DeMooiRooiKrant

6 juni 2018

DeMooiRooiKrant 6 juni 2018


Hoe is 't toch mogelijk?

Vorige week woensdag vond in ons centrum een zogenaamde 'schouw' plaats. Twee deskundigen van adviesbureau Droogh, Trommelen en Partners (DTNP) gingen met een selecte groep ondernemers, uitgenodigd door Centrummanagement, rond door het centrum van Sint-Oedenrode om diverse standpunten te horen over thema's als leegstand, traffic, aantrekkingskracht en samenwerking. Pieter van de Kamp, die de gasten voor deze rondgang mocht uitnodigen, schiet meteen met scherp als we hem vragen wat hij van de schouw vond.

"Al meteen bij de introductie, waarin de twee onderzoekers hun opdracht toelichtten, ging het mis. Begrijp me goed, dat ligt niet aan DTNP, maar aan degenen die de opdracht hebben geformuleerd. Naast het onderzoek naar mogelijke verbeteringen voor de diverse centra afzonderlijk moet ook gezocht worden naar de mogelijkheid van onderlinge versterking, zodat 'wij niet meer ons best hoeven doen om consumenten bij elkaar weg te trekken.' Wie verzint in godsnaam zulke prietpraat? Hoezo mogen wij niet ons best blijven doen om een beter en aantrekkelijker winkelcentrum te creëren dan Schijndel en Veghel?

We vragen Pieter wat zijn algemene indruk van de schouw was. "Zeer confronterend. Ik had het rapport Detailhandelsbeleid en Centrumvisie uit 2010 nog eens doorgespit en kwam tot de verbluffende conclusie dat met dat gedegen, maar natuurlijk ook dure werkstuk uiteindelijk bijna niets is gedaan. Enkele zware punten van aanbeveling, zoals herinrichting van de Markt, herinrichting Heuvel (i.v.m. onduidelijke verkeerssituatie voor wandelaars, fietser en auto's) en de herinrichting van de Kerkstraat (verbetering zichtlocatie en verbinding Emté – Heuvel) zijn nooit aangepakt en op dit moment nog net zo actueel als toen."

Waarom denkt Pieter dat er niets is gebeurd. "Heel eenvoudig", zegt hij, "gewoon door de belabberde financiële situatie waarin de laatste drie colleges ons hebben gebracht. Het was, en is nog steeds grote armoe in Sint-Oedenrode. Kijk eens naar wat er allemaal verdwenen is: Het Fioretti College vertrokken, de kantoren van grote zorginstellingen, en per 1 januari 2017 zo'n 140 ambtenaren richting Veghel. Het ontbreekt ons gewoonweg aan krachtige economische motoren en onze bestuurders, inclusief raadsleden, hebben het gewoon laten gebeuren, de paar goede niet te na gesproken. Waar zijn de Culturele dagen, wanneer komt Fashion & Food terug in z'n oude vorm? Er is gewoon geen geld voor, we krijgen het eenvoudigweg niet bij elkaar gesponsord. Even nog over de vertrokken ambtenaren; vóór de fusie mochten wij als centrumondernemers regelmatig iets leveren aan de gemeente, of dat nou kantoorartikelen, belegde broodjes of elektrische apparaten waren. Ik zweer 't je: die teller staat sinds 2017 gewoon op nul.
Wat is er aan beleid dan? "Schoon – heel – veilig, zei een ambtenaar mij desgevraagd. Maar dat is toch helemaal geen beleid, dat zijn gewoon de basisvoorwaarden die de gemeente zelf dient uit te voeren. Daar los je de problemen als leegstand, minder bezoekers en onvoldoende samenwerking tussen diverse partijen toch niet mee op? Daarvoor moet je met creatievelingen, stedenbouwkundigen, architecten en marketingmensen rond de tafel gaan zitten en zó met alle stakeholders beleid gaan maken. En dan ga je daarna bepalen hoeveel geld je wilt uittrekken om die centra daadwerkelijk te versterken, in plaats van in het Mijlpalendocument alleen maar te roepen dat je sterke winkelcentra wilt, dat kan iedereen. De afgelopen vijf jaar hebben de ondernemers 225.000 euro in het centrum geïnvesteerd, hun eigen geld. Daarbij hebben we, samen met Rooi Promotie 140.000 euro gekregen uit het Volkshuisvestingsfonds van de Gemeente en de Woningbouwvereniging, nadat alle dorpskernen (Olland, Boskant en Nijnsel) eerder al ruim uit dit fonds waren bedacht. Ik vind dat de gemeente minimaal net zoveel geld in het centrum moet investeren als de ondernemers gezamenlijk doen. Misschien dat de jongens van DTNP de gemeente ervan kunnen overtuigen om tot een doortastend en daadkrachtig beleid te komen. Wij moeten ook als Rooise gemeenschap een sterk signaal afgeven richting Meierijstad. We moeten het niet pikken dat hier niets meer kan. We moeten het niet pikken dat de recente profilering voor Rooi als meest kansrijk toeristisch en recreatief dorp ten onder gaat in het nieuwe 'Meierijstad denken' (Er is zelfs een citymarketeer die opzoek moet gaan naar 'het DNA van Meierijstad'). We worden verloochend waar we bij staan. Als je mij Calimero-gedrag wilt verwijten moet je dat vooral doen. Maar er zit een boosheid in me die gebaseerd is op alle waarnemingen die ik in het recente verleden heb gedaan en die er op wijzen dat Sint-Oedenrode nooit op een wonder hoeft te rekenen, dat er nooit iets van onze bescheiden dromen bewaarheid zal worden. Wanneer je in de krant leest dat het Fioretti heeft besloten haar gala niet meer op Henkeshage maar op de Noordkade te laten vieren, voelt dat als de zoveelste dolksteek. Ik trek mij dat als Rooienaar persoonlijk aan, het zoveelste event weg uit ons dorp, het houdt niet op. Ik ben als vrijwilliger en bestuurder de laatste jaren gewend geraakt aan teleurstellingen en loze beloftes, maar ik ben niet van plan om op te geven en mijn geweer aan de wilgen te hangen. Wij, de mensen om mij heen en ikzelf, zijn strijdbaarder dan ooit. Ik hoop dat veel Rooienaren dat ook zijn."

Hij wilde vrachtwagenchauffeur worden, of boer. In ieder geval iets waar grote machines mee gemoeid zijn. Toch is René Peters uit Oss in een heel andere wereld terechtgekomen. Vorig jaar belandde hij namelijk in de blauwe zetels van de Tweede Kamer. Hoe? Dat wilden de kinderen van groep 7 en 8 van basisschool Eerschot ook graag weten. Maandagmiddag vroegen ze hem de hemd van het lijf.

Het gebeurt niet vaak dat je oog in oog staat met één van de honderdvijftig volksvertegenwoordigers die ons land rijk is. De kans is het grootst als je naar Den Haag gaat. Die mogelijkheid kreeg basisschool Eerschot na het winnen van een quiz in het Provinciehuis. Toch besloten ze om een Tweede Kamerlid uit te nodigen. Dat werd René Peters, CDA'er in hart en nieren.
Is het druk in de Tweede Kamer? Waarom kunnen jullie het niet allemaal eens zijn? Is er vaak ruzie? Wie vind je het meest onaardig? Zomaar wat vragen die Peters op zich kreeg afgevuurd. Soms gniffelde hij, omdat een vraag grappig was. Zo nu en dan moest hij goed nadenken, want de kinderen stelden ook goede vragen. Beetje bij beetje liet hij het achterste van zijn tong zien. Zo kwamen de kinderen er plotseling achter dat de politici van Denk best wel aardig zijn en dat Baudet en Wilders met niemand praten. Oh ja, en Peters kan goed opschieten met de ChristenUnie.
Als echte politici luisterden de jongens en meiden aandachtig naar wat het Tweede Kamerlid te zeggen had. Zelf een kans op een zetel in Den Haag? Daar zijn ze nog te jong voor. Dan moeten ze binnenkort hun kans grijpen als de Jongerenraad van Meierijstad een feit wordt.

Jaargang 8 • Week 23 • Woensdag 6 juni 2018

Formido
De Wit Schijndel
Pari Body fashion
't Paperas

Een mfa als tweede huis

Foto: Henri van Hoorn

Overal schieten de mfa's als paddenstoelen uit de grond - vooruit, in een iets trager tempo dan in de natuur - en ook Boskant is zich er op aan het voorbereiden.

De geesten van de Franciscusschool, de kinderopvang, de tennisvereniging, de voetbalvereniging en de jeu de boulesvereniging zijn rijp voor een gebouw dat én aan alle partijen voordeel biedt, én toekomstbestendig is om Boskant de komende decennia een "tweede huis" te bieden zoals initiatiefnemer Hans van der Gouw het graag noemt. Kort na zijn aantreden als voorzitter van de tennisvereniging Boskant gooide hij een balletje op bij de voetbalvereniging, en het balletje ging rollen.
"Het idee leefde eigenlijk al langer" aldus Van der Gouw. "Elf jaar geleden speelden de tennisvereniging en de korfbalvereniging al met de gedachte om de krachten te bundelen. Toen die laatste fuseerde met KV Concordia lag dat idee even stil maar inmiddels is het dus weer opgepakt. Zo'n 60% van onze leden is ook lid, of geweest, van VV Boskant."
Inmiddels is er al veel gebeurd. Opzetten van de organisatie in werk- en projectgroepen, contactavonden en bezoekjes bij soortgelijke projecten, gesprekken met dorpsraad, wijkcoördinator, gemeente. "We hebben ook SKOSO en De Verbinding benaderd".
Skoso ziet de samenwerking met verenigingen uit het dorp helemaal zitten, vult SKOSO-directeur Paul Meessen hem aan. "Ik denk aan een kindcentrum, samen met de kinderopvang De Verbinding die nu al samenwerkt met de school. Als SKOSO bevorderen we heel erg het sporten en bewegen. Wat is er nou mooier dan samen met sportverenigingen een accommodatie te delen?"
Uiteindelijk zijn meerdere 'stakeholders' bij het project betrokken. Van der Gouw blijft maar voordelen en mogelijkheden opsommen die zo'n brede aanpak kan bieden. Is iedereen blij met de plannen? "Natuurlijk zijn er ook tegenstrijdige belangen. We zijn er echter scherp op dat we niet lokaal gaan concurreren. Het moet uiteindelijk een meerwaarde op gaan leveren voor heel Boskant. Ik sprak laatst iemand die zei 'Als ik vroeger langs Boskant reed dacht ik: daar zou ik nog niet begraven willen worden.' En nu woont hij er zelf, en zou voor geen goud meer weg willen! Boskant bruist, maar dat mag aan de buitenkant ook wel wat zichtbaarder en bekender worden."
De gemeente heet toegezegd het haalbaarheidsonderzoek te ondersteunen en het zal nog wel een paar jaar duren voordat de eerste schop de grond in gaat. Die tijd kunnen Van der Gouw en consorten goed gebruiken om alles dóór te denken. "Onderschat dat niet. Met zoveel betrokkenen kan het besluit van één gevolgen hebben voor de rest. Maar een tweede huis voor Boskant, van 2 tot 80+, dáár doen we het voor."

Herinrichting bieb

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni is de bibliotheek in Sint-Oedenrode gesloten in verband met het herschikken van de collectie.

Ze hopen dat de nieuwe indeling van de materialen het voor u als klant makkelijker maakt om een boek naar wens te vinden. Daarnaast komt u wellicht door deze nieuwe indeling boeken tegen waardoor u verrast wordt en die u anders nooit gezien had.

Ook de losstaande displays worden opnieuw ingericht waarbij actualiteit een belangrijke rol zal spelen. Ze hopen u vanaf dinsdag 12 juni weer te mogen begroeten in de nieuw ingerichte bibliotheek.

Raad omarmt Sportnota niet zonder slag of stoot

Zo eensgezind als de sportnota "Sportief in beweging" vorige week in de raadscommissie en donderdagavond in de gemeenteraad de handen op elkaar kreeg en de opstellers complimenten kregen, zo taai was de discussie over alles daaromheen.

De incidentele maatwerkoplossingen voor sportverenigingen die recent ondernemerschap hadden getoond en geïnvesteerd in hun accommodaties, waardoor die niet over één kam zouden worden geschoren met andere verenigingen. Het kostendekkingspercentage van 82 dat het college had gekozen voor het bepalen van de veldhuur. Het roken. De uitleg op de toezegging portefeuillehouder Coby van der Pas dat geen enkele vereniging 'kopje onder' zou gaan. Vorige week had de commissie, na de insprekers over het onderwerp, nog twee uur nodig om zich door het onderwerp heen te worstelen en in de raadsvergadering leek het even dezelfde kant op te gaan.

Het is vooral de overbrugging naar de nieuwe situatie die sommige verenigingen en politieke fracties zorgen baart. Verenigingen die recent hebben geïnvesteerd in hun accommodaties en die straks van de gemeente moeten gaan huren zijn niet gerust op een goede afloop en moeten vertrouwen op het toegezegde maatwerk. Structureel gaan met name de clubs uit Veghel er op achteruit, in die zin dat ze zelf veel meer zullen moeten doen dan voorheen om het huishoudboekje kloppend te krijgen. Contributie en kantineprijzen omhoog, sponsoren zoeken, vlooienmarkten, loterijen of andere activiteiten organiseren. Mochten ze daar zelf niet uitkomen, is Van der Pas graag bereid om daarover met de verenigingen aan tafel te gaan om ze van advies te dienen. Dat had ze vorige week de raadscommissie beloofd maar dat bleek in de raad voor Team Meierijstad nog niet genoeg. Team wilde een overgangsregeling zwart op wit, voor verenigingen die door de harmonisatie meer dan 20% moeten gaan betalen dan voorheen. Ze kregen daarin steun van Lijst Blanco en SP. Van der Pas ontraadde de motie, omdat die het maatwerk in de wielen zou kunnen gaan rijden, wat óók weer tot onbillijkheden zou kunnen leiden. De andere fracties vroegen Team of ze wisten wat zo'n regeling zou gaan kosten. Toen dat ook na een schorsing niet duidelijk werd, trok Team de motie in.

Ontmoediging van het roken vond iedereen belangrijk, maar op welke manier de gemeente daar een rol in zou spelen wilde iedereen toch wel even zijn zegje doen. Bij een amendement van Lijst Blanco om de veldverlichting als basisvoorziening aan te merken en daarom voor rekening van de gemeente te laten komen dreigde de discussie zelfs even een 'Poolse landdag' (eindeloos) te worden tot burgemeester Kees van Rooij ingreep. Uiteindelijk haalden de moties het niet of werden ingetrokken, en werd de sportnota unaniem vastgesteld.


SamenLoopkanjer van de week

Ingrid Derks is de SamenLoopkanjer van deze week.

Sint-Oedenrode loopt al maanden warm voor SamenLoop voor Hoop. Er zijn maar weinig mensen die er niet bij betrokken zijn. Via een serie in DeMooiRooiKrant gaan we op zoek naar hen. Wat doen ze voor de SamenLoop? Waarom? Daarnaast mogen ze het stokje doorgeven aan de volgende. In deze aflevering: Ingrid Derks.

Hoe zet jij je in voor de SamenLoop?
"Ik ben teamcaptain van een eigen team. Toen ik hoorde over een SamenLoop voor Hoop in Sint-Oedenrode dacht ik meteen; hier doe ik aan mee! Ik heb dierbaren in mijn omgeving gevraagd om mee te doen en zo is team Voor jou! geboren."

Waarom zet jij je hiervoor in?
"Op 29-jarige leeftijd en hoogzwanger van mijn eerste kind, ben ik in 2015 mijn moeder verloren aan kanker. Veel te jong en veel te snel hebben wij afscheid van haar moeten nemen. Ze was naast mijn moeder ook mijn beste vriendin en het is dan ook een heel groot gemis dat ze er niet meer is. Mij inzetten voor SamenLoop voor Hoop is het minste wat ik voor haar kan doen. Het is een mooie manier om stil te staan bij haar ziekte, haar verlies, om haar te gedenken en herinneringen op te halen. Hoe kan ik dit beter doen dan me inzetten voor dit goede doel? Samen met mijn vrienden en familie die weten wat mijn moeder voor me betekend en die haar, net zoals ik, ook elke dag nog missen."

Hoe beleef je dit traject?
"Ik beleef de aanloop naar SamenLoop voor Hoop met een lach en een traan. Super leuk om verschillende dingen en manieren te verzinnen om geld in te zamelen. Ook het samenzijn met mijn teamleden en het samenwerken is super gezellig, we zijn een hecht team. Tijdens de eerste bijeenkomst van ons team stelde iedereen zich kort aan elkaar voor en het deed me zo goed om te horen en te zien hoeveel mijn moeder voor iedereen heeft betekend. Ik hield het dan ook niet meer droog toen ik de leden bedankte voor hun komst en deelname."

Wat doe je als teamcaptain?
"Als teamcaptain verzin ik allerlei manieren om geld in te zamelen, maak een loopschema voor mijn team, houd mijn team op de hoogte van alles rondom de SamenLoop, beantwoord hun vragen en zorg ervoor dat alles goed geregeld is op 1 en 2 september. Ik heb mijn tante Martje gevraagd om mijn rechterhand te zijn. Zij heeft al eens meegedaan aan een SamenLoop voor Hoop en zij weet dus hoe het werkt. We weten allebei van aanpakken en komen één tot twee keer per week bij elkaar om cadeautjes in te pakken, spulletjes te maken voor de verkoop, te brainstormen, enz."

Wat heb je met je team tot nu toe gedaan?
"We hebben twee schilderworkshops gegeven die goed zijn verlopen en vooral super gezellig zijn geweest. Daarnaast hebben we mini giftbags gemaakt die leeg of met een kleinigheidje verkocht worden. We hebben kaarsen, zeepkettingen, armbandjes, spiegels en fotolijstjes om te verkopen en binnenkort komen daar ook nog vogelhuisjes bij. Daarnaast zijn we druk bezig met het verzinnen van leuke dingen voor onze kraam op 1 en 2 september. Zo hebben we al een aantal leuke activiteiten voor de kinderen en ook aan de volwassenen wordt gedacht."

Wil je verder nog iets kwijt?
"Het is goed om te lezen en te horen hoe het evenement leeft in Sint-Oedenrode. Ik hoop dat er op 1 en 2 september een grote saamhorigheid mag zijn in het centrum en dat we met zijn allen met een lach en een traan stil kunnen staan bij de ziekte, dat we onze zieke dierbaren kunnen steunen en laten zien dat ze er niet alleen voor staan. Ook kunnen we onze overleden dierbaren herdenken en laten weten dat we ze nooit zullen vergeten. Verder wil ik iedereen bedanken die tot nu toe een bijdrage heeft geleverd aan ons team. In het bijzonder wil ik Stylish Kappers, Caprice Damesmode en Zeepgieterij zeeptopper.nl bedanken voor hun sponsoring. Tante Martje wil ik bedanken voor al haar hulp tot nu toe en zeker niet te vergeten mijn teamleden, want zonder hen was team Voor jou! niet wat het nu is."

Brandweer is veel meer dan alleen blussen

De Rooise brandweer uit 1934. Foto: Onbekend foto uit archief brandweer Sint-Oedenrode

Je zit thuis net met je vrouw en kinderen aan de soep. Terwijl iedereen elkaar vertelt wat er die dag op school en op het werk is gebeurd, gaat de pieper af. Zonder verder commentaar springt papa op en spoedt zich naar de brandweerkazerne. Vier minuten later is de brandweer al met loeiende sirene en blauwe lampen op weg naar een noodgeval hier in Sint-Oedenrode, maar misschien ook wel ergens anders in de regio.

Het bovenstaande voorbeeld is geen fictie. Toegegeven, de pieper gaat niet altijd tijdens het avondeten. Maar zo'n zeventig tot tachtig keer per jaar staan de zesentwintig Rooise brandweermannen en die ene brandweervrouw bij nacht en ontij klaar om mens of dier in nood te helpen. Komende zaterdag laten de trotse Rooise brandweervrijwilligers en oud leden en een aantal collega's uit de regio tijdens de open dag zien wat de brandweer is en doet.

85 jaar jong
Op 4 januari 1933 richtte een groep Rooienaren, in hoofdzaak ondernemers, de Rooijsche Vrijwillige Brandweervereniging op. Hein van de Broek was de eerste commandant en burgemeester Van Rijckevorsel Van Kessel tekende de oprichtingsakte namens de gemeente. Dat de kazerne nu aan de naar deze burgemeester vernoemde straat is gevestigd is puur toeval. Toen de brandweer in het begin van de jaren negentig in de huidige kazerne introk, heette die weg al zo. De eerste kazerne was bij de garage van Damen en Kroes op de hoek van de Eerschotsestraat en Lindendijk, dat is op de plaats waar nu het Bastion staat. Tussen die twee locaties had de Rooise brandweerkazerne jarenlang aan het Kofferen in het gebouw van de oude gasfabriek haar onderkomen.
Toen de taart voor de vijfentachtigste verjaardag begin dit jaar werd aangesneden, stelde postcommandant Frank van der Heijden voor om een open dag te houden. Kevin van Rooij meldde zich spontaan om deze dag te organiseren. Mark Rijkers, Tom Swinkels en Job van de Ven lieten al vrij snel weten mee te willen helpen bij de organisatie.

Veel meer dan blussen
"Bij de brandweer denkt iedereen aan het blussen van brand, maar dat is eigenlijk maar zo'n twintig procent van alle inzetten", vertelt Mark Rijkers. "Om te laten zien wat we allemaal doen, houden we komende zaterdag een open dag. Voor de bezoekers is er meer te doen dan alleen kijken. Zo mag er iemand uit het publiek plaats nemen in een 'gecrasht' voertuig en hij of zij wordt dan vakkundig door de Rooise brandweer en het Rode Kruis uit de 'benarde' positie bevrijd. Maar ook is er een mogelijkheid om zelf een klein brandje te blussen."

Je eigen huis als doolhof
Een van de meest onderschatte gevolgen van brand is de rook. Door rookontwikkeling is het zicht zo slecht dat het letterlijk onmogelijk is om nog een hand voor ogen te zien. Voor mensen die denken dat ze hun huis door en door kennen blijkt hun eigen huis door rook in een waar doolhof te veranderen. Tijdens de open dag kan iedereen onder veilige omstandigheden in een oefencontainer eens meemaken hoe het dan in je eigen huis is.
Naast de twee Rooise brandweervoertuigen, zijn er zaterdag ook verschillende brandweerauto's uit de regio te zien. Zo is de Schijndelse brandweer met een waterwagen aanwezig en komt ook het technisch takelteam van de Berlicumse brandweer naar Rooi. De Veghelse brandweer stuurt de hoogwerker naar de open dag en de Koninklijke Luchtmacht komt met een crashtender. Voor de liefhebbers van oldtimer brandweervoertuigen is de open dag ook een aanrader, want zowel de Liempdse als de Gestelse brandweer laten hun historische voertuigen zien.

Brandweerdiploma
Ook voor de kinderen is er tijdens de open dag niet alleen veel te zien, maar bestaat ook de mogelijkheid om een 'echt brandweerdiploma' te halen. Op en rond de kazerne is een spelcircuit uitgezet en voor iedereen die alle stempels weet te verdienen ligt er aan het eind een diploma klaar. De stempelkaart is te verkrijgen bij de stand SamenLoop voor Hoop waarbij u een vrijwillige bijdrage kan doneren. Ook de brandweer doet daar met een eigen team aan mee.

Brede impact
Lid zijn van de brandweer betekent niet alleen voor de brandweerman of -vrouw de nodige inzet. Maar ook voor het gezin, zoals uit het begin van dit artikel wel blijkt. Maar niet alleen van het gezin van de brandweerman wordt veel gevraagd, ook voor de werkgevers van de brandweerlieden betekent het nogal wat. Ook zij moeten er rekening mee houden dat een werknemer van het ene op het andere moment zomaar weg kan worden geroepen voor een inzet. "De brandweer is er heel blij mee dat veel werkgevers het nut van een goed functionerende brandweer hoog in het vaandel hebben staan", vertelt postcommandant Frank van der Heijden. "Wat bezetting betreft, zijn we als post Sint-Oedenrode een van de grotere posten binnen de veiligheidsregio. Ook overdag hebben we geen knelpunten. Ondanks dat hebben we toch nog twee vacatures, maar wellicht dat de open dag voldoende aanmeldingen oplevert".

Zorg voor elkaar
De vraag welke gebeurtenis veel indruk op de brandweerlieden heeft gemaakt, zet Frank, Mark, Tom, Job en Kevin aan het denken. "Dat is lastig om te zeggen, maar in het algemeen zijn inzetten waarbij kinderen slachtoffer zijn best lastig", vertelt Frank. "De meesten van ons hebben zelf kinderen en dan is een inzet waarbij kinderen betrokken zijn emotioneel niet eenvoudig. Maar binnen de regio hebben we speciaal opgeleide mensen die na zo'n incident brandweerlieden als dat nodig is bij staan. Maar gelukkig kunnen we in de meeste gevallen, door direct na een inzet met elkaar op de kazerne met elkaar te praten, de emoties die er na een uitruk zijn, al een plaats geven".
Gemakkelijker hebben de vijf heren het dan om antwoord te geven op de vraag waarom zij bij de brandweer zijn gegaan. Voor de meesten is het een vanzelfsprekendheid en gaat het vak van brandweerman over van vader op zoon. Zoals bij Job van de Ven, die door het fotoalbum van een eerdere open dag bladert en een foto laat zien waarop hij als klein manneke al eens achter het stuur van een brandweerwagen mocht zitten. Rijden was er toen nog niet bij. Maar als nu de pieper gaat, zit hij binnen vier minuten achter het stuur van die grote rode auto om zijn collega brandweermannen met loeiende sirene en blauwe lampen naar een mens of dier in nood te brengen.

De open dag wordt komende zaterdag gehouden bij de brandweerkazerne aan de Van Rijckevorsel Van Kessellaan. De deur staat open tussen 11:00 en 17:00 uur. De officiële opening door burgemeester Van Rooij van Meierijstad is om 12:00 uur.


Van links naar rechts: Kevin van Rooi, Frank van der Heijden, Tom Swinkels, Job van de Ven en Mark Rijkers hebben de organisatie van de open dag op zich genomen Foto: Hans van den Wijngaard

Verjaardagsfeest met honderden bezoekers

Foto: Hans van den Wijngaard

De Rooise Dommelklanken bestaan twintig jaar en dat hebben ze afgelopen zaterdag met een concert op de Markt uitgebreid gevierd. Het smartlappenkoor deed dat niet alleen, maar had daarvoor nog drie andere koren uitgenodigd. Onder de gasten was ook dat andere Rooise smartlappenkoor, 'De Rooi Tulpen. Vanaf het terras van de Gouden Leeuw, genoten honderden mensen van het verjaardagsfeestje.

"Aanvankelijk was 'De Rooise Dommelklanken' een echt smartlappenkoor", vertelt Ybe van Nielen. Hij is de secretaris van het Rooise koor en kondigde zaterdag tussen alle plichtplegingen ook nog de gastkoren aan. "We zijn in 1998 opgericht en altijd een mannenkoor geweest. Voor een smartlappenkoor is dat vrij uniek. De meeste koren die ik ken zijn bijna allemaal gemengde koren." Op de vraag of ooit overwogen is om als gemengd koor door het leven te gaan, is het antwoord duidelijk: "Nee, we vinden de klank van een mannenkoor veel mooier dan die van een gemengd koor."

Een ander unicum is volgens Nielen toch wel dat de aanwas van het koor in de jaren altijd voortvarend is geweest. Daar waar gemengde koren veelal moeite hebben om mannen te werven, hebben 'De Rooise Dommelklanken' geen klagen over de belangstelling van mannen om toe te treden. Wel is de leeftijd van de bijna dertig heren zeker niet meer als jeugdig te omschrijven. Het jongste lid is 56 jaar en de oudste zanger heeft al 86 lentes op de teller staan. Gemiddeld zijn de heren 72 jaar jong.

Er staan ongeveer twee optredens per maand op het programma. "Die optredens vinden in het hele land plaats. Zo gaan we deze maand nog naar Hoorn voor een optreden", vertelt voorzitter Geer Bakker. "Om tijdens die optredens, die vooral op festivals en ook steeds meer in verzorgingshuizen zijn, goed voor de dag te komen repeteert het koor elke woensdag bij jeu de boulesvereniging Cloeck en Moedigh. Dat de heren fanatiek zijn, blijkt wel uit de opkomst tijdens de repetities, die ligt volgens Bakker altijd wel rond de 90%. Kijk voor meer foto's op www.mooirooi.nl.


De Politiek Dichterbij

Foto: Jos van Nunen

In de rubriek "Politiek Dichterbij" geeft DeMooiRooiKrant regelmatig een raadslid de kans zich aan de lezers te presenteren. Deze keer: Arie de Zwart (PvdA)

Geb. datum: 15 maart 1959
Geb. plaats: Gameren (Bommelerwaard)
Woonplaats: Schijndel
Burgerlijke staat: Gehuwd, met Willemijn
Kinderen: Twee dochters
Opleiding: HEAO en Post Bachelor Controller
Beroep: Financieel manager
Hobby's: Mooiweerfietsen, hengelsport, yoga, tuin

De gemeenteraad van Meierijstad kent meerdere leden die hun leven lang trouw zijn gebleven aan dezelfde partij. Omdat veel lokalen simpelweg nog niet zo lang bestaan, of met steeds wisselende samenstellingen en nieuwe namen meedingen met de verkiezingen, kom je bij 'leden voor het leven' meestal uit bij een landelijke partij. Arie de Zwart is een echte exponent daarvan, bij 'zijn' PvdA. Ook in tijden dat het landelijk tegen zit, zoals bij de afgelopen landelijke verkiezingen, blijft hij zijn partij hondstrouw. Met een ware vechtersmentaliteit knokt de lokale fractie in Meierijstad voor realistische idealen als 'iedereen van het gas af' en 'Tiny houses' om de jongeren voor Meierijstad te behouden. En bij hun is het meer dan 'Iedereen is welkom op onze fractievergadering'. Ze gaan zelf de boer op.

Is je beroep goed te combineren met het raadslidmaatschap?
"Dat hangt er van af. Als ik fulltime werk zou het wel heel erg veel worden, omdat we in Meierijstad een kleine fractie hebben want dat is op zich al een bulk werk."

En dan toch nog tijd voor hobby's?
"Daar maak ik gewoon tijd voor. Hobby vind ik trouwens een rekbaar begrip. Met mijn hengel aan de Dommel bijvoorbeeld, is voor mij een soort mediteren. Dat geldt ook een beetje voor yoga."

Hoe is je politieke loopbaan tot nu toe verlopen?
"Voordat ik raadslid werd ben ik lang bestuurder geweest van de vereniging PvdA, dat is dus iets anders dan fractievoorzitter. Ik heb een tijd lang in Someren gewoond en werd daar Commissielid en plaatsvervangend raadslid, daarna Commissielid in Schijndel, en nu dus Raadslid in Meierijstad. In november ben ik 40 jaar lid van de PvdA." Lacht. "Ik ben ook wel eens een hardcore PvdA-er genoemd."

Oppositie voeren of regeren?
"Bijna zonder na te denken: regeren. Dan zit je in het midden van de macht. Dat klinkt misschien vies en eng, maar daar komt het wel op neer. Daardoor hebben we veel dingen uit ons verkiezingsprogramma teruggezien in het coalitieakkoord, en inmiddels kunnen realiseren."

Deze raadsperiode is voor mij geslaagd als… geen clichés graag
"Als wij de volgende raadsperiode een of twee zetels erbij hebben. Dat is geen doel op zich, maar dat zou betekenen dat wij het als fractie goed gedaan hebben. Als de mensen nog meer dan nu gewoon met ons bellen of even langs komen. Niet alle inwoners van Meierijstad hebben op ons gestemd, maar wij vertegenwoordigen ze wél alle 80.000."

Guilty pleasure?
"Boer zoekt vrouw, dat vind ik gewéldig, daar wil ik geen aflevering van missen. Mijn vrouw snapt daar niks van, ze vindt het zelf helemaal niks!"

In verband met de foto: wat is jouw mooiste plek in Meierijstad, en waarom?
Arie heeft meerdere favoriete plekken: de Aa, de Dommel, de weekmarkt in Schijndel, of op een groot dak vol zonnepanelen. De keuze valt op het laatste: bij Sporthal de Streepen. "Ik vind het geweldig als ondernemers of overheden dat zelf doen. Niet lullen, maar poetsen!"

Is er nog iets wat je aan dit gesprek toe wilt voegen?
"We hebben volgens mij in Meierijstad meer betrokkenheid van de burgers bij de politiek bereikt, maar ik maak me ernstig zorgen voor de toekomst. We kunnen nu al moeilijk aan betrokken jonge leden komen, en dat wordt nog veel moeilijker als onze jongeren vertrekken omdat wij ze geen opstap kunnen bieden naar betaalbare woonruimte. Vandaar ook onze roep om 'Tiny houses'. De woningbouwvereniging wil wel, maar het college en de politiek moeten ook het lef hebben om dat op te pakken."


Sterke actie Primera en Keurslagerij Kluijtmans

Foto: Foto:

Primera Sint-Oedenrode en Keurslagerij Kluijtmans houden samen een erg sterke actie.

Bij besteding van €15.- (zie actievoorwaarden) bij Primera Sint-Oedenrode krijgt u een coupon. Deze coupon kunt u verzilveren bij Keurslagerij Kluijtmans. Bij besteding van minimaal €10.- ontvangt u vier gratis BBQ-burgers. Het is natuurlijk fantastisch dat de winkels van Han van de Sande en Gerald Kluitmans heel erg dicht bij elkaar liggen. Dus uw BBQ begint bij Primera Sint-Oedenrode en dan direct door naar Keurslagerij Kluijtmans. Eet smakelijk!

Onze vaste Rooi-columnist(en)

Eind maart deden we een oproep voor een vaste Rooi-columnist. Daarop kregen we zulke leuke reacties, dat het voor ons best lastig werd om daaruit een keuze te maken.

We zijn er uit gekomen maar … we kregen niet wat we vroegen. Er kwamen namelijk twéé kandidaten door de finale: de appel en de peer. Huh? Van het gezegde 'appels met peren vergelijken'. Waarmee we maar willen zeggen: áls je al columnisten wilt vergelijken, bij deze twee gaat dat absoluut niet lukken. Contrasterende stijlen, heet dat in vakjargon.

Een van hen, Rooise Ien, heeft zich in onze editie van 23 mei voorgesteld. De tweede lees je in deze editie.

Het aardige aan deze combinatie vinden wij, dat hun stijl waarschijnlijk óf de ene óf de andere lezer zal aanspreken. Al mag beide lezers natuurlijk óók.

De redactie

Schoolkramp

"Ze zijn er weer", zei een vriendin. Ik ging eens kijken. En ja hoor. Zomaar ineens. Bovenop een paal, daar stonden ze allebei. Al heel lang niet meer gezien in ons mooie Rooi. Een week later waren het er trouwens drie. Vroeger waren het er veel meer. Regelmatig voor stilgestaan ook trouwens. Ooievaars dacht u? Welnee, stoplichten. Nou ja, officieel heet het verkeerslicht. Ik vind zelf stoplicht veel beter passen. Ik belde een bekend lampenmaakbedrijf. En het klopt, er werden en worden veel meer rode lampen vervangen dan groene en oranje. Rood brandt langer. Stoplicht dus. Volgens de planning zijn ze gauw weer weg. Die stopkrengen. In het kader daarvan is het maar goed dat de fietsexamens voor het schoolkamp plaatsvinden. Immers Schoolkamp = Fietstocht = Kramp. Schoolkamp = spooktocht = kramp.

Wat een ellende is dat zeg, spooktocht. Eerst je hele gezicht waskrijten. Krijg je er nooit meer af. Maar nog veel erger, je zit een uur op je hurken te wachten achter een bosje om vooral je eigen kind schrik aan te jagen. Ondertussen komt een hele familie teken in je knieholte wonen. Die lijken gecommuniceerd te hebben met een bos muggen wat aan komt zoemen. Schijnt dat alleen de vrouwtjes steken. Maar in het halfdonker kan ik niet zien wat een vrouwtjes- en wat een mannetjesmug is. Dan wordt gericht meppen moeilijk. Dat is net zoiets als onkruid wieden. Ik zie het verschil niet tussen onkruid en kruid. Daar kwam ik dan ook achter toen ik door het bosje wilde kijken. Juist: brandnetels. Leun achterover om even de kramp uit mijn kuiten te werken. Hop, met een hand in een mierennest. Rode mieren. Eén voordeel is er wel: de bulten van een mieren-, muggen-, teken-, of brandnetelsteek zien er allemaal hetzelfde en angstaanjagend uit van dichtbij. Wel weer handig voor zo'n spooktocht.

Cal Ambre

Foto: Ria van Laarhoven

We zijn er aan gewend, de 'warmere dan normaal' maanden hebben de overhand. Dat mei dit jaar ook warmer was zal niemand verrassen. Regen viel er minder dan normaal en de zon heeft zich de afgelopen tien jaar nog nooit zo lang in een maand laten zien.

Extreem warm
De afgelopen maand was met een gemiddelde middagtemperatuur van 23,1°C bijna vijf graden warmer dan normaal. Toch hadden we maar een tropische dag. Op dinsdag 29 mei wees de thermometer 30,3°C aan. Ook de nachten waren veel warmer dan normaal. Waar we in de loop van de jaren rekening mogen houden met een minimumtemperatuur van 7,7°C was het vorige maand in de nachten gemiddeld niet kouder dan 9,6°C. De koudste nacht hadden we op 4 mei, toen koelde het in de ochtend af tot 2,5°C. Dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van 16,8°C dan ook veel hoger was de normale waarde van 13,4°C zal dan ook niemand verwonderen.

Droger dan normaal
Met maar 48 millimeter regen was mei 2018 een droge maand. Normaal valt er in deze maand 65 millimeter neerslag. De meeste regen viel op 27 mei, die dag bracht een onweersbui in de namiddag 10 liter regen per vierkante meter. Het bleef op 19 dagen helemaal droog.

De zonnigste maand in tien jaar
Sinds dat in Sint-Oedenrode dagelijks de weersgegevens worden bijgehouden in 2008, is het nog niet eerder gebeurd dat de zon in een maand zoveel uren maakte. 288 uur en 54 minuten liet de zon zich vorige maand zien. Op 6, 7 en 8 mei scheen de zon elke dag 14 uur en dat zijn dan ook de dagen met de meeste zonneschijn. Omdat de dagen nog elke dag langer worden, was 6 mei de dag met relatief de meeste zonneschijn. Die dag scheen de zon namelijk 92,3% van de daglengte. Zondag 13 mei was met maar zes minuten zon, de enige sombere dag van de vorige maand.

Kort samengevat, was mei 2018 een extreem zonnige maand. Wat de temperatuur aangaat was de maand op alle fronten te warm en met de regen viel het wel mee.

Rooi zeer teleurgesteld in verplaatsing gala

Foto: Jos van Nunen

De verplaatsing van het eindexamengala van het Fioretti dat traditioneel werd gehouden bij kasteel Henkenshage naar de Noordkade in Veghel, is bij veel Rooienaren niet goed gevallen. Op Facebook stroomden tientallen negatieve reacties binnen en op de poll op MooiRooi.nl antwoordden 225 'erg jammer' tegen slechts 53 'prima'. Naar aanleiding hiervan vroegen wij het Fioretti college om een reactie. Clemens Geenen, directeur van het Fioretti, reageerde als volgt.

"Het Fioretti College heeft vele jaren met bijzonder veel plezier het eindexamengala in Sint Oedenrode georganiseerd. In de tijd dat het gala daar werd opgestart was er ook nog sprake van een locatie van het Fioretti College in Sint Oedenrode. In onze optiek is er in de gemeente Meierijstad geen mooier decor denkbaar dan kasteel Henkenshage om zo'n gala te organiseren. Tegelijkertijd leeft ook al jaren de wens om de galastoet door Veghel te laten trekken, de plaats waar de school immers gesitueerd is. Met de totstandkoming van de Noordkade is er ook in Veghel een mooie locatie ontstaan die geschikt is voor het galafeest. Bovendien werkt het Fioretti College sinds 'n jaar nauwgezet samen met het Zwijsen College onder de koepel Voortgezet Onderwijs Veghel. Daardoor wordt er ook steeds nadrukkelijker samen opgetrokken in de organisatie van activiteiten en het maken van afspraken met externen. Zowel het Zwijsen College als het Fioretti College organiseren dit jaar het galafeest derhalve op de Noordkade. We zijn er ons van bewust dat Sint Oedenrode het jammer vindt dat dit evenement uit het dorp verdwijnt en beseffen ons ook dat Veghel ons graag ziet komen."

Noordkade, het is genoeg zo

Steeds meer Rooise culturele activiteiten vinden plaats of gaan plaatsvinden op de Noordkade in Veghel.

Ook vroegere Rooise gemeentelijke activiteiten vinden nu plaats op Noordkade. Laatst hoorde ik dat de Kunststichting Sint Oedenrode de naam gaat veranderen in Kunststichting Meierijstad.
Kasteel Dommelrode, het vroegere Rooise gemeentehuis, is beperkt open. Wordt ook als vergaderruimte van Meierijstad gebruikt, voor hoe lang nog? De prachtige kunstwerken die daar hangen, mits ze nu niet in Den Haag zijn of elders, kunnen we niet meer bewonderen. Kasteel Henkenshage is een hoofdstuk apart, dat kunnen we voorlopig wel vergeten … tot 2022?? Wat staat ons nog allemaal te wachten? Langzaam slokt de Noordkade onze Rooise identiteit en erfgoed op en voordat je het weet zijn we aangewezen op de Noordkade, dat nog steeds geen bushalte heeft. Wie behartigt onze Rooise belangen in de gemeenteraad? Een echte Rooise politieke partij is er niet, zoals b.v. voor Schijndel, Hart voor Schijndel. Misschien is het tijd voor een Rooise partij?

Laten we waken over ons Roois erfgoed en onze Rooise identiteit verdedigen.

Bert de Graaf

Omroep Meierij

RondOM
Een programma met nieuws, actualiteiten en opmerkelijke gebeurtenissen uit Meierijstad. Onderwerpen worden steeds bijgewerkt! Uitzendtijden RondOM: ELK heel uur.

Oproep
Heeft u nieuws, weet u bijzondere of opmerkelijke gebeurtenissen of personen?
Laat het ons weten.Mail: redactie@omroepmeierij.nl

Zenderoverzicht TV
Uitzendkanalen en frequenties voor Sint-Oedenrode en bijbehorende kernen
KPN digitaal kanaal 1333. ZIGGO digitaal kanaal 36, analoog 256 MHz, CI+ kanaal 331. Telfort kanaal 1333. TRINED kanaal 500.

Zenderoverzicht RADIO
Uitzendkanalen en frequenties voor Sint-Oedenrode en bijbehorende kernen ZIGGO Digitaal kanaal 915 en Ci+ kanaal 365. Kabel: 87.5 FM - KPN digitaal: Kanaal 1033. Telfort: 796.

Openingstijden:
Studio Schijndel: Steeg 9D. Tel. 073-5479955
Studio Sint-Oedenrode: Laan van Mariëndael 30A, Tel. 0413-471193
Mailadres: info@omroepmeierij.nl


Wijkvereniging Eerschot

Woensdag 6 juni houdt wijkvereniging Eerschot de laatste kienavond van het seizoen.

Om 20.00 uur gaat de bingomachine het eerste nummer van de avond trekken. Er is een extra ronde en een extra prijs. Dus leden, wil je een gokje wagen? Kom dan deze avond naar Meerschot. In de pauze is er een loterij. Vrijdag 8 juni kunnen de leden mee komen rikken en jokeren. Om 19.30 uur gaat Meerschot open en je gaat altijd met een vleesprijs naar huis. Zondag 10 juni is Meerschot tussen 11.00 en 15.00 uur open om daar een plattegrond te komen halen met deelnemende adressen voor de garageverkoop. Dinsdag 12 juni gaan ze wandelen in het mooie Rooi. Kom om 18.30 uur naar Meerschot en loop gezellig mee. Voor het Kinderreisje naar Kalkar kunnen de kinderen van groep 2 tot 16 jaar zich aanmelden. Vul het strookje in de wijkkrant in en geeft het af bij Carin.

Kermisparty bij The Joy

Foto: Ellis Rijkers

Op 8 juni is er weer de gezellige jaarlijkse Kermis in Nijnsel. The Joy heeft op die datum Kermisparty.

In plaats van de zijdeur gaat dan de voordeur open om 19:30 uur. Je kan dan niet alleen in de botsauto's en de rups, maar ook lekker swingen en chillen. De deuren van jeugddisco The Joy sluiten om 22:00 uur. Iedereen vanaf groep 6 is welkom! Voor meer informatie en foto's: www.the-joy.nl.

Ben jij op zoek naar leuk vrijwilligerswerk met een heel leuk team, wat dacht je van Jeugddisco The Joy? Ze zoeken per direct nieuwe vrijwilligers en zijn heel blij met jou! Opgeven: 06-12276417 of mailen naar discothejoy@gmail.com.

Bezorger van de Maand: Antwan Thomassen

Sint-Oedenrode - Je zult hem vast en zeker eens zien lopen, deze Bezorger van de Maand. Antwan Thomassen bezorgt namelijk al vele jaren DeMooiRooiKrant. Hij heeft meerdere wijken, daarom komt deze luxe bolderkar goed van pas. Antwan struint iedere woensdag het centrum door en levert dan kranten aan meer dan 700 adressen. Meer dan terecht dan ook dat deze Rooienaar is verkozen tot Bezorger van de Maand.

Al sinds de oprichting in 1998 maakt Stichting Het Roois Landschap zich sterk voor het behoud en waar nodig herstel van het fraaie landschap in Sint-Oedenrode. Hiertoe behoort ook de zorg voor de vele bijzondere en monumentale bomen, zowel in de dorpen als in het buitengebied. In een aantal afleveringen willen wij u kennis laten maken met enkele van de meest bijzondere exemplaren.

De Schietwilg (Salix alba)
De Schietwilg is in Nederland een van de meest voorkomende bomen. Het is een van de 9 soorten wilgen die van oorsprong in Nederland groeien. De meeste wilgensoorten groeien als struik, maar de Kraakwilg en de Schietwilg kunnen uitgroeien tot grote bomen. Hiervan is de Schietwilg het meest algemeen. We kennen deze in onze omgeving vooral in de gesnoeide vorm als knotwilg, maar ook in de vorm van wegbeplanting of als bosboom. Het hout van de Schietwilg is dan ook al duizenden jaren belangrijk geweest voor de mens. Zo werden in onze omgeving eeuwenlang muren van boerderijen gemaakt van fitselstek: vlechtwerk van wilgentenen besmeerd met een mengsel van leem en stro. Schietwilgen werden net als populieren ook gebruikt in de klompenmakerij. Het ambacht van hoepelmaker wordt in Rooi in leven gehouden door Fried van den Brand, onder andere door middel van het griendveld met diverse soorten wilgen tegenover de Rooise zoom, bij de afrit van de A50.
Wilgen zijn tweehuizig, hetgeen betekent dat er mannelijk en vrouwelijk bloeiende exemplaren zijn. Om zo bruikbaar mogelijke wilgen op te leveren voor verschillende doeleinden zijn er eeuwenlang selecties uitgevoerd waarbij uiteindelijk het meest geschikte exemplaar de moederboom werd waarvan stekken werden genomen. Met deze stekken werd verder gekweekt en zo zijn de vele klonen van de Schietwilg ontstaan, zoals uit onze omgeving de Salix alba Liempde, de Salix alba Sint-Oedenrode en de Salix alba Belders.

Salix alba 'Belders'
Het bijzondere van deze laatste kloon is dat de oorspronkelijke moederboom ervan nog steeds bestaat. Deze staat langs de Boskantseweg, vlakbij de aansluiting met de Broekdijk. Volgens gegevens van het Bosbouwproefstation is de Salix alba Belders geselecteerd uit een aanplant uit het jaar 1932. Deze aanplant werd vanaf 1953 gevolgd en uiteindelijk werden de stekken van de beste geselecteerde boom in 1966 in de handel gebracht onder de naam van het gebied de Belders, waar de kloon werd gevonden. Deze kloon van deze Schietwilg is nog steeds in de handel. Heel bijzonder dus dat ook de moederboom er nog is. Eigenlijk zouden we misschien vaderboom moeten zeggen, want het betreft hier een mannelijke kloon.
De boom was in een prachtige conditie totdat enkele jaren geleden schade aan de kroon is ontstaan. Na fors snoeiwerk staat deze er echter nu weer mooi bij, ondanks een leeftijd van meer dan 85 jaar. De omtrek van de boom op 1,30 meter is in 2015 gemeten als 3,83 meter en de hoogte was toen 18 meter. Hopelijk blijft de Gemeente als eigenaar goed voor deze boom zorgen zodat we nog vele jaren van dit bijzondere exemplaar kunnen genieten.

Heeft u meer informatie over deze boom of wilt u meer weten over Stichting Het Roois Landschap? Mail rooislandschap@gmail.com
Tekst en Foto: Henri van Weert, Stichting Het Roois Landschap

Jeugdnatuurwacht bezoekt basisscholen

Tijdens de laatste schoolweken bezoekt een aantal vrijwilligers de groepen 5 van de acht Rooise basisscholen. De vrijwilligers laten de leerlingen via een presentatie zien wat de Jeugdnatuurwacht allemaal doet.

Vanaf groep 6 kunnen kinderen lid worden van deze natuurclub en per seizoen kunnen de natuurliefhebbers deelnemen aan tien leuke activiteiten. Ga naar www.jnw-depopulier.nl voor meer informatie.
Het nieuwe seizoen start op 15 september in Mariëndael. Tijdens de open dag op 15 september kunt u gezellig vrijblijvend kennismaken met de vrijwilligers en de activiteiten van de Jeugdnatuurwacht! Iedereen is welkom tussen 9.30 uur en 11.30 uur.

Collecteren om insecten te redden

Van maandag 11 juni tot en met zaterdag 16 juni gaan duizenden vrijwilligers van Natuurmonumenten collecteren. De collecte staat dit jaar in het teken van insecten. Het aantal insecten neemt dramatisch af. En dat is erg, want insecten zijn cruciaal in haast ieder ecosysteem. Natuurmonumenten roept heel Nederland op om de strijd aan te gaan voor de insecten.

Actie nodig
"We hadden het niet zo in de gaten, misschien omdat we ze niet misten. Maar het gaat slecht met de bijen, de vlinders en bijna alle andere insecten. Hun aantal neemt in een moordend tempo af. We kunnen deze kleinste beestjes niet missen. Ze zijn cruciaal in haast ieder ecosysteem. Als bestuiver, voor een gezonde bodem, als opruimers en als voedsel voor onder andere vogels", licht Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten toe. "Er is dringend actie nodig om de leefwereld van insecten te herstellen." Meer informatie op: www.natuurmonumenten.nl/insect

Gagel en Zandblauwtje

Ik zit vaak urenlang achter mijn laptop. Om wat beweging en een frisse neus te krijgen, ga ik tussen de bedrijven door een stukje mountainbiken. Ik rijd dan meestal door de Schijndelse Hei, het gebied dat ten noorden van de Kienehoef begint, richting Schijndel. Lekker dichtbij, rustig en onverhard. 'Wat is daar nou te zien?' vragen mijn vrienden. 'Dat is toch een saai, uitgestrekt, verkaveld gebied, met alleen maar rechte wegen?' Toegegeven, landschappelijk gezien kan ik beter langs de Dommel, door het Vressels Bos of de Moerkuilen fietsen. Maar toch, voor mij heeft het gebied een zekere charme. Misschien juist omdat het zo leeg is. En omdat er dankzij de leegte altijd wel wat te zien is.

Iedere keer is het sowieso een verrassing hoe de paden erbij liggen. Soms ploeter ik door los zand, een andere keer laveer ik langs metersbrede plassen, glibber ik door het slijk of hobbel ik over enorme karresporen. Mijn snelheid pas ik noodgedwongen aan. Waarom er een waarschuwingsbord '60 km zone' in de berm staat, is me een raadsel. Volstrekt overbodig. Het staat er zeker niet voor mij of voor de incidentele wandelaar die van de paden gebruik maakt. In ieder geval ook niet voor de oudere toerfietsers die ik onlangs tegenkwam. Ze sjokten dapper door het mulle zand, in de volle zon, fiets aan de hand, blik op oneindig. Ik kon niet anders dan verbaasd kijken, waren ze op zoek naar avontuur? Misleid door hun navigatiesysteem?

Mensen doen bijzondere dingen, daar op de hei. Ik weet af en toe niet wat ik zie.
Zo is er een mevrouw die met de auto rondjes rijdt over de zandwegen, met een slakkengangetje. Pas na een paar keer kreeg ik door dat ze zo haar hond uitlaat. Zij blijft in de auto en de hond loopt ernaast. Het werkt kennelijk. Als een van de twee gas geeft, schakelt de ander ook een tandje bij.
En ooit stond er een lege auto met draaiende motor, het bestuurdersportier open. Dat was even slikken. Moest ik me zorgen maken? Moest ik iets doen? Net toen ik de auto passeerde kwam er een man uit het maisveld gekropen. Ik ben snel doorgereden. Misschien was hij op inspectie geweest? Had hij hoge nood?
Een andere keer lagen er mannen in de wei. Ze hadden zich volledig ingepakt in rietstengels, bij wijze van camouflage. Nog voor ik me kon afvragen wat de lol daarvan was, klonken er schoten. Er kwaakten ganzen. Het was bloedserieus. 'Faunabeheer' stond er op het geparkeerde busje. En wat te denken van de vier jagers die in vol ornaat op een klapstoeltje zaten te posten op de vier hoeken van een maisveld dat gehakseld werd. Geweer in de aanslag. Wachtten zij op hun kans? Op een kansloze vos of haas?

De hei kent vreemde kostgangers. Ik ben er daar beslist ook een van volgens de kletsende wandeldames op hun dagelijkse rondje. Het vriendinnenduo moet geregeld voor mij aan de kant. 'O jee, daar heb je haar ook weer!' roepen ze me steevast vrolijk toe.
Saai is het nooit. En als ik niemand tegenkom, zijn er altijd nog de tot de verbeelding sprekende namen van de weggetjes. Ik fiets over de Gagel en het Zandblauwtje. Kan het mooier?
Laat de rest van de dag maar komen!

Elli de Rijk
Reageren? schrijvers@impesant.nl

Kasteelconcert Roois Kamerkoor

Foto: Peter Raaijmakers

Het jaarlijks kasteelconcert van het Roois kamerkoor is al vele jaren een belevenis om naar uit te kijken. Dit jaar waren daar meerdere redenen voor. Een heel belangrijke reden was dat er muziek op het programma stond die aansloot bij de vroege geschiedenis van Kasteel Henkenshage; grotendeels Italiaanse muziek die vervlochten was met het leven aan het hof in Mantua ten tijde van Isabella d´Este.

Door: Mattie De Schepper

Zelf keek ik hier erg naar uit omdat ik dit concert wilde bezoeken met mijn broer en vier zussen uit België, allen verknochte koorzangers dan wel liefhebbers. Ook de aangekondigde samenwerking met het op Renaissance blokfluiten spelende PC Recorder Players had mij alle vertrouwen gegeven met dit concert een goede beurt te maken bij mijn familie; en dat is bovenmatig gelukt. Samen met vele trouwe aanhangers van het kamerkoor en muziekliefhebbers uit de hele regio konden we – in de met zon overgoten binnenplaats - genieten van boeiende, heerlijke en verrassende muziek.

Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen

Gouden greep
Wat goed dat men Tamar Kocken de rol als vertellende hofdame van Isabella d'Este had toebedeeld. Met een goed gefundeerd historisch verhaal als rode draad, nam zij ons op speelse, theatrale toon mee in een wereld vol intriges, angst, jaloezie en liefde of het missen ervan. De geloofwaardigheid van haar verhaal werd nog versterkt door het voorlezen van oude manuscripten en brieven. Dat maakte dat de aandacht voor de gezongen koorwerken gericht werd naar haar verhaal en voor lief genomen werd dat inhoud of context niet helemaal aansloot. Een andere gouden greep was de keuze de koorwerken af te wisselen dan wel te laten omspelen door het Renaissance consort van de PC Recorder Players; vijf zeer ervaren dan wel professionele spelers: Edda Hoving, Marja Appünn, Heidi de Hoon en Janneke van Grafhorst o.l.v. Eleanor de Groot. Buiten spelen, laat staan in de volle zon, is niet echt bevorderlijk voor de stemming en onderlinge intonatie van deze toch precaire instrumenten. De opstelling t.o.v. het koor was niet optimaal en hun Renaissance ogende kledij kwam in deze hitte enkel het plaatje ten goede.

Gedurfd en boeiend programma
Het leidt geen twijfel dat Monique Joosten op zoek is gegaan naar - zo historisch mogelijk verantwoord /zingbaar - koormateriaal. Goed in het gehoor liggende madrigalen, serene, beschouwende en schertsende nummers wisselden elkaar af. Fijn dat het programmaboekje ook teksten en vertalingen bevatten. Het was bij het begin even wennen aan de kleine koorklank maar dat trok wel wat bij. Gelukkig haalde de dirigente de zangers na de pauze dichter bijeen zodat ze beter te horen waren voor elkaar. Sommige nummers waren binnen zeker beter tot hun recht gekomen. Op hun best, qua homogeniteit, intonatie en sfeer klonken o.a. het Signo van Arcadelt, het echolied van Lassus en het Mille regrets van Josquin des Prez. In El grillo sloeg het 'Quando la maggior è caldo al'hor canta sol per amore' zeker op de zangers van het Kamerkoor.

Pools-Nederlandse kindermiddag voor herhaling vatbaar

Een middag voor alle kinderen uit Meierijstad van Poolse én van Nederlandse afkomst. Hoek om je op het idee?

Heel simpel: in Polen wordt ieder jaar op of nabij 1 juni de dag van het kind gevierd. "Daarom probeerde ik dat in Meierijstad ook te organiseren" vertelt Alexandra Wajszczuk. Vijf jaar achtereen probeerde ze tevergeefs om dat voor elkaar te krijgen, de zesde keer was het raak. In samenwerking met de wijkraad Kienehoef en Welzijn de Meierij was het plein van de Kienehoefschool zondag omgebouwd tot openlucht pretpark. Met allerlei speeltoestellen, twee springkussens, muziek, tenten waar allerlei hapjes en drankjes te koop waren en een clown die niet alleen grapjes maakte, maar de kinderen ook goed bezig hield. In de loop van de middag stroomde het grote speelplein vol met ouders en kinderen.
Het zijn vooral de kleintjes die met de ouders meekomen. "Misschien dat er de volgende keer ook activiteiten voor de grotere basisschoolkinderen worden georganiseerd" legt gemeenteraadslid Arie Smetsers uit. Zijn vrouw is Poolse en hij spreekt goed Pools, handig op zo'n dag omdat niet alle Poolse moeders het Nederlands onder de knie hebben. "In Polen hebben ze natuurlijk weer andere feestdagen dan hier" vult hij aan. "Op tweede Paasdag bijvoorbeeld mag iedereen daar elkaar nat gooien. We geven ze hier maar geen waterpistolen mee de straat op want dat zullen maar weinig Nederlanders begrijpen."
Nadat Alexandra de middag 'officieel' heeft geopend neemt de clown het van haar over, en legt in twee talen uit wat de bedoeling is. "Allemaal dansen, als de muziek stopt sta je doodstil. Je mag wél gekke bekken trekken. Als de muziek weer begint, dansen jullie gewoon weer verder." De meeste kleintjes durven nog niet meteen los te gaan maar met hun ouders in een soort polonaise komen ze op gang. Wie niet wil dansen, heeft nog keus genoeg uit andere bezigheden. Peuterglijbaantje, springkussen, kruiptunnels, blikken omgooien, niemand hoeft zich te vervelen. Het zonnetje doet de rest.

Vitaal zwanger

Vitaal zwanger is een actieve groepsles voor zwangere vrouwen, die hun conditie op peil willen houden en zich fit willen blijven voelen.

Door verantwoord te bewegen tijdens de zwangerschap ben je fitter voor de bevalling en herstel je sneller na de bevalling. Daarnaast houd je het risico op het ontstaan van specifieke zwangerschapsklachten, zoals rugpijn en bekken(bodem)problemen, zo klein mogelijk. Onderwerpen als oefentherapie, bekkenbodemtraining, ademhalingstechnieken, til- en houdingsadviezen en ontspanningsoefeningen komen aan bod. Ook voor de bevalling en de periode na de bevalling worden tips en adviezen gegeven

Wanneer deelname
Door het preventieve karakter van Vitaal zwanger wordt aangeraden vanaf 12 weken zwangerschap met de lessen te beginnen. Later instromen is ook mogelijk. Deelname aan de lessen is mogelijk tot 40 weken zwangerschap, mits dit goed voelt. De lessen zijn op woensdagavond van 19:00 - 20:00. Voor meer informatie info@oefentherapiedemeierij.nl

Fietsen door de tijd

Vorig jaar werden de bankgeheimen rond de zeven toponiemenbanken onthuld. Sindsdien is de route langs deze banken door velen gefietst. In de afgelopen weken is de informatie bij de banken vernieuwd.

Het bekijken van de filmpjes die meer vertellen over deze bankgeheimen is daardoor ook verbeterd. Ook de website www.bankgeheimen.com is verder uitgebreid met foto's en informatie over hetgeen zoal te zien valt langs de route.
Nu de zomer aanbreekt en het fietsseizoen in volle gang komt, is het tijd voor nieuwe belevenissen. We nodigen iedereen uit - die niet (meer) weet wat een bankgeheim inhoudt – om eens zo'n filmpje te bekijken. Het is heel eenvoudig te vinden op de genoemde website, maar leuker is het om naar zo'n bankje te fietsen en daar ter plekke op de smartphone een reis te maken naar het verleden. Een QR-code ter plekke helpt je verder. Leerzaam en leuk, de moeite waard. Er staat al zo'n bankje bij de brandweer tegenover de Odaschool! En mocht u de route eens helemaal willen fietsen dan zijn er ook folders beschikbaar die u onder meer bij de VVV kunt krijgen. "Wij wensen u veel kijkplezier en een mooie fietstocht. Wellicht ontmoeten wij elkaar bij een van de zeven toponiemenbanken", aldus Stichting Roois Cultureel Erfgoed/Bankgeheimen. www.bankgeheimen.com


55 jaar paraat en bij de les

Foto: Hans van den Wijngaard

Het clubhuis van PHV 'Steeds Paraat' staat misschien wel op een van de mooiste plaatsen van Sint-Oedenrode. Ja, zelfs van heel Meierijstad. Toch zullen veel mensen al vaak over de Lieshoutseweg zijn gereden, zonder dat zij zich bewust waren van de aanwezigheid van de vereniging. Alleen op de clubavonden en in het weekend hebben de blaffende honden voorbijgangers geattendeerd op wat voor moois zich net wat dieper in het bos bevindt. Zaterdag was dat anders want toen vierde de 55-jarige vereniging met een nationale wedstrijd haar verjaardag.

"Met vijftien leden lijken we misschien niet zo'n grote vereniging, maar voor een politiehondenvereniging is vijftien toch een mooi ledenaantal", vertelt Theo de Bie. Hij is de voorzitter van 'Steeds Paraat'. "Stel je voor dat we op dit terrein elke week met dertig mensen de honden zouden trainen, dan was het allemaal maar hectisch. Nu is het allemaal overzichtelijk en krijgt elk lid meer dan voldoende kans om zijn of haar hond op te leiden tot een politiehond."

Op het veld past een Mechelse herder op een tas. De helper, in de volksmond ook wel de pakwerker genoemd, loopt voor de hond door. Die gromt of blaft niet, maar laat met een doordringende blik wel duidelijk weten, dat de helper de aktetas waar zij op moet passen maar beter niet kan pakken. Toch is dat wat de man in het pak gaat doen. Zodra de helper bukt om de tas op te rapen springt de hond hem tegen het lijf.
"Nu is het de bedoeling dat als de helper weer van de tas vandaan loopt dat de hond los laat en de tas weer gaat bewaken", vervolgt De Bie. Voor de man in het pak is het juist de uitdaging om de hond van de aktetas weg te leiden. Iets dat bij deze hond heel gemakkelijk lukt. De pakwerker loopt al worstelend met de hond met gemak wel tien meter van de tas vandaan. Voor een tweede bandiet zou het een makkie zijn geweest om de tas alsnog te stelen. Die tweede bandiet was er zaterdag niet, wel een teleurgestelde eigenaar van de hond, die tien punten misliep in de beoordeling. In dezelfde oefening werden de honden met frikandellen op de proef gesteld. Hoe lekker de hapjes voor de honden ook mochten zijn, geen van hen liet zich verleiden om van de 'verboden vrucht' te snoepen.

Op de vraag of dat de oefeningen die al jaren lang wel wat lijken op het leren van een kunstje aan een hond antwoordt Theo bevestigend. "Dat klopt, we zijn dan ook blij dat we als vereniging de laatste jaren ook steeds vaker praktijkwedstrijden mogen organiseren. Zo hebben we onlangs in Lunenburg in Loosbroek een praktijkwedstrijd gehouden, waarbij de hond tijdens de wedstrijd zelf moest zien hoe hij een probleem op moest lossen. De helper stond toen boven aan een trap en in de discotheek was volop muziek en licht. Dat waren hele andere omstandigheden dan die bij normale oefeningen aan de orde zijn."

Marco Rovers gaat als pakwerker stoppen tijdens officiële wedstrijden en politiehondenkeuringen Foto: Hans van den Wijngaard
Marco Rovers gaat als pakwerker stoppen tijdens officiële wedstrijden en politiehondenkeuringen Foto: Hans van den Wijngaard

Rooise heeft twee wereldkampioenen in huis

Nina Ricci Forest Myths

Ze staan prachtig op de foto, deze twee Noorse Boskatten van Laure Vorstenbosch uit Sint-Oedenrode. Al sinds enkele jaren gaat ze met haar poezen naar verschillende shows. Daarnaast heeft ze een cattery en dus is ze fokker van raskatten. Enkele weken geleden behaalden ze samen met haar katten een geweldige prestatie: twee keer wereldkampioen!"

Laure: "Sinds 2015 ben ik begonnen met een cattery met Noorse Boskatten. Kort omschreven zou je ze kleine tijgers kunnen noemen. De Noorse Boskat (ook wel Skogkatt genoemd) is een halflangharig ras met een woest uiterlijk, maar is een echte huiselijke kat die graag in gezelschap van anderen leeft. Bij ons thuis leven op dit moment twee Noren; Toby (officieel Cattery Erika's Toby) en Nina (officieel Nina Ricci Forest Myths)."
Naast de dagelijkse zorg die iedere huisdiereigenaar heeft van het eten geven, het huis vaker schoonmaken, de kattenbak verschonen en het borstelen, spelen en knuffelen met je huisdier komt er bij een cattery nog het een en ander meer kijken. Ten eerste het administratieve stuk en dat je aangesloten bent bij een officiële kattenvereniging. Ten tweede het vergroten van je kennis van het ras en het fokken, zoals door middel van een cursus kattengenetica. Ten derde het vaststellen dat jouw katten voldoen aan de rasstandaard en hoe "goed" ze nu eigenlijk zijn door middel van het showen. En als laatste het daadwerkelijke fokken en de geboorte van kittens.
Ja, je las het goed… showen met een kat. Het lijkt op het showen van rashonden, maar de katten hoeven geen kunstjes/trucjes hiervoor te leren. Voor de meeste rasdieren is er een rasstandaard opgesteld. Een rasstandaard bij huisdieren bestaat uit een aantal regels (raspunten) die de ideale vertegenwoordiger van het ras beschrijft vanuit zijn/haar oorsprong. Op een show zet je je kat op een tafel en wordt deze beoordeeld door een keurmeester. De keurmeester maakt gebruik van rasstandaard om te beoordelen in hoeverre individuele dieren het ideaal benaderen. Wanneer een kat aan de standaard voldoet krijg je een punt en met meerdere punten bij elkaar kun je titels verdienen. Daarnaast is het zo dat als een keurmeester de kat uitzonderlijk goed vindt deze tijdens een show kan nomineren voor extra prijzen, zoals Best in Show. "In 2015 zijn wij ook begonnen met showen, vooral afgelopen jaar zijn we frequent naar shows gegaan en hebben de katten veel prijzen gewonnen. Daarnaast hebben Nina en Toby afgelopen mei de hoogst haalbare titel in de showwereld gehaald, beide katten zijn namelijk wereldkampioen geworden", is Laure nog steeds blij. "Hopelijk brengt de toekomst nog veel moois. Toby staat momenteel bovenaan in het clubklassement om Neocatkat van het jaar 2018 te worden. We gaan onze cattery hopelijk uitbreiden met een nieuwe poes en we hopen het geluk te mogen hebben dit jaar nog een nestje kittens te krijgen. Neem eens een kijkje op onze facebookpagina: Noorse Boskat avonturen."

Erica's Toby

Kermiskoers en Luikse Markt

De Nijnselse Kermisfeesten staan gepland van 8 t/m 11 juni. Op zondag is er een Luikse Markt en een echte "Belse Kermiskoers", een mountainbikerace door, op, over en rond de kermis! Aanmelden voor de leuke koers kan nog steeds!

De race is van 14.00 – 17.00 uur en start bij de feesttent op het Beckartplein in Nijnsel. Inschrijven kan tot en met zondag 10 juni 12:00 uur via: mtbracenijnsel@gmail.com Meedoen aan de race kost €5- (incl. friet & snack). Het inschrijfgeld dient te worden voldaan op 10 juni tussen 12:00 en 13.30 bij de inschrijftafel in de feesttent. Ook kan je nog steeds een kraam huren voor de Luikse Markt en de zogenaamde kofferbak verkoop.

't Skrothupke wint in de Betuwe

Afgelopen zondag ging carnavalsvereniging 't Skrothupke met een volle bus richting Tiel. Om er deel te nemen aan de Open Betuws Blaaskapellen kampioenschappen. Daar pakten ze een eerste prijs.

In de categorie Leutklasse kon de vereniging zich wel vinden. 'Mi veul leut' is het een super gezellige dag geworden! De muzikanten van 't Skrothupke werden tijdens hun optredens gesteund door hun clubleden. Met confetti, ploppers en dansjes boven op de tafels kon de jury er niet omheen. Het enthousiasme spatte er van af en na een unaniem besluit van de jury ging de club er met de eerste prijs vandoor! Met een goede feeststemming werd de dag muzikaal afgesloten bij café Oud Rooij op terras.

Denk je nu: Dat is iets voor mij!
Dan hebben we goed nieuws! Lijkt het je leuk om muziek te maken en hou je van feesten dan ben je van harte welkom! De muzikanten genieten nu even van een welverdiende vakantie. In september starten de repetities weer en ben je van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen! Ze repeteren op dinsdagavond bij cafe oud rooij van 20.30-22.00 uur. Bij vragen of wil je meer informatie kan dat via info@skrothupke.nl


Papgat een stukje (hart)veiliger

Foto: Foto:

Afgelopen zaterdag hebben zeven vrijwilligers van diverse Rooise carnavalsverenigingen deelgenomen aan een opleiding 'Reanimeren met AED'.

Het initiatief voor deze opleiding lag onder andere bij Stichting Papgat. Zij hadden sponsor geld beschikbaar gesteld om samen met Stichting Rooi Hartsafe de carnavalsverenigingen en hun evenementen in het Rooise Papgat een stuk hartveiliger te maken.

20 / 44

Meerdere mensen op de foto, ook deze keer weer. Een mooie klassieke, oude foto waarvan wij benieuwd zijn wie deze mensen zijn. Weet u het? Stuur dan een mail naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens binnen: Heuvel 7. De koffie staat klaar.

Oplossing week 22:
Dat is mijn zusje Annie de Grauw. Het kindje op de foto is mijn nichtje Toos Antonissen. Deze foto is gemaakt in de speeltuin op de Coevering. Mijn ouders woonden daar destijds.

Mevrouw Puin – De Grauw
Son

Dat ben ik op de foto, Toos Anthonissen, samen met mijn tante Annie. Foto is gemaakt rond na 1952. Wij woonden bij opa en oma in huis en daar ben ik ook geboren.

Toos Anthonissen


Flake is een vierjarige kater die met grote regelmaat buiten te vinden is. Hij vindt het heerlijk in de kattentuin, maar hij zou nog liever een eigen tuin hebben bij zijn verwenmens. Flake krijgt graag aandacht, hij geeft kopjes en vindt het fijn als hij geaaid wordt. Maar soms is het hem ineens teveel en dan kan hij bijten. Dit lijkt vaak plotseling te gebeuren, maar als je goed op zijn lichaamstaal let, kan je wel zien dat je zijn grens nadert. Het flikkeren van zijn staart of de twijfel in zijn ogen als je hand weer naar hem toe gaat.

Flake wil graag zijn ontspannen leven voortzetten bij een baasje dat hem aandacht geeft, maar wel zijn grenzen respecteert en hem de mogelijkheid biedt om na gewenningstijd naar buiten te gaan want daar geniet hij zo van.

Dierenopvangcentrum Hokazo, Lange Goorstraat 6, 5406XE Uden.

22 / 44

23 / 44

Een ander geluid tijdens het Pinksterweekeinde

Vorige week vierde de Katholieke kerk wereldwijd Pinksteren. Juist in hetzelfde weekeinde trouwden Prins Harry en Prinses Meghan in Windsor.

Het meeste gehoorde commentaar na de huwelijksplechtigheid was dat er door de inbreng vanuit Amerika sprake was van een meer multiculturele viering. Vooral het gospelkoor en de Amerikaanse reverend Curry (bisschop in de Episcopaalse kerk) maakten veel indruk.
Refererend aan de legendarische Martin Luther King sprak reverend Curry met geestdrift en enthousiasme over de kracht van de liefde (power of love). God is liefde en de liefde is het grootste geschenk dat God ons geeft, aldus de Amerikaanse voorganger.
Juist in een tijd waarin velen kiezen voor de eigen standpunten en tradities was het mooi te zien hoe een typisch Engelse huwelijksinzegening verrijkt werd door een preek en gezang uit den verre.
Het was afgelopen week tevens de Week van de Missionarissen. Vroeger trokken vele zoons en dochters uit onze omstreken de wereld in om te missioneren, indachtig het gebod van Jezus "Ga en maak alle volken tot mijn leerlingen." Helaas is het aantal missionarissen de afgelopen jaren sterk afgenomen. Hiermede is ook het onderling contact tussen de oude wereld en nieuwe wereld op religieus gebied verwaterd.
Wij mogen Prins Harry en Prinses Meghan dankbaar zijn dat zij op het wereldpodium van hun huwelijk ruimte hebben gegeven aan dit andere Christelijk geluid. De preek van de Amerikaanse reverend is gehoord door miljoenen. Hopelijk wordt zijn boodschap over de goddelijke kracht van de liefde onthouden!
Diaken Frank van der Geld

'Cadeautip' jubileum pater Pushpa

In de buurt van waar pastoor Pushpa is opgegroeid, in Tadepalli, staat een grote middelbare school met maar liefst elfhonderd leerlingen, jongens en meisjes, en circa vijfendertig leerkrachten. De school beschikt slechts over vijf toiletten, drie voor jongens en twee voor meisjes. Een letterlijk en figuurlijk ongezonde situatie.

Veel kinderen worden dan ook ziek bij gebrek aan schoon sanitair. Daarnaast zijn de toiletten sterk verouderd. De Indiase regering geeft aan dat er per vijftig leerlingen één toilet moet komen, dus in dit geval 22. Dat is goed om te weten, maar de school moet ze wel zelf financieren en realiseren...
Kortom, pastoor Pushpa zou heel blij zijn met een donatie voor dit project dat hij een warm hart toedraagt. Hij zou het geweldig vinden als hij een mooie bijdrage zou kunnen leveren aan de bouw van een aantal nieuwe en goed functionerende toiletten. Ook de communicanten van onze parochie hebben zich het afgelopen schooljaar al ingespannen om geld in te zamelen voor dit goede doel ten bate van hun leeftijdgenoten in het verre India. Vandaar dat een persoonlijke gift op zondag 10 juni zeer welkom is. Een bijdrage overmaken mag natuurlijk ook. Het rekeningnummer dat hiervoor beschikbaar is luidt: NL08RABO0305365126 ten name van RK Parochie Heilige Oda. (ANBI-instelling; giften zijn fiscaal aftrekbaar). Als omschrijving mag u 'jubileum pastoor Pushpa' gebruiken, dan kan het niet meer fout en komt uw volledige gift op de goede plaats!
Wij zeggen u bijzonder veel dank voor uw betrokkenheid bij 'onze pastoor' en 'hij en wij' zien uw komst aanstaande zondag in Nijnsel dan ook met belangstelling tegemoet. U bent meer dan welkom!
De viering, die wordt opgedragen uit dankbaarheid en ter ere van Sint Antonius van Padua, begint om 11.00 uur in het Processiepark en daarna is er nog een gezellig samenzijn in het paviljoen op het Beckartplein, tegenover het park.
Bij 'slecht weer' vindt de viering plaats in de Martinuskerk in het centrum, eveneens om 11.00 uur. De receptie vindt in alle gevallen in Nijnsel plaats.

Peuter kleuterviering 'Het mosterdzaadje'

Heb je wel eens een mosterdzaadje gezien? Piepklein en rond. Uit dat zaadje kan een enorme boom groeien. Zo gaat het ook met de goede dingen die we doen. Kom luisteren naar het verhaal dat Jezus vertelde over dat zaadje en vier met ons mee.

Net als altijd maken we ook muziek. Je mag je muziekinstrumentje meenemen! Zondag 17 juni 10.00 uur in parochiecentrum de Goede Herder in Sint-Oedenrode, 09.30 uur in het parochiecentrum Sint Petrus' Banden in Son. Een viering voor Peuters en Kleuters is een viering van een halfuurtje, met een verhaal, een activiteit, samen zingen en samen bidden. De viering is speciaal gericht op de allerkleinsten, hun papa's, mama's, broertjes en zusjes, opa's, oma's en alle anderen die mee willen vieren. Voor de uitnodiging zie de website van de parochie.

12 ½ jarig priesterfeest en Familiefeest in één!

Zoals bekend viert pater Pushpa aanstaande zondag om 11.00 uur in het processiepark van Nijnsel tijdens de Antoniusviering zijn 12 ½ jarig priesterfeest. Tevens sluiten we traditiegetrouw op dat moment de voorbereiding op de Communie en het Vormsel af.
Na de viering is er koffie in het paviljoen op het Beckartplein tegenover het park. Voor de kinderen is er kermis. Een Familiefeest en receptie in één. Iedereen is welkom!

Presentatie nieuw vormingsaanbod bisdom

Het Bisdom van 's-Hertogenbosch heeft al vele jaren een eigen priesterseminarie, diakenopleiding en vormingscentrum, beter bekend als het Sint-Janscentrum in de Brabantse hoofdstad. Velen hebben hier hun ambtsopleiding ontvangen tot priester of diaken, het vormingstraject tot pastorale assistent(e) gevolgd of deelgenomen aan cursussen en vormingsdagen.

In aansluiting op het bisschoppelijk beleidsplan 'samen bouwen in vertrouwen' maakt het opleidingscentrum van ons bisdom in september een nieuwe start. Het Sint-Janscentrum presenteert tijdens een open huis op zaterdag 16 juni nieuwe opleidingen en cursussen: een theologie-opleiding voor gelovige leken, een driejarige basiscursus theologie en een éénjarige cursus Inleiding in het christelijk geloof. Belangstelling? U bent van harte welkom op zaterdag 16 juni van 10.00 tot 12.00 uur aan de Papenhulst 4 te 's-Hertogenbosch. Verdere informatie vindt u op de website: www.sint-janscentrum.nl.

De viering van de Eucharistie geeft ons kracht om vruchten van goede werken voort te brengen en te leven als waarachtige christenen.

10 juni Openluchtviering processiepark t.e.v. Sint Antonius van Padua
Viering priesterjubileum pater Pushparaj + receptie 11.00 uur

11 juni Mogelijkheid pastoraal gesprek Odendael

14 juni Bijeenkomst Ziekenbezoekgroep Martinus Centrum

18 juni Biddende Moeders, parochiezaal Eerschot

Gezellig samen tuinieren

De tuin van het Damiaancentrum is een lust voor het oog. Zodra je naar de ingang van het centrum loopt, valt je oog op de vele welig bloeiende planten. De klaprozen zijn op dit moment echte blikvangers.

Die tuin is aangelegd door vrijwilligers en wordt door vrijwilligers onderhouden. Het is een tuin waarin mensen elkaar ontmoeten en samen werken, het hele jaar door.
Aan het begin van het seizoen zijn er zaai- en pootplannen gemaakt. Het uitgangspunt was dat de tuin een mengeling moest zijn van groenten, bloeiende planten en kruiden. De vrijwilligers bepaalden daarbij wat haalbaar is. Ze keken onder andere naar de beschikbare menskracht, de mogelijkheden van de tuin en de eigen voorkeuren. De stekjes die toen gezet zijn komen nu tot volle bloei. De vele aardbeienplantjes leveren een fantastische, smakelijke oogst op.
De cirkelvormige tuin is opgedeeld in vakken, dat is overzichtelijk en maakt een taakverdeling makkelijk. De opbrengst van de tuin is onder andere bedoeld voor de kookgroep van het Damiaancentrum, Keukenpraat, die de groenten gebruikt voor de gezamenlijk bereide maaltijden. Maar natuurlijk kunnen vrijwilligers, deelnemers en bezoekers er ook van profiteren.
De tuinploeg komt elke maandag bij elkaar. Onderling stemmen ze af wat er moet gebeuren. Onkruid wieden? Gazon maaien? Alles is mogelijk en ieder doet wat ie kan. In de ontmoetingstuin werken mensen samen en er is ook tijd voor een kop koffie en een fijn gesprek met elkaar.
Lijkt u het leuk om in onze tuin te komen helpen? Of kent u iemand die een gezellige dagbesteding zoekt? Het Damiaancentrum kan nog wel enkele vrijwilligers gebruiken die de handen uit de mouwen willen steken. Kom gerust eens een kijkje nemen, iedere maandag staat om 10.30 uur de koffie klaar. Voor meer informatie, neem contact op met Piet van den Tillaart: 0641359554.


Kerkberichten

Martinuskerk (centrum)
Za 09/06 18.30 uur:
Eucharistieviering met Het Pelgrims Koor. Intenties: Theo Bekkers (maanddienst), Harrie Kuijpers (maanddienst), Jos van Genugten (maanddienst), Piet van Genugten (maanddienst), Lia Wennekers – Paping, Pieter van Engeland en Miet van Engeland – Swinkels, Annelies Jansen – van Engeland en uit dankbaarheid, Uit dankbaarheid ter gelegenheid van diamanten Huwelijksfeest, Harrie en Mieke van Engeland – van den Oever, Piet van Engeland, Piet van Kemenade en Jan Bekkers.Zo Zo 10/06 Tiende Zondag door het Jaar – Koperen Priesterfeest Pater Pushpa 11.00 uur in het Processiepark te Nijnsel: Eucharistieviering met gezamenlijke koren en kinderkoren. De Viering van 09.30 uur in de Martinuskerk centrum vervalt.
Maandag, donderdag en vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Dagkapel van de Goede Herderkerk.
Di 12/06 09.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Antonius van Padua kerk te Nijnsel. Tevens Negende Noveendag van de Heilige Antonius van Padua.
Woensdag 19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant.In de maand juni is de Martinuskerk in het centrum opengesteld voor publiek op elke woensdag en elke zaterdag, telkens van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Odendael
Zo 10/06
10.00u. Woord en communiedienst. Intentie: Jan en Lena van Kampen, Jan Hulsen vanwege jaargetijde. Koor: Vocaal Odendael.
Di 12/06 19.00u. Rozenhoedje binnen in de stilteruimte.

H. Martinus Olland
Za 9/6 Geen Eucharistieviering i.v.m. priesterfeest Pater Pushpa.

Sint Antonius Nijnsel
Zo 10/06 11.00 uur Openluchtmis met Gilde, Harmonie, onze koren, 1ste communicantjes en vormelingen. Intenties: Pastoor Chris Bekx, Theo Verbakel nms vrijwilligers Hoeve Strobol, Ria Sanders- Renders, Theo en Tonny van Kaathoven- van Erp, Jans en Grard v.d. Meerakker, Grard Aarts, Piet en Bertha van Gastel en zoon Harry, Jan van Lith, Coby Verhagen, Martien Verhagen, overl. fam. Hulsen- Mutsers, Noud en Maria v.d. Aa- Vogels, Gerardus en Cornelia v.d. Koevering- v.d. Heijden en overl. Fam. v.d. Koevering, Herman Benning 1ste jgt, Dien Oerlemans- Vos.
Di 12/06 9.00uur 9de noveen H. Antonius van Padua.

Sint Petrus' Banden, Son
De vieringen vinden tijdelijk plaats in de Sint Genoveva-kerk in Breugel.
Za 9/6 Geen Eucharistieviering
Zo 10/6 09.30u: Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor Breugel 11.00u: Geen Eucharistieviering in de kerk in Breugel. 11.00u: Dankviering in het Processiepark in Nijnsel t.g.v. het 12,5 jarig priesterfeest van Pater Puspha en 12,5 jaar pastoraal werkster van Manon van den Broek. Na de mis is er een receptie waar u beide jubilarissen kunt feliciteren en een feestje. U bent van harte uitgenodigd.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Do 7/6
18.15u: Rozenhoedje, 18.30u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Zo 10/6 09.30u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Jeanne van de Wijdeven, Jan Adriaans, overleden ouders Thoonen-Royackers en zoon Bart en Betsie en Marian, Tini Saris, overleden ouders Meulendijks-Vermeulen, Bets van Maasakkers-van der Pas, Adèle Schneiders-Commandeur.

Kerkdienst protestantse kerk (PKN):
Dienst in de Knoptorenkerk, St. Oedenrode:
Zo 10/6 10.00u: Mw. C. Pumplun.

Van de Wetering naar Dialectenfestival

Nico van de Wetering uit Rooi, zal aanstaande zaterdag de speciale gast zijn in Lieshout tijdens de uitreiking van de dialectpenningen van 2018. Deze uitreiking vindt plaats aan de vooravond van het Dialectenfestival.

Op 10 juni is iedereen die een beetje naam heeft in de Brabantse dialectenkring aanwezig in Lieshout. Het festival wordt om 12.00 uur geopend en duurt tot 17.00 uur. Verspreid over het centrum van Lieshout zullen er op diverse podia artiesten wisselend optreden.
Naast aandacht voor muziek is er aandacht voor toneel in het Brabants. Er zijn kramen met Brabantse producten, kramen met andere Brabantse producten. Nico van de Wetering treedt op in zaal 1 in het Dorpshuis om 12.30 en om 14.00 uur.

Een speeddate met: Van Uden Caravans

Rogier en Marjolijn Wegkamp van Van Uden Caravans.

Wat is de meest effectieve manier om iemand te leren kennen? Precies, via een speeddate! Iedere maand vuren wij vragen af op een ondernemer die met zijn bedrijf is gevestigd op een bedrijventerrein in Rooi. Deze maand zitten wij aan tafel met Rogier Wegkamp.

Omschrijf jezelf als ondernemer in drie woorden:
"Drie? Ik denk dat je als ondernemer vooral gedreven moet zijn. Het is een allesomvattende eigenschap en ik denk dat ik wel een gedreven ondernemer ben. Als je gedreven bent in alles wat je doet, dan heb je een grote kans van slagen."

Hoe ziet jouw ideale werkdag eruit?
"Mijn ideale werkdag is niet te plannen. De dag verloopt namelijk altijd anders. Als de dag soepel verloopt en onze klanten en werknemers de zaak met een tevreden gevoel verlaten, is mijn dag geslaagd. Met een stukje voorbereiding aan het einde van de dag, kunnen we er de volgende dag weer flink tegenaan."
Waar ben je als ondernemer het meest trots op?
"Sinds de overname van het bedrijf in 2014, zijn wij ontzettend gegroeid. De overname was in een tijd van recessie en daar zijn wij vlot uitgeklommen. Ik ben trots op het bedrijf zoals het er nu staat, zowel zakelijk gezien als de complete uitstraling."

Wat wilde je vroeger graag worden?
"Daar heb ik eigenlijk nooit echt over nagedacht. Na de middelbare school ben ik begonnen met een toeristische studie, maar dat bleek niets voor mij en na een halfjaar ben ik daarmee gestopt. Als zeventienjarige ben ik bij een caravanbedrijf in Best aan de slag gegaan om caravans te wassen. Ik groeide al snel door naar de werkplaats. Na een passende opleiding ben ik fulltime gaan werken in de caravanbranche."

Waar zie je jezelf over vijf jaar?
"Over vijf jaar zijn we gegroeid op het gebied van campers. Wie weet zijn we dan ook wel verhuisd naar een grotere locatie. Als we groeien met ons aanbod in campers, dan groeit natuurlijk alles mee. Dan is het wel een uitdaging om ons technisch team op peil te houden. Het is moeilijk om de juiste vakmensen te vinden. Er is een tekort die wij graag willen aanvullen."

De vraag van Vincent van Keulen: Jullie zijn zeer uitgebreid op caravan en camper gebied. Zij er nog producten/ diensten die jullie willen toevoegen aan het huidige assortiment?
"Wij zijn niet zozeer op zoek naar een toevoeging, maar wij willen ons huidige assortiment graag uitbreiden. Wij willen ons bijvoorbeeld meer richten op het inbouwen en monteren van luxe accessoires, zoals airco, zonnepanelen, schotels en de tv. Er is steeds meer vraag naar luxe onderdelen en daar spelen wij graag op in."

De volgende speeddate is met Van Lieshout Tegelhandel. Welke vraag zou jij hen willen stellen?
"Is er onderling veel concurrentie met Van Erp Tegels en Outlet, die ook op het bedrijventerrein zit?"

Yannick Rutten

Op stap in Rooi...

Sinds de komst van festivals hebben cafés daar last van. Jeugd zoekt de kroegen minder op dan vroeger, maar dat wil niet zeggen dat ze niet op stap gaan. Waar gaat de jeugd naar toe voor een biertje of een flirt. Naar cafés buiten de dorpsgrenzen of toch gewoon in Rooi? We vroegen het acht Rooise jongeren.

Naam:
Yannick Rutten

Luc de Laat
Mika van Heeswijk
Pelle van Dijk
Stefan Kerk
Willem Vervoort

Leeftijd:
18

Ga je ooit in Sint-Oedenrode op stap?
"Nee, ik ga in het algemeen niet veel op stap. Heel af en toe wel maar in het algemeen niet in Sint-Oedenrode."

Zo nee, waarom niet?
"Een reden voor mij om niet in Rooi op stap te gaan is dat het veel kleiner is (in vergelijking tot de steden) en daardoor is er ook iets minder te doen."

Wat zou er in Rooi verbeterd moeten worden aan het uitgaansleven?
"Wellicht zouden er wel wat meer dingen komen om te doen, en plekken die tot wat later open zijn."

Wat is al goed in Rooi aan het uitgaansleven?
"De sfeer in Sint-Oedenrode is erg prettig en de mensen zijn aardig."

Naam: Pelle van Dijk
Leeftijd: 22
Ga je ooit in Sint-Oedenrode op stap?
"Soms, maar niet zo vaak."

Zo nee, waarom niet?
"Ik ga liever uit in grotere steden/uitgaansgebieden in de omgeving zoals Eindhoven."

Wat zou er in Rooi verbeterd moeten worden aan het uitgaansleven?
"Het moet drukker worden in het weekend."

Wat is al goed in Rooi aan het uitgaansleven?
"Het is erg gezellig en druk tijdens feestdagen, zoals met carnaval, kermis, koningsdag etc."

Naam: Stefan Kerk
Leeftijd: 21

Ga je ooit in Sint-Oedenrode op stap?
"Ik ga zelden op stap."

Zo nee, waarom niet?
"Voornamelijk omdat mijn vrienden niet van stappen houden en zelf hou ik ook niet van al die drukte in de kroeg."

Wat zou er in Rooi verbeterd moeten worden aan het uitgaansleven?
"De keren dat ik op stap ben geweest miste ik de sfeer een beetje. Ben een aantal keer op stap gegaan in Veghel en daar valt meer sfeer te proeven."

Wat is al goed in Rooi aan het uitgaansleven?
"Er zijn genoeg uitgaansmogelijkheden in Rooi. Genoeg cafés."

Naam: Mika van Heeswijk
Leeftijd: 18

Ga je ooit in Sint-Oedenrode op stap?
"Ik ga nooit in Sint-Oedenrode op stap, maar buiten Sint-Oedenrode eigenlijk ook niet."

Zo nee, waarom niet?
"Om maar zo Nederlands mogelijk te zijn: het komst me teveel geld. Thuis kan ik net zo goed met vrienden gaan zitten."

Wat zou er in Rooi verbeterd moeten worden aan het uitgaansleven?
"Het zou voor mij een groot verschil maken als ik niet hoef te schreeuwen zodra ik iets te zeggen heb om over de muziek heen te komen."

Wat is al goed in Rooi aan het uitgaansleven?
"Waar je ook bent, altijd een shoarmatent in de buurt. Echt perfect."

Naam: Luc de Laat
Leeftijd: 16

Ga je ooit in Sint-Oedenrode op stap?
"Alleen met gelegenheden zoals carnaval of met de kermis."

Zo ja, waarom wel?
"Omdat veel vrienden in Rooi wonen en dit het dichtste bij is."

Wat is goed in Rooi aan het uitgaansleven?
"Ik vind dat alles goed dicht bij elkaar zit zodat je op loopafstand naar een andere kroeg kunt."
Veel uitgaansmogelijkheden, onder andere voor jongeren."

Naam: Willem Vervoort
Leeftijd: 16

Ga je ooit in Sint-Oedenrode op stap?
"Nee, vrijwel nooit."

Zo nee, waarom niet?
"Omdat al mijn vrienden in Schijndel wonen en we altijd bij iemand thuis gaan zitten, omdat we nergens binnen mogen. Als ik al uit ga, is het meestal in Schijndel."

Wat zou er in Rooi verbeterd moeten worden aan het uitgaansleven?
"Er moet meer voor de leeftijd 16+ komen."

Wat is al goed in Rooi aan het uitgaansleven?
"Er hangt een gezellige sfeer en je kent er toch wel veel mensen."

50 Sara's op de stoep

Vijftig worden heeft heel veel voordelen. Eén daarvan is dat de kans groot is dat je verrast wordt. Dat maakte Annemarie van der Vleuten vorige week woensdagavond mee. Plotseling stonden er 50 Sara's op de stoep.

50 Sara's? Waar komen die toch vandaan? Wie zijn ze? Dat zie je doorgaans niet, en ook dit keer waren ze uiteraard stuk voor stuk voorzien van een masker. In een colonne liepen ze over de Boskantseweg richting het huis van Annemarie. Ze hoorde muziek, keek naar buiten en … wat is dat?!?! Vol ongeloof en compleet verrast mengde ze zich tussen de Sara's. Mocht Annemarie nog in de ontkenningsfase hebben gezeten over het feit dat ze dit jaar 50 wordt, dan was die fase in één klap voorbij. 50 Sara's kwamen het er even inwrijven…Bekijk het filmpje op MooiRooi.nl of op YouTube via MooiRooi TV.

Met 50 Sara's op de foto...oh nee, 51!

'Dienstbaar zijn is mijn levensmotto'

Pushparaj Anthony Sami werd op 30 oktober 1978 geboren in Varadarajanpetai in Zuid-India. Hij was de vierde jongen in een 'serie' van zes en had geen zussen. Vier broers moesten al vroeg aan het werk, dit omdat hun vader hen al op jonge leeftijd ontviel, en twee mochten er doorstuderen waaronder Pushparaj. Zij werden beiden priester. Pater Pushpa is inmiddels zes jaar verbonden aan de Heilige Oda-parochie in Sint-Oedenrode, Son en Breugel en viert op 21 juni zijn 12 ½-jarig priesterjubileum.

India is een immens groot land; het is net zo groot als heel Europa en telt meer dan een miljard inwoners. De meesten hangen het hindoeïsme aan (80%). Ongeveer 14% is moslim en dan blijft er nog zes procent over voor andere religies. Volgens pater Pushpa zijn er 24 miljoen katholieken in India en die leven voornamelijk in het zuiden. Het katholicisme is in Zuid-India gebracht door voornamelijk missionarissen uit Spanje, Italië en Portugal die Zuid-India relatief gemakkelijk via zee konden bereiken. Van 'enige teruggang' in geloofsbeleving is volgens hem geen enkele sprake: in zijn dorp van 9.000 inwoners staat één kerk waar elke zondag bijna tweeduizend gelovigen de Latijns gesproken eucharistie bijwonen. Op elke werkdag is er ook een viering en die wordt door honderden geloofsgenoten bezocht. De kerkgangers zitten allemaal op de grond, dan is er meer plaats. Alleen achterin staan wat banken voor oudere, minder mobiele kerkgangers. Verder heeft het dorp maar liefst 86 (!) priesters voortgebracht en meer dan honderd zusters.

Op welk moment kom je er achter dat je priester wilt worden en hoe gaat dat in zijn werk?
'Mijn moeder heeft voor een groot deel ons opgevoed. Het was hard werken op ons eigen stukje grond waar we wat rijst verbouwden als er voldoende regen was en in onze vrije tijd gingen we schapen hoeden. Op een gegeven ogenblik gaf ze aan dat het voor mij goed was om door te studeren en mijn leven in dienst te stellen van God. "Hij wijst je wel de weg en zorgt voor je." Toen viel bij mij eigenlijk het kwartje en was ik daar ook van overtuigd. God had door mijn moeder tot mij gesproken en mij geroepen.'

Toen hij 11 jaar was doorliep hij zes jaar de Don Bosco school. Hij stond elke dag om 04.00 uur op, ging naar de mis van kwart voor zes en liep vervolgens vier kilometer naar school. Na de afronding van deze opleiding ging hij naar het kleinseminarie, negenhonderd kilometer verderop, en kwam één keer per jaar, in de maand april, naar huis. Zijn priesteropleiding duurde elf jaar: drie jaar op het kleinseminarie, drie jaar filosofie, één jaar Wereldervaring (begeleider van kinderen op de schoolbus en les geven) en tot slot nog vier jaar theologie. Hij trad toe tot de Orde 'Herauten van het Goede Nieuws'. De orde telt op dit moment zo'n 460 priesters die in meerdere landen actief zijn.
Na de afronding van zijn priesterstudie werd hij op 21 december 2005 tot priester gewijd. Vervolgens werd hij pastoor in vijf dorpen in de Heilige Maria parochie. Als je in Nederland woont kun overal volstaan met één taal, zoals in de meeste landen. In India echter niet: het land telt 29 staten waarvan er in 22 staten een volstrekt andere taal wordt gesproken! De meeste mensen vallen dan ook terug op het Engels.
Na vijf jaar pastoor te zijn geweest vroeg zijn orde of hij wilde gaan 'missioneren' in Nederland, een voor pater Pushpa, volstrekt onbekend land! Hij was toen 32 jaar jong. De eerste vier maanden van zijn verblijf in Nederland bracht hij door bij pater Paul in Eindhoven. Daarna ging hij stage lopen bij de parochie van de Sint-Jan in Den Bosch om tenslotte in augustus 2012 in Sint-Oedenrode terecht te komen, bij 'onze' heilige Oda-parochie waar hij op dit moment, zo zegt hij zelf, nog steeds met veel plezier en blijdschap werkt.

Hoe voelt het nu na negen jaar in Nederland te zijn?
'Ik voel me prima, ben dankbaar voor het leven dat ik hier mag leiden. Ik voel me hier thuis en kan me volledig richten op mijn dienstbaarheid aan de dorps- en geloofsgemeenschap. Want dat beschouw ik toch als mijn hoofdtaak in dit leven. De tijden veranderen weliswaar, dat zie en ervaar ik natuurlijk ook, maar ik ben en blijf ervan overtuigd dat het geloof altijd in een bepaalde vorm blijft bestaan, altijd weer zal aangroeien. Ik bezondig me niet aan het oordelen over anderen, maar blijf geloven in het goede van de mens. God bepaalt uiteindelijk de weg die wij gaan, Hij staat achter ons, Hij begeleidt ons.'

Elk jaar gaat pater Pushpa (wat 'bloem' betekent in het Sanskriet) terug naar zijn familie, naar zijn moeder. Inmiddels heeft hij negen neven en nichten. Zijn jongste broer die priester is is 32 jaar en werkzaam in India. Pushpa woont in Nijnsel en hij voelt zich daar erg thuis bij zijn favoriete heilige, de heilige Antonius van Padua. Zijn achternaam betekent dan ook vertaald: 'Verbonden met Antonius'. Hij is overigens wel bezorgd over het lot van de katholieken in India, die het, net als in vele andere, niet-Europese landen, niet makkelijk hebben. Naast Antonius heeft hij ook een 'zwak' voor Maria, Moeder Theresa en, zoals hij haar noemt, de 'kleine Theresa', de heilige Theresa van Lisieux.

Als je moeder aan je zou vragen hoe zij zich Nederland moet voorstellen, wat antwoord je dan?
'Mijn moeder zal dat nooit vragen maar een antwoord zou kunnen luiden: Nederland is een mooi land, schoon vooral en hygiënisch. Ik voel me er nog steeds welkom en voel me er ook thuis. Het was wel even wennen aan het "gematigd klimaat"…..' (In zijn geboortestreek komt de temperatuur nauwelijks uit onder de veertig graden.)

Aanstaande zondag is er in het processiepark in Nijnsel de traditionele openluchtviering ter ere van de heilige Antonius maar tevens wordt deze opgedragen uit dankbaarheid. Dankbaar omdat pater Pushpa zijn grootste levenswens in vervulling zag gaan: dienstbaar zijn aan God, dienstbaar zijn aan de mensen die deel uit maken van de geloofsgemeenschap. Hij zal echter zijn afkomst ook niet vergeten, zijn thuisland, en daar vraagt hij, bescheiden als hij is, een bijdrage voor. De kinderen daar kunnen een extra steuntje in de rug goed gebruiken (zie 'cadeautip' op de parochiepagina).


Woonvisie Meierijstad: sturing op realisatie en kwaliteit

Foto: Henri van Hoorn

Op 5 juli staat de Woonvisie Meierijstad op de agenda voor de gemeenteraad. Een visie op wonen hebben is noodzakelijk, maar nog belangrijker is wát er concreet gebouwd wordt. Het college van B&W van Meierijstad zet daarom maximaal in op realisatie én op de juiste woonkwaliteit. Om daarop te kunnen sturen is een aantal maatregelen nodig.

Bouwen naar behoefte van de woningzoekenden
In de Woonvisie is de woningbehoefte in beeld gebracht. De aantallen zijn voor Meierijstad als totaal en per kern benoemd. De verdeling naar prijsklasse is voor Meierijstad in zijn geheel bepaald. Want bouwen voor een behoefte die er niet is, is niet zinvol.

Kernen van Meierijstad - Aantal woningen - Woningbehoefte
Boerdonk 298 27
Boskant 572 52
Eerde 559 51
Erp 1.997 180
Keldonk 446 40
Mariaheide 540 49
Nijnsel 969 88
Olland 407 37
Schijndel 9.655 875
Sint-Oedenrode 5.546 502
Veghel 11.449 1.037
Wijbosch 481 44
Zijtaart 644 58
Totaal Meierijstad 33.563 3.040

Er liggen meer dan genoeg woningbouwplannen voor Meierijstad om aan die woningbehoefte te voldoen. De aandacht en energie wordt gericht op die plannen die de meeste kans van slagen hebben om daadwerkelijk gebouwd te worden. Plannen die niet alleen invulling geven aan de woningbehoefte op dit moment, maar voorál ook die passen bij de woningbehoefte in de toekomst. Het gaat dan om de juiste woningen, op de juiste plek en op het juiste moment. Daarom weegt de gemeente alle liggende plannen af tegen de totale woningbehoefte, op korte en lange termijn. Dit proces heet Herijking Woningbouwprogramma. Het college verwacht het proces in het voorjaar van 2019 af te ronden. Dan wordt duidelijk welke ruimte er is in het woningbouwprogramma voor nieuwe plannen in de verschillende kernen.

Gemeente Meierijstad wil dat er voor haar inwoners en voor mensen die in Meierijstad willen wonen, meer gebouwd wordt; net als de provincie en het Rijk. Aan de hoeveelheid plannen ligt het niet. Op dit moment is zelfs al duidelijk dat er voor een aantal kernen meer woningbouwplannen liggen dan waar er, volgens onderzoeken naar de woningbehoefte van woningzoekenden, behoefte aan is. Met een teveel aan plannen ontstaat de situatie dat de plannen elkaar beconcurreren en daardoor juist niet van de grond komen. Het averechts effect doet zich dan voor dat er in zijn totaliteit juist minder gebouwd wordt. Om die ongewenste situatie te voorkomen wil het college keuzes maken en plannen prioriteren en faseren.

Het is goed te constateren dat er voor een aantal kernen binnen Meierijstad al voor meer woningen plannen zijn dan wat de woningbehoefte is. Dat betekent dat tijdelijk, in elk geval gedurende de periode van herijking van het woningbouwprogramma, voorstellen voor nieuwe woningbouwplannen niet in behandeling worden genomen. Het gaat dan om de kernen Boerdonk, Boskant, Erp, Mariaheide en Veghel. Dat schept vooraf duidelijkheid aan eventuele initiatiefnemers. Een uitzondering daarop kan gemaakt worden voor plannen die, vanuit duurzaamheids- en volkshuisvestelijke overwegingen, prioriteit hebben. Dat betreft herontwikkeling van bestaand vastgoed voor specifieke woningen die onvoldoende aanwezig zijn in de bestaande woningvoorraad én in het huidige woningbouwprogramma. Bijvoorbeeld de transformatie van een kerk of kantoor naar nieuwe woonvormen voor ouderen of kleine, betaalbare woningen voor starters en eenpersoonshuishoudens. Ook kan er een uitzondering gemaakt worden voor zogenaamde 'ruimte voor ruimte' woningen en voor plannen waar een aantoonbare ruimtelijke kwaliteitswinst wordt bereikt.

Als de komende jaren blijkt dat er in een bepaalde kern toch behoefte is aan meer woningen en die ook gerealiseerd kunnen worden, wil de gemeente kijken naar mogelijkheden om binnen het totale woningbouwprogramma te schuiven om daarvoor ruimte te maken. Bijvoorbeeld uitruil met kernen waar minder behoefte is aan woningen dan was aangenomen. Op deze wijze kan er tempo gehouden worden in het realiseren van woningen om daarmee te voorzien in de totale woningbehoefte.
De gemeente heeft samen met de corporaties Area, Brabant Wonen en Woonmeij in het Aanjaagteam de locaties in beeld gebracht waar mogelijk sociale huurwoningen gerealiseerd kunnen worden. Ook binnen die lijst ligt de prioriteit van Meierijstad bij de plannen die de meeste kans op realisatie hebben; dit heeft geresulteerd in een shortlist. Deze locaties en de behoefte aan sociale huurwoningen neemt de gemeente mee in het overleg met de corporaties en in het proces van de Herijking van het woningbouwprogramma.


Subsidie voor Rooi Werkt

Rooi Werkt! is een organisatie in Sint-Oedenrode die inwoners zonder werk begeleidt naar een betaalde baan. Rooi Werkt! heeft een goede relatie opgebouwd met lokale werkgevers en werknemers. Voor de activiteiten op het gebied van re-integratie en bemiddeling van niet uitkeringsgerechtigden gaat gemeente Meierijstad eenmalig subsidie van € 25.000,- verstrekken aan Rooi Werkt!

De intentie is om een langere termijn relatie met elkaar aan te gaan omdat juist lokale interventies tot succes leiden. Het college van B&W van Meierijstad draagt dergelijke lokale initiatieven in het sociaal domein een warm hart toe.

Gemeentelijk re-integratiebeleid
Het gemeentelijk re-integratiebeleid richt zich met name op de meest kwetsbare doelgroepen. Dit zijn de groepen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt of kwetsbare groepen als jongeren onder de 27 jaar. Rooi Werkt! richt zich vooral op mensen met een ww-uitkering of op mensen zonder uitkering die graag weer aan het werk willen. Daarom zijn de werkzaamheden van Rooi Werkt! een goede aanvulling op de gemeentelijke activiteiten. Daarnaast heeft de gemeente met Rooi Werkt! afspraken gemaakt over het bieden van ondersteuning aan bijstandsgerechtigden. De inzet van Rooi Werkt! draagt potentieel bij aan duurzame inzet van een kwetsbare groep inwoners op de arbeidsmarkt.

Welstandsbeleid blijft belangrijk in Meierijstad

"Samen de zorg voor omgevingskwaliteit"; Onder die noemer presenteert het College van B&W van Meierijstad de nieuwe welstandsnota aan de raad. Welstandsbeleid blijft belangrijk om de ruimtelijke- en beeldkwaliteit in Meierijstad te stimuleren. Door welstandsbeoordeling te beperken tot 'daar waar het ertoe doet, kunnen grotere gebieden In Meierijstad welstandsvrij worden.

Wethouder van den Bogaard: "We hebben hoge ambities als het gaat om kwaliteit van de ruimtelijke omgeving en die kwaliteit ontstaat niet vanzelf. Daarvoor zijn kaders als beeldkwaliteitsplannen en een welstandsnota noodzakelijk. Die zijn niet beperkend, maar juist bedoeld om te stimuleren een mooie aantrekkelijke woon-, leef en werkomgeving in Meierijstad te creëren én te behouden"

Wat verandert er?
De voormalige gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel kenden allemaal hun eigen welstandsbeleid en welstandsnota. De fusie verplicht de gemeente Meierijstad om vóór 31 december één welstandsnota vast te stellen, oftewel harmonisatie. Met de welstandsbeoordeling wordt het welstandsbeleid uitgevoerd. Die beoordeling moet plaatsvinden aan de hand van objectieve criteria; criteria die rekening houden met zowel het privé- als het gemeenschapsbelang. Het College stelt welstandsbeoordeling voor voor
(Historische) centrumgebieden van Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel en Erp; monumenten; beeldbepalende en cultuurhistorische waardevolle panden; bijzondere bebouwing en ensembles; en gebieden met een beeldkwaliteitsplan. In alle andere gebieden zijn bouwactiviteiten welstandsvrij tenzij er sprake is van 'nieuwbouw'. Dit geldt dus ook in het buitengebied van Meierijstad.
In de nota is extra aandacht voor duurzaamheid; een van de speerpunten van dit college. Het is de uitdaging om de juiste balans tussen een optimaal duurzaamheidsresultaat en het monumentale of cultuurhistorische waardevolle architectonisch karakter van een gebouw. De gemeente wil hierin vroegtijdig meedenken. De gemeenteraad neemt op 5 juli een besluit over de geharmoniseerde welstandsnota van het College. De nota is ter overbrugging tot de invoering van de Omgevingswet in 2021. Dat is hét moment om het welstandsbeleid volledig te herzien.

Week van de Jonge Mantelzorger

Van 4 tot en met 10 juni is de Week van de Jonge Mantelzorger, voor het eerst nu ook in Noord-Brabant. Twaalf Brabantse gemeentes werken samen voor er- en herkenning van deze soms onzichtbare groep jongeren. Ook gemeente Meierijstad sluit aan bij deze bewustwordingscampagne. ONS welzijn, Welzijn De Meierij en Bizzi werken hierin samen.

De Week van de Jonge Mantelzorger, een initiatief van het Bossche platform voor jonge mantelzorgers Vanzelfsprekend!?, staat in het teken van de bewustwordingscampagne 'Ik Zorg, Ik Zorg, Wat Jij Niet Ziet'. Via posters, ansichtkaarten, commercials, een website en Facebook pagina vragen we aandacht voor deze groep jonge mantelzorgers. In de twaalf gemeentes vinden daartoe uiteenlopende activiteiten plaats. Gemeente Meierijstad organiseert speciaal voor jonge mantelzorgers uit Veghel e.o. sinds begin dit jaar maandelijks door ONS welzijn een activiteit in jongerencentrum De Kluis. Dit onder de label TAKE CARE. Ontspannen en lotgenotencontact staan hier hierbij centraal. Ook bij Steunpunt Mantelzorg Welzijn De Meierij, jongerencentrum Honk 1224 in Schijndel en jongerencentrum Bizzi in Sint-Oedenrode zijn jonge mantelzorgers welkom voor een luisterend oor en ondersteuning. Op dinsdag 19 juni organiseren ONS welzijn en Welzijn De Meierij een bijeenkomst voor alle geïnteresseerden rondom het thema jonge mantelzorgers. De avond start om 19.30 uur en vindt plaats in de Afzakkerij in Veghel. Op het programma staat o.a. de voorstelling 'Nu, nu ik hier sta, nu' van theatermaker Daniel van Duijvenbooden die hij maakte nadat zijn moeder een herseninfarct kreeg. Ook zullen jonge mantelzorgers hun ervaringsverhaal vertellen.

Veel interesse in Kloosterkwartier

De kop is eraf: Transformatie van het Bernhoventerrein tot royaal opgezette woonwijk Kloosterkwartier leidt tot veel interesse tijdens start verkoop.

De zon stond hoog aan de hemel tijdens de start verkoop op 31 mei jl. van het nieuwbouwproject 37 twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande woningen in het Kloosterkwartier in Veghel. Ondanks het mooie weer was de opkomst boven verwachting. "Veel mensen, toonden hun interesse in de nieuwe wijk. De woningen passen straks perfect in het straatbeeld. Het gaat echt heel mooi worden. Deze locatie verdient ook mooie huizen", vindt Michiel Wijnen van Zenzo.
Veel mensen, toonden hun interesse voor de nieuwe wijk die op het oude ziekenhuisterrein zal verrijzen. Belangstellenden die graag een nieuwbouw huis in de ruim opgezette wijk willen hebben waren geanimeerd met de makelaars in gesprek. Onder het genot van een hapje en een drankje lieten zij zich informeren over de huizen en de grote kavels. De binnenkant van de woningen staat niet vast. "Er komen verschillende optiepakketten. Zo kun je je woning naar eigen smaak en behoefte inrichten."
Met de brochure in de hand lopend over een parkeerterrein en er je nieuwe achtertuin bij bedenkend is nog best ingewikkeld. " Ik wil graag een tuin op het zuid-westen want ik ben dol op zon en tuinieren. De architectuur van de huizen past geweldig in deze omgeving dus ik ben al op zoek naar een gepast tuinontwerp" aldus een enthousiaste bezoeker.
Van aanstaande moeders tot ouderen die graag nog een keer een stap naar een nieuw huis willen maken: de belangstelling was groot.
Michiel is blij met de eerste reacties: "Het wordt een woonwijk voor iedereen. Starters, jonge gezinnen, gezinnen met meerdere kinderen. Het moet een mooie mix worden."
De Kloostertuin zorgt voor een groene uitstraling. "Je zit overal dichtbij. Het centrum ligt op vier minuten afstand, De Noordkade is niet ver weg net als de sportvelden. De woningen komen in het hart van Veghel te liggen", aldus Michiel.

De sluitingsdatum voor inschrijving is op 13 juni as. Ook een woning koper in dit nieuwbouwproject? www.kloosterkwartierveghel.nl of Raadhage makelaardij in Veghel.


Start Join us Schijndel

Foto: Valentino

Join us helpt jongeren die zich te vaak alleen voelen met het maken van vrienden. In Schijndel, maar ook in de rest van Nederland, wonen veel jongeren die eenzaam zijn. Zo'n 10% van de Nederlandse jongeren voelt zich alleen. Dat zijn dus 3 kinderen per klas! Join us brengt hier verandering in. Aanstaande vrijdag start Join us in Schijndel.

Join us Schijndel
Jongerenbegeleiders Jasper en Jet hebben veel zin in de Join us avonden samen met de jongeren. "Ik ga ervoor zorgen dat die eerste avond Join us niet eng is, maar dat het juist meevalt. En de jongeren zin hebben om vaker te komen. Bij Join us probeer ik er voor de jongeren te zijn door samen na te denken over een probleem, tips te geven, gezellig te kletsen na een rotdag en plezier te maken tijdens de avonden", aldus Jet.

Join us helpt jongeren sociaal redzaam worden
Join us helpt jongeren die het lastig vinden om contact te maken met leeftijdsgenoten. Tweewekelijks ontmoeten de jongeren elkaar bij Jongerencentrum Bizzi. Samen doen ze allerlei activiteiten die ze zelf bepalen en organiseren. Denk aan gamen, films kijken, spelletjes doen of externe activiteiten. Tijdens de avonden zijn er ervaren begeleiders aanwezig die de jongeren helpen met de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden en het versterken van hun zelfbeeld.
Bij Join us Schijndel is de groep nooit vol. Dus kom erbij. Jongeren kunnen zich via de website aanmelden, een appje sturen of gewoon binnenlopen. Op www.join-us.nu vind je meer informatie en veel ervaringsverhalen van jongeren! Join us Schijndel werkt samen met Bizzi en het Centrum Jeugd en Gezin. Join us is ook actief in Veghel, Gemert en Beek en Donk.
Join us Schijndel is gevestigd in jongerencentrum Bizzi, Steeg 3 te Schijndel. De jongeren komen twee wekelijks samen op vrijdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur. Deelname is gratis.

Open dag hulpdiensten Schijndel

Schieten met pistool, een 'brandje' blussen of kennismaken met de bekende politiehond Bumper en zijn vrienden? Het kan allemaal tijdens de open dag van politie, brandweer en ambulance op zaterdag 9 juni. Van 11.00 uur tot 17.00 uur bent u welkom rondom het politiebureau aan de Kerkendijk 63 in Schijndel.

Ouderen vul uw wensen in

Ook dit jaar doet Sint-Oedenrode weer mee aan de Nationale Ouderen Dag, die dit jaar plaatsvindt op vrijdag 5 oktober. Het wordt voor Sint-Oedenrode de zesde keer. Het plaatselijk comité, onder voorzitterschap van Cees van Rossum, is al weer druk bezig met de nodige voorbereidingen.

Het gaat om een dag waarop ouderen die zelf niet meer zo gemakkelijk ergens naar toe kunnen, of zelf iets kunnen organiseren een wens mogen indienen. Samen met een vrijwilliger gaat die ingevuld worden. Het moet een leuke, waardevolle dag worden voor beide partijen, zoals ook de afgelopen jaren het geval is geweest. Heel vaak ontstaan hierdoor ook blijvende contacten tussen de wensvervuller en de wensindiener.
Voor het vinden van de juiste ouderen schakelt de organisatie elk jaar diverse organisaties in die veel met ouderen te maken hebben. Onder andere worden via deze organisaties wenskaarten uitgedeeld, die voor 15 juli moeten worden ingeleverd bij secretaris Rob van Berkel (Dommelrodelaan 33 Sint-Oedenrode) of kunnen worden afgegeven aan de balie van Odendael. Op deze wenskaarten kunnen ouderen hun wensen kenbaar maken voor de Ouderendag.
Voor de bewoners van Odendael en de aanleunwoningen geldt dat zij de wenskaarten kunnen afhalen aan de balie van Odendael, waar ze dus ook weer ingeleverd kunnen worden. Het comité rekent erop dat ook dit jaar weer veel mooie wensen vervuld kunnen worden en doet dan ook nu weer een beroep op vrijwilligers, die bereid zijn iets voor de oudere medemens te willen betekenen. Deze kunnen zich ook opgeven bij de secretaris: 06 – 51272308.
Alle wensen die worden ingediend worden vermeld op de website, zodat vrijwilligers een keuze kunnen maken welke wens zij willen vervullen en vervolgens contact kunnen opnemen met de wensindiener. Het betreft de website sintoedenrode_ouderendag@ouderenfonds.nl Ook doet het organisatiecomité dit jaar weer een beroep op sponsors, die bereid zijn een deel van de te maken kosten te willen vergoeden. Ook deze kunnen zich nu reeds melden bij de secretaris. Binnenkort geeft het comité meer informatie.

Zij Actief Nijnsel maakt kennis met geocaching

De dames van Zij Actief Nijnsel trokken er vorige week vrijdag op uit voor een avond geocaching.

Door enkele voorbijgangers werd gevraagd.. wat gaan jullie doen? 'Oh, we hebben een geocach wandeling' wordt volmondig geantwoord. 'Met de verdere uitleg erbij, maar we krijgen hulp!' 'Dan komt het vast goed', roepen de voorbijgangers nog even na.

Ilse, ervaren geocacher en lid van Zij Actief heeft de tocht uitgezet en een speciale cash verstopt. Hulp is ingeschakeld van drie andere ervaren geocacher 's om de dames bij te staan. Er wordt in groepen gestart met een begeleider. Per twee personen ontvangen ze een gps ontvanger en een beschreven route met daarop alle gps coördinaten vermeldt, enkele vragen en opdrachten.
De gps ontvangers worden ingesteld met de eerste coördinaten en kan er vertrokken worden. Pijltje naar boven, links , rechts, enz. Bij de een lukt het meteen, de ander voert het verkeerde coördinaat in of vergeet op start te drukken. Dan verschijnt er dus geen route! Er wordt wat afgelachen…

Na ruim vier kilometer wandelen moet voor de laatste opdracht nog wat gepuzzeld en gerekend worden om zo tot een eindgetal te komen. Hiermee kan de cash geopend worden. Een kist ligt verscholen tussen bladeren en takken, de cash is gevonden. Vol spanning wordt de code ingevoerd en een luid 'Yes!' klinkt uit de kelen.

Vrijwilligers gezocht

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is onderdeel van Welzijn de Meierij. Wij brengen hulpvragenden en hulpaanbieders in contact met elkaar. Daarom zijn wij steeds op zoek naar mensen die anderen willen helpen of wat willen doen voor de gemeenschap in Schijndel en Sint-Oedenrode. Voor vrijwel iedereen zijn er geschikte vacatures en bezigheden. Deze keer speciale aandacht voor:

Bezoekvrijwilliger in Sint-Oedenrode
We zijn dringend op zoek naar bezoekvrijwilligers bij mensen thuis met verschillende hulpvragen. Zo kan het gaan om een kopje koffie drinken, samen boodschappen doen maar ook wandelen, fietsen, zwemmen of kaarten. Ook zijn wij op zoek naar mensen die, ter ondersteuning van moeder, een middag iets leuks wil doen met de kinderen. Denkt u, hier zit iets voor mij tussen? Welzijn De Meierij gaat graag met u in gesprek om te kijken wat u aanspreekt, gaat met u mee op een eerste kennismaking en biedt ondersteuning in de vorm van bijeenkomsten met andere bezoekvrijwilligers en trainingen. (vacaturenummer 11782) Denkt u, dit kan wel iets voor mij zijn, bel ons dan even: 073 - 5441400 of mail ons: vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl

Seniorenorkest Dommelvolk ontmoet

Foto: Jos van Nunen

Het begint langzamerhand traditie te worden. Seniorenorkest Dommelvolk uit Sint-Oedenrode en blaaskapel De Deurdouwers uit het Brabantse dorpje Velp treden ook dit jaar weer samen op in zaal De Ontmoeting van Odendael. Op donderdag 7 juni kunnen bezoekers van 19.30 uur tot 22.00 uur genieten van het gevarieerde repertoire van beide orkesten. De toegang tot De Ontmoeting is gratis.

Voor mensen met stoma

Op dinsdag 5 juni vindt in Bernhoven vindt weer een inloopochtend plaats voor mensen met een stoma.

Dit doet het ziekenhuis in samenwerking met de Stomavereniging regio Zeeland-Brabant. Tijdens deze inloopochtend kunnen mensen met een stoma vrijblijvend binnenlopen om met lotgenoten hun ervaringen te delen. Zij kunnen problemen met elkaar bespreken en eventuele oplossingen aan elkaar uitreiken. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Wie geïnteresseerd is, kan gewoon binnenlopen en wordt gastvrij ontvangen door vrijwilligers van de Stomavereniging regio Zeeland-Brabant.

Strijd om Ontspanningsbokaal

Er werden mooie prijzen verdeeld tijdens het toernooi van De Klutsers. Foto: Foto:

Dinsdag 29 mei schoot de Rozelaer een wedstrijd in de 18 meter competitie. De dagwinnaar was Antoon Vervoort met 200 punten. De overige scores: Toon Hermes 187, Martie Verhoeven 186, Jan van Erp 185 en Ron Spijker 134.

De dag erop heeft de jeugd Yahtzee geschoten met een veldblazoen als dobbelsteen. De winnaar was Ray Matuszewski met 275 punten. De overige scores: Piet van den Berg 274, Simon Boersbroek 267, Bas van der Laak 203, Sander van Weert 191, Roos Kragten 145 en Jelt de Bie 121.

Vrijdagavond 1 juni was de derde wedstrijd om de Ontspanningsbokaal. Hierbij worden na 25 pijlen de eerste vijftien pijlen omgeloot, waarna degene met het meeste punten na loting de winnaar is. De winnaar bij recurve was Patrick Bouman met 212 punten. De overige scores: Martie Verhoeven 164, Frans van de Braak 147 en Karin de Jong 126. Bij compound ging de winst naar Wil Kivits met 206 punten. De overige scores: Piet van den Berg 196 en Paul van de Mortel 187. De houtschutters schoten op gildeblazoen (1 t/m 6). De winnaar daar was Antoon Vervoort met 64 punten. De overige scores: Antoon Hermes 57, Michael Moonen 52, Jos van den Berg 48 en Agnes Vissers 37.

Op maandagavond schieten de Vrienden van Pieter Breugel hun wedstrijden op dinsdagmiddag de Rozelaer. Vrijdagavond is de clubavond van de senioren. De leden hebben een eigen sleutel en kunnen vrij binnen en buiten trainen als de accommodatie niet bezet is. De jeugdtraining is op woensdagavond van 18.30 – 20.00 uur.

Peters zwemt voortreffelijk

Op 26, 27 mei en 2 en 3 juni vonden in Eindhoven de Regionale kampioenschappen Zuid-Nederland plaats. Er deden maar liefst 754 zwemmers uit de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg mee aan dit kampioenschap. Namens Zeester-Meerval deed Sanne Peters uit Sint Oedenrode mee.

Sanne mocht aan de bak. Ze had maar liefst elf individuele afstanden en mocht daarnaast twee keer Zeester-Meerval vertegenwoordigen in de estafettes.
Ze mag terug kijken op een voortreffelijk kampioenschap. Op al haar individuele afstanden heeft ze haar tijden, soms zelfs met meerdere seconden, verbeterd. In een ijzersterk deelnemersveld, behaalde ze 7 top 10 plaatsen, met de hoogste klassering, een knappe vierde plaats, op haar geliefde 100 meter rugslag.
Maar naast haar individuele races, mocht ze, zoals al eerder verteld, ook aan de bak op de estafettes. Op de 4x 100 meter vrije slag werd ze met haar team zesde. Maar het hoogtepunt vond plaats op de laatste afstand van het kampioenschap, de 4x 100 meter wisselslag. De afstand waar Zeester-Meerval afgelopen korte baan kampioenschappen in november, met overmacht Brabants kampioen op werd.
Het team bestaande uit Sanne Peters, Audrey Pieck, Eline Pasmans en Sylvie van Kooten, behaalde een geweldige zilveren medaille. Het team werd tweede achter Hellas-Glana uit Limburg, een top vereniging in het Nederlandse zwemmen, maar eindigde vóór hoofdklasse verenigingen zoals Hieronymus uit Roosendaal en landskampioen PSV uit Eindhoven. Sanne en zwemvereniging Zeester-Meerval mag met een tevreden en trots gevoel terug kijken op een goed verlopen kampioenschap.

Kienehoef 7 verslaat kampioen

Afgelopen zaterdag vonden de laatste tenniswedstrijden van de voorjaarscompetitie plaats. De dames van de Kienehoef 7 traden thuis aan tegen Oosterplas 1. Deze Bossche dames waren de week ervoor al kampioen geworden. Daar liet de Kienehoef zich echter niet door demotiveren; voor hen was de tweede plaats nog in zicht.

Patroeska Koot-Blok speelde de eerste enkelwedstrijd, die een ware kraker bleek voor het enthousiaste publiek. Op pure kracht won zij met 6-4, 6-4. Jolinde van der Zanden en Michèle van der Aa traden gelijktijdig de baan op en wisten hun dubbelpartij ook winnend af te sluiten met 6-4, 6-4. Karlijn van Sinten verloor haar wedstrijd helaas wel met 6-7, 3-6. Jolinde speelde daarna haar tweede dubbel met Ellen de Keijzer, die helaas ook werd verloren: 1-6, 3-6. De eer was dus aan Michèle en Ellen van Brummelen om de winst te pakken tegen de kampioenen. En dat lukte: zij wonnen de laatste partij met 6-1, 6-2. Daarmee won de Kienehoef 7 wederom met 3-2. En dat was bijna geen verrassing meer; de dames wonnen, met uitzondering van één verliespartij vorige maand, álles met 3-2. De Kienehoef 7 eindigde uiteindelijk op een gedeelde tweede plaats en is daar uiterst tevreden mee!

Waterpolo Argo nog steeds actief

Ondanks het feit dat de waterpolocompetities voor de teams van Argo afgelopen zijn, is Argo met een drietal leden nog steeds actief bezig. Dit keer niet in het water, maar aan de zijkant van het bad.

Tom van Wanrooij is als hoofdscheidsrechter betrokken bij het NK jongens onder de vijftien jaar, wat komend weekend zal plaatsvinden in Ede. Jeroen van Boxtel, inmiddels acht jaar scheidsrechter op Xd niveau, zal dan een aantal wedstrijden gaan fluiten. Een mooie mijlpaal die Jeroen gehaald heeft na jaren lang fluiten op een steeds hoger niveau. Gijs van Wanrooij fluit pas vijf jaar, nu op Xc niveau, en zal het komende weekend actief zijn op het NK meisjes onder de vijftien in Alblasserdam. Opvallend is dat de waterpoloteams van Argo vooral in de regionale competities spelen en dat deze scheidsrechters al op bondsniveau fluiten. Zowel Jeroen als Gijs zijn gestart vanuit een actieve waterpolo carrière. De stap vanuit het water naar de zijkant van het bad werd in eerste instantie gemaakt in het belang van de vereniging. Echter het plezier wat beide mannen hebben in het leiden van de wedstrijden is groot, en staat ook zeker boven de ambitie. Maar het moet samen gaan, goed presteren als scheidsrechter levert goede beoordelingen op en daaraan gerelateerd ook wedstrijden op een hoger niveau. Zowel Gijs als Jeroen genieten ervan en zien wel hoever ze hierin kunnen komen. Gezien hun leeftijd en de snelheid waarmee ze zich ontwikkelen hoeft het NK onder de vijftien niet het eindstation te zijn. Feit is in ieder geval dat Argo met trots de ontwikkelingen van deze twee mannen, en zeker ook van Tom van Wanrooij die al wat verder is in dit vak, volgt en ondersteunt.

Zwemster Leonie Habraken regionaal kampioen

Leonie Habraken is tijdens het tweede weekend van de Regionale Zomer Kampioenschappen, die gehouden werden in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven, regionaal kampioene geworden op de 800m vrije slag in een tijd van 10.49.18, tevens een clubrecord.

De overige uitslagen: Lars Diesch: 10e op de 100m schoolslag in 1.15.07, 6e op de 200m schoolslag in 2.49.11, 35e op de 50m vlinderslag in 0.31.31 en 28e op de 100m vrije slag in 1.00.45; Leonie Habraken: 37e op de 50m vrije slag in 0.33.59 en 10e op de 200m vrije slag in 2.33.91; Marijke van der Heijden: 47e op de 50m vrije slag in 0.30.58; Anne Janssen: 22e op de 50m vrije slag in 0.34.72; Roel Janssen: 37e op de 100m vrije slag in 1.04.78, 16e op de 400m vrije slag in 5.12.94 en 13e op de 400m wisselslag in 5.56.98;
Komend weekend worden in Zwembad De Stok in Roosendaal de Brabantse Minioren Finales gehouden, de Brabantse Kampioenschappen voor zwemmers t/m 12 jaar. Namens Argo zullen Naomi van der Post en Luuk Janssen aan deze wedstrijd deelnemen. Aanvang zaterdag en zondag om 13.30 uur.

Succesvol weekend voor zusjes Van Weert

Afgelopen weekend stonden er twee schoonspringwedstrijden op het programma voor de PSV-springsters. Vrijdagavond vond in eigen bad de interne synchroonwedstrijd op de 3-meter-plank op het programma.

Ziva van Weert (6) debuteerde op deze wedstrijd en mocht aantreden met haar zus Lita, allebei nog springsters in de E-categorie (9 jaar en jonger). Omdat Lita desondanks toch wel wat jaartjes ouder is en wedstrijdspringster, werden ze samen in een eigen serie geplaatst. Dit betekende automatisch een gouden medaille, maar dat maakte het voor Ziva natuurlijk niet minder spannend. Voor het eerst een wedstrijd op de 3-meter en dan ook nog synchroon. Ze hield zich staande en sprong een mooie wedstrijd. Lita deed ook mee in de D-categorie met haar trainingsmaatje Gigi. Ook die sprongen gingen mooi synchroon en was ook een eerste plek waard.

Lita wint ook laatste zeskamp met PR
Zondag trad Lita nogmaals aan in Breda voor de laatste zeskampwedstrijd. Ze won dit seizoen alle eerdere edities van deze wedstrijd met grote afstand dus het doel zondag was een PR springen. En dat lukte! Ze scoorde voor haar eerste drie sprongen niet onder de 6. Ze wist zelfs zevens te scoren voor de zweefsprong achterwaarts gehurkt! Bij haar laatste sprong, de salto voorwaarts gehurkt, viel ze iets door naar voren waardoor ze haar eerste vijven van de dag kreeg. Maar de totaalscore van 105,70 punten was zeker voldoende voor een verbetering van haar PR met 3,1 punten. Een zeer geslaagd weekend dus voor de zusjes van Weert.

Toernooi De Klutsers

Afgelopen vrijdag werd bij De Klutsers in Nijnsel een toernooi gespeeld met Mooie Boule uit Berlicum. Er werden drie felle maar leuke wedstrijden gespeeld.

Mooie Boule Berlicum: Eerste werden Theo v.d. Heijden en Marty v.d. Burgt met drie gewonnen partijen en 26 punten. Tweede: Jan v.d. Brand en Willemien v. Schijndel met drie gewonnen partijen en achttien punten. De Klutsers Nijnsel: Eerste werden Marijke Hurkmans en Betsie v. Heesch met twee gewonnen wedstrijden en veertien punten. Tweede: Gina van der Loo en Ad Hurkmans met twee gewonnen partijen en tien punten.

38 / 44

Adieu

met de gestorven bart
aan de rooise borchgrave
is ons enige frans binnenpleintje
met de sfeer van intimiteit,
gelijk men kent van van parijs;
met een buitenterras en de geur
van pistolet, ten grave gedragen

het past in teneur van een straatje
waar vaak enkel overleven telt
en waar aan leegstaande panden
toch zelden wordt aangebeld
(aan de doorzetters natuurlijk alle eer,
zij blijven niet onvermeld)

ik kan nu niet meer
zittend genieten
van een kunstschildering
op een oude muur
of het volluk bespieden

ik kick af of ga naar zijn broer
in schijndel....op den duur...
kan ook naar een fabriek elders
maar beiden zijn een verre buur

Oogcontact

Oplossing: Mari van der Vleuten

Winnaar: Tonny van Putten

't zijn lang aalt de braofste mensen die de grotste zerke op hun graf hè'n.

Plezier is een van de vulgairste ornamenten van de schoonheid.

Foto: Henri van Hoorn

Eén van de drukste straten van Sint-Oedenrode: de Borchmolendijk, van boven bekeken. Foto: Henri van Hoorn

Foto: Lisette van Helden

Lisette van Helden zit vaak met haar camera in de natuur en dan maakt ze plaatjes zoals deze. Geweldig! Ook een mooie natuurfoto gemaakt? Stuur dan een mail redactie@demooirooikrant.nl.

Laat uw auto wassen door KV Nijnsel

Aankomende zaterdag 9 juni gaan de dames van KV Nijnsel auto's laten blinken. Zij zullen van 10.00 tot 16.00 uur op de parkeerplaats van Lounge 8 aan de Sonseweg 3 in Nijnsel alles uit de kast halen zodat uw auto er weer als nieuw uitziet.

De dames van KV Nijnsel senioren 2 en junioren A1 staan vanaf 10.00 uur klaar om uw auto te wassen tegen een kleine vergoeding. Het wassen van de buitenkant van de auto kost slechts €7,50 en de binnenkant wordt gedaan voor maar €5,-! Alle opbrengsten komen ten gunste van korfbalvereniging Nijnsel.
Op het parkeerterrein van Lounge 8 is plek voor een wachtrij dus u hoeft zich geen zorgen te maken dat uw auto niet gewassen kan worden tijdens deze actie. Tijdens het wassen en het eventueel wachten op uw beurt kunt u bij Lounge 8 op het terras uw auto in de gaten houden. De helft van de opbrengsten van de bestelde drankjes en hapjes gaan ook naar de korfbalvereniging. "Wij steunen graag deze sportieve toppers", aldus Tay Bol. Voor meer info, volg de dames op Facebook pagina KV Nijnsel 2.


Odisco sluit seizoen keurig af

De laatste wedstrijd van het seizoen stond afgelopen zondag op het programma. Een wedstrijd waarin gestreden werd om plek drie. Melderslo was de tegenstander en stond één punt voor op Odisco. Odisco moest dus winnen om de derde plaats te behalen.

Odisco begon scherp aan de wedstrijd en probeerde Melderslo snel onder druk te zetten. De ballen vielen helaas nog niet door de korf, waardoor na vijf minuten de tegenstander met 2-0 voorkwam. Tien minuten later was het spel omgedraaid en was de stand 2-3. Beide ploegen gingen gelijk op en dat resulteerde in een 7-7 ruststand.
In de rust werd verteld vertrouwen te blijven houden. Odisco had het betere spel en als het verdedigend wat scherper zou zijn, zou het de wedstrijd kunnen binnenhalen.
Na rust was de eerste aanval van Melderslo meteen raak, maar Marlon van Heeswijk, die een uitstekende wedstrijd speelde, maakte snel de 8-8. Odisco werkte erg hard voor elkaar en kwam voor het eerst twee doelpunten voor. Verdedigend werd weinig meer weg gegeven en er werd op de juiste momenten gescoord, waardoor de punten mee naar Olland gingen. Eindstand 10-13.
Door deze overwinning eindigt Odisco op de derde plaats van de buiten-competitie, dezelfde plaats als in de binnen-competitie. Toen lijfsbehoud binnen was, werd deze derde plaats het doel en dus behaald. Dit is een zeer knappe prestatie van de promovendus in de overgangsklasse. Maar er zit nog steeds groei in de ploeg, dus gaan de dames volgend seizoen strijden voor de eerste plaats in deze klasse.

Jan Tils schaakkampioen

Iedere maandagavond wordt een seizoen lang geschaakt om de beste van Rooi te worden. Dit jaar is die competitie gewonnen door Jan Tils, de oudste schaker van de club.

De afgelopen drie jaar was Martijn Bax kampioen. Hij is één van de jongste spelers van de club. Jan werd al eerder kampioen; in 1983 en 1985. Bert de Laat eindigde als tweede van dit seizoen en Martijn Bax werd derde.
In de B-poule eindigde Toon van Breugel als eerste. Tweede werd Cor van Nuland en derde Herman van Kessel. Het seizoen wordt normaal afgesloten door de kampioen met een simultaan wedstrijd. Dit wordt gespeeld op maandag 11 juni. Jan Tils laat deze eer aan Martijn Bax.

Volgend jaar weer derby's voor Nijnsel

Aan het begin van het seizoen hield heel VV Nijnsel / TVE Reclame rekening met een zwaar seizoen waarin degradatie weleens werkelijkheid zou kunnen worden. Geen gekke gedachte, omdat vijf ervaren (basis)krachten voor een andere weg kozen. De start was echter spectaculair. De koppositie werd zelfs aangeraakt, maar daarna zette het verval zich in en kwam het gebrek aan ervaring bovendrijven. Met als resultaat alsnog een degradatie, want zondag verloor Nijnsel in de eerste ronde van de nacompetitie.

Herpinia was de tegenstander. Een zeer middelmatige ploeg uit de Vierde Klasse. Nijnsel speelde net als hen erbarmelijk. De geel-blauwen hadden meer balbezit, maar waren slordig, zonder vertrouwen en wisten geen enkele fatsoenlijke kans te creëren. De gasten ook niet, maar zij straften één onoplettendheid aan Nijnselse zijde af met een prima doelpunt. Dat gebeurde zo ongeveer halverwege de tweede helft. Een slotoffensief had Nijnsel misschien wel gewild, maar het lukte gewoonweg niet. Nijnsel speelde alleen de eerste twintig minuten van de wedstrijd redelijk, maar een flinke blessure van Nick van Heesch leek de jongens te doen schrikken.
Het feit dat Nijnsel geen enkele kans wist te creëren is niets nieuws. Al maanden is scoren een probleem. Daarom werd oudgediende Johan van der Pas enkele maanden geleden gevraagd om zich aan te sluiten bij het vaandelteam. Hij moest voor creativiteit gaan zorgen. Een rugblessure hield hem zondag aan de kant. Dat kon er ook nog wel bij. Zijn absentie voelde voor iedereen als een klap in het gezicht. Weg creativiteit, weg kapitein op een schip dat duidelijk sturing nodig heeft. Vooral omdat aanvoerder Tom ten Broeke al weken geblesseerd is. Verder zijn er weinig tot geen spelers die het voortouw nemen. Dat is ook niet gek. Nijnsel heeft een jonge ploeg die nog veel moet leren. Toch zullen volgend jaar spelers op moeten staan om - buiten Van der Pas en Ten Broeke - een leidersrol op te pakken. De terugkerende spits Stefan Hulsen zal dat wel doen, maar het is belangrijk dat ook enkele andere jongens het gaan durven.
Dan zal hoofdtrainer Arno Methorst er niet meer zijn. Hij vertrekt naar Nooit Gedacht. Methorst was zondag hevig teleurgesteld. Hij had zijn afscheid heel anders voorgesteld. VV Nijnsel / TVE Reclame kijkt terug op een prettige en goede samenwerking met de Eindhovense trainer. De hoofdcoach heeft de afgelopen jaren veel meer voor de vereniging gedaan dan hij had hoeven doen. Zo heeft hij onder andere constant de helpende hand toegestoken bij de jeugdafdeling. De pech voor Methorst was dat bepalende spelers vetrokken en er niet direct jongens van hetzelfde niveau klaarstonden. Hij heeft er net als de spelers alles aan gedaan om te handhaven in de Derde Klasse. Als team zijn ze blijven knokken, maar soms is dat niet genoeg. Voetbal kan spijkerhard zijn.

Maar… ook mooi. Natuurlijk, de degradatie doet zeer, maar in Nijnsel kijken ze graag met een positieve bril. De groep is volgend jaar weer een stukje volwassener, met Stefan Hulsen en Jelle de Louw zijn twee erg goede spelers binnengehaald en de kans is groot dat volgend seizoen weer enkele derby's op het programma staan. Dat maakt het voor het publiek ook weer een stuk aantrekkelijker.

Wie het eerst boven is…

Twee dagen achter elkaar de 'Iron road prologue', dat is het eerste deel van het programma van de Erzberg rodeo in het kleine stadje Eisenertz in Oostenrijk. Tijdens de proloog proberen de rijders een zo