DeMooiRooiKrant

10 augustus 2016

DeMooiRooiKrant 10 augustus 2016


Foto: Hans van den Wijngaard

Het jaarlijkse oogstfeest op Hoeve Strobol werd dit jaar voor het eerst voorafgegaan door een Heilige Mis. Een gouden zet van pastoor Vincent Blom en organisator Bert Verbakel. Zowel de Mis als het oogstfeest konden beiden rekenen op grote belangstelling.

Na de vorige oogstdag in 2015 stelde pastoor Blom aan Bert Verbakel voor om de oogstdag dit jaar met een Heilige Mis te beginnen. Bert was meteen enthousiast en wie Bert kent, weet dat er dan niet snel maar even een Mis wordt gehouden. Daar hoort dan ook ceremonieel vertoon bij. De hele winter werkten Bert en een groot aantal vrijwilligers aan de restauratie van een zogenaamde 'hoogkar'. "Met die kar halen we u dan bij de kerk in Nijnsel op", vertelde Bert de pastoor.

Afgelopen zondag was het zover. Om klokslag halftien stond Bert met een Belse knol en de hoogkar in Nijnsel bij de kerk. Voorafgegaan door het Sonse Sint Catharinagilde en gevolgd door het Rooise Sint-Jorisgilde trokken pastoor Blom en pater Pushpa zo in de richting van Hoeve Strobol. Voor het paard was het duidelijk geen alledaagse gebeurtenis. Het trompettengeschal en de slagen op de trom van het gilde maakten dat de Belse knol zo af en toe de pas inhield. Maar met een kleine vertraging bereikte de stoet iets na tienen het feestterrein. Daar hadden zich inmiddels zo'n vierhonderd mensen verzameld voor de openluchtmis.

Foto: Hans van den Wijngaard

Niet vanzelfsprekend
Tijdens de Heilige Mis, die vanzelfsprekend in het teken van de oogst stond, wees pastoor Blom op de welvaart die wij kennen. "Het is voor ons zo vanzelfsprekend dat er voldoende eten is, dat we er nauwelijks bij stil staan dat dit op veel plaatsen in de wereld heel anders is. Maar die vanzelfsprekendheid is minder vanzelfsprekend dan dat we denken". Blom wees daarbij op het grotendeels mislukken van de oogst bij de boeren in het zuidoosten van onze provincie. Het noodweer van juni vernielde daar in een paar minuten grote delen van de oogst. Nog dichter bij huis, op de akker van Hoeve Strobol, dreigde de roggeoogst van afgelopen zondag door de regen van vorige week dinsdag en woensdag nog bijna te mislukken. "Gelukkig dat Tonnie Dortmans nog een hectare rogge had staan. Die hebben we van hem gekregen om hier het oogstfeest te kunnen houden", vertelde Bert Verbakel later op de middag.

Na afloop van de openluchtmis begon de inmiddels bekende Zandhoefse oogstdag. De meer dan duizend bezoekers zagen met eigen ogen de geschiedenis aan zich voorbij trekken. Het begon met het maaien van het rogge met de zicht en het dorsen met de vlegel. Maar al gauw deden de dors- maaimachine hun intrede en zag het publiek dat het werk van de boeren in de afgelopen eeuw niet alleen lichter was geworden, maar dat ook met minder mensen meer opbrengst kon worden gerealiseerd.

Zelfvoorzienend
Het eindproduct van al die noeste boerenarbeid was te zien in de bakkerij. Daar werd op ambachtelijke wijze brood gebakken. Aan de rij voor het loket te zien, was er meer dan voldoende vraag naar het brood van vroeger. Wie liever een pannenkoek met spek wilde, hoefde maar één loket verder aan te schuiven, want ook die gingen als warme broodjes over de toonbank. Ook had het team van Hoeve Strobol nog tal van andere ambachtslieden bereid gevonden om te tonen hoe vroeger een kleine gemeenschap zichzelf in stand wist te houden. Een touwslager, mandenvlechters en een pottenbakster lieten zien hoe onze grootouders dingen zelf maakten waarvoor wij nu naar de Blokker gaan. De jeugd werd vanzelfsprekend niet vergeten, die kon kennismaken met het speelgoed waarmee onze grootouders hun jeugd doorbrachten.

Foto: Hans van den Wijngaard

Mgr. Gerard de Korte werd op 14 mei van dit jaar in de Sint-Janskathedraal geïnstalleerd als bisschop van het bisdom 's-Hertogenbosch. Dat was op de dag af vijftig jaar na de uitvaartdienst van Mgr. Wilhelmus Bekkers die in diezelfde kerk plaatsvond. Afgelopen zondag was de bisschop van Den Bosch in Sint-Oedenrode. Daar bezocht hij de tentoonstelling over het leven van zijn legendarische Rooise voorganger. De expositie is nog tot en met 31 augustus te zien is de Rooise Martinuskerk.

Samen met de oudste schoonzus en twee neven van Bekkers kreeg bisschop De Korte een rondleiding over de expositie in de Martinuskerk. Riet Meijs van het Roois Kultuur Kontakt vertelde daarbij over de schilderijen en de gebruiksvoorwerpen van Bekkers die daar op dit moment te zien zijn. Daarbij kwamen verschillende anekdotes uit het leven van Mgr. Bekkers voorbij. Zo wist Wim Bekkers te vertellen dat 'heeroom', zoals Willem Bekkers door zijn neven en nichten werd genoemd, liever in Rooi op het platteland was dan in de stad.

'goed samen hinne doen'
"Als heeroom een middag vrij was belde hij steevast dat hij kwam. Dat was voor ons altijd een feest, want dat betekende dat we konden stoppen met werken. De paarden werden 'van de ploeg gespannen' en klaar gemaakt om met de bisschop over velden en wegen te rijden", vertelt Wim. "Het was dan alsof de mensen wisten dat we er aan kwamen, op de Eimbert stond de familie Verhagen altijd klaar om heeroom de hand te schudden. Een vaste afscheidsgroet van heeroom was dan 'goed samen hinne doen' ".

Zilveren schaaltje
Bekkers was ook een fervent voetballiefhebber. Pastoor Blom, vertelt daarover: "Hij was in deze kerk om het altaar in te wijden. Op datzelfde moment werd ook een belangrijke voetbalwedstrijd gespeeld. Schijnbaar was Bekkers zo benieuwd naar het verloop van het spel, dat hij zijn chauffeur opdracht gaf om bij rust de tussenstand van de wedstrijd te melden. Toen het zover was kwam de chauffeur in priesterkleding met een zilveren schaaltje het priesterkoor op. Voor de kerkgangers leek het een onderdeel van de ceremonie te zijn, er lag echter een briefje op de schaal met daarop de ruststand van de voetbalwedstrijd".

Na afloop van zijn bezoek aan de tentoonstelling gaf bisschop De Korte aan onder de indruk te zijn van de expositie over het leven van Bekkers. "Het is heel mooi om op deze manier kennis te maken met het leven van mijn voorganger. Ook het verhaal over zijn bisschopsstaf is mooi om te horen. Aanvankelijk overwoog Bekkers om een paardenhoofd als knop van de staf te kiezen, maar hij koos toch voor de adelaar die ook in het wapen van het bisdom voorkomt".

Vertrouwen terug winnen
De Korte, die inmiddels bijna drie maanden bisschop van Den Bosch is, gaf desgevraagd aan dat hij inmiddels met alle twaalf dekenaten van het bisdom kennis heeft gemaakt. Hij zegt daarover: "Ik heb daarbij veel enthousiaste mensen ontmoet. Zowel de pastores als de kerkbesturen hebben veel ideeën, maar er is ook veel vertrouwen verloren gegaan. Het afstoten van kerkgebouwen en het fuseren van parochies in de afgelopen jaren is de mensen niet in de koude kleren gaan zitten. Ik zie het dan ook als mijn belangrijkste taak om dat vertrouwen weer te herstellen. Het zal zeker niet zo zijn dat besluiten worden teruggedraaid, want als er minder mensen in de kerk komen, dan valt er niet aan sluitingen en fusies te ontkomen. Maar het is belangrijk dat de parochianen, de kerkbesturen en de pastores in het proces mee worden genomen als het over het oplossen van problemen gaat waar de kerk nu voor staat. Er zijn teveel dingen top-down gedaan en dat had beter gekund".

Na het bezoek aan de expositie dronken de familie Bekkers en bisschop De Korte samen met andere genodigden op uitnodiging van pastoor Blom nog een kop koffie. Daarbij vertelde Richard de Visser over de Heilige Oda en haar rol in de Rooise geschiedenis. Aansluitend werd het bezoek van de bisschop aan Sint-Oedenrode bij het graf van Mgr. Bekkers voor de Odakapel op het Rooise kerkhof afgesloten.

Jaargang 6 - Week 32 - Woensdag 10 augustus 2016

Op naar de 100.... projectzangers

Op zondag 6 november vindt er in de Martinuskerk een Allerzielenconcert plaats onder leiding van de Nuenense Tom Suters. Er doen al enkele Rooienaren aan mee, maar het koor is op zoek naar meer. Vooral mannen zijn nodig.

Na de zeer succesvolle uitvoeringen van het Allerzielenconcert 2014 en 2015, beiden uitgevoerd in de Clemenskerk te Nuenen, heeft Tom Suters dit jaar gekozen voor het thema 'Lux Aeterna', ...het eeuwig licht. U kunt zich verheugen op een veelbelovende programmering van Brahms, Tchaikowski en Grieg tot Lauridsen, van Mozart en Mendelssohn tot Gjeilo. Het concert wordt gedeeltelijk door een a-capella koor uitgevoerd, gedeeltelijk onder begeleiding van een speciaal voor deze gelegenheid samengesteld orkest.

Inmiddels hebben zich 85 zangers (uit Nuenen, Eindhoven, Sint-Oedenrode, Helmond en wijde omgeving) aangemeld, maar…. ze hebben plaats voor 100 'man'! Vooral tenoren en bassen zullen met open armen ontvangen worden. Uiteraard mogen zich ook nog een paar dames aanmelden. De inschrijving sluit eind augustus.
Aangezien het voor het eerst is dat ze ook Sint-Oedenrode bezoeken, zou het natuurlijk fantastisch zijn om enkele extra Rooise stemmen in het project te kunnen verwelkomen.

De repetities beginnen in september en worden gehouden in de Regenboogkerk te Nuenen, steeds op zaterdag van 10-16.00uur. Deelname aan het koor kost €50.--, Daarvoor ontvangt u alle bladmuziek en een Cd'tje. Koffie en thee tijdens de repetities zijn gratis. De uitvoeringen zijn op 5 november 20u in de Clemenskerk te Nuenen en zondag 6 november 15u in de Martinuskerk te Sint-Oedenrode

Voor informatie en inschrijven: Tom Suters, 06.54974744, mail: tom.suters@onsnet.nu en/of Mariejon Nagtegaal, 06.19466901, mail: projectinfopunt@gmail.com. Verder kunt u de facebookpagina van Tom Suters: 'Allerzielenconcert Lux Aaeterna' bekijken.

Elvis Memorial Day viert tiende editie op nieuwe locatie

De Elvis Presley Memorial Day is jarig. Dit jaar viert organisator Bernie de Brouwer samen met zijn bezoekers de tiende aflevering van het evenement. Dat gaat gebeuren op een nieuwe locatie. Alle afgelopen jaren werd het festijn gehouden in het Rooise centrum, maar er is gezorgd voor een frisse wind. Komende editie staat gepland bij De Vriendschap in Boskant.

Hoe is het evenement destijds gestart? Bernie de Brouwer is de aanstichter. De voormalige kroegeigenaar is een echte Elvis-fan. Toen hij café van Ouds had, kreeg hij een lumineus idee om zijn held te eren; een memorial day voor 'The King'. "Elvis is alles voor mij. Niet alleen voor mij, maar voor heel veel mensen in Nederland. Om hem te blijven herdenken, kwam ik met het plan om een Elvis Presley Memorial Day te organiseren", denkt Bernie terug. Hij laat de allereerste poster zien die hij destijds verspreidde. Op het Kerkplein groeide het evenement uit tot een Elvis-evenement van allure, wijd en zijd bekend. "Liefhebbers zijn al die jaren uit alle windstreken gekomen", vertelt de organisator. "Uit Den Haag, Amersfoort, Utrecht en zelfs uit Duitsland. Dat onderstreept hoeveel mensen er mee bezig zijn."

De Elvis Presley Memorial Day is niet meer weg te denken uit Sint-Oedenrode. Het staat bekend om haar gezelligheid. Veel mensen herinneren zich nog wel de editie van afgelopen jaar. Toen een ingevlogen dansvloer er voor zorgde dat de voetjes van de vloer gingen. "Zo'n dansvloer leggen we ook dit keer neer, op het Ritaplein", verklapt Bernie vast. Hij legt meteen uit waarom er voor gekozen is om naar Boskant te verhuizen. "Mocht het slecht weer worden hebben we bij De Vriendschap de mogelijkheid om naar binnen te verhuizen. We zijn erg blij met de nieuwe locatie, want het plein biedt veel mogelijkheden." Het klopt wat de Rooienaar zegt. Er is volop ruimte voor kramen, een dansvloer met podium, een 'hotspot' voor Mr. Barber, een zweefmolen en snoepkraam voor de kinderen en natuurlijk de tientallen oude auto's en een drietal USA-trucks die zich willen showen.
De organisatie heeft weer een knallende line-up geprogrammeerd. De verschillende dansgroepen die een bezoek brengen, kunnen los op de klanken van het befaamde King Size Trio (dit Nijnselse gezelschap trad ook de eerste editie op), Funky Brass en Mark Elbers. "Het zijn stuk voor stuk geweldige artiesten. We hebben er wederom hartstikke veel zin in! Komt dat zien!", nodigt Bernie uit.
Datum: 21 augustus vanaf 13.00 uur, De Vriendschap, Boskant


50-jarigen reünie

Nog 4 weken en dan is het zover! Zaterdag 10 september is het jaarlijkse evenement voor de 50 –jarigen in Rooi. Deze traditie heeft grote bekendheid in Rooi en wordt elk jaar groots gevierd.

Ex-reüniegangers zijn doorgaans laaiend enthousiast en kwamen tijd te kort om alle herinneringen op te halen met oud klasgenoten.

Heb jij een uitnodiging gehad maar je nog niet opgegeven, doe dit dan alsnog. Op de facebookpagina van "Reunie Vijftigjarigerooi" kun je foto's en reacties vinden.

Wovesto: balans in turbulente tijden

'De goeden moeten het met de slechten besnieten'. Dit oude gezegde gaat op als er vanwege misbruik van regels door bijvoorbeeld ondernemingen, meer en strengere regels komen. De lasten daarvan drukken ook op integere ondernemingen. Vooral als die regels worden bedacht in Den Haag door mensen die ver van de praktijk af staan, zich niet lijken af te vragen of dat in de praktijk wel werkbaar is, of misschien effecten heeft waar niemand op zit te wachten. Buiten 'Den Haag' weet vrijwel iedere bestuurder hier wel voorbeelden van te noemen, soms uit eigen ervaring. Een van hen is Leo Overmars, directeur-bestuurder van woningbouwvereniging Wovesto. De naam van hun ondernemingsplan, Wovesto in Balans, geeft een subtiele hint waar de schoen wringt of, in bestuurderstaal, "waar de uitdagingen zitten".

Uitdagingen
Eén van die uitdagingen is de Woningwet, die vanaf 2015 veel strenger is geworden als gevolg van het vele misbruik door (vaak grotere) woningcorporaties en de parlementaire enquête als gevolg daarvan. Als gevolg daarvan moeten woningcorporaties zich meer verantwoorden, waar kleinere corporaties onevenredig veel last van hebben. Een andere uitdaging is de conclusie van minister Blok dat de woningcorporaties zoveel geld hebben dat ze makkelijk huren kunnen verlagen, kunnen renoveren, en meer huurwoningen bouwen dan er begroot is. Een groot deel van dat geld zit echter niet bij de corporaties, maar bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, legt Overmars uit. "Minister Blok gooit alles op één hoop.
Heel flauw. Meer dan de eerste twee maanden huur gaat naar het rijk. Dat is ruim 20% van onze inkomsten. Dat heeft weer consequenties voor de huren, die voor de laagste inkomensgroepen moeten worden opgebracht. Omdat we niet kunnen voldoen aan die ongerechtvaardigde groeiverwachtingen van Den Haag, kunnen we anderszins ook niet voldoen aan de norm van Den Haag voor de huisvesting van statushouders."

Fusie
Eind vorig jaar tekenden Wovesto en Huis & Erf in Schijndel een intentieovereenkomst om te komen tot een fusie. Maar enkele jaren geleden stemde de ledenraad van de huurdersbelangenvereniging toch tegen een fusie? "Inderdaad, maar dat ging om een fusie met Sint-Joseph in Boxtel, een woningstichting. Wij zijn een vereniging, en twee verschillende ondernemingsvormen gaan niet samen. Voor Huis & Erf is wél draagvlak. Als grotere corporatie kunnen wij beter het hoofd bieden aan de eisen van het ministerie en daar hebben de huurders weer voordeel van. Er zijn ook andere positieve ontwikkelingen, de lage rente bijvoorbeeld, waardoor we meer woningen verkopen. Voor elke verkochte luxe woning kunnen we anderhalve woning terugbouwen. Door al die ontwikkelingen hopen we het percentage sociale woningbouw te kunnen verhogen, dat is nu 17 – 18% van de woningvoorraad en dat is vergeleken met andere gemeenten erg laag."

Rooi
In 2017 voorziet Wovesto de oplevering van vier nieuwbouwcomplexen: Mater Lemmensstraat (22 woningen), Azaleastraat (3), Sluitappel-Noord (8) en Elzenpad (11). Daarnaast zal er een verdere invulling worden gegeven aan de planvorming, dan wel uitvoering van Huisakkerweg (11) en Kofferen / Kem terrein (8). Overmars: "Het bepalen van de locaties gaat in goed overleg met de betrokkenen, onder meer via de dorpsraden. Zo zijn er plannen voor vier tot zeven wooneenheden in de pastorie in Boskant, waar we fiftyfifty Rooienaren en statushouders willen huisvesten. Boskant zegt dan "Stuur alsjeblieft gezinnen met kinderen, daar is de school ook blij mee." Al met al is het de wens van Wovesto om de komende jaren gemiddeld 15-30 woningen nieuw te bouwen."


Groep 8 vliegt uit

Al deze kinderen maken volgende maand een volgende stap in hun leven. Aan het basisschooltijdperk is een einde gekomen. DeMooiRooiKrant wenst ze allemaal veel succes op de nieuwe school. Dat doet ook de eigen leerkracht. Zij blikken terug op de bijzondere periode.

Odaschool
'Groep 8 van de Odaschool heeft een heel gezellig, leuk en vooral sfeervol jaar achter de rug. Met 35 kinderen in een klaslokaal is er eigenlijk altijd wel iets te beleven en het was dan ook vaak erg gezellig en ook werd er hard gewerkt. Deze perfecte combinatie zorgde gedurende het jaar voor een heel erg fijne sfeer in de klas, waarbij iedereen het erg naar zijn zin heeft gehad. De kinderen hebben gedurende het jaar erg goed laten zien wat voor een fijne groep ze samen waren en dat ze, zeker als ze samenwerkten, heel veel haalbaar was. Denk maar aan de winst bij de Bankbattle!!
Naast dit gegeven zijn er nog veel meer dingen de revue gepasseerd, zoals het schoolkamp, de eindmusical, "de jongens tegen de meisjes", de kleuterkermis, de buitenlessen en nog veel meer. Allemaal activiteiten die mogelijk waren door de fijne sfeer in de klas en de goede samenwerking!
Nu vliegen de kinderen her en der uit en breekt er een mooie en spannende tijd voor ze aan, waarin ze nieuwe dingen gaan leren en ontdekken. Wij zijn blij dat we jullie in de klas hebben mogen hebben en deel mochten uitmaken van de mooie groep die jullie waren! Samen hebben we er een super laatste jaar van kunnen maken op de Odaschool en wij wensen jullie allemaal het allerbeste voor in de toekomst!! Namens alle juffen en meesters.

De groetjes van juf Nicky en meester Pieter.

Basisschool Kienehoef
Wat een weken, wat een maanden, wat een jaar. De zon schijnt fel wanneer ik mijn kennismakingsmiddag met de kinderen heb. T-shirt met colbert en slippers? Geen colbert, wel schoenen? Korte broek, teenslippers en T-shirt? Na lang twijfelen en hoog beraad met mijn liefde: een lange broek, schoenen en een T-shirt en wat minder twijfel a.u.b. Het wordt mijn eerste jaar voor de klas, en dan ook nog een groep 8.

Wat vliegt de tijd. Negen maanden geleden: De kinderen staan voor de buitendeur, met het gezicht tegen de raam plakkend, te wachten op de bel. Ik zit, natuurlijk wat gespannen, klaar om de kinderen te ontvangen. Na twee uur is het half vier. Ik heb het overleefd, dit wordt dus mijn klas.

Nu, terugkijkend naar de periode die geweest is, zie ik heel veel mooie dingen en een flinke groei (en dan heb ik het niet alleen over de lengte). Omdat we zoveel tijd met elkaar doorbrengen, herkennen en erkennen we de talenten die deze groep bezit. Wat zij geweldig doen, is het leren van en met elkaar. Hiermee refereer ik niet alleen aan taal, rekenen en spelling. Ook wereldoriëntatie, expressie, bewegingsonderwijs en de omgang met elkaar worden hierdoor versterkt.

Ik wens de kinderen nog heel veel mooie jaren in goede gezondheid, en hopelijk dezelfde energie die ze het afgelopen jaar toonden. Energie, waarmee zij op hun eigen manier iets moois zullen bereiken.

Leerkracht groep 8; Koen Broeren.

Basisschool De Sprongh
Juf vroeg ons een stuk over groep 8 te schrijven. Het belangrijkste is dat we elkaar nooit pesten. We hebben vijf jongens en twee meisjes. Het hoogtepunt vinden we wel de Eindcito. We scoorden namelijk bijna allemaal boven ons advies. We zijn deze maand naar de BZT-auditie geweest van de schoolband en ook wij mochten meezingen. De jury was ontroerd.
We begonnen in groep 1 op Bs Sint-Petrus met een hele lieve directeur genaamd juf Karin en nu eindigen we op Bs De Sprongh in een prachtig gebouw met een vrolijke, jonge directeur Sanne. Het kamp met Bs St Fransciscus was heel gezellig. Er zijn wat lampen gesneuveld en wat stoppen doorgeslagen in het Uilennest maar dat mocht de pret niet drukken. De middag in De Tongelreep was fantastisch. Het hele kamp heeft maar één teek ons lastig gevallen en werden we belaagd door muggen.
In kamp Vught waren de film, het monument met namen en de barakken indrukwekkend om te zien. Vreemd om ergens te zijn waar zoveel ellende is geweest. Bente van der Kei (van der Steen) deed mee aan de voorleeswedstrijd. De meisjes wonnen de sportiviteitsprijs tijdens het voetbaltoernooi en de jongens werden derde. Het carnavalsfeest in De Loop'r was heel leuk. Er werd flink gedanst. Jorg was Prins en Mark adjudant. Jilles, Bouke en Brian zorgden voor een nummer waar iedereen op los ging. We willen hierbij iedereen van Bs De Sprongh bedanken voor de mooie herinneringen.

Groetjes Groep 8

(De blonde jongen met het blauwe shirt heet Jorg, links daarvan, dan Mark, Jilles, Bente, Sosin, Sem en Brian.)

Basisschool Dommelrode
Beste groep 8-ters (jaja, bijna brugjes!) van basisschool Dommelrode. Hebben jullie de foto bij dit stukje al goed bekeken? Ik kon natuurlijk ook jullie gekke bekken uit groep 6 meesturen…maar dat heb ik toch maar niet gedaan, want wat een knappe koppen staan er op deze groepsfoto! De tijd op de basisschool is voor jullie voorbij gevlogen..met als een van de hoogtepunten dit schooljaar natuurlijk het scholenvoetbaltoernooi! Waarbij de hele klas als echt voetbalsterren en fanatieke fans zich op een hele mooie wijze aan heel Rooi heeft laten zien. En dan als kers op de taart een flinke taart van Bakkerij Bekkers, waarna veel (met name) jongens met een te volle maag naar huis toe gingen.
Wat waren jullie een toffe, gezellige klas vol met humor; van een toets maken met een paraplu in je hand, spelen met kleutermateriaal of zelf ingezet worden als kleuterklimrek tot aan het gebruiken van het eind-cito antwoordblad als kleurplaat! Dat alles zullen wij op Dommelrode zeker gaan missen.
Er waren dit jaar zelfs kinderen die een groep 9 voorstelden. Is dit omdat jullie nog niet klaar zijn om te transformeren tot brugjes? Of omdat jullie bang zijn dat jullie ons heel erg gaan missen? Wat het ook is, als je maar weet dat je de mooie basisschooltijd altijd in gedachten mag houden! Wij hebben alle vertrouwen in jullie als onze Dommelrode-Kanjers. We wensen jullie ontzettend veel plezier op jullie nieuwe school en mocht je over een tijdje nog eens zin hebben, loop dan gerust nog eens gezellig binnen!

Neeltje Verhagen
Leerkracht groep 8

Een dagje uit bij Kinderboerderij Kienehoeve

Foto: Bart van der Heijden

Spelenderwijs de dierenwereld leren kennen is voor veel kinderen een leuke manier om de dag door te komen. Dat merken de vrijwilligers van Kinderboerderij Kienehoeve maar al te goed. Zij organiseren door het jaar heen allerlei activiteiten die gratis toegankelijk zijn. Hele gezinnen en families komen hier elk jaar weer op af en maken er een gezellig dagje uit van. Maar wat is er nu eigenlijk in de lange zomervakantie te doen?

Op de kinderboerderij werkt een vast team van zo'n 20 tot 25 vrijwilligers elke week weer erg hard om alles draaiende te houden. ''Er zijn geen speciale vakantiehulpen of iets dergelijks'' laat vrijwilligster Liesbeth van Oss weten. ''We zijn natuurlijk wel altijd op zoek naar mensen om ons team te versterken.'' Stichting Dichterbij draagt ook hun steentje bij aan het onderhouden van de boerderij. Doordeweeks helpen een aantal mensen met een verstandelijke beperking mee aan het onderhouden van de kinderboerderij. Ze voeren de dieren of houden bijvoorbeeld het terrein en de hokken schoon.

''Normaal zijn we op woensdag en zondag open. In de zomer van 13:30 uur tot 17:00 uur en in de winter van 13:30 uur tot 16:00 uur'', vertelt Van Oss. ''In de schoolvakanties zijn we elke dag op deze tijden open, behalve op zaterdag.'' Op de boerderij zijn verschillende dieren te vinden, zoals varkens, pauwen, geiten en konijnen. Volgens Liesbeth is de zogenaamde 'knuffelbak' één van de grootste trekpleisters van de boerderij. ''Daar komen zoveel kinderen op af. Allemaal willen ze even een klein konijntje vasthouden en aaien'', lacht Van Oss. Ook de oude tractor in het open verblijf is iets waar elk kind graag mee wil spelen. Iedereen wil toch even weten hoe dat is en dat wordt graag vastgelegd door de ouders of opa's en oma's.

Foto: Bart van der Heijden

Wat activiteiten betreft is er het hele jaar door wat te doen op de boerderij in het park. ''Nu in de zomervakantie hebben we afgelopen 17 juli de activiteit 'spelend het boerderijleven ontdekken' georganiseerd'', zegt Liesbeth. Tijdens deze dag konden de kinderen verschillende spelletjes doen, waardoor ze niet alleen een leuke, maar ook een leerzame middag hadden. Net na de zomervakantie, op 11 september, kunnen kinderen zelf broodjes komen bakken met iets lekkers erbij.


Samen koester- en knuffelsteentjes maken

Op woensdag 17 augustus gaat men op een creatieve manier aan de slag met steentjes en wol. Een mooi proces om te voelen en te ervaren wat wol doet, als het op een speciale manier behandeld wordt. Het resultaat is dat iedereen steentjes heeft die én zacht én prachtig zijn. Ze zijn voor verschillende doeleinden te gebruiken. Hierover zullen we met elkaar in gesprek gaan.

Heeft u geen zin om met de handen iets te doen, kom dan voor de gezelligheid en het bakje koffie of thee. Het Zomerpalet is de plek om in de vakantieperiode toch even een praatje te maken en andere mensen te ontmoeten. Niets moet en alles mag. Gezelligheid staat voorop.

Deze ochtend is van 10.00 uur tot 12.00 uur in de ontmoetingsruimte van Welzijn De Meierij, Steeg 9F, in Schijndel. We vragen per persoon voor koffie/thee en materialen een bijdrage van € 2,50. Wij nodigen u van harte uit om erbij te zijn. Vooraf opgeven is niet nodig. Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met Welzijn De Meierij, telefoon 073-5441400 of kijk op onze website (www.welzijndemeierij.nl).

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk zoekt vrijwilligers

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Op de website www.welzijndemeierij.nl wordt een overzicht gepresenteerd waar allerhande vacatures te vinden zijn in uw eigen omgeving.

Ondersteuning Stichting Koeveringse Molen
Stichting Koeveringse Molen zet zich in voor het herbouwen en exploiteren van de Koeveringse Molen uit 1299 en is nog op zoek naar vrijwilligers die hen willen ondersteunen. Ze zoeken een vrijwilliger die gericht is op PR, voor het verbreden van hun netwerk. Daarnaast zijn ze ook op zoek naar een secretaris, die de secretariële werkzaamheden op zich wil nemen. Werktijden zijn in overleg. (vacaturenummer 15625 en 15624)

DeMooiRooiKrant zoekt vliegende reporter
DeMooiRooiKrant is op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om actualiteiten in de eigen wijk te beschrijven en te voorzien van een foto. Het gaat om Boskant, Nijnsel, Olland en Sint-Oedenrode. Hebt u affiniteit met schrijven en de actualiteiten in eigen omgeving? Dan is deze vacature iets voor u! (vacaturenummer 15486)

Penningmeester voor wijkraad KCK
Wijkraad KCK (Kienehoef, Cathelijne en Kinderbos) is op zoek naar een penningmeester. Het bestuur bestaat uit een aantal bevlogen vrijwilligers die zich inzetten voor de leefbaarheid en de eigenheid van deze wijk. De wijkraad KCK komt op voor de belangen van de wijk/ c.q. één van de drie sub wijken. Enerzijds als spreekbuis betreft de collectieve belangen van de inwoners en anderzijds als aanspreekpunt/klankbord voor de gemeente. Hebt u gevoel voor cijfers en financiën en woont u in één van voorgenoemde wijken, dan is deze functie misschien wel iets voor u! (vacaturenummer 15148)

Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij; u kunt bellen (073 – 5441400) of mailen (vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl).

Bezoek ook onze website voor alle andere vacatures en activiteiten (www.welzijndemeierij.nl).

Met de Eropuit-bus naar de Buurtsuper in Boskant

Op maandag 15 augustus zal de Eropuit-bus naar de Buurtsuper in Boskant rijden om daar samen boodschappen te doen. Ook is er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken.
U wordt rond 10.00 uur thuis opgehaald en rond 12.00 uur bent u weer thuis. Gaat u ook mee? Opgeven kan door te bellen naar Welzijn De Meierij, 073-544 1400.

Zomerconcert in Martinuskerk

Zaterdag 13 augustus as. om 15.30u. verzorgen Organist Arjan Mooij en saxofoniste Hanneke van Bree-Derks een gratis toegankelijk concert.

Zij zullen werken spelen van J.S. Bach (1685-1750), C.Ph.E. Bach (1714-1788), G.H. Stölzel (1690-1749) en F. Liszt (1811-1886).

Hanneke van Bree-Derks (saxofoon)
Hanneke van Bree-Derks had als kind pianoles en nam vanaf haar vijftiende saxofoonles bij harmonie "De Goede Hoop" in Aarle-Rixtel. Sinds een jaar bespeelt Hanneke de sopraansaxofoon.

Arjan Mooij (orgel)
Arjan Mooij volgt in Helmond orgelles bij Jan van de Laar op het Robustelly orgel uit 1772. Sinds 1994 is hij actief bij diverse koren en kerken in de omgeving van Helmond. Momenteel is hij organist van Gemengd Koor "De Klokkengieters" in Aarle-Rixtel, alwaar hij regelmatig het Smits orgel uit 1854 bespeelt.

Gewijzigde route Buurtbus in Boskant

Met ingang van 15 augustus rijdt de buurtbus een iets gewijzigde route in Boskant.

Komende vanuit Sint-Oedenrode rechtsaf de Berkstraat in daarna linksaf de Meidoornstraat in en op het einde van de weg draait de bus linksaf de Populierenlaan in. Daar is ook de halte. Vervolgens via de rotonde naar Best. Komende vanuit Best wordt deze route in omgekeerde volgorde gereden.

Met ingang van 15 augustus rijdt de buurtbus een iets gewijzigde route in Boskant.

Komende vanuit Sint-Oedenrode rechtsaf de Berkstraat in daarna linksaf de Meidoornstraat in en op het einde van de weg draait de bus linksaf de Populierenlaan in. Daar is ook de halte. Vervolgens via de rotonde naar Best. Komende vanuit Best wordt deze route in omgekeerde volgorde gereden.

"Door de adrenaline konden we niet slapen"

Foto:

Honderdduizenden bezoekers uit heel Europa trokken afgelopen week naar Amsterdam om de Europride te beleven. Met als grootste publiekstrekker de Canal Parade. Je hebt de beelden van ontblote mannen in te kleine broekjes vast op tv gezien. Zijn de boten je ook opgevallen? Vast wel, de één was nog mooier dan de ander. Floor Vogels van borduur- ontwerp en naaistudio Bon Floor heeft met haar team meegewerkt aan de productie. Ze moeten nog steeds bijkomen van een uiterst vermoeiende week.

Bijkomen is in dit geval een understatement. Slapen was een zeldzaamheid al was het dit keer niet zo erg als vorig jaar. "Toen had ik in een week tijd maar acht uur geslapen", weet Floor nog al te goed. De opdracht van het bedrijf 'Gaypride boot' was helder. Floor en haar team van vier werden ingehuurd om in een week tijd maar liefst 17 boten te bekleden met allerlei stoffen. Vanaf maandag tot en met zaterdagochtend is er keihard gewerkt. Sommige dagen werd er gewerkt van zes uur 's ochtends tot twaalf uur 's avonds. "Het klinkt gek", zegt Floor, "maar als we 's avonds of 's nachts in ons appartement aankwamen dan konden we door de adrenaline niet slapen."

Foto:
Foto:
Foto:

In de 'Houthaven' van Amsterdam lagen de zeventien boten klaar. Handige mannen maakten met hout en ijzer de contouren van de boten. Daarna was het aan de vier dames om de boten te bekleden. Grote lappen stof van soms wel veertig meter werden door de naaimachines gejaagd, evenals pakken voor de deelnemers op de boten. Voor Philips – onder andere voor de chefkok van het bedrijf - en ook voor de mensen van 'Gaypride-boot' maakte het team van Bon Floor prachtige pakken. De boten van bedrijven als Jack's Casino, Vodafone, Corendon zijn mooi gemaakt door de naaistudio uit Sint-Oedenrode. De favorieten van Floor? "De boot van KPN vanwege de beklede lift waar DJ Ben Liebrand in stond met een medewerkster van ons en de boot van Gemeentevervoersbedrijf Amsterdam. Daar hebben we alle stoelen netjes van bekleed."
De dames hebben genoten van de ambiance, al was de stress soms moordend. "Ik had graag een keer op een boot meegereisd. Bijna is het me gelukt, maar uiteindelijk konden ze me niet missen. Misschien volgende keer", lacht Floor, waarmee ze aangeeft dat ze volgend jaar graag weer van de partij is. "Als 'Gaypride-boot' ons belt staan we klaar", zegt ze tot slot.

8 / 28

Nico van de Wetering schreef enkele weken geleden in zijn column 't Roois Praotje over het feit dat nergens in het dorp een Odabeeldje te verkrijgen is. Daarop kreeg de Rooienaar vrij veel reactie. Lezers stuurden foto's in van Odabeeldjes. Zo bleek dat nog veel mensen in het bezit zijn van een dergelijk relikwie. Maar wist u dat Sint-Oedenrode vroeger een beeldenfabriek heeft gehad aan de Borchmolendijk? De Rooise Willie Damen van de Mosselaer schreef daarover. Dit volgende artikel is geplaatst op www.bhic.nl.

Beeldenfabriek 'Sint Oda'
Oprichter van dit bedrijf was Alphonsus Henricus Swinkels (1861-1922). Hij had een winkel in kruidenierswaren, maar was voor 1905 al begonnen met een tiental arbeidskrachten, met het gieten van gipsen en cementen beelden.

Vier van deze arbeiders waren Piet, Karel, Marinus en Toon van Zon. Bij slecht weer werd dan geroepen, 'vier zonnen en nog slecht weer'. Nicolaas Petrus van Zon is ruim 50 jaar in de fabriek werkzaam geweest. Later maakte zij ook geel geverfde wegkruisen voor de heer Antoon van Thiel. Tot de grote cementen beelden behoren o.a. het kruis en de Calvariegroep op het kerkhof te Sint-Oedenrode.
Beeldenschilders waren o.a. Antoon Hovens geboren te Venlo 1880 (zijn zoon Toon is later ook bij Swinkels werkzaam geweest), Henricus Franciscus Hubertus Peters geboren te Venlo 1888 en Cornelis J. van der Kaaij geboren te Zaltbommel 1884. Hij kwam van Venlo waar hij voor de eerste keer gehuwd was te Venlo met Mathilda de Koning. De Beeldenfabriek stond op de Borchmolendijk, vroeger Dijk A 69. Uit een advertentie uit 1923 blijkt dat zij vervaardigde: religieuze beelden in verschillende maten en polychromie, kerksieraden in koper, zilveren en goud, medaillons en kerstgroepen.
Er was een zeer ruime sortering in goudkruizen, eiken en notenhouten, staan- of hangkruizen, stolpen voor groepen en beelden, stolpvoeten, wijwaterbakjes in zilver en porselein, Godslampen enz. enz.
In 1922 wordt de zaak voortgezet door zijn zoon Jacobus Adrianus Maria Swinkels (1896-1969). Helaas lopen vanaf 1960 de zaken niet meer goed. Kort na zijn overlijden worden alle papieren en documentatie materiaal verbrand.

Foto:

Voor de foto van vorige week hebben we geen inzendingen gekregen. Daarom deze week weer een nieuwe foto. Wie zijn deze dames? Weet u dat? We horen het graag van u. Stuur uw reactie naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens bij ons binnen. De koffie staat voor u klaar.

9 / 28

Programma informatie                 16-17

Rooi Actueel

Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen.

Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle andere programma's.


Zomers Rondje Rooi

Vanaf donderdag 11 augustus bevat Rondje Rooi:

  • De Zevensprong met "Trammelant in Waterland"
  • Poppenkast én klompjes schilderen.
  • Zomerschool in Damiaancentrum
  • KBO Zomeractiviteiten van start
  • Oogstfeest Zandhoef bij Hoeve Strobol

Uitzendtijden: 00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Special: Zomer in de Meierij

De temperaturen stijgen, bloemen geuren en tonen hun kleurenpracht. Insecten maken lange werkdagen, elke dag opent met een vogelconcert, kortom; het is zomer in onze omgeving.

Filmer Leo van de Veerdonk laat u genieten!

Uitzendtijden: 01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 13:00 – 16:00 - 19:00 en 22:00 uur.

Openingstijden kantoor en telefonische bereikbaarheid

Studio aan de Laan van Mariëndael 30A is bereikbaar voor bestellingen, vragen, meldingen, op elke ochtend van 09:00 - 11:30 uur behalve vrijdag, Op vrijdag is het kantoor 's-middags van 13:30 - 16:30 uur open. Telefoonnummer: 0413-471193
Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN kanaal 559.TRINED kanaal 12.
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 38, analoog op 792 MHz.
Via Ziggo: analoog op 256 MHz en digitaal via mediabox kanaal 36, CI+ kanaal 331.
Via Vodafone Thuis: kanaal 712
Internet
Met nieuws, informatie, veel foto's en films is TV Meierij wereldwijd te volgen
via www.tvmeierij.nl
Facebook : Achtergronden, foto's en meer … op: www.facebook.com/tvmeierij


Afgelopen carnaval heeft iedereen wel kunnen zien dat CV de Heikneuters haar 55 jarig jubileum uitbundig heeft gevierd tijdens de optocht door Papgat. Nu is het tijd voor een feestweekend in het eigen kerkdorp, Nijnsel. Het weekend van 23, 24, 25 september staat bol van activiteiten voor alle leeftijden.

Vrijdag 23 september, Dansavond
Op vrijdagavond wordt gestart met een gezellige dansavond met medewerking van Ad Goossens. Deze avond is voor iedereen gratis toegankelijk. Het zou mooi zijn als er dan veel "oude" Heikneuters zouden zijn zodat er meteen een mooie reünie van gemaakt kan worden. Bij deze dus een oproep aan alle oud leden om eens een praatje te komen maken. Tijdens deze avond zijn er ook vele mooie prijzen te winnen met onze tombola.

Zaterdagmiddag 24 september, Vossenjacht
Dan zijn de kinderen aan de beurt. Vanaf 14.00 uur wordt er vanuit de Beckart een vossenjacht door Nijnsel georganiseerd. Alle kinderen mogen mee doen. Voor elke deelnemer is er gratis ranja en een lekkere snoepzak. Opgeven? vossenjacht@de-heikneuters.nl

Zaterdagavond 24 september, De Q Music Foute Party
De Q Music Foute Party komt naar de Beckart! De foute party is veel jaren 80 & 90 muziek waarbij het natuurlijk heel mooi zou zijn als de gasten ook "foute" kleding aan hebben. De meest origineel outfit kan een mooie foute prijs winnen! De show begint om 21.00 uur en de kaarten kosten € 11,- per persoon. De kaarten zijn online te bestellen bij Kim Verberk via: www.de-heilkneuters.nl

Zondagmiddag 25 september, Levend tafelvoetbalspel
Deze middag staat in het teken van een levend tafelvoetbalspel. Een groot luchtkussen waar twee teams tegen elkaar gaan voetballen. Je kunt je vooraf als team inschrijven via: www.de-heikneuters.nl Naast dit spel, komen er ook nog een 6-tal kleine spellen met als doel een mini 6-kamp voor de jeugd. De insteek is, om voor de allerkleinsten, de grotere kinderen, voor de pubers, maar ook voor de papa's en mama's of opa's en oma's, en alle andere volwassenen, een leuke middag te organiseren.


Oproep: Reünie Rooise IJsclub

De Rooise Ijsclub is al jaren ter ziele, maar viert zondagmiddag 11 september vanaf 14.00 uur het feit dat hij 30 jaar geleden is opgericht, met een reünie in de Beckart in Nijnsel. De reünie start met een fietstochtje door Rooi. In haar glorietijd had de club bijna 100 leden. "We zijn veel oud leden op het spoor maar kunnen niet iedereen bereiken" laat oud-secretaris Paula van der Kaay weten. Die kunnen haar bereiken op paulavanderkaay@kpnmail.nl of op de facebook pagina Rooise IJsclub.


Om privé redenen wil de winnaar niet met de naam in de krant Foto:

Casinobezoeker wint €10.000,-

Een bezoeker van het Holland Casino in Eindhoven heeft gisteren de hoofdprijs van € 10.000,- cash én belastingvrij van de Mystery Jackpot Vakantiegeld gewonnen.


"Oma zou trots op d'r zijn'

De Hertog Hendrikstraat is de laatste decennia ontzettend veranderd. Zo zat er een benzinepomp, echte Rooienaren herinneren zich nog de Boerenbond, of weten hoe de plek er voorheen uitzag waar nu de supermarkt staat. De winkel van 'Kamp – van de Laar' siert het straatbeeld al die jaren. Onder de naam Stapperz en Kiddooz staat inmiddels de derde generatie aan het roer.

Door: Jeroen van de Sande

Het is vrijdagochtend half tien. Anny doet de deur open. "Chantal zal er zo zijn", zegt ze met een vriendelijke glimlach. Inderdaad, twee minuten later komt ze binnen. Samen met enkele klanten die vroeg op de stoep staan. Terwijl we ons aan het koffietafeltje nestelen is Chantal al met wat kinderen in de weer. Haar pedagogische achtergrond komt in een kinderschoenenzaak goed van pas. "Soms vragen mensen 'hoe krijg je dat voor elkaar?' als ik kinderen zover krijg dat ze willen winkelen. Je weet hoe ze kunnen zijn. Winkelen met kinderen is niet altijd makkelijk", vertelt Chantal tussendoor. Anny vult wat mokken met koffie. Inmiddels komen er ook vrienden binnen en de man van Chantal. Het is een gezellige boel in de zaak. Anny kijkt ondertussen wanneer ze bij moet springen, want er komen meer klanten binnen. Dan laat ze me even alleen, want een moeder kijkt vragend naar de schappen. Niet veel later zitten de dames weer aan tafel…
In 1969 nam Wil van de Kamp de winkel van zijn ouders over. Annie stond vanaf 1971 mee in de zaak. Tot aan 1 maart 2013 verkochten ze schoenen en sportproducten. Dat Chantal als derde generatie de winkel ging overnemen was in eerste instantie geen optie. Chantal zag dat niet zitten. Het onderwijs beviel haar veel te goed. Tot het moment dat Anny en Wil bezig waren met een opvolger. "Dat voelde niet goed", weet Chantal nog zuiver te herinneren. "Bij het afronden van de overnamegesprekken kwam Chantal praten", vult haar moeder aan. "Of ze toch de winkel kon overnemen. In eerste instantie dachten we dat ze het voor ons wilde doen, maar dat bleek niet zo. We besloten om een proefperiode te houden van een jaar." "Maar na een half jaar wist ik het al", lacht Chantal. "Als ondernemer kon ik veel meer mijn ei kwijt dan in het onderwijs. Ik besloot om de winkel over te nemen, maar het dan op mijn manier te gaan doen." Ze wilde zich gaan richten op kinderschoenen, maar daar was de zaak veel te groot voor. Via Bas van Turnhout van MooiRooi kwam ze in contact met Mirjam. Het klikte, zij verzorgt nu de kinderkleding en Chantal de kinderschoenen. Een gouden combi, want "het loopt hartstikke goed", aldus Anny. "Oma zou trots op d'r zijn. Eigenlijk had oma het al voorspeld. Toen onze Chantal klein was ging ze wel eens mee naar Boskant om tijdens een markt spulletjes te verkopen. Dat deed ze zo goed dat ze van oma een enveloppe met centjes kreeg. Daar schreef ze op: 'jij zult later een goed zakenvrouwtje zijn'. Dat is toch mooi?!?"
Ondertussen werken moeder en dochter nog veel samen. Al staat Anny nooit vast ingepland. "Ze springt bij waar nodig", legt Chantal uit, "vervangt mij of onze fijne medewerkster Monique als wij niet kunnen, smeert af en toe een stukje peperkoek en zet koffie." Dankbaar kijkt ze naar haar moeder. "Ik vind het nog steeds leuk en ik weet wat er bij komt kijken. Alleen zo'n zaak runnen is niet te doen. Ook de inkoop doen we nog steeds samen en op de beurs zeggen ze: 'hé, daar heb je moeder en dochter weer'." Dat is volgens mij niet het enige wat hen bindt. Volgens mij zijn het ook nog eens vriendinnen….

'Altijd een zwak voor Rooi gehad'

Foto: Lisa vd Ven

Joop van Hastenberg is een bekend gezicht in Rooi. Hij is achtenzestig jaar en woont al zijn hele leven in Rooi. Met een klein uitstapje van zeven jaar naar Veghel. Veel mensen kennen Joop van het Straotje, waar hij twintig jaar samen met zijn vrouw eigenaar is geweest. Nu geniet hij het liefst zelf van een glaasje op één van de terrassen.

Joop woont prachtig op de Borchgrave. "Zo'n zeven á acht jaar nu denk ik. Hiervoor hebben mijn vrouw Ans en ik een tijdje in Veghel gewoond. Ans kwam daar vandaan. Toen deze appartementen hier in het centrum klaar waren wilde ik maar wat graag terug. Mijn vrouw vond het allebei wel prima maar ik heb toch altijd een zwak gehad voor het mooie Rooi."

Joop is geen onbekende van deze hoek in Sint-Oedenrode. "Van 1984 tot 2004 heb ik samen met mijn vrouw het Straotje gerund. Daarvoor was het ook al een café maar toen heette het nog 't Hofke. Hiervoor hadden wij het café op Eerschot maar we waren toe aan een nieuwe uitdaging. Wij wilden een gezellig, bruin café waar jong en oud zich thuis zou voelen. En dat is gelukt. We waren de hele week open en woonden zelf boven het café. Het was hard werken in de avond maar ook overdag moest je aan de bak. De tent moet 's avonds toch weer netjes zijn en de inkopen en de boekhouding moest ook gedaan worden, maar dat maakte ons niet zo veel uit. We vonden het vooral heel erg gezellig. Die gezelligheid heeft ons altijd heel erg getrokken."

Die gezelligheid heeft de Rooienaar nog steeds in zich. Vanuit zijn appartement kijkt hij prachtig uit op het Kerkplein en de Markt door de vele ramen die het appartement heeft. "Af en toe kijk ik naar beneden, naar de terrassen. Dan kijk ik wie er allemaal zitten. Als me dat gezellig lijkt, ga ik naar beneden en ga ik erbij zitten."

In 2004 wilde Ans stoppen met het Straotje. "Als het aan mij had gelegen was ik nog tien jaar door gegaan. Maar nu geniet ik van mijn vrije dag. Helaas zonder Ans."

Joop is graag te vinden op de golfbaan, op één van de Rooise terrassen, bij zijn familie in Best of hij gaat bij het voetbal van zijn kleinzoon kijken. "Die voetbalt bij PSV en gaat zijn vader achterna met het keepen. Dat is mooi om te zien. Ja, ik geniet nog iedere dag van het leven en van dit prachtige plekje in Rooi."

Wanneer wordt beugelen een Olympische sport?

Waar zouden de bokscategorieën zijn zonder zwaartekracht? Zwem je nóg sneller in een bad vol red bull? En hoe lang duurt het nog voor ze fiscuswerpen op het Olympische programma zetten? Of kerstblikken verzamelen? Dan zaten we met Riekie van den Broek uit Nijnsel gebakken met haar ruim 9.000 stuks. En hadden we naar Rio ook voorlezers mogen zenden dan hadden we met Meike van de Laar van basisschool Dommelrode een doodgeverfde titelkandidaat gehad, want Roois kampioen is ze al!

Nou de Spelen weer zijn begonnen, kom ik mijn fauteuil nauwelijks nog uit. Ik voel de angst van de juryleden bij het speerwerpen, ik huil mee met het 6 jarig Roemeens turnstertje dat er achter komt dat er helemaal geen chocola in haar bronzen medaille zit, en ik spurt in gedachte mee met de Jamaicaanse geweldenaar Usain Bolt. Wist je, in het Olympisch dorp zijn dit jaar 450.000 condooms uitgedeeld maar de helft ging rechtstreeks naar Usain.
Ik heb net naar de Nederlandse zwemsters gekeken. Die werden 4e. Wat vreselijk! Net niet op het podium. Dan kun je veel beter 28e worden en met een straatlengte verliezen. Ik ga niet naar de hemel, dat weet ik nou al. Maar ik ga er wel voor zorgen dat ik het bij lange na niet haal.
Uiteraard zijn er ook sporten waar ik niet naar kijk, bijvoorbeeld gewichtheffen. De vorige keer won een drietonner uit Tsjetsjenië. De dame in kwestie had zoveel onderkinnen dat haar hoofd op een stapel pannenkoeken leek te liggen. Ik vind het een stomme sport. Doet me een beetje denken aan hoe mijn vriendin winkelt. Ze pakt iets vast, houdt het omhoog en legt het dan weer neer. Maak nou 's een keuze, verdorie! En waarom moeten die dingen zo zwaar zijn? Zo maak je het toch alleen maar onnodig moeilijk. En waarom laten ze die marathonlopers niet gewoon een uur eerder vertrekken? Dan hoeven ze ook niet zo hard te lopen. Laatste vraag: Ik las dat Olland een Beugelclub heeft, met de bijzondere naam "De Lustige Spelers." Moet dat niet "lastige" zijn? Ik heb één keer met zo'n volle Grolsch beugelfles gegooid maar het raakte kant noch wal.

Uit de oude doos

Als redacteuren van DMRK schrijven we onze vingers blauw over van alles en nog wat. Ons favoriete onderwerp is toch wel: mensen met een verhaal. Daarbij vergeten we wel eens dat we met al onze ervaringen in de rugzak, zelf langzaamaan ook mensen met een verhaal worden. Hoewel DMRK pas een jaar geleden haar eerste lustrum vierde, en MooiRooi.nl er iets meer jaartjes op heeft zitten, stammen de ervaringen van onze redacteuren soms uit een verder verleden.

Op een campingtour van een ander medium waren alle Rooise campings onderhand aan de beurt geweest. Dachten we. Tot in het voorbij rijden het oog van de redacteur bij toeval viel op een bordje "camping" in de voortuin van een woning in het buitengebied. Of het ding een naam had weet hij niet meer, in ieder geval wees alles erop dat deze niet hard liep om op de toeristische kaart te staan. Een blokkendoos als woning met een achterom, waar het allemaal een wat verwaarloosde, zelfs sinistere indruk maakte en niet alleen het terrein: óók de auto's, caravans en campers die er stonden. Hier en daar lagen wat afgedankte auto-onderdelen en andere welvaartsresten. De gasten zelf keken op afstand wat schuw naar die vreemde snuiter die in zijn casual maar nette outfit, aantekeningen makend in zijn schrijfmap, het terrein op liep.

Eenmaal daar aangekomen, was de camping ineens getransformeerd tot een spookdorp. Niemand te bekennen. Hoewel de redacteur het gevoel had dat hij door vele ogen werd gevolgd, was het er oorverdovend stil. Hij klopte op een deur van een van de caravans, geen reactie. Een andere, hetzelfde resultaat. Hij keek nog eens goed om zich heen.

En toen viel hem pas op, dat al het rijdend materieel een Pools kenteken had. En bedacht zich dat op een steenworp afstand aspergevelden lagen. En dat het aspergeseizoen was. En dat Polen destijds nog een werkvergunning moesten hebben als ze in Nederland seizoensarbeid wilden gaan doen.

Grinnikend verliet hij het terrein. Voor zijn rubriek campingtour leek het hem beter om van deze ontdekking op dat moment geen verslag te maken. Dat kon altijd later nog een keer.

De reis van mijn leven!

Taj Mahal, Agra Foto: Lisa vd Ven

Interrailen door Europa

Pim Smit is achttien jaar. Vorig jaar heeft hij naar eigen zeggen de mooiste reis van zijn leven gemaakt.
"Voor mij was de keuze al snel gemaakt, maar het duurde even voordat ik mijn vrienden zover kreeg om tien dagen te gaan interrailen door Europa", aldus de avonturier.
Interrailen houdt in dat je met een treinticket dat geldig is voor een X-aantal dagen van stad naar stad reist. Mij leek dat een super gave ervaring."
Pim en zijn vrienden hebben in deze tien dagen vier steden uitgekozen om compleet te verkennen. De jongens hadden niets van te voren geboekt. Volgens Pim gaf hem dit een gevoel van vrijheid. "Niet wetende waar je de volgende dag naartoe gaat, waar je gaat slapen of wat je gaat doen, dat is heerlijk."
Vooraf is de route globaal uitgestippeld. Toch hebben ze terplekke voor een andere route gekozen. Er werd gestart in Eindhoven, om later naar Berlijn te gaan. Van daaruit ging het gezelschap door naar Wenen, Ljubljana en uiteindelijk kwamen ze in de prachtige havenstad Rijeka. "Vooral het contrast tussen die verschillende steden is leuk", denkt de treinreiziger terug. "Deze zomervakantie ga ik backpacken in Thailand met mijn vriendin, ook een super uitdaging natuurlijk."

Pim heeft nog heel wat landen en werelddelen op zijn bucketlist staan. "Maar eerst is het tijd voor Thailand. Dat gaat vast ook fantastisch worden. Ik heb een duikcursus in Nederland gedaan dus dat gaan we daar veel doen. Ik ben benieuwd!"

Pim's bucketlist

Varanasi, India Foto: Lisa vd Ven
Stranden, Cambodja Foto: Max Rooijakkers
Angkor Wat, Cambodja Foto: Max Rooijakkers
Interrailen door Europa Foto: Pim Smit
Interrailen door Europa Foto: Pim Smit

Zuid Afrika
Een roadtrip door Noord-Amerika
Backpacken in Zuid-Amerika

Cambodja, de parel van Azië

Max Rooijakkers is zes maanden gaan backpacken in Azië, Australië en Nieuw Zeeland. Voor hem was dit de mooiste tijd van zijn leven.
"Ik wil graag Cambodja uitlichten omdat dat mijn favoriete Aziatische land blijkt. In Cambodja zijn veel minder mensen geweest ten opzichte van Thailand bijvoorbeeld. Ik ben alleen gaan backpacken en heb ontzettend veel plekken bezocht. Het was bijzonder om deel te mogen zijn van een totaal andere cultuur. Voornamelijk het Boeddhisme is heel 'populair' in Azië en dat is bijzonder. Ik vond het mooi om te zien hoe mensen zich redden zonder veel middelen. Sterker nog, de meeste zijn gelukkiger dan wij.
Tevens heb ik tijdens mijn reis ontzettend veel andere reizigers ontmoet. Ik heb in deze zes maanden zonder zorgen geleegd voor mijn studie, werk of andere problemen. Azië is namelijk veel veiliger dan veel mensen denken. Ik heb mezelf in deze tijd geen enkele keer onveilig gevoeld.
Ondanks dat ik maar twee weken in Cambodja ben geweest vind ik dit land zeker de moeite waard. Het land heeft heel veel te bieden en was voor mij in een aantal opzichten leuker dan buurlanden. Het is minder toeristisch, heeft prachtige stranden en steden, je kunt er lekker eten, en het land bevat heel veel cultuur. Bovendien waren de mensen ontzettend aardig en kon ik het erg goed met de jongeren vinden.
Vooral Angkor Wat heeft veel indruk op me gemaakt. Een verzameling tempels en het grootste religieuze monument ter wereld. Ook het verhaal over de Cambodjaanse burgeroorlog heeft veel indruk op me gemaakt. In Nederland weten niet veel mensen over deze gruwelijke tijd, maar in de tijd heeft het Khmer Rouge bijna twee miljoen Cambodjanen in vijf jaar tijd uitgeroeid. Ik ben daar ook naar het grootste massagraf geweest, dat heeft allemaal veel indruk op me gemaakt. Al met al een bijzondere tijd voor mij tijdens mijn trip."

Max' bucketlist

Zuid-Amerika
VS
Vietnam

India is niet vies, India is beeldschoon

Mijn meest bijzondere reis van mijn leven was mijn reis naar India. Een land met alle uitersten. "De geur van de Indiase curries komt je meteen tegemoet. Een mix van specerijen en heel veel peper. Gevolgd door vele geuren die je liever niet ruikt. Maar ook dat went. Het lijkt alsof ik terecht ben gekomen in een Indiase Bollywood film. Muziek, loeiende koeien, toeterende TucTucs en krijsende kippen omdat ze op het punt staan geslacht te worden. Alles op straat. Het beeld wat ik van dit land had wordt meteen bevestigd. Ik begin mijn reis in één van de drukste steden ter wereld: Delhi. Mijn ogen schieten van links naar rechts maar kunnen de drukte niet bijhouden. Er zijn een paar dingen die ik absoluut wil zien in Delhi. Het Rode Fort, de Akshardham en Raj Ghat. Prachtig!
Wie in India is, moet de Taj Mahal bezoeken. Toch? Een van de wereldwonderen. De wekker ging om half vijf en ik twijfelde even om te blijven liggen. Niet dus. Ik moest het zien. En wauw. Werkelijk waar prachtig. De kleuren van het gebouw, de zon, het massale en de hele omgeving bij elkaar voelen magisch aan. Ik knip eerst honderd keer met mijn camera maar besluit dan gewoon te gaan genieten. Te kijken en te ontspannen.
Na Agra reizen wij door naar de plek waar het allemaal om draait in India. Althans voor de Hindoestanen. Varanasi. De plek aan de heilige rivier de Ganges is één van de vier belangrijkste pelgrimsplaatsen voor het Hindoeïsme. Het meest bijzondere en tegelijkertijd meest vieze wat ik ooit in mijn leven gezien heb. De plek stinkt ontzettend maar die stank vergeet je al snel door alles wat er om je heen gebeurt.
Vervolgens ga ik samen met wat andere Nederlanders een treinreis maken van Varanasi naar Delhi. De trein zit afgeladen vol. De andere mensen in de treinwagon zitten wat te grinniken. Ik vraag wat er aan de hand is. Ik krijg geen antwoord en besluit verder te gaan slapen. Ik ben een goede slaper, zelfs op deze plekken. Ik hoef mijn ogen maar heel even dicht te knijpen en ik ben bij Klaas Vaak op bezoek. De volgende ochtend, wanneer we er bijna zijn, vraag ik nogmaals wat er aan de hand was. 'Je sliep nog twee minuten en de ratten liepen al over je bed,' aldus een reisgenoot. Ik schrik, kijk naar mijn benen of ze inmiddels weg zijn. Natuurlijk zijn ze weg, het is twaalf uur later. India is een ervaring die ik niet had willen missen.

Lisa's bucketlist

Filipijnen
Andaman eilanden
Nepal

14 / 28

15 / 28

Start handhaven op te vroeg aangeboden plastic zakken

De gemeente Veghel start per direct met het handhaven op plastic zakken die te vroeg zijn buiten gezet. De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) controleren en onderzoeken zakken die te vroeg zijn aangeboden op gegevens van inwoners die in overtreding zijn en delen bekeuringen van 90 euro uit.

Kroonringen
Sinds maart jl. kunnen inwoners van Veghel plastic afval ophangen aan speciale kroonringen zodat zakken niet wegwaaien en ze minder makkelijk door dieren kapot te maken zijn. De bedoeling is dat de zakken met plastic afval op de avond vóór de inzameling na 22.00 uur of op de dag van inzameling voor 07.30 uur worden opgehangen. Helaas zien we nog steeds inwoners plastic afval (veel) te vroeg aanbieden en hierdoor hebben anderen overlast. Daarom is de gemeente genoodzaakt om te handhaven. Wethouder Annemieke van de Ven: ''Alleen samen kunnen we zorgen voor een fijne leefomgeving. Laten we werk maken van een schoon Veghel!''

Afvalkalender
Het plastic afval wordt om de twee weken opgehaald. De ophaaldata zijn vermeld op de afvalkalender www.veghel.nl/afvalkalender. Plastic zakken kunnen ook gratis ingeleverd worden op de milieustraat.

Spectaculaire seizoensopener

Verkadefabriek en dansgezelschap Panama Pictures presenteren in september een splinternieuwe coproductie: De laatste dagen van de zomer. Een unieke mix van locatie en zaaltheater in samenwerking met het klassieke koor Capella Brabant, componistenduo Strijbos & Van Rijswijk en 'culinair piraat' André Amaro. De productie is van 13 t/m 18 september in en rondom de Verkadefabriek te beleven.
In De laatste dagen van de zomer worden de bezoekers meegenomen op een avontuurlijke roadtrip voor de zintuigen. Aan alles is gedacht: eten, drinken, spannende acts, verschillende locaties en muziek. Het eten is in handen van André Amaro, chef-kok van Het Ketelhuis op Strijp-S. Eerder kookte hij tijdens de toneelproductie Borgen en bij het openingsdiner van theaterfestival De Parade. Hij laat de gasten op zijn eigen, energieke wijze proeven van het goede leven.

De laatste dagen van de zomer is van dinsdag 13 september (exclusieve voorpremière voor Verkadefabriek Supporters) t/m zondag 18 september. Voor meer informatie en kaartjes ga je naar www.verkadefabriek.nl.

Funky blues van The Providers

Voor vakantiegangers in de regio en natuurlijk ook voor de thuisblijvers is er op zondagmiddag live muziek van in De Afzakkerij op CHV Noordkade in Veghel. The Providers uit België is een funky bluesband van deze tijd, maar met de voeten in de tradities van het oude genre. Op zondag 14 augustus van 15.00 uur tot 17.00 uur is het podium voor onze zuiderburen. De toegang tot het optreden is gratis, een vrije gift is altijd welkom.
De uit Antwerpen afkomstige muzikanten zijn allemaal jong begonnen tijdens 'The British Invasion'. Echt tot ontwikkeling kwamen ze toen ze de oorsprong hiervan ontdekten en de waarde van de Amerikaanse bluesmuziek gingen zien. Na jarenlange "rijping" in andere bands zoals Blue Blot en de Barry McCabe Band (enz.) gelden die beginwaarden nog steeds. Tijdens het maken van plannen voor een nieuwe band vielen termen als de "Louisiana Roll" (denk aan bijv. Little Feat en The Royal Southern Brotherhood) en de "Southern Boogie (bijv. Allman Brothers). Maar de energieke en toch gevoelige female touch van bijv. Koko Taylor en Etta James zou een belangrijk ingrediënt zijn. Daarvoor staat frontlady Janne Swolfs garant. En natuurlijk meer ruimte voor eigen werk. Of dat allemaal gelukt is? Kom maar kijken en luisteren.

Alzheimercafé wegens vakantie gesloten

In augustus is het Alzheimercafé in Veghel wegens vakantie gesloten. Natuurlijk is er na de vakantie weer voldoende ruimte voor nieuwe thema's.

Op dinsdag twintig september start het nieuwe seizoen voor het Alzheimercafé in Veghel. Uiteraard hopen we jullie dan weer te mogen ontvangen. Het centrale thema zal dan zijn: wat is dementie, hoe herken je het en hoe stelt men het vast? Samen met elkaar in gesprek en praten over dementie. Hopelijk tot dan. Voor nu: een fijne vakantie gewenst.

Te kust en te keur

Zoals jullie weten is dit een Oudhollands spreekwoord. Het betekent niet meer en niet minder dan dat er veel keuze is en dat is zo op het bedrijventerrein van Nijnsel.

Je hoeft helemaal niet naar een overbevolkt meubel- of autoplein in een grote stad om op de beste manier te slagen. Ook in Nijnsel is er volop keuze. Zo zijn er meerdere bedrijven die keukens aanbieden, kan je er slagen voor bedden en andere slaapkamerbenodigdheden en zijn er ook voldoende autobedrijven die een ruim aanbod hebben. Ook nog eens in de verschillende merken. Ben je toe aan een ander interieur? Dan hoef je op het bedrijventerrein van Nijnsel niet ver te zoeken. Ontwerp en aankleding van bedrijven en particulieren wordt vanuit het kerkdorp gedaan. Dat geldt ook voor autoschadeherstel en camperverhuur.
Wat dacht je van nieuwe tegels in je woonkamer, in je keuken of in je tuin? Natuurlijk is dat ook in Nijnsel te verkrijgen. Een nieuwe badkamer of een tuinhuis om in te verblijven. Noem het maar op en je kunt het er vinden. Maak eens een lijstje van alles wat je nodig hebt. Pak deze pagina erbij, of rijd er eens rond. Wedden dat je slaagt?! Op welk gebied dan ook ….

Oppassen

Het voelt alsof er warme natte slangetjes over mijn voorhoofd kruipen en via mijn hals achter mijn bloesje verdwijnen. Lichte paniek bekruipt me. Ik zie de krantenkop weer voor me: 'Een op de twee kinderzitjes fout vastgeklikt in de auto'. En daarna de tekst over wat er in dat geval allemaal met het kind kan gebeuren. 'Dat zal mij niet gebeuren, het moet lukken,' zeg ik tegen mezelf.

Het is maandag, oppasdag. Vandaag mogen we de hele dag op onze negen maanden oude kleinzoon passen. In het begin was het onwennig, maar nu is er een zekere bedrevenheid ontstaan in de dingen die nu eenmaal nodig zijn als je een baby in huis hebt. Tenminste, dat dacht ik.

Vandaag willen Dirk en ik de wekelijkse wandelingen gaan uitbreiden. We besluiten om met de auto naar de kinderboerderij te gaan op de Kienehoef.

Het is bloedheet. 'Mam, zorg je dat hij goed is ingesmeerd als je met hem in de zon komt?' Dat werd me nog op het hart gedrukt vanmorgen. Nadat ik ons manneke zorgvuldig heb ingesmeerd, de spullen ingepakt, staan we klaar om te vertrekken.

Ik heb zo vaak gezien hoe het veiligheidsstoeltje werd vastgezet op de achterbank. Makkelijk zat. Gewoon de gordel over hem heen doen en vastklikken. Daarna achterdoor en klaar is kees.

Op onze opa- en oma-manier vertellen we Rikkie vriendelijk lachend dat we gaan rijden met de auto en dat hij mee mag. Alsof hij het allemaal heeft verstaan lacht hij vrolijk terug.

Het stoeltje staat op zijn plaats. Nu nog even de gordel. Het begint goed.

Ik buig over hem heen, haak de gordel aan zijn zitje en wil die vastklikken. Geen klik. Hoe kan dit? Na meerdere pogingen en een verhit gezicht slaak ik een diepe zucht. Ik ga nog verder naar voren hangen om te kijken hoe het zit. Het zweet loopt nu over mijn voorhoofd. Ik voel Rikkies ogen op me gericht. Ik draai me naar hem om, maar deze keer kan er geen lachje af, bij mij niet en bij hem ook niet.

Onafgebroken kijkt hij me met zijn grote blauwe ogen aan alsof hij denkt: 'Wat doet oma nu? Meestal kijkt ze me vrolijk aan, praat tegen me of kriebelt op mijn buik totdat ik schater.

Wat is er nu? Is het nodig dat ik van me laat horen? Ik denk dat ik het maar eens op een huilen zet.'

Nu Rikkie tot overmaat van ramp ook nog begint te huilen laat ik de gordel even voor wat ie is en aai hem over zijn bolleke. 'Stil maar, het komt allemaal goed.' Mijn rug doet pijn van het voorover gebogen staan. Ik doe een stap terug en strek mijn rug. Ik loop om de auto heen en kruip geïrriteerd en verhit op de achterbank om dat kliksysteem eens goed te bekijken. Verdorie waarom lukt het niet?

Natuurlijk is het zo simpel als wat. Ik heb de gordel steeds in de verkeerde houder gestopt. Met een zucht pak ik de goede, die half onder de rugleuning verborgen blijkt te zitten en maak de klus af.

Ondertussen heeft Dirk de wandelwagen ingeklapt en in de kofferbak gelegd. Achteraf bedenk ik dat hij daar ook erg lang mee bezig is geweest. Hij zegt er niets over.

In het park aangekomen gaat het ontgrendelen en uitpakken wonderwel vlotjes. De zweetdruppels zijn opgedroogd en we genieten met zijn drietjes met volle teugen.

Willemien van de Ven

reageren?schrijvers@impesant.nl


Laatste afsluiting schooljaar inburgering in Rooi

Foto: Jos van Nunen

Het is altijd een klein feestje, de afsluiting van een schooljaar. Bij inburgering is het niet anders. Donderdagochtend vond het plaats in het Kienehoefpark, en om er een leuk laatste schooldag van te maken deed iedereen zijn best, zelfs het weer. Toch had het 'feestje' ook een dun rouwrandje: het was de laatste keer dat het in Rooi wordt gehouden.

Docent Charles en de klassenvrijwilligers wachten bij de speeltuin tot het leerlingenteam compleet is. Dit keer komen zij samen met hun kinderen. In de tussentijd praat vrijwilliger Lambert Verhoeven de krant bij over de cursisten. "De opkomst is goed, de groep is enthousiast en volgt de lessen trouw, al lukt dat natuurlijk niet altijd. Als bijvoorbeeld alleen de moeder in Nederland is en er is een kind ziek, kan ze zelf niet komen. Voor inburgeringscursussen worden speciale schoolboeken gemaakt, dat is een business geworden hè. We adviseren de inburgeraars altijd om het jeugdjournaal te volgen, ook de volwassenen. De laatste schooldag? Tegenwoordig mag dat vaak alles kosten maar dat is nergens voor nodig. Wij hebben zelf een spel gemaakt waarbij de cursisten én hun kinderen spelenderwijs ook nog iets leren van de Nederlandse taal." Een van de vrijwilligers blaast op een fluitje. "De referee fluit, ik mag nu niks meer zeggen", grapt Verhoeven en sluit aan bij de groep voor de fotoshoot.

Na een Roois kwartiertje missen ze nog een leerling, maar het feestje gaat toch beginnen. Charles moppert wat op de hondenpoep en een baby in een buggy begint te huilen. Het hoort er allemaal bij. Rondom de peuterspeeltuin hangen overal A4-tjes aan de struiken waarop een vraag is geschreven: een letter- en cijferspel. Al gauw is ieder groepje druk bezig om dat tot een goed einde te brengen. Want straks mogen ze smullen van de zelfgemaakte lekkere hapjes, in de kinderboerderij die speciaal voor die gelegenheid geopend is. Verhoeven: "Jammer dat dit nu voor de laatste keer in Rooi is. We hebben hier te weinig statushouders, volgend schooljaar gaat alles naar Schijndel." En de vrijwilligers? "Eén klassenassistente gaat mee, ik niet, ik ga ander vrijwilligerswerk doen, ik zit te denken aan het hospice."

Lambert Verhoeven zette zich dit jaar als vrijwilliger in. Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen

Kerkberichten

Martinuskerk
Za 13/08:
14.00 u. tot 16.00 u. Expositie Mgr. Bekkers, 15.30 uur: Orgelconcert, 18.30 uur: Eucharistieviering met Volkszang. Intenties: Marietje van den Biggelaar – van de Wijdeven, Hill Jansen, Mien Snijders – Verhagen, Gerda Kusters – Hoedemakers, Zus van Rooij – van Erp, Overleden ouders van de Kamp – Wevers en overleden familieleden.
Zo 14/08: Twintigste Zondag door het Jaar: 09.30 u. Eucharistieviering met Volkszang. Intenties: Henriëtte van Zutphen – van Son, Gerard van Overbeek, Jan Kanters, Jo van de Laar, Riky Kersten – Ketelaars, Ton van der Linden, Truus en Johan van Gerwen – Lathouwers en overleden familieleden, Harrie van der Zanden namens processie Hakendover, Harrie Schepens en zoon Mari. 14.00 u. tot 16.00 u. Expositie Mgr. Bekkers.
Ma 15/08: Maria Tenhemelopneming 19.00 u. Eucharistieviering bij de Mariakapel aan de Kasteellaan.
Op dinsdag, donderdag en vrijdag is er 's morgens om 09.00 uur een Eucharistieviering in de Martinuskerk.
Op woensdag is er om 19.00 uur een Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel in Boskant.
Wo 17/08: 14.00 u. tot 16.00 u. Expositie Mgr. Bekkers.
Ritakapel Boskant: Iedere woensdag om 19.00 u. een Eucharistieviering.

Protestantse Kerk Knoptoren
Zo 14/08:
Dienst in Son, 10.00 u. Predikant Ds. G. Baerends.
H. Martinus Olland
In de vakantieperiode tot 1 september zijn er geen eucharistievieringen in de Ollandse kerk.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Di 09/08:
18.15 u. Rozenhoedje, 18.30 u. Eucharistieviering.
Do 11/08: 18.15 u. Rozenhoedje, 18.30 u. Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Vr 12/08: 18.15 u. Rozenhoedje, 18.30 u. Eucharistieviering.
Za 13/08:18.30 u. Eucharistieviering. Intentie: Drika Peters-Anthonissen.
Zo 14/08: 09.30 u. Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Willy Scheepers, Elie Kluijtmans-Eestermans, Riky van Rulo-Keijzers, Alex van den Heuvel, Willem de Roos, Jozef Xhofleer, Frans vd Wijdeven, ouders vd Wijdeven-den Dekker. 16.00 u. Concert Orgelkring met als organiste Anne-Gaëlle Chanon.
Di 16/08: 18.15 u. Rozenhoedje, 18.30 u. Eucharistieviering.
Do 18/08: 18.15 u. Rozenhoedje, 18.30 u. Eucharistieviering met aansluitend stille aanbidding.
Vr 19/08: 18.15 u. Rozenhoedje, 18.30 u. Eucharistieviering.
Zo 21/08: 09.30 u. Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst. Intentie: Louis van der Schoot, Mien vd Kerkhof-Donkers, Mia Donkers-van Heeswijk.

Sint Petrus' Banden, Son
Wo 10/08:
10.00 u. Eucharistieviering.
Za 13/08: 18.30 u. Eucharistieviering in Breugel.
Zo 14/08: Viering Maria Tenhemelopneming 11.00 u. Eucharistieviering m.m.v. het Sons Gregoriaans koor. Intenties: Corrie en Leo van de Ven-van den Hurk, Leo Toonders (1e jaargetijde), Laurens van Vroonhoven, Kees Thunnissen, Bart van de Weijdeven, Nettie Brands-Haerkens, Anton Ellenbroek, Nel van Helmond-Coppelmans.
Ma 15/08: 19.00 u. Eucharistieviering.
Wo 17/08: 19.00 u. Eucharistieviering.
Za 20/08: Geen Eucharistieviering in Son of in Breugel.

Odendael
Zo 14/08:
Eucharistieviering met Odendael koor. Intenties: An v.d. Vleuten - van Heertum. Jo van Schayk. Jaargetijde en overleden Fam. van Schayk.

Sint Antonius Nijnsel
Zo 14/08: 11.00 u. Eucharistieviering met volkszang. Intenties: Petra Aarts- v.d. Laar, Jan Aarts, Marinus v.d. Koevering, Annie Stamps- v.d. Ven, Zus Oerlemans- van Geffen, Louis Marinus, Pieter en Tineke Sijbers- de Koning.
Mededeling: Tijdens de zomervakantie (van 25 juli tm 2 september) is het parochiecentrum Sint-Oedenrode, locatie Mgr. Bekkersplein 1, geopend en telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur. Voor dringende pastorale zaken, zoals het ontvangen van de ziekenzalving of in geval van overlijden, is het parochiecentrum ook buiten deze uren bereikbaar via de achterwacht. Tel 0413 477741.


                                                                

Op reis

En zo waren wij ineens weg met
het vliegtuig, overbrugden twee-
duizend kilometer in een paar dagen,
met die hele bagage aan cultuur,
geschiedenis en percepties die wij
door brillen van vandaag bezagen

En zo kregen wij, thuisblijvers,
dit bericht onverwacht doorgemaild
van een vriendin die kennelijk
bezig was zich los te vliegen uit
haar dagelijks bestaan

Het eiland waar zij is geland is
er niet minder eiland door en
de berichtgeving op het journaal
blijft onveranderd het verslag van
een verwarde wereld naarstig op
zoek naar licht en evenwicht

Ik heb het erg naar mijn zin, heeft
zij ons laten weten, intussen zien
wij naar haar terugkeer uit, naar
wat zij heeft bewaard, en toegevoegd,
en weggedaan

                                                 Kees Hermis

Foto: Lisa vd Ven

Maandag 15 augustus, feest van Maria Tenhemelopneming, is er om 19.00 uur een Openluchtmis bij de Mariakapel aan de Kasteellaan.

Het Martinuskoor verzorgt de zang. Daarnaast is er ook veel samenzang van de bekende en vertrouwde Marialiederen. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Bij slecht weer vindt de viering plaats in de St. Martinuskerk.


Atletendorp: Zo kan het ook

Zo ziet het voormalige atletendorp er nu uit. Foto:

Vier jaar geleden, in 2012, vonden de Olympische spelen in Londen plaats en moesten er 17.000 atleten aan de oostkant van Londen worden gehuisvest. Direct naast het Queen Elizabeth Olympic Park werd een compleet dorp opgetrokken om de atleten onder te brengen, waarbij tegelijkertijd een uitgekiende stadsontwikkeling in gang werd gezet. Na afloop van de olympische spelen kreeg het atletendorp de functie van woonwijk om in de grote woningbehoefte te voorzien. De masterplannen voor het dorp voorzagen in gevarieerde bouw en een duurzame infrastructuur. Ook werd er veel geïnvesteerd in een groene inrichting van de buitenruimte.

Vogt landschapsarchitecten was verantwoordelijk voor het plan waarin 45 verschillende soorten bomen, van hoogstam tot meerstammig, in medium tot zeer grote maten werden opgenomen. In 2010 werden, na een Europese aanbesteding, 2400 bomen gereserveerd bij een Nederlandse kweker: Van den Berk Boomkwekerijen in Sint-Oedenrode. Nadat iedere boom door medewerkers van het architectenbureau en opdrachtgever Lendlease persoonlijk was uitgemerkt, zijn ze in het voorjaar van 2010 allemaal gerooid en in airpotcontainers op een speciaal ingericht veld weggezet. De bomen werden in de loop van 2011 en het begin van 2012 afgeroepen en onder toezicht van de opdrachtgever en Van den Berk geplant. In de afgelopen vier jaar hebben ze een fantastische groei doorgemaakt en dat is vooral te danken aan de maatregelen die zijn genomen in de voorbereidende fase. Een goed plan en het juiste grondwerk verhogen de groeikansen van bomen enorm. Ook het plantwerk en de nazorg zijn van belang, maar in dit geval was de airpot ook heel bepalend voor het eindresultaat. De opdrachtgever verlangde dat de bomen direct na aanplant, tijdens de spelen in de zomer van 2012, een fraai beeld zouden laten zien. Ook wilde de opdrachtgever het hele jaar, dus ook in de zomermaanden van 2011, door kunnen gaan met planten. Doordat de bomen eerst in airpot hadden gestaan, lukte dat heel goed. De verplantingsstress hadden ze al op de kwekerij, waar ze aan de druppelleiding stonden en goed werden gemonitord, doorstaan. Eenmaal geplant in Londen konden ze dankzij de sterk ontwikkelde airpotkluiten direct goed aangroeien. Nu, na vier jaar, is East Village een gewilde, hippe, groene wijk met 2800 woningen, 23 winkels en bars, drie kinderspeelplaatsen en een Wetland Park.


Tekenen in het zand

als je me even niet ziet
dan kan dat zeker kloppen

het dauwt namelijk
vlak boven de aarde

ik teken daar in het zand
met mijn vingertoppen
een hart vol met kinderogen

geloof me,
ze zijn van
onschatbare waarde

zij spreken mij toe
en ik
ik raak weer opgetogen


In de zommer zijn er twee sorte mense: zij die 'r gebroke uit zien en zij die nog op vakantie moete.

Foto: Jose Munster

Vorige week stuurden meerdere mensen foto's in van deze dubbele regenboog. Daarom willen we er graag eentje plaatsen. Stuur ook uw natuurfoto in naar redactie@demooirooikrant.nl

Foto: Henri van Hoorn

De voortuin van het gemeentehuis van boven met in de verte het centrum.

Camping De Graspol: gegroeid tegen de verdrukking in

Bij groeien denkt iedereen aan groter worden, hoger of breder. Maar er is ook een ander soort groeien: van binnen. Bij mensen heet dat geestelijke groei, maar hoe noem je dat bij een camping? De MooiRooiKrant neemt je mee op reis. Door de tijd, en over de camping, op een bewolkte maar droge dag in juni.

Het jaar 2010. Een makkelijke start in Rooi hadden ze niet, Marco en Aurora Witlox, en al wisten hun gasten de natuurcamping meteen te waarderen, anderen dacht daar anders over.

Droge voeten
Enkele omwonenden hadden grote moeite met de aanleg van een grote camping (2 ha) op het terrein, en bezwaren ingediend tegen de aanpassing van het bestemmingsplan. Van hun argumenten is Marco nog het meest bijgebleven de bewering dat de cultuurhistorisch waardevolle ''bolle akker' door hun zou worden geëgaliseerd. Hij kan er nog steeds niet over uit. "Wat een onzin! Ik zou wel gek zijn. Niet alleen vanwege de cultuurhistorische waarde, maar wat dacht je van droge voeten van onze gasten? De afgelopen jaren moest ik sproeien, als andere campings wateroverlast hadden. Dit jaar hebben we voor het eerst wateroverlast, maar wie niet?

Tegenwerking
Toen het bestemmingsplan eenmaal was aangepast en de eerste vergunningen waren verleend, konden Marco en Aurora vooruit. Tegen de verdrukking in, zijn Marco en Aurora gestaag verder gegaan met de verwezenlijking van hun idealistische plannen. Of het nu om de verdiepte parkeerplaats ging, om de plek van het sanitair gebouw of de bouwvergunning voor het woonhuis, die vanaf het begin van belang was voor hun dochter Kayleigh i.v.m. haar chronische ziekte en beperkingen, steeds weer ervoeren ze tegenwerking van enkele omwonenden of van de gemeente. "Ik weet niet waar we dit aan verdiend hebben. Misschien omdat we van buiten Rooi komen?" vraagt Marco zich hardop af. Pas na jaren, toen de getergde campingeigenaar bij het wethouder spreekuur kennis maakte met Jan van Burgsteden en zowat ontplofte (naar aanleiding van de slepende procedures), kreeg hij een luisterend oor. Zelfs de natuur was hem niet goed gezind; tijdens het noodweer begin dit jaar sloeg de bliksem in en alle elektronische apparatuur en ondergrondse datakabels moesten worden vervangen.


Met eigen handen
Maar ze lieten zich niet ontmoedigen en in de tussenliggende zes jaar is het bijna niet te bevatten wat Marco en Hubert (Aurora's vader) met eigen handen hebben gedaan, terwijl Aurora ervoor zorgde dat het de campinggasten aan niets ontbrak en het gras er steeds netjes gemaaid bij lag. Gebouwd, verbouwd, hersteld, aangelegd, geplant. De machineloods bij de ingang kreeg een complete make-over tot oergezellige ontvangst- en receptieruimte en de ligboxenstal is omgebouwd tot nieuwe recreatie- en fitnessruimte, waarvan hij alleen de vloertegels heeft laten leggen "door iemand die dat vlugger kon", met een wasserette en fietsenstalling voor de gasten. De sanitaire ruimtes een eind verderop het terrein, de grote verdiepte parkeerplaats die na jaren eindelijk is vergund en nu voorzien is van een gemetselde klinkermuur, een mooie blokhut ervoor en zo nog diverse aanpassingen meer.

Natuurgebied
Maar minstens zo indrukwekkend is de 5 ha natuurgebied naast zijn 2 ha natuurcamping. Houtwallen voor de dieren waar ook de 'bliksemboom' een bestemming als mega-insectenhotel heeft gekregen, rijen meidoorn waar over een paar jaar vlechtheggen van worden gemaakt, kruip door sluip door paadjes waar klein en groot wild zich thuis voelt, een hoogstam fruitboomgaard waar dassen en uilen op af schijnen te komen, een grote variatie aan beplanting waar ook veel vogelsoorten zich thuis voelen. Bovendien zijn er veel minder bezoekers dan in de openbare natuurgebieden elders in Rooi. En honden aan de lijn, daar zien Marco en Aurora streng op toe. De honden komen trouwens niks tekort; Marco heeft een groot veld van ca.7500 m2 omheind waar ze vrij kunnen rondrennen. Alleen het overvliegende luchtverkeer verstoort zo nu en dan de stilte en het vogelgekwetter. Maar die twee zijn daar al lang aan gewend, de dieren ook, maar de gasten natuurlijk niet meteen. Maar wie klaagt daarover als daar zoveel tegenover staat?


60-jaar 't Roois Theater moet gevierd worden

't Roois Theater bestaat 60 jaar en dit wordt gevierd met het stuk "The Godmother".

Van Sport en Spel naar 't Roois Theater
Rond 1950 werd De Toneelafdeling opgericht met als doel extra inkomsten te genereren voor voetbal vereniging Nijnsel. Het bestuur en leden bestonden toen voornamelijk uit leden van deze voetbalvereniging. Alleen mannen dus! Het bestuur mocht niet zomaar een stuk kiezen; alle stukken werden eerst gelezen door meneer pastoor van Gestel. Die moest eerst zijn goedkeuring geven. Vaak kwam er een pastoor voor in het stuk, om zo het geloof uit te kunnen dragen.

In 1956 werd het toneel van de voetbalvereniging gescheiden en ontstond de toneelvereniging 'Nijnsels Volkstoneel'. De contributie voor de vereniging was toentertijd vijf gulden en twintig cent per jaar, je mocht dat ook met tien cent per week betalen. Er werd gerepeteerd in het Antoniusgebouw in Nijnsel. Voor elke repetitie moest iemand de kachel in de grote zaal voeden met hout en kolen en dan maar wachten tot het in de loop van de avond enigszins behaaglijk werd.

'Special effects'
Er werd gebruik gemaakt van eenvoudige lampen die dienst deden als voetlicht en spotjes. Wanneer het licht kleur moest geven, moest iemand op de ladder klimmen en een mica plaatje voor het spotje houden. Geluidseffecten werden creatief opgelost. Als er onweer nodig was werd er op en neer gezwaaid met een stalen plaat van de Oda en weerlicht werd nagebootst met flitslampjes op een fototoestel. In de krant schreef men dat in Nijnsel een stuk werd opgevoerd met daarin filmische effecten!

Van Nijnsel naar Rooi
In 1973 verlieten het theater Nijnsel en verhuisde ze naar de zaal van Ons Huis aan de Deken van Erpstraat. Kort daarna werd Odendael geopend waar de vereniging gebruik maakte van de toneelzaal. Wanneer er een gratis voorstelling voor de bewoners werd gegeven, mocht het theater de zaal gebruiken voor voorstellingen. Veel stukken werden gespeeld voor uitverkochte zalen. In 1998 werd de naam van de vereniging veranderd in 't Roois Theater, omdat de vereniging niet veel spelers meer had uit Nijnsel en omdat de club repeteerde en speelde in Sint-Oedenrode.

Jubileumstukken
In 1981 bestond het theater 25 jaar en werd er op de binnenplaats van kasteel Henkenshage het openluchtspel "Het testament van de hond" gespeeld. Dat werd een daverend succes. Bij het 35 jarig bestaan speelde de vereniging met net zoveel succes aan de achterkant van het kasteel, "den Vos Reijnaerde". De knoptoren diende als decor voor de opvoering van 'De gebochelde' ter ere van het 50 jarig bestaan van 't Roois Theater.

Jubileum actie
In september speelt de vereniging ter ere van het 60-jarig jubileum het stuk "The Godmother". Dit komisch maffiose stuk speelt zich af in de jaren 50 op Sicilië. Verraad, liefde, moed, humor en muziek; alles komt in deze ludieke voorstelling aan bod. Wilt u naar deze voorstelling komen kijken en bent u dit jaar 60 geworden, of wordt u dit jaar nog 60? Dan heeft u geluk! In plaats van 10 euro betaalt u maar 6 euro voor een entreekaartje. Deze korting wordt, na vertoon van uw legitimatiebewijs, verrekend bij de kassa op de speeldagen zelf. De kaarten zijn te koop bij Cafetaria De Mert in Sint-Oedenrode en VVV Sint-Oedenrode. Het stuk wordt gespeeld bij Ahrend aan de Hoge Vonderstraat 49 op 16, 17, 18, 23,24 en 25 september. Op de vrijdagen en zaterdagen is de aanvang om 19.30 uur en op de zondagen om 14.30 uur.

Foto: Lisa vd Ven

B&B tour: 't Nagtegaeltje

De Belgische Linda (l) wacht samen met eigenaren Jadzia en Niek op haar man.

Elke B&B heeft wel iets unieks en ditmaal kwamen we terecht bij de eerste Bed & Breakfast van Rooi. Sterker nog: een van de trendsetters in Nederland. Want B&B waren bij ons voornamelijk bekend bij degenen die op vakantie waren geweest in Engeland. Ad en Jadzia Hendriks startten bij hun boerderij aan de Vresselseweg een Bed & Breakfast, en niet helemaal toevallig: Jadzia is lerares Engels en Engeland hun favoriete vakantieland. Welkom bij: 't Nagtegaeltje.

Een vorige aflevering van deze rubriek kwam het redactieteam te laat, ditmaal de (Belgische) gasten. Maar die hadden een goed excuus: ze deden mee aan de OLAT wandeltochten. Van het echtpaar Niek (52) en Linda (51) plus hun kennis Danny (65) was alleen Linda 'thuis'. Ze had er die dag 15 km opzitten, de mannen liepen er 35 en dat nam toch wat meer tijd in beslag dan ze hadden voorzien. "Wij komen uit Waregem, tussen Kortrijk en Gent" legt Linda uit. "Het is daar bijna allemaal bebouwd, we hebben bijna geen bossen. Bij ons lopen de meeste wandel- en fietspaden langs een weg, kanaal of oude spoorlijn, en zijn bijna geen recreatieve routes aangelegd. Hier liggen die paden vaak apart, door de prachtige bossen en veel groen." Ze kijkt op haar horloge. "De mannen kunnen elk moment hier zijn, het zijn rappe stappers. Danny heeft dit jaar ook meegelopen met de vierdaagse van Nijmegen. Vorig jaar zijn wij met de fiets deze kant op gekomen, we fietsen ook graag. Met OLAT lopen we wel vaker mee, in Brabant is dat veel skonner en plezanter dan bij ons. We moeten ons wel altijd helemaal inspuiten tegen de teken, en andere insecten."

Boerderijgevoel
"Die zitten hier gelukkig weinig" neemt Niek het gesprek over. Die ene mug die de redacteur even daarvoor had laten ontsnappen om geen vlek op het plafond te maken, mag geen naam hebben. De plafonds zijn er trouwens laag, wat het 'boerderij-gevoel' versterkt. "Het staat op onze site, dus ze zijn gewaarschuwd" grinnikt Niek. "Wij wonen hier nu 23 jaar, de boerderij was net verbouwd maar er moest nog veel aan gebeuren voordat het naar onze zin was. Het enige wat er nog staat is het grote, antieke fornuis. De eerste keer stookten we dat nog op kolen, maar de hele keuken werd zwart en we hebben het om laten bouwen op gas. Zo'n 18 jaar geleden zijn we gestart met Bed & Breakfast, en hebben in al die tijd genoeg meegemaakt om een paar boeken vol te schrijven" en toen volgde de ene anekdote na de andere. "Wij hoeven hier gelukkig niet van te leven, wij doen het erbij voor de gezelligheid" vult Jadzia aan. "De schuur naast het huis is het gastenverblijf, dat houden we strikt gescheiden, wij hechten veel aan de privacy van onszelf en onze gasten. Die mogen trouwens wel gewoon mee genieten van de tuin, die is 5000 meter, plaats genoeg". Bij een rondleiding door het gastenverblijf neemt ze het deksel van een grote pot vol rozenblaadjes. "We krijgen hier regelmatig net getrouwde stelletjes".

Laatkomers
Het redactieteam moet nu echt vertrekken, en op de valreep arriveren de 'rappe stappers', vergezeld van hun hond Zita (4). Iedereen blaakt blijkbaar nog van energie: Voor veteraan Danny is 35 kilometer een eitje, Niek praat volop, en Zita is bijna niet te houden om haar speelkameraadjes achter het hekje een welkom thuis-snuffel en lik te geven. Het was weer een mooie B&B-ervaring.BC de Beckart/Maas en Dieze
Uitslag 04/08
1. Riet van Hout en Cees van Hout 65.83 %, 2. Harrie van Erp en Jan van Erp 65.00 %, 3. Marietje van Aarle en Jo Verhoeven 57.91 %, 4. Mieke Raaimakers en Leny van Rooy 52.08 %.

Bridgeclub De Beckart Nijnsel
Uitslag 04/08:
1. Doca v.d. Oetelaar en Sjannie v.d. Wijdeven 63.75 %, 2. Guus Plevier en Fried v.d. Laar 62.08 %, 3. Riet v.d. Laar en Zus v.d. Rijt 61.66 %, 4. Hilda v.d. Kaden en Diny Vos 58.33 %^. Iedere donderdagmiddag inloopbridge in De Beckart. Iedereen is welkom. Inschrijven tot 13.15 uur.

Bridgeclub J.V.G.
Uitslag 03/08: 1 Heren Van Erp 69,79 %, 2 Heren R. Kuipers & S. v.d. Kerkhof 61,98 %, 3 Dames B. v.d. Laar & M. v. Schijndel 59,38 %.
Bridgeclub De Neul
Uitslag 08/08:
A-lijn: 1. Nettie Passier en Mia Poels 71.16 %, 2. Ad v. Helvoort en Jan v. Lanen 58.70 %, 3. Doca v.d. Oetelaar en Sjannie v.d. Wijdeven 58.61 %. B-lijn: 1. Christine en Chris v. Helvoirt 67.24 %, 2. Aafje v.d. Boogaard en Pieta Timmermans 67.14 %, 3.Mien en Jan v. Rooij 59.43 %. C-lijn: 1. Riet v.d. Laar en Jeanne v.d. Ven 61.25 %, 2. Corrie en Jan Kastelijn 60.42 %, 3. Annie Kastelijn en Ans v.d. Laar 58.75 %.

Fortuna
05/08:
Retie (B), Retie Schoonbroek Jogging
MannenTrim 10.000 m
Ad CM van der Heijden 50.06
Jos van Uden 53.44
MannenTrim 15.000 m
Peter van Rooij 1.22.02
VrouwenTrim 15.000 m
Tineke Mous 1.17.52


V.v. Boskant al volop bezig met voorbereiding

Voor de Boskant selectie wordt het dinsdag aanstaande alweer de 5e week dat er wordt getraind. Enerzijds als voorbereiding op het BRON toernooi wat op 29 en 30 juli is gespeeld; anderzijds natuurlijk als voorbereiding op de nieuwe competitie die voor Boskant 1 en 2 op zondag 4 september start. Een lastige voorbereiding omdat de bouwvakvakantie pas deze week begonnen is. Daardoor wisselt de groep nogal van samenstelling, wat dus inhoudt dat de voorbereiding helemaal niet optimaal verloopt. Eén geluk: onze tegenstanders hebben daar ook mee te maken!

De dames en de lagere teams hebben nog enkele weekjes rust. De eerste training voor de dames staat gepland op woensdag 17 augustus om 19.30 uur, de lagere teams beginnen 1 dag later op donderdag 18 augustus om 19.30 uur.

Voor diegenen die de indeling van Boskant 1 gemist hebben, nog even de namen van de teams die we de komende competitie als tegenstander treffen: Avesteyn (Dinther), BMC (Berlicum), Boxtel, DVG (Liempde), Maliskamp (Rosmalen), Keldonk, SCI ('s Michielsgestel), Vorstenbossche Boys, VOW (Zijtaart), WEC (Wijbosch) en WHV (Loosbroek). Twaalf tegenstanders dus, wat inhoudt (tenzij er nog iets verandert) dat er wekelijks één team een rustdag heeft. Een mooi indeling voor wat Boskant betreft, korte reisafstanden en veel "dorpsverenigingen". Daarmee wordt de competitie echter niet echt gemakkelijker!

Het BRON toernooi zit er op en is voor de Boskant selectie , sportief gezien, niet echt goed verlopen. Naast een 4e plaats was de blessure van doelman Tom van der Heijden een nog grotere tegenvaller. In de loop van deze week wordt duidelijk wat er precies aan de hand is met z'n knie; laten we hopen dat het mee valt!
In de aanloop naar de eerste bekerwedstrijden die op 20 en 21 augustus op het programma staan, spelen de selectieteams de komende weken nog enkele oefenwedstrijden.

Programma v.v. Boskant
Programma senioren donderdag 11 augustus
Boskant 2-Blauw Geel 2 19.30 u. (oefenwedstrijd)
Programma senioren zaterdag 13 augustus
Venhorst 1-Boskant 1 17.30 u. (oefenwedstrijd)


Juliet Boszhard startte in Schaijk haar nieuwe troef Giolita in het springen klasse B. Juliet en Giolita behaalde de tweede prijs. Dit weekend verscheen deze combinatie aan de start in Middelbeers. Hier beloonde de jury Juliet en Giolita met de hoogste aantal stijlpunten en dus de eerste prijs.

Volgend weekend is het zover. Tijd voor de Brabantse kampioenschappen in Nijnsel. Tevens wordt het veertigjarig bestaan gevierd. Op zaterdag wordt gestart met de pony's. In de Klasse B/AB dressuur komt in ring 15 Linde Nooijen met Fire Face aan de start en in de ring ernaast in dezelfde klasse haar grote zus Meike Nooijen. `S middags gaat de beste van deze twee ringen strijden om het kampioenschap. Veel succes Meike en Linde. Bij het springen klasse D/L verschijnt Larissa Laenen en haar pony Kasandera in de ring. Op zondag is het de beurt aan de paarden. Tijdens de dressuur kampioenschappen komt in de klasse B Eveline Hazenberg aan de start met haar paard Eagle. In de klasse M start Michelle Westerdijk het paard Ferrovanck PP. Bij de spring kampioenschappen verschijnt in de klasse B Annette van Engeland en haar paard From England in de ring. In de klasse L Suzan van Gastel en het paard Eye- Catcher Go, Judith van de Nieuwenhuijzen en het paard Loesje van de Soniuswijck en Noortje Gevers en het paard Gigi du Rouet . In de klasse M heeft Suzan drie ijzers in het vuur namelijk de paarden El-Gore Go, Fergie en Enrico du Mesnil. In de klasse Z verschijnt Noortje aan de start met het paard Diara du Rona Z, Suzan met de paarden Epke en Enjoy-It. Thom van Dijck start de paarden Archer en Cinderella Z in de Klasse Z. Marwin van den Nieuwenhuizen start het paard Eton. Mandy verschijnt aan de start met Cicarlos. In de klasse ZZ heeft Marwin ook nog kans op het kampioenschap met het paard Zelena.
Ook voor de niet paardenliefhebber zijn er veel activiteiten zoals een streekmarkt. Voor meer info: www.debrabantsekampioenschappen.nl. Voor Meadowpop ga naar www.meadowpop.nl


(H)Olland Zomertoernooi beugelen

Boven v.l.n.r.: An van Selst, Toon Claassen, Laurens Quinten, Rob Geelen, Jurre Verhagen, Marion Siemons.Onder v.l.n.r.: Rudy Verhoeven, Roel van der Pasch, Piet van Aarle. Foto: Wim van Houtum

Bij Beugelclub "De Lustige Spelers" aan de Misse te Olland zijn dinsdag 2 en woensdag 3 augustus weer de beugelwedstrijden gespeeld voor het traditionele jaarlijkse Lotto ( H ) Olland Zomertoernooi. Alle deelnemers hebben zich volledig ingezet en sportief gestreden om de hoogste podiumplaats te verwerven met als beloning ook de grootste vleesprijs mee te nemen. Mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers kan er teruggekeken worden op een geslaagd, succesvol toernooi.

Gina van der Loo, Ria Vos, Rien van der Loo en Ad van den Tillaar

Alle uitslagen:
NBB-Ereklasse:
1: Jurre Verhagen, De Lustige Spelers, Olland, 2: Rob Geelen, De Lustige Spelers, Olland.
BOB-Tweede klasse: 1: Roel van der Pasch, De Lustige Spelers, Olland, 2: Piet van Aarle, D'n Beugel, Loosbroek, 3: Theo Geenen, D'n Beugel, Loosbroek, 4 : Marion Siemons, De Oude Glorie, Heeze.
BOB-Derde klasse: 1: Laurens Quinten, De Klöskes, Liempde, 2: Toon Claassen, D'n Heuvel, Hoogeloon, 3: Rudy Verhoeven, D'n Heuvel, Hoogeloon, 4 : An van Selst, D'n Heuvel, Hoogeloon.

Gezellig clubkampioenschap De Klutsers

Tradioneel hield Boulesvereniging De Klutsers uit Nijnsel op zaterdag 6 augustus haar jaarlijks kampioenschap tête à tête. Bij dit spel moet elke speler zichzelf waar maken en kan hij of zij niet rekenen op steun van een teamgenoot. Hierbij kan je dan ook wel verrassende uitslagen verwachten.

Alle spelers werden in poules ingedeeld zodat elke speler minstens drie partijen moest spelen. De winnaars van elke poule gingen door naar de halve finale. Daarbij speelde Rien van der Loo tegen Ria Vos en won dit ruimschoots met 13 tegen 2. De tweede halve finale werd gespeeld door Gina van der Loo tegen Ad van den Tillaar. Ad won deze partij met 13 tegen 6. De finale werd dus gespeeld door Rien van der Loo tegen Ad van den Tillaar. Hier bleek dat Ad zijn tegenstander geen kans gaf en won met 13 tegen 4. Om de derde en vierde plaats speelden Gina van der Loo tegen Ria Vos. Ook hier bleek dat Ria het spel goed wist te beheersen en won van Gina met 13 tegen 7. Voor ieder was er een fles wijn. Kampioen Ad van de Tillaar kreeg naast de fles wijn ook een trofee maar dan in de vorm van een bouler. Tevens kreeg hij de oorkonde Mâitre du Pétanque voor het jaar 2016 uitgereikt.

Rooise renners actief

De Rooise renners waren de laatste weken weer in verschillende plaatsen actief. De dag na de tour reden de nieuwelingen in Boxmeer waar Sep Schuurman in de massasprint een mooie negende plaats pakte. Youri van Esch werd 37e.

Op woensdag reden de nieuwelingen en junioren in Chaam. Bij de nieuwelingen pakte Sep de tiende plaats en Youri de 41e. Daarna reden de junioren en hier pakte Jarno van Esch een hele mooie negende plaats. In Geel reed Youri naar een negenentwintigste plaats en finishte Jarno bij de junioren in het peloton als vijtigste. Woensdag reed Jarno een zware klimwedstrijd in Ransberg (B) en ook nog eens onder natte omstandigheden. Jarno,, die eigenlijk de gehele wedstrijd in achtervolging was, pakte na 90 zware kilometers een vijftiende plaats. In Denderwindeke (B) op een zeer glooiend parcours reden de tachtig junioren honderd kilometer en de laatste tien kilometer werd alles uit elkaar gereden. Jarno wist zich voorin te handhaven en werd vijftiende. In Mol (B) reed Youri opnieuw zijn wedstrijd keurig in het peloton van 77 renners uit en zijn sprint was goed voor een 29e prijs.

Olympisch feestje blijft uit

Foto: Jos van Nunen

Eerlijk is eerlijk: de verwachtingen waren niet zo hooggespannen als de bogen, zaterdagavond in het clubgebouw van HBV Ontspanning. "We hebben geen schijn van kans, maar ge wit nooit" liet HBV penningmeester Jan Versantvoort zich nog ontvallen voordat het Nederlandse team, waarin HBV-lid Sjef van de Berg, aantrad in Rio. "Ze moeten vanavond tegen de moeilijkste tegenstander, Zuid-Korea."
Na afwisselend gejuich, applaus en "ooohhh" uit de 25 HBV-leden of supporters werd het wat stiller voor het levensgrote scherm, het gejuich klonk steeds vaker uit de luidsprekers en was afkomstig van de Zuid-Koreaanse ploeg plus aanhang. "Wil iedereen zijn Wifi uitzetten" probeerde Versantvoort nog, maar het werd alleen maar erger. "Hier krijgen kleine kinderen een rammelaar, dáár krijgen ze een boog" sneerde een van de aanwezigen, doelend op Zuid-Korea. Versantvoort haalde zijn schouders op. Sjef van den Berg gaat deze week weer aan de bak. Dan voor het individueel schieten in de achtste finale.

Druk weekend de Vredesduif

Dit weekend stonden er vier vluchten op het programma voor PV de Vredesduif. Op vrijdag een marathon vanuit Bergerac van 832 km. De vluchten jong en oud vanuit Laon van 250 km en de vlucht vanuit Ruffec van 726 km. Genoeg keuze voor de liefhebbers.

De vlucht vanuit Bergerac begon met 67 duiven en werd gelost om 13.15 uur. De eerste werd geklokt door W. v. Houtum. De eerste vijftien in Sint-Oedenrode waren: W. v. Houtum: 1,5,7,8,13, J. v. Houtum: 2,10,11,12,15, R. v.d. Brand: 3, J. Toelen: 4, J. v. Boxmeer: 6, H. v. Boxmeer: 9, 14. Bij de vlucht vanuit Ruffec waren er 33 duiven. Hierbij werd de eerste geklokt door J. v. Boxmeer.
Als laatste de vluchten jong en oud vanuit Laon. Bij oud stonden 238 duiven aan de start. Om 10.45 uur werd de eerste geklokt door J. v. Laarhoven. Bij jong stonden 142 duiven aan de start. Hierbij werd de eerste geklokt door J. v. Boxmeer om 13.24 uur met een snelheid van 1569 meter per minuut.

Deze avond ging Frenk van Mierlo afgetekend naar de overwinning toe. Hij won zijn partijen met 3+24. Op de tweede plaats volgde Jan in 't Zandt met 3 +18. Op plaats 3 en 4 en eveneens met drie winstpartijen kwamen Toon Vervoort (+15) en Ad v.d. Velden (+11).

Op plaats 5 eindigde Erik Verschuijten met 2 winstpartijen (+18). Door zijn tweede plaats deze avond verstevigde Toon Vervoort zijn positie aan de kop van het klassement (+11). Hij houdt nog 2 concurrenten over die mogelijk ook nog kampioen kunnen worden: Erik Verschuijten en Gerrie v.d. Rijdt (beide +6).


Handboogschutter Theo Passier uit Schijndel van HBV Ontspanning uit Sint-Oedenrode schiet tweemaal een Nederlands record bij de Masters Compound.

Op zondag 24 juli, tijdens de Lowlands Shootout bij LandmansUnie, schiet hij een record op de 50 meter over 15 pijlen in de finaleronde van 147 punten uit 150. Op Zaterdag 6 augustus tijdens de jaarlijkse tweedaagse Fita van LandmansUnie schiet hij wederom een record. Nu op de 60 meter over 36 pijlen met een score van 347 uit 360 punten. Over twee dagen met een totale score van 2728 punten weet hij een tweede plaats te bemachtigen.

28 / 28

Zondag 8 mei t/m zondag 21 augustus
Expositie Bisschop Bekkers
De Martinuskerk

Woensdag 10 augustus
Dansmiddag
Odendael

Vrijdag 12 augustus
Meadowpop
Nijnsel

Zaterdag 13 augustus t/m zondag 14 augustus
Brabantse Kampioenschappen paardrijden
Nijnselse ruiters

Zaterdag 13 augustus t/m zondag 14 augustus
Streekmarkt
Nijnselse ruiters

Zaterdag 13 augustus
Spirituele wandeling en afternoon-tea met reading
Leef & Vind

Poppenkast
Kerkplein

Orgelconcert: Arjan Mooij
De Martinuskerk

Beerpong wedstrijd
Proeverij van Ouds

Internationale dag van de linkshandigen
Ieder jaar op 13 augustus is het internationale linkshandigendag. In 1976 is deze dag in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de kleine en grote ongemakken waar linkshandigen tegenaan lopen.

Maandag 15 augustus
Uitstapje Eropuit-bus
Buurtsuper Boskant

Woensdag 17 augustus
Dansmiddag
Odendael

Zaterdag 20 augustus
Poppenkast
Kerkplein

Orgelconcert: Jan Berkers
De Martinuskerk

Zondag 21 augustus
Live muziek: Hans v. Liempd en Marloes v. Ham
Gasthuishoeve

Elvisdag
De Vriendschap

Dinsdag 23 augustus
Uitstapje Eropuit-bus
Rondje Rooi

Woensdag 24 augustus
Dansmiddag
Odendael

Donderdag 25 augustus
't Onderonsje
Damiaancentrum

Finaledag zomeravond softtip competitie
Proeverij van Ouds

Zaterdag 27 augustus t/m woensdag 31 augustus
Kermis
Sint-Oedenrode

Zaterdag 27 augustus
Workshop Oceandrum

Leef & Vind

Burgerkoning schieten
Gildeterrein Ollandseweg

Kermisbal
Odendael

Vrijdag 2 september
Nazomermarkt

De Beckart

Dag van de roodharigen
Deze dag wordt sinds 2005 ieder jaar gehouden in Breda. Vele mensen van overal ter wereld komen dan naar de stad om samen met andere roodharige het leven te vieren.

Zaterdag 3 september t/m zaterdag 10 september
Herdenking huzaar Van Diepenbeek
De Knoptoren

Zaterdag 3 september t/m zondag 4 september
Opening waterveld
MHC Sint-Oedenrode

Zaterdag 3 september
Orgelconcert: Bert Augustus
De Martinuskerk

Zondag 4 september
Natuurwandeling Heem-natuurgroep
Markt

Eerste ronde Premier League off Darts for teams
Proeverij van Ouds

Woensdag 7 september
Meditatie
Leef & Vind

Vrijdag 9 september
Schuimparty
The Joy

Zaterdag 10 september
Open Monumentendag
De Martinuskerk

Donderdag 15 september
Bewust & Zo Inspiratieavond 'Je eigen kleur bepalen'
Kasteellaan 6R

Vrijdag 16 september
Ollands Keeztoernooi
De Loop'r

Vrijdag 16 september t/m zondag 18 september
Jubileumstuk 'the Godmother'
De Ahrend

Vrijdag 16 september
Filmtheater The Theory of Everything
Mariendaël

Zondag 18 september
Kiwanis Klumpkesrace

Dommelzicht

Zondag 18 september
Fokpaardendag
Sint-Oedenrode

Introductie cv de Dorpspinters
Dorpsherberg