DeMooiRooiKrant

20 december 2017

DeMooiRooiKrant 20 december 2017


Verklaring van geen bedenkingen Megastal nu ook van de baan

De Verklaring van geen bedenkingen tegen de voorgenomen Megastal aan de Lieshoutseweg is definitief van de baan. De gemeenteraad van Meierijstad stemde donderdag met 21 voor en 14 tegen, in met het collegevoorstel om deze Verklaring niet te verlenen. Daarmee brak de laatste strohalm voor initiatiefnemer Thomas Verhagen om zijn plannen voor 18.000 varkens daar te realiseren.

Die strohalm was overigens al dun als spinrag, omdat het college de vergunning sowieso zou gaan weigeren. Team Meierijstad liet weten in meerderheid achter het collegevoorstel te staan, alleen Wern van Asseldonk en Abdelkadir Evlek waren tegen. Het CDA hield haar kruit zo lang mogelijk droog. Na een door hen aangevraagde schorsing stemde Rien Verhagen als enige uit hun fractie alsnog vóór het collegevoorstel.

Maar vóórdat het tot stemming kwam, waren er al harde noten gekraakt. "Zitten we hier in de raadzaal, de rechtbank of in het zaaltje van de plaatselijke kroeg?" opende Kees van Limpt (SP) de discussie, doelend op de 'juridisering' van het verhaal en de privé connecties tussen raadsleden en belanghebbenden - van beide 'kampen' overigens. De meeste oppositiefracties namen het CDA zwaar onder vuur. Het betoog van hun fractievoorzitter Johan van Gerwen, dat grotendeels was gebaseerd op een toezegging van een ambtenaar van de Provincie, werd stevig onderuitgehaald. Gedeputeerde Spierings had een ander geluid had laten horen. Vertrouwde Van Gerwen een niet beslisbevoegde ambtenaar van de provincie, en niét de gedeputeerde en ook niet de "blauwe ogen van de wethouder"? vroeg Laurens van Voorst (HvS) retorisch. Daar bleef het niet bij "Weet u nog wat u in uw verkiezingsprogramma heeft gezegd over de megastal? sneerde Van Limpt. Stilte. Rien Verhagen verklaarde zijn persoonlijke steun aan het collegevoorstel met tegenzin, maar omdat er tegen hogere wetgeving gewoon niets te beginnen is.

Alle fracties waren het er over eens dat de gang van zaken niet de schoonheidsprijs verdient, en voor menigeen was dat nog een understatement. "De gemeente heeft een zootje gemaakt van dit dossier" aldus Van Voorst. Er was, ook bij tegenstanders van de megastal, grote eensgezindheid over de initiatiefnemer: veel respect, en triest dat hij na zoveel jaren knokken en gewekt vertrouwen nul op rekest krijgt. De kwalificatie "onbetrouwbare overheid" viel dan ook meermalen. Voor Van Asseldonk was dat mede reden om tegen het collegevoorstel te stemmen. "Zo ga je niet met mensen om!"

Verantwoordelijk wethouder Eric van den Bogaard werd er door Thijs van Zutpen (lijst Blanco) aan herinnerd dat de Ruimtelijke Ordening waarop de weigering van de vergunning wordt gebaseerd, een half jaar eerder ook al bekend was. Van Voorst hekelde Van den Bogaards uitspraak 'dat hij er neutraal in stond'. "Dat is het probleem nou juist. Wij willen een college met visie". Met merkbare tegenzin bood de wethouder zijn verontschuldigingen aan, al beriep hij zich op zijn beginnend wethouderschap met dit 'niet bepaald droomdossier'.

Tot slot waren er nog vragen over de hoogte van de schadeclaim door de initiatiefnemer, die de gemeente te wachten staat. Daarover was eerder in beslotenheid gesproken, en duidelijkheid daarover kwam ook donderdagavond niet. Volgens de advocaat van de gemeente zou een schadeclaim geen kans maken, omdat de initiatiefnemer géén concrete toezeggingen zouden zijn gedaan.

Foto: Hans van den Wijngaard

Wie kan zich nog de examens van de middelbare school herinneren? Je denkt je zaakjes redelijk voor elkaar te hebben, maar als je dan de vragen ziet breekt het koude zweet je alsnog uit. Dat gevoel zullen ook veel deelnemers aan de vijfde Rooise Kwis zaterdagavond hebben gehad. Want tenslotte kent iedereen Rooi als zijn eigen broekzak, tot dat je de vragen ziet. Dan blijkt toch dat we onze kennis niet altijd snel genoeg paraat hebben.

"We hebben dit jaar relatief veel Rooise vragen", vertelt Mario Korsten. Samen met Robert Barclay is hij de drijvende kracht achter de jaarlijkse kwis. Op de vraag of het steeds lastiger wordt om originele vragen te bedenken antwoordt Mario: "Eigenlijk ben ik het hele jaar wel bezig met de kwis. Althans in die zin, als ik iets zie dat in mijn ogen geschikt is voor een vraag, dan schrijf ik het meteen op." Robert vult aan: "Veel vragen zijn ook elk jaar opnieuw te gebruiken. Dan denk ik vooral aan de foto's en puzzels. Je hoeft maar een beetje te veranderen en je hebt een nieuwe vraag".

Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard
Foto: Hans van den Wijngaard

"We hebben dit jaar meer Rooise vragen", geven Robert en Mario aan. Daarom hadden zij voor het begin van de kwis het gevoel dat de vragen dit jaar net wat makkelijker waren dan in voorgaande jaren. Toch dachten sommige deelnemers daar duidelijk anders over. "Het is net of de vragen elk jaar lastiger worden", was in een enkele huiskamer te horen die DeMooiRooiKrant zaterdagavond bezocht.
Een vaste rubriek van de Rooise Kwis is elk jaar wel de geheime expeditie. Misschien wel de lastigste rubriek van de kwis. De organisatie licht weliswaar een tipje van de sluier op, maar daarmee wordt de vraag wie je het beste kunt sturen zeker niet beantwoord. Zo was de tip afgelopen zaterdag, dat iemand die veel van namen wist, een goede kans zou maken. Maar er stond niet bij dat het ging over de namen van de teams die de afgelopen vijf jaar meededen aan de Rooise Kwis. Gelukkig mocht iedereen zijn telefoon gebruiken en stond er op het internet een lijst met de namen van de afgelopen kwissen. Want de uitdaging was om juist die vijftien namen te zoeken, die niet mee hadden gedaan.
Veel vlugger dan dat de meesten wilden, snelde de klok naar elf uur en was het tijd om de antwoorden in te leveren. Niet bij 'De Beurs' waar iedereen de vragen om zes uur op kon halen, maar bij 'De Kroeg'. Op 6 januari is de uitslagenavond en dan weten we wie de Rooise Kwis Klomp een jaar lang vol trots op de schoorsteen mag zetten.

Jaargang 8 • Week 51 • Woensdag 20 december 2017

Formido
Wielervereniging Schijndel

Vergunning biovergistingsinstallatie verleend

De vergunning voor een biovergistingsinstallatie op de Wolvensteeg, die in juni van dit jaar nog door de Provincie werd geweigerd op grond van de Natuurbeschermingswet, is afgelopen week alsnog verleend.

Initiatiefnemer Frank van Genugten: "Met mijn eigen mest en die van een tiental melkveehouders uit de buurt maken we groengas voor jaarlijks 750 huishoudens uit Meierijstad. Met de mest van drie koeien kun je een groot gezin jaar rond ruim van groen aardgas voorzien. Met ruim 13.000 melkkoeien in Meierijstad is dus een flinke verduurzamingsstap op energiegebied te maken. De deelnemende boeren reduceren op hun bedrijf de ammoniak, CO2 en methaanuitstoot fors door de mest vers te laten vergisten bij GroeneWoudGas. Dit past dan weer prima in de laatste emissie reductie eisen van de Provincie Noord-Brabant."
De omwonenden die zich al jaren verzetten tegen de plannen, verenigd in de actiegroep "Tegengas", reageren bij monde van Tjitte Talsma verbaasd op de uitslag, omdat er nog een bezwaarprocedure loopt die op 30 januari 2018 voorkomt. De Kennisgeving Wet Natuurbescherming spreekt van "Reeds ingediend beroep is van rechtswege gericht tegen dit nieuwe besluit" en "Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend". Hieruit valt op te maken dat Van Genugten in principe direct mag beginnen met de uitvoering van zijn plannen. Hijzelf noemt nog geen concrete datum. "We gaan nu zo snel mogelijk realiseren, eind 2018 operationeel."


Serviceclub op weg naar een recordopbrengst

Serviceclub op weg naar een recordopbrengst

Serviceclub Rooi heeft afgelopen zaterdag haar eerste inzamelingsdag gehad voor de Voedselbank. Het winkelend publiek van de Aldi en de Emté heeft gul gegeven. De opbrengst van de eerste dag leverde vijftien kratten meer op dan vorig jaar. In totaal werden negenentachtig kratten ingezameld.

Bij de ingang werd het publiek verzocht om een extra product te kopen, maar velen lieten het niet bij één product. Na het afrekenen bij de kassa gaven mensen vaak meerdere producten uit hun wagentje aan de Voedselbank. Een leuke anekdote is die van een man die met een volle winkelkar bij het inzamelpunt kwam en er een paar producten uitnam. "Zo", zei hij, "die zijn voor mij, de rest is voor jullie." Omgekeerde wereld van de goede soort.

Complimenten ook aan het team van de Aldi. De medewerkers betaalden uit eigen zak een complete krat die aan de Voedselbank werd gedoneerd. Twan de Bie was een van Serviceclubleden die zaterdag actief was. Twan: "Dit is de eerste keer dat ik meedraai met deze actie en wat mij opvalt is dat de Rooise bevolking zo vrijgevig is. Het is echt hartverwarmend om te zien dat mensen meer kopen voor de Voedselbank dan voor zichzelf of dat mensen op een dag drie keer terug komen om spullen te geven."

Vorig jaar werd door een manager van Mars uit Veghel meegedaan als gast van de Serviceclub Rooi. Behalve deelnemen aan de inzameling gaf hij namens het bedrijf ook duizend Marsrepen. Dit jaar heeft Mars het nog groter aangepakt. Voor Brabant en Zeeland zijn vijfenvijftighonderd pakketten samengesteld met diverse producten welke gedoneerd zijn aan de centrale van de Voedselbank in Tilburg. Ook de Rooise gezinnen zullen daarin meedelen. Zo heeft het plaatselijk initiatief van Serviceclub Rooi nog een mooie spin-off.

Zaterdag vindt de tweede dag plaats van de inzamelingsactie. De leden van Serviceclub Rooi en hun aanhang staan dan bij Albert Heijn en Jumbo. Als de eerste dag een voorproefje is van wat er gaat komen dan wordt dit jaar een nieuw record gevestigd.


Geen omgevingsvergunning veehouderij Nijnsel

Burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben op 15 december een besluit genomen over de aangevraagde omgevingsvergunning voor de vestiging van een intensieve veehouderij in Nijnsel. De vergunning is geweigerd. Dat betekent dat de initiatiefnemer van de stal niet verder kan met zijn plannen voor een stal met 17.680 varkens op de beoogde locatie aan de Lieshoutseweg.

Ultimatum
B&W moesten vóór 19 december een besluit nemen. Vorige week stemde de gemeenteraad van Meierijstad al in met een weigering van een 'verklaring van geen bedenkingen'. Dit betekent automatisch dat de omgevingsvergunning door B&W moest worden geweigerd. De aanvrager is inmiddels op de hoogte gebracht . Hij kan in beroep gaan tegen het besluit van B&W.

Met dit besluit van het College is een einde gekomen aan een jarenlang traject. Wethouder van den Bogaard schetst het als een intensief en complex traject dat veel maatschappelijke impact heeft gehad: "We hebben al die tijd getracht recht te doen aan de belangen van álle betrokkenen en zuiver te handelen. Dat verklaart ook de wending in dit dossier: van een voorlopig 'ja' deze zomer tot een definitief 'nee' vorige week. Natuurlijk is de teleurstelling bij de ondernemer enorm groot, nu hij niet verder kan op de ingeslagen weg. Los van de nu geweigerde vergunning wil het college het gesprek met de ondernemer aangaan, als hij daarvoor openstaat. We voelen ons daar moreel toe gehouden, waarbij wij natuurlijk respecteren dat de ondernemer eigen keuzes maakt voor zijn verdere toekomstplannen."

Rooienaar wint prestigieuze ontwerpwedstrijd

Foto:

De Rooise ontwerper Sjors Driessen ontwerpt niet alleen designtassen, maar hij blijkt ook erg bedreven in glas. Deze week won Sjors de hoofdprijs in ontwerpwedstrijd Het nieuwe Drinkglas 2017, georganiseerd door de Glas en Keramiek Beurs in samenwerking met het Nationaal Glasmuseum/De Glasblazerij en de Vereniging van Vrienden van Modern Glas. In totaal werden er zestien ontwerpen ingestuurd waarvan er vier werden uitgekozen om prototypes van te maken.

"Toen de ontwerpwedstrijd online kwam te staan, wilde ik graag meedoen. Ze vroegen om het nieuwe hedendaagse drinkglas van 2017 te ontwerpen. Dit vond ik een erg moeilijke opdracht aangezien er al zo ontzettend veel (gewone) drinkglazen zijn. Door deze reden heb ik een glas ontworpen met een woordgrap en een verhaal", licht de ontwerper toe.

Foto:
Foto: Ellis Rijkers

"In mijn werk focus ik mezelf op de wereld van nu, vol geweld en terrorisme. Ik heb een glas ontworpen in de vorm van een raket, waaruit shotjes worden gedronken. Het is een object met een verhaal voor in de kast maar ook voor gebruik."

De jury oordeelde als volgt over het glazen object van de Rooienaar: 'Het ontwerp van Sjors werd unaniem geprezen als een goed en strak ontwerp, aantrekkelijk om als object neer te zetten en aansluitend bij maatschappelijke ontwikkelingen.' Door de winst krijgt Sjors €1000 euro en ook worden er nu 175 exemplaren van zijn ontwerp geproduceerd in de glasblazerij te Leerdam. Hiervan worden er vijftig gesigneerd en genummerd verkocht. Tien neemt Sjors er in ontvangst en de andere honderdvijftien zijn voor het glasmuseum en het gemeentehuis in Leerdam.

Twintig jaar gelden, in 1997, werd in Glasstad Leerdam de manifestatie Het Drinkglas georganiseerd. Glasblazers en vormgevers uit de hele wereld troffen elkaar bij de heetglasovens van De Glasblazerij (toen nog het Glascentrum in Houtloods Holland) en lieten daar hun (vaak extravagante) ontwerpen uitvoeren. De manifestatie had een enorme impact op de acceptatie van het materiaal glas als medium voor de kunstenaar/vormgever. Dit jaar was er een vervolg met de ontwerpwedstrijd.

Warme kerstborrel bij De Vriendschap

Buiten was het koud en glibberig, maar dat weerhield diverse BtB-leden er niet van om elkaar afgelopen dinsdag op te zoeken tijdens de jaarlijkse kerstborrel. Door de Vriendschap werden ze, met brandende vuurkorven voor de deur, letterlijk warm onthaald. Binnen in het grand café was het een drukte van belang, maar al snel verschoof het hele gezelschap onder begeleiding van het akoestisch duo de Berkley Brothers richting grote zaal.

Door: Ria Balk

"De periode rond kerst en nieuwjaar biedt voor velen onder ons tijd voor familie en vrienden, maar ook tijd om als ondernemer terug te blikken en vooruit te kijken", gaf voorzitter René Dekkers aan. Wat bleek even later? Zowel Kimberley van Steenbergen als Bas van den Biggelaar kunnen ondernemers helpen vooruit te kijken. Bas (Back tot Basis Consulting & Coaching) brengt namelijk het individu, het team en de organisatie in beweging en Kimberley (Puur Gevoel) helpt mensen om hun blokkades weg te halen, zodat ze toch hun doel kunnen bereiken. Naast hen presenteerden nog twee kersverse leden zich voor het publiek. Winkelier Jolanda Vos heeft een mooi plaatselijk concept opgezet voor de winkel van Boskant, waarmee ze haar klanten een uitgebreid assortiment kan bieden. En Hans van Ommen? Hij hoefde niet veel reclame meer te maken voor zijn autobedrijf, aangezien René Dekkers zijn ervaringen als tevreden klant van Olie&Zo al had gedeeld.
Uiteraard kregen ook uitbaters Eddy en Karin van der Heijden de kans om over de Vriendschap te vertellen. Eddy was het duidelijk niet gewend om voor het publiek te staan. Hij was er dan ook niet rouwig om toen zijn presentatie teneinde liep. Toch had hij een mooi inkijkje geboden. Bij de Vriendschap is genoeg ruimte voor iedereen. Ze houden het graag eenvoudig, maar wel altijd van goede kwaliteit.

Cafetaria de Mèrt in nieuwe handen

Het was al algemeen bekend dat Peer en Riky van der Linden op zoek waren naar een opvolger voor hun cafetaria aan de Markt in Sint-Oedenrode. Nu is bekend geworden dat Stephan de Vries de zaak overneemt. Een Rooienaar en dat was een grote wens van het uitbatersduo. Stephan de Vries is vooral bekend als eigenaar van Frietfeest. Hij kent de branche dus door en door.

"De kans om een cafetaria te beginnen op zo'n geweldige locatie komt maar een keer in je leven voor en dan vind ik dat je die moet grijpen", vertelt De Vries. "Ik ben erg blij dat we deze uitdaging aan kunnen gaan. Daarbij vind ik dat er een Rooienaar in de zaak moet staan, vooral omdat De Mèrt midden in Rooi ligt."
De Vries startte jaren geleden een franchisebedrijf onder de naam Frietfeest. Door het hele land rijden zijn frietwagens en ook verzorgt hij catering voor feesten, partijen en voetbalwedstrijden in de Jupiler League. De naam van cafetaria de Mèrt zal daarom waarschijnlijk worden omgedoopt tot Frietfeest de Mèrt. Het kan nog ongeveer een maand duren voordat De Vries onder zijn bewind de deuren opent. Dan komt er een einde aan een tijdperk. Peer en Riky van der Linden stonden maar liefst 44 jaar in de zaak. "Dat ga ik zeker niet halen, want dan ben ik 99", lacht de nieuwe eigenaar.

Eerste editie Open Noord-Brabant

Een bijzondere samenwerking in Olland. Café de Dorpsherberg en Ontmoetingscentrum de Loop'r hebben de handen ineen geslagen voor de organisatie van het darttoernooi Open Noord-Brabant. Aanstaande zaterdag vind de eerste editie plaats.

Het jaren geleden ter ziele gegane darttoernooi Open Noord-Brabant wordt nieuw leven ingeblazen. Bijzonder aan het toernooi is dat er in vier categorieën gespeeld kan worden. Van de 1e divisie tot de 4e divisie, de recreanten en de paradarters, iedereen komt aan bod. De paradarters kunnen niet op ieder groot toernooi terecht. De Loop'r heeft de juiste voorzieningen om ook hen een mooi toernooi te bezorgen.

De wedstrijden worden geleid door het in de dartwereld bekende duo Leo Bakker en Anthony van de Lee, zij zorgen voor de vlotte en juiste verwerking van de scores. Met 20 dartborden is er plek genoeg voor iedereen, waardoor het toernooi snel gespeeld kan worden.

De dames van de prikpost

Wilma (l) en Marianne werken met veel plezier bij de prikpost.

Iedere morgen is het weer een komen en gaan bij de prikpost in Odendael. Van half acht tot tien uur staan enkele dames klaar voor tientallen bloedafnames. Ondanks dat bloedprikken voor sommige geen pretje is, hangt in de wachtruimte een gezellige en ontspannen sfeer.

Het getal 64 verschijnt in rode letters op het elektronische informatiebord dat aan de muur hangt. Een oudere man komt de wachtruimte voorzichtig binnengewandeld. Hij begroet het wachtende gezelschap en trekt voor dat hij gaat zitten een nummertje. Er volgt een praatje over het weer en het onderwerp gaat over op de gezondheid van een oude bekende. Patiënt 65 is aan de beurt en een vrouw van een jaar of vijftig staat op. Een paar tellen later wordt de deur van de behandelkamer gesloten. Het is iets over tienen wanneer de oudere man is geholpen, zijn jas dichtritst en de zusters bedankt. "Ik ken ze inmiddels allemaal en het zijn stuk voor stuk mijn vriendinnen", lacht de man en hij gaat er vandoor.

"Vandaag zijn er ongeveer zeventig patiënten geweest", vertelt Marianne. Marianne is al negen jaar werkzaam op de prikpost in Odendael. Door de samenwerking tussen het Diagnostisch Centrum Bernhoven en Bloedafnamedienst Regio Eindhoven (een samenwerking tussen Diagnostiek voor U, Trombosedienst regio Eindhoven, Maxima Medisch Centrum en Catharina Ziekenhuis) bestaat er sinds vijf jaar één prikruimte voor alle patiënten. "Nu we allemaal samenwerken, loopt het lekker door."

'Met patiënten die je regelmatig ziet bouw je echt een band op'

Voor sommige patiënten behoort een bezoek aan de prikpost tot de routine. Anderen komen via een doorverwijzing van de huisarts bij de prikpost terecht. "Vanwege suikerziekte is regelmatige controle noodzakelijk. Deze patiënten zien wij elke vier maanden terug. Er zijn ook suikerpatiënten waarbij een jaarlijkse controle voldoende is", vertelt Wilma. Met acht en een half jaar ervaring mag ook Wilma zich een prikexpert noemen. "Patiënten met reuma die medicijnen krijgen die op de lever en de nieren werken, behoren ook tot vaste klanten. Met de patiënten die je regelmatig ziet, bouw je echt een band op." Marianne valt haar collega bij. "Dat vind ik het leukste, dat mensen je herkennen. In de zorg moet men erg flexibel zijn, maar de vastigheid hier op Odendael is echt super leuk. Dat vind je niet overal. Het personeel kent je, mensen spreken je makkelijk aan en als ik door het dorp loop hoor ik regelmatig: Hé, daar is de zuster van het bloedprikken!"

De herkenning van de zusters zorgt niet alleen voor een plezierige werksfeer, maar het kent ook een praktische kant. "Doordat wij verschillende patiënten regelmatig zien, houden wij de gezondheid goed in de gaten", vertelt Wilma. "Het valt meteen op wanneer iemand tot voor kort goed aanspreekbaar was en een week later niet meer. Wij moeten in korte tijd de patiënt goed te woord staan, netjes vooruit helpen, maar ook alles gezien en gehoord hebben."

Het gros van de mensen die zich melden bij de prikpost zijn ouderen. Vandaag trekt een meisje dat samen met haar moeder in de wachtruimte zit, de leeftijd behoorlijk omlaag. "Bloedprikken kan best spannend zijn, zeker een eerste keer. Ik was vroeger als de dood voor naalden", zeg Marianne met een lach. "Iemand met angst, ruik ik al van een kilometer afstand. Ik zie mezelf dan in de deuropening staan. Tijdens mijn opleiding, is mijn angst voor naalden verdwenen. Ik weet dus heel goed hoe zo iemand zich dan voelt. De angst erkennen en daar aandacht aan besteden, helpt ontzettend. Als het echt niet gaat, hebben wij een bedje staan en kunnen wij de patiënt liggend prikken. Over het algemeen komen de mensen hier opgewekt binnen en zo gaan ze ook weer de deur uit. Voor iedereen nemen wij de tijd en wij helpen onze patiënten zo goed mogelijk."


Overeenkomst Van den Berk met stad Beijing

Foto:

Pieter van den Berk, algemeen directeur van Van den Berk Boomkwekerijen, heeft 1 december jl. in China een overeenkomst getekend met de stad Beijing. De overeenkomst met stadskwekerij Huangfa is gebaseerd op het uitwisselen van kennis en ervaring en het doel is de verrijking van het assortiment, met de bijbehorende kweekmethoden, in Beijing.

De samenwerking met Van den Berk komt voort uit contacten die de afgelopen drie jaar met de internationale groenafdeling van de gemeente Beijing zijn gelegd. In de zomer van 2016 kwamen hier voor het eerst concrete afspraken uit voort en werd Van den Berk gevraagd om, samen met landschapsarchitect Niek Roozen, een masterplan voor de grootste stadskwekerij te maken. De nu getekende overeenkomst van zusterschap tussen Van den Berk en Huangfa is de basis voor toekomstige, intensieve samenwerking, waarbij de verder uit te werken plannen op deze kwekerij gerealiseerd zullen gaan worden. De bijdrage van Van den Berk zal onder meer bestaan uit aanbevelingen over het assortiment, kwekerijmanagement en productietechnologieën. In het voorjaar van 2017 heeft Van den Berk ook plantmateriaal naar China geëxporteerd. De bomen en struiken zijn geleverd aan één van de andere stadskwekerijen.


WIN WIN WIN: Alle Rooise kinderen opgelet!

Nog een paar weekjes wachten en dan gaan de deuren van het schoolgebouw op slot. Hoera, de kerstvakantie komt eraan! Maak van je vakantie een feest! Wij verloten namelijk vier strippenkaarten ter waarde van €15,- per stuk (entree inclusief eten en drinken) voor Kinderkermis Gasthuishoeve. Winnen?

Haal de stiften, glitters en kleurpotloden maar uit de kast, want wij zijn op zoek naar de mooiste kerstkaarten van Rooi! Knutsel een leuke kerstkaart voor DeMooiRooiKrant in elkaar en schrijf daar jouw grootste wens op voor alle inwoners van ons dorp. Vergeet niet je naam op de kerstkaart te schrijven!

Tot en met 22 december heb je de tijd om jouw kerstkaart in te leveren bij DeMooiRooiKrant (Heuvel 7). De vier gelukkige winnaars worden op onze website www.mooirooi.nl én op onze Facebook-pagina bekend gemaakt.


Offertes verliezen op prijs? Onzin!

Een offerte is veel meer dan een scherpe prijs. Sterker nog, de prijs in de offerte is vaak bijzaak. Lees waar het echt om draait in offertes.

Ondernemers geloven meestal direct als ik vertel dat het in een offerte om meer draait dan alleen prijs. Toch kreeg ik op sociale media de opmerking dat offertes schrijven onzin is. 'Het draait toch alleen om de prijs' tweette de cynische volger. Ooit wees een salestrainer mij op een Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat maar 17% van de klanten de opdracht aan een ander gunt vanwege de prijs. De onderzoekers vroegen aan iedere klant die zei dat het aanbod te duur was, door naar de daadwerkelijke reden. De antwoorden zijn veelzeggend zoals: "We zagen de waarde van de oplossing niet zo. Dat is de prijs niet waard, dachten we. We zagen geen verschil met de concurrent, dus we kozen voor de laagste prijs. En we kregen een ander aanbod dan waar we om vroegen." De offerte van de concurrent was veel beter, maar ik zei tegen de verkoper dat zijn prijs te hoog was. Met die uitleg nam hij genoegen. Deze feedback geeft ons als offertemakers waardevolle tips. In ieder geval dat we moeten inspelen op datgene waar het voor de klant echt om draait. Het is de kunst uw meerwaarde te verwoorden en in beeld te brengen. Als u de focus legt op de voordelen van uw oplossing, speelt de prijs een bijrol. Bron: verkopers online

Happy Chinese New Year

Yu-Chin Peng bij de Rooise kiosk Foto: Manon Swinkels

Yu-Chin Peng liet een jaar geleden het tropische klimaat van Taiwan achter zich en verhuisde voor haar grote liefde naar, jawel: Nijnsel. Vijf jaar geleden raakten de twee aan de praat via een datingsite en na vele gesprekken werd een vakantie geboekt en ontmoetten zij elkaar op het eiland in de Oost-Chinese Zee. Dat de twee dezelfde interesses deelden was al duidelijk, maar na elkaar in levende lijven te zien, waren ook de kriebels overduidelijk aanwezig.

Om het vrienden en de schoonfamilie in Nederland wat makkelijker te maken, wordt Yu-Chin Peng door hen 'Alice' genoemd. "Ik woon hier nu een jaar, maar ik kan nog steeds niet wennen aan het koude weer", zegt Alice met een lach. Vol enthousiasme ratelt ze verder. "In Taiwan is het op dit moment een stuk warmer, al heeft de windrichting veel invloed op de temperatuur. Het kan in de decembermaand 25 graden zijn, maar ook 10."

In Taiwan viert men tussen januari en februari het Chinees Nieuwjaar. Dit feest wordt gevierd op de eerste tot en met de vijftiende dag van de eerste maand van de Chinese kalender. "Het Chinees Nieuwjaar is een echt familiefeest en er wordt volop gegeten. Het eten dat wordt opgediend, heeft een eigen betekenis en staat voor geluk in het nieuwe jaar."

Het nieuwe jaar wordt in Taiwan dubbel ingeluid. De decembermaand met alle feestdagen zoals wij deze kennen, wordt door een grote groep van de bevolking in Taiwan net zo goed gevierd. "Rond 25 december nemen de meeste mensen een aantal dagen vrij. Er wordt flink geshopt en ieder winkelcentrum is compleet in kerstsferen versierd. Vrienden en collega's zoeken elkaar op, gaan samen uiteten en er wordt gezellig geborreld. Op 31 december vinden er verschillende nieuwjaarsfeesten plaats en bij de Taipei 101, een wolkenkrabber in de hoofdstad Taipei, vindt een vuurwerkshow plaats. Vooral jonge mensen trekken er deze dag op uit. Ouderen volgen het vuurwerkspektakel vanaf de TV."

Op dezelfde vrolijke toon vertelt Alice over haar kerstplannen voor dit jaar. "Het kan nog alle kanten op. Alleen Tweede Kerstdag staat er een kerstdiner op het programma bij mijn schoonfamilie in Nijnsel. Vorig jaar stond een stamppot in Chinese stijl op het menu. Dit jaar wil ik een pekingeend halen bij de toko. Naast uitgebreid tafelen volgen de cadeautjes. Het vinden van de juiste cadeautjes was een behoorlijke opgave. Ze hebben alles al!"

Eerste Kerstdag én het nieuwe jaar viert Alice graag samen met haar man, hun dochtertje en lieve vrienden. "Samen eten en drinken vind ik erg gezellig. Glühwein, champagne en oliebollen zijn daarvoor prima ingrediënten. We maken er thuis een gezellig feestje van."


Jumbo reikt geldprijzen uit aan basisscholen

Foto: Jos van Nunen

Bij de Jumbo aan de Pieter Christiaanstraat in Sint-Oedenrode was er dinsdagochtend 19 december even een feestje. De acht Rooise basisscholen waren er met directie en enkele leerlingen uitgenodigd om de geldprijzen in ontvangst te nemen, die ze bijeen gespaard hadden met de 10-weken spaaractie voor nieuwe speeltoestellen.

Er viel in totaal € 3200 te verdelen, naar rato van het aantal gespaarde punten per school. Jumbo-woordvoerder Mark van Herpen deelde de prijzen uit en hield een praatje in de personeelskantine, waar het even met de benen buiten hing. Het laat zich raden dat de dichtstbijzijnde scholen de beste kansen hadden en die eindigden dan ook bovenaan: een derde plaats voor de Odaschool was goed voor € 563,75, de tweede plaats voor de Springplank bracht € 604,90 in het laatje en nummer één werd de Kienehoefschool, die kan maar liefst € 767,63 besteden aan speeltoestellen.

Onder luid gejuich poseerden de scholen nog even met z'n allen voor de groepsfoto, met de Jumbo bloemenwand als toepasselijke achtergrond.


Tiende plaats voor Roois team Lego League

Na maanden lang sleutelen aan de robots en intensieve samenwerking was het Rooise team The Electrics klaar voor de voorrondes van de First Lego League Challenge. In Eindhoven ging afgelopen zaterdag de spannende wedstrijd van start. Kai, David, Tim, Frederique, Stan, Sito en Koen eindigden op een tiende plaats.

Onderdeel van de wedstrijd is het presenteren van een uitgewerkt project met als thema Hydro Dynamics. The Electrics hebben een systeem bedacht dat ervoor zorgt dat regenwater kan worden gebruikt op de plek waar het valt, om overbelasting van de waterzuivering te voorkomen. Een lange regenpijp met daaraan blauwe papieren waterdruppels vormden het decor tijdens de presentatie.

Het Rooise team deed voor het vierde jaar mee en zij deden hun best om met hun robot zoveel mogelijk punten te halen. Per team werden er drie wedstrijden met de robot gereden en tijdens de derde ronde scoorde The Electrics maar liefst alle 105 punten. Weliswaar geen podiumplek, maar wel een tiende plaats op de ranglijst van 39 teams. Een geweldige prestatie gezien de zware concurrentie in deze Hightech regio.

Benieuwd naar wat Lego League precies is? Kom dan op zondag 7 januari tussen 13:00 en 16:30 uur naar Mariëndael. Tijdens deze dag vol robotspektakel laat het FRC Team Rembrandts u kennis maken met de challenge van 2018. Daarnaast worden er tal van demo's gegeven door de aanwezige First Lego League teams en First Tech Challenge teams. Ook is er de unieke mogelijkheid om de FRC robots van voorgaande jaren te besturen.


Jonge acteurs spelen in eigen film

Foto: Kim Verbruggen

Afgelopen donderdagavond vond de première van de film 'Wenswater' plaats op basisschool de Springplank. Een film geheel gemaakt door de kinderen van de Buitenschoolseopvang (BSO).

Anna maakt smoothies, maar heeft het sinds kort niet meer zo druk. Dat komt omdat Tom een fles zou wegbrengen maar hij geeft die in plaats daarvan aan Abra Kadabra. Zij geeft hem een wens, maar helaas hoort de slechterik dit. Hij geeft haar ook een fles en wenst dat hij toverkracht krijgt. Om ervoor te zorgen dat het niet fout gaat helpen Tom en Anna Abra Kadabra en krijgen daarvoor nog een wens. Zij wensen een super smoothie machine waardoor Anna het een stuk rustiger krijgt.

Wenswater is een film compleet gemaakt door de kinderen van de BSO. Zij kwamen met ideeën voor het script, schreven het script en acteerde in de film. Het enige wat niet door de kinderen werd gedaan was het filmen en monteren.
De jongste kinderen spelen niet in de film zelf, maar mogen vooraf een wens doen voor hun papa en mama. Hier zitten kinderen bij die nog net vier zijn, tot kinderen van een jaar of zes. De wat oudere kinderen spelen wel in de film.

Voor de première werden de kinderen ontvangen door de ouders en broertjes of zusjes. Zij stonden buiten met sterretjes voor de ingang. Binnen kon iedereen wat lekkers pakken. Daarna mocht iedereen gaan zitten in een zaal waar alles al klaar stond en werd de film na een korte uitleg gespeeld. Nadat de film was afgelopen kregen de jonge acteurs nog een medaille en wat lekkers. Kijk voor alle foto's op www.mooirooi.nl


Rooienaren in het buitenland

In deze serie vertellen Rooienaren over hun permanente of tijdelijke leven in het buitenland. Ze zitten over de hele wereld en DeMooiRooiKrant heeft enkele van hen gevonden.

Sophie van Berkel - Australië

Sophie van Berkel (20) is een echte Rooienaar. Haar hele leven heeft ze hier gewoond en vrienden gemaakt. Toch heeft ze besloten om voor enige tijd naar Australië te verhuizen, een levenslange droom van haar. Sophie is sinds begin september in Sydney. Daar is ze aan de slag gegaan als au pair voor een jong gezin.

Waarom ben je naar 'Down Under' vertrokken?
"Al van kleins af aan had ik de droom om naar Australië te gaan. Ons pap is ongeveer 25 jaar geleden ook in Australië geweest en telkens wanneer hij zijn verhalen aan het vertellen was, hing ik aan zijn lippen. Ik zag dan helemaal voor me dat ik het ook zou doen. Ons pap heeft even in Sydney gewoond en in zijn tijd daar heeft hij bij het Luna Park gewerkt. Het is speciaal om te bedenken dat ons pap daar heeft gewerkt en veel leuke dingen heeft gedaan en dat ik er vervolgens loop."

Voor hoe lang blijf je hier?
"Tot begin april blijf ik in Sydney in dit gezin werken. Daarna is het een groot vraagteken. Ik ben hier met een 'working-holiday' visa. Dat betekent dat ik een jaar in Australië mag reizen en werken. Ik heb nog geen plan. Waarschijnlijk wil ik, wanneer ik klaar ben als au pair, reizen langs de westkust van Australië. Back to basic, in een auto slapen en koken met een camping gaspitje. Niks staat nog vast natuurlijk, want misschien ga ik wel drie maanden boerderijwerk doen en kan ik daarna nog een jaar extra hier blijven. Ook wil ik nog naar Nieuw-Zeeland, Azië en Midden- en Zuid-Amerika. Het kan ook zo lopen dat ik over een tijdje geen geld meer heb en naar huis moet. We zien wel hoe het loopt."

Was het moeilijk om Nederland te verlaten?
"Ik vond het alleen maar leuk. Ik kon niet wachten om te gaan. Het weekend voordat ik ging, gaf ik een afscheidsfeest. Het was fijn, omdat je nog een keer iedereen die je lief hebt om je heen hebt. Mijn ouders, broer, schoonzus en zusje gingen mee naar het vliegveld. Dat was een gezellige dag. Het moment dat je incheckt en afscheid neemt is toch wel gek. In mijn achterhoofd wist ik dat het voor iets leuks is en er geen redenen voor tranen waren. Als je je zusje een traantje weg ziet pinken is het toch wel moeilijk om het helemaal droog te houden. Ondertussen hebben mijn broer en schoonzus hun eerste kindje gekregen. Dit heb ik niet van dichtbij meegemaakt en toen had ik wel even een momentje dat ik hun baby'tje wilde vasthouden. Gelukkig bestaat er tegenwoordig Skype en worden er veel foto's gestuurd. Ik word goed op de hoogte gehouden. Verder heb ik eigenlijk helemaal geen heimwee. Ik heb het veel te druk met leuke dingen doen en mensen ontmoeten. Zo lang ben ik ook nog niet weg en er zal zeker een moment komen dat er wat tegenzit en ik naar huis wil, maar dat hoort erbij.
Hier heb ik nu ook een thuis."

Heb je nog veel contact met je familie in Nederland?
"Pap, geef maar toe, volgens mij mis je me wel een beetje. Niet waar? Ik spreek mijn familie zeker nog. Het kan wel lastig zijn met het tijdsverschil van tien uur. Soms appen we met elkaar. Ik Skype niet super veel met familie. Voor mijn idee is mijn leven nu echt in Sydney en wil ik niet nog met een been in Rooi staan. Ik krijg elke maand post van mijn schoonzus en laatst kreeg ik een pakketje van ons thuis en van mijn oma. Zulke dingen zijn veel leuker."

Hoe vier je Kerst?
"De vrijdag voor Kerst kom ik aan in Melbourne en ga ik een paar dagen de Great Ocean Road rijden. Ik ga in mijn eentje. Maar ik hoef totaal niet alleen te zijn, het is zo makkelijk om mensen te leren kennen, vooral in een hostel. Dit is misschien wel mijn enigste Kerst in de zomer, dus dan lijkt het me extra leuk om dat tijdens het reizen mee te maken en niet thuis in Rooi."

Bas Saris – Italië
Waarom ben je naar Italië vertrokken?

"Heb altijd al de wens gehad om in het buitenland te gaan werken. Enkele jaren geleden heb ik voor mezelf de knoop doorgehakt en ben ik tijdens een skivakantie in maart 2013 op sollicitatiegesprek geweest bij Hotel Lory in Molveno. Daar heb ik in het zomerseizoen voor het eerst gewerkt. Over de vraag of ik in de winter terug wilde komen om te werken hoefde ik niet lang na te denken. Als fervent snowboarder en liefhebber van de wintersport wilde ik maar al te graag dat winterseizoen gaan draaien. Het horecawerk beviel me ook uitstekend. Het voelt als een voorrecht om mijn hobby als werk te mogen doen.
Na drie seizoenen in Molveno waren het omstandigheden die mij nog iets verder Noord-Italië in brachten, namelijk Val Gardena. Dat werd me aangeraden door de eigenaren van Hotel Lory om daar te gaan solliciteren. Zodoende werk ik vanaf winter 2014 in Hotel Wolkenstein in St Christina. Ik kan in de winter elke dag snowboarden, want ik hoef pas in de middag te beginnen met werken. Het geeft zo'n vrij gevoel om daar lekker in die bergen te zijn. Ook in de zomer is het absoluut de moeite waard. Ik ben zelf iemand die graag wandelt en heb al vele mooie tochten gemaakt. Sinds deze zomer ook het e-biken ontdekt. Dat is erg leuk om te doen. Het sportief bezig zijn met het horecawerk is een fantastische combinatie. Ik ben altijd in een omgeving van mensen die op vakantie en dus goed gestemd zijn."

Hoe verliep de verhuizing?
"Eigenlijk was er niet echt een verhuizing. Ik heb in Nederland mijn appartement opgezegd, heb de spullen die ik nog had weggegeven, weggegooid of bij mijn ouders neergezet en ben met een koffer naar Italië vertrokken. Daar heb ik de eerste jaren 'vanuit die koffer' in een hotelkamer gewoond. Soms moest ik de kamer zelfs nog delen met een collega. Op een gegeven moment merkte ik wel dat ik behoefte begon te krijgen aan een eigen plekje, dus vanaf zomer 2015 heb ik daar een eigen appartementje. Maar om er een appartementje te kunnen huren moest ik mezelf wel daar in laten schrijven als inwoner van Italië. Na wat papierwerk heb ik sindsdien een Italiaans paspoort."

Was het moeilijk om Nederland te verlaten?
"Ik vond het niet moeilijk om Nederland te verlaten. Op dat moment was er niet veel waarvoor ik in Nederland zou willen blijven. Een langgekoesterde droom kwam hiermee uit, dus ik keek er naar uit om te gaan."

Heb je nog contact met je familie in Nederland?
"Ik heb nog goed en veel contact met mijn familie. We skypen, bellen of appen heel regelmatig. Met mijn neefje en nichtje heb ik een familie-app. Het jongste zoontje van mijn zus heeft nog geen telefoon, maar appt regelmatig met haar telefoon. Hij spreekt dan hele verhalen in voor Ome Bas. Hij is 'mijn maat'. Ik kijk er altijd ook weer naar uit om hen te zien. Mijn ouders komen ongeveer twee keer per jaar naar Italië. Ook mijn zus komt met haar gezin een keer per jaar. We doen echt moeite voor elkaar om elkaar te zien. Zo ben ik voor hun 12 ½ jarige bruiloft terug gekomen, dit hoort er dan ook bij.
Ik heb ook een vriendin uit Sint-Oedenrode. We leerden elkaar kennen in het jaar voor ik vertrok, dat kwam niet zo goed uit. We hebben het in het begin ook beetje afgehouden, want dat ik zou gaan had ik al besloten. Uiteindelijk bleef het contact en hebben we de relatie doorgezet. Ik heb dagelijks contact met haar. We vertellen elkaar alles, appen en bellen erg veel. In de periode tussen de seizoenen in ben ik in Nederland bij haar, dan hebben we het erg fijn samen. Genieten dan van het samen zijn. Mijn vriendin komt enkele keren per seizoen naar Italië. Door haar onregelmatige baan kan ze vaak zo ruilen dat ze regelmatig hier een weekje ofzo kan zijn. Daardoor zien we elkaar toch wel regelmatig. Deze tijd vliegt dan ook voorbij."

Foto:
Foto:
Foto:

Bijzondere kerststal in Rooi

Foto: Lisa vd Ven

Wie over de Bestseweg is gereden heeft hem misschien al zien staan, de bijzonder kerststal. Daar staat namelijk een kerststal gemaakt van zwerfafval dat langs de Bestseweg is gevonden. Van plastic flesjes tot lege blikjes en pizzadozen, deze maker wist er wel raad mee.

Er moet rustig aan gedaan worden, zo wordt op het papier naast de kerststal uitgelegd. "Maria is immers hoogzwanger, rond 25 december uitgeteld, en heeft haar rust goed nodig."
De maker van de kerststal, beter bekend als 'Jozef de timmerman' kan ons helaas niet te woord staan. Hij is op karwei met Mari van der Linden, zo vertelt het papier ons.

In de kerststal is een heus bed, een open haard en een ladder te vinden. Daarnaast is er een kast met daarbij de tekst: Hallo, "ik kom niet uit de kast". Niet dat ik niet wil, maar omdat deze tekst toen nog niet bestond. Een kerststal met een knipoog dus.

De mooie kerststal is te bezichtigen B&B 'De vier roeden' aan de Bestseweg 3.

Programma informatie

Rooi Actueel
Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen.

Rondje Rooi
Vanaf donderdag 14 december zijn deze onderwerpen voorzien:
Afscheid waarnemend burgemeester Marcel Fränzel, Wilgen knotten in Nijnsel, Horsefood Challenge in manege De Pijnhorst, Nieuw theater Blauwe Kei Veghel vordert gestaag, Rotary Meierijstad opent ijsbaan Markt Veghel, Receptie 50-jarig Fortuna '67, Veghelse Quiz van start, Installatie nieuwe burgemeester Kees van Rooij.

Special: Musical DV Sunrise
Uitgebreid verslag van de musical van Dansvereniging Sunrise die in 2017 werd opgevoerd. Uitzending in 2 delen.
Vanaf dinsdag19 december:

Kantoor en telefonische bereikbaarheid
Studio: Laan van Mariëndael 30A .Tel. 0413-471193.

Nieuwjaarsconcert CV 't Skrothupke

Op 1 januari aanstaande houdt CV 't Skrothupke in Sint-Oedenrode weer haar traditionele nieuwjaarsconcert voor leden en niet-leden.

Wat is er mooier dan het jaar met vrienden en bekenden te beginnen. Dit alles onder het genot van een drankje en een lekker 'stukske' muziek. Een uitgelezen moment om elkaar de hand te schudden en samen te proosten op het nieuwe jaar. Dit concert vindt plaats in Café Oud Rooy en begint om 17 uur. Iedereen is van harte welkom!

Naast energiebelasting ook energietarieven in 2018 omhoog

Hogere belastingen, netwerkkosten en energietarieven zorgen voor een flinke stijging van de energierekening in 2018. Alles bij elkaar gaat een huishouden met een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh stroom en 1.500 m³ gas het komende jaar zo'n 110 euro meer betalen.

Inmiddels is duidelijk dat de variabele energietarieven van de drie grote leveranciers, Essent, Nuon en Eneco, vanaf 1 januari omhooggaan. Eneco bevestigde deze stijging recent al en ook Essent geeft aan dat de tarieven zullen stijgen. Nuon geeft geen officiële bevestiging, maar klanten ontvangen wel al berichten over de stijging voor volgend jaar. Naar verwachting zullen kleinere leveranciers deze prijsstijgingen volgen. De hogere tarieven zijn vooral een gevolg van hogere inkoopprijzen voor stroom en gas. Het grootste gedeelte van de totale stijging van de energierekening, zo'n 70 euro, wordt veroorzaakt door hogere belastingen. Dit blijkt uit onderzoek van onafhankelijke vergelijkingssite Pricewise.

Hogere energietarieven in 2018
Per 1 januari 2018 stijgen de variabele energietarieven. Deze tarieven worden door de leveranciers elk halfjaar opnieuw vastgesteld. Ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens heeft een energiecontract met variabele tarieven. Twee van de drie grote energieleveranciers, Eneco en Essent, hebben al bevestigd dat de tarieven in januari stijgen. Bij Eneco zou het gaan om een stijging van ongeveer 30 euro voor huishoudens met een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh stroom en 1.500 m³ gas. Essent geeft aan dat klanten gemiddeld ongeveer 20 euro meer gaan betalen, op basis van een verbruik van 3.000 kWh stroom en 1.400 m³ gas. Pricewise berekende dat dit voor huishoudens met een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh stroom en 1.500 m³ bijna 32 euro stijging in energiekosten betekent. Voor Nuon wordt op ditzelfde gemiddelde verbruik een stijging van 28 euro per jaar verwacht. Volgens Hans de Kok, directeur van Pricewise, is de stijging geen verrassing. "Een stijging van de tarieven zat er al langer aan te komen, omdat ook de inkoopprijzen voor gas en stroom de afgelopen tijd omhoog zijn gegaan. Gelukkig heeft de explosie in Oostenrijk vooralsnog geen groot effect op de tarieven in Nederland."

Netwerkkosten gaan omhoog in 2018
Niet alleen de energietarieven, ook de netwerkkosten stijgen in 2018. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, aansluitkosten en meterhuur. Vanaf 1 januari 2018 liggen de netwerkkosten op jaarbasis gemiddeld 12 euro hoger dan in 2017, liet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) weten. De ACM stelt maximumtarieven op die netbeheerders mogen rekenen. De stijging in de netwerkkosten voor 2018 komt vooral doordat elektriciteitstransportbedrijf TenneT flinke investeringen gaat doen in de uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk. Voor regionale netbeheerders geldt dat er een precariobelasting wordt geheven door gemeentes. Hiermee wordt het gebruik van grondgebied waar de leidingen en kabels doorheen lopen belast.

Stijging verschillend per regio
Op dit moment hebben nog niet alle netbeheerders de definitieve tarieven voor 2018 bekendgemaakt. Liander, vooral actief in Noord-Holland, Gelderland, Flevoland en Friesland, echter wel. Bij deze beheerder gaat het om een stijging van in totaal 31 euro op jaarbasis bij een standaard consumentenaansluiting. Bij Enexis, vooral actief in Brabant, Limburg, Overijssel, Drenthe en Groningen, gaat het om iets meer dan 8 euro op jaarbasis. De daadwerkelijke stijging in netwerkkosten verschilt dus per regio.

Meer energiebelasting en ODE van 2018 tot 2021
Het grootste gedeelte van de stijging van de energierekening, 68 euro, wordt veroorzaakt door stijgende belastingen. De energiebelasting gaat per 1 januari omhoog, met ruim 20 euro. De Opslag Duurzame Energie (ODE) zorgt daarnaast voor een stijging van 47 euro. "Ook de komende jaren wordt de energierekening hoger door belastingen," vertelt Hans de Kok. "Volgens onze berekeningen betaalt een huishouden met gemiddeld verbruik van 3.500 kWh stroom en 1.500 m³ gas in 2019 nog eens zo'n 150 euro meer aan belastingen dan in 2018. Ook in de jaren erop blijven de belastingen verder stijgen. Dé manier om je energierekening laag te houden, is door minder energie te verbruiken en besparende maatregelen te treffen in huis, zoals zonnepanelen en betere isolatie. Daarnaast blijft energie vergelijken en overstappen naar een goedkoper contract natuurlijk verstandig, helemaal als de tarieven stijgen."

Stoommachine veilig 'geland' bij Hoeve Strobol

Dit gevaarte is vanuit Frankrijk naar Nijnsel gekomen. Foto: Jos van Nunen

Een paar weken geleden besteedden wij twee afleveringen aan de gigantische stoommachine, die door een gelukkige samenloop van omstandigheden vanuit Frankrijk een plekje zou gaan krijgen in museum Hoeve Strobol. Het demonteren en transporteren van 6 ½ ton aan onderdelen was slechts een routineklusje tussendoor, de echte megaklus vond afgelopen week plaats: ruim 30 ton woog het gevaarte.

Dat kon gelukkig in drie onderdelen: het stookgedeelte, het stoomgedeelte en het achterstuk met vlambuis. Maar voor dat allemaal op de rit stond … genoeg voor een derde aflevering in deze serie. Bert Verbakel, oprichter en eigenaar van museum Hoeve Strobol, beschrijft beeldend wat er allemaal bij de klus kwam kijken. "We waren er al twee keer met acht man geweest, dinsdag waren we er weer. De stoommachine moest in drie delen eerst door een gat in de verdiepingsvloer worden getakeld. De verdiepingsvloer van het gebouw hadden we al gesloopt, inclusief de zware balken erboven die vroeger waren gebruikt om het ding te takelen. Alles moest precies recht hangen aan kettingen. Maar de generator lag achter in de hoek, die moest eerst juist schuin weg worden getakeld."

160 tons kraan
Omdat alles over hoogspanningskabels op 15 meter hoogte moest worden getild, moest de kraan 18 meter kunnen reiken. Daarvoor was een 160 tons kraan nodig. Geen werkje voor horlogemakers. "Omhoog ging het héél langzaam, daarna schoot het eigenlijk best op. Na anderhalf uur stond alles op z'n plaats." Alles ging dus zoals gepland? "We hadden alles goed voorbereid, alleen het weer niet. Dinsdag was het nog mooi, woensdag kwam het in de ochtend ineens met bakken naar beneden, en dat heeft de hele dag geduurd. Maar we moesten door, we konden niet even pas op de plaats maken of schuilen. Dan kun je je nog zo goed kleden, maar op het eind van de dag bibberde iedereen van de kou." Het spreekt voor zich dat de gevaartes ontzettend goed vastgezet moeten worden, als zo'n ding kan bewegen en er gebeurt iets onderweg, zijn de gevolgen niet te overzien. Toch heeft Bert risico's gelopen, maar die zaten alleen in de portemonnee …

Geen papieren
Op de vraag of het mammoet-transport begeleiding nodig had, volgt een verrassend antwoord. "Nee, we reden heel voorzichtig, zoveel mogelijk over tolwegen, en vooral 's nachts. Maar dat had ook te maken met het feit dat we geen officiële ontheffing hadden aangevraagd voor het transport. In Nederland was dat in dit geval ook niet nodig, maar in Frankrijk en België is dat verplicht boven de 40 ton. De kraanwagen alleen woog al 30 ton dus daar kon nog maar 10 ton bij, en daar zaten we ver boven. We hebben veel geluk gehad dat we niet aangehouden zijn, want dan had het transport ruim twee keer zo veel gekost. De ontheffingen zouden 800 euro gekost hebben, dus die hebben we mooi op zak gehouden."

Op bestemming … en nu?
De legpuzzel die de stoommachine nu nog is, ligt in genummerde onderdelen in twee containers van 12 meter die Bert "nog ergens had liggen" en tussen die containers in, overdekt met een provisorische overkapping. "Dit wordt de werkplaats. De binnenwanden worden uit de containers gehaald om er één ruimte van te maken, er komt een plexiglas overkapping zodat we er met daglicht aan kunnen werken. Als hij helemaal klaar is, wordt de complete stoommachine verplaatst naar zijn definitieve loods bij het museum. Ja, dat duurt nog wel een paar jaar." Bert heeft video-opnames gemaakt van de klus, en veel foto's van de roestbakken zoals ze er nu liggen, bij elke afdichting bezet met veel meer loodzware bouten en klinknagels dan bij de huidige werktuigbouwkundige berekeningen nodig zou zijn. "Tja, in 1935 ging dat anders dan in 2017" grinnikt Bert. "Toen wisten ze het allemaal niet precies, maar lieten niets aan het toeval over." Hier en daar schemert door de olie en het stof nog een biesje goudlak. "Ge zult het niet geloven, maar straks werkt het allemaal weer, glimt de hele stoommachine als nieuw en zitten de biesjes er ook weer compleet op." Voor Bert zit het echte avontuur erop. "Ik had het nooit willen missen, maar ben toch heel blij dat het nu achter de rug is. Er moet nog heel veel gebeuren, maar nu komt het allemaal niet meer op een dag."

Energiebelasting en energietarieven omhoog

Hogere belastingen, netwerkkosten en energietarieven zorgen voor een flinke stijging van de energierekening in 2018. Alles bij elkaar gaat een huishouden met een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh stroom en 1.500 m³ gas het komende jaar zo'n 110 euro meer betalen.

Inmiddels is duidelijk dat de variabele energietarieven van de drie grote leveranciers, Essent, Nuon en Eneco, vanaf 1 januari omhooggaan. Eneco bevestigde deze stijging recent al en ook Essent geeft aan dat de tarieven zullen stijgen. Nuon geeft geen officiële bevestiging, maar klanten ontvangen wel al berichten over de stijging voor volgend jaar. Naar verwachting zullen kleinere leveranciers deze prijsstijgingen volgen. De hogere tarieven zijn vooral een gevolg van hogere inkoopprijzen voor stroom en gas. Het grootste gedeelte van de totale stijging van de energierekening, zo'n 70 euro, wordt veroorzaakt door hogere belastingen. Dit blijkt uit onderzoek van onafhankelijke vergelijkingssite Pricewise.

Hogere energietarieven in 2018
Per 1 januari 2018 stijgen de variabele energietarieven. Deze tarieven worden door de leveranciers elk halfjaar opnieuw vastgesteld. Ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens heeft een energiecontract met variabele tarieven. Twee van de drie grote energieleveranciers, Eneco en Essent, hebben al bevestigd dat de tarieven in januari stijgen. Bij Eneco zou het gaan om een stijging van ongeveer 30 euro voor huishoudens met een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh stroom en 1.500 m³ gas. Essent geeft aan dat klanten gemiddeld ongeveer 20 euro meer gaan betalen, op basis van een verbruik van 3.000 kWh stroom en 1.400 m³ gas. Pricewise berekende dat dit voor huishoudens met een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh stroom en 1.500 m³ bijna 32 euro stijging in energiekosten betekent. Voor Nuon wordt op ditzelfde gemiddelde verbruik een stijging van 28 euro per jaar verwacht. Volgens Hans de Kok, directeur van Pricewise, is de stijging geen verrassing. "Een stijging van de tarieven zat er al langer aan te komen, omdat ook de inkoopprijzen voor gas en stroom de afgelopen tijd omhoog zijn gegaan. Gelukkig heeft de explosie in Oostenrijk vooralsnog geen groot effect op de tarieven in Nederland."

Meer energiebelasting en ODE van 2018 tot 2021
Het grootste gedeelte van de stijging van de energierekening, 68 euro, wordt veroorzaakt door stijgende belastingen. De energiebelasting gaat per 1 januari omhoog, met ruim 20 euro. De Opslag Duurzame Energie (ODE) zorgt daarnaast voor een stijging van 47 euro. "Ook de komende jaren wordt de energierekening hoger door belastingen," vertelt Hans de Kok. "Volgens onze berekeningen betaalt een huishouden met gemiddeld verbruik van 3.500 kWh stroom en 1.500 m³ gas in 2019 nog eens zo'n 150 euro meer aan belastingen dan in 2018. Ook in de jaren erop blijven de belastingen verder stijgen.

Een 'beeldige' kerst

De etalage tussen de Hema en de Primera staat al een tijdje vol met beelden. Ze zijn gemaakt door de beeldhouwgroep bij d'n einder. Het thema is, uiteraard, Kerst.

De etalage, die al anderhalf jaar lang ter beschikking is gesteld voor de beeldhouwgroep, is ingericht door Cees van de Wijdeven en Adri Liefkens. Zij zijn aan de slag gegaan om de etalage zo mooi mogelijk in te richten en er een echte kerstsfeer van te maken. De beelden kregen ze van leden van de beeldhouwgroep. Zij kozen de kunstwerken die ze tentoon wilde stellen. "Er zijn collega's die engelen hebben gemaakt, kerststallen of een stier die een os moet voorstellen. Toen dacht ik 'waarom maken we er geen kerstsfeer van?" verklaart Cees van de Wijdeven. "We hebben heel weinig middelen om een groot effect neer te zetten in de etalage. Geld hebben we niet, dus we moeten het proberen met wat we hebben en wat we krijgen." Hoewel veel beelden wel te koop staan, is dit echt bedoeld als een leuke invulling van de etalage en om het een kerstsfeer te geven. "Het is niet de bedoeling dat we dit als verkooppunt gebruiken, dat is niet de achterliggende gedachte", vult Harrie Wolfs, beeldhouwer bij d'n einder aan. "De beelden blijven staan tot de tweede of derde week van januari. Daarna denk ik dat er iets met het thema Carnaval in komt", zegt Cees tot slot.


Kerstconcert in teken van hoop en nieuw elan

Foto: Jos van Nunen

Onder feestelijke orgelklanken van organist en vaste begeleider van het Roois Gemengd Koor (RGK), Henk van Riel, werden binnenkomende luisteraars verwelkomd. Met wat geluk vond ik vrij vooraan nog een plekje. Om me heen kijkend zag ik me omgeven door oud-leden en vaste aanhang van koorleden. Helemaal vooraan zaten de strijkers en hun meegekomen supporters.

Dat er tussen de talrijke luisteraars zich een groot aantal koorzangers uit andere Rooise koren bevond getuigde van warme onderlinge betrokkenheid en maakte dat er van harte en goed gezongen werd bij de samenzang. Je kon merken dat het zeer gewaardeerd werd dat zoveel Nederlandstalige gekende Kerstliederen als volkszang opgenomen waren in het programma. Het vioolensemble 'Strijk en Co o.l.v. Andrea Pieper gaf - mede door de speelse Kerstuitdossing - meerwaarde aan het gekozen motto voor dit concert van het RGK; 'Een kind brengt hoop'.

Door: Mattie De Schepper

Foto: Jos van Nunen

Goed gekozen programma
Er was goed nagedacht over volgorde en variëteit in stemming en bezetting van programmaonderdelen; zo werden blokjes koormuziek afgewisseld met strijkers of samenzang en kregen ook momenten van bezinning een wezenlijke plaats in het geheel.

Opmerkelijk goede koorzang
De vraag omtrent leefbaarheid en houdbaarheid die men zich eind vorig jaar stelde over het koor, werd bij het intredelied meteen ontkracht. Het koor was uitgebreid met gastzangers, van wie ondertussen verschillende kandidaat leden. Gaandeweg het eerste koorblok was duidelijk dat er een wonder geschied was. Hier zong een koor met uitstraling, een koor dat zich bewust was van eigen- en van gezamenlijke toonvorming. Het was genieten van zuivere intonatie en mooi uitgezongen slotakkoorden en van een homogeen doorvoerde dynamiek. Er moest heel wat losgelaten worden vooraleer kon vertrouwd worden op nieuwe verworvenheden. Van menig koorlid weet ik dat het 'nieuwe zingen' zoals Willem Heldens dat met bezieling introduceerde, kruim heeft gekost. Fantastisch dat dit resultaat op minder dan een jaar bereikt is. Duidelijk is dat Willem Heldens' pedagogische aanpak werkt. Het - ongeacht stemsoort- door elkaar staan van zangers bevordert zeker de zelfstandigheid en het harmonisch luisteren. In een enkel geval zou de schoonheid van de stemvoering in de compositie meer kans gekregen hebben als bv. de tenorpartij dichter bij elkaar had gestaan, zeker in een kerk als de Martinus waar zangers toch al moeite hebben om elkaar goed te horen. Met bewondering keek ik naar de directieslag van Willem Heldens. Die was bij de samenzang zo tekenend dat het publiek meteen doorhad hoe de syncope in 'Er is een roos ontsprongen' hoorde gezongen te worden.

Vioolensemble 'Strijk en Ço'
Elf leerlingen vanaf 9 tot 15 jaar- werden geleid en op cello begeleid door Andrea Pieper. Het was met oor en oog genieten van innemend, zeer gedreven samenspel. Marius Wijnakker, voorzitter en dit concert ook koorzanger, dankte tot slot zowel dirigent Willem Heldens als voor alle koorzangers, organist Henk van Riel en jonge strijkers van Phoenix Cultuur voor dit hoopgevend Kerstconcert. De ontroering en waardering te lezen op het gezicht van oud-dirigent Ad van de Wetering was veelzeggend.


Minderjarigen naar Halt bij vuurwerkoverlast

Meierijstad - Minderjarigen (tussen 12-18 jaar) die vuurwerkoverlast veroorzaken, worden doorverwezen naar Halt. Dit betekent dat jongeren dan een taakstraf krijgen. De doorverwijzing gebeurt door de BOA's (Bijzonder Opsporings Ambtenaren). Rond de jaarwisseling kan vuurwerk veel overlast tot gevolg hebben en gemeente Meierijstad doet er alles aan dit tot een minimum te beperken.
De politie en de BOA's bezoeken de komende tijd verschillende hot-spots waar mogelijk vuurwerk wordt afgestoken. Zij komen direct in actie als er meldingen binnen komen. Zoals gebruikelijk wordt een groot aantal afvalbakken tijdelijk dichtgemaakt of verwijderd.


Vuurwerk mag zondag 31 december van 18.00 uur tot 02.00 uur afgestoken worden. De afsteektijden zijn landelijk vastgesteld en hierop wordt gehandhaafd. Naast de verwijzing van minderjarigen naar Halt, geldt voor iedereen algemeen een boete van € 100,00 als vuurwerk buiten deze tijden gebruikt wordt. Bovendien wordt het vuurwerk in beslag genomen. Schade aan het publiekelijk domein moet door de aansteker van het vuurwerk vergoed worden.
Overlast kan gemeld worden via het reguliere nummer van de politie: 0900 – 8844.
De gemeente zorgt dat vuurwerkresten snel verwijderd worden. De meeste ongevallen met vuurwerk gebeuren op Nieuwjaarsdag, als vuurwerk, dat nog niet is afgegaan opnieuw wordt afgestoken. De slachtoffers zijn meestal jongeren tussen de 10 en19 jaar. De gemeente vraagt ook aan inwoners van Meierijstad om vuurwerkafval direct te verwijderen. De plaatselijke vuurwerkverkoopadressen stellen speciale afvalzakken ter beschikking. Deze kunnen in de maand januari gratis bij de gemeentelijke milieustraat worden afgeleverd.

"Ouwehoeren is de basis van het vak"

Vooral in het begin van dit jaar was Bas Haan met regelmaat in het nieuws als kwelgeest van Kabinet Rutte II. In 2015 werd hij verkozen tot Journalist van het Jaar vanwege zijn uitmuntende onderzoeksjournalistiek rondom de spraakmakende 'bonnetjesaffaire'. Een titel die hem ook dit jaar zou passen voor de uitgave van het boek 'De rekening voor Rutte'. Zijn tweede boek over het onderwerp. Ivo Opstelten (destijds minister van Veiligheid en Justitie), Fred Teeven (toenmalig staatssecretaris van hetzelfde departement) en Tweede Kamervoorzitter Anoucka van Miltenbug moesten in 2015 mede door de oud-Rooienaar het veld ruimen. Dit jaar werd minister Van der Steur aan het lijstje toegevoegd. Mark Rutte bleef buiten schot en dat terwijl Haan er van overtuigd is dat ook de premier van het bonnetje af wist. Waarom laat Haan het dan rusten?

Door: Jeroen van de Sande

Het optreden van Haan bij Nieuwsuur over dit thema kan ik nog goed herinneren. Met bovengemiddelde interesse verbaasde ik me over de geraffineerde manier waarop de journalist de politieke huichelarij aan de kaak wist te stellen. Hoe hij ministers liet hakkelen en aan het wankelen bracht. Boeiend vertelde hij over zijn speurwerk en pikante ontdekkingen. Tijdens zijn relaas viel me iets op; zijn accent. Brabants, misschien wel Roois? Na enig speurwerk wist ik dat Haan in Sint-Oedenrode is opgegroeid. Op zijn zeventiende verliet hij het nest van ouders Jacob en Ans, die nog steeds in Rooi wonen. Via hen kwam ik met hun zoon in contact en dus toog ik niet veel later naar Rotterdam om hem te interviewen, bij hem thuis, zo'n 800 meter van het centrum.
Haan woont in een historisch gedeelte van de overwegend modern gebouwde stad. Precies op het moment dat ik mijn auto parkeer komt Bas er aangefietst. Hij rinkelt een keer met zijn fietsbel en wenkt me. "Kom binnen", klinkt het vriendelijk in brommend Brabants. De binnentuinen van de rij statische huizen zijn zo groen als het beste gedeelte van het Vressels Bos. "Het is hier heerlijk wonen. Rustig, maar ook weer dichtbij de hectiek van Rotterdam." Met een espresso nestelen we ons op een picknickbank in zijn bescheiden tuin.

Rust zal je ook in Sint-Oedenrode hebben ervaren?
"Daar ben je je als kind niet zo bewust van, maar ik ben er geweldig opgegroeid. We speelden veel buiten, trokken de weilanden in. Ik zat op basisschool De Springplank, deed eerst aan judo en later aan badminton. Ook was ik enkele jaren lid van de Jeugdnatuurwacht. Vanaf de middelbare school besteedde ik mijn tijd steeds meer buiten Sint-Oedenrode. Ik zat op het Stedelijk in Eindhoven en had vooral veel vrienden uit Son en Eindhoven. Toen we iets ouder waren, waren we vaak op Stratum te vinden. Vooral op de vrijdagavonden. De vrienden van die periode zie ik nog steeds regelmatig. We spreken in ieder geval ieder jaar af op Derde Kerstdag."

"Ieder jaar spreek ik op Derde Kerstdag met mijn oude schoolvrienden af."

Je accent verraadt je afkomst. Is dat een handicap voor een journalist in de Randstad?
"In het begin heb ik op aanraden van mijn werkgever wel eens logopedie gedaan, maar dat lukte niet echt. Ik deed er ook niet mijn best voor, haha. Ik ben goed verstaanbaar en af en toe maak ik er wel eens dankbaar misbruik van. Als je een Brabants accent hebt, schatten mensen je IQ lager in. Ik word dan onderschat en dat komt me soms goed van pas. Ook ontspant het mensen, dus gaan ze meer vertellen. Ook voor mijn laatste boek heb ik deze 'truc' gebruikt. Kortom, mijn Brabanderschap brengt me veel voordelen en het matcht goed met Rotterdam."

Je studeerde technische natuurkunde. Komt dat van pas in je journalistieke werk?
"Ik ben als Beta-man inderdaad verdwaald in de journalistiek. Toch gebruik ik het dagelijks. Bij grote complexe verhalen bijvoorbeeld, raak ik nooit de draad kwijt. Dat was in de bonnetjesaffaire ook zo. Veel journalisten zouden allang zijn afgehaakt omdat ze de verbindingen niet meer hadden kunnen leggen. Dat is bij mij anders. Het leggen van die verbindingen vind ik juist het leukst. Het klinkt gek, maar het boek heb ik uit mijn hoofd geschreven."

Rutte zei: 'Ja, er is veel mis gegaan, maar we hebben nooit de bedoeling gehad om zaken achter te houden.'
"Dat was na de val van Teeven en Opstelten en Rutte bleef dat maar herhalen. Dat was voor mij de trigger om door te gaan, om er nog een keer in te duiken. Ik wist gewoon dat hij stond te liegen en werd daar echt heel kwaad om, want het was niet zomaar een leugen! Als ze vanaf dag één eerlijk waren geweest en niet met de hakken in het zand waren gaan staan, dan had ik nooit door hoeven te gaan. Nu is Rutte niet meer de 'Teflon-man' die het eerst was. Dat imago heeft wel een deuk opgelopen door mijn boek."

"De beste leerschool was mijn periode als barkeeper"

Toen het boek uitkwam viel er weer een bommetje op Den Haag.
"Terwijl ik het boek aan het schrijven was, dacht ik: 'zitten de mensen nog wel op dat bonnetje te wachten?' Maar toen het uitkwam ontplofte het. Alle kranten gingen er in mee. Als je op de koning schiet, moet je zorgen dat je raak schiet, want anders gaat je kop eraf. Die week na het uitkomen van het boek was voor mij de ultieme bevestiging dat ik het goed had gedaan. Het was bijna therapeutisch."

Het hele proces heeft wel zes jaar geduurd. Heeft het boek je van binnenuit opgevreten?
"Dat niet, maar de onthulling kwam wel op een perfect moment. In de week ervoor viel ik enorm uit tegen de pizzaboer, omdat de pizza te laat was. 'Dat was de pizzaboer...doe normaal!' zei mijn vriendin. Ze had gelijk natuurlijk. Ik stond stijf van de spanning. Ik had er jarenlang mijn hele hebben en houwen ingestopt. Ben flink tegengewerkt door de overheid en heb voor dichte deuren gestaan. Daar werd ik enorm pissig van. Vanaf dag één hebben ze om dat bonnetje gelogen. Waarom? Waarschijnlijk omdat het de makkelijke weg was."

Rutte heeft je nog op andere gedachten proberen te brengen?
"Ja, dat klopt. Mijn collega van Nieuwsuur – Twan Huis – zette me tijdens het 'correspondents diner' naast de premier, haha! Toen heb ik nog met hem over de kwestie gesproken. Ik vroeg hem om een weerwoord en daarop nodigde hij me uit in het Torentje. Hij was op de hoogte van mijn boek. Ik vertelde dat ik bewijs had van het feit dat hij van het bonnetje af wist. 'Dat is gewoon niet waar Bas' antwoordde hij. Rutte heeft me zelfs nog eens thuis gebeld om dat nog een keer te bekrachtigen. Toch hield ik voet bij stuk."

De premier is uiteindelijk buiten schot gebleven. Waarom ben je niet nog een keer doorgegaan?
"Veel meer kon ik niet meer doen. Ik had alles met feiten onderbouwd en als je dan niet krijgt wat je verlangt dan moet je je daar of bij neerleggen of je moet actievoerder worden of de politiek in gaan. Als journalist heb je de taak om de feitelijke waarheid aan het licht te brengen, maar op een gegeven moment moet de politiek er mee verder gaan."

Wat is het mooiste aan je vak als onderzoeksjournalist?
"Ik maak me soms ontzettend boos en dan wil ik die boosheid of zorgen omzetten in daden. Ik kan me over veel dingen boos maken; weer een nieuwe bonusregeling, het klimaat, de Q-koorts. Toch lukt het me niet om overal in te duiken en ik moet opletten dat ik niet te cynisch wordt. Soms schakel ik dan een collega in. Maar als ik iets vind dan duik ik er in. Dan geniet ik van het 'buiten spelen', van het journalistieke handwerk. Het geheim is praten, praten, praten. Met zoveel mogelijk mensen ouwehoeren. De meest waardevolle bronnen zijn namelijk de bronnen die niet weten dat ze je bron zijn. Daarom was mijn beste leerschool niet de opleiding journalistiek, maar mijn periode als barkeeper. Je leert dan waarom iemand iets zegt, of waarom iemand iets doet. Ook voor het boek 'De rekening voor Rutte" heb ik ontzettend veel mensen gesproken. Door een opmerking valt soms ineens de hele journalistieke puzzel in elkaar. Als dat gebeurt dan geeft dan een enorme kick. Zo zie je maar weer dat ouwehoeren de basis is van het vak."

Bas Haan werd in 1973 in Nijmegen geboren, maar groeide op in Sint-Oedenrode. Na de middelbare school in Eindhoven studeerde hij kunst- en cultuurwetenschappen en technische natuurkunde. Hij studeerde uiteindelijk af als maatschappijhistoricus. Zijn doel was om journalist te worden. Tijdens zijn studie begon hij als rechtbankverslaggever en in 2000 ging hij werken voor tv-programma Netwerk. Zeven jaar later startte hij bij Nova, wat tegenwoordig Nieuwsuur heet.

De succesformule van Thermae Son

Foto:

32 jaar geleden werd de eerste hand gelegd aan de bouw van Thermae Son. In die tijd beperkte een wellness zich enkel en alleen tot een aantal baden en saunacabines.

Thermae Son bracht als eerste in Nederland een allesomvattend concept, waar naast een uitgebreid thermengedeelte volop aandacht is voor beauty, massages, culinair tafelen en sport.

Vanuit de omgeving was het vertrouwen in dit onbekende concept ver te zoeken. Het had geen kans van slagen en de kranten stonden er vol van. Met een team van zestig professionele medewerkers bewees Thermae Son destijds het tegendeel. Er ontstond een enorme rage en de succesformule werd in razend tempo gekopieerd.

"Thermae Son was uniek en is dit altijd gebleven", vertelt Franciska, hoofd sales & marketing bij Thermae Son. "Ons resort beschikt over diverse binnen- en buitenfaciliteiten en wij onderscheiden ons door ons brede aanbod in arrangementen. Daarnaast behoort onze schoonheidssalon tot één van de beste van Nederland. Onze beautyafdeling werkt hard om aan de top te blijven en met mooie merken als Clarins, Sensai en SanVino te blijven werken."

Het aantal medewerkers is in de loop der jaren bijna verdubbeld en ook de lat qua personeel ligt hoog. "Vanuit Thermae Son krijgt nieuw personeel de kans tot het volgen van de juiste opleiding. Op die manier werken wij alleen met experts op het gebied van beauty en onze gediplomeerde en ervaren masseurs beschikken over een NGS-certificaat. Ook in de sportschool staan onze professionals klaar. Met persoonlijke begeleiding en een wellnessplan op maat, bieden wij een ruim aanbod in groepslessen en trainingen."

Naast het thermengedeelte is de Brasserie te vinden. Niet alleen voor bezoekers van de thermen staan de deuren open, maar ook bezoek van buitenaf is welkom voor een complete lunch, diner, high tea of een kop koffie met gebak.

"Bij ons is meer mogelijk dan je denkt. Zo beschikken wij over zalen voor een borrel, receptie, feestavond of vergadering. Een zaal voor een groep van twintig personen weten wij net zo knus in te richten als voor een gezelschap van tweehonderd genodigden. Zelfs voor een stoer piratenfeest of een glamourparty voor meiden, is men bij Thermae Son aan het juiste adres." Iedereen is van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen bij Thermae Son. Adres: Thermaelaan 2, Son.


Steunpunt Vrijwilligerswerk zoekt vrijwilligers

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers M/V voor uiteenlopende vragen in Schijndel. Ook deze keer hebben we een paar interessante vacatures van de vacaturebank voor u uitgelicht.

Zwembegeleiding (19372)
Mevrouw begeleiden en helpen met uit- en aankleden en in het zwembad gaan.

Vrijwilliger bij gezin uit Eritrea (18602)
Een gezin uit Eritrea (vrouw met drie kinderen) zoekt iemand voor sociaal contact, kleine hand- en spandiensten. Gewenst is enige affiniteit met de Afrikaanse cultuur.

Hulp bij dansmiddag Mgr Bekkershuis (19251)
Met bewoners en eventueel vrijwilligers of familie een dansje maken 1 keer in de maand. Iedereen kan zich aanmelden.

Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij; u kunt bellen (073 – 5441400) of mailen (vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl).

Bezoek ook eens de website voor alle andere vacatures en activiteiten (www.welzijndemeierij.nl).

Een ander rondje Vressel

Op woensdagmiddag 27 december organiseert IVN Afdeling Sint-Oedenrode de laatste in een serie van 4 seizoenswandelingen in de omgeving van Nijnsel. In en om de prachtige bossen van Vressel en de Moerkuilen is ook in de winter volop te genieten van het landschap en de natuur.

De winter lijkt een tijd van stilstand in de natuur maar tijdens de wandeling zal blijken dat het leven van dieren en planten gewoon doorgaat. De kleuren in het landschap zijn anders dan in de andere seizoenen, maar daardoor niet minder mooi. De natuurgidsen van IVN Rooi hebben een speciale route uitgestippeld. Kortom: Na de Kerstdagen wordt het op deze derde Kerstdag genieten van een ontspannen wandeling in een prachtige omgeving. Het verzamelpunt voor de wandeling is bij Hoeve Strobol, Strobolse Heidesteeg 10 in Nijnsel. De wandeling begint om 13:30 uur en zal ongeveer 2 uur duren. Kom ook en wandel gezellig mee!


Genieten

Het zijn de donkere dagen voor de kerst. Sinterklaas is weer terug naar Spanje, zonder mij helaas. De dagen worden steeds korter, het weer kouder. Juist nu wordt her en der steeds meer licht ontstoken. De een heeft eind november de kerstversieringen al van zolder gehaald en uitgestald, de ander begint daar pas aan als de Sint zijn hielen gelicht heeft. Als je over straat loopt, zie je in menig huis de kerstboom en/of andere ornamenten de boel sfeervol verlichten. Zeker als het donker is!

Ook bij mij thuis is het huis al in kerstsfeer, op bescheiden wijze. Geen boom, wel een paar ornamenten en wat kerstlichtjes. Wel de sfeer, zonder overdaad.

Winkelstraten (voor)tuinen worden door lichtjes opgefleurd, het geeft een mooie sfeer. Je komt vanzelf in de kerstsfeer, of je wil of niet. Op tv zie je de komende weken vooral kerstfilms, vaak films die elk jaar terugkomen. Dat is ook een traditie, zullen we maar denken. Op sommige radiozenders is het een en al kerst(muziek).

Wat kerst voor iemand betekent, verschilt nogal. Voor sommige is het nog altijd verbonden met de geboorte van Jezus. In heidense tijden was het de tijd van het midwinterfeest, waarbij gevierd werd dat het langer licht bleef en de lente in aantocht was.

Voor anderen is het gewoon een traditie, een tijd om samen te zijn met familie en/of vrienden, of alleen met het eigen gezin, en samen te eten. Vooral veel eten!

Ik herinner me kerstmissen van vroeger, mijn moeder was al weken van te voren bezig om het menu samen te stellen, de boodschappen te halen en op de dag zelf was ze meer in de keuken dan wat anders. De tafel was prachtig gedekt, het zilver gepoetst en het speciale servies uit de kast gehaald. Dat servies mocht natuurlijk na afloop niet in de vaatwasser, wat ouderwets afwassen betekende. Je moet er wat voor over hebben!

Het ideaal van een witte kerst heb ik maar zelden mee mogen maken. In mijn beleving sneeuwde het in januari of februari, ná de kerst dus. Als het al sneeuwde. Menige kerst keken we vanuit het raam naar een grijze, druilerige wereld. Dan moet je zelf voor warmte zorgen!

Het blijft een mooie tijd, zo in de aanloop naar kerst en in het verlengde daarvan, oud en nieuw. Een moment om even stil te staan bij het afgelopen jaar, een jaar dat voor mij in het teken stond van schrijven. En van mijn debuut in de MooiKrant! Zo heeft ieder zijn herinneringen.

Het is een prachtige tijd, een tijd van genieten.


Boskant schittert met kerststallen

Foto: Hans van den Wijngaard

In Boskant is vrijdagavond de kerststal geopend. Het is de vierde keer dat het Rooise kerkdorp zich met een kerststal presenteert. Het begon vier jaar geleden op de trappen van de Ritakerk. Vorig jaar en ook dit jaar staat de kerststal aan de deur van Ritakapel.

Bij de opening van de kerststal die door de vrijwilligers Arie van Alebeek, Jan van de Meulengraaf, Wim van de Wiel, Theo van Genugten en Henk Verboort werd opgebouwd waren veel kinderen uit Boskant aanwezig. Manon van den Broek las voor hen en hun ouders het kerstverhaal voor. Daarna zegende pastoor Blom de kerststal in. Een voor pastoor Blom bijzondere kerststal, omdat veel van de beelden door zijn vader beschikbaar zijn gesteld.

Foto: Hans van den Wijngaard

Naast de grote kerststal bij de Ritakapel zijn er in Boskant veel kerststallen in voortuinen en achter de ramen van de woningen te zien. Die zijn voor iedereen te zien. Bij de Ritakapel is een gratis routebeschrijving verkrijgbaar. Daarmee kan iedereen de verschillende kerststallen in Boskant zien, de wandeling is ongeveer anderhalve kilometer lang.

Rien van den Hurk uit de Hazelaarstraat heeft zelfs twee heel bijzondere kerststallen gebouwd. Daarmee is ongeveer zijn halve woonkamer gevuld. Pastoor Vincent Blom bezocht na de opening van de kerststal bij de Ritakapel samen met de kinderen en hun ouders de bijzondere kerststal van Rien van den Hurk.


22 / 48

Historische beelden week 51:
Wie zijn de mannen op deze oude foto? En waarom hebben zij allemaal een dier vast? Wij horen het graag! Mail uw antwoord naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens binnen bij ons op kantoor: Heuvel 7. De Koffie staat klaar!

Historische beelden week 49:
Hier zie je de BB, Bescherming Bevolking (foto uit 1977). De foto is gemaakt met het inhalen van de nieuwe burgemeester (volgens mij Van Oerle). De foto is gemaakt op de Laan van Mariëndael. Op de foto staan: tweede van links: Kees Krans. Derde van links: Ger Willems (ikzelf). Midden voor: Jan Steenbakkers. Rechts van hem: Jo de Laat. Daarnaast: Willy Kerk. Daarnaast: Ad Latijnhouwers. Geheel links op de stoep: Van Cromsigt, sigarenwinkel.

Ger Willems


De vijfjarige Renze is een lieve kater die erg van mensen houdt. Hij vindt het heerlijk om geknuffeld te worden, hij geeft kopjes en komt graag op schoot liggen. Hij moet niks hebben van andere katten en daarom zoeken we met enige spoed een nieuw huisje voor hem. Hokazo zit namelijk nog erg vol met katten en we kunnen hem helaas geen aparte kamer aanbieden. Het is dus erg stressvol voor hem en zijn kamergenootjes, dus Renze wil heel graag snel een eigen huisje zonder andere dieren.

Omdat Renze stressgevoelig is zoekt hij ook een plekje waar weinig prikkels zijn en dus ook geen jonge kinderen.

Heb jij een rustig huishouden en veel liefde en knuffels te geven? Kom dan snel kennismaken met hem! Dierenopvangcentrum Hokazo, Lange Goorstraat 6, 5406 XE Uden.


24 / 48

25 / 48

Vieringen rond kerstmis en de jaarwisseling

23 december                         Vierde zondag van de Advent
18.30 uur        St. Oedenrode                 Avondmis

24 december                         Vierde zondag van de Advent
09.30 uur        St. Oedenrode                 Eucharistie
09.30 uur        Breugel                 Eucharistie

24 december                         KERSTAVOND / KERSTNACHT
18.00 uur        Son                         Peuter en kleuterviering
18.00 uur        St. Oedenrode                 Kerstavondviering voor gezinnen
18.00 uur        Nijnsel                        Kerstavondviering voor gezinnen
19.30 uur        Son                         Kerstavondviering voor gezinnen
19.30 uur        Breugel                 Kerstavondviering
19.30 uur        Olland                        Kerstavondviering voor gezinnen
21.30 uur        Son                         Nachtmis
21.30 uur        Breugel                 Nachtmis
21.30 uur        St. Oedenrode                 Nachtmis

25 december                         EERSTE KERSTDAG

09.30 uur        St. Oedenrode                 Hoogmis

09.30 uur        Breugel                 Hoogmis

11.00 uur        Son                         Hoogmis

11.00 uur        Nijnsel                        Hoogmis

11.30 uur        Breugel                 Kindje Wiegen

11.30 uur        Centrum                 Kindje Wiegen

26 december                         TWEEDE KERSTDAG

09.30 uur St. Oedenrode                 Eucharistie

09.30 uur Breugel                 Eucharistie

11.00 uur Nijnsel                        Eucharistie

11.00 uur Son                         Eucharistie

30 en 31 december         Oudjaar - Feest van de Heilige Familie

18.30 uur        Breugel                 Eucharistie

18.30 uur        St. Oedenrode                 Eucharistie

09.30 uur        St. Oedenrode                 Eucharistie / Oudjaarsviering

09.30 uur        Breugel                 Eucharistie / Oudjaarsviering

11.00 uur        Breugel                 Eucharistie / Oudjaarsviering

11.00 uur        Nijnsel                        Eucharistie / Oudjaarsviering

1 januari                                 Nieuwjaar – Feest H. Moeder Gods Maria

11.00 uur        St. Oedenrode                 Hoogmis

11.00 uur        Breugel                 Hoogmis


Bezoek kerststal

Alle kinderen van groep 1 en 2 kregen een uitnodiging om naar de kerk te komen om de kerststal te bewonderen.

De kleuters van bs. Dommelrode zijn donderdag 14 december jongstleden naar de kerk gegaan. Goed voorbereid gingen we op weg, één van de kinderen had zelfs een verrekijker mee genomen om alles nóg beter te kunnen zien. Bij de kerk aangekomen werden we ontvangen door Manon. Bij de kerststal luisterden de kinderen aandachtig naar het kerstverhaal, verteld door Manon. Ze mochten vragen stellen én de mooie kerststal bekijken. Ze vroegen zich af waar het kindje Jezus was, maar dát komt pas als het Kerstmis is natuurlijk. Sommige kinderen vertelden dat ze thuis ook een kerststal hebben. De drie koningen vonden ze interessant want ze hebben zelfs goud en mirre, de zalf die zo lekker ruikt.
Bij Maria en de kerstengel werd een kaars aangestoken voor alle zieke mensen.

Ook hebben de kinderen in de klas allemaal een engeltje gekleurd en versierd. Die engeltjes krijgen een plaats in de kerk. Voor de kinderen een mooie gelegenheid om samen met de ouders / oma en opa nog eens naar de kerk terug te gaan om hen de kerststal te laten zien en hun eigen versierde engeltje.

Aan het einde van het bezoek mochten de kinderen een mooi kerstkaartje uitzoeken van Manon. Het was fijn om samen in de kerk te zijn.

Carin van Capelleveen
Leerkracht groep 1-2A
Basisschool Dommelrode

Nieuwe toiletten voor 1100 leerlingen

Pater Pushpa viert op 10 juni 2018 dat hij 12½ jaar geleden tot priester werd gewijd. Als cadeau sparen de communicanten dit jaar voor de school waar een vriend van pater Pushpa werkt, pater Sahaya Daniël Raj. Beiden behoren ze tot dezelfde orde van missionarissen: de Heralds of Goods News.

Op deze school, de Good News EM High school zitten 1100 leerlingen. De helft jongens, de helft meisjes. Dat laatste is bijzonder omdat in het zuiden van India onderwijs voor meisjes zeldzaam is. De school is dan ook trots op haar meisjes. Echter… de Good News Highschool is ook een arme school. Zij hebben 5 wc's voor 1100 kinderen! En die zien er dan ook nog eens verschrikkelijk uit. Veel kinderen worden letterlijk ziek door deze situatie. De communicanten van de Odaparochie gaan hun best doen om geld bij elkaar te brengen voor nieuwe toiletten voor hun broertjes en zusjes in India. Met Kerstmis zullen zij collecteren voor dit doel. We bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Manon van den Broek

Een boot in de Kerststal

De kerststal in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode is opgebouwd rond een boot. De heilige familie bij een boot? Toch heeft de boot in de Bijbel oude papieren: een boot redde Noah, zijn familie en alle dieren van de zondvloed.

Mozes overleefde de slachting onder de Joodse kinderen in een rieten mandje op de rivier. Ook in Jezus' leven speelt de boot een rol. Zijn eerste leerlingen waren vissers. En wie herinnert zich niet het verhaal van de storm op het meer. 'Heer, raakt het u dan niet dat we vergaan?'

De boot staat bovendien symbool voor de Kerk; het schip van de Kerk. Bij de oude Grieken en Egyptenaren bracht de boot de doden naar het dodenrijk. De boot van de Kerk vaart precies andersom: van het rijk van God naar de aarde. Er is een lied rond deze traditie: 'Daar komt een schip, geladen'. God heeft in dit lied zijn schip goed gevuld met al wat wij hier en nu werkelijk nodig hebben. En bovenal draagt het schip het Christuskind, dat naar ons toe komt.

Wie de boot in de Martinuskerk ziet, denkt eerst aan iets anders. Die vader, de jonge moeder en dat veel te kleine kindje op reis, doen ons denken aan bootvluchtelingen die over zee een veilig bestaan zoeken. De TV beelden staan ons op het netvlies gegrift. De heilige Familie behoorde ook tot die grote mensenstroom van vluchtelingen van alle tijden. Zij moest, op de vlucht voor koning Herodes, ver van huis zoeken naar een veilig bestaan.

Zo zit verstild deze heilige Familie, tussen al die mensen op weg, op het strand. God en mens ontmoeten elkaar. God is in hen bijna onmerkbaar iets nieuws begonnen.

Manon van den Broek

20 december Oecumenische vespers, Kerk van de Eenheid in Christus, Son 19.00 uur
22 december Kerstviering H. Odaschool
25 december – 7 januari In meerdere kerken kunt u de kerststal bezoeken! Raadpleeg voor tijden en plaatsen onze website.
5 januari Rondbrengen ziekencommunie 10.00 – 12.00 uur
8 januari Mogelijkheid voor pastoraal gesprek Odendael


Tweet van de paus

Moge de Heilige Maagd Maria onze toevlucht en onze troost zijn. Moge zij de weg zijn die leidt naar Christus.

Kerkberichten

Martinuskerk
Za 23/12:
18.30 u: Eucharistieviering met Het Goede Herderkoor. Intenties: Wim van Hommel, Netty Bekkers – van Aert, Jacobus en Lies van Aert – Marcus, Jan van Oorschot, Harry Donker, Jan van der Schoot en familie.
Zo 24/12: Vierde Zondag van de Advent 09.30 u: Eucharistieviering met cantor. Intenties: Jan Kanters, Ton en Liesje van Helden – Simons, Opa en Oma Simons – van de Kamp, Opa en Oma van Helden – van Dincten, Nicole van Ooijen – van de Kamp en haar beide Opa's en Oma's, Nelly van den Biggelaar – van Boxtel, Overleden familieleden van de familie van Bree, Gerard en Marietje van den Nieuwenhuyzen – Hazenberg, Betsie Verhoeven – van Roozendaal, Gerrit Verhoeven, Piet van Hoof, Theo en Anna van Erp – Oerlemans en zoon Jan, Ties Bekkers, Overleden familieleden van de familie Lathouwers, Overleden familieleden van de familie van Gerwen – Lathouwers, Antoinette van Gerwen – van de Tillaart, Lenneke Versantvoort, Fien Rovers – Markgraaff, Johan Rovers, Dien de Leijer – Moeskops, Henk van Uden, Overleden ouders van Uden en Piet van de Schoot, Josine en Jan Michels – Raaijmakers, Overleden familieleden van de familie Michels en van de familie Raaijmakers, Overleden leden van de KBO in de maand november, Henk van den Broek en Sjaan Vermeer – van den Broek, Bert Langerwerf, Johan en Hanneke van Genugten – van de Rijt, Wilhelmien Kwinge – van Genugten, Pastoor Jos Siemons, Familie Bekkers – Voskens, Marietje van Driel – van der Heijden, Jaantje en Harrie van den Berk – Timmermans, Betsie van Acht – van den Berk en Ad de Koning. Kerstavond 18.00 u: Kerstavondviering voor gezinnen met Koor Aurora. Intenties: Jan Kanters, Ton en Liesje van Helden – Simons, Opa en Oma Simons – van de Kamp, Opa en Oma van Helden – van Dincten, Nicole van Ooijen – van de Kamp en haar beide Opa's en Oma's, Nelly van den Biggelaar – van Boxtel, Overleden familieleden van de familie van Bree, Gerard en Marietje van den Nieuwenhuyzen – Hazenberg, Betsie Verhoeven – van Roozendaal, Gerrit Verhoeven, Piet van Hoof, Theo en Anna van Erp – Oerlemans en zoon Jan, Ties Bekkers, Overleden familieleden van de familie Lathouwers, Overleden familieleden van de familie van Gerwen – Lathouwers, Antoinette van Gerwen – van de Tillaart, Lenneke Versantvoort, Fien Rovers – Markgraaff, Johan Rovers, Dien de Leijer – Moeskops, Henk van Uden, Overleden ouders van Uden en Piet van de Schoot, Josine en Jan Michels – Raaijmakers, Overleden familieleden van de familie Michels en van de familie Raaijmakers, Overleden leden van de KBO in de maand november, Henk van den Broek en Sjaan Vermeer – van den Broek, Bert Langerwerf, Johan en Hanneke van Genugten – van de Rijt, Wilhelmien Kwinge – van Genugten, Pastoor Jos Siemons, Familie Bekkers – Voskens, Marietje van Driel – van der Heijden, Jaantje en Harrie van den Berk – Timmermans, Betsie van Acht – van den Berk en Ad de Koning. Kerstnacht 21.30 u: Nachtmis met Het Goede Herderkoor en Het Martinuskoor. Intenties: Piet en Petra Vermeltfoort-Dekkers, Jan Kanters, Ton en Liesje van Helden – Simons, Opa en Oma Simons – van de Kamp, Opa en Oma van Helden – van Dincten, Nicole van Ooijen – van de Kamp en haar beide Opa's en Oma's, Nelly van den Biggelaar – van Boxtel, Overleden familieleden van de familie van Bree, Gerard en Marietje van den Nieuwenhuyzen – Hazenberg, Betsie Verhoeven – van Roozendaal, Gerrit Verhoeven, Piet van Hoof, Theo en Anna van Erp – Oerlemans en zoon Jan, Ties Bekkers, Overleden familieleden van de familie Lathouwers, Overleden familieleden van de familie van Gerwen – Lathouwers, Antoinette van Gerwen – van de Tillaart, Lenneke Versantvoort, Fien Rovers – Markgraaff, Johan Rovers, Dien de Leijer – Moeskops, Henk van Uden, Overleden ouders van Uden en Piet van de Schoot, Josine en Jan Michels – Raaijmakers, Overleden familieleden van de familie Michels en van de familie Raaijmakers, Overleden leden van de KBO in de maand november, Henk van den Broek en Sjaan Vermeer – van den Broek, Bert Langerwerf, Johan en Hanneke van Genugten – van de Rijt, Wilhelmien Kwinge – van Genugten, Pastoor Jos Siemons, Familie Bekkers – Voskens, Marietje van Driel – van der Heijden, Jaantje en Harrie van den Berk – Timmermans, Betsie van Acht – van den Berk en Ad de Koning.
Ma 25/12: Eerste Kerstdag 09.30 u: Hoogmis met het Opleidingsorkest Harmonie Nijnsel. Intenties: Hendrikus Kluytmans en Wilhelmina Kluytmans – van den Oever, Cisca en Jan Steenbakkers – van Erp, André van Hoof, Annie van de Laar, Marietje van de Sande – Verhagen en kleinkind Sander en overleden familieleden, Tonny van Erp – van Eert, Gerrit Royakkers en overleden familieleden Royakkers en Smits, Henk van den Broek en Sjaan Vermeer – van den Broek, Jan van Hamond, Mien van Hamond – van de Wijdeven, Ties Vogels, Marie Vogels – Adriaans en overleden familieleden, Jan Poels en overleden ouders Poels en van der Heijden en familieleden, Cor van de Hoogen, Antoon en Nelly Adams – Seijkens en zoon Willy, Tonnie en Bertus Braat – van Kaam, Ouders van de Laar – Kuypers en zoon Johan, 11.30 u: Kindje Wiegen met Kinderkoor Okiko
Di 26/12: Tweede Kerstdag – Feestdag Heilige Stefanus 09.30 u: Eucharistieviering met Het Odakoor. Intenties: Brigitta van den Hurk, Miet Kuijpers, Antonet en Piet van den Brand – van de Weetering en hun zonen Albert, Harrie en Kees, Bertus Vermeltfoort en overleden familieleden Vermeltfoort en van de Ven, Overleden ouders Rovers, Sjaantje van Nostrum, Familie van de Wiel – van de Kamp, Dochters Ton en Liesbeth, Zonen Harry en Ad, Schoondochter en schoonzonen, Jan van Acht en overleden ouders van Acht en familieleden, Overleden ouders Habraken en familieleden.
Wo 27/12: 19.00 u: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant.
Donderdag en vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Dagkapel van De Goede Herderkerk.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Do 21/12:
18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Zo 24/12: 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intentie: Harrie en Tonny Swinkels-Reloe, 19.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intentie: Ietje van Dinther-Raeven, Snoeba Eijkenboom, Jan Streur, Frans en Jeanne van de Wijdeven-van Erp, Sjaak van de Ven, Frens Swinkels, 21.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Een van Zin.
Ma 25/12: Hoogfeest Kerstmis, 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intentie: Mia Donkers-van Heeswijk, Piet Buur, 11.30 u: Kindje Wiegen.
Di 26/12: Tweede Kerstdag, 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intentie: Theo Roestenburg en Lena Roestenburg-v.d. Wetering, overleden ouders Swinkels-Geven, Ben Swinkels en overleden familieleden.
Do 28/12: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Za 30/12: 18.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Rob van Stuivenberg.
Zo 31/12: 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor.
Ma 01/01: 11.00 u: Eucharistieviering m.m.v. Sons kerkkoor.
Do 04/01: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Zo 07/01: 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst. Intentie: Ad Versantvoort, Miny van de Ven-Winkelman, Karel en Elisabeth Faessen-van Tilburg, Lies Sanders-van den Boogaart, Willemien Merks-Roestenburg, Miet Foolen, Ine en Piet Maximus, Annie van der Eerden-van Sleuwen, overleden ouders Thoonen-Roijakkers en zoon Bart en Betsie en Marian, Janus Foolen.

Sint Petrus' Banden, Son
Wo 20/12:
19.00 u: Boeteviering m.m.v. het Sons Parochiekoor, 19.00 u: Oecumenisch avondgebed in het kader van de Advent in de Protestantse kerk, Zandstraat 26, Son.
Za 23/12: Geen Eucharistieviering in Son of in Breugel.
Zo 24/12: Kerstavond/Kerstnacht 16.30 u: Kerstviering n Berkenstaete m.m.v. het Sons Gregoriaans koor, 18.00 u: Peuter- en kleuterviering m.m.v. het Trio Cooijmans, 19.30 u: Kerstavondviering voor de gezinnen m.m.v. De VocalS, 21.30 u: Nachtmis m.m.v. het Sons Parochiekoor. Intenties: Ouders Van Erp en Hans, Herman Benning, Ouders Merks-Habraken en kinderen, Ouders Pijnenborg en kinderen, Lieke Braam-van Dieren.
Ma 25/12: Eerste Kerstdag 11.00 u: Hoogmis m.m.v. het Son Gregoriaans koor. Intenties: Ties en Anneke van der Heijden-van der Zanden, Corrie en Leo van de Ven-van den Hurk, Truus van Bussel-Franssen, Nico de Jongh, Nell Gerzon-Kerstholt, Ouders Van Gerwen-Linssen, Jan Senders, 11.30 u: Kindje Wiegen in Breugel.
Di 26/12: Tweede Kerstdag 11.00 u: Laatste Eucharistieviering in de kerk in Son, m.m.v. het Sons Parochiekoor en het Sons Gregoriaans koor. Intentie: Tini Saris
Na vandaag worden de vieringen van locatie Sint Petrus' Banden tot nader order gehouden in de Sint Genovevakerk in Breugel.
Zo 31/12: Oudjaar 11.00 u: Eucharistievering m.m.v. het Sons Gregoriaans koor. Intenties: Toon, Riek en Jo van Grotel, Corrie Potting-Nolden, Bertha Verhagen-van Erp.
Ma 01/01: Nieuwjaar - Hoogfeest Heilige Moeder Gods Maria 11.00 u: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor.
Vr 05/01: Eerste Vrijdag van de maandag 08.30 u: Eucharistieviering.
Za 06/01: Geen Eucharistieviering.

H. Martinus Olland
Zo 24/12,
19.30 u: Kerstavondviering voor gezinnen met kerkkoor. Intenties: Toos de Haas-Verberne, Harrie Merks.

Sint Antonius Nijnsel
Zo 24/12: Kerstavond 18.00 u: Familieviering met Kinderkoor, Deo Favente en Gemengd koor.
Ma 25/12: Hoogfeest van Kerstmis 11.00 u. Eucharistieviering met Deo Favente en Gemengd Koor. Intenties Kerstavond en eerste Kerstdag: Harrie Dekkers, Jos Peters, Johannes en Johanna Dortmans- Dobbelsteen, overl. ouders v.d. Meulengraaf- Oerlemans, Theo Hannes, Jan Vervoort, Theo Raaijmakers, Jan van Hoof, Gerardus en Anna van Zutphen- van Beusekom en zoon Gerrit, Hendrikus en Adriana v.d. Biggelaar- Korsten en overl. familie. Gerardus en Cornelia v.d. Koevering- v.d. Heijden en overl. familie. Teresa Kiedrowska, Jan en Petra Aarts- v.d. Laar, Piet Rooijakkers, Betsie v.d. Heijden- van Dinther, Antje Habraken- Smits, Ann v.d. Laar, Dinie van Oorschodt- v.d. Boom.
Di 26/12: Tweedee Kerstdag 11.00 u: Eucharistieviering met Pelgrimskoor. Intenties: Marinus en Drika Verhagen- van Hooff en zoon Rini, Martien Raaijmakers, Harrie en Jaan Vervoort- van Gogh en zoon Jan, Piet en Jans van Grinsven- van Lieshout en overl. familie.
Zo 31/12: om 11.00 u: Eucharistieviering met Gemengd koor. Intenties: Theo v.d. Meulengraaf, Toon v.d. Burgt.
Eerste en tweede Kerstdag kerk open van 12.00 tot 16.00 uur.


Geen vieringen meer in Sint Petrus's Bandenkerk

Foto: Leo van Lieshout

Op 27 december wordt de Sint Petrus' Bandenkerk in Son aan de eredienst onttrokken, anders gezegd: Vanaf 27 december worden er in de Sint Petrus' Bandenkerk geen vieringen meer gehouden.

Maar dankzij de bisschop gloort er licht aan het einde van de tunnel. De locatie Son mag een nieuwe, kleinere, kerk bouwen. Medio komend jaar hopen zij de eerste steen te leggen.

Deze kinderen mochten de stal al van dichtbij bekijken. Foto: Leo van Lieshout

De Breugelse parochianen hebben hun Sonse mede-parochianen gastvrij onderdak aangeboden voor de tijd dat de nieuwe kerk nog niet klaar is. In die tussenperiode zullen de Sonse vieringen dus worden gehouden in de Sint Genovevakerk in Breugel. Dat gebeurt op de wijze die in Son gebruikelijks is: op dezelfde aanvangstijden, door de 'Sonse' voorganger en met medewerking van de Sonse kosters, koren, lectoren en misdienaars en acolieten.

Vervoer naar en van Breugel
De locatie Son gaat proberen om voor degenen die niet zelf de mogelijkheid hebben om voor de zondagse vieringen van Son naar Breugel te gaan, vervoer te regelen van de plaats van de oude kerk (het Kerkplein) naar de Sint Genovevakerk in Breugel en na de viering ook weer vervoer terug naar het Kerkplein.

Wie van dat vervoer gebruik willen maken, kunnen contact opnemen met het Parochiebureau Son, Kerkplein 7, geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.30 – 12.00 uur, telefoon (0499-)471266 of via son@heiligeoaparochie.nl

Ook zouden zij contact kunnen opnemen met ANWB Automaatje Son en Breugel, de vervoersservice voor en door eigen inwoners; vrijwilligers rijden in hun eigen auto tegen kleine onkostenvergoeding mensen die minder mobiel zijn. Tel.: (0499-) 209 609, e-mail: automaatje@sonenbreugelverbindt.nl Meer informatie op de website www.sonenbreugelverbindt.nl

Kinderen vergapen zich aan grote Kerststal

Veel Rooise kinderen mogen zich in de weken voor Kerst vergapen aan de grote kerststal die in de Martinuskerk is opgebouwd.

Het is inmiddels een jaarlijks terugkerend ritueel. De prachtige kerststal wordt met de grootst mogelijke zorg opgebouwd en dan is het natuurlijk belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hem zien! In de weken voor Kerst worden de jongste kinderen van Rooise basisscholen uitgenodigd om naar de stal in de kerk te komen kijken. Zo wordt het Kerstverhaal voor hen nog veel levendiger. Uiteraard mogen ze ook vragen stellen en de stal van heel dichtbij bekijken…

Extra kerkberichten

Protestantse kerk in Son
Zo 24/12: 21.00 uur:Kerstavond, Ds. B. Stigter, M.m.v. de cantorij.

Protestantse kerk de Knoptoren
Ma 25/12:
10.00 u: Kerstmis, Ochtendgebed.
Zo 31/12: 10.00 u: Ds. G. Baerends