DeMooiRooiKrant

26 oktober 2016

DeMooiRooiKrant 26 oktober 2016


Verplaatsing AH voorlopig van de baan

De verplaatsing van de AH van de Markt naar de Borchmolendijk is voorlopig van de baan.

In de gemeenteraad die donderdagavond een beslissing zou nemen over de kaderstelling van die verplaatsing staakten de stemmen (8 voor en 8 tegenstemmers), wat betekent dat het voorstel niet verder in stemming wordt gebracht. Omdat het aantal raadsleden niet volledig was (één lid ontbrak) moet de stemming worden uitgesteld naar een volgende vergadering. Staken de stemmen dan opnieuw, dan is het voorstel verworpen. Omdat het ontbrekende raadslid (Henri Raaijmakers) deel uitmaakt van de tegen stemmende fractie DGS/BVT, lijkt de kans op een ja minimaal.

CDA en VVD dienden een amendement in met daarin een aantal voorwaarden waaraan het plan zou moeten voldoen: veilige en eenduidige verkeersrouting, gegarandeerde verkeersveiligheid, geen onevenredige aantasting van het woongenot (muurhoogte, fijnstof, geluid), parkeerplaatsen volgens de (CROW) richtlijnen, bevoorrading via de voorzijde (Borchmolendijk).

Weegschaal
DGS-BVT en Hart voor Rooi waren het op zich niet oneens met de kaders, maar hadden grote twijfels of het gewenste aantal meters op het terrein überhaupt mogelijk was. "De weegschaal sloeg daardoor net naar de andere kant door" aldus Janneke van Vugt (HvR) die daarop met name door Coby van der Pas (CDA) scherp onder vuur werd genomen. Piet Klaasen (VVD) verwees naar de videopresentatie van Floris Alkemade die eerder op de avond enthousiast door iedereen was ontvangen, waarin Alkemade pleitte voor verdichting van het centrum. Ook het college van B & W stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. Wethouder Jan van Burgsteden: "Wat hier ligt, voldoet aan de opdracht. Als verplaatsing van AH naar het de Leijer-terrein binnen de door u aangegeven kaders niet mogelijk blijkt, is het aan de ondernemer om dit passend te krijgen. Gooi die deur niet dicht!" Burgemeester Peter Maas: "Mevrouw van Vugt, ik wil u er aan herinneren dat u met de gemeenteraad communiceert, en niet met de publieke tribune." Na een schorsing bleven de standpunten echter onveranderd.

Lidl
Over de Lidl, waarover deze krant onlangs optekende dat dit project voor zou liggen op AH omdat er een goed overleg zou zijn met de omwonenden, is overigens ook het laatste woord nog niet gezegd. Het beweerde goede overleg werd tegengesproken door omwonende Edwin Bank. Volgens hem is er na een informatiebijeenkomst op 15 januari 2015 geen contact meer geweest met de omwonenden. Omdat echter de AH en niet de Lidl op de raadsagenda stond, mocht hij geen gebruik maken van het spreekrecht. Volgens andere omwonenden was de oorspronkelijke bestemmingsplanwijziging, plan B, gepubliceerd in de zomervakantie van 2014, en daardoor niet door hun opgemerkt. Hun opmerkingen hebben weliswaar geleid tot aanpassingen in plan B met betrekking tot de muurhoogte, maar er is bijvoorbeeld nog niet duidelijk hoe het zit met het perceeloppervlak en het geschatte aantal van 10.000 vervoersbewegingen per week.

Julian

Sint-Oedenrode herbergt veel sporttalent. Enkele van de grootste talenten zijn hockeyer Imre van de Laar (16) en de waterpolobroers Julian (16) en Manuel (13). Alle drie werden ze onlangs geselecteerd voor vertegenwoordigende nationale jeugdteams. Een enorme eer en iets wat niet zomaar gebeurt. De tieners trainen volle bak en werken er keihard aan om beter en beter te worden. Zo proberen ze zich omhoog te werken tot het grote Oranje. Het is nog een lange weg die de jongens moeten afleggen, maar het begin is gemaakt.

Lees meer over de sporttalenten op pagina 38.

Manuel
Imre Foto:

Jaargang 7 - Week 43 - Woensdag 26 oktober 2016

In de nacht van zaterdag 29 oktober op zondag 30 oktober gaat de Wintertijd in.

De klok gaat van 3.00 uur naar 2.00 uur

Rode Kruis zoekt bestuursleden

Het Rode Kruis is hier om te helpen, in Nederland, in Europa, in de wereld. Omdat de stichting in tijden van nood niemand alleen laten staan. Het Rode Kruis streeft ernaar dé humanitaire noodhulporganisatie van Nederland te zijn. In veel gemeenten is het Rode Kruis vertegenwoordigd, zo ook in Boekel, Boxtel, Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. De vele vrijwilligers helpen vanuit het hart en met de mouwen opgestroopt en daar zijn we erg blij mee.

Om de vrijwilligers nog beter in te kunnen zetten, vindt er op dit moment een omslag in organiseren plaats. Het Rode Kruis ervaart dat veel mensen graag een handje meehelpen als hen dat gevraagd wordt. De betrokkenen merken ook dat de meeste vrijwilligers zich voor korte tijd aan een activiteit willen binden. Het blijkt steeds moeilijker te zijn om bestuurders te vinden voor de lokale Rode Kruisafdelingen. Het Districtsbestuur Brabant Noord, waaronder bovengenoemde gemeenten vallen, werkt op dit moment met deze afdelingen samen om te komen tot de oprichting van één afdeling Meijerijstad/Boxtel/Boekel. De reden van de toevoegingen van Boxtel en Boekel is dat Boekel al van oudsher bij de afdeling Veghel hoort en dat Boxtel samenwerking zoekt in een groter geheel. De samenvoeging van afdelingen is vooral een bestuurlijke en organisatorische verandering. Het Rode Kruis is nu op zoek naar bestuursleden die de komende jaren deze nieuwe Rode Kruis afdeling verder vorm willen gaan geven. Mensen met gevoel voor mensen en met aandacht voor wat er leeft. Meer informatie is te vinden op www.rodekruis.nl. Eline Somers is bereikbaar voor vragen: esomers@redcross.nl of 06-22178050.


Studie naar Roois centrum door Floris Alkemade

"Dit is een avond die ons nog zeer lang zal heugen" sprak Janneke van Vugt (Hart voor Rooi) bij de gemeenteraadsvergadering, die donderdagavond plaats vond in de Knoptoren. Dat was naar aanleiding van de discussie over Albert Heijn, maar die avond was in meerdere opzichten bijzonder.

De raadsvergadering werd voorafgegaan door een film van rijksbouwmeester en Rooienaar Floris Alkemade over de aard en samenhang van het Rooise centrum. Die had hij gemaakt naar aanleiding van een vraag van wethouder Jan van Burgsteden.

Verdichting
Alkemade, continu in beeld naast kaarten en foto's, toonde de verstedelijkte gebieden die zowel zuidelijk als noordelijk van Rooi verder naar elkaar groeien. Daardoor onderscheidt Rooi zich in de regio, maar ook binnen Meierijstad, steeds sterker als een autonome groene gemeente en daar zou de gemeente Meierijstad ook verder op kunnen sturen. Nieuwe wijken in de toekomst bijvoorbeeld niet meer "als een soort 'jaarringen" naar buiten, maar een verdichting. In de visie van Alkemade hoeft dat niet ten koste te gaan van "de groene lobben die tot diep in het centrum reiken" maar kunnen die elementen elkaar juist versterken. Sportpark De Neul ontwikkelt zich dan als "een soort Central Park". Bij de fiets- en wandelroutes bracht hij nog wat "missing links" in beeld.

Alkemade pleitte voor het betrekken van burgers bij de projecten


Buiten het centrum
Alkemade ging in gedachten ook buiten het centrum. Hij noemde Het Laar (als parkeerwijk) en de Zuidelijke bypass, waar een oplossing ligt tegen de verdroging. Volgens de Rijksbouwmeester een wat duurder project dat echter veel voordelen biedt, en zich op langere termijn absoluut terugverdient. Ook pleitte hij voor het betrekken van burgers bij de projecten, "Vooral om ideeën te genereren, want Ruimtelijke Ordening is een vák." De film wordt geplaatst op de site van de gemeente. Alkemade heeft over het onderwerp ook een boek geschreven. "Dat kun je zien als een testament van Sint-Oedenrode aan Meierijstad" aldus wethouder Jan van Burgsteden.

Knoptoren
Alkemade hield verder een warm pleidooi voor de Knoptorenkerk, zoals het monument voluit heet, waar alles op die bijzondere avond leek samen te vallen. De aanwijzing van de toren en omgeving als beschermd stads- en dorpsgezicht stond ook op de vergaderagenda. Een formaliteit, maar nog geen reden om er maar een hamerstuk van te maken, daarmee zouden ze het eeuwenoude Rijksmonument tekort doen. Verschillende sprekers die avond roemden de sfeer, de historie en de functie als baken van Sint-Oedenrode vanaf de A50. Janine Heisterkamp declameerde zelfs een gedicht 'Ode aan de Knoptoren' dat ze van Nico van de Wetering had gekregen. Alkemade: "Iedereen die van buiten komt, herkent Rooi aan de Knoptoren. Zorg dat het geen dood embleem wordt!"


Fairtrade Week

Foto:

Van 25 oktober t/m 2 november vindt in Nederland de Fairtrade Week plaats. De Fairtrade Week is een jaarlijks terugkerende landelijke campagneweek en inmiddels, na 7 edities, een begrip in Nederland.

Foto: Jos van Nunen

Tijdens deze week wordt het belang van Fairtrade door veel supermarkten, wereldwinkels, bedrijven, gemeentes en mensen onder de aandacht gebracht.
In duizenden supermarkten en winkels zijn tijdens de Fairtrade Week diverse Fairtrade producten in de aanbieding. De meest aantrekkelijke aanbiedingen worden gebundeld in de Fairtrade Week actiefolder, die huis-aan-huis verspreid wordt. In heel Nederland vinden er tal van acties en evenementen plaats.
Als je een product maakt, wil je daar ook graag een goede prijs voor hebben. Je wilt maandelijks kunnen rondkomen, zelfs wanneer het een tijdje minder gaat. Ook boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden willen dit en dankzij fairtrade producten krijgen zij deze zekerheid. Om het belang van eerlijke producten onder de aandacht te brengen gaat 25 oktober deze Fairtrade Week van start.
Geen beter medicijn tegen armoede dan het vermogen om in het eigen inkomen te voorzien. Stichting Max Havelaar helpt kleine producenten in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Het Keurmerk Max Havelaar is het onafhankelijke keurmerk voor Fairtrade. Producten met het Max Havelaar keurmerk zijn geproduceerd en verhandeld onder eerlijke voorwaarden.
Wist je dat…
• Veel supermarkten tegenwoordig fairtrade producten in hun huismerk assortiment hebben opgenomen?
• De Fairtrade gecertificeerde producten uit 70 verschillende ontwikkelingslanden komen?
• Fairtrade niet alleen voor eerlijke handel staat, maar ook voor milieuvriendelijke teelt?
• Deze producten niet per definitie duurder zijn? Je kunt ze in alle prijsklassen kopen.
• Er 1,65 miljoen boeren zijn aangesloten bij Fairtrade boerenorganisaties en er wereldwijd 27.000 producten met het Fairtrade keurmerk worden verkocht.
• In Sint-Oedenrode een werkgroep actief is om van Meierijstad een Fairtrade Gemeente te maken?

Steunpunt Vrijwilligerswerk zoekt vrijwilligers

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Op de website www.welzijndemeierij.nl wordt een overzicht gepresenteerd waar allerhande vacatures te vinden zijn in uw eigen omgeving. Ook deze keer hebben we enkele interessante vacatures van de vacaturebank voor u uitgelicht.

Hulp in de huiskamer bij dementerende bewoners
Brabantzorg Odendael is op zoek naar een vrijwilliger die hulp wil verlenen in de huiskamer bij dementerende bewoners. Het gaat dan vooral om het verzorgen van het ontbijt, het eten brengen, koken, een activiteit begeleiden en het verzorgen van dieren. Werktijden zijn in overleg. (vacaturenummer 10551)

Mevrouw brengen naar de dagbesteding
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is op zoek naar een vrijwilliger die een mevrouw (in een rolstoel) op donderdagmorgen om 10.00 uur naar de dagbesteding in Odendael wil brengen. Mevrouw woont vlakbij Odendael. (vacaturenummer 16916)

Bezoekvrijwilliger om bij een mevrouw een lijstje met structurele zaken door te nemen
Een mevrouw vraagt ondersteuning bij haar zelfstandigheid. Wilt u haar 1 of twee keer per maand bezoeken? Het gaat bijvoorbeeld om zaken als welke boodschappen er gedaan moeten worden en of er medicijnen bijbesteld moeten worden. (vacaturenummer 16807)

Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij; u kunt bellen (073 – 5441400) of mailen (vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl). Bezoek ook onze website voor alle andere vacatures en activiteiten (www.welzijndemeierij.nl).

Leerlingen Odaschool verlicht

Leerlingen van de bovenbouw van de Odaschool hebben op 17 oktober meegedaan met de ANWB fietsverlichtingsactie. In dit speciale programma van de basisscholen staat een veilige fietsverlichting voor leerlingen centraal. De Odaschool vindt het belangrijk dat haar leerlingen met een veilig en goed verlichte fiets naar school gaan. Zeker nu de dagen korter worden.

De school ontvangt van de ANWB Lichtbrigade een fietsveiligheidspakket bestaande uit een digitaal lespakket en een toolkit. Eerst bespreken de leerlingen in een speciale les de noodzaak van goede zichtbaarheid in het verkeer. Daarna controleren ze samen met vrijwilligers hun fietsen op belangrijke punten. Dit doen ze met behulp van het fietsveiligheidspakket met daarin alle benodigdheden voor een veilige en verlichte fiets. Zo gaan alle leerlingen van de bovenbouw van de Odaschool met een goed verlichte en veilige fiets de winter in. Ook dit jaar heeft de school, net als vorig jaar, hulp gekregen van een echte fietsspecialist, Bike SOS.

In oktober organiseren maar liefst 2.000 basisscholen in het land de fietsverlichtingsactie. Hiermee worden meer dan 300.000 fietsen gecontroleerd op veiligheid en zichtbaarheid. Voor nadere informatie over het programma: anwb.nl/fietsverlichtingsactie.

Automobilist knalt op vrachtwagen en overlijdt

In de nacht van woensdag op donderdag heeft op de A50 ter hoogte van Sint-Oedenrode een zwaar ongeval plaatsgevonden. Een auto knalde vol achterop een stilstaande vrachtwagen. De bestuurder van de auto overleed.

Het ongeluk gebeurde rond 1.30 uur. Hulpdiensten rukten met groot materieel uit. Hulp voor de bestuurder mocht helaas niet meer baten. De vrachtwagen stond stil op de vluchtstrook. Door het ongeval was de snelweg richting Eerde afgesloten. Daardoor heeft de ochtendspits behoorlijk vertragingen oplopen.
Een dag later is de vrachtwagenchauffeur aangehouden door de politie. De 38-jarige bestuurder komt uit Maasbracht en bleek gedronken te hebben. Het alcoholpromillage in zijn bloed was volgens de politie bijna 0,7 promille. De chauffeur van de vrachtwagen is inmiddels vrijgelaten, maar blijft wel verdachte.


Collecte voor Diabetesfonds in Sint-Oedenrode

Foto:

Dit jaar wordt in Sint-Oedenrode van 31 oktober tot en met 5 november wederom de collecte gehouden voor het Diabetes Fonds.

53 collectanten komen aan de deur voor het goede doel. Diabetes, oftewel suikerziekte is een sluipmoordenaar; het heeft verwoestende gevolgen zoals een hartaanval, dementie, blindheid en nierschade. Dagelijks krijgen 200 mensen de diagnose diabetes, terwijl er al 1 miljoen patiënten zijn.

Collecteleider Noud Pouwels: "Wij vinden het heel belangrijk dat er iets aan diabetes wordt gedaan. Iedereen kent wel iemand met diabetes. Het is een rotziekte met ernstige gevolgen. Daarom is het zo belangrijk, zodat minder mensen diabetes krijgen en het te voorkomen en te genezen is."

Het Diabetes Fonds zet alles op alles om diabetes en de verwoestende gevolgen ervan te voorkomen. Dat doet het fonds door fundamenteel onderzoek te betalen. Maar van alle subsidieaanvragen van onderzoekers kan er maar een kwart gehonoreerd worden. Het Diabetes Fonds krijgt geen geld van de overheid, dus is afhankelijk van donaties en collecte.

Help het Diabetes Fonds in de strijd tegen diabetes en geef deze week aan de collectant. Mensen kunnen ook op een andere manier helpen; door vrijwilliger of donateur te worden. Of om een actie te organiseren met bijvoorbeeld de sportvereniging of muziekclub. Voor meer informatie:www.diabetesfonds.nl

Wilt u meer informatie over de collecte neem contact op met de collecteleider Noud Pouwels, tel. 0413-474842 of 06-18628292.


Oud-Rooienaar Harry deLeyer tophit in Amerikaanse bios

Foto: Jos van Nunen

De Amerikaanse documentaire Harry and Snowman, gebaseerd op oud-Rooienaar Harry deLeyer, is een tophit in verschillende filmtheaters in Amerika. Vanaf 30 september wordt de film er gedraaid en de komende maanden blijft hij op het witte doek.

Foto:

Na de Tweede Wereldoorlog vertrok Harry, familie van De Leijer uit Sint-Oedenrode, naar Amerika. Hij redde er een Amish ploegpaard - met de naam Snowman - van de dood door haar weg te kopen van de slachterij. Hij betaalde slechts tachtig dollar voor het dier waar hij direct een klik mee had.
In minder dan twee jaar tijd wonnen Harry & Snowman drie grote springwedstrijden. In de tijd werden ze samen beroemd en reisden ze het land door om deel te nemen aan wedstrijden. In de documentaire vertelt de inmiddels zesentachtigjarige Harry deLeyer zijn sprookjesachtige liefdesverhaal met zijn paard en over zijn carrière in de paardenwereld als rijder en trainer. In 1983 vertegenwoordigde de oud-Rooienaar de Verenigde Staten tijdens het WK in Zweden. Daarnaast kreeg hij in 2002 van de United States Equestrian Foundation een Pegasus Medal of Honor voor zijn levenslange bijdrage aan de sport.

Dommelklanken laten fans genieten

Het jaarlijkse bedankconcert voor de fans van de Rooise Dommelklanken zit er weer op. Zondagmiddag was de Knoptoren het podium voor dit evenement, door de heren zelf geïnitieerd. Het mannenkoor heeft een vaste schare fans. Daar zijn de smartlappenzangers zich van bewust. Daarom geven ze speciaal voor hen een optreden. De Knoptoren leent zich er perfect voor. Het geeft een knus gevoel van saamhorigheid en de klanken van het koor komen er goed tot zijn recht. Kijk voor meer foto's van het concert op www.mooirooi.nl

Pianisten aan het woord in Kasteel Henkenshage

Foto: Cor van Oorschot

'Een schot in de roos' – 'Wat een heerlijk concert' – 'Dit was genieten'…waren de geluiden van de bezoekers bij het verlaten van Kasteel Henkenshage. Aan de zo grote opkomst van bezoekers en aan de aandacht waarmee geluisterd werd kan opgemaakt worden dat er in Rooi een ruime belangstelling is voor dit soort concerten. Een belangrijke factor was uiteraard wel dat alle uitvoerders een zekere muzikale binding hebben met Sint- Oedenrode; bij optredens van professionele en zeer ervaren pianisten werd ook podium geboden aan jonge, getalenteerde leerlingen. Hierdoor ontstond een boeiend en gevarieerd programma waarin zowel solo – als vierhandig en zelfs zes-handig gemusiceerd werd.

Door: Mattie De Schepper

Waardering en bewondering
Het programma werd ingeleid door Brechje van den Brand. Als lid van de werkgroep had zij dit concert geïnitieerd. Bij ieder onderdeel wist zij, op de haar zo eigen geestige wijze, relevante informatie te verstrekken die de beeldvorming bij het luisteren zeer ten goede kwam. Vanaf de eerste maten was duidelijk dat we met Wim van den Hoek een zeer ervaren kamermuziek pianist aanhoorden. Scarlatti klonk sprankelend, virtuoos en mooi doorzichtig. Zijn gloedvolle vertolking van Scriabin bracht een warme sfeer. Die behaaglijke sfeer wist ook Brechje van de Brand te ontlokken met haar innemende interpretatie van Schuberts Impromptu nr. 3. Ze had er even aan gedacht onze premier Marc Rutte - die dit werk overigens verdienstelijk speelt - uit te nodigen, maar besloot toch haar lievelingswerk aan zichzelf voor te behouden.

Foto's: Cor van Oorschot Foto: Cor van Oorschot

'Die behaaglijke sfeer wist ook Brechje van de Brand te ontlokken met haar innemende interpretatie van Schuberts Impromptu nr. 3'

Jonge talenten podiumervaring bieden
De vijftienjarige uit Oekraïne afkomstige Diana Pivak - met docent Maarten van den Hoven - imponeerde in Mozarts sonate voor vier handen KV 381: stemvoering, dynamisch uitgebalanceerde toucher, voortreffelijk samenspel, dwongen groot respect af. Tobias Klokgieters, meldde zich bij zijn docent Ruud Bouwman spontaan aan Mozarts 'Rondo Alla Turca' hier te brengen. Hoewel dit best pittige stuk enig risico inhield zal deze podiumervaring hem zeker stimulans geven om door te zetten. We horen het resultaat daarvan graag nog eens terug over enige tijd. Jochem Brusse, pas in zijn derde jaar les, heeft ons verrast door een volwaardige vertolking van Einaudi's 'Passagio'. Helemaal uit zijn hoofd, in prachtige overvloeiende melodielijnen, wist hij ons te overtuigen van zijn muzikaliteit, zijn inzicht in structuur, in dynamiek en zeggingskracht.

Samenspel en samenwerking
De wens van het pianistenechtpaar Nicole Krijnen en Jos Friedrich om Mozarts sonate KV 448 voor twee vleugels, in Rooi te laten horen kon door ter beschikkingstellen van een tweede vleugel gerealiseerd worden. De taal van hun zeer genuanceerde samenspraak via beide vleugels, maakte diepe indruk. Als klankrijk en imposant slotstuk speelden Ruud Bouman, Brechje van den Brand en Maarten van den Rachmaninovs compositie voor zes handen. Het was genieten!

Met medewerking van Wim van den Hoek, Ruud Bouman, Maarten van den Hoven, Brechje van den Brand, Nicole Krijnen en Jos Friedrich. Jong talent: Jochem Brusse , Tobias Klokgieters en Diana Pivak. Organisatie Cultureel Platform en Roois Kultuur Kontakt


Uitzicht over verlicht Sint-Oedenrode

Foto: Ilja van Bommel Foto: Ilja van Bommel

Op zaterdag 29 oktober is het de nacht van de nacht. Dit is een initiatief van de Nederlandse milieufederaties. Op deze avond en nacht wordt er landelijk aandacht gevraagd voor lichtvervuiling en energiebesparing op verlichting. De Knoptoren ondersteunt dit initiatief en opent die dag de deuren van de toren.

Nederland behoort tot de meest verlichte landen op aarde. Al dat licht verstoort de nachtelijke natuur en kost heel veel energie. Daarom vindt op zaterdag 29 oktober de Nacht van de Nacht plaats. In het hele land gaan duizenden lichten uit en overal zijn er nachtactiviteiten. De Knoptoren wil graag een steentje bijdragen aan dit initiatief. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur zijn belangstellenden welkom om de toren te beklimmen en Rooi "by night" te zien. Naast een fabuleus uitzicht willen wij aandacht vragen voor lichtvervuiling en energiebesparing. De entree voor het beklimmen van de toren bedraagt € 2,00 p.p. en kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar boven. De opbrengst komt geheel ten goede voor Stichting de Knoptoren, welke instandhouding van de Knoptoren tot zijn voornaamste taak beschouwd.


Verhoeven neemt afscheid van inburgering

Foto: Hans van den Wijngaard

Twee jaar lang heeft Lambert Verhoeven zich ingezet voor de inburgering. Toen begin dit jaar bleek dat er te weinig cursisten waren zou de inburgering in Rooi stoppen. Nu, bijna tien maanden later, blijkt dat de situatie veranderd is. De inburgering gaat door en er zijn voldoende mensen die de Nederlandse taal maar wat graag willen leren. Lambert gaat zich echter weer op andere zaken richten. Want vrijwilligerswerk, dat is er genoeg.

Donderdag waren er negentien cursisten in cultureel centrum Mariëndael bijeen om te werken aan de Nederlandse taal en om meer te leren over de Nederlandse cultuur. Vanaf maandag 31 oktober wordt er gestart met een groep in de middag. Dit betekent dat er drie ochtenden en drie middagen Nederlandse les wordt gegeven. Er wordt daarom volop gezocht naar nieuwe klassenassistentes.

Voor veel vluchtelingen een nieuw begin. Voor Lambert het einde van een hele mooie tijd. "Ik heb met heel veel plezier meegeholpen. Het is mooi om te zien dat je deze mensen stappen ziet maken. Omdat de inburgering eigenlijk zou stoppen in Sint-Oedenrode heb ik besloten het stokje door te geven. Dat het nu toch door kan blijven gaan is natuurlijk alleen maar mooi.

Lambert (5e van rechts) samen met de cursisten op de foto. Foto: Jos van Nunen

Ook Leny Rampelt was aanwezig op deze morgen. Zij nam een tijdje geleden al afscheid. "Ik heb de leeftijd van zeventig bereikt en heb besloten me meer te focussen op andere dingen." Zonder deze vrijwilligers zou het echter nooit lopen zoals het doet. Dat beseffen ook de mensen die de inburgeringscursus volgen. In groten getale komen zij al zingend de gang op gelopen om Lambert te bedanken. Met cadeautjes. Je ziet wel dat het werk gewaardeerd wordt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hetty Klerks, 0413-476518 of hetty.klerks@kpnmail.nl

Inschrijvingen stromen binnen voor Rooise Kwis

Nog geen twee weken na opening van de inschrijving hebben zich al ruim 50 teams ingeschreven voor de derde vierde van de De Rooise Kwis. Vorig jaar stopte de teller uiteindelijk op maar liefst 158 teams.. Inschrijven kan overigens nog tot 15 december. Maar dat er op 17 december weer massaal gequizd wordt in de Rooise huiskamers lijkt nu al zeker.

Eerste 2 categorieën bekend
Elke twee weken wordt door de organisatie nieuwe categorieën bekend gemaakt. De eerste categorieën voor dit jaar zijn: "Rondje Rooi" en "Land van Rode". Deelnemers kunnen zich zo al enigszins voorbereiden en wellicht nog wat specialisten werven voor het team. De quiz zal net als vorig jaar 12 categorieën bevatten. Overigens hoef je echt geen "Rooi historicus" of wat dan ook te zijn om deel te nemen aan De Rooise Kwis. Uiteraard zullen de nodige vragen over Sint-Oedenrode, Boskant, Olland en Nijnsel gaan, maar ook vele andere onderwerpen zullen aan bod komen. Zelfs de kinderen kunnen een rol van betekenis spelen in de quiz. De Rooise Kwis is voor alle Rooienaren, jong en oud!

Inschrijven
Inschrijven kan via www.derooisekwis.nl. Inschrijfgeld bedraagt €20,- per team. Er is geen limiet aan het aantal teams maar wanneer je voor 15 december inschrijft ben je in ieder geval verzekerd van deelname. Stel jouw team van vrienden, familie, kennissen, collega's enz. samen en schrijf je in. Een team mag uit een onbeperkt aantal personen bestaan, maar tussen 12 en 20 personen werkt het best. Alle teams die meespelen met De Rooise Kwis spelen voor een Roois goed doel. De top 3 wint een mooi geldbedrag wat ten gunste komt van hun goed doel naar keuze.

Via DeMooiRooiKrant, www.derooisekwis.nl en de twitter en facebook-pagina's van De Rooise Kwis blijf je op de hoogte gehouden van al het nieuws omtrent de Rooise Kwis.


Komt de nieuwe Martin Garrix uit Sint-Oedenrode?

Foto: Onbekend

Sophie Francis uit Sint-Oedenrode is nog maar zeventien jaar, maar de DJ timmert al flink aan de weg. Ze komt steeds vaker in het nieuws door haar muziek en wordt zelfs al de nieuwe Martin Garrix genoemd. Dat is natuurlijk een enorm compliment voor de Rooise.

Die pluim kreeg ze enkele weken geleden in een uitzending van Radio 538 en komt niet zomaar uit de lucht vallen. Haar nieuwste plaat 'Walls' valt zeer in de smaak bij het grote publiek en ook bij 538 zijn ze helemaal weg van de danceplaat.
Na een drukke zomer van touren door Europa, met flinke optredens in onder andere Valencia en Mallorca, heeft Sophie nu wat meer tijd om de landelijke media te bedienen. Afgelopen week zat ze in de bekende ochtenduitzending van Giel Beelen. Ook op social media komt de kleine DJ steeds vaker voorbij. Dat gebeurt niet zomaar. De eigen producties van Sophie Francis zijn in trek en bewijzen het talent van de muzikaal rijzende ster.

Kijk voor meer informatie op https://www.sophiefrancismusic.com/social


Overlast van katten

Lange tijd is het goed gegaan, maar momenteel is het weer mis. Er lopen weer veel katten vrij rond. Ik heb in mijn tuin en rondom het huis heel veel vogels, die wij ook dagelijks voeren. In mijn tuin heb ik expres veel bomen en struiken neergezet waarin de vogels kunnen schuilen en slapen.

Pas nog is er een houtduif door een kat opgevreten. Deze week kwam is 's nachts na een wandeling met de hond thuis toen deze een flinke ruk aan de lijn gaf, omdat er een kat in de tuin was. Daardoor viel ik voorover met mijn gezicht tegen een bloembak, waarbij ik nogal wat letsel opliep. Regelmatig lopen er een zwarte en een rode kat rond. Kattenbezitters, "liefhebbers'', houd a.u.b. uw kat binnen. Bezorg de buurt geen last. U hebt toch ook geen last van mijn vogels?
Alvast bedankt.

B. de Gruiter
Populierenlaan 4


Programma informatie

Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen. Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle andere programma's.

Rondje Rooi
Vanaf donderdag 20 oktober zijn in dit Rondje opgenomen:
- Nationale Ouderendag - Uitleg Lifesaving door Elise Pennings - Orgelexpeditie voor kinderen - Schouw grenspaal Driesteen - Kinderboekenweek 2016; kinderen lezen hun verhalen aan ouderen voor! - Cultureel Erfgoed: symposium "Een kwestie van Emotie en Realiteit" - Finale kookwedstrijd "Keukenbazen" voor kinderen - Nationaal Integratiediner bij Damiaancentrum - Fashion en Food en Rooi Vol Koren. Uitzendtijden: 00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Verslag van vennenherstel bij De Hazenputten door Staatsbosbeheer
Uitzending gedurende 1 week vanaf 26 oktober. Uitzendtijden: 01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 13:00 – 16:00 – 19:00 en 22:00 uur

Evenement Rooi Vol Koren
Op zondag 16 oktober traden op een groot aantal podia, zowel binnen als buiten, 29 koren op. Samen met collega-omroepen is van deze manifestatie een uitgebreide samenvatting gemaakt. Uitzending van 24 oktober tot en met 4 november. Uitzendtijden: 02:00 – 05:00 – 08:00 – 11:00 – 14:00 – 17:00 – 20:00 en 23:00 uur.

Openingstijden kantoor en telefonische bereikbaarheid
Studio aan de Laan van Mariëndael 30A is bereikbaar voor bestellingen, vragen, meldingen, op elke ochtend van 09:00 - 11:30 uur behalve vrijdag, Op vrijdag is het kantoor 's-middags van 13:30 - 16:30 uur open. Telefoonnummer:0413-471193


Vijftigjarig jubileum Wijkvereniging Eerschot

Deze maand bestaat Wijkvereniging Eerschot 50 jaar, dus ze hebben een feestweekend.

Zaterdag 29 oktober om 20.00 uur is er een feestavond in de knoptoren. De muziek wordt verzorgt door disotheek Midnight en verder zijn er optredens van Duo Cens en Bas Vermeer. Zondag 30 oktober zijn alle 50+ leden om 12.00 uur welkom in Meerschot waar een gratis lunch wordt aangeboden. Na de lunch gaan ze terug in de tijd. Op een groot scherm laten ze oude foto's van Eerschot en zijn bewoners zien. Maandag 31 oktober wordt het griezelen in Eerschot met de halloweentocht. Alle kinderen tot en met groep 8 zijn welkom om vroeg in de avond in het donker door Eerschot te wandelen en wie weet........misschien krijg je hier en daar nog iets lekkers. Wil je meelopen? Kom naar Meerschot waar een echte heks plattegrondjes uitdeelt met meer dan dertig aanbel-adressen. Voor de kleine helden van 17.30 tot 19.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur voor de durfals. Na 19.00 uur kan het zijn dat sommige aanbeladressen wat spannender zijn om te bezoeken. Om 20.30 uur gaan alle spookhuizen weer op slot
Na de griezelige avond starten ze op dinsdag weer om 18.30u bij Meerschot om te gaan wandelen. Ouders die de kinderen nog niet hebben opgegeven voor het sinterklaasfeest kunnen het opgavestrookje nog inleveren bij Gerda van de Burgt.

Te Koop: DVD Rooi Vol Koren

Er komt een DVD op de markt met een compilatie van het nieuwe evenement Rooi Vol Koren, wat anderhalve week geleden werd gehouden in Sint-Oedenrode. Mensen kunnen via inschrijving een DVD bestellen, die over ongeveer drie weken klaar is.

Voor slechts €17,50 biedt de organisatie de DVD aan met daarop een compilatie van Rooi Vol Koren van ongeveer veertig minuten. Zo'n zes verschillende camera's hebben de beelden vastgelegd. Via de website www.rooivolkoren.nl kan iedereen zich inschrijven. De afhaalpunten worden op een later tijdstip bekend gemaakt.

Paranormaalbeurs in Meerschot

In het wijkcentrum Meerschot (Heistraat 22) is zondag 13 november weer een paranormaalbeurs. De deuren gaan om 11.00 open en ze sluiten om 17.00 uur. De toegang is gratis. Een consult bij een medium op de beurs kost 5 euro.

Er zijn onder meer mediums aanwezig die zich bezighouden met kaartleggen, invoelen van voorwerpen of foto's, contact leggen met overledenen, handlezing en behandeling met oorkaarsen. Communicatie met dieren, intuïtief tekenen, engelen kaarten, tarotkaarten en pendelstenen. Ook zijn er specialisten in onder meer Reikie en voetreflextherapie.

Als ik één dag de nieuwe burgemeester van Meierijstad zou zijn, dan...

Mara van Overbeek Foto: Bart van der Heijden

Mara van Overbeek
''dan zou ik er een mooie en levendige gemeente van proberen te maken. Een gemeente waarin iedereen met respect omgaat met elkaar. Ik zal aandacht besteden aan het feit dat er meer faciliteiten moeten komen voor jongeren. Op het moment vind ik dat er daar te weinig van zijn.''

Camiel van Venrooij
''dan zou ik kijken of er meer uitgaansgelegenheden gecreëerd kunnen worden. Ik denk dat je daardoor overlast van jongeren op straat kunt verminderen. Ook zou ik meer groen in de dorpen willen zien. Meer parkjes, waar je samen kunt komen bijvoorbeeld. Verder zou ik willen onderzoeken of de buslijnen tussen de dorpen verbeterd kunnen worden.''

Martijn van Dalen
''dan zou ik meer met sport willen gaan doen in de gemeente. Ik zou mensen willen motiveren meer te gaan sporten, welke sport het ook is. Tevens zou ik de sferen die de afzonderlijke dorpen nu hebben, proberen te behouden. Ik denk ook dat de inwoners zelf dat graag zouden willen. Als laatste zou ik ook nog investeren in nieuwe ideeën voor ondernemers, bijvoorbeeld door verschillende ondernemers uit de dorpen samen te brengen zodat ze samen verder kunnen bouwen.''

Martijn van Dalen Foto: Bart van der Heijden
Sylvie Kuijpers Foto: Bart van der Heijden
Roy de Laat Foto: Bart van der Heijden
Camiel van Venrooij Foto: Bart van der Heijden

Sylvie Kuijpers
''dan zou ik proberen het zwembad De Neul en de voetbalclub Rhode te behouden op de huidige locatie. Als je deze twee voorzieningen zou verplaatsen naar de rand van het dorp, zijn er heel veel mensen die ineens een stuk verder moeten rijden of fietsen om bij hun sportvereniging te komen. De brandweer zou ik wel naar de rand van het dorp plaatsen. Die zit nu midden in een woonwijk, dat vind ik niet echt veilig als er kinderen aan het spelen zijn. De brandweerwagens moeten met spoed uitrukken, dat lijkt me niet ideaal zo midden in een wijk. Tot slot zou ik ook graag zien dat er meer voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar te doen is. Ik woon in Sint-Oedenrode en als mijn kinderen straks die leeftijd hebben en ergens naartoe willen, kunnen ze alleen maar in Nijnsel naar The Joy.''

Roy de Laat
''Als ik één dag de nieuwe burgemeester van Meierijstad zou zijn, dan zou ik ervoor zorgen Beachssoccer Rooi & Rooi Live weer naar de markt verhuizen, want de markt is het sfeervolle dorpshart waar zoveel mogelijk evenementen gehouden moeten worden!''

Samsom in centrum Veghel

Zaterdag 29 oktober is PvdA Meierijstad vanaf 13.00 uur weer te vinden in het centrum van Veghel.

In Schijndel doet de partij dat al bijna 20 jaar. Dit keer worden de leden ondersteund door de landelijk leider van de PvdA Diederik Samsom. Van hem is bekend dat ook hij graag in gesprek gaat met de mensen op straat, op hun werk en waar niet. Dat past goed bij de PvdA Meierijstad en samen zullen we het centrum doorkruisen om met u in gesprek te gaan. Waarover? Dat laten we graag aan u want de komende verkiezingen op 23 november voor Meierijstad gaan over u en uw wensen, idealen, zorgen, uw dierbaren en uw omgeving en die kan heel groot of heel klein zijn. Genoeg om over te praten dus a.s. zaterdag 13.00 uur Veghel centrum. Op 5 november zijn we weer in Schijndel, op 12 november in Rooi en 19 november in alle gemeenten. En na de verkiezingen zijn we er ook weer!

Politieke partijen plakken als een wervelwind

Foto: Hans van den Wijngaard

De partijen die op 23 november meedoen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van Meierijstad hebben als een wervelwind hun posters opgeplakt. Voor het eerst werd in Sint-Oedenrode de mogelijkheid geboden om de posters voor het plaatsen van de verkiezingsborden op te plakken. In de agenda was daar twee uur voor uitgetrokken, namelijk zaterdagmiddag van twaalf tot twee uur. Echter om kwart over twaalf waren de meeste posters al opgehangen. De plakkers hadden toen wel mooi de tijd om gezamenlijk voor de foto te poseren.

Foto: Hans van den Wijngaard

Burgemeester Maas, die aanwezig was bij het plakken, gaf aan dat binnen Meierijstad voor deze werkwijze is gekozen. In Veghel waren al goede ervaringen opgedaan met vooraf plakken. Eén van de voordelen is namelijk dat de lijm nu goed kan drogen en daardoor blijven de posters langer hangen. Voor de partijen scheelt dat ook weer veel werk, want ze hoeven minder snel op pad om loslatende posters opnieuw vast te plakken. Bovendien, zo bleek zaterdag wel, kost ook het plakken veel minder tijd, want het is anders niet mogelijk om in een kwartier alle verkiezingsborden in de gemeente te bezoeken.

Team Meierijstad laat zich bijpraten op en over de Neul

Op 23 november, vandaag over vier weken, zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad van Meierijstad. Langzaam maar zeker beginnen die verkiezingen te leven. De partijen die aan de verkiezingen deelnemen zijn met hun campagnes om de gunst van de kiezer begonnen. Zo ook Team Meierijstad dat afgelopen zaterdag door het IVN-Rooi en het Roois Landschap bij werden gepraat over de bijzonderheden van het gebied.

Het was zaterdag een drukke dag voor Team Meierijstad. Niet alleen in Sint-Oedenrode werd campagne gevoerd. Ook in de andere gemeenten die vanaf 1 januari deel uit maken van Meierijstad was er werk aan de winkel'. Omdat kandidaatsraadsleden ook maar op één plaats tegelijk kunnen zijn was alleen de 'Rooise' afdeling van Team Meierijstad bij de rondleiding op de Neul. Daar in de Neul vertelden Henri van Weert en Theo Gottenbos, beiden natuurgids bij het IVN en bestuurslid van het Roois Landschap, over de geschiedenis en de waarden van het gebied.

"Dat we voor een wandeling door de Neul hebben gekozen is niet toevallig", vertelt Janine Heisterkamp. Zij staat samen met Wil van Gerwen, Peter Verbraak en Arie Smetsers in de bovenste regionen van de kandidatenlijst van Team Meierijstad. "We vinden het belangrijk dat de Neul groen blijft, het is één van de mooiste stukjes van Sint-Oedenrode. Dit staat ook in ons verkiezingsprogramma, net zoals dat we tegen de bouw van een megastal in Nijnsel zijn en dat we vinden dat als Rhode op de Neul weg gaat dat ze dan op de Kienehoef een nieuw thuis moeten krijgen. Ook vindt Team Meierijstad dat Sint-Oedenrode recht heeft op een aansluiting op het Hoogwaardige Openbaar Vervoer, maar de halte hoort niet aan de snelweg te liggen".

Onderzoek naar verkiezingen Meierijstad

De Universiteit van Tilburg houdt in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de gemeente Veghel een onderzoek naar de herindelingsverkiezingen in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel.

Een groep van ca. 2500 inwoners van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel wordt gevraagd om voor en na de verkiezingen een (digitale) vragenlijst in te vullen. Doel van het onderzoek is onder meer om te weten te komen welke maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kiezers gebruik maken van hun stemrecht. De groep van 2500 inwoners wordt zowel voor als na de verkiezingen ondervraagd.

De jurk die niet past!

Het plangebied dat te klein is!

Al jaren wordt er gesproken over een eventuele verplaatsing van de Albert Heijn naar het terrein van drankenhandel de Leijer. Hart voor Rooi heeft in 2013 gepleit voor een gedegen onderzoek met een bredere visie. Die informatie is nodig om te kunnen beslissen. In 2016 - drie jaar later en drie maanden voor de fusie met Veghel en Schijndel - is het onderzoek inclusief het plan van de AH op het Leijerterrein voorgelegd aan de gemeenteraad.

Gevraagd is of de gemeenteraad kan instemmen met de inrichting van het plan op het onderhavige plangebied. Het plan dat is ingediend is volgens Hart voor Rooi niet passend op het huidige plangebied. Er kan volgens Hart voor Rooi onvoldoende tot geen rekening gehouden worden met een aantal voor ons zeer belangrijke uitgangspunten: 1) veilige en eenduidige verkeersrouting. 2) verkeersveiligheid welke nimmer in het geding mag komen. 3) parkeernormen. 4) geen onevenredige aantasting van het woongenot (verlies van zonlicht, hoogte van zichtmuren, fijnstof etc). 5) bevoorrading niet via het Sluisplein.

We hadden ervoor kunnen kiezen om bovengenoemde uitgangspunten mee te geven, zodat het plan aangepast kon worden. Alleen, het woongenot, de bevoorrading en de verkeersrouting en veiligheid voor de omwonende van het Sluisplein, Passtraat en Borchmolendijk zal nooit voldoende gewaarborgd kunnen worden aldus de fracties van DGS/BVT en Hart voor Rooi (Dadelijk samen in TEAM Meierijstad). Dat komt omdat het plangebied te klein is voor de plannen die er liggen. De jurk past niet! Daarom hebben de beide lokale Rooise partijen in de gemeenteraad, gekozen voor duidelijkheid en dat betekent voor ons een "NO GO" voor de verhuizing van de AH naar het Leijer terrein!

namens de fractie Hart voor Rooi; Janine Heisterkamp, Rik Compagne, Peter Verbraak en Janneke van Vugt.

Rooienaren betalen teveel Rioolheffing

In de wet staat dat de gemeente rioolbelasting mag heffen. Het is nodig om riolering aan te leggen en ook om andere watertaken uit te voeren. Deze taken komen iedereen ten goede. Het is dus redelijk dat alle huishoudens meebetalen aan riolering. In de wet staat dat de heffing niet aan andere dingen besteed mag worden. Alleen als de gemeente meer geld ontvangt dan direct uitgegeven kan worden, is het toegestaan om dit geld in een pot te stoppen. Deze 'voorziening riolering' is inmiddels gegroeid tot bijna één miljoen euro! Onnodig!

De VVD heeft vorig jaar voorgesteld om de rioolheffing met € 15,- per aansluiting te verlagen; dit is overgenomen door de gemeenteraad. Tot onze grote verbazing is er nu opnieuw voorgesteld de riooltarieven te verhogen; gemiddeld gaat het om € 20,- per aansluiting. Dat kan toch niet waar zijn? Dit zou betekenen dat de tarieven worden verhoogd, terwijl de Rooienaar al jaren teveel heeft betaald!

Na vasthoudend doorvragen blijkt dat ondanks de vorig jaar doorgevoerde verlaging, de voorziening riolering niet is teruggelopen. Er is dus geen reden om de riooltarieven te verhogen. Voor de VVD is het zeer teleurstellend dat onze coalitiegenoten DGS/BVT en Hart voor Rooi niet met ons hebben meegestemd om de tarieven te bevriezen. Het CDA heeft met ons meegestemd. De stemmen staakten met 8 raadsleden voor en 8 tegen. Wanneer we gaten in de begroting zouden schieten van Meierrijstad, zouden we inderdaad niet goed bezig zijn. Maar hiervan is absoluut geen sprake.

Meierijstad komt in 2017 met uniforme tarieven. Rooi is nu volledig bevoegd om zijn eigen tarieven vast te stellen. Daarom zal de VVD in de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw voorstellen om de riooltarieven te bevriezen. De lastendruk voor Rooise burgers is het beste in handen van de VVD.

Marktwerking, de ziekte van de gezondheidszorg

Misschien hoeft een stukje over de deplorabele staat van ons zorgstelsel maar zes woorden te tellen: Marktwerking in de zorg deugt niet! Veel taken in de gezondheidszorg zijn op het bordje van de gemeente gedumpt. Die staat immers dichter bij de burger, is de redenering. Dat zou kunnen als bij de taken ook de benodigde financiën geleverd werden.

Praktijk
De praktijk is anders. Fikse kortingen op huishoudelijke hulp, mantelzorgers burn-out. Hoge werkdruk en vaak schandalig lage salarissen voor de 'handjes aan het bed', omdat instellingen zorg onder de kostprijs aanbieden. Problemen in de jeugdzorg, geen toegang tot sociale werkplaatsen, persoonsgebonden budgetten ter discussie. En een boete van liefst €385,- per jaar die staat op ziek zijn. Mensen die geld genoeg hebben, vullen daar een holle kies mee. Voor mensen die het financieel moeilijk hebben, kan het net de druppel zijn. Mensen gaan zorg mijden. Ze gaan niet naar de tandarts, niet omdat ze bang zijn voor pijn, maar omdat ze bang zijn voor de rekening.
Dankzij de marktwerking is het zorgstelsel van nu enorm verspillend. Volgens de SP moet dat anders. Al meer dan 200.000 mensen steunen de actie: één Nationaal Zorgfonds, zonder eigen risico. We besparen op de geldverslindende reclame en concurrentie tussen de zorgaanbieders. We stoppen met de directiesalarissen die de pan uit rijzen en met het georganiseerde wantrouwen dat bureaucratie heet. We schaffen de zorgverzekeraars af. Zie: www.nationaalzorgfonds.nl
Ook in Meierijstad komen voor de SP de mensen die zorg nodig hebben op de eerste plaats. Zolang mensen zorg tekort komen is het te gek voor woorden dat gemeenten geld voor zorg op de plank laten liggen.

Bianca van Zandbeek, Mieke van Schijndel, Wouter van der Staak, Mike Lürling, Gerry van Roosmalen, Jan van den Bosch en Mia van Boxtel.
Rooise SP-kandidaten

Waarom Schijndel een eigen partij heeft

'Hart voor Schijndel' is de inwoners van de gemeente Sint-Oedenrode verantwoording schuldig, vinden wij. Want terwijl lokale partijen samenklonterden, moesten ze daar in Schijndel zo nodig iets voor zichzelf beginnen.

We hebben vastgesteld dat Schijndel veel te verliezen heeft bij de fusie. We verzoeken u het proces op weg naar Meierijstad eens te bezien door een Schijndelse bril. Terwijl er bij u driftig wordt verbouwd aan uw monumentale gemeentehuis, zitten wij opgescheept met een leeg gebouw. Midden in het centrum nota bene. En dan is er nog de geldkwestie. U kunt er vast weinig aan doen, maar het geld dat wij hebben gespaard gaat naar het aflossen van de tekorten die uw bestuurders hebben veroorzaakt.

Dan nu het goede nieuws voor u. 'Hart voor Schijndel' ontwikkelde een visie op het behoud en versterken van de leefbaarheid van Schijndel en kerkdorp Wijbosch die één op één kan worden vertaald naar Nijnsel, Olland en Boskant.

Als het aan ons ligt, gaan de wijken en dorpen in Meierijstad taken, verantwoordelijkheden en zeggenschap van de nieuwe gemeente overnemen. Dat gebeurt dan met behoud van het gemeentelijk budget dat bij die taken hoort. Het is een aanpak die ervoor zorgt dat zonder extra uitgaven en ook zonder bezuinigingen voorzieningen worden verbeterd én de verantwoordelijkheid voor de dorpen meer in handen komt van de dorpsbewoners.

Dit is de korte versie van ons plan over burgerbetrokkenheid. Als uw dorps- of wijkraden er meer over willen weten: nodig ons uit. We komen graag langs. Misschien dat u dan zo enthousiast wordt, dat u op 23 november a.s. bijna op ons zou stemmen. Bijna, want alleen onze naam weerhoudt u daarvan. Vergeet die naam en onthoudt lijst 9.

Laurens van Voorst
'Hart voor Schijndel'

Gemeentebelang Meierijstad: scoren voor senioren

Gemeentebelang Meierijstad neemt de belangen van senioren bloedserieus. Dit is vastgelegd in onze uitgangspunten.

Mensen waarderen naar wat ze doen en hun loyaliteit aan de waarden van de samenleving. Niet naar leeftijd, geslacht, huidskleur, religie of herkomst. Mensen met beperkingen, verdienen solidariteit naast kansen. De belangen van senioren verdienen extra aandacht in bestuur en politiek. De Notitie Ouderenbeleid Meierijstad van de KBO's te Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel èn de Seniorenraad Schijndel geeft een compleet overzicht van de belangen van senioren en doet aanbevelingen aan de politiek. Gemeentebelang Meierijstad neemt in haar programma die aanbevelingen volledig over. De communicatie tussen bestuur en senioren in Meierijstad, wil Gemeentebelang Meierijstad opzetten zoals het convenant in Schijndel met de Seniorenraad Schijndel.
Zorg voor inwoners met beperkingen is een zware verantwoordelijkheid voor Gemeentebelang Meierijstad. De zorgbehoefte is richtinggevend, niet de kosten. In alle kernen en wijken hoort zorg bereikbaar, dichtbij en betaalbaar te zijn. Daar hoort ook een bereikbaar openbaar vervoer bij.
De burgers en de gemeente zijn er samen voor verantwoordelijk dat iedereen volwaardig deelneemt aan onze samenleving. Dus bijspringen wanneer mensen sociaal geïsoleerd raken en het tempo van de maatschappij niet bijhouden. Zwakkeren in de samenleving en mensen met beperkingen verdienen solidariteit en niet alleen kansen. Zeker gezinnen die op bijstandsniveau leven. Zwembaden zijn voor senioren een dankbare voorziening, maar ook een bezuinigingsobject. Gemeentebelang Meierijstad staat voor handhaving van de drie zwembaden in Rooi, Schijndel en Veghel. Sluiting is niet bespreekbaar. Meierijstad zal de kosten voor haar rekening moeten blijven nemen.

Gemeentebelang Meierijstad; Peter Verkuijlen, Moniek van de Meerakker en Huub van de Wijdeven

Arthur Frieser over fusie: op zoek naar de intentie van de ander

Arthur Frieser

Je vraagt je misschien af of je alles wat over Meierijstad te melden valt nog niet gehoord hebt, of gelezen. Omdat iedereen daar wel iets van vindt, heeft DeMooiRooiKrant al veel mensen aan het woord gelaten. Spontaan of op verzoek, van jong tot oud, van dwarsligger tot allemansvriend, van Jan-met-de-pet tot politieke hotemetoot.

Dit keer gaan we aan tafel met iemand die de fusie bekijkt door de ogen van een ondernemer. Geen rechts praatje over werkgevers en werknemers – die woorden alleen al - maar een ondernemer die woorden als 'maatschappelijk verantwoord' 'samen' 'dialoog' en 'luisteren' in zijn genen heeft. Als woordvoerder van het Platform Ondernemend Rooi (POR) verwoordt hij hoe 'de' Rooise ondernemer met de fusie omgaat.

Ondernemer, woordvoerder POR, privéleven, interview, hoe combineer je dat allemaal?
"Het is momenteel inderdaad heftig. Voor ondernemend Meierijstad moeten allerlei dingen geregeld worden. Omdat ik een eigen bedrijf heb, moeten andere dingen helaas - of juist niet? - in de avonduren. Het POR vertegenwoordigt BtB, waar ik voorzitter van ben, Rooi2000, centrummanagement, BBN+k, de Rooise automobielbedrijven, het Starterscollectief, ZLTO en de horeca. We zijn al met velen, des te belangrijker is het om onze krachten nú te bundelen. Wat mijn privéleven betreft, ik zit momenteel in een onstuimige situatie, maar dat staat helemaal los van mijn activiteiten. Alles gaat in goed overleg. Voor het interview maak ik graag even tijd, omdat ik toch in het centrum was voor een afspraak met de wethouder."

Wat is je 'drive'? En wat je kracht?
"Ik wil wat teruggeven aan onze gemeenschap. En ik geloof in verbinding. Ik ben altijd in de dialoog op zoek naar de intentie van de ander"

Wat heeft die gemeenschap jou dan gegeven?
"Dat ik heb mogen worden wie en wat ik nu ben. Dat ik heb mogen studeren, dat ik een succesvol eigen bedrijf heb."

Hoe staat POR ten opzichte van POM (Meierijstad)?
"Hoewel we niet altijd precies hetzelfde belang hebben - dat kan zelfs schuren, ja - zijn onze gezamenlijke belangen groot. Dat zie je terug in de betrokkenheid vanuit Rooi. Bij de laatste BtB-avond wilden de circa 100 aanwezige leden unaniem aanhaken bij POM. Terwijl dat toch ook een kleine contributieverhoging inhoudt."

Wat is de 'drive' bij POR?
POR was er vóór POM, dit was een Roois initiatief. Mooi dat grote én kleine ondernemers zichzelf en elkaar daarin hebben gevonden. Ondernemers redden zichzelf wel. Maar als je niet meepraat wórdt er voor je beslist, al is het natuurlijk niet zo dat we altijd een oplossing hebben. Het zijn ook de ondernemers die sponsoren, soms zakelijk, soms sociaal maatschappelijk, neem bijvoorbeeld het Hospice. Omdat ze het kúnnen.

Bij Rooise ondernemers heerst een instelling van iets voor elkaar doen, al geldt dat natuurlijk voor de ene ondernemer meer dan voor de andere. Het prettige ondernemersklimaat heeft aantrekkingskracht. Het betekent bijvoorbeeld nogal wat dat de hele Raad van Bestuur van Ahrend terug in Rooi kwam. Bij Ahrend houden we trouwens ook het lijsttrekkersdebat voor ondernemers op 14 november. Als POM willen we allemaal één aanspreekpunt bij de gemeente, een HOV-halte in Rooi, behoud van een campus als zenuwcentrum voor starters in Rooi hoog op de agenda, nóg meer belangengroepen aanhaken …"

Recreatiebedrijven bijvoorbeeld? We horen wel eens dat die, laten we het zo zeggen, niet allemaal op één lijn zitten.
"Inderdaad willen wij daar ook mee aan tafel. Als je van een ondernemer hoort dat het niet zo lekker loopt, laat die dan met ons komen praten! Wij gaan graag het gesprek aan."

Wat verwacht je van het POM?
"Het POM is een zegen, maar tegelijk een noodzaak. Van de circa 6000 bedrijven in Meierijstad zijn er ruim 900 lid geworden. Dat lijkt misschien relatief weinig, maar bij die 6000 zitten veel holdings en die 900 bedrijven vertegenwoordigen bijna de helft van het aantal werkenden in Meierijstad. En POM moet natuurlijk ook nog groeien. Voor ons was het in ieder geval verrassend dat Marieke Vossen, de nieuwe directeur Ruimte en Economie van de aanstaande gemeente Meierijstad, op haar eerste werkdag al aanschoof bij het POM."

Zie je ook nadelen, risico's of bedreigingen voor Rooi in Meierijstad?
"'Uitdagingen' heet dat tegenwoordig toch? Niet direct, maar op termijn zie ik wel een reële valkuil in de verschuiving van dingen die Rooi Rooi maken. Elk van de Meierijgemeenten heeft zijn eigen accenten: Veghel foodindustrie, Schijndel ook cultuur, Rooi de natuur-en verwengemeente met recreatie en toerisme. Maar Rooi heeft ook maakindustrie. We moeten ervoor waken dat we de bedrijvigheid in Rooi behouden. Dat houdt de gemeenschap levendig en de werkgelegenheid in stand"

Polarisatie dus, dat Rooi slachtoffer wordt van zijn eigen identiteit?
"Zo zou je het kunnen noemen, ja. Maar we letten er in de samenwerking binnen het POM op dat de belangen goed gediend worden."

Wat ga je doen als de fusie een feit is?
"Voorlopig ga ik hier nog even mee door, maar mijn rol als voorzitter BtB is voor drie jaar en dat loopt 1 juli volgend jaar af. Dan stop ik ook met mijn huidige rol in het POR. Niet omdat ik het niet leuk vind, maar omdat ik graag ruimte maak voor nieuwe energie en nieuwe visies. Mezelf kennende komt er vast weer iets anders uitdagends voor in de plaats."

Blaasmuziek Plus met verrassende gasten

Foto: Jos van Nunen

Tiona houdt komende zaterdag alweer voor de achttiende keer het bekende Blaasmuziek Plus. Naast gastgever Tiona, zullen ook Klik uit Best en de Nijnselse Rockin Daddy van zich laten horen. Dansgroep Footloose uit Eindhoven zal een dansvoorstelling geven.

Het is even wennen om voor het eerst met elkaar te spelen en te zingen. Maar als na een paar 'valse starts' Tiona en de zang- en theatergroep Klik elkaar aanvoelen ligt het nummer 'Africa' lekker in het gehoor. Toch weten de muzikanten en het koor na iedere herstart het nummer net weer een beetje beter te laten klinken. Pas als iedereen tevreden wordt de bladmuziek van 'Viva la vida' dat oorspronkelijk door Cold Play wordt gezongen tevoorschijn gehaald.

Foto: Jos van Nunen
Tiona (links) heeft tijdens Blaasmuziek Plus dansgroep Footloose (zittend) en zang- en theatergroep Klik (rechts) te gast. Rockin Daddy ontbreekt op de foto Foto: Hans van den Wijngaard

Afgelopen woensdag vond in de Beckart de generale repetitie plaats van 'Blaasmuziek Plus', het jaarlijkse cadeau van Tiona aan al haar fans. Ook dit jaar hebben Jos van Heesch en de andere muzikanten van Tiona weer een interessant programma samengesteld. Naast het gastoptreden van zang- en theatergroep Klik uit Best is er ook voor de Nijnselse Rockin Daddy een rol weggelegd. Gert de Graaf, zoals Rockin Daddy bij de burgelijke stand bekend is zal samen met Tiona in elk geval 'Hello Mary Lou' en Dance the Night Away' ten gehore brengen. Verder heeft Tiona ook nog de Eindhovense studentendansvereniging 'Footloose' bereid gevonden om een deel van de show te begeleiden.

Blaasmuziek Plus vindt komende zaterdag, de vierde zaterdag van oktober, plaats in de Beckart in Nijnsel. De avond begint om acht uur en zoals gebruikelijk is de toegang tijdens Blaasmuziek Plus gratis.

Gezelligheid verkoopt

De buurtbewoners van Oud-Rijsingen weten altijd creatief om te gaan met dagelijkse 'problemen.' Teveel oud papier? Dan plaatsen we toch een container waar iedereen zijn of haar oud papier in kan deponeren. Teveel 'rommel' op zolder of in de schuur? Dan regelen we toch een kleine braderie! De overeenkomsten zijn legio, maar de grootste gemene deler is het feit dat een groot gedeelte van de opbrengst naar een goed doel gaat.

De mist drong zich zondag ook door tot aan buurtschap Rijsingen. Dat bracht de nodige kou met zich mee, maar het weerhield de bewoners van Rijsingen er niet van om een gezellig marktje op te bouwen. Dat deden ze niet voor niets. Gedurende de middag kwam er aardig wat publiek af op 'Rijsingen ruimt op.' Natuurlijk bleef het niet bij het puur aan de man brengen van allerlei tweedehands producten. De gezelligheid voerde al snel de boventoon. 'Een gezellig praatje verkoopt het best' moeten de initiatiefnemers gedacht hebben. Het is een mooie bijkomstigheid voor iets wat op Rijsingen automatisch gebeurt, Een groot gedeelte van de opbrengst wordt geschonken aan twee goede Rooise doelen: Wooninitiatief Kamille en hospice Dommelrode. Zo liet Rijsingen zich zondag weer van haar beste kant zien.

Vlinderpaspoort

Peper-en-zoutvlinder (Biston betularia)

De peper-en-zoutvlinder is van de familie Spanners.
De normale vorm van deze soort heeft een karakteristieke zwart met witte peper-en-zouttekening. Daarnaast komen ook bijna geheel zwarte exemplaren voor en een vrij donkere tussenvorm.

De grove beharing en het dikke lichaam zorgen er verder voor dat hij er niet erg spannerachtig uitziet en dat helpt ook al niet bij het herkennen. Ook wat betreft de grootte is de peper-en-zoutvlinder een variabele soort, want de spanwijdte varieert van 45 tot 62 mm.

De rups van de Peper-en-zout-vlinder lijkt op een takje en is qua kleur nogal variabel: purperbruin, donkerbruin, bruingroen of geheel groen. We zien de rupsen van juli tot in september. Ze voeden zich 's nachts en zitten overdag doodstil tussen de takjes van de voedselplant. Daar zijn ze nauwelijks te vinden, omdat ze zoveel op een takje lijken. In de herfst kruipen ze langs de stam naar beneden om in de grond te verpoppen en als pop te overwinteren. De rupsen kunnen een lengte bereiken van wel 6 cm.

Er is maar één generatie die vooral in juni en juli vliegt, al worden er exemplaren gezien van half april tot half augustus. De vlinder komt voor daar waar voldoende struiken en bomen groeien. In Nederland vooral op de zandgronden, inclusief de duinen en de Waddeneilanden.

Deze week weer een verse opdracht. Eentje die ruikt naar gras, want wie zijn deze voetballers? We zijn zeer benieuwd wie zichzelf of iemand anders hier herkend. Stuur uw reactie naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens bij ons binnen: Heuvel 17. De koffie staat klaar!

Oplossing week 42:

Twee personen op de foto zijn Mark en Jos Leenderts

Femke Leenderts Konings

De jongen met het Van Nistelrooy shirt is onze zoon Mark en vooraan met zwartgestreept PSV-shirt is onze zoon Jos. Met het andere zwartgestreepte PSV-shirt is volgens mij Joep of Joris van Esch.

Henny Leenderts

Vrienden voor het leven

Drank, stoere mannen en Fisherman's Friend zijn de eerste dingen die bij me opkomen bij het lezen van tip 9 die de Neije Prins van Papgat me gestuurd heeft. Die eerste 2 dingen passen natuurlijk precies in het plaatje van wat er van een prins en zijn adjudant wordt verwacht. En elke stoere man moet ook wel eens een traantje wegpinken of kwam dat nu toch door die Fisherman's Friend?

Tip 9: Sterk spul!

Sterke koffie, een flinke borrel, chilipepers, schoonmaakmiddel, 10-secondelijm? Allemaal sterk spul. Brengen ze uren in de sportschool door of hebben ze in hun werk te maken met sterk spul zoals zware vrachtwagens of landbouwvoertuigen? Vertellen ze graag sterke verhalen bij een pilske aan de bar of zijn het types die niet kapot te krijgen zijn en een beresterke conditie hebben? Ze zullen in ieder geval sterk in hun schoenen moeten staan om heel het carnavalsseizoen vol te kunnen houden. Het zal me benieuwen of we op aswoensdag nog steeds kunnen zeggen: "Ut war een stèrk spulleke, die twee". Maar samen staan ze vast sterk.

Puzzel 9:

Vind het volgende woord dat je nodig hebt om de bonuspuzzel op te lossen door de juiste letters achter elkaar te plaatsen van deze merknamen van "Sterk spul".

Denk je na een sterke borrel nu echt te weten wie de Neije Prins van Papgat en zijn Adjudant gaan worden? Stuur dan een berichtje aan de voorzitter van de Prinskeuzecommissie Gerard van de Koevering: vdkoevering@kpnmail.nl. Bent u de eerste die beide namen correct inlevert, dan ontvangt u van het nieuwe koppel een geweldig aandenken.

"11-11 op z'n skonst"

Foto:

Deze titel behoeft geen verder toelichting. Al jaren is het "11-11 bal" in De Beurs, de start van het carnavalsseizoen, een "skon fist" op zich.

Ook alweer een aantal jaar is deze titel meteen het thema van deze avond. Iedere carnavalsvierder kan deze avond aangrijpen om "op z'n skonst" voor de dag te komen… Ook dit jaar, op zaterdag 12 november aanstaande, heeft de commissie 11-11 haar best gedaan om er weer een "skon fisje" van te gaan maken. Iedereen is dan ook van harte welkom in de Beurs. Vanaf 18.30 uur zal stichting Jeugdcarnaval de nieuwe jeugdraad, nar, adjudant en Jeugdprins bekend maken. Natuurlijk gebeurt dit weer door middel van een spectaculaire act die je niet wil missen.

Vanaf 20.00 uur zal dit spektakel overgenomen worden door "de grote" carnavalsstichting. Er zal zoals gebruikelijk eerst afscheid genomen worden van Prins Maarten, Adjudant Berry en hun dames Malou en Marianne. Vervolgens zullen de speculaties nog verder oplopen over het "neije koppel". Tot aan de onthulling zal er argwanend rond gekeken worden, wie zal het worden? Wie verlaat de zaal? Wie is er wel en belangrijker wie niet? Wie gedraagt zich anders dan anders? Wie oh wie… De tips worden nog eens onderling besproken… dan is het zover, " 't spel is gespeuld" en zal snel tot een ontknoping komen tijdens de onthulling van de Prins en Adjudant die het komende carnavalsseizoen de scepter gaan zwaaien over Papgat.

Vorig jaar beleefden Barry (l) en Maarten het bal het meest intens. Foto: Jos van Nunen

Wie wordt het 'Neije Koppel'?

Tijdens de verschillende plichtplegingen door, zullen de groepen dansmariekes van Sunrise hun danskunsten voor het eerst dit seizoen ten tonele brengen en een en ander zal muzikaal ondersteund worden door de Ollandse dorpskapel. Na de onthulling en de eerste woorden van onze nieuwe hoogheid is er nog volop gelegenheid om te feesten, DJ Robbie van der Wijst (R.W.P. audio & Lighting) zal tot in de kleine uurtjes door draaien. Dus graag tot ziens op zaterdag 12 november in Grand café De Beurs vanaf 18.30 uur op het 11-11- bal van papgat "11-11- op z'n skonst".

Meierijstad weert 'inkoopwagens' uit carnavalsoptochten

De carnavalsverenigingen in Meierijstad hebben besloten vanaf dit jaar meer te letten op de carnavaleske uitstraling en de uniformiteit van de deelnemers. Als gevolg daarvan weren alle verenigingen de overlastgevende 'inkoopwagens' uit hun carnavalsoptochten.

Al enige jaren vindt er een discussie plaats over de deelname van de zogenaamde 'inkoopwagens'. Vorig jaar namen de Oivers uit Eerde al het besluit deze wagens uit de optocht te weren. Na de evaluatie met gemeente, politie en de organiserende carnavalsclubs is besloten tot het uitsluiten van de inkoopwagens. In het regio overleg met alle carnavalsclubs uit de gehele toekomstige gemeente Meierijstad (Boerdonk, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Sint-Oedenrode, Schijndel, Veghel en Zijtaart) is dit besluit bekrachtigd.
Bij het keuren van de wagens vooraf letten de carnavalsverenigingen op de carnavaleske uitstraling en de uniformiteit van de deelnemers uit een groep. Zo willen zij de jeugd handvatten geven om een mooie wagen aan het publiek te presenteren zonder het inkoopprincipe.
In Veghel werden dergelijke wagens de laatste jaren al achteraan in de optocht geplaatst, waardoor het meer en meer een rijdend festival werd. Leuk voor de veelal jeugdige deelnemers maar minder voor een groot deel van het publiek. De organiserende commissie is niet toegerust om een dergelijk openbaar festival te organiseren. Voorafgaand aan deze beslissing hebben zij nog bekeken of er een apart festival voor deze groep kon worden georganiseerd. De gemeente verstrekt echter maar één vergunning en daarbij kwam de prioriteit bij de optocht te liggen.
In Erp proberen De Uilen om in overleg met de betreffende jeugdgroepen te kijken naar een manier waarop iedereen toch een gezellige middag kan hebben. De eerste gesprekken zijn inmiddels gaande.

Zilveren Effer uitgereikt

v.l.n.r.: dhr. Dijkman, burgemeester Maas en dh Foto: Lisa vd Ven

Vrijdagochtend werd opnieuw de Zilveren Effer uitgereikt in het gemeentehuis van Sint-Oedenrode.

Opnieuw, omdat er bij de vorige uitreiking in De Beurs – een week eerder - een misverstand was ontstaan over het winnende ingezonden paar. Om die reden mocht nu Martin Dijkman zich de terechte winnaar noemen. Het paar handgemaakte klompen van Dijkman uit Luttenberg werd uiteindelijk beoordeeld als het beste paar.
Rooienaar Luc van den Tillaart, voorzitter van de klompenmakersvereniging NVK, legde uit waarom en vervolgde met "Dijkman doet meer. Hij heeft een replica gemaakt van de Nachtwacht. Gemaakt van 30.000 klompjes, afkomstig uit Sint-Oedenrode. Geweldig mooi en zeker de moeite waard om eens te bezichtigen in Luttenberg."


KBO Boskant te gast bij Genie-museum

Op woensdag 16 november wordt door KBO Boskant een bezoek gebracht aan het Genie- museum; het huis van het Regiment Genietroepen in Vught.

Dit museum is zeer de moeite waard. De bezoekers maken kennis met de kleurrijke en roemruchte geschiedenis. In de buitenexpositie is het grote werk te bewonderen zoals bruggen, voertuigen, vaartuigen enz. Binnen wordt u geïnformeerd over de facetten die het ''Wapen de Genie'' herbergt.
De geëxposeerde uniformen geven een kleurrijk beeld van de afgelopen 100 jaar. Diverse gevechtstenues, maar ook het mooie gala. Bijzonder zijn de persoonlijke verhalen achter deze uniformen. Zoals dat van de kapelmeester die omgekomen is bij de Herculesramp, of van de officier, gefusilleerd bij de Woeste Hoeve.
Het Genie Museum is een must voor iedereen die belangstelling heeft voor de krijgsmacht. Ontvangst: 13.30 uur. Vertrek vanaf het Ritaplein: 12.45 uur.

Vermogen 1 januari 2017 verlagen?

Foto:

Vanaf 1 januari 2017 wordt de belasting over uw vermogen op een andere wijze geheven.

De vrijstellling per belastingplichtige gaat omhoog naar € 25.000. Het belastingtarief is op dit moment 1,2% over het belastbaar vermogen, ongeacht de hoogte. Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2017 wordt er een schijventarief van toepassing. Dit ziet er als volgt uit: Van € 0 tot €100.000 belastingtarief 0,86 %. Van € 100.000 tot € 1.000.000 belastingtarief 1,38 %. Meer dan € 1.000.000 belastingtarief 1,617%

Indien uw belastbaar vermogen niet hoger is dan € 100.000 dan gaat u er op "vooruit". U gaat dan 0,34 % minder belasting betalen ten opzichte van 2016. Is uw vermogen hoger van € 100.000 dan gaat u mogelijk meer betalen.
Kunt u nog in 2016 uw vermogen per 1 januari 2017 verlagen? Als u nog geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden om belastingvrij te schenken aan uw kinderen, kleinkinderen of derden dan zou u dat nog voor 1 januari 2017 kunnen doen. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om een geringe eigenwoningschuld af te lossen. Hierover moet u zich wel goed laten informeren vanwege eventuele verschuldigde boeterente bij vervroegd aflossen.
Heeft u nog vragen? Loop op donderdag tussen 17.00 en 18.00 even binnen op Bastion 1-5. Er is dan een gratis inloopspreekuur voor fiscale vragen. Wij helpen u graag!

Lucy Bax-Koenders RB, belastingadviseur bij Bekkers Accountants www.bekkersaccountants.nl

Biobest 50+ ontvangt 30.000e bezoeker

Sinds enige jaren vertoont het Biobest Theater in het voor- en najaar speciale voorstellingen voor 50-plussers onder de naam Biobest 50+.

Niet dat er aan de deur op leeftijd wordt gecontroleerd, maar de gemiddelde leeftijd van de bezoekers ligt even boven de 50. De voorstellingen betreffen altijd speciaal geselecteerde kwaliteitsfilms van het afgelopen seizoen en worden in het seizoen vertoond op donderdag en vrijdag om 14:00 uur. De gasten krijgen voor een vriendelijk tarief een entreekaartje en in de pauze gratis thee of koffie met cake.

Met de speciale voorstellingen voorziet het Biobest Theater duidelijk in een behoefte. Op vrijdag 14 oktober ontving het Biobest Theater namelijk de 30.000e 50+bezoeker, mevrouw Verburg uit Best. Om deze mijlpaal te vieren werden alle bezoekers getrakteerd op Limburgse vlaai. Mevrouw Verburg ontving naast een fraaie bos bloemen, een gratis abonnement voor alle 50+ voorstellingen in het najaar van 2016 uit handen van bedrijfsleider Noud der Kinderen. Ook dit najaar kunt u nog diverse Biobest 50+ voorstellingen bezoeken. Voor meer informatie, zie www.biobest-theater.nl.

Open Dag De Stek

Foto: Jos van Nunen

Dagbesteding De Stek opent haar deuren op zaterdag 5 november van 11.00 uur – 14.00 uur.

Bent u benieuwd hoe een dag bij Dagbesteding De Stek eruit ziet? Dan bent u van harte welkom om even langs te komen! Dagbesteding De Stek bevind zich aan de achterkant van zorgcentrum Odendael, in een appartement van de Meierijflat. Voor meer vragen kunt u contact opnemen met Nelleke Zomer van Welzijn De Meierij, 073-544 1400.

Foto: Jos van Nunen

Volle bak door Seniorendag

Het recept 'Seniorendag' is nog lang niet uitgewerkt. Weer trok het evenement van seniorenorkest Dommelvolk zowel 's middags als 's avonds een volle zaal in Odendael.

Het seniorenorkest houdt de Seniorendag ieder jaar voor de 'collega' senioren van Sint-Oedenrode. Met de grootst mogelijke zorgen stelt de organisatie een programma samen.
Dit jaar klommen Zangduo Lydia en Bertine uit Sint-Oedenrode, tonpraoter Rob Verschuren en muziekgroep Rooise Bluf op het podium. Natuurlijk kon het orkest Dommelvolk ook zelf niet ontbreken.

22 / 44

23 / 44

Nacht van de Nacht; op pad met Nachtwachter

Dit jaar organiseren IVN Rooi en IVN Son en Breugel samen de Nacht van de Nacht in het bos bij de Vresselse Hut. We beginnen de nacht waarin ook de klok weer wordt teruggezet naar de wintertijd met een wandeling voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij mogen op zaterdag 29 oktober mee met de Nachtwachter om deze bijzondere nacht te beleven. Samen met de nachtwachter ga je op zoek naar de geheimen van een donkere nacht. In het donker worden andere zintuigen gebruikt dan overdag. Zijn er nog wel plaatsen waar het echt donker en stil is? is er leven en een donkere nacht?
Met deze wandeling voor kinderen kunnen maximaal 15 personen mee, en ook volwassenen die mee gaan moeten zich hiervoor aanmelden. We verzamelen om klokslag 19.30 u. Rond 21.00u is de activiteit weer afgelopen. Je kunt alleen mee als je hiervoor een bevestiging hebt ontvangen. Indien u interesse voor deze jeugdwandeling kunt u zich via een mail naar nacht@ivn-senb.nl aanmelden onder vermelding van: Naam en leeftijd (kind), telefoonnummer en e-mail-adres.

Vanaf 21:00u hebben wij speciaal voor de oudere jeugd en volwassenen diverse activiteiten rondom het thema de Nacht in en om de Vresselse Hut. Hiervoor hoeft u zich niet speciaal aan te melden. Startpunt is de Vresselse Hut. Daar vertrekken we elk kwartier voor een nachtwandeling door het bos. Onderweg ervaart u, via diverse activiteiten, de Nacht. Zo gaan we bijvoorbeeld aan de slag met een Bat detector. Honden (ook aangelijnd) mogen helaas niet mee. Startpunt: de Vresselse Hut, Vresselseweg 33, Sint-Oedenrode. Zie voor meer achtergronden over dit project de website www.nachtvandenacht.nl of de websites van IVN Rooi of IVN Son en Breugel.

Kerkberichten

Martinuskerk (centrum)
Za 29/10 18.30u
Eucharistieviering met Het Goede Herderkoor. Intenties: Liesbeth van de Schoot – van den Abbeele en Tom Lathouwers, Henk van Uden, Amélie Vasconcelles – van de Broek, Jan en Jaantje van Asseldonk – Latijnhouwers, Jan van der Heijden, Overleden ouders van de Kamp – Wevers en overleden familieleden, Jan van der Schoot en overleden familieleden.
Zo 30/10: Eenendertigste Zondag door het Jaar 09.30u: Eucharistieviering met Het Martinuskoor. Intenties: Gerard van Overbeek, Wim Boonstoppel, Ouders Hendriks – Hazenberg en Sjaak, Jan, Nelly, Christ en Gerard, Nico van der Horst, Marinus van Hout en Maria van Hout – Kapteijns, Jo van de Wijdeven – van Berkel, Riek Versantvoort – Roestenburg, Jan van Nostrum en Stina van Nostrum – Cooijmans, Bertus Vermeltfoort, Lucie Claessens – Kikken, Piet van Lankveld vanwege zijn verjaardag, Overleden leden van de familie van de Burgt – de Haan.
Ma 31/10 is er om 09.00u GEEN Eucharistieviering in de Martinuskerk.
Di 1/11 Feest van Allerheiligen 19.00u:
Eucharistieviering met Het Martinuskoor, Gemengd Koor Nijnsel en Deo Favente.
Wo 2/11 Allerzielen 19.00u: Eucharistieviering met Het Requiemkoor. Intenties: Jan Kanters, Jan van de Ven, Familie van der Vleuten – van de Oetelaar, Riek Vogels en haar echtgenoot Frans Habraken, Harrie en Bertha van de Ven – Kempe.

De Viering op wo 2/11 in de Ritakapel te Boskant komt te vervallen.
Do 3/11 09.00u: Eucharistieviering in de Martinuskerk.
Vrijdag Eerste Vrijdag van de Maand 10.00u: Eucharistieviering in Odendael.
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

Sint Antonius Nijnsel Zo 30/10 11.00u: Eucharistieviering met volkszang en om 12.30 uur doop van Eva v.d. Brand. Intenties: Cor en Marietje Verschuijten, Josephus en Johanna van Esch- Verhagen, Harrie van Esch, Coen van Buuren, Marietje v.d. Heijden- Manders, Lucin Bezdigian, Jan, Martina en Pieter Pepers, Toon en Bertha van Erp- Kemps en zoon Leo.

H. Martinus Olland za 29/10: Geen Eucharistieviering.

Protestantse Kerk Knoptoren Zo 30/10; Dienst in de Knoptorenkerk, 10.00 uur, Predikant Ds. G. Baerends.

Odendael
Zo 30/10 10.00u Allerheiligen allerzielen eucharistieviering met Odendael koor.
Di 02/11 Rozenhoedje bidden in de stilteruimte. Overl. intenties: De heer Oppers.

Sint Genoveva-kerk
Di 25/10
18.15u: Rozenhoedje, 18.30u: Eucharistieviering
Do 27/10 18.15u: Rozenhoedje, 18.30u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Vr 28/10 18.15u: Rozenhoedje, 18.30u: Eucharistieviering
Zo 30/10 09.30u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intentie: Jans van der Wielen-Broks, Barbara Mühlstaff, Gijs Bouwhuis, Janus Sanders, Woutherus Leermakers en Catharina Leermakers-van Gestel. Uit dankbaarheid voor een 55 jarig huwelijk 16.00 uur: Concert Orgelkring
Di 1/11 Allerheiligen 19.00u: Eucharistieviering
Wo 2/11 Allerzielen 18.00u: Eucharistieviering, aansluitend zegening van de graven.

Sint Petrus' Banden
Wo 26/10 19.00u: Eucharistieviering
Za 29/10: Geen Eucharistieviering in Son of in Breugel
Zo 30/10 11.00u: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor
intenties: Bernard Peters (1e jaargetijde), Pim Prinsen, Harry van Heeswijk,
Theo van Lieshout en overleden familie.

Ma 31/10 19.00u: Eucharistieviering
Di 1/11 Allerheiligen 19.00u: Eucharistieviering in Breugel
Wo 2/11, Allerzielen 19.00u: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor. Wij herdenken alle overledenen, in het bijzonder degenen die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.
In de maand oktober wordt het Rozenhoedje gebeden: op maandag- en woensdagavond om 18.30 uur in de Sint Petrus' Bandenkerk,
op zaterdagavond om 19.00 uur in de Mariakapel aan de Beverlaan.

Kerstviering voor oudere gemeenteleden

Foto:

Woensdag 21 december om 14.30 uur is er een kerstviering in de Knoptorenkerk in Sint-Oedenrode voor oudere gemeenteleden.

U wordt van harte hiervoor uitgenodigd en bent vanaf 14.00 uur welkom. In deze viering zal ds. Bas Stigter de meditatie verzorgen. Muzikale omlijsting: Dirk Strasser, piano. Paulien Rabbers en Nicoline Kuurstra, blokfluit. Het pastorale team van Sint-Oedenrode en Son en Breugel begroet u graag.

Lourdesmis in Sint-Oedenrode

Zaterdag 5 november aanstaande wordt in Sint-Oedenrode de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst gehouden van medewerkers en oud-medewerkers van de Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken (NLZ).

Onder verantwoordelijkheid van het Huis voor de Pelgrim in Maastricht organiseert de NLZ in mei en september een ziekenbedevaart naar Lourdes.
Na afloop van het bedevaartseizoen treffen alle vrijwilligers van de NLZ elkaar. Ieder jaar vindt deze bijeenkomst ergens anders plaats, dit jaar dus in Sint-Oedenrode. Om 15.00 uur is er een feestelijke Lourdesmis in de St. Martinuskerk van Sint-Oedenrode. Pater Wim van Meijgaarden, voorzitter van het bedevaartbestuur en vicaris in het bisdom Roermond, is hoofdcelebrant. Deze speciale viering is voor alle belangstellenden toegankelijk. Na afloop wordt de dag voortgezet met onder andere een gezamenlijke maaltijd voor alle NLZ-vrijwilligers.

Actie Schoenmaatjes

De actie Schoenmaatjes is inmiddels van start gegaan. Dit is een actie van Edukans, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor kinderen in arme landen. De afgelopen jaren zijn maar liefst twee miljoen kinderen verrast met een prachtig cadeau.

Deze actie wordt in onze omgeving georganiseerd door de gezamenlijke kerken van de PKN Sint-Oedenrode/Son & Breugel en de Odaparochie. De doos kan ingeleverd worden tot en met zondag 13 november 2016 op het Parochiebureau in Son, Kerkplein 7, Son of bij het Parochiecentrum de Goede Herder, Mgr. Bekkersplein1 in Sint-Oedenrode. Maandag tot en met vrijdag van 9.30-12.00 uur.

Hoe vul je een schoenendoos?
Edukans heeft een mooie folder uitgegeven. Daarin staat hoe je de schoenendoos maakt en vult. De folder kan worden afgehaald in de kerken of op een van de parochiebureaus, maar, nog makkelijker, hij staat ook op de website van de parochie (www.heiligeodaparochie.nl). Voor de verzending wordt een bijdrage gevraagd van €6,- per schoenendoos.
De dozen worden uitgedeeld in landen als Albanië, Moldavië, Irak of Ghana. Veel kinderen daar leven onder moeilijke omstandigheden in weeshuizen, vluchtelingen-kampen en sloppenwijken. Een schoenendoos is voor hen een cadeau om nooit te vergeten. Wie ga jij blij maken met een onvergetelijk cadeau?

Bijeenkomst met lezing van "Steunpunt Rouw"

Vroeg of laat krijgen wij allemaal te maken met verdriet en rouw. Daarbij wordt veelal gedacht aan oudere mensen; maar zeker zo nodig en belangrijk is aandacht voor jongeren, jonge ouders, die een ingrijpend verlies mee- ( moeten) maken.

Het Steunpunt Rouw, een initiatief van de gezamenlijke kerken in Veghel, wil in een speciaal daaraan gewijde bijeenkomst, aandacht besteden. Zo'n avond is vastgelegd op 9 november 2016 a.s. in de H. Hartkerk, Vondelstraat 9 te Veghel, aanvang 20.00 uur.

Als spreker is daarvoor uitgenodigd mevr. Riet Fiddelaers-Jaspers. Mevr. Fiddelaers is een deskundige op het gebied van verlies en rouw en als zodanig verbonden aan het " Experticecentrum Omgaan met Verlies." Het thema waar zij die avond over spreekt is "Jong zijn, leven en verlies; de dingen die niet overgaan" Hoewel speciaal bedoeld voor jongeren, jongvolwassenen en jonge ouders is uiteraard iedereen van harte welkom.

Gezocht: acteurs en actrices tussen 11 en 99 jaar

Vorig seizoen bracht Phoenix Cultuur met groot succes de muziektheater-productie Meske & Monster op de planken. Door het enthousiasme van publiek en de spelers hebben de makers de smaak te pakken. Een nieuwe theaterproductie is volop in voorbereiding: B.U.R.P. oftewel Buitenaardse Reuzen Pieper. B.U.R.P. is een komisch horror sprookje gebaseerd op de musical Little shop of Horrors en is een mix van heerlijke jaren 60 muziek, hartverwarmende romantiek en absurde humor. De acteurs en actrices, jong en oud, spelen in een decor dat geïnspireerd is op de schilderijen van Vincent van Gogh.

Over aardappels, de liefde en een dorstige plant
In een Brabants dorpje zit de familie van Loon in zak en as omdat het met de verkoop van de piepers niet goed loopt. Boerenzoon Hendrik is stiekem verliefd op Tina, een mooi meisje dat bij hem op de boerderij werkt en samen met hem de aardappelen verkoopt. Maar zij heeft al een vriend, Karel Baas, een sadistische tandarts. Hendrik is op een aardappelveiling als er opeens een zonsverduistering optreedt. Nadat de zon weer tevoorschijn komt, staat er een vreemde aardappelplant. Hendrik koopt de plant, noemt haar Tina II en neemt de verzorging van zijn nieuwe liefde zeer serieus. Deze bijzondere aardappelplant wordt al snel de attractie van de boerderij en Hendrik wordt een held, maar, de plant is geen normale plant en heeft wel hele bijzondere voeding nodig……

Acteurs en actrices tussen de 11 en 99 jaar meld je aan!
Voor deze productie is Phoenix Cultuur op zoek naar spelers, jong en oud. Iedereen kan zich aanmelden. Er zijn geen audities om mee te kunnen doen, maar podiumervaring is aan te bevelen. Daarnaast zijn er zijn wel rol audities voor de rolverdeling. De repetities zijn op donderdag van 19.15- 21.00 uur op CHV Noordkade in Veghel en starten op 10 november aanstaande.
De regie van dit horror sprookje is in handen van theatermaker Lilian van Overbeek. Danseres Berdy Maertens neemt de choreografie van de dansen voor haar rekening.

Jongerenworkshop 'omgaan met geld' door Rabobank

In samenwerking met Rabobank Uden-Veghel organiseerden het Fioretti College en het Zwijsen College onlangs de workshop 'Slimmer omgaan met je geld'. Daaraan namen zo'n honderd leerlingen deel van beide scholen. Ze kregen in het kantoor in Veghel tips en trucs over hoe je slim met je financiën kunt omgaan. Eef van Opdorp, bekend als budgetcoach en tv-presentatrice, had meteen alle aandacht. Op een humoristische, inspirerende en interactieve wijze wist ze de haar jonge publiek te boeien.

"Ben jij een 'spaarvarken' of juist een 'big spender'?" Volgens Van Opdorp zegt het iets over hoe je geldbrein werkt en hoe je met je geld omgaat. "Inzicht in de soorten uitgaven en wat je kunt verwachten als je straks 18 jaar wordt zijn belangrijk. Maar natuurlijk ook manieren om geld te verdienen." Naast het sparen en uitgeven van geld maakte de budgetcoach ook duidelijk wat je later allemaal moet regelen, bijvoorbeeld bij een zorgverzekering of bij het op kamers gaan.

Relatie met geld
"Geldzaken gaan niet zozeer over geld, maar vooral over gedrag. Het ligt niet aan je opvoeding, maar aan jezelf of wel of niet veel geld uitgeeft. Eén op de tien jongeren heeft financiële problemen. Jongeren die sparen, voelen zich beter. De relatie met geld blijft de rest van je leven, je kunt dus maar beter zorgen dat die goed is. En daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Altijd 10 procent apart zetten van wat er binnenkomt dan blijf je de problemen voor. Dat is mijn beste tip", besloot Eef van Opdorp.

De praktijk
De jongeren waren duidelijk onder de indruk van de workshop. Eline Doomernik uit Heeswijk-Dinther zei na afloop: "Het zijn veel goede tips, al herken ik de problemen niet zo bij mezelf. Ik heb bijbaantjes en ga al slim om met geld. Mijn ouders helpen me daarbij." Gaby van Lankvelt uit Erp kan direct met de verkregen informatie aan de slag: "Ik ga veel uit en dat kost geld. Ik ga echt proberen zuiniger te zijn en 10 procent te sparen. Ik heb veel slimme dingen gehoord en daar ga ik zeker iets mee doen."

Sprookjestocht bij Intratuin Veghel

Intratuin Veghel houdt zondag 30 oktober een leuke sprookjestocht met volop activiteiten voor de kinderen.

Daarnaast zijn de kerst- en najaarsafdelingen geopend en kunt u heerlijk kerstshoppen en wegdromen bij Intratuin in de gezelligste periode van het jaar. Probeer je maar eens in te houden op de grootste kerstmarkt van Veghel waar de uitgebreide kerstcollectie wordt gepresenteerd. Het assortiment is rijkelijk gevuld met de nieuwste modellen kersthuisjes, alle denkbare kerstballen en overige decoratiematerialen om de boom te versieren. Maar ook kussens, linten, kaarsen, verlichting, (kunst)bomen, serviezen en stolpen behoren tot de uitgebreide kerstcollectie.

Deze zondag wordt een heuse sprookjestocht opgezet waar kinderen op zoek kunnen gaan naar diverse sprookjesfiguren die door de Intratuin verspreid zijn. De kinderen kunnen als hun favoriete sprookjesfiguur geschminkt worden. Ook is er een ballonvouwer aanwezig die allerlei leuke trucjes en tovenarij uitvoert. Kinderen kunnen cupcakes versieren onder begeleiding en zijn er nog tal van activiteiten meer. De sprookjestocht start om 12:00 uur. Voor alle deelnemertjes die deel hebben genomen aan de sprookjestocht staat een leuke verrassing klaar!


27 / 44

28 / 44

29 / 44

Media Markt Eindhoven Ekkersrijt verkoopt jongensdroom

Het winkelfestijn 'Gekkenhuis' staat weer op punt van beginnen. Media Markt Eindhoven Ekkersrijt verkoopt vanaf woensdag 26 oktober tot en met zondag 30 oktober de meest uiteenlopende producten tegen Media Markt prijzen. Gekkenhuis is inmiddels een bekend fenomeen dat elk jaar populairder wordt. Dit jaar hoopt Media Markt het aantal bezoekers van vorig jaar (650.000) te overtreffen met een nog verrassender aanbod aan producten.

Tijdens Gekkenhuis verkoopt Media Markt producten die je normaliter niet in een elektronicawinkel tegenkomt. Het aanbieden van populaire, doorgaans dure producten tegen een Media Markt prijs in een winkel die voor iedereen bereikbaar is, blijkt een succesformule. Ook producten uit het reguliere assortiment worden tijdens Gekkenhuis tegen bodemprijzen aangeboden.

Businessclass naar Abu Dhabi
Naast het aanbod van producten in het schap, geeft Media Markt elk jaar een spectaculaire prijs weg. Vorig jaar was het een onbewoond eiland, dit jaar is de knaller een VIP-arrangement naar de finale van de F1 Grandprix in Abu Dhabi. Inbegrepen zijn onder meer businessclass vliegen, een helikoper transfer, slapen in een onderwater suite, met een Rolls Royce naar het Formule 1 circuit en toegang tot de pitstraat van Red Bull. Het complete over de top arrangement heeft een waarde van 50.000 euro. Ook liefhebbers van Formule 1 die dit VIP-arrangement niet winnen, kunnen bij Media Markt terecht. Een reis naar Abu Dhabi met drie overnachtingen, toegang tot het circuit en andere extra's is tijdens Gekkenhuis voor nog geen 1.000 euro te koop.
Arjan van Houwelingen Vestigingsdirecteur bij Media Markt Eindhoven Ekkersrijt, vertelt enthousiast over de acties dit jaar: "Elk jaar is het weer een uitdaging om producten te selecteren waar we onze klanten mee kunnen verrassen, toch is het ook dit jaar weer gelukt. Door de successen van Max Verstappen leeft Formule 1 enorm in Nederland, ik ben er daarom van overtuigd dat deze reis een echte jongensdroom is voor veel van onze klanten."

Maatpakken, gereedschapskisten en boxsprings samen in de schappen
Van e-bikes tot tickets voor Plopsaland en van vliegtickets tot gereedschapskisten. Je vindt het dit jaar allemaal in de schappen. Ook kun je tijdens Gekkenhuis bij de elektronicaketen terecht voor een boxspring aangeboden door Swiss Sense met ingebouwde tv-lift aan het voeteneinde, private lease auto's van het merk Toyota en maatpakken van Cavallaro. Echte voetbalfans moeten er snel bij zijn dit jaar om de Adidas 'Tango 5' voetbal aan te schaffen. Voor alle acties geldt namelijk: op is op. Media Markt Eindhoven Ekkersrijt pakt daarom uit met voldoende voorraad en volop gratis parkeergelegenheid.

Samuel

Jaren geleden zochten we bij het Afrika Studiecentrum in Leiden een student die in de bibliotheek hand- en spandiensten kwam verrichten. En ineens was daar Samuel, een jongeman van een jaar of twintig. Hij meldde zich met een bescheiden klopje op de deur, de vacaturetekst in de hand: 'Ik ben geen student, nog niet, ik ben van plan om te gaan studeren. Ik heb over de baan gelezen, het lijkt me heel leuk.' Hij wilde dolgraag aan de slag, zijn eigen geld verdienen.

We spraken af dat hij eerst een paar dagen zou meelopen om te zien of het werk beviel en of het klikte. Als alles goed ging en als zijn verblijfsvergunning in orde was, kreeg hij een contract.

Samuel was gevlucht voor de genocide in zijn land, Rwanda. Hij wilde niet veel kwijt over zijn verleden. Niet over de oorlog, over Hutu's of Tutsi's en nauwelijks iets over zijn eigen lotgevallen. Het verdringen van de gebeurtenissen leek voor hem een vorm van zelfbescherming: 'Dan zie ik de beelden niet steeds weer voor mijn ogen.' Hij vertelde wel dat hij tijdens de lange vlucht zijn familieleden was kwijtgeraakt. Ze waren uiteindelijk in andere landen terechtgekomen, zijn ouders en broers in Frankrijk, zijn zus in België. Als zestienjarige stond hij er alleen voor. De eerste jaren in Nederland was Samuel vooral bezig met overleven. 'Niet te veel nadenken, anders zou ik gek worden.' Hij doodde de tijd met fitness en het doen van klussen in het asielzoekerscentrum.

In onze bibliotheek paste hij zich gemakkelijk aan. Hij was enthousiast, leergierig en sprak behoorlijk Nederlands. Het leek een perfecte match. Maar op de tweede dag moest ik hem vertellen dat zijn papieren niet in orde waren. Hij mocht nog geen betaald werk verrichten. De regels waren onverbiddelijk, alle mogelijkheden waren bekeken: het enige wat hij mocht doen was vrijwilligerswerk. Toen hij hoorde wat dat inhield, vrijwilligerswerk, schudde Samuel mismoedig het hoofd. Hij vond het leuk in de bibliotheek, maar nee, gratis werken, dat was geen optie. Gelaten accepteerde hij zijn lot. We namen afscheid. Het voelde alsof we hem als een baksteen lieten vallen.

Een tijdje geleden werd ik uitgenodigd voor een bijeenkomst van een Afrikaanse migrantenorganisatie in Eindhoven. De voorzitter sprak me bij binnenkomst aan: 'Elli, kom eens mee. Er is hier iemand die je heel graag wil zien.' Hij nam me mee naar een kamer, en daar zat Samuel.

Ik was stomverbaasd, en blij verrast. Het ging goed met Samuel. Hij was inmiddels getrouwd, had drie kinderen en had zijn droom om te studeren waar weten te maken. Na een studie bedrijfseconomie werkte hij nu als controller bij een internationaal bedrijf.
Toen we over en weer van alles hadden uitgewisseld zei hij plechtig: 'Ik wil je nog iets vertellen, over die dagen in de bibliotheek in Leiden. Dat jullie me een kans gaven heeft veel voor me betekend. Alleen al het feit dat iemand in me geloofde, iets in me zag, dat was al genoeg. Ik had zoveel tegenslag gehad. Dit maakte het verschil. Het heeft mijn leven veranderd, mijn kijk op Nederlanders. Na die dagen dacht ik, als zij iets in me zien, dan andere Nederlanders misschien ook wel. En dan lukt het me misschien echt om te studeren en iets te bereiken.'

Elli de Rijk                                                                                                                                                         
reageren? schrijvers@impesant.nl

Kinderen Armenhoef genieten van bingo

Foto:

Op woensdagmiddag 19 oktober hebben de kinderen van wijkvereniging Armenhoef een kinderbingo gehad. De opkomst was heel erg groot. Maar liefst 35 kinderen deden mee.

Foto:

De kinderen waren heel erg enthousiast en deden volop mee. Het was iedere ronde weer erg spannend, want regelmatig moesten er nog diverse kinderen één nummer om de rij of kaart vol te hebben en een mooie prijs in de wacht te slepen. Aan het eind van de middag mochten alle kinderen die nog geen prijs hadden gewonnen een leuke prijs grabbelen, zodat iedereen met een prijs naar huis kon. Al met al een zeer geslaagde bingo.

Novelty probeert Versiertour uit

Nog een ruime week dan staat Popkoor Novelty op de planken van De Brink met de nieuwe voorstelling 'De Versiertour 2016'. Het koor is bezig met de laatste puntjes op de 'i' en zal op 28 oktober een try-out hebben in Kerkdriel.

In de afgelopen maanden werkte het koor hard aan een nieuw repertoire met de bijbehorende regie. Dirigent Peter van Beijnum en regisseurs Marlous Luiten en Eva van Rooijen zorgen samen voor nieuwe inspiratie. 'De Versiertour 2016' belooft een sprankelende voorstelling te worden waarbij muziek en theater worden samengevoegd. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan de kleding en het decor en draait de PR op volle toeren. De koorleden voelen de gezonde spanning al stijgen. Op vrijdag 28 oktober zal de try-out plaatsvinden in De Leyenstein in Kerkdriel. Deze ervaring zal zaterdag 29 oktober meegenomen worden tijdens de laatste zogenoemde werkdag die het koor heeft voor de daadwerkelijke voorstellingen starten. Samen met de regisseurs gaan de koorleden en het combo 'ertegenaan' en vindt een doorloop plaats.
'De Versiertour 2016' vindt plaats in Theater De Brink in Eerde op 4, 5 en 6 november. Kaarten zijn te koop voor €12,50 per persoon. Voor kinderen is dit inclusief een bekertje ranja en iets lekkers in de pauze. Via de website www.popkoornovelty.nl kunt u uw kaarten reserveren. Kaarten zijn ook direct verkrijgbaar aan de kassa van het theater.

Doorzoeken of (om)scholen?

Blijft u als ondernemer zoeken naar die ene kandidaat die 100% voldoet aan het functieprofiel? Of bent u bereid te investeren in een (om)scholing om zo de juiste mensen aan uw bedrijf te binden?

Ben jij op zoek naar werk? Blijf je maar speuren naar die ene baan in je oude vakgebied of sta je open voor (om)scholing om jouw arbeidsmarktkansen te vergroten? Bij Rooi Werkt zien we dat het moeilijk is om voor sommige bedrijven gekwalificeerd personeel te vinden. En ook dat er soms behoefte is aan bijscholing van personeel. Immers, (technologische) ontwikkelingen gaan hard, wensen en mogelijkheden veranderen continu. Beter geschoold personeel leidt tot verbetering van kwaliteit en dienstverlening.
Wilt u als werkgever investeren in scholing dan zijn er subsidies en andere interessante regelingen voor het opleiden van medewerkers en leerlingen die financiële voordelen op kunnen leveren. In Noordoost Brabant is er bijvoorbeeld het Servicepunt Leren en Werken opgericht om werkgevers (en werkzoekenden) te ondersteunen. Ook het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds in uw branche kan u verder op weg helpen.
We zien ook dat er voor verschillende kandidaten geen werk meer te vinden is in hun oude vakgebied. Ben je benieuwd naar kansrijke beroepen? Ben je benieuwd naar jouw kansen?
Uit onderzoek van het UWV blijkt dat de komende jaren de meeste kansen op werk in de metaal- en technische industrie en de zorgsector ontstaan, maar er zijn nog meer 'kansberoepen'. Het UWV biedt sinds kort omscholingsmogelijkheden aan naar die beroepen. Ook de mogelijkheden voor leren en werken zijn divers, zoals leerbanen, stages en leerbedrijven, Beroeps Begeleidend Leren (BBL-)plekken via het ROC.
Heb je veel ervaring, maar geen diploma? Denk dan eens aan het aanvragen van een Ervaringscertificaat (EVC). Met een EVC bestaat de mogelijkheid werk- en leerervaring verzilveren en daardoor sneller een diploma te halen.
Rooi Werkt wil de (om)scholingsbehoefte bij ondernemers én kandidaten inventariseren om mogelijk hier ook in te kunnen bemiddelen. Meer weten? Neem contact op met Rooi Werkt via info@rooiwerkt.nl of bel Elli de Rijk 06 4434 6449.

Afscheid van brandweerman Christian van Overbeek

Christian (l) ontvangt een aandenken van zijn makkers. Foto: Jos van Nunen

Bij de brandweer kunnen ze een feestje bouwen, en dat bleek maandag 24 oktober maar weer eens toen Christian van Overbeek (48) afscheid nam van het Rooise korps. Na 18 jaar trouwe dienst als vrijwilliger, is hij de liefde gevolgd naar zijn nieuwe woonplaats Boxtel.

Christian werd getypeerd als een gezellige en toegewijde teammaat, maar ook als iemand die het graag simpel houdt en niet graag in het middelpunt staat. Het feestje was daarom in alle stilte voorbereid. Toen hij niet meteen op het verwachte tijdstip kwam opdagen bij de kazerne, werd dan ook al gauw in brandweerjargon gegrapt "Hij voelt nattigheid". Maar na een halfuur kwam hij dan toch opdagen en leek niet eens verrast; hij zal vast wel een donkerbruin vermoeden hebben gehad dat ze hem niet zomaar zouden laten gaan want na achttien jaar ken je je maten natuurlijk door en door. Hij pakte meteen een biertje 'van de schrik'.

In de speeches moesten natuurlijk even de anekdotes worden genoemd maar dat viel voor zijn staat van dienst eigenlijk best wel mee: een overstekende lantaarnpaal en een personeelsfeestje in Gent met iets teveel rode wijn dat eindigde met "oefeningen in de container". Ook burgemeester Peter Maas was van de partij. Na diens speech kreeg Christian een horloge met het logo van Rooi. Van de collega-sprekers kreeg hij ook zijn handen volgestopt: een brief, een oorkonde, een medaille, een beeldje en natuurlijk een mooie bos bloemen, evenals zijn vriendin. Tot slot kon Christian zelf ook niet helemaal om de microfoon heen. "Moet ik ook nog iets zeggen? Ik heb altijd gedacht 'hier in Rooi maak ik wel 20, 25 jaar vol'. Maar ik heb nu een goede reden om dat niet te doen."

Oplossing: Brechje van den Brand
Winnaar: Marja van der Heijden

Foto: Frenk van Mierlo

Frenk van Mierlo maakte deze foto in Spanje. Het schijnt een zeldzame eekhoorn te zijn. Heeft u ook een bijzondere natuurfoto gemaakt? Stuur deze dan naar redactie@demooirooikrant.nl

Foto: Henri van Hoorn

Heel typerend voor ons dorp: de Dommel. Henri van Hoorn maakte er een mooie foto van.

Je moet de kerk uit gaan om de hemel te kunnen zien.

Ik ken 'nne vampier die 't bloed onder oew naogels vandaon haolt

Herfst in beeld

Foto: Jos van Heesch Foto: Jos van Heesch

Het is volop herfst. Dat laten de foto's van deze mensen prachtig zien. Heeft u ook nog mooie herfstplaatjes gemaakt? Stuur deze dan naar redactie@demooirooikrant.nl

Foto: Paula Scheepers Foto: Paula Scheepers
Foto: Gerard Kluijtmans Foto: Gerard Kluijtmans
Foto: Lonja Woonings Foto: Lonja Woonings
Foto: Otto Verstappen Foto: Otto Verstappen
Foto: Eddy van Lieshout Foto: Eddy van Lieshout
Foto: Eddy van Lieshout Foto: Eddy van Lieshout
Foto: Lonja Woonings Foto: Lonja Woonings
Foto: Eddy van Lieshout Foto: Eddy van Lieshout
34 / 44

Drie uit drie voor Seicento-equipe?

Foto:

Het Nijnselse Ruud Middel Rally Team kent tot nu toe een succesvol seizoen 2016. Na winst in de ELE Short Rally en de Kasterlee Short Rally willen rijder Ruud Middel en navigator Martijn Ebben het jaar in stijl afsluiten.

Twente Short Rally
Het team heeft na de wedstrijd in Kasterlee, eind augustus, hard gewerkt om de gele Fiat Seicento Trofeo klaar te maken voor de laatste rally van dit seizoen, de Twente Short Rally op zondag 30 oktober in Hengelo."Het zou erg mooi zijn als we in Hengelo drie uit drie weten te halen. Het vertrouwen in de auto is, na enkele jaren met aanhoudende domme pech, weer helemaal terug!" aldus een enthousiaste Ruud.

Terreinkennis
Ook deze keer zal de winst niet aan komen waaien met concurrentie van diverse Nissan Micra's en Chevrolet Kalossen. Daarnaast kunnen Ruud en Martijn niet putten uit veel terreinkennis. Ruud stond hier slechts twee maal eerder aan de start (de laatste keer in 2010) en voor Martijn wordt dit pas zijn tweede rally ooit. Het gebrek aan onverharde ondergrond (slechts 5% van de in totaal 71 kilometer op snelheid) is echter in het voordeel van de kleine Seicento. Het team staat dan ook met goede moed aan de start van deze 6 klassementsproeven tellende Short Rally!

Volgen
Volg het door Vuran tuinhaarden uit Sint-Oedenrode gesponsorde Ruud Middel Rally Team vóór, tijdens en na de rally op www.ruudmiddelrallyteam.nl en via de Facebook-pagina van het team.


VDZ Racing sluit succesvol seizoen af

Mats van den Brand tijdens de ELE rally van vorig seizoen

Aankomende zondag 30 oktober staat de laatste rally van de Nederlandse kalender op het programma, de Twente Rally in Hengelo en omgeving. Uiteraard staat VDZ Racing hier ook weer aan de start om het seizoen hopelijk in stijl af te sluiten. Na het behalen van de titel in de Nissan 350Z Challenge is de grootste druk er wel af, toch is het team vastbesloten om ook hier een mooie klassering neer te zetten, meetellend voor het zgn. Stoer Kiekuh en Goaan!-klassement waarin Roel van der Zanden momenteel op de 2e plaats staat en vorig jaar nog de titel veroverde met navigatrice Ilse van de Sande.

Helaas is Ilse nog steeds verhinderd door haar onfortuinlijke ongeluk vlak voor de Hellendoorn Rally. Daardoor zal Gijs Boom dit weekend weer naast Roel zitten. Gijs navigeerde Roel ook al in de kampioensrally naar de titel. Gijs en Roel hebben in 1 wedstrijd een indrukwekkend ritme opgebouwd en hadden ook de nodige lol in de auto dus was de keus snel gemaakt om met Gijs het weekend tegemoet te gaan.

Foto: Marije van der Vliet / MikeDeHigh.com Foto: Marije van der Vliet / MikeDeHigh.com

Na het succes in de GTC Rally is er 's avonds een klein feestje gehouden met het team, voordat men over ging tot het weer in orde brengen van de Nissan 350Z. Tussen de bedrijven door heeft het team inclusief aanhang en kinderen ook nog gekart om het succes te vieren. De Nissan staat er ondertussen weer helemaal fris en fruitig bij, klaar voor de laatste wedstrijd van het seizoen.

De Twente Rally bestaat uit 3 klassementsproeven die elk 3 maal verreden zullen worden, goed voor ± 150 kilometer op snelheid. Er waren oorspronkelijk 4 proeven uitgezet, maar door een officialtekort is dit teruggebracht naar 3. Vorig jaar beleefde het team nog hachelijke momenten in de zware mist op de laatste proef en bereikte veel later dan gepland de finish. Hopelijk komt het dit jaar niet zo ver, alhoewel in 2013 een enorme hagelbui voor de veel dwarse taferelen zorgde in het deelnemersveld.

Roel: "De laatste wedstrijd van het seizoen, ik heb er zin in! Met het vele publiek op de DHL Arena en de hairpins daar is het altijd leuk om tot het gaatje te gaan, net als op de overige proeven trouwens. De titel hebben we dan wel binnen en ook de titel in de klasse R-GT is al een feit, ik zou het toch wel leuk vinden om hier minimaal weer een 2e plaats te halen en als het even kan de 1e plaats! Met Gijs naast me ben ik zeer benieuwd wat we dit weekend kunnen presteren, aangezien onze snelheid in de GTC echt lekker was. Het is jammer dat Ilse er dit weekend niet naast zit maar het is niet anders. Haar gezondheid is het allerbelangrijkste! Toen zij eenmaal naast me zat in de Nissan is het allemaal onze kant opgevallen en daarom is het zo balen dat zij er dit seizoen niet meer bij is."

"We gaan voor een mooi resultaat"

De laatste zondag van oktober staat de laatste ronde van het Nederlands Rallykampioenschap, de Conrad Twente Rally, op het programma. Ook voor Mats van den Brand en zijn Belgische navigator Eddy Smeets vormt de wedstrijd in en rond Hengelo (Ov) de laatste wedstrijd van een seizoen waarin het duo enkele malen in actie is gekomen.

Nadat het duo eerder dit seizoen tijdens de thuiswedstrijd van Mats, de ELE Rally, kampte met wat technische problemen met de nieuw opgebouwde BMW M3 is deze volledig nagelopen en aangepast. Na verschillende tests kwamen ze vervolgens in actie tijdens de Historic Shortrally Kasterlee die ze vervolgens ook direct wisten te winnen.

Door het drukke programma van Mats - hij is onder andere actief als begeleider van Red Bull Junior coureur Richard Verschoor - kreeg het duo niet eerder dan aankomende zondag de gelegenheid weer gezamenlijk in actie te komen. Ook nu zullen zij de Mirraceline BMW E30 M3 de sporen gaan geven waarbij het doel natuurlijk een geweldig resultaat in de afsluiter van het Nederlands Rallysport seizoen is.

"Het is voor mijn gevoel echt al erg lang geleden dat we in Kasterlee hebben gereden en ik heb dan ook erg veel zin in de wedstrijd van aankomend weekend. De Twenterally vormt een mooie afsluiter van ons seizoen en vormt altijd een lastige wedstrijd waarbij de weersomstandigheden een belangrijke rol kunnen spelen. We gaan in elk geval voor een mooi resultaat zo aan het eind van het rallyseizoen!" vertelt Mats van den Brand.

"Alhoewel het een korte rally is, laten we niets aan het toeval over qua voorbereiding. De monteurs hebben de M3 weer klaar zoals het hoort. Zaterdagmiddag zetten we alles mooi op papier en 's avonds hebben we een etentje met het hele team gepland. Zondag gaan we dan proberen om het seizoen in schoonheid af te sluiten in en rond Hengelo. Mats en ik hebben er ontzettend zin in," sluit navigator Eddy Smeets af.

Sara van de Wetering Zuid-Nederlands Kampioen

Foto: Bart van de Wetering

Zaterdag 22 oktober gingen 4 judoka's van Dai-Ippo naar Gilze om hun krachten te meten. Eén van hen werd Zuid-Nederlands kampioen: Sara van de Wetering.

Deze keer ging het om de Zuid-Nederlandse kampioenschappen in de leeftijdscategorie -10 en -12 jaar. Wick van de Ven beet het spits af. Hij had goed naar de laatste instructie geluisterd en ging vol goede moed de mat op. Zijn eerste twee partijen wist hij vrij eenvoudig te winnen. Zijn derde partij zou hem bij de laatste vier brengen. Ondanks dat hij geen fout maakte, werd hij toch snel verrast door een snelle actie van zijn tegenstander. Hij verloor de partij en moest zich opmaken voor een partij om plek drie. Het was lang spannend. Helaas moest hij aan het einde zijn meerdere erkennen. Wick werd vijfde.

's Middags kwamen Marlène Kastelijn, Alizee Foolen en Sara van de Wetering de mat op. Helaas ging het voor Alizee en Marlène nog net te snel. Maar met goed judo hebben zij laten zien op de goede weg te zijn. Voor Sara van de Wetering ging het super. Ze liet zien een echte knokker te zijn. Ze maakte vaak gebruik van een harde offerworp. Deze worp lukte in elke partij. Haar tweede partij dreigde mis te gaan, totdat ze het gaatje in de verdediging zag. Meteen sloeg Sara genadeloos toe. In de finale kwam ze tegenover Keira Kreijveld te staan. Jammer voor Keira, maar Sara wilde echt winnen. Na een halve minuut kreeg Sara haar pakking weer goed. Meteen zette ze haar wapen in en met haar zeer snelle en harde offerworp maakte ze een einde aan de droom van Keira. Sara dus kampioen bij de meisjes -12 jaar tot 44 kg en Keira zeer verdiend tweede. De andere judoka's gaan komend weekeinde voor een revanche tijdens het 37e Internationale Klompentoernooi. Zaterdag 29 oktober de jeugd tot 12 jaar en op zondag 30 oktober alle oudere judoka's.


Rooi heeft jonge motorcrosskampioen

Foto:

Sint-Oedenrode heeft sinds dit weekend een kersverse motorcrosskampioen in huis. Het gaat om de zevenjarige Ruben van Hoof. Hij werd eerste in het Nederlands kampioenschap 50 CC.

De beste acht van regio's noord, oost, zuid en west gingen afgelopen weekend de strijd aan. Wie zou er kampioen van Nederland worden? Het werd een spannende strijd op een zeer zware baan. In de eerste manche had Ruben een kopstart. Na zeven rondes lag hij, ondanks oponthoud door een achterblijver, knap tweede. Door een ijzersterke laatste ronde kwam de Rooise racer als eerste over de streep. Tijdens de tweede manche startte Ruben als tweede, maar knokte hij zich snel naar plek 1. Die plaats gaf hij niet meer uit handen. Daardoor eindigde de jonge crosser als eerste in het klassement. Ruben is uiteraard super blij met zijn overwinning in het Nederlands kampioenschap en wil zijn sponsoren Van Hoof tegelwerken en Orange Office hartelijk danken.

Alleen maar blije gezichten bij start Zwemvierdaagse

Foto: Hans van den Wijngaard

"Drie, twee, één en dan maken we allemaal een bommetje". Met die woorden opende wethouder Ad van der Heijden van sportzaken maandagavond de 41e zwemvierdaagse die Argo in Sint-Oedenrode houdt. Tot en met donderdag zwemmen de 145 deelnemers in zwembad 'De Neul' hun baantjes. Voor iedereen die tien jaar of ouder is, zijn dat twintig baantjes, voor wie nog geen tien is, zijn tien baantjes ook voldoende.

Argo heeft er alles aan gedaan om het zwembad extra gezellig aan te kleden voor deze zwemvierdaagse. Rondom het hele bad hebben de leden van de Rooise zwemclub allerhande gehaakte en gepunnikte voorwerpen opgehangen. Variërend van bont gekleurde bolletjes tot complete kroonluchters. Verder worden de zwemmers begeleid door gezellige muziek.

Dat de zwemvierdaagse voor alle leeftijden is bewijst Argo met dit zwemfestijn. Ondanks dat de meeste deelnemers onder de vijftien zijn, is er een deelneemster die al 43 keer deel heeft genomen. Wie denkt, "dit was toch de 41e zwemvierdaagse die Argo houdt?". Die heeft helemaal gelijk, want voordat Argo de organisatie op zich nam, deed de gemeente dat. Aan de andere kant van het deelnamespectrum stond de jongste deelneemster, zij is dit jaar vijf geworden en trok haar eerste baantjes op de zwemvierdaagse. Het evenement duurt nog tot en met donderdag. De deelnemers mogen vrijdagavond gratis naar het discozwemmen.

Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Hans van den Wijngaard
Met meer dan honderd bommetjes werd de zwemvierdaagse geopend Hans van den Wijngaard

MHC Dames 1 wint overtuigend

Zondag stond de belangrijke wedstrijd tegen Uden op het programma. Belangrijk, omdat er een gat geslagen kon worden op de ranglijst.

De wedstrijd ging moeizaam van start. Na drie minuten spelen hadden de dames al twee strafcorners om de oren gekregen. Door het correcte keeperswerk van Michelle Beerens bleef de score gelijk. Nu Sint-Oedenrode wakker werd, kwamen direct de kansen. Na een mooie actie van Lin Schakenraad in de cirkel wist Corinne van Uden de bal behendig te scoren. De resterende tijd in de eerste helft speelde voornamelijk op het middenveld. Met zowel wat kansen voor Uden als voor Sint-Oedenrode.

In de tweede helft stond er een sterkere ploeg op het veld. Sint-Oedenrode was feller, combineerde beter en werkte vooral als team. Dit werd dan ook beloond met een scherp doelpunt vanuit de strafcorner van Sabine Kühne. De ploeg van Jos Nonnekes kreeg vleugels en wist vele kansen te creëren. Uden had hier geen antwoord op en kon slechts verdedigen. Met nog enkele minuten op de klok wist Corinne van Uden de wedstrijd op slot te gooien met een magistraal doelpunt in de rechterhoek. Na wat slordigheden en paniekhockey wist Uden nog een strafcorner te forceren. Na goed verdedigend werk, wist Sint-Oedenrode er een counter uit te halen. Een prachtige diepe bal van Lisa van de Ven op Anne van Esch zorgde ervoor dat Dieke Gordijn wist te scoren, 4-0.


Waterpolobroers in Jong Oranje

Julian (16) en Manuel (13) van Oorschodt uit Sint-Oedenrode zijn al lange tijd actief in de waterpolosport. Dat is niet zonder reden ontstaan. De oudste van het stel, Julian, maakte toen hij zeven was kennis met verschillende sporten. Waterpolo vond hij verreweg het gaafste om te doen. Een goede keuze, zo blijkt nu, want de twee broers spelen inmiddels allebei in Jong Oranje.

Julian speelt dit seizoen voor het vierde seizoen bij PSV in Eindhoven. "Haha, ja zo heet de waterpolovereniging in Eindhoven ook", aldus de zestienjarige. De tiener speelt daar voor het vierde seizoen in de eredivisie. Zijn eigen team is B-jeugd, maar de fanatieke sporter speelt al met Heren 1 mee. De laatste tijd zwemt hij daar zo nu en dan zelfs in de basis. "Op maandag is mijn rustdag", legt hij uit. "Bij Jong Oranje vinden ze het belangrijk dat ik ook een rustdag moet nemen, zodat ik niet iedere dag aan het sporten ben. Voor Jong Oranje moeten we vaak trainen in Zeist en de wedstrijden zijn natuurlijk verdeeld over het land. Ons pap en ons mam moeten daarom wel vaak rijden." Julian moet er bij lachen. "In Zeist lachen ze altijd een beetje om me als ik ons pap en ons mam zeg. Er zijn niet zo vaak spelers uit het zuiden, dus ze vinden mijn accent grappig. Ik heb ze inmiddels wel zo ver gekregen dat ze daar ook houdoe zeggen."

Zijn jongere broer Manuel doet het minstens zo goed. Sinds vorig jaar speelt de dertienjarige ook bij PSV en is hij eveneens geselecteerd voor Jong Oranje. "Ik voetbalde hiervoor. Dat heb ik nu op moeten zeggen. Ik moest namelijk kiezen. Dat vind ik aan de ene kant wel jammer maar het is natuurlijk ook supergaaf om in Jong Oranje te spelen", zegt Manuel trots. De moeder van de twee topsporters is vooral heel erg trots. "Het is natuurlijk super gaaf dat ze dit kunnen en mogen meemaken. Voor ons is het soms passen en meten maar dat hebben we er graag voor over."
De droom van Julian is duidelijk. "Een keer meedoen met de Olympische Spelen. Er wordt al heel erg ingespeeld op de Spelen van 2020 in Tokio. Ik denk dat ik nog vier jaar verder moet kijken, maar ik ga door met keihard trainen." "En ik ook," vult zijn jongere broer aan.

Roois hockeytalent geselecteerd voor Oranje

Een mooie actiefoto van Imre van de Laar

Sint-Oedenrode – De zestienjarige Imre van de Laar is geselecteerd voor het Nederlands hockeyteam onder 18 jaar. Afgelopen maandag deed hij mee aan een selectiedag. Samen met vier andere hockeyers werd hij uit een groep van vijfenzeventig deelnemers gepikt.

Dit lopende seizoen is het derde seizoen dat Imre bij Den Bosch hockeyt. Daarvoor speelde de zoon van makelaar René van de Laar bij MHC Sint-Oedenrode. Imre speelt linksback en zijn sleeppush is dodelijk. Dat maakt de strafcorner van Den Bosch A1 tot een gevaarlijk wapen.
"Afgelopen maandag hebben we twee keer getraind. 's Avonds om half acht werd bekendgemaakt wie door mochten. Daar zat ik bij! Ik ben natuurlijk ontzettend blij!" trilt het talent nog na. Maandag na de herfstvakantie voegt Imre zich voor het eerst bij de selectie van het Nederlands team. Vanaf dan traint hij iedere maandag met Oranje op de velden van Kampong in Utrecht. Wanneer Imre zijn eerste interland op zijn naam kan schrijven is nog niet bekend.