DeMooiRooiKrant

3 augustus 2016

DeMooiRooiKrant 3 augustus 2016


Foto: Jan Roche

DeMooiRooiSchaal is de laatste jaren een succesformule gebleken. Toch kan het blijkbaar nog beter. De vier voetbalclubs Ollandia, Rhode, Nijnsel en Boskant besloten voor de editie van dit jaar de dames en de veteranen aan het toernooischema toe te voegen. Het bleek een goede aanvulling.

Die mogelijkheid was er, omdat het toernooi van de senioren iets werd ingekort. Andere jaren speelden de clubs drie wedstrijden in twee dagen. Dat bleek zo vroeg in het seizoen een te hoge belasting voor de spelers. Vooral bij de kleinere verenigingen. Die hebben beduidend meer moeite om tussen de vijftien en zeventien spelers op te trommelen. Zo gebeurde het dat Boskant en Rhode op zaterdag tegen elkaar speelden, Nijnsel nam het op tegen Ollandia. Omdat Rhode met 3-1 won en Nijnsel met 2-0 was de finale voor zondag bekend. Die was uiterst spannend. Rhode kwam met 2-0 voor, maar uiteindelijk knokte de geel-blauwe formatie zich terug. Een penaltyreeks volgde, waarin Nijnsel aan het kortste eind trok. Zo won Rhode voor de tweede keer in vier jaar de schaal. Ollandia werd derde door Boskant met maar liefst 4-1 te verslaan. Dat alles na een zeer geslaagde feestavond. Het hele weekend was het bezoekersaantal sowieso hoog. Als een mengelmoes liepen supporters van de verenigingen door elkaar, langs het veld en in de kantine. Ook een reden om vier jaar geleden met dit toernooi te starten.
De wedstrijden begonnen op zondag al vrij vroeg. Het waren de veteranen die precies rond het middaguur aftrapten. Wie denkt dat ze het helemaal op hun elfendertigste doen, komt bedrogen uit. Het fanatisme zit er bij de meest ervaren voetballers van Sint-Oedenrode nog goed in. Hier en daar een vloek als er gemist wordt, een schreeuw als de bal net niet wordt binnengehouden en soms een tik tegen de schenen van de tegenstander. Natuurlijk, het oogde niet allemaal even vlug, maar het voetbal wordt er gespeeld zoals het gespeeld moet worden. Boskant won het minitoernooi door Ollandia in de finale te verslaan. Rhode won de strijd om de derde plek van Nijnsel.
Die laatste vereniging mag niet klagen, want een dag eerder pakten de dames van de club de eerste prijs van het seizoen door DeMooiRooiSchaal te winnen. Rhode werd in een doelpuntrijke wedstrijd met 6-3 gepakt. Boskant kon de penaltyserie van Nijnsel niet winnen in de finale. De dames én de veteranen waren blij dat ze mee mochten doen aan het toernooi. Maar ook de organisatie was content met de keuze. Het leverde extra veel publiek en extra veel plezier op.

Nijnsel dames won met 6-3 van Rhode.
Foto: Jos van nunen

"Vorig jaar lachten onze ouders alleen maar toen we vertelden dat we op onze skeelers naar Brussel gingen. Ze hadden niet verwacht dat we het ook echt zouden doen. Nu geloven ze het wel", doelt Veerle Wouters op haar actie om samen met goede vriendin Anne van Esch op de tandem naar Parijs te fietsen. Vrijdagochtend vertrokken ze richting het zuiden.

Adviezen slaan de meiden in de wind. Toen ze vorig jaar oefenden voor de lange skeelertocht werden ze door een boer geadviseerd om in ieder geval nooit naar België te skeeleren. 'Daar zijn teveel kinderkoppen' vertelde hij hen wijs, zonder van de plannen af te weten. "We keken elkaar toen wel even aan, maar konden er alleen maar om lachen. We hebben het uiteindelijk gewoon gedaan", blikt Anne terug. 'Gewoon' was het niet helemaal. Veerle hield er een flinke wond aan haar voet aan over.

Jaargang 6 - Week 31 - Woensdag 3 augustus 2016

Jaargang 6 - Week 31 - Woensdag 3 augustus 2016

Jan van den Akker en RooiOntmoet

Foto: Hans van den Wijngaard

De leden van de regiegroep RooiOntmoet zijn geschokt door het overlijden van Jan. We gaan de inspirator en drijvende kracht achter RooiOntmoet missen. RooiOntmoet is zijn creatie en net nu we "live" gaan, gebeurt er dit.

Hij zou nog even naar Frankrijk gaan en tussendoor nog wat met ons afstemmen. We hadden al een interview gepland in verband met het "live" gaan van RooiOntmoet. En daarna zou hij lekker een aantal weken naar Australië gaan. Het loopt allemaal anders. Een verschrikkelijk bericht.
Jan was altijd bezig met zijn ideeën over RooiOntmoet. Het moet meer worden dan alleen maar een nieuwe website. Het gaat erom dat Rooienaren elkaar op een veilige manier kunnen ontmoeten en samen activiteiten uitvoeren. Een sociaal netwerk dat via de website contacten kan leggen en afspraken kan maken, nieuwtjes met elkaar kunnen delen. Het moet gratis toegankelijk zijn voor de inwoners van Rooi maar bovenal veilig zodat er geen "vreemden" met de gegevens van door kunnen gaan.
RooiOntmoet zou, volgens Jan, het informele netwerk van de inwoner van Rooi kunnen verbinden met het professionele netwerk wanneer er behoefte aan is. Want, zo stelt Jan, de inwoner zal vooral regie moeten houden op zijn eigen omgeving en dat begint met het kennen van je eigen informele netwerk zoals de familie in de buurt, de buren, de vrienden in de buurt, de kennissen, de verenigingen waar je lid van bent e.d. Je doet dit voor je plezier en het draagt bij aan je sociale leven. Pas als er lichamelijke en geestelijke gebreken ontstaan zou je dan hulp bij het professionele netwerk moeten gaan zoeken. Het informele netwerk kan daarbij helpen door in eerste instantie informatie te geven en daarna eventueel hulp te bieden. Jan noemt dat dan het arrangeren van je eigen netwerk. RooiOntmoet kan dan een hulpmiddel zijn.
Als Jan op zijn praatstoel zat dan was hij soms ook niet te stoppen. In deze gesprekken ontstonden spontaan nieuwe dingen die aan RooiOntmoet toegevoegd moesten worden. Zo was er de veiligheidsapp. Het was een goed idee maar betekende wel weer aanpassingen in de programma's doorvoeren. Jan inspireerde door te wijzen op de derde en vierde levensfase van de mens en door te komen met de "buurtcloud". Maar Jan was in hectische momenten ook de rust zelve. Hij was niet de man om in paniek te raken als er weer wat moest veranderen. Dan maken we wel weer een nieuwe afspraak, zei hij dan. En als dan de agenda getrokken werd dan klonk regelmatig: "Dan kan ik niet want dan zit ik even in Frankrijk." En zo was het onze laatste regiegroep van 20 juli ook weer. Helaas ben je daar overleden en zullen we het voortaan zonder jou moeten doen. We zullen je missen, Jan!

De regiegroep


Welzijn De Meierij: dichterbij dan je denkt

v.l.n.r.: Nelleke Post, Janny Forsten en Gerry Jochems Foto: Jos van Nunen

Aan hun naamsbekendheid ligt het niet, Stichting Welzijn de Meierij is in 2013 ontstaan uit fusies van de voormalige welzijnsorganisaties en inmiddels echt wel een begrip geworden in Rooi. Toch stapt niet iedereen direct naar het spreekuur, terwijl daar wel aanleiding voor is, hoe bescheiden en over welk onderwerp dan ook. Een moment dat je even geen uitweg meer ziet is zo'n situatie. Soms is een tip, een eye-opener, een contact of een klein zetje in de goede richting al genoeg. Soms sluipt het er gewoon in, eenzaamheid bijvoorbeeld. Zo zijn er legio situaties, die binnen ieders omgeving of kennissenkring wel voorkomen, waarin Welzijn de Meierij iets kan doen. Velen maken er al gebruik van, voor anderen die de stap nog niet genomen hebben kan de drempel niet laag genoeg zijn. En de weg naar die drempel is korter dan je misschien denkt: ze hebben spreekuur in ieder kerkdorp.

"Van alle vragen zijn 75% welzijnsvragen" weet Gerry Jochems, die samen met Nelleke Post en Janny Forsten het team Opbouwwerk vormt.

Tussen de samenleving
Het drietal staat en werkt letterlijk en figuurlijk tussen de samenleving. "Vaak kan de eerste vraag worden opgelost binnen het team, direct bij de hulpvraag of onderling vanwege onze specialisaties. Blijkt de 'casus' complexer, neem ik die mee naar het Sociaal Team" legt Gerry uit.

De keuze voor spreekuren in de kerkdorpen heeft alles te maken met de leefbaarheid daar, die steeds meer onder druk staat. "We kunnen voor veel mensen iets betekenen. Laatst kwam er een vrouw naar het spreekuur, het bleek dat ik op dat moment voor haar eigenlijk niks kon doen. 'Ik ben zó blij dat ik mijn verhaal kwijt kan' was haar reactie. Voor dat moment was dat genoeg. Maar de mensen kunnen ook voor óns veel betekenen. We hebben echt behoefte aan ideeën, bijvoorbeeld om de leefbaarheid te verbeteren. Een vorm van dagbesteding bijvoorbeeld, hier hebben we een prachtig buurthuis (De Beckart, red.) dat ruimte daarvoor biedt."

Meierijstad
De welzijnsorganisaties en/of klantteams zijn niet in iedere fusiegemeente van Meierijstad op dezelfde manier ingericht als Rooi. Het drietal geeft aan dat daar natuurlijk over is en wordt nagedacht, maar dat er in Rooi in ieder geval tot en met 2017 niks verandert. Daarna zou een principiële keuze kunnen worden gemaakt of de welzijnsorganisatie(s) kiest voor één uniforme werkwijze (uniformiteit) of voor behoud van een/de eigen werkwijze (identiteit)

Specialisaties
Gerry Jochems heeft als specialisaties: Opbouwwerk in Nijnsel en in de Kienehoef, lid van het Steunpunt Vrijwilligerswerk en van het Sociaal Team Sint-Oedenrode. Met die laatste vormt zij de verbinding tussen het Team opbouwwerk en het Sociaal Team en is zij de 'spin in het web'.

Janny Forsten heeft als specialisaties: Opbouwwerk in Boskant, Steunpunt Mantelzorg en Steunpunt Ouderen. Nelleke Post heeft als specialisaties: Opbouwwerk in Olland, Steunpunt Mantelzorg, Steunpunt ouderen en Steunpunt Vrijwilligerwerk.

Waar zit dan het jeugd-en jongerenwerk? Nelleke Post: "Dat valt inderdaad niet onder onze specialisaties. Wel zijn er twee jongerenwerkers actief binnen Sint-Oedenrode vanuit Welzijn De Meierij, Jack Elbers en Monique Stegenga. Zij hebben op Mariendael, Honk 1224, een inloop waar jongeren terecht kunnen met vragen en om elkaar te ontmoeten. Daarnaast gaan ze ook de straat op (straathoekwerk) om daar in contact te komen met jongeren."

Spreekuren

Het drietal houdt spreekuur op de volgende locaties en tijden: Boskant: Janny Forsten, dinsdag van 10.00 – 11.30 u, 't Pluugske Lijsterbesstraat. Olland: Nelleke Post, 2e donderdag van de maand, 12.30 – 14.00 u in De Loop'r. Nijnsel: Gerry Jochems, 3e donderdag van de maand, De Beckart. Kienehoef: Gerry Jochems, 4e donderdag van de maand, Kienehoefschool

Die laatste locatie is weliswaar niet in een kerkdorp, maar wel toegevoegd omdat de Kienehoef via hun IWOP (Integraal WijkOntwikkelingsPlan) dezelfde faciliteiten kreeg als de kerkdorpen via hun IDOP (Integraal DorpsOntwikkelingsPlan). Janny Forsten erkent dat de spreekuren eigenlijk een vaste plek verdienen op hun website http://www.welzijndemeierij.nl/ . "Maar daar gaan we aan werken!"


CDA Rooi ziet geen heil in megastal

CDA Rooi ziet geen heil in de nieuwvestiging van een varkenshouderij van 18.000 varkens aan de Lieshoutseweg in het gebied Weieven in Sint-Oedenrode.

De familie Verhagen diende onlangs een aanvraag voor zo een nieuwvestiging in. Met deze nieuwvestiging zou een intensief agrarisch bedrijf worden toegevoegd aan een toch al belast agrarisch gebied. En komt er door een veelheid aan vrachtbewegingen ook extra druk te staan op verkeersveiligheid en de wegenstructuur. "Hoe vervelend ook voor de familie Verhagen, een dergelijke nieuwvestiging met zoveel dieren is niet in balans met belangen van milieu en natuur en brengt onevenredige risico's voor de gezondheid van mensen met zich mee", stelt fractievoorzitter Coby van der Pas. "En dat is niet alleen voor mens en natuur, maar ook voor een duurzame agrarische sector als geheel niet goed."
Evenwicht in de belangen van boer en burger zijn leidend voor het CDA. Het CDA wil meedenken in alternatieve locaties, mits dit haalbaar is. In de omgeving zijn bestaande agrarische bedrijven die mogelijk een oplossing kunnen bieden. "Maar", zo vindt CDA-fractielid Rien Verhagen, "waar deze oplossing ook gezocht wordt, zal er sprake moeten zijn van geen verdere belasting van het gebied Jekschot/Weieven. Sterker nog, het CDA ziet liever nog een verbetering van het totale gebied."
Het CDA constateert een toenemende onrust in de directe omgeving van de mogelijke nieuwvestigingslocatie. Coby van der Pas: "We snappen deze onrust. En deze is niet weg te nemen door een wekelijks contact van de gemeente met de reactiegroep met telkens dezelfde boodschap dat er nog geen oplossing is." Het CDA diende al in januari van dit jaar een motie in met een oproep aan wethouder van Burgsteden om in dialoog met de familie Verhagen, reactiegroep Bleieven en andere betrokkenen gezamenlijk te zoeken naar voor alle partijen aanvaardbare oplossingen. "De wethouder gaf toen niet thuis", vervolgt Coby. "We hopen dat hij, nu er alternatieve locaties in beeld worden gebracht, hier meer oren naar heeft. Dat zou een heleboel onrust in de buurt weg kunnen nemen en mogelijk sneller tot oplossingen kunnen leiden." Rien Verhagen tot slot: "Burgers willen de boer niet weghebben, maar in een gezonde omgeving kunnen wonen. En dat is in ieders belang."

Fractie CDA Rooi

Meer informatie:
Rien Verhagen
Coby van der Pas


Novadic – Kentron blijft in beeld voor vluchtelingenopvang

De As50+ gemeenten hebben voldaan aan het verzoek om te voorzien in voldoende opvanglocaties voor vluchtelingen. Het is nu aan het COA en de provinciale overlegtafel (POV) onder leiding van de Commissaris van de Koning om helderheid te geven over het vervolg, aldus coördinerend burgemeester Wobine Buijs (Oss) in een brief aan Commissaris van de Koning Wim van de Donk.

Burgemeester Wobine Buijs: "Wij hebben samen de schouders eronder gezet en kunnen leveren als dat nodig is. Wij gaan ervan uit dat er in september meer duidelijkheid komt over de daadwerkelijke behoefte." Zij is tevreden over het proces dat is doorlopen. "We hebben laten zien dat we in staat zijn om in korte tijd te presteren."
De intensieve samenwerking heeft volgens de Osse burgemeester als positief gevolg dat gemeenten in de regio elkaar steeds makkelijker en beter weten te vinden. "De diverse burgemeesters en wethouders hebben regelmatig met elkaar om de tafel gezeten en zijn daardoor dichter bij elkaar gekomen. Overleggen over wonen, integratie en participatie zijn geïntensiveerd en 'best practices' worden uitgewisseld."
Op dit moment is de stand van zaken in de As50+ regio dat in het cluster Meierijstad (Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel) per direct (tot 1 mei 2017) opvang is voor 300 personen in het voormalige ziekenhuis Bernhoven. In Sint-Oedenrode blijft de locatie Novadic - Kentron aan de Schijndelseweg in beeld. De gemeenteraad beslist in september definitief of deze locatie aangeboden wordt voor uitgebreider onderzoek. De gemeenteraad van Schijndel heeft het voormalig Mob-complex Vlagheide aangeboden voor nader onderzoek voor een AZC voor 300 personen. Dit in samenhang met de locatie Novadic- Kentron in Sint-Oedenrode.
In Uden is nog geen concrete locatie in beeld. Wel heeft de gemeenteraad aangeboden, als het COA daar om vraagt en de noodzaak aan kan tonen, een locatie te willen aanbieden voor de opvang van 300 vluchtelingen voor een periode van maximaal 5 jaar. In Oss bestaat de mogelijkheid de bestaande noodopvang voor 300 vluchtelingen in het voormalig belastingkantoor in Oss te verlengen. In Bernheze is door de gemeenteraad besloten de locatie voormalig MOB-complex, Slabroekseweg in Nistelrode aan te bieden waarbij het COA vóór 1 oktober duidelijk moet maken of er gebruik van gemaakt wordt anders vervalt het aanbod. Om de druk op de opvanglocaties te verminderen werken de diverse gemeenten ook intensief aan de opdracht die er ligt voor het huisvesten van statushouders.

Zorg Coöperatie Rooi timmert goed aan de weg

Zorg Coöperatie Rooi is niet alleen actief in het begeleiden bij zorgvragen van leden, zij organiseren ook regelmatig overlegdagen met de adviesraad en de vele vrijwilligers, zodat zij goed beslagen ten ijs komen wanneer op hen een beroep wordt gedaan. Langzaam maar zeker is Zorg Coöperatie Rooi klaar voor de toekomst.

Dat dit gewaardeerd wordt door de ruim 130 leden van de ZCR, bleek tijdens de Algemene Ledenvergadering in april. Ruim 65 leden bezochten de bijeenkomst en toonden hun betrokkenheid bij de ontwikkelingen binnen de zorgcoöperatie. De zorgcoördinatoren en zorgcoaches worden met regelmaat benaderd door de leden met zorgvragen, die zeer divers zijn en uiteenlopen van vragen over mogelijkheden voor dagbesteding, respijtzorg of mantelzorg. In de meeste gevallen zijn de vragers geholpen met een luisterend oor en duidelijke informatie, maar op het verzoek voor het verlenen van respijtzorg, het tijdelijk ontzorgen van de mantelzorger, is heel praktisch ingegaan. Er werd "goede zorg" geregeld naar volle tevredenheid van de zorgvrager en de mantelzorger. "Zeker voor herhaling vatbaar", aldus de mantelzorger.

Ook binnen de organisatie van ZCR hebben zich positieve ontwikkelingen voorgedaan. Met de komst van Bert Heijen als zorg coördinator, Marijn van den Akker als secretaris en Ton van den Enden als penningmeester, is het bestuur thans voltallig. Tevens hebben zich drie nieuwe vrijwilligers aangemeld die zich willen inzetten voor de ZCR en 2 werkgroepen gaan onderzoeken of het zinvol is om zich aan te sluiten bij de onlangs opgerichte "Koepel" van zorgcoöperaties en hoe binnen ZCR vorm gegeven kan worden aan de zgn. "witte diensten.

Kortom allerlei activiteiten die positief gaan bijdragen aan een goede toekomst voor ZCR.

Steunpunt Vrijwilligerswerk zoekt vrijwilligers

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Op de website www.welzijndemeierij.nl wordt een overzicht gepresenteerd waar allerhande vacatures te vinden zijn in uw eigen omgeving.

Ondersteuning voor Meierij 44
Meierij 44, een woongroep voor oudere mensen met een verstandelijke beperking, is op zoek naar vrijwilligers die hen kunnen ondersteunen bij allerhande werkzaamheden. Denk daarbij aan de was opvouwen, boodschappen doen, een luisterend oor bieden, wat te drinken inschenken, fruit bereiden etc.. De tijden zijn in overleg. Het gaat voornamelijk om de tijden na het avondeten en in het weekend rond het middaguur. (vacaturenummer 15809)

Leer veilig omgaan met honden
Het Sophia SnuffelCollege is op zoek naar vrijwilligers: samen met je hond bezoek je de laagste groepen van basisscholen bij jou in de buurt om kinderen te leren hoe ze veilig met honden omgaan.
Op die manier kan het aantal hondenbeten bij kinderen beperkt worden en neemt angst voor honden af. Bovendien draagt het Sophia SnuffelCollege bij aan meer begrip en respect voor honden en andere dieren. Het Sophia SnuffelCollege is een project van de Koningin Sophiavereniging tot Bescherming van Dieren.
(vacaturenummer 15772)


Werken in de moestuin
Stichting Damiaancentrum is op zoek naar vrijwilligers die graag tuinieren. Je werkt samen met anderen in de moestuin en leert zo ook nieuwe mensen kennen. Werktijden zijn in overleg. Hebt u groene vingers en vindt u het leuk om buiten in de tuin te werken? Dan is deze vacature iets voor u! (vacaturenummer 15663)

Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij; u kunt bellen (073 – 5441400) of mailen (vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl). Bezoek ook onze website voor alle andere vacatures en activiteiten (www.welzijndemeierij.nl).

Snelweg A50 twee weken dicht

Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit aan het asfalt van de A50. Hierdoor wordt de A50 tussen Veghel en knooppunt Paalgraven ter hoogte van Oss twee weken afgesloten voor al het verkeer. Een week per rijrichting.

Van vrijdag 29 juli 21.00 uur tot vrijdag 5 augustus 21.00 uur is er geen verkeer mogelijk tussen oprit (11) Veghel en oprit (15) Nistelrode op de A50 in de richting van Nijmegen. Van vrijdag 5 augustus 21.00 uur tot maandag 15 augustus 06.00 uur is er geen verkeer mogelijk op de A50 vanaf knooppunt Paalgraven tot afrit (11) Veghel in de richting van Eindhoven. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 15 minuten.

Weersgevoelige werkzaamheden
Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Meer informatie?
Ga naar www.vananaarbeter.nl of bel met de gratis informatielijn 0800-8002.


Eetpunt Nijnsel begint de vakantie met een barbecue

Het al weer een week geleden dat de gasten samen met de vrijwilligers van het eetpunt Nijnsel de vakantie begonnen met een barbecue. Het hele jaar door worden de negentien deelnemers elke woensdag gastvrij ontvangen in de Beckart. Daar eten, maar zeker praten, de 55-plussers dan gezellig met elkaar.

Foto: Hans van den Wijngaard

Jolanda Kerkhof is één van de veertien vrijwilligers die elke week opnieuw klaar staat om de het eetpunt tot een succes te maken. "We hebben dit eetpunt in Nijnsel nu al sinds januari 2013 en onze gasten zijn er maar wat blij mee. Het is voor deze mensen een mogelijkheid om een keer met elkaar te eten en niet alleen aan tafel te zitten. Vooral alleenstaanden maken gebruik van het wekelijkse eetpunt. Mensen kijken echt uit naar de woensdag, we hebben hier een mevrouw gehad, die was elke dinsdag al helemaal blij, zo keek ze uit naar de woensdag". Het menu dat het eetpunt wekelijks aanbiedt mag er best zijn. De gasten hebben de keuze uit twee verschillende soorten soep, vlees, groenten en aardappelen. Natuurlijk is er ook een toetje en ook daar is er natuurlijk keuze uit twee soorten. Ook de kosten voor de maaltijd zijn te overzien, die bedragen namelijk 7,50 euro. Ria Dortmans coördineert het eetpunt in Nijnsel en vertelt dat er wat haar en de andere vrijwilligers best nog wel meer gasten mogen komen: "het eetpunt is in principe voor iedereen uit Nijnsel die ouder is dan 55 jaar. Een paar keer per jaar hebben we ook gasten, zo zijn de ouderen uit 't Everse een keer hier geweest en ook hebben we de verhalentafel op bezoek gehad. Dat maakt het eetpunt nog eens extra gezellig". Over de kwaliteit van het eten zijn de gasten vol lof. Dat wordt door Brabantzorg bereid en vervolgens door enkele vrijwilligers bij Odendael opgehaald. Maar ook over de barbecue, die door Puur Brabant is verzorgd was iedereen vorige week woensdag meer dan tevreden.

Inburgering viert einde schooljaar

Donderdagochtend 4 augustus is er de laatste 'les' van de inburgering vóór de zomervakantie. De cursisten én hun kinderen komen naar de speeltuin van Park Kienehoef voor een gezellige ochtend.

De cursisten en de oudere kinderen verzamelen zoveel mogelijk letters in een letterspel. Er zijn buitenspelletjes zoals jeu de boules, tennisrackets, een lang springtouw en een diabolo. De kleine kinderen gaan blik gooien en ze doen een 'eierrace'. Ook spelen ze in de speeltuin en in de zandbak. Rond 10.00 uur gaan ze naar de kinderboerderij. Deze is speciaal voor deze gelegenheid open, een mooi gebaar van de kinderboerderij dat erg gewaardeerd wordt! Daar gaan ze genieten van zelfgemaakte hapjes die de cursisten en de klassenassistenten hebben gemaakt. Na de pauze gaan de cursisten zoveel mogelijk woorden maken met de gevonden letters van het letterspel. Natuurlijk mag iedereen de dieren van de kinderboerderij aaien en vertroetelen. Ook kan er worden gevoetbald in het park.

Om half twaalf gaan ze opruimen en dan begint voor de cursisten de welverdiende zomervakantie. Zeer wrang is het idee dat de cursisten op maandag 29 augustus aan het nieuwe cursusjaar beginnen en na vijf weken naar Schijndel moeten verhuizen. Aan de ideale samenwerking in Sint-Oedenrode tussen docent, klassenassistenten en cursisten komt na bijna twee jaar helaas een einde. Dit is het gevolg van het feit dat de gemeente Sint-Oedenrode niet voldoende woningen beschikbaar heeft voor statushouders en er dus onvoldoende cursisten zijn. Het was volgens de vrijwilligers erg plezierig werken in Mariëndael, maar de harde werkelijkheid haalt ze nu in. "Jammer dat de Rooise 'politiek' niet in staat bleek om dit zeer succesvolle vluchtelingenproject een vervolg te geven, terwijl de gemeente Schijndel dit blijkbaar wel voor elkaar krijgt. Een gemiste kans", laat een vrijwilliger weten.

Tonnie Foolen Foto: Hans van den Wijngaard

Oncoloog Casper van Eijck van het Erasmusziekenhuis in Rotterdam doet onderzoek naar de bijzonder agressieve vorm van kanker aan de alvleesklier. Toen Van Eijck, die ook clubarts is van Feyenoord, in het programma Voetbal Inside over dit onderzoek vertelde raakte dat de Rooise Tonnie Foolen diep in haar hart. Zij zette een actie op om mensen te bewegen geld te doneren voor het onderzoek van Van Eijck.

Het is alweer zeventien jaar geleden dat Tonnie 's nachts wakker werd met pijn in haar buik. Nog geen uur later was die pijn zo heftig dat ze met spoed naar het Catharinaziekenhuis in Eindhoven werd gebracht. Tonnie bleek een alvleesklier-ontsteking te hebben en haar kansen waren tot 50% gezakt. "Gelukkig is het met mij toen goed gekomen. Maar het had ook heel anders af kunnen lopen", realiseert Tonnie zich.

"Omdat mijn man elke vrijdag Voetbal Inside op televisie kijkt, zag ik bij toeval het interview met dokter Van Eijck. Hij vertelde over het onderzoek dat hij doet naar alvleesklierkanker. Ik werd hier enorm door geraakt, niet alleen omdat ik zelf die alvleesklierontsteking heb gehad. Maar ook omdat ik verschillende mensen hier in Rooi heb gekend die aan deze vreselijke ziekte zijn overleden", vertelt Tonnie. "Het lijkt er op dat het werk dat Van Eijck doet haar vruchten afwerpt, maar er is in totaal zo'n drie miljoen euro nodig om het onderzoek af te ronden. Ik voelde me verplicht om niet alleen zelf een bijdrage te doen, maar ook anderen te stimuleren om geld te storten".

Daarom nam Tonnie contact op met Feyenoord en zo kwam zij in contact met 'Support Casper'. Van hen hoorde zij dat deze stichting geld inzamelt specifiek voor onderzoek naar alvleesklierkanker. De stichting gaat (nog) niet langs de deuren met een collectebus, maar krijgt haar bijdragen vooral van particulieren en bedrijven. Tonnie kreeg het advies om bedrijven te benaderen met de vraag geld over te maken op de rekening van de stichting. Inmiddels heeft Tonnie al verschillende bedrijven benaderd en ook via DeMooiRooiKrant wil zij mensen oproepen om een bijdrage te leveren aan het onderzoek van dokter Van Eijck en zijn team.

Mensen die een steentje bij willen dragen aan het onderzoek van dokter Van Eijck kunnen een bijdrage overmaken op rekening NL 82 INGB 00000 42 000 ten name van Support Casper.

Themawandeling De dansende zaden

Aanstaande zondag 7 augustus houdt het IVN Sint-Oedenrode een themawandeling over zaadverspreiding. Dit is de derde van de vier seizoenenwandelingen in de Boskant. We kennen allemaal wel het verspreiden van de zaadjes van de paardenbloem, maar hoe zorgt een plant als het speenkruid ervoor dat zijn zaadjes verder weg komen?

Dit en nog meer van de wonderlijke technieken van de natuur zullen worden toegelicht door de gidsen. Om niet alleen de voortplanting veilig te stellen maar tevens uitbreiding van het leefgebied te bewerkstelligen heeft ook hier het vernuft van de natuur vele oplossingen gecreëerd. De wandeling start om 9.00 uur bij de Ritakerk in de Boskant. Het dragen van waterbestendig schoeisel is in dit natte gebied geen overbodige luxe. De wandeling is zeer geschikt als ouder(s) met kind(eren) activiteit en duurt ongeveer 2 uur. Voor nadere informatie, zie de website, www.ivnrooi.nl.

Omdat er nog veel geld nodig is om deze ziekte te kunnen genezen

Tonnie Foolen Foto: Hans van den Wijngaard

Oncoloog Casper van Eijck van het Erasmusziekenhuis in Rotterdam doet onderzoek naar de bijzonder agressieve vorm van kanker aan de alvleesklier. Toen Van Eijck, die ook clubarts is van Feyenoord, in het programma Voetbal Inside over dit onderzoek vertelde raakte dat de Rooise Tonnie Foolen diep in haar hart. Zij zette een actie op om mensen te bewegen geld te doneren voor het onderzoek van Van Eijck.

Het is alweer zeventien jaar geleden dat Tonnie 's nachts wakker werd met pijn in haar buik. Nog geen uur later was die pijn zo heftig dat ze met spoed naar het Catherinaziekenhuis in Eindhoven werd gebracht. Tonnie bleek een alvleesklier-ontsteking te hebben en haar kansen waren tot 50% gezakt. "Gelukkig is het met mij toen goed gekomen. Maar het had ook heel anders af kunnen lopen", realiseert Tonnie zich.

"Omdat mijn man elke vrijdag Voetbal Inside op televisie kijkt, zag ik bij toeval het interview met dokter Van Eijck. Hij vertelde over het onderzoek dat hij doet naar alvleesklierkanker. Ik werd hier enorm door geraakt, niet alleen omdat ik zelf die alvleesklierontsteking heb gehad. Maar ook omdat ik verschillende mensen hier in Rooi heb gekend die aan deze vreselijke ziekte zijn overleden", vertelt Tonnie. "Het lijkt er op dat het werk dat Van Eijck doet haar vruchten afwerpt, maar er is in totaal zo'n drie miljoen euro nodig om het onderzoek af te ronden. Ik voelde me verplicht om niet alleen zelf een bijdrage te doen, maar ook anderen te stimuleren om geld te storten".

Daarom nam Tonnie contact op met Feyenoord en zo kwam zij in contact met 'Suport Casper'. Van hen hoorde zij dat deze stichting geld inzamelt specifiek voor onderzoek naar alvleesklierkanker. De stichting gaat (nog) niet langs de deuren met een collectebus, maar krijgt haar bijdragen vooral van particulieren en bedrijven. Tonnie kreeg het advies om bedrijven te benaderen met de vraag geld over te maken op de rekening van de stichting. Inmiddels heeft Tonnie al verschillende bedrijven benaderd en ook via DeMooiRooiKrant wil zij mensen oproepen om een bijdrage te leveren aan het onderzoek van dokter Van Eijck en zijn team.

Mensen die een steentje bij willen dragen aan het onderzoek van dokter Van Eijck kunnen een bijdrage overmaken op rekening
NL 82 INGB 00000 42 000 ten name van Suport Casper.


Burendag ook in uw wijk

Op 24 september viert Nederland voor de elfde keer Burendag. Voorgaande jaren was het steeds een groot nationaal feest. In 2015 deden in heel Nederland bijna 1 miljoen mensen mee! Samen ondernamen zij allerlei activiteiten die de buurt leuker maakten en hen nader tot elkaar brachten. Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranjefonds.

Het thema van Burendag is 'koppen bij elkaar': Koppen bij elkaar en verzin samen een goed idee voor Burendag. En ook: Koppen bij elkaar en ga samen Burendag vieren! Op Burendag voeren buren overal in Nederland hun goede ideeën uit, van buurtontbijtjes tot zeskampen en schoonmaakacties!

Wilt u meedoen met de Burendag, maar hebt u vragen over mogelijkheden, het organiseren of over financiële ondersteuning? Neem dan snel contact op met een van de Woonservices in Schijndel, inlooppunten van Welzijn De Meierij in Sint-Oedenrode of opbouwwerkers van Welzijn De Meierij. Zij staan u allemaal graag bij met advies over de Burendag. Neem ook een kijkje op www.burendag.nl

Eropuit-bus trekt naar Veghel

Er werd ook het nodige ingeslagen. Foto: Nelleke Post

Sinds kort is de Boodschappenbus omgetoverd tot Eropuit-bus. Voor dat concept is wel animo. De eerste rit stond dinsdag 26 juli op het programma, naar de Intratuin in Veghel.

De bus zat vol, dus het was onderweg al een gezellige boel. Bij het ophalen van de deelnemers werd de moderne techniek ingezet, want een Tomtom hadden we niet mee en een aantal straatnamen klonk de buschauffeur niet bekend in de oren. Gelukkig was daar de telefoon met navigatie en werd de weg gevonden door Rooise straatjes. De route naar Veghel kende de buschauffeur wel.
Bij de Intratuin was het een oase van bloemen, planten, vissen en knaagdieren. Ook voor binnenshuis was er genoeg te zien. Tijdens het uitstapje werd ook tijd gemaakt om even met elkaar een kopje koffie te drinken en te buurten. De deelnemers en vrijwilligers hebben genoten van het uitstapje en werden na de terugrit weer veilig thuisgebracht.
Lijkt het u nu ook leuk om een keer mee te gaan op een uitstapje? Dat kan! De Eropuit-bus Sint-Oedenrode rijdt op dinsdag 9 augustus naar de Schaapskooi in Schijndel, op maandag 15 augustus naar de Buurtsuper in Boskant en dinsdag 23 augustus staat Rondje Rooi en een bezoek aan van Hoof Zacht Fruit en Asperges op het programma. Voor meer informatie en om u aan te melden, kunt u bellen naar 0413-54 1400. Dit project is een samenwerking tussen Brabantzorg Odendael en Welzijn De Meierij.

Oud worden is gezellig

Foto:

In het KRO programma – Achter de voordeur - bleek dat buren in steden elkaar nauwelijks kennen. Dan ben je als Brabander gelukkig in een wijk te wonen waar mensen gemoedelijk met elkaar omgaan. Vroeger stond bij iedereen de achterdeur open en liepen buren zonder aankloppen bij elkaar binnen. Dat is helaas door onze hoogconjunctuur verleden tijd omdat iedereen werkt. Maar ouderen in Sint-Oedenrode zijn hiermee opgegroeid en die wonen nu veel in de appartementen naast Odendael. Al vanaf 2000 organiseren buren van Ameroyenhof 2 tot 20 nagenoeg jaarlijks een barbecue of gezamenlijk etentje.

Diny Kuijpers van Welzijn de Meierij heeft er op aangedrongen in een groter verband te gaan samenwerken. Daardoor is besloten de activiteiten uit te breiden tot alle bewoners Ameroyenhof even nummers en is Burencontact Ameroyenhof opgericht. Na de verbouwing van de Gouden Leeuw heeft Wovesto de achtertuin opnieuw aan laten leggen met een mooi terrasje. Dat werkt zeer uitnodigend voor gezamenlijke activiteiten. In de zomermaanden is er elke maand een onderonsje waar buren aansluiten voor een gezellig praatje met koffie of thee. Het jaar is begonnen met een nieuwjaarsreceptie en quiz bij Odendael en in het voorjaar was er een fotopuzzeltocht Zaterdag 30 juli was het tijd voor de barbecue en in het najaar sluiten ze het jaar af met een etentje en kaarten in Odendael. Met enige trots hebben de bewoners bereikt dat nagenoeg alle buren hier met plezier aan meedoen. Iedereen wordt via een nieuwsbrief uitvoerig geïnformeerd en wie in het ziekenhuis belandt of een jubileum viert ontvangt een kaartje. Bij begrafenis of crematie zorgt de organisatie voor een bloemetje en ook nieuwe buren worden met bloemen welkom geheten. Zo kan oud worden ook gezellig zijn.

Fitclub Odendael met vakantie

Binnen de muren van Odendael is met behulp van vrijwilligers zo´n vier dagdelen per week een Fitclub actief. Op maandagmiddag en woensdagmorgen zijn deze vrijwilligers in de weer om de bewoners van dit verzorgingstehuis, maar ook de ouderen uit de nabije omgeving, te helpen om hun lichamelijke conditie op peil te houden of te verbeteren. De komende weken even niet…

De andere dagdelen zijn voornamelijk voor 55-plussers uit Rooi. Voor vele deelnemers is dit ook een gelegenheid om een praatje te maken met deze of gene. Het is altijd een gezellige boel. Gedurende de vakantieperiode ligt de Fitclub de hele maand augustus stil. Het was daarom een bijzonder leuk idee om voor de deelnemers en de vrijwilligers van de maandagmiddag en woensdagmorgen om een gezellige bijeenkomst te organiseren op het Plein ter afsluiting van het seizoen. Op woensdagmorgen kwamen ze bijeen. Onder het genot van een kopje koffie of thee werd genoten van een heerlijk stuk gebak dat geheel belangeloos was geschonken door Bakkerij Bekkers en van heerlijke chocoladeproducten welke waren geschonken door Mars Veghel. Het was een bijzondere gezellige bijeenkomst.

Foto: Lisa vd Ven

Win € 2.500,- aan boodschappen

Boodschappen doen? Dat wordt nu wel heel voordelig. Onze Mystery Jackpot is gevuld met mooie prijzen voor u. Nuttige boodschappen en vele Jumbo boodschappencheques.

60 Mystery Jackpots
Speel op onze speelautomaten en win één van de 60 Mystery Jackpots*: een rijkelijke gevuld boodschappenmandje inclusief een Jumbo boodschappencheque van maar liefst € 300,-. Maar dat is nog niet alles. U krijgt bovendien een waardevol tombolalot. Hiermee maakt u kans op de hoofdprijs: een Jumbo boodschappencheque van € 2.500,- welke wij uitreiken op maandag 22 augustus tijdens onze speciale winnaarsavond. Kom dus langs, speel mee en win deze boodschappen!

Over Holland Casino
Wij brengen het spannendste spel, altijd gastvrij en betrokken. Jaarlijks bezoeken circa 5,8 miljoen gasten één van de veertien vestigingen van Holland Casino. Een uniek aanbod van spel in een veilige en betrouwbare omgeving staat centraal. Holland Casino is wereldwijd toonaangevend op het gebied van veilig en verantwoord spelen. In samenwerking met verslavingszorg heeft Holland Casino het Preventiebeleid Kansspelen ontwikkeld. Het kansspelaanbod van Holland Casino staat onder extern toezicht van het NMi en de Kansspelautoriteit. De speelautomaten in Holland Casino hebben gemiddeld een uitkeringspercentage van ongeveer 92% (de wettelijke norm is 80%). Bij een tafelspel als Roulette kan dit oplopen tot 98,6%. Meer informatie als ook de actievoorwaarden van deze Mystery Jackpot zijn beschikbaar op onze website of volg ons op Facebook.


Programma informatie

Rooi Actueel

Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen.

Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle andere programma's.

Rondje Rooi

Vanaf donderdag 28 juli bevat Rondje Rooi:

  • Beachvolleybaltoernooi bij sporthal "De Streepen"
  • Jubilerend Ollandia viert feest.
  • Koorklanken in park Kienehoef
  • Opnieuw veel waardering voor "Rooi Fietst"
  • Zomeravondconcert harmonie Sint Antonius Nijnsel
  • Inzegening Ritakapel Boskant
  • Rooienaren in 100-ste wandelvierdaagse Nijmegen

Uitzendtijden: 00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Special: Zomer in de Meierij

De temperaturen stijgen, bloemen geuren en tonen hun kleurenpracht. Insecten maken lange werkdagen, elke dag opent met een vogelconcert, kortom; het is zomer in onze omgeving.

Filmer Leo van de Veerdonk laat u genieten!

Uitzending vanaf 3 augustus

Uitzendtijden: 01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 13:00 – 16:00 - 19:00 en 22:00 uur.

Openingstijden kantoor en telefonische bereikbaarheid

Studio aan de Laan van Mariëndael 30A is bereikbaar voor bestellingen, vragen, meldingen, op elke ochtend van 09:00 - 11:30 uur behalve vrijdag, Op vrijdag is het kantoor 's-middags van 13:30 - 16:30 uur open. Telefoonnummer: 0413-471193
Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN kanaal 559.TRINED kanaal 12.
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 38, analoog op 792 MHz.
Via Ziggo: analoog op 256 MHz en digitaal via mediabox kanaal 36, CI+ kanaal 331.
Via Vodafone Thuis: kanaal 712
Internet
Met nieuws, informatie, veel foto's en films is TV Meierij wereldwijd te volgen
via www.tvmeierij.nl
Facebook : Achtergronden, foto's en meer … op: www.facebook.com/tvmeierij


Kraak en diefstal bij DA drogist

In de voordeur is een flink gat geramd.

In de nacht van donderdag op vrijdag is de DA drogist aan het Kerkplein in Sint-Oedenrode het doelwit geweest van een kraak en een diefstal.

In de voordeur zat een groot gat waar de dieven door naar binnen zijn geschoten. Volgens eigenaresse Annemiek van der Linden was het 'een ravage'. "Dit meemaken is een ellende", verklaart ze. "Er zijn wel zo'n dertien tot veertien schappen helemaal leeg gehaald." Toch kwam ze nog met een beetje goed nieuws. De auto van de daders was die nacht op de A50 klemgereden. De daders zijn er vandoor gegaan. Van hen is er geen enkel spoor, maar de spullen lagen allemaal in het voertuig. "Ik ben in ieder wel blij dat ik mijn spullen terug heb", vertelt de winkelier. Heeft u die nacht iets gezien wat van waarde kan zijn voor de politie? Bel dan naar 0900-8844.

"De Heuvel is dé straat van Rooi"

Foto: Jelle vd Brand

Toen Gerard en Meriam Wollerich hun huidige restaurant in 1995 kochten, wisten ze dat ze het oude notarishuis op de kop hadden getikt. Vanuit de hele omgeving zetten duizenden mensen voet in het statige pand om aktes te ondertekenen. Sinds de komst van het duo is het gebouw nog steeds een trekpleister. Culinaire genieters vanuit heel Nederland, België, Duitsland en soms nog verder komen voor het sterrenrestaurant naar Rooi. Dat maakt Wollerich tot het paradepaardje van de Heuvel.

Nadat Gerard en Meriam het pand hadden aangeschaft dachten ze even 'Wat hebben we toch gedaan?' 'Is dit wel de juiste plek?' Auto's raasden voorbij en vrachtverkeer passeerde iedere tien seconden. Wollerich hield het restaurant op de drukste plek van Sint-Oedenrode. "Gelukkig kwam toen de Zuidelijke Randweg. Het werd ineens een stuk rustiger", weet de sterrenkok nog als de dag van gister. De rust keerde terug. Gerard: "Natuurlijk hoor je hier nog wel eens wat. Een brommer die voorbij knettert, of mensen die hard aan het praten zijn, maar er zijn ook momenten dat het muisstil is op straat. Gasten die dan in de tuin zitten, kunnen er dan echt van genieten."
Dat doen ze ook van de culinaire hoogstandjes. Jaar in jaar uit bewijzen Gerard en Meriam en hun team waarom ze de status van sterrenrestaurant hebben. "Je moet iedere dag iets nieuws blijven proberen. We volgen de trends, maar het is vooral ook zelf uitvinden. De mensen willen verrast worden." En dat worden ze bij Wollerich. Overal komen de gasten vandaan. Uit Sint-Oedenrode natuurlijk, uit Son en Breugel of Best, maar ook van veel verder. "Zo'n tien jaar geleden viel hier in de straat de stroom uit. Juist op zaterdagavond, net voordat alle gasten arriveerden. We konden niets meer gebruiken, zelfs het gas niet meer! We brachten onze gasten op de hoogte. Die reageerden heel begripvol. Maar natuurlijk baalden wij enorm! Ik zei tegen mijn koks; maak wat lekkers van alles wat je hebt. Alles uit de kast! Zo kregen sommige gasten een uitgebreid kaasplankje omdat ze nergens anders meer terecht konden. Toen we hoorden waar ze overal vandaan kwamen, mijn god! Mensen uit Rotterdam, Amsterdam en zelfs uit Antwerpen. Een meisje van 16 dat door haar ouders voor het eerst werd meegenomen naar een sterrenrestaurant. Gelukkig gingen ze toch met een glimlach weg…." Wat vinden al de gasten eigenlijk van het centrum van Sint-Oedenrode? "Geweldig", zegt Gerard. "Vrij veel mensen komen vanaf de Markt en ze zijn stuk voor stuk lyrisch. Over de gezellige terrassen, de oude panden. Sommigen maken gebruik van bijvoorbeeld Traiteur-Slagerij Verheijen of Muller Mode. Mooi om te merken dat we elkaar allemaal versterken."
Wollerich is nog steeds op zijn plek hier. Sterker nog, Gerard en Meriam en het gezin komen terug in Sint-Oedenrode wonen. Het prachtige pand aan de Heuvel blijft dus nog wel even hun werkplek. "De Heuvel is voor ons gewoon dé straat van Rooi. Wij genieten er nog elke dag van. Net als onze gasten", sluit Gerard af, zeker van zijn zaak.

"Ik drink mijn thee op tijdens het fietsen"

Daar komt ze weer aangeflitst op haar elektrische fiets. Haar opvallende kleding voorkomt dat ze een veiligheidshesje aan moet. Als ze de Heuvel opdraait, fietst ze met haar hand in de lucht. Iedereen kent Marjanne (Marjanneke) en andersom, dus er moet gezwaaid worden. Wat veel mensen niet weten is dat Marjanne – fanatiek als ze is – dan al vele tientallen kilometers op de teller heeft staan. Stoppen doet ze amper.

"Nee, ik stop zo min mogelijk. Ik heb een paar keer 200 kilometer op een dag gefietst. Dan fietste ik 's morgens vroeg aan richting Den Bosch, helemaal naar de brug over de Maas. Daar fietste ik dan rond. Als ik stopte dan was dat om mijn thee te pakken. Die dronk ik dan tijdens het fietsen op. Geen tijd te verliezen!" Marjanne vindt fietsen zalig. Het geeft haar rust en het is nog gezond ook. "Wat sommige mensen hebben met motorrijden, heb ik met fietsen. Een paar jaar geleden fietste ik nog 12000 kilometer per jaar! Nu gaat het even wat minder, omdat ik last heb van mijn rug. Hopelijk is dat snel over. Als ik ga dan ga ik met twee volle accu's op pad. 'Lekker makkelijk', wordt wel eens gezegd, maar ik moet toch nog flink meetrappen. Dan ben ik echt kapot."
Sinds een paar jaar woont Marjanne aan de Heuvel, boven de Blokker. Toch heeft ze niet heel haar leven in Rooi gewoond, of toch wel? Daar is nog wel eens discussie over. Marjanne Tünnissen – zoals ze voluit heet – werd in Eerde geboren in 't Hooghuys. Haar ouders hadden daar een winkel met levensmiddelen, klompen, verf, overalls en nog veel meer. "Op dat moment hoorde dat stukje van d'Eerd bij Sint-Oedenrode. Kijk maar op mijn paspoort. Daar staat bij geboren 'Sint-Oedenrode', vertelt ze overtuigend. In 2000 kwam ze bij haar vriend Gary in Rooi wonen, nadat ze haar vader tot zijn dood had verzorgd. Eerst woonde het koppel samen in de wijk Kinderbos, alvorens ze naar het centrum verhuisden.
Aan de Heuvel heeft ze haar plek gevonden. "Ik ben overal dichtbij en als ik contactarm ben zet ik gewoon mijn raam open of loop ik de straat in. Mijn vakantie vier ik ook rondom huis. Dan geniet ik van de bloembakken in de straat en ga ik een terrasje pikken. Nu vind ik dat Pokémon spelletje wel grappig. Dankzij Pokémon is er wat meer leven op straat, haha. Ja, soms is het hier té rustig. 'Dan kunde een kanon afskiete.' Gelukkig heeft Marjanne dan haar fiets nog en kan ze eropuit. "Als ik muziek of herrie hoor, dan pak ik mijn fiets en ga ik er op af. Op die manier kwam ik er laatst achter dat Samba Rooi in De Beurs feest vierde in verband met het tienjarig bestaan! Waarom stond dat niet in de krant?" kijkt ze priemend. Nee, Marjanne wil geen feestje missen, maar ook niet haar fietsje. Als ze zou moeten kiezen….? Een antwoord blijft uit.

De foto van vorige week heeft veel reacties opgeroepen. We hebben nu weer een andere foto. Wie zijn deze personen? We horen het graag! Stuur uw reactie naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens bij ons binnen: Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Familie Verbakel uit Nijnsel.

Robert Strijbos

-------------------

Volgens mij is het het gezin van mijn oudste broer, Grard Verbakel Wijnen van de Zandhoef Nijnsel

Adriaan Verbakel

------------------

De familie Verbakel uit Nijnsel

Jan van Lieshout

------------------

Dit is volgens mij de familie Verbakel

Bernadette van Uden

------------------

Dat is het gezin van Grard en Bertha Verbakel. Alleen ontbreekt Wilma nog aan deze foto daar zij pas later geboren werd.

Jeanette Verbakel

------------------

De foto is van ons gezin Verbakel uit Nijnsel. Gemaakt in de lente van 1955 op de Zandhoef D 91 (nu Hazeputten 10)

Het huis van toen is er niet meer, maar mijn broer woont er nog steeds

Wilma Gloudemans-Verbakel (staat niet op de foto, was nog niet geboren)

Oproep informatie bewoonsters Sint-Paulusgasthuis

Wie weet er nog namen van de bewoonsters van het Sint-Paulusgasthuis? Bij ons zijn bekend: Mevrouw Ant Bijsterveld en Bertje en Leentje van Schijndel-van Oorschot (zie foto). Wij zijn benieuwd of er nog meer namen en eventueel foto's bekend zijn. Graag uw reactie naar hennyvanschijndel1952@gmail.com of naar de redactie van DeMooiRooiKrant.


Repetities The Godmother in volle gang

Foto: Bert de Graaff

In september bestaat het theater 60 jaar en deze verjaardag wordt gevierd met een komische maffiavoorstelling. De voorstelling wordt gespeeld aan de achterkant van de Ahrend. Het stuk speelt zich af in Ventimiglia di Sicilia en we maken kennis met de maffiafamilies Tagliata en Di Rossi, die daar de dienst uit maken. De Taljaata's zitten in de wapenhandel en Di Rossi's in de gokwereld.

Deze families krijgen ruzie met elkaar en er zullen wat koppen gaan rollen, of in ieder geval wat paardenhoofden. Het stuk is geschreven door Winfried van Buren en Mark van de Veerdonk. De regie is in handen van Don Harrie van den Brand. Zondagmorgen, 31 juli om 10 uur stonden de spelers van het stuk al klaar in de Knoptoren om te repeteren. De cast bestaat uit vaste spelers en figuranten.

Foto: Lisa vd Ven

Deze morgen waren de scènes 2, 5, 6 en 8 aan de beurt om te repeteren. Het repeteren gebeurde op een plezierige wijze en toch hield regisseur Harrie de touwtjes strak, want soms moesten de scènes worden overgedaan. In november 2015 is de cast al begonnen met het lezen en analyse van de Godmother en daarna bijna elke maandagavond en soms in het weekend repetities. De voorstelling is op vrijdag 16 en 23 en zaterdag 17 en 24 september en begint om 19.30 uur. Op zondag 18 en 25 september om 14.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Cafetaria de Mert en het VVV in Sint- Oedenrode en je kan reserveren via www.rooistheater.com

'Spoel bij thuiskomst de kraan eerst 1 minuut door'

Brabant Water adviseert vakantiegangers bij thuiskomst de kranen 1 minuut door te spoelen voor vers en betrouwbaar drinkwater.

Kraanwater is een versproduct
Veel Brabanders gaan binnenkort weer op vakantie. Tijdens hun afwezigheid staat het water in de leidingen in huis soms wekenlang stil. Hierdoor is het water niet meer vers. Ook kunnen leidingen en kranen in huis metalen afgeven aan langdurig stilstaand water. Deze vormen geen risico voor de gezondheid, maar kunnen de smaak en geur van het water wel negatief beïnvloeden. Daarom adviseert Brabant Water iedereen om direct na thuiskomst de kranen minstens één minuut door te spoelen. Dit advies geldt ook voor de douchekop, gevelkraan en de tuinslang.

Voorkom dat het water vernevelt tijdens het doorspoelen
Als de temperatuur in huis oploopt tot boven de 25 graden, groeit de kans op aanwezigheid van de legionellabacterie, die de veteranenziekte kan veroorzaken. Het drinken van water vormt hierbij geen risico, maar besmetting kan wel plaatsvinden door het inademen van waternevel met de bacterie. Via de douche bijvoorbeeld. Daarom is het belangrijk te voorkomen dat het water vernevelt tijdens het doorspoelen. Het advies van Brabant Water: houd de sproeikop van de douche onder water in een emmer of haal het sproeistuk van de kraan.

Veilig en bewust watergebruik tijdens de zomer
Brabant Water geeft via hun website www.brabantwater.nl/zomertips en de sociale media meer tips over veilig en bewust watergebruik tijdens de zomerperiode.

14 / 28

15 / 28

Startschot jubileumjaar Reddingsbrigade

De RBV bestaat 40 jaar en wil daar voor haar leden en voor alle inwoners van Veghel een feestelijk tintje aan geven. Onder andere tijdens de jubileumdag op 1 oktober 2016. Afgelopen week werd tijdens de afsluiting van het seizoen onder toeziend oog van ruim 130 kinderen en volwassenen door Wethouder Annemieke van de Ven en Jeroen Höppener, voorzitter van de reddingsbrigade het nieuwe logo van de Reddingsbrigade Veghel onthuld.

Onder luid applaus van alle aanwezigen kwam het nieuwe logo tevoorschijn. Het nieuwe logo staat voor verbinding met alle groepen in de samenleving die hulp nodig hebben bij het te water raken in onze waterrijke gemeente. De RBV reikt de boei aan als helpende hand. Het doel van de reddingsbrigade is het voorkomen en bestrijden van verdrinkingen. De RBV is een vereniging met circa 170 leden. De RBV zet zich in voor de veiligheid op en om het water in de gemeente Veghel. Veghel is waterrijk met alle sloten, vijvers en rivier de Aa en daarom heeft de reddingsbrigade een prominente plaats met haar activiteiten.

Iedereen vanaf 5 jaar met een zwemdiploma of zwemvaardigheden kan lid worden van de reddingsbrigade. De RBV leidt mensen op tot zwemmend redder. Voor de jongere leden is de opleiding gericht op zelfredding bij onverwachte waterongevallen. De kinderen leren spelenderwijs en met opdrachten om vertrouwd te raken met de eigenschappen van het water. De oudere leden leren anderen redden bij een verdrinkingsongeval. Binnen de RBV kunnen leden ook hun instructeursdiploma halen, waarmee ze gediplomeerd zijn om les te geven. Ook kan er varend redden worden geleerd. Varend redden is een specialisme binnen het reddingswerk.

In de zomermaanden zijn een aantal leden van de RBV op het strand te vinden om de veiligheid te borgen voor alle badgasten op het Nederlandse strand. Tijdens landelijke evenementen is de reddingsbrigade regelmatig vertegenwoordigd. De RBV neemt deel aan wedstrijden die gericht zijn op het zwemmend en varend redden en zwemmarathons. Ook heeft de RBV een trimzwemgroep. Dat zijn volwassenen, die wekelijks komen zwemmen voor het onderhouden en uitbreiden van hun zwemconditie en de technieken van het zwemmend redden opgefrist krijgen.

De RBV traint, op de vakanties na, wekelijks op woensdag van 15.45 uur tot 20.45 uur in zwembad de Beemd. De opleidingen en trainingen duren een uur en worden gegeven door bevoegde instructeurs. De instructeurs zijn vrijwilligers die naast hun dagelijkse bezigheden ook tijd vrij maken om les te geven.


Quiz bij het Zomerpalet

Op woensdag 10 augustus kunt u bij het Zomerpalet meedoen met een Foto/Speur/Spel/Quiz. Op deze ochtend gaan u samen op onderzoek uit in en om het gebouw van 't Spectrum. Op verschillende manieren gaat u opdrachten uitvoeren en quizvragen beantwoorden. U werkt in kleine groepjes. Elk groepje krijgt vragen en opdrachten over van alles en nog wat.

Niemand hoeft het allemaal in zijn eentje te weten, iedereen kan naar eigen vermogen meedoen en een steentje bijdragen. In gesprek met uw groepsgenoten komt u zeker tot een goed antwoord. Gezelligheid en plezier maken samen staan bovenaan. Het belooft een vrolijke ochtend te worden. Natuurlijk is er een prijsje voor het winnende team. We nodigen iedereen uit om mee te komen doen.
Het Zomerpalet is van 10.00 tot 12.00 uur in de ontmoetingsruimte van Welzijn De Meierij, Steeg 9F, in Schijndel. We vragen voor koffie/thee en iets lekkers een bijdrage van € 2,50. Voor informatie kunt u contact opnemen met Welzijn De Meierij, telefoon 073-5441400. U vindt ook alle informatie op onze website
(www.welzijndemeierij.nl).


Kerkberichten

Kerkberichten Martinuskerk (centrum)
Za 06/08:
14.00 u. tot 16.00 u. Expositie Mgr. Bekkers. 15.30 u. Orgelconcert. 18.30 u. Eucharistieviering met Volkszang. Intenties: Tilly van de Wetering – van Vijfeijken, Toos van Aarle – Jansen, Jos Schepens, Marietje van der Heijden – Eijmberts, Jan Hulsen, Jan van de Ven.
Zo 07/08: Negentiende Zondag door het Jaar - Oogstdankviering 10.00 u. op Hoeve Strobol in Nijnsel: Eucharistieviering. Intenties: Pieter en Toos Verhagen – Rooijakkers, Overleden familieleden van de familie van Bree, José Hulsen – Saris. 14.00 u. tot 16.00 u. Expositie Mgr. Bekkers.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er 's morgens om 09.00 uur een Eucharistieviering in de Martinuskerk. Op woensdag is er om 19.00 uur een Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel in Boskant.
Wo 10/08: 14.00 u. tot 16.00 u. Expositie Mgr. Bekkers.

H. Martinus Olland
In de vakantieperiode tot 1 september zijn er geen eucharistievieringen in de Ollandse kerk.

Odendael
Vr 05/08:
10.00 u. Eerste vrijdag van de maandag: Eucharistieviering met Odendael koor.
Zo 07/08: 10.00 u. Woord en communieviering met Odendael koor.
Di 09/08: 19.00 u. Rozenhoedje, bidden in de stilte ruimte.

Sint Petrus' Banden, Son
Wo 03/08:
19.00 u. Eucharistieviering
Vr 05/08: Eerste Vrijdag van de maand: 08.30 u. Eucharistieviering
Za 06/08: Geen Eucharistieviering in Son of in Breugel
Zo 07/08: 11.00 u. Eucharistieviering Intenties: Toon, Riek en Jo van Grotel, Karel Bekx, Rie Hessels-van der Sman, Jan Swinkels, Wim Toonen, Bernard Peters, Petra Royackers-van der Spank, Chris de Rooij, Drieka van Gerwen-Smits, Anna Meulenbroeks-van de Wetering, Jan van Kuijk.
Ma 08/08: 19.00 u. Eucharistieviering
Wo 10/08: 10.00 u. Eucharistieviering
Za 13/08: 18.30 u. Eucharistieviering in Breugel

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Di 02/08:
18.15 u. Rozenhoedje, 18.30 u. Eucharistieviering
Do 04/08: 18.15 u. Rozenhoedje, 18.30 u. Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Vr 05/08: 18.15 u. Rozenhoedje, 18.30 u. Eucharistieviering
Zo 07/08: 09.30 u. Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst. Intentie: Overleden ouders Verbruggen-Brugmans en dochter Doortje, Marinus en Piet Bosch, Ad Versantvoort, Nelly Vlemmix-Versantvoort, Miny van de Ven-Winkelman, Leon en Cees van Stuivenberg, Piet Keijzers.
Di 09/08: 18.15 u. Rozenhoedje, 18.30 u. Eucharistieviering
Do 11/08: 18.15 u. Rozenhoedje, 18.30 u. Eucharistieviering met aansluitend stille aanbidding
Vr 12/08: 18.15 u. Rozenhoedje, 18.30 u. Eucharistieviering
Za 13/08: 18.30 u. Eucharistieviering Intentie: Drika Peters-Anthonissen
Zo 14/08: 09.30 u. Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor.
intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Willy Scheepers, Elie Kluijtmans-Eestermans, Riky van Rulo-Keijzers, Alex van den Heuvel, Willem de Roos, Jozef Xhofleer. 16.00 u. Concert Orgelkring met als organiste Anne-Gaëlle Chanon

Protestantse Kerk Knoptoren
Zo 07/08:
Dienst in de Knoptorenkerk, 10.00 uur, Predikant Ds. G. Baerends.

Sint Antonius Nijnsel
Zo 07/08:
10.00 u. Oogstmis, is dankviering in openlucht bij de Strobolse hoeve, vertrek in processie vanaf kerkplein om 9.15 uur. 11.00 u. Geen Eucharistieviering. Intenties: Mia Gibbels- de Wit (nms de buurt) Gerard en Bertha Verbakel- Wijnen, Gerard van Hoof, Antoinetta van Hoof- v.d. Oever, Marietje Versantvoort- v.d. Pas, Toon en Kee v.d. Burgt- Veraa, Theodor Oleszkiewicz.
Mededeling: Tijdens de zomervakantie (van 25 juli tm 2 september) is het parochiecentrum Sint-Oedenrode, locatie Mgr. Bekkersplein 1, geopend en telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur. Voor dringende pastorale zaken, zoals het ontvangen van de ziekenzalving of in geval van overlijden, is het parochiecentrum ook buiten deze uren bereikbaar via de achterwacht. Tel 0413 477741.


Oogstdankfeest opent met heilige mis

Aanstaande zondag is het dan eindelijk zo ver: het traditionele Zandhoefse Oogstdankfeest wordt gevierd op Hoeve Strobol in Nijnsel.

Jaarlijkse bezoeken vele honderden belangstellenden deze unieke belevenis waar jong en oud kunnen ervaren hoe het er vroeger op het platteland aan toeging. Zaaien, oogsten, verwerken en vervolgens een oergezond product in de markt zetten. Geen E-nummers, emulgatoren, kleur- en smaakstoffen, maar gewoon een eerlijk product dat alle tijd had gekregen om te rijpen en waar je bij wijze van spreken met enige inspanning het zweet van de boer nog in proefde.

Nieuw dit jaar is de openluchtviering waar deze bijzondere dag om 10.00 uur mee wordt geopend. En dan is de cirkel toch weer rond. Mensen gingen vroeger op zondag gewoontegetrouw naar de mis. Ze legden er hun zorgen voor maar baden ook uit dankbaarheid als de zieke koe toch weer opknapte en het net op tijd een flinke bui regende die het koren een nog mooiere kleur geel op de wangen toverde. 'Arbeid adelt', zeker toen. De heer van de hoeve Bert Verbakel en de heer van de parochie Vincent Blom waren het daarom snel eens toen in het voorjaar de openluchtviering ter sprake kwam. De voornemens werden omgezet in een plan van aanpak en daarom kunnen vele gasten zondag om 10.00 uur een plaatsje zoeken en vinden in de lommerrijke omgeving van de hoeve om de viering bij te wonen. Bert en zijn medewerkers vervaardigden speciaal voor deze viering een altaar en misschien smaakt de hostie wel naar biologisch zuurdesem. Na de viering is er een kop koffie voor de 'kerkgangers' die vervolgens het terrein in bezit kunnen nemen om te proeven van de diverse authentieke ambachten die deze dag in hun volle glorie tot leven komen.

Rond kwart over negen vertrekt er vanaf het kerkplein in Nijnsel een processie waarbij de pastoor in de boerenkar naar Strobol wordt gereden. Hij zal hierbij worden begeleid door twee gildes en hopelijk veel Nijnselaren die hem eveneens de twee kilometer naar de hoeve zullen begeleiden. De weersvooruitzichten zien er verdienstelijk uit, zodat zondag 7 augustus wel eens een hele rijke oogst kan gaan opleveren. Alle parochianen van de Heilige Oda parochie en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Eerste Mis in Ritakapel

Nadat op zondag 24 juli op feestelijke wijze de Heilige Ritakapel in Boskant was ingezegend, vond woensdagavond 27 juli voor het eerst een Eucharistieviering plaats in deze sfeervolle kapel.

Aan het begin van deze viering werd stilgestaan bij de brute moord op de Franse priester Jacques Hamel. Een speciale noveenkaars van het Heilig Jaar werd voor hem ontstoken. Dat gaf ook direct een bijzondere betekenis aan deze viering in een tot de laatste plaats bezette kapel.

Met deze eerste Eucharistieviering werd, zo stelde Pastoor Blom, de inzegening van de kapel voltooid. De aanwezigen waren zichtbaar geroerd dat er weer een Heilige Mis werd opgedragen in de Boskant. Vanaf heden iedere woensdagavond om 19.00 uur.

Houdbaarheid

Eenmaal gebeeldhouwd vastgelegd
om het voorbijgaan te vertragen
nemen de dingen ruimte, tijd

Vanaf het begin van hun ontstaan
is eindigheid hun tegenstander
bij duur en lijfsbehoud

hun blijven is voorlopig,
een uitgesteld verdwijnen

Zolang ze al of niet aanwijsbaar
nog worden benoemd,
maken ze deel uit van
ervaringswerkelijkheid

gedragen door het woord
eisen zij hun presentie op

                                 Kees Hermis

Zevensprong 2016 opnieuw een groot succes

Foto: Jos van Nunen

Afgelopen vrijdag werd de Zevensprong 2016 door de brandweer nat afgesloten. De week waarin het thema "Trammelant in waterland" centraal stond, is uitstekend verlopen. Het was een superleuke week met vele blije en vermoeide snoetjes.

Tijdens de opening op dinsdag maakten de kinderen kennis met Koning Gustaaf en zijn hulpjes Pip en Lola. De schatkist van Koning Gustaaf is leeggeroofd en zijn drietand is kwijt. Aan de kinderen van de Zevensprong de taak om deze weer te vinden.

Na de opening zijn de kinderen in groepjes met namen als aquariums, garnalen en haaien, begonnen aan een leuk sport- en knutselcircuit. Hierbij werden er onder andere vliegers gemaakt, gehandbald en was er een estafetterace. 's Middags was er een levend ganzenbord met veel opdrachten in het waterthema.

Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen

Op woensdag was het tijd voor een spellencircuit in het park en super zeskamp. Er werd flink geklommen, geklauterd en gesprongen tijdens de zeskamp op spectaculaire springkussens. In park de Kienehoef stonden spellen in het waterthema klaar.

Donderdag was de dag van het uitstapje. 's Ochtends ruim voor half negen stonden de eerste kinderen al klaar om met de bus op stap te gaan. Voor veel kinderen (en ouders) is dit een spannende dag, want voor velen is het de eerste keer dat ze zonder ouders op pad gaan. Om 9 uur vertrokken er vier bussen naar… ja, dat was een verrassing. Na een niet zo lange busrit was de bestemming de Bergen in Wanroij bereikt. Hier hebben de kinderen zich zowel buiten als binnen prima vermaakt. De dag begon regenachtig, maar gelukkig werd het later beter. Als verassing kregen alle kinderen frietjes.

De volgende dag, vrijdag, waren de kinderen te gast Marëndael. In de ochtend stond er een vossenjacht op het programma. De kinderen gingen op zoek naar de vossen die in het centrum verstopt zaten. Nadat tussen de middag eindelijk de schat terecht was, en krokodil Kroko gevangen was genomen, was het tijd voor een spetterend optreden door clown Lexie Flexie. Na dit wervelend optreden werden alle leiding, de kerngroep, EHBO, helpende handen en sponsorcommissie bedankt. Ook werden er 5 jubilarissen in het zonnetje gezet.

Toen was het tijd voor de prijsuitreiking waarbij alle kinderen een prijs mochten uitzoeken. Na de prijsuitreiking was het toch echt tijd om naar buiten te gaan. Daar werden de kinderen geheel in het thema getrakteerd op een douche door de Rooise Brandweer. Opgewacht door hun ouders en andere belangstellenden gingen ze allemaal moe maar voldaan naar huis. De organisatie kijkt terug op een perfecte week! Op de website www.zeven-sprong.nl en Facebookpagina "Stichtingdezevensprong" zijn vele foto's te vinden. Ook staan daar foto's van de gevonden voorwerpen.


Zomerschool enthousiast van start

Foto: Lisa vd Ven

Ondanks het natte weer is de Zomerschool weer van start gegaan. Taalwerkplaats werkt hierbij samen met het Damiaancentrum. Iedere dag zijn er verschillende activiteiten voor jong en oud. Gezelligheid en leuke activiteiten zijn het belangrijkste en dinsdag werd meteen goed van start gegaan.

De deelnemers druppelen binnen terwijl iedereen van zijn of haar kopje koffie, thee of glaasje ranja geniet. Met een koekje natuurlijk. De kinderen gaan braaf op de stoel zitten en luisteren naar de uitleg van de dag. Er wordt deze dag gewerkt met fimoklei, Nederlandse les gegeven, er is een verhalentafel en er is een workshop theater. De vrijwilligers zijn enthousiast en de deelnemers ook. Dat gaat gegarandeerd goed komen.

Met de fimoklei wordt een pen bekleed. De mooie kleuren van de klei worden door elkaar gehusseld waardoor iedereen zijn of haar eigen, unieke pen kan maken. Abdul is druk bezig met het bekleden van zijn pen. Hij gaat volgend jaar al naar groep vier en vindt het leuk om te knutselen samen met zijn zusjes en klasgenootje. Niet alleen de kinderen genieten zichtbaar. Ook de volwassenen zijn druk bezig hun pen er zo mooi mogelijk uit te laten zien.
In een lokaal verderop zijn ze bezig met het geven van Nederlandse les. Twee mannen uit Eritrea zijn druk aan het oefenen met de soms moeilijke Nederlandse woorden en zinnen. Door middel van muziek en herhaling weten zij zichzelf voor te stellen en kunnen zij lachend de les volgen.
Na het kleien is het tijd voor een korte pauze. Rand heeft nog wat klei over en schrijft haar naam in het Nederlands en in het Arabisch. "Gek hé, de ene keer moet het van links naar rechts en de andere keer van rechts naar links", zegt ze lachend. De kinderen zijn duidelijk enthousiast en komen zeker vaker terug deze zomer.
Zomerschool is er op dinsdag, woensdag en donderdag tot en met 18 augustus. Kom gerust eens een kijkje nemen in het Damiaancentrum, Schijndelseweg 46. De kosten zijn € 1,50 per volwassenen. Kinderen zijn gratis welkom onder begeleiding van een volwassene.

Foto: Lisa vd Ven
Foto: Lisa vd Ven

Weer over het weer

Het weer is één van de meest besproken onderwerpen in ons land. Een goede reden om eens terug te kijken op het weer van de afgelopen maand. Viel er meer of juist minder regen dan normaal? Was het te warm of veel te koud. Hadden we reden om te klagen of kregen we gewoon dat wat we verdienden?

De zomer van 2016 is voor ons gevoel wisselvallig. Toch geven de cijfers van de afgelopen maand een ander beeld. Het was, hoe kan het ook anders warmer dan normaal. Maar het was ook droger dan gemiddeld en zon kregen we volgens afspraak.
Weer warmer dan normaal
We hadden twee dagen met een temperatuur die de twintig graden niet haalde. Daar stonden ook twee tropische dagen tegenover. Op maar liefst negen dagen werd het warmer dan vijfentwintig dagen. Kortom aan warmte geen gebrek. De gemiddelde temperatuur in juli bedroeg 18,8°C en dat is 'maar' een halve graad warmer dan normaal. De middagtemperatuur was de afgelopen maand 24,1°C en dat is gemiddeld 23,4°C. De hoogste temperatuur hadden we op woensdag 20 juli, toen werd het 35°C. Op 7 juli hadden we de laagste temperatuur, toen koelde het 's nachts af tot 7,7°C. De gemiddelde nachttemperatuur bedroeg 13,2°C en dat was over de afgelopen jaren 12,8°C.
Minder regen dan normaal
De afgelopen maand was het droger dan in andere julimaanden. Normaal valt er 73 mm regen in onze regio. Maar dit jaar viel er maar 50,6 mm regen. De meeste regen viel er vrijdag 22 juli, die dag tapten de meteorologen 13 mm af. Het bleef op negentien dagen helemaal droog.
De zon hield zich aan de afspraken
We mogen in juli in onze regio 202 uur zon verwachten. Dit jaar kregen we de zon 206 uur te zien, al met al mogen we daarover dus niet klagen. De zon was er elke dag wel bij. Maar met slechts een kwartiertje zonneschijn op 1 juli, zullen de meesten van ons die dag wel als somber in het geheugen hebben opgeslagen. Heel anders was het op 19 juli, die dag scheen de zon maar liefst 14 uur en 48 minuten en dat 92,3% van het aantal uren dat de zon die dag kon schijnen. Kort samengevat was juni opnieuw warmer.


Qwerty

Goedemorgen, daar ben je weer. Je kijkt nog een beetje slaperig uit je ogen. Ik zie je haren alle kanten op pieken. Een kopje thee en een glas met een of ander wazig goedje zet je naast me neer. Je trekt me naar je toe. Beginnen we niet met goedemorgen? Nee, vandaag niet. Ik zie al aan je gezicht dat je je ergert aan het rijtje wachtwoorden die ik je vraag voordat je gebruik van me mag maken. Misschien kun je er eens aan denken dat ik die wachtwoorden niet voor niets vraag. Zo zorg ik ervoor dat al je schrijfsels, foto's, muziek, mails, bankgeheimen en andere wetenswaardigheden, goed en veilig zijn opgeborgen als je weggaat. Ik maak je er zelfs iedere tien dagen op attent dat het tijd is voor een back-up. Het enige wat jij hoeft te doen is het zwarte kastje met een snoertje aan me te bevestigen. De rest doe ik. Ik spit alles door wat er maar aan informatie te vinden is in mijn geheugen. Zelfs de kleinste details kopieer ik en sla deze op in de black box. Mocht ik eens onverwacht ziek worden of erger nog, helemaal uitvallen, dan kun je gewoon zonder mij verder.

Nu ik zo tegen je aan het praten ben, moet me toch iets van het hart. Die arrogantie van je. Soms stuur ik je dagen achter elkaar een berichtje dat het weer tijd is voor een back-up. En luisteren? Ho maar. Niet dus. Na veertien, vijftien dagen of zelfs langer, neem je eindelijk eens de moeite om het kastje aan te sluiten. Die meldingen zijn voor jouw gemak hoor!

Wat ik ook heel vervelend vind, is die venijnige aanslag soms op mijn toetsenbord. Je rost er dan op los en zonder enige waarschuwing klap je me ineens dicht. Pats boem en weg ben je. Mij alleen achterlatend met een zere rug.

Ik zie je liever zoals vandaag. Je vingers dansen over me heen. Een glimlach om je mond. Je aanslag is ritmisch, licht en vrolijk. Met plezier laat ik mijn letters aan je zien. Ik voel me gewaardeerd als je je duimen naar me opsteekt. Well done! Schrijf ik voor je op. Je hoeft het niet eens hardop te zeggen. Ik zet alles wat jij denkt om in woorden en maak het zichtbaar op mijn beeldscherm. Wil je de letters liever op papier? Dat is geen probleem daar heb ik ook een knopje voor. Druk op de P-knop en ik zend alle lettertjes naar de printer. Die werkt het verder keurig voor je af.

Zo te zien ben je klaar. Ik zie je lezen. Her en der haal ik letters voor je weg en voeg nieuwe letters toe. Je kijkt tevreden. Een vinger gaat rechts naar boven op het toetsenbord en drukt P in. De boodschap is duidelijk. Ik stuur de tekst naar de printer. Je staat op. 'Zien we elkaar weer snel,' vraag ik. Je hoort me niet en loopt weg. 'Ik wacht hier op je. Als je me nodig hebt, weet je me te vinden. At your service.'

Henriëtte Snelders

Reageren?
schrijvers@impesant.nl


De 25e Ouderenkermis voor Janny Forsten

De Ouderenkermis wordt over een paar weken voor de vijftigste keer gehouden. Veel partijen zijn bij de opzet betrokken. Onder hen ook Welzijn de Meierij en dan met name in de persoon van Janny Forsten. Zij is al vanaf 1992 betrokken bij de Ouderenkermis en blikt daar in DeMooiRooiKrant graag op terug.

De hoeveelste Ouderenkermis wordt dit voor jou?
"Dit jaar wordt mijn 25e keer. In die maand ben ik begonnen als directeur van de Stichting Welzijn Ouderen. Het heette toen overigens nog Stichting voor Open Bejaardenwerk."

Wat is je rol?
"Mijn rol was en is: de stoelen, parasols en tafels huren voor rond de autoscooters. Deze zet ik met vrijwilligers/collega's in de ochtend van de Ouderenkermis klaar. Ik regel het seniorenorkest die muziek maakt aan het begin en in de pauze. Verder koop ik namens Welzijn De Meierij een cadeautje voor de kermisexploitanten die bijdragen aan de Ouderenkermis. Dit was sinds jaar en dag een onderdeel van een Wedgwoodservies. Daar was mijn voorgangster Mia Rooijakkers mee begonnen. Dit kocht ik bij Montmartre (Kerkplein) en de eigenaresse hield bij welke onderdelen al gegeven waren. Echter Montmartre is er niet meer en nu zoek ik elk jaar naar een typisch Roois product; bier, likeurtje, etc. Ik nodig elk jaar het college uit om aanwezig te zijn bij de hoofdprijstrekking, die de burgemeester verzorgd.

Waarom is de Ouderenkermis zo belangrijk?
De Ouderenkermis voorziet duidelijk in een behoefte. Mijn collega's en ik hebben lang gedacht dat de Ouderenkermis een aflopende zaak zou zijn. Dat er een generatie zou komen die geen behoefte meer heeft aan dit soort evenement, maar sinds jaar en dag blijft de belangstelling vrijwel constant. Het is mooi om te zien dat ouderen die het hele jaar door ziek, zwak of misselijk zijn als een van de eersten aanwezig zijn om maar niets van de kermis te missen en zeker niet het lotje voor de prijzen. Ik vind het ook fijn dat er elk jaar een hele hoek door de ouderen van Odendael wordt bezet. De Ouderenkermis is echt een vast onderdeel van Rooi kermis. Ik ga er elk jaar heen en heb een rol bij het uitdelen van de loten en vervolgens met Piet Duffhues de trekking te doen op de autoscooters, waarbij Tiny Vermolen als opvolger van Jo Kunkels de nummers opleest voor het publiek."

Heb je nog een anekdote?
"Ik heb niet echt een leuke anekdote, maar waar ik zelf dierbare herinneringen aan heb, is nog uit de tijd van onze Stichting Welzijn Ouderen waar wij met drie professionals op kantoor zaten. Aansluitend aan de Ouderenkermis hadden mijn collega's Diny Kuijpers (inmiddels vertrokken naar Spanje voor haar B&B) en Jaap Krouwel (in 2011 overleden) ons 'personeelsuitje'. We gingen dan o.a. met Jo Kunkels en Piet Duffhues van kroeg naar kroeg met afsluitend ergens eten. Wim Timmers, onze toenmalige voorzitter van SWO, hield ons vanuit zijn stoel in de voorkamer in de gaten of we het niet te gek maakten. We hebben weleens fietsen van hem en zijn vrouw moeten lenen omdat het verstandig was om de auto te laten staan."


Wereldprimeur voor TVE Reclameproducties

Sint-Oedenrode - TVE Reclameproducties is een succesvol, bekend bedrijf in Sint-Oedenrode. Vijfendertig jaar geleden begon het bedrijf in Nijnsel en nu, zoveel jaren later, is het niet meer weg te denken van Bedrijventerrein de Kampen. Maar ook niet uit de rest van Europa want TVE boekt succes na succes.

Wereldprimeur
Het bedrijf heeft inmiddels ook een wereldprimeur in handen. Medio eind augustus krijgen zij, als eerste ter wereld, een nieuwe machine die op led droogt. "Dat is natuurlijk stukken zuiniger, en het is bijzonder dat wij de eerste zijn die hem gaan gebruiken," zegt eigenaar Hennie van Osch. De machine wordt gemaakt in Canada en zal binnenkort door het bedrijf in gebruik worden genomen.

TVE Groep
De TVE groep bestaat uit een aantal gelieerde bedrijven welke nauw samenwerken. Zij maken gebruik van elkaars kennis en ervaring. Binnen de TVE groep zijn ongeveer 85 mensen werkzaam. Vakbekwame mensen die gespecialiseerd zijn op het gebied van in- en outdoor reclame, signing, textieldrukwerk, XL-printing, lichtreclame en stand- en interieurbouw.

Dat er hard gewerkt wordt en er mooie ontwikkelingen plaatsvinden is ook te zien in het pand zelf. Terwijl er vele machines op volle toeren draaien zijn de werknemers druk bezig met hun projecten. Van reclame voor evenementen en bedrijven tot pretparken en grote winkelketens. TVE Reclameproducties maakt het allemaal net dat beetje meer speciaal en aantrekkelijker. "Doordat wij alles in eigen beheer houden kunnen we sneller werken en leveren. De klanten staan daarbij altijd op de eerste plaats," aldus de trotse eigenaar. Kortom: alles onder één dak, flexibel en innovatief op het gebied van visualisatie.

Uit de oude doos

Als redacteuren van DMRK schrijven we onze vingers blauw over van alles en nog wat. Ons favoriete onderwerp is toch wel: mensen met een verhaal. Daarbij vergeten we wel eens dat we met alle ervaringen in onze rugzak, zelf langzaamaan ook mensen met een verhaal worden. Hoewel DMRK nog niet zo lang geleden haar eerste lustrum heeft gevierd, en MooiRooi.nl er iets meer jaartjes op heeft zitten, stammen de ervaringen van onze redacteuren soms uit een verder verleden.

Op evenementen waar nog niet iedereen iedereen kent, en dus ook niet weet dat er iemand van de krant in de buurt is, kan dat laatste verrassende effecten opleveren. Zo ook dat feestje, waar een medewerker van een bekende supermarktketen iedereen die dat maar wilde horen, of niet, vertelde dat zijn supermarkt – we noemen geen namen – binnen afzienbare tijd in Rooi aanzienlijk zou gaan uitbreiden. En raad eens wie daar bedrijfsleider zou worden? Nou? Niemand minder dan meneer zelf!

Terwijl steeds meer gasten van hem plotseling weg moesten naar iemand die ze net zagen en al lang niet meer hadden gesproken, liep de redacteur tegen de stroom in naar wat zojuist nog het bruisende middelpunt van het feestje was. Even enthousiast als daarvoor beantwoorde die de vragen van zijn nieuwe gesprekspartner. Die zich eigenlijk meteen bekend had moeten maken als iemand van de krant, dat is nu eenmaal de gedragscode bij de pers. Maar hij kon de verleiding niet weerstaan en sprak, vilein, zijn dubbelrol niet al te verstaanbaar uit.
Naarmate de vragen van zijn nieuwe gesprekspartner dieper gingen, werd de gedoodverfde bedrijfsleider onzekerder en bij de vraag naar het telefoonnummer van zijn baas haakte hij af.
Zelfs een redacteur heeft een geweten en hij maakte nogmaals – maar nu duidelijk – kenbaar dat hij voor de krant werkte. Het laatste stukje ego van de praatjesmaker zakte door de grond toen hij vroeg om zijn verhalen toch alsjeblieft niet in de krant te zetten. Voor de redacteur werd het echt een feestje, de vakkenvuller vertrok als eerste. Maar het had erger gekund. Want bij de ontmaskering was de rest van de feestvierders al op veilige afstand.        


Foto:

Menne Rien verdient dubbel en dwars in het zonnetje gezet te worden. Het zorgen voor hem is fijn omdat hij zo dankbaar en lief is .
En hij me steunt in alles wat ik onderneem. Dankjewel lieverd en dat je me na 41 jaar nog weet te verrassen.

Liefs, jouw Anja

De mensen doen meer moeite om te mijden wat ze vrezen dan om te krijgen wat ze willen.

Es 'nne boer wijn drinkt en 'nne pastoor melluk, dan zijn ze beij ziek.

Foto: Frans Rijkers

Frans Rijkers legde deze ijsvogel vast in Sint-Oedenrode. Waar? Dat is natuurlijk geheim!

Foto: Henri van Hoorn

Een foto uit het centrum. De Heuvel, rechts de Beurs en de parkeerplaats Knapenhoek. Foto: Henri van Hoorn

Oplossing: Tiny van den Biggelaar
Winnaar: Ineke van Driel
PastoorTeurlingsstraat 50

Vijftigers aan het woord…

In aanloop naar de 50 jarigen reünie halen we herinneringen op uit de basisschooltijd met (oud) Rooienaren die dit jaar 50 worden of net 50 geworden zijn. We laten leerlingen herinneringen ophalen aan vroeger en we laten ze vertellen hoe het nu met ze gaat. Deze keer iemand van de Maria Goretti school. Aan het woord is Bruno Pennings.

"Toen ik het verzoek kreeg een stukje over mezelf te schrijven, moest ik daar even over nadenken. Daar sta ik niet zo bij stil en tenslotte had ik op de eerdere vraag van mijn kinderen 'Pappie, leg eens uit wat je baan is' mijn heil moeten zoeken in een Powerpoint presentatie. Maar hier gaan we dus."

"Op de basisschool had ik niet echt een idee wat ik wilde worden. Koninklijke Marechaussee leek me wel wat maar dat kan iets te maken gehad hebben met de mooie motorfietsen en uniformen die ze in die tijd hadden. Ik weet wel dat ik rond mijn twaalfde interesse begon te krijgen in auto's en ik heb zelfs één van de eerste autotijdschriften die ik kocht in 1978 nog. Het was een Auto Motor und Sport met een Porsche 911 Turbo op de voorpagina, vier wielen van de grond. Mijn interesse voor auto's leidde na het Gymnasium in Veghel ook tot mijn studie werktuigbouwkunde aan de TU in Eindhoven met als afstudeerrichting verbrandingsmotoren. Uiteraard ben ik daarna iets totaal anders gaan doen en kwam ik terecht bij Shell. Dat bedrijf bood mij de mogelijkheid om elke paar jaar van baan en werklocatie te veranderen (Schotland waar ik mijn toekomstige echtgenote ontmoette, Engeland, Oman, Nederland, Italië) met dienstreizen naar plaatsen en landen als Calgary, Houston, Abu Dhabi, Moskou, Siberië, India, Zuid-Korea,Tokio en Sakhalin. Die interesse voor auto's is echter nooit weggegaan. Alhoewel mijn voorkeur inmiddels is verschoven naar de auto's van mijn late jeugd, waarvan ik twee exemplaren heb als hobby (ik bedoel, investering...)."

"Voor mij was de periode dat ik met mijn gezin in Rome woonde wel erg bijzonder omdat je je echt moet aanpassen aan de levenswijze. Ik heb er Italiaans leren spreken en door de verkeersdrukte en het slechte openbaar vervoer was ik genoodzaakt een scooter te kopen voor het woon- werkverkeer. Je moest natuurlijk ontzettend goed opletten en anticiperen maar het was eigenlijk heel uitdagend om in de Romeinse verkeerschaos mee te zwemmen en zonder kleerscheuren elke avond weer thuis te komen. En fietsen langs de vele monumenten of over de Via Appia Antica is iets onvergetelijks."

"Inmiddels wonen we alweer vier jaar in Wassenaar waar de kinderen het erg naar hun zin hebben. Koningin Maxima is regelmatig op school en ik vraag mijn jongste dochter al tijden of ze niet een handtekening kan ritselen maar dat weigert ze pertinent, want dat is niet 'cool'."

"Rest mij nog de leukste herinnering aan school, of beter gezegd die periode. We waren toen vergeleken met nu eigenlijk veel buiten. We speelden 'soldaat' in de Moerkuilen, ik was veel op de boerderij bij Van Heesch en we schaatsten op de Dommel of de Hazenputten in de winter. Mijn twee dochters hebben al best wat van de wereld gezien maar die ervaring had ik ze ook graag meegegeven. Misschien tijd om er werk van te maken.

Inmiddels hebben we zo'n 180 aanmeldingen voor de 50-jarigen reünie. Het wordt gezellig druk. Wil je ook komen ? Dat kan. Je kunt je nog steeds opgeven voor de unieke festijn. Zorg dat je er bij bent. Zaterdag 10 september begint de reunie om 13.30 uur op een prachtige lokatie nl. bij de Helden van Kien.

Zit je op facebook? Meld je dan aan als vriend van "Reunie Vijftigjarigerooi".


B&B tour

Foto:

In onze derde aflevering van de Bed & Breakfast tour komen we uit bij Yolanda en Carina, die er wel een heel bijzondere B&B op na houden. "Bed & Breakfast met zorg" staat in de folder. Er had ook kunnen staan "Bed&Breakfast met minder zorg". Want de bedoeling is natuurlijk dat gasten met een zorgindicatie, en ook hun naaste(n), even hun zorgen vergeten. In de huiselijke sfeer van de (door Yolanda eigenhandig!) prachtig verbouwde en aangepaste boerderij aan de Nieuwstraat 18, in gezelschap van je naaste(n), moet dat geen al te zware opgave zijn. Welkom bij:

Leef & Vind
De gastvrijheid straalt bij wijze van spreken naar buiten door de openstaande deur waar Pascalle, onze gast deze keer, de redacteur verwelkomt en Carina in een oogwenk een heerlijke kop koffie met schuimkraag tevoorschijn tovert. "Ik ben hier de kok, dat kun je wel zien hè, 'n magere kok moet je nooit vertrouwen" lacht ze. Zorg en humor gaan hier prima samen. Pascalle houdt haar bejaarde ouders gezelschap en ondersteunt en entertaint ze. "Ik heb nog twee zussen die ook regelmatig voor hun klaar staan. Onze moeder heeft een vorm van Parkinson en heeft veel verzorging nodig. Ze moet bijvoorbeeld elke nacht een paar keer haar bed uit. Mijn vader is 78, nog wel gezond maar op die leeftijd is mantelzorger zijn natuurlijk heel erg zwaar. Wij wilden hun wel eens een paar dagen ont-zorgen en verwennen, maar waar vind je in godsnaam een vakantieadresje met alle voorzieningen? Wij wonen in Tilburg en kregen Leef en Vind door, nee, nou eens niet via internet, maar via mond-op-mond reclame. Wij zijn heel blij met deze oplossing, mijn ouders willen ook wel eens geëntertaind worden. Alles kan en mag hier. We zijn ook 'weg' geweest naar Rooi en hebben voor dat dagje Rooi inderdaad een hele dag nodig gehad. Moeder zit normaalgesproken al in de dagopvang, maar hier voelt het ook echt als vakantie. En wat is het hier mooi, en stíl! Ik zou werkelijk niet weten waar ik anders met mijn ouders naar toe zou moeten. Dit willen we graag nog een keer herhalen, als mijn moeder tenminste niet veel slechter wordt want het eten bijvoorbeeld gaat steeds moeilijker."

Alles in huis
"Yolanda en ik zijn hier destijds begonnen met een gewone Bed & Breakfast, maar na een paar jaar zijn we overgeschakeld op zorg en daar hebben we nog geen moment spijt van gehad", legt Carina uit. "De combinatie zorg en Bed & Breakfast zie je niet zo vaak. We hebben hier werkelijk alles in huis wat je maar kunt bedenken voor zorg en dagbesteding, knutselen, tuinieren, allerlei boerderij-dingen en meer. Er is ruimte voor maximaal vier gasten met zorg plus hun vrienden of familie. En wat we niet in huis hebben zoals professionele zorg, wordt meteen geregeld. We hebben een ontzettend fijne samenwerking met de gemeente hier, ja, zet dat maar rustig in de krant." Te veel gejubel en superlatieven? Kijk dan maar eens in het gastenboek op hun website www.leefenvind.nl


Brabantse Kampioenschappen: topruitersport én streekmarkt

Een indruk van de Brabantse kamioenschappen in 2010 Foto: Hans van den Wijngaard

Het is de Nijnselse Ruiters en Ponyruiters weer gelukt. Dit jaar mogen ze alweer voor de vierde keer het Brabantse Kampioenschap dressuur en springen organiseren. In 2001, 2005 en 2010 kreeg de Nijnselse vereniging deze eervolle taak ook al toebedeeld. Over anderhalve week, op zaterdag 13 en zondag 14 augustus strijden op de percelen van familie Van Gastel aan de Sonseweg en Villenbraken zo'n drieduizend combinaties om de Brabantse titels. Tijdens het weekend moet de Streekmarkt de andere grote trekpleister worden.

"Dit jaar is een bijzonder jaar voor onze vereniging", vertelt voorzitter Maarten Aarts. "We vieren dit jaar ons veertigjarig bestaan en dan is het toch bijzonder om de Brabantse Kampioenschappen te mogen organiseren. Eigenlijk hadden we aan de KNHS, de overkoepelende bond, gevraagd om de kampioenschappen in 2015 naar Nijnsel te laten komen. Dat is toen niet gelukt, maar dit jaar zijn we er natuurlijk ook heel erg blij mee".

Het wedstrijdprogramma is over twee dagen verdeeld. Zaterdag staan de pony's op het programma en zondag is het de beurt aan de paarden. Beide dagen zullen zo'n 1200 tot 1500 combinaties op het achttien hectare grote terrein tussen de Sonseweg en de Dommel strijden om de titels in springen, dressuur en afdelingsdressuur.

Een indruk van de Brabantse kamioenschappen in 2010 Foto: Hans van den Wijngaard

Hoog niveau
"Het publiek kan wedstrijden op een hoog niveau verwachten", vervolgt Maarten. "Omdat de afdeling Brabant de grootste landelijke afdeling van de KNHS is, is de belangstelling om aan het Brabantse
Kampioenschap ook erg groot. Zo groot zelfs dat in de zes kringen, die onze provincie telt, selectiewedstrijden worden gehouden. Dat garandeert dat elke kring zijn beste combinaties zal afvaardigen en dat maakt de beide dagen voor het publiek natuurlijk extra aantrekkelijk".

Toch zullen er enkele topruiters niet in Nijnsel aan de start verschijnen. Dat heeft alles te maken met de Olympische Spelen die tegelijkertijd in Rio de Janeiro plaatsvinden. Omdat natuurlijk niemand de prestaties van de allerbeste ruiters ter wereld wil missen, wordt er zondagmiddag in de grote tent een beeldscherm opgesteld, zodat iedereen hun verrichtingen in Rio kan volgen.

Vrijwilligers
Het organiseren van een Brabants Kampioenschap is voor een vereniging zoals de Nijnselse Ruiters en Ponyruiters een behoorlijke uitdaging. De ruiters zijn dan ook blij dat ze kunnen rekenen op de ondersteuning van de talloze vrijwilligers die al sinds het najaar bezig zijn met de voorbereidingen van het kampioenschap. Maarten: "kort nadat de kampioenschappen
aan ons zijn toegewezen, zijn we met zo'n 35 mensen in verschillende commissies gaan nadenken over alles wat er bij zo'n evenement komt kijken. In de aanloop naar het weekend komen daar steeds meer mensen bij. Zo hebben we deze week wel elke dag één of meer vergaderingen om de laatste puntjes op de i te zetten. Volgende week als het opbouwen begint dan zijn we wel met zo'n vijftig mensen in de weer. Het hoogtepunt is natuurlijk zaterdag en zondag, dan zijn er dagelijks maar liefst zo'n 125 vrijwilligers actief. Dat is ook nodig om de verwachte 10.000 bezoekers twee mooie dagen te bezorgen".

Sponsoren
Ondanks de inzet van de vele vrijwilligers zijn er aan het organiseren van zo'n kampioenschap hoge kosten verbonden. "Voor dat geld kun je een hele mooie en luxe auto van ver boven het middenklassesegment kopen", vertelt Maarten zonder dat hij verder op de kosten ingaat. "We zijn daarom ook heel erg blij dat we weer een groot aantal sponsoren bereid hebben gevonden om dit evenement financieel te ondersteunen. Speciaal voor die sponsoren is er op het terrein een streekmarkt en een promodorp ingericht. Daar kunnen zij hun bedrijf en hun producten aan de man brengen. Naast de sponsoren zijn natuurlijk ook de entreegelden en de opbrengst van de horeca een belangrijke inkomstenbron om de kosten van het evenement te dekken.

Drijvende kracht
"Voor ons is het organiseren van een evenement van deze omvang geen alledaagse bezigheid. Gelukkig kunnen we de ervaringen van 2001, 2005 en 2010 gebruiken, maar toch zal het dit jaar anders zijn dan de vorige drie keer", vertelt Maarten. "De drijvende kracht achter de drie andere kampioenschappen, was de in januari van dit jaar overleden Harrie Dekkers. Hij was erelid en een verenigingsmens pur sang en had alles in de aanloop naar en tijdens het evenement in de vingers. Hij keek dan ook uit naar dit Kampioenschap. Wij zullen Harrie's inbreng erg missen. Maar we zullen juist voor hem extra ons best doen om dit kampioenschap tot een succes te laten worden", zo sluit Maarten af.

Om alvast in de stemming te komen is er vrijdagavond 12 augustus op het evenemententerrein een groot feest. Daar is dan Meadowpop met een optreden van '90's now'. Het feest dat om 20.30 uur begint en tot 01.00 uur duurt, is voor iedereen toegankelijk. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via de website en bij de leden van de vereniging. De kaarten kosten in de voorverkoop 10.= euro en aan de kassa zijn de kosten 12.50 euro. De entree tijdens de wedstrijddagen bedraagt 5,= euro. Voor meer informatie kijk op de website debrabantsekampioenschappen.nl of volgende week in DeMooiRooiKrant en knip dan de tegoedbon uit voor gratis toegang tot de wedstrijden.


Laura Petersen en Divident winnen generale in Eindhoven

Laura Petersen en haar paard Divident zijn afgelopen weekend afgereisd naar Eindhoven om hun Kür te rijden als voorbereiding op de Brabantse kampioenschappen. Laura en Divident bewezen er helemaal klaar voor te zijn. Na een mooie Kür mochten zij de eerste prijs in ontvangst nemen.

Jasmijn van den Brand en haar pony Nevil vertrokken afgelopen zaterdag naar Uden om daar hun laatste wedstrijd in de klasse B te rijden. Nevil was enigszins onrustig maar Jasmijn had haar goed onder controle. Samen reden ze twee goede proeven wat resulteerde in twee tweede plaatsen en een tas vol leuke prijzen. Vanaf volgende week komt deze combinatie uit in de klasse L.

Marion Merks en haar Dolf kwamen afgelopen zaterdag aan de start in het mooie Equestrian Centre de Peelbergen. Zij lieten in de klasse M alle balken in de lepels liggen en werden zevende. Anne van Liempd en Falanda vetrokken een weekend eerder naar de springwedstrijd in De Mortel. In de klasse L wisten zij twee foutloze en snelle rondes te rijden wat resulteerde in een mooie vijfde plek. Julia Geers en haar paard Darwin kwamen dat weekend aan de start in Asten. Na twee foutloze rondes werd een achtste prijs behaald.


Suzan en Epke winnen in Weert

Dit weekend had Eefje Huijbers een wedstrijd in Schaijk met haar paard Honey-pop. Ze springt dit paard al een tijdje, reden voor de fokkers/eigenaren Piet en Petra Verberne om de vorderingen eens aan te schouwen.

In de eerste ronde liet Honey-pop alle balken in de lepels liggen. Ook in de barrage had Honney-pop geen problemen met balken op een hoogte van 1.10m. De jury beoordeelde de rit met tachtig stijlpunten. Jammer dat het duo er de tijd voor had genomen maar ze mochten toch de vijfde prijs in ontvangst nemen.
Juliette Boszhardt vormt sinds kort een combinatie met het paard Giolita. In Heeswijk Dinther kwam deze nieuwe combinatie voor de eerste keer aan de start in de klasse B. Na twee foutloze rondes behaalden ze de tweede prijs. Annette van Engeland startte vorige week op een springwedstrijd in de Mortel. Annette en haar paard From England reden foutloze parcoursen en mochten de eerste prijs in ontvangst nemen. Suzan van Gastel startte dit weekend op een springwedstrijd in Weert. In de klasse L behaalde ze met haar paard El Gore Go na een snelle barrage de eerste prijs en met het paard Enrico du Mesnil een zevende prijs. In de klasse M bezette Suzan het volledige podium. Omdat El Gore Go super in vorm was mocht hij ook in de klasse M nog een keer mee springen. Dat hij met de hoogte van 1.20 m geen moeite heeft had El Gore Go in de barrage van de klasse L al laten zien. In de barrage van de klasse M liggen de balken op een hoogte van 1.30m. Ook deze hoogte was geen probleem en het duo eindigde weer met een eerste prijs. Suzan en haar paard Fergie eindigde in deze klasse met een tweede prijs en om het podium vol te maken eindigde Suzan met Enrico du Mesnil met een derde prijs. In de klasse Z startte Suzan het paard Epke. Dit duo eindigde met een derde prijs.


BC 750
Uitslag:
A-lijn: 1. Marianne & Joop Muller 63.69 %, 2. Ad van Kaathoven & Harrie Hol 58.63 %, 3. Lieke Pieters & Margot Fassbender 55.06 %. B-lijn: 1. Riet van de Laar & Mia de Leijer 62.80 %, 2. Francine de Koning & Joost van Heertum 60.00 %, 3. Coby Huijbers & Gertie Cuijpers 57.44 %. Men kan zich weer opgeven voor de beginners- dan wel de gevorderdencursus (476925)
Bridgeclub De Beckart Nijnsel
Uitslag 28/07:
1. Riet v.d. Laar en Zus v.d. Rijt 63.02 %, 2. Francien v. Oorschot en Annie Kooimans 55.20 %, 3. Tineke Klomp en Riet Verstappen 51.04 %, 4. Guus Plevier en Fried v.d. Laar 50.00 %. Iedere donderdagmiddag inloopbridge in De Beckart. Iedereen is welkom. Vrije inloop tot 13.15 uur
BC De Beckart/ Maas en Dieze
Uitslag 28/07: 1. Toon van Schayk en Piet van Schayk 65. 55 %, 2. Riet van Hout en Cees van Hout 64.16 %,3. Annie Kastelijn en Addie Rijkers 59.72 %, 4. Nel de Goey en Frans van den Boomen 58.09 %. Tijdens de vakantie is iedereen welkom om te komen bridgen. Wel graag aanmelden bij Riet van Hout tel: 0413-287712.
Bridgeclub J.V.G.
Uitslag 27/07:
1 Heren Van Erp 61,46 %, 2 Dames. B. v.d. Laar & M. v. Schijndel 58,85 %, 3 Echtpaar Van Gerwen en Mevrouw F. Raaimakers & Heer H. v. Genugten 56,77 %.
Zijtaartse Bridge Club
Uitslag 26/07: 1. Riet Koevoets & Jo Verhoeven 66,67 %, 2. Jan Rijkers & Toos v. Berlo 63,33 %, 3.Tonnie Kivits & Jan Langenhuizen 56,94 %.
Bridgeclub De Neul
Uitslag 1/8
A-lijn: 1. Gerarda v. Oirschot en Annie v.d. Sangen 60.65 %, 2. Riet en Cees v. Hout 59.65 %, 3. Jan v. Lanen en Ad v. Helvoirt 58.33 %. B-lijn: 1. Riet v. Boxtel en Marietje Koolen 62.82 %, 2. Els en Fons Raaijmaakers 59.79 %, 3. Betsie en Jan v. Gerwen 59.47 %.
C-lijn: 1 en 2 gedeeld.Truus Vissers en Janny Ruijsch en Riet v.d. Laar en Jeanne v.d. Ven 62.78 %, 3. Corrie en Jan Kastelijn 59.42. %.

Triathlon Championships Rotterdam
MannenTrim Paratriathlon

Mary Hellings 1.42.42
Zwemmen 27.33
Wissel 3.32
Fietsen 43.02
Wissel 1.56
Lopen 26.41
Midzomertrail, Bladel
Mannentrim 12.000 m

Wil Kivits 1.20.58
VrouwenTrim 12.000 m
Annette Boonstoppel 1.20.58
MannenTrim 17.000 m
Ad CM van der Heijden 1.41.00


Clubkampioen Cloeck en Moedigh

Stien van ´t Hof-Ad van de Tillaar-Henriette Boers-Rien van der Loo-Martien Versantvoort-Maria Vogels-Jan Sijbers-Martien Vogels.

Op de laatste speelavond van het mix-tripletten clubkampioenschap kwamen toch nog enkele verrassingen uit de doos. De twee koplopers van vorige week wonnen beiden hun eerste partij op de laatste speelavond.

Daarna ging het mis bij het triplet Ad v.d. Velden, Ria v.d. Loo & Frenk van Mierlo. Bij de laatste partij verloren zij nipt met 11-13. De weg naar het kampioenschap lag nu open voor het triplet Frits Tak, Toos Hazenberg & Hennie van Eck. Bij winst zouden zij kampioen worden. Echter ook dit triplet verloor met 5-13. Inmiddels streden het triplet Frans v.d. Velden, Jeanne v.d. Brand & Annie Verbruggen en het triplet Jan v.d. Schoot, Annemie Selten & Ad Verbruggen onderling om de vierde plaats. Deze strijd werd met 13-6 beslist in het voordeel van het triplet Frans v.d. Velden, Jeanne v.d. Brand & Annie Verbruggen. Omdat het triplet Erik Verschuijten, Tonnie van Eerd & Gerrie v.d. Rijdt hun eerste partij van de avond met 13-11 had gewonnen, hing nu alles af van de uitslag van de allerlaatste partij van het toernooi. Bij winst kwamen ze qua winstpartijen op gelijke hoogte met het triplet Ad v.d. Velden, Ria v.d. Loo & Frenk van Mierlo. Daarna zou alles afhangen van de hoogte van het winstsaldo. Tot aan de 7 ging de partij gelijkmatig op, maar toen zette het triplet Erik Verschuijten, Tonnie van Eerd & Gerrie v.d. Rijdt een eindsprint in en won de partij met 13-7. Door dit saldoverschil van 6 was hun winstsaldo 4 hoger en haalden ze het clubkampioenschap binnen.

Thuisblijverstoernooi Tennisvereniging Boskant

Jep van den Berk, Erik van de Wijdeven, Peer van de Loo, Marcel van den Nouweland Foto: J. van Leeuwen

Met een record aan inschrijvingen begon, in de laatste week van juli, het Thuisblijverstoernooi van Tennisvereniging Boskant. Met drie heren dubbel poules, twee mix dubbel en twee dames dubbel zat de hele week tot de nok gevuld met wedstrijden. De wedstrijden die de hele week in de verschillende poules werden gespeeld, waren goed ingedeeld op sterkte. Menig wedstrijd moest beslist worden met een super tiebreak.

Op zaterdag werden de finales gespeeld : Dames dubbel : Jeanne van de Wedeven en Anita van den Oever wonnen van Silvia Verhagen en Maria van der Zanden. Heren dubbel : Peer van de Loo en Marcel van den Nouweland wonnen van Jep van den Berk en Erik van de Wijdeven. Gemengd dubbel : Elle van den Berk en Hans van der Gouw wonnen van Elle van Genugten en Twan Schellekens. Al met al weer een geslaagd toernooi.


De Klutsers spelen toernooi

Boulevereniging De Klutsers speelden in Nijnsel een toernooi tegen ´t Trefpunt uit Mariahout. Er werden drie rondes gespeeld met 32 boulers. Na een gezellige en mooie strijd werden onderstaande winnaars gehuldigd.

De eerste prijs ging naar Henriette Boers met drie gewonnen partijen en 21 punten. Tweede werd Martien Versantvoort met drie gewonnen partijen en 19 punten. Derde werd Rien van der Loo met drie gewonnen partijen en 17 punten. Vierde werd Jan Sijbers met twee gewonnen partijen en 14 punten. Vijfde werd Martien Vogels met twee gewonnen partijen en 11 punten. Zesde werd Stien van ´t Hof met twee gewonnen partijen en 11 punten. Zevende werd Ad van de Tillar met twee gewonnen partijen en 9 punten. Achtste werd Maria Vogels met twee gewonnen partijen en 5 punten. Het was een zeer gezellig en geslaagd toernooi. Voor herhaling vatbaar dus.

Wedvluchten de Vredesduif

Op vrijdag 29 juli stond de vlucht vanuit Tarbes op het programma met negentien duiven van vier liefhebbers. De vlucht was 1013 kilometer. De vlucht werd gelost om 13.30 uur en de eerste werd geklokt door J. v. Houtum. Deze werd op zaterdag om 13.16 uur geklokt met een snelheid van 1039 meter per minuut.

De uitslag van deze vlucht in Sint-Oedenrode was: J. v. Houtum 1,3,6, Verhagen v.d. -steen 2,4,5.
Op zondag stond de vlucht jong en oud vanuit Verving van 222 kilometer op het programma. Deze werd gelost om 09.20 uur. Bij de jongen werd de eerste geklokt door J. v. Laarhoven om 11.37 uur met een snelheid van 1574 meter per minuut. Bij de oude was H. van Boxmeer de eerste. De eerste 15 waren bij de jongen waren: J. v. Laarhoven 1,3,11,12,13,14, Combinatie G. en H. v. Dijk 2,4,6, Team J.E.L 5,7,8,9, W. v. Houtum 10 & H. v. Boxmeer 15.
Bij de oude waren dat: H. v. Boxmeer1,13, J. v. Boxmeer 2,4,7,8,14, R Jones 3, W. v. Houtum 5,6,10,11,12 & R. v.d. Brand 9,15.


28 / 28

Zondag 8 mei tot woensdag 31 augustus
Expositie Bisschop Bekkers

Martinuskerk

Woensdag 3 augustus
Dansmiddag

Odendael

Meditatie
Leef & Vind

Vrijdag 5 augustus tot zondag 7 augustus
33e OLAT Wandeldagen

Sint-Oedenrode

Zaterdag 6 augustus
Canal Parade

De jaarlijkse Canal Parade in Amsterdam. Een onderdeel van de Gay Pride. Dit jaar is de jubileum-editie van twintig jaar Gay Pride. Tijdens de botenparade varen boten mee van heel veel verschillende organisaties. Alles om meer aandacht te vragen voor de acceptatie van Homoseksuelen.

Poppenkast
Kerkplein

Dansavond
Odendael

Zondag 7 augustus
Openluchtviering bij Hoeve Strobol

Strobolse Heidesteeg 10

Open dag
Kasteel Henkenshage

Zandhoefs Oogstfeest
Strobolse Heidesteeg 10

Dinsdag 9 augustus
Uitstapje Eropuit-bus

Schaapskooi, Schijndel

Woensdag 10 augustus
Dansmiddag

Odendael

Vrijdag 12 augustus
Meadowpop

Sonseweg

Zaterdag 13 augustus tot zondag 14 augustus
Brabantse Kampioenschappen paardrijden

Nijnselse ruiters

Zaterdag 13 augustus tot zondag 14 augutus
Streekmarkt

Nijnselse ruiters

Zaterdag 13 augustus
Internationale dag van de linkshandigen

Ieder jaar op 13 augustus is het internationale linkshandigendag. In 1976 is deze dag voor linkshandigen in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de kleine en grote ongemakken waar linkshandigen tegenaan lopen.

Poppenkast
Kerkplein

Orgelconcert: Arjan Mooij
De Martinuskerk

Beerpong wedstrijd
Proeverij van Ouds

Maandag 15 augustus
Uitstapje Eropuit-bus

Buurtsuper Boskant

Woensdag 17 augustus
Dansmiddag

Odendael

Zaterdag 20 augustus
Poppenkast

Kerkplein

Orgelconcert: Jan Berkers
De Martinuskerk

Zondag 21 augustus
Live muziek: Hans v. Liempd en Marloes v. Ham

Gasthuishoeve

Elvisdag
De Vriendschap

Dinsdag 23 augustus
Uitstapje Eropuit-bus

Rondje Rooi

Woensdag 24 augustus
Dansmiddag

Odendael

Donderdag 25 augustus
't Onderonsje

Damiaancentrum

Donderdag 25 augustus
Finaledag zomeravond softtip competitie

Proeverij van Ouds

Zaterdag 27 augustus tot woensdag 31 augustus
Kermis

Sint-Oedenrode

Zaterdag 27 augustus
Workshop Oceandrum

Leef & Vind

Burgerkoning schieten
Gildeterrein Ollandseweg

Zaterdag 27 augustus
Kermisbal

Odendael

Vrijdag 2 september
Nazomermarkt

De Beckart

Zaterdag 3 september tot zaterdag 10 september
Herdenking huzaar Van Diepenbeek

De Knoptoren

Zaterdag 3 september tot zondag 4 september
Opening waterveld

MHC Sint-Oedenrode

Zaterdag 3 september
Orgelconcert: Bert Augustus

De Martinuskerk

Zondag 4 september
Natuurwandeling Heem-natuurgroep

Vertrek Markt

Woensdag 7 september
Meditatie

Leef & Vind

Vrijdag 9 september
Schuimparty

The Joy

Zaterdag 10 september
Open Monumentendag

De Martinuskerk

Donderdag 15 september
Bewust & Zo Inspiratieavond 'Je eigen kleur bepalen'

Kasteellaan 6R

Vrijdag 16 september
Ollands Keeztoernooi

De Loop'r

Vrijdag 16 september tot zondag 18 september
Jubileumstuk 'the Godmother'

De Ahrend

Vrijdag 16 september
Filmtheater Theory of Everything

Mariëndael