendien kunnen die het zwembad gebruiken in de vakantieperiodes als er weinig bezoekers zijn, waarmee een betere bezetting wordt bereikt en het rendement verbetert". Hij overlegt statistieken waaruit blijkt dat De Neul jaarlijks bijna 1000 bezoekers heeft. "Ook fysiotherapeuten zijn blij met De Neul, therapeutisch zwemmen is een belangrijk onderdeel van hun praktijk, dient een maatschappelijk belang én stimuleert de bezoekersaantallen."

Tom van Wanrooij ziet graag in ieder geval drie gebruikersgroepen in de toekomstige gebruikersraad vertegenwoordigd: senioren én jongeren (losse gebruikers), zorgaanbieders en verenigingen. Voordat de gebruikersraad een feit is én het plan er ligt, verstrijken er volgens hem nog wel een paar maanden. Namens de gemeente laat Gerrit van Meeuwen weten dat men, in ieder geval van ambtelijke zijde, blij is met het initiatief. "Ook de zwembaden van Schijndel en Veghel hebben een gebruikersraad."

Opaal
Oranjevereniging
Specialistischcoaten

Jaargang 6 - Week 15 - Woensdag 13 april 2016

Gesprek te Pas: Themawandeling over 'lente'

Voor het Gesprek te Pas van a.s. zondag 17 april is gekozen voor het onderwerp 'lente'. Geeft het voorjaar nieuwe kracht, is het een tijd van hoop?

Waar komt die opruim drift, de grote schoonmaak-woede, toch vandaan? Het onderwerp biedt vele mogelijkheden om met elkaar over te praten en te denken. We nodigen iedereen, jong of minder jong, van welke afkomst of gezindte dan ook, uit voor dit gesprek met wandeling. Je bent van harte welkom op zondag 17 april om 10.00 uur bij het Damiaancentrum, Schijndelseweg 46, 5491 TB in Sint-Oedenrode.

Met deze wandelingen hoopt Damiaancentrum Nederland mensen nader tot elkaar te brengen en wat inspiratie te bieden. Onze kosten bedragen per deelnemer ongeveer 3 euro, we zijn tevreden met elke bijdrage naar draagkracht. Voor alle informatie over de Gesprekken te Pas: tel. 0413-291200 of 06-10223044.

Steunpunt Vrijwilligerswerk zoekt vrijwilligers

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Op de website www.welzijndemeierij.nl wordt aan de inwoners van Sint-Oedenrode en Schijndel een vacatureaanbod gepresenteerd waar allerhande vacatures te vinden zijn in de eigen omgeving. Ook deze keer hebben we weer enkele interessante vacatures van de vacaturebank voor u uitgelicht.

Gastvrouw of gastheer bij d'n einder
Kringloopcentrum D'n Einder in Sint-Oedenrode zoekt vrijwilligers, die mensen willen ontvangen in de ontmoetingsruimte van d'n Einder. (vacaturenummer 10781)

Hulp bij zwemmen
Bent u die mevrouw, die van zwemmen houdt en wil helpen bij therapeutisch zwemmen? In Sint-Oedenrode is een mevrouw voor wie zwemmen erg heilzaam is. Zij kan deelnemen aan een therapeutisch zwemprogramma, zodra er iemand is die haar helpt bij het uit- en aankleden. Het zwemmen is op maandagochtend om 10.15 uur. Laat alstublieft van u horen. (vacaturenummer 12487)

Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk, Welzijn De Meierij, telefoon 073 – 5441419 of stuur een e-mail naar: vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl Bezoek ook onze website voor al onze vacatures en activiteiten (www.welzijndemeierij.nl).

Opening showroom Ahrend met Wilfred Genee

Genee presenteert zijn programma vanuit de nieuwe showroom Foto: Lisa van de Ven

Vrijdag was een bijzondere dag voor Ahrend. De nieuwe showroom van het bedrijf werd op een feestelijke manier geopend. Tijdens deze bijzondere opening presenteerde niemand minder dan Wilfred Genee zijn BNR radioprogramma The Friday Move vanuit de showroom. Gasten als Toon Gerbrands en Marc de Hond werden door Genee aan de tand gevoeld terwijl de relaties van Ahrend genoten van een hapje en een drankje.

Gasten werden uitgenodigd om allereerst een rondleiding te volgen door het grote complex van Ahrend. Velen bleken verbaasd te zijn over hoe groot het terrein is. Ahrend werkt al jaren aan het zo min mogelijk produceren van geluid en de vermindering van geur-afstoot. Zo beschikt het bedrijf over een hoge schoorsteen en is zij overgegaan op watergedragen lak. Sinds 2015 werkt het bedrijf met C2C-lak, 95% van de gelakte producten heeft hierdoor geen toxische elementen meer. Ahrend heeft als doelstelling "de Beste Buurman" te willen zijn. Later konden de gasten ook een kijkje nemen in de meest bijzondere keuken van het bedrijf. Het innovation lab. De plek waar nieuwe ideeën worden bedacht en in ontwikkeling worden gebracht. De opening, die allereerst gepresenteerd werd door Peter Veer, Vice President International bij Ahrend, werd druk bezocht. Later was het aan Wilfred Genee om het woord over te nemen en te starten met zijn radioshow. "Ik kon het in eerste instantie niet vinden. Ik dacht nog, Sint.. Sint... Ohja, Sint-Oedenrode. Ligt er ineens een fabriek midden in een volkswijk. Mooi man," aldus Wilfred Genee.

Komende zondag is het smederijmuseum van Kamp Oda geopend voor publiek, vanaf 13.30 uur

Rooise Gaard krijgt ca. 135 woningen

Er was veel belangstelling voor de nieuwbouw woningen in de Rooise Gaard Foto: Hans van den Wijngaard

Sluitappel-Noord, waar woningbouwproject De Rooise Gaard is gepland, biedt ruimte aan maximaal 175 woningen. Portefeuillehouder Jan van Burgsteden verwacht, dat daarvan ongeveer 135 daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Het project is voorgesteld door twee projectontwikkelaars: Van Wanrooij en Van Stiphout, bij wie zich al veel belangstellenden voor een koopwoning zouden hebben gemeld. In mei, juni wordt de grond bouwrijp gemaakt. Het project omvat zowel koopwoningen in de sociale als de vrije sector, zowel vrijstaande als huurwoningen.


Tweede veld voor Beach Soccer Rooi

Foto:

Na het tienjarig jubileum van vorig jaar gaat Beach Soccer Rooi dit jaar weer een mijlpaal tegemoet; vanwege de vele aanmeldingen wordt een tweede veld aangelegd.

De populariteit van Beach Soccer Rooi is al jaren groot, het evenement begon in 2004 met 17 teams, dit jaar zullen er naar verwachting ongeveer 80 teams deelnemen. Volgens organisator Robert Barclay zat het extra veld er al een paar jaar aan te komen. "Tot op heden konden we de groei steeds opvangen door vroeger te starten, later te eindigen of de wedstrijden in te korten. Op 1 april hadden er al 13 teams meer aangemeld dan vorig jaar. Om deze teams niet teleur te hoeven stellen hebben we besloten om het tweede veld aan te leggen. Naast de extra teams kunnen we hierdoor ook weer wat later starten, zijn we vroeger klaar en hebben we minder wachttijden", aldus Barclay.

Foto: Bert de Graaf
Foto: Bert de Graaf

Op dit moment is er nog ruimte voor 1 herenteam en 1 damesteam. Voor jeugdteams (D-, C-, B-jeugd) zijn er nog voldoende plekken beschikbaar. De jeugdteams komen op zaterdag 14 mei in actie. De dames- en herenteams mogen op 15 en 16 mei hun kunsten vertonen op de tijdelijke "Rooise Copacabana" op het evenemententerrein aan het Dommelpark.
Het Beach Soccer is een snelle en spectaculaire spelvorm wat ook voor de bezoekers erg leuk is om naar te kijken. In hoog tempo worden de vrije trappen, volley's, omhaals en andere technische hoogstandjes aaneengeregen onder de bezielende leiding van officiële scheidsrechters van de Nederlandse Beach Soccer Bond . Meer informatie: www.beachsoccerrooi.nl

Twan van Brabant presenteert nieuwe single

Aanstaande zondag presenteert zanger Twan van Brabant zijn nieuwe single 'jij verandert mijn leven' in Café Oud Rooy. De zanger krijgt de single uitgereikt van niemand minder dan goede vriend en collega Frans Duijts. De single zal middels een single release party gepresenteerd worden.

"De single is ontzettend goed gelukt. Ik hoop er ook boven de rivieren meer naamsbekendheid mee te krijgen. Het is bijzonder dat mijn goede vriend Frans dit wil doen. Ik weet zeker dat het een super dag gaat worden met heel veel muziek, gezelligheid en optredens," Aldus de Rooise zanger.
Twan schreef de single 's nachts. "Dan komt de meeste inspiratie naar boven. Ik moet het dan meteen op papier zetten, anders ben ik het kwijt."

Als de zanger zijn nieuwe single gaat presenteren is tegelijkertijd zijn nieuwe videoclip te bewonderen op groot scherm. Dit kan door de techniek van vandaag de dag precies gelijktijdig.
Tijdens de middag in Oud Rooy, die om 15.00 uur begint, hangen er ook QR-codes in het café. "Je kunt met deze QR-codes gratis de ringtone downloaden. Dit kan alleen op zondag, dus is zeker de moeite. De middag is gratis te bezoeken en het belooft een spektakel te worden. Iedereen is van harte welkom vanaf 15.00 uur."


Harry van Kuijk memoriebank onthuld

Harry van Kuijk is een bekende naam in Sint-Oedenrode. De Rooienaar heft veel betekend voor onder andere Heemkundige Kring de Oude Vrijheid. Vorig jaar juni overleed Harry, tot groot verdriet van zijn naasten. Afgelopen zaterdagmiddag werd om 15.00 uur de 'Harry van Kuijk memoriebank' onthuld.

De vrouw en kleinkinderen van Harry kregen de eer om de bank te onthullen achter de Knoptorenkerk op Eerschot. Zaterdag zou Harry tachtig zijn geworden, dus was het een mooie dag om de onthulling te laten plaatsvinden.
De besturen van de Heemkundige Kring De Oude Vrijheid en Stichting "Roois Cultureel Erfgoed" hebben het initiatief genomen om hem op een bijzondere wijze postuum te eren. Met medewerking van de gemeente Sint-Oedenrode is om hem te gedenken deze bank geplaatst als blijk van waardering voor zijn jarenlange deskundige en onbaatzuchtige inzet voor het erfgoed en de heemkunde van Sint-Oedenrode. Kijk voor meer foto's op www.mooirooi.nl.

Robin van Nunen wint 3e prijs IT-wedstrijd in Londen

De Rooise Robin van Nunen ("net 20") heeft vorige week in Londen de 3e prijs gewonnen in een IT-wedstrijd waar een team van zijn school aan deelnam. "De wedstrijd was uitgeschreven door een groot IT-bedrijf en er waren ruim 400 deelnemers", aldus Robin, die heel nuchter lijkt onder die prestatie.

De wedstrijd bevatte drie stappen. Bij de eerste doorliep het team een vragenronde. Bij de tweede moesten de finalisten een game programmeren. De derde stap bestond uit een interview waarin hij zichzelf mocht promoten door onder meer te vertellen over zijn opgedane ervaringen. "Dat was geen probleem. Ik heb al meegedaan aan vijf game-projecten" aldus Robin.

De eerste prijs – wat onder meer een stage bij het bewuste bedrijf inhoudt – ging dan net aan zijn neus voorbij, maar zijn naam is nu wel gevestigd bij een aantal game-bedrijven dus hij maakt zich geen zorgen over de toekomst.

Windkracht 16 raasde door Mariëndael

Foto: Hans van den Wijngaard

Het stormde afgelopen weekend in Mariëndael. Maar geen zorgen, het publiek genoot veilig in de grote zaal van de zes voorstellingen die het theaterfestival 'Windkracht 16' dit jaar te bieden had. Met bijna alle voorstellingen uitverkocht lijkt Phoenix helemaal uit de as van het failliete MIK te zijn herrezen. Vanaf vandaag tot en met zaterdag zijn de voorstellingen ook nog te zien op de Noordkade in Veghel.

Met het ontsteken van de lantaarn is afgelopen vrijdag het vuur van 'Windkracht 16' gaan branden. Deze vlam wordt komende zaterdag na de laatste voorstelling van 'En ze leefden nog lang' in Veghel op de Noordkade pas gedoofd. "Het ontsteken van een lantaarn is een ritueel', vertelt Lilian van Overbeek. Zij is docent theateropleidingen bij Phoenix Cultuur. "In de theater wereld hebben we veel rituelen en ik vind het leuk om die aan de jeugd over te brengen".

"Het leuke van 'Windkracht 16' is dat iedereen met elkaar samenwerkt en en ook dat iedereen bij elkaars voorstellingen gaat kijken", zo vervolgt Lilian. "De kaartverkoop wordt gedaan door de spelers van de oudste groepen. Maar ook zijn er leerlingen van de muziekopleiding die een kleine rol hebben in 'En ze leefden nog lang'. Het decor van die voorstelling is overigens weer door leerlingen van de schilderopleiding gemaakt. Zo maken we binnen Phoenix optimaal gebruik van elkaars kennis en vaardigheden.

Maar of dat de jongste toneelspelers dat allemaal al in de gaten hadden is maar de vraag. Zij speelden vooral naar hartelust in het stuk 'Abeltje en het sokkenmonster'. Toch betrekt Lilian ook deze jonge leerlingen, die in hoofdzaak uit de groepen vijf en zes komen al volop bij het samenwerken. "Het verhaal van Abeltje kennen de meesten wel, maar de jonge spelers hebben daar zelf een 'Sokkenmonster' aan toegevoegd. Daarmee krijgt het verhaal een heel andere wending. Voor 'Zure matten', dat leerlingen uit groep zeven en acht spelen, geldt eigenlijk hetzelfde. Het is een combinatie van het verhaal 'Tirannen' van Aidan Chambers en de 'Bende van de bovenbouw'. De leerlingen leverden de input en Lilian van Overbeek schreef het script. Een verhaal dat vertelt over pesten op school en wat voor gevolgen dat uiteindelijk allemaal kan hebben.

Vrijdagavond was 'En ze leefden nog lang' de afsluiting van de avond. Een sprookje dat werd verteld door een ietwat dementerende oude fee. Terwijl de zaterdagavond eindigde met 'Showtime' een verhaal dat bol staat van intriges en valse vriendschappen. Kijk voor meer foto's op www.mooirooi.nl

Foto: Hans van den Wijngaard

Vak apart

Naam: Koen Rooijakkers
Leeftijd: 19 jaar

Welke studie volg je en waar volg je de studie?
"Ik studeer Civiele Techniek aan Avans Hogeschool in Tilburg."

Wat vind je leuk aan de studie?
"
Ik vind het leuke aan deze studie dat je veel met de praktijk bezig bent. Ook weet je meer over de constructies om je heen waar je dagelijks gebruik van maakt. Je weet hoeveel werk het kost om bijvoorbeeld een brug of snelweg te maken en welke werkzaamheden er uitgevoerd worden."

Wat vind je minder aan de studie?
"Wat ik minder vind aan mijn studie is dat je af en toe iets in je vrije tijd voor school moet doen."

Wat wil je na je studie gaan doen?
"Vieren dat ik een studie heb gehaald en daarna wil ik betrokken zijn bij het ontwerpen en berekenen van constructies in de waterbouw."

Aan wie geef je het stokje door?
"
Wout Gevers."


6 / 40

'Wij snappen de boosheid, wij snappen de angst, wij snappen dat er gehuild wordt.'

Foto: Jan H.F. van der Heyden

Margreet Geevers-Offermans (68) hoopt mensen die bezig zijn met het loslaten van het laatste stukje van hun leven een houvast te bieden. Ze vindt de dood en doodgaan een wonder, een mysterie. 'Het ene moment is iemand er, hoe ziek of hoe lijdend ook, en het andere moment is er niemand meer. Dat enorme verschil: als de geest er niet meer is, alleen nog het lichaam.' Ze kan erover meepraten, over dood en doodgaan. Ze verloor haar eerste man, Paul Geevers, aan een hersentumor toen ze zelf 39 was. 'Een aardbeving in mijn bestaan', noemt ze deze zwaar emotionele gebeurtenis. 'Zo jong, en dan ineens . . .. ' Van haar tweede grote liefde, Jo van de Ven, moet ze in 2009 afscheid nemen. Slokdarmkanker. 'Met Jo zijn we samen mooi en goed naar zijn dood toegeleefd. Gelukkig met euthanasie.' Sinds twee jaar werkt Margreet Geevers als vrijwilligster in Hospice Dommelrode. 'Ik ben graag in de buurt van mensen die doodgaan. Ik denk er nog steeds veel over na en praat er veel over.'

Door Jan H.F. van der Heyden

De jongste bewoonster van het hospice die ze naar de dood begeleidde was 44 jaar, de oudste 89. '44 Jaar. Dat is een leeftijd waarin ook mijn eigen kinderen zijn. Toen heb ik weleens gedacht "het had ook mijn dochter kunnen zijn." 'Ook de mensen die tussen de 55 en 70 jaar sterven is wel confronterend, want dat zijn mijn leeftijdgenoten.'
Toch kan ze heel goed relativeren en rationaliseren, zegt ze. 'Ik vind doodgaan niet eng. Kan er gemakkelijk over praten. Doodgaan hoort bij het leven. Ik weet dat verdriet ook weer overgaat. Je wordt geboren met pijn en je gaat dood met pijn. De cirkel is daarmee rond. Je hebt het leven te accepteren zoals het is.'

Foto: Jan H.F. van der Heyden

'In zijn laatste zware uren heb ik vaak tegen hem gezegd "ga maar, ga maar." '

Ja, ze is het eens met de uitspraak van Wilma van Casteren, een van de twee coördinatoren van het hospice, die in een MooiRooiRooiKrant-interview vertelde dat doodgaan loslaten is. 'Als je niet kunt loslaten", aldus Wilma, 'kun je ook niet sterven.' Margreet: 'Loslaten is de kunst. Dat is waarover het gaat. Veel mensen sterven heel vaak als ze even alleen zijn.' Als voorbeeld: 'Een van de bewoonsters van wie ik 's avonds laat, tegen het einde van mijn dienst, de hand vasthield was in een diepe slaap. Omdat mijn dienst erop zat, het was elf uur, en de professionele nachtzorg mijn dienst overnam, moest ik haar hand loslaten. Het wederzijdse fysieke contact was er toen niet meer. Het "loslaten" geldt ook voor twee kanten, degene die gaat en degene die achterblijft. Met het fysieke loslaten gaf ik haar de kans het leven los te laten. De volgende morgen was ze overleden.' En terwijl ze dit vertelt herinnert ze zich de doodstrijd van haar eerste man Paul, toen in 1986 palliatieve sedatie en euthanasie nauwelijks gespreksonderwerpen waren. 'In zijn laatste, zware uren heb ik vaak tegen hem gezegd "ga maar, ga maar."'
Ze heeft dus twee ongelooflijk verschillende soorten van afscheid door de dood meegemaakt. Het ene heftig, lang en lijdend, het tweede door euthanasie, mooi en goed. Mede daarom kan ze nu zeggen: 'Het waren de meest indrukwekkende ervaringen in mijn leven.'

'Ik ben altijd heel gelukkig als ik het hospice verlaat. Iedere keer weer. Heel wonderlijk. En dat is nog steeds zo.'

Haar werk in het hospice geeft haar zoveel voldoening. 'Ja, ik vind het heel mooi werk. Ik ben altijd heel gelukkig als ik het hospice verlaat. Iedere keer weer. Heel wonderlijk. En dat is nog steeds zo, dat geluksgevoel als ik er geweest ben. Dat mijn aanwezigheid ertoe heeft gedaan. Heel simpel. Al is het alleen maar door een glaasje water te brengen. Het is een verrijking van leven.'
Ik bespreek met Margreet de profielschets van een vrijwilliger voor het hospice, zoals dat op de internetsite www.hospicedommelrode.nl staat. Er moet affiniteit bestaan met zorg voor ernstig zieken.
'Affiniteit ontstaat al doende. Je hebt de neiging of de behoefte iemand het laatste stukje van zijn of haar leven een houvast te geven. Dat kan op verschillende manieren. Door te praten of door een nuchtere benadering, door op afstand te blijven maar er tóch te zijn. Door te praten over de foto's van de kleinkinderen die op het kastje staan. Dan ontstaat bijna altijd een glimlach.'
Hospice Dommelrode wil de ernstig zieke bewoners die in de laatste fase van hun leven zijn een 'warme en veilige omgeving' bieden.
'Door het zo huiselijk mogelijk te maken en te houden. Door spelletjes te doen. Thuis kunnen ze alles aan hun partner vragen, in het hospice kunnen ze dat ook aan ons. Door ze het gevoel te geven dat alles kan wat thuis ook kan. Door er te zijn. Door aandacht. Door begrip. Door ze alle tijd te geven. Dat geeft een veilig gevoel. Ze hoeven nooit bang te zijn alleen te zijn.'
Er is veel aandacht voor lichamelijke ongemakken in het hospice.
'Dat gaat vooral de medisch verzorgenden aan, de professionele mensen van de thuiszorg, de dokter, de fysiotherapeut. Wij vrijwilligers zijn er vooral voor het huishoudelijke. Natuurlijk geven wij lichamelijke ongemakken door aan de thuiszorg of de dokter. Maar mensen, ook al zijn ze bezig met hun laatste deel van het leven, houden zich vaak heel flink. Ze klagen niet snel. Zeggen heel vaak 'sorry' als ze weer eens gebeld hebben voor hulp. En dat hoeft helemaal niet.'

'We leren ons hele leven. Maar we leren zo weinig over doodgaan. Dat er een mooie en rustige manier is om te sterven.'

Vaak gevoelens van angst en verdriet?
'Dat valt reuze mee. Je komt er wel mee in aanraking, dat zeker. Maar het hangt natuurlijk sterk af van de leeftijd van de bewoners en van hun sociale context. We hebben weleens met een bewoonster veel gesproken over palliatieve sedatie en euthanasie. Om haar uit de praktijk te schetsen wat dat is. Ik verbaas me erover dat er zo weinig kennis is over mogelijkheden hoe het einde van het leven zich kan voordoen. We moeten ons hele leven zoveel leren. Maar we leren zo weinig over doodgaan. Dat er een mooie en rustige manier is om te sterven. Ik zou willen dat mensen daarover meer kennis zouden hebben.'
De verwerking van de ziekte waaraan ze binnenkort in het hospice zullen overlijden, is ook zo'n onderwerp waarmee vrijwilligers te maken krijgen.
'Ongeloof. Ongeloof wat hun overkomen is, dat is meestal het gespreksonderwerp. Maar ze hebben dan die stap al gezet, de stap naar het hospice, de allerlaatste stap. De verwerking gaat daar meestal aan vooraf. Ja, je deelt hun gevoelens als ze dat willen. En de gevoelens van de familie natuurlijk. Maar er zijn ook mensen die dat absoluut niet willen delen.'
Vragen rondom dood en leven?

'Eigenlijk niet of nauwelijks. Dit soort onderwerpen hangt ook sterk af van de sociale kring waaruit de bewoners komen.'
De zorg van het hospice is bedoeld om het leed te verzachten, niet om het leven te verlengen. Hoe verzacht je leed?
'Door samen te zoeken naar die dingen die nog wel aangenaam zijn. Door samen te zoeken naar comfort.'
Naast lichamelijke zorg is er aandacht voor het sociale en emotionele welzijn van de bewoners en hun naasten.
'Wij snappen de boosheid, wij snappen de angst, wij snappen dat er gehuild wordt. Elke uiting van emotie kan. En dat geldt ook voor familie, vrienden en kennissen. Ook zij worden altijd heel hartelijk ontvangen. De huiselijkheid van het hospice voor de bewoners geldt ook voor hen. Iedereen is van harte welkom en alles is mogelijk. We horen vaak dat de familieleden verrast zijn door de warmte die ze in het hospice aantreffen.'
Een vrijwilliger moet een goed inlevingsvermogen hebben.
'Ja, je moet je kunnen inleven in de ander en de ander hoeft zich niet in te leven in jouw leven. Je moet je mond kunnen houden als dat nodig is. Je moet snappen dat de bewoner zijn of haar verhaal wil vertellen en niet jouw verhaal wil horen. Je moet aanvoelen: wat wil hij of zij wél kwijt en wat niet. Je moet jezelf kunnen wegcijferen.'
Vrijwilligers mogen hun eigen grenzen niet uit het oog verliezen.
'Nee, want als je je eigen grenzen uit het oog verliest, kun je niet meer goed functioneren. Dus je moet je emotionele grens in de gaten houden. Wat kun je nog wel en wat niet meer? Dat moet je ruim voor die grens aangeven. Je mag niet zelf lijden. Je mag niet meehuilen. Je mag je niet als familielid opstellen. Niet met de oplossing komen waarom niet is gevraagd. Je eigen belangrijkheid niet overdrijven. Je moet jezelf in de parkeerstand kunnen zetten.'

''Alles is urgent aan het einde van het leven.'

Hoe maak je het leven van de bewoners zo comfortabel mogelijk?
'Door de mensen het gevoel te geven dat hij of zij zijn of haar wensen kan uiten. Het gevoel te geven dat alles besproken kan worden. Door het eten en drinken zo goed mogelijk aan te passen. Door warm of kou of frisse lucht in de gaten te houden. Door er onmiddellijk te zijn als het belletje gaat. Dan moet je alles laten vallen waar je mee bezig bent. Want alles is urgent aan het einde van het leven.'

De Rooise Little Free Library breidt uit

Op zondag 17 april krijgt Sint-Oedenrode er een tweede Little Free Library bij. Deze minibieb zal de naam dragen van Birgit Jeuken en alleen kinderboeken bevatten. De bibliotheek is gemaakt door Antoine Apeldoorn.

Wat is een Little Free Library?
Het is een minibieb buiten aan je huis. Het is overgewaaid uit Amerika en het idee is heel eenvoudig: haal een boek en breng een boek. Het is een laagdrempelige manier om veel verschillende boeken te kunnen lezen, je dorpsgenoten te ontmoeten en mooie verhalen met elkaar te delen.

Birgit Jeuken
Wie kende Birgit niet van de Rooise bieb? Honderden kinderen uit Sint-Oedenrode zijn bij haar in de bibliotheek op bezoek geweest. Opgetogen vertelde Birgit over de mooie boeken die ze in "haar" bieb had. Ze trok boeken uit de kast, liet kinderen mooie illustraties zien, las voor en kreeg kinderen door haar enthousiasme aan het lezen. Na de opleiding tot verhalenverteller deed ze er nog een schepje bovenop en werden de verhalen voorgedragen. Verkleed als Oda kwamen we haar weer tegen bij het koster Brock project en vertelde ze ons het verhaal van de Schotse prinses.

Foto:

In november 2015 overleed Birgit Jeuken op 49 jarige leeftijd. Op 17 april vieren we dat ze vijftig jaar geleden werd geboren. Een oud-collega en vriendin vertelt: "Haar passie voor kinderliteratuur zal ik nooit vergeten en werkte heel aanstekelijk. Als volwassene las ik geen kinder- en jeugdboeken meer. Door Birgit ben ik dat weer gaan doen. Hoe kun je weerstand bieden aan iemand die al van verre enthousiast roept: "Dit MOET je lezen, echt iets voor jou!" Zo ben ik door haar op het spoor gezet van Harry Potter, lang voor het een hype werd had Birgit Jeuken het al door." Het officiële bord uit Amerika is binnen! Nu is Bir's Little Free Library, net als de Rooise Little Free Library, ook op de wereldkaart van www.littlefreelibrary.org te vinden.

Hoe het werkt
Een Little Free Library is altijd open! Je opent het deurtje, zoekt een boek uit, legt een boek terug en sluit hem weer! Heb je geen boek om terug te leggen? Dat geeft niet, misschien een volgende keer wel of je brengt het gelezen boek weer terug.

Opening
Op 17 april om 14.00 uur gaat Bir's Little Free Library open aan de Rogge 36. Iedereen is welkom. Mocht het op 17 april om 14.00 uur regenen dan vindt de opening op een ander moment plaats. Kijk daarom vóór je komt even op de Facebookpagina van De Rooise Little Free Library.


Voor als u even niet weet hoe het verder moet

Foto:

Wanneer gevoelens van boosheid, verdriet, eenzaamheid, schuld of angst telkens weer de overhand krijgen. Waar kunt u dan terecht met uw verdriet?

Vaak hebben lotgenoten maar één woord nodig om elkaar te begrijpen. 'Samen Onderweg' biedt de mogelijkheid om lotgenoten te ontmoeten. De groep wordt begeleid door vrijwilligers met levenservaring, die een training hebben gevolgd.

In Schijndel is bij Welzijn De Meierij ( 't Spectrum, Steeg 9) iedere 2de en 4de maandag van de maand een inloopbijeenkomst; in Sint-Oedenrode organiseert Welzijn De Meierij in De Stek (Meierij 6) iedere 1ste en 3de woensdag van de maand een inloopbijeenkomst. De bijeenkomsten zijn steeds van 13.30 uur tot 15.00 uur. Deelname is gratis. Betreft het een feestdag, dan vervalt de bijeenkomst. Individuele ondersteuning is ook mogelijk. Indien u de voorkeur geeft aan een persoonlijk gesprek en een luisterend oor van een vrijwilliger bij u thuis, neemt u dan contact op met Welzijn De Meierij.

Als u belangstelling heeft voor of meer wilt weten over 'Samen Onderweg', loopt u dan gerust eens binnen bij een bijeenkomst of neemt u contact op met Welzijn De Meierij, telefonisch (073-5441400) of via e-mail (info@welzijndemeierij.nl).

KBO cultuurclub naar Toon Kortooms museum

De KBO Cultuurclub houdt op dinsdag 17 mei 2016 een bezoek met rondleiding aan het Toon Kortooms museum in Deurne. Men dient uiterlijk om 13.45 uur in het museum aanwezig te zijn. Om 14.00 uur begint de rondleiding. Kosten € 4,60 per persoon, inclusief rondleiding. Het museum ligt in het Toon Kortooms Park.

Op 23 februari jl. was het 100 jaar geleden dat de schrijver Toon Kortooms in Deurne, in de Peel, werd geboren, toen een armoedige streek met hardwerkende bewoners. Toon werd schrijver van streekromans, publiceerde ruim 40 boeken, waarvan hij er miljoenen verkocht in verschillende talen. Wie kent nu niet de trilogie "Beekman en Beekman". Het Toon Kortooms Park is gevestigd op de plek waar de bekende romanschrijver Toon Kortooms is opgegroeid. Het park is ca. 3 ha groot en bevindt zich midden in natuurgebied De Peel, waarover Toon in zijn boeken zoals 'Beekman en Beekman' en 'Help de dokter verzuipt!' schreef.

In het museum zijn al zijn boeken en vele bijzondere herinneringen te zien. Ruim twee miljoen exemplaren zouden er over de toonbank zijn gegaan van "Beekman en Beekman" , het is de beste verkochte Nederlandse roman ooit. In totaal verschenen er drie boeken over de tweelingbroers Heintje en Matje. Theetuin en kunsttuin (gratis). Blotenvoetenpad. De Veenderij, restaurant. Na de rondleiding in het museum kunt u natuurlijk de andere gedeeltes bezoeken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12 mei a.s. bij Harry van Oorschodt, liefst per mail, (cultuurclub@kborooi.nl) òf telefonisch 0413-477179. Als u problemen hebt met het vervoer, laat u dit dan even aan de organisatie weten, dan wordt er geprobeerd een oplossing te vinden. Meerijden kan dan voor € 2,50 p.p.

Boodschappen doen én sociale contacten leggen

Er zijn veel senioren die amper het huis uit kunnen om boodschappen te doen. Dus de mobiliteit ontbreekt ook om er op uit te gaan voor sociale contacten. De wereld wordt dan een stuk kleiner. Gelukkig voor hen is Welzijn de Meierij met een nieuw initiatief gekomen: de Boodschappenbus. Maandagochtend reed de bus het eerste ritje. De chauffeur pikte vier Rooienaren op.

Alleen Rooienaren mogen namelijk gebruik maken van de Boodschappenbus. Eén dame uit Boskant, een bewoner van Camping de Kienehoef en twee senioren die woonachtig zijn aan de Meierij werden netjes door de chauffeur opgepikt om bij Albert Heijn te gaan shoppen. "We hebben 'op bezoek vrijwilligers.' Vrijwilligers die bij relatief eenzame Rooienaren op de koffie gaan om gezelschap te bieden. Zij constateerden dat er behoefte is aan een dergelijk initiatief. Zodat ze meer onder de mensen komen en niemand hoeven in te schakelen om boodschappen te doen. Dit is een pilot. We gaan kijken of het bevalt", vertelt Nelleke Post namens Welzijn de Meierij. Samen met Odendael heeft ze dit project opgepakt.
"In principe willen we dit ongeveer drie keer per maand gaan doen", voegt Ingrid Gevers van Odendael toe. "We hebben een bus en chauffeurs, dus het vervoer is er. Op 4 mei tussen 14.00 en 16.00 uur staat de volgende rit gepland. Mensen kunnen zich opgeven bij Welzijn de Meierij (073-5441400)." De bestemming van die middag is Emté. De Boodschappenbus richt zich niet op één winkel. "We willen alle supermarkten aan gaan, om het eerlijk te verdelen. Op den duur kan het ook zomaar zijn dat we eens een keer naar Woensel rijden, of naar Uden. Dan zijn de mensen er echt eventjes uit", legt Ingrid de mogelijkheden uit.

Dekenale dag

Zaterdag 23 april wordt rond de kerk en het cultureel centrum Servaes te Dinther een dekenale dag gehouden. Samen met allen die betrokken zijn bij de parochies in ons dekenaat willen wij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid vieren. Uitgenodigd zijn de pastores (actief en emeritus), leden van parochiebesturen, pastoraatsgroepen, vrijwilligers en alle betrokken parochianen en belangstellenden.

De dag begint om 10.00 uur. De afsluiting is om 15.30 uur. Het programma ziet er als volgt uit: 10.00 uur: opening van de dag. 10.30 uur: lezing door Hendrik Hoet (Gemeenschap van San Egidio) 12.00 uur: middaggebed in de St. Servatiuskerk. 12.30 uur: lunch en informatiemarkt. 13.30 uur: workshops (o.a. San Egidio, Hulpdienst Diaconie Veghel, Vincentius Schijndel, Beweging van Barmhartigheid en Jong Bisdom Den Bosch) 15.30 uur: afsluitende samenkomst. Er is vrije toegang, wel zijn er collectebussen voor een vrijwillige bijdrage.

Excursie naar tuinderij 'De Voedselketen'

Foto:

Zo af en toe ontstaan er van die prachtige initiatieven waar je eigenlijk meteen nieuwsgierig van wordt. De oprichting van een bijzondere tuinderij door Alex en Linder met de naam 'De Voedselketen' is er zo ééntje. Begin 2015 startten ze aan de Witte Bleek in Rooi met het opzetten van de nieuwe tuinderij op basis van permacultuur. Als eerste werd de bodem voorzien van compost, er werden allerlei fruitbomen en struiken gepland.

Deze excursie begint met een korte rondleiding over het land. Naast fruitteelt kweekt De Voedselketen ook groenten. Niet alleen pompoenen, courgette, prei, ui, peterselie en basilicum, maar bijvoorbeeld ook bijna vergeten heerlijkheden zoals het heilige boontje of het Wieringer boontje.
Daarna is er een uitleg over Permacultuur. Hierbij gaan Alex en Linder dieper in op de opzet van de tuinderij en de ecosysteem principes die er gebruikt worden. Permacultuur is ontwikkeld om een oplossing te vinden voor problemen zoals verwoestijning en bodemerosie. Dit zijn nog steeds zeer actuele vraagstukken. Hiervoor is met name gekeken naar natuurlijke ecosystemen en traditionele kleinschalige voedselproductiesystemen. Er zal worden ingegaan op de geschiedenis en het ontstaan van Permacultuur. Wat zijn bijvoorbeeld de verschillen tussen Permacultuur en biologische landbouw?

Benieuwd wat er nu eigenlijk allemaal gebeurt aan de Witte Bleek? Hoe werkt de tuinderij en waar gaat het heen? Ga dan op 20 april mee op excursie naar 'De Voedselketen'. Hiervoor kunt u zich aanmelden via ivnrooi@gmail.com. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De excursie begint om 19:30 en duurt tot 21:30 uur. U vindt de tuinderij aan de Witte Bleek 4 in Nijnsel.


Jeugdnatuurwacht gaat weidevogels zoeken

Op zaterdag 16 april 2016 gaan de leden van Jeugdnatuurwacht De Populier op pad om weidevogels te zoeken. Ze gaan dan op bezoek bij de Rooise Weidevogelgroep Schijndelse Heide. Deze in Rooi zeer actieve groep van vrijwilligers kwam dit jaar landelijk in het nieuws omdat zij het eerste Nederlandse kievitsei van 2016 gevonden hebben.

De natuurwachters gaan samen met de weidevogelbeschermers het veld in om te speuren naar kieviten, wulpen en andere weidevogels. Ze mogen de telescopen en verrekijkers van de weidevogelgroep gebruiken om de vogels op het land en op hun nest goed te kunnen bekijken. Ook gaan ze zelf actief aan de slag om nesten van weidevogels te zoeken. Als een nest gevonden is wordt het met stokken gemarkeerd zodat de boeren er bij het bewerken van het land omheen kunnen werken. Dit alles gaan de kinderen deze morgen in het echt doen en bekijken. De weidevogelbeschermers zullen veel informatie verstrekken en ook laten zien hoe ze met moderne technieken, zoals GPS, via computer en smartphone de locatie van de gevonden nesten vastleggen.

Foto: Jan Ebbenn Foto: Jan Ebbenn

De leden van de natuurwacht verzamelen 's morgens om 09:15 uur met de fiets op het parkeerterrein van restaurant De Rooise Boerderij, hoek Ollandseweg en Grote Doelenlaan. Van daar wordt gefietst naar het terrein waar de activiteit plaatsvindt. Na afloop komen de kinderen weer terug op het startpunt, waar ze ongeveer om 11:45 uur te verwachten zijn. Warme kleding en laarzen zijn belangrijk voor deze ochtend en regenkleding als dat nodig is. Als de kinderen een verrekijker en/of een vogelgids hebben kunnen ze deze ook meenemen.

Slechtvalk, gevleugelde roofridders op de Knoptoren

De slechtvalk, falco peregrinus, spreekt tot de verbeelding, de heilige graal voor vogelaars. De naam heeft niks met goed of slecht te maken. Het is oud Nederlands: "Slecht" in de betekenis van eenvoudig, gewoon of algemeen. De wetenschappelijke naam, peregrinus betekent pelgrim. Die dankt het beestje aan zijn trekgedrag. In het Duits heet hij Wanderfalke, in het Frans faucon pèlerin en in het Engels peregrine falcon. Slechtvalken werden tijdens de trektijd gevangen. Door valkeniers daarom pelerin genoemd.

Door: Peter Verkuijlen

Decennia was het een uiterst zeldzame vogel in Nederland. Reden is dat ze normaal broeden op hooggelegen rotsrichels. In oude tijden was het een kostbare vogel die snel voor het gewin werd gevangen of jong uit het nest genomen. In de twintigste eeuw verdwenen ze door gebruik van gechloreerde koolwaterstoffen in de landbouw. Tijden veranderen, elk hoog gebouw is vogelliefhebbers voorzien van bewoonde nestkasten. Deze gevleugelde roofridders passen zich aan in het stedelijke landschap en ook met de keuze van hun prooi en jachttechniek.
In Rooi huisde al geruime tijd een vrijgezelle slechtvalk op de Knoptoren. Afgelopen winter werd het een koppeltje en op dit moment zien we regelmatig heftige conflicten met rivalen die onze knoptoren ook als woonstee zien zitten. Dat zijn stevige ruzies waarbij de beestjes elkaar naar het leven staan. Voor vogelspotters, vaak met telelenzen ter grootte van rioolbuizen, zijn de vogels een genot.
Torens zijn als broedplaats populair, maar er zijn ook broedgevallen in bomen bekend (Veluwe) of gewoon op de grond (Waddeneilanden 1926, 1930 en Zeeuws Vlaanderen 2006 en 2007). De vogel past zich gemakkelijk aan. Daardoor zijn ze ook in gevangenschap te kweken. In het buitenland wordt driftig met deze vogels gefokt en ook gekruist met andere valksoorten (giervalk) om een grotere vogel te krijgen. Ze worden verkocht als jachtvogel. Afzetmarkten zijn vooral de Arabische landen in het Midden-Oosten, waar valkenjacht populair is en de regels minder streng. Een slechtvalk is geen goedkoop huisdier. Verkenning op internet leert dat voor een bedrag tussen de € 800,- en € 1500,- een slechtvalk kan worden aangeschaft.
Voor vogelliefhebbers is falco peregrinus geen onverdeeld genoegen. Ze zijn een ware plaag voor duivenhouders die in de buurt van een nestplaats wonen. De duifjes moeten een paar keer per dag het hok uit. De slechtvalk stemt zijn jachtschema af op de werktijden van de duivenhouders. Die raken tientallen, vaak kostbare, vogels kwijt. De Rooise slechtvalken zijn de vogelbeschermers dankbaar voor het in stand houden van kleine restpopulaties weidevogels. De kieviet staat hoog op hun menu. Zopas lagen er vier afgekloven en opgepeuzelde exemplaren onder de Knoptoren. Ook het haantje op de toren heeft last van onze slechtvalk. Het zit vast en tuurt al maanden naar het zuidwesten. Contact met de gemeente leverde het bericht op dat vanwege de beschermde slechtvalken men niet op de toren kon. Ik hou het op hoogtevrees.

Collecteweek Hartstichting

Van 17 tot en met 23 april vindt de jaarlijkse Hartweek van de Hartstichting plaats. Ruim 150 collectanten in Sint-Oedenrode, Nijnsel, Olland en Boskant gaan deze week langs de deuren om een bijdrage te vragen voor de strijd tegen hart- en vaatziekten in Nederland.

Elke dag worden mensen getroffen door een hartstilstand of hartinfarct, vaak zonder duidelijke waarschuwing vooraf. Zo krijgen jaarlijks ongeveer 16.000 Nederlanders een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De gevolgen kunnen dodelijk zijn of het leven van het slachtoffer en dierbaren drastisch veranderen. Hart- en vaatziekten treffen dus niet alleen de patiënt, maar ook de directe omgeving, van omstander, familielid tot vriend. De Hartstichting weigert zich daar bij neer te leggen. Hart- en vaatziekten moeten eerder herkend worden, zodat tijdig ingrijpen mogelijk is. Voordat mensen onnodig overlijden of chronisch ziek worden.

Hartweek: méér dan huis-aan-huis-collecte
Tijdens de Hartweek gaan ruim 150 collectanten in de gemeente Sint-Oedenrode op pad om donaties te verzamelen. Daarnaast is het ook mogelijk om online te doneren via hartstichting.nl én de online collectebus op Facebook. Iedere Facebook-gebruiker kan een eigen collectebus aanmaken en zijn of haar sociale netwerk oproepen in de collectebus te doneren. De bus houdt bij hoeveel de collectant al online heeft ingezameld.

Lies Ketelaars beste kaartster

Donderdagavond om 20.00 uur in De Vriendschap begon de avond van de grote finale van het kaarten van de buurtverenigingen Rita-buurt, Boskant-West en Beukenbuurt.

Zes avonden hadden de kaarters hierom gespeeld en wie zou aan het einde van deze rit nou de meeste punten bij elkaar gesprokkeld hebben? Toen bleek ook dat het inderdaad tijd werd voor een zomerstop (verschillende lijsten moesten weer opnieuw geteld worden). Maar toen wisten ze het……. Mevrouw Lies Ketelaars had de meeste punten van alle avonden bij elkaar gekaart en is daarmee dus over seizoen 2015-2016 de winnaar. De organisatie wil als laatste iedereen bedanken voor de enthousiaste deelname, voor de gezelligheid en zien elkaar graag weer terug na de zomerperiode in de maand oktober. Wanneer precies kunt u tegen die tijd vernemen in DeMooiRooiKrant.

Programma informatie        
Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen. Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle andere programma's.

Rondje Rooi
Tot en met woensdag 20 april zijn in Rondje Rooi te zien: Terugblik op 100 jaar basisonderwijs Odaschool - Politiek Meierijstad en Rhode over toekomstig sportpark - Huidige leerlingen Odaschool vieren feest in stijl - Instuif Rooise Kanoclub - Lente, Rooise natuur ontwaakt! - Reünie oud-leerlingen Odaschool - Wat kan een groepsapp voor een wijk of buurt betekenen? Uitzendtijden: 00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Binnenkort
Programma in 3 delen over fietsen langs het "Duits lijntje" met allerlei bijzonderheden en historische informatie.

Openingstijden kantoor en telefonische bereikbaarheid
Studio aan de Laan van Mariëndael 30A is bereikbaar voor bestellingen, vragen, meldingen op elke ochtend van 09:00 - 11:30 uur behalve vrijdag, Op vrijdag is het kantoor 's-middags van 13:30 - 16:30 uur open. Telefoonnummer: 0413-471193

Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN kanaal 559.TRINED kanaal 12. OnsBrabantNet digitaal via kanaal 38, analoog op 792 MHz. Via Ziggo: analoog op 256 MHz en digitaal via mediabox kanaal 36, CI+ kanaal 331. Via Vodafone Thuis: kanaal 712

Wijkvereniging Eerschot
Donderdag 14 april gaat wijkvereniging Eerschot om 20.00 uur een hartige taart klaarmaken. Hierna kun je hem thuis in de oven afbakken. Vergeet niet je eigen springvorm, mesje, snijplankje en kaasschaaf mee te nemen.

Vrijdag 15 april liggen de kaarten voor het jokeren en rikken weer op tafel. Alle leden vanaf 16 jaar zijn welkom. Deze avond begint om 20.00 uur in Meerschot te Heistraat 22. Iedereen is vanaf 19.30 uur welkom. Eline heeft de koffie en de thee dan al klaar. Ook wordt er weer een loterij gehouden. Heb je geen geluk in de loterij? Na afloop van het kaarten gaat iedereen weer met een vleesprijs naar huis. Zaterdag 16 april gaan we met degene die zich op hebben gegeven kegelen bij de Vresselse hut. We kegelen van 20.00 uur tot 22.00 uur. Dinsdag 19 april gaan we weer een uurtje bewegen. Om 18.30 uur vertrekken we bij Meerschot.


Uitslag prijsvraag Autotron

Foto: Autotron

Autotron Rosmalen is in het weekend van 16 en 17 april weer 'the place to be' voor liefhebbers van oldtimers. Dan is Autotron Rosmalen volledig gevuld met oldtimers in alle soorten en maten. Tijdens de Internationale Oldtimerbeurs wordt speciale aandacht besteed aan het 100-jarig bestaan van BMW in samenwerking met de BMW Klassieke Autoclub. Daarnaast zal er een speciale 'Filmster' te zien zijn: Herbie, de beroemde Kever! Liefhebbers van Citroën, en de DS in het bijzonder, kunnen op 17 april hun hart ophalen. De finish van de landelijke DS clubrit is op Autotron.

De lezers van DeMooiRooiKrant die konden vertellen dat de eerste BMW personenauto de BMW 3/15 was en dat die in 1929 in Eisenach werd gebouwd maakten kans op twee toegangskaartjes voor deze beurs.
Uit de goede inzendingen zijn de volgende winnaars getrokken: 1- Dhr van Boxtel, Kapittelhof 15. 2- Léon Koeleman 3- Tobias Kalmann 4- Rens van Kasteren 5- Koen Langenhuijzen.
Behoort u niet tot de gelukkigen, dan kunt u natuurlijk toch naar deze Internationale Oldtimerbeurs. Toegangskaarten kosten 12,50 euro en kinderen tot twaalf jaar hebben onder begeleiding van een volwassene gratis toegang.

Lezing Gustaaf Peek in Rooise Knoptoren

Foto:

Gustaaf Peek houdt een lezing op 15 april in de Knoptoren. De lezing start om 20.00 uur.

Gustaaf Peek [Haarlem 1975 ] studeerde Taal en Letterkunde aan de Universiteit Leiden. Na zijn studie richtte hij zich in eerste instantie op het schrijven van poëzie en korte verhalen. In de zomer van 2006 werd zijn debuutroman Armin gepubliceerd. Deze titel verwijst naar het personage Armin Immendorff , een jonge SS'er die als verloskundige aangesteld is in een ziekenhuis van Lebensborn.
In 2008 verscheen zijn roman Dover . In dit boek is de Chinese vluchteling Tony de hoofdfiguur van een drama dat zich ook in werkelijkheid heeft afgespeeld, toen 58 illegale Chinezen per vrachtschip in Dover aankwamen maar gestikt bleken te zijn in een tomatencontainer. In sept. 2010 publiceerde Querido zijn derde roman Ik was Amerika die zich deels opnieuw afspeelt ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. In 2014 kwam Peek's vierde roman Godin,held uit. Deze roman vertelt in omgekeerde chronologie het verhaal van een onverwoestbare liefde tussen Tessa en Marius. De tijd die ze samen doorbrengen is zeer beperkt; voor de buitenwereld delen zij het leven met anderen.Toch is het dit samenzijn dat beide levens ware betekenis geeft. Deze roman Is meteen genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs 2015. Dit belooft een heel interessante avond te worden waar wij U van harte voor uitnodigen.
Kaartverkoop: bij boekhandel 't Paperas, VVV Sint-Oedenrode en aan de kassa. Prijs losse kaartjes € 10,00. De prijs voor een abonnement bedraagt € 50,00 voor vier lezingen en een literair concert, waarbij de abonnementhouder gratis een introducé mag meenemen. Wellicht is dit een aantrekkelijke optie voor het komende seizoen. Website RKK: www.rooiskultuurkontakt.nl

Mathieu Dirven Koffieconcert: 't Zit in de familie

Met enige regelmaat komen, bij de keuze voor optredens tijdens de Mathieu Dirven Koffieconcerten, vaste motto's terug.' 't Zit in de familie' is zo een vast motto. Muzikale aanleg en de passie om dit talent te ontwikkelen zit ook vaak in de genen.Dit jaar bieden we graag podium aan de vijf kinderen van het gezin Hahn, nu woonachtig in Eindhoven en aan vader Wim van het gezin Lemmens en twee zonen Mathijs en Thomas uit Sint-Oedenrode.

Hoe onze keuze tot stand kwam: Vorig jaar in maart meldde zich voor het concert van celliste Elianne Ardts de hele familie Hahn uit Eindhoven – vijf kinderen met hun ouders. De aanwezigheid en de aandacht waarmee de hele familie luisterde was de organisatoren opgevallen. In gesprek na afloop bleek dat de kinderen alle vijf een instrument bespeelden en ook thuis vaak samen musiceerden. Ze waren attent gemaakt op dit concert door Marlies Muijzers, cellolerares van zoon Eli (10) en coach van de kinderen hun kamermuziekles.

Op de vraag of het mogelijk zou zijn een eigen optreden te verzorgen kwam algauw een volmondig ja van hun docente kamermuziek. Dit vooruitzicht werd een geweldige stimulans om een podiumrijp programma in te studeren. De Familie Hahn woont in Oregon, Amerika. Vanwege werkzaamheden van vader wonen ze gedurende 2 jaar in Eindhoven; muziek maken en les volgen op hun instrument, is ook hier een geliefde hobby van de kinderen, klassieke muziek heeft hun voorkeur.

Timothy (18) speelt 4 jaar altviool. Hij is geïnteresseerd in muziektheorie en in vroege barokmuziek. Bethany (16) speelt 9 jaar piano. Naast haar lesrepertoire, vertolkt ze haar favoriete muziek en componeert ze liederen. Ook speelt ze blokfluit. Nathaneal (14) speelt 4 jaar viool en sinds kort ook mandoline. Hij houdt van samenspelen in een groep net als zijn broer Joey (12) die ook 4 jaar viool speelt en een voorkeur heeft voor vrolijke, levendige muziek. Eli (10), enthousiast geworden door het spel van zijn zus en broers, speelt 2 jaar cello. Zijn droom is ooit de cellosuites van J.S. Bach te gaan spelen. Hun repertoire bevat Renaissance muziek van Dowland en Morley en traditionals. Romantiek komt aan bod in Mendelssohn en Beethoven en ook Shostakovich staat op hun lessenaar.

Het Rooise tintje
Mathijs Lemmens(15) kennen we al van eerdere optredens tijdens Mathieu Dirven concerten waar leerlingen van de muziekschool zich als 'Jong talent' presenteerden. In de Nijnselse Harmonie, waarin hij samen met zijn broer Thomas (13) en zijn vader klarinet speelt wordt zijn talent gekoesterd en bemoedigd. Ook zijn broer Thomas speelt zeer verdienstelijk. Nu ze sinds enige tijd samen met vader Wim, die basklarinet speelt, geregeld een trio vormen, willen we ze graag podium bieden tijdens dit concert. Hun aandeel in het programma staat in het teken van Mozart (Trio: deel 1 uit Divertimento, Mathijs Adagio uit klarinetconcert, Thomas Allegro). Pianobegeleidingen; Brechje van den Brand.
We verheugen ons op een bijzonder inspirerend concert. Noteer 17 april en kom met velen. Organisatie: Cultureel Platform en RKK         Reserveren kan via cultureelplatform@kpnmail.nl Kasteel Henkenshage 11:30 uur Entree: € 7,50 – kinderen en jongeren tot 18 jaar en € 3,-koffie of thee inbegrepen

Brok in de keel, tranen, maar geen grafstemming

Foto: Jos van Nunen

Af en toe wordt er nog wel gelachen bij het afscheidsconcert in de Beurs, zaterdagmiddag. Maar dan wel ingehouden, want openlijk plezier hebben is er nu even niet bij. De Brabantband had al de nodige emoties moeten slikken bij hun afscheidsconcert in Odendael. Daar vloeiden heel wat traantjes, zowel bij sommige bandleden als bij het publiek, dat in hun lange leven al zoveel mooie dingen had zien veranderen in herinneringen. Ook de Brabantband hoort daar nu bij.

"Het voelt niet goed" is het eerste wat jachthoornblazer Hans Brouwers (62) erover kwijt wil voordat hij voor de laatste keer op het podium stapt. "Het doet wat je, als je ziet hoeveel je voor je publiek hebt betekend." Tranen? "Vooral bij de dames natuurlijk, maar ook sommige mannen hielden het niet droog. Het is een groot stuk van je leven wat je afgeeft hè. Dit jaar zou ik er 50 jaar bij zijn, maar dat gaat dus niet meer gebeuren."

Over de reden van het afscheid is iedereen het eens: geen nieuwe ledenaanwas. "We hadden maar vijf jeugdleden in opleiding, dat kunnen we het niet mee redden." Waarom de muziekgezelschappen in de kleine kernen daar veel minder problemen mee hebben is voor hun klip en klaar: daar kent iedereen elkaar, is maar één fanfare of blaaskapel en de leden zijn ook nog vaak familie. Brouwers: "Vanaf het moment dat we weg moesten uit Ons Huis waar we repeteerden, is het eigenlijk allemaal minder geworden." Op de vraag of de huurverhoging die dat tot gevolg had ook een rol heeft gespeeld, is het groepje leden en oud-leden het niet helemaal eens.

De heren kregen een groot applaus. Foto: Jos van Nunen

"Het werd voor leden gewoon steeds moeilijker om het plezier erin te houden, ook werden er steeds vaker leden opgeroepen voor hun werk onder repetitietijd, dat heeft allemaal meegespeeld. Bovendien vissen we hier in Rooi allemaal in dezelfde vijver" aldus Cor Markgraaf (66), die voor deze gelegenheid ook de jachthoorn bespeelt. Dat is immers hét symbool waarmee de Brabantband zichzelf op de kaart heeft gezet.

Het afscheidsconcert in de beurs werd bezocht door veel mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het 67-jarig bestaan van de band. Kapelaan Huyberts (84) die van alles regelde bij de opstart destijds, hun eerste dirigent Toon Walravens, show-instructeur Henk Meeuwis, en zo volgen er nog een stel namen. De leden geven er een positieve draai aan. "Het is een soort reünie, hè". Er worden herinneringen opgehaald: de frikandellen en bitterballen die Peer Verlinden steeds zelf kwam brengen bij de repetities in Ons Huis, de optredens in het buitenland dank zij de stedenband met Alzenau, de vele fijne persoonlijke contacten die daardoor ontstonden tussen bandleden uit beide dorpen.

Oud-lid Leon Vervoort schuift ook aan bij het gezelschap. Ook emotie bij hem. "Geen tranen, wel een brok in de keel." De zaal stroomt vol en iedereen die had toegezegd te komen, was erbij. Na afloop werd er natuurlijk nog tot in de kleine uurtjes nagebuurt. "Nee, geen kater" zegt Brouwers een dag later. "Enorm veel herinneringen opgehaald. Het was reuze gezellig." Dat klinkt toch positiever dan vóór het optreden. "Klopt, er was géén grafstemming." Iedereen is nu ex-lid, wat gaan jullie doen in je vrije tijd? "Dat lost zich wel op. En sommigen zijn alweer lid van een ander muziekgezelschap" besluit hij.


Ook dit keer maar weer eens een stokoude foto. We zijn benieuwd naar de personen op deze foto. Wie zijn ze? Waar is de foto genomen? Kunt u ons helpen? Stuur een mail naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens bij ons binnen: Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Oplossing foto week 14

De foto is gemaakt op de luchthaven Schiphol. Toen was Schiphol nog een kantoor waar je op het dak mocht om naar de vliegtuigen te kijken. En… dan waren we daar ook al met de trein naartoe gegaan. Dit was een schoolreis met klas 4, 5 en 6 van de Franciscusschool Boskant. Ik ken natuurlijk niet iedereen maar dit is toch al een mooie voorzet. Toos en Net van der Vleuten, Mia Hulsen, Rosalien van Laarhoven, Joep Hulsen, Ans van Schijndel, Annie van Hoof, Truus Rovers, Miep van Schijndel, Jo Bekkers, Jan de Haan, Zus de Haan, Leo van de Wijdeven, Nel Hulsen, Mieke van Schijndel, Wim Bekkers, Piet van Schijndel, Henk Habraken, Toos Versantvoort, Mia van de Wiel, Jacobine van de Wiel, Stien Hastenberg, Annie van de Ven, ? Vervoort, Thea de koning, Piet van de Vleuten, Toon van de Ven, Martien Bekkers, Annelies Rovers, Bets Versantvoort, Martien de Haan, Jan van der schoot, Wim Hulsen, Lambert van Kronenburg, Mari Colen, Mia Verboort, Francien Versantvoort, Mia Smits, Riky van der Heijden, Francien van der Sande, Thea van Lieshout, Oda van Dijk, Stien Hastenberg (klopt, die staan er 2 op), Henk Heijmans, ? Berkvens. Juffrouw Hulsen, Meester van Hemelrijken, Hendriks en Spijkerman.

Mieke van Schijndel

Kramen voor vrij- en speelgoedmarkt

Verlichte Vrijmarkt dinsdag 26 april van 19.00 uur tot 23.00 uur. Speelgoedmarkt woensdag 27 april van 11.30 uur tot 17.00 uur. Huren kan nog bij het VVV kantoor vanaf vrijdag 15 april weer op het vertrouwde adres Kerkstraat 20. Verdere openingstijden: Zondag en Maandag gesloten. Van Dinsdag t/m Donderdag van13.00 uur tot 16.00 uur. Vrijdag en Zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

De auto zakte door zijn wielen Foto: AS Media

Zondagmiddag 10 april omstreeks 12:45 uur is er op de Rijksweg A50 ter hoogte van afslag Sint-Oederode een limousine door zijn wielen gezakt.

Hierdoor kwam er voor het groepje jongens die in de limousine zat abrupt een einde aan de rit. Een taxibusje heeft de jongens opgehaald en een berger is ter plaatse gekomen om de limo af te voeren. Het voorval trok veel bekijks. Ook Rijkswaterstaat kwam ter plaatse omdat de limousine op een gevaarlijk punt stond. Bron: AS Media

Vlagheideloop

St. Loopsport Meierijstad houdt op 15 mei de Vlagheideloop in het dorpscentrum van Eerde. Na afloop zal er een gezellig muzikaal programma plaatsvinden nabij de finishlocatie.

Voor inschrijven via www.inschrijven.nl of op de dag zelf. Onderstaand de gegevens over de loop. Meer op www.loopsportmeierijstad.nl. Zondag – 1e Pinksterdag – 15 mei vindt de 5e editie van de Vlagheideloop plaats. Een belangrijk deel van het parcours gaat over de Vlagheide maar slingert ook door de kom van Eerde.

De Kapelstraat wordt geheel in de route opgenomen en de start en finish zijn ter hoogte van de kerk. Met de plaatselijke horeca zijn afspraken gemaakt over inschrijven, omkleden en douchen. Ze werken dit jaar voor het eerst met het geautomatiseerde tijdregistratiesysteem met chips van Ipico.

Het programma is als volgt: 15.00 uur Na-inschrijving geopend, 16.00 uur Jeugdloop tm 12 jaar, 16.20 uur Prijsuitreiking jeugd, 16.30 uur Start 5 en 10 kilometer, 17.45 uur Prijsuitreiking 5 en 10 kilometer.

Jeugdgildebroeders oefenen

Zondagmorgen werd de jaarlijkse Kaderdag van de Hoge Schuts gehouden. De Hoge Schuts is een kring van 13 gilden rondom Veghel die jaarlijks een Gildendag organiseren. Dit jaar op 10 juli in Nistelrode en in 2017 op zondag 28 mei zelfs in ons eigen Veghel. Naast de Gildendag van de Hoge Schuts komen jaarlijks ook de 50 gilden van kring Maasland bij elkaar om met elkaar de sportieve strijd aan te gaan.

Om de jeugdgildebroeders goed op deze wedstrijden voor te bereiden is er jaarlijks een Kaderdag waar ze voor een vakkundige jury hun kunsten kunnen vertonen. Zo kunnen ze alvast in een ongedwongen sfeer oefenen voor de echte wedstrijden later dit jaar. Eerst iets opbouwen en leren en dan mee doen aan de gezamenlijke wedstrijden dus. Er was een ruime afvaardiging van de diverse gilden uit onze regio Nuland, Oss, Nistelrode enz. aanwezig op het terrein van het Sint Barbaragilde. Onder begeleiding van een zonnetje was het zo een gezellige drukte. Er werd fanatiek getamboerd, bazuin geblazen en gevendeld door zowel jongens als meisjes.

Goijaarts unaniem gekozen tot lijsttrekker CDA Meierijstad

Vlnr: Johan van Gerwen, Coby van der Pas en Jan Goijaarts.

Op dinsdagavond 5 april kwamen leden en bestuur van de CDA afdelingen Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode op de Noordkade in Veghel bij elkaar.

Tijdens de vergadering werden de eerste stappen gezet richting de verkiezingen van 23 november, waaronder het voorleggen van de kandidatenlijst. Als lijsttrekker kozen de aanwezigen eensgezind voor Veghelaar Jan Goijaarts. De huidige wethouder voor onder meer Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer en Volkshuisvesting nam hiervoor een met gejoel gepaard gaand applaus in ontvangst. Ook de overige kandidaten op de lijst konden rekenen op unanieme goedkeuring. Johan van Gerwen (Schijndel) en Coby van der Pas (Sint-Oedenrode) bezetten respectievelijk de tweede en derde plaats. De overige plaatsen zijn evenredig onder de drie gemeenten verdeeld.
Op de verkiezingslijst staan ook Annemieke van de Ven, momenteel wethouder in Veghel, en wethouder Bart Claassen uit Schijndel. Beiden hebben laten weten beschikbaar te zijn als er door het CDA een beroep op hen wordt gedaan.

Vakschool Schoonhoven start cursus goudsmeden in Veghel

Vakschool Schoonhoven gaat, in samenwerking met Phoenix Cultuur, een unieke cursus Goudsmeden in Veghel aanbieden. De cursus wordt aangeboden op een bijzondere locatie te weten de Noordkade. Deze voormalige veevoederfabrieken zijn een culturele broedplaats geworden waarbij Kunst een verbinding heeft met Food en Leisure.

Vakschool Schoonhoven is een landelijk en internationaal bekende school op het gebied van opleidingen en cursussen binnen de goud- en zilverbranche en heeft op het gebied van goud- en zilversmeden een enorme expertise opgebouwd. Kenmerkend voor de, door Vakschool Schoonhoven aangeboden, cursus Goudsmeden is de ruime aandacht voor de basistechnieken van de goudsmid. Deze zijn immers voorwaardelijk voor het uitvoeren van complexere werken. De lessen worden door professionele docenten gegeven. Naast hun lesgevende taken ook zijn zij ook binnen de branche werkzaam. Het lesprogramma voor Veghel is vastgelegd in de werkboeken "Basisvaardigheden" en "Gevorderde vaardigheden" met bijhorende beoordelingsformulieren. Phoenix Cultuur is het centrum voor kunstonderwijs in Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Zij verzorgt lessen voor amateurs op het gebied van beeldende kunst, muziek, theater en dans. Op de Noordkade in Veghel beschikt Phoenix Cultuur over mooie, ruime en goed geoutilleerde beeldende werkplaatsen en ateliers. Voor vakopleidingen en kunstprofessionals is het mogelijk om in samenwerking gebruik te maken van deze voorzieningen. Het cursusjaar in Veghel gaat uit 25 lessen bestaan en wordt vanaf september 2016 aangeboden op de zaterdagochtend van 09.30-12.45 uur en mogelijk ook in de middag van 13.30-16.45 uur. Om een goede begeleiding en sturing te kunnen geven zullen er niet meer dan 16 cursisten in een lesgroep geplaatst worden. Zowel starters als gevorderden kunnen zich aanmelden voor de cursus Goudsmeden. Aanmelden kan via www.vakschoolschoonhoven.nl .

v.l.n.r: Ingrid Derks, Maik Ploum en Toon Schuurmans Foto: Jan Egmond

"Met de tijd en de jeugd mee nog 35 jaar d'r bij"

Tegenwoordig minder animo voor blaaskapellen? Kom daar niet mee aan bij de Ollandse Dorpskapel, die deze maand haar 35-jarig bestaan viert. Begonnen met zeven man, meteen bij de eerste oproep 17 extra aanmeldingen, en nu nog steeds 28 leden al zijn dat er ook wel eens 38 geweest. "Als wij blijven zorgen voor een modern repertoire, en de jeugd erbij blijven betrekken, zitten we over 35 jaar weer samen hier aan tafel".

Erevoorzitter Toon Schuurmans, vanaf het eerste uur en nog steeds actief lid en als eerste binnen bij de Dorpsherberg Olland voor het interview en de repetitie, weet nog precies hoe het allemaal begon. "Jaske Leenderts – wie kent hem niet – nam het initiatief voor de oprichting van de Ollandse Dorpskapel. We zijn eind maart 1981 begonnen en de meesten moesten alles nog leren. Dat gebeurde meestal op oude, geleende instrumenten. In december dat jaar hebben we toen ons eerste optreden gehad, met Sinterklaasliedjes. Bij het verdelen van de instrumenten door Bert van Driel kregen de muzikanten met een grote mond een groot instrument en die met een klein mondje een kleine haha." "En dat is nog steeds zo", vult Maik Ploum hem lachend aan. Vijf jaar geleden nam hij de voorzittershamer over van Jos Essens. "Eigenlijk zou ik tijdelijk voorzitter zijn, maar ik doe dat nu dus al vijf jaar. Waarom? Omdat niemand anders het wil overnemen." Hij doet het met hart en ziel, maar vindt het onderhand wel mooi geweest. "Na dit jaar moet er echt een vervanger zijn!"

De Ollandse Dorpskapel speelt uitsluitend bestaande arrangementen, maar ververst regelmatig haar repertoire om bij de tijd te blijven en de luisteraars te blijven boeien. "We treden ook niet vaak meer op in onze uniformen, maar in onze gewone kleren. Dat is ook meer van deze tijd" aldus Ingrid Derks, die naast de tenorsax het secretariaat voor haar rekening neemt.

Hoogtepunten
Op de vraag naar hoogtepunten in hun bestaan hoeven de bestuursleden niet lang na te denken. "Toen we uitgenodigd werden om te spelen bij de wedstrijd PSV-Groningen. We werden die middag pas gebeld en zaten 's avonds al in busjes naar Eindhoven. En toen we door Gerrie van Gerwen werden uitgenodigd om op te treden bij een professionele wielerronde in Dortmund. Dat zijn wel de mooie dingen die ons overkomen, als zoiets spontaan gebeurt" aldus Ploum. Schuurmans weet er ook nog wel een. "We zijn in het begin ook een paar keer op concours geweest onder leiding van Mathieu Dirven". Daarnaast treden ze regelmatig op bij feesten, partijen en evenementen, maar dat weten ze in Rooi al lang. Muziek of gezelligheid? "Gezelligheid is nét iets belangrijker" flapt Maik er uit.

Zo'n 18 jaar geleden deed het bestuur een oproep voor de oprichting van een jeugdkapel. "We zijn toen met 24 kinderen van rond de tien jaar begonnen. Daarvan zijn er nu nog vier lid. Drie jaar geleden hebben we opnieuw een oproep gedaan voor een jeugdgroep. Daarop kwamen 11 kinderen. Op die manier hebben we continu nieuwe doorstroom" aldus Ingrid Derks.

Programma
Het jubileumprogramma van het feestweekend ziet er als volgt uit: 22 april vanaf 19.30 u rikken, jokeren en keezen voor iedereen 23 april vanaf 13.00 u workshops voor de jeugd bij de basisschool, later samengevat in een spannend verhaal waarin natuurlijk muziek een belangrijke rol speelt, om 17.00 u presentatie voor het publiek. Vanaf 20.00 u goederen-en dienstenveiling, met veel interessante kavels. 24 april vanaf 13.00 u Gein op het Plein; zeskamp voor groot en klein, teams kunnen inschrijven. De gehele middag tot sluitingstijd: optredens van verschillende muziekgezelschappen en DJ. Meer weten? www.ollandsedorpskapel.nl

Lentekriebels

Het weer was top in het voorbije weekend. Reden om er met de fiets op uit te trekken. Prachtig om te zien hoe de natuur zich ontluikt. Vogels vliegen met bouwmaterialen in het rond en bouwen zonder bouwvergunning een nest op plaatsen waar het hun past. Vooral kinderen, maar ook ouders, opa's en oma's genieten daar van.

Als je met kinderen op fietstocht gaat, breekt mij soms het zweet uit als ik in de verte, met hoge snelheid, een zware trekker met honderden pk's zie aankomen met daar achter een veertig ton zware dansende mesttankwagen. Smalle agrarische asfaltweggetjes zijn te klein om elkaar veilig te kunnen passeren. Menig keer is het mij opgevallen dat de chauffeur zijn snelheid handhaaft met een Iphone in de hand.

Er zijn oplettende chauffeurs die stoppen en de fietsers veilig door laten gaan. Dat is mooi. Zo'n stoppende chauffeur zou de fietsende kinderen uit kunnen nodigen om eens een paar minuten in zo'n cabine te laten kijken en al die luxe aan knopjes en speakers van 140 watt in de geluidsarme cabine te laten zien.

Een kind vergeet zo'n ontmoeting nooit meer en er is misschien wel de basis gelegd voor aan aankomend techneut. Bovendien kweek je goodwill. Natuurlijk zullen er een paar mensen zijn die zeggen: 'geen tijd, kost geld die stilstand.' Mijn inziens is dat waar, maar het biedt zoveel meer.

Ik denk op lange termijn en macro-economisch. Stel, de chauffeur rijdt in deze situatie met hoge snelheid door. Dan zou een kind van de asfaltweg kunnen geraken met de fiets en onder de wielen komen. De gevolgen laten zich niet raden. Geniet van elkaar. Dat geeft zoveel meer.

Martien Bekkers
Kapittelhof 5


60 km/uur op de weg naar Best

Vanaf 1978 rijd ik over de weg van Rooi naar Best en dan verder naar Eindhoven via de Boschdijk. Dat was voor mijn werk.

Vroeger bij de RPI, tegenwoordig heet dat de Grote Beek, welk een onderdeel is van de GGZE. Vroeger reed ik 25 minuten voor aanvang van mijn werktijd aan. Naar de RPI dus (waarover we vroeger gekscherend zeiden dat dat betekende: Rust Per Injectie). Ik was daar ruim 30 jaar groepsleider bij de TBS-ers. We hadden daar toentertijd de meest gevaarlijke mensen van Nederland zitten. Tegenwoordig rijd ik over deze weg heen en weer naar Best om daar de dagbesteding te verzorgen van mensen met een psychiatrische achtergrond.
Ik denk dat ik wel mag zeggen dat ik op het werk veel meegemaakt heb. Wat ik me na al die jaren afvraag is waar de grootste gekken zitten. Zoals je misschien weet, mag je tegenwoordig op de weg naar Best of terug van Best naar Rooi nog maar 60 km/uur rijden. Dat doe ik dan ook zo goed mogelijk. Maar wat gebeurt er regelmatig: mensen met lichtsignalen achter me, in de trant van 'rijd eens door', chauffeurs die claxonneren bij het inhalen en wat onlangs gebeurde: een jongeman die zijn middelvinger opstak naar me, terwijl hij me met een razende vaart passeerde. Gekkenwerk. Als ik nu naar mijn werk in Eindhoven zou moeten rijden met deze snelheid, scheelt dat zegge en schrijven nog geen 2 minuten.

Ge moet noit harder rije es dè ouwen engelbewaorder kan vliege.

20 / 40

"Je moet wel een band van naam op het podium hebben"

Foto: Hans van den Wijngaard

De voorbereidingen voor de negende Ollend Dreijt Dur zijn alweer in volle gang. Het programma staat vast en de ruim honderd vrijwilligers kunnen niet wachten op het weekend na Pinksteren. Want sinds een aantal jaren is dat het vaste weekend voor Ollend Dreijt Dur.

Twan Sanders is de voorzitter van de stichting die het jaarlijkse feestweekend organiseert. Hij legt in het kort uit wat 'Ollend Dreijt Dur' is. "Eigenlijk is het drie dagen feest voor jong en oud. Vrijdag- en zaterdagavond is het een muziekfeest voor zowel de jeugd als ouderen. Zondag hebben we een familieprogramma, dat doorloopt tot halverwege de avond. 'Ollend Dreijt Dur' is zeker niet alleen voor de Ollanders, ook mensen uit Rooi, Boskant, Nijnsel, Schijndel en Liempde zijn van harte welkom".

Als ik vraag hoe Ollend Dreijt Dur is ontstaan, antwoordt Twan: "vroeger hadden we het Ollands Dorpsfeest, maar hield na zo'n vijfentwintig jaar op te bestaan. Maar er liepen hier in het dorp verschillende mensen met ideeën rond om weer iets soortgelijks op te zetten. Na een flinke voorbereidingstijd lukte het om in 2008 de eerste versie van 'Ollend Dreijt Dur' te houden. Het was echt pionieren in die tijd. We zijn met niks begonnen, we wisten niets, we hadden niets en we moesten alles uitzoeken en ontdekken. Gelukkig werd die eerste editie een succes en door iedereen goed ontvangen. Dat was voor ons een hele opluchting".

Dat er nogal wat komt kijken bij het organiseren van zo'n driedaags evenement zal niemand verbazen. Maar als Twan begint te vertellen dat de stichting in oktober alweer bezig is met Ollend Dreijt Dur van het volgende jaar, dat het programma in januari eigenlijk al zo goed als klaar is en dat stichting inmiddels over een doorlopende vergunning beschikt, dan krijg je pas echt een beeld van de inspanningen die de stichting elk jaar opnieuw weer verricht. "Nu het programma klaar is en alle afspraken zijn gemaakt begint de PR-commissie op volle toeren te draaien. Flyers ontwerpen en drukken, contacten leggen met de pers. Uiteindelijk zijn we in de week na Pinksteren druk met het bouwen en inrichten van de tent".

"Ik vind het ieder jaar weer geweldig om te zien hoe de ongeveer honderd vrijwilligers zich in die laatste week inzetten op het feestterrein. Vrijdags voor Pinksteren bouwen we de tent op en 's morgens om zes uur komen er dan al veel mensen nog snel voor dat ze gaan werken even meehelpen. In het pinksterweekend en de week er op richten we dan de tent in. Licht en geluid worden dan ingeregeld, maar ook de elektriciteit en het water moeten dan worden aangesloten. Het aankleden van de tent en natuurlijk het plaatsen van de bar", vervolgt Twan. "Ook op maandag na het weekend zijn er altijd genoeg vrijwilligers die mee helpen opruimen, dat doet ons deugd. Nog even een dagje flink sjouwen en dan zit aan het einde van de dag de tent weer in de zak".

Een andere uitdaging waar de stichting elk jaar weer mee te maken krijgt is het om een programma samen te stellen dat de mensen aanspreekt. "Je hebt artiesten met een beetje naam nodig om de tent vol te krijgen. We maken behoorlijk wat kosten om zo'n weekend te organiseren en we moeten voldoende bezoekers op de been krijgen om het feestje kostendekkend te maken. Gelukkig krijgen we elk jaar veel financiele steun van onze sponsoren en dragen vele vrijwilligers hun steentje bij. We hebben tot op heden elk jaar positief kunnen draaien en hebben we inmiddels al vele goede doelen in Olland kunnen steunen. Dat, samen met de gezelligheid en de vele blije gezichten, geeft ons de voldoening waar we het voor doen", zo sluit Twan af.

Aandacht voor verkeer

Foto: Jos van Nunen

De werkgroep verkeer – bestaande uit ouders – van basisschool de Sprongh in Olland, houdt deze week een verkeersweek voor de kinderen. Dit om aandacht te vragen voor verkeer en verkeersveiligheid. Niemand minder dan wijkagente Anita van Erp kwam op maandagmorgen de week openen.

Dat was de start van het project 'Op Voeten en Fietsen.' Met dit project kunnen kinderen voetstappen verzamelen door met de fiets of te voet naar school te komen. Dat is belangrijk omdat ze zo al vroeg leren om deel te nemen aan het verkeer en ervaring op te doen. Ook vond op maandagochtend een controle van de fietsverlichting plaats voor alle kinderen van groep 3 t/m 8. Op maandagmiddag is voor groep 7-8 het Dode Hoek Project gehouden. Vanuit Veilig Op Weg, een samenwerking van Transport en Logistiek Nederland en VVN, kregen de leerlingen theorieles over de Dode Hoek. Daarna kunnen ze bij een echte vrachtwagen in de praktijk zien wat een Dode Hoek inhoudt. Dinsdag was er een zwaailichtendag en woensdagochtend was er een verkeerswandeling in het dorp.

25e Voettocht naar Den Bosch

In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 mei wordt voor de vijfentwintigste keer de jaarlijkse bedevaart naar Den Bosch gehouden. Deze bijzondere voettocht is voor een aantal mensen een ware traditie geworden.

De gesprekken onderweg, het gevoel van verbondenheid, maar zeker ook de stilte en de eigen beleving van de wandeling door het donker naar het licht, maken deze tocht zo uniek. Iedereen houdt er wel een speciale herinnering aan over.

Op zaterdagavond om 22.30 uur vertrekt een groep pelgrims vanaf het kerkplein aan het Park in Nuenen. Rond 01.00 uur zullen zij arriveren in Eerschot, waar ook dit jaar weer voor een warm welkom wordt gezorgd in de parochiezaal van de Goede Herderkerk. Na een moment van bezinning is er gelegenheid voor wat rust en voor het versterken van de inwendige mens met een lekkere kop koffie of thee. Ook in Schijndel zal nog een stopplaats ingelast worden.

Mensen die belangstelling hebben om vanuit Sint-Oedenrode mee te lopen, kunnen zich aansluiten bij de groep door om 01.00 uur aanwezig te zijn in de parochiezaal van de Goede Herderkerk. De wandeling eindigt 's morgens om ca. half zeven op de Parade bij de Sint Jan, waar de groep om 7.00 uur de Eucharistieviering zal bijwonen. Namens de wandelaars zal bij het beeld van de Zoete Moeder van Den Bosch een mooie kaars worden aangestoken. Er wordt gelopen in een rustig tempo, maar enige conditie en wandelervaring is wenselijk. Ook jongeren zijn van harte welkom om deze 25e voettocht mee te maken! Vanuit Sint-Oedenrode is de wandeling ongeveer 22 km. Aan de deelnemers wordt vriendelijk verzocht om zelf het vervoer van Den Bosch terug naar huis te regelen. Vooraf aanmelden is gewenst, maar niet noodzakelijk. We vragen een kleine vergoeding van 2 euro per persoon (jeugd mag gratis aansluiten).
Informatie en aanmelden via: Diny Hamelink, Telefoon: 0413-473419, Email: j.hamelink2@versatel.nl

Rondje Rooi: Gezellig toeren door Brabant

Tot groot genoegen van klassieke auto minnend Sint-Oedenrode organiseert Rondje Rooi weer het traditionele 'Rondje Rooi'. Trotse eigenaren van auto's van 30 jaar en ouder mogen zich inschrijven.

Speciale aandacht is er voor auto's van voor 1950. Deze tijd staat bekend als de wederopbouw. Met kennis en productiefaciliteiten ging men door waar de fabrikanten voor de oorlog mee geëindigd waren. De tijd had even stil gestaan maar toen er weer geld verdiend werd kon het weer worden uitgegeven aan een nieuwe modernere auto.

De organisatie zou het leuk vinden om speciaal deze auto's door het zuidoosten van Brabant te mogen laten rijden. Over de rit zelf kunnen ze nu nog niet veel zeggen. De route is nog geheim, maar vaststaat al wel dat de auto's alleen over verharde wegen in het buitengebied zullen rijden over een afstand van ongeveer 100 kilometer. Gedurende de rit is er wederom gezorgd voor versnaperingen en is er ruim de tijd om elkaars auto's te bewonderen. Na afloop van de rit wordt er door een jury een aantal auto's extra in het zonnetje gezet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans Mabesoone: fammabesoone@onsbrabantnet.nl

Kerkberichten

Martinuskerk
Za 16/4 Vierde Zondag van Pasen – De Goede Herder - Roepingenzondag 18.30u:
Eucharistieviering met Het Goede Herderkoor. Intenties: Janus Oppers en overleden familieleden.
Zo 17/4 Vierde Zondag van Pasen – De Goede Herder – Roepingenzondag 09.30u: Eucharistieviering met Het Martinuskoor. Intenties: Broer de Poorter, Nellie van der Kruis – van Gastel, Sjef en Wilhelmina de Leijer – van Rooij, Jo van de Laar, Riky Kersten – Ketelaars, Annie Bekkers – Kersten, Zuster Wiltruda huisgenote van Pastor van de Ven, Theo van der Heijden.
Ma 9u: Eucharistieviering.
Di 9u: Eucharistieviering.
Wo 9u: Eucharistieviering.
Do 9u: Eucharistieviering.
Vr 9u: Eucharistieviering. 11.30u: Huwelijksviering Marcel Welvaarts en Elsbeth Moons.
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

Protestantse Kerk Knoptoren
Zo 17/4: Dienst in de Knoptorenkerk, 10.00u; Predikant Ds. G. Baerends, m.m.v. maandagochtendgroepen.

Sint Petrus' Banden, Son
Wo 13/4
19.00u: Eucharistieviering
Za 16/4 Geen Eucharistieviering in Son of in Breugel
Zo 17/4 11.00u: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Gregoriaans koor
intenties: Maria Merks-van den Hurk (1e jaargetijde), Rie Hessels-van der Sman, Jan Swinkels, Wim Toonen, Bernard Peters, Jef van den Boorn, Ouders Van Rulo-van Acht en schoondochter Riky, Chris de Rooij, Nettie Brands-Haerkens, Ad van de Wetering.
Ma 18/4 19.00u: Eucharistieviering
Wo 20/4 19.00u: Eucharistieviering

Sint Genoveva-kerk
Di 12/4
18.15u: Rozenhoedje, 18.30 uur: Eucharistieviering
Do 14/4 18.15u: Rozenhoedje, 18.30u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Vr 15/4 18.15u: Rozenhoedje, 18.30u: Eucharistieviering
Zo 17/4 09.30u: Eucharistieviering Eerste Heilige Communie. Intentie: Willy Scheepers, Ben de Korte, Corrie Sanders-Welte, Louis van der Schoor, Han Verhagen, ouders van den Oever-Migchels.
Di 19/4 18.15u: Rozenhoedje, 18.30u: Eucharistieviering

Sint Antonius Nijnsel
Zo 17/4
11.00u: 1ste H. Communieviering met kinderkoor. Intenties: Harrie Dekkers, Thea v.d. Berkmortel- Maas, An Schepens, Wim van Lent, Rene van Lent, oud oma's en opa's van Indy de Koning, Jos en Corrie Koenders- Calis, Loes Sijnen- Verschuijten, Tonny Franken, Jan en Betje v.d. Sande- v.d. Broek, Theo en Anna Jansen- van Gerven, Nathalie van Nuland
Di 19/4 9.00u: 2de Antonius noveen.

H. Martinus Olland
Za 16/4,
17.30 u. Eucharistieviering met kerkkoor. Intenties: Henk Kastelijn, An de Bie-v.d. Berk.

Odendael
Zo 17/4
10.00u Eucharistievering met Nijnsels koor. Int: Jan Merks zijn verjaardag en Rien Merks, Fam. van de Laar, fam. van de Tillaart, overl. Anton Ellenbroek

De visser

Er hangt een vreemd soort wartaal in zijn baard,
kromzinnen van gemorste woorden

verkalkte lettergrepen kleven rond zijn mond en
leeggelopen blazen waaruit zijn adem is ontsnapt

Als een mallotige Neptunus zit hij aandoenlijk in
zijn stoel, zijn wandelstok een drietand, zijn kroon
oud algenhaar

Handschrift van tijd in sedimenten zeepokken, fossiele mosselschelpen staat over zijn doorleefd gezicht

Op whisky keert hij soms in een blauwgroene schemer
terug aan zee, ziet netten, wieren, vis

drinkt zich naar zijn verleden toe dat hij niet los
kan laten als onveranderlijk voorbij, geschiedenis

                                                         Kees Hermis

Bisschop Bekkers: en doodgewone jongen uit Rooi

Op 9 mei van dit jaar is het 50 jaar geleden dat Bisschop Bekkers is overleden. (1966). Enkele dagen later – op 14 mei – werd hij begraven in zijn Sint-Oedenrode. Veel Rooienaren herinneren hem nog als de dag van gisteren, maar enkele nieuwe generaties kennen hem alleen maar van 'horen zeggen'. Daarom blikken we deze weken terug op zijn leven, zodat straks iedereen weet wie Bisschop Bekkers was; een doodgewone jongen uit Rooi. In Sint-Oedenrode is door de Heilige Oda Parochie, Heemkundige Kring De Oude Vrijheid, Roois Kultuur Kontakt, Roois Cultureel Erfgoed en TV Meierij een comité gevormd, dat hem in mei 2016 op verschillende wijzen zal herdenken. Binnenkort kunt u hier het programma lezen.

1939
Op 30 september wordt Bekkers benoemd tot rector van het jongenspensionaat Eikenburg in Eindhoven met als speciale taak het voorbereiden van het oprichten van de diocesane Katholieke Actie (De Katholieke Actie was een door paus Pius XI geïnitieerde katholieke beweging die tot doel had de secularisering van de samenleving tegen te gaan)

(1) 1941
Redacteur van "Actio Catholica", orgaan van de Katholieke Actie in Nederland.

1942
7 augustus werd Bekkers benoemd tot rector van het Sint Jozefgesticht te Hintham en tot locodirecteur van de Kath. Actie. Zijn voornaamste werk bestond uit het geven van de zogenaamde "huwelijksweken" (retraiteweken voor jong gehuwden).

(2) 18 oktober, zwaar auto-ongeval
Op weg naar Rooi raakte Bekkers met de auto in een slip en knalde tegen een boom. Autogordels bestonden toen nog niet en hij liep zodanig ernstig hersenletsel op, dat hij werd voorzien van het sacrament van de stervenden. Vijf maanden werd hij op de ouderlijke boerderij verpleegd en liet zijn baard staan. Uiteindelijk hield hij er geen blijvende schade aan over.

1943
1 april hersteld en werkzaamheden hervat.

1944
8 december rector is Bekkers bij de ongeschoeide Karmelietessen te 's-Hertogenbosch. Hij blijft er vier jaar wonen in het rectoraat in de Clarastraat.

1945
17 november, directeur van de Katholieke Actie.

1946
29 mei, bestuurslid van de Katholieke Gezinszorg

1947
14 augustus, geestelijke adviseur van de diocesane K. A. B. (Katholieke Arbeiders- beweging)

1948
20 februari, rector kweekschool "Concordia" te 's-Hertogenbosch.

1949
(3) Op 11 november wordt Bekkers benoemd tot algemeen geestelijk adviseur van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond en als zodanig ook van de suborganisaties. Hij stelde de ruitersport ook open voor meisjes en maakte - tegen de 'zedelijke bezwaren' van de toenmalige voorzitter in - de sportdagen gemengd en over zijn boeren gezinsdagen was men heel enthousiast.

(4 en 5) 1956
24 februari wordt hij pastoor van de parochie H. Dionysius te Tilburg ('t Heike met 5000 parochianen) Hij komt los van al zijn organisaties. De kapelaans van 't Heike waren heel blij met hem en vormden samen een team. Bekkers was nooit 'de baas' "Nou bende op uw bestemming" zei zijn moeder. Want verder gingen zijn ambities niet. Op 26 februari werd hij geïnstalleerd. Maar; op 19 december van hetzelfde jaar wordt hij benoemd door Paus Pius XII tot coadjutor (met recht van opvolging) van Mgr. Mutsaerts, bisschop van 's-Hertogenbosch en aangesteld als titulair bisschop van Thasos.(Grieks eiland voor de kunst van Macedonie) Als wapenspreuk kiest hij 'Caritas pro armis' 'liefde als wapen'

(6 en 7) 1957
1 januari is de afscheidsreceptie en het een grote drukte van jewelste. Hij was zeer geliefd bij zijn parochianen. Op de afscheidsreceptie krijgen ze en ook de vele anderen die komen, een foto van de 'nieuwe bisschop ' in vol ornaat.' Maar hij komt, als bisschop, regelmatig terug in Tilburg. De ene keer voor officiële gelegenheden zoals priesterwijdingen en vormsels. De andere keer voor feestelijke gelegenheden, zoals opening van nieuwe scholen of jubilea.

Rooienaren eindigen als vierde bij Vakkanjers

Voor wie niet weet wat mechatronica is even een korte uitleg. Het is de combinatie van mechanica en elektronica. Machines ontwerpen, bouwen, programmeren en natuurlijk onderhouden. Rick van der Wijst uit Nijnsel en Mees Schouten uit Sint-Oedenrode weten er alles van. Beiden zitten in de tweede klas van het Summacollege en studeren daar mechatronica. Dat ze dat voor de wind gaat bleek vorige week, want toen eindigde het tweetal als vierde op bij Vakkanjers in het klokgebouw in Eindhoven.

"Toen we vorig jaar aan de opleiding begonnen zagen we verschillende machines op school staan en keken daar met veel verwondering naar. Nu zijn we nog geen twee jaar verder en we begrijpen deze machines en kunnen ze ook nog eens zelf bouwen en programmeren", vertellen Rick en Mees na afloop van Vakkanjers, zeg maar het NK megatronica.

Het was voor de twee jonge Rooienaren al een hele eer dat zij in de finale stonden. Het was de eerste keer dat het Summacollege zich in had geschreven voor deze uitdaging. "We zijn met twee teams van onze school gestart, maar helaas zijn de andere twee jongens niet door de voorronden gekomen. Toch hebben we niet het gevoel gehad dat we er alleen voor stonden, want onze docenten hebben ons op voortreffelijke wijze geholpen, maar ook voor hen was het allemaal nieuw", zegt Rick.

Over de wedstrijd zelf vertellen de twee jongens honderduit. "Je krijgt een doos met componenten en een paar tekeningen en foto's van hoe de machine er uit moet komen zien. Met die onderdelen moet je gaan bouwen, daarnaast moet je ook het besturingssysteem programmeren dat de machine aanstuurt. De eerste dag lukte dat vrij aardig, maar door de tijdsdruk hebben we wel een paar punten laten liggen" zegt Mees. "Die opdracht viel ook nog wel mee", vult Rick aan. "De tweede dag was veel pittiger, we moesten de machine toen uitbreiden. Vooral met het besturingssysteem hebben we toen lang geworsteld en het resultaat was nog niet zoals we wilden. Het was één uur 's nachts voor dat we naar bed gingen".

De derde en laatste dag werd getekend door de resultaten van de eerste twee dagen. Die dag stond onderhoud centraal. "De opdracht luidde om het programma en de machine aan te passen. Maar omdat we de tweede dag de opdracht niet helemaal goed voor elkaar hadden, moesten we de derde dag voortborduren op verkeerde uitgangspunten. Bovendien waren we de dag ervoor veel te lang doorgegaan en hadden we wat te weinig geslapen".
Toch kijken Mees en Rick tevreden terug op Vakkanjers. "Door deze wedstrijd zijn we op een heel andere manier naar dingen gaan kijken, dan wanneer we dat onder lestijd zouden hebben gedaan. We hebben nu wedstrijdervaring en willen volgend jaar met de kennis van dit jaar zeker opnieuw meedoen", zeggen de twee vastberaden.

Morgen weer een dag

Ze is al vroeg uit de veren. De zon doet voorzichtige pogingen er een stralende dag van te maken. Het rood, het rose, het geel in de lucht, het geeft haar energie.
Ze doet wat elke morgen tot haar vaste ritueel behoort: De krant uit de brievenbus - nog in haar pyjama - en terwijl de koffiepot pruttelt de vaatwasser leegruimen en twee crackers met kaas op een bordje. De krant, weer één grote jammerklacht van alles wat misgaat: Een krankzinnige deal met een wàt graag bevriende natie, de rentevoet naar een nulpunt, een uitslaande brand in een woning waar nog een vader en zijn twee kinderen slapen. En meningen, veel meningen. Ze zucht. Het enige positieve bericht is het weerbericht.

'Wat kan ik doen?' vraagt ze zich af. Ze springt overeind en pakt haar lijstje met taken voor vandaag. Allereerst het aangeslagen terras ontgroenen. Het is haar eindelijk gelukt een flinke voorraad schoonmaakazijn aan te schaffen. Vorige week was dat bij alle winkels uitverkocht. Iedereen heeft zeker de lente in zijn bol en wil aan de grote schoonmaak. Het is even doorbijten, maar dan ziet ze resultaat. Het stemt haar tevreden.
Volgende. Eerst even pauze met een tweede kop koffie. Dan strijken, onderwijl kijkt ze naar gemiste uitzendingen die zijn opgenomen. Hier en daar snel doorspoelen. Als de laatste bloes weer in de kast hangt, voelt ze haar rug.

Nu is het recept van de taart, die ze wil uitproberen, aan de beurt. Ze zet de ingrediënten op het aanrecht. De telefoon gaat. Tranen lopen over haar wangen. 'Ik kom,' stamelt ze. Ze zet de spullen voor de taart op hun plaats terug. Ze stapt onder de douche. Het warme water gutst over hoofd en schouders, ze richt een felle straal op haar onderrug. Ze voelt zich wat rustiger worden. Ze pakt haar autosleutels en begint aan haar tocht naar het zuiden. Onderweg bedenkt ze wat ze zou kunnen zeggen, maar er zijn geen woorden. Wat zal het moeilijk zijn Wil te ontmoeten.
Bij het radiojournaal hoort ze over terroristische aanslagen in het buurland. Veel doden en gewonden. Ontreddering, veiligheidsmaatregelen, commentaar van ooggetuigen en regeringsleiders. Valt dit te voorkomen? 'Wat kun je doen? Wat kunnen wij doen?' vraagt ze zich af.

Wil doet open. Stil omarmen ze elkaar. In de kamer staat een tafeltje met brandende kaarsjes, bloemen en de foto van Pieter, lachend. Door de flikkering van de lichtjes lijkt het of hij een grimas trekt. Dan komt er een woord: 'Waarom?' Het hele verhaal, hoe het gegaan is, wanneer, waar en hoe laat. Steeds opnieuw. Waarom? Respect voor zijn keuze. Mededogen. Zo'n goede jongen. Veelbelovend. Getalenteerd. Jong. Zo diep ongelukkig. 'Hadden we iets kunnen doen?'
Ze bespreken de afscheidsdienst. Veel jonge mensen zullen erbij zijn. Zijn klasgenoten en vrienden van de sportvereniging en leden van zijn bandje. Oh god.

's Avonds ziet ze bij het journaal beelden van jongeren die met krijt woorden op het marktplein van de door terroristen aangevallen stad schrijven. Woorden die uitdrukking geven aan hun hoop, verbondenheid en kracht. En ze weet dat de weg is: liefde. Luisteren, werkelijk zien, daar gaat het om. Haat en wantrouwen werken niet. Nooit.

Haar lijstje voor vandaag is niet afgewerkt. Geen ramp.
Zij heeft morgen weer een dag.

Emmy van Haastrecht
schrijvers@impesant.nl

BNI zet voet aan de grond in Rooi

Dick Dane legt uit waarom BNI zo nuttig is.

BNI is een wereldwijd netwerk van ondernemers. Van bouwvakkers tot advocaten, van bakkers tot directeuren van grote bedrijven. Iedere week komen ze samen om elkaar te versterken met als uiteindelijke doel om meer omzet te genereren. Afgelopen woensdagochtend was de eerste bijeenkomst in de Helden van Kien. Zo'n vijftien ondernemers waren aanwezig.

Omdat de Helden van Kien nog in opbouw is, brandden nog niet alle lampen en was het dus even zoeken naar een plekje in de schemerige ochtend. Toch viel het ontbijt wat geprepareerd stond goed op en niet veel later vonden de eerste informele gesprekken tussen de ondernemers plaatst. Dick Dane van BNI trapte daarna af. Enkele kerngroepleden hadden nieuwe gezichten uitgenodigd en het was aan hem om hen uit te leggen waar BNI voor staat. BNI zoekt ondernemers die elke woensdagochtend van 06.45 – 08.30 uur bij elkaar komen om volgens een strak plan te netwerken. Van elk beroep wordt één deelnemer toegelaten.

Foto:
Foto:

Dane: "Het was een hele mooie ochtend en dit is nog maar het begin. Nu moeten we gaan groeien naar minimaal 25 leden zodat we verzekerd zijn van veel dynamiek, veel energie en vooral veel aanbevelingen. Daarom wil ik mijn verzoek van woensdag aan de deelnemers herhalen: ben je enthousiast geworden en wil je graag de 13e terug komen? Probeer dan op de 13e tenminste één gast mee te nemen. Zo kunnen we mooi aan elkaar laten zien wat we onder "commitment" verstaan." Wil je er ook bij horen? Meld je dan snel aan (voor je concullega dat doet) voor een vrijblijvende deelname aan een informatieochtend. Meer info? Bel 06-22156687 Dick Dane.

Veilige schoolzone Odaschool

Vorige week zijn de paaltjes geplaatst voor een veilige schoolzone bij de Odaschool. In juni 2015 zijn de eerste stappen gezet om tot deze schoolzone te komen.

De BVL werkgroep heeft zich laten informeren bij VVN, met dank aan Jurrien van der Veer en gekeken in andere gemeenten en in Olland waar de schoolzone al een feit was. In samenspraak met de gemeente Sint-Oedenrode, met name René Janssens, hebben ze goedkeuring gekregen. De gemeente heeft daarnaast gezorgd voor de plaatsing.
Veiligheid staat voorop. Ten eerste voor de schoolgaande kinderen maar ook voor andere weggebruikers. Het is een aanvulling op de verkeersveiligheid , maar zeker geen vervanging van de brigadiers die dagelijks voor een veilige oversteek van onze schoolgaande kinderen zorgen.

Inpakken en wegwezen; het avontuur tegemoet

Foto:

Wakker worden op unieke plekken, rijden over bergpassen en langs meren en 's ochtends nog niet weten waar u 's avonds de tafel dekt; reizen met een camper brengt een grenzeloos gevoel van vrijheid met zich mee. Tegelijkertijd ontbreekt het u niet aan enig comfort; geen tent opzetten of caravan loskoppelen, maar inpakken en wegwezen. Een prachtig avontuur voor elke vakantieganger.

Camper huren
Uw eigen route en tempo bepalen en slapen op de meest bijzondere plekken? Dan is reizen met de camper dé manier en Van Acht Campers hét adres. U huurt er uw camper naar keuze eenvoudig online. Maak op de site www.vanacht-campers.nl een keuze uit één van de modellen en selecteer daarna het aantal weken dat u de camper wilt huren. U ziet dan direct of de camper nog beschikbaar is en wat de kosten zijn. Wanneer u uw gegevens invult, ontvangt u z.s.m. een bevestiging. Natuurlijk kunt u ook langs gaan om de camper met eigen ogen te bewonderen.

Camper kopen
Alle campers die Van Acht campers voor de verhuur aanbiedt, zijn ook te koop. De meeste campers worden slechts één seizoen verhuurd. Daarnaast biedt het Nijnselse bedrijf ook campers alleen voor de verkoop aan. Bent u geïnteresseerd in één van de campers of op zoek naar een bepaald type? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.
De zomer staat weer voor de deur dus laat die vakantiekriebels maar komen! Kijk op www.vanacht-campers.nl of ga naar Industrieweg 27a te Sint-Oedenrode. 0413-763926

Als Koster Brock leeft, leeft het dorp

Foto: Jos van Nunen

Twee dagen per jaar komt Koster Brock tot leven in Sint-Oedenrode. Met die gebeurtenis komt het hele dorp tot leven!

Donderdag- en vrijdagochtend trokken honderden kinderen het centrum in om kennis te maken met de historie van ons dorp. Het blijkt iedere keer weer een geweldige ontdekkingstocht voor de kinderen die levendig wordt gemaakt door vrijwilligers in prachtige authentieke kleding. Kijk voor alle foto's op www.mooirooi.nl

Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen

De organisatie sprak van een geslaagd evenement en kwam met een officiële reactie: 'Geweldig om te zien hoe bijna 70 vrijwilligers volledig belangeloos hun tijd, hun creativiteit en hun energie in dit project steken. Dit om het ieder jaar weer tot een onvergetelijke dag te maken voor bijna 200 kinderen van alle groepen 5 van 8 basisscholen in Sint-Oedenrode. Een woord van dank aan de vele begeleiders van de kinderen, aan de verschillende sponsoren met een speciale dank voor Albert Heijn. Dankzij de winkel kregen alle kinderen en vrijwilligers een appel. Ook de eigenaars of beheerders van de verschillende locaties bedankt voor het belangeloos ter beschikking stellen. Tot slot mogen we zeker Streekhuis Het Groene Woud, de Rabobank en SKOSO niet vergeten.

Opnieuw grote belangstelling Quiz'm

Foto: Bart van der Heijden

Afgelopen zaterdag werd alweer de derde editie van Quiz'm gehouden in de Beckart in Nijnsel. Zestien teams streden om de winst van de quizavond. Allerlei vragen over bijvoorbeeld sport, wetenschap, Nijnsel en geschiedenis kwamen aan bod.

Om 19:00 uur ging de zaal open en om 20:00 uur ging de quiz van start. Alle zestien teams hadden zich rond de tafels verzameld en waren startklaar. Een goed gevulde Beckart met een deelnemersveld met een mooie mix tussen jong en oud lieten hun hersenen kraken om tot de antwoorden op de moeilijkste vragen tot komen. Het werd een spannende strijd om de titel. Vele lastige vragen zorgden ervoor dat de teams hard aan het werk gingen en alle zeilen moesten bijzetten. Met een pilsje en wat nootjes werden de vragen met veel plezier en hard denkwerk beantwoord. Zo werd bijvoorbeeld de vraag gesteld waar de afkorting GPS voor staat. Voor de jongere deelnemers was deze vraag niet zo'n probleem, maar sommige ouderen moesten er hardop over nadenken. Deelnemers kregen niet alleen vragen, maar ook opdrachten. Zo moesten de teams bijvoorbeeld plaatjes raden. De enthousiaste quizmaster en zijn team leidden de avond soepel naar het einde. De drie winnende teams kregen allemaal een prijs, als aandenken aan een erg gezellige en leuke avond.

Droomboek

helaas zijn mijn nachtgedachten
het was te verwachten
niet terug te vinden in het boek
ik heb mijn tekst niet willen verzachten

iedere ochtend schreef ik
een droom op uit mijn slaap
of met een ingehouden snik
dan wel een opgeluchte gaap

ik speelde altijd de koning
met paarden, pionnen
torens en lopers
rondom en in mijn woning

zette alles naar mijn hand
als dé krijgsheer van Nederland
plots hoorde ik een gil uit ons bad
de koningin schreeuwde
Majesteit, u staat schaakmat

Wij zijn trots zijn op onze dappere en positieve vriend.

Maartje en Marwin Gevers

oplossing: Jan van Vlokhoven

Winnaar: Mw van Rooij
Wilhelminastraat 24

Foto: Lisette van Helden

Wat een prachtig dier.... Foto: Lisette van Helden. Stuur ook een mooie natuurfoto in voor deze rubriek: redactie@demooirooikrant.nl

Foto: Henri van Hoorn

Dit kunstwerk kent iedereen. Nu ook van boven.... foto: Henri van Hoorn

Ge hè't denkers en doeners, 't ergste zijn de denkers die denke dè ze we doen

Dewy en Ryan Lo-A-Njoe Nederlands Kampioen judo

Foto:

Het was erg vroeg zaterdagochtend toen trainer Cor van der Heijden naar Friesland vertrok. De verwachtingen voor het NK waren hooggespannen. Gijs Packbiers, Jort van de Laar, Jim van de Ven, Ryan en Dewy Lo-A-Njoe hadden zich weten te kwalificeren voor het NK -18 jaar.

Voor Gijs ging het bij de weging helaas mis. Hij was te zwaar en moest gaan lopen om een paar ons te verliezen. Bij de tweede weging moest hij wel op gewicht zijn. Dit lukte niet, dus kon hij onverrichterzaken naar huis. Tot dat coach Cor hoorde dat er verschil was in de weegschalen. Hij vroeg om herweging en inderdaad, nu was Gijs wel op gewicht, maar duidelijk was hij door het gebeuren er niet helemaal bij. Na drie partijen was het voor hem over.

Jort van de Laar had de pech om zijn eerste partij tegen de uiteindelijke kampioen te moeten. Hij verloor, maar wist daarna met mooi agressief judo twee partijen op ippon te winnen. Zijn vierde partij verviel Jort weer enigszins in zijn oude fout. Hij was te passief en verloor. Jim van de Ven was in zijn eerste partij niet scherp en verloor. Jim liet zich niet kennen en ging scherper de strijd aan. Hij wist met mooi verzorgd en agressief judo drie partijen te winnen. Helaas moest hij zijn vijfde partij de eer aan de tegenstander laten.

Samen met Gijs was Ryan Lo-A-Njoe ook aan zijn toernooi begonnen. Dit jaar moest het dan echt gebeuren. In deze leeftijdscategorie heeft hij al twee keer naast het podium gestaan en dat vond hij niet leuk. Hij begon zeer voortvarend en zonder zich al te veel in te spannen won hij met ippon zijn partij. Zijn tweede partij werd een zeer lastige. Een tegenstander die niet wilde judoën. Deze tegenstander kreeg tot drie keer toe een straf. Dankzij dit feit won Ryan de partij. In de halve finale tegen Van Straalen werd het pas echt moeilijk. Ryan wist snel een yugo te scoren, zijn tegenstander gaf niet op. Ryan liep ook tegen drie shido's (straf) op. Met vier lig je er uit, maar met nog een paar seconden te gaan was het oppassen voor Ryan. Zijn tegenstander maakte een wanhoopaanval en Ryan nam hem over. Met een verschrikkelijk mooie en harde ippon wist hij te winnen. In de finale trof hij een trainingsmaatje vanuit de kernploeg. Ryan wist met een zeer scherp ingezette heuptechniek zijn tegenstander te verrassen. Binnen 10 seconden was de finale al over en voorbij. Ryan (eindelijk) weer Nederlands Kampioen!

's Middags kwam Dewy het strijdtoneel op. Vorig jaar wist zij ook de titel te pakken, maar dit keer twee gewichtsklassen zwaarder was alles anders. Al snel liet Dewy haar twijfel achter zich en pakte simpel de winst in haar eerste partij. Daarna ging het snel en zonder noemenswaardige problemen kwam zij in de finale. De aanvallende stijl van Dewy zorgde er voor dat zij snel op voorsprong kwam. De tegenstander moest dus risico's gaan nemen. Dat was ook bij Dewy bekend en even later wist zij een aanval te pareren en meteen over te nemen. Ze scoorde een wazari en vervolgde met houdgreep. Na 15 seconden ging de zoemer en een tweede kampioen in de familie was een feit.

Op deze dag stond een drietal ex-Dai-Ippo judoka's ook nog op de mat. Toch het vermelden waard dat Kim Hooi Nederlands Kampioen werd. Haar jongere Zus Noa werd tweede.

Attaque 1 kampioen

Attaque 1 is afgelopen weekend kampioen geworden in de 3e klasse en mag na 1 jaar alweer terugkeren naar de 2e klasse. Een knappe prestatie van Dirk Kastelijn, Menno van Os en Leon Schepens. Dirk en Menno behaalden bijna een 100% score gedurende het hele seizoen.

De laatste wedstrijd tegen Taverbo (Boxtel) moest er echter een beroep gedaan worden op een invaller uit team 2. Peter Verhagen maakte daardoor zijn rentree, na 46 jaar (!), in het vaandelteam van Attaque. Na 8 jaar actief te hebben gespeeld bij voetbalvereniging Nijnsel, koos hij toch weer voor zijn oude liefde: het tafeltennis. Dat hij ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd het spel nog niet verleerd is bewees hij in de kampioenswedstrijd. Hij was goed voor 2 punten. Doordat Dirk Kastelijn en Menno van Os allebei ongeslagen bleven stond er na de wedstrijd 9-1 op het scorebord en was het kampioenschap een feit. Attaque 2 moest zijn meerdere erkennen in Rally uit Wijk en Aalburg. Er werd kansloos verloren: 1-9. Attaque 3 won opnieuw overtuigend, ditmaal tegen Asio uit Haaften. Het werd 10-0. Anne van de Sande, Cliff van Driel, Stefan Kerk en Bram Marinus kunnen volgende week kampioen worden en dat zou betekenen dat er dit jaar 2 van de 3 seniorenteams van Attaque zouden promoveren. Een bijzondere prestatie van onze competitiespelende teams!


Éénmaal goud en tweemaal zilver tijdens Regiofinales Valkenswaard

D2 Foto:

Zaterdag 9 en zondag 10 april vonden in Valkenswaard de Regiofinales plaats, op zaterdag voor de niveaus D1 en Divisie 4 en op zondag voor de niveaus D2 en Divisie 5. Maar liefst 15 meiden van Dioscuri hadden zich voor deze finales weten te plaatsen.

Zaterdagochtend beten Instappers Noa der Kinderen en Wiese van den Eertwegh in baan 1 het spits af op brug. Noa begon de wedstrijd goed en liet zien hard gewerkt te hebben aan haar netheid en techniek. Helaas moest ze de evenwichtsbalk driemaal vroegtijdig verlaten en zat een kwalificatie voor de Districtsfinale er al snel niet meer in. Wiese turnde een vrijwel optimale wedstrijd. In het deelnemersveld van 36 Instappertjes bleken Wiese's vloer- en brugoefening goed voor de 4e plaats, haar balkoefening voor de 2e plaats en op het onderdeel sprong behaalde ze zelfs de 1e plaats. Het kon dan ook niet anders dan dat Wiese het podium mocht betreden: een verdiende zilveren medaille en uiteraard doorstroming naar de Districtsfinale!

D1 Foto:

In baan 2 turnden zowel Jeugd I-turnsters Anouk van den Brand, Juul van Bogget en Amy Jones, als Jeugd II-turnster Julia van Hoof. Anouk kwam, net als altijd, met name op het onderdeel sprong goed uit de verf. Met haar twee half in/half uit-sprongen behaalde ze een keurige 11.700pt, de 3e score op dit onderdeel. Juul was wederom de sterkste van allemaal op het onderdeel balk en Amy blonk als altijd uit op vloer, waarop ze keurig de 3e score neerzette. Helaas waren de prestaties van de meiden onvoldoende voor doorstroming naar de Districtsfinale. Julia slaagde er wel in om zich te kwalificeren. Zij begon haar wedstrijd goed op het onderdeel balk met 11.100pt, de 3e score. Ook op sprong wist Julia met twee ruime half in/half uit-sprongen de 3e score neer te zetten. De moeder van Julia, die alle scores vanaf de tribune had bijgehouden, appte Julia al dat een podiumplek erin leek te zitten. En jawel, Julia mocht de 2e plaats op het podium betreden en kreeg net als Wiese de zilveren medaille omgehangen. Een mooie beloning op de grote progressie die Julia dit seizoen heeft geboekt! In de middag kwamen Pupillen I Amy Pompen en Keri Habraken en Junior-turnster Paula Verwaard in actie. Amy en Keri begonnen op vloer onder begeleiding van Jade van Vechel, die voor het eerst als trainster naar een KNGU-wedstrijd meeging. Keri opende sterk met 13.800pt (de 5e plaats in het sterke deelnemersveld van 35 meisjes). En ook op sprong scoorde Keri goed. Haar overslag en salto voorwaarts werden beloond met een gemiddelde van 13.900pt, de 2e plaats op sprong. Amy had haar dag niet helemaal. Wel was duidelijk zichtbaar dat Amy hard aan haar zwaaitechniek op brug had gewerkt. Helaas viel ze terug met ophurken en dat kostte haar een vol punt. Ook op balk begon Amy met een val. Net als bij Keri lukte het opspreiden tot split niet. Keri wist zich ondanks die val toch nog nèt te kwalificeren voor de Districtsfinale. Een knappe prestatie! Paula turnde in de andere baan een hele goede wedstrijd, met als hoogtepunt overduidelijk haar balkoefening: een goed doorgeturnde sprongencombinatie met ruime beenspreiding, een keurige radslag en pirouette zonder wiebels en een nette salto af tot stand. Haar oefening werd beloond met 11.750pt, goed voor de 2e score. Helaas waren haar scores op de andere toestellen niet voldoende voor doorstroming, maar Paula kan met trots op deze wedstrijd terugkijken. Myrne van den Eertwegh (Senior) turnde in de 3e en laatste zaterdagwedstrijd. Onder meer met haar vloeroefening liet Myrne zien thuis te horen in de Regiofinale. Haar oefening met een uitgangswaarde van maar liefst 4.0 punten leverde haar een knappe 11.567pt op. Het spande erom of ze zich zou kwalificeren voor de Districtsfinale. Helaas moest Myrne tijdens het laatste toestel, balk, een val na haar opsprong incasseren en dit bleek een kostbaar punt te zijn. Myrne kwam 0,5pt tekort voor plaatsing voor de Districtsfinale. Zondagmiddag was het de beurt aan Pupillen I Lisa van Leeuwen en Nora Wijnen. Nora startte de wedstrijd super met de 4e score (van de 36) op het onderdeel balk. Mede dankzij een hele nette handstand behaalde zij 12.600pt. Lisa zette de 4e score op het onderdeel brug en de 5e score op het onderdeel vloer neer. Met name de overslag in de vloeroefening ging goed. In het individueel eindklassement eindigde Lisa knap als 8e, waarmee zij zich gekwalificeerd heeft voor de Districtsfinales. Als laatste kwamen de Pupillen II in actie. Alysha Broeders zette een knappe prestatie op de brug neer. Zelfs het ophurken op de lage ligger lukte. Ze werd beloond met een 13.267pt. Janne Oerlemans liet vooral op de vloer een sterk optreden zien. Met een uitgangswaarde van maar liefst 6.8pt wist zij uiteindelijk een 14.667pt te scoren. Evelien den Ouden presteerde werkelijk op alle onderdelen weer optimaal. Op drie van de vier toestellen werd ze 1e. Met ruim een punt voorsprong mag ze zich net als vorig jaar Regiokampioen noemen! Kortom, wederom een medaille voor Evelien en uiteraard plaatsing voor de Districtsfinale. Meiden, super gedaan!!

Veiling voor jeugdafdeling Rhode: 17 april vanaf 19.00 uur

Foto:

De jeugd heeft de toekomst. Zo ook bij Rhode. De voetbalclub heeft bijna vijftig (!) jeugdteams en dus is de afdeling ieder jaar weer een flinke investering voor de penningmeester. Omdat de jeugdafdeling het paradepaardje van Rhode is, zoekt het bestuur manieren om het op niveau te houden. Dat doet het door goede materialen aan te schaffen en door de trainers en leiders van opleiding en cursussen te voorzien. Om op die manier er voor te zorgen dat Rhode op hoog niveau kan blijven acteren. Om dat te kunnen blijven bewerkstelligen heeft Rhode een goederen- en dienstenveiling op touw gezet. Als hoofdsponsor plaatst DeMooiRooiKrant hieronder de kavels, zodat iedereen vast kan zien waar aanstaande vrijdag op geboden kan worden. Vanaf 19 uur vliegen de deuren open en is iedereen welkom. Mensen worden met een hapje en een drankje ontvangen in de kantine, waarna de veiling losbarst. Joris Driepunter zorgt voor een verrassend intermezzo. Spring vrijdag op de fiets richting Rhode en steun de jeugdafdeling!

Gelijkspel tegen Geldrop voelt als verlies

Na een belangrijke overwinning tegen concurrent Goirle stond afgelopen zondag Geldrop op het programma. Met deze ploeg hadden de Rooise dames nog een appeltje te schillen. De laatste drie ontmoetingen wist MHC Sint-Oedenrode niet te winnen van deze hekkensluiter.

Op een olympisch blauw veld werd de wedstrijd van start gegaan. Klaarblijkelijk moesten de Rooise dames nog wennen aan de kleur van het veld, want in de beginfase van de wedstrijd kwamen zij op achterstand. Via een goal van Iris vd Loo wist MHC op gelijke hoogte te komen. Helaas werd Geldrop door MHC wederom in het zadel geholpen door slordig balverlies. Hiervan wist Geldrop te profiteren en weer op voorsprong te komen. De Rooise dames toonden veerkracht door op 2-2 te komen met een vlammend schot van Loes vd Heijden. In de tweede helft volgde een heel ander spelbeeld, MHC was duidelijk uit op de winst. Zij creëerden kansen, maar helaas bleven het kansen. De 39 cirkelpenetraties van MHC in de Geldropse cirkel tegenover 1 van Geldrop in de Rooise cirkel geeft de tweede helft goed weer. Het feit blijft dat weer niet werd gewonnen van Geldrop. Komende week staan de dames van MEP uit Boxtel te wachten. Dit belooft een mooie wedstrijd te worden!!

Luc Branten tweede in Nunspeet

In Nunspeet werd zaterdag de tweede wedstrijd van het Trialseizoen verreden. Nunspeet staat bekend om het losse zand waar alle rijders een tijdje nodig hebben om te aan te wennen.

De eerste ronde verliep direct soepel, weinig strafpunten maar wel een tijdgebrek. 2,5 Uur voor de eerste ronde was krap, met slechts 1 minuut over op de klok kon Luc zijn kaart klokken en inleveren. Helaas vond er een kleine crash plaats in de tweede ronde. Zijn voorspatbord brak af. Na een nieuwe gemonteerd te hebben, probeerde Luc het ritme weer op te pakken. Bij alle rijders begon de vermoeidheid parten te spelen en werd techniek een steeds belangrijker aspect. Luc kon de tweede en derde ronde goed afsluiten. De vierde ronde moest zeer strak verlopen, de strafpuntaantallen lagen dicht op elkaar en de energie raakte op. Met enkele korte rustmomenten in de vierde ronde werd deze keurig afgesloten met een tweede plaats.

KV Rooi pakt winst

Zondag moest KV Rooi het opnemen in een uitwedstrijd tegen VVO. VVO begon meteen fel en wist vrij snel te scoren met een doorloopbal.

KV Rooi reageerde hier snel op en zo werd het al snel 1-1. De gasten hadden het erg zwaar en gingen mee in het trage spel. Met 3-2 gingen de dames rusten, in het voordeel voor VVO. In de rust werd gezegd dat de meiden feller moesten zijn en slim om moesten gaan met de kansen. Wat ook belangrijk was, was om de kansen goed af te maken! De Rooise korfbalsters wisten allemaal wat ze moesten doen in de tweede helft. Na de rust kwam KV Rooi goed terug en wist het met 4-6 voor te komen. VVO was het daar niet mee eens en maakte al snel de 6-6. KV Rooi moest winnen dus herpakte zichzelf. Daardoor wisten ze nog regelmatig te scoren en wonnen zij met 6-11 de wedstrijd. KV Rooi speelt volgende week tegen Heumen om 13:00 uur thuis.

Foto:
Foto: Jeroen van de Sande

KV Rooi boft met sponsoren

KV Rooi is blij met haar trouwe sponsoren. De vereniging boft dat Rob van Schijndel de F2 heeft voorzien van nieuwe tassen waar ze al hun spulletjes in kwijt kunnen.

Daarnaast heeft Eierhandel Van Acht er samen met Brabant Sport voor gezorgd dat de C1 nieuwe shirts heeft mogen ontvangen. Iedereen is hartstikke blij met dit gebaar en de vereniging is de sponsoren dan ook zeer dankbaar.

KV Rooi A1 kampioen

De zaalcompetitie werd voor KV Rooi A1 succesvol afgesloten door de allerlaatste wedstrijd tegen naaste concurrent Flash A1 te winnen met 8-5.

Hierdoor wisten ze met 1 punt verschil kampioen te worden. De club KV Rooi feliciteert de dames van harte met het behaalde succes.

Bovenste rij: Loes van Zutphen, Judith Brus, Lisa van der Zanden, Annick van der Wielen, Sanne Vervoort, Danique Hulsen Staf Sanne Hulsen/Marlou Schoenmakers.
Onderste rij: Britt Hazenberg, Malou vd Berk, Anouk vd Berk, Britt vd Laar.

Pupil van de wedstrijd: Nienke van de Sande

Foto:

Ik ben Nienke van de Sande en ik ben 10 jaar. Ik zit al 3 jaar op korfbal. Marc en Lianda zijn mijn trainers en leiders. Korfbal is een hele leuke sport en ik doe altijd goed mijn best. Komende zondag ben ik pupil van de wedstrijd bij KV Nijnsel.

Beslissende weken voor Ollandia

Na de 0-0 in de uitwedstrijd tegen koploper en grote kampioenskandidaat Berghem Sport, heeft Ollandia 1 a.s. zondag een extra weekje rust om zich op te laden voor de laatste beslissende weken van dit voetbalseizoen.

De overige teams hebben wel een normaal competitieprogramma en moeten zondag dan ook allemaal in actie komen. Ook voor deze teams nadert het einde van de competitie, waarin er nog alles aan gedaan moet worden om de huidige positie te handhaven of te verbeteren. Ook voor de jeugd zijn nog maar enkele wedstrijden te gaan en ook daar gaan de beslissingen vallen. Een mooie reden dus om ook in het komend weekend weer de Ollandia teams te komen steunen.

Ollandia jeugd tegen ouders en penaltybokaal
De commissie jeugdactiviteiten heeft voor a.s. zaterdag 16/4 weer diverse activiteiten op het programma staan. Ditmaal beginnen vanaf 16.00 uur de wedstrijden van de kinderen tegen de ouders en vanaf 18.00 uur zal er door de jeugd worden gestreden om de vv Ollandia Penaltybokaal. Iedereen is welkom om zijn of haar favoriet daarbij te komen steunen.

BMX-wedstrijden in Berlicum

Op zondag 17 april werd in Berlicum onder een stralende zon de tweede AK wedstrijd van de afdeling zuid gereden. Met 77 manches was het niet heel erg druk. Desondanks moest er toch weer hard gestreden worden om te finishen bij de eerste 4.

De Boys 13 jaar hadden zowel in de open en de eigen klasse als enige een kwartfinale te rijden. Voor hen dus een rondje extra om de finales te kunnen bereiken. Alex Veldt Cruisers 30+ reed in de manches 5-5-6. In de B-finale werd hij netjes 2e. Lex Veldt reed zowel de open klasse als de eigen klasse. Open klasse Boys 12/13: Manches 2-4-4, kwartfinale 2e, halve finale 6e. Eigen klasse Boys 13: Manches 4-3-4, kwart finale 3e, halve finale 6e, B finale 6e.
Kyro van Schijndel reed in zijn eigen klasse Boys 13 jaar in de manches 4-4-2, kwartfinale 3e, in de halve finale zat hij er heel goed bij, ging als 2e de eerste bocht in maar maakte helaas een foutje waardoor hij er als 5e uitkwam. Hij probeerde nog wel de strijd aan te gaan met de 4e plaats, maar dit is helaas niet gelukt, in de B finale werd hij 2e.
Jelle van Delft kwam ook uit in de open en de eigen klasse. Open klasse Boys 14-15 jaar: Manches 3-3-4, halve finale 5e. Eigen klasse Boys 15 jaar: Manches 3-3-4, halve finale 5e, B finale 5e. De volgende wedstrijd is de tweede TC wedstrijd in Dedemsvaart op zondag 17 april.

Seniorenclubdag 2016

Op 29 maart heeft weer de jaarlijkse senioren clubdag plaatsgevonden. Zoals ieder jaar weer een leuke bezetting van zo'n 60 deelnemers. Voor aanvang van de wedstrijden heeft iedereen genoten van een kop koffie of thee met een stuk appelgebak. Om 10.00 uur moest iedereen op z'n Roois gezegd "aan de bak" voor de eerste wedstrijden.

Aan de luidruchtigheid te horen had iedereen het goed naar z'n zin. Om 11.30 uur werd gestart met de tweede wedstrijd, de mix. Na deze wedstrijden werden we weer verrast door een heerlijke lunch. Na een pauze, die iedereen goed gedaan heeft, zijn we om 14.00 uur begonnen met de laatste wedstrijden. De uitslagen vermelden we niet, want het ging zoals ieder jaar om de gezelligheid en niet om de punten. Gezien de leeftijden zijn er geen onverwachte blessures geweest. Wat wil zeggen dat iedereen met een goede conditie heeft deelgenomen aan deze clubdag. Na afloop van deze wedstrijden werd er begonnen met de loting met leuke prijzen. De spanning zat er goed in en de oudste deelneemster (82 jaar) deelde ook mee in het prijzenpakket. Een paar opmerkingen die we gehoord hebben tijdens deze loting: 'Hurde dè: ze zijn nou nog fanatieker als tijdens het tennissen.' 'Ge kunt bitter roken, dan hedde zeker d'n urste prijs.' Alle gekheid op een stokje, namens alle deelnemers willen we iedereen bedanken: organisatie, bediening, sponsors voor deze schitterende dag. Namens twee "fanatieke" deelnemers.

Bijzondere competitiewedstrijd zwemmen

Komende zondag staat de 5e en laatste Competitiewedstrijd van dit seizoen op het programma. Argo neemt dan samen met Noord-Limburg, De Waalstroom en organiserende vereniging DZT'62 in zwembad de Wiemel in Deurne deel aan deze wedstrijd.

De ploeg van Argo staat momenteel in de stand aan kop met 383 punten voorsprong op SWNZ uit Sint-Michielsgestel/Schijndel. Wanneer ook na deze wedstrijd Argo nog steeds de koppositie heeft promoveert Argo naar de landelijke C-klasse. Nog niet eerder in het 48 jarig bestaan van Argo kwam de ploeg uit in de C-klasse. De wedstrijd begint om 14.00 uur.

v.l.n.r:: Karlijn, Marjan, Francien en Patroeska (op de foto ontbreken Jolinde en Nicole)
Foto: Hans van den Wijngaard

Afgelopen zondag hebben de zwemmers van Argo aan drie wedstrijden deelgenomen: Leonie Habraken heeft zondagochtend in Veldhoven deelgenomen aan een lange afstand limietwedstrijd waar ze de 800m vrije slag zwom in 12.36.35, een tijd die goed was voor een clubrecord.
Luc van Eijndhoven heeft in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion deelgenomen aan de Junior Swim Cup die werd gehouden in de pauze van de Swim Cup. Hij zwom hier die 100m vrije slag in 1.01.99 en de 100m rugslag in 1.11.69. Daarnaast hebben er 11 zwemmers deelgenomen aan de Solo die gehouden werd in zwembad De Drietip in Nuenen. Tijdens deze wedstrijd is er 1 keer een 1e plaats, 2 keer een 2e plaats en 3 keer een 3e plaats behaald. Ook zijn er 10 persoonlijke records gezwommen. Sanne Peters behaalde 2 clubrecords: 200m rugslag in 2.56.45 en 50m vrije slag in 0.31.39.

Waterpolodames Argo komen tekort

Afgelopen zaterdag stond het duel tegen Lutra uit Helmond op het programma voor de waterpolodames uit Rooi. Beide teams zullen eindigen in de middenmoot en derhalve was het vooral een prestige duel, waarbij Argo wederom aan het kortste eind trok.

Zoals het hele seizoen al het geval is, lijkt het niet te lukken om er nog een schepje bovenop te doen tijdens een wedstrijd om de 3 punten binnen te slepen. En ook ditmaal had Argo alle kaarten in hand om de wedstijd te winnen. Na een 0-3 voorsprong kwam Lutra kinderlijk eenvoudig binnen een paar minuten langszij en ging er zelfs overheen. Met een stand van 4-7 in het 4 part was de wedstrijd al gespeeld. Argo kwam nog gevaarlijk terug naar 7-6 in de laatste minuten. Argo heeft 8 overtal situaties gehad en deze slechts 1 keer weten te verzilveren. Op het einde van de wedstrijd kreeg Argo nog een kans om de gelijkmaker uit een overtal situatie te maken, helaas mislukte dit waardoor Argo tegen een pijnlijk verlies aan liep. De waterpolodames van Argo kan een matig optreden van de scheidsrechters niet als hoofdreden aanvoeren voor dit verlies, vooral het slecht uitspelen van de overtal situaties is oorzaak van dit verlies. De komende 2 wedstrijden zullen nog pittig gaan worden. Zowel DBD als Hellas Glana zijn teams die uit hetzelfde vaatje tappen als Lutra. Wanneer Argo het eigen spel weet te spelen en zich niet laat meevoeren in de fysieke strijd, dan zouden ze beide wedstrijden moeten kunnen worden. Voor de eindstand in de competitie zal het niet veel meer uitmaken, voor het zelfvertrouwen van de dames uit Rooi des te meer. Doelpunten van Argo zijn gemaakt door Josine Raaijmakers (2x), Monique van Nielen, Linda vd Heijden, Liesbeth van der Korst (2x).

Zaterdagcompetitie dames 17+

Afgelopen zaterdag is de tenniscompetitie weer begonnen. De dames van de Kienehoef 5 vertrokken deze mooie zonnige dag richting Heeswijk-Dinther.

Het damesteam van de Kienehoef 5 bestaat uit de dames Jolinde van der Zanden, Patroeska Koot-Blok, Francien van Erp, Nicole Oerlemans, Marjan de Jong en Karlijn Sinten. Daar gekomen stonden er twee enkelwedstrijden en drie dubbelwedstrijden op het programma. Na de thee met heerlijke koeken werden eerst de twee enkelwedstrijden gespeeld. Hiervan werd er één gewonnen en één verloren. Vervolgens konden de dames aan de slag met de dubbelwedstrijden. De dames waren inmiddels op stoom en er werden twee overwinningen geboekt in de dubbels. De winst voor de dames 5 is binnen; met 3-2 gewonnen in Heeswijk-Dinther. Al met al een goede en zonnige aftrap van het competitieseizoen.

Rhode wint overtuigend bij Volkel

Foto:

Voor de vierde maal op rij wist Rhode zondag te winnen. Met 0-4 had Rhode weinig problemen in Volkel. Van de directe belagers speelde Margriet gelijk en verloor DAW. Avanti won wel van de hekkensluiter Hapse Boys.

Rhode begon gedreven aan de wedstrijd. Al in de 1e minuut kwam er uit een voorzet van rechts een eerste kansje. Een minuut later kwam uit een identieke situatie meteen al de 0-1. Een voorzet op maat van links van Pieter Verbruggen werd door Mart Krüsemann fraai ingekopt. Volkel kreeg daarna in de 13e minuut een kansje toen de Rhode verdediging balverlies leed. In de 15e minuut was het al weer raak voor Rhode. Opnieuw uit een voorzet op maat, nu van Paul Smeets, die Joep vd Mortel bereikte, zijn kopbal werd nog wel gestopt, maar de bal werd opgepikt door Teun Latijnhouwers. Die werd onderuitgehaald en Daan van Dinten schoot de strafschop binnen. In de 33e minuut leek de wedstrijd al beslist te worden toen Kyron Brus alleen op doel afstormde, maar de keeper van Volkel wist de bal nog te stoppen. Volkel kreeg in de blessuretijd nog een goede kans, maar van dichtbij werd de bal veel te zacht ingeschoten, zodat doelman Paul van Heesch de bal eenvoudig kon stoppen.

Foto: Jan Roche

In de tweede helft waren er wat kansjes voor Rhode. Volkel had ook wel een paar kansjes, maar de verdediging van Rhode werd niet echt in verlegenheid gebracht. In de 73e en 76e minuut besliste Kyron Brus de wedstrijd. Ook dit waren twee identieke situaties. Het werd 0-3 uit een voorzet van links van Pieter Verbruggen op Kyron Brus, die zijn tegenstander fraai uitspeelde en vervolgens de keeper met een prachtige actie kansloos liet. Nauwelijks 3 minuten later kwam de bal van rechts. Ditmaal van de andere back Daan van Dinten en opnieuw schermde Kyron Brus de bal goed af en liet hij de keeper kansloos, 0-4. Vervolgens kon Rhode de wedstrijd zonder problemen uitspelen. Er waren nog wel wat kansjes voor Volkel, maar Rhode doelman Paul van Heesch steekt de laatste weken in goede vorm en was door de gastheren niet te verschalken.

Komende zondag is er een inhaalprogramma met 3 wedstrijden, met onder meer Avanti - Vitesse. De stand is dan bijna gelijk getrokken, alleen de wedstrijd Stormvogels – Avanti moet dan nog op 5 mei ingehaald worden.

Ollandia pakt punt bij koploper

Met een waslijst aan geblesseerde spelers, uitgebreid met Stefan Erven, de wetenschap dat het bij Berghem Sport allemaal op rolletjes liep en bij Ollandia men de wind niet echt in de zeilen had, gingen de koffers met werklust en inzet op de voorbank mee van Olland naar Berghem.

Dat Berghem Sport snel aan het karwij wilde beginnen was te zien toen er bij de aftrap al vijf spelers vast op de middellijn stonden opgesteld om het vijandelijke doel te bestormen. Toen echter de eerste aanvallen op niets uitliepen en de ploeg uit Olland toch iets beter stond te verdedigen dan op voorhand was verwacht, kwam de frustratie al snel. Niet door de spelers op het veld maar meer vanuit de dug-out van Berghem Sport. Vaak werd de goed leidende scheidsrechter ten onrechte door hen bekritiseerd.
Men moest het bij Berghem Sport toch echt bij zichzelf gaan zoeken. Het was inderdaad hoofdzakelijk verdedigend werk wat Ollandia liet zien, maar wat had men anders mogen verwachten? Het moet gezegd worden dat er aanvallend zeer slecht werd omgegaan door Berghem Sport met de kansen die men kreeg. We zouden tekort doen aan het verdedigend goede werk van de defensie van Ollandia en een zeer goed keepende Tom Wouters als dat enkel de rede zou zijn van het gelijkspel. Niets was minder waar door een aantal geweldige reddingen van Tom werd de brilstand als eindstand een feit. Het middenveld deed haar werk uitstekend en er werd hard gewerkt. De voorstaande Gerben Dankers bleef tot het einde een gevaarlijke pion in het vrije veld en legde storend veel meters af. Jammer was het dat Tom Wouters de wedstrijd voortijdig moest verlaten omdat zijn vinger uit de kom was geschoten. Het is niet te hopen dat de lijst van geblesseerde met hem moet worden aangevuld. De vrijkomende plaats werd ingenomen door veldspeler Rob van der Heijden die ook liet zien het keeperswerk goed in de vingers te hebben. Ook achterin werd nog het nodige gewisseld. Zo kwam Kelt Hermans in de plaats van Paul van Driel en Tom de Beer in de plaats van Gerben Voets. Niets kon echter de spirit in het elftal verstoren.

Kortom, na een spannende wedstrijd werd het behaalde punt gekoesterd en meegenomen. Als we deze inzet vast kunnen houden moet een handhaving in de 4e klasse nog steeds tot de mogelijkheid behoren. Aan de trouwe supporters zal het zeker niet liggen. Die ziet het vaandelteam ongetwijfeld weer bij de eerst volgende belangrijke thuiswedstrijd op 24 april tegen Fc De Rakt.

Nijnsel weer bij de les: winst op Valkenswaard

Foto: Will van der Linden

Vorige week zondag kwam Nijnsel 1 met een bak chagrijn terug uit Dommelen. En daar was alle reden toe! Eerst de 0-3 op de slof maar in plaats daarvan wordt het twee minuten later aan de andere kant dankzij een penalty 1-2…. Ook de leidsman had zijn dag niet. Daar heb je in de regel allebei last van, maar in dit geval de gastheren net wat minder. Onze verslaggever ter plaatse was zo gedesillusioneerd dat hij in blessuretijd zelfs een acuut writersblock opliep! Vandaar alsnog onze excuses aan onze grote en trouwe lezersschaar!

Zondag 10 april bezocht Valkenswaard het voetbalbolwerk Nijnsel. In de heenwedstrijd wonnen de bezoekers op een hele natte najaarsmiddag. Daarna nestelde Nijnsel zich op een comfortabele plek in de subtop terwijl de bezoekers uit de sigarenstad hun puntentotaal wat verwaarloosden en dientengevolge momenteel zelfs in gevecht zijn tegen degradatie en de vierde klasse al enigszins in de ogen kijken.
De gastheren, die ook 'geelblauw' voeren, traden aan in het smetteloze Real Madrid-wit, speelden aanvankelijk goed mee met de thuisploeg. In de 22e minuut een uitbraak van Nijnsel waarbij Johan van der Pas de keeper verraste in de lage hoek. De assistent-scheidsrechter vlagde voor offside maar dit signaal werd door de goed leidende referee Van Dinther uit het sfeervolle Knegsel genegeerd.
Na de thee zette de thuisploeg een tandje bij en in de 50e minuut verzond Toby Verhoeven een hemelse pass op, opnieuw, Johan van der Pas, die niet treuzelde en de 2-0 op het scorebord bracht. De gasten uit de sigarenstad gaven zich echter niet gewonnen en bleven de aanval zoeken. In de 58e minuut leverde dit de 2-1 op, omdat de thuisploeg er onvoldoende in slaagde de bal weg te werken.
In de 60e minuut kwam routinier Paul van der Rijt in het veld en die wissel deed de wedstrijd kantelen. Eerst verscheen in de 68e minuut Stefan Hulsen, tot dat moment redelijk onzichtbaar, vrij voor de vijandelijke doelman maar hij schoot te zacht in. Amper vijf minuten later soleerde de onnavolgbare Leon Peters door de defensie van de gasten en hij stelde vervolgens Stefan Hulsen in de gelegenheid om de beslissende 3-1 te maken, een opportunity die wel aan de talentvolle spits is besteed .
Aanstaande zondag is er weer een inhaaldag en dat heeft tot gevolg dan Nijnsel 1 een vrij weekend heeft. In '3D' worden echter wel meerdere wedstrijden gespeeld. Overigens overweegt vv Nijnsel/TVE Reclame om al het glas op haar accommodatie te vervangen door plexiglas, nu er blijkbaar een nieuwe spelregel is ingevoerd waarbij je bij een rode kaart een ruit moet inslaan. Op zondag 24 april speelt Nijnsel uit tegen EMK, aan het Eeneind in Nuenen. De nacompetitie lonkt nadrukkelijk.

Boskant deelt de punten

Vooraf was niet helemaal te voorspellen hoe de wedstrijd zou verlopen. SDDL is voor Boskant, zeker fysiek gezien, een lastige tegenstander. Bovendien moest worden afgewacht of de opgaande lijn, na de winst op NLC'03, kon worden doorgezet.

Voor rust was het in ieder geval een gelijk opgaande wedstrijd met veel inzet aan beide kanten. De eerste serieuze kans in de wedstrijd, in de 25e minuut, betekende ook meteen een doelpunt. Na een foute pass aan Boskant zijde was voor aanvoerder Ties Klievink de weg vrij naar het Boskant doel. Zijn breedtepass op de meegelopen Jordy de Loyer kon door laatstgenoemde eenvoudig worden binnengetikt: 1-0. De vreugde voor de thuisclub duurde maar enkele minuten. Na een goede aanval van Boskant werd de bal, na een overtreding op Jim van der Zanden, op de stip gelegd. Roy van der Linden bleef kalm en gaf doelman Maarten Megens het nakijken: 1-1. In de 30e minuut kwam Boskant op voorsprong. Na een hoge voorzet van Roy wist Emiel van den Elsen de bal binnen te lopen: 1-2. Een tegenvaller voor de thuisclub die met heel veel energie op zoek ging naar de gelijkmaker. Bijna kwam die er al in de 32e minuut. Een als voorzet bedoelde bal van Ties zou zomaar bij de achterste paal in de kruising zijn gevallen maar Boskant doelman Tom van der Heijden deed z'n goede vorm eer aan door de bal vakkundig uit z'n doel te tikken. Ook in de 38e minuut wist Tom met een goede reflex een inzet van Ties te blokkeren. Maar in de 42e minuut was hij kansloos toen een (onverwachte) voorzet door Jeroen Zegers bij de 2e paal werd binnengetikt: 2-2.
Na rust was er, met de wind in de rug, lange tijd voordeel voor de thuisclub. Al na enkele minuten leverde dat een goede kans op voor Daan Klievink. Zijn lobje over de uitgelopen Boskant doelman miste echter de juiste richting. SDDL kreeg meer kansen, maar gelukkig voor Boskant stond het vizier van de SDDL aanvallers niet echt goed afgesteld. En in de andere gevallen was Tom, die met enkele fraaie reddingen een doelpunt van de thuisclub wist te voorkomen, er nog. In het laatste kwartier van de wedstrijd wist Boskant meer onder de druk uit te komen. Met enkele fraaie acties, o.a. in de 74e minuut, was invaller Maikel Merks enkele keren dicht bij een doelpunt. En de inzet van Jim van der Zanden, na een goede combinatie met Maikel, miste in de 86e minuut ook maar ternauwernood het doel. Tussendoor, in de 81e minuut, was het opnieuw aan Tom te danken dat de thuisclub, na een snelle uitval, niet de winnende treffer kon aantekenen. Beide teams kregen in de slotfase nog een kans op de winnende treffer. Maar in beide gevallen bracht de verdediging redding. Bij Boskant door in de 89e minuut een inzet van de doellijn te trappen en in blessuretijd bij SDDL door doelman Megens die de inzet van Maikel na een dieptepass-op-maat met z'n voet tot corner wist te verwerken.
Met het 2-2 gelijkspel heeft Boskant zich definitief "vrij" gespeeld en zal volgend seizoen, mits de KNVB dezelfde indeling hanteert, opnieuw gaan uitkomen in de 4e klasse H. Voor SDDL klinkt het verhaal ongeveer hetzelfde, zeker als de inhaalwedstrijd tegen SCMH gewonnen wordt.