DeMooiRooiKrant

13 juni 2018

DeMooiRooiKrant 13 juni 2018


Boskant Challenge Foto: Cor van Oorschot

Als er een Roois Guiness book of Records zou bestaan, zou afgelopen weekend waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als het weekend met de meeste lokale evenementen ooit. Nijnselse Kermis Feesten, Boskant Challenge, Pop&Colour, Avondwandel4daagse, open dag van de brandweer.

Het was ook geweldig festivalweer, voor sommigen zelfs wat té warm. En omdat verderop in de regio ook evenementen waren waar menig Rooienaar bij wilde zijn, zoals het Brabants Dialectenfestival in Lieshout, had dat misschien ook wel een record aantal ongewenste bijwerkingen. Lege woningen dus inbraken, keuzestress, ruzies. Het zal allemaal wel meevallen, maar als iedereen in dezelfde vijver vist zou dat zomaar kunnen.
Afgezien van de misschien wat tegenvallende bezoekersaantallen per evenement heeft Rooi, voor zover wij hebben kunnen vaststellen, vooral een record aan plezier beleefd.


Nijnselse Kermis Feesten Foto: Jos vanNunen
Open dag brandweer Foto: 112nieuwsonline
Foto: Jos vanNunen

Jaargang 8 • Week 24 • Woensdag 13 juni 2018

Formido
Forum klus wijs
KLW

2 / 40

Kroonringen in álle kernen van Meierijstad

Vanaf 25 juni worden in alle dorpskernen van Meierijstad kroonringen aan de bestaande lantarenpalen bevestigd. Kroonringen zijn bedoeld als een hulpmiddel op de dag waarop het plastic afval wordt ingezameld. Inwoners kunnen de PD zakken voortaan aan de haakjes van de kroonring ophangen zodat ze niet wegwaaien.

De gemeenteraad van Meierijstad heeft ervoor gekozen plastic afval in PD zakken op te halen, niet in containers. De zakken zijn licht en als ze op de stoep gezet worden waaien ze snel weg. De gemeente Meierijstad krijgt regelmatig klachten dat zakken opengetrokken worden door dieren; dat geeft overlast in de vorm van stank en zwerfvuil. En dat trekt ook ongedierte aan. Om dat te voorkomen worden nu in alle kernen van voormalige gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode kroonringen aangebracht. In voormalig Veghel zijn ze al langer in gebruik.

Alleen op de ophaaldag

Een kroonring wordt op ongeveer 1m hoogte aangebracht en is ten behoeve van ongeveer 6 woningen. De kroonring is alléén bedoeld om te gebruiken op de ophaaldag. Zakken die veel te vroeg of te laat worden opgehangen, geven een lelijk straatbeeld. Zakken die te laat worden opgehangen worden niet meer opgehaald en moeten worden binnengehaald. De kroonring is een hulpmiddeltje op de inzameldag, en nadrukkelijk géén vrijbrief in de rest van de week

Samen voor een schoner straatbeeld

Wethouder Harry van Rooijen benadrukt dat inwoners zélf een sleutelrol hebben. "Wij bieden onze inwoners een hulpmiddel om de straat netjes en schoon te houden. Maar om dat te bereiken hebben we ook de inwoners zélf nodig. Afval mag alleen aangeboden worden vanaf de avond voorafgaand aan de ophaaldag; en op de ophaaldag zelf vóór het ophaalmoment. Daarbuiten geldt het als 'dumpen' van afval; daar staat gewoon een boete op. Boetes willen we liever voorkomen. En dat kan als de inwoners zich aan de spelregels houden en de afvalkalender goed gebruiken"

Automatische melding helpt

Informatie over de juiste ophaaldag voor elk van de soorten afval staat op de afvalkalender; Inwoners kunnen die raadplegen op www.mijnafvalwijzer.nl of via de gratis app Afvalwijzer op de mobiele telefoon. Sinds kort is het ook voor de inzameling van plastic afval mogelijk automatisch aan de ophaaldag herinnerd te worden. Dit heet een notificatie. Als de inwoner die eenmalig heeft ingesteld, krijgt hij voortaan tevoren een melding op een zelf te kiezen moment; bijv. op de avond vóór de ophaaldag.

Buitengebied

De kroonringen worden geplaatst bij woningen (geen industriegebieden) binnen de bebouwde kom grenzen en bij concentraties van woningen in het buitengebied (bebouwde clusters). In het overige buitengebied worden alleen op aanvraag van de bewoners kroonringen geplaatst.


Sloop dreigt voor 'beschermd' dorpsgezicht hartje Rooi

De voorgenomen sloop van het pand Kerkstraat 11 is niet bij alle Rooienaren goed gevallen. Maarten Kaskens, de Rooienaar die zich destijds tot het uiterste verzette tegen de fusie en daartoe zelfs een rouwkrans in de raadzaal legde, ziet in de plannen een bevestiging van zijn voorspelling dat de fusie 'een golf van sloop van het mooie dorpscentrum' tot gevolg zou hebben.

"Sloop van panden de Leijer, monsterlijke 15 meter hoge appartementen complex Rabobank, pand Sanders Markt 8, en nu dus Kerkstraat 11 van Mia Kaaij. Het is ff wachten op de sloopplannen van het oude gemeentehuis, pand Vleuten. Nou mensen @mooirooi wordt Almere aan de Dommel en de Gemeenteraad zet daar haar handtekening bij" fulmineert hij tegen de plannen.
Boxma Vastgoed verspreidde de mededeling huis aan huis bij de omwonenden van het pand. Zij stellen onder meer "Het zal u niet ontgaan dat het pand Kerkstraat 11 dringend aan vervanging toe is en een nieuwe invulling vereist. Wij zijn met de gemeente in overleg gegaan voor een goede wenselijke stedelijke invulling."
"Dit was mij & Google streetview niet ontgaan, de gemeenteraad wel, het heeft ruim 10 jaar geen onderhoud gehad en het zou in plan kracht juist moeten worden behouden om de Kerkstraat een historisch perspectief te laten blijven" besluit Kaskens op zijn Facebookpagina.
Rooienaar Richard de Visser, altijd zeer betrokken bij het wel en wee van het Rooise centrum, werd door Kaskens getipt en schreef de gemeenteraadsleden en college vrijdag 8 juni een brief. "Deze plannen – gelet althans op de inhoud van de brief van Boxma Vastgoed BV – zijn naar mijn oordeel strijdig met het op 26 september 2013 genomen besluit door de Raad van de toenmalige Gemeente Sint-Oedenrode om aan het gebied 'Markt e.o.' in Sint-Oedenrode de status van 'beschermd stads- of dorpsgezicht' te verlenen." Hij onderbouwt zijn brief met kopieën van de stukken waaruit dat zou blijken.
Naar verluidt zijn er ook Rooienaren die de sloop toe zouden juichen. Het centrummanagement, bij monde van Pieter van de Kamp, reageert genuanceerd op die stelling. "Voorop gesteld: wij hebben hier niks van te vinden. Wij hebben indertijd een brief gestuurd aan B&W met het verzoek om dat pandje op te knappen, maar de gemeente heeft het verkocht aan Joop Hastenberg en er is al jaren niks meer aan gebeurd. Maar we moeten wél reëel zijn. Zoals het nu is, is het waardeloos en kan het maar beter gesloopt worden. We zijn al jaren bezig met het college over de centrumvisie, en voelen ons nu overvallen door de nieuwe plannen van de gemeente."


Modezaak gevuld met rook

In de nacht van zaterdag op zondag rond 03.00 uur, werd de brandweer opgeroepen nadat het inbraakalarm bij Muller Mode op de Markt was afgegaan. Het anti-inbraaksysteem van de zaak heeft een rookvulinstallatie en binnen korte tijd stond de gehele winkel vol rook. Aan de brandweer is gevraagd het pand te ventileren. Het is niet bekend of er daadwerkelijk is ingebroken.

College kijkt met trots terug en met ambitie vooruit

Bij de presentatie van de jaarrekening 2017 aan de pers toonde het college van B&W zich donderdag bijzonder tevreden over het huishoudboekje van de gemeente. De balans van een 'financieel gezond 2017' toonde een overschot van ruim 21 miljoen euro.

Portefeuillehouder financiën Jan Goijaarts schreef dan ook 'trots' met hoofdletters om te beschrijven hoe het college terugkijkt op het afgelopen jaar, waarin zoveel dingen nieuw en onbekend waren voor hem en zijn collegeleden. Trots vooral ook op het ambtelijk apparaat dat het college daarin had ondersteund.

Maar tegelijk was juist die onzekerheid ook een van de oorzaken van het overschot op de begroting. Bij gebrek aan ervaringsgegevens waren namelijk flinke stelposten opgenomen, om eventuele risico's op te vangen. En dat viel achteraf dus mee. Het grootste deel van de meevaller zat echter in het vrijvallen van 16,8 miljoen vanwege de (wettelijk verplichte) winstdeling uit het grondbedrijf.

De kadernota 2019 stond bol van ambities, op ieder beleidsterrein. Iedere wethouder had aan de toegewezen vijf minuten net genoeg om de ambities in zijn portefeuille op te sommen, al bleef de planning keurig op schema.

"Onze ambities waren ook al bij de start stevig" aldus burgemeester Kees van Rooij. "Die kunnen we doorzetten in deze kadernota." Dat betekent in ieder geval dat er 10 miljoen euro uit de reserves moet worden gehaald. Of daarvoor de ozb ook nog eens verhoogd wordt met 2%, wordt eind van dit jaar besloten bij het vaststellen van de begroting.


Heeft u iets gezien?

Zonder ook maar een briefje achter de ruitenwisser trof de eigenaar vorige week donderdag haar zwaar beschadigde zwarte Renault Clio aan. Heeft u iets gezien? Neem contact op met DeMooiRooiKrant.

Zestigste AED geïnstalleerd

Stichting Rooihartsafe heeft afgelopen vrijdag de zestigste Rooise AED geïnstalleerd bij Wooninitiatief Kamille. Kamille 13 is gelegen in het hartje van de wijk Kienehoef-noord en is daardoor een prima AED locatie. Dit levensreddend apparaat in namelijk 24 uur per dag beschikbaar voor de omgeving.

"We hebben nog enkele grijze plekken in Rooi en daarvan was dit er een", vertelt Piet van Rooij, voorzitter Rooi Hartsafe. "Toen Marieke van Wanrooij ons vroeg om informatie was het kort daarna vlot geregeld". De zestigste AED is een geweldig aantal voor Sint-Oedenrode. Toen Stichting Rooi Hartsafe in 2006 startte, spraken zij de hoop uit ooit 25 AED's te kunnen realiseren in Rooi. Nu zijn er bijna vijftig openbaar 24/7 beschikbaar.
Bijna alle AED's zijn door verenigingen, buurten en particuliere initiatieven tot stand gekomen. Op bijna alle locatie' s zijn minstens acht personen opgeleid om te kunnen reanimeren met een AED. Dat gaat ook gebeuren in de omgeving van deze zestigste AED aan de Kamille laat de initiatiefnemer weten. Zij hebben daarover al contact met omwonenden.
Ook voor Marieke van Wanrooij van Wooninitiatief Kamille is deze zestigste AED bijzonder vertelt ze. "Uiteraard hebben onze bewoners net als iedereen recht op maximale hulp als zij dat wensen. We willen dat zij optimale kansen krijgen natuurlijk ook in geval van nood. Wat voor ons en onze bewoners ook heel belangrijk is, is gelijkwaardig mee en samen doen, in de breedste zin van het woord. Zo kunnen we aandacht hebben voor elkaar. Vanuit deze gedachte en vanuit verantwoordelijkheidsgevoel naar onze bewoners, het personeel maar ook als volwaardig burger naar de buurt- en wijkbewoners hebben wij gekozen voor de aanschaf van een AED".
Naast verantwoordelijkheidsgevoel speelt ook dankbaarheid een belangrijke rol, verteld de initiatiefneemster verder;" Sinds de opstart van Wooninitiatief Kamille 3,5 jaar geleden hebben wij mede vanuit de buurt en de wijk ontzettend veel vrijwilligershulp, support, betrokkenheid, steun en belangstelling mogen ontvangen. Door middel van de aanschaf van een AED die ook voor alle buurt- en wijkbewoners 24/7 beschikbaar is willen we niet alleen Rooi nog meer Hartsafe maken, maar hopen we ook wat terug te kunnen doen en een ruimhartig dank je wel te kunnen zeggen."
Rooi Hartsafe heeft deze zestigste AED aangemeld bij hartslagnu.nl en zal bij een reanimatie oproep worden vermeld via een sms of de app oproep.


Maria Jennissen: "Geen dag met tegenzin naar het werk gegaan"

Maria Jennissen met haar klas op de foto. Foto: Jos van Nunen

Ze woont in Son, maar is in Rooi bekender dan menige Rooienaar. Haar werkzame leven lang werkt Maria Jennissen-Brekelmans al in het Rooise kleuteronderwijs. Eind van dit schooljaar gaat ze na 44 jaar met pensioen. "Pensioen? Dan ben je al heel oud!" flapte een van haar pupillen er uit toen ze het in de klas vertelde. Ze kan er hartelijk om lachen.

Maria heeft altijd gewerkt met kleuters, ook nadat ze een aanvullende opleiding afrondde voor de leerlingen vanaf groep 3. In 1974 begon ze op de Kleuterhof in Dommelrode, destijds een houten gebouwtje aan het eind van de Streepenstraat. Daarna ging het kleuteronderwijs naar de Dommelrodeschool. Toen het leerlingenaantal terugliep 'verhuisde' haar werk naar 't Kwetternest bij de Odaschool, dat onder hetzelfde schoolbestuur stond bij de Zusters van Schijndel. "In 1985 werd dat één grote school" weet ze nog. Van oorsprong komt Maria uit Rooi, maar toen ze trouwde verhuisde ze naar Son, waar haar man een eigen bedrijf had. "Maar ge blijft 'n Rooise hè" geeft ze toe. "In die 44 jaar heb ik altijd gefietst. Tenminste, als 't een biétje weer was."
"Als kleuterjuf heb ik ontzettend veel mensen leren kennen. Op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook de kinderen van wie je de ouders in de klas hebt gehad. Dat zijn altijd leuke ontmoetingen."

"In die 44 jaar heb ik altijd gefietst. Tenminste, als 't een biétje weer was."


In zoveel jaren zijn er vast wel belangrijke momenten geweest. "Ja, wat is belangrijk? Elke dag is belangrijk, door het feit dat je les mag geven. Elke dag is eigenlijk een groot feest." Feest? Hoeven de kleuters dan niks te leren? "Natuurlijk, kinderen moeten toch nog heel veel mogen spelen, maar ondertussen leren ze wel heel veel." Ze denkt even na. "Ja, toen de school een jaar of tien, twaalf geleden helemaal verbouwd en gemoderniseerd is en wij in noodunits les moesten geven, dat was wel een belangrijke gebeurtenis. En de viering van het honderdjarig bestaan van de Odaschool natuurlijk, in 2016. En inmiddels is Humanitas erbij gekomen, en sinds vorig jaar ook De Verbinding."
Het antwoord op de vraag naar hoogtepunten weet ze meteen. "Het jaarlijkse sprookjesfeest, da's voor alle kinderen een hoogtepunt! Dat hebben we een keer bedacht voor de kleuters omdat de oudere kinderen op schoolreisje mochten. Die dag – altijd in juni – gaan we allemaal, verkleed, te voet naar kasteel Henkenshage."
Zal ze de kinderen straks gaan missen? "Jawel, ik ben geen dag met tegenzin naar het werk gegaan. Het zal ook behoorlijk wennen zijn want ik heb altijd fulltime gewerkt, vanwege mijn dienstjaren alleen de laatste jaren niet op vrijdag. Maar thuis heb ik een grote tuin waar ik heel goed vooruit kan, en ik heb ook een fotografiecursus gevolgd".

Op 29 juni neemt Maria officieel afscheid. Op die dag is van 16.00 tot 18.00 uur receptie op de Odaschool en iedereen is welkom, ook wie niet persoonlijk is uitgenodigd. Wel graag even vóór 18 juni aanmelden via fvanderaa@bsodaschool.nl of tussen 16.00 en 18.00 uur een telefoontje naar 0413-472517.


De camera draait…

De fusie tot Meierijstad heeft het nodige op gang gebracht, ook in televisie- en radioland. Er is een volledig nieuwe omroep opgericht die naast een aantal nieuwelingen vooral ook door mensen van de voormalige zenders TV Meierij (Sint-Oedenrode) en LOS (Schijndel) worden gerund. Omroep Meierij is voortaan dé tv-zender van de nieuwe gemeente. Dagelijks zijn vele vrijwilligers in de weer om radio- en televisieprogramma's te maken. In een serie van meerdere interviews nemen we een kijkje achter de schermen en leren we de vrijwilligers kennen die het werk verzetten. De camera draait…

De camera's draaien, maar ook de ether wordt volop benut. Stef van Duijnhoven is één van de programmamakers die te horen is op de radiozender van Omroep Meierij. De twintigjarige student journalistiek heeft maar liefst drie programma's.

"Ongeveer vijf jaar geleden heb ik mezelf aangemeld bij - toen nog - Omroep Schijndel. Ik was gefascineerd door de radio. Ik zat ooit in de auto op weg naar de supermarkt. Ik hoorde Claudia de Breij op de radio en vond dat zo leuk om te horen… Hoe ze het presenteerde en hoe spontaan ze was. Ik dacht 'dat wil ik ook'. Toen heb ik mezelf aangemeld bij Omroep Schijndel. Ik mocht direct komen kijken bij radio-uitzendingen en even later mocht ik zelf ook een programma gaan presenteren. Dat was LOS Interactief, waar mensen nummers konden aanvragen. Daarna kreeg ik een ander programma, SteFFm, wat ik jaren presenteerde. Het is uiteindelijk Stef Special geworden. Ook presenteer ik OM Actueel op de zondagmorgen en een nieuwe programma op de vrijdagavond, Lekker SAT."

Waar gaan je programma's over?
"In OM Actueel staan interviews centraal. Ik heb gasten in de studio die iets vertellen over bepaalde evenementen, iemand heeft een boek geschreven, een tentoonstelling georganiseerd of iets voor een goed doel gedaan. Stef Special gaat vooral om leuke muziek. Er komen ook interviews in voor, maar dan wat luchtiger en grappiger. In dat programma kan meer lol gemaakt worden. Er worden grappen gemaakt en er komt meer opmerkelijk of grappig nieuws voorbij. Lekker SAT is vooral voor de jongeren. Moppen, dingen die er in Meierijstad te doen zijn, nieuwe muziek, nieuws wat belangrijk is, nieuwe films of series, en reviews van films of series."

Hoe kom je aan de inspiratie?
"Doordeweeks houdt ik het nieuws bij. Als ik iets opmerkelijks hoor of meemaak, dan schrijf ik het meteen op, zodat ik het kan gebruiken voor de uitzending. Anders zijn er ook nog genoeg sites waar ik van alles op kan vinden ter inspiratie. Via de mail redactie@omroepmeierij.nl komt ook heel veel informatie binnen. Daar kan iedereen naar mailen als die iets leuks heeft! Dus… mail je tip!"

Waarom is het leuk voor jongeren om zich in te zetten voor Omroep Meierij?
"Omdat het een professionele omgeving is. Er is een mooie radiostudio, een mengtafel met een geautomatiseerd systeem, microfoons en boxen. Je kunt lekker een radio- of tv-programma maken in de studio in 't Spectrum. Je kunt het dan ook horen op de radio of zien op de site omroepmeierij.nl. Echt hartstikke leuk!"

Ben jij ook geïnspireerd en wil jij je aanmelden bij Omroep Meierij? Ga dan naar www.omroepmeierij.nl voor meer informatie.


Foto: Foto:

Groot Hertogbal in zomerse sferen

Foto:

Als Groothertog en Groothertogin van Papgat zijn Paul en Syreeta van der Vleuten al druk bezig met de voorbereidingen van het Groot Hertogbal. Het thema, de locatie én de datum staan al vast. Haal je carnavalsoutfit maar weer van zolder, want 'Zomer Carnaval' komt eraan!

Op 20 juli wordt de bouwvak ingeluid met het Groot Hertogbal met als thema: Zomer Carnaval. De Gouden Leeuw wordt omgetoverd tot zomercarnaval walhalla, met muziek, cocktails, Braziliaanse danseressen, wat lekkers van de bbq en de gezelligheid die we met carnaval gewend zijn.

"De organisatie van het evenement is in volle gang", vertelt Groothertog Paul en tevens eigenaar van De Gouden Leeuw. "Natuurlijk mag Prins Ton Pap d'n Derde niet ontbreken en de uitnodigingen voor alle andere prinsen van Meierijstad zijn al de deur uit. Naast een dj zijn we nog op zoek naar artiesten en acts die er samen met ons een mooi zomers feestje van willen bouwen, dus tips zijn zeer welkom!"

Zin om carnaval nog eens dunnetjes over te doen dit jaar? Noteer in je agenda: vrijdag 20 juli van 15.00 uur tot 23.00 uur, Zomer Carnaval bij De Gouden Leeuw. Trek een zomerse carnavalsoutfit aan en feest mee! De toegang is gratis.


Foto: Picasa

Al sinds de oprichting in 1998 maakt Stichting Het Roois Landschap zich sterk voor het behoud en waar nodig herstel van het fraaie landschap in Sint-Oedenrode. Hiertoe behoort ook de zorg voor de vele bijzondere en monumentale bomen, zowel in de dorpen als in het buitengebied. In een aantal afleveringen willen wij u kennis laten maken met enkele van de meest bijzondere exemplaren.

De Moeraseik (Quercus palustris)
De Moeraseik is oorspronkelijk afkomstig uit het Noordoosten van de Verenigde Staten en is in Nederland veel aangeplant in woonwijken en parken. Dit vooral omdat de boom heel snel een flinke hoogte bereikt en daardoor erg goed hoog op te snoeien is. Verder kleuren de bladeren in de herfst prachtig rood. De kleine eikels aan de boom zijn in trek bij houtduiven waardoor er weinig overblijven die onder de boom kunnen ontkiemen. Het blad van de Moeraseik is smaller dan dat van de Amerikaanse eik en is diep ingesneden. De naam Moeraseik suggereert dat de boom goed tegen vochtige grond kan, maar van nature groeit deze juist op hoge plekken aan de rand van moerassen of rivierdalen. De eerste Moeraseik in Europa werd in 1730 in Frankrijk geplant. De waarschijnlijk oudste Moeraseik in Nederland staat in Eindhoven aan het Prinsenhof en is geplant tussen 1890 en 1900. De omvang van deze boom is ongeveer 4,50 meter.

De Moeraseik bij de Molenwiel
In Rooi zijn Moeraseiken aangeplant in diverse wijken zoals Armenhoef, Kienehoef en Kinderbos. Veel van deze bomen zijn ondertussen alweer gerooid omdat ze als volwassen boom wel erg veel schaduw geven, maar vooral ook omdat de wortels van grote Moeraseiken de smalle trottoirs in deze woonwijken vaak helemaal omhoog drukken. Gelukkig zijn er ook nog veel van deze mooie bomen overgebleven. Een van de mooiste en waarschijnlijk het oudste exemplaar in Rooi staat aan de rand van de Molenwiel, in het gazon aan de kant van de Philippusstraat.
Het fraaie smeedijzeren hek om de boom suggereert dat deze geplant is ter gelegenheid van het huwelijk van Juliana en Bernhard in 1937. In werkelijkheid is dit hek hier echter pas in 1962 na enkele omzwervingen terechtgekomen en stond het oorspronkelijk om een heel andere boom. Deze komt in een andere aflevering aan de orde. Vermoedelijk is deze Moeraseik hier rond 1950 geplant. Bij het opmeten in 2016 had deze een omvang van 3,37 meter op 1,30 hoog. De hoogte van de boom was toen 20 meter. Aangezien een Moeraseik naar schatting 200 jaar oud kan worden en deze op een mooie vrije plek staat heeft deze boom hier alle kans om tot een monumentaal exemplaar uit te groeien. Vandaar dat ook deze boom een plek op onze lijst van bijzondere bomen heeft verdiend.

Eric Hoefs (DANHIS) en de heer Ten Ham (Hospice Dommelrode).

Heeft u meer informatie over deze boom of wilt u meer weten over Stichting Het Roois Landschap? Mail rooislandschap@gmail.com. Tekst en Foto: Henri van Weert, Stichting Het Roois Landschap

DANHIS schenkt € 2.400,- aan hospice

Elke week op dinsdagavond wordt er door DANHIS (Dinsdagavond Negen Holes in Strokeplay) een onderling golfwedstrijdje georganiseerd. Als de werkdag erop zit, vertrekt een groep van zo'n vijftig à zestig golfliefhebbers naar Golf & Country Course Sint-Oedenrode om nog even een balletje te slaan.

Het inschrijfgeld van de wedstrijden op de dinsdag bedraagt € 2,- en deze gaat normaal gesproken in de pot voor prijzen en de organisatie van een jaarlijkse feestavond. Het inschrijfgeld van vorige week werd in een ander potje gestopt.
Afgelopen dinsdagavond werd de wekelijkse opbrengst samen met de opbrengst van een kavelveiling geschonken aan Hospice Dommelrode. In aanwezigheid van de heer Ten Ham van de hospice werd met veel hiliariteit het ene na het andere kavel geveild, zoals golfbenodigdheden, beautybehandelingen en culinaire verrassingen, maar ook live optredens tijdens de avond en lessen op allerlei gebieden.
De totale opbrengst overtrof ieders verwachting en op het einde van de avond kon een envelop met € 2.400,- overhandigd worden. DANHIS kan vol trots terugkijken op een zeer geslaagde en gezellige avond.

Is dit mijn zestigste column voor DeMooiRooikrant?

Iedere inwoner van Rusland is begonnen als Russisch ei. Pygmeeën leven korter. En als een vrouw overgeeft dan noemt ze namen van Ikeameubels. Ja, beste lezer, soms kom je tot de meest verrassende inzichten. In limonade zit geen citroen maar smaakstof, hoorde ik van de week. Vanaf dat moment ben ik afwasmiddel gaan drinken. Ho ho, niet dat ik alles voor zoete koek slik. Nee, verre van dat. Bij alles wat ik lees en hoor, vraag ik me wel degelijk af of het allemaal wel klopt. Ging Michael Jackson inderdaad steeds slechter dansen naarmate hij blanker werd? Is Hugo de Groot wel in een boekenkist uit kasteel Loevestein ontsnapt? Ik kan dat niet meer controleren. Ik zou nu zeggen: via de achteruitgang van de souvenirshop kon hij zo naar buiten lopen, toch? Ja joh, die historici kunnen zoveel zeggen!

Zo zit dat ook met het nieuws in deze weekkrant. Bij veel berichten heb ik zo mijn twijfels. Vooral als er cijfers in voor komen. Waren er in Zijtaart inderdaad 550 ouderen op een jongerendag, en geen 554 of 556?Geen idee. Vangt de Schijndelse harmonie Sint-Cecilia inderdaad 20 keer meer subsidie dan jullie Nos Jungit Apollo?

Vorige week vrijdag werd de zestigste AED geïnstalleerd in Sint-Oedenrode, zo lees ik. Dat gebeurde blijkbaar bij wooninitiatief Kamille, hartje Kienehoef Noord. Wel handig om die defibrillator in het hartje te plaatsen. Piet van Rooij, voorzitter van Rooi Hartsafe zei heel toepasselijk: "We hebben nog enkele grijze plekken in Rooi en daarvan was dit er een". Helemaal goed Piet, zoek vooral de grijze plekken, daar vallen ze bij bosjes. Maar ik vraag me wel af, waarom de plaatsing van defibrillator nummer 60 in het nieuws kwam. Waren ze indertijd nummer 50 vergeten? En was het wel nummer 60? Ik kan het niet controleren.

Weet je waar me dit aan doet denken? Aan dat inbraakalarm van Modewinkel Muller op de Markt. Afgelopen wekend ging dat af en meteen stond de hele zaak vol rook. Of er inderdaad iets gestolen was en wat dan precies, kon men niet zeggen … vanwege de rook. Tja …

DeMooiRooiKrant krijgt een pluim

Foto: Anne-Marie van den Meulengraaf

Sint-Oedenrode – DeMooiRooiKrant is al jaren gecertificeerd als stageplek bij Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (BB). Tot nu toe hebben al ongeveer tien jonge mensen stage gelopen bij het mediabedrijf uit Sint-Oedenrode. Daarom kreeg DeMooiRooiKrant deze week van BB een pluim.

Foto:

Deze pluim werd gegeven door een vertegenwoordiger van BB. Eén van de twee directieleden – Bas van Turnhout – nam de attentie in ontvangst. DeMooiRooiKrant is trots op de pluim en gaat graag door met het begeleiden van jonge mensen om ze klaar te stomen voor de toekomst.

Komende september wordt het team wederom tijdelijk aangevuld met jonge mbo-studenten. In dit geval twee jonge dames uit Sint-Oedenrode die een opleiding volgen in marketing en communicatie. Zij krijgen de kans om zich binnen het bedrijf te ontplooien. Een mooi voorbeeld waar dat op uit kan draaien is één van de huidige vaste medewerkers, Manon Swinkels. Zij kwam als stagiaire journalistiek binnen en werkt nu vast bij DeMooiRooiKrant.

Opbrengst Anjercollecte ruimschoots overtroffen

De landelijke Anjercollecte welke in de week van 27 mei t/m 2 juni is gehouden heeft dit jaar € 3.760,47 opgebracht.

Daarmee werd de opbrengst van vorig jaar, € 3.644,06, ruimschoots overtroffen. De inwoners van Rooi hebben ook dit jaar laten zien dat Kunst- en Cultuur volop leeft in Sint-Oedenrode.

De helft van het collectebedrag komt ten goede aan de Rooise culturele verenigingen. De andere helft gaat naar het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Cultureel Platform Sint-Oedenrode bedankt alle gulle gevers, de contactpersonen binnen de verenigingen en alle collectanten die zich voor dit goede doel hebben ingezet.

Captains Dinner met Wim van der Leegte

De Service Club Rooi houdt op vrijdag 22 juni een 'Captains Dinner'. Zoals de naam al doet vermoeden, wordt het niet zomaar een diner.

Het wordt een 'Dine in the sky' op de hoogste verdieping van het iconische Ahrend-gebouw. En gezien de speciale gast van die avond, de eveneens iconische Wim van der Leegte, wordt het in alle opzichten een diner op hoog niveau. De opbrengst wordt besteed aan goede doelen die op enigerlei wijze zijn verbonden aan Sint-Oedenrode.

Wie moedig jij aan tijdens het WK?

De entree is versierd, maar ook binnen ademt het België.

Komende week begint het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. Ga jij het toernooi volgen nu het Nederlands Elftal niet mee doet? En wie moedig jij aan?

Mark van den Akker van café 't Kerkpleintje heeft zijn voorkeur al kenbaar gemaakt. Hij support België. Daarom heeft hij zelfs al zijn kroeg versierd. Overal hangen vlaggetjes en ook op de entreedeuren is duidelijk te zien dat de Rode Duivels – onze zuiderburen – worden aangemoedigd.
Toch zal dat niet iedereens voorkeur zijn. Ga jij juichen voor België? Of zie je toch liever Duitsland, Engeland of Argentinië winnen? Wat je voorkeur ook is… het blijft vooral balen dat onze oranje leeuwen er niet bij zijn.


Informatieavond Zevensprong

Tijdens het inschrijven voor de Zevensprong is geïnformeerd of er behoefte is aan een informatieavond voor ouders voorafgaand aan de Zevensprong. Hiervoor blijkt voldoende animo te zijn. Daarom organiseert de Zevensprong op dinsdag 26 juni om 20.00 uur een informatieavond voor ouders bij Mariëndael.

Tijdens deze avond wil de kerngroep met ouders kennismaken en informeren over de dagelijkse gang van zaken, het programma gedurende de week, informatie geven over de groepsindeling en vrijwilligers, en hoe er wordt omgegaan met bijzonderheden en de gedragsregels gedurende de week.
Vooraf aanmelden voor de informatieavond is niet nodig. De boekjes voor de kinderen zullen eind juni op school worden uitgedeeld. Hierin zal het programma van de week en de groepsindeling staan. Voor meer informatie kijk op www.zeven-sprong.nl

Omroep Meierij

RondOM
Een programma met nieuws, actualiteiten en opmerkelijke gebeurtenissen uit Meierijstad.
Onderwerpen worden stees bijgewerkt!
Uitzendtijden RondOM: ELK heel uur.

Special
1 Ander Festival SchijndelEen terugblik op dit multiculturele evenement dat op 2 en 3 juni in het Kloosterpark in Schijndel plaatsvond. Uitzending van 14 tm 20 juni. Uitzendtijden: 02:30 – 05:30 – 08:30 – 11:30 – 14:30 – 17:30 – 20:30 en 23:30 uur.

Zenderoverzicht TV
Uitzendkanalen en frequenties voor Sint-Oedenrode en bijbehorende kernen KPN digitaal kanaal 1333. ZIGGO digitaal kanaal 36, analoog 256 MHz, CI+ kanaal 331. Telfort kanaal 1333. TRINED kanaal 500.

Zenderoverzicht RADIO
Uitzendkanalen en frequenties voor Sint-Oedenrode en bijbehorende kernenZIGGO Digitaal kanaal 915 en Ci+ kanaal 365 Kabel: 87.5 FM - KPN digitaal: Kanaal 1033. Telfort: 796.

Locatie:
Studio Schijndel: Steeg 9D, Tel. 073-5479955
Studio Sint-Oedenrode: Laan van Mariëndael 30A, Tel. 0413-471193, Mailadres: info@omroepmeierij.nl

Welkom, nieuwe werknemer!

Sint-Oedenrode - Hallo! Sinds 1 juni versterk ik het team van DeMooiRooiKrant. Ik stel mezelf dan ook graag aan u voor. Mijn naam is Anne-Marie van de Meulengraaf, 42 jaar en trotse moeder van Anouk en Justin.

Ik ben een rasechte Rooise en toen ik de vacature voor allround redactiemedewerker zag, werd ik dan ook meteen enthousiast. Want wat is er leuker dan in eigen dorp te werken bij een organisatie die op de hoogte is van alles wat zich in Rooi afspeelt en dat via diverse kanalen (krant, internet, enz.) overbrengt op alle Rooienaren? Ik ben blij daar een rol in te mogen spelen!

In mijn vrije tijd zit ik niet stil. Ik vind het gezellig om met familie, vrienden en vriendinnen af te spreken en ben dol op winkelen en koken. Om een beetje fit te blijven, ben ik regelmatig in de sportschool te vinden en als het weer het toelaat ga ik heerlijk hardlopen in de natuur. Ik ben iedere dag bij DMRK te vinden, dus wie weet…tot ziens!

Mango-moment

Ongelooflijk wat een enkel moment tegenwoordig een impact kan hebben. Dank zij de sociale media, die gelukkig niet alleen negatieve kanten hebben. De politieagent in New York die een bibberende dakloze hartje winter een paar van zijn eigen schoenen komt brengen, een jonge pakketbezorger die op 4 mei in zijn uppie ineens stil staat langs de weg, plechtig zijn handen vouwt en met het gezicht naar beneden gericht twee minuten stilte in acht neemt. Het zijn maar speldenprikken in de mensheid maar een foto of filmpje maakt ze tot wereldnieuws.

De laatste in die positieve reeks, die wat mij betreft nooit ophoudt, is het mango-moment. Omdat het woord zo heerlijk allitereert zou het best een blijvertje kunnen worden, het juiste gebaar op het juiste moment, met de camera erbij. Hartverwarmend, en een bloemzaadje tussen al het zwarte nieuws waar we altijd naar kijken, of we het nu leuk vinden of niet.

Het beeld van dat mango-moment schoot even door mijn hoofd toen Ingrid Gevers, coördinator van Hospice Dommelrode, vertelde over een hospice-bewoner die in hoog tempo steeds meer dingen die hij deed – en dat was véél – over moest laten aan de dienstdoende vrijwilliger. Tegen lunchtijd vroeg de vrijwilliger waar hij nou écht zin in had. Hij glimlachte van oor tot oor. "Tuinboontjes!" zei hij watertandend. "Maar ik wil ze wel zelf doppen!". Een mangomoment. Volgens mij grossieren onze vrijwilligers daarin, maar de man die liever zijn eigen boontjes dopt verdient van mij toch wel een plaatsje in de krant.

Jan Egmond

Bestuurslid communicatie

Stichting vrienden van hospice Dommelrode

        

Meierijstad modelgemeente voor statistieken

De start van een nieuwe gemeente kost veel werk, heeft nadelen en natuurlijk ook voordelen, anders zou alles bij het oude zijn gebleven. Een van die voordelen is, dat je met een schone lei kunt beginnen bij het indelen van wijken en buurten, om goede cijfers te kunnen leveren over cijfers over bevolkingssamenstelling, woningen, criminaliteit, energiegebruik en de aanwezigheid van voorzieningen. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) nam Meierijstad als voorbeeld hiervan "en plukt daarvan nu de vruchten" aldus CBS.

Bij de indeling in buurten heeft Meierijstad rekening gehouden met de door het CBS gewenste schaalgrootte. Daartoe zijn historisch grote buurten opgedeeld in kleinere eenheden. Het resultaat is een eenduidige indeling waar de gehele gemeente mee werkt en die de basis vormt voor de regionale statistische cijfers van het CBS.
De richtlijnen dragen eraan bij dat wijken en buurten goed herkenbaar en onderling vergelijkbaar zijn. En dat leidt weer tot nuttige statistieken. In mei heeft CBS de gemeenten dit gebied nog achter liepen, gevraagd om een inhaalslag te maken. Met Meierijstad als voorbeeld.

"Gemeenten kunnen die cijfers gebruiken bij hun beleidskeuzes: welke wijken verdienen extra aandacht op het gebied van leefbaarheid? Waar moet een nieuwe basisschool of bushalte komen? Hoeveel motorvoertuigen hebben een parkeerplaats nodig? De cijfers worden ook gebruikt door de landelijke politie en door bedrijven als Funda of bijvoorbeeld websites over energietransitie. Onze open data over wijken en buurten behoren tot de meest gebruikte open data van het CBS" aldus CBS. "Het is voor de gemeenten een investering die jarenlang profijt oplevert. In Meierijstad bleek de nieuwe indeling dankzij een klein beetje rekenwerk, een goede analyse én onze richtlijnen een fluitje van een cent."


Meer weten over de Ziekte van Lyme?

Kom dan op zaterdag 23 juni aanstaande naar een informatiebijeenkomst over de Ziekte van Lyme in Rosmalen. Lyme is een infectieziekte die steeds vaker voorkomt in Nederland. De ziekte wordt veroorzaakt door bacteriën die tot de Borrelia groep behoren en o.a. worden overgebracht door teken. Echter kunnen deze ook andere infectieziekten overbrengen.

Zonder behandeling kan deze ziekte chronische klachten veroorzaken van o.a. hart, spieren, zenuwstelsel, gewrichten en huid. Het vaststellen of behandelen van de Ziekte van Lyme kan erg lastig zijn. De ziekte wordt helaas niet altijd herkend en erkend. Mensen worden soms van het kastje naar de muur gestuurd en niet zelden worden verkeerde diagnoses gesteld. Het tijdig diagnosticeren van de ziekte is daarom erg belangrijk om veel leed te voorkomen. De heer Theodoor Scheepers, Algemeen directeur van Laboratorium Health Medical vertelt over de Borrelia bacterie, diagnostische tests en behandelwijzen.
Welke mechanismen heeft de Borrelia bacterie om te ontsnappen aan testen en behandelwijzen. Verder vertelt ervaringsdeskundige Dany de Rijck welke wegen zij heeft bewandeld om te genezen van de Ziekte van Lyme in chronische vorm.
Ter afsluiting houdt Natuurvoedingsdeskundige Therèse van Meeteren een lezing over hoe je met voeding je immuunsysteem kan versterken. Meer weten over de Ziekte van Lyme? Meld je dan aan via: lymeinformatie@gmail.com.
Vanaf 9.45 uur inloop, start vanaf 10.00 uur tot ca. 12.45 uur. Locatie: HEVO , Tulpstraat 2-4, 5241 XV Rosmalen.


13 / 40

Kyano

Wij hebben de liefste vader van de hele wereld. Hij staat altijd voor ons klaar en is lief en geduldig. Pas zelfs om 1 uur 's nachts kwam hij helpen dweilen na een waterleiding die gesprongen was.
Pap, we houden heel veel van jou!!!

Kim, Anouk en Dutchy

Gerard van den Akker,

De allerliefste & stoerste papa & opa!
Kort samengevat ben jij: grappig, eerlijk, relax, aardig, rustig en dapper. Dat vinden wij zo leuk aan jou.

Dikke knuffel van ons!
Lizet, Rens en Kai
Mendy, Dimitri en Fleur
Jorien, Antwan, Fen en Jur

Peter Verhagen
Isa

Lieve papa,

Kom eens even met je hoofd heel dichtbij
Ik wil jou een kusje geven en een knuffel erbij
Er zijn miljoenen vaders en daar zitten hele leuke bij
Maar de allerleukste en liefste vader dat is die van mij!

Dikke hi five Kyano

Lieve papa,

Je bent misschien wel niet officieel mijn echte papa, maar ik zou echt niet zonder jou kunnen. Ik ben zo trots op je dat je altijd voor mij en mijn gehandicapte broer klaar staat. Ook al botst het soms een beetje tussen ons, ik wil je vertellen dat ik van je hou!

Love you x piepHij is de beste vader en hij is super lief. Hij maakt altijd grapjes en dan moeten we lachen. Wij willen hem nooit kwijt en vinden papa geweldig!

xxx Soraya en Lyndsay


Lieve papa Peter,

Jij bent een kanjer! In februari heb jij een nier gedoneerd aan Tom je zoon. Jij bent een super stoere en lieve papa! Wij zijn trots op jou.

Liefs Nils, Tom en Bas.Op mijn vader ben ik trots hij is vorig jaar zijn vrouw verloren maar doet het echt goed. Hij is er voor zijn dochters maar ook voor de medemens. Hij 84 jaar en is erg actief: heeft bijvoorbeeld voor pater Pushpa een speciale middag voor zijn 12,5 jubileum georganiseerd en geeft hem rijles.
Dagelijks is hij nog bij de paarden om te voeren en de stallen te doen. Op de manege maakt hij met menigeen een praatje of helpt waar nodig. Mijn kanjer heet Jan de Leijer. Pa wat ben ik blij met je.

Adje

Lieve papa,

Nooit gedacht dat ik je vanuit DeMooiRooiKrant nog eens wil laten weten dat je mijn allerliefste papa bent geweest, voor altijd. Love you, miss you!!

Liefs je jongste dochter ♥?


Lieve papa Jeroen Kossen,

Na mijn eerste officiële nachtje als inwoner van Rooi en na jou nu bijna 4 maanden te hebben getest als papa weet ik het zeker! Jij bent de allerbeste en liefste papa van Rooi (en Nijmegen)!

Liefs, Roos Kossen

Zo'n speciale man, vader en opa! (uitsnede van foto van Peter Verhagen toevoegen)

Voor al die jaren dat hij voor mij zorgt, oppast op de kleinkinderen en gewoon heel bijzonder is. Zonder Peter zouden wij niet kunnen ondernemen wat we nu allemaal wel kunnen doen.

Dankjewel Peter!

Lieve papa,

Ookal is het op vaderdag mijn verjaardag, ik wil je toch graag in het zonnetje zetten. Ik vind super als jij mij helpt, en ik geniet van de leuke dingen die wij doen. Ookal ben je soms weg, je bent en blijft mijn super papa! Papa dankjewel!

Isa

Hoi pap,

Bedankt voor al je hulp bij ons en in Nijnsel. En bedankt voor alle heerlijke groente en fruit uit je moestuin!!

Groetjes, Jolanda xxx

Met de huifkar de boer op

Foto:

Afgelopen dinsdag werd er een huifkartocht georganiseerd voor de bewoners van een woongroep binnen Odendael. Met een tussenstop bij een Roois boerenbedrijf vervolgde de huifkar zijn route naar de Gasthuishoeve voor een muzikale middag.

"Vorig jaar heb ik Kringloopwinkel d'n Einder benaderd om ons uitje voor dementerenden ouderen te ondersteunen", vertelt Maria van Weert, verzorgende bij Odendael. "Mijn aanvraag werd gehonoreerd met een bedrag van € 1.250,-. Ons idee was eigenlijk om een bezoek te brengen aan het Sprookjesbos in de Efteling, maar dat zou een te zware dag worden voor de bewoners. Na overleg hebben we een tocht en middag bij de Gasthuishoeve georganiseerd."
Rond de klok van tien vertrok een huifkar en een busje van De vrienden van Odendael richting de Gasthuishoeve. Na een bezoek bij de boer werden de bewoners op de Gasthuishoeve ontvangen met een kop koffie en thee, waarna het middagprogramma van start ging met een rondleiding, een gezamenlijke lunch en een muzikale middag verzorgd door een accordeonist.

Foto: Jos vanNunen

Waterpret en spektakel bij Rooise brandweer

Foto: Manon Swinkels

Altijd al eens achter het stuur willen kruipen van een echte brandweerwagen? Of met een brandweerslag een "brandje" blussen? Afgelopen zaterdagmiddag was je kans!

Tijdens de open dag ter ere van het 85-jarig bestaan van de Rooise Vrijwillige Brandweervereniging waren gisteren volop activiteiten te beleven in en rondom de kazerne. Voor de kinderen werd er een parcours uitgezet met allerlei brandweerspellen, waarbij zij met een stempelkaart een echt brandweerdiploma konden behalen.

Foto: Manon Swinkels
Foto: 112nieuwsonline
Foto: 112nieuwsonline
Foto: 112nieuwsonline
Foto: 112nieuwsonline

16 / 40

Het lijkt een gezellige gebeurtenis op deze foto, wie kan ons meer vertellen over de personen, tijdstip en evenement? Stuur dan een mail naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens binnen: Heuvel 7. De koffie staat klaar

Oplossing week 23

Op de foto staat mijn vader Willem Wijnen en tante Bertha Verbakel, tante Miet v.d. Boomen en oma Wijnen.

Nolda Hellings Wijnen

v.l.n.r.: Bertha Wijnen, Wim Wijnen, oma Wijnen en Miet Wijnen.

Maria van den Bomen

De man op deze foto is mijn vader Willem Wijnen. Op de foto links dat is mijn tante, tante Bertha, en rechts dat is mijn tante Miet, allebei jongere zussen van mijn vader. Op de voorgrond daar staat mijn oma, Antonia Wijnen - van Els. Ik verwacht dat mijn vader op deze foto 25 jaar is, vandaar dat ik denk dat deze foto omstreeks 1936 is gemaakt op de Hazenputten 10.

Wim Wijnen

Op deze foto staat familie Wijnen. Rechtsachter is tante Miet van de Boom Wijnen, links achter ome Wim Wijnen. Links voor mijn moeder Bertha Wijnen en rechts voor mijn oma Wijnen.

Bernadette van Uden
Mariahout

Opdracht foto van links naar rechts: mijn moeder Bertha Verbakel Wijnen, ome Wim Wijnen, oma Wijnen, tante Miet van de Boom Wijnen. Ze woonden destijds op de Zandhoef waar tot op de dag van vandaag nog steeds nakomelingen Wijnen wonen.

Gerda van den Heuvel Verbakel

Op deze foto staan wel mensen die ik ken. Links mijn tante Bertha Wijnen, mijn oom Wim Wijnen, mijn oma Wijnen die ik helaas niet zo goed heb gekend en rechts mijn moeder Miet Wijnen. Toch leuk deze foto in de krant aan te treffen, heb deze nog nooit gezien bij mij thuis.

Hans van den Boom

Op deze foto staan mijn oma Wijnen, mijn moeder, tante Berta en ome Wim. Familiie Wijnen bedankt.

Corrie van den Boom

Acy van drie en Bobbie van bijna twee jaar zijn dikke vriendjes. Beide bang voor mensen zoeken ze elkaars gezelschap op en liggen ze vaak samen op een krabpaal. Maar tegenwoordig durven ze ook door de ruimte te lopen als er mensen binnen zijn en likken ze zelfs wat lekkers van onze vingers af!
Acy is net wat dapperder dan Bobbie en laatstgenoemde zoekt dan ook regelmatig steun bij hem. Ze zullen nog niet op je af komen stormen en aaien is nog even een brug te ver, maar deze twee angsthaasjes maken mooie stapjes.
Nu willen ze graag een eigen huisje waar ze nog meer stapjes kunnen zetten in hun socialisatie. Ze zoeken een rustig huisje zonder kleine kinderen, waar ze alle tijd krijgen om te wennen en waar veel liefde en aandacht voor ze is.

Dierenopvangcentrum Hokazo, Lange Goorstraat 6, 5406XE Uden

17 / 40

Achter de schermen

Wat er vóór de schermen van de krant gebeurt leest iedereen. Wat er áchter diezelfde schermen gebeurt weten alleen ingewijden. Terwijl dat eigenlijk best vaak dingen zijn, die meer lezers interesseren of zouden moeten weten, bedachten wij ons als redactie. Natuurlijk gaan we niet helemaal met de billen bloot, maar er blijft genoeg over dat we met onze lezers willen delen.

AVG-kramp
De wereld is sinds 25 mei niet meer hetzelfde. Tenminste, in Europa. De afgelopen maanden zijn we al overvallen met privacystatements van al onze relaties, zelfs van relaties waarvan we niet wisten dat we er een relatie mee hadden. De standaardteksten onder hun mails zijn weer een beetje langer geworden, met een link naar een paar A-viertjes tekst. Maar goed dat we richting papierloos tijdperk gaan, anders stond er binnen een paar jaar geen boom in Europa meer overeind.

Maar dat is slechts de verpakking. Dingen die eerst heel gewoon waren, en soms ook heel leuk konden zijn, mogen niet meer. Dat gaan jullie als lezers ook merken. De geslaagden in de krant, bijvoorbeeld. Toch leuk als je eigen naam daar tussen staat, of die van een van je kinderen of bekenden? Maar die namen durven de scholen niet meer vrij te geven. Want stel je toch voor dat een van de geslaagden de school een proces aan de broek doet!

Onze fotograaf heeft het ook al gemerkt. Foto van een geïnterviewde is geen probleem, die geeft uitdrukkelijk toestemming. Maar een foto van bijvoorbeeld een gezellig vol terrasje? Of een groepsfoto? Vóóraf schriftelijke toestemming van iedereen die daar op staat, of van de wettelijke vertegenwoordiger! Want stel je toch voor dat een van die groep, of – bij minderjarigen - een ouder van een van die kinderen, daar naderhand bezwaar tegen maakt. Ook als de namen van de kinderen er niet bij staan. En anders wegpoetsen, met fotoshop. Opdat je kleinkinderen later vragen "Mama, waarom sta ik er niet op?" "Jawel, jij bent dat grijze rondje daar. Da's voor je privacy, lieverd."

Angst was al vóór onze jaartelling een goed verdienmodel, en ook vandaag zijn er adviseurs die wel brood zien in een beetje bangmakerij. Gelukkig zijn er ook ter zake kundige adviseurs en juristen. Hun advies: "Geen paniek". De rode draad in hun boodschap: handel niet naar de letter, maar naar de geest van de wet. Laat gewoon zien dat je werk maakt van de nieuwe privacywet.

Sommige individuen of organisaties draaien echter door en zien meteen een circustent vol beren op de weg. De media, of het nu de sociale zijn of de traditionele, zijn ineens een risicofactor geworden waarvan je de consequenties niet kunt overzien. Dokter, heeft u een middel tegen AVG- kramp?

Wil je reageren of uitleg over een ander onderwerp dat vanachter de schermen speelt? Stuur dan een mail naar redactie@demooirooikrant.nl


Om alle geslaagden toch een mooi en verdiend podium te bieden, kunt u vanaf deze week een felicitatie in DeMooiRooiKrant plaatsen voor € 15,- ipv € 25,-. Wilt u uw (klein)kind, broer of zus, vriend of vriendin, verrassen met een leuke felicitatie in DeMooiRooiKrant? Meer info 0413-479322 of mail verkoop@demooirooikrant.nl

Nijnselse Kermis Feesten 1.0

Foto: Jos vanNunen

Met gemiddeld zo'n 25 graden was het dit weekend goed toeven op de kermis in Nijnsel. De eerste editie van de Nijnselse Kermis Feesten zit erop en René Voss, mede-organisator en voorzitter van Dorpsraad Nijnsel, kijkt met een tevreden blik terug op de afgelopen vijf dagen.

"Ondanks de concurrentie van alle andere evenementen in en rondom Rooi was het een geweldige eerste editie met een mooi gevuld programma", vertelt René. "Vrijdag gingen we van start met de pup-quiz, wat een groot publiek naar zich toetrok. Later op de avond stroomde de tent bij Oud Nijnsel vol voor het optreden van Jebroer. Een geslaagde eerste avond!"
De zaterdag was zeker zo goed te noemen, met het optreden van Mark Elbers als hoogtepunt, blijkt uit de woorden van René. Op zondag stroomde de feesttent vol met vele bezoekers van de heilige mis van Pater Pushpa. Met een kop koffie en een hapje geregeld namens Pater Pushpa, werd er nog een hele tijd na gebuurt.
Tussen de kermisattracties door werd dezelfde middag het parcours gereden van de spectaculaire Belse mountainbike race 'Rond de kerk'. "Het was een mooie wielerkoers, ondanks het beperkte aantal deelnemers. Corné van Dongen, die ook nog eens vijftig jaar werd die dag, was de snelste van de twaalf. Na de race maakten de dames van Nijnsel 4 zich klaar voor de loterij, met maar liefst driehonderd prijzen! De dames hebben een fantastische middag verzorgd met een mooie opbrengst voor het goede doel. Anne van Beljouw verzwikte tijdens de loterij haar enkel, dus namens ons allen: veel beterschap gewenst!
De Luikse Markt deed het afgelopen zondag wat minder. Met de zomerse temperaturen bleven een hoop mensen thuis of elders. We hebben veel positieve reacties ontvangen en het vernieuwde programma werd door het publiek goed ontvangen. 'Niets meer aan doen!', werd er gezegd. Een mooier compliment kunnen we niet krijgen."

Foto: Jos vanNunen
Foto: Jos vanNunen
Foto: Jos vanNunen
Foto: Jos vanNunen
Foto: Jos vanNunen

20 / 40

21 / 40

Boskant Challenge: minder druk, even gezellig

Foto: Cor van Oorschot

Afgelopen zondag vond de Boskant Challenge weer plaats, evenals de voorgaande twee jaren met stralend weer. En dat was maar goed ook. Omdat een hardloopparcours met stormbaan met hondenweer op zich al niet leuk is, maar misschien nog meer omdat het publiek het dan laat afweten en alleen de diehards de deelnemers aanmoedigen. En publiek was er ditmaal merkbaar minder dan de voorgaande jaren.

"Ik denk dat dat komt omdat er vandaag teveel andere activiteiten in Rooi zijn" opperde ex-Boskanter Jan Hellings, destijds grondlegger van de Boskant Challenge. "De Nijnselse kermis feesten, het Pop&Colour festival in het Kienehoefpark, de mensen kunnen maar op één plek tegelijk zijn." Hij beaamde dat het een goede zaak zou zijn als de evenementen in Rooi, en Meierijstad, beter op elkaar afgestemd zouden worden.

Foto: Cor van Oorschot
Foto: Cor van Oorschot
Foto: Cor van Oorschot
Foto: Cor van Oorschot
Foto: Cor van Oorschot

De pret was er echter niet minder om. De family run bijvoorbeeld werd, mede dank zij de speaker die de deelnemers beurtelings aanmoedigde en plaagde, een spannende en tegelijk vermakelijke krachtmeting. De familie Neggers, voetbalpupil Yuri voorop, lag ver op kop en ging met de beker naar huis. De andere deelnemers beten hun tanden stuk op het parcours. Maar meedoen door meerdere teams is veel belangrijker dan winnen, zéker bij zo'n family run. Anders kun je er beter gewoon een familiefeestje van maken, en hier ging het om de Boskanters als één hechte gemeenschap.

De modder-container was ook dit jaar weer een hilarisch onderdeel van het parcours, waar menige volwassene ook weer even kind kon zijn en de omstanders vonden het prachtig. Een verhitte deelnemer zette zijn waterflesje na afloop niet aan zijn mond, maar kneep het leeg over zijn hoofd.

Door de lagere opkomst werd het, meer dan andere jaren, een exclusief feestje voor Boskanters. Het terras voor De Vriendschap zat desondanks vol en wie nog iets te kort kwam, kon terecht bij een van de kraampjes.

Uitslag Boskant Challenge 2018                                                                                        

Kidsrun Categorie A
1                         Casper vd Vleuten        
2                         Daantje van der Zanden        
3                         Melle Dekkers                

Kidsrun Categorie B                                
1                         Zinzi de Koning
2                         Mats Neggers
3                         Niek Verstappen                                        

Kidsrun Categorie C                                
1                         Yuri Neggers
2                         Nick vd Laar
3                         Indy de Koning                        

Kidsrun Categorie D                                
1                         Jesper vd Vleuten        
1                         Gijs van Hastenberg
3                         Milan vd Vleuten        

Family Run                                        
1         De sportiefjes fam. Neggers
2         Hahesolo         fam. Bogers                
3         Hard lopen.nl

Tiener Run Team        
1         #3e helft        
2         De levensgenieters
3         Boskantse Boys         Joep                                

Tiener Run Individueel                                
1                         Glenn Saris         09:53
2                         Thomas van den Elsen 10:00
3                         Bo vd Laar         10:12

18+ Team Estafette                
1         De oude Brompotten
2         Kantoormeubelland Cas
3         McElsen        


18+ Individueel                                                        
1                         Jos Leenderts 15:46
2                         Johan Vissers 17:49
3                         Rony Vardaghoy 18:31

Smilen

De serie van 'Hendrik Groen', uitgezonden door Omroep Max, ligt me nog vers in het geheugen. We kunnen meeleven met de ups en downs van het leven in een verzorgingshuis. Er valt daar weinig te lachen. Wat me wel goed deed was dat er een groepje ontstond met min of meer gelijkgestemden die soms uit de band sprongen en plezier maakten. Ze organiseerden uitstapjes, dronken regelmatig een glaasje samen en haalden kattenkwaad uit.

Maar hoe is het met de andere leeftijdsgroepen gesteld? Heeft het met leeftijd te maken hoeveel en hoe er gelachen wordt? Prille ouders kunnen niet wachten tot hun kleine spruit zijn eerste glimlachje schenkt. Verliefden hebben voortdurend een glimlach op hun lippen als ze aan hun geliefde denken. De tienermeisjes die me op de fiets passeren giechelen luid. Bij ouderen zie ik wat vaker een serieuze trek om hun mond.

Wat is dat eigenlijk: lachen? De mondhoeken gaan omhoog, ze krullen op. De ogen vernauwen zich of sperren juist verder open. Soms is er geluid bij. Lachen, als het echt gemeend is, laat zien dat je plezier hebt in het leven.
Van de levende wezens zijn de mensen de enigen die lachen of glimlachen. Dieren niet, al wordt aan mensapen nog weleens een grimas toegeschreven. Een hond kan niet lachen maar laat door kwispelen een emotie van blijdschap zien.

Natuurlijk wordt er ook veel gefaket op dat gebied: Het kunstmatige glimlachen in winkels, restaurants en op andere plekken waar men probeert om ons goed te stemmen. Blije mensen geven vast gemakkelijker geld uit om zich daarna nog blijer te voelen.

Waarom lachen mensen en hoe doen ze dat? De laatste weken heb ik veel om me heen gekeken en me verbaasd over de grote verschillen.
Laat ik met mezelf beginnen. Volgens mijn broers maak ik een hinnikend geluid. Vroeger thuis kon mijn vader onbedaarlijk en schaterend lachen als hij filmpjes met Laurel en Hardy, Charly Chaplin en Louis de Funès bekeek. Het werkte aanstekelijk op het hele gezin.
Een spelprogramma zoals 'Te land, ter zee en in de lucht' kreeg de lachers op de hand. Dat valt dan onder leedvermaak. Hoe groter de blunders van de deelnemers hoe attractiever voor de kijkers. Vertel eens een goeie mop en de luisteraars hangen aan je lippen. Zo deed mijn broer met zijn vriendin een dagje lachtherapie tijdens hun vakantie in Spanje. Toen ze mij wilden vertellen hoe dat eraan toe ging begonnen ze alweer te schuddebuiken en kwam er geen normaal woord meer uit. Nooit eerder heb ik ze zo ontspannen gezien.
Als je thuis bent in de wereld van de whatsapp ken je vast wel de emoticons die je kunt toevoegen. Ze versterken de lading van het berichtje. Ze toveren vaak een smile op mijn gezicht.

We hebben die glimlach hard nodig als tegenhanger van het vele slechte nieuws in de media. Niet voor niets wordt humor zoals cabaretiers ons voorschotelen erg gewaardeerd. Lachen om een ander of lachen om jezelf.

Hendrik Groen wist het al: Samen lachen geeft je het gevoel dat je bij de groep hoort. Lachen doet je goed en brengt je in een positieve stemming. Volgens mij zit er een kern van waarheid in: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.

Nelleke Thijssen
Reageren? schrijvers@impesant.nl

Kerkberichten

Martinuskerk (centrum)
Za 16/06
18.30 uur Eucharistieviering met Het Goede Herder Koor. Intenties: Tonia en Harrie Hulsen – Swinkels (maanddienst), Toon Kapteijns (maanddienst), Maria van der Kallen – Kapteijns (maanddienst), Sjaak van der Kallen, Martina van Eindhoven – de Wit (maanddienst), Theo Bekkers (maanddienst), Jan van Roosmalen (maanddienst), Dien de Leijer – Moeskops (maanddienst).
Zo 17/06 Elfde Zondag door het Jaar – Vaderdag 09.30 uur Eucharistieviering met Het Martinus Koor. Intenties: Gijs de Laat (maanddienst), Johan en Truus van Gerwen – Lathouwers en overleden familieleden, Anna Hurkx – van der Velden, Cornelus en Adriana van Rooij – Verhoeven en Maria, An Lathouwers (maanddienst), Jos van Rijbroek – Vervoort (maanddienst), Louis van der Veen (maanddienst), Overleden familieleden familie van Bree, Marietje van Driel – van der Heijden (maanddienst), Leo van Driel, Jan Kanters, Joop Vagevuur (maanddienst), Alie van Oorschodt – van den Eertwegh (maanddienst), Albert en Riki Versantvoort – Foolen (maanddienst), Ben Franssen (maanddienst), Gerard Boleij (maanddienst), Overleden leden van de KBO in de maand mei, Co Buur, Antoon en Nelly Adams – Seijkens en zoon Willy.
Zo 17/06 10.00 uur Peuter/Kleuterviering in het zaaltje en de Dagkapel van de Goede Herder Kerk.
Maandag, donderdag en vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Dagkapel van de Goede Herderkerk.
Dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Antonius van Padua kerk te Nijnsel. Woensdag 19.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant. Intenties: Marietje van Driel – van der Heijden (maanddienst), Leo van Driel, Piet Verhagen vanwege zijn verjaardag.
In de maand juni is de Martinuskerk in het centrum opengesteld voor publiek op elke woensdag en elke zaterdag, telkens van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Odendael
Zo 17/06 10.00 uur Woord en communiedienst. Intentie: uit dankbaarheid.
Di 9/06 19.00 uur Rozenhoedje bidden in de stilteruimte.

Sint Antonius Nijnsel
Zo 17/06
Eucharistieviering om 11.00 uur met gemengd koor. Intenties: Miet de Vries- Aarts, Jan Schepens, Petra en Jan Aarts- v.d. Laar, Theo v.d. Meulengraaf.
Di 19/06 9.00 uur Eucharistieviering.

H. Martinus Olland
Za 16/6
Geen Eucharistieviering.

Knoptorenkerk (PKN)
Zo 24/06
10.00 uur Ds. B. Stigter. Dienst van Schrift en Tafel

Sint Petrus' Banden, Son
De vieringen vinden tijdelijk plaats in de Sint Genoveva-kerk in Breugel.
Za 16/06 18.30 uur: Eucharistieviering.
Zo 17/06 11.00 uur: Eucharistieviering in de kerk in Breugel. Jan Swinkels, Bert van Vlokhoven, Louis Pessers, Jo Cleophas, Cilia Hoonhout – van Schöll, Hanne van den Hurk – Bennenbroek, Tini Saris, An van Dijk – van de Wijdeven, Corrie en Leo van de Ven – van den Hurk,Toon, Riek en Jo van Grotel, Frits en Doortje Maas – de Bijl, Cees Laas, Leo Achterbergh, Henk Eekhout, Suze Edlinger – Skrenek.
Do 21/06 18.00 uur: Rozenhoedje, 18.30 uur: Eucharistieviering.
Za 23/06 Geen eucharistieviering.
Zo 24/06 11.00 uur Eucharistieviering.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Do 14/6
18.15u: Rozenhoedje, 18.30u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Za 16/6
18.30u: Eucharistieviering m.m.v. Piet Pijnacker
Zo 17/6 09.30u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst. intentie: Overleden ouders Verbruggen-Brugmans en dochter Doortje, Marinus en Piet Bosch, Gerard Lenting, Jan Overzee, Marieke van der Lande-Wijnands.

Kerkdienst protestantse kerk (PKN):
Dienst in Son:
Zo 17/06 om 10.00 uur: Mw. Ds. W. van Seventer + Kindernevendienst.

Franse sferen met orgel en zang

Waar viert u vakantie? Grote kans dat het Frankrijk wordt. Het land van de prachtige natuur, zon, cultuur – met name muziek - en wijn staat dit jaar immers weer met stip op nummer één als het populairste vakantieland onder de Nederlanders. Het is dus ook niet zo gek dat de Stichting Smitsorgel het concertseizoen, wat vrijwel gelijk loopt met het vakantieseizoen, start met een concert in Franse sferen. Een goede manier om al in vakantiesfeer te komen.

Op zondag 17 juni 2018 om 16:00 uur wordt dit Franse Sferen Concert gegeven in de Rooise Martinuskerk door organist Jack Evers en de, in Sint-Oedenrode en in binnen– en buitenland bekende alt, Louise Rijs. Zij hebben een evenwichtig en aansprekend programma samengesteld met stukken vanaf de middeleeuwen tot en met de hedendaagse chansons.
Een chanson is het Franse woord voor 'lied'. Het is de populairste, meest eigen stijl van Franse zangkunst. Het heeft vaak een poëtisch-verhalende vorm. Chansons bestaan in traditionele en meer moderne vormen. Chanson is ook een zeer oud begrip: in de middeleeuwen werd het gebruikt om de liederen mee aan te duiden die de troubadours zongen. En ook in de renaissance bestond het genre al. Eén van de begeleidende instrumenten van een traditioneel Frans chanson is het accordeon. Het is dan ook heel bijzonder om te ervaren hoe een chanson klinkt met het Smitsorgel als begeleidingsinstrument. Dat wordt een unieke ervaring.
Jack Evers bespeelt het Smitsorgel en Louise Rijs voegt zich bij hem. Zij treden zowel solistisch - als samen op. Er worden dus uitsluitend werken in Franse sfeer uitgevoerd van o.a. Clément Jannequin, Jehan Alain, en onze landgenoot Sweelinck met variaties op Est ce Mars. Maar ook meer hedendaagse chansons zoals: J'attendrai, Feuilles Mortes, La Mer, Les parapluies de Cherbourg en Sous le ciel de Paris.
Laat u verrassen en beleef dit unieke concert in Franse Sferen. Na afloop is er gelegenheid om nog even – achter in de kerk – samen te zijn en na te praten met de uitvoerenden. Dankzij de welwillende medewerking van wijnhuis van Boxmeer en het Rooise Kaashuis kunt u daarbij nog even nagenieten van wat Frankrijk nog meer voortgebracht heeft.
De toegang tot dit unieke concert is voor vrienden van het Smitsorgel vrij, overige bezoekers betalen slechts € 7,50 all-in. Kaartjes zijn vanaf een half uur voor aanvang verkrijgbaar in de kerk en vooraf ook bij de VVV Rooi en boekhandel Paperas.

Rijles Pater Pushparaj gaat met zegen gepaard

Afgelopen weekeinde vierde pater Pushparaj van de heilige Odaparochie zijn 12 1/2-jarig priesterjubileum. Op zondag ging hij voor in de openluchtmis in Nijnsel maar op de dag ervoor werd hij al verrast bij manege Hertog Jan van Hertog Jan de Leijer in D' Eerd.

Sinds een aantal maanden heeft hij daar paardrijles. Pastoor Vincent Blom was 'onverwacht' aanwezig om de paarden en ruiters te zegenen voor veel veilige ritten. De pastoor gaf nog aan dat er in de Bijbel ook vaak wordt gesproken over dieren, maar het paard is toch wel het meest edele dier dat er in voorkomt, al spelen natuurlijk de ezel en de os ook wel een vooraanstaande rol en wel in de stal waar de Zoon ooit ter wereld kwam. Er klonk in de prachtige lommerrijke omgeving van de manege ook feestelijk en traditioneel hoorngeschal, kortom, een perfect plaatje. De jubilaris genoot er zichtbaar van.
Op zondag was er dan de plechtige hoogmis in het processiepark in Nijnsel waar nagenoeg alle banken bezet waren en dat betekent toch meer dan vijfhonderd gasten. De koren, harmonie en het gilde zorgden mede voor een sfeervolle ambiance. Pater Pushpa vertelde iets over zijn afkomst, zijn jeugd en de stap naar het verre Nederland waar hij zich al snel welkom en thuis voelde. De communicanten en vormelingen boden hem een cheque aan van maar liefst ruim 2800 euro die geheel ten goede komen aan het bouwen van toiletten van hun leeftijdgenoten in Zuid-India.
Na de viering werd hij samen met alle voorgangers en het gilde begeleid naar het paviljoen op het Beckartplein waar vele honderden belangstellenden hem feliciteerden, samen met jubilaris Manon van den Broek. Ondertussen ging ook de kermis van start, het weer was prachtig en de sfeer kon niet beter. De opbrengst van de giften voor het 'goede doel' in India wordt later, ook in deze krant, bekendgemaakt.

Komende zaterdag treden het Eindhovense kamerkoor Tourdion en het Roois Kamerkoor samen op tijdens een kort middagconcert.

De beide koren staan onder leiding van dirigente Monique Joosten. Hierdoor was de samenwerking tussen de twee kamerkoren snel geregeld. In een kort en afwisselend programma laten de zangers horen dat samen zingen een feestje is. Het thema van het concert is dan ook "let's celebrate".Toehoorders zijn van harte welkom om mee te feesten.
Het concert vindt plaats in de Knoptorenkerk in Sint-Oedenrode. Het begint om 15.00 uur. De toegang is gratis. Na afloop is er gelegenheid tot het geven van een vrijwillige bijdrage.

Wie wordt het nieuwe 'gezicht' van De Blauwe Kei Junior?

Voor De Blauwe Kei Juniorfolder zoekt Theater De Blauwe Kei ieder jaar een covermodel. Uit alle aanmeldingen voor de editie van seizoen 2018-2019 zijn drie kinderen gekozen die kans maken om het covermodel te worden. De genomineerde kinderen zijn: Sem van Bommel, Anne Mettler en Veerle van den Broek.

Begin juli kiest de jury de uiteindelijke winnaar of winnares. De winnaar wint een fotoshoot en vrijkaartjes voor een kindervoorstelling én komt op de voorpagina van De Blauwe Kei Juniorfolder 2018-2019 te staan. Stadskrant Veghel en de MooiRooi krant stellen vanaf deze week iedere week een genomineerde voor.

Genomineerden
De eerste genomineerde is Sem van Bommel uit Veghel. Hij is zeven jaar en gaat na de zomer naar groep 3 van basisschool de Ieme. "Sem is een leuk, spontaan kindje dat graag stukjes voor ons opvoert in huis, dat vindt hij super", vertelt moeder Wendy. "Hij vindt het ook leuk om op de foto te staan en dansjes te oefenen. Verder houdt Sem van gezelschapsspellen, die speelt hij het liefst heel de dag." Ervaring met theater heeft Sem al. "Ik speel in een musical van Telekids en binnenkort is mijn eerste voorstelling, waarin ik zing, dans en tekst heb." Toen hij de oproep voor de zoektocht naar een covermodel zag, schreef hij zich meteen in. "Ik vind het super leuk dat ik nu bij de laatste drie zit en ik vind theater én op de foto gaan kei leuk. Ik hoop echt dat ik ga winnen!"

De Blauwe Kei Junior
De Blauwe Kei Juniorfolder is een uitgave van Theater De Blauwe Kei die ieder jaar na de zomervakantie uitkomt. In de folder staan alle jeugdvoorstellingen én is te lezen hoe kinderen gratis lid kunnen worden van De Blauwe Kei Juniorclub. Ben je aangemeld voor De Blauwe Kei Junior, dan word je op de hoogte gehouden van alle jeugdvoorstellingen en ontvang je het hele jaar door interessante nieuwtjes, acties, spelletjes, kleurplaten en prijzen.

Meierijstad genomineerd voor Cultuurparticipatieprijs

Gemeente Meierijstad is genomineerd voor de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs. Deze prijs is in samenwerking met iktoon - maand voor amateurkunst - en wordt uitgereikt aan de gemeente die uitblinkt in het stimuleren van cultuurparticipatie in de regio.

Andere genomineerden zijn de gemeenten Assen, Lisse, Steenbergen en Zwolle. Uit de vijf finalisten wordt tijdens de iktoon-maand op 28 juni door de jury een winnaar gekozen. Deze ontvangt €15.000,- die ten goede moet komen aan de cultuurparticipatie in de gemeente. De winnaar mag zichzelf daarnaast een jaar lang Beste Cultuurparticipatie Gemeente van Nederland noemen.
In Nederland zijn 6,4 miljoen mensen in hun vrije tijd actief met kunst bezig. Het BNG Cultuurfonds wil met de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs gemeenten die zich hier actief voor inzetten stimuleren. Mat Meijs, BNG Cultuurfonds: "Cultuur deel je: actief deelnemen aan kunst en cultuur draagt bij aan de ontwikkeling en zingeving van mensen en aan een sociale samenleving. Al die amateurkunstenaars zorgen voor verbinding, verrijking en leefbaarheid in hun gemeente. Met deze prijs willen wij dit stimuleren".

De jury over gemeente Meierijstad
Een prachtig voorbeeld van hoe een gemeente samen met het bedrijfsleven en culturele instellingen tot een gemeenschappelijke en samenhangende visie komt over talentontwikkeling, is de Circle of Talent. Van basisonderwijs tot vrije tijd en van kinderen tot en met volwassenen. Met het oude fabriekscomplex CHV Noordkade is een culturele hub herrezen waar de culturele beleving, participatie en menselijke basisbehoeftes als eten en sociale ontmoeting centraal staan. Belangrijk om te noemen is dat deze gemeente nieuw is; een fusie van gemeenten Sint Oedenrode, Schijndel en Veghel. Die fusie stimuleerde ook samenwerking en samenvoeging van verschillende cultuurinstellingen met aanbod in receptief cultuurbezoek, cultuureducatie en cultuurparticipatie. Phoenix Cultuur is het centrum voor kunstonderwijs in de gemeente met aanbod in de verschillende dorpskernen. De samenwerking onderling is goed, evenals met de gemeente die de rol als aanjager, innovator en sparringpartner vervult. Maar liefst 19 'particuliere' inzendingen hebben Meierijstad aangedragen. De jury is enthousiast over de hotspotfunctie die CHV Noordkade heeft in de regio, die met de vestiging van onder andere Phoenix Cultuureducatie zorgt voor een breed scala aan lessen, workshops en cursussen voor jong en oud. Cultuureducatie zorgt voor een breed scala aan lessen, workshops en cursussen voor jong en oud.

De prijs wordt uitgereikt op donderdag 28 juni om 16:00 uur in de Koepelzaal van Het Huis in Utrecht. De uitreiking is tevens de afsluiting van de iktoon-maand. Met zo'n 78.000 deelnemende kunstenaars, 3500 evenementen en 185.000 bezoekers is iktoon de grootste kunstmanifestatie van Nederland. Op meer dan duizend locaties in circa 130 gemeenten, worden voorstellingen, workshops, exposities, shows, kunstmarkten, openbare repetities en open dagen georganiseerd. Iktoon biedt alle 6,4 miljoen kunstenaars die Nederland rijk is hiermee een podium. Iedereen die een creatieve hobby heeft en dit wil laten zien, kan een evenement aanmaken. Door het hele land zijn kunstzinnige activiteiten te doen, bekijk het landelijke programma op https://iktoon.nl/agenda.

Veteranendag gemeente Meierijstad

Foto: Marloes van Antwerpen

Veteranen worden namens de Nederlandse samenleving ingezet in oorlogs- of daarmee vergelijkbare omstandigheden. Daarmee heeft Nederland sinds 1940 ruim 650.000 militairen ingezet tijdens drie oorlogen en bijna honderd vredesmissies. Tijdens de verschillende veteranendagen georganiseerd door de (lokale) samenleving, tonen de samenleving en de Nederlandse overheid hun erkenning en begrip.

In de gemeente Meierijstad wonen vele veteranen die rechtstreeks betrokken zijn geweest bij oorlogshandelingen of vredesmissies. Deze militaire veteranen worden daarom, samen met hun partner of begeleider, uitgenodigd op vrijdag 29 juni aanstaande.

Kransleggingen
Er vinden op 29 juni twee kransleggingen plaats. Beide herdenkingen beginnen om 14.15 uur en duren ongeveer een half uur.
- In Schijndel vindt dit plaats bij het 51th Highland Division Memorial Bevrijdingsmonument aan de Rooiseweg.
- In Veghel vindt dit plaats bij het Veteranenmonument aan de Kolonel Johnsonstraat.

Samenzijn
Het samenzijn vindt dit jaar plaats in Het Dorpshuis, Pastoor Clercxstraat 50, 5465 RJ te Zijtaart. De militaire veteranen zijn daar vanaf circa 15.00 uur van harte welkom. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 18.30 uur.

LET OP! Belangrijke informatie
De gemeente Meierijstad heeft persoonlijke uitnodigingen verstuurd op basis van verkregen adresinformatie van het Veteraneninstituut in Doorn. Veteranen die onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen zijn uiteraard ook welkom. Zij kunnen zich aanmelden via Jacqueline Bijnen of Hetty van den Tillaart, telefoon 14 0413 of via kabinet@meierijstad.nl. Ook partners van overleden veteranen zijn van harte welkom.

Presentatie vluchtelingenwerk

Elke eerste en derde dinsdagochtend van de maand organiseert woonservice Wijbosch een activiteit. 19 juni kunt u luisteren naar gastsprekers van vluchtelingenwerk. 'Bekend maakt Bemind' is de titel van de presentatie.

Er zullen deze ochtend twee personen aanwezig zijn: een medewerkster van vluchtelingenwerk en een statushouder. Zij zullen hun ervaringen delen met de bezoekers en er is ruimte om vragen te stellen. De presentatie vindt plaats van 09.30 uur tot 11.30 uur in Dorpscentrum De Schakel, Eerdsebaan 1 in Wijbosch. De toegang is gratis.

'Nuloptie' beleid coffeeshops voor heel Meierijstad

Het college wil geen coffeeshop in Meierijstad, ook niet in een grotere kern als Veghel. Een coffeeshop past volgens het college niet in het dorpse karakter van Meierijstad. Bovendien heeft Meierijstad veel basisscholen en een coffeeshop zou een slechte invloed kunnen hebben op jonge kinderen.
Uden, Den Bosch en Eindhoven hebben coffeeshops en die voorzien daarmee voldoende in de behoefte, zo redeneert het college.
Het onderwerp stond op de agenda van het college, omdat Meierijstad dit jaar nog een besluit moet nemen vanwege de harmonisering van het beleid van de drie voormalige gemeenten. Enkele jaren geleden werd in Sint-Oedenrode een vergunning aangevraagd voor een coffeeshop in de Laan van Mariëndael. Die werd afgewezen door het college, omdat Sint-Oedenrode toen ook al een 'zero-beleid' voor coffeeshops had.

25 / 40

Expositie 'Bronzen uit het voorste bos' In de beeldentuin van Museum Jan Heestershuis in Schijndel is weer een nieuwe expositie te zien vanaf 6 juni t/m 26 augustus 2018: Chris Hendriks – Bronzen uit het voorste bos.

Chris Hendriks, (Eindhoven, 1937) is sedert 1993 fulltime werkzaam aan zijn artistieke ontwikkeling. Hoewel het schooladvies luidde 'kunstacademie', werd het toch het technisch onderwijs waar hij zich op ging richten. Maar in de vroege jaren tachtig heeft hij het tekenen en schilderen weer opgepakt, met een voorkeur voor portret en model. Dat riep zijn belangstelling op voor een volgende stap: het driedimensionale werk, het model- en kop boetseren.
Met een zelfgemaakte zeilboot heeft zijn gezin tientallen jaren de vakanties varend doorgebracht. Dat leverde inspiratie op voor getekende en geschilderde havengezichten, later zeefdrukken op zeekaarten en vooral ook ruimtelijk werk zoals scheepswrakken, steigers, vissershutjes e.d.
Naar aanleiding van het bouwen-met-strips van de wrakken ontwikkelde zich een nieuwe richting: het vormgeven door middel van netwerk of raster, wat hij graag gebruikt bij zijn geometrische objecten.
De laatste tijd maakt hij met plezier zijsprongen naar absurditeiten, zogenaamde folies. De uiteenlopende vormen van zijn werk inspireren elkaar. Het gelijktijdig werken aan verschillende objecten en met diverse materialen geeft een verfrissende afwisseling. De uitdaging is om de uiterste mogelijkheden van het materiaal te onderzoeken, om tot de grenzen van het haalbare te gaan.
De titel van de tentoonstelling verwijst naar de woonplaats van Chris Hendriks, Vorstenbosch, dat in vroeger tijden naar verluidt aangeduid werd met het 'voorste bos'.
Kijk voor meer informatie op www.museumjanheestershuis.nl


Pop&Colour Festival: Voor ieder wat wils!

Sint-Oedenrode – Maar liefst dertien bandjes mochten afgelopen weekend schitteren op het grote podium van het Pop&Colour festival. Dit werd georganiseerd door Helden van Kien en Pop&Co, een organisatie die jonge muzikanten de kans geeft om op een groot podium te staan. De ervaren band Yellow Pants zorgde voor een spectaculaire opening van het festival. De dag werd afgesloten door de bekende artiest Lucas Hamming en zijn band.

Toen Lucas Hamming moest spelen, was het meeste publiek al naar huis gegaan. Toch heeft Lucas Hamming, dankzij zijn ervaring en enthousiasme, een top show neer weten te zetten. Vrijwel iedereen zong of danste mee. Toen Hamming erachter kwam dat iemand uit het publiek jarig was, werd deze meteen het podium opgetrokken voor een persoonlijke felicitatie van de artiest.

Dit jaar was het festival bij streekpark de Kienehoef. . De nieuwe locatie zorgde voor meer mogelijkheden. Door het grotere terrein was er dit keer niet alleen muziek, maar waren er ook kraampjes waar van alles gekocht kon worden.

Marlou Jansen, organisator van de markt, vertelt hier namens de werkgroep meer over: "We willen op het Pop&Colour Festival zoveel mogelijk facetten van kunst en cultuur laten zien, zowel podiumkunsten als beeldende kunst. De creatieve markt is een vast onderdeel van het festival. Op deze markt kan iedereen zijn eigen gemaakte creaties laten zien. Van creativiteit tot kunst, professionals en hobbyisten, jong en oud, alles staat door elkaar. Juist deze combinatie maakt de markt uniek en zorgt ervoor dat zowel bezoekers als deelnemers elkaar kunnen ontmoeten en inspireren." De organisatie is erg tevreden met wat ze dit jaar neer hebben gezet. Vorige jaren werd het evenement gehouden bij Mariëndael. Dit jaar was het voor het eerst in Streekpark Kienehoef, dat was nieuw en daardoor ook spannend. "Gelukkig is alles goed verlopen, het was echt genieten. De groene omgeving past zo goed bij het festival en de sfeer was geweldig. Het weer werkte natuurlijk ook ontzettend mee. We hebben heel veel positieve reacties gekregen en ook van veel mensen tips voor de volgende keer. Natuurlijk hebben we als organisatie ook onze dromen voor volgend jaar, maar eerst gaan we nog even nagenieten."

De muziekstijlen van de bandjes waren compleet verschillend. Zo was er Rock, Pop, Metal en ga zo maar door. Voor ieder wat wils! Ook zat er een groot verschil in de leeftijden van de bandjes. Daardoor kwam zowel jong als oud op het evenement af. Dit zorgde voor een gezellige drukte gedurende de hele dag.

Al met al was het een succesvolle dag, met veel talent op en rond het podium. Volgens bandcoach Kornelis Lievense was het dit jaar 'fantastisch, spectaculair en voor herhaling vatbaar'.

Is uw woning inbraak-proef?

Was in september 2016 nog iets meer dan 1 op de 10 woningen (11%) voorzien van een alarminstallatie, anderhalf jaar later, in maart van dit jaar was dat aantal al bijna verdubbeld (20%). De komende tijd mogen we een voortzetting van die toegenomen belangstelling verwachten, want maar liefst 1 op de 8 (12%) zegt een beveiligingssysteem aan te willen schaffen.

Uit onderzoek van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken blijkt dat een kwart van de 788 huishoudens een alarmsysteem met slechts een geluidsalarm en/of zwaailicht te hebben. Puur om af te schrikken dus en in de hoop dat de inbreker snel het hazenpad zal kiezen. Bijna twee derde (64%) van de systemen geeft een signaal aan de gebruiker (via de mobiele telefoon) en/of aan een professionele meldkamer dat er iets verdachts aan de hand is. Wanneer je op dat moment niet thuis bent, is dat een geruststellende gedachte. Ook al schrik je vaak van de melding. Je kunt dan de politie bellen. Indien tevens een camera is aangesloten op het alarmsysteem (bij 45%) waarmee geconstateerd kan worden dat er een inbreker bezig is, zal de politie er snel een surveillant op afsturen. Een systeem verbonden met een alarmcentrale is wat dat betreft iets makkelijker: daar zorgen eigen surveillanten veelal voor een huisbezoek. Tevens schakelen zij bij dubbele verificatie direct de politie in.

Gelukkig zien meer en meer mensen in dat het verstandig is om af en toe een onderdeel van je huis op inbraakgevoeligheid te controleren. Vooral met de zomervakantie in het vooruitzicht doet u er goed aan om uw woning eens extra te checken.


Vrijwilligers gezocht

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is onderdeel van Welzijn de Meierij. Zij brengen hulpvragenden en hulpaanbieders in contact met elkaar. Daarom zijn zij steeds op zoek naar mensen die anderen willen helpen of wat willen doen voor de gemeenschap in Schijndel en Sint-Oedenrode.

Voor vrijwel iedereen zijn er geschikte vacatures en bezigheden. Deze keer speciale aandacht voor:

Taalcoach bij Gilde Samenspraak
Gilde Samenspraak is op zoek naar taalcoaches. Een taalcoach van Gilde SamenSpraak begeleidt een anderstalige met het leren spreken van de Nederlandse taal. Komt u graag in contact met andere culturen en vindt u het leuk een ander iets te leren over 'uw eigen taal? Misschien is deze vacature u dan op het lijf geschreven. Werktijden zijn in overleg (vacaturenummer 19931).

Gespreksleider Participatieverklaring bij het Vluchtelingenwerk in Sint-Oedenrode
Vluchtelingenwerk zoekt gespreksleider participatieverklaring voor Sint-Oedenrode. Als gespreksleider leidt je workshops in goede banen. Gewenst is dat je kunt tolken naar het Arabisch, Engels, Tigrinya of Farsi. Indien je niet kunt vertalen werk je samen met een tolk.

Verder is het van belang dat je ervaren bent in het werken met groepen in een onderwijs- of trainingssituatie. Je bent sterk in doorvragen om zo tot de kern te komen. Werktijden zijn in overleg. (vacaturenummer 20397).
Denkt u, dit kan wel iets voor mij zijn, bel dan even: 073 - 5441400 of mail : vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl. Op www.welzijndemeierij.nl vindt u deze en allerlei andere vacatures en activiteiten.

Als het thuis niet meer gaat

In het Alzheimercafé in het Pieter BrueghelHuis in Veghel komt elke derde dinsdag van de maand een bepaald aspect van de ziekte dementie aan bod. Op dinsdag 19 juni is het thema: "Als het thuis niet meer gaat, wat dan?".

Wachtlijstbeheerders uit de regio Uden-Veghel belichten de verschillende mogelijkheden van opname in een woonvorm voor mensen met dementie. Zij schetsen ook hoe een opname in zijn werk gaat. De deuren van het Alzheimercafé gaan om 19.00 uur open. Het programma begint om 19.30 uur en duurt ongeveer twee uur. Daarna kunnen de bezoekers nog even napraten en vragen stellen aan de aanwezige deskundigen en professionals. De avond is bedoeld voor iedereen uit de gemeenten Landerd, Boekel, Uden, Veghel, Bernheze en Meierijstad die iets met dementie heeft. De toegang is gratis.

Ingrijpend
Er kan een moment komen dat de zorg voor een dementerende partner of ouder thuis niet langer mogelijk is. Ondanks steun van familie, vrienden en hulp vanuit professionele instanties kan het voor de partner of het kind dat die zorg geeft te zwaar worden. Maar het verhuizen is altijd een enorm ingrijpende gebeurtenis, waar de betrokkenen als een berg tegen opzien. De ervaring leert dat mensen enorm veel moeite hebben met het nemen van de uiteindelijke beslissing. Ook al weten ze dat ze het geven van de goede zorg niet meer vol te houden is, toch hebben mantelzorgers het gevoel dat ze tekort schieten.
De laatste jaren ontstaan er veel nieuwe initiatieven voor wonen voor mensen met dementie. Het kan zelfs verstandig zijn om al in een vroeg stadium te gaan verhuizen naar een appartement bij een zorgcentrum, waar zorg gemakkelijk in te schakelen is als dat nodig is. Dagopvang en thuiszorg kunnen soelaas bieden, maar als dat ook niet voldoende lucht geeft, dan moet gekeken worden naar elders wonen.
Als mantelzorgers uitvallen, is opname in een verpleeghuis vaak het enige alternatief. Voor hun gevoel laten ze hun naaste in de steek. De organisatoren van het Alzheimercafé hopen mensen te helpen om de juiste beslissing te nemen. Tijdens deze avond wordt uitgelegd hoe de opname in een verpleeghuis in zijn werk gaat en hoe mensen daarin begeleid worden.
Het Alzheimercafé is een initiatief van Alzheimer Nederland, afdeling Uden/Veghel, BrabantZorg, GGZ Oost Brabant en ONS welzijn.

Gezellig bezig zijn 'onder ons'

Iedere maand, ook in de vakantietijd, is er een activiteit van het Onderonsje. Iedereen vanaf 55 jaar is van harte welkom.

De dag begint altijd met koffie drinken en bijpraten en daarna gaan de koffiekopjes aan de kant en gaan we aan de slag. De ene keer is dat een creatieve activiteit zoals bloemschikken, de andere keer een bingomiddag of een verhalentafel. En een paar keer per jaar komt de groep 's morgens om 10.00 uur al bij elkaar en staat er gezamenlijk koken op het programma.
In februari is een stamppottenbuffet klaargemaakt en in juni staat het koken meer in het teken van de zomer. Er wordt mediterraans gekookt en Mia van Boxtel is bereid om als superchef ons de lekkerste gerechtjes klaar te laten maken. Alle gerechten worden in een kleurrijk buffet klaargezet en valt er heel wat te proeven! En het is altijd lekker!

Daarnaast zijn er in juli diverse activiteiten, zoals een bezoek bij boer Bekkers die een melkveebedrijf runt. Wie durft er een koe te knuffelen? En goed opletten, want de middag wordt afgesloten met een quiz!
Meestal is het Onderonsje de laatste donderdag van de maand, van 14.00-16.00 uur en kost € 3,-. Bij kookactiviteiten is de tijd van 10.00 tot ca. 13.30 uur en zijn de kosten €6,-.
Datum voor mediterraans koken is donderdag 21 juni. Niet op 28 juni! Graag opgeven voor 18 juni. Voor informatie en aanmelden: Petra Vesters, tel.06-10068676 of Karin van Vlerken, tel. 06-13992915. Damiaancentrum, Schijndelseweg 46, 5491 TB Sint-Oedenrode, zie ook www.damiaancentrum.nl

Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker

Mannen bij wie prostaatkanker wordt vastgesteld kunnen moeite hebben daarover te praten. Soms moeten zij iets overwinnen voordat zij het er over kunnen hebben.

Om bespreekbaar te maken waar zij mee zitten, nodigt de ProstaatKankerStichting hen uit
om hun ervaringen en vragen te delen met lotgenoten, die allemaal weten wat zij doormaken. Hoe zij ondanks de beperkingen toch kwaliteit van leven kunnen hebben.
Daarnaast kan het krijgen van praktische informatie rond een behandeling belangrijke steun geven.
Daarom houdt de ProstaatKankerStichting een lotgenotenbijeenkomst in inloophuis De Cirkel,
Evertsenstraat 19 in Helmond. Het thema van deze middag is: De arts constateert prostaatkanker. Heb je nog wat te kiezen? De bijeenkomst is op maandag 18 juni om 14.00 tot circa 16.00 uur. Partners en familie zijn, zoals altijd, welkom.De toegang is gratis.

SamenLoopkanjer van de week

Brian Langens is de SamenLoopkanjer van deze week.

Sint-Oedenrode loopt al maanden warm voor SamenLoop voor Hoop. Er zijn maar weinig mensen die er niet bij betrokken zijn. Via een serie in DeMooiRooiKrant gaan we op zoek naar hen. Wat doen ze voor de SamenLoop? Waarom? Daarnaast mogen ze het stokje doorgeven aan de volgende. In deze aflevering: Brian Langens.

Hoe zet jij je in voor de SamenLoop?
"Met een vriendengroep die bestaat uit achttien personen vormen we het team 'You'll Never Walk Alone'. Recentelijk hebben we een feest in de kantine van de lokale voetbalclub (Rhode) georganiseerd. De opbrengst hiervan viel hoger uit dan dat we aanvankelijk dachten; ruim €4500,- . We waren zowel beduusd als zeer tevreden! Verder hebben we collectebussen staan bij verschillende werkgevers en uiteraard in de kantine van Rhode om nog meer geld te genereren. Tevens proberen we zo veel mogelijk te verkopen aan voedsel en drank op 1 en 2 september."

Waarom zet jij je hier voor in?
"Onlangs is mijn moeder overleden aan kanker. Ik hoefde er derhalve niet lang over na te denken om me in te zetten voor dit doel. Ik richtte een team op en we hadden één gezamenlijk doel: zo veel mogelijk geld inzamelen ten behoeve van het KWF om onderzoek te kunnen doen naar deze ziekte, zodat de kans op overlijden in de toekomst kan worden gereduceerd en het leed voor de nabestaanden bespaard kan blijven."

Hoe beleef je dit traject?
"Ik heb werkelijk het idee dat het een groots evenement wordt. Omdat ik teamcaptain ben, heb ik bijeenkomsten bijgewoond en krijg ik mails binnen die informatie over de SamenLoop bevatten. Daardoor kan ik redelijk inschatten wat gevraagd wordt. Er komt heel wat bij kijken, dat mag echt niet onderschat worden. Daarnaast zie ik vaak initiatieven van andere teams via Facebook. Dit alles in ogenschouw nemend, kan ik alleen maar zeggen trots te zijn op de manier waarop dit beleefd wordt in Sint-Oedenrode."

Wat doe je als teamcaptain?
"Zoals reeds aangegeven woon ik, indien ze er zijn, bijeenkomsten bij. Verder probeer ik de jongens uit mijn team zo goed mogelijk te informeren over ontwikkelingen of randzaken."

Wil je verder nog iets kwijt?
"Ik vind het een geweldig initiatief. Ik hoop echt dat we samen een mooi bedrag bij elkaar kunnen sprokkelen. De saamhorigheid of eensgezindheid maakt de SamenLoop echt iets unieks."

Brian geeft het stokje door aan Marianne Hellings, teamcaptain van team 'Pluk de dag'.

De Avondwandel4daagse is gelopen

Foto: Jos vanNunen

Voor vele kinderen die de Avondwandel4daagse meeliepen waren het mooie dagen geweest. Lekker lopen, of wandelen, lekker kletsen onderweg. Je buikje vullen met eten en drinken op de posten en goed opletten want er moesten puzzels opgelost worden.

De thema`s waren deze keer dieren, gezegdes, pretparken, en rebussen. Misschien was het af en toe wel een beetje moeilijk maar dat was dan een mooie opdracht voor de meelopende papa`s of mama`s ,oma's en opa's. iedere dag bij aankomst werden trots de meer dan 200 ingevulde formulieren ingeleverd. Ondanks de slechte weersvooruitzichten van donderdag zijn er toch een groot aantal kinderen die alle vier de avonden hebben mee gelopen. Wat op zich al een geweldige prestatie is. Na afloop is het voor de organisatie telkens weer een heel gepuzzel. Gelukkig wisten zij alle antwoorden goed in te vullen. Er kwam de volgende lijst met namen naar voren. Gewonnen hebben:

Basisscholen:
Kienehoef; Timo van der Linden 7 jaar
Odaschool; Anne Dekker 6 jaar en Evi Rijkers 9 jaar
De Springplank; Xiva Wouters 7 jaar
Dommelrode; Fleur Groeneveld 8 jaar
De Sprongh; Sanne Brinkman 6 jaar
Sint Antonius van Padua; Eva Soons 5 jaar
Fransiscusschool; Roy Hoevenaars 9 jaar
Eerschot; Noud van der Heijden 6 jaar
De verbinding; Morris de Bruin 3 jaar

Foto: Jos vanNunen
Foto: Jos vanNunen

Deze prijswinnaars mogen hun prijsjes op komen halen op woensdag 20 juni om 15.00 uur bij Albert Heijn, op de Markt.


32 / 40

Zij

naarmate de toekomst
meer in zicht komt
word ik mij bewust
van 't verdriet dat zij droeg

nu kaarten minder worden geschud
daar mijn vingers allengs verstijven
besef ik dat zij er niet om vroeg;
haar aard en prille haard
dienden veelal in angst te verblijven

ik voel haar pijn thans in mijn hart
het is alsof ik het toelaat en luister
naar de woorden achter in haar mond

en nu dieper in de ogen kan zien,
zoals die blik uit het duister,
met de ballast van het leven
en de rust die zij nimmer vond

Foto: Henri van Hoorn

Zelfs in het hartje van het centrum liggen wat groene velden verscholen. De achtertuin van de Borchmolendijk en Osteria. Foto: Henri van Hoorn

Hij kumt mî de gist es de mik al in d'n ove zit.

Liefde is zoiets als zonder parachute uit een vliegtuig springen. Maar er is geen reden om bang te zijn want het vliegtuig staat nog op de grond. Jarod Kints (1982) Amerikaans schrijver en blogger.

Gezien in de Ameroyenhof: deze prachtige blauwspar. En zijn dat nu gouden dennenappels? Heeft u ook een mooie natuurfoto gemaakt? Stuur dan een mail naar redactie@demooirooikrant.nl.

33 / 40

Rooienaar Manuel van Oorschodt heeft met PSV C1 afgelopen weekend een derde plaats en daarmee een bronzen medaille op het NK Waterpolo 015 in Ede weten te veroveren.

Het afgelopen jaar werd er door de KNZB voor het eerst een landelijke eredivisie voor de C-jeugd georganiseerd. Manuel van Oorschodt komt daardoor voor PSV in twee landelijke competities uit, door zowel met de B1 als met de C1 te spelen. De C-jeugd eindigde in dit eerste competitiejaar op een 6e plek landelijk. Doordat zij tevens kampioen van de regio Zuid werden namen zij het 26 en 27 mei eerst op tegen de kampioen van regio Noord, Trivia. Deze laatste werd door PSV met respectievelijk 27-4 en 26-1 eenvoudig aan de kant geschoven waardoor PSV C1 zich kwalificeerde voor het NK.

Afgelopen zaterdag werd eerst een knappe prestatie neergezet door met 9-6 te winnen van Het Ravijn uit Nijverdal, een ploeg waar in de competitie nog van werd verloren. Daarna moest PSV zijn meerdere erkennen in de gedoodverfde winnaar van het NK en koploper in de competitie, Widex GZC Donk uit Gouda. Zij wonnen met een ruime 20-3.

Op dag 2 werd eerst tegen de andere grootmacht uit de competitie, en uiteindelijk zilveren medaillewinnaar, Polar Bears uit Ede gespeeld. Ook deze wedstrijd werd verloren met 5-12. Hierdoor werd er afgelopen zondag gespeeld om de derde en vierde plaats tegen ZVL De Zijl uit Leiden. In een bloedstollende wedstrijd wist PSV eerst een voorsprong op te bouwen tot 8-3 in de derde periode. Daarna ging het alsnog heel erg mis eind derde part en begin vierde part waardoor de Zijl alsnog aan leiding ging met 9-10. In de laatste 5 (!) seconden wist PSV echter nog net de aansluitingstreffer te maken en met 10-10 eind 4e part draaide de wedstrijd alsnog op penalty's uit. De jongens van PSV wisten het hoofd echter koel te houden en beslisten de wedstrijd met een schitterende penalty reeks in hun voordeel met 14-12! Met deze mooie opsteker begint Manuel aan een lange zomer trainingsperiode met Jong Oranje in Zeist. Over een dikke week eerst nog een toernooi in Hannover met Jong Oranje en de rest van het programma wordt uiteindelijk toegewerkt naar het WK in augustus in Belgrado/Servië.

Rooise Hill Killers in Oostenrijk

Foto: Foto:

Dit weekend heeft een grote groep Rooise vrienden gefietst in Oostenrijk. Het is het achtste jaar dat deze groep samen op pad gaat. Bergen als Alpe d'Huez, Mont Ventoux, Stelvio werden afgelopen jaren overmeesterd.

Dit jaar was het tijd voor de berg Timmelsjoch, op de grens van Oostenrijk en Italië. De top van de berg was 2509 meter hoog en nog besneeuwd. Vanaf Oostenrijk 22 km klimmen en vanaf Italië 29 km klimmen. Beiden met een stijgingspercentage van 6-7%. Er zijn speciaal voor deze gelegenheid nieuwe shirts gemaakt en met de nieuwe groepsnaam Hill Killers is ook deze uitdaging door alle renners volbracht.


Argo in actie op Minioren Finales

Roel Janssen

Afgelopen weekend streden in Roosendaal de zwemmers t/m twaalf jaar om de Brabantse titels tijdens de Minioren Finales. Namens Argo hebben Naomi van der Post en Luuk Janssen aan deze wedstrijd deelgenomen.

Beiden hebben goed gezwommen, echter een plaats op het podium zat er niet in. De uitslag: Luuk: 13e op de 50m vlinderslag in 0.52.22, 15e op de 100m vrije slag in 1.40.90 en 14e op de 100m wisselslag in 1.48.88; Naomi: 6e op de 100m rugslag in 1.36.77, 16e op de 50m vlinderslag in 0.50.54 en 9e op de 100m vrije slag in 1.30.39.
Komende vrijdag neemt Lars Diesch deel aan het NK voor Jeugd en Junioren dat wordt gehouden in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven. Lars zwemt dan de 50m schoolslag. Aanvang 8:30 uur.

Open water seizoen gestart

Afgelopen zondag is het open water seizoen voor de zwemmers gestart met een mooie wedstrijd in Huizen aan het IJsselmeer, met start en finish in het nautisch kwartier van de mooie nieuwe haven.

De eerste wedstrijd van het seizoen en meteen al een watertemperatuur van ruim 23 graden is vrij uniek te noemen. In de ochtend stond er wel een stevige wind en dit resulteerde in veel golfslag maar desondanks werd er goed gezwommen.
Argo was vertegenwoordigd door Roel Janssen en hij is het seizoen goed begonnen. 's Morgens om 10.00 ging Roel van start op de 3000 meter vrije slag. Roel is zelf nog junior zwemmer en werd in dit programma bij de hogere leeftijdsklasse Jeugd 1 en 2 en Heren Senioren ingedeeld. Hij kon mooi aansluiting vinden bij een groepje zwemmers en na een keurige constante race wist hij na 4 keer 750 meter op en neer zwemmen te finishen op een keurige vijfde plaats.
's Middags zwom Roel in zijn eigen Junioren 4 categorie naar een podiumplaats op de 1000 meter schoolslag. Hij tikte als tweede aan in een nieuwe Persoonlijk record tijd van 18 minuten en 12 sec. Voor Roel een paar mooie resultaten die veel goeds beloven voor de rest van het seizoen.

Een bijzondere klim van de Alpe d'HuZes

Vorige week donderdag was het na lang wachten eindelijk zover. Na vele uren voorbereiding mochten de heren van team Cyclexperience om 04.30 uur van start gaan tijdens de klim van de Alpe d'HuZes. De teller van het inzamelen stond inmiddels boven de € 13.000,-! Iets waar ze alleen maar van durven te dromen vooraf.

Alleen het overlijden van Rob Kantelberg een week voor vertrek maakte de trip er niet makkelijker op. Rob, een vriend van Patrick en Stef, overleed een week voordat de mannen naar Frankrijk vertrokken. Rob had de strijd tegen deze vreselijke ziekte verloren. Na drie en een half jaar strijden was de strijd gestreden. Marijke, de vrouw van Rob en Naomi en Jordi (zijn kinderen) hadden besloten geen bloemen bij de uitvaart te willen. Ze hadden besloten dat al het geld dat de aanwezigen aan bloemen wilde uitgeven, aan de mannen van CycleXperience te schenken voor de kankerstichting. Wat en prachtig gebaar was dat! Zes dagen voor de Alpe d'HuZes was het afscheid van Rob.
Twee nachten na het afscheid zijn de mannen vertrokken naar Frankrijk. Ook Naomi, de dochter van Rob, is mee gegaan. Op 7 juni was het dan zover. Na een kort nachtje vertrokken de mannen richting de start om daar om 04.30 uur te mogen vertrekken. In de stromende regen vertrokken de mannen de eerste keer de berg op. Ook de tweede keer was het nog nat en koud en dat maakte het er allemaal niet makkelijker op! Stef die met een knieblessure aan het avontuur begon moest na twee beklimmingen geëmotioneerd afhaken. De heren besloten verder te gaan en gingen een uurtje later aan hun derde avontuur beginnen. Dit was voor Stephan en Patrick emotioneel de zwaarste. Ook bij Peter begon het kraken, Mark was het fitst van de vier overgebleven renners van Cyclexperience. Om 14.00 uur begonnen Patrick, Stephan en Peter aan de 4e beklimming. Mark was daar een uurtje eerder aan begonnen. Omdat de heren aan Johan, de eigenaar van Cyclexperience (die zelf herstellende is van deze ziekte) hadden belooft gezamenlijk de laatste keer voor de foto over de streep te komen had Mark Stef bij de camper opgepikt die bij bocht zeven stond. Peter, Patrick en Stephan hadden besloten boven op hun te wachten omdat het inmiddels weer hard was gaan regenen. Toen de heren allemaal boven waren zijn ze gezamenlijk over de streep gefietst. Dat leverde dit prachtig plaatje op! Het was een dag met een lach en veel tranen. Henk van Moosdijk, de vader van Stephan heeft de berg twee keer omhoog gelopen! Ze vroegen Henk een dag voor de Alpe d'HuZes, Henk, wanneer is jouw dag geslaagd? Nou zei Henk, als ik het gevoel van de Alpe d'HuZes heb mogen ervaren, is mijn dag geslaagd! Nou Henk, we kunnen zeggen dat Stef, Peter, Mark Stephan en Patrick net als jij het gevoel hebben ervaren en trots zijn op het binnen gehaalde bedrag en trots zijn op hun prestatie. De heren willen iedereen bedanken die hun gesteund hebben, en Naomi, Twan, Suzan, Sandra, Ingrid, Annemiek, Rachel, Miranda en Monique bedanken voor de ondersteuning in Frankrijk! Top dat jullie erbij waren!

Henk van de Moosdijk.

Afgelopen zondag vond de derde editie van het Vriendentoernooi (voorheen: Invitatietoernooi) plaats bij Tennisvereniging De Kienehoef. Het deelnemersveld bestond uit maar liefst 93 tennissers en niet-tennissers. Een aantal maakte na jaren van afwezigheid weer hun rentree op de tennisvelden. Zo bleken de trainingen van Cees in hun jeugdjaren toch weer eens van pas te komen. Het werd een warme, maar toch vooral gezellige middag met spelers en supporters. Zij genoten van een hapje en een drankje tussen de wedstrijden door.

Gestreden werd er op de baan door alle deelnemende koppels. Zij speelde in elf vriendenpoules om de titel. In een vriendenpoule schrijven vier bevriende koppels in, die daarmee gegarandeerd tegen elkaar spelen. Uiteindelijk werden er ook nog kruisfinales gespeeld tussen de vriendenpoules. Als finale werd een heuse tennispongwedstrijd gespeeld. Het principe van bierpong, maar dan op een tennisbaan, met racket, tennisbal en emmers. Met een drankje naar keuze. De finalisten toonden hun klasse en precisie door de bal in de juiste emmer te mikken. Dat zorgde voor de nodige hilarische momenten.

De organisatie kijkt terug op een geslaagd toernooi, met opnieuw een groeiend deelnemersveld. Ook volgend jaar hopen zij weer nieuwe tennissers en niet-tennissers te verwelkomen op het tennispark!

Dubbel afscheid bij vv Boskant

Marian Veldkamp

Mede door de vernieuwde wedstrijdkalender van de KNVB en de vele afgelaste wedstrijden tijdens en na de winterstop moet er door veel verenigingen nog tot ver in juni worden gevoetbald. Met name door de teams die voor promotie of degradatie aan de bak moeten in de nacompetitie.

Boskant 2 was één van de teams. De tweede beslissingswedstrijd, afgelopen zondag 10 juni, werd met 1-3 verloren van UDI'19 4. Met dit resultaat kan ook Boskant 2 'met vakantie'.
Op deze late laatste wedstrijddag waren 2 personen voor het laatst in functie: Jan van Boxtel als leider tweede elftal en Marian Veldkamp als kantinebeheerster. Naast het feit dat Jan z'n rol als leider van het tweede elftal (een rol die hij ruim 7 jaar heeft ingevuld) over geeft aan een ander, stopt hij ook met zijn taken in de activiteitencommissie: de biljartcompetitie, het oliebollen bakken, organisatie familie/vriendentoernooi, etc. Jan heeft zijn sporen voor ons clubke op heel veel vlakken dus ruimschoots verdiend! Een enorm belangrijke schakel die vanwege zijn bescheiden persoonlijkheid zelden op de voorgrond treedt. Het bestuur is hem voor al z'n inzet méér dan dankbaar!
Naast Jan neemt ook Marian Veldkamp, een andere extreem belangrijke schakel, afscheid. Marian zwaaide op professionele wijze de scepter over de kantine. Met een enorm verantwoordelijkheidsgevoel en organisatietalent was alles tot in de puntjes geregeld. Hoeveel zij wel niet deed, blijkt wel uit de zoektocht naar een vervanger (voel je je geroepen neem dan a.u.b. contact op). Gelukkig blijft ze op de achtergrond een en ander aansturen. Zowel Marian als Jan (samen met hun gezinnen, want hoe je het ook went of keert, je familie moet achter je staan bij deze tijdrovende taken) kunnen welverdiend gaan genieten van de vrij gekomen uurtjes!
Door de reeds eerder genoemde aangepaste wedstrijdkalender is de jaarlijks terugkerende vrijwilligersavond vroeg in het seizoen gehouden. Vanwege dit tijdstip in het seizoen zijn op die avond geen 'stoppende' vrijwilligers bedankt. Voor Marian en Jan kwam zondag 10 juni goed uit; de andere "stoppers" zullen zeker nog op een ander tijdstip 'aan de beurt' komen.

Jan van Boxtel

Boskant 2 na nederlaag weer derdeklasser

Door een 1-3 nederlaag tegen het bezoekende UDI'19 4 doet Boskant 2 een treetje terug en speelt volgend seizoen opnieuw in de reserve 3e klasse. Met het kampioenschap en de daarop aansluitende promotie, precies een jaar geleden, eigenlijk toch wel een kleine tegenvaller.

Al snel na aanvang van de wedstrijd bleek dat het tegen UDI'19 4 geen gemakkelijke wedstrijd zou gaan worden. Toch was er hoop toen de thuisclub in de 29e minuut op voorsprong kwam. Na een goede aanval over links, met een flinke bijdrage van linksback Tijs Onland, werd de subtiele voorzet van Joris van der Heijden 'eenvoudig' door Ruud van der Heijden binnen gekopt. De vreugde was van korte duur, twee minuten later was de stand alweer gelijk. De schuiver van de snelle Nisandro Estanista eindigde binnenkant paal, maar kon door de attente Bram van Duynhoven eenvoudig worden binnengelopen. Bij de eerstvolgende aanval leek Boskant opnieuw op voorsprong te komen, maar de inzet van Steff van de Laar ging net naast. Een te zachte terugspeelbal, in de 40e minuut, leidde de 1-2 in. Bram van Duynhoven profiteerde en schoot van dichtbij de bal tegen de touwen.
De eerste goede mogelijkheid in de tweede helft was voor de bezoekers. Na een goede dribbel van Nisandro moest Geert vol aan de bak om diens inzet over het doel te werken. Het bleek uitstel van executie, want diezelfde Nisandro werd nauwelijks iets in de weg gelegd om de bal, met het hoofd, alsnog tegen de touwen te werken. Hoewel Boskant 2 nog wel enige druk naar voren zette, leverde dat nauwelijks gevaarlijke momenten op voor het UDI-19 4 doel.

Afscheid trainer vv Nijnsel Arno Methorst

Mensen die dachten dat Nadal-Thiem DE wedstrijd van afgelopen zondag was hebben zich vergist. Het zij hen vergeven. En Parijs is natuurlijk geen verkeerde stad. Bij TV Nijnsel speelde namelijk de selectie van Nijnsel 1 een toernooitje en dat was van een akelig hoog niveau.

Vervolgens werd er een glaasje gedronken want de selectie, inclusief de hulptrainers, fysio, assistent-scheidsrechters en het bestuur namen afscheid van succestrainer Arno Methorst uit Eindhoven. Hij hield Nijnsel 1 maar liefst twee seizoenen in de derde klasse waarbij in het eerste seizoen zelfs een periodetitel werd veroverd en het vorig seizoen 'bijna'. Het afgelopen seizoen, waarbij om diverse redenen meerdere sterkhouders ontbraken, lukte het niet om degradatie te voorkomen en viel in de nacompetitie het doek.
Arno was een man van discipline, meerdere taken op zich nemen en afspraken nakomen. En dat werkt prettig voor iedereen. Kortom, vv Nijnsel/TVE Reclame kijkt met veel plezier terug op de periode 'Methorst' en koestert vele mooie herinneringen. Arno was een man die duidelijk aanwezig was en van wie je wist wat je aan hem had. Zowel het team- als verenigingsbelang stonden bij hem hoog in het vaandel, zijn betrokkenheid bij onze club was hartverwarmend.
Dat bleek ook uit de vele reacties afgelopen zondag. Afdalen is nooit leuk maar als kleine vereniging spelend in een hogere klasse kan je dat een keer overkomen, welke trainer je ook aan het roer hebt. Aan de inzet van het team en 'iedereen er om heen' heeft het zeker niet ontbroken.
Arno Methorst gaat volgend seizoen zijn geluk beproeven bij derdeklasser Nooit Gedacht uit Geffen. Dit team miste als periodekampioen afgelopen zondag dè kans om de tweede klasse te bereiken, maar Arno is daar naar eigen zeggen niet rouwig om. ARNO, heel erg bedankt voor je tomeloze inzet en veel succes in je verdere trainerscarrière namens heel vv Nijnsel/TVE Reclame!

Rhode 2 in finale voor plaats in hoofdklasse

Na de knappe winst in Meersen speelt zondag 17 juni om 12.00 u Rhode 2 tegen Erp 2 voor een plaats in de reserve hoofdklasse. Deze wedstrijd wordt in Erp gespeeld.

De wedstrijd in Meersen tegen Meersen 2 werd uiteindelijk gewonnen met strafschoppen nadat de wedstrijd in 1 – 1 geëindigd was en ook na verlenging was de stand gelijk omdat beide ploegen nog eenmaal scoorden. In de strafschoppenserie scoorde Rhode 5 maal en omdat doelman Ard Groenendijk knap de tweede strafschop van Meersen had gestopt, werd Rhode de winnaar.
De wedstrijd was een heerlijke pot voetbal van beide kanten. Meersen begon sterk, combineerde vlot en was in het eerste kwartier de bovenliggende partij. Geleidelijk aan nam Rhode het initiatief over en creëerde ook kansen. In de eenenveertigste minuut kwam Rhode op voorsprong door een kopbal van Hemke Voets die een terugkaatsende bal van de lat beheerst in kopte. Rhode kreeg meteen kansen om de voorsprong te vergroten. Serge Voss zag zijn schot gered en na een knappe aanval ging de kopbal van Glenn van Lieshout rakelings langs.
In de tweede helft kreeg Rhode de beste kansen om de voorsprong uit te breiden, helaas werden deze kansen niet benut en dan blijft de tegenstander loeren op de gelijkmaker. In de achtenzestigste minuut viel de 1 – 1 door een geplaatst hard schot vanaf de zestien meter. Vervolgens kregen beide ploegen nog kansen om op voorsprong te komen, er werd echter niet meer gescoord.
In de verlenging scoorden beide ploegen nog eenmaal. In de eerste helft van de verlenging schoot Michel Daniëls Rhode op voorsprong, in de tweede helft scoorde Meersen de 2 – 2, Toch was Rhode nog dicht bij de overwinning via de verdienstelijke JO-17 invaller Wout Rovers, maar helaas lukte het hem niet te scoren zodat strafschoppen de winnaar moest bepalen. Uiteindelijk kwam hierdoor de overwinning terecht bij de ploeg die hierop het meeste aanspraak mocht maken.

37 / 40

Alle kampioenen van de Voorjaarscompetitie bij TV de Kienehoef.

VDZ Racing aan start Vechtdal Rally

Na het prachtige resultaat in de ELE Rally staat komende zaterdag de volgende rally al weer op het programma van VDZ Racing: De Vechtdal Rally in de prachtige omgeving van Hardenberg. Roel van der Zanden en Ilse van de Sande zijn vastberaden om hier de stijgende lijn met de Evo X weer door te zetten na de geweldige achtste plaats in de ELE. Met een divers deelnemersveld en veel rallyfans in de regio is de Vechtdal Rally de afgelopen jaren een populair evenement gebleken.

In verband met het niet kunnen verrijden van de GTC Rally zal de Vechtdal Rally voorlopig de laatste rally in Nederland voor VDZ Racing zijn. De handschoenen zullen eind augustus weer opgepakt worden voor de shortrally in Kasterlee (B), waarna half september natuurlijk de Hellendoorn Rally weer op het programma staat. Tijd dus om de eerste seizoenshelft met een positief gevoel af te sluiten!
De periode na de ELE is weer gebruikt door het team om de Evo weer helemaal na te lopen zodat er deze rally weer volle bak gestreden kan worden om een zo hoog mogelijk resultaat in zowel het algemeen klassement als de onderlinge Evo X-competitie.
In de Vechtdal Rally staat de teams 8 klassementsproeven te wachten, goed voor dik 100 kilometer op snelheid. Naast de Rally staan er ook nog een Historic- en een Short Rally op het programma. Het serviceterrein is gelegen aan de Noorwegenweg 6 te Hardenberg. De eerste auto van de rally zal om 13.00 vertrekken vanaf de service. De laatste proef zal vanaf 17:53 verreden worden, waarna de finish staat gepland om 18:15. Op dit moment is nog niet duidelijk met welk nummer VDZ Racing zal starten.


Ongeslagen Regiokampioen NJBB Zuidoost: Het Cloeck & Moedigh triplet-team Gerrie, Wim en Leon vd Rijdt.
Foto: Marije van der Vliet
Kampioenen bij Tennisvereniging Nijnsel

Meisjes E2

DDA Dames (donderdagavond dames competitie)

38 / 40

Noa, Keri, Puk en Lieke

Op zaterdag 9 juni vonden in Brede de Districtsfinales plaats voor de D1- en D2-turnsters. Via de de voorwedstrijd en de regiofinale konden turnsters uit Noord-Brabant, Zeeland en Limburg zich voor deze wedstrijd plaatsen. Het is de hoogst haalbare wedstrijd voor de turnsters uit de D1 en D2. Namens Dioscuri verschenen 7 turnsters op dit hoogste podium.

's Ochtends beten Lara (Instap D1) het spits af. Op balk liet ze een prachtige oefening zien, goed voor 12,95 pt (de 6e score). Helaas verliep de brugoefening niet helemaal zoals gehoopt. Lara eindigde in de meerkamp keurig als 12e. In de tweede wedsrijd kwamen Nicci (Pupil 1 D2) en Naomi (Pupil 1 D1) in actie. Nicci had last van de spanning, maar wist de zenuwen op het onderdeel sprong er goed uit te springen. Haar handstandplatvallen waren goed voor 13,675 pt (de 5e score). Nicci eindigde keurig als 14e in het eindklassement. Naomi liet een sterk optreden zien. Op alle toestellen scoorde ze hoog. Op vloer behaalde ze zelfs de allerhoogste score: 13,75 pt. Met een totaalscore van 52,25 pt mag Naomi zich 5e van Zuid Nederland noemen in de categorie Pupil 1 D1. Een knappe prestatie.

In de derde wedstrijdronde was het de beurt aan Noa (Pupil 2 D1). Voor Noa was het behalen van de Districtsfinale echt al een kers op de taart van haar wedstrijdseizoen. Het niveau van de andere turnsters was duidelijk hoger dan dat van Noa. Maar Noa liet keurige oefeningen zien en genoot van de wedstrijd. Op sprong liet ze een fantastische streksalto zien. Een mooie afsluiter van het wedstrijdseizoen voor Noa. Tot slot was het de beurt aan de Jeugd-turnsters. Keri (D1) en Lieke en Puk (beiden D2) presteerde wisselend. Zo liet Keri een mooie vloeroefening zien, maar had ze op brug niet helemaal haar dag. Wel turnde ze op balk een bruggetje achterover. Puk begon ijzersterk op vloer, maar ook op brug en balk had zij niet helemaal haar dag. Op beide toestellen moest ze een val incasseren, waardoor het podium uit het zicht verdween. Lieke stond wel strak op de evenwichtsbalk en ook haar brugoefening kwam ze goed door. Op sprong behaalde Lieke zelfs de 3e plaats met 13,175 pt. Met een totaalscore van 50.725 pt werd zij knap 9e in het eindklassement.

Volgende week is het de beurt aan de bovenbouwturnsters die zich hebben gekwalificeerd voor de Districtsfinales.

Open Klasse Boys BMX Ammerzoden

V.l.n.r. Jo v.d. Heijden, Diny Leenders, Hans Duits, Gerard v.d. Berk, Wout Vermeulen en Jan v.d. Elzen.

Tijdens de Open Klasse Boys 14/15 jaar reed Lex Veldt goed en dit resulteerde in de manches dat hij drie keer derde eindigde, waarmee hij zich plaatste voor de halve finale. Door een slechte start kwam hij uiteindelijk als vijfde over de finish, wat betekende dat hij niet door was naar de finale.

Bas Verhagen startte eveneens in dezelfde klasse, hij plaatste zich drie keer eerste in de manches wat betekende een halve finale. Ook hierin was hij snel weg uit het starthek waardoor hij wederom als 1e over de streep kwam. In de finale wilde hij wederom graag voor een eerste plek gaan, maar doordat hij ingesloten werd bij de start moest hij zich gewonnen geven en genoegen nemen met een vijfde plek.
Eigen klasse Boys 15 jaar: Lex Veldt was sterk in de manches en reed keurig drie keer als tweede over de finish.. In de halve finale eindigde hij eindigde hij als vierde, waarmee hij zich plaatste voor de A-finale. Bas Verhagen reed eveneens dezelfde klasse met een eerste een tweede en nogmaals een eerste plaats door naar de halve finale. Bas was zeer sterk weg uit het hek en behaalde hierin een 1e plek wat ook voor hem een A-finale betekende. Bas sloot de dag af met een tweede plaats.
Alex Veldt Cruisers 30+ reed sterk met een tweede plaats in de eerste manche, een vierde en wederom een tweede plaats in de derde manche. In de A-finale ging het iets minder en moest hij genoegen nemen zesde plaats.

Brons bij jeugdfita Berkel-Enschot

Afgelopen zondag was de jeugdfita in Berkel-Enschot. Daar schoten twee schutters van Ontspanning mee.

Simon Boersbroek schiet bij de junioren op 70, 50 en 30 meter. Met een score van 154, 170, 261, totaal 585, werd hij derde bij de heren. Rick van de Mortel schiet bij de aspiranten t/m 12 jaar. Hij schiet op 40,30 en 20 meter Met een score van 171, 143, 176, totaal 490, werd hij zesde bij de jongens.
Dinsdag schoot de Rozelaer een wedstrijd in de 18 meter competitie. De dagwinnaar was Jan van Bergen met 217 punten. De overige scores: Martie Verhoeven 216, Antoon Vervoort 214, Jan van Erp 198 en Jan Gordijn 192.
Op woensdag heeft de jeugd de vierde wedstrijd om de krokuscup geschoten. Hierbij gaat het om zeven wedstrijden waarin zoveel mogelijk zevens moeten worden geschoten. De dagwinnaar was Jelt de Bie met 164 punten en 5x7. De overige scores: Simon Boersbroek 184; 5x7 (bm), Ray Matuszewski 170; 4x7, Puck Foolen 139; 3x7, Daan Foolen 122; 3x7 en Sander van Weert 139; 2x7.
Vrijdagavond was de houten bogen wedstrijd. Er werd op kleine blazoenen geschoten op 12,5 meter met drie verschillende houten bogen: de longbow, de flatbow en de ruiterboog. Het ging erom zoveel mogelijk pijlen in het rood of geel te schieten (het midden van het blazoen dus). De winnaar was Ronald van de Sande met 10 punten. De overige scores: Antoon Hermes 9, William Huyberts 8, Chris Lokven 8, Marleen Kremers 7, Rob Naus 7, Patrick Bouman 6, Agnes Vissers 6, Antoon Vervoort 6, Paul van de Mortel 5, René van Erp 4, Frans Temmink 4, Ray Matuszewski 3, Karin de Jong 3, Marcel de Bie 3, Lisette Matuszewski 3, Jos van de Veer 2, Jelt de Bie 2 en Wil Kivits. Buiten mededinging: Jos van den Berg 13 en Michael Moonen 9.
In het weekend heeft Kristin Davies in Akkerhaugen (Noorwegen) een 1440 en een 720 ronde geschoten. Op zaterdag schoot zij op 70, 60, 50 en 30 meter een score van 1110 punten. Hiermee werd zij vijfde bij de dames recurve. Op zondag schoot zij 555 punten en werd 12e bij de dames en heren recurve.
Op maandagavond schieten de Vrienden van Pieter Breugel hun wedstrijden op dinsdagmiddag de Rozelaer. Vrijdagavond is de clubavond van de senioren. De jeugdtraining is op woensdagavond van 18.30 – 20.00 uur.

Summer van den Hurk naar NK turnen

Afgelopen zondag turnde Summer de derde kwalificatie wedstrijd om zich te plaatsen voor het NK Turnen. Begin april liep Summer tijdens een Turntoernooi in Vlissingen, twee breuken op in haar middenvoetsbeentje. Hierdoor heeft ze vijf weken niet kunnen trainen en liep ze een flinke achterstand op.

Ze moest, om zich voor de allround finale te kunnen kwalificeren 44.000 punten turnen. Helaas ging haar eerste toestel balk niet naar wens. Na een hard val van balk met flik-flak flik-flak en later nog een val met losse radslag kreeg ze maar 8.000 punten. Op vloer turnde ze een prima oefening en haalde ze 11.667 punten. Met twee goed uitgevoerde shukahara's eindigde ze op een mooie vierde plaats op sprong met 13.225 punten. Op brug moest ze 11.108 punten halen om zich te kunnen plaatsen. Helaas zaten er wat schoonheidsfoutjes in haar oefening en haalde ze uiteindelijk 11.067. Hierdoor komt ze 0.041 punten tekort om mee te mogen strijden tijdens de allround finale in de Ahoy. Ze behaalde vandaag de vijftiende plek op het hoogste niveau Jeugd 1 N1. Knap na haar voetblessure om alweer hier te staan. Met haar vierde plek op sprong wist ze zich wel te kwalificeren voor de toestelfinale Sprong op het NK Turnen. De beste acht turnsters per toestel mogen op 24 juni strijden voor de Nederlandse titel in de Ahoy.

Jeu les boules uitwisseling

Met een gelijk aantal deelnemers van beide clubs is er op dinsdag 6 juni 2018 een gezellige, ontspannen uitwisseling geweest in de Boskant.

Alles zat mee: een heerlijke buitentemperatuur, de drie wedstrijden zijn sportief en snel gespeeld en er was tijd voor een hapje en drankje en het ontmoeten.
Nadat Jan de dames van de inschrijving en bardienst had bedankt, werd de uitslag bekend gemaakt. De winnaars gingen naar huis met vogelhuisjes en weerstenen, gemaakt door Toon van Zutphen. Uitslag: 1e Jo v.d. Heijden J.B.C. Boskants Boeleke 3 gewonnen +20, 2e Jan v.d. Elzen J.B.C. Boskants Boeleke 3 gewonnen +20, 3e Gerard v.d. Berk J.B.C. Boskants Boeleke 3 gewonnen +19, 1e Hans Duits 't Trefpunt Mariahout 3 gewonnen +16, 2e Diny Leenders 't Trefpunt Mariahout 2 gewonnen +17, 3e Wout Vermeulen 't Trefpunt Mariahout 2 gewonnen +13.

Rooienaren in de prijzen na 24-uurs race

Verschillende Rooienaren zijn in de prijs gevallen tijdens de Lakebike 24 uurs wedstrijd van het vorige weekend.

Mark van Dijk, Paul v/d Wetering en Niek de Bont zijn eerste geworden tijdens de 6-uurs teamwedstrijd en de mannen van TWC Dommeldal zijn derde geworden tijdens de 24-uurs team teamwedstrijd. Ze reden de Lakebike 24-uurs wedstrijd (570 km) in 25.32 km/ph gemiddeld.

Wil Krijnen, Kitty van der Zanden en Marcel Zwaard.

Clubkampioenen Rooise Badminton Club

Op de laatste avond van het badminton seizoen werd er een heel gezellig partnertoernooi gespeeld met leden en introducees. Aansluitend werden de nieuwe clubkampioenen 2018 gehuldigd.

De leden hebben tegen elkaar gestreden in het enkelspel en degenen met de meeste punten mochten de finale spelen. Na een zeer spannende wedstrijd bij de heren A, die beslist werd in de derde game, wist Marcel Zwaard de titel naar zich toe te halen. Kitty van der Zanden wist in de finale in twee games te winnen van haar tegenstandster en is clubkampioen geworden bij de dames A. Afgelopen seizoen werd ook een B poule bij de heren gespeeld en de winnaar in deze poule is Wil Krijnen.
Het bestuur wil iedereen bedanken voor hun inzet en hopen alle huidige leden, en mogelijke nieuwe leden, bij de start van het nieuwe seizoen te verwelkomen.

Twee vluchten met Rooise duiven

Afgelopen zaterdag stonden er twee vluchten op het programma. Eén vanuit Sezanne 340 km en de ander vanuit Argenton 623 km.

Sezanne: 244 duiven van vijftien Rooise liefhebbers werden gelost om 13.00 uur. De eerste werd geklokt door J v Boxmeer om 17.44 uur, met een snelheid van 1196 m.p.m. Eerste vijftien in Rooi: J v Boxmeer 1,7,8,10,13,15. J.e.L. 2,3,4,12. H.v. Boxmeer 5,14. W.v. Houtum 6. Comb G &H v Dijk 9,11.
Argenton: 74 duiven van zeven Rooise liefhebbers werden gelost om 07.30 uur. De eerste werd geklokt door W v Houtum om 17.17 uur, met een snelheid van 1070 m.p.m. Eerste vijftien in Rooi waren: W.v. Houtum 1,4,5,9,10. J.v. Boxmeer 2,6,7,12. J vd Brand 3,8,11,13. Th v. Houtum 14. H.v. Boxmeer 15.

40 / 40

woensdag 13 juni

Buitenspeeldag
Sint-Oedenrode

Samen vissen, samen ontspannen
Boekweit

Dansen in Odendael
Odendael

Buitenspeeldag in Eerschot
Eerschot

OCO, Ondernemers Café Olland
De Loop'r

zaterdag 16 juni
Let's celebrate
De Knoptoren

Be Apple
Café De Ossekop

zondag 17 juni
Vaderdagloop
Fortuna '67

Concert in Franse Stijl
Martinuskerk

Open Tuin "De Stal"
Stekelbrem, Sint-Oedenrode

Smartlappenkoor Gimmese Smart
Gasthuishoeve

woensdag 20 juni
Dansen in Odendael
Odendael

vrijdag 22 juni
Captains Dinner met Wim van der Leegte
Ahrend

Dansvoorstelling Sunrise
Mariëndael

E-Mann & 4 Ward Family Band
Café De Ossekop

zaterdag 23 juni
Dansvoorstelling Sunrise
Mariëndael

Asperge avond
De Loop'r

Midzomerconcert NJA
Kerkplein


Pau! Live
Café De Ossekop

Open Dag Kombi Bouwmaterialen
Sonseweg

zondag 24 juni
Jubileumconcert Die Drei Dörfer Musikanten
Café D'n Toel

Plan B ( B)
Café De Ossekop

Jaarmarkt
Centrum

Open Tuin "De Stal"
Stekelbrem

woensdag 27 juni
Samen vissen, samen ontspannen
Olland

Dansen in Odendael
Odendael

zaterdag 30 juni
V Rooi Beachvolleytoernooi
Sporthal De Streepen

KLW Plattelandsfestival
Vresselseweg

The Bluerays
Café De Ossekop

zondag 1 juli
VV Rooi Beachvolleytoernooi
Sporthal De Streepen

KLW Plattelandsfestival
Vresselseweg

Rondje Rooi
Sint-Oedenrode en omstreken

Zomerconcert Roois Gemengd
Mariëndael

Muziek: de Mandogita's
De Gasthuishoeve

Open Tuin "De Stal"
Stekelbrem

woensdag 4 juli
Dansen in Odendael
Odendael

Avondwandeling rondje Rijsingen
Markt

zaterdag 7 juli
Concert H. Martinuskerk
Martinuskerk

Live orkest in Odendael
Odendael

zondag 8 juli
Open Tuin "De Stal"
Stekelbrem

dinsdag 10 juliZevensprong
Sint-Oedenrode

woensdag 11 juli
Zevensprong
Sint-Oedenrode

Dansen in Odendael
Odendael

donderdag 12 juli
Zevensprong
Sint-Oedenrode

zaterdag 14 juli
Concert H. Martinuskerk
Martinuskerk

zondag 15 juli
Open Tuin "De Stal"
Stekelbrem

dinsdag 17 juli
Rooi Fietst
Camping De Kienehoef

woensdag 18 juli
Rooi Fietst
Camping De Kienehoef

Dansen in Odendael
Odendael

donderdag 19 juli
Rooi Fietst
Camping De Kienehoef

vrijdag 20 juli
Rooi Fietst
Camping De Kienehoef

Dommelvolk begroet Fietsvierdaagse
Kiosk Markt

zaterdag 21 juli
Concert H. Martinuskerk
Martinuskerk

Poppenkast op het Kerkplein (gratis)
Kerkplein

zondag 22 juli
Open Tuin "De Stal"
Stekelbrem

woensdag 25 juli
Dansen in Odendael
Odendael

zaterdag 28 juli
Concert H. Martinuskerk
Martinuskerk

Poppenkast op het Kerkplein (gratis)
Kerkplein

zondag 29 juli
Koopzondag
Centrum

Open Tuin "De Stal"
Stekelbrem

donderdag 2 augustus
70ste editie van de Brabantse Heemdagen
Sint-Oedenrode

zaterdag 4 augustus
Concert H. Martinuskerk
Martinuskerk

Poppenkast op het Kerkplein (gratis)
Kerkplein

zondag 5 augustus
Open Tuin "De Stal"
Stekelbrem

dinsdag 7 augustus
IVN Zomerwandeling Boskant
Ritaplein

zaterdag 11 augustus
Concert H. Martinuskerk
Martinuskerk

Poppenkast op het Kerkplein (gratis)
Kerkplein

zondag 12 augustus
Open Tuin "De Stal"
Stekelbrem

maandag 13 augustus
JeugdVakantieWeek
Sint-Oedenrode

zaterdag 18 augustus
DeMooiRooiSchaal
Ollandia

Concert H. Martinuskerk
Martinuskerk

zaterdag 18 augustus
Poppenkast op het Kerkplein (gratis)
Kerkplein

zondag 19 augustus
DeMooiRooiSchaal
Ollandia

zondag 19 augustus
Open Tuin "De Stal"
Stekelbrem

zaterdag 25 augustus
Rooi Kermis
Centrum

zondag 26 augustus
Rooi Kermis
Centrum

Open Tuin "De Stal"
Stekelbrem

maandag 27 augustus
Rooi Kermis
Centrum

dinsdag 28 augustus
Rooi Kermis
Centrum

woensdag 29 augustus
Samen vissen, samen ontspannen
Cathelijnepad

Rooi Kermis
Centrum