DeMooiRooiKrant

30 november 2016

DeMooiRooiKrant 30 november 2016


Sybrand Buma, de voorman van het landelijke CDA, kwam halverwege de avond binnen. Foto: Jeroen van de Sande

De verkiezingsuitslag van Merierijstad is bij veel betrokkenen als een bom ingeslagen. Euforie bij de twee reuzen CDA (negen zetels) en Team Meierijstad (elf zetels). De overige partijen kwamen niet verder dan drie zetels en hadden hooguit de troost dat ze in goed gezelschap waren, en met velen.

Opkomst
Het opkomstpercentage was met 41,1 laag. Volgens het voortschrijdend gemiddelde stevende dat percentage van gemeenteraadsverkiezingen tot voor kort landelijk af op 50, maar als Meierijstad de opmaat vormt voor de 2e Kamerverkiezingen in maart 2017 kunnen ze zich in Den Haag wel eens achter de oren gaan krabben. Daar komt nog bij dat de verkiezingen voor Meierijstad uniek zijn als fusiegemeente, wat volgens de verwachtingen voor de twijfelaars een extra prikkel had kunnen zijn om toch maar eens een keer naar de stembus te gaan. Aan de hoeveelheid publiciteit die Meierijstad heeft gekregen kan het ook niet liggen. In Sint-Oedenrode klonk veel kritiek door op de communicatie met de bevolking over de fusie, maar daar was het opkomstpercentage veruit het hoogst van de fusiegemeentes. Toetsen van de einduitslagen met die van de vorige gemeenteraadsverkiezingen is overigens appels met peren vergelijken, omdat het grotendeels om andere kiesgerechtigden gaat en sommige partijen niet in alle drie de fusiegemeentes waren vertegenwoordigd. Wel kan per fusiegemeente een terugblik interessant zijn.

Vrije val
Na een vrije val op de uitslagentabellen kwamen Hart voor Schijndel, VVD en SP uit op drie zetels. Lijst blanco behaalde twee zetels, evenals PvdA. Met slechts één zetel waren D66 en Gemeentebelang Meierijstad hekkensluiter.
Hoe deze uitslag uitpakt in de coalitievorming is uiteraard nog niet bekend, maar dat Team Meierijstad en CDA beide in de coalitie komen ligt volgens de opinies op verkiezingsavond voor de hand. Samen hebben ze al een meerderheid (20 van de 35) dus hebben andere partijen strikt genomen niet eens nodig. Maar een bredere coalitie betekent meer draagvlak bij de volksvertegenwoordiging over de politieke uitgangspunten, al is die met dit opkomstpercentage minder overtuigend. Het lijkt dan ook op voorhand aannemelijk dat meer partijen bij de coalitievorming gewenst zijn én betrokken (willen) worden. VVD en PvdA zijn in dit verband reeds genoemd.

Vol genoegen kijkt Team Meierijstad naar de tussenstanden

Voorkeursstemmen
Vier raadsleden zijn met voorkeursstemmen gekozen, dat wil zeggen dat hun aantal persoonlijke stemmen hoger was dan degene die boven hun op de kandidatenlijst stonden. Daardoor kwam Apdulkadir Evlek, nummer 17 op de lijst bij Team Meierijstad, met 418 stemmen boven de kiesdrempel en haalde Pascal Timmers, nummer 21, met 189 stemmen hem ook net. Bij de VVD wisselde Nick de Laat stuivertje met Pieter van Wel, waardoor die laatste buiten de boot valt.
Bij het CDA viel Jankees Schwiebbe ondanks zijn lijstnotering op 6 buiten de boot. Nummer 14, Annemieke van de Ven, viel daarentegen 'omhoog' en haalde alsnog de kiesdrempel. Inmiddels heeft ze daar overigens alweer van afgezien want dit was toch niet haar bedoeling. Wél wil ze wethouder worden. Schwiebbe komt daardoor alsnog in de gemeenteraad.
De definitieve namen van de gemeenteraadsleden zijn overigens pas bekend na de coalitievorming. Als de wethouders bekend zijn, vallen er in hun partij weer plaatsen vrij voor een raadszetel.

Reacties
De uitslag werd woensdagavond 23 november laat bekend gemaakt in 't Spectrum in Schijndel, waar de happening professioneel was voorbereid. Peter Verkuijlen, lijsttrekker van Gemeentebelang Meierijstad, die met veel bravoure en actief campagne had gevoerd, was stevig geraakt door de uitslag. "'Het volk heeft beslist, daar moeten we ons bij neerleggen. Maar dit hadden wij toch niet verwacht. We hadden sterke kandidaten, ook in de kerkdorpen, en sterke programmapunten. Dat Lijst Blanco, de andere nieuwe partij, twee zetels heeft, gun ik ze overigens van harte." Wilma Wagenaars, die tweede stond op de VVD kieslijst, was ook niet blij. "We hadden ongeveer net zo veel stemmen als bij de vorige verkiezingen, maar dat was alleen in Rooi." Ook Thijs van Zutphen, lijsttrekker van Lijst Blanco, had er wel iets meer van verwacht. Maar hij is blij dat ze als nieuwkomer met twee zetels zijn uitgekomen naast en zelfs boven een landelijke partij. Inmiddels hebben de nummers twee en drie van lijst Blanco alweer afgehaakt en komt nummer vier alsnog in de gemeenteraad.

Sint-Oedenrode - Marie-Louise Holl, van Holl Klompen uit Nijnsel, mocht vorige week dinsdag onze eigen Koningin Máxima ontmoeten. Een bijzondere ontmoeting. "Tsja, dat gebeurt niet iedere dag hé."

Waarom Marie-Louise uitgekozen is? "Omdat ik ambassadeur ben van de Growth Engine Ambassador Program werd ik door Google uitgekozen om deel te nemen aan deze dag. Google ziet mij als een voorbeeld en dus hebben ze mij uitgenodigd. Bij ons bedrijf zijn wij ontzettend actief online en natuurlijk met social media. Sinds 2012 ben ik daarom ambassadeur en heb ik regelmatig contact met Google. Deze zomer ben ik nog op het hoofdkantoor in Dublin geweest."

Dinsdag 22 november was het eindelijk zo ver. Marie-Louise mocht samen met nog acht anderen naar Enschede komen om te vertellen over haar eigen ervaringen en om workshops te volgen. Dat was natuurlijk best een beetje spannend. "Samen met de acht andere kleine MKB'ers mochten we uitleggen wie we zijn en wat online betekent voor ons," vertelt de onderneemster. "We hebben een onwijs knappe koningin. Ze was oprecht geïnteresseerd en ze heeft zeker kennis van zaken. Dat merkte ik vooral omdat ze doorvroeg. Het was een bijzondere dag voor ons allemaal. We hebben rustig met de Koningin mogen kletsen, en tsja, dat gebeurt niet iedere dag hé. Deze dag zal ik niet snel meer vergeten."

BBQenZo
Formido
Puur Brabant
van Zoggel catering

Jaargang 7 - Week 48 - Woensdag 30 november 2016

Bestuurscentrum Rooi krijgt vorm

Het gemeentehuis van Sint-Oedenrode gaat vanaf 1 januari dienst doen als bestuurscentrum.

De raadzaal moet plaats gaan bieden aan 35 gemeenteraadsleden in plaats van de huidige 17, ook komen er wethouders bij. Door binnen de huidige 'vergader-ring' een extra 'ring' te bouwen worden extra plaatsen gecreëerd, de publieke tribune is straks niet meer gelaagd maar vormt één ring, tegen de muur. De vergadertafels, die net als nu gebogen van vorm zijn en daardoor een ring kunnen vormen, worden voorzien van wielen om een flexibele opstelling te vergemakkelijken.

Bij de inrichting wordt zoveel mogelijk hergebruik gemaakt van het huidige meubilair. De voorbereidingscommissies vinden vanaf volgend jaar parallel plaats, in twee ruimtes tegelijk.


Afscheid van burgemeester Maas: Houdoe en bedankt! (2)

Foto: Jos van Nunen

Nog een maand. Dan is Peter Maas burgemeester-af. Op 31 december om 24.00 uur bergt hij zijn ambtsketen voorgoed op. Rooi is dan niet meer. Rooi is Meijerijstad. En Peter Maas is vanaf dit tijdstip ambteloos burger, althans in Sint-Oedenrode. In Bladel hebben ze hem nog even nodig om de zieke eerste burger tijdelijk te vervangen. Ruim dertien jaar lang stond hij in Sint-Oedenrode aan het roer.

DeMooiRooiKrant neemt afscheid van Peter Maas met een groot interview over twee volle pagina's in de kersteditie van 21 december. Jan H.F. van der Heyden, de freelance schrijver en journalist die 75 portretten van Rooienaren voor DeMooiRooiKrant schreef, heeft ruim vijf uur met de scheidende burgemeester gesproken. Hij deed dat in drie totaal verschillende 'settings' om Maas 'van binnen en van buiten' te leren kennen: tijdens een lunch in Brasserie 'De Pastorie', in zijn oud-Hollandse burgemeesterskamer op het gemeentehuis en bij hem thuis, samen met echtgenote Anneke op de bank. Bij al deze gesprekken heeft Van der Heyden getracht 'de mens in de burgemeester' te ontdekken. Zo kwam tijdens het tweede gesprek in het gemeentehuis ter sprake dat hij twee jaar geleden boos zijn lidmaatschap van het CDA heeft opgezegd. En vertelt hij bedachtzaam over zijn samenwerking met politie en openbaar ministerie. 'De verwevenheid tussen boven- en onderwereld is best groot. De infiltratie van criminele organisaties binnen de gemeenschap kan soms heel subtiel zijn. Bijvoorbeeld door sponsor te worden van de voetbalclub.'
De komende weken zal DeMooiRooiKrant melding maken van deze drie gesprekken, gelardeerd met wetenwaardigheden, feiten en feitjes gedurende de bestuurlijke loopbaan van 'de eerste burger' van Sint-Oedenrode.
Tijdens zijn burgemeesterschap groeide Sint-Oedenrode van 16.887 naar 17.914 inwoners. Hij speldde in dertien jaar tijd 108 'lintjes' op de revers van Rooienaren en reikte 45 gemeentelijke onderscheidingen uit. Hij bezocht 520 gouden en diamanten echtparen. In 2004 was hij bij de opening van de A50. Twee jaar na zijn komst naar Sint-Oedenrode kwam hij met het idee een toekomstvisie op te stellen, de Rooise Draad (2005). Hij werkte aan de totstandkoming van een centrumvisie en stond aan de wieg van de geboorte van Centrummanagement (2005). Hij bouwde de ambtelijke organisatie om (2006) en werkte aan een economisch actieplan (2006). Begon met de revitalisering van bedrijventerrein Nijnsel (2007), gevolgd door het plan Dotterbloem (2008). Maakte de opening van Odendael mee (2009) en werkte aan de ontwikkeling van Park Kienehoef (2010).
Als burgemeester bekleedde hij ook talrijke bestuurlijke nevenfuncties. Hij was vicevoorzitter van de Verkeerscommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (tot 2006) en lid van de Nationale Mobiliteitsraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (tot 2008). Was lid van de Raad van Advies van de Stichting Praktijkopleiding Grond-, Weg- en Waterbouw (tot 2004), lid van het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel (tot 2008), van het dagelijks bestuur van het Hypotheekfonds Brabantse Gemeenten (tot 2009) en van de Provinciale Planologische Commissie (tot 2009). Tot vorig jaar was hij lid van het bestuur van de Vereniging Brabantse Gemeenten en eveneens tot 2015 lid van het bestuur van de Stichting Agrifood Capital en lid van de stuurgroep Brabant Beraad. Hij is nog steeds vicevoorzitter van de Streekraad Het Groene Woud en lid van de stuurgroep Integrale Veiligheid van de regio Brabant Noord-Oost. Daarnaast is hij nog voorzitter van de Stichting Advisering Buitengebied, van de stuurgroep Dynamisch Platteland en van Regionaal Toezicht Ruimte-Zuid.


Kerstconcert 'Duif': vijf Rooise koren in één concert

De organisatoren van het kerstconcert Foto: Hans van den Wijngaard

Vijf Rooise koren en een gelegenheidskoor van leerlingen van groep 4, 5 en 6 van basisschool 'Kienehoef' geven 18 december een kerstconcert in de H. Martinuskerk. Het concert is een initiatief van het Cultureel Platform Sint-Oedenrode. De titel van het concert is 'Duif'

"Normaal geeft elk koor ieder jaar een eigen kerstconcert. In 2012 hebben we voor het eerst een gezamenlijk kerstconcert gegeven in de Goede Herderkerk", vertellen Lia Bekkers en Marius Wijnakker van het Cultureel Platform Sint-Oedenrode. "Nu vier jaar later vond een vijftal koren dat het weer tijd was voor een gezamenlijk kerstconcert. Het is een concert rondom een verhaal met een kerstgedachte over een duif dat geschreven is door Lisanne van Aert".

Bekkers en Wijnakker vertellen vol enthousiasme over het concert, over de prettige samenwerking met de parochie, die de kerk voor het concert gratis ter beschikking stelt en het enthousiasme bij de afgevaardigden van de koren bij het samenstellen van het programma en op de manier waarop de organisatoren het publiek bij het concert gaan betrekken.

De vijf Rooise koren die zondag 18 december deelnemen aan het concert zijn: Polyhymnia, Gemengd koor Cantecleer, Gemengd Koor Sint-Oedenrode, het Roois Kamerkoor en koor Aurora. Naast deze vijf koren zal er ook een gelegenheidskoor van leerlingen van groep 4, 5 en 6 van basisschool 'Kienehoef' onder leiding van muziekdocente Elke Holsheimer – van Gompel zingen bij het kerstconcert 'Duif'

Lisanne van Aert schreef een verhaal met een kerstgedachte rondom een duif. "Geen mooie witte sierlijke duif, maar een gewone alledaagse stadsdoffer", vertelt Marius Wijnakker met zoveel charme dat die grijze stadsdoffer toch weer een heel bijzondere duif wordt. "De optredens van de koren zijn een onderdeel van het verhaal. Daarbij zullen twee koren tijdens de eerste drie kwartier van het kerstconcert hun vocale kunnen ten gehore brengen. Tijdens de tweede helft is de hoofdrol voor de twee andere koren. Het koor Aurora, dat, in tegenstelling tot de andere vier koren, een meer modern genre heeft, zal vanaf het kerkkoor achter in de kerk gedurende het gehele kerstconcert van zich laten horen. Voor de kinderen van de basisschool Kienehoef is er ook tijdens het hele concert een rol weggelegd. Het concert wordt tegen halfzes op spectaculaire wijze afgesloten, maar hoe dat verklappen we nog niet", zeggen Lia en Marius.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door een klarinetensemble van de Harmonie Nijnsel met Wim, Mathijs en Thomas Lemmens. Ook organist Henk van Riel zal de koren begeleiden. Het kerstconcert is zondag 18 december in de H. Martinuskerk. De aanvang is om 16.00 uur. Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt enorm op prijs gesteld.


Wie van jullie heeft een Hart voor Schijndel?

Aan de vooravond van de gedenkwaardige verkiezingsdag riepen de deskundigen dat de uitslag van Meierijstad een gedegen prognose zou gaan opleveren voor de landelijke verkiezingen over vier maanden. Nou, dat wordt dan lachen.

Team Meierijstad gaat in maart bijna 50 zetels halen!? Ja, en zeg nou niet dat de peilingen momenteel heel wat anders roepen. PVV-stemmers durven ook niet voor hun politieke voorkeur uit te komen, dus denk je dan dat iemand uit – noem 's een dwarsstraat Groningen of Den Helder – durft te zeggen dat-ie straks op Eus Witlox gaat stemmen? Nee, die houdt dat stil tot hij in het stemhokje het kleurpotlood vastpakt.
Mijn ome Willy uit Olland was wel een beetje teleurgesteld. Hij had deze keer digitaal gestemd, en wel op Lijst Het Dorp, maar dat bleek dat nummer van Wim Sonneveld te zijn. Nou maar hopen dat het straks de Top 2000 gaat halen. Tante Trui had overigens op de provinciale partij gestemd, met Guus Meeuwis als lijsttrekker. Is ook een kanshebber, als je het mij vraagt.
Ik las dat de mobiele stemmers thuis waren gebleven: "De aanloop viel tegen." Eh …? Wat is dat voor lariekoek. Die rooie dubbeldekker reed toch niet voor niets rond. De mobiele stemmers moesten nou net thuisblijven, dat was de bedoeling!
De uiteindelijke uitslag was, zo mocht ik lezen, totaal niet verrassend. Daar was ik het niet mee eens. In Rooi bleken bijvoorbeeld 23 mensen op Hart voor Schijndel te hebben gestemd. Een enorm aantal, als je het mij vraagt. Hoeveel Schijndelaren, denk je, hebben op Hart voor Rooi gestemd? Inderdaad nul. Nee, dat zegt mij wel iets over het sociale en tolerante Rooi. Verder vond ik de verkiezing van Nijnselaar Thijs van Zutphen van die blanco lijst opmerkelijk. Thijs zit namelijk nog op school, en moest op de verkiezingsdag uiteraard om 9 uur naar bed. Dus hij kreeg pas de volgende dag, op weg naar het Veghelse Zwijsen College, te horen dat hij wethouder moet worden. Dat wordt een klusje voor de woensdagochtend want dan heeft Thijs de eerste twee lesuren vrij.


Rooise Lysanne brengt haar eerste CD uit

Organisator Robert Barclay kan blij zijn met weer zo'n groot deelnemersveld. Foto: Hans van den Wijngaard

Ze is nog maar achttien, maar zolang als dat Lysanne Geerings het zich kan herinneren zingt ze al. Onlangs bracht deze Rooise zangeres haar eerste CD 'Ik ben Lysanne' uit. Met daarop een nummer van Elvis en eentje van Danny de Munck, de lievelingsnummers van haar vader en moeder. Een grapje van haar vriend Renaldo Put en haar vader of een serieuze opstap naar een carrière als zangeres?

Foto: Hans van den Wijngaard

Dat laatste, die carrière als zangeres, ziet Lysanne wel zitten. Toen ze vier was trad ze al op school op. De teksten van 'Grease kende ze allemaal uit haar hoofd. De repetities gingen geweldig, maar op het moment suprême gooiden de waterpokken roet in het eten. Toch was dat voor Lysanne geen reden om de handschoen in de ring te werpen. Integendeel ze zette zich nog steeds volop in voor het zingen en toen ze acht was, nam ze deel aan de Brabantse finale van 'Kinderen voor Kinderen', met in de jury Ralph Mackenbach, de winnaar van het Junior Eurovisiesongfestival.
Daarna werd het even wat stiller rond Lysanne. Ze ging naar het Elde en de school ging even voor het zingen. Maar nu ze haar opleiding detailhandel heeft afgerond, richt Lysanne zich ook weer meer op haar zangcarrière. "Op de CD staan twee nummers. Het zijn de lievelingsnummers van haar ouders. Voor haar vader zingt Lysanne 'Falling in love', dat ooit door Elvis Presley op vinyl werd gezet. Voor haar moeder werd het 'Zo verdomd alleen', van Danny de Munck dat hij in Ciske de Rat vertolkte. Nu is het de Rooise Lysanne die beide nummers ten gehore brengt.
Op de vraag welke muziekstijl Lysanne het liefst zingt, antwoordt ze: "Het liefst zing ik rustige nummers. Het maakt me niet zoveel uit of het Nederlands- of Engelstalige nummers zijn, als het maar lekkere rustige luisterliedjes zijn. Dat kunnen nummers uit Grease zijn, maar ook bij 'Het dorp' van Wim Sonneveld voel ik me helemaal op mijn gemak".
Wilt u ook kennismaken met de muziek van Lysanne, luister dan eens op http://livetime-entertainment.123website.nl of koop de CD bij 't Papperas voor vijf euro.

Rooi kwist massaal

Wat wordt ons "hoofdkwartier"? Hebben we voldoende laptops? Is de wifi sterk genoeg? Wie gaan er op pad voor de buitenvragen? Wie kunnen we nog als hulplijn inschakelen? En wie zorgt voor de boodschappen? De voorbereidingen op De Rooise Kwis houdt de gemoederen flink bezig. Een brede kennis van verschillende onderwerpen is de sleutel tot succes, maar welke vragen en onderwerpen er aan bod komen zal tot 17 december gissen blijven. Intussen hebben zich al 140 teams ingeschreven voor vierde editie van De Rooise Kwis. Rooi zal op 17 december dus weer massaal in de ban van De Rooise Kwis zijn.

4 nieuwe categorieën bekend
"Rondje Rooi", "Land van Rode", "Op de hoogte" en "Roi in ut nieuws". zijn de categorieën die al bekend gemaakt waren. De volgende vier categorieën die de organisatie bekend kan maken zijn: "Un hil gepuzzel", "Speule", "Mi de muzzik mee en "Bij ons in 't durp". Hiermee zijn acht van de twaalf categorieën inmiddels bekend.

Goede doelen
Elk deelnemend team aan De Rooise Kwis speelt voor een goed doel naar keuze. Dit doel dient een Roois karakter te hebben of een sterke connectie met Rooi te hebben. Diverse teams hebben nog geen keuze gemaakt voor welk goed doel zij gaan spelen. Het doorgeven van het goed doel kan tot en met 15 december. Teams die geen goed doel selecteren spelen automatisch mee voor het goede doel dat is geselecteerd door de organisatie van De Rooise Kwis, dit jaar betreft dat Stichting Bijzonder in Rooi.

Inschrijven
Inschrijven voor De Rooise Kwis kan via www.derooisekwis.nl. Inschrijfgeld bedraagt €20,- per team. Er is geen limiet aan het aantal teams maar wanneer je voor 15 december inschrijft ben je in ieder geval verzekerd van deelname. Stel jouw team van vrienden, familie, kennissen, collega's enz. samen en schrijf je in. Een team mag uit een onbeperkt aantal personen bestaan.

Via DeMooiRooiKrant,
www.derooisekwis.nl en de twitter en facebook-pagina's van De Rooise Kwis blijf je op de hoogte gehouden van al het nieuws omtrent de Rooise Kwis.

Subliem ensemblespel bij Mathieu Dirven Koffieconcert

Foto: Cor van Oorschot Foto: Cor van Oorschot

Dit concertje beantwoordde weer helemaal aan de doelstelling die de organisatoren van deze concertreeks voor ogen houdt namelijk; getalenteerde jonge muzikanten en geschoolde en/of gedreven amateurmusici een podium bieden om ervaring op te doen en zo gestimuleerd worden om hun talent te blijven ontwikkelen. Het mooiste geschenk voor de organisatoren is dan ook dat er bij een vervolgoptreden duidelijk progressie te horen is. Dit was vandaag het geval met de 19- jarige Guy Woestenburg die sinds zijn vorig optreden in het voorjaar van 2015 niet alleen dwarsfluit maar ook heel fanatiek en met succes Euphonium is gaan studeren.

Door: Mattie De Schepper

'Meester- Gezel'
Dwarsfluitdocent Jef Geerinckx mag zich gelukkig prijzen met zijn fluitensemble 'Flutonic': Hier staan zes zeer ervaren fluitisten die qua muzikaliteit en speltechniek aan elkaar gewaagd zijn. Je merkt dat zij gecoacht worden door een pedagoog die muzikaal uitdaagt en kansen biedt. Doordat hij als 'meester' tevens mede-vertolker is weet hij het streven naar kwaliteit bij de ensemblespelers op te tillen. Zijn vertolking van Piazzolla's Oblivion liet ons subliem solistisch meesterschap ervaren.

Uitgebalanceerd samenspel en knappe solistische vertolkingen.
De spelers van 'Flutonic' hebben zich in de loop der jaren aan elkaar gepolijst. Ze snappen de structuur en weten stemvoering en zeggingskracht van een compositie helder over te brengen. We genoten met hen van de feeërieke sfeer in 'Distant Stars' van Geoffrey Walker. Wat fijn dat Jef Geerinckx het werk 'Maja' van Demersseman inleidde en beide solisten Juliette van Hoorn en Aurelie Alards-Bogaerts aan het woord liet over 'hoe het begon' en hoe ze, na enige onderbreking voor hogere studies, de liefde voor de dwarsfluit hervonden. Hun vertolking dwong groot respect af. Juliette hervatte haar dwarsfluitstudie omdat zij, in het solowerk van Enesco dat zij hoorde op YouTube, naast het andante dat wel in haar mogelijkheden lag, ook het virtuoos veeleisend presto wou kunnen spelen. En dat is haar uitstekend gelukt. Chapeau!
In stijgende bewondering zaten we op het puntje van onze stoel tijdens de door Guy Woestenburg op Euphonium gebrachte variaties van George Doughty op 'Grandfather's Clock'. Wat een embouchure en beheersing van techniek in zulke ongelofelijk snelle tempi! Geen wonder dat hij landskampioen werd onder toptalenten in België. Alle solisten werden op de vleugel uitstekend begeleid door Ruud Bouman.

Muzikaal sprookje
Na de pauze werden we door 'Luna's Magic Flute' – een pedagogisch gerichte fluitcompositie van de Sloveen Pucihar- meegevoerd in een sprookjeswereld. Onderweg wist de nog jonge Danique Zimmerman haar opwachting als 'mystery guest' bij 'Flutonic' succesvol fluitend te doorstaan. Al luisterend dacht ik aan mogelijkheden die dit werk in zich heeft voor een schoolconcert of voor een familieconcert.

'Meester- Gezel' concert door dwarsfluitdocent Jef Geerinckx, en zijn fluitensemble 'Flutonic' bestaande uit gevorderder fluitisten. Solistisch optreden door Juliette van Hoorn en Aurelie Alards-Bogaerts (beiden fluitisten uit het ensemble) en Guy Woestenburg (Euphonium). Pianobegeleidingen door Ruud Bouman; docent piano en trompet bij Phoenix Cultuur. Organisatie: Cultureel Platform en Roois Cultuur Contact i.s.m. Phoenix Cultuur. Kasteel Henkenshage zondag 27 november 2016


Vrachtwagen schaart en blokkeert snelweg

Foto: AS Media

Donderdagmiddag 24 november omstreeks 14:30 uur heeft er op de Rijksweg A50 ter hoogte van de Nijnselse tunnel een ongeval plaatsgevonden.

Na een botsing tussen een auto en een vrachtwagen is de vrachtwagen geschaard en de auto onder de vrachtwagen terecht gekomen. Daardoor werd de weghelft richting Eindhoven geblokkeerd. Een ambulance kwam ter plaatse en heeft de bestuurders nagekeken. Uiteindelijk bleek er volgens getuigen bij het ongeval niemand gewond te zijn geraakt. Een berger kwam ter plaatse om de voertuigen te bergen. De weg was enige tijd afgesloten. Bron: AS Media


Met NL-Alert weet je wat je moet doen

Foto:

Veel Brabanders hebben NL-Alert ingesteld op hun mobiele telefoon. Toch heeft nog niet iedereen dit gedaan. Dat is wel raadzaam om te doen. Want met NL-Alert weet je wat je moet doen in geval van een noodsituatie, bijvoorbeeld bij een grote brand of explosiegevaar. Op maandag 5 december zendt de overheid rond 12 uur een controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand daarvan kun je nagaan of jouw mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen.

Begin november rukte de brandweer massaal uit voor een grote brand in een bandenopslag in Someren. "De brandende autobanden zorgden voor dikke, donkergrijze rookwolken. Daarop hebben we direct besloten NL-Alert in te zetten", vertelt de woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. "Zo konden we mensen in de regio gericht alarmeren en informeren." Veel mensen ontvingen het tekstbericht op hun mobiel. In het bericht stond dat alle ramen en deuren moesten worden gesloten en mensen uit de rook moesten blijven.

Foto:

De woordvoerder van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost vindt de gerichte informatieverstrekking één van de sterke punten van NL-Alert. "Met NL-Alert kunnen we mensen in de buurt van een noodsituatie waarschuwen en hen direct laten weten wat zij moeten doen. Bij de brand in Someren hebben we daarom meteen NL-Alert tekstberichten uitgezonden. Zo hielden we mensen in de directe omgeving op de hoogte van de ontwikkelingen."

NL-Alert meer dan 130 keer ingezet
NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. Bij een noodsituatie in jouw omgeving wil je weten wat je moet doen. Daarom is er NL-Alert. Als bij jou in de buurt een ramp gebeurt, dan ontvang je een tekstbericht op je mobiel. Hierin staat precies wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Bijvoorbeeld dat je bij een brand ramen en deuren moet sluiten. Of dat je bij een terroristische aanslag of bij explosiegevaar uit het gebied moet blijven. NL-Alert is al meer dan 130 keer ingezet. Met name bij grote branden is NL-Alert veelvuldig gebruikt, maar ook bij explosiegevaar en onverwacht noodweer is NL-Alert ingezet om mensen in de directe omgeving te waarschuwen.

Controlebericht op 5 december
Op maandag 5 december zendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit. Aan de hand hiervan kunnen inwoners van Brabant nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Steeds meer mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit zelf doen. Ga nu naar de instelhulp op nl-alert.nl, stel je mobiel in en help ook anderen met instellen.

Welzijn de Meierij dankt vrijwilligers

De Internationale Vrijwilligersdag ingesteld door de Verenigde Naties om wereldwijd het vrijwilligerswerk respect te tonen en te promoten is op maandag 5 december 2016; de Nationale Vrijwilligersdag is op woensdag 7 december. Jaarlijks wordt in de maand december op een feestelijke manier stil gestaan bij het belang van vrijwilligerswerk. Elke organisatie die met vrijwilligers werkt, heeft wel een bedankmoment.

De vrijwilligers die werkzaam zijn binnen Welzijn De Meierij worden op gepaste wijze in het zonnetje gezet; in Sint-Oedenrode op donderdagmiddag 8 december en in Schijndel op vrijdagavond 9 december. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft uit navraag ervaren dat alle georganiseerde vrijwilligers in Schijndel en Sint-Oedenrode een waardering mogen ontvangen. Terecht, want stelt u zich eens voor dat al die duizenden mensen er niet zouden zijn…

Een veel gehoorde opmerking bij het zoeken naar nieuwe vrijwilligers is dat mensen niet kunnen, omdat ze het zo druk hebben met andere zaken. Een gevleugelde uitspraak sinds tijden is 'ontspanning door inspanning'. In een reclamefilmpje van het Oranje Fonds vertelt een mevrouw dat ze het zo fijn vindt om een keer per week een oudere dame te bezoeken. Zij ervaart dat als een moment van ontspanning voor haarzelf. Hoe kijkt u daar tegenaan?

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij nodigt u van harte uit voor een kennismakingsgesprek. Neem vrijblijvend contact op (073-5441400; vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl).

Wandeling op Landgoed Haanwijk

De Heem-natuurgroep Sint-Oedenrode wandelt op zondag 4 december over Landgoed Haanwijk in Halder.

Het landgoed is ongeveer 110 hectare groot en bevat onder meer een landhuis, een bakhuisje, een veerhuis en boerderijen. Daarnaast kent Haanwijk parkbossen met eeuwenoude bomen, historische dijkjes en de kenmerken van een beekdallandschap. Het gebied wordt beheert door het Brabants Landschap. Er ligt een groot akkerreservaat dat veel voedsel biedt aan allerlei dieren o.a. dassen. De bever probeert voet aan de grond te krijgen aan de nabij gelegen Dommel. Hier en daar kan men knaagsporen aantreffen.

Iedereen die mee wil genieten van deze mooie wandeling kan zich om 9 uur aansluiten op de Markt in Sint-Oedenrode, vanwaar men carpoolend naar Haanwijk vertrekt. Rond 12 uur keert men weer huiswaarts.

Praten over autisme met iemand die je begrijpt

Foto: Lisa vd Ven

In november start in Sint-Oedenrode een gespreksgroep van ouders van kinderen met autisme. Onder begeleiding van een ervaren vrijwilliger van de NVA wisselen ouders tips en informatie met elkaar uit, maar bovenal, ze begrijpen elkaar.

Deze lotgenoten ontmoeten elkaar voorlopig eens per maand op een inloopochtend (telkens dinsdagochtend) in het zorgcentrum Odendael.

Daar zijn enkele vrijwillige ervaringsdeskundigen aanwezig die ook vragen kunnen beantwoorden.

Inloop-ochtenden
Wanneer: 20 december 2016, 17 januari 2017, 14 februari 2017, 14 maart 2017, 11 april 2017, 23 mei 2017 & 20 juni 2017.
Tijd:tussen 09.00 uur en 11.30 uur. Wie: Ouders van kinderen met autisme Wat: Begrip vinden en informatie uitwisselen. Waar: Zorgcentrum Odendael, melden bij de balie.

Verdere informatie is te verkrijgen via de mail, www.nva-nb.nl en de Facebookpagina : Autisme Sint-Oedenrode

8 / 40

Programma informatie

Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen. Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle andere programma's.

Rondje Rooi
Vanaf donderdag 1 december kunt u kijken naar: - Pelgrimsmis gecomponeerd door Henk van Riel - Verkiezingen voor fusiegemeente Meierijstad - Roois bedrijf verwijdert plasticafval uit haven(s). Uitzendtijden: 00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Romeinen in Het Groene Woud
Het Groene Woud wordt ruwweg gevormd door de driehoek Tilburg – Den Bosch – Eindhoven. In deze documentaire wordt gezocht naar sporen van Romeinse aanwezigheid. Wat er is aangetroffen wordt getoond en van deskundig commentaar voorzien. Uitzending vanaf woensdag 30 november gedurende 2 weken. Uitzendtijden: 01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 13:00 – 16:00 - 19:00 en 22:00 uur.

Openingstijden kantoor en telefonische bereikbaarheid
Studio aan de Laan van Mariëndael 30A is bereikbaar voor bestellingen, vragen, meldingen, op elke ochtend van 09:00 - 11:30 uur behalve vrijdag, Op vrijdag is het kantoor 's-middags van 13:30 - 16:30 uur open. Telefoonnummer: 0413-471193

Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN kanaal 559.TRINED kanaal 13. OnsBrabantNet digitaal via kanaal 38, analoog op 792 MHz. Via Ziggo: analoog op 256 MHz en digitaal via mediabox kanaal 36, CI+ kanaal 331. Via Vodafone Thuis: kanaal 712


Duet over Meierijstad

Meierijstad is per 1 januari 2017 een nieuwe Nederlandse gemeente. Wat inwonersaantal betreft wordt het de zevende gemeente van deze provincie. Op verschillende vlakken vinden er fusies plaats, verenigingen leren elkaar kennen, de politiek wordt snel samengesmolten, kortom, eenheid is zich aan het vormen. Twee muzikanten uit Meierijstad hebben er een nummer over geschreven.

Rian van Langen uit Nijnsel en Rob van Goethem uit Veghel hebben in de studio het nummer 'Samen zijn we één' opgenomen. Het nummer omschrijft de samensmelting en het feit dat voortaan dertien kernen samen door het leven gaan onder de naam Meierijstad.

Woensdag 30 november gaan de leden van de wijkvereniging weer pakjeskienen. Je kunt om 19.15 uur binnenlopen en beginnen om 20.00 uur. Zeg tegen het thuisfront dat het later wordt omdat er een extra ronde wordt gekiend. Ook is er een extra prijs. Natuurlijk heeft zwarte Piet alle prijzen van deze avond ingepakt.

Alle 60+ leden van de vereniging kunnen zicht nog bij Gerda van de Burgt aanmelden voor de kerstmiddag of avond op zaterdag 17 december. Wil je op donderdag 15 december een leuke kerstcreatie maken op een houten plateau, bel dan ook naar Gerda. Tel: 0413-476173


Jeroen vd Sande

Sint-Oedenrode - Die Haike boft maar. Hij komt duidelijk in een warm nest terecht. MooiRooi reed door het dorp en stuitte op deze bijzondere versieringen. Haike heeft een warm welkom gekregen!

Toen waren we met honderd, nu zijn we op weg naar de honderd

Foto: Hans van den Wijngaard

Vijfendertig jaar geleden waren Mia de Leijer, Wim Lathouwers en Harrie Konings bij de organisatie van de eerste vijftigjarigen reünie betrokken. Die was toen in de Beurs, afgelopen donderdag was er weer reünie van de jaargang 1931, nu kwamen zij bij elkaar in de Ossekop. De groep die ooit meer dan honderd mensen telde, was echter niet meer groter dan vijftien mensen.

"Bij het maken van de foto hier voor de Paulus Gasthuisjes dacht ik nog, toen waren we met meer dan honderd mensen. Daar zijn er niet veel meer van over", vertelt Wim Lathouwers. "Maar wij zijn wel op weg naar de honderd", benadrukt Harrie Konings. "Na dat we in 1981 de eerste Abraham- en Sara reünie hebben gehouden, zijn we elke vijf jaar bij elkaar gekomen. In 2007, heeft de gemeente zelfs een herdenkingsboom geplant ter gelegenheid van het zilveren jubileum van de vijftigjarigen reünies", zegt Mia de Leijer, terwijl ze foto's en oude krantenknipsels uit een mapje haalt. "Ja, we hebben toen wat teweeggebracht".

"De reünie is een echte reünie" antwoorden de drie organisatoren op de vraag of ze elkaar buiten de reünie ook vaak treffen. "We wonen bijna allemaal nog op ons zelf, dus de kans dat we elkaar in Odendael tegenkomen is niet zo groot. Als we daar zo over nadenken, is dat eigenlijk best wel bijzonder dat we allemaal nog zelfstandig wonen", sluiten de drie af om zich snel weer bij hun jaargenoten aan te sluiten.


Kaarten in de Vriendschap

Foto: Jos van Nunen

Kaarten in de Vriendschap

Donderdag 1 december is het in de Tuinzaal van de Vriendschap in Boskant om 20.00 uur niet alleen maar lekker warm, maar ook het begin van de derde kaart-avond seizoen 2016-2017 van de verschillende buurtverenigingen uit Boskant.

Iedereen kan meedoen, met de dagen die korter en kouder worden is het alleen maar heel gezellig om samen een kaartje te leggen en uiteraard ook wat met elkaar te praten. Voor 1.50 euro speel je deze avond mee. Maar je kunt ook meedingen voor de eindprijs die degene krijgt die op de het eind van het seizoen de meeste punten bij elkaar gesprokkeld heeft. Dus hoe vaker je komt hoe meer kans op deze eindprijs! Iedereen is van harte welkom, en nu zeker na de uitkomst van de afgelopen verkiezingen. Dus zeker niet alleen mensen uit Boskant, en zeker dus ook niet alleen mensen uit Sint-Oedenrode, maar ook mensen uit Veghel en Schijndel zijn van harte welkom! Op donderdag om 20.00 uur in "de Vriendschap" in Boskant.

Kerstmarkt in Odendael

Veel mensen heugen zich de gezelligheid van de jaarlijkse Kerstmarkt in Odendael. Zij zullen waarschijnlijk uitkijken naar het evenement. Pak dan maar een stift en stip aan in de agenda: 9 december staat de Kerstmarkt weer gepland.

De entree, de gangen rondom de receptie en de grote zaal zullen weer het decor zijn van de indoor-braderie die oorspronkelijk bedoeld is voor bewoners van Odendael om mensen te ontmoeten. Niet alleen elkaar, maar vooral bezoekers van buitenaf. Ieder jaar weer is dat misschien wel het beste ingrediënt. Om 19.00 uur gaat de markt van start en die duurt tot 21.30 uur.
Ook dit jaar is het de moeite waard om een kijkje te komen nemen, want allerlei leuke spullen worden aan de man gebracht. Van kerstspullen tot sieraden, maar nog veel meer. Kortom, de negende heet Odendael u van harte welkom.

Avondgebed in de Advent

"Leven uit verwachting": dat is het thema van de reeks oecumenische vieringen in de adventstijd. In de advent willen we samen met de protestantse gemeente van Sint-Oedenrode-Son en Breugel weer een viertal korte gebedsvieringen houden. De vieringen worden telkens gehouden in een andere kerk, op woensdagavond om 19.00 uur.

Woensdag 30 november in de Knoptorenkerk in Sint-Oedenrode.
Woensdag 7 december in de Sint Petrus' Bandenkerk in Son.
Woensdag 14 december in de Kerk van de Eenheid in Christus in Son.
Woensdag 21 december in de Sint Antoniuskerk in Nijnsel.

Omdat men vanaf de eerste advent de nieuwe vertaling van het Onze Vader gaat gebruiken, is er op woensdag 7 december, aansluitend aan het avondgebed, een lezing over het Onze Vader verzorgd door Frank Bosman, als cultuurtheoloog verbonden aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg.

Kerngroep Zevensprong zoekt uitbreiding

Foto: Jos van Nunen

De kerngroep van de Zevensprong is begonnen met de voorbereidingen voor de Zevensprong 2017. Hiervoor zijn zij op zoek naar uitbreiding voor de kerngroep. De kerngroep heeft de complete organisatie van de Rooise kindervakantieweek voor de kinderen uit groep 3 en 4 in handen.

Wat zoeken zij: Organisatorisch sterke personen, Enthousiaste teamspelers, Verantwoordelijkheidsgevoel en affiniteit met kinderen in de leeftijd van 6-8 jaar
Wat vragen zij: Actieve betrokkenheid bij de voorbereiding, Begeleiding van activiteiten en vrijwilligers tijdens de week, Afspraken maken en contacten onderhouden met andere partijen, Aanwezigheid bij vergaderingen (15x) en tijdens de week (6 dagen) en je inzet voor het jaar 2017 en de jaren daarna.
Wat bieden zij: Veel gezelligheid! De kans om ervaring op te doen in het organiseren van een evenement, Ervaring opdoen in het begeleiden van jonge mensen en veel voldoening na afloop van de week.

Ben jij degene die het team de komende jaren komt versterken? Ben je ouder dan 18 jaar? Mail dan je motivatie voor 15 december naar info@zeven-sprong.nl Voor meer informatie kun je kijken op www.zeven-sprong.nl of contact opnemen met Martin van Hastenberg tel. 06-22461100 (na 18.00 uur).

Hart voor Elkaar
De Zevensprong is op de 10e plaats geëindigd bij de actie Hart voor Elkaar van Rabobank Hart van De Meierij. Hiermee is een mooi bedrag verdiend voor de Zevensprong 2017. De zevensprong dankt alle stemmers.


13 / 40

Stichting Meierijstad helpt Oost-Europa: waarin een klein land groot kan zijn Aflevering II: De reis en de mensen

Foto:

In de eerste aflevering gaven stichtingsvoorzitter Frans van den Nieuwenhuijzen en zijn maten Ron Bezoen en Hans Nieuwkamp de lezers een kijkje achter de schermen bij de voorbereiding van hun hulpgoederentransport naar Oost-Oekraïne. Een land en bevolking die in veel opzichten ons voorstellingsvermogen te boven gaan. Maar ook omgekeerd!

De reis
Vrijdagmiddag 7 oktober vertrok het drietal vanaf de Markt. "Een lange, pittige reis" beschrijft Bezoen. "Dit keer hadden we dankzij de oplegger nog een beetje ruimte over, maar meestal kan er geen mus meer bij. In Duitsland hoefden we als Humanitair Transport geen tol te betalen. Dat scheelt ons weer twee maal 350 euro" vult organisator Nieuwkamp aan. Van den Nieuwenhuijzen: "Europa uit, is moeilijker dan Oekraïne binnen. Voor de Oekraïense grens stond 12 km file vrachtverkeer, maar als Humanitair Vervoer konden we daar zo langs rijden en waren meteen aan de beurt. Maar in Oekraïne is de reis pas echt zwaar. De vrouw van Nicolai kwam ons helemaal tegemoet gereden om ons de weg te wijzen, 300 kilometer over de levensgevaarlijke wegen daar. We konden niet sneller dan 65, 70. En 's nachts kun je in Oost-Oekraïne helemaal niet rijden, vanwege het wild en de wegen"

Spullen
Dat Oekraïners blij zijn met de Nederlandse spullen, blijkt zonneklaar uit de foto's. Apetrots poseren bijvoorbeeld de leerlingen van de koksschool in schorten met het opschrift van Zuidzorg, de schenker ervan. Ook spullen waar je in Nederland niet zo gauw aan zou denken komen daar goed van pas. Bijvoorbeeld brede rubber doppen voor onder wandelstokken. Voor wie slecht ter been is, geen overbodige luxe bij de Oekraïense wegen en trottoirs, of wat daarvoor moet doorgaan.
"Computers zijn en wel, maar deze zijn toch al 15 jaar oud en nodig aan vervanging toe om de opleidingen te moderniseren. Het gebruik is niet zoals bij ons: meer als tekstverwerker en spreadsheets maken. Internet is er voor gebruik van Facebook, maar niet voor kennisverbreding: Google maps om uit te leggen waar Nederland ligt moesten we zelf opzoeken (en dan ook nog in het Oekraïens).
De uitrusting in het ziekenhuis viel mee, apparatuur van een vreemd merk, maar wel een scanapparaat en mammograaf. Echter een hele lange rij wachtende mensen want de gezondheid is slecht. De bevolking krimpt door ziekte, slechte lucht, lozingen op de rivieren, (fijn)stof, lage gemiddelde leeftijd en waarschijnlijk toch nog wel invloeden van Tsjernobyl."

Mentaliteit
Van den Nieuwenhuijzen laat een Pools/Oekraïense specialiteit in borrelglaasjes klokken: 'home made' wodka met een spriet van een speciaal soort gras er in. We proosten in het Pools: Nastrovje. En dan komen ook verhalen over de mentaliteit van de Oekraïners uit de fles. Harde mensen, maar voor hun volk en vaderland gaan ze door het vuur, soms letterlijk. Ziekenhuispersoneel bijvoorbeeld, verdient daar € 90 per maand en draagt daarvan ook nog eens vrijwillig 10% af voor onderhoud van 'hun' ziekenhuis. Beroepsmilitairen verdienen er helemaal geen cent, die stellen allemaal vrijwillig hun leven op het spel. Maar het meest onder de indruk is Van den Nieuwenhuijzen toch van een arme vrouw, die haar twee zoons verloor in de oorlog. Van de staat kreeg ze per zoon €3500,- smartengeld, naar plaatselijke begrippen een gigantisch bedrag. Ze had er een onbezorgd leven van kunnen leiden maar schonk het tot de laatste cent aan de stichting voor militaire oorlogsslachtoffers.

"Europa uit, is moeilijker dan Oekraïne binnen"

Foto:
Foto:
Foto:
Foto:Vrouwen in de hoofdrol
"Er is nog iets wat opvalt; de beslissende rollen op gemeentelijk- en stichtingsniveau worden ingevuld door vrouwen. Een goed voorbeeld voor Nederland. De reden die ze zelf opgeven is dat mannen alleen maar praten en de vrouwen het moeten regelen. Het zijn ook telkens vrouwen – inmiddels drie - die ons tolkten en Engels beheersen, de heren blijven hierin ver achter." En Nicolay dan? "Nicolay is de uitzondering op de regel. Maar zijn secretaresse is een van de drie dames die tolkt. De boodschap die wij telkens herhalen aan de schooljeugd was om Engels te leren, hier zit nu inmiddels wel een opleidingsprogramma achter en we hebben goede hoop. Andersom geldt natuurlijk dat wij geen Oekraïens spreken, op een enkel woordje na. Je begrijpt dat communicatie heel lastig is. Soms is er een kleine mogelijkheid om Duits te praten."

Adressen en contact
Adressen waar spullen (kleding, speelgoed, meubelen, computers, kantoorinrichting, etc.) gebracht kunnen worden (bestuursleden): Frans van den Nieuwenhuijzen, Korenlaan 27, Sint Oedenrode. Tel. 06 – 53 16 58 21. Hans Nieuwkamp, Valstraat 7, Sint Oedenrode. Tel. 06 – 53 73 40 31. Ron Bezoen, Michiel de Ruijterstraat 1, Best. Tel. 06 – 23092676. Indien gewenst komen we de spullen bij u ophalen. Vragen of ideeën? Mail naar meierijstadhelptoosteuropa@gmail.com

In de volgende en laatste aflevering gaan we 50 jaar terug in de tijd. Dat is tenminste de toestand die het drietal aangetroffen heeft in Oost-Oekraïne. Maar we kijken ook vooruit, naar de plannen, de wensen en de ijzers die de Stichting nog in het vuur heeft.


Onthulling stoomlocomotief schilden

De Rooise familie Van de Kamp heeft de Heemkundige Kring De Oude Vrijheid enkele schilden geschonken die afkomstig zijn van de stoomlocomotief die begin vorige eeuw in Sint-Oedenrode heeft gereden. Een bijzonder geschenk.

Het baanvak Sint-Oedenrode - Schijndel - Sint-Michielsgestel is op 1 oktober 1898 in exploitatie genomen. In het tracé was een remise opgenomen die lag ter hoogte van de hoek Markt en de huidige Stompersstraat.
De onthulling van de schilden, door wethouder mevrouw J. Hendriks, is op vrijdag 9 december om 16.00 uur op de Markt bij restaurant Osteria. Iedereen is van harte welkom.


Op zaterdag 10 december is het de Dag van de Kleine Schrijver. Dan staan de hobby-schrijvers en hun teksten centraal. De Rooise schrijfgroep Impesant wil graag aandacht schenken aan deze dag en de kleine schrijvers uit Rooi / Meierijstad een podium bieden.

Bent u een hobby-schrijver? Dan nodigen we u uit om een kort stukje te schrijven. Laat uw stukje beginnen met het woord 'Ik'. Stuur uw tekst van maximaal 120 woorden vóór 10 december a.s. naar schrijvers@impesant.nl

De leukste inzendingen worden geplaatst in DeMooiRooiKrant.


Foto:

Wie is deze man die de lijnen aan het trekken is? We horen het graag! mail naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens bij ons binnen. De koffie staat klaar op Heuvel 17

Historische beelden week 47:

de band Blub: gemaakt in 1963 Toon Cromzigt (links) daarnaast Theo van Sambeek, Bart Vogels en Cor van Mosselveld

Hans Vroomen

Wereldkampioen buikdansen uit Sint-Oedenrode

Foto:

Na overtuigende overwinningen op zowel de Nederlandse- als de Benelux kampioenschappen, eerder dit jaar, plaatsten buikdanseressen Mariet de Boer uit Sint-Oedenrode en Renee Wijnhoven zich voor het Wereldkampioenschap Buikdans in Duitsland. Daar gooide het duo hoge ogen door wereldkampioen te worden.

Al vele jaren traint Renee bij Mara's Dansstudio aan de Vresselseweg te Sint-Oedenrode, onder leiding en begeleiding van Mariet. Nadat Renee zowel Nederlands- als Benelux kampioen was geworden in de categorie 'junioren' vond ze het tijd voor een nieuwe uitdaging. Zo werd het idee van een duo 'dans' geboren. Dit natuurlijk met niemand anders dan de trainster van de medaille winnende danseres.
Met een energieke en technische dans op het bekende nummer Buleria plaatste het duo zich probleemloos voor de wereldkampioenschappen.
Met danseressen vanuit de hele wereld was de spanning op 27 november in Duisburg om te snijden. Hoewel de buikdanswereld niet zo groot is, reisden de danseressen af vanuit Maleisië, Macao en Brazilië om deel te nemen aan het evenement. Er werd flink gestreden om de titels.
Voor Mariet en Renee gold maar één titel: Duo Fantasy Bellydancers of the world. Na een foutloze en prachtige dans, was het zenuwslopende wachten op de prijsuitreiking begonnen. Deze werd echter dik beloond met de trofee voor de eerste plaats; Bellydancers of the World, duo Fantasy. Een titel om met trots te dragen.

Gekozen kandidaten gemeenteraad Meierijstad

Sint-Oedenrode / Meierijstad – De website van gemeente Meierijstad heeft vorige week vrijdag de gekozen gemeenteraadsleden van Meierijstad bekendgemaakt. Jan Goijaarts van het CDA heeft veruit de meeste voorkeursstemmen binnengehaald. Na hem komt Eus Witlox van Team Meierijstad. Rooienaar Nick de Laat is met voorkeursstemmen in de raad gekomen. Hij stond op nummer vier, maar komt met 266 stemmen als tweede op de lijst te staan.

CDA
1. Goijaarts, J.H.M. (Jan) (m)        2394
3. van der Pas-van Nuland, J.C.M. (Coby) (v)         533
9. Verhagen, M.P.F.M. (Rien) (m)         404
8. van de Crommert, A.T.A. (Ad) (m)         395
2. van Gerwen, J.T.M.M. (Johan) (m)        266
5. Aarts-van de Loo, J.P.H. (Daniëlle) (v) 263
4. Hendriks, C.A. (Coen) (m)         260
7. van den Oetelaar-Roeffen, B.J.G.M. (Betty) (v)         194
14. van de Ven, J.M.H. (Annemieke) (v) 188

Team Meierijstad (TEAM)        
1. Witlox, E.M.J.M. (Eus) (m) 2011
4. de Vries, E.J. (Erik) (m)         743
2. van Asseldonk, W.A.A.M. (Wern) (m) 723
3. Heisterkamp, J.A.V. (Janine) (v)         632
17. Evlek, A. (Apdulkadir) (m) 418
5. van Gerwen, W.J.M. (Will) (m)         305
6. Ögüt, U. (Ülkü) (v) 262
11. van den Bogaard, H.J.M.P.M. (Eric) (m)         243
21. Timmers, P.W.M. (Pascal) (m)         189
7. van der Heijden-Peters, M.M.M. (Marja) (v) 185
8. van der Aalsvoort, M.E. (Mari) (m)        35

SP (Socialistische Partij)
1. Merks, R.C.M. (Ruud) (m)         988
2. van Limpt, P.C.J. (Kees) (m) 410
3. Wouters, A.M. (Tonnie) (v) 292

VVD
1. van Rooijen, H.G.W.M. (Harry) (m) 1021
4. de Laat, N.M.C. (Nick) (m) 266
2. Wagenaars-van Beers, W.P.A.M. (Wilma) (v) 233

Gemeentebelang Meierijstad
1. Verkuijlen, P.A.M. (Peter) (m) 363

Partij van de Arbeid (P.v.d.A)
1. Roozendaal, M.H.B. (Menno) (m)         805
2. Oegema, S. (Sikko) (m)         36

Lijst 7
1. van Zutphen, T.P.M. (Thijs) (m)         698
2. Toppenberg, G.R. (Gail) (v) 111

D66
1. van Rozendaal, M.J.M. (Marrik) (m) 451

Hart voor Schijndel        
1. van Voorst, P.L.H. (Laurens) (m)         732
2. Gevers, L.J. (Lambèr) (m)         602
3. van Esch, M.T.W (Mirjam) (v) 121

Lijst Blanco gaat rouleren in gemeenteraad

Sint-Oedenrode - Met twee zetels gaat Lijst 7, Lijst Blanco de gemeenteraad van Meierijstad in. Om die twee plekken in te vullen heeft Lijst Blanco een rouleersysteem bedacht dat zowel vernieuwing als consistentie behoudt. Het idee is dat Lijsttrekker Thijs van Zutphen vast in de raad zit en de tweede plek afwisselend ingevuld wordt.

Dat zal allereerst voor een periode van een jaar gebeuren. De eerste persoon die deze tweede plek gaat invullen is Lars van Asseldonk. "Ik heb er zin in en ga me volledig inzetten!" vertelt Van Asseldonk. Nummer twee Gail Toppenberg en nummer drie Luc van den Tillaart starten niet in de raad. Toppenberg: "Op dit moment is het goed dat het raadslidmaatschap naar Lars gaat, omdat het bijna onmogelijk is voor mij om de agenda's op elkaar af te stemmen." Lijsttrekker Van Zutphen tot slot: "Op deze manier wordt het beste recht gedaan aan het idee van onze partij. We zorgen voor consistentie aan de ene kant, maar houden vernieuwing en verfrissing vast aan de andere kant, doordat er om de zoveel tijd vers bloed in de raad komt."

CDA Meierijstad: Nu samen vooruit!

Op 23 november hebben velen van u op het CDA gestemd. We zijn blij dat onze CDA-boodschap 'Dichtbij en samen vooruit' en onze CDA-kandidatenlijst zoveel kiezers heeft aangesproken. Met een resultaat dat er mag zijn: 9 zetels in de gemeenteraad van Meierijstad. Daarmee werd het CDA na Team Meierijstad (waarvoor proficiat!) de tweede grootste partij! 'Dichtbij' mensen blijven, ook al zijn we vanaf 1 januari een grote gemeente van ongeveer 80.000 inwoners, wordt hierbij een belangrijke opdracht. Het CDA laat zich daarbij voeden door onze kernkenners, CDA-ers in alle dorpen en wijken, die weten wat er leeft. De gekozen raadsleden van het CDA zullen u aanspreken en u kunt hen aanspreken. En het CDA zal zich er ook voor inzetten dat 'de gemeente' dichtbij burgers blijft en open staat voor hun behoeften, inbreng en initiatieven. Een open houding waarbij wat het CDA betreft: 'Ja, mits' in plaats van 'Nee tenzij', leidend is.
Het CDA wil niet alleen dichtbij blijven, maar ook 'samen vooruit', waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid oppakt en we samen voortbouwen aan goed leven in onze dertien unieke kernen, van Boskant tot Boerdonk. We gaan bouwen aan een in alle opzichten krachtige gemeente Meierijstad. Sterk in wonen en leven, sterk in werk en ondernemen, sterk in sport en vereniging. Voor iedereen! En met zorg en aandacht voor burgers die daarbij een helpende hand nodig hebben. Deze uitdaging gaat het CDA graag aan, samen met de andere politieke partijen in de gemeenteraad van Meierijstad. En vooral samen met u!
Dank, veel dank aan alle kiezers die het vertrouwen in onze partij hebben geuit in een stem op het CDA. Daar zijn we niet alleen erg blij mee, maar het sterkt ons vooral in onze inzet om van Meierijstad een nog fijnere plek te maken om te wonen, te werken en te recreëren!

Ger Brouwer
Maarten van Bakel
Rien Verhagen
Danielle Aarts
Coby van der Pas

www.cda/meierijstad.nl

Stemming in de stembus

Burgemeester Maas staat de media te woord. Jos van Nunen

Sint-Oedenrode – Burgemeester Maas stapte woensdagmorgen vol goede moed de grote rode stembus op de Markt binnen. De stemming zat er al snel in, want het was een gezellige drukte van belang.

Een team zat klaar om stemmers te ontvangen, Omroep Brabant was aanwezig met een camerateam en ook de lijsttrekker van Lijst Blanco, Tijs van Zutphen, bracht een bezoekje. Hij en Maas werden geïnterviewd over hun visie op de verkiezingen.
Tot twaalf uur stond de bus in het Rooise centrum. Daarna reed hij verder naar de volgende bestemming in Meierijstad.

Jos van Nunen

Team Meierijstad start onderzoek coalitievorming

Sint-Oedenrode / Meierijstad - Afgelopen woensdag werd Team Meierijstad met 11 zetels van de beschikbare 35 zetels de grootste partij van Meierijstad. Daarom neemt Team Meierijstad, met instemming van de andere politieke partijen, het initiatief om te komen tot een coalitie voor de gemeente Meierijstad.

Team Meierijstad vindt het belangrijk dat de wensen en bedenkingen van alle partijen worden gehoord. Daarom vroegen zij afgelopen weekend een onafhankelijk informateur. De informateur kreeg de opdracht te verkennen welke mogelijkheden de verkiezingsuitslag biedt.

Zorgvuldig tempo maken
De informateur zal deze week al de eerste gesprekken met de politieke partijen voeren en zijn bevindingen in een openbaar verslag vastleggen. Het doel is om samen zorgvuldige keuzes te maken voor de komende raadsperiode van vijf jaar. Helder is dat er ook tempo gemaakt moet worden met het oog op een voorspoedige start van de Gemeente Meierijstad.

Jan van Loon informateur gemeente Meierijstad

Jos van Nunen

Sint-Oedenrode - Team Meierijstad neemt als grootste partij van de toekomstige gemeente Meierijstad het initiatief om te komen tot een sterke coalitie van partijen. Daarom is Jan van Loon gevraagd om als onafhankelijk informateur de mogelijkheden te verkennen die de verkiezingsuitslag biedt.

Jan van Loon (66) was tot 2015 wethouder van de gemeente Oss. In die functie is hij betrokken geweest bij vier opeenvolgende herindelingstrajecten. Op dit moment is de in Macharen wonende Van Loon bestuursvoorzitter Centrummanagement in de gemeente Oss.

Deze week zal de informateur gesprekken voeren met alle negen politieke partijen. Zo spoedig mogelijk zal hij een openbaar rapport opleveren waarin hij een advies uitbrengt voor de meest waarschijnlijke combinatie van partijen. Samen zullen deze partijen werken aan de totstandkoming van een coalitieakkoord

Voor iedereen valt er te lachen

Boy Jansen was één van de sterksten van de avond. Foto: www.dieenefotograaf.nl Foto: www.dieenefotograaf.nl

Voor iedereen valt er wat te lachen bij de Rooise Klompenklets. Deze conclusie kan getrokken worden na afgelopen weekend. Jong en oud lachten zich suf en dat is vooral een pluim voor organisator KV de Narrekap.

Vrijdagavond was er een mooie tweedeling in de zaal. Voorin had voornamelijk het wat oudere publiek zich genesteld, terwijl jongere groepen zich achterin op een stoel hadden geplaatst. Soms was dat te horen aan de lachsalvo's. Er zijn nu eenmaal grappen die bij jongeren beter aan slaan dan bij ouderen, of andersom. Een mooi voorbeeld was Jan Schellekens, een tonprater van het eerste uur. Als lid van het gilde werkte hij vooral op de lachspieren van vijftig plus. Velen wachtte op de climax van Boy Jansen, Andy Marcelissen en Rob Scheepers. Jansen had de zaal binnen tien seconden al te pakken door zijn entree over te doen. Andy Marcellissen deed het merendeel van de zaal breken van het lachen met zijn nieuwe act; een speech op een begrafenis. Tot slot Rob Scheepers, inmiddels ook bekend van tv. Natuurlijk bij voorbaat al geslaagd en dat maakte hij meer dan waar. Kijk voor meer foto's op www.mooirooi.nl.

Rob Scheepers lostte als rechercheur de verwachtingen in. Foto: www.dieenefotograaf.nl Foto: www.dieenefotograaf.nl
Berry Knapen opende het bal.
Dirk Kouwenberg stal de show als astronaut. Foto: www.dieenefotograaf.nl
Andy Marcelissen gooide hoge ogen met zijn nieuwste act. Foto: www.dieenefotograaf.nl
Hans Keeris liet zien een topper te zijn. Foto: www.dieenefotograaf.nl
20 / 40

Eindsprint voor gemeentehuis Meierijstad

Wie door het gemeentehuis van Meierijstad loopt en leest dat de opleverdatum precies over een maand is, zal amper zijn ogen geloven. Toch is dat wel degelijk het geval, aldus Miriam van den Boogaart. Als voorzitter van de werkgroep Huisvesting gaf zij de pers maandagmiddag een presentatie van de stand van zaken. "Er moet veel tegelijk, maar vergeet niet dat we in juni pas zijn begonnen. We werken nu onder hoogspanning. Als er iets tegenzit, moeten we improviseren. Toen de brandkleppen defect waren hebben we bijvoorbeeld meteen uit de BZB brandwachten ingesteld."

Wie het interieur van het Stadhuis kent, zal vooral opvallen dat het na de verbouwing veel lichter is geworden, door het verwijderen van tussenwanden en plaatsen van glazen afscheidingen. Ook wordt het veel groener; door plantenbakken maar ook door bijvoorbeeld een compleet begroeide wand om een stroomgenerator aan het oog te onttrekken. De huidige balies worden vervangen door overlegplekken, wat ook een veel ruimtelijker beeld oproept. De huidige patio krijgt een overkapping. Voor het personeel betekent dat verhuizen, in twee fases, en in veel gevallen nog een keer, zoals het Klant Contact Centrum. De tweede verdieping is al opgeleverd, de eerste over twee weken. Van den Boogaard en de eveneens aanwezige verantwoordelijk portefeuillehouder Annemieke van de Ven tonen diep respect voor de ambtenaren die ondanks de puinhoop en onrust in het gebouw, zonder mopperen meeverhuizen en ondertussen gewoon hun werk blijven doen.

Bij een dergelijke grote operatie zijn er altijd tegenvallers en die bleven ook het gemeentehuis niet bespaard. De entree met tourniquet (grote draaideur) moet overigens nog worden geleverd en zal bij oplevering nog niet op zijn plaats zitten. De keuze voor de entree, die een bedrag van € 236.000 gaat kosten, heeft veel stof doen opwaaien maar is volgens Van den Boogaart alleszins verantwoord. Schuifdeuren met tochtsluis zouden een goedkoper alternatief geweest zijn, maar die hebben veel nadelen: ze belemmeren de doorstroming, mensen moeten steeds wachten, als ze geluk hebben meteen binnen, maar ook buiten onder alle weersomstandigheden. In de projectbegroting zit een post van €190.000 onvoorzien. "Maar als we die aanspreken voor de entree, moeten we misschien straks weer voor onvoorziene kosten aanvullend krediet vragen. Maar het kan net zo goed gebeuren dat we straks overhouden, dan gaat dat geld weer terug" aldus Van den Boogaart.

Dat de geméénte Veghel altijd een Stádhuis heeft gehad, een gebouw dat in Meierijstád de naam Gemééntehuis gaat krijgen, was niemand nog opgevallen. Hier zat echter geen bepaalde gedachte achter, aldus Van den Boogaard en Van de Ven.

Kerkberichten

Martinuskerk
Za 03/12:
18.30u: Eucharistieviering met Het Goede Herderkoor. Intenties: Tilly van de Wetering – van Vijfeijken, Jan en Margaretha Bekkers – van Thienen, Nelly van Enckevort – Bekkers, Cor en Jo van den Biggelaar – van Rossum.
Zo 04/12: Tweede Zondag van de Advent 09.30u: Eucharistieviering met Het Martinuskoor. Intenties: Tiny Janssen – van der Voort, Ton van der Linden, Jan en Nolda Kraaijvanger – Versantvoort en zoon Harrie, Nellie van der Kruis – van Gastel, Nathalie van Nuland – van Lieshout, Overleden ouders Harold en Els Sanders – van Bergen, Voor de levende en overleden leden van het Martinuskoor.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er om 09.00 uur een Eucharistieviering in de Martinuskerk.
Op woensdag is er om 19.00 uur een Eucharistieviering in de Ritakapel te Boskant.

Protestantse Kerk Knoptoren
Zo 04/12:
Dienst in Son,10.00u: Predikant Ds. Mw. J.vd Nieuwenhuizen, met kindernevendienst.

Sint Petrus' Banden, Son
Wo 30/11:
19.00 u: Eucharistieviering, 19.00 u: Oecumenisch Avondgebed in het kader van de Advent in de Knoptorenkerk in Sint-Oedenrode.
Vr 02/12 Eerste Vrijdag van de maand: 08.30 u: Eucharistieviering.
Za 03/12: 18.30 u: Eucharistieviering in Breugel.
Zo 04/12: 11.00 u: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor. Intenties: Toon, Riek en Jo van Grotel, Louis van der Schoot (1e jaargetijde), Ouders Peeters-Goossens, Jan van Nostrum, Angeline van Helvoort, Gerrit Ribbens ,Dien Sanders-Peters, Adriaan Kuijten.
Ma 05/12: 19.00 u: Eucharistieviering.
Wo 07/12: 19.00 u: Oecumenisch Avondgebed in her kader van de Advent, 19.30 u: Bezinningsbijeenkomst over het Onze Vader n.a.v. de nieuwe tekst door theoloog Frank Bosman.
Za 10/12: Geen Eucharistieviering in Son of in Breugel

Sint Genoveva-kerk
Di 29/11:
18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering.
Do 01/12: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Vr 02/12: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering.
Za 03/12: 18.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Rob van Stuivenberg.
Zo 04/12: 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst. Intentie: Ad Versantvoort, Nelly Vlemmix-Versantvoort, Miny van de Ven-Winkelman, Gijs Bouwhuis, Karel en Elisabeth Faessen-van Tilburg, 14.00-16.00 uur: Inloopmiddag Den Bauw.
Di 06/12: 18.15 u: Rozenhoedje,18.30 u: Eucharistieviering.
Do 08/12:18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering met aansluitend stille aanbidding.
Vr 09/12: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering.
Zo 11/12: 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Alex van den Heuvel, Willem de Roos, Jozef Xhofleer, Johan en Martina Foolen- Jansen en zoon Karel, overleden ouders Leenders-Manders 16.00 uur: Kerstconcert Orgelkring

Odendael
Vr 02/12:
10.00u: Eerste vrijdag van de maan. Eucharistieviering met Odendael koor.
Zo 04/12: 10.00u: Woord en communieviering met Odendael koor. Intenties: Martien van Liempt, Jan van Kampen, Mevr. van de Zanden. Overleden Mevr. van Engeland.

Sint Antonius Nijnsel
Zo 04/12:
11.00u: Eucharistieviering met gemengd koor. Intenties: Petra Aarts- v.d. Laar, Marinus v.d. Koevering, Bert en Miet van Erp, dochter Dinie en zoon Wim, Grard en Bertha Verbakel- Wijnen, Bert Schoenmakers, Harrie Verschuren.

H. Martinus Olland
Za 03/12:
Geen Eucharistieviering.


Sinterklaasliedjes op het orgel

Het is woensdagmiddag 23 november, iets na drie uur 's middags. Sinterklaas is al een paar dagen in Sint-Oedenrode. Uit de speakers in het centrum van Sint-Oedenrode klinkt muziek. Gek genoeg zijn het geen sinterklaasliedjes. Jammer dat de deur van de Martinuskerk niet veel geluid doorlaat. Want binnen klinkt wel een sinterklaasliedje.

Zijn er enkele kinderen de kerk binnen geslopen? Kinderen die stiekem 'Zie ginds komt de stoomboot' oefenen op het orgel? Zou de Sint er ook zijn? Nee, Sinterklaas is er niet. Enkele kinderen wel. Ze zijn niet stiekem naar binnen geslopen, hoor. Ze krijgen les. Ja echt. Op het grote oude kerkorgel.

Die les verdienden ze zelf. Op zaterdag 8 oktober. Ook toen waren deze kinderen, samen met nog 70 anderen, ook in de kerk. Zij kwamen toen kijken hoe een orgel werkt. En ze luisterden er naar het verhaal over: 'Toetske -het hondje- en de verdwenen orgelpijp'. Al deze kinderen deden op 8 oktober ook mee aan het oplossen van vragen over het orgel. Die dat het beste deden, nou die zijn vandaag, woensdagmiddag 23 november, weer in de kerk. Nu voor de gratis orgel les die ze daarmee verdienden. En weet je wat ze van deze les vooral leerden? Nou, dat een orgel heel veel toetsen, pedalen en knoppen heeft. Die knoppen heten registers. Daarmee kun je heel veel verschillende geluiden maken met het orgel. Een orgel lijkt wel op een heel muziekkorps. Dat maakt orgelspelen leuk, maar ook wel moeilijk. Een organist, zo heet een orgelbespeler, moet alles tegelijk doen. Hij moet de muzieknoten kunnen lezen en met beide handen en beide voeten tegelijk het orgel kunnen bespelen. Tja, en dat leer je niet in één les. Toch was het leuk om eens een keer op dat mooie grote oude orgel te mogen spelen.

Koren huldigen jubilarissen

Donderdagavond vierde het Goede Herderkoor naar aloude traditie het Ceciliafeest. Dit keer werden de leden bij De Beleving verrast met een heerlijke proeverij. Twee jubilarissen werden in het zonnetje gezet.

Het ging om Wim van den Brand en Piet van den Hengel. De twee heren zingen alweer 25 jaar bij dit koor. Het Goede Herderkoor zingt sinds de sluiting van de eigen kerk drie keer per maand in de Martinuskerk op zaterdagavond.
Versterking kan het koor overigens bij alle stemgroepen nog steeds gebruiken. De repetities vinden plaats op donderdagavond in het parochiezaaltje van de Goede Herderkerk. Zing je graag? Loop dan gerust eens binnen tijdens de repetities.

Pater Pushpa huldigt Mia en Bep (r). Foto: Bert de Graaf
V.l.n.r Lia Bekkers, Piet van den Hengel en Wim van den Brand Foto: Hans van den Wijngaard

Twee jubilarissen Nijnsels gemengd kerkkoor
Afgelopen zondag 27 november, de eerste zondag van de Advent, werden tijdens de eucharistieviering van 11.00 uur in H. Antonius van Paduakerk in Nijnsel Mia de Graaf en Bep van den Brand door pater Pushpa in de bloemetjes gezet. Mia is vijftig jaar koorlid en Bep 25 jaar dirigente.

Bezinningsavond over het nieuwe Onze Vader

Zondag 27 november is voor het Nederlandse taalgebied een herziene tekst van het Onze Vader in gebruik genomen. In de komende jaren worden wereldwijd alle Misteksten opnieuw vertaald vanuit het Latijn. Als eerst vrucht van deze vertaalsessie is nu voor Nederland en Vlaanderen een herzien Onze Vader in gebruik genomen. Het meest belangrijke gebed van de christelijke gemeenschap.

Op woensdag 7 december komt Dr. Frank G. Bosman (cultuurtheoloog) naar de H. Odaparochie om een bezinningsavond te geven over de nieuwe tekst van het Onze Vader. Deze avond wordt gehouden in de parochiezaal van de St. Petrus' Bandenkerk in Son. Aanvang 19.30 uur. Voorafgaand is er gelegenheid tot deelname aan de oecumenische Adventsvesper in diezelfde kerk.

29 / 40

Eruit

Vroeg opstaan is niet echt mijn ding. En vroeg opstaan als het buiten nog donker is, al helemaal niet. Op de een of andere manier neemt de kans om door de wekker heen te slapen bij mij aanzienlijk toe naarmate de dagen korter worden. Daar wil ik vanaf. Ik neem me voor om de komende wintermaanden de donkere ochtenden en de wekker de baas te worden.

Ik zin op een truc om het opstaan een handje te helpen, zoek een hulpmiddel. Onwillekeurig denk ik terug aan een opvallend voorbeeld. Jan, een vriend van me, was in onze studententijd niet alleen student maar ook uitvinder. Vroeg opstaan was in die tijd ook zijn probleem. Toen ik eens bij hem op zijn studentenkamer zat, wees hij trots naar zijn bed: 'Ik heb het probleem van opstaan voor eens en voor altijd opgelost.' Ik keek naar een doodgewoon bed. 'Kijk, dat is de truc. Het werkt met een v-snaar.' Hij wees naar een vreemde constructie die onder aan het bed bevestigd was. 'Ga maar eens liggen.' Een beetje argwanend vleide ik me op het bed neer. Jan deed de gordijnen dicht en fröbelde aan zijn wekkerradio. 'De wekker loopt over twee minuten af. Lig je goed?' Enthousiast voegde hij eraan toe: 'En dan moet jij eens opletten. Het is dé oplossing voor iedereen die niet uit zijn bed kan komen.'

Even later liep de wekker af en begon de radio te spelen. Ik zag aan Jan's nerveuze gedrentel dat zijn verwachtingen hoog gespannen waren. Plotseling ging het licht aan en schoven de gordijnen centimeter voor centimeter automatisch open. Jan bleef stilstaan en fluisterde: 'Nu komt het.' Ik hoorde piepend en krakend staal onder me en ik voelde hoe het bed begon te trillen. Tot mijn verbazing merkte ik dat het bed langzaam maar zeker kantelde, in de lengte. Het bleef kantelen, net zo lang totdat ik me moest vasthouden aan de bedrand om te kunnen blijven liggen. En vervolgens totdat ik zo schuin kwam te liggen, dat ik de keuze had tussen opstaan of eruit vallen. 'Zie je wel, het werkt echt,' glunderde Jan. 'Je moet er gewoon uit. Het mooie is, terug naar bed kan niet meer. Het blijft drie kwartier in deze stand staan en zakt pas daarna langzaam weer terug.' Ik was onder de indruk.

Ik denk aan mijn eigen bed nu, zouden er tegenwoordig ook zulke wondere hulpmiddelen bestaan? En hoe is het destijds eigenlijk met Jan's uitvinding afgelopen? Hielp het hem? Ik herinner het me niet meer, dus bel hem op. 'Dat weet ik nog heel goed,' lacht hij 'dat was een geniale uitvinding. Jammer dat het voor mij als luie student uiteindelijk toch weer niet werkte.' 'Waarom niet?' 'Nou, ondanks dat ik eruit moest en eruit was, veranderde het kantelbed niets aan mijn opsta-probleem. Ik pakte gewoon de dekens van het bed en sloeg die om me heen. In mijn luie stoel ging ik dan drie kwartier liggen dutten totdat het bed weer recht stond. En dan kroop ik er weer in.'

Ik besef dat mijn hulpmiddel niet geniaal hoeft te zijn. Het moet simpel en vooral trefzeker zijn. Ineens ben ik eruit. Ik kijk Henk aan: 'Als ik morgen door de wekker heen slaap, wil jij me dan wakker maken?'

Elli de Rijk
reageren?
Schrijvers@impesant.nl


Afgelopen zaterdag, 26 november, bracht de Sint een bezoekje aan Dioscuri'94. Hij was speciaal naar ons toegekomen omdat alle Acrobaatpieten vorig jaar met pensioen zijn gegaan. En nu had Sint helemaal geen Pieten meer die goed over de daken konden lopen en cadeautjes in schoorstenen konden doen! Gelukkig hebben alle kinderen van Dioscuri'94 aan de Circuspieten laten zien hoe het moest. En nu krijgen alle kinderen toch nog hun cadeautjes. Sinterklaas en Circuspieten, het was weer heel gezellig, fijn dat jullie bij Dioscuri'94 op bezoek zijn geweest. Veel succes met het rondbrengen van alle presentjes en tot volgend jaar!

Foto: Jos van Nunen

Het was voor sommige kinderen lang wachten, maar eindelijk kwam Sinterklaas en zijn vele zwarte Pieten de hoek om. In een luxe auto, Pieten rennende, fietsend en stuntend eromheen. Zondag arriveerde de Sint in Nijnsel. Eerst liet hij zich zien in de straten alvorens hij De Beckart opzocht. Daar verwende hij de kinderen met snoep en cadeautjes, maar vooral dat laatste bewaart de Sint voor pakjesavond. Kijk voor meer foto's op www.mooirooi.nl

Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
Foto: Jos van Nunen
32 / 40

Het Atrium

achter deuren
van huizen
opgestapeld in lagen
van het theater voor
de grijsgerijpte mens

wordt de dag van heden nog geëerd
als een kinderstem galmend klinkt,
en koffie het oer Brabantse buurten smeert
of getallen op ballen worden afgevinkt

vaak staan naast het beeld van
Onze Zoete Lieve-Vrouw
een aantal uitgestalde foto's
met ingelijste rouw

de ouderdom is soms geaard
in een rotsvast geloof,
berusting of tevredenheid,
dat is dan een zegen

regelmatig wordt dit echter bedreigd
door het uitvallen van levend loof
of worden stiltes uitzichtloos
aan elkander geregen

Wanneer zelle we op Sinterklaos 's stoppe mekaor de Zwarte Piet toe te speule?

Foto: J. Peereboom

J. Peereboom maakte deze mooie foto van de zonsondergang, Heeft u ook een mooi natuurfoto gemaakt? Stuur deze dan naar redactie@demooirooikrant.nl en vind hem terug in DeMooiRooiKrant

Foto: Henri van Hoorn

Een zonnige dag was dit en daarom maakte Henri van Hoorn snel deze mooie foto.

Oplossing: Leo Overmars.

Winnaar: Bert de Koning

Prolongatie titel Roois Kampioenschap Tripletten

Het triplet Karel Kreijveld-Wim v d Rijdt-Gerrie vd Rijdt wist haar vorig jaar behaalde titel afgelopen zondag te prolongeren. Terecht, want zij waren het enige triplet dat deze dag haar 5 partijen wist te winnen. Daarmee behielden zij de wisselbeker.

Omdat de boulers uit Nijnsel en Boskant verzuimden om partij te geven, gingen de prachtige prijzen, gesponsord door Jumbo, dit jaar allemaal naar tripletten van Cloeck & Moedigh. Op plaats 2 eindigde het triplet Kees Luijten-Henk Smulders-Jan vd Schoot, 3e werd het triplet Piet Habraken-Koen vd Linden-Frenk van Mierlo en 4e het triplet Tonny van Eerd-Bert Goorts-Ad Ketelaars.

Zondagmiddagcompetitie
Er waren maar 3 spelers die 3 partijen wonnen en daarmee de meeste punten binnen haalden: Koen vd Linden (+23), Kees Luijten (+23) en Maria de Beer (+14). Het klassement wordt aangevoerd door Bas in 't Zandt en Bert Goorts (beiden +5).
Uitslagen Nationale Petanque Competitie (NPC)
Vierde divisie 4008, Cloeck & Moedigh 1 - Gemert de Boules: 5-3, Vijfde divisie 5003, Wij Liggen 3 - Cloeck & Moedigh 2: 4-4, Zesde divisie 6005, Cloeck & Moedigh 5 - Mooie Boule 6: 4-4, Zesde divisie 6013, Cloeck & Moedigh 6 - La Donnée 2: 5-3. Zesde divisie 6014, Littie of Littienie 2 - Cloeck & Moedigh 7: 6-2


34 / 40

Foto: Henri van Hoorn Foto: Henri van Hoorn

Al vroeg op de zondagochtend konden buurtbewoners de eerste motoren al horen. Het waren de laatste voorbereidingen voordat de Maïscross van Sint-Oedenrode zou gaan beginnen. Aan de Weievenseweg was een parcours uitgezet met daarbij een grote tent en een aantal kramen. Deelnemers van alle leeftijden maakten zich klaar voor de eigen race. Nog even de motor op de juiste manier afstellen en kijken of alles goed geprepareerd is. Of de voorbereidingen goed genoeg zouden zijn? Dat zou later blijken.

MCC de Ganghouwers was zoals elk jaar weer de organisator van de motorcrosswedstrijd en had het evenement weer tot in de puntjes geregeld. Om half negen in de ochtend begonnen de eerste trainingen. Alle trainingen en races werden verreden op volgorde van leeftijd. Er werd gestart met de training van de mini's en vervolgens kwam er elke tien minuten een andere, steeds oudere groep de baan op. Ook de motoren werden steeds groter, krachtiger en luidruchtiger. Ondertussen was de grote parkeerplaats zo goed als vol en stonden er inmiddels honderden bezoekers langs de baan om hun favoriete rijder aan te moedigen. Om half elf begon de eerste wedstrijd.

Bij elke start van de race stonden alle rijders honderd procent gefocust naast elkaar, wachtend totdat de starthekken naar beneden zouden klappen. Daarna was het zaak zo goed mogelijk weg te komen om als nummer één de eerste bocht door te gaan. Dit leverde keer op keer een enorm spektakel op, recht voor de neus van de toeschouwers. Zo nu en dan werd ook een bocht net verkeerd ingeschat met een valpartij als gevolg. De marshalls waren er in zo'n geval als de kippen bij om de rijder weer veilig op weg te helpen.

Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden

Het publiek, dat net als de deelnemers bestond uit alle leeftijdsgroepen. genoot zichtbaar van het motorsportspektakel. Met een lekker broodje en een biertje erbij, discussiërend over wat de rijders volgens hen het beste konden doen, was het een prachtige dag voor iedereen. Het weer zat mee, de baan lag er goed bij en iedereen had het prima naar zijn zin. Kijk voor meer foto's op www.mooirooi.nl

In Canada is alles groter

Na een lange fietstocht ploffen Hemke van Gerwen en de fietsmakkers van zijn broer Gerry neer bij thuishonk café d'n Toel. Eerst wat koffie voor de heren, al volgen snel de flessen Oud Bruin. Zo leert Hemke de rituelen van zijn broers' fietsclub kennen. In Canada doen ze dat anders…

Want daar woont de oud-Rooienaar al zo'n dertig jaar. Afgelopen week was hij over om de verjaardag van Gerry's vrouw te vieren. Het bleef niet alleen bij de verjaardag. Uiteraard werd er veel gefietst. "Ik was het vliegtuig nog niet uit of Gerry vroeg al of ik mee ging fietsen", lacht Hemke met rode wangen. "Ik heb nog nooit zoveel gefietst in een week, maar het is erg leuk om te doen hier. In Canada fiets ik eigenlijk niet, want daar is het saai. Dertig kilometer heen en dertig kilometer terug. Hier ga je tenminste van links naar rechts." De andere fietsers smullen van de tegenstellingen die Hemke op tafel legt. De verschillen tussen Canada en Nederland.
De geboren Rooienaar is in Otawa gaan wonen voor zijn werk. "Alles is groter daar. Daarom wilde ik er naar toe. Ik heb een bedrijf in tuinaanleg en onderhoud en daar lagen de mogelijkheden voor grotere projecten vanaf 2 hectare", motiveert Hemke zijn keuze die hij decennia geleden maakte.

Hij vermaakt zich opperbest met de mannenpraat die over tafel gaat. Wat doen mannen van deze leeftijd in Canada in hun vrije tijd? "Rondrijden met een grasmaaier met een pilsje in de hand. Dat moet wel, want je eigen tuin maaien kost een hele dag!" Alleen bij speciale gelegenheden komt Hemke naar zijn familie in Nederland. De laatste keer was vorig jaar tijdens de heroïsche rit Parijs-Olland van WTC Gerry van Gerwen. En gaat Gerry ooit naar Canada? Gerry: "We zijn er vaak geweest, maar het komt bijna nooit uit. In het zomerseizoen heeft Hemke het hartstikke druk en in de winter liggen er dikke pakken sneeuw van een paar meter." Is er nog geen sprake van opwarming van de aarde in Canada? "Jawel, de klimaatverandering merken wij. Volgens wetenschappers gaat er bij ons alleen maar meer sneeuw vallen."
Op dit moment lijkt Hemke zich daar niet druk over te maken. Hij mengt zich alweer snel in een gesprek met één van zijn fietsmakkers…

Odisco wint met ruime cijfers

Nadat afgelopen zondag foto's waren gemaakt van de nieuwe tenues mocht Odisco, onder toeziend oog van de sponsor Michael Toelen van café d'n Toel, het opnemen tegen HBSV uit Venlo.

Odisco begon goed aan de wedstrijd en binnen 1 minuut was het Floor van Heeswijk die de 1-0 maakte. Maar meteen daarna viel de 1-1. Omdat HBSV verdedigend inzakte en voor de afvang ging, duurde het even voor Odisco weer tot scoren kwam. Vanaf de 13e minuut wist Odisco met het spel van de tegenstander om te gaan en deelde de thuisploeg de lakens uit. Via 2x Marlon van Heeswijk, Floor van Heeswijk, 2x Myrthe van Heereveld, Lisa Wouters, Rachel van de Moosdijk en Dorenda van Liempd kon de ploeg met 8-2 gaan rusten.

Na een kort gesprekje in de rust waarin verteld werd het huidige spel vast te houden en zeker verdedigend de druk hoog te houden, gingen de dames weer het veld in.

De 2e helft gaf hetzelfde beeld als het tweede deel van de 1e helft: Odisco zette verdedigend veel druk en bleef zelf scoren. HBSV kon in de gehele tweede helft 1 keer scoren. Odisco maakte nog 7 doelpunten (2x Dorenda van Liempd, Ingrid van Boxtel, 2x Meike Leenderts, Lisa Wouters en Floor van Heeswijk.) Eindstand 15-3.

Een ruime en terechte overwinning van Odisco, dat na een stroef begin de wedstrijd in handen nam en niet meer uit handen gaf. Volgende week speelt Odisco om 14:30 uit in Reuver tegen Roka 1.

Koen van der Wijst net niet naar halve finale

Vrijdag 25 november en zaterdag 26 november reed Koen van der Wijst mee met 'The greatest race one earth' USA BMX Grand in Tulsa (Oklahoma) Hij reed deze race om zich te testen tussen de grote mannen.

Vrijdag werd Koen in de manches 2e, 3e en 7e door een valpartij. In de kwartfinale werd hij vijfde. Hij kwam net te kort om door te gaan naar de halve finale. Je moet namelijk bij de eerste vier zitten. Zaterdag reed Koen in de manches 2-1-3 in de 1/8 finale. Koen zat er goed voor maar werd door een andere rijder uit de bocht geduwd en werd zevende.
De Rooise BMX'er is weer een ervaring rijker. Sowieso is dit een knappe prestatie na zijn lange blessureleed in dit afgelopen jaar. Door enkele trouwe sponsoren kon Koen de trip naar Amerika maken. Nu gaat hij verder met trainen in Nederland om zich beter en beter te maken.

Tweede speeldag TV de Kienehoef

Op zaterdag 26 november speelt Dames 1 van TV de Kienehoef haar tweede competitie wedstrijd thuis tegen TV Pieter Breughel 1. Het team van TV de Kienehoef bestaat deze week uit Greetje, Jeannet, Tjelka en Simone. De teams hebben al vaker tegen elkaar gespeeld dus bij binnenkomst is er al meteen een gezellige sfeer.

Om 13.00 uur starten de wedstrijden op Center Court en baan 1 en beide wedstrijden worden gewonnen door TV de Kienehoef met 6-1 6-2 en 6-2 7-5. In de tweede wedstrijd gaan de setstanden gelijk op en wint TV de Kienehoef beide eerste sets met 6-0. Tot 5-4 in de tweede set lijken de wedstrijden identiek. Greetje en Simone winnen de tweede set met 6-4 maar helaas verliezen Jeannet en Tjelka de tweede set met 7-5. Intussen is het erg mistig geworden maar dit weerhoudt de dames van TV de Kienehoef er niet van om alsnog de derde set te winnen met 6-3. De winst van 4-0 op dag 2 is een top eindresultaat.

Ollandia vrouwen willen 11 tegen 11

Dit seizoen speelt het vrouwenteam van v.v. Ollandia mee in de vrouwencompetitie 7 tegen 7. Wegens gebrek aan spelers kon niet deelgenomen worden aan de competitie 11 tegen 11.

Ondertussen is het team al weer gegroeid tot twaalf speelsters. Deze speelsters zorgen voor een hoop gezelligheid en enthousiasme binnen de vereniging. De droom is echter om weer 11 tegen 11 te gaan voetballen. We zijn dus nog op zoek naar vrouwen die ons team willen versterken. Ben jij een vrouw die plezier heeft in een potje voetbal maar ook kan genieten van de derde helft? Dan ben je bij ons meer dan welkom. Daarbij is ervaring geen pré. We trainen op dinsdag en donderdag. Onze wedstrijden en derde helft vinden plaats op zondag. Kom je een keertje kijken?

VV Nijnsel/TVE Reclame pakt koppositie

Op een zwaar en slecht bespeelbaar veld was Bladella de tegenstander. Beide ploegen stonden voor deze wedstrijd verrassend dichtbij de koplopers en wilden allebei aanhaken.

Bladella begon agressief aan de wedstrijd en voerde de druk op. Na acht minuten belandde de bal aan de rechterkant. De voorzet verdween via het been van Tom ten Broeke tegen de edele delen van Harold van de Laar. Een fluitsignaal klonk en de leidsman wees naar de stip, want hij oordeelde dat er hands gemaakt zou zijn. Ruud Leermakers schoot de bal echter op de paal. De volgende kans was voor Nijnsel, maar Stefan Hulsen krulde de bal langs de verkeerde kant van de paal. Bladella bleef aandringen en creëerde wat mogelijkheden, maar het was Nijnsel dat op voorsprong kwam. Robin Wetser gaf een lange bal. Stefan Hulsen controleerde op de borst en bracht met een omhaal Johan van der Pas in stelling. Hij verschalkte met een lob de keeper.
Na rust volgde al snel de gelijkmaker. Een corner vanaf rechts werd door aanvoerder Leermakers vakkundig binnen gekopt. Na de gelijkmaker kwamen er kansen over en weer. Maar zodra Nijnsel gevaarlijk werd, ging de vlag omhoog en nam de scheidsrechter het signaal over. Nijnsel kreeg nog een vrije trap op een mooie plaats. Stefan Hulsen nam de bal en een speler van Bladella redde met een knappe save. Een penalty zou moeten volgen, maar de leidsman oordeelde wederom anders. Beide ploegen streden voor de overwinning en het werd grimmiger. De spits van Bladella probeerde met een ultieme poging een bal te halen en kwam hierbij zeer gevaarlijk in, waarna hij in de 87e minuut met rood het veld mocht verlaten. Nijnsel profiteerde meteen van de overtalsituatie. De zojuist ingevallen Mark van Berlo stuurde Nick Dortmans diep en hij speelde de bal tussen de benen van de keeper door en zorgde voor de winnende treffer. Door nederlagen van Wilhelmina Boys en Eindhoven AV is Nijnsel nu de trotse koploper. Volgende week volgt weer een lastige wedstrijd uit tegen Reusel Sport.

Rhode en Erp spelen gelijk

In een aantrekkelijke en sportieve wedstrijd, met twee hardwerkende ploegen, vielen twee prachtige doelpunten in de eerste heft. In de tweede helft was de wedstrijd in evenwicht, werd opnieuw hard gewerkt, maar werden er geen kansen gecreëerd. Derhalve had na de wedstrijd iedereen vrede met de uitslag, beide teams verdienden één punt..

In het eerste half uur was Rhode de betere ploeg en kreeg ook kansen om op voorsprong te komen.Een knappe kopbal van Geert Oerlemans ging rakelings langs in de vijfde minuut, In de vijftiende minuut een grote kans voor Martijn van Boerdonk, met een fraaie redding voorkwam de Erpse doelman de 1- 0.. Nauwelijks een minuut later knalde Paul Smeets op de kruising. Het was wachten op de voorsprong van Rhode, maar het doelpunt viel aan de andere kant. Een mooie aanval werd met een knappe kopbal afgerond, doelman Paul van Heesch was kansloos.Iedereen ging er vanuit dar hiermede de ruststand was bepaald. Maar goed doorzetten van Bas van Kuringen die met een strakke voorzet Mart Kruseman bereikte, betekende de verdiende gelijkmaker in de vijfenveertigste minuut..

Na de rust zagen de toeschouwers eenzelfde speelbeeld, twee ploegen die streden voor de winst, maar nauwelijks scoringsmogelijkheden creëerden Het spel golfde op en neer en de wedstrijd bleef spannend tot de laatste minuut..Maar verder dan een hard afstandsschot van Bas van Kuringen, dat de keeper met de nodige moeite redde, kwam Rhode niet. Erp bleef ook de aanval zoeken, maar ook dat leverde geen scoringsmogelijkheden op. Na negentig minuten floot de goed leidende scheidsrechter Martens uit Luyksgestel voor het eindsignaal en kregen beide ploegen wat zij verdiend hadden: één punt.

Rhode gaat verder met trainer Theo van Lieshout
Zondag is bekend gemaakt dat Theo van Lieshout trainer blijft bij Rhode. De wederzijdse tevredenheid heeft geleid tot een afspraak dat beide partijen door zullen gaan zolang deze wederzijdse tevredenheid voortduurt.. Hiermede waardeert het bestuur van Rhode het werk dat Theo van Lieshout (heeft) verricht voor de club.

Boskant met de hakken over de sloot

Boskant was geen schim van het team dat enkele weken eerder koploper BMC wist te verslaan.
Niet alleen het kunstgras waarop tegenstander SCI gewend is te spelen, speelde Boskant parten, maar de inzet en beleving die er tegen BMC bijvoorbeeld was, bleek deze middag verre van aanwezig. Dat de wedstrijd uiteindelijk in een 1-2 overwinning eindigde had het vooral te danken aan de (opnieuw) sterk keepende invaller doelman Fred van Bussel die met een aantal prima reddingen duidelijk aanwezig was!

Toch kreeg Boskant al snel enkele kansen om een vroege voorsprong te nemen. In de 3e minuut nam Rob van der Heijden de bal uit een corner "ineens" op de slof. Een wereldgoal als het lukt; deze keer helaas hoog over. En in de 10e soleerde Jim van der Zanden door de SCI verdediging tot op de achterlijn, maar z'n eindpass miste alle zuiverheid, zodat ook deze kans verloren ging. Daarna kwam de thuisclub steeds nadrukkelijker in beeld. In de 13e minuut had Boskant mazzel dat een snoeiharde inzet van de thuisclub via de onderkant van de lat terug het veld in stuiterde en kon worden weggewerkt. Een tweede poging van SCI, in de 18e minuut via een schuiver van Marco Hommeles, eindigde in de handen van Fred. Behoudens wat kleine kansjes zijn daarmee wel de belangrijkste wapenfeiten van de 1e helft vernoemd.

De 2e helft bracht meer spektakel. Na enkele kleine kansjes voor beide teams leek SCI in de 55e minuut op weg naar de 1-0. Maar een attent uitgekomen van doelman van Bussel wist de bal net op tijd voor een aanstormende SCI speler weg te werken. In de 72e minuut kwam Boskant op voorsprong. Na een duel tussen Emiel van den Elsen en een van de SCI verdedigers, verdween de bal, onhoudbaar voor doelman Marcel Bekers, in eigen doel: 0-1. De vreugde duurde echter maar kort. In de 76e minuut leek de gelijkmaker te vallen, maar ook deze keer wist doelman van Bussel de inzet van de vrij voor hem opduikende Arthur Bot, te stoppen. Eén minuut later had hij echter geen kans toen de bal na een strakke voorzet van dichtbij door Don Hardjotinojo werd binnengetikt: 1-1. Fred was in de 80e minuut voor Boskant opnieuw de reddende engel toen hij een schuiver van de doorgebroken David Zahrgenski wist te pareren. Met het doelpunt van Roy van der Linden, die in de 82e minuut uit een corner de bal van dichtbij tegen de touwen kopte, leek de wedstrijd beslist: 1-2. Leek, want het had zomaar anders uit kunnen vallen. In de 90e minuut, omdat Albert van Hamond namens de thuisclub een penalty niet wist te benutten en via de paal naast schoot. En in blessuretijd omdat doelman van Bussel namens Boskant zijn 4e goede redding verrichtte door een van dichtbij snoeihard ingeschoten bal uit het doel te boksen.

Met deze overwinning blijft Boskant 1 goed meedraaien in de top 3 van de 4e klasse I. Mariahout is volgende week de tegenstander. Boskant 2 blijft ook op koers door de thuiswedstrijd tegen DVG 2 met 2-0 te winnen. Bijna nog leek er een periodekampioenschap behaald te worden, maar concurrent ASV 2 wist in haar wedstrijd net voor tijd de benodigde overwinning binnen te halen.

Ollandia pakt punten

Foto: Jan Roche

Op waarschijnlijk de laatste zonnige zondag van 2016 werd afgelopen zondag de wedstrijd Boerdonk – Ollandia gespeeld Sportpark Kerveheester in Boerdonk. Vanaf de aftrap kwam de thuisploeg bijna niet aan voetballen toe.

Ollandia heerste op de speelhelft van haar tegenstander en creëerden kans na kans om een snelle voorsprong te forceren. Mede door het goede keeperswerk van de Boerdonkse goalie bleef vooralsnog de graag geziene voorsprong uit. Dat Ollandia voor rust veertien corners kreeg te nemen tegen één van Boerdonk zegt iets over de veldverhouding. Maar zoals zo vaak gebeurt in het voetbal valt dan de goal juist aan de andere kant. Dat gebeurde in deze wedstrijd op een haar na want het schot van Joey van de Vossenberg halverwege de eerste helft spatte op de lat uiteen. Uit de vele scoringsmogelijkheden scoort Ollandia uiteindelijk vlak voor rust uit de assist van Paul van Driel met afmaker Robert Erven. Zijn rollertje brengt de 0 – 1 op het scorebord en Ollandia gaat rusten met een voorsprong.

Aan het spel te zien had de trainer van Boerdonk zijn mannen krachtig toegesproken dat het anders moest dan in de eerste helft. Na rust zorgde Boerdonk voor de ommekeer in de wedstrijd. De zwart/gele zette Ollandia behoorlijk onder druk en na een aantal goed uitgevoerde aanvallen sloop de onrust in de ploeg van Ollandia. In de zeventigste min haalt Boerdonk het optimale rendement uit de ontstane scoringskans en Stan Hendriks schiet de bal onhoudbaar voor Tom Wouters in de touwen. Ollandia herpakte zich, ging beter spelen, kreeg weer grip op de wedstrijd maar moest toch toestaan dat Joey van de Vossenberg zijn ploeg op voorsprong bracht. Die was echter van korte uur want vanaf dat moment nam Ollandia de touwtjes weer in handen om ze niet meer los te laten. Binnen twee minuten verwerkt Stefan Erven de assist van de goed ingevallen Jurrit van Roosmalen prima tot een doelpunt en is de stand gelijk. Jurrit van Roosmalen stond ook aan de basis van het tweede doelpunt van Stefan Erven. De goed genomen indraaiende bal werd goed op waarde geschat door Stefan Erven, tikje naar rechts, keeper uitgespeeld, en scoren. De wedstrijd viel helemaal in het slot toen Robert Erven tien min voor tijd er 2 – 4 van maakte.

Rhode JO15-2 kampioen

Deze wedstrijd stond in het teken wie zich tot kampioen kan kronen. Rhode heeft een voorsprong van 5 punten op VOW maar hebben een wedstrijd meer gespeeld. Dit is de voorlaatste speelronde en bij winst kan de platte kar uit de mottenballen gehaald worden anders moet op de laatste speeldag gewonnen worden van Boskant JO15-1.

Foto: Saskia van den Eshof

Na een gelijk opgaande wedstrijd waarbij beide teams kansen hadden werd er in de 24e minuut gescoord door VOW 0 -1. Met 1 minuut voor rust wist Rhode te scoren door een mooie pass van Jasper op Wout die het net wist te vinden. Met de stand 1 – 1 werd de kleedkamer opgezocht. Na de rust kwam Rhode al na 5 minuten op een 1- 2 voorsprong, wederom door Wout. Wout heeft echt het vizier op scherp staan want nog geen 9 minuten later weet hij wederom het net te vinden.In de 55e minuut een mooie redding door Enzo die helaas in deze wedstrijd zijn eerste doelpunt tegen heeft gekregen. Na een laatste spannende 20 minuten klonk eindelijk het fluit signaal van de scheidsrechter. Rhode verdediging heeft stand gehouden. Complimenten en gefeliciteerd met dit kampioenschap voor de spelers en coaches.

Jongens B1 MHC Sint-Oedenrode kampioen

Afgelopen zaterdag werd jongens B1 van MHC Sint-Oedenrode kampioen. Zaterdag verloor het team weliswaar de laatste competitiewedstrijd met 2-1 van Uden B1 maar door verlies van directe concurrent DES uit Kaatsheuvel tegen Geel Zwart uit Veghel knalden de champagnekurken toch.

Daarmee kwam een mooi einde aan een knotsgekke competitie waar iedereen aan elkaar gewaagd was. Het verschil tussen nummer 1 en 5 is uiteindelijk slechts 2 punten. Na een aantal tweede plaatsen is dit een mooie beloning voor het harde werken van het team. Met een knipoog werd na afloop de link naar Meierijstad meteen gelegd: een mooi staaltje samenwerking tussen de toekomstige dorpsgenoten.

Het kampioensteam met van links naar rechts: Thijn Verschuijten, Jan van Boxmeer, Didier van Lieshout, Jop Verbunt, Jurre Mutsaarts, Joep vd Vleuten, Tijmen de Brouwer, Luuk van Oirschot, Max van Tilborg, Tim van de Wijdeven, Tomas van Dijk, Hugo Voets (liggend) Teun van den Eshof en Cas Hendriks (boven op de goal)

Wat een vreugde!

Het meidenteam van Rhode - JO13-7M – heeft geschiedenis geschreven door afgelopen weekend kampioen te worden.

Zaterdag was het een drukte van jewelste op sportpark De Neul. Voor het eerst in de clubhistorie van RKSV Rhode kon er een meidenteam kampioen worden. Dan moest er op eigen veld van Keldonk gewonnen worden.
Eerder in de week liet het bestuur van Rhode al weten in de meiden te geloven. Het team werd tot selectie elftal gebombardeerd en voorzien van schitterende trainingspakken. Al een beetje in de feeststemming werd aan de wedstrijd begonnen. Zoals al het hele seizoen, speelde de wedstrijd zich voornamelijk op de helft van de tegenstander af.
Rhode domineerde en Keldonk kon niet onder de druk uit komen. Geduldig bleven de meiden aandringen en na een 20 minuten ontplofte De Neul na de bevrijdende 1-0. Het uitzinnige publiek was al zo aan het feesten dat de 2-0 bijna niet werd opgemerkt. Hierna was het verzet van Keldonk gebroken en eindigde de wedstrijd in 5-0.
"Het is niet te vermijden, wij zijn de beste meiden!" Met deze yell, die de leiders het hele seizoen voor de wedstrijd horen, werd het feest begonnen. Na het uitreiken van de kampioensschaal en de medailles, vloeide de kinderchampagne rijkelijk. Natuurlijk werd ook nog een rondje op de platte kar door het centrum van Rooi gereden. Een unieke prestatie van Suze, Fee, Indi, Anne, Elzey, Jelske, Sam, Donna, Mirthe, Zira, Manouk, Noor, Robin en hun leiders Patrick, Gerton en Millo.

MHC Dames jong 1 kampioen

Afgelopen zondag stond er een spannende wedstrijd te wachten tegen Oss. Gelijkspelen was geen optie en verliezen al helemaal niet. De drie punten moesten gehaald worden wilde Dames Jong 1 er met de titel vandoor gaan.

In de eerste minuut werd er al gescoord door Anna van de Wetering wat het spel voorlopig veilig stelde. Ondanks de kleine voorsprong was de spanning om te snijden. Oss liet het spel niet stil liggen en stond fanatiek te spelen. Tot de rust bleef de stand 0-1. In de tweede helft werd er nog 2 maal gescoord waarna het eindsignaal klonk en de dames officieel kampioen waren. Dit werd uiteraard onder het genot van een glas champagne uitbundig gevierd.

Rhode JO9-8 trots op nieuwe sponsor

Wederom heeft Rhode een klinkende naam toe moge voegen aan de steeds groter wordende groep sponsoren: Raymedy centrum Eindhoven.

"Sport zonder sponsoring is onmogelijk! Rhode gaat hier erg goed mee om en de sponsorcommissie weet hoe belangrijk het is dat sponsoring meer is dan het leveren van een zak geld. Raymedy centrum Eindhoven is sinds dit seizoen met veel plezier sponsor van Rhode JO9-8, mede omdat de betrokkenheid die de vereniging heeft met zijn leden en de sponsoren voor ons zo herkenbaar is" aldus Mechthild de Leijer, eigenaar van Raymedy centrum Eindhoven. Rhode dankt Raymedy centrum Eindhoven hartelijk voor hun support!


38 / 40

Voetbal
V.v. Nijnsel
Uitslagen senioren 27/11:

Bladella 1-Nijnsel 1 1-2
Nijnsel 2-Gemert 3 3-4
ASV 2-Nijnsel 3 2-1
Nijnsel 4-Blauw Geel 12 4-1
Nijnsel 5-Erp 10 3-1
DVG 7-Nijnsel 6 6-0
SVO VR2-Nijnsel VR1 0-4
Boerdonk VR1-Nijnsel VR2 3-1
Uitslagen jeugd 26/11:
Bavos JO19-1-JO19-1 3-2
JO17-1-Boskant JO17-1 0-5
DVG JO15-2-JO15-1 1-3
JO13-1-Schijndel JO13-4 7-0
DVG JO11-3-JO11-1 2-5
JO11-2-Blauw Geel JO11-9 3-10
Schijndel JO9-3-JO9-1 0-1
NWC MO15-1-MO15-1 afg.
MO15-2-RPC MO15-1 0-5
PVV Veteranen-Veteranen 5-4
Programma senioren 04/12:
Reusel 1-Nijnsel 1 14.30u.
Erp 3-Nijnsel 2 12.00u.
Nijnsel 3-DVG 2 12.00u.
Avanti 4-Nijnsel 4 12.00u.
WEC 4-Nijnsel 5 12.00u.
Nijnsel 6-Heeswijk 8 10.00u.
Nijnsel VR1-SVC VR1 14.15u.
Nijnsel VR2-Schijndel VR1 09.30u.
Programma jeugd 03/12:
JO19-1-Mariahout JO19-1 15.00u.
Ollandia JO17-1-JO17-1 14.30u.
JO15-1-VOW JO15-1 13.00u.
Blauw Geel JO13-6-JO13-1 11.30u.
DVG JO11-5-Nijnsel JO11-2 09.30u.
SCMH JO9-1-JO9-1 10.30u.
MO15-1-SJVV MO15-1 13.00u.
MO15-2-Reusel MO15-1 11.15u.

Rhode
Uitslagen senioren 27/11:
Rhode 1-Erp 1 1-1
ZSV 2-Rhode 22-1
Sparta'25 2-Rhode 3 5-2
Blauw Geel 5-Rhode 4 1-1
Avanti'31 6-Rhode 5 1-3
Rhode 6-Irene 42-6
Rhode 7-Heeswijk 7 2-3
Rhode 10-DVG 6 2-3
Gemert VR2-Rhode VR1 4-2
Blauw Geel-Veteranen afgelast
Rhode 2-Zat-Bladella 212-0
Uitslagen jeugd 26/11:
JVOZ JO19-1-JO19-1 2-2
ASV'33 JO19-1-JO19-2 0-3
JO19-3-Avanti'31 JO19-2 1-2
JO17-1-Volharding JO17-1 0-4
Avesteyn JO17-2-JO17-3 6-0
JO17-4-Avesteyn JO17-3 3-1
Gemert JO15-2-JO15-1G 2-1
VOW JO15-1-JO15-2 1-3
Blauw Geel JO15-6-JO15-3 1-0
JO15-4-Blauw Geel JO15-7 3-4
JO15-5G-Erp JO15-3 1-10
JO13-1-FC de Rakt JO13-1 1-1
VOW JO13-1-JO13-2 3-5
JO13-3G-Blauw Geel JO13-6 19-0
SCMH JO13-1-JO13-4 0-8
JO13-5G-Gemert JO13-7 0-5
Schijndel JO13-6-JO13-6 1-8
JO13-7M-Keldonk JO13-2M 5-0
Schijndel JO11-1-JO11-1 0-2
HVCH JO11-2-JO11-3 5-2
Heeswijk JO11-2-JO11-4G 2-8
JO11-5G-Erp JO11-3 1-6
JO11-6-Heeswijk JO11-3G 3-7
Schijndel JO11-5-JO11-7G 2-1
JO11-8G-Irene JO11-2 6-4
JO9-1G-Brandevoort JO9-1 3-1
JO9-2-Avanti'31 JO9-4G 1-0
Avanti'31 JO9-5-JO9-3 0-1
JO9-4G-Avesteyn JO9-2G 1-0
Boekel JO9-5-JO9-5 0-1
JO9-6G-VOW JO9-2 1-0
Mariahout JO9-4G-JO9-7G 0-1
JO9-9-JO9-8 0-1
JO8-1-Blauw Geel'38 JO8-1 0-3
MO19-1-Schijndel MO19-1 0-9
Boekel MO17-1-MO17-1 1-0
MO13-1-VOW MO13-1 4-2
MO11-1-Margriet MO11-2 0-5
Programma senioren 04/12:
Nieuw Woensel 1-Rhode 1 14.30u.
Rhode 2-Wittenhorst 2 11.00u.
Someren 4-Rhode 3 10.00u.
ELI 3-Rhode 4 11.00u.
Rhode 5-UDI 15 10.00u.
Rhode 6-DVG 7 12.00u.
Mariahout 6-Rhode 7 10.30u.
Rhode 9-Schijndel 7 12.00u.
Rhode 10-Prinses Irene 9 10.00u.
Keldonk VR1-Rhode VR1 10.00u.
Rhode VR2-Boerdonk VR1 10.00u.
Programma jeugd 03/12:
JO19-1-UDI'19 JO19-1 14:30u.
JO19-2-ELI JO19-1 14:45u.
Mariahout JO19-2-JO19-3 14:30u.
Mifano JO17-1-JO17-1 14:45u.
JO17-2-DVG JO17-2G 14:45u.
UDI'19 JO17-6-JO17-3 14:45u.
JO17-4-Schijndel JO17-4 13:00u.
JO15-1G-Schijndel JO15-2 12:45u.
JO15-2-Boskant JO15-1 11:45u.
JO15-3-Avesteyn JO15-2 11:45u.
VOW JO15-2-JO15-4 13:00u.
Brandevoort JO15-8-JO15-5G 11:00u.
Volkel JO13-1-JO13-1 10:15u.
JO13-2-SES JO13-2 10:30u.
JO13-3G-Avanti'31 JO13-2 11:45u.
Boekel JO13-4G-JO13-4 11:45u.
Erp JO13-4-JO13-5G 12:15u.
JO13-6-WHV JO13-2G 10:30u.
SCMH JO13-2M-JO13-7M 11:30u.
Bavos JO11-1G-JO11-2 11:00u.
WEC JO11-1-JO11-3 10:30u.
UDI'19 JO11-8-JO11-5G 9:00u.
Blauw Geel JO11-5-JO11-6 10:15u.
JO11-7G-Heeswijk JO11-4 10:30u.
Schijndel JO11-6G-JO11-8G 9:00u.
Schijndel JO9-1-JO9-1G 9:00u.
VOW JO9-1-JO9-2 10:30u.
JO9-3-Sparta'25 JO9-2 9:15u.
JO9-4G-Vorstenbossche Boys JO9-1 9:15u.
JO9-5-DVG JO9-3 9:15u.
Avesteyn JO9-4-JO9-6G 10:00u.
JO9-7G-Blauw Geel JO9-12 9:15u.
WEC JO9-3G-JO9-8 10:30u.
DVG JO9-4-JO9-9 10:45u.
Berghem Sport JO8-1-JO8-1 8:45u.
SJO/VITA MO19-1-MO19-1 14:30u.
MO17-1-Berghem MO17-1 13:00u.
Schijndel MO13-1-MO13-1 10:15u.
HBV MO11-2-MO11-1 11:45u.
Mini-pupillen(J07) 10:30u.

Boskant
Uitslagen senioren
:
SCI 1-Boskant 1 1-2
Boskant 2-DVG 2 2-0
MVC 2-Boskant 3 7-0
Gemert 6-Boskant 4 3-2
Boskant 5-Avanti'31 7 1-3
WHV VR1-Boskant VR 6-1
Uitslagen jeugd:
VOM JO19-1-JO19-1 3-1
Nijnsel JO17-1-JO17-1 0-5
JO15-1-Irene JO15-1 2-2
JO13-1-DVG JO13-2 7-0
JO11-1G-FC Uden JO11-4 0-17
JO9-1G-Blauw Geel JO9-3 1-0
Ollandia JO9-2G-JO9-2G 1-0
Programma senioren 04/12:
Boskant 1-Mariahout 1 14.15u.
Mulo 2-Boskant 2 11.00u.
Boskant 3-Sparta'25 5 12.00u.
Boskant 5-Schijndel 6 10.00u.
Blauw Geel 14-Boskant 6 10.00u.
Boskant VR1-Mariahout VR1 10.00u.
Programma jeugd 03/12:
JO19-1-Blauw Geel JO-19-3 14:30u.
JO17-1-Avanti JO17-2 13:30u.
Rhode JO-15-2-JO15-1 13:00u.
MO15-1-Volkel MO15-1 10:30u.
Schijndel JO13-4-Boskant JO13-1 11:45u.
Keldonk JO11-1G-JO11-1G 10:30u.
Irene JO9-1-JO9-1G 10:00u.
JO9-2G-Schijndel JO9-4 10:30u.

Ollandia
Uitslagen senioren:
Boerdonk 1-Ollandia 1 2-4
VOW 2-Ollandia 2 0-2
Ollandia 3-Boekel 8 2-0
Ollandia 35+ 1-Vorstenbosch 35+ 1 2-0
Baardwijk VR2-Ollandia VR1 7-7
Programma senioren 04/12:
Ollandia 1-Elsendorp 1 14.15u.
FC Uden 8-Ollandia 3 12.00u.
Irene 35+ 1-Ollandia 35+ 1 10.00u.
Ollandia VR1-Vlijmen Vr1 10.00u.
Uitslagen jeugd:
Blauw Geel'38 Jo17-3-Jo17-1 8-0
Jo15-1G-Schijndel Jo15-3 1-5
Blauw Geel Jo9-13-Jo13-1G 3-2
Jo11-1-DVG Jo11-5 3-2
Jo9-2G-Boskant Jo9-2G 1-0
Programma jeugd 03/12:
Jo17-1-Nijnsel Jo17-1 14.30u.
Jo15-1G-Blauw Geel Jo15-5 13.30u.
Jo13-1G-NLC'03 Jo13-1 11.30u.
VOW Jo11-3-Jo11-1 8.30u.
Jo9-1G-Schijndel Jo9-3 9.30u.
Blauw Geel Jo9-13-Jo9-2G 8.15u.

Korfbal
KV Rooi
Uitslagen senioren:

De Horst 2-KV Rooi 2 11-10
Flamingo's 3-KV Rooi 3 9-9
KV Rooi MW1-Vessem MW1 5-8
Corridor MW1-KV Rooi MW2 4-14
Uitslagen jeugd:
KV Rooi A1-De Kraanvogels A1 6-10
KV Rooi B2-Altior B2 4-4
KV Rooi C1-Flamingo's C3 6-0
De Peelkorf D2-KV Rooi D1 11-3
De Korfrakkers D4-KV Rooi D2 7-2
KV Rooi E1-Tovido E1 4-13
KV Rooi E2-Eendracht/Treffers E1 3-11
KV Rooi E3-Eyckelkorf E1 5-1
TOG F1-KV Rooi F1 5-15
Programma senioren 30/11:
Nijnsel MW1-KV Rooi MW1 21.00u.
Oxalis MW1-KV Rooi MW2 20.00u.
Programma senioren 04/12:
KV Rooi 1-Melderslo 1 12.40u.
KV Rooi 2-Be Quick 4 11.15u.
KV Rooi 3-Nijnsel 2 10.00u.
Programma jeugd 03/12:
NeCa A2-KV Rooi A1 10.45u.
KV Rooi B1-Celeritas B1 7.30u.
EDN/DSV B2-KV Rooi B2 11.00u.
Flash C2-KV Rooi C1 11.15u.
KV Rooi D1-De Korfrakkers D2 13.00u.
KV Rooi D2-Tovido D1 12.00u.
De Korfrakkers E2-KV Rooi E1 08.45u.
Rosolo E1-KV Rooi E2 08.00u.
DSV/EDN E2-KV Rooi E3 09.00u.
KV Rooi F1-Avanti F1 14.00u.
KV Rooi W1-Korloo W1 14.00u.

Odisco
Uitslagen senioren
:
Odisco 1-HBSV 1 15-3
Odisco 2-SVOC '01 2 7-5
Odisco Mw 1-Klimroos Mw1 9-4
Uitslagen jeugd:
DAKOS D3-Odisco D2 3-6
Blauw-wit C1-Odisco C1 1-2
Altior E1-Odisco E1 4-17
Odisco F1-Be-quick F2 8-5
Programma senioren 04/12:
RoKa 1-Odisco 1 14.30u.
Programma senioren 30/11:
DSV Mw1-OdiscoMw1 19.15u.
Programma jeugd 03/12:
Odisco D1-Flamingo 's D1 11.00u.
Odisco D2-SpoordonksegirlsD2 10.00u.
Odisco C1-Tuldania C1 15.40u.

KV Nijnsel
Uitslagen senioren:
EDN Girls MW1-Nijnsel MW1 3-8
Uitslagen jeugd:
Celeritas (S) B1-Nijnsel B1 6-5
DAKOS D3-Odisco D2 3-6
Programma senioren 30/11:
Nijnsel MW1-Rooi MW1 21.00u
Programma senioren 04/12:
Tuldania 1-Nijnsel 1 14.15u
Rooi 3-Nijnsel 2 10.00u
Programma jeugd 03/12:
Nijnsel B1-Spoordonkse Girls B1 16.30u
Odisco D2-Spoordonkse Girls D2 10.00u

SV Fortuna '67
Tilburg, Warandeloop

MannenTrim Halve marathon
Ad van de Laar 1.55.33

Argo
Uitslagen:

PSV - B1 13-2
CM1 - Gorgo/De Treffers 0-8
AquAmigos - D1 4-9
AquAmigos - Dames 1 6-5
AquAmigos - E1 1-13

Beugelen
De Lustige Spelers

Uitslagen 21/11:
Neer 1-Olland 1 3-2
Olland 2-Liempde 1 2-3
Olland 3-Schijndel 1 3-2
Olland 4-Hoogeloon 5 1-4
Programma 29/11:
Liempde 1-Olland 3 20.00u
Loosbroek 3-Olland 4 20.00u

Bridge
B.C. "d'n einder '05"

23/11: A lijn: 1 Jo Evers & Anja Lafleur 56.94 %, 2. Bert Foolen & Jan v.d. Velden 56.67 %, 3. Mari en Nellie v.d. Vleuten 55.28 %. B Lijn; 1. Ger Vervoort & Mieke v. Tiel 68.75 %, 2. Johan v. Bakel & Hannie de Laat 56.94 %, 3. Maria Foolen & Lenie Gruithuijzen 55.00 %. Zie ook: www.bridgeclubdeneinder.nl

BC Rooi 750
23/11: A-lijn: 1.Ria Habraken & Toon Habraken 59,38 %, 2.Dirk Gillissen & Jan van Lanen 58,75 %, 3.Anneke Majoor & Toon Majoor 55,21 %. B-lijn: 1.Hanny Bosch & Jan Bosch 60,76 %, 2.Marijke van den Berk & Francine de Koning 59,03 %, 3.Johan van Bakel & Bets Versantvoort 54,17 %. C-lijn: 1.Hans Huijbers & Lenie van de Wall 56,25 %, 2. Els Raaijmakers & Fons Raaijmaakers 55,83 %, 3.Ellen Weyenberg & Bert Weyenberg 54,17 %.

Inloop Bridgeclub De Beckart Nijnsel
24/11: 1.Annie Kooijmans en Doca v.d. Oetelaar 58.33 %, 2. Lena v. Acht en Guus Plevier 56.77 %, 3. Riet v.d. Laar en Zus v.d. Rijt 56.25 %, 4. Tiny v.d. Steen en Lies Vissers 55.72 %, 5.Hilda v.d. Kaden en Ben v.d. Steen 50.00 %.
Iedere donderdagmiddag inloopbridge. Iedereen is welkom. Info 474297

BC De Beckart/Maas en Dieze
24/11: 1. Piet v. Schaijk en Jan van Rooij 68.50 %, 2.Mieke en Frans van de Ven 65.58 %, 3. Mia Poels en Heleen Wiers 57.00 %, 4. Nelly Seegers en Jan Seegers 52.00 %.

Bridgeclub J.V.G.
22/11: 1 Echtpaar Seegers 67,71 %, 2 Dames. A. v. Genugten & W. v. Gerwen 65,10 %, 3 Herne Van Erp 59,90 %.

BC 't Koffertje '94
28/11: A-lijn: 1. Willem Pieters & Harrie van Rijbroek 63,89 %, 2. Ad van Helvoort & Jan van Lanen 59,17 %, 3. Leny Kremers & Willem de Roo 55,73 %. B-lijn: 1. Wim Stierum & Piet Swinkels 58,78 %, 2. Lena van Acht & Riet Verstappen 57,47 %, 3. Annie Albers & Riet van de Laar 56,98 %.

Bridgeclub De Neul
28/11: A-lijn: 1. Marielle Knippen en Fons Raaijmaakers 60.83 %, 2. Mia Poels en Peter Wagenaar 58.49 %, 3. Riet v. Hout en Cees v. Hout 56.77 %. B-lijn: 1. Will van Rooy en Ria Theunis 66.35 %, 2. Peter Schepers en Harrie Timmermans 62.08 %, 3. Maria Broeke en Francine de Koning 56.25 %. C-lijn: 1. Ans van Bakel en Riky van de Schoot 60.76 %, 2. Mies Stroeken en Jos Jansen 59.17 %, 3. Marietje van Aarle en Mia van den Eertwegh 57.29 %, D-lijn: 1. Gerda Schellekens en Bert Schellekens 63.54 %, 2. Joke Bouwdewijns en Frans Bouwdewijns 62.01 %, 3. Guus Plevier en Fried van de Laar 58.68 %. 5 dec. Geen bridge


Uitzonderlijke prestatie Marco van Gorp

Een uitzonderlijke prestatie van Marco van Gorp van B.C. Eerschot. Hij presteerde het om de 22 caramboles in slecht 2 beurten te maken waarbij een serie van 17 (moy. 11).

Mede hierdoor behaalde B.C. Eerschot 83 punten. Ook de Beurs deed het goed met 81 punten. Korte partijen: Jack Verhaegh (Beurs) 24 car. in 7 beurten (moy. 3,42), Tinie van Mosseveld (Wellie Winne Welles) 34 car. in 11 beurten (moy. 3,09), Twan van der Heijden (D'n Toel) 22 car. in 11 beurten (moy. 2), Toon Lathouwers (B.C. Eerschot) 20 car. in 12 beurten (moy. 1,66), Bas van de Tillaart (Gin Keus) 20 car. in 12 beurten (moy. 1,66), Pieter van Kaathoven (Jachtrust) 44 car. in 14 beurten (moy. 3,14) en Lia van de Ven (Dorpsherberg) 20 car. in 14 beurten (moy. 1,42). Maarten van Hoof van Gin Keus (20 car.) maakte een serie van 9.
Uitslagen: St.Joris – B.C. Eerschot 55-83, Oud Rooy – D'n Toel 58-78, de Kroeg – Jachtrust 66-71, Gin Keus – Beurs 59-81, Wapen van Eerschot – Kofferen 79-61, Wellie Winne Welles – Dorpsherberg 70-70. Boskant was vrij.
Stand: 1 Oud Rooy (11) 798, 2 Boskant en St.Joris (10) 750, 4 D'n Toel (10) 749, 5 Wapen van Eerschot (10) 743, 6 Wellie Winne Welles (11) 733, 7 Beurs (10) 723, 8 Kofferen (10) 706, 9 de Kroeg (10) 684, 10 Jachtrust (10) 672, 11 B.C. Eerschot (10) 632, 12 Dorpsherberg (10) 629, 13 Gin Keus (10) 572.
Programma Ma. 28 nov. Kofferen – de Kroeg, B.C. Eerschot – Gin Keus en Boskant – Oud Rooy. Di. 29 nov.: D'n Toel – Wapen van Eerschot en Dorpsherberg – St.Joris. Do. 1 dec.: Beurs – Jachtrust en Wellie Winne Welles is vrij.

Ollandse Biljart- kampioenschappen


Op maandag 28 november zijn alle wedstrijden uit de 2e ronde klasse B gespeeld. Van de twaalf spelers gaan er vier door naar de halve finale. Peter van Driel wist zijn beide partijen overtuigend te winnen met 20 wedstrijdpunten. Op de voet gevolgd door Leo Hagelaars met 19 wedstrijdpunten.

Ondanks het goede spel van Erik Bekkers gaat ook Henk van Eerdt met 18 wedstrijdpunten door naar de halve finale. Ad v.d. Bergh had nauwelijks tegenstand en haalde in 2 partijen 17 wedstrijdpunten. Hoge series werden gemaakt door Peter van Driel(11), Arie Markus(10) en Jo v.d. Biggelaar(8). Naast de uitslagen van de gespeelde wedstrijden treft u ook het overzicht aan van de geplaatste spelers voor de halve finale. Deze wordt op vrijdag 9 december gespeeld bij café D'n Toel. Aanvang 19.15 uur. De wedstrijdleiding wenst de geplaatste spelers veel succes in de halve finale. Iedereen is welkom.

Uitslagen de Dorpsherberg: Henk van Eerdt 8 – Eric Bekkers 10; Leo Hagelaars 10 – Joost Hungerink 4; Henk van Eerdt 10 – Jan Verhagen 7; Joost Hungerink 4 – Jo v.d. Biggelaar 10; Erik Bekkers 7 – Jan Verhagen 10; Leo Hagelaars 9 – Jo v.d. Biggelaar 6.
Uitslagen D'n Toel: Ad v.d. Bergh 7 – Dorien Jans 2; Peter van Driel 10 – Bert v.d. Plas 2; Dorien Jans 8 – Jos Essens 2; Bert v.d. Plas 8 – Arie Markus 10; Ad v.d. Bergh 10 – Jos Essens 4; Peter van Driel 10 – Arie Markus 7.

Geplaatste spelers klasse A halve finale: Jan Hagelaars; Johnny v. Oorschot; Gerard v.d. Tillaart en Gerard Eijkemans.
Geplaatste spelers klasse B halve finale: Peter van Driel; Ad v.d. Bergh; Henk van Eerdt en Leo Hagelaars.
Geplaatste spelers klasse C halve finale: Rob van Oorschot; Ruud van Driel; Sander v.d. Pasch en Ad Huijbers.

Waterpolodames komen net te kort

De waterpolodames van Argo kwamen afgelopen weekend net te kort in een spannende wedstrijd tegen Aquamigos in Waalwijk.

De Rooie dames snakken naar een overwinning na een groot aantal verloren wedstrijden op rij. Tegenstander Aquamigos zou een mooi moment geweest kunnen zijn om deze negatieve reeks om te buigen. Dat is niet helemaal gelukt, maar de wedstrijd gaf wel voldoende aanknopingspunten voor Argo voor het verdere verloop van de competitie. Met een einduitslag van 6-5 in het voordeel van Aquamigos kon Argo wel weer puntloos naar huis. De conclusie van deze wedstrijd was dat Argo enorm slecht uit de startblokken kwam en na vier minuten al tegen een achterstand van 3-0 aankeek. Hier heeft de ploeg de rest van de wedstrijd tegenaan lopen knokken en met veel pijn en moeite wist het dan terug te komen naar 5-5 in het vierde part. Door een mooie aanval van Aquamigos moest Argo uiteindelijk het punt alsnog afgeven. Met nog één wedstrijd voor de boeg dit jaar tegen koploper Njord, zal Argo overwinteren in degradatiezone van de competitie. Een mooie uitdaging om in 2017 weer omhoog te klimmen naar een mooie middenmoot positie.

Foto: Carstian Dirks

Zwemmen
Afgelopen zondag hebben 13 zwemmers van de Wedstrijdgroep deelgenomen aan de tweede Minioren-Junioren wedstrijd die gehouden werd in het TU/e bad in Eindhoven. Er werd drie keer een eerste plaats, drie keer een tweede plaats en één keer een derde plaats behaald. Daarnaast werden er 23 persoonlijke records gezwommen.

Winnaars jeugdfita

De schutters van de Rozelaer hebben dinsdag een wedstrijd in de competitie geschoten. De dag winnaar was Jan van Erp met 216 punten. De overige scores waren: Jan Gordijn 214, Martie Verhoeven 213, Antoon Vervoort 211 en Joep Verbunt 176 (PR).

Dinsdagavond hebben schutters van Ontspanning deelgenomen aan de zevende en laatste ronde uit de indoor competitie van de NHB. Het eerste team werd Regio Kampioen in de Ere klasse. De dag score was 814 Uitslag: Sjef van den Berg 282, Kristin Davies 261 en William Huyberts 271.

Het tweede team behaalde na een spannende wedstrijd de 2e plaats in de A-klasse van de Regio. Voor de wedstrijd was het verschil met de kampioen slechts 1 wedstrijdpunt. De dagscore was785. Uitslag: Rene van Erp 270, Jan van Bergen 259, Martie Verhoeven 256 en Simon Boersbroek 235. Individueel uitkomend in de compound klasse Theo Passier 290 en in de recurve klasse: Agnes Vissers 188 en Jerica van de Mortel 147.

Op maandagavond heeft een team van Ontspanning meegedaan met de afsluitingswedstrijd van het Antonius Toernooi in Nijnsel. Het team van Ontspanning won deze wedstrijd door alle sets te winnen van Antonius, De Eendracht, Krijgsman Soranus en Landsman Unie. De scores waren: Jan van Bergen 209, Rene van Erp 231 en Mart Verhoeven 220.

Op woensdagavond heeft een afvaardiging van Ontspanning de prijsuitreiking bijgewoond van het Ganzewinkel toernooi bij de Eendracht in Aarle Rixtel. Na een gezellig wedstrijdje was de prijsuitreiking. Het zestal van Ontspanning is geëindigd op een verdienstelijke derde plaats van de 16 deelnemende verenigingen. Theo Passier eindigde als de hoogste compound schutter.

Op vrijdagavond schoten de senioren een 25 meter 1 pijl wedstrijd. Uitslag: Sjef van den Berg 248, William Huyberts 231, Wil Kivits (C) 228, Kristin Davies 224, Paul van de Mortel (C) 213, Mart Verhoeven 208, Jan van Bergen 204, Frans van de Braak en John van Mulukom 194, Beppie van Bergen 179, Mark Kuys 166, Jan van Erp 153, Michael Moonen (H) 123 en Martijn de Kok 54.

Ook op vrijdagavond schoot de jeugd de zevende de competitieronde bij de Rozenjagers in Eerde. Er deden 6 schutters van Ontspanning mee. Uitslag: Floris Mesu 266, Piet van den Berg 260, Jelt de Bie 190, Rick van de Mortel 161, Simon Roumen 127 en Stan de Bie 103.

Op zondag organiseerde Ontspanning weer een indoor jeugd FITA met A-status. Het was volle bak met deelnemers van Den Helder tot aan Maastricht. Van Ontspanning deden ook enkele schutters mee. Hun scores waren: Simon Boersbroek 262 (PR) en 241, Floris Mesu werd 1e bij de recurve cadetten met 273 en 264, Ray Matuszwesky 168 en viel uit in de 2e ronde. Jelt de Bie 184 en 194 en Rick van de Mortel met een score van 200 (PR) en 166.

Marloes van Stiphout ook bij dressuurwedstrijd in de prijzen

Dit weekend werd door de Breugelse rijvereniging Sint Genoveva een dressuurselectiewedstrijd gereden. Marloes van Stiphout gaat de laatste tijd als een speer in de dressuurring.

Ook dit weekend weer. In de klasse M1 startte ze haar paard Figaro en de jury was zeer tevreden over de verrichtingen van deze combinatie en beloonde de eerste proef met 66.2 % en een tweede prijs. In de tweede proef beloonde de jury de verrichtingen met 65.2% en een vierde plaats. Juliët Bosshardt startte haar paard Giolita in de klasse B en behaalde met 61.3 en 65 % een vijfde en tiende plaats.

40 / 40

Woensdag 30 november
Dansmiddag
Odendael

Disco-avond voor jeugd
Het Pluugske

Donderdag 1 december
Filmclub Senioren
Odendael

Kaartavonden Boskant
De Vriendschap

Vrijdag 2 december
Suprise kaarten
De Beckart

Zaterdag 3 december
Dansavond
Odendael

The Bluestalkers
De Ossekop

Het Foute Freestyle Feest
De Beurs

Zondag 4 december
Natuurwandeling Heem-natuurgroep
De Markt

Maandag 5 december
Sinterklaas
Op 5 december is het in Nederland Sinterklaasavond (Pakjesavond). Zo'n 65% van de bevolking viert dan de 'verjaardag' van Sinterklaas en men geeft elkaar uit naam van de goedheiligman cadeautjes.

Woensdag 7 december
Dansmiddag
Odendael

Kerstmarkt
Odendael

Kerstballen party
The Joy

Kerstkaarten
De Beckart

Filmtheater: Publieke Werken
Mariëndael

Zaterdag 10 december
Tonpratersavond Wannuh Klets
De Loop'r

Kaartavond CV 't Skrothupke
Café oud Rooy

Loeki de Vos
De Ossekop

Zondag 11 december
Kerst beugeltoernooi
De Misse 7

Winterbraderie
Sint-Oedenrode

Kerstmarkt & Ancora en de Dorpskapel
De Loop'r

Persoonlijk groeiweekend
Leef en Vind

Muziek: muziekgroep de Mandogita's
De Gasthuishoeve

Woensdag 14 december
Dansmiddag
Odendael

Donderdag 15 december
't Onderonsje

Damiaancentrum

Bewust & Zo / Inspiratieavond 'Loslaten'
Bewust&Zo

Vrijdag 16 december
Kerstmarkt
De Beckart

Vrijdag 16 december
Kerstkaarten
De Beckart

Zaterdag 17 december
Spirituele wandeling
Leef en Vind

Zondag 18 december
Koopzondag
Sint-Oedenrode

Muziek: smartlappenkoor Rawazzi
De Gasthuishoeve

Gezamenlijk kerstconcert 5 Rooise koren
H. Martinuskerk

Wild rikken en jokeren
De Dorpsherberg

Woensdag 21 december
Open Rooise Crosslopen
De Kienehoef

Dansmiddag
Odendael

Biergilde
Proeverij van Ouds

Zaterdag 24 december
Levende Kerststal
Olland

Zondag 25 december t/m maandag 26 december
Kerstmis
Kerst (Kerstmis) is het feest dat rond de geboorte van Jezus Christus wordt gevierd en is het het feest dat door de christelijke gemeenschappen uitgebreid als familiefeest wordt gevierd.

Maandag 26 december
Levende Kerststal
Olland

Dinsdag 27 december
Dressuurwedstrijd
Sint-Oedenrode

Woensdag 28 december
Dansmiddag
Odendael

Zondag 1 januari
Nieuwjaarsdag
Een nieuw jaar, een nieuw begin. De eerste dag van het jaar in landen die de westerse kalender gebruiken. Voor veel mensen is dit een vrije dag.

Nieuwjaarsconcert CV 't Skrothupke
Café oud Rooy

Donderdag 5 januari
Kaartavonden Boskant
De Vriendschap

Vrijdag 6 januari
Drie Koningen
Op deze dag vieren de christenen het bezoek van drie wijzen aan het kind Jezus in Bethlehem. Een wonderlijke ster heeft hen tot hem geleid.

Zondag 8 januari
Nieuwjaarsborrel Nijnsel
De Beckart

Maandag 9 januari
Lezing Heem-natuurgroep
D'n Einder

Vrijdag 13 januari
Filmtheater: Im Labyrinth des Schweigens
Mariëndael

Zondag 15 januari t/m zondag 26 februari
Expositie Tosca van der Griend
Mariëndael

Zondag 15 januari
Open Rooise Crosslopen
De Kienehoef

Donderdag 2 februari
Kaartavonden Boskant
De Vrienschap