DeMooiRooiKrant

6 april 2016

DeMooiRooiKrant 6 april 2016


Dames 1 VV Rooi volleybalkampioen

Foto:

De dames van VV Rooi dames-1 zijn maandagavond kampioen geworden in de eerste klasse.

De uitwedstrijd tegen nummer 2 in de poule, Pieter Breughel 1 uit Son & Breugel, zou de doorslag geven. De gezichten bij vertrek straalden ontspanning uit, maar van binnen gierden de zenuwen bij de meesten door hun lijf. Kampioen worden was voor de meesten al ruim tien jaar geleden. Opvallend veel supporters waren naar sporthal de Landing gekomen. Het vertrouwen was er, maar extra aanmoedigingen konden geen kwaad.

Dames 1 VVROOI startte wat moeizaam aan de wedstrijd. Pieter Breughel zag kansen om het kampioenschap weg te kapen en ging voor elke bal. Langzaam aan werden de passes bij VV Rooi beter en kon er een mooie variatie van setups gegeven worden. Resultaat was een aantal krachtige aanvalsballen. De gezichten werden wat vrolijker en de dames kregen het gevoel dat ze een gewone wedstrijd aan het spelen waren tegen een gelijke tegenstander. Inspannende ontspanning werd zichtbaar met als resultaat een voorsprong van 4 punten. Sterk vervolg leverde setwinst op.

De tweede set werd gestart met 4 wisselspelers, zodat elke speelster zijn bijdrage kon leveren aan deze cruciale wedstrijd. De dames waren als één team aan het spelen en na elke aanvalbal van Pieter Breughel werd er voor gezorgd dat de bal de grond niet raakte. Eigen sterke service en een aantal krachtige aanvalsballen van VVROOI gaf het meegekomen publiek ook een mooie beeld wat er aan capaciteit in het team zit. Ook de verdediging stond goed. Zowel het blok als de eerste verdedigende bal, zorgden ervoor dat de setup weer variabel gegeven kon worden. Er werd met regelmaat van aanval gewisseld om zo ook de tegenstander te verwarren en uit concentratie te brengen. Tweede en derde set gingen gelijk op en zo werd het een 1-2 winst voor de dames van VVROOI.
Na het laatste fluitsignaal viel de last van ieders schouders en was een brede glimlach het mooie resultaat. Een gemeend applaus van het meegereisde publiek en een bos bloemen vanuit VV Rooi maakten het besef compleet. "Dames 1 VV Rooi kampioen!"

Foto: Jos van Nunen

Even leek het vrijdagavond alsof de Boekenbeurs haar deuren weer opende in de Odaschool. Rijen mensen stonden tot op straat om naar binnen te kunnen. Ditmaal was het de reünie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Odaschool, die als een magneet oud-leerlingen had aangetrokken. Niet minder dan 570 van hen hadden zich aangemeld. De school had zich geen succesvoller afsluiting van de feestweek kunnen bedenken.

Vooral de oud-leerlingen tot 50 jaar waren goed vertegenwoordigd. De 50-jarigen hadden elkaar immers op de Sarah-en Abrahamfeesten al minstens een keer ontmoet, of waren daarvoor in ieder geval in de gelegenheid geweest.

Maria Jennissen is een van de leerkrachten die de organisatie op zich genomen heeft. "Vooral dank zij Facebook heeft iedereen elkaar kunnen tippen over de reünie, al heb ik het idee dat de meeste ex-leerlingen nog in Rooi wonen. We hebben er maar in de krant bijgezet dat de reünie géén 1 aprilgrap is, je weet maar nooit. We vieren de hele week al feest. Woensdag schoolreisje met vijf bussen naar Toverland bij Sevenum. Vanmiddag vanaf half vijf was het reünie voor de leerkrachten, nu zijn de leerlingen aan de beurt. Per klaslokaal hebben we drie tot vier 'jaargangen' geclusterd, daar liggen ook hun klassenfoto's van destijds. Later vanavond gaat iedereen naar de grote gymzaal. Nee, geen orkest of DJ, wel muziek maar niet te hard, iedereen is toch gekomen om bij te buurten." En dat gebeurt volop. Soms eerst even spieken op het naambordje dat iedereen draagt, handen, knuffels, het is een drukke en gezellige boel.

Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen

Ondertussen zijn een paar leerkrachten bezig met het klaarmaken van de hapjes. "Ik heb uren broodjes gesmeerd, toastjes en prikkertjes gemaakt met kaasblokjes en een uitje. Geloof je mij niet? Ruik maar aan mijn handen" biedt leerkracht Ingrid van Hastenberg spontaan aan. Het tekent de relaxte sfeer. In die handen heeft ze inmiddels een fototoestel, maar eigenlijk heeft ze het te druk met buurten. Ook Mari Oerlemans meldt zich even bij de pers. "Ja, ik heb hier vroeger ook op school gezeten, gij niet? Ik ben hier ook conciërge geweest." Het feest zou gaan duren tot half 12, vooruit, dat zal waarschijnlijk nog wel een of meer Rooise kwartiertjes uitgelopen zijn. Maar één ding staat vast: zo'n avond is altijd te kort om genoeg bij te buurten.

Jaargang 6 - Week 14 - Woensdag 6 april 2016

Toch asfalt op Vernhout: "het wordt steeds minder mooi in Rooi"

Als het aan B en W ligt, wordt Vernhout toch geasfalteerd, tegen de wil van een aantal aanwonenden en het advies van Stichting het Roois Landschap in. Over de aantallen voor-en tegenstanders van deze maatregel lopen de lezingen van gemeente en omwonenden uiteen.

In een voorlichtingsavond voor de omwonenden heeft de gemeente gesteld dat de Vernhouters unaniem positief waren over de voorgenomen asfaltering. Tegenstanders zien dit als 'wishful thinking'. "Dat er op die avond geen aanwezigen geprotesteerd hebben tegen de plannen lijkt dichter bij de waarheid" aldus woordvoerders Dennis Dortmans en Leo Kwinten, die bij een steekproef op gelijke aantallen voor-en tegenstanders komen plus nog een aantal die het niet uitmaakt. "We hebben niet de indruk gekregen dat het college gevraagd heeft aan de Vernhouters of ze asfaltering wilden, maar dat hen meegedeeld is dat het binnenkort zou plaatsvinden." De aanwonenden van de aangrenzende Goeiendonk zijn in ieder geval tegen asfaltering.

Naar aanleiding van vragen van de VVD-fractie gaat het college in op de voor-en nadelen van asfaltering. Ze schrijven daarbij onder meer "Asfalt geeft minder lawaai dan klinkerverharding, is circa de helft goedkoper in aanleg, comfortabeler voor fietsers en beter bestand tegen de wringende krachten van (zwaar) verkeer. Wij realiseren ons echter dat de relatief zeldzame klinkerwegen in het buitengebied als bijzonder worden ervaren en daarom de nodige aandacht behoeven."

Nick de Laat, fractievoorzitter VVD: "De VVD fractie is nog steeds van mening dat asfalteren op deze locatie eeuwig zonde is, ten koste van een authentiek stuk Sint-Oedenrode. Het beperkte financiële voordeel mag geen leidend argument zijn om over te gaan tot asfaltering. Daar krijgen we tot in lengte van jaren jaar spijt van. Argumenten zoals geluidsoverlast etc. kan ook op andere manieren worden opgelost. Het is ons ook teleurstellend dat het advies van het Roois Landschap ter zijde is geschoven."

Dortmans en Kwinten: "Een aantal van onze vragen is niet beantwoord. En dat terwijl het college bij monde van de wethouder spreekt over "wij zijn een transparante organisatie" en "we leven nu in een participatiesamenleving". Helaas wordt dat alleen met de mond beleden.
Als je dan daarna toevallig hoort dat de vrijkomende klinkers van de Vernhout al een bestemming hebben gekregen terwijl ons gezegd worden dat ze opgeslagen worden op de gemeentewerf dan resteert alleen teleurstelling. Het wordt steeds minder mooi in Rooi!"

Infoavond VV Rhode: alles nog eens op een rijtje voor de toekomstige beslissers

Er was aardig wat belangstelling voor de presentaties. Foto: Jos van Nunen

VV Rhode hield op dinsdagavond 29 maart een informatieavond om de stand van zaken ten aanzien van hun voetbalvelden voor alle betrokkenen nog eens op een rij te zetten. Met name het politieke veld van de andere fusiegemeenten was hierbij welkom. Om het beeld compleet te maken, het is immers de gemeenteraad van de toekomstige Meierijstad die het lot van VV Rhode in handen heeft.

Floris Alkemade
En het beeld wás compleet. Ook Rooienaren die de voorgeschiedenis van A tot Z hadden meegekregen, konden nog wat meepikken van de presentaties. Met name Floris Alkemade wist de aandacht goed te vangen met zijn verhaal over de waterhuishouding in NoordBrabant vanaf de Middeleeuwen. Moerassen verdwenen door het afsnijden van (Dommel-)meanders maar daardoor trad weer verdroging op. En tegelijk is het plaatselijk te nat. Met het huidig waterbeheer is het risico op overstromingen zoals bij de Neul geen incident meer, was zijn boodschap. Met andere woorden: op de Neul heeft VV Rhode sowieso geen toekomst meer, nog even los van het feit dat kunstgrasvelden en waterhuishouding geen goede combinatie zijn.

Groene kern
Ook interessant was zijn toekomstvisie op de ontwikkeling van Meijerijstad. Veghel en Schijndel zullen verder verstedelijken en op termijn aan elkaar groeien, Sint-Oedenrode blijft een (groene) kern. "Idyllisch tussen de verstedelijkte gebieden Veghel/Schijndel en Eindhoven in. Dat is misschien wel de kracht van het dorp."

KNVB
De volgende spreker was Roland Jansen, verenigingsadviseur van de KNVB. Hij beschreef de ontwikkeling van amateur-voetbalverenigingen naar de toekomst toe, met sport als doel, of als middel. Daarin klonk sterk door dat VV Rhode méér wil zijn dan een voetbalvereniging, wat door VV Rhode-bestuurslid Hans van Casteren als volgende spreker breed werd uitgemeten. VV Rhode is een open club, die graag wil samenwerken met andere sportverenigingen, ondernemers en gemeente. Zelfs het onderwijsveld werd genoemd als samenwerkingspartner. Wethouder Ad van der Heijden trok dat als laatste spreker door naar een omnivereniging als PSV, die alle sporten omvat. Wel liep Van der Heijden volgens sommige aanwezigen te ver vooruit met het wekken van verwachtingen voor VV Rhode volgend jaar, als de portemonnee moet worden getrokken voor verplaatsing naar de sportvelden op De Kienehoef. Al is de huidige gemeenteraad unaniem in haar toezeggingen om draagvlak te creëren voor financiële borging van de operatie in de begroting 2017, het is de toekomstige gemeenteraad van Meierijstad die beslist. "Ad moet niet op de stoel van de volgende gemeenteraad gaan zitten".        


Voetcentrum Anja viert 35-jarig jubileum met open dag

Foto:

Voetcentrum Anja bestaat dit jaar 35 jaar. Dat mag gevierd worden. Op negen april houden zij een open dag voor iedereen die het leuk vindt om een kijkje te komen nemen. Van 10.00 uur tot 16.00 uur is iedereen van harte welkom aan de Eerschotsestraat 52A.

In 1981 startte Anja van Zoggel als zelfstandig pedicure na het behalen van haar diploma. Later is zij zich steeds meer gaan verdiepen om ook andere klachten van cliënten te kunnen verhelpen. Na het behalen van haar HBO diploma podologie is zijn ook registerpodoloog en registersportpodoloog. In 2009 behaalde zij ook nog eens haar diploma medisch pedicure. Momenteel is het een volwaardig bedrijf met vier pedicures en twee podologen en met ook nog twee praktijken in Leerdam en Geldermalsen zijn ze klaar voor de toekomst.
De open dag zal een bijzondere dag worden. Op deze dag zijn 3D-printers aanwezig, één van de nieuwste technologieën op het gebied van steunzool vervaardiging. Er kan die dag uitleg gegeven worden over zorgschoeisel en steunzolen. Er zullen ook pedicures aanwezig zijn om kleine behandelingen te verrichten. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon eens een 'kijkje in de keuken' nemen.
"Tussen orthopedische schoenen en confectieschoenen in zit het zorgschoeisel. Een podoloog mag dit aanmeten. Zolen kunnen hierin altijd gelegd worden en dat maakt het voordeliger", aldus Anja. Bij voetcentrum Anja kan heel erg veel. "Wij luisteren en kijken naar de klant en we nemen de tijd. Het is belangrijk dat de klant met een prettig gevoel naar huis toe gaat. Orthopedisch schoenmaken is een vak dat aan het uitsterven is maar bij ons kun je terecht voor heel veel klachten, vragen en meer."

U bent van harte welkom op de open dag op 9 april. Voor vragen of andere zaken kun je natuurlijk altijd binnenlopen of een kijkje nemen op de website: www.voetcentrum.nl

Foto: Lisa van de Ven

Interieurbeplanting van der Vleuten houdt open dagen

Interieurbeplanting Van der Vleuten is sinds 2005 gevestigd op bedrijventerrein de Kampen en inmiddels een begrip in de regio. Het bedrijf is gespecialiseerd in interieurbeplanting in de meest brede zin van het woord. Geschikt voor zowel particulieren als voor bedrijven. Aanstaand weekend, 9 en 10 april, houdt het bedrijf open dagen.

"Wij verkopen onze producten aan bedrijven, ziekenhuizen, scholen en op de zakelijke markt. Maar ook zeker aan particulieren. Omdat wij normaal op afspraak geopend zijn en het toch laagdrempelig willen houden, zijn wij dit weekend voor iedereen geopend," aldus Jeroen van der Vleuten.
Van der Vleuten is gespecialiseerd in maatwerk potten en onderscheidt zich daarmee van anderen. Het bedrijf heeft een ruim assortiment en werkt veelal samen met verschillende architecten. Nieuw in het assortiment is gemummificeerd mos. Er worden prachtige wanden mee 'bekleed' waardoor je een heel warm en ' groen' gevoel krijgt.
De open dag is van 11.00 uur tot 17.00 uur voor iedereen die wil te bezoeken. In de showroom van Van der Vleuten is ook een wijnproeverij, georganiseerd door KE Trading. Kom gerust langs als u vragen heeft, om gewoon lekker rond te kijken of voor een heerlijk wijntje.

Reumafonds bedankt Rooi

Het Reumafonds bedankt alle 116 collectanten en inwoners van Sint-Oedenrode voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek.

In het bijzonder wil het Reumafonds café d'n Dommel bedanken voor de medewerking bij het uitleveren en inleveren van de collectebussen in het centrum van Sint-Oedenrode. Ook bedanken zij mevrouw Corrie van der Heyden, café De Vriendschap en De Dorpsherberg, voor hun medewerking bij het uitleveren en inleveren van de collectebussen in de kerkdorpen. Tijdens de collecte van 21 t/m 26 maart 2016 is in Sint-Oedenrode in totaal 5417,14 euro opgehaald. Hiermee levert Sint-Oedenrode een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland.

Het Reumafonds zoekt altijd collectanten: Aanmelden kan via de website van het Reumafonds of telefonisch bij Paul van de Laar, 0413-475814 of Sjaantje Jonkers 0413-474629

Harmonie haalt oud ijzer op

Zaterdag 9 april komen de leden van Harmonie Nijnsel weer oud ijzer ophalen tijdens de jaarlijkse actiedag.

Alle oude keukentrappen, zinken teilen of kapotte fietsen worden graag bij u opgehaald. Alles wordt gratis opgehaald zolang het maar bestaat uit metaal. Dus niet alleen ijzer, maar ook RVS, koper, aluminium, lood en zink. Heeft u nog iets staan waar u vanaf wilt, dan kunt u zich aanmelden via Jan Sijbers, 06-20838667 of mailen naar ijzer@kpnmail.nl. Dit alles wordt gedaan om de clubkas van de vereniging te spekken, dus alle beetjes helpen!

Jarige Tante Ronny (96): 'Kiss me – I'm single'

Tante Ronny met KRO/RKK-televisiepresentator en documentairemaker Wilfred Kemp Foto: Jan H.F. van der Heyden

Maandag is Ronny Huninck-Stokvis, in Rooi beter bekend als Tante Ronny, 96 jaar geworden. En dat vierde ze zaterdag uitbundig in de Maas- en Diezezaal van Odendael met zeker wel vijftig vrienden en bekenden uit binnen- en buitenland.

Onder hen Bekende Nederlanders zoals Wilfred Kemp, televisiepresentator en documentairemaker van de KRO/RKK en Theo Stokkink, voormalig KRO-radio-dj. Tante Ronny ontmoette Theo Stokkink op de camping in Saint Tropez zo'n dikke dertig jaar geleden. Enkele jaren later raakte ze bekend met Wilfred Kemp op een terras aan de ijsbaan van Davos. Ronny Huninck-Stokvis en haar man Aad hadden een stacaravan in het mondaine badplaatsje aan de Franse Riviera en een appartement in Davos. Zij waren in goeden doen door het grote succes van hun zaak in kinderkleding met een eigen kledingmerk, waarvoor ze aan de Ollandseweg een eigen atelier bezaten, waar op het hoogtepunt van hun carrière wel vijfenveertig mensen werkten. Ronny was in 1941 op 21-jarige leeftijd met Aad vanuit het platgebombardeerde Rotterdam naar Sint-Oedenrode gekomen. Ze was toen een 'hippe dame'' die nog nooit een koe in de wei had zien staan.
Wilfred Kemp herinnerde in zijn toespraak aan de eerste ontmoeting op het terras van de ijsbaan van Davos. 'Daar zat een 'grande dame' in bontjas met een glas champagne de Telegraaf te lezen.' Hij bedankte de 96-jarige voor enkele wijze levenslessen. 'Les 1, die u mij gaf was "het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen."
Genietend van rosé en met een sjerp om haar schouder met daarop de tekst 'Kiss me – I'm single' hoorde Tante Ronny de spontane huldigingen en herinneringen met een glimlach aan. 'Ja, ik ben vroeger heel ondeugend geweest.'


Experiment geslaagd

Afgelopen zondag was er een nieuwe activiteit in de Loop'r in Olland. Er werd een speelgoed en kinderkledingbeurs georganiseerd door het gemeenschapshuis. De organisatie was benieuwd of er animo voor zou zijn en wilde nog meer activiteit in de Loop'r dan dat er nu al is.

Er konden vooraf kraampjes worden gehuurd waar kinderen en hun ouders speelgoed en kinderkleding konden verkopen. De inschrijvingen verliepen goed en er werden zo'n elf kraampjes verhuurd. Tussen 10:00 en 12:00 uur was de kleine beurs tegen een kleine vergoeding van één euro te bezoeken. De organisatie was erg blij met de opkomst. Meteen na de opening waren er redelijk wat bezoekers die een kijkje kwamen nemen. De gehele beurs druppelden er bezoekers binnen en zo was er flink wat aanloop. Het experiment kan dus ook als geslaagd de boeken in. Aan de hand van het succes gaat de organisatie bekijken of het mogelijk is om de beurs vaker te organiseren en wellicht uit te breiden.


Dringen geblazen bij Nijnselse vlooienmarkt

Foto: Bart van der Heijden

De jaarlijkse vlooienmarkt in Nijnsel staat goed bekend in Rooi en omgeving en dat was ook dit jaar weer te zien. Afgelopen zondag was weer dringen geblazen bij de ingangen van de vlooienmarkt.

Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden

Stipt om 10:00 uur gingen de hekken open en de bezoekers renden naar binnen. Bijna struikelden de koopjesjagers over elkaar heen, op zoek naar gewilde artikelen zoals elektronica en kleding. Die waren in overvloed aanwezig en ook zo weer verkocht. De bezoekers haastten zich naar binnen en begonnen gelijk met bieden en het verzamelen van spullen die ze wilden. ''Toen ik hier aankwam zag ik door het hek al gelijk een paar dingen die ik wilde hebben, dus moest ik snel zijn om er als eerste bij te zijn. Bij zo'n vlooienmarkt heb je natuurlijk weinig dingen dubbel, dus je moet er snel bij zijn'', vertelde een bezoeker, die haastig weer naar de volgende kraam liep.
Zoals altijd was er binnen en buiten bij de Beckart weer van alles te vinden. Van pannen tot DVD-spelers en van schoenen tot kapstokken. Doordat de vereniging het hele jaar door spullen zoekt en zorgvuldig sorteert, is het zeker dat alle artikelen die verkocht worden ook van goede kwaliteit zijn en nog werken. Mede daardoor staat de vlooienmarkt in de wijde omgeving goed bekend en dat betaalde zich ook dit jaar weer uit in de bezoekersaantallen. Overal op het terrein was het druk en je moest moeite doen om door de zwerm mensen te kunnen bewegen.

Experiment geslaagd

Afgelopen zondag was er een nieuwe activiteit in de Loop'r in Olland. Er werd een speelgoed en kinderkledingbeurs georganiseerd door het gemeenschapshuis. De organisatie was benieuwd of er animo voor zou zijn en wilde nog meer activiteit in de Loop'r dan dat er nu al is.

Er konden vooraf kraampjes worden gehuurd waar kinderen en hun ouders speelgoed en kinderkleding konden verkopen. De inschrijvingen verliepen goed en er werden zo'n elf kraampjes verhuurd. Tussen 10:00 en 12:00 uur was de kleine beurs tegen een kleine vergoeding van één euro te bezoeken. De organisatie was erg blij met de opkomst. Meteen na de opening waren er redelijk wat bezoekers die een kijkje kwamen nemen. De gehele beurs druppelden er bezoekers binnen en zo was er flink wat aanloop. Het experiment kan dus ook als geslaagd de boeken in. Aan de hand van het succes gaat de organisatie bekijken of het mogelijk is om de beurs vaker te organiseren en wellicht uit te breiden.

Wil van de Laar vertrekt bij Odendael

Wegens een reorganisatie bij BrabantZorg vertrekt locatiemanager Wil van de Laar na acht jaar per 1 mei bij Odendael om eenzelfde functie te aanvaarden bij locatiegroep 's Hertogenbosch. Haar functie bij de locatiegroepen Sint-Oedenrode en Boekel zal ingevuld worden door Maarten Coolen.

In een brief aan alle betrokkenen legt BrabantZorg uit hoe de wisseling van de wacht een uitkomst is van de nieuwe strategische visie van de organisatie. Ze noemen daarbij drie "expedities": Samenspel in Zorg, Elke dag leren en Slimme bedrijfsvoering.

"Dit betekent dat Wil van de Laar na ruim acht jaar Odendael gaat verlaten. Graag stellen wij bewoners, cliënten, verwanten, medewerkers, vrijwilligers, externe relaties en overige belangstellenden in de gelegenheid afscheid te nemen van Wil. Op dinsdag 26 april 2016 wordt er in De Maas & Dieze in Odendael een inloopmiddag georganiseerd van 16:00 – 18:00 uur. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en Wil gedag te zeggen."

Dagbesteding De Stek viert 5-jarig jubileum

De Stek bestaat vijf jaar Foto: Lisa van de Ven

De Stek is inmiddels een begrip op Odendael en omstreken. Drie dagen per week zijn er volop vrijwilligers aanwezig om het andere mensen naar hun zin te maken. Vandaag bestaat deze bijzondere plek precies vijf jaar en dat moest gevierd worden.

Dagbesteding de Stek is op dit moment 3 dagen in de week open: maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. De Stek biedt een gevarieerd programma aan. Er is vooral veel ruimte voor gezelligheid en natuurlijk samen koffie drinken. Tussen de middag wordt er gebruik gemaakt van de warme maaltijd in het restaurant van Odendael.

De Stek, een samenwerkingsverband tussen Zorgcentrum Odendael en Welzijn de Meijerij, vierde vandaag op een bijzondere manier haar vijfjarig bestaan. Samen met alle vrijwilligers werd er heerlijk gegeten in de activiteitenruimte van Odendael.

Directrice Wil van de Laar hield een mooi openingswoord. Terwijl er, soms wat te veel, werd gegeten, werd er vooral ook heel veel gekletst. "Het is bijzonder dat we dit al vijf jaar kunnen doen. Zowel de vrijwilligers als de bezoekers van de Stek genieten hier ontzettend van en dat is het belangrijkste."

Daarna volgde een liederentafel met een klein koor. Iedereen zong vol enthousiasme mee. Ook gingen alle gasten die middag met een droomverhaal per vliegtuig naar Parijs. Alle namen van de gasten van de Stek kwamen in het verhaal voor en men beleefde interessante dingen. Er werd hartelijk om gelachten en men genoot. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er nog een collage met foto's van alle gasten onthuld. Deze komt in de Stek te hangen.


Filmclub Senioren toont 'het oneindige verhaal'

Filmclub senioren laat op donderdag 7 april 'het oneindige verhaal' zien in de zaal Maas en Dieze van Odendael.

Een jongen op zoek naar een vriend, komt terecht in een wereld op zoek naar een held … Bastian wordt altijd op school gepest. Op een dag, wanneer dit weer gebeurt, vlucht hij naar een boekenwinkel. Als de oude eigenaar een telefoontje krijgt neemt hij het boek mee en laat een briefje achter met het bericht dat hij hem weer terug zal brengen. Hij leest in het oude boek, The Neverending Story, over de jongen die het fantasierijk Fantasia kan redden van boze krachten. Zijn fantasie en de werkelijkheid gaan echter door elkaar lopen. Laat u meevoeren naar een totaal andere wereld, een wereld waar vriendschap telt. Film duurt 94 minuten. Aanvang: 14:30 uur (zaal open 14:00 uur) Entree: € 3,50 (incl. koffie/thee tijdens pauze)

Laatste kaartavond in Boskant

Donderdag 7 april is het alweer de laatste kaartavond van dit seizoen die georganiseerd wordt in Boskant door de Ritabuurt, Boskant-West en de Beukenbuurt .

Om 20.00 uur starten zij in de Vriendschap om de finale te spelen. Alle punten van alle voorgaande avonden worden bij elkaar opgeteld om zo een winnaar uit de bus te laten komen. Wie o wie zal dit zijn? Iedereen is uiteraard van harte welkom. Ook als je niet in Boskant woont. Je hoeft ook echt geen wereldspeler in het rikken te zijn. Meedoen is nog altijd het belangrijkste. De deelname bedraagt 1.50 euro. Dus we zien iedereen graag op deze laatste kaartavond voor de zomerstop.

Gitaarlessen nieuwe seizoen

In september start er weer een nieuwe cursus 'gitaar leren spelen voor 50-plussers'. Het accent ligt op het aanleren van gitaarakkoorden om op die manier liedjes te begeleiden.

Liedjes die gebruikt worden zijn voornamelijk bekende liedjes uit de jaren '60 en '70. De doelgroep is vooral de 50-plusser. Een gitaar aanschaffen kan in overleg.

Gitaarlessen als dagbesteding
Niet het inhoudelijke muziek maken staat centraal, maar de beleving. Het bezig zijn dat is waar het om gaat bij de gitaarlessen als bezigheid, als dagbesteding. De lessen worden gegeven door Nico van de Wetering en hij is geregistreerd BIG-verpleegkundige. Mensen met een PGB krijgen vanaf het nieuwe gitaarseizoen, beginnend in september, de mogelijkheid om middels een PGB gitaarlessen te volgen bij Nico. De cursus is niet geschikt voor kinderen. Info over de gitaarlessen: nicovandewetering@kpnmail.nl

Met KBO Boskant naar ''t skonste plekske'

Op woensdag 20 april gaan de Boskantse KBO'ers naar een van de mooiste plekjes in Meierijstad. Ze brengen een bezoek aan de Schaapskooi.

Voor de fietsers een heerlijke tocht door het prachtige landschap. U ziet hoe natuur en cultuur elkaar ontmoeten. Ontvangst 14.00 uur Martemanshurk 12, Schijndel. Vertrek vanaf het Ritaplein per fiets om 12.40 uur. Zij die minder goed ter been zijn, per auto om 13.10 uur, zodat ze gezamenlijk aan de koffie zitten. Na de koffie is er een rondleiding met de verhalen over de geschiedenis en de vele activiteiten. Ook is er tijd om de omgeving te verkennen. Daarna volgt weer een verrassingstocht naar Boskant. Wel aanmelden bij Annemarie 475538. Graag voor 13 april.

Inschrijfavond Zevensprong 2016

Foto: Jos van Nunen

Dit jaar wordt de Zevensprong voor de 30e keer georganiseerd. De kindervakantieweek heeft dit jaar het thema "Trammelant in waterland!" en gaat plaats vinden van dinsdag 26 juli tot en met vrijdag 29 juli.

De Zevensprong is een kindervakantieweek voor alle kinderen van groep 3 en 4 uit Sint-Oedenrode. Ook kinderen die naar het speciaal (basis)onderwijs zijn natuurlijk van harte welkom! De inschrijfavond voor de Zevensprong is op donderdag 14 april van 19.30 tot 20.00 uur bij Mariëndael. De inschrijfformulieren zijn inmiddels op de basisscholen uitgedeeld.
Kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan of buiten Rooi een basisschool bezoeken, kunnen een inschrijfformulier downloaden op www.zeven-sprong.nl. Het is ook mogelijk om een formulier aan te vragen via info@zeven-sprong.nl of door te bellen met Martin van Hastenberg 06-22461100 (na 18.00 uur)

Foto: Jos van Nunen

Vrijwilligers
De kerngroep is erg blij met de vele aanmeldingen van vrijwilligers om een groepje te begeleiden. We zoeken nog steeds vrijwilligers, dus geef je snel op! Meer info hierover staat op www.zeven-sprong.nl

Kerngroeplid
Daarnaast is de Zevensprong op zoek naar een nieuw kerngroeplid om de organisatie te versterken. Heb je interesse in deze uitdagende vacature, kijk dan op www.zeven-sprong.nl

Dokter Van der Endt verlaat Sint-Oedenrode

Dokter Ronald van der Endt verlaat na 15 jaar de huisartsenpraktijk Van der Endt & Van Uden en gaat werken in een nieuwe praktijk in Den Bosch. In een brief aan zijn patiënten schrijft Van der Endt dat hij om 'persoonlijke redenen' deze keus heeft gemaakt. Mevrouw Van Uden zal voorlopig samen met mevrouw M. Jongbloets de huisartsenzorg verlenen. Verder verandert de praktijkorganisatie niet.

Dokter Van der Endt laat weten dat het 15 jaar lang 'een intensieve, drukke en mooie tijd' is geweest', waarin hij met veel van zijn patiënten een stukje van hun leven heeft mogen meebeleven. Hij heeft dit als heel waardevol ervaren. Hij dankt zijn patiënten voor het in hem gestelde vertrouwen en wenst hen het allerbeste en een gezonde en gelukkige toekomst toe.
Er zal geen afscheidsreceptie zijn. Wel is er de mogelijkheid om op het spreekuur persoonlijk afscheid te nemen. Per 1 juni start hij in de nieuwe praktijk in Den Bosch.

Rooise maffia zoekt figuranten

Foto:

Blink jij uit in bingo spelen, werken in een tomatenfabriek, liggen op het strand, het bezoeken van bruiloften? Dan zijn wij op zoek naar jou! Vind je het gewoon leuk om mee te spelen in de jubileumproductie van 't Roois Theater? Ook dan ben je van harte welkom.

Het 60 jarige Roois Theater is namelijk op zoek naar figuranten voor the Godmother. Dit maffiastuk wordt op twee weekenden in september gespeeld van vrijdag tot en met zondag. De uitvoeringen zijn op 16, 17, 18, 23, 24 en 25 september. Lijkt het je leuk om te figureren, ben je (één van) deze weekenden beschikbaar en heb jij tijd om bij de enkele repetities aanwezig te zijn? Meld je dan aan via rooistheater@gmail.com. Op maandag 6 juni is er om 20.00u een informatiebijeenkomst voor figuranten in de Knoptoren. Hier krijgen geïnteresseerden uitleg over hun rol en kunnen ze kennis maken met de spelers en het stuk. Kom dus op 6 juni om 20.00 uur naar de Knoptoren en/of meld je aan via rooistheater@gmail.com.


Een avondje naar de film

Nos Jungit Apollo staat bekend om haar memorabele optredens. Het concert van afgelopen zaterdag kan ook aan dat rijtje worden toegevoegd. Een vol Mariëndael luisterde naar de meest uiteenlopende filmmuziek, op geweldige wijze gebracht door de lokale muzikanten.

Kijk voor de mooie foto's van dit concert op www.mooirooi.nl

Bisschop Bekkers: en doodgewone jongen uit Rooi

5b

Op 9 mei van dit jaar is het 50 jaar geleden dat Bisschop Bekkers is overleden. (1966). Enkele dagen later – op 14 mei – werd hij begraven in zijn Sint-Oedenrode. Veel Rooienaren herinneren hem nog als de dag van gisteren, maar enkele nieuwe generaties kennen hem alleen maar van 'horen zeggen'. Daarom blikken we de komende weken terug op zijn leven, zodat straks iedereen weet wie Bisschop Bekkers was. Een doodgewone jongen uit Rooi. In Sint-Oedenrode is door de Heilige Oda Parochie, Heemkundige Kring De Oude Vrijheid, Roois Kultuur Kontakt, Roois Cultureel Erfgoed en TV Meierij een comité gevormd, dat hem in mei 2016 op verschillende wijzen zal herdenken. Binnenkort kunt u hier het programma lezen.

Wlhelmus, Marinus Bekkers, ("D'n Bekker") (Sint-Oedenrode 20 april 1908 – Tilburg 9 mei 1966). Een doodgewone Rooise jongen wordt Bisschop van Den Bosch (1960-1966)

1. Op 20 april 1908 werd Willem Marinus Bekkers (roepnaam Rinus) geboren als oudste zoon van Wilhelmus Bekkers en Barbara Krol. Zijn geboortehuis stond in de Heikant E31, waar nu de Grote Doelenlaan is. Het was een middelmatige boerderij, woonkamer en stallen onder een dak, enkele schuren en opslagruimten. 20 hectaren grasland, voor de koeien en schapen. (in 1968 afgebroken)

3
2
5a
6
6
1

2. Het gezin groeide uit tot 13 kinderen, allemaal geboren in dezelfde kamer, 7 meisjes en 6 jongens.

1914
In september werd hij tot de eerste klas van de Rooise Openbare School toegelaten.
(Kofferen) Het was de laatste lichting schoolkinderen aldaar. Want 1 april 1916 opende de Katholieke Jongensschool St. Oda, aan het Kerkplein, haar deuren.

4. Als de kapelaan op een dag bij vader Bekkers op bezoek komt, zegt hij tegen hem 'is jullie oudste zoon niks voor het seminarie'? en zo begon zijn priesterloopbaan.

5a en 5b - 1921
Op 14 september gaat hij naar het Kleinseminarie Beekvliet in St. Michielsgestel en daarna naar het Grootseminarie in Haaren, tot 1933.

6. 1933
Op 10 juni werd hij als priester gewijd in de Sint-Jan Den Bosch door Mgr. Arnold Diepen, samen met 18 klasgenoten. Op 18 augustus van dat jaar werd hij kapelaan bij de H.H. Antonius en Barbara Parochie in Den Bosch, een van de moeilijkste parochies van het bisdom met veel werklozen en asociale gezinnen (het waren immers de crisisjaren 1929-1940. Het aantal werklozen in Nederland bedroeg in 1930 circa 100.000 en kwam in 1936 op een hoogtepunt van 480.000)
Hij was daar kapelaan tot 1939 onder leiding van Pastoor Barten die grote invloed op hem had. (bij de biechtstoel van de jonge kapelaan Bekkers was het drukker dan bij zijn collega's) Kapelaan Bekkers had een druk dagprogramma en had diverse rectorfuncties bij de jongensschool, meisjespensionaat, zusterklooster, adviseur bij o.a. sigarenwinkeliersvereniging, Kapperspatroons Bond, zilver en Optiek Bond, de RK Bond voor Horlogemakers en Handelaren in Goud en van de RK Bond van Was industriëlen.

Lees komende woesd

Wijkvereniging Eerschot

Woensdag 6 april om 20.00 uur gaat de bingomachine van wijkvereniging Eerschot het eerste nummer van de avond trekken.

De leden, vanaf 12 jaar, zijn welkom. Wil je een gokje wagen kom dan deze avond naar Meerschot. De zaal is om 19.15 uur open. Er staat dan koffie en thee klaar. In de pauze is er een loterij. Maandag 11 april gaan we weer wandelen. Loop je mee? Kom om 19.30 uur naar Meerschot. Nu de klok verzet is, zal het plezierig zijn om een uurtje te wandelen. Ook kun je je nog tot 10 april aanmelden bij Anne om mee hartige taarten te maken. Geef bij opgave wel je taartkeuze op.

We gaan een garageverkoop houden op zondag 12 juni. Heb jij je zolder of schuur ook vol staan met je gebruikte of zelfgemaakte spullen? Je kunt ze die dag uitstallen voor je eigen huis om te verkopen. Niet alleen leden van de wijkvereniging, maar ook niet-leden uit de wijk Eerschot kunnen hun spullen verkopen. Je moet je wel even aanmelden voor 1 juni bij Jolanda Willems, Pastoor Hackenstraat 75 tel 840344.

Maak kans op toegangskaarten voor het Autotron

Autotron Rosmalen is in het weekend van 16 en 17 april weer 'the place to be' voor liefhebbers van oldtimers. Autotron Rosmalen is dan volledig gevuld met oldtimers in alle soorten en maten. Tijdens de Internationale Oldtimerbeurs wordt speciale aandacht besteed aan het 100-jarig bestaan van BMW in samenwerking met de BMW Klassieke Autoclub. Daarnaast zal er een speciale 'Filmster' te zien zijn: Herbie, de beroemde Kever! Liefhebbers van Citroën, en de DS in het bijzonder, kunnen op 17 april hun hart ophalen. De finish van de landelijke DS clubrit is op Autotron.

De lezers van DeMooiRooiKrant maken weer kans op vijf keer twee toegangskaartjes voor deze beurs. Als u ons kunt vertellen waar en wanneer de eerste auto's door BMW werden gebouwd, dan dingt u mee naar deze prijs.

Stuur uw antwoord voor maandag 11 april naar redactie@demooirooikrant.nl en lees volgende week of u bij de prijswinnaars hoort. Weet u het antwoord niet of behoort u niet tot de gelukkigen, dan kunt u natuurlijk toch naar deze Internationale Oldtimerbeurs. Toegangskaarten kosten €12,50 euro en kinderen tot twaalf jaar hebben onder begeleiding van een volwassene gratis toegang.

Programma informatie                

Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen. Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle andere programma's.

Vanaf donderdag 7 april weer een nieuw Rondje Rooi met: Terugblik op 100 jaar basisonderwijs Odaschool, Huidige leerlingen Odaschool vieren feest in stijl, Reünie oud-leerlingen Odaschool, Lente, Rooise natuur ontwaakt!, Sociale media, bijdrage voor buurt of wijk?, Politiek Meierijstad en Rhode over toekomstig sportpark, Instuif Rooise Kanoclub Uitzendtijden: 00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Afscheid Brabantband
Van Kajotters tot Brabantband; een maatschappelijk breed gedragen muziekgezelschap dat wegens gebrek aan leden ophoudt te bestaan. In een ruime special blikken diverse (oud)leden bewogen terug op een prachtige tijd in binnen- en buitenland. Uitzending tot en met 10 april. Uitzendtijden: 01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 13:00 – 16:00 - 19:00 en 22:00 uur

Openingstijden kantoor en telefonische bereikbaarheid
Studio aan de Laan van Mariëndael 30A is bereikbaar voor bestellingen, vragen, meldingen op elke ochtend van 09:00 - 11:30 uur behalve vrijdag, Op vrijdag is het kantoor 's-middags van 13:30 - 16:30 uur open. Telefoonnummer: 0413-471193

Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN kanaal 559.TRINED kanaal 12. OnsBrabantNet digitaal via kanaal 38, analoog op 792 MHz. Via Ziggo: analoog op 256 MHz en digitaal via mediabox kanaal 36, CI+ kanaal 331. Via Vodafone Thuis: kanaal 712

Taalweekend

Van donderdag 2 tot en met maandag 6 juni wordt in Sint-Oedenrode het eerste Taalweekend gehouden. Met quiz, dictee, (vreemde) talen, spelletjes, cabaret, schrijvers en nog veel meer.

Volg DeMooiRooiKrant, want elke week wordt er een tipje van de sluier opgelicht.

Spring is in the air!

De lente maakt ons vrolijk, we flirten meer, het geeft ons een heerlijk kleurtje en de lente laat ons genieten. In deze periode voelen we ons knapper en durven we meer naar buiten te treden. Wij vrouwen onder elkaar hebben een aantal ongeschreven regels. Ken jij ze? En nog belangrijker. Hou jij je er aan?

* Je zegt het een vrouw altijd eerlijk als zij lippenstift op haar tanden heeft of mascarastrepen op haar gezicht
* Je laat je vriendin nooit alleen naar de wc gaan op stap, tenzij ze er op staat
* Je helpt een vrouw als ze in de kroeg door een creep wordt versierd. Ineens is ze je allerbeste vriendin en heb je haar écht écht heel erg nodig aan de andere kant van de kroeg
* Je geeft een andere vrouw een complimentje, of je het nou meent of niet
* Je houdt jullie geheimen altijd voor je

Trends deze lente

Kleding

Streepjes, streepjes en nog meer streepjes!
Kant in heel veel kleurtjes. Lekker zomers!
Wijde pijpen, back to the seventies.
Accessoires
Retro-invloeden. Zowel bij je kleding als bij zonnebrillen, schoenen en tassen…Retro is helemaal hip.
Haar
De pony is weer helemaal back, evenals de bob!
Wonen
Natuur in huis. Botanisch wonen en urban jungle is helemaal 2016.
Breisels en haakwerk is weer helemaal hip.

Drankjes
Vermout! Dit is hét zomerdrankje voor 2016
Spreek uit met een oe-klank. Deze versterkte wijn (15 procent) ga je veel tegenkomen deze zomer. Met vermout zijn oneindig veel cocktails te mixen. Vermout? Dat is toch Martini? Even voor de goede orde: vermout is een met extra alcohol, suiker en kruiden versterkte wijn. Martini is een vermoutmerk.

Receptje met Vermout

Voor 4 personen: 150 ml droge witte vermout; 1 sjalot, gesnipperd; ½ tl korianderzaad; 1 venkelknol, in dunne plakken gesneden of geschaafd; 1 prei, in ringetjes; 4 stukken skreifilet van elk ongeveer 150 g; 80 g boter; 4 smalle repen sinaasappelschil; 4 kleine takjes tijm; 4 vellen bakpapier van ongeveer 30 x 40 cm.

Verwarm de oven op 160 graden.

Breng in een steelpan de vermout, samen met de sjalot en het korianderzaad aan de kook. Laat inkoken tot ongeveer de helft (6 eetlepels). Zeef de vloeistof. Bestrooi de visfilets aan beide kanten met zout en versgemalen (witte) peper.

Spreid de vellen bakpapier uit over het werkvlak en leg er de venkel en prei net uit het midden op. Leg de skreifilet op de groenten en leg op elk stukje vis een reepje sinaasappelschil en een takje tijm. Verdeel er de boter in vlokjes over.

Klap het bakpapier dubbel. Begin bij een hoek te vouwen; rol de twee kanten samen twee tot drie keer op en ga op die manier de hele rand langs.

Giet er, voordat je het pakketje afsluit, de vermoutreductie in. Zet de randen van de pakketjes eventueel vast met paperclips.

Leg de pakketjes op de bakplaat en schuif ze 12 tot 18 minuten in de oven, tot de vis en groenten net gaar zijn.

Lente-quotes
Het is voorjaar, het is lente, ik voel het aan mijn instrumenten
Zet je computer uit, de lente is online.
Maak van het leven een eeuwige lente.
Lente. Mijn fiets heeft een afwijking naar grasveldjes en slootkantjes.
Lente. Niks moet, niksen mag.Zonnebrillen

Een leuke zonnebril is niet meer weg te denken uit je garderobe. Een zonnebril moet mooi staan, maar ook goed je ogen beschermen tegen schadelijk UV licht.

De kleur of hoe donker het glas is, is niet bepalend voor de bescherming maar wel voor comfortabel kijken. Er zijn kleuren die natuurgetrouw zijn, maar ook glazen met contrast verhogende filters die de wereld er zonnig uit laten zien.

Denk je ook aan de kinderen? Want ook zij kunnen in de zomer wat extra bescherming gebruiken tegen UVA en UVB straling.


Vrouwennetwerk Sint-Oedenrode: Gewoon 'buitengewoon'!

Gewoon buitengewoon! Zo zijn de afgelopen drie bijeenkomsten van het Vrouwennetwerk Sint-Oedenrode samen te vatten.

De bijeenkomst van januari was gevuld met boeiende verhalen van buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) Arnoud Jakobs. Dat het werk van een BOA meer inhoudt dan parkeerbonnen uitschrijven konden we al vermoeden. Maar dat het werk van een BOA zo veelzijdig is als werd verteld, zet de BOA toch in een ander perspectief. Naast het handhaven van parkeerregels is een BOA namelijk ook actief op het terrein van veiligheid, openbare orde en milieu. En behoort ook voorlichting over en controle op alcohol- en drugsgebruik tot het takenpakket, zo vertelde Arnoud. Met interessante voorbeelden vergezeld van treffende foto's wist hij de netwerkleden tot het eind te boeien. De meeste indruk maakten zijn verhalen over alcohol en drugsgebruik door jongeren en zijn rol daarin. Dit onderwerp leverde dan ook flink wat reacties op. "Zoals jullie zien, doen we echt wel iets meer dan parkeerbonnetjes uitdelen", eindigde Arnoud lachend. En dat werd beaamd!

Duurzaam wonen was het thema van de netwerkbijeenkomst van februari. En daarin is Wovesto dan weer 'buitengewoon'. Frans Ligtvoet, lid van het managementteam bij Wovesto, vertelde honderduit over alle inspanningen van deze woningcorporatie om duurzaam bouwen en wonen te realiseren. Weinig alledaagse termen als energieneutraal, passief huis en energieprestatievergoeding kwamen voorbij. Maar vooral de zogenaamde Brabantwoningen die Wovesto in Boskant en de Kienehoef bouwde maakten indruk. In alles zijn deze woningen zo duurzaam mogelijk gebouwd. "Zelfs gebruik van pur of kit was niet toegestaan, want dat betekende gebak van de aannemer", grapte Frans. En vervolgens weer serieus: "Deze manier van bouwen levert niet alleen winst op voor het milieu maar beperkt ook de energielasten voor onze huurders tot praktisch nul". Een buitengewone prestatie!
In de bijeenkomst van maart vertelde een van de netwerkleden Annemieke Koek over haar massagepraktijk Adisa. Zij geeft massagebehandelingen, waaronder voetreflex plus, Reiki en integrale lichaamsmassage. Ook volgde zij een opleiding voor Oncoreflex. Daarmee ondersteunt zij kankerpatiënten tijdens hun behandelingen. Op de vraag wat de naam Adisa betekent legde zij uit dat de betekenis hiervan 'heldere/duidelijke' is. "En dat is wat ik wil", stelt Annemieke, "werken vanuit de klant en duidelijk zijn in wat ik doe". Tijdens haar behandelingen zet zij een combinatie aan massagetechnieken in. Annemieke: "Ik werk vooral ook intuïtief. Zo kan het zijn dat ik begin met voetmassage omdat mijn klant dat wil. Maar als mijn gevoel zegt dat massage van de armen beter is, dan breng ik dat in. Het waarom daarvan leg ik natuurlijk uit." Dat lichaam en geest (gevoel) nauw verweven zijn met elkaar werd uit haar presentatie al snel duidelijk. Gewoonweg boeiend was het te horen hoe voeten (en handen) het wel en wee van je hele lichaam weerspiegelen. En dat masseren van reflexzones op voeten en handen dan ook helend is voor je hele lijf. Zo werd ook deze netwerkbijeenkomst weer een buitengewone ervaring! Meer weten over het Vrouwennetwerk Sint-Oedenrode? www.vrouwennetwerksint-oedenrode.nl

Coby van der Pas
Voorzitter


Bakker van de Mortel: "Wij sponsoren graag"

Bakker Patrick Van De Mortel met winkels in Erp, Volkel, Sint-Oedenrode en Mariaheide doet een opvallende oproep. Hij draagt lokale verenigingen en goede doelen een warm hart toe en roept op om zich te melden bij de bakker zodat de bakker hen kan sponsoren. "Wanneer ik als bakker een mooie bijdrage voor de samenleving kan doen dan is dat toch het minste wat ik kan doen", aldus Patrick.

Vereniging De Zonnebloem
Patrick van de Mortel is geen onbekende wanneer het gaat om lokale sponsoring. In november 2015 deed de bakker mee aan het initiatief 'de echte oliebol' waarbij er in totaal 4.000 oliebollen werden uitgedeeld aan deelnemers en vrijwilligers van vereniging de Zonnebloem. Ook de deelnemers in de regio's Erp, Volkel en Mariaheide konden toen rekenen op deze heerlijke traktatie.

Sint-Oedenrode
In februari dit jaar opende van de Mortel een nieuwe winkel in Sint-Oedenrode. "Daar ken ik nog niet veel mensen maar daar wil ik graag snel verandering in aanbrengen. Ik ga sowieso al actief de samenwerking aan met de Zonnebloemafdeling in Sint-Oedenrode, maar zou het natuurlijk mooi vinden wanneer ook andere verengingen en goede doelen mij zouden benaderen"

Sponsorplan
Van de Mortel heeft een sponsorplan samengesteld waarbij er gespaard kan worden voor een financiële vergoeding of waarbij er een sponsoring in natura mogelijk is. "Je kunt bijvoorbeeld als lid van de voetbalclub door brood te kopen in de winkel sparen voor een financiële vergoeding voor je vereniging. Brood moet je toch eten, dan kun je toch net zo goed het lekkerste brood eten waarmee je ook nog eens je vereniging steunt", grapt Patrick.

Van De Mortel De Echte Bakker
Patrick van de Mortel is aangesloten bij het Echte Bakkersgilde. Het Echte Bakkersgilde is een samenwerkingsverband van ambachtelijke bakkers in Nederland en is al jaren een vertrouwd begrip voor consumenten en vakbroeders. Deze bakkers onderscheiden zich doordat zij echte vaklieden zijn die iedere dag met passie voor hun ambacht en met de allerbeste grondstoffen de lekkerste verse producten maken. En daarbij voldoen zij ook nog eens aan zeer strenge kwaliteitseisen.


Houthandel Smetsers

Leverancier van de meest uiteenlopende houtmaterialen.

  • Verkoop aan zowel particulieren als bedrijven..
  • U bepaald zelf hoeveel u nodig heeft, geen minimum afname..
  • Grote voorraden, scherpe prijzen!
  • Klaar- terwijl- u- wacht service
  • Razendsnel thuis bezorgd door heel Nederland

Bij ons vindt u de volgende houtsoorten:

  • Douglas (en Lariks)
  • Vuren (Noord - Europees)
  • Eiken
  • Tropisch hardhout

Wij beschikken over een omvangrijke voorraad :

Constructiehout – tuinhout - bouwhout – rondhout – plaatmateriaal - balken en regels – schaaldelen – vloerdelen - vlonderplanken – rabatdelen - potdekselplanken

Compass Pools: keramisch, dus super

Compass Pools is producent en leverancier van de meest technologisch geavanceerde keramische composiet zwembaden in de wereld.

Het monoblock bestaat uit vinylester glasvezelversterkte lagen, en een keramisch composiet laag die samen gelamineerd worden tot een chemische resistente kuip. In de eerste fase wordt de basis gelegd voor de kleurechtheid, chemische weerstand en de krasbestendigheid van het monoblock. Vervolgens wordt elke kuip voorzien van een reeks glasvezelversterkte vinylester keramische composietlagen om veroudering tegen te gaan. De harde schil wordt aangebracht om het geheel volledig af te sluiten van de grond en eventueel grondwater. Compass Pools zwembaden kunnen daarom, zonder schade, watertemperaturen verdragen tot 40°C. De conventionele Polyester zwembaden haken af bij 28°C à 30°C.

De Plunge Pool is de nieuwe hit overgewaaid uit Australië! Een klein bad dat niet uw gehele tuin in beslag neemt maar toch perfect zijn doel dient. Heerlijk afkoelen in de zomer in een keramisch composiet zwembad van Compass Pools. De X Trainer 45 en X trainer 58 zijn de perfecte Plunge Pools en hebben zich inmiddels in verschillende tuinen in Nederland bewezen. Daarnaast kunnen wij uw Plunge Pool ook als Hdpe bad leveren.

Zou u graag meer informatie over de Plunge Pool ontvangen neem dan vandaag nog contact met ons op via info@compasspools.nl of +31 (0)73 850 75 45.

Hebt u Douwe Egbertspunten voor de voedselbank?

Punten sparen, we zijn er als Nederlanders groot mee geworden. Maar de catalogus van Douwe Egberts is in de loop van de jaren veel dunner geworden en sparen voor gratis koffie gaat al helemaal niet meer…. Behalve voor de Voedselbank en dat bracht Lyke Oerbekke op een idee.

Als we met zijn allen de DE-punten die we nog in de kast hebben liggen nou eens gaan verzamelen, dan kunnen we voor de voedselbank en andere Rooise vrijwilligersinstellingen zoals het Hospice gratis koffie sparen. Voor 1.500 pakken koffie zijn wel 2.000.000 punten nodig. Wilt u Lyke helpen, dan kunt u uw DE-punten bij haar inleveren. Het is geen must, maar als u de punten in pakketjes van 1000 stuks wilt bundelen, dan helpt u Lyke daar enorm mee. De stand is nu dat de 100.000 punten grens gehaald is.
U kunt de DE-punten inleveren bij Lyke Oerbekke, Oranje Nassaulaan 235, in de brievenbus van de voedselbank, Eerschotsestraat 90a of op bij DeMooiRooiKrant, Heuvel 17, Sint-Oedenrode.

300 ondernemers op Helmond-Peelland beurzen

Het 'gunnen' staat, ondanks de digitale tijd waarin we leven, hoog in het vaandel van veel ondernemers. Lokale bedrijven bieden hun diensten aan, maar worden vaak 'ondergesneeuwd' in het landelijke internetgeweld. Helmond-Peelland heeft parels van bedrijven, meer dan 300 presenteren zich op de Helmond-Peelland beurzen van 2016, een record.

Vorige week tijdens de 50PLUS beurs (105) en de Mens- & Ladiesnight (50) en komende week op 6 en 7 april tijdens de Bedrijven voor Bedrijvenbeurs (152). De officiele opening (6 april 2016, 13.00 uur) voor alle standhouders en medewerkers, wordt gedaan door mw. Winny Hoffmann beste vrouwelijke CEO 2015!

Waarom een bedrijvenbeurs?
Netwerken en als de prijs/kwaliteit goed is, diensten gunnen. Het werkt echt! Waarom zou je het van ver halen, als het dichtbij ook te verkrijgen is. Probeer het uit, al 6 jaar bewijst de bedrijvenbeurs haar kracht.
Bedrijvig Helmond is van harte uitgenodigd op wo. 6 en do. 7 april a.s. (14.00-22.00 uur) in de beursgebouwen op Lagedijk 19, u moet er beslist bij zijn, mis deze kans niet. Download een digitaal entreebewijs op www.bbhp.nl en bezoek het netwerk-evenement. Kijk ook voor de activiteiten en nog veel meer info op www.bbhp.nl

Wat een prachtige foto deze week. Er zijn mensen die al jaren aan het uitvogelen zijn wie deze mensen zijn. Hopelijk weet u het! Laat het dan direct weten via redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens binnen in ons kantoor. Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Oplossing week 13

Op de foto staat de Familie van Boxtel van de Huisakkerweg in Nijnsel.

Mieke Vogels

Familie van Boxtel uit Nijnsel. Met o.a. Joke, Mia en Bert.

Nelly Hazenberg-van Balkom

April: Maand van het Konijn bij Dierenartsenpraktijk Schijndel-St.-Oedenrode

De maand april staat dit jaar weer in het teken van het konijn. In het voorjaar gaan veel konijntjes de tuin in en worden er nieuwe konijnen geboren en aangeschaft. De buitentemperatuur loopt langzaam op en daarmee ook het risico op konijnenziektes. Alle konijnen, ook degenen die alleen in huis worden gehouden, zijn bevattelijk voor twee besmettelijke konijnenziektes, namelijk Myxomatose en Viraal Hemorragisch Syndroom (VHS).

Myxomatose en VHS zijn twee ernstige, maar te voorkomen, besmettelijke virusziektes bij konijnen. Myxomatose wordt gekenmerkt door dikke, vochtige zwellingen aan de ogen en snuit. Eten en drinken wordt steeds moeilijker en de ziekte kan binnen twee weken tot de dood leiden. Met VHS besmette konijnen sterven zeer snel, vaak voor er iets aan ze te zien is. De ziektes kunnen worden overgedragen door contact met (wilde) konijnen, het voeren van besmet gras, door insecten zoals muggen en vlooien en zelfs via schoenzolen. Zowel binnen- als buitenkonijnen lopen risico op besmetting. De kans dat een konijn Myxomatose of VHS overleeft is erg klein, vandaar dat vaccinatie zo belangrijk is!

Gedurende de hele maand april kunt u op afspraak uw konijn laten enten. De kosten voor de enting zijn € 31,15 (dit is inclusief 15% korting). Uw konijn is dan het hele jaar weer beschermd tegen Myxomatose en VHS1. Zoals u misschien in het nieuws gezien heeft, is in Nederland besmetting met VHS2 ook mogelijk. Voor informatie over vaccinatie tegen VHS2 kunt u contact met ons opnemen.
Bij uw bezoek ontvangt u een leuk en informatief pakketje. Tevens geniet u in de maand april 15% korting op konijnen- en knaagdierenvoer en 15% korting op de castratie of sterilisatie van uw konijn of knaagdier. (Deze korting is niet geldig in combinatie met andere acties). Ook voor nagels knippen, voedingsadvies en andere vragen bent u van harte welkom! Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie belt u in Schijndel 073-5493566 en in Sint Oedenrode 0413-472650.


Sterk in maatwerk tuinhuisjes en terrasoverkappingen

U wil een tuinhuis, een terrasoverkapping of een combinatie en u heeft daarbij specifieke wensen? U weet niet goed hoe dit mooi in te passen in uw tuin? En voor welke materialen moet je kiezen voor zo weinig mogelijk onderhoud? Met deze vragen bent u van harte welkom bij S&G Tuintotaal in Sint-Michielsgestel.

Daar hebben ze ruim 30 jaar ervaring met maatwerk en brengen ze samen met u de wensen en mogelijkheden in kaart waarna u in de showroom diverse voorbeelden en mogelijke houtsoorten kunt bekijken. Het ontwerp voor uw maatwerk wordt in eigen werkplaats vervaardigd en door eigen monteurs vakkundig in uw tuin geplaatst.

Deze persoonlijke aanpak geeft ruimte voor specifieke wensen en toepassingen met veel oog voor detail. Ook houdt u alles in één hand: van de fundatie tot verlichting, elektra en isolatie.

Nu is de tijd om dit uit te laten voeren, u bent dan op tijd klaar voor het seizoen. U vindt S&G Tuintotaal aan de Berkdijk 14 in Sint-Michielsgestel, meer informatie op www.tuintotaal.nl.

Meierijstad kan per 1 januari officieel van start

Met de ondertekening van het wetsvoorstel door Koning Willem-Alexander en minister Plasterk, kan de gemeente Meierijstad van start.

De wet is op woensdag 30 maart 2016 in het Staatsblad gepubliceerd. In november 2016 vindt de herindelingsverkiezing plaats.

Dit was de laatste officiële stap op weg naar de samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Op 18 februari 2016 had een meerderheid van de Tweede Kamer zich hier al positief over uitgesproken. Ook de Eerste Kamer heeft op 15 maart jl. al ingestemd met het wetsvoorstel om te komen tot de samenvoeging.

DJ Bunk zet Rooi op de DJ-kaart

Sjoerd Bunk is de Rooise Armin van Buuren. De La Fuente in de dop. Op twaalf maart behaalde Sjoerd met zijn DJ-talent de finale van de Brabantse DJ Contest van Kunstbende. Daar werd hij derde. Komende zomer treedt Sjoerd, ofwel DJ Bunk, op tijdens Rooi Live. Hoogste tijd voor een praatje met deze muzikale jongen.

Hoe lang draai je al?

"Sinds mijn negende. Later ben ik software op gaan zoeken en die kocht ik dan van mijn verjaardagsgeld. Ook ging ik in apparatuur investeren. Tegenwoordig breng ik veel uurtjes in mijn kamer en op zolder door om nieuwe tracks te maken en gave mixen in elkaar te draaien."

Hoe is het allemaal begonnen?
"Het begon op de basisschool. Ik was geïnteresseerd in het licht en het geluid en experimenteerde daar wat mee. Daarna ben ik begonnen met draaien. Tegenwoordig draai ik vooral Deep House en Future House. Ook gebruik ik oudere nummers die ik dan in een nieuw jasje steek."

Je hebt laatst meegedaan met Kunstbende. Hoe was dat?
"Heel erg gaaf. Dat was natuurlijk met een vakjury en dat is toch wel anders. Zij horen alles en je moet je in vijftien minuten laten gelden. Gelukkig ging het heel goed. Ik ben enthousiast als ik draai en ik geniet er echt van. Dat zag de jury ook."

Heb je er ook wat van opgestoken?
"Ja, heel erg veel. Je ontmoet er veel mensen die dezelfde passie delen als jij. Dat is gaaf. Ik kreeg te horen dat ik door moet gaan met waar ik mee bezig ben en dat doet me goed.

Wat is het moeilijkste en leukste aan draaien?
"Je moet als je draait de meningen van anderen los kunnen laten. Dat is soms wel lastig maar het lukt me steeds beter. Het leukste is dat je je liefde voor muziek met anderen kunt delen. Natuurlijk is het dan het mooiste als het publiek helemaal los gaat."

Je gaat optreden op Rooi Live. Hoe vind je dat?
"Heel erg leuk. Ik heb er heel veel zin in en kan haast niet wachten om mijn 'vibes' te laten horen aan Sint-Oedenrode. Ik word er niet echt zenuwachtiger van dat het in mijn eigen dorp is en dat er veel bekenden zullen zijn. Ik ga gewoon iedere minuut genieten en er voor zorgen dat het publiek los kan gaan."


Foto:

Zijn woelratten bang van mensen of niet?

Mijn ome Willy uit Olland is een stille man. Als zijn vrouw Trui aan het woord is, knikt Willy, en verder niks. Dat is dan de rolverdeling. Op een dag ging ik met ome Willy vissen en ineens lulde hij me de oren van zijn kop. Later kwam de aap uit de mouw. Hij bleek 's morgens per ongeluk het kunstgebit van tante Trui in te hebben gedaan. Echt waar! Klinkt je dit verhaal nogal ongeloofwaardig in de oren, dan heb ik er hier nog eentje. Ik zat laatst bij kapper Hoepelman, en tijdens het knippen kwam zijn hondje onder mijn stoel zitten. Daar bleef het beestje gebiologeerd naar mijn snel uitdunnend kapsel staren. Bij iedere knip ging zijn kopje schever hangen. "Kijk hem", zei ik, "die is ook benieuwd hoe ik er uit ga zien". De kapper schudde zijn hoofd: "Nee, zo nu en dan valt er een stukje oor op de grond, vandaar!" Tot slot nummer drie in het kader van de fabeltastische anekdotes: Ik heb maar één keer alcohol gedronken achter het stuur, en dat was geen succes. Dat vond mijn examinator trouwens ook.

Inderdaad, het ene verhaal is nog sterker dan het andere. Maar ik schrijf ze niet voor niks in deze weekkrant. Want, zo heb ik geconstateerd, iedere week staan hier de meest onwaarschijnlijke zaken in vermeld. "Rooise wethouder van milieu haalt wekelijks schouders op" en "Veghels Alzheimercafé vergeet drank in te slaan". Hallo, geleufde gij't? Het Toppunt van Onzin was dat stuk over die twee levensgrote blauwe poppen langs De Neul. Die zouden daar liggen om de woelratten af te schrikken, zo stond er, want die zijn bang van mensen. En op 1 april zouden er nog eens 5 nieuwe poppen worden neergelegd. Wat? 1 april, oh, is het dat? Tja, dan geloof ik niets meer.

Achter dat eerste kievietsei dat uitgerekend in Rooi werd gevonden, zet ik dus ook mijn vraagtekens. Dat was een kippenei. Die vlooienmarkt in Nijnsel was helemaal niet druk afgelopen zondag, je kon er een vlo horen poepen. En die twee Franse inbrekers die van de week zijn aangehouden, waren van 't Roois Theater, om extra figuranten te werven voor hun nieuwe maffiastuk. Tuurlijk, 1 april!

Foto: Ellis Rijkers

DJ-party in The Joy

Voor vrijdag 8 april heeft The Joy negen DJ's uit groep 7-8 uit Rooi weten te strikken!

Onder begeleiding van DJ MASTREAT gaan zij de vetste muziek draaien! Er zullen vast DJ's bij zitten die jullie kennen of bij wie je in de klas zit! Jullie komen ze toch wel aanmoedigen en lekker swingen op hun muziek?
Van 19:30 uur tot 22:30 uur. Jeugddisco The Joy, Oude Lieshoutseweg 7 (naast de hoofdingang van De Beckart). The Joy is de uitgaansgelegenheid voor jeugd van 10 tot en met 15 jaar uit Rooi en omgeving.

Wil jij een keer meemaken hoe het is om een V.I.P. te zijn? Zet dan 13 mei in je agenda! Jij bent van harte welkom om een keer een kijkje te komen nemen in de wereld van beroemdheden. Binnenkomen op een rode loper en schitteren op de foto! Wil je nog meer op de hoogte blijven? Volg ons nu ook via instagram: discothejoy en snapchat: discothejoy


18 / 36

Rondom Rooi: prof voor één dag

Heb je zondag de Ronde van Vlaanderen gekeken? Wat is het toch prachtig om te zien als de wielrenners door de Belgische heuvels flitsen. Ze hebben de weg helemaal voor zichzelf en voelen de ogen van het publiek op zich gericht. Dat gevoel kan ook jij benaderen. Op donderdag 5 mei vindt namelijk de jaarlijkse wielerkoers Rondom Rooi plaats. Het ideale moment om prof te zijn voor één dag, want echte motards begeleiden het peloton over wegen door de regio.

Dit jaar vallen dus niet alleen Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag op één dag. Ook Rondom Rooi heeft een plekje verworven. Het wielerevenement voor de echte wielerliefhebber en geoefende fietser vindt alweer voor de derde keer plaats. Deelnemers beschouwen het ieder jaar als de ultieme koppeling tussen inspanning en gezelligheid. De start en finish zijn namelijk bij De Beleving en daar weten ze wel wat gezelligheid inhoudt. Deelnemers kunnen voor slechts 20 euro extra meedoen aan een overheerlijke barbecue.
Wielrenners kunnen kiezen uit twee mogelijkheden. Of ze rijden alleen de eerste lus van 75 km mee (kosten 20 euro) of ze rijden twee lussen van 75 km achter de motards aan (kosten 30 euro). Het tempo ligt op gemiddeld 30 km/per uur, dus dat is goed te volgen. Daarnaast wordt de horde fietsers begeleid door wedstrijdmotards en zijn er materiaalwagens. De motards zorgen ervoor dat de meute niet hoeft te stoppen voor stoplichten, dat er geen oponthoud is en dat er gekoerst wordt op wegen en niet op fietspaden.
De opbrengst van het evenement gaat ook deze editie weer naar een goed doel. Dat goede doel is dit jaar Kiwanis Kinderhand, een financieel fonds voor Rooise kinderen die vanwege een beroerde financiële thuissituatie dreigen af te haken in de maatschappij. Vorig jaar kon de organisatie ruim 1750 euro overmaken naar Hospice Sint-Oedenrode en dit jaar hoopt het dit bedrag te overtreffen.

Wilt u als 'prof' door de regio koersen? Daarnaast ook nog een gezellige dag beleven met heerlijk eten en drinken en een goed doel steunen? Schrijf je dan in via rondomrooi@debeleving.nl

Amazing Colours brengt food, art en music samen

De creatieve markt op zaterdag van het Amazing Colours festival 2015 trok niet zoveel bezoekers als Marlou Jansen en Gijs van der Wilt hoopten, maar ze proefden wel degelijk draagvlak. Daarom zijn ze samen met Nienke Meulenbroeks en Daan Driessen al enkele maanden bezig om een nieuwe editie voor te bereiden. Op zondag 12 juni is het zover. Dan komen kunst, creativiteit en muziek samen.

"Sint-Oedenrode heeft zoveel te bieden op die vlakken. Dat moeten we als gemeente koesteren! Daarom vinden wij dat we een podium moeten bieden voor al die kunstenaars en creatievellingen. Ieder jaar willen we ze samenbrengen", steekt Marlou van wal. Gijs vindt het vooral belangrijk dat ze elkaar versterken en dat er in Sint-Oedenrode leven in de brouwerij moet blijven nu Meierijstad er aan komt. "Neem Pop en Co", vertelt de kartrekker van cultureel centrum Mariëndael. "Stuk voor stuk zijn het talentvolle muzikanten die hier iedere week komen repeteren. Dat moeten we in Sint-Oedenrode houden! Daarom willen we op 12 juni ook de muzikanten een kans geven om zich te presenteren aan het publiek." Het festival wordt gehouden op de parkeerplaats tussen Mariëndael en sporthal de Streepen. Het publiek vindt er een uitgebreide markt met allerlei creatieve spullen en kunstzinnige vondsten. Verschillende jonge bandjes en muzikanten gaan zorgen voor de muziek en dus voor de sfeer. "Die combinatie zien we helemaal zitten", glundert Gijs.
Marlou haalt de banden met Rooise restaurants aan. "Ook 'food' krijgt een belangrijke rol in het geheel. Als mensen aan het rondsnuffelen zijn, willen we ze ook wat lekkers aan kunnen bieden. We hebben inmiddels contact met enkele Rooise restaurants. Zij zullen van de partij zijn om hun culinaire hoogstandjes te presenteren. Dat wordt smullen!" Een tegenhanger van de Jaarmarkt? Qua omvang uiteraard niet, maar qua aanbod vinden Marlou en Gijs dat ze minstens zo veel te bieden hebben. "Het is een heel ander aanbod, maar op onze markt heeft ieder kraampje iets verrassends en de meeste standhouders komen ook nog eens uit eigen dorp. Al is dat geen vereiste om deel te mogen nemen. Iedereen is welkom. Dus ben je creatief of kunstzinnig en wil je een plekje op deze markt om jezelf te presenteren? Mail mij dan op marlou.jansen@yahoo.com"
Kijk op Facebook onder de naam Amazing Colours voor meer informatie en houd DeMooiRooiKrant en MooiRooi.nl in de gaten!

Prijsvraag: bedenk naam nieuw gezondheidscentrum

Hoewel de bouw gestaag vordert, moet het nieuwe gezondheidscentrum aan de Borchmolendijk het vooralsnog zonder een passende naam doen. Daarom roepen de initiatiefnemers de hulp in van de Rooise inwoners met een prijsvraag. Iedereen kan meedenken over een mooie naam, die past bij het idee achter het centrum: laagdrempelig en midden in de samenleving. Wij zijn opzoek naar een treffende naam voor het gezondheidscentrum. Een naam die makkelijk is te onthouden en mensen uit Sint-Oedenrode aanspreekt. Het gezondheidscentrum komt aan de bochrmolendijk 1, voorheen bekend als het oude postkantoor.

Deelnemers
De volgende partijen krijgen een plek in het nieuwe centrum: Fysiotherapiepraktijk Joost de Vaan, Buurtzorg Nederland, Jeugd in de Praktijk Orthopedagogiek, Logopediepraktijk Brewel, Verzuimselect, Cesar Oefentherapie Sint-Oedenrode, de Peppelaer praktijk voor Verloskunde en Echoscopie, Ergotherapie van Dam, Psychologenpraktijk TALK en Podotherapie Makkelijk Lopen.

Naam-prijsvraag
Het gezondheidscentrum moet de Rooise inwoners niet alleen een compleet pakket aan voorzieningen binnen de gezondheidszorg gaan bieden, maar het moet ook een gebouw met allure worden. Daarom vinden de deelnemers het ook niet meer dan logisch dat de Rooise inwoners mee gaan denken over een passende naam voor het centrum. Natuurlijk moet het niet zomaar een naam zijn, maar is het wel zo leuk als er ook een leuke argumentatie bij zit waarom juist die naam zo passend is. De deelnemers van het gezondheidscentrum hebben een prijsvraag verbonden aan de nieuwe naam. Wie de mooiste naam bedenkt kan rekenen op een dinercheque van Osteria ter waarde van €100.

Inzenden
Voorzie je inzending van je naam, adres, telefoonnummer, eventueel e-mail adres, de nieuwe naam voor het gezondheidscentrum en waarom je deze naam hebt gekozen. Inzenden kan tot 9 mei aanstaande. Inzendingen kunnen worden gestuurd naar: Fysiotherapiepraktijk Joost de Vaan

Koninginnelaan 2, 5491 JV Sint Oedenrode of e-mail naar: info@fysiotherapiejoostdevaan.nl. Voor meer nieuws over het gezondheidscentrum volg DeMooiRooiKrant.


In het Heilig Jaar van De Barmhartigheid hoort natuurlijk ook een Dag van De Barmhartigheid. En dat is zaterdag 23 april. Rond de kerk en het cultureel centrum Servaes in Dinther wordt een dekenale dag gehouden.

Iedereen in het dekenaat die een rol speelt binnen de kerk is voor deze inspirerende dag uitgenodigd. En dat zijn er velen! In de media wordt nogal eens 'graag' aandacht besteed aan het teruglopende aantal kerkbezoekers, op het aantal enthousiaste en betrokken vrijwilligers heeft dat geen invloed. Integendeel. Als je alleen al naar onze H. Odaparochie kijkt, dan zijn er dagelijks honderden vrijwilligers in touw die op allerlei terreinen de kerk in Sint-Oedenrode, Son en Breugel actief en vitaal houdt.
Op 23 april is er een gevarieerd programma en de gasten kunnen onder meer luisteren naar een lezing van onder meer Hendrik Hoet. Hij is lid van de internationale gemeenschap Sant' Egidio. Ooit (in 1968) begonnen in de achterstandswijk Trastevere in Rome, waar het kerkje Sant' Egidio was gevestigd, waar studenten en minderbedeelden naast elkaar woonden. De studenten konden maar moeilijk omgaan met de armoede van hun wijkgenoten in de periferie van de Italiaanse hoofdstad en daarom startten zij kleinschalige projecten om waar mogelijk de ergste nood te lenigen. Ook knoopten zij vriendschapsbanden aan met deze mensen en werden de kinderen na schooltijd geholpen met hun huiswerk. Er zijn nu wereldwijd nog steeds deze 'Scholen van Vrede'. Anno 2016 is Sant' Egidio als christelijke lekengemeenschap actief in maar liefst zeventig landen in verschillende continenten en telt zo'n 60.000 sympathisanten. In de Lage Landen heeft de organisatie haar centrum in Antwerpen, in Nederland kennen we een viertal gemeenschappen. Het is duidelijk dat het geen toeval is dat deze organisatie zich op deze dag manifesteert want het beoefenen van barmhartigheid staat hier in alles centraal.
Om 12.00 uur is er een gemeenschappelijk middaggebed en na de lunchpauze kunnen de bezoekers deelnemen aan meerdere workshops.

In de afgelopen Goede Week liepen we traditiegetrouw mee met Jezus, op zijn lijdensweg. Een aantal kinderen in onze parochie deed dat op een bijzondere manier.

De kinderen van basisschool Antonius van Padua kregen de staties van een kruisweg in de klas, die later worden ingemetseld in de kruisweg-kapelletjes in het processiepark van de Antoniuskerk. Elke klas kreeg twee of drie staties van deze op te richten kruisweg. Ze werden in de klas gebracht door leden van het pastorale team. Zij vertelden daarbij over de Goede Week, en over de kruisweg. Tijdens de Goede Week hebben de kinderen nagedacht, getekend en geknutseld rond 'hun' staties. Ook heeft elke klas een papier gemaakt, dat samen met andere papieren in een metalen kist wordt ingemetseld in één van de kapellen. Wie weet vinden mensen bij een restauratie over vele jaren deze papieren weer terug, en kunnen ze zo leren over verdriet en hoop in onze tijd.

Op Goede Vrijdag liepen kinderen en hun ouders uit Sint-Oedenrode van het Mgr. Bekkersplein naar de Martinuskerk. De kinderen droegen daarbij samen een groot en zwaar kruis. Onderweg stopten we een paar keer (statie betekent 'even blijven staan') om het verhaal van de laatste gang van Jezus te vertellen. In de kerk aangekomen, sloten we aan bij de Kruisverering aldaar. Een mooie manier om dicht bij Jezus te komen in deze moeilijke uren.

Manon van den Broek

Aansluitend op het dagprogramma wordt het project Nacht Zonder Dak uitgerold. Tientallen jongeren tussen de 12 en 30 jaar, ook uit onze parochie, verblijven in de nacht van 23 op 24 april in zelfgebouwde hutten van karton.

Zo willen zij ervaren hoe het is om op deze manier de nacht door te brengen zoals miljoenen mensen dat moeten. Tevens willen zij aandacht vragen voor al die dakloze straatjongeren. Het geld dat zij hiermee hopen in te zamelen wordt geschonken aan de stichting Tear die zich inzet voor de dakloze straatjongeren in Bolivia.

Foto:

Wie in Boskant langs de voormalige Ritakerk komt, ziet enige bedrijvigheid rond de voormalige doopkapel.

Bij het onttrekken aan de eredienst van de Boskantse kerk is toegezegd dat de doopkapel behouden zou blijven. Een nieuwe functie voor deze karakteristieke kapel was snel gevonden: een devotiekapel ter ere van de Heilige Rita. De verering van deze heilige is immers nauw met de geschiedenis van de Boskantse parochie verbonden. Kerk en kapel zijn inmiddels van elkaar gescheiden, een nieuwe toegang wordt gemaakt aan de zijde van de Pastoor Teurlingsstraat. Daarnaast wordt ook de betonrot aangepakt en wordt het torentje geheel vernieuwd. De 'eerste steen' van de Ritakerk krijgt straks een plaats in deze kapel. De werkzaamheden aan de kapel worden bijna volledig door Boskantse vrijwilligers uitgevoerd. Dat maakt dat deze kapel ook echt door de lokale gemeenschap gedragen wordt. Dank daarvoor!!

Op zondag 26 juni wordt de kapel om 11.00 uur ingezegend tijdens een feestelijke openluchtmis.

7 april 12.30 uur bijeenkomst pastoraal team

8 april 9.00 uur Tieners

11 april 14.00 uur bijeenkomst Dekenaat

12 april 09.00 uur eerste Antoniusnoveen Antoniuskerk Nijnsel

14 april 12.30 uur bijeenkomst pastoraal team 13.30 uur Ziekenbezoekgroep martinus-Centrum

17 april 09.30 uur Eerste Plechtige Communie, Genovevakerk Breugel 11.00 uur Eerste plechtige Communie, Antoniuskerk Nijnsel

18 april 13.30 uur Mogelijkheid voor pastoraal gesprek Odendael. 13.45 uur Biddende Moeders, parochiezaal Nijnsel

20 april 12.30 uur Ark

Genade is de brug die God en de mens verbindt. Het opent ons hart voor de hoop op een eeuwig leven ondanks onze zondigheid.

Duurzame baan voor 100e medewerker Participatiewet

Wethouder Hendriks was ook van de partij en reikte een bos bloemen uit Foto:

Gemeente Sint-Oedenrode en de Verspillingsfabriek in Veghel hebben samen de 100e medewerker in de regio in het kader van de Participatiewet aan het werk geholpen. Omdat Ilona van den Berg de 100e was, ontving zij een bloemetje uit handen van Jan Simons, algemeen directeur van WSD.

Ilona werkt sinds een week bij de Verspillingsfabriek in Veghel. Het bedrijf heeft tot doel om voedselverspilling op grote schaal tegen te gaan. Het is Ilona's eerste baan en ze is nog volop aan het wennen. Ze reageerde verrast: "Ik ben heel blij dat ik nu kan werken. Ik ben mijn plekje nog aan het ontdekken maar dat gaat hier wel lukken. De mensen zijn heel leuk en ik vind catering heel erg leuk. Ik mag nu bij mijn eerste keuze werken!" zegt ze stralend.

Ilona kreeg voor zij aan het werk geen uitkering. Toch geeft de gemeente Sint-Oedenrode jongeren zonder uitkering, die geen werk kunnen vinden, een steuntje in de rug. Jeanne Hendriks – van Kemenade, Wethouder Werk, Inkomen, Zorg en Jeugd van gemeente Sint-Oedenrode: "We vinden het belangrijk dat iedereen deel kan nemen in de maatschappij. Werk is daarin heel belangrijk. Het draagt bij aan eigenwaarde en ontwikkeling van mensen. Hoe langer het duurt voor jongeren om werk te vinden, hoe moeilijker het wordt."

Sinds de Participatiewet op 1 januari 2015 ingetreden is hebben werkgevers met het kabinet afgesproken dat zij tot 2026 125.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk gaan helpen. De gemeenten voeren de wet uit. Gemeente Sint-Oedenrode en de Verspillingsfabriek nemen hun verantwoordelijkheid en zorgen daadwerkelijk dat mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen. De gemeente door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door WSD naar werk te laten begeleiden en de Verspillingsfabriek door werk te bieden aan dezelfde groep mensen. Jan Simons complimenteerde de gemeente Sint-Oedenrode en de Verspillingsfabriek. "Zij geven jongeren een kans en zetten zich in om voor hen een goede werkplek te vinden. Het is ontzettend fijn dat de gemeente en de Verspillingsfabriek hun verantwoordelijkheid nemen."

Steunpunt Vrijwilligerswerk zoekt vrijwilligers

Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode.

Secretaris bij De Zonnebloem
De afdeling Sint-Oedenrode zoekt een secretaris. Het is een bestuursfunctie waarbij je inbreng erg belangrijk is. (vacaturenummer 16458)

Bestuursleden voor de huurdersbelangenvereniging
Wovesto in Sint-Oedenrode zoekt vrijwilligers voor bestuurdersfuncties en begeleiding voor de diverse werkgroepen. Kandidaat bestuurder kan een huurder maar ook een niet huurder zijn. U kunt u goed uitdrukken, zowel schriftelijk als mondeling; u heeft algemene interesse in de samenleving en volkshuisvesting en kunt omgaan met een computer; u bent besluitvaardig en kunt resultaatgericht werken, onderscheid maken tussen individuele en beleidsmatige problemen, onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken; u kunt goed in een team werken; u bent bereid deeltaken op u te nemen in het bestuur. (vacaturenummer 16225)

Medewerkers Woonscan
De Seniorenraad Schijndel zoekt mensen die willen helpen bij het uitvoeren van de woonscan. Vooraf krijgt u een korte training aangeboden. U gaat op huisbezoek; daarbij worden vragenlijsten doorgenomen. Tijdens het vervolgtraject volgen nieuwe huisbezoeken, waarbij de adviezen uit de scan worden besproken. Een boeiend en eenmalig project. (vacaturenummer 16405)

ABizzi+ zoekt ondersteuning
Al 7 jaar organiseert jongerencentrum Bizzi in Schijndel met succes om de andere week op maandagavond vanaf 19.00 uur een soosavond voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Een vaste groep van 20 tot 25 deelnemers geniet van de goede sfeer op deze leuke avonden. Een gezellig team van vrijwilligers helpt bij het organiseren van deze bijeenkomsten. Zij zijn op zoek naar nieuwe mensen om te helpen bij de organisatie van @Bizzi+. Interesse? Meldt u bij ons, maak een afspraak en ga eens kennismaken. (vacaturenummer 16409)

Begeleidsters bij creatief textielatelier
Bij het creatief textielatelier in Schijndel wordt elke woensdagochtend kleding gemaakt en gerepareerd. Ook zijn sommige deelneemsters aan het breien. Momenteel zijn er vrouwen uit Sri Lanka, Somalië, Thailand, Afghanistan en Eritrea bezig, de activiteit staat open voor iedereen die kleding wil leren maken. We zoeken nog handige naaisters, liefst met patroontekenervaring. Als je zelf thuis met de naaimachine overweg kunt en het leuk vindt om dit andere vrouwen te leren en contact te maken met andere culturen, kom gerust langs en kennismaken. Het creatief textielatelier is iedere woensdagochtend open tussen 9.00 en 11.00 uur. (vacaturenummer 15459)
Aanmelding/info: 073 – 5441419/vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl

Kerkberichten

Martinuskerk (centrum)
Za 9/4: Derde Zondag van Pasen 18.30u:
Eucharistieviering. Intenties: Marietje van den Biggelaar – van de Wijdeven, Hill Jansen, Gerda Kusters – Hoedemakers, Overleden ouders Willem en Marie Verhagen – van Schijndel, zoon Piet en dochter Mien, Toon van den Hurk, Jeroen Scharenborg, Familie van de Hurk – van de Tillaar, Antonius Vos en Hendrika Mutsers.
Zo 10/4: Derde Zondag van Pasen 09.30u: Eucharistieviering met Het Martinuskoor. Intenties: Toon en Sjaan Verhoeven – van de Wetering, Janus Strijbos, Truus en Johan van Gerwen – Lathouwers en overleden familieleden, Jan Hulsen, Petronella Raaijmakers – Kluytmans, Overleden ouders Verboort – Schrover en schoonzoon Frans van de Biggelaar, Marietje van der Heijden – Eijmberts, Christiaan Wouters en Petronella, de echtgenote en verdere overleden familieleden, Jo Lathouwers, Familie Lathouwers – van Schijndel, Familie Vos – van Schijndel en verder alle overleden familieleden, Adriaan Brugmans, Overleden ouders van Rooij – van de Laar en overleden familieleden, Simone Schiffers – de Koning, Overleden leden van de KBO in de maand maart.
Zo 10/4 12.30u: Doopviering Jur van Heeswijk. 13.15u: Doopviering Mieke Schepens.
Ma 9u: Eucharistieviering.
Di 9u: Eucharistieviering.
Wo 9u: Eucharistieviering.
Do 9u: Eucharistieviering. 13.30u: Ziekenbezoekgroep Martinus Centrum. 19.00u: Stichting Behoud Martinuskerk.
Vr 9u: Eucharistieviering.
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

Sint Genoveva-kerk
Di 5/4
18.15u: Rozenhoedje, 18.30u: Eucharistieviering
Do 7/4 18.15u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Vr 8/4 18.15u: Rozenhoedje, 18.30u: Eucharistieviering
Za 9/4 18.30u: Eucharistieviering. Drika Peters-Anthonissen, Martien Scheepens, Wim der Kinderen.
Zo 10/4 09.30u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. intentie: Constant Sadée, Noud Stultiëns, Ietje van Dinther-Raeven, Riet van der Meeren-Prinsen, Elie Kluijtmans-Eestermans, overleden ouders Thoonen-Royakers en zoon Bart en Betsie, Piet Swinkels, uit dankbaarheid voor een 50-jarig huwelijk.
Di 12/4 18.15u: Rozenhoedje, 18.30u: Eucharistieviering

Protestantse Kerk Knoptoren
Zo 10/4
Dienst in Son, 10.00u, Predikant Ds. B. Stigter, Kindernevendienst.

Sint Antonius Nijnsel
Zo 10/4
11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Deo Favente. Intenties: Johan en Petronella Thijssen- Gloudemans en dochter Tonny, Martien Raaijmakers en zijn ouders, Marinus en Drika Verhagen- van Hooff en zoon Rini, Petra Aarts- v.d. Laar, Annie Stamps- v.d. Ven, Zus Oerlemans- van Geffen.
Di 12/4 9.00u: 1ste Antonius noveen.

H. Martinus Olland
Za 9/4.
Geen Eucharistieviering

Sint Petrus' Banden
Wo 6/4
19.00u: Eucharistieviering
Za 9/4 18.30u: Eucharistieviering in Breugel
Zo 10/4 11.00u: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor
intenties: Marie-Louise Poppelaars-Crijnen, Tini Saris, Marion Meulenbroeks-van Rooij, Laurens van Vroonhoven, Anny van Geffen- van Asseldonk en Diane van Geffen, Mia van Hest, Doortje Maas-de Bijl.
Ma 11/4 19.00u: Eucharistieviering
Wo 13/4 19.00u: Eucharistieviering

Odendael

Zo 10/4 10.00u Woord en communieviering met Odendael koor, int. Jan Dortmans jaargetijde en overleden familie Dortmans-van Schayk. overl. Jas van Rijbroek.
Di 12/4 19.00u Rozenhoedje bidden in de Stilteruimte.

Tuinbeeld

Verscholen achter bladgroen onder bomen
staat zij gestold in steen, het zedige gelaat
berustend afgewend van leven in de witte tuin

ondanks de sluier die haar schoot bedekt
is zij oneindig kwetsbaar, naakt, heeft tijd
haar borsten aangeraakt, haar ranke hals
bemost, haar schouders weerloos, armen

tussen haar voeten zit haar hond, deemoedig,
onderhorig, onaangeroerd blijven de pijlen
in de koker op haar rug

zo samenvallend met haar beeld verbindt
zij zich met dag en nacht, zij sluimert noch
verdwaalt, zij zoekt noch vindt maar wacht

protagoniste in een oud verhaal,
Diana, godin van de jacht

                                                 Kees Hermis

Gemeente Veghel gaat vervuilde grond saneren

De Gemeente Veghel heeft als sluitstuk van het baggeren van de vijvers in De Bunders een begin gemaakt met de aanleg van flauwe oevers. Voor de aanleg van de natuurvriendelijke oever aan de Krommedonk moet een behoorlijke hoeveelheid grond afgegraven worden. Om de kwaliteit van deze grond te bepalen, is vooraf standaard bodemonderzoek gedaan.

Verontreinigde gruislaag
In het veld zijn monsters genomen, die in het laboratorium zijn geanalyseerd. De resultaten wijzen uit dat in de grond een verontreinigde gruislaag zit. Naar verwachting is sprake van een vennetje dat in vroegere tijden is volgestort met afval en daarna is afgedekt met grond. (tekeningetje/foto toevoegen). De gemeente Veghel gaat deze vervuilde grond saneren.

Geen gevaar
Wethouder van de Ven: "Dit betekent, zowel financieel als in de planning, een flinke tegenvaller. We willen echter geen enkel risico nemen en gaan de gruislaag weghalen. Omdat de laag onder de grond zit en daarmee is afgeschermd, is er gelukkig geen gevaar voor de volksgezondheid, ecologie of voor verdere verspreiding. Ook voor mensen of dieren die zich de afgelopen jaren op het terrein begeven hebben, is er geen reden voor zorg. Zodra het gruis in weggehaald en veilig is afgevoerd, kan de aanleg van de natuurvriendelijke oever weer worden afgerond."

De komende tijd wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd aan de Krommedonk om de exacte omvang/grenzen van het gebied van de vervuiling in beeld te brengen. Vervolgens wordt een saneringsplan opgesteld en uitgevoerd. De omwonenden hebben inmiddels een brief ontvangen om hen op de hoogte te brengen. Het vervolgtraject is via www.veghel.nl te volgen.

Hell's Highway Run onthult finish-obstakel, de Mooi Meierij Mega Mud Slide

Jij wilt toch ook kunnen zeggen dat je meedeed aan het meest spectaculaire evenement van dit zomerseizoen? Ga snel naar www.hellshighwayrun.nl en schrijf je in voor de Hell's Highway Run op 17, 18 en 19 juni!        

De Hell's Highway Run bestaat uit de meest uiteenlopende obstakels. Het technische team van de organisatie is al maanden bezig met het ontwerp van deze obstakels. Eén daarvan is de Mooi Meierijstad Mega Mud Slide. Je vindt de grote glijbaan aan het einde van het parcours als finish-obstakel.

Mediapartner
DeMooiSchijndelKrant adopteerde samen met DeMooiRooiKrant en DeMooiVeghelKrant het finish-obstakel. "Een evenement als dit sluit naadloos aan op de visie van DeMooiKranten" vertelt een woordvoerder namens de drie kranten. "Stichting Meierij Run werkt samen met vele partijen uit de regio om zo Meierijstad op de kaart te zetten. Daar dragen wij als kranten van toekomstig Meierijstad graag ons steentje aan bij."

Onthulling finish-obstakel
De organisatie licht graag een eerste tipje van de sluier op. Het finish-obstakel wordt opgebouwd uit een stalen constructie met netten waar de deelnemers overheen moeten klimmen. Aan het einde van het obstakel komt een glijbaan waarmee de deelnemers uitkomen in de vijver van Camping 't Goeie Leven in Eerde. Dit is tevens het start –en finishterrein van het evenement.

Veiligheid
"Onze organisatie werkt samen met gecertificeerde bedrijven die veel ervaring hebben met het bouwen van dit soort obstakels" aldus Tom de Laat, technisch ontwerper en tevens bedenker van de obstakels. "Veiligheid staat bij ons voorop."

Samenwerken met Hell's Highway Run
De organisatie zoekt naar verschillende manieren om samen te werken met partijen binnen de regio. "Voor het bouwen van de obstakels hebben we onlangs goede afspraken gemaakt met Scouting Schijndel" vertelt Tom tevreden. "Maar natuurlijk kunnen we altijd nog meer helpende handen gebruiken". Dus steek je graag de handen uit de mouwen en lijkt het je leuk om mee te bouwen aan het evenement van Meierijstad. Meld je aan als vrijwilliger via info@hellshighwayrun.nl.

Gemeentebelang Meierijstad: een nieuwe gemeente, een nieuwe politiek

Erik van Aarle

De nieuwe gemeente Meierijstad moet voor de burgers een succes worden. Niet alleen een succes voor de bestuurders. Op 23 november 2016 kiezen de inwoners van Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel de 35 leden van de nieuwe gemeenteraad. Gemeentebelang Meierijstad is een nieuwe politieke partij met nieuwe mensen. We willen bijdragen aan het bestuur van Meierijstad. Leidend is voor ons het directe belang van en de voorzieningen voor de burgers.

Voorbeeld: veilige wegen, zwembaden, goede scholen, zorg, openbaar vervoer en sportvoorzieningen zijn belangrijker dan zonnepanelen op het gemeentehuis. Beide benen op de grond, voorzieningen voor de burgers hebben prioriteit boven prestigeprojecten. Belangrijke uitgangspunten voor Gemeentebelang Meierijstad zijn:

- Mensen waarderen naar wat ze doen en hun loyaliteit aan de waarden van de samenleving. Niet naar leeftijd, geslacht, huidskleur, religie of herkomst.
- De nieuwe gemeente Meierijstad is een verdiengemeente voor iedereen: sociaal, economisch en duurzaam.
- Burgers verdienen aan de fusie: voorzieningen in de kernen worden beter, niet minder.
- In Meierijstad krijgen de kernen en wijken een directe ingang naar het gemeentebestuur via een eigen adviescommissie.
- Belangrijke beslissingen worden in een lokaal referendum rechtstreeks aan de burgers voorgelegd.
- Problemen aanpakken met oplossingen, niet met het zoeken naar schuldigen.
- Burgers, dorpen, wijken en buurten zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid geven voor hun leefomgeving met bijbehorend budget.

uub van de Wijdeven
Moniek van de Meerakker
Peter Verkuijlen
Jan van Vlokhoven

Gemeentebelang Meierijstad wil graag uit elke kern van de nieuwe gemeente mensen op de kieslijst hebben. Graag stellen we aan u de mensen voor die zich al kandidaat hebben gesteld: Peter Verkuijlen (Sint-Oedenrode), Moniek van de Meerakker (Eerde), Huub van de Wijdeven (Erp), Erik van Aarle (Olland) en Jan van Vlokhoven (Sint-Oedenrode). Heeft u een frisse en kritische kijk op de toekomst, dan willen we contact met u om een directe persoonlijke bijdrage te leveren aan onze kiesvereniging en aan het bestuur van de nieuwe gemeente.

Aan een verkiezingsprogramma wordt druk gewerkt. Aandachtspunten zijn: economie en inkomensvorming, verkeer, veiligheid, schone leefomgeving en huisvesting voor ondermeer de snelgroeiende doelgroep senioren. Geen drukke verkeersstromen door de kernen. Geen verkoop van huurwoningen, versneld bouwen van meer huurwoningen voor jonge starters en lage inkomens. Cultuur-, sport- en zwemvoorzieningen blijven in de kernen beschikbaar. Directe inspraak en eigen budgetten voor wijk- en buurtvoorzieningen. Geen bestuurlijke en financiële bemoeienis van de gemeente met zaken waar het bedrijfsleven verantwoordelijk voor is. Natuurwaarden zijn een verantwoordelijkheid voor de gemeente. De agrarische ondernemers moeten ook morgen concurrerend kunnen blijven en geen onnodige regels en beperkingen worden opgelegd.


Seizoen bij Intratuin Veghel van start gegaan

Diverse kuipplanten en volop zomerbloeiers zijn binnen. Wat ziet het er weer kleurrijk uit! Extra inspiratie nodig voor tuin, terras of balkon? Je ontvangt in april bij Intratuin Veghel bij elke aankoop een kortingsvoucher voor een gratis 2e entree voor de tuinen van Appeltern De plek om nieuwe inspiratie op te doen voor je tuin, terras of balkon. Benieuwd naar de folder. Kijk dan op www.intratuin.nl/veghel. Intratuin Veghel is alle zondagen tot en met juni geopend m.u.v. 1e pinksterdag. Aanstaande zondag geopend van 12.00 tot 17.00. Zij heten je van harte welkom.

Dé aanhangwagenspecialist van Brabant

Masta is dé aanhangwagenspecialist van Brabant. Een aanhangwagen huren of kopen? Ga eens kijken bij Masta op bedrijventerrein de Kampen. Het bedrijf doet ook aan onderhoud en heeft voor u de benodigde onderdelen. Voortaan kunnen onderdelen eveneens online besteld worden en dat is een grote hit.

"De bestellingen komen voortaan binnen uit het hele land. We hebben dan ook veel op voorraad en kunnen snel leveren. Dat is een sterk punt van ons", vertelt Martin Aarts trots. Hij wijst daarnaast op de nieuwe website www.onlineaanhangwagenkopen.nl. Voortaan kunnen klanten dus tevens via internet een nieuwe aanhangwagen of paardentrailer kopen. Natuurlijk kan het verhuren ook via internet verlopen, maar uiteraard zijn mensen ook welkom aan de Marie Curiestraat 8 in Sint-Oedenrode. Masta heeft veel aanhangwagens, bakwagens, autoambulances en een kieper staan. De nieuwste aanwinst is de motoraanhangwagen voor vier motoren. Ook daar is vraag naar en dus speelt Masta daar op in.
In het prachtige bedrijfspand Is een onderdelenwinkel gevestigd. Veel klanten in de regio zijn daar van op de hoogte en zij komen dan ook met regelmaat naar Rooi voor de benodigde onderdelen. De webshop zorgt ervoor dat er landelijk meer en meer bestellingen binnen dwarrelen en dat helpt dus enorm mee aan de naamsbekendheid van Masta.

Nieuw op Koningsdag: "Oranje Brunch Concert"

Koningsdag nadert weer met rasse schreden. Woensdag 27 april is het weer zover, dan vieren we hier in ons mooie Sint-Oedenrode de 49e verjaardag van onze Koning Willem Alexander.

De Oranjevereniging probeert elk jaar weer om voor de gehele Rooise gemeenschap een mooie dag te organiseren. Zo ook dit jaar. De stichting heeft naast alle traditionele activiteiten weer twee nieuwe activiteiten bedacht die zeker de moeite waard zijn om aan deel te nemen.
Voor de jeugd is er een wedstrijdje met mooie prijzen. "Maak je eigen kroon": Maak voor Koningsdag een kroon voor jezelf (de kroon moet jou passen) en doe mee aan de wedstrijd. Op Koningsdag kom je jouw zelfgemaakte kroon laten zien bij de kraam van de Oranjevereniging. Een jury zal dan bepalen of jouw kroon in de prijzen valt. Aan het eind van Koningsdag vindt de prijsuitreiking plaats en worden de mooiste kronen geshowd. De prijzen die jullie kunnen winnen liegen er niet om; 1e prijs speelgoedbon t.w.v. € 50,00 - 2e prijs speelgoed bon t.w.v.€ 25,00 en de 3e prijs speelgoed bon t.w.v. € 12,50.
Dan is er in zorgcentrum Odendael voor iedereen die het maar wil, i.s.m. de Ollandse Dorpskapel, zorgcentrum Odendael en de Oranjevereniging, een Oranje Brunch Concert. Vanaf 11.00 uur kunt u dan deelnemen aan een heerlijke, overvloedige Koninklijke brunch. Voor €7,00 kunt al bij deze brunch aanwezig zijn. Leden met een Rooise pas betalen slechts €6,50. Tijdens deze brunch zal de Ollandse Dorpskapel er voor zorgen dat u in de muzikale stemming komt. U moet zich voor die brunch aanmelden en dat kan op Odendael in zaal de Ontmoeting. Daar liggen inschrijfstrookjes klaar en die kunt u daar dan meteen bij een van de medewerksters inleveren en betalen. U bent van harte welkom. Binnenkort zal in deze krant het complete programma van Koningsdag 2016 bekendgemaakt worden. U kunt dan heel gemakkelijk zien wat er allemaal te doen is op die dag, waar het te doen is en hoe laat het allemaal begint. De Oranjevereniging verheugt zich er op om ook u te mogen begroeten.

't Waochte is op 'n adviesburo dè adviesburo's adviseert over advieze van adviesburo's

Tachtig procent van succes is op komen dagen.

Foto: Henri van Hoorn

TV de Kienehoef is de grootste club van Sint-Oedenrode. De omvang van het park is dan ook flink. Van boven mooi om te zien. Foto: Henri van Hoorn

Oplossing: Pieter van Erp

Winnaar: Jolanda vd Zanden

Foto:

Ik wil graag meedoen aan 'dat verdient een bloemetje' voor mijn moeder Elly Merks. 5 April wordt mijn moeder 60 jaar en ze staat altijd voor ons klaar om op alle kleinkinderen te passen. Niks is te veel, dus dat verdient zeker een bloemetje!

Daniëlla Merks

Foto: Tom van den Elsen

Tom van den Elsen maakte afgelopen donderdagochtend in alle vroegte deze foto op zijn erf aan de Lieshoutseweg. De reeën lijken niets in de gaten te hebben.

25 / 36

En ze leefden nog lang

De complete cast van Theater Productie Groep 14+ Foto: Hans van den Wijngaard

Wie wil weten of ze niet alleen lang, maar ook nog gelukkig leefden, zal komend weekend naar 'Theaterfestival Windkracht 16' in Mariëndael moeten komen. Daar is vrijdagavond te zien hoe het stuk 'En ze leefden nog lang' af loopt. 'Windkracht 16' begint die avond met drie stukken van verschillende toneelgroepen van Phoenix. Ook zaterdag zijn er nog drie opvoeringen.

Vorige week donderdag repeteerde de achtkoppige Theater productiegroep 14+ voor de laatste keer hun stuk. Eigenlijk zouden ze morgen ook nog een keer moeten repeteren, maar dan zitten veel spelers voor een schoolreis in Parijs. Maar omdat bij de laatste repetitie bijna alles goed ging en er toch nog een generale repetitie komt, hebben de jonge toneelspelers er alle vertrouwen in dat het goed komt.

Plezier bij repetities
"Wij zijn na de kerstvakantie met de repetitie van dit stuk begonnen", vertellen Bente Rust, Elise Alkemade, Lida Groenen en Mika van Heeswijk enthousiast na afloop van de repetitie. Elise zegt dat ze al enorm veel plezier heeft bij de repetities. Mika daarentegen vindt het moment als de groep voor de eerste keer opkomt geweldig. "Je weet dan dat je er moet staan want de zaal zit vol. Je moet dan presteren en dat geeft een kick. Maar dat betekent niet dat de repetities niet leuk zijn", zegt hij er snel achter aan.

Gekozen voor...
Ondanks dat de repetities voor het toneelstuk pas na Kerstmis zijn begonnen, wil dat niet zeggen dat de groep voor die tijd stil heeft gezeten. "De toneellessen zijn in september begonnen", vult Bente aan. "Tot de kerstvakantie hebben vooral theater- en improvisatie-oefeningen gedaan. Verder hebben we drie toneelstukken gelezen. Uit de drie stukken, die onze docente Annabelle Morvan voorstelde, hebben we als groep 'En ze leefden nog lang' gekozen", vertelt Lida.

Assepoester
Het stuk is gebaseerd op Assepoester. dat sprookje wordt door een oude enigszins demente toverfee verteld. Omdat de oude dame echter verschillende sprookjes door elkaar haalt, is er bijvoorbeeld ook een rol voor de wolf en Roodkapje weggelegd. Veel rollen dus in het toneelstuk en dat betekent dat sommige van de acht spelers ook een dubbelrol hebben. Mika heeft twee rollen en zegt daar het volgende over: "Een dubbelrol vraagt een goede planning, maar het is wel leuk omdat je dan meerdere facetten van het toneelstuk ziet".

Probleem bij ziekte
Ondanks dat de dubbelrollen wel een bepaalde spanning geven, zouden de acht jonge toneelspelers het wel leuk vinden als de groep wat groter zou zijn. "Een stuk als dit kunnen we met kunst en vliegwerk maar net opvoeren. Maar als er iemand ziek wordt hebben we al een probleem", zegt Bente.

Annabel die het gesprek op een afstand heeft gevolgd, sluit nog even aan. "Als er voldoende belangstelling is, komt er in juni nog een stoomcursus toneelspelen. Dan kunnen jongeren die een willen kijken of ze toneelspelen leuk vinden, een paar lessen volgen en voor de cursisten van nu is het een leuke opvulling van de lange pauze tussen mei en het begin van de lessen in september".


Chocolade en bio-kip

Verwaaid en verregend stal ik mijn fiets voor de supermarkt. Ik vis een muntje uit mijn tas en na enig duw- en trekwerk kan ik het winkelwagentje verlossen. Vastgeketend als het zat aan zijn soortgenoten, geduldig wachtend tot het met een klant naar binnen mag. Nu kan het zich nuttig maken. Het wagentje mag met mij mee, net zoals mijn voorjaarsjas die vandaag voor het eerst uit de kast kwam. Dat was niet zo'n goed idee gezien de weersomstandigheden. Maar dol als ik ben op deze bruine trenchcoat, slank van snit met brede centuur, hield geen regenbui of windvlaag me nog tegen. De lente is immers begonnen. Ik hang mijn canvas boodschappentas op zijn plek aan de haak en trek een sprintje naar de winkelpui.

In de rechter voorhoek van mijn karretje ligt een keurig boodschappenbriefje. Niet het mijne, dat zit nog in mijn handtas. Is dit papiertje achtergelaten omdat het niet meer nodig was of gewoon vergeten? Ik pak het vast en draai het om en om. De lange lijst met weekendboodschappen zet me aan het denken. Over het leven, de liefde, over de keuzes die je maakt, over gezondheid.
Het is vast geschreven door een vrouw. Ik zie een sierlijk vloeiend handschrift en stel me daarbij een dame voor op leeftijd. Ze is er eens echt voor gaan zitten. Bij haar eerste kopje koffie van die zaterdag heeft ze met hem afgesproken, dat als zij het lijstje maakt, hij erop uit gaat om de boodschappen te halen. Ik hoor haar hoge, heldere stem terwijl ik de woorden op haar briefje lees. Is zij het die dol is op pure chocolade? Is hij een liefhebber van hoestbonbons? Er wordt zeker ook gelet op hun gezondheid, gezien de vele light producten en de grote hoeveelheden fruit en groenten.
Dit weekend staat er een frisse salade met vis op het menu. Het hoofdgerecht is een bio-kip gecombineerd met pasta en een tomatensaus. Alles vers en zelf gemaakt.
Zou het haar echtgenoot zijn die zijn voorraad tabak aan wil vullen? Zou zij dan mopperen: 'Je moet eens wat minder gaan roken, schat.' Waarop hij zal zeggen dat zij er zich niet mee moet bemoeien. Dat doet ze dan ook niet meer, de rest van het weekend.
Heeft rode wijn uit Zuid-Afrika zijn voorkeur en drinkt zij het liefst een droge witte uit Italië? Ik stel me voor hoe ze het ieder jaar weer eens worden over de vakantiekeuze. Zo trokken ze misschien vorig jaar met een camper vier weken door Zuid-Afrika en zagen de prachtigste landschappen. Wordt het dit jaar weer Italië? Dol als zij is op de pareltjes van de Italiaanse keuken, de cultuursteden en het flaneren in de avonduren.
Ze hebben het vast gezellig samen. Op zondagmorgen gaan ze aan de chocoladebollen en 's avonds drinken ze een wijntje met toastjes brie bij een romantische film. Durven genieten van het lekkers van moeder aarde. Het goede leven. Geef ze eens ongelijk.

Nelleke Thijssen
Schrijvers@impesant .nl

'Rooienaar heeft goed contact met buren'

De gemiddelde Rooienaar heeft goed contact met de buren geeft het onderzoek van burgerpanel TipMooiRooi (wat inmiddels bestaat uit iets meer dan 500 mensen) weer. 14 % heeft iedere dag contact met de buren en maar liefst 57 % iedere maand. 91 % verklaart zelfs een goede relatie met de buren te hebben. Dat is erg veel. De kans dat 'de Rijdende Rechter' Sint-Oedenrode aan moet doen is relatief laag. Bij deze enkele positieve en negatieve reacties van Rooienaren over het contact met de buren; 'Buren zijn voor mij niet alleen naaste buren. We kunnen altijd bij elkaar terecht.' 'De directe buren willen geen contact, ondanks dit heb wel elke dag contact met buurtgenoten.' 'Ben net verhuisd. Op mijn eerdere adres in Sint-Oedenrode had ik bijna dagelijks of wekelijks contact. Hier zit ik helemaal niet om te springen. Ik houd niet van kleingeestig geroddel.' 'Ik heb meerdere keren per week contact met mijn buren. Deze optie stond er niet tussen.'

'Rooi massaal aan social media'

Dat social media de laatste jaren flink in opkomst is, is geen verrassing meer. Ook Sint-Oedenrode is druk aan het Facbooken, twiteren en instagrammen. Het zijn voortaan werkwoorden en dat zegt genoeg. In totaal zegt 45 % zelfs niet of totaal niet zonder telefoon te kunnen.

Foto van de maand: maart

Foto: Guus Boot

Bij dit artikeltje is een foto afgedrukt van Guus Boot (van FotoclubRooi). De fotograaf heeft zich laten inspireren door het thema "tegenlicht."

Door: Hans Vervloed

Tegenlicht betekent in de fotografie dat de foto is genomen met de camera naar de lichtbron toe. Dit in tegenstelling tot een foto die is genomen met het licht in de rug van de fotograaf (meelicht). Bij tegenlicht ontstaat een foto met een bijzondere sfeer, zoals de begeleidende foto laat zien.
Als een wandelaar of fietser met een camera schapen in een schaapskooi passeert, zal hij in verreweg de meeste gevallen de schapen van buiten naar binnen fotograferen. Bij een opname overdag is dat vanzelf een "meelichtopname". Buiten is het immers lichter dan binnen. In dit geval heeft de fotograaf ervoor gekozen de schapen van binnen naar buiten te fotograferen. Dat levert niet alleen door het minder gewone gezichtspunt een interessante foto op, maar ook door de bijzondere lichtval. De schapen bij het hek worden als het ware omgeven door een lichtkrans.
De fotograaf heeft bij het maken van de foto ook een goed moment gekozen. Tegenlichtopnamen hebben vaak minder perspectief dan traditioneel genomen foto's. Het beeld wordt vlakker doordat het licht in de lens valt. De fotograaf heeft het perspectief weten te benadrukken door de wandelaar op de juiste grootte met het beeld te verweven. Daarbij is ook van belang dat de wandelaar van de toeschouwer wegloopt. Door al deze elementen te verwerken in één foto ontstaat een krachtig beeld van een alledaags tafereel.

Tip
Maak geregeld zelf eens foto's in tegenlicht. Ook (kinder)portretten krijgen er vaak een verrassende uitstraling door. Het haar en de kleding krijgen een zachte lichtkrans. Voordeel is ook dat de geportretteerde niet in het licht kijkt en dus niet met dichtgeknepen ogen in beeld verschijnt. Pas bij het fotograferen een belichtingscorrectie toe. Anders is de kans groot dat de schaduw (die naar de lens valt) van het portret een silhouet maakt. Laat het idee achter u, dat foto's altijd met de "zon in de rug" moeten worden genomen.

Nieuwe peutergroep op basisschool Kienehoef

Foto:

Op dinsdag vijf april is een nieuwe peutergroep gestart op basisschool Kienehoef. Deze peutergroep valt onder kinderopvang De Verbinding. Een peutergroep is een goede start voor het basisonderwijs. Kinderen vanaf 2 jaar en 4 maanden zijn hier van harte welkom om te komen spelen en leren met leeftijdsgenootjes uit hun eigen dorp.

Basisschool Kienehoef en De Verbinding werken samen om daarmee kinderen goed voor te bereiden op de basisschool. Het goed voorbereiden op de basisschool kan drempelverlagend werken voor jonge kinderen. Er is extra aandacht voor de ontwikkeling van elk individueel kind. Bovendien wordt er gewerkt aan een doorlopende leerlijn. Het methodisch en thematisch werken van de peutergroep is afgestemd met de onderbouw van de basisschool. Daarnaast is er voldoende ruimte en tijd om lekker te spelen in het daarvoor ingerichte lokaal.
Op de dag dat de nieuwe peutergroep is gestart zijn de kleuters op bezoek geweest. Tijdens dit bezoek hebben de kleuters een welkomstcadeautje aan de peuters gegeven. Alle peuters kregen een mooie ballon met daaraan een kaartje met een welkomstboodschap.

Wandeling naar Sint-Oedenrode

Weidevogelgroep Rooi is vooral actief in het gebied tussen Sint-Oedenrode en Schijndel. Dit doet zij met opvallend veel succes. Het broedseizoen 2016 begon voor de groep helemaal spectaculair, want zij vond het eerste kievitsei van Nederland. De excursie van Natuurwerkgroep Liempde vindt plaats op zondag 10 april, start om 9.00 uur bij café 't Groene Woud. Vanaf daar gaan ze naar het rundveebedrijf van de familie Boekhorst aan de Schijndelse Heide in Sint-Oedenrode. Hier zullen leden van de Weidevogelgroep Rooi ons uitleggen hoe zij deze bijzondere vorm van vogelbescherming uitoefenen.

Rooise trainer Wouter Plevier: 'Met de ziel op je talent aan het werk.'

Foto: Jan H.F. van der Heyden

De eerste drie kwartier van mijn interviewafspraak met Rooienaar Wouter Plevier (47) gaan, zonder één vraag van mijn kant gesteld te hebben, over persoonlijkheidskenmerken en persoonlijkheidsontwikkeling. Niet verwonderlijk, want het is zijn vak: mensen 'een zetje geven', zoals hij het zelf noemt, zodat ze beter in hun vel zitten, blijer worden, zowel als individu als in teamverband, thuis of in het werk. 'Talent activeren' gebruikt hij ook wel tijdens het gesprek om uitdrukking te geven aan zijn bestaan. Zijn echtgenote Carolien noemt hem 'levensbezieler'. Zelf houdt hij het op 'verbeteren van de persoonlijke effectiviteit van mensen.' Hij trainde en coachte tot nu toe 57.000 mannen en vrouwen, die hem allemaal een 9,3 als waardering gaven. Een inspirerende Rooienaar, al enige tijd inwoner van Rosmalen, die bruist van activiteit, creativiteit en ideeën. Zijn missie en doel: vóór 2020 100.000 mensen 'met de ziel op hun talent aan het werk hebben gezet.'

Door Jan H.F. van der Heyden

Want daar gaat het hem vooral om: de ziel van de mens. Niet voor niets draagt de naam van zijn bedrijf 'Innerspective', wat betekent 'naar binnen kijken.' Wouter Plevier kijkt beroepshalve bij de mens naar binnen om te zien wat de ziel beweegt. Vervolgens zorgt hij er dan door training en coaching voor dat die mens bij zichzelf naar binnen kijkt met het doel zichzelf door persoonlijke effectiviteit te verbeteren. De ziel van de mens brengt hij tijdens de eerste drie kwartier van ons gesprek herhaaldelijk ter sprake, want hij wil dat 'de mens met zijn ziel op zijn talent zit'. 'Weet je dat slechts 12% van de mensen bezield werkt? En dat 35% op talent werkt? Weet je dat 54% van de leidinggevenden zijn personeel demotiveert, dus contraproductief maakt?' En dan, stellig: 'Talent wordt onvoldoende geactiveerd, mensen zijn snel tevreden. Ik wil dat mensen de juiste dingen gaan doen en dat zijn de dingen waar ze blij van worden. Vaak gaat het in de carrières van mensen over "kort geluk en lange pijn", zoals ik het noem. Maar je moet voor het tegenovergestelde zorgen: korte pijn en lang geluk. Voor die korte pijn zul je even uit je comfortzone moeten. Mensen spelen te weinig, verwonderen zich te weinig, durven niet een verandering te maken.'
Googel 'Wout Plevier', kijk op LinkedIn of sla de homepage van zijn internetsite op en lees wat de Rooienaar doet: 'al 16 jaar trainer, topcoach en spreker voor toonaangevende bedrijven om de persoonlijke effectiviteit van managers en teams met 100% te verbeteren. Met visie, focus, daadkracht, balans en optimale performance. Persoonlijke effectiviteit die gericht kan zijn op talentontwikkeling, snellezen, coaching en managementtrajecten.' Later in het gesprek zal ik hem confronteren met bombastische teksten op zijn site en LinkedIn en hem vragen of die bij hem horen.

Foto: Jan H.F. van der Heyden

Hij werd in 1969 geboren in de Graaf Arnulfstraat in Sint-Oedenrode. Zijn ouders komen uit Noord-Holland ('een hele reis'). Vader had een technische baan bij Philips gekregen, moeder werd directiesecretaresse bij Ahrend/Oda. Hij krijgt drie broers en twee zussen. 'Een warm, stabiel en gelukkig gezin', zegt hij, 'waar leren belangrijk was.' Hij bezocht de Odaschool en toog daarna naar het Zwijsen College in Veghel. Maar juist wat zijn 'redelijk strenge' ouders zo belangrijk vonden, goed leren op school, ging bij Wouter wat minder. 'Ik was een creatieve dromer. Ik maakte muziek, hield van tekenen, had altijd ideeën. Ik was een beroerde leerling, ben nooit een echte student geweest, bezat slechte leertechnieken, had te weinig interesse in vakken, zeker in wiskunde, scheikunde en natuurkunde.' Bekent: 'Ik ken maar twee standen: "aan" of "uit" en licht ze toe: 'Ik ben óf in mezelf gekeerd óf expressief naar buiten gericht.'

'Ik had Rooise stapvrienden, tennisvrienden en muziekvrienden. Allemaal gave groepen.'

Als hij van het Zwijsen College komt, verlaat hij op 20-jarige leeftijd zijn geboorte- en woonplaats Sint-Oedenrode om in Maastricht de Hoge Hotelmanagementschool te volgen. Hij is nog maar amper verhuisd of zijn vader overlijdt. 'Ja, mijn moeder was jong weduwe. Ze heeft nu een bijzonder leuke relatie met Fried van de Laar, Opa Fried noemen wij hem. Dat gaat werkelijk heel goed. Ze is nu 76.'
Zijn jeugd in Sint-Oedenrode staat nog vers in zijn geheugen gestempeld. 'Ik had drie verschillende groepen vrienden: stapvrienden, tennisvrienden en muziekvrienden. Dat waren allemaal gave groepen. Met de stapvrienden ging ik - soms met een groep meiden uit Boskant erbij - uit in Schijndel, Veghel, Uden, soms Volkel en ook weleens in Eindhoven. Ik stond 364 dagen van het jaar op de tennisbaan van De Kienehoef. Tot zes jaar geleden heb ik nog voor De Kienehoef competitie gespeeld. Met muziekvrienden speelde ik in bandjes. Ik speel zelf toetsen, gitaar en ik zing. Ik heb alles bij elkaar 734 muzieknummers geschreven. Die heb ik allemaal nog, zijn allemaal gedigitaliseerd. Ik kom nog bijna elke week in Sint-Oedenrode voor bezoek aan mijn moeder, mijn broer en vrienden. Ik ben ook trots op het dorp. Bij lezingen, workshops of presentaties zeg ik ook altijd dat ik uit Sint-Oedenrode kom, zeg ik dat ik blij ben Brabander te zijn. Want Brabanders zijn gezellig, niet zo hard. Ik noem mezelf weleens "de missionaris van Rooi" vanwege de Brabantse gezelligheid.'

Na vier jaar 'Maastricht' gaat hij Facility Management en Re-engineering Corporation studeren aan de Hogeschool Diedenoort in Wageningen. Zijn eerste werkplek is bij KPN op de afdeling 'interne verkoop'. Voor slechts drie weken, want die job ligt hem niet: 'weinig eigen invloed'. Komt dan bij BP als Sales Representative. Voor KPN had bij TopScore in Gouda een korte opleiding gevolgd en was daar kennelijk opgevallen, want TopScore haalt hem binnen en geeft hem een interne opleiding tot trainer. Dat doet hij drie jaar. Op 33-jarige leeftijd begint Wouter Plevier zijn eigen onderneming. Daarin heeft hij tot nu toe in 16 jaar tijd de persoonlijke effectiviteit van 57.000 vrouwen en mannen verbeterd. 'Eenlingen, maar ook groepjes van vijf of tien of vijfentwintig, maakt me niet zo veel uit. De grootste groep die ik ooit heb toegesproken bestond uit 1100 mensen. En allemaal offline, hè', voegt hij er duidelijkheidshalve aan toe, 'allemaal persoonlijk ontmoet.' Deze 57.000 mannen en vrouwen gaven hem een waardering van 9,3. Hoe hij dit weet? 'Door "Springest", de grootste onafhankelijke vergelijkingssite voor opleidingen, trainingen en cursussen in Nederland. Die houden dat allemaal keurig digitaal bij.'
Dan confronteer ik hem met zijn bombastische teksten op zijn internetsite en bij LinkedIn. Lucht?
Fronst de wenkbrauwen en kijkt verwonderd in mijn richting. 'Nee, het is geen lucht. Zeer zeker niet. Het heeft met de schrijfstijl van internet te maken. De mensen moeten mij al googelend vinden op "inspirerende spreker" of "inspirerende trainer' of "inspirerende coach" en deze woorden moeten telkens worden herschreven en herhaald om mij op internet vindbaar te maken. Het is een noodzakelijkheid van deze tijd. Social media, twitter, facebook, de hele rattenplan, het online aanwezig zijn, het hoort er allemaal bij. Ik heb zelf veel blogs geschreven, vlogs en video's gemaakt, maar heb dit nu overgegeven aan een social mediateam. Het is namelijk een hele ontdekkingstocht om goed zichtbaar te worden.' Even later komt hij terug op de door mij als bombastisch aangemerkte teksten op zijn site en bij LinkedIn. 'Eens. Klopt wel. Het is niet mijn "tone of voice". Gaan we veranderen. Is in transformatie, zeg maar.'

'Te weinig mensen staan met elkaar in verbinding. We leven met elkaar, maar we zien elkaar niet.'

Zijn eigen, authentieke 'tone of voice' is inderdaad veel zachter, zoals zijn karakter. Dat blijkt als we het hebben over zijn visie op de huidige en toekomstige maatschappij. 'Veel mensen zijn op zoek naar grip in het leven. De maatschappij heeft met problemen van geld en ego te maken. Er zijn nog veel stigma's rond bepaalde dingen die niet goed zijn, zoals geld en macht. Te weinig mensen staan met elkaar in verbinding. We leven met elkaar, maar we zien elkaar niet. De maatschappij is emotie-arm geworden. We zijn ook veel te snel met onze antwoorden en onze reacties. We zouden ons veel meer moeten inleven met de omgeving.'
Even later als we over goede doelen spreken: 'Het is niet belangrijk dat ik goede doelen steun, maar ik wil wel de mensen bewust maken dat het belangrijk is om goede doelen te steunen.' Hij vertelt dan over zijn gratis bijdragen aan en financiële ondersteuning van instellingen, zoals KIKA Kinderkankervrij, Cliniclowns, de Nierstichting, ALS en het Emmaziekenhuis. 'Ik heb wel iets met kinderen en ziek-zijn.'
'Mensen zouden meer sympathie voor elkaar moeten opbrengen en elkaar veel meer moeten helpen, want elkaar helpen kost niks. Hij maakt zich best zorgen, vertelt hij desgevraagd over de toekomst van zijn kinderen. Wouter heeft er twee: Sanne van 9 en Lenne van 7. Hij denkt dan aan problemen van het 'geïntegreerd samenwonen' en aan milieutechnische vraagstukken.

Hoe zijn toekomst er over tien jaar uitziet? 'Ik heb het mooiste beroep van de wereld. Ik zal dan nog steeds bezig zijn met een mooi team om me heen met de verbetering van de persoonlijke effectiviteit van mensen, met mensen bezielen. Continueren dus, maar ook de trainingen, het coachen en de sprekersshows internationaal uitrollen. Daarvoor tref ik nu al voorbereidingen.'
Vertelt vervolgens over de uitgave van zijn derde boek dat over twee maanden verschijnt met de titel SLIM, dat staat voor Sympathie, Luisterend, Inlevend, Empowerment. 'In dat boek staan samenvattend mijn boodschappen voor de komende tien jaar.' 'En dan zal ik nog wel in Rosmalen wonen, verwacht ik, want ik krijg Carolien niet mee naar Rooi.'

Boskant pakt winst op NLC'03

Boskant pakt eindelijk weer de punten Foto: José Munster

Vreugdekreten aan Boskant zijde na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Kilci. Eindelijk weer eens een winstpartij voor Boskant. Op basis van de gehele wedstrijd een terechte overwinning, al was tegenstander NLC'03 met name in de slotminuten enkele keren dicht bij de gelijkmaker.

Gezien de resultaten na de winterstop was er voor Boskant eigenlijk maar één uitgangspunt: er "moest" gewonnen worden. Geen eenvoudige klus tegen NLC'03 dat na de winterstop al 7 wedstrijden niet verloren had.
Voor rust was het een gelijk opgaande wedstrijd. Veel inzet bij beide teams, veel duels, maar slechts enkele gevaarlijke momenten voor één van beide doelen. De eerste speldenprik van Boskant kwam via Geert van Gils die in de 28e minuut NLC'03 doelman Thomas Fransen wel erg ver voor z'n doel zag staan. Maar die liet zich niet verrassen en wist de inzet van Geert eenvoudig te verwerken. In de 31e minuut was Boskant dicht bij de 1-0. Na een goede aanval raakte Rens van de Wijdeven met een fikse uithaal "slecht" de onderkant van de lat. Doelman Fransen was in tweede instantie voldoende attent om de rebound van Emiel van den Elsen uit de benedenhoek te tikken. In de 40e minuut was het de beurt aan de bezoekers. Een klein beetje ruimte bleek voor aanvaller Wouter Bijl voldoende om voor gevaar te zorgen. Z'n inzet was wel hard, maar miste de juiste richting. Toch zou hij voor rust nog scoren. Een foutieve pass van Geert van Gils werd door hem, na het simpel uitspelen van speler Glen van der Heijden, in de laatste minuut feilloos voorbij doelman Tom van der Heijden geschoten: 0-1

Boskant pakte de wedstrijd in de 2e helft goed op en ging met veel energie op zoek naar de gelijkmaker. De beloning volgde in de 56e minuut toen Rens na een goede aanval een teruggelegde bal van Roy van der Linden strak in de verre hoek binnenschoot: 1-1. Daar zou het niet bij blijven. Een eerste mogelijkheid, in de 69e minuut via Frank van der Heijden miste nog de juiste richting. Z'n vrije trap zeilde net naast de kruising. Maar ruim 10 minuten later was het wel raak. Na een snelle aanval zette invaller Daan Rovers met een prima steekbal medespeler Emiel van den Elsen vrij voor doel. De attent uitgekomen doelman Fransen wist de inzet in eerste instantie nog te stoppen, maar via het lichaam van Emiel stuiterde de bal alsnog over de doellijn: 2-1. NLC'03 gaf zich echter nog niet gewonnen en probeerde er in de laatste 10 minuten minimaal een gelijkspel uit te halen. Tot twee keer toe kregen de bezoekers een mogelijkheid, maar telkens wist een Boskants been op het laatste nippertje redding te brengen zodat er aan de stand van 2-1 niets meer veranderde!

Tom Sanders Foto: José Munster
Mats van Vilsteren Foto: José Munster

Ollandia blijft in mineur achter

Ollandia laat verdiende punten liggen Foto: José Munster

Opnieuw waren we het na de wedstrijd snel eens met elkaar. Ollandia had veel te weinig gekregen en als er iemand verdiende te winnen zondagmiddag dan was het Ollandia. Dit is het verhaal van na de winterstop, de werkelijkheid is dat we vier punten verzameld hebben, dat het er minimaal zes meer hadden moeten zijn maar nu op een plaats staan wat directe degradatie tot gevolg heeft.

Wat wel gezegd en geschreven moet worden is de niet aflatende inzet om te komen tot winst. Het voetbal is niet allemaal even verheven maar heel veel respect voor de inzet en het geloof om te komen tot betere resultaten. Want na 11 minuten kwam Ses op 0-1 voorsprong toen Jos Leenderts met heel veel inzet de bal bij de achterlijn binnenhield maar de tegenstander ermee vandoor ging, een prima voorzet gaf en de inkomende spits de bal voor het binnentikken had. Tot die tijd was Ses iets beter, had ook al een paar kleine kansjes gehad maar was er ook voor Ollandia een behoorlijke kans toen Stefan Erven op rechts ervan doorging en een prima strakke voorzet afleverde. Gerbe Dankers was ter plaatse maar kopte de bal over het doel omdat hij iets teveel onder de bal was i.p.v erachter. Na die vroege achterstand bleef Ses tot de 30e minuut wel de bovenliggende partij, kreeg kleine doelkansen maar tot echt uitgespeelde kansen kwam men niet. Hierdoor groeide Ollandia weer iets in de wedstrijd en begon steeds meer het doel van Ses op te zoeken en onder vuur te nemen.Tot aan de rust waren er respectievelijk voor Gerbe Dankers, William Bekkers, Stefan Erven kansjes voor de gelijkmaker maar onzorgvuldigheid in de aanspeelpas, het net niet goede de bal raken bij het schieten waren de belangrijkste oorzaken van het niet scoren.

Rhode pakt punten tijdens topper Foto: Lisa van de Ven

Na rust zien we een steeds sterker Ollandia, dat de regie van de wedstrijd meer en meer overneemt.
Met de al eerder genoemde inzet bleef Ollandia gaan voor die gelijkmaker en misschien wel meer. Onder aanvoering van Rob van der Heijden en de steeds meer inschuivende René Raaijmakers werden de aanvallen opgezet en werden de diverse spelers in stelling gebracht of kregen ze zelf de mogelijkheid. Helaas de bal wilde maar niet goed vallen

Volgens mijn notities hebben we in de 2 helft 10 kansjes en kansen gehad. Ses daartegenover had er welgeteld 2. Maar de al vroeg gescoorde goal was wel tevens de eindstand waardoor het voor Ollandia steeds moeilijker wordt. Volgende week mogen we op bezoek bij koploper en gedoodverfde kampioen Berhem Sport waarna er vier belangrijke weken volgen waarin we de gelegenheid krijgen het vege lijf te redden. Met de inzet en gedrevenheid van na de winterstop blijven we geloven in een goede afloop, zowel spelers, technische staf als supporters en als we dan ten onder gaan dan wel strijdend en samen!

Rhode wint topper tegen Nulandia

Rhode won de topper tegen de nummer 2 Nulandia met 3-2. Erg gemakkelijk ging dat niet want Rhode zag tot tweemaal toe Nulandia op gelijke hoogte komen. Maar de derde keer lukte dat gelukkig niet. Rhode pakte daarmee kostbare punten, Nulandia staat nu op 8 punten. Ook Avanti en Stormvogels lieten punten liggen, zodat nu Margriet en DAW de belangrijkste belagers zijn geworden met een achterstand van 5 punten. Avanti kan zich hier nog bij scharen als het de 2 inhaalwedstrijden wint.

Rhode en Nulandia zijn twee voetballenden ploegen, de toeschouwers kregen daardoor een spannende en sportieve wedstrijd te zien. Net zoals vorige week tegen Nooit Gedacht waren de krachtverschillen op het middelveld miniem, en ook nu waren de rooise aanvallers een stuk creatiever dan de gasten, maar die kregen van de solide rooise verdediging ook weinig ruimte. Al na 10 minuten kwam Rhode op voorsprong. Een hoge voorzet van rechts werd door de keeper niet goed gepakt, er ontstond een wat rommelige situatie, waarbij de bal uiteindelijk voor de voeten van Kyron Brus kwam en die weet met dergelijke ballen wel raad en zette de 1-0 op het scorebord. Nulandia kreeg haar eerste kans pas in de 28e minuut en toen was het ook meteen raak. Een vrije trap werd van 30 meter hard ingeschoten en Luuk vd Doelen kon de bal met hoofd nog net van richting veranderen, 1-1. Maar in de 32e minuut kon Rhode de schade weer herstellen. Uit een vrije trap van Paul Smeets kopte Mart Krüsemann de bal fraai binnen, 2-1. Vlak voor rust had Tim Stewart de 3-1 nog op de voet toen hij alleen op de goal afstormde, maar zijn schot ging over.

Vlak na rust was Rhode meteen gevaarlijk, een voorzet van Kyron Brus leek eerst door Tim Stewart te kunnen worden ingetikt en daarna door Mart Krüsemann, maar beiden konden de bal net niet onder controle krijgen. In de 53e minuut kon Nulandia zodoende weer op gelijk hoogte komen. Een foute pass op het middenveld werd naar voren geschopt en Marco van Lokven kon hem vervolgens binnen tikken, 2-2. Nulandia ging er toen in geloven en Rhode kreeg een moeilijk kwartiertje, Nulandia raakte zelfs een keer de paal. Rhode bleef echter overeind en scoorde in de 69e minuut een derde treffer. Tim Stewart schoot een vrije trap tegen de lat en de bal kwam in de rebound voor de voeten van Kyron Brus die zijn kunststukje van voor de rust herhaalde en de bal keurig in de hoek schoot, 3-2. Het heilige vuur bij Nulandia was toen verdwenen, maar er volgde nog wel een spannend laatste kwartier, waarbij de beste kansen wel voor Rhode waren. Doelpunten vielen er echter niet meer.

Pupil v.d. Week Ollandia: Tom Sanders

Afgelopen zondag mocht Tom Sanders als 'Pupil v.d. Week' de aftrap verzorgen bij Ollandia 1 - SES 1. Tom is 7 jaar oud. Tom voetbalt in het goede team van de F2. Op het veld laat hij overal zien wat hij kan. Tom vind de trainingen leuk. Zijn favorieten binnen Ollandia zijn Harm Verhagen en Leon van Nuland. Hij vindt Dirk Kuijt en Lionel Messi goede voetballers. Zijn favoriete voetbalclubs zijn PSV en Fc Barcelona. Tom rijdt ook graag op een quad en hij helpt graag mee in de garage.

Pupil v.d. Week VV Nijnsel: Mats van Vilsteren

Hallo, ik ben Mats van Vilsteren. Ik ben 7 jaar en voetbal in de F2 van VV Nijnsel. Ik heb nog geen vaste positie in het veld, maar het leukste vind ik het als ik in de spits mag staan.
Carlo, John en Erwin zijn mijn trainers en leiders. Zij staan iedere week klaar om ons te begeleiden tijdens het voetballen. Mijn grootste fans zijn: papa, mama en mijn broer Stan die ook bij VV Nijnsel voetbalt.

TTV Attaque hard op weg naar het kampioenschap

Attaque 1 speelde een uitwedstrijd in Waalwijk. Het werd een overwinning met de maximale score van 10-0. Menno van Os, Dirk Kastelijn en Leon Schepens wonnen al hun wedstrijden. Het team heeft na 7 wedstrijden 58 punten en staat hiermee 20 punten voor op nummer twee OTTC, er zijn nog drie wedstrijden te spelen, het kampioenschap komt nu wel heel dichtbij.

Attaque 2 ging op bezoek bij TTCV van Herwaarden uit Veghel. Attaque speelde een goede wedstrijd en verloor slechts met 6-4 van het hoger geplaatste team uit Veghel. Henry van Casteren won twee wedstrijden, Peter Verhagen won er één en verloor er één nipt in 5 games, Leon Huijberts wist deze keer geen wedstrijd te winnen, verder werd het dubbelspel nog gewonnen. Het team heeft na 7 wedstrijden 26 punten, 6 punten meer dan nummer 6 OTTC en 6 punten minder dan de op de veilige plaats staande nummer 4 Always Fair.

Attaque 3 had de wedstrijd van deze competitieronde reeds gespeeld. Nu alle teams 7 wedstrijden hebben gespeeld is de stand wat wedstrijden betreft weer gelijk getrokken. Het team staat met 45 punten op de eerste plaats en heeft 9 punten voorsprong op nummer twee Asio.

Open Toernooi TV De Kienehoef

Van 19 tot en met 27 maart werd op het tennispark van TV De Kienehoef het Open Toernooi gespeeld. De inschrijvingen kwamen wat laat op gang maar met een eindstand van 285 spelers kan iedereen die mee heeft geholpen of gespeeld tevreden zijn. De deelnemers kwamen niet alleen vanuit de omliggende verenigingen maar ook van verder uit de regio.

De weergoden waren in een goede bui en lieten zich gedurende de week, maar zeker op de zaterdag en op de finaledag, van hun goede kant zien. Hierdoor kwamen de nodige supporters naar het tennispark om de spelers aan te moedigen en te genieten van de mooie wedstrijden. Toernooiwinnaar was Max Geurts van LTC Uden, in de categorie HE4. Maar ook onze jongere spelers, Tim Heijmans en Ruben Plaat, bliezen hun partij mee. Zij werden winnaar in de categorie HD6. Er is een sportief en gezellig toernooi gespeeld en ondanks dat de finales van dit toernooi samenvielen met Paaspop en met eerste Paasdag, kunnen we terugkijken op een geslaagd evenement. Op naar het volgende toernooi!

Speelster van de Wedstrijd

Op zondag 3 april was Janne van Genugten de Speelster van de Wedstrijd. Ze heeft mee warm gelopen en geoefend met schieten op een hoge korf. Ook heeft ze gezellig gekletst tijdens de wedstrijd en de stand bijgehouden! Helaas heeft senioren 1 verloren. Janne, leuk dat je er was!

Odisco verliest kansloos van koploper

Boven: wedstrijdgroep C, onder de jonge talenten

Odisco speelde afgelopen zondag tegen koploper Flash in Den Dungen. Odisco had de eerste wedstrijd nipt verloren met 12-10, dus hadden de dames geloof dat er vandaag misschien een stuntje in zat.

Odisco begon goed aan de wedstrijd en maakte na 47 seconden 0-1 via Lisa Wouters. Hierna werd het verschil qua niveau snel duidelijk. Flash speelde beter en creëerde veel kansen. Odisco zette hier niet veel tegenover, was slordig in de plaatsing en kon niet in het spel komen. Doordat Flash vergat te scoren stond het na 25 minuten, ondanks het niveauverschil toch 4-4. Doelpunten van Meike Leenderts, Lisa Wouters en Lienke Merks. Hierna zette Flash nog een tandje bij en Odisco kon dit conditioneel niet aan. Zo liep Flash weg naar een 9-4 ruststand.
In de rust werd duidelijk dat Odisco er door het warme weer doorheen zat en dat het moest proberen het gat niet nog groter te laten worden. Het liep niet dus moesten de dames extra hard werken om er nog iets van te maken.
Na rust was Odisco wat feller en kon de eerste 15 minuten weer mee met Flash. Hierdoor werd het 11-7, ondanks dat er grote kansen werden gemist bij Odisco. Maré Meijs lokte met een slimme actie een strafworp uit. Doelpunten van Myrthe van Heereveld en 2x Marlon van Heeswijk. Hierna bleek dat Odisco echt een offday had: ballen werden in de handen van de tegenstander gegooid en aanvallend kon Odisco geen vuist meer maken. Hierdoor kon de ploeg uit Olland niet meer scoren en stond er na 70 minuten 16-7 op het scorebord.
Odisco speelde ver beneden eigen kunnen en kwam daardoor veel kwaliteit te kort om het Flash moeilijk te maken. 17 april speelt Odisco thuis tegen Tovido. Een mooie kans om sportieve re