DeMooiRooiKrant

1 november 2017

DeMooiRooiKrant 1 november 2017


Anouk van Eijk is samen met Frans van Roozendaal (l) en Sjors Verbruggen (r) wijkagent in Sint-Oedenrode Foto: Hans van den Wijngaard

Het is alweer tien jaar geleden dat Anouk van Eijk besloot om bij de politie te gaan. Na haar driejarige opleiding op de politieschool, startte zij haar actieve loopbaan bij het politieteam in Oss. Toen er dit jaar bij het team Schijndel-Sint-Oedenrode een vacature kwam voor wijkagente solliciteerde de hoofdagente op deze baan. Ze werd aangenomen en sinds juni van dit jaar is Anouk samen met Sjors Verbruggen en Frans van Rozendaal het gezicht van de politie in Sint-Oedenrode.

"Betekent het dat ik alleen in Sint-Oedenrode werkzaam ben?", herhaalt Anouk. "Nee als wijkagent ben je gewoon onderdeel van het team. Ik werk met mijn collega's vanuit het bureau in Schijndel ook in Sint-Michielsgestel en Berlicum, net zoals dat zij ook in Schijndel en Sint-Oedenrode komen. Maar voor de langdurige of complexere zaken in Rooi zijn Frans, Sjors en ik wel de eerst verantwoordelijken. Maar ook zijn wij met z'n drieën voor instanties zoals de gemeente, Welzijn de Meierij, scholen, verenigingen of een sociaal wijkteam het eerste aanspreekpunt. Je zou de functie van wijkagent het beste kunnen vergelijken met die van een accountmanager in het bedrijfsleven".

Verschil tussen stad en dorp
Anouk zette de eerste stappen van het politievak in het team Oss. Daar werkte zij vooral in de surveillancedienst. Na drie maanden actief te zijn in het team Meierij ziet Anouk al verschillen met het werk dat ze in Oss deed. "Natuurlijk heb ik met veel plezier in Oss gewerkt en zie de verschillen die ik noem vooral niet als kritiek op het team in Oss. Maar er is verschil tussen het politiewerk in een grotere stad en het werken als agent in een dorp. Een van de eerste dingen die me in Rooi opviel was dat de mensen hun hand nog opsteken als ze ons zien en als we met mensen in gesprek gaan, merk je dat de mensen vaak voor dat gesprek open staan. Maar ook de functie is anders. In Oss had ik vooral veel vluchtige contacten met mensen. Als wijkagent bouw je vooral duurzame contacten op, of zoals we het bij de politie zeggen, we zoeken de verbinding".

Politie wil bereikbaar zijn
Anouk werkt net als haar collega's vooral vanuit het politiebureau in Schijndel. Maar de drie Rooise wijkagenten willen wel zo goed mogelijk bereikbaar zijn voor de inwoners van hun wijk. Daarom is Frans van Rozendaal vaak op dinsdag voor de middag op Odendael te vinden. Ook zoekt de politie nog een andere locatie in Sint-Oedenrode waar ze regelmatig aanwezig kan zijn om beter voor de inwoners bereikbaar te zijn.

Wat de bereikbaarheid betreft heeft Anouk nog wel een paar tips voor de inwoners van Sint-Oedenrode. Zo is de politie in noodgevallen altijd bereikbaar via het alarmnummer 112. Ook als mensen verdachte situaties zien in hun woonomgeving, dan mogen zij altijd met het alarmnummer bellen. Als er geen spoed is, dan is de politie altijd bereikbaar via het algemene nummer 0900 8844, maar ook per mail zijn de Rooise wijkagenten altijd bereikbaar. Via de website www.politie.nl zijn de agenten via een contactformulier altijd te benaderen voor een vraag of anderszins.


Roois echtpaar krijgt eerste Penning van Verdienste van Meierijstad

Nel en Coen straalden vanwege de eer. Foto: Jos van Nunen

In de nieuwe gemeente Meierijstad was er nog geen Penning van Verdienste uitgereikt. Daar kwam zondagmiddag verandering in toen burgemeester Fränzel het Rooise echtpaar Nel en Coen de Goeij verraste. Zij ontvingen de penning voor hun jarenlange vrijwillige inzet bij zwem- en waterpolovereniging Argo.

Nel is sinds 1981 actief binnen de vereniging. Zij heeft gedurende achttien jaar de ledenadministratie van de vereniging gevoerd en is vanaf 1991 tot heden zwemofficial namens de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond. De laatste jaren is zij voornamelijk actief als jurylid namens de fungerend scheidsrechter en belast met de verwerking en publicatie van wedstrijduitslagen.

Haar man Coen is vanaf 1981 tot 1999 bestuurslid (penningmeester) geweest. Van 1987 tot 1999 was hij redactielid van het clubblad. Sinds 1981 tot heden is hij zwemofficial en inmiddels (hoofd-) scheidsrechter. Sinds 2005 begeleidt en beoordeelt hij kandidaat-scheidsrechters en ook verzorgt hij cursussen voor zwemofficials. Samen zijn zij ook actief rondom activiteiten die niet tot de officiële wedstrijden behoren zoals bijvoorbeeld de clubkampioenschappen. Zondag namen de twee afscheid als official tijdens een KNZB-zwemwedstrijd in zwembad De Neul.

Jaargang 8 • Week 44 • Woensdag 1 november 2017

Futuristische loopfiets moet hulp gaan bieden

Danielle de Rijt presenteert de nieuwe loopfiets

Buurtzorg Sint-Oedenrode kreeg afgelopen week een bijzonder pakketje geleverd. Net als vele andere Buurtzorgadressen in Nederland mocht Danielle van Rijt een Alinker loopfiets uitpakken. Deze fiets biedt stabiliteit aan mensen die het nodig hebben. In Sint-Oedenrode heeft nog niemand het futuristische hulpmiddel gebruikt, maar daar kan snel verandering in komen.

"We zijn samen met de fysiotherapiepraktijk zoekende voor welke patiënten we deze loopfiets kunnen inzetten", vertelt Danielle, die met Buurtzorg is gevestigd in Gezondheidscentrum de Meierij. "Deze fiets geeft balans en is dus ideaal voor mensen die minder mobiel zijn en het ook lastig vinden om met een rollator te lopen. Bijvoorbeeld mensen die lijden aan Parkinson. Voor hen zou het een ideale oplossing kunnen zijn om toch de straat op te kunnen, wat verder weg." Buurtzorg onderzoekt samen met Fysiotherapie Joost de Vaan naar meerdere mogelijkheden die preventief kunnen werken, zoals een ligfiets of een duofiets.

Eenmaal buiten trekt het gele gevaarte direct bekijks. Mensen vragen met gefronste wenkbrauwen wat het precies is, maar wie weet is de loopfiets over een tijdje niet meer weg te denken uit het straatbeeld.

Dwangsom verder uitstel megastal wordt € 30.000

Dit bord is deze week geplaatst. Foto:

De slepende procedure rond de megastal voor 18.000 varkens die de familie Verhagen in Nijnsel wil vestigen, nadert een nieuwe fase. Als de gemeente Meierijstad niet vóór 20 december aanstaande een beslissing neemt op de aangevraagde vergunning, kost dat hun 30.000 euro, zo bepaalde de Raad van State onlangs.

De gemeente zat al langer in 'blessuretijd'. De rechtbank Oost-Brabant oordeelde op 17 juli dat de gevolgen van een beslissing op dat moment nog niet te overzien zouden zijn, en gaf ze nog acht weken de tijd om een besluit te nemen. Daarna moest de gemeente een dwangsom van 100 euro per dag betalen aan de varkenshouder, met een maximum van 15.000 euro. De Staatsraad waarschuwde toen al dat ze, bij verder uitstel, een fors hogere dwangsom zou gaan vaststellen, tussen 50.000 en 100.000 euro. Inmiddels is dit dus bepaald op 30.000 euro. De Raad van State was niet gevoelig voor het argument van de gemeente dat de raadscommissie het mer-rapport nog moest beoordelen. Dat rapport was in augustus 2016 al uitgebracht.

Maatregelen om wildkamperen tegen te gaan

Er komen vanuit de gemeente maatregelen om het wildkamperen op de camperplaats bij De Neul tegen te gaan.

Enkele weken geleden stelde DeMooiRooiKrant een probleem aan de kaak. Er zijn drie camperplaatsen op de De Neul, maar de laatste maanden staan er met regelmaat veel meer campers. De gemeente gaf in het eerdere artikel al aan dat er gehandhaafd wordt. Dat wordt nu kracht bij gezet door het plaatsen van bijgevoegd bord. Met deze waarschuwing hoopt de gemeente het wildkamperen tegen te gaan.

Daarnaast is de gemeente in overleg met de initiatiefnemer van de camperplaatsen (het centrummanagement in Sint-Oedenrode) bezig met het uitwerken van een oplossing om de camperaars staangeld inclusief toeristenbelasting te laten betalen.

Gevaarlijke boom verwijderd

Foto: AS Media

Door de harde wind is zaterdagnacht een boom half omgewaaid en over de Broekdijk te komen hangen.

De brandweer heeft op zondagmorgen na een melding om 9.00 uur uit moeten rukken om de boom om te zagen. Toen de kust weer veilig was werd de weg vrij gemaakt voor verkeer en wandelaars. Bron: AS Media.


Skatebaan: favoriete locaties vallen af

Foto: Jeroen van de Sande

De werkgroep die bekijkt hoe het nu verder moet met de skatebaan en de inrichting van de speelplek aan de Frederikstraat hield dinsdagavond een bijeenkomst met de buurt, de wijkraad en de doelgroep.

In een ietwat rommelige bijeenkomst in de Kienehoefschool bracht buurtadviseur Nadina Hamzic slecht nieuws: de locaties voor de skatebaan die bij de eerdere bijeenkomst als favoriet naar voren kwamen, zouden niet mogelijk zijn. De locatie Frederikstraat was bij voorbaat al kansloos, daar moest de skatebaan juist weg omdat een Nederlandse rechter een uitspraak had gedaan waarbij de geluidsnormen landelijk verder waren aangescherpt. De hoop was gevestigd op een skatebaan bij de Odaschool, nóg meer stemmen gingen op voor een indoor locatie in de Eerschotse kerk. Een locatie bij de Odaschool zou ver genoeg van de omliggende woningen af liggen, mits die wat dichter bij de Dommel zou komen. Maar dat laat het bestemmingsplan niet toe: de Dommeloevers, daar blijf je af. En de Eerschotse kerk zou een commercieel verhaal gaan worden.

Andere ideeën
Aan de aanwezigen daarom de taak om met andere ideeën te komen voor een oplossing. Die waren er wel, en ook vragen. Waarom bij de favoriete locaties niet gekeken was naar geluidswerende maatregelen waarmee wél aan de geluidsnormen zou worden voldaan. Of de alternatieve locaties in kaart konden worden gebracht, met ingetekende geluidscirkels vergelijkbaar met stankcirkels. Er zijn ook tegengestelde factoren. Want hoe verder van woningbouw, hoe verder van sociale controle. En verplaatsbare elementen geven ook tijdelijke locatiemogelijkheden, maar voor stiller materiaal kom je uit bij beton.
Als alternatieve locaties werden onder meer genoemd Streekpark Kienehoef, naast de brandweerkazerne, de 'groene long' binnen de wijk, de rand van Heikant, tussen Mariëndael en de Fioretti-campus. Een heel mooie oplossing zou zijn als bij de keuze voor een Multifunctionele Accommodatie (mfa) waar beide basisscholen van de wijk in opgaan, het overblijvende schoolgebouw een indoor skatebaan zou kunnen krijgen. Het besluit daarover kan echter nog jaren duren. "Tegen die tijd zit ben ik al lang ergens buiten Rooi aan het studeren" merkte Bart Baks (14) op wat de vraag opriep: gaat de huidige generatie skateboarders de nieuwe baan nog meemaken?

Frederikstraat
De alternatieve, stillere invulling van de voormalige locatie zal een stuk simpeler zijn, ook al is die voor tijdelijk. Als een van de vele mogelijkheden werd genoemd het 'pleinplakken' van een fietscrossbaan. Het zal voor velen een schrale troost zijn, maar de keuze voor het alternatief kan wel op veel kortere termijn. Dit jaar nog? Nadina Hamzic verwacht van wel, maar durft het nog niet te beloven.

Rooise Kwis staat voor eerste lustrum

Met ruim 50 ingeschreven teams loopt het wederom erg voorspoedig met de inschrijvingen voor de vijfde editie De Rooise Kwis. Beetje bij beetje raakt het quizboek ook voller met leuke vragen en opdrachten; "we hebben weer een jaar lang inspiratie op kunnen doen en hebben onze oren en ogen open gehouden, we hebben dus voldoende materiaal om ook van deze vijfde editie weer een mooie en uitdagende quiz te maken", aldus mede-organisator Mario Korsten.

Eerste categorieën bekend
De organisatie kan al een aantal categorieën prijsgeven die opgenomen zijn in de kwis, dit zijn: "Dwars dur Rooi", "Mooi Meierijstad", "Bij ons in 't durp" en "Vruuger". Hiermee zijn vier van de twaalf categorieën bekend. Uiteraard zal het gros van de vragen over Sint-Oedenrode, Boskant, Olland en Nijnsel gaan, maar ook vele andere onderwerpen zullen aan bod komen. De Rooise Kwis is voor alle Rooienaren, jong en oud!

Samenloop voor hoop
Elk team speelt mee voor een eigen goed doel. Op dit moment zijn er ook nog teams die hun doel in beraad hebben of die het moeilijk vinden een goed doel te benoemen. Op www.derooisekwis.nl zie je welke doelen door de andere teams zijn gekozen. Mocht er geen goed doel gekozen worden dan speelt het team automatisch mee voor "Samenloop voor hoop". Dit goed doel is door de organisatie van De Rooise Kwis gekozen. SamenLoop voor Hoop is 24 uur wandelmarathon voor kankeronderzoek. Daar omheen wordt een bijzonder programma samengesteld. Dit bijzondere evenement zal volgend jaar op 1 en 2 september in Sint-Oedenrode plaatsvinden. Vele Rooienaren zijn nu al bezig met de voorbereidingen.

Inschrijven
Inschrijven voor De Rooise Kwis kan via www.derooisekwis.nl. Inschrijfgeld bedraagt €20,- per team. Er is geen limiet aan het aantal teams maar wanneer je voor 14 december inschrijft ben je in ieder geval verzekerd van deelname. Stel jouw team van vrienden, familie, kennissen, collega's enz. samen en schrijf je in. Een team mag uit een onbeperkt aantal personen bestaan, maar geadviseerd wordt om met minimaal 12 personen te zijn.

Prijsuitreiking
Zalencentrum De Beurs is wederom het "zenuwcentrum" van De Rooise Kwis, dit betekent dat hier op zaterdag 16 december de quizboekjes opgehaald en ingeleverd moeten worden. Op zaterdag 6 januari zal ook hier de prijsuitreiking plaatsvinden. Tijdens deze feestavond zal er uitgebreid teruggeblikt worden op De Rooise Kwis en worden de prijzen uitgereikt aan de winnende teams en goede doelen.

Via DeMooiRooiKrant, www.derooisekwis.nl en de facebookpagina van De Rooise Kwis blijf je op de hoogte gehouden van al het nieuws omtrent de Rooise Kwis.

Nirvana is ook in een woonkamer begonnen

Het was niet zo druk zondag in De Loop'r bij het concert van Dennis van der Sanden. Zo'n twintig man publiek was aanwezig om naar hem en naar voorprogramma Ancora te luisteren. Dat vond de jonge gitarist niet zo erg. Hij weet immers dat Nirvana ook ooit in een woonkamer is begonnen. Bovendien was zijn dag geslaagd omdat een fan uit Den Haag in de zaal zat.

"Dat is toch niet normaal?" zegt Dennis vol verbazing, pal voor hij de bühne op moet. Maar wie een paar minuten luistert weet dat het wel normaal is, want Dennis doet met zijn gitaar wat maar weinig mensen kunnen. "Hij is een groot talent", vertelt Marcel Vlastuin, de Haagse fingerstyle-liefhebber. Dat is het genre dat Dennis speelt. Maar hoe wist hij van dit concert? "Via de Facebook-pagina van het dertienjarige Kroatische megatalent Frano Zivkovic kwam ik een tijdje terug Dennis tegen. Sindsdien volg ik hem ook. In de 013 in Tilburg zag ik hem optreden met Tommy Emmanuel. Toen ik las dat hij vandaag hier op zou treden, vond het ik het zeer de moeite waard om te gaan. Dennis is echt goed. Hij is vingervlug, maar het mooiste is dat hij authentiek is, helemaal zichzelf."
Daar heeft de liefhebber gelijk in. Dennis vertelt wat verhalen op het podium, strooit met (gitaar)grappen en legt de nummers uit die hij speelt. Met zijn prettige stem zorgt dat telkens voor een aangenaam intermezzo. Iets meer dan een uur laat de Rooise muzikant zien wat hij in huis heeft. Het publiek was danig onder de indruk. De volgende keer zal het bij een optreden in Sint-Oedenrode vast en zeker drukker zijn. Al is het maar, omdat zijn landelijke fans zich ook zullen uitbreiden.


Nog één keer klinkt koor Cantecleer

Over enkele dagen is het zover…. De koorklanken klinken voor de laatste keer in het afscheidsconcert op zondag 5 november.

Medio 1972 gingen Ad van de Wetering en Peter Termeer jongeren werven om te gaan zingen in het jongerenkoor van de Sint Martinusparochie. Al vrij snel ging het koor zich ook toeleggen op de profane, wereldse muziek en was koor Cantecleer geboren. In de afgelopen jaren hebben een aantal koorleden afscheid genomen en door het ontbreken van nieuwe aanwas is er onvoldoende balans ontstaan tussen de zangstemmen. Hierdoor bleek het niet meer mogelijk om op niveau te blijven musiceren. Zoals eerder in deze krant gemeld heeft het koor na 45 jaar met pijn in het hart moeten besluiten zich op te heffen. Mede door de inzet van een vijftiental oud-leden van Cantecleer en het enthousiasme van de dirigent Peter Raaijmakers en de koorleden, is het mogelijk om op muzikaal waardige wijze afscheid te nemen van het culturele, muzikale leven van Sint-Oedenrode. Na het concert is er gelegenheid om even na te genieten van de koorklanken, bij te praten en zeker ook herinneringen op te halen. Locatie: De Knoptoren. Aanvang concert: 15.00 uur, Toegang: gratis.

NJA op Festival Knegsel

Afgelopen zondag is het Nos Jungit Apollo orkest naar het muziekfestival in Knegsel geweest. Dit festival was een pre-concours waar verschillende orkesten uit heel Nederland kwamen om haar orkesten en de uitvoeringen van de muziek te laten beoordelen.

Voor NJA was dit een mooi moment om te kijken waar staat het orkest en wat kan er verbetert worden in de toekomst. s 'Middags vertrok een bus vol met gespannen muzikanten en supporters richting Knegsel. Na een inspeelmoment gingen de muzikanten naar de grote zaal het podium op om daar samen met dirigent Dick-Jan Veerbeek de drie ingestudeerde werken uit te voeren. Alle muzikanten zaten op het puntje van de stoel en begonnen met een geweldige zachte inzet aan de St. Florian Choral wat het inspeelwerk was. Na dit nummer kwamen de serieuzere werken aan bod, The Saga of Haakon the Good van Philip Sparke en Flashback van Jan de Haan. Het orkest ging er vol voor en liet haar mooiste klanken en solostukjes horen. Dick-Jan Veerbeek wist het orkest naar een overweldigend einde van het stuk te dirigeren. De nummers zijn binnenkort te luisteren op YouTube.

Roois Kamerkoor treedt op met groot aantal gasten

Foto: Hans van den Wijngaard

Het Roois Kamerkoor hield afgelopen zaterdag een scratchkoordag in Odendael. Samen met een groot aantal gastzangers eindigde de dag met een gezamenlijk optreden van het Eendagskoor in de grote zaal van Odendael. Het koor werd begeleid door pianiste Elena Livsjits en stond onder leiding van de Rooise dirigente Monique Joosten.

De charme van een scratchdag is dat je voor één dag deel uit maakt van een gelegenheidskoor. Vanuit verschillende achtergronden komen zangers samen om te werken aan een gevarieerd muzikaal programma. Het Roois Kamerkoor organiseerde al eerder een dergelijk evenement. Het bleek toen een gouden greep. De deelnemers en ook de toehoorders die naar het eindresultaat kwamen luisteren waren enthousiast over de sfeer en vol lof over het eindresultaat. Daarom neemt het Roois Kamerkoor opnieuw het initiatief om zangers samen te brengen. Die dag was zaterdag. Na een dag van gezellig samen zijn met op zijn tijd een lekkere kop koffie. Daarna werd genoten van een heerlijke lunch. Maar daarna natuurlijk vooral flink repeteren. Het Eendagskoor was om vier uur klaar voor het optreden in de grote zaal van Odendael.

Daar bracht het Eendagskoor voor het inmiddels talrijk opgekomen publiek een concert van zo'n zeven liederen van componisten die in hoofdzaak in de eerste helft van de vorige eeuw werkten. Een prachtig repertoire. Zowel het koor als het publiek bleken aan het einde van het concert enthousiast over het project. Een zeer geslaagde dag dus. Zowel voor het koor als voor het publiek. Tot volgend jaar?


Tiona spettert weer met Blaasmuziek Plus 2017

Tiona Foto: Hans van den Wijngaard

Het was zaterdag alweer voor de achttiende keer dat Blaasorkest Tiona haar jaarlijkse Blaasmuziek Plus vierde. Als gasten waren dit keer het Eindhovense popkoor Sway en de Vughtse One-Man-Band Dubbelop van Nico Weijns present. De Rooise DJ Maarten Swinkels verzorgde de afterparty in de Beckart.

Eigenlijk was er ook een 'beforeparty' want nog voordat het programma om 20.00 uur begon, stond de zelfbenoemde 'deurmat-muzikant' Nico Wijns al achter zijn keyboard de vroegkomers te entertainen. En wie nog niet eerder een muziekuitvoering in de vernieuwde Beckart heeft meegemaakt, moet opgevallen zijn dat de akoestiek aanmerkelijk is verbeterd.

Tiona Foto: Hans van den Wijngaard

Na de bijna onontkoombare dingetjes die overal wel eens gebeuren – er vloog een bak koffie door de lucht en de microfoon van presentatrice Vera van den Tillaart wilde niet meteen meewerken – verliep het programma prima.

De vernieuwde stijl van Tiona sloeg goed aan bij het publiek en dat gold ook voor het repertoire van het Eindhovense popkoor Sway, dat het stokje overnam in de daarop volgende muziek-estafette tussen beide gezelschappen. Het openingsdansje waarmee twee leden van Sway de beentjes van de vloer wilden krijgen sloeg nog niet meteen aan, maar bij het nummer Besame Mucho werd al voorzichtig gedanst.

Vooral in het tweede en derde blok van het programma werden de nummers met luid applaus en gefluit begroet.

Na het laatste optreden van het koor en het bedanken van de medewerkers en artiesten werd in snel tempo de discotheek opgebouwd voor het podium en de tafels vooraan verruild voor statafels. Bij het tweede nummer van DJ Maarten Swinkels stond er al een grote menigte mee te swingen en deze stemming en sfeer bleef er de hele verdere avond in.


.

Hot Rods in het Autotron

Ronkende motoren, oververhitte knalpijpen en fel gekleurde oldtimers. Wanneer u deze combinatie tegenkomt, dan kan er alleen maar sprake zijn van Hot Rods. Wilt u het met eigen ogen zien? Dat kan, want in het weekend van 4 en 5 november is in het Autotron Rosmalen weer de Internationale Oldtimerbeurs Automobielen & Hotrodshow.

U kunt daar bij zijn, want onder de lezers van DeMooiRooiKrant verloten we ook dit keer weer vijf keer twee toegangskaartjes voor deze beurs.

We maakten het dit keer niet zo moeilijk. Als u ons kon vertellen dat de Ford Deuce van 1932 vaak wordt gebruikt als Hot Rod, maakte u kans op de twee toegangskaartjes voor de Internationale Oldtimerbeurs Automobielen en Hotrodshow. Uit de juiste inzenders trokken wij de volgende winnaars.

1. Otto Verstappen

2. Daan van Hoorn

3. Monique Verhoeven

4. Familie Pennings

5. Piet van Kasteren

Wist u het antwoord niet of werd uw inzending niet uitgeloot, dan kunt u toch naar deze beurs. Op zaterdag en zondag is de Internationale Oldtimerbeurs op Autotron Rosmalen geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De toegangsprijs bedraagt €12,50 en kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang.


VoorleesExpress in bibliotheek

Sas Evers leest voor aan de kinderen. Foto:

Op woensdag 18 oktober zijn alle kinderen van de VoorleesExpress in Sint-Oedenrode uitgenodigd om samen met hun ouders én hun voorlezer naar de bibliotheek te komen.

Sommigen kennen de bibliotheek al, maar er waren ook gezinnen voor het eerst binnen. Om de bibliotheek (beter) te leren kennen is er een speurtocht uitgezet, "Ik ben de Koning" werd voorgelezen en om de ochtend extra feestelijk af te sluiten was er een grote tafel waaraan de mooiste knutselwerkjes zijn gemaakt.

De bibliotheek Sint-Oedenrode en Welzijn De Meierij, de uitvoerende organisatie van de VoorleesExpress in Sint-Oedenrode, organiseren deze activiteit omdat lezen leuk is. En de bibliotheek een leuke plek is omdat er zulke leuke boeken te vinden zijn. Maar dan moet je ze wel kunnen vinden. En dat kunnen de kinderen en hun ouders nu.


Basisschool Dommelrode verzamelt kleding

Deze enge figuren werden meerdere malen gespot. Foto:

Al een aantal jaren doet basisschool Dommelrode, net als andere deelnemende basisscholen in Sint-Oedenrode, mee aan het milieu-educatieproject. Deze projecten zijn gekoppeld aan textielinzamelingen. Ouderverenigingen mogen de opbrengsten van de textielinzamelingen gebruiken voor hun leerlingen. Op voorwaarde dat de basisscholen deelnemen aan de projecten.

Dit is een samenwerkingsverband tussen gemeente, Reshare en school waarbij kinderen spelenderwijs, onder andere via gastlessen, bewust worden gemaakt van de gevolgen van zwerfafval, riool en recycling en duurzaamheid.

Foto: Kees Luijten
Foto: Kees Luijten

Oproep
De kledinginzameling is dit schooljaar op maandag 6 en dinsdag 7 november. De volgende zaken kunnen ingeleverd worden: dames-, heren-, en kinderkleding, schoenen, beddengoed, riemen, hoeden, handtassen, gordijnen, laarzen en pluche speeltjes. De kinderen van basisschool Dommelrode hebben een speciale zak voor de kleding mee naar huis gekregen, maar de oude kleding mag ook in gewone vuilniszakken worden aangeleverd.
De zakken met kleding kunnen op maandag 6 november van 18:30 tot 19:30 uur of op dinsdag 7 november van 8:00 tot 9:00 uur op school aan de hoofdingang van de Mater Lemmensstraat 31 worden afgegeven.

De opbrengst van de inzameling komt volledig ten goede aan de kinderen van de basisschool. Het ingezamelde geld wordt gebruikt om allerlei activiteiten voor de kinderen te organiseren of iets speciaals te doen voor de basisschool. "Kinderen van basisschool Dommelrode: In de lessen hebben jullie geleerd hoe belangrijk recyclen is, wij zijn benieuwd hoeveel jullie komen brengen", spoort de oudervereniging aan.

Griezelen in de motregen

Halloween, het griezelfeest dat uit Amerika over is gewaaid wordt de laatste jaren ook in ons land steeds vaker gevierd, moest het zaterdagavond doen met motregen. Dat weerhield de jeugd en hun (groot)ouders er niet van om gewapend met paraplu door de wijken te trekken op zoek naar monsters. Zo ook in Eerschot.

Na het succes van vorig jaar hield ook dit jaar de buurtvereniging Eerschot weer een Halloweenparty. Op verschillende plaatsen in de wijk hadden bewoners hun tuin spookachtig spannend ingericht. Voor de kinderen die het lef hadden om aan te bellen stond er overal snoep of iets anders lekkers klaar. Ondanks het slechte weer was er toch volop belangstelling want iets na halfzeven hadden er al zo'n zeventig kinderen een routebeschrijving opgehaald.

Vrijwilligers gezocht

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode.

Zorgboerderij de Dommelhoeve
Zorgboerderij de Dommelhoeve zoekt vrijwilligers die individuele begeleiding biedt aan iemand die graag de hele dag werkt maar daarin continue ondersteuning nodig heeft. Ook zoeken ze nog een vrijwilliger die ondersteuning willen geven bij de praktische dingen. Ze zijn op zoek naar een vrijwilliger die sociaal vaardig en integer is en zich gemakkelijk aan kan passen. (vacaturenummer 18790)
Zorgokee zoekt chauffeurs
Zorgokee zoekt chauffeurs die graag willen rijden binnen de interne vervoersdienst. Binnen deze vervoersdienst bieden zij de cliënten de mogelijkheid om opgehaald en thuisgebracht te worden indien hier een indicatie voor is. Op maandagen/dinsdagen en donderdag tussen 14:00 en 16:30 uur en tussen 17:30 en 19:00. Op woensdagen en vrijdagen tussen 12:00 en 14:00 uur en tussen 17:00 en 18:30. In de weekenddagen tussen 8:30 en 10:00 en tussen 16:00 en 17:30. Alle diensten zijn gezamenlijk in overleg. (vacaturenummer 17270)

Het Rode Kruis zoekt vrijwilligers
Het Rode kruis zoekt vrijwilligers die de bijeenkomsten voor 55+-ers die blind of slechtziend zijn willen begeleiden. De bijeenkomsten zijn informatief, om ervaringen te delen en voor ontspanningsactiviteiten (zoals voorlezen, aangepaste gezelschapsspellen). Werktijden zijn op donderdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur, eens per twee weken in de KBO-ruimte in Odendael. De middagen worden begeleid door vrijwilligers die zijn geschoold in het omgaan met blinden en slechtzienden. U ontvangt dus ook scholing. (vacaturenummer 13980)


Tip van de prins: Tip 10
Goed gelovig

Carnaval is van oudsher een katholiek feest. Vier dagen feesten, alle zorgen vergeten en daarna 40 dagen vasten tot Pasen. Ondanks dat er niet zoveel mensen meer het askruisje gaan halen op Aswoensdag, vinden we ook in het carnaval van Papgat nog een aantal katholieke elementen terug. Zo is het inmiddels een traditie dat op zaterdag het kapelleke bij het Everse gewijd wordt met wijwater uit het Franse Tours, de stad van bisschop Sint-Maarten. Zaterdagmiddag vindt in de Sint-Martinuskerk de carnavalsmis plaats waar we met elkaar het leven vieren maar ook onze dierbaren gedenken. Zelfs het vele eten en drinken heeft zijn oorsprong in de Katholieke kerk. Hoe mooi is dan de volgende tip die ik kreeg?

Tip 10: Ze geleuve ut wel

De Neije en zijn gevolg zijn misschien ook wel een beetje gelovig. Zitten ze trouw iedere zondag in de kerk? Steken ze regelmatig een kaarsje aan bij een van de kapellekes die Papgat rijk is? Of heeft deze tip meer iets te maken met: ze denken dat het allemaal wel goed komt? Hebben ze zo'n vertrouwen in zichzelf en de Raad van 11 dat ze alles al helemaal in kannen en kruiken hebben om de komende carnavalsperiode tot iets geweldigs te maken. Het kan ook nog dat de klemtoon juist op het woordje "wel" moet liggen. Geloven hun familie en vrienden niet dat zij het nieuwe koppel zouden kunnen zijn maar geloven ze het zelf wel?

Een beetje gelovig zijn kan geen kwaad als ze het maar niet al te goed gelovig zijn. In ieder geval kunnen we bij het kapelleke en in de Sint-Martinuskerk wel weer iets ludieks verwachten. Niet alleen van het koppel zelf maar ook van andere Papbuiken die hen graag een beetje op de hak willen nemen. En dat geleuf ik graag!

Ook deze week is er weer een kleine hint in de deze tekst verstopt. Nog 1 hint te gaan. De extra bonus-tip zal voor de goede puzzelaars inmiddels al wel duidelijk zijn.

Denkt u de ware identiteit van de Neije Prins van Papgat al te hebben ontdekt, dan kunt u de namen van de Neije en de adjudant doorgeven aan de voorzitter van de Prinskeuzecommissie Arnie van der Heijden via arniejet@outlook.com. De eerste inwoner van Papgat die de juiste namen aanlevert, kan rekenen op een leuke attentie van de gezochte BP-er.


Derde reis met drievoudige groei (deel 1)

De vrachtwagens werden één voor één bestickerd. Foto:

Wat begon als een enkele rit per jaar is nu uitgegroeid naar een rit met drie vrachtwagencombinaties. Als bestuur hebben we altijd het motto "autonome groei" gehanteerd. Nu, door o.a. alle publicaties in MooiRooi, is de capaciteit uitgegroeid tot 280 m3 aan hulpgoederen en we hadden nog over.

Door: Stichting Meierijstad helpt Oost-Europa

Dit najaar zijn we met zes man op reis gegaan naar onze bestemming 2.250 km pal oostwaarts, wederom naar - inmiddels onze vrienden - in Romny (Oek). Nieuw in ons team zijn - behalve Frans van den Nieuwenhuijzen, Hans Nieuwkamp en Ron Bezoen - zijn Adriaan van Laarhoven, Eric van Hees en Tom Nieuwkamp (de tweede generatie). In aanloop naar de derde rit waren er nogal wat uitdagingen en zoals vaak, net voor het laatste moment, te regelen door volle inzet van onze toegeeflijke sponsoren. Om een paar uitdagingen te noemen: drie keer zoveel trekkers en opleggers, kosten voor drie keer zoveel diesel (we hebben het dan over drie keer 1600 liter voor heen en terug), drie keer zo lang nodig om te laden, oftewel alles in drievoud. De oplossingen zijn te vinden bij de stichting Leven voor Leven die twee opleggers beschikbaar stelde, Trans-Imex die een complete trekker-oplegger gaf en Scania en BAS trucks die het span compleet maakten. Al met al drie trekkers die niet ouder zijn dan een jaar oud en het nodige nog te verwerken krijgen. Kortom, Meierijstad op zijn best. Dan diesel: reken maar eens uit wat je nodig hebt aan euro's voor 4.800 liter. Een bron hierbij was dan toch de stichting in Oekraïne zelf die ons hielp met diesel aldaar. Twee wagens werden door lokale sponsoren bijna vol getankt. Toch een mooi gezicht als je een Oekraïense herenboer ziet uitstappen uit een VW Tiguan en cash 700 liter diesel ziet afrekenen. Bij thuiskomst hadden we een dieselgift door Janssen B.V. van Legioblocks, onze stichting heeft ook connecties buiten Meierijstad. Volgende week vertellen we over het vertrek en onderweg.

Gemeente helpt met uitkijktoren

Komende maand gaat Ruud de Wit met een team beginnen met het bouwen van een nieuwe uitkijktoren in het Dommeldal, aan de rand van de Moerkuilen. Hij krijgt veel steun van bedrijven en vrijwilligers. Ook gemeente Meierijstad heeft de helpende hand aangereikt.

"Wij hebben contact gezocht met de initiatiefnemer. Uit het gesprek bleek dat het materiaal grotendeels wordt gesponsord, maar dat hij nog een bedrag van €1.675,- tekort kwam. Wij hebben hem vervolgens attent gemaakt op ons leefbaarheidsbudget. Daarop heeft hij een aanvraag ingediend en is het gevraagde bedrag beschikbaar gesteld", legt een woordvoerder van de gemeente uit. Er is ook een vergunning verleend. Volgens het bestemmingsplan mag de bouwhoogte van bouwwerken (die geen gebouw zijn) op deze situatie niet meer bedragen van 3 meter. De uitkijktoren is 4,28 meter. In het bestemmingsplan is een mogelijkheid opgenomen voor het afwijken van de bestemmingsplanregels tot een hoogte van 10 meter. Van deze afwijkingsbevoegdheid is gebruik gemaakt.
De toren is tien jaar geleden gerealiseerd door de vader van Ruud, Mari de Wit. Hij overleed vorig jaar en omdat de toren inmiddels in slechte staat was, wilde Ruud hem graag opknappen. Dat is een kostbare en tijdrovende aangelegenheid, maar de Rooienaar kreeg na verschillende oproepen in de media zoveel hulp aangeboden dat hij de droom van hem en zijn familie kan verwezenlijken.

Help mee op de Natuurwerkdag

Zaterdag 4 november organiseert Landschapsbeheer Nederland de Natuurwerkdag, de grootste vrijwilligersactie in het groen. Door het hele land steken duizenden mensen hun handen uit de mouwen om het landschap een opknapbeurt te geven.

Het IVN Sint-Oedenrode sluit ook dit jaar weer aan bij de landelijke natuurwerkdag. Wij doen dat weer in het Vressels Bos bij het ven op de hoek van Vogelsven en Heieind. Daar gaan we verder waar we vorig jaar gebleven waren. Het is belangrijk dat de randen van de vennen open gehouden worden, zodat er voldoende licht en warmte door kan dringen. Dit is belangrijk voor de leefomgeving van o.a. de groene en bruine kikker, salamanders en hagedissen, libellen, juffers, vlinders, bijen en kevers.

Het verwijderen van grove den en andere ongewenste zaailingen, zoals berkjes, uit de heide zorgt ervoor dat ook de heide open blijft. Dit is handwerk, de iets grotere dennetjes worden met snoeischaren afgeknipt. U bent van harte welkom om mee te komen helpen. We beginnen om 9 uur en werken door tot ongeveer 13 uur. Laarzen zijn noodzakelijk. Wij zorgen voor snoeischaren en werkhandschoenen en natuurlijk voor de koffie met een lekker worstenbroodje. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar ivnrooi@gmail.com onder vermelding van "Natuurwerkdag". Zie voor het laatste nieuws: www.ivnrooi.nl.

Natuurbeelden zoals je maar zelden ziet

Op maandag 6 november komen de heren Jan van der Heijden en Gerrit van Eenbergen bij Heemnatuurgroep Sint-Oedenrode hun 3D films laten zien.

Dit creatieve duo heeft natuurbeelden opgenomen in Ultra HD/3D van o.a. insecten, vlinders, vogels en amfibieën. Gerrit van Eenbergen is enkele jaren geleden regelmatig te zien geweest bij het programma "Man bijt Hond" als "Gerrit Natuurlijk." Hij is naast natuurfilmer ook een echte techneut. Zo bouwde hij een uitschuifbaar dak op zijn auto om als schuilhut te fungeren bij het filmen en heeft hij eigenhandig camera's omgebouwd tot hoogwaardige 3D camera's. Zijn belevenissen worden verteld in het "Nissselroois" dialect.

Iedereen is welkom op deze bijzondere avond op 6 november om 20.00 uur in de zaal van d'n einder, Sluitappel 17a te Sint-Oedenrode. Van niet-leden van de Heemkundekring de Oude Vrijheid wordt 2 euro gevraagd.

Wijkvereniging Eerschot

Op woensdag 1 november om 19.15 uur gaat de deur van Meerschot weer open. Om 20.00 uur wordt er weer begonnen met een gezellige kienavond met natuurlijk mooie prijzen en een loterij.

Op zaterdag 4 november om 20.30 uur gaat het opsporingsbureau van Meerschot open. Het wijkteam Eerschot zorgt voor gratis koffie en thee met wat lekkers. Gedurende de avond wordt geprobeerd om het mysterie te ontrafelen. Natuurlijk wordt er ook voor lekker borrelhapjes gezorgd.

Op dinsdag 7 november kan er weer een frisse neus gehaald worden. Om 18.30 uur wordt er bij Meerschot verzameld en kun je gezellig mee wandelen.
Voor het Sinterklaas knutselen kunnen kinderen nog tot 10 november worden opgegeven bij Patroeska of Shirley. Ouders die het opgavestrookje voor het Sinterklaasfeest nog niet hebben ingeleverd kunnen dit doen vóór 3 november bij Gerda van der Burgt, Hertog Janstraat 68.

Programma informatie

Rooi Actueel
Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen.

Rondje Rooi
Tot en met woensdag 15 november zijn de volgende onderwerpen opgenomen: Expositie bij 70-jarige Adri Frigge, Nico van de Wetering 25 jaar "Brabantse Liedjeszanger", Roois Musea bij Patrick Sanders en Martien van der Velden, Albumpresentatie Jesse De Schepper.

Special: Herfst
De natuur maakt zich klaar voor de winter. Betoverende beelden van onze omgeving in herfsttooi. Uitzendperiode: 22 okt. tot en met 6 november
Special: Rond d'n Torre
Beelden uit Rooi van nu en uit vervlogen tijden met muziek en zang van Nico van de Wetering. Uitzendperiode: 22 okt. tot en met 6 november

Kantoor en telefonische bereikbaarheid
Studio: Laan van Mariëndael 30A. Tel. 0413-471193.

Mooi Machu Picchu

De krant levert een mooie glimlach op. Foto:

Peru - DeMooiRooiKrant duikt ook overal op! Zoals je ziet is deze foto niet in Olland of Boskant genomen. Daar hebben ze dergelijke klederdracht niet. Nee, deze foto is genomen in Peru, in de buurt van Machu Picchu. De vrouw heeft er waarschijnlijk helemaal niets van begrepen, maar een blik in het weekblad leverde wel een mooie glimlach op en dat is ook belangrijk!

'Heilige Harten' weer zichtbaar

Het gebouw van de Heilige Harten Foto: Thea Willems

Een snoeiploeg heeft aan de Nijnselseweg flink huisgehouden deze week. Dat heeft er voor gezorgd dat een kenmerkend gebouw na vele jaren weer zichtbaar is vanaf de weg. Het gaat om het huis waar vroeger de paters van de 'Heilige Harten' woonden en waar de laatste jaren veel buitenlandse arbeiders hun thuis hadden.

Foto: Thea Willems

'Hangplek' voor de ouderen?

Wie op vrijdagochtend over de markt loopt kent de mannen misschien wel. Ze gaan namelijk iedere vrijdagochtend samen een lekker visje halen en 'bijbuurten' voor de viskraam. Hoogste tijd om het mannengroepje eens op de foto te zetten!

"Samen lopen is samen hopen"

Henk van der Meijden

De voorbereidingen voor SamenLoop voor Hoop 2018 zijn in volle gang. De commissies zitten met enige regelmaat bij elkaar en de eerste deelnemers hebben zich al aangemeld. Voorzitter Ad van der Heijden en rechterhand Henk van der Meijden hebben allebei eigen redenen om mee te helpen aan het grootse evenement. Hoogste tijd om met die twee in gesprek te gaan.

Door: Lisa van de Ven

Tijdens een kopje koffie bij De Gouden Leeuw merk ik het enthousiasme van Henk en Ad. Het spat er vanaf. Daarmee zit het in ieder geval wel goed, hoor ik mezelf denken. SamenLoop voor Hoop is een 24-uursevenement dat gehouden wordt op 1 & 2 september 2018 in Sint-Oedenrode. Dat lijkt misschien ver weg, maar het leeft al bij heel veel Rooienaren. SamenLoop voor Hoop is een wandelevenement waarvan de opbrengst gaat naar het KWF. Teamleden wisselen elkaar af op een parcours, als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Het is de bedoeling dat er het komende jaar,in de aanloop naar het evenement, al veel aandacht besteed wordt aan de inzameling van geld voor KWF. Rondom de wandelestafette is er een bijzonder programma voor bezoekers, boordevol muziek en activiteiten. De hele organisatie en uitvoering wordt gedaan door heel veel vrijwilligers zodat het zo min mogelijk kost en er zo veel mogelijk geld opgehaald kan worden. Dit jaar wordt het evenement voor het eerst in Sint-Oedenrode georganiseerd. "Dat het leeft merken wij heel erg goed. Als bestuur zijn we er natuurlijk al enige tijd mee bezig maar we merken dat steeds meer andere Rooienaren ook met het evenement bezig zijn. Op dit moment hebben zich al twintig teams ingeschreven, fantastisch toch?" vertelt Ad.

Ad van der Heijden aan de rand van waar het parcours moet gaan lopen.

Bijzondere verantwoordelijkheid
Zoals ieder evenement is ook dit ergens begonnen. Ook voor deze twee enthousiaste vrijwilligers. "Nadat initiatiefneemsters Irda Habraken en Marion van de Ven het evenement op de kaart hebben gezet in Sint-Oedenrode ben ik gevraagd als voorzitter," vertelt Ad. "Ik moest er wel even over nadenken hoor. Het is een hele verantwoordelijkheid die je op je neemt. Natuurlijk heeft iedereen zo zijn redenen om het wel of niet te doen, ook ik. Omdat ik in mijn eigen kring bepaalde dingen heb meegemaakt was het voor mij snel duidelijk dat ik dit wilde doen. Niet voor mezelf maar juist om het onder de aandacht te brengen."

Ook Henk heeft zijn persoonlijke redenen waarom hij besloot te helpen. "Toen Ad vroeg of ik hem wilde helpen, als het ware om zijn rechterhand te zijn, was ik snel verkocht. Natuurlijk wilde ik dat doen. Wat we gaan doen, daar sta ik voor de volle honderd procent achter. Op deze manier komt het wel extra dichtbij. Dat geldt voor heel veel mensen." Aldus Henk van der Meijden.

Elf prachtige commissies
Dat er veel komt kijken bij het evenement is inmiddels wel duidelijk. "In principe werken wij op dit moment voor het KWF. Zij stellen randvoorwaarden, richtlijnen en een bepaalde structuur. Er moet nu ontzettend veel geregeld worden," vertelt de voorzitter. "Dat is helemaal waar," vult Henk hem aan. "Wij zitten hier nu, maar de elf commissies verzetten zo ontzettend veel werk. Met heel veel goede en enthousiaste vrijwilligers kunnen we er een fantastisch evenement van maken, dat is juist wat het zo mooi maakt."

Aan de inschrijvingen is eveneens te zien dat SamenLoop voor Hoop leeft in Sint-Oedenrode. "Op dit moment hebben zich al twintig teams ingeschreven, maar dat moeten er natuurlijk nog veel meer worden. We hopen op deze manier iets te creëren waarbij mensen echt iets kunnen betekenen. Daarnaast maak je de samenleving bewust. Dat daarbij geld wordt opgehaald is natuurlijk een fantastische bijkomstigheid maar dat is niet het eerste doel. Het gaat erom dat we een heel mooi evenement neerzetten waarbij we allemaal beleven, meeleven en doorleven," aldus de twee vrijwilligers.

Het is bijzonder dat dit het eerste 24-uursevenement in de buitenlucht van Sint-Oedenrode gaat zijn. "Dat er daarom veel bij komt kijken is natuurlijk niet zo gek. Over alles moet heel goed nagedacht worden. Vandaar dat we op tijd zijn begonnen. Het doel is om uiteindelijk voor iedereen iets 'moois' neer te zetten," zegt Henk enthousiast.

Waarom geen Meierijstad?
De vraag waarom er niet gekozen is voor SamenLoop voor Hoop Meierijstad hadden Ad en Henk al verwacht. "Hier in Sint-Oedenrode is het natuurlijk ontstaan. Hier komt het initiatief vandaan. Daarnaast heerst hier een 'ons kent ons', heel erg belangrijk voor een evenement als dit. Lokaal, dicht bij huis en juist die persoonlijke betrokkenheid kunnen het heel groots gaan maken," vertelt Henk. "Dat wil niet zeggen dat het niet in Veghel of Schijndel gaat komen. Wie weet organiseren zij het volgend jaar wel, of het jaar daarop. Voor nu staat SamenLoop voor Hoop Sint-Oedenrode op de agenda en daar werken we met z'n allen keihard voor," vult Ad aan.

De datum staat dus al vast, maar inmiddels is ook bekend geworden dat het gaat gebeuren van zaterdag 16.00 uur tot zondag 16.00 uur. Henk: "We hebben speciaal voor deze tijden gekozen. Zo kunnen de winkels zo veel mogelijk open blijven voor het winkelend publiek. Samen lopen is samen hopen, dat is waar het continu over gaat. Wij vinden het vooral heel erg belangrijk dat we samen een heel mooie SamenLoop neer gaan zetten."

"Op dit moment is het vooral heel belangrijk dat nog meer teams zich gaan aanmelden. Sportverenigingen, bedrijven, buurtverenigingen, de dorpsraad, families, iedereen kan zich aanmelden. Op deze manier kun je dichter bij elkaar komen en doe je iets geweldigs samen. Een team stel je samen door zo'n tien à vijftien mensen op te trommelen. Tijdens de 24-uursloop moet er continu minimaal één persoon van de groep aan het wandelen zijn. Er kan door ieder team een actiepagina aangemaakt worden waarop te zien is welk bedrag het team al opgehaald heeft en wat hun streven is. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om zo veel mogelijk geld op te halen voor het KWF. Daarnaast is zo'n evenement fantastisch voor de teambuilding. Wij zien nu al ontzettend uit naar volgend jaar. Hoewel het op momenten ook hartstikke zwaar zal zijn, wordt het vooral heel bijzonder denken wij. We hopen dat heel Rooi samenkomt en we samen het leven vieren en er voor elkaar zijn. Maar ook dat we meeleven met een ander, herdenken en elkaar steunen. Alles samen," sluit Ad af.


SamenLoop voor Hoop doet mee aan Clubkas Campagne

Sint-Oedenrode - Dit jaar organiseert Rabobank Hart van De Meierij voor de vierde keer dé donatie-actie voor verenigingen en stichtingen om een mooie financiële bijdrage te kunnen ontvangen. Daar waar de actie tot en met vorig jaar 'Hart voor Elkaar' heette, wijzigt de naam nu naar 'Rabobank Clubkas Campagne'. SamenLoop voor Hoop doet mee aan de actie en hoopt dat zoveel mogelijk Rabobank leden stemmen op het initiatief. De organisatie kan het geld goed gebruiken om het 24-uurs evenement op te tuigen. Hoe beter dat gebeurt, hoe meer geld er wordt opgehaald voor het KWF.

€50.000,- extra
Tegelijk met deze naamswijziging heeft de Rabobank maar liefst €50.000 meer dan vorig jaar te verdelen. Hierdoor is het totale donatiebedrag voor het lokale verenigingsleven €200.000! De ruim 20.000 leden van Rabobank Hart van De Meierij mogen stemmen en bepalen daarmee hoe die €200.000 over de deelnemende clubs wordt verdeeld. Hoe meer stemmen een vereniging krijgt, des te hoger uw donatie wordt. De winnaar van 2017, Hospice Dommelrode, ontving 846 stemmen en een donatie van €3.635!

Inschrijven voor verenigingen
Tot en met dinsdag 17 oktober konden clubs zich met hun maatschappelijk bestedingsdoel inschrijven voor deelname. Maar liefst 426 clubs hebben dat gedaan! Van deze 426 clubs komen er 108 naar de infosessies 'Spek je club' die Rabobank in de Week van de Coöperatie organiseert.

Elke stem telt
In de periode van 15 tot en met 30 november kunnen de leden van de Rabobank gaan stemmen op hun favoriete clubs. Zij ontvangen rond 15 november per post een unieke code waarmee zij online kunnen stemmen. Elk lid krijgt 5 stemmen en mag maximaal 2 stemmen per club uitbrengen. Iedere stem is dus geld waard!

Uitslag
Maandag 11 december maken ze de uitslag bekend tijdens de uitreikingsavond. De top 25 wordt hiervoor uitgenodigd. Daarnaast ontvangen alle deelnemers een e-mail waarin staat welk bedrag ze gaan ontvangen en de volledige uitslag publiceren we uiteraard op onze website.

Hoeve Strobol krijgt stoommachine, aflevering I

vlnr: Ton van den Hurk, Antoon van den Hurk, Bert Verbakel en Deevid van den Hurk voor de houtdrogerij

De Stichting Hoeve Strobol krijgt regelmatig schenkingen in de vorm van oude gereedschappen en werktuigen. Daar zitten regelmatig mooie stukken tussen, maar de schenking die museumeigenaar Bert Verbakel medio oktober ter ore kwam, sloeg werkelijk alles. Hij kreeg het heuglijke nieuws dat er een oude stoommachine aan de collectie kan worden toegevoegd.

Het verhaal over de stoommachine heeft zoveel kanten en zoveel mooie momenten, dat we het met één aflevering tekort zouden doen. Bovendien is het verhaal, ook na de laatste aflevering, nog lang niet afgelopen … maar daarover later meer!

Herkomst
De stoom machine is eigendom van hout im-en export Rollé uit Schijndel en staat op een houtzagerij van het bedrijf in Frankrijk, in de buurt van Bar Le Duc. Een van de eigenaren van Rollé is toevallig ook een Rooienaar: Antoon van den Hurk uit Olland. Samen met zijn zoons Ton en Deevid vormt hij de directie van de Rollé Group, zie www.rolle.com. Het indrukwekkende bedrijf aan de Duinweg is Europa's grootste importeur van Europees eikenhout, met in totaal 120 werknemers. Het heeft vestigingen in de Oekraïne en in Frankrijk, en is hoofdafnemer van zo'n 60 zagerijen in Europa. Vorig jaar namen ze een houtzagerij over die failliet was gegaan. Daar stond 'de' stoommachine, die van 1935 tot 1970 in bedrijf is geweest.

Droom in vervulling
Antoon: "Bij het museum ben ik wel eens geweest, tijdens een dagje fietsen kregen we daar een rondleiding. Ik vond het geweldig interessant, heel professioneel ook. Op dat moment heb ik wel even gedacht dat een stoommachine goed bij de collectie zou passen. Maar wat moet een museum nou met zo'n gevaarte, dat ook nog helemaal uit Frankrijk hierheen gehaald moet worden?" "Vroeger werkten mijn broer en ik bij klompenmakerij Van Aarle, daar hadden ze ook een stoommachine. Maar die staat nu in een museum in Friesland, dus we moesten uitkijken naar een andere. Daarmee zou echt een jarenlange droom in vervulling gaan" vertelt Bert. "Je denkt misschien meteen: twee Rooienaren, die kennen elkaar dus helpen elkaar. Maar dat we allebei in Rooi wonen heeft hier niks mee te maken. We kenden elkaar niet eens. Het was puur toeval" begint Bert Verbakel zijn bijzondere relaas.

Velen kennen Bert als enthousiast lid en spreekbuis van de Klassieke Landbouwwerktuigen (KLW) en hun plattelandsfestival dat jaarlijks in Nijnsel worden gehouden. "Een van mijn kennissen bij de KLW is Martien Peters, we gaan ook wel eens samen naar stoomfairs in het buitenland. Hij was daardoor een beetje op de hoogte van mijn wens om ooit een stoommachine in het museum te hebben. Nu wil het toeval dat Martien een zwager is van Antoon van den Hurk, tijdens een bezoek aan hem de stoommachine zag staan, en Antoon vertelde over mijn wens." Antoon: "Tot mijn verbazing had Bert dus wél belangstelling!". Het contact was snel gelegd, en daarmee ook de kiem voor een project, dat trouwens nog veel voeten in de aarde zal hebben …


Moet de Markt op de schop?

Ik word steeds vaker gebeld door mensen uit Olland met de vraag: Wie is toch jouw Tante Trui? Hoe ziet ze er uit? Tja, hoe zal ik haar beschrijven? Ze was miss Olland 1961. Maar dat is lang geleden. Ze heeft inmiddels zoveel kraaienpoten, daar kun je een volière voor bouwen. Alsof ze voorover op een grindpad in slaap is gevallen. Nee, ze is nu nog hooguit Miss Carpetland. Als je haar ziet, zou je de nobelprijs aan de uitvinder van de dimmer­knop willen uitreiken. Voor een pedicuur moet ze naar de garage. Op Schiphol moet ze betalen om gefouilleerd te worden. Toen we laatst samen naar de Apenheul in Apeldoorn gingen, bedankten de oppas­sers mij voor het terugbrengen. Ik belde laatst haar huisarts of ze misschien niet beter naar een plastisch chirurg kon gaan. "Wat", zei hij, "Trui moet naar Lourdes!" We hebben bij ons in de familie een stemming georganiseerd, of we voor haar toch niet een facelift zouden moeten regelen. Slechts 51 procent was er voor!? Dus dat gaan we mooi niet doen.

Deze MooiRooikrant heeft een enquête onder haar lezers gehouden of de Rooise Markt een facelift zou moeten krijgen, net zoals het kerkdorpje Veghel nou krijgt. Van de 276 mensen die stemden was een krappe meerderheid voor een opknapbeurt. Om precies te zijn 51 procent. 46 procent was tegen en 6 procent wist het niet. Conclusie: Niet doen dus. Laat maar lekker lelijk. Kijk naar onze tante Trui. Dat heeft wel wat! Wat me overigens wél verbaasde was die 6 procent "weet het niet". Die lui die hebben dus de moeite genomen om naar de website van de MooiRooikrant te surfen, te scrollen naar de poll, dan de vraag te lezen en dan op c te drukken: "weet het niet". Wat zijn dat voor sukkels!? Dat is naar de bakker rijden en zeggen dat je vandaag geen brood wil. Of misschien wel. Of nee, ik kom over een paar uur wel terug. Misschien. Of niet. Tjonge jonge, dan ben ik nog liever lelijk.

Nog even het volgende: DAF Trucks is tegen die megastal aan de Lieshoutseweg, "vanwege de stank"!? Heb je ooit achter zo'n truck gestaan als-ie start?


Leerzaam en lekker: open dag Bakkerij Bekkers

Tienduizenden mensen in de verre regio eten iedere dag de lekkernijen van Bakkerij Bekkers. Wat begon in Nijnsel is namelijk uitgegroeid tot een keten van twaalf winkels. Vanuit Veghel worden die zaken iedere dag bevoorraad, maar ook andere bakkers, supermarkten, bedrijven en horecazaken krijgen aangeleverd vanuit de centrale bakkerij. Het is reuze interessant om eens te zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Aanstaande zondag 5 november geeft het bedrijf een Open Dag, zodat iedereen dat met eigen ogen kan zien.

Het knappe van Bakkerij Bekkers is dat het niet is gaan functioneren als een fabriek. Het ambacht wordt nog steeds gekoesterd door Alexander en Karin Bekkers en hun enorme team van werknemers. Juist dat aspect willen ze laten zien, want niet alleen het brood wordt op ambachtelijke wijze gemaakt, ook de taarten en de chocolade krijgen de aandacht die het verdient. Dat proef je bij iedere hap.
Tijdens de Open Dag worden de gasten meegenomen en krijgen ze in het bedrijf de kans om van dichtbij te zien hoe alles gemaakt wordt. Hoe de chocolade de juiste vorm en smaak krijgt, hoe de beste patissiers hun 'kunstwerken' vervolmaken en hoe het brood in verschillende soorten tot stand komt. Natuurlijk is er ruimte voor vragen en mag hier en daar geproefd worden.
Ook de logistiek is een belangrijk onderdeel van het proces. Alles moet natuurlijk binnen een bepaalde tijd op honderden plekken geleverd worden. Hoe dat in zijn werk gaat is bijna hogere wiskunde en daar wordt met liefde en plezier uitleg over gegeven.
Kortom, het is zeer de moeite waard om een kijkje te gaan nemen tijdens de Open Dag. Op die manier maak je écht kennis met Bakkerij Bakkers en zal het brood of het andere lekkers wat van hen af komt de volgende keer nog intenser smaken. De Open Dag is op zondag 5 november van 10.00 tot 16.00 uur in Veghel. Adres: Amert 512.

Gaat de kermis het circus achterna?

Foto: Ellis Rijkers

Vakbladen en media signaleren verontrustende ontwikkelingen bij de kermis, waarvoor landelijk steeds minder belangstelling bestaat. Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal exploitanten en het aantal kermissen daalt.

Uit onderzoeken zou blijken dat de vergrijzing hierbij een belangrijke rol speelt, en de vele alternatieve vormen van tijdsbesteding voor jeugd en jongeren. Exploitanten zouden ook concurrentie zien in het toenemend aantal festivals en pretparken. Er is tevens sprake van 'branchevervaging'. Zelfs de traditionele suikerspin, tot voor enkele decennia bijna exclusief verbonden aan de kermis, zie je ook bij andere evenementen als braderieën. Er is onderzocht of het tij nog te keren is en zo ja, op welke manier. Het bieden van meer afwisseling voor de bezoekers zou zo'n mogelijkheid kunnen zijn, bijvoorbeeld met aanvullend amusement als publiekstrekker.

Fanny Fabulous, Ellen van de Warenburg & Helma van Pruik bij u thuis lieten zien hoe het voor een vrouw is om geen haar te hebben en wat make-up met je kan doen. Foto's: Ellis Rijkers Foto: Ellis Rijkers

Niet in Rooi
Bij Rooi kermis is echter (nog) niks te merken van die trend, aldus kermismeester Maartje Schraven. "Het is er nog steeds stampend druk, vooral op kermiszaterdag natuurlijk. Dat komt volgens mij ook door de goede verhouding kermis-horeca. Er is op Rooi kermis ook bijna nooit rottigheid, mede door de goede afspraken met beveiliging en politie." De ritprijzen zijn traditioneel laag, mede daardoor heeft het een regionale aantrekkingskracht, de (gratis) ouderenkermis trekt veel senioren over de streep. Maartje heeft het idee dat de alarmerende geluiden lang niet voor alle kermissen gelden, en de 'bangmakerij' ook gevoed wordt door de commercie die daar weer een verdienmodel in ziet. In de Rooise kleine kernen is de kermis ook nog steeds overeind gebleven. Weliswaar had Nijnsel kermis het vorig decennium een dip, maar door de combinatie met meer amusement is het weer vlot getrokken.

Fannie Fabulous geeft 'Samen voor Haar' extra jus

Afgelopen week vond 'Samen voor Haar' voor de derde keer plaats. Bij De Gouden Leeuw werd genoten van een hapje en een drankje en werd er natuurlijk het een en ander geshowd op het gebied van kapsels, pruiken, kleding, brillen, schoenen & make-up. Fannie Fabulous gaf de boel extra jus.

Zij ontving de gasten met een glaasje prosecco. Fannie deed de presentatie en liet de gasten genieten. Tussen iedere moderonde werd er een van de bedrijven gepromoot door haar. Gasten konden genieten van de nieuwste tips en trends.

Daarnaast werden er natuurlijk heerlijke hapjes geserveerd met een goed glas wijn of wat anders lekkers. Het was een gezellige avond met goed amusement en een geweldige afsluiting van zangeres Esther van Heeswijk. Haar bijdrage was tevens geheel belangeloos.

Directeur van de Nederlandse Haarstichting Edwin van Wooning heeft verteld wat er vorig jaar met het geld en de gedoneerde pruiken is gedaan. Uiteindelijk zijn twintig dames hier heel erg blij mee gemaakt. Fantastisch! De uiteindelijk opbrengst voor De Nederlandse Haarstichting kwam neer op een fantastische duizend euro. Al met al een zeer geslaagde avond voor een heel goed doel!

Tips voor de nieuwe burgemeester

Het burgerpanel van TipMooiRooi heeft in de laatste enquête de kans gekregen om onze nieuwe burgemeester Kees van Rooij tips te geven over hoe hij Meierijstad moet gaan besturen. Zo kregen ze de vraag voorgeschoteld over waar hij zich hard voor mag gaan maken. Een meerderheid vindt de ontwikkeling van het centrum het belangrijkst, maar ook het verenigingsleven scoort hoog.

Tabel 1:
De panelleden kregen ook de kans om een toelichting te geven. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. Bij deze enkele reacties die vooral ook voor onze nieuwe burgemeester interessant zijn.
- Besluitvorming over de megastal in Nijnsel laat zien dat er persoonlijke belangen spelen. Dat mag en kan niet in een gemeenteraad en niet in een college. Mocht de megastal er komen dat is er een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat met onaanvaardbare gezondheidsrisico's voor alle omwonenden (ook veehouders).
- Het is belangrijk dat ook mensen in het buitengebied glasvezel hebben. Iedereen heeft toch recht hierop. Het is jammer dat in deze tijd er nog huishoudens zijn die een input hebben van 02 mb en een output van 0,5 mb. En dat met studerende kinderen.
- Meer dienstbaarheid van de ambtenaren in kwestie die het leerlingenvervoer moeten regelen. Ontzorg de ouders in plaats van ze weg te sturen.

Op de vraag wat onze burgerpanelleden zelf als eerste zouden doen, kregen we ook veel antwoorden. Dit zou je ook als een advies aan de burgemeester kunnen zien.
- Afspraken nakomen die in het verleden zijn gemaakt.
- Agrarische sector verduurzamen.
- De ambtenaren van de gemeente uitleggen dat ze dienstbaar moeten zijn aan de burgers en niet omgekeerd.
- Duidelijkheid rondom sportbeleid en de kleine kernen uitbreiden waar de behoefte ligt.
- Een snel einde maken aan de praatcultuur. Geen woorden maar daden! Zie bijv. AH/Lidl/Markt Rabo/stal Verhagen etc.
- Ik zou die hele kwestie van die megastal opnieuw gaan doornemen. Brabant is al te vol voor deze stallen maar als het dan toch moet, dan naar een industrieterrein. Daar is de infrastructuur ook beter berekend op al die verkeersbewegingen die verbonden zijn aan zo'n bedrijf.
- Kijken en luisteren in verzorgingstehuizen en scholen. Wat is er nodig om een betere samenleving te krijgen?
- Wandelen door een "gewone" wijk en contact maken met de mensen.
- Zorgen dat er meer senioren appartementen komen vooral in Sint-Oedenrode , want je kunt daar niet aan een appartement komen.

Welke tip zou u de burgemeester willen geven? Ook deze vraag kregen de raadgevers voorgeschoteld. Opvallend was dat de meeste reacties ongeveer als volgt klinken: Blijf gewoon! Dat is voor veel inwoners van Sint-Oedenrode blijkbaar nog wel het belangrijkste.

Wilt u ook meepraten en meedenken over Sint-Oedenrode? Meld u dan via www.tipmooirooi.nl

EHBO-diploma halen?

EHBO-vereniging Sint-Oedenrode organiseert eenmaal per jaar een cursus voor het behalen van het EHBO-diploma. De cursus EHBO volgt de nieuwste richtlijnen van het Oranje Kruis. Wat kan een hulpverlener doen bij ongevallen en wat moet hij vooral niet doen? Hartstikke belangrijk om te weten natuurlijk.

Tijdens de cursus behandelt men de meest uiteenlopende onderwerpen: van kneuzingen en reanimatie tot bloedingen en allergische reacties. Tijdens praktijkoefeningen werkt men met Lotusslachtoffers. Lotus staat voor Landelijke Opleiding Tot Uiting van Slachtoffers en kunnen een bijdrage leveren aan een realistische BHV oefening. Wonden worden opgezet en eerste hulpsituaties worden nagespeeld. De cursist leert daardoor op een realistische manier om te gaan met ongevallen en het gedrag van slachtoffers.

Start cursus op 18 januari 2018. Vervolgens vindt de cursus plaats op: 25 januari, 1,8 en 22 februari, 1, 8, 15 en 22 maart en het examen staat gepland op 22 maart 2018. Aanvang 19:30 tot 22:00 uur. Totaal beslaat de cursus 9 avonden inclusief cursusboek. Aantal deelnemers: De cursus gaat door bij minimaal 8 deelnemers, maximaal 12. Locatie: De cursus zal worden gehouden bij zorgboerderij Dommelhoeve, Cathalijnepad 1 te Sint-Oedenrode. Voor meer informatie of aanmelden kunt u mailen met: info@ehbo-sint-oedenrode.nl. Iedereen is van harte welkom om zich in te schrijven.


Sons Kamerkoor zingt saffier

Op zondag 12 november zingt het Sons Kamerkoor in de Breugelse Genovevakerk. Het Sons Kamerkoor bestaat 45 jaar. Het koor viert dit saffieren jubileum met twee concerten in Son en Breugel: op 12 november in de Breugelse Genovevakerk en op 22 april 2018 in de Kapelzaal van Hotel Restaurant la Sonnerie.

Het Sons Kamerkoor treedt graag op, geniet van dit jubileumjaar en heeft ambitieuze plannen voor de toekomst. Afwisseling staat hoog in het vaandel. Daarom presenteert het koor jaarlijks twee thematische programma's: een vrolijk/luchtig en een religieus programma. Aanvang van het concert: 15.00 uur. Het concert duurt een uur. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage na afloop wordt bijzonder op prijs gesteld.

De 11-jarige Lonka is gevonden op straat. Het werd al snel duidelijk dat ze een echte huiskat is geweest, maar helaas kwam niemand haar halen.

Vanwege haar leeftijd en allerlei stressfactoren kon ze niet goed aarden in het asiel, maar gelukkig kon ze naar een pleeggezin. Ze vindt het heerlijk om lekker op de vensterbank in de zon te liggen, maar ze ligt ook graag op schoot te dutten. Het is een lieve en rustig poes die je nieuwsgierig achterna loopt als je iets in huis aan het doen bent.

Om de stress voor haar zo laag mogelijk te houden, zoeken we een rustig huishouden voor deze knappe lapjesdame. Eentje zonder kleine kinderen en andere dieren, zodat ze rustig kan genieten van haar oude dag. Mag ze dat bij jou komen doen? Mail dan snel naar dierenasiels@hokazo.nl!


Historische beelden week 44:
Herkent u de mensen op deze foto? Wij horen het graag van u! Mail de oplossing naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens binnen op ons nieuwe kantoor: Heuvel 7. De koffie staat klaar!

Oplossing historische beelden week 43:

Op de foto van Historische beelden staan de volgende mensen: Bovenste rij v.l.n.r. Rob Habraken, Steven Valk, Glenn van Zutphen, Ruud Kremers, Paul van Dijck, Stef Taks, Bart van den Heuvel, Rik van den Hanenberg. Middelste (rij) Harold van de Laar. Onderste rij v.l.n.r. Gertjan van den Berg, Teun Kraaijvanger, Mark van Heesch, Rens Haerkens, Marco van de Ven

Glenn van Zutphen


Trek je mooiste sokken aan

Trek je mooiste sokken aan

Steeds meer mensen willen aan de slag met duurzaamheid in de woning, maar waar begin je? Op zaterdag 4 en 11 november is er tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route de unieke kans om een duurzaam huis te bezoeken. In het hele land stellen honderden trotse huiseigenaren hun woning open. Zij laten zien hoe zij hun huis duurzamer hebben gemaakt. Meer dan tienduizend bezoekers hebben de afgelopen vijf jaar de gelegenheid benut om huizen te bezoeken en tips ontvangen.

Bezoekers worden gastvrij ontvangen en kunnen vragen stellen over een warmtepomp, zonnepanelen, energieverbruik, natuurlijke materialen, etc. Het enthousiasme van de openstellers werkt aanstekelijk en er ontstaan leuke gesprekken. De bezoekers doen goede ideeën op om zelf ook aan de slag te gaan. "In een paar uurtjes tijd hoor je veel waardevolle informatie", reageerde vorig jaar een bezoeker enthousiast.

Tips voor bezoekers
Op de website van de Duurzame Huizen Route staan een aantal tips voor bezoekers om zich voor te bereiden op een bezoek. Per huis is het aantal plaatsen voor een bezoek verschillend. Inschrijven is verplicht en vol is vol. Plan je bezoek op tijd is het advies. "Schrijf je in voor maximaal twee huizen per dag, dat is het meest haalbaar qua tijd", vertelt Gerlies Schuit van de Duurzame Huizen Route. "Sommige mensen vinden het prettig dat bezoekers hun schoenen uitdoen dus vergeet niet je mooiste sokken aan te doen", zegt Gerlies lachend.

Lustrumjaar
Dit jaar is al het vijfde jaar op rij dat huiseigenaren in heel Nederland hun huis open stellen. Om dat te vieren wordt dit jaar de vlag gehesen in Harderwijk op de Veluwe waar de Nationale Duurzame Huizen Route is ontstaan. Dit gebeurt door de nationale klimaatambassadeur Dennis Straat, wethouder Pieter Teeninga van gemeente Harderwijk en huiseigenaar Henk van de Berg. In heel Nederland is een grote variatie van woningen te bezoeken variërend van monumentale panden tot nieuwbouw en gerenoveerde woningen.

Organisatie
De opendeurdagen in november maken onderdeel uit van de Nationale Duurzame Huizen Route. Een platform voor iedereen die geïnteresseerd is in duurzaam wonen. De Duurzame Huizen Route is een initiatief van Majada V.O.F. en wordt mede mogelijk gemaakt door een groot aantal Nederlandse gemeenten en provincies.


16 / 32

17 / 32

Kerkberichten

Odendael
Zo 05/11:
Allerheiligen en Allerzielen, Eucharistieviering 10.00 u. Intenties: Harrie Verschuren, jaargetijden. Jan van Kampen, Leentje en Theo v.d. Berg, overleden Ann v.d. Laar.
Di 07/11: 19.00 u: rozenhoedje bidden in de stilteruimte op Odendael.

Martinuskerk
Do 02/11:
Allerzielen 19.00 u: Eucharistieviering met Het Requiemkoor. Intenties: Jan Kanters en overleden familie Prinsen – Albrecht, Jan Hazenberg, Jan van de Ven, Familie van der Vleuten – van de Oetelaar, Riek Vogels en echtgenoot Frans Habraken.
Vr 03/11: Eerste Vrijdag van de Maand 09.00 u: Eucharistieviering in de Dagkapel van De Goede Herder kerk.
Za 04/11: Herdenking Rooise Zouaven 18.30 u: Eucharistieviering met Het Goede Herderkoor. Intenties: Henk van Uden, Cor en Jo van den Biggelaar – van Rossum, Lies van den Tillaar – Hilderink, Harrie Vos, Dien de Leijer – Moeskops, Jan van Nostrum en Stina van Nostrum – Cooijmans, Mien Snijders – Verhagen en overledenen van de familie Pier Snijders en Annemie Clijsters, Cor van Aarle.
Zo 05/11: Eenendertigste Zondag door het Jaar – Herdenking Rooise Zouaven 09.30 u: Eucharistieviering met Het Martinuskoor. Intenties: Janus Oppers en overleden familieleden, Cornelus en Adriana van Rooij – Verhoeven en Maria, Johannes van Rooij, Wilhelmina van Rooij, Toon en Tonia van Kemenade – van den Hurk, Overleden familieleden van familie van Bree, Tonny de Brouwer – Russens, Wim van Rooij, Ties Bekkers, Tiny van den Biggelaar, Henk Janssen, Harrie van Dongen, Jo van Dongen – Vos, Jan Lathouwers, Francien van der Vleuten – Aarts, Overleden ouders van de Burgt – de Haan, Theo en Anna Jansen en Annelies Jansen – van Engeland, Frans van Kaathoven, Harrie Schepens en zoon Mari.
Zo 05/11: 10.00 u: Peuter/Kleuterviering in zaaltje en Dagkapel van De Goede Herder kerk, 11.00 u: Doopviering Ties Leenderts, 12.00 u: Allerzielenconcert.
Maandag, donderdag en vrijdag 09.00 u: Eucharistieviering in de Dagkapel van De Goede Herderkerk.
Di 07/11: 09.00 u: Eucharistieviering in de Antonius van Padua kerk te Nijnsel.
Wo 08/11: 19.00 u: Eucharistieviering in de Heilige Ritakapel te Boskant. Intenties: Dora van Hastenberg.
Do 09/11: 13.30 u: Ziekenbezoekgroep Martinus Centrum.

Sint Antonius Nijnsel
Zo 05/11: Allerzielenviering om 11.00 u met gemengd koor. Intenties: Alle overledene van het afgelopen jaar en Cornelis en Johanna van Nostrum- van Rooij, Antoon en Jan van Nostrum, Nolda Habraken- van Nostrum, Theo v.d. Meulengraaf, Nel van Hastenberg- Smits, Diny Vos- Steenbakkers, Mieke Smits- Hulsen, Teresa Kiedrowska, Gerard Sijbers, Josephus en Johanna van Esch- Verhagen, Harrie van Esch, Coen van Buuren, Toon en Bertha van Erp- Kemps en zoon Leo, Theo en Tonny van Kaathoven- van Erp.
Di 07/11: 09.00 u: Eucharistieviering.

H. Martinus Olland
Za 4/11:
Geen Eucharistieviering.
Zo 5/11: 15.00 u: Herdenking overledenen op begraafplaats Olland.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Wo 01/11:
Allerheiligen, 19.00 u: Eucharistieviering.
Do 02/11: Allerzielen, 18.00 u: Eucharistieviering met aansluitend zegening van de graven.
Za 04/11: 18.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Rob van Stuivenberg. Intentie: Martien Roestenburg.
Zo 05/11: 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst. Intentie: Ad Versantvoort, Miny van de Ven-Winkelman, Karel en Elisabeth Faessen-van Tilburg, Lies Sanders- van den Boogaart, Willemien Merks- Roestenburg, Miet Foolen, Ine en Piet Maximus. Elie Kluijtmans-Eestermans, Paul van den Tillaart, 14.00-16.00 u: Inloopmiddag Den Bauw.
Do 09/11: 18.15 u: Rozenhoedje, 18.30 u: Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Zo 12/11: 09.30 u: Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intentie: Ietje van Dinther-Raeven, John Meulendijks, ouders Meulendijks-Vermeulen, Jan Adriaans, Truus van den Tillaart, Marieke van der Lande-Wijnands, Gerard Lenting, Kitty Lagraine-Konings, 14.30 u: Orgelmuziek Axel Wenstedt, 15.00 u: Concert Sons Kamerkoor olv Marie-Astrid Vermaas.

Sint Petrus' Banden, Son
Wo 01/11:
Allerheiligen 19.00 u: Eucharistieviering.
Do 02/11: Allerzielen 19.30 u: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Gregoriaans koor
Wij gedenken alle overledenen, in het bijzonder degenen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.
Vr 03/11: Eerste Vrijdag van de maandag 08.30 u: Eucharistieviering.
Za 04/11: 18.30 u: Eucharistieviering in Breugel.
Zo 05/11: 11.00 u: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Parochiekoor. Intenties :Ties en Anneke van der Heijden-van der Zanden, Corrie en Leo van de Ven-van den Hurk, Els van den Heuvel-Schel (1e jaargetijde), Dien Sanders-Peters, (1e jaargetijde), Louis Pessers, Dianne van Geffen, Harrie van Heeswijk, Frans Merks, Ouders Van den Hurk Merks.
Wo 08/11: 19.00 u: Eucharistieviering. Geen eucharistieviering in Son of in Breugel.

Protestantse Kerk Knoptoren
Zo 05/11: Dienst in Son, 10.00 u: Predikant Ds. Bas Stigter, Gedenken overledenen, m.m.v. Cantorij, + nevendienst.


ROC de Leijgraaf opent Leij LivingLab

Foto:

Op donderdag 2 november opent ROC de Leijgraaf in Veghel het Leij LivingLab. Met deze moderne domotica-omgeving speelt de school in op het zorgappartement van de toekomst. Enerzijds door het aanbieden van ervaringsgericht onderwijs, anderzijds door studenten van verschillende opleidingen nu al intensief met elkaar te laten samenwerken.

Tijdens de feestelijke opening op 2 november staan verschillende sprekers kort stil bij de kansen die het Leij LivingLab biedt. Het uiteindelijke doel van het project is het realiseren van kwaliteitsverbetering voor de steeds langer zelfstandig wonende mens.

Ervaringsgericht leren
"De opkomst van technologie in de zorg brengt grote veranderingen met zich mee. Iedereen in de zorg krijgt daarmee te maken", vertelt Jolanda van Kessel, directeur Mens & Maatschappij bij ROC de Leijgraaf. "Dat vraagt om onderwijs dat hierin voorziet. Het Leij LivingLab is onderdeel van een moderne domotica-leeromgeving. Studenten leren hier ervaringsgericht in een realistisch seniorenappartement dat is voorzien van de nieuwste technologieën."

Dat 'appartement van de toekomst' hangt vol met sensoren en camera's. "Via centrale monitoring signaleren en registreren we alle bewegingen in een appartement. Daardoor weten we precies waar op welk moment zorg nodig is. Als er bijvoorbeeld iemand gevallen is, zien we dat meteen. Een domotica-omgeving maakt dat je heel gericht kan handelen. Geweldige ontwikkelingen, maar ze vragen wel om een heel nieuwe manier van opleiden."

Cross-mediale invulling
Volgens Erna Boeijen, onderwijsmanager bij ROC de Leijgraaf, zit de kracht van dit leerproject hem vooral in de crossmediale invulling. "Studenten van Zorg en Welzijn werken in deze leeromgeving zeer nauw samen met studenten van Techniek en ICT. Dat is belangrijk, want in het werkveld moeten ze straks óók samen optrekken en opereren. Daarom kiezen we er heel bewust voor om studenten nu al kennis te laten maken met elkaars referentiekaders."


"Cultuurkade verruimt de horizon"

Fieke Barten, Susanne Dumoulin, Marlou Vrijsen, Dorian Verkuijlen. Foto: Karin Jonkers.

In Meierijstad hebben ruim tienduizend leerlingen met Cultuurkade van doen. Tijd om een scheepje met vragen te lossen. Want wie of wat is Cultuurkade?

Cultuurkade is een kersverse organisatie, waarin Plein23 uit Veghel, Cultuureducatie Schijndel en Curioso uit Sint-Oedenrode zijn samengegaan. "Drie-in-één biedt voordeel!", jubelen fabrikanten van wasmiddelen en aanbieders van digitale pakketten. Maar geldt het ook voor cultuureducatie? "Absoluut", stelt Marlou Vrijsen van de nieuwe organisatie. "Het was een logische stap om onze kennis, kunde en contacten te verenigen. Zo heeft Meierijstad voortaan één gezamenlijke marktplaats voor cultuureducatie."

Marktplaats? Vraag en aanbod? Ja, maar niet van kinderfietsen of computers. Wel van kunst en cultuur. Enerzijds verkennen Marlou en haar collega's hoe zij scholen in Meierijstad kunnen ondersteunen. Welke wensen, vragen en ideeën over cultuureducatie leven er bij de leerkrachten en hun kinderen? Anderzijds biedt Cultuurkade tientallen projecten aan. "Het aanbod is veelzijdig", zegt medewerker Fieke Barten. "Van theater, beeldende kunst en film tot dans, literatuur en fotografie. Maar ook erfgoed of filosoferen met kinderen." Vrijwel alle projecten komen uit Brabant. Daarnaast zoekt Cultuurkade naar de sterkste match tussen vraag en aanbod: in Meierijstad is maatwerk meer dan een modieus woord.

Collega Susanne Dumoulin is blij dat de kwaliteit en het aanbod zullen groeien. "Zo kunnen Schijndelse en Rooise scholen voortaan in het lokale Veghelse aanbod delen – van het Industrieel Erfgoed Museum tot aan projecten rond Operatie Market Garden." Maar het geldt ook omgekeerd, vertelt Fieke: "Een Veghelse school kan de vruchten plukken van een Roois project. Cultuurkade verlegt de horizon."

Sceptici zouden kunnen mompelen dat cultuureducatie weer een vak extra is. Maar dat ligt anders, stelt medewerker Dorian Verkuijlen. "Je kunt cultuureducatie door alle vakken heen weven. Van geschiedenis en wereldoriëntatie tot taal, biologie of techniek, zoals in het project 'Kunstructeur'. Cultuureducatie raakt aan alles."

Waarom het broodnodig is? De vrouwen van Cultuurkade kunnen een pakhuis met argumenten vullen. "Van kunst word je gelukkig", zegt Fieke. "Het zet je op een ander been, waardoor je je makkelijker kunt inleven in anderen", stelt Susanne. "Het helpt je om betekenis aan je eigen plek in de wereld te geven", vult Dorian aan. "Het moedigt een kind aan om zelf lege ruimte vorm te geven", besluit Marlou. Die kunst versta je niet van de ene op de andere dag, erkent ze. Het vergt ook lef. Daarom vormt het aanbod van Cultuurkade een drietrapsraket: "Eén: de leerling als kunstenaar, in de klas. Twee: de leerling als deelnemer, op school of in een culturele omgeving. Drie: de leerling als publiek, in een zaal of museum."

Tegelijkertijd staat niet alleen de leerling in het zonnetje. Cultuurkade versterkt ook de kennis en kunde van leerkrachten. Tot slot fungeert zij als 'tolk' tussen scholen en culturele aanbieders. Twee werelden, twee talen. Cultuurkade voorkomt spraakverwarring. De vrouwen van Cultuurkade beschikken over een eigen kantoor op de Noordkade in Veghel. Tussen de voormalige mengvoedersilo's van Cehave vinden ze een inspirerende plek, dat bewijst ook het vrachtschip dat ligt aangemeerd. De lading? Creatieve plannen. Lossen maar! Info: www.cultuurkade.nl


Nederland Leest de toekomst Robotica

Van 1 tot en met 30 november 2017 vindt de jaarlijkse campagne Nederland Leest plaats. Het thema dit jaar is robotica. Ze waren al een eeuw geleden voorspeld, maar de robots komen nu echt in groten getale. Waar eindigt dit? Een zonnige toekomst of is dit juist het begin van het einde van de mens? Lees de toekomst en praat mee over robotica. Haal het gratis boek in de bibliotheek! Ook Meierijstad doet mee!

Gratis boek
Vanaf woensdag 1 november geeft de bibliotheek het boek Ik, Robot van Isaac Asimov cadeau aan alle lezers, zowel leden als niet-leden van de bibliotheek. Ik, Robot is een verzameling sciencefictionverhalen die de Amerikaanse schrijver en biochemicus Asimov tussen 1940 en 1950 publiceerde. Hoewel sommige verhalen in de bundel al meer dan een halve eeuw geleden geschreven werden, zijn ze qua inhoud, stijl en humor nog steeds actueel. Ook de bibliotheek in Sint-Oedenrode doet hieraan mee.

KennisCollege
Op 13 november om 20.00 uur geven leerlingen van het Zwijsen College een KennisCollege over robotica in Bibliotheek Veghel. Deze leerlingen zijn onderdeel van Team Rembrandts en zij houden zich bezig met het bouwen van robots. Ze nemen ook een robot mee ter demonstratie.

Robottour
Wilt u zien hoe bedrijven in de regio gebruik maken van robottechniek? Bibliotheken in de gemeenten Oss en Bernheze organiseren een busreis langs bedrijven in de regio die gebruik maken van robottechniek. De robottour in Oss wordt zaterdag 11 november twee keer gehouden: van 10.00 tot 13.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Start- en eindpunt is Bibliotheek Oss. De robottour in Bernheze vindt plaats op zaterdag 18 november: van 9.30 - 12.00 uur. Start- en eindpunt is Bibliotheek Nistelrode.

'Een bos zonder orang-oetans is niet compleet'

Het lijkt zo klein, maar dat is het beslist niet. Volgende maand worden drie orang-oetans in het wild uitgezet in Indonesië. Een bijzondere gebeurtenis waarbij oud-Veghelaar Willie Smits en Henk Kaskens uit Sint-Oedenrode een belangrijke rol spelen.

Door: Annemieke v.d. Aa

Voor even is hij terug in Nederland, om precies te zijn een dag die hij onder meer gebruikt om zijn zus in Veghel op te zoeken. Tussendoor maakt Willie Smits graag even tijd vrij om aandacht te vragen voor de bijzondere gebeurtenis die op 14 november gaat plaatsvinden. Die dag worden drie orang-oetans vrijgelaten in een nationaal park.

"Van de Indonesische overheid hebben we 93.000 hectare oerwoud tot onze beschikking gekregen. Daar leeft de Dajak-stam, die vroeger bekend stond als koppensnellers. Met deze oorspronkelijke bewoners hebben we veel contact. De steun van de lokale bevolking heb je nodig, dat zij ook inzien dat het van groot belang is dat het oerwoud blijft bestaan", vertelt Willie, die al vele jaren strijdt voor de regenwouden en orang-oetans op Indonesië.

De natuurbeschermer heeft er een centrum waar hij orang-oetans die uit het wild zijn gehaald opvangt en zo mogelijk terug plaatst in de natuur. "Dat is ontzettend belangrijk", benadrukt Willie. "Een bos zonder orang-oetans is niet compleet en ook niet gezond. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Er komt steeds minder oerwoud waarin de dieren vrij kunnen leven. Simpelweg omdat we, de mens, het verwoesten."

Verwoest
Dat zag ook Henk Kaskens toen hij in Indonesië werkte. "Ik vloog regelmatig en zag dan met eigen ogen hoe er steeds weer een stukje oerwoud verwoest werd. Jaren later hoorde ik een lezing van Willie en dat heeft me zo aangegrepen dat ik hem een mail heb gestuurd. Gewoon, met de vraag of ik iets kon doen."
Zo ontstond Orangutan Rescue, waarvan Henk voorzitter is. Deze stichting ondersteunt het Sintang Orangutan Center van Willie. "Wij betalen bijvoorbeeld de salarissen van de verzorgers van de orang-oetans. Je kunt ze niet zomaar vrijlaten en het oerwoud insturen, daar komt zoveel bij kijken. Het is een traject waar we al vele maanden mee bezig zijn", zegt Henk.
Om geld bij elkaar te krijgen voor zijn stichting worden er regelmatig activiteiten georganiseerd, zoals sponsorlopen. "Of het de ver-van-mijn-bed-show is voor mensen? Nee, we merken dat iedereen steeds bewuster wordt. Mensen beseffen dat de wereld er niet al te best voorstaat en dat we alle zeilen moeten bijzetten om de vernietiging tegen te gaan."

Symbolisch moment
De drie orang-oetans die op 14 november 'het wild' ingaan zijn er niet veel, dat weten Willie en Henk ook. "Toch is het een bijzonder en vooral symbolisch moment dat er weer orang-oetans het gebied ingaan waar zij al vele jaren niet meer leven", aldus Henk. Meer informatie over Orangutan Rescue staat op de website: www.orangutanrescue.nl.


High-tea voor het goede doel

Op zaterdag 16 en zondag 17 december houdt koor Switch wederom een geweldige Kerst High-Tea. Dit wordt georganiseerd onder de naam: "Under the Mistletoe" waarbij de opbrengst ten goede komt aan maar liefst vier goede doelen. Deze goede doelen worden later op de website van het koor bekend gemaakt.

Buiten de heerlijke gerechten gaat men natuurlijk ook weer mooie kerstnummers ten gehore brengen zodat u alvast het echte kerstgevoel krijgt. De high-tea wordt gehouden in het Gasthuis, Lidwinahof 70 5481HL in Schijndel en begint beide dagen, zaterdag en zondag, om 16.00 uur en eindigt rond 20.00 uur. U dient vooraf een plaats te reserveren. Reserveren kan via: info@switchschijndel.nl of via Whats-app of sms naar nummer: 0623166392.

Website uitgelicht: Van Uden Caravans

We leven in een samenleving waarbij internet steeds belangrijker wordt. Het gebruikt van Social Media, websites en andere informatiebronnen komt daarbij om de hoek kijken. Uit onderzoek is gebleken dat gebruik van online media en huis-aan-huisblad extra goed werkt. De twee versterken elkaar juist.

Ook de website van Van Uden Caravans ziet er haarfijn uit. Via een overzichtelijk menu kan men kiezen voor het huren van een camper, het onderhoud, schadeherstel, accessoires of natuurlijk het kopen van camper of caravan. De kleur van het logo komt door de website terug, wat een herkenbaar gevoel geeft. Daarnaast is duidelijk te vinden wanneer het bedrijf geopend is, waar het gevestigd is en hoe je contact op kunt nemen. Gebruiksvriendelijk kunnen we de website dus wel degelijk noemen.

Van Uden Caravans is al meer dan vijfentwintig jaar een uniek bedrijf in Sint-Oedenrode met veel liefde voor mobiele recreatie. Het bedrijf probeert er voor de klant een zorgeloze vakantie van te maken met de juiste camper of caravan. "Wij zijn altijd op zoek naar de perfecte match tussen de wensen van de klant en het aanbod dat wij hebben," aldus het bedrijf.

Buiten de verkoop en verhuur van caravans en campers heeft Van Uden Caravans een moderne, goed uitgeruste werkplaats waar goed opgeleide monteurs caravans en campers van onderhoud voorzien volgens de Bovag specificaties.

Ben jij benieuwd geworden naar de website? Neem eens een kijkje op www.vanudencaravans.nl.


In hemelsnaam

Nu wordt het toch echt tijd om mijn stukje te schrijven voor Impesant. Ik voel me rusteloos. Ik weet van mezelf als ik maar een idee heb en alvast wat regels op papier zet, dat ik me dan een stuk beter voel. Allerlei onderwerpen gaan door mijn hoofd. Het ene is te persoonlijk, het andere te flauw. Waar zal ik nu in hemelsnaam over gaan schrijven?

Terwijl ik op de automatische piloot allerlei dingen in huis aan het doen ben, dwarrelen tig van deze gedachten door mijn hoofd. Ik schrik op uit mijn overpeinzingen als de deurbel gaat. Ik doe open. Er staat een jongeman met het embleem van een pakketdienst op zijn shirt voor me. Hij geeft me een doos: 'Alstublieft mevrouw. Nog een fijne dag. Tot ziens.'

'Het is zo gemakkelijk, online winkelen: je zoekt iets, vergelijkt de prijzen en je kijkt bij welke winkel of webshop het voor de beste prijs wordt aangeboden. Daarna krijg je stap voor stap te zien hoe je het kunt bestellen en betalen. Ik hoef de deur er niet voor uit. En mijn bestelling wordt ook nog netjes aan de deur afgeleverd. Wat wil je nog meer.

Als ik de buitenste verpakking van het pakket haal, slaak ik een diepe zucht. Nee toch, wat is hiermee gebeurd? De zijkant van de doos is helemaal ingedeukt. Als ik verder kijk, zie ik dat diverse onderdelen van de speelgoedtrein voor mijn neefje zijn beschadigd. Meteen maar bellen naar de klantenservice. 'Heel vervelend voor u mevrouw,' zegt de dame aan de andere kant. 'Als u het artikel goed verpakt en naar ons retour stuurt, zorg ik dat u een nieuwe trein krijgt.' Gelukkig, een goede service. Ik besluit meteen actie te ondernemen en ga ijverig met plakband aan de slag, schrijf het retouradres op de doos en ga richting postagentschap. Zo, dat is geregeld. Nu maar afwachten.

Ondertussen is de dag van de verjaardag aangebroken. Mijn neefje Mads wordt twee jaar en is totaal niet teleurgesteld. Hij gaat blij spelen met de ballonnen die ik als voorlopig alternatief voor hem heb meegenomen. Aan de ouders beloof ik, dat het cadeau later komt.

Een paar dagen later krijg ik een e-mail van het bewuste bedrijf: Het artikel is helaas niet meer leverbaar. Het betaalde bedrag wordt op uw rekening teruggestort. Nu begin ik toch echt te balen. Gefrustreerd ga ik naar de dichtstbijzijnde winkel. Mijn humeur wordt ietsje beter als toevallig diezelfde trein in de aanbieding is. Ik betaal nu zelfs nog minder dan in de webshop. Als ik Mads zijn cadeau ga brengen en voor de tweede keer gezellig aan de koffie zit met zijn mama, voel ik me tevreden. Alles is goed gekomen.

Hoe verbaasd ben ik als twee dagen later via de mail het bericht komt: Goed nieuws, de bezorger is onderweg met uw bestelde artikel. Wil je weten waar je pakket is? Track en Trace nummer: en dan volgt een rits van veertien letters en cijfers. Daarna een button met de zin: Volg je pakket.

Opnieuw geconfronteerd met het hele gedoe rondom deze online bestelling vraag ik me kwaad af: Hoeveel tijd heb ik in hemelsnaam al besteed aan deze aankoop? Hoeveel tijd ga ik hier nog aan besteden? Ik heb er voorlopig schoon genoeg van.

Heeft iemand nog een trein nodig?

Willemien van de Ven

Reageren?

schrijvers@impesant.nl


Tentoonstelling Liseth Visser

Frans Sijbers wist de zaal mooi te bespelen. Rechts Bas Verbakel en notaris Grimbel du Bois

De volgende expositie van het Roois Kultuur Kontakt is met de werken van Liseth Visser, een kunstenaar uit Veghel. Liseth is een landelijk bekende portrettist. Vooral na haar deelname aan het programma "Sterren op het Doek" met Hanneke Groenteman.

Ze heeft meegedaan met het portretteren van Irene Moors, waar zij Irene op een met kanten stof bekleed paneel heeft geschilderd. Ze heeft hier veel lof mee geoogst. Ook heeft zij een staatsieportret gemaakt van Z.M. Koning Willem-Alexander voor het raadhuis in Veghel en voor het gerechtsgebouw in Maastricht. In de afgelopen 15 jaren is er veel veranderd in het leven van Liseth. Zij startte als autodidact, bestudeerde de klassieke schilderkunst bij haar leermeester Cornelis Le Mair en studeerde aan de Academie voor Schone Kunsten. In 2013 besloot ze te stoppen met haar maatschappelijke carrière om zich volledig aan het schilderen te wijden. Sindsdien is zij 7 dagen in de week in haar atelier aan huis te vinden en waar zij naast vrij werk ook schildert in opdracht en waar ze ook nog haar portretschool runt. Liseth is een mensenmens. Ze maakt portretten, omdat de mens haar interesseert. Beduidend meer dan al het andere. Een stilleven, bloemen, dieren, de natuur zijn prachtig, maar deze kunnen haar slechts tijdelijk boeien. Liseth schildert portretten, omdat zij de schoonheid van de mens ziet en wil verbeelden. Zij streeft ernaar de uniekheid van de mens te treffen. Geen twee mensen zijn gelijk. Alle gezichten hebben overeenkomsten, maar even zoveel verschillen. Ieder van ons is een uniek mensenexemplaar. Liseth werkt in olie op paneel volgens een eeuwenoude methode, maar ze gebruikt moderne middelen. Ze werkt met Alcyd Olieverf dat zeer snel droogt, zodat ze geen weken droogtijd in acht hoeft te nemen. Het werk start met een monochrome onderschildering, gevolgd door schilderingen in een beperkt, vergrijsd kleurenpalet en wordt afgerond met glacislagen die de warme poëtische ambiance creëren die haar werken karakteriseren. De opening van de expositie is op zondag 5 november om 15.00 uur in Mariëndael. De expositie is te zien tot 17 december. U bent van harte welkom om de expositie te bezoeken.

VV Nijnsel uit zijn dak om historische opbrengst

"De vorige keer beleefden we een historische avond. Hopelijk gaat dat vanavond weer lukken", doelde voorzitter Willy Kremers op de veiling van enkele jaren geleden. Toen haalde VV Nijnsel / TVE Reclame iets meer dan €15000,- op voor een nieuw kunstgrasveld. De hoop van de voorzitter werd werkelijkheid, want de score werd vrijdagavond verbeterd. Het nieuwe dak van de kantine gaat er komen.

De kantine zat goedgevuld met voornamelijk leden van de club en enkele sponsoren. Ze kregen een flinke lijst met kavels voorgeschoteld die veilingmeesters Bas Verbakel en Frans Sijbers één voor één de zaal in slingerden. Zoals altijd bij een veiling begon het bieden kalm en dus konden enkele kavels voor een fijn prijsje ingelijfd worden. Naarmate de klok doortikte werden ook de biedingen hoger. De handjes gingen vaker de lucht in en het veilingspel werd slimmer en slimmer gespeelt. Zo 'vochten' vader en zoon Van Gastel om een lading hout en kreeg het echtpaar Verhoeven mot over wedstrijdkaarten van Feyenoord.

Het topstuk van de avond ging eruit voor €1200,-. Dertig uur schilderen door twee Nijnselse vakmannen. Vorige keer werd deze kavel spontaan ingebracht en leverde het €900,- op.
Een aanvoerdersband van Mark van Bommel, een persoonlijkheidstest, een barbecue voor vijftien personen, een eenvoudig samenlevingscontract, een ritje in een Ferrari, zes dagen in een huisje aan het strand, een goochelaar, tien bladen bier, een middag golfen…. Notaris Grimbel du Bois zag het allemaal voorbij komen en verbaasde zich soms over de fikse bedragen die de leden er voor over hadden.

Niemand schuwde het om de portemonnee te trekken. Het diende namelijk een gezamenlijk maar ook een eigen belang. Het dak van de kantine is namelijk echt aan vervanging toe. De voorzitter kan de renovatie alvast inplannen, zodat de leden straks met trots kunnen zeggen: 'daar hebben wij aan meebetaald!'
Uiteindelijk werden er maar liefst 131 kavels verkocht en werd er een prachtig bedrag van € 15.175 opgehaald. In de loop van 2018 wordt het asbest verwijderd en mogelijk worden er zonnepanelen aangelegd.

Lezing Roois Kultuur Kontakt verplaatst

De afdeling literatuur van Het Roois Kultuur Kontakt laat weten dat er een wisseling plaats zal vinden tussen twee lezingen.

Het gaat hierbij om de lezing van Özcan Akyol, die door omstandigheden is verplaatst naar vrijdag 9 februari 2018. De lezing van mevrouw Kristien Hemmerechts zal plaats vinden op 24 november 2017. Beide lezingen vinden, zoals altijd, plaats in De Knoptoren. De lezingen worden gestart om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Stembevrijding Niet Aangeboren Hersenletsel

Stembevrijding gaat over jezelf de ruimte geven, je emoties uiten, voelen en laten klinken. Brigitte Ubachs is stembevrijder en muziektherapeut. Zij zal op deze middag een workshop verzorgen op een veilige, toegankelijke en ontspannen manier. Iedereen kan meedoen!

Via muziek kun je in contact treden met jezelf en met de ander. Muziek verhoogt de hersenactiviteit en verbetert het concentratievermogen. Jezelf uiten is gezond maar niet altijd vanzelfsprekend, zeker niet als je NAH hebt. Niet Aangeboren Hersenletsel kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, ongeval, hersentumor of reanimatie. Meer informatie hierover vind je op www.nahnobrabant.nl.

Café Brein start om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) en duurt tot 16.00 uur. Het café is in het Bloesem Theehuis (onderdeel van Pluryn), Wooijstraat 4a in Herpen. Café Brein is een trefpunt voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en professionals.

De toegang is gratis. In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een gezellige ontspannen sfeer. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is. Vrijwilligers organiseren Café Brein samen met SWZ, Thuiszorg Pantein, Brabant Zorg, Revalidatiecentrum Tolbrug, Pluryn en ONS welzijn.

Voorlichtingsbijeenkomst Reumapatiëntenvereniging

Op donderdag 16 november vanaf 19.30 uur vindt in gemeenschapshuis d'n Brak in Mariaheide een voorlichtingsbijeenkomst van de Reumapatiëntenvereniging Veghel/Uden plaats.

Remedica komt voor de leden van de vereniging en iedereen die belangstelling heeft deze avond verzorgen. Het thema van deze avond is " Natuurlijk in Evenwicht ".

De voorlichtingsbijeenkomst wordt vrolijk en fris vormgegeven, met veel aandacht voor beleving rond bloemen, planten en kruiden. Tal van wetenswaardigheden uit de natuur passeren de revue. De toegang is voor iedereen gratis.

50+ dansavond

Op zaterdag 4 november houdt de K.B.O. een dansavond in de grote zaal van Oedendael in Sint-Oedenrode.

Aanvang van de avond is om 19,30 uur met live muziek van het orkest de Rooise Bluf. Entree bedraagt 2- euro per persoon. Het zal zeker een gezellige dansavond te worden. Heeft u interesse? Kom gerust, want eenieder is van harte welkom. Overigens is het iedere woensdagmiddag en iedere eerste zaterdag van de maand gezellig dansen in Odendael. Ook daar is iedereen natuurlijk van harte welkom. De K.B.O. hoopt iedereen te mogen ontvangen op zaterdag 4 november.

26 / 32

Achterblijven

met de laatste trein
is ook mijn ziel vertrokken
ik riep nog en wuifde
voelde vocht in de ogen

mijn arm was kort
de hand te klein
om naar de verte te grijpen
of haar terug te lokken

ik hoorde, heimelijk,
de duivel juichen
wat kan leegte, zo ingesloten,
eindeloos ver lijken,
mij nog verder
in de winter doen zuigen

slechts een innerlijk sterven
of misschien wel
door in het leven onder te duiken
hoop ik met mijzelf
in het reine te komen en openen zich
ik weet het zeker, als van zelve,
de nu nog gesloten luiken


Foto: Kees Luijten

Ook dieren genieten van de herfst! Foto gemaakt door Kees Luijten. Heb jij ook een mooie natuurfoto? Stuur hem naar redactie@demooirooikrant.nl

Foto: Henri van Hoorn

Henri van Hoorn laat ons de winkels op de Kienehoef vanuit de lucht zien. Een mooi stukje Rooi!

Schon is de roos mer d'n dorn die stikt

Het leven gaat niet over het vinden van jezelf, het gaat over het scheppen van jezelf.
George Bernard Shaw (1856-1950) Iers theaterschrijver.

Ollandia wint met ruime cijfers

Foto: Jan Roché

Een hattrick van Steven van Dijke en twee doelpunten van Robert en Stefan Erven in de tweede helft van de wedstrijd tegen Elsendorp waren de lekkere ingrediënten waar de Ollandia toeschouwers volop van genoten.

Voor rust was het Elsendorp die de wedstrijd dicteerde. In de eerste 15 minuten van de wedstrijd had Elsendorp al dik op voorsprong kunnen komen. Ware het niet dat de mannen van de thuisploeg slordig waren in de afwerking. Naarmate de wedstrijd vorderde nam de spirit van de Elsendorpers wat af en kreeg Ollandia het iets makkelijker om een achterstand te voorkomen. Al vroeg in de tweede helft floot de scheidsrechter voor een overtreding binnen de zestien meter. De gegeven penalty werd vlekkeloos ingeschoten door Steven van Dijke. Een paar minuten later werd Steven van Dijke in scoringspositie op maat aangespeeld door Stefan Erven. Met een prachtige kopbal bracht Steven zijn team op 0-2. Toen 5 minuten later door de scheidsrechter wederom een grove overtreding werd geconstateerd kon hij niet anders dan fluiten voor een penalty. Met een mooie stiftbal maakte Steven van Dijke binnen 15 minuten zijn hattrick compleet en was de wedstrijd gespeeld. Elsendorp veerde nog even op toen er uit de door Elsendorp genomen corner door een Ollandia speler hands werd gemaakt in het doelgebied en de scheidsrechter hiervoor Elsendorp een penalty toekende. De penalty werd vlekkeloos genomen en de stand werd zo 1-3. Ollandia ontnam Elsendorp alle illusie op een eventueel gelijkspel door in de laatste fase van de wedstrijd nog drie keer te scoren. Stefan Erven, Robert Erven en Steven van Dijke waren in de slotfase nog trefzeker en Ollandia won overtuigend in Elsendorp.


Nijnsel houdt stand in Berghem

Berghem heeft maar liefst 10.000 inwoners en telt daarom ook de nodige voetballers. De beste van deze voetballers voetbalden afgelopen zondag tegen de beste voetballers van Nijnsel. Nijnsel nam de koppositie in en de thuisclub bengelde ergens onderin; zij toonde de afgelopen zondagen iets te veel fysieke inzet en dat levert in de regel wat schorsingen op.

Toen de wedstrijd een kwartier liep kreeg Nijnsel een ingooi. Deze werd snel genomen, gevolgd door een kopbal met als gevolg dat Rick van der Vleuten van de bezoekers plotseling voor de keeper verscheen. Hij faalde niet en liet koelbloedig de verdiende 0-1 voorsprong aantekenen. Amper een kwartier later opnieuw een ingooi maar nu voor de gastheren Berghem Sport. Deze resulteerde in een voorzet die een schot op goal opleverde. Doelman Youri Dortmans pareerde het schot met verve maar de rebound ging er alsnog in: 1-1. Dit was tevens de ruststand.

Na de thee golfde het spel op en neer en werd het ook wat grimmiger. Kansen aan beide zijden maar de voorwaartsen wisten het net niet meer te laten bollen, met als gevolg een gelijkspel waar beide ploegen genoegen mee moesten en ook wilden nemen. Aanstaande zondag komt Vianen Vooruit op bezoek in Nijnsel, wederzijdse onbekendheid. Vandaar een oproep aan alle supporters: zorg dat je erbij bent. De spelers willen graag hun goede positie op de ranglijst consolideren en de trouwe bezoekers een mooie pot voorschotelen. Nijnsel VR1 boekte een verdiende en belangrijke thuisoverwinning tegen de dames van Hurwenen en Rossum Combinatie: 4-1.

Rhode blijft zonder puntverlies

Rhode is nog steeds zonder puntenverlies, maar ook tegen Prinses Irene kostte dat wel weer de nodige moeite. Rhode is voor Prinses Irene een Ängstgegner, vorig seizoen waren zij tweemaal kansloos. Maar in begin van de 1e helft was daar niet veel van te merken.

In de tiende minuut leverde dit bijna een doelpunt op, een te zachte terugspeelbal werd opgepikt en tot tweemaal toe ingeschoten. De eerste goede kans kwam voor Rhode in de 24e minuut. Mark van Zanden ging op links door en legde de bal breed op Tim Stewart, die de bal echter niet goed kon raken. In de 36e minuut kreeg Rhode een corner op rechts, die ging voorlangs waar Mart Krüsemann klaar stond om de bal in de voeten van Martijn van Boerdonk te koppen en die schoot de bal boven in de kruising, 1-0.
Prinses Irene wilde zich na rust nog niet zo maar gewonnen geven. En deze strijdlust leverde al direct in de 49e minuut een grote kans op uit een corner. In de 56e minuut was er opnieuw een kans, de bal ging echte net naast. In de 58e minuut ging Kyron Brus op avontuur, maar hij werd in het 16-meter gebied gevloerd. Daan van Dinten mocht het vonnis voltrekken en gaf de keeper geen kans, 2-0. De strijd leek toen even beslist, maar al in de 65e kwam de spanning weer helemaal terug. Een hoge voorzet die eigenlijk helemaal niet gevaarlijk leek ketste via de vuist van de Rooise doelman tot ieders verrassing in de goal, 2-1. Voor Prinses Irene natuurlijk een stimulans om er een schepje boven op te doen. Eerst was er nog een kans voor Martijn van Boerdonk, maar zijn schot werd gestopt. Daarna, in de 75e minuut, was het de beurt aan de gasten. Een voorzet, gegeven vlak voor de achterlijn, werd door een aanvaller binnen gekopt, volgens Rhode buitenspel, maar volgens Prinses Irene niet, en de scheidsrechter gaf Rhode het voordeel van de twijfel. Daarna volgde er nog en spannend kwartier. Prinses Irene had zijn kruit verschoten, maar voor Rhode waren er nog een aantal goede kansen. Kyron Brus schoot bij een actie tot tweemaal op goal, vervolgens was er nog een schot van Geert Oerlemans en een fraaie actie van Koen vd Zanden, maar die leverden allemaal niets op. Eindstand 2-1.

A.s. speelt Rhode de uitwedstrijd tegen de nummer 4 Emplina dat een goede ploeg heeft en zeker een lastige tegenstander zal zijn. Bij winst kan Rhode de eerste periodetitel op gaan halen.

Boskant doet zichzelf tekort

Met de wedstrijden van het voorbije seizoen in het achterhoofd zou een 1-1 resultaat in een uitwedstrijd tegen Boxtel vooraf als verdienstelijk kunnen worden beschouwd. Toch had er deze keer meer ingezeten. Boskant was lange tijd de bovenliggende partij, kreeg voldoende kansen, maar wist die niet, behoudens één, om te zetten in doelpunten.

De gelijkmaker in de 82e minuut gaf Boxtel zelfs extra energie, zodat Boskant de laatste minuten alle zeilen moest bij zetten om in ieder geval de 1-1 nog over de streep te trekken. De eerste 20 minuten was een periode van aftasten. Boskant aanvallend, op zoek naar een voorsprong, Boxtel, ook aanvallend, maar dan wel gedoseerd en vanuit een gesloten verdediging. Pas in de 20e minuut leverde dat een eerste kansje op voor Boskant via Maikel Merks, die z'n voorzet net voorlangs zag gaan. Drie minuten later was de thuisclub aan de beurt, maar doelman Vincent Staals reageerde attent na een scherp genomen hoekschop. In de 33e minuut leek de 0-1 in de maak. Een slechte uittrap van Boxtel doelman Tommie Verhagen belandde bij Emiel van den Elsen, die weliswaar meteen richting open doel schoot, maar helaas z'n vizier te hoog had afgesteld. Na wat kleinere kansen leek het in de 38e minuut toch te gebeuren. Na een goede passeeractie van Maikel Merks werd de bal door hem goed terug gelegd op Brett Veldkamp. Diens inzet werd echter op het laatste nippertje geblokkeerd door een van de Boxtel verdedigers. Met een 0-0 stand werd er dus aan de 2e helft begonnen. Meteen al leverde dat, na een goede pass van Brett Veldkamp, een goede mogelijkheid op voor Maikel Merks, zijn inzet ging echter hoog over. In de 50e minuut ontsnapte Boxtel opnieuw, toen Brett vanuit een draai de bal net naast mikte. Sporadisch deed Boxtel wat terug. In de 55e minuut leverde dat bijna voorsprong op. Na een snelle uitval wist doelman Vincent Staals een inzet van de Boxtel aanval tot corner te verwerken. Een corner die bijna de 1-0 opleverde, maar na wat "grabbelwerk" kreeg Vincent de bal toch onder controle. De inzet van Robin van de Laak, in de 66e minuut, uit een voorzet van rechts, leek een volgende optie, maar kon nog net op tijd door een Boskants been worden geblokkeerd. In de 74e minuut kwam Boskant op voorsprong. Een diepe bal op Maikel Merks werd door hem, na een aantal passerbewegingen, keurig met buitenkant schoen binnengeschoten: 0-1. Natuurlijk verliet Boxtel de verdedigende stellingen, op zoek naar de gelijkmaker. Met succes, want in de 82e minuut was de jonge invaller Lars van Hamond bij de 2e paal attent nadat een voorzet van links door eenieder werd "gemist": 1-1. Het gaf de thuisclub in de laatste minuten vleugels. Boskant liep op dat moment op de tenen, maar wist het 1-1 gelijkspel toch over de streep te trekken! Boskant blijft ondanks (of dankzij) de 1-1 toch nog volop meedoen om de bovenste plaatsen.

Rooise ruiters in de prijzen

De Rooise ruiters en ponyruiters waren afgelopen weekend op meerdere concoursen uitgekomen. Zowel bij de dressuur- als de springwedstrijden werden mooie resultaten binnengehaald.

De pony's van Tessy van der Velden Jonkers waren afgelopen weekend volop actief. Op Zaterdag had Romee van de Biggelaar een dressuurwedstrijd gereden met Tiësto. Ze had 187 punten en een knappe 1e plaats. Zondag mocht Tiësto zich opnieuw gaan bewijzen op de tweede selectiewedstrijd springen voor pony's bij manege Meulendijks in Geldrop. Romee van de Biggelaar en Tessy van der Velden Jonkers hadden allebei prijs met Tiësto in de klasse AB-B. Romee had de derde prijs met 78 stijlpunten en Tessy was vierde geworden met 76 stijlpunten. Voor de selectie was Romee tweede en Tessy derde. Weer een weekend vol met bekers en rozetten.

Afgelopen weekenden was springruiter Julia Geers succesvol met haar paarden Darwin en Fleur Donja. Op 15 oktober volbracht zij twee foutloze rondjes in de klasse M, wat beloond werd met een vijfde prijs. Een paar dagen later op 18 oktober kwam zij met haar paard Darwin aan de start bij de eerste competitie van de Masters Diervoerders in Berlicum. Dit keer ook twee foutloze rondes in de klasse Z, waarmee zij welverdiend de eerste prijs heeft behaald! En ook op 22 oktober kwam zij uit met haar paard Fleur Donja in de klasse M en nam zij de zesde plaats in. Afgelopen weekend kregen haar paarden even rust, om op het volgende concours weer te kunnen scoren!

Na een succesvolle selectiewedstrijd in Sint-Oedenrode ging Lieke van den Eertwegh op 19 oktober naar de dressuurwedstrijd in Uden. Hier reed zij een goede proef in de klasse B. Deze werd beloond met een tweede plaats met maar liefst 199,5 punten!

Komend weekend wordt de derde dressuur selectiewedstrijd voor de ponyruiters gehouden in Manege de Pijnhorst.


Geen team meer ongeslagen

De teams zijn blijkbaar goed aan elkaar gewaagd. Zo sta je bovenaan en de keer daarop ineens vierde of omgekeerd: eerst zesde en nu tweede. Na drie speeldagen bij het clubkampioenschap mix- doubletten is geen team meer ongeslagen.

Twee teams hebben slechts 1 verliespartij opgelopen en het hoogst daarvan staat het doublet Erik Verschuijten/Rien van de Rijt (5 +36). Verdere uitslagen: 1. Tini van de Donk/Jeanne Sanders 5 +30, 2. Karel Kreijveld/Angela Gerritsen 4 +20, 3. André van de Nieuwenhof/Hanneke van Erp 4 +20, 4. Wim van de Rijdt/Jan van Erp 4 +20, 5. Frenk van Mierlo/Annie Verbruggen 4 +17, 6. Jan in 't Zandt/Toon van Berkel 4 +14, 7. Ad van der Velden/Tonny van Eerd 4 +8, 8. Piet Habraken/Annemie Selten 4 +5, 9. Henk Smulders/Cor Konings 4 +0

NPC
De uitslagen van deze week: 4e divisie 4002, Amitié Best 1 - Cloeck en Moedigh: 6-2, 5e divisie 5003, Cloeck en Moedigh 2 - La Donnée Tilburg 1: 5-3, 5e divisie 5003, t Lover Asten 5 - Cloeck en Moedigh 3: 6-2, 5e divisie 5004, Littie of Littienie Helmond 1 - Cloeck en Moedigh 4: 4-4, 5e divisie 5005, Gemert de Boules 2 - Cloeck & Moedigh 5: 5-3, 6e divisie 6004, Cloeck & Moedigh 6 - De Piëlboulers Ysselsteyn 1: 3-5, 6e divisie 6005, Cloeck & Moedigh 7 - PV Tilburg 2: 2-6.

Edo Brans nieuwe sponsor Boskant 3

EDO Brans, eigenaar van het bedrijf 'EDO Brans Bouw', afgekort tot E.B.B., twijfelde geen moment toe hij door v.v. Boskant werd benaderd met de vraag of hij bereid was om een seniorenteam van de vereniging te voorzien van een nieuw tenue.

Zeker niet toen bleek dat het Boskant 3 betrof, het team waar hij zelf als speler deel van uit maakt. Op bijgaande foto de spelersgroep in hun nieuwe tenue. Vanzelfsprekend is v.v. Boskant (en ook de spelersgroep) zeer content met de bijdrage van Edo.

Klompentoernooi Dai-Ippo

Afgelopen zaterdag en zondag stond het Klompentoernooi weer op het programma. Een week eerder hadden Wick van de Ven en Jamie Bekkers de clubkleuren hoog weten te houden op de Zuid-Nederlandse Kampioenschappen.

Beiden wisten de hoogste trede te betreden. Dit weekeinde moest de hele club zich inspannen om een goed toernooi neer te zetten. Leuk is dan dat je van vele kanten te horen krijgt dat het een geweldig toernooi was. Sportief judo, goed overzicht in de hal en een strakke organisatie. Ook op sportief gebied hebben de leden nog leuke dingen gedaan. Op Zaterdag wist Marlene Kastelijn een mooie tweede plaats te behalen. Haar eerste prijs op een groot toernooi. Wick van de Ven kwam in de finale. Hier moest hij het opnemen tegen een sterke tegenstander die vorige week derde was geworden. Hij zou Wick wel eens duidelijk maken wie er vorige week eigenlijk kampioen had moeten worden. Wick moest alle zeilen bijzetten. Hij bleef rustig en scoorde precies op het juiste moment het noodzakelijke punt. Dus weer stond Wick op de hoogste trede van het podium.

Op zondag kwamen de oudere judoka's op de tatami. Jim van de Ven, de oudere broer van Wick, kwam vrij eenvoudig in de finale. Hier moest hij het opnemen tegen Mike van Gijsel. Hier had Jim laatst nog van verloren in de finale op een ander toernooi. Vandaag waren de rollen omgedraaid. Jim wist snel te scoren. Zijn tegenstander haalde alles uit de kast maar Jim bleef rustig. Ook Jim pakte dus de hoofdprijs. Ook Gijs Packbiers draaide weer eens mee. Gijs is een talent maar heeft vorig seizoen niet veel wedstrijden gedraaid. Vandaag kwam hij de mat op zonder wedstrijdritme. Zijn eerste twee partijen wint hij vrij eenvoudig met ippon en laat hij super judo zien. In de derde partij wordt een geweldige overname van Gijs afgekeurd omdat deze buiten de mat ingezet zou zijn. Gijs verliest deze partij met een kleine straf. Dan volgt er, mogelijk, een lange weg van 4 partijen naar een derde plaats. In partij 4 kneust hij zijn pols maar wint wel. Partij 5 gaat snel, hij wint met Ippon. Nog twee te gaan. Beide partijen weet Gijs met een geweldig snelle, goed getimede en harde worp te winnen. Allen proficiat en op naar het volgende toernooi.

Ongelukkige nederlaag Attaque 1

Attaque 1 trad aan tegen TTCV Van Herwaarden 3, een onvervalste Meierijstad derby.
De Rooise mannen hadden er een gelijkspel uit kunnen slepen, maar deden uiteindelijk zichzelf tekort.


Attaque 1 verwachtte deze avond wat punten te verliezen op directe concurrent Return Oss, die tegen de hekkensluiter aantrad. De achterstand moest alleen niet te groot worden. De start was voor de Veghelse concurrent, die direct 2-0 voor kwamen. Leon Schepens deed wat terug voor Attaque, maar vervolgens werden weer 4 wedstrijden verloren. Twee van die vier wedstrijden hadden gewonnen kunnen worden door Attaque, maar de mannen deden zich hierbij tekort. Dat Attaque meer uit de avond had kunnen halen werd duidelijk toen Dirk Kastelijn en Leon Schepens beiden nog een pot wonnen en de stand terugbrachten tot 3-6. Menno van Os kende echter een moeilijke avond en verloor ook zijn laatste pot. Eindstand: 3-7. De achterstand tot de nummer 4 in de stand bedraagt nu 6 punten, maar met een goede eindspurt is er nog niets beslist.

Attaque 2 nam het op tegen Rally 1, de koploper uit Wijk en Aalburg. Het enige wat Attaque 2 op dit moment kan doen is laten zien dat ze mee kunnen draaien als ze in vorm zijn. Rally is daar een goede tegenstander voor. De tegenstanders hadden al 30 punten in 4 wedstrijden. Attaque 2 liet goed spel zien en de tegenstanders werden zo hier en daar in verlegenheid gebracht, maar uiteindelijk liet Rally toch zien waarom ze koploper waren.

Attaque 3 had vrijdagavond maar 1 doel: winnen, en ruim ook. Dit moest gebeuren tegen OTTC 5. De Ossenaren stonden na 3 wedstrijden onderaan met 11 punten, 7 minder dan de Rooise talenten. Voor de wedstrijd überhaupt begonnen was stond het al 3-0. OTTC had personele problemen en kwam met 2 man aan de start. De rest van de avond was Attaque 3 ook duidelijk de sterkere ploeg en Stefan Kerk en Cliff van Driel kwamen in hun 2 partijen nauwelijks in de problemen. Anne van de Sande had het wat moeilijker en moest als enige Rooinaar 1 nederlaag incasseren. Na 7 partijen was de einduitslag 9-1.

Onderlinge najaarscompetitie begonnen

Op dinsdag hebben de leden van de Rozelaer een wedstrijd in de competitie geschoten. De dagwinnaar was Antoon Vervoort met 216 punten. De overige scores: Jan Gordijn 199, Mart Verhoeven 194, Jan van Erp 194, Antoon Hermes 193, Ron Spijker 173, Joep Verbunt 149 en Jan Habraken 102.

Op dinsdagavond was de vijfde wedstrijd in de indoorcompetitie. Het recurveteam schoot in Schijndel. De scores waren: Piet van den Berg 266, William Huyberts 263, Mart Verhoeven 260, Kristin Davies 260 en Simon Boersbroek 231. Zij werden deze ronde tweede in de ereklasse. De compoundschutters schoten in Eerde. De scores waren: Theo Passier 283, Paul van de Mortel 271 en Wil Kivits 268.

Op vrijdagavond was op de club de eerste wedstrijd in de onderlinge najaarscompetitie. De winnaar was Sjef van den Berg met 296 punten. De overige scores bij recurve: René van Erp 282, Mark Kuys 273, Jan van Bergen 272, William Huyberts 267, Mart Verhoeven 261, Marjelein Verhoeven 251, Frans van de Braak 243 en Jerica van de Mortel 222. Bij de compound was Theo Passier de winnaar met 293 punten. De overige scores: Wil Kivits 278, Paul van de Mortel 275 en Ronald van de Sande 234. Bij de houtschutters was Michael Moonen de winnaar met 198 punten. De overige scores: Antoon Vervoort 192, Agnes Vissers 191, Antoon Hermes 119 en Martijn de Kok 65. De jeugd schoot de vijfde competitiewedstrijd bij Concordia. De scores waren: Floris Mesu 267, Dione Mesu 252, Ray Matuszewski 214, Jelt de Bie 213 (PR) en Stan de Bie 105.

Op naar het Kind-ouder tennistoernooi

Aankomend weekend 3, 4 en 5 november organiseert de jeugdcommissie van tennisvereniging de Kienehoef voor de 21e keer het kind oudertoernooi. Maar liefst 410 kinderen, papa's, mama's, oma's en opa's strijden om de felbegeerde fotolijstjes welke gemaakt worden van elke poulewinnaar. Door het grote aantal deelnemers is dit wederom het grootste toernooi van de tennisvereniging.

De wedstrijden worden gespeeld op vrijdag 3 november van 18.00 tot 21.00 uur. Op zaterdag 4 november vangen de wedstrijden aan om 12.30 uur en wordt doorgegaan tot ongeveer 21.30 uur. Op zondag 5 november wordt er gespeeld van 10.00 totdat om 15.30 de laatste poulewedstrijden gespeeld gaan worden. Na de laatste wedstrijden volgt een schitterende loterij met 3 hoofdprijzen. Met dank aan de sponsoren. Bij deze loterij zijn er prijsjes voor alle deelnemende kinderen. Na deze schitterende loterij volgt dan de prijsuitreiking, waarna nog lang na "getennist" zal worden door de ouders , opa's en oma's. Dit toernooi is ook een van de gezelligste toernooien van de tennisvereniging. Er zijn kinderen in alle leeftijden van 5 tot ongeveer 44 jaar. Ook bij de ouders is het leeftijdsverschil zeer groot. Een van de oudste deelnemers ouder dan 70 jaar. In een tijdsbestek van 3 dagen worden er meer dan 460 wedstrijden gespeeld van een half uur. De organisatie is erg druk bezig met het indelen van de deelnemers en dan moet er ook nog gekeken worden naar de verschillende leeftijden , speelsterktes en verhinderingen. Bij Cees van de Boer, de trainer bij de vereniging, is dit wel in zeer goede handen. Door de trainingen van de kinderen weet hij de poules voor bijna 99% perfect in te delen. Voor dit toernooi geldt ook de regel: meedoen is belangrijker dan winnen. Het is echt de moeite waard om even een kijkje te komen nemen a.s. weekend.

Kaarten in Boskant

Foto: Jos van Nunen

Komende donderdag om 20.00 begint de tweede ronde van het kaartseizoen rikken en jokeren van de drie buurtverenigingen uit Boskant: Rita, West en Beukenbuurt. De avond wordt gehouden in De Vriendschap in Boskant.

Foto: Jos van Nunen

Iedereen mag voor slechts € 1,50 meedoen. Er wordt gespeeld voor een mooi prijsje. Tevens wordt aan het einde van de competitie alle punten bij elkaar opgeteld dat zorgt voor een winnaar. Misschien wel voor nog een grotere prijs?

30 / 32

VV Nijnsel
Uitslagen jeugd:
Schijndel JO19-3-JO19-1 2-1
JO17-1-VOW JO17-1 2-5
Ollandia JO15-1G-JO15-1 2-7
SCMH JO13-1-JO13-1 0-2
Rhode MO15-2-MO15-1 1-2
JO11-1-JO11-4 8-2
JO11-2-Blauw Geel'38 JO11-7 9-1
JO9-1-Blauw Geel'38 JO9-6 0-15
Bavos JO9-3G-JO9-2 20-1
Uitslagen senioren:
Berghem Sport 1-Nijnsel 1 1-1
Nijnsel VR1-HRC'14 VR1 4-1
Heeswijk 5-Nijnsel 4 0-2
Nijnsel 2-Avesteyn 2 2-2
Nijnsel 3-Herpinia 2 4-2
VOW VR2-Nijnsel VR2 2-0
Blauw Geel'38 13-Nijnsel 5 3-1
Nijnsel 7-Rhode 9 5-3
Nijnsel 6-Heeswijk 7 2-1
Programma jeugd:
JO19-1-Avanti'31 JO19-3 15.00
Avanti'31 JO17-2-JO17-1 14.30
JO15-1-Schijndel JO15-3 13.00
Avanti'31 JO11-2-JO11-1 09.30
WEC JO11-2G-JO11-2 09.30
JO11-3-Schijndel JO11-5 09.45
Mariahout JO9-2G-JO9-1 10.00
JO9-2-ELI JO9-3 09.45
MO15-1-SJVV MO15-1 13.00
Programma senioren:
Nijnsel 1-Vianen Vooruit 1 14.30
Heeswijk 3-Nijnsel 2 12.00
Berghem Sport 2-Nijnsel 3 11.45
Nijnsel 4-ELI 4 12.00
WEC 6-Nijnsel 6 10.00
WEC 7-Nijnsel 7 10.00
DSE VR1-Nijnsel VR1 13.00
Nijnsel VR2-Nooit Gedacht VR5 10.00

Rhode
Uitslagen jeugd:

Vorstenbosch JO10/1-JO10/1G 5-3
Blauw Geel'38 JO11/2-JO11/2G 3-1
Avesteyn JO11/1-JO11/3G 2-1
JO13/3G-Irene JO13/1 0-1
JO13/6M-VOW JO13/2M 1-6
JO17/1G-Boekel Sport JO17/1 2-2
JO9/6M-VOW JO9/1M 8-0
JO11/1-OSS'20 JO11/2 6-0
JO11/4-Blauw Geel'38 JO11/3 1-11
JO11/5-Heeswijk JO11/4 4-5
JO11/6-Blauw Geel'38 JO11/8 8-1
JO11/7-VOW JO11/2 7-1
JO12/1-UDI'19/CSU JO12/1 1-0
JO13/1-FC de Rakt JO13/1 6-3
Heeswijk JO13/1G-JO13/2 6-1
JO13/5-Heeswijk JO13/3 9-3
OSS'20 JO15/1-JO15/1 1-1
Heeswijk JO15/1-JO15/2 2-1
JO15/4-Schijndel JO15/4 5-0
Blauw Geel'38 JO17/4-JO17/2 8-3
JO17/3-Heeswijk JO17/2G 7-0
JO17/4-DVG JO17/2 2-7
Geldrop JO19/1-JO19/1 9-0
JO19/2-Blauw Geel'38 JO19/2 1-7
OSS'20 JO19/3-JO19/3 1-1
JO8/1-Margriet JO8/2 19-0
Schijndel JO8/2-JO8/2 3-4
JO8/3-JO8/4 8-7
JO8/5-Heeswijk JO8/1 1-13
JO9/1-Margriet JO9/1 4-4
Avesteyn JO9/1-JO9/2 2-3
Heeswijk JO9/2G-JO9/3 3-5
JO9/5-Avesteyn JO9/5 16-4
Margriet MO11/1-MO11/1 4-3
NLC'03 MO15/1-MO15/1 0-11
MO15/2-Nijnsel MO15/1 1-2
Programma jeugd:
Avesteyn JO11-2G-JO11-4 09:00
UDI'19/CSU JO8-2-JO8-1 09:00
JO11-3G-DVG JO11-2G 9:15
JO9-2-Avanti'31 JO9-2 9:15
JO9-3-Sparta'25 JO9-2 9:15
JO9-4-Avesteyn JO9-3G 9:15
MO11-1-VOW MO11-1 9:15
DVG JO11-4-JO11-7 9:30
Gemert JO11-1-JO11-1 10:00
Blauw Geel'38 JO8-3-JO8-5 10:15
JO13-6M-Nooit Gedacht JO13-5M 10:30
Mariahout JO11-2G-JO11-6 10:30
JO10-1G-SC Helmondia JO10-1 10:30
Avanti'31 JO9-1-JO9-1 10:30
Avanti'31 JO9-3G-JO9-5 10:30
DVG JO9-4-Rhode JO9-6M 10:30
JO8-2-HVCH JO8-2 10:30
VOW JO8-1-JO8-3 10:30
JO8-4-Blauw Geel'38 JO8-4 10:30
Stiphout JO13-1-JO13-1 10:45
Brandevoort JO12-1-JO12-1 11:00
JG1-VCH JG1 11:30
JO13-2-WEC JO13-1 11:45
Gemert JO13-3-Rhode JO13-3G 11:45
WEC JO13-3G-JO13-5 11:45
MO15-1-OSS'20 MO15-2 11:45
ST Herpinia MO17-1-MO17-1 12:30
UDI'19/CSU JO17-8-JO17-4 13:00
JO15-1-Brandevoort JO15-1 13:00
JO15-2-Festilent JO15-1G 13:00
Irene JO15-1-JO15-3 13:00
JO19-1-Juliana '31 JO19-1 14:45
JO19-3-HVCH JO19-4 14:45
JO17-2-Boskant JO17-1 14:45
Irene JO17-1-JO17-3 14:45
Schijndel JO19-2-JO19-2 15:00
Schijndel JO17-2-JO17-1G 15:00
Programma senioren:
Emplina 1-Rhode 1 14:30                        
Wittenhorst 2-Rhode 2 11:45                
Nulandia 3-Rhode 3 12:00                        
Rhode 4-Avanti'31 3 12:00                        
Rhode 5-Avesteyn 5 10:00                        
Rhode 6-Heeswijk 5 12:00                        
Boskant 6-Rhode 7 10:00                        
Blauw Geel 14-Rhode 8 10:00                
Rhode 35+1-HVCH 35+1 10:00                
Rhode VR2-Sparta'25 VR2 10:00                        
Boekel Sport VR2-Rhode VR3 12:00                
Rhode 2 (zat)-Zwaluw VFC 2 16:30 (4 nov)
Veetranen-Mariahout 16:30 (4 nov)
Acht O23-Rhode O23 20:00 (7 nov)
Uitslagen senioren:
Rhode 1-Prinses Irene 1 2-1
Rhode2-Mierlo Hout 2 2-0
Rhode 3-HVCH 4 0-4
WEC 2-Rhode 4 5-1
WEC 3-Rhode 5 3-2
Blauw Geel 12-Rhode 6 4-1
Rhode 7-Schijndel 7 2-5
Rhode 7-FC Uden 6, 0-1
Rhode 8-Avanti'31 7 0-3
Nijnsel 7-Rhode 9
Nijnsel 4-Rhode 9, 5-3
Ollandia 35+1-Rhode 35+1 1-1
Rhode VR1-Gemert VR2 2-0
Rhode VR3-Boerdonk VR1 0-4
Rust Roest 1-Rhode 2 (zat) 2-6
Keldonk-Veteranen 5-5

VV Boskant
Uitslagen senioren:
Boxtel 1-Boskant 1 1-1
Boskant 2-Volkel 2 1-0
UDI'19 10-Boskant 3 0-3
Schijndel 6-Boskant 5 0-0
Heeswijk 6-Boskant 6 8-4
Boskant VR1-Blauw Geel VR1 2-1
Programma senioren:
Boskant 1-ASV'33 1 14.30
EVVC 2-Boskant 2 12.00
Boskant 3-Avesteyn 4 12.00
WHV 2-Boskant 4 12.00
Boskant 5-WEC 4 12.00
Boskant 6-Rhode 7 10.00
SPV VR1-Boskant VR1 10.30
Uitslagen jeugd:
JO17-1-Sparta'25 JO17-2 0-1
JO15-1-Ruwaard JO15-1 5-5
JO13-1-WEC JO13-2 2-0
Nulandia MO17-1-MO17-1 4-0
Vorstenbosch MO13-1-MO13-1 3-6
Programma jeugd:
JO19-1-Avanti'31 JO19-2 14:30
Rhode JO17-2-JO17-1 14:45
FC Uden JO15-1-JO15-1 13:00
Boerdonk JO13-1G-JO13-1 11:30
Sparta'25 JO10-2-JO10-1G 10:30
WEC JO9-2G-JO9-1G 10:30
JO8-1G-Nooit Gedacht JO8-1 10:30
JO7-1G-Blauw Geel JO7-1 09:45
MO17-1-Nooit Gedacht Mo17-1 13:30
Volkel MO13-1-MO13-1 10:15

Ollandia
Uitslagen senioren:

Elsendorp 1-Ollandia 1 1-5
Mariahout 3-Ollandia 2 5-2
SCMH 5-Ollandia 3 0-3
Ollandia 35+1-Rhode 35+1 1-1
Real Lunet VR1-Ollandia VR1 3-4
Programma senioren:
Ollandia Vr1-SBC Vr2 20.30
Ollandia 1-Nederwetten 1 14.30
Ollandia 2-SV Brandevoort 2 10.30
Ollandia 3-Mariahout 5 11.00
Irene 35+1-Ollandia 35+1 10.00
Uitslagen jeugd:
Jo17-1G-Erp Jo17-2 4-0
Jo15-1G Nijnsel Jo15-1 2-7
Avesteyn Jo13-2-Jo13-1 1-1
Irene Jo11-2-Jo11-1 11-1
Jo11-2G-DVG Jo11-4 2-4
Programma jeugd:
Sparta'25 Jo17-2-Jo17-1G 14.30
Sparta'25 Jo15-2-Jo15-1G 13.00
Jo13-1-Gemert Jo13-2 11.30
Jo11-1-VOW Jo11-1 11.00
Heeswijk Jo11-4-Jo11-2G 9.00
Jo8-1G-Schijndel Jo8-3 9.30

Waterpolo
Argo
Uitslagen jeugd:

TRB-RES-B1 1-8
AquAmigos-C gemengd 9-3
De Treffers-C jongens 8-11
D1-VZV Njord 0-27
Uitslagen senioren:
Dames 1-De Treffers 2-7
Heren 1-Nayade 6-4
BZ&PC-Heren 2 10-3
Programma jeugd:
PSV-C jongens 14:45u
Zeester-Meerval-D1 16:15u
Hellas-Glana-C gemengd 16:30u
Programma senioren:
Nayade-Heren 2 18:30u
VZV Njord-Heren 1 20:00u
TRB-RES-Dames 1 17:45u

Hardlopen
Fortuna '67:
29 oktober 2017, Boxtel, Sparrenbosloop

VrouwenTrim 6.700 m
Jolanda van den Elsen 40.47
MannenTrim 10.000 m
Pierre Lardenois 53.47
Henry Wijffelaars 59.48
Peter Hellings 1.02.04
29 oktober 2017, Vught, Meierijloop
MannenTrim 10.000 m
Frans Giebels 38.10
Vrouwen45 10.000 m
Harriet van den Bergh 1.00.55

Beugelen
De Lustige Spelers
Uitslagen:

Bree 1-Olland 1 3-2
Olland 2-Schijndel 1 5-0
Loosbroek 3-Olland 4 3-2
Programma 04/11:
Olland 1-Neer 1 20.00u
Programma 06/11:
Olland 3-Liempde 1 20.00u

Bridgen
B.C."d'n einder '05": A lijn: 1. Mari en Nellie v.d. Vleuten 64,67%, 2. Bert Foolen & Jan v.d. Velden 61,58%, 3. Rien en Helma v.d. Heuvel 59,67%. Zie ook: www.bridgeclubdeneinder.nl

Inloop Bridgeclub De Beckart: 1.Tineke Klomp en Riet Verstappen 56.66%, 2. Tiny v.d. Steen en Lies Vissers 55.55%, 3 en 4 gedeeld: Nel Dielemans en Jan Verbunt & Zus v.d. Rijt en Jacques Jongeneel 55.54%.Iedere donderdagmiddag inloopbridge. Iedereen is welkom, ook als je geen bridgepartner hebt. Info 0413 474297.

BC De Meierij: A-lijn: 1. Mieke van de Ven en Frans van de Ven 61.45%, 2. Toon van Schaijk en Piet van Schaijk 59.37%, 3. Harrie van Erp en Jan van Erp 58.85%, 4. Mia Poels en Heleen Wiers 53.64%, B-lijn: 1. Betsy van Kaathoven en Anja Lafleur 69.79%, 2. Lenie van Rooij en Mieke Raaimakers 57.81%, 3. Ans van de Laar en Frans van den Boomen 57.29%, 4. Riet Koevoets en Ad Koevoets en Riki de Poorter en Gerry van Erp en Truus van Heesch en Corrie Kastelijn 49.47%. Einduitslag tweede competitieronde: A-lijn: 1. Mia Poels en Heleen Wiers 57.90%, 2. Toon van Schaijk en Piet van Schaijk 53.53%, 3. Riet van Hout en Cees van Hout 52.56%, B-lijn: 1. Betsy van Kaathoven en Anja Lafleur 56.89%, 2. Riet Koevoets en Ad Koevoets 55.81%, 3. Truus van Heesch en Corrie Kastelijn 55.06%.

BC Rooi750: A lijn: 1. Theo van Geffen & Hans Somers 61,43%, 2. Dirk Gillissen & Jan van Lanen 59,82%, 3. Theo Janssen & Robert Janssen 53,27%, B lijn: 1. Ria Habraken & Toon Habraken 64,32%, 2. Willem Pieters & Rien Voets 62,24 3 Marieke Bressers & Paul Feddon 58,59 C lijn: 1 Tonnie van Acht & Joost van Heertum 61,46%, 2. Annette Termeer & Carla van de Wetering 60,76%, 3. Marcel Janse & Willy Swinkels 59,72%.

Bridgeclub J.V.G: 1. Heren R. Kuipers & S. v.d. Kerkhof 62,50%, 2. Heren Van Erp 59,90%, 3. Echtpaar Seegers 59,38%.

BC 't Koffertje '94: A-lijn: 1. Wilma van den Biggelaar & Jan Janssen 60,42%, 2. Corry & Jos van der Hamsvoort 59,72%, 3. Willem Pieters & Harrie van Rijbroek 59,38%. B-lijn: 1. Rietje Vianen & Geert van der Zanden 62,15%, 2. Ben van der Steen & Christ Verhoeven 60,42%, 3. Leny Kremers & Jan Verbunt 55,21%.

Bridgeclub De Neul: A-lijn: 1. Harrie v. Erp en Harrie Hutschemaekers 62.50%, 2. Wil v. Rooy en Ria Theunis 59.17%, 3. Ria en Toon Habraken 55.42%. B-lijn: 1. Pieter v. Kaathoven en Henk v. Walbeek 61.67%, 2. Jan Verbunt en Jo Verhoeven & Anja Lafleur en Els Raaijmaakers 57.92%. C-lijn: 1. Ria Jongepier en Stephan v.d. Wiel 57.29%, 2. Lenie v Rooij en Marianne Timmermans 55.73%, 3. Jos Jansen en Toon der Kinderen 53.65%. D-lijn: 1. Ans v. Bakel en Riky v.d. Schoot 62.08%, 2. Wilma Coolen en Toos Hurkmans 57.92%, 3. Riet Meijs en Truus Vissers 55.83%.


Biljarten in Olland

Berry Hubers heeft met overtuiging de kortste partij gespeeld en daarmee zijn 10 wedstrijdpunten binnen gehaald. Hij had slechts elf beurten nodig. Zijn gemiddelde kwam op 2,18 en zijn hoogste serie op 7.

Ook 10 wedstrijdpunten gingen naar Rien van de Spank (13 beurten, hoogste serie 12) en Rien van den Oever (13 beurten, hoogste serie 5. Deze week werden er weer een aantal hoge series gemaakt; Jan de Jong (11), Erik Bekkers (8), Mark van Oorschot en Maarten van Hoof (6). Met nog twee speelavonden uit de eerste ronde te gaan, wordt het spannend wie er overgaat naar de tweede ronde c.q. de halve finale.

Uitslagen D'n Toel: Rien v.d. Spank 10 – Gerard Eijkemans 5; Henk van Eerdt 7 – Mark van Oorschot 8; Erik Bekkers 10 – Jo v.d. Biggelaar 4; Jan de Jong 10 – Harrie v.d. Heijden 6; Peter Markus 5 – Rien v.d. Oever 10.
Uitslagen De Dorpsherberg: Harrie Toelen 5 – Renee Wisse 7; Arie Markus 7 – Berry Hubers 10; Frans van Esch 7 – Bert van Kessel 6; Mark Huijbers 0 Bart van Esch 10; Maarten van Hoof 10 – Martien Huyberts 10; Gonny v.d. Pasch 4 – Rob van Oorschot 8.

Rooise Biljart Competitie

In ronde zeven behaalde de Dorpsherberg de meeste punten. Zij mochten het doen met 81 punten.

Korte partijen: Paul Vermeltfoort (de Kroeg) 20 car. in 5 beurten waarbij een serie van 9 (moy. 4), Renée Wisse (Dorpsherberg) 22 car. in 7 beurten (moy. 3,14), Beret Hubers (Wellie Winne Welles) 32 car. in 8 beurten waarbij een serie van 15 (moy. 4), Carlo Mutsaars (de Kroeg) 26 car. in 8 beurten (moy. 3,25), Hennie Immens (D'n Toel) 26 car. in 11 beurten (moy. 2,36), Pieter van Veijfeijken (Wapen van Eerschot) 26 car. in 13 beurten (moy.2), Willy Smetsers (B.C. Eerschot) 60 car. in 14 beurten (moy. 4,28), Jan van den Elzen (Boskant) 32 car. in 14 beurten (moy. 2,28), Ron de Leest (Wapen van Eerschot) 28 car. in 14 beurten (moy. 2), Jack Verhaegh (Beurs) 26 car. in 14 beurten (moy. 1,85), Piet Verbeek (B.C. Eerschot), Hans de Wit (Oud Rooij) en Mark van Oorschot (Dorpsherberg) 24 car. in 14 beurten (moy.1,71).

Uitslagen: B.C. Eerschot – Boskant 73-67, St.Joris – Jachtrust 69-71, Beurs – Dorpsherberg 52-81, Wapen van Eerschot – Oud Rooij 69-71, Wellie Winne Welles – Kofferen 70-70, de Kroeg – D'n Toel 69-71.
Stand: 1. D'n Toel 550, 2. Kofferen 536, 3. Boskant 502, 4. B.C. Eerschot 499, 5. Oud Rooij 493, 6. Beurs 484, 7. Wellie Winne Welles 478, 8. Dorpsherberg 468, 9. Jachtrust 466, 10. de Kroeg 457, 11. St.Joris 456, 12. Wapen van Eerschot 454.
Programma: 6 nov. Kofferen -Oud Rooij, 7 nov. Dorpsherberg - B.C. Eerschot, 9 nov. Beurs - D'n Toel, Wapen van Eerschot - St.Joris, Wellie Winne Welles - Boskant, de Kroeg - Jachtrust.

Biljarten in Olland

Op maandag 23 oktober zijn weer twaalf partijen uit de eerste ronde gespeeld. De kortste partij speelde Gerard van de Tillaart tegen Leo Hagelaars. Gerard had slechts 15 beurten nodig.

Zijn gemiddelde kwam op 4.53 en zijn hoogste serie op 21. Ook Bert van Kessel volgde op de voet met 16 beurten met zijn gemiddelde van 1.50 en zijn hoogste serie van 7. Erik Bekkers gaf zijn tegenstander het nakijken. Ondanks een minder goed begin sloot hij zijn partij af in 19 beurten (gemiddelde 1.89 en zijn hoogste serie 11). Hoge series werden ook gemaakt door Joost Hungerink (8) en Jan Verhagen (7).

Uitslagen D'n Toel: Wil Koolen 5 – Berry Hubers 10; Gerard Eijkemans 4 – Jan Hagelaars 5; Mark v.d. Laar 3 – Bert van Kessel 10; Bert v.d. Plas 3 – Jan Verhagen 8; Erik Bekkers 10 – Dorien Jans 6; Mark Huijbers 8 – Jan de Jong 6.
Uitslagen De Dorpsherberg: Rien v.d. Spank 6 – Albert van Driel 6; Joost Hungerink 7 – Bas v.d. Tillaart 5; Ad Huijbers 6 – Twan v.d. Akker 3; Ad v.d. Bergh 4 – Jos van Bakel 6; Wim v.d. Zanden 7 – Tonny Hagelaars 2; Leo Hagelaars 6 – Gerard v.d. Tillaart 10.

De diploma's zijn binnen!

Deze kinderen behaalden zwemdiploma B.

Ook deze keer zijn er weer een heleboel kinderen geslaagd voor hun zwemdiploma! Zo'n bijzondere prestatie moet natuurlijk vastgelegd worden op een foto! Gefeliciteerd allemaal!

Deze kinderen behaalden zwemdiploma B.
Deze kinderen behaalden zwemdiploma C.
Deze kinderen behaalden zwemdiploma A.
Deze kinderen behaalden zwemdiploma A.

32 / 32

Woensdag 1 november
Cursus Vitaal eten en bewegen

Mariëndael

Gratis informatie ochtend Thetahealing
Boskant

Dansen in de ontmoeting
Odendael

Donderdag 2 november
Kaarten in Boskant

De Vriendschap

Vrijdag 3 t/m zondag 5 november
Kind-oudertoernooi

TV de Kienehoef

Vrijdag 3 november
Thetahealing Basis cursus DNA

Boskant

Halloweenspeurtocht
Boskant

Ollands Keeztoernooi
De Loop'r

Volle maan meditatie
Boskant

Zaterdag 4 november
Help mee op de Natuurwerkdag

Sint-Oedenrode

Pubquiz
Café 't Kerkpleintje

Dansen in de ontmoeting
Odendael

Vrije dansavond
De Beckart

Zondag 5 november
Marathon van Rooi

Sint-Oedenrode

Slotconcert Cantecleer
De Knoptoren

Tentoonstelling Liseth Visser
Mariëndael

Rikken en Jokeren
De Dorpsherberg

Maandag 6 november
Afscheid en installatie burgemeester Meierijstad

Gemeentehuis

Natuurbeelden G. v. Eenbergen
D'n Einder

Dinsdag 7 november
Eerste Rooise bridgedrive

Mariëndael

Woensdag 8 november
Dansen in de ontmoeting

Odendael

Lezing: beïnvloeding door energie
Boskant

Vrijdag 10 november
Pubquiz Ancora

De Loop'r

Film: Eye in the sky
Mariëndael

Zaterdag 11 november
11-11 bal

De Beurs

Vogeltentoonstelling
KV Rooi

Zondag 12 november
Familiedag Sunrise

De Beurs

Optreden Rooise Dommelklanken en Duo Cens
De Knoptoren

Canto Ostinato
De Martinuskerk