DeMooiRooiKrant

29 november 2017

DeMooiRooiKrant 29 november 2017


Foto:

Naar Den Haag om te debatteren met Tweede Kamerleden. Geen dagelijkse kost, maar toch is dit precies wat de Rooise Esmee Frieser (16) komende april gaat doen. Samen met bijna 150 anderen is ze uitgekozen om deel te nemen aan het Nationaal Jeugddebat.

Het debat in de Tweede Kamer is nog ver weg, maar afgelopen vrijdag heeft Esmee al een provinciaal debat achter de rug. Ze heeft haarzelf er moeten bewijzen, met succes. Van de ongeveer vijftig Brabantse jongeren die meededen is Esmee gekozen als een van de twaalf om naar Den Haag te gaan. Zelf zag ze dit niet aankomen. "Eigenlijk was ik best wel verrast", laat ze weten. "Ik deed wel mijn best, maar er waren ook wel een paar mensen waarvan ik dacht 'die hebben meer kans om door te gaan dan ik.' Ik probeerde wel dingen te zeggen, maar vaak waren mensen mij voor." Zelf denkt Esmee dat ze gekozen is omdat ze goed meedeed tijdens de voorbereiding.

Toch ging het niet helemaal van een leien dakje. Er waren nog een paar dingen waar ze goed op moest letten. Zo moest ze veel schrijven, goed nadenken over wat ze wilde zeggen, netjes praten en niet te snel praten. Vooral het laatste was lastig. "Als ik een presentatie geef of als ik nerveus ben, heb ik altijd de neiging om snel te praten."

Nu vindt ze het erg leuk om te doen, maar in het begin was dat nog niet het geval. "Het werd voorgesteld door mijn maatschappijleraar. Toen hij het voorstelde was ik er nog sceptisch en sarcastisch over. Ik dacht 'niemand gaat daar aan mee doen', maar ik ben uiteindelijk toch overgehaald door de andere deelnemers."

Als scholier kun je meedoen aan het Nationaal Jeugddebat. Tijdens een debat debatteer je over een probleem waar jij denkt de oplossing voor te weten. Dit wordt eerst gedaan in het provinciehuis voor een provinciaal debat, later gaat een geselecteerd groepje naar de Tweede Kamer. Hier wordt het Nationaal Jeugddebat gehouden en kun je aan politici vertellen wat jij vindt.

Megastal in Nijnsel gaat niet door

Als het aan het college van B & W ligt, gaat de beoogde megastal met 18.000 varkens in Nijnsel niet door. Op 13 juli j.l. gaven hetzelfde college alsmede de gemeenteraad nog groen licht voor de zogeheten 'ontwerpverklaring van geen bedenkingen'. Twee dagen na dat besluit trad de 'geactualiseerde provinciale Verordening Ruimte Noord-Brabant' in werking. Die komt erop neer dat de initiatiefnemer in een bepaald ('stalderings') gebied alleen nieuwe dierenverblijven mag bouwen als elders in dat gebied dierenverblijven beëindigd worden. Hij moet daarvoor een gewaarmerkt 'stalderingsbewijs' overleggen en dat kan hij niet.

Door de stalderingsregeling zouden veel boeren hun bedrijf beëindigen. Het stalderingsgebied waar Meierijstad in ligt is aanzienlijk groter dan Meierijstad alleen. Brabant heeft zes stalderingsgebieden. Volgens de gemeente blijkt uit onderzoek dat er rondom de locatie Lieshoutseweg inmiddels ook veel meer varkensbedrijven te koop worden aangeboden dan vorig jaar. Hierdoor zou er geen sprake meer zijn van een goede ruimtelijke ordening, als op een maagdelijke locatie wordt gebouwd terwijl er alternatieve locaties beschikbaar zijn. Omdat de initiatiefnemer 20.000 vierkante meter aan stalruimte wil bouwen, zou hier 22.000 vierkante meter aan stallen gesloopt moeten worden.

Volgens portefeuillehouder Eric van den Bogaard is initiatiefnemer Verhagen van mening dat de stalderingsregeling voor hem niet van toepassing is. Op 30 november wordt het onderwerp besproken in de raadscommissie, op 14 december neemt de gemeenteraad van Meierijstad het definitieve besluit. Op de vraag waarom het collegestandpunt binnen een paar maanden zo heeft kunnen omslaan antwoordt hij: "We leven nu in een andere werkelijkheid."

Terwijl de omwonende boeren en burgers, verenigd in re-actiegroep De Bleieven, een feestje vieren is de stemming bij Verhagen uiteraard beneden het vriespunt en diens advocaat Joost de Rooij heeft geen goed woord over voor de handelwijze van de gemeente. Als de gemeente niet zo lang gewacht zou hebben met het besluit, was deze aanvraag nog buiten de stalderingsregeling gevallen, is zijn redenering. Als de gemeenteraad instemt met het collegeadvies, gaat hij een forse schadevergoeding eisen.


Formido
't Paperas

Jaargang 8 • Week 48 • Woensdag 29 november 2017

Definitieve oprichting Sportraad Meierijstad

Op maandag 11 december vindt de definitieve oprichting plaats van de Sportraad Meierijstad.

Op initiatief van de bestuurders van de Jeugd & Sport Stimulering Schijndel, Sportcollectief Veghel en vertegenwoordigers van de sportverenigingen uit de voormalige gemeente Sint-Oedenrode, werden in het afgelopen halfjaar diverse bijeenkomsten met alle sportverenigingen georganiseerd over het belang en de doelen van een gezamenlijke Sportraad in Meierijstad. Hieruit is gebleken dat de sportverenigingen in Meierijstad het belangrijk vinden dan er een overlegorgaan komt dat de belangen van alle sportverenigingen gaat behartigen. Zeker wanneer het gaat om het toekomstig sportbeleid van de gemeente, het harmoniseren en instant houden van betaalbare huurtarieven, een volwaardige financiële ondersteuning voor de bijdrage van de sportverenigingen m.b.t. gezondheid en leefbaarheid en het zoeken naar mogelijkheden van samenwerking tussen de verenigingen onderling en met de diverse maatschappelijke organisaties. De gemeente heeft onlangs aangegeven de Sportraad als eerste aanspreekpunt voor sport in Meierijstad te zien.
Een zeventigtal verenigingen, met bij elkaar ongeveer 19.000 sporters, heeft al aangegeven zich actief bij de Sportraad Meierijstad aan te sluiten. Inmiddels hebben zich tien kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie zodat het zeker is dat er direct gestart kan worden met een stevig bestuur. Een elfde bestuurslid is nog welkom. Alle sportverenigingen en andere niet commerciële sportorganisaties zijn welkom bij deze oprichtingsvergadering, die wordt gehouden bij de VV Rhode, Sportpark de Neul in Sint-Oedenrode, op 11 december om 20.00 uur. Indien er sportinstanties zijn die nog nadere info wensen over de Sportraad Meierijstad, dan kunnen deze zich wenden tot sportraadmeierijstad-io@hotmail.com

Vrijwilligers gezocht

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Ook deze keer hebben we enkele interessante vacatures van de vacaturebank voor u uitgelicht.

Vrijwilligers gezocht voor de Maag Lever en Darmstichting
De Maag Lever en Darmstichting is op zoek naar vrijwilligers. Zo zijn ze op zoek naar een coördinator, wijkhoofden en collectanten. Als coördinator ben je verantwoordelijk voor het werven van collectanten, het klaarmaken van de bussen, kaartjes in orde brengen en het contact houden met de organisaties. Taken van het wijkhoofd zijn het regelen en begeleiden van collectanten. Ook is de Maag Lever en Darmstichting op zoek naar vrijwilligers die willen collecteren. Werktijden zijn in overleg. (vacaturenummer 10907)

Vrijwilliger gezocht voor de Buurtbus
Buurtbusvereniging Sint-Oedenrode is op zoek naar een vrijwilliger die wil rijden op de Buurtbus lijn 204 (Best -Schijndel – Best). Werktijden zijn in overleg. Vindt u het leuk om mensen te vervoeren en bent u rijvaardig, sociaal, geduldig en klantvriendelijk? Dan is deze vacature iets voor u! (vacaturenummer 12789)

Interesse? 073 – 5441400 of vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl.

De Knoptoren vastgelegd

Foto: Hans van den Wijngaard

Als een buitenstaander aan Rooi denkt, dan denkt die bijna als eerste aan de Knoptoren. Andersom als het woord Knoptoren valt, dan denkt iedereen aan Rooi. Op zich niet vreemd. Voor iedereen die over de A50 rijdt, naar het noorden of het zuiden, is de Knoptoren een markante blikvanger die onmogelijk aan het oog kan ontsnappen. De stichting Knoptoren wil volgend jaar bij haar tienjarig bestaan een boek uitbrengen met zoveel mogelijk afbeeldingen van de Knoptoren. Afgelopen zondag konden bezitters van een schilderij van de Knoptoren zich melden in de Knoptorenkerk om in dat boek te worden opgenomen.

Voor fotografen en schilders was de Knoptoren altijd al een dankbaar object om vast te leggen. Waarschijnlijk heeft elke Rooienaar deze toren wel eens op de gevoelige plaat vastgelegd. Ook voor menig schilder vormde de toren aan de oever van de Dommel een waardige inspiratiebron. Het had dan ook wel iets weg van een Rooise aflevering van tussen Kunst en Kitsch. Zorgvuldig in doeken gewikkelde schilderen, pentekeningen en tegeltjes van de oudste Rooise toren kwamen tevoorschijn en bij bijna elk kunstwerk hoorde wel een verhaal. Ooit een alledaags verhaal, maar vaak bijzondere verhalen over de schilder of de manier waarop het werk in familiebezit was gekomen

Foto: Hans van den Wijngaard

Leden van de stichting beoordeelden de kunstwerken op allerhande aspecten. Natuurlijk werden de verhalen vastgelegd, want bij in een boek over de Knoptoren horen ook verhalen. Gerdien van de Brand, van de stichting Knoptoren: "het valt op dat veel mensen die in de loop van de tijd buiten Rooi zijn gaan wonen, vaak een schilderij van de Knoptoren meenemen naar hun nieuwe woonplaats. Het is wel leuk om te zien dat juist veel van die mensen vandaag naar hier zijn gekomen. Dat geeft aan dat de Knoptoren niet alleen bij Rooienaren een bijzondere plaats inneemt, maar dat die bijzondere plaats in het hart ook bij veel oud-Rooienaren behouden blijft".

"We hebben vandaag veel schilderijen langs zien komen" zo vervolgt Gerdien van de Brand. "Wat daarbij vooral opvalt is dat veel schilders de Knoptoren alleen maar mooier hebben gemaakt, dan dat hij al is. Een schilder heeft de artistieke vrijheid om lelijk gebouw weg te laten of de poort van het kerkhof extra mooi te maken. Iets dat je bij foto's niet makkelijk zult zien".

Naar verwachting wordt het boek over de Knoptoren in de tweede helft van het volgend jaar uitgebracht. Bent u ook in het bezit van een bijzonder schilderij van de Knoptoren, maar was u zondag niet in de gelegenheid om naar de Knoptorenkerk te komen. Dan kunt u altijd contact opnemen met de stichting Knoptorenkerk via het mailadres info@knoptoren.nl.


Racebanen en MFA heetste hangijzers in Boskant

Het gebruik van de Populierenlaan en de N619 als 'racebaan' roept bij de Boskanters de meeste emoties op, de Multi Functionele Accommodatie geeft het meeste gespreksstof. Ziedaar de jaarvergadering van de Stichting dorpsraad Boskant in een notendop. Toch waren het slechts twee van de vele onderwerpen, die dinsdagavond werden gepresenteerd. In meerdere opzichten een nuttige vergadering: het ging wél ergens over.

Uit de opkomst in De Vriendschap bleek, dat de gemeenschap in Boskant erg betrokken is bij hun kerkdorp. Dat het nu een van de dertien kernen is van Meierijstad, gaf het een extra dimensie. Wethouder Eric van den Bogaard en buurtcoördinator Nadina Hamzic, inmiddels geen onbekenden meer in Boskant, stelden zich nader voor en legden uit wat ze voor de Boskanters kunnen betekenen.

Na de aftrap door dorpsraadvoorzitter Frans van den Heuvel gaf 'verbinder' Rinus van der Heijden een bevlogen uiteenzetting over de betekenis en kansen van Boskant in Het Groene Woud. Het nieuwe Ritaplein, de informatiezuil - zoals er overigens meer gaan komen in de kerkdorpen van Meierijstad - de natuur en de hordes fietsers, en het verder versterken van toeristische trekkers met de klomp als symbool. En dan niet stilstaan bij het oude vertrouwde, maar ook creatief door ontwikkelen en toepassingen vinden om ook jongeren geïnteresseerd te krijgen. Ook het economisch gebruik van de populier, de belangrijkste leverancier van klompenhout, moet een impuls krijgen.

Na het voorstellen van de nieuwe bestuursleden van de dorpsraad en een korte terugblik over de afgelopen jaren werd even stilgestaan bij de nieuwe ontmoetingsruimte voor jongeren, die dank zij de vrijwilligers kan voorzien in de behoefte na de sloop van het – te dure – Pluugske. De vraag uit het publiek of het nieuwe ontmoetingscentrum ook voor particuliere aangelegenheden te huur is leek wel geregisseerd, zo gretig klonk het "ja" van de dorpsraad voorzitter.

Voor de samenwerking en de MFA "moeten we denken van groot naar klein" aldus Van den Heuvel. "Niet alleen: wat is goed voor de sportverenigingen, maar wat is goed voor Boskant." Er gaan geruchten over het verdwijnen van de school, maar Van den Heuvel verzekerde zijn gehoor dat dat absoluut niet aan de orde is. Het voorzieningenniveau wordt gekoesterd, de ijsbaan, de Boskant Challenge, Boskant bruist en dat mag iedereen weten.

Eric van den Bogaard kreeg de meeste opmerkingen en vragen voor zijn kiezen over voorzieningen, woningbouw en veiligheid. Vooral dat laatste leverde pittige opmerkingen op. De Populierenlaan is 30 km-gebied, maar leent zich merkbaar voor veel hogere snelheden en is soms ook onoverzichtelijk. Volgens de gemeenteambtenaar zouden in een 30 km-gebied geen verkeersdrempels mogen, maar wat dan? Van meer verkeersborden wordt niet veel verwacht. De N619 schijnt vooral door motorrijders vanuit richting Best regelmatig als circuit te worden gebruikt.


Wederom succesvol Sociaal Spreekuur

Vrijwilligers van Welzijn de Meierij houden elke woensdagmiddag spreekuur op Odendael in de spreekkamer van Welzijn de Meierij van 14.00 tot 16.00 uur. Op afspraak telefoon naar Welzijn de Meierij 073-5441400.

Men kan daar terecht voor allerlei zaken waarover men vragen heeft en formulieren, die ingevuld moeten worden. Een tijdje geleden kwam er een man, vader van zes kleine kinderen onder de 16 jaar, met een vordering van terugbetaling van Kinderopvangtoeslag van bijna €10000,--

Na enig overleg met de Belastingdienst/Toeslagen kreeg de man afgelopen week bericht dat er geen invorderingsmaatregelen worden genomen vanwege onvoldoende betalingscapaciteit. Dit wordt natuurlijk altijd per geval bekeken. Voor de man betekende dit natuurlijk goed nieuws.

Kwijtschelding van de vordering toeslagen is echter niet mogelijk, de schuld blijft wel bestaan en eventuele teruggave van inkomstenbelasting worden de komende drie jaar wel verrekend. Daarna gebeurt dit niet meer. Dit betekent dat er voor dit gezin een hele druk van de schouders is weggenomen. Het gezin kan nu verder gaan met leven en proberen het een en ander weer op de rails te krijgen. De vrijwilligers van Welzijn de Meierij helpen hierbij. Iedereen is dus van harte welkom op woensdagmiddag bij Odendael van 14.00 uur tot 16.00 uur.


Geanimeerd symposium Toegankelijk Meierijstad

Foto: Jos van Nunen

Het eerste symposium van de Stichting Toegankelijk Meierijstad op vrijdag 24 november is goed verlopen. De opkomst in het Veghelse Pieter Brueghelhuis was prima, het programma bood ondanks het specifieke thema behoorlijk wat afwisseling. In dagvoorzitter Huub van Mackelenbergh had de organisatie iemand gevonden die geknipt was voor de klus: een vlotte babbel maar ook een actief luisterend oor en helemaal 'in control'.

De thema's "Onbeperkt meedoen voor iedereen" en "Inclusief denken" werden, soms spelenderwijs, duidelijk gemaakt. Voor de meeste aanwezigen zal het een open deur zijn geweest, de meerwaarde zat vooral in het overbrengen van de boodschap aan de rest van Meierijstad. Portefeuillehouder Eus Witlox, gemeenteambtenaren, pers, maar ook om de vele aanwezige vrijwilligers te laten zien dat de "vele letters en woorden" over het onderwerp nu "handen en voeten" gaan krijgen.

De specifieke geschiedenis van het toegankelijkheidsbeleid in de drie hoofdkernen van Meierijstad werd uit de doeken gedaan door twee ervaringsdeskundigen. Ook kregen drie vrijwilligers de kans om hun drive en hun meest dierbare herinneringen met het publiek te delen. Het werd geen mopperrondje, integendeel, er werd veel gelachen en de zelfspot werd beloond met "een applaus voor deze lastige mannen".

Een verrassend en humoristisch onderdeel van het symposium was de hype waarbij in de foto van de knappe Lars, buschauffeur van Arriva, op de dag na het posten op Facebook al meer dan 30.000 likes kreeg. Het leek een themavreemd onderwerp, tot de dagvoorzitter de zaal vroeg welke kansen deze hype had geboden aan zowel Lars als aan Arriva. Kansen voor open doel, die ze hadden laten liggen. "Helaas toont dit voorbeeld aan hoeveel weerstand mensen hebben tegen verandering." En daarmee kwam het thema in beeld: kijk naar je kansen en mogelijkheden, en grijp ze.

In een quiz werd duidelijk hoe het publiek, ondanks hun eigen betrokkenheid bij het onderwerp, onderschatte hoeveel mensen met een beperking Meierijstad heeft. Inclusief de onzichtbare beperkingen, als bijvoorbeeld niet kunnen lezen of schrijven, binnen onze 80.000 inwoners maar liefst 11.000. Via een 'instinkervraag' met veel afvallers kwam al snel de slotvraag en bleef het programma op schema.

Niet alleen het delen van de ervaringen, ook de formaliteiten en belangrijke weetjes kregen een podium. Het nieuwe logo van de Stichting toegankelijk Meierijstad, de betekenis ervan, en last but not least de nieuwe website www.toegankelijkmeierijstad.nl waar de organisatie trots op is. Het zal niemand verbazen dat die optimaal toegankelijk is, met functieknoppen voor mensen met een visuele beperking en ook een knop waarmee de tekst wordt gesproken. Daar steekt de website van de gemiddelde gemeente schril bij af: uit onderzoek is gebleken dat 93% daarvan niet toegankelijk is voor mensen met een beperking. Wellicht een eye-opener voor de wethouder.


Winterwandeling Heem-natuurgroep

De Heem-natuurgroep uit Sint-Oedenrode wandelt op zondag 3 december een rondje door de Maai in het buurtschap Kasteren te Liempde. De wandeling voert de deelnemers door het Dommeldal. Een prachtige gelegenheid om de omgeving al wandelend te verkennen.

Het prachtige aan de Dommel gelegen Groot Duijfhuis met zijn duiventoren heeft sinds kort een infocentrum van Het Brabants Landschap. Men zal daarin een kijkje nemen. De, oudst in Nederland bekende, Vlaamse schuur is ook de moeite van het bekijken waard. Het Sint Janspontje dat over de Dommel getrokken kan worden is een attractie. Men kan overal op de route genieten van de mooie meanderende rivier en van het afwisselende populierenlandschap.

Er zullen zeker vogels aangetroffen worden die vanuit het hoge Noorden ons landje hebben uitgekozen om de winter door te brengen. Maar ook roof- en watervogels. Heel erg bijzonder om te zien natuurlijk in deze omgeving.

Degene die mee willen wandelen kunnen zich deze zondagochtend om 9 uur bij de groep voegen op de Markt in Sint-Oedenrode of om kwart over negen op de parkeerplaats van het Groot Duijfhuis aan de Hoevedreef in Kasteren Liempde. Wandel jij ook mee?

Stevig schoeisel is een aanrader, dat wandelt immers het fijnste. Deelname is gratis. Iedereen is natuurlijk van harte uitgenodigd.


Rooise Kwis denkt aan SamenLoop voor Hoop

Inmiddels hebben al meer dan honderd teams zich ingeschreven voor de Rooise Kwis. Altijd is er een aantal van hen die geen goed doel opgeeft waar het eventuele gewonnen geldbedrag naar toe mag. Daar wijst de organisatie goede doelen voor aan. De Rooise Kwis heeft al aangegeven dat SamenLoop voor Hoop daar zeker bij hoort.

Dat wil zeggen dat het 24-uurs evenement zeker is van een leuk bedrag uit de pot van de Rooise Kwis, die op zaterdag 16 december plaatsvindt. Dat nieuws werd door de vrijwilligers van SamenLoop voor Hoop met luid gejuich ontvangen. Teams en organisatie van SamenLoop voor Hoop zijn Sint-Oedenrode proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen. Al dat geld komt ten goede aan het KWF. Het doel is uiteindelijk om minimaal €100.000,- in het laatje te krijgen.

Veertig teams
Ook de teams worden geacht om zoveel mogelijk geld op te halen. Inmiddels is nu al de magische grens van veertig teams bereikt. In het begin was dat aantal het streven om aan teams te hebben, maar dat getal kan flink naar boven bijgesteld worden, omdat we pas negen maanden voor het evenement leven. Veel teams die zich hebben aangemeld, zijn druk bezig met het plannen van leuke acties om geld in te zamelen. Zo wordt er al gesproken over een fietstocht en een feestavond. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. De komende maanden komen daar vast en zeker nog volop initiatieven bij.


Keezen voor Samenloop voor Hoop brengt 695 euro op

Foto: Hans van den Wijngaard

Het duurt nog bijna een jaar, tot dat op 1 en 2 september volgend jaar de Samenloop voor Hoop plaats vindt. Maar de teams die zich voor deelname hebben ingeschreven zijn al druk bezig om geld binnen te halen. Zo hield het team 'We goan dur vur' vrijdagavond in 'De Vriendschap' een Keeztoernooi en haalde zo 695 euro op.

Er hadden zich in totaal 64 deelnemers aangemeld voor het eerste Keeztoernooi ooit dat in De Vriendschap in Boskant werd gehouden. De aanmeldingen voor het toernooi stroomden tot het laatst binnen, zodat er last minute nog een extra tafel moest worden bijgeschoven. Geen probleem, 'De Vriendschap had nog een tafel en de organisatie had nog wel een stok kaarten en een speelbord achter de hand. Niemand hoefde teleur te worden gesteld en dat bij een variant van 'Mens Erger je Niet'

Als we zeggen dat er niemand teleur hoefde te worden gesteld, dan bedoelen we ook echt niemand. De organisatoren van het toernooi telden aan het eind van de avond, bij het opmaken van de balans, maar liefst een bedrag van 695 euro bij elkaar op. Want naast het inschrijfgeld voor het toernooi was er ook nog een loterij, met prijzen die door verschillende Rooise ondernemers ter beschikking zijn gesteld.

Foto: Hans van den Wijngaard

Een mooie start voor het team 'We goan dur vur', dat de komende maanden nog veel meer geld binnen hoopt te halen met als hoogtepunt natuurlijk de Samenloop voor Hoop op 1 en 2 september.


Straatbordenactie voor SamenLoop

DeMooiRooiKrant heeft een ludieke actie bedacht om geld in te zamelen voor SamenLoop voor Hoop Sint-Oedenrode. Tegen een prijs van slechts €20,- zijn er verschillende klassieke straatnaamborden te koop. Vanaf het moment dat de actie in leven is geroepen, loopt het storm met aanvragen. De laatste dagen zijn er dan ook al veel straatnaamborden verkocht. Binnenkort wordt het bedrag bekendgemaakt wat de actie heeft opgeleverd. Op www.mooirooi.nl wordt met regelmaat een tussenstand gegeven over welke straatnaamborden nog verkrijgbaar zijn.


Eerste editie Kinderkermis Gasthuishoeve in kerstsfeer

Van 23 december tot en met 7 januari draait de draaimolen op Kinderkermis Gasthuishoeve

De weken rondom kerst en de jaarwisseling staan in het teken van gezelligheid, samenzijn en eten. Heel veel eten. Maar wat zou deze periode nu helemaal compleet maken? Precies, een kermis!

Van 23 december tot en met 7 januari vindt de eerste editie van 'Kinderkermis Gasthuishoeve' plaats in Rooi. De Gasthuishoeve maakt in de kerstvakantie plaats voor de zweefmolen, een bungee katapult en een suikerspinkraam. Dit is nog maar een kleine greep uit de attracties die op deze indoor-kermis verschijnen. De Gasthuishoeve beschikt over een horecagelegenheid en dat maakt de kermis een mooi uitstapje voor het hele gezin. "Er zijn best wel wat mensen die zeggen dat er in de winter niet zo veel te beleven is. Veel evenementen vinden in de zomermaanden plaats en de kinderspeelpaleizen in de regio hebben de kinderen inmiddels wel gezien. Het is tijd voor wat nieuws en aangezien wij de ruimte hebben, lijkt een overdekte kermis wel op zijn plaats."

Kinderen kunnen zich tijdens de kerstvakantie van 11:00 uur tot 19:00 uur vermaken op Kinderkermis Gasthuishoeve. De entree bedraagt voor kinderen van twee t/m twaalf jaar €7,50 per dag. Met een strippenkaart van €15,- inclusief entree zijn de kinderen ook voorzien van eten en drinken. Eerste Kerstdag is de kermis gesloten.

Pakketten voor Voedselbank

Sint-Oedenrode - De supermarkt Emté houdt deze weken weer een mooie actie om te sparen voor prachtige voedselpakketten. De kans is groot dat u daar nog zegels van over heeft. De Voedselbank hoopt dat u ze inlevert, zodat enkele pakketten geschonken kunnen worden aan gezinnen die het hard nodig hebben. Heeft u zegels over? Lever ze dan in bij mevrouw Sjan Swinkels, Oranje Nassaulaan 63 of bij het kantoor van DeMooiRooiKrant, Heuvel 7.

Snertrit bij MTC D'n Dommel

Leuk nieuws! De Snertrit is weer terug in de maand december. Deze keer is de rit gepland op zondag 10 december 2017.

De route gaat van Sint-Oedenrode via het natuurgebied Bedaf, daarna richting Zeeland, dan richting het bos- en watergebied tussen Langeboon en Mill.

Hierna wordt het natuurgebied Keent onder Ravenstein verkend. Daarna kan iedereen genieten via diverse mooie gebieden door het Groene Woud. Hierna wordt weer huiswaarts gekeerd en geëindigd bij Dommelzicht. Daar staat natuurlijk een verse kop snert klaar. De rit is alleen beschikbaar op GPS! Voorinschrijving is ook mogelijk. Stuur hiervoor een mail naar info@mtcdndommel.nl. Inschrijven is mogelijk van 09.00 tot 12.00 uur bij Dommelzicht aan de Dommelstraat 18. Iedereen is van harte welkom.

Even voorstellen: Kim Verstappen

Ik ben Kim Verstappen (18), de nieuwe stagiaire van DeMooiRooiKrant. Wellicht heb je me ooit voorbij zien komen, al dan niet verkleed, want ik heb ook jaren bij 't Roois Theater gespeeld.

Ik doe de opleiding journalistiek in Tilburg en zit nu in mijn tweede jaar. Hiervoor moet ik drie maanden stage lopen, dus je zal me tot februari wel vaker tegenkomen. Wat je van mij moet weten is dat ik liever achter de camera sta dan ervoor en het liefst verhalen van anderen vertel. Waarschijnlijk is dit dan ook de reden dat ik journalistiek ben gaan studeren.
Ik zit eigenlijk op kamers in Tilburg, maar heb besloten om voor mijn stage weer tijdelijk thuis te gaan wonen. Gezellig terug bij m'n moeder, stiefvader, broer en de hond.

Programma informatie

Rooi Actueel
Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen.
Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle andere programma's.

Rondje Rooi
Vanaf donderdag 30 november verwachten we deze onderwerpen:
Sinterklaas weer verwelkomd in Rooi, Jubileumwandeltochten van 50-jarig OLAT, Krollenloop gehouden in Veghel, Jubileumconcert Nico van de Wetering in Odendael, Open Kerkenroute, 80.000ste inwoner van Meierijstad verwelkomd, Drie Dorpen Cross Fortuna '67, Doe-dag in Eldecollege, Symposium Stichting Toegankelijk Meierijstad.

Kantoor en telefonische bereikbaarheid
Studio: Laan van Mariëndael 30A Tel. 0413-471193.

Pakjes kienen bij wijkvereniging Eerschot

Op woensdag 29 november gaat wijkvereniging Eerschot weer pakjes kienen. Om 20.00 uur gaat de bingomachine het eerste nummertje trekken. Op deze dag is er een extra ronde met dus een extra prijs. Zwarte Piet heeft al deze prijsjes ingepakt... Leden die een gokje willen komen wagen zijn welkom aan de Heistraat 22. De zaal is om 19.15 uur geopend.

Op dinsdag 5 december wordt er weer een frisse neus gehaald. Wie zin heeft om mee te gaan wandelen is om 18.30 uur welkom bij Meerschot. De zestigplussers die zich nog niet hebben aangemeld voor de kerstmiddag en avond op 16 december kunnen dit nog doen tot 9 december bij Gerda. Telefoon: 0413-476173.

Het afscheid (deel 5)

Foto:

Stichting Meierijstad helpt Oost-Europa is enkele weken geleden naar Oekraïne gereden met een hulptransport. In vijf afleveringen vertellen de mannen over hun avonturen. Dit keer Deel 5.

Door: Ron Bezoen

Na de nodige interne evaluatiesessies – we zijn met zes gelijkwaardige partners – wordt besloten om menswaardig terug te rijden. We hebben allemaal de prioriteit veilig thuis te komen boven snel thuis komen gesteld. Dit betekent drie volle dagen met een realistisch aantal rij-uren. Hierbij zijn Adriaan, Eric en Tom de beroepsmatige chauffeurs en Hans, Frans en Ron de gelegenheid chauffeurs. Met of zelfs zonder veel ervaring. Uit de evaluatie komt ook naar boven dat drie combinaties voor zowel onszelf als voor Romny niet handig is en het eerste onderwerp voor de volgende ledenvergadering is geboren: twee keer per jaar met twee combinaties, hetgeen betekent dat we volgend jaar in het vroege voorjaar en in het najaar gaan. Dus na het smelten van de sneeuw en vóór het vallen van de sneeuw. Het afscheid is warm, wetende dat we weer terugkomen. We krijgen brood mee voor onderweg en we hadden zelf al broodbeleg in de koelkast. Aan eten geen gebrek en onderweg zijn er richting de grens ook al wat mogelijkheden om koffie te pakken. Gelukkig is de weg door Kiev nu niet beperkt. Het is tenslotte donderdag. De doelstelling om niet in het donker te rijden zorgt ervoor dat we gepland stoppen in het bekende Sarny. Een pleisterplaats voor ons. Over Sarny: een plaats 250 km voor de grens met Polen, geen Engels mogelijk en een prima keuken en slaapplaats. Wederom met handen en voeten lukt het, met op de achtergrond de Oekraïense Victor die in Nederland werkt en onze kamers telefonisch boekt.
De volgende ochtend is het vertrek vroeg om zo menselijk mogelijk toch uren te kunnen maken. We weten dat de grens vertraging gaat geven. Normaal gesproken kun je – als je leeg bent – de rij voorbij en de spoedprocedure volgen. Helaas is ook dit weer anders dan anders: de weg is dichtgezet. Met een brief van de Oekraïense ambassade (veel stempels en handtekeningen maken indruk) wordt de drie rijen dikke file uiteen getrokken en kunnen we door de smalste gaatjes naar voren, alwaar het toch nog net zo stroperig is als alle jaren. Deze tijd hebben we ingecalculeerd maar wachten duurt altijd te lang, zelfs de Poolse afwikkeling gaat langzaam. Na deze barrière valt het allemaal mee en is het zaak van uren maken, rekenen met de rijtijdenwet en op tijd gaan slapen. Uiteindelijk zijn we zaterdagavond rond 20:00 uur weer in Meierijstad en worden we nog warmer onthaald door ons thuisfront.


Ik hou van mijn vak; Marieke Jansen

In de nieuwe rubriek 'Ik hou van mijn vak' komen Rooienaren aan het woord die wat vertellen over hun beroep. Dit keer interviewen we Marieke Jansen. Haar beroep was voorheen haar hobby, maar ze werkt met zoveel plezier dat het nog steeds als hobby voelt.

Beroep? "Ik heb een eigen onderneming. Ik koop en verkoop vintage design meubels. De meubels komen voornamelijk uit de jaren '50, '60 en '70. Ik heb een mix van voornamelijk Italiaans, Scandinavisch en Dutch design."

Vanuit waar werk je?
"Vanuit Sint-Oedenrode."
Hoe lang werk je al op deze plek?
"Ik ben dit bedrijf gestart in 2013, tijdens mijn studie aan de kunstacademie. Ik werk nu fulltime voor mezelf sinds 2,5 jaar."
Waarom heb je voor dit beroep gekozen?
"Ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. Vintage was al een tijdje een grote passie van me en dan is het super mooi dat ik er mijn werk van heb kunnen maken."
Wat wilde je vroeger worden?
"Wat precies wist ik niet, maar ik wist al snel dat ik iets creatiefs op interieurgebied wilde gaan doen."
Wat is de mooiste kant van je vak?
"Het continue bezig zijn met wat ik kan verbeteren op alle vlakken. Zoals kennis, vakmanschap, zichtbaarheid, creëren van interieurs etc. Mezelf continue blijven uitdagen, dat vind ik heel erg mooi."
Mooiste/gekste/leukste herinnering aan je vak?
"Mijn eerste echte pareltje dat ik vond op een markt in Duitsland. De mooiste bank van het merk De Sede, helemaal bekleed met tuigleer. Dat vind je nu niet meer in de woonboulevards. Deze bank verkocht ik aan een man met een grote liefde voor design en vintage. Hij staat nu op een prachtig kantoor in Amsterdam."


'Meeste Rooienaren maken zich zorgen over opwarming aarde'

Vrijwel dagelijks komt in de media het thema 'opwarming van de aarde' voorbij. Dat is volgens de geleerden een groot probleem. Het zet ook ons als wereldburger aan het denken. Moeten we ons zorgen maken? De meeste Rooienaren doen dat. Dat blijkt uit het laatste onderzoek van TipMooiRooi. Dat laat echter ook zien dat een kwart van de ondervraagden zich er geen zorgen over maakt. De tabellen laten de uitslag zien. Daarnaast hebben onze raadgevers ook nog gereageerd op enkele stellingen.

Waarom maakt u zich (soms) zorgen over de opwarming van de aarde?
- De steeds extremere weersomstandigheden maken mij wel bezorgd. Extreem harde en lange regenbuien, waardoor het water niet meer normaal afgevoerd kan worden in de tuinen en op straat. En een sterkere zon, waardoor de gezondheid hier onder kan leiden.
- Ik denk dat Nederland hierdoor grote problemen gaat krijgen door de stijgende zeespiegel.
- Niet alleen de poolkappen smelten waardoor dieren aldaar in het gedrang komen en sterven, maar inmiddels is het korter bij huis ook meer dan duidelijk dat de seizoenen en temperaturen steeds sterker wisselen. Dit is niet alleen voor flora en fauna funest maar dit heeft ook impact op de mens zelf.
- Omdat de toekomst voor onze kinderen daardoor erg onzeker zal gaan worden

Waardoor maakt u zich geen zorgen over de opwarming van de aarde?
- Heb het idee dat het allemaal wel meevalt. Bovendien het beste wat we kunnen doen om de opwarming tegen te gaan is om de bevolkingsgroei te beperken. Anders zijn de maatregelen volgens mij zinloos.
- Mensen werken meer en meer naar een schone aarde waardoor onze kinderen daar geen zorgen over hoeven te maken.
- De temperatuur op aarde verschilt door de eeuwen steeds weer.

Ik hou van mijn vak; Marieke Jansen

Foto:

In de nieuwe rubriek 'Ik hou van mijn vak' komen Rooienaren aan het woord die wat vertellen over hun beroep. Dit keer interviewen we Marieke Jansen. Haar beroep was voorheen haar hobby, maar ze werkt met zoveel plezier dat het nog steeds als hobby voelt.

Beroep? "Ik heb een eigen onderneming. Ik koop en verkoop vintage design meubels. De meubels komen voornamelijk uit de jaren '50, '60 en '70. Ik heb een mix van voornamelijk Italiaans, Scandinavisch en Dutch design."
Vanuit waar werk je? "Vanuit Sint-Oedenrode."
Hoe lang werk je al op deze plek? "Ik ben dit bedrijf gestart in 2013, tijdens mijn studie aan de kunstacademie. Ik werk nu fulltime voor mezelf sinds 2,5 jaar."
Waarom heb je voor dit beroep gekozen? "Ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. Vintage was al een tijdje een grote passie van me en dan is het super mooi dat ik er mijn werk van heb kunnen maken."
Wat wilde je vroeger worden? "Wat precies wist ik niet, maar ik wist al snel dat ik iets creatiefs op interieurgebied wilde gaan doen."
Wat is de mooiste kant van je vak? "Het continue bezig zijn met wat ik kan verbeteren op alle vlakken. Zoals kennis, vakmanschap, zichtbaarheid, creëren van interieurs etc. Mezelf continue blijven uitdagen, dat vind ik heel erg mooi."
Mooiste/gekste/leukste herinnering aan je vak? "Mijn eerste echte pareltje dat ik vond op een markt in Duitsland. De mooiste bank van het merk De Sede, helemaal bekleed met tuigleer. Dat vind je nu niet meer in de woonboulevards. Deze bank verkocht ik aan een man met een grote liefde voor design en vintage. Hij staat nu op een prachtig kantoor in Amsterdam."

Lezerspodium

Informatie over echtparen

Ik zoek informatie over het echtpaar Van den Elzen en het echtpaar Van den Biggelaar. Echtparen die in de Paulusgasthuisjes hebben gewoond. Ik hoop dat er Rooise mensen zijn die mij nog wat informatie kunnen verstrekken, zodat ik mijn project af kan ronden. Hiervoor kan contact worden opgenomen met laarhoven.ria@gmail.com.

Ria van Laarhoven

Rien van Genugten weer in tonpraotfinale

De Rooise tonpraoter Rien van Genugten staat wederom in de finale van het Brabants Kampioenschap Tonpraoten (BKT). Vorig jaar werd de Rooienaar tweede achter Hans Keeris uit Knegsel. In het tweede weekend van januari wordt duidelijk of Van Genugten er dit jaar met de hoofdprijs vandoor kan gaan.

Rien zal als lid van de Raad van Elf in de ton plaatsnemen. Uiteraard zal hij kletsen op zijn geheel eigen wijze: heerlijk droog en scherp. Wint hij daarmee de titel? Het zal zwaar worden, want zijn tegenstanders zijn niet de minsten: Hans Keeris, Hans Eijkemans, Freddy van den Elzen, Boy Jansen, Berry Knapen, Dirk Kouwenberg en Twan van Oers.

Uitleg Brabants Kampioenschap Tonpraoten
Het Brabants Kampioenschap Tonpraoten is een evenement dat zijn oorsprong vindt in het carnavalsleven. In het carnavalsseizoen en specifieker in het weekend van de 2e zaterdag in januari. Aan het kampioenschap kunnen tonpraoters deelnemen die in Brabant geboren of woonachtig zijn. Deelname aan het kampioenschap, het behalen van de titel, een podiumprijs en niet te vergeten de publieksprijs worden door de tonpraoters als belangrijk gezien aangezien het hen regionale bekendheid kan opleveren.
In de finale van het kampioenschap, de wedstrijd is op vrijdagavond, wordt met acht personen gestreden om de titel en daaraan verbonden wisseltrofee de zilveren ton. Onder hen de regerend kampioen die zijn/haar titel mag verdedigen, de anderen worden geselecteerd uit de voorronden.
De publieke belangstelling voor de tonpraoters is overweldigend en heeft ertoe geleid dat er op zaterdagavond, zondagmatinee en zondagavond galavoorstellingen worden gehouden waaraan ook 3 publieksprijzen verbonden zijn.


Klompenklets was ook dit jaar weer top georganiseerd en de zaal liep drie keer vol, maar over het algemeen waren de kletsers niet van het niveau van de afgelopen jaren. Natuurlijk scheelt het als namen als Andy Marcelissen en Rob Scheepers er niet bij zijn. Alleen Boy Jansen benaderde als Herman den Blijker deze twee iconen en ook crimineel Berry K. (Berry Knapen) kwam in de buurt.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de rest niet van niveau was. In de ton klommen stuk voor stuk regionale kanjers. Voor hen is het topsport om een zaal te bespelen en te behagen met goede grappen, waarin timing erg belangrijk is.
Op vrijdagavond had Jo Deckers als 'prutser' uit Veghel moeite om het spits af te bijten. Hij was niet van dusdanige klasse om het publiek extra snel warm te kunnen draaien. Hans Eijkemans trok het niveau als cameraman van Man bijt Hond omhoog. Daarna kwam lijsttrekker Ad Vermeulen met verkiezingsuitslag het podium op. Zijn verhaal zat op zich goed in elkaar, alleen jammer dat hij bij tijd en wijlen onverstaanbaar was. Toen Boy Jansen de zaal betrad was iedereen dat snel vergeten. Als topkok Herman den Blijker veranderde hij De Beurs in een snelkookpan. Snelle grappen, goede timing en perfecte interactie met het publiek. Niemand sneeuwde hem onder, want Jansen was zo ad rem als Hans Teeuwen in zijn beste dagen. Dat Hans Keeris een topper is, hoeft niemand te vertellen. Als Gerrit Zalm, visser met wormen, sloeg hij het publiek aan de haak. Het enige nadeel was dat zijn woordgrappen soms wel heel erg flauw waren. Van de iets rustiger manier van vertellen van Keeris, schakelde de zaal over naar 'sneltrein' Frans Bevers. Hij kroop dit keer in de huid van Ciske Spoor en natuurlijk kreeg ook dit keer het orkest er van langs. Als ervaren tonprater wist hij precies hoe hij het publiek moest bespelen. Dat gold ook voor Berry Knapen. Uiteraard, hij is gepokt en gemazeld en dat was goed merkbaar. De zaal kreeg ineens respect voor een zware crimineel. De 'hoeksteen van de samenleving' zoals Berry K. zichzelf noemde.

In het Rooise wilde westen vieren wij carnaval als de beste!

Ook dit jaar zullen we namens stichting jeugdcarnaval weer een wekelijkse blog gaan schrijven. We hopen jullie allemaal mee te kunnen nemen in de voorbereidingen, het enthousiasme en het carnavalsgevoel wat voor ons al weer enkele maanden aan het kriebelen is! Het belooft weer een leuke carnaval te worden waarbij we, zoals het er nu naar uit ziet, weer een leuk programma hebben samengesteld voor jong en oud!

Tot over een paar maanden in de tent!

Skrotkapel treedt op in de Efteling

De kapel beleefde een magische dag. Foto:

Sint-Oedenrode - De kapel van c.v. 't Skrothupke mocht afgelopen zondag een dag muziek maken in de Efteling. Naar aanleiding van het 44 jaar bestaan van de carnavalsvereniging had de kapel dit uitstapje nog te goed.

Met een aantal enthousiaste trouwe supporters, een goed gevulde rugzak en met instrumenten in de hand gingen zij de gehele dag op pad in de Efteling. Gelukkig waren de weergoden hen goed gezind en had iedereen er veel zin in. Na wat instructies en instrumenten warm te hebben geblazen kon de kapel een 'skon stukske' muziek ten gehore brengen aan het drukke publiek wat zich ondertussen verzameld had op het grote plein.
Na het hartverwarmende applaus en de nodige toegiften kan de Skrotkapel terug kijken op een fantastische dag met mooie muziek, spannende achtbanen, veel gezelligheid en plezier in de wonderen wereld waar muziek en magie samen komen. Het was voor de leden een ervaring om niet snel te vergeten.

Met lampionnen naar de kinderboerderij

Foto: Jos van Nunen

De Lampionnenoptocht, voorafgaand aan de opening van de kerststal bij de Kinderboerderij Kienehoeve, heeft op de evenementenkalender een vaste plaats veroverd. Zaterdag 9 december zullen kinderen met een lampion in hun knuistjes voor een feeëriek schouwspel zorgen.

Vanaf 18.00 uur beginnen vrijwilligers van de kinderboerderij op het parkeerterrein aan de Bremhorst –(achterzijde van Helden van Kien) met het uitdelen van de lampions en het aansteken van de kaarsjes. Om 18.30 uur is hét moment waarop de stoet kinderen langs de vijver richting boerderij gaat lopen. Zij doen dat onder begeleiding van ouders, opa's en oma's en de vrijwilligers van de Kinderboerderij. Zij worden daarbij voorafgegaan door een 'echte' herderin en enkele fakkeldragers

De organisatie is ook dit jaar weer erg blij met de 'De Klôtblaozers'. Zij staan al blazend langs de route om kinderen en hun ouders met warme en sfeervolle klanken te verwelkomen! Het geheel zal dan ongeveer 19.00 uur bij de boerderij aankomen, waar de kerststal in het licht staat. Bij de boerderij krijgen de kleintjes meteen daarna, zo hoort dat bij de geboorte van een kind, warme chocolademelk en beschuit met muisjes!

Noteer de vroege avond van 9 december in uw agenda! Het is een mooi en indrukwekkend geheel waarvan u en uw kinderen (kleinkinderen) volop kunnen genieten. De vrijwilligers van de kinderboerderij bereiden u een warm welkom!


"Alleen met duurzame energie kan de aarde overleven"

Foto: Hans van den Wijngaard

Energie is niet eindig of juist wel? Van fossiele brandstoffen kunnen we met grote zekerheid zeggen dat ze een keer op zijn. Als dat al niet zo zou zijn, dan zijn in elk geval de broeikasgassen die bij de verbranding van de fossiele brandstoffen vrijkomen een groot probleem voor onze planeet. Maar duurzame energie is onuitputtelijk en zal de mensheid overleven. Dat inspireerde Daan Arkesteijn tot het schrijven van het boek 'Het geheim van Professor Lichtensteijn'.

Daan Arkesteijn houdt zich in het dagelijks leven bezig met het adviseren van bedrijven en overheden op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken. De Helmonder doet dat vanuit zijn kantoorruimte bij Neovito aan de Eversestraat. Daar presenteerde Arkesteijn afgelopen zondag ook zijn eerste jeugdboek 'Het geheim van Professor Von Lichtensteijn'.

"Het boek bestaat uit een mix van fictie en realiteit", vertelt Daan Arkesteijn. "Ik hoop dat de kinderen die het boek lezen na willen denken over de problemen waar we als mensheid voor staan. Hoewel sommige dingen die ik schrijf nog niet kunnen, zou het wel heel mooi zijn als kinderen die het boek lezen daardoor mijn fantasieën om kunnen zetten in een goed functionerende technologie". Nadat het Rooise voorleestalent Jet Scheepers (9) enkele bladzijden uit het boek van Arkesteijn voor had gelezen, begon de tijdmachine achter in de hoek plotseling te kraken en te stomen. Tot ieders verbazing stapte niemand minder dan Professor Von Lichtensteijn in hoogst eigen persoon uit. Nadat hij de kinderen in het kort vertelde over de enorme uitdaging waar zij voor stonden, vertrok hij weer naar zijn eigen tijd.

Foto: Hans van den Wijngaard

Het boek 'Het geheim van Professor Von Lichtensteijn' is te koop bij 't Paperas en kost €14,95. Het is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar, maar eigenlijk is het boek voor iedereen die iets heeft met duurzame energie leuk om te lezen.


Rooi kwist massaal op 16 december

Foto: Jeroen van de Sande

Wat wordt ons "hoofdkwartier"? Hebben we voldoende laptops? Is de wifi sterk genoeg? Wie gaan er op pad voor de buitenvragen? Wie kunnen we nog als hulplijn inschakelen? En wie zorgt voor de boodschappen? De voorbereidingen op De Rooise Kwis houdt de gemoederen flink bezig.

Vragen klaar
De organisatie meldt dat alle vragen inmiddels op papier staan. "In principe hebben we alle vragen al af, maar het kan natuurlijk altijd zijn dat er in de laatste dagen voor De Rooise Kwis nog iets gebeurt wat een plekje in de kwis verdient…denk aan bijvoorbeeld de beëdiging van een nieuwe burgemeester", zo verklapt mede-organisator Robert Barclay. Verder meldt de organisatie dat de opzet van de kwis nagenoeg hetzelfde is als voorgaande jaren.

Foto: Jos van Nunen

'Al ruim 110 teams hebben zich ingeschreven'

"We schatten in dat de vragen wat makkelijker zijn dan vorig jaar, daar staat wel tegenover dat de (buiten)opdrachten voor de meesten wat meer tijd in beslag zullen nemen" zo licht mede-organisator Mario Korsten ook alvast een tipje van de sluier op. Hoe dan ook, een brede kennis van verschillende onderwerpen is de sleutel tot succes, maar welke vragen en onderwerpen er aan bod komen zal tot 16 december gissen blijven. Intussen hebben zich al ruim 110 teams ingeschreven voor vijfde editie van De Rooise Kwis. Rooi zal op 16 december dus weer massaal in de ban van De Rooise Kwis zijn.

Goede doelen
Elk deelnemend team aan De Rooise Kwis speelt voor een goed doel naar keuze. Dit doel dient een Roois karakter te hebben of een sterke connectie met Rooi te hebben. Diverse teams hebben nog geen keuze gemaakt voor welk goed doel zij gaan spelen. Het doorgeven van het goed doel kan tot en met 15 december. Teams die geen goed doel selecteren spelen automatisch mee voor het goede doel dat is geselecteerd door de organisatie van De Rooise Kwis, dit jaar betreft dat Samenloop voor hoop.

Inschrijven
Inschrijven voor De Rooise Kwis kan via www.derooisekwis.nl. Inschrijfgeld bedraagt €20,- per team. Er is geen limiet aan het aantal teams maar wanneer je voor 14 december inschrijft ben je in ieder geval verzekerd van deelname. Stel jouw team van vrienden, familie, kennissen, collega's enz. samen en schrijf je in. Een team mag uit een onbeperkt aantal personen bestaan.

Via DeMooiRooiKrant, www.derooisekwis.nl en de twitter en facebook-pagina's van De Rooise Kwis blijf je op de hoogte gehouden van al het nieuws omtrent de Rooise Kwis.

Beckart neemt afscheid van steunpilaren

Foto: Jos van Nunen

Vrijdag vond de jaarlijkse feestavond plaats waar de vrijwilligers van de Beckart worden bedankt voor hun inzet in het afgelopen seizoen. Bij die gelegenheid, werd ook afscheid genomen van Mimy Warnecke en Frans Sijbers.

Frans en Mimy werden in de bloemen gezet. Foto: Ellis Rijkers

Niet zo maar de "eerste de besten". Beiden hebben de laatste jaren deel uitgemaakt van het bestuur en hebben een substantiële bijdrage geleverd aan wat de Beckart nu is; een volledig gerenoveerd gebouw in een eveneens volledig vernieuwd dorpshart. Ad Maas, de waarnemend voorzitter, benadrukte het bijzonder spijtig te vinden dat beide bestuurders, overigens om zeer legitieme redenen, afscheid namen van het bestuur. Hij roemde hun inzet als bestuurder, maar ook als mens.

Wethouder Witlox opent campagne

De nieuwe campagne van Steunpunt Vrijwilligers gaat 6 december van start met sprekende afbeeldingen om mensen te bereiken voor vrijwilligerswerk. Wethouder Eus Witlox zal de opening verzorgen.

Het is niet alleen de doelgroep waar het om draait, maar vrijwilligerswerk kan voor jezelf zeker minstens zo belangrijk zijn. Het levert iets op. Je bent onderdeel van een team, geen dag is méér hetzelfde, je doet iets met jouw kennis en kunde, je hebt contacten, je komt op plaatsen waar je anders nooit toegang tot hebt of je kunt je CV uitbreiden. Dáár richt deze campagne zich op. Op wat het voor de mensen zélf kan betekenen.

Beelden van verschillende mensen uit Sint-Oedenrode, Schijndel maar ook Veghel, vormen het onderwerp op affiches, banners en multimedia. Op de eigen locatie met de doelgroep of in actie met materiaal. Van klusjesmannen tot bezoekvrijwilligers, van chauffeur tot dierenverzorgers. Een campagne zou geen campagne zijn wanneer er niet een officiële opening aan vooraf zou gaan. Tezamen met de vrijwilligers die het gezicht van deze actie vormen, zal de campagne worden geopend door Wethouder E. Witlox in het bestuurscentrum van Sint-Oedenrode van 10.30-11.30 uur.

In 't Palmke kwam vooral de werkende jeugd

Deze club is bezig met de reünie. Foto: Hans van den Wijngaard

In 't Palmke kwam vooral de werkende jeugd

Iedere vijftiger die zijn jeugd in Rooi door bracht, kent het Palmke nog wel. De discotheek op de Heuvel waar in die tijd misschien wel de helft van alle Rooise relaties opbloeiden. Voor wie met nostalgische gevoelens terugdenkt aan 't Palmke is er goed nieuws, want komend voorjaar is er een reünie in d'n Ossekop. Daarbij kunnen alle medewerkers en discobezoekers van toen hun herinneringen nog een keer met elkaar ophalen.

Ella van Rijbroek, een van de eerste medewerkers bij 't Palmke en Connie de Greef die er toen bijna wekelijks kwam, liepen elkaar onlangs tegen het lijf. Al snel waren de beide dames het erover eens dat het tijd was om een reünie te houden. Ze trokken de stoute schoenen aan en stapten bij D'n Ossekop binnen, het bruin café dat nu gevestigd is in het pand dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw 't Palmke heette. Arno de Leijer de uitbater van D'n Ossekop reageerde enthousiast. Al snel was duidelijk dat de jeugdherinneringen van zo'n dertig jaar geleden maar snel weer eens moesten worden opgehaald.

Tonnie Tilburgs, de toenmalig eigenaar van 't Palmke, is ook aangeschoven bij de organisatoren Connie de Greef, Bernadette de Koning, Ella van Rijbroek, Anja van de Wijst en Arno de Leijer. Tonnie vertelt over 't Palmke. "We waren elke vrijdag, zaterdag en zondag open. 't Palmke was een semidiscotheek, geen grote disco met duizenden bezoekers, maar op onze eigen manier knus en gezellig met een vast publiek van zo'n vierhonderdvijftig mensen op een avond. 't Palmke was ook het honk van de motorclub, een voetbalteam en de touwtrekkers. Daarnaast organiseerden we elke week wel iets leuks, vooral op vrijdag om het weekend meteen goed te beginnen. Zo waren er miss-verkiezingen en zijn alle sterren van de Playbackshow wel een keer langs geweest". Ella van Rijbroek herinnert zich nog dat Gerard Joling in 't Palmke optrad.

Op de vraag wat voor publiek er in 't Palmke kwam is het antwoord eenduidig. "Hier kwamen de werkende jongeren uit alle lagen van de bevolking. Wat we al zeiden, de motorclub, de voetballers en de touwtrekkers. De mensen die hier kwamen waren tussen de zestien en de vijfendertig. Studenten en hockeyers kwamen daarentegen weer nauwelijks in 't Palmke. Die gingen vooral naar Jan Bosch", vertellen Tonnie en Arno.

In augustus 1991 verkocht Tonnie 't Palmke en enkele jaren later sloot de Rooise discotheek de deuren. Daarna was in het pand restaurant 'HierIst' gevestigd en alweer sinds enkele jaren is het een bruin café met de naam D'n Ossekop, zoals ook het café dat in 1913 op dezelfde plaats was gevestigd heette. Arno de Leijer vertelt: "Er komen hier nog regelmatig mensen binnen die ook in 't Palmke kwamen. Zij weten allemaal nog te vertellen hoe het er toen hier uitzag".

Kwam u vroeger ook regelmatig in 't Palmke, dan mag u de reünie die op 23 maart of op 28 april volgend jaar plaats vindt zeker niet missen. Die avond klinkt weer de muziek van toen en om het gevoel helemaal compleet te maken zal DJ Leon van Nuland de plaatjes van toen ook weer aan elkaar praten. Natuurlijk wordt er voor zo'n avond geen entree gevraagd. Maar aanmelden is wel nodig, doe dat tijdig via reunietpalmke@gmail.com want vol is vol.


18 / 40

Loeki is een Amerikaanse Bulldog van bijna 6 jaar. Ze wacht al 2 jaar op een gouden mandje.

Ze vindt het heerlijk om te spelen en te wandelen. Ze heeft veel energie dus ze zoekt een baas die lekker met haar aan de slag wil. Aan de riem kan ze soms wat trekken en uit enthousiasme springt ze wel eens tegen je op. Daar ligt dus nog een opvoedkundige taak voor een nieuw baasje. Een positieve training zal haar ook zeker goed doen. Voor mensen die ze goed kent is ze superlief, voor vreemden niet altijd. Ze moet je dus echt even leren kennen. Ze zou samen kunnen leven met een stabiele reu, helaas kan ze niet met katten. Voor kleine kinderen is ze te lomp, maar met grote kinderen voorzien we geen problemen.

Kom jij haar halen? Dierenopvangcentrum Hokazo, Lange Goorstraat 6, 5406 XE Uden.

Historische beelden week 48:
Herkent u de mensen op deze prachtige foto? Wij horen het graag! Mail uw antwoord naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens binnen bij ons op kantoor: Heuvel 7. De koffie staat klaar!

Historische beelden week 47:
Op de foto staan Jan, Piet en Toon Vermeltfoort van de Sandershoeve Ollandseweg.

Lena en Frans van Berkel

20 / 40

21 / 40

Twee bedevaarten in 2018: :Lourdes en Israël

Opnieuw gaan wij als H. Odaparochie op bedevaart. Na de bijzondere pelgrimage in 2016 naar Rome en Assisi, wordt volgend jaar zowel een gezinsbedevaart naar Lourdes als een bedevaart naar Israël georganiseerd.

Van 1 t/m 13 augustus 2018 vindt de Israël reis plaats. Israël, dat niet voor niets het Heilig Land wordt genoemd. We gaan de plaatsen bezoeken waar Jezus werd geboren, woonde, preekte en wonderen verrichtte. We bezoeken de plaats waar Hij stierf en waar wij zijn verrijzenis herdenken. Zo bezoeken we onder andere Bethlehem, Jericho, de Jordaan en Qumran, de Dode Zee, Nazareth, Kana, Kafarnaum en Jeruzalem. Tegelijk zien we vele andere plaatsen, waar mensen in de loop van vele eeuwen gewoond, gewerkt en gebeden hebben. Een boeiende reis, lopend over de wegen waar Jezus liep, mogen we ons verdiepen in ons geloof en in de Bijbelse tradities.

In de herfstvakantie van 2018 (12 t/m 20 oktober, dagbus ofwel 13 t/m 20 oktober, nachtbus) bieden we een speciale gezinsbedevaart aan. Gezinnen vormen het hart van deze bedevaart. Ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen maken samen kennis met Lourdes. Tijdens deze reis is er geen reguliere bedevaart, maar een speciaal op kinderen en tieners afgestemd programma.

Elke dag is er een viering, en een afwisselend programma om samen met andere gezinnen te beleven. Ook is er elke dag tijd om samen met het eigen gezin door te brengen. We gaan natuurlijk op bezoek in die bijzondere grot en al die andere plekken die met Maria en Bernadette te maken hebben. Alles is op loopafstand. Je hebt daarom veel bewegingsvrijheid. Zeker gaan we ook de bergen in! Een herfstvakantie waar geen pretpark tegenop kan……

Op de volgende parochiepagina leest u meer over beide pelgrimages.

Van de pastores: De Koning van het Heelal voor altijd

Als ik bij de mensen op bezoek kom, vragen ze mij vaak hoe het klimaat in mijn moederland India is. Ze vragen dan ook vaak of we daar ook vier seizoenen in een jaar hebben. Toen ik nog studeerde, leerde ik inderdaad dat er vier seizoenen in een jaar zijn, namelijk herfst, winter, lente en zomer.

Maar met mijn ervaring zeg ik tegen de mensen als ik op huisbezoek ben dat er in India eigenlijk maar twee seizoenen zijn, namelijk het warme en het andere dat te warm is, zeker in het gebied of de regio waar mijn geboortedorp ligt.

Een paar maanden is daar de Moessonperiode met regenachtig weer en de rest van het jaar is het erg warm weer in dat zuidelijke deel van mijn moederland India.

Net als de seizoenen in de natuur, kennen we ook in het kerkelijke jaar verschillende periodes of liturgische seizoenen.

Het kerkelijke jaar begint met de Advent en achtereenvolgens kennen we de volgende periodes: Kerstmis en de Kersttijd, een periode door het Jaar, dan de Vastentijd, Pasen, de Paastijd en weer een periode door het Jaar. Het liturgisch jaar eindigt weer met het Hoogfeest van Christus Koning. Toen ik nog pastoor was in India, hield ik in mijn parochie op die dag van Christus Koning eerst een voettocht of processie met gebed en zang door de straten van het dorp. We eindigden met een heilige mis in de dorpskerk. Het hoogfeest van Christus Koning maakte heel veel indruk op het leven van de mensen. De afbeelding van Christus of de foto's laten hem zien als een Koning, maar niet als een koning met wereldse macht of als een monarch. De afbeelding van Jezus verwijst ons meteen naar Goede Vrijdag. Hij is de Koning die op een nederige, sombere manier, deelneemt aan het lijdende, menselijke leven. Jezus Christus is een koning die alle macht en heerschappij heeft afgewezen. Jezus heeft zichzelf en zijn hele leven volledig in dienst van God gesteld. Hij heeft gediend en geholpen daar waar het nodig was. Zijn regeringsprogramma is gewoon het leven zelf. Bij de intocht in Jeruzalem bereed hij dan ook geen strijdros maar een gewoon ezelsveulen, om zo het visioen van de "Koning van de vrede" te vervullen. Het vieren van het feest van Christus Koning herinnert ons in deze moderne tijd aan die mensen, aan de weg van Jezus van sympathie, solidariteit en liefde. Het is het feest waarmee we erkennen dat Jezus Christus onze Koning is, en dat wij Zijn volgelingen willen zijn, die Zijn wetten van liefde proberen te onderhouden en er naar te leven.

Pater Pushparaj HGN

Gevormd!

24 tieners uit onze parochie hebben afgelopen zondag 26 november het sacrament van het Vormsel ontvangen. Dat gebeurde voor het eerst in één gezamenlijke viering van en voor alle geloofsgemeenschappen van onze Odaparochie. De viering vond plaats in de kerk van Sint Petrus' Banden in Son. Dat was bijzonder omdat het huidige kerkgebouw binnenkort aan de eredienst wordt onttrokken, om plaats te maken voor een kleinere kerk. Nog één keer konden we genieten van het Vormsel in de kerk waar plaats is voor iedereen, en waar iedereen alles goed kan zien. Mgr. De Korte was aanwezig om het Vormsel toe te dienen.

Wij feliciteren van harte: Amber van de Laar, Elzey van Schaijk, Francisca Maes, Freek Ploegmakers, Jens Verschuijten, Jort Keeren, Kevin van Voorst tot Voorst, Lorenzo Broks, Luuk Hellings, Marit van Kuik, Martijn van den Brand, Nick Heiligers, Nienke van de Sande, Nikki van Zitteren, Renée van Zitteren, Olav Dumoulin, Rick van den Berkmortel, Sarah Smit, Sophie van de Laar, Thijme Haaksman, Thijs Vogels, Thomas Aguiar, Tim Gorris en Wouter Peters. Petter Marinus uit onze parochie werd al eerder gevormd door Mgr. Hurkmans in Rome.

We wensen hen allen toe dat zij met de hulp van de Heilige Geest uitgroeien tot evenwichtige en blije mensen, die de wereld beter en mooier maken.

Op de website van de parochie vindt u een sfeerimpressie van de vormselviering.

Wilchard Cooijmans
Manon van den Broek

Parochiële Caritas Instelling "De Goede Herder"

Al weer een paar jaar kennen we in onze parochie een Parochiële Caritas Instelling (PCI) onder de naam "PCI De Goede Herder". De Caritasinstelling wil mensen ondersteunen, met name in materiële en financiële nood. Ze doet dit door een luisterend oor te bieden, te helpen bij het vinden van de weg naar de juiste instanties en zo nodig door het verstrekken van een renteloze lening of een gift. In de afgelopen jaren hebben we – met uw steun - al diverse mensen vooruit kunnen helpen. PCI De Goede Herder is afhankelijk van collectes en giften van parochianen. Daarom wordt er in het weekend van 2 en 3 december in alle kerken van de Odaparochie een extra collecte gehouden voor dit goede doel. We willen deze collecte bijzonder bij u aanbevelen. Een donatie in de feestelijke decembermaand wordt eveneens op prijs gesteld. Want niet voor iedereen is het feest…..

Diaken Wilchard Cooijmans

Oecumenisch avondgebed in de Advent

"God ontmoeten in de stilte": dat is het thema van de reeks oecumenische vieringen in de adventstijd. In de advent willen we samen met de protestantse gemeente van Sint-Oedenrode-Son en Breugel weer een aantal korte gebedsvieringen houden. De vieringen worden telkens gehouden in een andere kerk, op woensdagavond om 19.00 uur.

Woensdag 6 december in de Sint Martinuskerk in Sint Oedenrode.
Woensdag 13 december in de Sint Genovevakerk in Breugel.
Woensdag 20 december in de Kerk van de Eenheid in Christus in Son.

U bent van harte welkom!

Kerken open tijdens kerstmarkten

De laatste jaren zijn vanuit Duitsland de Kerstmarkten 'overgewaaid' naar Nederland. Gezellige markten met allerlei koopwaar en gezelligheid op weg naar Kerstmis. Zowel in Sint-Oedenrode als in Nijnsel worden dergelijke winterse Kerstmarkten georganiseerd.

Als parochie willen wij daar graag bij aansluiten en onze deuren openen. Dat past ook helemaal bij het Kerstthema dat wij in onze H. Odaparochie dit jaar volgen: 'Je bent welkom'.

Op zondagmiddag 10 december is iedereen van harte welkom in de Rooise St. Martinuskerk en op vrijdagavond 15 december in de Nijnselse St. Antoniuskerk. In beide kerken staat dan de kerststal opgesteld die bewonderd kan worden. U wordt gastvrij ontvangen en op bepaalde momenten is er zang of muziek. Ook wordt u uitgenodigd om een kaarsje aan te steken bij de kerststal.

Je bent welkom. Dat willen wij zichtbaar maken tijdens het Kerstfeest 2017. Daarom ook een open kerk tijdens de wintersferen van de Kerstmarkten. Loop even binnen en ga met ons op weg naar Bethlehem.

30 november ARK kinderclub
01 december Rondbrengen ziekencommunie, Viering Odendael
04 december Biddende Moeders, parochiezaal Nijnsel 13.45 uur
05 december Lunchbijeenkomst pastoraal team
07 december Bijeenkomst liturgiecommissie Den Bosch
10 december Concert Orgelkring, Genovevakerk Breugel 15.00 uur
11 december Mogelijkheid pastoraal gesprek Odendael


Tweet van de paus

Er is hoop voor hen die in hun leven verkeerde wegen gingen en slechte dingen hebben gedaan. Jezus is voor hen gekomen. Het is mogelijk om met God verzoend te worden en een nieuw leven te beginnen.

Kerkberichten

Odendael
Zo 03/12:
Woord en communieviering met Odendael koor. Intenties: Jan van Kampen.
Di 05/12: Rozenhoedje bidden in de stilteruimte om 19.00 uur.

De Knoptoren
Ma 25/12:
10.00 u: Kerstmis, Ochtendgebed.
Zo 31/12: 10.00 u: Ds. G. Baerends.
Zo 14/01: 10.00 u: Drs.W.v.d.Wouw.
Zo 28/01: 10.00 u: Ds.Christien Crouwel, Carrouseldienst.

Sint Antonius Nijnsel
Zon 03/12:
Eucharistieviering om 11.00 u: met gemengd koor. Intenties: Theo v.d. Meulengraaf, Mieke Smits- Hulsen, Diny Vos- Steenbakkers, Nel van Hastenberg- Smits, Gerard Sijbers, Bert Schoenamkers.
Di 05/12: 09.00 u: Eucharistieviering.

Martinuskerk (centrum)
Za 02/12:
18.30 u: Eucharistieviering met Het Goede Herder Koor. Intenties: Theo en Leentje van den Berg – Dierking, Tonnie van 't Hof – van den Tillaart en Jan van 't Hof, Toon Kapteijns, Maria van der Kallen – Kapteijns en Sjaak van der Kallen.
Zo 03/12: Eerste Zondag van de Advent 09.30 u: Eucharistieviering met Het Martinuskoor. Intenties: Tonny de Brouwer – Russens, Wim van Rooij, Tiny van den Biggelaar, Henk Janssen, Harrie van Dongen, Jo van Dongen – Vos, Jan Lathouwers, Antoinette van Gerwen – van den Tillaart en overleden familieleden, Nathalie van Nuland – van Lieshout en overleden familieleden van Nuland en van Oort.
Maandag, donderdag en vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Dagkapel van De Goede Herderkerk.
Di 05/12: 09.00 u: Eucharistieviering in de Antonius van Padua kerk te Nijnsel.
Wo 06/12: 19.00 u: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant. Intenties: Dora van Hastenberg.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Do 30/11:
18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Za 02/12: 18.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Rob van Stuivenberg.
Zo 03/12: 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst. Intentie: Ad Versantvoort, Miny van de Ven-Winkelman, Karel en Elisabeth Faessen-van Tilburg, Willemien Merks-Roestenburg, Miet Foolen, Ine en Piet Maximus.
Do 07/12: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Zo 10/12: 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Lies Sanders-van den Boogaart, Marieke van der Lande-Wijnands, Kitty Lagraine-Konings, Gerard Lenting, 15.00 u: Concert QuodLibet.

H. Martinus Olland
Za 02/12:
Geen Eucharistieviering.

Sint Petrus' Banden, Son
Wo 29/11:
19.00 u: Eucharistieviering.
Vr 01/12: Eerste vrijdag van de maand 08.30 u: Eucharistieviering.
Za 02/12: 18.30 u: Eucharistieviering in Breugel.
Zo 03/12: Eerste Zondag van de Advent 11.00 u: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor
Collecte voor de Parochiële Caritasinstelling. Intenties: Toon, Riek en Jo van Grotel, Joop van Heugten (1e jaargetijde), ouders Peeters-Goossens, Louis Pessers, overleden ouders Hessels-van der Sman, Riet Hessels-Schobben, Myriam Vermeulen-Hessels, Corrie Potting-Nolden, Bertha Verhagen-van Erp, Jan van Nostrum, Angeline van Helvoort, Gerrit Ribbers, Jan van Boxtel, Adriaan Kuijten.
Wo 06/12: 19.00 u: Eucharistieviering in de Sint Petrus' Bandenkerk, 19.00 u: Oecumenisch avondgebed in het kader van de Advent in de Sint Martinuskerk in Sint-Oedenrode.
Za 09/12: Geen Eucharistieviering in Son of in Breugel.


Jubilarissen Goede Herderkoor gehuldigd

Foto: Harry Bekkers

Jubilarissen Goede Herderkoor gehuldigd

Donderdagavond vierde het Goede Herderkoor naar aloude traditie het Ceciliafeest. Het werd een gezellige avond met maar liefst vier jubilarissen.

Betty Bekkers werd in het zonnetje gezet vanwege haar 50-jarig jubileum. Zij ontving een toepasselijk beeldje van een koorzangeres gemaakt door Lia Bekkers. De andere drie jubilarissen waren: Marietje Bekkers 40 jaar lid , Diny Kapteijns en Maria van de Boogaard allebei 25 jaar lid. Alle jubilarissen ontvingen een getuigschrift van de Gregoriusvereniging, een attentie van de parochie en een mooie bos bloemen. Het werd een gezellig samenzijn ook mede dankzij de gastvrijheid van Happy Garden in Eerschot. Het Goede Herderkoor zingt sinds de sluiting van hun eigen kerk drie keer per maand in de Martinuskerk op zaterdagavond. Versterking kan het koor bij alle stemgroepen nog steeds gebruiken. De repetities vinden plaats op donderdagavond in het parochiezaaltje van de Goede Herderkerk. Zing je graag, loop dan gerust eens binnen tijdens de repetities.


Veghelse wint Amateur Musical Award

Het was een spannende maandagavond vorige week voor de Veghelse Babette Pasman. Met haar rol als heks in de musical 'Into the Woods' was ze in de race voor een Amateur Musical Award in de categorie beste vrouwelijke hoofdrol comedy. Ze mocht hem in een bomvol Carré in ontvangst nemen.

Ze kan het nog nauwelijks bevatten. Het winnen van de Amateur Musical Award voor beste vrouwelijke hoofdrol comedy lijkt nog steeds onwerkelijk. "Ik was niet alleen in Carré als gast maar mocht ook zelf spelen. Dat was echt kicken." Ze was niet de enige van haar musicalvereniging On Stage die een prijs in de wacht sleepte. De gehele cast van de Tilburgse vereniging mocht de Award voor beste ensemble mee naar huis nemen. "Dat geeft aan hoe hoog het niveau is van de cast. Het zijn allemaal getalenteerde acteurs die goed kunnen spelen en zingen."

Zenuwen
Haar eerste schreden op het podium zette Babette tijdens haar diploma-uitreiking op de middelbare school. Een optreden waar ze niet graag aan terug denkt. Vooral door de zenuwen die vooraf door haar lichaam gierden. Nog steeds vindt ze het spannend;optreden voor een volle zaal. Toch gaat Babette elke keer weer over de spreekwoordelijke drempel voor ze de bühne opgaat. "Ik vraag me elke keer af waarom ik dit doe. Denk dan dat ik het niet kan", zegt Babette met een lach. "Eenmaal op het podium glijdt het allemaal van me af en ga ervoor. Dat had ik al toen ik net begon en denk niet dat het ooit minder wordt."

Bochel
De musical 'Into the Woods' draait om een bakkersechtpaar dat vervloekt is door een heks en hierdoor geen kinderen kan krijgen. Als rode draad door het stuk lopen de sprookjes van Rapunzel, Roodkapje, Assepoester en Sjaak en de Bonenstaak. "Into the Woods is een complexe musical'', zegt Babette. Net zo complex als de musical was haar rol als heks. "Het was een intense rol om te spelen. Wat de rol moeilijk maakt is dat de heks een transformatie ondergaat. Ze verandert van een vervelende, gebochelde heks in een mooie heks." Voor de rol moest het lijken alsof de heks een bochel had. "We hebben gekozen voor kromlopen in plaats van een bochel. Dat vond ik niet zo erg. Het waren vooral de pruik en het masker waaraan ik moest wennen."

Witches of Eastwick
'Into the Woods' is inmiddels afgesloten. In januari is Babette, die daarnaast werkt als pedagoog, van plan auditie te doen voor de nieuwe musical 'The Life' van On Stage. "Ik ben geen vast lid van de theatergroep, moet net als iedereen voor elke productie auditie doen. Het niveau is hoog en ik hoop er weer deel van uit te maken." Haar ultieme droom? "Ik zou graag een hoofdrol in de musical Witches of Eastwick spelen in een fraai regionaal theater en wil nog vele jaren mooie rollen spelen'', besluit ze.

Diebandenkampioenschap Meierijstad

Foto:

Biljartvereniging Krijt Op Tijd heeft de organisatie op zich genomen van het "Driebandenkampioenschap Meierijstad".

Voor dit eerste kampioenschap hebben zich 63 deelnemers aangemeld en van 1 t/m 15 december zal er dus volop gestreden worden om te bepalen wie de eerste driebandenkampioen van Meierijstad wordt.

Het kampioenschap zal gespeeld gaan worden in het café van het clubhuis van de vereniging "De Stapperij", De Bunders 3 in Veghel. De vereniging nodigt alle biljartliefhebbers uit om eens een kijkje te komen nemen. De finaleavond is op vrijdag 15 december. Het volledige programma staat op de site van de vereniging: https://www.krijt-op-tijd.nl/

Europese Unie steunt energietransitie in Het Groene Woud

Vlnr Peter van de Wiel, Ed Mathijssen, Johan van den Brand, Harrie van Rooijen, Anne-Marie Spierings en Jeroen Naaijkens.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings, Jeroen Naaijkens van Nationaal Landschap Het Groene Woud en wethouders van de gemeenten Sint-Michielsgestel, Meierijstad, Haaren en Boxtel gaven woensdag 22 november het startsein voor het project ECCO tijdens een 'energie-ontbijt' in Helvoirt.

De partijen gaan samen aan de slag om actief bij te dragen aan een regionaal, duurzaam energiebeleid. De Europese Unie heeft daarvoor financiële steun toegezegd. Daarmee worden er de komende jaren onder meer zo'n 100.000 zonnepanelen geplaatst in het gebied van de deelnemende gemeenten, maximaal ingepast in het landschap.

Het 'energie-ontbijt' vond plaats bij HelvoirThuis, dat de gemeente Haaren onlangs voorzag van 244 zonnepanelen. Johan van den Brand, wethouder Haaren en dagvoorzitter van het 'energie-ontbijt': "De gemeente Haaren maakt veel werk van duurzaamheid. De zonnepanelen op deze accommodatie zijn onderdeel van bijna 800 zonnepanelen die we op gemeentelijke gebouwen plaatsen."

Energie, economie en sociale samenhang
Het lokaal opwekken van duurzame energie is een van de elementen in het Europese project ECCO (Energy Community COoperations), dat onder meer moet bijdragen aan de productie van hernieuwbare energie en het verminderen van de uitstoot van fossiele brandstoffen. Maar ECCO is méér. Ze is ook gericht op het versterken van de regionale economie en de sociale samenhang.

Gedeputeerde Spierings: "Het creëren van draagvlak onder inwoners, bedrijven en organisaties voor het opwekken van duurzame energie in het landschap is een wezenlijk onderdeel van ECCO. We willen een netwerk opbouwen dat ook doorgaat als het project stopt. Ik ben hoopvol gestemd dat dit gaat lukken. Er zijn in Brabant veel mensen die de schouders zetten onder duurzame energie-initiatieven."

Kracht van Het Groene Woud
Het Groene Woud is partner in ECCO. Ze is betrokken bij het opstellen van een regionaal energieplan rond lokale energieproductie en distributiesystemen en bij het creëren van de fysieke ruimte om de energie daadwerkelijk te gaan opwekken.

Daarvoor werkt ze samen met de deelnemende gemeenten. Een belangrijke afspraak die ze maakten: we gaan samen zorgen voor de plaatsing van in totaal zo'n 100.000 zonnepanelen. Ed Mathijssen, wethouder gemeente Sint-Michielsgestel: "Het Groene Woud speelt een belangrijke rol in dit project. De organisatie zorgt voor de projectleiding en het verbinden en ontzorgen van partners zoals wij. Toen vanuit Het Groene Woud werd gevraagd om deel te nemen, hebben we dat direct gedaan."

Samenwerken met lokale partijen
Het zonnepanelen-project is één voorbeeld van de lokale mogelijkheden in Het Groene Woud. Er zullen meer initiatieven van de grond komen, zo is de ambitie.

Onder de ECCO-vlag worden daarom de komende drie jaar in de deelnemende gemeenten Lokale Energie Actieplannen ontwikkeld en deels uitgevoerd. Dat gebeurt met lokale partijen, bewoners, maatschappelijke organisaties, de gemeenten zelf en energiecoöperaties. Ook wordt gewerkt aan een regionale ondersteuningsstructuur om de Lokale Energie Actieplannen concreet te realiseren.

Doelen 2050
De start van het ECCO-project markeert de intergemeentelijke samenwerking om de energiedoelen van 2050 te halen. Peter van de Wiel, wethouder gemeente Boxtel: "De start van ECCO is belangrijk. Willen we als Boxtel in 2050 energieneutraal zijn, dan moeten we 486 ha zonnepanelen gaan plaatsen." Meierijstad laat zien dat ze duurzaamheid stevig omarmt. "Kijk naar ons zonnepanelenproject langs de A50", illustreert Harrie van Rooijen, wethouder Meierijstad. "Of neem de supermarktketen in onze gemeente die 15.000 zonnepanelen plaatst."

De ontwikkeling van ECCO is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma 2017 – 2020 van Het Groene Woud. Het is tevens een van de projecten waarvoor de provincie Noord-Brabant een cofinanciering beschikbaar heeft gesteld.


Kristine Hemmerechts: kwetsbaar én sterk

Foto:

Het is altijd interessant, die eerste indruk 'live' van iemand die je alleen kent van tv. Een boeklezing in de Knoptoren, georganiseerd door het Roois Kultuur Kontakt en boekhandel 't Paperas, biedt regelmatig zo'n gelegenheid en ook vrijdagavond was dat weer het geval. Geen BN-er dit keer, maar een bekende Belg: Kristine Hemmerechts.

Door: Jan Egmond

Foto: Cor van Oorschot Foto: Cor van Oorschot

Ze was al vroeg binnen, bijna onzichtbaar. Keek met matte blik naar de geschilderde wandzuilen en morrelde wat aan de neppe deuren. Stijlvol en vlot gekleed, maar haar coiffure en de blik uit haar donkere kraaloogjes riepen associaties op met het sprookjesbos in de Efteling.
Tegelijk met de extra lichtknop, leek ook bij Kristine Hemmerechts de schakelaar om te gaan. Even zoeken naar de juiste toon, wel meteen oogcontact met het publiek. En leven in die oogjes, plus in de rest van haar tengere lijfje. De publieksmodus, die overigens heel natuurlijk over kwam. "Ik ben iemand die liever schrijft dan praat, omdat veel mensen slecht luisteren"

Haar eerste vragen aan het publiek gingen over cursussen creatief schrijven. Voor de niet-schrijvers had ze wel een waarschuwing: "Blijf uit de buurt van schrijvers, want voor schrijvers ben je alleen maar materiaal." Ze vond het jammer dat lezers niet met dezelfde concentratie lezen, als dat schrijvers schrijven. "Als jullie mij lezen, sluit ik jullie in mijn armen" klonk niet als promotietaal, maar puur als de band die zij met haar lezers ervaart. Boekpromotie leek voor haar sowieso niet belangrijk; goede wijn behoeft geen krans.
Herman de Coninck, de inmiddels al 20 jaar geleden overleden bekende dichter en tevens toenmalige echtgenoot van de auteur, leeft voort in haar werken en ook vrijdagavond viel zijn naam regelmatig. Als inspiratiebron voor haar boeken, maar ook in haar hilarische anekdote over Herman's worsteling met oude tekstprogramma's als WordPerfect op fossiele computers. Daarbij drukte hij steeds precies op de verkeerde functietoetsen waardoor megabytes aan te vroeg geboren literair meesterwerk voorgoed verloren gingen. "Hij nam het persoonlijk op: computers lustten hem niet. Hij gooide de handdoek in de ring en vluchtte naar de kroeg."
Een van de dingen waar ze moeite mee heeft, is dat wij zoveel weten of denken, wat wij niet mogen zeggen. Bij de dingen die we wél mogen zeggen, is het nog de kunst om dat zo te doen dat je daar een ander niet mee kwetst. "Volgens mij is dat in België trouwens wat minder dan hier in Limburg" waarop de zaal even lekker los ging. Een mooi, kwetsbaar moment waar ze goed mee omging: ze lachte zelf om het hardste mee. "Dat krijg ik vanavond niet meer goed."

Na de pauze was er tijd voor vragen. Daar werd vooral gebruik van gemaakt door een dame, die na het lezen van Kristine's boek "De vrouw die de honden eten gaf" verschrikkelijk kwaad was geworden op Michelle Martin, hoofdpersoon en partner van Marc Dutroux. Het kostte Hemmerechts veel tijd om de juiste woorden te vinden waarom ze Martin niet had neergezet als het monster, dat ze in de ogen van heel België was, maar als een gewone vrouw met veel eigenschappen die iedereen in zichzelf zou moeten herkennen. Egoïstisch ja, ook een tikje kwaadaardig, maar dat zijn zoveel mensen …
Zo fragiel als haar uitleg over het waarom, zo sterk was de hogere wijsheid die ze eraan verbond. "Weet je, de mens is geneigd om irrationeel gedrag te bestrijden met rationeel gedrag. Dáár gaat het steeds fout. Bij terrorisme, bij populisme. Kijk maar rond op de wereld. Rationeel en irrationeel gedrag zijn van een totaal andere dimensie. Irrationeel gedrag moet je bestrijden met irrationeel gedrag."
Ze eindigde haar lezing met "confiture", een prachtige dialoog tussen haarzelf en een kind van een bevriend stel. Een passende afsluiting van een leerzame, boeiende en tegelijk ontspannen avond.

Steen en been

Wil jij in het kleurige herfstseizoen je beste beentje voorzetten? Kies dan eens, net als ik vandaag, voor 'Ommetje Rijsingen'; een prachtige wandelroute. Mijn plan is de dode Dommelarm 'De Koppelkes' te gaan volgen in de richting van buurtschap Oud Rijsingen. Helaas voor sommige wandelaars komen er in dit deel van de route nogal wat onverwachte obstakels op je pad, zo weet ik uit ervaring. Mijn door moeder natuur goed uitgeruste stevige benenwagen durft het wel aan.

Bij Ahrend volg ik de bordjes richting de Dommel die ik moet oversteken. Daartoe is er een ingewikkelde brug gebouwd, zeker het bestuderen waard alvorens je deze betreedt. Ik stap op een licht oplopend trapeziumachtig houten 'wildrooster' - voor het tegenhouden van de ware wildebrassen gniffel ik - volg dit gedurende een aantal meters en ben dan genoodzaakt er weer galant af te springen. Dan kies ik niet voor de rechtse maar voor de linkse creatief opgestapelde traptreden. Met een half oog ontwaar ik een leuning; pakken kan ik hem niet. Wiebelig bedwing ik deze hindernisbaan. Door de concentratie heb ik nauwelijks tijd om de kunstige brugvormen in me op te nemen, maar die gelegenheid doet zich wel voor als ik eenmaal boven ben aangekomen. Dan kan ik zelfs op een bankje zittend de Dommel en deze Rooise Eiffeltoren goed overzien. Zie je de scène/Seine voor je? Nu links de afdaling inzetten. Ik houd me deze keer tot beneden toe stevig aan de leuning vast, anders lig ik bij het dieptepunt van deze horde met beide beentjes hoepla in de lucht.

De eerste kilometer van het wandelpad slingert met de Dommel mee, is smal, schuin en vaak modderig, maar voor dat euvel is gelukkig een oplossing gevonden. Op verschillende trajecten kom je in apart gevormde patronen neergevlijde houten balken tegen waarop je naar keuze al balancerend je stappen kunt doen. Het alternatief ligt links daarvan, het zojuist beschreven ietwat lager gelegen pad. Een pluspunt is dat dit rijkelijk is voorzien van wilde bloemen en grassen (door sommige mensen als onkruid betiteld). Een minpunt zijn de oneffenheden en de gladde stukken die je bijna in de Dommel doen roetsjen. Wandelschoenen met goed profiel zijn aan te raden.

Om het Brabantse landschap en het glinsterende rivieroppervlak te bewonderen stop ik soms even en zet dan voor de veiligheid mijn voeten stevig neer. Zo kijk ik naar al het moois waarmee dit gebied mij verrast. De bomen die zelfs in dit late seizoen hun kleurige blad nog niet laten vallen, de welgevormde knoestige takken, het uitzicht op de beloftevolle horizon in de richting van het idyllische Cathalijnepad en Oud Rijsingen.

Let wel, ik klaag absoluut niet over dit ommetje, hoewel de titel van dit verhaal je op dat idee zou kunnen brengen. Want nu volgt de kanteling, het gemakkelijke en ontspannen deel van de wandeling. En helemaal onverwacht – als ik het Appelhuisje al in zicht heb – ook de kanteling van mijn enkel. Want… een stuk puin op de weg. Met mijn neus vrolijk in de lucht zet ik mijn linkervoet op de steen, mijn enkel zwikt naar links, pats … daar lig ik voorover in het zand. Toch maar opstaan en doorgaan. De route is nog lang. Morgenvroeg voel ik zowel mijn beste beentje als het andere: 'Au!'

Ineke Bekkers

Reageren? schrijvers@impesant.nl


Brekelmans presenteert 'We houwe wá gezelligs'

Bloemisterij Tuincentrum C.J. Brekelmans luidt de decembermaand feestelijk in. Op vrijdagavond 1 december en zaterdag 2 december zijn er volop activiteiten, er heerst een warme sfeer en het tuincentrum staat volledig in het teken van gezelligheid.

Op vrijdagavond 1 december van 18:00 uur tot 21:00 uur branden de lichtjes en het vuur in de houtkorven knettert op zijn best. Zaterdag 2 december wordt de gezelligheid voortgezet en is het tuincentrum van 08:00 uur tot 17:00 uur geopend. Beide dagen zijn er volop activiteiten in het tuincentrum te vinden. Bakkie en Zo zorgt voor koffie, thee en natuurlijk mag de glühwein niet ontbreken. Ook aan wat lekkers wordt gedacht. Bakkerij Van Den Eertwegh staat op het terrein met een kraam vol warme worstenbroodjes, appelflappen en andere lekkernijen. Lekker voor tijdens het winkelen of om mee naar huis te nemen.
Bij de twee zussen van Las Hermanas vindt u leuke woonaccessoires, sfeervolle woondecoraties en originele cadeautjes. De klanken uit het draaiorgel van Charles Steman zorgen voor 'n Dickens-sfeer in kerststijl. De Vleutse Hoeve uit Best presenteert hun klompen, gevuld met streekproducten: leuk voor 'n last-minute cadeautje! Houtsculpturen van Arie Verheijen, bekend van de rotonde aan de Leunestraat, worden tentoongesteld en u kunt 'n kijkje achter de schermen nemen om te zien hoe de kerstarrangementen gemaakt worden.
Niet alleen de winkel straalt met een rijk assortiment aan kerstdecoratie, ook het personeel schittert in nieuwe bedrijfskleding. Iedereen is van harte welkom.                

Tweede editie Leef! met dementie

Leef! met dementie

Wat begon als een eenmalige actie vanwege een lustrumviering, is door Stichting Zet Brabant en de PGraad opgepakt en uitgebreid. Dinsdag 28 november wordt de tweede editie van magazine LEEF! met dementie gepresenteerd.

Het eerste exemplaar wordt tijdens de inspiratie- en kennisdag overhandigd aan Heleen van Royen, die een documentaire maakte over haar moeder met dementie en de mantelzorg die zij haar gaf. Na de vertoning van die documentaire en een Q&A met Heleen van Royen wordt het magazine gepresenteerd. Het verhaal van Van Royen is tevens in het tijdschrift terug te lezen.

61.000 Brabanders met dementie
LEEF! met dementie kent hetzelfde jasje als vorig jaar, maar heeft een compleet nieuwe invulling. Met als kern: dementie. Want vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie en naar verwachting zijn er alleen al in Noord-Brabant in 2030 zo'n 61.000 mensen met de aandoening.

Het is daarom belangrijk dat we op de hoogte zijn van wat dementie is, hoe iemand met een geheugenprobleem toch zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen zonder geïsoleerd te raken én blijft participeren in de samenleving. We hebben niet alleen aandacht voor de mensen met dementie, maar ook voor hun mantelzorgers, vrijwilligers die actief zijn voor mensen met dementie en maatschappelijke projecten.

In LEEF! met dementie staan persoonlijke verhalen, interviews en rubrieken, over verenigingen en vrijetijdsbesteding, technologische ontwikkelingen en vrijwilligerswerk. Telkens een ander en uniek verhaal, maar met een andere bril op. In totaal zijn er 5.000 exemplaren gedrukt die gratis door de provincie verspreid worden.


Filmclub senioren

Op donderdag 7 december is er weer een filmclub senioren in de zaal De Maas & Dieze van Odendael. Iedereen is natuurlijk van harte welkom om een prachtige film te bekijken. Deze keer is dat: West Side Story. Een film die eerder onder andere een Oscar kreeg voor Beste Film en Beste Regisseur.

De film start om 19.00 uur. De zaal gaat open vanaf 18.30 uur. De entree bedraagt vier euro inclusief koffie/thee tijdens de pauze.

Deze wereldberoemde musical zette de standaard voor het maken van filmmusicals na het winnen van verschillende Oscars. De film vertelt het tijdloze verhaal van Romeo & Julia, geplaatst in de achterbuurt van New York in de jaren '50. Prachtige choreografieën, schitterende muziek en de wereldberoemde songs ('Maria', 'America', 'Somewhere', 'Tonight') maken van deze film een feest voor het oog, het oor en uiteindelijk het hart. Een fantastisch begin van een feestelijke decembermaand!


Kerstviering oudere gemeenteleden

Donderdag 21 december is er een kerstviering om 14.30 uur in de Knoptorenkerk voor oudere gemeenteleden. U bent vanaf 14.00 uur welkom. U wordt van harte hiervoor uitgenodigd.

In deze viering zal ds. Bas Stigter de meditatie verzorgen. Muzikale omlijsting: Dirk Strasser, piano; Eline van Iperen, dwarsfluit. Het pastorale team Sint-Oedenrode / Son en Breugel hoopt u bij deze kerstviering te mogen begroeten.

Bezoek lunchpauzeconcert

De KBO Cultuurclub organiseert een bezoek aan het Lunchpauzeconcert van het Fontys Kamerkoor in het Philips Muziekcentrum te Eindhoven. Een prachtig concert waar men kan genieten van bijzondere muziek.

De kosten voor het bijwonen van dit concert bedragen slechts € 2,00 per persoon voor de leden van de KBO. Aanmelden kan weer bij Harry van Oorschodt tot 16 november. Bij voorkeur gaat dit het liefst per mail via:cultuurclub@kborooi.nl. De toegangskaarten verkrijgt u voor aanvang van het concert bij de ingang van het muziekcentrum. Harry van Oorschodt is daar aanwezig om de kaarten uit te delen.


Haal je pietendiploma in het Rooise pietenhuis

Sint-Nicolaas is alweer ruim anderhalve week in het land. Toch moesten de Rooise kinderen nog tot afgelopen zaterdag wachten om ook in het het Pietenhuis op bezoek te kunnen. Voor wie er was, was er een heus pietendiploma te halen.

Zaterdagmorgen om elf uur was het dan zover. Het pietenhuis aan de Borchmolendijk was eindelijk open. Voor veel kinderen het moment om een blik te werpen in het tijdelijke onderkomen van Sint-Nicolaas. Voor de iets oudere kinderen een moment van herkenning, voor de jongste jeugd toch allemaal nog wel wat spannend. Maar uiteindelijk gingen bijna alle kinderen met een heus pietendiploma op zak naar huis.

Ondanks dat Sint-Nicolaas er zelf op het moment van opening nog niet was, verwachten de twee Pieten van dienst de grote baas nog wel. Sterker nog, Sinterklaas heeft de Pieten in het oor gefluisterd dat hij zijn uiterste best gaat doen om elke dag even langs te komen.

Het Pietenhuis is vandaag, woensdag 29 november, nog tussen 13.00 en 16.00 uur open. Ook zaterdag kun je nog terecht in aan de Borchmolendijk van 11.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze tijden, zijn er zeker zwarte Pieten en als je geluk hebt, kun je ook Sint-Nicolaas dan misschien wel de hand schudden.


Warm welkom voor Sint in Olland en Nijnsel

Foto: Jos van Nunen

Vorige week zette Sinterklaas voet aan wal in hartje Rooi. Zondag kwam hij per oldtimer aan in Nijnsel en liet hij zich per koets Olland binnenrijden.

Het welkom was in beide dorpen uiterst warm. De Sint deed zijn best om zo veel mogelijk kinderen een handje te geven en de Pieten wisten wel hoe ze het publiek moesten vermaken én verwennen. Kortom, het was weer een onvergetelijk Sinterklaasfeest in Olland en Nijnsel.

Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen

De nieuwe Graaf, Rentmeester en Hofnar van Liempde

Ria Bekkers in haar Kenia Winkeltje

In Liempde is weer een nieuwe Graaf, Rentmeester en Hofnar gekozen. De organisatie stelt ze met trots voor.

"Onze graaf gaat door het leven als Rick Timmermans, hij is 21 jaar oud en woont al zijn hele leven in Ploegersland. In het carnavalsseizoen 2007-2008 was hij Jeugdprins Wammes. Sinds ruim een jaar werkt Rick als Groepsopvoeder bij de La Salle in Indegat. Daarnaast is hij regelmatig te vinden bij de Durpsherberg, waar hij zowel achter als aan de bar zijn uren maakt. In zijn vrije tijd voetbalt hij in het 8e elftal van DVG, hier heeft hij de eer om iedere zondag de ballen uit het net te houden. Sinds een jaar heeft Rick een relatie met Jelle uit Leemput (Utrecht), aangezien Jelle van boven de rivieren komt zal deze carnaval voor hem een hele nieuwe ervaring worden. Onze graaf wordt vergezeld door:"

Foto:

Rentmeester Rick
"Rick van de Laar is 22 jaar en geboren in Lampegat (Eindhoven), maar getogen in Ploegersland. Hij volgt de HBO-studie Human Resource Management in Lampegat; waarvoor hij op dit moment stage loopt bij Huis en Erf in Schorsbos (Schijndel). Net als onze graaf verdedigt hij op zondagmorgen de clubkleuren van DVG 8. Ook hij is met kleine regelmaat te vinden in de Durpsherberg waar hij maar al te graag drankjes aanneemt van onze graaf."

Hofnar Stefan
"Onze hofnar hebben we vanavond verrast met zijn nieuwe carnavalsfunctie, Stefan van Beers is 21 jaar en geboren en getogen in Ploegersland. Hij volgt de HBO-studie Civiele Techniek aan de Avans Hogeschool in Kruikenstad (Tilburg). Voor Stefan zijn de Vivantjes niet vreemd; in het carnavalsseizoen 2015-2016 was hij Graaf en sindsdien is hij een enthousiast lid van onze vereniging. Door zijn ervaring kan hij onze Graaf en Rentmeester dus met raad en daad bijstaan. Allaaf, en Liemt doet ut wel!"

Ria Bekkers Brabander van het jaar?

Ria Bekkers uit de Nijnselse bakkersfamilie is door Omroep Brabant genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar 2017. Iedere vrijdag en zaterdag is Ria samen met haar vrijwilligers te vinden in het Kenia Winkeltje in Prinsenbeek. De opbrengst uit deze kringloopwinkel, gaat naar onderwijsprojecten in Kenia.

Samen met zo'n 22 enthousiaste vrijwilligers verkoopt Ria allerlei tweedehands artikelen in haar kringloopwinkel aan huis. Daarnaast is Ria druk bezig met het werven van sponsoren. De inkomsten gaan naar onderwijsprojecten in Kenia. "Iedere vrijdag wordt de serre omgetoverd tot kringloopwinkel. Het kost een hoop gesjouw, maar dat heb ik er graag voorover." Ria steunt al achttien jaar kansarme kinderen in Kenia op het gebied van onderwijskosten, workshops, vakonderwijs en lunchprojecten. Het Kenia Winkeltje van Ria is ontzettend geliefd in haar dorp. "De ruimte dient niet alleen als winkel, maar ook als ontmoetingsplek. Mijn doel is niet alleen gericht op onderwijs, maar ook het bevorderen van de saamhorigheid."

Het is alweer jaren geleden dat de inmiddels 71 jarige Ria Nijnsel verruilde om op kamers te gaan. "Toch kom ik nog altijd met veel plezier in Rooi op bezoek en ik fiets en wandel graag door de mooie omgeving. Ik zie dan vaak bekenden en klanten uit de bakkerij tegen van vroeger. Rooi zit nog altijd in mijn hart." Tot vrijdag 8 december kan er gestemd worden en op Eerste Kerstdag wordt 'De Brabander van het Jaar 2017' bekend gemaakt.

Auto Van Oorschot 50 jaar aan Roderweg in Liempde

Foto:

De weg tussen Liempde en Sint-Oedenrode was ternauwernood verhard toen Hein en Tonnie van Oorschot er hun garagebedrijf begonnen. Het is deze week op de kop af vijftig jaar geleden dat het toen nog jonge paar het avontuur aanging. 'n Halve eeuw later staat aan de Roderweg in Liempde een trots en modern familiebedrijf dat wijd en zijd bekend is. Vooral de klanten profiteren komende maand van het jubileum, dankzij voordeelacties aan de pomp, bij apk/onderhoud én in de showroom.

Hein en Tonnie van Oorschot verkochten al benzine toen op elke pomp nog dat mysterieuze opschrift stond: 'Het kijkglas moet vol zijn'. Ook de oliecrisis en het beruchte 'Kwartje van Kok' overleefde het bedrijf, dankzij hard werken, vaak en veel buiten de normale uren.

Foto:

De dagelijkse leiding is inmiddels al weer bijna 25 jaar in handen van zonen Bart (53) en Jeroen (45). Deze appels vallen niet ver van de boom, want ook zij, hun partners Lian en Sylvia én hun kinderen steken onvermoeibaar de handen uit de mouwen wanneer 'de garage' daar om vraagt. Kleinzoon Job heeft inmiddels ook een fulltime werkplek in het bedrijf.

Sociale leven
Van Oorschot aan de Roderweg is uitgegroeid tot een autobedrijf waar de klanten uit Liempde en héél ver daarbuiten terugkomen voor een jonge gebruikte auto, onderhoud en apk, schadereparatie, aankoopadvies en natuurlijk brandstof. Daarnaast runnen de broers een succesvolle neventak in handel en export van auto's. In de tijd die overblijft doen beide gezinnen nadrukkelijk van zich spreken in het Liempdse sociale leven.


Heel december voordeelacties bij jubilerend familiebedrijf

Klanten-acties
Behalve in de familiekring viert 'Van Oorschotjes' - zoals Liempde de garage graag noemt - het 50-jarig bestaan met voordeelacties voor de klanten. Tot 1 januari verschijnt er een extra korting op de tankbon, apk en onderhoud gaan gepaard met een gratis winterpakket en wie een auto aanschaft kan rekenen op een half jaar gratis garantie.

Nashville meets Paris

Foto: Cor van Oorschot

Zondagmiddag in Henkeshage, een menu van lokaal talent. Maar ook: Nashville meets Paris!

"Op zijn vijfde kreeg hij zijn eerste gitaartje." Zo wordt de jonge gitarist Dennis van der Sanden, die zijn vijfde verjaardag nog niet met veel decennia voorbij is, aangekondigd. De gitarist heeft inmiddels wél zijn stijl gevonden, de fingerstyle. Het is 'wij Finger Pickers' voor hem, vooral sinds hij afgelopen zomer een reisje maakte naar het Nashville van Chet Atkins. "Fingerstyle,"zo legt Dennis uit, is eigenlijk dat je met je gitaar bas en melodie in één speelt. Zeg maar het complete bandgevoel. Met zijn grote idool, de Australische gitarist Tommy Emmanuel stond hij op het podium van 013 in Tilburg.

Door: Mia van Boxtel

Dennis speelt virtuoos vrolijke, weemoedige, opzwepende melodieën. Soms snerpen zijn vingers over de snaren, vaak dansen ze, een enkele keer trommelen ze een paardengalop. Met een grappig verhaaltje en een guitige kop introduceert hij elk nummer. "We speelden 'To be or not to be', je weet wel, van Shakespeare. Maar dan wordt dat opeens 'To see or not to see'.... in het middden wisselen we namelijk naar een C". En: "Als je goed luistert, of nee, als ik het goed spéél hoor je de paardjes van Lewis en Clarke in dit nummer galopperen." En goed spelen deed hij, werkelijk een genot om naar te luisteren.

Trio d'Antonet is weer iets heel anders. De donkere stem van Antonet van der Heijden is uitstekend geschikt voor de Franse chansons die ze op haar repertoire heeft. Hoewel Antonet al jaren de chansons van Édith Piaf zingt, is ze nog steeds ontroerd door het tragische levensverhaal van deze grootse Franse zangeres. Het gaat altijd over l'amour, de liefde, maar vooral ook over de tragische aspecten daarvan. Maar toch, het vol overtuiging gezongen 'Non, je ne regrette rien' (nee, ik heb nergens spijt van) beschouwt Antonet, net als Piaf, als haar lijflied. Na de pauze zingt ze Nederlandse covers van liederen van Jacques Brel, onder andere het door Herman van Veen vertaalde 'Les vieux amants' (Liefde van later). En ook een Frank Boeijen, 'Zeg me dat het niet zo is', die wonderwel in de Franse sfeer past.

De andere twee van het trio, gitarist Dick Swinkels en accordeoniste Marianne van Eeten, zijn prima op elkaar en op de zangeres ingespeeld. De accordeon verstrekt de Franse sfeer, de gitaar brengt op een mooie manier alles samen. Deze zondag is het trio+. Als kers op de taart zingt en speelt vriendin Lio twee gevoelige zelfgeschreven chansons.


Is die megastal in Nijnsel wel echt afgeblazen?

Volgens een onderzoek onder 1000 bejaarde Brabanders heeft driekwart van hen nog seksuele omgang. Dat bewijst dus dat ook ouwe mannen nog enorm goed kunnen … liegen. Nog eentje: 60 procent van de getrouwde Brabantse mannen beweert hun vrouw zeker eenmaal per week ontbijt op bed te brengen. Geloof jij het? De enige vrouwen die ontbijt op bed krijgen, liggen in het ziekenhuis, en nergens anders. Ook gelogen dus. Mijn tante Trui uit Olland zat vroeger bij de zusters Franciscanessen in Veghel en deelde daar de lakens uit, zo beweert ze al jaren. Pas dit jaar gaf ze toe dat ze alleen de handdoeken had gevouwen. En wat dacht je van stewardessen? Die vertellen voor de vlucht opzichtig dat je je stoelzitting tijdens de noodlanding kunt gebruiken als "drijvend vlotje". maar als het zover is, gebruik je het hooguit als toilet.

Het probleem is; wie controleert het allemaal? Kon je van de week inderdaad in de Vriendschap "kezen" om geld in te zamelen voor de Samenloop voor Hoop? Klinkt lekker, dus het zal wel.

Kijk, en zo werkt de overheid ook. Die roept ook van alles, en weet dat wij sukkels dat toch niet gaan controleren. De Rooise baby Evry was afgelopen week de 80 duizendste inwoner van Meierijstad. Keimooi, vooral voor haar ouders, maar … klopt dat wel? Voor deze ene keer ben ik zelf 's in de cijfers gedoken, en jawel, het klopt zowaar; Evry was inderdaad nummer 80.000. Maar wat er dus niet bij werd verteld was dat 15 minuten na die feestelijke geboorte, verderop in Schijndel Piet van Altena overleed. Oei, toen stond Meierijstad ineens weer op 79.999 inwoners. De volgende 80 duizendste inwoner was de Syrische vluchteling Youssef Atar. Enfin, om een lang verhaal kort te maken, ik ben er achter gekomen dat er in werkelijkheid zeventwintig 80 duizendste inwoners van Meierijstad bestaan. Maar daar hoor je de gemeente natuurlijk niet over.

Ja, tot er iemand moeilijke vragen gaat stellen. Zo werkt dat. Pas als de kindertjes zich hardop afvragen hoe een bejaarde man, van inmiddels 1837 jaar oud, met een witte schimmel over een dak vol zonnepanelen kan lopen, dan vertellen we pas hoe het echt zit. Niet eerder.


Wat een aardige vervangend burgemeester

Onlangs gaf ik een concert in Odendael ter ere van het feit dat ik 25 jaar Brabantse liedjes zing.

Behalve een tiental Rooienaren zaten er Brabanders uit alle windstreken. Eén daarvan was een (oud) inwoner van de gemeente Woudrichem. Wat schertste zijn verbazing, zo vertelde hij naderhand, dat de burgemeester van Meijerijstad aanwezig was, een burgemeester die hij kende uit de tijd dat hij in Woudrichem de scepter als burgemeester zwaaide.

Hij wist me te vertellen dat het een prettige, aangename, aardige man was. Nou, dat kan ik beamen. Hij nam de moeite om naar mijn concert te komen, mede door de inzet van zijn aardige assistente en rechterhand, Marielle. Behalve dat hij als toeschouwer alles met respect volgde, deed hij ook een woordje, waarbij ik eigenlijk mijn hart vasthield. Dit omdat ik niet wist wat de man zou gaan zeggen, en zeker, hoe lang dat zou gaan duren.

Nou, ik kan je vertellen dat het sowieso alleraardigste woorden waren, waaruit ook bleek dat hij zich verdiept had in mijn persoontje. Dat streelde me enorm en ik vond het hartverwarmend. Aan het einde van zijn korte performance nam hij nog de moeite en had hij het lef om een kort gedichtje van mijn oom Thieu Sijbers te declameren. Ga er maar aanstaan met bijna 300 echte liefhebbers van ons Brabantse dialect in de zaal.

Het was zeer vermakelijk en achteraf kreeg ik vele keren te horen wat voor aardige burgemeester we hadden. Daar sluit ik me volledig bij aan. Dankjewel burgemeester Fränzel. Het ga je goed.

Ik waor mi z'n komst verguld.


Het avontuur gaat verder…

Mijn vorige avontuur eindigde in Iguazú, waar zich de beroemdste watervallen van Argentinië en Brazilië bevinden. Deze keer zocht ik het iets dichter bij huis. Ik was in Oslo, de hoofdstad van Noorwegen. Het was mei en het weer in Oslo was goed. Gelukkig maar, want ik hou niet van de kou.

Door: Lisa van de Ven

Samen met vijf anderen vloog ik vanaf Brussel naar Oslo. Dat was namelijk goedkoper. Echter goedkoop is vaak duurkoop en dat bleek ook deze keer te zijn. We vlogen namelijk niet van Brussel (zaventem), maar vanaf Charleroi. Een lekker stukkie rijden dus. Tel de benzine, het drinken en het eten, zo'n tocht duurt immers lang, bij elkaar op en je kon net zo goed vanaf Eindhoven vliegen. Lesje voor de volgende keer.

Eenmaal in Oslo aangekomen waren we dat snel vergeten. Niet het zuinig doen hoor, want dat kan in Oslo niet. Tien euro voor een biertje is niets en ook een 'maaltijd' bij de MC Donalds kost je een godsvermogen. Het moet niet uit hoeven maken maar ik vind het daardoor toch al snel wat minder leuk. Ik hou ervan om voor weinig geld veel dingen te doen. Een rasechte Hollander hé. Desalniettemin vind ik Oslo een fantastische stad en kijk ik mijn ogen uit. Wij verkennen Oslo op de fiets. Een heerlijke manier om de stad te leren kennen. Ondanks dat ik meestal liever richting het zuiden reis geniet ik van de schoonheid van Oslo en de vriendelijke mensen. We vermaken ons door de hoezen van verschillende bekende muziekalbums na te maken. Aangekeken door alle Noren, maar dat doet ons niets.

In de avond dineren we in de buurt van het Royal Palace. Daar hoor ik iemand zeggen: "Gullie komt gegarandeerd bij ons uit d'n buurt". Ik stel me voor en het blijkt een groepje vrienden uit Schijndel te zijn. Eigenlijk komen we dus uit hetzelfde dorp. Meierijstad is immers één.

In de avond willen we graag het nachtleven van Oslo ontdekken. Dat begint met entree betalen van 25 euro in een club waar je niet eens gevonden wilt worden. Daarna moet je in ieder geval twintig euro lappen want voor een tientje kun je het eerste rondje niet eens betalen. Noem me gierig, maar hier hou ik niet van. Al snel besluiten we om naar de plaatselijke supermarkt te gaan en te 'chillen' in het park. Niet alleen bijzonder mooi, ook nog eens veel gezelliger. De Noren die langskomen komen ons vergezellen en nodigen ons uit op een verjaardagsfeest. Juist op deze manieren leer je de mensen hier echt kennen. Niet in de plaatselijke grote clubs of discotheken, niet in de gigantische restaurants maar juist op straat. Daar leer je Oslo kennen op de mooiste manier. Dat geldt eigenlijk voor iedere plek op aarde. Het is zonde om je alleen te begeven in de toeristische hotspots. Ga vooral de straat op en leer de mensen écht kennen.


Mooie Wintercompetitie bij TV de Kienehoef

Foto: Jan Roché

Op donderdagochtend speelden vier dames (Annelies, Jolande, Mieke en Petrie) tegen tennisvereniging De Beek uit Sint-Michelsgestel. De tegenstanders kwamen vol lof binnen over de netheid van het park en het mooie paviljoen.

Mooie opsteker voor de club en zeker ook voor de klusgroep! De eerste twee wedstrijden begonnen met veel wind en regen. Na twee uur op de baan te hebben gestaan (met vele spannende rally's) werd gewonnen met 7-6/6-4 en de andere wedstrijd nipt verloren met 6-7/6-7 (wél is er nog een achterstand van 5-0 weggewerkt naar een tiebreak!). Daarna even opwarmen met een kopje koffie of thee met overheerlijke appeltaart. Hierna wederom in de regen, harde wind en tussendoor een fel regenzonnetje, verder gespeeld met de volgende twee wedstrijden. Wederom spannende wedstrijden, met lastige ballen door de felle windstoten maar ... deze werden allebei gewonnen door Kienehoef: 7-5/6-3 en 6-2/6-3! Dus eindstand: 3-1 voor TV Kienehoef! Na de heerlijke lunch werd dan ook genoten van een welverdiende borrel! Volgende week is er geen competitie, daarna wordt zeker weer met veel plezier gestart met de derde wedstrijddag!

Steven van Dijke fier aan kop

De Ollandse voetballer Steven van Dijke staat fier aan kop in het klassement van DeMooiRooiCup. Hij wist er nu al dertien te maken. Alleen Brett Veldkamp van VV Boskant weet nog enigszins in zijn spoor te blijven. Hij prikte er dit weekend eentje bij.

Steven van Dijke Ollandia 13
Brett Veldkamp Boskant 9
Robert Erven Ollandia 6
Rick vd Vleuten Nijnsel 6
Koen vd Zanden Rhode 6
Maikel Merks Boskant 5
Daan van Dinten Rhode 3
Remco Voets Ollandia 3
John Egelmeers Nijnsel 3
Stefan Erven Ollandia 2
Mark vd Zanden Rhode 2
Roy vd Linden Boskant 2
Geert Oerlemans Rhode 2
Kyron Brus Rhode 2
Rens vd Wijdeven Boskant 2
Nick Dortmans Nijnsel 2
Yannick Opheij Boskant 1
Rick vd Vleuten Nijnsel 1
Nick van Heesch Nijnsel 1
Gerbe Voets Ollandia 1
Jim vd Zanden Boskant 1
Gerben Dankers Ollandia 1
Paul van Driel Ollandia 1
Emiel vd Elsen Boskant 1
Martijn van Boerdonk Rhode 1
Tom ten Broeke Nijnsel 1
Bas van Kuringen Rhode 1

Drukbezochte Maiscross weer geslaagd

Foto: Mees van Dijk

Motorliefhebbers konden afgelopen zondag hun ogen uitkijken op de Weievenseweg. Daar werd weer de jaarlijkse maiscross gehouden. Om half 9 's ochtends stonden de crossers met hun ronkende motoren al klaar, hopend om de eerste plaats binnen te slepen. De maiscross is een motorcrosstoernooi georganiseerd door MC De Ganghouwers. Net als voorgaande jaren werd het ook dit jaar rijkelijk bezocht.

Dit jaar was alweer de vierde editie van het evenement, en het was de derde keer dat het op deze locatie werd gehouden. Om de crossbaan en het omgelegen terrein gereed te maken hadden de organisatoren maar twee dagen de tijd. Ook moest maandagochtend weer heel de boel afgebroken zijn. Gelukkig hadden ze door de hulp van zo'n ongeveer zestig vrijwilligers alles op orde en kon het evenement op tijd van start gaan. Het grote aantal vrijwilligers was ook zeker nodig, aangezien er veel aanmeldingen binnen waren gekomen. Er waren bijna vierhonderd kandidaten dit jaar die allemaal stonden te popelen om de baan op te gaan.

De deelnemers verschenen in zeven verschillende klassen op het evenement: Mini's, 65cc beginners en wedstrijdjeugd, bromfiets automaat en bromfiets versnelling, 85cc, 125cc, MX2, MX1, offroad en startbewijshouders. Hierdoor was het toernooi geschikt voor motorcrossers van elke leeftijd en elk niveau.
Net zoals voorgaande jaren was er een verwarmde feesttent aanwezig, maar dit jaar hadden ze extra groot uitgepakt. Zo was er livemuziek van de band Dude, een groot scherm met daarop Formule 1 en tot slot een grote barbecue.

Ondanks de buien van afgelopen week was de baan volgens de organisatie zelf prima in orde. Van tevoren is de baan een aantal keer getest en er was niets op aan te merken. Tijdens het evenement zelf was het 's ochtends aan de koude kant, maar tegen de middag begon de zon te schijnen en was het prima weer om te crossen.

Foto: Mees van Dijk

Versantvoort nieuwe sponsor Boskant 6

Nik Versantvoort twijfelde geen moment toen hij door v.v. Boskant werd benaderd met de vraag of hij bereid was om een seniorenteam van de vereniging te voorzien van een nieuw tenue.
Ook niet toen bleek dat het team waarin hijzelf meestal speelde, al was voorzien. Hij investeerde in de toekomst en besloot het team van Boskant 6 (voornamelijk wat oudere leden) in het nieuw te steken. Op bijgaande foto de spelersgroep in hun nieuwe tenue. Vanzelfsprekend is v.v. Boskant (en ook de spelersgroep) zeer content met de bijdrage van Nik.


'Wij willen net als iedereen, gewoon lekker voetballen'

Foto: Hans van den Wijngaard

'Wij willen net als iedereen, gewoon lekker voetballen'

Rhode heeft als enige voetbalvereniging in Meierijstad een elftal voor passend voetbal. De Rooise voetbalvereniging spreekt niet graag over een G-team, omdat dit niet terecht is. Het team speelt dit seizoen voor het eerst mee in de regionale competitie en staat daar momenteel op een verdienstelijke tweede plaats.

"We hebben dit initiatief twee jaar geleden opgezet omdat Rhode niemand uit wil sluiten. Zie het maar als een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen, alleen dan op verenigingsniveau", vertellen Alvaro Leyba en Mark Groenland. "Zij zij de leiders van het team. "Vorig jaar hebben we alleen getrained, we zijn toen met zeven spelers begonnen. Dit jaar zijn we met twaalf en kunnen we dus met een volwaardig elftal competitie spelen. We hopen eigenlijk dat we volgend jaar ook af en toe aan een toernooi mee kunnen doen. Misschien dat we ook nog wel gaan bekeren".

Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard

Milan: (de grotere Milan, want er is ook nog een kleinere Milan) Het is gewoon lekker om die bal ver weg te schieten. Voetbal is kei-leuk

Voor de competitie moeten de jongens en en meiden voor passend voetbal nog wel wat verder van huis. Maar volgens Leyba is de kans groot dat het team volgend jaar in een andere competitie wordt ingedeeld. Dan speelt het elftal wat vaker dichter bij huis. Als ook andere verenigingen in Meierijstad dit initiatief overnemen komt dat alleen maar dichterbij.

Freek: Hier kan ik lekker veel goals maken en dan zijn de wedstrijden nog veel leuker. Freek maakt ook veel goals, want met 24 treffers is hij topscorer.

De spelers van het team komen niet alleen uit Sint-Oedenrode, maar uit de hele regio. Aan de kant van het trainingsveld houden drie moeders de verrichtingen van hun kroost in de gaten. Gwen Mutsaars uit Schijndel is maar wat blij met het het Rooise elftal. Haar zoon Karsten is de keeper. "Eerder speelde Karsten bij een regulier elftal. Ook daar wilde hij graag keepen, want dat is zijn lust en zijn leven. Maar hij kwam daar bijna nooit aan de beurt. Bovendien werd het hem verweten als hij een bal doorliet die een ander zou hebben gestopt. Hier is dat niet", vertelt zijn moeder op het moment dat Karsten een strafschop moet stoppen. Karsten heeft geluk, want de bal gaat tegen de lat.

Mats: Het is hier veel leuker dan bij het andere team, de trainingen zijn gezellig

Net zoals dat het team gewoon wil voetballen als ieder ander, kent het team ook dezelfde problemen net als elk ander team. Alvaro Leyba vertelt: "zou je vooral ook willen opschrijven dat we voor dit team dringend op zoek zijn naar coaches en begeleiders? Want om deze jongens en meiden zaterdags lekker een wedstrijdje te laten spelen, zijn er ook chauffeurs en leiders nodig". Nou bij deze dan, als er mensen zijn die het leuk lijkt om zaterdags met deze fanatieke jonge mensen op pad te gaan, neem dan eens contact met Rhode op.


34 / 40

Kompas

luisteren naar jou
is zoeken in het riet
of plots wakker worden
met verwarring in 't verschiet

is het vissen in een vijver
zonder aas toe te voegen
wat versta je onder gevulde ijver
als altijd lege handen je droegen

ik leef zo het leven brengt
eerst beheerst, vooringenomen
later draag je mee wat is verzengd
soms beklijft dat aan gewenste dromen

het is zoals het is, niet meer
doch zeker ook niet minder
het is wuiven met een gevonden veer
en dragen van opgelopen hinder

Foto: Thea Willems

Wat een bijzondere foto, gemaakt door Thea Willems. Het blijft genieten in de Rooise natuur. Stuur uw natuurfoto naar redactie@demooirooikrant.nl

Foto: Henri van Hoorn

De Knoptoren stond afgelopen zondag centraal tijdens een bijeenkomst. Daarom is deze mooie luchtfoto toepasselijk.

Es de henne schuile duurt de regen nie lang

Wij snappen het leven niet eens, hoe zouden wij dan de dood kunnen begrijpen?
Confucius, Chinees Wijsgeer.

Ook voor Venhorst een maatje te groot

Foto: Max Vervoort

Rhode deed zondag goede zaken, zelf won het van Venhorst en van de concurrentie lieten de nummers 2 tot met 5 allemaal punten liggen. EVVC verloor van Emplina en heeft nu 7 punten achterstand. Prinses maakt een sprongetje naar de derde plaats, maar staat al wel op 12 punten achterstand.

Achteraf was de wedstrijd van Rhode tegen Venhorst al heel snel beslist. Rhode startte fel en in de tweede minuut werd Kyron Brus in het 16-meter gebied onderuit gehaald. Daan van Dinten liet de keeper kansloos: 1-0. Vervolgens leek het er op dat Rhode snel verder zou uitlopen. De corners volgden elkaar snel op, eenmaal werd de bal net over gekopt en eenmaal werd door Geert Oerlemans ook gescoord, maar de vlag van de grensrechter ging omhoog en het doelpunt werd afgekeurd. Daarna volgde er nog een kans uit een voorzet van Mart Krüsemann die net naast ging. Vervolgens werd een corner tot driemaal toe ingeschoten en een vrije trap van de doellijn gehaald, Venhorst wankelde maar het bleef 1-0. Halverwege de eerste helft werd het allemaal wat rommeliger en waren er minder kansen.

Na rust bleef de wedstrijd erg rommelig. Rhode kwam niet meer tot goede combinaties. Dat was ook de verdienste van Venhorst, dat voor elke bal knokte en Rhode weinig ruimte gaf. Echte kansen leverde dit voor Venhorst niet op, de verdediging gaf weinig tot niets weg en als er al een kansje kwam wist doelman Ard Groenendijk wel redding te brengen. De beste kansen waren daarom ook na rust voor Rhode. Kyron Brus profiteerde bijna van slecht uitverdedigen van de keeper, maar zijn schot ging over. Vlak voor tijd was Venhorst nog eenmaal gevaarlijk, maar die kans leverde niets op. De laatste mogelijkheid was voor Koen v.d. Zanden, maar zijn schot werd gestopt. Eindstand 1-0.

Aanstaande zondag speelt Rhode in Waalwijk tegen WSC dat afgelopen zondag, na een 0-2 voorsprong, bij Volharding genoegen moest nemen met 1 punt.


Moeizame overwinning Boskant

Boskant blijft goed presteren. Ook Bavos moest er aan geloven. Na de reguliere speeltijd stond er een 2-0 uitslag op het scorebord. Boskant heeft deze punten echter zeker niet cadeau gekregen.

De wedstrijd valt het best te omschrijven als voetballend aan weerszijden niet te best, veel onzuivere passes, maar wel aan weerszijden veel inzet en mede door het scoreverloop spannend tot iets voor het eindsignaal. Bavos opende als beste en kwam enkele keren gevaarlijk voor het Boskant doel. In de zesde minuut had dat een doelpunt kunnen opleveren toen de bal werd teruggelegd op een vrijstaande Christian Seijkens. Gelukkig voor Boskant was die pass niet zuiver zodat doelman Vincent Staals niet aan de bak hoefde. En ook in de 26e minuut was er een kans voor Wes Kraus toen hij de bal uit een corner voor de voeten kreeg. Zonder succes, want de bal werd een centimeter of tien naast geschoten. Ook Boskant kreeg in die periode kansen. Maar de echte scherpte ontbrak. In enkele gevallen bleek doelman Marc Gloudemans een sta-in-de-weg voor de Boskant voorhoede.
In de 32e minuut kwam Boskant op voorsprong. Een indraaiende voorzet van Rens van de Wijdeven werd door Jim van der Zanden attent binnengekopt: 1-0. Enkele minuten later leek de gelijkmaker in de maak, maar doelman Staals ranselde de inzet van John Brouwers uit het doel.

Ook na rust waren de eerste kansjes voor de bezoekers. In de 49e minuut kwam de thuisclub goed weg toen de inzet van John Brouwers slechts enkele centimeters naast ging. In de 53e minuut leek de wedstrijd op slot te gaan. Na een snelle aanval mikte Jim van der Zanden de bal op de lat. De andere optie, breed leggen naar twee vrijstaande spelers had hij jammer genoeg gemist!

In de 63e minuut waren de bezoekers opnieuw dicht bij de gelijkmaker. De inzet van Leon de Wit raakte "slechts" de buitenkant van de paal. Pal voor tijd haalde alles wat Boskant heette, opgelucht adem. Na een overtreding op Roy van der Linden, binnen het 16 meter gebied, ging de bal op de stip. Brett Veldkamp bleef kalm en zorgde er met z'n doelpunt voor dat de wedstrijd definitief gelopen was.
Boskant blijft dus volop in de race om de plaatsen in de top drie. Komend weekend staat de uitwedstrijd tegen Essche Boys op het programma. Ondanks de lagere positie een niet te onderschatten tegenstander!
Boskant 2 heeft het even lastig in haar competitie. Tegenstander DAW 2, vertoevend in de top drie, bleek te sterk. Erp 3, dat op de ranglijst gelijk staat met ons tweede, is de volgende tegenstander.


Nijnsel mag niet mopperen

Vooraf zou je als thuisclub niet tevreden moeten zijn met een gelijkspel thuis tegen een laagvlieger als Hapse Boys. Maar achteraf zat er echt niet meer in dan een 1-1. Het eerste kwartier was voor de thuisclub maar dit resulteerde niet in doelrijpe kansen.

Sterker nog, in de 17e minuut kwamen de bezoekers vrij voor goalie Youri Dortmans, maar de spits vergat de trekker over te halen. In de 32e minuut een prima kans voor Arjan van Zutphen van Nijnsel maar in plaats van de bal voor te geven schoot hij recht op de keeper die de bal zonder al te veel problemen onschadelijk maakte.
John Egelmeers van de thuisploeg kwam steeds beter in zijn spel en hij begint eindelijk goed mee te draaien. Hij is de afgelopen jaren nu eenmaal niet gewend om in het linkerrijtje te spelen. In de rust hield hij het echter voor gezien vanwege lichte liesklachten. Net voor de rust een mooie aanval van de gastheren die wordt ingeleid door Nick Lathouwers. Hij levert vanaf rechts een perfecte voorzet af die door niemand anders dan Nick Dortmans koelbloedig wordt afgerond: 1-0.
Niet iedereen was enthousiast over de thee in de rust, maar goed, daar hebben beide partijen last van. In de 67e minuut een aanval van de gastheren die gevaarlijk indraait. De keeper zit er wel bij maar de laagstaande zon speelt hem parten: 1-1. Dit gaf de Hapse voetbalburger weer moed en de aanvallen rolden voortdurend af op het Nijnselse doel. In de 83e minuut trapte Joost Vervoort de bal van de Nijnselse doellijn en een paar minuten later vuurde Rob Witlox aan de andere kant een perspectiefrijke kopbal af die echter in schoonheid strandde. Kortom, een gelijkspel dat de verhoudingen goed weergaf; de wedstrijd verdiende geen winnaar. Geen 'Man of the Match' deze keer, maar 'Men of the Match: de Gebroeders Dortmans, Youri en Nick!
Zondag gaat Nijnsel op bezoek bij DAW uit Schaijk, de gedeelde koploper. Daar zal uit een ander vaatje moeten worden getapt, maar Nijnsel heeft al eerder bewezen dat ze dit kan. Supporters zijn opnieuw welkom aan de Bossestraat 56 waar de thuisclub 7019 supporters zou kunnen begroeten. We zullen het zien.


Pupil van de wedstrijd

De 8-jarige Ties ter Elst is op zondag 26 november "Pupil van de wedstrijd" geweest bij de thuiswedstrijd van Rhode 1 tegen Venhorst 1. Ties speelt in de JO9-4.Ties is eigenlijk alleen maar voor in het veld te vinden. Echt een goaltjesdief. Hij heeft al aardig wat goals op zijn naam.

Warming up is niet zijn hobby, dan gaat hij meestal lelijk kijken of wandelen. Zijn favoriete voetbalclub is Real Madrid en favoriete speler is Cristiano Ronaldo. Ties zit in groep 5b van basisschool Eerschot. Het leukst op school vindt hij technisch lezen, spelling en met zijn vriendjes spelen. Rhode hoopt dat Ties een gezellige voetbalmiddag heeft gehad bij Rhode.

Ollandia ontvangt Olympia Boys

Vanwege de afgelasting van de uitwedstrijd tegen de Milheezer Boys had Ollandia een vrij weekend. Aanstaande zondagmiddag staat er voor Ollandia weer een thuiswedstrijd op het programma.

Hiervoor komen de Olympia Boys uit het tussen Deurne en Someren gelegen Ommel naar sportpark Ekkerzicht in Olland. Dit is met twee punten achterstand de directe achtervolger van de koploper en doet dus nog volop mee om de bovenste plaatsen.

Ollandia zal zich hier dus tegen moeten wapenen en vanaf de eerste tot de laatste minuut bij de les moeten blijven. Het moet in deze Sinterklaastijd voetballend geen kadootjes weggeven en met volle inzet de strijd aangaan. Hopelijk is dit voldoende om de drie punten in Olland te houden en zelf aansluiting te houden met de bovenste ploegen. Hopelijk werkt het weer mee en kunnen komend weekend ook de overige teams hun volgende competitieronde afwerken.


Rooise ruiters in de prijzen

De Rooise springruiters waren afgelopen twee weekenden uitgekomen op meerdere wedstrijden. Daarbij waren zij succesvol.

Afgelopen weekend was het de tweede selectiewedstrijd voor de springpaarden: Indoor Breugel in Schijndel. Marion Merks wist hier met haar paar High Fly een goed parcours te springen. In de klasse L sleepte zij een twaalfde prijs in de wacht. Bente Voorn startte hier ook in de klasse B met haar paard Jammie. Sinds mei dit jaar samen en meteen zijn zij een succesvolle combinatie. Twee weken terug namen zij mooie prijzen mee tijdens de Horsefood dressuurwedstrijd, nu wist zij ook een goed springparcours te rijden. Hier werd zij derde met 80,5 punten. Dit was goed voor een eerste plaats van de selectie Kring Eindhoven de Kempen. Vorige week heeft Anne van Liempde haar paar Carribean Z meegenomen op concours. Zij hebben in de klasse L een knappe elfde plaats behaald.


Succesvol weekend voor Marloes van Stiphout