DeMooiRooiKrant

13 juli 2016

DeMooiRooiKrant 13 juli 2016


Veerle en Anne (r) op de tandem

"Vorig jaar lachten onze ouders alleen maar toen we vertelden dat we op onze skeelers naar Brussel gingen. Ze hadden niet verwacht dat we het ook echt zouden doen. Nu geloven ze het wel", doelt Veerle Wouters op haar actie om samen met goede vriendin Anne van Esch op de tandem naar Parijs te fietsen. Vrijdagochtend vertrokken ze richting het zuiden.

Adviezen slaan de meiden in de wind. Toen ze vorig jaar oefenden voor de lange skeelertocht werden ze door een boer geadviseerd om in ieder geval nooit naar België te skeeleren. 'Daar zijn teveel kinderkoppen' vertelde hij hen wijs, zonder van de plannen af te weten. "We keken elkaar toen wel even aan, maar konden er alleen maar om lachen. We hebben het uiteindelijk gewoon gedaan", blikt Anne terug. 'Gewoon' was het niet helemaal. Veerle hield er een flinke wond aan haar voet aan over.

Wat dat betreft lijkt de fietstocht met de tandem wat veiliger, al is de afstand verder en weet je natuurlijk nooit wat je allemaal mee gaat maken. De ouders van de twee meiden staan helemaal achter de keuze. Veerle: "Die vinden het alleen maar mooi, want zij fietsen iedere berg op die ze tegenkomen. Voor hen is het dan ook een goed excuus om ons achterna te komen. Net voor Parijs spreken we af, zodat we de laatste meters samen kunnen doen." De tandem hebben de dames via Marktplaats aangeschaft. Het bracht hen helemaal naar Enschede. "We wisten totaal niet wie we moesten verwachten daar op het station. Uiteindelijk kwam er iemand met de tandem. Een prima ding, dat zagen we wel. Het was onze bedoeling om helemaal naar huis te fietsen. Onze sportkleding hadden we al aan. Het enige probleem was dat het al 17.30 uur was. Dat betekende doorfietsen! Net boven Arnhem werd het donker en hebben we onze vaders moeten bellen. Die hadden de avond al vrijgehouden, want die zagen de bui al hangen natuurlijk", lachen de hartsvriendinnen die elkaar kennen sinds de middelbare school.

Als het goed is zijn de meiden gisteren in de Franse hoofdstad aangekomen en genieten ze vandaag van de metropool, samen met hun ouders. Daarna vertrekken ze weer naar Rooi. Niet op de tandem, hoewel dat makkelijk zou kunnen omdat Bike SOS de fiets van een goede onderhoudsbeurt heeft voorzien. Nee, de terugtocht moet minder moeite kosten, want er staat een vakantietrip met vriendinnen voor de deur. Wordt dat uitrusten? "Nee, haha, dat wordt misschien nog wel vermoeiender", lacht Anne. De rest van de vriendinnenclub zal het benieuwen hoe Anne en Veerle aan de start van de vakantie zullen verschijnen. Vorig jaar waren ze compleet afgepeigerd en bovendien geblesseerd. "Ik mocht niets drinken, want ik zat aan de antibiotica", weet Veerle nog. "Daarom moeten we van onze vriendinnen verplicht een rustweek tussendoor plannen. Dat vinden wij niet erg…"
Vrijdag vertrokken de sportievelingen. De eerste etappe leidde naar Waterloo. Iedere dag reden ze ongeveer honderd kilometer om binnen vijf dagen de hoofdstad van Frankrijk te bereiken. De volgende uitdaging? "Ik heb eens gedacht om het IJsselmeer over te zwemmen", zegt Veerle. "Ik kan niet zo goed zwemmen dus dat gaat hem niet worden", pareert Anne meteen. Zeg nooit 'nooit', dat is bij deze dames inmiddels wel duidelijk. Geloof maar dat er enkele ouders zijn die hun hart weer vasthouden als ze dit idee lezen.

Mysterieuze karpersterfte in Boskant

Foto: Cor van Laarhoven

In het viswater van de Boskantse hengelsportvereniging aan de Bobbenagelseweg zijn vijf grote karpers gestorven, waarvan een spiegelkarper van ongeveer veertig pond. Dit gebeurde vorige week dinsdag op woensdag. Enkele bestuursleden van de Boskante hengelvereniging (BHV) hebben de dode vissen uit het water gehaald. Ze spraken van een trieste aanblik en tasten in het duister over de oorzaak.

De dode vissen dreven rond op een strook van ongeveer 50 meter, op de plek waar het stuk dommel is drooggelegd ten behoeve van de aanleg van een fietspad. Toen de werkzaamheden hiervoor gereed waren, zijn de dammen verwijderd. Daarna zijn er veel kubieke meters grond in het water achtergebleven, waardoor grote, ondiepe plaatsen zijn ontstaan. "Mogelijk is dit mede een oorzaak van de vissterfte. We hebben hierna de hele visvijver nagekeken en op geen andere plek hebben we dode vissen aangetroffen", laat Bob de Gruiter, oud-voorzitter van BHV, telefonisch weten.

Het is opmerkelijk dat precies tussen de twee aangelegde dammen de vissen zijn gestorven. De vereniging heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland verzocht onderzoek te doen en het water te bemonsteren. "Van Sportvisserij Zuidwest Nederland hebben we nog niets vernomen, hopelijk gebeurt dat snel zodat we verdere stappen kunnen ondernemen. Daarna wordt hopelijk de achtergebleven aarde alsnog uitgebaggerd tot gelijke diepte met het overige viswater en kan verdere sterfte voorkomen worden", zegt de Gruiter tot slot.

Kluswijs/Forum

Jaargang 6 - Week 28 - Woensdag 13 juli 2016

Geen brand, wel alle ramen en deuren dicht houden!

Als in het weekend de nacht nadert weten de bewoners v.h centrum van Rooi het al: het is als bij een groot brandalarm: alle ramen en deuren moeten dicht.

Wat is er aan de hand?

Enkele bezoekers van de binnenstad vinden het nodig om elkaar midden in de nacht hard schreeuwend de laatste nieuwtjes te vertellen. Dit gebeurt dus midden in de nacht: de ene keer is dat om één uur dan weer om half twee dan weer om half drie, soms zelfs half vier. Hierdoor worden bewoners in hun slaap wreed opgeschrikt en kunnen daarna weer moeilijk de slaap hervatten. Een groep bewoners is al jaren in gesprek met de gemeente over geluidsoverlast in het centrum. Er is een lange lijst opgemaakt van de keren dat wij bij de politie-meldpost in den Bosch hebben geklaagd. Helaas zonder gewenst resultaat. Het lijkt erop dat de nachtrust en gezondheid van de gewone burgers niet zo belangrijk wordt gevonden. Zij zijn gevangene in hun eigen slaapkamer en kunnen zelfs niet genieten van de frisse, gezonde buitenlucht zoals iedereen .
Deze mensen die geen respect tonen voor hun medemens kunnen klaarblijkelijk maar hun gang gaan. Dit bericht is bedoeld om de goedwillende burger maar ook het gemeentebestuur "wakker" te schudden om samen deze overlast aan te pakken. Let wel: niet iedere burger die in het centrum woont heeft daarvoor bewust kunnen kiezen.

Een bewoner van het centrum die respect vraagt.
De Heer P.P.Altena


Raadsleden Schijndel vormen één front tegen Sint-Oedenrode

Bovenstaande was de kop van het enige voorpaginanieuws van DeMooiSchijndelKrant van afgelopen week. In dit artikel wordt beschreven hoe door de Schijndelse collega-raadsfracties de Rooise raad met de grond wordt gelijkgemaakt.

Het gaat er over hoe de Rooise raad omgaat met omwonenden, belanghebbenden, het COA en de overige betrokken instanties rondom het voormalige Damianenklooster aan de Schijndelseweg. De Schijndelse fracties spraken van laf, besluiteloos Roois handelen. Om hun gedrag en besluiteloosheid over het asielbeleid goed te praten schreven de Rooise fracties VVD en CDA hele lappen tekst in DeMooiRooiKrant van afgelopen week. In de Rooise gemeenteraadsvergadering werd hun eigen handelswijze "de Rooise manier" genoemd. Het kan kloppen dat dit de Rooise manier is, deze hebben we namelijk vaker gezien: praten, niet beslissen en de hete aardappel maar voor zich uitschuiven. Zie bijvoorbeeld de gang van zake rondom Rhode, de AH, de Lidl, het Bestemmingsplan buitengebied, Stal Verhagen en de aanleg / het onderhoud van wegen en fietspaden. Het besluit om bij Veghel en Schijndel te gaan kon echter wel snel en zonder goede communicatie met de burger worden genomen, zoals werd betoogd in de afgelopen raadsvergadering. Dit gezegd hebbende, vind ik het des te kwalijker dat in de laatste gemeenteraadsvergadering iedereen en met name Hans Hulsen van DGS/BvT uitgebreid sprak over het belang van communicatie en afstemming, terwijl feitelijk alle Rooise partijen al zijn opgegaan (opgelost) in Meierijstadse partijen en als zodanig meedoen met de verkiezingen op 23 november. Door dit alles was de ontsteltenis nog groter toen ik het eerdergenoemde artikel vorige week las, want als dit namelijk de teneur wordt in Meierijstadse politiek – geen verbondenheid, ieder voor zich - vrees ik het ergste voor Rooi en misschien ook wel voor Schijndel. Aldus wordt het tijd voor een frisse, vernieuwende wind door Meierijstad.

Paul van Zutphen
Weievenseweg 17


Rapport adviesraad Sociaal Domein Meierijstad overhandigd

Foto: Jos van Nunen

De WMO-raden van de drie fusiegemeentes Meierijstad hebben na negen maanden praten, onderzoeken en terugkoppelen het onderzoek naar de vorming van één brede adviesraad Sociaal Domein Meierijstad afgerond.

Het resultaat daarvan, het rapport 'Een voor allen, allen voor een' is dinsdag 5 juli aangeboden aan de portefeuillehouders van de drie colleges. De adviesraad presenteert zich als "toekomstige partner van de gemeente Meierijstad op het gebied van beleidsontwikkeling en innovatie in het sociaal domein. Vanuit het perspectief van de inwoners van Meierijstad wil zij bijdragen aan gemeentelijke sociale beleidsvraagstukken op basis van ervaringsdeskundigheid, inlevingsvermogen en inhoudelijke kennis. Hierbij heeft zij de intentie zichzelf overbodig te maken."
Namens de WMO-raden overhandigde José de Boer, voorzitter van WMO-raad Veghel, het bewuste rapport dat voorzien was van sierlintjes in de kleuren van het aanstaande gemeentelogo. De adviesraad gaat over het gehele 'sociale domein' dat niet alleen WMO omvat, maar ook Jeugdzorg en de Participatiewet. Het adviesorgaan zelf is wettelijk verplicht, maar formeel had de overhandiging van het rapport geen enkele betekenis. De huidige portefeuillehouders kunnen alleen hun waardering uitspreken over het burgerinitiatief, dat zichzelf daarmee op de kaart zet als belangrijke pijler van de nieuwe gemeente. Het rapport zelf is echter gericht aan de nog te benoemen portefeuillehouders van het toekomstige Meierijstad.
Daarmee geconfronteerd, geeft de voorzitter van de Rooise WMO-raad Peter Verbraak aan dat het nieuwe college er toch verstandig aan doet om het plan te accorderen. "Als de gemeente dat niet doet, is ze wettelijk verplicht om met burgers een nieuw plan te ontwikkelen voor een adviesraad van onafhankelijke burgers. Dat zou dan een bijna onmogelijke opgave worden." De adviesraad kan gevraagd én ongevraagd advies geven aan het college. "De adviesraad is géén belangenbehartiger. Wij gaan ook niet over individuele situaties, maar als we een ontwikkeling signaleren zou dat tot een ongevraagd advies kunnen leiden" aldus José de Boer. "Voor individuele vraagstukken kan een cliënt terecht bij een onafhankelijk cliëntondersteuner. Een ombudsman? Om die in te stellen, dat zou misschien ook een advies kunnen zijn."


KRO/NCRV houden Bekkersdag in Rooi

Foto: Jos van Nunen

Regelmatig zie je in Rooi groepjes toeristen die, begeleid door een van de gidsen, tekst en uitleg krijgen over het dorp en al haar wetenswaardigheden. Afgelopen zondag deed een heel wat grotere groep Rooi aan: 108 leden van KRO/NCRV, de omroepen die naar aanleiding van het nieuwe omroepbestel activiteiten gebundeld hebben. Regelmatig houden ze samen een speciale themadag voor leden, waarin ontmoeten centraal staat.

Eerst bezochten ze het graf van Mgr. Bekkers, die 50 jaar geleden overleed, en legden daarop bloemen in de kleuren rood en wit, die symbool staan voor Bekkers' lijfspreuk "met de liefde als wapen." Daarna een Brabantse koffietafel in De Beurs, waar KRO-ceremoniemeester Frans Wouters uitleg geeft over de keuze voor dit arrangement. "We kijken steeds naar een thema, en nodigen dan de leden uit de nabije postcodegebieden uit om zich daarvoor op te geven. Mgr. Bekkers werd uitgereden op 14 mei 1966, op 14 mei 2016 werd Bisschop De Korte geïnstalleerd in Den Bosch, puur toevallig. De samenvoeging van beide omroepen gaat gefaseerd, met behoud van eigen identiteit. Protestanten zijn immers meer van het schrijven, wij katholieken meer van het gevoel".

Het programma bestond verder uit het bezichtigen van de tentoonstelling van de populaire bisschop in de Martinuskerk, de vertoning van archiefbeelden van Mgr. Bekkers en lezingen van bekende KRO-NCRV-presentatoren.

Gesprekswandeling over vader en moeder

Het Gesprek te Pas van 17 juli heeft als onderwerp 'vader/moeder'. Hoe verschillend zijn de 'rollen' van vaders en moeders? Wat zijn de ervaringen met vaders en moeders? Waarom spreken we van 'vaderland' en 'moedertaal'? Ook dit thema biedt vragen genoeg om met elkaar over te denken en te praten.

Het Gesprek te Pas wordt elke derde zondag van de maand georganiseerd, telkens met een nieuw onderwerp. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en zal om ongeveer 12.00 uur worden afgesloten. De opzet is steeds hetzelfde.Na ontvangst met koffie/thee en een inleiding op het thema (met enkele gedichten) komt het gedeelte "te pas": de deelnemers maken in kleine groepjes een wandeling van een uurtje in de bossen, tuinen of de prachtige omgeving van het centrum. Bij heel slecht weer of voor wie slecht ter been is, wordt de wandeling denkbeeldig. We spreken te pas, al of niet aan de hand van de meegegeven vragen, over of naar aanleiding van het onderwerp. Vervolgens wisselen we bij een gezellige kop koffie/thee de ervaringen, verhalen of meningen uit, bespreken de teksten en om ongeveer 12.00 uur besluiten we dan deze ontmoeting van mensen en hun ideeën en denkbeelden.

Met deze wandelingen hoopt Damiaancentrum Nederland mensen nader tot elkaar te brengen en wat inspiratie te bieden. Onze kosten bedragen per deelnemer ongeveer 3 euro, we zijn tevreden met elke bijdrage naar draagkracht. Voor info: tel. 0413-291200 of 06-10223044.

4 / 32

Roel Huiskens en Leo Leenders in Roemenië: "Een hand en een grote glimlach, daar doe je het voor"

Foto:

Leo Leenders doet het al jaren en heeft de halve wereld gezien, zijn vrouw Erna gaat altijd mee en opticien Roel Huiskens heeft ook aangehaakt: wereldreizen naar een ontwikkelingsland om slechtzienden te helpen. Wereldwijd woont 90% van de slechtzienden namelijk in een ontwikkelingsland. Voor de Stichting Zienderogen helpen ze mensen die zo arm zijn dat ze geen medische hulp of voorzieningen kunnen betalen, dus ook geen bril. Dit jaar gingen ze naar Oost-Roemenië..

Ze verbleven daar van 29 mei tot 11 juni. En dat was hard nodig "Je kunt je hier niet voorstellen hoe erg het daar gesteld is met alles wat wij hier normaal vinden. Er zijn daar bijvoorbeeld op straat meer paard en wagens dan auto's" schetst Leo. "En als je die laatste wegdenkt, lijkt het zo 100 jaar geleden" vult Roel aan. "De mensen verzorgen zich daar heel slecht. Je ziet bijvoorbeeld veel slechte gebitten, mensen boven de 50 hebben vaak gewoon geen tanden meer en ook een kunstgebit kunnen ze niet betalen. Ze ruiken meestal ook niet zo fris." Leo trekt een vies gezicht maar ze kunnen er ook wel om lachen. "Je moet ook niet te veel betrokken raken bij de ellende daar, we dragen ons steentje bij ook al is het vechten tegen de bierkaai. Bij de Roma zigeuners is het nóg erger. Er is sprake van ondervoeding, analfabetisme, inteelt, slechte hygiëne en door de overheid worden ze gediscrimineerd. Maar de Roma komen niet gauw naar ons" legt Roel uit.

"Er zijn daar bijvoorbeeld op straat meer paard en wagens dan auto's"

Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Roel Huiskens (l) en Leo Leenders met één van hun vele patiënten. Foto:
De wachtkamer puilde flink uit. Foto:

Hij toont op zijn tablet foto's van de taferelen daar: 20 – 30 mensen tegelijk in de 'wachtkamer' en honderd op een dag was heel normaal. "We gebruiken daar een kleine ruimte in de kerk, als het wat tegen zat maakten we overuren want je kunt die mensen, die vaak van ver met paard en wagen zijn gekomen, toch niet zo naar huis sturen. Elke dag gingen we naar een andere plek. We aten soms in de kerk, bij de pastoor – dat zijn daar de sociaal werkers - of bij mensen thuis. Het eten is daar niet slecht, alles lekker vers uit eigen tuin want in de winkel kunnen ze het niet betalen."

Op een van de foto's staat een erg schele jongen. "Dit jochie is pas negen, met zijn oogafwijking kan hij niet functioneren en hij is doodongelukkig. We vonden dit zó'n triest geval, dat we vonden dat we hier iets aan moesten doen. Desnoods wordt dit door onze Stichting betaald. We hebben een bevriende oogarts gevraagd en die gaat zijn best voor hem doen."

Hun belangrijkste instrument is een portable oogmeetapparaat, een zogeheten screener, die overigens het nodige oponthoud geeft bij de douane, maar ze kunnen niet zonder. De monturen en glazen krijgen de Rooienaren gratis van de groothandels en opticiens, overjarige modellen die in West-Europa niet meer goed te verkopen zijn. "Leesbrillen is geen probleem, sommige mensen zijn daar ook meteen mee te helpen. Maar 237 receptbrillen worden nu door alle Rooise opticiens ingeslepen" aldus Leo. "Sommigen hebben staar, maar willen of kunnen niet geopereerd worden. Deze kunnen we met een bril vaak toch wat beter laten zien. Als de ogen niet recht staan kan dat soms door het dragen van een bril sterk verbeterd worden, al is het niet altijd optimaal. Het maakt ze niet uit of de bril hun staat, of er halve maantjes in zitten zal hun ook worst wezen, 80% van hen kijkt niet eens in de spiegel om de bril te bekijken. Als ze er maar beter door zien, dat is het belangrijkste. Sommigen lopen rond met -8.00 en +6.00 en hebben nog nooit een bril gehad. En dan gaat er een wereld voor ze open! Je ziet meteen hun mondhoeken krullen. Een grote glimlach, een hand en een goede gezondheid gewenst, daar doe je het voor." www.stichtingzienderogen.nl


Aftrap verkiezingscampagne VVD Meierijstad

VVD Meierijstad stelt deze week in de Algemene Ledenvergadering de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vast. Aansluitend daarop houdt de VVD aanstaande zondag de officiële aftrap voor de verkiezingscampagne.

De aftrap vindt zondag om 11.00 uur plaats in de ontmoetingsruimte op Camping Het Goeie Leven, Vlagheide 8B in Eerde. Een bijzondere locatie voor de aftrap van de campagne, maar dat heeft een reden. Immers, Camping Het Goeie Leven ligt centraal tussen de drie fusiegemeentes Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Dus ook centraal in de nieuw te vormen gemeente Meierijstad.
De aftrap wordt gecombineerd met een rondwandeling over de Vlagheide. René Dekkers, oud VVD-wethouder in Sint-Oedenrode, zal tijdens de wandeling een toelichting geven over de ontwikkelingen op en rondom de Vlagheide. Deelname aan de wandeling is gratis.
U bent van harte welkom om 11.00 uur bij Camping Het Goeie Leven. U wordt daar ontvangen met een kopje koffie of thee met iets lekkers. Voor we met de wandeling beginnen is er voor iedereen een heerlijk broodje. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Na de wandeling komen we weer samen bij Camping Het Goeie Leven en kan er onder het genot van een drankje gezellig worden nagepraat. U kunt zich aanmelden door te mailen naar: vvdsintoedenrode@gmail.com. Meer informatie vindt u op www.lokaleliberalen.nl


Luisteren

Luisteren is een belangrijke vaardigheid. Luisteren is iemand de ruimte geven zijn verhaal te doen. Luisteren is belangstelling tonen, horen wat letterlijk gezegd wordt, maar tevens horen wat echt bedoeld wordt. Goed luisteren is niet eenvoudig, zeker niet als het over een beladen onderwerp gaat zoals als "locatie onderzoek AZC Rooi".Hart voor Rooi heeft over dit onderwerp veel informatie ontvangen. Van de commissaris van de Koning, van de burgemeester, het COA, vluchtelingen, inwoners van Rooi, de direct omwonende, krant, literatuur enz. enz.

We hebben geprobeerd goed naar iedereen te luisteren en er veel over te lezen, om er zelf wat van te kunnen vinden. Met alle belangen voor ogen, zeker die van mensen die door oorlog huis en haard hebben moeten verlaten, hebben we besloten de behandeling van het agendapunt tijdens de raadsvergadering dd 30 juni jl. uit te stellen, en het college opdracht te geven samen met alle direct betrokkenen waaronder de direct omwonenden in gesprek te gaan. Hart voor Rooi ontving van de omwonenden een schrijven. Wij citeren er graag uit: "Jullie moedige besluit om samen met DGS-BVT en CDA een motie in te dienen gebaseerd op een gezonde dosis Roois verstand, heeft de sneltrein stilgezet. Het geeft ons de mogelijkheid om op een fatsoenlijke en zorgvuldige wijze te werken naar het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek en het nemen van de uiteindelijke beslissing later dit jaar." Wij zijn blij met deze reactie, want dat samen werken aan het vervolg de beste uitkomst geeft, is ook ons vertrekpunt.

De omwonenden schrijven verder: "Geen gekke politiek meer. Daarom hebben ons de berichten, met name uit het Schijndelse, enorm gestoord. Men spreekt zelfs over lafheid van de Rooise Raad. Men zou zich moeten schamen! Juist jullie hebben gekozen voor een zorgvuldig traject zonder afstand te nemen van de morele plicht om mensen in nood op te vangen". Tijdens de behandeling van de motie zei Rik Compagne : "Wij nemen afstand van de oude politiek, wij kiezen voor nieuwe politiek, waarbij we echt luisteren naar de bewoners die het aangaat". Dat doen we al nu vanuit Hart voor Rooi en DGS/BVT, maar straks,samen met ook andere lokale partijen uit Schijndel en Veghel in de nieuwe partij TEAM Meierijstad. En wie weet, leren sommige raadscollega's in Schijndel van ons een nieuwe vaardigheid: luisteren voor je oordeelt.

Fractie Hart voor Rooi

Janneke van Vugt
Peter Verbraak
Rik Compagne
Janine Heisterkamp


Vijftigers aan het woord…

In aanloop naar de 50 jarigen reünie halen we herinneringen op uit de basisschooltijd met (oud) Rooienaren die dit jaar 50 worden of net 50 geworden zijn. We laten leerlingen herinneringen ophalen aan vroeger en we laten ze vertellen hoe het nu met ze gaat. Deze keer nogmaals basisschool Eerschot maar nu van de iemand van de jongens. Aan het woord is Harm Deckers.

Rooise herinneringen

Geen verdwijning zonder verschijning. Ik werd door mijn oud-klasgenote herinnerd aan een gebeurtenis die wij onszelf dan weer niet konden herinneren, ook al waren we er allebei wel zelf bij aanwezig geweest. Namelijk dat het inmiddels vijftig jaar geleden was dat wij, in het jaar 1966 in Sint-Oedenrode - Rooi, natuurlijk, in de Brabantse volksmond - geboren waren. Dat zou gevierd gaan worden dit jaar. Later volgde nog een e-mail: of ik een stukje wilde schrijven voor Mooi Rooi.

Wat hoorde er wel bij de naam van mijn klasgenote? Op de eerste plaats, schoolherinneringen. De St. Antonius school in Eerschot, een katholieke school dus, maar dan wel een waarvan het Roomse predicaat, op het moment dat wij, schuchtere jongetjes en meisjes, in de nazomer van 1972 de eerste keer de betegelde speelplaats betraden. Half omsloten door het donkerrode bakstenen schoolgebouw met zijn hoge glimmende ramen. Meester Oerlemans, een man met een zeer oneffen voorhoofd en een stem die uit een grot leek te komen, vertegenwoordigde er geloof en gezag, en tegelijkertijd ook de grenzen van onze vrijheid. Wanneer hij, immer in pak of trenchcoat, tegen het einde van het speelkwartier voor de in zijn sponningen rammelende schooldeur op het bordes verscheen, maakte hij slingerend met de gietijzeren schoolbel een onverbiddellijk einde aan onze snotneuzerige schoolpleinfantasieën. We stelden ons op voor het bordes. Een klein slordig legertje, in rijen van twee, en slisten daarna de gangen in en hingen onze jassen aan de kapstokken op weg naar onze schoolbankjes, schriftjes en boekjes om les te krijgen van de meesters of juffrouw, van wie ik de namen nooit zou kunnen vergeten. Van den Berg, Gottenbos, Schellekens, Bekkers, van den Meerendonk, en tenslotte Oerlemans. Een dame en vijf heren die ons met weinig meer hulpstukken dan een schoolbord, krijt, en een stoffige borstel, die wel eens als een projectiel door het klaslokaal vloog om dan in een lange haardos van een leerling een kalkontploffing te veroorzaken, probeerden voor te bereiden op onze toekomst. Een toekomst waarin van alles niet hetzelfde zou blijven. Maar waarin, hoe dan ook, wel gelezen, gerekend en geschreven zou blijven worden.

Sint-Oedenrode, Rooi. Een herinnering, een langzame film zonder film: voetbalwedstrijdjes in een sluimerend wazige ochtendnevel op het grasveld voor de school, een vechtpartijtje dat ik moet bekopen met een bloedneus, een spectaculair mislukte spreekbeurt, een eerste plotseling niet meer zo onverschillige blik in de richting van een meisje, een verjaardagsfeestje waarop ik me mag of moet verkleden als een van de 'B's' van ABBA, pastoor van Breugel die op een dag langs komt om alle jongens in de klas in te lijven in zijn legioen van misdienaars, misschien ook stilletjes hopend dat er toch nog een jongentje bij zit met een roeping. Het jongetje dat ik ben, bezit die roeping in ieder geval niet. Die droomt liever weg bij de landkaarten in het klaslokaal, en voelt ook dan al op de een of andere manier de buitenwereld aan de deur morrelen.

Toch ook nog even dit grotere verband, bij wijze van contrast, waar wij niet langer in directe zin mee te maken hadden was de oorlog, en de onmiddellijke nasleep daarvan. Die was in het jaar waarin wij geboren werden al (nu ben ik geneigd te zeggen pas) zo'n twintig jaar afgelopen, en had in die zin de geur van geschiedenisboek, iets met een onwerkelijke klank. En toch echode die oorlog nog zachtjes op de achtergrond mee. Onze ouders en grootouders hadden er nog een levendige voorstelling bij. Misschien was het juist daarom dat wij in een opgetogen vrede opgroeiden en dat iedereen zo druk bezig was met het aanbrengen van een laagje vernis van de welvaart.

Voor het schooljongetje uit Eerschot zou de St. Antonius school het begin zijn van een lange reis langs almaar groter wordende scholen en steden, die tenslotte min of meer toevallig in Canada zou eindigen. Maar niets is ooit helemaal toeval: ik zou nooit degene zijn die ik nu ben, als ik niet zou zijn geboren en opgegroeid in Sint-Oedenrode. Mijn blik, onze blik, op de wereld is daar en toen in eerste aanleg gevormd, en het heeft ons het begin van het zelfvertrouwen gegeven dat nodig was om ons op onze manier met de wereld bezig te houden. Alle rekenkundige overpeinzingen ten spijt: sommigen van ons mogen dan uit Rooi zijn verdwenen, Rooi zal nooit uit ons verdwijnen.

Harm Deckers - Calgary.

Inmiddels hebben we zo'n 170 aanmeldingen voor de 50-jarigen reünie. Het wordt gezellig druk. Wil je ook komen ? Dat kan. Je kunt je nog steeds opgeven voor de unieke festijn. Zaterdag 10 september begint dit festijn om 13.30 uur op een prachtige lokatie nl. bij de Helden van Kien. Zit je op facebook? Meld je dan aan als vriend van "Reunie Vijftigjarigerooi".


Blijf je deze zomer ook lekker thuis in Rooi?

Nog een half jaartje slapen en dan is Rooi ruim twee keer groter! Hoera! Alhoewel, groter is niet altijd beter. Dat bewees onze vakantie vorig jaar.

Hoe heette dat Turks hotel ook alweer? In de hotelgids had het twee sterren gekregen … maar bij nader inzien bleek dat een doodgeslagen muggenechtpaar te zijn. Oh ja, Hotel Grand Malaria! En wat was het groot! Als je de receptie wilde bellen moest dat interlokaal. En de airconditioning had de blaaskracht van de nieuwste turbo bladblazer van Black & Decker. De muggen op de rand van ons bed droegen skibrillen en ons hurktoilet had een constante snotneus. Of was dat een bidet? Hoe dan ook, de dag na die kipsalade werd de spoeling wel iets dunner. Nee, alles was daar groot, zelfs onze buikloop. Alleen het zwembad viel wat tegen. Toen een corpulente mevrouw met een zeemleren badpak het trapje afdaalde, was het bad in één slurp leeg.

Dit jaar blijven we thuis. Een dagje hier, een weekendje daar. Best leuk. Van de week had ik in de Efteling nog een heuse viagra-ervaring: Twee uur wachten voor een ritje van nog geen drie minuten. En om op dit soort dagen toch een beetje het Grote Vakantiegevoel te creëren blijven we dan slapen in een Bed & Breakfast. Moet je ook 's proberen. In Rooi heb je bijvoorbeeld Leef & Vind, 't Nagtegaaltje of 't Tussenhuiske. Daar kan geen Turks hotel tegen op. Na een muisstil nachtje op een zalig box springmatras wacht beneden een privé ontbijtje waar echt geen vliegenmepper of maagpomp bij nodig is. Geen brood dat zojuist nog met de strijkbout is opgestreken of kipsalade met als uiterste houdbaarheid de sterfdatum van Napoleon. Nee, het is allemaal supervers. En ga daarna lekker op cavia-safari bij kinderboerderij Kienehoeve! Wist je trouwens dat je dankzij de hoosbuien van afgelopen weken zelfs in het centrum van Nijnsel op watersportvakantie kon?

En mocht je dan toch zo nodig even in het buitenland willen zijn, stap dan binnen bij Van Engeland IJzerwaren en Gereedschap. (Waarschuwing: Het mag daar sinds Brexit veel goedkoper zijn geworden, bij de ingang word je wel extra gecontroleerd. Thank you.)

Deelnemers Rooi Fietst worden extra verwend dit jaar

Vijf jaar geleden maakte Sint-Oedenrode kennis met een glansnieuw evenement. Er verscheen een Rooise variant van een fietsvierdaagse onder de naam Rooi Fietst. De organisatie gaf zichzelf vijf jaar om de boel op poten te zetten. De groei zette zich zo snel in dat de levensvatbaarheid eigenlijk na twee jaar al zeker was. Dinsdag begint de vijfde editie. Een mijlpaal dus en daarom worden de deelnemers extra verwend.

Op het terras van thuisbasis Camping de Kienehoef zitten Jan van Heeswijk, Rien Voets en Rieky Verstappen. Ze vergaderen onder andere over het uitdelen van koekjes en het hangen van extra veiligheidsborden. "Er komt stiekem ieder jaar nog veel bij kijken", merkt Rieky – de koningin van de routes – op. Natuurlijk, het evenement staat als een huis en het draaiboek ligt ieder jaar klaar, maar uiteraard blijft de organisatie schaven. "Vooral dit jaar is er veel extra's te regelen", zegt Rien. "We willen de deelnemers extra verwennen. Ze krijgen iedere dag een verrassing. Dat kan zijn een versnapering, maar ook iets voor aan de fiets. Op vrijdag worden er ijsjes uitgedeeld op de Markt en aan de route zorgt Puur Brabant voor wat lekkers." Achter de schermen zijn ongeveer honderd vrijwilligers bezig om alles te realiseren. Rien: "We hebben een geweldig enthousiast team. Al die dames en heren hebben Rooi Fietst tot een succes gemaakt."
Na drie jaar kreeg Rooi Fietst al drie sterren toebedeeld en werd het fietsfestijn zo gebombardeerd tot klassieker. Zelden verdiende een evenement zo snel dat etiket. Een belangrijk onderdeel waarom dat zo snel gehaald is, is de veiligheid. Daar houdt Jan zich mee bezig. "We staan bekend op het goed uitpijlen van onze routes", praat Jan trots. "Maar we gaan dat nog beter doen! Er zijn extra borden gemaakt om nog beter voor gevaarlijke situaties te waarschuwen of om nog beter aan te geven waar er overgestoken moet worden. Dan voorkomen we dat fietsers alsmaar op een kaart of gps moeten kijken. Dat levert namelijk gevaarlijke situaties op. Vooral bij elektrische fietsen. Die gaan zo hard!" Er worden dit jaar 120 extra borden gemaakt, wat het totaal op 3600 pijlen brengt. Voor de mensen die extra veilig op pad willen, heeft Bovag gele hesjes beschikbaar gesteld.
Als verrassingselement zorgt Rooi Fietst ieder jaar voor minimaal één nieuwe route. "Dit jaar is dat de route richting Uden. Er lopen dus weer twaalf routes in vier dagen. Iedere route wordt namelijk onderverdeeld in 30km, 45km en 60km. Die van 30km krijgt steeds minder deelnemers door de komst van de elektrische fiets. Wel is die route ideaal voor gezinnen. Die zijn uiteraard ook welkom."

Rooi Fietst kijkt uit naar de start van dinsdag. Iedere dag worden ongeveer duizend mensen verwacht. "Meer willen we ook niet. Zo blijft het behapbaar en gezellig", vindt Rien. Gezelligheid is inderdaad één van de kenmerken van Rooi Fietst. Na iedere rit blijven veel mensen hangen op het terras van de camping. Op de laatste dag is er dan muziek en wordt de sfeer nog extra opgezweept. Met het oog op de toekomst kan Rien maar één conclusie trekken. "We kunnen niet meer terug, haha. In vijf jaar tijd hebben we met Rooi Fietst Sint-Oedenrode flink op de kaart gezet."
Rooi Fietst vindt plaats van dinsdag 19 juli tot vrijdag 22 juli. Meer info op www.rooifietst.nl

Programma Boodschappenbus is uitgebreid

Een aantal maanden geleden zijn Welzijn De Meierij en Brabantzorg Odendael gestart met de Boodschappenbus. Een dienst waarbij u thuis opgehaald wordt om samen met anderen boodschappen te doen en een kopje koffie te drinken. Al snel werd er opgemerkt dat er ook behoefte is om samen andere uitstapjes te ondernemen. Om hierop in te spelen is het programma uitgebreid en ook de naam van de bus veranderd. De Boodschappenbus zal voortaan de Eropuit-bus Sint-Oedenrode heten.

Naast de boodschappendienst zullen er ook andere uitstapjes op het programma staan. Deze zullen per twee maanden opgesteld en verspreid worden. Voor de maanden juli en augustus is het programma al rond en dat willen we graag met u delen!

Dinsdag 26 juli naar de Intratuin in Veghel, waar u heerlijk rond kunt lopen en kijken naar alle prachtige bloemen en planten. Daarnaast drinken we samen een kopje koffie of thee. Kosten: € 2,50 per persoon exclusief consumptie en persoonlijke uitgaven. U wordt rond 13.30 uur thuis opgehaald en rond 16.00 uur bent u weer thuis. Dinsdag 9 augustus naar De Schaapskooi in Schijndel. Dit uitje is samen met de Eropuit-bus Schijndel en we zullen elkaar daar treffen. Bij dit mooie stukje Schijndel kunt u rondkijken in de vele gebouwen op het terrein, lekker op het terras een kopje koffie nuttigen, met elkaar lunchen en de schapen bezoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig die u meer kunnen vertellen over de Schaapskooi en de dieren. Kosten: € 2,00 per persoon exclusief consumptie en persoonlijke uitgaven. U wordt rond 10.00 uur thuis opgehaald en rond 14.30 uur bent u weer thuis. Maandag 15 augustus naar de Buurtsuper in Boskant om daar, geholpen door vrijwilligers, samen boodschappen te doen. Daarnaast is er ruimte om gezamenlijk een kopje koffie te drinken. Kosten: € 2,00 per persoon exclusief persoonlijke uitgaven. U wordt rond 10.00 uur thuis opgehaald en rond 12.00 uur bent u weer thuis. Dinsdag 23 augustus staat Rondje Rooi op het programma. Onze buschauffeur heeft een leuke, toeristische route samengesteld om met elkaar de mooie omgeving van Sint-Oedenrode te verkennen. Daarnaast gaan we op bezoek bij bedrijf van Hoof Zacht Fruit & Asperges om een kijkje te nemen en te proeven van al het lekkers wat zij daar zelf verbouwen en maken. Ook drinken we daar samen een kopje koffie met wat lekkers. Kosten: € 2,50 per persoon inclusief consumptie. U wordt rond 10.00 uur thuis opgehaald en rond 12.30 uur bent u weer thuis. Aanmelden kan tot 5 dagen voor het uitstapje via de administratie van Welzijn De Meierij, 073-5441400.

Zomerpalet 2016 met Frank van Pamelen

In samenwerking met Bibliotheek De Meierij starten we in 2016 het Zomerpalet op woensdag 20 juli. Frank van Pamelen zal op zeer komische wijze ons op deze eerste ochtend vermaken. Hij is bekend door het schrijven van theaterprogramma's, musicals, columns, dichtbundels en heel veel boeken.

Tijdens de zomerperiode van 20 juli tot en met 31 augustus biedt Welzijn De Meierij u het Zomerpalet aan. Leuke gezellige activiteiten voor alle "thuisblijvers". In deze tijd liggen activiteiten stil, en veel met name ouderen, missen daardoor de plek om een gezellig kopje koffie te drinken, een praatje te maken met anderen, of iets te ondernemen. Gezellige ochtenden met elke week een ander thema. Deze worden gehouden in de ontmoetingsruimte van Welzijn De Meierij in 't Spectrum, Steeg 9F, Schijndel. Alle senioren ( 55+) uit Schijndel en omgeving zijn van harte welkom. We starten om 10.00 uur en eindigen om 12.00 uur. We hebben een afwisselend programma. Voor koffie/thee en eventueel materialen vragen wij € 2,50 entree. Kom dus gezellig kijken, luisteren, lachen, en meedoen in een ontspannen sfeer.

Op woensdag 20 juli is de eerste bijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met Bibliotheek De Meierij. We laten we ons inspireren en meenemen in de fantastische verhalen van Frank van Pamelen, cabaretier, schrijver en dichter. Hij presenteerde het populaire radioprogramma Vroege vogels, schreef musicals, columns in Trouw, nrc.next, Natuur- en Milieublad, Terra en de versjes in Het dierenfeest van Fiep Westendorp. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Reünie 80-Jarigen

In DeMooiRooiKrant van 8 juni werd de reünie voor de 80-jarigen reeds aangekondigd. In vervolg hierop deelt het bijgaande comité mee dat de uitnodigingen hiervoor reeds de deur uit zijn. Vragen op - en /of aanmerkingen omtrent deze reünie kunnen voorgelegd worden aan datzelfde comité. Onderstaande personen kunt u hiervoor bereiken op bijgevoegde telefoonnummers.
Antoinette van Hoof - van Erp 0413-472425
Joke van Slagmaat - van Rooij 0413-472283
Fried van de Laar 0413-472824
Lamber van de Ven 0413-472277
Martien Vogels 0413-475250.

De Zonnebloem op bezoek bij d'n einder

Hoe kunnen twee vrijwilligersorganisaties iets voor elkaar betekenen? Bijvoorbeeld door de jaarlijkse wandeltocht van De Zonnebloem in de Sluitappel uit te laten komen en de lunch in de ontmoetingsruimte van d'n einder plaats te laten vinden.

Enige maanden geleden werden de contacten gelegd. Enkele vrijwilligers van De Zonnebloem kwamen bekijken of het mogelijk zou zijn dat ongeveer tachtig personen een plekje zouden kunnen vinden in de gezellige ontmoetingsruimte. Op dinsdag meldden een aantal vrijwilligers van De Zonnebloem zich bij d'n einder om de lunch te maken. Tussen kwart over 10 en half 11 vertrok de eerste groep rolstoelers met duwers vanaf Odendael voor een wandelroute. Rond 11.00 uur druppelden de eerste wandelaars binnen. Nadat iedereen een plekje had gevonden kwamen de vrijwilligers van de 'lunchploeg' met broodjes en de dames van de ontmoetingsruimte met koffie en thee rond. Na de lunch was er nog gelegenheid om te shoppen in de winkel. Daar werd door menigeen gretig gebruik van gemaakt. Namens de activiteitencommissie nam Hannie Albers het woord. Zij bedankte d'n einder voor de gastvrije ontvangst en de goede samenwerking. Ook had ze lovende woorden voor Bakkerij Bekkers die weer als gulle sponsor van de lunch was opgetreden. Daarna was het tijd om terug te keren.

Activiteiten op de Weekmarkt

De zomer komt er aan en dat mag gevierd worden. De kinderen hebben weer vrij van school dus de hoogste tijd voor leuke activiteiten. Ook op de Weekmarkt in Sint-Oedenrode is van alles te doen. De komende drie weken staan er verschillende leuke activiteiten gepland.

Op vrijdag 15 juli is er voor alle kinderen op de markt een suikerspin te verkrijgen. Op vrijdag 22 juli is een leuke attentie te verkrijgen voor alle kinderen en op vrijdag 29 juli staat er een reuze klomp op de markt waarin de kinderen gefotografeerd kunnen worden. Genoeg redenen om de Weekmarkt te bezoeken dus. Maar er is natuurlijk meer op de markt. Iedere week vind je er verse vis, noten, kaas, brood en banket, snoep, vers fruit, verschillende groenten en kip. Maar ook voor ondergoed, lederwaren, sokken, leuke kaarten en een mooi boeketje ben je op de weekmarkt op het juiste adres. De weekmarkt is er iedere vrijdagochtend van 08.00 uur tot 12.00 uur.

"Rooi vol koren én fashion & food prikkelen álle zintuigen tegelijk"

Harry is hier druk bezig met de planning. Foto: Jos van Nunen

Dat volkoren gezond is weten we onderhand wel, maar we hebben het nu even over Rooi volkoren. Ook gezond. Geen nieuwe broodsoort, maar ons dorp vol koren. Voor het eerst allemaal tegelijk: 31 koren met in totaal 900 stemmen. Op 16 oktober 2016. Harry Passier (64) heeft iets over zich afgeroepen waarvan hij de omvang niet kon overzien, maar beschouwt zichzelf als "de gelukkigste man van Rooi". Dit jaar organiseert hij, samen met Thea van Bergen-Timmers, in Rooi de eerste korenmanifestatie, met als ambitie een vaste plek op de Rooise evenementenkalender. En alles wijst erop dat dat wel eens heel goed zou kunnen gaan lukken.

Met zichzelf bezig
"Ik ben al 15 jaar betrokken bij de organisatie van de Kapellenavond. Geweldig om te zien hoe dat allemaal met elkaar akkedeert, hoe muziek mensen verbindt. Met de koren in Rooi was er iets anders. Ieder koor was vooral met zichzelf bezig. We hebben twaalf koren in Rooi, ik vond het gek dat er niet zoiets als een korendag in Rooi was" aldus Passier. "Het idee bleef bij mij doorbroeien. Ik besprak het met verschillende mensen, zag een mooie aanleiding in Meierijstad en het Centrummanagement wilde mij hier wel in ondersteunen. Die combineren dat weer graag met een koopzondag, het wordt nu een combinatie met fashion & food. Dat versterkt elkaar, dan worden echt álle zintuigen geprikkeld. Het initiatief is al op veel plaatsen doorgedrongen en de reacties zijn enorm enthousiast. We krijgen al verzoeken van 'mogen wij ook meedoen?', zelfs over de grenzen. Het Brugs Vocaal Ensemble bijvoorbeeld, niet de eerste de beste, daarmee kregen we contact via ons netwerk!"

Geen weg terug
"In al mijn naïviteit heb ik verondersteld dat ik die kar wel kon trekken, maar ik heb toch Thea Van Bergen-Timmers gevraagd om dit samen met mij te doen. Als je A hebt gezegd, is er geen weg meer terug. Het is nu al gegroeid naar iets wat niet meer te stoppen is. Er komt zo veel bij kijken. Geld bij elkaar sprokkelen, we zoeken nog sponsors, en vrijwilligers. Helaas zijn het vaak dezelfde mensen die vrijwilligerswerk doen en daarmee al hun handen vol hebben. En als je er genoeg hebt ben je er nog niet. Bij elk podium moet bijvoorbeeld iemand komen die het geluid kan afstellen. Dat kan niet iedere vrijwilliger, dus denk ik aan een soort voorlichtingsavond hoe ze daarmee moeten omgaan. En zo komt er steeds meer bij."


Als je A hebt gezegd, is er geen weg meer terug.

Creatief
Het initiatief gonst van de creatieve ideeën. "De naam Vol Koren? Die had ik zelf bedacht, later kwam ik er achter dat die al op meer plaatsen wordt gebruikt. Bakker Bekkers heeft daarop ingehaakt door de deelnemers een krentenbol en een volkorenbroodje aan te bieden, aan het beleg wordt nog gewerkt." Om de organisatie in kaart te brengen heeft Passier een matrix ontwikkeld waarmee je in één oogopslag ziet welk koor wanneer bij welk podium optreedt. En bij slecht weer? Hij glimlacht en draait het kaartje bovenaan de kolom met de podiumlocatie om. Dezelfde naam, niet zwart op wit maar wit op zwart. Met de binnen-of overdekte locaties op de achterzijde van ieder kaartje. Bij droog weer een origineel natje bij de dorpspomp, waar leden van het Roois Theater in klederdracht de dorstigen laven met zelfgevulde flesjes Roois pompwater.

Over de drempel
"Vroeger was ik discjockey bij Jan Bos, hield van stevige rock en had niks met klassieke muziek en zo. Op aandringen van koorleden van Polyhymnia heb ik een paar jaar geleden voor het eerst meegezongen met dit koor, ik was meteen verkocht en zing nu ook onder de douche met mijn basstem. Nee, mijn vrouw Jeanneke klaagt niet, die vindt het prima. Onbekend maakt onbemind. Je hebt gewoon iemand nodig om je over die drempel te trekken, die drempel die ik nu zelf heb beleefd. Kom op jongeren, waar blijven jullie? Voordat je het weet ben je bevangen door het zing-virus." www.rooivolkoren.nl


Mediatoren ontvangen diploma

Foto:

Enkele weken geleden begonnen acht leerlingen uit groep 7 van basisschool Kienehoef aan de training om mediator te worden. Basisschool Kienehoef vindt het belangrijk dat kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school en door kinderen taken en verantwoordelijkheden te geven, kan dat bereikt worden.

Eén van die verantwoordelijkheden is het werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw.
Zij helpen de kinderen uit groep 3 t/m 8 bij het oplossen van onderlinge conflictjes. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan twee leerlingen die het niet eens worden over de spelregels.

De mediatoren zorgen er bij dit soort kleine conflicten voor dat de leerlingen naar elkaar luisteren en dat ze proberen om zelf tot een oplossing te komen. De mediator stelt vragen om het probleem boven water te krijgen en om de leerlingen zelf te laten nadenken over hun gedrag en over mogelijke oplossingen.

De leerlingen van groep 7 hadden zich middels een sollicitatiebrief aangemeld voor de taak. Vervolgens leerden ze in vijf bijeenkomsten de vaardigheden die een mediator moet hebben.
Op woensdag 6 juli ontvingen de leerlingen hun welverdiende diploma. Komend schooljaar zullen deze acht leerlingen goed hun best gaan doen om de kinderen op basisschool Kienehoef zo goed mogelijk te helpen!


Bier, bites & beats in de Ossekop

Zondag 17 juli worden de speciaalbieren onder de aandacht gebracht in de Ossekop. De bierkaart van de Ossekop omvat zo'n veertig bieren en wordt nog steeds verder uitgebreid.

Tijdens Bier & Bites kun je naast je favoriete speciaal bier bijpassende hapjes bestellen, is er gelegenheid om diverse bieren van Leffe te proeven, en is er, bij voldoende deelname een bierquiz met leuke prijzen. De muzikale omlijsting is in handen van Koen van de Sommen. Hij zal pareltjes van LP'S draaien, die overigens ook ter plekke te koop zijn bij Koen's pop up shop Groovinyl. Dus bent u nog op zoek naar die ene ontbrekende LP in uw verzameling snuffel dan eens door de collectie van 7500 LP'S van Groovinyl. Zondag 17 juli vanaf 15.00.

D-Examen Lucas van der Endt, Nos Jungit Apollo Orkest

Woensdag 13 juli gaat het een spannende avond worden. Althans voor de jonge trompettist Lucas van der Endt. Hij gaat op voor zijn D-Examen in muziek. Maar weinig mensen halen dit diploma dus dat dit wat bijzonders is, staat buiten kijf. Om 20.00 uur zal hij als onderdeel van zijn examen onder begeleiding van het NJA Orkest de trompetsolo Rhapsody van André Waignein gaan uitvoeren.

Lucas is al van jongs af aan verzot op de trompet en heeft de laatste jaren verschillende solo's mogen spelen bij NJA. Ook heeft Lucas meegespeeld met het Nederlands Studenten Orkest 2016. Het Nederlands Studenten Orkest (NSO) is een projectorkest dat ieder jaar opnieuw wordt gevuld door muzikale studenten. In februari leggen zij hun studie een maand stil om deel te nemen aan het orkest en zich helemaal te richten op het maken van klassieke muziek. De strijkers, houtblazers, koperblazers en slagwerkers vormen ieder jaar met zo'n 90 deelnemers het beste amateurorkest van Nederland!

Programma informatie

Rooi Actueel
Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten, info en trends in korte uitzendingen.
Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle andere programma's.

Rondje Rooi
Vanaf donderdag 14 juli bevat Rondje Rooi de volgende onderwerpen;

Haalbaarheidsonderzoek AZC

30-Jarig jubileum KLW Plattelandsfestival

Frans de Baai neemt afscheid bij SKOSO

Old Timerrit "Rondje Rooi"

Bijenhouderij in Rooi

Debat over Sport in Meierijstad

Erfgoedproject "Overgisteren"

Ollandia van toen …

Uitzendtijden: 00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Openingstijden kantoor en telefonische bereikbaarheid

Studio aan de Laan van Mariëndael 30A is bereikbaar voor bestellingen, vragen, meldingen, op elke ochtend van 09:00 - 11:30 uur behalve vrijdag, Op vrijdag is het kantoor 's-middags van 13:30 - 16:30 uur open. Telefoonnummer: 0413-471193
Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN kanaal 559.TRINED kanaal 12.
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 38, analoog op 792 MHz.
Via Ziggo: analoog op 256 MHz en digitaal via mediabox kanaal 36, CI+ kanaal 331.
Via Vodafone Thuis: kanaal 712
Internet
Met nieuws, informatie, veel foto's en films is TV Meierij wereldwijd te volgen
via www.tvmeierij.nl
Facebook : Achtergronden, foto's en meer … op: www.facebook.com/tvmeierij

Win vrijkaarten voor theatervoorstelling 'The Godmother'

Foto:

Maak nu de woordzoeker en maak kans op 2 vrijkaarten voor het 60-jarig jubileumstuk van 't Roois Theater. Deze vereniging speelt op 16,17, 18 en 24, 25 en 26 september 2016 hun nieuwe stuk ' The Godmother'.

In dit komische buitenstuk ontploffen pastapannen, sterven wildplassers, zijn sommige vrouwen wel erg mannelijk en andersom ook. Hilariteit, romantiek en Italiaans temperament wisselen elkaar op een snel tempo af.
Tussendoor kan het publiek ook nog genieten van fantastische Italiaanse operamuziek.Dit spektakelstuk is te zien achter Ahrend. Meer informatie staat op www.rooistheater.com

Wil je de kaarten winnen? Stuur dan het antwoord voor 01-08-2016 in naar rooistheater@gmail.com. Onder de juiste inzendingen verloten we 3 x 2 kaartjes op een datum naar keuze.

Trouwe bezoeker verras

Op dinsdag 5 juli stond het bestuur en chauffeurs van Buurtbusvereniging Sint-Oedenrode de heer Tinus Schelle op te wachten bij zijn halte bij Odendael. De heer Schelle rijdt al 22 jaar vrijwel alle dagen twee keer per dag met de Buurtbus van Boxtel naar Sint-Oedenrode en terug. Zo'n trouwe en opgewekte passagier verdiende een kleine attentie.


12 / 32

Deze week een prachtige oude foto, aangeleverd door www.fotorooi.nl. Wie zijn deze vrouwen? Laat het ons weten! redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens bij ons binnen: Heuvel 17

Oplossing week 27:
De foto is van de Borchmolendijk, hoek Passtraat en gemaakt voor de jaren 50-60.
Is smederij Smit Meijer, het huis achter het grote huis, was mijn ouderlijk huis.

Annemie Pepers, Spierikusweg 22

De foto in de MooiRooi krant van 6 juli is gemaakt vanaf van de huidige Philippusstraat (toen nog niet verhard). De woning annex smederij stond (staat) op de hoek van de Borchmolendijk/Passtraat. De smederij van smid Meijer is gevestigd achter de deur en het raam. Als ik vanuit de Sluitappel naar de lagere school op het Kerkplein liep, ging ik daar zo nu en dan binnen kijken, om de smid bezig te zien met smeden. De Passtraat loopt langs de eindgevel (nu nog) en het houten bijgebouwtje. De foto zal naar mijn inschatting gemaakt zijn begin vijftiger jaren van de vorige eeuw.

Jos Kapteijns, Zwembadweg 48

Contouren Rooise Gaard al goed zichtbaar

Foto: Henri van Hoorn

Weten we nog hoe de Heikant eruit zag voor dat er huizen op werden gebouwd? Dat is bijna niet meer voor de geest te halen. Datzelfde geldt nog niet helemaal voor de Rooise Gaard.

We weten allemaal dat op deze plek enkele maanden geleden nog gras groeide, hoe een zandpad de Heikant verbond met Sluitappel en welke huizen er stonden. Dat alles is nu weg, met dit als resultaat. Deze prachtige luchtfoto van Henri van Hoorn laat het bouwterrein zien en hoe langzamerhand de eerste contouren van de nieuwe wijk zichtbaar worden. Steen voor steen wordt hier een prachtige nieuwe woonwijk gerealiseerd door bouwbedrijf Van Stiphout uit Sint-Oedenrode. De nieuwe bewoners staan al te popelen om er in te trekken.

Smit Meijer, tegenover Molenwiel, tegenwoordig Borchmolendijk. Later 't Openhuis. Foto waarschijnlijk genomen vóór 1940.

Dhr. Van Hamont

Foto is gemaakt op Borchmolendijk, smederij Smidje Meijer, foto is gemoedelijk gemaakt begin 1900.

Dorine Kloks, Ollandseweg

Het is Chris Kapel, Hoefsmid. Foto is genomen in de jaren 30, vroeger zijn daar ook de paarden van de militairen beslaan.

Dhr. Poos uit Best, hij is de zoon van Dhr. Poos van de watermolen.

Expositie Janna van den Einden

Foto: Lisa vd Ven

Kunst is om te delen en genieten hiervan doe je samen! Schilderen is in het begin misschien een klein beetje zoeken, maar uiteindelijk ben je met complete overgave bezig om iets te creëren! Janna van den Einden wil dit graag met anderen delen.

Volgens Janna zijn er een aantal zaken waar het echt om draait in het leven. Liefde voor elkaar, gezelligheid en verbinding. De passie van Janna voor het schilderen laat zij zien in haar schilderijen. 'Het is geweldig om dat op deze manier te kunnen delen,' zegt van den Einden.
De schilderijen zijn te bezichtigen op Odendael van 11 juli tot en met 30 september. Ook kunt u daar een berichtje achterlaten in het boekje en u kunt alvorens een kijkje nemen op de website: http://sjaanemans.wordpress.com

Foto: Lisa vd Ven

Activiteitenweek 'Ons Brabant' op Odendael

Van maandag 4 juli tot en met vrijdag 15 juli vindt weer de jaarlijkse themaweek plaats op Odendael. Deze week is er gestart met verschillende activiteiten voor de bewoners van het zorgcentrum en deelnemers van het palet. Alles om de bewoners te laten genieten!

Vrijdag stond de Knotsgekke Kienmiddag op het programma. Ellis Rijkers en José Walravens zorgden er mede voor dat deze middag een groot succes werd. Samen met de activiteitenbegeleiding en vrijwilligers zorgden zij er voor dat er flink gelachen werd. Onder het genot van een glaasje ranja en een bitterballetje probeerden de deelnemers hun kaart vol te krijgen. Volgens mevrouw Selten- v.d. Wouw is het vooral gezellig om iets te doen te hebben. "Er wordt goed voor ons gezorgd en we zijn weer even lekker buiten de deur. Ik hoop nog wel wat te winnen want dat is nog niet gebeurd." Volgens Daniëlle Coolen van de activiteitenbegeleiding is het belangrijk dat deze activiteiten blijven plaatsvinden. "De bewoners worden er blij van en rondom het thema 'Ons Brabant' kunnen zij heel veel herinneringen ophalen. Iedere dag staan er twee activiteiten gepland die allemaal iets leuks bieden. Van een ritje in de huifkar tot een heus struiffeest, het gebeurt allemaal op Odendael.

Drankenhandel van Boxmeer gaat met de trends mee

Foto: Jos van Nunen

Drankenhandel van Boxmeer is zo'n bedrijf dat nooit stilstaat, altijd zoekende naar die nieuwe trend. De whiskyshop staat inmiddels als een huis, met klanten van over de hele wereld. De afgelopen jaren is er veel tijd en energie gestoken in het bierassortiment en niet zonder succes. Ook hier weten de liefhebbers Sint-Oedenrode inmiddels te vinden.

"De bierapp "untappd" wordt met regelmaat door de klant geraadpleegd om de keuze zo gemakkelijker te maken. Voor ons natuurlijk de uitdaging om juist die bieren te vinden die goede scores krijgen op untappd", aldus Johan. Maar nu is het tijd voor iets nieuws, vindt de voltallige familie van Boxmeer. "Vanuit onze leveranciers, die in contact staan met de top van de internationale bartender scene, krijgen we signalen dat cocktails anno 2016 weer helemaal hot zijn. Hier gaan wij dan natuurlijk direct mee aan de slag", vertelt Ilse. "Een van onze leveranciers wilde hier graag in meedenken. Hierna zijn we verkozen als pilot store en voorzien van een heus cocktail station. Iedere zaterdag in juli maakt onze bartender van 11:00 uur tot 17:00 uur overheerlijke cocktails met gin, wodka, bourbon, blended scotch en rum. Tevens kunt u zien hoe deze cocktails gemaakt worden zodat u er thuis ook lekker mee aan de slag kunt!"

Foto: Jos van Nunen

16 / 32

Op vrijdag 8 juli heeft Frans de Baaij, directeur-bestuurder bij SKOSO, tijdens een feestelijke bijeenkomst in 'De Helden van Kien' afscheid genomen van zijn actieve carrière in het onderwijs, die meer dan 43 jaar duurde. In zijn loopbaan bekleedde hij allerlei functies in het primair onderwijs, waarvan de laatste 15 jaar bij SKOSO als algemeen directeur en directeur-bestuurder.

Het eerste deel van de afscheidsbijeenkomst bestond uit een minisymposium voor genodigden.
Keynote gastspreker Claire Boonstra, oprichter van Operation Education, hield een interactieve lezing met als thema 'Het waarom in het onderwijs en de veranderende rol van de school.' Haar kijk op het onderwijs voor de toekomst gaf stof tot nadenken over het huidige onderwijssysteem en de toekomst daarvan. Een thema waarin Frans ook geïnteresseerd zal blijven na zijn pensioen. De voorzitter van de Raad van Toezicht, Meine Stoker, refereerde met foto's van de inrichting van het kantoor van Frans, aan zijn kwaliteiten en inzet voor het onderwijs aan de kinderen op de 7 scholen van SKOSO in Sint-Oedenrode. Zoals wellicht bekend participeert SKOSO samen met collegabesturen in Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught en Boxtel in de coöperatieve vereniging Dommelgroep. Tussen deze besturen vindt een intensieve samenwerking plaats. Frans de Baaij was 12 jaar geleden medeoprichter van de Dommelgroep en de laatste 10 jaar voorzitter. Eén van de collega directeur-bestuurders binnen de Dommelgroep, Hajo Renkema, bedankte Frans voor zijn inzet en de wijze waarop hij het voorzitterschap invulde.

Verrassend en hilarisch was de film, samengesteld naar het concept van 'Praatjesmakers', waarin kinderen van alle scholen een aantal vragen over Frans en zijn werk voor de scholen beantwoordden. Ook zeer speciaal was het muzikale optreden van een kinderkoor, samengesteld uit leerlingen van alle scholen, onder leiding van muziekdocenten van Phoenix Cultuur. Ter afsluiting van het officiële gedeelte van de middag heeft Frans zijn onderwijscarrière de revue laten passeren en vooruitgeblikt naar de toekomst. Frans kondigde aan dat er in oktober een bundel van zijn hand gaat verschijnen met als titel 'Leiden als lerend kompas'; leiderschap in verschuivend perspectief. Deze bundel zal verstrekt worden aan de gasten van deze afscheidsmiddag, maar is later ook voor andere belangstellende te verkrijgen. De middag werd afgesloten met een drukbezochte receptie, waarbij vele werknemers van SKOSO, oud-collega's en relaties Frans de hand kwamen drukken.


Zijwaarts! De eerste kunstdag van Zijtaart

Op zondag 17 juli vindt in Zijtaart de eerste kunstdag 'Zijwaarts' plaats. Vijf kunstzinnige inwoonsters openen de deuren van hun ateliers en werkplaatsen en staan garant voor een inspirerende dag die iedereen zal aanspreken.

Zijwaarts is een initiatief van Iris Hurkmans, Jolan van Meer en Jacqueline Klein-Breteler. Alle drie hun ateliers staan in of rondom Zijtaart en hebben het schilderen onafhankelijk van elkaar ontdekt. 'In een klein dorp als Zijtaart is het beter om elkaar niet te beconcurreren; samenwerken is veel leuker', zegt Iris Hurkmans. 'Vandaar dat we liever zij-aan-zij werken', vullen de anderen aan. Met Dionne van Zutphen, eigenaresse van bloematelier Flow-Ever en keramiste Johanna van Boxmeer, zit het aantal ateliers op 5! Allemaal gaan ze er zondag 17 juli een feestje van maken. Iedereen is van harte welkom om een kijkje in de artistieke 'keukens' te nemen en krijgt bij inschrijving voor een cursus of workshop een speciale 'Zijwaartse' actiekorting. Wie ondertussen honger of dorst krijgt kan bij Eethuis De Reiger terecht voor een lekkere verrassing.


Jonge talenten op Fabriek Magnifique

Leerlingen en cursisten van Phoenix Cultuur uit heel Meierijstad presenteren zich tijdens Fabriek Magnifique. Met optredens van de Pop&Co bands en orkesten, exposities, dansoptredens, de Phoenix Straatmuzikanten en de musicalproductie Meske & Monster, is er volop jong talent te zien en te horen.

Muziek en dans op straat en de podia
Van djembé en accordeon tot bigbands en popbands, van moderne dans tot hiphop en jazz. Op de verschillende podia van het festival, in de Proeffabriek en de Podiumzaal op de Noordkade zijn er alle festivaldagen optredens muziek en dans van Phoenix Cultuur en Balletschool Inspirado. Op zaterdagmiddag zijn de Phoenix Straatmuzikanten, jonge talenten met lef, te vinden bij de jachthaven.

Virtual reality, Smeden, Sterren op het Doek en Kunstkade
Kinderen kunnen bij het kunstwerk van Frans Franssen in de silo's op de Noordkade op zaterdag- en zondagmiddag zelf een Virtual Reality-bril maken. Op zondagmiddag wordt het vuur in de smederij opgestookt voor een demonstratie siersmeden. In de expositieruimte en de schilderateliers op de eerste verdieping van de Noordkade wordt doorlopend het werk geëxposeerd van Kunstkade Veghel en de resultaten van twee edities van 'Phoenix Sterren op het Doek' waarbij de drie burgemeesters van het toekomstige Meierijstad en Philip van de Brand zijn geportretteerd.

Meske & Monster
Maar liefst 6 voorstellingen speelt de cast van dit bijzondere sprookje in een Brabants jasje: Belle en het Beest, maar dan net effe anders. De Podiumzaal op de Noordkade wordt omgetoverd tot een heus musicaltheater met een bijzonder decor geïnspireerd op de kunstwerken van Jean Dubuffet. Meer info over de tijden en kaartverkoop van Meske & Monster via www.phoenixcultuur.nl.

Meer informatie over het festivalprogramma van Phoenix Cultuur: info@phoenixcultuur.nl, www.phoenixcultuur.nl of 0413-782010


Informatiebord Patrijzen op Doornhoek

Met het plaatsen van een informatiebord over het project willen de deelnemende partijen (natuurvereniging IVN, ZLTO, bijenvereniging Ambrosius) het 2e jaar inluiden dat er akkerranden ingezaaid zijn op het bedrijventerrein Doornhoek. Misschien niet de meest logische plek om akkerranden in te zaaien maar voor de vogels, insecten en allerlei andere beestjes die zich op het bedrijventerrein bevinden zijn de akkerranden een plek om voedsel te zoeken en te schuilen.

Op vrijdag 22 juli rond 12.30 zal wethouder van de Ven samen met de initiatiefnemers het informatiebord onthullen; wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Locatie is schuin tegenover Goossens, Doornhoek 3865, 5465 TB Veghel. Om een idee te krijgen wat er allemaal leeft op het bedrijventerrein zullen enkele telescopen klaar staan om de vogels in beeld te krijgen en voor het kleine grut zijn er loeppotjes die de mogelijkheid bieden om insecten rustig te observeren. Roodborsttapuiten, zwarte roodstaarten, scholeksters en patrijzen zijn vaste bewoners van het bedrijventerrein en met een beetje geluk zullen deze door de telescoop te zien zijn.

Dankzij subsidie van Brabants Landschap/provincie Noord Brabant/Nationale Postcodeloterij konden de randen gerealiseerd worden. Wij hopen dat u in de gelegenheid bent om op 22 juli de feestelijke 'onthulling' van het informatiebord bij te wonen.

Expositie 'Voer' in de Wiebenga silo

Beeldend kunstenaar Tijs Rooijakkers exposeert de ruimtelijke materie-tentoonstelling "Voer" van 17 juli tot 21 augustus in de Wiebenga silo van het cultuurcluster op CHV Noordkade. De bijzondere aanpak en vormgeving en het hoge abstractieniveau zullen de fantasie van de bezoeker van deze bijzondere expositie zeker prikkelen.

Tijs Rooijakkers (1975 – Vorstenbosch) is een gerenommeerd ruimtelijk kunstenaar met een grote staat van dienst. Hij maakt kunstwerken in opdracht van particulieren en instellingen. Tijs is opgeleid aan de kunstacademie te 's-Hertogenbosch en heeft sindsdien talloze opvallende kunstuitingen verzorgd bij onder meer het Van Abbe museum, het Oerol festival, Galerie Sign enz. Zijn atelier bevindt zich in Eindhoven.

Zijn driedimensionale kunstwerken trekken zich weinig aan van zwaartekracht of tijdrichtingen en laten bij bezoekers een nieuwe fascinatie voor abstracte en toch herkenbare vormen ontstaan. Het zijn vooral spontane projecties vanuit lokaal geïnspireerde lijnen, verbonden met passende materie, die een grote associatieve oorspronkelijke vorm bieden. Kunstgroep de Compagnie is er trots op deze inspirerende kunstenaar te kunnen laten exposeren en verwacht grote belangstelling voor zijn werk, dat ook tijdens Fabriek Magnifique te zien zal zijn.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 10.30 uur – 20.00 uur. Zaterdag: van 12.00 uur – 18.00 uur. Zondag: van 14.00 uur – 18.00 uur.

Inloopconcert 'Op en rond het Smitsorgel'

Zaterdag 16 juli 2016 wordt het Smitsorgel van de H. Martinuskerk Sint-Oedenrode bespeeld door organist Klaas Dirk Doornbos. De muzikale staat van dienst van deze organist samen met het programma beloven weer een fantastische concert waarvoor u door Stichting Smitsorgel Sint-Oedenrode van harte wordt uitnodigd.

Klaas Dirk Doornbos (1964) geboren en getogen in Franeker (Friesland), toonde al op jonge leeftijd interesse in muziek. Zijn ouders lieten hem daarom al vroeg orgellessen volgen op de muziekschool in Franeker. Na het maximale aantal studiejaren aan de muziekschool ontving Doornbos nog vele jaren privé lessen van hem. Tweemaal nam hij deel aan het Peter de Grote festival in Groningen. Met veel genoegen begeleidt hij koren. Niet alleen tijdens diensten (waaronder evensongs) in Brecon (Wales), Llandaff (voorstad van Cardiff), Norwich en Chichester maar vele jaren ook de Ichthus cantorij uit Harlingen en andere (project) koren bij - veelal Engelse - koormuziek. Naast zijn liefde voor kerkorgel heeft ook zang zijn warme interesse. Hij ontving zijn eerste zanglessen bij Eric van Grootel in Nijmegen. Later volgde hij lessen bij Nol Ardts (in Nijmegen en in Sint-Oedenrode). Momenteel zingt hij bij Marcantus in Houten. Op dit moment volgt Klaas de 3 jarige kerkmuziekopleiding in Den Haag (KM3) bij Jeroen de Haan, een opleiding die hij volgend jaar hoopt af te ronden. Daarnaast speelt hij geregeld diensten in andere kerken en/of locaties. Op het programma staan werken van o.a.: Orlando Gibbons (1583-1625), Girolamo Frescobaldi (1583-1643. Johann Sebastiaan Bach (1685-1750) en Max Reger (1873-1916)

size="3" width="100%" align="center" Orgelconcert Tannie van Loon

Zaterdagmiddag 9 juli was het tweede zomerconcert op het Smitsorgel in de Martinuskerk. Deze middag zorgden Tannie van Loon en Frank Hermans voor een concert. Het werd een evenwichtig concert met een gevarieerd muzikaal menu. Orgel en zang overheerste elkaar niet, het was een prima samenspel tussen organiste en zanger.

Frank Hermans weet met zijn warme bas-baritonstem bruggen te bouwen. Zingend verhalen vertellen en de tekst tot leven te brengen. Tannie van Loon (1974) studeerde achtereenvolgens schoolmuziek, piano en orgel aan het Brabants Conservatorium in Tilburg; piano bij Ton Demmers en orgel bij Bram Beekman. In het kader van de tweede fase opleiding orgel volgde zij tevens interpretatielessen bij Ewald Kooiman (Amsterdam), Ad van Sleuwen (Hilvarenbeek), Theo Jellema (Leeuwarden) en Eric Lebrun (Parijs). Zij treedt regelmatig op als soliste, begeleidt op projectbasis diverse koren en is organiste van de Maria Presentatiekerk in Aalst. Voor de Brabantse Orgelfederatie heeft Tannie medewerking verleend aan een aantal cd-opnames van bijzondere instrumenten in Brabant. Al met al was het een prachtig samenspel tussen de twee. Met werken van onder andere: P. Hindemith (1895-1963), Sonate nr. 2, F. Schubert (1797-1828), An die Nachtigal, Du bist die Ruh, F. Mendelssohn (1809- 1847), Ferne & J. Jongen (1873-1953), Gentile.

Kerkberichten

Kerkberichten Martinuskerk (centrum)
Za 16/07:
14.00 u. tot 16.00 u. Expositie Mgr. Bekkers. 15.30 u. Orgelconcert.
Zo 17/07: Zestiende Zondag door het Jaar 09.30 u. Eucharistieviering met Het Martinuskoor. Intenties: Elisabeth van Heeswijk – Versantfoort, Jo van de Laar, Riky Kersten – Ketelaars, Nelly van den Biggelaar – van Boxtel, Annie Bekkers – Kersten, Theo van der Heijden, Jan van der Vleuten, Rogier Coolen en Netty en Dick Bloembergen – Coolen, Uit dankbaarheid van de familie Hermes – Vossen, Stien Bekkers – Bekx..
Zo 14.00 u. tot 16.00 u. Expositie Mgr. Bekkers.
H. Martinus Olland
Za 16/07:
Geen Eucharistieviering.
Kerkdiensten Sint Genoveva-kerk, Breugel
Di 12/07:
18.15 u. Rozenhoedje, 18.30 u. Eucharistieviering.
Do 14/07: 18.15 u. Rozenhoedje, 18.30 u. Eucharistieviering, aansluitend stille aanbidding.
Vr 15/07: 18.15 u. Rozenhoedje, 18.30 u. Eucharistieviering.
Za 16/07: 18.30 u. Eucharistieviering.
Zo 17/07: 09.30 u. Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Kinderwoorddienst. Intentie: Harry Swinkels Veerstraat, Willy Scheepers, Ben de Korte, Corrie Sanders-Welte, Louis van der Schoot, ouders van den Oever-Migchels, Willem de Roos.
Di 19/07: 18.15 u. Rozenhoedje, 18.30 u. Eucharistieviering.
Do 21/07: 18.15 u. Rozenhoedje. 18.30 u. Eucharistieviering met aansluitend stille aanbidding.
Vr 22/07: 18.15 u. Rozenhoedje, 18.30 u. Eucharistieviering.
Zo 24/07: 09.30 u. Eucharistieviering m.m.v. Breugels kerkkoor. Intentie: Theresia Vroonhoven en overleden ouders Vroonhoven-vd Boogaard, Ietje van Dinther-Raeven, Mia Donkers-van Heeswijk, ouders Donkers-Pijnenburg,Mien vd Kerkhof-Pijnenburg.
Sint Antonius Nijnsel
Zo 17/07: 11.00 u. Eucharistieviering met volkszang. Intenties: Pastoor Elbers, Martien Raaijmakers en zijn ouders, Urszula Kubisz, Drika en Marinus Verhagen- van Hooff en zoon Rini, Jas van Gerwen, Jan van Hoof, Cor Verschuijten, Truus Mulders- van Hoof, Toon v.d. Burgt, Toos Verkampen- de Wit.
Protestantse Kerk Knoptoren
Zo 17/07: 10.00 u. Dienst in Son. Predikant Ds. G. Baerends, met kindernevendienst.
Odendael
Zo 17/07: 10.00 u. Eucharistieviering met Odendael koor. Intenties: Antoon van Sinten. Overleden: Mevr. Riek v.d. Zanden.
Kerkdiensten Sint Petrus' Banden, Son
Wo 13/07:
19.00 u. Eucharistieviering
Za 16/07: 18.30 u. Eucharistieviering in Breugel
Zo 17/07: 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons Gregoriaans koor. Intenties: 60 jarig huwelijksjubileum van Jan van den Berg en Ria Bemelmans, Emmy Govaarts-Beirens, (1e jaargetijde), Gerard Verbeek (1e jaargetijde), Leo Toonders, Laurens van Vroonhoven, Kees Thunnissen, Bart van de Weijdeven, Nettie Brands-Haerkens, Henk van Buul, Mia van Hest-Manders, Doortje Maas-de Bijl, Dianne van Geffen.
Ma 18/07: 19.00 u. Eucharistieviering
Wo 20/07: 19.00 u. Eucharistieviering
Za 23/07: Geen Eucharistieviering in Son of in Breugel


Steunpunt Vrijwilligerswerk zoekt vrijwilligers

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij is steeds op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende vragen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Op de website www.welzijndemeierij.nl wordt een overzicht gepresenteerd waar allerhande vacatures te vinden zijn in uw eigen omgeving. Ook deze keer hebben we enkele interessante vacatures van de vacaturebank voor u uitgelicht.

Samen boodschappen doen: Een mevrouw in een elektrische rolstoel is op zoek naar een vrijwilliger die samen met haar boodschappen wil doen op de vrijdagmiddag. U helpt haar bijvoorbeeld met boodschappen uit de schappen pakken en met boodschappen inpakken. (vacaturenummer 16950)
Bestuursleden voor de huurdersbelangenvereniging: Heeft u algemene interesse in de samenleving en volkshuisvesting, kennis van en omgaan met een computer, bent u besluitvaardig en kunt u in teamverband werken? Dan is deze vacature wellicht iets voor u! Werktijden zijn in overleg; het gaat om zo'n 20 tot 30 uur per jaar. (vacaturenummer 16225)
Vervoermaatje naar Strijp-S (Eindhoven): Meneer heeft een rollator en is op zoek naar een vervoersmaatje met wie hij enkele malen per week samen naar Eindhoven kan meerijden. De tijden zijn geheel flexibel, zowel dag als tijdstip. (vacaturenummer 16224)

Aanmelden en info:073 – 5441400, vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl.

Toch gelukkig

Ik ben geboren op een echte boerderij samen met mijn zusje. Als snel werd ons duidelijk gemaakt dat wij de boerderijkatten waren en bedoeld om muizen af te schrikken en het erf te bewaken. De mensen waren heel aardig tegen ons maar het was niet de bedoeling dat wij bij hen binnenkwamen. Op een dag zag ik door het glas van de keukendeur Helena. Zij keek me arrogant aan vanaf de eettafel. Het bleek een trotse en eeuwig mauwende stamboompoes te zijn. Die wordt dus wel verwend in huis maar heeft dan weer de pech niet naar buiten te mogen.

Ik woonde hier nog geen maand of mij overkwam iets wat mijn leven overhoop gooide. Het was een koude winteravond. De temperatuur was dik onder nul en de wind waaide fors door de kieren en spleten van de stal. Ik ben niet zo'n beste slaper dus om toch lekker weg te kunnen dommelen zocht ik een warm plekje in een paardenbox. Daar kroop ik tegen het warme vel van de pony en droomde van een behaaglijke poezenmand voor de verwarming. Het was nog donker toen ik plotseling wakker schrok. Ik lag iets heel zwaars op mijn lijf en ik voelde een stekende pijn in mijn rechter voorpoot. Het kwam door het harde miauwen van mij en mijn zusje en het onrustige geluid van de pony dat het baasje al snel de stal binnenkwam. Een fel licht scheen in mijn ogen. Hij haalde mijn pootje onder de hoef vandaan. Ik gilde het uit van de pijn. Daarna werd ik in een doosje naar binnen gebracht. Zo is mij toch mooi gelukt om het huis in te komen. Ik vond het wel irritant dat Helena meteen met haar neus vooraan stond en begon te blazen.

Het was al licht toen ik naar de dierenarts ging en op de behandeltafel belandde. Ik zag hoofden schudden en hoorde ach en wee geroep. 'Zij is er weer,' hoorde ik een blije stem zeggen. 'Was ik dan weggeweest?' vroeg ik me af. Er zat iets wits om mijn bovenlijfje en ik wist zeker dat er iets niet klopte. Weer thuis mocht ik in een mandje in de keuken. Heerlijk warm was het daar maar ik miste mijn zus. Zij mocht niet op ziekenbezoek komen al miauwde ze nog zo verdrietig. Die pronkpoes Helena kwam heel irritant voor mijn neus paraderen. Gelukkig werd ze verbannen naar de studeerkamer. Dat past wel bij die wijsneus.

Na veel lange saaie dagen was er weer een ritje naar de dierenkliniek. De witte lap werd eraf gehaald en ik kreeg de schrik van mijn leven. Waar was mijn rechtervoorpoot gebleven? 'Driepoot gaat zich wel redden,' zei de dokter opgewekt. Dat zou ik laten zien. Trots als ik was op mijn nieuwe naam. Het was wel even wennen maar toen de lente begon kon ik al goed vooruit. Het lukte me ten slotte ook om, net als mijn zus, de ladder in de stal op- en af te klimmen. Ik kon weer meedoen met tikkertje spelen en bij hardloopwedstrijdjes was ik soms haantje de voorste.
Er zijn ook dingen veranderd. De grote weg durf ik niet meer over te steken en een nachtje van huis is er ook niet meer bij. Die avonturen laat ik graag over aan mijn zus en ik blijf zoveel mogelijk uit de buurt van de pony.

Nelleke Thijssen
Reageren? schrijvers@impesant.nl

Puppyquiz Open Air beleeft zondag vierde editie

Aanstaande zondag 17 juli vindt voor de vierde keer de Puppyquiz plaats. Een gratis gezellige quiz in de open lucht voor de hele familie.

Tussen 13.00 en 15.00 uur zal De Natte Plek talloze vragen, plaatjes en audiofragmenten als quizvraag brengen en mogen teams, bestaande uit familie, vrienden, collega's en buren, zoveel mogelijk goede antwoorden verzinnen. Er is geen maximale teamgrootte; alles wat op een picknickkleed past mag meedoen, van baby's tot hoog bejaarden. De vragen gaan daarom ook over babyhapjes, Teletubbies, schoolTV weekjournaal, spuiten en slikken, de EK-finale, Patricia Paaij, tot de moord op Franz Ferdinand. Mocht je nog niet overtuigd zijn; we hebben gratis suikerspinnen en er zijn dit jaar zelfs toiletten waar we gebruik van kunnen maken.

Bij erg slecht weer gaat het evenement niet door, hou daarom de Facebookpagina van De Natte Plek Pubquiz in de gaten. Neem hapjes, drankjes én een picknickkleed mee en kom zondag aanstaande iets voor enen naar het veld tussen Mariëndael, de Dommelrodeschool en het kasteel en geniet tot een uur of drie van dit geweldige gratis evenement!

Afscheid juffrouw Truus en juffrouw Annette

Woensdag 13 juli is de dag dat juffrouw Truus de Koning- van de Rijt en Juffrouw Annette Lathouwers-Voets officieel afscheid gaan nemen van basisschool Sint Antonius van Padua in Nijnsel. Na een lange en glansrijke carrière hebben zij besloten dat het mooi geweest is.

Truus heeft bijna 40 jaar in het onderwijs gewerkt, waarvan ruim 32 jaar op b.s. Sint Antonius van Padua. In die jaren heeft zij zich gespecialiseerd in het jonge kind. Na een groot aantal jaren met de kleuters in groep 1/2 te hebben gewerkt, heeft Truus op een gegeven moment de overstap gemaakt naar groep 3 waar zij de laatste jaren met hart en ziel gewerkt heeft. De kinderen kwamen bij Truus altijd op de eerste plaats. Daaruit haalde zij de grootse inspiratie en dit leverde haar dan ook veel energie en werkplezier op.

Annette is dit jaar 25 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan bijna 18 jaar op b.s. Sint Antonius van Padua. Annette is een leerkracht die altijd breed inzetbaar is geweest. Het laatste jaar werkte zij in groep 3, het jaar daarvoor in groep 4 en twee jaar geleden stond zij nog in groep 8. Om maar wat voorbeelden te noemen. Een duizendpoot dus! Annette was een zeer gedreven leerkracht. In ruim 25 jaar onderwijs kom je veel veranderingen tegen. Door steeds aan te haken bij die nieuwe ontwikkelingen is Annette altijd "bij de tijd" gebleven.

Dat beide dames een groot hart voor kinderen hebben wordt nog eens extra duidelijk door de manier van afscheid nemen die zij gekozen hebben. Al weken zijn Truus en Annette bezig om een groots theater spektakel te organiseren voor alle kinderen van de school. Woensdag 13 juli zijn de kinderen de gehele ochtend bezig met allerlei theater workshops. De ochtend zal worden afgesloten met een grote theateruitvoering op de speelplaats. Hierbij worden alle ouders van harte uitgenodigd. De voorstelling zal starten om 12.00 uur. Na afloop, om 12.30 uur, zal er gelegenheid zijn voor alle ouders van de school om op informele wijze, onder het genot van een kop koffie, de hand te schudden en persoonlijk afscheid te nemen.

Tien meter is wel erg hoog…

In februari won groep 3B van de Odaschool een clinic schoonspringen. Klasgenootjes Lita van Weert en Lindsey van Dijk pakten een mooie gouden medaille tijdens het EK synchroon Bommetje, onderdeel van de Senet Diving Cup. En naast een medaille mocht ook de hele klas een keertje komen springen.

Afgelopen woensdag was het dan eindelijk zover. Met alle kinderen vertrokken ze onder schooltijd naar het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion voor een kijkje in de keuken van het schoonspringen.

Ze begonnen met een warming-up in de zogenaamde droogruimte: rennen, huppelen, koprollen, lenigheidsoefeningen en springen van de 'droge duikplank'. Ofwel springen in een grote bak gevuld met schuimblokken in plaats van met water. Dat was voor iedereen een heel nieuwe ervaring en natuurlijk erg leuk om te doen.

Met de spieren opgewarmd, mochten de kinderen de springtoren op. Steeds een platform hoger tot uiteindelijk de 10 meter werd bereikt. Een enkeling bleef bij de trap, maar de 'dare devils' gingen vooraan op het platform liggen en gluurden over de rand. Ze bleven natuurlijk netjes droog tot ze weer beneden waren, want je moet wel een ervaren springer zijn, wil je van die hoogte naar beneden springen.

De trainers van PSV Schoonspringen hadden een leuk circuit voorbereid waardoor de kinderen diverse basisoefeningen deden vanaf de startblok, de 1-meter plank, het 1- meter platform en vanaf de kant met behulp van een trampoline. Wat hadden de kinderen een lol en wat deden ze het allemaal goed. Tot slot sprongen de dappere groep 3-leerlingen allemaal van de 3 meter-plank en werd de clinic afgesloten met het bubbelbad. De dag kon niet meer stuk!

Spelend boerderijdieren leren kennen

Natuurlijk weten kinderen wel hoe konijnen en cavia's eruit zien. Dat hebben ze bij de kinderboerderij vaak genoeg gezien. Maar er waren, zeker vroeger op een boerderij, veel meer dieren dan alleen maar een koe, een varken of een schaap. Het was vaak een bonte verzameling van grote en kleinere dieren, ze hoorden er gewoon bij!

Kinderboerderij Kienehoeve laat ouders en kinderen graag al spelend kennis maken met dieren die je op een boerderij kunt tegenkomen. Hiervoor is een echt leuk spel ontwikkeld en het bestuur heeft enkele van deze boerderijspelen aangekocht. Van klein naar groot kunnen ouders met hun kinderen of kleinkinderen dit spel spelen en op die manier veel leren over dieren en hun betekenis voor de mens en natuur.

Op zondagmiddag 17 juli vanaf 13.30 uur tot 17.00 kunnen de kinderen hun hartje ophalen! Ouders en grootouders hoeven zich dus niet te vervelen, al spelend kunnen zij ook nog eens luisteren naar de Mandogita's. Gitaar en mandolinemuziek zullen het welhaast oer- Rooise park omtoveren in een heerlijke plek om met kinderen en kleinkinderen te vertoeven! Activiteit en entree van de boerderij zijn gratis!

CJG geeft weer oppascursus

Foto: Jos van Nunen

Jongens en meiden tussen de 12 en 16 jaar (vanaf groep 8 basisonderwijs tot 3de jaar middelbaar onderwijs) kunnen in het najaar 2016 weer meedoen aan de cursus "je oppasdiploma halen."

De cursus bestaat uit vier avonden waarin je onder andere leert hoe je kennismaakt met ouders en kinderen, informatie krijgt over veiligheid en verzorging van kinderen en leert hoe je het beste met kinderen kunt omgaan als ze bijvoorbeeld moeten eten of slapen. Met je oppasdiploma op zak sta je sterker en kom je makkelijker aan een oppasadres! De cursus is gratis. Cursusleidster is Frances Welte.

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden, stuur dan een mail naar info@cjggeeftantwoord.nl met daarin je gegevens (naam tel. nr, leeftijd en email) of bel naar 0800-254 00 00.

'Mooi Rooi' zorgt voor vervroegde vakantiesfeer in 'mooi Schijndel'

Foto: Jos van Nunen

Het was vorige week zaterdagmiddag enkele uren 'mooi Rooi' in 'mooi Schijndel'. Aan de Rooiseweg 22, waar de imposante megastore van De Wit is gevestigd, zorgden hoofdzakelijk Rooienaren met hun muzikale klanken voor een vervroegde vakantiesfeer. Blaasorkest Tiona uit Nijnsel speelde er op het buitenterras tegenover snackpaviljoen Le Blanc en strooide kwistig met bekende en populaire popsongs. Duizenden bezoekers genoten van de muziek én natuurlijk van de ijsjes en drankjes. Op sommige momenten ontstonden files bij de afname van ijs, snacks en drank. Door een combinatie van het zomerse weer en de livemuziek zal horeca-bedrijfsleider Harold van der Ven van De Wit Schijndel best tevreden zijn over de horeca-omzet.

Het optreden van het Nijnsels blaasorkest past in het promotiebeleid van De Wit om het koperspubliek op gezette tijdens te vermaken. Daarin is Tiona dan uitstekend geslaagd getuige de enthousiaste commentaren van de luisteraars, waaronder Mark en Yvonne de Wit, samen de voltallige directie vormend van 'de nummer 1 in kamperen, tuin en sport', zoals het Schijndels bedrijf zich typeert. Ook hun vader, Albert, die De Wit groot heeft gemaakt, genoot van de frisse klanken uit Rooi.
Mark de Wit vertelde dat hij leuke reacties van klanten heeft gekregen over de 'Rooise' sfeer op het Schijndels terras. 'Er ontstond een gezellige vakantiesfeer', zegt hij. 'Het was lekker funshoppen met als afsluiter een lekker ijsje of snack op het buitenterras luisterend naar de gezellige muziek van Tiona'. Ook de nog immer trotse Albert de Wit heeft genoten van 'de bekende liedjes' van Tiona, sprak hij na afloop. 'Je wordt er vrolijk van.' Horeca-bedrijfsleider Harold van der Ven, verantwoordelijk voor o.m. het entertainment bij De Wit, was ingenomen met het optreden. 'Tiona gaf muzikale ondersteuning en bracht het winkelen naar een zeer aangenaam niveau. Winkelen, muziek en terras zijn in goede harmonie met elkaar', aldus Harold, die na afloop verklapte dat Tiona nog eens mag terugkomen in Schijndel.

Het waren overigens niet alleen de directbetrokkenen die enthousiast waren. Ook twee dames uit Boxtel, Riet van Dijk en Francien Voets, speciaal voor Tiona op de fiets naar Schijndel gekomen, spraken vol lof over de sfeer. 'De liedjes van ABBA vonden wij het mooiste'. Het waren boeiende taferelen rond het snackpaviljoen. Zeulende en sjouwende vaders en moeders met koelboxen, campingstoelen, stretchers, picknicksets, barbecues, zwembadjes en trampolines, waren blij even te kunnen gaan zitten om te luisteren naar de beats en ballads van Tiona. En dat beviel velen heel goed. Opvallend lang vertoefden bezoekers op het terras.
Orkestleider Jos van Heesch analyseerde het optreden door terug te grijpen naar het muzikale verleden van Tiona en een vergelijking te maken met het huidige repertoire. 'We hebben de overgang van 'Volkstümliche Blasmusik' naar een nieuw en eigentijds repertoire met succes doorstaan', sprak hij. 'Tiona kan nu een programma van 2,5 uur herkenbare muziek brengen zonder in herhaling te vallen. De stoelen zijn verdwenen, we zitten niet meer stijf op een podium, waardoor meer ritmiek in het orkest ontstaat, alhoewel dit in de performance nog voor veel verbetering vatbaar is.'


Zomeravondconcert als afsluiting van het schooljaar

Op 19 juli is voor de diverse orkesten van Harmonie Nijnsel de laatste repetitie van dit schooljaar.

Inmiddels is het een traditie geworden om het schooljaar met een informeel optreden van alle orkesten in de open lucht af te sluiten. Dit jaar wordt het gehouden op het Beckartplein in Nijnsel. Graag nodigt de Harmonie alle inwoners van Nijnsel en andere geïnteresseerden uit om te komen luisteren. Het concert begint om 19.30 uur en natuurlijk is het weer stil als het donker wordt! Als het slecht weer is, zal het concert helaas niet doorgaan.

Daarna is het voor de leden vakantie. Harmonie Nijnsel wenst iedereen een hele fijne vakantie en we hopen onze luisteraars volgend schooljaar weer regelmatig te zien! Vanaf september wordt er weer druk gerepeteerd voor de concerten die op de planning staan, zoals het Vriendenconcert op 25 september.

Terrasconcert

Op 17 juli geven de slagwerkgroepen en het opleidingsorkest van Harmonie Nijnsel een Terrasconcert midden in Sint Oedenrode.

Beide muziekgroepen laten horen dat het spelen bij een harmonie echt niet saai is en dat er leuke muziek wordt gespeeld. De slagwerkgroepen spelen leuke nummers, dat varieert van bekende melodische nummers, zoals Wake me up van Avicii, Japanse muziek tot aan een klompendans! Het opleidingsorkest speelt nummers uit Frozen en Mary Poppins. Komt u ook kijken en luisteren op 17 juli vanaf 14.30 voor de terrassen van Oud Rooij en het Dommeltje op de Markt in Sint Oedenrode?

Vos interieur en stijl

Vos interieur en stijl op het bedrijventerrein in Nijnsel gaat al heel wat jaren mee. Het bedrijft ontwerpt en vervaardigt complete luxe interieurs voor woonhuizen, overheidsinstellingen en bedrijven. En dat werpt zijn vruchten af.

'Wij doen er alles aan om een persoonlijke sfeer en een eigen karakter over te brengen. Het voordeel is dat we alles onder een dak hebben. De styliste geeft een interieuradvies, we hebben eigen productie, een spuiterij en we doen de montage. Je hebt daardoor ook een aanspreekpunt en dat maakt het vaak fijner voor de klanten,' aldus John Vos, eigenaar van het bedrijf.

Vos interieur en stijl maakt onder andere keukens, garderobekasten, houten vloeren, kantoren, bibliotheken, binnendeuren en bad meubels. Maar het bedrijf dat is Nijnsel gevestigd is, is er ook voor het herinrichten van uw huis en het leveren van verlichting, zitmeubels en woonaccessoires. Vos staat voor kwaliteit en ambacht door ervaren vakmensen. 'Wij willen de klanten ontzorgen. Uiteindelijk moet het totale plaatje kloppen, pas dan zijn wij tevreden,' aldus John.

Vos interieur en stijl: Handelsweg 23, Nijnsel. Tel: 0413-476660. Voor meer informatie kijk eens op http://www.interieurenstijl.nl/.


Studiefinanciering: extra vergoeding reiskosten mogelijk

Sommige studenten, die recht hebben op een OV-chipkaart, hebben recht op een extra reiskostenvergoeding. Onderdeel van de studiefinanciering is namelijk de mogelijkheid voor studenten om een OV-chipkaart aan te vragen. Voor thuiswonende studenten betekent dit dat ze in de gelegenheid gesteld worden om dagelijks via het openbaar vervoer van huis naar school te gaan (en visa versa).

Echter in sommige gevallen is het simpelweg niet mogelijk om op tijd te zijn voor school. Denk hierbij aan situaties waarin het eerste college begint om half negen en waar de eerste buurtbus pas om half acht passeert. Dit speelt met name bij studenten uit Boskant en Olland die niet in de directe omgeving studeren. Dat je door bijvoorbeeld 5 minuten extra te fietsen gebruik kunt maken van een alternatieve opstapplaats maakt niet uit. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) beoordeelt de route van www.9292.nl en neemt daar enkel het openbaar vervoer en loopafstanden in overweging.

Via DUO kan een maandelijkse vergoeding van € 99,96 worden aangevraagd. Voor het overige kan dan de OV-chipkaart gewoon op reguliere wijze worden gebruikt. Vraag de vergoeding tijdig aan, je moet dit binnen 2 maanden na aanvang het studiejaar (of verhuizing) doen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Van de Ven Accountants | Adviseurs, te bereiken via 0413-491111, e-mail: info@vdven.nl, of loop gewoon even binnen op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur.


Vrouwennetwerk Sint-Oedenrode: Couleur locale!

Zo vlak voor de schoolvakanties, met ons hoofd al in de zon, en koffers (bijna) gepakt gooien we maar meteen een Franse term in deze column: couleur locale. Onze 'lokale kleur'. En dat was nu precies wat we ook als vrouwennetwerk deden tijdens onze bijeenkomst in april. Aan de hand van het thema 'What's in a name?' gingen we aan de slag met merknamen. Welke merknaam 'triggert' jou? Wanneer is een merknaam goed? En hoe zet je als bedrijf of vereniging je naam stevig 'op de markt'? We keken daarbij ook kritisch naar onze eigen 'merknaam', Vrouwennetwerk Sint-Oedenrode. Past deze naam bij wat we (willen) zijn? Hoe 'bekt-ie'? Herkenbaar en tijdloos? En wat duidelijk werd: onze naam voldoet nog steeds. We zijn een vereniging van Rooise vrouwen met een kleurrijke achtergrond, 'in' voor een goed gesprek, met interesse voor elkaars kennis en ervaring. En dat in een sfeer van gezelligheid en aandacht voor elkaar. Een echt vrouwennetwerk dus!

En om nog even op kleurrijk door te gaan gingen we in mei met een schilderskwast aan de slag in een workshop schilderen. Met verve zette Jeanne Wijnakker, een van onze netwerkleden, ieder enthousiast aan het werk. Met een kleurrijk resultaat!
De Rooise couleur locale strekt zich vanaf volgend jaar verder dan de grenzen van Rooi, want Meierijstad komt eraan. En dat wilden we weten. Daarom trokken we er eind juni op uit om Meierijstad eens goed te verkennen. Na een start met koffie en thee in de binnentuin van de Paulusgasthuisjes fietste een bonte stoet van zo'n dertig vrouwen richting de Veghelse Noordkade. Daar werd heerlijk geluncht in De Afzakkerij. Hierna volgde een rondleiding door het cluster kunst en cultuur en bezochten we de foodmarkt. En we bewonderden de immens grote zandloper en de Bossche stationsklok bij de entree. Daarna stapten de dames weer op de fiets, in de stromende regen (stoer, hoor!) en ging het richting Wijbosch. Door- en doornat kwam ieder aan bij de Schaapskooi, maar dat mocht de pret niet drukken. 'Hebben we lekker al gedoucht voordat we thuiskomen', was een van de opgewekte reacties. Vervolgens ging het al fietsend naar het Park Kienehoef, waar onze heldhaftige dames deze dag afsloten met een drankje bij De Helden van Kien. Na 'een fijne zomer'-groet fietste iedereen weer huiswaarts. En dat is wat het Vrouwennetwerk Sint-Oedenrode ook iedereen in Rooi wenst: 'Een fijne zomer, allemaal!' Liefst met een beetje zon…voor het lokale kleurtje!

Coby van der Pas
Voorzitter


Roois Tourspel ongemeen spannend

De Tour de France is ruim een week onderweg. Hoogtepunt voor ons Nederlanders was natuurlijk afgelopen zondag. Tom Dumoulin won de koninginnerit van de Tour de France en kwam solo over de meet. Veel deelnemers van het Tourspel hebben deze overwinning gezien bij 'de Beleving' die speciaal voor sportliefhebbers een Super Sunday Grill had georganiseerd. De aanwezigen genoten van het varken aan het spit, lekkere hapjes, drankjes en veel sport zoal de Tour, Formule 1, Wimbledon en het EK voetbal.

In het Tourspel zelf is het ongemeen spannend. De top 3 staat op slechts 5 punten van elkaar. Op dit moment gaat Rene Raaijmakers aan kop. In zijn Tourlijst heeft hij opvallend genoeg Alberto Contador niet opgenomen. Gezien het uitvallen van Contador lijkt het erop dat Rene hierdoor een goede kans maakt op de eerste plaats. Maar zoals altijd is met nog een kleine twee weken te fietsen Parijs nog ver. Er kan dus nog van alles gebeuren zowel in het spel als in de Tour. De Top 10 in het algemeen klassement van de Tour de France staat tenslotte ook kort bij elkaar en vooral Froom en Quintana gaan elkaar ongetwijfeld nog het vuur aan de schenen leggen.

Doe je mee met het Tourspel en sta je na een week al op enorme afstand van de top van het klassement? Geen probleem want er zijn altijd nog hele mooie prijzen te winnen tijdens de prijsuitreiking op maandag 25 juli vanaf 20:00 uur. Vele Rooise ondernemers hebben weer goederen of diensten beschikbaar gesteld dus er zijn leuke prijzen te winnen. Als hoofdprijs zal de Fondriest fiets worden uitgereikt ter waarde van € 1.000,- Net als vorig jaar hebben Mutsaars Bikes en WeCycling deze prijs beschikbaar gesteld voor een gelukkig deelnemer aan het Roois Tourspel. Daarnaast heeft het Tourspel dit jaar, vanwege de 103e editie van de Tour de France, gevraagd om de renner te raden die als 103e eindigt deze Tour. Geen eenvoudige opgave natuurlijk. Degene die de juiste renner raad, aanwezig is op de prijsuitreiking en als winnaar gekozen wordt kan dan ook een prachtige prijs in ontvangst nemen. Wil jij alvast meer weten over deze prijs? Kijk dan op www.villaverhuurspanje.eu Zie jij jezelf daar binnenkort met je vrienden of gezin al vakantie vieren als winnaar van deze prijs? Zorg dus dat je aanwezig bent op maandag 25 juli. Daarnaast zal er tijdens de prijsuitreiking, dankzij de 777 deelnemers van dit jaar, wederom een cheque kunnen worden overhandigd. Dit keer gaat deze naar de Kiwanis. Zij ondersteunen middels een financieel fonds kinderen uit Rooi die een extra bijdrage kunnen gebruiken om op deze manier deel te kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten zoals sporten, schoolreisjes etc. Tijdens de prijsuitreiking uiteraard meer over informaite over dit goede doel.

Dineke, die 87 jaar is, woont samen met mijn vader. Mijn vader steunt volledig op haar en door haar goede zorgen kan hij gelukkig nog steeds in zijn vertrouwde omgeving blijven wonen. Het valt niet mee om voor iemand die dement is te zorgen. Zij verdient een bloemetje als opsteker!

Dikke kus, de dochter.

mijzelf ontmoeten

het schemert al
als ik slenter door
smalle stille straten
dat doe ik wel vaker
dan hoef ik even
niet te praten

ben dan in mijzelf
ik ben dan genoeg
vertoef zo in mijn wereld
het is mijn hart
dat daar naar vroeg

niet dat ik zo diep ga
of iets moet beslissen
het is gewoon de rust
die ik heb moeten missen
zo maar alleen zijn
opdat het draaiend denken
stilaan wordt gesust

ik ontmoet mijn schaduw
in een winkelraam
zie aan mijn houding
dat de jaren niet aan
mij voorbij zijn gegaan

dat is wat ik bedoel
mijzelf weer even herkennen
luisteren naar wat ik voel
zonder weer door te rennen


Oogcontact

Oplossing: Piet van Berkel

Winnaar: Heleen Voets

Foto: Kees Weeder

Moeder egel met drie jonge egels. Foto: Kees Weeder. Stuur ook uw natuurfoto in! redactie@demooirooikrant.nl

Foto: Henri van Hoorn

Een stukje Dommelrode met de flat van Ahrend op de achtergrond. Foto: Henri van Hoorn

Glibberen en glijden tijdens zeepvoetbaltoernooi

Foto: Bart van der Heijden

Voor het eerst werd afgelopen zondag bij Café D'n Toel in Olland een zeepvoetbaltoernooi georganiseerd. Leden van C.V. De Loopgravers zijn de initiatiefnemers en zij maakten er een mooi feestje van. Het mooie weer in combinatie met water, zeep, voetbal en een terras bracht veel goeds.

Rond elf uur in de ochtend ging het toernooi van start. De eerste teams gleden letterlijk het veld op via een glijbaan. Met teamnamen als FC Udreft en de Zeepsnuivers was alleen het omroepen op zich al een hilarische aangelegenheid. Wat vanzelfsprekend tot nog veel meer vrolijke blikken leidde, was het continu onderuitglijden van de voetballers op de ingezeepte ondergrond. De een na de ander maakte een smak.

Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden

Het toernooi viel goed in de smaak. Ook het weer zat erg mee met tropische temperaturen van rond de dertig graden. Aan de bar was het zo nu en dan dringen geblazen om even een verkoelend drankje te halen. Het deelnemersveld was gevuld met heren, dames, jongens en meiden. Van jeugd tot 'veteranen', iedereen deed mee. Organisatielid Maarten van Hoof: "Het is inderdaad lekker druk en iedereen heeft enorm veel plezier. Ik denk als ik dit zo zie dat het zeker voor herhaling vatbaar is.'' Kijk voor meer foto's op www.mooirooi.nl

Tropische temperaturen tijdens Rooi Swingt

Foto: Bart van der Heijden

Afgelopen weekend was het weer swingen geblazen in het dorp dankzij het evenement Rooi Swingt. Op verschillende terrassen was live muziek te horen. Allerlei verschillende stijlen kwamen voorbij en dat trok aardig wat publiek. De weergoden waren ons afgelopen weekend zeer goed gezind en de zon was dan ook volop aanwezig.

Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden
Foto: Bart van der Heijden

De auto van: Jorg Fransen

Foto: Bart van der Heijden

In deze editie van 'De auto van' zien we de auto van Jorg Fransen. Jorg is 20 jaar oud en werkzaam bij Spie, een bedrijf dat gespecialiseerd is in recreatietechniek.

Wat voor auto heb je precies?
''Ik rijd nu in een Volkswagen Golf 5 1.6 uit het jaar 2006.''

Sinds wanneer heb je deze auto in je bezit?
''Ik heb hem nog niet zo heel lang. Sinds maart heb ik deze auto nu en tot nu toe ben ik er zeer tevreden over. Het is een hele fijne auto.''

Waarom heb je voor deze Golf, of voor de Golf in het algemeen gekozen?
''Het zijn hele degelijke auto's. De materialen zijn goed en hij is ook comfortabel. Buiten dat vind ik het ook een erg mooie auto.''

Heb je hiervoor nog andere auto's gehad?
''Ja, een Peugeot 206. Dat was mijn eerste auto.''

Waarom heb je die vervangen door je huidige auto?
''Ik heb wat problemen gehad met de Peugeot. Er gingen steeds onderdelen stuk, die ik dus moest repareren. Toen de remmen kapot gingen besloot ik dat het toch tijd werd voor een nieuwe auto in plaats van het opnieuw te laten maken.''

Wat voor een auto zou je graag nog eens willen?
''Een Mercedes-AMG A45, die zou ik wel graag willen.''

Waarom juist die?
''Die zien er echt schitterend uit en ze zijn ook heel erg snel. En het leuke is dat ze ook nog eens dagelijks bruikbaar zijn.''


Goud op NK Outdoor

In het weekend waren de Nederlandse kampioenschappen outdoor in Baarschot. Er deden drie schutters van Ontspanning mee: Floris Mesu en Piet en Sjef van den Berg. Na de kwalificatieronde eindigde Floris met 471 punten op de 61e plaats. Piet ging met 579 punten als 35e geplaatst naar de finales. In de eerste ronde kwam hij net een paar puntjes tekort en hij verloor deze met 0-6. Piet eindigde op de 33e plaats.

Sjef van den Berg ging na de kwalificatieronde als eerste geplaatst naar de finales met 670 punten. Met grote overmacht wist hij alle rondes door te komen met 7-1 en driemaal 6-0. Zo wist hij zich te plaatsen voor de gouden finale op zondag op Het Vrijthof in Hilvarenbeek. Met scores van 29, 29, 29 en 30 was hij zijn tegenstander uit Geldrop de baas en hij won met 7-1. De 21-jarige Sjef is nu voor het vierde achtereenvolgende jaar Nederlands Kampioen.
Op zondagochtend werden de teamwedstrijden geschoten. Sjef en Piet van den Berg schoten samen in een team. Na winst met 6-2 verloren zij de kwartfinale met 3-5. Zij eindigden op de vijfde plaats.

Foto: Lisa vd Ven

De Rozelaer schutters hebben dinsdagmiddag geschoten voor de competitie. Winnaar was Antoon Vervoort met een score van 219 met 25 pijlen op een 60 cm blazoen op 18 meter. De verdere uitslag: Mart Verhoeven 210, Toon Hermes 202, Jan van Erp 194, Ron Spijker 191 en Jan van Bergen 186.

Op vrijdagavond stond de koppelwedstrijd jeugd met senioren op het programma. Doordat er maar een jeugdschutter aanwezig was, is een normale 25 meter 1 pijl wedstrijd geschoten. De winnaar was Rene van Erp (C) met een score van 224. Verdere uitslag: Mark Kuys 219 (PR), Simon Broersbroek 215, Jan van Bergen 206, Mart Verhoeven en Toon Hermes 203 (PR), Wil Kivits 199, Frans van de Braak 188, Jan van Erp 187, Marjelein Verhoeven 187 en Beppie van Bergen 178. Ray Matuszwesky was winnaar bij de jeugd met een score van 170. Bij de houtschutters was Jos van den Berg winnaar met een score van 51. William Huyberts verdienstelijk 46 (eerste keer geschoten met een longbow), Antoon Vervoort 45 en Martijn de Kok 17.

In de afgelopen periode hebben enkele schutters van Ontspanning meegedaan met de Zomer Outdoor competitie van Rayon III van NHB. Theo Passier is winnaar in de compound klasse 50-plus met een gemiddelde van 9,43. In de klasse recurve 50-min behaalde Rene van Erp een derde plaats met een gemiddelde van 8,16, William Huyberts vijfde met 7,95 en Mark Kuys achtste met gemiddelde van 7,07. Afgelopen weekend was er ook nog een veldwedstrijd in Sint-Oedenrode. Dit was tevens het rayonkampioenschap. René van Erp en Theo Passier hebben hieraan deelgenomen namens Ontspanning. Met 378 punten werd Theo rayonkampioen bij de heren compound masters. Over de hele wedstrijd werd hij derde met 768 punten. René werd 17e bij de heren compound met 649 punten. Met 317 punten werd hij zesde bij het rayonkampioenschap.

NK Goud voor Van den Oever en Van Tongeren

Foto: Lisa vd Ven

Afgelopen weekend werd in Diessen het Nederlands Kampioenschap handboogschieten outdoor verschoten. Tijdens dit Nederlands Kampioenschap namen Rick van den Oever en Jan van Tongeren samen deel in het team evenement. Met groot succes.

Na een kwalificatieronde van 72 pijlen stond het team van Concordia uit Sint-Oedenrode bovenaan in de ranking, dit bood perspectief voor de eliminatierondes op zondagochtend. Door de hoge rankingpositie namen Rick en Jan het als eerst op tegen de nummer 16 uit de kwalificatie die overtuigend werd gewonnen in straight sets. Ook de 2e ronde werd duidelijk gewonnen tegen het team uit Middelbeers. Het was al duidelijk dat de 2 heren om een medaille zouden gaan schieten. Toen ook de halve finale met een stand van 6-2 werd gewonnen konden zij zich op gaan maken voor de gouden finale die midden in het centrum werd verschoten op het Vrijthof in Hilvarenbeek. Onder coachend oog van clubtrainer Peter Hulsen werd de finale wederom in straight sets gewonnen en was de titel Nederlands Kampioen outdoor teams voor Concordia Sint-Oedenrode.


Jeugdkamp TV De Kienehoef groot succes

Afgelopen weekend was het zover, het kamp voor de tennisjeugd van tennisvereniging De Kienehoef beleefde zijn eerste aftrap. Zo'n vijftig kinderen hadden zich aangemeld. Allereerst om veel plezier te hebben, maar ook zouden de fijnste kneepjes van het toernooitennis aan bod gaan komen.

Trainer Joery Jansen had samen met de jeugdwerkgroep een spetterend programma in elkaar gezet. Het spannende gekleurde sokkenspel werd gevolgd door een nieuwe voetbalhit: het Bubble-voetbal. Uitgehongerd konden de kinderen en hun ouders daarna gebruik maken van een heerlijke barbecue.

Om voldoende vermoeid te zijn moest er de rest van de avond flink gedanst worden. Daarna was het tijd om te gaan slapen. De volgende dag werd een heerlijk ontbijt geserveerd door Bakkerij Bekkers. Hierna was het eindelijk tijd om te gaan tennissen. Het tenniskamp werd afgesloten met een heerlijk waterspel. Hierna gingen alle kinderen blij en vermoeid naar huis toe. Er kan teruggekeken worden op een zeer geslaagd toernooi. Op naar de volgende editie!

Succesvol en leuk weekend Nijnselse ruiters

Jaarlijks wordt er in Veghel binnenkort gemeente Meierijstad een ponyspelavond georganiseerd. Wegens het slechte weer de afgelopen tijd was het wel al een keer uitgesteld maar afgelopen vrijdag was het dan toch zo ver. Linde, Meike, Fem, Rian en Wieke gingen met hun pony`s naar Veghel. Aan allerlei spellen werd deelgenomen. Een verrassingsspel, barrelrace, stoelendans maar ook een dressuurproef rijden en een parcours springen. Bij de stoelendans werd het duo Meike en Linde Nooijen met hun pony`s tweede en de zusjes Rian en Wieke Korsten eerste. Tijdens het verrassingsspel won Wieke met haar pony een tweede prijs.

Noortje Gevers wint springen klasse L in Leende
Dit weekend werden voor de paarden de laatste selectiewedstrijd springen verreden in Leende. Noortje Gevers startte haar paard Gigi du Rouet in de klasse L. Na twee foutloze rondes en een snelle barragerit eindigde ze met een eerste prijs. Suzan van Gastel startte ook in de klasse L en behaalde de zevende prijs met Eye Catcher Go. Vervolgens startte Suzan in de klasse M en eindigde met Enrici du Mensil met een derde prijs, met Fergie reed ze een iets langzamere barragerit en kreeg zij de vierde prijs. El Gore Go en Suzan starten in het springen klasse M en eindigden met een zevende prijs. Moniek van Gastel en haar paard Hercules behaalden in de klasse BB een tweede prijs. Eline Peters startte haar paard Forever Alive in de klasse L in Equicentrum de Peelbergen. Na twee foutloze rondes eindigde ze met een zevende prijs.

Suzan van zowel Kringkampioen in de klasse M als Z
In Leende werden ook de kringkampioenen gehuldigd. In de klasse Z werd Suzan van Gastel met haar paard Epke als kringkampioen gehuldigd. In de klasse M werd ook Suzan als kringkampioen gehuldigd maar dan met haar paard Fergie. Kringkampioen worden houdt natuurlijk ook een startbewijs in voor de Brabantse kampioenschappen. De volgende combinaties hebben ook een startbewijs voor de Brabantse kampioenschappen bij elkaar gesprongen.
Pony`s springen klasse D/L Larissa Laenen met haar pony Kasandera. Paarden springen klasse B: Annette van Engeland met haar paard From England. Bij de paarden springen klasse L zijn 3 combinaties afgevaardigd naar de kampioenschappen: Noortje Gevers en haar paard Gigi du Rouet, Judith van den Nieuwenhuijzen met Loesje en Suzan van Gastel met Eye Catcher Go.
In de klasse M springen is Suzan met drie paarden afgevaardigd : Epke, Enrici du Mesnil en El Gore Go . In de klasse Z zijn maar liefst 6 combinaties van de vereniging geselecteerd om op de Brabantse kampioenschappen te starten. Noortje met Diara du Rona, Suzan met Epke, Mandy Jansen met Dabrina S en Cyrinda S, Thom van Dijck met Cinderella Z en Archer.
In de klasse ZZ gaat Marwin van den Nieuwenhuijzen met zijn paard Zelena de eer van de vereniging hoog houden. In de dresuur rubrieken verschijnen aan de start bij de pony`s Meike Nooijen met haar pony Black Magic en bij de paarden Michelle Westerdijk met het paard Ferrofanck PP. Zoveel deelnemers van de vereniging geeft een extra stimulans om een prachtige wedstrijd te organiseren. Zoveel deelnemers van de vereniging houd ook in dat wij extra vrijwilligers nodig hebben om ons evenement te laten slagen. Wil je graag deel uit maken van de organisatie van dit prachtige evenement op 13 en 14 Augustus 2016? Meld je dan op dit E-mailadres: jetnet@live.nl


Meerdere kampioenen van Rooise bodem

Het was een zeer succesvol weekend voor de Rooise Ruiters en ponyruiters. Afgelopen zaterdag was er de afsluitende selectiewedstrijd voor het kringkampioenschap Eindhoven De Kempen voor de ponyruiters, te Leende. Eveline van der Looij en haar Esprit doen dit jaar mee in de klasse DE M. De afgelopen wedstrijden waren goed gegaan. Desondanks waren er nog vier kanshebbers. De eerste omloop werd door Eveline en Esprit foutloos afgelegd terwijl de drie directe concurrenten met strafpunten de piste moesten verlaten. Hiermee stond voor de barrage al vast dat Eveline kringkampioen was. In de barrage viel helaas een balk maar dankzij de snelste tijd werd overall een tweede plaats behaald. Eveline en Esprit gaan tijdens de Brabantse kampioenschappen in Nijnsel proberen dit succes voort te zetten.

Op zondag was het in Leende de beurt aan de paarden. Ook voor hun was dit de laatste selectiewedstrijd en werd er gestreden om het kringkampioenschap. In de klasse B wist Marloes Merks haar paard Dora Bella al het gehele seizoen succesvol door het parcours te sturen. In Leende wisten zij wederom twee mooie foutloze rondes te rijden welke uiteindelijk goed waren voor een derde plek. Marloes en Dora Bella mochten vervolgens in de ring blijven voor hun huldiging als kringkampioen. Ook Anne Jansen liet de balken twee rondes in de lepels liggen in de klasse B. Haar paard Hirkowitz werd keurig rondgestuurd maar kwam iets te laat door de finish wat een tijdfoutje opleverde in de barrage. Anne en Hirkowitz werden uiteindelijk tiende. In de klasse L waren de Rooise amazones ook goed vertegenwoordigd. Isabel Geers en Alexander wisten alle selectiewedstrijden vooraan mee te rijden en deden dat ook in Leende. Na twee foutloze en snelle rondes werd een derde prijs behaald. Ook Isabel en Alexander mochten in de ring blijven voor hun huldiging als kringkampioen. Dianne Merks en Eva bleven ook beide rondes foutloos en werden net achter Isabel en Alexander derde. Julia Geers en Fleur Donja werden na twee foutloze rondes zevende. Anne Jansen kwam wederom de ring binnen rijden in de klasse M, dit maal met het paard Madiba. Na twee foutloze rondes werd een vijfde prijs behaald. Marion Merks en Dolf lieten helaas een balkje vallen maar werden nog mooi negende en werden opgevolgd door Dianne Merks en Eva.

Ook voor twee Rooise dressuuramazones was het een zeer succesvol weekend. Michelle Bakx en Golden Tulip vertrokken naar Uden om daar te rijden op de trakehnerdag, die een keer per jaar wordt gehouden. De dag begon met een materialprüfung, waarbij ze gejureerd werden door onder andere de voorzitter van Reinland (het trakehner stamboek van Duitsland). Golden Tulip en Michelle wisten dit overtuigend te winnen met gemiddeld een 8 voor de gangen en bouw. Vervolgens werd deel genomen aan de sportmiddag. Beide L1 proeven werden dik gewonnen. Daar bovenop hadden Michelle en Golden Tulip de hoogste score van de dag wat betekent dat ze clubkampioen 2016 zijn geworden. Ook Laura Petersen en Divident waren afgelopen weekend onverslaanbaar. Laura en Divident namen deel aan de wedstrijd in Odiliapeel in de klasse ZZ-licht. Beide proeven werden ruimschoots gewonnen met maar liefst 70.43% en 69.14%.


Fortuna
03/07, Eindhoven
MannenTrim 10.000 m
Wil Kivits 58.00
02/07, Cuijk
Vrouwen kwart triathlon
Lisette van der Kallen 2.43.52
06/07, Oss
Vrouwen 5.000 m
Saskia Boonstoppel 29.48
Vrouwen50 5.000 m
Annette Boonstoppel 28.08
09/07, Ooostyerhout
MannenTrim 15.000 m
Wil Kivits 1.51.48
09/07, Appeltern
MannenTrim 15.000 m
Peter van Rooij 1.21.56
VrouwenTrim 15.000 m
Tineke Mous 1.18.22 (1e)
10/07, Heerlen

MannenTrim 19.000 m
Ad CM van der Heijden 2.48.57

Bridgeclub " Liempde "
Uitslag 07/07: A Lijn: 1 Heren van Heeswijk-Bekkers 69,44 %, 2 Echtpaar Vermulst 54,86 %, 3 Mevr. Eltink & Heer van de Schans 53,82 %, 4 Heren Strik-van de Heuvel 52,78 %. B Lijn: 1 Mevr. van de Vleuten & Heer Verkade 65,50 %, 2 Dames van de Meerakker-van de Heijden 59,00 %, 3 Heren van Wijlick-van der Worp 58,50 %, 4 Heren van Pelt-van de Heijden 57,50 %.
Bridgeclub De Beckart Nijnsel
Uitslag 07/07: 1.Riet v.d. Laar en Zus v.d. Rijt 57.77 %, 2. Anny en Lena v. Acht 53.70 %, 3. Jet v.d. Meerakker en Ad v.d. Brand 53.33 %, 4. Guus Plevier en Fried v.d. Laar 51.10 %. Iedere donderdagmiddag inloopbridge in De Beckart te Nijnsel. Inschrijven vóór 13.15 uur. Iedereen is welkom. Deelname eerste keer is gratis. Info Hilda van der Kaden, tel 0413 474297.
Bridgeclub J.V.G.
Uitslag 06/07: 1. Dames B. v.d. Laar & M. v. Schijndel 58,85 %, 2 Mevr. F. Raaimakers en Hr. H. v. Genugten 57,81 %, 3 Echtpaar. Van Gerwen 54,17 %.
Bridgeclub Rooi 750
Uitslag 06/07: A-lijn: 1. Hetty van Geffen & Lieke Pieters 63,54 %, 2. Willem Pieters & Rien Voets 57,99 %, 2. Frank Heijckmann & Leon Heijckmann 57,99 %, 3. Christine van Heertum & Mieke Janssen 52,43 %. B-lijn:. 1. Mieke van Lankveld & Will van Rooij 62,50 %, 2. Maarten Kaskens & Jan Verbunt 62,15 %, 3. Marijn van den Akker & Evert Vugs 56,94 %.
Bridgeclub De Neul
Uitslag 11/07: A-lijn: 1. Margot Fassbender en Lieke Pieters 60.94 %, 2. Theo van Geffen en Willem Pieters 56.77 %, 3. Gerarda van Oirschot en Annie van de Sangen 56.25 %. B-lijn: 1. Aagje van de Bogaard en Pieta Timmermans 69.40 %, 2. Iet Damen en Gerard Damen 60.55 %, 3. Riet van Boxtel en Marietje Koolen 57.45 %. C-lijn: 1. Netty van Dijck en Thea Huyberts 64.38 %, 2. Gerda van de Kerkhof en Bertie Kuipers 58.13 %, 3. Ria Damen en Riet van de Laar 57.50 %.


Rooise Politiehonden behalen certificaat Politiehond

Op zaterdag 9 juli namen Toon Renders met zijn kruising Mechelse Herder Roy en Piet van Kasteren met zijn kruising Hollandse Herder Rex deel aan de keuring certificaat politiehond 1. Deze keuring werd dit jaar gehouden bij PHC "Welschap" te Eindhoven. Na drie jaar drie keer per week drie uur trainen, wat neerkomt op 450 trainingsuren, bij PHV "Steeds Paraat" te Sint-Oedenrode was nu het moment aangebroken om te laten zien uit welk hout men gesneden was.

Omstreeks 09.00 uur werd er aangevangen met appèl- en zoekoefeningen. Roy lukte het om een onverklaarbare reden niet om het voorwerprevieren op een juiste wijze te voltooien. Dit kostte Toon en Roy de meeste punten. Even zonk bij Toon de moed in de schoenen, maar Roy herpakte zich en wist de rest van de dag nagenoeg foutloos af te werken. Piet en Rex lieten zien dat zij een goede combinatie waren . Links en rechts werden wat kleine punten verspeeld. Omstreeks 14.00 uur werd er door het in grote getale aanwezige publiek genoten van het stelwerk van beide honden. Zowel Roy als Rex lieten zien dat zij de pakwerkers op een spectaculaire wijze tot staan konden brengen.

Na afloop van de oefeningen ging de keuringscommissie de balans opmaken. Om 19.00 uur kwam het verlossende woord. De combinatie Toon en Roy behaalde een certificaat Politiehond 1 met 410 punten (max 435), de combinatie Piet en Rex behaalde eveneens een certificaat Politiehond 1 met Lof met 422 punten. Beide honden gaan in het buitenland bij een politiekorps aan de slag. Politiehondenvereniging "Steeds Paraat" feliciteert beide heren met dit prachtige resultaat en wenst hen tevens succes met de africhting van hun nieuwe talent.

Laatste wedstrijd koningsvissen

De laatste wedstrijd van het koningsvissen is gevist op de Kienehoef. De vangsten waren zeer matig en bestonden uit enkele kleine vissen. De winnares van deze dag was Celine Nolle in vak A met 527gr. Tweede werd Ad Foolen in vak B met 484gr. Derde werd Jan Langenberg uit vak B met 464gr.

De volgende wedstrijd van het prijsvissen is op zondag 17 juli aan het Cathalijnepad. De Borchmolenwedstrijd is op vrijdag 22 juli en wordt gehouden op de vijver van de Kienehoef. Inschrijven kan bij de Borchmolen. Graag tot dan.


Noortje Gevers wint springen klasse L in Leende

Dit weekend werden voor de paarden de laatste selectiewedstrijd springen verreden in Leende. Noortje Gevers startte met haar paard Gigi du Rouet in de klasse L. Na twee foutloze rondes en een snelle barragerit eindigde ze met een eerste prijs. Suzan van Gastel startte ook in de klasse L en behaalde de zevende prijs met Eye Catcher Go. Vervolgens startte Suzan in de klasse M en eindigde met Enrici du Mensil op een derde plek. Met Fergie reed ze een iets langzamere barragerit en kreeg zij de vierde prijs. El Gore Go en Suzan starten ook in de klasse M en eindigden met een zevende prijs.

Moniek van Gastel en haar paard Hercules behaalden in de klasse BB een tweede prijs. In Leende werden ook de kringkampioenen gehuldigd. In de klasse Z werd Suzan van Gastel als kringkampioen gehuldigd. In de klasse M werd ook Suzan als kringkampioen gehuldigd maar dan met haar paard Fergie. Kringkampioen worden houdt natuurlijk ook in dat je een startbewijs krijgt voor de Brabantse Kampioenschappen.
Eline Peters startte haar paard Forever Alve in de klasse L in Equicentrum de Peelbergen. Na twee foutloze rondes eindigde zij met een zevende prijs.


Internationaal podium bij Cloeck & Moedigh

Afgelopen zaterdag werd bij Cloeck & Moedigh zowel een heren- als een damestoernooi gespeeld. Bij de heren was het een internationaal gebeuren met zowel Belgen als Duitsers. Dat de buitenlandse inbreng van hoog niveau was, bleek wel uit het podium: vijf Belgen en één Duitser.

Winnaar van dit toernooi werd het doublet Jente Melis (PC Lier) en Jordy Bavhegems (PC Technico, Turnhout) met 5 +50. Op de tweede plaats eindigden Jerrill Bang-Afoe en Daniel Diaz met 5 +36. Derde werd Kris Verelst en Jerry Vlemincx (4 +29). Vierde Rob van Berkel en André Abdoula (4 +22) en vijfde Henri Rovers en Erik Verschuijten (4 +20). Bij de dames ging de winst naar Petra Schepers en Sjan Ondersteijn van Wij Liggen uit Schijndel (5 +44). Tweede werd het doublet Christine Kappen en Chantal Kooper (5 +19). Derde Els Goorts en Narda van Zutphen (4 +16) en vierde Nellie Hendriks en Maria Thijssen (4 +).

Clubkampioenschap mix-tripletten
Met dertien tripletten wordt gestreden om het clubkampioenschap 2016. Een gebeuren waar de deelnemers middels loting aan elkaar worden gekoppeld waardoor iedereen kans maakt. Na de eerste avond zijn nog drie teams ongeslagen: Ad v.d. Velden, Ria v.d. Loo en Frenk van Mierlo (2 +20), Frans Fransen, Nellie Hendriks en Jan Verschuijten (2 +11) en Frits Tak, Toos Hazenberg en Hennie van Eck (2 +7).

PV de Vredesduif vliegt opnieuw

Op zaterdag twee juli stond Sezanne op het programma voor PV de Vredesduif. Met 143 duiven van negen Rooise lief hebbers aan de start. Deze werden gelost om 9.30 uur. Hierna legden zij een afstand van 339 km af richting het thuishonk. De eerste duif werd geklokt door J. v. Boxmeer om 13.08 uur met een snelheid van 1554 meter per minuut.

De eerste vijftien in Sint-Oedenrode waren: J. v. Boxmeer 1,5,10,12,13, W. v. Houtum 2,3,6,15, Combinatie G. en H. v. Dijk 4, H. v. Boxmeer 7,11,14 en A. v.d. Heyden 8,9.

In het weekeinde van tien juli stonden de vluchten vanuit Chateauroux van 594 km en Dax van 1000 km op het programma Te beginnen met Chateauroux. Daar stonden 114 duiven van elf Rooise liefhebbers aan de start. Deze werden gelost om 07.00 uur. Daarna was het afwachten. De eerste werd geklokt door J. v. Boxmeer om 14.13 uur met een snelheid van 1369 meter per minuut. De eerste 15 in Sint-Oedenrode waren: J. v. Boxmeer 1,9,12,15, W. v. Houtum 2,3,5,6,11,13 en H. v. Boxmeer 4,7,8,10,14.
Hierna stond de vlucht vanuit Dax op het programma. Deze werd gelost op vrijdag om 13.00 uur. De eerste werd hierbij geklokt door Martien Sips. Dit gebeurde op zaterdag om 11.24 uur met een snelheid van 1055 meter per minuut. De prijzen in Sint-Oedenrode waren er voor M. Sips 1, Verhagen v.d. Steen 2,3,4,5,6 en J. v. Houtum 7 en 8.

Argo zwemmers in de Lek

Op Zondag 10 juli hebben Luc van Eijndhoven, Dana Janssen en Roel Janssen deelgenomen aan de Lektocht. Dana zwom als eerste Argo dame ooit de zes Kilometer vrije slag. Een knappe prestatie. Dana mocht starten vanaf de veerpont in Beusichem en tikte na een mooie race met goede omstandigheden aan in de jachthaven van Culemborg in een tijd van 1 uur en 23 minuten.

Luc en Roel starten beiden een stukje verder op het traject voor hun twee Kilometer vrije slag. De finish voor deze twee kilometer was ook in Culemborg en Luc wist hier als eerste in zijn leeftijdscategorie de finish aan te tikken in een tijd van 23 minuten en 22 seconden. Roel eindigde als vierde in een tijd van 29 minuten en 31 seconden.

Dana, Luc en Roel behaalde met de gezwommen tijden allen een clubrecord. Op Zondag 17 juli wordt door Dana en Roel deelgenomen aan de Open water wedstrijd in de Gaasperplas in Amsterdam. We hopen op opnieuw een knappe prestatie.

Dance Around The World

Van jong tot oud danste op filmmuziek Foto: Hans van den Wijngaard

Nog een paar dagen en dan is het zover. De dansers van Dansgroep Unique staan te popelen om het podium op te gaan. Op zondag 17 juli mogen ze eindelijk laten zien waar ze het hele jaar voor hebben getraind. Na de drie succesvolle dansshows, is het namelijk tijd voor een vierde editie. Dit jaar met de titel: Dance Around The World. De dansshow zal weer op het grote podium van Theater de Blauwe Kei gaan plaatsvinden.

De dansshows van de afgelopen jaren zijn telkens een succes geworden en dat blijft naar meer smaken. Dit jaar is Neeltje van Kasteren weer aan de slag gegaan om een spetterende seizoensafsluiting te realiseren met en voor haar dansers.. Het thema van dit jaar is wereld geworden. Als bezoeker van de show maak je een wereldreis. Je ziet verschillende landen en werelddelen in de show en daarbij natuurlijk een passende dans. Ruim 150 dansers in de leeftijd van 4 t/m 28 jaar gaan voor een prachtige show zorgen. Natuurlijk kan ze dat niet alleen en ontvangt ze hierbij hulp van haar dansers, ouders van de dansers en natuurlijk niet te vergeten de sponsoren. Wil jij deze dansers zien knallen op het podium van Theater de Blauwe Kei te Veghel? Er zijn 2 voorstellingen: Zondag 17 juli om 11.00 uur en om 15.00 uur.

Reserveer de allerlaatste kaarten via Neeltjevk@hotmail.com

Argobokalen voor Carlijn, Martin en Jelle

Tijdens de laatste training werden de winnaars van de Argobokalen bekend gemaakt. Dit jaar zijn deze voor Carlijn, Martin en Jelle. Bij zowel de Recreatieven als bij de Wedstrijdgroep en de Waterpolo werd een wisselbokaal uitgereikt.

Zwemmen
Zoals bekend sluiten we elk jaar het seizoen af met de Argobokalen welke bij de Recreatieven wordt bepaald in gezamenlijk overleg van de trainers, waarbij inzet en doorzettingsvermogen een belangrijke factor is. Dit jaar is de bokaal bij de Recreatieven voor Carlijn van Erp. Bij de Wedstrijdgroep wordt de winnaar bepaald door een formule waarbij de geleverde prestatie, de vooruitgang en het volgen van trainingen van invloed zijn. Ook dit jaar bleek dat veel wedstrijden zwemmen je een hoge score oplevert. Martin van de Ven heeft de hoogste score behaald en mag deze beker dus een jaar houden.

Waterpolo
Voor het winnen van de progressiebeker bij het waterpolo wordt gekeken naar de uitkomsten van twee testen die tijdens waterpolotrainingen aan het begin en aan het eind van het seizoen worden gehouden. Ook wordt gekeken naar de opkomst bij de trainingen en wedstrijden. Alle kinderen hebben tijdens het afgelopen seizoen natuurlijk hun uiterste best gedaan en iedereen is harder met de bal gaan gooien, sneller gaan zwemmen en technisch beter gaan spelen. Maar op basis van alle uitkomsten is de progressiebeker bij het waterpolo dit seizoen gewonnen door Jelle van den Bersselaar. Jelle heeft niet alleen bij zijn eigen team (C-jeugd) bijna alle wedstrijden mee gedaan maar heeft ook nog bij de B-jeugd mee gespeeld. Verder is hij op bijna alle trainingen aanwezig geweest en helpt hij regelmatig op dinsdag en op zondag mee met het training geven aan kinderen van jongere teams.

32 / 32

Vrijdag 15 juli tot zondag 17 juli
Opendorpsherberg softtip
Dorpsherberg Olland

Zaterdag 16 juli tot zondag 17 juli
Feestweekend 60-jarig Ollandia
Ollandia

Zaterdag 16 juli tot zondag 17 juli
Beachvolleytoernooi
Sporthal de Streepen

Zaterdag 16 juli
Inloopspreekuur Geneeskundige Homeopathie Praktijk MANU
DA Drogisterij

Orgelconcert: Klaas Doornbosch
De Martinuskerk

Zondag 17 juli
Open dag

Kasteel Henkenshage

Dansshow Dance around the world
De Blauwe Kei

Spelend boerderijdieren leren kennen
Kinderboerderij Kienehoef

Puppyquiz
Sportveld achter Dommelrode

Live muziek: Smartlappenkoor Gemertse Smart
Gasthuishoeve

Terrasconcert
Centrum

Dinsdag 19 juli tot vrijdag 22 juli
Rooi Fietst
Sint-Oedenrode

Dinsdag 19 juli
Zomeravondconcert
Beckartplein

Woensdag 20 juli
vakantie terras concert

Dorpsherberg, Olland

Dansmiddag
Odendael

Donderdag 21 juli
Bewust & Zo Inspiratieavond 'Je zielsbestemming' (filmavond)
Kasteelllaan 6R

Vrijdag 22 juli
Zomermarkt

De Beckart

Zaterdag 23 juli
Poppenkast
Kerkplein

Orgelconcert: Marc Schippers
De Martinuskerk

Dinsdag 26 juli tot vrijdag 29 juli
Zevensprong
Sint-Oedenrode

Woensdag 27 juli
Dansmiddag
Odendael

Donderdag 28 juli
't Onderonsje
Damiaancentrum

Vrijdag 29 juli
Poppenkast
Kerkplein

Woensdag 3 augustus
Dansmiddag
Odendael

Woensdag 3 augustus
Meditatie
Leef & Vind

Vrijdag 5 augustus tot zondag 7 augustus
33e OLAT WANDELDAGEN
Sint-Oedenrode

Zaterdag 6 augustus
Poppenkast
Kerkplein

Dansavond
Odendael

Zondag 7 augustus
Zandhoefs Oogstfeest
Strobolse Heidesteeg 10

Woensdag 10 augustus
Dansmiddag
Odendael

Zaterdag 13 augustus
Poppenkast
Kerkplein

Orgelconcert: Arjan Mooij
De Martinuskerk

Maandag 15 augustus
Nationale Relax-dag

Op deze dag mag je heerlijk relaxen. Genieten van de vrijheid die je hebt en even de tijd voor alles nemen. 's Avonds met de beentjes omhoog en relaxen maar!

Woensdag 17 augustus
Dansmiddag
Odendael

Zaterdag 20 augustus
Poppenkast
Kerkplein

Orgelconcert: Jan Berkers
De Martinuskerk

Zondag 21 augustus
Elvisdag
De Vriendschap

Woensdag 24 augustus
Dansmiddag
Odendael

Donderdag 25 augustus
't Onderonsje
Damiaancentrum

Zaterdag 27 augustus tot woensdag 31 augustus
Kermis Rooi
Sint-Oedenrode

zaterdag 27 augustus
Workshop Oceandrum
Leef & Vind

Burgerkoning schieten
Gildeterrein Ollandseweg

Kermisbal
Odendael

Vrijdag 2 september
Nazomermarkt
De Beckart

Zaterdag 3 september
Orgelconcert: Bert Augustus
De Martinuskerk

Zondag 4 september
Natuurwandeling Heem-natuurgroep
Markt

Dinsdag 6 september
Duurzame dinsdag
Laten we samen Nederland wat duurzamer maken. Samen kunnen we duurzame initiatieven verzamelen en deze aan het kabinet aanbieden zodat Nederland een stukje duurzamer wordt.

Woensdag 7 september
Meditatie
Leef & Vind

Vrijdag 9 september
Schuimparty
The Joy

Zaterdag 10 september
Open Monumentendag
De Martinuskerk