DeMooiRooiKrant

22 juni 2016

DeMooiRooiKrant 22 juni 2016


Meierijstad heeft de opgave om 300 vluchtelingen op te vangen. Daarom hebben de colleges van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode en Schijndel twee locaties voorgesteld aan het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). In Sint-Oedenrode is de locatie Schijndelseweg 46, het voormalige Damianenklooster door de gemeente genoemd. In Schijndel is het MOB-complex Schijndel-Eerde weer in beeld, dat diende eerder ook al als opvangcentrum. In Veghel komt een tijdelijke noodopvang in het voormalige ziekenhuis, die echter op 1 mei 2017 alweer wordt gesloten.

Burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode en Jetty Eugster van Schijndel gaven nadrukkelijk aan dat nog niet gezegd kan worden of, hoeveel en wanneer de vluchtelingen komen. Dat hangt af van de uitkomst van het onderzoek, dat het COA naar de voorgestelde locaties gaat doen. "Dat onderzoek gebeurt volgens de randvoorwaarden die de gemeenteraden van Sint-Oedenrode en Schijndel stellen.

Donderdagmiddag zijn de directomwonenden van de twee locaties door de beide gemeenten geïnformeerd over het voornemen. Voor hen en de inwoners van de gemeenten Sint-Oedenrode en Schijndel is er maandag 27 juni zowel in Sint-Oedenrode als in Schijndel een informatieavond over dit onderwerp. Tijdens die informatieavond worden de inwoners van de twee gemeenten geïnformeerd over de vraag van het COA. Voor de gemeenteraadsleden is dat een belangrijk moment om te horen wat de inwoners over dit onderwerp vinden. Drie dagen later op 30 juni, tijdens de raadsvergadering besluiten de gemeenteraden van de twee gemeenten dan wat de randvoorwaarden zijn, die aan het COA worden meegegeven.

De informatieavond op 27 juni is alleen maar toegankelijk voor inwoners van de eigen gemeente. De beide burgemeesters lichtten dat standpunt toe met de woorden dat belanghebbenden in principe niet van verder kunnen komen. Een uitzondering is er voor de inwoners van Eerde, die wel welkom zijn op de informatieavond in Schijndel, omdat het opvangcentrum vlak bij dat Veghelse kerkdorp ligt. Toegang tot de informatieavond is alleen mogelijk na aanmelding. Inwoners van Sint-Oedenrode kunnen zich aanmelden op www.sint-oedenrode.nl/vluchtelingenopvang inwoners van Schijndel en Eerde kunnen dat doen via www.schijndel.nl.

Eerste reacties Rooise politiek
Na afloop van de persconferentie gaven de woordvoerders van de vier partijen uit de Rooise gemeenteraad een korte reactie op het voornemen.

CDA - Coby van der Pas: "wij hebben nog geen standpunt, maar willen eerst horen wat de inwoners vinden. We zullen daarom 27 juni zeker ons oor te luister leggen. Vanuit de principes van onze partij zijn solidariteit, medemenselijkheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid wel kernwaarden".

Hart van Rooi – Rik Compagne: "Het zijn goede uitgangspunten en het is belangrijk dat de burgers betrokken worden bij de keuze. We zijn dan ook blij dat burgers de kans krijgen om hun zegje te doen".

Nick de Laat – VVD: "Wij zetten liever in op de opvang van statushouders. Bovendien vinden we het vreemd dat het COA in Veghel nu veel geld investeert in de verbouwing van het voormalige ziekenhuis dat slechts tijdelijk wordt gebruikt.

Jos Beerens – DGS-BVT: "Humaniteit en menselijkheid zijn voor ons belangrijk. Als de vluchtelingen bij ons moeten worden opgevangen, dan is het belangrijk dat zij ook goede scholing en onderwijs krijgen en daar niet gaan zitten piekeren. We moeten deze mensen betrekken in de gemeenschap. Communicatie naar de omwonenden is heel belangrijk".

Vanuit Schijndel waren er geen raadsleden aanwezig.

KLW
De Wit Schijndel
Edutel
SNS Schijndel

Jaargang 6 - Week 25 - Woensdag 22 juni 2016

Eregast bij schoolbezoek oorlogsgraf

Foto: Jelle van den Brand

Pas drie weken na de dood van zijn broer Raymond, hoorde Ken Adams het trieste nieuws. Er zat een telegram tussen de felicitatiekaarten van zijn ouders. Zij waren juist vijftig jaar getrouwd. Direct na de oorlog vertrok het gezin naar Sint-Oedenrode om het graf van Raymond te bezoeken. Ken is door de jaren heen nog vele malen teruggekeerd. Dinsdagochtend was hij er weer. Samen met zijn vrouw en schoonbroer bezocht hij het graf van zijn broer met groep-8 leerlingen van de Odaschool.

Rooise basisscholen hebben oorlogsgraven geadopteerd om ze te onderhouden. Het biedt meteen de kans om de leerlingen te vertellen over de soldaten die sneuvelden terwijl ze ons dorp bevrijdden. Het bezoek van dinsdagochtend werd extra bijzonder omdat Ken Adams er bij was. Met veel respect stelden de kinderen hem vragen. Om hen op zijn beurt te bedanken richtte Ken zich in gebrekkig maar goed verstaanbaar Nederlands tot de leerlingen om hen en de bevolking van Sint-Oedenrode te bedanken. "In 1946 kwamen we naar Nederland. Toen logeerden we bij familie van der Linden waar we nog steeds mee bevriend zijn", richt Ken zich daarna tot DeMooiRooiKrant. "Ook met Louis Kleijne heb ik nog veel contact. Het initiatief van het adopteren van deze graven vind ik geweldig. Zo blijven de verhalen voortleven en zal ook mijn broer herinnerd blijven."

Bieb Rooi van De Meierij naar NOBB

De bibliotheek van Rooi, die nu nog valt onder Bibliotheek De Meierij, wordt met spoed ondergebracht bij de Stichting Noord-Oost Brabantse Bibliotheek (NOBB). De reden daarvan is, dat De Meierij zo slecht draait dat de continuïteit voor het personeel – en daarmee ook de kennis – in gevaar komt.

De voorbereidingscommissie had dinsdagavond veel kritiek op de notitie over het onderwerp. Die verstomde niet, toen portefeuillehouder Jeanne Hendriks tekst en uitleg gaf. "Vught is uit bibliotheek De Meierij gestapt, Sint Michielsgestel overweegt dat ook, en Boxtel heeft slechts voor een jaar bijgetekend in plaats van vier. We willen herhaling van toestanden als bij MiK (de failliete cultuur-en muziekschool, red.) voorkomen."

Dat de gemeenteraad met een besluit hierop "over hun graf heen zou regeren" kon ze nog wel verkopen vanwege de urgentie, maar niet dat de notitie zoveel uitleg nodig had om te worden begrepen. Dat huiswerk moet over.

Opvang vluchtelingen: Vanuit medemenselijkheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorgvuldig in aanpak

CDA Rooi wil vluchtelingen een humane opvang bieden, passend bij haar gedachtengoed solidariteit , medemenselijkheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Versta ons goed, het gaat ons hierbij niet om mensen die vluchten vanuit economisch gewin, maar om vluchtelingen uit levensbedreigende geweldsgebieden, zoals Syrië.

Het vluchtelingenvraagstuk is een actueel onderwerp, dat meer dan eens stuit op wederzijds onbegrip en verzet. Dat is jammer, vinden wij. Want wie heeft er gelijk? Degene die vanuit een warm hart vluchtelingen met open armen ontvangt, meerwaarde ziet in een multiculturele samenleving of zelfs economische voordelen? Degene die onveiligheid vreest, verdringing op de huizenmarkt of arbeidsmarkt, zich zorgen maakt over de toekomst? Wellicht heeft ieder wel min of meer gelijk. Maar gaat het hier om gelijk hebben? Of leggen we de focus op het gezamenlijk en op een menswaardige manier oplossen van een nijpend probleem: het huisvesten van vluchtelingen die in ons land zijn?

In onze gemeente én Meierijstadbreed spreken we al langer over het vluchtelingenvraagstuk. In de raadscommissies eind vorig jaar vergaderden raadsleden in alle drie fusiegemeenten over een gezamenlijke Meierijstadaanpak. In de commissie dit voorjaar is opnieuw hierover gesproken. Eén van de uitkomsten is het versneld huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders). Dit is een landelijk opgelegde taakstelling waar onze gemeente tot nu toe op achterloopt, zoals meerdere gemeenten. Versneld bouwen, zodat ook starters op de woningmarkt een huurwoning kunnen krijgen, vinden wij hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Daarnaast kunnen, indien nodig, alternatieve vormen van huisvesting een oplossing bieden. Ook een snelle integratie in onze samenleving en toeleiding naar werk vinden we belangrijk.

Onlangs deed de Commissaris van de Koning een dringend beroep op alle Brabantse gemeenten om een tandje bij te zetten om dreigende crisisnoodopvang te voorkomen. Crisisnoodopvang is het gedurende maximaal 72 uur opvangen van vluchtelingen, in gymzalen of andere accommodaties. Ongewenst, omdat dit leidt tot het 'slepen met mensen van hot naar haar'. Toekomstig Meierijstad geeft gehoor aan deze oproep en onderzoekt of we voor de komende jaren 300 vluchtelingen op kunnen vangen. Tot mei volgend jaar kan dat nog in Bernhoven. Voor de periode erna worden de locaties Damianenklooster in onze gemeente en het MOB-complex in Eerde onderzocht. CDA Rooi wil meewerken aan een menswaardige opvang voor vluchtelingen. Waar deze opvang ook komt, zijn een zorgvuldige aanpak, een open communicatie met inwoners en organisaties en duidelijke afspraken essentiële randvoorwaarden.

Fractie CDA Rooi: Maarten van Bakel, Ger Brouwer, Rien Verhagen & Coby van der Pas.


Herkansing voor Rooi Swingt

Op zaterdag 9 en zondag 10 juli zal Rooi, als de weergoden het deze keer wel toelaten, weer swingen.

Nadat de eerdere editie van Rooi Swingt eind mei letterlijk in het water was gevallen, heeft een aantal horecaondernemers de koppen weer bij elkaar gestoken. In het weekend van 9 en 10 juli zal er vanaf verschillende podia in het centrum live muziek te horen zijn. Variërend van pop, rock, soul en sixties. Op zaterdagavond start het programma vanaf 21.00 uur en op zondagmiddag om 14.30 uur. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Rooi2000 en het Centrummanagement.

'Loyaliteit aan de samenleving van groot belang'

Peter Verkuijlen Moniek van de Meerakker en Huub van de Wijdeven Foto: Tjanne Hartman

Sociaal links, economisch rechts. Zo omschrijft lijsttrekker Peter Verkuijlen zijn partij Gemeentebelang Meierijstad. "We moeten goed zorgen voor mensen die het nodig hebben, maar er moet wel gewerkt worden. En de gemeente moet zorgen dat die werkgelegenheid gecreëerd wordt."

Tekst en foto: Tjanne Hartman

Foto: Henri van Weert

Gemeentebelang Meierijstad heeft inmiddels acht mensen in de gelederen. De partij is druk doende met het opstellen van het verkiezingsprogramma. De lijsttrekker is Peter Verkuijlen uit Sint-Oedenrode. Op nummer 2 staat Moniek van de Meerakker uit Eerde en de nummer 3 van de lijst is Huub van de Wijdeven uit Erp. De partij zoekt nog nadrukkelijk leden uit Schijndel en Veghel. "We willen dat elk (kerk)dorp in onze partij vertegenwoordigd is", zegt Verkuijlen. Gemeentebelang Meierijstad staat volgens de flyer van de partij voor 'een nieuwe politiek in een nieuwe gemeente. Daarvoor zijn nieuwe mensen nodig met een frisse kijk op de toekomst.'

Geen zwembad sluiten
Verkuijlen: "Ik ben groot voorstander van de fusie, maar ben tegelijkertijd verontrust: de fusie gaat voordelen opleveren, maar komen die ook terecht bij de burger?" Gemeentebelang Meierijstad wil zich hard maken om de voorzieningen in te kernen te verbeteren, en zeker niet te verminderen. "Meierijstad heeft dadelijk bijvoorbeeld drie zwembaden. Ik zie de bui al hangen dat er één of twee gesloten gaan worden. Dat zullen we nooit toelaten", zegt Verkuijlen. Verder constateert de partij dat steeds meer gepolariseerd wordt. "Daar doen wij dus absoluut niet aan mee", zegt Verkuijlen fel. "Wel vinden we loyaliteit aan de samenleving van belang. Als er 10 procent migranten zijn en 90 procent Nederlanders, dan moeten de migranten zich voor 90 procent aanpassen en de Nederlanders voor 10 procent. We pleiten er voor dat mensen elkaar waarderen naar wat ze doen, niet naar leeftijd, geslacht, huidskleur, religie of herkomst. Mocht een partij als Trots op Nederland aan onze verkiezingen meedoen, dan zullen ze aan ons een zware tegenstander krijgen."

Geld voor de wijkraden
De partij wil het democratisch besef in Meierijstad vergroten, evenals de eigen verantwoordelijkheden van de inwoners. De gemeente moet geld beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld actieve wijkraden, die vervolgens met dat geld eigen initiatieven kunnen uitrollen. Van de Wijdeven: "Als mensen het zelf kunnen, moeten ze het ook zelf doen. In Boerdonk en Wijbosch zijn de dorpsraden super actief en regelen ze al heel veel zelf, (financieel) ondersteund door de gemeente."

Stem voor jeugd
Van de Meerakker is een politiek groentje. "Ik ben gevraagd door Peter. Politiek lijkt me interessant en ik vind het belangrijk dat de jeugd een stem krijgt in Meierijstad." De Eerdse gaat zich focussen op jongeren. "En ik wil opkomen voor de kleine kerkdorpen en zorgen dat we in Merierijstad niet worden vergeten. Daarnaast vind ik milieu belangrijk. Als ik zie hoe we onze aarde aan het verpesten zijn, wil ik me graag inzetten om deze te beschermen."

Rondwerg Erp
Voor Van de Wijdeven is het de tweede herindeling die hij meemaakt als politicus. Erp liep in 2008, zo zegt hij, de randweg mis die het dorp van de enorme verkeersdrukte door het centrum moest verlossen. "Bij deze gemeentelijke herindeling zie ik mijn kans weer schoon: ik zal me hard maken voor de randweg die Erp bevrijdt van de 12.000 voertuigen die nu elke 24 uur door het centrum komen." Zie ook www.gemeentebelangmeierijstad.nl

Help IVN en Roois Landschap de Reuzenbalsemien te bestrijden

Zaterdagmorgen 25 juni is iedereen welkom om mee te helpen met de verwijdering van ongewenste planten in een natuurgebied in het Dommeldal in Olland.

Deze week organiseren diverse natuurorganisaties activiteiten om aandacht te vragen voor het probleem van de zogenaamde invasieve exoten. Dit zijn planten, dieren en andere organismen uit andere delen van de wereld die in ons land terecht zijn gekomen, meestal oorspronkelijk door toedoen van de mens. Omdat de natuurlijke vijanden in Nederland ontbreken zijn vele van deze exotische planten en dieren ondertussen uitgegroeid tot een ware plaag en een bedreiging voor de Nederlandse natuur. Enkele soorten , zoals de Tijgermug, kunnen zelfs ook een bedreiging gaan vormen voor de gezondheid van de mens.

Om aandacht te vragen voor het probleem van deze exoten en om een handje te helpen bij de bestrijding ervan hebben IVN afdeling Sint-Oedenrode en Stichting Het Roois Landschap de handen ineen geslagen. Er is gekozen voor het verwijderen van de planten van de Reuzenbalsemien uit een bosje van Brabants Landschap in Olland. De Reuzenbalsemien is een prachtige, zoet geurende eenjarige plant, afkomstig uit de Himalaya. Deze is ooit als sierplant ingevoerd maar is zich de laatste jaren massaal aan het uitbreiden in de Nederlandse natuur. Door het verwijderen van de planten vóór de bloei wordt geprobeerd verdere verspreiding in het gebied te stoppen.

Op zaterdagochtend 25 juni is iedereen van harte welkom om mee te helpen met het verwijderen van de Reuzenbalsemien uit een natuurgebied aan de Dommel. Het verwijderen van de plant is niet moeilijk, maar door de grote hoeveelheid zaailingen is het een intensieve klus. Verzamelen 's morgens om 9:00 uur tegenover café D'n Toel, Pastoor Smitsstraat 4 in Olland. Het dragen van laarzen is aan te raden, evenals werk- of tuinhandschoenen. De activiteit duurt tot ongeveer 12:00 uur.

Natuurlijk! Sint-Oedenrode Jaarmarkt dit jaar nog groter

Op zondag 26 juni is het centrum van Sint-Oedenrode weer het decor voor een van de grootste en gezelligste jaarmarkten van Nederland. Het gehele centrum van Sint-Oedenrode zal deze dag gevuld zijn met kramen, marktkooplieden, muzikanten en natuurlijk heel veel bezoekers.

Wie er op zondag even lekker tussenuit wil mag de jaarmarkt in Sint-Oedenrode zeker niet missen. Om 10.00 uur in de ochtend openen de ruim 250 kraamhouders hun winkels op planken voor de verwachte 15.000 bezoekers. Al vroeg in de ochtend loopt het publiek schouder aan schouder te slenteren over een kilometers lang parcours. Met een aanbod variërend van kleding en boeken tot cosmetica, planten, fruit en zonnebrillen, probeert iedere kraamhouder de langs slenterende menigte voor zich te winnen. Ook de echte standwerkers, die slechts één product op een ludieke manier aan de man proberen te brengen, zijn dit jaar van de partij. Of het nu lijm of schoenpoets is, het valt niet te ontkennen dat het een kunst is hoe deze standwerkers hun waar aan de mens brengen. Uiteraard hebben ook Rooise winkeliers alles uit de kast gehaald om hun winkel te promoten. Alle winkels zijn deze dag geopend en er zijn leuke acties voor de consumenten.

Mocht je kleding, huishoudelijke apparatuur en prullaria genoeg hebben, dan is ook de muziek reden genoeg om de Jaarmarkt te bezoeken. Op het Kerkplein dat speciaal is omgedoopt tot muziekplein zorgen verschillende bands en groepen voor een muzikale omlijsting van de dag. Diverse muziekverenigingen, kapellen en smartlappenkoren maken hun opwachting op het podium voor de kerk. De grote terrassen in het centrum van Sint-Oedenrode bieden uitkomst wanneer de benen uitgeput raken. De kinderen kunnen zich vermaken met een ritje op de echte pony's óf de houten pony's in de draaimolen. Dat de Rooise jaarmarkt al jaren een begrip is in de regio blijkt wel uit het feit dat diverse marktkooplieden al ruim 40 jaar deelnemen aan dit evenement, evenals de jaarlijks terugkerende oude ambachten zoals mandenvlechten en stoelen matten. Ook zal er dit jaar in de Martinuspassage een live dam- en schaaktoernooi worden georganiseerd door de Rooise dam- en schaakvereniging. Daarbij zal tevens een levensgroot schaakspel te bewonderen zijn. De Rooise Jaarmarkt wordt georganiseerd door Ondernemingsvereniging Rooi 2000 en vindt plaats in het centrum van Sint-Oedenrode. De Jaarmarkt begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de omgeving van het centrum.


Win een handboogclinic op de Jaarmarkt

Enkele weken geleden stond in deze krant een artikel over de Rooise handboogschutter Rick van den Oever. Onder de naam Handboog Events is hij een eigen bedrijf begonnen in het geven van clinics. Aanstaande zondag staat Rick op de Rooise Jaarmarkt.

Zondag hebben bezoekers van de Jaarmarkt de mogelijkheid om een pijl te schieten onder begeleiding van Rick. Hij staat opgesteld achter de Emté, naast Studio Bloem. Rick: 'Wil je het schieten eerst een keer uitproberen? Kom dan vrijblijvend bij me langs op de jaarmarkt en maak kans om een clinic te winnen voor jou en je familie, vrienden of collega's. Tot dan!'

Natuurlijk! Sint-Oedenrode Jaarmarkt dit jaar nog groter

Op zondag 26 juni is het centrum van Sint-Oedenrode weer het decor voor een van de grootste en gezelligste jaarmarkten van Nederland. Het gehele centrum van Sint-Oedenrode zal deze dag gevuld zijn met kramen, marktkooplieden, muzikanten en natuurlijk heel veel bezoekers.

Wie er op zondag even lekker tussenuit wil mag de jaarmarkt in Sint-Oedenrode zeker niet missen. Een jaarlijks terugkerend evenement voor jong en oud. Om 10.00 uur in de ochtend openen de ruim 250 kraamhouders hun winkels op planken voor de verwachtte vijftienduizend bezoekers. Al vroeg in de ochtend loopt het publiek schouder aan schouder te slenteren over een kilometers lang parcours. Met een aanbod variërend van kleding en boeken tot cosmetica, planten, fruit en zonnebrillen, probeert iedere kraamhouder de langs slenterende menigte voor zich te winnen.

Ook de echte standwerkers, die slechts één product op een ludieke manier aan de man proberen te brengen, zijn dit jaar van de partij. Of het nu lijm of schoenpoets is, het valt niet te ontkennen dat het een kunst is hoe deze standwerkers hun waar aan de mens brengen. Uiteraard hebben ook Rooise winkeliers alles uit de kast gehaald om hun winkel te promoten. Alle winkels zijn deze dag geopend en er zijn leuke acties voor de consumenten.

Mocht je kleding, huishoudelijke apparatuur en prullaria genoeg hebben, dan is ook de muziek reden genoeg om de Jaarmarkt te bezoeken. Op het Kerkplein dat speciaal is omgedoopt tot muziekplein zorgen verschillende bands en groepen voor een muzikale omlijsting van de dag. Diverse muziekverenigingen, kapellen en smartlappenkoren maken hun opwachting op het podium voor de kerk. De grote terrassen in het centrum van Sint-Oedenrode bieden uitkomst wanneer de benen uitgeput raken. De kinderen kunnen zich vermaken met een ritje op de echte pony's óf de houten pony's in de draaimolen. Dat de Rooise jaarmarkt al jaren een begrip is in de regio blijkt wel uit het feit dat diverse marktkooplieden al ruim 40 jaar deelnemen aan dit evenement, evenals de jaarlijks terugkerende oude ambachten zoals mandenvlechten en stoelen matten.

Ook zal er dit jaar in de Martinuspassage een live dam- en schaaktoernooi worden georganiseerd door de Rooise dam- en schaakvereniging. Daarbij zal tevens een levensgroot schaakspel te bewonderen zijn. De Rooise Jaarmarkt wordt georganiseerd door Ondernemingsvereniging Rooi 2000 en vindt plaats in het centrum van Sint-Oedenrode. De Jaarmarkt begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00uur. De toegang is gratis. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de omgeving van het centrum.


Samen sta je sterker

Dat bedrijven samen kunnen werken en wat aan elkaar hebben blijkt wel degelijk. Dat bewijzen namelijk deze drie Rooise ondernemers. Lambert autoschade, van Kuringe adviesgroep en autobedrijf van den Berg willen laten zien dan samen heel veel mogelijk is.

"Voor de Rooise mensen is het fijn dat ze bij ons allemaal terecht kunnen. Zowel voor de verkoop van een auto, een verzekering en voor schade. Door onze samenwerking loopt dit allemaal heel soepel. Van Kuringe staat er ook vooral als de Regio Bank. Wij zijn drie bedrijven die al heel lang meegaan en die veel hebben geleerd. Ook van elkaar kunnen we nu weer leren. We weten waar we het over hebben", aldus de ondernemers.

Tijdens de jaarmarkt staat van den Berg Citroën er met een aantal Citroëns. Van Kuringe heeft via de Regio Bank een pannaveld (voetbalveld), een springkussen en een geld grijp cabine en Lambert Autoschade heeft een kantelsimulator en een schadeauto. Het belooft dus weer een gezellige en mooie dag te worden. De saamhorigheid van de drie bedrijven is bijzonder en maakt meer mogelijk. "Uiteindelijk kunnen drie meer dan één", aldus de drie bedrijven.


Alzheimer Café

Op maandag 27 juni wordt in restaurant-zaal De Nachtegaal, Boxtelseweg 15 te Schijndel, weer een avond van Alzheimer Café Regio 't Groene Woud georganiseerd. Het thema van de avond is: Bewegen en dementie

Onderzoek heeft aangetoond dat bewegen belangrijk is voor onze gezondheid. Dit geldt ook voor mensen met dementie. Veel minder bekend is het, dat bewegen ook een positief effect heeft op onze intellectuele vermogens (cognitie) en op onze stemming. Door letterlijk te bewegen, breng je de hersenen in beweging. Daarmee kun je de dementie niet stoppen, maar wél vertragen en de omstandigheden verbeteren. Over dit onderwerp gaan wij vanavond in gesprek met Koen Toirkens. Hij heeft jarenlange ervaring in het werken met mensen met dementie. U krijgt niet alleen uitleg over (het belang van) bewegen, maar zeker ook praktische tips over hoe (meer) te bewegen in de thuissituatie. Gastspreker is Koen Toirkens, fysiotherapeut bij Vivent. Vanaf 19:00 uur is iedereen van harte welkom. Het programma start om 19:30 uur en de avond wordt afgesloten om 21:30 uur. De toegang is gratis.

Nationale Ouderendag

Ook dit jaar doet onze gemeente weer mee – voor de vierde keer – aan de Nationale Ouderen Dag, die dit jaar plaatsvindt op vrijdag 7 oktober. Het plaatselijk comite, onder voorzitterschap van Cees van Rossum, is al weer druk bezig met de nodige voorbereidingen. Het gaat om een dag waarop ouderen die zelf niet meer zo gemakkelijk ergens zelf naar toe kunnen, of zelf iets kunnen organiseren, of eenzaam zijn, een wens mogen indienen, die samen met een vrijwilliger ingevuld gaat worden. Het moet een leuke, waardevolle dag worden voor beide partijen.

Door de medewerking van verschillende instanties heeft het comite al diverse wenskaarten uitgedeeld, die voor 15 juli moeten worden ingeleverd bij de secretaris, Rob van Berkel, of kunnen worden afgegeven aan de balie van Odendael. Voor de bewoners van Odendael en de aanleunwoningen geldt dat zij de wenskaarten kunnen afhalen aan de balie van Odendael. Het comite rekent erop dat ook dit jaar weer veel mooie wensen vervuld kunnen worden en doet dan ook nu weer een beroep op vrijwilligers, die bereid zijn iets voor de oudere medemens te willen betekenen. Deze kunnen zich al opgeven bij de secretaris Rob van Berkel, telefoon 06 – 51272308. Alle wensen die worden ingediend worden vermeld op de website http://sintoedenrode.nationaleouderendag.nl, zodat vrijwilligers een keuze kunnen maken welke wens zij willen vervullen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter Cees van Rossum ( tel. 472699 ) of de secretaris Rob van Berkel ( tel. 06 – 51272308 )

KBO reis naar Tongeren

Woensdag 15 juni om half tien 's morgens vertrokken KBO-leden uit Nijnsel en Olland richting België. Het doel van hun jaarlijkse reis is de oude Romeinse Stad Tongeren in de Haspengouw. In Postel in restaurant "de Beiaard" naast de Abdij, wordt de eerste stop gehouden voor een kop koffie met gebak. Via een mooie route gaat het richting Tongeren. Hoeve Gervan te Lummen is de plaats waar de lunch wordt genoten en gelukkig is het dan even droog om de hoeve te bereiken.

Na de lunch naar Tongeren. Daar aangekomen stapt een Belgische gids op de bus, om ons door de mooie streek te leiden. We genieten van de mooie Haspengouw met zijn kastelen, fruitteelt en de restanten van oude Romeinse wallen. De mergel wordt in België Maastrichter steen genoemd. Ook wordt er gestopt bij een vierkantshoeve. De hoeve is een kasteelhoeve en is gebouwd in de vorm van een klooster met een toegangspoort en een binnenplaats. Na de rondrit brengen we nog een bezoek aan de oude Sint-Jan-de-Doperkerk in Tongeren. Deze uit "Maastrichter steen" opgetrokken kerk wordt al in de 12e eeuw genoemd en is de vijfde kerk op die plaats.Natuurlijk mag een Westmalle op het terras niet vergeten worden en het gezelschap trekt naar de terrassen, waar het inmiddels door een fraai zonnetje goed toeven is. Om vier uur rijden we richting Soerendonk voor het diner . Er wordt al weer gesproken over de reis van volgend jaar.

KBO Boskant zomerreis naar Oudenaarde

Op Woensdag 15 Juni is KBO Boskant met 47 leden vertrokken voor de jaarlijkse Zomerreis. Het weer was erg twijfelachtig, regen maar ook de zon liet zich af en toe zien, de temperatuur was met 20 graden niet slecht

Op naar België voor de koffie in Vlimmeren, waar in "Het Vlimmerenshof" de koffie voor ons klaar stond met heerlijk huisgemaakte appelcake.

Daarna doorgereden naar Oudenaarde waar een heerlijke lunch klaarstond in "Het Molenhuis", met een goed gevulde maag doorgereden naar het stadhuis om de gids "Luciën de Schepper" op te halen die ons de mooie "Ronde van Vlaanderen" zou leren kennen met uitleg over de route met de kasseien weggetjes en de omgeving van de Vlaamse Ardennen met de vele kleine dorpjes en vergezichten.

Op een van de heuvels liet hij de bus stoppen en nam hij ons mee naar buiten om ons te laten ervaren wat het is, een kasseienweg met een stijgingspercentage van ruim 19%. Deze ervaring heeft ons geleerd dat wij dit met onze fietsen zeker niet gaan doen en we met andere ogen naar de wielrenners en de "Ronde van Vlaanderen" gaan kijken, met respect.

Na deze ervaring zijn we terug gereden naar de Markt van Oudenaarde, tijd voor een wandeling om het prachtige Stadhuis beter te kunnen bekijken en de vele oude geveltjes van het stadje. En natuurlijk tijd voor een terrasje om te kunnen genieten van een heerlijk Belgisch biertje, voor de liefhebbers. Om deze schitterende dag af te sluiten zijn we naar Postel gegaan voor een voortreffelijk diner om daarna weer terug te gaan naar Boskant, met de herinnering van een schitterende dag .

Zomeractiviteiten voor alle Rooise Senioren 50Plus

In de vakantietijd wil je als het kan iets speciaals gaan doen. Dat kan nu weer. Het hoeft niet zo veel te kosten en je doet al gezellig mee. Alle Rooise 50Plussers kunnen meedoen; je hoeft geen lid te zijn van een Seniorenvereniging. Haal het fraaie Programmaboekje voor alle informatie bij Mariendael, Odendael of kijk voor alle informatie op kborooi.nl/zomeractiviteiten. Lever het Inschrijfformulier uiterlijk 10 juli in. Digitaal of op de aangeven adressen. Het is een programma vol met leuke, ontspannende, interessante en leerzame activiteiten. Prachtige muziek. Speciale uitstapjes voor wandelingen en fietsen, leerzame momenten. Opgaan in de natuur. Gezelligheid met buurten en ook lekker eten.

Alvast een greep uit het programma: Grootse openingsavond met Brabantse artiesten op zaterdag 30 juli: René Goossens uit Mill met internationale songs en Nederlandstalige liedjes. In afwisseling met het Trio d'Antonet, dat chansons en luisterliedjes ten gehore brengt. U kunt op deze avond heerlijk luisteren of een dansje maken, zoals toen. Locatie: Zaal 'de Ontmoeting' Odendael. Zaal open: 19.00 uur, aanvang: 19.30 uur; aanmelden aan de zaal is ook mogelijk. Kosten: 7,50 euro.
Natuurfietstocht en een rondleiding bij de nieuwe Eendenkooi Vlagheide op maandag 8 augustus: Start fietstocht: 'Pomp met wilgen' voor de hoofdingang van Odendael: 13.30 uur. Max 25 personen. Aanvang rondleiding Eendenkooi: 15.00 uur, Kosten: 5,00 euro incl. een kopje koffie of thee. Terug in Rooi: ca 17.00 uur. Rooise verkeerstest, 9.30 donderdag 11 aug. Er wordt gekeken hoe goed we de verkeersregels en –borden (oude en nieuwe) kennen. Locatie: Maas en Dieze ruimte, Odendael.Tijd: 9.30 – 11.30 uur. Kosten Euro 2,50, incl. kopje koffie of thee. Kom ook en geniet ! Het Zomerteam Senioren Rooi 50plus. Voor meer informatie zie www.kborooi.nl/zomeractiviteiten.

Programma informatie, Rooi Actueel

Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen.
Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle andere programma's.

Rondje Rooi
Tot en met woensdag 29 juni staan de volgende onderwerpen opgenomen;
Taalweekend met internationale kijk op taal.
Bisschop De Korte brengt werkbezoek aan Rooi.
Nationale Straatspeeldag met extra tintje in Eerschot
BZT-show met doel: "Meer muziek in de klas"
Amazing Colours Festival brengt Muziek, Art & Food samen
Tour du ALS – beklimming Mont Ventoux
Prachtig weer bij 12e OLAT Avondwandel4daagse
IVN-gidsen bouwen bijenhotel
Arabian Horse Weekend.
Uitzendtijden: 00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Special: Dialectenfestival Lieshout
Samen met een aantal collega-omroepen uit onze omgeving maakten we opnamen van dit recente, typisch Brabantse gebeuren.
Uitzending van 22 tot en met 29 juni
Uitzendtijden: 01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 13:00 – 16:00 - 19:00 en 22:00 uur.

Openingstijden kantoor en telefonische bereikbaarheid
Studio aan de Laan van Mariëndael 30A is bereikbaar voor bestellingen, vragen, meldingen, op elke ochtend van 09:00 - 11:30 uur behalve vrijdag, Op vrijdag is het kantoor 's-middags van 13:30 - 16:30 uur open. Telefoonnummer: 0413-471193
Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN kanaal 559.TRINED kanaal 12.
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 38, analoog op 792 MHz.
Via Ziggo: analoog op 256 MHz en digitaal via mediabox kanaal 36, CI+ kanaal 331.
Via Vodafone Thuis: kanaal 712

Vrijage met Meierijgemeenten: verloving?

In onze rubriek "De oude doos" die af en toe verschijnt, vonden we een redactioneel artikel over Meierijstad van …. Vijf jaar geleden! De invulling heeft anders uitgepakt, maar er zijn ook frappante overeenkomsten.

3 oktober 2011 (week 40 2011)

Al langere tijd werkt Sint-Oedenrode samen met Schijndel en Sint- Michielsgestel. Maar nog niet genoeg. Medio september waarschuwde de Commissaris van de Koningin, dat van de gemeentes verwacht wordt dat ze ondanks de andere taakverdeling rijk- gemeente hun eigen broek op moeten blijven houden. En dat kunnen kleinere gemeenten niet meer alleen. Het schrikbeeld van de herindeling destijds doemt weer op.

De VVD diende afgelopen donderdag in de gemeenteraad een motie in om zelf de regie te nemen bij de nadere samenwerking, met als randvoorwaarde dat de Rooise identiteit gewaarborgd blijft en baas blijft in eigen beleid. Sint-Michielsgestel is in beeld als centrum voor de intergemeentelijke ICT, Haaren voor P&O en in Sint-Oedenrode zelf komt de kwartiermaker van de WOZ en belastingen. In 2012 start de voorbereiding van gezamenlijke (duurzame) inkoop en aanbesteding. De samenwerking van Rooi met andere gemeenten moet uiteindelijk leiden tot een subregio met 180.000 inwoners. Binnenkort komen de gemeenteraden van / Schijndel en Sint-Oedenrode waarschijnlijk samen. Rooi ziet behalve Schijndel en Sint-Michielsgestel ook de Meierijgemeenten Haaren, Vught, Boxtel, Maasdonk en Bernheze als eventuele partners. Het college benadrukt dat Rooi niet verder gaat dan samenwerking; het is geen opmaat voor herindeling. Burgemeester Peter Maas: "Het H-woord ligt gevoelig. Daar zit een stuk emotie bij. Maar deze gemeente blijft Sint-Oedenrode. De vorm volgt de inhoud. Onze inwoners moeten goed bediend worden, zo slim en zo goedkoop mogelijk." Nog vorige week werd het belang van die eigen identiteit weer pijnlijk duidelijk door het conflict tussen de Liempdse dorpsraad en Boxtel. Bij de herindelingsronde van destijds werd Liemde onder de ogen van Rooi geannexeerd door Boxtel. "Samen verder op goede gronden", de Rooise actie voor samengaan met Liempde, bleek een loze kreet.


Steunpunt Vrijwilligerswerk zoekt vrijwilligers

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Op de website www.welzijndemeierij.nl wordt een vacatureaanbod gepresenteerd waar allerhande vacatures te vinden zijn in uw eigen omgeving.

Basisschool Centrum Sint-Oedenrode is op zoek naar vrijwillig(st)ers voor de tussenschoolse opvang. Vereisten zijn dat je kunt omgaan met kinderen in de leeftijdscategorie tussen de 4 en 12 jaar en dat je kunt samenwerken in teamverband. Het gaat om één of twee keer per week een overblijfmoment voor circa 1 ½ uur per keer. (vacaturenummer 16420)
Het Platform Tolerantie zoekt een vrijwilliger die hun website wil beheren en bij wil houden over zaken die vanuit het Platform kenbaar worden gemaakt. Werktijden zijn flexibel en afhankelijk van de inbreng van het Platform. Bezorgt u deze website een frisse en nieuwe uitstraling? (vacaturenummer 16787)
Een mevrouw vraagt ondersteuning bij haar zelfstandigheid. Wilt u haar 1 of twee keer per maand bezoeken? Het gaat bijvoorbeeld om zaken als welke boodschappen er gedaan moeten worden en of er medicijnen bijbesteld moeten worden. (vacaturenummer 16807)
Een of twee keer per jaar brengen vrijwilligers een huisbezoek bij mensen die gebruikmaken van sociale alarmering. Tijdens dit bezoek worden de gegevens van de contactpersonen gecontroleerd en wordt er een proefalarm gemaakt. Wat erg belangrijk is tijdens dit huisbezoek is het oppikken van signalen, bijvoorbeeld over eenzaamheid of andere problemen. Komt u de bezoekgroep versterken? Een fijn detail van dit werk is dat u zelf plant, wanneer u op bezoek gaat. (vacaturenummer 14701. Voor aanmelding of info: 073 – 5441400) of vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl.

Laatste activiteiten voor de vakantie

Vrijdag 24 juni liggen de kaarten voor het jokeren en rikken voor de laatste keer dit seizoen op tafel. Alle leden van wijkvereniging Eerschot vanaf 16 jaar zijn van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur in Meerschot, Heistraat 22. Maar iedereen is vanaf 19.30 welkom want dan heeft Eline de koffie en thee al klaar staan. Na afloop van deze avond is bekend wie de seizoenswinnaar of winnares is geworden. Dinsdag 28 juni gaan we voor de laatste keer voor de vakantie wandelen. Ga je mee? Kom dan om 18.30 naar Meerschot.


12 / 40

Geslaagden Zwijsen College
Gymnasium

Sanne van Lieshout
Atheneum
Paul van Acht
Laura van Capelleveen
Isa Gevers
Kim Hageman
Roel van der Heijden
Rob Janssen
Joost Kraaijvanger
Juliën Leemans
Dave Lifka
Darivan Peermous
Nienke Rust
Melanie Sanders
Linde Staals
Martijn van der Vleuten
Simone van Wieringen
Michelle van Iersel
Maaike Rooijakkers
Imke Hoppenbrouwers
Lucy Verberk

Havo
Lanne van Acht
Stijn van Alphen
Carly Bekkers
Mouhriz Boulghalgh
Jarno Brugmans
Maud van Doorn
Bart Hulsen
Celine van Kasteren
Niels Kluijtmans
Bas van Langen
Chikit Man
Thomas van der Pol
Nina Raaijmakers
Luuk Santegoeds
Kim Scheepens
Joris Schoenmakers
Myrte Verbij
Andu Vermeltfoort
Dani van Vijfeijken
Joris van Wershoven
Bouke Wiersma
Bram Wouters

Geslaagden Christiaan Huygens College
Atheneum

Bram Guntlisbergen

Heerbeeck College
Havo

Joep van Breemen
Gijs Hermsen
Bart de Leest
Julian van der Zanden

Vmbo TL
Bram Smulders
Max Smulders
Malou van den Berk
Lukas de Bie
Juul Engbers
Jeroen Gevers
Wessel van der Heijden
Nienke Pennings
Cheyenne van der Rijt
Max Scheutjens
Lynn van de Weijdeven

Geslaagden Elde College
Vwo tweetalig

Max gordijn
Isis van den Berg
Emma Brusse
Rens van Gastel
Josh Claessen
Ilse Smits
Luuk vervoort

Vwo
Qyra Hendriks
Daniel Madrawski
Kaylee Stabel
Demi van de Wijdeven

Havo
Sanne van den Broek
Fleur Fassbender
Lida Groenen
Phil Lathouwers
Samira van Lieshout
Anna van der Linden
Sil van de Mortel
Esmé Schilder
Franca Witlox
Sybe van Doorn
Megga van Hoof
Fem van de Kaa
Arjon Arts
Jurgen de Graauw
Chamaiphon Prins
Erwin Roumen
Kim Verstappen

Vmbo TL
Roel Bakker
Ivo Branten
Fleur van den Broek
Sem van Gorkum
Maartje van Kessel
Ilja Overklift Vaupelkleyn
Mick van Pinxteren
Evi van Vught
Ruud van Acht
Stefan van Acht
Larissa Laenen
Jasper van Weert
Lars van den Brand
Kevin van der Heijden
Daan van der Meijden
Thijs Wouters
Mika van den Berg
Bo van de Sande
Sanne Vervoort
Evi de Wit

Vmbo GL
Evi van Galen
Nienke Rovers
Sep Schuurman

Vmbo KBL
Stijn van Geffen
Maik Hurkx
Daivon Kuijpers
Bram van de Rijt
Niels van Schaijk
Senna Eijkemans
Stef van de Vossenberg
Cas van Elderen
Rick Gevers
Jelt Vervoort
Nikki van Heeswijk
Wessel Hoevenaars
Timur Parwani
Yannick Rutten
Arman Wardanjan
Fem Hufnagel
Hilde van den Oever
Rowen Raaijmakers
Bente Voorn
Dafne Claassen
Iris van Heeswijk
Pleun Reniers
Sanne Rooijakkers
Pleun Schepens

Vmbo BBL
Daan Hulsen
Ray Matuszewski
Yari van der Ven
Rick Welte
Stan van de Wetering
Tim Witlox
Shania Latijnhouwers
Inge Rovers
Esther van de Laar

Praktijkschool
Mathien Bekkers
Lysanne Geerings
Mark van der Linden
Romy Sanders

Geslaagden Fioretti College
Vmbo BB

Elise van der Linden
Merel Verschuijten
Jens Habraken
Lieke van Zutphen

Vmbo KB
Stan Vogels
Magdy Faltas
Mike Heijmans
Kiki Heesakkers
Melvin Brus
Jurgen Heerkens
Rens van Stiphout
Stef van den Brand
Jill van Bakel
Suze van den Berg
Fenna Botman
Loa Guimarães
Nieke Stamps
Laura Verberk

Vmbo TL
Niels van Nunen
Nikita Bax
Sam Seegers
Björn van Erp
Evi van Lieshout
Frans Brekelmans
Joost Wijgergangs
Anne Staals
Ellen Gibbels
Stan van Heesch
Isabel van den Oever
Loes van Zutphen
Renske Wijbenga
Benthe Smids
Anne de Leest
Runi Kapteijns
Aimé Opheij
Stijn Vermeilen
Janne van Capelleveen
Nick van Heesch
Nick van Heesch
Mirthe Verhagen

Praktijkschool
Maikel Asshouer

Geslaagden Gymnasium Bernrode
Bo Bekkers

Geslaagden Gymnasium Beekvliet
Jelle van Dijk
Frederique van Eerten
Maranda Haenen
Thomas van den Heuvel
Despina de Werd

Foto:

Komende zondag is het tijd voor de Jaarmarkt. Al jaren vindt het evenement plaats. Daarom een foto van een flinke tijd geleden. Wanneer is deze foto gemaakt en staan er nog mensen op die u herkent? We horen het graag. Mail naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens bij ons binnen. De koffie staat klaar.

Oplossing week 24:

Piet v.d.Bergh, beter bekend als de loonwerker Pietje Bergh. Hand in hand met zijn zoon Jan, met aan de linkerkant zijn dochter
Wilhelmien met de kinderwagen en op de voorgrond zijn jongste dochter Liesbeth.

Laatst genoemde is inmiddels mijn moeder die me al vaak verteld heeft dat opa vroeger regelmatig ging helpen bij de slot zusters. Haar naam weet ik overigens niet.

Theo Spijkers

Deze foto is gemaakt in 1955. Dit is mijn familie, met de Mater van het Slotklooster. De plaats waar we zijn gefotografeerd, door ons moeder Tonnie, is de binnenplaats van het Slotklooster. Nu Gemeentehuis op Dommelrode.

De Mater (Moeder overste) Mijn zusje Wilhelmien vd Bergh met poppenwagen. In het midden sta ik met mijn schortje aan. Achter mij staat onze Vader Piet vd Bergh met aan de hand ons broertje Jan vd Bergh.

Liesbeth Spijkers van den Bergh

Kinderen van de Springplank logeren op school

Dit jaar bestaat De Springplank 35 jaar. Aan het einde van het jaar hebben we daarom een feestweek georganiseerd. Om nu ook alvast te genieten van het jubileumjaar, ontstond het idee om een keer te gaan logeren op de school. De groepen 3,4,5 gingen als eerst en een week later mochten de groepen 6,7 en 8.

De kinderen hebben er volop van genoten en wij als team ook. Hoe bijzonder is het als je met een kleine groepje 's avonds op school bent. Het leek wel een kamplocatie. In de bovenbouwhal was een eetzaal gerealiseerd. Ook was er een theater waar opgetreden kon worden en een film bekeken werd. Het leukste was het avondspel. Met een zaklamp door de school terwijl je normaal al lang op bed zou liggen. Voor meer foto's kunt u kijken op www.obs-despringplank.nl

JNW eindactiviteit

Het is al weer juni, dit betekent dat de jeugdnatuurwacht zich klaar maakt voor de laatste activiteit van het seizoen. De eindactiviteit zal plaats vinden op zaterdag 25 juni.

Wij verzamelen om 9 uur bij Tandartsen praktijk van Dijk aan het Kinderbos . Om kwart over 9 fietsen wij naar de Groene Poort in Boxtel. De Kinderen zullen daar een aantal speurtochten door het museum gaan volgen. De kinderen van groep 8 krijgen ook een oorkonde als bedankje voor hun inzet door de jaren heen. Om half 3 verwachten wij weer terug bij het Kinderbos te zijn.
Het belooft een leuke en leerzame ochtend te worden!

Avondvierdaagse MTC D'n Dommel

MTC d'n Dommel heeft ook dit jaar weer een avond 4 daagse georganiseerd van 29 juni t/m 2 juli. Er zijn weer mooie ritten uitgezet door enkele van onze leden. Zo gaan we woensdag richting Tilburg, donderdag richting Oss en Vrijdag richting België. Deze routes zijn ongeveer 100 km. Zaterdag sluiten we af met een rit van ongeveer 150 km. Deze rit is richting Limburg.

De inschrijving is bij Café d'n Dommel, Markt 15, Sint-Oedenrode. Woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 18.00 uur en zaterdag vanaf 13.30 tot 15.00 uur. De kosten zijn per rit/per dag € 3,00 of 4 ritten voor € 10,00. Hopend op mooi weer en vele gezellige mede-rijders.

Winnaars van puzzeltochten Avond4daagse

Traditiegetrouw is er weer druk gepuzzeld op de routes van de 5km. Het droge weer heeft dit jaar geen vellen papier kapot gemaakt. Wel waren een paar keer het blad met de opdracht weggehaald, dat was erg jammer. Vooral veel jonge kinderen hebben fanatiek de puzzels opgelost.

Het was voor de commissie een heel gepuzzel om uit de gróte stapel met goede oplossingen de prijswinnaars te halen. Van elke leeftijd is er één winnaar behalve van de 7 jarigen, die waren met zoveel, daar moesten wel 2 winnaars uit die grote stapel met oplossingen komen. Proficiat allemaal en veel plezier met jullie prijs. Dit zijn de winnaars: Sebas de Bruijn, 3½ jaar, Yuna Pigmans, 4 jaar, BS Kienehoef, Luca v d Berk, 5 jaar, Franciscusschool Boskant, Kevin v d Heijden, 6 jaar, BS Kienehoef, Jelle van Hastenberg, 7 jaar, Odaschool, Maud v d Berk, 7 jaar, Antonius van Padua school, Temmi van Schaijk, 8 jaar, BS Eerschot, Janne Blommestein, 9 jaar, BS Kienehoef, Britt Jagt, 10 jaar, Dommelrodeschool, Yilin vd Heijden, 11 jaar, OBS Springplank.

Op Vrijdag 24 juni kunnen de kinderen de prijzen op komen halen bij Albert Heijn tussen 18.00-19.00 uur.

Zij Actief Nijnsel gaat buffel knuffelen

Een groep dames staat klaar voor vertrek om een bezoek te gaan brengen bij Arjan Swinkels in Breugel. Arjan is buffel-boer van ruim een twintigtal waterbuffels aan de van de Elsenstraat. In het stalgedeelte van de oude monumentale boerderij is er ontvangst met koffie of thee.

Het interieur is stro op de grond en enkele oude banken om op te zitten. Als decor staan enkele oude deuren geplaatst op de achtergrond. De boer verteld over het ontstaan van zijn beginnend bedrijfje. Na een kantoorbaan gooide hij het roer om en ging zelf buffels fokken en melken waar hij yoghurt en ijs van maakte voor de verkoop. Na de inleiding is het tijd om naar de wei te wandelen, de buffels te bekijken en te knuffelen voor wie wil en durft. Laarzen of wandelschoenen en een oude broek zijn op zijn plaats deze middag. Door de vele regenbuien de laatste dagen is het weiland erg drassig en nat. Maar voor waterbuffels is dat de perfecte omgeving! Bij terugkomst wordt de middag afgesloten met een proeverij van Mozzarella-kaas en yoghurt gemaakt van koeienmelk en buffelmelk. En natuurlijk mogen we het proeven van de buffelmelk niet vergeten. Over de smaak valt te twisten. Een leuke interessante middag.

16 / 40

'Of ik verdiensten heb? Dat moet je anderen vragen. Ik heb mijn best gedaan.'

Foto: Jan van der Heyden

De meeste lezers van De Mooi Rooi Krant zullen Mattie De Schepper (72) alleen van naam kennen, want ze is muziekrecensent voor dit weekblad. De kunst- en cultuurminnaars in Sint-Oedenrode kennen haar vele malen beter, omdat ze zich decennia achtereen heeft ingezet voor de bevordering van een sterk cultureel klimaat in deze gemeente. Niet voor niets beloonde het gemeentebestuur haar daarvoor in 2005 met de Penning van Verdiensten. Maar wie is Mattie De Schepper als vrouw, als echtgenote, als moeder, als Vlaamse, als Rooise?

Door Jan H.F. van der Heyden

Na bijna drie uur praten kom ik erachter dat muziek en dan vooral zang haar leven voor een belangrijk deel vult. Onmiddellijk gevolgd door een diep respect en bewondering voor Jef met wie ze in liefde is verbonden, een genegenheid die ze met gelijke intensiteit koestert voor haar drie dochters. En de natuurrijke tuin achter haar fraaie huis aan de Baron van Coehoornlaan staat met stip op plaats vier.
Nee, ik mag niet gaan zitten. Ik moet eerst de tuin met de daarin door haar gemaakte sculpturen bekijken. 'Onze tuin leert ons over groei en bloei, over vergankelijkheid, over woekeren, over overleven en bijmesten, over licht en schaduw', filosofeert ze hardop.
Binnen vertelt ze met trots over haar Vlaamse afkomst. 'Ik voel me een Vlaamse met veel genegenheid voor Rooise mensen. Ik hou van de Rooise taal maar ik krijg het niet over mijn lippen. Ik ben een vaste bezoeker van de kringloopwinkel. Daar stel ik me dan een beetje verdekt op tussen de rekken om te luisteren naar de taal van de Rooienaren. Heerlijk!'

Mattie (Mathilde) Verspreet wordt geboren op 8 mei 1944. Ze komt uit een gezin van tien kinderen. 'Een warm nest', zegt ze, 'we leerden van de nood een deugd maken en werden gestimuleerd onze talenten goed te benutten. 'Ik heb geluk gehad dat ik als kind al goed kon zingen, solozingen in de kerk deed ik al.' Het volgen van een conservatoriumopleiding zat er toen niet in. 'Mijn moeder zei "daar komen alleen maar artiesten vandaan, daar kun je de kost niet mee verdienen. Je kunt beter onderwijzeres worden."'
Na de lagere school vertrok ze naar het internaat in Sint Niklaas, waar ze de Pedagogische Academie met aantekening schoolmuziek heeft afgemaakt. Op 18-jarige leeftijd had ze een baan als onderwijzeres in het Vlaamse Bornem met schoolmuziek als prioriteit. Dat heeft ze dertien jaar gedaan. In deze periode richtte ze een eigen jeugdmuziekschool en een kinderkoor op.
Ze maakte kennis met Jef in 1973 bij een Antwerps koor. 'Toen kwam hij. Bij de bassen. Tegenover de sopranen. Ik voelde meteen "hier gebeurt iets". Ik voelde ook dat het iemand was die deugde.' Ze trouwen een jaar later in België en komen begin 1975, meteen na hun huwelijksreis, in Schijndel wonen.
Jef krijgt in 1974 een baan als bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs in het bisdom Den Bosch en wordt later docent theologie en filosofie bij de Katholieke Leergangen. Mattie werd met haar muzikale kennis en vaardigheden meteen docent algemene muzikale vorming bij de Meierijse Muziekschool. Twee jaren later verhuizen ze naar Sint-Oedenrode.
Ze krijgen drie dochters. 'Prachtige!' roept Mattie uit. 'Kom mee kijken!' Ze neemt me mee naar haar werkkamer en wijst naar drie grote portretfoto's pal boven haar bureau. De oudste is Mieke (1975). 'Ons Mieke werkt nu als Vicepresident Azië Pacific voor Expedia. Zij woont met haar man en twee schatten van kinderen in Singapore.' Dan komt Klaartje (1977). Zij volgde in New York een performance-opleiding, maar 'nine-eleven' verstoorde op een vreselijke manier een beloftevolle start van haar acteercarrière. Mattie: 'Ze gooide daarom het roer helemaal om en besloot een studie milieukunde te gaan doen aan de Columbia University in NY. Zij werkt nu bij een bedrijf in New York aan softwareontwikkeling voor het in kaart brengen en beoordelen van energieverbruik.' Tenslotte Jesje (1978). 'Jesje heeft haar studie filosofie onderbroken voor een opleiding kleinkunst in Antwerpen en heeft nadien haar studie filosofie in Amsterdam afgerond met een Masters. Om haar passie als singer-songwriter mogelijk te maken heeft ze dit jaar nog een docentenopleiding gevolgd en heeft ze door stage te lopen als filosofiedocente kunnen ervaren hoe goed het lesgeven haar afgaat. Met de afronding van haar scriptie en een deeltijdbaan krijgt ze nu weer ruimte om haar cd met eigen Nederlandstalige luisterliederen te voltooien. De presentatie daarvan gebeurt o.m. in Sint-Oedenrode.'

Foto: Jan van der Heyden

Eenmaal wonend in Sint-Oedenrode trad Mattie meteen toe tot de Werkgroep Muziek en Theater van het RKK. 'Vanuit de Werkgroep Muziek en Theater groeide de behoefte om culturele verenigingen meer met elkaar in contact te brengen en in samenspraak met de gemeente is toen het Cultureel Platform opgericht. Toen mij de taak van secretaris van het Cultureel Platform werd toevertrouwd, kreeg ik er vanzelf taken bij zoals de coördinatie van de Anjercollecte en de Mathieu Dirven Concerten. Ik werd door de gemeente gevraagd deel uit te maken van beoordelingscommissies in verband met de toekenning van extra subsidie voor bijzondere evenementen en voor de selectie van genomineerden voor de cultuurprijs.'

Ze kijkt in dankbaarheid terug op haar loopbaan aan de muziekschool, vertelt ze. Naast haar lessen algemene muzikale vorming kreeg ze de kans de koorklas 'De Kolkjes' te leiden. De laatste tien jaar verrichtte ze meer organisatorisch werk en kreeg Mattie de coördinatie toevertrouwd van 'De Kunstbus' naar theaters en musea. Later organiseerde ze grotere kunstreizen naar o.m. België, Engeland, Frankrijk en Duitsland.

'Muziek voel ik tot in mijn tenen. Van een viool raak ik verstild, droevig, maar ook verrast en verwonderd. De menselijke stem is voor mij het mooiste instrument.'

Wat muziek met haar doet, vindt ze maar een rare vraag. Haar antwoord: 'Dat voel ik tot in mijn tenen. Haren op mijn arm gaan rechtop. Ik word er vrolijk van. Van een viool raak ik verstild, droevig, maar ook verrast en verwonderd. De menselijke stem is voor mij het mooiste instrument.' En wat muziek voor haar betekent, vindt ze ook moeilijk onder woorden te brengen. 'Goede muziek raakt alle facetten van mijn wezen. Een hele waaier: troost, blijheid, respect, harmonie, verbeelding, bezieling.' Ze vindt inspiratie, vertelt ze, in haar tuin. Een 'nietig bloempje', een 'vogeltje' kan haar raken. 'Vooral in mensen vind ik inspiratie. Jef en onze kinderen zijn een grote inspiratiebron voor mij.'

25 Jaar geleden is ze gevraagd voor 'Midden Brabant' muziekrecensies te schrijven en ze doet het nog steeds voor De Mooi Rooi Krant. Ze vindt het beoordelen en beschrijven een hele opgave. 'Je hebt met zoveel facetten te maken: met uitvoerders, organisatoren, publiek, locatie, dat alles moet tot zijn recht kunnen komen. Ik wil met mijn recensies vooral bemoedigend zijn. Ik doe er soms heel lang over. Tussen de regels door kunnen de kenners lezen wat ik bedoel, ik wil niet openlijk kwetsen. Daarom spreek ik de uitvoerders vaak na afloop of bel ze eerst op als ik kritiek ga leveren.'

'Ik heb hier en daar een duwtje gegeven, soms eraan getrokken, kritisch geweest, bemoedigd.'

Ze prijst het culturele klimaat van Sint-Oedenrode. 'Hier wonen heel veel mensen die met hun hart heel dicht bij kunst en cultuur zijn. Heel veel culturele verenigingen.' Ze wil in de publicatie beklemtoond zien, vertelt ze, dat Sint-Oedenrode een aantal mensen herbergt dat van grote betekenis is voor het kunst- en culturele klimaat. Ze noemt Lucas Vis en zijn vrouw, Ad van de Wetering met zijn kamerkoor en Trudie Broos, haar leermeester in vormgeven en beeldhouwen. Ook Jo van de Ven, de overleden voorzitter van het Cultureel Platform en de huidige voorzitter, Marius Wijnakker, wil ze genoemd hebben vanwege hun bijdragen aan het culturele leven in Rooi.
En haar eigen invulling? 'Ik heb hier en daar een duwtje gegeven, soms eraan getrokken, kritisch geweest, bemoedigd. Het voelt als in een tuin werken waar wat extra zorg en aandacht zijn vruchten afwerpt. Of ik verdiensten heb? Dat moet je anderen vragen. Ik heb mijn best gedaan.'

Hoogtepunten in haar leven? Ze vindt het een vervelende vraag. 'Ik heb het liever over "zegeningen". Mijn afkomst, het gezin waaruit ik kom, mensen die richting hebben gegeven, de kansen die ik kreeg en die ik zelf kon geven. Zo verheug ik me o.m. op de Italiaanse les, de literatuurgroep, de filmavonden in Mariëndael, evenementen van het RKK en niet te vergeten social media die contact met onze kinderen mogelijk maakt. Dat zijn allemaal zegeningen. Mijn grootste zegening is mijn eigen man als maatje en stabiele factor in mijn leven.'
Dieptepunten? 'Ja, de dood van vrienden. Van twee zussen en een broer. Het was best moeilijk het laatste jaar.'
Een dieptepunt van een heel ander kaliber schiet haar later te binnen. Ze herleeft het opnieuw als ze het onder woorden brengt. 'Kort na de zo geslaagde Culturele Dagen in 2007 stopte de gemeente met de jaarlijkse subsidie aan culturele verenigingen. Dat voelde als een miskenning en een belediging. Het ging niet eens om zulke grote bedragen, maar door het wegvallen ervan viel ook het schouderklopje, de erkenning vanuit de gemeente weg. Verenigingen moeten heel wat verzinnen om voldoende middelen te genereren om overeind te blijven.' En dan weer vergoelijkend, de échte Mattie: 'Dat neemt niet weg dat ik in al die jaren steeds fijne contacten heb gehad met de wethouder van cultuur en met de gemandateerde ambtenaren voor kunst en cultuur. Zij stonden blijkbaar machteloos tegenover dit besluit van de gemeenteraad. Jammer, jammer.'


Fancy Fair voor nieuwe speelplaats

Foto: Hans van den Wijngaard

Een nieuwe speelplaats kost geld en dat wilden de leerlingen van de Kienehoefschool best zelf verdienen. Daarom hielden zij vrijdagmiddag na schooltijd een Fancy Fair. Pizza's, frietjes, frikandellen en andere lekkere hapjes waren voor een paar centen te koop. Maar ook een veiling van mooie spulletjes of je zelf laten portretteren voor maar vijftig cent was mogelijk.

Anke Verstappen, Noah Claessen en Cas van Schaaijk halen net weer een paar pizza's uit de oven, want de ouders en de andere bezoekers hebben honger. Maar gelukkig hebben de drie jongelui even tijd om uit te leggen dat de speelplaats opnieuw wordt ingericht. "Er komt een tunnel met zand er over en nog meer", vertelt Noah. "Maar om het te betalen hebben wij deze Fancy Fair georganiseerd", vult Anke haar klasgenoot aan. "We hebben bijna alles zelf geregeld, wel 90%".

Leerkracht Hendrik Huijben is druk bezig om ballonnen om te toveren in zwaarden, hondjes en nog veel andere kunstige voorwerpen. Toch maakt hij even tijd om te vertellen dat dit project meerdere doelen dient. "We willen met dit project natuurlijk geld ophalen voor de herinrichting van de nieuwe speelplaats. Maar wat misschien nog wel belangrijker is dat de kinderen hier ook veel van leren. Om zo'n Fancy Fair op poten te zetten, zullen de kinderen moeten samenwerken. Maar ze komen ook problemen op hun pad tegen. Daar zullen ze een oplossing voor moeten bedenken", zegt Hendrik Huijben.

Ondanks dat de leerlingen zelf een deel van de kosten van het project zelf verdienden, was het niet mogelijk om de nieuwe speelplaats zonder hulp van sponsoren in te richten. Daarvoor zijn de leerlingen en het team van de Kienehoefschool de gulle gevers natuurlijk heel dankbaar.

Drie generaties beklimmen de Kilimanjaro

Johan van de Sande uit Nijnsel had het mooie idee om met zoon Marco de Kilimanjaro te beklimmen. De reis was gepland, de tickets geboekt en de wandelschoenen gepoetst toen kleinzoon Simon plotseling ook graag mee wilde. Na even nadenken en informeren (mag een twaalfjarige wel mee naar de top?) keurden opa en papa het goed. Nu zijn de heren bezig aan de derde dag op de Afrikaanse berg.

Het is namelijk toegestaan voor kinderen vanaf 11 jaar om onder begeleiding naar boven te gaan. Simon is bovendien erg fit en heeft 'boulderen' (wandklimmen) als hobby. Het moet voor hem dan ook geen probleem zijn. "We hebben afgesproken dat hij niet mag zeuren over de kou, of over de lengte van de tocht, maar ik weet zeker dat hij dat niet gaat doen. Simon is een doorzetter", vertelt opa trots. Pal voor vertrek oefent Simon nog een beetje zijn klimtechnieken. In de speelkamer van zijn huis heeft hij twee handgrepen hangen die je normaal aan een klimwand ziet. Het bootst het klimmen van een rotswand na. Echter zal die techniek niet nodig zijn op de Kilimanjaro. Johan: "De Kilimanjaro is een betrekkelijk makkelijke klim. Eigenlijk is het niet eens een klim. Je wandelt de berg op. Natuurlijk ga je de hoogte op een gegeven moment wel merken. Dan wordt het steeds pittiger." Bij Simon begint het bloed bij de gedachte aan de berg sneller te stromen. Het lijkt echt klimmersbloed te zijn. "Ik heb hem al gezegd dat hij de eerste van de beroemde 'seven summits' dadelijk kan noteren. Het is de makkelijkste, maar hij is pas jong. Wie weet wat er allemaal nog volgt", filosofeert opa over de toekomst van zijn kleinzoon.

Johan zelf wandelt veel en daarnaast zwemt hij regelmatig. De Nijnselnaar kijkt dan ook niet op tegen de tocht al kan een combinatie van factoren de tocht wel zwaar maken. "Ik heb er ontzettend veel zin in, maar het feit dat ik dit met mijn zoon en kleinzoon mag gaan doen, vind ik leuker dan de tocht zelf."

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk zoekt vrijwilligers

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Op de website www.welzijndemeierij.nl wordt een vacatureaanbod gepresenteerd waar allerhande vacatures te vinden zijn in uw eigen omgeving.

Vrijwillig(st)ers voor de tussenschoolse opvang
Basisschool Centrum Sint-Oedenrode is op zoek naar vrijwillig(st)ers voor de tussenschoolse opvang. Vereisten zijn dat je kunt omgaan met kinderen in de leeftijdscategorie tussen de 4 en 12 jaar en dat je kunt samenwerken in teamverband. Het gaat om één of twee keer per week een overblijfmoment voor circa 1 ½ uur per keer. (vacaturenummer 16420)

Beheerder website gezocht Platform Tolerantie
Het Platform Tolerantie zoekt een vrijwilliger die hun website wil beheren en bij wil houden over zaken die vanuit het Platform kenbaar worden gemaakt. Werktijden zijn flexibel en afhankelijk van de inbreng van het Platform. Bezorgt u deze website een frisse en nieuwe uitstraling? (vacaturenummer 16787)

Bezoekvrijwilliger om bij een mevrouw een lijstje met structurele zaken door te nemen
Een mevrouw vraagt ondersteuning bij haar zelfstandigheid. Wilt u haar 1 of twee keer per maand bezoeken? Het gaat bijvoorbeeld om zaken als welke boodschappen er gedaan moeten worden en of er medicijnen bijbesteld moeten worden. (vacaturenummer 16807)

Bezoekgroep sociale alarmering
Een of twee keer per jaar brengen vrijwilligers een huisbezoek bij mensen die gebruikmaken van sociale alarmering. Tijdens dit bezoek worden de gegevens van de contactpersonen gecontroleerd en wordt er een proefalarm gemaakt. Wat erg belangrijk is tijdens dit huisbezoek is het oppikken van signalen, bijvoorbeeld over eenzaamheid of andere problemen. Komt u de bezoekgroep versterken? Een fijn detail van dit werk is dat u zelf plant, wanneer u op bezoek gaat. (vacaturenummer 14701

Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij; u kunt bellen (073 – 5441400) of mailen (vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl).

Bezoek ook onze website voor al andere vacatures en activiteiten (www.welzijndemeierij.nl).


Zuidelijke sfeer bij 't Onderonsje

55-plusser zijn van harte welkom bij het Damiaancentrum op donderdag 30 juni van 10.00-13.30 uur. Deze keer wanen ze zich er in zuidelijke sferen want ze gaan samen heerlijke mediterraanse hapjes klaarmaken, en uiteraard ook smakelijk opeten.

Wilt u meedoen dan moet u zich deze keer opgeven. Dat kan bij Petra Vesters (06-53448605) of Karin van Vlerken (06-13992915). De kosten voor dit Onderonsje zijn € 6,-. Damiaancentrum Nederland, Schijndelseweg 46, 5491 TB Sint-Oedenrode. e-mail: info@damiaancentrum.nl

Een kind hoort niet in de gevangenis

Ranju op bezoek bij Dick van het Roois kaashuis om een typisch Nederlands product te kopen. Foto:

Het lijkt zo vanzelfsprekend. Een kind is onschuldig, een kind is veilig, van een kind blijf je af. Wie dat zelfs maar ter discussie durft te stellen, heeft een groot probleem. Stel je dan de volgende situatie eens voor. Wordt vader gezocht door de politie? Dan gaan de onschuldige gezinsleden, inclusief kinderen, achter de tralies, dan komt 'ie wel opdagen. Heeft moeder iets op haar kerfstok? Dan gaan haar kinderen mee de bak in. Het scenario van een deprimerende film? Nee hoor, het gebeurt dagelijks. In Nepal.

Rooienaar Ronald van Hedel volgde jaren geleden de opleiding operationeel leiding geven aan de politieacademie. Tijdens die opleiding draaide hij als vrijwilliger twee weken mee in het MSPN opvanghuis voor moeders en kinderen met HIV, in Nepal. Die twee weken hebben een onuitwisbare indruk op hem gemaakt. Omdat iedereen met HIV in Nepal worden verstoten, wat tot mensonterende situaties leidt, is het een groot taboe om ervoor uit te komen als je het hebt. Met als bijkomstigheid dat de regering niets van hun bestaan 'afweet' en dus ook geen geld of voorzieningen regelt. De doelgroep van het tehuis was dan ook 'geheim'. Ranju Pandey, de zeer betrokken manager van het opvanghuis, gaf Ronald onbedoeld een spoedcursus levenswijsheid die hem in zijn dagelijks leven en werk goed van pas komt. Alles draaide toen om HIV. Vijf jaar geleden figureerde hij met dit verhaal in DMRK.

Vervolg
De twee weken in Nepal kregen een vervolg. Begin juni dit jaar kwam Ranju Pandey naar Nederland en de twee praatten bij over de ontwikkelingen in Nepal. Ze werkt inmiddels als Program manager voor Stichting Setu Nepal. "Setu betekent: brug", legt ze uit. "Om kinderen van vrouwen in de gevangenis te helpen de weg terug te vinden naar de maatschappij. Want de gevangenis is geen plaats voor kinderen. Al is het maar omdat wat daar gebeurt, later hun beeld bepaalt van wat normaal is. In ons doorgangshuis, Aarati House, bieden we ze een beschermde omgeving, gezondheidszorg, onderwijs. Aarati was een meisje van vijf jaar. Haar ouders en jongere broertjes hadden HIV, haar moeder stierf kort na de geboorte van haar zevende kind. Aarati had zelf geen HIV maar haar vader verwaarloosde haar en ze stierf aan tyfus."

Methode
Ranju vervolgt. "De ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvang van het kind, maar in de overgangsfase draaien wij het om. Als we de kinderen niet kunnen onderbrengen bij familie, zorgen wij dat ze naar school kunnen. Ondertussen trainen wij de moeder op terugkeer naar de maatschappij en bieden wij haar een kans voor een nieuwe start met haar gezin. Bijvoorbeeld geiten 'managen'. Pas als ze bewijst dat ze het kan, en gemotiveerd is, krijgt ze een startkapitaal van omgerekend 80 euro." Doel is vooral zelfredzaamheid op de lange termijn, ofwel "Pour the water on the root, not on the leaves."

Middelen
De stichting werkt zelf uiterst sober, uitsluitend met vrijwilligers, heeft bijvoorbeeld geen ambulance maar ze krijgen wel tweemaal per week bezoek van de dokter. Voor hun voortbestaan zijn ze afhankelijk van fondsen en sponsors. Er is behoefte aan van alles: geld, vrijwilligers, speelgoed. Ranju is ook gemotiveerd om haar opleiding (academisch), kennis en ervaring ter beschikking te stellen aan andere organisaties. Interesse? info@setunepal.org

Ronald
Ronald heeft Ranju in contact gebracht met dance4life in Amsterdam. Ze hebben reeds een vervolg afspraak in Nepal gemaakt om te kijken waar ze elkaar kunnen ondersteunen. Zelf is hij tijdens het interview volop aan het woord, maar dan voornamelijk als vertaler van de woordenstroom van Ranju. Maar wat wil je: de dag na het interview vertrekt ze alweer naar Nepal, ze wil in Nederland geen kans onbenut laten om te netwerken en haar boodschap uit te dragen. En daar zijn nooit woorden genoeg voor.

Bloemen voor bijen in Het Groene Woud

Door het verdwijnen van stuifmeel- en nectarleveranciers, zoals bloeiende bomen, struiken en kruiden, zijn de leefomstandigheden van de bijen helaas verslechterd. Dit geldt zowel voor de honingbij als voor de wilde bij. Om de situatie te verbeteren, introduceerde Streekfonds Het Groene Woud een project om meer struiken en bomen aan te planten die structureel bijdragen aan het leveren van stuifmeel en nectar. Met name stuifmeel is belangrijk voor de ontwikkeling en gezondheid van de bijen. Het project wordt uitgevoerd door stichting Food4Bees. Heb jij een stuk grond ter beschikking en zou je graag aan het project willen bijdragen? Neem dan contact op!

In februari jl. deed Streekfonds Het Groene Woud een oproep naar organisaties die interesse hebben om het bijenproject uit te voeren. Er zijn verschillende aanmeldingen gekomen, waaronder van stichting Food4Bees. Stichting Food4Bees is als burgerinitiatief vanuit Oirschot en Liempde opgericht voor het verbeteren van de leefomstandigheden van bestuivende insecten. Ze is dan ook verheugd dat Streekfonds Het Groene Woud deze verbeteractie heeft geïnitieerd en financieel mogelijk maakt.

Het project
Maar wat staat er precies te gebeuren binnen dit project? In Het Groene Woud, aan de randen van dorpen en steden en in het agrarisch landschap, worden pleisterplaatsen voor bijen gerealiseerd. Op een pleisterplaats is het goed zoemen voor een bij. Er komen bloeiende planten en er is ook nestgelegenheid voor wilde bijen. Het project geeft een stimulans aan de leefomstandigheden!

Help jij mee?
Stichting Food4Bees is op zoek naar grondeigenaren die aan dit project willen bijdragen. Heb je grond ter beschikking die (meerjarig) ingericht kan worden als pleisterplaats voor de bij? Dan komt Food4bees graag met je in contact. Er zijn vouchers beschikbaar waarmee je de planten kunt verkrijgen. Het gaat hier om inheemse bloeiende bomen en struiken. Daarnaast krijg je ook deskundig advies over de aanleg en het beheer. Om de leefomstandigheden van bijen daadwerkelijk te verbeteren, zijn er wel enkele voorwaarden verbonden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met stichting Food4Bees via info@food4bees.nl of 0499-379785. De klus wordt gezamenlijk aangepakt!

Jongeren koken samen met en voor senioren

Dinsdag 14 juni 2016 vond voor de laatste keer dit schooljaar het project 'Jongeren koken samen met en voor senioren' plaats in de Beckart in Nijnsel en in de Loop'r in Olland. Het project, dat gestart is in december 2015, is erg succesvol gebleken! Zowel de senioren uit Sint-Oedenrode als de leerlingen van het Elde College in Schijndel zijn erg enthousiast over het project! Tijdens de activiteit wordt er samen met elkaar gekookt en gegeten. Dit alles onder begeleiding van twee professionele koks, die zich hier als vrijwilliger voor in willen zetten.

Burgemeester Peter Maas kwam 14 juni tijdens de activiteit even langs in Olland om een kijkje te nemen. Hij vindt het mooi om te zien dat er zulke projecten zijn en benoemde het belang van het contact tussen de jongeren en de ouderen en het creëren van plekken voor de leerlingen van Zorg en Welzijn, die voor het keuzevak facilitaire dienstverlening hebben gekozen. Men wil de Lions Club hartelijk bedanken voor hun financiële bijdrage aan dit project! Daarnaast wil men de vrijwillige koks en alle leerlingen en senioren bedanken! Zonder de steun en inzet van hen had dit project niet plaats kunnen vinden! Men gaat met elkaar kijken of we het project volgend schooljaar weer voort kunnen zetten. Het project is een samenwerking tussen Brabantzorg Odendael, de Die?terij, het Elde College, KBO Olland, KBO Nijnsel en Welzijn De Meierij.

Tentoonstelling theepotten op de verzamelbeurs

Op zondag 26 juni organiseert de afdeling Oost-Brabant van 'De Verzamelaar' een ruilbeurs voor allerlei verzamelingen in gemeenschapshuis 'De Brink' in Eerde. Deze keer houdt Hennie Bosselaar uit Boskant een tentoonstelling met haar verzameling theepotten.

Sinds ongeveer 2004 verzamelt Hennie Bosselaar theepotten. Ze vond ze leuk om in haar keuken neer te zetten, dat zag er zo gezellig uit. In eerste instantie verzamelde ze vooral Engelse theepotten, bijvoorbeeld in de vorm van een cottage, een konijn, poesjes of iets dergelijks.In 2006 kocht ze haar eerste Disney theepot. Ze besloot toen haar hele verzameling te veranderen en alleen nog maar Disney theepotten te verzamelen. De hele collectie Engelse theepotten bracht ze naar haar moeder en sinds die tijd staan ze bij haar moeder in de keuken. Ze ging op internet op zoek naar meer Disney theepotten, maar het viel niet mee om haar verzameling uit te breiden. De theepotten van Disney zijn erg duur, zelfs tweedehands. De theepotten moeten van aardewerk of porselein zijn en ze mogen niet gebruikt zijn.

Als u deze tentoonstelling eens wilt zien, of als u nog iets leuks heeft voor Hennie, kom dan eens een kijkje nemen op de verzamelbeurs. Neem ook eens een kijkje op www.EveryOneWeb.com/verzamelbeurs, als u meer wilt lezen over deze verzameling of de verzamelbeurs. Op deze site staat een uitgebreid verhaal over deze verzameling. De ruilbeurs wordt gehouden op zondag 26 juni van 09.00 tot 12.00 uur in gemeenschapshuis 'De Brink' aan het Sint Antoniusplein 7 in Eerde.Tijdens deze verzamelbeurs is er van alles te ruilen, o.a. van supermarktacties zoals de Angry Birds en de voetbalplaatjes van Plus, enzovoorts, maar ook voor ansichtkaarten, lucifermerken, markclips, munten, bidprentjes, jokers, pins, postzegels, speelkaarten, pennen, sigarenbanden, suikerzakjes, sleutelhangers, stripboeken, theezakjes, winkelwagenmunten en nog veel meer kunt u op de verzamelbeurs slagen.

Roois boek over collectieve intelligentie

Het is overal om je heen, je draagt er zelf aan bij, je zou niet zonder willen en ook niet zonder kunnen. Het ontwikkelt zich steeds sneller en omvangrijker, zonder dat je je daar bewust van bent en zonder dat je daar controle op kunt uitoefenen. Collectieve intelligentie, de intelligentie die we wereldwijd met elkaar ontwikkelen.

Begrijpen mensen als jij en ik dat, of alleen mensen die ervoor geleerd hebben? Nee hoor, zelfs primitieve dieren 'weten' het en passen het toe. Alleen: zij doen het om te overleven, de mens om steeds slimmer te worden. Drie mensen die in hun vakgebied te maken hebben met collectieve intelligentie, schreven hierover een toegankelijk boek met veel voorbeelden: sociologe/bedrijfskundige Wendy Jansen, geoloog/bedrijfskundige Fons Schoemaker, en Rooienaar en leerpsycholoog Bas de la Parra.

De la Parra legt uit dat het moderne economisch denken niet langer alleen wordt bepaald door hiërarchie, geld en individu, maar verschuift naar begrippen als delen (van kennis en materie), (Crowd-)funding, uitwisselen, dingen samen doen. "Een beetje net als vroeger dus, ja". De titel van het boek is weinig verrassend, de inhoud des te meer: 'Collectieve intelligentie, de uitdaging voor de organisatie van nu'. http://www.literatuurplein.nl/boekdetail.jsp?boekId=1106317

Collectieve intelligentie bij dieren
Het eerste hoofdstuk van het boek gaat over 'domme' dieren met amper hersenen, die slimme oplossingen realiseren. Met andere woorden: als collectief zijn ze intelligent. Een aantal van de principes waarmee ze dat voor elkaar krijgen, werkt ook bij mensen. Principes die je ook als persoon kunt gebruiken om zelf slimmer te worden.
Het boek laat zien hoe dieren met weinig hersenen of intelligentie als collectief buitengewoon slimme oplossingen kunnen realiseren. Het klassieke voorbeeld vormen de mieren die steeds de kortste weg van nest naar voedsel weten te vinden. Dit doen ze door elkaar Informatie over de voedselbron te geven middels geursporen op de grond en steeds het pad te kiezen met het sterkste geurspoor. Dit laatste herkennen we: we kiezen ook liever een café of restaurant waar al mensen zitten, of lopen in een weiland liever over al platgetreden gras. De principes die bij deze primitieve collectieve intelligentie ontstaan, werken ook bij mensen en worden al volop in praktijk gebracht. Principes die je ook als persoon kunt gebruiken om zelf slimmer te worden.

Ontwikkeling van een wereldbrein
De auteurs gaan vervolgens verder in op hoe collectieve intelligentie zich bij mensen ontwikkelt. Waar dieren signalen uitwisselen kunnen mensen kennis en inzichten uitwisselen. Hieruit ontstaat weer nieuwe kennis, wat een enorme impuls geeft aan de groei van collectieve intelligentie. Dit effect wordt nog vergroot door Informatie en communicatietechnologie (ICT). Hierdoor kunnen mensen elkaar wereldwijd en 'realtime' bereiken, en de informatie blijft ook nog eens digitaal voor iedereen toegankelijk. Daarnaast worden nieuwe inzichten vertaald in allerlei toepassingen (apparaten) die ons weer slimmer maken. Een Tomtom zorgt ervoor dat we veel sneller dan vroeger onze weg vinden. En deze toepassingen worden zelf ook weer slimmer: ze geven niet alleen de snelste weg aan, maar ook bv welke winkels, hotels, benzinestations in de buurt zijn. Het zogeheten 'internet der dingen', versnelt de groei van collectieve intelligentie nog eens. Apparaten die onderling verbonden zijn en informatie uitwisselen, maar ook zelf informatie en kennis creëren en ons slimmer laten zijn. Er ontstaat door deze digitalisering een immens netwerk van onderling communicerende mensen en machines (naar schatting 9 miljard al aangesloten op internet), met een enorme zich steeds uitbreidende kennis/intelligentie: een snel groeiend zelf-organiserend wereldbrein, waar niemand meer grip op heeft en grote gevolgen heeft voor zowel individuen als organisaties.

Digitaal Darwinisme
De laatste 3 hoofdstukken laten zien hoe de digitalisering en collectieve intelligentie van invloed zijn op het functioneren van organisaties en hoe ze daarop kunnen inspelen. De boodschap is dat organisaties het wereldbrein zodanig moeten mobiliseren en hun organisatie vormgeven dat hun collectieve intelligentie groter wordt, bijvoorbeeld door te zorgen dat buiten de organisatie wereldwijd aanwezige kennis ingezet wordt. Een voorbeeld is Kaggle, een organisatie/website die het mogelijk maakt voor bedrijven om ingewikkelde problemen door mensen buiten de organisatie te laten oplossen. Organisaties die niet meegaan in deze gedigitaliseerde wereld raken achterop, of erger.

In vakjargon heet dat 'digitaal darwinisme'. Darwin was immers de man achter 'natuurlijke selectie': alleen de meest aangepaste (dier-)soorten overleven. "Kijk naar V&D. Kijk naar Kodak. Die gingen niet met hun tijd mee. Kijk naar Über, die alle 'gevestigde' taxibedrijven in hun voortbestaan bedreigt. Über had geen opleidingen nodig, geen personeel, geen eigen auto's. Iedereen die wil begrijpen wat er aan de hand is in deze tijd van snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, zou dit boek moeten lezen" besluit De la Parra.

Zomerconcert "NJA 'in the Mix" samen met DJ Jordi

Zoals u al eerder in deze krant heeft kunnen lezen gaat het Nos Jungit Apollo Orkest op 25 juni samen met DJ Jordi optreden. Voor beiden een niet eerder uitgevoerde samenwerking. Ook DJ Jordi (Jordi van Kessel uit Nijnsel) heeft er veel zin in en iedereen is dan ook erg benieuwd naar het eindresultaat.

Net als de meeste muzikanten van Nos Jungit Apollo is DJ Jordi al op jonge leeftijd begonnen met muziek. Met 12 jaar een beetje geld gespaard, een dj-setje gekocht en gaan draaien. Door veel te proberen en ook goed naar anderen te luisteren heeft hij zich kunnen verbeteren. Op zijn 16e is hij in kroegen en bij evenementen gaan draaien en dit doet hij nu nog steeds voor HabbEevents waar hij al met veel bekende artiesten heeft samengewerkt zoals Mental Theo, Mooi Wark, Frans Duijts, Jeroen van Zelst en vele anderen. Op verschillende feesten en kroegen in binnen- en buitenland draait hij van Nederlandstalig tot hardstyle ofwel alles door elkaar, zolang het maar feest is. "Als er 1500 man losgaan op je muziek is dat genieten, daar doe je het allemaal voor". In tegenstelling tot de leden van het orkest heeft DJ Jordi geen muzikale achtergrond en moet dus alles uit zijn hoofd doen. Voor de samenwerking heeft hij bij de klassieke stukken moderne muziek gezocht welke past, gelijkloopt en goed klinkt. Een hele opgave!

Tijdens het concert komen meerdere bekende klassieke meesterwerken aan bod. Dit zijn bekende stukken als de Bolero van Ravel, 1812 van Tsjaikovski, Hongaarse Dansen van Brahms en Antonin's New World van Dvorák. Sommige in een nieuw jasje, andere authentiek in alle pracht. Kitty van Eijk zal naast sopraansax, Habanera van Bizet gaan zingen. Het zomerconcert wordt gehouden aan de vooravond van de jaarmarkt op het kerkplein. Hier kan u lekker op het terras met een drankje genieten van de muziek.

Het zomerconcert van het Nos Jungit Apollo Orkest onder leiding van Dick-Jan Veerbeek. Zaterdag 25 juni, aanvang 20:30 op het kerkplein in Sint-Oedenrode. Entree is gratis. En na het concert maken we er natuurlijk nog een mooi feestje van met DJ-Jordi. Dat spreekt voor zich.

Achterbanvergadering DGS/BVT Rooi en Hart voor Rooi

Op dinsdag 28 juni om 19.30 uur is de gezamenlijke achterbanvergadering van DGS/BVT Rooi en Hart voor Rooi in de Vriendschap in de Boskant.

Onze partijen houden een gezamenlijke vergadering in voorbereiding op de samenwerking in Team Meierijstad. Behandeld wordt ondermeer de raadsagenda van30 juni. Eventuele vragen via website: www.dgs-bvtrooi.nl of www.hartvoorrooi.nl , of via de secretaris A. Smetsers: 0413-477024

Collecte epilepsiebestrijding: opbrengst €1220,-

De collecte van het Epilepsiefonds heeft in Sint Oedenrode € 1220,- opgebracht. De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.

Van 6 tot en met 11 juni gingen in heel Nederland ruim 25.000 vrijwilligers op pad om huis aan huis te collecteren voor het Epilepsiefonds. Geld voor de epilepsiebestrijding is hard nodig.

Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis in de hersenen die zich uit in aanvallen. Iedereen kan op elke leeftijd epilepsie krijgen en er kan niets worden gedaan om het te voorkomen. In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie en 30 procent van deze mensen blijft veel last houden van aanvallen.

Hebt u de collectant gemist? Maak dan een bijdrage over op giro 222111 (IBAN: NL83 INGB 0000 2221 11) ten name van het Epilepsiefonds te Houten of sms EPILEPSIE naar 4333 (eenmalige gift van € 2,–).

Het Epilepsiefonds bedankt alle collectevrijwilligers en iedereen die heeft gegeven aan de collectant.

Openbaar Fractieberaad CDA

Op dinsdag 28 juni houdt de CDA-fractie een openbaar fractieberaad in lokaal2 van Mariendael. Aanvang 20.00 uur. Besproken wordt de raadsagenda van 30 juni. Ook kunnen andere punten worden ingebracht. Iedereen is van hare welkom.

Politiek Café VVD

Op dinsdagavond 28 juni is er weer een nieuw politiek VVD café voor leden en geïnteresseerden. We beginnen om 20.00 uur. Actuele politieke onderwerpen staan op de agenda en er is volop ruimte om onderwerpen in te brengen.

20 / 40

Oldtimerrit "Rondje Rooi" 2016

Sint-Oedenrode - Alweer voor de veertiende keer wordt op zondag 3 juli een oldtimertocht voor auto's van 30 jaar en ouder gereden in de buurt van Sint-Oedenrode

Ook dit jaar is er een speciale klasse voor auto's van vóór 1950. Dit jaar wordt er een geheel nieuwe rit gereden van ongeveer 100 kilometer vanuit Sint-Oedenrode. De start is bij de Vresselse Hut aan de Vresselseweg 33 te Nijnsel. Er is daar alle gelegenheid om elkaars auto te bewonderen en gebruik te maken van een consumptie. Halverwege de tocht is er mogelijkheid tot pauzeren. U kunt daar op eigen kosten iets eten. De organisatie vraagt dit jaar een bijdrage van €15,00 per auto. Hiervoor ontvangt u een herinneringsschild; alleen voor de eerste 150 aanmeldingen, twee consumptiebonnen voor bij het beginpunt, twee consumptiebonen bij de pauze, diverse traktaties onderweg en twee consumptiebonnen voor het eindpunt per auto. Bovendien kunt u daar genieten van goede muziek. U kunt uitsluitend €15,00 overmaken op rekeningnummer: IBAN: NL42RABO0161303218 t.n.v. F.A.M. Mabesoone inzake Rondje Rooi met vermelding van naam en aantal auto's dat u mee rijdt. Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie is het niet toegestaan om met reclamevoertuigen mee te rijden met de rit. Info of aanmelden: Frans Mabesoone, 0413-479847 of: fammabesoone@onsbrabantnet.nl                                                                                        

Verkoop H. Ritakerk en pastorie Boskant aan woningbouwvereniging Wovesto

Op 6 april 2014 is de H. Ritakerk te Boskant door het bisschop van 's-Hertogenbosch aan de eredienst onttrokken. Na een periode van onzekerheid van wat er met het gebouw zou gebeuren, is er in de voorbije maanden duidelijkheid gekomen.

Woningbouwvereniging Wovesto uit Sint-Oedenrode heeft zich als koper van het complex gemeld. Na gesprekken en het volgen van de (vereiste) procedure, is door het Bisdom toestemming verleend om de H. Ritakerk en de pastorie te verkopen. Dit houdt in dat kerk en pastorie verkocht gaan worden aan Wovesto.

De doopkapel wordt niet mee verkocht. Deze karakteristieke kapel wordt op dit moment door vrijwilligers gerestaureerd en ingericht als Ritakapel. Zo blijft de verering van de H. Rita, onlosmakelijk met Boskant verbonden, gewaarborgd. Vanaf volgend jaar vindt de Ritanoveen in deze kapel plaats. Daarnaast zal er op een vaste zondag in het jaar een openluchtmis bij deze kapel worden opgedragen. In de kerstperiode wordt de buitenkerststal bij de kapel opgesteld.

De (meeste) interieurstukken van de Ritakerk hebben inmiddels een herbestemming gevonden in de andere kerken van de Odaparochie. Twee natuurstenen altaren hebben een plaats gekregen in de St. Antoniuskerk en de Rooise St. Martinuskerk. De banken zijn geplaatst in de Nijnselse Antoniuskerk. Daarnaast krijgen de wijdingskruisjes, smeedijzeren kandelaars, wijwatervaten en de 'eerste steen' van de Ritakerk een plaats in de voormalige doopkapel. Daar zal ook het Ritabeeld een plaats krijgen.

De paramenten en het vaatwerk van de Ritakerk zijn overgebracht naar de andere kerkgebouwen en worden daar gebruikt. De klokkenstoel met de klokken krijgt een plaats op het Boskantse kerkhof. Het torenkruis wordt geplaatst bij het graf van bouwpastoor Teurlings. Voor het uurwerk, geschonken door de Boskantse gemeenschap, wordt een gepaste plek gezocht binnen de Boskant.

De overdracht aan Wovesto zal begin augustus plaatsvinden.


Een werkjaar loopt ten einde

Met het begin van de zomer, gisteren, komt ook de vakantietijd in zicht. De vakantietijd wordt ons gegeven als een tijd van ontspanning en bezinning. Even loskomen uit de sfeer (of de sleur) van alle dag. Het woord vakantie is immers afgeleid van Latijnse 'vacare', dat staat voor 'vrij zijn van verplichtingen'.

In de vakantie mag je de bakens opnieuw verzetten of de klok weer even gelijkzetten. Dat geldt voor ons gewone leven, dat geldt ook voor ons gelovige leven. Vakantie is vrij zijn van wat moet. De vakantietijd is dan ook een periode om vrij te zijn voor God.

Sommigen zullen een verre reis gaan maken, anderen blijven dichter bij huis en genieten van het moois in eigen land. Weer anderen zullen de vakantieperiode thuis doorbrengen. Jongeren uit de hele wereld, en ook uit onze eigen parochie, reizen naar het Poolse Krakau om daar met Paus Franciscus de Wereldjongerendagen te vieren.

Waar je je vakantie ook doorbrengt -ver weg, dicht bij huis of thuis- overal kun je vakantie houden. Het belangrijkste is om vrij te zijn naar jezelf, je naasten en naar God. In de schepping, in de natuur en de cultuur wil God tot ons spreken. We gaan er dikwijls zo achteloos aan voorbij, maar zoveel in onze wereld is een getuigenis van Gods liefde voor ons. Wees er in deze vakantieperiode eens extra gevoelig voor.

"Kom tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven," zo horen wij Jezus zeggen in het evangelie van Matteüs (11, 28). Hij zegt het nu tot ieder van ons.

Na een jaar van veel activiteit mogen wij in de parochie een rustperiode houden. Dankbaar mogen wij zijn voor al het goede en mooie dat wij als parochiegemeenschap in het voorbije werkjaar mochten ontvangen, vieren, delen en opbouwen. Dat er zegen op mag rusten.

In dankbaarheid voor uw aller inzet en betrokkenheid bij onze H. Odaparochie in dit voorbije werkjaar wens ik u, mede namens de overige leden van het pastorale team en het parochiebestuur, een mooie vakantieperiode toe. Houdoe, pas goed op jezelf!

Pastoor Vincent Blom


Sinds een jaar kennen we in onze parochie een Parochiële Caritas Instelling (PCI) onder de naam "PCI De Goede Herder". De Caritasinstelling wil mensen ondersteunen, met name in materiële en financiële nood. Ze doet dit door een luisterend oor te bieden, te helpen bij het vinden van de weg naar de juiste instanties en zo nodig door het verstrekken van een renteloze lening of een gift. PCI De Goede Herder is afhankelijk van collectes en giften van parochianen. Daarom wordt er in het weekend van 2 en 3 juli aanstaande in alle kerken van de Odaparochie een extra collecte gehouden voor dit goede doel. We willen deze collecte bijzonder bij u aanbevelen.

Diaken Wilchard Cooijmans


Van 18 tot en met 31 juli zullen honderdduizenden jongeren van over de hele wereld met Paus Franciscus samenkomen in Krakau voor de Wereld Jongeren Dagen. Ook acht (!) jongeren uit onze Odaparochie zullen daarbij aanwezig zijn om onze parochie te vertegenwoordigen. Om de reis te bekostigen zijn diverse sponsoracties op touw gezet.

Een van deze acties is het inzamelen van statiegeld flessen. Tot 10 juli kunt u lege flessen inleveren in de kerken van onze parochie. Op zondag 26 juni om 11.00 uur zingen de jongeren in de kerk van Son, op 10 juli in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode. Na afloop vragen ze om een gift. Op zondag 26 juni hebben ze ook een stand op de jaarmarkt in Sint-Oedenrode. U kunt een gift natuurlijk ook overmaken. Dit kan via de Parochiële Caritas Instelling: NL08 RABO 0305 3651 26. Vermeld er dan bij: Wereld Jongeren Dagen. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage aan de Wereld Jongeren Dagen!


Agenda

22 juni Expositie Mgr. Bekkers, Martinuskerk-Centrum         14.00-16.00 uur

25 juni Expositie Mgr. Bekkers, Martinuskerk-Centrum         14.00-16.00 uur

27 juni Gelegenheid voor pastoraal gesprek, Odendael         13.30-17.00 uur

                Biddende Moeders, parochiezaal Nijnsel                         13.35-14.30 uur

29 juni Expositie Mgr. Bekkers, Martinuskerk-Centrum         14.00-16.00 uur

1 juli Eucharistieviering Odendael                                                 10.00 uur

                Rondbrengen ziekencommunie                                         vanaf 10.00 uur

2 juli Expositie Mgr. Bekkers, Martinuskerk-Centrum         14.00-16.00 uur

3 juli Italiaanse mis, Antoniuskerk Nijnsel                                 12.30 uur

5 juli Vergadering parochiebestuur                                                 20.00 uur

6 juli Expositie Mgr. Bekkers, Martinuskerk-Centrum         14.00-16.00 uur

Paus geeft startsein wereldwijde actie

Foto: Lisa vd Ven

In een afgelopen vrijdag gepubliceerde videoboodschap doet Paus Franciscus een oproep aan "alle mensen in de hele wereld om een werk van barmhartigheid uit te voeren". Hij zegt verder, "Ik nodig u uit om samen met Kerk in Nood overal in de wereld een werk van barmhartigheid te realiseren, namelijk iets blijvends, een duurzaam werk van barmhartigheid, een structuur voor de vele noden die er vandaag de dag zijn in de wereld." Vandaag start Kerk in Nood daarom de campagne "Be God's Mercy / Wees Gods Barmhartigheid".

Website
De campagne laat zien dat iedereen barmhartig kan zijn. Op de website geeft Kerk in Nood concrete mogelijkheden aan om een werk van barmhartigheid te realiseren. Zie: http://barmhartigheid.kerkinnood.nl

Videoboodschap
De videoboodschap van Paus Franciscus is ook te zien op de website van de parochie: www.heiligeodaparochie.nl.


Tweet paus

Dat wij in ons gebed de ervaring mogen hebben van Gods nabijheid en van zijn barmhartige liefde voor ieder van ons.

Kerkberichten

Martinuskerk
Za 24/06:
14.00 u. tot 16.00 u: Expositie Mgr. Bekkers.
Za 25/06: Dertiende Zondag door het Jaar, 18.30 u: Eucharistieviering met Het Goede Herderkoor. Intenties: Tony Vermeltfoort – van Dijk, Paul Kempe, Amélie Vasconcelles – van de Broek, Jan van Gaalen, Piet Verhagen vanwege zijn verjaardag.
Zo 26/06: Dertiende Zondag door het Jaar 09.30 u: Eucharistieviering met Het Martinuskoor. Intenties: Bernard van de Laar, José Blommers – van den Tillaart, Francien van der Vleuten – Aarts, An en Nard van den Oever – Bekkers, Nico van der Horst, Nellie van der Pasch – van de Ven, Harry van der Pasch en hun zoontje Henkie.
Deze week is er 's ochtends om 09.00 uur GEEN Eucharistieviering in de Martinuskerk.
Protestantse Kerk Knoptoren
Zo 26/06:
Dienst in de Knoptorenkerk, 10.00 u, Predikant C. Mondt.
Sint Genoveva-kerk, Breugel
Di 21/06:
18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering.
Do 23/06: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Vr 24/06: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering.
Zo 26/06: 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intentie: Fam vd Laar-van Heeswijk, Arie en Jet de Korte-vd Laar, Ietje van Dinther-Raeven, Mia Donkers- van Heeswijk, Jans van der Wielen-Broks, Han Verhagen, Barbara Mühlstaff, Lena en Theo Roestenburg- vd Wetering
Di 28/06: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering.
Do 30/06: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering met aansluitend stille aanbidding.
Vr 01/07: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering.
Za 02/07: 18.30 u: Eucharistieviering. Intentie: Drika Peters-Anthonissen, Adrie en Wies Sytsma-Hermsen
Zo 03/07: 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst. Intentie: Ad Versantvoort, Miny vd Ven Winkelman, Nelly Vlemmix.
Sint Petrus' Banden, Son
Wo 22/06:
19.00 u: Eucharistieviering. Intentie: Ouders van de Ven-Renders.
Za 25/06: Geen Eucharistieviering in Son of in Breugel.
Zo 26/06: 11.00 u: Eucharistieviering m.m.v. Jongerenkoor Wereldjongerendagen. Intenties: Jef van den Boorn, Ad van de Wetering, Familie Merks, Ine Roxs- de Leijer, Pieter Renders.
Ma 27/06: 19.00 u: Eucharistieviering
Wo 29/06: 19.00 u: Eucharistieviering
Vr 01/07: Eerste Vrijdag van de maand 08.30 u: Eucharistieviering
Za 02/07: 18.30 u: Eucharistieviering in Breugel
H. Martinus Olland
Za 25/06,
17.30 u: Eucharistieviering met kerkkoor. Intenties: Nella Versantvoort, An de Bie-v.d. Berk, Chris Essens, Henk Kastelijn, Ilse v.d. Heijden-v.d. Made.
Sint Antonius Nijnsel
Zo 26/06
11.00u: Doopdankviering met kinderkoor. Intenties: Overl. ouders v.d. Heijden- van Elderen en zoon Cor, Tonny Kerkhof- v.d. Ven, Truus Mulders- van Hoof, Harrie Sijbers, Noud van Erp, Cor Verschuijten, Jan en Petra Aarts- v.d. Laar, Lucin Bezdigian.
Odendael
Zo 26/06:
10.00 u: Eucharistieviering met Odendaelkoor. Intenties: voor onze ouders en schoondochter, Willem van Heeswijk en Siena van Heeswijk-Sanders.


Italiaans Orgel en Viool concert Duo Italiano

Violist Domenico Strada en organist Ugo Sforza, grootheden uit Italië die wereldwijd met orkesten optreden en ook als solist, spelen, gaven zondagmiddag 19 juni om 15.00 uur in de Martinuskerk een fenomenaal concert voor viool en orgel. Meer dan 100 muziekliefhebbers waren in de kerk aanwezig om te luisteren naar dit concert van het Duo Italiano, in de reeks 'Op en rond het Smitsorgel' en ze beleefden een fantastische muzikale middag, gegevens door de Masters van Viool en Orgel uit Italie.

Het was een intens samenspel tussen viool en orgel, wat ik nog nooit hoorde, vol Italiaans temperament, hartstocht en tederheid. Het orgelzitbankje ging gevaarlijk op en neer door het heftig voetenwerk van de organist, terwijl de violist al rust uitstraalde en zijn viool vol tederheid en passie bespeelde.

Domenico Strada, studeerde viool onder leiding van Maestro A. Marchetti in Rome, hij vervolgde diverse masterclasses en speelde in orkesten en kamerorkesten in Europa, Azie en Zuid Amerika. Ook maakte hij veel radio opnames. Hij was lid van het barokensemble "Artifizo Musicale" en speelde eerste viool bij het kwartet "Rossini voor Four" in Rome.

Momenteel maakt hij, met andere collega's , de voorbereiding van de tournees en festivals van het jeugdorkest "De Winkel van de Harmonie" (die hij in 2000 heeft opgericht) naar Engeland, Frankrijk en Oostenrijk. Ugo Sforza, studeerde orgel bij Prof. B. Leighton ,en studeerde af als "Master in Arts" en ook studeerde hij verder piano en cultuurbezit. Zijn leraren waren o.a. Salvatori Balducci, Friedrich, Radulescu, Tagliavini.

President Ciampi, van Italië, bekroonde hem in 2004 voor zijn werk. Hij speelt regelmatig in Europa en in de Verenigde Staten. Voor Weinberg Records nam hij favorieten orgelwerken op. Hij componeert en publiceert voor orkest, orgel, piano en voor zangers. Een van zijn werken is de beroemde 'Fantasia su Veni Creator Spiritus' Hij volgt de lange tradities van zijn voorgangers uit de laat Romeinse tijd, de dubbel rol van componist, concert organist en pianist.

Op het programma stonden werken van J.S. Bach, D. Zipoli, G. Ph. Telemann, M.E. Bossi, C.P.E. Bach en van de organist Ugo Sforza, Scherzo Op. 13, Organo solo "Fantasia su Veni Creator Spiritus Op. 7, Organo solo en tot slotte: Lievensmelodi Op. 10, Violino e Organo. Het concert werd mogelijk omdat een broer van Domenico Strada in de gemeente Sint-Oedenrode woont.


De bevestiging

De dreun, de flitsende vuurstraal
de droge mond, de ruimte die
zich naar buiten keert en
daarna implodeert

de lang aanhoudende bromtoon
en de stank van zwavel, het gapen
van de afgrond in blauwachtig
en verschoven licht

het zou te banaal voor woorden zijn
om nu te schrijven over iemand
met bloed in zijn gezicht
maar toch

een bloedspoor leidt naar iemand die
geknield voorover aan de grond
het hoofd gebogen, niet beweegt

diep in gebed of dodenslaap,
hij heeft zijn ogen dicht

                                  Kees Hermis

Gezellige uitverkoop boeken en hobbyspullen in Proeffabriek

Wie op zoek is naar boeken, hobbyspullen, of iets dat daar maar enigszins mee te maken heeft, zou op vrijdag 24 en zaterdag 25 juni eens een kijkje moeten nemen in de Proeffabriek aan de Noordkade in Veghel.

Daar vindt dan een eenmalige grote uitverkoop plaats. Je vindt er leuke cadeaus voor jong en oud, zoals kinderboeken, kookboeken, schoolartikelen, hobbypakketten en knuffels. Zo vind je er bijvoorbeeld boeken en boekproducten van toplicenties als Disney, Garfield, Dikkie Dik, Kikker & Vriendjes. Maar natuurlijk is er nog veel meer. Alle producten gaan weg met megakortingen!

Koop tijdens deze dagen de leukste cadeautjes, voor jezelf of voor iemand anders, tegen bodemprijzen. Ondertussen kunnen je kinderen zich vermaken in de knutselhoek of op het springkussen, en 's middags is er live muziek van zangeres Djonina!

Naast de uitverkoop zijn er nog meer redenen om naar de Proeffabriek te gaan. Daar heerst een gezellige industriële sfeer, wat deze locatie uniek maakt. Je kunt er heerlijk eten en drinken. Zo zit daar onder andere 'Afslag Veghel', voor al uw verse vis, wijnwinkel 'Wine2proof' en 'Uw bierspecialist', 'Voets' delicatessenzaak en 'Davino', voor al uw belegde broodjes, bonbons en vers ijs. Bij de Proeffabriek verandert een dagje boodschappen doen in een dagje shoppen. Kortom, zeker de moeite waard voor een bezoekje met het hele gezin.

Meierijstad en de sport

Blijft sport voor iedere inwoner van Meierijstad haalbaar en betaalbaar? Houden de circa 175 sportclubs hun goede accommodaties? Kunnen ze rekenen op de vereiste investeringen om de kwaliteit van hun accommodaties te verbeteren? Krijgen sportbestuurders en de ruim 5.000 vrijwilligers de ondersteuning om iedereen mee te laten doen?

Allemaal vragen waarop de toekomstige bestuurders van Meierijstad een antwoord op zullen moeten geven. In een open debat, georganiseerd door de vertegenwoordigende sportorganisaties van Sint Oedenrode, Schijndel en Veghel, krijgen alle politieke partijen de gelegenheid hun standpunten kenbaar te maken. Onder leiding van een debatleider zullen ook een aantal vragen worden voorgelegd waarop de lijsttrekkers stelling mogen nemen. Natuurlijk krijgt het aanwezige publiek de mogelijk om hierop te reageren. Het debat vindt plaats op: 5 juli, in het Gemeenschapshuis De Brink in Eerde, aanvang 20.00 uur. Iedereen met belangstelling voor een sportief Meierijstad is welkom.

Vlooienmarkt in Veghel "hoort voortaan op de Markt !"

Toegegeven de zon en de temperatuur waren prima deze zondag in Veghel, maar ook de plek waar de jaarlijkse Vlooienmarkt nu plaatsvond, was ideaal! De terrassen weer eens afgeladen, een levendige horeca en veel lof van de bezoekers die uit de hele regio naar Veghel trokken. Dat is het beeld dat zondag werd neergezet. Er zijn wat beginnerszaken die nog kunnen verbeteren voor de wijkbewoners, maar als geheel een dikke duim omhoog voor de organisatie.

De vele muziekgroepen verhoogden natuurlijk de sfeer maar de kraam en standhouders waren vol lof over de locatie. Zoiets hoort in het centrum en is nu eindelijk op zijn plek in Veghel.

Gelet de toegangstellingen mogen we uitgaan van zo'n 1000 extra bezoekers vergeleken met het vorige jaar. We kwamen bezoekers tegen uit de hele regio en zelfs Vlaams was te horen in de kramen en op de terrassen. Anton de Visser,Paul Wonders en Errol Lissone keken tevreden om zich heen deze dag. Uiteraard waren er nu ook na afloop nog vele bezoekers van de winkels en terrassen in het centrum, dat zegt iets over de sfeer maar ook over de mogelijkheden die een centrum als locatie te bieden heeft.

Het organiserende Sint Barbara Gilde en de Carnavalsvereniging heeft een succesvolle editie achter de rug en kan werken om nog wat zaken hier en daar aan te passen voor een volgende keer.

En Ze Leefden nog Lang' muziektheaterin reprise

Wegens overweldigend succes en uitverkochte zalen wordt de muziektheaterproductie 'En ze leefden nog lang' hernomen op zaterdag 25 juni. Tijdens Theaterfestival Windkracht 16, het festival in april, waar alle acteurs en actrices van Phoenix Cultuur hun voorstelling speelden, hebben jong en oud al volop genoten van deze mooie voorstelling. Voor iedereen die de voorstelling heeft gemist of voor diegenen die niet kunnen wachten om hem nog een keer te zien is het nu de kans.

Over Prins Papzak, een vegetarische wolf en een dementerende fee.

Een mix van sprookjes in een modern jackie
Onder leiding van regisseuse Annabelle Morvan spelen acht jonge acteurs van de muziektheaterproductiegroep 14 + en twee trompettisten in een hilarische, ontroerende, strak geënsceneerde voorstelling. Prins papzak, een wolf die vegetariër wordt, een dementerende fee, een stiefmoeder uit Oekraïne. Ze zijn er allemaal, maar leven ze nog lang en gelukkig? We zullen het zien… Een vette mash-up van allerlei sprookjes gegoten in een modern jackie.

'En ze Leefden nog Lang', zaterdag 25 juni theaterstudio Phoenix Cultuur, CHV Noordkade Veghel. Kaartjes: Drie euro voor kinderen onder 16 jaar en boven de 16 jaar kost het vier euro. Reserveer je kaartjes snel via info@phoenixcultuur.nl. Heb je vragen of wil je meer info? Bel naar 0413-782010, mail info@phoenixcultuur.nl of kijk op www.phoenixcultuur.nl.

Avanti'31 wil 7x7 voetbalcompetitie voor veteranen starten

Voetbalclub Avanti'31 wil een 7x7 voetbalcompetitie voor veteranen opstarten. Gedacht wordt aan een leeftijd vanaf 35 jaar en als voetbalmoment de zaterdag namiddag. 7x7 wordt gespeeld op een half veld en kent andere spelregels dan het reguliere voetbal. Avanti'31 is met name op zoek naar clubs uit de regio. De bedoeling is om een volwaardige competitie op te zetten. Geïnteresseerde clubs kunnen contact opnemen met Wil Welvaarts via telefoonnummer 06 - 15294026 of e-mail wil.welvaarts@gmail.com.

Hell's Higway Run: voor echte bikkels

Foto:

Het grootse sportevenement op de Vlagheide begon op vrijdag met een valse start toen zo'n dertig kinderen brandwonden kregen van een vloeistof die op een glijbaan was aangebracht. Behoudens dat verliep het weekend verder goed. Honderden mensen kropen door de modder, beklommen wanden, wurmden zich door banden en lieten zich in sloten met water vallen. De Hell's Highway Run was dus voor echte bikkels.

Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:

Rooi2000 deelt prijzen uit

De Vaderdagactie van winkeliersvereniging Rooi2000 is een succes geworden. Uit de vele inzendingen werden vier winnaars getrokken. Maandagavond reikte bestuurslid Christian Verheijen de prijzen uit.

Jan Gordijn won de hoofdprijs. Hij mag binnenkort gaan genieten van een compleet verzorgde BBQ voor vier personen. Henri Verhagen en Marc Saris ontvingen maandag een cadeaubon van Rooi2000 t.w.v. €20. Ook Marijn Hulsen won een cadeaubon t.w.v. €20. Hij kon echter niet op het afgesproken tijdstip op de foto gezet worden. De winnaars beleefden zo een mooie verlenging van Vaderdag.
Rooi2000 is zeer actief in het bedenken en uitvoeren van nieuwe acties. Het bestuur zette de laatste maanden meerdere klantvriendelijke acties op die al vele tevreden winnaars opleverden. Komende zondag zijn de winkels weer open tijdens de Jaarmarkt.


Foto: Henri van Hoorn

Het Bastion van boven, met op de achtergrond de wijk Eerschot. Foto: Henri van Hoorn

Wè ge denkt dè alles is, dè's niks en we ge denkt dè niks is, dè is alles

Ik ben met therapie gestopt omdat mijn psychiater me achter mijn rug om probeerde te helpen.

Foto:

Ineke is op 13 juli jarig en verdient een bloemetje. Ze gaat al bijna 20 jaar onafgebroken naar haar vader. Door hem iedere dag te bezoeken en verzorgen. Ook samen koffie drinken, daarvoor mijn respect en hij geniet met zijn 86 jaar.

Iwan van Brussel

Foto: Lisette van Helden

Lisette van Helden zette dit uilskuiken op de foto. Net op de wereld en nu al in de krant! Stuur ook uw natuurfoto naar redactie@demooirooikrant.nl

Oplossing: Martien van den Hove

Winnaar: Wilma Klomp
Kwikstaart 10

Erfgoedproject 'Overgisteren' "Kun je een poffer niet eten?"

Foto: Jelle van den Brand

Denk je dat je tegenover het voormalige pannenkoekenhuis een soort pannenkoek krijgt – een poffer moet toch wel best een groot poffertje zijn, jammie. Maar dan krijg je zo'n grote witte muts voor je neus of, gekker nog, op je hoofd. Toch smaakt erfgoed naar meer, maar leg dat zo'n manneke maar eens uit. Als ook de eerste klompjes aan zijn voetjes pijn doen, lijkt het helemaal niet zo'n feestje.

Maar spelletjes zijn dat natuurlijk wél. Met een aardappel op een lepel in je mond lopen en niet laten vallen, raden hoe dat plantje heet dat naast het Maggiflesje staat, een fotopuzzel maken met daarop vroegere bewoners, Bertje en Leentje. Het gebeurt allemaal in de Sint-Paulusgasthuisjes die prachtig, want onopvallend, opgeknapt zijn. Want het is wél erfgoed, hè. Spelenderwijs maken de kinderen van groep 1 en 2 kennis met erfgoed. Klompjes? "Die heeft mijn opa ook!" weet er een.

Beproefd thema
Het thema is beproefd. De kinderen krijgen op school – dit jaar De Springplank – een koffer vol spullen, die van een medewerker van het Poffermuseum blijken te zijn. Die gaan ze met de hele klas terugbrengen, en mogen nog meehelpen ook.

Rumoer op straat. Is groep twee er al? Nee, het is de taalwerkplaats. Daar hadden de dames van de Paulusgasthuisjes niet op gerekend, communicatiefoutje. Maar met dit bijltje hebben ze vaker gehakt en hup, het wordt geregeld. Gerdien van den Brand kan er wel om lachen. "De bedoeling was dat de St. Paulusgasthuisjes na de verbouwing meer zouden gaan leven. Nou, dat is wel gelukt!"

Foto: Jelle van den Brand

Poepdag
De dames hebben er schik in. Brechje: "De kinderen zijn hier acht minuten en dat is precies genoeg om hun aandacht vast te houden. Ik speel accordeon en dan zingen we liedjes van vroeger, bijvoorbeeld 'Hannes loopt op klompen". Ria: "Per groepje is er een moeder bij. Die steken er trouwens vaak ook wat van op." Gerdien: "We proberen binnen het thema steeds weer iets origineels te bedenken". Ze bedenkt het ter plekke en kijkt de collega's aan. "We zouden bijvoorbeeld een poepdag kunnen organiseren. Een potje neerzetten om te laten zien hoe ze vroeger naar de wc gingen." Hilariteit, maar het zou zomaar kunnen gebeuren.

"Overgisteren" werd in 2008 gelanceerd door de afdeling erfgoededucatie van Erfgoed Brabant, in samenwerking met onder meer het Noordbrabants Museum en wordt door de provincie gesubsidieerd. Iedere gemeente kan er zijn eigen invulling aan geven. In Rooi gebeurt dat door het Museum Sint Paulusgasthuis en Curioso.


Gezellig toeren door Zuid-oost Brabant

Tot groot genoegen van klassieke auto minnend Sint-Oedenrode organiseren we weer ons traditionele Rondje Rooi. Trotse eigenaren van auto's van 30 jaar en ouder mogen zich inschrijven.

Speciale aandacht is er voor auto's van voor 1950. Deze tijd staat bekend als de wederopbouw. Met kennis en productiefaciliteiten ging men door waar de fabrikanten voor de oorlog mee geëindigd waren. De tijd had even stil gestaan maar toen er weer geld verdiend werd kon het weer worden uitgegeven aan een nieuwe modernere auto.

We zouden het leuk vinden om speciaal deze auto's door het zuidoosten van Brabant te mogen laten rijden. Over de rit zelf kunnen we nu nog niet veel zeggen, de route is nog geheim maar vast staat al wel dat we alleen over verharde wegen in het buitengebied zullen rijden over een afstand van ongeveer 100 kilometer. Gedurende de rit is er wederom gezorgd voor versnaperingen en is er ruim de tijd om elkaars auto's te bewonderen. Na afloop van de rit worden er door een jury een aantal auto's extra in het zonnetje gezet. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans Mabesoone: fammabesoone@onsbrabantnet.nl


Top prestatie beginners Fortuna'67

Lopers: Cathy, Karin, Stephan, Kim, Joost, Tamara, Edwin, Kim, Willem, Silvia, Noelle, Wendy en Femke. Trainers: Pieter, Rikie en Luc en op de foto ontbreekt: Jos

Het lopen van de 5 km Vaderdagloop was voor de beginnende hardlopers het beoogde doel toen zij zich begin april aanmelden bij Fortuna'67. Gestart met trainen op 11 april en nu 10 weken later, was het moment daar om alle trainingsinspanningen om te zetten in een klinkend resultaat op Vaderdag. Iedereen heeft er keihard voor getraind om met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen de finish te halen op zondag 19 juni en dat is ze gelukt!

Het weer zat enorm mee; niet te warm, een licht briesje en droge omstandigheden maakten dat de wedstrijd voor iedereen goed te doen was. Dat leverde naast het loopplezier ook nog diverse persoonlijke tijdsverbeteringen op. Na het leveren van een prima prestatie bereikten al deze kanjers onder luid applaus en aanmoedigingen de finish. De trainers en begeleiders zijn hartstikke trots en willen de lopers van harte feliciteren met hun behaalde prestatie!


Vaderdagloop 2016

Foto: Bart van der Heijden

Na maanden van intensief trainen was het voor veel hardlopers D-Day afgelopen zondag. Honderden lopers stonden aan de start van de jaarlijkse Vaderdagloop van SV Fortuna '67. Het warme weer maakte het wat zwaarder. Er werd dan ook flink gepuft en gesteund. Hier en daar werd een PR gelopen, voor sommigen was het zelfs de allereerste tijd ooit. Ook was er veel publiek op de race afgekomen. Bij deze een sfeerimpressie.

Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden

BSO Dommelrode speelt musical Smurfen 2.0

Foto: Lisa vd Ven

Na maanden van oefenen was het op donderdag 9 juni eindelijk zover: musical Smurfen 2.0. Ouders, opa's en oma's, broertjes en zusjes hebben genoten van een prachtige musical welke is neergezet door de kinderen en leidsters van BSO Dommelrode van kinderopvang De Verbinding.

Omdat er zoveel verschillende, en heel bijzondere smurfjes waren is gekozen voor de titel Smurfen 2.0. Het verhaal gaat over Smurfin die zich raar voelt. Ze heeft geen zin om te dansen, te zingen of te spelen. Alle andere smurfen proberen haar op te vrolijken. Smurfin wordt gevraagd om mee te dansen met de Bling-bling smurfen en de muziek smurfen, ze krijgt taart van de Kooksmurfen en de Natuursmurfen nodigen haar uit om met hen mee te gaan naar de dierentuin. De Schildersmurfen hebben mooie schilderijen gemaakt, en de Lolsmurfen hebben kunstjes gedaan en grapjes verteld. Maar niets kan haar opvrolijken. Gelukkig komt Grote Smurf erachter waarom Smurfin zich zo raar voelt… Ze is verliefd op Brilsmurf. En wat een geluk, hij is ook verliefd op haar! Na een laatste optreden van alle Smurfen volgt er een groot applaus en worden zij voorgesteld aan het publiek. Na een hapje en een drankje gaat iedereen moe maar voldaan naar huis.


'Het leven van een groep 5 leerling'

Op woensdag 8 juni hebben de kinderen van groep 5 van de Odaschool de musical: "Het leven van een groep 5 leerling" opgevoerd voor de groepen 1 tot en met 4, ouders, opa's, oma's en voor de oudere broers en zussen.

De kinderen hebben onder leiding van ouders de teksten en dansjes zelf bedacht. Deze hebben ze gecombineerd met de liedjes die ze de afgelopen twee jaar van juf Elke hebben geleerd. Deze combinatie heeft geleid tot een super leuke musical. Na de musical was er ook nog een "Meet & Greet" met de sterren die het heel druk hadden met het uitdelen van handtekeningen.

Kinderen de Sprongh naar de BZT Show

Voor dertien kinderen van Basisschool de Sprongh was het een te gekke dag. Zij mochten deze week auditie doen in Hilversum bij de BZT Show.

Dertien kinderen uit vier groepen deden kort geleden al auditie door een filmpje op te sturen. De schoolband, die sinds 2013 bestaat, is fanatiek met het oefenen. Ook de Ollandse Dorpskapel helpt hen met spelen. Toen de BZT show belde of ze ook een filmpje in wilden sturen deden ze dat natuurlijk. "We hadden alleen een kerstnummer op tape staan dus die hebben we ingestuurd. Daarna werden we uitgenodigd om in Hilversum auditie te komen doen," aldus dirigent Wilma.

Nu de auditie er op zit horen ze uiterlijk 21 juni of ze door zijn naar de Live Shows. Dan mogen ze écht in de BZT Show optreden. Iets waar ze natuurlijk allemaal erg op hopen. Maar ook dit was natuurlijk al een ervaring om nooit te vergeten. Voor alle kinderen trouwens. Want ook alle klasgenootjes van de dertien jonge muzikanten mochten mee naar de audities.

Tienjarig Samba Rooi feest met Sambabands en blaaskapellen

Foto: Hans van den Wijngaard

Als een Sambaband de zaal betreedt, komt er wat binnen. Afgelopen zaterdag maakte vijf keer een sambaband haar entree bij 'De Beurs' want Samba Rooi vierde haar tienjarig bestaan. Maar het bleef niet bij de vijf sambabands, want sinds enkele jaren is Samba Rooi ook met carnaval actief, dus ook menig blaaskapel gaf acte de présence.

Albert van Stiphout is al vanaf het begin bij Samba Rooi. "De band is tien jaar geleden ontstaan toen iemand uit de vriendengroep een sambaband hoorde spelen. Dat zouden wij ook eens moeten doen, zo is Samba Rooi ontstaan. Van oorsprong hebben we helemaal geen band met carnaval". Dat ik niet de enige ben die denkt dat Samba Rooi vooral met carnaval te maken heeft blijkt wel. Want de sprekers van de verschillende blaaskapellen melden één voor één dat een tienjarig jubileum geen carnavalesk getal is.

Tien jaar geleden bij de oprichting bestond Samba Rooi uit twaalf leden. Inmiddels telt de sambaband zestien leden, maar slechts drie van hen zijn er vanaf het begin bij. Het zijn Monique Bongers, Albert van Stiphout en Edwin Gordijn.

Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard

Ook Jeroen Engelen is al tien jaar met Samba Rooi verbonden, maar niet als lid. Jeroen instrueert de Rooise muzikanten. "Dat doet hij naar volle tevredenheid", vervolgt Albert. "De meesten van ons kunnen geen noten lezen, daarom is het belangrijk dat we een goede instructeur hebben. Bij onze muziek staat ritme centraal, het is belangrijk dat we het ritme herkennen en kennen. Jeroen helpt ons daar enorm bij".

Als Albert terugkijkt op tien jaar Samba Rooi, dan ziet hij veel hoogtepunten. "Het is niet gemakkelijk om het hoogtepunt uit die tien jaar te noemen. Maar wat me zo snel te binnen schiet is een optreden op 7th Sunday, maar ook ons optreden bij volleybalinterland Nederland – Cuba was geweldig. De hele middag ging het in de zaal 'bam, bam, bam Holland', geweldig. Maar ook het carnaval is de laatste jaren geweldig mooi om mee te maken", zo sluit Albert af om weer snel op te gaan in het feestgedruis.


32 / 40

Medio 1976, ongeveer deze periode 40 jaar geleden, werd het idee geboren om in café Jachtrust een biljartclub op te richten. Initiatiefnemers in die tijd waren enkele stamgasten in overleg met Thea en Toon van Hamond. De VROLIJKE SPELERS werd de gekozen naam voor de nieuwe biljartvereniging. Voor buurtschap Everse en gedeeltelijk de Coevering was hierdoor weer een evenement toegevoegd aan de verschillende activiteiten die bij Jachtrust reeds van toepassing waren. Immers, kaarten (specifiek rikken) en carnaval vieren waren bezigheden waar door iedereen volop aan werd deelgenomen.

De oprichting van de biljartclub kreeg gestalte met het eerste bestuur waarbij Piet Rovers de voorzitter werd met Piet van Nuland als secretaris en Pieter van Kaathoven de penningmeester. De naam van de vereniging werd in 1989 gewijzigd in biljartvereniging JACHTRUST. Helaas kwam in 2006 Piet Rovers te overlijden en werd Pieter van Kaathoven de nieuwe voorzitter. Gedurende deze periode groeide de club uit naar een ledental van ongeveer 20 leden. Van al deze leden komt een persoon niet uit Rooi .Peer van Zutven (zie foto) woont in Volkel. Voorbije jaar 2015 nam Martien Kluytmans het voorzitterschap over. Overigens is Martien in Rooi beter bekend als prins carnaval Tinus PAP den eerste in 2005.

Gedurende het 40-jarig bestaan heeft men als biljartclub in Rooi vele leuke jaren gekend. Het deelnemen aan de plaatselijke competitie met andere clubs in Rooi is altijd als een sportief evenement ervaren. De onderlinge competitie was en is ook nog steeds een spannende en leuke belevenis. Elk jaar opnieuw heeft de club een eigen kampioen; momenteel is dit Geert v.d. Wetering, die in de finale Martien Vogels nipt versloeg. Het clubhuis is vandaag de dag café van Ouds omdat café restaurant Jachtrust voor de A-50 moest wijken.

Tot slot is gedurende de laatste jaarvergadering een feestcomité in het leven geroepen om het 40-jarig bestaan niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Door een viertal leden zal een bescheiden middag/avond programma worden samengesteld, waar tevens de genodigden ook bij aanwezig zullen zijn. In de maand oktober zal dit festiviteit plaats vinden.


33 / 40

Carillon

Sinds kort hangt het carillon in de Martinuskerk.

Wat mij opvalt is dat dit klokkenspel zo zachtjes klinkt, zelfs als je op het plein voor de kerk zit of staat.

Enige maanden geleden werd gezegd dat je het carillon in Schijndel of Veghel zou kunnen horen, maar dat is natuurlijk totale onzin. Ik woon in Eerschot maar zelfs daar hoor ik nooit iets van het carillon, ook al staat de wind nog zo gunstig!

Bij een onlangs gedane uitreiking van subsidies verklaarde Fried v. d. Brand, de initiatiefnemer van de bouw van de carillon, dat het geluid daarvan in Olland te horen zou zijn. Dat komt door zijn gebruikelijke enthousiasme, want als hij meent het carillon ook daar te kunnen horen, moet hij wel haast oren op steeltjes hebben!

Een organist van de Martinuskerk kan (vanuit zijn woning) met zijn mobiele telefoon regelen, de geluidssterkte, hoe lang het speelt en welke melodie het carillon speelt. Het carillon speelt slechts ieder heel uur van 10.00 tot en met 17.00 uur en dan slechts heel kort ongeveer een minuutje. Ook het melodietje dat gespeeld wordt, zegt mij weinig, maar dat kan aan mij liggen.

De omwonenden hebben geen last van het carillon als het wat harder speelt, dus dat kan het probleem niet zijn. Een carillon dat je niet of nauwelijks hoort, heeft weinig nut en is eigenlijk weggegooid geld.

Ik ben een fan van carillons, te meer dat een typisch Nederlands product/verschijnsel is. Ruim dertig jaar geleden heeft bijvoorbeeld toen nog Koningin Juliana een Nederlands carillon geschonken aan een grote stad in Brits Canada, als dank voor het onderdak tijdens de oorlog van haar en haar kinderen.

Het carillon heeft een hoop geld gekost, deels afkomstig van zakelijke sponsoren, deels van privé-sponsoren, en verreweg het grootste gedeelte uit de opbrengsten van de jaarlijkse boekenbeurs, maar dat zijn eigenlijk ook gemeenschapsgelden. Dan mag de gemeenschap daarvoor ook iets hoorbaars terugverlangen. Het carillon in de kerktoren in het centrum van Son speelt harder, al is de geluidssterkte daarvan zelfs op een rustige zondagmiddag ook eigenlijk te weinig.

Resumerend: ik hoop dat er voortaan een wat harder geluid uit het carillon komt, dat de duur van het gespeelde wijsje langer is en dat er meer bekende melodieën worden gespeeld.

Mr.J.F.A. van de Wall, Verwestraat 34, 5491 BZ, Sint-Oedenrode.


Vreemde snoeshaan

Haar gerimpelde handen rusten ontspannen op het stuur. Haar blik is gericht op de weg. De A2 met zijn vele afritten vraagt haar volle aandacht. Ze luistert naar de Nederlandstalige muziek die uit de autoradio schalt en draait aan de volumeknop. De asblonde vrouw van middelbare leeftijd betrapt zich erop dat ze af en toe uit volle borst meezingt. Gelukkig, denkt ze bij zichzelf, niemand die het hoort. Van een valse noot en een krakende stem wordt niet iedereen blij.

Ontspannen vervolgt ze haar weg. De motor van haar auto maakt een tevreden brommend geluid. Weldra zal ze haar bestemming bereiken. Dan realiseert ze zich dat een zwarte auto al langere tijd achter haar rijdt. Ze neemt de auto op in haar achteruitkijkspiegel. Een sportief luxe type in een grande uitvoering. De bestuurder is beslist niet het type zondagsrijder. Vast en zeker een snelle jongen. Waarom gaat hij haar niet voorbij? Misschien is hij met andere dingen bezig onder het rijden. Bellen of een broodje eten. Volgt hij haar? Ze grinnikt, dat lijkt haar hoogst onwaarschijnlijk. Waarom zou iemand haar volgen? Ze spreekt zichzelf streng toe. Niets aan de hand. Ze doet een greep in de zak met drop. Een zoethoudertje?

Dan concentreert ze zich weer op het verkeer. Het is druk op de weg. Gelukkig stroomt het wel goed door, constateert ze relaxt. Even haalt de bewuste zwarte auto haar links in. Is hij het beu om als een wielklever achter haar oude kleine karretje te rijden? Verbaasd ziet ze dat hij haar niet passeert maar naast haar blijft rijden. Wat heeft dat te betekenen? Haar handen worden klam en omklemmen het stuur steviger. Ze gluurt vanuit haar ooghoeken zo onopvallend mogelijk naar de auto en probeert een glimp van de bestuurder op te vangen. Door de getinte ruiten, valt dat niet mee. Ze richt haar blik weer stoïcijns op de weg. 'Raar figuur', moppert ze in zichzelf.

Maar dan gaat de bestuurder van de zwarte auto haar voorbij en gaat weer naar de rechterrijbaan pal voor haar rijden. Hij zet zijn knipperlichten aan. Wat is dit nu weer? Wat wil hij van haar? Wat is dit voor een vreemde snoeshaan? Ze besluit om hem te negeren. Maar als de automobilist richting aangeeft en naar de vluchtstrook rijdt, bekruipt haar een onrustig gevoel. Aarzelend besluit ze hem toch maar te volgen en stopt achter de sportieve bolide. Veiligheidshalve blijft ze in haar auto zitten in afwachting van wat er gaat gebeuren. Ze graait in haar tas naar haar mobieltje en houdt het binnen handbereik want je weet maar nooit.

Uit de zwarte wagen voor haar stapt een goed uitziende man van het type geslaagde zakenman. Hij loopt op haar auto af. Ze draait het raampje met trillende hand een heel klein beetje omlaag. 'Zo,' zegt de man, 'Wat dacht u? Wat moet die vreemde vent van me?' Hij slaat de spijker precies op zijn kop. Ze stamelt: 'Ik vertrouwde het niet…wist niet wat ik ermee moest.' De man antwoordt op zakelijke toon: 'Mevrouw, ik wilde u waarschuwen. Uw linker band is slap en u moet er niet ver meer mee rijden. '

Als hij voor haar uitrijdt naar het eerstvolgende tankstation, beseft ze dat angst een slechte raadgever is. Een volger is nog geen achtervolger.

Hanny Brok, schrijvers@impesant.nl


Jaarvergadering BtB in de Vresselse hut

Henk vd Pas, Bart vd Wetering, Bob Hoefsloot en Martijn vd Loo

De jaarvergadering begon weer gezellig met de barbecue en er was, zoals de traditie tevens betaamt, weer voor een andere entourage gekozen. Rond de klok van zes meldden de eerste barbecueliefhebbers zich al bij de Vresselse hut. Toch ging het niet alleen maar om de gezelligheid. Met een korte hamerslag opende de voorzitter de vergadering: tijd voor de feiten!

Door: Ria Balk

Foto: Lisa vd Ven

Gelukkig blijkt BtB in financieel gezonde conditie te verkeren. Het ledenaantal staat nu op 219 en het aantal debiteuren is, dankzij een gewijzigde aanpak, nihil. Saskia van den Eshof neemt afscheid als bestuurslid PR en Arthur Frieser gaat zijn laatste jaar in als voorzitter: met spannende tijden in het vizier. Arthur: "Er is voor BtB een hoop te doen in het kader van de gemeentelijke fusie. POM blijkt in dit proces een zeer succesvol vehikel; we overwegen om er een stichting van te maken. Met BBN+K werken we al veel samen, maar hoe dat verder gaat? Op 29/6 gaan we bij elkaar zitten om dat nader te bespreken. Ieder die daarbij aan wil sluiten, is van harte welkom.&quo