DeMooiRooiKrant

14 maart 2018

DeMooiRooiKrant 14 maart 2018


NLdoet brengt weer veel vrijwilligers op de been

Afgelopen vrijdag en zaterdag was het weer NLdoet. Een initiatief van het Oranjefonds om met vrijwilligers goede doelen in het hele land te ondersteunen. De vrijwilligers knappen een klus op en voor eventuele kosten die daaraan verbonden zijn, is er een bijdrage van maximaal vierhonderd euro van het Oranjefonds. Een mes dat aan twee kanten snijdt.

In het hele land waren er bijna tienduizend klussen aangemeld. Zeventien van die klussen stonden in Sint-Oedenrode, Nijnsel, Boskant en Olland op de planning. Op de ene plaats lukte het om tientallen vrijwilligers bij elkaar te krijgen, op de andere plaats waren het er maar een paar. Helaas waren er ook klussen bij die niet werden uitgevoerd omdat de vereniging geen of in elk geval te weinig vrijwilligers bij elkaar kon vinden om de klus te klaren.

Een van de vaste deelnemers aan NLdoet is de buurtvereniging 'De Neij Buurt' in Olland. Elk jaar wordt NLdoet aangegrepen om de speeltuin op de hoek van het Binneveld en de Schoolstraat te onderhouden. Een of meer speeltoestellen worden grondig opgeknapt en de andere objecten worden daar waar nodig voorzien van een nieuw lakje verf. "Eigenlijk zouden we met zijn vieren of vijven aan deze klus werken, maar enkele vrijwilligers moesten vandaag werken", vertelt René Heesbeen. Samen met Wil van Vught is hij al begonnen met de demontage van de zitbanken bij de speeltuin. "Dit jaar staat het schilderen van de banken op het programma. Thuis gaan we de planken schuren en schaven en dan zetten we die in de beits. Dan kunnen ze er weer jaren tegen".

Op het volgende adres, bij korfbalvereniging Odisco in Olland is het heel rustig. Een paar meisjes zijn aan het oefenen om een bal in de korf te werpen, maar meer activiteiten zijn er in het kader van NLdoet niet. Marlon van Heeswijk, die het opknappen van de kleedkamers coördineert laat telefonisch weten dat het niet gelukt is om voor zaterdag voldoende vrijwilligers te vinden. "Maar we gaan de kleedkamers binnenkort zeker opknappen", verzekert Marlon. Ook bij het Damiaancentrum is het opvallend stil en ook daar blijken niet genoeg vrijwilligers te zijn die om de buitenomgeving schoon te maken. Maar ook hier zo verzekert men telefonisch wordt de klus zeker nog binnenkort opgepakt.

Bij de basisschool Dommelrode daarentegen is het weer volle bak. Zo'n tien vrijwilligers zijn bezig om de laatste klussen te klaren om de speelplaats van de school voor het vijftigjarige jubileum in mei weer picobello in orde te hebben. Marjolein van Acht vertelt: "we werken nu voor de vierde keer in het kader van NLdoet aan de inrichting van de speelplaats. Sinds 2015 hebben we, zoals je kunt zien, verschillende speeltoestellen geplaatst. In mei bij het vijftigjarige bestaan van de school komt er nog eentje bij, maar wat dat is verraad ik natuurlijk nog niet. NLdoet is voor ons elk jaar weer het startschot voor het opknappen en onderhoud van de speelplaats. We gebruiken de wintermaanden om geld bij elkaar te sparen. Daarvoor houden we verschillende activiteiten, die vaak met en door de leerlingen worden georganiseerd. Maar ook zijn we heel blij met bijdragen van bedrijven en sponsoren die onmisbaar zijn om deze speelplaats in te kunnen richten".

Bij VV-Boskant was er geen gebrek aan vrijwilligers. Al meteen bij het oplopen van het terrein zijn de kettingzagen te horen. Op en rondom de velden worden de bomen en de houtsingels gesnoeid. "Vandaag zijn we vooral bezig met het sportpark zelf", vertelt Willy van der Heijden. "Nu zijn we met zeker twintig mensen, maar het blijft niet bij deze ene keer. We hebben sowieso een groep vrijwilligers, die elke tweede maandag kleine klussen op en rond de velden uitvoert. Ook gisteren zijn we al met zeven mensen in de weer geweest voor de grote schoonmaak van de kleedkamers en het onderhoud ervan. Dat is een klus die kan alleen maar door de week worden uitgevoerd, want op zaterdag speelt de jeugd zoals je kunt zien".

Iets verder op bij de tennisclub zou volgens de planning de voorgevel worden geschilderd in het kader van NLdoet. Maar helaas, zijn daar later op de zaterdagochtend geen vrijwilligers te vinden. In de vriendschap daarentegen zijn de mensen vrijwilligers onder leiding van Anneke Jacobs druk in de weer met de voorbereiding van de derde Boskant Challenge Obstacle Run. Zij zijn druk doende om het programma voor 10 juni op te stellen, maar ook de hele papierkraam die nodig is voor het verkrijgen van de juiste vergunningen wordt doorgesproken. "We willen best wel een tipje van de sluier lichten over wat het publiek op 9 en 10 juni kan verwachten", vertelt Anneke. "Dit jaar hebben we voor het eerst op zaterdagavond al een warming up party. We hebben toch een tent, dus waarom zouden we daar op zaterdag al geen gebruik van maken?" De Obstacle Run zelf is gewoon op zondag. Wie nu al meer wil weten kan op www.boskantchallenge.nl terecht. Wil je mee doen, dan kun je je vanaf 1 mei inschrijven.

Staatsbosbeheer doet aangifte om vernielde bomen

Staatsbosbeheer heeft bij de politie aangifte gedaan om het vernielen van enkele bomen aan de Zuidelijke Randweg in Sint-Oedenrode. Het gaat om ongeveer tien bomen en ze staan op een stuk grond van Staasbosbeheer.

Een wandelaar tipte DeMooiRooiKrant anderhalve week geleden over de bomen aan de Zuidelijke Randweg die geringd zijn. Toen contact werd opgenomen met Stichting Roois Landschap werd al snel bekend dat ook zij er van de hoogte waren. "Na overleg met de gemeente hebben we de constatering gemeld. Dit soort grote bomen ringen is een strafbaar feit. Als een boom wordt geringd, onderbreek je de sapstroom en daarmee is de boom verloren. Wanneer iemand een dergelijke boom wil kappen is een vergunning van de gemeente vereist. Onze Stichting Het Roois Landschap beijvert zich al twintig jaar voor de instandhouding van ons landschap. We leggen houtwallen aan, knotten wilgen, we zijn bezig vlechtheggen te ontwikkelen en dan is het ons een doorn in het oog, als dit soort afbraak van het landschap plaatsvindt", reageert een woordvoerder van de stichting teleurgesteld.
Bij de gemeente is nooit een kapvergunning binnengekomen van deze bomen. Aangezien de bomen op grond staan van Staasbosbeheer is het aan die organisatie om aangifte te doen. De politie doet inmiddels onderzoek naar deze zaak. Het Staatsbosbeheer blijft de bomen monitoren. Als er een gevaarlijke situatie zou ontstaan dan worden er gepaste maatregelen genomen. Die maatregelen kunnen per boom verschillen.

Jaargang 8 • Week 11 • Woensdag 14 maart 2018

Formido
Drankenhandel van Boxmeer
Janssen Mode

Schoolklas op bezoek in het Provinciehuis

Foto:

Iedereen kent die grote toren wel van Den Bosch. Een herkenningspunt, vooral als je vanuit Schijndel naar de Brabantse hoofdstad rijdt. 'De toren' is de thuisbasis van het provinciebestuur. Niemand weet wat daar binnen precies gebeurd en dat terwijl het reuze interessant is. Dat ondervond groep 7 van basisschool Eerschot afgelopen 5 maart. De kinderen waren door het CDA uitgenodigd.

Foto: Jos van Nunen

De politieke partij trakteerde hen op een tweeënhalf uur durend programma achter de schermen van het provinciebestuur. Zo speelden de leerlingen een quiz over de provincie én het provinciehuis, met vragen als: wat doet Provinciale Staten? Wie is de Commissaris van de Koning? en voor welke film was dit provinciehuis het decor? Met een klein beetje hulp van de aanwezige ouders wisten de leerlingen de quiz tot een goed einde te brengen en met een mooie prijs naar huis te gaan: een uitnodiging om later dit jaar de Tweede Kamer in Den Haag te bezoeken. Nog een stapje hoger dus.

De leerlingen kregen ook een rondleiding door het 103,5 meter hoge 'Huis van Brabant'. Deze voerde o.a. naar de hoogste (23ste) verdieping, langs de fractiekamers van de verschillende politieke partijen, de Statenzaal en ondergrondse atoombunker.
In de Statenzaal, waar normaal gesproken alle grote debatten en stemmingen plaatsvinden, mochten de leerlingen plaatsnemen op de zetels van de Statenleden, de provinciale volksvertegenwoordigers. Vanuit de blauwe stoeltjes, die veel lijken op die in de Tweede Kamer, kregen ze uitleg over de spelregels van een debat en mochten ze voor even ervaren hoe het is om politicus te zijn. "Een leuke manier om kinderen betrokken te maken bij een van die plekken waar over hun toekomst wordt beslist: het Provinciehuis. Niet heel bekend, maar wel heel belangrijk als het gaat om zaken als openbaar vervoer, verkeersveiligheid of de leefbaarheid in steden en dorpen", legt Marianne van der Sloot uit. Zij is fractievoorzitter van het CDA en een van de vijfenvijftig Brabantse Statenleden.

Politieke jongerendag: bus Paaspop en ijskar

Dat Meierijstad de gemeenteraadsverkiezingen dit keer overslaat, betekent nog niet dat ze de politieke jongerendag ook maar overslaan. Voorheen vond die plaats in Schijndel, ditmaal was het te doen in het bestuurscentrum van de gemeente, dus Sint-Oedenrode.

Ruim zestig leerlingen van het Elde College kregen de opdracht om een plan te bedenken binnen het thema 'Samen in Meierijstad'. De gemeente en het Elde hadden een budget van €1900,- beschikbaar gesteld waarbinnen het plan moest worden gerealiseerd. Burgemeester Kees van Rooij opende de politieke jongerendag. Aansluitend vond een gespreksronde plaats met jongeren, ambtenaren en raadsleden. Gewapend met de theorie van die ochtend, gingen ze 's middags daadwerkelijk aan de slag. Voor een volle raadzaal en publieke tribune presenteerden leerlingen in totaal vier plannen: een zeskamp, een busarrangement tussen de hoofdkernen voor Paaspop, een Meierijkar met ijsjes en 't Stadtje, een Meierijstadgebakje gemaakt met streekproducten. Waarnemend raadsvoorzitter was Mari van der Aalsvoort.

De presentatie van de plannen, verduidelijkt met beelden, ging bijzonder snel. Het debat nam heel wat meer tijd in beslag, maar was een leuke, leerzame en op sommige momenten zelfs hilarische opmaat voor het echte raadswerk. Wel was het vanaf de publieke tribune soms lastig te verstaan, ook vanwege de vele griephoestjes. De meiden waren duidelijk in de meerderheid. Veruit de meesten volgden aandachtig wat er zich afspeelde, verder leek het publiek een dwarsdoorsnede van de doelgroep. Een enkel etterbakkie ging, na een tijdje appen en een wedstrijdje onderuitzakken met zijn buurpuber, demonstratief liggen slapen maar werd door het publiek en door school tot de orde geroepen.
De werkelijke gang van zaken tijdens een raadsvergadering werd aardig benaderd, al ging het even fout met de boodschap aan de raadsleden dat ze maar één stem te vergeven hadden. Toen er gestemd moest worden voor nummer drie waren de stemmen al bijna op. Na schorsing bleken er twee plannen favoriet: de ijskar én de bus naar Paaspop. Die laatste dan echter niet op de vrijdag, maar alleen de zaterdag en de zondag. Er was dus ook, net als in het echt, gebruik gemaakt van een amendement (wijzigingsvoorstel).

Of het effect van de politieke jongerendag terug te zien zal zijn op de kieslijsten van Meierijstad zal waarschijnlijk een open vraag blijven, temeer omdat die pas over vier jaar weer plaatsvinden. Maar het is ook een stukje maatschappelijke ontwikkeling, en elke kiem van interesse is mooi meegenomen.

Meierijstad in regio top drie

Meierijstad staat in de regio top 3 Nederland met het laagste percentage voortijdig schoolverlaters. Gemeente Meierijstad vindt passend onderwijs voor iedereen belangrijk. De gemeente streeft ernaar het aantal vroegtijdige schoolverlaters zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk jongeren een diploma naar vermogen te laten behalen.

Verzuim is een belangrijk signaal voor mogelijke vroegtijdige uitval. Daarom bestrijdt zij, samen met het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO), schoolverzuim om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Dat doen ze door leerplichtambtenaren in te zetten. En hun professionele aanpak, van naleving van de Leerplichtwet en voortijdig schoolverlaten, loont. Uit jaarcijfers van het RBL blijkt dat door een extra tijdsinvestering in de voortijdig schoolverlaters is het aantal gedaald naar 1,2%. Hiermee zijn we de derde regio in Nederland met het laagste percentage voortijdig schoolverlaters!
Wethouder Coby van der Pas: Na de fusie stonden we voor de keuze om het zelf te doen of via een regionaal bureau. Vanwege de kennis van de doelgroep en de regionale samenwerking van het RBL met het onderwijs , kozen we om bij hen aan te sluiten. En dat was een goede keus! Het RBL behaalt goede resultaten. Naast de daling in het aantal voortijdig schoolverlaters is het aantal thuiszitters gedaald van 67 naar 56. En we streven ernaar om verzuim nóg verder terug te dringen.

De kracht van een goede aanpak zit in samenwerking
Verder is er het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het in beeld krijgen van jongeren van 16-23 jaar in een kwetsbare positie. Deze jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en entree-onderwijs kunnen soms net dat extra steuntje in de rug gebruiken om een goede stap te zetten richting de arbeidsmarkt. Het RBL heeft samen met scholen en gemeentelijke sociale diensten het afgelopen jaar veel tijd besteed aan het in kaart brengen van deze groep jongeren. Dat heeft geholpen om de mogelijkheden van de jongeren op de arbeidsmarkt beter te benutten. Dat zorgt ervoor dat elke kwetsbare jongere een goede plek in de samenleving krijgt.

Start aanleg carpoolplaats

Op 12 maart zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de carpoolplaats langs de Noordelijke Randweg (op de hoek met de Postdijk) gestart. Op de carpoolplaats kunnen straks dagelijks 70-80 personenauto's parkeren en ongeveer 50 fietsen.

De carpoolplaats wordt onbereikbaar gemaakt voor voertuigen hoger dan 2,20 meter; dat voorkomt dat vrachtwagens de carpoolplaats als parkeerplek gaan gebruiken. Naast de aanleg van (fiets-)parkeerplaatsen worden ook noodzakelijke gebruikersvoorzieningen zoals fietsrekken, overkappingen en een wachtruimte geplaatst. Het terrein wordt verlicht met een duurzame dynamische verlichting; dat wil zeggen dat de verlichting geactiveerd wordt via bewegingssensoren. Op deze manier worden de energiekosten zo laag mogelijk gehouden. Naar verwachting is het werk op 1 mei gereed.

Onderzoek leefbaarheid in Olland

De Dorpsraad Olland en Welzijn De Meierij doen onderzoek naar de leefbaarheid in Olland en op welke punten zij ondersteuning zouden kunnen bieden. Daarnaast heeft de Gemeente Meierijstad een aantal vragen voor inwoners van Olland, die ook zijn toegevoegd aan de enquête.

De digitale versie kunt u vinden op: www.skonolland.nl en op www.welzijndemeierij.nl. De papieren versie ligt vanaf dinsdag 20 maart in de Loop'r in Olland in de hal bij het prikbord. Deze kunt u daar ook weer inleveren, in de zwarte brievenbus van Welzijn De Meierij. Het invullen van de enquête (zowel digitaal als schriftelijk) kan t/m maandag 9 april. Ook voor de jeugd van 12 t/m 17 jaar is op de eerder genoemde websites een enquête te vinden.

Heeft u ondersteuning nodig bij het invullen van de enquête of heeft u nog vragen? Op dinsdagmiddag 20 maart van 13.00 uur – 15.00 uur zijn Nelleke Zomer (Welzijn De Meierij), buurtadviseur Henk de Laat (Gemeente Meierijstad) en Gerrit van Gorkum (Dorpsraad Olland) aanwezig in de Loop'r om uw vragen te beantwoorden en te helpen met het invullen van de enquête. Na 9 april worden alle ingevulde enquêtes verzameld en de resultaten met u gedeeld door middel van een informatieavond. Op basis van de resultaten zal een vervolg plaatsvinden. Voor vragen kunt u contact opnemen met Nelleke Zomer-Post, Welzijn De Meierij via 073-544 1400.

SamenLoop voor Hoop – Een breed gedragen initiatief

Wat medio vorig jaar begon met een bescheiden oproep van Irda Habraken en Marion van de Ven, of mensen uit Rooi wilden meehelpen met het organiseren van een Samenloop voor Hoop, is inmiddels uitgegroeid tot een enorme beweging.

Het zal niemand meer ontgaan zijn dat er iets prachtigs staat te gebeuren in het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 september. De Samenloop voor Hoop van KWF-kankerbestrijding is een uniek evenement, waarbij deelnemers gedurende 24 uur, de strijd aangaan tegen kanker.

Het is geen wedstrijd, maar een vorm van continue wandelen door één of meerdere leden van een team. Als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Tegelijkertijd zetten we ook de ere-gasten in het zonnetje. Met de Samenloop voor Hoop proberen we zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de financiering van (nog) meer wetenschappelijk onderzoek, zodat de kans op genezing groter wordt voor (nog) meer kinderen en volwassenen en dat de kwaliteit van leven voor (ex)kankerpatiënten kan worden verbeterd. En daar is echt veel, heel veel geld voor nodig.

De voorbereidingen voor de eerste Samenloop voor Hoop in Rooi zijn in volle gang. Tientallen vrijwilligers in maar liefst elf commissies werken hier keihard aan zodat er straks een sfeervol en indrukwekkend event staat. En het is echt hartverwarmend om te zien en te ervaren dat enorm veel deelnemers, vrijwilligers, winkeliers en ondernemers hun steentje willen bijdragen. De verwachtingen worden dan ook elke keer weer overtroffen. Het aantal teams en deelnemers blijft gestaag groeien, evenals de vele acties die door de teams worden uitgezet. Prachtige acties en projecten. Van fiets- en wandeltochten tot en met een benefietconcert van onze volkszanger Nico. De inspanningen in Rooi blijven overigens niet onopgemerkt bij het KWF en de provincie Noord-Brabant. Zij volgen de ontwikkelingen op de voet.

Zowel in de aanloop naar het evenement als voor het event zelf, zal vaak een beroep worden gedaan op de vele (lokale) bedrijven en ondernemingen voor sponsoring.

Het enthousiasme onder alle vrijwilligers en deelnemende teams is enorm en ontzettend veel acties worden op touw gezet om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Dus ook de vraag naar sponsoring vanuit het bedrijfsleven is groot.

We proberen, via de commissie Sponsoring, de aanvragen en verzoeken zoveel mogelijk te sturen en te coördineren. En dat zal niet altijd lukken. Wij hopen op begrip van alle betrokken vrijwilligers en ondernemers.

Samen lopen = Samen hopen.

Ad van der Heijden

Voorzitter bestuur Samenloop voor Hoop Sint-Oedenrode 2018

Zebrapad Schijndelseweg scherp in het oog

Sint-Oedenrode – De politie meldde dinsdagavond op Twitter dat het een snelheidscontrole heeft gehouden op de Schijndelseweg in Sint-Oedenrode. Het stuk tussen de Ollandseweg en de rotonde naar Schijndel. Na een reactie van een volger of ook boetes uit worden gedeeld voor het doorrijden bij een zebrapad wanneer iemand wil doorrijden, antwoordde de politie dat die situatie bekend is en dat het scherp in de gaten wordt gehouden.

De controle van dinsdagavond leverden de volgende cijfers op: maar liefst 635 voertuigen passeerden de controlepost. Daarvan reden 117 bestuurders te snel en de hoogst gemeten snelheid betrof 82 km/u. Voor deze overtredingen worden boetes uitgeschreven.
Het zebrapad tegenover tankstation Bongers is al vaker in opspraak geweest. Veel schoolgaande kinderen en hun ouders merken vaak bij het oversteken dat auto's gewoon doorrijden en totaal geen oog hebben voor de fietsers en wandelaars.

Bourgondisch en gastvrij, asperges uit de Meierij

Bourgondisch en gastvrij, dat zijn restaurants de Helden van Kien en de Rooise Boerderij allebei. Het is daarom niet verwonderlijk dat ze elkaar gevonden hebben in een zeer smaakvolle samenwerking. Asperges zijn de enige groenten met een seizoenopening. Die start wordt dit jaar door de twee Rooise horecagelegenheden extra bijzonder gemaakt, want van 10 t/m 13 april staat bij de Helden van Kien het Witte Goud centraal.

Jan van de Moosdijk en Frank Groeneweg van de Rooise Boerderij en Rob Jansen van de Helden van Kien kijken verder dan hun eigen perkje. Sterker nog; ze houden van samenwerking. Als het maar een toegevoegde waarde heeft. "Dat heeft dit evenement zeker", brandt Rob los. "De asperge staat centraal, maar er staan nog veel meer lokale lekkernijen op het menu. Lekker eten en drinken met een fijn stukje muziek gaan zorgen voor een mooie ambiance." Aan de ogen van restaurateur Jan te zien, heeft hij nu al zin in de seizoenouverture. "Het wordt een complete beleving uit de streek. We werken daarom samen met lokale partners", stipt hij andere samenwerkingen aan.
In de keuken, maar ook in de bediening slaan de twee restaurants tijdens het vierdaags evenement de handen ineen. Rondom de Helden van Kien wordt een sfeer gecreëerd van Bourgondisch buitenleven. Klompen, rondlopende runderen een aspergeveld en natuurlijk het groen van het park.
"Misschien smaakt het wel naar meer", zegt Jan enhousiast. "We hebben allebei de ambitie om Sint-Oedenrode nog meer te profileren en hoe kan dat beter dan met een hoogstaand culinair evenement?" Willen de heren dit in de toekomst met zijn tweeën blijven doen? "Niet per se", zegt Rob. "Wie weet zijn we volgend jaar wel met vier zaken! Wij staan er voor open."
Asperges laten het hart van Jan sneller kloppen. Hij is al jaren lid van het Brabants Aspergegenootschap. Zijn compagnon Frank maakt het Witte Goud met liefde klaar en Jan zet het met passie op tafel. Dat zal van 10 t/m 13 april ook zo zijn. De asperges vormen dan een overheerlijk middelpunt tussen allerlei streekproducten zoals vlees, kruiden en andere groenten. Geloof maar dat het een voorrecht is om tijdens de vierdaagse aan te schuiven bij de Helden van Kien. Daar vindt het evenement - Bourgondisch en gastvrij, asperges uit de Meierij - tenslotte plaats.
Wilt u kaarten kopen? Kaartverkoop kan online via de website www.deheldenvankien.nl of bij De Helden van Kien aan de kassa. Voor specifieke vragen over Asperges uit de Meierij vragen wij u te mailen met promotie@streekparkkienehoef.nl

College op bezoek bij De Springplank

Burgemeester Van Rooij op bezoek bij OBS De Springplank.

In de kennismakingsronde van burgemeester Kees van Rooij stond dinsdagochtend basisschool De Springplank op de rol. Door een hondenweer-file op de A50 kon hij er niet helemaal op tijd zijn, maar wethouders Coby van der Pas, Jan Goijaarts en gemeentesecretaris Marijke Wilms namen de honneurs waar.

Dat was bepaald geen straf. Ze lieten zich bijpraten door de schoolleiding en leerkrachten maar vooral door de jongens en meisjes van de leerlingenraad. Die wisten goed raad met de vragen van de volwassenen, wat interessante en af en toe ook grappige antwoorden opleverde. Zo leerden de wethouders dat de leerlingenraad democratisch gekozen wordt door de klas en dat de leden pas na een tussenjaar opnieuw benoembaar zijn. "Voeren jullie ook campagne, met verkiezingsposters en zo? En beloven jullie snoepjes aan klasgenootjes als die op jullie gaan stemmen?" vroeg burgemeester Van Rooij die inmiddels was aangehaakt, met een knipoog. Nee, zo werkte dat toch niet.
Het kennismakingsrondje door de klassen begon met groep 1 en 2. Een bijzondere ervaring voor het bezoek, dat zelf niet meer in de kleine kinderen zat en merkbaar vertederd was door de ukkepukken. De kleuterjuf wist precies hoe ze de verzameling van generaties moest managen. Van Rooij ontpopte zich als een echte burgervader en nam plaats op een ministoeltje tussen de kleintjes. Maar niet voor lang. De ukkepukken kregen het complete grote mensen-gezelschap in beweging, toen ze gevraagd werden een paar dansjes mee te doen op de kinderliedjes waarbij met de heupen moest worden geschommeld of met de buiken vooruit. Het zou een kostelijk moment geweest zijn voor Omroep Meierij. Iedereen deed van harte mee en iedereen had de grootste pret. Dat laatste gold even niet voor het meisje, dat op de vraag of opa's en oma's óók bij het gezin horen zo parmantig 'nee!' riep dat alle grote mensen in de lach schoten. Traantjes en op schoot bij de juf, die haar eerst troostte dat al die grote mensen haar niet uitlachten maar grappig vonden, en vervolgens de groten even een minicursus pedagogiek gaf. De ukkepuk werd even het middelpunt en alles was weer goed. Inmiddels was het hoog tijd voor de vervolgtoer, ook even voorstellen aan de andere groepen. En zo werd het een goed bestede dag, voor iedereen.


50% korting in restaurant Holland Casino

U krijgt 50% korting in het restaurant van Holland Casino op vertoon van de advertentie van Holland Casino van pagina 5!

Begin december 2017 werd het restaurant van Holland Casino Eindhoven bekroond met plaats 104 in de IENS TOP 1000 beste restaurants van Nederland en binnen de stad Eindhoven zelfs op de derde plek. Tijd dus om onze gasten, aan wie we deze notering te danken hebben, te belonen.

Op pagina 15 van DeMooiRooiKrant treft u een advertentie aan van Holland Casino Eindhoven. Indien u een reservering maakt via 040 – 2357 357 in de periode van 12 tot en met 31 maart 2018 én de advertentie meeneemt, ontvangt u 50% korting op uw restaurantrekening. Deze actie wordt u aangeboden door DeMooiRooiKrant in samenwerking met Holland Casino Eindhoven.

De Politiek Dichterbij

Foto: Jos van Nunen

In de rubriek "Politiek Dichterbij" geeft DeMooiRooiKrant regelmatig een raadslid de kans zich aan de lezers te presenteren. Deze keer: Peter Verbraak (Team Meierijstad)

Geb. datum: 12 augustus 1952
Geb. plaats: Goes ("maar al mijn voorouders komen uit Brabant")
Woonplaats: Sint-Oedenrode
Burgerlijke staat: Gehuwd, met Jacqueline van Aalst
Kinderen: 4, kleinkinderen: 1
Opleiding: HBO PABO Sociale Academie, postacademische opleidingen
Beroep: Leidinggevende in de zorg (parttime)
Hobby's: Klassieke auto's, kranten lezen, erfgoed en "van alles en nog wat"

Bij een verkiezing van het gemeenteraadslid met het meest vriendelijke gezicht van Meierijstad, zou Peter Verbraak een goede kans maken. Misschien heeft dat wel iets te maken met zijn leven in de 'zachte sector' waar alles draait om mensen, vooral de meer kwetsbaren in onze samenleving. Maar achter dat gezicht zit wel iemand die stáát voor zijn mening. Aan zijn cv met functies, nevenfuncties en projecten, ook in het buitenland, lijkt geen eind te komen. Momenteel is hij onder meer bezig met de nieuwste versie van de cursus Rooilogie 'hoe werd in Rooi de kost verdiend?'

Is jouw beroep goed te combineren met het raadslidmaatschap?
"Oh ja, prima. Ik benijd de mensen niet die naast hun raadslidmaatschap nog een fulltime baan hebben."

En dan toch nog tijd voor hobby's?
"Jazeker, al heb ik mijn hobby klassieke auto's toch maar een tandje teruggeschakeld want dat werd écht te gek". We lopen naar het achterste deel van zijn woonkamer. "Hier zat eerst de garagemuur, daar tegenover zat de kanteldeur." Die zijde kijkt nu uit op een ruime, overdekte maar open serre. "Daar eten Jacqueline en ik bijna elke dag, van april tot en met september"

Hoe is je politieke loopbaan tot nu toe verlopen?
"Ik stond op de lijst van Hart voor Rooi, maar kwam met de verkiezingen nét niet in de raad. Toen Toon van de Wijst eruit stapte, kwam ik in zijn plaats. Ik was toen voorzitter van de WMO-raad Sint-Oedenrode. Hart voor Rooi is in Meierijstad dus samengegaan met andere lokale partijen, in Team Meierijstad."

"De invloed van de vergrijzing op de samenleving wordt zwaar onderschat."

Oppositie voeren of regeren?
Coalitie, maar niet als vanzelfsprekend. Gelukkig hebben we in Meierijstad géén coalitie die per sé de gelederen gesloten houdt. Stel je toch voor dat 25 van de 35 raadsleden altijd hetzelfde zouden stemmen. Het feit dat er een oppositie is, maakt je als coalitie juist sterker. Vergelijk het maar eens met een levenspartner, die je altijd gelijk zou geven. Daar word je geen beter mens van."

Deze raadsperiode is voor mij geslaagd als… geen clichés graag
"De invloed van de vergrijzing op de samenleving wordt zwaar onderschat. Als we een béétje kunnen helpen met Meierijstad beter voor te bereiden op die ontwikkeling, zou ik tevreden zijn. Zo heb ik onlangs vragen gesteld over de nieuwe multifunctionele accommodatie die in De Kienhoef gaat komen. Naast onderwijs en sport moeten daar echt ook mogelijkheden voor ontmoeting komen."

Guilty pleasure?
"Soms kan ik oprecht genieten van ideeën waar de oppositiepartijen mee komen. Oppositie voeren lijkt misschien makkelijk maar als je dat niet goed doet zet je jezelf buitenspel. Niemand buitenspel, is míjn lijfspreuk."

In verband met de foto; wat is jouw mooiste plekje van Meierijstad, en waarom?
Raadsleden krijgen regelmatig te maken met complexe vraagstukken, maar iets simpels als een foto met bijschrift kost doorgaans het meeste bedenktijd. Bij Peter is het niet anders. "Bij Jos de fotograaf had ik al iets genoemd, maar je komt toch altijd weer op die geijkte plekken uit. Mijn keuze is nu gevallen op Bisschop Bekkers. Niet bij zijn graf, maar bij zijn beeld voor de kerk. Zijn boodschap aan de mensen was, dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen, en zijn eigen geweten moet volgen. Dat spreekt mij enorm aan, ook in het raadswerk."

Het standaard halfuurtje voor een interview is al ruim verdubbeld, dus de vraag of Peter nog iets toe te voegen heeft aan het interview laten we maar achterwege.


Twee dames ontvangen onderscheiding KBO

Marianne van der Wijst en Jo Oerlemans ontvangen onderscheiding KBO Brabant.

Jo Oerlemans en Marianne van der Wijst hebben tijdens de jaarvergadering van KBO-centrum beiden een prachtige onderscheiding ontvangen.

Jo kreeg een erepenning van verdienste van KBO Brabant uitgereikt, voor haar jarenlange inzet als vrijwilliger en negen jaar bestuurslidmaatschap. Marianne ontving een Zilveren Speld voor haar enorme inzet voor de vereniging. Ook al neemt zij na negen jaar afscheid van het bestuur, ze zal haar werk in de commissies nog steeds blijven doen.

Nationale Secretaressedag

Donderdag 19 april is het weer Nationale Secretaressedag.
Iedere derde donderdag van april is de dag waarop alle secretaresses in het zonnetje worden gezet en dan mag een mooie bos bloemen natuurlijk niet ontbreken.
Wij zijn op zoek naar de beste secretaresse van Sint-Oedenrode. Is jouw of jullie secretaresse de allerbeste? Staat ze altijd paraat en is ze de spin in het web binnen het bedrijf? Stuur dan een mailtje met motivatie waarom zij of hij de allerbeste is! DeMooiRooiKrant kiest de leukste inzending uit en komt op Secretaressedag de desbetreffende persoon in de bloemen zetten. Doe mee met deze actie om de allerbeste secretaresse van Rooi te verrassen! Stuur uw inzending naar redactie@demooirooikrant.nl

Reumafonds zoekt collectanten

Het Reumafonds zoekt nog collectanten in Sint-Oedenrode

In de week van 19 tot en met 24 maart is de jaarlijkse collecteweek van het Reumafonds. Ook dit jaar zetten 50.000 vrijwilligers zich met hart en ziel in om door heel Nederland geld op te halen voor onderzoek naar reuma. Daar kunt u via de collecte aan bijdragen. Kunnen we op uw steun rekenen tijdens collecteweek Reumafonds? U kunt u opgeven via https://reumafonds.collecteweb.nl/aanmelden/.

Bel voor meer informatie met: Paul van de Laar (0413-475814), Sjaantje Jonkers (0413-474629) of met het Reumafonds in Amsterdam: 020-589 64 71. U kunt ook een mail sturen naar: vrijwilligers@reumafonds.nl.

Speelgoed- en kledingmarkt in Meerschot

Op zondag 18 maart organiseert wijkvereniging Eerschot in wijkcentrum Meerschot aan de Heistraat 22 weer een markt voor kinderkleding en speelgoed. De markt is van 10.00 tot 12.00 uur geopend. Entree bedraagt 1 euro. U kunt voor 10 euro een tafel huren om zelf je spullen te verkopen. Voor verdere informatie of wilt u zich aanmelden om een tafel te huren neem contact op: e-mail wijkverenigingeerschot@gmail.com

Omroep Meierij

RondOM
Een programma met nieuws, actualiteiten en opmerkelijke gebeurtenissen uit Meierijstad. Zodra ze gemonteerd zijn worden de verslagen meteen o.a. op tv getoond. Inhoud wisselt continu; nieuwe onderwerpen worden toegevoegd en onderwerpen die al wat langer draaien gaan er af. Uitzendtijden RondOM: vanaf 1 maart 2018 ELK heel uur!

Zenderoverzicht TV Sint-Oedenrode en bijbehorende kernen
KPN digitaal kanaal 1435. TRINED kanaal 500. Via ZIGGO: Analoog op 256 MHz en digitaal via mediabox kanaal 36, CI+ kanaal 331.Vodafone Thuis: kanaal 712

Zenderoverzicht RADIO Sint-Oedenrode en bijbehorende kernen
ZIGGO Digitaal kanaal 915 en Ci+ KANAAL 365 Kabel: 87.5 FM - KPN Digitaal: Kanaal 1033. Telfort: 796

Studio Sint-Oedenrode:
Laan van Mariëndael 30A, Tel. 0413-471193

10 / 40

Opening expo Leny Meulendijks

De opening van een expositie trekt altijd wel een handjevol belangstellenden. Voor Leny Meulendijks moet het een aangename verrassing zijn geweest dat de foyer van Mariëndael, en even later de zaal, zondagmiddag behoorlijk vol zat.

Ze begon haar openingswoord dan ook met "Lieve, bekende en onbekende mensen" want het waren er veel meer dan de kennissenkring die ze had verwacht. De Rooise kunstenaar vertelde haar levensverhaal. Ze was als kind, lang voordat ze in Rooi woonde, al creatief bezig met tekenen. Na school deed ze er decennialang niets meer aan. Ze was erg betrokken bij het vele onrecht en de ongelijkheid in de wereld en probeerde die te verbeteren door deelname aan organisaties als de vredesbeweging. Maar ze kreeg daarmee niet het gevoel dat ze iets wezenlijks had kunnen bijdragen.
Toen haar kinderen het huis uit waren ging ze in de leer bij de Rooise kunstenaar Jan Sonnemans, om vervolgens de Academie der Schone Kunsten in Arendonk te volgen. "Zoals half Brabant" voegde ze er in haar toespraak een tikje smalend aan toe. "Daar wordt wel eens lacherig over gedaan, maar ik heb er toch veel geleerd." Toch bracht Arendonk haar niet helemaal wat ze zocht; met haar docent zat ze niet op een lijn. "Hij kréég iets van al dat blauw in mijn werk, maar ik was behoorlijk eigenwijs en zocht ergens anders inspiratie". Die vond ze in het 'magisch realisme', wat zoveel betekent als het creëren van een andere werkelijkheid vanuit beelden van de werkelijkheid. "Voorstellingen die wél mogelijk, maar niet waarschijnlijk zijn" las ze over een van haar inspirerende kunstenaars. "En dat sprak mij wel aan." De symboliek in haar werken was bijvoorbeeld goed te zien in het portret van haar jong gestorven vader, wiens gezicht ze zich niet goed voor de geest kon halen en die daarom postuum poseerde zonder hoofd.
Ze wil de mensen nu wat vrolijkheid brengen met de primaire, uitbundige kleuren in haar werk. Ook schildert ze tegenwoordig portretten. Ze geniet buiten Rooi ook enige bekendheid, zelfs internationaal. Zo staan haar werken in twee internationale kunstboeken, en hangen zelfs werken van haar in Singapore. De tentoonstelling duurt tot en met 21 april.

De opening van de expositie van Leny Meulendijks trekt veel bekijks. Foto: Jack van Haastrecht

Mooie uitdaging voor Rooise kunstenares

Annie Veldkamp is hard aan het werk voor gemeente Meierijstad. De Rooise kunstenares maakt werken van vilt bestemd voor de raadszaal in Sint-Oedenrode. Naast zeven wandpanelen, komen er ook nog acht baffles welke in de lichtkoepel geplaatst worden. Het werk moet eind april klaar zijn.

Veldkamp is benaderd door Etienne Franken van gemeente Meierijstad om iets te maken wat in eerste instantie als geluidsdemping werkt. Verder speelt aankleding van de zaal en het plaatsen van kunst een grote rol. "Vilt absorbeert heel goed geluid", aldus de kunstenares. "Door een daarin gespecialiseerd bedrijf is gemeten waar de weerkaatsing van het geluid in de zaal het hoogst is. Hier komen dus de wandpanelen. De panelen zélf nemen ook geluid op, het werkt straks dus dubbelop. In het werk, op het vilt, heb ik via zeefdruk teksten geprint. Woorden die in de raadsvergaderingen veel besproken zijn. En ik heb geluisterd naar inwoners uit Meierijstad, gevraagd wat zij belangrijk vinden. Daaruit kwamen onder meer de kerk van Veghel, de klomp en de bomen uit Sint-Oedenrode en de kunst en het 1 Ander festival uit Schijndel naar voren. Het is niet zo dat die tekst heel opvallend aanwezig is, maar het staat er wel in. De wandpanelen zijn zo goed als klaar, nu begin ik aan de buffles voor in de lichtkoepel." Voor meer informatie kijk op: www.avlook.nl

Een raadselachtig werk

De Stichting Knoptoren heeft vorig jaar een oproep geplaatst voor afbeeldingen van de Knoptoren.

Er zijn heel veel schilderijen en tekeningen binnengekomen, o.a. dit aquarel van de Knoptoren kerk. Helaas weet niemand wie dit prachtige aquarel gemaakt heeft. Er valt te lezen: J v R. of J v A. en dan '69. Heeft u enig idee?

Snuffelstage bij DeMooiRooiKrant

Esmee Frieser enthousiast aan het werk op de redactie.

Ik ben Esmee Frieser. Ik ben 16 jaar en zit in vijf havo op het Novalis College in Eindhoven. Zelf kom ik uit Sint-Oedenrode. Vanuit mijn school mocht ik een stage lopen van twee weken.

Ik heb gekozen om dit bij DeMooiRooiKrant te doen omdat het me vroeger altijd leuk leek om iets te doen met journalistiek. Daarom is deze stage een goede manier om te kijken of ik hier ook echt wat mee wil gaan doen. Ik was zelf ook erg benieuwd naar hoe een krant in elkaar zit en hoe hij tot stand komt. Dit is voor mij daarom een goede kans om te kijken of journalistiek echt iets voor mij is.


Relax Academie: een plek waar kinderen leren tot rust te komen

Sinds één maand is de Relax Academie te vinden op Campus Fioretti en Lenneke van de Westelaken is ontzettend blij met de grote maar toch sfeervolle ruimte die zij tot haar beschikking heeft.

"Het lokaal is perfect! Ik heb hier een mooie plek voor de aandacht trainingen die ik geef, om kinderen, tieners en jongeren te leren om zich beter te focussen en te ontspannen. Daarnaast maakt er ook een yogadocente gebruik van de Relax Academie waar zij yogalessen geeft."

Door haar achtergrond als lerares op verschillende basisscholen, ziet Lenneke steeds weer dat de slechte concentratie bij kinderen een serieus probleem is. "De focus is van korte duur en rust nemen is lastig. Leren concentreren en ontspannen zou net als taal en rekenen een onderdeel van de lessen moeten zijn. Het is zo ontzettend belangrijk om je hoofd een moment van rust te geven en je gevoel de ruimte te geven."
Op de Relax Academie geeft Lenneke kinderen, tieners en jongeren training om hen te leren dat ze oké zijn zoals ze zijn, dat alles wat ze voelen er mag zijn én ze leren dat ze een keuze hebben in hoe ze vervolgens met hun gevoelens omgaan. "In acht lessen komen verschillende oefeningen aan bod, passend bij iedere leeftijdsgroep. Daar zit bijvoorbeeld een stukje yoga in en het visualiseren van een verhaal. Het kind komt hier echt tot rust. Spelenderwijs gaan wij samen aan de slag om het (zelf)vertrouwen en de concentratie te verhogen." En of het zweverig is? "Nee, juist niet! Ik leer kinderen juist bewust te worden van hetgeen dat zij voelen en van daaruit keuzes te maken." Het concentreren op de ademhaling is daarbij een belangrijk punt."
Benieuwd of de Relax Academie iets voor uw kind is? "Iedereen is welkom om zich aan te melden voor een kennismakingsles. Op 21 maart is er een informatieavond voor ouders in Campus Fioretti, waar zij ook zelf een paar aandacht oefeningen kunnen ervaren. Graag tot dan!"
Kijk op www.relaxacademie.nl voor meer informatie en de agenda of mail lenneke@relaxacademie.nl

Jeugdnatuurwacht naar Natuurmuseum Brabant in Tilburg

Op zaterdag 17 maart gaan de kinderen en leiding van de Jeugdnatuurwacht naar het Natuurmuseum Brabant in Tilburg. De kinderen ontdekken daar van alles over de natuur. De groep wordt in tweeën verdeeld. Er zijn die ochtend twee activiteiten.

OO - ZONE
In dit Ontdek- en Onderzoeksdomein voor natuur zijn alle kinderen onderzoeker. Het is eigenlijk niet te beschrijven: dat moet je beleven. De kinderen zitten op educatieve ontdek- en werkplekken tussen dieren, planten, fossielen, stenen en mineralen en doen zelf natuuronderzoek met echte materialen. Er zijn educatieve computerprogramma's ontwikkeld. Kennis van de natuur, taalontwikkeling of rekenen, het komt allemaal aan bod. Ook de taalontwikkeling, rekenvaardigheid, sociale vaardigheden en kunstzinnige oriëntatie worden aangesproken.

Klaar voor de start!
Een speelse tocht waarin kinderen een natuurspel spelen dat ze door het hele museum leidt. Gewapend met een kaart en magneetjes gaan ze op pad. Iedereen kan in een eigen tempo en volgens eigen interesse werken. Leren over de natuur met hart, hoofd en handen! Wie had na afloop de meeste goede antwoorden? De bus vertrekt om 9.15 uur vóór Mariëndael. Om 13.00 uur zijn de kinderen weer terug in Sint-Oedenrode.


Tombel is een mooie poes van acht jaar oud. Ze is een beetje verlegen, maar laat zich tegenwoordig steeds vaker zien. Als je haar rustig benadert kan je haar ook aaien. Ze geeft kopjes en deinst dan een beetje terug omdat ze schrikt van haar eigen dapperheid, maar komt dan toch al gauw weer kopjes geven.

Deze dappere dame zoekt een rustig huisje waar ze op haar eigen tempo kan wennen en vertrouwen kan krijgen in haar verwenmens. Ze houdt niet zo van drukte dus een huisje met kleine kinderen is iets te veel van het goede. Tombel houdt ook niet zo van drukke en/of opdringerige soortgenootjes, maar ze kan prima samenleven met een sociaal en rustig soortgenootje. Bij ons heeft ze al een vriendschap gesloten met twee rustige katers, dus het zou helemaal super zijn als een van hen mee mag verhuizen.
Kun jij haar dit bieden? Kom dan snel kennismaken met haar! Dierenopvangcentrum Hokazo, Lange Goorstraat 6, 5406 XE Uden.

Deze week een foto te paard. Wie herkent deze mensen op de foto? En waar is deze foto gemaakt? Inzendingen graag naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens bij ons binnen: Heuvel 7. De koffie staat klaar.

Oplossing week 10
Deze mooie kleurige groepsfoto is gemaakt in 1964, tijdens de kinder-carnaval. Deze werd destijds gevierd met de scholieren op zaterdagmiddag in: Sint Martinushuis, gelegen aan de markt, waar momenteel de apotheek gevestigd is. Van willekeurige jongeren werd een groepsfoto gemaakt.

Het meisje links achter verscholen is Diny Osta (haverland). De eerste jongen links is Jan Hellings (jan de spar). Met de fel rode neus met snor is Huub van de Ven ( Borchmolendijk). Uiterst rechts met de hoed op is Kees Janssen (Haverland). Helaas op jonge leeftijd overleden. Tweede van rechts is Pieter van Oorschot (Streepenstraat). Derde van rechts is Albert van de Loo, (Dommelrode) .

Albert van de Loo

Maak kennis met: Asa Fysio

Amir Sagharichiha in zijn gloednieuwe praktijk 'Asa Fysio'.

De verf is nog maar net droog, maar Amir kan niet wachten om zijn patiënten te ontvangen in zijn fysiopraktijk, gevestigd in het pand van Sportcentrum Van den Oever. "Begin deze week hebben we de laatste hand gelegd aan de inrichting van de ruimte, alles staat op zijn plek en ik ben klaar om met mijn patiënten aan het werk te gaan."

Sport en fysiotherapie is nauw met elkaar verbonden en daarom ziet Amir het als een enorme toevoeging dat zijn praktijk in de welbekende sportschool is gevestigd. "Natuurlijk is iedereen welkom in mijn praktijk, een lidmaatschap op de sportschool is geen vereiste. Als fysiotherapeut behandel ik naast sportblessures patiënten met klachten rondom hun houding en het bewegingsapparaat. Dat kunnen klachten zijn in de rug, de nek, de schouders en de knieën, maar ook in de spieren en gewrichten. Daarnaast bied ik de juiste begeleiding tijdens het revalideren na bijvoorbeeld een operatie aan de knie of de heup."

Amir is al vijf jaar werkzaam als fysiotherapeut, maar om zijn passie verder te ontwikkelen én om zijn patiënten de beste zorg te bieden, volgt Amir de aanvullende masteropleiding voor manuele therapie. "Op dit moment zit ik in de laatste fase van mijn studie. Met deze specialisatie ben ik bevoegd om een snelle pijndemping te verlenen en blokkades in diverse gewrichten en de wervelkolom te verhelpen. De theorie kan ik direct toepassen in de praktijk en op die manier houd ik mijn vaardigheden scherp.

De gemoedelijke sfeer in zowel het dorp als bij Sportcentrum Van den Oever trekt mij enorm en het sluit perfect aan bij mijn manier van werken. Mijn patiënten zijn geen nummertje en persoonlijke benadering vind ik erg belangrijk. Ik heb ontzettend veel zin om de mensen in Rooi te ontmoeten en met hen aan de slag te gaan." Een afspraak maken? "Dat kan! Ik ben vijf dagen te vinden in het pand van Sportcentrum Van den Oever. Daarnaast ben ik te bereiken op het nummer: 06-21207604, en via de mail: info@asafysio.nl. Graag tot ziens!"


Jaarlijkse kofferbakmarkt en kapellenfestival

Net zoals ieder jaar is ook dit jaar het traditionele halfvastenspektakel van CV 't Skrothupke druk bezocht. Zondag was er een kofferbakmarkt dat voor zowel koper als verkoper een groot succes was. Dankzij de aanmeldingen van vele verkopers was er een breed en divers aanbod aan spullen.

Verder vond er om 12.30 uur het kapellenfestival plaats in Cafe Oud Rooij. Veel kapellen uit Rooi en de omgeving stonden te popelen om hun muziek te laten horen. Hier werd dan ook enthousiast op gereageerd door op het publiek. Het spektakel werd om 18.00 uur afgesloten met een loterij, waar mooie prijzen werden binnengehaald.
Zo zie je maar weer dat het halfvastenspektakel zijn naam niet tekort doet. Door het lekkere weer, gezellige mensen en de mooie muziek was het zeker een waar spektakel.


Oost-Europahelpers blij met Jumbo

Frans (l) is erg blij met de cheque. Foto:

Sint-Oedenrode - Stichting Meierijstad Helpt Oost Europa is blij met supermarkt Jumbo en dan met name met de winkel in wijk Kienehoef.

Daar werd afgelopen maand geld ingezameld door middel van bonnetjes van lege flessen. Uiteindelijk leverde dat iets meer dan €180,- euro op. Voorzitter Frans van den Nieuwenhuijzen mocht vrijdagochtend dat bedrag in ontvangst nemen uit handen van Mark en Cindy, werkzaam bij Jumbo.

20 / 40

21 / 40

Kerkberichten

Martinuskerk (centrum)
Za 17/03 18.30 uur: Eucharistieviering met Het Goede Herderkoor. Intenties: Lien Kraus – Holsken en Jan Kraus (maanddienst).
Zo 18/03 09.30 uur: Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd. Eucharistieviering met Het Martinuskoor. Intenties: Martien van de Ven (maanddienst), Harry Merks (maanddienst), Mien Verhoeven – Steenbakkers (maanddienst), Anna Hurkx – van de Velden, Overleden ouders Vermeltfoort – Sanders en overleden familieleden, Louis van der Veen (maanddienst), Marietje van Driel – van der Heijden (maanddienst), Jan Kanters, Ouders Hendriks – Hazenberg, Sjaak, Gerard, Jan, Nelly en Christ, Sjef en Petra van de Burgt – van de Wijdeven, Harrie Kuijpers (maanddienst), Overleden leden van de KBO in de maand februari, Anne Marie van den Boomen – van den Elsen, Overleden ouders Hubertus en Bernadina Bekkers – van de Berk en overleden familieleden, Alie van Oorschodt – van den Eertwegh (maanddienst).
Maandag, donderdag en vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel van De Goede Herder kerk.
Dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Antonius van Padua kerk te Nijnsel.
Wo 21/03 19.00 uur: Eucharistieviering in de Dagkapel van de Heilige Rita te Boskant. Tweede Noveendag van de Heilige Rita van Cascia.

H. Martinus Olland
Za 17/3
17.30 uur: Eucharistieviering met kerkkoor. Intenties: Sjaak van Gerwen, overleden ouders V.d. Heijden-Rovers.

Odendael
Zo 18/03: Woord en communiedienst
Di 20/03 19.00 uur: Rozenhoedje bidden in de stilteruimte.

Sint Antonius Nijnsel

Zo 18/03 11.00 uur: Eucharistieviering met gemengd koor. Intenties: Antje Habraken- Smits, Piet Rooijakkers, Betsie v.d. Heijden- van Dinther, Jan Schepens, Dinie van Oorschodt- v.d. Boom, Miet de Vries- Aarts, Toon en Bertha van Erp en zoon Leo, Bert Schoenmakers.

Sint Petrus' Banden, Son
Tot nader order vinden de vieringen plaats in de Sint Genoveva-kerk in Breugel.
Wo 14/3 In het kader van de oecumenische activiteiten in de Veertigdagentijd:. 17.00u: Solidariteitsmaaltjd in het Parochiecentrum De Goede Herder, Mgr. Bekkersplein 1, Sint-Oedenrode; opgave deelname bij het Parochiesecretariaat, tel. 0413 - 47 77 41. 19.00u: Vespers in de Sint Martinuskerk, Kerkplein 47 a, Sint-Oedenrode.
Za 17/3 Geen Eucharistieviering
Zo 18/3 11.00u: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor. intenties: Leo Pagels (1e jaargetijde), Louis Pessers, Marc van Sloun, Harry Verschueren, Corry Verhaar-Fijen.
Wo 21/3 In her kader van de Oecumenische activiteiten in de Veertigdagentijd: 17.00u: Stiltewandeling; start bij de Sint Genovevakerk, Sint Genovevastraat 14, Breugel 18.00u: Soep en brood in de pastorie in Breugel. Sint Genovevastraat 16. Telefonische opgave bij diaken Wilchard Cooijmans, 0499-471230

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Do 15/3
18.15u: Rozenhoedje, 18.30u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Zo 18/3 09.30u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst
intentie: Jan Streur, Jeanne van de Wijdeven-van Erp, Kitty Lagraine-Konings, Gerard Lenting, Annie van der Eerden-van Sleuwen, Frans Swinkels.

Protestantse Kerkgemeente
18/3
10.00u: Dienst in Son. Ds. G. Baerends. 5e zondag van de 40-Dagentijd + Kindernevendienst

PKN
25/03
10.00u: 6e zondag van de 40-Dagentijd (Palmpasen). Dienst in Son. Ds. Chris Mondt + Kindernevendienst

Achter de schermen

Wat er vóór de schermen van de krant gebeurt leest iedereen. Wat er áchter diezelfde schermen gebeurt weten alleen ingewijden. Terwijl dat eigenlijk best vaak dingen zijn, die meer lezers interesseren of zouden moeten weten, bedachten wij ons als redactie. Natuurlijk gaan we niet helemaal met de billen bloot, maar er blijft genoeg over dat we met onze lezers willen delen.

Een goede kop
Als wij het hebben over een goede kop, bedoelen wij waarschijnlijk iets anders dan de kapper, of de fotograaf. Je begrijpt het al: wij hebben het over de kop boven het artikel dat wij schrijven. In dit geval dus: "Een goede kop". Het bedenken van een goede kop is vaak moeilijker dan het op het eerste gezicht lijkt. Het afgelopen jaar zagen we zelfs bij toonaangevende media bijvoorbeeld de volgende koppen: "Politie schiet na inrijden op agent" "Amerikaanse bruut vermoord" "Militairen doden man met mes" "Staking bij Transavia in de lucht" "Conceptregeerakkoord: gekozen burgemeester en criminelen langer in de cel"
Je kunt er om lachen, en dat doen wij ook als we er weer een voorbij zien komen. We gaan niet uitleggen wat hier allemaal fout is gegaan, als je een mop uit moet leggen is de lol er ook af. Maar we bedoelen het nog steeds serieus.
Een goede kop is het halve artikel, zeggen journalisten wel eens. Misschien wat overdreven, maar er zit wel wat in. Vergelijk het met een spiekbriefje: als je een A4tje in een paar woorden kunt samenvatten, weet je de rest ongeveer ook wel.
Hiervoor gaven we een paar voorbeelden van ongelukkige woordcombinaties. Je kunt er als redacteur ook voor kiezen om risicoloos koppen te maken. Stop er het woordje 'succes' in, of 'geslaagd', dan breek je geen potten. Je schrijft er hooguit lezers mee in slaap, want zulke clichés kunnen alleen echt leuk zijn voor de organisator of verantwoordelijke van het evenement. Voor onze redacteuren zijn ze niet verboden, maar we zouden ze alleen moeten gebruiken als we echt niks beters kunnen bedenken. Variatie is óók een kwaliteit voor een krant.
We kijken wel eens jaloers naar de koppen boven de artikelen van sportredacteuren. Sportwedstrijden lijken daar meer inspiratie voor te geven dan het speelveld van de huis-tuin-en keukenredacteuren. Ook amateur-sportverslaggevers maken soms koppen waardoor je het artikel moét lezen, sportliefhebber of niet. Weet iemand het recept daarvoor? We houden ons aanbevolen.
Een pakkende kop is overigens geen garantie voor succes. Wellicht herinnert Nijnsel zich van al wat langer geleden de wat sarcastische kop 'Inbrekers welkom in Nijnsel'. Dat ging over een inbraak-preventieactie door de politie, met een verslag over de vele open deuren met vaak waardevolle spullen die daarachter voor het grijpen lagen. Dat was meteen de laatste keer dat de krant werd uitgenodigd om met zo'n actie mee te lopen. Een kop als 'Nijnsel wakker geschud voor inbraakrisico' zou op leden van het inbrekersgilde, als die de krant al (kunnen) lezen, geen ander effect hebben gehad. Maar wel op de verontwaardigde, brave maar onoplettende burgers en de lange arm der wet.


Massale belangstelling voor snel internet in buitengebied

De opkomst bij de informatieavond over de aanleg van een glasvezelnet in het buitengebied afgelopen donderdag was overweldigend. De zaal van de Vresselse Hut was mutje vol. De organisator, 'Glasvezel buitenaf', vroeg mensen om maar naar huis te gaan en één van de volgende informatieavonden te bezoeken. Er kon echt niemand meer in de zaal.

Die hoge opkomst was voor René van den Elsen uit het Nijnselse buitengebied een geweldige opsteker. Hij maakt zich al jaren hard voor de aanleg van een supersnel glasvezelnet in het Rooise buitengebied. Toen aanbieder 'Glasvezel buitenaf' enkele weken geleden kenbaar maakte dat de start van het project in de gemeenten Meierijstad en Sint-Michielsgestel startte was dat voor René een eerste kroon op zijn jarenlange lobbiewerk. Het is wel nadrukkelijk een eerste kroon, want de aanleg van het netwerk is pas zeker als tenminste 50% van de bewoners van de circa 2750 panden ook daadwerkelijk een aansluiting neemt. De opkomst afgelopen donderdag in de Vresselse hut is daarom ook hoopgevend voor een succesvol project.

Piet Grootenboer, directeur van 'Glasvezel buitenaf' gaf aan dat het bedrijf inmiddels zo'n 80.000 aansluitingen in Nederland beheert. De oorsprong van het bedrijf ligt in Twente en van daaruit wil hij het Nederlandse buitengebied snel 'verglazen'. "Zowel gezinnen als bedrijven, kunnen niet meer zonder snel internet. Zeker nu steeds meer computerdiensten in 'de cloud' worden aangeboden, kan ook het buitengebied niet meer zonder snel internet. Voor bedrijven zijn snelle internetverbindingen noodzaak om te kunnen overleven. Voor gezinnen met kinderen, die willen gamen is snel internet net zo onontbeerlijk". Grootenboer gaf aan het volste vertrouwen te hebben in het halen van de minimaal benodigde 50% van de bewoners die een abonnement af willen sluiten. "Meierijstad-Sint-Michielsgestel zou het eerste gebied in Nederland zijn waar we die 50% niet halen. Dat kan ik me niet voorstellen en dat laten we ook niet gebeuren", aldus Grootenboer.

Namens de gemeente Meierijstad was Court Smulders aanwezig. Hij is coördinerend ambtenaar voor de aanleg van het glasvezelnet. "De vraag naar snel internet is groot heb ik de laatste tijd gemerkt. Meer dan regelmatig ben ik de afgelopen jaren gebeld met de vraag of de gemeente iets kan betekenen bij de realisatie ervan. Door de regels die er zijn voor staatssteun aan bedrijven zijn er voor de gemeente echter weinig mogelijkheden om zogenaamde onrendabele aansluitingen te subsidiëren. Wel hebben we als gemeente de mogelijkheid om bepaalde gebieden te faciliteren", zo vertelde Smulders de volle zaal.

Hamvraag voor het aanwezige publiek was natuurlijk wat een aansluiting op het glasvezelnet gaat kosten. Het antwoord op de vraag die menigeen op de lippen brandde, viel voor veel mensen mee. Een standaardabonnement kost rond de zeventig euro en dat is niet veel duurder dan een abonnement op de glasvezel in de kernen Nijnsel en Sint-Oedenrode. Voor wie de aanlegkosten afkoopt bedragen de maandelijkse kosten nog eens vijftien euro minder. Op 7 mei wordt gekeken of de 50% deelname is bereikt. Zou dat niet zijn, dan gaat het project niet door. Wordt de drempel wel gehaald, dan kan het Rooise buitengebied uiterlijk medio 2019 genieten van snel internet en een uitgebreid TV-pakket.

Documentaire Mattheüs Passion

Op donderdag 15 maart om 20.00 uur zal in de Kerk aan de Zandstraat een documentaire te zien zijn over de Mattheüs Passion.

De avond is georganiseerd In het kader van de 40 dagen tijd door de protestantse gemeente. Belangstellenden zijn van harte welkom. Nadere bijzonderheden kunt u lezen in de website www.pgsintoedenrodesonenbreugel.nl / nieuws en reflectie / kerknieuwsbrief.

Gemeente Meierijstad bedankt inwoners met compost

Gratis compost als beloning voor het scheiden van gft- en groenafval. Inwoners uit de gemeente Meierijstad kunnen op zaterdag 17 maart tussen 10:00 en 14:00 uur gratis compost ophalen bij de composteerfabriek aan de Eversestraat 1 gelegen bij de milieustraat.

Bedankje
Met deze actie worden de inwoners van de gemeente Meierijstad bedankt voor hun inspanning organisch afval gescheiden aan te leveren. Op het composteerbedrijf van Van Kaathoven wordt het organisch afval tot hoogwaardige Keurcompost verwerkt en krijgen inwoners hun ingezamelde afval nu dus terug in de vorm van compost!

Op=op
Sinds jaar en dag bieden burgers groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en groenafval (snoeihout, takken en gras) gescheiden van ander afval aan. Voor veel burgers is dat de gewoonste zaak van de wereld. Composteerbedrijven en gemeenten willen hun inwoners echter bedanken voor hun inzet: het scheiden van organisch afval levert namelijk een positieve bijdrage aan het milieu. Inwoners wordt aangeraden er op tijd bij te zijn, want op=op. De compost is vervaardigd in de Rooise composteerfabriek aan de A50.

Natuurlijke bodemverbeteraar
Compost is perfect voor gebruik in de tuin. De natuurlijke bodemverbeteraar stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten. Goed voor milieu én portemonnee!

Ga zo door!
Het hergebruik van organisch afval heeft een positief effect op het milieu. Zo legt compost CO2 vast in de bodem, waardoor het niet vrijkomt in de lucht. Compost helpt dus in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Daarnaast bespaart composteren geld, omdat het een goedkope manier van afvalverwerking is. Kortom: burger bedankt en ga zo door!


Lezing met als titel: Australië, de flora

Groei & Bloei, afdeling Meierijstad organiseert op maandag 19 maart een lezing over 'Australië, de flora'.

De lezing wordt gegeven door Martijn Essers, een Australiëkenner bij uitstek, en daarnaast geïnteresseerd in al wat leeft, groeit en bloeit. Hij laat u graag zien wat hij allemaal in Australië heeft gefotografeerd en meegemaakt. Hij is deskundig en daarnaast een goede verteller. Onze afdeling heeft in het verleden al vaker informatie gekregen over Australië, de flora en het landschap. Een continent dat blijft boeien en waarvan de flora ook in Nederland wel kansen heeft. Het belooft een interessante avond te worden.

Als u meer wilt weten over het groenaanbod van Groei & Bloei afdeling Meierijstad is een bezoek aan onze website www.meierijstad.groei.nl aan te bevelen. Locatie: De Schakel, Hoofdstraat 53, Veghel. Aanvang 20.00 uur. Niet-leden betalen € 3,50.

Landelijke Opschoondag Meierijstad

Een papiertje op de grond, een flesje in de struiken, een blikje in het plantsoen? Niemand houdt van een vervuilde omgeving. Daarom gaat heel Meierijstad aan de slag tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 24 maart 2018.

Op vrijdag 23 maart gaan al verschillende scholen aan de slag om de directe omgeving van hun speelterrein schoon te maken. Op 24 maart zijn verenigingen, clubs en andere groepen aan de beurt. De gemeente zorgt voor handschoenen, knijpers en afvalzakken, en natuurlijk voor iets lekkers als dank voor jullie deelname.

Doe mee en meld je school of vereniging aan:
https://www.tvschijndel.nl/12883-aanmelding-voor-landelijke-opschoondag-binnen-meierijstad
Samen maken we heel Meierijstad schoon!

Maak kennis met: Stichting Weidevogelbescherming Meierijstad

Het bestuur heft het glas na de oprichting. Foto: SWM

Met de komst van Meierijstad op 1 januari 2017 is een groot aantal dingen veranderd. Sommige vanaf de eerste dag, automatisch, 'van rechtswege' zoals dat heet.
Daarnaast waren en zijn er nog heel veel dingen, contracten en organisaties die op die datum om dezelfde reden zijn verdwenen, simpelweg omdat de naam van de gemeente als zodanig niet meer bestaat. Een van die contracten was het weidevogelconvenant. Na een periode van voorbereiding bekrachtigden de weidevogelgroepen van Rooi (NB29), Jekschot (NB30), Schijndel (NB13) en Boerdonk (NB54) hun samenwerking op woensdag 7 maart middels oprichting van de Stichting Weidevogelbescherming Meierijstad.

Alle betrokken groepen waren het er over eens dat de verdere samenwerking het best tot zijn recht zou komen in een stichting. Daarmee kan de eigen identiteit van de weidevogelgroepen het best behouden blijven. Bovendien is een stichting een rechtspersoon en daardoor een meer regulier middel om beleid, intenties en samenwerking zonder winstoogmerk vast te leggen. In de nieuwe organisatie zijn circa 110 vrijwilligers actief, verder werken ruim 170 agrariërs en loonwerkers eraan mee om de doelstellingen te bereiken. In 2017 werd ruim 17% van de kievitsnesten in Noord-Brabant gevonden door de vier groepen die nu in de Stichting zijn vertegenwoordigd.

Rooise invloed in Sportraad Meierijstad

Wat in eerste instantie nog niet gelukt was, is nu wel gebeurd. Ook de Rooise sportverenigingen zijn vertegenwoordigd in de Sportraad Meierijstad.

Op 26 februari jl zijn Ad van Acht en Robert Barclay als Rooise vertegenwoordigers benoemd in de Sportraad Meierijstad. Hiermede is de Sportraad op volle sterkte gekomen en kunnen ook de Rooise belangen behartigd worden binnen Meierijstad. De Sportraad behartigt de belangen van alle sportaanbieders binnen Meierijstad. In totaal zijn er circa 150 sportaanbieders (verenigingen / organisaties) waarvoor zich 5000 vrijwilligers inzetten en waarbij circa 25000 inwoners presteren op het gebeid van gezondheid – leefbaarheid - participatie. De Sportraad houdt regelmatig contact met de achterban (de verenigingen= contactraad) om op een goede manier de belangen van deze verenigingen te kunnen behartigen.

Beursvloertraining "effectief Matchen"

Op dinsdagavond 6 februari, hebben zich verschillende vrijwilligersorganisaties aangemeld, in de Beckart in Nijnsel, om kennis te nemen van de Maatschappelijke Beursvloer Meierijstad.

Tijdens deze avond werden de aanwezigen door Angelique Ottens van Sharity geïnformeerd en voorbereid op de Beursvloer die op 17 april zal plaatsvinden in ROC de Leijgraaf in Veghel. Op die middag komen diverse bedrijven naar de Beursvloer om door middel van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen te investeren in de lokale samenleving door inzet van mensen, middelen, materialen, kennis en advies. Als stichting of vereniging kunt u uw hulpvragen uiten en in korte enthousiaste gesprekken kijken welke bedrijven uw vragen willen of kunnen oppakken. U bent van harte welkom tijdens de Beursvloer Meierijstad op 17 april in het ROC de Leijgraaf, van 16.00 uur tot 18.30 uur. Deelname is gratis, aanmelden verplicht en kan alleen via de website: www.beursvloermeierijstad.nl of bellen met Angelique Ottens 06-3835130

Duofiets voor Van Coothhuis

Vanmiddag onthult wethouder Witlox bij het Van Coothhuis in Veghel (mr. Van Coothstraat 11) een nieuwe duofiets.

De duofiets is een populair vervoermiddel voor mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen fietsen maar er toch op uit willen. Fietsen met een familielid, vriend(-in) of vrijwilliger is met deze tweezits fiets mogelijk. Meierijstad beschikt nu over 11 duofietsen.

Voorwaarden lenen Duofiets
De duofiets kan gratis worden geleend door alle inwoners. Er is geen Wmo- of Wlz-indicatie nodig. Om er zeker van te zijn dat er een duofiets beschikbaar is, kan de fiets het beste van te voren worden gereserveerd. U spreekt dan ook af wanneer u de duofiets terug brengt (maximaal twee aaneengesloten dagen te leen). De locaties waar de duofietsen staan, vindt u op de website www.meierijstad.nl/duofiets.

Flinke projecten op stapel voor IVN

Het IVN houdt ook regelmatig excursies in de natuur zoals vorig jaar in Nijnsel

Door de ijzige kou van vorige week ging het amfibiescheppen van het IVN-Rooi niet door. Zo kwam het dat de voorzitter, Wim de Vrij, toch nog tijd in zijn agenda vond om DeMooiRooiKrant bij te praten. Hoewel de natuur in de winter grotendeels in rust is, heeft het bestuur van het IVN zeker niet stil gezeten. Wilde ideeën zijn in de afgelopen maanden omgezet in concrete plannen. Plannen die deels al op korte termijn in daden worden omgezet.

Zo komt er op landgoed 'De Rijt' op de hoek van de Damianenweg met de Koeveringsedijk deze maand nog een oeverzwaluwwand. "Tijdens de aanleg van het landgoed telden maar liefst ruim negentig zwaluwnesten in de hopen grond die er toen lagen", antwoordt Wim de Vrij op de vraag waar het idee voor de wand vandaan komt. "Oeverzwaluwen hebben de gewoonte om elk jaar naar dezelfde plaats terug te keren. Daarom moesten we snel een beslissing nemen om nog voor het 'zwaluwseizoen' een oeverwand te maken. De wand wordt met twaalf betonelementen opgebouwd. In elk element zitten ook weer twaalf gaten met een doorsnede van zo'n tien cm. In totaal kunnen er dan ook bijna honderdvijftig nestjes worden gebouwd. We hebben goede hoop dat die ook allemaal grotendeels gebruikt zullen worden, want niet alleen de ouders komen elk jaar naar dezelfde plaats terug. Vaak nemen zij ook hun kroost mee". Voor vogelliefhebbers lijkt er dan ook zeker een mooie zomer aan te komen. Maar zo vertelt Wim, dat was zeker niet mogelijk geweest zonder de initiatiefnemers van landgoed 'De Rijt', de familie Dekkers, maar ook het Brabants Landschap en de provincie Noord-Brabant hebben ook een belangrijke rol gespeeld bij dit project.

Toegankelijk pad op Vressel
De oeverwand wordt al vrij snel gerealiseerd, maar ook op de langere termijn heeft IVN-Rooi nog grote plannen op stapel staan. Of dat het dit jaar nog gaat lukken is volgens De Vrij niet zeker, maar op Vressel rondom de Oude Putten wordt een toegankelijk pad aangelegd. Dit pad wordt een van de vijf pilotpaden bij natuurpoorten in Brabant. Het toegankelijk pad heeft als doel dat mensen die minder mobiel zijn ook de kans te bieden om van de natuur in Vressel te genieten. "We denken dan al vrij snel aan mensen met rolstoel", zegt Wim. "Maar ook voor ouders die met een kinderwagen onderweg zijn biedt het nog aan te leggen halfverharde pad mogelijkheden om met de allerkleinste kinderen een wandeling van zo'n tweeënhalve kilometer door het Vressels bos te maken". Maar toegankelijk pad mag geen toegankelijk pad heten als het niet voor iedereen toegankelijk is. Daarom zullen er ook voorzieningen worden getroffen voor mensen met een visuele beperking. "Je moet dan denken aan bewegwijzering in Braille en informatiezuilen met akoestische informatie. Ook hier werkt het IVN samen met verschillende andere instanties, zoals de Stichting Toegankelijkheid Meierijstad, Staatsbosbeheer, 'De Vresselse Hut maar ook de Kunststichting Sint-Oedenrode vervult een rol.

Twintigste verjaardag
Over iets meer dan twee maanden viert het IVN-Rooi haar twintigste verjaardag. Dat wordt met gepaste bescheidenheid gevierd op zondag 12 mei. Bij Miss Hyacinth aan de Damianenweg kan iedereen spelend de natuur ontdekken. "Omdat we dan de eerste oeverzwaluwen al verwachten, kunnen die dan met een telescoop vanaf een veilige afstand worden gadegeslagen. Maar ook op heel korte termijn staat er weer een activiteit op het programma. Komende zondag zal er namelijk weer een gecombineerd team van IVN-Rooi en het Roois Landschap deelnemen aan de Nederlandse kampioenschappen Maasheggenvlechten in Oeffelt.

IVN-Rooi in Meierijstad
Met de komst van Meierijstad is er ook voor het IVN-Rooi het een en ander veranderd. "Dat is zeker niet ten nadele van ons", vertelt Wim. "Zo hebben we als IVN-Rooi een rol bij de boomplantdag op 14 maart. Die dag verzorgen we het educatieve programma. Maar ook hebben we samen met IVN-Veghel, NMC-Schijndel en het Roois Landschap regelmatig overleg met de gemeente. We mogen dan meedenken en praten over bijvoorbeeld het maaibeleid en het beheer van poelen. We hebben als natuurorganisaties zelfs een zetel in de monumentencommissie gekregen. De eerste twee jaar zal Rooienaar Mari Thijssen namens de vier organisaties mee praten over het al of niet kappen van monumentale bomen, maar ook over de omgeving rondom monumentale panden. Want een monumentaal pand verbleekt toch behoorlijk als het landschap er omheen haar waarde verliest", zo sluit Wim zijn verhaal af.

Papierloos

In deze tijd van 'digitaal leven' is het heel normaal dat we minder papier gebruiken. Een papierloze maatschappij is het streven. Dat betekent in elk geval dat we niet onnodig bomen omhakken. Papierverspilling is aan de orde van de dag. Denk aan de vrachten reclamefolders die wekelijks op veel deurmatten vallen. Dat zou van mij wel iets minder mogen. Ik wil de naar koopjes snuffelende en (goed)koopgrage medemens zeker niet zijn hobby ontnemen, als mijn brievenbus maar gevrijwaard blijft van papierbundels die onmiddellijk in de papierbak verdwijnen. Met hulde aan de nee-nee en nee-ja brievenbusstickers. Trouwens, een goed initiatief zie je in Amsterdam: Niemand ontvangt folders, tenzij je expliciet aangeeft dat je ze wilt.

Maar terug naar het onderwerp, papierloos: Het is vanzelfsprekend dat je niet alle documenten en verenigingsverslagen uitprint als dat niet hard nodig is. Maar het gaat wel ver als je helemaal geen papieren post meer ontvangt. Neem nou die voor iedereen van verre herkenbare blauwe envelop. Die brief waar je je groen en geel aan ergert omdat je razendsnel weer in het rood staat. Geen twijfel mogelijk, de belasting die een aanslag doet op jouw zuur verdiende of moeizaam bij elkaar gespaarde geld. Dat blauw geeft je meestal het treurige gevoel dat we de 'blues' noemen.

De laatste jaren is het juist 'Mijn Overheid' die de berichten digitaal verspreidt. Door één druk op de 'verzend' knop ontvangt de computerbezitter een nieuw bericht, weliswaar tussen een rits van andere - soms ongewenste of onbetrouwbare - 'mail' die hij op dezelfde dag binnenkrijgt. Het commando is: Kijk naar uw bericht op 'Mijn Overheid'! En o wee als je dat signaal dan per ongeluk mist. Het kan je duur komen te staan.

Zo eenvoudig is anno 2018 het leven niet, al helemaal niet voor computerloze of 'computer-onbedreven' medelanders. Gelukkig voor deze mensen - maar ook voor degenen die misschien een blinde vlek hebben of een (blind) vinkje fout hebben staan - kwam onlangs het nieuws dat de overheid en belastingdienst nog gewoon moeten doorgaan met de papieren post.

Op andere gebieden zal een mens toch ook soms het papier wel missen. Want wat jammer … zonder papier is een verjaardagskaartje schrijven er niet meer bij. En een lieve handgeschreven boodschap op je deurmat om te zeggen dat iemand met jou meeleeft, dat geeft je toch nog altijd een ander gevoel dan zo'n mobieltjesberichtje waarin je hele what's app-groepen betrekt. En reken maar dat ze daar waarschijnlijk helemaal niet op zitten te wachten. Wat ik ook jammer vind is het verdwijnen van het aandachtig aan het papier toevertrouwde handschrift of – ja, heel romantisch – een lief gedicht, iets wat je eeuwig bewaart als een kostbaar kleinood. Ga jij nog in een dierbaar warm 'hoekje' van je computer op zoek naar zo'n 'mooi getypte' speciale brief? O ja, met de zoekfunctie zeker? Ik zoek al, in het denkbeeldig mapje 'Romantiek' op 'liefste'! Haha!

Je hoeft niet eens tot tien te kunnen tellen om het belang van papier in te zien. Doe maar mee: 'Een, twee, drie vier, hoedje van …' Kom op, liefhebber van een boek met papieren bladzijden, bewonderaar van een subliem verpakt cadeautje. Of jij, fanatieke tekenaar, museumbezoeker, keukenrollenverslinder, tranendroger, snotneus en vooral niet te vergeten klassieke bibsafveger, wat is er nou echt loos met papier?

Ineke Bekkers
Reageren? schrijvers@impesant.nl

Sleuteloverdracht voor nieuw stuk 't Roois Theater

Het nieuwe toneelstuk van 't Roois Theater gaat over Wilhelmke Pap en hierbij mogen de pap, melkfabrieken én carnaval natuurlijk niet ontbreken. Om in het carnavalsthema te blijven, is tijdens het halfvasten een officiële sleuteloverdracht geweest.

Hierbij overhandigde Emile Kalmann van 't Roois Theater de sleutel aan Eric van den Hurk van de Gasthuishoeve. Met de overdracht van de speciale ontworpen sleutel, staat het vast: 't Roois Theater gaat optreden in de Gasthuishoeve.
Na een waanzinnige en ontroerende speech van voorzitter Kalmann, werden ook de contracten officieel getekend. Na het zetten van zijn handtekening en het ontvangen van de officiële sleutel, verzekerde Eric zich van vier hilarische voorstellingen. "Ik vind het hartstikke mooi. Ik hoop op heel veel bezoekers", zegt Eric. "En ik hoop ook dat ze dorst hebben!" voegt hij daar later nog lachend aan toe. Emile is het hier (pap)roerend mee eens en zegt nog "Wij vinden het leuk om elk jaar op een andere Rooise locatie te spelen. Het is fijn dat we zo gastvrij ontvangen worden in de Gasthuishoeve."
De regisseur van 't Roois Theater, Harrie van den Brand, was uiteraard ook aanwezig bij het plechtige moment. Hij is helemaal in zijn nopjes met de samenwerking. "Het is een prachtige locatie, die zonder teveel aanpassingen qua decor heel goed aansluit bij ons Rooise thema. We gaan er wat moois van maken!"
'Het verzonnen leven van Wilhelmke Pap' is op 28 en 29 september en op 5 en 6 oktober te zien in de Gasthuishoeve. De vlog van de sleuteloverdracht is te zien op onze Facebookpagina, meer informatie over het toneelstuk is te vinden op www.rooistheater.com.

Een scene uit het Passiespel 2006.

Klavertje Vier midden in de roos met "Comme chez Swa"

Toneelvereniging Klavertje Vier stond vrijdagavond in De Beckart.

Met "Comme chez Swa" heeft toneelvereniging Klavertje Vier vrijdagavond in De Beckart de volle grote zaal een heerlijke avond bezorgd. Het blijspel leek de spelers zo op het lijf geschreven, dat ze gewoon één werden met hun rol.

Door: Jan Egmond

Dat Klavertje Vier alleen 'thuiswedstrijden' speelt maakt zoiets natuurlijk wel wat makkelijker, niets dat de spelers afleidt of aanleiding kan geven voor plankenkoorts. De Beckart is als een warm bad, voor de spelers én voor het vaste publiek. Zeker sinds het gemeenschapshuis twee jaar geleden een metamorfose onderging waarmee onder meer de akoestiek een enorme boost kreeg, kan de combinatie met alles wat daar op de planken komt niet meer stuk. Licht en geluid waren prima in orde, al liet dat laatste af en toe een kraakje horen.
Het enkel, vast decor van een life uitvoering kun je zien als een beperking, maar ook als een uitdaging en dat pakte goed uit. Het projecteren van slaapkamerscènes in een keuken past perfect in het blijspel, zeker als chaos daar een belangrijke rol bij speelt. Geen matras? Pizza's maak je toch ook klaar op een werkblad met een handjevol meel?
Comme chez Swa speelt zich af in de keuken van het gelijknamige restaurant. Chefkok François (vandaar: Swa) kan een fortuin erven maar dan moet hij trouwen met Geraldine, een wandelende nachtmerrie van het type "Arbeid adelt, maar adel arbeidt niet". Alsof dat al niet lastig genoeg is, maakt keukenmeisje en 'Starfucker' Claudia de verleiding tot een andere partnerkeuze voor François tot een gekmakend dilemma. De erfenis bevat echter een paar interessante uitzonderingsclausules. Die geven volop inspiratie voor scenario's, die door de complotdenkers op het podium een voor een worden uitgeprobeerd en tot een hilarische climax gebracht.
Mede door de goede vertolking van de rollen met sterk uitvergrote karakters was het toneelscript, ook op de chaotische momenten, goed te volgen. De spanningsopbouw verliep prima, mede door de tekstvastheid zonder inzakkers, waardoor het publiek van begin tot eind de volle aandacht vasthield.
Jammer dat een thuiswedstrijd op de planken bijna altijd wel een staande ovatie oplevert, dat zegt niet alles van de geleverde prestatie. Maar deze was in ieder geval dik verdiend.
De uitvoeringen zijn op 9 – 10 -14 – 16 – 17 maart. Bij de aankondiging waren de kaartjes voor alle avonden al bijna uitverkocht.
Kijk voor meer foto's op www.mooirooi.nl


Sporttalent van Rooise bodem: Tim Heijmans

Sint-Oedenrode bulkt van het talent in allerlei takken van sport. DeMooiRooiKrant heeft enkelen van hen al in beeld gebracht en gaat er gewoon mee door. Waar zijn deze jonge sporters goed in? Wat willen ze bereiken? In de vijfde aflevering laten we Tim Heijmans aan het woord over zijn sport: tennis.

Tim (16) tennist nu al enkele jaren en krijgt zelfs vrijstelling van zijn school om te trainen. Na zijn overstap naar de volwassenen groep verdient hij een plekje in deze reeks.

Waarom ben je begonnen met tennissen?
"Vroeger heb ik altijd gevoetbald bij Rhode, maar in de winter was er altijd een winterstop. Ik wilde altijd nog bezig zijn met sporten. Mijn moeder tenniste en mijn vader ook, dus in de winter bedacht ik om ook te gaan tennissen. Zo ben ik ermee begonnen; ik was toen ongeveer twaalf. Tennissen ging toen eigenlijk best wel goed en ben ik gestopt met voetbal."

Wat vind je het leukst aan tennissen?
"Het winnen van wedstrijden is natuurlijk wel het leukste, maar ook het trainen. Als het goed gaat dan wordt mijn trainer ook altijd heel blij en heel vrolijk. Ik merk ook wel dat als het slecht gaat hij heel chagrijnig is, hij vindt het ook echt niet leuk als het niet goed gaat. Ik heb ook wel eens een slechte dag, maar dat heeft iedereen wel. Ik train ook elke dag; tweeëntwintig uur per week."

Wat wil je nog bereiken?
"Het grote doel is wel dat ik een keer op Wimbledon kom te staan, maar ook een keer een grandslam spelen. Ik zou ook graag voor drie jaar in het buitenland full time gaan tennissen en trainen. Ik doe nu de Mavo en wil later de Havo gaan doen. Als dat niet lukt wil ik avondstudie doen om de licenties te halen en later een tennisleraar te worden, maar dit is mijn back-up plan."

Wat is tot nu toe het leukste wat je hebt meegemaakt met tennissen?
"Toen ik een jongetje van dertien of veertien was mocht ik tegen volwassenen van twintig of dertig spelen met de competitie. Ik won gewoon van hen en zij gingen helemaal door het lint. Die zijn zo agressief. Om te verliezen van een jongetje van dertien, dat kunnen ze echt niet hebben. Ze gaan het dan afreageren en gooien rackets kapot op de baan of schelden me uit."

Rooise BZN-fan te gast bij Omroep Brabant

Hans Verkuilen op bezoek bij Omroep Brabant.

Sint-Oedenrode - Onlangs publiceerde DeMooiRooiKrant een interview met Rooienaar Hans Verkuilen. Hij is misschien wel de grootste BZN-fan van Nederland. Toen Eefke Boelhouwers van Omroep Brabant-radio het interview onder ogen kreeg, wilde ze hem heel graag uitnodigen in de studio. Dat heeft ze inmiddels gedaan…

Boelhouwers presenteert het programma 'Muziek en Zo' bij Omroep Brabant radio. Tijdens deze uitzendingen staan verschillende artiesten centraal. Afgelopen donderdag was het de Band Zonder Naam. Er werden verzoekplaatjes van de Volendamse band gedraaid die door luisteraars werden aangevraagd.
Hans werd uitgenodigd om te vertellen over zijn BZN-verzameling. Uiteraard nam de fan ook wat relikwieën en collectors items mee.

Beelden Passiespel 2006

Op verzoek van enkele deelnemers aan het Passiespel in 2006 in 'De Goede Herder' in Sint-Oedenrode, zal het Roois Kultuur Kontakt op vrijdag 30 maart de DVD vertonen die destijds van het Passiespel is opgenomen. Alle oud-deelnemers zijn hierbij van harte welkom.

Meteen een gelegenheid om nog eens met elkaar over dit grandioze gebeuren na te praten, waarvoor zij ook de Groepscultuurprijs van de Gemeente Sint-Oedenrode hebben mogen ontvangen. Vanaf 19.30 uur is de grote zaal van CEC Mariëndael geopend en de toegang is gratis.
Geprobeerd is om alle oud-deelnemers via e-mail te bereiken, echter zijn niet alle e-mailadressen bekend of nog actueel. Meer info? Neem contact op met Harry van Oorschodt: webmaster@rooiskultuurkontakt.nl of telefonisch 06-40087340.

30 / 40

In de lange avond

ook in de lente
van de ouderdom,
vol met babyboomers
uit de vorige eeuw,
rijpen nog zoete druiven

al dragen ze gerimpeld vlies
en lijken stram om nog tegen
vele winden in te wuiven

ze hebben vaak twinkelende ogen
en worden harten goudgerand
door zorg voor hun nageslacht;
de kinderen van de kinderen,
die nog niet in het moeten
van morgen worden gezogen

waar ondanks ongrijpbaar verlies
en andere aardse tegenslagen
de wijsheid bloeit en mildheid groeit
in dragend en delend mededogen;

een blijvend voorbeeld in ieders dagen

Foto: Henri van Hoorn

Ook vanuit de lucht is de lente waarneembaar. Foto: Henri van Hoorn

Es 'n vrouw 't circusperdje uithangt, kost dè veul stroi.

31 / 40

Deze groep is geslaagd voor hun A-diploma.

Mooie zwemprestaties beloond!

Zondag 4 maart zijn er weer een hoop kinderen geslaagd voor hun zwemdiploma in zwembad De Neul. De kinderen hebben ontzettend goed hun best gedaan en dat zorgt voor zowel trotse ouders als zwemleraren. Goed gedaan allemaal!

Voor zwemdiploma A zijn twintig kinderen geslaagd, drieëntwintig kinderen gingen naar huis met een B-diploma en twaalf kinderen behaalden hun C-diploma.

Deze groep is geslaagd voor hun A-diploma.
Deze groep is geslaagd voor hun B-diploma.
Deze groep is geslaagd voor hun B-diploma.
Deze groep is geslaagd voor hun C-diploma.

Parkinson café Oss-Uden-Veghel

Op donderdag 22 maart (14.00 uur- 16.00 uur) in het Witte Huis in Zeeland met als thema: "De laatste levensfase"

Bent u zelf Parkinson patiënt, mantelzorger of geïnteresseerd dan bent u van harte welkom bij ons café. De laatste levensfase staat centraal op deze middag. Wat kun je allemaal verwachten bij Parkinson, voor welke keuzes kom je te staan? Wat als het leven niet meer leefbaar is? Wat kan je als patiënt en mantelzorger te wachten staan, welke keuzes kun je maken met je arts als het gaat over het levenseinde?

Lyan de Roos is deze middag uitgenodigd als gastspreker. Zij is werkzaam als specialist ouderengeneeskunde bij Brabantzorg te Veghel en heeft veel ervaring in de zorg voor Parkinsonpatiënten. Zij zal een interactieve lezing verzorgen over bovenstaande onderwerpen en er zal ruimte zijn voor vragen of discussie. Ook is er dan de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

De toegang is gratis. In verband met de organisatie zou het prettig zijn als u zich van tevoren vrijblijvend aanmeld via ons mailadres parkinsoncafe.ossudenveghel@gmail.com of via telefoonnummer 06-12655813 / 06-13446287.

Inspirerende wandeling over trouw

Vind je het leuk om met mensen in gesprek te gaan over een boeiend onderwerp? En zo inzichten uit te wisselen, ideeën en inspiratie op te doen? En nieuwe mensen te ontmoeten? Kom dan eens naar het Gesprek te Pas, op het Damiaancentrum.

Aanstaande zondag, 18 maart, wordt er weer een Gesprek te Pas georganiseerd. Het thema van die ochtend is 'trouw'. Hoe trouw moet je blijven aan je beloften, aan je principes? Kun je ontrouw zijn aan jezelf? Waar liggen de grenzen van trouw in een huwelijk, een vriendschap? Dit onderwerp biedt vragen genoeg om met elkaar over te praten.
Elke derde zondag van de maand wordt er op het Damiaancentrum een themawandeling georganiseerd, telkens met een nieuw onderwerp. Iedereen is van harte welkom. De opzet is steeds hetzelfde. Na ontvangst met koffie/thee en een inleiding op het thema komt het gedeelte 'te pas': de deelnemers maken in kleine groepjes een wandeling van een uurtje in de bossen, tuin of de prachtige omgeving van het centrum. Bij slecht weer of voor wie slecht ter been is, wordt de wandeling ingekort of denkbeeldig. We spreken te pas, al of niet aan de hand van de meegegeven vragen, over of naar aanleiding van het thema.
Daarna wisselen we bij een gezellige kop koffie/thee de ervaringen, verhalen of meningen uit.
Met deze wandelingen hoopt Damiaancentrum Nederland mensen nader tot elkaar te brengen en wat inspiratie te bieden.
Loop gerust binnen op zondag 18 maart om 10.00 uur bij het Damiaancentrum, Schijndelseweg 46, 5491 TB in Sint-Oedenrode. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en zal rond 12.00 uur worden afgesloten. Onze kosten bedragen per deelnemer ongeveer 3 euro, we zijn tevreden met elke bijdrage naar draagkracht.
Voor alle informatie over de Gesprekken te Pas, bel 0413-291200 of 06-10223044.


Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker

Als bij u prostaatkanker wordt vastgesteld kan het zijn dat u moeite heeft daarover te praten. Ook mensen uit uw omgeving weten daar vaak geen raad mee. Soms moet je iets overwinnen om erover te praten.

Om toch bespreekbaar te maken waar u mee zit nodigt de ProstaatKankerStichting u uit om uw ervaringen en vragen te delen met lotgenoten, die allemaal weten wat u doormaakt. Daarnaast kan het krijgen van praktische informatie rond een behandeling of medicatie belangrijke steun geven.
Daarom bent u van harte welkom op maandag 19 maart in inloophuis De Cirkel, Evertsenstraat 19 in Helmond. Het thema is: Heeft prostaatkanker invloed op het contact met je partner, familie en vrienden? Ook partners en familie zijn, zoals altijd, welkom. De bijeenkomst begint om 14.00 tot circa 16.00 uur. De toegang is gratis.

Prachtige voorjaarskiekjes

Foto: Lisette van Helden

Met het zachte weer van de afgelopen dagen laat Moeder Natuur ons weten dat het voorjaar voor de deur staat. Wij kunnen niet wachten! Dankzij de prachtige foto's van verschillende Rooienaren, kunnen wij deze mooie natuurfoto's met u delen. Trekt u er ook op uit met uw camera? Stuur uw natuurfoto door naar redactie@demooirooikrant.nl

Foto: Frans Rijkers
Foto: Lisette van Helden
Foto: Lisette van Helden
Foto: Thea Willems
Foto: Thea Willems

Start seizoen Rooise Renners

Na een week op trainingskamp te zijn geweest op Mallorca stonden Jarno en Youri van Esch en Sep Schuurman te popelen om te starten voor hun eerste wedstrijd in Belgie. In Rijkevorsel stonden 92 junioren aan de start en zowel Sep al Yori eindigde in het peloton achter de acht koplopers.

Sep werd 52 en Youri 62e. De dag erna reed Jarno de klassieker Brustem-Sint Truiden in de ijzige kou. Er stonden 175 renners aan de start voor 130km en Jarno reed een goede eerste beloftenwedstrijd. Aan het einde viel heel het peloton uit elkaar en Jarno kwam terecht in een groep die reed voor de 31e plaats en werd uiteindelijk 50e. De omloop van Schijndel ging vorige week helaas niet door dus reden Jarno, Youri en Sep een trainingswedstrijd in Oss. Youri kwam in deze wedstrijd zeer hard ten val en moest naar het ziekenhuis. Uiteindelijk viel het met zwaar geneusde ribben en vele schaafwonden nog mee maar zal hij waarschijnlijk de eerste twee weken geen wedstrijden rijden. Afgelopen zaterdag reed Sep in België een internationale klassieker Nokere Koerse een zware wedstrijd over kasseien en de beklimming en finish op Nokereberg. De wind en de regen maakte van deze wedstrijd een echte voorjaarsklassieker. Sep reed heel goed mee en wist zich steeds goed te handhaven ondanks de vele valpartijen op de kasseien met de regen tot na 50km een lekke band hem deed stilstaan. Na een wielwissel moest hij tussen de auto's weer terug naar de groep maar een val op de kasseien betekende helaas einde wedstrijd voor Sep. De dag erop was het Jarno die tussen 175 andere renners aan de start stond in Beutekom (B) voor een wedstrijd over 116km. Jarno koerste goed voorin ondanks dat hij heel de week ziekjes was geweest en eindigde op en 36e plaats.

Komende zondag staat het criterium in Heeswijk op de kalender en daar zullen de Rooise Renners aan de start staan al is dit voor Youri nog zeer onzeker.

Goud voor Rooise schoonspringster

Schoonspringster Lita van Weert pakt een gouden medaille tijdens de derde zeskamp-wedstrijd.

De derde zeskamp-wedstrijd vond afgelopen zaterdag plaats in haar eigen bad, het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven. De zeskamp is een onderling wedstrijdcircuit tussen zes verschillende verenigingen op de 1-meter plank.

Er mogen tien kinderen per vereniging voor de punten springen en alleen de beste vijf springers in iedere categorie krijgen punten. Lita van Weert sprong mee in de E-categorie en had maar één doel: winnen en haar totaalscore verbeteren. En dat lukte. De vorige twee wedstrijden behaalde Lita respectievelijk nog 97.70 en 98,75 punten, zaterdag kreeg ze niet lager dan een 5,5 van de jury en wist ze met 100.45 punten weer een gouden medaille te pakken. Ruim twintig punten meer dan de nummer twee. Hiermee behaalde Lita het maximale aantal van tien punten voor haar club en omdat ook haar clubgenoten goed presteerden, behaalde PSV Schoonspringen een eerste plek in het dagklassement en staan ze voorlopig derde in het voorlopige zeskamp klassement. De volgende zeskamp-wedstrijd staat gepland voor zondag 8 april in Den Helder.

NK titel voor Rooise judoka Dewy Lo A Njoe

Vorige week tijdens het NK -21 jaar wilde het allemaal niet zo lukken. Veel tijd om hier lang bij stil te blijven staan was er niet.
Dewy Lo A Njoe moest het vizier weer op scherp krijgen voor het NK -18, dit is haar leeftijdscategorie. En ze had nog iets recht te zetten van vorig jaar. Ze begon haar toernooi zoals we dat van haar gewend zijn. Winst met ippon. Het lijkt allemaal zo eenvoudig als je dit leest maar het blijft opletten. Ieder moment van onachtzaamheid kan afgestraft worden en dan is de kans op de titel voorbij. Maar Dewy slaat zich goed door de voorronden en komt in de finale. In deze finale staat ze tegenover de judoka die Dewy vorige van het brons af hield in de categorie -21 jaar. Het wordt een heroïsche strijd. In de reguliere tijd komt er geen beslissing. In de Golden Score kun je jezelf helemaal geen misstap veroorloven want dan is het meteen afgelopen. De twee kemphanen geven elkaar geen duimbreed toe. In de Golden Score is geen eindtijd, het gaat door tot dat er een score komt. De twee geven elkaar geen duimbreed toe en het wordt een slijtage slag. Na 6 minuten en 40 seconden weet Dewy haar tegenstander dan toch te verschalken en wint ze met Ippon. Wederom een Nederlands Kampioenschap mag ze op haar palmares bijschrijven.

Afgetekende overwinning voor Boskant

Na een periode dat het, vooral qua uitslagen, wat minder was, lijkt Boskant de draad weer op te pakken. Al in de vierde minuut was er een kans op de 0-1. Na een pass van Rob van der Heijden, kwam Boskant aanvaller Jim van der Zanden oog in oog met ASV doelman Rob Renders.

Via het been van de doelman leverde het slechts een corner op. Daarbij bleef het echter op dat moment. In de periode daarna was ASV'33 toch wel de bovenliggende ploeg. Veel balbezit, met name tot de 16 meter, maar aanvallend verder zonder goede kansen. In de 23e minuut kreeg Boskant een tweede goede mogelijkheid. Een voorzet van Roy van der Linden bereikte Frank van der Heijden die in goede positie een half metertje naast kopte. In de 30e minuut klopte de thuisclub aan de deur, maar de inzet van Michiel van der Steen werd een prooi voor Boskant doelman Vincent Staals. Boskant nam in de 34e minuut een voorsprong. Een prima vrije trap van Rens van de Wijdeven werd door Rob van der Heijden in de doelmond gekopt waarna broer Frank de bal tegen de touwen knikte: 0-1. Nog voor rust had Boskant een comfortabele voorsprong kunnen nemen. Na een voorzet-op-maat in de 36e minuut kopte Emiel van den Elsen in goede positie de bal echter langs de verkeerde kant van de paal en twee minuten later kwam Mark van der Heijden net een teentje te kort bij de (iets te harde) voorzet van Jim van der Zanden.
Na rust duurde het slechts vier minuten tot de 0-2 op het scorebord verscheen. Na een overtreding op Mark van der Heijden, binnen de 16, was het de beurt aan Roy van der Linden om vanaf de elf meter stip stip de voorsprong te vergroten: 0-2. In de 56e minuut ging de wedstrijd op slot. Na een snelle uitval was de voorzet van Jim van der Zanden precies op maat voor Emiel van den Elsen die de 0-3 binnenschoot. Vier minuten later was het voor de thuisclub helemaal gezien. In korte tijd werd door scheidsrechter Wagemans aan twee spelers van ASV'33 twee keer geel getoond zodat de wedstrijd verder moest met negen tegen elf. Uiteindelijk leverde de ongelijke strijd nog twee doelpunten op. Eentje in de 78e minuut voor ASV'33 toen invaller Pim van de Meer namens ASV'33 een corner binnenkopte en eentje voor Boskant invaller Aimé Opheij die in de 89e minuut na een snelle uitval de 1-4 aantekende.
Door deze overwinning bezet Boskant de vijfde plaats in de vierde klasse G. Er is nog zicht op de top drie, maar dan zal de thuiswedstrijd tegen Boxtel 1, die volgend weekend op het programma staat, ook in winst moeten worden omgezet!

Bekerduel Rhode 1 – Volkel 1 op sportpark De Scheeken
Het bekerduel (achtste finale) Rhode 1 – Volkel 1 is door de KNVB vastgesteld op dinsdag 20 maart. Tijdstip 20.00 uur. Omdat vv Rhode niet beschikt over een juiste wedstrijdverlichting, zal de wedstrijd gespeeld worden op het sportpark van v.v. Boskant. De entree is gratis.

156 Voetballertjes weken in de zaal

Foto:

Tien weken lang werd op woensdagmiddag in de zaal gevoetbald door de pupillen van Rhode, Boskant, Nijnsel en Ollandia. In totaal deden er 156 kinderen mee.

Zeven ploegen JO9, acht ploegen JO8 pupillen en voor de eerste keer dit seizoen de JO7 die een competitie speelden in sporthal de Streepen. De finale voor de JO8 werd gespeeld tussen PEC Zwolle (Boskant) en Feyenoord (Rhode). Deze werd gewonnen na een spannende en goede wedstrijd door Feyenoord met 1 - 0. Voor de JO9 hadden ze één poule en daar werd Inter Milaan eerste. Bij JO7 was iedereen eerste geworden. Iedere voetballer ging trots met een medaille naar huis. Het was weer een gezellig toernooi en alles is goed verlopen. Dit mede dankzij de scheidsrechters Broer Voets en Leo Evers die elke woensdagmiddag alles in goede banen leidden. Ook dank aan de ouders die zich hebben in gezet als leider(ster).

Mike van der Heijden in actie.

Roois talent op de rolschaatsen

Links Floor Opheij en rechts Evi Opheij.

De tienjarige Floor Opheij heeft afgelopen zaterdag haar eerste kür gerolschaatst op de seizoenswedstrijd in Valkenswaard. Super spannend zo'n eerste wedstrijd!

De Rooise Floor rolschaatst bij Alico in Schijndel. Tijdens de wedstrijd heeft Floor de elfde plek bemachtigd. Vorig jaar won haar zusje Evi Opheij een zilveren medaille tijdens dezelfde wedstrijd in Valkenswaard. 24 maart gaat de achtjarige Evi een poging doen voor een gouden plak.

Sportief wandelen

Bij de sportief wandelafdeling van SV Fortuna '67 wandelen enkele ex-kankerpatiënten. Hun slogan luidt: 'ontstressen met sportief wandelen'.

Een reactie van een van deze mensen: "Mede door de gestreste omstandigheden in ons dagelijkse leven, hebben we te maken gehad met kanker. Gelukkig zijn we mede door te kunnen ontspannen bij Fortuna in een van de vier wandelgroepen uit onze dip gekomen. Begeleidt door gediplomeerde trainers vinden we een gewillig oor en kunnen we ons ei kwijt. Door de medewandelaars die begrip tonen, krijgen we weer snel grip op de situatie. We zijn nu al jaren vrij. Wandelen werkt ontspannend en het maakt je hoofd weer leeg. Na een avond training van 1,5 uur met oefeningen keren we met een voldaan gevoel huiswaarts. Ook wij zetten ons in voor Samen Loop voor Hoop en we willen jullie uitnodigen voor onze georganiseerde Lentewandeling.
Op zondag 25 maart houdt S.V. Fortuna '67 een Lentewandeling door de prachtige Rooise natuur! Het begin van de lente moet natuurlijk worden gevierd, en hoe kan dat beter dan een gezonde en heerlijke wandeling. De sportief wandelen afdeling van S.V. Fortuna '67 heeft een 5 km route uitgezet voor de familie en een 10 km route voor de gevorderde wandelaars. Beide routes zullen zijn over verharde en onverharde wegen door het buitengebied van Sint-Oedenrode.

De gehele opbrengst zal zijn voor Samenloop voor Hoop! Het is € 5,- voor volwassenen en € 1,- voor kinderen tot en met 12 jaar. U krijgt een gratis consumptie aangeboden voor de start. De start zal zijn om 10.00 uur bij het hijsen van de vlag. U kunt starten tot 13.00 uur. Bij terugkomst kunt u nog napraten in de kantine. De start vindt plaats aan Zwembadweg 62. Voor meer info: www.fortuna67.nl of bel George Zoontjens 06-57700066

Oud-winnaars Sportgala

Rick van den Oever (r) won ook al eens de titel Sportman van het Jaar. Foto: Hans van den Wijngaard

Wie won in 1999 de titel Sportman van het Jaar? En welke team werd in 2005 verkozen tot beste sportploeg van dat jaar? Er zullen niet veel mensen zijn die dat uit hun blote bol kunnen benoemen. De redactie van DeMooiRooiKrant ook niet. Met het oog op het allerlaatste Rooise Sportgala plaatsen we daarom de complete lijst van oud-winnaars. Komende vrijdag komt bij iedere categorie nog één keer een aanvulling. In De Beurs worden dan de winnaars van 2017 bekendgemaakt.

Sportman
1998: Marco Smulders - oriënteringsloop
1999: Tijke van de Loo - judo
2000: Frank Jongbloets - voetbal
2001: Roy van Heeswijk - mountainbike
2002: Marco Smulders - oriënteringsloop
2003: Jeroen Haastrecht - veldloop
2004: Tijke van de Loo - judo
2005: Joery van Rooij - alpine ski
2006: Tijke van de Loo - judo
2007: Mats van den Brand - karten
2008: Rick van den Oever - handboogschieten
2009: Joery van Rooij - alpine ski
2010: Rick van den Oever - handboogschieten
2011: Joery van Rooij - alpine ski
2012/2013: Rick van den Oever - handboogschieten
2014: Hans Vogels - motorcross
2015: Koen van der Wijst - bmx
2016: Ryan Lo-A-Njoe - judo

Sportvrouw
1998: Suzanne van Zoggel - kunstrolschaatsen
1999: Audry Coppens - judo
2000: Anne van Liempd - paardrijden
2001: Moniek van Gastel - paardrijden
2002: Moniek van Gastel - paardrijden
2003: Sandy de Brouwer - judo
2004: Anne van den Bosch - golf
2005: Roxanne Linders - zwemmen
2006: Sandy de Brouwer - judo
2007: Lin Schakenraad - hockey
2008: Lin Schakenraad - hockey
2009: Ingrid van Boxtel - handboogschieten
2010: Elise Pennings - zwemmen
2011: Alicia Holzken - boksen
2012/2013: Alicia Holzken - boksen
2014: Elise Pennings - zwemmen
2015: Alicia Holzken - boksen
2016: Dewy Lo-A-Njoe - judo

Sportploeg
1998: Rhode C1 - voetbal
1999: Heren Jeugd Argo - waterpolo
2000: Dames 1 MHC Sint-Oedenrode - hockey
2001: Team 1 HBV Concordia - handboogschieten
2002: Gemengd 4 TV De Kienehoef - tennis
2003: Dames 1 KV Concordia - korfbal
2004: Heren 1 RKSV Rhode - voetbal
2005: Heren 1 BVR - basketbal
2006: Rhode 1 - voetbal
2007: Heren 1 BVR - basketbal
2008: Dames 1 MHC Sint-Oedenrode - hockey
2009: Dames junioren MC VV Nijnsel - voetbal
2010: Raftteam Fl'eau HKC - raften
2011: Raftteam Fl'eau HKC - raften
2012/2013: Jongens A1 RKSV Rhode - voetbal
2014: Judo-Katateam Dai-Ippo - judo
2015: Heren 1 VV Nijnsel - voetbal
2016: Heren 1 RKSV Rhode - voetbal

Rooise Biljart competitie

V.l.n.r. Peter van Kempen (1e), Mari van Esch (2), Martien Vervoort (3e) en Ad Verhagen (4e).

In de achttiende ronde behaalden zij resp. 87,83 en 83 punten. D'n Toel blijft maar verder uitlopen (nu een voorsprong op nr. 2 van 97 punten).

Korte partijen: Willy Smetsers (B.C. Eerschot) 65 car. in 9 beurten (moy. 7,22), Gijs van Aarle (Oud Rooij) 44 car. bandstoten in 10 beurten waarbij een serie van 18 (moy. 4,4), Renée Wisse (Dorpsherberg) 24 car. in 13 beurten (moy. 1,84) en Henk Goettsch (B.C. Eerschot) 34 car. in 14 beurten (moy. 2,42).
Uitslagen: Kofferen – Wellie Winne Welles 67-73, Boskant – B.C. Eerschot 66-54, Oud Rooij – Wapen van Eerschot 83-57, D'n Toel – de Kroeg 83-57, Dorpsherberg – Beurs 70-70, Jachtrust – St.Joris 53-87.
Stand: 1 D'n Toel 1409, 2 Boskant 1312, 3 Kofferen 1282, 4 Wellie Winne Welles 1272, 5 Oud Rooij 1268, 6 B.C. Eerschot 1254, 7 Beurs 1238, 8 St.Joris 1232, 9 Dorpsherberg 1220, 10 Wapen van Eerschot 1182, 11 Jachtrust en de Kroeg 1170.

Programma:
12/03: Boskant-Jachtrust
13/03: Dorpsherberg-Kofferen
15/03 Beurs-Oud Rooij
Wapen van Eerschot-D'n Toel
Wellie Winne Welles-B.C. Eerschot
De Kroeg-St.Joris

Seniorenbiljarten Odendael

Peter van Kempen winnaar van het driebandentoernooi 2018, het eerste van de vier toernooien die dit jaar in Odendael worden georganiseerd. Er werd gestart op 30 januari met 32 deelnemers verdeeld over acht poules van vier personen.

De nummers één en twee gingen door naar de volgende rondes. Voor de finale die op dinsdag 6 maart werd gespeeld hadden zich geplaatst: Martien Vervoort (7 car), Ad Verhagen (7 car), Mari van Esch (7 car) en Peter van Kempen (6 car.). Peter behaalde de meeste punten (23,33). Zijn toernooimoyenne was 0,284. Tweede werd Mari met twintig punten. Zijn toernooimoyenne was 0,291. Derde werd Martien met 17,14 punten. Zijn toernooimoyenne was 0,284. Vierde werd Ad met 14,29 punten. Zijn toernooimoyenne was 0,353. De finalisten ontvingen een tegoedbon van Cafetaria de Mert.

38 / 40

Ollandia
Uitslagen senioren:

Nederwetten 1-Ollandia 1 1-2
SV Brandevoort 2-Ollandia 2 1-2
Mariahout 5-Ollandia 3 6-3
Ollandia 35+1-Irene 35+1 3-3
SBC Vr2-Ollandia Vr1 2-2
Uitslagen jeugd:
Mariahout Jo17-1-Jo17-1 10-1
Jo15-1G-Avesteyn Jo15-3 2-0
Nijnsel/TVE Reclame Jo11-3-Jo11-1 0-10
Jo11-2G-Fc de Rakt Jo11-3 4-4
VOW Jo8-1-Jo8-1G 2-1
Programma senioren 18/03:
Ollandia 1-Elsendorp 1 14.30u.
Ollandia 2-Mariahout 3 10.30u.
Ollandia 3-SCMH 5 11.15u.
Rhode 35+1-Ollandia 35+1 10.00u.
Ollandia Vr1-Real Lunet Vr1 9.30u.
Programma jeugd 17/03:
Jo17-1-Bavos Jo17-1G 14.30u.
WEC Jo15-2-Jo15-1G 13.00u.
Avesteyn Jo13-1- Jo13-1 11.30u.
Jo11-1-Blauw Geel'38/Jumbo Jo11-5 11.00u.
Erp Jo11-3- Jo11-2G 9.15u.
Jo8-1G-Avanti'31 Jo8-3 9.30u.

v.v. Boskant
Uitslagen senioren:

ASV'33 1-Boskant 1 1-4
Boskant 2-EVVC 2 3-4
Boskant 4-WHV 2 0-2
WEC 4-Boskant 5 1-1
Rhode 7-Boskant 6 0-4
Boskant VR1-SPV VR1 1-1
Programma senioren 18/03:
Boskant 1-Boxtel 1 14.30u.
Volkel 2-Boskant 2 12.00u.
Boskant 3-UDI'19 10 12.00u.
Boskant 5-Schijndel 6 12.00u.
Boskant 6-Heeswijk 6 10.00u.
Blauw Geel'30 VR1-Boskant VR1 12.00u.
Uitslagen jeugd:
Blauw Geel'38 JO19-2-Boskant JO19-1 10-0
Schijndel JO15-2-Boskant JO15-1 5-2
Nooit Gedacht JO13-3-Boskant JO13-1 1-5
Boskant JO10-1G-SV Brandevoort JO10-6 8-1
Achates/De Zwaluw MO17-2-Boskant MO17-1 4-6
Boskant MO13-1-Achilles Reek MO13-1 0-7
Programma jeugd 17/03:
JO19-1-WEC JO19-1 a.14.30u.
Stiphout Vooruit JO17-2-JO17-1 a.15.00u.
JO15-1-Heeswijk JO15-1 a.12.00u.
JO13-1-Margriet JO13-6 a.11.00u.
Brandevoort JO10-4-JO10-1G a.10.30u.
WEC JO9-1-JO9-1G a.10.30u.
Sparta'25 JO8-1-JO8-1G a.10.30u.
Blauw Geel JO7-6-JO7-1G a.10.15u.
MO17-1-Nooit Gedacht MO17-1 a.14.30u.
EVVC MO13-1-MO13-1 a.10.00u.

VV Nijnsel / TVE Reclame
Uitslagen senioren:

Vianen Vooruit 1- Nijnsel 1 2-2
Nijnsel 2- Heeswijk 3 3-0
Nijnsel 3- Berghem Sport 2 4-0
ELI 4-Nijnsel 4 2-4
Nulandia 8-Nijnsel 5 2-0
Nijnsel 6-WEC 6 6-3
Nijnsel 7-WEC 7 0-1
Nijnsel VR1-DSE VR1 0-4
Nooit Gedacht VR5- Nijnsel VR2 1-5
Uitslagen jeugd:
JO19-1- Rhode/Van Stiphout Bouw JO19-2 1-2
Erp JO17-2- JO17-1 3-0
JO15-1- VOW JO15-1 3-2
JO13-1- ELI JO13-1 2-5
JO11-2- Avesteyn JO11-2G 5-2
JO11-3- Ollandia JO11-1 0-10
JO9-1- Schijndel/DE WIT JO9-3 3-0
Sparta'25 JO9-4- JO9-2 2-10
Programma senioren 18/03:
MO17-1- ST V.V. Achates/De Zwaluw MO17-2 13.00u.
Nijnsel 1- Berghem Sport 1 14.30u.
Avesteyn 2- Nijnsel 2 12.00u.
Herpinia 2- Nijnsel 3 12.00u.
Nijnsel 4- Heeswijk 5 12.00u.
Nijnsel 5- Blauw Geel'38/JUMBO 13 10.00u.
Heeswijk 7- Nijnsel 6 12.00u.
Rhode/Van Stiphout Bouw 9- Nijnsel 7 12.00u.
HRC'14 VR1'-Nijnsel VR1 12.00u.
Nijnsel VR2- VOW VR2 09.30u.
Programma jeugd 17/03:
HVCH JO19-3- JO19-1 15.15u.
JO17-1- Handel JO17-1G 15.00u.
Avanti'31 JO15-2-JO15-1 13.00u.
Gemert JO13-2-JO13-1u.
JO11-1- Heeswijk JO11-3G 09.45u.
Mariahout JO11-2G-JO11-2 10.30u.
Avesteyn JO11-2G- JO11-3 09.00u.
DVG JO9-2-JO9-1 10.30u.

Rhode

Uitslagen senioren:
Rhode 1-Emplina 1 0-0
Rhode 2-Wittenhorst 2 2-1
Rhode 3-Nulandia 3 0-2
Avanti'31 3-Rhode 4 1-3
Avesteyn 5-Rhode 5 6-1
Heeswijk 5-Rhode 6 3-0
Rhode 7-Boskant 6 4-0
Rhode 8-Blauw Geel 14-5
HVCH 35+1-Rhode 35+1 2-2
Sparta'25 VR2-Rhode VR2 1-0
Zwaluw VFC 2-Rhode 2 (zat) 1-1
Blauw Geel A-Veteranen 7-4
Uitslagen jeugd:
Juliana '31 JO19/1-JO19/1 4 - 0
Nijnsel JO19/1-JO19/2 1 - 2
JO19/3-Blauw Geel'38 JO19/3 1 - 0
MULO JG1-JG1 5 - 4
Gemert JO17/2-JO17/1G 0 - 5
JO17/3-Irene JO17/1 4 - 2
JO17/4-Nulandia JO17/2 3 - 4
Brandevoort JO15/1-JO15/1 2 - 3
Blauw Geel'38 JO15/4-JO15/2 0 - 7
JO15/3-Schijndel JO15/4 5 - 1
Sparta'25 JO15/3-JO15/4 10 - 1
JO13/1-Stiphout Vooruit JO13/1 3 - 3
JO13/2-Blauw Geel'38 JO13/2 6 - 1
JO13/3G-Schijndel JO13/3G 1 - 2
Volkel JO13/2-JO13/4 5 - 4
Blauw Geel'38 JO13/5-JO13/5 2 - 4
OSS'20 JO13/6M-JO13/6M 14 - 0
JO12/1-UNA JO12/1G 2 - 0
JO11/1-Bruheze JO11/1 5 - 1
FC de Rakt JO11/2-JO11/2G 2 - 16
Heeswijk JO11/3G-JO11/3G 1 - 4
JO11/5-VOW JO11/2 6 - 1
JO11/6-Erp JO11/3 2 - 4
Mariahout JO11/3G-JO11/7 5 - 1
JO10/1G-Gemert JO10/1 0 - 4
Heeswijk JO9/1G-JO9/1 n.b.
Blauw Geel'38 JO9/5-JO9/2 2 - 3
JO9/4-Gemert JO9/4 2 - 8
UDI'19/CSU JO9/5-JO9/5 14 - 0
JO9/6M-Nooit Gedacht JO9/3 4 - 10
JO8/1-H.B.S.V. JO8/1 9 - 1
Festilent JO8/1-JO8/2 9 - 2
Boekel Sport JO8/2-JO8/3 3 - 7
Heeswijk JO8/2-JO8/4 n.b.
JO8/5-SCMH JO8/1 2 - 6
MO17/1-Nulandia MO17/1 1 - 3
Margriet MO15/1-MO15/1 0 - 0
MO15/2-DAW MO15/1 1 - 2
MO11/1-Hapse Boys MO11/1 0 - 4
Programma senioren 17/03:
Rhode 2 (ZAT)-Rust Roest 1 16:30u.
Sparta-Veteranen 16:15u.
Programma senioren 18/03:
Prinses Irene 1-Rhode 1 14:30u.
Rhode 1-Volkel 1 20:00u. (Dinsdag – beker – veld Boskant)
Mierlo Hout 2-Rhode 2 12:00u.
HVCH 4-Rhode 3 11:00u.
Rhode 4-WEC 2 12:00u.
Rhode 5-WEC 3 12:00u.
Rhode 6-Blauw Geel 12 12:00u.
Schijndel 7-Rhode 7 10:00u.
Avanti'31 7-Rhode 8 12:30u.
Rhode 9-Nijnsel/TVE Reclame 7 12:00u.
Rhode 35+1-Ollandia 35+1 10:00u.
Gemert VR2-Rhode VR1 10:00u.
Rhode VR2-TOP VR1 10:00u.
Schijndel/DE WIT 7-Rhode 7 10:00u.
Programma jeugd 17/03:
JO19/1-Geldrop JO19/1 14:45u.
JO19/2-Mierlo Hout JO19/2 15:30u.
Erp JO19/3-JO19/3 14:45u.
JG1-SV Budel JG1 11:30u.
JO17/1G-Boekel Sport JO17/1 14:45u.
JO17/2-ELI JO17/1 14:45u.
Sparta'25 JO17/2-JO17/3 14:30u.
Odiliapeel JO17/1-JO17/4 14:30u.
JO15/1-OSS'20 JO15/1 13:00u.
JO15/2-Margriet JO15/3 13:00u.
Avesteyn JO15/3-JO15/3 13:00u.
JO15/4-Schijndel JO15/3 13:00u.
FC de Rakt JO13/1-JO13/1 12:15u.
SCMH JO13/2-JO13/2 11:30u.
Blauw Geel'38 JO13/3-JO13/3G 11:30u.
JO13/4-Heeswijk JO13/2 11:45u.
JO13/5-ELI JO13/2G 11:45u.
Hedel MO13/1-JO13/6M 9:00u.
ODC JO12/1-JO12/1 9:45u.
NWC JO11/1-JO11/1 10:15u.
JO11/2G-Ravenstein/SDDL JO11/3 9:15u.
JO11/3G-WEC JO11/3G 9:15u.
ELI JO11/2-JO11/4 10:30u.
Boekel Sport JO11/4G-JO11/6 10:30u.
JO11/7-JO11/5 10:30u.
Blauw Geel'38 JO10/2-JO10/1G 9:15u.
JO9/1-Berghem Sport JO9/1 9:15u.
JO9/2-Avesteyn JO9/2 9:15u.
Blauw Geel'38 JO9/4-JO9/3 10:15u.
ELI JO9/3-JO9/4 9:15u.
JO9/5-Fiducia/Elsendorp JO9/1G 9:15u.
Avesteyn JO9/3G-JO9/6M 10:00u.
JVC Cuijk JO8/1-JO8/1 9:00u.
JO8/2-Avanti'31 JO8/1 10:30u.
JO8/3-UDI'19/CSU JO8/5 10:30u.
JO8/4-Sparta'25 JO8/2 10:30u.
DVG JO8/1-JO8/5 10:30u.
Avesteyn/Heeswijk MO17/1-MO17/1 13:00u.
MO15/1-Blauw Geel'38 MO15/1 11:45u.
Margriet MO15/2-MO15/2 13:00u.
OSS'20 MO11/2-MO11/1 8:45u.

KV Rooi

Uitslagen senioren:
KV Rooi MW1-SCMH MW1 8-8
DSV A2-KV Rooi A1 9-9
KV Rooi C2-Emos C3 2-4
NDZW E1-KV Rooi E2 2-3
Programma senioren 18/03:
Quick Up 1-KV Rooi 3 a. 13.00u.

Fortuna '67
11/03 Gulbergencross Mierlo

MannenTrim 10.000 m
Pim van Grinsven 49.17
VrouwenTrim 4.000 m
Mieke de Vos 23.48 (1e)
Loes van Wershoven 23.51 (2e)

Waterpolo

Argo
Uitslagen:

PSV-B1 9-3
Aegir-C gemengd 22-0
DBD-D1 5-3
Thalassa-Heren 1 9-3
VZV Njord-Heren 2 9-8

Programma 17/03 Z.I.B. Best:
D1-Arethusa 15:30u.
C gemengd-Spio/HZPC 16:15u.
C jongens-Zeester-Meerval 17:00u.
B1-SWNZ/De Treffers 17:45u.
Heren 2-Thalassa 18:30u.
Dames 1-DZT'62 20:15u.
Heren 1-Zeester-Meerval 21:15u.

Bridge
JVG 7/3:
(1): 2: Gerry van Erp & Harrie van Genugten 56,83% (1): Nelly Seegers & Jan Seegers 56,83% (1): Leo van Uffelen & Mien van Schijndel 56,83%. Wij bridgen op woensdagmorgen van 9 tot 12 uur. Graag zouden wij er nog enkele spelers bij willen hebben. Aanmelden kan op woensdagmorgen of Tel. 0413473825

B.C. "d'n einder '05" 7/3: A lijn: 1.Mari en Nellie v.d.Vleuten 58.85 % 2. Bert Foolen- Jan v.d.Velden 57.29 % 3. Jo Evers- Anja Lafleur 56.25 % 4.Rien en Helma v.d. Heuvel 52.60%. Eindstand 5e ronde: 1. Jo Evers-Anja Lafleur 57.98 % 2. Mari en Nellie v.d.Vleuten 57.63 % 3. Rien en Helma v.d. Heuvel 53.92 % 4. Bert Foolen-Jan v.d.Velden 52.77 %. Zie ook: www.bridgeclubdeneinder.nl

BC De Meierij 8/3: A-lijn : 1.Betsy van Kaathoven en Anja Lafleur 58.75 2.Toon van Schaijk en Piet van Schaijk 57.50 3. Nellie Vervoort en Nellie van der Vleuten 56.15 4. Riet van Hout en Cees van Hout 54.58 B-lijn: 1. Bertha van de Laar en Mien van de Velde 62.50 2. Annie Kastelijn en Addie Rijkers 61.11 3. Betsie van Gerwen en Cor van Gerwen 50.10 4. Gerrie van Erp en Riky de Poorter 47.92

Bridgeclub De Beckart 8/3: Fried vd Laar 58.33%; 2. Henriette en Jan Verheijen56.67; 3.Guus Plevier en Jacques Jongeneel 51.67%'4.Lena v Acht en Jan Verbunt 45.83%. Ook meebridgen in De Beckart op donderdagmiddag? Info 0413 474297

BC de Neul: A lijn: 1e Heleen Voets en Christ Verhoeven 67,36% - 2e Mariëlle Knippen en Fons Raaijmaakers 61,01% - 3e Harrie van Erp en Harry Hutchemaekers. 57,60% – B lijn: 1e Jo Evers en Jan Tacken 60,83% -2e Nettie Passier en Ans Wagenaar 60,50% - 3e Diny van Erp en Joke van de Laak 60,21% – C Lijn: Lenie van Rooij en Marianne Timmermans 60,94% - 2e Ardie en Johan van Bakel 57,81% - 3e Hannie de Laat en Zus van de Rijt 54,69% - D lijn: 1e Gerda van de Kerkhof en Bertie Kuipers 59,03% - 2e Ria Jongepier en Stephan van de Wiel 57,64% - 3e Wil en Hennie Merkelbach 55,69%.

Bridgeclub Rooi 750
Uitslag competitie 07/03

A-lijn: 1. Theo Janssen & Robert Janssen 62,20 2. Will Schilder & Tino Hillenaar 60,71. 3. Henk Schakenraad & Theo van Geffen 57,86. B-lijn: 1. Marijke van den Berk & Francine de Koning 60,76 2. Dirk Gillissen & Jan van Lanen 60,42 3. Willem Dekker & Jan Verbunt 60,14 C-lijn: 1. Lia van Ham & Leny Kremers 70,83. 2. Annie van den Biggelaar & Jos van den Biggelaar 55,14. 3. Joke van de Westelaken & Wiel Sporken 54,58
Einduitslag competitieronde 5 A-lijn: 1. Will Schilder & Tino Hillenaar 58,46. 2. Hetty van Geffen & Lieke Pieters 56,37 3. Theo Janssen & Robert Janssen 54,97. B-lijn: 1. Dirk Gillissen & Jan van Lanen 55,97. 2. Marijke van den Berk & Francine de Koning 54,79. 3. Harrie Hol & Ad van Kaathoven 53,90. C-lijn: 1. Lia van Ham & Leny Kremers 57,03. 2. Jannie van Boxtel & Bets Versantvoort 55,28. 3. Joke van de Westelaken & Wiel Sporken 52,67.

Uitslag BC 't Koffertje '94 12/03: A-lijn: 1 Tonnie & Ton van Acht 61,67; 2 Jan Derks van de Ven & Leon Heijckmann 57,92; 3 Ad van Helvoort & Jan van Lanen 57,08. B-lijn: 1 Martien Hulsen & Jan van der Velden 64,58; 2 Wilma van den Biggelaar & Jan Janssen 58,75; 3 Nelly Derks van de Ven & Jo Renders 54,38

Korfbalclinic Odisco

Foto:

Leefbaarheid, gebrek aan woningbouw en slechte mobiele bereikbaarheid. Dat zijn de onderwerpen waardoor Olland regelmatig in het nieuws is. Gelukkig heb ik als jeugdreporter nu weer eens wat positiefs te melden over Olland.

Door: Briit van den Oetelaar

Op woensdag 21 februari is er namelijk, door korfbalvereniging Odisco uit Olland, een aftrap gegeven aan het verzorgen van een serie korfbalclinics op basisschool De Sprongh. Deze werden gegeven aan kinderen uit groep 2 tot en met groep 4. De vrijwilligers van Odisco laten op deze manier de kinderen spelenderwijs kennismaken met de prachtige korfbalsport en leren de kinderen samen te spelen. Woensdag 21 februari mochten de kinderen ook nog eens een nieuw speeltoestel, een korfbalboom, op de speelplaats onthullen en uitproberen. Dit toestel is door KV Odisco geschonken aan basisschool de Sprongh ter ondersteuning van het bewegen op de speelplaats en om alle kinderen spelenderwijs balsporten te laten ontdekken. Een aantal kinderen mocht de schotten weghalen waarachter de korfbalboom opgesteld stond, met deze handeling werd de clinic geopend. Alle kinderen waren erg enthousiast. De clinics zijn gegeven op woensdag 21 februari, woensdag 28 februari en woensdag 7 maart. Met veel enthousiasme gaven de trainers van Odisco de clinics. Tijdens de clinics leerden ze de kinderen wat korfbal inhoudt en hoe het spel in elkaar zit. Ook leerden ze de kinderen hoe ze moesten gooien en schieten.
Dat korfbal een sport is voor jongens en meiden en dat ik zelf ook korfbal dat wisten jullie natuurlijk al ;-) Omdat Odisco maar een kleine vereniging is en de organisatie van deze clinics kosten met zich meebrengt heeft Odisco een bijdrage gekregen uit het leefbaarheidsbudget van gemeente Meijerijstad. Ik wil de gemeente dan ook bedanken voor deze bijdrage. Hopelijk zie ik bij aanvang van het nieuwe korfbalseizoen een groot aantal nieuwe gezichten bij KV Odisco. Wil jij ook lid worden of ben je nieuwsgierig geworden? Mail even naar: odiscoolland@gmail.com en ze nemen snel contact met je op.

Succes tijdens Dutch Masters

Suzan van Gastel

Dit weekend werd in de Brabanthallen indoor Brabant verreden wat omgedoopt is in Dutch Masters. Ook voor de basis ruiters en amazones in zowel de disciplines dressuur als springen is ruimte gemaakt in het programma.

Sanny van der Velden.
Marwin van den Nieuwenhuijzen

Op zondagochtend startte Suzan van Gastel het paard Gracia Go in de klasse M. In het basisparcours liggen de balken op 1.20m hoogte. Dit werd foutloos afgelegd. Het barrageparcours ligt nog 10 cm hoger. Geen probleem voor Suzan en Gracia Go. De tijd 29.60 seconde was goed voor een vierde prijs. Marwin van den Nieuwenhuijzen en het paard Eton kwamen aan de start in de klasse ZZ. In deze klasse liggen de balken in het basisparcours op 1.35m hoog. Marwin en Eton kwamen foutloos door dit parcours. In de barrage waar de balken op 1.45m hoogte liggen nam Marwin veel risico. De tijd was de snelste maar helaas rolde er een balk in het zand, toch nog goed voor een vijfde prijs. Eveline Hazenberg startte op een dressuurwedstrijd in Liempde. In de klasse L2 beloonde de jury haar proef met haar paard Eagle met 64.0% en een tweede prijs.

Succes voor Rooise Ruiters

Via de Brabantse Kampioenschappen, die eind februari werden georganiseerd door de Rooise Ruiters en Ponyruiters in Manege de Pijnhorst, konden de beste ruiters zich kwalificeren voor het internationale concours Indoor Brabant in de Brabanthallen. Vanuit de Rijvereniging De Rooise Ruiters mochten hieraan drie springamazones deelnemen.
Judith Martens en haar zevenjarige schimmelmerrie Lynn van de Sonniuswijk wisten dit voor elkaar te krijgen met een dertiende plaats op de Brabantse Kampioenschappen in de klasse M. Afgelopen zondag was het zo ver en mochten zij aantreden in de prachtige piste van Indoor Brabant. In het parcours lagen de balken op 1.20m en de ene hindernis was nog mooier dan de andere. Tijdens het losrijden reed je tussen de 'grote echte' springruiters die 's middags deelnamen aan de Grote Prijs op 1.60m-niveau. Eind van deze maand mag deze combinatie deelnemen aan de Nederlandse Kampioenschappen in Ermelo.
Sanny van der Velden wist zich tijdens de Brabantse Kampioenschappen in dezelfde klasse te selecteren. Haar paard Esta is negen jaar oud en zij heeft dit paard zelf opgeleid. Afgelopen seizoenen hebben zij samen al vele prijzen gewonnen. Tijdens Indoor Brabant had de combinatie helaas twee pechbalkjes waardoor zij niet meer deel mochten nemen aan de barrage.
Julia Geers mocht samen met haar tienjarige Darwin deelnemen in de klasse ZZ. In deze klasse is het parcours moeilijker en de balken liggen hoger op 1.35m-niveau. Hierdoor vielen ze net buiten de prijzen.

Sport en spel op Tweede Paasdag

Op maandag 2 april (2e Paasdag) organiseert MHC Sint-Oedenrode wederom een supersportieve hockeyclinic, Bremhorst 2. Er is weer een supergaaf programma samengesteld, boordevol sport en spel.

In de ochtend van 10.00 tot 12.00 uur vindt er voor kinderen tot en met groep 6 een Fun Clinic plaats.Iedereen, wel of geen lid, is van harte welkom. Van 12.30 – 14.00 uur staat clinic voor A, B, C en D jeugd gepland.

Nog meer sporten? Kom naar Sjors Sportief!
Ben je geen lid van MHC en wil je nóg een keer komen hockeyen? Schrijf je dan in voor Sjors Sportief. Op zaterdag 7 april van 10.00 tot 11.00 uur verwachten we je op de club. Inschrijven via www.sjorssportief.nl of direct bij de club via jongstejeugd@mhcsint-oedenrode.nl.
                                                                
Stick voor nix!
Alle nieuwe leden die zich inschrijven bij MHC tijdens de Clinic of Sjors Sportief krijgen als welkom een mooie hockey stick! Laat de kans niet schieten. Inschrijven doe je door een mail te sturen naar jongstejeugd@mhcsint-oedenrode.nl. Vermeld in de mail je naam, leeftijd, school, groep, en als je lid bent van MHC Sint-Oedenrode in welk team je speelt. Inschrijven kan voor 1 event maar ook voor beide; Check it out! Meer info op www.mhcsint-oedenrode.nl.

KV Rooi A1 schittert in het nieuw

KV Rooi is trots op haar sponsoren en daarom wilden ze ook graag dit team in de krant etaleren.

De meiden van KV Rooi A1 betreden het veld namelijk voortaan in gloednieuwe shirts, gesponsord door Peter en Corien Habraken. Het team staat er weer netjes op en de meiden danken dan ook Peter en Corien voor deze sponsoring. De komende weken proberen de dames weer goede resultaten te boeken om zo de nieuwe shirts extra elan te geven.