DeMooiRooiKrant

30 maart 2016

DeMooiRooiKrant 30 maart 2016


Een Roois instituut wordt ontmanteld. Op 9 april treedt de Brabantband voor de allerlaatste keer op in De Beurs. Natuurlijk, het concert zal zeker prachtig worden, zo vertellen de voorbereidingen die in volle gang zijn, maar emotioneel wordt het ook. Een zwarte dag voor leden, oud-leden en tevens voor echte Rooienaren.

Voorzitter Henk Vervoort en dirigent Piet Claessens zijn verdrietig dat de Brabantband ter ziele gaat, maar ze weten ook dat ze er samen met de huidige leden alles aan gedaan hebben om het levend te houden. Helaas heeft het niet mogen baten. "Ik heb ontzettend veel waardering voor de huidige leden", zegt Piet. "Ze zijn altijd maar door gegaan, hebben altijd geloof gehouden en sleepten elkaar door moeilijke tijden heen. Maar toen we een vorig jaar een evenement organiseerden voor muzikanten en niemand zich aanmeldde, knapte er iets. Er was ineens geen geloof meer. Stoppen kwam ter sprake en de leden hebben daar uiteindelijk zelf voor gekozen. Ze konden het niet meer opbrengen en dat is heel begrijpelijk." De laatste jaren ging het bergafwaarts met de club. De vaste kern muzikanten werd steeds kleiner en dus kwam er steeds meer druk op de schouders van de heren en dames die nog wel lid waren. Henk: "We hebben het nog even geprobeerd door het over een andere boeg te gooien. Voor jongeren waren de 'apenpakkies' een probleem. Soms werden ze door vriendjes aan de kant van de weg uitgelachen. We besloten om een 'staande' kapel te worden met meer moderne outfits en andere muziek. Het zorgde voor een kleine opleving, maar helaas werd het niet de redding."

Rond 1982 had de Brabantband zo'n 55 tot 60 leden. Een flink aantal, maar Henk weet wel waarom dat flink is teruggelopen. "Vroeger had je alleen voetbal en muziek. Er waren er maar een paar die allebei beoefenden, maar de meesten kozen voor één van de twee. Op den duur kwamen er steeds meer verenigingen en clubs waar jeugd en volwassenen uit konden kiezen. Muziek werd verder en verder naar de achtergrond gedreven. Daarnaast stapten sommigen leden over naar een andere kapel, want er zijn in Sint-Oedenrode veel carnavalskapellen. Door volle agenda's kunnen mensen vandaag de dag niet meer lid zijn van twee verenigingen of kapellen. We zijn ingehaald door de tijd", sipt Henk.

Heel erg spijtig en dat is nog zacht uitgedrukt. De Brabantband is namelijk één van de oudste verenigingen van Sint-Oedenrode. Vlak na de oorlog begonnen – op 30 september 1948 – startte de zogenaamde Kajottersdrumband met muziek maken. Een verzameling van katholieke jongeren. "Karel van de Velden, Kapelaan Leyten, Wim Lodewijks en Bert van de Wijdeven zijn de oprichters en leden van het eerste bestuur", weet Piet te vertellen. "Zij zagen de Trommelaeren van Roesendaele een optreden geven in Rooi. Dat was een uniek muziekgezelschap. 'Dat moeten wij ook gaan doen' was de algemene gedachte! De eerste instrumenten werden gekocht van het geld dat bijeen werd gehaald met de 'melkactie'. Melkveehouders werd gevraagd om een bepaald bedrag per liter melk beschikbaar te stellen via inning bij de melkfabriek. Dit werd later het instrumenten- en uniformenfonds waar op het hoogtepunt zo'n 1900 gezinnen in Rooi lid waren. De eerste instrumenten die gekocht werden, waren acht bazuinen, acht marstrommen, één grote trom en een tambourmaitrestok. Later kwamen daar jachthoorns en sousafoons bij. Dat instrumentenpakket werd tot 1996 gehanteerd. Tijdens het afscheidsconcert zullen de jachthoorns nog één keer klinken. Dat wordt echt heel erg bijzonder."

Door de jaren heen beleefde de Brabantband dieptepunten, maar ook heel veel hoogtepunten. Hier een greep uit de succesvolle historie van de club. In 1977, 1981, 1985 en 1989 werd de Rooise Brabantband Brabants Kampioen. In 1986 en 1989 werd het zelfs Nederlands Kampioen in de Eredivisie. Een ongekende prestatie van niveau. Het meest memorabele en unieke moment was de eerste prijs in de hoogste afdeling op het WMC te Kerkrade. Een evenement van wereldniveau. Tot op de dag van vandaag zijn de leden en oud-ledenvan de Brabantband daar apetrots op.
Bijzondere optredens waren onder andere de vele optredens in het buitenland met in het bijzonder het eerste buitenlandse optreden in Schilde bij Antwerpen, de internationale ontmoeting van de KAJ met kardinaal Cardijn, de Europese Kajottersbijeenkomst in Straatsburg en de reis naar Cannes met het vliegtuig. Ook de Nationale Taptoe in Breda, het radio-optreden bij de KRO en deelname aan de promotiefilm over het leven in en met muziekverenigingen staan nog vers in het geheugen. Het meest recente 'buitenlandse' optreden was de prominente rol van de Brabantband in de kinderfilm 'Alles Mag' die internationale prijzen won. Ook organiseerde de Brabantband zelf meerdere concoursen. "We stonden als organisatie hoog aangeschreven", weet Piet te vertellen.

Op 9 april speelt de Brabantband eerst 's morgens in Odendael om daarna naar de Beurs te verhuizen voor het allerlaatste concert. Inmiddels zijn veel leden en oud-leden met hun familie uitgenodigd om te komen kijken en om herinneringen op te halen. Iedereen is welkom om het concert te komen aanschouwen, om de jachthoorn nog één keer te horen schallen. Daarna wordt het echt tijd om afscheid te nemen van de beroemde Brabantband….

Poppen aan het water zijn woelratverschrikkers

De pop is omgewaaid door de harde wind. Foto: Anja Turnhout

Vorige week maakte DeMooiRooiKrant melding van de twee raadselachtige poppen aan het water bij De Neul. Het vereiste enig speurwerk, maar we zijn er achter. Met onze eerste gok dat het vogelverschrikkers zouden zijn, zaten we er nota bene niet eens ver langs. Het zijn woelratverschrikkers.

Anders dan de bruine en de zwarte rat staat de woelrat niet bekend als verspreider van ziektes, maar wel kan hij zeer schadelijk zijn voor de waterhuishouding. Het graven van gangen in dijken en oevers kan leiden tot een veel te hoge waterstand in de achterliggende gebieden. De aanwezigheid van woelratten in de stilstaande Dommel-arm bij De Neul was tot voor kort niet bekend. "We zagen daar wel eens een rat zwemmen, maar niet zo vaak dat we de gemeente erbij gehaald hebben" aldus een van de hengelaars die er wel eens een dobbertje uit gooit. Woelratten worden meestal verjaagd met ultrasoon geluid, maar dat stuit op bezwaren van natuurbeschermers omdat ook bepaalde vogelsoorten hierdoor wegblijven. "Vandaar dat we gekozen hebben voor deze onorthodoxe methode. Woelratten zijn zeer mensenschuw. We monitoren de grondwaterstand bij de Neul. Als die inderdaad niet verder is gestegen, beschouwen we het experiment als geslaagd en breiden we het aantal poppen vrijdag uit naar vijf" laat een woordvoerder van Waterschap de Dommel weten.

Foto: Anja van Turnhout

Forum klus wijs
Vennotex

Jaargang 6 - Week 13 - Woensdag 30 maart 2016

Gemeenteraad praat over gemeenschappelijke regelingen

De gemeenteraad had het donderdag druk met de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Sint-Oedenrode deelneemt. Zo werd er vergaderd over de WSD en werd vooruitgelopen op de begrotingen van het BHIC, het KCV, de GGD en de veiligheidsregio Brabant Noord. Veel afkortingen die in de loop van de vergadering duidelijk werden.

Omdat de wet over de gemeenschappelijke regelingen vorig jaar is veranderd, moest ook de gemeenschappelijke regeling WSD (werkvoorzieningsschap De Dommel) worden herzien. Volgens de nieuwe regeling krijgen de gemeenteraden onder andere meer ruimte om vooraf hun zienswijze te geven in de planning en control cyclus. Verder is in de nieuwe regeling expliciet opgenomen dat de WSD een privaatrechtelijke rechtspersoon op kan richten. Vroeger kon dit ook als het niet in de regeling stond.

BHIC
Sint-Oedenrode is samen met de fusiepartners Schijndel en Veghel en nog veertien andere gemeenten, twee waterschappen en het Rijk deelnemer in het Brabants Historisch Informatie Centrum. De kadernota, zeg maar de voorloper van de begroting voor 2017 van het BHIC, stond op de agenda. Aan de raad werd gevraagd om in te stemmen met deze kadernota en dat gebeurde vervolgens ook. Daarin stond dat Sint-Oedenrode volgend jaar een bijdrage van 60-duizend euro aan het BHIC zal leveren. Net zoals voor het BHIC is er ook geld nodig voor de gemeenschappelijke regeling voor het kleinschalig Collectief Vervoer in Brabant Noordoost (KCV). Hieronder valt onder andere de regiotaxi. Voor het KCV stelt de gemeente volgend jaar exclusief BTW ruim 11-duizend euro beschikbaar.

GGD
Als voorlaatste agendapunt kwam de kadernota van wederom een gemeenschappelijke regeling, namelijk die van de GGD Hart voor Brabant aan de orde. De nieuwe berekeningswijze voor de kostenverdeling komt voor Sint-Oedenrode nadeliger uit. Waar Sint-Oedenrode in 2016 nog ruim 497-duizend euro bijdraagt, wordt dat naar verwachting in 2017 bijna 515-duizend euro.

Bijdrage veiligheidsregio
Als laatste stond de bijdrage voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord op de agenda. Ook hier wordt een nieuwe kostenverdeling voorgesteld die voor Meierijstad in de loop van de jaren 165-duizend euro meer gaat kosten dan dat dit nu voor de Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel kost. Ondanks dat het college de raad al voorstelde negatief te adviseren op dit voorstel, ging dat voor de raad nog niet ver genoeg. De vier fracties dienden daarom gezamenlijk een motie in. Daarin droeg de raad het college op om in de vergadering van het algemeen bestuur aan te dringen op een andere kostenverdeling.

Gaat team Centurion hoge ogen gooien?

v.l.n.r.: Pieter van der Wilt, Koen van den Berk en Rik van Haren Foto: Hans van den Wijngaard

Het is voor Koen van den Berk uit Schijndel en de Rooienaren Rik van Haren en Pieter van der Wilt de eerste keer dat ze als team Centurion deelnemen aan de First Tech Challange. Komend weekend is het voor de robotbouwers bij de kwalificatiewedstrijd in het Evoluon in Eindhoven erop of eronder. Zelf zijn de drie jonge techneuten hoopvol dat ze een ticket naar de wereldfinale in de Verenigde Staten kunnen winnen. Begeleider Gijs van der Wilt is al heel tevreden met een top tien plaats voor de debutanten bij meer dan vijftig deelnemers uit heel Europa.

Rik, Koen en Pieter zitten in de derde klas van de tweetalige VWO-opleiding van het Elde College in Schijndel. De afgelopen maanden kwamen zij elke zaterdagochtend om tien uur trouw naar het technieklokaal in Mariëndael. "Veel van onze klasgenoten gaan zaterdagochtend naar het voetbalveld", vertelt Koen. "Maar ons hart ligt hier, bij het bouwen, ontwerpen en programmeren van deze robot".

Pieter laat me een video zien met de opdracht. Wereldwijd kregen honderden teams in oktober deze video te zien. De opdracht klinkt eenvoudig en luidt kort samengevat: "bouw een robot die in tweeënhalve minuut zoveel mogelijk poppetjes, blokjes en balletjes kan oprapen en die vervolgens in bakjes kan stoppen. Hoe hoger het bakje hangt, des te meer punten zijn er te verdienen". Daarnaast moet de robot in de eerste dertig seconden volledig zelfstandig een opdracht kunnen uitvoeren en tot slot een gladde helling kunnen beklimmen.

Maar er komt veel kijken bij het bouwen en programmeren van de robot, weet team Centurion intussen. Ondanks dat de jongens van Fontys een bouwkit te leen hebben, zijn er best nog veel onderdelen die zij zelf op maat hebben moeten ontwerpen. Met een 3D-printer zijn die onderdelen daarna geprint en uitgetest. De laatste verbetering waren grotere wielen met een stroever loopvlak om de helling te kunnen beklimmen. De eerste resultaten waren hoopgevend, maar het moest volgens de drie jongelui nog wel beter worden.
Goed gemotiveerd
De drie hebben goede hoop op een goede klassering. "Wij zijn supergemotiveerd. We hebben ook andere teams gesproken die hun opdracht onder schooltijd mogen maken. Die zien het vooral als een leuk alternatief voor de reguliere lessen", vertelt Rik. "Wij komen zaterdag speciaal naar hier om aan de robot te werken. De verschillen in resultaat zijn dan ook duidelijk te zien. Er zijn teams die hadden twee weken geleden hun robot nog niet rijdend, terwijl onze robot de helling al beklimt".

Komende vrijdag staat de eerste uitdaging voor team Centurion op de agenda. De technische keuring van de robot. Voldoet die aan alle eisen, dan mogen de techneuten zaterdag aan de wedstrijd deelnemen. Als alles dan goed blijft gaan, staan zij op het eind van de dag in de finale en maken de drie daadwerkelijk kans op een trip naar de finale in de Verenigde Staten. Zondag staan er demonstraties op het programma en de toegang tot het Evoluon is alle dagen gratis.

"Ieder schilderij is een ontdekkingsreis"

Rome noemt hij de mooiste plek op het aarde. Het mooiste wat er is. Op zijn zeventiende ervoer hij de schoonheid van de metropool en Eric van de Ven was diep onder de indruk. Een jaar later ging hij weer en die bewondering voor de schoonheid van die stad werd alleen maar bevestigd. Niet zo gek. Eric denkt in beelden. Hij is altijd met beelden bezig geweest. Met fotografie, maar vooral als schilder. Iets wat hem al twintig jaar bezighoudt.

Veranderingen
Zijn woning aan de Streepenstraat hangt vol met eigen werk. Maar achter in zijn atelier gebeurt het. Daar werkt hij soms een paar weken niet, dan weer uren achter elkaar. "Het ligt er maar net aan hoeveel tijd ik heb, en inspiratie", onderbouwt Eric die door het leven gaat als leraar tekenen, schilderen en kunstgeschiedenis. Hoe je zijn werkt kunt interpreteren? "Impressionistisch? Ik weet het niet", zegt Eric. "Sommige mensen zullen dan aan iets anders denken. Eigenlijk is het voortaan meer expressionistisch. In de lopen der jaren is mijn stijl veranderd. Vroeger schilderde ik heel erg figuratief. Tegenwoordig begin ik zonder dat ik weet waar ik eindig. Soms gaan veranderingen heel geleidelijk. Toen ik van een collega bussen pigment kreeg, veranderde mijn stijl op slag. Ik experimenteerde er eerst mee en daarna bleef ik er mee werken. Mijn werken kregen een totaal andere sfeer." Het is niet zo dat de Rooienaar totaal niet weet welke richting hij op gaat. Een kleine schets fungeert enigszins als kompas. "Al ziet het eindresultaat er vaak totaal anders uit", merkt de kunstenaar op die ieder schilderij als een ontdekkingsreis omschrijft.

Beter van feedback
Praten over kunst past ook bij Eric. Op zijn werk – het Pius X College in Bladel – is het vaak onderwerp van gesprek als hij bij zijn collega's is. Ook in Sint-Oedenrode heeft Eric een sparringpartner. Vrijwel iedere dinsdag kruipt hij met Jan van den Biggelaar het atelier in om 'samen' te werken. "We hebben allebei een totaal andere stijl, maar we geven commentaar op elkaars werk. Feedback vind ik fijn en het maakt je werk alleen maar beter." Natuur is voor Eric dé inspiratiebron. Het blauwe van lucht of water, of het bruine van de aarde komt vaak terug in zijn werk. "Ik houd niet van het gladde, het gepolijste. Nee, geef mij maar de ruige natuur." Die opmerking sluit naadloos aan op de denkwijze die Eric enkele weken geleden in een ander artikel etaleerde. Dit vertelde Eric daarin: 'In mijn beleving moet bij het ervaren van het schone noodzakelijkerwijze het sublieme dus betrokken worden. Het sublieme confronteert ons ook met pijn, met gebrokenheid, zwakheid en fragiliteit, wezenlijk onderdeel van het leven. Het is zoveel rijker, indrukwekkender en verhevener dan alleen instant-schoonheid in al zijn gladde perfectie. Ware schoonheid zit onder de oppervlakte.'

Expositie
Of je het nu wel of niet eens bent met deze gedachtegang, de expositie is hoe dan ook interessant, want de kleuren en vormen die Eric gebruikt zijn bijzonder. Van 3 tot 30 april exposeert Eric in expositieruimte Het Raadhuis te Veghel. De Rooise kunstenaar nodigt u uit om te komen kijken én om te sparren over kunst natuurlijk. De opening is op 3 april om 15.00 uur. Zaterdags is Eric er van 10 tot 16 uur.


Groepsexpositie in het Zaken-en Bestuurscentrum

Het Zaken- & Bestuurscentrum heeft weer een geheel andere uitstraling wat betreft de kunstwerken die er vanaf het afgelopen paasweekend te bezichtigen zijn. Het betreft een groepsexpositie van maar liefst 4 kunstenaars met diverse disciplines. Eén van de kunstenaars, Lena Bakker-Strijbos, komt uit Sint-Oedenrode.

De abstracte schilderijen van Lena vormen een mooi geheel met de andere werken. Zo zijn er naast de werken van Lena de grote olieverfschilderijen van Tosca van der Griend uit Veghel. Tosca haar koeien zijn zeer bekend maar tijdens deze expositie laat ze ook ander werk zien. De beelden, van onder andere albast, kristallino en marmer, zijn van Ton van Sprang uit Dalfsen. Ellen Vedder uit Breda heeft werk van verschillende disciplines: hout en textiel.

Lena heeft in 2011 de Kunstacademie Arendonck afgerond en heeft zich sindsdien volledig op het schilderen gestort. "Schilderen is voor mij een manier om de dingen vast te houden die me aanspreken", aldus Lena. "Maar het organiseren van exposities is een andere discipline en daarom doe ik graag mee met HavemanKunst, die regelt het allemaal voor me." "Dit is ook een mooie locatie waar het werk goed te zien is", vult Tosca aan. Zij heeft voorkeur voor groot werk en dat komt hier goed uit. Er hangen maar liefst 11 grotere olieverfschilderijen van haar. Helmy Claessen, officemanager van het Zaken- & Bestuurscentrum, staat even stil bij de 'barstkusjes' van Ellen Vedder. "Het is weer zo anders dan de vorige expositie en dat maakt het voor de bezoekers zeer aantrekkelijk", vertelt ze. De kunstwerken worden geflankeerd door 9 grotere en kleinere werken van Ton van Sprang. Hij heeft zijn beelden bewust afgestemd op de schilderijen waardoor de totale expositie van meer dan 50 kunstwerken, één geheel vormt. De expositie is tijdens openingsdagen van het Zaken- & Bestuurscentrum op inloop te zien tot 14 juli.


Gasflessen te koop bij Formido Sint-Oedenrode

Wil jij deze zomer weer lekker genieten van een barbecue? Of 's avonds langer buiten blijven door de warmte van je gaskachel? Formido Sint-Oedenrode heeft sinds kort een ruim assortiment gasflessen.


Wat het bijzonder maakt is het feit dat de gasflessen in Sint-Oedenrode alleen bij de Formido worden verkocht. De meest gangbare soorten flessen hebben wij op voorraad in onze winkel. Het is mogelijk om uw huidige lege fles om te ruilen voor een volle. Een nieuwe fles aanschaffen kan natuurlijk ook. Uiteraard kunnen wij hierover informatie en uitleg geven. Daarnaast hebben wij verschillende accessoires voor de gasflessen op voorraad. Hierbij kun je denken aan gasslangen, koppelingen, sleutels en verschillende drukregelaars. Kijk voor meer informatie over de gasflessen op www.formido.nl/sint-oedenrode
Het buitenseizoen komt er natuurlijk weer aan. Daarvoor ben je bij Formido aan het juiste adres. Een groot assortiment in gesteeld handgereedschap, elektrisch tuingereedschap, hogedrukreinigers, wateraccessoires en tuinmeubelen zijn bij Formido verkrijgbaar. Ook voor diverse soorten folie en doek ben je bij Formido op de juiste plek. Bijvoorbeeld Anti-worteldoek, landbouwfolie en vijverfolie, zijn in diverse breedtes en diktes verkrijgbaar.

Kom eens een kijkje nemen in onze winkel aan de Eerschotsestraat, of kijk voor meer informatie eens op onze website: www.formido.nl/sint-oedenrode


Rooise ondernemer tweede prijs Bouwster 2016

Dhr. Witlox staat als tweede van rechts op de foto. Foto:

Ondernemer Joric Witlox uit Sint-Oedenrode is met zijn vorig jaar opgerichte Stichting Register Montage Expert Brandveiligheid (MEB register) op een tweede plaats geëindigd bij de Bouwster 2016. De uitreiking vond plaats op 23 maart in de RAI in Amsterdam tijdens Building Holland. Het thema was dit jaar 'kwaliteitsborging brandveiligheid'. De inzendingen voor de Bouwster 2016 werden beoordeeld door een vakjury met experts uit de markt, onder andere actief op het gebied van brandveiligheid, risicomanagement en bouwkwaliteit

Witlox "Deze prijs is een enorme opsteker. De onafhankelijke stichting heeft als doel het bevorderen en beschermen van de kwaliteit en vakkundigheid op het gebied van brandveiligheid én van montage van brandwerende producten. Het MEB-register ben ik vanuit mijn passie voor brandveiligheid gestart. In mijn werkveld als MKB adviseur van Witlox Brandveiligheid constateer ik al jaren dat gebouweigenaren, aannemers, installateurs, producenten van brandveiligheidsproducten en monteurs regelmatig worden geconfronteerd met ondoorgrondelijke regelgeving en ondeugdelijk gebruik van materialen en systemen. Hierdoor ontstaat een schijnveiligheid waarvan de opdrachtgever de rekening gepresenteerd krijgt. Bovendien kost dit levens wanneer er daadwerkelijk brand uitbreekt. Bouwkundige brandwerende voorzieningen zijn kostbaar, maar waardeloos als deze ondeskundig worden gemonteerd. Brandveiligheid is alleen dán effectief als met kennis van zaken wordt gewerkt en betrokkenen verantwoording nemen voor wat ze doen."


Marianne van Erp: een 'bikkel' als sportpsycholoog

Foto: Jan H.F. van der Heyden

'Mijn kracht is om mensen bewust te maken hoe ze optimaal kunnen werken en presteren binnen en buiten de sport en waar hun kwaliteiten liggen. Door welke zaken worden zij intrinsiek gemotiveerd en waar worden zij gelukkig van? Door mijn enthousiasme, empathisch vermogen en volhardendheid heb ik ervaren dat ik de mindset van mensen kan veranderen. Ik zorg voor bewustwording van patronen en vaardigheden en kan hierdoor mensen in beweging krijgen.'
Achter deze krachtige en veelbelovende woorden schuilt de 32-jarige Nijnselse Marianne van Erp uit de Houtsestraat, waar haar ouders ooit een varkenshouderij hadden. Marianne zelf woont tegenwoordig met haar Boerdonkse vriend Martien van Stipdonk in de Marijnenstraat en doet haar business 'Marianne van Erp Sportpsychologie' in het voormalige Fioretticollege. Uit de manier waarop ze tot dit beroep is gekomen, is af te leiden dat we hier met een echte 'bikkel' hebben te maken.

Door Jan H.F. van der Heyden

Want toen Marianne in 2002 haar Vwo-opleiding aan het Zwijsencollege in Veghel verliet, had ze nog nooit van sportpsychologie en bewegingswetenschappen gehoord. Ze toog naar de Fontys Hogeschool in Eindhoven om er 'management, economie en recht' te studeren en zich uiteindelijk te specialiseren in 'vastgoed en makelaardij', maar dat voelde toch niet goed. Al zoekende wees een test haar op de studie 'bewegingswetenschappen' aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, maar hiervoor was haar Vwo-vakkenpakket te gering. Ze miste daarin wiskunde B1. Met het volgen van een avondstudie in dit vak in Utrecht naast haar Amsterdamse studie 'bewegingswetenschappen' slaagde ze in 2008 in 'human movement science' met sportpsychologie als specialisatie. 'Maar ik voelde me op dat moment nog niet klaar', zegt ze. 'Ik hoorde toen van de postacademische opleiding tot praktijksportpsycholoog via de Vereniging Sportpsychologen Nederland (VSPN), maar die studie kostte 14.000 euro.' Dit bedrag had ze natuurlijk niet klaarliggen en ze wilde ook niet haar ouders ermee belasten, dus zocht en vond ze een baan bij Delta Lloyd in Helmond, bij de pensioenadministratie. Het eerste jaar werkte ze daar fulltime, daarna drie dagen van elk negen uren in de week, één dag naar school en dik twintig uren thuis studeren. En dit tweeënhalf jaar lang. Zo sprokkelde ze het geld voor haar studie bijeen. Zes jaar lang hield ze het uit met het administreren van pensioenen, maar ondertussen had ze ook al haar eigen bedrijf in sportpsychologie opgezet. 'Ja, door deze studies heb ik tot mijn achtentwintigste thuis gewoond.'
Werken en studeren tegelijk is Marianne niet vreemd. Al vanaf haar vijftiende zat ze achter de kassa bij Albert Heijn. Ook nu nog, met een drukke praktijk en vier maanden zwanger, volgt ze de opleiding tot professioneel teamcoach om haar kennis te optimaliseren.

Foto: Jan H.F. van der Heyden

'Spanning, onzekerheid, een laag zelfvertrouwen, angst om fouten te maken.'

Momenteel begeleidt Marianne veel jonge sporttalenten. 'Kinderen tussen de dertien en zestien jaar uit de hele regio, die naast hun school alleen bezig zijn met sport. Die dagelijks trainen en in de weekenden wedstrijden spelen. Hun leven bestaat uit school, huiswerk maken, trainen en slapen.' Daarnaast wordt ze steeds meer 'ingehuurd' door bedrijven om werknemers meer inzicht te geven in het omgaan met druk en tegenslag, om ze te leren hoe ze spanning kunnen verminderen, hoe ze mentaal weerbaarder kunnen worden. En dit allemaal met het doel ziekteverzuim te voorkomen of de mensen weer snel aan het werk te krijgen.
Spanning en faalangst komt ze het meest tegen in haar praktische werkzaamheden. Marianne: 'Psychologische aspecten bepalen mede de prestaties in sport en in het werk. Spanning, onzekerheid, een laag zelfvertrouwen, angst om fouten te maken.' Bij elke sport vormt de psyche een cruciale factor, zegt ze. Vooral bij sporten waarbij een fijne motoriek belangrijk is, zoals darten, is dat goed zichtbaar. 'Het trillen van de hand is voor een darter funest, veel minder dan voor een hockeyer. Alles wat we doen heeft met mentale aspecten te maken. Zelfs bij denksporten.'
Zelf heeft ze getennist en gehockeyd. 'Niet in de top, wel fanatiek. Ik ben geen tophockeyer geworden, maar wel rustiger. Kon goed mee, maar ik vond de derde helft ook altijd gezellig. Ik stond liever in het veld bij Dames 3 dan op de bank bij Dames 1.' Ook als recreatief amateursporter heeft Marianne de mentale invloed op presteren herkend. 'Bij twee gemiste doelkansen dacht ik eerst "oei", nu denk ik "volgende keer beter."'
Dat ze mensen blij kan maken, trekt haar het meest aan in haar vak. 'Dat ik ze iets kan meegeven, niet alleen in de sport, waaraan ze ook in hun verdere leven iets hebben. Doelen halen. Blijdschap zien dat het lukt. Dat geeft me veel voldoening.'
Een goede sportpsycholoog, vertelt ze, moet affiniteit met sport hebben en over een goed empathisch vermogen beschikken. 'Moet zich goed kunnen inleven in de sport zelf, in de trainingen, maar vooral ook in de sporter als mens.' Daarnaast moet volgens Marianne een sportpsycholoog leergierig zijn, zelf sportief zijn, toegankelijk en praktisch ingesteld, moet duidelijkheid kunnen bieden. 'En het is natuurlijk geen van-negen-tot-vijf-baan.' En wat ze ook belangrijk vindt: het eigen karakter van de sportpsycholoog moet passen bij het karakter van de sporter. 'Er moet een klik zijn.' Ze typeert zichzelf als een extravert type. 'Ik moet leren stiltes in te bouwen.'
De namen van turner Epke Zonderland en darter Raymond van Barneveld noemt ze als voorbeelden van beroepssporters, die duidelijk baat hebben gehad bij de begeleiding van een sportpsycholoog. 'En', voegt ze eraan toe, 'onze gouden waterpolodames en onze gouden hockeysters zijn ook mentaal begeleid. De mate van die invloed is niet goed meetbaar. Het is altijd een combinatie van alle facetten. Het ene kan niet zonder het andere. Het is niet alleen het mentale natuurlijk, ook fysiek, tactiek, techniek en voeding zijn belangrijke elementen bij sportprestaties.' Volgens Marianne kan de sporter zelf heel goed inschatten wat de invloed van het mentale aspect is. 'Ik evalueer ook altijd het traject, vraag ernaar, ook al voor de feedback naar mezelf.'
Dat PSV opvallend veel wedstrijden verliest van zwakkere tegenstanders en tot topprestaties komt tegen sterke opponenten, heeft dat iets met het mentale aspect te maken?
'Het kan een valkuil zijn bij makkelijkere tegenstanders om te makkelijk te denken, met minder focus het veld op te gaan. Dit heeft meteen een effect aan het begin van de wedstrijd. Wanneer aan het einde van een wedstrijd chaosvoetbal ontstaat, kan dit komen doordat men denkt dat ze al gewonnen hebben of juist niet meer geloven in de winst. Focus tot op het einde van de wedstrijd is daarom belangrijk. Je hebt pas gewonnen of verloren na het eindsignaal. De Duitsers zijn daar goed in.'

Als enige vrouw een hele week met de voetballers van FC Eindhoven op trainingskamp in Turkije

Pratend over PSV vertelt Marianne dat ze voor een studiecasus een verzoek had ingediend bij PSV om trainer Fred Rutten een tijdlang op de training te observeren, maar dat kon niet. In plaats van Rutten heeft ze toen Ernest Faber als jeugdtrainer bij PSV A1 gevolgd en hem daarna hulp gevraagd voor een coachcasus in het kader van haar opleiding. Deze heeft ze toen bij de Jupilerclub FC Eindhoven uitgevoerd. Ze herinnert zich met nog veel nalol: 'Ik ben met FC Eindhoven een week op trainingskamp geweest in Turkije als enige vrouw tussen al die mannen. Ik heb toen wel heel even gedacht: "waar ben ik aan begonnen." 'Het was een leerzame periode, ik heb er een aantal workshops gegeven om de spelers meer inzicht te geven in enkele mentale vaardigheden.'
Lionel Messi, de voetballer, en Roger Federer, de tennisser, vindt ze desgevraagd goede sporters. 'Vooral Federer, je kunt aan hem zien dat hij alles doet om zo goed mogelijk te presteren. Ik weet bijna zeker dat hij ook mentale aspecten meeneemt in zijn training. Die rust die hij uitstraalt, dat vertrouwen.'

'Iedereen mag in zijn voortuin het bordje "Sportpsycholoog" neerzetten

'Jazeker', is het resolute antwoord op de vraag of in haar branche ook kwakzalvers en beunhazen rondlopen. 'Daarom ben ik blij dat ik geaccrediteerd ben bij de Vereniging Sportpsychologen Nederland (VSPN). Ik mag achter mijn bedrijfsnaam de afkorting van de vereniging plaatsen, daarmee is het een geregistreerde naam. Want sportpsycholoog is geen beschermd beroep. Iedereen mag in zijn voortuin het bordje "sportpsycholoog" zetten.' Ze vertelt dat ze best last heeft van de grote hoeveelheid mannen en vrouwen die zich sportpsycholoog of mental coach noemen. 'Maar', voegt ze eraan toe, 'uiteindelijk is het belangrijk dat het gewenste doel met de sporter, team of coach behaald wordt. Of de persoon nu geaccrediteerd is of niet.'
Sport en sportpsychologie staan gezellig leven absoluut niet in de weg, zo blijkt uit het gesprek met Marianne. Ze gaat graag 'met vrienden in de kroeg een drankje doen' en ze houdt van 'vlotte muziek waar een gitaartje aan te pas komt.' Ze doet weinig dingen die ze niet leuk vindt, zegt ze. 'Je moet nergens spijt van hebben. Het leven is te kort om er niet van te genieten.'
Haar vriend Martien heeft weinig met sport. Ze kwam hem op de middelbare school in Veghel tegen. 'Toen hadden we drie maanden verkering.' Tien jaar later heeft ze hem weer ontmoet. Bewust opgezocht. 'In de tijd dat ik in Helmond werkte, reed ik altijd langs het kanaal en kwam ik voorbij Boerdonk, waar Martien woonde. Ik dacht "hoe zou het toch met hem zijn" en plaatste een vriendschapsverzoek op Facebook. Toen heeft hij daarop geantwoord, hebben we een afspraak gemaakt en nog een en nog een. Zo is 't gekomen.'
Over vijf maanden verwachten ze hun eerste kindje.

Het eerste biertje bij De Helden van Kien

Foto:

Afgelopen weekend stroomde het eerste bier door de gloednieuwe leidingen bij De Helden van Kien. Met gevulde glazen is geklonken op de samenwerking tussen brouwerij AB Inbev en De Helden van Kien.

Proef maar eens welke kruiden dit zijn. Voor deze deelnemers geen gemakkelijke opgave Foto: Hans van den Wijngaard

Curth Swinkels (AB Inbev) en Johnny van den Biggelaar (De Helden van Kien) dronken samen het eerste glas Hertog Jan bier op het terras van De Helden van Kien. "We hebben voor AB Inbev gekozen, omdat zij een groot aanbod van A-merk bieren in hun assortiment hebben. Het ambachtelijke karakter van Hertog Jan past daarnaast perfect bij de kernwaarden van De Helden van Kien," vertelt de uitbater van De Helden van Kien. "Naast Hertog Jan pils gaan we onder andere ook de mooie speciaal bieren van Hertog Jan, Leffe en Hoegaarden schenken."
Hiermee wordt de samenwerking, die beide partijen eerder al naar alle tevredenheid hadden bij Dommelzicht, voortgezet. De pils wordt met een tankwagen door AB Inbev zelf gebracht. De speciaal bieren en frisdranken worden geleverd door Drankenhandel van Boxmeer.
Vermoedelijk op 10 april zal ook het eerste biertje voor gasten getapt worden. "Dat is de datum dat we voor het eerst open willen gaan", vertelt Johnny. "Ik hoop dat we dat gaan halen!". "Als alles net zo goed verloopt als de aanleg van de bierinstallatie moet dat lukken", lacht Curth.
Als de laatste voorbereidingen goed verlopen, zal De Helden van Kien op 10 april voor het eerst de deuren open doen. De eerste weken zullen worden benut om het team en het gebouw te leren kennen. De kritische gast zou dan zo maar kunnen merken dat nog niet alles op rolletjes loopt. Op zaterdag 4 juni is de feestelijke opening. Iedereen is van harte welkom!

Geslaagd!!

Foto: Lambert Verhoeven

Terwijl veel leerlingen bij het voortgezet onderwijs voorlopig nog wel even aan het blokken zijn voor hun eindexamens die de komende maand van start gaan, hebben we in Sint-Oedenrode toch al onze eerste geslaagde te pakken en wel Abdirahman Mohamed Ali (20).

Hij volgde de afgelopen jaren de inburgeringscursus op Mariëndaal waarbij hij zich, samen met andere cursisten, drie ochtenden per week met vallen en opstaan die toch wel hele ingewikkelde Nederlandse taal probeerde eigen te maken. En nu kan dus de vlag in top, want hij rondde zijn studie met succes af. En denk daar vooral niet te licht over want het gaat hier om maar liefst Nederlands spreken, schrijven, lezen, luisteren en je ten slotte nog de nodige kennis eigen maken van de Nederlandse maatschappij. Voorwaar geen sinecure, best een pittig examen!
Afgelopen donderdag werd hij dan ook door zowel cursisten als docenten jubelend bezongen. Natuurlijk ook een stimulans voor zijn medecursisten want die zitten voorlopig nog wel even boven de boeken. Inmiddels zijn de docenten, dankzij Abdirahman, ook enkele Somalische woordjes machtig, maar dat leidt voorlopig nog niet tot een examen 'Somalisch voor gevorderden'…..

Meerdere vrijwilligers geven taalles en maatschappelijke les aan statushouders die een woonplek in Sint-Oedenrode hebben gekregen. Vluchtelingenwerk coördineert deze lessen en kan altijd wel extra vrijwilligers gebruiken. Interesse? Neem dan contact op met Vluchtelingenwerk.


Quiz'm in de Beckart

Vanwege het succes van de vorige twee keren komt er een derde editie van de Nijnselse dorpskwis Quiz'm.

Onder leiding van een enthousiaste quizmaster kunnen teams, bestaande uit maximaal 6 personen, de uitdaging oppakken om te gaan voor eeuwige roem! Alle leeftijden zijn welkom. Stel een team samen met vrienden, buren, ouders, teamgenoten en meld je aan. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-- per team, te voldoen op de avond zelf. Inschrijven via evenementen@zalencentrumdebeckart.nl. De kwisavond begint om 20.00 uur en de zaal gaat open om 19.00 uur. Er is een scala aan vragen over bijvoorbeeld: sport, wetenschap, film, geschiedenis, Rooi, Nijnsel en natuur. Ook kunnen vragen gesteld worden waarbij je iets moet doen of proeven.

KBO's Nijnsel en Olland samen op stap

Foto: Tonnie Donkers

Begin dit jaar, hebben de besturen van KBO Olland en KBO Nijnsel een afspraak gemaakt over samenwerking. Deze samenwerking houdt in dat ze hun excursie inclusief de jaarlijkse reis samen zullen organiseren.

Vorig jaar had men de jaarlijkse reis al gezamenlijk gemaakt. Dat was toen goed bevallen. Het was voor beide verenigingen een geslaagde trip. De gemelde samenwerking is dan ook een logische volgende stap. Afgesproken is dat de verenigingen om beurten de excursies organiseren.
Op 23 maart was het de beurt aan Olland. De excursie voerde ze dit keer naar Heeswijk, naar de Museumboerderij. Bij aankomst bleken de Ollanders sportiever dan de Nijnselnaren, zij kwamen per fiets terwijl Nijnsel voor de auto had gekozen. Na ontvangst met koffie en koek volgde een film over het boerenleven van weleer. Daarna werd het gezelschap onder leiding van een drietal gidsen door de oude boerderij geleid. Het werd voor velen een feest der herkenning. Na afloop werd er onder het genot van een kop koffie nagepraat.

Vanuit Sint-Oedenrode naar Tirol

Oostenrijk, dat prachtige land waar we met veel plezier al vele jaren reizen naar organiseren.
De schoonheid van dit land willen graag met u delen. Bij deze reis is de organisator tevens uw reisleider en dus de gehele reis aanwezig.


We reizen met een touringcar van firma Dortmans uit Schijndel en ook de chauffeur kent Oostenrijk op zijn duimpje. De reis is volledig verzorgd. Met de benodigde ervaring en kennis van de mooiste gebieden kan iedereen volop genieten van deze mooie goedverzorgde reis. Als voorbereiding op de reis gaat de organisatie vooraf naar Oostenrijk om het nodige te bekijken en af te spreken. Dit zorgt ervoor dat alles tot in de puntjes is georganiseerd. Waar we heen gaan blijft een verrassing. Wat we zeker doen is Frühshoppen, Tiroler-avond elders, en een muziek- en dansavond in het hotel mag dan ook zeker niet ontbreken. Bij thuiskomst zult u zeggen: 'dat was een perfect verzorgde reis. Volgend jaar gaan we weer!' We verblijven in een gezellig familiehotel waar de oude Oostenrijkse sfeer nog aanwezig is. Het is een achtdaagse reis op basis van halfpension. De kosten bedragen €489,00 per persoon. Het ontbijt is in buffetvorm en het diner is een driegangen keuzemenu. De entrees van alle geplande excursies zijn inbegrepen. Indien u uw vakantie van 2016 nog niet hebt geboekt en u hebt interesse, neem dan contact op met onderstaand telefoonnummer. Hier kunt u geheel vrijblijvend informatie verkrijgen. Dus wacht niet langer en bel voor een afspraak, want VOL=VOL. De data en meer informatie van de reis kunt u vinden in bijgevoegde advertentie. Inlichtingen / info: Wil Maas, uit Sint-Oedenrode (organisator en reisleider), 06-53 722 628.
Wil komt ook graag langs om uitleg te geven. Dus bel en ga mee genieten in Oostenrijk! Zie advertentie elders in dit blad.

Zaterdag 2 april NVM Open Huizen Dag

Woningverkopers en woningzoekers doen massaal mee aan deze belangrijke huizendag waarop woningen vrijblijvend bezichtigd kunnen worden. Tussen 11.00 uur en 15.00 uur zijn de woningen open voor het publiek. Ga jij ook een kijkje nemen?

NVM geeft een aantal tips mee voor de huizenbezoekers. Volgens hen is het belangrijk een wensenlijst op te stellen, de financiële mogelijkheden goed te bekijken, een route uit te stippelen en een maximum te stellen aan het aantal te bezoeken huizen.
Voor wie een huis zoekt, is het heel aantrekkelijk om in de gewenste regio een aantal huizen zonder afspraak te kunnen bekijken en vergelijken. Voor wie zijn huis wil verkopen, biedt de NVM Open Huizen dag de kans om zijn woning aan een groter aantal geïnteresseerden te laten zien, aldus NVM.


NJA goes to the movies

Voor elke muziekvereniging zijn de uitvoeringen voor publiek het belangrijkste. Je wil dan ook met een mooi programma voor de dag komen.

Fanfare Nos Jungit Apollo heeft dit voorjaar gekozen voor het thema filmmuziek. De titel van het concert is dan ook "NJA goes to the Movies". Iedereen heeft wel een favoriete film waarvan je de muziek meteen zou herkennen of misschien wel uit je hoofd kent. De muziek is er vaak speciaal voor geschreven. Fanfare Nos Jungit Apollo gaat het omdraaien door muziek te spelen en de beelden apart afspelen. U kunt gaan genieten van zoetgevooisde en romantische muziek, funny en serieuze tot actie en spanning. Plaats van acte is zaterdag 2 april in Mariëndael om 20:00 uur. De entree is gratis. Voor meer info kijk eens op fanfarenja.nl of op de facebook pagina.

Ook deze week weer meerdere personen op de foto. Iedere keer weer zijn we benieuwd wie deze mensen zijn. Graag horen we het van u als u het weet. Bel naar 0413-479322, mail naar redactie@demooirooikrant.nl of loop eens bij ons binnen: Heuvel 17. De koffie staat klaar.

oplossing week 12

Fam. van Erp, foto is gemaakt voor het ouderlijk huis op de Weievenseweg. omstreeks 1930 van links naar rechts: Harrie-Miet-Toy-Antje ( mijn moeder)-Dien-Toon-Tinus-Jan

Mies vd Sande, Eerschotsestraat

Dit is de familie Van Erp v.l.n.r.: Harrie van Erp, Miet van Erp, Toi van Erp, Antje van Erp, Dien van Erp, Toon van Erp, Marinus van Erp, Johan van Erp

P v.d. Sande

Wijkvereniging Eerschot

Vrijdag 1 april liggen de kaarten voor het jokeren en rikken weer op tafel. Alle leden vanaf 16 jaar zijn welkom.

Deze avond begint om 20.00 uur in Meerschot Heistraat 22. Maar iedereen is vanaf 19.30 welkom want dan heeft Eline de koffie en thee al klaar. Ook wordt er weer een loterij gehouden. Heb je geen geluk in de loterij. Na afloop van het kaarten gaat iedereen weer met een vleesprijs naar huis. Dinsdag 5 april om 18.30 uur vertrekken wij bij Meerschot om te gaan wandelen. Nu de klok verzet is, zal het plezierig zijn om een uur te wandelen. Tot 10 april kun je je bij Anne 06-44956545 aanmelden om een hartige taart zover klaar te maken, dat je hem thuis in de oven kunt afbakken. Je kunt kiezen uit een spiraaltaart met verschillende groenten en brie en een tuinerwtjesquiche met bacon. Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus naar de Libelle zomerweek op 26 mei.Leden betalen €25,- voor de bus en de entree; niet-leden betalen €30,-. Geef je snel op bij Hennie van Hastenberg, tel 475721. Graag bij opgave betalen.


Programma informatie                

Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen. Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle andere programma's.

Rondje Rooi
Tot en met woensdag 6 april met: Gitaarvereniging Ancora jubileert - NLDoet – vrijwilligers volop in actie - Sportgala 2016 met als gast Arnold Vanderlyde - Op bezoek bij Bas Haan in studio Nieuwsuur - Toneelvoorstelling met Klavertje 4 - Activiteiten Fashion & Food - 10 Jaar Wijkcentrum Meerschot. Uitzendtijden: 00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Zorg om Zorg – afl. 4 Verslavingszorg
Er zijn vele vormen van verslaving die elk hun specifieke aanpak vragen. Deskundigen en hulpverleners praten de kijker bij en wijzen de weg als men er mee te maken krijgt. Uitzending tot en met 7 april. Uitzendtijden: 02:00 – 05:00 – 08:00 – 11:00 – 14:00 – 17:00 - 20:00 en 23:00 uur.

Afscheid Brabantband
Van Kajotters tot Brabantband; een maatschappelijk breed gedragen muziekgezelschap dat wegens gebrek aan leden ophoudt te bestaan. In een ruime special blikken diverse (oud)leden bewogen terug op een prachtige tijd in binnen- en buitenland. Uitzending tot en met 10 april. Uitzendtijden: 01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 13:00 – 16:00 - 19:00 en 22:00 uur

Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN kanaal 559.TRINED kanaal 12. OnsBrabantNet digitaal via kanaal 38, analoog op 792 MHz. Via Ziggo: analoog op 256 MHz en digitaal via mediabox kanaal 36, CI+ kanaal 331. Via Vodafone Thuis: kanaal 712

Van Deursen hondenvoer actie

In week 11 heeft Van Deursen Diervoeders een hondenvoer actie gehouden. De gelukkige winnares is Mevrouw M. van den Boogaard uit Sint-Oedenrode.

Zij heeft een half jaar gratis hondenvoer "Canitas Krokant" gewonnen voor haar hond Bowi (zie foto). Van Deursen Diervoeders zit sinds vorig jaar augustus aan de Industrieweg 8 op bedrijventerrein Nijnsel. Voor de particulier is er een groot assortiment hondenvoeders, paarden- en hobbydiervoeders maar ook organische mest en kunstmest voor uw gazon en tuin.

Er was veel belangstelling voor de hondenvoer actie. Veel hondenbezitters zijn langs geweest voor een gedegen voeradvies en een monsterzakje voer voor de trouwe viervoeter.

De beste secretaresse van Sint-Oedenrode

21 April is het weer tijd voor de Nationale Secretaressedag. Een dag waarop secretaresses in het zonnetje worden gezet. Zij krijgen op deze dag vaak een attentie, meestal bloemen, van hun werkgever. Secretaressedag valt altijd op de 3e donderdag van april. Wij zijn op zoek naar de beste secretaresse van Sint-Oedenrode.

Is jouw of jullie secretaresse de allerbeste? Staat ze altijd paraat en is ze de spin in het web binnen het bedrijf? Stuur dan een mailtje met een motivatie waarom zij of hij de allerbeste is! MooiRooi.nl kiest de leukste inzending uit en komt op de secretaressedag de betreffende persoon in de bloemen zetten. Wij zijn benieuwd naar de inzendingen. Maak van deze kans gebruik om je secretaresse in het zonnetje te zetten!

Stuur uw inzending naar redactie@demooirooikrant.nl

Wij houden van lente(foto's)

Foto: Marianne van der Velden Foto: Marianne van der Velden

Wij houden van de lente én van lentefoto's Laat zien wat voor jou lente is en stuur een foto naar redactie@demooirooikrant.nl.

Foto: Danielle Merks Foto: Danielle Merks

Grote rekendag bij De Springplank

Niet alleen de kinderen dansten, ook de robot Foto: Marieke van Boxtel

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd bij basisschool de Springplank. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek.

Op woensdag 23 maart deden 1300 scholen mee aan de Grote Rekendag, waaronder ook de Springplank. Het thema van deze 14e editie was 'Kijkje achter de code' en sloot aan op de nieuwe vaardigheden die passen bij de 21e eeuw. De kinderen leerden onder andere om te zoeken naar regelmaat en patronen, systematisch te werken, symbolische weergaven te maken en te lezen en zelf codetaal te interpreteren en ontwerpen.
Het doel van de Grote Rekendag is kinderen onderzoekend te laten rekenen. De Springplank kan zich helemaal vinden in de doelstelling van de Grote rekendag, want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! Kijk voor een kleine impressie naar het volgende filmpje.

Kinderen zorgen voor verbinding

Foto:

Er gebeurt momenteel veel moois in de wijk Kienehoef. Na de kerstactiviteit van wooninitiatief Kamille en supermarkt Jumbo zetten afgelopen woensdag basisschool Kienehoef, de oudervereniging en de wijkraad KCK Rooi samen iets op touw. Kinderen maakten paasstokken voor buurtbewoners en zorgden daardoor voor een verbinding.

Foto: Jos van Nunen

De leerkrachten en kinderen hebben samen met de oudervereniging de paasstokken gemaakt en de organisatie binnen de school geregeld. De wijkraad heeft vanuit de werkgroep "Sociaal Domein" vrijwilligers gevonden die hebben geholpen met het maken van de paasstokken. Vanuit deze commissie werden bewoners uit de wijk uitgenodigd. Zij kregen van de kinderen een paasstok en praatten bij onder het genot van een kopje koffie. Iedereen vond het een geweldige ochtend, die gelijk bestempeld werd als 'voor herhaling vatbaar'.

Ook dit jaar gouden paasei weer in Boskant gevonden

Vorige week woensdagochtend hebben de peuters en kleuters van Boskant weer massaal gezocht naar alle paaseieren. Een mooie paashaas had alle eieren goed verstopt op het schoolplein.

Er moesten maar liefst 40 eieren gezocht worden! Er zat ook een gouden ei bij. Wie o wie zou die vinden? De kleuters moesten de peuters wel een beetje helpen. En dat ging goed. Ze werden aan de hand meegenomen en samen vonden ze alle 40 eieren. Inclusief het gouden ei natuurlijk! Bedankt voor het zoeken, Paashaas! Tot volgend jaar

20 / 40

Volop bedrijvigheid in Dierenrijk Nuenen

Foto:

Momenteel wordt er hard gewerkt aan een groot nieuw binnen- en buitenverblijf voor een groep van acht chimpansees. De apen worden een nieuwe publiekstrekker van de familiedierentuin. De nieuwe bewoners arriveren in juni vanuit Safaripark Beekse Bergen.

Maar Dierenrijk heeft nog meer bijzondere bewoners. Een tijdje terug schreef de dierentuin een namenwedstrijd uit waarbij namen verzonnen moesten worden voor de jonge ijsbeertjes-tweeling. Dit resulteerde in 'Nick en Simon'. Het gelijknamige zangduo uit Volendam reageerde blij verrast. De zingende Nick & Simon toonden zich vereerd en komen vast nog eens langs bij hun naamgenoten. De ijsbeertjes gaan deze maand naar buiten en kunnen dan bezichtigd worden.

Ook bestaat de dierentuin dit jaar 12,5 jaar. Dierenrijk timmert nog steeds flink aan de weg. "Door steeds te blijven investeren en nieuwe dieren te introduceren bouwen we ons succes steeds verder uit," aldus Parkmanager Martin van Hees.

Foto: Carmen van den Boogaard

Feestelijke opening nieuw ATC

In februari is het Arbeids Transitie Centrum (ATC) van Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE) en de Taalbrug Eindhoven verhuisd naar een groter en moderner pand in het Science Park Eindhoven. Woensdag 6 april wordt het nieuwe pand om 16.00 u officieel geopend door mevrouw J. Visscher, wethouder van Jeugd en Onderwijs in Eindhoven.

Het Arbeids Transitie Centrum (ATC) is een leerwerkplek voor jongeren met een beperking vanaf 16 jaar. Voor deze jongeren is de overgang, ook wel transitie, van school naar werk een grote stap. Het ATC bereidt leerlingen van SSOE-scholen en de Taalbrug, oud-leerlingen en jong volwassenen tot 27 jaar, in een veilige maar niet-schoolse omgeving voor op een toekomst waarin zij zoveel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Ze krijgen training in onder andere werkgerelateerde en sociale vaardigheden en worden in kleine stapjes begeleid naar een passende, soms beschutte, werkplek. Daarnaast biedt het ATC bedrijfsoriëntaties en branchegerichte cursussen met landelijk erkende certificaten.

Tijdens de feestelijke opening op 6 april kunnen bedrijven in de regio zich laten voorlichten over de mogelijkheden van een samenwerking met het ATC. De jongeren laten die middag zien welke (licht) industriële en administratieve werkzaamheden zij verrichten voor verschillende bedrijven in de regio. Ook kunnen werkgevers zich laten informeren over de participatiewet en wat dat betekent in de praktijk.

Vak Apart

Naam: Bas Moeskops
Leeftijd: 18

Welke studie volg je en waar volg je de studie?
"Ik studeer Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen."

Wat vind je leuk aan de studie?
"Het leuke aan de studie vind ik inzicht krijgen in het bedrijfsleven en aan de hand van theorie bekende bedrijven analyseren."

Wat vind je minder aan de studie?
Wat ik minder vind aan de studie is de focus op onderzoek, waar binnen de universiteit veel aandacht voor is."

Wat wil je na je studie gaan doen?
Ik heb nog geen concrete plannen voor de toekomst. Hier hoop ik tijdens mijn studie achter te komen."

Aan wie geef je het stokje door?
"Koen Rooijakkers."


Paashaas bezoekt Kinderboerderij

De Paashaas komt ook echt overal. Hij hupt van het ene bos naar de andere tuin om overal eitjes achter te laten voor de kinderen. Daarom werd tijdens Pasen driftig gezocht naar heerlijke eitjes. Soms echte beschilderde eieren, maar ook eitjes van chocolade.

Op maandagmiddag Tweede Paasdag sprong de paashaas richting Kinderboerderij Kienehoeve. Daar hadden enkele kinderen zich met hun ouders verzameld om de paashaas te begroeten. Knutselen stond op de agenda, maar natuurlijk ook eieren zoeken. Toch maakte de paashaas het ook wat makkelijker door eitjes gewoon in de hand te leggen.

Kolonel geeft Nijnsel duidelijkheid over airport

In december schrok heel Nijnsel zich een hoedje toen een groot militair vliegtuig veel te laag over het dorp vloog. Woensdagavond legde Kolonel Johan van Soest uit hoe dat kon en eigenlijk niet mocht gebeuren. Een uur lang boeide hij het Nijnselse publiek in de Beckart.

Van Soest was als gastspreker gevraagd op de jaarvergadering van de dorpsraad. Een bijeenkomst die meestal een volle zaal trekt, ook deze keer weer. Hij verantwoordde zich voor keuzes van het vliegveld en excuseerde zich bijna voor de herrie en de uitstoot van 'zijn' militaire toestellen. Voornamelijk 'oude beestjes' waarvoor Van Soest liever vandaag nog dan morgen vervangers ziet komen. Helaas is het budget van de overheid te beperkt. "Daarom zijn we nu met enkele landen aan het kijken of we samen nieuwe toestellen kunnen komen", vertelt de oud F16-piloot, die bij meerdere missies in het buitenland diende.
Natuurlijk kwamen er vragen uit de zaal over de toename van civiele vluchten en de zorgen daarover. Ook de kolonel gaf toe dat de uitbreiding van 30.000 naar 42.000 vluchten wat hem betreft de laatste groeispurt is wat vluchten betreft. Van Soest: "Gelukkig zijn de civiele vliegtuigen, vooral de nieuwe, een stuk geluidsvriendelijker en hebben we van hen weinig last. Ook met de vervuiling vanaf die hoogte valt het wel mee. Wonen langs een snelweg is schadelijker, zo is gebleken." De kolonel tipte nog website www.covm.nl. Daarop staan alle rapportages van de vluchten van en naar Eindhoven Airport. Ook staan er de klachten per betrokken gemeente op.

Vrachtwagens door het dorp
Natuurlijk werd tijdens de vergadering ook het wel en wee van het dorp besproken. Het bestuur deed mededelingen over haar werkzaamheden. Er was vanuit de zaal irritatie over hondenpoep in het processiepark en vragen over het nieuwe schoolgebouw. Daarnaast kwam het vrachtverkeer door het dorp ter sprake. Sinds de opening van het nieuwe centrum worden ze over het bedrijventerrein gestuurd om het centrum te ontlasten, maar verschillende chauffeurs lappen het aan de laars. Het bestuur gaf aan om te willen gaan tellen. Een dorpeling was hen al voor. Hij telde afgelopen week bijvoorbeeld zestien vrachtwagens in het centrum. Een schrikbarend hoog getal, vooral omdat vrachtverkeer in hartje Nijnsel voortaan verboden is. De dorpsraad gaf aan voorlopig eerst de chauffeurs er op aan te spreken. Mocht dat niet helpen dan zal in een later stadium andere stappen worden ondernomen.


Kerkberichten

Martinuskerk (centrum)
Za 2/4 18.30u: Tweede Zondag van Pasen – Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid:
Eucharistieviering met Het Goede Herderkoor. Intenties: Tilly van de Wetering – van Vijfeijken, Johan Linders, Toos van Aarle – Jansen.
Zo 3/4 april Tweede Zondag van Pasen – Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 09.30 uur: Eucharistieviering met Het Martinuskoor. Intenties: Riek Versantvoort – Roestenburg, Pieter en Toos Verhagen – Rooijakkers, Marietje van der Linden – de Baay, Overleden ouders Vermeltfoort – Sanders en overleden familieleden, Uit dankbaarheid, Overleden familieleden van Dijk – van de Moosdijk, Stien en Wim Habraken, Willy Vermeulen, Nelly Vermeulen – Habraken, Overleden ouders de Koning – van de Wijdeven en overleden familieleden, Tiny Janssen – van der Voort, Bertus Vermeltfoort, Overleden ouders van de Burgt – de Haan, Jacobus van Aert, Lies van Aert – Marcus, Netty Bekkers – van Aert, Jan van Oorschot, Jos van Esch en overleden ouders van Esch – van de Broek, Overleden ouders Versantvoort – Swinkels, Anne-Marie van den Boomen – van den Elsen.
Ma 9.00u: Eucharistieviering.
Di 9.00u: Eucharistieviering.
Wo 9.00u: Eucharistieviering.
Wo 19.00u: Vergadering Nederlandse Lourdes Bedevaarten.
Do 9.00u: Eucharistieviering.Vr 9.00u: Eucharistieviering.        
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

Sint Antonius Nijnsel
Zo 3 /4 11.00u
: Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor. Intenties: Josephus en Johanna van Esch- Verhagen, Harrie van Esch, Coen van Buuren, Marinus v.d. Koevering, Frans Renders, overl. ouders Renders, Jo en Piet Renders, Driek en Martha van den Berg en zoon Gerrit, en overl. fam. v.d. Berg en van Zoggel.

Sint Genoveva-kerk
Do 31/3 18.15u: Rozenhoedje, 18.30u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding
Vr 1 /4 18.15u: Rozenhoedje, 18.30u: Eucharistieviering
Zo 3/4 09.30u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst.
intentie: intentie: Ad Versantvoort, Nelly Vlemmix-Versantvoort, Miny vd Ven-Winkelman, Leon en Cees van Stuivenberg, overleden ouders Versantvoort, Jan Versantvoort
Di 5/4 18.15u: Rozenhoedje, 18.30u: Eucharistieviering

Sint Petrus' Banden
Wo 30/2
19.00u: Eucharistieviering. intenties: Wim van Kemenade, Ouders Van de Ven-Renders.
Vr 1/4 , Eerste Vrijdag van de maand 08.30u: Eucharistieviering
Za 2 /4 Geen Eucharistieviering in Son of in Breugel
Zo 3 /4 11.00u: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor. Collecte met mandjes; de meeropbrengst is bestemd voor de Parochiële Caritas Instelling "De Goede Herder". intenties: Bertha Bekkers-Roefs, Karel Bekx.
Ma 4/4 19.00u: Eucharistieviering
Wo 6/4 19.00u: Eucharistieviering

Odendael
Eerste vrijdag 1/4 10.00u:
eucharistieviering met Odendael koor
Zo 3/4 10.00u: woord- en communieviering met Odendaelkoor
intenties: Martien van Liempd (uit dankbaarheid 95e verjaardag). Jaargetijde mevr. Blummel - van Breugel

Uitgeschreven

Met de haast van een op hol geslagen klok
heeft hij geschreven tot hij niet meer kon

de veer was afgelopen, zijn sleutel bleef
onaangeraakt, een monster zonder waarde

wat hij te zeggen had, was tot de bodem
uitgeschonken, hij zou voortaan

zijn eigen dagboek zijn, zijn brieven leven,
weg uit elke vorm van papier, met dit

gegeven zette hij zijn laatste landing in,
een signatuur onder zijn schrijvende bestaan

om eenmaal aan de grond voorgoed te aarden

                                                         Kees Hermis

Raadgevers dragen oplossingen alcoholprobleem aan

Onlangs kwam in het nieuws dat er nog steeds een stijging is van minderjarige 'comazuipers'. Het ophogen van de leeftijd waarop alcohol gedronken mag worden, zet dus nog geen zoden aan de dijk. De raadgevers van TipMooiRooi panel hebben zo hun eigen ideeën over de oplossing van het probleem. Hierbij een verzameling reacties:

'Alcoholverbod terug naar 16 jaar. Iets wat verboden is, is namelijk des te aantrekkelijker. Doe ook de horecaprijzen naar beneden zodat thuis indrinken niet nodig is.'

'We moeten beseffen dat de leeftijdsverhoging geen resultaat oplevert. Verlagen naar 16 en de verantwoordelijkheid duidelijk bij de ouders leggen. Alcoholvergiftiging van een minderjarige? Boete voor de ouders.'

'Bier vrijgeven en sterke drank verbieden. Van bier raak je niet in coma. Daar word je hooguit beroerd van.'

'De leeftijd voor jongeren moet gewoon weer 16 worden. Dan kunnen ze naar het café, waar ze onder vrienden zijn. Daar drinken ze bier. De sociale controle is dan groter en jongeren worden door ouderen aangesproken als ze dreigen te veel te drinken. Nu gaan ze thuis indrinken met de nodige shotjes en andere sterke drank en de controle is compleet weg. Dus laat jongeren een pilsje drinken en dan gebeurt het in het zicht van. Dit is een leeftijd waarop ze vrienden maken dus laat het wat vrijer. Maar verbiedt dan wel om sterke alcohol te schenken in het café voor jongeren!'

'Het is de plicht van de ouders er voor te zorgen dat overmatig alcoholgebruik bespreekbaar is. Laat de kinderen zeker niet op jonge leeftijd beginnen. Geef het voorbeeld zelf. Drink niet of weinig in bijzijn van de kinderen. Anders wordt het normaal.'

'Mogelijk speelt alcohol in combinatie met drugs een grotere rol waardoor het ook de moeite waard is om dat onderwerp mee te nemen in de gehele aanpak.'

Vrijwilligers gezocht

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Op de website www.welzijndemeierij.nl wordt aan de inwoners van Sint-Oedenrode en Schijndel een vacatureaanbod gepresenteerd waar allerhande vacatures te vinden zijn in de eigen omgeving. Ook deze keer hebben we weer enkele interessante vacatures van de vacaturebank voor u uitgelicht.

Vrijwillig(st)ers voor de tussenschoolse opvang
Een basisschool in Sint-Oedenrode zoekt naar een vrijwillige medewerker die een- of tweemaal per week het overblijfteam komt versterken. Vindt u het een leuke uitdaging om in deze setting met kinderen te werken? (vacaturenummer 16420)

Fietsen op een duofiets
In Sint-Oedenrode gezellig samen fietsen op een duofiets met iemand die enige beperkingen heeft om zelfstandig te fietsen? Wellicht is vrijwilligerswerk op de duofiets dan iets voor u! (vacaturenummer 10899)

Begeleider taalcafé
Het taalcafé in Schijndel is bedoeld voor mensen die geen taalcoach (meer) hebben of geen Nederlandse les hoeven te volgen bijvoorbeeld omdat zij uit een ander Europees land komen. U als vrijwilliger helpt de deelnemers bij het leren schrijven, lezen, luisteren naar en uitspreken van het Nederlands, samen met andere vrijwilligers. Het taalcafé is iedere maandagmorgen van 9.00 tot 11.15 uur bij Welzijn De Meierij, behalve op feestdagen en in schoolvakanties (vacaturenummer 12310).

Verder op de pc
Wie helpt een mevrouw in Schijndel verder met vragen over Word en Excel. (vacaturenummer 16430)

Buddy gezocht
Een man in Schijndel wil graag sociaal contact, samen buurten, klussen in huis, samen naar de stad, terrasje pikken, samen naar de film. Meneer heeft een hersenbeschadiging na een ongeval. Hij heeft een beperkte mobiliteit (heeft een rolstoel, kan wel enkele stappen lopen). Hij had een vrijwilliger, maar deze mevrouw is geëmigreerd. (vacaturenummer 16404) Aanmelding en info: 073 – 5441419 of vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl

Koster Brock herleeft

Op donderdag 7 en vrijdag 8 april aanstaande gebeurt er in Sint-Oedenrode wat niemand voor mogelijk houdt.

De Rooise koster Adriaan Cornelis Brock (1775-1834) herleeft opnieuw, dit jaar voor de 8ste keer. Op het Kerkplein wordt een standbeeld van hem geplaatst. Op donderdag 10 april verzamelt de helft van de groepen vijf van alle basisscholen zich om half tien op het Kerkplein, op vrijdag de andere helft. De kinderen zijn daar op uitnodiging van koster Brock. Tussen de manuscripten van koster Brock is een brief gevonden, waarin hij de Rooise kinderen van groep 5 uitnodigt om mee te zoeken naar de verborgen schatten. Als die schatten ontdekt zijn valt hem pas echt de eeuwige rust ten deel.

Het is zelfs mogelijk om hem hiervoor tijdelijk uit de dood op te wekken, zodat hij zelf mee kan zoeken en aanwijzingen kan geven. De verzamelde kinderen moeten al hun geestelijke krachten aanwenden om het standbeeld van koster Brock tot leven te wekken, want alleen die kracht kan de dood overwinnen. En jawel hoor, het standbeeld wordt langzaam maar zeker een mens van vlees en bloed. Als koster Brock eenmaal van de sokkel af is en met beide voeten op de grond staat, neemt hij de aanwezige kinderen in groepjes van 10 à 12 mee langs de plekken die hij nog (her)kent. Veel is verdwenen, het Sint Oden Rode van weleer is voor koster Brock schokkend veranderd. Hij is dan ook maar wat blij als hij her en der herkenningspunten ziet in het nieuwe Sint-Oedenrode. Dan leeft hij op en vertelt honderd uit. Tot zijn grote vreugde treft hij op diverse locaties de oorspronkelijke bewoners aan, hetgeen tot een hartelijk weerzien leidt, om het vervolgens uitvoerig te hebben over "vroeger"! Al wandelend door Rooi met koster Brock ontmoeten de kinderen in levende lijve onder andere Sint-Oda, smid v. d. Kamp en zijn vrouw, Bertje van Schijndel en Leentje van Oorschot, baron van Coehoorn, freule de Girard de Mielet van Coehoorn, de schout, een heuse veldwachter en zelfs muzikanten, marktkooplui en vissers, waaronder Twanneke van den Oever en een heus viswijf. De organisatie nodigt iedereen uit om een kijkje te komen nemen bij de opening (beide dagen om 9.15 uur) en/of de sluiting van het evenement. (Beide dagen om 14.50 uur)

Mega vlooienmarkt in en rond de Beckart

Zoals al vele jaren een begrip is in Nijnsel is het aanstaande zondag weer zover. CV de Heikneuters houdt haar Mega vlooienmarkt.

Het hele jaar door verzamelen zij "vlooien". Dat doen ze door altijd op de eerste zaterdag van de maand spullen op te halen bij de mensen thuis. Deze spullen worden diezelfde week door een vast team uitgezocht en gesorteerd op rubriek. Dan wordt alles netjes opgeslagen tot aan de grote dag. Vanaf woensdag zijn er al veel Heikneuters in de weer voor de vlooienmarkt op zondag. Er moeten hekken gehaald worden en op donderdag wordt de eerste containervrachtwagen geladen en gaat de eerste vracht richting de Beckart. Daar worden eerst alle tafels en stellingen gebouwd zodat alles ook netjes gesorteerd op de tafels kan komen liggen.

Voor de puzzels en gezelschapsspellen worden een heuse winkelstelling opgebouwd, zodat alles heel overzichtelijk is en blijft. Ze hebben een aparte boekenhal waar ook veel langspeelplaten liggen. Veel Kneuters zijn vanaf donderdag vele uurtjes in de Beckart bezig om alles op zijn plaats te krijgen. Uiteraard wordt er tussendoor ook voor de inwendige mens gezorgd. Zaterdagsavonds smaakt een pilsje extra lekker als alles op zijn plaats ligt en staat. Zondagsmorgens begint de markt om 10.00 uur, maar de eersten staan er al voor 9.00 uur. Daarom zijn er voortaan twee ingangen, want de mensenmassa is anders te groot in het begin. En dan na afloop…opruimen!! Ook daar geldt "vele handen maken licht werk". Alles moet gesorteerd afgevoerd worden en sommige spullen gaan naar een kringloopwinkel of naar andere goede doelen. Om 17.00 uur is de hele Beckart weer spik en span en is er niet te zien dat daar een vlooienmarkt van zo'n grote omvang is geweest. Al met al altijd een druk weekend voor de Kneuters, maar waar de saamhorigheid en gemoedelijkheid hoogtij viert. De vlooienmarkt is van 10. 00 tot 14.00 open en de entree bedraagt € 2,-

Paaspop zet de toon voor festivalseizoen

Een kruising tussen Las Vegas, carnaval, De Tuin Der Lusten van Jeroen Bosch, de Ramblas in Barcelona, een muziekfestival, De Parade en een foodevenement: met een in alle opzichten geslaagde editie heeft Paaspop dit jaar opnieuw de toon gezet voor een veelbelovend festivalseizoen. In totaal bezochten bijna 65.000 bezoekers verdeeld over drie dagen het festival; per nacht verbleven ongeveer 14.000 kampeerders op de camping.

Waar zaterdagnacht het internationaal gevierde The Prodigy 15.000 nachtbrakers hypnotiseerde met zijn audiovisuele spektakel in Paaspops indoor arena Apollo, zorgde zondag die ándere Engelse dancegrootheid Underworld voor een climax. Zondagavond kan het publiek zich verder nog volop uitleven bij een druk avondprogramma vol cabaret, comedy, entertainment, theater en vooral heel veel muziek in zestien tenten en area's met onder meer Refused, Chef'Special, Dr. Lektrolove, Monster Magnet en De Jeugd van Tegenwoordig.

Foto:
Foto:
Foto:

Paaspop - it was amazing!
Wie de afgelopen drie Paasdagen en twee nachten over het compacte festivalterrein zwierde kwam oren en ogen tekort. Statige torens; een skyline van prachtig gedecoreerde circustenten; een smartlappen- en speciaalbiercafé; een barbier; een platenzaak waar bands een intiem optreden gaven en talloze foodtrucks. En dan was er nog dat enorme aanbod van (straat)artiesten, bands en overige acts. Van Golden Earring, Jett Rebel en Edisonwinnaar Líl' Kleine & Ronnie Flex tot een menselijke flipperkast; een pastoor die de biecht afnam of een hoogtepunt in de Love Cabin. Paaspop had alles in het werk gesteld om zijn gasten ook dit jaar weer te verbazen, verrassen en te ontroeren. Niet alleen met een avontuurlijk programma van 170 acts maar ook met een groot aanbod aan eten en drinken (allergievrij; veganistisch; seafood en gerechten uit alle windstreken) en dito accommodatie (van eigen tentje tot superdeluxe Dreamlodge op Paaspop Resort).

Zijtaart in de ban van het Keezen

Op vrijdagavond 15 april zal de huiskamer van Zijtaart: "Het Klooster" uitpuilen! Al meer dan 40 teams hebben zich ingeschreven voor de 4de editie van het Zijtaarts Keezen toernooi. Na het spelen van 5 rondes is de nieuwe kampioen bekend, of is het mogelijk dat de winnaar van vorig jaar de titel prolongeert zoals de winnaars van de 1ste en 2de editie. Nog slechts enkele teams kunnen geplaatst worden, dan is de zaal is vol.

Het organiserend comité "Zes!" is natuurlijk heel blij met deze ontwikkeling. Ruim drie jaar geleden is "Zes!" begonnen met het promoten van dit leuke kaart- en bordspel. Door het opzetten van een buurtcompetitie en een jaarlijks toernooi werden steeds meer inwoners enthousiast. Niet alleen tijdens de reguliere spelavonden, maar ook thuis heeft het Keezenspel zich genesteld. Sterke kanten van dit spel zijn de tactische speelwijze en het teamspel. De voorwaarde om aan het aan het toernooi deel te nemen is, dat per koppel, tenminste één van de twee spelers in Zijtaart woont of heeft gewoond. De minimale leeftijd voor deelname is 12 jaar. Net als op de spellenavonden zijn ook kinderen uit groep 8 welkom!

Zijtaarts kracht
Dat ook dit initiatief zo'n succes is geworden, is opnieuw te danken aan de sfeer van saamhorigheid in het dorp. Samen ergens aan beginnen, gesteund worden door velen, sponsoring door onze ondernemers en instellingen en ziedaar: alweer een klaterend succes. Een voorbeeld? "Zes!" had natuurlijk véél (dure) speelborden nodig voor het toernooi. Binnen een week hadden onze ondernemers de toezegging gegeven om de borden te sponsoren. Nu spelen we dus trots op "eigen" borden met de logo's van de schenkers erop!


We care

Er waren al een paar goeie vrienden uit Rooi, toen wij bij mijn zoon en vriendin arriveerden voor zijn verjaardag, annex housewarming party. Langzamerhand stroomde hun nieuwe huis vol met familie, collega's en vrienden uit Den Haag. Een groot deel van hen had ik nog niet eerder ontmoet. Iedere nieuwe gast werd hartelijk gehugd. Het deed me plezier te zien hoe onbevangen de jongeren elkaar begroetten en hun genegenheid toonden. Cadeautjes werden uitgepakt en bewonderd. Zo ook toen collega's binnen kwamen met een groot pak. Mijn zoon schudde er eens mee en pakte het omslachtig uit. Iedereen keek met verwachtingsvolle ogen toe. Uit het papier kwam een grote zwarte tas tevoorschijn. Een van de collega's legde uit dat de tas gebruikt kon worden voor boodschappen, als plantenbak of als lectuurmand. Hij was gemaakt door Syrische vluchtelingen van oude autobanden.

De ochtend na het feest, geniet ik nog volop na en mijmer bij een kopje thee: Dit zijn toch de kleine dingen die mijn leven groots maken. Later op de dag klik ik op Facebook een filmpje aan waarin Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, in de stromende regen een vluchtelingenkamp bezoekt. Ik zie vreselijke taferelen. Plassen water in en rondom tenten. Dekens waar je het water uit kunt wringen. Een moeder staat voor haar tentje met drie kleine kinderen. Zij ziet Tineke en wil haar te woord staan. Op dat moment breekt ze, tranen springen in haar ogen. De vraag van Tineke verstomt in de machteloosheid van de schrijnende situatie. Even een aarzeling, dan loopt ze naar de moeder toe, omarmt haar en zegt: 'We care, we care.' 'Yes,' antwoordt de jonge vrouw zachtjes, 'I know.' Ik denk: Grote dingen die mij klein en machteloos maken.

Er is heel veel leed in de wereld en er is ook heel veel geluk. Er is alles en in dit alles leef ik, ben ik moeder en is deze onbekende vluchteling moeder. Het moederschap is wat ons verbindt. Zij wil net als ik goed voor haar kinderen zorgen. Hoe zou ik als moeder kunnen eisen dat zij dat niet mag. Neen, dat kan ik niet. Ik gun haar dat zij haar kinderen ook kan laten opgroeien in vrijheid en vrede, net zoals ik dat mijn kinderen en mezelf gun. We care.

Henriette Snelders
schrijvers@impesant.nl

Klinkend cadeau voor honderdjarige

Onder ruime belangstelling werd geluisterd naar de eerste klanken van het carillon. Foto: Hans van den Wijngaard

Eigenlijk wilde deken Van Erp bij de bouw van de Martinuskerk, nu ruim honderd jaar geleden, al een carillon laten plaatsen. Maar net zoals voor de hoge toren, was er in die tijd ook geen geld voor het klokkenspel. Paaszaterdag kwam één van de wensen van Van Erp toch nog uit. Het carillon werd feestelijk in gebruik genomen.

"Nu speelt het carillon alleen nog maar kerkelijke muziek, maar in principe kan alle muziek worden gespeeld. Afhankelijk van de tijd van het jaar en eventuele feesten. Ook het Wilhelmus en zelfs de Beatles kunnen op het carillon klinken", dat vertelde Bert Augustus. Hij is de vaste organist van het Smitsorgel in de Martinuskerk, maar ook campanoloog, zeg maar klokkendeskundige, bij klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts in Asten. Koninklijke Eijsbouts is ook de leverancier van het carillon dat sinds zaterdag dagelijks tussen tien uur voor de middag en zes uur 's avonds vlak voor het hele uur vanaf de Martinuskerk te horen is.

Het klokkenspel is een cadeau van de stichting tot Behoud van de Martinuskerk aan de parochie. Maar ook verschillende sponsoren en particulieren hebben een financiële bijdrage geleverd. Zowel pastoor Vincent Blom als Fried van de Laar, de voorzitter van de stichting Behoud Martinuskerk waren dan ook maar wat trots dat ook in deze tijden in Sint-Oedenrode dit soort initiatieven nog uitgevoerd worden. "Het carillon wordt een deel van de Rooise gemeenschap en straalt de Rooise eigenheid die we straks in Meierijstad moeten koesteren uit", zo zei pastoor Blom.

Ter gelegenheid van de ingebruikname van het carillon is in de kerk een bronzen plaquette onthuld. Daarop staan de namen van diegenen die een bijdrage hebben geleverd aan de realisatie van het carillon. Nadat het bestuur van de stichting tot Behoud van de Martinuskerk samen met pastoor Vincent Blom in de kerk een bronzen plaquette met daarop de namen van de gulle gevers hadden onthuld.


"Ik kende al mijn koeien bij naam"

Pieter van Erp in de stal waar tot voor een week nog koeien stonden Foto: Hans van den Wijngaard

Een week geleden nam hij afscheid van zijn laatste twaalf koeien. Na zestig jaar koeien te hebben gemolken is Pieter van Erp aan een nieuwe fase in zijn leven begonnen. Toen de koeien weg gingen was dat een moeilijk moment voor de 69-jarige Rooienaar, die als negenjarige jongen het handmelken leerde. Melken hoorde in die tijd bij de opvoeding.

Pieter was de oudste uit een boerengezin van zes kinderen. "Toen ik negen was, leerde ik hoe je een koe met de hand moest melken. We hadden toen acht koeien, wat varkens en kippen op de boerderij. Omdat de inkomsten op de boerderij geen vetpot waren, ging mijn vader bij defensie als automonteur aan de slag. Ik denk dat zijn hart daar ook meer lag dan bij de boerderij", vertelt Pieter. "Samen met mijn broers Tom en Martien, molk ik de koeien voor dat we naar school gingen. De andere dingen die er bij kwamen kijken deed mijn moeder onder schooltijd".

Na de lagere school ging Pieter naar de Lagere Landbouwschool. Eerst in Eerschot op de plaats waar nu Meerschot staat en toen die school werd gesloten in Veghel. Nadat hij 1966 de Middelbare Landbouwschool in Boxtel had afgerond, ging Pieter thuis op het bedrijf van zijn ouders aan de slag. In dat jaar kwam ook de eerste melkmachine in huis, daarmee kon een koe tegelijk worden gemolken.

Steeds meer en groter hoefde niet
"In 1973, op mijn vijfentwintigste, heb ik het bedrijf van mijn ouders overgenomen. Ik heb toen een ligboxenstal gebouwd voor ongeveer veertig koeien. Daar hoorde een melkmachine bij, die kon acht koeien tegelijk melken. Voor die tijd was dat een vrij groot melkveebedrijf", vertelt Pieter. "Toch ben ik daarna niet meegegaan in de tendens van groter en meer. Natuurlijk heb ik daar wel eens over nagedacht. Bij de bouw van de ligboxenstal heb ik rekening gehouden met een uitbreiding, maar dat is er nooit van gekomen. Nu ben ik daar blij mee. Ik heb met mijn veertig koeien altijd de kost kunnen verdienen. Steeds meer, steeds groter en telkens sneller hoefde voor mij niet. Bovendien", zo vervolgt Pieter, "vind ik dat een koe in de wei hoort te staan. Met veertig koeien kun je dat nog makkelijk handelen, maar met twee- of driehonderd koeien geeft dat veel werk en dat komt de koe niet altijd ten goede".

Dat Pieter niet koos voor meer en groter komt deels door zijn liefde voor zijn koeien: "ik kende al mijn koeien bij naam en wist ook wat voor karakter ze hadden. Koeien zijn net als mensen, ze hebben goeie dagen en slechte dagen. Ik heb eigenlijk nooit koeien gekocht, alle koeien die ik sinds 1973 heb gehad komen uit eigen stal. Gemiddeld had ik veertig koeien en zo'n dertig kalveren op het bedrijf. Die kalveren werden vanzelf een keer koeien en zo is dat al die jaren gegaan. Eigenlijk heb ik maar zelden snel een koe verkocht. Wat je tegenwoordig veel ziet is dat als een koe wat minder melk geeft, dat ze wordt verkocht. Maar ik hield van mijn koeien en als er dan eentje een keer wat minder melk gaf, dan was dat maar zo".

Met de auto melken
Als we het dan toch over melk hebben komt ook de melkbus aan de orde. Pieter heeft meteen een anekdote klaar. Toen wij als jongens van een jaar of veertien gingen melken, deden we dat met de auto. De weg was hier nog niet verhard en omdat de koeien wat verder van huis stonden had mijn vader van een oude Bedford de achterdeuren verwijderd. Daarmee konden wij dan de melkbussen naar huis brengen. Overigens had mijn vader de auto wel zo aangepast, dat we alleen maar in de eerste en tweede versnelling konden rijden". In 1977, kort nadat Pieter voor zichzelf begon, was de melkbus geschiedenis en kwam de melktank op de boerderij.

Emotioneel
Tot dat Pieter in 2012 in het ziekenhuis terechtkwam ging er geen dag voorbij waarop hij niet met zijn koeien bezig was. Door gezondheidsredenen kon hij toen een maand zijn koeien niet melken. Dat was ook het moment dat Pieter na ging denken over de toekomst en met pijn in het hart heeft hij toen besloten om het rustiger aan te gaan doen. "Ik ben toen langzaam minder koeien gaan houden. Ten slotte heb ik de koeien die ik nog had niet meer laten insemineren en dan komen er ook geen kalveren meer en dan komt het einde in zicht. Vorige week heb ik de laatste twaalf koeien verkocht. Dat was best wel emotioneel", vertelt Pieter en dat klinkt door in zijn stem.

Hobby moet hobby blijven
Hoe Pieter zijn tijd in gaat vullen weet hij nog niet precies. Voorlopig hoeft hij zich in elk geval nog niet te vervelen, want als eerste gaat hij een nieuw huis bouwen op de plaats van zijn boerderij. Bovendien is hij een fervent dammer en wist afgelopen jaar nog de titel 'Brabants bekerkampioen' te behalen. "Het kan zijn dat ik meer ga dammen. Maar ik wil voorkomen dat ik, niet net als sommige mensen die stoppen met werken, zoveel tijd aan mijn hobby ga besteden dat het niet meer leuk is", zo sluit Pieter af.

Symposium Bewegen, Bewezen Gezond

Running Team Bernheze is druk bezig met de voorbereiding op de Roparun. Dat betekent veel trainen en veel organiseren. Iedereen heeft een taak en draagt zijn of haar steentje bij. En ondertussen zijn ze in het hoofd allemaal bezig met dat ene doel: palliatieve zorg voor mensen met kanker. Dat is waar ze het voor doen, waar ze energie in stoppen en waar ze de kilometers voor gaan rennen. "Leven toevoegen aan de dagen, als er geen dagen meer toegevoegd kunnen worden aan het leven".

De organisatie wil graag de verbinding leggen tussen dit goede doel en de sportieve uitdaging. Dat doet het met een symposium in CC De Pas op 13 april van 19.00 tot 22.00 uur. Een symposium over hardlopen, bewegen en gezondheid. Bevlogen lopers, wetenschappers en specialisten delen hun kennis over hardlopen en bewegen.
Topsprekers
Ze zijn erin geslaagd om een gevarieerd programma samen te stellen. Wim Bens, Rabobank Tilburg, vertelt waarom hardlopen gezond en leuk is. Erik Hulzebos, medisch fysioloog UMC Utrecht, deelt wetenschappelijke inzichten op het gebied van looptraining en Anja van Geel, sportdiëtiste, gaat in op de rol van voeding tijdens (top)prestaties.
In het tweede gedeelte vertellen wetenschappers Laurien Buffart van VU medisch Centrum en Martijn Stuiver van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis over het effect van bewegen, tijdens en na de behandeling van kanker en tijdens palliatieve zorg. Ze vinden het waardevol dat ook (ex)patiënten bereid zijn om hun ervaringen te delen. Aanmelden: symposiumroparun@gmail.com. Kosten € 5,- p.p. ( te betalen bij entree )

Fotoclub Rooi laat grote clubs achter zich

Foto: Hans Vervloed

Op 21 maart is de uitslag bekend geworden van de landelijke fotowedstrijd die de Fotobond jaarlijks organiseert. 180 Fotoclubs uit het hele land hadden voor de deelname aan de wedstijd elk 10 foto's van hun leden ingezonden.

Ook FotoclubRooi heeft foto's voor de wedstrijd ingezonden. Ze heeft een gedeelde 45ste plaats bereikt. Dit is een prachtig resultaat, als we bedenken dat FotoclubRooi een relatief kleine club is uit een tamelijk kleine gemeente. Daarbij moet ook worden bedacht dat sommige clubs, anders dan FotoclubRooi, leden hebben die (semi)professioneel fotograaf zijn. FotoclubRooi heeft veel grotere clubs uit vaak grotere gemeenten (soms ver) achter zich gelaten.
De plaats op de ranglijst wordt bepaald door een jury van erkende fotografen die aan elke ingezonden foto van een club een cijfer toekent. De hoogste score die een foto kan krijgen is 27 punten. Dit jaar kreeg maar één foto van de bijna 2000 inzendingen 27 punten. De optelsom van de punten van de 10 ingezonden foto's bepaalt de positie op de ranglijst.
De hoogste score voor een foto van FotoclubRooi is 23 punten, terwijl maar liefst 3 foto's 22 punten verzamelden. De foto met 23 punten is bij dit artikel geplaatst. Hij is gemaakt door Hans Vervloed. De foto probeert een beeld op te roepen van een panische vlucht door twee personen die in een onvriendelijke omgeving achtervolgd worden door een mysterieuze oude auto. De foto is samengesteld uit verschillende beelden. Al die beelden zijn overdag opgenomen en later met een fotobewerkingsprogramma zodanig gemanipuleerd dat het lijkt alsof het nacht is.


Kinderkleding- en speelgoedbeurs in de Loop'r

Aanstaande zondag 3 april houdt men in de Loop'r een kinderkleding- en speelgoedbeurs.

Van 10.00-12.00 kun je struinen tussen de verschillende kramen voor dat ene mooie kledingstuk of dat leuke speelgoed. Er zijn nog kramen te huur om je waar te verkopen. Reserveren kan per email via speelgoedenkinderkledingmarkt@outlook.com. Entree € 1,00 p.p., kinderen tot 12 jaar gratis.

De Loop'r is een multifunctioneel ontmoetingscentrum in Olland. Behalve een school herbergen veel verenigingen zich in het gebouw en worden er steeds meer evenementen georganiseerd. Zo werd er onlangs nog een groot dartstoernooi gehouden en werd de sporthal tijdens Carnaval omgebouwd tot immens groot bruin café.

Ploegwedstrijd tussen Son en Rooi

Ploegen is een oud vak en het is dus belangrijk dat, als je erfgoed wil beschermen, je ook het vak doorgeeft of door probeert te geven naar generaties na ons. In verband met de komst van meer elektronica lijkt het vak steeds meer te versloffen. Dit mag niet gebeuren, vindt de Klassieke Landbouwwerktuigen Vereniging (KLW). Daarom houdt het een voorjaarsploegwedstrijd en een toertocht. Wil je kennismaken met ploegen? Dat kan ook. Er zijn genoeg leden van de KLW die met liefde het vak willen uitleggen.

Op 3 april aanstaande vindt tussen Sint-Oedenrode en Son en Breugel de ploegwedstrijd en de toertocht plaats en wel aan De Kuilen. Je kunt je vandaag nog opgeven voor de KLW Voorjaars-ploegwedstrijd. Ook leden die nog nooit geploegd hebben en onder toeziend oog van experts willen oefenen kunnen zich opgeven om buiten het klassement mee te doen. Voor de kleine toertocht in de buurt van het ploegterrein kunnen ze nog wat deelnemers gebruiken. Opgeven hiervoor kan tot 1 april. Drie ploeg-categorieën: Heen -en weergaand, rondgaand hef, rondgaand wiel. Het programma begint om 10.00 uur en opgave kan via pietvanderpoel@klw-vereniging.nl (deelname €15,00). De toertocht duurt ongeveer 1,5 uur in de omgeving van Son en Breugel. Vertrek rond 12 uur. Opgeven toertocht vóór 1 april: cverhoeven@klwvereniging.nl (deelname gratis)

De KLW wil het ploegen nieuw leven inblazen. De vereniging organiseert twee ploegwedstrijden per jaar, maar de instroom van nieuwe ploegers is niet hoog. Dit komt volgens inzicht doordat de kwaliteit van de beperkte groep ploegers hoog is. Het zijn bijna allemaal wedstrijd ploegers die veel wedstrijden ploegen. Nieuwe of aspirant ploegers vinden dan dat zij daar niet bij passen en durven niet deel te nemen aan de wedstrijden. Er is dus een te hoge drempel om te beginnen met wedstrijdploegen. De situatie waar KLW naar wil streven is dat zo veel mogelijk van de leden het plezierig vinden om naar het evenement te gaan kijken. De ploegers krijgen dan meer waardering voor hun werk. Voor de toeschouwers wordt het veel gezelliger. Ervaren ploegers zouden hun vak, nu het nog kan, moeten doorgeven aan de leden die hun kennis van ploegen willen leren of deze kennis willen uitbreiden zodat zij ook deel kunnen nemen aan de wedstrijden.

De auto van…. Luc van der Heijden

Foto: Bart van der Heijden

Een bijzondere 'Auto van' deze week. We interviewden Luuk van der Heijden (31) namelijk niet over zijn auto, maar over zijn vrachtauto. Luuk werkt bij Martens BV in Best en heeft daar de beschikking over zijn eigen vrachtwagen. Als kleine jongen droomde hij hier al van en nu had hij de mogelijkheid te vertellen over zijn passie en zijn werk.

Wat voor vrachtwagen heb je precies?
''Ik heb een Scania R410. Een trekker-oplegger combinatie/bakwagen met vier assen.''

Waar wordt de wagen vooral voor gebruikt?
''Ik gebruik hem voor hijswerkzaamheden en voor transport.''

Wat voor transport is dat dan precies?
''Eigenlijk alles wat we kunnen vervoeren. Ik plaats voornamelijk glas met mijn kraan, maar we vervoeren ook wel eens machines.''

Er zit dus ook een kraan op, wat voor een kraan?
''Een 78 ton/meter kraan met jib. Een jib is een knikarm, zo kunnen we dus ook door de huizen heen naar de achterkant bijvoorbeeld. De kraan heeft een hijshoogte van 34 meter en kan over een afstand van 31 meter zo'n 830 kilo tillen en je kunt hem ook nog gebruiken als hoogwerker.''

Hoe lang rijd je nu al in deze vrachtwagen?
''Deze heb ik vanaf augustus vorig jaar, dus een half jaartje nu ongeveer. Hiervoor had ik iets vergelijkbaars, maar die was al veertien jaar oud en had een lichtere kraan, dus ik ben er wel op vooruit gegaan.''

Heb je nog een vrachtwagen in je gedachte die je graag ooit nog eens zou willen rijden?
''Nee eigenlijk niet echt.''

Heb je wel eisen waaraan een vrachtauto moet voldoen?
''Alles moet er gewoon netjes uit zien en praktisch ingedeeld zijn. De wagen die ik nu heb. heb ik samen met het bedrijf waar ik werk samengesteld. Alles wat ik graag wil zit erop.''

Waarom vind je vrachtwagens nou zo leuk en interessant?
''Toen ik een jaar of twaalf was, was ik altijd bezig met loaders en tractoren. Dat is eigenlijk nooit veranderd. Alles wat groot is en waar een motor in zit vind ik gewoon leuk!''


Winnaars Paaseitjesactie!

Vorige week vroegen wij jullie op zoek te gaan naar alle paaseitjes die wij in onze krant verstopt hadden. Dit bleek nog een hele klus te zijn. Het juiste antwoord van 62 is niet geraden. We moeten zeggen dat we het jullie ook niet gemakkelijk hebben gemaakt… Toch zijn er twee antwoorden binnengekomen die er heel dicht bij zaten.

Huub van der Schoot telde 61 eitjes en wint daarmee 4 vrijkaartjes voor Dierenrijk in Nuenen. Meriam van Schaijk kwam op een aantal van 58. Zij wint 4 vrijkaartjes voor BestZoo. De vrijkaartjes kunnen vanaf donderdag 31 maart opgehaald worden bij DeMooiRooiKrant.

Nieuw: Personal Training bij Thermae Son

Je wil fit worden, maar hoe blijf je gemotiveerd en wat vindt je leuk om te doen? Hier komt de personal trainer in beeld! Het hebben van je eigen personal trainer is meer dan alleen een trend: het is een levensstijl die past in de tijd van nu. "A way of living", net zoals je gaat werken of tijd met de kinderen doorbrengt. FeelGoodClub Thermae Son speelt in op deze behoefte met een (nieuw) team personal trainers.

"Lekker en gezond…
dat is sporten met de personal trainer. Je goed voelen door te werken aan jouw persoonlijke sportdoel. Je wil je fit voelen, of juist afvallen en strakker worden. Samen met je personal trainer zoek je naar een trainingsmethode en lifestyle die voor jou prettig is en aansluit bij wie je bent. Wij delen de tijd en de trainingsmethode zo in dat je sporten als leuk ervaart en het je energie geeft. Je voelt je goed! Wij motiveren je en bieden een persoonlijke stok achter de deur. De resultaten die we samen kunnen behalen zijn verbluffend." vertelt Kengy Roux, personal trainer bij FeelGoodClub Thermae Son, enthousiast.

Wie = wie
"Sinds eind maart 2016 zijn wij bij FeelGoodClub Thermae Son van start gegaan met een (nieuw) team van 3 personal trainers. Ieder van ons staat voor zijn eigen kwaliteiten. Zo kent trainer Leo een achtergrond als officier bij defensie, waar hij specialist was in het aanleren van het verleggen van mentale en fysieke grenzen en dit nu nog steeds graag overbrengt op anderen. Of trainer Patricia die plezier en inzet centraal zet en hier zelf aan bijdraagt door de lessen veelal te variëren. Zelf heb ik al 19 jaar ervaring als sportdocent en trainer, al veel mensen heb ik begeleid hun persoonlijke doelen te behalen. Ga voor succes. Wij zijn enthousiast aan de slag te gaan!" aldus Kengy

En nu jij! Lezersaanbieding
Wij bieden je als lezer van de Mooi-krant de mogelijkheid een "Mooi"try-out personal trainer pakket af te nemen. Hierin zitten 4 betaalde personal trainer sessies afgestemd op jouw persoonlijke doel, en de 5de sessie krijg je van ons cadeau. De actie is geldig tot 15 april 2016. Personal training is altijd in combinatie met een sportabonnement (mogelijk vanaf 3 maanden). Enthousiast? Voor info en/of aanmelding mail sport@thermaeson.nl

Thermae Son is gelegen aan de Thermaelaan 2 te Son en Breugel. Kijk voor meer info ook op www.thermaeson.nl.

De achterkant van de schaduw

ik zie mijn schaduwkant
zo duidelijk terug
in woorden van
duistere figuren

zij wonen aan de leugenkant
spelen in het brein
bejubelen daar hun kuren
afdwalend van de rechte lijn

hun spiegelreflex herkent enkel zwart
dat lijkt op een hemelse troon
echter de balk in de ogen speelt hen part
genoeg om de waarheid te bedekken;

het geweten lijkt doorgaans
brandschoon

het onderscheidend vermogen
gaat echter op in duivels vertoon
van grenzeloze inktvlekken

ja, niets is mij vreemd
soms ben ik,
maar dan voor even,
ook van mijzelf ontheemd

Iedere scheidsrechter fluit goewd, allenig nie aalt op 't goei moment

Foto: Thea Willems

De wulp komt vrij veel voor in Nederland, maar toch is het nog steeds leuk om hem vast te leggen. Daar weet Thea Willems alles van. Heeft u ook een mooie natuurfoto gemaakt? Stuur deze dan naar redactie@demooirooikrant,nl

Foto: Henri van Hoorn

Rooi is mooi van boven en dat geldt ook voor Kasteel Henkenshage. Foto: Henri van Hoorn

oplossing: Sas Evers

Winnaar: Coby van Roosmalen

De economie in rustig vaarwater?

We laten de jaren achter ons dat geld uitgeven taboe was. Op dit moment kunnen we zeggen dat de economie binnen maar ook buiten onze landsgrenzen redelijk op orde is. Binnen de zakelijke markt worden de orders makkelijker geplaatst en worden beslissingen sneller genomen. De stille economische wind die waaide en is wat gaan toenemen. Het geld wordt weer uitgegeven. Bedrijven in handelsland zien hun spaarpot weer voller worden. In tegenstelling tot de handelseconomie is het in de boerensector minder gesteld. In deze sector worden ondernemers gedwongen zich aan kostbare eisen te voldoen met als kanttekening dat het qua inkomsten in de sector bar en boos is gesteld.

Als we de varkenssector nemen, moeten varkenshouders zich veilig stellen door een dure luchtwasser aan te kopen, met daarbij hoge extra jaarlijkse kosten. Dit weegt niet op tegen de inkomsten die ze ontvangen. Waarom gaan we hier als regering niet anders of menselijker mee om? Moet het prachtige vak varkenshouder zijn dan verdwijnen uit Nederland? Op de manier zoals we er nu mee bezig zijn, gaat dat langzaam aan zeker wel gebeuren. Het enthousiasme waarmee varkenshouders in Nederland omgaan met hun bedrijf staat in stil contrast met de minimale inkomsten die ze ervoor ontvangen. Wat zou er moeten gebeuren in deze sector? De sector moet goed bekeken worden en moet per locatie gescreend worden. De vraagstelling moet zijn ; wat voor ondernemer is hij? Met wat voor bedrijf heb ik te maken? Wat is het milieu probleem binnen zoveel kilometer van het bedrijf? Wat doet de ondernemer er zelf aan om de emissie te beperken? Welke leeftijd heeft de ondernemer en hoe ziet zijn toekomst eruit? Dit zijn een paar vragen, maar zo hebben we er nog meer. Per locatie moeten er plannen gemaakt worden, die er voor zorgen dat het bedrijf en omstanders vrijer kunnen bewegen zonder overlast. Niet de sector als geheel een erkenning geven of vaste eis stellen, nee, per bedrijf een oordeel vellen. Kom in samenspraak met de ondernemer tot een oplossing waarbij iedereen zich kan vinden. Zoek een oplossing die dicht bij de ondernemer staat en ga geen vergezochte oplossingen bedenken.

Studeren als toekomstig varkenshouder op de HAS is gezien de marktsituatie niet meer interessant te noemen. Een bedrijf van ouders opvolgen betekent overname kosten en investeringskosten. Veel uren maken en dat zeven dagen in de week. Is het mooie vak dan nog wel wat je er van verwacht? Er moet voor nieuwe jonge ondernemers in deze sector gekeken worden naar hun mogelijkheden en toekomst. Er moet een plan gemaakt worden zodat ook zij een toekomst tegemoet gaan waarin zij een gezond bedrijf kunnen gaan leiden. Het moet aantrekkelijk voor deze groep jonge ondernemers worden om hun ouders op te volgen. Hier moet de politiek mee over na gaan denken. De sector moet weer aantrekkelijk gemaakt worden en moet weer toestroming van afstudeerders gaan opleveren. Zit de economie in rustiger vaarwater? Je zou zeggen in vele sectoren wel, maar in de varkenssector niet!

Eric Frank, Balansbal/Gemert

Fashion and Food Festival scoort hoog

Het Fashion and Food Festival scoorde aanzienlijk hoog bij het aanwezige publiek. Voor de eerste keer werd de emotie gemeten door emotiepeiler.nl.

Onderzoeker Robert Pasman vertelt: "We zetten dit soort dashboards in om de beleving op onder andere festivals voor de bezoeker te vergroten. Het publiek kan nu via social media reageren op topics die het festival uit op de schermen die aanwezig zijn. Via dit scherm is in realtime te zien hoe het sentiment is van dat bepaalde topic. Tevens zien de bezoekers hun eigen berichten in het groot voorbij komen wat de beleving nog groter maakt. Voor meer informatie kijk op: www.emotiepeiler.nl"

De hoge punten zullen vooral te danken zijn aan de muziek, de geweldige modeshow en natuurlijk het fantastische eten. Ook de Rooise horeca heeft een topprestatie geleverd door voor vijfhonderd mensen in een tent op locatie het eten te verzorgen.

Competitie Dioscuri - KDO Deurne

Foto:

Zaterdag 26 maart turnden twee teams van Dioscuri uit in Deurne. Het mixteam D2/D3 van Dioscuri nam het op tegen KDO Deurne en het mixteam divisie 3/4 van Dioscuri nam het op tegen een samengesteld team van KDO Deurne en De Molenwiek uit Asten.

De D2/D3-tunsters, die het zonder de zieke Janne Oerlemans moesten doen, begon de wedstrijd op balk. Nora Wijnen zette de hoogste score namens Dioscuri neer op balk, 13.00 pt. Puk Glorius scoorde ook goed op dit onderdeel, 11.80 pt. Op het tweede onderdeel brug ging het bij Alysha Broeders even mis. Tijdens het inturnen kwam ze ongelukkig terecht. Maar ze herpakte zich en turnde haar brugoefening nog knap uit. Evelien den Ouden behaalde op de brug veruit de hoogste score namens Dioscuri. Maar ook Lisa van Leeuwen, die 3sec een keurige hoekhang liet zien, scoorde met 13.30 pt goed op dit onderdeel. Op sprong zette opnieuw Evelien de hoogste score neer (13.20 pt), gevolgd door Jindy van den Oever. De twee strakke overslagen tot ruglig van Jindy waren goed voor 12.15 pt. Op het laatste onderdeel, de vloer, turnden de dametjes van Dioscuri erg goed. Bente Derks scoorde maar liefst 15.10 pt. Ook Birgit Maurix liet een strakke oefening zien met een keurige pirouette, goed voor 14.00 pt. Omdat verspreid over twee zalen werd geturnd (in beide zalen op twee toestellen) was niet in te schatten welk team er met de winst vandoor zou gaan. Helaas voor onze meiden bleek dit het team van KDO te zijn. Wel werd Evelien overtuigend 1e in het individuele eindklassement.

Foto: Patrick van Lierop

Het divisie 3/4-team, dat het zonder de geblesseerde Jade van Vechel moest doen, begon de wedstrijd op vloer. Paula Verwaard behaalde hier de hoogste score namens Dioscuri, 10.90 pt. Elena Haenen, die een hoog uitgevoerde arabier salto liet zien, scoorde voor haar vloeroefening 10.30 pt. Myrne van den Eertwegh begon haar oefening succesvol met als eerste serie een arabier gevolgd door een achterwaartse loopsalto. Helaas was haar energie voor de laatste serie op en sloot ze haar oefening af met een val na de salto voorwaarts met halve draai. Op het tweede onderdeel, sprong, was het een beetje behelpen in de kleine gymzaal, maar dat maakte voor Sterre van den Brand niet uit. Zij behaalde de hoogste score namens Dioscuri (11.60 pt), gevolgd door Anneke Verwaard, die een mooi gemiddelde van 11.05 pt behaalde. Nienke van der Vleuten liet twee nette overslagen zien, goed voor 10.85 pt. Als derde onderdeel stond de brug op het programma. Julia van Hoof turnde op it toestel een prachtige oefening en behaalde daarmee de hoogste score namens Dioscuri (11.30 pt). Op het laatste onderdeel, balk, lieten Sterre en Myrne een vrijwel optimale uitvoering van hun balkprogramma zien. De winst ging ook in deze wedstrijd helaas niet naar Dioscuri. Wel eindigde Julia knap als 3e in het individuele eindklassement, gevolgd door Sterre, die 4e werd.

Michelle Westerdijk twee maal eerste in klasse M1

In Geldrop werd dit weekend al in de buitenlucht een springwedstrijd georganiseerd. Eline Peters en haar paard Forever Alve van de Nijnselse Ruiters startten hier in de klasse B. Na een foutloze eerste ronde beloonde de jury de barrageronde met 70.5 stijlpunten en een derde prijs.

Marloes van Stiphout en haar paard Figaro waren afgereisd naar een springwedstrijd in Berkel Enschot. In de klasse B eindigde dit duo met 75 stijlpunten en een tweede prijs. Vorige week startte Michelle Westerdijk het paard Ferovanck PP voor de eerste keer in de klasse M. Michelle en de jury waren beide zeer tevreden over Ferovanck PP. De eerste proef werd beloont met 68.0 % en een eerste prijs. In de tweede proef nog een schepje erboven op. Een eerste prijs met 71.3%.

Successen voor Rooise amazones

Afgelopen twee weekenden vertrokken er meerdere Rooise amazones met hun paard van huis om deel te nemen aan een dressuur of springwedstrijd in de omgeving. Bo van Gorkum vertrok vorige week met haar paard Folga van Olland.biz naar Rijen. Na twee foutloze rondes werd deze combinatie vijfde in de klasse B. In de klasse M wisten Dianne Merks en Eva eveneens twee foutloze rondes te rijden, zij werden derde.

Anne van Liempd vertrok eerste paasdag naar de Mortel met haar paard Falanda. Na twee foutloze rondes werd een derde prijs behaald in de klasse B. Marion Merks en Dolf namen tweede paasdag deel aan de springwedstrijd in Geldrop. Dolf was in vorm en sprong twee foutloze rondes waarna ook deze combinatie een derde prijs wist te behalen in de klasse L.

Michelle Bakx en Golden Tulip hadden afgelopen zaterdag in Uden hun L1 debuut. Dit was niet zonder succes. Met een percentage van 68% werd hun debuut beloond met een mooie tweede prijs.

Terug na een hersenschudding

Na een week verplichte rust (lichte hersenschudding door een val in de wedstrijd te Berlicum) voelde Stef van Lierop zich voldoende hersteld om van start te gaan in de tweede kwalificatiewedstrijd van het seizoen in Apeldoorn.

Door zijn crash van vorige week had hij nog geen punten behaald en moest hij achteraan het grote deelnemersveld van 62 renners van start gaan. Door de regenval - die net voor aanvang wedstrijd viel - was het parcours veranderd in een modderpoel. De stukken die er snel bijlagen waren nu loodzwaar geworden. Stef had een goede start en schoof veel plekken op. Inhalen lukte hem gedurende de wedstrijd steeds beter. Even lag hij zelfs op de 25e plek maar dat kon hij niet vasthouden. Het laatste rondje was er één teveel zoals hij zelf na afloop vertelde. Stef zakte terug naar de 30e plek. Een knappe prestatie gezien zijn startplek en val van vorige week. Over twee weken staat de eerste wedstrijd van de Beneluxcup op de agenda. Deze zal plaatsvinden in Bergingen (B). Daar mag Stef gaan strijden tegen renners uit de categorie U16.

Geen veranderingen in top DeMooiRooiCup

Bovenin blijft DeMooiRooiCup deze week ongewijzigd. Nijnsel kwam niet in actie en de topschutters van Rhode, Boskant en Ollandia scoorden niet. Wel enkele spelers uit de onderste regionen. De eindfase in de competitie breekt aan dus als er iemand is die Stefan Hulsen van de wisselbokaal af wil houden, dan moet dat snel gebeuren.

Stefan Hulsen Nijnsel 17
Johan vd Pas Nijnsel 11
Roy vd Linden Boskant 10
Kyron Brus Rhode 9
Maikel Merks Boskant 8
Stefan Erven Ollandia 6
Rob vd Heijden Ollandia 6
Nick Dortmans Nijnsel 5
Rens vd Wijdeven Boskant 4
Joep vd Mortel Rhode 4
Tim Stewart Rhode 3
Frank vd Heijden Boskant 3
Geert van Gils Boskant 3
Brett Veldkamp Boskant 3
Martijn van Boerdonk Rhode 3
Daan van Dinten Rhode 2
Simon vd Wetering Rhode 2
Teun Latijnhouwers Rhode 2
Jan Wouters Ollandia 2
Bas van Kuringen Rhode 2
Jim van der Zanden Boskant 2
William Bekkers Ollandia 2
Mart Kruseman Rhode 2

Start nieuwe loopgroep voor beginners

Op maandag 11 april om 19.30 uur start SV Fortuna '67 vanuit haar accommodatie aan de Zwembadweg weer met een hardloopgroep voor beginners. Een week eerder, maandag 4 april, wordt er in de kantine informatie verstrekt over oa. schoeisel en kleding.

Fortuna '67 is een erkende hardloopvereniging met vele enthousiaste leden van jong tot oud. Tijdens de trainingen komen alle facetten van het lopen aan bod, waardoor de loopprestaties snel verbeteren. Uiteraard worden de trainingen verzorgd door gediplomeerde trainers. Inlichtingen en vooraf aanmelden bij Luc Minderhoud 06-13661685 of kijk op www.fortuna67.nl

Eerbetoon Rhode MD 1 aan Johan Cruijff

Ongeveer op het moment dat Johan Cruijff in Barcelona gecremeerd werd, won Rhode MD 1 van SCMH MD1 met de magische score 14-2. 14 Doelpunten voor! Een hemelse verwijzing naar de legendarische nummer 14 van Ajax…

SCMH dus, "die kunnen niet van ons winnen, maar wij kunnen wel van ze verliezen." Met die instelling begonnen de meiden aan de wedstrijd. Al snel ramde Elzey de bal in het dak van de goal. Een schitterende 1-0. "Als je de eerste goal scoort, win je de wedstrijd." Das logisch! De meiden zetten goed door! Door de snelle en goede combinaties van Anne en Indy, bijgestaan door de goed inschuivende Sam en Manouk, scoorden ze snel nog een paar doelpunten. "Maar het moeilijke van een makkelijke wedstrijd is om een zwakke tegenstander slecht te laten voetballen." Dat resulteerde in een doelpunt van SCMH. "De bal is rond" en "elk nadeel heb z'n voordeel." De meiden werden hierdoor wakker geschud. Ze gingen met 5-1 de rust in.
"Er moet op elke plaats in het veld verdedigd worden. Dat kost het minste energie, want dan moet je niet helemaal terug lopen om een doelpunt te maken." Dat moeten de meiden gedacht hebben na een snelle tegentreffer! Ze gingen beter voetballen en hielden goed het overzicht. "Een kwestie van hoe simpeler hoe beter, want hoe minder keuze je een speler laat, hoe meer kans dat hij het juiste doet!" "Soms moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt!" "De punten moeten daar op de i gezet worden waar ze horen." "Voetbal speel je met je hoofd, want de bal is vlugger dan de benen!" "Om te beginnen is er maar één bal en die moet je dus hebben, maar waar het dus in weze om gaat, is; wat doe je met die bal!"
Nou, scoren dus! Er volgde schitterende aanvallen waar mooie doelpunten uit vielen. Ook werd SCMH op de eigen helft opgejaagd en werd de bal veroverd. "Als wij de bal hebben, kunnen zij niet scoren!" "Als je op balbezit speelt, hoef je niet te verdedigen, want er is maar 1 bal." Daarom hadden Jelske, Donna en Kim achterin niet veel meer te doen. "We zijn op zoek gegaan naar de overwinning en dan kom je hem vanzelf tegen." "Hun verdediging was geitenkaas." "Je moet de bal hebben om te schieten en schieten om te scoren, maar dat is logisch." "Zonder de bal kun je niet winnen." "Tactiek is niet je man uitschakelen of zo. Nee, het is weten waar je mee bezig bent!" "Als je sneller wilt spelen kun je wel harder gaan lopen, maar in weze bepaalt de bal de snelheid van het spel." "Voetbal is een spel van fouten. Wie de minste fouten maakt, wint!" "Voetbal is simpel. Je bent op tijd of je bent te laat. Als je te laat bent, moet je eerder vertrekken." "Vind de zwakke plek van je tegenstander en je hebt gewonnen." "Winnen doe je met z'n allen!"

R.I.P Johan Cruijff! "Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd."

Promotie voor de hockeysport

Tweede Paasdag betekent ieder jaar een kleine reclamecampagne voor de Rooise hockeyclub. Trainers van Hockey Werkt, een speler van Jong Oranje én eigen vaandelspelers gaven hockeyclinics aan jongere- en wat oudere jeugd. Het werd wederom een pure promotie van de sport en waar het om draaide lukte; er meldden zich weer twintig nieuwe leden aan.

Nieuwe leden is ook voor hockeyclub MHC een must. Er is vooral een chronisch gebrek aan jongens. Er zijn wel jeugdteams met jongens, maar zeker niet in iedere leeftijdscategorie en als er dan een team is, dan kunnen ze soms net genoeg spelers op de been brengen. Met de hockeypromotiedag hoopt de club dan ook nieuwe enthousiastelingen te bereiken die zich inschrijven bij de vereniging. De nieuwe leden die zich gemeld hebben zitten vooral in de leeftijd tot tien jaar. Het sportpromotieprogramma Sjors Sportief draagt ieder jaar een flinke steen bij aan nieuwe aanwas. De clinic van afgelopen Tweede Paasdag was onderdeel van Sjors Sportief. Er zijn al meerdere kennismakingstrainingen geweest, maar dit was de kers op de taart. Het trok in ieder geval twintig kinderen over de streep om lid te worden. Hopelijk voor de club zitten daar veel jongens bij.

Hoewel wind en regen probeerde spelbreker te zijn, leek dat de kinderen en hun begeleiders niet te deren. Vol overgave deden ze mee aan de techniekspelletjes en partijtjes die door de trainers werden bedacht. Met verwondering werd gekeken naar de kennis en kunde van de trainers en menigeen zag je denken 'dat wil ik ook kunnen!' Even oefenen nog!

Kano instuif bij Rooise kanoclub

800.000 Nederlanders varen wel eens in een kano per jaar. Op vakantie wordt vaak een kanotocht gemaakt. Bij de Hooidonkse Kano Club (gevestigd aan de dommel in Sint-Oedenrode) kan je leren kanovaren.

HKC heeft vele mogelijkheden, naast slalom is ook freestyle mogelijk. Slalom biedt de basis voor Wildwater technieken en is ook zeer geschikt voor toertochten op stromend water. Daarnaast kan er ook als team van 4 personen gevaren worden in Raft's (R-4) waarbij samenwerken van groot belang is. Bij HKC zijn er veel families die samen de sport beoefenen. Kanovaren traint niet alleen de armen, maar juist ook buik en rug spieren en je gevoel voor evenwicht.

Als jij denkt ook zin te hebben in kanosport of er iets meer over wilt weten dan nodigt HKC je van harte uit. Op 2 april in het zwembad de Neul (Dommelstraat 20, 5492 CC Sint-Oedenrode) van 18.30 tot 21.00 kan je kosteloos deelnemen aan de kano-instuif. Een aantal enthousiaste vrijwilligers staan dan voor jou klaar om jouw vragen te beantwoorden, geven je instructie, helpen je in de boot en helpen je zelfs op het water. Naast kano's zal een raft niet ontbreken. Als we jou dan op die dag enthousiast gemaakt hebben kun je alsnog via Sjors Sportief aanhaken en vervolglessen krijgen om het varen nog beter onder de knie te krijgen. Wij, vrijwilligers van HKC zien je graag komen op de instuif. Tot 2 april dus! Ouders neem je zwemkleding mee en stap ook in. Kanovaren is bij uitstek geschikt voor families. Bij voldoende belangstelling wordt er een aparte oudersklas gestart. Kanovaren is niet duur, veel kan geleend worden van HKC. Iedereen dient wel in bezit te zijn van zwemdiploma's, zich goed te kunnen redden in het water. Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld via : penningmeester@hooidonksekanoclub.nl, of op 0413-352275.

RDS 2 weer kampioen van Brabant

Afgelopen maandag 21 maart stelde RDS 2 het kampioenschap in de voorlaatste speelronde veilig.

Met nog één ronde te spelen en 3 punten voorsprong op naaste concurrenten Heijmans Excelsior 3 uit Rosmalen en d'Amateurs uit Sint Michielsgestel had RDS 3 de beste papieren. Het Rooise viertal speelde tegen d'Amateurs één van haar beste wedstrijden; Mies van Berlo zorgde voor een vliegende start van RDS 2, hij strafte aan bord 4 een beoordelingsfout van tegenstander Theo van de Westelaken onmiddellijk af en bracht RDS 2 op een 2-0 voorsprong. Aan bord 3 kwam Piet van Erp via "het zetje van Lochtenburg"op een schijf voorsprong. Doorgaans moet dit voldoende zijn voor de winst maar Wim van Kasteren slaagde er toch nog in om remise te bereiken. Op bord 2 speelde RDS'er Walter Beekmans tegen routinier Mari van de Oetelaar een sterke wedstrijd. Beide spelers hielden elkaar in evenwicht en besloten na ongeveer drie uur tot remise. Met een tussenstand van 4-2 in het voordeel van RDS kwam het kampioenschap dichtbij. Aan bord 1 kwam Martien van Erp gunstig uit de opening en wist dit voordeel gedurende de hele wedstrijd vast te houden. Toen in het eindspel tegenstander Lambert van Vugt een slagzetje over het hoofd zag kon Martien de winst meteen naar zich toe trekken en het team een 6-2 eindstand bezorgen. Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd RDS 2 kampioen van Brabant.

Ollandia "geeft" Nlc'03 de zege

Na afloop van de wedstrijd waren we het met elkaar wel eens. Beide partijen hebben geen echte uitgespeelde kans gecreëerd en toch staat er 1-2 op het scorebord aan het eind.

Onder de goede leiding van scheidsrechter Reddy begon Ollandia nog wel voortvarend aan de wedstrijd. Het was in de 2e minuut Gerben Dankers die op rechts ervan door ging, goed naar binnen kwam voor zijn tegenstander maar de bal helaas niet bij Rob van der Heijden kreeg die bij de 2e paal kwam ingelopen. Dit was het enigste wapenfeit in het eerste half uur. Ollandia die inzakte en Nlc'03 het balbezit gunde die daar vervolgens geen echt raad mee wist. Het spelpeil was niet echt verheven al werd er wel voldoende arbeid verricht door beide partijen. Dus de 0-1 kwam dan ook uit de lucht vallen. Een corner van Nlc'03 kwam bij de 2e paal terecht waar René Raaijmakers de bal voor het opruimen had maar helaas ging er iets verkeerd waardoor de bal bij Niek van Sonsbeek in de voeten kwam die dit buitenkansje op 2 meter van het doel wel wist te waarderen. En 5 minuten later was het Wouter Bijl die een vrije trap hoog in de doelmond bracht, waar de bal door de wind werd gegrepen waarbij Tom Wouters werd verrast om vervolgens de bal door zijn handen te laten glippen.

Foto: Jan Roche

Na de theepauze had Ollandia meer het windvoordeel en ging het iets opportunistischer voetballen en werd er meer druk naar voren gezet. Dat leidde niet toch echte uitgespeelde kansen maar leverde wel diverse gevaarlijke situaties op. Zo was het Stefan Erven die in de 54e minuut langs zijn tegenstander glipte en vanaf de achterlijn een strakke voorzet gaf op de inkomende Rob van der Heijden. Het was de keeper die hier een stokje voor stak en net iets eerder bij de bal was dan Rob. In de 65e minuut was het Gerben Dankers die een teentje tekort kwam op een scherp indraaiende vrij trap van Stefan Erven bij de 2e paal. 10 minuten later liepen René Raaijmakers en dezelfde Gerben Dankers elkaar in de weg in een soortgelijke situatie. Intussen probeerde ook Nlc'03 via uitbraken het Ollandia doel te vinden maar ook voor hen geen echte uitgespeelde kansen, hooguit een paar kansjes die slecht werden uitgespeeld. Maar de Ollandia aanhang kreeg weer een beetje hoop toen Gerbe Voets in de 77e minuut een duel won van zijn directe tegenstander, de bal in een kluts meekreeg en de bal vervolgens met zijn linkerbeen in de verre hoek schoot, een mooi doelpunt. In het resterende gedeelte hebben we het nog wel geprobeerd, zijn er ook nog wel mogelijkheden geweest om de gelijkmaker te bewerkstelligen maar waren er toch te vaak slordigheidjes in het spel of pass waardoor de mogelijke kans al om zeep was geholpen voordat men er aan toe kwam. Weer hebben we hard gewerkt maar op dit moment ontbreekt het ons aan geluk en ook aan een beetje kwaliteit om die 3 punten over de streep te trekken. Volgende week krijgen we weer een nieuwe kans als we thuis tegen SES aantreden.

Vrije val Boskant lijkt niet te stoppen

Voer voor psychologen? Je zou het haast zeggen. (Bijna) alles wat goed ging voor de winterstop, gaat nu verkeerd. En het lukt de groep, spelers en begeleiding, vooralsnog nog niet om daar een positieve draai aan te geven.

Voor rust, met de wind vol in de rug, was Boskant minimaal gelijk aan tegenstander WHV. Zelfs wat meer in balbezit, maar dat voordeel kon niet in doelpunten worden uitgedrukt. Uiteindelijk was de beste kans nog voor de thuisclub. Na een aanval door de midden verscheen Tim Buunen vrij voor Boskant doelman Tom van der Heijden, maar z'n inzet was door Tom gemakkelijk te verwerken.

Na rust was het helemaal anders. WHV was, mede door het windvoordeel, het bovenliggende team en wist al na 4 minuten op voorsprong te komen. Marco Lunenburg passeerde op rechts een tweetal verdedigers en knalde de bal met z'n linker snoeihard in de kruising. Onhoudbaar voor Tom, die er 2 minuten eerder al met een fabuleuze redding voor gezorgd had dat Marco toen al niet de 1-0 binnenschoot. Een tegenslag voor Boskant, maar gelukkig een van korte duur. Na een geblokkeerd schot van Frank van der Heijden in de 54e minuut wist Emiel van den Elsen in de 57e minuut een corner voorbij WHV doelman Jaap de Wit te koppen en daarmee de gelijkmaker te scoren: 1-1.
Helaas was na ruim één minuut de vreugde alweer over. Na een snelle uitval was er voor de voorwaartsen van de thuisclub wel heel veel ruimte. De voorzet van Roel Lunenburg werd bij de 2e paal simpel door broer Thijs binnengelopen: 2-1. WHV was in het verdere verloop van de wedstrijd de betere ploeg, maar mede door goed keeperswerk van Tom liep de achterstand niet verder op. In de 79e minuut was Frank van der Heijden dicht bij de gelijkmaker. Z'n inzet werd door doelman de Wil echter over de lat getikt. In de 84e minuut ging de wedstrijd op slot. In eerste instantie wist Tom een snoeiharde inzet op uitstekende wijze uit z'n doel te ranselen, maar op de rebound van Ramon Kezer was hij kansloos: 3-1. Boskant blijft door dit verlies op 28 punten en zakt een plaatsje op de standenlijst. Door alle verliespartijen is het gat met plaats 11 (vierde van onder) nog "slechts" 10 punten zodat winst bij de komende wedstrijden meer dan welkom is. De eerstvolgende tegenstander (zondag 3 april) is NLC'03 dat sinds de winterstop nog ongeslagen is (6 wedstrijden 16 punten). Opnieuw een wedstrijd waar de mouwen voor opgestroopt moeten worden!
Ook Boskant 2 moet vol aan de bak. Met 2 punten achterstand op tegenstander Boekel Sport 2 is winst in de strijd om degradatie, waarin beide teams verwikkeld zijn, van groot belang.

Rhode wint verdiend

Rhode behaalde tegen Nooit Gedacht een kleine, maar verdiende, 1-0 overwinning. Nooit Gedacht wilde via 2 overwinningen in de inhaalwedstrijden afstand nemen van de degradatieplaatsen en zelfs nog proberen de nacompetitie voor degradatie te ontlopen en speelde, overigens net als Rhode, met de nodige inzet.

De beginfase was daarom rommelig en en dat ging ten koste van het voetballen. Maar Rhode kwam toch snel op voorsprong. Tim Stewart ging op rechts goed door en zijn voorzet werd door Teun Latijnhouwers met links in de korte hoek geschoten, 1-0 (12e minuut). In het veld gaf Nooit Gedacht op zich goed partij, maar aanvallend was het niet erg creatief. Wat kleine mogelijkheden kwamen uit een vrije trap en ingooi, maar die ging ver naast en over. Na rust veranderde het spelbeeld niet veel. Beide ploegen werkten hard, de beste kansen waren voor Rhode. Al na een paar minuten waren er wat kleine mogelijkheden en vervolgens kwam er een kans voor Joep vd Mortel die niets opleverde, Nooit Gedacht kreeg toen uit een counter en een vrije trap ook mogelijkheden de eerste werd gestopt de tweede ging over. De volgende kansen waren weer voor Rhode. Kyron Brus stormde op goal af maar werd gehinderd en struikelde en vervolgens was er een fraaie aanval via Teun Latijnhouwers en Tim Stewart. Maar ook Nooit Gedacht kreeg in de slotfase nog een paar kansen, Uit een verre pass van wel 40 meter kopte een verdediger van Nooit Gedacht de bal in de uiterste hoek, maar doelman Paul van Heesch kon de bal nog net uit het doel tikken. Een paar minuten was er nog een goede kans, een overtreding op de 16 meter werd bestraft met een vrije trap en ook die kans werd gelukkig gestopt, eindstand 1-0. In het paasweekend zijn er 9 inhaalwedstrijden gespeeld. Op zaterdag waren er geen verrassingen de 4 onderste ploegen verloren allemaal. Paasmaandag was dat anders. Avesteijn en Hapse Boys verloren wel, maar Nooit Gedacht en Vianen Vooruit wonnen verrassend van resp. Stormvogels en Avanti, die wat betreft verliespunten op plaats 3 en 2 stonden en dus kostbare punten in moesten leveren.

Zondag speelt Rhode thuis tegen Nulandia, door de overwinning zondag op Vitesse de nieuwe nummer 2. De voorgaande onderlinge wedstrijden waren steeds mooie en spannende duels, de uitwedstrijd eindigde in een doelpuntloos gelijkspel. We mogen zondag dus een spannende wedstrijd verwachten.

Ollandia ontvangt SES in eigen huis

Zondag staat er voor het vaandelteam van Ollandia weer een thuiswedstrijd op het programma, want ditmaal komt Steeds Eendrachtig Samenwerking op bezoek.

Deze tegenstander zal niets cadeau willen geven en Ollandia zal er ook deze keer weer van de eerste tot de laatste minuut vol voor moeten strijden. Ook de overige teams komen in het komend weekend weer in actie. Natuurlijk zijn ook deze keer weer de supporters weer van harte welkom. Bij de jeugd staat op woensdag 6/4 voor het Ollandia E1-team ook nog de bekerwedstrijd uit ¼ finale tegen Rhode E4 op het programma.

Op donderdag 31 maart kunnen de liefhebbers weer terecht in de kantine op sportpark Ekkerzicht voor de finale van het rikken. Door zowel leden als niet-leden kan er vanaf 20.30 uur weer gekaart worden voor de dagprijzen, maar ook voor de prijs van de totaalwinnaar van dit kaartseizoen.
Donderdag 7/4 om 21.30 uur staat in de Ollandia kantine op sportpark Ekkerzicht de finale van de Ollandia Quiz op het programma, waarin dan de 3 sterkste teams uit de ½ finales zullen strijden om tot winnaar voor de dag te komen.

Nijnsel vol vertrouwen naar Dommelen

Afgelopen Paasweekeinde werd er volop ingehaald in '3D' en dat had tot gevolg dat Nijnsel/TVE Reclame 1 de derde plaats nu in handen heeft. Dit omdat SBC kansloos verloor bij koploper Oirschot Vooruit.

En dat geeft de Nijnselse voetbalburger natuurlijk moed en dat hebben zij ook nodig bij de pittige uitwedstrijd aanstaande zondag tegen Dommelen. In de thuiswedstrijd ontrolde zich een spannende wedstrijd met een spectaculair scoreverloop waarbij Nijnsel uiteindelijk aan het langste eind trok. De rest is geschiedenis. De Nijnselaren bleven in het goede spoor, terwijl de groenwitte formatie uit de bierstad de hoge verwachting niet wist in te lossen. Langzaam maar zeker komen alle teams in de beslissende fase van de competitie terecht en ook Nijnsel weet zich nog steeds kansrijk voor een succesvolle eindklassering. Dan moeten echter de punten wel blijven binnen stromen. Dommelen zal echter gebrand zijn op een revanche voor eigen publiek en Nijnsel aan de zegekar willen binden. En of dat lukt? Om kwart over vier weten we meer. Nijnsel hoopt opnieuw op veel supporters want het team heeft dit verdiend! Een promovendus die wekelijks vriend en vijand verrast, die heeft recht op waardering en ondersteuning. Het team geeft alles en er heerst een ongekende teamgeest. We gaan samen alle geelblauwe zeilen bijzetten om een optimaal resultaat te behalen, dat is ook de kracht van onze vereniging. Dommelen, here we come!


Rhode
Uitslagen senioren 27-03:

Rhode 1-Nooit Gedacht 1 1-0
Rhode 3-Boekel Sport 3 1-3
Rhode 6-MVC 2 0-2
Ollandia 4-Rhode 9 1-0
Veteranen-ASV'33 1-1
Uitslagen jeugd 26-03:
Rhode B2G-Gemert B4 6-0
Rhode B4-Erp B2 0-1
Rhode C2-Bavos C2 4-1
Handel C1G-Rhode C3 3-4
Rhode D1-Mifano D1 5-2
Boekel Sport D1-Rhode D2 2-0
Handel D1-Rhode D4G 11-0
Rhode D5-ST Elsendorp D1 8-0
Sparta'25 D5-Rhode D6G 1-7
Rhode E2-Gemert E2 3-1
Rhode E4-Avanti'31 E2 3-2
Gemert E4-Rhode E5G 2-7
Boekel E4G-Rhode E6 7-0
Boerdonk E2G-Rhode E8 1-9
ELI E2-Rhode E9G 2-1
DVG E3G-Rhode E10G 4-1
Rhode F1-Mierlo Hout F1 4-0
Rhode F2-Schijndel F3 2-3
Rhode F3-Gemert F6 9-0
Sparta'25 F4-Rhode F4 4-2
Rhode F5G-WEC F3 0-1
Rhode F7G-Blauw Geel F15M 1-0
Rhode F8G-Ollandia F2G 1-0
Rhode F9-Blauw Geel F11 1-0
Avanti'31 F7-Rhode F10G 1-0
Rhode F12-Blauw Geel F22M 0-1
Nooit Gedacht MB2-Rhode MB1 afg.
Rhode MC1-Berghem MC2 1-1
Rhode MD1-SCMH MD1 14-2
Programma senioren 03-04:
Rhode 1-Nulandia 1 14:30u.
Rhode 2-Erp 2 12:00u.
Rhode 3-Mariahout 2 12:00u.
Blauw Geel 3-Rhode 4 12:00u.
Gemert 6-Rhode 6 12:00u.
Rhode 7-DVG 7 12:00u.
Schijndel 8-Rhode 8 12:00u.
Rhode 9-Blauw Geel 14 12:00u.
Mariahout 6-Rhode 10 19:30u.
Boekel Sport 9-Rhode 10 10:00u.
Rhode VR2-Volkel VR2 10:00u.
Keldonk-Veteranen 16:30u.
Programma jeugd 02-04:
Bekkerveld A1-Rhode A1 16:00u.
Rhode A2-FC de Rakt A1 14:45u.
Rhode A3-WEC A1 14:45u.
Bavos A2-Rhode A4 14:45u.
Rhode B1-Olympia'18 B1 14:30u.
SVSH B1-Rhode B2G 14:30u.
Blauw Geel B7-Rhode B3 14:30u.
Rhode B4-Blauw Geel B5 13:00u.
Rhode C1G-Wittenhorst C1G 13:00u.
Rhode C2-Boskant C1 13:00u.
Rhode C3-Gemert C3 13:15u.
Gemert C5-Rhode C4 11:45u.
Schijndel C5-Rhode C5 11:30u.
Blauw Geel D2-Rhode D1 11:30u.
Gemert D3-Rhode D2 13:15u.
Rhode D3-Blauw Geel D3 11:45u.
Blauw Geel D6-Rhode D4G 11:30u.
Rhode D5-Gemert D5 11:45u.
SCMH D1-Rhode D6G 11:30u.
Rhode E1-S.V. Brandevoort E1 9:15u.
Mariahout E1G-Rhode E2 10:30u.
Rhode E3-S.V. Brandevoort E5 10:30u.
Rhode E4-DVG E2G 10:30u.
Brandevoort E7G-Rhode E5G 9:45u.
Boerdonk E1G-Rhode E6 11:00u.
Blauw Geel E8-Rhode E8 9:15u.
Rhode E9G-Blauw Geel E9 10:30u.
Irene E3-Rhode E10G 9:15u.
Rhode F1-Stiphout Vooruit F1 9:15u.
Boekel Sport F1-Rhode F2 9:30u.
Boekel Sport F2-Rhode F3 9:30u.
Gemert F3-Rhode F4 10:30u.
Rhode F5G-Erp F2 9:15u.
Blauw Geel F9M-Rhode F6G 10:15u.
Rhode F7G-DVG F4 9:15u.
Rhode F9-DVG F5 9:15u.
Rhode F10G-WEC F4 9:15u.
Blauw Geel F11-Rhode F11G 10:15u.
Rhode F12-Boekel F10 10:30u.
Rhode MB1-Constantia MB2 13:00u.
Rood Wit'62 MC1-Rhode MC1 10:30u.
Rhode MD1-HVCH MD2 10:30u.
Mini-pupillen onderling 10:30u.

VV Nijnsel/TVE reclame
Uitslagen senioren 28-03:

Cranendonck VR1-Nijnsel VR1 2-4
Uitslagen jeugd 26-03
Nijnsel B1-Blauw Geel B2 4-0
Deurne B3-Nijnsel B2G 3-2
Blauw Geel C7-Nijnsel C1G 0-4
Sparta'25 E6G-Nijnsel E1G 5-1
St.Fiducia F1G-Nijnsel F2G 1-0
Nijnsel Vets-Mariahout Vets 4-3
Programma senioren 03-04:
Dommelen 1-Nijnsel 1 14:30u.
Boekel 2-Nijnsel 2 11:30u.
Nijnsel 3-Mifano 2 12:00u.
ELI 4-Nijnsel 4 10:00u.
Avesteyn 6-Nijnsel 5 10:00u.
Nijnsel 6-Boskant 5 09:30u.
Avanti 7-Nijnsel 7 12:00u.
Nijnsel VR1-Gemert VR1 14:30u.
Nijnsel VR2-Nooit Gedacht VR3 10:00u.
Programma jeugd 02-04:
Nijnsel B1-Oranje Zwart B1 15:00u.
Gemert B5-Nijnsel B2G 13:15u.
Nijnsel C1G-Erp C3 13:00u.
Blauw Geel D7-Nijnsel D1G 11:30u.
WEC E4G-Nijnsel E1G 10:30u.
Nijnsel E2G-Irene E2 9:45u.
Avanti F4-Nijnsel F1G 10:30u.
Nijnsel F2G-Handel F2 9:45u.
Berghem MC2-Nijnsel MC1 15:00u.

v.v. Boskant
Uitslagen senioren 27-03:

WHV 1-Boskant 1 3-1
WEC 3-Boskant 3 4-3
Avesteyn 5-Boskant 4 2-4
Uitslagen jeugd 26-03:
Venhorst A1-Boskant A1 4-3
Boskant B1-Boekel Sport B3 10-1
Boskant D1-Ollandia D1G 2-0
Boskant E1GF-Schijndel E5G 9-1
Boekel Sport F3-Boskant F1 0-1
Elsendorp F2G-Boskant F2 1-1
Programma senioren 03-04:
Boskant 1-NLC'03 1 14.30u.
Boekel Sport 3-Boskant 2 11.00u.
Boskant 3-Avanti'31 5 12.00u.
Erp 5-Boskant 4 12.00u.
Nijnsel 6-Boskant 5 10.00u.
Boskant 6-DVG 8 10.00u.
Boskant VR2-Cranendonck VR3 10.00u.
Programma jeugd 02-04:
ONDO A1-Boskant A1 14:30u.
Boskant B1-Keldonk B1G 14:30u.
Rhode C2-Boskant C 13:00u.
Boskant D1-Boekel Sport D3G 11:30u.
Boskant D2M-Blauw Geel D11 10:30u.
Gemert E8-Boskant E1G 9:15u.
Boskant F2G-Ollandia F2G 10:30u.
Ollandia minies-Boskant minies 10:30u.

Ollandia
Uitslagen senioren 27-03:

Ollandia 1-NLC'03 1 1-2
Ollandia 2-Avesteyn 4 2-5
Uitslagen jeugd 26-03:
Boskant D1-Ollandia D1G 2-0
Ollandia E1-Venhorst E3 9-0
Rhode F8G-Ollandia F2G 1-0
Boxtel MF4-Ollandia MF1 3-7
Programma senioren 03-04:
Ollandia 1-SES 1 14.30u.
WEC 3-Ollandia 2 12.00u.
ELI 6-Ollandia 3 11.45u.
Ollandia 4-Avesteyn 7 10.30u.
Heeswijk VE1-Ollandia VE1 9.30u.
Ollandia VR1-DVG VR1 10.00u.
Programma jeugd 02-04:
Ollandia B1-Erp B2 14.30u.
Boekel D2-Ollandia D1G 10.30u.
Ollandia D2G-Blauw Geel D5 11.30u.
Boskant F2G-Ollandia F2G 9.45u.
Ollandia MF1-Boskant MF1 10.30u.
Programma jeugd 06-04:
Rhode E4-Ollandia E1 17.45u.

Korfbal
KV Rooi

Uitslagen jeugd 26-03:
Alico F1-KV Rooi F2-Korloo F1 11-4
Programma senioren 03-04:
KV Rooi 1-DOS/Olympia 1 13.00u.
KV Rooi 2-Celeritas 2 11.00 u.
KV Rooi 3-Nijnsel 2 10.00u.
Programma jeugd 02-04:
KV Rooi A1-JES A1 15.00u.
KV Rooi B1-Corridor B1 13.30u.
KV Rooi B2-Nijnsel B1 12.30u.
Flamingo's C1-KV Rooi C1 11.00u.
KV Rooi C2-De Korfrakkers C4 11.30u.
De Korfrakkers D3-KV Rooi D1 11.15u.
Altior E1-KV Rooi E1 08.45u.
KV Rooi E2-Celeritas E2 10.00u.
KV Rooi E3-Corridor E1 11.00u.
KV Rooi F1-BMC F1 10.30u.
KV Rooi F2-Celeritas F1 09.30u.

Waterpolo
Argo
Programma senioren 02-04:

Dames 1-De Dokkelaers 18:45u.
Heren 1-De Schelde 19:45u.
Programma jeugd 02-04:
E1-VZV Njord 17:15u.
B1-PSV 18:00u.
De Treffers-D1 19:15u.
RZ-D2 19:15u.
Programma jeugd 03-04:
De Treffers-C1 17:15u.

Bridgen
J.V.G
Uitslag 23-03:

Bertha v.d. Laar – Mien v.Schijjndel met 59.38% .2/3: An v.Genugten – Wil v.Gerwen met 54.17%2/ 2/3 : Riek v.Hoof – Nelly Phillipsen ook 54.17%

Zijtaartse Bridge Club.
Uitslag 22-03:

A-lijn: 1. Gerard Bekkers & Jan Rijkers 61,11 % 2. Hilly v.Bosbeek & Ria Swinkels 56,60 % 3. Mien v.Berkel & Mien Verhoeven 55,56 % B-lijn: 1. Jacqueline Brus & Riet Koevoets 67,08 % 2. Albert & Petra v.d.Hurk 59,58 % 3. Anneke Jans & Maria Pepers 57,50 %

Bridge Club KBO Zijtaart:
Uitslag 25-03:

A-lijn: 1. Ben & Tiny v.d.Steen 60,07 % 2. Tonnie Kivits & Jan Langenhuizen 56,94 % 3. Cees & Riet v.Hout 55,56 % B-lijn: 1. Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen 60,00 % 2. Ad & Riet Koevoets 56,84 % 3. Toon Gevers & Huub v.d.Heuvel 55,33 %

Bridgeclub Rooi 750
Uitslag 23-03:

A-lijn: (1). Hetty van Geffen & Lieke Pieters 60,42 (1). Bas de la Parra & Tino Hillenaar 60,42 3. Betsy van Kaathoven & Tiny v.d. Pasch 57,99 B-lijn: 1. Nancy Lathouwers & Anni Oppers 66,50 2. Dirk Gillissen & Jan van Lanen 66,00 3. Mieke van Lankveld & Will van Rooij 55,50 C-lijn: 1. Jan Engbers & Henk van Walbeek 61,46 2. Nelleke Kappen & Jeanne Swinkels 60,94 3. Jos van Schijndel & Francine Versantvoort 51,04

BC De Beckart
Uitslag 24-03:

A-lijn : 1. Riet van Hout en Cees van Hout 64.62 2. Harrie van Erp en Jan van Erp 58.85 3. Toon van Schaijk en Piet v Schaijk en Nelly Vervoort en Ad Vervoort 53.12. B-lijn : 1. Nel de Goeij en Jan Langenhuyzen 75.00 2. Mieke van de Ven en Frans van de Ven 55.56 3. Anny v Acht en Lena van Acht 51.38

Fortuna
23 maart 2016, NK Veldloop Ambtenaren
Mannen60 9.000 m

Peter Hellings 51.15
26 maart 2016, Gerwen-Nederwetten
VrouwenTrim 10.000 m

Evonne van der Pol 48.57 (2e)
Annette Boonstoppel 1.01.45
MannenTrim 15.000 m
Henry Wijffelaars 1.22.18
VrouwenTrim 15.000 m
Rikie Huyberts 1.24.33
26/3, Drents-Friese woldmarathon
Vrouwen Marathon

Tineke Mous 4.11.41
28/3, Boxtel, Paasloop
MannenTrim 7.200 m

Ad CM van der Heijden 36.35
VrouwenTrim 7.200 m
Ingrid Aarts 40.54
Saskia Boonstoppel 45.24
MannenTrim 11.100 m
Jos van Uden 58.55
VrouwenTrim 11.100 m
Gonny van Zutven 57.45
Lisette van der Kallen 57.47
Mannen 15.000 m
Patrick Sanders (3e)
Mannen35 15.000 m
John Welvaarts 1.00.54 (PR)
Jeffrey van Hout 1.00.58
Mannen50 15.000 m
Henry Wijffelaars 1.14.03
Peter van Rooij 1.23.28
Peter Hellings 1.30.10
MannenTrim 15.000 m
Frank Scheutjens 1.06.55
Pim van Grinsven 1.07.47 (PR)
Jeroen Rijkers 1.10.21 (PR)
Wil Kivits 1.29.24
Henk Heijmans 1.29.39
Vrouwen35 15.000 m
Rikie Huyberts 1.15.17 (3e)
Tineke Mous 1.20.04
VrouwenTrim 15.000 m
Annete Boonstoppel 1.28.39 (PR)

Pupil v.d. Week Ollandia: Sem Hagelaars

Afgelopen zaterdag mocht Sem Hagelaars als 'Pupil v.d. Week' de aftrap verzorgen bij Ollandia - NLC'03. Sem is 7 jaar oud en hij heeft een broertje genaamd Job. Hij zit in groep 4 van Bs. De Sprongh. Sem voetbalt in het goede team van de F2. Hij speelt op de positie van middenvelder. Zijn favorieten binnen Ollandia zijn Harm Verhagen en Leon van Nuland. Sem vindt Jeroen Zoet en Lionel Messi goede voetballers. Zijn favoriete voetbalclubs zijn PSV en Fc Barcelona.

Pupil van de wedstrijd Youri Olislagers

Foto:

Youri speelt in de E1 en speelt op links of in de spits. Hij scoort dan ook regelmatig. Youri is een leergierige voetballer en helpt heel graag mee met klaarzetten en opruimen. Als de trainer geen oefenstof meer heeft dan doet Youri wel een voorstel. Zijn favoriete club is PSV en Luc de Jong is zijn favoriete speler. Samen met zijn familie zal hij zondag bij de wedstrijd Boskant – NLC'03 het eerste team aanmoedigen. Wij wensen Youri en zijn familie veel plezier.

Pupil van de wedstrijd

De 6 jarige Clint Hagen is zondag 3 april "Pupil van de Wedstrijd" bij de thuiswedstrijd van Rhode 1 tegen Nulandia 1.

Clint voetbalt als eerste jaar F in de F9, hij is nu al is erg allround. Het liefst blijft hij achterin hangen, maar hij kan ook opeens voor de goal verschijnen. Zijn witte lokken schitteren over het hele veld. Zijn favoriete voetbalclub is PSV favoriete speler Luuk de Jong. Clint zit op basisschool de Kienehoef groep 3. Rhode wenst Clint een gezellige voetbalmiddag bij Rhode.

Rooise Biljart Competitie

In ronde 23 waren de beste scores voor St.Joris (82) en Wapen van Eerschot 81 punten.

Korte partijen: Nico Saris (Oud Rooij) 26 car. in 10 beurten (moy. 2,6), Jan van den Elzen (Boskant) 36 car. in 11 beurten (moy. 3,27), Marcel de Laat (St.Joris) 30 car. in 11 beurten (moy. 2,72), Hans Holdijk (Kofferen) 28 car. in 11 beurten (moy. 2,54), Cees van Oorschot (St.Joris) en Maarten Kaskens ('t Pumpke) 22 car. in 11 beurten (moy. 2), Gerrit van de Koevering (Wapen van Eerschot) 24 car. in 12 beurten (moy. 2), Dorita Bekkers (Dorpsherberg) 20 car. in 13 beurten (moy. 1,53) en Henri van Hoorn (Oud Rooij) 32 car. in14 beurten (moy. 2,28). Uitslagen: Boskant – St.Joris 58-82, B.C. Eerschot – Dorpsherberg 61-71, Kofferen – Beurs 75-65, D'n Toel – Oud Rooij 71-69, Wapen van Eerschot – Gin Keus 81-59, 't Pumpke – Jachtrust 69-71. Wellie Winne Welles was vrij. Stand: 1 D'n Toel (22) 1729, 2 Kofferen (22) 1612, 3 Jachtrust (21) 1507, 4 St.Joris (21) 1501, 5 Oud Rooij (21) 1493, 6 Beurs (21) 1490, 7 Wellie Wille Winne (21) 1482, 8 B.C. Eerschot (22) 1468, 9 Dorpsherberg (21) 1401, 10 't Pumpke en Wapen van Eerschot (21) 1396, 12 Gin Keus (21) 1386, 13 Boskant (21) 1341. Programma Di. 29 mrt.: Oud Rooij – Boskant, Dorpsherberg – 't Pumpke Do. 31 mrt. Gin Keus – St.Joris, Jachtrust – Wapen van Eerschot, Beurs – D'n Toel, Wellie Winne Welles – B.C. Eerschot. Kofferen is vrij.

Handboogvereniging Ontspanning

De Rozelaer heeft dinsdagmiddag 'n wedstrijd geschoten. Winnaar was Antoon Vervoort met een score van 217 punten. De individuele scores waren: Jan van Erp 208, Martie Verhoeven 205, Leo van Breugel 201 en Ron Spijker 192.

Vorige week heeft Theo Passier in Halsteren een dubbele arrowhead geschoten. Hij won de zilveren medaille bij de heren master compound met 386 en 378, totaal 764 punten. Zowel bij de jeugd als bij de senioren is er een paaswedstrijd geschoten.
Op woensdag was de winnaar bij de jeugd Dione Mesu met 284 punten. De overige scores: Simon Boersbroek 267, Remco Boleij 245, Tim Hulsen 239, Ray Matuszewski 234, Micky van Hoof 156, Simon Roumen 154, Sanne Foolen 148, Rick van de Mortel 145 en Jelt de Bie 113. Op vrijdag was Sjef van den Berg de winnaar van de Paasbeker met 249 punten. De overige scores waren: Piet van den Berg 240, René van Erp 232, William Huyberts 230, Theo Passier 220, Wil Kivits 216, Simon Boersbroek 210, Mark Kuys 207, Frans van de Braak 198, Agnes Vissers 188, Jan van Erp 160, Jos van de Veer 145, Toon Vervoort 137 en Jos van den Berg 106. Op maandagavond schieten de Vrienden van Pieter Breugel en op dinsdagmiddag de Rozelaer. Vrijdagavond is de clubavond voor de senioren. De leden hebben een eigen sleutel en kunnen vrij binnen en buiten trainen als de accommodatie niet bezet is. De jeugdtraining is op woensdagavond van 18.30 – 20.00 uur.

Lastige omstandigheden voor BMX'ers

Op zondag 27 maart werd in Erp de allereerste TC-wedstrijd van 2016 gereden. Het was tevens een C1 wedstrijd. Dat betekent dat het een internationale TC was. Er mochten dus ook deelnemers van buiten Nederland aan deelnemen en die waren er. Voornamelijk veel Letten, Duitsers en Belgen.

Het had 's morgens flink geregend dus de baan was nat en zwaar. Daarbij waaide het behoorlijk. De Junior en Elite rijders konden dus ook niet over de prosectie heen omdat het door de harde wind te gevaarlijk was om deze te springen. Gelukkig werden de omstandigheden tegen het einde van de ochtend beter en kwam er af en toe zelfs nog een zonnetje tevoorschijn.

Jelle van Delft reed zijn allereerste TC wedstrijd, hij kwam uit bij de Boys 15 jaar en werd in de manches 7-6-5. Kyro van Schijndel, Boys 13 jaar, maakte in de eerste manche een foutje waarbij hij een spiertje in zijn rechterarm verrekte en had daar de rest van de dag behoorlijk last van. Hij werd desondanks in de manches 3x 3e. Ook in de kwartfinale werd hij 3e. In de halve finale verprutste hij helaas zijn start waardoor er niet meer in zat dan een 7e plaats. Koen v/d Wijst rijdt bij de Junior Men. Hij werd in de eerste manche 4e, de tweede en de derde manche schreef hij op zijn naam. Bij de halve finale kwam hij als 2e over de streep.
In de finale had hij kopstart, maar werd in de eerste bocht door een Let lomp weggezet naar plaats 6. Koen herpakte zich snel en reed in bocht 2 naar een derde plaats en die gaf hij niet meer af. Hij werd heel knap derde. De volgende wedstrijd is de eerste EK wedstrijd in Zolder (BE) in het weekend van 2-3 april.

Grote overwinning team 3 TTV Attaque

Attaque 1 speelde een thuiswedstrijd tegen Never Despair uit Den Bosch. De wedstrijd eindigde met 5-5. Menno van Os en Dirk Kastelijn wonnen ieder twee wedstrijden, Leon Schepens wist geen wedstrijd te winnen, ook het dubbelspel werd gewonnen. Het team heeft na 6 wedstrijden 48 punten, 19 punten meer dan de nummer twee, nummer drie OTTC kan nog dichterbij komen, speelde nog een wedstrijd minder.

Attaque 2 ontving hekkensluiter OTTC uit Oss. Er werd echter met 7-3 verloren. Frank van der Zanden en Henry van Casteren wonnen ieder één wedstrijd, Peter Verhagen wist geen wedstrijd te winnen, verder werd het dubbelspel nog gewonnen. Na 6 wedstrijden heeft Attaque 22 punten, slechts 3 punten meer dan OTTC, dus zal het team in de resterende 4 wedstrijden nog moeten zorgen dat het OTTC onder zich houdt want anders zou het een degradatie betekenen.

Attaque 3 moest het in een thuiswedstrijd opnemen tegen OTTC uit Oss. Het team begint steeds beter te spelen en won afgetekend met 9-1. Stefan Kerk en Anne van de Sande wonnen beiden drie wedstrijden, Cliff van Driel won er twee en het dubbelspel werd gewonnen. Attaque speelde inmiddels ook al de vooruit gespeelde wedstrijd van competitieronde nummer 7. Dit betrof een uitwedstrijd bij HTTC uit Heerewaarden, ook deze wedstrijd werd gewonnen met de score van 6-4. Stefan Kerk won drie wedstrijden, Bram Marinus won er twee en Anne van de Sande één. Het team heeft nu na 7 wedstrijden 45 punten. Dat zijn er 12 meer dan nummer twee HTTC en 15 meer dan nummer drie Asio, die nog wel één wedstrijd minder speelde.

Martien Versantvoort wint zondagcompetitie

Martien Versantvoort stond al bovenaan in het klassement, maar door deze laatste zondag beslag te leggen op een 4e plaats (2 +12) stelde hij de titel veilig.

Hij werd daarmee de winnaar (+14) van de zondagmiddagcompetitie welke gedurende de winterperiode werd gespeeld. Gerry vd Rijdt werd deze zondag 1e (3 +29) en schoof daarmee op naar de 2e plaats (+9) in het klassement. Verder werd Jos vd Kallen deze laatste zondag 2e (3 +20), Jet van Heesch 3e (3 +15) en Maria Thijssen 5e (2 +7). Op de 3e plaats in het klassement eindigden ex aequo (+7) Ties Habraken, Jan vd Loo en Wim vd Rijdt.

40 / 40

woensdag 30 maart
Dansmiddag
Odendael

Opening 100 jaar Odaschool
Odaschool

IVN Nachtvlinderskijken
de Moerkuilen

donderdag 31 maart
't Onderonsje
Damiaancentrum

vrijdag 1 april
Dag van de grap

zaterdag 2 april
Kano instuif
HKC aan de Dommel

Dansavond
Odendael

NJA Goes to the Movies
Mariëndael

Be Apple
Café de Ossekop

zondag 3 april
Vlooienmarkt Heikneuters
Ontmoetingscentrum de Beckart

Kinderkleding- en Speelgoedbeurs
De Loop'r

Scholierenloop 2016
Camping de Kienehoef

Kingsize Trio
Café de Ossekop

Rikken en Jokeren
Café de Dorpsherberg

maandag 4 april
Lezing Heem-natuurgroep
d'n einder

woensdag 6 april
Dansmiddag
Odendael

donderdag 7 april – vrijdag 8 april
Koster Brock
Centrum Sint-Oedenrode

vrijdag 8 april
Windkracht 16
Mariëndael

zaterdag 9 april
Laatste optreden Brabantband
Zalencentrum de Beurs

Quiz'm
Zalencentrum de Beckart

Ramblin Dog
Café de Ossekop

zondag 10 april
Singsation met theaterkoor STEM
Uden

maandag 11 april
Kienavond KV Nijnsel
Zalencentrum de Beckart

12,13,14 April
Week van de Ondernemer

woensdag 13 april
Dansmiddag
Odendael

donderdag 14 april
Inschrijfavond Zevensprong
Mariëndael

vrijdag 15 april
Ollands Keeztoernooi
De Loop'r

vrijdag 15 april
Dienstenveiling Rhode
Kantine Rhode

Lezing Gustaaf Peek
Knoptoren

zaterdag 16 april
'Trek je pyjama naar je werk aan dag'

Maaz Undercover
Café de Ossekop

zondag 17 april
OLAT voorjaarstocht
Oisterwijk

Mathieu Dirven Concert
Kasteel Henkenshage

Live Muziek: Primavera
De Gasthuishoeve

dinsdag 19 april
Dag tegen pesten

Boomstamputtenlezing
Mariëndael

woensdag 20 april
Dansmiddag
Odendael

donderdag 21 april
Secretaressedag

Pubquiz
Café d'n Dommel

Bewust & Zo Inspiratieavond 'Afwijzing'
Kasteellaan 6

vrijdag 22 april
Feestweekend Ollandse Dorpskapel
Dorpsplein Olland

Filmtheater
Mariendael

Koningskaarten
Ontmoetingscentrum de Beckart

zaterdag 23 april
Jeugdmiddag en goederen- en dienstenveiling
Dorpsplein Olland

Rikken, jokeren en keezen
Dorpsplein Olland

Koningsbal
Odendael

zondag 24 april
Gein op het Plein
Ollands Dorsplein

Sylus
Café de Ossekop

woensdag 27 april
Koningsdag

Dansmiddag
Odendael

donderdag 28 april
't Onderonsje
Damiaancentrum

zondag 1 mei
Dag van de Arbeid

Heem-natuurgroep waterdieren scheppen
Vertrek vanaf Markt

dinsdag 3 mei
Dag van de persvrijheid
Bij ons in de Westerse samenleving is het heel vanzelfsprekend dat we persvrijheid hebben. Helaas is dat niet overal het geval. Het recht om te filmen, schrijven en fotograferen staat op veel plekken steeds meer onder druk. Daarom vieren wij op 3 Mei de dag van de persvrijheid.

woensdag 4 mei
Dodenherdenking

Dansmiddag
Odendael

donderdag 5 mei
Bevrijdingsdag

Hemelvaartsdag

Rondje Rooi
Start en finish bij De Beleving